vim_mask.xbm   [plain text]


#define vim_mask_icon_width 32
#define vim_mask_icon_height 32
static unsigned char vim_mask_icon_bits[] = {
  0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x3f,
  0xfc, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x7f,
  0xf0, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x1f,
  0xf0, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x07, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x0f,
  0xf8, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x7f,
  0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x7f,
  0xfc, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x0f,
  0xf0, 0xff, 0xff, 0x5f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x7f,
  0xf0, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x3f,
  0xf0, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xd0, 0xe1, 0xdf, 0x1c,
  0x00, 0xc0, 0x43, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00};