vimdiff-pl.UTF-8.1   [plain text]


.TH VIMDIFF 1 "2001 Mar 30"
.SH NAZWA
vimdiff \- edytuj dwie, trzy lub cztery wersje pliku w Vimie i zobacz różnice
.SH SYNOPSIS
.br
.B vimdiff
[opcje] plik1 plik2 [plik3 [plik4]]
.PP
.B gvimdiff
.SH OPIS
.B Vimdiff
uruchomi
.B Vima
z dwoma (trzema lub czterema plikami), każdy z nich we własnym oknie.
Różnice między plikami zostaną podświetlone.
Jest to dobry sposób by przeanalizować różnice i przenieść zmiany z jednej
wersji pliku do innej.
.PP
Zobacz vim(1) by poznać więcej szczegółów o samym Vimie.
.PP
Kiedy uruchomiony jako
.B gvimdiff
zostanie uruchomione GUI (jeśli dostępne).
.PP
W każdym oknie zostanie ustawiona opcja 'diff', która spowoduje
podświetlenie różnic.
.br
Opcje 'wrap' i 'scrollbind' zostaną ustawione by tekst się
wygodnie przeglądało.
.br
Opcja 'foldmethod' zostanie ustawiona na "diff", dzięki czemu
niezmienione linie zostaną zwinięte. 'foldcolumn' będzie równe 2 aby
łatwo wyszukiwać, otwierać i zamykać zwinięcia.
.SH OPCJE
Pionowy podział zostanie użyty do wyrównania linii, tak jakby użyto
opcji "\-O". Aby uzyskać poziomy podział użyj opcji "\-o".
.PP
Aby poznać inne opcje zobacz vim(1).
.SH ZOBACZ TAKŻE
vim(1)
.SH AUTOR
Większość
.B Vima
została napisana przez Brama Moolenaara przy pomocy wielu innych osób.
Zobacz ":help credits w
.B Vimie.