[ICO]NameSize

[DIR]Parent Directory -
[DIR]GvimExt/ -
[DOC]INSTALL17.3K
[DOC]INSTALLami.txt1.1K
[DOC]INSTALLmac.txt1.9K
[DOC]INSTALLpc.txt14.9K
[DOC]INSTALLvms.txt12.1K
[DOC]INSTALLx.txt5.2K
[TXT]Make_bc3.mak2.9K
[TXT]Make_bc5.mak25.9K
[TXT]Make_cyg.mak16.3K
[TXT]Make_dice.mak3.7K
[TXT]Make_djg.mak2.1K
[TXT]Make_dvc.mak2.4K
[TXT]Make_ivc.mak18.3K
[TXT]Make_manx.mak6.4K
[TXT]Make_ming.mak17.4K
[TXT]Make_mint.mak1.7K
[TXT]Make_morph.mak1.3K
[TXT]Make_mvc.mak32.2K
[TXT]Make_os2.mak3.5K
[TXT]Make_ro.mak1.9K
[TXT]Make_sas.mak8.4K
[TXT]Make_vms.mms31.1K
[TXT]Make_w16.mak5.4K
[MAKE]Makefile117.3K
[DIR]VisVim/ -
[C]arabic.c20.5K
[H]arabic.h6.6K
[H]ascii.h4.8K
[DIR]auto/ -
[TXT]bigvim.bat383
[C]blowfish.c23.6K
[C]buffer.c132.4K
[C]charset.c45.2K
[CONFIG]config.aap.in2.8K
[CONFIG]config.h.in10.0K
[MAKE]config.mk.dist110
[MAKE]config.mk.in4.0K
[CONFIG]configure318
[CONFIG]configure.in107.9K
[PY]dehqx.py817
[C]diff.c63.3K
[C]digraph.c55.0K
[TXT]dimm.idl26.0K
[C]dlldata.c787
[C]dosinst.c67.5K
[H]dosinst.h15.2K
[C]edit.c239.2K
[C]eval.c515.4K
[C]ex_cmds.c178.1K
[H]ex_cmds.h43.1K
[C]ex_cmds2.c94.4K
[C]ex_docmd.c253.7K
[C]ex_eval.c67.3K
[C]ex_getln.c151.0K
[C]farsi.c36.9K
[H]farsi.h5.7K
[H]feature.h32.0K
[C]fileio.c255.9K
[C]fold.c83.2K
[C]getchar.c121.0K
[CPP]glbl_ime.cpp5.7K
[H]glbl_ime.h942
[H]globals.h58.1K
[C]gui.c130.9K
[H]gui.h18.5K
[C]gui_at_fs.c60.9K
[C]gui_at_sb.c33.1K
[H]gui_at_sb.h5.8K
[C]gui_athena.c56.1K
[C]gui_beval.c33.1K
[H]gui_beval.h2.2K
[C]gui_gtk.c50.9K
[C]gui_gtk_f.c20.6K
[H]gui_gtk_f.h1.7K
[H]gui_gtk_vms.h31.3K
[C]gui_gtk_x11.c157.7K
[C]gui_mac.c168.3K
[C]gui_motif.c100.8K
[C]gui_photon.c72.7K
[C]gui_riscos.c83.4K
[H]gui_riscos.h764
[C]gui_w16.c37.5K
[C]gui_w32.c119.4K
[H]gui_w32_rc.h193
[C]gui_w48.c88.6K
[C]gui_x11.c86.2K
[H]gui_x11_pm.h2.3K
[C]gui_xmdlg.c31.2K
[C]gui_xmebw.c38.7K
[H]gui_xmebw.h1.7K
[H]gui_xmebwp.h2.0K
[H]guiw16rc.h469
[   ]gvim.exe.mnf1.1K
[TXT]gvimtutor143
[C]hangulin.c59.4K
[C]hardcopy.c94.2K
[C]hashtab.c12.8K
[C]if_cscope.c58.1K
[H]if_cscope.h2.3K
[C]if_lua.c32.3K
[C]if_mzsch.c90.7K
[H]if_mzsch.h2.2K
[CPP]if_ole.cpp18.1K
[H]if_ole.h7.2K
[TXT]if_ole.idl985
[TXT]if_perl.xs33.1K
[C]if_perlsfio.c1.4K
[H]if_py_both.h26.8K
[C]if_python.c44.9K
[C]if_python3.c41.8K
[C]if_ruby.c32.7K
[C]if_sniff.c27.9K
[H]if_sniff.h383
[C]if_tcl.c48.3K
[C]if_xcmdsrv.c37.4K
[C]iid_ole.c1.2K
[XML]infplist.xml1.8K
[SH]installman.sh3.3K
[SH]installml.sh4.5K
[C]integration.c26.2K
[H]integration.h16.0K
[H]keymap.h15.6K
[TXT]link.390154
[SH]link.sh4.2K
[H]macros.h9.2K
[TXT]main.aap46.0K
[C]main.c103.7K
[C]mark.c42.2K
[C]mbyte.c144.7K
[C]memfile.c34.7K
[C]memline.c141.1K
[C]menu.c57.3K
[C]message.c109.7K
[C]misc1.c237.9K
[C]misc2.c148.6K
[TXT]mkinstalldirs638
[C]move.c67.0K
[TXT]msvc2008.bat199
[TXT]msvcsetup.bat471
[TXT]mysign140
[C]nbdebug.c3.9K
[H]nbdebug.h1.4K
[C]netbeans.c92.0K
[C]normal.c221.8K
[C]ops.c158.1K
[C]option.c289.4K
[H]option.h33.4K
[C]os_amiga.c35.5K
[H]os_amiga.h4.5K
[C]os_beos.c4.3K
[H]os_beos.h508
[H]os_dos.h2.8K
[H]os_mac.h7.4K
os_mac.rsr.hqx41.6K
[C]os_mac_conv.c13.8K
[DIR]os_mac_rsrc/ -
[C]os_macosx.c16.9K
[M]os_macosx.m5.1K
[H]os_mint.h281
[C]os_msdos.c75.2K
[H]os_msdos.h2.5K
[C]os_mswin.c80.2K
[H]os_os2_cfg.h6.5K
[C]os_qnx.c3.5K
[H]os_qnx.h393
[C]os_riscos.c26.9K
[H]os_riscos.h3.8K
[C]os_unix.c163.1K
[H]os_unix.h12.5K
[H]os_unixx.h2.8K
[C]os_vms.c15.4K
[H]os_vms_conf.h4.5K
[TXT]os_vms_fix.com7.6K
[C]os_vms_mms.c1.3K
[C]os_w32dll.c623
[C]os_w32exe.c2.7K
[C]os_win16.c7.9K
[H]os_win16.h3.4K
[C]os_win32.c122.9K
[H]os_win32.h5.1K
[SH]osdef.sh3.0K
[TXT]osdef1.h.in4.2K
[TXT]osdef2.h.in2.9K
[SH]pathdef.sh251
[DIR]po/ -
[C]popupmnu.c17.0K
[H]proto.h6.8K
[DIR]proto/ -
[C]pty.c8.8K
[C]quickfix.c96.3K
[C]regexp.c172.4K
[H]regexp.h2.3K
[C]screen.c245.9K
[C]search.c128.3K
[C]sha256.c12.2K
[C]spell.c412.0K
[H]structs.h77.6K
[S]swis.s2.1K
[C]syntax.c245.7K
[C]tag.c95.5K
[IMG]tearoff.bmp118
[DIR]tee/ -
[C]term.c147.1K
[H]term.h6.9K
[C]termlib.c13.7K
[DIR]testdir/ -
[TXT]toolbar.phi33.2K
[TXT]toolcheck855
[IMG]tools.bmp5.0K
[IMG]tools16.bmp3.7K
[TXT]typemap276
[C]ui.c75.2K
[C]undo.c82.5K
[C]uninstal.c11.1K
[C]version.c23.7K
[H]version.h1.4K
[TXT]vim.def 81
[H]vim.h69.8K
[IMG]vim.ico1.1K
[TXT]vim.rc3.1K
[   ]vim.tlb1.8K
[TXT]vim16.def 99
[TXT]vim16.rc2.0K
[IMG]vim_alert.ico1.1K
[IMG]vim_error.ico1.1K
[TXT]vim_icon.xbm896
[IMG]vim_info.ico1.1K
[TXT]vim_mask.xbm911
[IMG]vim_quest.ico1.1K
[H]vimio.h463
[C]vimrun.c2.1K
[   ]vimtbar.dll34.8K
[H]vimtbar.h5.0K
[   ]vimtbar.lib1.0K
[TXT]vimtutor2.0K
[SH]which.sh254
[C]window.c149.9K
[C]workshop.c40.5K
[H]workshop.h575
[C]wsdebug.c4.4K
[H]wsdebug.h1.4K
[C]xpm_w32.c1.1K
[H]xpm_w32.h140
[DIR]xxd/ -