[ICO]NameSize

[DIR]Parent Directory -
[TXT]Make_amiga.mak2.6K
[TXT]Make_dos.mak1.6K
[TXT]Make_os2.mak1.5K
[TXT]Make_vms.mms4.6K
[MAKE]Makefile1.9K
[TXT]amiga.vim 85
[TXT]dos.vim286
[  ]dotest.in129
[TXT]main.aap1.7K
[TXT]os2.vim166
[TXT]test1.in1.4K
[TXT]test1.ok 15
[TXT]test10.in1.6K
[TXT]test10.ok853
[TXT]test10a.in2.0K
[TXT]test10a.ok853
[TXT]test11.in3.0K
[TXT]test11.ok1.6K
[TXT]test12.in1.2K
[TXT]test12.ok127
[  ]test13.in1.1K
[TXT]test13.ok360
[TXT]test14.in1012
[  ]test14.ok194
[  ]test15.in2.2K
[TXT]test15.ok2.2K
[TXT]test16.in273
[TXT]test16.ok 17
[TXT]test17.in368
[TXT]test17.ok 88
[TXT]test17a.in 88
[TXT]test18.in213
[TXT]test18.ok 41
[TXT]test19.in374
[TXT]test19.ok 91
[TXT]test2.in717
[TXT]test2.ok128
[  ]test20.in361
[TXT]test20.ok 57
[  ]test21.in297
[TXT]test21.ok 60
[TXT]test22.in197
[TXT]test22.ok 79
[TXT]test23.in282
[TXT]test23.ok 23
[  ]test24.in1.2K
[TXT]test24.ok571
[  ]test25.in840
[TXT]test25.ok 23
[  ]test26.in739
[TXT]test26.ok159
[  ]test27.in270
[TXT]test27.ok 32
[  ]test28.in364
[TXT]test28.ok 45
[TXT]test29.in663
[TXT]test29.ok424
[TXT]test3.in13.4K
[TXT]test3.ok11.1K
[TXT]test30.in3.0K
[TXT]test30.ok664
[TXT]test31.in1.4K
[TXT]test31.ok139
[  ]test32.in1.2K
[TXT]test32.ok175
[TXT]test33.in616
[TXT]test33.ok544
[  ]test34.in1014
[TXT]test34.ok 68
[  ]test35.in448
[TXT]test35.ok120
[  ]test36.in1.6K
[  ]test36.ok672
[  ]test37.in3.2K
[TXT]test37.ok1.3K
[  ]test38.in364
[TXT]test38.ok107
[  ]test39.in364
[TXT]test39.ok108
[TXT]test4.in839
[TXT]test4.ok316
[  ]test40.in1.5K
[TXT]test40.ok107
[TXT]test41.in421
[TXT]test41.ok 53
[  ]test42.in2.3K
[  ]test42.ok407
[TXT]test43.in412
[TXT]test43.ok121
[TXT]test44.in1.1K
[TXT]test44.ok209
[TXT]test45.in1.5K
[TXT]test45.ok 86
[TXT]test46.in431
[TXT]test46.ok 70
[  ]test47.in1.0K
[TXT]test47.ok 36
[  ]test48.in1.4K
[TXT]test48.ok443
[TXT]test49.in320
[TXT]test49.ok2.6K
[TXT]test49.vim218.9K
[TXT]test5.in949
[TXT]test5.ok173
[TXT]test50.in2.5K
[TXT]test50.ok 40
[TXT]test51.in808
[TXT]test51.ok271
[TXT]test52.in1.6K
[TXT]test52.ok1.3K
[TXT]test53.in952
[TXT]test53.ok217
[TXT]test54.in527
[TXT]test54.ok 29
[TXT]test55.in6.8K
[TXT]test55.ok1.8K
[TXT]test56.in388
[TXT]test56.ok 23
[TXT]test57.in3.6K
[TXT]test57.ok2.7K
[TXT]test58.in10.5K
[TXT]test58.ok3.7K
[TXT]test59.in10.6K
[TXT]test59.ok3.6K
[  ]test6.in739
[TXT]test6.ok327
[TXT]test60.in12.1K
[TXT]test60.ok1.8K
[TXT]test60.vim1.7K
[TXT]test61.in1011
[TXT]test61.ok205
[TXT]test62.in522
[TXT]test62.ok 77
[  ]test7.in675
[TXT]test7.ok231
[TXT]test8.in797
[TXT]test8.ok 62
[TXT]test9.in255
[TXT]test9.ok 42
[TXT]todos.vim 71
[TXT]unix.vim102
[TXT]vms.vim 96