[ICO]NameSize

[DIR]Parent Directory -
[DOC]AUTHORS3.9K
[TXT]Artistic6.0K
[TXT]Changes1.4M
[TXT]Changes5.0007.5K
[TXT]Changes5.00147.0K
[TXT]Changes5.002118.5K
[TXT]Changes5.0034.1K
[TXT]Changes5.004500.7K
[TXT]Changes5.0051012.9K
[TXT]Configure338.3K
[TXT]Copying12.2K
[H]EXTERN.h1.7K
[DOC]INSTALL73.9K
[H]INTERN.h1.3K
[TXT]MAINTAIN16.2K
[TXT]MANIFEST76.5K
[MAKE]Makefile.SH27.9K
[TXT]Policy_sh.SH6.3K
[DIR]Porting/ -
[TXT]Todo3.6K
[TXT]Todo-5.66.8K
[H]XSUB.h13.5K
[DIR]apollo/ -
[C]av.c17.2K
[H]av.h2.8K
[DIR]beos/ -
[PL]bytecode.pl11.0K
[H]cc_runtime.h1.9K
[TXT]cflags.SH3.1K
[CONFIG]config_h.SH95.1K
[CONFIG]configpm12.1K
[CONFIG]configure.com80.3K
[CONFIG]configure.gnu2.6K
[H]cop.h15.6K
[H]cv.h4.2K
[DIR]cygwin/ -
[C]deb.c2.9K
[DIR]djgpp/ -
[C]doio.c44.7K
[C]doop.c26.3K
[H]dosish.h3.5K
[C]dump.c35.5K
[C]ebcdic.c1.2K
[DIR]eg/ -
[DIR]emacs/ -
[H]embed.h228.5K
[PL]embed.pl70.8K
[H]embedvar.h69.5K
[DIR]epoc/ -
[DIR]ext/ -
[H]fakethr.h1.6K
[H]form.h547
[TXT]global.sym8.5K
[C]globals.c1.6K
[TXT]globvar.sym896
[C]gv.c39.5K
[H]gv.h4.8K
[DIR]h2pl/ -
[H]handy.h19.9K
[DIR]hints/ -
[C]hv.c34.1K
[H]hv.h6.2K
[TXT]installhtml17.8K
[TXT]installman8.0K
[TXT]installperl20.0K
[H]intrpvar.h15.6K
[H]iperlsys.h47.4K
[DIR]jpl/ -
[H]keywords.h5.8K
[PL]keywords.pl2.2K
[DIR]lib/ -
[MAKE]makeaperl.SH3.8K
[PL]makedef.pl17.9K
[MAKE]makedepend.SH6.0K
[MAKE]makedir.SH1.2K
[C]malloc.c59.8K
[C]mg.c46.4K
[H]mg.h1.4K
[PL]minimod.pl3.2K
[C]miniperlmain.c1.4K
[DIR]mint/ -
[DIR]mpeix/ -
[TXT]mv-if-diff312
[CONFIG]myconfig.SH2.4K
[H]nostdio.h559
[H]objXSUB.h68.4K
[C]op.c158.9K
[H]op.h13.2K
[H]opcode.h45.0K
[PL]opcode.pl20.9K
[H]opnames.h7.7K
[DIR]os2/ -
[H]patchlevel.h3.0K
[C]perl.c90.3K
[H]perl.h86.5K
[C]perlapi.c75.1K
[H]perlapi.h30.2K
[C]perlio.c9.5K
[H]perlio.h 22
[TXT]perlio.sym745
[H]perlsdio.h9.2K
[H]perlsfio.h2.1K
[TXT]perlsh396
[H]perlvars.h1.4K
[C]perly.c99.0K
[TXT]perly.fixer6.8K
[H]perly.h1.2K
[TXT]perly.y16.9K
[DIFF]perly_c.diff4.6K
[DIR]plan9/ -
[DIR]pod/ -
[C]pp.c104.2K
[H]pp.h11.5K
[TXT]pp.sym5.8K
[C]pp_ctl.c112.0K
[C]pp_hot.c66.6K
[H]pp_proto.h10.3K
[C]pp_sys.c106.1K
[H]proto.h60.6K
[DIR]qnx/ -
[C]regcomp.c112.2K
[H]regcomp.h11.2K
[PL]regcomp.pl1.7K
[TXT]regcomp.sym5.8K
[C]regexec.c94.9K
[H]regexp.h3.7K
[H]regnodes.h12.5K
[C]run.c2.7K
[C]scope.c23.2K
[H]scope.h11.6K
[C]sv.c177.7K
[H]sv.h32.6K
[DIR]t/ -
[C]taint.c2.8K
[H]thrdvar.h9.1K
[H]thread.h9.9K
[C]toke.c178.2K
[C]universal.c6.1K
[H]unixish.h4.3K
[C]utf8.c18.6K
[H]utf8.h1.9K
[C]util.c86.0K
[H]util.h904
[DIR]utils/ -
[DIR]vmesa/ -
[DIR]vms/ -
[DIR]vos/ -
[H]warnings.h3.5K
[PL]warnings.pl11.6K
[DIR]win32/ -
[TXT]writemain.SH2.8K
[DIR]x2p/ -
[C]xsutils.c5.7K