accessors2.m   [plain text]


// TEST_CONFIG MEM=mrc,arc

#include "test.h"
#include <objc/runtime.h>
#include <objc/objc-abi.h>

#include "testroot.i"

@interface Base : TestRoot {
 @public
  id ivar;
}
@end
@implementation Base @end

int main()
{
  SEL _cmd = @selector(foo);
  Base *o = [Base new];
  ptrdiff_t offset = ivar_getOffset(class_getInstanceVariable([Base class], "ivar"));
  testassert(offset == sizeof(id));

  TestRoot *value = [TestRoot new];

  // fixme test atomicity

  // Original setter API

  testprintf("original nonatomic retain\n");
  o->ivar = nil;
  TestRootRetain = 0;
  TestRootCopyWithZone = 0;
  TestRootMutableCopyWithZone = 0;
  objc_setProperty(o, _cmd, offset, value, NO/*atomic*/, NO/*copy*/);
  testassert(TestRootRetain == 1);
  testassert(TestRootCopyWithZone == 0);
  testassert(TestRootMutableCopyWithZone == 0);
  testassert(o->ivar == value);

  testprintf("original atomic retain\n");
  o->ivar = nil;
  TestRootRetain = 0;
  TestRootCopyWithZone = 0;
  TestRootMutableCopyWithZone = 0;
  objc_setProperty(o, _cmd, offset, value, YES/*atomic*/, NO/*copy*/);
  testassert(TestRootRetain == 1);
  testassert(TestRootCopyWithZone == 0);
  testassert(TestRootMutableCopyWithZone == 0);
  testassert(o->ivar == value);

  testprintf("original nonatomic copy\n");
  o->ivar = nil;
  TestRootRetain = 0;
  TestRootCopyWithZone = 0;
  TestRootMutableCopyWithZone = 0;
  objc_setProperty(o, _cmd, offset, value, NO/*atomic*/, YES/*copy*/);
  testassert(TestRootRetain == 0);
  testassert(TestRootCopyWithZone == 1);
  testassert(TestRootMutableCopyWithZone == 0);
  testassert(o->ivar && o->ivar != value);

  testprintf("original atomic copy\n");
  o->ivar = nil;
  TestRootRetain = 0;
  TestRootCopyWithZone = 0;
  TestRootMutableCopyWithZone = 0;
  objc_setProperty(o, _cmd, offset, value, YES/*atomic*/, YES/*copy*/);
  testassert(TestRootRetain == 0);
  testassert(TestRootCopyWithZone == 1);
  testassert(TestRootMutableCopyWithZone == 0);
  testassert(o->ivar && o->ivar != value);

  testprintf("original nonatomic mutablecopy\n");
  o->ivar = nil;
  TestRootRetain = 0;
  TestRootCopyWithZone = 0;
  TestRootMutableCopyWithZone = 0;
  objc_setProperty(o, _cmd, offset, value, NO/*atomic*/, 2/*copy*/);
  testassert(TestRootRetain == 0);
  testassert(TestRootCopyWithZone == 0);
  testassert(TestRootMutableCopyWithZone == 1);
  testassert(o->ivar && o->ivar != value);

  testprintf("original atomic mutablecopy\n");
  o->ivar = nil;
  TestRootRetain = 0;
  TestRootCopyWithZone = 0;
  TestRootMutableCopyWithZone = 0;
  objc_setProperty(o, _cmd, offset, value, YES/*atomic*/, 2/*copy*/);
  testassert(TestRootRetain == 0);
  testassert(TestRootCopyWithZone == 0);
  testassert(TestRootMutableCopyWithZone == 1);
  testassert(o->ivar && o->ivar != value);


  // Optimized setter API

  testprintf("optimized nonatomic retain\n");
  o->ivar = nil;
  TestRootRetain = 0;
  TestRootCopyWithZone = 0;
  TestRootMutableCopyWithZone = 0;
  objc_setProperty_nonatomic(o, _cmd, value, offset);
  testassert(TestRootRetain == 1);
  testassert(TestRootCopyWithZone == 0);
  testassert(TestRootMutableCopyWithZone == 0);
  testassert(o->ivar == value);

  testprintf("optimized atomic retain\n");
  o->ivar = nil;
  TestRootRetain = 0;
  TestRootCopyWithZone = 0;
  TestRootMutableCopyWithZone = 0;
  objc_setProperty_atomic(o, _cmd, value, offset);
  testassert(TestRootRetain == 1);
  testassert(TestRootCopyWithZone == 0);
  testassert(TestRootMutableCopyWithZone == 0);
  testassert(o->ivar == value);

  testprintf("optimized nonatomic copy\n");
  o->ivar = nil;
  TestRootRetain = 0;
  TestRootCopyWithZone = 0;
  TestRootMutableCopyWithZone = 0;
  objc_setProperty_nonatomic_copy(o, _cmd, value, offset);
  testassert(TestRootRetain == 0);
  testassert(TestRootCopyWithZone == 1);
  testassert(TestRootMutableCopyWithZone == 0);
  testassert(o->ivar && o->ivar != value);

  testprintf("optimized atomic copy\n");
  o->ivar = nil;
  TestRootRetain = 0;
  TestRootCopyWithZone = 0;
  TestRootMutableCopyWithZone = 0;
  objc_setProperty_atomic_copy(o, _cmd, value, offset);
  testassert(TestRootRetain == 0);
  testassert(TestRootCopyWithZone == 1);
  testassert(TestRootMutableCopyWithZone == 0);
  testassert(o->ivar && o->ivar != value);

  succeed(__FILE__);
}