sr.txt   [plain text]


// Copyright (c) 2001-2003 International Business Machines
// Corporation and others. All Rights Reserved.
// Use --encoding cp1251 for genrb

sr {
   errorcodes {
           "Нема грешке",
           "Илегалан аргумент",
           "Недостајући ресурс",
           "Формат је лош",
           "Грешка у приступу датотеци",
           "Интерна грешка у програму",
           "Грешка у парсирању података",
           "Грешка у заузимању меморије",
           "Грешка у опсегу индекса",
           "Грешка у парсирању података",
           "Пронађен је лош симбол",
           "Пронађен је прекинут симбол",
           "Пронађен је илегалан симбол",
           "Лош формат табеле",
           "Лоша датотека табеле",
           "Бафер се прелио",
           "Непозната грешка",
           "Лош тип ресурса",
           "Лоша ескејп секвенца",
           "Неподржана ескејп секвенца"
           }
   helpTopics {
     udata      { "This is udata help topic" }
     resourcebundles { "This is resource bundle help topic" }
     collation    { "This is collation help topic" }
     breakit     { "This is break iterator help topic" }
     translit    { "This is transliteration help topic" }
     unicode     { "This is unicode help topic" }
     format     { "This is format help topic" }
   }

   helpKeywords {
     udata      { "udata" }
     resourcebundles { "resources" }
     collation    { "collation" }
     breakit     { "breakit" }
     translit    { "transliteration" }
     unicode     { "unicode" }
     format     { "format" }
   }
}