31formatter.t   [plain text]


#!/usr/bin/perl -w

use strict;

use Test::More;

BEGIN
{
  eval "use DateTime::Format::Strptime 1.0400";
  if ($@)
  {
    plan skip_all => "DateTime::Format::Strptime 1.0400+ not installed";
  }

  plan tests => 9;
}

use DateTime;

my $formatter =
  DateTime::Format::Strptime->new( pattern => '%Y%m%d %T',
                   locale => 'en_US',
                  );

my $dt = DateTime->from_epoch( epoch => time(), formatter => $formatter );
ok( $dt, "Constructor (from_epoch) : $@" );

$dt = eval { DateTime->new( year => 2004,
              month => 9,
              day => 2,
              hour => 13,
              minute => 23,
              second => 34,
              formatter => $formatter
             ) };
ok( $dt, "Construtor (new) : $@" );

$dt = eval{ DateTime->from_object( object => $dt, formatter => $formatter ) };
ok( $dt, "Constructor (from_object) : $@" );

is( $dt->formatter, $formatter, "check from_object copies formatter" );

is( $dt->_stringify(), '20040902 13:23:34', 'Format datetime' );

# check stringification (with formatter)
is( $dt->_stringify, "$dt", "Stringification (with formatter)" );

# check if the default behavior works
$dt->set_formatter(undef);
is( $dt->_stringify(), $dt->iso8601, 'Default iso8601 works' );

# check stringification (default)
is( $dt->_stringify, "$dt", "Stringification (no formatter -> format_datetime)" );
is( $dt->iso8601, "$dt", "Stringification (no formatter -> iso8601)" );