[ICO]NameSize

[DIR]Parent Directory -
[TXT]Changes5.6K
[TXT]MANIFEST1.1K
[TXT]MANIFEST.SKIP166
[TXT]META.yml344
[MAKE]Makefile.PL4.8K
[TXT]SQLite.xs1.3K
[H]SQLiteXS.h383
[C]alter.c18.3K
[C]analyze.c12.8K
[C]attach.c14.1K
[C]auth.c7.4K
[C]btree.c210.4K
[H]btree.h5.2K
[C]build.c103.3K
[C]callback.c11.9K
[C]complete.c8.4K
[C]date.c23.5K
[C]dbdimp.c28.8K
[H]dbdimp.h2.8K
[C]delete.c15.1K
[C]expr.c73.7K
[C]func.c34.6K
[PL]getsqlite.pl1.1K
[C]hash.c11.6K
[H]hash.h3.9K
[C]insert.c39.3K
[H]keywordhash.h5.6K
[C]legacy.c3.7K
[DIR]lib/ -
[C]loadext.c10.2K
[C]main.c36.1K
[C]opcodes.c3.3K
[H]opcodes.h8.4K
[C]os.c2.8K
[H]os.h17.7K
[H]os_common.h5.3K
[C]os_os2.c28.0K
[H]os_os2.h2.1K
[C]os_test.c12.0K
[H]os_test.h1.0K
[C]os_unix.c59.4K
[H]os_unix.h3.5K
[C]os_win.c41.7K
[H]os_win.h1.1K
[C]pager.c125.6K
[H]pager.h4.1K
[C]parse.c117.3K
[H]parse.h6.8K
[H]ppport.h15.4K
[C]pragma.c33.5K
[C]prepare.c17.5K
[C]printf.c28.8K
[C]random.c3.0K
[C]select.c109.8K
[H]sqlite3.h72.8K
[H]sqlite3ext.h15.2K
[H]sqliteInt.h81.4K
[DIR]t/ -
[C]table.c5.3K
[C]tokenize.c14.4K
[C]trigger.c26.7K
[C]update.c20.2K
[C]utf.c20.5K
[C]util.c42.6K
[C]vacuum.c10.7K
[C]vdbe.c150.6K
[H]vdbe.h5.3K
[H]vdbeInt.h17.6K
[C]vdbeapi.c23.2K
[C]vdbeaux.c59.4K
[C]vdbefifo.c2.9K
[C]vdbemem.c25.8K
[C]vtab.c18.9K
[C]where.c87.8K