MAKESHAR   [plain text]


#!/bin/sh
#
# MAKESHAR.sh: Make a shar file for the sources
#
# $tcsh: MAKESHAR,v 3.2 2006/03/02 18:46:44 christos Exp $

AWK=/usr/bin/nawk	# Must be nawk or gawk cause of 2D arrays
WC=/usr/ucb/wc		
GREP=/usr/bin/egrep
SORT=/usr/bin/sort
SH=/bin/sh

dirs=
name=kit
files=
verbose=0
size=45000

for i 
do
  case $i in
  -n)	
	name=;;
  -v)
	verbose=1;;
  -d)
	SH=/bin/cat;;
  -s)
	size=$1;;
  *)
	if [ -z "$name" ]
	then
	  name=$i
	elif [ -d $i ]
	then
	  dirs="$dirs $i"
	elif [ -f $i ]
	then
	  files="$files $i"
	else
	  echo "$0: File `$i' not found." 1>&2
	  exit 1
	fi;;
  esac
done
	
if [ \( -z "$files" \) -a \( -z "$dirs" \) ]
then
  echo "Usage: $0 [-n name] [-s size] [-vd] <files>."	1>&2
  exit 1
fi

$WC $files | $GREP -v total | $SORT +2 | $AWK '
  BEGIN {
	i = 0;
	seq = 1;
	size = 0;
	name = 1;
	used = 2;
	verbose='"$verbose"';
	tty = "/dev/tty";
	maxsize = '"$size"';
	dirs = "'"$dirs"'";
  };
  {
	a[i, size] = $3;
	a[i, name] = $4;
	a[i, used] = 0;
	i++;
  };
  END {
	for (maxi = i--; i >= 0; i--) {
	  idx = 0;
	  if (a[i, used] == 0) {
		if (verbose && a[i, size] > maxsize) 
		  printf("Warning: File %s is %d > %d\n",
			  a[i, name], a[i, size], maxsize) > tty;
		s = a[i, size];
		a[i, used] = 1;
		kit[seq, idx++] = i; 
		j = 0;
		while (j < maxi) {
		  # Find the greatest file we can add
		  j = maxi;
		  for (k = 0; k < maxi; k++)
			if (a[k, used] == 0 && a[k, size] + s < maxsize)
			  j = k;
		  if (j < maxi) {
			s += a[j, size];
			a[j, used] = 1;
			kit[seq, idx++] = j; 
		  }
		}
		sizes[seq] = s;
		kit[seq++, idx] = -1; 
	  }
	}
	for (i = 1; i < seq; i++) {
	  printf("shar -n%d -e%d %s ", i, seq - 1, dirs);
	  if (verbose) {
		printf("%3d of %3d: ", i, seq - 1) > tty;
		len = 12;
	  }
	  for (j = 0; kit[i, j] != -1; j++) {
		s = a[kit[i, j], name];
		if (verbose) {
		  clen = length(s) + 1;
		  len += clen;
		  if (len > 70) {
			printf("\n      ") > tty;
			len = 12 + clen;
		  }
		  printf("%s ", s) > tty;
		}
		printf("%s ", s);
	  }
	  printf("> '"$name"'-%d.shar;", i);
	  if (verbose)
		printf("= %5d\n", sizes[i]) > tty;
	}
  }' | $SH