testoutput7   [plain text]


/abc/
  abc
 0: abc
  
/ab*c/
  abc
 0: abc
  abbbbc
 0: abbbbc
  ac
 0: ac
  
/ab+c/
  abc
 0: abc
  abbbbbbc
 0: abbbbbbc
  *** Failers 
No match
  ac
No match
  ab
No match
  
/a*/
  a
 0: a
 1: 
  aaaaaaaaaaaaaaaaa
 0: aaaaaaaaaaaaaaaaa
 1: aaaaaaaaaaaaaaaa
 2: aaaaaaaaaaaaaaa
 3: aaaaaaaaaaaaaa
 4: aaaaaaaaaaaaa
 5: aaaaaaaaaaaa
 6: aaaaaaaaaaa
 7: aaaaaaaaaa
 8: aaaaaaaaa
 9: aaaaaaaa
10: aaaaaaa
11: aaaaaa
12: aaaaa
13: aaaa
14: aaa
15: aa
16: a
17: 
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Matched, but too many subsidiary matches
 0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 1: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 2: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 3: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 4: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 5: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 6: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 7: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 8: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 9: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
10: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
11: aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
12: aaaaaaaaaaaaaaaaaa
13: aaaaaaaaaaaaaaaaa
14: aaaaaaaaaaaaaaaa
15: aaaaaaaaaaaaaaa
16: aaaaaaaaaaaaaa
17: aaaaaaaaaaaaa
18: aaaaaaaaaaaa
19: aaaaaaaaaaa
20: aaaaaaaaaa
21: aaaaaaaaa
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa\F 
 0: 
  
/(a|abcd|african)/
  a
 0: a
  abcd
 0: abcd
 1: a
  african
 0: african
 1: a
  
/^abc/
  abcdef
 0: abc
  *** Failers
No match
  xyzabc
No match
  xyz\nabc  
No match
  
/^abc/m
  abcdef
 0: abc
  xyz\nabc  
 0: abc
  *** Failers
No match
  xyzabc
No match
  
/\Aabc/
  abcdef
 0: abc
  *** Failers
No match
  xyzabc
No match
  xyz\nabc  
No match
  
/\Aabc/m
  abcdef
 0: abc
  *** Failers
No match
  xyzabc
No match
  xyz\nabc  
No match
  
/\Gabc/
  abcdef
 0: abc
  xyzabc\>3
 0: abc
  *** Failers
No match
  xyzabc  
No match
  xyzabc\>2 
No match
  
/x\dy\Dz/
  x9yzz
 0: x9yzz
  x0y+z
 0: x0y+z
  *** Failers
No match
  xyz
No match
  xxy0z   
No match
  
/x\sy\Sz/
  x yzz
 0: x yzz
  x y+z
 0: x y+z
  *** Failers
No match
  xyz
No match
  xxyyz
No match
  
/x\wy\Wz/
  xxy+z
 0: xxy+z
  *** Failers
No match
  xxy0z
No match
  x+y+z     
No match
  
/x.y/
  x+y
 0: x+y
  x-y
 0: x-y
  *** Failers
No match
  x\ny
No match
  
/x.y/s
  x+y
 0: x+y
  x-y
 0: x-y
  x\ny
 0: x\x0ay

/(a.b(?s)c.d|x.y)p.q/
  a+bc+dp+q
 0: a+bc+dp+q
  a+bc\ndp+q
 0: a+bc\x0adp+q
  x\nyp+q 
 0: x\x0ayp+q
  *** Failers 
No match
  a\nbc\ndp+q
No match
  a+bc\ndp\nq
No match
  x\nyp\nq 
No match

/a\d\z/
  ba0
 0: a0
  *** Failers
No match
  ba0\n
No match
  ba0\ncd  
No match

/a\d\z/m
  ba0
 0: a0
  *** Failers
No match
  ba0\n
No match
  ba0\ncd  
No match

/a\d\Z/
  ba0
 0: a0
  ba0\n
 0: a0
  *** Failers
No match
  ba0\ncd  
No match

/a\d\Z/m
  ba0
 0: a0
  ba0\n
 0: a0
  *** Failers
No match
  ba0\ncd  
No match

/a\d$/
  ba0
 0: a0
  ba0\n
 0: a0
  *** Failers
No match
  ba0\ncd  
No match

/a\d$/m
  ba0
 0: a0
  ba0\n
 0: a0
  ba0\ncd  
 0: a0
  *** Failers
No match

/abc/i
  abc
 0: abc
  aBc
 0: aBc
  ABC
 0: ABC
  
/[^a]/
  abcd
 0: b
  
/ab?\w/
  abz
 0: abz
 1: ab
  abbz
 0: abb
 1: ab
  azz 
 0: az

/x{0,3}yz/
  ayzq
 0: yz
  axyzq
 0: xyz
  axxyz
 0: xxyz
  axxxyzq
 0: xxxyz
  axxxxyzq
 0: xxxyz
  *** Failers
No match
  ax
No match
  axx   
No match
   
/x{3}yz/
  axxxyzq
 0: xxxyz
  axxxxyzq
 0: xxxyz
  *** Failers
No match
  ax
No match
  axx   
No match
  ayzq
No match
  axyzq
No match
  axxyz
No match
   
/x{2,3}yz/
  axxyz
 0: xxyz
  axxxyzq
 0: xxxyz
  axxxxyzq
 0: xxxyz
  *** Failers
No match
  ax
No match
  axx   
No match
  ayzq
No match
  axyzq
No match
   
/[^a]+/
  bac
 0: b
  bcdefax
 0: bcdef
 1: bcde
 2: bcd
 3: bc
 4: b
  *** Failers
 0: *** F
 1: *** 
 2: ***
 3: **
 4: *
  aaaaa  
No match

/[^a]*/
  bac
 0: b
 1: 
  bcdefax
 0: bcdef
 1: bcde
 2: bcd
 3: bc
 4: b
 5: 
  *** Failers
 0: *** F
 1: *** 
 2: ***
 3: **
 4: *
 5: 
  aaaaa  
 0: 
  
/[^a]{3,5}/
  xyz
 0: xyz
  awxyza
 0: wxyz
 1: wxy
  abcdefa
 0: bcdef
 1: bcde
 2: bcd
  abcdefghijk
 0: bcdef
 1: bcde
 2: bcd
  *** Failers
 0: *** F
 1: *** 
 2: ***
  axya
No match
  axa
No match
  aaaaa     
No match

/\d*/
  1234b567
 0: 1234
 1: 123
 2: 12
 3: 1
 4: 
  xyz
 0: 
  
/\D*/
  a1234b567
 0: a
 1: 
  xyz
 0: xyz
 1: xy
 2: x
 3: 
   
/\d+/
  ab1234c56
 0: 1234
 1: 123
 2: 12
 3: 1
  *** Failers
No match
  xyz
No match
  
/\D+/
  ab123c56
 0: ab
 1: a
  *** Failers
 0: *** Failers
 1: *** Failer
 2: *** Faile
 3: *** Fail
 4: *** Fai
 5: *** Fa
 6: *** F
 7: *** 
 8: ***
 9: **
10: *
  789
No match
  
/\d?A/
  045ABC
 0: 5A
  ABC
 0: A
  *** Failers
No match
  XYZ
No match
  
/\D?A/
  ABC
 0: A
  BAC
 0: BA
  9ABC       
 0: A
  *** Failers
No match

/a+/
  aaaa
 0: aaaa
 1: aaa
 2: aa
 3: a

/^.*xyz/
  xyz
 0: xyz
  ggggggggxyz
 0: ggggggggxyz
  
/^.+xyz/
  abcdxyz
 0: abcdxyz
  axyz
 0: axyz
  *** Failers
No match
  xyz
No match
  
/^.?xyz/
  xyz
 0: xyz
  cxyz    
 0: cxyz

/^\d{2,3}X/
  12X
 0: 12X
  123X
 0: 123X
  *** Failers
No match
  X
No match
  1X
No match
  1234X   
No match

/^[abcd]\d/
  a45
 0: a4
  b93
 0: b9
  c99z
 0: c9
  d04
 0: d0
  *** Failers
No match
  e45
No match
  abcd   
No match
  abcd1234
No match
  1234 
No match

/^[abcd]*\d/
  a45
 0: a4
  b93
 0: b9
  c99z
 0: c9
  d04
 0: d0
  abcd1234
 0: abcd1
  1234 
 0: 1
  *** Failers
No match
  e45
No match
  abcd   
No match

/^[abcd]+\d/
  a45
 0: a4
  b93
 0: b9
  c99z
 0: c9
  d04
 0: d0
  abcd1234
 0: abcd1
  *** Failers
No match
  1234 
No match
  e45
No match
  abcd   
No match

/^a+X/
  aX
 0: aX
  aaX 
 0: aaX

/^[abcd]?\d/
  a45
 0: a4
  b93
 0: b9
  c99z
 0: c9
  d04
 0: d0
  1234 
 0: 1
  *** Failers
No match
  abcd1234
No match
  e45
No match

/^[abcd]{2,3}\d/
  ab45
 0: ab4
  bcd93
 0: bcd9
  *** Failers
No match
  1234 
No match
  a36 
No match
  abcd1234
No match
  ee45
No match

/^(abc)*\d/
  abc45
 0: abc4
  abcabcabc45
 0: abcabcabc4
  42xyz 
 0: 4
  *** Failers
No match

/^(abc)+\d/
  abc45
 0: abc4
  abcabcabc45
 0: abcabcabc4
  *** Failers
No match
  42xyz 
No match

/^(abc)?\d/
  abc45
 0: abc4
  42xyz 
 0: 4
  *** Failers
No match
  abcabcabc45
No match

/^(abc){2,3}\d/
  abcabc45
 0: abcabc4
  abcabcabc45
 0: abcabcabc4
  *** Failers
No match
  abcabcabcabc45
No match
  abc45
No match
  42xyz 
No match

/1(abc|xyz)2(?1)3/
  1abc2abc3456
 0: 1abc2abc3
  1abc2xyz3456 
 0: 1abc2xyz3

/^(a*\w|ab)=(a*\w|ab)/
  ab=ab
 0: ab=ab
 1: ab=a

/^(a*\w|ab)=(?1)/
  ab=ab
 0: ab=ab

/^([^()]|\((?1)*\))*$/
  abc
 0: abc
  a(b)c
 0: a(b)c
  a(b(c))d 
 0: a(b(c))d
  *** Failers)
No match
  a(b(c)d 
No match

/^>abc>([^()]|\((?1)*\))*<xyz<$/
  >abc>123<xyz<
 0: >abc>123<xyz<
  >abc>1(2)3<xyz<
 0: >abc>1(2)3<xyz<
  >abc>(1(2)3)<xyz<
 0: >abc>(1(2)3)<xyz<

/^(?>a*)\d/
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9876
 0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9
  *** Failers 
No match
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
No match

/< (?: (?(R) \d++ | [^<>]*+) | (?R)) * >/x
  <>
 0: <>
  <abcd>
 0: <abcd>
  <abc <123> hij>
 0: <abc <123> hij>
  <abc <def> hij>
 0: <def>
  <abc<>def> 
 0: <abc<>def>
  <abc<>   
 0: <>
  *** Failers
No match
  <abc
No match

/^(?(?=abc)\w{3}:|\d\d)$/    
  abc:             
 0: abc:
  12               
 0: 12
  *** Failers           
No match
  123            
No match
  xyz            
No match
                
/^(?(?!abc)\d\d|\w{3}:)$/   
  abc:            
 0: abc:
  12     
 0: 12
  *** Failers
No match
  123
No match
  xyz  
No match

/^(?=abc)\w{5}:$/    
  abcde:             
 0: abcde:
  *** Failers           
No match
  abc.. 
No match
  123            
No match
  vwxyz            
No match
                
/^(?!abc)\d\d$/   
  12     
 0: 12
  *** Failers
No match
  abcde:
No match
  abc.. 
No match
  123
No match
  vwxyz  
No match

/(?<=abc|xy)123/
  abc12345
 0: 123
  wxy123z
 0: 123
  *** Failers
No match
  123abc
No match

/(?<!abc|xy)123/
  123abc
 0: 123
  mno123456 
 0: 123
  *** Failers
No match
  abc12345
No match
  wxy123z
No match

/abc(?C1)xyz/
  abcxyz
--->abcxyz
 1 ^ ^    x
 0: abcxyz
  123abcxyz999 
--->123abcxyz999
 1  ^ ^     x
 0: abcxyz

/(ab|cd){3,4}/C
 ababab
--->ababab
 +0 ^     (ab|cd){3,4}
 +1 ^     a
 +4 ^     c
 +2 ^^     b
 +3 ^ ^    |
 +1 ^ ^    a
 +4 ^ ^    c
 +2 ^ ^    b
 +3 ^  ^   |
 +1 ^  ^   a
 +4 ^  ^   c
 +2 ^  ^   b
 +3 ^   ^  |
+12 ^   ^  
 +1 ^   ^  a
 +4 ^   ^  c
 0: ababab
 abcdabcd
--->abcdabcd
 +0 ^      (ab|cd){3,4}
 +1 ^      a
 +4 ^      c
 +2 ^^      b
 +3 ^ ^     |
 +1 ^ ^     a
 +4 ^ ^     c
 +5 ^ ^     d
 +6 ^  ^    )
 +1 ^  ^    a
 +4 ^  ^    c
 +2 ^  ^    b
 +3 ^   ^   |
+12 ^   ^   
 +1 ^   ^   a
 +4 ^   ^   c
 +5 ^   ^   d
 +6 ^    ^  )
+12 ^    ^  
 0: abcdabcd
 1: abcdab
 abcdcdcdcdcd 
--->abcdcdcdcdcd
 +0 ^        (ab|cd){3,4}
 +1 ^        a
 +4 ^        c
 +2 ^^        b
 +3 ^ ^       |
 +1 ^ ^       a
 +4 ^ ^       c
 +5 ^ ^       d
 +6 ^  ^      )
 +1 ^  ^      a
 +4 ^  ^      c
 +5 ^  ^      d
 +6 ^   ^     )
+12 ^   ^     
 +1 ^   ^     a
 +4 ^   ^     c
 +5 ^   ^     d
 +6 ^    ^    )
+12 ^    ^    
 0: abcdcdcd
 1: abcdcd

/^abc/
  abcdef
 0: abc
  *** Failers
No match
  abcdef\B 
No match

/^(a*|xyz)/
  bcd
 0: 
  aaabcd
 0: aaa
 1: aa
 2: a
 3: 
  xyz
 0: xyz
 1: 
  xyz\N 
 0: xyz
  *** Failers
 0: 
  bcd\N  
No match
  
/xyz$/
  xyz
 0: xyz
  xyz\n
 0: xyz
  *** Failers
No match
  xyz\Z
No match
  xyz\n\Z  
No match
  
/xyz$/m
  xyz
 0: xyz
  xyz\n 
 0: xyz
  abcxyz\npqr 
 0: xyz
  abcxyz\npqr\Z 
 0: xyz
  xyz\n\Z  
 0: xyz
  *** Failers
No match
  xyz\Z
No match

/\Gabc/
  abcdef
 0: abc
  defabcxyz\>3 
 0: abc
  *** Failers 
No match
  defabcxyz
No match

/^abcdef/
  ab\P
Partial match: ab
  abcde\P
Partial match: abcde
  abcdef\P
 0: abcdef
  *** Failers
No match
  abx\P  
No match

/^a{2,4}\d+z/
  a\P
Partial match: a
  aa\P
Partial match: aa
  aa2\P 
Partial match: aa2
  aaa\P
Partial match: aaa
  aaa23\P 
Partial match: aaa23
  aaaa12345\P
Partial match: aaaa12345
  aa0z\P
 0: aa0z
  aaaa4444444444444z\P 
 0: aaaa4444444444444z
  *** Failers
No match
  az\P 
No match
  aaaaa\P 
No match
  a56\P 
No match

/^abcdef/
  abc\P
Partial match: abc
  def\R 
 0: def
  
/(?<=foo)bar/
  xyzfo\P 
No match
  foob\P\>2 
Partial match: b
  foobar...\R\P\>4 
 0: ar
  xyzfo\P
No match
  foobar\>2 
 0: bar
  *** Failers
No match
  xyzfo\P
No match
  obar\R  
No match

/(ab*(cd|ef))+X/
  adfadadaklhlkalkajhlkjahdfasdfasdfladsfjkj\P\Z
No match
  lkjhlkjhlkjhlkjhabbbbbbcdaefabbbbbbbefa\P\B\Z
Partial match: abbbbbbcdaefabbbbbbbefa
  cdabbbbbbbb\P\R\B\Z
Partial match: cdabbbbbbbb
  efabbbbbbbbbbbbbbbb\P\R\B\Z
Partial match: efabbbbbbbbbbbbbbbb
  bbbbbbbbbbbbcdXyasdfadf\P\R\B\Z  
 0: bbbbbbbbbbbbcdX

/(a|b)/SF>testsavedregex
Compiled regex written to testsavedregex
Study data written to testsavedregex
<testsavedregex
Compiled regex (byte-inverted) loaded from testsavedregex
Study data loaded from testsavedregex
  abc
 0: a
  ** Failers
 0: a
  def 
No match
  
/the quick brown fox/
  the quick brown fox
 0: the quick brown fox
  The quick brown FOX
No match
  What do you know about the quick brown fox?
 0: the quick brown fox
  What do you know about THE QUICK BROWN FOX?
No match

/The quick brown fox/i
  the quick brown fox
 0: the quick brown fox
  The quick brown FOX
 0: The quick brown FOX
  What do you know about the quick brown fox?
 0: the quick brown fox
  What do you know about THE QUICK BROWN FOX?
 0: THE QUICK BROWN FOX

/abcd\t\n\r\f\a\e\071\x3b\$\\\?caxyz/
  abcd\t\n\r\f\a\e9;\$\\?caxyz
 0: abcd\x09\x0a\x0d\x0c\x07\x1b9;$\?caxyz

/a*abc?xyz+pqr{3}ab{2,}xy{4,5}pq{0,6}AB{0,}zz/
  abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypAzz
 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqAzz
 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqAzz
 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqAzz
 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqAzz
 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqqAzz
 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqqAzz
  aaaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aaaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  abxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: abxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aabxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aabxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aaaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  abcxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: abcxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aabcxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aabcxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aaaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyypqAzz
 0: aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyypqAzz
  aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyyypqAzz
 0: aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyyypqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABzz
 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABBzz
 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABBzz
  >>>aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  >aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  >>>>abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
 0: abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  *** Failers
No match
  abxyzpqrrabbxyyyypqAzz
No match
  abxyzpqrrrrabbxyyyypqAzz
No match
  abxyzpqrrrabxyyyypqAzz
No match
  aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyyyypqAzz
No match
  aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyypqAzz
No match
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqqqAzz
No match

/^(abc){1,2}zz/
  abczz
 0: abczz
  abcabczz
 0: abcabczz
  *** Failers
No match
  zz
No match
  abcabcabczz
No match
  >>abczz
No match

/^(b+?|a){1,2}?c/
  bc
 0: bc
  bbc
 0: bbc
  bbbc
 0: bbbc
  bac
 0: bac
  bbac
 0: bbac
  aac
 0: aac
  abbbbbbbbbbbc
 0: abbbbbbbbbbbc
  bbbbbbbbbbbac
 0: bbbbbbbbbbbac
  *** Failers
No match
  aaac
No match
  abbbbbbbbbbbac
No match

/^(b+|a){1,2}c/
  bc
 0: bc
  bbc
 0: bbc
  bbbc
 0: bbbc
  bac
 0: bac
  bbac
 0: bbac
  aac
 0: aac
  abbbbbbbbbbbc
 0: abbbbbbbbbbbc
  bbbbbbbbbbbac
 0: bbbbbbbbbbbac
  *** Failers
No match
  aaac
No match
  abbbbbbbbbbbac
No match

/^(b+|a){1,2}?bc/
  bbc
 0: bbc

/^(b*|ba){1,2}?bc/
  babc
 0: babc
  bbabc
 0: bbabc
  bababc
 0: bababc
  *** Failers
No match
  bababbc
No match
  babababc
No match

/^(ba|b*){1,2}?bc/
  babc
 0: babc
  bbabc
 0: bbabc
  bababc
 0: bababc
  *** Failers
No match
  bababbc
No match
  babababc
No match

/^\ca\cA\c[\c{\c:/
  \x01\x01\e;z
 0: \x01\x01\x1b;z

/^[ab\]cde]/
  athing
 0: a
  bthing
 0: b
  ]thing
 0: ]
  cthing
 0: c
  dthing
 0: d
  ething
 0: e
  *** Failers
No match
  fthing
No match
  [thing
No match
  \\thing
No match

/^[]cde]/
  ]thing
 0: ]
  cthing
 0: c
  dthing
 0: d
  ething
 0: e
  *** Failers
No match
  athing
No match
  fthing
No match

/^[^ab\]cde]/
  fthing
 0: f
  [thing
 0: [
  \\thing
 0: \
  *** Failers
 0: *
  athing
No match
  bthing
No match
  ]thing
No match
  cthing
No match
  dthing
No match
  ething
No match

/^[^]cde]/
  athing
 0: a
  fthing
 0: f
  *** Failers
 0: *
  ]thing
No match
  cthing
No match
  dthing
No match
  ething
No match

/^\/
  
 0: \x81

/^/
  
 0: \xff

/^[0-9]+$/
  0
 0: 0
  1
 0: 1
  2
 0: 2
  3
 0: 3
  4
 0: 4
  5
 0: 5
  6
 0: 6
  7
 0: 7
  8
 0: 8
  9
 0: 9
  10
 0: 10
  100
 0: 100
  *** Failers
No match
  abc
No match

/^.*nter/
  enter
 0: enter
  inter
 0: inter
  uponter
 0: uponter

/^xxx[0-9]+$/
  xxx0
 0: xxx0
  xxx1234
 0: xxx1234
  *** Failers
No match
  xxx
No match

/^.+[0-9][0-9][0-9]$/
  x123
 0: x123
  xx123
 0: xx123
  123456
 0: 123456
  *** Failers
No match
  123
No match
  x1234
 0: x1234

/^.+?[0-9][0-9][0-9]$/
  x123
 0: x123
  xx123
 0: xx123
  123456
 0: 123456
  *** Failers
No match
  123
No match
  x1234
 0: x1234

/^([^!]+)!(.+)=apquxz\.ixr\.zzz\.ac\.uk$/
  abc!pqr=apquxz.ixr.zzz.ac.uk
 0: abc!pqr=apquxz.ixr.zzz.ac.uk
  *** Failers
No match
  !pqr=apquxz.ixr.zzz.ac.uk
No match
  abc!=apquxz.ixr.zzz.ac.uk
No match
  abc!pqr=apquxz:ixr.zzz.ac.uk
No match
  abc!pqr=apquxz.ixr.zzz.ac.ukk
No match

/:/
  Well, we need a colon: somewhere
 0: :
  *** Fail if we don't
No match

/([\da-f:]+)$/i
  0abc
 0: 0abc
  abc
 0: abc
  fed
 0: fed
  E
 0: E
  ::
 0: ::
  5f03:12C0::932e
 0: 5f03:12C0::932e
  fed def
 0: def
  Any old stuff
 0: ff
  *** Failers
No match
  0zzz
No match
  gzzz
No match
  fed\x20
No match
  Any old rubbish
No match

/^.*\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})$/
  .1.2.3
 0: .1.2.3
  A.12.123.0
 0: A.12.123.0
  *** Failers
No match
  .1.2.3333
No match
  1.2.3
No match
  1234.2.3
No match

/^(\d+)\s+IN\s+SOA\s+(\S+)\s+(\S+)\s*\(\s*$/
  1 IN SOA non-sp1 non-sp2(
 0: 1 IN SOA non-sp1 non-sp2(
  1  IN  SOA  non-sp1  non-sp2  (
 0: 1  IN  SOA  non-sp1  non-sp2  (
  *** Failers
No match
  1IN SOA non-sp1 non-sp2(
No match

/^[a-zA-Z\d][a-zA-Z\d\-]*(\.[a-zA-Z\d][a-zA-z\d\-]*)*\.$/
  a.
 0: a.
  Z.
 0: Z.
  2.
 0: 2.
  ab-c.pq-r.
 0: ab-c.pq-r.
  sxk.zzz.ac.uk.
 0: sxk.zzz.ac.uk.
  x-.y-.
 0: x-.y-.
  *** Failers
No match
  -abc.peq.
No match

/^\*\.[a-z]([a-z\-\d]*[a-z\d]+)?(\.[a-z]([a-z\-\d]*[a-z\d]+)?)*$/
  *.a
 0: *.a
  *.b0-a
 0: *.b0-a
  *.c3-b.c
 0: *.c3-b.c
  *.c-a.b-c
 0: *.c-a.b-c
  *** Failers
No match
  *.0
No match
  *.a-
No match
  *.a-b.c-
No match
  *.c-a.0-c
No match

/^(?=ab(de))(abd)(e)/
  abde
 0: abde

/^(?!(ab)de|x)(abd)(f)/
  abdf
 0: abdf

/^(?=(ab(cd)))(ab)/
  abcd
 0: ab

/^[\da-f](\.[\da-f])*$/i
  a.b.c.d
 0: a.b.c.d
  A.B.C.D
 0: A.B.C.D
  a.b.c.1.2.3.C
 0: a.b.c.1.2.3.C

/^\".*\"\s*(;.*)?$/
  \"1234\"
 0: "1234"
  \"abcd\" ;
 0: "abcd" ;
  \"\" ; rhubarb
 0: "" ; rhubarb
  *** Failers
No match
  \"1234\" : things
No match

/^$/
  \
 0: 
  *** Failers
No match

/  ^  a  (?# begins with a) b\sc (?# then b c) $ (?# then end)/x
  ab c
 0: ab c
  *** Failers
No match
  abc
No match
  ab cde
No match

/(?x)  ^  a  (?# begins with a) b\sc (?# then b c) $ (?# then end)/
  ab c
 0: ab c
  *** Failers
No match
  abc
No match
  ab cde
No match

/^  a\ b[c ]d    $/x
  a bcd
 0: a bcd
  a b d
 0: a b d
  *** Failers
No match
  abcd
No match
  ab d
No match

/^(a(b(c)))(d(e(f)))(h(i(j)))(k(l(m)))$/
  abcdefhijklm
 0: abcdefhijklm

/^(?:a(b(c)))(?:d(e(f)))(?:h(i(j)))(?:k(l(m)))$/
  abcdefhijklm
 0: abcdefhijklm

/^[\w][\W][\s][\S][\d][\D][\b][\n][\c]][\022]/
  a+ Z0+\x08\n\x1d\x12
 0: a+ Z0+\x08\x0a\x1d\x12

/^[.^$|()*+?{,}]+/
  .^\$(*+)|{?,?}
 0: .^$(*+)|{?,?}
 1: .^$(*+)|{?,?
 2: .^$(*+)|{?,
 3: .^$(*+)|{?
 4: .^$(*+)|{
 5: .^$(*+)|
 6: .^$(*+)
 7: .^$(*+
 8: .^$(*
 9: .^$(
10: .^$
11: .^
12: .

/^a*\w/
  z
 0: z
  az
 0: az
 1: a
  aaaz
 0: aaaz
 1: aaa
 2: aa
 3: a
  a
 0: a
  aa
 0: aa
 1: a
  aaaa
 0: aaaa
 1: aaa
 2: aa
 3: a
  a+
 0: a
  aa+
 0: aa
 1: a

/^a*?\w/
  z
 0: z
  az
 0: az
 1: a
  aaaz
 0: aaaz
 1: aaa
 2: aa
 3: a
  a
 0: a
  aa
 0: aa
 1: a
  aaaa
 0: aaaa
 1: aaa
 2: aa
 3: a
  a+
 0: a
  aa+
 0: aa
 1: a

/^a+\w/
  az
 0: az
  aaaz
 0: aaaz
 1: aaa
 2: aa
  aa
 0: aa
  aaaa
 0: aaaa
 1: aaa
 2: aa
  aa+
 0: aa

/^a+?\w/
  az
 0: az
  aaaz
 0: aaaz
 1: aaa
 2: aa
  aa
 0: aa
  aaaa
 0: aaaa
 1: aaa
 2: aa
  aa+
 0: aa

/^\d{8}\w{2,}/
  1234567890
 0: 1234567890
  12345678ab
 0: 12345678ab
  12345678__
 0: 12345678__
  *** Failers
No match
  1234567
No match

/^[aeiou\d]{4,5}$/
  uoie
 0: uoie
  1234
 0: 1234
  12345
 0: 12345
  aaaaa
 0: aaaaa
  *** Failers
No match
  123456
No match

/^[aeiou\d]{4,5}?/
  uoie
 0: uoie
  1234
 0: 1234
  12345
 0: 12345
 1: 1234
  aaaaa
 0: aaaaa
 1: aaaa
  123456
 0: 12345
 1: 1234

/^From +([^ ]+) +[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z] +[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z] +[0-9]?[0-9] +[0-9][0-9]:[0-9][0-9]/
  From abcd Mon Sep 01 12:33:02 1997
 0: From abcd Mon Sep 01 12:33

/^From\s+\S+\s+([a-zA-Z]{3}\s+){2}\d{1,2}\s+\d\d:\d\d/
  From abcd Mon Sep 01 12:33:02 1997
 0: From abcd Mon Sep 01 12:33
  From abcd Mon Sep 1 12:33:02 1997
 0: From abcd Mon Sep 1 12:33
  *** Failers
No match
  From abcd Sep 01 12:33:02 1997
No match

/^12.34/s
  12\n34
 0: 12\x0a34
  12\r34
 0: 12\x0d34

/\w+(?=\t)/
  the quick brown\t fox
 0: brown

/foo(?!bar)(.*)/
  foobar is foolish see?
 0: foolish see?
 1: foolish see
 2: foolish se
 3: foolish s
 4: foolish 
 5: foolish
 6: foolis
 7: fooli
 8: fool
 9: foo

/(?:(?!foo)...|^.{0,2})bar(.*)/
  foobar crowbar etc
 0: rowbar etc
 1: rowbar et
 2: rowbar e
 3: rowbar 
 4: rowbar
  barrel
 0: barrel
 1: barre
 2: barr
 3: bar
  2barrel
 0: 2barrel
 1: 2barre
 2: 2barr
 3: 2bar
  A barrel
 0: A barrel
 1: A barre
 2: A barr
 3: A bar

/^(\D*)(?=\d)(?!123)/
  abc456
 0: abc
  *** Failers
No match
  abc123
No match

/^1234(?# test newlines
 inside)/
  1234
 0: 1234

/^1234 #comment in extended re
 /x
  1234
 0: 1234

/#rhubarb
 abcd/x
  abcd
 0: abcd

/^abcd#rhubarb/x
  abcd
 0: abcd

/(?!^)abc/
  the abc
 0: abc
  *** Failers
No match
  abc
No match

/(?=^)abc/
  abc
 0: abc
  *** Failers
No match
  the abc
No match

/^[ab]{1,3}(ab*|b)/
  aabbbbb
 0: aabbbbb
 1: aabbbb
 2: aabbb
 3: aabb
 4: aab
 5: aa

/^[ab]{1,3}?(ab*|b)/
  aabbbbb
 0: aabbbbb
 1: aabbbb
 2: aabbb
 3: aabb
 4: aab
 5: aa

/^[ab]{1,3}?(ab*?|b)/
  aabbbbb
 0: aabbbbb
 1: aabbbb
 2: aabbb
 3: aabb
 4: aab
 5: aa

/^[ab]{1,3}(ab*?|b)/
  aabbbbb
 0: aabbbbb
 1: aabbbb
 2: aabbb
 3: aabb
 4: aab
 5: aa

/ (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*             # optional leading comment
(?:  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
" (?:           # opening quote...
[^\\\x80-\xff\n\015"]        #  Anything except backslash and quote
|           #  or
\\ [^\x80-\xff]      #  Escaped something (something != CR)
)* " # closing quote
)          # initial word
(?: (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* \. (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
" (?:           # opening quote...
[^\\\x80-\xff\n\015"]        #  Anything except backslash and quote
|           #  or
\\ [^\x80-\xff]      #  Escaped something (something != CR)
)* " # closing quote
) )* # further okay, if led by a period
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* @ (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)              # initial subdomain
(?:                 #
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* \.            # if led by a period...
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)           #  ...further okay
)*
# address
|           # or
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
" (?:           # opening quote...
[^\\\x80-\xff\n\015"]        #  Anything except backslash and quote
|           #  or
\\ [^\x80-\xff]      #  Escaped something (something != CR)
)* " # closing quote
)       # one word, optionally followed by....
(?:
[^()<>@,;:".\\\[\]\x80-\xff\000-\010\012-\037] | # atom and space parts, or...
\(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\)    | # comments, or...

" (?:           # opening quote...
[^\\\x80-\xff\n\015"]        #  Anything except backslash and quote
|           #  or
\\ [^\x80-\xff]      #  Escaped something (something != CR)
)* " # closing quote
# quoted strings
)*
< (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*           # leading <
(?: @ (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)              # initial subdomain
(?:                 #
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* \.            # if led by a period...
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)           #  ...further okay
)*

(?: (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* , (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* @ (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)              # initial subdomain
(?:                 #
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* \.            # if led by a period...
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)           #  ...further okay
)*
)* # further okay, if led by comma
:                # closing colon
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* )? #    optional route
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
" (?:           # opening quote...
[^\\\x80-\xff\n\015"]        #  Anything except backslash and quote
|           #  or
\\ [^\x80-\xff]      #  Escaped something (something != CR)
)* " # closing quote
)          # initial word
(?: (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* \. (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
" (?:           # opening quote...
[^\\\x80-\xff\n\015"]        #  Anything except backslash and quote
|           #  or
\\ [^\x80-\xff]      #  Escaped something (something != CR)
)* " # closing quote
) )* # further okay, if led by a period
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* @ (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)              # initial subdomain
(?:                 #
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* \.            # if led by a period...
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)           #  ...further okay
)*
#    address spec
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* > #         trailing >
# name and address
) (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*            # optional trailing comment
/x
  Alan Other <user\@dom.ain>
 0: Alan Other <user@dom.ain>
  <user\@dom.ain>
 0: user@dom.ain
 1: user@dom
  user\@dom.ain
 0: user@dom.ain
 1: user@dom
  \"A. Other\" <user.1234\@dom.ain> (a comment)
 0: "A. Other" <user.1234@dom.ain> (a comment)
 1: "A. Other" <user.1234@dom.ain> 
 2: "A. Other" <user.1234@dom.ain>
  A. Other <user.1234\@dom.ain> (a comment)
 0: Other <user.1234@dom.ain> (a comment)
 1: Other <user.1234@dom.ain> 
 2: Other <user.1234@dom.ain>
  \"/s=user/ou=host/o=place/prmd=uu.yy/admd= /c=gb/\"\@x400-re.lay
 0: "/s=user/ou=host/o=place/prmd=uu.yy/admd= /c=gb/"@x400-re.lay
 1: "/s=user/ou=host/o=place/prmd=uu.yy/admd= /c=gb/"@x400-re
  A missing angle <user\@some.where
 0: user@some.where
 1: user@some
  *** Failers
No match
  The quick brown fox
No match

/[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional leading comment
(?:
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
# Atom
|            # or
"                   # "
[^\\\x80-\xff\n\015"] *              #  normal
(?: \\ [^\x80-\xff] [^\\\x80-\xff\n\015"] * )*    #  ( special normal* )*
"                   #    "
# Quoted string
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
\.
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
# Atom
|            # or
"                   # "
[^\\\x80-\xff\n\015"] *              #  normal
(?: \\ [^\x80-\xff] [^\\\x80-\xff\n\015"] * )*    #  ( special normal* )*
"                   #    "
# Quoted string
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# additional words
)*
@
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
(?:
\.
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
)*
# address
|               # or
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
# Atom
|            # or
"                   # "
[^\\\x80-\xff\n\015"] *              #  normal
(?: \\ [^\x80-\xff] [^\\\x80-\xff\n\015"] * )*    #  ( special normal* )*
"                   #    "
# Quoted string
)
# leading word
[^()<>@,;:".\\\[\]\x80-\xff\000-\010\012-\037] *        # "normal" atoms and or spaces
(?:
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
|
"                   # "
[^\\\x80-\xff\n\015"] *              #  normal
(?: \\ [^\x80-\xff] [^\\\x80-\xff\n\015"] * )*    #  ( special normal* )*
"                   #    "
) # "special" comment or quoted string
[^()<>@,;:".\\\[\]\x80-\xff\000-\010\012-\037] *      # more "normal"
)*
<
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# <
(?:
@
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
(?:
\.
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
)*
(?: ,
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
@
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
(?:
\.
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
)*
)* # additional domains
:
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
)?   #    optional route
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
# Atom
|            # or
"                   # "
[^\\\x80-\xff\n\015"] *              #  normal
(?: \\ [^\x80-\xff] [^\\\x80-\xff\n\015"] * )*    #  ( special normal* )*
"                   #    "
# Quoted string
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
\.
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
# Atom
|            # or
"                   # "
[^\\\x80-\xff\n\015"] *              #  normal
(?: \\ [^\x80-\xff] [^\\\x80-\xff\n\015"] * )*    #  ( special normal* )*
"                   #    "
# Quoted string
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# additional words
)*
@
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
(?:
\.
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
)*
#    address spec
>          #         >
# name and address
)
/x
  Alan Other <user\@dom.ain>
 0: Alan Other <user@dom.ain>
  <user\@dom.ain>
 0: user@dom.ain
 1: user@dom
  user\@dom.ain
 0: user@dom.ain
 1: user@dom
  \"A. Other\" <user.1234\@dom.ain> (a comment)
 0: "A. Other" <user.1234@dom.ain>
  A. Other <user.1234\@dom.ain> (a comment)
 0: Other <user.1234@dom.ain>
  \"/s=user/ou=host/o=place/prmd=uu.yy/admd= /c=gb/\"\@x400-re.lay
 0: "/s=user/ou=host/o=place/prmd=uu.yy/admd= /c=gb/"@x400-re.lay
 1: "/s=user/ou=host/o=place/prmd=uu.yy/admd= /c=gb/"@x400-re
  A missing angle <user\@some.where
 0: user@some.where
 1: user@some
  *** Failers
No match
  The quick brown fox
No match

/abc\0def\00pqr\000xyz\0000AB/
  abc\0def\00pqr\000xyz\0000AB
 0: abc\x00def\x00pqr\x00xyz\x000AB
  abc456 abc\0def\00pqr\000xyz\0000ABCDE
 0: abc\x00def\x00pqr\x00xyz\x000AB

/abc\x0def\x00pqr\x000xyz\x0000AB/
  abc\x0def\x00pqr\x000xyz\x0000AB
 0: abc\x0def\x00pqr\x000xyz\x0000AB
  abc456 abc\x0def\x00pqr\x000xyz\x0000ABCDE
 0: abc\x0def\x00pqr\x000xyz\x0000AB

/^[\000-\037]/
  \0A
 0: \x00
  \01B
 0: \x01
  \037C
 0: \x1f

/\0*/
  \0\0\0\0
 0: \x00\x00\x00\x00
 1: \x00\x00\x00
 2: \x00\x00
 3: \x00
 4: 

/A\x0{2,3}Z/
  The A\x0\x0Z
 0: A\x00\x00Z
  An A\0\x0\0Z
 0: A\x00\x00\x00Z
  *** Failers
No match
  A\0Z
No match
  A\0\x0\0\x0Z
No match

/^\s/
  \040abc
 0: 
  \x0cabc
 0: \x0c
  \nabc
 0: \x0a
  \rabc
 0: \x0d
  \tabc
 0: \x09
  *** Failers
No match
  abc
No match

/^a	b
   c/x
  abc
 0: abc

/ab{1,3}bc/
  abbbbc
 0: abbbbc
  abbbc
 0: abbbc
  abbc
 0: abbc
  *** Failers
No match
  abc
No match
  abbbbbc
No match

/([^.]*)\.([^:]*):[T ]+(.*)/
  track1.title:TBlah blah blah
 0: track1.title:TBlah blah blah
 1: track1.title:TBlah blah bla
 2: track1.title:TBlah blah bl
 3: track1.title:TBlah blah b
 4: track1.title:TBlah blah 
 5: track1.title:TBlah blah
 6: track1.title:TBlah bla
 7: track1.title:TBlah bl
 8: track1.title:TBlah b
 9: track1.title:TBlah 
10: track1.title:TBlah
11: track1.title:TBla
12: track1.title:TBl
13: track1.title:TB
14: track1.title:T

/([^.]*)\.([^:]*):[T ]+(.*)/i
  track1.title:TBlah blah blah
 0: track1.title:TBlah blah blah
 1: track1.title:TBlah blah bla
 2: track1.title:TBlah blah bl
 3: track1.title:TBlah blah b
 4: track1.title:TBlah blah 
 5: track1.title:TBlah blah
 6: track1.title:TBlah bla
 7: track1.title:TBlah bl
 8: track1.title:TBlah b
 9: track1.title:TBlah 
10: track1.title:TBlah
11: track1.title:TBla
12: track1.title:TBl
13: track1.title:TB
14: track1.title:T

/([^.]*)\.([^:]*):[t ]+(.*)/i
  track1.title:TBlah blah blah
 0: track1.title:TBlah blah blah
 1: track1.title:TBlah blah bla
 2: track1.title:TBlah blah bl
 3: track1.title:TBlah blah b
 4: track1.title:TBlah blah 
 5: track1.title:TBlah blah
 6: track1.title:TBlah bla
 7: track1.title:TBlah bl
 8: track1.title:TBlah b
 9: track1.title:TBlah 
10: track1.title:TBlah
11: track1.title:TBla
12: track1.title:TBl
13: track1.title:TB
14: track1.title:T

/^[W-c]+$/
  WXY_^abc
 0: WXY_^abc
  *** Failers
No match
  wxy
No match

/^[W-c]+$/i
  WXY_^abc
 0: WXY_^abc
  wxy_^ABC
 0: wxy_^ABC

/^[\x3f-\x5F]+$/i
  WXY_^abc
 0: WXY_^abc
  wxy_^ABC
 0: wxy_^ABC

/^abc$/m
  abc
 0: abc
  qqq\nabc
 0: abc
  abc\nzzz
 0: abc
  qqq\nabc\nzzz
 0: abc

/^abc$/
  abc
 0: abc
  *** Failers
No match
  qqq\nabc
No match
  abc\nzzz
No match
  qqq\nabc\nzzz
No match

/\Aabc\Z/m
  abc
 0: abc
  abc\n 
 0: abc
  *** Failers
No match
  qqq\nabc
No match
  abc\nzzz
No match
  qqq\nabc\nzzz
No match
  
/\A(.)*\Z/s
  abc\ndef
 0: abc\x0adef

/\A(.)*\Z/m
  *** Failers
 0: *** Failers
  abc\ndef
No match

/(?:b)|(?::+)/
  b::c
 0: b
  c::b
 0: ::
 1: :

/[-az]+/
  az-
 0: az-
 1: az
 2: a
  *** Failers
 0: a
  b
No match

/[az-]+/
  za-
 0: za-
 1: za
 2: z
  *** Failers
 0: a
  b
No match

/[a\-z]+/
  a-z
 0: a-z
 1: a-
 2: a
  *** Failers
 0: a
  b
No match

/[a-z]+/
  abcdxyz
 0: abcdxyz
 1: abcdxy
 2: abcdx
 3: abcd
 4: abc
 5: ab
 6: a

/[\d-]+/
  12-34
 0: 12-34
 1: 12-3
 2: 12-
 3: 12
 4: 1
  *** Failers
No match
  aaa
No match

/[\d-z]+/
  12-34z
 0: 12-34z
 1: 12-34
 2: 12-3
 3: 12-
 4: 12
 5: 1
  *** Failers
No match
  aaa
No match

/\x5c/
  \\
 0: \

/\x20Z/
  the Zoo
 0: Z
  *** Failers
No match
  Zulu
No match

/ab{3cd/
  ab{3cd
 0: ab{3cd

/ab{3,cd/
  ab{3,cd
 0: ab{3,cd

/ab{3,4a}cd/
  ab{3,4a}cd
 0: ab{3,4a}cd

/{4,5a}bc/
  {4,5a}bc
 0: {4,5a}bc

/^a.b/<lf>
  a\rb
 0: a\x0db
  *** Failers
No match
  a\nb
No match

/abc$/
  abc
 0: abc
  abc\n
 0: abc
  *** Failers
No match
  abc\ndef
No match

/(abc)\123/
  abc\x53
 0: abcS

/(abc)\223/
  abc\x93
 0: abc\x93

/(abc)\323/
  abc\xd3
 0: abc\xd3

/(abc)\100/
  abc\x40
 0: abc@
  abc\100
 0: abc@

/(abc)\1000/
  abc\x400
 0: abc@0
  abc\x40\x30
 0: abc@0
  abc\1000
 0: abc@0
  abc\100\x30
 0: abc@0
  abc\100\060
 0: abc@0
  abc\100\60
 0: abc@0

/abc\81/
  abc\081
 0: abc\x0081
  abc\0\x38\x31
 0: abc\x0081

/abc\91/
  abc\091
 0: abc\x0091
  abc\0\x39\x31
 0: abc\x0091

/(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)\12\123/
  abcdefghijk\12S
 0: abcdefghijk\x0aS

/ab\idef/
  abidef
 0: abidef

/a{0}bc/
  bc
 0: bc

/(a|(bc)){0,0}?xyz/
  xyz
 0: xyz

/abc[\10]de/
  abc\010de
 0: abc\x08de

/abc[\1]de/
  abc\1de
 0: abc\x01de

/(abc)[\1]de/
  abc\1de
 0: abc\x01de

/(?s)a.b/
  a\nb
 0: a\x0ab

/^([^a])([^\b])([^c]*)([^d]{3,4})/
  baNOTccccd
 0: baNOTcccc
 1: baNOTccc
 2: baNOTcc
 3: baNOTc
 4: baNOT
  baNOTcccd
 0: baNOTccc
 1: baNOTcc
 2: baNOTc
 3: baNOT
  baNOTccd
 0: baNOTcc
 1: baNOTc
 2: baNOT
  bacccd
 0: baccc
  *** Failers
 0: *** Failers
 1: *** Failer
 2: *** Faile
 3: *** Fail
 4: *** Fai
 5: *** Fa
 6: *** F
  anything
No match
  b\bc  
No match
  baccd
No match

/[^a]/
  Abc
 0: A
 
/[^a]/i
  Abc 
 0: b

/[^a]+/
  AAAaAbc
 0: AAA
 1: AA
 2: A
 
/[^a]+/i
  AAAaAbc 
 0: bc
 1: b

/[^a]+/
  bbb\nccc
 0: bbb\x0accc
 1: bbb\x0acc
 2: bbb\x0ac
 3: bbb\x0a
 4: bbb
 5: bb
 6: b
  
/[^k]$/
  abc
 0: c
  *** Failers
 0: s
  abk  
No match
  
/[^k]{2,3}$/
  abc
 0: abc
  kbc
 0: bc
  kabc 
 0: abc
  *** Failers
 0: ers
  abk
No match
  akb
No match
  akk 
No match

/^\d{8,}\@.+[^k]$/
  12345678\@a.b.c.d
 0: 12345678@a.b.c.d
  123456789\@x.y.z
 0: 123456789@x.y.z
  *** Failers
No match
  12345678\@x.y.uk
No match
  1234567\@a.b.c.d    
No match

/[^a]/
  aaaabcd
 0: b
  aaAabcd 
 0: A

/[^a]/i
  aaaabcd
 0: b
  aaAabcd 
 0: b

/[^az]/
  aaaabcd
 0: b
  aaAabcd 
 0: A

/[^az]/i
  aaaabcd
 0: b
  aaAabcd 
 0: b

/\000\001\002\003\004\005\006\007\010\011\012\013\014\015\016\017\020\021\022\023\024\025\026\027\030\031\032\033\034\035\036\037\040\041\042\043\044\045\046\047\050\051\052\053\054\055\056\057\060\061\062\063\064\065\066\067\070\071\072\073\074\075\076\077\100\101\102\103\104\105\106\107\110\111\112\113\114\115\116\117\120\121\122\123\124\125\126\127\130\131\132\133\134\135\136\137\140\141\142\143\144\145\146\147\150\151\152\153\154\155\156\157\160\161\162\163\164\165\166\167\170\171\172\173\174\175\176\177\200\201\202\203\204\205\206\207\210\211\212\213\214\215\216\217\220\221\222\223\224\225\226\227\230\231\232\233\234\235\236\237\240\241\242\243\244\245\246\247\250\251\252\253\254\255\256\257\260\261\262\263\264\265\266\267\270\271\272\273\274\275\276\277\300\301\302\303\304\305\306\307\310\311\312\313\314\315\316\317\320\321\322\323\324\325\326\327\330\331\332\333\334\335\336\337\340\341\342\343\344\345\346\347\350\351\352\353\354\355\356\357\360\361\362\363\364\365\366\367\370\371\372\373\374\375\376\377/
 \000\001\002\003\004\005\006\007\010\011\012\013\014\015\016\017\020\021\022\023\024\025\026\027\030\031\032\033\034\035\036\037\040\041\042\043\044\045\046\047\050\051\052\053\054\055\056\057\060\061\062\063\064\065\066\067\070\071\072\073\074\075\076\077\100\101\102\103\104\105\106\107\110\111\112\113\114\115\116\117\120\121\122\123\124\125\126\127\130\131\132\133\134\135\136\137\140\141\142\143\144\145\146\147\150\151\152\153\154\155\156\157\160\161\162\163\164\165\166\167\170\171\172\173\174\175\176\177\200\201\202\203\204\205\206\207\210\211\212\213\214\215\216\217\220\221\222\223\224\225\226\227\230\231\232\233\234\235\236\237\240\241\242\243\244\245\246\247\250\251\252\253\254\255\256\257\260\261\262\263\264\265\266\267\270\271\272\273\274\275\276\277\300\301\302\303\304\305\306\307\310\311\312\313\314\315\316\317\320\321\322\323\324\325\326\327\330\331\332\333\334\335\336\337\340\341\342\343\344\345\346\347\350\351\352\353\354\355\356\357\360\361\362\363\364\365\366\367\370\371\372\373\374\375\376\377
 0: \x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\x09\x0a\x0b\x0c\x0d\x0e\x0f\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~\x7f\x80\x81\x82\x83\x84\x85\x86\x87\x88\x89\x8a\x8b\x8c\x8d\x8e\x8f\x90\x91\x92\x93\x94\x95\x96\x97\x98\x99\x9a\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f\xa0\xa1\xa2\xa3\xa4\xa5\xa6\xa7\xa8\xa9\xaa\xab\xac\xad\xae\xaf\xb0\xb1\xb2\xb3\xb4\xb5\xb6\xb7\xb8\xb9\xba\xbb\xbc\xbd\xbe\xbf\xc0\xc1\xc2\xc3\xc4\xc5\xc6\xc7\xc8\xc9\xca\xcb\xcc\xcd\xce\xcf\xd0\xd1\xd2\xd3\xd4\xd5\xd6\xd7\xd8\xd9\xda\xdb\xdc\xdd\xde\xdf\xe0\xe1\xe2\xe3\xe4\xe5\xe6\xe7\xe8\xe9\xea\xeb\xec\xed\xee\xef\xf0\xf1\xf2\xf3\xf4\xf5\xf6\xf7\xf8\xf9\xfa\xfb\xfc\xfd\xfe\xff

/P[^*]TAIRE[^*]{1,6}?LL/
  xxxxxxxxxxxPSTAIREISLLxxxxxxxxx
 0: PSTAIREISLL

/P[^*]TAIRE[^*]{1,}?LL/
  xxxxxxxxxxxPSTAIREISLLxxxxxxxxx
 0: PSTAIREISLL

/(\.\d\d[1-9]?)\d+/
  1.230003938
 0: .230003938
 1: .23000393
 2: .2300039
 3: .230003
 4: .23000
 5: .2300
 6: .230
  1.875000282  
 0: .875000282
 1: .87500028
 2: .8750002
 3: .875000
 4: .87500
 5: .8750
 6: .875
  1.235 
 0: .235
         
/(\.\d\d((?=0)|\d(?=\d)))/
  1.230003938   
 0: .230
 1: .23
  1.875000282
 0: .875
  *** Failers 
No match
  1.235 
No match
  
/a(?)b/
  ab 
 0: ab
 
/\b(foo)\s+(\w+)/i
  Food is on the foo table
 0: foo table
 1: foo tabl
 2: foo tab
 3: foo ta
 4: foo t
  
/foo(.*)bar/
  The food is under the bar in the barn.
 0: food is under the bar in the bar
 1: food is under the bar
  
/foo(.*?)bar/ 
  The food is under the bar in the barn.
 0: food is under the bar in the bar
 1: food is under the bar

/(.*)(\d*)/
  I have 2 numbers: 53147
Matched, but too many subsidiary matches
 0: I have 2 numbers: 53147
 1: I have 2 numbers: 5314
 2: I have 2 numbers: 531
 3: I have 2 numbers: 53
 4: I have 2 numbers: 5
 5: I have 2 numbers: 
 6: I have 2 numbers:
 7: I have 2 numbers
 8: I have 2 number
 9: I have 2 numbe
10: I have 2 numb
11: I have 2 num
12: I have 2 nu
13: I have 2 n
14: I have 2 
15: I have 2
16: I have 
17: I have
18: I hav
19: I ha
20: I h
21: I 
  
/(.*)(\d+)/
  I have 2 numbers: 53147
 0: I have 2 numbers: 53147
 1: I have 2 numbers: 5314
 2: I have 2 numbers: 531
 3: I have 2 numbers: 53
 4: I have 2 numbers: 5
 5: I have 2
 
/(.*?)(\d*)/
  I have 2 numbers: 53147
Matched, but too many subsidiary matches
 0: I have 2 numbers: 53147
 1: I have 2 numbers: 5314
 2: I have 2 numbers: 531
 3: I have 2 numbers: 53
 4: I have 2 numbers: 5
 5: I have 2 numbers: 
 6: I have 2 numbers:
 7: I have 2 numbers
 8: I have 2 number
 9: I have 2 numbe
10: I have 2 numb
11: I have 2 num
12: I have 2 nu
13: I have 2 n
14: I have 2 
15: I have 2
16: I have 
17: I have
18: I hav
19: I ha
20: I h
21: I 

/(.*?)(\d+)/
  I have 2 numbers: 53147
 0: I have 2 numbers: 53147
 1: I have 2 numbers: 5314
 2: I have 2 numbers: 531
 3: I have 2 numbers: 53
 4: I have 2 numbers: 5
 5: I have 2

/(.*)(\d+)$/
  I have 2 numbers: 53147
 0: I have 2 numbers: 53147

/(.*?)(\d+)$/
  I have 2 numbers: 53147
 0: I have 2 numbers: 53147

/(.*)\b(\d+)$/
  I have 2 numbers: 53147
 0: I have 2 numbers: 53147

/(.*\D)(\d+)$/
  I have 2 numbers: 53147
 0: I have 2 numbers: 53147

/^\D*(?!123)/
  ABC123
 0: AB
 1: A
 2: 
   
/^(\D*)(?=\d)(?!123)/
  ABC445
 0: ABC
  *** Failers
No match
  ABC123
No match
  
/^[W-]46]/
  W46]789 
 0: W46]
  -46]789
 0: -46]
  *** Failers
No match
  Wall
No match
  Zebra
No match
  42
No match
  [abcd] 
No match
  ]abcd[
No match
    
/^[W-\]46]/
  W46]789 
 0: W
  Wall
 0: W
  Zebra
 0: Z
  Xylophone 
 0: X
  42
 0: 4
  [abcd] 
 0: [
  ]abcd[
 0: ]
  \\backslash 
 0: \
  *** Failers
No match
  -46]789
No match
  well
No match
  
/\d\d\/\d\d\/\d\d\d\d/
  01/01/2000
 0: 01/01/2000

/word (?:[a-zA-Z0-9]+ ){0,10}otherword/
 word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark otherword
 0: word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark otherword
 word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark
No match

/word (?:[a-zA-Z0-9]+ ){0,300}otherword/
 word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark the quick brown fox and the lazy dog and several other words getting close to thirty by now I hope
No match

/^(a){0,0}/
  bcd
 0: 
  abc
 0: 
  aab   
 0: 

/^(a){0,1}/
  bcd
 0: 
  abc
 0: a
 1: 
  aab 
 0: a
 1: 

/^(a){0,2}/
  bcd
 0: 
  abc
 0: a
 1: 
  aab 
 0: aa
 1: a
 2: 

/^(a){0,3}/
  bcd
 0: 
  abc
 0: a
 1: 
  aab
 0: aa
 1: a
 2: 
  aaa  
 0: aaa
 1: aa
 2: a
 3: 

/^(a){0,}/
  bcd
 0: 
  abc
 0: a
 1: 
  aab
 0: aa
 1: a
 2: 
  aaa
 0: aaa
 1: aa
 2: a
 3: 
  aaaaaaaa  
 0: aaaaaaaa
 1: aaaaaaa
 2: aaaaaa
 3: aaaaa
 4: aaaa
 5: aaa
 6: aa
 7: a
 8: 

/^(a){1,1}/
  bcd
No match
  abc
 0: a
  aab 
 0: a

/^(a){1,2}/
  bcd
No match
  abc
 0: a
  aab 
 0: aa
 1: a

/^(a){1,3}/
  bcd
No match
  abc
 0: a
  aab
 0: aa
 1: a
  aaa  
 0: aaa
 1: aa
 2: a

/^(a){1,}/
  bcd
No match
  abc
 0: a
  aab
 0: aa
 1: a
  aaa
 0: aaa
 1: aa
 2: a
  aaaaaaaa  
 0: aaaaaaaa
 1: aaaaaaa
 2: aaaaaa
 3: aaaaa
 4: aaaa
 5: aaa
 6: aa
 7: a

/.*\.gif/
  borfle\nbib.gif\nno
 0: bib.gif

/.{0,}\.gif/
  borfle\nbib.gif\nno
 0: bib.gif

/.*\.gif/m
  borfle\nbib.gif\nno
 0: bib.gif

/.*\.gif/s
  borfle\nbib.gif\nno
 0: borfle\x0abib.gif

/.*\.gif/ms
  borfle\nbib.gif\nno
 0: borfle\x0abib.gif
  
/.*$/
  borfle\nbib.gif\nno
 0: no

/.*$/m
  borfle\nbib.gif\nno
 0: borfle

/.*$/s
  borfle\nbib.gif\nno
 0: borfle\x0abib.gif\x0ano

/.*$/ms
  borfle\nbib.gif\nno
 0: borfle\x0abib.gif\x0ano
 1: borfle\x0abib.gif
 2: borfle
  
/.*$/
  borfle\nbib.gif\nno\n
 0: no

/.*$/m
  borfle\nbib.gif\nno\n
 0: borfle

/.*$/s
  borfle\nbib.gif\nno\n
 0: borfle\x0abib.gif\x0ano\x0a
 1: borfle\x0abib.gif\x0ano

/.*$/ms
  borfle\nbib.gif\nno\n
 0: borfle\x0abib.gif\x0ano\x0a
 1: borfle\x0abib.gif\x0ano
 2: borfle\x0abib.gif
 3: borfle
  
/(.*X|^B)/
  abcde\n1234Xyz
 0: 1234X
  BarFoo 
 0: B
  *** Failers
No match
  abcde\nBar 
No match

/(.*X|^B)/m
  abcde\n1234Xyz
 0: 1234X
  BarFoo 
 0: B
  abcde\nBar 
 0: B

/(.*X|^B)/s
  abcde\n1234Xyz
 0: abcde\x0a1234X
  BarFoo 
 0: B
  *** Failers
No match
  abcde\nBar 
No match

/(.*X|^B)/ms
  abcde\n1234Xyz
 0: abcde\x0a1234X
  BarFoo 
 0: B
  abcde\nBar 
 0: B

/(?s)(.*X|^B)/
  abcde\n1234Xyz
 0: abcde\x0a1234X
  BarFoo 
 0: B
  *** Failers 
No match
  abcde\nBar 
No match

/(?s:.*X|^B)/
  abcde\n1234Xyz
 0: abcde\x0a1234X
  BarFoo 
 0: B
  *** Failers 
No match
  abcde\nBar 
No match

/^.*B/
  **** Failers
No match
  abc\nB
No match
   
/(?s)^.*B/
  abc\nB
 0: abc\x0aB

/(?m)^.*B/
  abc\nB
 0: B
   
/(?ms)^.*B/
  abc\nB
 0: abc\x0aB

/(?ms)^B/
  abc\nB
 0: B

/(?s)B$/
  B\n
 0: B

/^[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]/
  123456654321
 0: 123456654321
 
/^\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d/
  123456654321 
 0: 123456654321

/^[\d][\d][\d][\d][\d][\d][\d][\d][\d][\d][\d][\d]/
  123456654321
 0: 123456654321
 
/^[abc]{12}/
  abcabcabcabc
 0: abcabcabcabc
  
/^[a-c]{12}/
  abcabcabcabc
 0: abcabcabcabc
  
/^(a|b|c){12}/
  abcabcabcabc 
 0: abcabcabcabc

/^[abcdefghijklmnopqrstuvwxy0123456789]/
  n
 0: n
  *** Failers 
No match
  z 
No match

/abcde{0,0}/
  abcd
 0: abcd
  *** Failers
No match
  abce 
No match

/ab[cd]{0,0}e/
  abe
 0: abe
  *** Failers
No match
  abcde 
No match
  
/ab(c){0,0}d/
  abd
 0: abd
  *** Failers
No match
  abcd  
No match

/a(b*)/
  a
 0: a
  ab
 0: ab
 1: a
  abbbb
 0: abbbb
 1: abbb
 2: abb
 3: ab
 4: a
  *** Failers
 0: a
  bbbbb  
No match
  
/ab\d{0}e/
  abe
 0: abe
  *** Failers
No match
  ab1e  
No match
  
/"([^\\"]+|\\.)*"/
  the \"quick\" brown fox
 0: "quick"
  \"the \\\"quick\\\" brown fox\" 
 0: "the \"quick\" brown fox"

/.*?/g+
  abc
 0: abc
 0+ 
 1: ab
 2: a
 3: 
 0: 
 0+ 
 
/\b/g+
  abc 
 0: 
 0+ abc
 0: 
 0+ 

/\b/+g
  abc 
 0: 
 0+ abc
 0: 
 0+ 

//g
  abc
 0: 
 0: 
 0: 
 0: 

/<tr([\w\W\s\d][^<>]{0,})><TD([\w\W\s\d][^<>]{0,})>([\d]{0,}\.)(.*)((<BR>([\w\W\s\d][^<>]{0,})|[\s]{0,}))<\/a><\/TD><TD([\w\W\s\d][^<>]{0,})>([\w\W\s\d][^<>]{0,})<\/TD><TD([\w\W\s\d][^<>]{0,})>([\w\W\s\d][^<>]{0,})<\/TD><\/TR>/is
 <TR BGCOLOR='#DBE9E9'><TD align=left valign=top>43.<a href='joblist.cfm?JobID=94 6735&Keyword='>Word Processor<BR>(N-1286)</a></TD><TD align=left valign=top>Lega lstaff.com</TD><TD align=left valign=top>CA - Statewide</TD></TR>
 0: <TR BGCOLOR='#DBE9E9'><TD align=left valign=top>43.<a href='joblist.cfm?JobID=94 6735&Keyword='>Word Processor<BR>(N-1286)</a></TD><TD align=left valign=top>Lega lstaff.com</TD><TD align=left valign=top>CA - Statewide</TD></TR>

/a[^a]b/
  acb
 0: acb
  a\nb
 0: a\x0ab
  
/a.b/
  acb
 0: acb
  *** Failers 
No match
  a\nb  
No match
  
/a[^a]b/s
  acb
 0: acb
  a\nb 
 0: a\x0ab
  
/a.b/s
  acb
 0: acb
  a\nb 
 0: a\x0ab

/^(b+?|a){1,2}?c/
  bac
 0: bac
  bbac
 0: bbac
  bbbac
 0: bbbac
  bbbbac
 0: bbbbac
  bbbbbac 
 0: bbbbbac

/^(b+|a){1,2}?c/
  bac
 0: bac
  bbac
 0: bbac
  bbbac
 0: bbbac
  bbbbac
 0: bbbbac
  bbbbbac 
 0: bbbbbac
  
/(?!\A)x/m
  x\nb\n
No match
  a\bx\n 
 0: x
  
/\x0{ab}/
  \0{ab} 
 0: \x00{ab}

/(A|B)*?CD/
  CD 
 0: CD
  
/(A|B)*CD/
  CD 
 0: CD

/(?<!bar)foo/
  foo
 0: foo
  catfood
 0: foo
  arfootle
 0: foo
  rfoosh
 0: foo
  *** Failers
No match
  barfoo
No match
  towbarfoo
No match

/\w{3}(?<!bar)foo/
  catfood
 0: catfoo
  *** Failers
No match
  foo
No match
  barfoo
No match
  towbarfoo
No match

/(?<=(foo)a)bar/
  fooabar
 0: bar
  *** Failers
No match
  bar
No match
  foobbar
No match
   
/\Aabc\z/m
  abc
 0: abc
  *** Failers
No match
  abc\n  
No match
  qqq\nabc
No match
  abc\nzzz
No match
  qqq\nabc\nzzz
No match

"(?>.*/)foo"
  /this/is/a/very/long/line/in/deed/with/very/many/slashes/in/it/you/see/
No match

"(?>.*/)foo"
  /this/is/a/very/long/line/in/deed/with/very/many/slashes/in/and/foo
 0: /this/is/a/very/long/line/in/deed/with/very/many/slashes/in/and/foo

/(?>(\.\d\d[1-9]?))\d+/
  1.230003938
 0: .230003938
 1: .23000393
 2: .2300039
 3: .230003
 4: .23000
 5: .2300
 6: .230
  1.875000282
 0: .875000282
 1: .87500028
 2: .8750002
 3: .875000
 4: .87500
 5: .8750
  *** Failers 
No match
  1.235 
No match

/^((?>\w+)|(?>\s+))*$/
  now is the time for all good men to come to the aid of the party
 0: now is the time for all good men to come to the aid of the party
  *** Failers
No match
  this is not a line with only words and spaces!
No match
  
/(\d+)(\w)/
  12345a
 0: 12345a
 1: 12345
 2: 1234
 3: 123
 4: 12
  12345+ 
 0: 12345
 1: 1234
 2: 123
 3: 12

/((?>\d+))(\w)/
  12345a
 0: 12345a
  *** Failers
No match
  12345+ 
No match

/(?>a+)b/
  aaab
 0: aaab

/((?>a+)b)/
  aaab
 0: aaab

/(?>(a+))b/
  aaab
 0: aaab

/(?>b)+/
  aaabbbccc
 0: bbb
 1: bb
 2: b

/(?>a+|b+|c+)*c/
  aaabbbbccccd
 0: aaabbbbcccc
 1: aaabbbbc
  
/(a+|b+|c+)*c/
  aaabbbbccccd
 0: aaabbbbcccc
 1: aaabbbbccc
 2: aaabbbbcc
 3: aaabbbbc

/((?>[^()]+)|\([^()]*\))+/
  ((abc(ade)ufh()()x
 0: abc(ade)ufh()()x
 1: abc(ade)ufh()()
 2: abc(ade)ufh()
 3: abc(ade)ufh
 4: abc(ade)
 5: abc
  
/\(((?>[^()]+)|\([^()]+\))+\)/ 
  (abc)
 0: (abc)
  (abc(def)xyz)
 0: (abc(def)xyz)
  *** Failers
No match
  ((()aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  
No match

/a(?-i)b/i
  ab
 0: ab
  Ab
 0: Ab
  *** Failers 
No match
  aB
No match
  AB
No match
    
/(a (?x)b c)d e/
  a bcd e
 0: a bcd e
  *** Failers
No match
  a b cd e
No match
  abcd e  
No match
  a bcde 
No match
 
/(a b(?x)c d (?-x)e f)/
  a bcde f
 0: a bcde f
  *** Failers
No match
  abcdef 
No match

/(a(?i)b)c/
  abc
 0: abc
  aBc
 0: aBc
  *** Failers
No match
  abC
No match
  aBC 
No match
  Abc
No match
  ABc
No match
  ABC
No match
  AbC
No match
  
/a(?i:b)c/
  abc
 0: abc
  aBc
 0: aBc
  *** Failers 
No match
  ABC
No match
  abC
No match
  aBC
No match
  
/a(?i:b)*c/
  aBc
 0: aBc
  aBBc
 0: aBBc
  *** Failers 
No match
  aBC
No match
  aBBC
No match
  
/a(?=b(?i)c)\w\wd/
  abcd
 0: abcd
  abCd
 0: abCd
  *** Failers
No match
  aBCd
No match
  abcD   
No match
  
/(?s-i:more.*than).*million/i
  more than million
 0: more than million
  more than MILLION
 0: more than MILLION
  more \n than Million 
 0: more \x0a than Million
  *** Failers
No match
  MORE THAN MILLION  
No match
  more \n than \n million 
No match

/(?:(?s-i)more.*than).*million/i
  more than million
 0: more than million
  more than MILLION
 0: more than MILLION
  more \n than Million 
 0: more \x0a than Million
  *** Failers
No match
  MORE THAN MILLION  
No match
  more \n than \n million 
No match
  
/(?>a(?i)b+)+c/ 
  abc
 0: abc
  aBbc
 0: aBbc
  aBBc 
 0: aBBc
  *** Failers
No match
  Abc
No match
  abAb  
No match
  abbC 
No match
  
/(?=a(?i)b)\w\wc/
  abc
 0: abc
  aBc
 0: aBc
  *** Failers
No match
  Ab 
No match
  abC
No match
  aBC   
No match
  
/(?<=a(?i)b)(\w\w)c/
  abxxc
 0: xxc
  aBxxc
 0: xxc
  *** Failers
No match
  Abxxc
No match
  ABxxc
No match
  abxxC   
No match

/^(?(?=abc)\w{3}:|\d\d)$/
  abc:
 0: abc:
  12
 0: 12
  *** Failers
No match
  123
No match
  xyz  
No match

/^(?(?!abc)\d\d|\w{3}:)$/
  abc:
 0: abc:
  12
 0: 12
  *** Failers
No match
  123
No match
  xyz  
No match
  
/(?(?<=foo)bar|cat)/
  foobar
 0: bar
  cat
 0: cat
  fcat
 0: cat
  focat  
 0: cat
  *** Failers
No match
  foocat 
No match

/(?(?<!foo)cat|bar)/
  foobar
 0: bar
  cat
 0: cat
  fcat
 0: cat
  focat  
 0: cat
  *** Failers
No match
  foocat 
No match

/(?>a*)*/
  a
 0: a
 1: 
  aa
 0: aa
 1: 
  aaaa
 0: aaaa
 1: 
  
/(abc|)+/
  abc
 0: abc
 1: 
  abcabc
 0: abcabc
 1: abc
 2: 
  abcabcabc
 0: abcabcabc
 1: abcabc
 2: abc
 3: 
  xyz   
 0: 

/([a]*)*/
  a
 0: a
 1: 
  aaaaa 
 0: aaaaa
 1: aaaa
 2: aaa
 3: aa
 4: a
 5: 
 
/([ab]*)*/
  a
 0: a
 1: 
  b
 0: b
 1: 
  ababab
 0: ababab
 1: ababa
 2: abab
 3: aba
 4: ab
 5: a
 6: 
  aaaabcde
 0: aaaab
 1: aaaa
 2: aaa
 3: aa
 4: a
 5: 
  bbbb  
 0: bbbb
 1: bbb
 2: bb
 3: b
 4: 
 
/([^a]*)*/
  b
 0: b
 1: 
  bbbb
 0: bbbb
 1: bbb
 2: bb
 3: b
 4: 
  aaa  
 0: 
 
/([^ab]*)*/
  cccc
 0: cccc
 1: ccc
 2: cc
 3: c
 4: 
  abab 
 0: 
 
/([a]*?)*/
  a
 0: a
 1: 
  aaaa 
 0: aaaa
 1: aaa
 2: aa
 3: a
 4: 
 
/([ab]*?)*/
  a
 0: a
 1: 
  b
 0: b
 1: 
  abab
 0: abab
 1: aba
 2: ab
 3: a
 4: 
  baba  
 0: baba
 1: bab
 2: ba
 3: b
 4: 
 
/([^a]*?)*/
  b
 0: b
 1: 
  bbbb
 0: bbbb
 1: bbb
 2: bb
 3: b
 4: 
  aaa  
 0: 
 
/([^ab]*?)*/
  c
 0: c
 1: 
  cccc
 0: cccc
 1: ccc
 2: cc
 3: c
 4: 
  baba  
 0: 
 
/(?>a*)*/
  a
 0: a
 1: 
  aaabcde 
 0: aaa
 1: 
 
/((?>a*))*/
  aaaaa
 0: aaaaa
 1: 
  aabbaa 
 0: aa
 1: 
 
/((?>a*?))*/
  aaaaa
 0: aaaaa
 1: 
  aabbaa 
 0: aa
 1: 

/(?(?=[^a-z]+[a-z]) \d{2}-[a-z]{3}-\d{2} | \d{2}-\d{2}-\d{2} ) /x
  12-sep-98
 0: 12-sep-98
  12-09-98
 0: 12-09-98
  *** Failers
No match
  sep-12-98
No match
    
/(?i:saturday|sunday)/
  saturday
 0: saturday
  sunday
 0: sunday
  Saturday
 0: Saturday
  Sunday
 0: Sunday
  SATURDAY
 0: SATURDAY
  SUNDAY
 0: SUNDAY
  SunDay
 0: SunDay
  
/(a(?i)bc|BB)x/
  abcx
 0: abcx
  aBCx
 0: aBCx
  bbx
 0: bbx
  BBx
 0: BBx
  *** Failers
No match
  abcX
No match
  aBCX
No match
  bbX
No match
  BBX        
No match

/^([ab](?i)[cd]|[ef])/
  ac
 0: ac
  aC
 0: aC
  bD
 0: bD
  elephant
 0: e
  Europe 
 0: E
  frog
 0: f
  France
 0: F
  *** Failers
No match
  Africa   
No match

/^(ab|a(?i)[b-c](?m-i)d|x(?i)y|z)/
  ab
 0: ab
  aBd
 0: aBd
  xy
 0: xy
  xY
 0: xY
  zebra
 0: z
  Zambesi
 0: Z
  *** Failers
No match
  aCD 
No match
  XY 
No match

/(?<=foo\n)^bar/m
  foo\nbar
 0: bar
  *** Failers
No match
  bar
No match
  baz\nbar  
No match

/(?<=(?<!foo)bar)baz/
  barbaz
 0: baz
  barbarbaz 
 0: baz
  koobarbaz 
 0: baz
  *** Failers
No match
  baz
No match
  foobarbaz 
No match

/The following tests are taken from the Perl 5.005 test suite; some of them/
/are compatible with 5.004, but I'd rather not have to sort them out./
No match

/abc/
  abc
 0: abc
  xabcy
 0: abc
  ababc
 0: abc
  *** Failers
No match
  xbc
No match
  axc
No match
  abx
No match

/ab*c/
  abc
 0: abc

/ab*bc/
  abc
 0: abc
  abbc
 0: abbc
  abbbbc
 0: abbbbc

/.{1}/
  abbbbc
 0: a

/.{3,4}/
  abbbbc
 0: abbb
 1: abb

/ab{0,}bc/
  abbbbc
 0: abbbbc

/ab+bc/
  abbc
 0: abbc
  *** Failers
No match
  abc
No match
  abq
No match

/ab+bc/
  abbbbc
 0: abbbbc

/ab{1,}bc/
  abbbbc
 0: abbbbc

/ab{1,3}bc/
  abbbbc
 0: abbbbc

/ab{3,4}bc/
  abbbbc
 0: abbbbc

/ab{4,5}bc/
  *** Failers
No match
  abq
No match
  abbbbc
No match

/ab?bc/
  abbc
 0: abbc
  abc
 0: abc

/ab{0,1}bc/
  abc
 0: abc

/ab?bc/

/ab?c/
  abc
 0: abc

/ab{0,1}c/
  abc
 0: abc

/^abc$/
  abc
 0: abc
  *** Failers
No match
  abbbbc
No match
  abcc
No match

/^abc/
  abcc
 0: abc

/^abc$/

/abc$/
  aabc
 0: abc
  *** Failers
No match
  aabc
 0: abc
  aabcd
No match

/^/
  abc
 0: 

/$/
  abc
 0: 

/a.c/
  abc
 0: abc
  axc
 0: axc

/a.*c/
  axyzc
 0: axyzc

/a[bc]d/
  abd
 0: abd
  *** Failers
No match
  axyzd
No match
  abc
No match

/a[b-d]e/
  ace
 0: ace

/a[b-d]/
  aac
 0: ac

/a[-b]/
  a-
 0: a-

/a[b-]/
  a-
 0: a-

/a]/
  a]
 0: a]

/a[]]b/
  a]b
 0: a]b

/a[^bc]d/
  aed
 0: aed
  *** Failers
No match
  abd
No match
  abd
No match

/a[^-b]c/
  adc
 0: adc

/a[^]b]c/
  adc
 0: adc
  *** Failers
No match
  a-c
 0: a-c
  a]c
No match

/\ba\b/
  a-
 0: a
  -a
 0: a
  -a-
 0: a

/\by\b/
  *** Failers
No match
  xy
No match
  yz
No match
  xyz
No match

/\Ba\B/
  *** Failers
 0: a
  a-
No match
  -a
No match
  -a-
No match

/\By\b/
  xy
 0: y

/\by\B/
  yz
 0: y

/\By\B/
  xyz
 0: y

/\w/
  a
 0: a

/\W/
  -
 0: -
  *** Failers
 0: *
  -
 0: -
  a
No match

/a\sb/
  a b
 0: a b

/a\Sb/
  a-b
 0: a-b
  *** Failers
No match
  a-b
 0: a-b
  a b
No match

/\d/
  1
 0: 1

/\D/
  -
 0: -
  *** Failers
 0: *
  -
 0: -
  1
No match

/[\w]/
  a
 0: a

/[\W]/
  -
 0: -
  *** Failers
 0: *
  -
 0: -
  a
No match

/a[\s]b/
  a b
 0: a b

/a[\S]b/
  a-b
 0: a-b
  *** Failers
No match
  a-b
 0: a-b
  a b
No match

/[\d]/
  1
 0: 1

/[\D]/
  -
 0: -
  *** Failers
 0: *
  -
 0: -
  1
No match

/ab|cd/
  abc
 0: ab
  abcd
 0: ab

/()ef/
  def
 0: ef

/$b/

/a\(b/
  a(b
 0: a(b

/a\(*b/
  ab
 0: ab
  a((b
 0: a((b

/a\\b/
  a\b
No match

/((a))/
  abc
 0: a

/(a)b(c)/
  abc
 0: abc

/a+b+c/
  aabbabc
 0: abc

/a{1,}b{1,}c/
  aabbabc
 0: abc

/a.+?c/
  abcabc
 0: abcabc
 1: abc

/(a+|b)*/
  ab
 0: ab
 1: a
 2: 

/(a+|b){0,}/
  ab
 0: ab
 1: a
 2: 

/(a+|b)+/
  ab
 0: ab
 1: a

/(a+|b){1,}/
  ab
 0: ab
 1: a

/(a+|b)?/
  ab
 0: a
 1: 

/(a+|b){0,1}/
  ab
 0: a
 1: 

/[^ab]*/
  cde
 0: cde
 1: cd
 2: c
 3: 

/abc/
  *** Failers
No match
  b
No match
  

/a*/
  

/([abc])*d/
  abbbcd
 0: abbbcd

/([abc])*bcd/
  abcd
 0: abcd

/a|b|c|d|e/
  e
 0: e

/(a|b|c|d|e)f/
  ef
 0: ef

/abcd*efg/
  abcdefg
 0: abcdefg

/ab*/
  xabyabbbz
 0: ab
 1: a
  xayabbbz
 0: a

/(ab|cd)e/
  abcde
 0: cde

/[abhgefdc]ij/
  hij
 0: hij

/^(ab|cd)e/

/(abc|)ef/
  abcdef
 0: ef

/(a|b)c*d/
  abcd
 0: bcd

/(ab|ab*)bc/
  abc
 0: abc

/a([bc]*)c*/
  abc
 0: abc
 1: ab
 2: a

/a([bc]*)(c*d)/
  abcd
 0: abcd

/a([bc]+)(c*d)/
  abcd
 0: abcd

/a([bc]*)(c+d)/
  abcd
 0: abcd

/a[bcd]*dcdcde/
  adcdcde
 0: adcdcde

/a[bcd]+dcdcde/
  *** Failers
No match
  abcde
No match
  adcdcde
No match

/(ab|a)b*c/
  abc
 0: abc

/((a)(b)c)(d)/
  abcd
 0: abcd

/[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*/
  alpha
 0: alpha
 1: alph
 2: alp
 3: al
 4: a

/^a(bc+|b[eh])g|.h$/
  abh
 0: bh

/(bc+d$|ef*g.|h?i(j|k))/
  effgz
 0: effgz
  ij
 0: ij
  reffgz
 0: effgz
  *** Failers
No match
  effg
No match
  bcdd
No match

/((((((((((a))))))))))/
  a
 0: a

/(((((((((a)))))))))/
  a
 0: a

/multiple words of text/
  *** Failers
No match
  aa
No match
  uh-uh
No match

/multiple words/
  multiple words, yeah
 0: multiple words

/(.*)c(.*)/
  abcde
 0: abcde
 1: abcd
 2: abc

/\((.*), (.*)\)/
  (a, b)
 0: (a, b)

/[k]/

/abcd/
  abcd
 0: abcd

/a(bc)d/
  abcd
 0: abcd

/a[-]?c/
  ac
 0: ac

/abc/i
  ABC
 0: ABC
  XABCY
 0: ABC
  ABABC
 0: ABC
  *** Failers
No match
  aaxabxbaxbbx
No match
  XBC
No match
  AXC
No match
  ABX
No match

/ab*c/i
  ABC
 0: ABC

/ab*bc/i
  ABC
 0: ABC
  ABBC
 0: ABBC

/ab*?bc/i
  ABBBBC
 0: ABBBBC

/ab{0,}?bc/i
  ABBBBC
 0: ABBBBC

/ab+?bc/i
  ABBC
 0: ABBC

/ab+bc/i
  *** Failers
No match
  ABC
No match
  ABQ
No match

/ab{1,}bc/i

/ab+bc/i
  ABBBBC
 0: ABBBBC

/ab{1,}?bc/i
  ABBBBC
 0: ABBBBC

/ab{1,3}?bc/i
  ABBBBC
 0: ABBBBC

/ab{3,4}?bc/i
  ABBBBC
 0: ABBBBC

/ab{4,5}?bc/i
  *** Failers
No match
  ABQ
No match
  ABBBBC
No match

/ab??bc/i
  ABBC
 0: ABBC
  ABC
 0: ABC

/ab{0,1}?bc/i
  ABC
 0: ABC

/ab??bc/i

/ab??c/i
  ABC
 0: ABC

/ab{0,1}?c/i
  ABC
 0: ABC

/^abc$/i
  ABC
 0: ABC
  *** Failers
No match
  ABBBBC
No match
  ABCC
No match

/^abc/i
  ABCC
 0: ABC

/^abc$/i

/abc$/i
  AABC
 0: ABC

/^/i
  ABC
 0: 

/$/i
  ABC
 0: 

/a.c/i
  ABC
 0: ABC
  AXC
 0: AXC

/a.*?c/i
  AXYZC
 0: AXYZC

/a.*c/i
  *** Failers
No match
  AABC
 0: AABC
  AXYZD
No match

/a[bc]d/i
  ABD
 0: ABD

/a[b-d]e/i
  ACE
 0: ACE
  *** Failers
No match
  ABC
No match
  ABD
No match

/a[b-d]/i
  AAC
 0: AC

/a[-b]/i
  A-
 0: A-

/a[b-]/i
  A-
 0: A-

/a]/i
  A]
 0: A]

/a[]]b/i
  A]B
 0: A]B

/a[^bc]d/i
  AED
 0: AED

/a[^-b]c/i
  ADC
 0: ADC
  *** Failers
No match
  ABD
No match
  A-C
No match

/a[^]b]c/i
  ADC
 0: ADC

/ab|cd/i
  ABC
 0: AB
  ABCD
 0: AB

/()ef/i
  DEF
 0: EF

/$b/i
  *** Failers
No match
  A]C
No match
  B
No match

/a\(b/i
  A(B
 0: A(B

/a\(*b/i
  AB
 0: AB
  A((B
 0: A((B

/a\\b/i
  A\B
No match

/((a))/i
  ABC
 0: A

/(a)b(c)/i
  ABC
 0: ABC

/a+b+c/i
  AABBABC
 0: ABC

/a{1,}b{1,}c/i
  AABBABC
 0: ABC

/a.+?c/i
  ABCABC
 0: ABCABC
 1: ABC

/a.*?c/i
  ABCABC
 0: ABCABC
 1: ABC

/a.{0,5}?c/i
  ABCABC
 0: ABCABC
 1: ABC

/(a+|b)*/i
  AB
 0: AB
 1: A
 2: 

/(a+|b){0,}/i
  AB
 0: AB
 1: A
 2: 

/(a+|b)+/i
  AB
 0: AB
 1: A

/(a+|b){1,}/i
  AB
 0: AB
 1: A

/(a+|b)?/i
  AB
 0: A
 1: 

/(a+|b){0,1}/i
  AB
 0: A
 1: 

/(a+|b){0,1}?/i
  AB
 0: A
 1: 

/[^ab]*/i
  CDE
 0: CDE
 1: CD
 2: C
 3: 

/abc/i

/a*/i
  

/([abc])*d/i
  ABBBCD
 0: ABBBCD

/([abc])*bcd/i
  ABCD
 0: ABCD

/a|b|c|d|e/i
  E
 0: E

/(a|b|c|d|e)f/i
  EF
 0: EF

/abcd*efg/i
  ABCDEFG
 0: ABCDEFG

/ab*/i
  XABYABBBZ
 0: AB
 1: A
  XAYABBBZ
 0: A

/(ab|cd)e/i
  ABCDE
 0: CDE

/[abhgefdc]ij/i
  HIJ
 0: HIJ

/^(ab|cd)e/i
  ABCDE
No match

/(abc|)ef/i
  ABCDEF
 0: EF

/(a|b)c*d/i
  ABCD
 0: BCD

/(ab|ab*)bc/i
  ABC
 0: ABC

/a([bc]*)c*/i
  ABC
 0: ABC
 1: AB
 2: A

/a([bc]*)(c*d)/i
  ABCD
 0: ABCD

/a([bc]+)(c*d)/i
  ABCD
 0: ABCD

/a([bc]*)(c+d)/i
  ABCD
 0: ABCD

/a[bcd]*dcdcde/i
  ADCDCDE
 0: ADCDCDE

/a[bcd]+dcdcde/i

/(ab|a)b*c/i
  ABC
 0: ABC

/((a)(b)c)(d)/i
  ABCD
 0: ABCD

/[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*/i
  ALPHA
 0: ALPHA
 1: ALPH
 2: ALP
 3: AL
 4: A

/^a(bc+|b[eh])g|.h$/i
  ABH
 0: BH

/(bc+d$|ef*g.|h?i(j|k))/i
  EFFGZ
 0: EFFGZ
  IJ
 0: IJ
  REFFGZ
 0: EFFGZ
  *** Failers
No match
  ADCDCDE
No match
  EFFG
No match
  BCDD
No match

/((((((((((a))))))))))/i
  A
 0: A

/(((((((((a)))))))))/i
  A
 0: A

/(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:(a))))))))))/i
  A
 0: A

/(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:(a|b|c))))))))))/i
  C
 0: C

/multiple words of text/i
  *** Failers
No match
  AA
No match
  UH-UH
No match

/multiple words/i
  MULTIPLE WORDS, YEAH
 0: MULTIPLE WORDS

/(.*)c(.*)/i
  ABCDE
 0: ABCDE
 1: ABCD
 2: ABC

/\((.*), (.*)\)/i
  (A, B)
 0: (A, B)

/[k]/i

/abcd/i
  ABCD
 0: ABCD

/a(bc)d/i
  ABCD
 0: ABCD

/a[-]?c/i
  AC
 0: AC

/a(?!b)./
  abad
 0: ad

/a(?=d)./
  abad
 0: ad

/a(?=c|d)./
  abad
 0: ad

/a(?:b|c|d)(.)/
  ace
 0: ace

/a(?:b|c|d)*(.)/
  ace
 0: ace
 1: ac

/a(?:b|c|d)+?(.)/
  ace
 0: ace
  acdbcdbe
 0: acdbcdbe
 1: acdbcdb
 2: acdbcd
 3: acdbc
 4: acdb
 5: acd

/a(?:b|c|d)+(.)/
  acdbcdbe
 0: acdbcdbe
 1: acdbcdb
 2: acdbcd
 3: acdbc
 4: acdb
 5: acd

/a(?:b|c|d){2}(.)/
  acdbcdbe
 0: acdb

/a(?:b|c|d){4,5}(.)/
  acdbcdbe
 0: acdbcdb
 1: acdbcd

/a(?:b|c|d){4,5}?(.)/
  acdbcdbe
 0: acdbcdb
 1: acdbcd

/((foo)|(bar))*/
  foobar
 0: foobar
 1: foo
 2: 

/a(?:b|c|d){6,7}(.)/
  acdbcdbe
 0: acdbcdbe

/a(?:b|c|d){6,7}?(.)/
  acdbcdbe
 0: acdbcdbe

/a(?:b|c|d){5,6}(.)/
  acdbcdbe
 0: acdbcdbe
 1: acdbcdb

/a(?:b|c|d){5,6}?(.)/
  acdbcdbe
 0: acdbcdbe
 1: acdbcdb

/a(?:b|c|d){5,7}(.)/
  acdbcdbe
 0: acdbcdbe
 1: acdbcdb

/a(?:b|c|d){5,7}?(.)/
  acdbcdbe
 0: acdbcdbe
 1: acdbcdb

/a(?:b|(c|e){1,2}?|d)+?(.)/
  ace
 0: ace

/^(.+)?B/
  AB
 0: AB

/^([^a-z])|(\^)$/
  .
 0: .

/^[<>]&/
  <&OUT
 0: <&

/(?:(f)(o)(o)|(b)(a)(r))*/
  foobar
 0: foobar
 1: foo
 2: 

/(?<=a)b/
  ab
 0: b
  *** Failers
No match
  cb
No match
  b
No match

/(?<!c)b/
  ab
 0: b
  b
 0: b
  b
 0: b

/(?:..)*a/
  aba
 0: aba
 1: a

/(?:..)*?a/
  aba
 0: aba
 1: a

/^(){3,5}/
  abc
 0: 

/^(a+)*ax/
  aax
 0: aax

/^((a|b)+)*ax/
  aax
 0: aax

/^((a|bc)+)*ax/
  aax
 0: aax

/(a|x)*ab/
  cab
 0: ab

/(a)*ab/
  cab
 0: ab

/(?:(?i)a)b/
  ab
 0: ab

/((?i)a)b/
  ab
 0: ab

/(?:(?i)a)b/
  Ab
 0: Ab

/((?i)a)b/
  Ab
 0: Ab

/(?:(?i)a)b/
  *** Failers
No match
  cb
No match
  aB
No match

/((?i)a)b/

/(?i:a)b/
  ab
 0: ab

/((?i:a))b/
  ab
 0: ab

/(?i:a)b/
  Ab
 0: Ab

/((?i:a))b/
  Ab
 0: Ab

/(?i:a)b/
  *** Failers
No match
  aB
No match
  aB
No match

/((?i:a))b/

/(?:(?-i)a)b/i
  ab
 0: ab

/((?-i)a)b/i
  ab
 0: ab

/(?:(?-i)a)b/i
  aB
 0: aB

/((?-i)a)b/i
  aB
 0: aB

/(?:(?-i)a)b/i
  *** Failers
No match
  aB
 0: aB
  Ab
No match

/((?-i)a)b/i

/(?:(?-i)a)b/i
  aB
 0: aB

/((?-i)a)b/i
  aB
 0: aB

/(?:(?-i)a)b/i
  *** Failers
No match
  Ab
No match
  AB
No match

/((?-i)a)b/i

/(?-i:a)b/i
  ab
 0: ab

/((?-i:a))b/i
  ab
 0: ab

/(?-i:a)b/i
  aB
 0: aB

/((?-i:a))b/i
  aB
 0: aB

/(?-i:a)b/i
  *** Failers
No match
  AB
No match
  Ab
No match

/((?-i:a))b/i

/(?-i:a)b/i
  aB
 0: aB

/((?-i:a))b/i
  aB
 0: aB

/(?-i:a)b/i
  *** Failers
No match
  Ab
No match
  AB
No match

/((?-i:a))b/i

/((?-i:a.))b/i
  *** Failers
No match
  AB
No match
  a\nB
No match

/((?s-i:a.))b/i
  a\nB
 0: a\x0aB

/(?:c|d)(?:)(?:a(?:)(?:b)(?:b(?:))(?:b(?:)(?:b)))/
  cabbbb
 0: cabbbb

/(?:c|d)(?:)(?:aaaaaaaa(?:)(?:bbbbbbbb)(?:bbbbbbbb(?:))(?:bbbbbbbb(?:)(?:bbbbbbbb)))/
  caaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
 0: caaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

/foo\w*\d{4}baz/
  foobar1234baz
 0: foobar1234baz

/x(~~)*(?:(?:F)?)?/
  x~~
 0: x~~
 1: x

/^a(?#xxx){3}c/
  aaac
 0: aaac

/^a (?#xxx) (?#yyy) {3}c/x
  aaac
 0: aaac

/(?<![cd])b/
  *** Failers
No match
  B\nB
No match
  dbcb
No match

/(?<![cd])[ab]/
  dbaacb
 0: a

/(?<!(c|d))b/

/(?<!(c|d))[ab]/
  dbaacb
 0: a

/(?<!cd)[ab]/
  cdaccb
 0: b

/^(?:a?b?)*$/
  *** Failers
No match
  dbcb
No match
  a--
No match

/((?s)^a(.))((?m)^b$)/
  a\nb\nc\n
 0: a\x0ab

/((?m)^b$)/
  a\nb\nc\n
 0: b

/(?m)^b/
  a\nb\n
 0: b

/(?m)^(b)/
  a\nb\n
 0: b

/((?m)^b)/
  a\nb\n
 0: b

/\n((?m)^b)/
  a\nb\n
 0: \x0ab

/((?s).)c(?!.)/
  a\nb\nc\n
 0: \x0ac
  a\nb\nc\n
 0: \x0ac

/((?s)b.)c(?!.)/
  a\nb\nc\n
 0: b\x0ac
  a\nb\nc\n
 0: b\x0ac

/^b/

/()^b/
  *** Failers
No match
  a\nb\nc\n
No match
  a\nb\nc\n
No match

/((?m)^b)/
  a\nb\nc\n
 0: b

/(?(?!a)a|b)/

/(?(?!a)b|a)/
  a
 0: a

/(?(?=a)b|a)/
  *** Failers
No match
  a
No match
  a
No match

/(?(?=a)a|b)/
  a
 0: a

/(\w+:)+/
  one:
 0: one:

/$(?<=^(a))/
  a
 0: 

/([\w:]+::)?(\w+)$/
  abcd
 0: abcd
  xy:z:::abcd
 0: xy:z:::abcd

/^[^bcd]*(c+)/
  aexycd
 0: aexyc

/(a*)b+/
  caab
 0: aab

/([\w:]+::)?(\w+)$/
  abcd
 0: abcd
  xy:z:::abcd
 0: xy:z:::abcd
  *** Failers
 0: Failers
  abcd:
No match
  abcd:
No match

/^[^bcd]*(c+)/
  aexycd
 0: aexyc

/(>a+)ab/

/(?>a+)b/
  aaab
 0: aaab

/([[:]+)/
  a:[b]:
 0: :[
 1: :

/([[=]+)/
  a=[b]=
 0: =[
 1: =

/([[.]+)/
  a.[b].
 0: .[
 1: .

/((?>a+)b)/
  aaab
 0: aaab

/(?>(a+))b/
  aaab
 0: aaab

/((?>[^()]+)|\([^()]*\))+/
  ((abc(ade)ufh()()x
 0: abc(ade)ufh()()x
 1: abc(ade)ufh()()
 2: abc(ade)ufh()
 3: abc(ade)ufh
 4: abc(ade)
 5: abc

/a\Z/
  *** Failers
No match
  aaab
No match
  a\nb\n
No match

/b\Z/
  a\nb\n
 0: b

/b\z/

/b\Z/
  a\nb
 0: b

/b\z/
  a\nb
 0: b
  *** Failers
No match
  
/(?>.*)(?<=(abcd|wxyz))/
  alphabetabcd
 0: alphabetabcd
  endingwxyz
 0: endingwxyz
  *** Failers
No match
  a rather long string that doesn't end with one of them
No match

/word (?>(?:(?!otherword)[a-zA-Z0-9]+ ){0,30})otherword/
  word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark otherword
 0: word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark otherword
  word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark
No match
 
/word (?>[a-zA-Z0-9]+ ){0,30}otherword/
  word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark the quick brown fox and the lazy dog and several other words getting close to thirty by now I hope
No match

/(?<=\d{3}(?!999))foo/
  999foo
 0: foo
  123999foo 
 0: foo
  *** Failers
No match
  123abcfoo
No match
  
/(?<=(?!...999)\d{3})foo/
  999foo
 0: foo
  123999foo 
 0: foo
  *** Failers
No match
  123abcfoo
No match

/(?<=\d{3}(?!999)...)foo/
  123abcfoo
 0: foo
  123456foo 
 0: foo
  *** Failers
No match
  123999foo 
No match
  
/(?<=\d{3}...)(?<!999)foo/
  123abcfoo  
 0: foo
  123456foo 
 0: foo
  *** Failers
No match
  123999foo 
No match

/((Z)+|A)*/
  ZABCDEFG
 0: ZA
 1: Z
 2: 

/(Z()|A)*/
  ZABCDEFG
 0: ZA
 1: Z
 2: 

/(Z(())|A)*/
  ZABCDEFG
 0: ZA
 1: Z
 2: 

/((?>Z)+|A)*/
  ZABCDEFG
 0: ZA
 1: Z
 2: 

/((?>)+|A)*/
  ZABCDEFG
 0: 

/a*/g
  abbab
 0: a
 1: 
 0: 
 0: 
 0: a
 1: 
 0: 
 0: 

/^[a-\d]/
  abcde
 0: a
  -things
 0: -
  0digit
 0: 0
  *** Failers
No match
  bcdef  
No match

/^[\d-a]/
  abcde
 0: a
  -things
 0: -
  0digit
 0: 0
  *** Failers
No match
  bcdef  
No match
  
/[[:space:]]+/
  > \x09\x0a\x0c\x0d\x0b<
 0: \x09\x0a\x0c\x0d\x0b
 1: \x09\x0a\x0c\x0d
 2: \x09\x0a\x0c
 3: \x09\x0a
 4: \x09
 5: 
   
/[[:blank:]]+/
  > \x09\x0a\x0c\x0d\x0b<
 0: \x09
 1: 
   
/[\s]+/
  > \x09\x0a\x0c\x0d\x0b<
 0: \x09\x0a\x0c\x0d
 1: \x09\x0a\x0c
 2: \x09\x0a
 3: \x09
 4: 
   
/\s+/
  > \x09\x0a\x0c\x0d\x0b<
 0: \x09\x0a\x0c\x0d
 1: \x09\x0a\x0c
 2: \x09\x0a
 3: \x09
 4: 
   
/ab/x
  ab
No match

/(?!\A)x/m
 a\nxb\n
 0: x

/(?!^)x/m
 a\nxb\n
No match

/abc\Qabc\Eabc/
  abcabcabc
 0: abcabcabc
  
/abc\Q(*+|\Eabc/
  abc(*+|abc 
 0: abc(*+|abc

/  abc\Q abc\Eabc/x
  abc abcabc
 0: abc abcabc
  *** Failers
No match
  abcabcabc 
No match
  
/abc#comment
  \Q#not comment
  literal\E/x
  abc#not comment\n  literal   
 0: abc#not comment\x0a  literal

/abc#comment
  \Q#not comment
  literal/x
  abc#not comment\n  literal   
 0: abc#not comment\x0a  literal

/abc#comment
  \Q#not comment
  literal\E #more comment
  /x
  abc#not comment\n  literal   
 0: abc#not comment\x0a  literal

/abc#comment
  \Q#not comment
  literal\E #more comment/x
  abc#not comment\n  literal   
 0: abc#not comment\x0a  literal

/\Qabc\$xyz\E/
  abc\\\$xyz
 0: abc\$xyz

/\Qabc\E\$\Qxyz\E/
  abc\$xyz
 0: abc$xyz

/\Gabc/
  abc
 0: abc
  *** Failers
No match
  xyzabc 
No match

/\Gabc./g
  abc1abc2xyzabc3
 0: abc1
 0: abc2

/abc./g
  abc1abc2xyzabc3 
 0: abc1
 0: abc2
 0: abc3

/a(?x: b c )d/
  XabcdY
 0: abcd
  *** Failers 
No match
  Xa b c d Y 
No match

/((?x)x y z | a b c)/
  XabcY
 0: abc
  AxyzB 
 0: xyz

/(?i)AB(?-i)C/
  XabCY
 0: abC
  *** Failers
No match
  XabcY 
No match

/((?i)AB(?-i)C|D)E/
  abCE
 0: abCE
  DE
 0: DE
  *** Failers
No match
  abcE
No match
  abCe 
No match
  dE
No match
  De  
No match

/[z\Qa-d]\E]/
  z
 0: z
  a
 0: a
  -
 0: -
  d
 0: d
  ] 
 0: ]
  *** Failers
 0: a
  b   
No match

/[\z\C]/
  z
 0: z
  C 
 0: C
  
/\M/
  M 
 0: M
  
/(a+)*b/
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
No match
  
/(?i)reg(?:ul(?:[a]|ae)r|ex)/
  REGular
 0: REGular
  regulaer
 0: regulaer
  Regex 
 0: Regex
  regulr 
 0: regul\xe4r

/[--]+/
  
 0: \xc5\xe6\xe5\xe4\xe0
  
 0: \xc5\xe6\xe5\xe4\xff
  
 0: \xc5\xe6\xe5\xe4\xc0
  
 0: \xc5\xe6\xe5\xe4\xdf

/(?<=Z)X./
  \x84XAZXB
 0: XB

/^(?(2)a|(1)(2))+$/
  123a
Error -17

/(?<=a|bbbb)c/
  ac
 0: c
  bbbbc
 0: c

/abc/>testsavedregex
Compiled regex written to testsavedregex
<testsavedregex
Compiled regex loaded from testsavedregex
No study data
  abc
 0: abc
  *** Failers
No match
  bca
No match
  
/abc/F>testsavedregex
Compiled regex written to testsavedregex
<testsavedregex
Compiled regex (byte-inverted) loaded from testsavedregex
No study data
  abc
 0: abc
  *** Failers
No match
  bca
No match

/(a|b)/S>testsavedregex
Compiled regex written to testsavedregex
Study data written to testsavedregex
<testsavedregex
Compiled regex loaded from testsavedregex
Study data loaded from testsavedregex
  abc
 0: a
  *** Failers
 0: a
  def 
No match
  
/(a|b)/SF>testsavedregex
Compiled regex written to testsavedregex
Study data written to testsavedregex
<testsavedregex
Compiled regex (byte-inverted) loaded from testsavedregex
Study data loaded from testsavedregex
  abc
 0: a
  *** Failers
 0: a
  def 
No match
  
/line\nbreak/
  this is a line\nbreak
 0: line\x0abreak
  line one\nthis is a line\nbreak in the second line 
 0: line\x0abreak

/line\nbreak/f
  this is a line\nbreak
 0: line\x0abreak
  ** Failers 
No match
  line one\nthis is a line\nbreak in the second line 
No match

/line\nbreak/mf
  this is a line\nbreak
 0: line\x0abreak
  ** Failers 
No match
  line one\nthis is a line\nbreak in the second line 
No match

/1234/
  123\P
Partial match: 123
  a4\P\R
No match

/1234/
  123\P
Partial match: 123
  4\P\R
 0: 4

/^/mg
  a\nb\nc\n
 0: 
 0: 
 0: 
  \ 
 0: 
  
/(?<=C\n)^/mg
  A\nC\nC\n 
 0: 

/(?s)A?B/
  AB
 0: AB
  aB 
 0: B

/(?s)A*B/
  AB
 0: AB
  aB 
 0: B

/(?m)A?B/
  AB
 0: AB
  aB 
 0: B

/(?m)A*B/
  AB
 0: AB
  aB 
 0: B

/Content-Type\x3A[^\r\n]{6,}/
  Content-Type:xxxxxyyy 
 0: Content-Type:xxxxxyyy
 1: Content-Type:xxxxxyy
 2: Content-Type:xxxxxy

/Content-Type\x3A[^\r\n]{6,}z/
  Content-Type:xxxxxyyyz
 0: Content-Type:xxxxxyyyz

/Content-Type\x3A[^a]{6,}/
  Content-Type:xxxyyy 
 0: Content-Type:xxxyyy

/Content-Type\x3A[^a]{6,}z/
  Content-Type:xxxyyyz
 0: Content-Type:xxxyyyz

/^abc/m
  xyz\nabc
 0: abc
  xyz\nabc\<lf>
 0: abc
  xyz\r\nabc\<lf>
 0: abc
  xyz\rabc\<cr>
 0: abc
  xyz\r\nabc\<crlf>
 0: abc
  ** Failers 
No match
  xyz\nabc\<cr>
No match
  xyz\r\nabc\<cr>
No match
  xyz\nabc\<crlf>
No match
  xyz\rabc\<crlf>
No match
  xyz\rabc\<lf>
No match
  
/abc$/m<lf>
  xyzabc
 0: abc
  xyzabc\n 
 0: abc
  xyzabc\npqr 
 0: abc
  xyzabc\r\<cr> 
 0: abc
  xyzabc\rpqr\<cr> 
 0: abc
  xyzabc\r\n\<crlf> 
 0: abc
  xyzabc\r\npqr\<crlf> 
 0: abc
  ** Failers
No match
  xyzabc\r 
No match
  xyzabc\rpqr 
No match
  xyzabc\r\n 
No match
  xyzabc\r\npqr 
No match
  
/^abc/m<cr>
  xyz\rabcdef
 0: abc
  xyz\nabcdef\<lf>
 0: abc
  ** Failers 
No match
  xyz\nabcdef
No match
    
/^abc/m<lf>
  xyz\nabcdef
 0: abc
  xyz\rabcdef\<cr>
 0: abc
  ** Failers 
No match
  xyz\rabcdef
No match
    
/^abc/m<crlf>
  xyz\r\nabcdef
 0: abc
  xyz\rabcdef\<cr>
 0: abc
  ** Failers 
No match
  xyz\rabcdef
No match
  
/.*/<lf>
  abc\ndef
 0: abc
 1: ab
 2: a
 3: 
  abc\rdef
 0: abc\x0ddef
 1: abc\x0dde
 2: abc\x0dd
 3: abc\x0d
 4: abc
 5: ab
 6: a
 7: 
  abc\r\ndef
 0: abc\x0d
 1: abc
 2: ab
 3: a
 4: 
  \<cr>abc\ndef
 0: abc\x0adef
 1: abc\x0ade
 2: abc\x0ad
 3: abc\x0a
 4: abc
 5: ab
 6: a
 7: 
  \<cr>abc\rdef
 0: abc
 1: ab
 2: a
 3: 
  \<cr>abc\r\ndef
 0: abc
 1: ab
 2: a
 3: 
  \<crlf>abc\ndef
 0: abc\x0adef
 1: abc\x0ade
 2: abc\x0ad
 3: abc\x0a
 4: abc
 5: ab
 6: a
 7: 
  \<crlf>abc\rdef
 0: abc\x0ddef
 1: abc\x0dde
 2: abc\x0dd
 3: abc\x0d
 4: abc
 5: ab
 6: a
 7: 
  \<crlf>abc\r\ndef
 0: abc
 1: ab
 2: a
 3: 

/\w+(.)(.)?def/s
  abc\ndef
 0: abc\x0adef
  abc\rdef
 0: abc\x0ddef
  abc\r\ndef
 0: abc\x0d\x0adef

/^\w+=.*(\\\n.*)*/
  abc=xyz\\\npqr
 0: abc=xyz\\x0apqr
 1: abc=xyz\\x0apq
 2: abc=xyz\\x0ap
 3: abc=xyz\\x0a
 4: abc=xyz\
 5: abc=xyz
 6: abc=xy
 7: abc=x
 8: abc=

/^(a()*)*/
  aaaa
 0: aaaa
 1: aaa
 2: aa
 3: a
 4: 

/^(?:a(?:(?:))*)*/
  aaaa
 0: aaaa
 1: aaa
 2: aa
 3: a
 4: 

/^(a()+)+/
  aaaa
 0: aaaa
 1: aaa
 2: aa
 3: a

/^(?:a(?:(?:))+)+/
  aaaa
 0: aaaa
 1: aaa
 2: aa
 3: a

/(a|)*\d/
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
No match
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4
 0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4

/(?>a|)*\d/
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
No match
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4
 0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4

/(?:a|)*\d/
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
No match
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4
 0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4

/^a.b/<lf>
  a\rb
 0: a\x0db
  a\nb\<cr> 
 0: a\x0ab
  ** Failers
No match
  a\nb
No match
  a\nb\<any>
No match
  a\rb\<cr>  
No match
  a\rb\<any>  
No match

/^abc./mgx<any>
  abc1 \x0aabc2 \x0babc3xx \x0cabc4 \x0dabc5xx \x0d\x0aabc6 \x85abc7 JUNK
 0: abc1
 0: abc2
 0: abc3
 0: abc4
 0: abc5
 0: abc6
 0: abc7

/abc.$/mgx<any>
  abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc9
 0: abc1
 0: abc2
 0: abc3
 0: abc4
 0: abc5
 0: abc6
 0: abc9

/^a\Rb/<bsr_unicode>
  a\nb
 0: a\x0ab
  a\rb
 0: a\x0db
  a\r\nb
 0: a\x0d\x0ab
  a\x0bb
 0: a\x0bb
  a\x0cb
 0: a\x0cb
  a\x85b  
 0: a\x85b
  ** Failers
No match
  a\n\rb  
No match

/^a\R*b/<bsr_unicode>
  ab
 0: ab
  a\nb
 0: a\x0ab
  a\rb
 0: a\x0db
  a\r\nb
 0: a\x0d\x0ab
  a\x0bb
 0: a\x0bb
  a\x0cb
 0: a\x0cb
  a\x85b  
 0: a\x85b
  a\n\rb  
 0: a\x0a\x0db
  a\n\r\x85\x0cb 
 0: a\x0a\x0d\x85\x0cb

/^a\R+b/<bsr_unicode>
  a\nb
 0: a\x0ab
  a\rb
 0: a\x0db
  a\r\nb
 0: a\x0d\x0ab
  a\x0bb
 0: a\x0bb
  a\x0cb
 0: a\x0cb
  a\x85b  
 0: a\x85b
  a\n\rb  
 0: a\x0a\x0db
  a\n\r\x85\x0cb 
 0: a\x0a\x0d\x85\x0cb
  ** Failers
No match
  ab 
No match
  
/^a\R{1,3}b/<bsr_unicode>
  a\nb
 0: a\x0ab
  a\n\rb
 0: a\x0a\x0db
  a\n\r\x85b
 0: a\x0a\x0d\x85b
  a\r\n\r\nb 
 0: a\x0d\x0a\x0d\x0ab
  a\r\n\r\n\r\nb 
 0: a\x0d\x0a\x0d\x0a\x0d\x0ab
  a\n\r\n\rb
 0: a\x0a\x0d\x0a\x0db
  a\n\n\r\nb 
 0: a\x0a\x0a\x0d\x0ab
  ** Failers
No match
  a\n\n\n\rb
No match
  a\r
No match

/^a[\R]b/<bsr_unicode>
  aRb
 0: aRb
  ** Failers
No match
  a\nb 
No match

/.+foo/
  afoo
 0: afoo
  ** Failers 
No match
  \r\nfoo 
No match
  \nfoo 
No match

/.+foo/<crlf>
  afoo
 0: afoo
  \nfoo 
 0: \x0afoo
  ** Failers 
No match
  \r\nfoo 
No match

/.+foo/<any>
  afoo
 0: afoo
  ** Failers 
No match
  \nfoo 
No match
  \r\nfoo 
No match

/.+foo/s
  afoo
 0: afoo
  \r\nfoo 
 0: \x0d\x0afoo
  \nfoo 
 0: \x0afoo

/^$/mg<any>
  abc\r\rxyz
 0: 
  abc\n\rxyz 
 0: 
  ** Failers 
No match
  abc\r\nxyz
No match

/^X/m
  XABC
 0: X
  ** Failers 
No match
  XABC\B
No match

/(?m)^$/<any>g+
  abc\r\n\r\n
 0: 
 0+ \x0d\x0a

/(?m)^$|^\r\n/<any>g+ 
  abc\r\n\r\n
 0: \x0d\x0a
 0+ 
 1: 
  
/(?m)$/<any>g+ 
  abc\r\n\r\n
 0: 
 0+ \x0d\x0a\x0d\x0a
 0: 
 0+ \x0d\x0a
 0: 
 0+ 

/(?|(abc)|(xyz))/
  >abc<
 0: abc
  >xyz< 
 0: xyz

/(x)(?|(abc)|(xyz))(x)/
  xabcx
 0: xabcx
  xxyzx 
 0: xxyzx

/(x)(?|(abc)(pqr)|(xyz))(x)/
  xabcpqrx
 0: xabcpqrx
  xxyzx 
 0: xxyzx

/(?|(abc)|(xyz))(?1)/
  abcabc
 0: abcabc
  xyzabc 
 0: xyzabc
  ** Failers 
No match
  xyzxyz 
No match
 
/\H\h\V\v/
  X X\x0a
 0: X X\x0a
  X\x09X\x0b
 0: X\x09X\x0b
  ** Failers
No match
  \xa0 X\x0a  
No match
  
/\H*\h+\V?\v{3,4}/ 
  \x09\x20\xa0X\x0a\x0b\x0c\x0d\x0a
 0: \x09 \xa0X\x0a\x0b\x0c\x0d
 1: \x09 \xa0X\x0a\x0b\x0c
  \x09\x20\xa0\x0a\x0b\x0c\x0d\x0a
 0: \x09 \xa0\x0a\x0b\x0c\x0d
 1: \x09 \xa0\x0a\x0b\x0c
  \x09\x20\xa0\x0a\x0b\x0c
 0: \x09 \xa0\x0a\x0b\x0c
  ** Failers 
No match
  \x09\x20\xa0\x0a\x0b
No match
   
/\H{3,4}/
  XY ABCDE
 0: ABCD
 1: ABC
  XY PQR ST 
 0: PQR
  
/.\h{3,4}./
  XY AB  PQRS
 0: B  P
 1: B  

/\h*X\h?\H+Y\H?Z/
  >XNNNYZ
 0: XNNNYZ
  > X NYQZ
 0:  X NYQZ
  ** Failers
No match
  >XYZ  
No match
  > X NY Z
No match

/\v*X\v?Y\v+Z\V*\x0a\V+\x0b\V{2,3}\x0c/
  >XY\x0aZ\x0aA\x0bNN\x0c
 0: XY\x0aZ\x0aA\x0bNN\x0c
  >\x0a\x0dX\x0aY\x0a\x0bZZZ\x0aAAA\x0bNNN\x0c
 0: \x0a\x0dX\x0aY\x0a\x0bZZZ\x0aAAA\x0bNNN\x0c

/.+A/<crlf>
  \r\nA
No match
  
/\nA/<crlf>
  \r\nA 
 0: \x0aA

/[\r\n]A/<crlf>
  \r\nA 
 0: \x0aA

/(\r|\n)A/<crlf>
  \r\nA 
 0: \x0aA

/a\Rb/I<bsr_anycrlf>
Capturing subpattern count = 0
Options: bsr_anycrlf
First char = 'a'
Need char = 'b'
  a\rb
 0: a\x0db
  a\nb
 0: a\x0ab
  a\r\nb
 0: a\x0d\x0ab
  ** Failers
No match
  a\x85b
No match
  a\x0bb   
No match

/a\Rb/I<bsr_unicode>
Capturing subpattern count = 0
Options: bsr_unicode
First char = 'a'
Need char = 'b'
  a\rb
 0: a\x0db
  a\nb
 0: a\x0ab
  a\r\nb
 0: a\x0d\x0ab
  a\x85b
 0: a\x85b
  a\x0bb   
 0: a\x0bb
  ** Failers 
No match
  a\x85b\<bsr_anycrlf>
No match
  a\x0bb\<bsr_anycrlf>
No match
  
/a\R?b/I<bsr_anycrlf>
Capturing subpattern count = 0
Options: bsr_anycrlf
First char = 'a'
Need char = 'b'
  a\rb
 0: a\x0db
  a\nb
 0: a\x0ab
  a\r\nb
 0: a\x0d\x0ab
  ** Failers
No match
  a\x85b
No match
  a\x0bb   
No match

/a\R?b/I<bsr_unicode>
Capturing subpattern count = 0
Options: bsr_unicode
First char = 'a'
Need char = 'b'
  a\rb
 0: a\x0db
  a\nb
 0: a\x0ab
  a\r\nb
 0: a\x0d\x0ab
  a\x85b
 0: a\x85b
  a\x0bb   
 0: a\x0bb
  ** Failers 
No match
  a\x85b\<bsr_anycrlf>
No match
  a\x0bb\<bsr_anycrlf>
No match
  
/a\R{2,4}b/I<bsr_anycrlf>
Capturing subpattern count = 0
Partial matching not supported
Options: bsr_anycrlf
First char = 'a'
Need char = 'b'
  a\r\n\nb
 0: a\x0d\x0a\x0ab
  a\n\r\rb
 0: a\x0a\x0d\x0db
  a\r\n\r\n\r\n\r\nb
 0: a\x0d\x0a\x0d\x0a\x0d\x0a\x0d\x0ab
  ** Failers
No match
  a\x85\85b
No match
  a\x0b\0bb   
No match

/a\R{2,4}b/I<bsr_unicode>
Capturing subpattern count = 0
Partial matching not supported
Options: bsr_unicode
First char = 'a'
Need char = 'b'
  a\r\rb
 0: a\x0d\x0db
  a\n\n\nb
 0: a\x0a\x0a\x0ab
  a\r\n\n\r\rb
 0: a\x0d\x0a\x0a\x0d\x0db
  a\x85\85b
No match
  a\x0b\0bb   
No match
  ** Failers 
No match
  a\r\r\r\r\rb 
No match
  a\x85\85b\<bsr_anycrlf>
No match
  a\x0b\0bb\<bsr_anycrlf>
No match
  
/a(?!)|\wbc/
  abc 
 0: abc

/a[]b/<JS>
  ** Failers
No match
  ab
No match

/a[]+b/<JS>
  ** Failers
No match
  ab 
No match

/a[]*+b/<JS>
  ** Failers
No match
  ab 
No match

/a[^]b/<JS>
  aXb
 0: aXb
  a\nb 
 0: a\x0ab
  ** Failers
No match
  ab 
No match
  
/a[^]+b/<JS> 
  aXb
 0: aXb
  a\nX\nXb 
 0: a\x0aX\x0aXb
  ** Failers
No match
  ab 
No match

/X$/E
  X
 0: X
  ** Failers 
No match
  X\n 
No match

/X$/
  X
 0: X
  X\n 
 0: X

/xyz/C
 xyz 
--->xyz
 +0 ^    x
 +1 ^^   y
 +2 ^ ^   z
 +3 ^ ^  
 0: xyz
 abcxyz 
--->abcxyz
 +0  ^    x
 +1  ^^   y
 +2  ^ ^   z
 +3  ^ ^  
 0: xyz
 abcxyz\Y
--->abcxyz
 +0 ^     x
 +0 ^     x
 +0  ^    x
 +0  ^    x
 +1  ^^   y
 +2  ^ ^   z
 +3  ^ ^  
 0: xyz
 ** Failers 
No match
 abc
No match
 abc\Y
--->abc
 +0 ^    x
 +0 ^   x
 +0  ^   x
 +0  ^  x
No match
 abcxypqr 
No match
 abcxypqr\Y 
--->abcxypqr
 +0 ^      x
 +0 ^      x
 +0  ^     x
 +0  ^     x
 +1  ^^    y
 +2  ^ ^    z
 +0   ^    x
 +0   ^    x
 +0    ^   x
 +0    ^   x
 +0     ^  x
No match
 
/(?C)ab/
 ab
--->ab
 0 ^   a
 0: ab
 \C-ab
 0: ab
 
/ab/C
 ab
--->ab
 +0 ^   a
 +1 ^^   b
 +2 ^ ^  
 0: ab
 \C-ab  
 0: ab

/^"((?(?=[a])[^"])|b)*"$/C
  "ab"
--->"ab"
 +0 ^    ^
 +1 ^    "
 +2 ^^    ((?(?=[a])[^"])|b)*
+21 ^^    "
 +3 ^^    (?(?=[a])[^"])
+18 ^^    b
 +5 ^^    (?=[a])
 +8 ^    [a]
+11 ^^   )
+12 ^^    [^"]
+16 ^ ^   )
+17 ^ ^   |
+21 ^ ^   "
 +3 ^ ^   (?(?=[a])[^"])
+18 ^ ^   b
 +5 ^ ^   (?=[a])
 +8  ^   [a]
+19 ^ ^   )
+21 ^ ^   "
 +3 ^ ^   (?(?=[a])[^"])
+18 ^ ^   b
 +5 ^ ^   (?=[a])
 +8  ^   [a]
+17 ^ ^   |
+22 ^  ^  $
+23 ^  ^  
 0: "ab"
  \C-"ab"
 0: "ab"

/ End of testinput7 /