testinput7   [plain text]


/abc/
  abc
  
/ab*c/
  abc
  abbbbc
  ac
  
/ab+c/
  abc
  abbbbbbc
  *** Failers 
  ac
  ab
  
/a*/
  a
  aaaaaaaaaaaaaaaaa
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa\F 
  
/(a|abcd|african)/
  a
  abcd
  african
  
/^abc/
  abcdef
  *** Failers
  xyzabc
  xyz\nabc  
  
/^abc/m
  abcdef
  xyz\nabc  
  *** Failers
  xyzabc
  
/\Aabc/
  abcdef
  *** Failers
  xyzabc
  xyz\nabc  
  
/\Aabc/m
  abcdef
  *** Failers
  xyzabc
  xyz\nabc  
  
/\Gabc/
  abcdef
  xyzabc\>3
  *** Failers
  xyzabc  
  xyzabc\>2 
  
/x\dy\Dz/
  x9yzz
  x0y+z
  *** Failers
  xyz
  xxy0z   
  
/x\sy\Sz/
  x yzz
  x y+z
  *** Failers
  xyz
  xxyyz
  
/x\wy\Wz/
  xxy+z
  *** Failers
  xxy0z
  x+y+z     
  
/x.y/
  x+y
  x-y
  *** Failers
  x\ny
  
/x.y/s
  x+y
  x-y
  x\ny

/(a.b(?s)c.d|x.y)p.q/
  a+bc+dp+q
  a+bc\ndp+q
  x\nyp+q 
  *** Failers 
  a\nbc\ndp+q
  a+bc\ndp\nq
  x\nyp\nq 

/a\d\z/
  ba0
  *** Failers
  ba0\n
  ba0\ncd  

/a\d\z/m
  ba0
  *** Failers
  ba0\n
  ba0\ncd  

/a\d\Z/
  ba0
  ba0\n
  *** Failers
  ba0\ncd  

/a\d\Z/m
  ba0
  ba0\n
  *** Failers
  ba0\ncd  

/a\d$/
  ba0
  ba0\n
  *** Failers
  ba0\ncd  

/a\d$/m
  ba0
  ba0\n
  ba0\ncd  
  *** Failers

/abc/i
  abc
  aBc
  ABC
  
/[^a]/
  abcd
  
/ab?\w/
  abz
  abbz
  azz 

/x{0,3}yz/
  ayzq
  axyzq
  axxyz
  axxxyzq
  axxxxyzq
  *** Failers
  ax
  axx   
   
/x{3}yz/
  axxxyzq
  axxxxyzq
  *** Failers
  ax
  axx   
  ayzq
  axyzq
  axxyz
   
/x{2,3}yz/
  axxyz
  axxxyzq
  axxxxyzq
  *** Failers
  ax
  axx   
  ayzq
  axyzq
   
/[^a]+/
  bac
  bcdefax
  *** Failers
  aaaaa  

/[^a]*/
  bac
  bcdefax
  *** Failers
  aaaaa  
  
/[^a]{3,5}/
  xyz
  awxyza
  abcdefa
  abcdefghijk
  *** Failers
  axya
  axa
  aaaaa     

/\d*/
  1234b567
  xyz
  
/\D*/
  a1234b567
  xyz
   
/\d+/
  ab1234c56
  *** Failers
  xyz
  
/\D+/
  ab123c56
  *** Failers
  789
  
/\d?A/
  045ABC
  ABC
  *** Failers
  XYZ
  
/\D?A/
  ABC
  BAC
  9ABC       
  *** Failers

/a+/
  aaaa

/^.*xyz/
  xyz
  ggggggggxyz
  
/^.+xyz/
  abcdxyz
  axyz
  *** Failers
  xyz
  
/^.?xyz/
  xyz
  cxyz    

/^\d{2,3}X/
  12X
  123X
  *** Failers
  X
  1X
  1234X   

/^[abcd]\d/
  a45
  b93
  c99z
  d04
  *** Failers
  e45
  abcd   
  abcd1234
  1234 

/^[abcd]*\d/
  a45
  b93
  c99z
  d04
  abcd1234
  1234 
  *** Failers
  e45
  abcd   

/^[abcd]+\d/
  a45
  b93
  c99z
  d04
  abcd1234
  *** Failers
  1234 
  e45
  abcd   

/^a+X/
  aX
  aaX 

/^[abcd]?\d/
  a45
  b93
  c99z
  d04
  1234 
  *** Failers
  abcd1234
  e45

/^[abcd]{2,3}\d/
  ab45
  bcd93
  *** Failers
  1234 
  a36 
  abcd1234
  ee45

/^(abc)*\d/
  abc45
  abcabcabc45
  42xyz 
  *** Failers

/^(abc)+\d/
  abc45
  abcabcabc45
  *** Failers
  42xyz 

/^(abc)?\d/
  abc45
  42xyz 
  *** Failers
  abcabcabc45

/^(abc){2,3}\d/
  abcabc45
  abcabcabc45
  *** Failers
  abcabcabcabc45
  abc45
  42xyz 

/1(abc|xyz)2(?1)3/
  1abc2abc3456
  1abc2xyz3456 

/^(a*\w|ab)=(a*\w|ab)/
  ab=ab

/^(a*\w|ab)=(?1)/
  ab=ab

/^([^()]|\((?1)*\))*$/
  abc
  a(b)c
  a(b(c))d 
  *** Failers)
  a(b(c)d 

/^>abc>([^()]|\((?1)*\))*<xyz<$/
  >abc>123<xyz<
  >abc>1(2)3<xyz<
  >abc>(1(2)3)<xyz<

/^(?>a*)\d/
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9876
  *** Failers 
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

/< (?: (?(R) \d++ | [^<>]*+) | (?R)) * >/x
  <>
  <abcd>
  <abc <123> hij>
  <abc <def> hij>
  <abc<>def> 
  <abc<>   
  *** Failers
  <abc

/^(?(?=abc)\w{3}:|\d\d)$/    
  abc:             
  12               
  *** Failers           
  123            
  xyz            
                
/^(?(?!abc)\d\d|\w{3}:)$/   
  abc:            
  12     
  *** Failers
  123
  xyz  

/^(?=abc)\w{5}:$/    
  abcde:             
  *** Failers           
  abc.. 
  123            
  vwxyz            
                
/^(?!abc)\d\d$/   
  12     
  *** Failers
  abcde:
  abc.. 
  123
  vwxyz  

/(?<=abc|xy)123/
  abc12345
  wxy123z
  *** Failers
  123abc

/(?<!abc|xy)123/
  123abc
  mno123456 
  *** Failers
  abc12345
  wxy123z

/abc(?C1)xyz/
  abcxyz
  123abcxyz999 

/(ab|cd){3,4}/C
 ababab
 abcdabcd
 abcdcdcdcdcd 

/^abc/
  abcdef
  *** Failers
  abcdef\B 

/^(a*|xyz)/
  bcd
  aaabcd
  xyz
  xyz\N 
  *** Failers
  bcd\N  
  
/xyz$/
  xyz
  xyz\n
  *** Failers
  xyz\Z
  xyz\n\Z  
  
/xyz$/m
  xyz
  xyz\n 
  abcxyz\npqr 
  abcxyz\npqr\Z 
  xyz\n\Z  
  *** Failers
  xyz\Z

/\Gabc/
  abcdef
  defabcxyz\>3 
  *** Failers 
  defabcxyz

/^abcdef/
  ab\P
  abcde\P
  abcdef\P
  *** Failers
  abx\P  

/^a{2,4}\d+z/
  a\P
  aa\P
  aa2\P 
  aaa\P
  aaa23\P 
  aaaa12345\P
  aa0z\P
  aaaa4444444444444z\P 
  *** Failers
  az\P 
  aaaaa\P 
  a56\P 

/^abcdef/
  abc\P
  def\R 
  
/(?<=foo)bar/
  xyzfo\P 
  foob\P\>2 
  foobar...\R\P\>4 
  xyzfo\P
  foobar\>2 
  *** Failers
  xyzfo\P
  obar\R  

/(ab*(cd|ef))+X/
  adfadadaklhlkalkajhlkjahdfasdfasdfladsfjkj\P\Z
  lkjhlkjhlkjhlkjhabbbbbbcdaefabbbbbbbefa\P\B\Z
  cdabbbbbbbb\P\R\B\Z
  efabbbbbbbbbbbbbbbb\P\R\B\Z
  bbbbbbbbbbbbcdXyasdfadf\P\R\B\Z  

/(a|b)/SF>testsavedregex
<testsavedregex
  abc
  ** Failers
  def 
  
/the quick brown fox/
  the quick brown fox
  The quick brown FOX
  What do you know about the quick brown fox?
  What do you know about THE QUICK BROWN FOX?

/The quick brown fox/i
  the quick brown fox
  The quick brown FOX
  What do you know about the quick brown fox?
  What do you know about THE QUICK BROWN FOX?

/abcd\t\n\r\f\a\e\071\x3b\$\\\?caxyz/
  abcd\t\n\r\f\a\e9;\$\\?caxyz

/a*abc?xyz+pqr{3}ab{2,}xy{4,5}pq{0,6}AB{0,}zz/
  abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqqAzz
  aaaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  abxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aabxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  abcxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aabcxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz
  aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyypqAzz
  aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyyypqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABBzz
  >>>aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  >aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  >>>>abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz
  *** Failers
  abxyzpqrrabbxyyyypqAzz
  abxyzpqrrrrabbxyyyypqAzz
  abxyzpqrrrabxyyyypqAzz
  aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyyyypqAzz
  aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyypqAzz
  aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqqqAzz

/^(abc){1,2}zz/
  abczz
  abcabczz
  *** Failers
  zz
  abcabcabczz
  >>abczz

/^(b+?|a){1,2}?c/
  bc
  bbc
  bbbc
  bac
  bbac
  aac
  abbbbbbbbbbbc
  bbbbbbbbbbbac
  *** Failers
  aaac
  abbbbbbbbbbbac

/^(b+|a){1,2}c/
  bc
  bbc
  bbbc
  bac
  bbac
  aac
  abbbbbbbbbbbc
  bbbbbbbbbbbac
  *** Failers
  aaac
  abbbbbbbbbbbac

/^(b+|a){1,2}?bc/
  bbc

/^(b*|ba){1,2}?bc/
  babc
  bbabc
  bababc
  *** Failers
  bababbc
  babababc

/^(ba|b*){1,2}?bc/
  babc
  bbabc
  bababc
  *** Failers
  bababbc
  babababc

/^\ca\cA\c[\c{\c:/
  \x01\x01\e;z

/^[ab\]cde]/
  athing
  bthing
  ]thing
  cthing
  dthing
  ething
  *** Failers
  fthing
  [thing
  \\thing

/^[]cde]/
  ]thing
  cthing
  dthing
  ething
  *** Failers
  athing
  fthing

/^[^ab\]cde]/
  fthing
  [thing
  \\thing
  *** Failers
  athing
  bthing
  ]thing
  cthing
  dthing
  ething

/^[^]cde]/
  athing
  fthing
  *** Failers
  ]thing
  cthing
  dthing
  ething

/^\/
  

/^/
  

/^[0-9]+$/
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  100
  *** Failers
  abc

/^.*nter/
  enter
  inter
  uponter

/^xxx[0-9]+$/
  xxx0
  xxx1234
  *** Failers
  xxx

/^.+[0-9][0-9][0-9]$/
  x123
  xx123
  123456
  *** Failers
  123
  x1234

/^.+?[0-9][0-9][0-9]$/
  x123
  xx123
  123456
  *** Failers
  123
  x1234

/^([^!]+)!(.+)=apquxz\.ixr\.zzz\.ac\.uk$/
  abc!pqr=apquxz.ixr.zzz.ac.uk
  *** Failers
  !pqr=apquxz.ixr.zzz.ac.uk
  abc!=apquxz.ixr.zzz.ac.uk
  abc!pqr=apquxz:ixr.zzz.ac.uk
  abc!pqr=apquxz.ixr.zzz.ac.ukk

/:/
  Well, we need a colon: somewhere
  *** Fail if we don't

/([\da-f:]+)$/i
  0abc
  abc
  fed
  E
  ::
  5f03:12C0::932e
  fed def
  Any old stuff
  *** Failers
  0zzz
  gzzz
  fed\x20
  Any old rubbish

/^.*\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})$/
  .1.2.3
  A.12.123.0
  *** Failers
  .1.2.3333
  1.2.3
  1234.2.3

/^(\d+)\s+IN\s+SOA\s+(\S+)\s+(\S+)\s*\(\s*$/
  1 IN SOA non-sp1 non-sp2(
  1  IN  SOA  non-sp1  non-sp2  (
  *** Failers
  1IN SOA non-sp1 non-sp2(

/^[a-zA-Z\d][a-zA-Z\d\-]*(\.[a-zA-Z\d][a-zA-z\d\-]*)*\.$/
  a.
  Z.
  2.
  ab-c.pq-r.
  sxk.zzz.ac.uk.
  x-.y-.
  *** Failers
  -abc.peq.

/^\*\.[a-z]([a-z\-\d]*[a-z\d]+)?(\.[a-z]([a-z\-\d]*[a-z\d]+)?)*$/
  *.a
  *.b0-a
  *.c3-b.c
  *.c-a.b-c
  *** Failers
  *.0
  *.a-
  *.a-b.c-
  *.c-a.0-c

/^(?=ab(de))(abd)(e)/
  abde

/^(?!(ab)de|x)(abd)(f)/
  abdf

/^(?=(ab(cd)))(ab)/
  abcd

/^[\da-f](\.[\da-f])*$/i
  a.b.c.d
  A.B.C.D
  a.b.c.1.2.3.C

/^\".*\"\s*(;.*)?$/
  \"1234\"
  \"abcd\" ;
  \"\" ; rhubarb
  *** Failers
  \"1234\" : things

/^$/
  \
  *** Failers

/  ^  a  (?# begins with a) b\sc (?# then b c) $ (?# then end)/x
  ab c
  *** Failers
  abc
  ab cde

/(?x)  ^  a  (?# begins with a) b\sc (?# then b c) $ (?# then end)/
  ab c
  *** Failers
  abc
  ab cde

/^  a\ b[c ]d    $/x
  a bcd
  a b d
  *** Failers
  abcd
  ab d

/^(a(b(c)))(d(e(f)))(h(i(j)))(k(l(m)))$/
  abcdefhijklm

/^(?:a(b(c)))(?:d(e(f)))(?:h(i(j)))(?:k(l(m)))$/
  abcdefhijklm

/^[\w][\W][\s][\S][\d][\D][\b][\n][\c]][\022]/
  a+ Z0+\x08\n\x1d\x12

/^[.^$|()*+?{,}]+/
  .^\$(*+)|{?,?}

/^a*\w/
  z
  az
  aaaz
  a
  aa
  aaaa
  a+
  aa+

/^a*?\w/
  z
  az
  aaaz
  a
  aa
  aaaa
  a+
  aa+

/^a+\w/
  az
  aaaz
  aa
  aaaa
  aa+

/^a+?\w/
  az
  aaaz
  aa
  aaaa
  aa+

/^\d{8}\w{2,}/
  1234567890
  12345678ab
  12345678__
  *** Failers
  1234567

/^[aeiou\d]{4,5}$/
  uoie
  1234
  12345
  aaaaa
  *** Failers
  123456

/^[aeiou\d]{4,5}?/
  uoie
  1234
  12345
  aaaaa
  123456

/^From +([^ ]+) +[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z] +[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z] +[0-9]?[0-9] +[0-9][0-9]:[0-9][0-9]/
  From abcd Mon Sep 01 12:33:02 1997

/^From\s+\S+\s+([a-zA-Z]{3}\s+){2}\d{1,2}\s+\d\d:\d\d/
  From abcd Mon Sep 01 12:33:02 1997
  From abcd Mon Sep 1 12:33:02 1997
  *** Failers
  From abcd Sep 01 12:33:02 1997

/^12.34/s
  12\n34
  12\r34

/\w+(?=\t)/
  the quick brown\t fox

/foo(?!bar)(.*)/
  foobar is foolish see?

/(?:(?!foo)...|^.{0,2})bar(.*)/
  foobar crowbar etc
  barrel
  2barrel
  A barrel

/^(\D*)(?=\d)(?!123)/
  abc456
  *** Failers
  abc123

/^1234(?# test newlines
 inside)/
  1234

/^1234 #comment in extended re
 /x
  1234

/#rhubarb
 abcd/x
  abcd

/^abcd#rhubarb/x
  abcd

/(?!^)abc/
  the abc
  *** Failers
  abc

/(?=^)abc/
  abc
  *** Failers
  the abc

/^[ab]{1,3}(ab*|b)/
  aabbbbb

/^[ab]{1,3}?(ab*|b)/
  aabbbbb

/^[ab]{1,3}?(ab*?|b)/
  aabbbbb

/^[ab]{1,3}(ab*?|b)/
  aabbbbb

/ (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*             # optional leading comment
(?:  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
" (?:           # opening quote...
[^\\\x80-\xff\n\015"]        #  Anything except backslash and quote
|           #  or
\\ [^\x80-\xff]      #  Escaped something (something != CR)
)* " # closing quote
)          # initial word
(?: (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* \. (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
" (?:           # opening quote...
[^\\\x80-\xff\n\015"]        #  Anything except backslash and quote
|           #  or
\\ [^\x80-\xff]      #  Escaped something (something != CR)
)* " # closing quote
) )* # further okay, if led by a period
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* @ (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)              # initial subdomain
(?:                 #
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* \.            # if led by a period...
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)           #  ...further okay
)*
# address
|           # or
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
" (?:           # opening quote...
[^\\\x80-\xff\n\015"]        #  Anything except backslash and quote
|           #  or
\\ [^\x80-\xff]      #  Escaped something (something != CR)
)* " # closing quote
)       # one word, optionally followed by....
(?:
[^()<>@,;:".\\\[\]\x80-\xff\000-\010\012-\037] | # atom and space parts, or...
\(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\)    | # comments, or...

" (?:           # opening quote...
[^\\\x80-\xff\n\015"]        #  Anything except backslash and quote
|           #  or
\\ [^\x80-\xff]      #  Escaped something (something != CR)
)* " # closing quote
# quoted strings
)*
< (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*           # leading <
(?: @ (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)              # initial subdomain
(?:                 #
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* \.            # if led by a period...
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)           #  ...further okay
)*

(?: (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* , (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* @ (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)              # initial subdomain
(?:                 #
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* \.            # if led by a period...
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)           #  ...further okay
)*
)* # further okay, if led by comma
:                # closing colon
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* )? #    optional route
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
" (?:           # opening quote...
[^\\\x80-\xff\n\015"]        #  Anything except backslash and quote
|           #  or
\\ [^\x80-\xff]      #  Escaped something (something != CR)
)* " # closing quote
)          # initial word
(?: (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* \. (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
" (?:           # opening quote...
[^\\\x80-\xff\n\015"]        #  Anything except backslash and quote
|           #  or
\\ [^\x80-\xff]      #  Escaped something (something != CR)
)* " # closing quote
) )* # further okay, if led by a period
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* @ (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)              # initial subdomain
(?:                 #
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* \.            # if led by a period...
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*  (?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|  \[             # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*  #  stuff
\]            #      ]
)           #  ...further okay
)*
#    address spec
(?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )* > #         trailing >
# name and address
) (?: [\040\t] | \(
(?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] | \( (?: [^\\\x80-\xff\n\015()] | \\ [^\x80-\xff] )* \) )*
\) )*            # optional trailing comment
/x
  Alan Other <user\@dom.ain>
  <user\@dom.ain>
  user\@dom.ain
  \"A. Other\" <user.1234\@dom.ain> (a comment)
  A. Other <user.1234\@dom.ain> (a comment)
  \"/s=user/ou=host/o=place/prmd=uu.yy/admd= /c=gb/\"\@x400-re.lay
  A missing angle <user\@some.where
  *** Failers
  The quick brown fox

/[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional leading comment
(?:
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
# Atom
|            # or
"                   # "
[^\\\x80-\xff\n\015"] *              #  normal
(?: \\ [^\x80-\xff] [^\\\x80-\xff\n\015"] * )*    #  ( special normal* )*
"                   #    "
# Quoted string
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
\.
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
# Atom
|            # or
"                   # "
[^\\\x80-\xff\n\015"] *              #  normal
(?: \\ [^\x80-\xff] [^\\\x80-\xff\n\015"] * )*    #  ( special normal* )*
"                   #    "
# Quoted string
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# additional words
)*
@
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
(?:
\.
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
)*
# address
|               # or
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
# Atom
|            # or
"                   # "
[^\\\x80-\xff\n\015"] *              #  normal
(?: \\ [^\x80-\xff] [^\\\x80-\xff\n\015"] * )*    #  ( special normal* )*
"                   #    "
# Quoted string
)
# leading word
[^()<>@,;:".\\\[\]\x80-\xff\000-\010\012-\037] *        # "normal" atoms and or spaces
(?:
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
|
"                   # "
[^\\\x80-\xff\n\015"] *              #  normal
(?: \\ [^\x80-\xff] [^\\\x80-\xff\n\015"] * )*    #  ( special normal* )*
"                   #    "
) # "special" comment or quoted string
[^()<>@,;:".\\\[\]\x80-\xff\000-\010\012-\037] *      # more "normal"
)*
<
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# <
(?:
@
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
(?:
\.
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
)*
(?: ,
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
@
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
(?:
\.
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
)*
)* # additional domains
:
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
)?   #    optional route
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
# Atom
|            # or
"                   # "
[^\\\x80-\xff\n\015"] *              #  normal
(?: \\ [^\x80-\xff] [^\\\x80-\xff\n\015"] * )*    #  ( special normal* )*
"                   #    "
# Quoted string
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
\.
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
# Atom
|            # or
"                   # "
[^\\\x80-\xff\n\015"] *              #  normal
(?: \\ [^\x80-\xff] [^\\\x80-\xff\n\015"] * )*    #  ( special normal* )*
"                   #    "
# Quoted string
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# additional words
)*
@
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
(?:
\.
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
(?:
[^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]+  # some number of atom characters...
(?![^(\040)<>@,;:".\\\[\]\000-\037\x80-\xff]) # ..not followed by something that could be part of an atom
|
\[              # [
(?: [^\\\x80-\xff\n\015\[\]] | \\ [^\x80-\xff] )*   #  stuff
\]              #      ]
)
[\040\t]*          # Nab whitespace.
(?:
\(               # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *               #   normal*
(?:                 #    (
(?: \\ [^\x80-\xff] |
\(              # (
[^\\\x80-\xff\n\015()] *              #   normal*
(?: \\ [^\x80-\xff]  [^\\\x80-\xff\n\015()] * )*    #   (special normal*)*
\)              #            )
)  #     special
[^\\\x80-\xff\n\015()] *             #     normal*
)*                 #      )*
\)               #        )
[\040\t]* )*  # If comment found, allow more spaces.
# optional trailing comments
)*
#    address spec
>          #         >
# name and address
)
/x
  Alan Other <user\@dom.ain>
  <user\@dom.ain>
  user\@dom.ain
  \"A. Other\" <user.1234\@dom.ain> (a comment)
  A. Other <user.1234\@dom.ain> (a comment)
  \"/s=user/ou=host/o=place/prmd=uu.yy/admd= /c=gb/\"\@x400-re.lay
  A missing angle <user\@some.where
  *** Failers
  The quick brown fox

/abc\0def\00pqr\000xyz\0000AB/
  abc\0def\00pqr\000xyz\0000AB
  abc456 abc\0def\00pqr\000xyz\0000ABCDE

/abc\x0def\x00pqr\x000xyz\x0000AB/
  abc\x0def\x00pqr\x000xyz\x0000AB
  abc456 abc\x0def\x00pqr\x000xyz\x0000ABCDE

/^[\000-\037]/
  \0A
  \01B
  \037C

/\0*/
  \0\0\0\0

/A\x0{2,3}Z/
  The A\x0\x0Z
  An A\0\x0\0Z
  *** Failers
  A\0Z
  A\0\x0\0\x0Z

/^\s/
  \040abc
  \x0cabc
  \nabc
  \rabc
  \tabc
  *** Failers
  abc

/^a	b
   c/x
  abc

/ab{1,3}bc/
  abbbbc
  abbbc
  abbc
  *** Failers
  abc
  abbbbbc

/([^.]*)\.([^:]*):[T ]+(.*)/
  track1.title:TBlah blah blah

/([^.]*)\.([^:]*):[T ]+(.*)/i
  track1.title:TBlah blah blah

/([^.]*)\.([^:]*):[t ]+(.*)/i
  track1.title:TBlah blah blah

/^[W-c]+$/
  WXY_^abc
  *** Failers
  wxy

/^[W-c]+$/i
  WXY_^abc
  wxy_^ABC

/^[\x3f-\x5F]+$/i
  WXY_^abc
  wxy_^ABC

/^abc$/m
  abc
  qqq\nabc
  abc\nzzz
  qqq\nabc\nzzz

/^abc$/
  abc
  *** Failers
  qqq\nabc
  abc\nzzz
  qqq\nabc\nzzz

/\Aabc\Z/m
  abc
  abc\n 
  *** Failers
  qqq\nabc
  abc\nzzz
  qqq\nabc\nzzz
  
/\A(.)*\Z/s
  abc\ndef

/\A(.)*\Z/m
  *** Failers
  abc\ndef

/(?:b)|(?::+)/
  b::c
  c::b

/[-az]+/
  az-
  *** Failers
  b

/[az-]+/
  za-
  *** Failers
  b

/[a\-z]+/
  a-z
  *** Failers
  b

/[a-z]+/
  abcdxyz

/[\d-]+/
  12-34
  *** Failers
  aaa

/[\d-z]+/
  12-34z
  *** Failers
  aaa

/\x5c/
  \\

/\x20Z/
  the Zoo
  *** Failers
  Zulu

/ab{3cd/
  ab{3cd

/ab{3,cd/
  ab{3,cd

/ab{3,4a}cd/
  ab{3,4a}cd

/{4,5a}bc/
  {4,5a}bc

/^a.b/<lf>
  a\rb
  *** Failers
  a\nb

/abc$/
  abc
  abc\n
  *** Failers
  abc\ndef

/(abc)\123/
  abc\x53

/(abc)\223/
  abc\x93

/(abc)\323/
  abc\xd3

/(abc)\100/
  abc\x40
  abc\100

/(abc)\1000/
  abc\x400
  abc\x40\x30
  abc\1000
  abc\100\x30
  abc\100\060
  abc\100\60

/abc\81/
  abc\081
  abc\0\x38\x31

/abc\91/
  abc\091
  abc\0\x39\x31

/(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(k)\12\123/
  abcdefghijk\12S

/ab\idef/
  abidef

/a{0}bc/
  bc

/(a|(bc)){0,0}?xyz/
  xyz

/abc[\10]de/
  abc\010de

/abc[\1]de/
  abc\1de

/(abc)[\1]de/
  abc\1de

/(?s)a.b/
  a\nb

/^([^a])([^\b])([^c]*)([^d]{3,4})/
  baNOTccccd
  baNOTcccd
  baNOTccd
  bacccd
  *** Failers
  anything
  b\bc  
  baccd

/[^a]/
  Abc
 
/[^a]/i
  Abc 

/[^a]+/
  AAAaAbc
 
/[^a]+/i
  AAAaAbc 

/[^a]+/
  bbb\nccc
  
/[^k]$/
  abc
  *** Failers
  abk  
  
/[^k]{2,3}$/
  abc
  kbc
  kabc 
  *** Failers
  abk
  akb
  akk 

/^\d{8,}\@.+[^k]$/
  12345678\@a.b.c.d
  123456789\@x.y.z
  *** Failers
  12345678\@x.y.uk
  1234567\@a.b.c.d    

/[^a]/
  aaaabcd
  aaAabcd 

/[^a]/i
  aaaabcd
  aaAabcd 

/[^az]/
  aaaabcd
  aaAabcd 

/[^az]/i
  aaaabcd
  aaAabcd 

/\000\001\002\003\004\005\006\007\010\011\012\013\014\015\016\017\020\021\022\023\024\025\026\027\030\031\032\033\034\035\036\037\040\041\042\043\044\045\046\047\050\051\052\053\054\055\056\057\060\061\062\063\064\065\066\067\070\071\072\073\074\075\076\077\100\101\102\103\104\105\106\107\110\111\112\113\114\115\116\117\120\121\122\123\124\125\126\127\130\131\132\133\134\135\136\137\140\141\142\143\144\145\146\147\150\151\152\153\154\155\156\157\160\161\162\163\164\165\166\167\170\171\172\173\174\175\176\177\200\201\202\203\204\205\206\207\210\211\212\213\214\215\216\217\220\221\222\223\224\225\226\227\230\231\232\233\234\235\236\237\240\241\242\243\244\245\246\247\250\251\252\253\254\255\256\257\260\261\262\263\264\265\266\267\270\271\272\273\274\275\276\277\300\301\302\303\304\305\306\307\310\311\312\313\314\315\316\317\320\321\322\323\324\325\326\327\330\331\332\333\334\335\336\337\340\341\342\343\344\345\346\347\350\351\352\353\354\355\356\357\360\361\362\363\364\365\366\367\370\371\372\373\374\375\376\377/
 \000\001\002\003\004\005\006\007\010\011\012\013\014\015\016\017\020\021\022\023\024\025\026\027\030\031\032\033\034\035\036\037\040\041\042\043\044\045\046\047\050\051\052\053\054\055\056\057\060\061\062\063\064\065\066\067\070\071\072\073\074\075\076\077\100\101\102\103\104\105\106\107\110\111\112\113\114\115\116\117\120\121\122\123\124\125\126\127\130\131\132\133\134\135\136\137\140\141\142\143\144\145\146\147\150\151\152\153\154\155\156\157\160\161\162\163\164\165\166\167\170\171\172\173\174\175\176\177\200\201\202\203\204\205\206\207\210\211\212\213\214\215\216\217\220\221\222\223\224\225\226\227\230\231\232\233\234\235\236\237\240\241\242\243\244\245\246\247\250\251\252\253\254\255\256\257\260\261\262\263\264\265\266\267\270\271\272\273\274\275\276\277\300\301\302\303\304\305\306\307\310\311\312\313\314\315\316\317\320\321\322\323\324\325\326\327\330\331\332\333\334\335\336\337\340\341\342\343\344\345\346\347\350\351\352\353\354\355\356\357\360\361\362\363\364\365\366\367\370\371\372\373\374\375\376\377

/P[^*]TAIRE[^*]{1,6}?LL/
  xxxxxxxxxxxPSTAIREISLLxxxxxxxxx

/P[^*]TAIRE[^*]{1,}?LL/
  xxxxxxxxxxxPSTAIREISLLxxxxxxxxx

/(\.\d\d[1-9]?)\d+/
  1.230003938
  1.875000282  
  1.235 
         
/(\.\d\d((?=0)|\d(?=\d)))/
  1.230003938   
  1.875000282
  *** Failers 
  1.235 
  
/a(?)b/
  ab 
 
/\b(foo)\s+(\w+)/i
  Food is on the foo table
  
/foo(.*)bar/
  The food is under the bar in the barn.
  
/foo(.*?)bar/ 
  The food is under the bar in the barn.

/(.*)(\d*)/
  I have 2 numbers: 53147
  
/(.*)(\d+)/
  I have 2 numbers: 53147
 
/(.*?)(\d*)/
  I have 2 numbers: 53147

/(.*?)(\d+)/
  I have 2 numbers: 53147

/(.*)(\d+)$/
  I have 2 numbers: 53147

/(.*?)(\d+)$/
  I have 2 numbers: 53147

/(.*)\b(\d+)$/
  I have 2 numbers: 53147

/(.*\D)(\d+)$/
  I have 2 numbers: 53147

/^\D*(?!123)/
  ABC123
   
/^(\D*)(?=\d)(?!123)/
  ABC445
  *** Failers
  ABC123
  
/^[W-]46]/
  W46]789 
  -46]789
  *** Failers
  Wall
  Zebra
  42
  [abcd] 
  ]abcd[
    
/^[W-\]46]/
  W46]789 
  Wall
  Zebra
  Xylophone 
  42
  [abcd] 
  ]abcd[
  \\backslash 
  *** Failers
  -46]789
  well
  
/\d\d\/\d\d\/\d\d\d\d/
  01/01/2000

/word (?:[a-zA-Z0-9]+ ){0,10}otherword/
 word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark otherword
 word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark

/word (?:[a-zA-Z0-9]+ ){0,300}otherword/
 word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark the quick brown fox and the lazy dog and several other words getting close to thirty by now I hope

/^(a){0,0}/
  bcd
  abc
  aab   

/^(a){0,1}/
  bcd
  abc
  aab 

/^(a){0,2}/
  bcd
  abc
  aab 

/^(a){0,3}/
  bcd
  abc
  aab
  aaa  

/^(a){0,}/
  bcd
  abc
  aab
  aaa
  aaaaaaaa  

/^(a){1,1}/
  bcd
  abc
  aab 

/^(a){1,2}/
  bcd
  abc
  aab 

/^(a){1,3}/
  bcd
  abc
  aab
  aaa  

/^(a){1,}/
  bcd
  abc
  aab
  aaa
  aaaaaaaa  

/.*\.gif/
  borfle\nbib.gif\nno

/.{0,}\.gif/
  borfle\nbib.gif\nno

/.*\.gif/m
  borfle\nbib.gif\nno

/.*\.gif/s
  borfle\nbib.gif\nno

/.*\.gif/ms
  borfle\nbib.gif\nno
  
/.*$/
  borfle\nbib.gif\nno

/.*$/m
  borfle\nbib.gif\nno

/.*$/s
  borfle\nbib.gif\nno

/.*$/ms
  borfle\nbib.gif\nno
  
/.*$/
  borfle\nbib.gif\nno\n

/.*$/m
  borfle\nbib.gif\nno\n

/.*$/s
  borfle\nbib.gif\nno\n

/.*$/ms
  borfle\nbib.gif\nno\n
  
/(.*X|^B)/
  abcde\n1234Xyz
  BarFoo 
  *** Failers
  abcde\nBar 

/(.*X|^B)/m
  abcde\n1234Xyz
  BarFoo 
  abcde\nBar 

/(.*X|^B)/s
  abcde\n1234Xyz
  BarFoo 
  *** Failers
  abcde\nBar 

/(.*X|^B)/ms
  abcde\n1234Xyz
  BarFoo 
  abcde\nBar 

/(?s)(.*X|^B)/
  abcde\n1234Xyz
  BarFoo 
  *** Failers 
  abcde\nBar 

/(?s:.*X|^B)/
  abcde\n1234Xyz
  BarFoo 
  *** Failers 
  abcde\nBar 

/^.*B/
  **** Failers
  abc\nB
   
/(?s)^.*B/
  abc\nB

/(?m)^.*B/
  abc\nB
   
/(?ms)^.*B/
  abc\nB

/(?ms)^B/
  abc\nB

/(?s)B$/
  B\n

/^[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]/
  123456654321
 
/^\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d/
  123456654321 

/^[\d][\d][\d][\d][\d][\d][\d][\d][\d][\d][\d][\d]/
  123456654321
 
/^[abc]{12}/
  abcabcabcabc
  
/^[a-c]{12}/
  abcabcabcabc
  
/^(a|b|c){12}/
  abcabcabcabc 

/^[abcdefghijklmnopqrstuvwxy0123456789]/
  n
  *** Failers 
  z 

/abcde{0,0}/
  abcd
  *** Failers
  abce 

/ab[cd]{0,0}e/
  abe
  *** Failers
  abcde 
  
/ab(c){0,0}d/
  abd
  *** Failers
  abcd  

/a(b*)/
  a
  ab
  abbbb
  *** Failers
  bbbbb  
  
/ab\d{0}e/
  abe
  *** Failers
  ab1e  
  
/"([^\\"]+|\\.)*"/
  the \"quick\" brown fox
  \"the \\\"quick\\\" brown fox\" 

/.*?/g+
  abc
 
/\b/g+
  abc 

/\b/+g
  abc 

//g
  abc

/<tr([\w\W\s\d][^<>]{0,})><TD([\w\W\s\d][^<>]{0,})>([\d]{0,}\.)(.*)((<BR>([\w\W\s\d][^<>]{0,})|[\s]{0,}))<\/a><\/TD><TD([\w\W\s\d][^<>]{0,})>([\w\W\s\d][^<>]{0,})<\/TD><TD([\w\W\s\d][^<>]{0,})>([\w\W\s\d][^<>]{0,})<\/TD><\/TR>/is
 <TR BGCOLOR='#DBE9E9'><TD align=left valign=top>43.<a href='joblist.cfm?JobID=94 6735&Keyword='>Word Processor<BR>(N-1286)</a></TD><TD align=left valign=top>Lega lstaff.com</TD><TD align=left valign=top>CA - Statewide</TD></TR>

/a[^a]b/
  acb
  a\nb
  
/a.b/
  acb
  *** Failers 
  a\nb  
  
/a[^a]b/s
  acb
  a\nb 
  
/a.b/s
  acb
  a\nb 

/^(b+?|a){1,2}?c/
  bac
  bbac
  bbbac
  bbbbac
  bbbbbac 

/^(b+|a){1,2}?c/
  bac
  bbac
  bbbac
  bbbbac
  bbbbbac 
  
/(?!\A)x/m
  x\nb\n
  a\bx\n 
  
/\x0{ab}/
  \0{ab} 

/(A|B)*?CD/
  CD 
  
/(A|B)*CD/
  CD 

/(?<!bar)foo/
  foo
  catfood
  arfootle
  rfoosh
  *** Failers
  barfoo
  towbarfoo

/\w{3}(?<!bar)foo/
  catfood
  *** Failers
  foo
  barfoo
  towbarfoo

/(?<=(foo)a)bar/
  fooabar
  *** Failers
  bar
  foobbar
   
/\Aabc\z/m
  abc
  *** Failers
  abc\n  
  qqq\nabc
  abc\nzzz
  qqq\nabc\nzzz

"(?>.*/)foo"
  /this/is/a/very/long/line/in/deed/with/very/many/slashes/in/it/you/see/

"(?>.*/)foo"
  /this/is/a/very/long/line/in/deed/with/very/many/slashes/in/and/foo

/(?>(\.\d\d[1-9]?))\d+/
  1.230003938
  1.875000282
  *** Failers 
  1.235 

/^((?>\w+)|(?>\s+))*$/
  now is the time for all good men to come to the aid of the party
  *** Failers
  this is not a line with only words and spaces!
  
/(\d+)(\w)/
  12345a
  12345+ 

/((?>\d+))(\w)/
  12345a
  *** Failers
  12345+ 

/(?>a+)b/
  aaab

/((?>a+)b)/
  aaab

/(?>(a+))b/
  aaab

/(?>b)+/
  aaabbbccc

/(?>a+|b+|c+)*c/
  aaabbbbccccd
  
/(a+|b+|c+)*c/
  aaabbbbccccd

/((?>[^()]+)|\([^()]*\))+/
  ((abc(ade)ufh()()x
  
/\(((?>[^()]+)|\([^()]+\))+\)/ 
  (abc)
  (abc(def)xyz)
  *** Failers
  ((()aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  

/a(?-i)b/i
  ab
  Ab
  *** Failers 
  aB
  AB
    
/(a (?x)b c)d e/
  a bcd e
  *** Failers
  a b cd e
  abcd e  
  a bcde 
 
/(a b(?x)c d (?-x)e f)/
  a bcde f
  *** Failers
  abcdef 

/(a(?i)b)c/
  abc
  aBc
  *** Failers
  abC
  aBC 
  Abc
  ABc
  ABC
  AbC
  
/a(?i:b)c/
  abc
  aBc
  *** Failers 
  ABC
  abC
  aBC
  
/a(?i:b)*c/
  aBc
  aBBc
  *** Failers 
  aBC
  aBBC
  
/a(?=b(?i)c)\w\wd/
  abcd
  abCd
  *** Failers
  aBCd
  abcD   
  
/(?s-i:more.*than).*million/i
  more than million
  more than MILLION
  more \n than Million 
  *** Failers
  MORE THAN MILLION  
  more \n than \n million 

/(?:(?s-i)more.*than).*million/i
  more than million
  more than MILLION
  more \n than Million 
  *** Failers
  MORE THAN MILLION  
  more \n than \n million 
  
/(?>a(?i)b+)+c/ 
  abc
  aBbc
  aBBc 
  *** Failers
  Abc
  abAb  
  abbC 
  
/(?=a(?i)b)\w\wc/
  abc
  aBc
  *** Failers
  Ab 
  abC
  aBC   
  
/(?<=a(?i)b)(\w\w)c/
  abxxc
  aBxxc
  *** Failers
  Abxxc
  ABxxc
  abxxC   

/^(?(?=abc)\w{3}:|\d\d)$/
  abc:
  12
  *** Failers
  123
  xyz  

/^(?(?!abc)\d\d|\w{3}:)$/
  abc:
  12
  *** Failers
  123
  xyz  
  
/(?(?<=foo)bar|cat)/
  foobar
  cat
  fcat
  focat  
  *** Failers
  foocat 

/(?(?<!foo)cat|bar)/
  foobar
  cat
  fcat
  focat  
  *** Failers
  foocat 

/(?>a*)*/
  a
  aa
  aaaa
  
/(abc|)+/
  abc
  abcabc
  abcabcabc
  xyz   

/([a]*)*/
  a
  aaaaa 
 
/([ab]*)*/
  a
  b
  ababab
  aaaabcde
  bbbb  
 
/([^a]*)*/
  b
  bbbb
  aaa  
 
/([^ab]*)*/
  cccc
  abab 
 
/([a]*?)*/
  a
  aaaa 
 
/([ab]*?)*/
  a
  b
  abab
  baba  
 
/([^a]*?)*/
  b
  bbbb
  aaa  
 
/([^ab]*?)*/
  c
  cccc
  baba  
 
/(?>a*)*/
  a
  aaabcde 
 
/((?>a*))*/
  aaaaa
  aabbaa 
 
/((?>a*?))*/
  aaaaa
  aabbaa 

/(?(?=[^a-z]+[a-z]) \d{2}-[a-z]{3}-\d{2} | \d{2}-\d{2}-\d{2} ) /x
  12-sep-98
  12-09-98
  *** Failers
  sep-12-98
    
/(?i:saturday|sunday)/
  saturday
  sunday
  Saturday
  Sunday
  SATURDAY
  SUNDAY
  SunDay
  
/(a(?i)bc|BB)x/
  abcx
  aBCx
  bbx
  BBx
  *** Failers
  abcX
  aBCX
  bbX
  BBX        

/^([ab](?i)[cd]|[ef])/
  ac
  aC
  bD
  elephant
  Europe 
  frog
  France
  *** Failers
  Africa   

/^(ab|a(?i)[b-c](?m-i)d|x(?i)y|z)/
  ab
  aBd
  xy
  xY
  zebra
  Zambesi
  *** Failers
  aCD 
  XY 

/(?<=foo\n)^bar/m
  foo\nbar
  *** Failers
  bar
  baz\nbar  

/(?<=(?<!foo)bar)baz/
  barbaz
  barbarbaz 
  koobarbaz 
  *** Failers
  baz
  foobarbaz 

/The following tests are taken from the Perl 5.005 test suite; some of them/
/are compatible with 5.004, but I'd rather not have to sort them out./

/abc/
  abc
  xabcy
  ababc
  *** Failers
  xbc
  axc
  abx

/ab*c/
  abc

/ab*bc/
  abc
  abbc
  abbbbc

/.{1}/
  abbbbc

/.{3,4}/
  abbbbc

/ab{0,}bc/
  abbbbc

/ab+bc/
  abbc
  *** Failers
  abc
  abq

/ab+bc/
  abbbbc

/ab{1,}bc/
  abbbbc

/ab{1,3}bc/
  abbbbc

/ab{3,4}bc/
  abbbbc

/ab{4,5}bc/
  *** Failers
  abq
  abbbbc

/ab?bc/
  abbc
  abc

/ab{0,1}bc/
  abc

/ab?bc/

/ab?c/
  abc

/ab{0,1}c/
  abc

/^abc$/
  abc
  *** Failers
  abbbbc
  abcc

/^abc/
  abcc

/^abc$/

/abc$/
  aabc
  *** Failers
  aabc
  aabcd

/^/
  abc

/$/
  abc

/a.c/
  abc
  axc

/a.*c/
  axyzc

/a[bc]d/
  abd
  *** Failers
  axyzd
  abc

/a[b-d]e/
  ace

/a[b-d]/
  aac

/a[-b]/
  a-

/a[b-]/
  a-

/a]/
  a]

/a[]]b/
  a]b

/a[^bc]d/
  aed
  *** Failers
  abd
  abd

/a[^-b]c/
  adc

/a[^]b]c/
  adc
  *** Failers
  a-c
  a]c

/\ba\b/
  a-
  -a
  -a-

/\by\b/
  *** Failers
  xy
  yz
  xyz

/\Ba\B/
  *** Failers
  a-
  -a
  -a-

/\By\b/
  xy

/\by\B/
  yz

/\By\B/
  xyz

/\w/
  a

/\W/
  -
  *** Failers
  -
  a

/a\sb/
  a b

/a\Sb/
  a-b
  *** Failers
  a-b
  a b

/\d/
  1

/\D/
  -
  *** Failers
  -
  1

/[\w]/
  a

/[\W]/
  -
  *** Failers
  -
  a

/a[\s]b/
  a b

/a[\S]b/
  a-b
  *** Failers
  a-b
  a b

/[\d]/
  1

/[\D]/
  -
  *** Failers
  -
  1

/ab|cd/
  abc
  abcd

/()ef/
  def

/$b/

/a\(b/
  a(b

/a\(*b/
  ab
  a((b

/a\\b/
  a\b

/((a))/
  abc

/(a)b(c)/
  abc

/a+b+c/
  aabbabc

/a{1,}b{1,}c/
  aabbabc

/a.+?c/
  abcabc

/(a+|b)*/
  ab

/(a+|b){0,}/
  ab

/(a+|b)+/
  ab

/(a+|b){1,}/
  ab

/(a+|b)?/
  ab

/(a+|b){0,1}/
  ab

/[^ab]*/
  cde

/abc/
  *** Failers
  b
  

/a*/
  

/([abc])*d/
  abbbcd

/([abc])*bcd/
  abcd

/a|b|c|d|e/
  e

/(a|b|c|d|e)f/
  ef

/abcd*efg/
  abcdefg

/ab*/
  xabyabbbz
  xayabbbz

/(ab|cd)e/
  abcde

/[abhgefdc]ij/
  hij

/^(ab|cd)e/

/(abc|)ef/
  abcdef

/(a|b)c*d/
  abcd

/(ab|ab*)bc/
  abc

/a([bc]*)c*/
  abc

/a([bc]*)(c*d)/
  abcd

/a([bc]+)(c*d)/
  abcd

/a([bc]*)(c+d)/
  abcd

/a[bcd]*dcdcde/
  adcdcde

/a[bcd]+dcdcde/
  *** Failers
  abcde
  adcdcde

/(ab|a)b*c/
  abc

/((a)(b)c)(d)/
  abcd

/[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*/
  alpha

/^a(bc+|b[eh])g|.h$/
  abh

/(bc+d$|ef*g.|h?i(j|k))/
  effgz
  ij
  reffgz
  *** Failers
  effg
  bcdd

/((((((((((a))))))))))/
  a

/(((((((((a)))))))))/
  a

/multiple words of text/
  *** Failers
  aa
  uh-uh

/multiple words/
  multiple words, yeah

/(.*)c(.*)/
  abcde

/\((.*), (.*)\)/
  (a, b)

/[k]/

/abcd/
  abcd

/a(bc)d/
  abcd

/a[-]?c/
  ac

/abc/i
  ABC
  XABCY
  ABABC
  *** Failers
  aaxabxbaxbbx
  XBC
  AXC
  ABX

/ab*c/i
  ABC

/ab*bc/i
  ABC
  ABBC

/ab*?bc/i
  ABBBBC

/ab{0,}?bc/i
  ABBBBC

/ab+?bc/i
  ABBC

/ab+bc/i
  *** Failers
  ABC
  ABQ

/ab{1,}bc/i

/ab+bc/i
  ABBBBC

/ab{1,}?bc/i
  ABBBBC

/ab{1,3}?bc/i
  ABBBBC

/ab{3,4}?bc/i
  ABBBBC

/ab{4,5}?bc/i
  *** Failers
  ABQ
  ABBBBC

/ab??bc/i
  ABBC
  ABC

/ab{0,1}?bc/i
  ABC

/ab??bc/i

/ab??c/i
  ABC

/ab{0,1}?c/i
  ABC

/^abc$/i
  ABC
  *** Failers
  ABBBBC
  ABCC

/^abc/i
  ABCC

/^abc$/i

/abc$/i
  AABC

/^/i
  ABC

/$/i
  ABC

/a.c/i
  ABC
  AXC

/a.*?c/i
  AXYZC

/a.*c/i
  *** Failers
  AABC
  AXYZD

/a[bc]d/i
  ABD

/a[b-d]e/i
  ACE
  *** Failers
  ABC
  ABD

/a[b-d]/i
  AAC

/a[-b]/i
  A-

/a[b-]/i
  A-

/a]/i
  A]

/a[]]b/i
  A]B

/a[^bc]d/i
  AED

/a[^-b]c/i
  ADC
  *** Failers
  ABD
  A-C

/a[^]b]c/i
  ADC

/ab|cd/i
  ABC
  ABCD

/()ef/i
  DEF

/$b/i
  *** Failers
  A]C
  B

/a\(b/i
  A(B

/a\(*b/i
  AB
  A((B

/a\\b/i
  A\B

/((a))/i
  ABC

/(a)b(c)/i
  ABC

/a+b+c/i
  AABBABC

/a{1,}b{1,}c/i
  AABBABC

/a.+?c/i
  ABCABC

/a.*?c/i
  ABCABC

/a.{0,5}?c/i
  ABCABC

/(a+|b)*/i
  AB

/(a+|b){0,}/i
  AB

/(a+|b)+/i
  AB

/(a+|b){1,}/i
  AB

/(a+|b)?/i
  AB

/(a+|b){0,1}/i
  AB

/(a+|b){0,1}?/i
  AB

/[^ab]*/i
  CDE

/abc/i

/a*/i
  

/([abc])*d/i
  ABBBCD

/([abc])*bcd/i
  ABCD

/a|b|c|d|e/i
  E

/(a|b|c|d|e)f/i
  EF

/abcd*efg/i
  ABCDEFG

/ab*/i
  XABYABBBZ
  XAYABBBZ

/(ab|cd)e/i
  ABCDE

/[abhgefdc]ij/i
  HIJ

/^(ab|cd)e/i
  ABCDE

/(abc|)ef/i
  ABCDEF

/(a|b)c*d/i
  ABCD

/(ab|ab*)bc/i
  ABC

/a([bc]*)c*/i
  ABC

/a([bc]*)(c*d)/i
  ABCD

/a([bc]+)(c*d)/i
  ABCD

/a([bc]*)(c+d)/i
  ABCD

/a[bcd]*dcdcde/i
  ADCDCDE

/a[bcd]+dcdcde/i

/(ab|a)b*c/i
  ABC

/((a)(b)c)(d)/i
  ABCD

/[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*/i
  ALPHA

/^a(bc+|b[eh])g|.h$/i
  ABH

/(bc+d$|ef*g.|h?i(j|k))/i
  EFFGZ
  IJ
  REFFGZ
  *** Failers
  ADCDCDE
  EFFG
  BCDD

/((((((((((a))))))))))/i
  A

/(((((((((a)))))))))/i
  A

/(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:(a))))))))))/i
  A

/(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:(?:(a|b|c))))))))))/i
  C

/multiple words of text/i
  *** Failers
  AA
  UH-UH

/multiple words/i
  MULTIPLE WORDS, YEAH

/(.*)c(.*)/i
  ABCDE

/\((.*), (.*)\)/i
  (A, B)

/[k]/i

/abcd/i
  ABCD

/a(bc)d/i
  ABCD

/a[-]?c/i
  AC

/a(?!b)./
  abad

/a(?=d)./
  abad

/a(?=c|d)./
  abad

/a(?:b|c|d)(.)/
  ace

/a(?:b|c|d)*(.)/
  ace

/a(?:b|c|d)+?(.)/
  ace
  acdbcdbe

/a(?:b|c|d)+(.)/
  acdbcdbe

/a(?:b|c|d){2}(.)/
  acdbcdbe

/a(?:b|c|d){4,5}(.)/
  acdbcdbe

/a(?:b|c|d){4,5}?(.)/
  acdbcdbe

/((foo)|(bar))*/
  foobar

/a(?:b|c|d){6,7}(.)/
  acdbcdbe

/a(?:b|c|d){6,7}?(.)/
  acdbcdbe

/a(?:b|c|d){5,6}(.)/
  acdbcdbe

/a(?:b|c|d){5,6}?(.)/
  acdbcdbe

/a(?:b|c|d){5,7}(.)/
  acdbcdbe

/a(?:b|c|d){5,7}?(.)/
  acdbcdbe

/a(?:b|(c|e){1,2}?|d)+?(.)/
  ace

/^(.+)?B/
  AB

/^([^a-z])|(\^)$/
  .

/^[<>]&/
  <&OUT

/(?:(f)(o)(o)|(b)(a)(r))*/
  foobar

/(?<=a)b/
  ab
  *** Failers
  cb
  b

/(?<!c)b/
  ab
  b
  b

/(?:..)*a/
  aba

/(?:..)*?a/
  aba

/^(){3,5}/
  abc

/^(a+)*ax/
  aax

/^((a|b)+)*ax/
  aax

/^((a|bc)+)*ax/
  aax

/(a|x)*ab/
  cab

/(a)*ab/
  cab

/(?:(?i)a)b/
  ab

/((?i)a)b/
  ab

/(?:(?i)a)b/
  Ab

/((?i)a)b/
  Ab

/(?:(?i)a)b/
  *** Failers
  cb
  aB

/((?i)a)b/

/(?i:a)b/
  ab

/((?i:a))b/
  ab

/(?i:a)b/
  Ab

/((?i:a))b/
  Ab

/(?i:a)b/
  *** Failers
  aB
  aB

/((?i:a))b/

/(?:(?-i)a)b/i
  ab

/((?-i)a)b/i
  ab

/(?:(?-i)a)b/i
  aB

/((?-i)a)b/i
  aB

/(?:(?-i)a)b/i
  *** Failers
  aB
  Ab

/((?-i)a)b/i

/(?:(?-i)a)b/i
  aB

/((?-i)a)b/i
  aB

/(?:(?-i)a)b/i
  *** Failers
  Ab
  AB

/((?-i)a)b/i

/(?-i:a)b/i
  ab

/((?-i:a))b/i
  ab

/(?-i:a)b/i
  aB

/((?-i:a))b/i
  aB

/(?-i:a)b/i
  *** Failers
  AB
  Ab

/((?-i:a))b/i

/(?-i:a)b/i
  aB

/((?-i:a))b/i
  aB

/(?-i:a)b/i
  *** Failers
  Ab
  AB

/((?-i:a))b/i

/((?-i:a.))b/i
  *** Failers
  AB
  a\nB

/((?s-i:a.))b/i
  a\nB

/(?:c|d)(?:)(?:a(?:)(?:b)(?:b(?:))(?:b(?:)(?:b)))/
  cabbbb

/(?:c|d)(?:)(?:aaaaaaaa(?:)(?:bbbbbbbb)(?:bbbbbbbb(?:))(?:bbbbbbbb(?:)(?:bbbbbbbb)))/
  caaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

/foo\w*\d{4}baz/
  foobar1234baz

/x(~~)*(?:(?:F)?)?/
  x~~

/^a(?#xxx){3}c/
  aaac

/^a (?#xxx) (?#yyy) {3}c/x
  aaac

/(?<![cd])b/
  *** Failers
  B\nB
  dbcb

/(?<![cd])[ab]/
  dbaacb

/(?<!(c|d))b/

/(?<!(c|d))[ab]/
  dbaacb

/(?<!cd)[ab]/
  cdaccb

/^(?:a?b?)*$/
  *** Failers
  dbcb
  a--

/((?s)^a(.))((?m)^b$)/
  a\nb\nc\n

/((?m)^b$)/
  a\nb\nc\n

/(?m)^b/
  a\nb\n

/(?m)^(b)/
  a\nb\n

/((?m)^b)/
  a\nb\n

/\n((?m)^b)/
  a\nb\n

/((?s).)c(?!.)/
  a\nb\nc\n
  a\nb\nc\n

/((?s)b.)c(?!.)/
  a\nb\nc\n
  a\nb\nc\n

/^b/

/()^b/
  *** Failers
  a\nb\nc\n
  a\nb\nc\n

/((?m)^b)/
  a\nb\nc\n

/(?(?!a)a|b)/

/(?(?!a)b|a)/
  a

/(?(?=a)b|a)/
  *** Failers
  a
  a

/(?(?=a)a|b)/
  a

/(\w+:)+/
  one:

/$(?<=^(a))/
  a

/([\w:]+::)?(\w+)$/
  abcd
  xy:z:::abcd

/^[^bcd]*(c+)/
  aexycd

/(a*)b+/
  caab

/([\w:]+::)?(\w+)$/
  abcd
  xy:z:::abcd
  *** Failers
  abcd:
  abcd:

/^[^bcd]*(c+)/
  aexycd

/(>a+)ab/

/(?>a+)b/
  aaab

/([[:]+)/
  a:[b]:

/([[=]+)/
  a=[b]=

/([[.]+)/
  a.[b].

/((?>a+)b)/
  aaab

/(?>(a+))b/
  aaab

/((?>[^()]+)|\([^()]*\))+/
  ((abc(ade)ufh()()x

/a\Z/
  *** Failers
  aaab
  a\nb\n

/b\Z/
  a\nb\n

/b\z/

/b\Z/
  a\nb

/b\z/
  a\nb
  *** Failers
  
/(?>.*)(?<=(abcd|wxyz))/
  alphabetabcd
  endingwxyz
  *** Failers
  a rather long string that doesn't end with one of them

/word (?>(?:(?!otherword)[a-zA-Z0-9]+ ){0,30})otherword/
  word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark otherword
  word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark
 
/word (?>[a-zA-Z0-9]+ ){0,30}otherword/
  word cat dog elephant mussel cow horse canary baboon snake shark the quick brown fox and the lazy dog and several other words getting close to thirty by now I hope

/(?<=\d{3}(?!999))foo/
  999foo
  123999foo 
  *** Failers
  123abcfoo
  
/(?<=(?!...999)\d{3})foo/
  999foo
  123999foo 
  *** Failers
  123abcfoo

/(?<=\d{3}(?!999)...)foo/
  123abcfoo
  123456foo 
  *** Failers
  123999foo 
  
/(?<=\d{3}...)(?<!999)foo/
  123abcfoo  
  123456foo 
  *** Failers
  123999foo 

/((Z)+|A)*/
  ZABCDEFG

/(Z()|A)*/
  ZABCDEFG

/(Z(())|A)*/
  ZABCDEFG

/((?>Z)+|A)*/
  ZABCDEFG

/((?>)+|A)*/
  ZABCDEFG

/a*/g
  abbab

/^[a-\d]/
  abcde
  -things
  0digit
  *** Failers
  bcdef  

/^[\d-a]/
  abcde
  -things
  0digit
  *** Failers
  bcdef  
  
/[[:space:]]+/
  > \x09\x0a\x0c\x0d\x0b<
   
/[[:blank:]]+/
  > \x09\x0a\x0c\x0d\x0b<
   
/[\s]+/
  > \x09\x0a\x0c\x0d\x0b<
   
/\s+/
  > \x09\x0a\x0c\x0d\x0b<
   
/ab/x
  ab

/(?!\A)x/m
 a\nxb\n

/(?!^)x/m
 a\nxb\n

/abc\Qabc\Eabc/
  abcabcabc
  
/abc\Q(*+|\Eabc/
  abc(*+|abc 

/  abc\Q abc\Eabc/x
  abc abcabc
  *** Failers
  abcabcabc 
  
/abc#comment
  \Q#not comment
  literal\E/x
  abc#not comment\n  literal   

/abc#comment
  \Q#not comment
  literal/x
  abc#not comment\n  literal   

/abc#comment
  \Q#not comment
  literal\E #more comment
  /x
  abc#not comment\n  literal   

/abc#comment
  \Q#not comment
  literal\E #more comment/x
  abc#not comment\n  literal   

/\Qabc\$xyz\E/
  abc\\\$xyz

/\Qabc\E\$\Qxyz\E/
  abc\$xyz

/\Gabc/
  abc
  *** Failers
  xyzabc 

/\Gabc./g
  abc1abc2xyzabc3

/abc./g
  abc1abc2xyzabc3 

/a(?x: b c )d/
  XabcdY
  *** Failers 
  Xa b c d Y 

/((?x)x y z | a b c)/
  XabcY
  AxyzB 

/(?i)AB(?-i)C/
  XabCY
  *** Failers
  XabcY 

/((?i)AB(?-i)C|D)E/
  abCE
  DE
  *** Failers
  abcE
  abCe 
  dE
  De  

/[z\Qa-d]\E]/
  z
  a
  -
  d
  ] 
  *** Failers
  b   

/[\z\C]/
  z
  C 
  
/\M/
  M 
  
/(a+)*b/
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
  
/(?i)reg(?:ul(?:[a]|ae)r|ex)/
  REGular
  regulaer
  Regex 
  regulr 

/[--]+/
  
  
  
  

/(?<=Z)X./
  \x84XAZXB

/^(?(2)a|(1)(2))+$/
  123a

/(?<=a|bbbb)c/
  ac
  bbbbc

/abc/>testsavedregex
<testsavedregex
  abc
  *** Failers
  bca
  
/abc/F>testsavedregex
<testsavedregex
  abc
  *** Failers
  bca

/(a|b)/S>testsavedregex
<testsavedregex
  abc
  *** Failers
  def 
  
/(a|b)/SF>testsavedregex
<testsavedregex
  abc
  *** Failers
  def 
  
/line\nbreak/
  this is a line\nbreak
  line one\nthis is a line\nbreak in the second line 

/line\nbreak/f
  this is a line\nbreak
  ** Failers 
  line one\nthis is a line\nbreak in the second line 

/line\nbreak/mf
  this is a line\nbreak
  ** Failers 
  line one\nthis is a line\nbreak in the second line 

/1234/
  123\P
  a4\P\R

/1234/
  123\P
  4\P\R

/^/mg
  a\nb\nc\n
  \ 
  
/(?<=C\n)^/mg
  A\nC\nC\n 

/(?s)A?B/
  AB
  aB 

/(?s)A*B/
  AB
  aB 

/(?m)A?B/
  AB
  aB 

/(?m)A*B/
  AB
  aB 

/Content-Type\x3A[^\r\n]{6,}/
  Content-Type:xxxxxyyy 

/Content-Type\x3A[^\r\n]{6,}z/
  Content-Type:xxxxxyyyz

/Content-Type\x3A[^a]{6,}/
  Content-Type:xxxyyy 

/Content-Type\x3A[^a]{6,}z/
  Content-Type:xxxyyyz

/^abc/m
  xyz\nabc
  xyz\nabc\<lf>
  xyz\r\nabc\<lf>
  xyz\rabc\<cr>
  xyz\r\nabc\<crlf>
  ** Failers 
  xyz\nabc\<cr>
  xyz\r\nabc\<cr>
  xyz\nabc\<crlf>
  xyz\rabc\<crlf>
  xyz\rabc\<lf>
  
/abc$/m<lf>
  xyzabc
  xyzabc\n 
  xyzabc\npqr 
  xyzabc\r\<cr> 
  xyzabc\rpqr\<cr> 
  xyzabc\r\n\<crlf> 
  xyzabc\r\npqr\<crlf> 
  ** Failers
  xyzabc\r 
  xyzabc\rpqr 
  xyzabc\r\n 
  xyzabc\r\npqr 
  
/^abc/m<cr>
  xyz\rabcdef
  xyz\nabcdef\<lf>
  ** Failers 
  xyz\nabcdef
    
/^abc/m<lf>
  xyz\nabcdef
  xyz\rabcdef\<cr>
  ** Failers 
  xyz\rabcdef
    
/^abc/m<crlf>
  xyz\r\nabcdef
  xyz\rabcdef\<cr>
  ** Failers 
  xyz\rabcdef
  
/.*/<lf>
  abc\ndef
  abc\rdef
  abc\r\ndef
  \<cr>abc\ndef
  \<cr>abc\rdef
  \<cr>abc\r\ndef
  \<crlf>abc\ndef
  \<crlf>abc\rdef
  \<crlf>abc\r\ndef

/\w+(.)(.)?def/s
  abc\ndef
  abc\rdef
  abc\r\ndef

/^\w+=.*(\\\n.*)*/
  abc=xyz\\\npqr

/^(a()*)*/
  aaaa

/^(?:a(?:(?:))*)*/
  aaaa

/^(a()+)+/
  aaaa

/^(?:a(?:(?:))+)+/
  aaaa

/(a|)*\d/
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4

/(?>a|)*\d/
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4

/(?:a|)*\d/
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4

/^a.b/<lf>
  a\rb
  a\nb\<cr> 
  ** Failers
  a\nb
  a\nb\<any>
  a\rb\<cr>  
  a\rb\<any>  

/^abc./mgx<any>
  abc1 \x0aabc2 \x0babc3xx \x0cabc4 \x0dabc5xx \x0d\x0aabc6 \x85abc7 JUNK

/abc.$/mgx<any>
  abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc9

/^a\Rb/<bsr_unicode>
  a\nb
  a\rb
  a\r\nb
  a\x0bb
  a\x0cb
  a\x85b  
  ** Failers
  a\n\rb  

/^a\R*b/<bsr_unicode>
  ab
  a\nb
  a\rb
  a\r\nb
  a\x0bb
  a\x0cb
  a\x85b  
  a\n\rb  
  a\n\r\x85\x0cb 

/^a\R+b/<bsr_unicode>
  a\nb
  a\rb
  a\r\nb
  a\x0bb
  a\x0cb
  a\x85b  
  a\n\rb  
  a\n\r\x85\x0cb 
  ** Failers
  ab 
  
/^a\R{1,3}b/<bsr_unicode>
  a\nb
  a\n\rb
  a\n\r\x85b
  a\r\n\r\nb 
  a\r\n\r\n\r\nb 
  a\n\r\n\rb
  a\n\n\r\nb 
  ** Failers
  a\n\n\n\rb
  a\r

/^a[\R]b/<bsr_unicode>
  aRb
  ** Failers
  a\nb 

/.+foo/
  afoo
  ** Failers 
  \r\nfoo 
  \nfoo 

/.+foo/<crlf>
  afoo
  \nfoo 
  ** Failers 
  \r\nfoo 

/.+foo/<any>
  afoo
  ** Failers 
  \nfoo 
  \r\nfoo 

/.+foo/s
  afoo
  \r\nfoo 
  \nfoo 

/^$/mg<any>
  abc\r\rxyz
  abc\n\rxyz 
  ** Failers 
  abc\r\nxyz

/^X/m
  XABC
  ** Failers 
  XABC\B

/(?m)^$/<any>g+
  abc\r\n\r\n

/(?m)^$|^\r\n/<any>g+ 
  abc\r\n\r\n
  
/(?m)$/<any>g+ 
  abc\r\n\r\n

/(?|(abc)|(xyz))/
  >abc<
  >xyz< 

/(x)(?|(abc)|(xyz))(x)/
  xabcx
  xxyzx 

/(x)(?|(abc)(pqr)|(xyz))(x)/
  xabcpqrx
  xxyzx 

/(?|(abc)|(xyz))(?1)/
  abcabc
  xyzabc 
  ** Failers 
  xyzxyz 
 
/\H\h\V\v/
  X X\x0a
  X\x09X\x0b
  ** Failers
  \xa0 X\x0a  
  
/\H*\h+\V?\v{3,4}/ 
  \x09\x20\xa0X\x0a\x0b\x0c\x0d\x0a
  \x09\x20\xa0\x0a\x0b\x0c\x0d\x0a
  \x09\x20\xa0\x0a\x0b\x0c
  ** Failers 
  \x09\x20\xa0\x0a\x0b
   
/\H{3,4}/
  XY ABCDE
  XY PQR ST 
  
/.\h{3,4}./
  XY AB  PQRS

/\h*X\h?\H+Y\H?Z/
  >XNNNYZ
  > X NYQZ
  ** Failers
  >XYZ  
  > X NY Z

/\v*X\v?Y\v+Z\V*\x0a\V+\x0b\V{2,3}\x0c/
  >XY\x0aZ\x0aA\x0bNN\x0c
  >\x0a\x0dX\x0aY\x0a\x0bZZZ\x0aAAA\x0bNNN\x0c

/.+A/<crlf>
  \r\nA
  
/\nA/<crlf>
  \r\nA 

/[\r\n]A/<crlf>
  \r\nA 

/(\r|\n)A/<crlf>
  \r\nA 

/a\Rb/I<bsr_anycrlf>
  a\rb
  a\nb
  a\r\nb
  ** Failers
  a\x85b
  a\x0bb   

/a\Rb/I<bsr_unicode>
  a\rb
  a\nb
  a\r\nb
  a\x85b
  a\x0bb   
  ** Failers 
  a\x85b\<bsr_anycrlf>
  a\x0bb\<bsr_anycrlf>
  
/a\R?b/I<bsr_anycrlf>
  a\rb
  a\nb
  a\r\nb
  ** Failers
  a\x85b
  a\x0bb   

/a\R?b/I<bsr_unicode>
  a\rb
  a\nb
  a\r\nb
  a\x85b
  a\x0bb   
  ** Failers 
  a\x85b\<bsr_anycrlf>
  a\x0bb\<bsr_anycrlf>
  
/a\R{2,4}b/I<bsr_anycrlf>
  a\r\n\nb
  a\n\r\rb
  a\r\n\r\n\r\n\r\nb
  ** Failers
  a\x85\85b
  a\x0b\0bb   

/a\R{2,4}b/I<bsr_unicode>
  a\r\rb
  a\n\n\nb
  a\r\n\n\r\rb
  a\x85\85b
  a\x0b\0bb   
  ** Failers 
  a\r\r\r\r\rb 
  a\x85\85b\<bsr_anycrlf>
  a\x0b\0bb\<bsr_anycrlf>
  
/a(?!)|\wbc/
  abc 

/a[]b/<JS>
  ** Failers
  ab

/a[]+b/<JS>
  ** Failers
  ab 

/a[]*+b/<JS>
  ** Failers
  ab 

/a[^]b/<JS>
  aXb
  a\nb 
  ** Failers
  ab 
  
/a[^]+b/<JS> 
  aXb
  a\nX\nXb 
  ** Failers
  ab 

/X$/E
  X
  ** Failers 
  X\n 

/X$/
  X
  X\n 

/xyz/C
 xyz 
 abcxyz 
 abcxyz\Y
 ** Failers 
 abc
 abc\Y
 abcxypqr 
 abcxypqr\Y 
 
/(?C)ab/
 ab
 \C-ab
 
/ab/C
 ab
 \C-ab  

/^"((?(?=[a])[^"])|b)*"$/C
  "ab"
  \C-"ab"

/ End of testinput7 /