bulgarian-utf8.txt   [plain text]


Показване на помощна информация -- 1
Създаване на дялове       -- 2
Избор на дял и форматиране   -- 3
Записване в избрания дял    -- 4
Инсталиране на LILO       -- 5
Изход от програмата       -- 6