da.po   [plain text]


# Danish messages for GNU Grep version 2.4f.
# Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc.
# Kenneth Christiansen <kenneth@gnome.org>, 1999.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grep 2.4f.da.po\n"
"POT-Creation-Date: 2000-02-02 01:04-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-14 02:04+02:00\n"
"Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: src/dfa.c:163 src/dfa.c:174 src/dfa.c:185 src/grep.c:902
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Hukommelse opbrugt"

#: src/dfa.c:448
msgid "Unfinished \\ escape"
msgstr "Ufærdig \\-beskyttelse"

#. Cases:
#. {M} - exact count
#. {M,} - minimum count, maximum is infinity
#. {M,N} - M through N
#: src/dfa.c:581 src/dfa.c:587 src/dfa.c:597 src/dfa.c:605 src/dfa.c:620
msgid "unfinished repeat count"
msgstr "ufærdigt gentagelsesantal"

#: src/dfa.c:594 src/dfa.c:611 src/dfa.c:619 src/dfa.c:623
msgid "malformed repeat count"
msgstr "ugyldigt gentagelsesantal"

#: src/dfa.c:688 src/dfa.c:691 src/dfa.c:718 src/dfa.c:722 src/dfa.c:723
#: src/dfa.c:726 src/dfa.c:739 src/dfa.c:740
msgid "Unbalanced ["
msgstr "Ubalanceret ["

#: src/dfa.c:886
msgid "Unbalanced ("
msgstr "Ubalanceret ("

#: src/dfa.c:1000
msgid "No syntax specified"
msgstr "Ingen syntaks angivet"

#: src/dfa.c:1008
msgid "Unbalanced )"
msgstr "Ubalanceret )"

#: src/dfa.c:1994
msgid "out of memory"
msgstr "ikke nok hukommelse"

#: src/getopt.c:675
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaget '%s' er flertydigt\n"

#: src/getopt.c:700
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaget '--%s' tillader ikke argumenter\n"

#: src/getopt.c:705
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaget '%c%s' tillader ikke argumenter\n"

#: src/getopt.c:723 src/getopt.c:896
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaget '%s' kræver et argument\n"

#. --option
#: src/getopt.c:752
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: ukendt flag '--%s'\n"

#. +option or -option
#: src/getopt.c:756
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: ukendt flag '%c%s'\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: src/getopt.c:782
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: ulovligt flag -- %c\n"

#: src/getopt.c:785
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ugyldigt flag -- %c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: src/getopt.c:815 src/getopt.c:945
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaget kræver et argument -- %c\n"

#: src/getopt.c:862
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaget '-W %s' er flertydigt\n"

#: src/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaget '-W %s' tillader ikke argumenter\n"

#: src/grep.c:185 src/grep.c:200 src/grep.c:293 src/grep.c:399 src/kwset.c:180
#: src/kwset.c:186 src/obstack.c:471
msgid "memory exhausted"
msgstr "hukommelse opbrugt"

#: src/grep.c:550 src/grep.c:1441
msgid "writing output"
msgstr "skriver uddata"

#: src/grep.c:777
#, c-format
msgid "Binary file %s matches\n"
msgstr "Binær fil %s stemmer\n"

#: src/grep.c:791
msgid "(standard input)"
msgstr "(standard inddata)"

#: src/grep.c:887
#, c-format
msgid "%s: warning: %s: %s\n"
msgstr "%s: advarsel: %s: %s\n"

#: src/grep.c:888
msgid "recursive directory loop"
msgstr "rekursiv katalogsløjfe"

#: src/grep.c:938
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
msgstr "Brug: %s [FLAG]... MØNSTER [FIL]...\n"

#: src/grep.c:939
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Prøv '%s --help' for mere information.\n"

#: src/grep.c:943
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
msgstr "Brug: %s [FLAG]... MØNSTER [FIL] ...\n"

#: src/grep.c:944
#, c-format
msgid ""
"Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
"Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
"\n"
"Regexp selection and interpretation:\n"
msgstr ""
"Søg efter MØNSTER i hver en FIL eller i standard inddata.\n"
"Eksempel: %s -i 'hello verden' menu.h main.c\n"
"\n"
"Regexp tilvalg og betydning:\n"

#: src/grep.c:949
msgid ""
" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression\n"
msgstr ""
" -E, --extended-regexp   MØNSTER er et udvidet regulært udtryk\n"
" -F, --fixed-strings    MØNSTER er et sæt af nylinje-separerede strenge\n"
" -G, --basic-regexp    MØNSTER er et basalt regulært udtryk\n"

#: src/grep.c:953
msgid ""
" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
" -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
" -i, --ignore-case     ignore case distinctions\n"
" -w, --word-regexp     force PATTERN to match only whole words\n"
" -x, --line-regexp     force PATTERN to match only whole lines\n"
" -z, --null-data      a data line ends in 0 byte, not newline\n"
msgstr ""
" -e, --regexp=MØNSTER   brug MØNSTER som et regulært udtryk\n"
" -f, --file=FIL      tag MØNSTER fra FIL\n"
" -i, --ignore-case     ignorér forskelle mellem store og små bogstaver\n"
" -w, --word-regexp     få MØNSTER til at passe kun på hele ord\n"
" -x, --line-regexp     få MØNSTER til at passe kun på hele linjer\n"
" -z, --null-data      en datalinje slutter med en 0 byte, ikke ny linje\n"

#: src/grep.c:960
msgid ""
"\n"
"Miscellaneous:\n"
" -s, --no-messages     suppress error messages\n"
" -v, --invert-match    select non-matching lines\n"
" -V, --version       print version information and exit\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --mmap        use memory-mapped input if possible\n"
msgstr ""
"\n"
"Forskelligt:\n"
" -s, --no-messages     undertryk fejlmeddelser\n"
" -v, --invert-match    vælg linjer der ikke passer\n"
" -V, --version       udskriv versionsinformation og afslut\n"
"   --help        vis denne hjælpetekst og afslut\n"
"   --mmap        brug inddata via hukommelse om muligt\n"

#: src/grep.c:968
msgid ""
"\n"
"Output control:\n"
" -b, --byte-offset     print the byte offset with output lines\n"
" -n, --line-number     print line number with output lines\n"
" -H, --with-filename    print the filename for each match\n"
" -h, --no-filename     suppress the prefixing filename on output\n"
" -q, --quiet, --silent   suppress all normal output\n"
"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE\n"
"              TYPE is 'binary', 'text', or 'without-match'.\n"
" -a, --text        equivalent to --binary-files=text\n"
" -I            equivalent to --binary-files=without-match\n"
" -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
"              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'.\n"
" -r, --recursive      equivalent to --directories=recurse.\n"
" -L, --files-without-match only print FILE names containing no match\n"
" -l, --files-with-matches only print FILE names containing matches\n"
" -c, --count        only print a count of matching lines per FILE\n"
" -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
msgstr ""
"\n"
"Output control:\n"
" -b, --byte-offset     udskriv byte afsættet i uddatalinjer\n"
" -n, --line-number     udskriv linjenummer i uddatalinjer\n"
" -H, --with-filename    udskriv filnavn for hver træffer\n"
" -h, --no-filename     undgå indledende filnavn i uddata\n"
" -q, --quiet, --silent   undgå al normal uddata\n"
"   --binary-files=TYPE  antag at binære filer er TYPE\n"
"              TYPE er 'binary', 'text', eller 'without-match'.\n"
" -a, --text        det samme som --binary-files=text\n"
" -I            det samme som --binary-files=without-match\n"
" -d, --directories=HANDLING hvordan kataloger skal behandles\n"
"              HANDLING er 'read', 'recurse', eller 'skip'.\n"
" -r, --recursive      det samme som --directories=recurse.\n"
" -L, --files-without-match udskriv kun FIL navne der ikke indeholder træffere match\n"
" -l, --files-with-matches udskriv kun FIL navne der indeholder træffere\n"
" -c, --count        udskriv kun antal af linjer med træffere per FIL\n"
" -Z, --null        udskriv en 0 byte efter FIL navn\n"

#: src/grep.c:987
msgid ""
"\n"
"Context control:\n"
" -B, --before-context=NUM print NUM lines of leading context\n"
" -A, --after-context=NUM  print NUM lines of trailing context\n"
" -C, --context[=NUM]    print NUM (default 2) lines of output context\n"
"              unless overridden by -A or -B\n"
" -NUM           same as --context=NUM\n"
" -U, --binary       do not strip CR characters at EOL (MSDOS)\n"
" -u, --unix-byte-offsets  report offsets as if CRs were not there (MSDOS)\n"
"\n"
"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than\n"
"two FILEs given, assume -h. Exit status is 0 if match, 1 if no match,\n"
"and 2 if trouble.\n"
msgstr ""
"\n"
"Kontekst bestemmelse:\n"
" -B, --before-context=NUM udskriv NUM linjer med foregående tekst\n"
" -A, --after-context=NUM  udskriv NUM linjer med efterfølgende tekst\n"
" -C, --context[=NUM]    udskriv NUM (forvalgt 2) linjer af omgivende tekst\n"
"              medmindre andet angivet med -A eller -B\n"
" -NUM           det samme som --context=NUM\n"
" -U, --binary       fjern ikke CR tegn ved linieslut (MSDOS)\n"
" -u, --unix-byte-offsets  rapportér afsæt som om CR tegn ikke var der (MSDOS)\n"
"\n"
"`egrep' betyder `grep -E'. `fgrep' betyder `grep -F'.\n"
"Uden en FIL, eller hvis FIL er -, læs standard inddata. Hvis mindre end\n"
"to FILer er angivet, antag -h. Afslutningsstatus er 0 ved træffer, 1 ved ingen træffer,\n"
"og 2 ved problemer.\n"

#: src/grep.c:1002
msgid "\nReport bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
msgstr "\nRapportér fejl til <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"

#: src/grep.c:1012
msgid "conflicting matchers specified"
msgstr "konfliktende søgeudtryk angivet"

#: src/grep.c:1203 src/grep.c:1210 src/grep.c:1219
msgid "invalid context length argument"
msgstr "ugyldigt kontekstlængdeargument"

#: src/grep.c:1273
msgid "unknown directories method"
msgstr "ukendt katalogmetode"

#: src/grep.c:1358
msgid "unknown binary-files type"
msgstr "ukendt binær filtype"

#: src/grep.c:1378
#, c-format
msgid "%s (GNU grep) %s\n"
msgstr "%s (GNU grep) %s\n"

#: src/grep.c:1380
msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Ophavsret 1988, 1992-1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/grep.c:1382
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Dette er frit programmel, se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der\n"
"er INGEN garanti, ikke engang for SALGBARHED eller EGNETHED FOR NOGET \n"
"SPECIELT FORMÅL.\n"