sl.po   [plain text]


# -*- mode: po; coding: utf-8; -*- Slovenian message catalog for GNU Tar
# Copyright (C) 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Primož Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>, 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006.
#
# $Id: tar-1.15.90.sl.po,v 1.2 2006/04/03 15:49:54 peterlin Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tar 1.15.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-tar@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-08 11:19+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-03 17:49+0200\n"
"Last-Translator: Primož Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>\n"
"Language-Team: Slovenian <translation-team-sl@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"

#: lib/argmatch.c:134
#, c-format
msgid "invalid argument %s for %s"
msgstr "neveljaven argument %s za %s"

#: lib/argmatch.c:135
#, c-format
msgid "ambiguous argument %s for %s"
msgstr "dvoumen argument %s za %s"

#: lib/argmatch.c:154
#, c-format
msgid "Valid arguments are:"
msgstr "Veljavni argumenti so:"

#: lib/argp-help.c:148
#, fuzzy, c-format
msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
msgstr "ARGP_HELP_FMT: vrednost %s je manj ali enako od %s"

#: lib/argp-help.c:221
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: parameter ARGP_HELP_FMT zahteva podano vrednost"

#: lib/argp-help.c:227
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
msgstr "%.*s: vrednost parametra ARGP_HELP_FMT mora biti pozitivna"

#: lib/argp-help.c:236
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: neznan parameter ARGP_HELP_FMT"

#: lib/argp-help.c:248
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Smetje v ARGP_HELP_FMT: %s"

#: lib/argp-help.c:1247
msgid ""
"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
"optional for any corresponding short options."
msgstr ""
"Argumenti, ki so bodisi obvezni bodisi neobvezni za dolge oblike izbir, so "
"obvezni/neobvezni tudi za kratke oblike."

#: lib/argp-help.c:1640
msgid "Usage:"
msgstr "Uporaba:"

#: lib/argp-help.c:1644
msgid " or: "
msgstr " ali: "

#: lib/argp-help.c:1656
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [IZBIRA...]"

#: lib/argp-help.c:1683
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Poskusite »%s --help« ali »%s --usage« za izčrpnejša navodila.\n"

#: lib/argp-help.c:1711 src/tar.c:1169
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Poročila o napakah javite na %s.\n"

#: lib/argp-help.c:1930 lib/error.c:125
msgid "Unknown system error"
msgstr "Neznana sistemska napaka"

#: lib/argp-parse.c:82 src/tar.c:736
#, fuzzy
msgid "give this help list"
msgstr "Ta navodila za uporabo"

#: lib/argp-parse.c:83 src/tar.c:737
#, fuzzy
msgid "give a short usage message"
msgstr "Kratka navodila za uporabo"

#: lib/argp-parse.c:84 src/tar.c:456 src/tar.c:458 src/tar.c:527
#: tests/genfile.c:128
msgid "NAME"
msgstr "IME"

#: lib/argp-parse.c:84
#, fuzzy
msgid "set the program name"
msgstr "Nastavi ime programa"

#: lib/argp-parse.c:85
msgid "SECS"
msgstr "SEK"

#: lib/argp-parse.c:86 src/tar.c:742
#, fuzzy
msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Premor SEK sekund (privzeto 3600)"

#: lib/argp-parse.c:143 src/tar.c:738
#, fuzzy
msgid "print program version"
msgstr "Izpis izdaje programa in izhod"

#: lib/argp-parse.c:159
#, c-format
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(PROGRAMSKA NAPAKA) Različica ni poznana?!"

#: lib/argp-parse.c:612
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Preveč argumentov\n"

#: lib/argp-parse.c:755
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(PROGRAMSKA NAPAKA) Izbira bi morala biti prepoznana?!"

#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: izbira »%s« ni enoznačna\n"

#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: izbira »--%s« ne dovoljuje argumenta\n"

#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: izbira »%c%s« ne dovoljuje argumenta\n"

#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: izbira »%s« zahteva argument\n"

#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: neprepoznana izbira »--%s«\n"

#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: neprepoznana izbira »%c%s«\n"

#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: nedovoljena izbira -- %c\n"

#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: neveljavna izbira -- %c\n"

#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: izbira zahteva argument -- %c\n"

#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: izbira »-W %s« je dvoumna\n"

#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: izbira »-W %s« ne dovoljuje argumenta\n"

#: lib/human.c:477
msgid "block size"
msgstr "velikost bloka"

#: lib/obstack.c:424 lib/obstack.c:426 lib/xalloc-die.c:35 src/extract.c:1377
msgid "memory exhausted"
msgstr "zmanjkalo pomnilnika"

#. TRANSLATORS: %s after `Cannot' is a function name, e.g. `Cannot open'.
#. Directly translating this to another language will not work, first because
#. %s itself is not translated.
#. Translate it as `%s: Function %s failed'.
#: lib/paxerror.c:58 lib/paxerror.c:71
#, c-format
msgid "%s: Cannot %s"
msgstr "%s: Ni mogoče %s"

# POZOR -- oblike "to stat a file" slovenscina ne pozna
#. TRANSLATORS: %s after `Cannot' is a function name, e.g. `Cannot open'.
#. Directly translating this to another language will not work, first because
#. %s itself is not translated.
#. Translate it as `%s: Function %s failed'.
#: lib/paxerror.c:84
#, c-format
msgid "%s: Warning: Cannot %s"
msgstr "%s: Opozorilo: Ni mogoče %s"

#: lib/paxerror.c:93
#, c-format
msgid "%s: Cannot change mode to %s"
msgstr "%s: Zaščite ni mogoče spremeniti na %s"

#: lib/paxerror.c:101
#, c-format
msgid "%s: Cannot change ownership to uid %lu, gid %lu"
msgstr "%s: Ni mogoče spremeniti lastnika in skupina na UID %lu GID %lu"

#: lib/paxerror.c:127
#, c-format
msgid "%s: Cannot hard link to %s"
msgstr "%s: Trda povezava na %s ni mogoča"

#: lib/paxerror.c:179 lib/paxerror.c:211
#, c-format
msgid "%s: Read error at byte %s, while reading %lu byte"
msgid_plural "%s: Read error at byte %s, while reading %lu bytes"
msgstr[0] "%s: Napaka pri branju pri bajtu %s, med branjem %lu bajtov"
msgstr[1] "%s: Napaka pri branju pri bajtu %s, med branjem %lu bajta"
msgstr[2] "%s: Napaka pri branju pri bajtu %s, med branjem %lu bajtov"
msgstr[3] "%s: Napaka pri branju pri bajtu %s, med branjem %lu bajtov"

#: lib/paxerror.c:192
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Warning: Read error at byte %s, while reading %lu byte"
msgid_plural "%s: Warning: Read error at byte %s, while reading %lu bytes"
msgstr[0] "%s: Opozorilo: Napaka pri branju pri bajtu %s, prebrano %lu bajtov"
msgstr[1] "%s: Opozorilo: Napaka pri branju pri bajtu %s, prebran %lu bajt"
msgstr[2] "%s: Opozorilo: Napaka pri branju pri bajtu %s, prebrana %lu bajta"
msgstr[3] "%s: Opozorilo: Napaka pri branju pri bajtu %s, prebrani %lu bajti"

#: lib/paxerror.c:259
#, c-format
msgid "%s: Cannot seek to %s"
msgstr "%s: Pozicioniranje na %s ni mogoče"

#: lib/paxerror.c:275
#, c-format
msgid "%s: Warning: Cannot seek to %s"
msgstr "%s: Opozorilo: Pozicioniranje na %s ni mogoče"

#: lib/paxerror.c:284
#, c-format
msgid "%s: Cannot create symlink to %s"
msgstr "%s: Ni mogoče ustvariti simbolne povezave na %s"

#: lib/paxerror.c:349
#, c-format
msgid "%s: Wrote only %lu of %lu byte"
msgid_plural "%s: Wrote only %lu of %lu bytes"
msgstr[0] "%s: Zapisanih samo %lu od skupno %lu bajtov"
msgstr[1] "%s: Zapisan samo %lu od skupno %lu bajtov"
msgstr[2] "%s: Zapisana samo %lu od skupno %lu bajtov"
msgstr[3] "%s: Zapisani samo %lu od skupno %lu bajtov"

#: lib/paxnames.c:132
#, c-format
msgid "Removing leading `%s' from member names"
msgstr "Odstranjujemo vodilne »%s« iz imen elementov"

#: lib/paxnames.c:133
#, c-format
msgid "Removing leading `%s' from hard link targets"
msgstr "Odstranjujemo vodilne »%s« iz imen trdih povezav"

#: lib/paxnames.c:146
msgid "Substituting `.' for empty member name"
msgstr "Nadomeščamo manjkajoča imena elementov s ».«"

#: lib/paxnames.c:147
msgid "Substituting `.' for empty hard link target"
msgstr "Nadomeščamo manjkajoča imena trdih povezav s ».«<"

#. TRANSLATORS:
#. Get translations for open and closing quotation marks.
#.
#. The message catalog should translate "`" to a left
#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
#. "'". If the catalog has no translation,
#. locale_quoting_style quotes `like this', and
#. clocale_quoting_style quotes "like this".
#.
#. For example, an American English Unicode locale should
#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
#. MARK). A British English Unicode locale should instead
#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
#.
#. If you don't know what to put here, please see
#. <http://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark#Glyphs>
#. and use glyphs suitable for your language.
#: lib/quotearg.c:229
msgid "`"
msgstr "»"

#: lib/quotearg.c:230
msgid "'"
msgstr "«"

#: lib/rpmatch.c:70
msgid "^[yY]"
msgstr "^[dDjJ]"

#: lib/rpmatch.c:73
msgid "^[nN]"
msgstr "^[nN]"

#: lib/rtapelib.c:299
#, c-format
msgid "exec/tcp: Service not available"
msgstr "exec/tcp: Storitev ni dosegljiva"

#: lib/rtapelib.c:303
#, c-format
msgid "stdin"
msgstr "standardni vhod"

#: lib/rtapelib.c:306
#, c-format
msgid "stdout"
msgstr "standardni izhod"

#: lib/rtapelib.c:512
#, c-format
msgid "Cannot execute remote shell"
msgstr "Ni mogoče pognati nelokalne ukazne lupine"

#: rmt/rmt.c:142
msgid "Input string too long"
msgstr ""

#: rmt/rmt.c:161
msgid "Number syntax error"
msgstr "Napaka v skladnji števila"

#: rmt/rmt.c:180
msgid "rmtd: Cannot allocate buffer space\n"
msgstr "rmtd: Ni mogoče rezervirati prostora za medpomnilnik\n"

#: rmt/rmt.c:182
msgid "Cannot allocate buffer space"
msgstr "Ni mogoče rezervirati prostora za medpomnilnik"

#: rmt/rmt.c:304
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Poskusite »%s --help« za izčrpnejša navodila.\n"

#: rmt/rmt.c:308
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]\n"
"Manipulate a tape drive, accepting commands from a remote process.\n"
"\n"
" --version Output version info.\n"
" --help   Output this help.\n"
msgstr ""
"Uporaba: %s [IZBIRA]\n"
"Rokovanje s tračno enoto, ob sprejemu ukazov oddaljenega procesa.\n"
"\n"
" --version različica programa\n"
" --help   ta navodila\n"

#: rmt/rmt.c:315
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <%s>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Poročila o napakah javite na <%s>.\n"

#: rmt/rmt.c:397
msgid "Seek offset error"
msgstr "Napaka pri odmiku pri seek"

#: rmt/rmt.c:406 rmt/rmt.c:547 rmt/rmt.c:557
msgid "Seek offset out of range"
msgstr "Odmik pri seek izven obsega"

#: rmt/rmt.c:428
msgid "Seek direction out of range"
msgstr "Smer pri seek izven obsega"

#: rmt/rmt.c:472
msgid "rmtd: Premature eof\n"
msgstr "rmtd: Predčasen znak za konec datoteke\n"

#: rmt/rmt.c:474
msgid "Premature end of file"
msgstr "Predčasen znak za konec datoteke"

#: rmt/rmt.c:672
msgid "Garbage command"
msgstr "Neveljaven ukaz"

#: src/buffer.c:326 src/buffer.c:335
#, fuzzy
msgid "Total bytes written"
msgstr "Skupno zapisanih bajtov: %s (%s, %s/s)\n"

#: src/buffer.c:333 src/buffer.c:347
msgid "Total bytes read"
msgstr ""

#: src/buffer.c:337
#, fuzzy, c-format
msgid "Total bytes deleted: %s\n"
msgstr "Skupno zapisanih bajtov: %s (%s, %s/s)\n"

#: src/buffer.c:426
msgid "(pipe)"
msgstr "(cev)"

#: src/buffer.c:449
msgid "Invalid value for record_size"
msgstr "Neveljavna vrednost za dolžino zapisa (record_size)"

#: src/buffer.c:452
msgid "No archive name given"
msgstr "Ime arhiva ni podano"

#: src/buffer.c:496
msgid "Cannot verify stdin/stdout archive"
msgstr "Arhivov na stdin/stdout ni mogoče preveriti"

#: src/buffer.c:509
#, c-format
msgid "Archive is compressed. Use %s option"
msgstr "Arhiv je stisnjen. Uporabite izbiro %s"

#: src/buffer.c:556 src/tar.c:2187
msgid "Cannot update compressed archives"
msgstr "Stisnjenega arhiva ni mogoče ažurirati"

# POZOR Poglej v source!
#. TRANSLATORS: This is a ``checkpoint of write operation'',
#. *not* ``Writing a checkpoint''.
#. E.g. in Spanish ``Punto de comprobaci@'on de escritura'',
#. *not* ``Escribiendo un punto de comprobaci@'on''
#: src/buffer.c:606
#, fuzzy, c-format
msgid "Write checkpoint %u"
msgstr "Pisanje oznake %d"

# POZOR Poglej v source!
#. TRANSLATORS: This is a ``checkpoint of read operation'',
#. *not* ``Reading a checkpoint''.
#. E.g. in Spanish ``Punto de comprobaci@'on de lectura'',
#. *not* ``Leyendo un punto de comprobaci@'on''
#: src/buffer.c:612
#, fuzzy, c-format
msgid "Read checkpoint %u"
msgstr "Branje oznake %d"

#: src/buffer.c:664
msgid "At beginning of tape, quitting now"
msgstr "Na začetku traku, končujem"

#: src/buffer.c:670
msgid "Too many errors, quitting"
msgstr "Preveč napak, končujem"

#: src/buffer.c:698
#, c-format
msgid "Unaligned block (%lu byte) in archive"
msgid_plural "Unaligned block (%lu bytes) in archive"
msgstr[0] "Neporavnan blok (%lu bajtov) v arhivu"
msgstr[1] "Neporavnan blok (%lu bajt) v arhivu"
msgstr[2] "Neporavnan blok (%lu bajta) v arhivu"
msgstr[3] "Neporavnan blok (%lu bajti) v arhivu"

#: src/buffer.c:718
#, c-format
msgid "Record size = %lu block"
msgid_plural "Record size = %lu blocks"
msgstr[0] "Dolžina zapisa = %lu blokov"
msgstr[1] "Dolžina zapisa = %lu blok"
msgstr[2] "Dolžina zapisa = %lu bloka"
msgstr[3] "Dolžina zapisa = %lu bloki"

#: src/buffer.c:791
msgid "Cannot backspace archive file; it may be unreadable without -i"
msgstr "Nazaj po arhivu ne gre, morda ni berljiv brez izbire -i"

#: src/buffer.c:823
msgid "rmtlseek not stopped at a record boundary"
msgstr "rmtlseek se ni ustavil na meji zapisa"

#: src/buffer.c:879
#, c-format
msgid "%s: contains invalid volume number"
msgstr "%s: vsebuje neveljavno številko dela"

#: src/buffer.c:914
msgid "Volume number overflow"
msgstr "Prekoračitev številke dela"

#: src/buffer.c:929
#, c-format
msgid "Prepare volume #%d for %s and hit return: "
msgstr "Pripravite del #%d za %s in pritisnite Return: "

#: src/buffer.c:935
msgid "EOF where user reply was expected"
msgstr "Znak EOF na mestu, kjer se pričakuje odgovor uporabnika"

#: src/buffer.c:940 src/buffer.c:972
msgid "WARNING: Archive is incomplete"
msgstr "POZOR: Arhiv nepopoln"

#: src/buffer.c:954
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" n name    Give a new file name for the next (and subsequent) volume(s)\n"
" q       Abort tar\n"
" y or newline Continue operation\n"
msgstr ""
" n [name]   Podamo novo ime datoteke za naslednji del (in vse nadaljnje)\n"
" q       Končamo tar\n"
" !       Poženemo sekundarno ukazno lupino\n"

#: src/buffer.c:959
#, c-format
msgid " !       Spawn a subshell\n"
msgstr " !       Poženemo ukazno podlupino\n"

#: src/buffer.c:960
#, c-format
msgid " ?       Print this list\n"
msgstr " ?       Ta seznam uzazov\n"

#: src/buffer.c:967
msgid "No new volume; exiting.\n"
msgstr "Novega dela ni, konec.\n"

#: src/buffer.c:1000
msgid "File name not specified. Try again.\n"
msgstr ""

#: src/buffer.c:1013
#, c-format
msgid "Invalid input. Type ? for help.\n"
msgstr "Neveljaven vnos. Vtipkajte ? za pomoč.\n"

#: src/buffer.c:1064
#, c-format
msgid "%s command failed"
msgstr "ukaz %s neuspešen"

#: src/buffer.c:1126 src/delete.c:210 src/list.c:167 src/update.c:165
msgid "This does not look like a tar archive"
msgstr "To ne deluje kot arhiv ,tar'"

#: src/buffer.c:1219
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is possibly continued on this volume: header contains truncated name"
msgstr "%s se ne nadaljuje v tem delu"

#: src/buffer.c:1223
#, c-format
msgid "%s is not continued on this volume"
msgstr "%s se ne nadaljuje v tem delu"

#: src/buffer.c:1237
#, c-format
msgid "%s is the wrong size (%s != %s + %s)"
msgstr "%s je napačne velikosti (%s != %s + %s)"

#: src/buffer.c:1247
msgid "This volume is out of sequence"
msgstr "Ta del ne sodi v zaporedje"

#: src/buffer.c:1293
#, c-format
msgid "Archive not labeled to match %s"
msgstr "Arhiv ni označen skladno z %s"

#: src/buffer.c:1296
#, c-format
msgid "Volume %s does not match %s"
msgstr "Del %s ne ustreza %s"

#: src/buffer.c:1392
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: file name too long to be stored in a GNU multivolume header, truncated"
msgstr ""
"%s: ime datoteke je predolgo za zapis v glavo GNU večdelnega arhiva; odrezano"

#: src/compare.c:96
#, c-format
msgid "Could only read %lu of %lu byte"
msgid_plural "Could only read %lu of %lu bytes"
msgstr[0] "Prebrati je bilo moč samo %lu od %lu bajtov"
msgstr[1] "Prebrati je bilo moč samo %lu od %lu bajta"
msgstr[2] "Prebrati je bilo moč samo %lu od %lu bajtov"
msgstr[3] "Prebrati je bilo moč samo %lu od %lu bajtov"

#: src/compare.c:106 src/compare.c:388
msgid "Contents differ"
msgstr "Vsebina se razlikuje"

#: src/compare.c:132 src/extract.c:790 src/incremen.c:1193 src/list.c:372
#: src/list.c:1314
msgid "Unexpected EOF in archive"
msgstr "Nepričakovan znak za konec datoteke v arhivu"

#: src/compare.c:180 src/compare.c:196 src/compare.c:314 src/compare.c:412
msgid "File type differs"
msgstr "Zvrst datoteke se razlikuje"

#: src/compare.c:183 src/compare.c:203 src/compare.c:328
msgid "Mode differs"
msgstr "Način se razlikuje"

#: src/compare.c:206
msgid "Uid differs"
msgstr "Številka uporabnika (UID) se razlikuje"

#: src/compare.c:208
msgid "Gid differs"
msgstr "Številka skupine (GID) se razlikuje"

#: src/compare.c:212
msgid "Mod time differs"
msgstr "Čas zadnje spremembe se razlikuje"

#: src/compare.c:216 src/compare.c:420
msgid "Size differs"
msgstr "Velikost se razlikuje"

#: src/compare.c:270
#, c-format
msgid "Not linked to %s"
msgstr "Ni povezana z %s"

#: src/compare.c:293
msgid "Symlink differs"
msgstr "Simbolna povezava se razlikuje"

#: src/compare.c:322
msgid "Device number differs"
msgstr "Številka enote se razlikuje"

#: src/compare.c:462
#, c-format
msgid "Verify "
msgstr "Preverjanje "

#: src/compare.c:469
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type `%c', diffed as normal file"
msgstr "%s: Neznana vrsta datoteke »%c«, diff kot na navadni datoteki"

#: src/compare.c:524
msgid "Archive contains file names with leading prefixes removed."
msgstr "Arhiv vsebuje imena datotek z odstranjenimi vodilnimi predponami."

#: src/compare.c:526
msgid "Verification may fail to locate original files."
msgstr "Verifikacija morda ne bo uspela locirati izvornih datotek."

#: src/compare.c:596
#, c-format
msgid "VERIFY FAILURE: %d invalid header detected"
msgid_plural "VERIFY FAILURE: %d invalid headers detected"
msgstr[0] "NAPAKA PRI PREVERJANJU: najdeno %d neveljavnih glav"
msgstr[1] "NAPAKA PRI PREVERJANJU: najdena %d neveljavna glava"
msgstr[2] "NAPAKA PRI PREVERJANJU: najdeni %d neveljavni glavi"
msgstr[3] "NAPAKA PRI PREVERJANJU: najdene %d neveljavne glave"

#: src/create.c:67
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: contains a cache directory tag %s; %s"
msgstr "%s: vsebuje značko medpomnilniškega imenika; brez iznosa"

#: src/create.c:270
#, c-format
msgid "value %s out of %s range %s..%s; substituting %s"
msgstr "vrednost %s od %s obseg %s..%s; zamenjano %s"

#: src/create.c:276
#, c-format
msgid "value %s out of %s range %s..%s"
msgstr "vrednost %s od %s obseg %s..%s"

#: src/create.c:336
msgid "Generating negative octal headers"
msgstr "Ustvarjanje negativnih osmiških glav"

#: src/create.c:622 src/create.c:685
#, c-format
msgid "%s: file name is too long (max %d); not dumped"
msgstr "%s: ime datoteke je predolgo (največ %d); brez iznosa"

#: src/create.c:632
#, c-format
msgid "%s: file name is too long (cannot be split); not dumped"
msgstr "%s: ime datoteke je predolgo (ni mogoče deliti); brez iznosa"

#: src/create.c:659
#, c-format
msgid "%s: link name is too long; not dumped"
msgstr "%s: ime povezave je predolgo; brez iznosa"

#: src/create.c:1075
#, c-format
msgid "%s: File shrank by %s byte; padding with zeros"
msgid_plural "%s: File shrank by %s bytes; padding with zeros"
msgstr[0] "%s: Datoteka skrčena za %s bajtov; dopolnjeno z ničlami"
msgstr[1] "%s: Datoteka skrčena za %s bajt; dopolnjeno z ničlami"
msgstr[2] "%s: Datoteka skrčena za %s bajta; dopolnjeno z ničlami"
msgstr[3] "%s: Datoteka skrčena za %s bajte; dopolnjeno z ničlami"

#: src/create.c:1176
#, c-format
msgid "%s: file is on a different filesystem; not dumped"
msgstr "%s: datoteka je na drugem datotečnem sistemu; brez iznosa"

# POZOR Imamo za to kak izraz?
#: src/create.c:1217 src/create.c:1228
#, fuzzy
msgid "contents not dumped"
msgstr " (core dumped)"

#: src/create.c:1357
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type; file ignored"
msgstr "%s: Neznan tip datoteke; datoteka ignorirana"

#: src/create.c:1458
#, c-format
msgid "Missing links to %s.\n"
msgstr "Manjkajo povezave na %s.\n"

#: src/create.c:1529
#, c-format
msgid "%s: file is unchanged; not dumped"
msgstr "%s: datoteka je nespremenjena; brez iznosa"

#: src/create.c:1537
#, c-format
msgid "%s: file is the archive; not dumped"
msgstr "%s: datoteka je arhiv; brez iznosa"

#: src/create.c:1567
#, c-format
msgid "%s: File removed before we read it"
msgstr "%s: Datoteka je bila odstranjena, preden smo jo prebrali"

#: src/create.c:1585
#, fuzzy
msgid "directory not dumped"
msgstr "%s: vsebuje značko medpomnilniškega imenika; brez iznosa"

#: src/create.c:1654
#, c-format
msgid "%s: file changed as we read it"
msgstr "%s: Datoteka je bila spremenjena med branjem"

#: src/create.c:1733
#, c-format
msgid "%s: socket ignored"
msgstr "%s: vtičnica ignorirana"

#: src/create.c:1738
#, c-format
msgid "%s: door ignored"
msgstr "%s: vrata ignorirana"

#: src/delete.c:216 src/list.c:181 src/update.c:170
msgid "Skipping to next header"
msgstr "Preskok na naslednjo glavo"

#: src/delete.c:281
msgid "Deleting non-header from archive"
msgstr "Brisanje ne-glave iz arhiva"

#: src/extract.c:198
#, c-format
msgid "%s: implausibly old time stamp %s"
msgstr "%s: neverjetno stara časovna oznaka %s"

#: src/extract.c:215
#, c-format
msgid "%s: time stamp %s is %s s in the future"
msgstr "%s: oznaka časa %s je %s s v prihodnosti"

#: src/extract.c:395
#, c-format
msgid "%s: Unexpected inconsistency when making directory"
msgstr "%s: Nepričakovana neskladnost pri ustvarjanju imenika"

#: src/extract.c:588
#, c-format
msgid "%s: Directory renamed before its status could be extracted"
msgstr "%s: Imenik preimenovan, preden je bilo moč izvleči njegov status"

# POZOR! "contiguous files" so datoteke, ki so zapisane na disku
# na zaporednih sektorjih (na tistih OS, ki jih podpirajo).
#: src/extract.c:724
msgid "Extracting contiguous files as regular files"
msgstr "Neprekinjene datoteke izvlečemo kot navadne"

# POZOR! Grdo!
#: src/extract.c:1000
msgid "Attempting extraction of symbolic links as hard links"
msgstr "Simbolne povezave poskusimo dearhivirati kot trde"

#: src/extract.c:1057
#, c-format
msgid "Reading %s\n"
msgstr "Branje %s\n"

#: src/extract.c:1146
#, c-format
msgid "%s: Cannot extract -- file is continued from another volume"
msgstr "%s: Dearhivacija ni mogoča - datoteka se nadaljuje iz prejšnjega dela"

#: src/extract.c:1153 src/list.c:1081
msgid "Unexpected long name header"
msgstr "Nepričakovano zaglavje z dolgim imenom"

#: src/extract.c:1159
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type `%c', extracted as normal file"
msgstr "%s: Neznana vrsta datoteke »%c«, dearhiviramo kot navadno datoteko"

#: src/extract.c:1184
#, c-format
msgid "Current %s is newer or same age"
msgstr "Obstoječa »%s« je novejša ali enako stara"

#: src/extract.c:1230
#, c-format
msgid "%s: Was unable to backup this file"
msgstr "%s: Varnostne kopije te datoteke ni moč napraviti"

#: src/extract.c:1358
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot rename %s to %s"
msgstr "%s: Preimenovanje v %s ni mogoče"

#: src/extract.c:1370
#, c-format
msgid "Error is not recoverable: exiting now"
msgstr "Napake ni moč popraviti: zapuščamo"

#: src/incremen.c:260 src/incremen.c:300
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Directory has been renamed from %s"
msgstr "%s: Imenik je bil preimenovan"

#: src/incremen.c:270
#, c-format
msgid "%s: Directory has been renamed"
msgstr "%s: Imenik je bil preimenovan"

#: src/incremen.c:311
#, c-format
msgid "%s: Directory is new"
msgstr "%s: Imenik je nov"

#: src/incremen.c:699 src/incremen.c:716
msgid "Invalid time stamp"
msgstr "Neveljavna oznaka časa"

#: src/incremen.c:755
msgid "Invalid modification time (seconds)"
msgstr "Neveljaven čas spremembe (sekunde)"

#: src/incremen.c:770
msgid "Invalid modification time (nanoseconds)"
msgstr "Neveljaven čas spremembe (nanosekunde)"

#: src/incremen.c:790
msgid "Invalid device number"
msgstr "Neveljavna številka enote"

#: src/incremen.c:805
msgid "Invalid inode number"
msgstr "Neveljavna številka inoda"

#: src/incremen.c:856 src/incremen.c:893
msgid "Field too long while reading snapshot file"
msgstr ""

#: src/incremen.c:863 src/incremen.c:901
#, fuzzy
msgid "Read error in snapshot file"
msgstr "Napaka pri pisanju na %s"

#: src/incremen.c:865 src/incremen.c:905 src/incremen.c:957
#: src/incremen.c:1015
#, fuzzy
msgid "Unexpected EOF in snapshot file"
msgstr "Nepričakovan znak za konec datoteke v arhivu"

#: src/incremen.c:872 src/incremen.c:912
msgid "Unexpected field value in snapshot file"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1007
msgid "Missing record terminator"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1058 src/incremen.c:1061
msgid "Bad incremental file format"
msgstr "Okvarjen inkrementalni zapis datoteke"

#: src/incremen.c:1080
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported incremental format version: %<PRIuMAX>"
msgstr "Nepodprta različica inkrementalnega zapisa: %d"

#: src/incremen.c:1233
#, c-format
msgid "Malformed dumpdir: expected '%c' but found %#3o"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1243
msgid "Malformed dumpdir: 'X' duplicated"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1256
#, fuzzy
msgid "Malformed dumpdir: empty name in 'R'"
msgstr "Okvarjen argument gostote: »%s«"

#: src/incremen.c:1269
msgid "Malformed dumpdir: 'T' not preceeded by 'R'"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1275
#, fuzzy
msgid "Malformed dumpdir: empty name in 'T'"
msgstr "Okvarjen argument gostote: »%s«"

#: src/incremen.c:1295
#, c-format
msgid "Malformed dumpdir: expected '%c' but found end of data"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1301
msgid "Malformed dumpdir: 'X' never used"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1344
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot create temporary directory using template %s"
msgstr "Ni mogoče rezervirati pomnilnika za bločni faktor %d"

#: src/incremen.c:1392
#, c-format
msgid "%s: Not purging directory: unable to stat"
msgstr "%s: Imenika ne čistimo: statistika zanj ni dosegljiva"

#: src/incremen.c:1405
#, c-format
msgid "%s: directory is on a different device: not purging"
msgstr "%s: imenik je na drugi napravi; brez čiščenja"

#: src/incremen.c:1413
#, c-format
msgid "%s: Deleting %s\n"
msgstr "%s: Brišemo %s\n"

#: src/incremen.c:1418
#, c-format
msgid "%s: Cannot remove"
msgstr "%s: Odstranitev ni mogoča"

#: src/list.c:113
#, c-format
msgid "%s: Omitting"
msgstr "%s: Izpuščeno"

#: src/list.c:131
#, c-format
msgid "block %s: ** Block of NULs **\n"
msgstr "blok %s: ** Blok znakov NUL **\n"

#: src/list.c:144
#, c-format
msgid "A lone zero block at %s"
msgstr "Osamljeni ničelni blok pri %s"

#: src/list.c:155
#, c-format
msgid "block %s: ** End of File **\n"
msgstr "blok %s: ** Konec datoteke **\n"

#: src/list.c:178 src/list.c:1054 src/list.c:1282
#, c-format
msgid "block %s: "
msgstr "blok %s: "

#. TRANSLATORS: %s is type of the value (gid_t, uid_t, etc.)
#: src/list.c:662
#, c-format
msgid "Blanks in header where numeric %s value expected"
msgstr "Na mestu v glavi, kjer pričakujemo številčno vrednost %s, so presledki"

#. TRANSLATORS: Second %s is a type name (gid_t,uid_t,etc.)
#: src/list.c:717
#, c-format
msgid "Archive octal value %.*s is out of %s range; assuming two's complement"
msgstr ""
"Osmiška vrednost arhiva %.*s izven obsega %s; privzemamo dvojiški komplement"

#. TRANSLATORS: Second %s is a type name (gid_t,uid_t,etc.)
#: src/list.c:728
#, c-format
msgid "Archive octal value %.*s is out of %s range"
msgstr "Osmiška vrednost arhiva %.*s izven obsega %s"

#: src/list.c:749
msgid "Archive contains obsolescent base-64 headers"
msgstr "Arhiv vsebuje zastarele glave oblike base-64"

#: src/list.c:763
#, c-format
msgid "Archive signed base-64 string %s is out of %s range"
msgstr "Podpis %s oblike base-64 v arhivu je izven obsega %s"

#: src/list.c:794
#, c-format
msgid "Archive base-256 value is out of %s range"
msgstr "Vrednost base-256 v arhivu izven obsega %s"

#. TRANSLATORS: Second %s is a type name (gid_t,uid_t,etc.)
#: src/list.c:823
#, c-format
msgid "Archive contains %.*s where numeric %s value expected"
msgstr "Arhiv vsebuje %.*s na mestu, kjer pričakujemo številčno vrednost %s"

#. TRANSLATORS: Second %s is type name (gid_t,uid_t,etc.)
#: src/list.c:845
#, c-format
msgid "Archive value %s is out of %s range %s..%s"
msgstr "Vrednost arhiva %s je izven obsega %s: %s..%s"

#: src/list.c:1217
#, c-format
msgid " link to %s\n"
msgstr " povezava na %s\n"

#: src/list.c:1225
#, c-format
msgid " unknown file type %s\n"
msgstr " neznan tip datoteke %s\n"

#: src/list.c:1243
#, c-format
msgid "--Long Link--\n"
msgstr "--Dolga povezava--\n"

#: src/list.c:1247
#, c-format
msgid "--Long Name--\n"
msgstr "--Dolgo ime--\n"

#: src/list.c:1251
#, c-format
msgid "--Volume Header--\n"
msgstr "--Glava dela--\n"

#: src/list.c:1259
#, c-format
msgid "--Continued at byte %s--\n"
msgstr "--Nadaljevanje pri bajtu %s--\n"

#: src/list.c:1287
msgid "Creating directory:"
msgstr "Ustvarjamo imenik:"

#: src/misc.c:456
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Preimenujemo %s v %s\n"

#: src/misc.c:465 src/misc.c:483
#, c-format
msgid "%s: Cannot rename to %s"
msgstr "%s: Preimenovanje v %s ni mogoče"

#: src/misc.c:488
#, c-format
msgid "Renaming %s back to %s\n"
msgstr "Preimenujemo %s nazaj v %s\n"

#: src/misc.c:615
msgid "Cannot save working directory"
msgstr "Delovnega imenika ni mogoče shraniti"

#: src/misc.c:621
msgid "Cannot change working directory"
msgstr "Delovnega imenika ni mogoče spremeniti"

#: src/misc.c:711
msgid "child process"
msgstr "proces naslednik"

#: src/misc.c:720
msgid "interprocess channel"
msgstr "medprocesni kanal"

#. TRANSLATORS: The following three msgids form a single sentence.
#.
#: src/names.c:599
msgid "Pattern matching characters used in file names. Please,"
msgstr ""

#: src/names.c:601
msgid "use --wildcards to enable pattern matching, or --no-wildcards to"
msgstr ""

#: src/names.c:603
msgid "suppress this warning."
msgstr ""

#: src/names.c:618 src/names.c:636
#, c-format
msgid "%s: Not found in archive"
msgstr "%s: Ni najdeno v arhivu"

#: src/names.c:621
#, c-format
msgid "%s: Required occurrence not found in archive"
msgstr "%s: Zahtevane pojavitve ni moč najti v arhivu"

#: src/tar.c:80
#, c-format
msgid "Options `-%s' and `-%s' both want standard input"
msgstr "Izbiri »-%s« in »-%s« obe zahtevata standardni vhod"

#: src/tar.c:157
#, c-format
msgid "%s: Invalid archive format"
msgstr "%s: Neveljavna oblika arhiva"

#: src/tar.c:181
msgid "GNU features wanted on incompatible archive format"
msgstr "Razširitve GNU izbrane na nezdružljivem formatu arhiva"

#: src/tar.c:242
#, c-format
msgid ""
"Unknown quoting style `%s'. Try `%s --quoting-style=help' to get a list."
msgstr ""
"Neznan slog narekovajev »%s«. Poskusite »%s --quoting-style=help« za seznam."

#: src/tar.c:329
#, fuzzy
msgid ""
"GNU `tar' saves many files together into a single tape or disk archive, and "
"can restore individual files from the archive.\n"
"\n"
"Examples:\n"
" tar -cf archive.tar foo bar # Create archive.tar from files foo and bar.\n"
" tar -tvf archive.tar     # List all files in archive.tar verbosely.\n"
" tar -xf archive.tar     # Extract all files from archive.tar.\n"
msgstr ""
"\n"
"Uporaba: %s [IZBIRA]... [DATOTEKA]...\n"
"\n"
"Primeri:\n"
" %s -cf arhiv.tar prva druga # Ustvarimo arhiv.tar z datotekama prva in "
"druga.\n"
" %s -tvf arhiv.tar      # Izčrpen seznam datotek v arhivu arhiv.tar.\n"
" %s -xf arhiv.tar       # Izvlečemo vse datoteke iz arhiva arhiv."
"tar.\n"

#: src/tar.c:338
#, fuzzy
msgid ""
"The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"The version control may be set with --backup or VERSION_CONTROL, values "
"are:\n"
"\n"
" none, off    never make backups\n"
" t, numbered   make numbered backups\n"
" nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" never, simple  always make simple backups\n"
msgstr ""
"GNU »tar« shranjuje več datotek skupaj na trak ali v arhiv na disku ter "
"lahko povrne posamezne datoteke iz arhiva.\n"
"\n"
"Zgledi\n"
" tar -cf arhiv.tar prva druga # Ustvarimo arhiv.tar z datotekama prva in "
"druga.\n"
" tar -tvf arhiv.tar      # Izčrpen seznam datotek v arhivu arhiv."
"tar.\n"
" tar -xf arhiv.tar       # Izvlečemo vse datoteke iz arhiva arhiv."
"tar.\n"
"\vPripona varnostne kopije je »~«, razen če ni drugače določeno z izbiro --"
"suffix\n"
"ali s spremenljivko SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Vrsto varnostne kopije lahko "
"določimo\n"
"z izbiro --backup ali s spremenljivko VERSION_CONTROL. Vrednosti so:\n"
"\n"
" t, numbered   oštevilčene varnostne kopije\n"
" nil, existing  oštevilčene varnostne kopije, če take že obstajajo,\n"
"         sicer enostavne\n"
" never, simple  vedno enostavne varnostne kopije\n"

#: src/tar.c:364
msgid "Main operation mode:"
msgstr "Glavni načini delovanja:"

#: src/tar.c:367
msgid "list the contents of an archive"
msgstr "izpis vsebine arhiva"

#: src/tar.c:369
msgid "extract files from an archive"
msgstr "izvlečenje datoteke iz arhiva"

#: src/tar.c:372
msgid "create a new archive"
msgstr "ustvarjanje novega arhiva"

#: src/tar.c:374
msgid "find differences between archive and file system"
msgstr "iskanje razlik med arhivom in datotečnim sistemom"

#: src/tar.c:377
msgid "append files to the end of an archive"
msgstr "dodajanje datotek na konec arhiva"

#: src/tar.c:379
msgid "only append files newer than copy in archive"
msgstr "dodajanje novih datotek, če so novejše od že arhiviranih"

#: src/tar.c:381
msgid "append tar files to an archive"
msgstr "zlivanje arhivov"

#: src/tar.c:384
msgid "delete from the archive (not on mag tapes!)"
msgstr "brisanje datotek iz arhiva (ne deluje na traku!)"

#: src/tar.c:386
msgid "test the archive volume label and exit"
msgstr ""

#: src/tar.c:391
msgid "Operation modifiers:"
msgstr "Določila delovanja:"

#: src/tar.c:394
msgid "handle sparse files efficiently"
msgstr "ekonomično ravnanje z razpršenimi datotekami"

#: src/tar.c:395
msgid "MAJOR[.MINOR]"
msgstr ""

#: src/tar.c:396
msgid "set version of the sparse format to use (implies --sparse)"
msgstr ""

#: src/tar.c:398
msgid "handle old GNU-format incremental backup"
msgstr "stari zapis GNU za inkrementalne arhive"

#: src/tar.c:399 src/tar.c:530 src/tar.c:594 src/tar.c:598 src/tar.c:608
#: src/tar.c:618 src/tar.c:621 src/tar.c:623 src/tar.c:698 tests/genfile.c:130
#: tests/genfile.c:178 tests/genfile.c:182 tests/genfile.c:185
msgid "FILE"
msgstr "DATOTEKA"

#: src/tar.c:400
msgid "handle new GNU-format incremental backup"
msgstr "novi zapis GNU za inkrementalne arhive"

#: src/tar.c:402
msgid "do not exit with nonzero on unreadable files"
msgstr "nadaljuj z branjem, tudi če datoteke ni moč prebrati"

#: src/tar.c:403 src/tar.c:525 src/tar.c:540 src/tar.c:651 tests/genfile.c:164
msgid "NUMBER"
msgstr "N"

#: src/tar.c:404
#, fuzzy
msgid ""
"process only the NUMBERth occurrence of each file in the archive; this "
"option is valid only in conjunction with one of the subcommands --delete, --"
"diff, --extract or --list and when a list of files is given either on the "
"command line or via the -T option; NUMBER defaults to 1"
msgstr ""
"obdelaj le vsako N-to pojavitev vsake datoteke v arhivu. Ta izbira je "
"veljavna le v zvezi z enim od podukazov --delete, --diff, --extract ali --"
"list, pri čemer je seznam datotek podan bodisi v ukazni vrstici, bodisi z "
"izbiro -T. Privzeta vrednost N je 1."

#: src/tar.c:410
msgid "archive is seekable"
msgstr "po arhivu je mogoče iskati"

#: src/tar.c:415
#, fuzzy
msgid "Overwrite control:"
msgstr "Nadzor nad pisanjem prek:\n"

#: src/tar.c:418
msgid "attempt to verify the archive after writing it"
msgstr "s poskusom preverjanja zapisanega arhiva"

#: src/tar.c:420
msgid "remove files after adding them to the archive"
msgstr "pobriši datoteke, potem ko so arhivirane"

#: src/tar.c:422
msgid "don't replace existing files when extracting"
msgstr "pri izvlačenju ne piši prek obstoječih datotek"

#: src/tar.c:424
msgid "don't replace existing files that are newer than their archive copies"
msgstr "ne piši prek obstoječih datotek, novejših od arhiviranih"

#: src/tar.c:426
msgid "overwrite existing files when extracting"
msgstr "pri izvlačenju piši prek obstoječih datotek"

#: src/tar.c:428
msgid "remove each file prior to extracting over it"
msgstr ""
"s poprejšnjim brisanjem obstoječih datotek pri izvlačenju istoimenskih novih"

#: src/tar.c:430
msgid "empty hierarchies prior to extracting directory"
msgstr "izprazni hierarhije pred izvlačenjem imenikov"

#: src/tar.c:432
msgid "preserve metadata of existing directories"
msgstr "ohrani metainformacije o obstoječih imenikih"

#: src/tar.c:434
#, fuzzy
msgid "overwrite metadata of existing directories when extracting (default)"
msgstr "pri izvlačenju piši prek obstoječih datotek"

#: src/tar.c:440
msgid "Select output stream:"
msgstr ""

#: src/tar.c:443
msgid "extract files to standard output"
msgstr "datoteke izvleci na standardni izhod"

#: src/tar.c:444 src/tar.c:503 src/tar.c:505 tests/genfile.c:161
#: tests/genfile.c:188
msgid "COMMAND"
msgstr "UKAZ"

#: src/tar.c:445
msgid "pipe extracted files to another program"
msgstr "datoteke napelji na vhod drugega programa"

#: src/tar.c:447
msgid "ignore exit codes of children"
msgstr "prezri izhodne kode hčerinskih procesov"

#: src/tar.c:449
msgid "treat non-zero exit codes of children as error"
msgstr "obravnavaj neničelne izhodne kode hčerinskih procesov kot napako"

#: src/tar.c:454
msgid "Handling of file attributes:"
msgstr "Ravnanje z atributi datotek:"

#: src/tar.c:457
msgid "force NAME as owner for added files"
msgstr "pri dodajanju datotek spremenimo lastnika v IME"

#: src/tar.c:459
msgid "force NAME as group for added files"
msgstr "pri dodajanju datotek spremenimo skupino v IME"

#: src/tar.c:460 src/tar.c:637
msgid "DATE-OR-FILE"
msgstr "DATUM-ČAS"

#: src/tar.c:461
#, fuzzy
msgid "set mtime for added files from DATE-OR-FILE"
msgstr "shrani le datoteke, novejše od DATUM-ČAS"

#: src/tar.c:462
msgid "CHANGES"
msgstr "SPREMEMBE"

#: src/tar.c:463
msgid "force (symbolic) mode CHANGES for added files"
msgstr "zahtevaj (simbolne) SPREMEMBE zaščite za dodane datoteke"

#: src/tar.c:465
msgid "METHOD"
msgstr ""

#: src/tar.c:466
msgid ""
"preserve access times on dumped files, either by restoring the times after "
"reading (METHOD='replace'; default) or by not setting the times in the first "
"place (METHOD='system')"
msgstr ""

#: src/tar.c:470
msgid "don't extract file modified time"
msgstr "brez izvlačenja časa spremembe"

#: src/tar.c:472
msgid "try extracting files with the same ownership"
msgstr "z ohranitvijo lastništva, če je mogoče"

#: src/tar.c:474
msgid "extract files as yourself"
msgstr "pri izvlačenju prepišemo lastništvo nase"

#: src/tar.c:476
msgid "always use numbers for user/group names"
msgstr "s številčnimi vrednostmi UID/GID namesto imen"

#: src/tar.c:478
msgid "extract information about file permissions (default for superuser)"
msgstr ""

#: src/tar.c:482
msgid ""
"apply the user's umask when extracting permissions from the archive (default "
"for ordinary users)"
msgstr ""

#: src/tar.c:484
msgid "sort names to extract to match archive"
msgstr "imena razvrstimo tako, da se ujemajo z arhivom"

#: src/tar.c:487
msgid "same as both -p and -s"
msgstr "isto kot -p in -s skupaj"

#: src/tar.c:489
msgid ""
"delay setting modification times and permissions of extracted directories "
"until the end of extraction"
msgstr ""

#: src/tar.c:492
msgid "cancel the effect of --delay-directory-restore option"
msgstr ""

#: src/tar.c:497
#, fuzzy
msgid "Device selection and switching:"
msgstr "Izbira enote in preklapljanje:\n"

#: src/tar.c:499
msgid "ARCHIVE"
msgstr "ARHIV"

#: src/tar.c:500
msgid "use archive file or device ARCHIVE"
msgstr "uporabi datoteko ali enoto ARHIV"

#: src/tar.c:502
msgid "archive file is local even if it has a colon"
msgstr "arhiv je lokalen kljub dvopičju v imenu datoteke"

#: src/tar.c:504
msgid "use given rmt COMMAND instead of rmt"
msgstr "uporabi navedeni UKAZ rmt namesto rmt"

#: src/tar.c:506
msgid "use remote COMMAND instead of rsh"
msgstr "uporabi nelokalen UKAZ namesto rsh"

#: src/tar.c:510
msgid "specify drive and density"
msgstr "določi enoto in gostoto zapisa"

#: src/tar.c:524
msgid "create/list/extract multi-volume archive"
msgstr "ustvari/pregledaj/izvleci arhiva v več delih"

#: src/tar.c:526
msgid "change tape after writing NUMBER x 1024 bytes"
msgstr "menjava traku po ŠT x 1024 zapisanih bajtih"

#: src/tar.c:528
msgid "run script at end of each tape (implies -M)"
msgstr "poženi SKRIPT po koncu traku (privzema -M)"

#: src/tar.c:531
msgid "use/update the volume number in FILE"
msgstr "uporabimo/ažuriramo število dela v DATOTEKI"

#: src/tar.c:536
msgid "Device blocking:"
msgstr "Bločna razdelitev enote:"

#: src/tar.c:538
msgid "BLOCKS"
msgstr "BLOKI"

#: src/tar.c:539
msgid "BLOCKS x 512 bytes per record"
msgstr "dolžina zapisa BLOKI × 512 bajtov"

#: src/tar.c:541
msgid "NUMBER of bytes per record, multiple of 512"
msgstr "ŠTEVILO bajtov v zapisu (večkratnik 512)"

#: src/tar.c:543
msgid "ignore zeroed blocks in archive (means EOF)"
msgstr "ne meni se za bloke ničel (EOF)"

#: src/tar.c:545
msgid "reblock as we read (for 4.2BSD pipes)"
msgstr "razdeli na bloke ob branju (cevovodi 4.2BSD)"

#: src/tar.c:550
msgid "Archive format selection:"
msgstr "Izbira oblike arhiva:"

#: src/tar.c:552 tests/genfile.c:151
msgid "FORMAT"
msgstr "OBLIKA"

#: src/tar.c:553
#, fuzzy
msgid "create archive of the given format"
msgstr "ustvari arhiv v navedeni obliki."

#: src/tar.c:555
msgid "FORMAT is one of the following:"
msgstr "OBLIKA je nekaj od naštetega:"

#: src/tar.c:556
msgid "old V7 tar format"
msgstr "stara oblika V7 tar"

#: src/tar.c:559
msgid "GNU format as per tar <= 1.12"
msgstr "stara oblika GNU tar <= 1.12"

#: src/tar.c:561
msgid "GNU tar 1.13.x format"
msgstr "oblika GNU tar 1.13.x"

#: src/tar.c:563
msgid "POSIX 1003.1-1988 (ustar) format"
msgstr "oblika POSIX 1003.1-1988 (ustar)"

#: src/tar.c:565
msgid "POSIX 1003.1-2001 (pax) format"
msgstr "oblika POSIX 1003.1-2001 (pax)"

#: src/tar.c:566
msgid "same as pax"
msgstr "isto kot pax"

#: src/tar.c:569
msgid "same as --format=v7"
msgstr "isto kot --format=v7"

#: src/tar.c:572
msgid "same as --format=posix"
msgstr "isto kot --format=posix"

#: src/tar.c:573
#, fuzzy
msgid "keyword[[:]=value][,keyword[[:]=value]]..."
msgstr "ključna-beseda[[:]=vrednost][,ključna-beseda[[:]=vrednost],...]"

#: src/tar.c:574
msgid "control pax keywords"
msgstr "krmilne ključne besede pax"

#: src/tar.c:575
msgid "TEXT"
msgstr "VZOREC"

#: src/tar.c:576
#, fuzzy
msgid ""
"create archive with volume name TEXT; at list/extract time, use TEXT as a "
"globbing pattern for volume name"
msgstr ""
"ustvari arhiv z imenom dela IME. Pri izpisu seznama/izvlečku je lahko IME "
"regularni izraz VZOREC"

#: src/tar.c:578
msgid "filter the archive through bzip2"
msgstr "filtriraj arhiv skozi bzip2"

#: src/tar.c:580
msgid "filter the archive through gzip"
msgstr "filtriraj arhiv skozi gzip"

#: src/tar.c:584
msgid "filter the archive through compress"
msgstr "filtriraj arhiv skozi compress"

#: src/tar.c:586
msgid "PROG"
msgstr "PROGRAM"

#: src/tar.c:587
msgid "filter through PROG (must accept -d)"
msgstr "filtriraj skozi PROGRAM (sprejemati mora izbiro -d)"

#: src/tar.c:592
msgid "Local file selection:"
msgstr "Izbira lokalne datoteke:"

#: src/tar.c:595
msgid "add given FILE to the archive (useful if its name starts with a dash)"
msgstr ""

#: src/tar.c:596
msgid "DIR"
msgstr "IMENIK"

#: src/tar.c:597
msgid "change to directory DIR"
msgstr "pomik v navedeni IMENIK"

#: src/tar.c:599
#, fuzzy
msgid "get names to extract or create from FILE"
msgstr "seznam datotek preberemo z navedene DATOTEKE"

#: src/tar.c:601
msgid "-T reads null-terminated names, disable -C"
msgstr "-T prebere z \\000 terminirana imena; onemogoči -C"

#: src/tar.c:603
msgid "unquote filenames read with -T (default)"
msgstr "odstrani narekovaje iz imen datotek, prebranih s -T (privzeto)"

#: src/tar.c:605
msgid "do not unquote filenames read with -T"
msgstr "ne odstrani narekovajev iz imen datotek, prebranih s -T"

#: src/tar.c:606 tests/genfile.c:134
msgid "PATTERN"
msgstr "VZOREC"

#: src/tar.c:607
msgid "exclude files, given as a PATTERN"
msgstr "brez datotek, ki jih opisuje VZOREC"

#: src/tar.c:609
msgid "exclude patterns listed in FILE"
msgstr "brez datotek, ustrezajočim vzorcem, prebranih z DATOTEKE"

#: src/tar.c:611
#, fuzzy
msgid ""
"exclude contents of directories containing CACHEDIR.TAG, except for the tag "
"file itself"
msgstr "brez imenikov, ki vsebujejo značko medpomnilnika"

#: src/tar.c:614
#, fuzzy
msgid "exclude everything under directories containing CACHEDIR.TAG"
msgstr "brez imenikov, ki vsebujejo značko medpomnilnika"

#: src/tar.c:617
#, fuzzy
msgid "exclude directories containing CACHEDIR.TAG"
msgstr "brez imenikov, ki vsebujejo značko medpomnilnika"

#: src/tar.c:619
#, fuzzy
msgid "exclude contents of directories containing FILE, except for FILE itself"
msgstr "brez imenikov, ki vsebujejo značko medpomnilnika"

#: src/tar.c:622
#, fuzzy
msgid "exclude everything under directories containing FILE"
msgstr "brez imenikov, ki vsebujejo značko medpomnilnika"

#: src/tar.c:624
#, fuzzy
msgid "exclude directories containing FILE"
msgstr "brez imenikov, ki vsebujejo značko medpomnilnika"

#: src/tar.c:626
msgid "avoid descending automatically in directories"
msgstr "podimenikov ne vključujemo avtomatično"

#: src/tar.c:628
msgid "stay in local file system when creating archive"
msgstr "izpustimo datotek na nelokalnih datotečnih sistemih"

#: src/tar.c:630
msgid "recurse into directories (default)"
msgstr "rekurzivno vključi vse podimenike"

#: src/tar.c:632
msgid "don't strip leading `/'s from file names"
msgstr "ne odstrani vodilnih »/« iz imen datotek"

#: src/tar.c:634
msgid "follow symlinks; archive and dump the files they point to"
msgstr ""

#: src/tar.c:635
msgid "MEMBER-NAME"
msgstr "IME"

#: src/tar.c:636
msgid "begin at member MEMBER-NAME in the archive"
msgstr "začenši z navedenim IMENOM v arhivu"

#: src/tar.c:638
msgid "only store files newer than DATE-OR-FILE"
msgstr "shrani le datoteke, novejše od DATUM-ČAS"

#: src/tar.c:640
msgid "DATE"
msgstr "DATUM"

#: src/tar.c:641
msgid "compare date and time when data changed only"
msgstr "primerjaj datum in uro le, kadar se podatki spremenijo"

#: src/tar.c:642
msgid "CONTROL"
msgstr "TIP"

#: src/tar.c:643
msgid "backup before removal, choose version CONTROL"
msgstr ""
"varnostna kopija pred brisanjem, z možnostjo izbire TIPA varnostne kopije"

#: src/tar.c:644 src/tar.c:715 src/tar.c:717 tests/genfile.c:167
msgid "STRING"
msgstr "NIZ"

#: src/tar.c:645
#, fuzzy
msgid ""
"backup before removal, override usual suffix ('~' unless overridden by "
"environment variable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX)"
msgstr ""
"varnostna kopija pred brisanjem; prekličemo običajno PRIPONO (»~«, razen če "
"lupinska spremenljivka SIMPLE_BACKUP_SUFFIX določa drugače)"

#: src/tar.c:650
#, fuzzy
msgid "File name transformations:"
msgstr "Druge izbire:"

#: src/tar.c:652
#, fuzzy
msgid "strip NUMBER leading components from file names on extraction"
msgstr "izpusti ŠTEVILO vodilnih komponent iz imen datotek"

#: src/tar.c:654
msgid "EXPRESSION"
msgstr ""

#: src/tar.c:655
msgid "use sed replace EXPRESSION to transform file names"
msgstr ""

#: src/tar.c:660
msgid "File name matching options (affect both exclude and include patterns):"
msgstr ""

#: src/tar.c:663
#, fuzzy
msgid "ignore case"
msgstr "izključitveni vzorci ne razlikujejo med malimi in velikimi črkami"

#: src/tar.c:665
#, fuzzy
msgid "patterns match file name start"
msgstr "izključitveni vzorci opisujejo celotno ime datoteke"

#: src/tar.c:667
#, fuzzy
msgid "patterns match after any `/' (default for exclusion)"
msgstr ""
"izključitveni vzorci opisujejo ime datoteke od znaka »/« dalje (privzeto)"

#: src/tar.c:669
#, fuzzy
msgid "case sensitive matching (default)"
msgstr ""
"izključitveni vzorci razlikujejo med malimi in velikimi črkami (privzeto)"

#: src/tar.c:671
msgid "use wildcards (default for exclusion)"
msgstr ""

#: src/tar.c:673
msgid "verbatim string matching"
msgstr ""

#: src/tar.c:675
#, fuzzy
msgid "wildcards do not match `/'"
msgstr "izključitveni vzorci ne opisujejo »/«"

#: src/tar.c:677
#, fuzzy
msgid "wildcards match `/' (default for exclusion)"
msgstr "izključitveni vzorci opisujejo tudi »/« (privzeto)"

#: src/tar.c:682
msgid "Informative output:"
msgstr "Informativni izpisi:"

#: src/tar.c:685
msgid "verbosely list files processed"
msgstr "z izčrpnim izpisom obdelanih datotek"

#: src/tar.c:686
#, fuzzy
msgid "[.]NUMBER"
msgstr "N"

#: src/tar.c:687
#, fuzzy
msgid "display progress messages every NUMBERth record (default 10)"
msgstr "izpiši poročilo o napredku pri vsakem desetem zapisu"

#: src/tar.c:690
msgid "print a message if not all links are dumped"
msgstr "izpiši sporočilo, če niso zapisane vse povezave"

#: src/tar.c:691
msgid "SIGNAL"
msgstr ""

#: src/tar.c:692
msgid ""
"print total bytes after processing the archive; with an argument - print "
"total bytes when this SIGNAL is delivered; Allowed signals are: SIGHUP, "
"SIGQUIT, SIGINT, SIGUSR1 and SIGUSR2; the names without SIG prefix are also "
"accepted"
msgstr ""

#: src/tar.c:697
msgid "print file modification dates in UTC"
msgstr "z izpisom časov sprememb datotek v UTC"

#: src/tar.c:699
msgid "send verbose output to FILE"
msgstr "zapiši izčrpno poročilo v DATOTEKO"

#: src/tar.c:701
msgid "show block number within archive with each message"
msgstr "z izpisom zaporednega bloka v arhivu ob vsakem sporočilu"

#: src/tar.c:703
msgid "ask for confirmation for every action"
msgstr "vprašaj za potrditev pri vsakem koraku"

#: src/tar.c:706
#, fuzzy
msgid "show tar defaults"
msgstr "Prikaži privzete vrednosti programa"

#: src/tar.c:708
#, fuzzy
msgid ""
"when listing or extracting, list each directory that does not match search "
"criteria"
msgstr ""
"Pri izpisu seznama ali izvlačenju izpiši vsak imenik, ki ne ustreza iskalnim "
"pogojem"

#: src/tar.c:710
msgid "show file or archive names after transformation"
msgstr ""

#: src/tar.c:713
msgid "STYLE"
msgstr ""

#: src/tar.c:714
msgid "set name quoting style; see below for valid STYLE values"
msgstr ""

#: src/tar.c:716
msgid "additionally quote characters from STRING"
msgstr ""

#: src/tar.c:718
msgid "disable quoting for characters from STRING"
msgstr ""

#: src/tar.c:723
msgid "Compatibility options:"
msgstr "Združljivostne izbire:"

#: src/tar.c:726
#, fuzzy
msgid ""
"when creating, same as --old-archive; when extracting, same as --no-same-"
"owner"
msgstr ""
"pri ustvarjanju arhiva isto kot --old-archive; pri izvlačenju isto kot --no-"
"same-owner"

#: src/tar.c:731
msgid "Other options:"
msgstr "Druge izbire:"

#: src/tar.c:734
msgid "disable use of some potentially harmful options"
msgstr ""

#: src/tar.c:838
msgid "You may not specify more than one `-Acdtrux' option"
msgstr "Naenkrat je dovoljena največ ena od izbir »-Acdtrux«"

#: src/tar.c:848
msgid "Conflicting compression options"
msgstr "Nasprotujoče si izbire glede stiskanja arhiva"

#: src/tar.c:904
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown signal name: %s"
msgstr " neznan tip datoteke %s\n"

#: src/tar.c:928
#, fuzzy
msgid "Date sample file not found"
msgstr "Datoteke z datumom ni najti"

#: src/tar.c:936
#, c-format
msgid "Substituting %s for unknown date format %s"
msgstr "Nadomeščamo %s za neznan format datuma %s"

#: src/tar.c:961
#, c-format
msgid "Option %s: Treating date `%s' as %s"
msgstr ""

#: src/tar.c:1035
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: file list already read"
msgstr "%s: datoteka je arhiv; brez iznosa"

#: src/tar.c:1098
#, c-format
msgid "%s: file name read contains nul character"
msgstr ""

#: src/tar.c:1163
msgid "Valid arguments for --quoting-style options are:"
msgstr ""

#: src/tar.c:1166
msgid ""
"\n"
"*This* tar defaults to:\n"
msgstr ""
"\n"
"Privzete vrednosti *tega* programa tar:\n"

#: src/tar.c:1199
msgid "Invalid blocking factor"
msgstr "Neveljaven faktor blokiranja"

#: src/tar.c:1271
msgid "Warning: the -I option is not supported; perhaps you meant -j or -T?"
msgstr "Opozorilo: izbira -I ni podprta; ste želeli -j ali -T?"

#: src/tar.c:1304
msgid "Invalid tape length"
msgstr "Neveljavna dolžina traku"

#: src/tar.c:1336
msgid "More than one threshold date"
msgstr "Več kot en pražni podatek"

#: src/tar.c:1391 src/tar.c:1394
msgid "Invalid sparse version value"
msgstr ""

#: src/tar.c:1479
msgid "--atime-preserve='system' is not supported on this platform"
msgstr ""

#: src/tar.c:1496
msgid "--checkpoint value is not an integer"
msgstr ""

#: src/tar.c:1589
#, c-format
msgid "%s: Invalid group"
msgstr "%s: Neveljavna skupina"

#: src/tar.c:1596
msgid "Invalid mode given on option"
msgstr "Podana zaščita ni veljavna"

#: src/tar.c:1649
msgid "Invalid number"
msgstr "Neveljavno število"

#: src/tar.c:1671
msgid "Invalid owner"
msgstr "Neveljaven lastnik"

#: src/tar.c:1705
msgid "Invalid record size"
msgstr "Neveljavna dolžina zapisa"

#: src/tar.c:1708
#, c-format
msgid "Record size must be a multiple of %d."
msgstr "Dolžina zapisa mora biti večkratnik %d."

#: src/tar.c:1745
msgid "Invalid number of elements"
msgstr "Neveljavno število elementov"

#: src/tar.c:1765
msgid "Only one --to-command option allowed"
msgstr ""

#: src/tar.c:1841
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed density argument: %s"
msgstr "Okvarjen argument gostote: »%s«"

#: src/tar.c:1867
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown density: `%c'"
msgstr "Neznana gostota: »%c«"

#: src/tar.c:1884
#, c-format
msgid "Options `-[0-7][lmh]' not supported by *this* tar"
msgstr "*Ta* izvedba tar ne podpira izbir »-[0-7][lmh]«"

#: src/tar.c:1919
msgid "[FILE]..."
msgstr "[DATOTEKA]..."

#: src/tar.c:2022
#, c-format
msgid "Old option `%c' requires an argument."
msgstr "Stara izbira »%c« zahteva argument."

#: src/tar.c:2104
msgid "--occurrence is meaningless without a file list"
msgstr "--occurrence nima pomena brez seznama datotek"

#: src/tar.c:2110
msgid "--occurrence cannot be used in the requested operation mode"
msgstr "--occurrence ni mogoče uporabiti v zahtevanem načinu delovanja"

#: src/tar.c:2140
msgid "Multiple archive files require `-M' option"
msgstr "Več arhivskih datotek zahteva izbiro »-M«"

#: src/tar.c:2145
msgid "Cannot combine --listed-incremental with --newer"
msgstr "Izbire --listed-incremental ni mogoče kombinirati z --newer"

#: src/tar.c:2162
#, c-format
msgid "%s: Volume label is too long (limit is %lu byte)"
msgid_plural "%s: Volume label is too long (limit is %lu bytes)"
msgstr[0] "%s: Oznaka dela je predolga (omejitev je %lu bajtov)"
msgstr[1] "%s: Oznaka dela je predolga (omejitev je %lu bajt)"
msgstr[2] "%s: Oznaka dela je predolga (omejitev je %lu bajta)"
msgstr[3] "%s: Oznaka dela je predolga (omejitev je %lu bajti)"

#: src/tar.c:2175
msgid "Cannot verify multi-volume archives"
msgstr "Arhivov v več delih ni mogoče preveriti"

#: src/tar.c:2177
msgid "Cannot verify compressed archives"
msgstr "Stisnjenega arhiva ni mogoče preveriti"

#: src/tar.c:2183
msgid "Cannot use multi-volume compressed archives"
msgstr "Stisnjeni arhivi v več delih niso mogoči"

#: src/tar.c:2189
#, fuzzy
msgid "Cannot concatenate compressed archives"
msgstr "Stisnjenega arhiva ni mogoče ažurirati"

#: src/tar.c:2201
msgid "--pax-option can be used only on POSIX archives"
msgstr "izbira --pax-option je mogoča le na arhivih POSIX"

#: src/tar.c:2226
msgid "Cowardly refusing to create an empty archive"
msgstr "Zahteva po odprtju praznega arhiva bojazljivo zavrnjena"

#: src/tar.c:2247
msgid "Options `-Aru' are incompatible with `-f -'"
msgstr "Izbire »-Aru« so nezdružljive z »-f -«"

#: src/tar.c:2334
msgid "You must specify one of the `-Acdtrux' options"
msgstr "Ena od izbir »-Acdtrux« je obvezna"

#: src/tar.c:2385
#, c-format
msgid "Error exit delayed from previous errors"
msgstr "Izhod ob napaki zakasnjen zaradi prejšnjih napak"

#: src/update.c:86
#, c-format
msgid "%s: File shrank by %s byte"
msgid_plural "%s: File shrank by %s bytes"
msgstr[0] "%s: Datoteka skrčena za %s bajtov"
msgstr[1] "%s: Datoteka skrčena za %s bajt"
msgstr[2] "%s: Datoteka skrčena za %s bajta"
msgstr[3] "%s: Datoteka skrčena za %s bajte"

#: src/xheader.c:158
#, fuzzy, c-format
msgid "Keyword %s is unknown or not yet implemented"
msgstr "Ključna beseda %s je bodisi neznana, bodisi še ni izvedena"

#: src/xheader.c:184
#, c-format
msgid "Pattern %s cannot be used"
msgstr "Vzorca %s ni mogoče uporabiti"

#: src/xheader.c:194
#, c-format
msgid "Keyword %s cannot be overridden"
msgstr "Ključne besede %s ni mogoče preklicati"

#: src/xheader.c:498
#, fuzzy
msgid "Malformed extended header: missing length"
msgstr "Poškodovana razširjena glava: manjka enačaj"

#: src/xheader.c:506
#, fuzzy
msgid "Extended header length is out of allowed range"
msgstr "Podpis %s oblike base-64 v arhivu je izven obsega %s"

#: src/xheader.c:513
#, fuzzy, c-format
msgid "Extended header length %*s is out of range"
msgstr "Podpis %s oblike base-64 v arhivu je izven obsega %s"

#: src/xheader.c:525
#, fuzzy
msgid "Malformed extended header: missing blank after length"
msgstr "Poškodovana razširjena glava: za dolžino manjka presledek"

#: src/xheader.c:533
msgid "Malformed extended header: missing equal sign"
msgstr "Poškodovana razširjena glava: manjka enačaj"

#: src/xheader.c:539
#, fuzzy
msgid "Malformed extended header: missing newline"
msgstr "Poškodovana razširjena glava: manjka enačaj"

#: src/xheader.c:576
#, c-format
msgid "Ignoring unknown extended header keyword `%s'"
msgstr ""

#: src/xheader.c:780
#, c-format
msgid "Generated keyword/value pair is too long (keyword=%s, length=%s)"
msgstr ""

#. TRANSLATORS: The first %s is the pax extended header keyword
#. (atime, gid, etc.).
#: src/xheader.c:812
#, fuzzy, c-format
msgid "Extended header %s=%s is out of range %s..%s"
msgstr "Vrednost arhiva %s je izven obsega %s: %s.%s"

#: src/xheader.c:943 src/xheader.c:973 src/xheader.c:1287
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed extended header: invalid %s=%s"
msgstr "Poškodovana razširjena glava: manjka enačaj"

#: src/xheader.c:1240 src/xheader.c:1265 src/xheader.c:1315
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed extended header: excess %s=%s"
msgstr "Poškodovana razširjena glava: manjka enačaj"

#: src/xheader.c:1328
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed extended header: invalid %s: unexpected delimiter %c"
msgstr "Poškodovana razširjena glava: manjka enačaj"

#: src/xheader.c:1338
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed extended header: invalid %s: odd number of values"
msgstr "Poškodovana razširjena glava: manjka enačaj"

#: tests/genfile.c:110
#, fuzzy
msgid ""
"genfile manipulates data files for GNU paxutils test suite.\n"
"OPTIONS are:\n"
msgstr "Ustvarimo podatkovne datoteke za testno zbirko GNU tar.\n"

#: tests/genfile.c:125
#, fuzzy
msgid "File creation options:"
msgstr "Druge izbire:"

#: tests/genfile.c:126 tests/genfile.c:137
msgid "SIZE"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:127
#, fuzzy
msgid "Create file of the given SIZE"
msgstr "ustvari arhiv v navedeni obliki."

#: tests/genfile.c:129
#, fuzzy
msgid "Write to file NAME, instead of standard output"
msgstr "datoteke izvleci na standardni izhod"

#: tests/genfile.c:131
#, fuzzy
msgid "Read file names from FILE"
msgstr "Prebranih %s bajtov iz %s"

#: tests/genfile.c:133
#, fuzzy
msgid "-T reads null-terminated names"
msgstr "-T prebere z \\000 terminirana imena; onemogoči -C"

#: tests/genfile.c:135
msgid "Fill the file with the given PATTERN. PATTERN is 'default' or 'zeros'"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:138
msgid "Size of a block for sparse file"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:140
msgid "Generate sparse file. Rest of the command line gives the file map."
msgstr ""

#: tests/genfile.c:142
msgid "OFFSET"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:143
#, fuzzy
msgid "Seek to the given offset before writing data"
msgstr "s poskusom preverjanja zapisanega arhiva"

#: tests/genfile.c:149
msgid "File statistics options:"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:152
msgid "Print contents of struct stat for each given file. Default FORMAT is: "
msgstr ""

#: tests/genfile.c:159
msgid "Synchronous execution options:"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:162
msgid ""
"Execute given COMMAND. Useful with --checkpoint and one of --cut, --append, "
"--touch"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:165
msgid "Perform given action (see below) upon reaching checkpoint NUMBER"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:168
msgid "Set date for next --touch option"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:171
msgid "Display executed checkpoints and exit status of COMMAND"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:176
msgid ""
"Synchronous execution actions. These are executed when checkpoint number "
"given by --checkpoint option is reached."
msgstr ""

#: tests/genfile.c:179
msgid ""
"Truncate FILE to the size specified by previous --length option (or 0, if it "
"is not given)"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:183
msgid "Append SIZE bytes to FILE. SIZE is given by previous --length option."
msgstr ""

#: tests/genfile.c:186
#, fuzzy
msgid "Update the access and modification times of FILE"
msgstr "%s: Časa zadnje spremembe in dostopa ni možno spremeniti"

#: tests/genfile.c:189
#, fuzzy
msgid "Execute COMMAND"
msgstr "UKAZ"

#: tests/genfile.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid size: %s"
msgstr "Neveljavna oznaka časa"

#: tests/genfile.c:244
#, fuzzy, c-format
msgid "Number out of allowed range: %s"
msgstr "Številka inoda izven obsega"

#: tests/genfile.c:247
#, fuzzy, c-format
msgid "Negative size: %s"
msgstr "Neveljavna oznaka časa"

#: tests/genfile.c:260 tests/genfile.c:559
#, c-format
msgid "stat(%s) failed"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:354
#, c-format
msgid "Error parsing number near `%s'"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:360
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown date format"
msgstr "Neznana sistemska napaka"

#: tests/genfile.c:383
msgid "[ARGS...]"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:420 tests/genfile.c:460 tests/genfile.c:513
#: tests/genfile.c:663 tests/genfile.c:677
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open `%s'"
msgstr "Ni mogoče odpreti %s"

#: tests/genfile.c:426
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot seek: %s"
msgstr "Ni mogoče pognati %s"

#: tests/genfile.c:443
#, c-format
msgid "file name contains null character"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:508
#, c-format
msgid "cannot generate sparse files on standard output, use --file option"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:586
#, c-format
msgid "incorrect mask (near `%s')"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:592 tests/genfile.c:625
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown field `%s'"
msgstr " neznan tip datoteke %s\n"

#: tests/genfile.c:652
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot set time on `%s'"
msgstr "Ni mogoče do statistike za datoteko %s"

#: tests/genfile.c:806
#, c-format
msgid "Command exited successfully\n"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:808
#, fuzzy, c-format
msgid "Command failed with status %d\n"
msgstr "Naslednik umrl s signalom %d"

#: tests/genfile.c:812
#, c-format
msgid "Command terminated on signal %d\n"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:814
#, c-format
msgid "Command stopped on signal %d\n"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:817
#, c-format
msgid "Command dumped core\n"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:820
#, c-format
msgid "Command terminated\n"
msgstr ""

# POZOR Je to res to?
#: tests/genfile.c:852
#, fuzzy, c-format
msgid "--stat requires file names"
msgstr "--Predelana imena datotek--\n"

#: tests/genfile.c:865
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr ""

#~ msgid "%s: Read error at byte %s, reading %lu byte"
#~ msgid_plural "%s: Read error at byte %s, reading %lu bytes"
#~ msgstr[0] "%s: Napaka pri branju pri bajtu %s, prebrano %lu bajtov"
#~ msgstr[1] "%s: Napaka pri branju pri bajtu %s, prebran %lu bajt"
#~ msgstr[2] "%s: Napaka pri branju pri bajtu %s, prebrana %lu bajta"
#~ msgstr[3] "%s: Napaka pri branju pri bajtu %s, prebran %lu bajti"

#~ msgid "rmtd: Garbage command %c\n"
#~ msgstr "rmtd: Neveljaven ukaz %c\n"

#~ msgid "Time stamp out of range"
#~ msgstr "Oznaka časa izven obsega"

#~ msgid "Modification time (seconds) out of range"
#~ msgstr "Čas spremembe (sekunde) izven obsega"

#~ msgid "Modification time (nanoseconds) out of range"
#~ msgstr "Čas spremembe (nanosekunde) izven obsega"

#~ msgid "Device number out of range"
#~ msgstr "Številka enote izven obsega"

# POZOR Je to res to?
#~ msgid "--Mangled file names--\n"
#~ msgstr "--Predelana imena datotek--\n"

#~ msgid "Unexpected EOF in mangled names"
#~ msgstr "Nepričakovan znak za konec datoteke med predelanimi imeni"

#~ msgid "Renamed %s to %s"
#~ msgstr "Datoteka %s preimenovana v %s"

#~ msgid "%s: Cannot symlink to %s"
#~ msgstr "%s: Simbolna povezava na %s ni mogoča"

#~ msgid "Symlinked %s to %s"
#~ msgstr "%s simbolno povezano z %s"

#~ msgid "Unknown demangling command %s"
#~ msgstr "Neznan ukaz %s za restavriranje izvornih imen"

#~ msgid "Missing file name after -C"
#~ msgstr "Za izbiro -C manjka ime datoteke"

#~ msgid "exclude patterns are plain strings"
#~ msgstr "izključitveni vzorci ne vsebujejo metaznakov"

#~ msgid "same as -N"
#~ msgstr "isto kot -N"

#~ msgid "exclude patterns use wildcards (default)"
#~ msgstr "izključitveni vzorci vsebujejo metaznake (privzeto)"

#~ msgid "print total bytes written while creating archive"
#~ msgstr "z izpisom celotne dolžine pri zapisu"

#~ msgid "Semantics of -l option will change in the future releases."
#~ msgstr "Pomen izbire -l se bo v prihodnjih izdajah spremenil"

#~ msgid "Please use --one-file-system option instead."
#~ msgstr "Prosimo, uporabite raje izbiro --one-file-system"

#~ msgid ""
#~ "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
#~ "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public "
#~ "License;\n"
#~ "see the file named COPYING for details."
#~ msgstr ""
#~ "Program je BREZ VSAKEGA JAMSTVA, do zakonsko dovoljene meje. Razširjate "
#~ "ga\n"
#~ "lahko pod pogoji, določenimi v Splošni javni licenci GNU; za podrobnosti "
#~ "si\n"
#~ "oglejte datoteko COPYING."

#~ msgid "WARNING: No volume header"
#~ msgstr "POZOR: Oznaka dela manjka"

#~ msgid "Visible long name error"
#~ msgstr "Opazna napaka zaradi dolgih imen"

#~ msgid "Visible longname error"
#~ msgstr "Opazna napaka zaradi dolgih imen"

#~ msgid "don't change access times on dumped files"
#~ msgstr "brez spreminjanja časa zadnjega dostopa"

#~ msgid "extract permissions information"
#~ msgstr "z ohranitvijo zaščite datotek"

#~ msgid "do not extract permissions information"
#~ msgstr "brez ohranjanja zaščite datotek"

#~ msgid "FILE-OF-NAMES"
#~ msgstr "DATOTEKA"

#~ msgid "dump instead the files symlinks point to"
#~ msgstr "shranimo datoteke, na katere kažejo simbolne povezave"

#~ msgid "Print license and exit"
#~ msgstr "Izpis dovoljenja za rabo in izhod"

#~ msgid ""
#~ "Based on the work of John Gilmore and Jay Fenlason. See AUTHORS\n"
#~ "for complete list of authors.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Osnovano na delu Johna Gilmora in Jaya Fenlasona. Celoten seznam "
#~ "sodelavcev\n"
#~ "je v datoteki AUTHORS.\n"

#~ msgid ""
#~ "  GNU tar is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
#~ "  it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
#~ "  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
#~ "  (at your option) any later version.\n"
#~ "\n"
#~ "  GNU tar is distributed in the hope that it will be useful,\n"
#~ "  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
#~ "  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
#~ "  GNU General Public License for more details.\n"
#~ "\n"
#~ "  You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
#~ "  along with GNU tar; if not, write to the Free Software\n"
#~ "  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 "
#~ "USA\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "  GNU tar je prost program; lahko ga razširjate ali spreminjate pod "
#~ "pogoji,\n"
#~ "  skladnimi s drugo ali poznejšimi izdajami splošnega javnega dovoljenja "
#~ "GNU\n"
#~ "  (GNU General Public License), izdanem pri Fundaciji za prosto "
#~ "programje\n"
#~ "  (Free Software Foundation).\n"
#~ "\n"
#~ "  GNU tar se razširja v upanju, da je koristen, vendar BREZ "
#~ "KAKRŠNEGAKOLI\n"
#~ "  JAMSTVA, niti jamstev USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA RABO.\n"
#~ "  Za podrobnosti si oglejte »GNU General Public License«.\n"
#~ "\n"
#~ "  Izvod »GNU General Public License« bi moral biti priložen temu "
#~ "programu;\n"
#~ "  če ni, pišite Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite "
#~ "330,\n"
#~ "  Boston, MA 02111-1307, USA.\n"

#~ msgid "Warning: the -y option is not supported; perhaps you meant -j?"
#~ msgstr "Opozorilo: izbira -y ni podprta, morda ste želeli -j?"

#~ msgid "Error in writing to standard output"
#~ msgstr "Napaka pri pisanju na standardni izhod"

#~ msgid "Cannot close"
#~ msgstr "Ni mogoče zapreti"

#~ msgid "Cannot dup"
#~ msgstr "Podvojitev ni mogoča"

#~ msgid "Cannot use compressed or remote archives"
#~ msgstr "Ni mogoče uporabiti stisnjenih ali ne-lokalnih arhivov"

#~ msgid "tar (child)"
#~ msgstr "tar (naslednik)"

#~ msgid "tar (grandchild)"
#~ msgstr "tar (pranaslednik)"

#~ msgid "Child returned status %d"
#~ msgstr "Naslednik vrnil status %d"

#~ msgid "Member names contain `..'"
#~ msgstr "Imena elementov vsebujejo ,..`"

#~ msgid "%s: Member name contains `..'"
#~ msgstr "%s: Ime elementa vsebuje ,..`"

#~ msgid ""
#~ "GNU `tar' saves many files together into a single tape or disk archive, "
#~ "and\n"
#~ "can restore individual files from the archive.\n"
#~ msgstr ""
#~ "GNU ,tar` shranjuje več datotek skupaj na trak ali arhiv na disku, ter "
#~ "lahko\n"
#~ "vrne posamezne datoteke iz arhiva.\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
#~ "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Če je pri daljši obliki izbire napisano, da ta zahteva argument, je "
#~ "argument\n"
#~ "obvezen tudi za kratko obliko. Podobno velja za neobvezne argumente.\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Main operation mode:\n"
#~ " -t, --list       list the contents of an archive\n"
#~ " -x, --extract, --get  extract files from an archive\n"
#~ " -c, --create      create a new archive\n"
#~ " -d, --diff, --compare  find differences between archive and file "
#~ "system\n"
#~ " -r, --append      append files to the end of an archive\n"
#~ " -u, --update      only append files newer than copy in archive\n"
#~ " -A, --catenate     append tar files to an archive\n"
#~ "   --concatenate    same as -A\n"
#~ "   --delete      delete from the archive (not on mag tapes!)\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Glavni načini delovanja:\n"
#~ " -t, --list       izpis vsebine arhiva\n"
#~ " -x, --extract, --get  izvlečenje datoteke iz arhiva\n"
#~ " -c, --create      ustvarjanje novega arhiva\n"
#~ " -d, --diff, --compare  iskanje razlik med arhivom in datotečnim "
#~ "sistemom\n"
#~ " -r, --append      dodajanje datotek na konec arhiva\n"
#~ " -u, --update      nadomestitev starih/dodajanje novih datotek\n"
#~ " -A, --catenate     zlivanje arhivov\n"
#~ "   --concatenate    isto kot -A\n"
#~ "   --delete      brisanje datotek iz arhiva (ne deluje na "
#~ "traku!)\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Operation modifiers:\n"
#~ " -W, --verify        attempt to verify the archive after writing "
#~ "it\n"
#~ "   --remove-files     remove files after adding them to the "
#~ "archive\n"
#~ " -k, --keep-old-files    don't replace existing files when "
#~ "extracting\n"
#~ "   --overwrite      overwrite existing files when extracting\n"
#~ "   --overwrite-dir    overwrite directory metadata when "
#~ "extracting\n"
#~ " -U, --unlink-first     remove each file prior to extracting over "
#~ "it\n"
#~ "   --recursive-unlink   empty hierarchies prior to extracting "
#~ "directory\n"
#~ " -S, --sparse        handle sparse files efficiently\n"
#~ " -O, --to-stdout      extract files to standard output\n"
#~ " -G, --incremental     handle old GNU-format incremental backup\n"
#~ " -g, --listed-incremental=FILE\n"
#~ "               handle new GNU-format incremental backup\n"
#~ "   --ignore-failed-read  do not exit with nonzero on unreadable "
#~ "files\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Določila:\n"
#~ " -W, --verify        s poskusom preverjanja zapisanega arhiva\n"
#~ "   --remove-files     z brisanjem datotek, dodanih v arhiv\n"
#~ " -k, --keep-old-files    brez brisanja obstoječih datotek pri "
#~ "izvlačenju\n"
#~ "   --overwrite      s pisanjem prek obstoječih datotek pri "
#~ "izvlačenju \n"
#~ "   --overwrite-dir    s pisanjem prek obstoječih imenikov pri "
#~ "izvlačenju\n"
#~ " -U, --unlink-first     s poprejšnjim brisanjem obstoječih datotek "
#~ "pri \n"
#~ "               izvlačenju istoimenskih novih\n"
#~ "   --recursive-unlink   izpraznimo hierarhije pred izvlačenjem "
#~ "imenikov\n"
#~ " -S, --sparse        ekonomično ravnanje z razpršenimi "
#~ "datotekami\n"
#~ " -O, --to-stdout      izvlačenje na standardni izhod\n"
#~ " -G, --incremental     stari format GNU za inkrementalne arhive\n"
#~ " -g, --listed-incremental=DATOTEKA\n"
#~ "               novi format GNU za inkrementalne arhive\n"
#~ "   --ignore-failed-read  nadaljuj z branjem, tudi če datoteke ni moč "
#~ "prebrati\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Handling of file attributes:\n"
#~ "   --owner=NAME       force NAME as owner for added files\n"
#~ "   --group=NAME       force NAME as group for added files\n"
#~ "   --mode=CHANGES      force (symbolic) mode CHANGES for added "
#~ "files\n"
#~ "   --atime-preserve     don't change access times on dumped files\n"
#~ " -m, --modification-time   don't extract file modified time\n"
#~ "   --same-owner       try extracting files with the same "
#~ "ownership\n"
#~ "   --no-same-owner     extract files as yourself\n"
#~ "   --numeric-owner     always use numbers for user/group names\n"
#~ " -p, --same-permissions    extract permissions information\n"
#~ "   --no-same-permissions  do not extract permissions information\n"
#~ "   --preserve-permissions  same as -p\n"
#~ " -s, --same-order       sort names to extract to match archive\n"
#~ "   --preserve-order     same as -s\n"
#~ "   --preserve        same as both -p and -s\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Ravnanje z atributi datotek:\n"
#~ "   --owner=IME       pri dodajanju datotek spremenimo lastnika "
#~ "v IME\n"
#~ "   --group=IME       pri dodajanju datotek spremenimo skupino v "
#~ "IME\n"
#~ "   --mode=ZAŠČITA      pri dodajanju datotek nastavimo ZAŠČITO\n"
#~ "   --atime-preserve     brez spreminjanja časa zadnjega dostopa\n"
#~ " -m, --modification-time   brez izvlačenja časa spremembe\n"
#~ "   --same-owner       z ohranitvijo lastništva, če je mogoče\n"
#~ "   --no-same-owner     pri izvlačenju prepišemo lastništvo nase\n"
#~ "   --numeric-owner     s številčnimi vrednostmi UID/GID namesto "
#~ "imen\n"
#~ " -p, --same-permissions    z ohranitvijo zaščite datotek\n"
#~ "   --no-same-permissions  brez ohranjanja zaščite datotek\n"
#~ "   --preserve-permissions  isto kot -p\n"
#~ " -s, --same-order       imena razvrstimo tako, da se ujemajo z "
#~ "arhivom\n"
#~ "   --preserve-order     isto kot -s\n"
#~ "   --preserve        isto kot -p in -s skupaj\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Device selection and switching:\n"
#~ " -f, --file=ARCHIVE       use archive file or device ARCHIVE\n"
#~ "   --force-local       archive file is local even if has a "
#~ "colon\n"
#~ "   --rsh-command=COMMAND   use remote COMMAND instead of rsh\n"
#~ " -[0-7][lmh]          specify drive and density\n"
#~ " -M, --multi-volume       create/list/extract multi-volume "
#~ "archive\n"
#~ " -L, --tape-length=NUM     change tape after writing NUM x 1024 "
#~ "bytes\n"
#~ " -F, --info-script=FILE     run script at end of each tape (implies -"
#~ "M)\n"
#~ "   --new-volume-script=FILE  same as -F FILE\n"
#~ "   --volno-file=FILE     use/update the volume number in FILE\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Izbira enote:\n"
#~ " -f, --file=ARHIV        uporabi datoteko ali enoto ARHIV\n"
#~ "   --force-local       arhiv je lokalen ne glede na dvopičje v "
#~ "imenu\n"
#~ "   --rsh-command=UKAZ     uporabi nelokalen UKAZ namesto rsh\n"
#~ " -[0-7][lmh]          določi enoto in gostoto zapisa\n"
#~ " -M, --multi-volume       ustvarjanje/pregled/izvleček arhiva v "
#~ "več delih\n"
#~ " -L, --tape-length=ŠT      menjava traku po ŠT x 1024 zapisanih "
#~ "bajtih\n"
#~ " -F, --info-script=SKRIPT    poženi SKRIPT po koncu traku (privzema -"
#~ "M)\n"
#~ "   --new-volume-script=SKRIPT isto kot -F SKRIPT\n"
#~ "   --volno-file=DATOTEKA   uporabimo/ažuriramo število dela v "
#~ "DATOTEKI\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Device blocking:\n"
#~ " -b, --blocking-factor=BLOCKS  BLOCKS x 512 bytes per record\n"
#~ "   --record-size=SIZE     SIZE bytes per record, multiple of 512\n"
#~ " -i, --ignore-zeros       ignore zeroed blocks in archive (means "
#~ "EOF)\n"
#~ " -B, --read-full-records    reblock as we read (for 4.2BSD pipes)\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Bločna razdelitev enote:\n"
#~ " -b, --blocking-factor=BLOKI  dolžina zapisa BLOKI x 512 bajtov\n"
#~ "   --record-size=DOLŽINA   DOLŽINA zapisa v bajtih (večkratnik "
#~ "512)\n"
#~ " -i, --ignore-zeros       ne meni se za bloke ničel (EOF)\n"
#~ " -B, --read-full-records    reblock as we read (for 4.2BSD pipes)\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Archive format selection:\n"
#~ " -V, --label=NAME          create archive with volume name "
#~ "NAME\n"
#~ "       PATTERN        at list/extract time, a globbing "
#~ "PATTERN\n"
#~ " -o, --old-archive, --portability  write a V7 format archive\n"
#~ "   --posix            write a POSIX format archive\n"
#~ " -j, --bzip2            filter the archive through bzip2\n"
#~ " -z, --gzip, --ungzip        filter the archive through gzip\n"
#~ " -Z, --compress, --uncompress    filter the archive through compress\n"
#~ "   --use-compress-program=PROG  filter through PROG (must accept -"
#~ "d)\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Izbira oblike arhiva:\n"
#~ " -V, --label=IME          ustvarjanje arhiva z danim IMENOM\n"
#~ "       VZOREC         pri pregledu vsebine/izvlečku je "
#~ "ime\n"
#~ "                    lahko regularni izraz VZOREC\n"
#~ " -o, --old-archive, --portability  zapis arhiva v formatu V7\n"
#~ "   --posix            zapis arhiva v formatu POSIX\n"
#~ " -j, --bzip2            arhiv filtriramo skozi program "
#~ "bzip2\n"
#~ " -z, --gzip, --ungzip        arhiv filtriramo skozi program gzip\n"
#~ " -Z, --compress, --uncompress    arhiv filtriramo skozi program "
#~ "compress\n"
#~ "   --use-compress-program=PROGRAM arhiv filtriramo skozi PROGRAM (ki "
#~ "mora\n"
#~ "                    sprejemati izbiro -d)\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Local file selection:\n"
#~ " -C, --directory=DIR     change to directory DIR\n"
#~ " -T, --files-from=NAME    get names to extract or create from file "
#~ "NAME\n"
#~ "   --null          -T reads null-terminated names, disable -"
#~ "C\n"
#~ "   --exclude=PATTERN    exclude files, given as a PATTERN\n"
#~ " -X, --exclude-from=FILE   exclude patterns listed in FILE\n"
#~ "   --anchored        exclude patterns match file name start "
#~ "(default)\n"
#~ "   --no-anchored      exclude patterns match after any /\n"
#~ "   --ignore-case      exclusion ignores case\n"
#~ "   --no-ignore-case     exclusion is case sensitive (default)\n"
#~ "   --wildcards       exclude patterns use wildcards (default)\n"
#~ "   --no-wildcards      exclude patterns are plain strings\n"
#~ "   --wildcards-match-slash exclude pattern wildcards match "
#~ "'/' (default)\n"
#~ "   --no-wildcards-match-slash exclude pattern wildcards do not match "
#~ "'/'\n"
#~ " -P, --absolute-names     don't strip leading `/'s from file names\n"
#~ " -h, --dereference      dump instead the files symlinks point to\n"
#~ "   --no-recursion      avoid descending automatically in "
#~ "directories\n"
#~ " -l, --one-file-system    stay in local file system when creating "
#~ "archive\n"
#~ " -K, --starting-file=NAME   begin at file NAME in the archive\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Izbira lokalne datoteke:\n"
#~ " -C, --directory=IMENIK    prestavimo se v navedeni IMENIK\n"
#~ " -T, --files-from=DATOTEKE  seznam datotek preberemo z navedene "
#~ "DATOTEKE\n"
#~ "   --null          -T prebere z \\000 terminirana imena; "
#~ "onemogoči -C\n"
#~ "   --exclude=VZOREC     izključimo datoteke, ki jih opisuje "
#~ "VZOREC\n"
#~ " -X, --exclude-from=DATOTEKA izključimo datoteke, ustrezajoče vzorcem,\n"
#~ "                 prebranih z DATOTEKE\n"
#~ "   --anchored        izključitveni vzorci opisujejo celotno "
#~ "ime\n"
#~ "                 datoteke (privzeto)\n"
#~ "   --no-anchored      izključitveni vzorci opisujejo ime "
#~ "datoteke od\n"
#~ "                 znaka ,/` dalje\n"
#~ "   --ignore-case      izključitveni vzorci ne razlikujejo med "
#~ "malimi\n"
#~ "                 in velikimi črkami\n"
#~ "   --no-ignore-case     izključitveni vzorci razlikujejo med "
#~ "malimi in\n"
#~ "                 velikimi črkami (privzeto)\n"
#~ "   --wildcards       izključ. vzorci vsebujejo metaznake "
#~ "(privzeto)\n"
#~ "   --no-wildcards      izključitveni vzorci ne vsebujejo "
#~ "metaznakov\n"
#~ "   --wildcards-match-slash izključitveni vzorci opisujejo tudi ,/` "
#~ "(privzeto)\n"
#~ "   --no-wildcards-match-slash izključitveni vzorci ne opisujejo ,/`\n"
#~ " -P, --absolute-names     ohranimo vodilni ,/` pri imenih datotek\n"
#~ " -h, --dereference      shranimo datoteke, na katere kažejo "
#~ "simbolne\n"
#~ "                povezave\n"
#~ "   --no-recursion      podimenikov ne vključujemo avtomatično\n"
#~ " -l, --one-file-system    izpustimo datotek na nelokalnih datotečnih "
#~ "sistemih\n"
#~ " -K, --starting-file=IME   začenši z navedenim IMENOM v arhivu\n"

#~ msgid ""
#~ " -N, --newer=DATE       only store files newer than DATE\n"
#~ "   --newer-mtime=DATE    compare date and time when data changed "
#~ "only\n"
#~ "   --after-date=DATE    same as -N\n"
#~ msgstr ""
#~ " -N, --newer=DATUM      arhiviramo samo datoteke, mlajše od "
#~ "DATUMA\n"
#~ "   --newer-mtime=DATUM   datum in čas primerjamo le ob spremembah "
#~ "podatkov\n"
#~ "   --after-date=DATUM    isto kot -N\n"

#~ msgid ""
#~ "   --backup[=CONTROL]    backup before removal, choose version "
#~ "control\n"
#~ "   --suffix=SUFFIX     backup before removal, override usual "
#~ "suffix\n"
#~ msgstr ""
#~ "   --backup[=TIP]      varnostna kopija pred brisanjem, z "
#~ "možnostjo\n"
#~ "                 izbire tipa varnostne kopije\n"
#~ "   --suffix=PRIPONA     varnostna kopija pred brisanjem, določimo "
#~ "pripono\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Informative output:\n"
#~ "   --help      print this help, then exit\n"
#~ "   --version     print tar program version number, then exit\n"
#~ " -v, --verbose     verbosely list files processed\n"
#~ "   --checkpoint   print directory names while reading the archive\n"
#~ "   --totals     print total bytes written while creating archive\n"
#~ " -R, --block-number  show block number within archive with each "
#~ "message\n"
#~ " -w, --interactive   ask for confirmation for every action\n"
#~ "   --confirmation  same as -w\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Informativni izpisi:\n"
#~ "   --help      ta navodila\n"
#~ "   --version     verzija programa\n"
#~ " -v, --verbose     z zgovornim izpisom obdelanih datotek\n"
#~ "   --checkpoint   z izpisom imenikov pri branju arhiva\n"
#~ "   --totals     z izpisom celotne dolžine pri zapisu\n"
#~ " -R, --block-number  z izpisom zaporednega bloka v arhivu ob vsakem "
#~ "sporočilu\n"
#~ " -w, --interactive   z uporabnikovo potrditvijo za vsako opravilo\n"
#~ "   --confirmation  isto kot -w\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "GNU tar cannot read nor produce `--posix' archives. If POSIXLY_CORRECT\n"
#~ "is set in the environment, GNU extensions are disallowed with `--posix'.\n"
#~ "Support for POSIX is only partially implemented, don't count on it yet.\n"
#~ "ARCHIVE may be FILE, HOST:FILE or USER@HOST:FILE; DATE may be a textual "
#~ "date\n"
#~ "or a file name starting with `/' or `.', in which case the file's date is "
#~ "used.\n"
#~ "*This* `tar' defaults to `-f%s -b%d'.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "GNU tar ne zna ne prebrati in ne ustvariti arhivov ,--posix`. Pri "
#~ "nastavljeni\n"
#~ "spremenljivki POSIXLY_CORRECT in uporabi izbire ,--posix` razširitve GNU "
#~ "niso\n"
#~ "dovoljene. Podpora za POSIX še ni v celoti izvedena, ne zanašajte se "
#~ "nanjo.\n"
#~ "ARHIV je lahko podan v obliki DATOTEKA, RAČUNALNIK:DATOTEKA ali\n"
#~ "UPORABNIK@RAČUNALNIK:DATOTEKA; kjer je DATOTEKA lahko datoteka ali "
#~ "enota.\n"
#~ "DATUM je lahko besedilni datum ali ime datoteke, ki se začne z ,/` ali ,."
#~ "`; v\n"
#~ "slednjem primeru se uporabi datum te datoteke.\n"
#~ "\n"
#~ "Privzeta izbira *tega* programa ,tar` je `-f%s -b%d'.\n"

#~ msgid "Obsolete option, now implied by --blocking-factor"
#~ msgstr "Zastarela izbira, zdaj privzeta z --blocking-factor"

#~ msgid "Obsolete option name replaced by --blocking-factor"
#~ msgstr "Zastarela izbira, zdaj nadomeščena z --blocking-factor"

#~ msgid "Obsolete option name replaced by --read-full-records"
#~ msgstr "Zastarela izbira, zdaj nadomeščena z --read-full-records"

#~ msgid "Obsolete option name replaced by --touch"
#~ msgstr "Zastarela izbira, zdaj nadomeščena z --touch"

#~ msgid "Conflicting archive format options"
#~ msgstr "Nasprotujoče si izbire glede formata arhiva"

#~ msgid "Obsolete option name replaced by --absolute-names"
#~ msgstr "Zastarela izbira, zdaj nadomeščena z --absolute-names"

#~ msgid "Obsolete option name replaced by --block-number"
#~ msgstr "Zastarela izbira, zdaj nadomeščena z --block-number"

#~ msgid "Obsolete option name replaced by --backup"
#~ msgstr "Zastarela izbira, zdaj nadomeščena z --backup"

#~ msgid "Written by John Gilmore and Jay Fenlason."
#~ msgstr "Avtorja John Gilmore in Jay Fenlason."

#~ msgid ""
#~ "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
#~ "for the equivalent short option also.\n"
#~ "\n"
#~ " -l, --file-length=LENGTH  LENGTH of generated file\n"
#~ " -p, --pattern=PATTERN   PATTERN is `default' or `zeros'\n"
#~ "   --help         display this help and exit\n"
#~ "   --version       output version information and exit\n"
#~ msgstr ""
#~ "Argumenti, ki so obvezni za dolge oblike izbire, so obvezni tudi za "
#~ "kratke.\n"
#~ "\n"
#~ " -l, --file-length=DOLŽINA DOLŽINA ustvarjene datoteke\n"
#~ " -p, --pattern=VZOREC    možnosti za VZOREC sta ,default` in ,zeros`\n"
#~ "   --help         ta navodila\n"
#~ "   --version       verzija programa\n"

#~ msgid "Written by F. Pinard."
#~ msgstr "Avtor François Pinard."

#~ msgid "Ambiguous pattern `%s'"
#~ msgstr "Dvoumen vzorec ,%s`"

#~ msgid "Copyright %d Free Software Foundation, Inc."
#~ msgstr "Copyright %d Free Software Foundation, Inc."

#~ msgid ""
#~ "This is free software; see the source for copying conditions. There is "
#~ "NO\n"
#~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR "
#~ "PURPOSE.\n"
#~ msgstr ""
#~ "To je prost program; pogoji, pod katerimi ga lahko razmnožujete in\n"
#~ "razširjate so navedeni v izvorni kodi. Za program ni NOBENEGA jamstva,\n"
#~ "niti jamstev USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA UPORABO.\n"

#~ msgid "Write to compression program short %lu bytes"
#~ msgstr "Pisanje na vhod programa za stiskanje prekratko za %lu bajtov"

#~ msgid "Removing `%.*s' prefix from member names"
#~ msgstr "Odstranjujemo predpono ,%.*s` iz imen elementov"

#~ msgid "Archive contains future timestamp %s"
#~ msgstr "Arhiv vsebuje časovno oznako iz prihodnosti: %s"

#~ msgid "%s: Cannot symlink %s %s"
#~ msgstr "%s: Simbolna povezava %s %s ni mogoča"

#~ msgid "Invalid group given on option"
#~ msgstr "Podana skupina ni veljavna"

#~ msgid "Invalid owner given on option"
#~ msgstr "Podani uporabnik ni veljaven"

#~ msgid "Cannot close file descriptor"
#~ msgstr "Ni možno zapreti datotečnega deskriptorja"

#~ msgid "Cannot properly duplicate %s"
#~ msgstr "Ni mogoče pravilno podvojiti %s"

#~ msgid "(child) Pipe to stdin"
#~ msgstr "(naslednik) cev na stdin"

#~ msgid "Archive to stdout"
#~ msgstr "Arhiv na stdout"

#~ msgid "((child)) Pipe to stdout"
#~ msgstr "((naslednik)) cev na stdout"

#~ msgid "(grandchild) Pipe to stdin"
#~ msgstr "(pranaslednik) cev na stdin"

#~ msgid "(child) Pipe to stdout"
#~ msgstr "(naslednik) cev na stdout"

#~ msgid "((child)) Pipe to stdin"
#~ msgstr "((naslednik)) cev na stdin"

#~ msgid "(grandchild) Pipe to stdout"
#~ msgstr "(pranaslednik) cev na stdout"

#~ msgid "Only wrote %lu of %lu bytes to %s"
#~ msgstr "Samo %lu od %lu bajtov zapisanih na %s"

#~ msgid "WARNING: %s: close (%d, %d)"
#~ msgstr "OPOZORILO: %s: zapiramo (%d, %d)"

#~ msgid "Cannot allocate memory for diff buffer of %lu bytes"
#~ msgstr "Ni možno rezervirati pomnilnika za %lu bajtov medpomnilnika za diff"

#~ msgid "Cannot seek to %s in file %s"
#~ msgstr "Pozicija %s v datoteki %s ni dostopna"

#~ msgid "Wrote %s of %s bytes to file %s"
#~ msgstr "Zapisano %s od %s bajtov na datoteko %s"

#~ msgid "lseek error at byte %s in file %s"
#~ msgstr "Napaka pri lseek pri bajtu %s v datoteki %s"

#~ msgid "File %s shrunk, padding with zeros"
#~ msgstr "Datoteka %s skrčena, dopolnimo z ničlami"

#~ msgid "Cannot reposition archive file"
#~ msgstr "Repozicija arhivske datoteke neuspešna"

#~ msgid "%s: Cannot lchown to uid %lu gid %lu"
#~ msgstr "%s: Lastništva ni moč spremeniti z lchown na UID %lu GID %lu"

#~ msgid "%s: Cannot chown to uid %lu gid %lu"
#~ msgstr "%s: Lastništva ni moč spremeniti s chown na UID %lu GID %lu"

#~ msgid "%s: lseek error at byte %s"
#~ msgstr "%s: napaka lseek pri bajtu %s"

#~ msgid "%s: Could only write %s of %s bytes"
#~ msgstr "%s: Zapisanih samo %s od %s bajtov"

#~ msgid "Error while deleting %s"
#~ msgstr "Napaka pri brisanju %s"

#~ msgid "EOF in archive file"
#~ msgstr "Znak za konec datoteke v arhivu"

#~ msgid "Only wrote %lu of %lu bytes to file %s"
#~ msgstr "Zapisanih samo %lu od %lu bajtov na datoteko %s"

#~ msgid "Renaming previous %s to %s\n"
#~ msgstr "Prejšnja %s preimenovana v %s\n"

#~ msgid "%s: Cannot rename for backup"
#~ msgstr "%s: Ni možno preimenovati za pisanje varnostne kopije"

#~ msgid "%s: Cannot rename from backup"
#~ msgstr "%s: Ni možno preimenovati iz varnostne kopije"

# POZOR -- oblike "to stat a file" slovenscina ne pozna
#~ msgid "Cannot %s %s"
#~ msgstr "Ni možno %s %s"

#~ msgid "Read error at byte %s reading %lu bytes in file %s"
#~ msgstr "Napaka pri branju pri bajtu %s, prebranih %lu bajtov datoteke %s"

#~ msgid "Cannot open pipe"
#~ msgstr "Ni mogoče odpreti cevi"

#~ msgid "Cannot open archive %s"
#~ msgstr "Ni mogoče odpreti arhiva %s"

#~ msgid "Child cannot fork"
#~ msgstr "Vejitev naslednika ni možna"

#~ msgid "Cannot read from compression program"
#~ msgstr "Branje z izhoda programa za stiskanje ne gre"

#~ msgid "Cannot write to compression program"
#~ msgstr "Pisanje na vhod programa za stiskanje ne gre"

#~ msgid "Cannot write to %s"
#~ msgstr "Pisanje na %s ni možno"

#~ msgid "WARNING: Cannot truncate %s"
#~ msgstr "OPOZORILO: Ni mogoče skrajšati %s"

#~ msgid "While waiting for child"
#~ msgstr "Med čakanjem na naslednika"

#~ msgid "Cannot fork!"
#~ msgstr "Vejitev ni možna!"

#~ msgid "Cannot exec a shell %s"
#~ msgstr "Ni mogoče pognati lupine %s"

#~ msgid "Cannot read %s"
#~ msgstr "Branje %s ni možno"

#~ msgid "Error while closing %s"
#~ msgstr "Napaka pri zapiranju %s"

#~ msgid "Cannot read link %s"
#~ msgstr "Ni mogoče prebrati povezave %s"

#~ msgid "Could not rewind archive file for verify"
#~ msgstr "Arhiva ni možno previti na začetek, preverjanje ni možno"

#~ msgid "Removing leading `/' from archive names"
#~ msgstr "Odstranjujemo vodilne ,/` iz imen arhivov"

#~ msgid "Cannot add file %s"
#~ msgstr "Ni mogoče dodati datoteke %s"

#~ msgid "Cannot add directory %s"
#~ msgstr "Ni mogoče dodati imenika %s"

#~ msgid "Cannot open directory %s"
#~ msgstr "Ni mogoče odpreti imenika %s"

#~ msgid "%s: close"
#~ msgstr "%s: zaprto"

#~ msgid "%s: Could not write to file"
#~ msgstr "%s: Zapis na datoteko ni mogoč"

#~ msgid "%s: Could not create file"
#~ msgstr "%s: Ni mogoče ustvariti datoteke"

#~ msgid "%s: Error while closing"
#~ msgstr "%s: Napaka pri zapiranju"

#~ msgid "%s: Could not make node"
#~ msgstr "%s: Ni možno ustvariti vozla"

#~ msgid "%s: Could not make fifo"
#~ msgstr "%s: Ni možno ustvariti FIFO"

#~ msgid "%s: Could not create directory"
#~ msgstr "%s: Ni možno ustvariti imenika"

#~ msgid "Added write and execute permission to directory %s"
#~ msgstr "Imeniku %s dodani dovoljenji za pisanje in izvajanje"

#~ msgid "Cannot open file %s"
#~ msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke %s"

#~ msgid "Archive %s EOF not on block boundary"
#~ msgstr "Arhiv %s se ne konča s koncem bloka"

#~ msgid "Only read %d bytes from archive %s"
#~ msgstr "Prebrano samo %d zlogov z arhiva %s"

#~ msgid "Removing leading `/' from absolute path names in the archive"
#~ msgstr "Imena datotek v arhivu očistimo vodilnega ,/` pri absolutnih poteh"

#~ msgid "Amount actually written is (I hope) %d.\n"
#~ msgstr "Dejanska zapisana količina: %d (upajmo)\n"

#~ msgid "File name %s%s too long"
#~ msgstr "Ime datoteke %s%s predolgo"

#~ msgid "Data differs"
#~ msgstr "Podatki se razlikujejo"

#~ msgid "File does not exist"
#~ msgstr "Datoteka ne obstaja"

#~ msgid "Not a regular file"
#~ msgstr "Ni navadna datoteka"

#~ msgid "Does not exist"
#~ msgstr "Ne obstaja"

#~ msgid "No such file or directory"
#~ msgstr "Datoteka ali imenik s tem imenom ne obstaja"

#~ msgid "Mode or device-type changed"
#~ msgstr "Način ali tip enote je spremenjen"

#~ msgid "No longer a directory"
#~ msgstr "Ni več imenik"

#~ msgid "%d at %d\n"
#~ msgstr "%d pri %d\n"

#~ msgid "Could not get current directory"
#~ msgstr "Ni mogoče izvedeti trenutnega imenika"

#~ msgid "Could not get current directory: %s"
#~ msgstr "Ni mogoče izvedeti trenutnega imenika: %s"

#~ msgid "File name %s/%s too long"
#~ msgstr "Ime datoteke %s/%s je predolgo"

#~ msgid "Cannot chdir to %s"
#~ msgstr "Imenik %s ni dostopen"

#~ msgid "Hmm, this doesn't look like a tar archive"
#~ msgstr "Hmm, to ne izgleda kot arhiv tar"

#~ msgid "Skipping to next file header"
#~ msgstr "Preskočimo na naslednjo glavo datoteke"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Uporaba: %s [IZBIRA]... [DATOTEKA]...\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Copyright (C) 1988, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Free Software Foundation, "
#~ "Inc.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Avtorske pravice (C) 1988, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Free Software "
#~ "Foundation, Inc.\n"

#~ msgid "Volume mismatch! %s!=%s"
#~ msgstr "Oznaka dela se ne ujema! %s != %s"

#~ msgid "EOF? What does that mean?"
#~ msgstr "Konec datoteke?"

#~ msgid "Mode"
#~ msgstr "Način"

#~ msgid "Uid"
#~ msgstr "UID"

#~ msgid "Gid"
#~ msgstr "GID"

#~ msgid "Size"
#~ msgstr "Velikost"

#~ msgid "Missing filename after -C"
#~ msgstr "Za izbiro -C manjka ime datoteke"

#~ msgid "Bad regular expression: %s"
#~ msgstr "Nepravilen regularen izraz: %s"

#~ msgid "File %s\n"
#~ msgstr "Datoteka %s\n"

#~ msgid "Junk files\n"
#~ msgstr "Poškodovane datoteke\n"

#~ msgid "file %s\n"
#~ msgstr "datoteka %s\n"

#~ msgid "Skip %ld\n"
#~ msgstr "Preskok %ld zlogov\n"

#~ msgid "Out of first loop\n"
#~ msgstr "Izven prve zanke\n"

#~ msgid "Saved %d blocks, need %d more\n"
#~ msgstr "Shranjenih %d blokov, potrebuje se jih še %d\n"

#~ msgid "New record\n"
#~ msgstr "Nov zapis\n"

#~ msgid "Header type %d\n"
#~ msgstr "Tip glave %d\n"

#~ msgid "File %s "
#~ msgstr "Datoteka %s "

#~ msgid "Flush it\n"
#~ msgstr "Izpraznitev medpomnilnika\n"

#~ msgid "Flushing %d blocks from %s\n"
#~ msgstr "Izpraznitev %d blokov iz %s\n"

#~ msgid "Block: %d <= %d "
#~ msgstr "Blok: %d <= %d "

#~ msgid "Block %d left\n"
#~ msgstr "Še %d blokov\n"

#~ msgid "Final %d\n"
#~ msgstr "Zadnjih %d\n"

#~ msgid "Need %d kept_in %d keep %d\n"
#~ msgstr "Potrebno %d shranjenih %d shranjujem %d\n"

#~ msgid "Flush...\n"
#~ msgstr "Izpraznitev...\n"

#~ msgid "Copying %d\n"
#~ msgstr "Kopiranje %d\n"

#~ msgid "Now new %d need %d keep %d keep_in %d block %d/%d\n"
#~ msgstr ""
#~ "Zdaj novih %d potrebnih %d shranjujem %d shranjenih %d blok %d/%d\n"

#~ msgid "Write record\n"
#~ msgstr "Pisanje zapisa\n"

#~ msgid "Fore to %x\n"
#~ msgstr "Naprej na %x\n"