sv.po   [plain text]


# @(#) Swedish messages v1.15 for make 3.79.1
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Tomas Gradin <tg@df.lth.se>, 1996-2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: make 3.79.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-make@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-01 01:40-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-02 14:28+0200\n"
"Last-Translator: Tomas Gradin <tg@df.lth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ar.c:53
#, c-format
msgid "attempt to use unsupported feature: `%s'"
msgstr "försök att använda en funktion som inte stöds: \"%s\""

#: ar.c:137
msgid "touch archive member is not available on VMS"
msgstr "nydatering av arkivmedlem är inte tillgängligt i VMS"

#: ar.c:168
#, c-format
msgid "touch: Archive `%s' does not exist"
msgstr "nydatera: Arkivet \"%s\" finns inte"

#: ar.c:171
#, c-format
msgid "touch: `%s' is not a valid archive"
msgstr "nydatera: \"%s\" är inte något giltigt arkiv"

#: ar.c:178
#, c-format
msgid "touch: Member `%s' does not exist in `%s'"
msgstr "nydatera: medlemmen \"%s\" finns inte i \"%s\""

#: ar.c:185
#, c-format
msgid "touch: Bad return code from ar_member_touch on `%s'"
msgstr "nydatera: Felaktig returkod från ar_member_touch på \"%s\""

#: arscan.c:69
#, c-format
msgid "lbr$set_module failed to extract module info, status = %d"
msgstr ""
"lbr$set_module misslyckades med att extrahera modulinformation, status = %d"

#: arscan.c:154
#, c-format
msgid "lbr$ini_control failed with status = %d"
msgstr "lbr$ini_control misslyckades och gav status = %d"

#: arscan.c:165
#, c-format
msgid "unable to open library `%s' to lookup member `%s'"
msgstr "kan inte öppna biblioteket \"%s\" för att slå upp medlemmen \"%s\""

#: arscan.c:825
#, c-format
msgid "Member `%s'%s: %ld bytes at %ld (%ld).\n"
msgstr "Medlem \"%s\"%s: %ld byte vid %ld (%ld).\n"

#: arscan.c:826
msgid " (name might be truncated)"
msgstr " (namnet kan vara avkortat)"

#: arscan.c:828
#, c-format
msgid " Date %s"
msgstr " Datum %s"

#: arscan.c:829
#, c-format
msgid " uid = %d, gid = %d, mode = 0%o.\n"
msgstr " uid = %d, gid = %d, flaggor = 0%o.\n"

#: commands.c:422
msgid "*** Break.\n"
msgstr "*** Avbrott.\n"

#: commands.c:545
#, c-format
msgid "*** [%s] Archive member `%s' may be bogus; not deleted"
msgstr "*** [%s] Arkivmedlemmen \"%s\" kan vara felaktig; ej borttagen"

#: commands.c:548
#, c-format
msgid "*** Archive member `%s' may be bogus; not deleted"
msgstr "*** Arkivmedlemmen \"%s\" kan vara felaktig; ej borttagen"

#: commands.c:561
#, c-format
msgid "*** [%s] Deleting file `%s'"
msgstr "*** [%s] Tar bort filen \"%s\""

#: commands.c:563
#, c-format
msgid "*** Deleting file `%s'"
msgstr "*** Tar bort filen \"%s\""

#: commands.c:599
msgid "# commands to execute"
msgstr "# kommandon att utföra"

#: commands.c:602
msgid " (built-in):"
msgstr " (inbyggd):"

#: commands.c:604
#, c-format
msgid " (from `%s', line %lu):\n"
msgstr " (från \"%s\", rad %lu):\n"

#: dir.c:983
msgid ""
"\n"
"# Directories\n"
msgstr ""
"\n"
"# Kataloger\n"

#: dir.c:995
#, c-format
msgid "# %s: could not be stat'd.\n"
msgstr "# %s: kunde inte ta status.\n"

#: dir.c:999
#, c-format
msgid "# %s (key %s, mtime %d): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (nyckel %s, mtid %d): kunde inte öppnas.\n"

#: dir.c:1003
#, c-format
msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (enhet %d, inod [%d,%d,%d]): kunde inte öppnas.\n"

#: dir.c:1008
#, c-format
msgid "# %s (device %ld, inode %ld): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (enhet %ld, inod %ld): kunde inte öppnas.\n"

#: dir.c:1035
#, c-format
msgid "# %s (key %s, mtime %d): "
msgstr "# %s (nyckel %s, mtid %d): "

#: dir.c:1039
#, c-format
msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): "
msgstr "# %s (enhet %d, inod [%d,%d,%d]): "

#: dir.c:1044
#, c-format
msgid "# %s (device %ld, inode %ld): "
msgstr "# %s (enhet %ld, inod %ld): "

#: dir.c:1050 dir.c:1071
msgid "No"
msgstr "Inga"

#: dir.c:1053 dir.c:1074
msgid " files, "
msgstr " filer, "

#: dir.c:1055 dir.c:1076
msgid "no"
msgstr "inga"

#: dir.c:1058
msgid " impossibilities"
msgstr " omöjligheter"

#: dir.c:1062
msgid " so far."
msgstr " hittills."

#: dir.c:1079
#, fuzzy, c-format
msgid " impossibilities in %lu directories.\n"
msgstr " omöjligheter i %u kataloger.\n"

#: expand.c:128
#, c-format
msgid "Recursive variable `%s' references itself (eventually)"
msgstr "Den rekursiva variabeln \"%s\" hänvisar till sig själv (så småningom)"

#: expand.c:266
msgid "unterminated variable reference"
msgstr "oavslutad variabelreferens"

#: file.c:270
#, c-format
msgid "Commands were specified for file `%s' at %s:%lu,"
msgstr "Kommandon angavs för filen \"%s\" på %s:%lu,"

#: file.c:275
#, c-format
msgid "Commands for file `%s' were found by implicit rule search,"
msgstr "Kommandon för filen \"%s\" hittades genom sökning med implicit regel,"

#: file.c:278
#, c-format
msgid "but `%s' is now considered the same file as `%s'."
msgstr "men \"%s\" anses nu vara samma fil som \"%s\"."

#: file.c:281
#, c-format
msgid "Commands for `%s' will be ignored in favor of those for `%s'."
msgstr ""
"Kommer att bortse från kommandon för \"%s\" till förmån för dem som gäller "
"\"%s\"."

#: file.c:301
#, c-format
msgid "can't rename single-colon `%s' to double-colon `%s'"
msgstr "kan inte ändra namn från enkelkolon \"%s\" till dubbelkolon \"%s\""

#: file.c:306
#, c-format
msgid "can't rename double-colon `%s' to single-colon `%s'"
msgstr "kan inte ändra namn från dubbelkolon \"%s\" till enkelkolon \"%s\""

#: file.c:381
#, c-format
msgid "*** Deleting intermediate file `%s'"
msgstr "*** Tar bort övergångsfilen \"%s\""

#: file.c:385
#, fuzzy
msgid "Removing intermediate files...\n"
msgstr "*** Tar bort övergångsfilen \"%s\""

#: file.c:781
#, c-format
msgid "%s: Timestamp out of range; substituting %s"
msgstr "%s: Tidsvärde utanför gränser; ersätter med %s"

#: file.c:782
msgid "Current time"
msgstr "Nuvarande tid"

#: file.c:881
msgid "# Not a target:"
msgstr "# Inte ett mål:"

#: file.c:903
msgid "# Precious file (prerequisite of .PRECIOUS)."
msgstr "# Värdefull fil (nödvändig för .PRECIOUS)."

#: file.c:905
msgid "# Phony target (prerequisite of .PHONY)."
msgstr "# Låtsasmål (nödvändig för .PHONY)."

#: file.c:907
msgid "# Command-line target."
msgstr "# Kommandoradsmål."

#: file.c:909
#, fuzzy
msgid "# A default, MAKEFILES, or -include/sinclude makefile."
msgstr "# En standardmakefil (eller enligt MAKEFILES)."

#: file.c:911
msgid "# Implicit rule search has been done."
msgstr "# Implicit regelsökning har genomförts."

#: file.c:912
msgid "# Implicit rule search has not been done."
msgstr "# Implicit regelsökning har inte genomförts."

#: file.c:914
#, c-format
msgid "# Implicit/static pattern stem: `%s'\n"
msgstr "# Implicit/statisk mönsterstam: \"%s\"\n"

#: file.c:916
msgid "# File is an intermediate prerequisite."
msgstr "# Filen är ett övergående beroende."

#: file.c:919
msgid "# Also makes:"
msgstr "# Skapar också:"

#: file.c:925
msgid "# Modification time never checked."
msgstr "# Ändringstiden har inte kontrollerats."

#: file.c:927
msgid "# File does not exist."
msgstr "# Filen finns inte."

#: file.c:929
msgid "# File is very old."
msgstr "# Filen är mycket gammal."

#: file.c:934
#, c-format
msgid "# Last modified %s\n"
msgstr "# Senast ändrad %s\n"

#: file.c:937
msgid "# File has been updated."
msgstr "# Filen har uppdaterats."

#: file.c:937
msgid "# File has not been updated."
msgstr "# Filen har inte uppdaterats."

#: file.c:941
msgid "# Commands currently running (THIS IS A BUG)."
msgstr "# Kommandokörning pågår (DETTA ÄR ETT FEL)."

#: file.c:944
msgid "# Dependencies commands running (THIS IS A BUG)."
msgstr "# Beroendekommandon körs (DETTA ÄR ETT FEL)."

#: file.c:953
msgid "# Successfully updated."
msgstr "# Uppdateringen lyckades."

#: file.c:957
msgid "# Needs to be updated (-q is set)."
msgstr "# Behöver uppdateras (-q har angivits)."

#: file.c:960
msgid "# Failed to be updated."
msgstr "# Uppdateringen misslyckades."

#: file.c:963
msgid "# Invalid value in `update_status' member!"
msgstr "# Ogiltigt värde i medlem av \"update_status\"!"

#: file.c:970
msgid "# Invalid value in `command_state' member!"
msgstr "# Ogiltigt värde i medlem av \"command_state\"!"

#: file.c:989
msgid ""
"\n"
"# Files"
msgstr ""
"\n"
"# Filer"

#: file.c:993
msgid ""
"\n"
"# files hash-table stats:\n"
"# "
msgstr ""

#: function.c:759
msgid "non-numeric first argument to `word' function"
msgstr "icke-numeriskt första argument till funktionen \"word\""

#: function.c:764
msgid "first argument to `word' function must be greater than 0"
msgstr "det första argumentet till funktionen \"word\" måste vara större än 0"

#: function.c:785
msgid "non-numeric first argument to `wordlist' function"
msgstr "icke-numeriskt första argument till funktionen \"wordlist\""

#: function.c:787
msgid "non-numeric second argument to `wordlist' function"
msgstr "icke-numeriskt andra argument till funktionen \"wordlist\""

#: function.c:1453
#, fuzzy, c-format
msgid "create_child_process: DuplicateHandle(In) failed (e=%ld)\n"
msgstr "create_child_process: DuplicateHandle(In) misslyckades (e=%d)\n"

#: function.c:1464
#, fuzzy, c-format
msgid "create_child_process: DuplicateHandle(Err) failed (e=%ld)\n"
msgstr "create_child_process: DuplicateHandle(Fel) misslyckades (e=%d)\n"

#: function.c:1469
#, fuzzy, c-format
msgid "CreatePipe() failed (e=%ld)\n"
msgstr "CreatePipe() misslyckades (e=%d)\n"

#: function.c:1474
msgid "windows32_openpipe (): process_init_fd() failed\n"
msgstr "windows32_openpipe (): process_init_fd() misslyckades\n"

#: function.c:1725
#, c-format
msgid "Cleaning up temporary batch file %s\n"
msgstr "Städar bort tillfällig omgångsfil %s\n"

#: function.c:2101
#, fuzzy, c-format
msgid "insufficient number of arguments (%d) to function `%s'"
msgstr "Otillräckligt antal argument (%d) till funktionen \"%s\""

#: function.c:2113
#, fuzzy, c-format
msgid "unimplemented on this platform: function `%s'"
msgstr "Ej implementerat på denna plattform: funktionen \"%s\""

#: function.c:2163
#, c-format
msgid "unterminated call to function `%s': missing `%c'"
msgstr "oavslutat funktionsanrop \"%s\": \"%c\" saknas"

#: getopt.c:663
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: getopt.c:687
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: getopt.c:692
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: getopt.c:709 getopt.c:882
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" kräver ett argument\n"

#: getopt.c:738
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#: getopt.c:742
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#: getopt.c:768
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: getopt.c:771
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: getopt.c:801 getopt.c:931
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- %c\n"

#: getopt.c:848
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: getopt.c:866
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: hash.c:51
#, c-format
msgid "can't allocate %ld bytes for hash table: memory exhausted"
msgstr ""

#: hash.c:282
#, c-format
msgid "Load=%ld/%ld=%.0f%%, "
msgstr ""

#: hash.c:284
#, c-format
msgid "Rehash=%d, "
msgstr ""

#: hash.c:285
#, c-format
msgid "Collisions=%ld/%ld=%.0f%%"
msgstr ""

#: implicit.c:41
#, c-format
msgid "Looking for an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en implicit regel för \"%s\".\n"

#: implicit.c:57
#, c-format
msgid "Looking for archive-member implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en implicit regel för arkivmedlemmen \"%s\".\n"

#: implicit.c:319
msgid "Avoiding implicit rule recursion.\n"
msgstr "Undviker rekursion orsakad av implicit regel.\n"

#: implicit.c:476
#, c-format
msgid "Trying pattern rule with stem `%.*s'.\n"
msgstr "Prövar mönsterregel med stammen \"%.*s\".\n"

#: implicit.c:667
#, c-format
msgid "Rejecting impossible implicit prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Avvisar det omöjliga implicita beroendet \"%s\".\n"

#: implicit.c:668
#, c-format
msgid "Rejecting impossible rule prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Avvisar det omöjliga regelbaserade beroendet \"%s\".\n"

#: implicit.c:678
#, c-format
msgid "Trying implicit prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Prövar det implicita beroendet \"%s\".\n"

#: implicit.c:679
#, c-format
msgid "Trying rule prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Prövar det regelbaserade beroendet \"%s\".\n"

#: implicit.c:710
#, c-format
msgid "Found prerequisite `%s' as VPATH `%s'\n"
msgstr "Hittade den nödvändiga \"%s\" som VPATH \"%s\"\n"

#: implicit.c:730
#, c-format
msgid "Looking for a rule with intermediate file `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en regel med övergångsfilen \"%s\".\n"

#: job.c:321
#, fuzzy
msgid "Cannot create a temporary file\n"
msgstr "fwrite (tillfällig fil)"

#: job.c:388
#, c-format
msgid "*** [%s] Error 0x%x (ignored)"
msgstr "*** [%s] Fel 0x%x (ignoreras)"

#: job.c:389
#, c-format
msgid "*** [%s] Error 0x%x"
msgstr "*** [%s] Fel 0x%x"

#: job.c:393
#, c-format
msgid "[%s] Error %d (ignored)"
msgstr "[%s] Fel %d (ignoreras)"

#: job.c:394
#, c-format
msgid "*** [%s] Error %d"
msgstr "*** [%s] Fel %d"

#: job.c:399
msgid " (core dumped)"
msgstr " (minnesdump)"

#: job.c:488
msgid "*** Waiting for unfinished jobs...."
msgstr "*** Inväntar oavslutade jobb..."

#: job.c:518
#, c-format
msgid "Live child 0x%08lx (%s) PID %ld %s\n"
msgstr "Levande barnprocess 0x%08lx (%s) PID %ld %s\n"

#: job.c:520 job.c:701 job.c:804 job.c:1457
msgid " (remote)"
msgstr " (fjärr)"

#: job.c:698
#, c-format
msgid "Reaping losing child 0x%08lx PID %ld %s\n"
msgstr "Inhöstar misslyckad barnprocess: 0x%08lx PID %ld %s\n"

#: job.c:699
#, c-format
msgid "Reaping winning child 0x%08lx PID %ld %s\n"
msgstr "Inhöstar lyckad barnprocess: 0x%08lx PID %ld %s\n"

#: job.c:704
#, c-format
msgid "Cleaning up temp batch file %s\n"
msgstr "Städar bort tillfällig omgångsfil %s\n"

#: job.c:802
#, fuzzy, c-format
msgid "Removing child 0x%08lx PID %ld%s from chain.\n"
msgstr "Tar bort barnprocessen 0x%08lx PID %ld %s från kedjan.\n"

#: job.c:862
msgid "write jobserver"
msgstr "skriver till jobbserver"

#: job.c:864
#, c-format
msgid "Released token for child 0x%08lx (%s).\n"
msgstr "Frigjorde symbol för barnprocessen 0x%08lx (%s).\n"

#: job.c:1383
#, fuzzy, c-format
msgid "process_easy() failed to launch process (e=%ld)\n"
msgstr "process_easy() misslyckades med processtart (e=%d)\n"

#: job.c:1387 job.c:2020
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Counted %d args in failed launch\n"
msgstr ""
"\n"
"Räknade till %d argument vid misslyckad start\n"

#: job.c:1455
#, c-format
msgid "Putting child 0x%08lx (%s) PID %ld%s on the chain.\n"
msgstr "För upp barnprocessen 0x%08lx (%s) PID %ld%s på kedjan.\n"

#: job.c:1709
#, c-format
msgid "Obtained token for child 0x%08lx (%s).\n"
msgstr "Erhöll symbol för barnprocessen 0x%08lx (%s).\n"

#: job.c:1718
msgid "read jobs pipe"
msgstr "läser från jobbledning"

#: job.c:1832
msgid "cannot enforce load limits on this operating system"
msgstr "kan inte upprätthålla lastbegränsningar i detta operativsystem"

#: job.c:1834
msgid "cannot enforce load limit: "
msgstr "kan inte upprätthålla lastbegränsning: "

#: job.c:1907
msgid "no more file handles: could not duplicate stdin\n"
msgstr ""

#: job.c:1909
msgid "no more file handles: could not duplicate stdout\n"
msgstr ""

#: job.c:1937
msgid "Could not restore stdin\n"
msgstr ""

#: job.c:1945
msgid "Could not restore stdout\n"
msgstr ""

#: job.c:2016
#, fuzzy, c-format
msgid "process_easy() failed failed to launch process (e=%ld)\n"
msgstr "process_easy() misslyckades med processtart (e=%d)\n"

#: job.c:2046
#, fuzzy, c-format
msgid "make reaped child pid %ld, still waiting for pid %ld\n"
msgstr "make inhöstade barnprocessen pid %d, inväntar pid %d\n"

#: job.c:2085
#, c-format
msgid "%s: Command not found"
msgstr "%s: Kommandot hittades inte"

#: job.c:2145
#, c-format
msgid "%s: Shell program not found"
msgstr "%s: Skalprogrammet hittades inte"

#: job.c:2154
msgid "spawnvpe: environment space might be exhausted"
msgstr ""

#: job.c:2363
#, fuzzy, c-format
msgid "$SHELL changed (was `%s', now `%s')\n"
msgstr "$SHELL ändrades (var \"%s\", är nu \"%s\")"

#: job.c:2789
#, c-format
msgid "Creating temporary batch file %s\n"
msgstr "Skapar tillfällig omgångsfil %s\n"

#: job.c:2902
#, c-format
msgid "%s (line %d) Bad shell context (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
msgstr "%s (rad %d) Felaktigt skalsammanhang (!unixy && !batch_mode_shell)\n"

#: main.c:291
msgid "Options:\n"
msgstr "Flaggor:\n"

#: main.c:292
#, fuzzy
msgid " -b, -m           Ignored for compatibility.\n"
msgstr "Ignoreras av kompatibilitetsskäl"

#: main.c:294
msgid " -B, --always-make      Unconditionally make all targets.\n"
msgstr ""

#: main.c:296
msgid ""
" -C DIRECTORY, --directory=DIRECTORY\n"
"               Change to DIRECTORY before doing anything.\n"
msgstr ""

#: main.c:299
#, fuzzy
msgid " -d             Print lots of debugging information.\n"
msgstr "Skriv ut massor av felsökningsinformation"

#: main.c:301
#, fuzzy
msgid ""
" --debug[=FLAGS]       Print various types of debugging information.\n"
msgstr "Skriv ut olika sorters felsökningsinformation"

#: main.c:303
msgid ""
" -e, --environment-overrides\n"
"               Environment variables override makefiles.\n"
msgstr ""

#: main.c:306
msgid ""
" -f FILE, --file=FILE, --makefile=FILE\n"
"               Read FILE as a makefile.\n"
msgstr ""

#: main.c:309
#, fuzzy
msgid " -h, --help         Print this message and exit.\n"
msgstr "Skriv ut detta meddelande och avsluta"

#: main.c:311
#, fuzzy
msgid " -i, --ignore-errors     Ignore errors from commands.\n"
msgstr "Ignorera kommandofel"

#: main.c:313
msgid ""
" -I DIRECTORY, --include-dir=DIRECTORY\n"
"               Search DIRECTORY for included makefiles.\n"
msgstr ""

#: main.c:316
#, fuzzy
msgid ""
" -j [N], --jobs[=N]     Allow N jobs at once; infinite jobs with no "
"arg.\n"
msgstr "Tillåt N samtidiga jobb; oändligt många om inget antal anges"

#: main.c:318
#, fuzzy
msgid ""
" -k, --keep-going      Keep going when some targets can't be made.\n"
msgstr "Fortsätt även om vissa mål inte kan skapas"

#: main.c:320
msgid ""
" -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]\n"
"               Don't start multiple jobs unless load is below "
"N.\n"
msgstr ""

#: main.c:323
msgid ""
" -L, --check-symlink-times  Use the latest mtime between symlinks and "
"target.\n"
msgstr ""

#: main.c:325
msgid ""
" -n, --just-print, --dry-run, --recon\n"
"               Don't actually run any commands; just print "
"them.\n"
msgstr ""

#: main.c:328
msgid ""
" -o FILE, --old-file=FILE, --assume-old=FILE\n"
"               Consider FILE to be very old and don't remake "
"it.\n"
msgstr ""

#: main.c:331
#, fuzzy
msgid " -p, --print-data-base    Print make's internal database.\n"
msgstr "Skriv ut makes interna databas"

#: main.c:333
#, fuzzy
msgid ""
" -q, --question       Run no commands; exit status says if up to "
"date.\n"
msgstr "Kör inga kommandon; slutstatus visar färskheten"

#: main.c:335
#, fuzzy
msgid " -r, --no-builtin-rules   Disable the built-in implicit rules.\n"
msgstr "Inaktivera de inbyggda implicita reglerna"

#: main.c:337
#, fuzzy
msgid " -R, --no-builtin-variables Disable the built-in variable settings.\n"
msgstr "Inaktivera de inbyggda variabelinställningarna"

#: main.c:339
msgid " -s, --silent, --quiet    Don't echo commands.\n"
msgstr ""

#: main.c:341
msgid ""
" -S, --no-keep-going, --stop\n"
"               Turns off -k.\n"
msgstr ""

#: main.c:344
#, fuzzy
msgid " -t, --touch         Touch targets instead of remaking them.\n"
msgstr "Nydatera mål i stället för att återskapa dem"

#: main.c:346
#, fuzzy
msgid ""
" -v, --version        Print the version number of make and exit.\n"
msgstr "Skriv ut makes versionsnummer och avsluta"

#: main.c:348
#, fuzzy
msgid " -w, --print-directory    Print the current directory.\n"
msgstr "Skriv ut aktuell katalog"

#: main.c:350
#, fuzzy
msgid ""
" --no-print-directory    Turn off -w, even if it was turned on "
"implicitly.\n"
msgstr "Stäng av -w, även om det är implicit påslaget"

#: main.c:352
msgid ""
" -W FILE, --what-if=FILE, --new-file=FILE, --assume-new=FILE\n"
"               Consider FILE to be infinitely new.\n"
msgstr ""

#: main.c:355
#, fuzzy
msgid ""
" --warn-undefined-variables Warn when an undefined variable is "
"referenced.\n"
msgstr "Varna vid användning av en odefinierad variabel"

#: main.c:549
msgid "empty string invalid as file name"
msgstr "en tom sträng är ett ogiltigt filnamn"

#: main.c:630
#, c-format
msgid "unknown debug level specification `%s'"
msgstr "okänd felsökningsnivå \"%s\" angiven"

#: main.c:670
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Interrupt/Exception caught (code = 0x%lx, addr = 0x%lx)\n"
msgstr "%s: Avbrott/Undantag fångat (kod = 0x%x, adress = 0x%x)\n"

#: main.c:677
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Unhandled exception filter called from program %s\n"
"ExceptionCode = %lx\n"
"ExceptionFlags = %lx\n"
"ExceptionAddress = %lx\n"
msgstr ""
"\n"
"Ett ohanterat undantagsfilter anropades från programmet %s\n"
"Undantagskod = %x\n"
"Undantagsflaggor = %x\n"
"Undantagsadress = %x\n"

#: main.c:685
#, fuzzy, c-format
msgid "Access violation: write operation at address %lx\n"
msgstr "Åtkomstförseelse: skrivinstruktion på adressen %x\n"

#: main.c:686
#, fuzzy, c-format
msgid "Access violation: read operation at address %lx\n"
msgstr "Åtkomstförseelse: läsinstruktion på adressen %x\n"

#: main.c:762 main.c:773
#, c-format
msgid "find_and_set_shell setting default_shell = %s\n"
msgstr "find_and_set_shell ger default_shell = %s\n"

#: main.c:814
#, c-format
msgid "find_and_set_shell path search set default_shell = %s\n"
msgstr "find_and_set_shell-sökvägen gav default_shell = %s\n"

#: main.c:1236
#, c-format
msgid "%s is suspending for 30 seconds..."
msgstr "%s suspenderas i 30 sekunder..."

#: main.c:1238
#, c-format
msgid "done sleep(30). Continuing.\n"
msgstr "färdig med sleep(30). Fortsätter.\n"

#: main.c:1466
msgid "Makefile from standard input specified twice."
msgstr "Makefil från standardinkanalen angavs dubbelt."

#: main.c:1505 vmsjobs.c:486
msgid "fopen (temporary file)"
msgstr "fopen (tillfällig fil)"

#: main.c:1511
msgid "fwrite (temporary file)"
msgstr "fwrite (tillfällig fil)"

#: main.c:1640
msgid "Parallel jobs (-j) are not supported on this platform."
msgstr "Parallella jobb (-j) stöds inte på denna plattform."

#: main.c:1641
msgid "Resetting to single job (-j1) mode."
msgstr "Återställer till enkeljobbsläge (-j1)."

#: main.c:1656
msgid "internal error: multiple --jobserver-fds options"
msgstr "internt fel: flera \"--jobserver-fds\"-flaggor"

#: main.c:1664
#, c-format
msgid "internal error: invalid --jobserver-fds string `%s'"
msgstr "internt fel: ogiltig \"--jobserver-fds\"-sträng \"%s\""

#: main.c:1674
msgid "warning: -jN forced in submake: disabling jobserver mode."
msgstr "varning: -jN framtvingat i del-make: inaktiverar jobbserverläge."

#: main.c:1684
msgid "dup jobserver"
msgstr "duplicerar jobbserver"

#: main.c:1687
msgid ""
"warning: jobserver unavailable: using -j1. Add `+' to parent make rule."
msgstr ""
"varning: jobbserver otillgänglig: använder -j1. Lägg till \"+\" i "
"föräldraregeln."

#: main.c:1710
msgid "creating jobs pipe"
msgstr "skapar jobbledning"

#: main.c:1725
msgid "init jobserver pipe"
msgstr "iordningställer ledning till jobbserver"

#: main.c:1744
msgid "Symbolic links not supported: disabling -L."
msgstr ""

#: main.c:1820
msgid "Updating makefiles....\n"
msgstr "Uppdaterar makefiler...\n"

#: main.c:1845
#, c-format
msgid "Makefile `%s' might loop; not remaking it.\n"
msgstr "Makefilen \"%s\" torde loopa; återskapas inte.\n"

#: main.c:1924
#, c-format
msgid "Failed to remake makefile `%s'."
msgstr "Misslyckades med att återskapa makefilen \"%s\"."

#: main.c:1941
#, c-format
msgid "Included makefile `%s' was not found."
msgstr "Den inkluderade makefilen \"%s\" hittades inte."

#: main.c:1946
#, c-format
msgid "Makefile `%s' was not found"
msgstr "Makefilen \"%s\" hittades inte"

#: main.c:2016
msgid "Couldn't change back to original directory."
msgstr "Kunde inte återgå till ursprungskatalogen."

#: main.c:2024
#, fuzzy, c-format
msgid "Re-executing[%u]:"
msgstr "Utför på nytt:"

#: main.c:2140
msgid "unlink (temporary file): "
msgstr "avlänka (tillfällig fil): "

#: main.c:2169
msgid ".DEFAULT_GOAL contains more than one target"
msgstr ""

#: main.c:2189
msgid "No targets specified and no makefile found"
msgstr "Inga mål angavs och ingen makefil hittades"

#: main.c:2191
msgid "No targets"
msgstr "Inga mål"

#: main.c:2196
msgid "Updating goal targets....\n"
msgstr "Uppdaterar slutmål...\n"

#: main.c:2222
msgid "warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete."
msgstr ""
"varning: Klockförskjutning upptäckt. Bygget kan ha blivit ofullständigt."

#: main.c:2383
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] [target] ...\n"
msgstr "Användning: %s [flaggor] [mål] ...\n"

#: main.c:2389
#, c-format
msgid ""
"\n"
"This program built for %s\n"
msgstr ""

#: main.c:2391
#, c-format
msgid ""
"\n"
"This program built for %s (%s)\n"
msgstr ""

#: main.c:2394
#, fuzzy, c-format
msgid "Report bugs to <bug-make@gnu.org>\n"
msgstr ""
"\n"
"Anmäl fel till <bug-make@gnu.org>.\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"

#: main.c:2466
#, fuzzy, c-format
msgid "the `-%c' option requires a non-empty string argument"
msgstr "flaggan \"-%c\" kräver ett positivt heltal som argument"

#: main.c:2518
#, c-format
msgid "the `-%c' option requires a positive integral argument"
msgstr "flaggan \"-%c\" kräver ett positivt heltal som argument"

#: main.c:2942
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%sThis is free software; see the source for copying conditions.\n"
"%sThere is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A\n"
"%sPARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
", av Richard Stallman och Roland McGrath.\n"
"%sByggd för %s\n"
"%sCopyright © 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000\n"
"%s\tFree Software Foundation, Inc.\n"
"%sDetta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor.\n"
"%sINGA garantier lämnas, inte ens vid KÖP eller FÖR NÅGOT SPECIFIKT "
"ÄNDAMÅL.\n"
"\n"
"%sAnmäl fel till <bug-make@gnu.org>.\n"
"%sSkicka synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
"\n"

#: main.c:2948
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%sThis program built for %s\n"
msgstr ""

#: main.c:2950
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%sThis program built for %s (%s)\n"
msgstr ""

#: main.c:2968
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Make data base, printed on %s"
msgstr ""
"\n"
"# Make-databas, utskriven %s"

#: main.c:2978
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Finished Make data base on %s\n"
msgstr ""
"\n"
"# Färdigställde Make-databas %s\n"

#: main.c:3101
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Entering an unknown directory\n"
msgstr "en okänd katalog"

#: main.c:3103
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Leaving an unknown directory\n"
msgstr "en okänd katalog"

#: main.c:3106
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Entering directory `%s'\n"
msgstr "katalogen \"%s\"\n"

#: main.c:3109
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Leaving directory `%s'\n"
msgstr "katalogen \"%s\"\n"

#: main.c:3114
#, fuzzy, c-format
msgid "%s[%u]: Entering an unknown directory\n"
msgstr "en okänd katalog"

#: main.c:3117
#, fuzzy, c-format
msgid "%s[%u]: Leaving an unknown directory\n"
msgstr "en okänd katalog"

#: main.c:3121
#, fuzzy, c-format
msgid "%s[%u]: Entering directory `%s'\n"
msgstr "katalogen \"%s\"\n"

#: main.c:3124
#, fuzzy, c-format
msgid "%s[%u]: Leaving directory `%s'\n"
msgstr "katalogen \"%s\"\n"

#: misc.c:285
msgid ". Stop.\n"
msgstr ". Stannar.\n"

#: misc.c:306
#, c-format
msgid "Unknown error %d"
msgstr "Okänt fel %d"

#: misc.c:316
#, c-format
msgid "%s%s: %s"
msgstr ""

#: misc.c:324
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr ""

#: misc.c:344 misc.c:359 misc.c:376 read.c:3127
msgid "virtual memory exhausted"
msgstr "virtuellt minne uttömt"

#: misc.c:646
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: user %lu (real %lu), group %lu (real %lu)\n"
msgstr "%s åtkomst: användare %lu (verklig %lu), grupp %lu (verklig %lu)\n"

#: misc.c:667
#, fuzzy
msgid "Initialized access"
msgstr "Inledd"

#: misc.c:746
msgid "User access"
msgstr ""

#: misc.c:794
msgid "Make access"
msgstr ""

#: misc.c:828
msgid "Child access"
msgstr ""

#: misc.c:892
#, fuzzy, c-format
msgid "write error: %s"
msgstr "Felkanal omdirigerad till %s\n"

#: misc.c:894
#, fuzzy
msgid "write error"
msgstr "skriver till jobbserver"

#: read.c:160
msgid "Reading makefiles...\n"
msgstr "Läser makefiler...\n"

#: read.c:315
#, c-format
msgid "Reading makefile `%s'"
msgstr "Läser makefil \"%s\""

#: read.c:317
#, c-format
msgid " (no default goal)"
msgstr " (inget standardmål)"

#: read.c:319
#, c-format
msgid " (search path)"
msgstr " (sökväg)"

#: read.c:321
#, c-format
msgid " (don't care)"
msgstr " (oviktigt)"

#: read.c:323
#, c-format
msgid " (no ~ expansion)"
msgstr " (ingen ~-expansion)"

#: read.c:623
msgid "invalid syntax in conditional"
msgstr "ogiltig syntax i villkorssats"

#: read.c:633
msgid "extraneous `endef'"
msgstr "överflödigt \"endef\""

#: read.c:645 read.c:673 variable.c:1316
msgid "empty variable name"
msgstr "tomt variabelnamn"

#: read.c:662
msgid "empty `override' directive"
msgstr "tomt \"override\"-direktiv"

#: read.c:687
msgid "invalid `override' directive"
msgstr "ogiltigt \"override\"-direktiv"

#: read.c:854
msgid "commands commence before first target"
msgstr "kommandon inleds före första målet"

#: read.c:905
msgid "missing rule before commands"
msgstr "regel saknas före kommandon"

#: read.c:992
#, c-format
msgid "missing separator%s"
msgstr "separator saknas%s"

#: read.c:994
msgid " (did you mean TAB instead of 8 spaces?)"
msgstr " (var avsikten TAB i stället för 8 mellanslag?)"

#: read.c:1152
msgid "missing target pattern"
msgstr "målmönster saknas"

#: read.c:1154
msgid "multiple target patterns"
msgstr "flera målmönster"

#: read.c:1158
#, c-format
msgid "target pattern contains no `%%'"
msgstr "målmönstret innehåller inget \"%%\""

#: read.c:1286
msgid "missing `endif'"
msgstr "\"endif\" saknas"

#: read.c:1377
msgid "Extraneous text after `endef' directive"
msgstr "Överflödig text efter direktivet \"endef\""

#: read.c:1411
msgid "missing `endef', unterminated `define'"
msgstr "\"endef\" saknas, oavslutat \"define\""

#: read.c:1454
#, c-format
msgid "Extraneous text after `%s' directive"
msgstr "Överflödig text efter direktivet \"%s\""

#: read.c:1463 read.c:1477
#, c-format
msgid "extraneous `%s'"
msgstr "överflödigt \"%s\""

#: read.c:1482
msgid "only one `else' per conditional"
msgstr "endast ett \"else\" per villkor"

#: read.c:1824
#, fuzzy
msgid "Malformed target-specific variable definition"
msgstr "Felformad målberoende variabeldefinition"

#: read.c:1886
msgid "prerequisites cannot be defined in command scripts"
msgstr ""

#: read.c:1921
msgid "mixed implicit and static pattern rules"
msgstr "blandade implicita regler och statiska mönsterregler"

#: read.c:1924
msgid "mixed implicit and normal rules"
msgstr "blandade implicita regler och normala regler"

#: read.c:1954
#, c-format
msgid "target `%s' doesn't match the target pattern"
msgstr "målet \"%s\" motsvarar inte målmönstret"

#: read.c:1973 read.c:2074
#, c-format
msgid "target file `%s' has both : and :: entries"
msgstr "målfilen \"%s\" har både poster med : och ::"

#: read.c:1979
#, c-format
msgid "target `%s' given more than once in the same rule."
msgstr "målet \"%s\" anges flera gånger i samma regel."

#: read.c:1988
#, c-format
msgid "warning: overriding commands for target `%s'"
msgstr "varning: åsidosätter kommandon för målet \"%s\""

#: read.c:1991
#, c-format
msgid "warning: ignoring old commands for target `%s'"
msgstr "varning: bortser från gamla kommandon för målet \"%s\""

#: read.c:2575
msgid "warning: NUL character seen; rest of line ignored"
msgstr "varning: NUL-tecken upptäckt, bortser från resten av raden"

#: remake.c:229
#, c-format
msgid "Nothing to be done for `%s'."
msgstr "Inget behöver göras för \"%s\"."

#: remake.c:230
#, c-format
msgid "`%s' is up to date."
msgstr "\"%s\" är färsk."

#: remake.c:297
#, c-format
msgid "Pruning file `%s'.\n"
msgstr "Beskär filen \"%s\".\n"

#: remake.c:349
#, c-format
msgid "%sNo rule to make target `%s'%s"
msgstr "%sIngen regel för att skapa målet \"%s\"%s"

#: remake.c:351
#, c-format
msgid "%sNo rule to make target `%s', needed by `%s'%s"
msgstr "%sIngen regel för att skapa målet \"%s\", som behövs till \"%s\"%s"

#: remake.c:378
#, c-format
msgid "Considering target file `%s'.\n"
msgstr "Överväger målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:385
#, c-format
msgid "Recently tried and failed to update file `%s'.\n"
msgstr "Misslyckades nyligen med att uppdatera filen \"%s\".\n"

#: remake.c:400
#, c-format
msgid "File `%s' was considered already.\n"
msgstr "Filen \"%s\" har redan övervägts.\n"

#: remake.c:410
#, c-format
msgid "Still updating file `%s'.\n"
msgstr "Uppdaterar fortfarande filen \"%s\".\n"

#: remake.c:413
#, c-format
msgid "Finished updating file `%s'.\n"
msgstr "Slutförde uppdaterandet av filen \"%s\".\n"

#: remake.c:434
#, c-format
msgid "File `%s' does not exist.\n"
msgstr "Filen \"%s\" finns inte.\n"

#: remake.c:441
#, c-format
msgid ""
"*** Warning: .LOW_RESOLUTION_TIME file `%s' has a high resolution time stamp"
msgstr ""

#: remake.c:454 remake.c:962
#, c-format
msgid "Found an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Hittade en implicit regel för \"%s\".\n"

#: remake.c:456 remake.c:964
#, c-format
msgid "No implicit rule found for `%s'.\n"
msgstr "Hittade ingen implicit regel för \"%s\".\n"

#: remake.c:462 remake.c:970
#, c-format
msgid "Using default commands for `%s'.\n"
msgstr "Använder standardkommandon för \"%s\".\n"

#: remake.c:484 remake.c:996
#, c-format
msgid "Circular %s <- %s dependency dropped."
msgstr "Det cirkulära beroendet %s <- %s släpptes."

#: remake.c:601
#, c-format
msgid "Finished prerequisites of target file `%s'.\n"
msgstr "Färdigställde de nödvändiga förutsättningarna för målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:607
#, c-format
msgid "The prerequisites of `%s' are being made.\n"
msgstr "De nödvändiga förutsättningarna för \"%s\" håller på att skapas.\n"

#: remake.c:620
#, c-format
msgid "Giving up on target file `%s'.\n"
msgstr "Ger upp med målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:625
#, c-format
msgid "Target `%s' not remade because of errors."
msgstr "Målet \"%s\" återskapades inte på grund av fel."

#: remake.c:677
#, fuzzy, c-format
msgid "Prerequisite `%s' is order-only for target `%s'.\n"
msgstr "Den nödvändiga förutsättningen \"%s\" är äldre än målet \"%s\".\n"

#: remake.c:682
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' of target `%s' does not exist.\n"
msgstr "Den nödvändiga förutsättningen \"%s\" för målet \"%s\" finns inte.\n"

#: remake.c:687
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' is newer than target `%s'.\n"
msgstr "Den nödvändiga förutsättningen \"%s\" är nyare än målet \"%s\".\n"

#: remake.c:690
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' is older than target `%s'.\n"
msgstr "Den nödvändiga förutsättningen \"%s\" är äldre än målet \"%s\".\n"

#: remake.c:708
#, c-format
msgid "Target `%s' is double-colon and has no prerequisites.\n"
msgstr "Målet \"%s\" är dubbelkolon och har inga beroenden.\n"

#: remake.c:715
#, c-format
msgid "No commands for `%s' and no prerequisites actually changed.\n"
msgstr ""
"Inga kommandon eller nödvändiga förutsättningar för \"%s\" har förändrats.\n"

#: remake.c:720
#, c-format
msgid "Making `%s' due to always-make flag.\n"
msgstr ""

#: remake.c:728
#, c-format
msgid "No need to remake target `%s'"
msgstr "Målet \"%s\" behöver inte återskapas"

#: remake.c:730
#, c-format
msgid "; using VPATH name `%s'"
msgstr "; använder VPATH-namnet \"%s\""

#: remake.c:750
#, c-format
msgid "Must remake target `%s'.\n"
msgstr "Måste återskapa målet \"%s\".\n"

#: remake.c:756
#, c-format
msgid " Ignoring VPATH name `%s'.\n"
msgstr " Bortser från VPATH-namnet \"%s\".\n"

#: remake.c:765
#, c-format
msgid "Commands of `%s' are being run.\n"
msgstr "Kommandon för \"%s\" körs.\n"

#: remake.c:772
#, c-format
msgid "Failed to remake target file `%s'.\n"
msgstr "Misslyckades med att återskapa målfilen \"%s\".\n"

#: remake.c:775
#, c-format
msgid "Successfully remade target file `%s'.\n"
msgstr "Målfilen \"%s\" återskapades.\n"

#: remake.c:778
#, c-format
msgid "Target file `%s' needs remade under -q.\n"
msgstr "Målfilen \"%s\" behöver återskapas med -q.\n"

#: remake.c:1306
#, fuzzy, c-format
msgid "Warning: File `%s' has modification time in the future"
msgstr "*** Varning: Filen \"%s\" har ett ändringsdatum i framtiden (%s > %s)"

#: remake.c:1313
#, fuzzy, c-format
msgid "Warning: File `%s' has modification time %.2g s in the future"
msgstr "*** Varning: Filen \"%s\" har ett ändringsdatum i framtiden (%s > %s)"

#: remake.c:1511
#, c-format
msgid ".LIBPATTERNS element `%s' is not a pattern"
msgstr ".LIBPATTERNS-elementet \"%s\" är inte något mönster"

#: remote-cstms.c:125
#, c-format
msgid "Customs won't export: %s\n"
msgstr "Customs kommer inte att exportera %s\n"

#: rule.c:548
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"# Implicit Rules"
msgstr ""
"\n"
"# Inga implicita regler."

#: rule.c:563
msgid ""
"\n"
"# No implicit rules."
msgstr ""
"\n"
"# Inga implicita regler."

#: rule.c:566
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u implicit rules, %u"
msgstr ""
"\n"
"# %u implicita regler, %u"

#: rule.c:575
msgid " terminal."
msgstr " slutregler."

#: rule.c:583
#, c-format
msgid "BUG: num_pattern_rules wrong! %u != %u"
msgstr "FEL: num_pattern_rules felaktigt! %u != %u"

#: signame.c:85
msgid "unknown signal"
msgstr "okänd signal"

#: signame.c:93
msgid "Hangup"
msgstr "Avringd"

#: signame.c:96
msgid "Interrupt"
msgstr "Avbrott"

#: signame.c:99
msgid "Quit"
msgstr "Avslutad"

#: signame.c:102
msgid "Illegal Instruction"
msgstr "Otillåten instruktion"

#: signame.c:105
msgid "Trace/breakpoint trap"
msgstr "Spårningsfälla"

#: signame.c:110
msgid "Aborted"
msgstr "Avbruten"

#: signame.c:113
msgid "IOT trap"
msgstr "IO-fälla"

#: signame.c:116
msgid "EMT trap"
msgstr "Emulatorfälla"

#: signame.c:119
msgid "Floating point exception"
msgstr "Flyttalsundantag"

#: signame.c:122
msgid "Killed"
msgstr "Dödad"

#: signame.c:125
msgid "Bus error"
msgstr "Bussfel"

#: signame.c:128
msgid "Segmentation fault"
msgstr "Segmenteringsfel"

#: signame.c:131
msgid "Bad system call"
msgstr "Felaktigt systemanrop"

#: signame.c:134
msgid "Broken pipe"
msgstr "Ledningsbrott"

#: signame.c:137
msgid "Alarm clock"
msgstr "Alarmklocka"

#: signame.c:140
msgid "Terminated"
msgstr "Avslutad"

#: signame.c:143
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Användarsignal 1"

#: signame.c:146
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Användarsignal 2"

#: signame.c:151 signame.c:154
msgid "Child exited"
msgstr "Barn avslutades"

#: signame.c:157
msgid "Power failure"
msgstr "Strömavbrott"

#: signame.c:160
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppades"

#: signame.c:163
msgid "Stopped (tty input)"
msgstr "Stoppades (tty-läsning)"

#: signame.c:166
msgid "Stopped (tty output)"
msgstr "Stoppades (tty-utskrift)"

#: signame.c:169
msgid "Stopped (signal)"
msgstr "Stoppades (signal)"

#: signame.c:172
msgid "CPU time limit exceeded"
msgstr "CPU-tidsgräns överskreds"

#: signame.c:175
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Filstorleksgräns överskreds"

#: signame.c:178
msgid "Virtual timer expired"
msgstr "Virtuellt tidur löpte ut"

#: signame.c:181
msgid "Profiling timer expired"
msgstr "Profileringstidur löpte ut"

#: signame.c:187
msgid "Window changed"
msgstr "Fönster ändrat"

#: signame.c:190
msgid "Continued"
msgstr "Fortsatte"

#: signame.c:193
msgid "Urgent I/O condition"
msgstr "Brådskande I/O-läge"

#: signame.c:200 signame.c:209
msgid "I/O possible"
msgstr "I/O-tillfälle"

#: signame.c:203
msgid "SIGWIND"
msgstr "SIGWIND"

#: signame.c:206
msgid "SIGPHONE"
msgstr "SIGPHONE"

#: signame.c:212
msgid "Resource lost"
msgstr "Miste resurs"

#: signame.c:215
msgid "Danger signal"
msgstr "Farosignal"

#: signame.c:218
msgid "Information request"
msgstr "Informationsbegäran"

#: signame.c:221
msgid "Floating point co-processor not available"
msgstr "Flyttalsprocessor inte tillgänglig"

#: strcache.c:210
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s # of strings in strcache: %d\n"
msgstr ""

#: strcache.c:211
#, c-format
msgid "%s # of strcache buffers: %d\n"
msgstr ""

#: strcache.c:212
#, c-format
msgid "%s strcache size: total = %d / max = %d / min = %d / avg = %d\n"
msgstr ""

#: strcache.c:214
#, c-format
msgid "%s strcache free: total = %d / max = %d / min = %d / avg = %d\n"
msgstr ""

#: variable.c:1369
msgid "default"
msgstr "normal"

#: variable.c:1372
msgid "environment"
msgstr "miljö"

#: variable.c:1375
msgid "makefile"
msgstr "makefil"

#: variable.c:1378
msgid "environment under -e"
msgstr "miljö enligt -e"

#: variable.c:1381
msgid "command line"
msgstr "kommandorad"

#: variable.c:1384
msgid "`override' directive"
msgstr "\"override\"-direktiv"

#: variable.c:1387
msgid "automatic"
msgstr "automatisk"

#: variable.c:1396
#, fuzzy, c-format
msgid " (from `%s', line %lu)"
msgstr " (från \"%s\", rad %lu):\n"

#: variable.c:1438
#, fuzzy
msgid "# variable set hash-table stats:\n"
msgstr "# %u variabler i %u hashbehållare.\n"

#: variable.c:1449
msgid ""
"\n"
"# Variables\n"
msgstr ""
"\n"
"# Variabler\n"

#: variable.c:1453
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"# Pattern-specific Variable Values"
msgstr ""
"\n"
"# Mönsterspecifika variabelvärden"

#: variable.c:1467
msgid ""
"\n"
"# No pattern-specific variable values."
msgstr ""
"\n"
"# Inga mönsterspecifika variabelvärden."

#: variable.c:1469
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u pattern-specific variable values"
msgstr ""
"\n"
"# %u mönsterspecifika variabelvärden"

#: variable.h:189
#, c-format
msgid "warning: undefined variable `%.*s'"
msgstr "varning: odefinierad variabel \"%.*s\""

#: vmsfunctions.c:94
#, c-format
msgid "sys$search failed with %d\n"
msgstr "sys$search misslyckades och gav %d\n"

#: vmsjobs.c:71
#, c-format
msgid "Warning: Empty redirection\n"
msgstr "Varning: Tom omdirigering\n"

#: vmsjobs.c:175
#, c-format
msgid "internal error: `%s' command_state"
msgstr "internt fel: \"%s\" command_state"

#: vmsjobs.c:268
#, c-format
msgid "-warning, CTRL-Y will leave sub-process(es) around.\n"
msgstr "-varning, CTRL-Y lämnar efter sig underprocess(er).\n"

#: vmsjobs.c:284
#, c-format
msgid "-warning, you may have to re-enable CTRL-Y handling from DCL.\n"
msgstr "-varning, CTRL-Y-hantering kanske behöver återställas från DCL.\n"

#: vmsjobs.c:407
#, c-format
msgid "BUILTIN [%s][%s]\n"
msgstr "INBYGGT [%s][%s]\n"

#: vmsjobs.c:418
#, c-format
msgid "BUILTIN CD %s\n"
msgstr "INBYGGT CD %s\n"

#: vmsjobs.c:436
#, c-format
msgid "BUILTIN RM %s\n"
msgstr "INBYGGT RM %s\n"

#: vmsjobs.c:457
#, c-format
msgid "Unknown builtin command '%s'\n"
msgstr "Okänt inbyggt kommando \"%s\"\n"

#: vmsjobs.c:479
#, c-format
msgid "Error, empty command\n"
msgstr "Fel, tomt kommando\n"

#: vmsjobs.c:491
#, c-format
msgid "Redirected input from %s\n"
msgstr "Inkanal omdirigerad till %s\n"

#: vmsjobs.c:498
#, c-format
msgid "Redirected error to %s\n"
msgstr "Felkanal omdirigerad till %s\n"

#: vmsjobs.c:505
#, c-format
msgid "Redirected output to %s\n"
msgstr "Utkanal omdirigerad till %s\n"

#: vmsjobs.c:568
#, c-format
msgid "Executing %s instead\n"
msgstr "Utför %s i stället\n"

#: vmsjobs.c:668
#, c-format
msgid "Error spawning, %d\n"
msgstr "Fel vid avknoppning, %d\n"

#: vpath.c:571
msgid ""
"\n"
"# VPATH Search Paths\n"
msgstr ""
"\n"
"# VPATH-sökvägar\n"

#: vpath.c:588
msgid "# No `vpath' search paths."
msgstr "# Inga \"vpath\"-sökvägar."

#: vpath.c:590
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u `vpath' search paths.\n"
msgstr ""
"\n"
"# %u \"vpath\"-sökvägar.\n"

#: vpath.c:593
msgid ""
"\n"
"# No general (`VPATH' variable) search path."
msgstr ""
"\n"
"# Ingen allmän sökväg (enligt \"VPATH\"-variabeln)."

#: vpath.c:599
msgid ""
"\n"
"# General (`VPATH' variable) search path:\n"
"# "
msgstr ""
"\n"
"# Allmän sökväg (enligt \"VPATH\"-variabeln):\n"
"# "

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "# No files."
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "# Inga filer."

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "# %u files in %u hash buckets.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "# %u filer i %u hashbehållare.\n"

#~ msgid "# average %.3f files per bucket, max %u files in one bucket.\n"
#~ msgstr ""
#~ "# i genomsnitt %.3f filer per behållare, högst %u filer i samma "
#~ "behållare.\n"

#~ msgid "Syntax error, still inside '\"'\n"
#~ msgstr "Syntaxfel, är fortfarande innanför '\"'\n"

#~ msgid "Got a SIGCHLD; %u unreaped children.\n"
#~ msgstr "Erhöll SIGCHLD; %u kvarvarande barnprocesser.\n"

#~ msgid "DIRECTORY"
#~ msgstr "KATALOG"

#~ msgid "Change to DIRECTORY before doing anything"
#~ msgstr "Byt till KATALOG först"

#~ msgid "FLAGS"
#~ msgstr "FLAGGOR"

#~ msgid "Suspend process to allow a debugger to attach"
#~ msgstr "Suspendera processen för att möjliggöra anslutning av felsökare"

#~ msgid "Environment variables override makefiles"
#~ msgstr "Miljövariabler åsidosätter makefiler"

#~ msgid "FILE"
#~ msgstr "FIL"

#~ msgid "Read FILE as a makefile"
#~ msgstr "Använd FIL som makefil"

#~ msgid "Search DIRECTORY for included makefiles"
#~ msgstr "Genomsök KATALOG efter inkluderade makefiler"

#~ msgid "Don't start multiple jobs unless load is below N"
#~ msgstr "Påbörja flera jobb endast om lasten understiger N"

#~ msgid "Don't actually run any commands; just print them"
#~ msgstr "Kör inte kommandona, skriv bara ut dem"

#~ msgid "Consider FILE to be very old and don't remake it"
#~ msgstr "Betrakta FIL som mycket gammal och återskapa den inte"

#~ msgid "Don't echo commands"
#~ msgstr "Återge inte kommandon"

#~ msgid "Turns off -k"
#~ msgstr "Stänger av -k"

#~ msgid "Consider FILE to be infinitely new"
#~ msgstr "Betrakta FIL som hur ny som helst"

#~ msgid "Do not specify -j or --jobs if sh.exe is not available."
#~ msgstr "Ange inte -j eller --jobs om sh.exe inte finns tillgänglig."

#~ msgid "Resetting make for single job mode."
#~ msgstr "Återställer make för enkeljobbsläge."

#~ msgid "Entering"
#~ msgstr "Går till"

#~ msgid "Leaving"
#~ msgstr "Lämnar"

#~ msgid "no file name for `%sinclude'"
#~ msgstr "inget filnamn till \"%sinclude\""

#~ msgid "target `%s' leaves prerequisite pattern empty"
#~ msgstr "målet \"%s\" har ett tomt beroendemönster"

#~ msgid "# No variables."
#~ msgstr "# Inga variabler."

#~ msgid "# average of %.1f variables per bucket, max %u in one bucket.\n"
#~ msgstr ""
#~ "# i genomsnitt %1.f variabler per behållare, högst %u i samma behållare.\n"

#~ msgid "# average of %d.%d variables per bucket, max %u in one bucket.\n"
#~ msgstr ""
#~ "# i genomsnitt %d.%d variabler per behållare, högst %u i samma "
#~ "behållare.\n"