da.po   [plain text]


# Danish diffutils translation po-file
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2000-2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: diffutils 2.7.10\n"
"POT-Creation-Date: 2002-04-05 14:10-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-12 14:51GMT\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"

#: lib/c-stack.c:188
msgid "program error"
msgstr "programfejl"

#: lib/c-stack.c:189
msgid "stack overflow"
msgstr "stakoverløb"

#: lib/error.c:128 lib/error.c:156
msgid "Unknown system error"
msgstr "Ukendt systemfejl"

#: lib/freesoft.c:27
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute copies of this program\n"
"under the terms of the GNU General Public License.\n"
"For more information about these matters, see the file named COPYING."
msgstr ""
"Dette program kommer HELT UDEN GARANTI i den udstrækning, loven tillader "
"det.\n"
"Du må videredistribuere kopier af dette program\n"
"under betingelserne i GNU General Public License (GPL).\n"
"Se filen COPYING for flere oplysninger om dette."

#: lib/getopt.c:693
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tilvalg '%s' er flertydigt\n"

#: lib/getopt.c:718
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tilvalg '--%s' tillader ikke et parameter\n"

#: lib/getopt.c:723
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tilvalg '%c%s' tillader ikke et parameter\n"

#: lib/getopt.c:741 lib/getopt.c:914
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: tilvalg '--%s' tillader ikke et parameter\n"

#: lib/getopt.c:770
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: ukendt tilvalg '--%s'\n"

#: lib/getopt.c:774
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: ukendt tilvalg '%c%s'\n"

#: lib/getopt.c:800
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"

#: lib/getopt.c:803
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"

#: lib/getopt.c:833 lib/getopt.c:963
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: tilvalg kræver et parameter -- %c\n"

#: lib/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tilvalget '-W %s' er flertydigt\n"

#: lib/getopt.c:898
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tilvalget '-W %s' tillader ikke et parameter\n"

#: lib/regex.c:1367
msgid "Success"
msgstr "Succes"

#: lib/regex.c:1370
msgid "No match"
msgstr "Ingen match"

#: lib/regex.c:1373
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Ugyldigt regulært udtryk"

#: lib/regex.c:1376
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Ugyldig sammenlignings-tegn"

#: lib/regex.c:1379
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Ugyldigt navn på tegn-klasse"

#: lib/regex.c:1382
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Efterstillet backslash"

#: lib/regex.c:1385
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Ugyldig bagud-reference"

#: lib/regex.c:1388
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Uparret [ eller [^"

#: lib/regex.c:1391
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Uparret ( eller \\("

#: lib/regex.c:1394
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Uparret \\{"

#: lib/regex.c:1397
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Ugyldigt indhold af \\{\\}"

#: lib/regex.c:1400
msgid "Invalid range end"
msgstr "Ugyldig område-afslutning"

#: lib/regex.c:1403
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Hukommelse opbrugt"

#: lib/regex.c:1406
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Ugyldigt foranstillet regulært udtryk"

#: lib/regex.c:1409
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "For tidlig afslutning på regulært udtryk"

#: lib/regex.c:1412
msgid "Regular expression too big"
msgstr "For stort regulært udtryk"

#: lib/regex.c:1415
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Uparret ) eller \\)"

#: lib/regex.c:8034
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Intet foranstillet regulært udtryk"

#: lib/xmalloc.c:63
msgid "memory exhausted"
msgstr "hukommelse opbrugt"

#: src/analyze.c:809 src/diff.c:1283
#, c-format
msgid "Files %s and %s differ\n"
msgstr "Filerne %s og %s er forskellige\n"

#: src/analyze.c:812
#, c-format
msgid "Binary files %s and %s differ\n"
msgstr "Binære filer %s og %s er forskellige\n"

#: src/analyze.c:1058 src/diff3.c:1413 src/util.c:526
msgid "No newline at end of file"
msgstr "Intet linjeskift ved filafslutning"

#: src/cmp.c:43
msgid "Written by Torbjorn Granlund and David MacKenzie."
msgstr "Skrevet af Torbjorn Granlund og David MacKenzie."

#: src/cmp.c:118 src/diff.c:817 src/diff3.c:427 src/sdiff.c:168
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information."
msgstr "Prøv '%s --help' for mere information."

#: src/cmp.c:137
#, c-format
msgid "invalid --ignore-initial value `%s'"
msgstr "ugyldig '--ignore-initial'-værdi `%s'"

#: src/cmp.c:146
msgid "options -l and -s are incompatible"
msgstr "tilvalgene -l og -s er inkompatible"

#: src/cmp.c:154 src/diff.c:826 src/diff3.c:435 src/sdiff.c:177
#: src/sdiff.c:313 src/sdiff.c:320 src/sdiff.c:910 src/util.c:194
#: src/util.c:286 src/util.c:293
msgid "write failed"
msgstr "skrivning mislykkedes"

#: src/cmp.c:156 src/diff.c:828 src/diff.c:1354 src/diff3.c:437
#: src/sdiff.c:179
msgid "standard output"
msgstr "standard-ud"

#: src/cmp.c:160
msgid "-b --print-bytes Print differing bytes."
msgstr "-b --print-byte  Vis afvigende byte."

#: src/cmp.c:161
msgid "-i SKIP --ignore-initial=SKIP Skip the first SKIP bytes of input."
msgstr ""
"-i SPRING --ignore-initial=SPRING  Overspring de første SPRING byte i "
"inddata."

#: src/cmp.c:162
msgid "-i SKIP1:SKIP2 --ignore-initial=SKIP1:SKIP2"
msgstr "-i SPRING1:SPRING2 --ignore-initial=SPRING1:SPRING2"

#: src/cmp.c:163
msgid ""
" Skip the first SKIP1 bytes of FILE1 and the first SKIP2 bytes of FILE2."
msgstr ""
" Overspring de første SPRING1 byte i FIL1 og de første SPRING2 byte i FIL2."

#: src/cmp.c:164
msgid "-l --verbose Output byte numbers and values of all differing bytes."
msgstr "-l --verbose Vis antal byte og værdierne for alle afvigende byte."

#: src/cmp.c:165
msgid "-n LIMIT --bytes=LIMIT Compare at most LIMIT bytes."
msgstr "-n GRÆNSE --bytes=GRÆNSE Sammenlign højst GRÆNSE byte."

#: src/cmp.c:166
msgid "-s --quiet --silent Output nothing; yield exit status only."
msgstr ""
"-s --quiet --silent Ingen udlæsning; sæt kun en afslutnings-slut-kode."

#: src/cmp.c:167 src/diff.c:904 src/diff3.c:455 src/sdiff.c:204
msgid "-v --version Output version info."
msgstr "-v --version Vis versions-info."

#: src/cmp.c:168 src/diff.c:905 src/diff3.c:456 src/sdiff.c:205
msgid "--help Output this help."
msgstr "--help Vis denne hjælp."

#: src/cmp.c:177
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 [FILE2 [SKIP1 [SKIP2]]]\n"
msgstr "Brug: %s [TILVALG]... FIL1 [FIL2 [SPRING1 [SPRING2]]]\n"

#: src/cmp.c:179
msgid "Compare two files byte by byte."
msgstr "Sammenlign to filer byte for byte."

#: src/cmp.c:183
msgid "SKIP1 and SKIP2 are the number of bytes to skip in each file."
msgstr ""
"SPRING1 og SPRING2 er antallet af byte, der skal overspringes i hver fil."

#: src/cmp.c:184
msgid ""
"SKIP values may be followed by the following multiplicative suffixes:\n"
"kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
"GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, and so on for T, P, E, Z, Y."
msgstr ""
"SPRING-værdier kan efterfølges af følgende enheder:\n"
"kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
"GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, og så videre for T, P, E, Z, Y."

#: src/cmp.c:187
msgid "If a FILE is `-' or missing, read standard input."
msgstr "Såfremt en FIL er '_' eller mangler, læses fra standard inddata."

#: src/cmp.c:188 src/diff.c:911 src/diff3.c:475 src/sdiff.c:223
msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>."
msgstr "Raportér programfejl på engelsk til <bug-gnu-utils@gnu.org>."

#: src/cmp.c:231
#, c-format
msgid "invalid --bytes value `%s'"
msgstr "ugyldig '--bytes'-værdi `%s'"

#: src/cmp.c:258 src/diff.c:734 src/diff3.c:333 src/sdiff.c:558
#, c-format
msgid "missing operand after `%s'"
msgstr "manglende operant efter '%s'"

#: src/cmp.c:270 src/diff.c:736 src/diff3.c:335 src/sdiff.c:560
#, c-format
msgid "extra operand `%s'"
msgstr "ekstra operant '%s'"

#: src/cmp.c:477
#, c-format
msgid "%s %s differ: byte %s, line %s\n"
msgstr "%s %s afviger: byte %s, linje %s\n"

#: src/cmp.c:495
#, c-format
msgid "%s %s differ: byte %s, line %s is %3o %s %3o %s\n"
msgstr "%s %s afviger: tegn %s, linje %s er %3o %s %3o %s\n"

#: src/cmp.c:543
#, c-format
msgid "cmp: EOF on %s\n"
msgstr "cmp: filafslutning på %s\n"

#: src/diff.c:41
msgid ""
"Written by Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes,\n"
"Richard Stallman, and Len Tower."
msgstr ""
"Skrevet af Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes,\n"
"Richard Stallman og Len Tower."

#: src/diff.c:322
#, c-format
msgid "invalid context length `%s'"
msgstr "ugyldig indholdslængde '%s'"

#: src/diff.c:405
msgid "pagination not supported on this host"
msgstr "paginering understøttes ikke af denne vært"

#: src/diff.c:420 src/diff3.c:315
msgid "too many file label options"
msgstr "for mange fil-mærke tilvalg"

#: src/diff.c:498
#, c-format
msgid "invalid width `%s'"
msgstr "ugyldig bredde '%s'"

#: src/diff.c:502
msgid "conflicting width options"
msgstr "modstridende breddeangivelser"

#: src/diff.c:526
#, c-format
msgid "invalid horizon length `%s'"
msgstr "ugyldig horisont-længde '%s'"

#: src/diff.c:629
#, c-format
msgid "`-%ld' option is obsolete; use `-%c %ld'"
msgstr "Tilvalget '-%ld' er forældet; benyt '-%c %ld'"

#: src/diff.c:641
#, c-format
msgid "`-%ld' option is obsolete; omit it"
msgstr "Tilvalget '-%ld' er forældet; udelad det"

#: src/diff.c:709
msgid "--from-file and --to-file both specified"
msgstr "både --from-file og --to-file er angivet"

#: src/diff.c:832
msgid "Compare files line by line."
msgstr "Sammenlign filer linje for linje"

#: src/diff.c:834
msgid "-i --ignore-case Ignore case differences in file contents."
msgstr "-i --ignore-case Ignorér versalforskelle i filindholdet"

#: src/diff.c:835
msgid "--ignore-file-name-case Ignore case when comparing file names."
msgstr ""
"--ignore-file-name-case Ignorér versalforskelle ved sammenligning af "
"filnavne."

#: src/diff.c:836
msgid "--no-ignore-file-name-case Consider case when comparing file names."
msgstr ""
"--no-ignore-file-name-case Bemærk versalforskelle, når filnavne "
"sammenlignes."

#: src/diff.c:837 src/sdiff.c:186
msgid "-E --ignore-tab-expansion Ignore changes due to tab expansion."
msgstr ""
"-E --ignore-tab-expansion Ignore ændringer, der skyldes tabulatoromsætning."

#: src/diff.c:838 src/sdiff.c:187
msgid "-b --ignore-space-change Ignore changes in the amount of white space."
msgstr ""
"-b --ignore-space-change Ignorér ændringer i antallet af mellemrumstegn."

#: src/diff.c:839
msgid "-w --ignore-all-space Ignore all white space."
msgstr "-w --ignore-all-space Ignorér alle mellemrums-tegn."

#: src/diff.c:840 src/sdiff.c:189
msgid "-B --ignore-blank-lines Ignore changes whose lines are all blank."
msgstr ""
"-B --ignore-blank-lines Ignorér ændringer med udelukkende tomme linjer."

#: src/diff.c:841 src/sdiff.c:190
msgid ""
"-I RE --ignore-matching-lines=RE Ignore changes whose lines all match RE."
msgstr ""
"-I MØNSTER --ignore-matching-lines=MØNSTER Ignorér ændringer, hvis linjer "
"alle matcher MØNSTER."

#: src/diff.c:842 src/sdiff.c:191
msgid "--strip-trailing-cr Strip trailing carriage return on input."
msgstr ""
"--strip-trailing-cr Fjern afsluttende vognretur (carriage return) i inddata."

#: src/diff.c:844
msgid "--binary Read and write data in binary mode."
msgstr "--binary Læs og skriv data binært."

#: src/diff.c:846 src/diff3.c:451 src/sdiff.c:192
msgid "-a --text Treat all files as text."
msgstr "-a --text Behandl alle filer som tekst."

#: src/diff.c:848
msgid ""
"-c -C NUM --context[=NUM] Output NUM (default 3) lines of copied "
"context.\n"
"-u -U NUM --unified[=NUM] Output NUM (default 3) lines of unified "
"context.\n"
" --label LABEL Use LABEL instead of file name.\n"
" -p --show-c-function Show which C function each change is in.\n"
" -F RE --show-function-line=RE Show the most recent line matching RE."
msgstr ""
"-c -C ANTAL --context[=ANTAL] Udlæs ANTAL (standard 3) linjer af kopieret "
"kontekst.\n"
"-u -U ANTAL --unified[=ANTAL] Udlæs ANTAL (standard 3) linjer af unified "
"kontekst.\n"
" -L MÆRKE --label MÆRKE Brug MÆRKE i stedet for filnavn.\n"
" -p --show-c-function Vis hvilken C funktion hver ændring er i.\n"
" -F MØNSTER --show-function-line=MØNSTER Vis den sidste foregående linje, "
"der matcher MØNSTER."

#: src/diff.c:853
msgid "-q --brief Output only whether files differ."
msgstr "-q --brief Undersøg kun om filerne er ens eller ej."

#: src/diff.c:854
msgid "-e --ed Output an ed script."
msgstr "-e --ed Udlæs et ed skript."

#: src/diff.c:855
msgid "--normal Output a normal diff."
msgstr "--normal Udlæs en almindelig diff."

#: src/diff.c:856
msgid "-n --rcs Output an RCS format diff."
msgstr "-n --rcs Udlæs en diff i RCS-format."

#: src/diff.c:857
msgid ""
"-y --side-by-side Output in two columns.\n"
" -W NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) print columns.\n"
" --left-column Output only the left column of common lines.\n"
" --suppress-common-lines Do not output common lines."
msgstr ""
"-y --side-by-side Udlæs i to kolonner.\n"
" -W ANTAL --width=ANTAL Udlæs højst ANTAL (standard 130) skriftsøjler.\n"
" --left-column Vis kun venstre kolonne af identiske linjer.\n"
" --suppress-common-lines Udlæs ikke sammenfaldende linjer."

#: src/diff.c:861
msgid "-D NAME --ifdef=NAME Output merged file to show `#ifdef NAME' diffs."
msgstr ""
"-D NAVN --ifdef=NAVN Udlæs flettet fil for at vise '#ifdef NAVN' ændringer."

#: src/diff.c:862
msgid ""
"--GTYPE-group-format=GFMT Similar, but format GTYPE input groups with GFMT."
msgstr ""
"--GTYPE-group-format=GFMT Det samme, men formatér GTYPE inddata grupper med "
"GFMT"

#: src/diff.c:863
msgid "--line-format=LFMT Similar, but format all input lines with LFMT."
msgstr ""
"--line-format=LFMT Det samme, men formatér alle indlæste linjer med LFMT."

#: src/diff.c:864
msgid ""
"--LTYPE-line-format=LFMT Similar, but format LTYPE input lines with LFMT."
msgstr ""
"--LTYPE-line-format=LFMT Det samme, men formatér LTYPE inddata med LFMT"

#: src/diff.c:865
msgid " LTYPE is `old', `new', or `unchanged'. GTYPE is LTYPE or `changed'."
msgstr ""
" LTYPE er 'gammel', 'ny' eller 'uændret'. GTYPE er LTYPE eller 'ændret'."

#: src/diff.c:866
msgid ""
" GFMT may contain:\n"
"  %< lines from FILE1\n"
"  %> lines from FILE2\n"
"  %= lines common to FILE1 and FILE2\n"
"  %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER printf-style spec for LETTER\n"
"   LETTERs are as follows for new group, lower case for old group:\n"
"    F first line number\n"
"    L last line number\n"
"    N number of lines = L-F+1\n"
"    E F-1\n"
"    M L+1"
msgstr ""
" GFMT må indeholde:\n"
"  %< linjer fra FIL1\n"
"  %> linjer fra FIL2\n"
"  %= linjer, der er fælles mellem FIL1 og FIL2\n"
"  %[-][BREDDE][.[PRÆC]]{doxX}BOGSTAV printf-type specifikation for "
"BOGSTAV\n"
"   BOGSAV er som nedenfor for en ny gruppe, små bogstaver for gammel "
"gruppe:\n"
"    F første linjenummer\n"
"    L sidste linjenummer\n"
"    N antal linjer = L-F+1\n"
"    E F-1\n"
"    M L+1"

#: src/diff.c:877
msgid ""
" LFMT may contain:\n"
"  %L contents of line\n"
"  %l contents of line, excluding any trailing newline\n"
"  %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}n printf-style spec for input line number"
msgstr ""
" LFMT må indeholde:\n"
"  %L indhold af linje\n"
"  %l indhold af linje, undtagen eventuel følgende linjeskift\n"
"  %[-][BREDDE][.[PRÆC]]{doxX}n printf-stil angivelse af inddata "
"linjenummer"

#: src/diff.c:881
msgid ""
" Either GFMT or LFMT may contain:\n"
"  %% %\n"
"  %c'C' the single character C\n"
"  %c'\\OOO' the character with octal code OOO"
msgstr ""
" Enten kan GFMT eller LFMT indeholde:\n"
"  %% %\n"
"  %c'T' tegnet T alene\n"
"  %c'\\000' tegnet med oktal kode 000"

#: src/diff.c:886
msgid "-l --paginate Pass the output through `pr' to paginate it."
msgstr "-l --paginate Led uddata gennem 'pr' for at sideinddele det."

#: src/diff.c:887 src/sdiff.c:198
msgid "-t --expand-tabs Expand tabs to spaces in output."
msgstr "-t --expand-tabs Lav tabulatorer om til mellemrum i output."

#: src/diff.c:888 src/diff3.c:452
msgid "-T --initial-tab Make tabs line up by prepending a tab."
msgstr ""
"-T --initial-tab Få tabulatorer på linje ved at forudstille en tabulator."

#: src/diff.c:890
msgid "-r --recursive Recursively compare any subdirectories found."
msgstr "-r --recursive Sammenlign alle fundne underkataloger rekursivt."

#: src/diff.c:891
msgid "-N --new-file Treat absent files as empty."
msgstr "-N --new-file Behandl manglende filer som var de tomme."

#: src/diff.c:892
msgid "--unidirectional-new-file Treat absent first files as empty."
msgstr ""
"--unidirectional-new-file Behandl første manglende filer som var de tomme."

#: src/diff.c:893
msgid "-s --report-identical-files Report when two files are the same."
msgstr "-s --report-identical-files Rapportér hvis to filer er ens."

#: src/diff.c:894
msgid "-x PAT --exclude=PAT Exclude files that match PAT."
msgstr "-x MØNSTER --exclude=MØNSTER Udelad filer, det matcher MØNSTER."

#: src/diff.c:895
msgid ""
"-X FILE --exclude-from=FILE Exclude files that match any pattern in FILE."
msgstr ""
"-X FIL --exclude-from=FIL Udelad filer, der matcher ethvert mønster i FIL."

#: src/diff.c:896
msgid ""
"-S FILE --starting-file=FILE Start with FILE when comparing directories."
msgstr "-S FIL --starting-file=FIL Star med FIL, når kataloger sammenlignes."

#: src/diff.c:897
msgid ""
"--from-file=FILE1 Compare FILE1 to all operands. FILE1 can be a directory."
msgstr ""
"--from-file=FIL1 Sammenlign FIL1 med alle operanter. FIL1 må godt være et "
"katalog."

#: src/diff.c:898
msgid ""
"--to-file=FILE2 Compare all operands to FILE2. FILE2 can be a directory."
msgstr ""
"--to-file=FIL1 Sammenlign alle operanter med FIL2. FIL2 må godt være et "
"katalog."

#: src/diff.c:900
msgid "--horizon-lines=NUM Keep NUM lines of the common prefix and suffix."
msgstr ""
"--horizon-lines=ANTAL Behold ANTAL linjer af fælles præfix og suffiks."

#: src/diff.c:901 src/sdiff.c:200
msgid "-d --minimal Try hard to find a smaller set of changes."
msgstr "-d --minimal Grundigt forsøg på at finde et mindre antal ændringer."

#: src/diff.c:902
msgid ""
"--speed-large-files Assume large files and many scattered small changes."
msgstr ""
"--speed-large-files Antag store filer og mange spredte, små ændringer."

#: src/diff.c:907
msgid ""
"FILES are `FILE1 FILE2' or `DIR1 DIR2' or `DIR FILE...' or `FILE... DIR'."
msgstr ""
"FILER er 'FIL1 FIL2' eller 'KATALOG1 KATALOG2' eller 'KATALOG FIL...' eller "
"'FIL... KATALOG'."

#: src/diff.c:908
msgid ""
"If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILES."
msgstr ""
"hvis --from-file eller --to-file er angivet, er der ingen restriktioner på "
"FILER."

#: src/diff.c:909 src/diff3.c:474 src/sdiff.c:222
msgid "If a FILE is `-', read standard input."
msgstr "Såfremt en FIL er '-', læses fra standard-ind."

#: src/diff.c:920
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILES\n"
msgstr "Brug: %s [TILVALG]... FILER\n"

#: src/diff.c:949
#, c-format
msgid "conflicting %s option value `%s'"
msgstr "modstridende værdi for %s-tilvalget: '%s'"

#: src/diff.c:962
msgid "conflicting output style options"
msgstr "modstridende valg af uddata-stil"

#: src/diff.c:976
msgid "regular empty file"
msgstr "almindelig tom fil"

#: src/diff.c:976
msgid "regular file"
msgstr "almindelig fil"

#: src/diff.c:978
msgid "directory"
msgstr "katalog"

#: src/diff.c:981
msgid "block special file"
msgstr "blok-specialfil"

#: src/diff.c:984
msgid "character special file"
msgstr "tegn-specialfil"

#: src/diff.c:987
msgid "fifo"
msgstr "fifo"

#: src/diff.c:991
msgid "socket"
msgstr "stik"

#: src/diff.c:994
msgid "message queue"
msgstr "meddelelseskø"

#: src/diff.c:997
msgid "semaphore"
msgstr "signal"

#: src/diff.c:1000
msgid "shared memory object"
msgstr "delt hukommelses-objekt"

#: src/diff.c:1003
msgid "typed memory object"
msgstr "typeangivet hukommelses-objekt"

#: src/diff.c:1006
msgid "weird file"
msgstr "mystisk fil"

#: src/diff.c:1070 src/diff.c:1256
#, c-format
msgid "Only in %s: %s\n"
msgstr "Kun i %s: %s\n"

#: src/diff.c:1193
msgid "cannot compare `-' to a directory"
msgstr "kan ikke sammenligne '-' med et katalog"

#: src/diff.c:1220
msgid "-D option not supported with directories"
msgstr "-D tilvalg understøttes ikke for kataloger"

#: src/diff.c:1229
#, c-format
msgid "Common subdirectories: %s and %s\n"
msgstr "Identiske underkataloger: %s og %s\n"

#: src/diff.c:1266
#, c-format
msgid "File %s is a %s while file %s is a %s\n"
msgstr "Filen %s er en %s mens filen %s er en %s\n"

#: src/diff.c:1345
#, c-format
msgid "Files %s and %s are identical\n"
msgstr "Filerne %s og %s er identiske\n"

#: src/diff3.c:26
msgid "Written by Randy Smith."
msgstr "Skrevet af Randy Smith."

#: src/diff3.c:328
msgid "incompatible options"
msgstr "inkompatible tilvalg"

#: src/diff3.c:368
msgid "`-' specified for more than one input file"
msgstr "'-' angiver mere en én ind-fil"

#: src/diff3.c:408 src/diff3.c:1232 src/diff3.c:1645 src/diff3.c:1700
#: src/sdiff.c:305 src/sdiff.c:879 src/sdiff.c:890
msgid "read failed"
msgstr "læsning mislykkedes"

#: src/diff3.c:441
msgid "-e --ed Output unmerged changes from OLDFILE to YOURFILE into MYFILE."
msgstr ""
"-e --ed Udlæs uflettede ændringer mellem GAMMELFIL og DINFIL til MINFIL."

#: src/diff3.c:442
msgid "-E --show-overlap Output unmerged changes, bracketing conflicts."
msgstr "-E --show-overlap Udlæs uflettede ændringer, konflikter i paranteser"

#: src/diff3.c:443
msgid "-A --show-all Output all changes, bracketing conflicts."
msgstr "-A --show-all Udlæs alle ændringer, konflikter i paranteser."

#: src/diff3.c:444
msgid "-x --overlap-only Output overlapping changes."
msgstr "-x --overlap-only Vis kun overlappende ændringer."

#: src/diff3.c:445
msgid "-X Output overlapping changes, bracketing them."
msgstr "-X Udlæs overlappende ændringer, i paranteser."

#: src/diff3.c:446
msgid "-3 --easy-only Output unmerged nonoverlapping changes."
msgstr "-3 --easy-only Udlæs ikke-flettede, ikke-overlappende ændringer."

#: src/diff3.c:448
msgid "-m --merge Output merged file instead of ed script (default -A)."
msgstr "-m --merge Udlæs flettet fil i stedet for ed skript (standard -A)."

#: src/diff3.c:449
msgid "-L LABEL --label=LABEL Use LABEL instead of file name."
msgstr "-L MÆRKE --label=MÆRKE Brug MÆRKE i stedet for filnavn."

#: src/diff3.c:450
msgid "-i Append `w' and `q' commands to ed scripts."
msgstr "-i Tilføj 'w' og 'q'-kommandoer til ed skripter."

#: src/diff3.c:453 src/sdiff.c:202
msgid "--diff-program=PROGRAM Use PROGRAM to compare files."
msgstr "--diff-program=PROGRAM Brug PROGRAM til at sammenligne filerne."

#: src/diff3.c:465
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... MYFILE OLDFILE YOURFILE\n"
msgstr "Brug: %s [TILVALG]... MINFIL GAMMELFIL DINFIL\n"

#: src/diff3.c:467
msgid "Compare three files line by line."
msgstr "Sammenlign tre filer linje for linje."

#: src/diff3.c:673
msgid "internal error: screwup in format of diff blocks"
msgstr "intern fejl: rod i formatet på diff blokke"

#: src/diff3.c:971
#, c-format
msgid "%s: diff failed: "
msgstr "%s: diff fejlede: "

#: src/diff3.c:993
msgid "internal error: invalid diff type in process_diff"
msgstr "intern fejl: ugyldig diff type i process_diff"

#: src/diff3.c:1018
msgid "invalid diff format; invalid change separator"
msgstr "ugyldigt diff format; ugyldig ændrings-separator"

#: src/diff3.c:1242
msgid "invalid diff format; incomplete last line"
msgstr "ugyldigt diff format; uafsluttet sidste linje"

#: src/diff3.c:1265 src/sdiff.c:273
#, c-format
msgid "subsidiary program `%s' not executable"
msgstr "hjælpeprogram '%s' er ikke eksekverbart"

#: src/diff3.c:1268 src/sdiff.c:276 src/util.c:298
#, c-format
msgid "subsidiary program `%s' not found"
msgstr "hjælpeprogram '%s' blev ikke fundet"

#: src/diff3.c:1272 src/sdiff.c:268 src/util.c:301
#, c-format
msgid "subsidiary program `%s' failed"
msgstr "hjælpeprogram '%s' fejlede"

#: src/diff3.c:1294
msgid "invalid diff format; incorrect leading line chars"
msgstr "ugyldigt diff format; forkerte linje-begyndelses-tegn"

#: src/diff3.c:1370
msgid "internal error: invalid diff type passed to output"
msgstr "intern fejl: ugyldig diff type sendt til uddata"

#: src/diff3.c:1647 src/diff3.c:1704
msgid "input file shrank"
msgstr "ind-fil formindskedes"

#: src/dir.c:162
#, c-format
msgid "cannot compare file names `%s' and `%s'"
msgstr "kan ikke sammenligne filnavnene '%s' og '%s'"

#: src/sdiff.c:35
msgid "Written by Thomas Lord."
msgstr "Skrevet af Thomas Lord."

#: src/sdiff.c:183
msgid "-o FILE --output=FILE Operate interactively, sending output to FILE."
msgstr "-o FIL --output=FIL Arbejd interaktivt, send uddata til FIL."

#: src/sdiff.c:185
msgid "-i --ignore-case Consider upper- and lower-case to be the same."
msgstr "-e --ignore-case Anse store og små bogstaver for at være ens."

#: src/sdiff.c:188
msgid "-W --ignore-all-space Ignore all white space."
msgstr "-W --ignore-all-space Ignorer alle mellemrumskarakterer."

#: src/sdiff.c:194
msgid "-w NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) columns per line."
msgstr ""
"-w ANTAL --width=ANTAL Udlæs højst ANTAL (standard 130) søjler per linje."

#: src/sdiff.c:195
msgid "-l --left-column Output only the left column of common lines."
msgstr "-l --left-column Vis kun venstre kolonne af identiske linjer."

#: src/sdiff.c:196
msgid "-s --suppress-common-lines Do not output common lines."
msgstr "-s --suppress-common-lines Udlæs ingen identiske linjer."

#: src/sdiff.c:201
msgid ""
"-H --speed-large-files Assume large files and many scattered small changes."
msgstr ""
"-H --speed-large-files Antag store filer og mange spredte, små ændringer."

#: src/sdiff.c:214
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 FILE2\n"
msgstr "Brug: %s [TILVALG]... FIL1 FIL2\n"

#: src/sdiff.c:215
msgid "Side-by-side merge of file differences."
msgstr "Ved-siden-af-hinanden-sammenfletning af filforskelle."

#: src/sdiff.c:327
msgid "cannot interactively merge standard input"
msgstr "kan ikke indflette standard input interaktivt"

#: src/sdiff.c:588
msgid "both files to be compared are directories"
msgstr "begge filer der sammenlignes er kataloger"

#: src/sdiff.c:853
msgid ""
"ed:\tEdit then use both versions, each decorated with a header.\n"
"eb:\tEdit then use both versions.\n"
"el:\tEdit then use the left version.\n"
"er:\tEdit then use the right version.\n"
"e:\tEdit a new version.\n"
"l:\tUse the left version.\n"
"r:\tUse the right version.\n"
"s:\tSilently include common lines.\n"
"v:\tVerbosely include common lines.\n"
"q:\tQuit.\n"
msgstr ""
"ed:\tRedigér og brug så begge udgaver, hver udstyret med et hoved.\n"
"eb:\tRedigér og brug så begge udgaver.\n"
"el:\tRedigér og brug så venstre udgave.\n"
"er:\tRedigér og brug så højre udgave.\n"
"e:\tRedigér en ny udgave.\n"
"l:\tBrug venstre udgave.\n"
"r:\tBrug højre udgave.\n"
"s:\tMedtag tavst fælles linjer.\n"
"v:\tMedtag og vis fælles linjer.\n"
"q:\tAfslut.\n"