da.po   [plain text]


# Danish version of GCC strings.
# Copyright (C) 2002, 03, 04 Free Software Foundation, Inc.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
#
# Konventioner:
#
# ABI -> binær grænseflade
# ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
# access -> tilgangs-
# aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
# ambigeous -> tvetydig
# arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
# array -> tabel
# assembler -> maskinkodeoversætter
# assertion -> postulat
# attribute -> egenskab
# base class -> stamklasse
# basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
# braces -> krøllede paranteser
# braced-group -> sætningsblok
# branch -> forgrening
# buffer -> mellemlager
# cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
# con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
# conflicting -> modstridende
# convert -> konvertere, omdanne
# declared -> erklæret
# defaults to -> antages at være
# dereference -> følge
# discard -> fjerne
# discard -> kassere
# driver -> styringsprogram
# duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
# edge list -> kantliste
# elt -> udtrykstræ
# endian -> endet (fx storendet, lillendet)
# endianness -> endethed
# exception handling -> håndtering af undtagelser
# excess -> for mange
# expansion -> udfoldning
# extra -> (ret ofte) overskydende
# floating point -> kommatal
# formals -> parametre
# format string -> formateringsstreng
# forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
# frame table -> rammetabel
# friend -> ven(ne-)
# gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
# hard register -> hardware-register
# have no effect -> udvirker intet
# identifier -> kaldenavn
# incompatible -> uforenelig, passer ikke
# incomplete -> ufuldstændig
# initialize -> tildele startværdi, klargøre
# initializer -> startværdi
# initializer list -> klargøringsliste
# inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
# instance -> instans (fx af en klasse)
# issue (fx warnings) -> fremkom med
# iterator -> løkkevariabel
# junk -> ragelse
# keyword -> reserveret ord
# label -> etiket
# linking -> sammenkædning
# lvalue -> venstreværdi
# macro -> makro
# malformed -> forkert udformet, misdannet
# member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
# mismatch -> passer ikke med
# mmap -> indlæse
# modifier, qualifier -> modifikation
# multiple inheritance -> multipel nedarvning
# newline -> linjeskift
# non-numeric -> ikke et tal
# null character -> nultegn
# null pointer -> nul[-]henvisning
# offset -> forskydning
# opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
# out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
# overflow -> (til tider) løber over
# overlap -> [interval]sammenfald
# overloading -> flertydiggørelse
# padding -> udfylning
# pass -> overbringe (fx parametre), videregive
# pointer -> henvisning[svariabel]
# preprocessor -> præprocessor
# profiling -> profilering
# promote -> forfremme
# request -> (til tider) forespørgsel
# return -> returnerer
# schedule -> planlæg
# scope -> virkningsfelt
# shadowing -> skygger for
# shift -> skift
# specified -> (oftest) angivet
# specifier -> anvisning, angivelse
# stab -> stik (?)
# statement -> sætning
# storage class -> lagringsklasse
# strict -> nøje
# string -> streng
# subscript -> indeks, opslag
# target -> mål[arkitektur]
# template -> skabelon
# thrown -> kastet
# token -> symbol
# top-level -> øverste niveau
# trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
# undefine -> glemme definitionen
# undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
# underscore -> understreg
# universal-character-name -> universelt tegn[navn]
# unsigned -> uden fortegn
# varargs -> variable parameterlister
# variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
# variabels -> variabler (med afslutnings-r)
# vtable -> virtuel tabel
# wide character -> bredtegn
# white space -> mellemrum
# whitespace -> mellemrum
#
# Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
# (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
# som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
# - der er jo masser af plads at tage af.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.4-b20040206\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-13 19:50-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-03 19:17+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: c-decl.c:3783
#, fuzzy
msgid "<anonymous>"
msgstr "<anonym %s>"

# her er der tale om en signalering
#: c-format.c:347 c-format.c:371
#, fuzzy
msgid "' ' flag"
msgstr "' '-flag"

#: c-format.c:347 c-format.c:371
#, fuzzy
msgid "the ' ' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-format.c:348 c-format.c:372 c-format.c:406 c-format.c:418 c-format.c:475
#, fuzzy
msgid "'+' flag"
msgstr "'+'-flag"

#: c-format.c:348 c-format.c:372 c-format.c:406 c-format.c:418
#, fuzzy
msgid "the '+' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-format.c:349 c-format.c:373 c-format.c:419 c-format.c:451
#, fuzzy
msgid "'#' flag"
msgstr "'#'-flag"

#: c-format.c:349 c-format.c:373 c-format.c:419
#, fuzzy
msgid "the '#' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-format.c:350 c-format.c:374 c-format.c:449
#, fuzzy
msgid "'0' flag"
msgstr "'0'-flag"

#: c-format.c:350 c-format.c:374
#, fuzzy
msgid "the '0' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-format.c:351 c-format.c:375 c-format.c:448 c-format.c:478
#, fuzzy
msgid "'-' flag"
msgstr "'-'-flag"

#: c-format.c:351 c-format.c:375
#, fuzzy
msgid "the '-' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-format.c:352 c-format.c:432
#, fuzzy
msgid "''' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:352
#, fuzzy
msgid "the ''' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-format.c:353 c-format.c:433
#, fuzzy
msgid "'I' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:353
#, fuzzy
msgid "the 'I' printf flag"
msgstr "'I'-printf-flaget"

#: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:430 c-format.c:452 c-format.c:479
#: c-format.c:1606 config/sol2-c.c:46
msgid "field width"
msgstr "feltbredde"

#: c-format.c:354 c-format.c:376 config/sol2-c.c:46
msgid "field width in printf format"
msgstr "feltbredde i printf-formatering"

#: c-format.c:355 c-format.c:377 c-format.c:408 c-format.c:421
msgid "precision"
msgstr "præcision"

#: c-format.c:355 c-format.c:377 c-format.c:408 c-format.c:421
msgid "precision in printf format"
msgstr "præcision i printf-formatering"

#: c-format.c:356 c-format.c:378 c-format.c:409 c-format.c:422 c-format.c:431
#: c-format.c:482 config/sol2-c.c:47
msgid "length modifier"
msgstr "længdetilpasning"

#: c-format.c:356 c-format.c:378 c-format.c:409 c-format.c:422
#: config/sol2-c.c:47
msgid "length modifier in printf format"
msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"

#: c-format.c:407 c-format.c:420
#, fuzzy
msgid "'q' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:407 c-format.c:420
#, fuzzy
msgid "the 'q' diagnostic flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-format.c:428
msgid "assignment suppression"
msgstr "tildelingsundertrykkelse"

#: c-format.c:428
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"

#: c-format.c:429
#, fuzzy
msgid "'a' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:429
#, fuzzy
msgid "the 'a' scanf flag"
msgstr "'''-scanf-flaget"

#: c-format.c:430
msgid "field width in scanf format"
msgstr "feltbredde i scanf-formatering"

#: c-format.c:431
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"

#: c-format.c:432
#, fuzzy
msgid "the ''' scanf flag"
msgstr "'''-scanf-flaget"

#: c-format.c:433
#, fuzzy
msgid "the 'I' scanf flag"
msgstr "'I'-scanf-flaget"

#: c-format.c:447
#, fuzzy
msgid "'_' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:447
#, fuzzy
msgid "the '_' strftime flag"
msgstr "'_'-strftime-flaget"

#: c-format.c:448
#, fuzzy
msgid "the '-' strftime flag"
msgstr "'-'-strftime-flaget"

#: c-format.c:449
#, fuzzy
msgid "the '0' strftime flag"
msgstr "'0'-strftime-flaget"

#: c-format.c:450 c-format.c:474
#, fuzzy
msgid "'^' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:450
#, fuzzy
msgid "the '^' strftime flag"
msgstr "'^'-strftime-flaget"

#: c-format.c:451
#, fuzzy
msgid "the '#' strftime flag"
msgstr "'#'-strftime-flaget"

#: c-format.c:452
msgid "field width in strftime format"
msgstr "feltbredde i strftime-formatering"

#: c-format.c:453
#, fuzzy
msgid "'E' modifier"
msgstr "'E'-modifikation"

#: c-format.c:453
#, fuzzy
msgid "the 'E' strftime modifier"
msgstr "'E'-strftime-modifikationen"

#: c-format.c:454
#, fuzzy
msgid "'O' modifier"
msgstr "'O'-modifikation"

#: c-format.c:454
#, fuzzy
msgid "the 'O' strftime modifier"
msgstr "'O'-strftime-modifikationen"

#: c-format.c:455
#, fuzzy
msgid "the 'O' modifier"
msgstr "'O'-modifikation"

#: c-format.c:473
msgid "fill character"
msgstr "udfyldningstegn"

#: c-format.c:473
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"

#: c-format.c:474
#, fuzzy
msgid "the '^' strfmon flag"
msgstr "'^'-strfmon-flaget"

#: c-format.c:475
#, fuzzy
msgid "the '+' strfmon flag"
msgstr "'+'-strfmon-flaget"

#: c-format.c:476
#, fuzzy
msgid "'(' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:476
#, fuzzy
msgid "the '(' strfmon flag"
msgstr "'('-strfmon-flaget"

#: c-format.c:477
#, fuzzy
msgid "'!' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:477
#, fuzzy
msgid "the '!' strfmon flag"
msgstr "'!'-strfmon-flaget"

#: c-format.c:478
#, fuzzy
msgid "the '-' strfmon flag"
msgstr "'-'-strfmon-flaget"

#: c-format.c:479
msgid "field width in strfmon format"
msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"

#: c-format.c:480
msgid "left precision"
msgstr "venstrepræcision"

#: c-format.c:480
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"

#: c-format.c:481
msgid "right precision"
msgstr "højrepræcision"

#: c-format.c:481
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"

#: c-format.c:482
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"

#: c-format.c:1708
msgid "field precision"
msgstr "feltpræcision"

#: c-incpath.c:73
#, c-format
msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"

#: c-incpath.c:76
#, c-format
msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
msgstr " da det er et ikke-systemkatalog som dublerer et systemkatalog\n"

#: c-incpath.c:80
#, c-format
msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"

#: c-incpath.c:295
#, c-format
msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"

#: c-incpath.c:299
#, c-format
msgid "#include <...> search starts here:\n"
msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"

#: c-incpath.c:304
#, c-format
msgid "End of search list.\n"
msgstr "Slut på søgningslisten.\n"

#: c-opts.c:1378
msgid "<built-in>"
msgstr "<indbygget>"

#: c-opts.c:1396
#, fuzzy
msgid "<command-line>"
msgstr "<kommandolinje>"

#: c-typeck.c:2328 c-typeck.c:4764 c-typeck.c:4766 c-typeck.c:4774
#: c-typeck.c:4804 c-typeck.c:6180
msgid "initializer element is not constant"
msgstr "startværdielement er ikke en konstant"

#: c-typeck.c:4567
#, fuzzy
msgid "array initialized from parenthesized string constant"
msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"

#: c-typeck.c:4628 cp/typeck2.c:686
#, gcc-internal-format
msgid "char-array initialized from wide string"
msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"

#: c-typeck.c:4633
#, fuzzy
msgid "wchar_t-array initialized from non-wide string"
msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"

#: c-typeck.c:4651 cp/typeck2.c:706
#, gcc-internal-format
msgid "initializer-string for array of chars is too long"
msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"

#: c-typeck.c:4657
#, fuzzy
msgid "array of inappropriate type initialized from string constant"
msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"

#. ??? This should not be an error when inlining calls to
#. unprototyped functions.
#: c-typeck.c:4721 c-typeck.c:4216 cp/typeck.c:1532
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of non-lvalue array"
msgstr "ugyldig brug af en tabel der ikke kan optræde som en venstreværdi"

#: c-typeck.c:4747
msgid "array initialized from non-constant array expression"
msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"

#: c-typeck.c:4811 c-typeck.c:6184
#, gcc-internal-format
msgid "initializer element is not computable at load time"
msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"

#. Although C99 is unclear about whether incomplete arrays
#. of VLAs themselves count as VLAs, it does not make
#. sense to permit them to be initialized given that
#. ordinary VLAs may not be initialized.
#: c-typeck.c:4822 c-decl.c:3217 c-decl.c:3232
#, gcc-internal-format
msgid "variable-sized object may not be initialized"
msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"

#: c-typeck.c:4826
msgid "invalid initializer"
msgstr "ugyldig startværdi"

#: c-typeck.c:5300
msgid "extra brace group at end of initializer"
msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"

#: c-typeck.c:5320
msgid "missing braces around initializer"
msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"

#: c-typeck.c:5381
msgid "braces around scalar initializer"
msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"

# RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
#: c-typeck.c:5438
msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"

#: c-typeck.c:5440
msgid "initialization of a flexible array member"
msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"

#: c-typeck.c:5467
msgid "missing initializer"
msgstr "manglende startværdi"

#: c-typeck.c:5489
msgid "empty scalar initializer"
msgstr "tom skalarstartværdi"

#: c-typeck.c:5494
msgid "extra elements in scalar initializer"
msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"

#: c-typeck.c:5591 c-typeck.c:5651
msgid "array index in non-array initializer"
msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"

# RETMIG: record?
#: c-typeck.c:5596 c-typeck.c:5704
msgid "field name not in record or union initializer"
msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"

#: c-typeck.c:5642
#, fuzzy
msgid "array index in initializer not of integer type"
msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"

#: c-typeck.c:5647 c-typeck.c:5649
msgid "nonconstant array index in initializer"
msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"

#: c-typeck.c:5653 c-typeck.c:5656
msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"

#: c-typeck.c:5667
msgid "empty index range in initializer"
msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"

#: c-typeck.c:5676
msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"

#: c-typeck.c:5751 c-typeck.c:5774 c-typeck.c:6248
msgid "initialized field with side-effects overwritten"
msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"

#: c-typeck.c:5753 c-typeck.c:5776 c-typeck.c:6250
#, fuzzy
msgid "initialized field overwritten"
msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"

#: c-typeck.c:6458
msgid "excess elements in char array initializer"
msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"

#: c-typeck.c:6465 c-typeck.c:6511
msgid "excess elements in struct initializer"
msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"

#: c-typeck.c:6526
msgid "non-static initialization of a flexible array member"
msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"

#: c-typeck.c:6594
msgid "excess elements in union initializer"
msgstr "for mange elementer i union-startværdi"

#: c-typeck.c:6681
msgid "excess elements in array initializer"
msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"

#: c-typeck.c:6711
msgid "excess elements in vector initializer"
msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"

#: c-typeck.c:6735
msgid "excess elements in scalar initializer"
msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"

#: cfgrtl.c:1970
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"

#: cfgrtl.c:2048
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"

#: cfgrtl.c:2090
msgid "insn outside basic block"
msgstr "instruktion uden for basisblok"

#: cfgrtl.c:2097
msgid "return not followed by barrier"
msgstr "returnering følges ikke af barriere"

#: cgraph.c:391 ipa-inline.c:313
#, fuzzy
msgid "function body not available"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: cgraph.c:393 cgraphunit.c:633
#, fuzzy
msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#: cgraph.c:396 cgraphunit.c:638
#, fuzzy
msgid "function not considered for inlining"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: cgraph.c:398 cgraphunit.c:636 ipa-inline.c:306
#, fuzzy
msgid "function not inlinable"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: collect2.c:373 gcc.c:6833
#, fuzzy, c-format
msgid "internal gcc abort in %s, at %s:%d"
msgstr "afbrudt i %s ved %s:%d"

#: collect2.c:872
#, c-format
msgid "no arguments"
msgstr "ingen parametre"

#: collect2.c:1246 collect2.c:1394 collect2.c:1429
#, c-format
msgid "fopen %s"
msgstr "fopen %s"

#: collect2.c:1249 collect2.c:1399 collect2.c:1432
#, c-format
msgid "fclose %s"
msgstr "fclose %s"

#: collect2.c:1258
#, c-format
msgid "collect2 version %s"
msgstr "collect2 version %s"

#: collect2.c:1348
#, c-format
msgid "%d constructor(s) found\n"
msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"

#: collect2.c:1349
#, c-format
msgid "%d destructor(s) found\n"
msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"

#: collect2.c:1350
#, c-format
msgid "%d frame table(s) found\n"
msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"

#: collect2.c:1487
#, fuzzy, c-format
msgid "can't get program status"
msgstr "%s: %s: kan ikke finde ud af filens status: %s\n"

#: collect2.c:1537
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[kan ikke finde %s]"

#: collect2.c:1552
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot find '%s'"
msgstr "kan ikke finde '%s'"

#: collect2.c:1556 collect2.c:2045 collect2.c:2200 gcc.c:2928
#, c-format
msgid "pex_init failed"
msgstr ""

#: collect2.c:1591
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[Efterlader %s]\n"

#: collect2.c:1811
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
"\n"
"write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"

#: collect2.c:2019
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot find 'nm'"
msgstr "kan ikke finde 'nm'"

#: collect2.c:2066
#, fuzzy, c-format
msgid "can't open nm output"
msgstr "kan ikke åbne uddatafilen '%s'"

#: collect2.c:2110
#, c-format
msgid "init function found in object %s"
msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"

#: collect2.c:2118
#, c-format
msgid "fini function found in object %s"
msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"

#: collect2.c:2221
#, fuzzy, c-format
msgid "can't open ldd output"
msgstr "kan ikke åbne uddatafilen '%s'"

#: collect2.c:2224
#, c-format
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
"\n"
"ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"

#: collect2.c:2239
#, c-format
msgid "dynamic dependency %s not found"
msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"

#: collect2.c:2251
#, c-format
msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"

#: collect2.c:2407
#, c-format
msgid "%s: not a COFF file"
msgstr "%s: ikke en COFF-fil"

#: collect2.c:2527
#, c-format
msgid "%s: cannot open as COFF file"
msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"

#: collect2.c:2585
#, c-format
msgid "library lib%s not found"
msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"

#: cppspec.c:106
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt tilvalg til præprocessoren"

#: cppspec.c:128
#, c-format
msgid "too many input files"
msgstr "for mange inddatafiler"

#: diagnostic.c:189
#, c-format
msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
msgstr "%s:%d: forvirret af tidligere fejl, opgiver ævred\n"

#: diagnostic.c:254
#, fuzzy, c-format
msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
msgstr "oversættelse afsluttede.\n"

#: diagnostic.c:263
#, c-format
msgid ""
"Please submit a full bug report,\n"
"with preprocessed source if appropriate.\n"
"See %s for instructions.\n"
msgstr ""
"Indsend venligst en komplet fejlrapport med\n"
"præprocesseret kildekode om nødvendigt.\n"
"Se %s for instruktioner.\n"

#: diagnostic.c:272
#, c-format
msgid "compilation terminated.\n"
msgstr "oversættelse afsluttede.\n"

#: diagnostic.c:623
#, c-format
msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
msgstr "Intern oversætterfejl: fejlrapporteringsrutiner blev kaldt igen.\n"

#: final.c:1104
msgid "negative insn length"
msgstr "negativ instruktionslængde"

#: final.c:2449
msgid "could not split insn"
msgstr "kunne ikke dele instruktion"

#: final.c:2798
#, fuzzy
msgid "invalid 'asm': "
msgstr "ugyldig 'asm': "

#: final.c:2981
#, c-format
msgid "nested assembly dialect alternatives"
msgstr "indlejrede alternativer for maskinkodedialekter"

#: final.c:2998 final.c:3010
#, c-format
msgid "unterminated assembly dialect alternative"
msgstr "uafsluttet alternativ for maskinkodedialekt"

#: final.c:3057
#, c-format
msgid "operand number missing after %%-letter"
msgstr "operandtal mangler efter %%-letter"

#: final.c:3060 final.c:3101
#, c-format
msgid "operand number out of range"
msgstr "operandtal er uden for det gyldige interval"

#: final.c:3120
#, c-format
msgid "invalid %%-code"
msgstr "ugyldig %%-kode"

#: final.c:3150
#, fuzzy, c-format
msgid "'%%l' operand isn't a label"
msgstr "'%%l'-operand er ikke en etiket"

#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants; PRINT_OPERAND must
#. handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#: final.c:3251 vmsdbgout.c:487 config/i386/i386.c:7222
#: config/pdp11/pdp11.c:1700
#, c-format
msgid "floating constant misused"
msgstr "kommatalskonstant misbrugt"

#: final.c:3307 vmsdbgout.c:544 config/i386/i386.c:7298
#: config/pdp11/pdp11.c:1747
#, c-format
msgid "invalid expression as operand"
msgstr "ugyldigt udtryk som operand"

#: flow.c:1735
msgid "Attempt to delete prologue/epilogue insn:"
msgstr "forsøg på at slette indledende/afsluttende instruktion:"

#: gcc.c:1665
#, c-format
msgid "Using built-in specs.\n"
msgstr "Benytter indbyggede specifikationer.\n"

#: gcc.c:1848
#, c-format
msgid ""
"Setting spec %s to '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"Sætter specifikation %s til '%s'\n"
"\n"

#: gcc.c:1963
#, c-format
msgid "Reading specs from %s\n"
msgstr "Læser specifikationer fra %s\n"

#: gcc.c:2059 gcc.c:2078
#, c-format
msgid "specs %%include syntax malformed after %ld characters"
msgstr "%%include-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"

#: gcc.c:2086
#, c-format
msgid "could not find specs file %s\n"
msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"

#: gcc.c:2103 gcc.c:2111 gcc.c:2120 gcc.c:2129
#, c-format
msgid "specs %%rename syntax malformed after %ld characters"
msgstr "%%rename-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"

#: gcc.c:2138
#, c-format
msgid "specs %s spec was not found to be renamed"
msgstr "%s-specifikation i specifikationer kunne ikke findes til omdøbelse"

#: gcc.c:2145
#, c-format
msgid "%s: attempt to rename spec '%s' to already defined spec '%s'"
msgstr "%s: forsøg på at omdøbe specifikation '%s' til allerede defineret specifikation '%s'"

#: gcc.c:2150
#, c-format
msgid "rename spec %s to %s\n"
msgstr "omdøb specifikation %s til %s\n"

#: gcc.c:2152
#, c-format
msgid ""
"spec is '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"specifikation er '%s'\n"
"\n"

#: gcc.c:2165
#, c-format
msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
msgstr "ukendt %%-kommando i specifikationer efter %ld tegn"

#: gcc.c:2176 gcc.c:2189
#, c-format
msgid "specs file malformed after %ld characters"
msgstr "specifikationsfil misdannet efter %ld tegn"

#: gcc.c:2242
#, c-format
msgid "spec file has no spec for linking"
msgstr "specifikationsfil har ingen specifikation til sammenkædning"

#: gcc.c:2759
#, fuzzy, c-format
msgid "system path '%s' is not absolute"
msgstr "reservering '%s' bliver ikke benyttet"

#: gcc.c:2822
#, c-format
msgid "-pipe not supported"
msgstr "-pipe understøttes ikke"

#: gcc.c:2884
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Go ahead? (y or n) "
msgstr ""
"\n"
"Fortsæt, ja (y) eller nej (n)?"

#: gcc.c:2967
#, fuzzy
msgid "failed to get exit status"
msgstr "ld returnerede afslutningskoden %d"

#: gcc.c:2973
#, fuzzy
msgid "failed to get process times"
msgstr "kunne ikke finde klassen '%s'"

#: gcc.c:2999
#, c-format
msgid ""
"Internal error: %s (program %s)\n"
"Please submit a full bug report.\n"
"See %s for instructions."
msgstr ""
"Intern fejl: %s (programmet %s)\n"
"Indsend venligst en komplet fejlrapport.\n"
"Se %s for instruktioner."

#: gcc.c:3025
#, c-format
msgid "# %s %.2f %.2f\n"
msgstr "# %s %.2f %.2f\n"

#: gcc.c:3161
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] file...\n"
msgstr "Brug: %s [tilvalg] fil...\n"

#: gcc.c:3162
msgid "Options:\n"
msgstr "Tilvalg:\n"

#: gcc.c:3164
msgid " -pass-exit-codes     Exit with highest error code from a phase\n"
msgstr " -pass-exit-codes     Afslut med den højeste fejlkode fra en fase\n"

#: gcc.c:3165
msgid " --help          Display this information\n"
msgstr " --help          Vis disse oplysninger\n"

#: gcc.c:3166
msgid " --target-help      Display target specific command line options\n"
msgstr " --target-help      Vis målspecifikke kommandolinjetilvalg\n"

#: gcc.c:3168
msgid " (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
msgstr " (benyt '-v --help' for at vise kommandolinjetilvalg for underprocesser)\n"

#: gcc.c:3169
msgid " -dumpspecs        Display all of the built in spec strings\n"
msgstr " -dumpspecs        Vis alle de indbyggede specifikationsstrenge\n"

#: gcc.c:3170
msgid " -dumpversion       Display the version of the compiler\n"
msgstr " -dumpversion       Vis versionsnummeret af oversætteren\n"

#: gcc.c:3171
msgid " -dumpmachine       Display the compiler's target processor\n"
msgstr " -dumpmachine       Vis oversætterens målprocessor\n"

#: gcc.c:3172
msgid " -print-search-dirs    Display the directories in the compiler's search path\n"
msgstr " -print-search-dirs    Vis katalogerne i oversætterens søgesti\n"

#: gcc.c:3173
msgid " -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion library\n"
msgstr " -print-libgcc-file-name Vis navnet på oversætterens tilhørende bibliotek\n"

#: gcc.c:3174
msgid " -print-file-name=<lib>  Display the full path to library <lib>\n"
msgstr " -print-file-name=<bibl> Vis den komplette sti til biblioteket <bibl>\n"

#: gcc.c:3175
msgid " -print-prog-name=<prog> Display the full path to compiler component <prog>\n"
msgstr " -print-prog-name=<prog> Vis den komplette sti til oversætterkomponenten <prog>\n"

#: gcc.c:3176
msgid " -print-multi-directory  Display the root directory for versions of libgcc\n"
msgstr " -print-multi-directory  Vis rodkataloget for versioner af libgcc\n"

#: gcc.c:3177
msgid ""
" -print-multi-lib     Display the mapping between command line options and\n"
"              multiple library search directories\n"
msgstr ""
" -print-multi-lib     Vis afbildningen mellem kommandolinjetilvalg og\n"
"              flere bibliotekssøgekataloger\n"

#: gcc.c:3180
msgid " -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
msgstr " -print-multi-os-directory Vis den relative sti for OS-biblioteker\n"

#: gcc.c:3181
msgid " -Wa,<options>      Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
msgstr " -Wa,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til maskinkodeoversætteren\n"

#: gcc.c:3182
msgid " -Wp,<options>      Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Wp,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til præprocessoren\n"

#: gcc.c:3183
msgid " -Wl,<options>      Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
msgstr " -Wl,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:3184
#, fuzzy
msgid " -Xassembler <arg>    Pass <arg> on to the assembler\n"
msgstr " -Xlinker <para>     Videregiv <para> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:3185
#, fuzzy
msgid " -Xpreprocessor <arg>   Pass <arg> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Xlinker <para>     Videregiv <para> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:3186
msgid " -Xlinker <arg>      Pass <arg> on to the linker\n"
msgstr " -Xlinker <para>     Videregiv <para> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:3187
#, fuzzy
msgid " -combine         Pass multiple source files to compiler at once\n"
msgstr " -o <fil>         Anbring uddataene i <fil>\n"

#: gcc.c:3188
msgid " -save-temps       Do not delete intermediate files\n"
msgstr " -save-temps       Slet ikke midlertidige filer\n"

#: gcc.c:3189
msgid " -pipe          Use pipes rather than intermediate files\n"
msgstr " -pipe          Brug datakanaler i stedet for midlertidige filer\n"

#: gcc.c:3190
msgid " -time          Time the execution of each subprocess\n"
msgstr " -time          Tag tid på udførslen af hver underproces\n"

#: gcc.c:3191
msgid " -specs=<file>      Override built-in specs with the contents of <file>\n"
msgstr " -specs=<fil>       Overskriv indbyggede specifikationer med indholdet af <fil>\n"

#: gcc.c:3192
msgid " -std=<standard>     Assume that the input sources are for <standard>\n"
msgstr " -std=<standard>     Antag at inddatakildekoden er skrevet til <standard>\n"

#: gcc.c:3193
msgid ""
" --sysroot=<directory>  Use <directory> as the root directory for headers\n"
"              and libraries\n"
msgstr ""

#: gcc.c:3196
msgid " -B <directory>      Add <directory> to the compiler's search paths\n"
msgstr " -B <katalog>       Tilføj katalog til oversætterens søgestier\n"

#: gcc.c:3197
msgid " -b <machine>       Run gcc for target <machine>, if installed\n"
msgstr " -b <maskine>       Kør GCC til målet <maskine>, hvis installeret\n"

#: gcc.c:3198
msgid " -V <version>       Run gcc version number <version>, if installed\n"
msgstr " -V <version>       Kør GCC med versionsnummeret <version>, hvis installeret\n"

#: gcc.c:3199
msgid " -v            Display the programs invoked by the compiler\n"
msgstr " -v            Vis de programmer der startes af oversætteren\n"

#: gcc.c:3200
msgid " -###           Like -v but options quoted and commands not executed\n"
msgstr ""
" -###           Som '-v', men tilvalg anbringes i anførselstegn\n"
"              og kommandoerne udføres ikke\n"

#: gcc.c:3201
msgid " -E            Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
msgstr " -E            Forbehandl kun; oversæt og sammenkæd ikke\n"

#: gcc.c:3202
msgid " -S            Compile only; do not assemble or link\n"
msgstr " -S            Oversæt kun; maskinekodeoversæt og sammenkæd ikke\n"

#: gcc.c:3203
msgid " -c            Compile and assemble, but do not link\n"
msgstr " -c            Oversæt, også til maskinkode, men sammenkæd ikke\n"

#: gcc.c:3204
msgid " -o <file>        Place the output into <file>\n"
msgstr " -o <fil>         Anbring uddataene i <fil>\n"

#: gcc.c:3205
msgid ""
" -x <language>      Specify the language of the following input files\n"
"              Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
"              'none' means revert to the default behavior of\n"
"              guessing the language based on the file's extension\n"
msgstr ""
" -x <sprog>        Angiv sproget for de følgende inddatafiler.\n"
"              Tilladte sprog inkluderer: c c++ assembler none\n"
"              'none' betyder at standardopførslen med at gætte\n"
"              sproget på filendelsen udføres\n"

#: gcc.c:3212
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
" passed on to the various sub-processes invoked by %s. In order to pass\n"
" other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
msgstr ""
"\n"
"Tilvalg der begynder med -g, -f, -m, -O, -W eller --param bliver automatisk\n"
" givet videre til de forskellige underprocesser som %s starter. For at\n"
" videregive andre indstillinger til disse processer kan tilvalg på formen\n"
" '-W<bogstav>' bruges.\n"

#: gcc.c:3335
#, fuzzy, c-format
msgid "'-%c' option must have argument"
msgstr "tilvalget '-%c' skal have en parameter"

#: gcc.c:3357
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't run '%s': %s"
msgstr "kunne ikke køre '%s': %s"

#. translate_options () has turned --version into -fversion.
#: gcc.c:3550
#, c-format
msgid "%s (GCC) %s\n"
msgstr "%s (GCC) %s\n"

#: gcc.c:3552 gcov.c:419 fortran/gfortranspec.c:349 java/gjavah.c:2406
#: java/jcf-dump.c:936 java/jv-scan.c:129
msgid "(C)"
msgstr ""

#: gcc.c:3553 java/gjavah.c:2407 java/jcf-dump.c:937 java/jv-scan.c:130
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
"INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"

#: gcc.c:3654
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-Xlinker' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-Xlinker'"

#: gcc.c:3662
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-Xpreprocessor' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"

#: gcc.c:3669
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-Xassembler' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-Xlinker'"

#: gcc.c:3676
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-l' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-l'"

#: gcc.c:3697
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-specs' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"

#: gcc.c:3711
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-specs=' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-specs='"

#: gcc.c:3752
#, fuzzy, c-format
msgid "'-%c' must come at the start of the command line"
msgstr "'-%c' skal være i begyndelsen af kommandolinjen"

#: gcc.c:3761
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-B' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-B'"

#: gcc.c:4147
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-x' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-x'"

#: gcc.c:4175
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-%s' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-%s'"

#: gcc.c:4513
#, c-format
msgid "switch '%s' does not start with '-'"
msgstr ""

#: gcc.c:4690
#, c-format
msgid "spec '%s' invalid"
msgstr ""

#: gcc.c:4756
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"

#: gcc.c:4829
#, fuzzy, c-format
msgid "spec '%s' has invalid '%%0%c'"
msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#: gcc.c:5040
#, fuzzy, c-format
msgid "spec '%s' has invalid '%%W%c"
msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#: gcc.c:5071
#, fuzzy, c-format
msgid "spec '%s' has invalid '%%x%c'"
msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#: gcc.c:5293
#, c-format
msgid "Processing spec %c%s%c, which is '%s'\n"
msgstr "Behandler specifikation %c%s%c, som er '%s'\n"

#: gcc.c:5426
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown spec function '%s'"
msgstr "ukendt specifikationsfunktion '%s'"

#: gcc.c:5445
#, fuzzy, c-format
msgid "error in args to spec function '%s'"
msgstr "fejl i parametre til specifikationsfunktion '%s'"

#: gcc.c:5493
#, c-format
msgid "malformed spec function name"
msgstr "forkert udformet specifikationsfunktionsnavn"

#. )
#: gcc.c:5496
#, c-format
msgid "no arguments for spec function"
msgstr "ingen parametre til specifikationsfunktion"

#: gcc.c:5515
#, c-format
msgid "malformed spec function arguments"
msgstr "forkert udformede specifikationsfunktionsparametre"

#: gcc.c:5754
#, c-format
msgid "braced spec '%s' is invalid at '%c'"
msgstr ""

#: gcc.c:5842
#, c-format
msgid "braced spec body '%s' is invalid"
msgstr ""

#: gcc.c:6372
#, c-format
msgid "install: %s%s\n"
msgstr "installering: %s%s\n"

#: gcc.c:6373
#, c-format
msgid "programs: %s\n"
msgstr "programmer: %s\n"

#: gcc.c:6375
#, c-format
msgid "libraries: %s\n"
msgstr "biblioteker: %s\n"

#: gcc.c:6433
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"

#: gcc.c:6449
#, fuzzy, c-format
msgid "Target: %s\n"
msgstr "biblioteker: %s\n"

#: gcc.c:6450
#, c-format
msgid "Configured with: %s\n"
msgstr "Konfigureret med: %s\n"

#: gcc.c:6464
#, c-format
msgid "Thread model: %s\n"
msgstr "Trådmodel: %s\n"

#: gcc.c:6475
#, c-format
msgid "gcc version %s\n"
msgstr "GCC version %s\n"

#: gcc.c:6477
#, c-format
msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
msgstr "GCC-styringsprogram version %s kører GCCc version %s\n"

#: gcc.c:6485
#, c-format
msgid "no input files"
msgstr "ingen inddatafiler"

#: gcc.c:6534
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot specify -o with -c or -S with multiple files"
msgstr "kan ikke angive -o med -c eller -S og flere oversættelser"

#: gcc.c:6568
#, fuzzy, c-format
msgid "spec '%s' is invalid"
msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en startværdi"

#: gcc.c:7048
#, fuzzy, c-format
msgid "multilib spec '%s' is invalid"
msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en startværdi"

#: gcc.c:7239
#, fuzzy, c-format
msgid "multilib exclusions '%s' is invalid"
msgstr "flere felter i union '%T' tildeles startværdi"

#: gcc.c:7297 gcc.c:7438
#, fuzzy, c-format
msgid "multilib select '%s' is invalid"
msgstr "skabelonsparameter %d er ugyldig"

#: gcc.c:7476
#, fuzzy, c-format
msgid "multilib exclusion '%s' is invalid"
msgstr "flere felter i union '%T' tildeles startværdi"

#: gcc.c:7735 gcc.c:7740
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid version number `%s'"
msgstr "ugyldigt versionsnummerformat"

#: gcc.c:7783
#, fuzzy, c-format
msgid "too few arguments to %%:version-compare"
msgstr "for få parametre til funktionen"

#: gcc.c:7789
#, fuzzy, c-format
msgid "too many arguments to %%:version-compare"
msgstr "for mange parametre til funktionen"

#: gcc.c:7830
#, c-format
msgid "unknown operator '%s' in %%:version-compare"
msgstr ""

#: gcov.c:392
#, c-format
msgid ""
"Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
"\n"

#: gcov.c:393
#, c-format
msgid ""
"Print code coverage information.\n"
"\n"
msgstr ""
"Udskriv kodedækningsoplysninger.\n"
"\n"

#: gcov.c:394
#, c-format
msgid " -h, --help           Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help           Udskriv denne hjælp og afslut\n"

#: gcov.c:395
#, c-format
msgid " -v, --version          Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version          Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#: gcov.c:396
#, c-format
msgid " -a, --all-blocks        Show information for every basic block\n"
msgstr " -a, --all-blocks        Vis oplysninger for alle basisblokke\n"

#: gcov.c:397
#, c-format
msgid " -b, --branch-probabilities   Include branch probabilities in output\n"
msgstr " -b, --branch-probabilities   Medtag forgreningssandsynligheder i uddata\n"

#: gcov.c:398
#, c-format
msgid ""
" -c, --branch-counts       Given counts of branches taken\n"
"                  rather than percentages\n"
msgstr " -c, --branch-counts       Antal forgreninger taget i stedet for procenter\n"

#: gcov.c:400
#, c-format
msgid " -n, --no-output         Do not create an output file\n"
msgstr " -n, --no-output         Opret ikke en uddatafil\n"

#: gcov.c:401
#, c-format
msgid ""
" -l, --long-file-names      Use long output file names for included\n"
"                  source files\n"
msgstr " -l, --long-file-names      Brug lange filnavne til inkluderede kildefiler\n"

#: gcov.c:403
#, c-format
msgid " -f, --function-summaries    Output summaries for each function\n"
msgstr " -f, --function-summaries    Udskriv sammendrag for hver funktion\n"

#: gcov.c:404
#, c-format
msgid " -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
msgstr " -o, --object-directory KAT|FIL Søg efter objektfiler i KAT eller kaldt FIL\n"

#: gcov.c:405
#, c-format
msgid " -p, --preserve-paths      Preserve all pathname components\n"
msgstr " -p, --preserve-paths      Bevar alle stinavnskomponenter\n"

#: gcov.c:406
#, c-format
msgid " -u, --unconditional-branches  Show unconditional branch counts too\n"
msgstr " -u, --unconditional-branches  Vis ubetingede forgreningstal også\n"

#: gcov.c:407
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
"%s.\n"

#: gcov.c:417
#, c-format
msgid "gcov (GCC) %s\n"
msgstr "gcov (GCC) %s\n"

#: gcov.c:421
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
"INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"

#: gcov.c:511
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:no functions found\n"
msgstr "ingen cmd_strings fundet"

#: gcov.c:532 gcov.c:560 fortran/dump-parse-tree.c:63
#, fuzzy, c-format
msgid "\n"
msgstr ":\n"

#: gcov.c:547
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:creating '%s'\n"
msgstr "opretter %s"

#: gcov.c:551
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:error writing output file '%s'\n"
msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafilen %s.\n"

#: gcov.c:556
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:could not open output file '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"

#: gcov.c:708
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:cannot open graph file\n"
msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"

#: gcov.c:714
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:not a gcov graph file\n"
msgstr "%s: ikke en COFF-fil"

#: gcov.c:727
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
msgstr "%s:version `%.4s', foretræk '%.4s'\n"

#: gcov.c:779
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
msgstr "%s:allerede set blokke for '%s'\n"

#: gcov.c:897 gcov.c:1055
#, c-format
msgid "%s:corrupted\n"
msgstr "%s:ødelagt\n"

#: gcov.c:971
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:cannot open data file, assuming not executed\n"
msgstr "%s: kan ikke åbne datafil\n"

#: gcov.c:978
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:not a gcov data file\n"
msgstr "%s:ikke en gcov-datafil\n"

#: gcov.c:991
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
msgstr "%s:version `%.4s', foretræk version `%.4s'\n"

#: gcov.c:997
#, c-format
msgid "%s:stamp mismatch with graph file\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1023
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:unknown function '%u'\n"
msgstr "%s:ukendt funktion '%u'\n"

#: gcov.c:1036
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
msgstr "%s før '%s'"

#: gcov.c:1055
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:overflowed\n"
msgstr "%s: overløbsintervalfejl"

#: gcov.c:1079
#, c-format
msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1084
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1092
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1300
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
msgstr "%s før '%s'"

#: gcov.c:1380
#, fuzzy, c-format
msgid "%s '%s'\n"
msgstr "I %s '%s':"

#: gcov.c:1383
#, fuzzy, c-format
msgid "Lines executed:%s of %d\n"
msgstr "%s af %d linjer udført i %s %s\n"

#: gcov.c:1387
#, fuzzy, c-format
msgid "No executable lines\n"
msgstr "Ingen kørbare linjer i %s %s\n"

#: gcov.c:1393
#, fuzzy, c-format
msgid "Branches executed:%s of %d\n"
msgstr "%s af %d forgreninger udført i %s %s\n"

#: gcov.c:1397
#, fuzzy, c-format
msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
msgstr "%s af %d forgreninger valgt mindst én gang i %s %s\n"

#: gcov.c:1403
#, fuzzy, c-format
msgid "No branches\n"
msgstr "Ingen forgreninger i %s %s\n"

#: gcov.c:1405
#, fuzzy, c-format
msgid "Calls executed:%s of %d\n"
msgstr "%s af %d kald udført i %s %s\n"

#: gcov.c:1409
#, fuzzy, c-format
msgid "No calls\n"
msgstr "Ingen kald i %s %s\n"

#: gcov.c:1550
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:no lines for '%s'\n"
msgstr "%s før '%s'"

#: gcov.c:1745
#, fuzzy, c-format
msgid "call  %2d returned %s\n"
msgstr "kald %2d returnerer %s\n"

#: gcov.c:1750
#, c-format
msgid "call  %2d never executed\n"
msgstr "kald %2d aldrig udført\n"

#: gcov.c:1755
#, fuzzy, c-format
msgid "branch %2d taken %s%s\n"
msgstr "forgrening %2d valgt %s\n"

#: gcov.c:1759
#, c-format
msgid "branch %2d never executed\n"
msgstr "forgrening %2d aldrig udført\n"

#: gcov.c:1764
#, c-format
msgid "unconditional %2d taken %s\n"
msgstr "ubetinget %2d valgt %s\n"

#: gcov.c:1767
#, c-format
msgid "unconditional %2d never executed\n"
msgstr "ubetinget %2d aldrig udført\n"

#: gcov.c:1800
#, c-format
msgid "%s:cannot open source file\n"
msgstr "%s:kan ikke åbne kildefil\n"

#: gcov.c:1810
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:source file is newer than graph file '%s'\n"
msgstr "Advarsel: kildefil %s er nyere end %s\n"

#: gcse.c:681
msgid "GCSE disabled"
msgstr "GCSE deaktiveret"

#: gcse.c:6531
#, fuzzy
msgid "jump bypassing disabled"
msgstr "tilvalget -g deaktiveret"

#: gengtype-yacc.c:560
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.c:2939
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16547
msgid "syntax error: cannot back up"
msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"

#: gengtype-yacc.c:1596
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.c:6207
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16545
#, fuzzy
msgid "syntax error; also virtual memory exhausted"
msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"

#. Depending on the version of Bison used to compile this grammar,
#. it may issue generic diagnostics spelled "syntax error" or
#. "parse error". To prevent this from changing the translation
#. template randomly, we list all the variants of this particular
#. diagnostic here. Translators: there is no fine distinction
#. between diagnostics with "syntax error" in them, and diagnostics
#. with "parse error" in them. It's okay to give them both the same
#. translation.
#: gengtype-yacc.c:1600
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.c:6211
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16543
msgid "syntax error"
msgstr "syntaksfejl"

#: gengtype-yacc.c:1721
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.c:6332
msgid "parser stack overflow"
msgstr "overløb i tolkerens stak"

#. Opening quotation mark.
#: intl.c:58
msgid "`"
msgstr ""

#. Closing quotation mark.
#: intl.c:61
msgid "'"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:288
msgid "--param large-function-growth limit reached"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:322
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:331
msgid "--param max-inline-insns-auto limit reached"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:357 ipa-inline.c:803
msgid "recursive inlining"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:816
msgid "call is unlikely"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:887
msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
msgstr ""

#: langhooks.c:517
msgid "At top level:"
msgstr "Ved øverste niveau:"

#: langhooks.c:522
#, fuzzy, c-format
msgid "In member function %qs:"
msgstr "I medlemsfunktionen '%s':"

#: langhooks.c:526
#, fuzzy, c-format
msgid "In function %qs:"
msgstr "I funktionen '%s':"

#: loop-iv.c:2700 tree-ssa-loop-niter.c:1154
msgid "assuming that the loop is not infinite"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2701 tree-ssa-loop-niter.c:1155
msgid "cannot optimize possibly infinite loops"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2709 tree-ssa-loop-niter.c:1159
msgid "assuming that the loop counter does not overflow"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2710 tree-ssa-loop-niter.c:1160
msgid "cannot optimize loop, the loop counter may overflow"
msgstr ""

#. What to print when a switch has no documentation.
#: opts.c:100
msgid "This switch lacks documentation"
msgstr "Denne switch mangler dokumentation"

#: opts.c:1188
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Target specific options:\n"
msgstr ""
"\n"
"Målspecifikke tilvalg:\n"

#: opts.c:1209
msgid "The following options are language-independent:\n"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige:\n"

#: opts.c:1216
#, c-format
msgid ""
"The %s front end recognizes the following options:\n"
"\n"
msgstr ""
"Forenden %s genkender de følgende tilvalg:\n"
"\n"

#: opts.c:1229
msgid "The --param option recognizes the following as parameters:\n"
msgstr "Tilvalget --param genkender følgende som parametre:\n"

#: protoize.c:583
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error writing file '%s': %s\n"
msgstr "%s: fejl ved skrivning til filen '%s': %s\n"

#: protoize.c:627
#, c-format
msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
msgstr "%s: brug '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istreng> ] [ filenavn ... ]'\n"

#: protoize.c:630
#, c-format
msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
msgstr "%s: brug '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <katalognavn> ] [ filnavn ... ]'\n"

#: protoize.c:731
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: no read access for file '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: ingen læseadgang til filen '%s'\n"

#: protoize.c:739
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: no write access for file '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: ingen skriveadgang til filen '%s'\n"

#: protoize.c:747
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: no write access for dir containing '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: ingen skriveadgang til kataloget der indeholder '%s'\n"

#. Catch cases like /.. where we try to backup to a
#. point above the absolute root of the logical file
#. system.
#: protoize.c:1134
#, c-format
msgid "%s: invalid file name: %s\n"
msgstr "%s: ugyldigt filnavn: %s\n"

#: protoize.c:1282
#, c-format
msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
msgstr "%s: %s: kan ikke finde ud af filens status: %s\n"

#: protoize.c:1303
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: fatal error: aux info file corrupted at line %d\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: fatal fejl: hjælpeinformationsfilen er beskadiget ved linje %d\n"

#: protoize.c:1632
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: declaration of function '%s' takes different forms\n"
msgstr "%s:%d: erklæringen af funktionen '%s' antager forskellige former\n"

#: protoize.c:1887
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: compiling '%s'\n"
msgstr "%s: oversætter '%s'\n"

#: protoize.c:1910
#, c-format
msgid "%s: wait: %s\n"
msgstr "%s: vent: %s\n"

#: protoize.c:1915
#, c-format
msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
msgstr "%s: underprocessen modtog fatalt signal %d\n"

#: protoize.c:1923
#, c-format
msgid "%s: %s exited with status %d\n"
msgstr "%s: %s afsluttede med status %d\n"

#: protoize.c:1972
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: manglende SYSCALLS-fil '%s'\n"

#: protoize.c:1981 protoize.c:2010
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't read aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke læse hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2026 protoize.c:2054
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't get status of aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke få status for hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2082
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't open aux info file '%s' for reading: %s\n"
msgstr "%s: kan ikke åbne hjælpeinformationsfilen '%s' til at læse fra: %s\n"

#: protoize.c:2100
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error reading aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: fejl ved læsning af hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2113
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error closing aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: fejl ved lukning af hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2129
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't delete aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke slette hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2211 protoize.c:4181
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't delete file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke slette filen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2289
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: can't rename file '%s' to '%s': %s\n"
msgstr "%s: advarsel: kan ikke omdøbe filen '%s' til '%s': %s\n"

#: protoize.c:2411
#, c-format
msgid "%s: conflicting extern definitions of '%s'\n"
msgstr "%s: modstridende eksterne definitioner af '%s'\n"

#: protoize.c:2415
#, c-format
msgid "%s: declarations of '%s' will not be converted\n"
msgstr "%s: erklæringer af '%s' vil ikke blive omdannet\n"

#: protoize.c:2417
#, c-format
msgid "%s: conflict list for '%s' follows:\n"
msgstr "%s: modstridene for '%s' følger:\n"

#: protoize.c:2450
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: using formals list from %s(%d) for function '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: bruger parameterlisten fra %s(%d) til funktionen '%s'\n"

#: protoize.c:2490
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d: '%s' used but missing from SYSCALLS\n"
msgstr "%s: %d: '%s' benyttet, men mangler i SYSCALLS\n"

#: protoize.c:2496
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d: warning: no extern definition for '%s'\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: ingen ekstern definition af '%s'\n"

#: protoize.c:2526
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: no static definition for '%s' in file '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: ingen statisk definition af '%s' i filen '%s'\n"

#: protoize.c:2532
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: multiple static defs of '%s' in file '%s'\n"
msgstr "%s: flere statiske definitioner af '%s' i filen '%s'\n"

#: protoize.c:2702 protoize.c:2705
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: source too confusing\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: koden er for forvirrende\n"

#: protoize.c:2900
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: varargs function declaration not converted\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: funktionserklæring med variabel parameterliste er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:2915
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: declaration of function '%s' not converted\n"
msgstr "%s: erklæringen af funktionen '%s' er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3038
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: too many parameter lists in declaration of '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: for mange parameterlister i erklæringen af '%s'\n"

#: protoize.c:3059
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: warning: too few parameter lists in declaration of '%s'\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: advarsel: for få parameterlister i erklæringen af '%s'\n"

#: protoize.c:3155
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d: warning: found '%s' but expected '%s'\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: fandt '%s', men forventede '%s'\n"

#: protoize.c:3330
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: local declaration for function '%s' not inserted\n"
msgstr "%s: den lokale erklæring af funktionen '%s' er ikke indsat\n"

#: protoize.c:3357
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: %d: warning: can't add declaration of '%s' into macro call\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: %d: advarsel: kan ikke tilføje erklæringen af '%s' i makrokald\n"

#: protoize.c:3429
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: global declarations for file '%s' not inserted\n"
msgstr "%s: globale erklæringer for filen '%s' er ikke indsat\n"

#: protoize.c:3519 protoize.c:3549
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: definition of function '%s' not converted\n"
msgstr "%s: definitionen af funktionen '%s' er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3538
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: definition of %s not converted\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: definitionen af '%s' er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3864
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: found definition of '%s' at %s(%d)\n"
msgstr "%s: fandt definitionen af '%s' ved %s(%d)\n"

#. If we make it here, then we did not know about this
#. function definition.
#: protoize.c:3880
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d: warning: '%s' excluded by preprocessing\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: '%s' ekskluderet af forbehandlingen\n"

#: protoize.c:3883
#, c-format
msgid "%s: function definition not converted\n"
msgstr "%s: funktionsdefinitionen er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3941
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: '%s' not converted\n"
msgstr "%s: '%s' ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3949
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: would convert file '%s'\n"
msgstr "%s: ville omdanne filen '%s'\n"

#: protoize.c:3952
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: converting file '%s'\n"
msgstr "%s: omdanner filen '%s'\n"

#: protoize.c:3962
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't get status for file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke få status for filen '%s': %s\n"

#: protoize.c:4004
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't open file '%s' for reading: %s\n"
msgstr "%s: kan ikke åbne filen '%s' til at læse fra: %s\n"

#: protoize.c:4019
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: error reading input file '%s': %s\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: fejl ved læsning af inddatafilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:4053
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't create/open clean file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke oprette/åbne oprydningsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:4158
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: file '%s' already saved in '%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: filen '%s' er allerede gemt i '%s'\n"

#: protoize.c:4166
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't link file '%s' to '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke kæde filen '%s' sammen med '%s': %s\n"

#: protoize.c:4196
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't create/open output file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke oprette/åbne uddatafilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:4229
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't change mode of file '%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke ændre tilstanden af filen '%s': '%s'\n"

#: protoize.c:4405
#, c-format
msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
msgstr "%s: kan ikke få fat i arbejdskataloget: %s\n"

#: protoize.c:4503
#, c-format
msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
msgstr "%s: inddatafilnavn skal have '.c'-endelser: %s\n"

#: reload.c:3742
msgid "unable to generate reloads for:"
msgstr "kunne ikke generere genindlæsninger for:"

#: reload1.c:1938
msgid "this is the insn:"
msgstr "dette er instruktionen:"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:5179
msgid "could not find a spill register"
msgstr "kunne ikke finde et register at bortødsle"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:6835
msgid "VOIDmode on an output"
msgstr "VOID-tilstand ved uddata"

#: reload1.c:7828
msgid "Failure trying to reload:"
msgstr ""

#: rtl-error.c:128
msgid "unrecognizable insn:"
msgstr "ukendt instruktion:"

#: rtl-error.c:130
msgid "insn does not satisfy its constraints:"
msgstr "instruktion tilfredsstiller ikke sine begrænsninger:"

#: timevar.c:412
msgid ""
"\n"
"Execution times (seconds)\n"
msgstr ""
"\n"
"Udførselstid (sekunder)\n"

#. Print total time.
#: timevar.c:470
msgid " TOTAL         :"
msgstr " TOTAL         :"

#: timevar.c:499
#, c-format
msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
msgstr "tid i %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"

#: tlink.c:384
#, c-format
msgid "collect: reading %s\n"
msgstr "collect: læser %s\n"

#: tlink.c:478
#, c-format
msgid "removing .rpo file"
msgstr ""

#: tlink.c:480
#, c-format
msgid "renaming .rpo file"
msgstr ""

#: tlink.c:534
#, c-format
msgid "collect: recompiling %s\n"
msgstr "collect: genoversætter '%s'\n"

# RETMIG: rigtigt?
#: tlink.c:738
#, c-format
msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
msgstr "collect: presser %s i %s\n"

#: tlink.c:788
#, c-format
msgid "collect: relinking\n"
msgstr "collect: kæder sammen igen\n"

#: toplev.c:601
#, fuzzy, c-format
msgid "unrecoverable error"
msgstr "intern fejl"

#: toplev.c:1160
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s%s%s version %s (%s)\n"
"%s\tcompiled by GNU C version %s.\n"
msgstr ""
"%s%s%s version %s (%s)\n"
"%s\toversat af GNU C version %s.\n"
"%s%s%s version %s (%s) oversat af CC.\n"

#: toplev.c:1162
#, c-format
msgid "%s%s%s version %s (%s) compiled by CC.\n"
msgstr ""

#: toplev.c:1166
#, c-format
msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
msgstr "%s%sGGC-heuristikker: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"

#: toplev.c:1228
msgid "options passed: "
msgstr "tilvalg overbragt: "

#: toplev.c:1257
msgid "options enabled: "
msgstr "tilvalg slået til: "

#: toplev.c:1376
#, fuzzy, c-format
msgid "created and used with differing settings of '%s'"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: toplev.c:1378
msgid "out of memory"
msgstr "løbet tør for hukommelse"

#: toplev.c:1393
msgid "created and used with different settings of -fpic"
msgstr ""

#: toplev.c:1395
msgid "created and used with different settings of -fpie"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1993
#, fuzzy
msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#. The remainder are real diagnostic types.
#: diagnostic.def:15
msgid "fatal error: "
msgstr "fatal fejl: "

#: diagnostic.def:16
msgid "internal compiler error: "
msgstr "intern oversætterfejl: "

#: diagnostic.def:17
msgid "error: "
msgstr "fejl: "

#: diagnostic.def:18
msgid "sorry, unimplemented: "
msgstr "desværre, ikke implementeret: "

#: diagnostic.def:19
msgid "warning: "
msgstr "advarsel: "

#: diagnostic.def:20
msgid "anachronism: "
msgstr "anakronisme: "

#: diagnostic.def:21
msgid "note: "
msgstr "bemærk: "

#: diagnostic.def:22
msgid "debug: "
msgstr "fejlfinding: "

#: params.def:48
msgid "The maximum number of fields in a structure variable without direct structure accesses that GCC will attempt to track separately"
msgstr ""

#: params.def:55
#, fuzzy
msgid "The maximum number of elements in an array for wich we track its elements separately"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:64
msgid "The maximum structure size (in bytes) for which GCC will use by-element copies"
msgstr ""

#: params.def:73
#, fuzzy
msgid "The maximum number of structure fields for which GCC will use by-element copies"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:85
msgid "The threshold ratio between instantiated fields and the total structure size"
msgstr ""

#: params.def:102
msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:114
msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner ved automatisk indbygning"

#: params.def:119
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:124
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:129
msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions"
msgstr ""

#: params.def:134
msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions"
msgstr ""

#: params.def:139
msgid "Inline recursively only when the probability of call being executed exceeds the parameter"
msgstr ""

#: params.def:146
msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of times that an individual variable will be expanded during loop unrolling"
msgstr ""

#: params.def:157
msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: params.def:168
msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes under søgning efter præcis registerinfo"

#: params.def:178
msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"

#: params.def:183
msgid "The size of function body to be considered large"
msgstr "Størrelsen af en funktionskrop som anses for stor"

#: params.def:187
msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)"
msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af indlejring af stor funktion (i procent)"

#: params.def:191
#, fuzzy
msgid "The size of translation unit to be considered large"
msgstr "Størrelsen af en funktionskrop som anses for stor"

#: params.def:195
msgid "how much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)"
msgstr "Hvor meget en oversættelsesenhed kan vokse pga. indlejring (i procent)"

#: params.def:199
msgid "expense of call operation relative to ordinary arithmetic operations"
msgstr ""

#: params.def:206
msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
msgstr "Den maksimale mængde hukommelse som skal allokeres af GCSE"

#: params.def:211
msgid "The maximum number of passes to make when doing GCSE"
msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"

#: params.def:221
msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload"
msgstr ""

#: params.def:228
msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload"
msgstr ""

#: params.def:239
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:245
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:250
#, fuzzy
msgid "The maximum number of unrollings of a single loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:255
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: params.def:260
#, fuzzy
msgid "The maximum number of peelings of a single loop"
msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"

#: params.def:265
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:270
#, fuzzy
msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:275
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:281
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:286
#, fuzzy
msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#: params.def:293
msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates"
msgstr ""

#: params.def:299
msgid "Bound on the cost of an expression to compute the number of iterations"
msgstr ""

#: params.def:304
msgid "Maximum number of loops to perform swing modulo scheduling on (mainly for debugging)"
msgstr ""

#: params.def:310
msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop"
msgstr ""

#: params.def:314
msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when checking conflicts using DFA"
msgstr ""

#: params.def:318
msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler"
msgstr ""

#: params.def:323
msgid "Select fraction of the maximal count of repetitions of basic block in program given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr "Vælg den andel af det maksimale antal gentagelser af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""

#: params.def:327
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr "Vælg den andel af den maksimale frekvens af udførsler af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""

#: params.def:343
#, fuzzy
msgid "The maximum number of loop iterations we predict statically"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner ved automatisk indbygning"

#: params.def:347
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"

#: params.def:351
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"

#: params.def:355
#, fuzzy
msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)"
msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af haleduplikering (i procent)"

#: params.def:359
#, fuzzy
msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)"
msgstr "Stop omvendt vækst hvis den omvendte sandsynlighed for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent)"

#: params.def:363
#, fuzzy
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available"
msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"

#: params.def:367
#, fuzzy
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available"
msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"

#: params.def:373
msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:379
#, fuzzy
msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:385
msgid "The maximum expansion factor when copying basic blocks"
msgstr ""

#: params.def:391
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:397
#, fuzzy
msgid "The maximum length of path considered in cse"
msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"

#: params.def:401
#, fuzzy
msgid "The maximum instructions CSE process before flushing"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:408
msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion"
msgstr ""

#: params.def:417
msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations"
msgstr ""

#: params.def:425
#, fuzzy
msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations"
msgstr "Udfør et antal mindre, dyre optimeringer"

#: params.def:433
msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization"
msgstr ""

#: params.def:438
msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer"
msgstr ""

#: params.def:443
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning"
msgstr ""

#: params.def:450
msgid "Given N calls and V call-clobbered vars in a function. Use .GLOBAL_VAR if NxV is larger than this limit"
msgstr ""

#: params.def:455
#, fuzzy
msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:459
#, fuzzy
msgid "The maximum memory locations recorded by flow"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#: params.def:472
#, fuzzy
msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap"
msgstr "Minimal heap-udvidelse for at udløse garbage collection, som en procentdel af den totale heap"

#: params.def:477
#, fuzzy
msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes"
msgstr "Minimal heap-størrelse før garbage collection startes, i kilobyte."

#: params.def:485
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:490
msgid "The maximum number of virtual operands allowed to represent aliases before triggering alias grouping"
msgstr ""

#: params.def:495
#, fuzzy
msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:500
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:505
msgid "The minimum probability of reaching a source block for interblock speculative scheduling"
msgstr ""

#: params.def:510
#, fuzzy
msgid "The maximum number of iterations through CFG to extend regions"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:515
#, fuzzy
msgid "The maximum conflict delay for an insn to be considered for speculative motion"
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:520
msgid "The minimal probability of speculation success (in percents), so that speculative insn will be scheduled."
msgstr ""

#: params.def:525
msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value"
msgstr ""

#: params.def:533
#, fuzzy
msgid "The upper bound for sharing integer constants"
msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: params.def:552
#, fuzzy
msgid "Minimum number of virtual mappings to consider switching to full virtual renames"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: params.def:557
msgid "Ratio between virtual mappings and virtual symbols to do full virtual renames"
msgstr ""

#: params.def:562
msgid "The lower bound for a buffer to be considered for stack smashing protection"
msgstr ""

#: params.def:580
msgid "Maximum number of statements allowed in a block that needs to be duplicated when threading jumps"
msgstr ""

#: params.def:589
msgid "Maximum number of fields in a structure before pointer analysis treats the structure as a single variable"
msgstr ""

#: params.def:594
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions ready to be issued to be considered by the scheduler during the first scheduling pass"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: config/alpha/alpha.c:5121
#, c-format
msgid "invalid %%H value"
msgstr "ugyldig %%H-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5142 config/bfin/bfin.c:1237
#, c-format
msgid "invalid %%J value"
msgstr "ugyldig %%J-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5172 config/ia64/ia64.c:4656
#, c-format
msgid "invalid %%r value"
msgstr "ugyldig %%r-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5182 config/rs6000/rs6000.c:10600
#: config/xtensa/xtensa.c:1707
#, c-format
msgid "invalid %%R value"
msgstr "ugyldig %%R-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5188 config/rs6000/rs6000.c:10519
#: config/xtensa/xtensa.c:1674
#, c-format
msgid "invalid %%N value"
msgstr "ugyldig %%N-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5196 config/rs6000/rs6000.c:10547
#, c-format
msgid "invalid %%P value"
msgstr "ugyldig %%P-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5204
#, c-format
msgid "invalid %%h value"
msgstr "ugyldig %%h-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5212 config/xtensa/xtensa.c:1700
#, c-format
msgid "invalid %%L value"
msgstr "ugyldig %%L-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5251 config/rs6000/rs6000.c:10501
#, c-format
msgid "invalid %%m value"
msgstr "ugyldig %%m-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5259 config/rs6000/rs6000.c:10509
#, c-format
msgid "invalid %%M value"
msgstr "ugyldig %%M-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5303
#, c-format
msgid "invalid %%U value"
msgstr "ugyldig %%U-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5315 config/alpha/alpha.c:5329
#: config/rs6000/rs6000.c:10608
#, c-format
msgid "invalid %%s value"
msgstr "ugyldig %%s-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5352
#, c-format
msgid "invalid %%C value"
msgstr "ugyldig %%C-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5389 config/rs6000/rs6000.c:10339
#: config/rs6000/rs6000.c:10358
#, c-format
msgid "invalid %%E value"
msgstr "ugyldig %%E-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5414 config/alpha/alpha.c:5462
#, c-format
msgid "unknown relocation unspec"
msgstr "ukendt relokaliserings-unspec"

#: config/alpha/alpha.c:5423 config/crx/crx.c:1082
#: config/rs6000/rs6000.c:10923
#, c-format
msgid "invalid %%xn code"
msgstr "ugyldig %%xn-kode"

#: config/arc/arc.c:1726 config/m32r/m32r.c:1805
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R code"
msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"

#: config/arc/arc.c:1758 config/m32r/m32r.c:1828
#, c-format
msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
msgstr "ugyldig operand til %%H/%%L-koden"

#: config/arc/arc.c:1780 config/m32r/m32r.c:1899
#, c-format
msgid "invalid operand to %%U code"
msgstr "ugyldig operand til %%U-koden"

#: config/arc/arc.c:1791
#, c-format
msgid "invalid operand to %%V code"
msgstr "ugyldig operand til %%V-koden"

#. Unknown flag.
#. Undocumented flag.
#: config/arc/arc.c:1798 config/m32r/m32r.c:1926 config/sparc/sparc.c:6907
#, c-format
msgid "invalid operand output code"
msgstr "ugyldig operand-uddatakode"

#: config/arm/arm.c:11005 config/arm/arm.c:11023
#, fuzzy, c-format
msgid "predicated Thumb instruction"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/arm/arm.c:11011
#, fuzzy, c-format
msgid "predicated instruction in conditional sequence"
msgstr "ret-instruktion ikke implementeret"

#: config/arm/arm.c:11080
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid shift operand"
msgstr "ugyldig %%s-operand"

#: config/arm/arm.c:11127 config/arm/arm.c:11137 config/arm/arm.c:11147
#: config/arm/arm.c:11173 config/arm/arm.c:11191 config/arm/arm.c:11226
#: config/arm/arm.c:11245 config/arm/arm.c:11260 config/arm/arm.c:11286
#: config/arm/arm.c:11293 config/arm/arm.c:11300
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand for code '%c'"
msgstr "ugyldig operandkode '%c'"

#: config/arm/arm.c:11186
#, fuzzy, c-format
msgid "instruction never exectued"
msgstr "ubetinget %2d aldrig udført\n"

#: config/arm/arm.c:11311
#, fuzzy, c-format
msgid "missing operand"
msgstr "manglende startparantes"

#: config/avr/avr.c:1046
#, fuzzy, c-format
msgid "address operand requires constraint for X, Y, or Z register"
msgstr "hexadecimal tegnkonstant kan ikke være i en byte"

#: config/avr/avr.c:1153
msgid "bad address, not (reg+disp):"
msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#: config/avr/avr.c:1160
#, fuzzy
msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#: config/avr/avr.c:1171
msgid "internal compiler error. Bad address:"
msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig adresse:"

#: config/avr/avr.c:1184
msgid "internal compiler error. Unknown mode:"
msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig tilstand:"

#: config/avr/avr.c:1807 config/avr/avr.c:2490
msgid "invalid insn:"
msgstr "ugyldig instruktion:"

#: config/avr/avr.c:1841 config/avr/avr.c:1927 config/avr/avr.c:1976
#: config/avr/avr.c:2004 config/avr/avr.c:2099 config/avr/avr.c:2268
#: config/avr/avr.c:2524 config/avr/avr.c:2636
msgid "incorrect insn:"
msgstr "ukorrekt instruktion:"

#: config/avr/avr.c:2023 config/avr/avr.c:2184 config/avr/avr.c:2339
#: config/avr/avr.c:2702
msgid "unknown move insn:"
msgstr "ukendt flytteinstruktion:"

#: config/avr/avr.c:2932
msgid "bad shift insn:"
msgstr "ugyldig skifteinstruktion:"

#: config/avr/avr.c:3048 config/avr/avr.c:3496 config/avr/avr.c:3882
msgid "internal compiler error. Incorrect shift:"
msgstr "intern oversætterfejl - ukorrekt skift:"

#: config/bfin/bfin.c:1199
#, c-format
msgid "invalid %%j value"
msgstr "ugyldig %%j-værdi"

#: config/bfin/bfin.c:1367
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid const_double operand"
msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"

#: config/c4x/c4x.c:1584
msgid "using CONST_DOUBLE for address"
msgstr "bruger CONST_DOUBLE til adresse"

#: config/c4x/c4x.c:1722
msgid "c4x_address_cost: Invalid addressing mode"
msgstr "c4x_address_cost: Ugyldig adresseringstilstand"

#: config/c4x/c4x.c:1857
#, c-format
msgid "c4x_print_operand: %%L inconsistency"
msgstr "c4x_print_operand: %%L-inkonsistens"

#: config/c4x/c4x.c:1863
#, c-format
msgid "c4x_print_operand: %%N inconsistency"
msgstr "c4x_print_operand: %%N-inkonsistens"

#: config/c4x/c4x.c:1904
#, c-format
msgid "c4x_print_operand: %%O inconsistency"
msgstr "c4x_print_operand: %%O-inkonsistens"

#: config/c4x/c4x.c:1999
msgid "c4x_print_operand: Bad operand case"
msgstr "c4x_print_operand: Ugyldig operand-case"

#: config/c4x/c4x.c:2040
msgid "c4x_print_operand_address: Bad post_modify"
msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig post_modify"

#: config/c4x/c4x.c:2062
msgid "c4x_print_operand_address: Bad pre_modify"
msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig pre_modify"

#: config/c4x/c4x.c:2110 config/c4x/c4x.c:2122 config/c4x/c4x.c:2137
msgid "c4x_print_operand_address: Bad operand case"
msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig operand-case"

#: config/c4x/c4x.c:2388
msgid "c4x_rptb_insert: Cannot find start label"
msgstr "c4x_rptb_insert: Kan ikke finde startetiket"

#: config/c4x/c4x.c:2990
msgid "invalid indirect memory address"
msgstr "ugyldig indirekte hukommelsesadresse"

#: config/c4x/c4x.c:3079
msgid "invalid indirect (S) memory address"
msgstr "ugyldig indirekte (S) hukommelsesadresse"

#: config/c4x/c4x.c:3414
msgid "c4x_valid_operands: Internal error"
msgstr "c4x_valid_operands: Intern fejl"

#: config/c4x/c4x.c:3853
msgid "c4x_operand_subword: invalid mode"
msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig tilstand"

#: config/c4x/c4x.c:3856
msgid "c4x_operand_subword: invalid operand"
msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig operand"

#. We could handle these with some difficulty.
#. e.g., *p-- => *(p-=2); *(p+1).
#: config/c4x/c4x.c:3882
msgid "c4x_operand_subword: invalid autoincrement"
msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig selvforøgelse"

#: config/c4x/c4x.c:3888
msgid "c4x_operand_subword: invalid address"
msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig adresse"

#: config/c4x/c4x.c:3899
msgid "c4x_operand_subword: address not offsettable"
msgstr "c4x_operand_subword: adresse kan ikke tilføjes et offset"

#: config/c4x/c4x.c:4101
#, fuzzy
msgid "c4x_rptb_rpts_p: Repeat block top label moved"
msgstr "c4x_rptb_rpts_p: Topetiket til gentagelsesblok flyttet\n"

#. Use `%s' to print the string in case there are any escape
#. characters in the message.
#: config/cris/cris.c:492 fortran/dump-parse-tree.c:79
#: fortran/dump-parse-tree.c:421 fortran/dump-parse-tree.c:754
#: fortran/dump-parse-tree.c:801 c-typeck.c:4520 c-typeck.c:4535
#: c-typeck.c:4550 final.c:2803 final.c:2805 gcc.c:4742 loop-iv.c:2702
#: loop-iv.c:2711 rtl-error.c:113 toplev.c:605 tree-ssa-loop-niter.c:1165
#: cp/parser.c:2087 cp/typeck.c:4468 java/expr.c:413
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:5005
#, gcc-internal-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: config/cris/cris.c:544
msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
msgstr "uventet indekstype i cris_print_index"

#: config/cris/cris.c:558
msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
msgstr "uventet grundtype in cris_print_base"

#: config/cris/cris.c:674
msgid "invalid operand for 'b' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#: config/cris/cris.c:691
#, fuzzy
msgid "invalid operand for 'o' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#: config/cris/cris.c:710
#, fuzzy
msgid "invalid operand for 'O' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#: config/cris/cris.c:743
msgid "invalid operand for 'p' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'p'-ændring"

#: config/cris/cris.c:782
msgid "invalid operand for 'z' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'z'-ændring"

#: config/cris/cris.c:836 config/cris/cris.c:866
msgid "invalid operand for 'H' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'H'-ændring"

#: config/cris/cris.c:842
msgid "bad register"
msgstr "ugyldigt register"

#: config/cris/cris.c:887
msgid "invalid operand for 'e' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'e'-ændring"

#: config/cris/cris.c:904
msgid "invalid operand for 'm' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'm'-ændring"

#: config/cris/cris.c:929
msgid "invalid operand for 'A' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'A'-ændring"

#: config/cris/cris.c:952
msgid "invalid operand for 'D' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'D'-ændring"

#: config/cris/cris.c:966
msgid "invalid operand for 'T' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'T'-ændring"

#: config/cris/cris.c:975
msgid "invalid operand modifier letter"
msgstr "ugyldigt operandændringsbogstav"

#: config/cris/cris.c:1032
msgid "unexpected multiplicative operand"
msgstr "uventet multiplikativ operand"

#: config/cris/cris.c:1052
msgid "unexpected operand"
msgstr "uventet operand"

#: config/cris/cris.c:1085 config/cris/cris.c:1095
msgid "unrecognized address"
msgstr "ukendt adresse"

#: config/cris/cris.c:2021
msgid "unrecognized supposed constant"
msgstr "ukendt formodet konstant"

#: config/cris/cris.c:2396 config/cris/cris.c:2460
msgid "unexpected side-effects in address"
msgstr "uventede bivirkninger i adresse"

#. Can't possibly get a GOT-needing-fixup for a function-call,
#. right?
#: config/cris/cris.c:3254
msgid "Unidentifiable call op"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:3305
#, c-format
msgid "PIC register isn't set up"
msgstr "PIC-register er ikke sat op"

#: config/fr30/fr30.c:464
#, c-format
msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
msgstr "fr30_print_operand_address: ikke-håndteret adresse"

#: config/fr30/fr30.c:488
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%p'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:508
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%b'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:529
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%B'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:537
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig operand til '%%A'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:554
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%x'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:561
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%F'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:578
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unknown code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt kode"

#: config/fr30/fr30.c:606 config/fr30/fr30.c:615 config/fr30/fr30.c:626
#: config/fr30/fr30.c:639
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
msgstr "fr30_print_operand: ikke-håndteret MEM"

#: config/frv/frv.c:2541
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand_address:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand_address:"

#: config/frv/frv.c:2552
#, fuzzy
msgid "bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
msgstr "Ugyldigt register til frv_print_operand_memory_reference_reg:"

#: config/frv/frv.c:2591 config/frv/frv.c:2601 config/frv/frv.c:2610
#: config/frv/frv.c:2631 config/frv/frv.c:2636
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand_memory_reference:"

#: config/frv/frv.c:2722
#, fuzzy, c-format
msgid "bad condition code"
msgstr "ugyldig indbygget fcode"

#: config/frv/frv.c:2797
#, fuzzy
msgid "bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, ugyldig const_double"

#: config/frv/frv.c:2858
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'e'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2866
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'F'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2882
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'f'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2896
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktionen til frv_print_operand, 'C'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2944
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'L'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2957
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'M/N'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2978
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'O'-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2996
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, P-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:3016
#, fuzzy
msgid "bad insn in frv_print_operand, z case"
msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet z"

#: config/frv/frv.c:3047
#, fuzzy
msgid "bad insn in frv_print_operand, 0 case"
msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet 0"

#: config/frv/frv.c:3052
msgid "frv_print_operand: unknown code"
msgstr "fr_print_operand: ukendt kode"

#: config/frv/frv.c:4421
#, fuzzy
msgid "bad output_move_single operand"
msgstr "Ugyldig output_move_single-operand"

#: config/frv/frv.c:4548
#, fuzzy
msgid "bad output_move_double operand"
msgstr "Ugyldig output_move_double-operand"

#: config/frv/frv.c:4690
#, fuzzy
msgid "bad output_condmove_single operand"
msgstr "Ugyldig output_condmove_single-operand"

#. This macro is a C statement to print on `stderr' a string describing the
#. particular machine description choice. Every machine description should
#. define `TARGET_VERSION'. For example:
#.
#. #ifdef MOTOROLA
#. #define TARGET_VERSION      fprintf (stderr, " (68k, Motorola syntax)");
#. #else
#. #define TARGET_VERSION      fprintf (stderr, " (68k, MIT syntax)");
#. #endif
#: config/frv/frv.h:329
#, c-format
msgid " (frv)"
msgstr " (frv)"

#: config/i386/i386.c:7292
#, c-format
msgid "invalid UNSPEC as operand"
msgstr "ugyldig UNSPEC som operand"

#: config/i386/i386.c:7887
#, c-format
msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'c'"
msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"

#: config/i386/i386.c:7940
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand code '%c'"
msgstr "ugyldig operandkode '%c'"

#: config/i386/i386.c:7983
#, c-format
msgid "invalid constraints for operand"
msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"

#: config/i386/i386.c:13641
msgid "unknown insn mode"
msgstr "ukendt instruktionstilstand"

#. If the environment variable DJDIR is not defined, then DJGPP is not    installed correctly and GCC will quickly become confused with the    default prefix settings. Report the problem now so the user doesn't    receive deceptive "file not found" error messages later.
#. DJDIR is automatically defined by the DJGPP environment config      file pointed to by the environment variable DJGPP. Examine DJGPP      to try and figure out what's wrong.
#: config/i386/xm-djgpp.h:62
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP not defined"
msgstr "miljøvariablen DJGPP er ikke defineret"

#: config/i386/xm-djgpp.h:64
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den manglende fil '%s'"

#: config/i386/xm-djgpp.h:67
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den ødelagte fil '%s'"

#: config/ia64/ia64.c:4708
#, c-format
msgid "ia64_print_operand: unknown code"
msgstr "ia64_print_operand: ukendt kode"

#: config/ia64/ia64.c:9799
#, fuzzy
msgid "invalid conversion from %<__fpreg%>"
msgstr "ugyldig konvertering fra '%T' til '%T'"

#: config/ia64/ia64.c:9802
#, fuzzy
msgid "invalid conversion to %<__fpreg%>"
msgstr "ugyldig omdannelse til typen '%T' fra typen '%T'"

#: config/ia64/ia64.c:9815 config/ia64/ia64.c:9826
#, fuzzy
msgid "invalid operation on %<__fpreg%>"
msgstr "ugyldig operand til %%p-koden"

#: config/iq2000/iq2000.c:3129
#, c-format
msgid "invalid %%P operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/iq2000/iq2000.c:3137 config/rs6000/rs6000.c:10537
#, c-format
msgid "invalid %%p value"
msgstr "ugyldig %%p-værdi"

#: config/iq2000/iq2000.c:3193 config/mips/mips.c:5643
#, c-format
msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
msgstr "ugyldigt brug af %%d, %%x eller %%X"

#: config/m32r/m32r.c:1775
#, c-format
msgid "invalid operand to %%s code"
msgstr "ugyldig operand til %%s-koden"

#: config/m32r/m32r.c:1782
#, c-format
msgid "invalid operand to %%p code"
msgstr "ugyldig operand til %%p-koden"

#: config/m32r/m32r.c:1837
msgid "bad insn for 'A'"
msgstr "ugyldig instruktion for 'A'"

#: config/m32r/m32r.c:1884
#, c-format
msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
msgstr "ugyldig operand til %%T/%%B-koden"

#: config/m32r/m32r.c:1907
#, c-format
msgid "invalid operand to %%N code"
msgstr "ugyldig operand til %%N-koden"

#: config/m32r/m32r.c:1940
msgid "pre-increment address is not a register"
msgstr "præfiks forøgelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:1947
msgid "pre-decrement address is not a register"
msgstr "præfiks formindskelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:1954
msgid "post-increment address is not a register"
msgstr "postfiks forøgelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:2030 config/m32r/m32r.c:2044
#: config/rs6000/rs6000.c:17905
msgid "bad address"
msgstr "ugyldig adresse"

#: config/m32r/m32r.c:2049
msgid "lo_sum not of register"
msgstr "lo_sum ikke af register"

#. !!!! SCz wrong here.
#: config/m68hc11/m68hc11.c:3189 config/m68hc11/m68hc11.c:3567
msgid "move insn not handled"
msgstr "flytteinstruktion ikke håndteret"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3413 config/m68hc11/m68hc11.c:3497
#: config/m68hc11/m68hc11.c:3770
msgid "invalid register in the move instruction"
msgstr "ugyldigt register i flytteinstruktionen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3447
msgid "invalid operand in the instruction"
msgstr "ugyldig operand i instruktionen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3744
msgid "invalid register in the instruction"
msgstr "ugyldigt register i instruktionen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3777
msgid "operand 1 must be a hard register"
msgstr "operand 1 skal være et hårdt register"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3791
msgid "invalid rotate insn"
msgstr "ugyldig roteringsinstruktion"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4215
msgid "registers IX, IY and Z used in the same INSN"
msgstr "registrene IX, IY og Z benyttet i samme INSN"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4552 config/m68hc11/m68hc11.c:4852
msgid "cannot do z-register replacement"
msgstr "kan ikke udføre Z-registererstatning"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4915
msgid "invalid Z register replacement for insn"
msgstr "ugyldig Z-registererstatning for instruktion"

#: config/mips/mips.c:5311
msgid "mips_debugger_offset called with non stack/frame/arg pointer"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:5521
#, fuzzy, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%C"
msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"

#: config/mips/mips.c:5538
#, fuzzy, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%N"
msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"

#: config/mips/mips.c:5547
#, fuzzy, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%F"
msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"

#: config/mips/mips.c:5556
#, fuzzy, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%W"
msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"

#: config/mips/mips.c:5577
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%Y value"
msgstr "ugyldig %%j-værdi"

#: config/mips/mips.c:5594 config/mips/mips.c:5602
#, fuzzy, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%q"
msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"

#: config/mips/mips.c:5671
msgid "PRINT_OPERAND, invalid operand for relocation"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:1468 config/mmix/mmix.c:1598
msgid "MMIX Internal: Expected a CONST_INT, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede en CONST_INT, ikke dette"

#: config/mmix/mmix.c:1547
msgid "MMIX Internal: Bad value for 'm', not a CONST_INT"
msgstr "MMIX-intern: Ugyldigt værdi for 'm', ikke en CONST_INT"

#: config/mmix/mmix.c:1566
msgid "MMIX Internal: Expected a register, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede et register, ikke dette"

#: config/mmix/mmix.c:1576
msgid "MMIX Internal: Expected a constant, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede en konstant, ikke dette"

#. We need the original here.
#: config/mmix/mmix.c:1660
msgid "MMIX Internal: Cannot decode this operand"
msgstr "MMIX-intern: Kan ikke dekode denne operand"

#: config/mmix/mmix.c:1717
msgid "MMIX Internal: This is not a recognized address"
msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en genkendt adresse"

#: config/mmix/mmix.c:2650
msgid "MMIX Internal: Trying to output invalidly reversed condition:"
msgstr "MMIX-intern: Forsøger at udskrive ugyldigt omvendt betingelse:"

#: config/mmix/mmix.c:2657
msgid "MMIX Internal: What's the CC of this?"
msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"

#: config/mmix/mmix.c:2661
msgid "MMIX Internal: What is the CC of this?"
msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"

#: config/mmix/mmix.c:2725
msgid "MMIX Internal: This is not a constant:"
msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en konstant:"

#: config/mt/mt.c:300
msgid "mt_final_prescan_insn, invalid insn #1"
msgstr ""

#: config/mt/mt.c:371
#, fuzzy
msgid "PRINT_OPERAND_ADDRESS, 2 regs"
msgstr "PRINT_OPERAND_ADDRESS, nul-henvisning"

#: config/mt/mt.c:395
#, fuzzy
msgid "PRINT_OPERAND_ADDRESS, invalid insn #1"
msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"

#: config/rs6000/host-darwin.c:97
#, c-format
msgid "Out of stack space.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:118
#, c-format
msgid "Try running '%s' in the shell to raise its limit.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:10367
#, c-format
msgid "invalid %%f value"
msgstr "ugyldig %%f-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:10376
#, c-format
msgid "invalid %%F value"
msgstr "ugyldig %%F-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:10385
#, c-format
msgid "invalid %%G value"
msgstr "ugyldig %%G-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:10420
#, c-format
msgid "invalid %%j code"
msgstr "ugyldig %%j-kode"

#: config/rs6000/rs6000.c:10430
#, c-format
msgid "invalid %%J code"
msgstr "ugyldig %%J-kode"

#: config/rs6000/rs6000.c:10440
#, c-format
msgid "invalid %%k value"
msgstr "ugyldig %%k-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:10460 config/xtensa/xtensa.c:1693
#, c-format
msgid "invalid %%K value"
msgstr "ugyldig %%K-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:10527
#, c-format
msgid "invalid %%O value"
msgstr "ugyldig %%O-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:10574
#, c-format
msgid "invalid %%q value"
msgstr "ugyldig %%q-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:10618
#, c-format
msgid "invalid %%S value"
msgstr "ugyldig %%S-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:10658
#, c-format
msgid "invalid %%T value"
msgstr "ugyldig %%T-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:10668
#, c-format
msgid "invalid %%u value"
msgstr "ugyldig %%u-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:10677 config/xtensa/xtensa.c:1663
#, c-format
msgid "invalid %%v value"
msgstr "ugyldig %%v-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:19522
#, fuzzy
msgid "AltiVec argument passed to unprototyped function"
msgstr "for få parametre til funktionen"

#: config/s390/s390.c:4534
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot decompose address"
msgstr "Kan ikke adskille adresse."

#: config/s390/s390.c:4744
msgid "UNKNOWN in print_operand !?"
msgstr "UNKNOWN i print_operand !?"

#: config/score/score.c:1212
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand for code: '%c'"
msgstr "ugyldig operandkode '%c'"

#: config/sh/sh.c:759
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand to %%R"
msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"

#: config/sh/sh.c:786
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand to %%S"
msgstr "ugyldig operand til %%N-koden"

#: config/sh/sh.c:7820
#, fuzzy
msgid "created and used with different architectures / ABIs"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: config/sh/sh.c:7822
#, fuzzy
msgid "created and used with different ABIs"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: config/sh/sh.c:7824
#, fuzzy
msgid "created and used with different endianness"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: config/sparc/sparc.c:6715 config/sparc/sparc.c:6721
#, c-format
msgid "invalid %%Y operand"
msgstr "ugyldig %%Y-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6791
#, c-format
msgid "invalid %%A operand"
msgstr "ugyldig %%A-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6801
#, c-format
msgid "invalid %%B operand"
msgstr "ugyldig %%B-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6840
#, c-format
msgid "invalid %%c operand"
msgstr "ugyldig %%c-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6841
#, c-format
msgid "invalid %%C operand"
msgstr "ugyldig %%C-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6862
#, c-format
msgid "invalid %%d operand"
msgstr "ugyldig %%d-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6863
#, c-format
msgid "invalid %%D operand"
msgstr "ugyldig %%D-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6879
#, c-format
msgid "invalid %%f operand"
msgstr "ugyldig %%f-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6893
#, c-format
msgid "invalid %%s operand"
msgstr "ugyldig %%s-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6947
#, c-format
msgid "long long constant not a valid immediate operand"
msgstr "long long-konstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#: config/sparc/sparc.c:6950
#, c-format
msgid "floating point constant not a valid immediate operand"
msgstr "kommatalskonstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#: config/stormy16/stormy16.c:1778 config/stormy16/stormy16.c:1849
#, fuzzy, c-format
msgid "'B' operand is not constant"
msgstr "'B'-operanden er ikke konstant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1805
#, fuzzy, c-format
msgid "'B' operand has multiple bits set"
msgstr "'B'-operanden har flere bit sat"

#: config/stormy16/stormy16.c:1831
#, fuzzy, c-format
msgid "'o' operand is not constant"
msgstr "'o'-operanden er ikke konstant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1863
#, c-format
msgid "xstormy16_print_operand: unknown code"
msgstr "xstormy16_print_operand: ukendt kode"

#: config/v850/v850.c:372
msgid "const_double_split got a bad insn:"
msgstr "const_double_split modtog en ugyldig instruktion:"

#: config/v850/v850.c:936
msgid "output_move_single:"
msgstr "output_move_single:"

#: config/xtensa/xtensa.c:750 config/xtensa/xtensa.c:782
#: config/xtensa/xtensa.c:791
msgid "bad test"
msgstr "ugyldig test"

#: config/xtensa/xtensa.c:1651
#, c-format
msgid "invalid %%D value"
msgstr "ugyldig %%D-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:1688
msgid "invalid mask"
msgstr "ugyldig maske"

#: config/xtensa/xtensa.c:1714
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%x value"
msgstr "ugyldig %%x/X-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:1721
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%d value"
msgstr "ugyldig %%V-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:1742 config/xtensa/xtensa.c:1752
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%t/%%b value"
msgstr "ugyldig %%b-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:1794
msgid "invalid address"
msgstr "ugyldig adresse"

#: config/xtensa/xtensa.c:1819
msgid "no register in address"
msgstr "ingen registre i adresse"

#: config/xtensa/xtensa.c:1827
msgid "address offset not a constant"
msgstr "adresseafsæt er ikke en konstant"

#: cp/call.c:2472
#, fuzzy
msgid "candidates are:"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/call.c:6303
#, fuzzy
msgid "candidate 1:"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/call.c:6304
#, fuzzy
msgid "candidate 2:"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/decl2.c:668
#, fuzzy
msgid "candidates are: %+#D"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/decl2.c:670
#, fuzzy
msgid "candidate is: %+#D"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/g++spec.c:238 java/jvspec.c:424
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '%s' missing\n"
msgstr "en parameter til '%s' mangler\n"

#: fortran/arith.c:141
msgid "Arithmetic OK at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:144
msgid "Arithmetic overflow at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:147
msgid "Arithmetic underflow at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:150
msgid "Arithmetic NaN at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:153
#, fuzzy
msgid "Division by zero at %L"
msgstr "division med nul"

#: fortran/arith.c:156
msgid "Array operands are incommensurate at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:160
msgid "Integer outside symmetric range implied by Standard Fortran at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:1424
#, fuzzy
msgid "Elemental binary operation"
msgstr "manglende binær operator"

#: fortran/arith.c:1982
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Arithmetic OK converting %s to %s at %L"
msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"

#: fortran/arith.c:1986
#, no-c-format
msgid "Arithmetic overflow converting %s to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:1990
#, no-c-format
msgid "Arithmetic underflow converting %s to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:1994
#, no-c-format
msgid "Arithmetic NaN converting %s to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:1998
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Division by zero converting %s to %s at %L"
msgstr "division med nul i '%E %% 0'"

#: fortran/arith.c:2002
#, no-c-format
msgid "Array operands are incommensurate converting %s to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:2006
#, no-c-format
msgid "Integer outside symmetric range implied by Standard Fortran converting %s to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:2347 fortran/arith.c:2383 fortran/arith.c:2421
#: fortran/arith.c:2473
#, fuzzy, no-c-format
msgid "The Hollerith constant at %L is too long to convert to %s"
msgstr "Tenkonstant ved %0 har ingen afsluttende apostrof ved %1"

#: fortran/arith.c:2520
#, no-c-format
msgid "Enumerator exceeds the C integer type at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:97
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected array subscript at %C"
msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"

#: fortran/array.c:124
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected array subscript stride at %C"
msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"

#: fortran/array.c:167
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid form of array reference at %C"
msgstr "Nulelement ved %0 for tabelreference ved %1"

#: fortran/array.c:172
#, no-c-format
msgid "Array reference at %C cannot have more than %d dimensions"
msgstr ""

#: fortran/array.c:224
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L in this context must be constant"
msgstr ""

#: fortran/array.c:300
#, no-c-format
msgid "Expected expression in array specification at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:388
#, no-c-format
msgid "Bad array specification for an explicitly shaped array at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:399
#, no-c-format
msgid "Bad array specification for assumed shape array at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:412
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad specification for deferred shape array at %C"
msgstr "Ingen angivelse af underforstået DO-iterator '%A' ved %0"

#: fortran/array.c:416
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad specification for assumed size array at %C"
msgstr "Ingen angivelse af underforstået DO-iterator '%A' ved %0"

#: fortran/array.c:425
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected another dimension in array declaration at %C"
msgstr "Kan ikke angive tabeldimension i en erklæring"

#: fortran/array.c:431
#, no-c-format
msgid "Array specification at %C has more than %d dimensions"
msgstr ""

#: fortran/array.c:636
#, fuzzy, no-c-format
msgid "duplicated initializer"
msgstr "tabelindeks i startværdi optræder mere end én gang"

#: fortran/array.c:729
#, no-c-format
msgid "DO-iterator '%s' at %L is inside iterator of the same name"
msgstr ""

#: fortran/array.c:831 fortran/array.c:940
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in array constructor at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/array.c:886
#, no-c-format
msgid "New in Fortran 2003: [...] style array constructors at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:900
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Empty array constructor at %C is not allowed"
msgstr "Min/max-instruktioner ikke tilladt"

#: fortran/array.c:985
#, no-c-format
msgid "Element in %s array constructor at %L is %s"
msgstr ""

#: fortran/array.c:1314
#, no-c-format
msgid "Iterator step at %L cannot be zero"
msgstr ""

#: fortran/check.c:44
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be %s"
msgstr ""

#: fortran/check.c:60
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a numeric type"
msgstr ""

#: fortran/check.c:75 fortran/check.c:767 fortran/check.c:777
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be INTEGER or REAL"
msgstr ""

#: fortran/check.c:92
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be REAL or COMPLEX"
msgstr ""

#: fortran/check.c:118
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a constant"
msgstr "1. parameter til __builtin_spe_predicate skal være en konstant"

#: fortran/check.c:126
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid kind for %s at %L"
msgstr "ugyldig strengkonstant '%E'"

#: fortran/check.c:146
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be double precision"
msgstr ""

#: fortran/check.c:163
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a logical array"
msgstr ""

#: fortran/check.c:180
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be an array"
msgstr "1. parameter til __builtin_spe_predicate skal være en konstant"

#: fortran/check.c:195
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a scalar"
msgstr "1. parameter til __builtin_spe_predicate skal være en konstant"

#: fortran/check.c:210
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be the same type and kind as '%s'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:225
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of rank %d"
msgstr ""

#: fortran/check.c:239
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must not be OPTIONAL"
msgstr ""

#: fortran/check.c:259
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of kind %d"
msgstr ""

#: fortran/check.c:280
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/check.c:286
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a variable"
msgstr ""

#: fortran/check.c:303
#, no-c-format
msgid "Missing DIM parameter in intrinsic '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/check.c:343
#, no-c-format
msgid "'dim' argument of '%s' intrinsic at %L is not a valid dimension index"
msgstr ""

#: fortran/check.c:387
#, no-c-format
msgid "transformational intrinsic '%s' at %L is not permitted in an initialization expression"
msgstr ""

#: fortran/check.c:491 fortran/check.c:1840 fortran/check.c:1855
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be ALLOCATABLE"
msgstr ""

#: fortran/check.c:512 fortran/check.c:3484
#, no-c-format
msgid "'%s' and '%s' arguments of '%s' intrinsic at %L must have the same type"
msgstr ""

#: fortran/check.c:521 fortran/check.c:1069 fortran/check.c:1204
#: fortran/check.c:1277 fortran/check.c:1508
#, no-c-format
msgid "Extension: Different type kinds at %L"
msgstr ""

#: fortran/check.c:551 fortran/check.c:1921
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a POINTER"
msgstr ""

#: fortran/check.c:571
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a pointer or target VARIABLE or FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/check.c:579
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a POINTER or a TARGET"
msgstr ""

#: fortran/check.c:595
#, no-c-format
msgid "Array section with a vector subscript at %L shall not be the target of a pointer"
msgstr ""

#: fortran/check.c:606
#, no-c-format
msgid "NULL pointer at %L is not permitted as actual argument of '%s' intrinsic function"
msgstr ""

#: fortran/check.c:747 fortran/check.c:855
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must not be present if 'x' is COMPLEX"
msgstr ""

#: fortran/check.c:904 fortran/check.c:1588 fortran/check.c:1596
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be numeric or LOGICAL"
msgstr ""

#: fortran/check.c:918
#, no-c-format
msgid "different shape for arguments '%s' and '%s' at %L for intrinsic 'dot_product'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1174
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument of %s at %L must be of length one"
msgstr "parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant"

#: fortran/check.c:1226
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be the same kind as '%s'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1357
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a non-derived type"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1480
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Intrinsic '%s' at %L must have at least two arguments"
msgstr "'%s' skal tage mod to parametre"

#: fortran/check.c:1514
#, no-c-format
msgid "'a%d' argument of '%s' intrinsic at %L must be %s(%d)"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1539
#, no-c-format
msgid "'a1' argument of '%s' intrinsic at %L must be INTEGER or REAL"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1610
#, no-c-format
msgid "different shape on dimension 1 for arguments '%s' and '%s' at %L for intrinsic matmul"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1630
#, no-c-format
msgid "different shape on dimension 2 for argument '%s' and dimension 1 for argument '%s' at %L for intrinsic matmul"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1639
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of rank 1 or 2"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1866
#, no-c-format
msgid "the '%s' and '%s' arguments of '%s' intrinsic at %L must have the same rank %d/%d"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1875
#, no-c-format
msgid "the '%s' and '%s' arguments of '%s' intrinsic at %L must be of the same kind %d/%d"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1971
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of type REAL or COMPLEX"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1992
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of a dummy variable"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2000
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of an OPTIONAL dummy variable"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2016
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must not be a sub-object of '%s'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2133
#, no-c-format
msgid "'shape' argument of 'reshape' intrinsic at %L must be an array of constant size"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2143
#, no-c-format
msgid "'shape' argument of 'reshape' intrinsic at %L has more than %d elements"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2183
#, no-c-format
msgid "Without padding, there are not enough elements in the intrinsic RESHAPE source at %L to match the shape"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2263
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing arguments to %s intrinsic at %L"
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '%s'"

#: fortran/check.c:2304
#, no-c-format
msgid "'source' argument of 'shape' intrinsic at %L must not be an assumed size array"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2366
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be less than rank %d"
msgstr "parameter til egenskaben '%s' er større end %d"

#: fortran/check.c:2832 fortran/check.c:2852
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Too many arguments to %s at %L"
msgstr "for mange parametre til %s '%+#D'"

#: fortran/check.c:2980 fortran/check.c:3398 fortran/check.c:3422
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be INTEGER or PROCEDURE"
msgstr ""

#: fortran/check.c:3469 fortran/check.c:3477
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be INTEGER or LOGICAL"
msgstr ""

#: fortran/data.c:63
#, fuzzy, no-c-format
msgid "non-constant array in DATA statement %L."
msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"

#: fortran/data.c:183
#, no-c-format
msgid "failure to simplify substring reference in DATAstatement at %L"
msgstr ""

#: fortran/data.c:204
#, fuzzy, no-c-format
msgid "initialization string truncated to match variable at %L"
msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"

#: fortran/data.c:355
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: re-initialization of '%s' at %L"
msgstr " springer over klargøring af '%#D'"

#: fortran/decl.c:223
#, no-c-format
msgid "Host associated variable '%s' may not be in the DATA statement at %C."
msgstr ""

#: fortran/decl.c:230
#, no-c-format
msgid "Extension: initialization of common block variable '%s' in DATA statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:316
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' must be a PARAMETER in DATA statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:426
#, no-c-format
msgid "Initialization at %C is not allowed in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:484
#, no-c-format
msgid "DATA statement at %C is not allowed in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:513
#, no-c-format
msgid "Bad INTENT specification at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:577
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in character length specification at %C"
msgstr "tolkningsfejl i medlemsfunktionsangivelsen"

#: fortran/decl.c:660
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Procedure '%s' at %C is already defined at %L"
msgstr "'%D' er allerede defineret i '%T'"

#: fortran/decl.c:672
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' at %C has an explicit interface and must not have attributes declared at %L"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:765
#, no-c-format
msgid "CHARACTER expression at %L is being truncated (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:771
#, no-c-format
msgid "The CHARACTER elements of the array constructor at %L must have the same length (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:862
#, no-c-format
msgid "Initializer not allowed for PARAMETER '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:871
#, no-c-format
msgid "Initializer not allowed for COMMON variable '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:881
#, fuzzy, no-c-format
msgid "PARAMETER at %L is missing an initializer"
msgstr "manglende startværdi"

#: fortran/decl.c:892
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %C with an initializer already appears in a DATA statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:969
#, no-c-format
msgid "Component at %C must have the POINTER attribute"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:978
#, no-c-format
msgid "Array component of structure at %C must have explicit or deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1004
#, no-c-format
msgid "Allocatable component at %C must be an array"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1015
#, no-c-format
msgid "Pointer array component of structure at %C must have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1024
#, no-c-format
msgid "Allocatable component of structure at %C must have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1034
#, no-c-format
msgid "Array component of structure at %C must have an explicit shape"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1060
#, no-c-format
msgid "NULL() initialization at %C is ambiguous"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1180 fortran/decl.c:3449
#, no-c-format
msgid "Duplicate array spec for Cray pointee at %C."
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1233
#, no-c-format
msgid "the type of '%s' at %C has not been declared within the interface"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1248
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function name '%s' not allowed at %C"
msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"

#: fortran/decl.c:1264
#, no-c-format
msgid "Extension: Old-style initialization at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1280
#, no-c-format
msgid "Initialization at %C isn't for a pointer variable"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1288
#, no-c-format
msgid "Pointer initialization requires a NULL() at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1295
#, no-c-format
msgid "Initialization of pointer at %C is not allowed in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1309
#, no-c-format
msgid "Pointer initialization at %C requires '=>', not '='"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1317 fortran/decl.c:4165
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected an initialization expression at %C"
msgstr "tildeling af startværdi til new-udtryk med '='"

#: fortran/decl.c:1324
#, no-c-format
msgid "Initialization of variable at %C is not allowed in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1337
#, no-c-format
msgid "Initialization of allocatable component at %C is not allowed"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1391 fortran/decl.c:1400
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Old-style type declaration %s*%d not supported at %C"
msgstr "%Jsvag erklæring af '%D' ikke understøttet"

#: fortran/decl.c:1405
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Nonstandard type declaration %s*%d at %C"
msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"

#: fortran/decl.c:1439
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected initialization expression at %C"
msgstr "tildeling af startværdi til new-udtryk med '='"

#: fortran/decl.c:1445
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected scalar initialization expression at %C"
msgstr "tildeling af startværdi til new-udtryk med '='"

#: fortran/decl.c:1463
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Kind %d not supported for type %s at %C"
msgstr "afrundingstilstand er ikke understøttet for VAX-kommatal"

#: fortran/decl.c:1472
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing right paren at %C"
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '-%s'"

#: fortran/decl.c:1561 fortran/decl.c:1604
#, no-c-format
msgid "Kind %d is not a CHARACTER kind at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1598
#, no-c-format
msgid "Syntax error in CHARACTER declaration at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1659
#, no-c-format
msgid "Extension: BYTE type at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1665
#, no-c-format
msgid "BYTE type used at %C is not available on the target machine"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1714
#, no-c-format
msgid "DOUBLE COMPLEX at %C does not conform to the Fortran 95 standard"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1737
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Type name '%s' at %C is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: fortran/decl.c:1803
#, no-c-format
msgid "Missing character range in IMPLICIT at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1849
#, no-c-format
msgid "Letters must be in alphabetic order in IMPLICIT statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1903
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Empty IMPLICIT statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:2074
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing dimension specification at %C"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:2144
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate %s attribute at %L"
msgstr "mere end én ConstantValue-egenskab for feltet '%s'"

#: fortran/decl.c:2163
#, no-c-format
msgid "In the selected standard, the ALLOCATABLE attribute at %C is not allowed in a TYPE definition"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2173
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Attribute at %L is not allowed in a TYPE definition"
msgstr "en global registervariabel følger en funktionsdefinition"

#: fortran/decl.c:2188
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s attribute at %L is not allowed outside of a MODULE"
msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"

#. Now we have an error, which we signal, and then fix up
#. because the knock-on is plain and simple confusing.
#: fortran/decl.c:2326
#, no-c-format
msgid "Derived type at %C has not been previously defined and so cannot appear in a derived type definition."
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2357
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in data declaration at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/decl.c:2503
#, no-c-format
msgid "Name '%s' at %C is the name of the procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2515
#, no-c-format
msgid "Unexpected junk in formal argument list at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2533
#, no-c-format
msgid "Duplicate symbol '%s' in formal argument list at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2576
#, no-c-format
msgid "Unexpected junk following RESULT variable at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2583
#, no-c-format
msgid "RESULT variable at %C must be different than function name"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2639
#, no-c-format
msgid "Expected formal argument list in function definition at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2654
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected junk after function declaration at %C"
msgstr "strider mod funktionserklæring '%#D'"

#: fortran/decl.c:2677
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function '%s' at %C already has a type of %s"
msgstr "Funktionsbegyndelser justeres til denne potens af 2"

#: fortran/decl.c:2749
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a PROGRAM"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2752
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2756
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a BLOCK DATA"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2760
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within an INTERFACE"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2764
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a DERIVED TYPE block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2769
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within an IF-THEN block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2773
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a DO block"
msgstr "RETURN-sætning ved %0 ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: fortran/decl.c:2777
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a SELECT block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2781
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a FORALL block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2785
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a WHERE block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2789
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a contained subprogram"
msgstr "RETURN-sætning ved %0 ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: fortran/decl.c:2806
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear in a contained procedure"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: fortran/decl.c:3128
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected END statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#. We would have required END [something]
#: fortran/decl.c:3137
#, no-c-format
msgid "%s statement expected at %L"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3148
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expecting %s statement at %C"
msgstr "Ekstra komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:3162
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected block name of '%s' in %s statement at %C"
msgstr "mere end én '%s'-etiket i switch-sætningen"

#: fortran/decl.c:3178
#, no-c-format
msgid "Expected terminating name at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3187
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected label '%s' for %s statement at %C"
msgstr "mere end én '%s'-etiket i switch-sætningen"

#: fortran/decl.c:3242
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing array specification at %L in DIMENSION statement"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:3251
#, no-c-format
msgid "Array specification must be deferred at %L"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3328
#, no-c-format
msgid "Unexpected character in variable list at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3365
#, no-c-format
msgid "Expected '(' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3379 fortran/decl.c:3420
#, no-c-format
msgid "Expected variable name at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3395
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Cray pointer at %C must be an integer."
msgstr "udsagn skal være et kaldenavn"

#: fortran/decl.c:3399
#, no-c-format
msgid "Cray pointer at %C has %d bytes of precision; memory addresses require %d bytes."
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3406
#, no-c-format
msgid "Expected \",\" at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3469
#, no-c-format
msgid "Expected \")\" at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3481
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected \",\" or end of statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:3546
#, no-c-format
msgid "Cray pointer declaration at %C requires -fcray-pointer flag."
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3644
#, no-c-format
msgid "Access specification of the %s operator at %C has already been specified"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3662
#, no-c-format
msgid "Access specification of the .%s. operator at %C has already been specified"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3749
#, no-c-format
msgid "Expected variable name at %C in PARAMETER statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3756
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected = sign in PARAMETER statement at %C"
msgstr "Mystisk fortegn i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:3762
#, no-c-format
msgid "Expected expression at %C in PARAMETER statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3820
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected characters in PARAMETER statement at %C"
msgstr "Ekstra komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:3845
#, no-c-format
msgid "Blanket SAVE statement at %C follows previous SAVE statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3858
#, no-c-format
msgid "SAVE statement at %C follows blanket SAVE statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3904
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in SAVE statement at %C"
msgstr "Mystisk tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/decl.c:3925
#, no-c-format
msgid "MODULE PROCEDURE at %C must be in a generic module interface"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3987
#, no-c-format
msgid "Derived type at %C can only be PRIVATE within a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4000
#, no-c-format
msgid "Derived type at %C can only be PUBLIC within a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4011
#, no-c-format
msgid "Expected :: in TYPE definition at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4028
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Type name '%s' at %C cannot be the same as an intrinsic type"
msgstr "Typenavn ved %0 er ikke det samme som navn ved %1"

#: fortran/decl.c:4038
#, no-c-format
msgid "Derived type name '%s' at %C already has a basic type of %s"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4055
#, no-c-format
msgid "Derived type definition of '%s' at %C has already been defined"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4089
#, no-c-format
msgid "Cray Pointee at %C cannot be assumed shape array"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4110
#, no-c-format
msgid "New in Fortran 2003: ENUM and ENUMERATOR at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4182
#, no-c-format
msgid "ENUMERATOR %L not initialized with integer expression"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4231
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ENUM definition statement expected before %C"
msgstr "der forventedes et typenavn før '&'"

#: fortran/decl.c:4264
#, no-c-format
msgid "Syntax error in ENUMERATOR definition at %C"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:48
#, c-format
msgid "%-5d "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:50
#, fuzzy, c-format
msgid "   "
msgstr "    '%D'"

#: fortran/dump-parse-tree.c:74 fortran/dump-parse-tree.c:604
#, fuzzy, c-format
msgid "(%s "
msgstr "%s "

#: fortran/dump-parse-tree.c:87 fortran/dump-parse-tree.c:1048
#: fortran/dump-parse-tree.c:1091 fortran/dump-parse-tree.c:1101
#, c-format
msgid "%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:91 fortran/dump-parse-tree.c:118
#: fortran/dump-parse-tree.c:161 fortran/dump-parse-tree.c:408
#: fortran/dump-parse-tree.c:503 fortran/dump-parse-tree.c:591
#: fortran/dump-parse-tree.c:612
#, c-format
msgid ")"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:101 fortran/dump-parse-tree.c:426
#, c-format
msgid "("
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid "%s = "
msgstr "%s "

#: fortran/dump-parse-tree.c:111
#, c-format
msgid "(arg not-present)"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:115 fortran/dump-parse-tree.c:402
#: fortran/dump-parse-tree.c:499
#, c-format
msgid " "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:132 fortran/dump-parse-tree.c:307
#, c-format
msgid "()"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:136
#, c-format
msgid "(%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:150
#, fuzzy, c-format
msgid " %s "
msgstr " %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:177
#, c-format
msgid "FULL"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:208 fortran/dump-parse-tree.c:217
#: fortran/dump-parse-tree.c:292
#, c-format
msgid " , "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:222
#, c-format
msgid "UNKNOWN"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:247
#, fuzzy, c-format
msgid " %% %s"
msgstr "I %s '%s':"

#: fortran/dump-parse-tree.c:319 fortran/dump-parse-tree.c:386
#, c-format
msgid "''"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:321
#, c-format
msgid "%c"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:328
#, fuzzy, c-format
msgid "%s("
msgstr "%s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:334
#, c-format
msgid "(/ "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:336
#, c-format
msgid " /)"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:342
#, c-format
msgid "NULL()"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:348
#, c-format
msgid "%dH"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:362 fortran/dump-parse-tree.c:375
#: fortran/dump-parse-tree.c:400 fortran/dump-parse-tree.c:406
#, c-format
msgid "_%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:367
#, c-format
msgid ".true."
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:369
#, fuzzy, c-format
msgid ".false."
msgstr "fclose"

#: fortran/dump-parse-tree.c:396
#, c-format
msgid "(complex "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:412
#, c-format
msgid "???"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:420 fortran/dump-parse-tree.c:708
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:"
msgstr "%s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:430
#, c-format
msgid "U+ "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:433
#, c-format
msgid "U- "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:436
#, c-format
msgid "+ "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:439
#, c-format
msgid "- "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:442
#, c-format
msgid "* "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:445
#, c-format
msgid "/ "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:448
#, c-format
msgid "** "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:451
#, c-format
msgid "// "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:454
#, c-format
msgid "AND "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:457
#, c-format
msgid "OR "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:460
#, c-format
msgid "EQV "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:463
#, c-format
msgid "NEQV "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:466
#, c-format
msgid "= "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:469
#, c-format
msgid "<> "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:472
#, c-format
msgid "> "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:475
#, c-format
msgid ">= "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:478
#, c-format
msgid "< "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:481
#, c-format
msgid "<= "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:484
#, c-format
msgid "NOT "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:487
#, fuzzy, c-format
msgid "parens"
msgstr "fejl ved åbning af %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:509
#, fuzzy, c-format
msgid "%s["
msgstr "%s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:515
#, fuzzy, c-format
msgid "%s[["
msgstr "%s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:536
#, fuzzy, c-format
msgid "(%s %s %s %s"
msgstr "%s: %s: "

#: fortran/dump-parse-tree.c:542
#, c-format
msgid " ALLOCATABLE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:544 fortran/dump-parse-tree.c:609
#, c-format
msgid " DIMENSION"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:546
#, c-format
msgid " EXTERNAL"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:548
#, c-format
msgid " INTRINSIC"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:550
#, c-format
msgid " OPTIONAL"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:552 fortran/dump-parse-tree.c:607
#, c-format
msgid " POINTER"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:554
#, c-format
msgid " SAVE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:556
#, c-format
msgid " THREADPRIVATE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:558
#, c-format
msgid " TARGET"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:560
#, c-format
msgid " DUMMY"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:562
#, c-format
msgid " RESULT"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:564
#, c-format
msgid " ENTRY"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:567
#, c-format
msgid " DATA"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:569
#, c-format
msgid " USE-ASSOC"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:571
#, c-format
msgid " IN-NAMELIST"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:573
#, c-format
msgid " IN-COMMON"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:576
#, c-format
msgid " FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:578
#, c-format
msgid " SUBROUTINE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:580
#, c-format
msgid " IMPLICIT-TYPE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:583
#, c-format
msgid " SEQUENCE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:585
#, c-format
msgid " ELEMENTAL"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:587
#, c-format
msgid " PURE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:589
#, c-format
msgid " RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:635
#, c-format
msgid "symbol %s "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:642
#, c-format
msgid "value: "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:649
#, c-format
msgid "Array spec:"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:656
#, fuzzy, c-format
msgid "Generic interfaces:"
msgstr "Benyt Cygwin-grænseflade"

#: fortran/dump-parse-tree.c:658 fortran/dump-parse-tree.c:682
#: fortran/dump-parse-tree.c:711 fortran/dump-parse-tree.c:1254
#: fortran/dump-parse-tree.c:1260 fortran/dump-parse-tree.c:1762
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:664
#, fuzzy, c-format
msgid "result: %s"
msgstr "%s: %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:670
#, c-format
msgid "components: "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:677
#, c-format
msgid "Formal arglist:"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:684
#, c-format
msgid " [Alt Return]"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:691
#, fuzzy, c-format
msgid "Formal namespace"
msgstr "'%D' er et navnerum"

#: fortran/dump-parse-tree.c:749
#, c-format
msgid "common: /%s/ "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:757 fortran/dump-parse-tree.c:1698
#, c-format
msgid ", "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:770
#, c-format
msgid "symtree: %s Ambig %d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:773
#, fuzzy, c-format
msgid " from namespace %s"
msgstr "ukendt navnerum '%D'"

#: fortran/dump-parse-tree.c:800
#, fuzzy, c-format
msgid "%s,"
msgstr "%s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:832
#, c-format
msgid "!$OMP %s"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:847 fortran/dump-parse-tree.c:990
#, fuzzy, c-format
msgid " (%s)"
msgstr " %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:852
#, c-format
msgid " ("
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:868
#, c-format
msgid " IF("
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:874
#, c-format
msgid " NUM_THREADS("
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:890
#, c-format
msgid " SCHEDULE (%s"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:910
#, c-format
msgid " DEFAULT(%s)"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:913
#, c-format
msgid " ORDERED"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:938
#, c-format
msgid " REDUCTION(%s:"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:952
#, fuzzy, c-format
msgid " %s("
msgstr " %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:968
#, c-format
msgid "!$OMP SECTION\n"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:977
#, c-format
msgid "!$OMP END %s"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:982
#, c-format
msgid " COPYPRIVATE("
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:987
#, c-format
msgid " NOWAIT"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1013
#, c-format
msgid "NOP"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1017
#, c-format
msgid "CONTINUE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1021
#, c-format
msgid "ENTRY %s"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1026
#, c-format
msgid "ASSIGN "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1033
#, c-format
msgid "LABEL ASSIGN "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1035
#, fuzzy, c-format
msgid " %d"
msgstr " %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:1039
#, c-format
msgid "POINTER ASSIGN "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1046
#, c-format
msgid "GOTO "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1055
#, c-format
msgid ", ("
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1070 fortran/dump-parse-tree.c:1072
#, c-format
msgid "CALL %s "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1074
#, c-format
msgid "CALL ?? "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1080
#, c-format
msgid "RETURN "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1086
#, c-format
msgid "PAUSE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1096
#, c-format
msgid "STOP "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1106 fortran/dump-parse-tree.c:1114
#, c-format
msgid "IF "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1108
#, fuzzy, c-format
msgid " %d, %d, %d"
msgstr "%s: %s: "

#: fortran/dump-parse-tree.c:1125
#, c-format
msgid "ELSE\n"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1128
#, c-format
msgid "ELSE IF "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1138
#, c-format
msgid "ENDIF"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1143
#, c-format
msgid "SELECT CASE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1151
#, c-format
msgid "CASE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1167
#, c-format
msgid "END SELECT"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1171
#, c-format
msgid "WHERE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1182
#, c-format
msgid "ELSE WHERE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1189
#, c-format
msgid "END WHERE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1194
#, c-format
msgid "FORALL "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1219
#, c-format
msgid "END FORALL"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1223
#, c-format
msgid "DO "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1237 fortran/dump-parse-tree.c:1248
#, c-format
msgid "END DO"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1241
#, c-format
msgid "DO WHILE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1252
#, c-format
msgid "CYCLE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1258
#, c-format
msgid "EXIT"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1264
#, c-format
msgid "ALLOCATE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1267 fortran/dump-parse-tree.c:1283
#, c-format
msgid " STAT="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1280
#, c-format
msgid "DEALLOCATE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1296
#, c-format
msgid "OPEN"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1301 fortran/dump-parse-tree.c:1380
#: fortran/dump-parse-tree.c:1422 fortran/dump-parse-tree.c:1445
#: fortran/dump-parse-tree.c:1597
#, c-format
msgid " UNIT="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1306 fortran/dump-parse-tree.c:1385
#: fortran/dump-parse-tree.c:1427 fortran/dump-parse-tree.c:1456
#: fortran/dump-parse-tree.c:1614
#, c-format
msgid " IOMSG="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1311 fortran/dump-parse-tree.c:1390
#: fortran/dump-parse-tree.c:1432 fortran/dump-parse-tree.c:1461
#: fortran/dump-parse-tree.c:1619
#, c-format
msgid " IOSTAT="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1316 fortran/dump-parse-tree.c:1450
#, c-format
msgid " FILE="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1321 fortran/dump-parse-tree.c:1395
#, c-format
msgid " STATUS="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1326 fortran/dump-parse-tree.c:1491
#, c-format
msgid " ACCESS="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1331 fortran/dump-parse-tree.c:1507
#, c-format
msgid " FORM="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1336 fortran/dump-parse-tree.c:1522
#, c-format
msgid " RECL="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1341 fortran/dump-parse-tree.c:1532
#, c-format
msgid " BLANK="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1346 fortran/dump-parse-tree.c:1537
#, c-format
msgid " POSITION="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1351 fortran/dump-parse-tree.c:1542
#, c-format
msgid " ACTION="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1356 fortran/dump-parse-tree.c:1562
#, c-format
msgid " DELIM="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1361 fortran/dump-parse-tree.c:1567
#, c-format
msgid " PAD="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1366 fortran/dump-parse-tree.c:1572
#, c-format
msgid " CONVERT="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1370 fortran/dump-parse-tree.c:1399
#: fortran/dump-parse-tree.c:1436 fortran/dump-parse-tree.c:1577
#: fortran/dump-parse-tree.c:1654
#, c-format
msgid " ERR=%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1375
#, c-format
msgid "CLOSE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1403
#, c-format
msgid "BACKSPACE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1407
#, c-format
msgid "ENDFILE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1411
#, c-format
msgid "REWIND"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1415
#, c-format
msgid "FLUSH"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1440
#, c-format
msgid "INQUIRE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1466
#, c-format
msgid " EXIST="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1471
#, c-format
msgid " OPENED="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1476
#, c-format
msgid " NUMBER="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1481
#, c-format
msgid " NAMED="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1486
#, c-format
msgid " NAME="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1496
#, c-format
msgid " SEQUENTIAL="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1502
#, c-format
msgid " DIRECT="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1512
#, c-format
msgid " FORMATTED"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1517
#, c-format
msgid " UNFORMATTED="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1527
#, c-format
msgid " NEXTREC="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1547
#, c-format
msgid " READ="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1552
#, c-format
msgid " WRITE="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1557
#, c-format
msgid " READWRITE="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1581
#, c-format
msgid "IOLENGTH "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1587
#, c-format
msgid "READ"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1591
#, c-format
msgid "WRITE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1603
#, c-format
msgid " FMT="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1608
#, c-format
msgid " FMT=%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1610
#, fuzzy, c-format
msgid " NML=%s"
msgstr " %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:1624
#, c-format
msgid " SIZE="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1629
#, c-format
msgid " REC="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1634
#, c-format
msgid " ADVANCE="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1645
#, c-format
msgid "TRANSFER "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1650
#, c-format
msgid "DT_END"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1656
#, c-format
msgid " END=%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1658
#, c-format
msgid " EOR=%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1692
#, c-format
msgid "Equivalence: "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1718
#, c-format
msgid "Namespace:"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1732
#, c-format
msgid " %c-%c: "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1734
#, c-format
msgid " %c: "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1743
#, c-format
msgid "procedure name = %s"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1759
#, fuzzy, c-format
msgid "Operator interfaces for %s:"
msgstr ""
"\n"
" Tilvalg til %s:\n"

#: fortran/dump-parse-tree.c:1768
#, fuzzy, c-format
msgid "User operators:\n"
msgstr "ikke-registreret operator %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:1784
#, c-format
msgid "CONTAINS\n"
msgstr ""

#: fortran/error.c:206
#, fuzzy, no-c-format
msgid "  Included at %s:%d:"
msgstr "I filen inkluderet af %s:%d"

#: fortran/error.c:317
#, fuzzy, no-c-format
msgid "<During initialization>\n"
msgstr "klargøring"

#: fortran/error.c:606
#, no-c-format
msgid "Error count reached limit of %d."
msgstr ""

#: fortran/error.c:625 fortran/error.c:677 fortran/error.c:712
#, fuzzy
msgid "Warning:"
msgstr "advarsel: "

#: fortran/error.c:679 fortran/error.c:760 fortran/error.c:786
#, fuzzy
msgid "Error:"
msgstr "fejl: "

#: fortran/error.c:810
#, fuzzy
msgid "Fatal Error:"
msgstr "fatal fejl: "

#: fortran/error.c:829
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Internal Error at (1):"
msgstr "intern fejl: "

#: fortran/expr.c:258
#, c-format
msgid "Constant expression required at %C"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:261
#, c-format
msgid "Integer expression required at %C"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:266
#, fuzzy, c-format
msgid "Integer value too large in expression at %C"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/expr.c:937 fortran/expr.c:1094 fortran/expr.c:1145
#, no-c-format
msgid "index in dimension %d is out of bounds at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1605
#, no-c-format
msgid "Numeric or CHARACTER operands are required in expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1625
#, no-c-format
msgid "Exponent at %L must be INTEGER for an initialization expression"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1638
#, no-c-format
msgid "Concatenation operator in expression at %L must have two CHARACTER operands"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1645
#, no-c-format
msgid "Concat operator at %L must concatenate strings of the same kind"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1655
#, no-c-format
msgid ".NOT. operator in expression at %L must have a LOGICAL operand"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1671
#, no-c-format
msgid "LOGICAL operands are required in expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1682
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Only intrinsic operators can be used in expression at %L"
msgstr "Manglende operand for operator ved %1 i slutningen af udtryk ved %0"

#: fortran/expr.c:1690
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Numeric operands are required in expression at %L"
msgstr "Manglende operand for operator ved %1 i slutningen af udtryk ved %0"

#: fortran/expr.c:1754
#, no-c-format
msgid "assumed character length variable '%s' in constant expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1807
#, no-c-format
msgid "Function '%s' in initialization expression at %L must be an intrinsic function"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1832
#, no-c-format
msgid "Parameter '%s' at %L has not been declared or is a variable, which does not reduce to a constant expression"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1918
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Initialization expression didn't reduce %C"
msgstr "tildeling af startværdi til new-udtryk med '='"

#: fortran/expr.c:1962
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Specification function '%s' at %L cannot be a statement function"
msgstr "konstruktionsfunktionen kan ikke være en statisk medlemsfunktion"

#: fortran/expr.c:1969
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Specification function '%s' at %L cannot be an internal function"
msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"

#: fortran/expr.c:1976
#, no-c-format
msgid "Specification function '%s' at %L must be PURE"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1983
#, no-c-format
msgid "Specification function '%s' at %L cannot be RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2040
#, no-c-format
msgid "Dummy argument '%s' at %L cannot be OPTIONAL"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2047
#, no-c-format
msgid "Dummy argument '%s' at %L cannot be INTENT(OUT)"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2068
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Variable '%s' cannot appear in the expression at %L"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: fortran/expr.c:2116
#, no-c-format
msgid "Expression at %L must be of INTEGER type"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2122
#, no-c-format
msgid "Expression at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2150
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Incompatible ranks in %s at %L"
msgstr "uforenelige typer i %s"

#: fortran/expr.c:2164
#, no-c-format
msgid "different shape for %s at %L on dimension %d (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2197
#, no-c-format
msgid "Can't assign to INTENT(IN) variable '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2241
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L is not a VALUE"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2248
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Incompatible ranks %d and %d in assignment at %L"
msgstr "uforenelige typer i tildeling af '%T' til '%T'"

#: fortran/expr.c:2255
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Variable type is UNKNOWN in assignment at %L"
msgstr "uforenelige typer i tildeling af '%T' til '%T'"

#: fortran/expr.c:2262
#, no-c-format
msgid "NULL appears on right-hand side in assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2272
#, no-c-format
msgid "Vector assignment to assumed-size Cray Pointee at %L is illegal."
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2281
#, no-c-format
msgid "POINTER valued function appears on right-hand side of assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2286
#, fuzzy
msgid "Array assignment"
msgstr "tildeling"

#: fortran/expr.c:2303
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Incompatible types in assignment at %L, %s to %s"
msgstr "uforenelige typer i tildeling af '%T' til '%T'"

#: fortran/expr.c:2326
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment target is not a POINTER at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2334
#, no-c-format
msgid "'%s' in the pointer assignment at %L cannot be an l-value since it is a procedure"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2343
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment to non-POINTER at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2351
#, no-c-format
msgid "Bad pointer object in PURE procedure at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2364
#, no-c-format
msgid "Different types in pointer assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2371
#, no-c-format
msgid "Different kind type parameters in pointer assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2378
#, no-c-format
msgid "Different ranks in pointer assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2392
#, no-c-format
msgid "Different character lengths in pointer assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2400
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment target is neither TARGET nor POINTER at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2407
#, no-c-format
msgid "Bad target in pointer assignment in PURE procedure at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2413
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment with vector subscript on rhs at %L"
msgstr ""

#: fortran/gfortranspec.c:230
#, fuzzy, c-format
msgid "overflowed output arg list for '%s'"
msgstr "overløb i uddataparameterlist for '%s'"

#: fortran/gfortranspec.c:350
#, c-format
msgid ""
"GNU Fortran comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute copies of GNU Fortran\n"
"under the terms of the GNU General Public License.\n"
"For more information about these matters, see the file named COPYING\n"
"\n"
msgstr ""

#: fortran/gfortranspec.c:372
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '%s' missing"
msgstr "parameter til '%s' mangler"

#: fortran/gfortranspec.c:376
#, c-format
msgid "no input files; unwilling to write output files"
msgstr "ingen inputfiler; vil ikke skrive outputfiler"

#: fortran/gfortranspec.c:528
#, fuzzy, c-format
msgid "Driving:"
msgstr "advarsel: "

#: fortran/interface.c:175
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in generic specification at %C"
msgstr "tolkningsfejl i medlemsfunktionsangivelsen"

#: fortran/interface.c:204
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error: Trailing garbage in INTERFACE statement at %C"
msgstr "Mystisk tekstafsluttende tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/interface.c:222
#, no-c-format
msgid "Dummy procedure '%s' at %C cannot have a generic interface"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:269
#, no-c-format
msgid "Syntax error: Trailing garbage in END INTERFACE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:280
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected a nameless interface at %C"
msgstr " forventede en klasseskabelon, modtog '%T'"

#: fortran/interface.c:291
#, no-c-format
msgid "Expected 'END INTERFACE ASSIGNMENT (=)' at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:293
#, no-c-format
msgid "Expecting 'END INTERFACE OPERATOR (%s)' at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:307
#, no-c-format
msgid "Expecting 'END INTERFACE OPERATOR (.%s.)' at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:318
#, no-c-format
msgid "Expecting 'END INTERFACE %s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:513
#, no-c-format
msgid "Alternate return cannot appear in operator interface at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:540
#, no-c-format
msgid "Assignment operator interface at %L must be a SUBROUTINE"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:547
#, no-c-format
msgid "Assignment operator interface at %L must have two arguments"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:558
#, no-c-format
msgid "Assignment operator interface at %L must not redefine an INTRINSIC type assignment"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:567
#, no-c-format
msgid "Intrinsic operator interface at %L must be a FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:654
#, no-c-format
msgid "First argument of defined assignment at %L must be INTENT(IN) or INTENT(INOUT)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:658
#, no-c-format
msgid "Second argument of defined assignment at %L must be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:664 fortran/resolve.c:7191
#, no-c-format
msgid "First argument of operator interface at %L must be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:668 fortran/resolve.c:7203
#, no-c-format
msgid "Second argument of operator interface at %L must be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:675
#, no-c-format
msgid "Operator interface at %L conflicts with intrinsic interface"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:680
#, no-c-format
msgid "Operator interface at %L has the wrong number of arguments"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:929
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' in %s at %L is neither function nor subroutine"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:986 fortran/interface.c:992
#, no-c-format
msgid "Ambiguous interfaces '%s' and '%s' in %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1028
#, no-c-format
msgid "MODULE PROCEDURE '%s' at %L does not come from a module"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1274
#, no-c-format
msgid "Keyword argument '%s' at %L is not in the procedure"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1283
#, no-c-format
msgid "Keyword argument '%s' at %L is already associated with another actual argument"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1293
#, no-c-format
msgid "More actual than formal arguments in procedure call at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1306 fortran/interface.c:1418
#, no-c-format
msgid "Missing alternate return spec in subroutine call at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1315
#, no-c-format
msgid "Unexpected alternate return spec in subroutine call at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1330
#, no-c-format
msgid "Type/rank mismatch in argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1342
#, no-c-format
msgid "Expected a procedure for argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1353
#, no-c-format
msgid "Expected a PURE procedure for argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1368
#, no-c-format
msgid "Actual argument for '%s' cannot be an assumed-size array at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1377
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Actual argument for '%s' must be a pointer at %L"
msgstr "parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant"

#: fortran/interface.c:1386
#, no-c-format
msgid "Actual argument for '%s' must be ALLOCATABLE at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1397
#, no-c-format
msgid "Actual argument at %L must be definable to match dummy INTENT = OUT/INOUT"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1425
#, no-c-format
msgid "Missing actual argument for argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1610
#, no-c-format
msgid "Same actual argument associated with INTENT(%s) argument '%s' and INTENT(%s) argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1651
#, no-c-format
msgid "Procedure argument at %L is INTENT(IN) while interface specifies INTENT(%s)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1662
#, no-c-format
msgid "Procedure argument at %L is local to a PURE procedure and is passed to an INTENT(%s) argument"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1671
#, no-c-format
msgid "Procedure argument at %L is local to a PURE procedure and has the POINTER attribute"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1693
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' called with an implicit interface at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1860
#, no-c-format
msgid "Function '%s' called in lieu of an operator at %L must be PURE"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1940
#, no-c-format
msgid "Entity '%s' at %C is already present in the interface"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:2853
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Too many arguments in call to '%s' at %L"
msgstr "for mange parametre til %s '%+#D'"

#: fortran/intrinsic.c:2868
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument list function at %L is not allowed in this context"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i denne kontekst"

#: fortran/intrinsic.c:2871
#, no-c-format
msgid "Can't find keyword named '%s' in call to '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:2878
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' is appears twice in call to '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:2892
#, no-c-format
msgid "Missing actual argument '%s' in call to '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:2907
#, no-c-format
msgid "ALTERNATE RETURN not permitted at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:2957
#, no-c-format
msgid "Type of argument '%s' in call to '%s' at %L should be %s, not %s"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3261
#, no-c-format
msgid "Ranks of arguments to elemental intrinsic '%s' differ at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3307
#, no-c-format
msgid "Intrinsic '%s' at %L is not included in the selected standard"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3409
#, no-c-format
msgid "Extension: Evaluation of nonstandard initialization expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3469
#, no-c-format
msgid "Subroutine call to intrinsic '%s' at %L is not PURE"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3544
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: Conversion from %s to %s at %L"
msgstr "ugyldig konvertering fra '%T' til '%T'"

#: fortran/intrinsic.c:3547
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Conversion from %s to %s at %L"
msgstr "konvertering fra NaN til int"

#: fortran/intrinsic.c:3595
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't convert %s to %s at %L"
msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"

#: fortran/io.c:180 fortran/primary.c:771
#, no-c-format
msgid "Extension: backslash character at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:458
#, fuzzy
msgid "Positive width required"
msgstr " men %d påkrævet"

#: fortran/io.c:459
#, fuzzy
msgid "Nonnegative width required"
msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"

#: fortran/io.c:460
#, fuzzy
msgid "Unexpected element"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/io.c:461
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of format string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"

#: fortran/io.c:478
#, fuzzy
msgid "Missing leading left parenthesis"
msgstr "manglende startparantes"

#: fortran/io.c:516
msgid "Expected P edit descriptor"
msgstr ""

#. P requires a prior number.
#: fortran/io.c:524
msgid "P descriptor requires leading scale factor"
msgstr ""

#. X requires a prior number if we're being pedantic.
#: fortran/io.c:529
#, no-c-format
msgid "Extension: X descriptor requires leading space count at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:549
#, no-c-format
msgid "Extension: $ descriptor at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:554
#, no-c-format
msgid "$ should be the last specifier in format at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:599
msgid "Repeat count cannot follow P descriptor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:618
#, no-c-format
msgid "Extension: Missing positive width after L descriptor at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:657 fortran/io.c:659 fortran/io.c:705 fortran/io.c:707
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Period required in format specifier at %C"
msgstr "ukendt formateringsanvisning"

#: fortran/io.c:685
msgid "Positive exponent width required"
msgstr ""

#: fortran/io.c:791 fortran/io.c:844
#, no-c-format
msgid "Extension: Missing comma at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:859 fortran/io.c:862
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s in format string at %C"
msgstr "formateringsstreng er nul"

#: fortran/io.c:903
#, no-c-format
msgid "Format statement in module main block at %C."
msgstr ""

#: fortran/io.c:909
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing format label at %C"
msgstr "Manglende formel parameterterm"

#: fortran/io.c:967 fortran/io.c:991
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate %s specification at %C"
msgstr "efter tidligere specifikation i '%#D'"

#: fortran/io.c:998
#, no-c-format
msgid "Variable tag cannot be INTENT(IN) at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1005
#, no-c-format
msgid "Variable tag cannot be assigned in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1042
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate %s label specification at %C"
msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"

#: fortran/io.c:1068
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s tag at %L must be of type %s"
msgstr "'%D' er ikke et medlem af typen '%T'"

#: fortran/io.c:1079
#, no-c-format
msgid "Constant expression in FORMAT tag at %L must be of type default CHARACTER"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1092
#, no-c-format
msgid "%s tag at %L must be of type %s or %s"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1100
#, no-c-format
msgid "Obsolete: ASSIGNED variable in FORMAT tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1105
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L has not been assigned a format label"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1112
#, no-c-format
msgid "scalar '%s' FORMAT tag at %L is not an ASSIGNED variable"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1127
#, no-c-format
msgid "Extension: Character array in FORMAT tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1134
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: Non-character in FORMAT tag at %L"
msgstr "Ekstra komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/io.c:1145
#, no-c-format
msgid "%s tag at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1151
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: IOMSG tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1158
#, no-c-format
msgid "Fortran 95 requires default INTEGER in IOSTAT tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1166
#, no-c-format
msgid "Fortran 95 requires default INTEGER in SIZE tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1174
#, no-c-format
msgid "Extension: CONVERT tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1333 fortran/io.c:1341
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Fortran 2003: %s specifier in %s statement at %C has value '%s'"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: fortran/io.c:1359 fortran/io.c:1367
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: %s specifier in %s statement at %C has value '%s'"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: fortran/io.c:1379 fortran/io.c:1385
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s specifier in %s statement at %C has invalid value '%s'"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: fortran/io.c:1438
#, no-c-format
msgid "OPEN statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1781
#, no-c-format
msgid "CLOSE statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1920 fortran/match.c:1493
#, no-c-format
msgid "%s statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1980
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: FLUSH statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2040
#, no-c-format
msgid "Duplicate UNIT specification at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2096
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate format specification at %C"
msgstr "tolkningsfejl i medlemsfunktionsangivelsen"

#: fortran/io.c:2113
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' in namelist '%s' is INTENT(IN) at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2149
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate NML specification at %C"
msgstr "%D tildelt startværdi mere end én gang"

#: fortran/io.c:2158
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C must be a NAMELIST group name"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2199
#, no-c-format
msgid "END tag at %C not allowed in output statement"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2260
#, no-c-format
msgid "UNIT specification at %L must be an INTEGER expression or a CHARACTER variable"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2269
#, no-c-format
msgid "Internal unit with vector subscript at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2277
#, no-c-format
msgid "External IO UNIT cannot be an array at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2287
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ERR tag label %d at %L not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#: fortran/io.c:2299
#, fuzzy, no-c-format
msgid "END tag label %d at %L not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#: fortran/io.c:2311
#, fuzzy, no-c-format
msgid "EOR tag label %d at %L not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#: fortran/io.c:2321
#, fuzzy, no-c-format
msgid "FORMAT label %d at %L not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#: fortran/io.c:2442
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in I/O iterator at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/io.c:2473
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected variable in READ statement at %C"
msgstr "Ekstra komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/io.c:2479
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected expression in %s statement at %C"
msgstr "Ugyldig udtrykssætning"

#: fortran/io.c:2490
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' in input list at %C cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2499
#, no-c-format
msgid "Cannot read to variable '%s' in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2516
#, no-c-format
msgid "Cannot write to internal file unit '%s' at %C inside a PURE procedure"
msgstr ""

#. A general purpose syntax error.
#: fortran/io.c:2576 fortran/io.c:2977 fortran/gfortran.h:1809
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in %s statement at %C"
msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"

#: fortran/io.c:2804
#, no-c-format
msgid "PRINT namelist at %C is an extension"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2938
#, no-c-format
msgid "Extension: Comma before output item list at %C is an extension"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2947
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected comma in I/O list at %C"
msgstr "Ekstra komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/io.c:3009
#, fuzzy, no-c-format
msgid "PRINT statement at %C not allowed within PURE procedure"
msgstr "RETURN-sætning ved %0 ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: fortran/io.c:3150 fortran/io.c:3201
#, no-c-format
msgid "INQUIRE statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3177
#, no-c-format
msgid "IOLENGTH tag invalid in INQUIRE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3187
#, no-c-format
msgid "INQUIRE statement at %L cannot contain both FILE and UNIT specifiers"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3194
#, no-c-format
msgid "INQUIRE statement at %L requires either FILE or UNIT specifier"
msgstr ""

#: fortran/match.c:181
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Integer too large at %C"
msgstr "Heltal ved %0 for stort"

#: fortran/match.c:242 fortran/parse.c:431
#, no-c-format
msgid "Too many digits in statement label at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:248
#, no-c-format
msgid "Statement label at %C is zero"
msgstr ""

#: fortran/match.c:281
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label name '%s' at %C is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: fortran/match.c:287
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate construct label '%s' at %C"
msgstr "etiketten '%D' optræder mere end én gang"

#: fortran/match.c:413
#, no-c-format
msgid "Name at %C is too long"
msgstr ""

#: fortran/match.c:530
#, no-c-format
msgid "Loop variable at %C cannot be a sub-component"
msgstr ""

#: fortran/match.c:536
#, no-c-format
msgid "Loop variable '%s' at %C cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/match.c:567
#, no-c-format
msgid "Expected a step value in iterator at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:579
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in iterator at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/match.c:815
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid form of PROGRAM statement at %C"
msgstr "Manglende komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:935 fortran/match.c:1011
#, no-c-format
msgid "Obsolescent: arithmetic IF statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:982
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in IF-expression at %C"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/match.c:994
#, no-c-format
msgid "Block label not appropriate for arithmetic IF statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1036
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Block label is not appropriate IF statement at %C"
msgstr "Ingen etiketdefinition for FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:1116 fortran/primary.c:2412
#, no-c-format
msgid "Cannot assign to a named constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1126
#, no-c-format
msgid "Unclassifiable statement in IF-clause at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1133
#, no-c-format
msgid "Syntax error in IF-clause at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1177
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected junk after ELSE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:1183 fortran/match.c:1218
#, no-c-format
msgid "Label '%s' at %C doesn't match IF label '%s'"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1212
#, no-c-format
msgid "Unexpected junk after ELSE IF statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1375
#, no-c-format
msgid "Name '%s' in %s statement at %C is not a loop name"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1392
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s statement at %C is not within a loop"
msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"

#: fortran/match.c:1395
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s statement at %C is not within loop '%s'"
msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"

#: fortran/match.c:1403
#, no-c-format
msgid "%s statement at %C leaving OpenMP structured block"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1416
#, no-c-format
msgid "EXIT statement at %C terminating !$OMP DO loop"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1471
#, no-c-format
msgid "Too many digits in STOP code at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1524
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Obsolete: PAUSE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:1573
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Obsolete: ASSIGN statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:1619
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Obsolete: Assigned GOTO statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:1666 fortran/match.c:1718
#, no-c-format
msgid "Statement label list in GOTO at %C cannot be empty"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1802
#, no-c-format
msgid "Bad allocate-object in ALLOCATE statement at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1825
#, no-c-format
msgid "STAT variable '%s' of ALLOCATE statement at %C cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1833
#, no-c-format
msgid "Illegal STAT variable in ALLOCATE statement at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1840 fortran/match.c:2006
#, no-c-format
msgid "STAT expression at %C must be a variable"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1895
#, no-c-format
msgid "Illegal variable in NULLIFY at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1973
#, no-c-format
msgid "Illegal deallocate-expression in DEALLOCATE at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1992
#, no-c-format
msgid "STAT variable '%s' of DEALLOCATE statement at %C cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1999
#, no-c-format
msgid "Illegal STAT variable in DEALLOCATE statement at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2048
#, no-c-format
msgid "Alternate RETURN statement at %C is only allowed within a SUBROUTINE"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2079
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: RETURN statement in main program at %C"
msgstr "RETURN-sætning ved %0 ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: fortran/match.c:2274
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in common block name at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/match.c:2310
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C is already an external symbol that is not COMMON"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2357
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C is already in a COMMON block"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2369
#, no-c-format
msgid "Previously initialized symbol '%s' in blank COMMON block at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2372
#, no-c-format
msgid "Previously initialized symbol '%s' in COMMON block '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2384
#, no-c-format
msgid "Derived type variable in COMMON at %C does not have the SEQUENCE attribute"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2407
#, no-c-format
msgid "Array specification for symbol '%s' in COMMON at %C must be explicit"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2418
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' in COMMON at %C cannot be a POINTER array"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2450
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s', in COMMON block '%s' at %C is being indirectly equivalenced to another COMMON block '%s'"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2560
#, no-c-format
msgid "Namelist group name '%s' at %C already has a basic type of %s"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2567
#, no-c-format
msgid "Namelist group name '%s' at %C already is USE associated and cannot be respecified."
msgstr ""

#: fortran/match.c:2594
#, no-c-format
msgid "Assumed size array '%s' in namelist '%s'at %C is not allowed."
msgstr ""

#: fortran/match.c:2601
#, no-c-format
msgid "Assumed character length '%s' in namelist '%s' at %C is not allowed"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2607
#, no-c-format
msgid "Assumed shape array '%s' in namelist '%s' at %C is an extension."
msgstr ""

#: fortran/match.c:2736
#, no-c-format
msgid "Derived type component %C is not a permitted EQUIVALENCE member"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2745
#, no-c-format
msgid "Array reference in EQUIVALENCE at %C cannot be an array section"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2774
#, no-c-format
msgid "EQUIVALENCE at %C requires two or more objects"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2788
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Attempt to indirectly overlap COMMON blocks %s and %s by EQUIVALENCE at %C"
msgstr "Forsøg på at udvide COMMON-område over dets begyndelsespunkt vha. EQUIVALENCE '%A'"

#: fortran/match.c:2950
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Statement function at %L is recursive"
msgstr "Sætningsfunktion '%A' defineret ved %0, men er ikke brugt"

#: fortran/match.c:3040
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected initialization expression in CASE at %C"
msgstr "tildeling af startværdi til new-udtryk med '='"

#: fortran/match.c:3063
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected the name of the select case construct at %C"
msgstr "Angiv navnet på klassen til konstante strenge"

#: fortran/match.c:3075
#, no-c-format
msgid "Expected case name of '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3119
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected CASE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/match.c:3171
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in CASE-specification at %C"
msgstr "tolkningsfejl i medlemsfunktionsangivelsen"

#: fortran/match.c:3291
#, no-c-format
msgid "ELSEWHERE statement at %C not enclosed in WHERE block"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3322
#, no-c-format
msgid "Label '%s' at %C doesn't match WHERE label '%s'"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3424
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in FORALL iterator at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/matchexp.c:30
#, fuzzy, c-format
msgid "Syntax error in expression at %C"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/matchexp.c:74
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad character '%c' in OPERATOR name at %C"
msgstr "ugyldigt tegn '%c' i #if"

#: fortran/matchexp.c:82
#, fuzzy, no-c-format
msgid "The name '%s' cannot be used as a defined operator at %C"
msgstr "\"%s\" kan ikke bruges som et makronavn da det er en operator i C++"

#: fortran/matchexp.c:181
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected a right parenthesis in expression at %C"
msgstr "Forventede binær operator mellem udtryk ved %0 og ved %1"

#: fortran/matchexp.c:312
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected exponent in expression at %C"
msgstr "Forventede binær operator mellem udtryk ved %0 og ved %1"

#: fortran/matchexp.c:348 fortran/matchexp.c:452
#, no-c-format
msgid "Extension: Unary operator following arithmetic operator (use parentheses) at %C"
msgstr ""

#: fortran/misc.c:42
#, no-c-format
msgid "Out of memory-- malloc() failed"
msgstr ""

#: fortran/module.c:532
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing generic specification in USE statement at %C"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: fortran/module.c:840
#, no-c-format
msgid "Reading module %s at line %d column %d: %s"
msgstr ""

#: fortran/module.c:844
#, no-c-format
msgid "Writing module %s at line %d column %d: %s"
msgstr ""

#: fortran/module.c:848
#, no-c-format
msgid "Module %s at line %d column %d: %s"
msgstr ""

#: fortran/module.c:890
#, fuzzy
msgid "Unexpected EOF"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:922
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of module in string constant"
msgstr "forældet konvertering fra strengkonstant til '%T'"

#: fortran/module.c:976
#, fuzzy
msgid "Integer overflow"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/module.c:1007
msgid "Name too long"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1114
msgid "Bad name"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1158
#, fuzzy
msgid "Expected name"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1161
#, fuzzy
msgid "Expected left parenthesis"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1164
msgid "Expected right parenthesis"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1167
#, fuzzy
msgid "Expected integer"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1170
#, fuzzy
msgid "Expected string"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1194
msgid "find_enum(): Enum not found"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1209
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Error writing modules file: %s"
msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafilen %s.\n"

#: fortran/module.c:1574
#, fuzzy
msgid "Expected attribute bit name"
msgstr "packed-egenskab er unødvendig"

#: fortran/module.c:2332
#, fuzzy
msgid "Expected integer string"
msgstr "sektionshenvisning mangler"

#: fortran/module.c:2336
msgid "Error converting integer"
msgstr ""

#: fortran/module.c:2359
#, fuzzy
msgid "Expected real string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"

#: fortran/module.c:2548
#, fuzzy
msgid "Expected expression type"
msgstr "uventet adresseudtryk"

#: fortran/module.c:2596
#, fuzzy
msgid "Bad operator"
msgstr "ugyldig operand"

#: fortran/module.c:2682
#, fuzzy
msgid "Bad type in constant expression"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: fortran/module.c:2719
#, no-c-format
msgid "Namelist %s cannot be renamed by USE association to %s."
msgstr ""

#: fortran/module.c:3496
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' referenced at %L not found in module '%s'"
msgstr ""

#: fortran/module.c:3504
#, no-c-format
msgid "User operator '%s' referenced at %L not found in module '%s'"
msgstr ""

#: fortran/module.c:3510
#, no-c-format
msgid "Intrinsic operator '%s' referenced at %L not found in module '%s'"
msgstr ""

#: fortran/module.c:3871
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't open module file '%s' for writing at %C: %s"
msgstr "kan ikke åbne %s til skrivning: %m"

#: fortran/module.c:3896
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Error writing module file '%s' for writing: %s"
msgstr "%s: fejl ved skrivning til filen '%s': %s\n"

#: fortran/module.c:3917
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't open module file '%s' for reading at %C: %s"
msgstr "%s: kan ikke åbne filen '%s' til at læse fra: %s\n"

#: fortran/module.c:3932
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of module"
msgstr "uventet PIC-symbol"

#: fortran/module.c:3937
#, no-c-format
msgid "File '%s' opened at %C is not a GFORTRAN module file"
msgstr ""

#: fortran/module.c:3947
#, no-c-format
msgid "Can't USE the same module we're building!"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:135 fortran/openmp.c:502
#, no-c-format
msgid "COMMON block /%s/ not found at %C"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:166
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in OpenMP variable list at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/openmp.c:292
#, no-c-format
msgid "%s is not INTRINSIC procedure name at %C"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:481
#, no-c-format
msgid "Threadprivate variable at %C is an element of a COMMON block"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:521
#, no-c-format
msgid "Syntax error in !$OMP THREADPRIVATE list at %C"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:686 fortran/resolve.c:4928 fortran/resolve.c:5189
#, no-c-format
msgid "IF clause at %L requires a scalar LOGICAL expression"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:694
#, no-c-format
msgid "NUM_THREADS clause at %L requires a scalar INTEGER expression"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:702
#, no-c-format
msgid "SCHEDULE clause's chunk_size at %L requires a scalar INTEGER expression"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:716 fortran/openmp.c:726 fortran/openmp.c:733
#: fortran/openmp.c:743
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' present on multiple clauses at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:766
#, no-c-format
msgid "Non-THREADPRIVATE object '%s' in COPYIN clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:769
#, no-c-format
msgid "COPYIN clause object '%s' is ALLOCATABLE at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:777
#, no-c-format
msgid "Assumed size array '%s' in COPYPRIVATE clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:780
#, no-c-format
msgid "COPYPRIVATE clause object '%s' is ALLOCATABLE at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:788
#, no-c-format
msgid "THREADPRIVATE object '%s' in SHARED clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:791
#, no-c-format
msgid "Cray pointee '%s' in SHARED clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:799
#, no-c-format
msgid "THREADPRIVATE object '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:802
#, no-c-format
msgid "Cray pointee '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:807
#, no-c-format
msgid "POINTER object '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:810
#, no-c-format
msgid "%s clause object '%s' is ALLOCATABLE at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:813
#, no-c-format
msgid "Cray pointer '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:817
#, no-c-format
msgid "Assumed size array '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:822
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' in %s clause is used in NAMELIST statement at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:831
#, no-c-format
msgid "%c REDUCTION variable '%s' is %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:842
#, no-c-format
msgid "%s REDUCTION variable '%s' must be LOGICAL at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:853
#, no-c-format
msgid "%s REDUCTION variable '%s' must be INTEGER or REAL at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:862
#, no-c-format
msgid "%s REDUCTION variable '%s' must be INTEGER at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:971
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC statement must set a scalar variable of intrinsic type at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1011
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment operator must be +, *, -, /, .AND., .OR., .EQV. or .NEQV. at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1059
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment must be var = var op expr or var = expr op var at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1073
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC var = var op expr not mathematically equivalent to var = var op (expr) at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1105
#, no-c-format
msgid "expr in !$OMP ATOMIC assignment var = var op expr must be scalar and cannot reference var at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1129
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment intrinsic IAND, IORor IEOR must have two arguments at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1136
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment intrinsic must be MIN, MAX, IAND, IOR or IEOR at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1152
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC intrinsic arguments except one must not reference '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1155
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC intrinsic arguments must be scalar at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1161
#, no-c-format
msgid "First or last !$OMP ATOMIC intrinsic argument must be '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1179
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment must have an operator or intrinsic on right hand side at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1276
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO cannot be a DO WHILE or DO without loop control at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1282
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO iteration variable must be of type integer at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1286
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO iteration variable must not be THREADPRIVATE at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1294
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO iteration variable present on clause other than PRIVATE or LASTPRIVATE at %L"
msgstr ""

#: fortran/options.c:253
#, no-c-format
msgid "Reading file '%s' as free form."
msgstr ""

#: fortran/options.c:263
#, no-c-format
msgid "'-fd-lines-as-comments' has no effect in free form."
msgstr ""

#: fortran/options.c:266
#, no-c-format
msgid "'-fd-lines-as-code' has no effect in free form."
msgstr ""

#: fortran/options.c:342
#, c-format
msgid "gfortran: Only one -M option allowed\n"
msgstr ""

#: fortran/options.c:348
#, c-format
msgid "gfortran: Directory required after -M\n"
msgstr ""

#: fortran/options.c:390
#, no-c-format
msgid "Argument to -ffpe-trap is not valid: %s"
msgstr ""

#: fortran/options.c:498
#, no-c-format
msgid "Fixed line length must be at least seven."
msgstr ""

#: fortran/options.c:560
#, no-c-format
msgid "Maximum supported identifier length is %d"
msgstr ""

#: fortran/options.c:652
#, no-c-format
msgid "Maximum subrecord length cannot exceed %d"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:294
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unclassifiable statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/parse.c:318
#, no-c-format
msgid "OpenMP directives at %C may not appear in PURE or ELEMENTAL procedures"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:395
#, no-c-format
msgid "Unclassifiable OpenMP directive at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:434 fortran/parse.c:575
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Zero is not a valid statement label at %C"
msgstr "'%E' er ikke en gyldig skabelonsparameter"

#: fortran/parse.c:441 fortran/parse.c:567
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Non-numeric character in statement label at %C"
msgstr "Tegn der ikke er tal ved %0 i etiketfelt [info -f g77 M LEX]"

#: fortran/parse.c:454 fortran/parse.c:489 fortran/parse.c:615
#, no-c-format
msgid "Semicolon at %C needs to be preceded by statement"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:462 fortran/parse.c:627
#, no-c-format
msgid "Ignoring statement label in empty statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:554 fortran/parse.c:594
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad continuation line at %C"
msgstr "Tom almen tildelt startværdi ved %0"

#: fortran/parse.c:653
#, no-c-format
msgid "Line truncated at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:831
#, no-c-format
msgid "FORMAT statement at %L does not have a statement label"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:903
msgid "arithmetic IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:909
#, fuzzy
msgid "attribute declaration"
msgstr "Ugyldig erklæring"

#: fortran/parse.c:939
#, fuzzy
msgid "data declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: fortran/parse.c:948
#, fuzzy
msgid "derived type declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: fortran/parse.c:1027
msgid "block IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1036
msgid "implied END DO"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1103
msgid "assignment"
msgstr "tildeling"

#: fortran/parse.c:1106
#, fuzzy
msgid "pointer assignment"
msgstr "tildeling"

#: fortran/parse.c:1115
msgid "simple IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1333
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/parse.c:1465
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s statement at %C cannot follow %s statement at %L"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i den kontekst der er etableret af sætning ved %1"

#: fortran/parse.c:1482
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected end of file in '%s'"
msgstr "Stødt på slutningen af kildefilen %s tidligere end forventet.\n"

#: fortran/parse.c:1536
#, no-c-format
msgid "Derived type definition at %C has no components"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1547
#, no-c-format
msgid "PRIVATE statement in TYPE at %C must be inside a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1554
#, no-c-format
msgid "PRIVATE statement at %C must precede structure components"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1562
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate PRIVATE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/parse.c:1574
#, no-c-format
msgid "SEQUENCE statement at %C must precede structure components"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1581
#, no-c-format
msgid "SEQUENCE attribute at %C already specified in TYPE statement"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1586
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate SEQUENCE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/parse.c:1653
#, no-c-format
msgid "ENUM declaration at %C has no ENUMERATORS"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1728
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in INTERFACE block at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1755
#, no-c-format
msgid "SUBROUTINE at %C does not belong in a generic function interface"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1760
#, no-c-format
msgid "FUNCTION at %C does not belong in a generic subroutine interface"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1778
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement at %C in INTERFACE body"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1792
#, no-c-format
msgid "INTERFACE procedure '%s' at %L has the same name as the enclosing procedure"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1857
#, no-c-format
msgid "%s statement must appear in a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1864
#, no-c-format
msgid "%s statement at %C follows another accessibility specification"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1941
#, no-c-format
msgid "ELSEWHERE statement at %C follows previous unmasked ELSEWHERE"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1962
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in WHERE block at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2022
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in FORALL block at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2074
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ELSE IF statement at %C cannot follow ELSE statement at %L"
msgstr "PUBLIC- eller PRIVATE-sætning ved %1 kan ikke angives sammen med PUBLIC- eller PRIVATE-sætning ved %0"

#: fortran/parse.c:2092
#, no-c-format
msgid "Duplicate ELSE statements at %L and %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2154
#, no-c-format
msgid "Expected a CASE or END SELECT statement following SELECT CASE at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2212
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %C cannot be redefined inside loop beginning at %L"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2247
#, no-c-format
msgid "End of nonblock DO statement at %C is within another block"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2256
#, no-c-format
msgid "End of nonblock DO statement at %C is interwoven with another DO loop"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2306
#, no-c-format
msgid "Statement label in ENDDO at %C doesn't match DO label"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2322
#, no-c-format
msgid "named block DO at %L requires matching ENDDO name"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2578
#, no-c-format
msgid "Name after !$omp critical and !$omp end critical does not match at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2635
#, no-c-format
msgid "%s statement at %C cannot terminate a non-block DO loop"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2799
#, no-c-format
msgid "Contained procedure '%s' at %C is already ambiguous"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2850
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in CONTAINS section at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2935
#, fuzzy, no-c-format
msgid "CONTAINS statement at %C is already in a contained program unit"
msgstr "RETURN-sætning ved %0 ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: fortran/parse.c:2984
#, no-c-format
msgid "Global name '%s' at %L is already being used as a %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3005
#, no-c-format
msgid "Blank BLOCK DATA at %C conflicts with prior BLOCK DATA at %L"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3030
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in BLOCK DATA at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3073
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in MODULE at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#. If we see a duplicate main program, shut down. If the second
#. instance is an implied main program, ie data decls or executable
#. statements, we're in for lots of errors.
#: fortran/parse.c:3252
#, no-c-format
msgid "Two main PROGRAMs at %L and %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:89
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing kind-parameter at %C"
msgstr "Manglende formel parameterterm"

#: fortran/primary.c:212
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Integer kind %d at %C not available"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: fortran/primary.c:220
#, no-c-format
msgid "Integer too big for its kind at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:250
#, no-c-format
msgid "Extension: Hollerith constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:262
#, no-c-format
msgid "Invalid Hollerith constant: %L must contain at least one character"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:268
#, no-c-format
msgid "Invalid Hollerith constant: Integer kind at %L should be default"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:356
#, no-c-format
msgid "Extension: Hexadecimal constant at %C uses non-standard syntax."
msgstr ""

#: fortran/primary.c:366
#, no-c-format
msgid "Empty set of digits in BOZ constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:372
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Illegal character in BOZ constant at %C"
msgstr "Nul-længde tegnkonstant ved %0"

#: fortran/primary.c:394
#, no-c-format
msgid "Extension: BOZ constant at %C uses non-standard postfix syntax."
msgstr ""

#: fortran/primary.c:420
#, no-c-format
msgid "Integer too big for integer kind %i at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:520
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing exponent in real number at %C"
msgstr "Manglende værdi ved %1 for reel eksponent ved %0"

#: fortran/primary.c:577
#, no-c-format
msgid "Real number at %C has a 'd' exponent and an explicit kind"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:589
#, no-c-format
msgid "Invalid real kind %d at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:603
#, no-c-format
msgid "Real constant overflows its kind at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:608
#, no-c-format
msgid "Real constant underflows its kind at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:700
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in SUBSTRING specification at %C"
msgstr "tolkningsfejl i medlemsfunktionsangivelsen"

#: fortran/primary.c:935
#, no-c-format
msgid "Invalid kind %d for CHARACTER constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:956
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unterminated character constant beginning at %C"
msgstr "uafsluttet streng- eller tegnkonstant"

#: fortran/primary.c:1037
#, no-c-format
msgid "Bad kind for logical constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1074
#, no-c-format
msgid "Expected PARAMETER symbol in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1080
#, no-c-format
msgid "Numeric PARAMETER required in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1086
#, no-c-format
msgid "Scalar PARAMETER required in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1090
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: PARAMETER symbol in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1120
#, no-c-format
msgid "Error converting PARAMETER constant in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1247
#, no-c-format
msgid "Syntax error in COMPLEX constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1429
#, no-c-format
msgid "Keyword '%s' at %C has already appeared in the current argument list"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1493
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: argument list function at %C"
msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"

#: fortran/primary.c:1560
#, no-c-format
msgid "Expected alternate return label at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1579
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing keyword name in actual argument list at %C"
msgstr "umuligt symbol i makroparameterlisten"

#: fortran/primary.c:1624
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in argument list at %C"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: fortran/primary.c:1711
#, no-c-format
msgid "Expected structure component name at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1952
#, no-c-format
msgid "Too many components in structure constructor at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1967
#, no-c-format
msgid "Too few components in structure constructor at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1985
#, no-c-format
msgid "Syntax error in structure constructor at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2040
#, no-c-format
msgid "'%s' is array valued and directly recursive at %C , so the keyword RESULT must be specified in the FUNCTION statement"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2115
#, no-c-format
msgid "Unexpected use of subroutine name '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2146
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Statement function '%s' requires argument list at %C"
msgstr "Sætningsfunktion '%A' defineret ved %0, men er ikke brugt"

#: fortran/primary.c:2149
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function '%s' requires an argument list at %C"
msgstr "%s: tilvalget '%s' skal have en parameter\n"

#: fortran/primary.c:2315
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing argument list in function '%s' at %C"
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '%s'"

#: fortran/primary.c:2343
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Symbol at %C is not appropriate for an expression"
msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"

#: fortran/primary.c:2410
#, no-c-format
msgid "Named constant at %C in an EQUIVALENCE"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2432
#, no-c-format
msgid "Expected VARIABLE at %C"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:112
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Alternate return specifier in elemental subroutine '%s' at %L is not allowed"
msgstr "Alternativ returangivelse ved %0 er ugyldig inden i en funktion"

#: fortran/resolve.c:116
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Alternate return specifier in function '%s' at %L is not allowed"
msgstr "Alternativ returangivelse ved %0 er ugyldig inden i en funktion"

#: fortran/resolve.c:130
#, no-c-format
msgid "Dummy procedure '%s' of PURE procedure at %L must also be PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:138
#, no-c-format
msgid "Dummy procedure at %L not allowed in ELEMENTAL procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:151 fortran/resolve.c:964
#, no-c-format
msgid "Unable to find a specific INTRINSIC procedure for the reference '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:195
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of pure function '%s' at %L must be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:200
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of pure subroutine '%s' at %L must have its INTENT specified"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:210
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of elemental procedure at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:218
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of elemental procedure at %L cannot have the POINTER attribute"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:230
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument '%s' of statement function at %L must be scalar"
msgstr "Nulparameter ved %0 for sætningsfunktionsreference ved %1"

#: fortran/resolve.c:241
#, no-c-format
msgid "Character-valued argument '%s' of statement function at %L must have constant length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:302
#, no-c-format
msgid "Contained function '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:317
#, no-c-format
msgid "Character-valued internal function '%s' at %L must not be assumed length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:480
#, no-c-format
msgid "Procedure %s at %L has entries with mismatched array specifications"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:507
#, no-c-format
msgid "FUNCTION result %s can't be an array in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:511
#, no-c-format
msgid "ENTRY result %s can't be an array in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:518
#, no-c-format
msgid "FUNCTION result %s can't be a POINTER in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:522
#, no-c-format
msgid "ENTRY result %s can't be a POINTER in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:560
#, no-c-format
msgid "FUNCTION result %s can't be of type %s in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:565
#, no-c-format
msgid "ENTRY result %s can't be of type %s in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:662
#, no-c-format
msgid "The rank of the element in the derived type constructor at %L does not match that of the component (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:675
#, no-c-format
msgid "The element in the derived type constructor at %L, for pointer component '%s', is %s but should be %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:692
#, no-c-format
msgid "The element in the derived type constructor at %L, for pointer component '%s' should be a POINTER or a TARGET"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:814
#, no-c-format
msgid "The upper bound in the last dimension must appear in the reference to the assumed size array '%s' at %L."
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:878 fortran/resolve.c:4406 fortran/resolve.c:5154
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label %d referenced at %L is never defined"
msgstr "Etiket %A er allerede defineret ved %1 ved omdefinering ved %0"

#: fortran/resolve.c:914
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Statement function '%s' at %L is not allowed as an actual argument"
msgstr "Sætningsfunktion '%A' defineret ved %0, men er ikke brugt"

#: fortran/resolve.c:921
#, no-c-format
msgid "Intrinsic '%s' at %L is not allowed as an actual argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:928
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Internal procedure '%s' is not allowed as an actual argument at %L"
msgstr "Ekstern procedure '%A' er overbragt som faktisk parameter ved %0, men ikke eksplicit erklæret EXTERNAL"

#: fortran/resolve.c:934
#, no-c-format
msgid "ELEMENTAL non-INTRINSIC procedure '%s' is not allowed as an actual argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:941
#, no-c-format
msgid "GENERIC non-INTRINSIC procedure '%s' is not allowed as an actual argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:980
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: fortran/resolve.c:1018
#, no-c-format
msgid "By-value argument at %L is not of numeric type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1025
#, no-c-format
msgid "By-value argument at %L cannot be an array or an array section"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1036
#, fuzzy, no-c-format
msgid "By-value argument at %L is not allowed in this context"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i denne kontekst"

#: fortran/resolve.c:1045
#, no-c-format
msgid "Kind of by-value argument at %L is larger than default kind"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1058
#, no-c-format
msgid "Passing internal procedure at %L by location not allowed"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1175
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L is an array and OPTIONAL; IF IT IS MISSING, it cannot be the actual argument of an ELEMENTAL procedure unless there is a non-optionalargument with the same rank (12.4.1.5)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1200
#, fuzzy
msgid "elemental subroutine"
msgstr "I underrutinen"

#: fortran/resolve.c:1333
#, no-c-format
msgid "There is no specific function for the generic '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1343
#, no-c-format
msgid "Generic function '%s' at %L is not consistent with a specific intrinsic interface"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1381
#, no-c-format
msgid "Function '%s' at %L is INTRINSIC but is not compatible with an intrinsic"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1427
#, no-c-format
msgid "Unable to resolve the specific function '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1483 fortran/resolve.c:7110
#, no-c-format
msgid "Function '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1557
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' at %L is not a function"
msgstr "'%s' er ikke en funktion,"

#. Internal procedures are taken care of in resolve_contained_fntype.
#: fortran/resolve.c:1590
#, no-c-format
msgid "Function '%s' is declared CHARACTER(*) and cannot be used at %L since it is not a dummy argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1643
#, no-c-format
msgid "User defined non-ELEMENTAL function '%s' at %L not allowed in WORKSHARE construct"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1693
#, no-c-format
msgid "reference to non-PURE function '%s' at %L inside a FORALL %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1700
#, no-c-format
msgid "Function reference to '%s' at %L is to a non-PURE procedure within a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1715
#, no-c-format
msgid "Function '%s' at %L cannot call itself, as it is not RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1723
#, no-c-format
msgid "Call to ENTRY '%s' at %L is recursive, but function '%s' is not declared as RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1768
#, no-c-format
msgid "Subroutine call to '%s' in FORALL block at %L is not PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1771
#, no-c-format
msgid "Subroutine call to '%s' at %L is not PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1835
#, no-c-format
msgid "There is no specific subroutine for the generic '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1844
#, no-c-format
msgid "Generic subroutine '%s' at %L is not consistent with an intrinsic subroutine interface"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1879
#, no-c-format
msgid "Subroutine '%s' at %L is INTRINSIC but is not compatible with an intrinsic"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1923
#, no-c-format
msgid "Unable to resolve the specific subroutine '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1980
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L has a type, which is not consistent with the CALL at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2003
#, no-c-format
msgid "SUBROUTINE '%s' at %L cannot call itself, as it is not RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2011
#, no-c-format
msgid "Call to ENTRY '%s' at %L is recursive, but subroutine '%s' is not declared as RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2081
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Shapes for operands at %L and %L are not conformable"
msgstr "shared og mdll er indbyrdes uforenelige"

#: fortran/resolve.c:2138
#, c-format
msgid "Operand of unary numeric operator '%s' at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2154
#, c-format
msgid "Operands of binary numeric operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2168
#, c-format
msgid "Operands of string concatenation operator at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2187
#, c-format
msgid "Operands of logical operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2201
#, c-format
msgid "Operand of .NOT. operator at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2211
#, fuzzy
msgid "COMPLEX quantities cannot be compared at %L"
msgstr "modifikationerne '%V' kan ikke anvendes på '%T'"

#: fortran/resolve.c:2237
#, c-format
msgid "Logicals at %%L must be compared with %s instead of %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2242
#, c-format
msgid "Operands of comparison operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2250
#, c-format
msgid "Operand of user operator '%s' at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2253
#, c-format
msgid "Operands of user operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2324
#, no-c-format
msgid "Inconsistent ranks for operator at %L and %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2528
#, no-c-format
msgid "Illegal stride of zero at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2577
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Array reference at %L is out of bounds"
msgstr "Tabelelementværdi ved %0 er uden for det definerede interval"

#: fortran/resolve.c:2598
#, no-c-format
msgid "Rightmost upper bound of assumed size array section not specified at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2608
#, no-c-format
msgid "Rank mismatch in array reference at %L (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2636
#, no-c-format
msgid "Array index at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2642
#, no-c-format
msgid "Array index at %L must be of INTEGER type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2648
#, no-c-format
msgid "Extension: REAL array index at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2678
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument dim at %L must be scalar"
msgstr "parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant"

#: fortran/resolve.c:2684
#, no-c-format
msgid "Argument dim at %L must be of INTEGER type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2804
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Array index at %L is an array of rank %d"
msgstr "Tabellen '%A' ved %0 er for stor til at håndtere"

#: fortran/resolve.c:2842
#, no-c-format
msgid "Substring start index at %L must be of type INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2849
#, no-c-format
msgid "Substring start index at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2858
#, no-c-format
msgid "Substring start index at %L is less than one"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2871
#, no-c-format
msgid "Substring end index at %L must be of type INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2878
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Substring end index at %L must be scalar"
msgstr "Understrengs begyndelses-/slutpunkt ved %0 er uden for det definerede interval"

#: fortran/resolve.c:2888
#, no-c-format
msgid "Substring end index at %L exceeds the string length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2963
#, no-c-format
msgid "Component to the right of a part reference with nonzero rank must not have the POINTER attribute at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2971
#, no-c-format
msgid "Component to the right of a part reference with nonzero rank must not have the ALLOCATABLE attribute at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2991
#, no-c-format
msgid "Two or more part references with nonzero rank must not be specified at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3166
#, no-c-format
msgid "Variable '%s',used in a specification expression, is referenced at %L before the ENTRY statement in which it is a parameter"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3171
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' is used at %L before the ENTRY statement in which it is a parameter"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3294
#, no-c-format
msgid "%s at %L must be a scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3302
#, no-c-format
msgid "%s at %L must be INTEGER or REAL"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3305
#, no-c-format
msgid "%s at %L must be INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3321
#, no-c-format
msgid "Obsolete: REAL DO loop iterator at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3330
#, no-c-format
msgid "Cannot assign to loop variable in PURE procedure at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3354
#, no-c-format
msgid "Step expression in DO loop at %L cannot be zero"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3389
#, no-c-format
msgid "FORALL index-name at %L must be a scalar INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3394
#, no-c-format
msgid "FORALL start expression at %L must be a scalar INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3401
#, no-c-format
msgid "FORALL end expression at %L must be a scalar INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3409
#, no-c-format
msgid "FORALL stride expression at %L must be a scalar %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3414
#, no-c-format
msgid "FORALL stride expression at %L cannot be zero"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3512
#, no-c-format
msgid "Expression in DEALLOCATE statement at %L must be ALLOCATABLE or a POINTER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3518
#, no-c-format
msgid "Can't deallocate INTENT(IN) variable '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3679
#, no-c-format
msgid "The STAT variable '%s' in an ALLOCATE statement must not be allocated in the same statement at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3710
#, no-c-format
msgid "Expression in ALLOCATE statement at %L must be ALLOCATABLE or a POINTER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3717
#, no-c-format
msgid "Can't allocate INTENT(IN) variable '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3741
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Array specification required in ALLOCATE statement at %L"
msgstr "Tabel- eller understrengsangivelse for '%A' er uden for det gyldige interval i sætning ved %0"

#: fortran/resolve.c:3771
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad array specification in ALLOCATE statement at %L"
msgstr "Ingen etiketdefinition for FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/resolve.c:3789
#, no-c-format
msgid "'%s' must not appear an the array specification at %L in the same ALLOCATE statement where it is itself allocated"
msgstr ""

#. The cases overlap, or they are the same
#. element in the list. Either way, we must
#. issue an error and get the next case from P.
#. FIXME: Sort P and Q by line number.
#: fortran/resolve.c:3948
#, no-c-format
msgid "CASE label at %L overlaps with CASE label at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3999
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expression in CASE statement at %L must be of type %s"
msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"

#: fortran/resolve.c:4010
#, no-c-format
msgid "Expression in CASE statement at %L must be kind %d"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4022
#, no-c-format
msgid "Expression in CASE statement at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4069
#, no-c-format
msgid "Selection expression in computed GOTO statement at %L must be a scalar integer expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4087
#, no-c-format
msgid "Argument of SELECT statement at %L cannot be %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4096
#, no-c-format
msgid "Argument of SELECT statement at %L must be a scalar expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4161
#, no-c-format
msgid "The DEFAULT CASE at %L cannot be followed by a second DEFAULT CASE at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4188
#, no-c-format
msgid "Logical range in CASE statement at %L is not allowed"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4200
#, no-c-format
msgid "constant logical value in CASE statement is repeated at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4214
#, no-c-format
msgid "Range specification at %L can never be matched"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4317
#, no-c-format
msgid "Logical SELECT CASE block at %L has more that two cases"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4356
#, no-c-format
msgid "Data transfer element at %L cannot have POINTER components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4363
#, no-c-format
msgid "Data transfer element at %L cannot have ALLOCATABLE components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4370
#, no-c-format
msgid "Data transfer element at %L cannot have PRIVATE components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4379
#, no-c-format
msgid "Data transfer element at %L cannot be a full reference to an assumed-size array"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4413
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Statement at %L is not a valid branch target statement for the branch statement at %L"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i den kontekst der er etableret af sætning ved %1"

#: fortran/resolve.c:4422
#, no-c-format
msgid "Branch at %L causes an infinite loop"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4455
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label at %L is not in the same block as the GOTO statement at %L"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i den kontekst der er etableret af sætning ved %1"

#: fortran/resolve.c:4471
#, no-c-format
msgid "Obsolete: GOTO at %L jumps to END of construct at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4545
#, no-c-format
msgid "WHERE mask at %L has inconsistent shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4561
#, no-c-format
msgid "WHERE assignment target at %L has inconsistent shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4575 fortran/resolve.c:4774
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unsupported statement inside WHERE at %L"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/resolve.c:4651
#, fuzzy, no-c-format
msgid "expression reference type error at %L"
msgstr "returnerer reference til midlertidig variabel"

#: fortran/resolve.c:4683
#, no-c-format
msgid "Unsupported statement while finding forall index in expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4730
#, no-c-format
msgid "Assignment to a FORALL index variable at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4738
#, no-c-format
msgid "The FORALL with index '%s' cause more than one assignment to this object at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4867
#, no-c-format
msgid "An outer FORALL construct already has an index with this name %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4879 fortran/resolve.c:4882 fortran/resolve.c:4885
#, no-c-format
msgid "A FORALL index must not appear in a limit or stride expression in the same FORALL at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4938
#, no-c-format
msgid "WHERE/ELSEWHERE clause at %L requires a LOGICAL array"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5068
#, no-c-format
msgid "ASSIGNED GOTO statement at %L requires an INTEGER variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5071
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' has not been assigned a target label at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5082
#, no-c-format
msgid "Alternate RETURN statement at %L requires a SCALAR-INTEGER return specifier"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5097
#, no-c-format
msgid "Subroutine '%s' called instead of assignment at %L must be PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5124
#, no-c-format
msgid "rhs of CHARACTER assignment at %L will be truncated (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5133
#, no-c-format
msgid "Cannot assign to variable '%s' in PURE procedure at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5142
#, no-c-format
msgid "Right side of assignment at %L is a derived type containing a POINTER in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5162
#, no-c-format
msgid "ASSIGN statement at %L requires a scalar default INTEGER variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5177
#, no-c-format
msgid "Arithmetic IF statement at %L requires a numeric expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5219
#, no-c-format
msgid "Exit condition of DO WHILE loop at %L must be a scalar LOGICAL expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5226
#, no-c-format
msgid "STAT tag in ALLOCATE statement at %L must be of type INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5238
#, no-c-format
msgid "STAT tag in DEALLOCATE statement at %L must be of type INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5304
#, no-c-format
msgid "FORALL mask clause at %L requires a LOGICAL expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5507
#, no-c-format
msgid "Allocatable array '%s' at %L must have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5510
#, no-c-format
msgid "Scalar object '%s' at %L may not be ALLOCATABLE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5517
#, no-c-format
msgid "Array pointer '%s' at %L must have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5528
#, no-c-format
msgid "Array '%s' at %L cannot have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5584
#, no-c-format
msgid "The module or main program array '%s' at %L must have constant shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5598
#, no-c-format
msgid "Entity with assumed character length at %L must be a dummy argument or a PARAMETER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5617
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L must have constant character length in this context"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5655
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Allocatable '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: fortran/resolve.c:5658
#, fuzzy, no-c-format
msgid "External '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: fortran/resolve.c:5661
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Dummy '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"

#: fortran/resolve.c:5664
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Intrinsic '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: fortran/resolve.c:5667
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function result '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: fortran/resolve.c:5670
#, no-c-format
msgid "Automatic array '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5685
#, no-c-format
msgid "The type %s cannot be host associated at %L because it is blocked by an incompatible object of the same name at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5709
#, no-c-format
msgid "Object '%s' at %L must have the SAVE attribute %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5735
#, no-c-format
msgid "Although not referenced, '%s' at %L has ambiguous interfaces"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5749
#, no-c-format
msgid "Character-valued statement function '%s' at %L must have constant length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5757
#, no-c-format
msgid "Automatic character length function '%s' at %L must have an explicit interface"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5780
#, no-c-format
msgid "'%s' is of a PRIVATE type and cannot be a dummy argument of '%s', which is PUBLIC at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5795
#, fuzzy, no-c-format
msgid "External object '%s' at %L may not have an initializer"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: fortran/resolve.c:5803
#, no-c-format
msgid "ELEMENTAL function '%s' at %L must have a scalar result"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5824
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L cannot be array-valued"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5828
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L cannot be pointer-valued"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5832
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L cannot be pure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5836
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L cannot be recursive"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5845
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L is obsolescent in fortran 95"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5870
#, no-c-format
msgid "Character length of component '%s' needs to be a constant specification expression at %L."
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5885
#, no-c-format
msgid "The component '%s' is a PRIVATE type and cannot be a component of '%s', which is PUBLIC at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5895
#, no-c-format
msgid "Component %s of SEQUENCE type declared at %L does not have the SEQUENCE attribute"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5905
#, no-c-format
msgid "The pointer component '%s' of '%s' at %L is a type that has not been declared"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5923
#, no-c-format
msgid "Component '%s' of '%s' at %L must have constant array bounds."
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5964
#, no-c-format
msgid "PRIVATE symbol '%s' cannot be member of PUBLIC namelist at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5977
#, no-c-format
msgid "The array '%s' must have constant shape to be a NAMELIST object at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5990
#, no-c-format
msgid "NAMELIST object '%s' at %L cannot have ALLOCATABLE components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6009
#, no-c-format
msgid "PROCEDURE attribute conflicts with NAMELIST attribute in '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6026
#, no-c-format
msgid "Parameter array '%s' at %L cannot be automatic or assumed shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6038
#, no-c-format
msgid "Implicitly typed PARAMETER '%s' at %L doesn't match a later IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6049
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Incompatible derived type in PARAMETER at %L"
msgstr "uforenelige typer i %s"

#: fortran/resolve.c:6151
#, no-c-format
msgid "Assumed size array at %L must be a dummy argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6154
#, no-c-format
msgid "Assumed shape array at %L must be a dummy argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6167
#, no-c-format
msgid "Symbol at %L is not a DUMMY variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6182
#, no-c-format
msgid "The derived type '%s' at %L is of type '%s', which has not been defined."
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6201
#, no-c-format
msgid "The INTENT(OUT) dummy argument '%s' at %L is ASSUMED SIZE and so cannot have a default initializer"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6239
#, no-c-format
msgid "Intrinsic at %L does not exist"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6272
#, no-c-format
msgid "Threadprivate at %L isn't SAVEd"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6351
#, no-c-format
msgid "BLOCK DATA element '%s' at %L must be in COMMON"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6395
#, no-c-format
msgid "Nonconstant array section at %L in DATA statement"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6408
#, no-c-format
msgid "DATA statement at %L has more variables than values"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6500
#, no-c-format
msgid "iterator start at %L does not simplify"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6508
#, no-c-format
msgid "iterator end at %L does not simplify"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6516
#, no-c-format
msgid "iterator step at %L does not simplify"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6639
#, no-c-format
msgid "DATA statement at %L has more values than variables"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6715
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label %d at %L defined but not used"
msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"

#: fortran/resolve.c:6720
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label %d at %L defined but cannot be used"
msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"

#: fortran/resolve.c:6805
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' at %L must have SEQUENCE attribute to be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6813
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' at %L cannot have ALLOCATABLE components to be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6828
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' at %L with pointer component(s) cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6835
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' at %L with default initializer cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6936
#, no-c-format
msgid "Syntax error in EQUIVALENCE statement at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6953
#, no-c-format
msgid "Initialized objects '%s' and '%s' cannot both be in the EQUIVALENCE statement at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6967
#, no-c-format
msgid "Common block member '%s' at %L cannot be an EQUIVALENCE object in the pure procedure '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6976
#, no-c-format
msgid "Named constant '%s' at %L cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7055
#, no-c-format
msgid "Array '%s' at %L with non-constant bounds cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7066
#, no-c-format
msgid "Structure component '%s' at %L cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7077
#, no-c-format
msgid "Substring at %L has length zero"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7120
#, no-c-format
msgid "PUBLIC function '%s' at %L cannot be of PRIVATE type '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7147
#, no-c-format
msgid "ENTRY '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7173
#, no-c-format
msgid "User operator procedure '%s' at %L must be a FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7179
#, no-c-format
msgid "User operator procedure '%s' at %L cannot be assumed character length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7185
#, no-c-format
msgid "User operator procedure '%s' at %L must have at least one argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7195
#, no-c-format
msgid "First argument of operator interface at %L cannot be optional"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7207
#, no-c-format
msgid "Second argument of operator interface at %L cannot be optional"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7211
#, no-c-format
msgid "Operator interface at %L must have, at most, two arguments"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7244
#, no-c-format
msgid "Contained procedure '%s' at %L of a PURE procedure must also be PURE"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:676 fortran/scanner.c:797
#, no-c-format
msgid "Limit of %d continuations exceeded in statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:721
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing '&' in continued character constant at %C"
msgstr "Nul-længde tegnkonstant ved %0"

#: fortran/scanner.c:930
#, no-c-format
msgid "Nonconforming tab character at %C"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1021 fortran/scanner.c:1024
#, no-c-format
msgid "'&' not allowed by itself in line %d"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1046 fortran/scanner.c:1049
#, no-c-format
msgid "'&' not allowed by itself with comment in line %d"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1065
#, no-c-format
msgid "Nonconforming tab character in column 1 of line %d"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1262
#, no-c-format
msgid "%s:%d: file %s left but not entered"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1289
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s:%d: Illegal preprocessor directive"
msgstr "%s i præprocessordirektiv"

#: fortran/scanner.c:1382
#, no-c-format
msgid "File '%s' is being included recursively"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1397
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't open file '%s'"
msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"

#: fortran/scanner.c:1406
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't open included file '%s'"
msgstr "kan ikke åbne uddatafilen '%s'"

#: fortran/scanner.c:1508
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%3d %s\n"
msgstr "%s: %s"

#: fortran/simplify.c:80
#, no-c-format
msgid "Result of %s overflows its kind at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:84
#, no-c-format
msgid "Result of %s underflows its kind at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:88
#, no-c-format
msgid "Result of %s is NaN at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:92
#, no-c-format
msgid "Result of %s gives range error for its kind at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:114
#, no-c-format
msgid "KIND parameter of %s at %L must be an initialization expression"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:124
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid KIND parameter of %s at %L"
msgstr "ugyldig parameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:262
#, no-c-format
msgid "Argument of ACHAR function at %L outside of range [0,127]"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:287
#, no-c-format
msgid "Argument of ACOS at %L must be between -1 and 1"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:309
#, no-c-format
msgid "Argument of ACOSH at %L must not be less than 1"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:536
#, no-c-format
msgid "Argument of ASIN at %L must be between -1 and 1"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:592
#, no-c-format
msgid "Argument of ATANH at %L must be inside the range -1 to 1"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:618
#, no-c-format
msgid "If first argument of ATAN2 %L is zero, then the second argument must not be zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:709
#, no-c-format
msgid "Argument of CHAR function at %L outside of range [0,255]"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1248
#, no-c-format
msgid "Argument of IACHAR at %L must be of length one"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1255
#, no-c-format
msgid "Argument of IACHAR function at %L outside of range 0..127"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1292
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of IBCLR at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:1300
#, no-c-format
msgid "Second argument of IBCLR exceeds bit size at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1334
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of IBITS at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:1340
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid third argument of IBITS at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:1350
#, no-c-format
msgid "Sum of second and third arguments of IBITS exceeds bit size at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1398
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of IBSET at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:1406
#, no-c-format
msgid "Second argument of IBSET exceeds bit size at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1436
#, no-c-format
msgid "Argument of ICHAR at %L must be of length one"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1648
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument of INT at %L is not a valid type"
msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"

#: fortran/simplify.c:1690
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument of %s at %L is not a valid type"
msgstr "parameteren til egenskaben '%s er ikke en strengkonstant"

#: fortran/simplify.c:1785
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of ISHFT at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:1801
#, no-c-format
msgid "Magnitude of second argument of ISHFT exceeds bit size at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1865
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of ISHFTC at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:1879
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid third argument of ISHFTC at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:1885
#, no-c-format
msgid "Magnitude of third argument of ISHFTC exceeds BIT_SIZE of first argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1901
#, no-c-format
msgid "Magnitude of second argument of ISHFTC exceeds third argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1904
#, no-c-format
msgid "Magnitude of second argument of ISHFTC exceeds BIT_SIZE of first argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1975
#, no-c-format
msgid "Argument of KIND at %L is a DERIVED type"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2046
#, fuzzy, no-c-format
msgid "DIM argument at %L is out of bounds"
msgstr "akkumulatortal er uden for det gyldig interval"

#: fortran/simplify.c:2214
#, no-c-format
msgid "Argument of LOG at %L cannot be less than or equal to zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2227
#, no-c-format
msgid "Complex argument of LOG at %L cannot be zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2276
#, no-c-format
msgid "Argument of LOG10 at %L cannot be less than or equal to zero"
msgstr ""

#. Result is processor-dependent.
#: fortran/simplify.c:2453
#, no-c-format
msgid "Second argument MOD at %L is zero"
msgstr ""

#. Result is processor-dependent.
#: fortran/simplify.c:2464
#, no-c-format
msgid "Second argument of MOD at %L is zero"
msgstr ""

#. Result is processor-dependent. This processor just opts
#. to not handle it at all.
#. Result is processor-dependent.
#: fortran/simplify.c:2512 fortran/simplify.c:2524
#, no-c-format
msgid "Second argument of MODULO at %L is zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2579
#, no-c-format
msgid "Second argument of NEAREST at %L shall not be zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2903
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of REPEAT at %L"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: fortran/simplify.c:2977
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Integer too large in shape specification at %L"
msgstr "efter tidligere specifikation i '%#D'"

#: fortran/simplify.c:2987
#, no-c-format
msgid "Too many dimensions in shape specification for RESHAPE at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2995
#, no-c-format
msgid "Shape specification at %L cannot be negative"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3005
#, no-c-format
msgid "Shape specification at %L cannot be the null array"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3029
#, no-c-format
msgid "ORDER parameter of RESHAPE at %L is not the same size as SHAPE parameter"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3036
#, no-c-format
msgid "Error in ORDER parameter of RESHAPE at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3046
#, no-c-format
msgid "ORDER parameter of RESHAPE at %L is out of range"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3055
#, no-c-format
msgid "Invalid permutation in ORDER parameter at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3112
#, no-c-format
msgid "PAD parameter required for short SOURCE parameter at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3282
#, no-c-format
msgid "Result of SCALE overflows its kind at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3900
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument of SQRT at %L has a negative value"
msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"

#: fortran/simplify.c:3962
#, no-c-format
msgid "TRANSFER intrinsic not implemented for initialization at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:112
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate IMPLICIT NONE statement at %C"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: fortran/symbol.c:152
#, no-c-format
msgid "Letter '%c' already set in IMPLICIT statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:174
#, no-c-format
msgid "Cannot specify IMPLICIT at %C after IMPLICIT NONE"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:185
#, no-c-format
msgid "Letter %c already has an IMPLICIT type at %C"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:233
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:314
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s attribute not allowed in BLOCK DATA program unit at %L"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i BLOCK DATA-programenhed ved %1"

#: fortran/symbol.c:522 fortran/symbol.c:1021
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s attribute conflicts with %s attribute at %L"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes på variabler"

#: fortran/symbol.c:525
#, no-c-format
msgid "%s attribute conflicts with %s attribute in '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:533
#, no-c-format
msgid "In the selected standard, %s attribute conflicts with %s attribute at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:539
#, no-c-format
msgid "In the selected standard, %s attribute conflicts with %s attribute in '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:582
#, no-c-format
msgid "Cannot change attributes of USE-associated symbol at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:585
#, no-c-format
msgid "Cannot change attributes of USE-associated symbol %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:601
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate %s attribute specified at %L"
msgstr "mere end én ConstantValue-egenskab for feltet '%s'"

#: fortran/symbol.c:740
#, no-c-format
msgid "Cray Pointee at %L appears in multiple pointer() statements."
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:772
#, fuzzy, no-c-format
msgid "SAVE attribute at %L cannot be specified in a PURE procedure"
msgstr "SAVE-sætning eller -egenskab ved %1 kan ikke angives sammen med SAVE-sætning eller -egenskab ved %0"

#: fortran/symbol.c:780
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate SAVE attribute specified at %L"
msgstr "mere end én ConstantValue-egenskab for feltet '%s'"

#: fortran/symbol.c:1051
#, no-c-format
msgid "%s procedure at %L is already declared as %s procedure"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1086
#, no-c-format
msgid "INTENT (%s) conflicts with INTENT(%s) at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1109
#, no-c-format
msgid "ACCESS specification at %L was already specified"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1129
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L already has an explicit interface"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1174
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L cannot have a type"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1314
#, no-c-format
msgid "Component '%s' at %C already declared at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1392
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: fortran/symbol.c:1424
#, no-c-format
msgid "Derived type '%s' at %C is being used before it is defined"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1452
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' at %C is not a member of the '%s' structure"
msgstr "'%D' er ikke et medlem af typen '%T'"

#: fortran/symbol.c:1458
#, no-c-format
msgid "Component '%s' at %C is a PRIVATE component of '%s'"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1611
#, no-c-format
msgid "Duplicate statement label %d at %L and %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1621
#, no-c-format
msgid "Label %d at %C already referenced as branch target"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1630
#, no-c-format
msgid "Label %d at %C already referenced as a format label"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1672
#, no-c-format
msgid "Label %d at %C previously used as a FORMAT label"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1680
#, no-c-format
msgid "Label %d at %C previously used as branch target"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1934
#, no-c-format
msgid "Name '%s' at %C is an ambiguous reference to '%s' from module '%s'"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1937
#, no-c-format
msgid "Name '%s' at %C is an ambiguous reference to '%s' from current program unit"
msgstr ""

#. Symbol is from another namespace.
#: fortran/symbol.c:2078
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C has already been host associated"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:366
#, no-c-format
msgid "Named COMMON block '%s' at %L shall be of the same size"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:669
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad array reference at %L"
msgstr "Nulelement ved %0 for tabelreference ved %1"

#: fortran/trans-common.c:677
#, no-c-format
msgid "Illegal reference type at %L as EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:717
#, no-c-format
msgid "Inconsistent equivalence rules involving '%s' at %L and '%s' at %L"
msgstr ""

#. Aligning this field would misalign a previous field.
#: fortran/trans-common.c:850
#, no-c-format
msgid "The equivalence set for variable '%s' declared at %L violates alignment requirements"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:915
#, no-c-format
msgid "Equivalence for '%s' does not match ordering of COMMON '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:930
#, no-c-format
msgid "The equivalence set for '%s' cause an invalid extension to COMMON '%s' at %L"
msgstr ""

#. The required offset conflicts with previous alignment
#. requirements. Insert padding immediately before this
#. segment.
#: fortran/trans-common.c:941
#, no-c-format
msgid "Padding of %d bytes required before '%s' in COMMON '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:967
#, no-c-format
msgid "COMMON '%s' at %L does not exist"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:974
#, no-c-format
msgid "COMMON '%s' at %L requires %d bytes of padding at start"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:446
#, fuzzy, no-c-format
msgid "storage size not known"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"

#: fortran/trans-decl.c:453
#, fuzzy, no-c-format
msgid "storage size not constant"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke konstant"

#: fortran/trans-decl.c:2933
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unused parameter %s declared at %L"
msgstr "parameteren '%s' erklæret void"

#: fortran/trans-decl.c:2939
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unused variable %s declared at %L"
msgstr "instansvariablen '%s' er erklæret '%s'"

#: fortran/trans-expr.c:1954
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unknown argument list function at %L"
msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"

#: fortran/trans-intrinsic.c:767
#, no-c-format
msgid "'dim' argument of %s intrinsic at %L is not a valid dimension index"
msgstr ""

#: fortran/trans-intrinsic.c:3339
msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is negative"
msgstr ""

#: fortran/trans-io.c:1010
#, no-c-format
msgid "INQUIRE statement at %L cannot contain both FILE and UNIT specifiers."
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:157
msgid "Assigned label is not a target label"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:184
msgid "Assigned label is not in the list"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:439
#, fuzzy, no-c-format
msgid "An alternate return at %L without a * dummy argument"
msgstr "Alternativ returangivelse ved %0 er ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: fortran/trans.c:49
msgid "Array bound mismatch"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:50
#, fuzzy
msgid "Array reference out of bounds"
msgstr "danner reference til void"

#: fortran/trans.c:51
#, fuzzy
msgid "Incorrect function return value"
msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"

#. FIXME: i18n bug here. Order of prints should not be
#. fixed.
#: java/gjavah.c:916
#, fuzzy, c-format
msgid "ignored method '"
msgstr "ingen metode ved navn '%T::%D'"

#: java/gjavah.c:918
#, c-format
msgid "' marked virtual\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2356
#, c-format
msgid "Try '"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2356
#, fuzzy, c-format
msgid " --help' for more information.\n"
msgstr ""
"Udskriv kodedækningsoplysninger.\n"
"\n"

#: java/gjavah.c:2363
#, c-format
msgid "Usage: "
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2363
#, c-format
msgid ""
" [OPTION]... CLASS...\n"
"\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2364
#, c-format
msgid ""
"Generate C or C++ header files from .class files\n"
"\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2365
#, fuzzy, c-format
msgid " -stubs         Generate an implementation stub file\n"
msgstr " -pipe          Brug datakanaler i stedet for midlertidige filer\n"

#: java/gjavah.c:2366
#, fuzzy, c-format
msgid " -jni          Generate a JNI header or stub\n"
msgstr " -W           Aktivér ekstra advarsler\n"

#: java/gjavah.c:2367
#, fuzzy, c-format
msgid " -force         Always overwrite output files\n"
msgstr " -o <fil>         Anbring uddataene i <fil>\n"

#: java/gjavah.c:2368
#, fuzzy, c-format
msgid " -old          Unused compatibility option\n"
msgstr " --help          Vis disse oplysninger\n"

#: java/gjavah.c:2369
#, fuzzy, c-format
msgid " -trace         Unused compatibility option\n"
msgstr " --help          Vis disse oplysninger\n"

#: java/gjavah.c:2370
#, c-format
msgid " -J OPTION        Unused compatibility option\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2372
#, c-format
msgid " -add TEXT        Insert TEXT into class body\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2373
#, c-format
msgid " -append TEXT      Insert TEXT after class declaration\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2374
#, c-format
msgid " -friend TEXT      Insert TEXT as 'friend' declaration\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2375
#, c-format
msgid " -prepend TEXT      Insert TEXT before start of class\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2377 java/jcf-dump.c:917
#, c-format
msgid " --classpath PATH    Set path to find .class files\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2378 java/jcf-dump.c:918
#, fuzzy, c-format
msgid " -IDIR          Append directory to class path\n"
msgstr " -B <katalog>       Tilføj katalog til oversætterens søgestier\n"

#: java/gjavah.c:2379 java/jcf-dump.c:919
#, c-format
msgid " --bootclasspath PATH  Override built-in class path\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2380 java/jcf-dump.c:920
#, c-format
msgid " --extdirs PATH     Set extensions directory path\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2381
#, c-format
msgid " -d DIRECTORY      Set output directory name\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2382 java/jcf-dump.c:921 java/jv-scan.c:115
#, fuzzy, c-format
msgid " -o FILE         Set output file name\n"
msgstr " -o <fil>         Anbring uddataene i <fil>\n"

#: java/gjavah.c:2383
#, c-format
msgid " -td DIRECTORY      Set temporary directory name\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2385 java/jcf-dump.c:923 java/jv-scan.c:117
#, fuzzy, c-format
msgid " --help         Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help           Udskriv denne hjælp og afslut\n"

#: java/gjavah.c:2386 java/jcf-dump.c:924 java/jv-scan.c:118
#, fuzzy, c-format
msgid " --version        Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version          Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#: java/gjavah.c:2387 java/jcf-dump.c:925
#, fuzzy, c-format
msgid " -v, --verbose      Print extra information while running\n"
msgstr " -v, --version          Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#: java/gjavah.c:2389
#, c-format
msgid ""
" -M           Print all dependencies to stdout;\n"
"               suppress ordinary output\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2391
#, c-format
msgid ""
" -MM           Print non-system dependencies to stdout;\n"
"               suppress ordinary output\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2393
#, fuzzy, c-format
msgid " -MD           Print all dependencies to stdout\n"
msgstr " -h, --help           Udskriv denne hjælp og afslut\n"

#: java/gjavah.c:2394
#, fuzzy, c-format
msgid " -MMD          Print non-system dependencies to stdout\n"
msgstr " -h, --help           Udskriv denne hjælp og afslut\n"

#: java/gjavah.c:2397 java/jcf-dump.c:927 java/jv-scan.c:120
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
"%s.\n"

#: java/gjavah.c:2581
#, fuzzy, c-format
msgid "Processing %s\n"
msgstr "Opretter %s.\n"

#: java/gjavah.c:2591
#, c-format
msgid "Found in %s\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:834
#, fuzzy, c-format
msgid "Not a valid Java .class file.\n"
msgstr "ikke en gyldig Java .class-fil"

#: java/jcf-dump.c:840
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing constant pool\n"
msgstr "fejl ved tolkning af konstant område"

#: java/jcf-dump.c:846 java/jcf-parse.c:756
#, gcc-internal-format
msgid "error in constant pool entry #%d\n"
msgstr "fejl i konstantområdelement nr. %d\n"

#: java/jcf-dump.c:856
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing fields\n"
msgstr "fejl ved tolkning af felter"

#: java/jcf-dump.c:862
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing methods\n"
msgstr "fejl ved tolkning af metoder"

#: java/jcf-dump.c:868
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing final attributes\n"
msgstr "fejl ved tolkning af endelige egenskaber"

#: java/jcf-dump.c:905
#, c-format
msgid "Try 'jcf-dump --help' for more information.\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:912
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: jcf-dump [OPTION]... CLASS...\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
"\n"

#: java/jcf-dump.c:913
#, c-format
msgid ""
"Display contents of a class file in readable form.\n"
"\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:914
#, fuzzy, c-format
msgid " -c           Disassemble method bodies\n"
msgstr " -W           Aktivér ekstra advarsler\n"

#: java/jcf-dump.c:915
#, fuzzy, c-format
msgid " --javap         Generate output in 'javap' format\n"
msgstr " --help          Vis disse oplysninger\n"

#: java/jcf-dump.c:955 java/jcf-dump.c:1023
#, c-format
msgid "jcf-dump: no classes specified\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1043
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open '%s' for output.\n"
msgstr "kan ikke åbne %s"

#: java/jcf-dump.c:1089
#, c-format
msgid "bad format of .zip/.jar archive\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1207
#, fuzzy, c-format
msgid "Bad byte codes.\n"
msgstr "ugyldig indbygget fcode"

#: java/jv-scan.c:100
#, c-format
msgid "Try 'jv-scan --help' for more information.\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: jv-scan [OPTION]... FILE...\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
"\n"

#: java/jv-scan.c:108
#, c-format
msgid ""
"Print useful information read from Java source files.\n"
"\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:109
#, c-format
msgid " --no-assert       Don't recognize the assert keyword\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:110
#, c-format
msgid " --complexity      Print cyclomatic complexity of input file\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:111
#, c-format
msgid " --encoding NAME     Specify encoding of input file\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:112
#, c-format
msgid " --print-main      Print name of class containing 'main'\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:113
#, c-format
msgid " --list-class      List all classes defined in file\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:114
#, c-format
msgid " --list-filename     Print input filename when listing class names\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:257
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error: "
msgstr "fejl: "

#: java/jv-scan.c:269 java/jv-scan.c:280
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: "
msgstr "%s:%d: advarsel: "

#: java/jvgenmain.c:48
#, fuzzy, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS]... CLASSNAMEmain [OUTFILE]\n"
msgstr ""
"Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
"\n"

#: java/jvgenmain.c:101
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Cannot open output file: %s\n"
msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"

#: java/jvgenmain.c:138
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Failed to close output file %s\n"
msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"

#: java/jvspec.c:427
#, fuzzy, c-format
msgid "can't specify '-D' without '--main'\n"
msgstr "kan ikke angive '-D' uden '--main'\n"

#: java/jvspec.c:430
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' is not a valid class name"
msgstr "'%s' er et ugyldigt klassenavn"

#: java/jvspec.c:436
#, c-format
msgid "--resource requires -o"
msgstr "--resource påkræver -o"

#: java/jvspec.c:450
#, c-format
msgid "cannot specify both -C and -o"
msgstr "-C og -o er indbyrdes uforenelige"

#: java/jvspec.c:462
#, c-format
msgid "cannot create temporary file"
msgstr "kan ikke oprette midlertidig fil"

#: java/jvspec.c:490
#, c-format
msgid "using both @FILE with multiple files not implemented"
msgstr "brug af @FILE med flere filer er ikke implementeret"

#: java/jvspec.c:555
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot specify 'main' class when not linking"
msgstr "kan ikke angive 'main'-klassen når der ikke sammenkædes"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:739
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:777
msgid "Missing name"
msgstr "Manglende navn"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:741
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:779
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:804
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:982
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1343
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1553
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1555
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1785
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1811
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1822
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1833
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1845
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1860
msgid "';' expected"
msgstr "';' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:802
msgid "'*' expected"
msgstr "'*' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:816
msgid "Class or interface declaration expected"
msgstr "Klasse- eller grænsefladeerklæring forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:853
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:855
msgid "Missing class name"
msgstr "Manglende klassenavn"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:858
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:862
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:870
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1022
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1288
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1290
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1620
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1871
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1903
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1965
msgid "'{' expected"
msgstr "'{' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:872
msgid "Missing super class name"
msgstr "Manglende superklassenavn"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:882
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:898
msgid "Missing interface name"
msgstr "Manglende grænsefladenavn"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:961
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1307
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1369
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1577
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1800
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1809
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1820
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1831
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1843
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1858
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1875
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1877
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1958
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2135
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2204
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2368
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2381
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2388
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2395
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2406
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2408
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2446
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2448
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2450
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2471
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2473
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2475
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2491
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2493
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2514
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2516
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2518
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2546
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2548
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2550
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2552
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2570
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2572
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2583
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2594
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2605
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2616
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2627
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2640
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2644
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2646
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2659
msgid "Missing term"
msgstr "Manglende term"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:976
msgid "Missing variable initializer"
msgstr "Manglende variabelstartværdi"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:993
msgid "Invalid declaration"
msgstr "Ugyldig erklæring"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:996
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1086
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2150
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2179
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2201
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2205
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2240
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2319
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2329
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2339
msgid "']' expected"
msgstr "']' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1000
msgid "Unbalanced ']'"
msgstr "Uafbalanceret ']'"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1036
msgid "Invalid method declaration, method name required"
msgstr "Ugyldig metodeerklæring, metodenavn påkrævet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1042
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1048
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1054
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2053
msgid "Identifier expected"
msgstr "Kaldenavn forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1060
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4738
#, gcc-internal-format
msgid "Invalid method declaration, return type required"
msgstr "Ugyldig metodeerklæring, returtype påkrævet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1084
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1533
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1540
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1549
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1551
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1579
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1688
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1995
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2048
msgid "')' expected"
msgstr "')' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1100
msgid "Missing formal parameter term"
msgstr "Manglende formel parameterterm"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1115
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1120
msgid "Missing identifier"
msgstr "Manglende kaldenavn"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1140
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1149
msgid "Missing class type term"
msgstr "Manglende klassetypeterm"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1305
msgid "Invalid interface type"
msgstr "Ugyldig grænsefladetype"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1493
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1667
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1669
msgid "':' expected"
msgstr "':' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1519
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1524
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1529
msgid "Invalid expression statement"
msgstr "Ugyldig udtrykssætning"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1547
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1575
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1616
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1684
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1752
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1873
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1951
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2042
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2044
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2057
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2300
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2302
msgid "'(' expected"
msgstr "'(' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1618
msgid "Missing term or ')'"
msgstr "Manglende term eller ')'"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1665
msgid "Missing or invalid constant expression"
msgstr "Manglende eller ugyldigt konstant udtryk"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1686
msgid "Missing term and ')' expected"
msgstr "Manglende term eller ')' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1725
msgid "Invalid control expression"
msgstr "Ugyldigt kontroludtryk"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1727
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1729
msgid "Invalid update expression"
msgstr "Ugyldigt opdateringsudtryk"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1754
msgid "Invalid init statement"
msgstr "Ugyldig klargøringssætning"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1954
msgid "Missing term or ')' expected"
msgstr "Manglende term eller ')' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1997
msgid "'class' or 'this' expected"
msgstr "'class' eller 'this' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1999
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2001
msgid "'class' expected"
msgstr "'class' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2046
msgid "')' or term expected"
msgstr "')' eller term forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2148
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2177
msgid "'[' expected"
msgstr "'[' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2255
msgid "Field expected"
msgstr "Felt forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2314
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2324
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2334
msgid "Missing term and ']' expected"
msgstr "Manglende term og ']' forventet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2439
msgid "']' expected, invalid type expression"
msgstr "']' forventet, ugyldigt typeudtryk"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2442
msgid "Invalid type expression"
msgstr "Ugyldigt typeudtryk"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2554
msgid "Invalid reference type"
msgstr "Ugyldig referencetype"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3025
msgid "Constructor invocation must be first thing in a constructor"
msgstr "Konstruktionsfunktionskald skal være det første i en konstruktionsfunktion"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3027
msgid "Only constructors can invoke constructors"
msgstr "Kun konstruktionsfunktioner kan kalde konstruktionsfunktioner"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16544
msgid "parse error"
msgstr "tolkningsfejl"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16546
#, fuzzy
msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16548
#, fuzzy
msgid "parse error: cannot back up"
msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"

#: gcc.c:773
#, fuzzy
msgid "GCC does not support -C or -CC without -E"
msgstr "GNU C understøtter ikke -CC uden -E"

#: gcc.c:800 java/jvspec.c:80 ada/lang-specs.h:34
msgid "-pg and -fomit-frame-pointer are incompatible"
msgstr "-pg og -fomit-frame-pointer er indbyrdes uforenelige"

#: gcc.c:975
#, fuzzy
msgid "-E or -x required when input is from standard input"
msgstr "-E påkrævet når inddata kommer fra standardind"

#: config/mips/mips.h:871 config/arc/arc.h:62
msgid "may not use both -EB and -EL"
msgstr "kan ikke bruge både -EB og -EL"

#: config/mips/r3900.h:35
msgid "-mhard-float not supported"
msgstr "-mhard-float understøttes ikke"

#: config/mips/r3900.h:37
#, fuzzy
msgid "-msingle-float and -msoft-float cannot both be specified"
msgstr "-msingle-float og -msoft-float er indbyrdes uforenelige"

#: config/darwin.h:265
msgid "-current_version only allowed with -dynamiclib"
msgstr "-current_version er kun tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:267
msgid "-install_name only allowed with -dynamiclib"
msgstr "-install_name er kun tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:272
msgid "-bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-bundle er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:273
msgid "-bundle_loader not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-bundle_loader er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:274
msgid "-client_name not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-client_name er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:279
msgid "-force_flat_namespace not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-force_flat_namespace er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:281
msgid "-keep_private_externs not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-keep_private_externs er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:282
msgid "-private_bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-private_bundle er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/vax/netbsd-elf.h:42
#, fuzzy
msgid "the -shared option is not currently supported for VAX ELF"
msgstr "Tilvalget -shared understøttes i øjeblikket ikke for VAX ELF."

#: config/vax/vax.h:50 config/vax/vax.h:51
msgid "profiling not supported with -mg\n"
msgstr "profilgenerering understøttes ikke med -mg\n"

#: config/sparc/linux.h:127 config/sparc/linux.h:129
#: config/sparc/linux64.h:152 config/sparc/linux64.h:154
#: config/rs6000/linux64.h:344 config/rs6000/linux64.h:346
#: config/rs6000/sysv4.h:898 config/rs6000/sysv4.h:900
#: config/alpha/linux-elf.h:34 config/alpha/linux-elf.h:36 config/linux.h:106
#: config/linux.h:108
#, fuzzy
msgid "-mglibc and -muclibc used together"
msgstr "-mapcs-26 og -mapcs-32 kan ikke bruges på samme tid"

#: config/sparc/linux64.h:211 config/sparc/linux64.h:222
#: config/sparc/netbsd-elf.h:126 config/sparc/netbsd-elf.h:145
#: config/sparc/sol2-bi.h:207 config/sparc/sol2-bi.h:217
msgid "may not use both -m32 and -m64"
msgstr "-m32 og -m64 er indbyrdes uforenelige"

#: config/vxworks.h:66
#, fuzzy
msgid "-Xbind-now and -Xbind-lazy are incompatible"
msgstr "-membedded-pic og -mabicalls er indbyrdes uforenelige"

#: config/i386/mingw32.h:58 config/i386/cygwin.h:70
msgid "shared and mdll are not compatible"
msgstr "shared og mdll er indbyrdes uforenelige"

#: config/i386/nwld.h:35
#, fuzzy
msgid "Static linking is not supported.\n"
msgstr "stakgrænseudtryk understøttes ikke"

#: config/sparc/sol2-bi.h:179 config/sparc/sol2-bi.h:184
#: config/sparc/sol2-gld-bi.h:17 config/sparc/sol2-gld-bi.h:22
#, fuzzy
msgid "does not support multilib"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: config/i386/cygwin.h:29
msgid "mno-cygwin and mno-win32 are not compatible"
msgstr "-mno-cygwin og -mnowin32 er indbyrdes uforenelige"

#: config/arm/arm.h:141
msgid "-msoft-float and -mhard_float may not be used together"
msgstr "-msoft-float og -mhard_float kan ikke bruges på samme tid"

#: config/arm/arm.h:143
msgid "-mbig-endian and -mlittle-endian may not be used together"
msgstr "-mbig-endian og -mlittle-endian kan ikke bruges på samme tid"

#: config/i386/sco5.h:189
#, fuzzy
msgid "-pg not supported on this platform"
msgstr "egenskaben '%s' er ikke understøttet på denne platform"

#: config/i386/sco5.h:190
#, fuzzy
msgid "-p and -pp specified - pick one"
msgstr "-I- er angivet to gange"

#: config/i386/sco5.h:259
#, fuzzy
msgid "-G and -static are mutually exclusive"
msgstr "-pedantic og -traditional er indbyrdes uforenelige"

#: config/sh/sh.h:458
#, fuzzy
msgid "SH2a does not support little-endian"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: java/lang-specs.h:34
msgid "-fjni and -femit-class-files are incompatible"
msgstr "-fjni og -femit-class-files er indbyrdes uforenelige"

#: java/lang-specs.h:35
msgid "-fjni and -femit-class-file are incompatible"
msgstr "-fjni og -femit-class-file er indbyrdes uforenelige"

#: java/lang-specs.h:36 java/lang-specs.h:37
msgid "-femit-class-file should used along with -fsyntax-only"
msgstr "-femit-class-file skal bruges sammen med -fsyntax-only"

#: config/rs6000/darwin.h:146
msgid " conflicting code gen style switches are used"
msgstr " konfliktende kodegenereringstilvalg er benyttet"

#: config/mcore/mcore.h:57
msgid "the m210 does not have little endian support"
msgstr "m210 har ikke understøttelse for lilleendet"

#: ada/lang-specs.h:35
msgid "-c or -S required for Ada"
msgstr "-c eller -S kræves til Ada"

#: config/lynx.h:71
msgid "cannot use mthreads and mlegacy-threads together"
msgstr ""

#: config/lynx.h:96
msgid "cannot use mshared and static together"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.h:120
#, fuzzy
msgid "static is not supported on TPF-OS"
msgstr "-traditional understøttes ikke i C++"

#: config/mmix/mmix.opt:25
msgid "For intrinsics library: pass all parameters in registers"
msgstr "For indbyggede biblioteker: overbring alle parametre i registre"

#: config/mmix/mmix.opt:29
msgid "Use register stack for parameters and return value"
msgstr "Benyt registerstakken til parametre og returværdier"

#: config/mmix/mmix.opt:33
msgid "Use call-clobbered registers for parameters and return value"
msgstr "Benyt kaldeoptagne registre til parametre og returværdier"

#: config/mmix/mmix.opt:38
msgid "Use epsilon-respecting floating point compare instructions"
msgstr "Benyt epsilon-respekterende instruktioner til kommatalssammenligning"

#: config/mmix/mmix.opt:42
msgid "Use zero-extending memory loads, not sign-extending ones"
msgstr "Benyt nul-udvidende hukommelsesindlæsninger, ikke fortegnsudvidende"

#: config/mmix/mmix.opt:46
msgid "Generate divide results with reminder having the same sign as the divisor (not the dividend)"
msgstr "Generér divisionsresultater med rest som har det samme fortegn som nævneren (ikke tælleren)"

#: config/mmix/mmix.opt:50
msgid "Prepend global symbols with \":\" (for use with PREFIX)"
msgstr "Tilføj \":\" til starten af globale symboler (til brug sammen med PREFIX)"

#: config/mmix/mmix.opt:54
msgid "Do not provide a default start-address 0x100 of the program"
msgstr "Tilbyd ikke standardstartadressen 0x100 for programmet"

#: config/mmix/mmix.opt:58
msgid "Link to emit program in ELF format (rather than mmo)"
msgstr "Lad sammenkædningen udsende programmet i ELF-format (i stedet for mmo)"

#: config/mmix/mmix.opt:62
msgid "Use P-mnemonics for branches statically predicted as taken"
msgstr "Benyt P-aliaser for forgreninger som statistisk forudses at blive taget"

#: config/mmix/mmix.opt:66
msgid "Don't use P-mnemonics for branches"
msgstr "Benyt ikke P-aliaser for forgreninger"

#: config/mmix/mmix.opt:80
msgid "Use addresses that allocate global registers"
msgstr "Benyt adresser der allokerer globale registre"

#: config/mmix/mmix.opt:84
msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
msgstr "Benyt ikke adresser der allokerer globale registre"

#: config/mmix/mmix.opt:88
msgid "Generate a single exit point for each function"
msgstr "Generér et enkelt afslutningspunkt for hver funktion"

#: config/mmix/mmix.opt:92
msgid "Do not generate a single exit point for each function"
msgstr "Generér ikke et enkelt afslutningspunkt for hver funktion"

#: config/mmix/mmix.opt:96
msgid "Set start-address of the program"
msgstr "Angiv startadressen for programmet"

#: config/mmix/mmix.opt:100
msgid "Set start-address of data"
msgstr "Angiv startadressen for data"

#: config/alpha/alpha.opt:24 config/i386/i386.opt:186
msgid "Do not use hardware fp"
msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"

#: config/alpha/alpha.opt:28
msgid "Use fp registers"
msgstr "Brug kommatalsregistre"

#: config/alpha/alpha.opt:32
msgid "Assume GAS"
msgstr "Antag GAS"

#: config/alpha/alpha.opt:36
msgid "Do not assume GAS"
msgstr "Antag ikke GAS"

#: config/alpha/alpha.opt:40
msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
msgstr "Påkræv at matematiksbibliotekrutiner opfylder IEEE-standarden (OSF/1)"

#: config/alpha/alpha.opt:44
msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, uden ineksakte undtagelser"

#: config/alpha/alpha.opt:51
msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
msgstr "Udsend ikke komplekse heltalskonstanter til skrivebeskyttet hukommelse"

#: config/alpha/alpha.opt:55
msgid "Use VAX fp"
msgstr "Benyt VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.opt:59
msgid "Do not use VAX fp"
msgstr "Benyt ikke VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.opt:63
msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
msgstr "Udsend kode for byte/word-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:67
msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
msgstr "Udsend kode for video-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:71
msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
msgstr "Udsend kode for kommatalsflytning og kvadratrod-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:75
msgid "Emit code for the counting ISA extension"
msgstr "Udsend kode for tæller-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:79
msgid "Emit code using explicit relocation directives"
msgstr "Udsend kode der bruger eksplicitte relokaliseringsdirektiver"

#: config/alpha/alpha.opt:83
msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
msgstr "Udsend 16-bit relokalisering til det lille dataområde"

#: config/alpha/alpha.opt:87
msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
msgstr "Udsend 32-bit relokalisering til det lille dataområde"

#: config/alpha/alpha.opt:91
#, fuzzy
msgid "Emit direct branches to local functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/alpha/alpha.opt:95
#, fuzzy
msgid "Emit indirect branches to local functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/alpha/alpha.opt:99
msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
msgstr "Udsend rdval i stedet for rduniq for trådhenvisning"

#: config/alpha/alpha.opt:103 config/sparc/long-double-switch.opt:24
#: config/s390/s390.opt:56
#, fuzzy
msgid "Use 128-bit long double"
msgstr "Benyt 128 bit long double"

#: config/alpha/alpha.opt:107 config/sparc/long-double-switch.opt:28
#: config/s390/s390.opt:60
#, fuzzy
msgid "Use 64-bit long double"
msgstr "Benyt 64 bit long double"

#: config/alpha/alpha.opt:111
msgid "Use features of and schedule given CPU"
msgstr "Brug faciliteter fra og planlæg mht. den givne processor"

#: config/alpha/alpha.opt:115
msgid "Schedule given CPU"
msgstr "Planlæg til en given processor"

#: config/alpha/alpha.opt:119
msgid "Control the generated fp rounding mode"
msgstr "Kontrollér den genererede kommatalsafrundingstilstand"

#: config/alpha/alpha.opt:123
msgid "Control the IEEE trap mode"
msgstr "Kontrollér IEEE-fældetilstanden"

#: config/alpha/alpha.opt:127
msgid "Control the precision given to fp exceptions"
msgstr "Kontrollér den præcision der gives til kommatalsundtagelser"

#: config/alpha/alpha.opt:131
msgid "Tune expected memory latency"
msgstr "Justér den forventede hukommelsesventetid"

#: config/alpha/alpha.opt:135 config/rs6000/sysv4.opt:33
#: config/ia64/ia64.opt:93
msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
msgstr "Angiv bitstørrelse for umiddelbar TLS-afsæt"

#: config/mt/mt.opt:24
msgid "Use byte loads and stores when generating code."
msgstr ""

#: config/mt/mt.opt:28 config/m32c/m32c.opt:25
msgid "Use simulator runtime"
msgstr ""

#: config/mt/mt.opt:32
msgid "Do not include crt0.o in the startup files"
msgstr ""

#: config/mt/mt.opt:36 config/mt/mt.opt:40 config/mt/mt.opt:44
#: config/mt/mt.opt:48 config/mt/mt.opt:52
#, fuzzy
msgid "Internal debug switch"
msgstr "ukendt tilvalg -mdebug-%s"

#: config/mt/mt.opt:56 config/iq2000/iq2000.opt:24
msgid "Specify CPU for code generation purposes"
msgstr "Angiv processor til kodegenereringsformål"

#: config/rs6000/aix64.opt:25
msgid "Compile for 64-bit pointers"
msgstr "Oversæt for 64 bit-henvisninger"

#: config/rs6000/aix64.opt:29
msgid "Compile for 32-bit pointers"
msgstr "Oversæt for 32 bit-henvisninger"

#: config/rs6000/aix64.opt:33 config/rs6000/aix41.opt:25
msgid "Support message passing with the Parallel Environment"
msgstr "Understøt meddelelsesoverbringelse med Parallel Environment"

#: config/rs6000/sysv4.opt:25
msgid "Select ABI calling convention"
msgstr "Angiv ABI-kaldekonvention"

#: config/rs6000/sysv4.opt:29
msgid "Select method for sdata handling"
msgstr "Angiv metode for sdata-håndtering"

#: config/rs6000/sysv4.opt:37 config/rs6000/sysv4.opt:41
msgid "Align to the base type of the bit-field"
msgstr "Justér til grundtypen for bitfeltet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:46 config/rs6000/sysv4.opt:50
msgid "Produce code relocatable at runtime"
msgstr "Generér kode som kan flyttes på kørselstidspunktet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:54 config/rs6000/sysv4.opt:58
msgid "Produce little endian code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/rs6000/sysv4.opt:62 config/rs6000/sysv4.opt:66
msgid "Produce big endian code"
msgstr "Generér storendet kode"

#: config/rs6000/sysv4.opt:71 config/rs6000/sysv4.opt:75
#: config/rs6000/sysv4.opt:84 config/rs6000/sysv4.opt:101
#: config/rs6000/sysv4.opt:129 config/rs6000/sysv4.opt:141
msgid "no description yet"
msgstr "ingen beskrivelse endnu"

#: config/rs6000/sysv4.opt:79
msgid "Assume all variable arg functions are prototyped"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:88
msgid "Use EABI"
msgstr "Benyt EABI"

#: config/rs6000/sysv4.opt:92
#, fuzzy
msgid "Allow bit-fields to cross word boundaries"
msgstr "Tillad ikke bitfelter at krydse ordgrænser"

#: config/rs6000/sysv4.opt:96
msgid "Use alternate register names"
msgstr "Benyt alternative registernavne"

#: config/rs6000/sysv4.opt:105
msgid "Link with libsim.a, libc.a and sim-crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libsim.a, libc.a og sim-crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:109
msgid "Link with libads.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libads.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:113
msgid "Link with libyk.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libyk.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:117
msgid "Link with libmvme.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libmvme.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:121
msgid "Set the PPC_EMB bit in the ELF flags header"
msgstr "Sæt PPC_EMB-bitten i ELF-tilvalgshovedet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:125
msgid "Use the WindISS simulator"
msgstr "Benyt WindISS-simulatoren"

#: config/rs6000/sysv4.opt:133 config/rs6000/darwin.opt:25
#, fuzzy
msgid "Generate 64-bit code"
msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

#: config/rs6000/sysv4.opt:137 config/rs6000/darwin.opt:29
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit code"
msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

#: config/rs6000/sysv4.opt:145
#, fuzzy
msgid "Generate code to use a non-exec PLT and GOT"
msgstr "Generér kode til et Sun Sky-kort"

#: config/rs6000/sysv4.opt:149
#, fuzzy
msgid "Generate code for old exec BSS PLT"
msgstr "Generér kode til en Sun FPA"

#: config/rs6000/aix.opt:25 config/rs6000/rs6000.opt:136
msgid "Conform more closely to IBM XLC semantics"
msgstr ""

#: config/rs6000/linux64.opt:25
#, fuzzy
msgid "Call mcount for profiling before a function prologue"
msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"

#: config/rs6000/darwin.opt:33
msgid "Generate code suitable for executables (NOT shared libs)"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:25
msgid "Use POWER instruction set"
msgstr "Benyt POWER-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:29
msgid "Do not use POWER instruction set"
msgstr "Benyt ikke POWER-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:33
msgid "Use POWER2 instruction set"
msgstr "Benyt POWER2-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:37
msgid "Use PowerPC instruction set"
msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:41
msgid "Do not use PowerPC instruction set"
msgstr "Benyt ikke PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:45
msgid "Use PowerPC-64 instruction set"
msgstr "Benyt PowerPC-64-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:49
msgid "Use PowerPC General Purpose group optional instructions"
msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC General Purpose-gruppen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:53
msgid "Use PowerPC Graphics group optional instructions"
msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC Graphics-gruppen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:57
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.01 single field mfcr instruction"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:61
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.02 popcntb instruction"
msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:65
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.02 floating point rounding instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:69
msgid "Use AltiVec instructions"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:73
#, fuzzy
msgid "Use 4xx half-word multiply instructions"
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:77
#, fuzzy
msgid "Use 4xx string-search dlmzb instruction"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:81
msgid "Generate load/store multiple instructions"
msgstr "Generér flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:85
msgid "Generate string instructions for block moves"
msgstr "Generér strengoperationer til blokflytninger"

#: config/rs6000/rs6000.opt:89
msgid "Use new mnemonics for PowerPC architecture"
msgstr "Benyt nye aliaser for PowerPC-arkitekturen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:93
msgid "Use old mnemonics for PowerPC architecture"
msgstr "Benyt tidligere aliaser for PowerPC-arkitekturen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:97 config/pdp11/pdp11.opt:84
msgid "Do not use hardware floating point"
msgstr "Benyt ikke hardware-kommatal"

#: config/rs6000/rs6000.opt:101 config/pdp11/pdp11.opt:72
#: config/frv/frv.opt:121
msgid "Use hardware floating point"
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/rs6000/rs6000.opt:105
msgid "Do not generate load/store with update instructions"
msgstr "Generér ikke indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:109
msgid "Generate load/store with update instructions"
msgstr "Generér indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:113
#, fuzzy
msgid "Do not generate fused multiply/add instructions"
msgstr "Generér ikke sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:117
msgid "Generate fused multiply/add instructions"
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:121
#, fuzzy
msgid "Schedule the start and end of the procedure"
msgstr "Planlæg ikke begyndelsen og slutningen af proceduren"

#: config/rs6000/rs6000.opt:128
msgid "Return all structures in memory (AIX default)"
msgstr "Returnér alle strukturer i hukommelse (SVR4-standard)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:132
msgid "Return small structures in registers (SVR4 default)"
msgstr "Returnér små strukturer i registre (SVR4-standard)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:140
#, fuzzy
msgid "Generate software floating point divide for better throughput"
msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/rs6000/rs6000.opt:144
#, fuzzy
msgid "Do not place floating point constants in TOC"
msgstr "Anbring ikke kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:148
msgid "Place floating point constants in TOC"
msgstr "Anbring kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:152
#, fuzzy
msgid "Do not place symbol+offset constants in TOC"
msgstr "Anbring ikke symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:156
msgid "Place symbol+offset constants in TOC"
msgstr "Anbring symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:167
msgid "Use only one TOC entry per procedure"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:171
msgid "Put everything in the regular TOC"
msgstr "Anbring alting i den regulære indholdsfortegnelse"

#: config/rs6000/rs6000.opt:175
#, fuzzy
msgid "Generate VRSAVE instructions when generating AltiVec code"
msgstr "Angiv yes/no hvis VRSAVE-instruktioner skal genereres til AltiVec"

#: config/rs6000/rs6000.opt:179
msgid "Deprecated option. Use -mvrsave/-mno-vrsave instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:183
#, fuzzy
msgid "Generate isel instructions"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:187
msgid "Deprecated option. Use -misel/-mno-isel instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:191
#, fuzzy
msgid "Generate SPE SIMD instructions on E500"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:195
msgid "Deprecated option. Use -mspe/-mno-spe instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:199
msgid "Enable debug output"
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsuddata"

#: config/rs6000/rs6000.opt:203
msgid "Specify ABI to use"
msgstr "Angiv ABI der skal bruges"

#: config/rs6000/rs6000.opt:207 config/sparc/sparc.opt:92
msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"

#: config/rs6000/rs6000.opt:211 config/i386/i386.opt:226
#: config/sparc/sparc.opt:96 config/ia64/ia64.opt:97 config/s390/s390.opt:84
msgid "Schedule code for given CPU"
msgstr "Planlæg koden til en given processor"

#: config/rs6000/rs6000.opt:215
msgid "Select full, part, or no traceback table"
msgstr "Vælg komplet, partiel eller ingen tilbagesporingstabel"

#: config/rs6000/rs6000.opt:219
msgid "Avoid all range limits on call instructions"
msgstr "Undgå alle områdegrænser ved kaldeinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:223
msgid "Warn about deprecated 'vector long ...' AltiVec type usage"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:227
#, fuzzy
msgid "Select GPR floating point method"
msgstr "kommatalsoverløb"

#: config/rs6000/rs6000.opt:231
msgid "Specify size of long double (64 or 128 bits)"
msgstr "Angiv størrelsen af long double (64 eller 128 bit)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:235
msgid "Determine which dependences between insns are considered costly"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:239
msgid "Specify which post scheduling nop insertion scheme to apply"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:243
#, fuzzy
msgid "Specify alignment of structure fields default/natural"
msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"

#: config/rs6000/rs6000.opt:247
msgid "Specify scheduling priority for dispatch slot restricted insns"
msgstr ""

#: config/i386/djgpp.opt:26
msgid "Ignored (obsolete)"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:24
msgid "Create console application"
msgstr "Opret konsolprogram"

#: config/i386/cygming.opt:28
msgid "Use the Cygwin interface"
msgstr "Benyt Cygwin-grænsefladen"

#: config/i386/cygming.opt:32
msgid "Generate code for a DLL"
msgstr "Generér kode til en DLL"

#: config/i386/cygming.opt:36
msgid "Ignore dllimport for functions"
msgstr "Ignorér dllimport til funktioner"

#: config/i386/cygming.opt:40
msgid "Use Mingw-specific thread support"
msgstr "Benyt Mingw-specifik trådunderstøttelse"

#: config/i386/cygming.opt:44
msgid "Set Windows defines"
msgstr "Angiv Windows-definitioner"

#: config/i386/cygming.opt:48
msgid "Create GUI application"
msgstr "Opret grafisk program"

#: config/i386/i386.opt:24
msgid "sizeof(long double) is 16"
msgstr "sizeof(long double) er 16"

#: config/i386/i386.opt:28
msgid "Generate 32bit i386 code"
msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:36
msgid "Support 3DNow! built-in functions"
msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"

#: config/i386/i386.opt:44
msgid "Generate 64bit x86-64 code"
msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

#: config/i386/i386.opt:48 config/i386/i386.opt:118 config/s390/s390.opt:52
msgid "Use hardware fp"
msgstr "Brug hardwarekommatal"

#: config/i386/i386.opt:52
msgid "sizeof(long double) is 12"
msgstr "sizeof(long double) er 12"

#: config/i386/i386.opt:56
msgid "Reserve space for outgoing arguments in the function prologue"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:60
msgid "Align some doubles on dword boundary"
msgstr "Justér nogle double-variabler til dword-grænserne"

#: config/i386/i386.opt:64
msgid "Function starts are aligned to this power of 2"
msgstr "Funktionsbegyndelser justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:68
msgid "Jump targets are aligned to this power of 2"
msgstr "Steder der skal springes til, justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:72
msgid "Loop code aligned to this power of 2"
msgstr "Løkkekode skal justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:76
msgid "Align destination of the string operations"
msgstr "Justér strengoperationernes destination"

#: config/i386/i386.opt:80 config/s390/s390.opt:32
msgid "Generate code for given CPU"
msgstr "Generér kode til en given processor"

#: config/i386/i386.opt:84
msgid "Use given assembler dialect"
msgstr "Benyt den givne maskinkodedialekt"

#: config/i386/i386.opt:88
msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
msgstr "Forgreninger koster dette (1-5, vilkårlige enheder)"

#: config/i386/i386.opt:92
msgid "Data greater than given threshold will go into .ldata section in x86-64 medium model"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:96
msgid "Use given x86-64 code model"
msgstr "Benyt den givne x86-64-kodemodel"

#: config/i386/i386.opt:106
msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
msgstr "Generér sin, cos og sqrt til fpu"

#: config/i386/i386.opt:110
msgid "Return values of functions in FPU registers"
msgstr "Returnér værdier fra funktioner i fpu-registre"

#: config/i386/i386.opt:114
msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set"
msgstr "Generér kommatalsmatematik vha. givent instruktionssæt"

#: config/i386/i386.opt:122 config/m68k/ieee.opt:25
msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
msgstr "Brug IEEE-matematik til kommatalssammenligninger"

#: config/i386/i386.opt:126
msgid "Inline all known string operations"
msgstr "Indbyg alle kendte strengoperationer"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:134
msgid "Support MMX built-in functions"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-funktioner"

#: config/i386/i386.opt:138
msgid "Use native (MS) bitfield layout"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:154
msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/i386/i386.opt:166
msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2"
msgstr "Forsøg at holde stakken justeret til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:170
msgid "Use push instructions to save outgoing arguments"
msgstr "Brug push-instruktioner til at gemme udgående parametre"

#: config/i386/i386.opt:174
msgid "Use red-zone in the x86-64 code"
msgstr "Benyt rødzone i x86-64-koden"

#: config/i386/i386.opt:178
msgid "Number of registers used to pass integer arguments"
msgstr "Antallet af registre der skal bruges til at overbringe heltalsparametre"

#: config/i386/i386.opt:182
msgid "Alternate calling convention"
msgstr "Alternativ kaldekonvention"

#: config/i386/i386.opt:190
msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:194
msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:198
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:202
msgid "Use SSE register passing conventions for SF and DF mode"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:206
msgid "Realign stack in prologue"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:210
msgid "Uninitialized locals in .bss"
msgstr "Lokale variabler uden startværdi i .bss"

#: config/i386/i386.opt:214
msgid "Enable stack probing"
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#: config/i386/i386.opt:218
msgid "Use given thread-local storage dialect"
msgstr "Benyt den givne tråd-lokale lagringsdialekt"

#: config/i386/i386.opt:222
#, c-format
msgid "Use direct references against %gs when accessing tls data"
msgstr ""

#: config/i386/sco5.opt:25
msgid "Generate ELF output"
msgstr "Generér ELF-uddata"

#: config/m32r/m32r.opt:24
#, fuzzy
msgid "Compile for the m32rx"
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:28
#, fuzzy
msgid "Compile for the m32r2"
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:32
#, fuzzy
msgid "Compile for the m32r"
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:36
msgid "Align all loops to 32 byte boundary"
msgstr "Justér alle løkker til 32 byte-grænserne"

#: config/m32r/m32r.opt:40
msgid "Prefer branches over conditional execution"
msgstr "Foretræk forgrening frem for betinget udførelse"

#: config/m32r/m32r.opt:44
msgid "Give branches their default cost"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:48
msgid "Display compile time statistics"
msgstr "Vis oversættelsesstatistikker"

#: config/m32r/m32r.opt:52
msgid "Specify cache flush function"
msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:56
#, fuzzy
msgid "Specify cache flush trap number"
msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:60
msgid "Only issue one instruction per cycle"
msgstr "Udfør kun én instruktion pr. cyklus"

#: config/m32r/m32r.opt:64
#, fuzzy
msgid "Allow two instructions to be issued per cycle"
msgstr "Udfør kun én instruktion pr. cyklus"

#: config/m32r/m32r.opt:68
msgid "Code size: small, medium or large"
msgstr "Kodestørrelse: small, medium eller large"

#: config/m32r/m32r.opt:72
msgid "Don't call any cache flush functions"
msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:76
#, fuzzy
msgid "Don't call any cache flush trap"
msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:83
msgid "Small data area: none, sdata, use"
msgstr "Område til små data: none, sdata, use"

#: config/pa/pa.opt:24 config/pa/pa.opt:77 config/pa/pa.opt:85
msgid "Generate PA1.0 code"
msgstr "Generér PA1.0-kode"

#: config/pa/pa.opt:28 config/pa/pa.opt:89 config/pa/pa.opt:109
msgid "Generate PA1.1 code"
msgstr "Generér PA1.1-kode"

#: config/pa/pa.opt:32 config/pa/pa.opt:93
msgid "Generate PA2.0 code (requires binutils 2.10 or later)"
msgstr "Generér PA2.0-kode (kræver binutils 2.10 eller nyere)"

#: config/pa/pa.opt:36
msgid "Generate code for huge switch statements"
msgstr "Generér kode til store switch-sætninger"

#: config/pa/pa.opt:40
msgid "Disable FP regs"
msgstr "Deaktivér kommatalsregistre"

#: config/pa/pa.opt:44
msgid "Disable indexed addressing"
msgstr "Deaktivér indekseret adressering"

#: config/pa/pa.opt:48
msgid "Generate fast indirect calls"
msgstr "Generér hurtige indirekte kald"

#: config/pa/pa.opt:52 config/ia64/ia64.opt:89
msgid "Specify range of registers to make fixed"
msgstr "Angiv interval af registre der skal gøres faste"

#: config/pa/pa.opt:56
msgid "Assume code will be assembled by GAS"
msgstr "Antag at koden bliver oversat af GAS"

#: config/pa/pa.opt:60
msgid "Put jumps in call delay slots"
msgstr "Anbring spring på kaldeventetidspladser"

#: config/pa/pa.opt:65
msgid "Enable linker optimizations"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: config/pa/pa.opt:69
msgid "Always generate long calls"
msgstr "Generér altid lange kalde"

#: config/pa/pa.opt:73
msgid "Emit long load/store sequences"
msgstr "Udsend lange load/store-sekvenser"

#: config/pa/pa.opt:81
msgid "Disable space regs"
msgstr "Deaktivér pladsregistre"

#: config/pa/pa.opt:97
msgid "Use portable calling conventions"
msgstr "Benyt portable kaldekonventioner"

#: config/pa/pa.opt:101
#, fuzzy
msgid "Specify CPU for scheduling purposes. Valid arguments are 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300, and 8000"
msgstr ""
"ukendt parameter til -mschedule= (%s).\n"
"Gyldige parametre er 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300 og 8000\n"

#: config/pa/pa.opt:105 config/frv/frv.opt:178
msgid "Use software floating point"
msgstr "Benyt softwarekommatal"

#: config/pa/pa.opt:113
msgid "Do not disable space regs"
msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"

#: config/pa/pa-hpux1111.opt:24 config/pa/pa-hpux1010.opt:24
#: config/pa/pa-hpux.opt:28
msgid "Specify UNIX standard for predefines and linking"
msgstr ""

#: config/pa/pa64-hpux.opt:24
msgid "Assume code will be linked by GNU ld"
msgstr "Antag at kode vil blive sammenkædet med GNU ld"

#: config/pa/pa64-hpux.opt:28
msgid "Assume code will be linked by HP ld"
msgstr "Antag at kode vil blive sammenkædet med HP ld"

#: config/pa/pa-hpux.opt:24
msgid "Generate cpp defines for server IO"
msgstr "Generér CPP-defineringer til server-IO"

#: config/pa/pa-hpux.opt:32
msgid "Generate cpp defines for workstation IO"
msgstr "Generér CPP-defineringer til arbejdsstation-IO"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:24 config/m68hc11/m68hc11.opt:32
msgid "Compile for a 68HC11"
msgstr "Oversæt til en 68HC11"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:28 config/m68hc11/m68hc11.opt:36
msgid "Compile for a 68HC12"
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:42 config/m68hc11/m68hc11.opt:46
msgid "Compile for a 68HCS12"
msgstr "Oversæt til en 68HCS12"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:50
msgid "Auto pre/post decrement increment allowed"
msgstr "Selvformindskelse tilladt"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:54
msgid "Min/max instructions allowed"
msgstr "Min/max-instruktioner tilladt"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:58
msgid "Use call and rtc for function calls and returns"
msgstr "Benyt call og rtc til funktionskald og returneringer"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:62
msgid "Auto pre/post decrement increment not allowed"
msgstr "Selvforøgelse ikke tilladt"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:66
msgid "Use jsr and rts for function calls and returns"
msgstr "Benyt jsr og rts til funktionskald og returneringer"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:70
msgid "Min/max instructions not allowed"
msgstr "Min/max-instruktioner ikke tilladt"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:74
msgid "Use direct addressing mode for soft registers"
msgstr "Benyt direkte adresseringstilstand til bløde registre"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:78
msgid "Compile with 32-bit integer mode"
msgstr "Oversæt med 32 bit-heltalstilstand"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:83
msgid "Specify the register allocation order"
msgstr "Angiv registerallokeringsordnen"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:87
msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
msgstr "Benyt ikke direkte adresseringstilstand til bløde registre"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:91
msgid "Compile with 16-bit integer mode"
msgstr "Oversæt med 16 bit-heltalstilstand"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:95
msgid "Indicate the number of soft registers available"
msgstr "Angiv antallet af bløde registre der er til rådighed"

#: config/arm/arm.opt:24
msgid "Specify an ABI"
msgstr "Angiv en ABI"

#: config/arm/arm.opt:28
msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns"
msgstr "Generér et kald til abort hvis en noreturn-funktion returnerer"

#: config/arm/arm.opt:35
msgid "Pass FP arguments in FP registers"
msgstr "Videregiv kommatalsparametre i kommatalsregistre"

#: config/arm/arm.opt:39
msgid "Generate APCS conformant stack frames"
msgstr "Generér APCS-overholdende stakrammer"

#: config/arm/arm.opt:43
msgid "Generate re-entrant, PIC code"
msgstr "Generér genindtrædelig PIC-kode"

#: config/arm/arm.opt:50
msgid "Specify the name of the target architecture"
msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"

#: config/arm/arm.opt:57
msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som storendet"

#: config/arm/arm.opt:61
msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
msgstr "Thumb: Antag at ikke-statiske funktioner kan kaldes fra ARM-kode"

#: config/arm/arm.opt:65
msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code"
msgstr "Thumb: Antag at funktionshenvisninger kan gå til kode der ikke er opmærksom på Thumb"

#: config/arm/arm.opt:69
msgid "Cirrus: Place NOPs to avoid invalid instruction combinations"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:73
msgid "Specify the name of the target CPU"
msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#: config/arm/arm.opt:77
#, fuzzy
msgid "Specify if floating point hardware should be used"
msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"

#: config/arm/arm.opt:91
#, fuzzy
msgid "Specify the name of the target floating point hardware/format"
msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"

#: config/arm/arm.opt:95
msgid "Alias for -mfloat-abi=hard"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:99
msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som lilleendet"

#: config/arm/arm.opt:103
msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
msgstr "Generér kaldeinstruktioner som indirekte kald, om nødvendigt"

#: config/arm/arm.opt:107
msgid "Specify the register to be used for PIC addressing"
msgstr "Angiv det register der skal bruges til PIC-adressering"

#: config/arm/arm.opt:111
msgid "Store function names in object code"
msgstr "Gem funktionsnavne i objektkode"

#: config/arm/arm.opt:115
#, fuzzy
msgid "Permit scheduling of a function's prologue sequence"
msgstr "Benyt stubbe til funktionsindledninger"

#: config/arm/arm.opt:119
msgid "Do not load the PIC register in function prologues"
msgstr "Indlæs ikke PIC-registeret i funktionsbegyndelser"

#: config/arm/arm.opt:123
msgid "Alias for -mfloat-abi=soft"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:127
msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"

#: config/arm/arm.opt:131
msgid "Compile for the Thumb not the ARM"
msgstr "Oversæt til Thymb, ikke til ARM"

#: config/arm/arm.opt:135
msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
msgstr "Understøt kald mellem Thumb- og ARM-instruktionssættene"

#: config/arm/arm.opt:139
#, fuzzy
msgid "Specify how to access the thread pointer"
msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"

#: config/arm/arm.opt:143
msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed"
msgstr "Thumb: Generér (ikke-yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"

#: config/arm/arm.opt:147
msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed"
msgstr "Thumb: Generér (yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"

#: config/arm/arm.opt:151
#, fuzzy
msgid "Tune code for the given processor"
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/arm/arm.opt:155
msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
msgstr "Antag storendede byte og lilleendede word"

#: config/arm/pe.opt:24
msgid "Ignore dllimport attribute for functions"
msgstr "Ignorér dllimport-egenskaben for funktioner"

#: config/lynx.opt:24
msgid "Support legacy multi-threading"
msgstr ""

#: config/lynx.opt:28
#, fuzzy
msgid "Use shared libraries"
msgstr "Brug hardwarekommatal"

#: config/lynx.opt:32
msgid "Support multi-threading"
msgstr ""

#: config/c4x/c4x.opt:24
msgid "Generate code for C30 CPU"
msgstr "Generér kode til en C30-processor"

#: config/c4x/c4x.opt:28
msgid "Generate code for C31 CPU"
msgstr "Generér kode til en C31-processor"

#: config/c4x/c4x.opt:32
msgid "Generate code for C32 CPU"
msgstr "Generér kode til en C32-processor"

#: config/c4x/c4x.opt:36
msgid "Generate code for C33 CPU"
msgstr "Generér kode til en C33-processor"

#: config/c4x/c4x.opt:40
msgid "Generate code for C40 CPU"
msgstr "Generér kode til en C40-processor"

#: config/c4x/c4x.opt:44
msgid "Generate code for C44 CPU"
msgstr "Generér kode til en C44-processor"

#: config/c4x/c4x.opt:48
msgid "Assume that pointers may be aliased"
msgstr "Antag at henvisninger kan være aliaser"

#: config/c4x/c4x.opt:52
msgid "Big memory model"
msgstr "Stor hukommelsesmodel"

#: config/c4x/c4x.opt:56
msgid "Use the BK register as a general purpose register"
msgstr "Benyt BK-registeret som et alment register"

#: config/c4x/c4x.opt:60
#, fuzzy
msgid "Generate code for CPU"
msgstr "Generér kode til en C44-processor"

#: config/c4x/c4x.opt:64
msgid "Enable use of DB instruction"
msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/c4x/c4x.opt:68
msgid "Enable debugging"
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsinfo"

#: config/c4x/c4x.opt:72
msgid "Enable new features under development"
msgstr "Aktivér nye faciliteter under udvikling"

#: config/c4x/c4x.opt:76
msgid "Use fast but approximate float to integer conversion"
msgstr "Benyt hurtig, men approksimativ konvertering fra komma- til heltal"

#: config/c4x/c4x.opt:80
msgid "Force RTL generation to emit valid 3 operand insns"
msgstr "Tving RTL-generering til at udsende gyldig 3-operandinstruktioner"

# RETMIG: hvad betyder hoisting? (det har noget med jage indlæsning af dem ud af registre)
#: config/c4x/c4x.opt:84
msgid "Force constants into registers to improve hoisting"
msgstr "Tving konstanter ind i registre for at forbedre hoisting"

# RETMIG: hvad står ISR for?
#: config/c4x/c4x.opt:88 config/c4x/c4x.opt:112
msgid "Save DP across ISR in small memory model"
msgstr "Gem DP over ISR i lille hukommelsesmodel"

#: config/c4x/c4x.opt:92
msgid "Allow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
msgstr "Tillad iterationstællere uden fortegn for RPTB/DB"

#: config/c4x/c4x.opt:96
msgid "Pass arguments on the stack"
msgstr "Overbring parametre på stakken"

#: config/c4x/c4x.opt:100
msgid "Use MPYI instruction for C3x"
msgstr "Benyt MPYI-instruktionen til C3x"

#: config/c4x/c4x.opt:104
msgid "Enable parallel instructions"
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/c4x/c4x.opt:108
msgid "Enable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
msgstr "Aktivér instruktionerne MPY||ADD og MPY||SUB"

#: config/c4x/c4x.opt:116
msgid "Preserve all 40 bits of FP reg across call"
msgstr "Bevar alle 40 bit af kommatalsregisteret på tværs af kald"

#: config/c4x/c4x.opt:120
msgid "Pass arguments in registers"
msgstr "Overbring parametre i registre"

#: config/c4x/c4x.opt:124
msgid "Enable use of RTPB instruction"
msgstr "Aktivér brug af RTPB-instruktionen"

#: config/c4x/c4x.opt:128
msgid "Enable use of RTPS instruction"
msgstr "Aktivér brug af RTPS-instruktionen"

#: config/c4x/c4x.opt:132
#, fuzzy
msgid "Set the maximum number of iterations for RPTS to N"
msgstr "Angiv maksimalt antal iterationer for RPTS"

#: config/c4x/c4x.opt:136
msgid "Small memory model"
msgstr "Lille hukommelsesmodel"

#: config/c4x/c4x.opt:140
msgid "Emit code compatible with TI tools"
msgstr "Udsend kode der er kompatibel med TI-værktøjer"

#: config/h8300/h8300.opt:24
msgid "Generate H8S code"
msgstr "Generér H8S-kode"

#: config/h8300/h8300.opt:28
#, fuzzy
msgid "Generate H8SX code"
msgstr "Generér H8S-kode"

#: config/h8300/h8300.opt:32
msgid "Generate H8S/2600 code"
msgstr "Generér H8S/2600-kode"

#: config/h8300/h8300.opt:36
msgid "Make integers 32 bits wide"
msgstr "Gør heltal 32 bit brede"

#: config/h8300/h8300.opt:43
msgid "Use registers for argument passing"
msgstr "Benyt registre til parameteroverbringning"

#: config/h8300/h8300.opt:47
msgid "Consider access to byte sized memory slow"
msgstr "Betragt tilgang til bytestørrelseshukommelse som langsomt"

#: config/h8300/h8300.opt:51
msgid "Enable linker relaxing"
msgstr "Aktivér tolerant sammenkædning"

#: config/h8300/h8300.opt:55
msgid "Generate H8/300H code"
msgstr "Generér H8/300H-kode"

#: config/h8300/h8300.opt:59
msgid "Enable the normal mode"
msgstr "Aktivér den normale tilstand"

#: config/h8300/h8300.opt:63
msgid "Use H8/300 alignment rules"
msgstr "Benyt H8/300-justeringsregler"

#: config/xtensa/xtensa.opt:24
#, fuzzy
msgid "Use CONST16 instruction to load constants"
msgstr "Brug push-instruktioner til at gemme udgående parametre"

#: config/xtensa/xtensa.opt:28
msgid "Enable fused multiply/add and multiply/subtract FP instructions"
msgstr "Aktivér sammensatte gang/addér- og gang/subtrahér-kommatalsinstruktioner"

#: config/xtensa/xtensa.opt:32
msgid "Use indirect CALLXn instructions for large programs"
msgstr "Benyt indirekte CALLXn-instruktioner for store programmer"

#: config/xtensa/xtensa.opt:36
msgid "Automatically align branch targets to reduce branch penalties"
msgstr "Justér automatisk forgreningsmål for at reducere forgreningsstraffe"

#: config/xtensa/xtensa.opt:40
msgid "Intersperse literal pools with code in the text section"
msgstr "Fordel konstanter med kode i tekstsektionen"

#: config/mcore/mcore.opt:24
#, fuzzy
msgid "Generate code for the M*Core M210"
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/mcore/mcore.opt:28
msgid "Generate code for the M*Core M340"
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/mcore/mcore.opt:32
msgid "Set maximum alignment to 4"
msgstr "Sæt maksimal justering til 4"

#: config/mcore/mcore.opt:36
msgid "Force functions to be aligned to a 4 byte boundary"
msgstr "Tving funktioner til at blive justeret til en 4 byte-grænse"

#: config/mcore/mcore.opt:40
msgid "Set maximum alignment to 8"
msgstr "Sæt maksimal justering til 8"

#: config/mcore/mcore.opt:44 config/score/score.opt:24
#, fuzzy
msgid "Generate big-endian code"
msgstr "Generér storendet kode"

#: config/mcore/mcore.opt:48
msgid "Emit call graph information"
msgstr "Udsend kaldegrafinfo"

#: config/mcore/mcore.opt:52
#, fuzzy
msgid "Use the divide instruction"
msgstr "Benyt ikke divisionsinstruktionen"

#: config/mcore/mcore.opt:56
msgid "Inline constants if it can be done in 2 insns or less"
msgstr "Indlejr konstanter hvis det kan gøres med 2 instruktioner eller mindre"

#: config/mcore/mcore.opt:60 config/score/score.opt:28
#, fuzzy
msgid "Generate little-endian code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/mcore/mcore.opt:68
#, fuzzy
msgid "Use arbitrary sized immediates in bit operations"
msgstr "Benyt ikke vilkårlige størrelsers umiddelbare værdier i bitoperationer"

#: config/mcore/mcore.opt:72
msgid "Prefer word accesses over byte accesses"
msgstr "Foretræk ord-tilgange frem for byte-tilgange"

#: config/mcore/mcore.opt:76
#, fuzzy
msgid "Set the maximum amount for a single stack increment operation"
msgstr "Maksimalt antal for en enkelt stakforøgelsesoperation"

#: config/mcore/mcore.opt:80
#, fuzzy
msgid "Always treat bitfields as int-sized"
msgstr "Behandl altid bitfelter som af størrelsen int"

#: config/cris/cris.opt:46
#, fuzzy
msgid "Work around bug in multiplication instruction"
msgstr "Benyt ikke kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"

#: config/cris/cris.opt:52
msgid "Compile for ETRAX 4 (CRIS v3)"
msgstr "Oversæt for ETRAX 4 (CRIS v3)"

#: config/cris/cris.opt:57
msgid "Compile for ETRAX 100 (CRIS v8)"
msgstr "Oversæt for ETRAX 100 (CRIS v8)"

#: config/cris/cris.opt:65
msgid "Emit verbose debug information in assembly code"
msgstr "Udsend fejlanalyseringsinfo i maskinkode"

#: config/cris/cris.opt:72
msgid "Do not use condition codes from normal instructions"
msgstr "Benyt ikke betingelseskoder fra normale instruktioner"

#: config/cris/cris.opt:81
msgid "Do not emit addressing modes with side-effect assignment"
msgstr "Udsend ikke adresseringstilstande med bivirkningstildeling"

#: config/cris/cris.opt:90
msgid "Do not tune stack alignment"
msgstr "Finjustér ikke stakjustering"

#: config/cris/cris.opt:99
msgid "Do not tune writable data alignment"
msgstr "Finjustér ikke justering af skrivbare data"

#: config/cris/cris.opt:108
msgid "Do not tune code and read-only data alignment"
msgstr "Finjustér ikke justering af kode og skrivebeskyttet data"

#: config/cris/cris.opt:117
msgid "Align code and data to 32 bits"
msgstr "Justér kode og data til 32 bit"

#: config/cris/cris.opt:134
msgid "Don't align items in code or data"
msgstr "Justér ikke elementer i kode eller data"

#: config/cris/cris.opt:143
msgid "Do not emit function prologue or epilogue"
msgstr "Udsend ikke funktionsindledning eller -afslutning"

#: config/cris/cris.opt:150
msgid "Use the most feature-enabling options allowed by other options"
msgstr "Benyt de tilvalg der giver de fleste faciliteter tilladt af andre tilvalg"

#: config/cris/cris.opt:159
msgid "Override -mbest-lib-options"
msgstr "Overskriv -mbest-lib-options"

#: config/cris/cris.opt:166
msgid "Generate code for the specified chip or CPU version"
msgstr "Generér kode til en given chip- eller processorversion"

#: config/cris/cris.opt:170
msgid "Tune alignment for the specified chip or CPU version"
msgstr "Finjustér justering til en given chip- eller processorversion"

#: config/cris/cris.opt:174
msgid "Warn when a stackframe is larger than the specified size"
msgstr "Advar når en stakramme er større end den angivne størrelse"

#: config/cris/aout.opt:28
msgid "Compile for the MMU-less Etrax 100-based elinux system"
msgstr "Oversæt for det Etrax 100-baserede elinux-system uden MMU"

#: config/cris/aout.opt:34
msgid "For elinux, request a specified stack-size for this program"
msgstr "For elinux; forespørg en angivet stakstørrelse for dette program"

#: config/cris/linux.opt:28
msgid "Together with -fpic and -fPIC, do not use GOTPLT references"
msgstr "Benyt ikke GOTPLT-referencer sammen med -fpic og -fPIC"

#: config/sparc/sparc.opt:24 config/sparc/sparc.opt:28
#, fuzzy
msgid "Use hardware FP"
msgstr "Brug hardwarekommatal"

#: config/sparc/sparc.opt:32
#, fuzzy
msgid "Do not use hardware FP"
msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"

#: config/sparc/sparc.opt:36
msgid "Assume possible double misalignment"
msgstr "Antag at double-variabler kan være ujusterede"

#: config/sparc/sparc.opt:40
msgid "Pass -assert pure-text to linker"
msgstr "Overbring -assert pure-text til sammenkæderen"

#: config/sparc/sparc.opt:44
msgid "Use ABI reserved registers"
msgstr "Benyt ABI-reserverede registre"

#: config/sparc/sparc.opt:48
#, fuzzy
msgid "Use hardware quad FP instructions"
msgstr "Benyt hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:52
msgid "Do not use hardware quad fp instructions"
msgstr "Benyt ikke hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:56
#, fuzzy
msgid "Compile for V8+ ABI"
msgstr "Oversæt for v8plus-ABI"

#: config/sparc/sparc.opt:60
#, fuzzy
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set extensions"
msgstr "Benyt Visual Instruction Set"

#: config/sparc/sparc.opt:64
msgid "Pointers are 64-bit"
msgstr "Henvisninger er 64 bit"

#: config/sparc/sparc.opt:68
msgid "Pointers are 32-bit"
msgstr "Henvisninger er 32 bit"

#: config/sparc/sparc.opt:72
msgid "Use 64-bit ABI"
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/sparc/sparc.opt:76
msgid "Use 32-bit ABI"
msgstr "Benyt 32 bit-API"

#: config/sparc/sparc.opt:80
msgid "Use stack bias"
msgstr "Benyt stakafsæt"

#: config/sparc/sparc.opt:84
msgid "Use structs on stronger alignment for double-word copies"
msgstr "Benyt strukturer på stærkere justering til dobbelt-ord kopier"

#: config/sparc/sparc.opt:88
msgid "Optimize tail call instructions in assembler and linker"
msgstr "Optimér halekaldsinstruktioner i maskinkodeoversætteren og sammenkæderen"

#: config/sparc/sparc.opt:100
#, fuzzy
msgid "Use given SPARC-V9 code model"
msgstr "Benyt given SPARC-kodemodel"

#: config/sparc/sparc.opt:104
msgid "Enable strict 32-bit psABI struct return checking."
msgstr ""

#: config/sparc/little-endian.opt:24
#, fuzzy
msgid "Generate code for little-endian"
msgstr "Generér kode til lilleendet"

#: config/sparc/little-endian.opt:28
#, fuzzy
msgid "Generate code for big-endian"
msgstr "Generér kode til storendet"

#: config/arc/arc.opt:33
msgid "Prepend the name of the cpu to all public symbol names"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:43
#, fuzzy
msgid "Compile code for ARC variant CPU"
msgstr "Planlæg koden til en given processor"

#: config/arc/arc.opt:47
msgid "Put functions in SECTION"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:51
msgid "Put data in SECTION"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:55
msgid "Put read-only data in SECTION"
msgstr ""

#: config/sh/superh.opt:6
msgid "Board name [and memory region]."
msgstr ""

#: config/sh/superh.opt:10
#, fuzzy
msgid "Runtime name."
msgstr "Intet inddatafilnavn."

#: config/sh/sh.opt:45
#, fuzzy
msgid "Generate SH1 code"
msgstr "Generér SB-kode"

#: config/sh/sh.opt:49
#, fuzzy
msgid "Generate SH2 code"
msgstr "Generér SB-kode"

#: config/sh/sh.opt:53
#, fuzzy
msgid "Generate SH2a code"
msgstr "Generér SB-kode"

#: config/sh/sh.opt:57
#, fuzzy
msgid "Generate SH2a FPU-less code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:61
#, fuzzy
msgid "Generate default single-precision SH2a code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:65
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH2a code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:69
#, fuzzy
msgid "Generate SH2e code"
msgstr "Generér SB-kode"

#: config/sh/sh.opt:73
#, fuzzy
msgid "Generate SH3 code"
msgstr "Generér SB-kode"

#: config/sh/sh.opt:77
#, fuzzy
msgid "Generate SH3e code"
msgstr "Generér SB-kode"

#: config/sh/sh.opt:81
#, fuzzy
msgid "Generate SH4 code"
msgstr "Generér SB-kode"

#: config/sh/sh.opt:85
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-100 code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:89
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-200 code"
msgstr "Generér 29000-kode"

#: config/sh/sh.opt:93
#, fuzzy
msgid "Generate SH4 FPU-less code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:97
#, fuzzy
msgid "Generate code for SH4 400 series (MMU/FPU-less)"
msgstr "Generér kode til en C44-processor"

#: config/sh/sh.opt:102
#, fuzzy
msgid "Generate code for SH4 500 series (FPU-less)."
msgstr "Generér kode til en C40-processor"

#: config/sh/sh.opt:107
#, fuzzy
msgid "Generate default single-precision SH4 code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:111
msgid "Generate default single-precision SH4-100 code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:115
msgid "Generate default single-precision SH4-200 code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:119
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4 code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:123
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4-100 code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:127
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4-200 code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:131
#, fuzzy
msgid "Generate SH4a code"
msgstr "Generér SB-kode"

#: config/sh/sh.opt:135
#, fuzzy
msgid "Generate SH4a FPU-less code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:139
#, fuzzy
msgid "Generate default single-precision SH4a code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:143
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4a code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:147
#, fuzzy
msgid "Generate SH4al-dsp code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:151
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit SHmedia code"
msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

#: config/sh/sh.opt:155
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit FPU-less SHmedia code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:159
#, fuzzy
msgid "Generate 64-bit SHmedia code"
msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

#: config/sh/sh.opt:163
#, fuzzy
msgid "Generate 64-bit FPU-less SHmedia code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/sh/sh.opt:167
#, fuzzy
msgid "Generate SHcompact code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/sh/sh.opt:171
#, fuzzy
msgid "Generate FPU-less SHcompact code"
msgstr "Generér pc-relativ kode"

#: config/sh/sh.opt:175
msgid "Throttle unrolling to avoid thrashing target registers unless the unroll benefit outweighs this"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:179
#, fuzzy
msgid "Generate code in big endian mode"
msgstr "Generér kode til storendet"

#: config/sh/sh.opt:183
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit offsets in switch tables"
msgstr "Benyt 4 byte-elementer i switch-tabeller"

#: config/sh/sh.opt:187
msgid "Enable SH5 cut2 workaround"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:191
#, fuzzy
msgid "Align doubles at 64-bit boundaries"
msgstr "Justér variabler til 16 bit-grænserne"

#: config/sh/sh.opt:195
msgid "Division strategy, one of: call, call2, fp, inv, inv:minlat, inv20u, inv20l, inv:call, inv:call2, inv:fp call-div1 call-fp call-table"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:199
#, fuzzy
msgid "Specify name for 32 bit signed division function"
msgstr "Angiv alternativt navn til bss-sektionen"

#: config/sh/sh.opt:206
msgid "Cost to assume for gettr insn"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:210 config/sh/sh.opt:256
msgid "Follow Renesas (formerly Hitachi) / SuperH calling conventions"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:214
msgid "Increase the IEEE compliance for floating-point code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:218
msgid "Enable the use of the indexed addressing mode for SHmedia32/SHcompact"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:222
msgid "Assume symbols might be invalid"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:226
msgid "Annotate assembler instructions with estimated addresses"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:230
#, fuzzy
msgid "Generate code in little endian mode"
msgstr "Generér kode til lilleendet"

#: config/sh/sh.opt:234
#, fuzzy
msgid "Mark MAC register as call-clobbered"
msgstr "ukendt registernavn '%s' i 'asm'"

#: config/sh/sh.opt:240
msgid "Make structs a multiple of 4 bytes (warning: ABI altered)"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:244
msgid "Emit function-calls using global offset table when generating PIC"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:248
#, fuzzy
msgid "Assume pt* instructions won't trap"
msgstr "Kommatalsoperationer kan fange"

#: config/sh/sh.opt:252
msgid "Shorten address references during linking"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:260
#, fuzzy
msgid "Deprecated. Use -Os instead"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: config/sh/sh.opt:264
msgid "Cost to assume for a multiply insn"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:268
msgid "Generate library function call to invalidate instruction cache entries after fixing trampoline"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:274
msgid "Pretend a branch-around-a-move is a conditional move."
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:24
msgid "Generate code for an 11/10"
msgstr "Generér kode til en 11/10"

#: config/pdp11/pdp11.opt:28
msgid "Generate code for an 11/40"
msgstr "Generér kode til en 11/40"

#: config/pdp11/pdp11.opt:32
msgid "Generate code for an 11/45"
msgstr "Generér kode til en 11/45"

#: config/pdp11/pdp11.opt:36
#, fuzzy
msgid "Use 16-bit abs patterns"
msgstr "Benyt 64 bit-kommatalsregistre"

#: config/pdp11/pdp11.opt:40
#, fuzzy
msgid "Return floating-point results in ac0 (fr0 in Unix assembler syntax)"
msgstr "Returnér kommatalsresultater i ac0"

#: config/pdp11/pdp11.opt:44
msgid "Do not use inline patterns for copying memory"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:48
msgid "Use inline patterns for copying memory"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:52
msgid "Do not pretend that branches are expensive"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:56
msgid "Pretend that branches are expensive"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:60
#, fuzzy
msgid "Use the DEC assembler syntax"
msgstr "Benyt DEC-maskinkodesyntaks"

#: config/pdp11/pdp11.opt:64
msgid "Use 32 bit float"
msgstr "Benyt 32 bit float"

#: config/pdp11/pdp11.opt:68
msgid "Use 64 bit float"
msgstr "Benyt 64 bit float"

#: config/pdp11/pdp11.opt:76
msgid "Use 16 bit int"
msgstr "Benyt 16 bit int"

#: config/pdp11/pdp11.opt:80
msgid "Use 32 bit int"
msgstr "Benyt 32 bit int"

#: config/pdp11/pdp11.opt:88
msgid "Target has split I&D"
msgstr "Målarkitektur har delt I&D"

#: config/pdp11/pdp11.opt:92
msgid "Use UNIX assembler syntax"
msgstr "Benyt UNIX-maskinkodesyntaks"

#: config/stormy16/stormy16.opt:25
msgid "Provide libraries for the simulator"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:3
msgid "Generate big endian code"
msgstr "Generér storendet kode"

#: config/ia64/ia64.opt:7
msgid "Generate little endian code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/ia64/ia64.opt:11
msgid "Generate code for GNU as"
msgstr "Generér kode til GNU as"

#: config/ia64/ia64.opt:15
msgid "Generate code for GNU ld"
msgstr "Generér kode til GNU ld"

#: config/ia64/ia64.opt:19
msgid "Emit stop bits before and after volatile extended asms"
msgstr "Udsend stopbit før og efter volatile udvidede asm-sætninger"

#: config/ia64/ia64.opt:23
msgid "Use in/loc/out register names"
msgstr "Benyt in/loc/out-registernavne"

#: config/ia64/ia64.opt:30
msgid "Enable use of sdata/scommon/sbss"
msgstr "Aktivér brug af sdata/scommon/sbss"

#: config/ia64/ia64.opt:34
msgid "Generate code without GP reg"
msgstr "Generér kode uden GP-registeret"

#: config/ia64/ia64.opt:38
msgid "gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)"
msgstr "gp er konstant (men gem/gendan gp ved indirekte kald)"

#: config/ia64/ia64.opt:42
msgid "Generate self-relocatable code"
msgstr "Generér selvflyttende kode"

#: config/ia64/ia64.opt:46
msgid "Generate inline floating point division, optimize for latency"
msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.opt:50
msgid "Generate inline floating point division, optimize for throughput"
msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.opt:57
msgid "Generate inline integer division, optimize for latency"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.opt:61
msgid "Generate inline integer division, optimize for throughput"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.opt:65
#, fuzzy
msgid "Do not inline integer division"
msgstr "Advar ikke om heltalsdivision på oversættelsestidspunktet med nul"

#: config/ia64/ia64.opt:69
#, fuzzy
msgid "Generate inline square root, optimize for latency"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.opt:73
#, fuzzy
msgid "Generate inline square root, optimize for throughput"
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.opt:77
#, fuzzy
msgid "Do not inline square root"
msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"

#: config/ia64/ia64.opt:81
msgid "Enable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
msgstr "Aktivér Dwarf 2-linjefejlanalyseringsinfo via GNU as"

#: config/ia64/ia64.opt:85
msgid "Enable earlier placing stop bits for better scheduling"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:101
#, fuzzy
msgid "Use data speculation before reload"
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

#: config/ia64/ia64.opt:105
msgid "Use data speculation after reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:109
#, fuzzy
msgid "Use control speculation"
msgstr "Opret konsolprogram"

#: config/ia64/ia64.opt:113
msgid "Use in block data speculation before reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:117
msgid "Use in block data speculation after reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:121
msgid "Use in block control speculation"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:125
msgid "Use simple data speculation check"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:129
msgid "Use simple data speculation check for control speculation"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:133
msgid "Print information about speculative motions."
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:137
msgid "If set, data speculative instructions will be chosen for schedule only if there are no other choices at the moment "
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:141
msgid "If set, control speculative instructions will be chosen for schedule only if there are no other choices at the moment "
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:145
msgid "Count speculative dependencies while calculating priority of instructions"
msgstr ""

#: config/ia64/ilp32.opt:3
#, fuzzy
msgid "Generate ILP32 code"
msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

#: config/ia64/ilp32.opt:7
#, fuzzy
msgid "Generate LP64 code"
msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

#: config/darwin.opt:24
#, fuzzy
msgid "Generate code suitable for fast turn around debugging"
msgstr "Generér kode til et Sun Sky-kort"

#: config/darwin.opt:28
msgid "The earliest MacOS X version on which this program will run"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:32
#, fuzzy
msgid "Set sizeof(bool) to 1"
msgstr "sizeof(long double) er 16"

#: config/darwin.opt:36
#, fuzzy
msgid "Generate code for darwin loadable kernel extentions"
msgstr "Generér kode til lilleendet"

#: config/darwin.opt:40
#, fuzzy
msgid "Generate code for the kernel or loadable kernel extentions"
msgstr "Generér kode til en given chip- eller processorversion"

#: config/fr30/fr30.opt:24
msgid "Assume small address space"
msgstr "Antag lille adresserum"

#: config/mips/mips.opt:24
#, fuzzy
msgid "Generate code that conforms to the given ABI"
msgstr "Generér kode til en given processor"

#: config/mips/mips.opt:28
msgid "Generate code that can be used in SVR4-style dynamic objects"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:32
#, fuzzy
msgid "Use PMC-style 'mad' instructions"
msgstr "Benyt bitfeltinstruktioner"

#: config/mips/mips.opt:36
#, fuzzy
msgid "Generate code for the given ISA"
msgstr "Generér kode til en given processor"

#: config/mips/mips.opt:40
#, fuzzy
msgid "Use Branch Likely instructions, overriding the architecture default"
msgstr "Benyt Branch Likely-instruktioner, overskrivende forvalget for arkitektur"

#: config/mips/mips.opt:44
msgid "Trap on integer divide by zero"
msgstr "Forårsag undtagelse ved heltalsdivision med nul"

#: config/mips/mips.opt:48
msgid "Use branch-and-break sequences to check for integer divide by zero"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:52
#, fuzzy
msgid "Use trap instructions to check for integer divide by zero"
msgstr "Forårsag ikke undtagelse ved heltalsdivision med nul"

#: config/mips/mips.opt:56
msgid "Allow hardware floating-point instructions to cover both 32-bit and 64-bit operations"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:60
#, fuzzy
msgid "Use MIPS-DSP instructions"
msgstr "Benyt ikke MIPS16-instruktioner"

#: config/mips/mips.opt:70
msgid "Use big-endian byte order"
msgstr "Benyt storendet byteordning"

#: config/mips/mips.opt:74
msgid "Use little-endian byte order"
msgstr "Benyt lilleendet byteordning"

#: config/mips/mips.opt:78 config/iq2000/iq2000.opt:32
msgid "Use ROM instead of RAM"
msgstr "Benyt ROM i stedet for RAM"

#: config/mips/mips.opt:82
msgid "Use NewABI-style %reloc() assembly operators"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:86
#, fuzzy
msgid "Work around certain R4000 errata"
msgstr "Arbejd rundt om tidlig 4300-hardwarefejl"

#: config/mips/mips.opt:90
#, fuzzy
msgid "Work around certain R4400 errata"
msgstr "Arbejd rundt om tidlig 4300-hardwarefejl"

#: config/mips/mips.opt:94
msgid "Work around errata for early SB-1 revision 2 cores"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:98
msgid "Work around certain VR4120 errata"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:102
msgid "Work around VR4130 mflo/mfhi errata"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:106
#, fuzzy
msgid "Work around an early 4300 hardware bug"
msgstr "Arbejd rundt om tidlig 4300-hardwarefejl"

#: config/mips/mips.opt:110
#, fuzzy
msgid "FP exceptions are enabled"
msgstr "tilvalg slået til: "

#: config/mips/mips.opt:114
#, fuzzy
msgid "Use 32-bit floating-point registers"
msgstr "Benyt 32 bit almene registre"

#: config/mips/mips.opt:118
#, fuzzy
msgid "Use 64-bit floating-point registers"
msgstr "Benyt 64 bit almene registre"

#: config/mips/mips.opt:122
msgid "Use FUNC to flush the cache before calling stack trampolines"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:126
#, fuzzy
msgid "Generate floating-point multiply-add instructions"
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/mips/mips.opt:130
msgid "Use 32-bit general registers"
msgstr "Benyt 32 bit almene registre"

#: config/mips/mips.opt:134
msgid "Use 64-bit general registers"
msgstr "Benyt 64 bit almene registre"

#: config/mips/mips.opt:138
#, fuzzy
msgid "Allow the use of hardware floating-point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/mips/mips.opt:142
#, fuzzy
msgid "Generate code for ISA level N"
msgstr "Generér kode til Intel as"

#: config/mips/mips.opt:146
#, fuzzy
msgid "Generate mips16 code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/mips/mips.opt:150
#, fuzzy
msgid "Use MIPS-3D instructions"
msgstr "Benyt ikke MIPS16-instruktioner"

#: config/mips/mips.opt:154
msgid "Use indirect calls"
msgstr "Benyt indirekte kald"

#: config/mips/mips.opt:158
#, fuzzy
msgid "Use a 32-bit long type"
msgstr "Benyt 32 bit long-type"

#: config/mips/mips.opt:162
#, fuzzy
msgid "Use a 64-bit long type"
msgstr "Benyt 64 bit long-type"

#: config/mips/mips.opt:166
msgid "Don't optimize block moves"
msgstr "Optimér ikke blokflytninger"

#: config/mips/mips.opt:170
#, fuzzy
msgid "Use the mips-tfile postpass"
msgstr "Benyt mips-tfile-maskinkodeefterfase"

#: config/mips/mips.opt:174
msgid "Do not use a cache-flushing function before calling stack trampolines"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:178
#, fuzzy
msgid "Generate normal-mode code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/mips/mips.opt:182
#, fuzzy
msgid "Do not use MIPS-3D instructions"
msgstr "Benyt ikke MIPS16-instruktioner"

#: config/mips/mips.opt:186
#, fuzzy
msgid "Use paired-single floating-point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/mips/mips.opt:190
msgid "When generating -mabicalls code, make the code suitable for use in shared libraries"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:194
#, fuzzy
msgid "Restrict the use of hardware floating-point instructions to 32-bit operations"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/mips/mips.opt:198
#, fuzzy
msgid "Prevent the use of all hardware floating-point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/mips/mips.opt:202
msgid "Optimize lui/addiu address loads"
msgstr "Optimér lui/addiu-adresseindlæsninger"

#: config/mips/mips.opt:206
#, fuzzy
msgid "Assume all symbols have 32-bit values"
msgstr "Antag at alle double-variabler er justerede"

#: config/mips/mips.opt:210
msgid "Optimize the output for PROCESSOR"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:214 config/iq2000/iq2000.opt:45
msgid "Put uninitialized constants in ROM (needs -membedded-data)"
msgstr "Anbring konstanter uden startværdi i ROM (behøver -membedded-data)"

#: config/mips/mips.opt:218
#, fuzzy
msgid "Perform VR4130-specific alignment optimizations"
msgstr "Udfør springtrådningsoptimeringer"

#: config/mips/mips.opt:222
msgid "Lift restrictions on GOT size"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:24
msgid "Generate code for a 520X"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:28
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5206e"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:32
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 528x"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:36
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5307"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:40
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5407"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:44
#, fuzzy
msgid "Generate code for a ColdFire v4e"
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/m68k/m68k.opt:48 config/m68k/m68k.opt:101
msgid "Generate code for a 68000"
msgstr "Generér kode til en 68000"

#: config/m68k/m68k.opt:52 config/m68k/m68k.opt:105
msgid "Generate code for a 68020"
msgstr "Generér kode til en 68020"

#: config/m68k/m68k.opt:56
msgid "Generate code for a 68040, without any new instructions"
msgstr "Generér kode til en 68040 uden nogen nye instruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:60
msgid "Generate code for a 68060, without any new instructions"
msgstr "Generér kode til en 68060 uden nogen nye instruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:64
msgid "Generate code for a 68030"
msgstr "Generér kode til en 68030"

#: config/m68k/m68k.opt:68
msgid "Generate code for a 68040"
msgstr "Generér kode til en 68040"

#: config/m68k/m68k.opt:72
msgid "Generate code for a 68060"
msgstr "Generér kode til en 68060"

#: config/m68k/m68k.opt:76
msgid "Generate code for a 68302"
msgstr "Generér kode til en 68302"

#: config/m68k/m68k.opt:80
msgid "Generate code for a 68332"
msgstr "Generér kode til en 68332"

#: config/m68k/m68k.opt:85
msgid "Generate code for a 68851"
msgstr "Generér kode til en 68851"

#: config/m68k/m68k.opt:89
#, fuzzy
msgid "Generate code that uses 68881 floating-point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:93
msgid "Align variables on a 32-bit boundary"
msgstr "Justér variabler til 32 bit-grænserne"

#: config/m68k/m68k.opt:97
msgid "Use the bit-field instructions"
msgstr "Benyt bitfeltinstruktionerne"

#: config/m68k/m68k.opt:109
msgid "Generate code for a cpu32"
msgstr "Generér kode til en cpu32"

#: config/m68k/m68k.opt:113
msgid "Enable ID based shared library"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:117
msgid "Do not use the bit-field instructions"
msgstr "Benyt ikke bitfeltinstruktionerne"

#: config/m68k/m68k.opt:121
msgid "Use normal calling convention"
msgstr "Brug normal kaldekonvention"

#: config/m68k/m68k.opt:125
#, fuzzy
msgid "Consider type 'int' to be 32 bits wide"
msgstr "Lad typen 'int' være 32 bit bred"

#: config/m68k/m68k.opt:129
msgid "Generate pc-relative code"
msgstr "Generér pc-relativ kode"

#: config/m68k/m68k.opt:133
msgid "Use different calling convention using 'rtd'"
msgstr "Benyt anden kaldekonvention vha. 'rtd'"

#: config/m68k/m68k.opt:137
msgid "Enable separate data segment"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:141 config/bfin/bfin.opt:45
msgid "ID of shared library to build"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:145
#, fuzzy
msgid "Consider type 'int' to be 16 bits wide"
msgstr "Lad typen 'int' være 16 bit bred"

#: config/m68k/m68k.opt:149
msgid "Generate code with library calls for floating point"
msgstr "Generér kode med bibliotekskald for kommatalsoperationer"

#: config/m68k/m68k.opt:153
msgid "Do not use unaligned memory references"
msgstr "Benyt ikke ikke-justerede hukommelsesreferencer"

#: config/score/score.opt:32
#, fuzzy
msgid "Disable bcnz instruction"
msgstr "Deaktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/score/score.opt:36
#, fuzzy
msgid "Enable unaligned load/store instruction"
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/score/score.opt:40
#, fuzzy
msgid "Enable mac instruction"
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/score/score.opt:44
msgid "Support SCORE 5 ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:48
msgid "Support SCORE 5U ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:52
msgid "Support SCORE 7 ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:56
msgid "Support SCORE 7D ISA"
msgstr ""

#: config/vxworks.opt:25
#, fuzzy
msgid "Assume the VxWorks RTP environment"
msgstr "Antag normalt C-kørselsmiljø"

#: config/vxworks.opt:32
#, fuzzy
msgid "Assume the VxWorks vThreads environment"
msgstr "Antag normalt C-kørselsmiljø"

#: config/vax/vax.opt:24 config/vax/vax.opt:28
msgid "Target DFLOAT double precision code"
msgstr ""

#: config/vax/vax.opt:32 config/vax/vax.opt:36
#, fuzzy
msgid "Generate GFLOAT double precision code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/vax/vax.opt:40
#, fuzzy
msgid "Generate code for GNU assembler (gas)"
msgstr "Generér kode til GNU as"

#: config/vax/vax.opt:44
#, fuzzy
msgid "Generate code for UNIX assembler"
msgstr "Generér kode til GNU as"

#: config/vax/vax.opt:48
#, fuzzy
msgid "Use VAXC structure conventions"
msgstr "Benyt portable kaldekonventioner"

#: config/crx/crx.opt:24
#, fuzzy
msgid "Support multiply accumulate instructions"
msgstr "Benyt kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"

#: config/crx/crx.opt:28
#, fuzzy
msgid "Do not use push to store function arguments"
msgstr "Brug ikke push-instruktioner til at gemme udgående parametre"

#: config/crx/crx.opt:32
msgid "Restrict doloop to the given nesting level"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:24
#, fuzzy
msgid "Use registers r2 and r5"
msgstr "Benyt ikke registrene r2 og r5"

#: config/v850/v850.opt:28
msgid "Use 4 byte entries in switch tables"
msgstr "Benyt 4 byte-elementer i switch-tabeller"

#: config/v850/v850.opt:32
msgid "Enable backend debugging"
msgstr "Aktivér bagendefejlanalyseringsinfo"

#: config/v850/v850.opt:36
msgid "Do not use the callt instruction"
msgstr "Benyt ikke callt-instruktionen"

#: config/v850/v850.opt:40
msgid "Reuse r30 on a per function basis"
msgstr "Genbrug r30 på et pr. funktionsgrundlag"

#: config/v850/v850.opt:44
msgid "Support Green Hills ABI"
msgstr "Understøt Green Hills-ABI"

#: config/v850/v850.opt:48
msgid "Prohibit PC relative function calls"
msgstr "Forbyd PC-relative funktionskald"

#: config/v850/v850.opt:52
msgid "Use stubs for function prologues"
msgstr "Benyt stubbe til funktionsindledninger"

#: config/v850/v850.opt:56
msgid "Set the max size of data eligible for the SDA area"
msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til SDA-området"

#: config/v850/v850.opt:60
msgid "Enable the use of the short load instructions"
msgstr "Aktivér brug af short load-instruktioner"

#: config/v850/v850.opt:64
msgid "Same as: -mep -mprolog-function"
msgstr "Samme som: -mep -mprolog-function"

#: config/v850/v850.opt:68
msgid "Set the max size of data eligible for the TDA area"
msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til TDA-området"

#: config/v850/v850.opt:72
msgid "Enforce strict alignment"
msgstr "Gennemtving streng justering"

#: config/v850/v850.opt:79
msgid "Compile for the v850 processor"
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:83
#, fuzzy
msgid "Compile for the v850e processor"
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:87
#, fuzzy
msgid "Compile for the v850e1 processor"
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:91
msgid "Set the max size of data eligible for the ZDA area"
msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til ZDA-området"

#: config/linux.opt:25
#, fuzzy
msgid "Use uClibc instead of GNU libc"
msgstr "Benyt ROM i stedet for RAM"

#: config/linux.opt:29
#, fuzzy
msgid "Use GNU libc instead of uClibc"
msgstr "Benyt ROM i stedet for RAM"

# hvad så det er...
#: config/frv/frv.opt:24
#, fuzzy
msgid "Use 4 media accumulators"
msgstr "Benyt multiplikationsakkumulering"

# hvad så det er...
#: config/frv/frv.opt:28
#, fuzzy
msgid "Use 8 media accumulators"
msgstr "Benyt multiplikationsakkumulering"

#: config/frv/frv.opt:32
#, fuzzy
msgid "Enable label alignment optimizations"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: config/frv/frv.opt:36
#, fuzzy
msgid "Dynamically allocate cc registers"
msgstr "Allokér ikke BK-registeret"

#: config/frv/frv.opt:43
msgid "Set the cost of branches"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:47
msgid "Enable conditional execution other than moves/scc"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:51
#, fuzzy
msgid "Change the maximum length of conditionally-executed sequences"
msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"

#: config/frv/frv.opt:55
msgid "Change the number of temporary registers that are available to conditionally-executed sequences"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:59
#, fuzzy
msgid "Enable conditional moves"
msgstr "Aktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#: config/frv/frv.opt:63
#, fuzzy
msgid "Set the target CPU type"
msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#: config/frv/frv.opt:85
#, fuzzy
msgid "Use fp double instructions"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/frv/frv.opt:89
msgid "Change the ABI to allow double word insns"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:93 config/bfin/bfin.opt:53
#, fuzzy
msgid "Enable Function Descriptor PIC mode"
msgstr "MIPS16-funktionsprofilering"

#: config/frv/frv.opt:97
msgid "Just use icc0/fcc0"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:101
msgid "Only use 32 FPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:105
msgid "Use 64 FPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:109
msgid "Only use 32 GPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:113
msgid "Use 64 GPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:117
msgid "Enable use of GPREL for read-only data in FDPIC"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:125
#, fuzzy
msgid "Enable inlining of PLT in function calls"
msgstr "Aktivér brug af RTPB-instruktionen"

#: config/frv/frv.opt:129
#, fuzzy
msgid "Enable PIC support for building libraries"
msgstr "Aktivér understøttelse af enorme objekter"

#: config/frv/frv.opt:133
msgid "Follow the EABI linkage requirements"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:137
#, fuzzy
msgid "Disallow direct calls to global functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/frv/frv.opt:141
#, fuzzy
msgid "Use media instructions"
msgstr "Benyt bitfeltinstruktioner"

#: config/frv/frv.opt:145
#, fuzzy
msgid "Use multiply add/subtract instructions"
msgstr "Benyt kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"

#: config/frv/frv.opt:149
#, fuzzy
msgid "Enable optimizing &&/|| in conditional execution"
msgstr "Optimér aldrig statiske klassers klargøringskode"

#: config/frv/frv.opt:153
#, fuzzy
msgid "Enable nested conditional execution optimizations"
msgstr "Aktivér betinget konstant SSA-propagering"

#: config/frv/frv.opt:158
msgid "Do not mark ABI switches in e_flags"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:162
msgid "Remove redundant membars"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:166
#, fuzzy
msgid "Pack VLIW instructions"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/frv/frv.opt:170
msgid "Enable setting GPRs to the result of comparisons"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:174
msgid "Change the amount of scheduler lookahead"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:182
msgid "Assume a large TLS segment"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:186
#, fuzzy
msgid "Do not assume a large TLS segment"
msgstr "Finjustér ikke stakjustering"

#: config/frv/frv.opt:191
msgid "Cause gas to print tomcat statistics"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:196
msgid "Link with the library-pic libraries"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:200
msgid "Allow branches to be packed with other instructions"
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:24
#, fuzzy
msgid "Use subroutines for function prologues and epilogues"
msgstr "Benyt subrutiner for funktionsindledning/-afslutninger"

#: config/avr/avr.opt:28
#, fuzzy
msgid "Select the target MCU"
msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#: config/avr/avr.opt:35
#, fuzzy
msgid "Use STACK as the initial value of the stack pointer"
msgstr "Ændr kun de laveste 8 bit af stakhenvisningen"

#: config/avr/avr.opt:39
#, fuzzy
msgid "Use an 8-bit 'int' type"
msgstr "Benyt 64 bit int-type"

#: config/avr/avr.opt:43
msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts"
msgstr "Ændr stakhenvisningen uden at deaktivere afbrydelser"

#: config/avr/avr.opt:47
msgid "Do not generate tablejump insns"
msgstr "Generér ikke tabelspringsinstruktioner"

#: config/avr/avr.opt:57
msgid "Use rjmp/rcall (limited range) on >8K devices"
msgstr "Benyt rjmp/rcall (begrænset omfang) på >8K-enheder"

#: config/avr/avr.opt:61
msgid "Output instruction sizes to the asm file"
msgstr "Anbring instruktionsstørrelser i asm-filen"

#: config/avr/avr.opt:65
msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer"
msgstr "Ændr kun de laveste 8 bit af stakhenvisningen"

#: config/bfin/bfin.opt:24
#, fuzzy
msgid "Omit frame pointer for leaf functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/bfin/bfin.opt:28
msgid "Program is entirely located in low 64k of memory"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:32
msgid "Work around a hardware anomaly by adding a number of NOPs before a"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:37
msgid "Avoid speculative loads to work around a hardware anomaly."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:41
msgid "Enabled ID based shared library"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:49
msgid "Avoid generating pc-relative calls; use indirection"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:29
#, fuzzy
msgid "Compile code for R8C variants"
msgstr "Oversæt for 32 bit-henvisninger"

#: config/m32c/m32c.opt:33
#, fuzzy
msgid "Compile code for M16C variants"
msgstr "Oversæt for 64 bit-henvisninger"

#: config/m32c/m32c.opt:37
#, fuzzy
msgid "Compile code for M32CM variants"
msgstr "Oversæt for 32 bit-henvisninger"

#: config/m32c/m32c.opt:41
#, fuzzy
msgid "Compile code for M32C variants"
msgstr "Oversæt for 32 bit-henvisninger"

#: config/m32c/m32c.opt:45
msgid "Number of memreg bytes (default: 16, range: 0..16)"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.opt:24
msgid "Enable TPF-OS tracing code"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.opt:28
#, fuzzy
msgid "Specify main object for TPF-OS"
msgstr "Angiv maksimalt antal iterationer for RPTS"

#: config/s390/s390.opt:24
#, fuzzy
msgid "31 bit ABI"
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/s390/s390.opt:28
#, fuzzy
msgid "64 bit ABI"
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/s390/s390.opt:36
msgid "Maintain backchain pointer"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:40
msgid "Additional debug prints"
msgstr "Udskriv ekstra fejlanalyseringsinfo"

#: config/s390/s390.opt:44
msgid "ESA/390 architecture"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:48
#, fuzzy
msgid "Enable fused multiply/add instructions"
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/s390/s390.opt:64
msgid "Use packed stack layout"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:68
msgid "Use bras for executable < 64k"
msgstr "Benyt bras til kørbar fil < 64k"

#: config/s390/s390.opt:72
msgid "Don't use hardware fp"
msgstr "Benyt ikke hardware-kommatal"

#: config/s390/s390.opt:76
msgid "Set the max. number of bytes which has to be left to stack size before a trap instruction is triggered"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:80
msgid "Emit extra code in the function prologue in order to trap if the stack size exceeds the given limit"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:88
msgid "mvcle use"
msgstr "Benyt mvcle"

#: config/s390/s390.opt:92
msgid "Warn if a function uses alloca or creates an array with dynamic size"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:96
msgid "Warn if a single function's framesize exceeds the given framesize"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:100
msgid "z/Architecture"
msgstr ""

#: config/mn10300/mn10300.opt:24
msgid "Target the AM33 processor"
msgstr "Målret mod AM33-processoren"

#: config/mn10300/mn10300.opt:28
#, fuzzy
msgid "Target the AM33/2.0 processor"
msgstr "Målret mod AM33-processoren"

#: config/mn10300/mn10300.opt:32
msgid "Work around hardware multiply bug"
msgstr "Arbejd omkring hardware-multiplikationsfejl"

#: config/mn10300/mn10300.opt:37
msgid "Enable linker relaxations"
msgstr "Aktivér tolerant sammenkædning"

#: config/mn10300/mn10300.opt:41
msgid "Return pointers in both a0 and d0"
msgstr ""

#: config/iq2000/iq2000.opt:28
msgid "Specify CPU for scheduling purposes"
msgstr "Angiv processor til planlægningsformål"

#: config/iq2000/iq2000.opt:36
msgid "Use GP relative sdata/sbss sections"
msgstr "Benyt GP-relative sdata/sbss-sektioner"

#: config/iq2000/iq2000.opt:41
msgid "No default crt0.o"
msgstr "Ingen standard crt0.o"

#: c.opt:42
msgid "Assert the <answer> to <question>. Putting '-' before <question> disables the <answer> to <question>"
msgstr ""

#: c.opt:46
#, fuzzy
msgid "Do not discard comments"
msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"

#: c.opt:50
msgid "Do not discard comments in macro expansions"
msgstr ""

#: c.opt:54
msgid "Define a <macro> with <val> as its value. If just <macro> is given, <val> is taken to be 1"
msgstr ""

#: c.opt:61
msgid "Add <dir> to the end of the main framework include path"
msgstr ""

#: c.opt:65
#, fuzzy
msgid "Print the name of header files as they are used"
msgstr "Udskriv navne på programenheder efterhånden som de oversættes"

#: c.opt:69 c.opt:797
msgid "Add <dir> to the end of the main include path"
msgstr ""

#: c.opt:73
#, fuzzy
msgid "Generate make dependencies"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: c.opt:77
#, fuzzy
msgid "Generate make dependencies and compile"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: c.opt:81
msgid "Write dependency output to the given file"
msgstr ""

#: c.opt:85
msgid "Treat missing header files as generated files"
msgstr ""

#: c.opt:89
msgid "Like -M but ignore system header files"
msgstr ""

#: c.opt:93
msgid "Like -MD but ignore system header files"
msgstr ""

#: c.opt:97
#, fuzzy
msgid "Generate phony targets for all headers"
msgstr "Generér kode til Intel as"

#: c.opt:101
msgid "Add a MAKE-quoted target"
msgstr ""

#: c.opt:105
msgid "Add an unquoted target"
msgstr ""

#: c.opt:109
#, fuzzy
msgid "Do not generate #line directives"
msgstr "Generér ikke .size-direktiver"

#: c.opt:113
msgid "Undefine <macro>"
msgstr ""

#: c.opt:117
msgid "Warn about things that will change when compiling with an ABI-compliant compiler"
msgstr ""

#: c.opt:121
#, fuzzy
msgid "Warn about suspicious uses of memory addresses"
msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#: c.opt:125
msgid "Enable most warning messages"
msgstr "Aktivér de fleste advarselsbeskeder"

#: c.opt:129
msgid "Warn whenever an Objective-C assignment is being intercepted by the garbage collector"
msgstr ""

#: c.opt:133
msgid "Warn about casting functions to incompatible types"
msgstr "Advar om omtvingning af funktioner til ikke-kompatible typer"

#: c.opt:137
msgid "Warn about C constructs that are not in the common subset of C and C++"
msgstr ""

#: c.opt:142
msgid "Warn about casts which discard qualifiers"
msgstr "Advar om typeomtvingninger som forkaster modifikationer"

#: c.opt:146
#, fuzzy
msgid "Warn about subscripts whose type is \"char\""
msgstr "Advar som tabelindeksering hvis type er 'char'"

#: c.opt:150
msgid "Warn about possibly nested block comments, and C++ comments spanning more than one physical line"
msgstr ""

#: c.opt:154
msgid "Synonym for -Wcomment"
msgstr ""

#: c.opt:158
msgid "Warn about possibly confusing type conversions"
msgstr "Advar om typekonverteringer der kan være forvirrende"

#: c.opt:162
#, fuzzy
msgid "Warn when all constructors and destructors are private"
msgstr "Advar ikke når alle konstruktions-/destruktionsfunktioner er private"

#: c.opt:166
#, fuzzy
msgid "Warn when a declaration is found after a statement"
msgstr "Advar når en erklæring ikke angiver en type"

#: c.opt:170
#, fuzzy
msgid "Warn about deprecated compiler features"
msgstr "Annoncér ikke forældelse af oversætterfaciliteter"

#: c.opt:174
#, fuzzy
msgid "Warn about compile-time integer division by zero"
msgstr "Advar ikke om heltalsdivision på oversættelsestidspunktet med nul"

#: c.opt:178
msgid "Warn about violations of Effective C++ style rules"
msgstr "Advar om overtrædelser af stilreglerne fra Effective C++"

#: c.opt:182
msgid "Warn about stray tokens after #elif and #endif"
msgstr ""

#: c.opt:190
#, fuzzy
msgid "Make implicit function declarations an error"
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: c.opt:194
#, fuzzy
msgid "Warn if testing floating point numbers for equality"
msgstr "Advar om lighedssammenligninger mellem kommatal"

#: c.opt:198
#, fuzzy
msgid "Warn about printf/scanf/strftime/strfmon format string anomalies"
msgstr "Advar om printf/scanf/strftime/strfmon-formateringsanormaliteter"

#: c.opt:202
#, fuzzy
msgid "Warn if passing too many arguments to a function for its format string"
msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"

#: c.opt:206
#, fuzzy
msgid "Warn about format strings that are not literals"
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: c.opt:210
msgid "Warn about possible security problems with format functions"
msgstr "Advar om mulige sikkerhedsproblemer i forbindelse med formateringsfunktioner"

#: c.opt:214
#, fuzzy
msgid "Warn about strftime formats yielding 2-digit years"
msgstr "Advar ikke om strftime-formateringer med 2-cifres år"

#: c.opt:218
#, fuzzy
msgid "Warn about zero-length formats"
msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"

#: c.opt:225
msgid "Warn about variables which are initialized to themselves"
msgstr ""

#: c.opt:232
msgid "Warn about implicit function declarations"
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: c.opt:236
msgid "Warn when a declaration does not specify a type"
msgstr "Advar når en erklæring ikke angiver en type"

#: c.opt:240
msgid "Deprecated. This switch has no effect"
msgstr ""

#: c.opt:244
#, fuzzy
msgid "Warn when there is a cast to a pointer from an integer of a different size"
msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"

#: c.opt:248
#, fuzzy
msgid "Warn about invalid uses of the \"offsetof\" macro"
msgstr "Advar om brug af #import-direktivet"

#: c.opt:252
msgid "Warn about PCH files that are found but not used"
msgstr ""

#: c.opt:256
#, fuzzy
msgid "Do not warn about using \"long long\" when -pedantic"
msgstr "Advar ikke om brug af 'long long' når -pedantic benyttes"

#: c.opt:260
#, fuzzy
msgid "Warn about suspicious declarations of \"main\""
msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#: c.opt:264
msgid "Warn about possibly missing braces around initializers"
msgstr "Advar om mulige manglende krøllede paranteser omkring startværdier"

#: c.opt:268
#, fuzzy
msgid "Warn about global functions without previous declarations"
msgstr "Advar om globale funktioner uden tidligere erklæringer"

#: c.opt:272
#, fuzzy
msgid "Warn about missing fields in struct initializers"
msgstr "Advar om mulige manglende krøllede paranteser omkring startværdier"

#: c.opt:276
msgid "Warn about functions which might be candidates for format attributes"
msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til formateringsegenskaber"

#: c.opt:280
msgid "Warn about user-specified include directories that do not exist"
msgstr ""

#: c.opt:284
#, fuzzy
msgid "Warn about global functions without prototypes"
msgstr "Advar om globale funktioner uden prototyper"

#: c.opt:288
#, fuzzy
msgid "Warn about use of multi-character character constants"
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: c.opt:292
#, fuzzy
msgid "Warn about \"extern\" declarations not at file scope"
msgstr "Advar om extern-erklæringer som ikke er ved filvirkefeltsniveauet"

#: c.opt:296
#, fuzzy
msgid "Warn when non-templatized friend functions are declared within a template"
msgstr "Advar ikke når ikke-skabelonsvennefunktioner erklæres inde i en skabelon"

#: c.opt:300
#, fuzzy
msgid "Warn about non-virtual destructors"
msgstr "Advar om ikke-virtuelle destruktionsfunktioner"

#: c.opt:304
msgid "Warn about NULL being passed to argument slots marked as requiring non-NULL"
msgstr ""

#: c.opt:308
#, fuzzy
msgid "Warn about non-normalised Unicode strings"
msgstr "Advar om formateringsstrenge der ikke er strengkonstanter"

#: c.opt:312
#, fuzzy
msgid "Warn if a C-style cast is used in a program"
msgstr "Advar hvis en typeomtvingning i C-stil benyttes"

#: c.opt:316
#, fuzzy
msgid "Warn if an old-style parameter definition is used"
msgstr "Advar når en funktionsparameter ikke benyttes"

#: c.opt:320
msgid "Warn if a string is longer than the maximum portable length specified by the standard"
msgstr ""

#: c.opt:324
msgid "Warn about overloaded virtual function names"
msgstr "Advar om flertydige virtuelle funktionsnavne"

#: c.opt:328
#, fuzzy
msgid "Warn about overriding initializers without side effects"
msgstr "Advar om ikke-klargjorte automatiske variabler"

#: c.opt:332
#, fuzzy
msgid "Warn about possibly missing parentheses"
msgstr "Advar om mulige manglende paranteser"

#: c.opt:336
#, fuzzy
msgid "Warn when converting the type of pointers to member functions"
msgstr "Advar ikke ved typeomdannelse af henvisninger til medlemsfunktioner"

#: c.opt:340
msgid "Warn about function pointer arithmetic"
msgstr "Advar om beregninger på funktionshenvisninger"

#: c.opt:344
#, fuzzy
msgid "Warn when a pointer is cast to an integer of a different size"
msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"

#: c.opt:348
#, fuzzy
msgid "Warn about misuses of pragmas"
msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#: c.opt:352
#, fuzzy
msgid "Warn if inherited methods are unimplemented"
msgstr "Advar ikk hvis nedarvede metoder ikke implementeres"

#: c.opt:356
msgid "Warn about multiple declarations of the same object"
msgstr "Advar om flere erklæring af det samme objekt"

#: c.opt:360
msgid "Warn when the compiler reorders code"
msgstr "Advar når oversætteren ændrer på ordenen af kode"

#: c.opt:364
#, fuzzy
msgid "Warn whenever a function's return type defaults to \"int\" (C), or about inconsistent return types (C++)"
msgstr "Advar når en funktions returtype antages at være int"

#: c.opt:368
msgid "Warn if a selector has multiple methods"
msgstr "Advar hvis en vælger har flere metoder"

#: c.opt:372
msgid "Warn about possible violations of sequence point rules"
msgstr "Advar om mulige brud på sekvenspunktreglerne"

#: c.opt:376
#, fuzzy
msgid "Warn about signed-unsigned comparisons"
msgstr "Advar om sammenligninger mellem typer med og uden fortegn"

#: c.opt:380
msgid "Warn when overload promotes from unsigned to signed"
msgstr "Advar når flertydiggørelse forfremmer fra unsigned til signed"

#: c.opt:384
msgid "Warn about uncasted NULL used as sentinel"
msgstr ""

#: c.opt:388
#, fuzzy
msgid "Warn about unprototyped function declarations"
msgstr "Advar om funktionserklæringer uden prototype"

#: c.opt:392
msgid "Warn if type signatures of candidate methods do not match exactly"
msgstr ""

#: c.opt:396
msgid "Warn when synthesis behavior differs from Cfront"
msgstr "Advar når synteseopførslen adskiller sig fra Cfront"

#: c.opt:400 common.opt:158
msgid "Do not suppress warnings from system headers"
msgstr "Undertryk ikke advarsler fra systeminkluderingsfiler"

#: c.opt:404
#, fuzzy
msgid "Warn about features not present in traditional C"
msgstr "foreslår undladelse af brug af #elif i traditionel C"

#: c.opt:408
msgid "Warn if trigraphs are encountered that might affect the meaning of the program"
msgstr ""

#: c.opt:412
#, fuzzy
msgid "Warn about @selector()s without previously declared methods"
msgstr "Advar om globale funktioner uden tidligere erklæringer"

#: c.opt:416
#, fuzzy
msgid "Warn if an undefined macro is used in an #if directive"
msgstr "ugyldigt eller ikke-defineret #-direktiv"

#: c.opt:420
msgid "Warn about unrecognized pragmas"
msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#: c.opt:424
msgid "Warn about macros defined in the main file that are not used"
msgstr ""

#: c.opt:428
#, fuzzy
msgid "Do not warn about using variadic macros when -pedantic"
msgstr "Advar ikke om brug af 'long long' når -pedantic benyttes"

#: c.opt:432
msgid "In C++, nonzero means warn about deprecated conversion from string literals to `char *'. In C, similar warning, except that the conversion is of course not deprecated by the ISO C standard."
msgstr ""

#: c.opt:436
#, fuzzy
msgid "Warn when a pointer differs in signedness in an assignment"
msgstr "Advar når flertydiggørelse forfremmer fra unsigned til signed"

#: c.opt:440
msgid "A synonym for -std=c89 (for C) or -std=c++98 (for C++)"
msgstr ""

#: c.opt:448
#, fuzzy
msgid "Enforce class member access control semantics"
msgstr "Adlyd ikke tilgangskontrolsemantikker"

#: c.opt:455
msgid "Change when template instances are emitted"
msgstr "Skift hvornår skabelonsinstanser udsendes"

#: c.opt:459
#, fuzzy
msgid "Recognize the \"asm\" keyword"
msgstr "Genkend ikke det reserverede ord 'asm'"

#: c.opt:463
#, fuzzy
msgid "Recognize built-in functions"
msgstr "Genkend ikke nogen indbyggede funktioner"

#: c.opt:470
msgid "Check the return value of new"
msgstr "Kontrollér returværdien for new"

#: c.opt:474
#, fuzzy
msgid "Allow the arguments of the '?' operator to have different types"
msgstr "operander til ?: har forskellige typer"

#: c.opt:478
#, fuzzy
msgid "Reduce the size of object files"
msgstr "Reducér størrelsen af objektfiler"

#: c.opt:482
#, fuzzy
msgid "Use class <name> for constant strings"
msgstr "Angiv alternativt navn til konstantsektionen"

#: c.opt:486
#, fuzzy
msgid "Inline member functions by default"
msgstr "Integrér ikke medlemsfunktioner som standard"

#: c.opt:490
#, fuzzy
msgid "Permit '$' as an identifier character"
msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"

#: c.opt:497
#, fuzzy
msgid "Generate code to check exception specifications"
msgstr "Generér ikke kode til at kontrollere undtagelsesspecifikationer"

#: c.opt:504
msgid "Convert all strings and character constants to character set <cset>"
msgstr ""

#: c.opt:508
#, fuzzy
msgid "Permit universal character names (\\u and \\U) in identifiers"
msgstr "universelt tegn '\\u%04x' er ikke gyldigt i kaldenavne"

#: c.opt:512
msgid "Specify the default character set for source files"
msgstr ""

#: c.opt:520
#, fuzzy
msgid "Scope of for-init-statement variables is local to the loop"
msgstr "Udvid virkefeltet for variabler i for-klargøringssætninger"

#: c.opt:524
#, fuzzy
msgid "Do not assume that standard C libraries and \"main\" exist"
msgstr "Antag at standardbibliotekerne og main måske ikke eksisterer"

#: c.opt:528
#, fuzzy
msgid "Recognize GNU-defined keywords"
msgstr "Genkend ikke GNU-definerede reserverede ord"

#: c.opt:532
msgid "Generate code for GNU runtime environment"
msgstr "Generér kode til GNU-kørselmiljø"

#: c.opt:536
#, fuzzy
msgid "Use traditional GNU semantics for inline functions"
msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"

#: c.opt:549
msgid "Assume normal C execution environment"
msgstr "Antag normalt C-kørselsmiljø"

#: c.opt:553
msgid "Enable support for huge objects"
msgstr "Aktivér understøttelse af enorme objekter"

#: c.opt:557
msgid "Export functions even if they can be inlined"
msgstr "Eksportér funktioner også selvom de kan integreres"

#: c.opt:561
#, fuzzy
msgid "Emit implicit instantiations of inline templates"
msgstr "Udsend kun eksplicitte instatieringer af indlejrede skabeloner"

#: c.opt:565
#, fuzzy
msgid "Emit implicit instantiations of templates"
msgstr "Udsend kun eksplicitte instatieringer af indlejrede skabeloner"

#: c.opt:569
#, fuzzy
msgid "Inject friend functions into enclosing namespace"
msgstr "Integrér simple funktioner i deres kaldere"

#: c.opt:576
#, fuzzy
msgid "Don't warn about uses of Microsoft extensions"
msgstr "Udsend ikke pedantiske advarsler om brug af Microsoft-udvidelser"

#: c.opt:586
#, fuzzy
msgid "Generate code for NeXT (Apple Mac OS X) runtime environment"
msgstr "Generér kode til NeXT-kørselmiljø"

#: c.opt:590
msgid "Assume that receivers of Objective-C messages may be nil"
msgstr ""

#: c.opt:602
msgid "Generate special Objective-C methods to initialize/destroy non-POD C++ ivars, if needed"
msgstr ""

#: c.opt:606
msgid "Allow fast jumps to the message dispatcher"
msgstr ""

#: c.opt:612
msgid "Enable Objective-C exception and synchronization syntax"
msgstr ""

#: c.opt:616
msgid "Enable garbage collection (GC) in Objective-C/Objective-C++ programs"
msgstr ""

#: c.opt:621
#, fuzzy
msgid "Enable Objective-C setjmp exception handling runtime"
msgstr "Aktivér undtagelseshåndtering"

#: c.opt:625 fortran/lang.opt:134
#, fuzzy
msgid "Enable OpenMP"
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsinfo"

#: c.opt:629
msgid "Recognize C++ kewords like \"compl\" and \"xor\""
msgstr ""

#: c.opt:633
#, fuzzy
msgid "Enable optional diagnostics"
msgstr "Deaktivér valgfrie diagnosticeringer"

#: c.opt:640
msgid "Look for and use PCH files even when preprocessing"
msgstr ""

#: c.opt:644
msgid "Downgrade conformance errors to warnings"
msgstr "Nedgradér standardoverholdelsesfejl til advarsler"

#: c.opt:648
msgid "Treat the input file as already preprocessed"
msgstr ""

#: c.opt:652
msgid "Used in Fix-and-Continue mode to indicate that object files may be swapped in at runtime"
msgstr ""

#: c.opt:656
msgid "Enable automatic template instantiation"
msgstr "Aktivér automatisk skabelonsinstantiering"

#: c.opt:660
#, fuzzy
msgid "Generate run time type descriptor information"
msgstr "Generér ikke typebeskrivelsesoplysninger til kørselstidspunktet"

#: c.opt:664
msgid "Use the same size for double as for float"
msgstr "Benyt den samme størrelse til double som til float"

#: c.opt:668 fortran/lang.opt:226
msgid "Use the narrowest integer type possible for enumeration types"
msgstr ""

#: c.opt:672
#, fuzzy
msgid "Force the underlying type for \"wchar_t\" to be \"unsigned short\""
msgstr "Overskriv den underliggende type af wchar_t til 'unsigned short'"

#: c.opt:676
msgid "When \"signed\" or \"unsigned\" is not given make the bitfield signed"
msgstr ""

#: c.opt:680
#, fuzzy
msgid "Make \"char\" signed by default"
msgstr "Lad 'char' være med fortegn som standard"

#: c.opt:687
msgid "Display statistics accumulated during compilation"
msgstr "Vis statistik som indsamles under oversættelsen"

#: c.opt:694
msgid "Distance between tab stops for column reporting"
msgstr ""

#: c.opt:698
#, fuzzy
msgid "Specify maximum template instantiation depth"
msgstr "Angiv maksimal skabelonsinstantieringsdybde"

#: c.opt:705
#, fuzzy
msgid "Do not generate thread-safe code for initializing local statics"
msgstr "Generér ikke kode til nære kald"

#: c.opt:709
msgid "When \"signed\" or \"unsigned\" is not given make the bitfield unsigned"
msgstr ""

#: c.opt:713
#, fuzzy
msgid "Make \"char\" unsigned by default"
msgstr "Lad 'char' være uden fortegn som standard"

#: c.opt:717
msgid "Use __cxa_atexit to register destructors"
msgstr "Benyt __cxa_atexit til at registrere destruktionsfunktioner"

#: c.opt:721
msgid "Use __cxa_get_exception_ptr in exception handling"
msgstr ""

#: c.opt:725
msgid "Marks all inlined methods as having hidden visibility"
msgstr ""

#: c.opt:729
msgid "Discard unused virtual functions"
msgstr "Kassér ubrugte virtuelle funktioner"

#: c.opt:733
msgid "Implement vtables using thunks"
msgstr "Implementér virtuelle tabeller vha. thunk-kode"

#: c.opt:737
msgid "Emit common-like symbols as weak symbols"
msgstr "Udsend almindelige symboler som svage symboler"

#: c.opt:741
msgid "Convert all wide strings and character constants to character set <cset>"
msgstr ""

#: c.opt:745
msgid "Generate a #line directive pointing at the current working directory"
msgstr ""

#: c.opt:749
msgid "Emit cross referencing information"
msgstr "Udsend krydsreferenceoplysninger"

#: c.opt:753
msgid "Generate lazy class lookup (via objc_getClass()) for use in Zero-Link mode"
msgstr ""

#: c.opt:757
#, fuzzy
msgid "Dump declarations to a .decl file"
msgstr "Udskriv erklæringer i en .decl-fil"

#: c.opt:761 c.opt:793
msgid "Add <dir> to the end of the system include path"
msgstr ""

#: c.opt:765
#, fuzzy
msgid "Accept definition of macros in <file>"
msgstr "cyklus i definering af reservering '%s'"

#: c.opt:769
msgid "-imultilib <dir> Set <dir> to be the multilib include subdirectory"
msgstr ""

#: c.opt:773
msgid "Include the contents of <file> before other files"
msgstr ""

#: c.opt:777
#, fuzzy
msgid "Specify <path> as a prefix for next two options"
msgstr "Angiv alternativt navn til tekstsektionen"

#: c.opt:781
msgid "Set <dir> to be the system root directory"
msgstr ""

#: c.opt:785
msgid "Add <dir> to the start of the system include path"
msgstr ""

#: c.opt:789
msgid "Add <dir> to the end of the quote include path"
msgstr ""

#: c.opt:810
msgid "Do not search standard system include directories (those specified with -isystem will still be used)"
msgstr ""

#: c.opt:814
msgid "Do not search standard system include directories for C++"
msgstr ""

#: c.opt:830
#, fuzzy
msgid "Generate C header of platform-specific features"
msgstr "Generér C-inkluderingsfil med platformspecifikke faciliteter"

#: c.opt:834
msgid "Print a checksum of the executable for PCH validity checking, and stop"
msgstr ""

#: c.opt:838
#, fuzzy
msgid "Remap file names when including files"
msgstr "tomt filnavn i #%s"

#: c.opt:842
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard"
msgstr ""

#: c.opt:846 c.opt:874
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard"
msgstr ""

#: c.opt:850 c.opt:882
msgid "Conform to the ISO 1999 C standard"
msgstr ""

#: c.opt:854
msgid "Deprecated in favor of -std=c99"
msgstr ""

#: c.opt:858
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard with GNU extensions"
msgstr ""

#: c.opt:862
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard with GNU extensions"
msgstr ""

#: c.opt:866
msgid "Conform to the ISO 1999 C standard with GNU extensions"
msgstr ""

#: c.opt:870
msgid "Deprecated in favor of -std=gnu99"
msgstr ""

#: c.opt:878
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard as amended in 1994"
msgstr ""

#: c.opt:886
msgid "Deprecated in favor of -std=iso9899:1999"
msgstr ""

#: c.opt:890
#, fuzzy
msgid "Enable traditional preprocessing"
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#: c.opt:894
msgid "Support ISO C trigraphs"
msgstr ""

#: c.opt:898
msgid "Do not predefine system-specific and GCC-specific macros"
msgstr ""

#: c.opt:902
#, fuzzy
msgid "Enable verbose output"
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsuddata"

#: java/lang.opt:66
#, fuzzy
msgid "Warn if a deprecated compiler feature, class, method, or field is used"
msgstr "Advar hvis forældede tomme sætninger bliver fundet"

#: java/lang.opt:70
msgid "Warn if deprecated empty statements are found"
msgstr "Advar hvis forældede tomme sætninger bliver fundet"

#: java/lang.opt:74
msgid "Warn if .class files are out of date"
msgstr "Advar hvis .class-filer er forældede"

#: java/lang.opt:78
msgid "Warn if modifiers are specified when not necessary"
msgstr "Advar hvis modifikationer angives når det ikke er nødvendigt"

#: java/lang.opt:82
#, fuzzy
msgid "Deprecated; use --classpath instead"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: java/lang.opt:86
msgid "Permit the use of the assert keyword"
msgstr ""

#: java/lang.opt:108
#, fuzzy
msgid "Replace system path"
msgstr "Erstat systemsti"

#: java/lang.opt:112
#, fuzzy
msgid "Generate checks for references to NULL"
msgstr "Generér kode til en DLL"

#: java/lang.opt:116
msgid "Set class path"
msgstr "Angiv klassesti"

#: java/lang.opt:123
msgid "Output a class file"
msgstr ""

#: java/lang.opt:127
msgid "Alias for -femit-class-file"
msgstr ""

#: java/lang.opt:131
#, fuzzy
msgid "Choose input encoding (defaults from your locale)"
msgstr "Vælg inddatakodning (standardværdi kommer fra regionalindstillinger)"

#: java/lang.opt:135
msgid "Set the extension directory path"
msgstr ""

#: java/lang.opt:139
msgid "Input file is a file with a list of filenames to compile"
msgstr ""

#: java/lang.opt:143
msgid "Always check for non gcj generated classes archives"
msgstr "Kontrollér altid for ikke-GCJ-genererede klassearkiver"

#: java/lang.opt:147
msgid "Assume the runtime uses a hash table to map an object to its synchronization structure"
msgstr ""

#: java/lang.opt:151
msgid "Generate instances of Class at runtime"
msgstr ""

#: java/lang.opt:155
msgid "Use offset tables for virtual method calls"
msgstr "Benyt afsætstabeller til virtuelle metodekald"

#: java/lang.opt:162
msgid "Assume native functions are implemented using JNI"
msgstr "Antag at indfødte funktioner er implementeret vha. JNI"

#: java/lang.opt:166
#, fuzzy
msgid "Enable optimization of static class initialization code"
msgstr "Optimér aldrig statiske klassers klargøringskode"

#: java/lang.opt:173
msgid "Reduce the amount of reflection meta-data generated"
msgstr ""

#: java/lang.opt:177
#, fuzzy
msgid "Enable assignability checks for stores into object arrays"
msgstr "Deaktivér tildelingstjek for lagringer i objekttabeller"

#: java/lang.opt:181
#, fuzzy
msgid "Generate code for the Boehm GC"
msgstr "Generér kode til en C300"

#: java/lang.opt:185
msgid "Call a library routine to do integer divisions"
msgstr ""

#: java/lang.opt:189
msgid "Generated should be loaded by bootstrap loader"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:30
#, fuzzy
msgid "Add a directory for INCLUDE and MODULE searching"
msgstr "Tilføj et katalog til INCLUDE-søgning"

#: fortran/lang.opt:34
msgid "Put MODULE files in 'directory'"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:42
#, fuzzy
msgid "Warn about possible aliasing of dummy arguments"
msgstr "Advar om mulige manglende paranteser"

#: fortran/lang.opt:46
#, fuzzy
msgid "Warn about missing ampersand in continued character constants"
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: fortran/lang.opt:50
#, fuzzy
msgid "Warn about truncated character expressions"
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: fortran/lang.opt:54
#, fuzzy
msgid "Warn about implicit conversion"
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: fortran/lang.opt:58
#, fuzzy
msgid "Warn about calls with implicit interface"
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: fortran/lang.opt:62
#, fuzzy
msgid "Warn about truncated source lines"
msgstr "Advar om funktionserklæringer uden prototype"

#: fortran/lang.opt:66
#, fuzzy
msgid "Warn about usage of non-standard intrinsics"
msgstr "Advar om brug af (i øjeblikket kun nogle få) Fortran-udvidelser"

#: fortran/lang.opt:70
#, fuzzy
msgid "Warn about \"suspicious\" constructs"
msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#: fortran/lang.opt:74
msgid "Permit nonconforming uses of the tab character"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:78
#, fuzzy
msgid "Warn about underflow of numerical constant expressions"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: fortran/lang.opt:82
msgid "All intrinsics procedures are available regardless of selected standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:86
#, fuzzy
msgid "Do not treat local variables and COMMON blocks as if they were named in SAVE statements"
msgstr "Behandl lokale variable og COMMON-blokke som om de var nævnt i SAVE-sætninger"

#: fortran/lang.opt:90
msgid "Specify that backslash in string introduces an escape character"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:94
msgid "Set the default double precision kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:98
msgid "Set the default integer kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:102
msgid "Set the default real kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:106
msgid "Ignore 'D' in column one in fixed form"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:110
msgid "Treat lines with 'D' in column one as comments"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:114
msgid "Allow dollar signs in entity names"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:118
msgid "Display the code tree after parsing"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:122
#, fuzzy
msgid "Use f2c calling convention"
msgstr "Brug normal kaldekonvention"

#: fortran/lang.opt:126
#, fuzzy
msgid "Assume that the source file is fixed form"
msgstr "Antag at henvisninger ikke kan være aliaser"

#: fortran/lang.opt:130
msgid "Assume that the source file is free form"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:138
#, fuzzy
msgid "Append underscores to externally visible names"
msgstr "Tilføj aldrig en anden understreg til eksterne variable"

#: fortran/lang.opt:142
#, fuzzy
msgid "Use the Cray Pointer extension"
msgstr "Benyt Cygwin-grænsefladen"

#: fortran/lang.opt:146
msgid "Append a second underscore if the name already contains an underscore"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:150
msgid "Specify that no implicit typing is allowed, unless overridden by explicit IMPLICIT statements"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:154
msgid "Allow arbitrary character line width in fixed mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:158
msgid "Use n as character line width in fixed mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:162
msgid "Allow arbitrary character line width in free mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:166
msgid "Use n as character line width in free mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:170
#, fuzzy
msgid "Maximum number of errors to report"
msgstr "Angiv maksimalt antal iterationer for RPTS"

#: fortran/lang.opt:174
#, fuzzy
msgid "Maximum identifier length"
msgstr "Angiv den maksimale linjelængde"

#: fortran/lang.opt:178
msgid "Maximum length for subrecords"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:182
msgid "Size in bytes of the largest array that will be put on the stack"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:186
msgid "Don't generate code, just do syntax and semantics checking"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:190
msgid "Enable range checking during compilation"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:194
msgid "Try to layout derived types as compact as possible"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:198
msgid "Copy array sections into a contiguous block on procedure entry"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:202
#, fuzzy
msgid "Treat the input file as preprocessed"
msgstr "ingen inddatafiler angivet"

#: fortran/lang.opt:206
#, fuzzy
msgid "Stop on following floating point exceptions"
msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"

#: fortran/lang.opt:210
msgid "Conform to the ISO Fortran 95 standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:214
msgid "Conform to the ISO Fortran 2003 standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:218
msgid "Conform nothing in particular"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:222
msgid "Accept extensions to support legacy code"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:230
#, fuzzy
msgid "Use little-endian format for unformatted files"
msgstr "Benyt lilleendet byte-orden til data"

#: fortran/lang.opt:234
#, fuzzy
msgid "Use big-endian format for unformatted files"
msgstr "Benyt storendet byteordning"

#: fortran/lang.opt:238
msgid "Use native format for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:242
msgid "Swap endianness for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:246
msgid "Use a 4-byte record marker for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:250
msgid "Use an 8-byte record marker for unformatted files"
msgstr ""

#: ada/lang.opt:91
msgid "Specify options to GNAT"
msgstr ""

#: treelang/lang.opt:30
#, fuzzy
msgid "Trace lexical analysis"
msgstr "(fejlretning) følg lexikalsk analyse"

#: treelang/lang.opt:34
#, fuzzy
msgid "Trace the parsing process"
msgstr "(fejlretning) følg fortolkningsprocessen"

#: common.opt:28
#, fuzzy
msgid "Display this information"
msgstr " --help         Vis disse oplysninger\n"

#: common.opt:32
msgid "Set parameter <param> to value. See below for a complete list of parameters"
msgstr ""

#: common.opt:42
#, fuzzy
msgid "Put global and static data smaller than <number> bytes into a special section (on some targets)"
msgstr " -G <str>        Anbring globale og statiske data mindre end <tal> byte i en specialsektion (på nogle målarkitekturer)\n"

#: common.opt:46
#, fuzzy
msgid "Set optimization level to <number>"
msgstr " -O[tal]         Sæt optimeringsniveauet til [tal]\n"

#: common.opt:50
#, fuzzy
msgid "Optimize for space rather than speed"
msgstr " -Os           Optimér mht. plads i stedet for hastighed\n"

#: common.opt:54
#, fuzzy
msgid "This switch is deprecated; use -Wextra instead"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: common.opt:58
msgid "Warn about returning structures, unions or arrays"
msgstr "Advar om returnering af struct, union og tabeller"

#: common.opt:62
#, fuzzy
msgid "Warn about inappropriate attribute usage"
msgstr "Advar om beregninger på funktionshenvisninger"

#: common.opt:66
msgid "Warn about pointer casts which increase alignment"
msgstr "Advar om typeomtvingning af henvisninger som forøger justeringen"

#: common.opt:70
msgid "Warn about uses of __attribute__((deprecated)) declarations"
msgstr "Advar om brug af __attribute__((deprecated))-erklæringer"

#: common.opt:74
msgid "Warn when an optimization pass is disabled"
msgstr "Advar når en optimeringsfase deaktiveres"

#: common.opt:78
msgid "Treat all warnings as errors"
msgstr "Behandl alle advarsler som fejl"

#: common.opt:82
#, fuzzy
msgid "Treat specified warning as error"
msgstr "Behandl alle advarsler som fejl"

#: common.opt:86
msgid "Print extra (possibly unwanted) warnings"
msgstr ""

#: common.opt:90
msgid "Exit on the first error occurred"
msgstr ""

#: common.opt:94
msgid "Warn when an inlined function cannot be inlined"
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#: common.opt:98
#, fuzzy
msgid "Warn if an object is larger than <number> bytes"
msgstr " -Wlarger-than-<tal>   Advar hvis et objekt er større end <tal> byte\n"

#: common.opt:102
msgid "Warn if the loop cannot be optimized due to nontrivial assumptions."
msgstr ""

#: common.opt:106
#, fuzzy
msgid "Warn about functions which might be candidates for __attribute__((noreturn))"
msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til egenskaben noreturn"

#: common.opt:110
#, fuzzy
msgid "Warn about overflow in arithmetic expressions"
msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"

#: common.opt:114
msgid "Warn when the packed attribute has no effect on struct layout"
msgstr "Advar når packed-egenskaben ikke har nogen effekt på struct-layoutet"

#: common.opt:118
#, fuzzy
msgid "Warn when padding is required to align structure members"
msgstr "Advar når udfyldning er påkrævet for at justere struct-medlemmer"

#: common.opt:122
msgid "Warn when one local variable shadows another"
msgstr "Advar når en lokal variabel skygger for en anden"

#: common.opt:126
msgid "Warn when not issuing stack smashing protection for some reason"
msgstr ""

#: common.opt:130 common.opt:134
#, fuzzy
msgid "Warn about code which might break strict aliasing rules"
msgstr "Advar om kode som kan bryde strenge aliasregler"

#: common.opt:138 common.opt:142
msgid "Warn about optimizations that assume that signed overflow is undefined"
msgstr ""

#: common.opt:146
msgid "Warn about enumerated switches, with no default, missing a case"
msgstr "Advar om switch-sætninger over enum-typer som mangler et tilfælde og ikke har default"

#: common.opt:150
#, fuzzy
msgid "Warn about enumerated switches missing a \"default:\" statement"
msgstr "Advar om switch-sætninger over enum-typer som mangler default"

#: common.opt:154
msgid "Warn about all enumerated switches missing a specific case"
msgstr "Advar om alle switch-sætninger over enum-typer som mangler et bestemt tilfælde"

#: common.opt:162
msgid "Warn about uninitialized automatic variables"
msgstr "Advar om ikke-klargjorte automatiske variabler"

#: common.opt:166
msgid "Warn about code that will never be executed"
msgstr "Advar om kode som aldrig bliver udført"

#: common.opt:170
msgid "Enable all -Wunused- warnings"
msgstr ""

#: common.opt:174
msgid "Warn when a function is unused"
msgstr "Advar når en funktion ikke benyttes"

#: common.opt:178
msgid "Warn when a label is unused"
msgstr "Advar når en etiket ikke benyttes"

#: common.opt:182
msgid "Warn when a function parameter is unused"
msgstr "Advar når en funktionsparameter ikke benyttes"

#: common.opt:186
msgid "Warn when an expression value is unused"
msgstr "Advar når værdien af et udtryk ikke benyttes"

#: common.opt:190
msgid "Warn when a variable is unused"
msgstr "Advar når en variabel ikke benyttes"

#: common.opt:194
#, fuzzy
msgid "Warn when a register variable is declared volatile"
msgstr "instansvariablen '%s' er erklæret privat"

#: common.opt:198
#, fuzzy
msgid "Emit declaration information into <file>"
msgstr " -aux-info <fil>     Udskriv erklæringsoplysninger til <fil>\n"

#: common.opt:211
#, fuzzy
msgid "Enable dumps from specific passes of the compiler"
msgstr " -d[bogstaver]      Aktivér dump fra specifikke faser i oversætteren\n"

#: common.opt:215
#, fuzzy
msgid "Set the file basename to be used for dumps"
msgstr " -dumpbase <fil>     Basisnavn til brug for dump fra specifikke faser\n"

#: common.opt:233
msgid "Align the start of functions"
msgstr "Justér begyndelsen af funktioner"

#: common.opt:240
msgid "Align labels which are only reached by jumping"
msgstr "Justér etiketter som kun nås ved spring"

#: common.opt:247
msgid "Align all labels"
msgstr "Justér alle etiketter"

#: common.opt:254
msgid "Align the start of loops"
msgstr "Justér begyndelsen af løkker"

#: common.opt:269
#, fuzzy
msgid "Specify that arguments may alias each other and globals"
msgstr "Angiv at parametre kan være aliaser for hinanden og for globale variable"

#: common.opt:273
msgid "Assume arguments may alias globals but not each other"
msgstr "Antag at parametre kan være aliaser for globale variable, men ikke for hinanden"

#: common.opt:277
#, fuzzy
msgid "Assume arguments alias neither each other nor globals"
msgstr "Antag at parametre ikke er aliaser for hinanden eller for globale variable"

#: common.opt:281
#, fuzzy
msgid "Assume arguments alias no other storage"
msgstr "Antag at parametre ikke er aliaser for hinanden eller for globale variable"

#: common.opt:285
#, fuzzy
msgid "Generate unwind tables that are exact at each instruction boundary"
msgstr "Generér afvindingstabeller eksakt for hver instruktionsgrænse"

#: common.opt:293
msgid "Generate code to check bounds before indexing arrays"
msgstr "Generér kode til at kontrollere grænserne før tabeller indekseres"

# RETMIG: rigtig?
#: common.opt:297
#, fuzzy
msgid "Replace add, compare, branch with branch on count register"
msgstr "Erstat tilføj,sammenlign,forgrening med forgrening på tælleregister"

#: common.opt:301
msgid "Use profiling information for branch probabilities"
msgstr "Benyt profileringsoplysninger til forgreningssandsynligheder"

#: common.opt:305
msgid "Perform branch target load optimization before prologue / epilogue threading"
msgstr ""

#: common.opt:309
msgid "Perform branch target load optimization after prologue / epilogue threading"
msgstr ""

#: common.opt:313
msgid "Restrict target load migration not to re-use registers in any basic block"
msgstr ""

#: common.opt:317
#, fuzzy
msgid "Mark <register> as being preserved across functions"
msgstr " -fcall-saved-<register> Markér <register> som værende bevaret over funktioner\n"

#: common.opt:321
#, fuzzy
msgid "Mark <register> as being corrupted by function calls"
msgstr " -fcall-used-<register> Markér <register> som værende benyttet af funktionskald\n"

#: common.opt:328
#, fuzzy
msgid "Save registers around function calls"
msgstr "Aktivér gemning af registrer omkring funktionskald"

#: common.opt:332
msgid "Do not put uninitialized globals in the common section"
msgstr "Anbring ikke uklargjorte globale variabler i den fælles sektion"

#: common.opt:336
#, fuzzy
msgid "Perform a register copy-propagation optimization pass"
msgstr "Foretag registerkopipropageringsoptimering"

#: common.opt:340
msgid "Perform cross-jumping optimization"
msgstr "Udfør krydsspringsoptimering"

# RETMIG: hvad er CSE?
#: common.opt:344
msgid "When running CSE, follow jumps to their targets"
msgstr "Ved kørsel af CSE følg spring til deres mål"

#: common.opt:348
msgid "When running CSE, follow conditional jumps"
msgstr "Ved kørsel af CSE følg betingede spring"

#: common.opt:352
msgid "Omit range reduction step when performing complex division"
msgstr ""

#: common.opt:356
#, fuzzy
msgid "Place data items into their own section"
msgstr "placér dataelementer i deres egen sektion"

#: common.opt:362
msgid "Defer popping functions args from stack until later"
msgstr "Vent med fjernelse af funktionsparametre fra stakken til senere"

#: common.opt:366
msgid "Attempt to fill delay slots of branch instructions"
msgstr "Forsøg at udfylde ventepladser med forgreningsinstruktioner"

#: common.opt:370
msgid "Delete useless null pointer checks"
msgstr "Fjern ubrugelige nul-henvisningstjek"

#: common.opt:374
#, fuzzy
msgid "How often to emit source location at the beginning of line-wrapped diagnostics"
msgstr " -fdiagnostics-show-location=[once | every-line] Indikerer hvor ofte kildeplaceringsoplysninger skal udsendes som præfiks til begyndelsen af meddelelserne ved linjeombrydning\n"

#: common.opt:378
msgid "Amend appropriate diagnostic messages with the command line option that controls them"
msgstr ""

#: common.opt:382
msgid "Dump various compiler internals to a file"
msgstr ""

#: common.opt:386
#, fuzzy
msgid "Suppress output of addresses in debugging dumps"
msgstr "Undtryk udskrift af instruktionstal og linjenummernoter i fejlfindingsdump"

#: common.opt:390
#, fuzzy
msgid "Suppress output of instruction numbers, line number notes and addresses in debugging dumps"
msgstr "Undtryk udskrift af instruktionstal og linjenummernoter i fejlfindingsdump"

#: common.opt:394
#, fuzzy
msgid "Perform early inlining"
msgstr "Udfør løkkeoptimeringerne"

#: common.opt:398
msgid "Perform DWARF2 duplicate elimination"
msgstr "Udfør DWARF2-eliminering af dubletter"

#: common.opt:402 common.opt:406
msgid "Perform unused type elimination in debug info"
msgstr ""

#: common.opt:410
msgid "Do not suppress C++ class debug information."
msgstr ""

#: common.opt:414
msgid "Enable exception handling"
msgstr "Aktivér undtagelseshåndtering"

#: common.opt:418
msgid "Perform a number of minor, expensive optimizations"
msgstr "Udfør et antal mindre, dyre optimeringer"

#: common.opt:425
#, fuzzy
msgid "Assume no NaNs or infinities are generated"
msgstr "Antag at ingen NaN eller +-Inf bliver genereret"

#: common.opt:429
#, fuzzy
msgid "Mark <register> as being unavailable to the compiler"
msgstr " -ffixed-<register>   Markér <register> som værende utilgængeligt for oversætteren\n"

#: common.opt:433
#, fuzzy
msgid "Don't allocate floats and doubles in extended-precision registers"
msgstr "Kontrollér tildelingsordenen for heltalsregistrene"

#: common.opt:439
#, fuzzy
msgid "Copy memory address constants into registers before use"
msgstr "Kopiér hukommelsesadressekonstanter ind i registre før brug"

#: common.opt:445
#, fuzzy
msgid "Copy memory operands into registers before use"
msgstr "Kopiér hukommelsesoperander ind i registre før brug"

#: common.opt:452
msgid "Allow function addresses to be held in registers"
msgstr "Tillad funktionsadresser at blive opbevaret i registre"

#: common.opt:456
#, fuzzy
msgid "Place each function into its own section"
msgstr "placér hver funktion i dens egen sektion"

#: common.opt:460
#, fuzzy
msgid "Perform global common subexpression elimination"
msgstr "Udfør global eliminering af fælles underudtryk"

#: common.opt:464
#, fuzzy
msgid "Perform enhanced load motion during global common subexpression elimination"
msgstr "Udfør forbedret indlæsningsbevægelse under eliminering af fælles underudtryk"

#: common.opt:468
#, fuzzy
msgid "Perform store motion after global common subexpression elimination"
msgstr "Udfør lagringsbevægelse efter eliminering af fælles underudtryk"

#: common.opt:472
#, fuzzy
msgid "Perform redundant load after store elimination in global common subexpression"
msgstr "Udfør forbedret indlæsningsbevægelse under eliminering af fælles underudtryk"

#: common.opt:477
#, fuzzy
msgid "Perform global common subexpression elimination after register allocation"
msgstr "Udfør global eliminering af fælles underudtryk"

#: common.opt:482
#, fuzzy
msgid "Enable guessing of branch probabilities"
msgstr "Aktivér gæt af forgreningssandsynligheder"

#: common.opt:490
msgid "Process #ident directives"
msgstr "Behandl #ident-direktiver"

#: common.opt:494
msgid "Perform conversion of conditional jumps to branchless equivalents"
msgstr "Udfør konvertering af betingede spring til forgreningsløse ækvivalenter"

#: common.opt:498
msgid "Perform conversion of conditional jumps to conditional execution"
msgstr "Udfør konvertering af betingede spring til betinget udførsel"

#: common.opt:506
msgid "Do not generate .size directives"
msgstr "Generér ikke .size-direktiver"

#: common.opt:515
#, fuzzy
msgid "Pay attention to the \"inline\" keyword"
msgstr "Læg mærke til 'inline'-nøgleordet"

#: common.opt:519
msgid "Integrate simple functions into their callers"
msgstr "Integrér simple funktioner i deres kaldere"

#: common.opt:523
#, fuzzy
msgid "Integrate functions called once into their callers"
msgstr "Integrér simple funktioner i deres kaldere"

#: common.opt:530
#, fuzzy
msgid "Limit the size of inlined functions to <number>"
msgstr " -finline-limit=<str>  Begræns størrelsen af inlie funktion til <str>\n"

#: common.opt:534
#, fuzzy
msgid "Instrument function entry and exit with profiling calls"
msgstr "Instrumentér funktionsindgange/-afslutninger med profileringskald"

#: common.opt:538
#, fuzzy
msgid "Perform Interprocedural constant propagation"
msgstr "Aktivér betinget konstant SSA-propagering"

#: common.opt:542
#, fuzzy
msgid "Discover pure and const functions"
msgstr "Kassér ubrugte virtuelle funktioner"

#: common.opt:546
msgid "Perform interprocedural points-to analysis"
msgstr ""

#: common.opt:550
msgid "Discover readonly and non addressable static variables"
msgstr ""

#: common.opt:554
msgid "Type based escape and alias analysis"
msgstr ""

#: common.opt:558
msgid "Optimize induction variables on trees"
msgstr ""

#: common.opt:562
#, fuzzy
msgid "Use jump tables for sufficiently large switch statements"
msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#: common.opt:566
#, fuzzy
msgid "Generate code for functions even if they are fully inlined"
msgstr "Generér kode for funktioner selv hvis de indlejres helt"

#: common.opt:570
msgid "Emit static const variables even if they are not used"
msgstr "Konstruér statiske, konstante variabler selv hvis de ikke bruges"

#: common.opt:574
#, fuzzy
msgid "Give external symbols a leading underscore"
msgstr "Eksterne symboler har indledende understreg"

#: common.opt:578 common.opt:744 common.opt:867
msgid "Does nothing. Preserved for backward compatibility."
msgstr ""

#: common.opt:582
msgid "Set errno after built-in math functions"
msgstr "Sæt errno efter indbyggede matematikfunktioner"

#: common.opt:586
#, fuzzy
msgid "Report on permanent memory allocation"
msgstr "Rapportér om permanente hukommelsesallokering ved afslutningen af kørslen"

#: common.opt:593
msgid "Attempt to merge identical constants and constant variables"
msgstr "Forsøg at forene identiske konstanter og konstante variabler"

#: common.opt:597
msgid "Attempt to merge identical constants across compilation units"
msgstr "Forsøg at forene identiske konstanter over forskellige oversættelsesenheder"

#: common.opt:601
#, fuzzy
msgid "Limit diagnostics to <number> characters per line. 0 suppresses line-wrapping"
msgstr " -fmessage-length=<antal> Begræns længden af diagnosticeringmeddelelser til længden <antal> tegn/linje. 0 undertrykker linjeombrydning\n"

#: common.opt:605
msgid "Perform SMS based modulo scheduling before the first scheduling pass"
msgstr ""

#: common.opt:609
#, fuzzy
msgid "Move loop invariant computations out of loops"
msgstr "Tving alle løkkeinvariansberegninger ud af løkker"

#: common.opt:613
msgid "Add mudflap bounds-checking instrumentation for single-threaded program"
msgstr ""

#: common.opt:617
msgid "Add mudflap bounds-checking instrumentation for multi-threaded program"
msgstr ""

#: common.opt:621
msgid "Ignore read operations when inserting mudflap instrumentation"
msgstr ""

#: common.opt:625
msgid "Enable/Disable the traditional scheduling in loops that already passed modulo scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:629
msgid "Support synchronous non-call exceptions"
msgstr "Understøt synkrone ikke-kaldende undtagelser"

#: common.opt:633
msgid "When possible do not generate stack frames"
msgstr "Generér ikke stakrammer når det kan undgås"

#: common.opt:637
#, fuzzy
msgid "Do the full register move optimization pass"
msgstr "Foretag en komplet registerflytningsoptimering"

#: common.opt:641
msgid "Optimize sibling and tail recursive calls"
msgstr "Optimér søskende- og halerekursive kald"

#: common.opt:645
msgid "Pack structure members together without holes"
msgstr "Pak strukturmedlemmer sammen uden mellemrum"

#: common.opt:649
msgid "Set initial maximum structure member alignment"
msgstr ""

#: common.opt:653
#, fuzzy
msgid "Return small aggregates in memory, not registers"
msgstr "Returnér små sammensatte værdier i hukommelsen, ikke i registre"

#: common.opt:657
#, fuzzy
msgid "Perform loop peeling"
msgstr "Udfør løkkeoptimeringerne"

#: common.opt:661
msgid "Enable machine specific peephole optimizations"
msgstr "Aktivér maskinspecifikke kighulsoptimeringer"

#: common.opt:665
#, fuzzy
msgid "Enable an RTL peephole pass before sched2"
msgstr "Aktivér en RTL-kikhulsfase før sched2"

#: common.opt:669
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code if possible (large mode)"
msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#: common.opt:673
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code for executables if possible (large mode)"
msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#: common.opt:677
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code if possible (small mode)"
msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#: common.opt:681
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code for executables if possible (small mode)"
msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#: common.opt:685
msgid "Generate prefetch instructions, if available, for arrays in loops"
msgstr "Generér præhentningsinstruktioner, hvis tilgængelige, for tabeller i løkker"

#: common.opt:689
msgid "Enable basic program profiling code"
msgstr "Aktivér basal programprofileringskode"

#: common.opt:693
#, fuzzy
msgid "Insert arc-based program profiling code"
msgstr "Indsæt buebaseret programprofileringskode"

#: common.opt:697
msgid "Enable common options for generating profile info for profile feedback directed optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:701
msgid "Enable common options for performing profile feedback directed optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:705
msgid "Insert code to profile values of expressions"
msgstr ""

#: common.opt:712
msgid "Make compile reproducible using <string>"
msgstr ""

#: common.opt:716
#, fuzzy
msgid "Return small aggregates in registers"
msgstr "Returnér små sammensatte værdier i registre"

#: common.opt:720
msgid "Enables a register move optimization"
msgstr "Aktivér en registerflytningsoptimering"

#: common.opt:724
#, fuzzy
msgid "Perform a register renaming optimization pass"
msgstr "Foretag registeromdøbningsoptimering"

#: common.opt:728
msgid "Reorder basic blocks to improve code placement"
msgstr "Omordn basisblokke for at forbedre kodeplacering"

#: common.opt:732
#, fuzzy
msgid "Reorder basic blocks and partition into hot and cold sections"
msgstr "Omordn basisblokke for at forbedre kodeplacering"

#: common.opt:736
msgid "Reorder functions to improve code placement"
msgstr "Omordn funktioner for at forbedre kodeplacering"

#: common.opt:740
#, fuzzy
msgid "Add a common subexpression elimination pass after loop optimizations"
msgstr "Kør CSE-fase efter løkkeoptimeringer"

#: common.opt:748
msgid "Disable optimizations that assume default FP rounding behavior"
msgstr ""

#: common.opt:752
msgid "Enable scheduling across basic blocks"
msgstr "Aktivér planlægning over basisblokke"

#: common.opt:756
msgid "Allow speculative motion of non-loads"
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af ikke-indlæsninger"

#: common.opt:760
msgid "Allow speculative motion of some loads"
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af nogle indlæsninger"

#: common.opt:764
msgid "Allow speculative motion of more loads"
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

#: common.opt:768
#, fuzzy
msgid "Set the verbosity level of the scheduler"
msgstr " -fsched-verbose=<tal>  Angiv hvor meget planlæggeren skal fortælle\n"

#: common.opt:772
msgid "If scheduling post reload, do superblock scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:776
msgid "If scheduling post reload, do trace scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:780
msgid "Reschedule instructions before register allocation"
msgstr "Omplanlæg instruktioner før registerallokering"

#: common.opt:784
msgid "Reschedule instructions after register allocation"
msgstr "Omplanlæg instruktioner efter registerallokering"

#: common.opt:790
msgid "Allow premature scheduling of queued insns"
msgstr ""

#: common.opt:794
msgid "Set number of queued insns that can be prematurely scheduled"
msgstr ""

#: common.opt:802 common.opt:806
msgid "Set dependence distance checking in premature scheduling of queued insns"
msgstr ""

#: common.opt:810
msgid "Access data in the same section from shared anchor points"
msgstr ""

#: common.opt:814
#, fuzzy
msgid "Perform sequence abstraction optimization on RTL"
msgstr "Udfør styrkereduceringsoptimeringer"

#: common.opt:818
msgid "Eliminate redundant sign extensions using LCM."
msgstr ""

#: common.opt:822
msgid "Show column numbers in diagnostics, when available. Default on"
msgstr ""

#: common.opt:826
msgid "Disable optimizations observable by IEEE signaling NaNs"
msgstr "Deaktivér optimeringer som kan opdages ved IEEE-signalerende NaN'er"

#: common.opt:830
#, fuzzy
msgid "Convert floating point constants to single precision constants"
msgstr "Konvertér kommatalskonstanter til enkeltpræcisionskonstanter"

#: common.opt:834
msgid "Split lifetimes of induction variables when loops are unrolled"
msgstr ""

#: common.opt:838
msgid "Apply variable expansion when loops are unrolled"
msgstr ""

#: common.opt:844
msgid "Insert stack checking code into the program"
msgstr "Indsæt stakkontrolleringskode i programmet"

#: common.opt:851
msgid "Trap if the stack goes past <register>"
msgstr ""

#: common.opt:855
msgid "Trap if the stack goes past symbol <name>"
msgstr ""

#: common.opt:859
msgid "Use propolice as a stack protection method"
msgstr ""

#: common.opt:863
msgid "Use a stack protection method for every function"
msgstr ""

#: common.opt:875
msgid "Assume strict aliasing rules apply"
msgstr "Antag at strenge aliasregler skal anvendes"

#: common.opt:879
#, fuzzy
msgid "Treat signed overflow as undefined"
msgstr "Angiv Windows-definitioner"

#: common.opt:883
msgid "Check for syntax errors, then stop"
msgstr "Kontrollér syntaks og stop derefter"

#: common.opt:887
#, fuzzy
msgid "Create data files needed by \"gcov\""
msgstr "Opret datafiler som gcov har brug for"

#: common.opt:891
msgid "Perform jump threading optimizations"
msgstr "Udfør springtrådningsoptimeringer"

#: common.opt:895
#, fuzzy
msgid "Report the time taken by each compiler pass"
msgstr "Rapportér den tid det tager for hver oversættelsesfase ved afslutningen af kørslen"

#: common.opt:899
#, fuzzy
msgid "Set the default thread-local storage code generation model"
msgstr " -ftls-model=[global-dynamic | local-dynamic | initial-exec | local-exec] Indikerer den forvalgte tråd-lokale lagringsmodel for kodegenerering\n"

#: common.opt:903
msgid "Reorder top level functions, variables, and asms"
msgstr ""

#: common.opt:907
msgid "Perform superblock formation via tail duplication"
msgstr "Udfør superbloksformering vha. haleduplikering"

#: common.opt:914
#, fuzzy
msgid "Assume floating-point operations can trap"
msgstr "Kommatalsoperationer kan fange"

#: common.opt:918
#, fuzzy
msgid "Trap for signed overflow in addition, subtraction and multiplication"
msgstr "Opsæt fælde for overløb med fortegn i addition/subtraktion/multiplikation"

#: common.opt:922
#, fuzzy
msgid "Enable SSA-CCP optimization on trees"
msgstr "Aktivér SSA-optimeringer"

#: common.opt:926
#, fuzzy
msgid "Enable SSA-CCP optimization for stores and loads"
msgstr "Aktivér SSA-optimeringer"

#: common.opt:930
msgid "Enable loop header copying on trees"
msgstr ""

#: common.opt:934
msgid "Coalesce memory temporaries in the SSA->normal pass"
msgstr ""

#: common.opt:938
msgid "Replace SSA temporaries with better names in copies"
msgstr ""

#: common.opt:942
msgid "Enable copy propagation on trees"
msgstr ""

#: common.opt:946
msgid "Enable copy propagation for stores and loads"
msgstr ""

#: common.opt:950
#, fuzzy
msgid "Enable SSA dead code elimination optimization on trees"
msgstr "Aktivér aggressiv SSA-eliminering af ubrugt kode"

#: common.opt:954
#, fuzzy
msgid "Enable dominator optimizations"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: common.opt:958
#, fuzzy
msgid "Enable dead store elimination"
msgstr "Aktivér aggressiv SSA-eliminering af ubrugt kode"

#: common.opt:962
msgid "Enable Full Redundancy Elimination (FRE) on trees"
msgstr ""

#: common.opt:966
#, fuzzy
msgid "Enable loop invariant motion on trees"
msgstr "Tving alle løkkeinvariansberegninger ud af løkker"

#: common.opt:970
#, fuzzy
msgid "Enable linear loop transforms on trees"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: common.opt:974
#, fuzzy
msgid "Create canonical induction variables in loops"
msgstr "Styrkereducér alle generelle løkkeinduktionsvariabler"

#: common.opt:978
#, fuzzy
msgid "Enable loop optimizations on tree level"
msgstr "Aktivér SSA-optimeringer"

#: common.opt:982
#, fuzzy
msgid "Enable SSA-PRE optimization on trees"
msgstr "Aktivér SSA-optimeringer"

#: common.opt:986
msgid "Perform structural alias analysis"
msgstr ""

#: common.opt:990
#, fuzzy
msgid "Enable SSA code sinking on trees"
msgstr "Aktivér SSA-optimeringer"

#: common.opt:994
msgid "Perform scalar replacement of aggregates"
msgstr ""

#: common.opt:998
msgid "Replace temporary expressions in the SSA->normal pass"
msgstr ""

#: common.opt:1002
msgid "Perform live range splitting during the SSA->normal pass"
msgstr ""

#: common.opt:1006
#, fuzzy
msgid "Perform Value Range Propagation on trees"
msgstr "Foretag registerkopipropageringsoptimering"

#: common.opt:1010
#, fuzzy
msgid "Compile whole compilation unit at a time"
msgstr "Anbring hele oversættelsesenheden i en fil"

#: common.opt:1014
msgid "Perform loop unrolling when iteration count is known"
msgstr "Udfør løkkeudrulning når iterationsantallet er kendt"

#: common.opt:1018
msgid "Perform loop unrolling for all loops"
msgstr "Udfør løkkeudrulning for alle løkker"

#: common.opt:1025
msgid "Allow loop optimizations to assume that the loops behave in normal way"
msgstr ""

#: common.opt:1033
#, fuzzy
msgid "Allow math optimizations that may violate IEEE or ISO standards"
msgstr "Tillad matematikoptimeringer der kan overtræde IEEE- eller ANSI-standarderne"

#: common.opt:1037
#, fuzzy
msgid "Perform loop unswitching"
msgstr "Udfør løkkeoptimeringerne"

#: common.opt:1041
msgid "Just generate unwind tables for exception handling"
msgstr "Generér blot afvindingstabeller for undtagelseshåndtering"

#: common.opt:1045
#, fuzzy
msgid "Perform variable tracking"
msgstr "Udfør halekaldsoptimering"

#: common.opt:1049
#, fuzzy
msgid "Enable loop vectorization on trees"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: common.opt:1053
msgid "Enable loop versioning when doing loop vectorization on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1057
#, fuzzy
msgid "Set the verbosity level of the vectorizer"
msgstr " -fsched-verbose=<tal>  Angiv hvor meget planlæggeren skal fortælle\n"

#: common.opt:1067
msgid "Add extra commentary to assembler output"
msgstr "Tilføj ekstra kommentarer til menneskeligt læsbar maskinkodeuddata"

#: common.opt:1071
msgid "Set the default symbol visibility"
msgstr ""

#: common.opt:1076
#, fuzzy
msgid "Use expression value profiles in optimizations"
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: common.opt:1080
msgid "Construct webs and split unrelated uses of single variable"
msgstr ""

#: common.opt:1084
#, fuzzy
msgid "Perform whole program optimizations"
msgstr "Udfør løkkeoptimeringerne"

#: common.opt:1088
msgid "Assume signed arithmetic overflow wraps around"
msgstr ""

#: common.opt:1092
msgid "Put zero initialized data in the bss section"
msgstr "Anbring nul-klargjorte data i bss-sektionen"

#: common.opt:1096
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in default format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:1100
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in COFF format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:1104
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in DWARF v2 format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:1108
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in default extended format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet standardformat"

#: common.opt:1112
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in STABS format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:1116
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in extended STABS format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet standardformat"

#: common.opt:1120
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in VMS format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:1124
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in XCOFF format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: common.opt:1128
#, fuzzy
msgid "Generate debug information in extended XCOFF format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet standardformat"

#: common.opt:1132
#, fuzzy
msgid "Place output into <file>"
msgstr " -o <fil>        Anbring uddata i <fil>\n"

#: common.opt:1136
#, fuzzy
msgid "Enable function profiling"
msgstr "MIPS16-funktionsprofilering"

#: common.opt:1140
#, fuzzy
msgid "Issue warnings needed for strict compliance to the standard"
msgstr " -pedantic        Udsend advarsler som er nødvendige for streng overholdelse af ISO C\n"

#: common.opt:1144
msgid "Like -pedantic but issue them as errors"
msgstr ""

#: common.opt:1148
#, fuzzy
msgid "Do not display functions compiled or elapsed time"
msgstr " -quiet         Vis ikke funktioner der oversættes eller forløbet tid\n"

#: common.opt:1152
#, fuzzy
msgid "Display the compiler's version"
msgstr " -version        Udskriv oversætterens version\n"

#: common.opt:1156
#, fuzzy
msgid "Suppress warnings"
msgstr "%s: advarsel: "

#: attribs.c:175 cp/name-lookup.c:3081
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute directive ignored"
msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"

#: attribs.c:183
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wrong number of arguments specified for %qs attribute"
msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"

#: attribs.c:200
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute does not apply to types"
msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes på typer"

#: attribs.c:247
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute only applies to function types"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"

#: attribs.c:257
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type attributes ignored after type is already defined"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes med klassedefinitioner"

#: bb-reorder.c:1872
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple hot/cold transitions found (bb %i)"
msgstr "mere end én erklæring af metoden '%s'"

#: bt-load.c:1515
#, gcc-internal-format
msgid "branch target register load optimization is not intended to be run twice"
msgstr ""

#: builtins.c:420
#, gcc-internal-format
msgid "offset outside bounds of constant string"
msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"

#: builtins.c:976
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "second argument to %<__builtin_prefetch%> must be a constant"
msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"

#: builtins.c:983
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid second argument to %<__builtin_prefetch%>; using zero"
msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"

#: builtins.c:991
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "third argument to %<__builtin_prefetch%> must be a constant"
msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"

#: builtins.c:998
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid third argument to %<__builtin_prefetch%>; using zero"
msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"

#: builtins.c:4115
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of %<__builtin_args_info%> must be constant"
msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' skal være konstant"

#: builtins.c:4121
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of %<__builtin_args_info%> out of range"
msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' er uden for det gyldige interval"

#: builtins.c:4127
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing argument in %<__builtin_args_info%>"
msgstr "manglende parameter i '__builtin_args_info'"

#: builtins.c:4223 gimplify.c:2067
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few arguments to function %<va_start%>"
msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"

#: builtins.c:4387
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "first argument to %<va_arg%> not of type %<va_list%>"
msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"

#. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
#. violation, so we cannot make this an error. If this call is never
#. executed, the program is still strictly conforming.
#: builtins.c:4401
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is promoted to %qT when passed through %<...%>"
msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"

#: builtins.c:4406
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "(so you should pass %qT not %qT to %<va_arg%>)"
msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"

#. We can, however, treat "undefined" any way we please.
#. Call abort to encourage the user to fix the program.
#: builtins.c:4412 c-typeck.c:2288
#, gcc-internal-format
msgid "if this code is reached, the program will abort"
msgstr ""

#: builtins.c:4531
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid argument to %<__builtin_frame_address%>"
msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"

#: builtins.c:4533
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid argument to %<__builtin_return_address%>"
msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"

#: builtins.c:4546
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unsupported argument to %<__builtin_frame_address%>"
msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"

#: builtins.c:4548
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unsupported argument to %<__builtin_return_address%>"
msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"

#: builtins.c:4651
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "second argument to %<__builtin_expect%> must be a constant"
msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"

#: builtins.c:6115
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__builtin_longjmp%> second argument must be 1"
msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"

#: builtins.c:6695
#, gcc-internal-format
msgid "target format does not support infinity"
msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"

#: builtins.c:8701 builtins.c:8795
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few arguments to function %qs"
msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"

#: builtins.c:8707 builtins.c:8801
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many arguments to function %qs"
msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"

#: builtins.c:8713 builtins.c:8826
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-floating-point argument to function %qs"
msgstr "parameter der ikke er et kommatal, til funktionen '%s'"

#: builtins.c:9854
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<va_start%> used in function with fixed args"
msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"

#. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
#. va_start's second argument, but can still work as intended.
#: builtins.c:9861
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__builtin_next_arg%> called without an argument"
msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"

#: builtins.c:9876
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<va_start%> used with too many arguments"
msgstr "makroen '%s' kaldt med for mange (%d) parametre"

#. FIXME: Sometimes with the tree optimizers we can get the
#. not the last argument even though the user used the last
#. argument. We just warn and set the arg to be the last
#. argument so that we will get wrong-code because of
#. it.
#: builtins.c:9896
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "second parameter of %<va_start%> not last named argument"
msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"

#: builtins.c:10017
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hfirst argument of %D must be a pointer, second integer constant"
msgstr "parameteren til egenskaben '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: builtins.c:10030
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hlast argument of %D is not integer constant between 0 and 3"
msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"

#: builtins.c:10076 builtins.c:10229 builtins.c:10297
#, gcc-internal-format
msgid "%Hcall to %D will always overflow destination buffer"
msgstr ""

#: c-common.c:835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not defined outside of function scope"
msgstr "%J'%D' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"

#. Translators: The %d after 'ISO C' will be 90 or 99. Do not
#. separate the %d from the 'C'. 'ISO' should not be
#. translated, but it may be moved after 'C%d' in languages
#. where modifiers follow nouns.
#: c-common.c:867
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "string length %qd is greater than the length %qd ISO C%d compilers are required to support"
msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"

#: c-common.c:916
#, gcc-internal-format
msgid "overflow in constant expression"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: c-common.c:936
#, gcc-internal-format
msgid "integer overflow in expression"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: c-common.c:945
#, gcc-internal-format
msgid "floating point overflow in expression"
msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"

#: c-common.c:951
#, gcc-internal-format
msgid "vector overflow in expression"
msgstr "vektoroverløb i udtryk"

#: c-common.c:974
#, gcc-internal-format
msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"

#: c-common.c:977
#, gcc-internal-format
msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"

#: c-common.c:999
#, gcc-internal-format
msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
msgstr "typeomtvingning af ufuldstændig type bryder muligvis strenge aliasregler"

#: c-common.c:1007
#, gcc-internal-format
msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"

#: c-common.c:1011
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "dereferencing type-punned pointer might break strict-aliasing rules"
msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"

#: c-common.c:1037
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hempty body in an if-statement"
msgstr "tom krop i en else-sætning"

#: c-common.c:1041
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hempty body in an else-statement"
msgstr "tom krop i en else-sætning"

#: c-common.c:1105
#, gcc-internal-format
msgid "overflow in implicit constant conversion"
msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"

#: c-common.c:1241
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "operation on %qE may be undefined"
msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"

#: c-common.c:1527
#, gcc-internal-format
msgid "case label does not reduce to an integer constant"
msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"

#: c-common.c:1567
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "case label value is less than minimum value for type"
msgstr "heltalskonstant er større end den maksimale værdi for dens type"

#: c-common.c:1575
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "case label value exceeds maximum value for type"
msgstr "heltalskonstant er større end den maksimale værdi for dens type"

#: c-common.c:1583
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "lower value in case label range less than minimum value for type"
msgstr "heltalskonstant er større end den maksimale værdi for dens type"

#: c-common.c:1592
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "upper value in case label range exceeds maximum value for type"
msgstr "heltalskonstant er større end den maksimale værdi for dens type"

#: c-common.c:2007
#, gcc-internal-format
msgid "invalid operands to binary %s"
msgstr "ugyldige operander til binær %s"

#: c-common.c:2242
#, gcc-internal-format
msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"

#: c-common.c:2244
#, gcc-internal-format
msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"

#: c-common.c:2322
#, gcc-internal-format
msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"

#: c-common.c:2331
#, gcc-internal-format
msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"

#: c-common.c:2373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer of type %<void *%> used in arithmetic"
msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"

#: c-common.c:2379
#, gcc-internal-format
msgid "pointer to a function used in arithmetic"
msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"

#: c-common.c:2385
#, gcc-internal-format
msgid "pointer to member function used in arithmetic"
msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"

#: c-common.c:2525
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the address of %qD will always evaluate as %<true%>"
msgstr "adressen af '%D' vil altid være 'true'"

#: c-common.c:2590
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"

#: c-common.c:2658 c-common.c:2698
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %<restrict%>"
msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"

#: c-common.c:2914
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid application of %<sizeof%> to a function type"
msgstr "ugyldig anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"

#: c-common.c:2924
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid application of %qs to a void type"
msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"

#: c-common.c:2930
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid application of %qs to incomplete type %qT "
msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en ufuldstændig type"

#: c-common.c:2971
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__alignof%> applied to a bit-field"
msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"

#: c-common.c:3462
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot disable built-in function %qs"
msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"

#: c-common.c:3656
#, gcc-internal-format
msgid "pointers are not permitted as case values"
msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"

#: c-common.c:3662
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "range expressions in switch statements are non-standard"
msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"

#: c-common.c:3688
#, gcc-internal-format
msgid "empty range specified"
msgstr "tomt interval angivet"

#: c-common.c:3748
#, gcc-internal-format
msgid "duplicate (or overlapping) case value"
msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"

#: c-common.c:3749
#, gcc-internal-format
msgid "%Jthis is the first entry overlapping that value"
msgstr "%Jdette er det første punkt som falder sammen med den værdi"

#: c-common.c:3753
#, gcc-internal-format
msgid "duplicate case value"
msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"

#: c-common.c:3754
#, gcc-internal-format
msgid "%Jpreviously used here"
msgstr "%Jtidligere benyttet her"

#: c-common.c:3758
#, gcc-internal-format
msgid "multiple default labels in one switch"
msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"

#: c-common.c:3759
#, gcc-internal-format
msgid "%Jthis is the first default label"
msgstr "%Jdette er den første default-etiket"

#: c-common.c:3808
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jcase value %qs not in enumerated type"
msgstr "case-værdien '%ld' eksisterer ikke i enum-type"

#: c-common.c:3811
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jcase value %qs not in enumerated type %qT"
msgstr "case-værdien '%ld' eksisterer ikke i enum-type"

#: c-common.c:3869
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hswitch missing default case"
msgstr "switch-konstruktion mangler default"

#: c-common.c:3932
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Henumeration value %qE not handled in switch"
msgstr "enum-værdien '%s' håndteres ikke i switch-sætning"

#: c-common.c:3956
#, gcc-internal-format
msgid "taking the address of a label is non-standard"
msgstr "at tage adressen af en etiket følger ikke standarden"

#: c-common.c:4106
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute ignored for field of type %qT"
msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"

#: c-common.c:4117 c-common.c:4136 c-common.c:4154 c-common.c:4181
#: c-common.c:4200 c-common.c:4223 c-common.c:4246 c-common.c:4267
#: c-common.c:4292 c-common.c:4318 c-common.c:4355 c-common.c:4382
#: c-common.c:4433 c-common.c:4458 c-common.c:4486 c-common.c:4505
#: c-common.c:4788 c-common.c:4848 c-common.c:4869 c-common.c:4933
#: c-common.c:5046 c-common.c:5112 c-common.c:5130 c-common.c:5176
#: c-common.c:5246 c-common.c:5270 c-common.c:5571 c-common.c:5594
#: c-common.c:5633
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute ignored"
msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"

#: c-common.c:4349
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute have effect only on public objects"
msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"

#: c-common.c:4543
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown machine mode %qs"
msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"

#: c-common.c:4564
#, gcc-internal-format
msgid "specifying vector types with __attribute__ ((mode)) is deprecated"
msgstr ""

#: c-common.c:4567
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use __attribute__ ((vector_size)) instead"
msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"

#: c-common.c:4576
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unable to emulate %qs"
msgstr "kunne ikke emulere '%s'"

#: c-common.c:4586
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid pointer mode %qs"
msgstr "ugyldig henvisningstilstand '%s'"

#: c-common.c:4601
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no data type for mode %qs"
msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"

#: c-common.c:4611
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot use mode %qs for enumeral types"
msgstr "kan ikke konverteres til en henvisningstype"

#: c-common.c:4638
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "mode %qs applied to inappropriate type"
msgstr "'sigof' benyttet på en type der ikke er sammensat"

#: c-common.c:4669
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jsection attribute cannot be specified for local variables"
msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"

#: c-common.c:4680
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "section of %q+D conflicts with previous declaration"
msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"

#: c-common.c:4689
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "section attribute not allowed for %q+D"
msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"

#: c-common.c:4695
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jsection attributes are not supported for this target"
msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"

#: c-common.c:4727
#, gcc-internal-format
msgid "requested alignment is not a constant"
msgstr "angivet justering er ikke en konstant"

#: c-common.c:4732
#, gcc-internal-format
msgid "requested alignment is not a power of 2"
msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"

#: c-common.c:4737
#, gcc-internal-format
msgid "requested alignment is too large"
msgstr "angivet justering er for stor"

#: c-common.c:4763
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "alignment may not be specified for %q+D"
msgstr "justering må ikke angives for '%s'"

#: c-common.c:4811
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D defined both normally and as an alias"
msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"

#: c-common.c:4827
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "alias argument not a string"
msgstr "aliasparameter er ikke en streng"

#: c-common.c:4890
#, gcc-internal-format
msgid "%Jweakref attribute must appear before alias attribute"
msgstr ""

#: c-common.c:4920
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute ignored on non-class types"
msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"

#: c-common.c:4926
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute ignored because %qT is already defined"
msgstr "'%s' brugt, men aldrig defineret"

#: c-common.c:4939
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "visibility argument not a string"
msgstr "synlighedsparameter er ikke en streng"

#: c-common.c:4951
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute ignored on types"
msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"

#: c-common.c:4967
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "visibility argument must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
msgstr "synlighedsparameter skal være en af \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""

#: c-common.c:4976
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD redeclared with different visibility"
msgstr "'%#D' omerklæret som en anden form for symbol"

#: c-common.c:5054
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tls_model argument not a string"
msgstr "tls_model-parameter er ikke en streng"

#: c-common.c:5067
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tls_model argument must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
msgstr "tls_model-parameter skal være en af \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" eller \"global-dynamic\""

#: c-common.c:5086 c-common.c:5150
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J%qE attribute applies only to functions"
msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"

#: c-common.c:5091 c-common.c:5155
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jcan%'t set %qE attribute after definition"
msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"

#: c-common.c:5244
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute ignored for %qE"
msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"

#: c-common.c:5301
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid vector type for attribute %qE"
msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"

#: c-common.c:5307
#, gcc-internal-format
msgid "vector size not an integral multiple of component size"
msgstr ""

#: c-common.c:5313
#, gcc-internal-format
msgid "zero vector size"
msgstr ""

#: c-common.c:5321
#, gcc-internal-format
msgid "number of components of the vector not a power of two"
msgstr ""

#: c-common.c:5349
#, gcc-internal-format
msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
msgstr "ikke-nul egenskab uden parametre til en ikke-prototype"

#: c-common.c:5364
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nonnull argument has invalid operand number (argument %lu)"
msgstr "ikke-nul parameter har ugyldig operandnummer (parameter %lu)"

#: c-common.c:5383
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (argument %lu, operand %lu)"
msgstr "ikke-nul parameter med operandnummer uden for det gyldig interval (parameter %lu, operand %lu)"

#: c-common.c:5391
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nonnull argument references non-pointer operand (argument %lu, operand %lu)"
msgstr "ikke-nul parameter refererer til ikke-henvisningsoperand (parameter %lu, operand %lu)"

#: c-common.c:5454 c-common.c:5477
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "not enough variable arguments to fit a sentinel"
msgstr "for få parametre til funktionen"

#: c-common.c:5498
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing sentinel in function call"
msgstr "Forbyd PC-relative funktionskald"

#: c-common.c:5540
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "null argument where non-null required (argument %lu)"
msgstr "nulparameter hvor ikke-nul er påkrævet (parameter %lu)"

#: c-common.c:5605
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cleanup argument not an identifier"
msgstr "'defined' optræder uden et kaldenavn"

#: c-common.c:5612
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cleanup argument not a function"
msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"

#: c-common.c:5651
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute requires prototypes with named arguments"
msgstr "egenskaben '%s' kræver en heltalskonstant som parameter"

#: c-common.c:5662
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute only applies to variadic functions"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktioner"

#: c-common.c:5673
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "requested position is not an integer constant"
msgstr "den udbedte init_priority er ikke en heltalskonstant"

#: c-common.c:5680
#, gcc-internal-format
msgid "requested position is less than zero"
msgstr ""

#: c-common.c:5988
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hignoring return value of %qD, declared with attribute warn_unused_result"
msgstr "%Hignorerer returværdi for '%D' erklæret med egenskaben warn_unused_result"

#: c-common.c:5992
#, gcc-internal-format
msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
msgstr "%Hignorerer returværdi af funktion erklæret med egenskaben warn_unused_result"

#: c-common.c:6045
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot apply %<offsetof%> to static data member %qD"
msgstr "ugyldig brug af ikke-statisk felt '%D'"

#: c-common.c:6049
#, gcc-internal-format
msgid "cannot apply %<offsetof%> when %<operator[]%> is overloaded"
msgstr ""

#: c-common.c:6070 cp/typeck.c:4434
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attempt to take address of bit-field structure member %qD"
msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%D'"

#: c-common.c:6123
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "lvalue required as left operand of assignment"
msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"

#: c-common.c:6126
#, gcc-internal-format
msgid "lvalue required as increment operand"
msgstr ""

#: c-common.c:6129
#, gcc-internal-format
msgid "lvalue required as decrement operand"
msgstr ""

#: c-common.c:6132
#, gcc-internal-format
msgid "lvalue required as unary %<&%> operand"
msgstr ""

#: c-common.c:6135
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "lvalue required in asm statement"
msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"

#: c-common.c:6263 c-common.c:6312 c-typeck.c:2574
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few arguments to function %qE"
msgstr "for få parametre til funktionen"

#. ??? This should not be an error when inlining calls to
#. unprototyped functions.
#: c-common.c:6280 c-typeck.c:4257
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible type for argument %d of %qE"
msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"

#: c-common.c:6471
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array subscript has type %<char%>"
msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"

#. Except for passing an argument to an unprototyped function,
#. this is a constraint violation. When passing an argument to
#. an unprototyped function, it is compile-time undefined;
#. making it a constraint in that case was rejected in
#. DR#252.
#: c-convert.c:96 c-typeck.c:1691 c-typeck.c:3901 cp/typeck.c:1506
#: cp/typeck.c:5619 cp/typeck.c:6208 fortran/convert.c:89
#: treelang/tree-convert.c:79
#, gcc-internal-format
msgid "void value not ignored as it ought to be"
msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"

#: c-convert.c:117 fortran/convert.c:122 java/typeck.c:155
#: treelang/tree-convert.c:105
#, gcc-internal-format
msgid "conversion to non-scalar type requested"
msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"

#: c-decl.c:568
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array %q+D assumed to have one element"
msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"

#: c-decl.c:673
#, gcc-internal-format
msgid "GCC supports only %u nested scopes"
msgstr ""

#: c-decl.c:759 cp/decl.c:360 java/decl.c:1620
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %q+D used but not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#: c-decl.c:765 cp/decl.c:371 java/decl.c:1625
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %q+D defined but not used"
msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"

#: c-decl.c:767
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %q+D declared but not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#: c-decl.c:802
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested function %q+D declared but never defined"
msgstr "indbygget funktion '%D' benyttet, men aldrig defineret"

#: c-decl.c:816 cp/decl.c:610
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unused variable %q+D"
msgstr "%Jubrugt variabel '%D'"

#: c-decl.c:820
#, gcc-internal-format
msgid "type of array %q+D completed incompatibly with implicit initialization"
msgstr ""

#: c-decl.c:1054
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "a parameter list with an ellipsis can%'t match an empty parameter name list declaration"
msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"

#: c-decl.c:1061
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "an argument type that has a default promotion can%'t match an empty parameter name list declaration"
msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"

#: c-decl.c:1102
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D declares more arguments than previous old-style definition"
msgstr "følger definition uden prototype her"

#: c-decl.c:1108
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D declares fewer arguments than previous old-style definition"
msgstr "følger definition uden prototype her"

#: c-decl.c:1117
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D declares argument %d with incompatible type"
msgstr "prototypen for '%s' følger og den %d. parameter passer ikke"

#. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
#. for this poor-style construct.
#: c-decl.c:1130
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D follows non-prototype definition"
msgstr "følger definition uden prototype her"

#: c-decl.c:1145
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous definition of %q+D was here"
msgstr "tidligere definition her"

#: c-decl.c:1147
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous implicit declaration of %q+D was here"
msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"

#: c-decl.c:1149
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+D was here"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D' her"

#: c-decl.c:1189
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D redeclared as different kind of symbol"
msgstr "'%#D' omerklæret som en anden form for symbol"

#: c-decl.c:1193
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "built-in function %q+D declared as non-function"
msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"

#: c-decl.c:1196 c-decl.c:1312 c-decl.c:1946
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a built-in function"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en global erklæring"

#: c-decl.c:1205
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of enumerator %q+D"
msgstr "omerklæring af 'enum %s'"

#. If types don't match for a built-in, throw away the
#. built-in. No point in calling locate_old_decl here, it
#. won't print anything.
#: c-decl.c:1226
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting types for built-in function %q+D"
msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"

#: c-decl.c:1250 c-decl.c:1263 c-decl.c:1273
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting types for %q+D"
msgstr "modstridende typer for '%#D'"

#: c-decl.c:1271
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting type qualifiers for %q+D"
msgstr "modstridende typer for '%#D'"

#. Allow OLDDECL to continue in use.
#: c-decl.c:1288
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of typedef %q+D"
msgstr "omdefinering af '%s'"

#: c-decl.c:1336 c-decl.c:1421
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of %q+D"
msgstr "omdefinering af '%s'"

# anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
#: c-decl.c:1371 c-decl.c:1459
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static declaration of %q+D follows non-static declaration"
msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"

#: c-decl.c:1381 c-decl.c:1388 c-decl.c:1448 c-decl.c:1456
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static declaration of %q+D follows static declaration"
msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"

#: c-decl.c:1408
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "thread-local declaration of %q+D follows non-thread-local declaration"
msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"

#: c-decl.c:1411
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-thread-local declaration of %q+D follows thread-local declaration"
msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"

#: c-decl.c:1441
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extern declaration of %q+D follows declaration with no linkage"
msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"

#: c-decl.c:1477
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D with no linkage follows extern declaration"
msgstr "erklæring af '%F' kaster forskellige undtagelser"

#: c-decl.c:1483
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %q+D with no linkage"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D' med %L-kædning"

#: c-decl.c:1497
#, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %q+D with different visibility (old visibility preserved)"
msgstr ""

#: c-decl.c:1508
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline declaration of %qD follows declaration with attribute noinline"
msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"

#: c-decl.c:1515
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D with attribute noinline follows inline declaration "
msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:1530
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D declared inline after being called"
msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"

#: c-decl.c:1535
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D declared inline after its definition"
msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"

#: c-decl.c:1554
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of parameter %q+D"
msgstr "omdefinering af '%s'"

#: c-decl.c:1581
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redundant redeclaration of %q+D"
msgstr "overflødig omerklæring af '%D' i samme virkefelt"

#: c-decl.c:1933
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows previous non-variable"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en tidligere lokal variabel"

#: c-decl.c:1938
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a parameter"
msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"

#: c-decl.c:1941
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a global declaration"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en global erklæring"

#: c-decl.c:1951
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a previous local"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en tidligere lokal variabel"

#: c-decl.c:1954 cp/name-lookup.c:972 cp/name-lookup.c:1003
#: cp/name-lookup.c:1011
#, gcc-internal-format
msgid "%Jshadowed declaration is here"
msgstr "%Jskygget erklæring er her"

#: c-decl.c:2154
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested extern declaration of %qD"
msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"

#: c-decl.c:2323
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "implicit declaration of function %qE"
msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"

#: c-decl.c:2384
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible implicit declaration of built-in function %qD"
msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%#D'"

#: c-decl.c:2393
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible implicit declaration of function %qD"
msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%#D'"

#: c-decl.c:2446
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%qE undeclared here (not in a function)"
msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"

#: c-decl.c:2451
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%qE undeclared (first use in this function)"
msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"

#: c-decl.c:2455
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H(Each undeclared identifier is reported only once"
msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"

#: c-decl.c:2456
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hfor each function it appears in.)"
msgstr "per funktion)"

#: c-decl.c:2494 cp/decl.c:2252
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %qE referenced outside of any function"
msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"

#: c-decl.c:2536
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate label declaration %qE"
msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"

#: c-decl.c:2572
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hduplicate label %qD"
msgstr "etiketten '%D' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:2582
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jjump into statement expression"
msgstr "ragelse efter slutningen af udtryk"

#: c-decl.c:2584
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jjump into scope of identifier with variably modified type"
msgstr "skabelonsparameter '%T' er en variabelt ændret type"

#: c-decl.c:2599
#, gcc-internal-format
msgid "%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, identifier %qE conflicts"
msgstr ""

#: c-decl.c:2674
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%qE defined as wrong kind of tag"
msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"

#: c-decl.c:2898
#, gcc-internal-format
msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"

#: c-decl.c:2906
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "empty declaration with storage class specifier does not redeclare tag"
msgstr "lagringsklasseanvisning i tabelerklæring"

#: c-decl.c:2917
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "empty declaration with type qualifier does not redeclare tag"
msgstr "erklæring erklærer ikke noget"

#: c-decl.c:2938 c-decl.c:2945
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "useless type name in empty declaration"
msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"

#: c-decl.c:2953
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<inline%> in empty declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: c-decl.c:2959
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<auto%> in file-scope empty declaration"
msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"

#: c-decl.c:2965
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<register%> in file-scope empty declaration"
msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"

#: c-decl.c:2971
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "useless storage class specifier in empty declaration"
msgstr "lagringsklasseanvisning i tabelerklæring"

#: c-decl.c:2977
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "useless %<__thread%> in empty declaration"
msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"

#: c-decl.c:2985
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "useless type qualifier in empty declaration"
msgstr "dobbelte typemodifikationer i %s-erklæring"

#: c-decl.c:2992 c-parser.c:1285
#, gcc-internal-format
msgid "empty declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: c-decl.c:3058
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support %<static%> or type qualifiers in parameter array declarators"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"

#: c-decl.c:3061
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support %<[*]%> array declarators"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"

#. C99 6.7.5.2p4
#. A function definition isn't function prototype scope C99 6.2.1p4.
#. C99 6.7.5.2p4
#: c-decl.c:3068 c-decl.c:4936
#, gcc-internal-format
msgid "%<[*]%> not allowed in other than function prototype scope"
msgstr ""

#: c-decl.c:3092
#, gcc-internal-format
msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæring"

#: c-decl.c:3178
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D is usually a function"
msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"

# init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
#: c-decl.c:3187 cp/decl.c:3858 cp/decl2.c:780
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "typedef %qD is initialized (use __typeof__ instead)"
msgstr "typedef '%D' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"

#: c-decl.c:3192
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %qD is initialized like a variable"
msgstr "funktionen '%#D' bliver tildelt en startværdi som en variabel"

#. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
#: c-decl.c:3198
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD is initialized"
msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"

#: c-decl.c:3223
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %qD has initializer but incomplete type"
msgstr "variablen '%#D' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:3299 c-decl.c:6023 cp/decl.c:3900 cp/decl.c:10482
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %q+D given attribute noinline"
msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"

#: c-decl.c:3390
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer fails to determine size of %q+D"
msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%D'"

#: c-decl.c:3395
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array size missing in %q+D"
msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%D'"

#: c-decl.c:3407
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "zero or negative size array %q+D"
msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"

#: c-decl.c:3462 varasm.c:1765
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage size of %q+D isn%'t known"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"

#: c-decl.c:3472
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage size of %q+D isn%'t constant"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke konstant"

#: c-decl.c:3517
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable %q+D"
msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"

#: c-decl.c:3545 fortran/f95-lang.c:684
#, gcc-internal-format
msgid "cannot put object with volatile field into register"
msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"

#: c-decl.c:3671
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"

#: c-decl.c:3790
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %qs width not an integer constant"
msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: c-decl.c:3798
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "negative width in bit-field %qs"
msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"

#: c-decl.c:3803
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "zero width for bit-field %qs"
msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"

#: c-decl.c:3813
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %qs has invalid type"
msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:3823
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type of bit-field %qs is a GCC extension"
msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"

#: c-decl.c:3832
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "width of %qs exceeds its type"
msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"

# RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
#: c-decl.c:3845
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is narrower than values of its type"
msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"

#: c-decl.c:3962 c-decl.c:4239
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variably modified %qs at file scope"
msgstr "skabelonsparameter '%T' er en variabelt ændret type"

#: c-decl.c:3980
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type defaults to %<int%> in declaration of %qs"
msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"

#: c-decl.c:4008
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %<const%>"
msgstr "'const' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:4010
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %<restrict%>"
msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:4012
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %<volatile%>"
msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:4031
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<auto%>"
msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: c-decl.c:4033
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<register%>"
msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: c-decl.c:4035
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<typedef%>"
msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: c-decl.c:4037
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<__thread%>"
msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: c-decl.c:4053
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for structure field %qs"
msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"

#: c-decl.c:4057 cp/decl.c:7511
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for parameter %qs"
msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"

#: c-decl.c:4060 cp/decl.c:7513
#, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for typename"
msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"

#: c-decl.c:4077 cp/decl.c:7530
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs initialized and declared %<extern%>"
msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"

#: c-decl.c:4080 cp/decl.c:7533
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs has both %<extern%> and initializer"
msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"

#: c-decl.c:4085
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "file-scope declaration of %qs specifies %<auto%>"
msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"

#: c-decl.c:4087
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "file-scope declaration of %qs specifies %<register%>"
msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"

#: c-decl.c:4092 cp/decl.c:7537
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested function %qs declared %<extern%>"
msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"

#: c-decl.c:4095 cp/decl.c:7547
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function-scope %qs implicitly auto and declared %<__thread%>"
msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"

#. Only the innermost declarator (making a parameter be of
#. array type which is converted to pointer type)
#. may have static or type qualifiers.
#: c-decl.c:4142 c-decl.c:4393
#, gcc-internal-format
msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"

#: c-decl.c:4189
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qs as array of voids"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"

#: c-decl.c:4195
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qs as array of functions"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"

#: c-decl.c:4200
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of structure with flexible array member"
msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"

#: c-decl.c:4220
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qs has non-integer type"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"

#: c-decl.c:4225
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids zero-size array %qs"
msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"

#: c-decl.c:4232
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qs is negative"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"

#: c-decl.c:4252
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids array %qs whose size can%'t be evaluated"
msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"

#: c-decl.c:4256
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids variable-size array %qs"
msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"

#: c-decl.c:4296 c-decl.c:4551 cp/decl.c:7946
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qs is too large"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"

#: c-decl.c:4307
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"

#. C99 6.7.5.2p4
#: c-decl.c:4320 c-parser.c:4911
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<[*]%> not allowed in other than a declaration"
msgstr "navnerum '%D' ikke tilladt i using-erklæring"

#: c-decl.c:4343
#, gcc-internal-format
msgid "array type has incomplete element type"
msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:4425 cp/decl.c:7631
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs declared as function returning a function"
msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"

#: c-decl.c:4430 cp/decl.c:7636
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs declared as function returning an array"
msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"

#: c-decl.c:4452
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition has qualified void return type"
msgstr "ugyldig definition af modificeret type '%T'"

#: c-decl.c:4455
#, gcc-internal-format
msgid "type qualifiers ignored on function return type"
msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"

#: c-decl.c:4484 c-decl.c:4564 c-decl.c:4651 c-decl.c:4741
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids qualified function types"
msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"

#: c-decl.c:4572
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "typedef %q+D declared %<inline%>"
msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"

#: c-decl.c:4587
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"

#. C99 6.7.2.1p8
#: c-decl.c:4598
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "a member of a structure or union cannot have a variably modified type"
msgstr "datamedlem må ikke have variabelt ændret type '%T'"

#: c-decl.c:4614
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable or field %qs declared void"
msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"

#: c-decl.c:4644
#, gcc-internal-format
msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"

#: c-decl.c:4678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %q+D declared %<inline%>"
msgstr "parameteren '%D' erklæret void"

#: c-decl.c:4691
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %qs declared as a function"
msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"

#: c-decl.c:4697
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %qs has incomplete type"
msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:4711 c-decl.c:4723 c-decl.c:4727
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid storage class for function %qs"
msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"

#: c-decl.c:4747
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<noreturn%> function returns non-void value"
msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"

# at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
#: c-decl.c:4775
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot inline function %<main%>"
msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"

#: c-decl.c:4822
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable previously declared %<static%> redeclared %<extern%>"
msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"

#: c-decl.c:4832
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %q+D declared %<inline%>"
msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"

#. A mere warning is sure to result in improper semantics
#. at runtime. Don't bother to allow this to compile.
#. A mere warning is sure to result in improper
#. semantics at runtime. Don't bother to allow this to
#. compile.
#: c-decl.c:4862 cp/decl.c:6398 cp/decl.c:8538
#, gcc-internal-format
msgid "thread-local storage not supported for this target"
msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"

#. C99 6.7.5.2p2
#: c-decl.c:4870
#, gcc-internal-format
msgid "object with variably modified type must have no linkage"
msgstr ""

#: c-decl.c:4941 c-decl.c:6104
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function declaration isn%'t a prototype"
msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"

#: c-decl.c:4949
#, gcc-internal-format
msgid "parameter names (without types) in function declaration"
msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"

#: c-decl.c:4982
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %u (%q+D) has incomplete type"
msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:4985
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jparameter %u has incomplete type"
msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:4994
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %u (%q+D) has void type"
msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:4997
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jparameter %u has void type"
msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:5059
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<void%> as only parameter may not be qualified"
msgstr "typedef-navn kan ikke klassemodificeres"

#: c-decl.c:5063 c-decl.c:5097
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<void%> must be the only parameter"
msgstr "ugyldig brug af skabelonstypeparameter"

#: c-decl.c:5091
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %q+D has just a forward declaration"
msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"

#. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
#: c-decl.c:5136
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%s %E%> declared inside parameter list"
msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"

#. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
#: c-decl.c:5140
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"

#: c-decl.c:5145
#, gcc-internal-format
msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."

#: c-decl.c:5279
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of %<union %E%>"
msgstr "omdefinering af 'union %s'"

#: c-decl.c:5281
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of %<struct %E%>"
msgstr "omdefinering af 'struct %s'"

#: c-decl.c:5286
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested redefinition of %<union %E%>"
msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"

#: c-decl.c:5288
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested redefinition of %<struct %E%>"
msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"

#: c-decl.c:5359 cp/decl.c:3663
#, gcc-internal-format
msgid "declaration does not declare anything"
msgstr "erklæring erklærer ikke noget"

#: c-decl.c:5363
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C doesn%'t support unnamed structs/unions"
msgstr "ISO C understøtter ikke unavngivne struct/union-konstruktioner"

#: c-decl.c:5406 c-decl.c:5422
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate member %q+D"
msgstr "medlemmet '%D' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:5461
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "union has no named members"
msgstr "navngivne medlemmer"

#: c-decl.c:5463
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "union has no members"
msgstr "anonym sammensat type uden medlemmer"

#: c-decl.c:5468
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "struct has no named members"
msgstr "navngivne medlemmer"

#: c-decl.c:5470
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "struct has no members"
msgstr "destruktionsfunktioner kan ikke have parametre"

#: c-decl.c:5532
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jflexible array member in union"
msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"

#: c-decl.c:5537
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jflexible array member not at end of struct"
msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"

#: c-decl.c:5542
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jflexible array member in otherwise empty struct"
msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"

#: c-decl.c:5549
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jinvalid use of structure with flexible array member"
msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"

#: c-decl.c:5658
#, gcc-internal-format
msgid "union cannot be made transparent"
msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"

#: c-decl.c:5729
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested redefinition of %<enum %E%>"
msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"

#. This enum is a named one that has been declared already.
#: c-decl.c:5736
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %<enum %E%>"
msgstr "omerklæring af 'enum %s'"

#: c-decl.c:5799
#, gcc-internal-format
msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"

#: c-decl.c:5816
#, gcc-internal-format
msgid "specified mode too small for enumeral values"
msgstr ""

#: c-decl.c:5912
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "enumerator value for %qE is not an integer constant"
msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: c-decl.c:5929
#, gcc-internal-format
msgid "overflow in enumeration values"
msgstr "enum-værdier for store"

#: c-decl.c:5934
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C restricts enumerator values to range of %<int%>"
msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"

#: c-decl.c:6030
#, gcc-internal-format
msgid "return type is an incomplete type"
msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:6038
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return type defaults to %<int%>"
msgstr "returtypen antages at være 'int'"

#: c-decl.c:6111
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no previous prototype for %q+D"
msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"

#: c-decl.c:6120
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D was used with no prototype before its definition"
msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"

#: c-decl.c:6126
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no previous declaration for %q+D"
msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"

#: c-decl.c:6136
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D was used with no declaration before its definition"
msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"

#: c-decl.c:6158
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "C99 inline functions are not supported; using GNU89"
msgstr "integrerede funktioner understøttes ikke for denne returværditype"

#: c-decl.c:6162
#, gcc-internal-format
msgid "to disable this warning use -fgnu89-inline or the gnu_inline function attribute"
msgstr ""

#: c-decl.c:6192 c-decl.c:6713
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return type of %q+D is not %<int%>"
msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"

#: c-decl.c:6207
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "first argument of %q+D should be %<int%>"
msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"

#: c-decl.c:6215
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "second argument of %q+D should be %<char **%>"
msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"

#: c-decl.c:6224
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "third argument of %q+D should probably be %<char **%>"
msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"

#: c-decl.c:6234
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D takes only zero or two arguments"
msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"

#: c-decl.c:6237
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D is normally a non-static function"
msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"

#: c-decl.c:6283
#, gcc-internal-format
msgid "%Jold-style parameter declarations in prototyped function definition"
msgstr ""

#: c-decl.c:6297
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jtraditional C rejects ISO C style function definitions"
msgstr "traditionel C tillader ikke ISO C-functionsdefinitioner"

#: c-decl.c:6313
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jparameter name omitted"
msgstr "parameternavn udeladt"

#: c-decl.c:6347
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jold-style function definition"
msgstr "%s: funktionsdefinitionen er ikke omdannet\n"

#: c-decl.c:6356
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jparameter name missing from parameter list"
msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"

#: c-decl.c:6367
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D declared as a non-parameter"
msgstr "'%D' er erklæret som en ven"

#: c-decl.c:6372
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple parameters named %q+D"
msgstr "flere parametre ved navn '%s'"

#: c-decl.c:6380
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %q+D declared with void type"
msgstr "parameteren '%D' erklæret void"

#: c-decl.c:6397 c-decl.c:6399
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type of %q+D defaults to %<int%>"
msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"

#: c-decl.c:6418
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %q+D has incomplete type"
msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:6424
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration for parameter %q+D but no such parameter"
msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"

#: c-decl.c:6474
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "number of arguments doesn%'t match built-in prototype"
msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"

#: c-decl.c:6478
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "number of arguments doesn%'t match prototype"
msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"

#: c-decl.c:6479 c-decl.c:6519 c-decl.c:6532
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hprototype declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: c-decl.c:6513
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "promoted argument %qD doesn%'t match built-in prototype"
msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"

#: c-decl.c:6517
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "promoted argument %qD doesn%'t match prototype"
msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"

#: c-decl.c:6527
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %qD doesn%'t match built-in prototype"
msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"

#: c-decl.c:6531
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %qD doesn%'t match prototype"
msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"

#: c-decl.c:6758 cp/decl.c:11270
#, gcc-internal-format
msgid "no return statement in function returning non-void"
msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"

#: c-decl.c:6767
#, gcc-internal-format
msgid "this function may return with or without a value"
msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"

#. If we get here, declarations have been used in a for loop without
#. the C99 for loop scope. This doesn't make much sense, so don't
#. allow it.
#: c-decl.c:6864
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<for%> loop initial declaration used outside C99 mode"
msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"

#: c-decl.c:6893
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of static variable %q+D in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:6896
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %<extern%> variable %q+D in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:6901
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<struct %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:6905
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<union %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:6909
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<enum %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:6913
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of non-variable %q+D in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:7202 c-decl.c:7398 c-decl.c:7649
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %qE"
msgstr "'%s' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:7225 c-decl.c:7407 c-decl.c:7551
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "two or more data types in declaration specifiers"
msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"

#: c-decl.c:7237 cp/parser.c:2048
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long long long%> is too long for GCC"
msgstr "'long long long' er for langt for GCC"

#: c-decl.c:7244 c-decl.c:7481
#, gcc-internal-format
msgid "both %<long long%> and %<double%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support %<long long%>"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'long long'"

#: c-decl.c:7255 c-decl.c:7284
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<short%> in declaration specifiers"
msgstr "både long og short er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7258 c-decl.c:7414
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<void%> in declaration specifiers"
msgstr "både long og short er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7261 c-decl.c:7433
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
msgstr "både long og short er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7264 c-decl.c:7452
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<char%> in declaration specifiers"
msgstr "både long og short er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7267 c-decl.c:7465
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<float%> in declaration specifiers"
msgstr "både long og short er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7270
#, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7273
#, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7276
#, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7287 c-decl.c:7417
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<void%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7290 c-decl.c:7436
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7293 c-decl.c:7455
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<char%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7296 c-decl.c:7468
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<float%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7299 c-decl.c:7484
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<double%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7302
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7305
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7308
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7316 c-decl.c:7345
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<unsigned%> in declaration specifiers"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7319 c-decl.c:7420
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<void%> in declaration specifiers"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7322 c-decl.c:7439
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7325 c-decl.c:7471
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<float%> in declaration specifiers"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7328 c-decl.c:7487
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<double%> in declaration specifiers"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7331
#, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7334
#, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7337
#, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7348 c-decl.c:7423
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<void%> in declaration specifiers"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7351 c-decl.c:7442
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7354 c-decl.c:7474
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<float%> in declaration specifiers"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7357 c-decl.c:7490
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<double%> in declaration specifiers"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7360
#, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7363
#, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7366
#, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7374
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support complex types"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke komplekse typer"

#: c-decl.c:7376 c-decl.c:7426
#, gcc-internal-format
msgid "both %<complex%> and %<void%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7379 c-decl.c:7445
#, gcc-internal-format
msgid "both %<complex%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7382
#, gcc-internal-format
msgid "both %<complex%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7385
#, gcc-internal-format
msgid "both %<complex%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7388
#, gcc-internal-format
msgid "both %<complex%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7507
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long long%> and %<%s%> in declaration specifiers"
msgstr "både long og short er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7510
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<%s%> in declaration specifiers"
msgstr "både long og short er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7513
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<%s%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7516
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<%s%> in declaration specifiers"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7519
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<%s%> in declaration specifiers"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:7522
#, gcc-internal-format
msgid "both %<complex%> and %<%s%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7532
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "decimal floating point not supported for this target"
msgstr "-fdata-sections understøttes ikke på målarkitekturen"

#: c-decl.c:7534
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support decimal floating point"
msgstr "ISO C++ understøtter ikke 'long long'"

#: c-decl.c:7568
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE fails to be a typedef or built in type"
msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"

#: c-decl.c:7600
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not at beginning of declaration"
msgstr "'%s' er ikke ved begyndelsen af erklæringen"

#: c-decl.c:7614
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> used with %<auto%>"
msgstr ""

#: c-decl.c:7616
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> used with %<register%>"
msgstr ""

#: c-decl.c:7618
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> used with %<typedef%>"
msgstr ""

#: c-decl.c:7629
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> before %<extern%>"
msgstr "'__thread' før 'extern'"

#: c-decl.c:7638
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> before %<static%>"
msgstr "'__thread' før 'static'"

#: c-decl.c:7654
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple storage classes in declaration specifiers"
msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"

#: c-decl.c:7661
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> used with %qE"
msgstr ""

#: c-decl.c:7715
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support plain %<complex%> meaning %<double complex%>"
msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"

#: c-decl.c:7760 c-decl.c:7786
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support complex integer types"
msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"

#: c-decl.c:7872 toplev.c:840
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+F used but never defined"
msgstr "%J'%F' brugt, men aldrig defineret"

#: c-format.c:97 c-format.c:206
#, gcc-internal-format
msgid "format string has invalid operand number"
msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"

#: c-format.c:114
#, gcc-internal-format
msgid "function does not return string type"
msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"

#: c-format.c:143
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "format string argument not a string type"
msgstr "formateringsstrengsparameter er ikke af en strengtype"

#: c-format.c:186
#, gcc-internal-format
msgid "unrecognized format specifier"
msgstr "ukendt formateringsanvisning"

#: c-format.c:198
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is an unrecognized format function type"
msgstr "'%s' er en ukendt formateringsfunktionstype"

#: c-format.c:212
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<...%> has invalid operand number"
msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"

#: c-format.c:219
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "format string argument follows the args to be formatted"
msgstr "formateringsstrengsparameter efterfølger parametrene der skal formateres"

#: c-format.c:904
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function might be possible candidate for %qs format attribute"
msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"

#: c-format.c:996 c-format.c:1017 c-format.c:2031
#, gcc-internal-format
msgid "missing $ operand number in format"
msgstr "manglende $-operandnummer i formatering"

#: c-format.c:1026
#, gcc-internal-format
msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"

#: c-format.c:1033
#, gcc-internal-format
msgid "operand number out of range in format"
msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"

#: c-format.c:1056
#, gcc-internal-format
msgid "format argument %d used more than once in %s format"
msgstr "formateringsparameter %d brugt mere end en gang i %s-formatering"

#: c-format.c:1088
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "$ operand number used after format without operand number"
msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"

#: c-format.c:1119
#, gcc-internal-format
msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
msgstr "formateringsparameter %d ubenyttet før den brugte parameter %d i formatering med $"

#: c-format.c:1214
#, gcc-internal-format
msgid "format not a string literal, format string not checked"
msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, formateringsstrengen er ikke kontrolleret"

#: c-format.c:1229 c-format.c:1232
#, gcc-internal-format
msgid "format not a string literal and no format arguments"
msgstr "formatering er ikke en strengkonstant og der er ingen formateringsparametre"

#: c-format.c:1235
#, gcc-internal-format
msgid "format not a string literal, argument types not checked"
msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, parametertyper er ikke kontrolleret"

#: c-format.c:1248
#, gcc-internal-format
msgid "too many arguments for format"
msgstr "for mange parametre til formatering"

#: c-format.c:1251
#, gcc-internal-format
msgid "unused arguments in $-style format"
msgstr "ubenyttede parametre i formatering med $"

#: c-format.c:1254
#, gcc-internal-format
msgid "zero-length %s format string"
msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"

#: c-format.c:1258
#, gcc-internal-format
msgid "format is a wide character string"
msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"

#: c-format.c:1261
#, gcc-internal-format
msgid "unterminated format string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"

#: c-format.c:1475
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "embedded %<\\0%> in format"
msgstr "indlejret '\\0' i formatering"

#: c-format.c:1490
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "spurious trailing %<%%%> in format"
msgstr "mystisk afsluttende '%%' i formatering"

#: c-format.c:1534 c-format.c:1779
#, gcc-internal-format
msgid "repeated %s in format"
msgstr "gentaget %s i formatering"

#: c-format.c:1547
#, gcc-internal-format
msgid "missing fill character at end of strfmon format"
msgstr "mangler fyldtegn i slutningen af strfmon-formatering"

#: c-format.c:1591 c-format.c:1693 c-format.c:1978 c-format.c:2043
#, gcc-internal-format
msgid "too few arguments for format"
msgstr "for få parametre til formatering"

#: c-format.c:1632
#, gcc-internal-format
msgid "zero width in %s format"
msgstr "bredde på nul i %s-formatering"

#: c-format.c:1650
#, gcc-internal-format
msgid "empty left precision in %s format"
msgstr "tom venstrepræcision i %s-formatering"

#: c-format.c:1723
#, gcc-internal-format
msgid "empty precision in %s format"
msgstr "tom præcision i %s-formatering"

#: c-format.c:1763
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support the %qs %s length modifier"
msgstr "%s understøtter ikke '%s' %s-længdemodifikationen"

#: c-format.c:1813
#, gcc-internal-format
msgid "conversion lacks type at end of format"
msgstr "konvertering mangler type i slutningen af formatering"

#: c-format.c:1824
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown conversion type character %qc in format"
msgstr "ukendt konverteringstypetegn '%c' i formatering"

#: c-format.c:1827
#, gcc-internal-format
msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
msgstr "ukendt konverteringstypetegn 0x%x i formatering"

#: c-format.c:1834
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support the %<%%%c%> %s format"
msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"

#: c-format.c:1850
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s used with %<%%%c%> %s format"
msgstr "%s brugt med '%%%c' %s-formatering"

#: c-format.c:1859
#, gcc-internal-format
msgid "%s does not support %s"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: c-format.c:1869
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support %s with the %<%%%c%> %s format"
msgstr "%s understøtter ikke %s med '%%%c' %s-formateringen"

#: c-format.c:1903
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s ignored with %s and %<%%%c%> %s format"
msgstr "%s ignoreret med %s og '%%%c' %s-formatering"

#: c-format.c:1907
#, gcc-internal-format
msgid "%s ignored with %s in %s format"
msgstr "%s ignoreret med %s i %s-formatering"

#: c-format.c:1914
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of %s and %s together with %<%%%c%> %s format"
msgstr "brug af %s og %s sammen med '%%%c' %s-formatering"

#: c-format.c:1918
#, gcc-internal-format
msgid "use of %s and %s together in %s format"
msgstr "brug af %s og %s sammen i %s-formatering"

#: c-format.c:1937
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%%%c%> yields only last 2 digits of year in some locales"
msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året under nogle regionalindstillinger"

#: c-format.c:1940
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%%%c%> yields only last 2 digits of year"
msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året"

#. The end of the format string was reached.
#: c-format.c:1957
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no closing %<]%> for %<%%[%> format"
msgstr "ingen afsluttende '[' til '%%['-formatering"

#: c-format.c:1971
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of %qs length modifier with %qc type character"
msgstr "brug af '%s'-længdemodifikation med '%c'-typetegn"

#: c-format.c:1993
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support the %<%%%s%c%> %s format"
msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"

#: c-format.c:2010
#, gcc-internal-format
msgid "operand number specified with suppressed assignment"
msgstr "operandnummer angivet med undertrykt tildeling"

#: c-format.c:2013
#, gcc-internal-format
msgid "operand number specified for format taking no argument"
msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"

#: c-format.c:2156
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "writing through null pointer (argument %d)"
msgstr "skrivning gennem nulhenvisning (parameter %d)"

#: c-format.c:2164
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "reading through null pointer (argument %d)"
msgstr "læsning gennem nulhenvisning (parameter %d)"

#: c-format.c:2184
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "writing into constant object (argument %d)"
msgstr "skrivning til konstant objekt (parameter %d)"

#: c-format.c:2195
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extra type qualifiers in format argument (argument %d)"
msgstr "ekstra typemodifikationer i formateringsparameter (parameter %d)"

#: c-format.c:2306
#, gcc-internal-format
msgid "%s should have type %<%s%s%>, but argument %d has type %qT"
msgstr ""

#: c-format.c:2310
#, gcc-internal-format
msgid "format %q.*s expects type %<%s%s%>, but argument %d has type %qT"
msgstr ""

#: c-format.c:2318
#, gcc-internal-format
msgid "%s should have type %<%T%s%>, but argument %d has type %qT"
msgstr ""

#: c-format.c:2322
#, gcc-internal-format
msgid "format %q.*s expects type %<%T%s%>, but argument %d has type %qT"
msgstr ""

#: c-format.c:2381 c-format.c:2387 c-format.c:2537
#, gcc-internal-format
msgid "%<__gcc_host_wide_int__%> is not defined as a type"
msgstr ""

#: c-format.c:2394 c-format.c:2547
#, gcc-internal-format
msgid "%<__gcc_host_wide_int__%> is not defined as %<long%> or %<long long%>"
msgstr ""

#: c-format.c:2443
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<locus%> is not defined as a type"
msgstr "\"%s\" er ikke defineret"

#: c-format.c:2496
#, gcc-internal-format
msgid "%<location_t%> is not defined as a type"
msgstr ""

#: c-format.c:2513
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<tree%> is not defined as a type"
msgstr "\"%s\" er ikke defineret"

#: c-format.c:2518
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<tree%> is not defined as a pointer type"
msgstr "new kan ikke bruges på en referencetype"

#: c-format.c:2729
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "args to be formatted is not %<...%>"
msgstr "parametrene der skal formateres, er ikke '...'"

#: c-format.c:2738
#, gcc-internal-format
msgid "strftime formats cannot format arguments"
msgstr "strftime-formater kan ikke formatere parametre"

#: c-lex.c:254
#, gcc-internal-format
msgid "badly nested C headers from preprocessor"
msgstr "ugyldigt indlejrede C-inkluderingsfiler fra præprocessoren"

#: c-lex.c:302
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hignoring #pragma %s %s"
msgstr "ignorerer #pragma %s %s"

#. ... or not.
#: c-lex.c:418
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hstray %<@%> in program"
msgstr "vildfaren '%c' i program"

#: c-lex.c:432
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stray %qs in program"
msgstr "vildfaren '%c' i program"

#: c-lex.c:442
#, gcc-internal-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "manglende afsluttende '%c'-tegn"

#: c-lex.c:444
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stray %qc in program"
msgstr "vildfaren '%c' i program"

#: c-lex.c:446
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stray %<\\%o%> in program"
msgstr "vildfaren '\\%o' i program"

#: c-lex.c:600
#, gcc-internal-format
msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
msgstr "denne kommatalskonstant er kun unsigned i ISO C90"

#: c-lex.c:604
#, gcc-internal-format
msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
msgstr "denne kommatalskonstant ville være unsigned i ISO C90"

#: c-lex.c:620
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "integer constant is too large for %qs type"
msgstr "heltalskonstanten er for stor til typen '%s'"

#: c-lex.c:688
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "floating constant exceeds range of %qT"
msgstr "kommatalskonstant overskrider intervallet for '%s'"

#: c-lex.c:771
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "traditional C rejects string constant concatenation"
msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"

#: c-objc-common.c:81
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it is suppressed using -fno-inline"
msgstr ""

#: c-objc-common.c:91
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it might not be bound within this unit of translation"
msgstr ""

#: c-objc-common.c:99
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses attributes conflicting with inlining"
msgstr ""

#: c-omp.c:107
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid expression type for %<#pragma omp atomic%>"
msgstr "ugyldigt udtryk som operand"

#: c-omp.c:219
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hinvalid type for iteration variable %qE"
msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"

#: c-omp.c:223
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hiteration variable %qE is unsigned"
msgstr "instansvariablen '%s' er erklæret '%s'"

#: c-omp.c:234
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%qE is not initialized"
msgstr "manglende startværdi"

#: c-omp.c:247 cp/semantics.c:3812
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hmissing controlling predicate"
msgstr "manglende '(' efter udsagn"

#: c-omp.c:305
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hinvalid controlling predicate"
msgstr "Ugyldigt kontroludtryk"

#: c-omp.c:312 cp/semantics.c:3818
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hmissing increment expression"
msgstr "manglende ')' i udtryk"

#: c-omp.c:362
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hinvalid increment expression"
msgstr "Ugyldigt kontroludtryk"

#: c-opts.c:151
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no class name specified with %qs"
msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"

#: c-opts.c:155
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assertion missing after %qs"
msgstr "et postulat mangler efter %s"

#: c-opts.c:160
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "macro name missing after %qs"
msgstr "et makronavn mangler efter %s"

#: c-opts.c:169
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing path after %qs"
msgstr "et mål mangler efter '-%s'"

#: c-opts.c:178
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing filename after %qs"
msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"

#: c-opts.c:183
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing makefile target after %qs"
msgstr "et mål mangler efter '-%s'"

#: c-opts.c:327
#, gcc-internal-format
msgid "-I- specified twice"
msgstr "-I- er angivet to gange"

#: c-opts.c:330
#, gcc-internal-format
msgid "obsolete option -I- used, please use -iquote instead"
msgstr ""

#: c-opts.c:497
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %qs to %<-Wnormalized%> not recognized"
msgstr "sproget %s ikke genkendt"

#: c-opts.c:584
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "switch %qs is no longer supported"
msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"

#: c-opts.c:690
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"

#: c-opts.c:880
#, gcc-internal-format
msgid "output filename specified twice"
msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"

#: c-opts.c:1013
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-fno-gnu89-inline is not supported"
msgstr "-pipe understøttes ikke"

#: c-opts.c:1051
#, gcc-internal-format
msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"

#: c-opts.c:1053
#, gcc-internal-format
msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"

#: c-opts.c:1055
#, gcc-internal-format
msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-zero-length ignoreret uden -Wformat"

#: c-opts.c:1057
#, gcc-internal-format
msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"

#: c-opts.c:1059
#, gcc-internal-format
msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"

#: c-opts.c:1079
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "opening output file %s: %m"
msgstr "åbner uddatafilen %s"

#: c-opts.c:1084
#, gcc-internal-format
msgid "too many filenames given. Type %s --help for usage"
msgstr "for mange filnavne angivet - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"

#: c-opts.c:1170
#, gcc-internal-format
msgid "YYDEBUG was not defined at build time, -dy ignored"
msgstr ""

#: c-opts.c:1216
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "opening dependency file %s: %m"
msgstr "åbner afhængighedsfilen %s"

#: c-opts.c:1226
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "closing dependency file %s: %m"
msgstr "lukker afhængighedsfilen %s"

#: c-opts.c:1229
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "when writing output to %s: %m"
msgstr "ved skrivning af uddata til %s"

#: c-opts.c:1309
#, gcc-internal-format
msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
msgstr "for at generere afhængigheder skal du angive enten -M eller -MM"

#: c-opts.c:1480
#, gcc-internal-format
msgid "too late for # directive to set debug directory"
msgstr ""

#: c-parser.c:1087
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids an empty source file"
msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"

#: c-parser.c:1172 c-parser.c:6018
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not allow extra %<;%> outside of a function"
msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"

#: c-parser.c:1273 c-parser.c:6564
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected declaration specifiers"
msgstr "gentaget erklæring af enheden '%s'"

#: c-parser.c:1321
#, gcc-internal-format
msgid "data definition has no type or storage class"
msgstr "definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"

#: c-parser.c:1375
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%> or %<;%>"
msgstr ""

#. This can appear in many cases looking nothing like a
#. function definition, so we don't give a more specific
#. error suggesting there was one.
#: c-parser.c:1382 c-parser.c:1399
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<=%>, %<,%>, %<;%>, %<asm%> or %<__attribute__%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:1391
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids nested functions"
msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"

#: c-parser.c:1739 c-parser.c:2529 c-parser.c:3151 c-parser.c:3401
#: c-parser.c:4249 c-parser.c:4834 c-parser.c:5230 c-parser.c:5250
#: c-parser.c:5365 c-parser.c:5511 c-parser.c:5528 c-parser.c:5660
#: c-parser.c:5672 c-parser.c:5697 c-parser.c:5831 c-parser.c:5860
#: c-parser.c:5868 c-parser.c:5896 c-parser.c:5910 c-parser.c:6126
#: c-parser.c:6225 c-parser.c:6727 c-parser.c:7346
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected identifier"
msgstr "uventet operand"

#: c-parser.c:1765 cp/parser.c:10509
#, gcc-internal-format
msgid "comma at end of enumerator list"
msgstr "komma i slutningen af enum-liste"

#: c-parser.c:1771
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%> or %<}%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:1785 c-parser.c:1961 c-parser.c:5985
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<{%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:1794
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids forward references to %<enum%> types"
msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"

#: c-parser.c:1897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected class name"
msgstr "uventet operand"

#: c-parser.c:1916 c-parser.c:5764
#, gcc-internal-format
msgid "extra semicolon in struct or union specified"
msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"

#: c-parser.c:1944
#, gcc-internal-format
msgid "no semicolon at end of struct or union"
msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"

#: c-parser.c:1947
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<;%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:2024 c-parser.c:2985
#, gcc-internal-format
msgid "expected specifier-qualifier-list"
msgstr ""

#: c-parser.c:2034
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
msgstr "ISO C forbyder medlemserklæringer uden medlemmer"

#: c-parser.c:2103
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%>, %<;%> or %<}%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:2110
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<:%>, %<,%>, %<;%>, %<}%> or %<__attribute__%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:2160
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<typeof%> applied to a bit-field"
msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"

#: c-parser.c:2397
#, gcc-internal-format
msgid "expected identifier or %<(%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:2598
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C requires a named argument before %<...%>"
msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"

#: c-parser.c:2704
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected declaration specifiers or %<...%>"
msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"

#: c-parser.c:2754
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wide string literal in %<asm%>"
msgstr "ugyldig strengkonstant, ignorerer afsluttende '\\'"

#: c-parser.c:2760 c-parser.c:6619 cp/parser.c:19250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected string literal"
msgstr "_Pragma tager en strengkonstant med paranteser omkring"

#: c-parser.c:3077
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"

#: c-parser.c:3122
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "obsolete use of designated initializer with %<:%>"
msgstr "forældet brug af udpeget startværdi med ':'"

#: c-parser.c:3245
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
msgstr "ISO C forbyder angivelse af interval af elementer til klargøring"

#: c-parser.c:3258
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids specifying subobject to initialize"
msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"

# RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
#: c-parser.c:3266
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "obsolete use of designated initializer without %<=%>"
msgstr "forældet brug af udpeget startværdi uden '='"

#: c-parser.c:3274
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<=%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:3420
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids label declarations"
msgstr "ISO C forbyder etiketerklæringer"

#: c-parser.c:3425 c-parser.c:3496
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected declaration or statement"
msgstr "gentaget erklæring af automaten '%s'"

#: c-parser.c:3449 c-parser.c:3477
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%HISO C90 forbids mixed declarations and code"
msgstr "ISO C89 forbyder blandede erklæringer og kode"

#: c-parser.c:3510
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label at end of compound statement"
msgstr "forældet brug af etiket i slutningen af sammensat sætning"

#: c-parser.c:3553
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<:%> or %<...%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:3735
#, gcc-internal-format
msgid "expected identifier or %<*%>"
msgstr ""

#. Avoid infinite loop in error recovery:
#. c_parser_skip_until_found stops at a closing nesting
#. delimiter without consuming it, but here we need to consume
#. it to proceed further.
#: c-parser.c:3797
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected statement"
msgstr "uventet operand"

#: c-parser.c:4134
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%E qualifier ignored on asm"
msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"

#: c-parser.c:4414
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"

#: c-parser.c:4804
#, gcc-internal-format
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "traditionel C tillader ikke operatoren unær plus"

#: c-parser.c:4923
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<sizeof%> applied to a bit-field"
msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"

#: c-parser.c:5066 c-parser.c:5407 c-parser.c:5429
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected expression"
msgstr "uventet adresseudtryk"

#: c-parser.c:5092
#, gcc-internal-format
msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"

#: c-parser.c:5106
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
msgstr "ISO C forbyder sætningsblokke inden i udtryk"

#: c-parser.c:5289
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "first argument to %<__builtin_choose_expr%> not a constant"
msgstr "første parameter til '__builtin_choose_expr' skal være en konstant"

#: c-parser.c:5456
#, gcc-internal-format
msgid "compound literal has variable size"
msgstr ""

#: c-parser.c:5464
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids compound literals"
msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"

#: c-parser.c:5981
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extra semicolon in method definition specified"
msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"

#: c-parser.c:6525 cp/parser.c:19293
#, gcc-internal-format
msgid "%<#pragma omp barrier%> may only be used in compound statements"
msgstr ""

#: c-parser.c:6536 cp/parser.c:19308
#, gcc-internal-format
msgid "%<#pragma omp flush%> may only be used in compound statements"
msgstr ""

#: c-parser.c:6548 cp/parser.c:19334
#, gcc-internal-format
msgid "%<#pragma omp section%> may only be used in %<#pragma omp sections%> construct"
msgstr ""

#: c-parser.c:6554 cp/parser.c:19283
#, gcc-internal-format
msgid "%<#pragma GCC pch_preprocess%> must be first"
msgstr ""

#: c-parser.c:6705 cp/parser.c:18131
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many %qs clauses"
msgstr "for mange inddatafiler"

#: c-parser.c:6830
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<none%> or %<shared%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:6873
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %<(%>"
msgstr "';' forventet"

#: c-parser.c:6916 c-parser.c:7091
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected integer expression"
msgstr "uventet adresseudtryk"

#: c-parser.c:6925
#, gcc-internal-format
msgid "%<num_threads%> value must be positive"
msgstr ""

#: c-parser.c:7005
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<+%>, %<*%>, %<-%>, %<&%>, %<^%>, %<|%>, %<&&%>, or %<||%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:7086 cp/parser.c:18480
#, gcc-internal-format
msgid "schedule %<runtime%> does not take a %<chunk_size%> parameter"
msgstr ""

#: c-parser.c:7104
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid schedule kind"
msgstr "ugyldig roteringsinstruktion"

#: c-parser.c:7189
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<#pragma omp%> clause"
msgstr ""

#: c-parser.c:7198 cp/parser.c:18589
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is not valid for %qs"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: c-parser.c:7298
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid operator for %<#pragma omp atomic%>"
msgstr "ugyldig operand til 'm'-ændring"

#: c-parser.c:7349 c-parser.c:7369
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<(%> or end of line"
msgstr ""

#: c-parser.c:7387
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "for statement expected"
msgstr "')' eller term forventet"

#: c-parser.c:7460 cp/semantics.c:3798 cp/semantics.c:3842
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected iteration declaration or initialization"
msgstr "gentaget erklæring af automaten '%s'"

#: c-parser.c:7586
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<#pragma omp section%> or %<}%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:7811 cp/parser.c:19171 fortran/openmp.c:470
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "threadprivate variables not supported in this target"
msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"

#: c-parser.c:7821 cp/semantics.c:3692
#, gcc-internal-format
msgid "%qE declared %<threadprivate%> after first use"
msgstr ""

#: c-parser.c:7823 cp/semantics.c:3694
#, gcc-internal-format
msgid "automatic variable %qE cannot be %<threadprivate%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:7825 cp/semantics.c:3696
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<threadprivate%> %qE has incomplete type"
msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"

#: c-pch.c:132
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t create precompiled header %s: %m"
msgstr "kan ikke oprette kataloget %s"

#: c-pch.c:153
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t write to %s: %m"
msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"

#: c-pch.c:159
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is not a valid output file"
msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"

#: c-pch.c:188 c-pch.c:203 c-pch.c:217
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t write %s: %m"
msgstr "kan ikke oprette %s"

#: c-pch.c:193 c-pch.c:210
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t seek in %s: %m"
msgstr "kan ikke genåbne %s"

#: c-pch.c:201 c-pch.c:243 c-pch.c:283 c-pch.c:334
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t read %s: %m"
msgstr "kan ikke udfolde %s"

#: c-pch.c:450
#, gcc-internal-format
msgid "pch_preprocess pragma should only be used with -fpreprocessed"
msgstr ""

#: c-pch.c:451
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use #include instead"
msgstr "#include indlejret for dybt"

#: c-pch.c:457
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s: couldn%'t open PCH file: %m"
msgstr "kan ikke læse fra midlertidig fil"

#: c-pch.c:462
#, gcc-internal-format
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr ""

#: c-pch.c:463
#, gcc-internal-format
msgid "%s: PCH file was invalid"
msgstr ""

#: c-pragma.c:103
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push)"
msgstr "'#pragma pack (pop)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack (push, <n>)'"

#: c-pragma.c:116
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s)"
msgstr "'#pragma pack(pop, %s)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack(push, %s, <n>)'"

#: c-pragma.c:130
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "#pragma pack(push[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"

#: c-pragma.c:132
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "#pragma pack(pop[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"

#: c-pragma.c:153
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing %<(%> after %<#pragma pack%> - ignored"
msgstr "manglende '(' efter '#pragma pack' - ignoreret"

#: c-pragma.c:164 c-pragma.c:196
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid constant in %<#pragma pack%> - ignored"
msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"

#: c-pragma.c:168 c-pragma.c:210
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma pack%> - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma pack' - ignoreret"

#: c-pragma.c:173
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma pack(push[, id][, <n>])%> - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignoreret"

#: c-pragma.c:175
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma pack(pop[, id])%> - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma pack(pop[, id])' - ignoreret"

#: c-pragma.c:184
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown action %qs for %<#pragma pack%> - ignored"
msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"

#: c-pragma.c:213
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma pack%>"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma pack'"

#: c-pragma.c:216
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma pack has no effect with -fpack-struct - ignored"
msgstr ""

#: c-pragma.c:236
#, gcc-internal-format
msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"

#: c-pragma.c:269
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "applying #pragma weak %q+D after first use results in unspecified behavior"
msgstr "anvendelse af #pragma weak '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"

#: c-pragma.c:343 c-pragma.c:348
#, gcc-internal-format
msgid "malformed #pragma weak, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma weak' - ignoreret"

#: c-pragma.c:352
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma weak%>"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma weak'"

#: c-pragma.c:420 c-pragma.c:422
#, gcc-internal-format
msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"

#: c-pragma.c:425
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma redefine_extname%>"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"

#: c-pragma.c:431
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma redefine_extname not supported on this target"
msgstr "__builtin_eh_return understøttes ikke på målarkitekturen"

#: c-pragma.c:448 c-pragma.c:535
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma redefine_extname ignored due to conflict with previous rename"
msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"

#: c-pragma.c:471
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma redefine_extname ignored due to conflict with previous #pragma redefine_extname"
msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"

#: c-pragma.c:490
#, gcc-internal-format
msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"

#: c-pragma.c:493
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma extern_prefix%>"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"

#: c-pragma.c:500
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma extern_prefix not supported on this target"
msgstr "Profilering er ikke understøttet på målarkitekturen."

#: c-pragma.c:526
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "asm declaration ignored due to conflict with previous rename"
msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"

#: c-pragma.c:557
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma redefine_extname ignored due to conflict with __asm__ declaration"
msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"

#: c-pragma.c:619
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma GCC visibility push() must specify default, internal, hidden or protected"
msgstr ""

#: c-pragma.c:654
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma GCC visibility must be followed by push or pop"
msgstr ""

#: c-pragma.c:660
#, gcc-internal-format
msgid "no matching push for %<#pragma GCC visibility pop%>"
msgstr ""

#: c-pragma.c:667 c-pragma.c:674
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing %<(%> after %<#pragma GCC visibility push%> - ignored"
msgstr "manglende '(' efter '#pragma %s' - ignoreret"

#: c-pragma.c:670
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed #pragma GCC visibility push"
msgstr "forkert udformet '#pragma builtin'"

#: c-pragma.c:678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma GCC visibility%>"
msgstr "ragelse i slutningen 'af #pragma %s'"

#: c-pragma.c:694
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma GCC diagnostic not allowed inside functions"
msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"

#: c-pragma.c:700
#, gcc-internal-format
msgid "missing [error|warning|ignored] after %<#pragma GCC diagnostic%>"
msgstr ""

#: c-pragma.c:709
#, gcc-internal-format
msgid "expected [error|warning|ignored] after %<#pragma GCC diagnostic%>"
msgstr ""

#: c-pragma.c:713
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing option after %<#pragma GCC diagnostic%> kind"
msgstr "manglende '(' efter '#pragma %s' - ignoreret"

#: c-pragma.c:727
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown option after %<#pragma GCC diagnostic%> kind"
msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"

#: c-typeck.c:175
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD has an incomplete type"
msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"

#: c-typeck.c:196 cp/call.c:2724
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of void expression"
msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"

#: c-typeck.c:204
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of flexible array member"
msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"

#: c-typeck.c:210
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"

#: c-typeck.c:218
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of undefined type %<%s %E%>"
msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"

#. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
#: c-typeck.c:222
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of incomplete typedef %qD"
msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"

#: c-typeck.c:475 c-typeck.c:500
#, gcc-internal-format
msgid "function types not truly compatible in ISO C"
msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"

#: c-typeck.c:620
#, gcc-internal-format
msgid "can%'t mix operands of decimal float and vector types"
msgstr ""

#: c-typeck.c:625
#, gcc-internal-format
msgid "can%'t mix operands of decimal float and complex types"
msgstr ""

#: c-typeck.c:630
#, gcc-internal-format
msgid "can%'t mix operands of decimal float and other float types"
msgstr ""

#: c-typeck.c:951
#, gcc-internal-format
msgid "types are not quite compatible"
msgstr "typer er ikke helt forenelige"

#: c-typeck.c:1269
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function return types not compatible due to %<volatile%>"
msgstr "en funktions returtype kan ikke være en funktion"

#: c-typeck.c:1428 c-typeck.c:2781
#, gcc-internal-format
msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"

#: c-typeck.c:1820
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT has no member named %qE"
msgstr "'%D' har intet medlem ved navn '%E'"

#: c-typeck.c:1861
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "request for member %qE in something not a structure or union"
msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"

#: c-typeck.c:1892
#, gcc-internal-format
msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"

#: c-typeck.c:1896
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "dereferencing %<void *%> pointer"
msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"

#: c-typeck.c:1913 cp/typeck.c:2369
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid type argument of %qs"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: c-typeck.c:1941 cp/typeck.c:2512
#, gcc-internal-format
msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"

#: c-typeck.c:1952 cp/typeck.c:2431 cp/typeck.c:2517
#, gcc-internal-format
msgid "array subscript is not an integer"
msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"

#: c-typeck.c:1958
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "subscripted value is pointer to function"
msgstr "videregiver parameter af henvisning til funktion"

#: c-typeck.c:2005
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids subscripting %<register%> array"
msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"

#: c-typeck.c:2007
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
msgstr "ISO C90 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"

#: c-typeck.c:2256
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "called object %qE is not a function"
msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"

#. This situation leads to run-time undefined behavior. We can't,
#. therefore, simply error unless we can prove that all possible
#. executions of the program must execute the code.
#: c-typeck.c:2284
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function called through a non-compatible type"
msgstr "sizeof benyttet på en ufuldstændig type"

#: c-typeck.c:2391
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many arguments to function %qE"
msgstr "for mange parametre til funktionen"

#: c-typeck.c:2412
#, gcc-internal-format
msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"

#: c-typeck.c:2425
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as integer rather than floating due to prototype"
msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:2430
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as integer rather than complex due to prototype"
msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:2435
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as complex rather than floating due to prototype"
msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:2440
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as floating rather than integer due to prototype"
msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:2445
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as complex rather than integer due to prototype"
msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:2450
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as floating rather than complex due to prototype"
msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:2463
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as %<float%> rather than %<double%> due to prototype"
msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:2488
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as %qT rather than %qT due to prototype"
msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:2509
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE with different width due to prototype"
msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:2532
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as unsigned due to prototype"
msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:2536
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as signed due to prototype"
msgstr "%s som signed på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:2627
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"

#: c-typeck.c:2635
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around && within ||"
msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"

#: c-typeck.c:2645
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"

#: c-typeck.c:2650
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"

#: c-typeck.c:2660
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"

#: c-typeck.c:2665
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"

#: c-typeck.c:2673
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"

#: c-typeck.c:2678
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"

#: c-typeck.c:2684
#, gcc-internal-format
msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"

#: c-typeck.c:2696 c-typeck.c:2701 cp/typeck.c:3281 cp/typeck.c:3390
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "comparison with string literal results in unspecified behaviour"
msgstr "%Jsvag erklæring af '%D' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"

#: c-typeck.c:2723
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer of type %<void *%> used in subtraction"
msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"

#: c-typeck.c:2725
#, gcc-internal-format
msgid "pointer to a function used in subtraction"
msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"

#: c-typeck.c:2832
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr "forkert parametertype til unært plus"

#: c-typeck.c:2845
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr "forkert parametertype til unært minus"

#: c-typeck.c:2862
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support %<~%> for complex conjugation"
msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"

#: c-typeck.c:2868
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"

#: c-typeck.c:2876
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "forkert parametertype til abs"

#: c-typeck.c:2888
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr "forkert parametertype til konjugation"

#: c-typeck.c:2900
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"

#: c-typeck.c:2934
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support %<++%> and %<--%> on complex types"
msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"

# man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
# argument' skal opfattes på en anden måde
#: c-typeck.c:2950 c-typeck.c:2982
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to increment"
msgstr "forkert parametertype til forøgelse"

#: c-typeck.c:2952 c-typeck.c:2984
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to decrement"
msgstr "forkert parametertype til formindskelse"

#: c-typeck.c:2973
#, gcc-internal-format
msgid "increment of pointer to unknown structure"
msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"

#: c-typeck.c:2975
#, gcc-internal-format
msgid "decrement of pointer to unknown structure"
msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"

# RETMIG: lettere klodset konstruktion
#: c-typeck.c:3155
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment of read-only member %qD"
msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"

# RETMIG: lettere klodset konstruktion
#: c-typeck.c:3156
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "increment of read-only member %qD"
msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"

# RETMIG: lettere klodset konstruktion
#: c-typeck.c:3157
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "decrement of read-only member %qD"
msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"

#: c-typeck.c:3158
#, gcc-internal-format
msgid "read-only member %qD used as %<asm%> output"
msgstr ""

#: c-typeck.c:3162
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment of read-only variable %qD"
msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"

#: c-typeck.c:3163
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "increment of read-only variable %qD"
msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"

#: c-typeck.c:3164
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "decrement of read-only variable %qD"
msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"

#: c-typeck.c:3165
#, gcc-internal-format
msgid "read-only variable %qD used as %<asm%> output"
msgstr ""

#: c-typeck.c:3168
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment of read-only location"
msgstr "%s af placering der kun må læses"

#: c-typeck.c:3169
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "increment of read-only location"
msgstr "%s af placering der kun må læses"

#: c-typeck.c:3170
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "decrement of read-only location"
msgstr "%s af placering der kun må læses"

#: c-typeck.c:3171
#, gcc-internal-format
msgid "read-only location used as %<asm%> output"
msgstr ""

#: c-typeck.c:3206
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot take address of bit-field %qD"
msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"

#: c-typeck.c:3234
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "global register variable %qD used in nested function"
msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"

#: c-typeck.c:3237
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "register variable %qD used in nested function"
msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"

#: c-typeck.c:3242
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address of global register variable %qD requested"
msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"

#: c-typeck.c:3244
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address of register variable %qD requested"
msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"

#: c-typeck.c:3290
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-lvalue array in conditional expression"
msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"

#: c-typeck.c:3338
#, gcc-internal-format
msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"

#: c-typeck.c:3345
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"

#: c-typeck.c:3359 c-typeck.c:3367
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids conditional expr between %<void *%> and function pointer"
msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"

#: c-typeck.c:3374
#, gcc-internal-format
msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"

#: c-typeck.c:3381 c-typeck.c:3391
#, gcc-internal-format
msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"

#: c-typeck.c:3405
#, gcc-internal-format
msgid "type mismatch in conditional expression"
msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"

#: c-typeck.c:3447
#, gcc-internal-format
msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"

#: c-typeck.c:3484
#, gcc-internal-format
msgid "cast specifies array type"
msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"

#: c-typeck.c:3490
#, gcc-internal-format
msgid "cast specifies function type"
msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"

#: c-typeck.c:3500
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"

#: c-typeck.c:3517
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids casts to union type"
msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"

#: c-typeck.c:3525
#, gcc-internal-format
msgid "cast to union type from type not present in union"
msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"

#: c-typeck.c:3571
#, gcc-internal-format
msgid "cast adds new qualifiers to function type"
msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"

#. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
#. present in IN_TYPE.
#: c-typeck.c:3576
#, gcc-internal-format
msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"

#: c-typeck.c:3592
#, gcc-internal-format
msgid "cast increases required alignment of target type"
msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"

#: c-typeck.c:3603
#, gcc-internal-format
msgid "cast from pointer to integer of different size"
msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"

#: c-typeck.c:3607
#, gcc-internal-format
msgid "cast from function call of type %qT to non-matching type %qT"
msgstr ""

#: c-typeck.c:3615
#, gcc-internal-format
msgid "cast to pointer from integer of different size"
msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"

#: c-typeck.c:3628
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type"
msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"

#: c-typeck.c:3636
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type"
msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"

#: c-typeck.c:3912
#, gcc-internal-format
msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
msgstr "kan ikke videregive højreværdi til referenceparameter"

#: c-typeck.c:4023 c-typeck.c:4189
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"

#: c-typeck.c:4026 c-typeck.c:4192
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"

#: c-typeck.c:4029 c-typeck.c:4194
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialization makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"

#: c-typeck.c:4032 c-typeck.c:4196
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"

#: c-typeck.c:4036 c-typeck.c:4156
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "typeomtvingning fra '%T' til '%T' kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"

#: c-typeck.c:4038 c-typeck.c:4158
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"

#: c-typeck.c:4040 c-typeck.c:4160
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialization discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"

#: c-typeck.c:4042 c-typeck.c:4162
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"

#: c-typeck.c:4049
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"

#: c-typeck.c:4084
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "request for implicit conversion from %qT to %qT not permitted in C++"
msgstr "konvertering fra NaN til unsigned int"

#: c-typeck.c:4097
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %d of %qE might be a candidate for a format attribute"
msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"

#: c-typeck.c:4103
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment left-hand side might be a candidate for a format attribute"
msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til formateringsegenskaber"

#: c-typeck.c:4108
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialization left-hand side might be a candidate for a format attribute"
msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"

#: c-typeck.c:4113
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return type might be a candidate for a format attribute"
msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"

#: c-typeck.c:4136
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids passing argument %d of %qE between function pointer and %<void *%>"
msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"

#: c-typeck.c:4139
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids assignment between function pointer and %<void *%>"
msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"

#: c-typeck.c:4141
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids initialization between function pointer and %<void *%>"
msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"

#: c-typeck.c:4143
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids return between function pointer and %<void *%>"
msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"

#: c-typeck.c:4172
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer targets in passing argument %d of %qE differ in signedness"
msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"

#: c-typeck.c:4174
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer targets in assignment differ in signedness"
msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"

#: c-typeck.c:4176
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer targets in initialization differ in signedness"
msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"

#: c-typeck.c:4178
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer targets in return differ in signedness"
msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"

#: c-typeck.c:4203
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE from incompatible pointer type"
msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"

#: c-typeck.c:4205
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment from incompatible pointer type"
msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"

#: c-typeck.c:4206
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialization from incompatible pointer type"
msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"

#: c-typeck.c:4208
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return from incompatible pointer type"
msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"

#: c-typeck.c:4225
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"

#: c-typeck.c:4227
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"

#: c-typeck.c:4229
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialization makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"

#: c-typeck.c:4231
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"

#: c-typeck.c:4238
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE makes integer from pointer without a cast"
msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"

#: c-typeck.c:4240
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment makes integer from pointer without a cast"
msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"

#: c-typeck.c:4242
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialization makes integer from pointer without a cast"
msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"

#: c-typeck.c:4244
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return makes integer from pointer without a cast"
msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"

#: c-typeck.c:4260
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible types in assignment"
msgstr "uforenelige typer i %s"

#: c-typeck.c:4263
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible types in initialization"
msgstr "uforenelige typer i %s"

#: c-typeck.c:4266
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible types in return"
msgstr "uforenelige typer i %s"

# 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
# ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
#: c-typeck.c:4353
#, gcc-internal-format
msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"

#: c-typeck.c:4523 c-typeck.c:4538 c-typeck.c:4553
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "(near initialization for %qs)"
msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"

#: c-typeck.c:5093 cp/decl.c:4824
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "opaque vector types cannot be initialized"
msgstr "objekt af typen '%T' med variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"

#: c-typeck.c:5716
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown field %qE specified in initializer"
msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"

#: c-typeck.c:6616
#, gcc-internal-format
msgid "traditional C rejects initialization of unions"
msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"

#: c-typeck.c:6924
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump into statement expression"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: c-typeck.c:6930
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump into scope of identifier with variably modified type"
msgstr "skabelonsparameter '%T' er en variabelt ændret type"

#: c-typeck.c:6967
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids %<goto *expr;%>"
msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"

#: c-typeck.c:6982 cp/typeck.c:6461
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement"
msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"

#: c-typeck.c:6990
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<return%> with no value, in function returning non-void"
msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"

#: c-typeck.c:6999
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<return%> with a value, in function returning void"
msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"

#: c-typeck.c:7056
#, gcc-internal-format
msgid "function returns address of local variable"
msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"

#: c-typeck.c:7128 cp/semantics.c:929
#, gcc-internal-format
msgid "switch quantity not an integer"
msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"

#: c-typeck.c:7140
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long%> switch expression not converted to %<int%> in ISO C"
msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"

#: c-typeck.c:7180
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "case label in statement expression not containing enclosing switch statement"
msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#: c-typeck.c:7183
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<default%> label in statement expression not containing enclosing switch statement"
msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#: c-typeck.c:7189
#, gcc-internal-format
msgid "case label in scope of identifier with variably modified type not containing enclosing switch statement"
msgstr ""

#: c-typeck.c:7192
#, gcc-internal-format
msgid "%<default%> label in scope of identifier with variably modified type not containing enclosing switch statement"
msgstr ""

#: c-typeck.c:7196 cp/parser.c:6415
#, gcc-internal-format
msgid "case label not within a switch statement"
msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#: c-typeck.c:7198
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<default%> label not within a switch statement"
msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#: c-typeck.c:7275
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>"
msgstr "%Hforeslår eksplicitte krøllede paranteser for at undgå tvetydig 'else'"

#: c-typeck.c:7386 cp/cp-gimplify.c:97 cp/parser.c:6911
#, gcc-internal-format
msgid "break statement not within loop or switch"
msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"

#: c-typeck.c:7388 cp/parser.c:6932
#, gcc-internal-format
msgid "continue statement not within a loop"
msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"

#: c-typeck.c:7393 cp/parser.c:6922
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "break statement used with OpenMP for loop"
msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"

#: c-typeck.c:7416
#, gcc-internal-format
msgid "%Hstatement with no effect"
msgstr "%Hsætning uden nogen virkning"

#: c-typeck.c:7438
#, gcc-internal-format
msgid "expression statement has incomplete type"
msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"

#: c-typeck.c:7901 c-typeck.c:7942
#, gcc-internal-format
msgid "division by zero"
msgstr "division med nul"

#: c-typeck.c:7987 cp/typeck.c:3214
#, gcc-internal-format
msgid "right shift count is negative"
msgstr "højreskiftsantal er negativ"

#: c-typeck.c:7994 cp/typeck.c:3220
#, gcc-internal-format
msgid "right shift count >= width of type"
msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"

#: c-typeck.c:8015 cp/typeck.c:3239
#, gcc-internal-format
msgid "left shift count is negative"
msgstr "venstreskiftsantal er negativ"

#: c-typeck.c:8018 cp/typeck.c:3241
#, gcc-internal-format
msgid "left shift count >= width of type"
msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"

#: c-typeck.c:8036 cp/typeck.c:3277
#, gcc-internal-format
msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"

#: c-typeck.c:8060 c-typeck.c:8067
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids comparison of %<void *%> with function pointer"
msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"

#: c-typeck.c:8073 c-typeck.c:8135
#, gcc-internal-format
msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"

#: c-typeck.c:8085 c-typeck.c:8096
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the address of %qD will never be NULL"
msgstr "adressen af '%D' vil altid være 'true'"

#: c-typeck.c:8103 c-typeck.c:8108 c-typeck.c:8153 c-typeck.c:8158
#, gcc-internal-format
msgid "comparison between pointer and integer"
msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"

#: c-typeck.c:8127
#, gcc-internal-format
msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"

#: c-typeck.c:8130
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"

#: c-typeck.c:8142 c-typeck.c:8148
#, gcc-internal-format
msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"

#: c-typeck.c:8402
#, gcc-internal-format
msgid "comparison between signed and unsigned"
msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"

#: c-typeck.c:8448 cp/typeck.c:3709
#, gcc-internal-format
msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"

#: c-typeck.c:8456 cp/typeck.c:3717
#, gcc-internal-format
msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"

#: c-typeck.c:8514
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "used array that cannot be converted to pointer where scalar is required"
msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"

#: c-typeck.c:8518
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "used struct type value where scalar is required"
msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"

#: c-typeck.c:8522
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "used union type value where scalar is required"
msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"

#: c-typeck.c:8627 cp/semantics.c:3519
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE has invalid type for %<reduction%>"
msgstr "ugyldig returtype for funktionen '%#D'"

#: c-typeck.c:8661 cp/semantics.c:3532
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>"
msgstr "ugyldig returtype for funktionen '%#D'"

#: c-typeck.c:8677 cp/semantics.c:3542
#, gcc-internal-format
msgid "%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>"
msgstr ""

#: c-typeck.c:8686 cp/semantics.c:3347
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a variable in clause %qs"
msgstr "'%s' er et ugyldigt klassenavn"

#: c-typeck.c:8693 c-typeck.c:8713 c-typeck.c:8733 cp/semantics.c:3354
#: cp/semantics.c:3373 cp/semantics.c:3392
#, gcc-internal-format
msgid "%qE appears more than once in data clauses"
msgstr ""

#: c-typeck.c:8707 cp/semantics.c:3367
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>"
msgstr "instansvariablen '%s' er erklæret privat"

#: c-typeck.c:8727 cp/semantics.c:3386
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>"
msgstr "instansvariablen '%s' er erklæret privat"

#: c-typeck.c:8785 cp/semantics.c:3583
#, gcc-internal-format
msgid "%qE is predetermined %qs for %qs"
msgstr ""

#: calls.c:1961
#, gcc-internal-format
msgid "function call has aggregate value"
msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"

#: cfgexpand.c:1617
#, gcc-internal-format
msgid "not protecting local variables: variable length buffer"
msgstr ""

#: cfgexpand.c:1619
#, gcc-internal-format
msgid "not protecting function: no buffer at least %d bytes long"
msgstr ""

#: cfghooks.c:90
#, gcc-internal-format
msgid "bb %d on wrong place"
msgstr "basisblok %d ved et forkerte sted"

#: cfghooks.c:96
#, gcc-internal-format
msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
msgstr "prev_bb for %d bør være %d, ikke %d"

#: cfghooks.c:113
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal af blok %i %i"

#: cfghooks.c:119
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt frekvens af blok %i %i"

#: cfghooks.c:127
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"

#: cfghooks.c:133
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt sandsynlighed for kant %i->%i %i"

#: cfghooks.c:139
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal for kant %i->%i %i"

#: cfghooks.c:151
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
msgstr "verify_flow_info: Efterfølgende kant til basisblok %d er ødelagt"

#: cfghooks.c:165 cfgrtl.c:1885
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter ubetinget spring %i"

#: cfghooks.c:173 cfghooks.c:184
#, gcc-internal-format
msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"

#: cfghooks.c:185
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "its dest_idx should be %d, not %d"
msgstr "dominator for %d burde være %d, ikke %d"

#: cfghooks.c:214
#, gcc-internal-format
msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"

#: cfghooks.c:227
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info failed"
msgstr "verify_flow_info mislykkedes"

#: cfghooks.c:288
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support redirect_edge_and_branch"
msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"

#: cfghooks.c:306
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support redirect_edge_and_branch_force"
msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"

#: cfghooks.c:324
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support split_block"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:360
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support move_block_after"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support delete_basic_block"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:405
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support split_edge"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:466
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support create_basic_block"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:494
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support can_merge_blocks_p"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:505
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support predict_edge"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:514
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support predicted_by_p"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:528
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support merge_blocks"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:573
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support make_forwarder_block"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support can_duplicate_block_p"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:706
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support duplicate_block"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:774
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support block_ends_with_call_p"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:785
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support block_ends_with_condjump_p"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfghooks.c:803
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support flow_call_edges_add"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: cfgloop.c:1079
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of loop %d should be %d, not %d"
msgstr "Størrelsen af løkke %d burde være %d, ikke %d."

#: cfgloop.c:1096
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bb %d do not belong to loop %d"
msgstr "Basisblok %d hører ikke til løkke %d."

#: cfgloop.c:1113
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "loop %d's header does not have exactly 2 entries"
msgstr "Løkke %d's hoved har ikke præcis 2 elementer."

#: cfgloop.c:1120
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "loop %d's latch does not have exactly 1 successor"
msgstr "Løkke %d's ende har ikke præcis 1 efterfølger."

#: cfgloop.c:1125
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "loop %d's latch does not have header as successor"
msgstr "Løkke %d's ende har ikke hoved som efterfølger."

#: cfgloop.c:1130
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "loop %d's latch does not belong directly to it"
msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."

#: cfgloop.c:1136
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "loop %d's header does not belong directly to it"
msgstr "Løkke %d's hoved tilhører ikke direkte løkken."

#: cfgloop.c:1142
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "loop %d's latch is marked as part of irreducible region"
msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."

#: cfgloop.c:1175
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "basic block %d should be marked irreducible"
msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"

#: cfgloop.c:1181
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "basic block %d should not be marked irreducible"
msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"

#: cfgloop.c:1189
#, gcc-internal-format
msgid "edge from %d to %d should be marked irreducible"
msgstr ""

#: cfgloop.c:1196
#, gcc-internal-format
msgid "edge from %d to %d should not be marked irreducible"
msgstr ""

#: cfgloop.c:1231
#, gcc-internal-format
msgid "wrong single exit %d->%d recorded for loop %d"
msgstr ""

#: cfgloop.c:1235
#, gcc-internal-format
msgid "right exit is %d->%d"
msgstr ""

#: cfgloop.c:1252
#, gcc-internal-format
msgid "single exit not recorded for loop %d"
msgstr ""

#: cfgloop.c:1259
#, gcc-internal-format
msgid "loop %d should not have single exit (%d -> %d)"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1771
#, gcc-internal-format
msgid "BB_RTL flag not set for block %d"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1777
#, gcc-internal-format
msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr "slutinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"

#: cfgrtl.c:1791
#, gcc-internal-format
msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
msgstr "instruktion %d er i flere basisblokke (%d og %d)"

#: cfgrtl.c:1803
#, gcc-internal-format
msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr "hovedinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"

#: cfgrtl.c:1827
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i"
msgstr "verify_flow_info: REG_BR_PROB passer ikke til konf. %i %i"

#: cfgrtl.c:1842
#, gcc-internal-format
msgid "fallthru edge crosses section boundary (bb %i)"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1867
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
msgstr "Mangler REG_EH_REGION-note i slutningen af basisblok %i"

#: cfgrtl.c:1875
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many outgoing branch edges from bb %i"
msgstr "For mange udgående forgreningskanter fra basisblok %i"

#: cfgrtl.c:1880
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "fallthru edge after unconditional jump %i"
msgstr "Fald gennem-kant efter ubetinget spring %i"

#: cfgrtl.c:1891
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter betinget spring %i"

#: cfgrtl.c:1897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call edges for non-call insn in bb %i"
msgstr "Kaldekanter for ikke-kaldsinstruktion i basisblok %i"

#: cfgrtl.c:1906
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "abnormal edges for no purpose in bb %i"
msgstr "Unormale kanter uden noget formål i basisblok %i"

#: cfgrtl.c:1918
#, gcc-internal-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er NULL"

#: cfgrtl.c:1922
#, gcc-internal-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er %i"

#: cfgrtl.c:1936 cfgrtl.c:1946
#, gcc-internal-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d"

#: cfgrtl.c:1959
#, gcc-internal-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d i midten af basisblok %d"

#: cfgrtl.c:1969
#, gcc-internal-format
msgid "in basic block %d:"
msgstr "i basisblok %d:"

#: cfgrtl.c:2006
#, gcc-internal-format
msgid "bb prediction set for block %i, but it is not used in RTL land"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:2024
#, gcc-internal-format
msgid "missing barrier after block %i"
msgstr "manglende barriere efter blok %i"

#: cfgrtl.c:2037
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekte blokke til fald-gennem %i->%i"

#: cfgrtl.c:2046
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"

#: cfgrtl.c:2065
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "basic blocks not laid down consecutively"
msgstr "basisblokkene er ikke nummeret i rækkefølge"

#: cfgrtl.c:2104
#, gcc-internal-format
msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
msgstr "antallet af basisbloknoter i instruktionskæden (%d) != n_basic_blocks (%d)"

#: cgraph.c:892
#, gcc-internal-format
msgid "%D renamed after being referenced in assembly"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:707
#, gcc-internal-format
msgid "aux field set for edge %s->%s"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:713
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Execution count is negative"
msgstr "venstreskiftsantal er negativ"

#: cgraphunit.c:720
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "caller edge count is negative"
msgstr "venstreskiftsantal er negativ"

#: cgraphunit.c:729
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inlined_to pointer is wrong"
msgstr "sektionshenvisning mangler"

#: cgraphunit.c:734
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple inline callers"
msgstr "mere end én 'virtual'-angivelse"

#: cgraphunit.c:741
#, gcc-internal-format
msgid "inlined_to pointer set for noninline callers"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:747
#, gcc-internal-format
msgid "inlined_to pointer is set but no predecessors found"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:752
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inlined_to pointer refers to itself"
msgstr "ugyldig henvisning til bitfeltet '%D'"

#: cgraphunit.c:762
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "node not found in cgraph_hash"
msgstr "metoden '%s' ikke fundet i klassen"

#: cgraphunit.c:790
#, gcc-internal-format
msgid "shared call_stmt:"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:797
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "edge points to wrong declaration:"
msgstr "'%s' benyttes før erklæringen"

#: cgraphunit.c:806
#, gcc-internal-format
msgid "missing callgraph edge for call stmt:"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:823
#, gcc-internal-format
msgid "edge %s->%s has no corresponding call_stmt"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_cgraph_node failed"
msgstr "verify_flow_info mislykkedes"

#: cgraphunit.c:1017 cgraphunit.c:1040
#, gcc-internal-format
msgid "%J%<externally_visible%> attribute have effect only on public objects"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:1217
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "failed to reclaim unneeded function"
msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"

#: cgraphunit.c:1619
#, gcc-internal-format
msgid "nodes with no released memory found"
msgstr ""

#: collect2.c:1172
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown demangling style '%s'"
msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"

#: collect2.c:1495
#, gcc-internal-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"

#: collect2.c:1513
#, gcc-internal-format
msgid "%s returned %d exit status"
msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"

#: collect2.c:2175
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot find 'ldd'"
msgstr "kan ikke finde 'ldd'"

#: convert.c:73
#, gcc-internal-format
msgid "cannot convert to a pointer type"
msgstr "kan ikke konverteres til en henvisningstype"

#: convert.c:339
#, gcc-internal-format
msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
msgstr "en henvisningsværdi er angivet hvor der forventedes en kommatalsværdi"

#: convert.c:343
#, gcc-internal-format
msgid "aggregate value used where a float was expected"
msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et kommatal"

#: convert.c:368
#, gcc-internal-format
msgid "conversion to incomplete type"
msgstr "konvertering til en ufuldstændig type"

#: convert.c:738 convert.c:813
#, gcc-internal-format
msgid "can't convert between vector values of different size"
msgstr "kan ikke konvertere vektorværdier af forskellige størrelser"

#: convert.c:744
#, gcc-internal-format
msgid "aggregate value used where an integer was expected"
msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et heltal"

#: convert.c:793
#, gcc-internal-format
msgid "pointer value used where a complex was expected"
msgstr "en henvisningsværdi er angivet hvor der forventedes et komplekst tal"

#: convert.c:797
#, gcc-internal-format
msgid "aggregate value used where a complex was expected"
msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et komplekst tal"

#: convert.c:819
#, gcc-internal-format
msgid "can't convert value to a vector"
msgstr "kan ikke konvertere værdi til en vektor"

#: coverage.c:183
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is not a gcov data file"
msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"

#: coverage.c:194
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is version %q.*s, expected version %q.*s"
msgstr "GCC-styringsprogram version %s kører GCCc version %s\n"

#: coverage.c:274 coverage.c:282
#, gcc-internal-format
msgid "coverage mismatch for function %u while reading execution counters"
msgstr ""

#: coverage.c:276 coverage.c:359
#, gcc-internal-format
msgid "checksum is %x instead of %x"
msgstr ""

#: coverage.c:284 coverage.c:367
#, gcc-internal-format
msgid "number of counters is %d instead of %d"
msgstr ""

#: coverage.c:290
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot merge separate %s counters for function %u"
msgstr "kan ikke bruge va_start i afbrydelsesfunktion"

#: coverage.c:311
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs has overflowed"
msgstr "overløb i tolkerens stak"

#: coverage.c:311
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is corrupted"
msgstr "'%s' er forældet"

#: coverage.c:348
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no coverage for function %qs found"
msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"

#: coverage.c:356 coverage.c:364
#, gcc-internal-format
msgid "coverage mismatch for function %qs while reading counter %qs"
msgstr ""

#: coverage.c:523
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "kan ikke åbne %s"

#: coverage.c:558
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "error writing %qs"
msgstr "fejl ved skrivning til %s"

#: diagnostic.c:642
#, gcc-internal-format
msgid "in %s, at %s:%d"
msgstr "i %s, ved %s:%d"

#: dominance.c:953
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "dominator of %d status unknown"
msgstr "dominator for %d burde være %d, ikke %d"

#: dominance.c:955
#, gcc-internal-format
msgid "dominator of %d should be %d, not %d"
msgstr "dominator for %d burde være %d, ikke %d"

#: dominance.c:967
#, gcc-internal-format
msgid "ENTRY does not dominate bb %d"
msgstr ""

#: dwarf2out.c:3598
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "DW_LOC_OP %s not implemented"
msgstr "DW_LOC_OP %s understøttes ikke\n"

#: emit-rtl.c:2235
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid rtl sharing found in the insn"
msgstr "ugyldig operand i instruktionen"

#: emit-rtl.c:2237
#, gcc-internal-format
msgid "shared rtx"
msgstr ""

#: emit-rtl.c:2239 flow.c:493 flow.c:518 flow.c:540
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "internal consistency failure"
msgstr "intern GCC-afbrydelse"

#: emit-rtl.c:3299
#, gcc-internal-format
msgid "ICE: emit_insn used where emit_jump_insn needed:\n"
msgstr "ICE: emit_insn brugt hvor emit_jump_insn behøves:\n"

#: errors.c:133 java/jv-scan.c:289
#, gcc-internal-format
msgid "abort in %s, at %s:%d"
msgstr "afbrudt i %s ved %s:%d"

#: except.c:337
#, gcc-internal-format
msgid "exception handling disabled, use -fexceptions to enable"
msgstr "håndtering af undtagelser er slået fra, angiv -fexceptions for at slå dem til"

#: except.c:2879
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of %<__builtin_eh_return_regno%> must be constant"
msgstr "parameteren til '__builtin_eh_return_regno' skal være konstant"

#: except.c:3010
#, gcc-internal-format
msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
msgstr "__builtin_eh_return understøttes ikke på målarkitekturen"

#: except.c:3871 except.c:3880
#, gcc-internal-format
msgid "region_array is corrupted for region %i"
msgstr ""

#: except.c:3885
#, gcc-internal-format
msgid "outer block of region %i is wrong"
msgstr ""

#: except.c:3890
#, gcc-internal-format
msgid "region %i may contain throw and is contained in region that may not"
msgstr ""

#: except.c:3896
#, gcc-internal-format
msgid "negative nesting depth of region %i"
msgstr ""

#: except.c:3916
#, gcc-internal-format
msgid "tree list ends on depth %i"
msgstr ""

#: except.c:3921
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array does not match the region tree"
msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"

#: except.c:3927
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_eh_tree failed"
msgstr "verify_flow_info mislykkedes"

#: explow.c:1272
#, gcc-internal-format
msgid "stack limits not supported on this target"
msgstr "stakgrænser understøttes ikke på målarkitekturen"

#: fold-const.c:958 tree-ssa-loop-niter.c:1163 tree-vrp.c:4346
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%s"
msgstr "%s"

#: fold-const.c:1280
#, gcc-internal-format
msgid "assuming signed overflow does not occur when negating a division"
msgstr ""

#: fold-const.c:3583 fold-const.c:3594
#, gcc-internal-format
msgid "comparison is always %d due to width of bit-field"
msgstr "sammenligning er altid %d på grund af den begrænsede rækkevidde af bitfeltet"

#: fold-const.c:4868
#, gcc-internal-format
msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying range test"
msgstr ""

#: fold-const.c:5247 fold-const.c:5262
#, gcc-internal-format
msgid "comparison is always %d"
msgstr "sammenligning er altid %d"

# RETMIG: det giver ikke mening
#: fold-const.c:5391
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<or%> of unmatched not-equal tests is always 1"
msgstr "'or' af uafbalancerede sammenligninger med forskellig fra er altid 1"

#: fold-const.c:5396
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<and%> of mutually exclusive equal-tests is always 0"
msgstr "'and' af udtryk der hver for sig udelukker hinanden, er altid 0"

#: fold-const.c:11859
#, gcc-internal-format
msgid "fold check: original tree changed by fold"
msgstr ""

#: function.c:376
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jtotal size of local objects too large"
msgstr "størrelsen af variablen '%s' er for stor"

#: function.c:843 varasm.c:1793
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of variable %q+D is too large"
msgstr "størrelsen af variablen '%s' er for stor"

#: function.c:1560
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "impossible constraint in %<asm%>"
msgstr "umulig begrænsing i 'asm'"

#: function.c:3539
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %q+D might be clobbered by %<longjmp%> or %<vfork%>"
msgstr "variablen '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"

#: function.c:3560
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %q+D might be clobbered by %<longjmp%> or %<vfork%>"
msgstr "parameteren '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"

#: function.c:3901
#, gcc-internal-format
msgid "function returns an aggregate"
msgstr "funktion returnerer en værdi af en sammensat type"

#: function.c:4294
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unused parameter %q+D"
msgstr "ubenyttet parameter '%s'"

#: gcc.c:1257
#, gcc-internal-format
msgid "ambiguous abbreviation %s"
msgstr "tvetydig forkortelse %s"

#: gcc.c:1284
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incomplete '%s' option"
msgstr "ufuldstændigt tilvalg '%s'"

#: gcc.c:1295
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing argument to '%s' option"
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '%s'"

#: gcc.c:1308
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extraneous argument to '%s' option"
msgstr "der er en parameter for meget til tilvalget '%s'"

#: gcc.c:3935
#, gcc-internal-format
msgid "warning: -pipe ignored because -save-temps specified"
msgstr "advarsel: -pipe ignoreret fordi -save-temps er angivet"

#: gcc.c:4236
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "warning: '-x %s' after last input file has no effect"
msgstr "advarsel: '-x %s' efter den sidste inddatafil har ingen effekt"

#. Catch the case where a spec string contains something like
#. '%{foo:%*}'. i.e. there is no * in the pattern on the left
#. hand side of the :.
#: gcc.c:5266
#, gcc-internal-format
msgid "spec failure: '%%*' has not been initialized by pattern match"
msgstr "specifikationsfejl: '%%*' er ikke blevet klargjort af mønstersøgning"

#: gcc.c:5275
#, gcc-internal-format
msgid "warning: use of obsolete %%[ operator in specs"
msgstr "advarsel: forældet '%%['-operator benyttet i specifikationer"

#: gcc.c:5356
#, gcc-internal-format
msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
msgstr "specifikationsfejl: ukendt specifikationstilvalg '%c'"

#: gcc.c:6254
#, gcc-internal-format
msgid "spec failure: more than one arg to SYSROOT_SUFFIX_SPEC"
msgstr ""

#: gcc.c:6277
#, gcc-internal-format
msgid "spec failure: more than one arg to SYSROOT_HEADERS_SUFFIX_SPEC"
msgstr ""

#: gcc.c:6366
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unrecognized option '-%s'"
msgstr "ukendt tilvalg '-%s'"

#: gcc.c:6559 gcc.c:6622
#, gcc-internal-format
msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
msgstr "%s: %s-oversætter ikke installeret på dette system"

#: gcc.c:6714
#, gcc-internal-format
msgid "%s: linker input file unused because linking not done"
msgstr "%s: sammenkæderinddatafil ikke benyttet eftersom sammenkædning ikke blev foretaget"

#: gcc.c:6754
#, gcc-internal-format
msgid "language %s not recognized"
msgstr "sproget %s ikke genkendt"

#: gcc.c:6825
#, gcc-internal-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: gcse.c:6592
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s: %d basic blocks and %d edges/basic block"
msgstr "GCSE deaktiveret: %d > 1000 basisblokke og %d >= 20 kanter/basisblok"

#: gcse.c:6605
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s: %d basic blocks and %d registers"
msgstr "GCSE deaktiveret: %d basisblokke og %d registre"

#: ggc-common.c:404 ggc-common.c:412 ggc-common.c:480 ggc-common.c:499
#: ggc-page.c:2136 ggc-page.c:2167 ggc-page.c:2174 ggc-zone.c:2291
#: ggc-zone.c:2306
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't write PCH file: %m"
msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"

#: ggc-common.c:492 config/i386/host-cygwin.c:58
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't get position in PCH file: %m"
msgstr "kan ikke oprette informationsfilen '%s' til opbevaringssted"

#: ggc-common.c:502
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't write padding to PCH file: %m"
msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"

#: ggc-common.c:557 ggc-common.c:565 ggc-common.c:572 ggc-common.c:575
#: ggc-common.c:585 ggc-common.c:588 ggc-page.c:2261 ggc-zone.c:2325
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't read PCH file: %m"
msgstr "kan ikke læse fra midlertidig fil"

#: ggc-common.c:580
#, gcc-internal-format
msgid "had to relocate PCH"
msgstr ""

#: ggc-page.c:1471
#, gcc-internal-format
msgid "open /dev/zero: %m"
msgstr "åbn /dev/zero: %m"

#: ggc-page.c:2152 ggc-page.c:2158
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't write PCH file"
msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"

#: ggc-zone.c:2288 ggc-zone.c:2299
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't seek PCH file: %m"
msgstr "kan ikke læse fra midlertidig fil"

#: ggc-zone.c:2302
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't write PCH fle: %m"
msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"

#: gimplify.c:3952
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid lvalue in asm output %d"
msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"

#: gimplify.c:4064
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "memory input %d is not directly addressable"
msgstr "uddata nr. %d kan ikke adresseres direkte"

#: gimplify.c:4537
#, gcc-internal-format
msgid "%qs not specified in enclosing parallel"
msgstr ""

#: gimplify.c:4539
#, gcc-internal-format
msgid "%Henclosing parallel"
msgstr ""

#: gimplify.c:4593
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "iteration variable %qs should be private"
msgstr "instansvariablen '%s' er erklæret privat"

#: gimplify.c:4607
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "iteration variable %qs should not be firstprivate"
msgstr "instansvariablen '%s' er erklæret privat"

#: gimplify.c:4610
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "iteration variable %qs should not be reduction"
msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"

#: gimplify.c:4734
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s variable %qs is private in outer context"
msgstr "'%D' blev ikke erklæret i dette virkefelt"

#: gimplify.c:6025
#, gcc-internal-format
msgid "gimplification failed"
msgstr ""

#: global.c:375 global.c:388 global.c:402
#, gcc-internal-format
msgid "%s cannot be used in asm here"
msgstr "%s kan ikke bruges i asm her"

#: graph.c:403 java/jcf-parse.c:1083 java/jcf-parse.c:1218 java/lex.c:1855
#: objc/objc-act.c:500
#, gcc-internal-format
msgid "can't open %s: %m"
msgstr "kan ikke åbne %s: %m"

#: haifa-sched.c:184
#, gcc-internal-format
msgid "fix_sched_param: unknown param: %s"
msgstr "fix_sched_param: ukendt parameter: %s"

#: omp-low.c:1266
#, gcc-internal-format
msgid "work-sharing region may not be closely nested inside of work-sharing, critical, ordered or master region"
msgstr ""

#: omp-low.c:1282
#, gcc-internal-format
msgid "master region may not be closely nested inside of work-sharing region"
msgstr ""

#: omp-low.c:1296
#, gcc-internal-format
msgid "ordered region may not be closely nested inside of critical region"
msgstr ""

#: omp-low.c:1302
#, gcc-internal-format
msgid "ordered region must be closely nested inside a loop region with an ordered clause"
msgstr ""

#: omp-low.c:1316
#, gcc-internal-format
msgid "critical region may not be nested inside a critical region with the same name"
msgstr ""

#: omp-low.c:4459 cp/decl.c:2515 cp/parser.c:6919 cp/parser.c:6939
#, gcc-internal-format
msgid "invalid exit from OpenMP structured block"
msgstr ""

#: omp-low.c:4461
#, gcc-internal-format
msgid "invalid entry to OpenMP structured block"
msgstr ""

#. Eventually this should become a hard error IMO.
#: opts.c:186
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "command line option \"%s\" is valid for %s but not for %s"
msgstr "'-%s' er gyldigt for %s, men ikke for %s"

#: opts.c:240
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "command line option %qs is not supported by this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: opts.c:284
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing argument to \"%s\""
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '-%s'"

#: opts.c:294
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument to \"%s\" should be a non-negative integer"
msgstr "parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant uden fortegn"

#: opts.c:382
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unrecognized command line option \"%s\""
msgstr "ignorerer kommandolinjetilvalget '%s'"

#: opts.c:594
#, gcc-internal-format
msgid "-Wuninitialized is not supported without -O"
msgstr "-Wuninitialized understøttes ikke uden -O"

#: opts.c:609
#, gcc-internal-format
msgid "-freorder-blocks-and-partition does not work with exceptions"
msgstr ""

#: opts.c:620
#, gcc-internal-format
msgid "-freorder-blocks-and-partition does not support unwind info"
msgstr ""

#: opts.c:634
#, gcc-internal-format
msgid "-freorder-blocks-and-partition does not work on this architecture"
msgstr ""

#: opts.c:697
#, gcc-internal-format
msgid "-Werror=%s: No option -%s"
msgstr ""

#: opts.c:836
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "structure alignment must be a small power of two, not %d"
msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"

#: opts.c:891
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unrecognized visibility value \"%s\""
msgstr "ukendt registernavn '%s'"

#: opts.c:939
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unrecognized register name \"%s\""
msgstr "ukendt registernavn '%s'"

#: opts.c:963
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown tls-model \"%s\""
msgstr "'%s': ukendt tls-model-tilvalg"

#: opts.c:1013
#, gcc-internal-format
msgid "-f[no-]force-mem is nop and option will be removed in 4.3"
msgstr ""

#: opts.c:1042
#, gcc-internal-format
msgid "%s: --param arguments should be of the form NAME=VALUE"
msgstr "%s: '--param'-parametre skal være på formen NAVN=VÆRDI"

#: opts.c:1047
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid --param value %qs"
msgstr "ugyldig '--param'-værdi '%s'"

#: opts.c:1144
#, gcc-internal-format
msgid "target system does not support debug output"
msgstr "målsystemet understøtter ikke fejlfindingsuddata"

#: opts.c:1151
#, gcc-internal-format
msgid "debug format \"%s\" conflicts with prior selection"
msgstr "fejlfindingsformatet \"%s\" er i modstrid med tidligere valg"

#: opts.c:1167
#, gcc-internal-format
msgid "unrecognised debug output level \"%s\""
msgstr "ukendt fejlfindingsuddataniveau \"%s\""

#: opts.c:1169
#, gcc-internal-format
msgid "debug output level %s is too high"
msgstr "fejlfindingsuddataniveau %s er for højt"

#: params.c:71
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "minimum value of parameter %qs is %u"
msgstr "ugyldig parameter '%s'"

#: params.c:76
#, gcc-internal-format
msgid "maximum value of parameter %qs is %u"
msgstr ""

#. If we didn't find this parameter, issue an error message.
#: params.c:85
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid parameter %qs"
msgstr "ugyldig parameter '%s'"

#: profile.c:280
#, gcc-internal-format
msgid "corrupted profile info: run_max * runs < sum_max"
msgstr "ødelagt profilinfo: run_max * runs < sum_max"

#: profile.c:286
#, gcc-internal-format
msgid "corrupted profile info: sum_all is smaller than sum_max"
msgstr "ødelagt profilinfo: sum_all er mindre end sum_max"

#: profile.c:331
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "corrupted profile info: edge from %i to %i exceeds maximal count"
msgstr "ødelagte profilinfo: sandsynlighed for %d-%d menes at være %d"

#: profile.c:495
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "corrupted profile info: number of iterations for basic block %d thought to be %i"
msgstr "ødelagte profilinfo: sandsynlighed for %d-%d menes at være %d"

#: profile.c:516
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "corrupted profile info: number of executions for edge %d-%d thought to be %i"
msgstr "ødelagte profilinfo: sandsynlighed for %d-%d menes at være %d"

#: reg-stack.c:535
#, gcc-internal-format
msgid "output constraint %d must specify a single register"
msgstr "uddatabegrænsning %d skal angive et enkelt register"

#: reg-stack.c:545
#, gcc-internal-format
msgid "output constraint %d cannot be specified together with \"%s\" clobber"
msgstr "uddatabegrænsning %d kan ikke angives samtidig med overskrivning af \"%s\""

#: reg-stack.c:568
#, gcc-internal-format
msgid "output regs must be grouped at top of stack"
msgstr "uddataregistre skal grupperes i toppen af stakken"

#: reg-stack.c:605
#, gcc-internal-format
msgid "implicitly popped regs must be grouped at top of stack"
msgstr "implicit aflæste registre skal grupperes i toppen af stakken"

#: reg-stack.c:624
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "output operand %d must use %<&%> constraint"
msgstr "uddataoperand %d skal bruge begrænsningen '&'"

#: regclass.c:740
#, gcc-internal-format
msgid "can't use '%s' as a %s register"
msgstr "kan ikke bruge '%s' som et %s-register"

#: regclass.c:755 config/ia64/ia64.c:5096 config/ia64/ia64.c:5103
#: config/pa/pa.c:351 config/pa/pa.c:358
#, gcc-internal-format
msgid "unknown register name: %s"
msgstr "ukendt registernavn: %s"

#: regclass.c:765
#, gcc-internal-format
msgid "global register variable follows a function definition"
msgstr "en global registervariabel følger en funktionsdefinition"

#: regclass.c:769
#, gcc-internal-format
msgid "register used for two global register variables"
msgstr "register brugt til to globale registervariabler"

#: regclass.c:774
#, gcc-internal-format
msgid "call-clobbered register used for global register variable"
msgstr "kaldeoverskrevet register brugt til global registervariabel"

#: regrename.c:1937
#, gcc-internal-format
msgid "validate_value_data: [%u] Bad next_regno for empty chain (%u)"
msgstr "validate_value_data: [%u] Ugyldig next_regno til tom kæde (%u)"

#: regrename.c:1949
#, gcc-internal-format
msgid "validate_value_data: Loop in regno chain (%u)"
msgstr "validate_value_data: Løkke i registertalskæde (%u)"

#: regrename.c:1952
#, gcc-internal-format
msgid "validate_value_data: [%u] Bad oldest_regno (%u)"
msgstr "validate_value_data: [%u] Ugyldig oldest_regno (%u)"

#: regrename.c:1964
#, gcc-internal-format
msgid "validate_value_data: [%u] Non-empty reg in chain (%s %u %i)"
msgstr "validate_value_data: [%u] Ikke-tomt register i kæde (%s %u %i)"

#: reload.c:1249
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot reload integer constant operand in %<asm%>"
msgstr "kan ikke genindlæse heltalskonstantoperand i 'asm'"

#: reload.c:1272
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "impossible register constraint in %<asm%>"
msgstr "umulig registerbegrænsing i 'asm'"

#: reload.c:3572
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<&%> constraint used with no register class"
msgstr "'&'-begrænsning brugt uden registerklasse"

#: reload.c:3743 reload.c:3983
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inconsistent operand constraints in an %<asm%>"
msgstr "inkonsistente operandbegræsninger i 'asm'"

#: reload1.c:1239
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<asm%> operand has impossible constraints"
msgstr "'asm'-operand %d passer sandsynligvis ikke til begrænsninger"

#: reload1.c:1259
#, gcc-internal-format
msgid "frame size too large for reliable stack checking"
msgstr "rammestørrelse for stor til pålidelig stakkontrol"

#: reload1.c:1262
#, gcc-internal-format
msgid "try reducing the number of local variables"
msgstr "forsøg at reducere antallet af lokale variable"

#: reload1.c:1925
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't find a register in class %qs while reloading %<asm%>"
msgstr "kan ikke finde et register i klassen '%s' ved genindlæsning af 'asm'"

#: reload1.c:1930
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unable to find a register to spill in class %qs"
msgstr "kan ikke finde et register at bortødsle i klassen '%s'"

#: reload1.c:4021
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<asm%> operand requires impossible reload"
msgstr "'asm'-operand kræver umulig genindlæsning"

#: reload1.c:5184
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<asm%> operand constraint incompatible with operand size"
msgstr "'asm'-operandbegrænsning ikke forenelig med operandstørrelse"

#: reload1.c:6836
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "output operand is constant in %<asm%>"
msgstr "uddataoperand er konstant i 'asm'"

#: rtl.c:481
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "RTL check: access of elt %d of '%s' with last elt %d in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-kontrol: tilgang til udtrykstræ %d fra '%s' med sidste udtrykstræ %d i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:491
#, gcc-internal-format
msgid "RTL check: expected elt %d type '%c', have '%c' (rtx %s) in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-kontrol: forventede udtrykstræ %d type '%c', har '%c' (registeroverførselsudtryk %s) i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:501
#, gcc-internal-format
msgid "RTL check: expected elt %d type '%c' or '%c', have '%c' (rtx %s) in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-kontrol: forventede udtrykstræ %d type '%c' eller '%c', har '%c' (registeroverførselsudtryk %s) i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:510
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "RTL check: expected code '%s', have '%s' in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-kontrol: forventede koden '%s', har '%s' i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:520
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "RTL check: expected code '%s' or '%s', have '%s' in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-kontrol: forventede koden '%s' eller '%s', har '%s' i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:547
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "RTL check: attempt to treat non-block symbol as a block symbol in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-kontrol: tilgang til udtrykstræ %d fra '%s' med sidste udtrykstræ %d i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:557
#, gcc-internal-format
msgid "RTL check: access of elt %d of vector with last elt %d in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-kontrol: tilgang til udtrykstræ %d af vektor hvis sidste udtrykstræ er %d i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:568
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "RTL flag check: %s used with unexpected rtx code '%s' in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-flagskontrol: %s benyttet med uventet rtx-kode '%s' i %s, ved %s:%d"

#: stmt.c:316
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "output operand constraint lacks %<=%>"
msgstr "uddataoperandbegrænsning mangler '='"

#: stmt.c:331
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "output constraint %qc for operand %d is not at the beginning"
msgstr "uddatabegrænsning '%c' for operanden %d er ikke ved begyndelsen"

#: stmt.c:354
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "operand constraint contains incorrectly positioned %<+%> or %<=%>"
msgstr "operandbegrænsning indeholder forkert placeret '+' eller '='"

#: stmt.c:361 stmt.c:460
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%%%> constraint used with last operand"
msgstr "'%%'-begrænsning brugt med sidste operand"

#: stmt.c:380
#, gcc-internal-format
msgid "matching constraint not valid in output operand"
msgstr "begrænsningen er ikke gyldig for uddataoperanden"

#: stmt.c:451
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "input operand constraint contains %qc"
msgstr "inddataoperandbegrænsningen indeholder '%c'"

#: stmt.c:493
#, gcc-internal-format
msgid "matching constraint references invalid operand number"
msgstr "begrænsning refererer til et ugyldigt operandtal"

#: stmt.c:531
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid punctuation %qc in constraint"
msgstr "ugyldig punktuering '%c' i begrænsning"

#: stmt.c:555
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "matching constraint does not allow a register"
msgstr "begrænsningen er ikke gyldig for uddataoperanden"

#: stmt.c:614
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "asm-specifier for variable %qs conflicts with asm clobber list"
msgstr "asm-anvisning for variablen '%s' strider mod asm-overskrivelsesliste"

#: stmt.c:706
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown register name %qs in %<asm%>"
msgstr "ukendt registernavn '%s' i 'asm'"

#: stmt.c:714
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "PIC register %qs clobbered in %<asm%>"
msgstr "ukendt registernavn '%s' i 'asm'"

#: stmt.c:761
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "more than %d operands in %<asm%>"
msgstr "mere end %d operander i 'asm'"

#: stmt.c:824
#, gcc-internal-format
msgid "output number %d not directly addressable"
msgstr "uddata nr. %d kan ikke adresseres direkte"

#: stmt.c:907
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "asm operand %d probably doesn%'t match constraints"
msgstr "'asm'-operand %d passer sandsynligvis ikke til begrænsninger"

#: stmt.c:917
#, gcc-internal-format
msgid "use of memory input without lvalue in asm operand %d is deprecated"
msgstr ""

#: stmt.c:1064
#, gcc-internal-format
msgid "asm clobber conflict with output operand"
msgstr "asm-overskrivelse er i modstrid med uddataoperander"

#: stmt.c:1069
#, gcc-internal-format
msgid "asm clobber conflict with input operand"
msgstr "asm-overskrivelse er i modstrid med inddataoperander"

#: stmt.c:1146
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many alternatives in %<asm%>"
msgstr "for mange alternativer i 'asm'"

#: stmt.c:1158
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "operand constraints for %<asm%> differ in number of alternatives"
msgstr "operandbegrænsninger til 'asm' har forskellige antal alternativer"

#: stmt.c:1211
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate asm operand name %qs"
msgstr "'asm'-operandnavnet '%s' optræder mere end én gang"

#: stmt.c:1309
#, gcc-internal-format
msgid "missing close brace for named operand"
msgstr "manglende afsluttende krøllet parantes til navngiven operand"

#: stmt.c:1337
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "undefined named operand %qs"
msgstr "ikkedefineret navngiven operand '%s'"

#: stmt.c:1481
#, gcc-internal-format
msgid "%Hvalue computed is not used"
msgstr "%Hberegnet værdi benyttes ikke"

#: stor-layout.c:150
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type size can%'t be explicitly evaluated"
msgstr "det er ikke muligt eksplicit at finde typens størrelse"

#: stor-layout.c:152
#, gcc-internal-format
msgid "variable-size type declared outside of any function"
msgstr "en type med en variabel størrelse er erklæret uden for en funktion"

#: stor-layout.c:467
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of %q+D is %d bytes"
msgstr "%Jstørrelsen af '%D' er %d byte"

#: stor-layout.c:469
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of %q+D is larger than %wd bytes"
msgstr "%Jstørrelsen af '%D' er større end %d byte"

#: stor-layout.c:891
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "packed attribute causes inefficient alignment for %q+D"
msgstr "%Jpacked-egenskab forårsager ineffektiv justering af '%D'"

#: stor-layout.c:894
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "packed attribute is unnecessary for %q+D"
msgstr "%Jpacked-egenskab er unødvendig for '%D'"

#. No, we need to skip space before this field.
#. Bump the cumulative size to multiple of field alignment.
#: stor-layout.c:911
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "padding struct to align %q+D"
msgstr "%Judfylder struct for at justere '%D'"

#: stor-layout.c:1262
#, gcc-internal-format
msgid "padding struct size to alignment boundary"
msgstr "udfylder struct-størrelse til justeringskant"

#: stor-layout.c:1292
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "packed attribute causes inefficient alignment for %qs"
msgstr "packed-egenskab forårsager ineffektiv justering af '%s'"

#: stor-layout.c:1296
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "packed attribute is unnecessary for %qs"
msgstr "packed-egenskab er unødvendig for '%s'"

#: stor-layout.c:1302
#, gcc-internal-format
msgid "packed attribute causes inefficient alignment"
msgstr "packed-egenskab forårsager ineffektiv justering"

#: stor-layout.c:1304
#, gcc-internal-format
msgid "packed attribute is unnecessary"
msgstr "packed-egenskab er unødvendig"

#: stor-layout.c:1816
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "alignment of array elements is greater than element size"
msgstr "%Jjustering af '%D' er større end den maksimale objektfilsjustering - bruger %d"

#: targhooks.c:101
#, gcc-internal-format
msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne målarkitektur"

#: tlink.c:484
#, gcc-internal-format
msgid "repository file '%s' does not contain command-line arguments"
msgstr ""

#: tlink.c:729
#, gcc-internal-format
msgid "'%s' was assigned to '%s', but was not defined during recompilation, or vice versa"
msgstr ""

#: tlink.c:799
#, gcc-internal-format
msgid "ld returned %d exit status"
msgstr "ld returnerede afslutningskoden %d"

#: toplev.c:523
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid option argument %qs"
msgstr "ugyldig tilvalgsparameter '%s'"

#: toplev.c:621
#, gcc-internal-format
msgid "getting core file size maximum limit: %m"
msgstr ""

#: toplev.c:624
#, gcc-internal-format
msgid "setting core file size limit to maximum: %m"
msgstr ""

#: toplev.c:842
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+F declared %<static%> but never defined"
msgstr "%J'%F' erklæret 'static', men aldrig defineret"

#: toplev.c:867
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D defined but not used"
msgstr "%J'%D' defineret, men aldrig brugt"

#: toplev.c:910 toplev.c:934
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is deprecated (declared at %s:%d)"
msgstr "'%s' er forældet (erklæret ved %s:%d)"

#: toplev.c:938
#, gcc-internal-format
msgid "type is deprecated (declared at %s:%d)"
msgstr "type er forældet (erklæret ved %s:%d)"

#: toplev.c:944
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is deprecated"
msgstr "'%s' er forældet"

#: toplev.c:946
#, gcc-internal-format
msgid "type is deprecated"
msgstr "type er forældet"

#: toplev.c:966 toplev.c:993
#, gcc-internal-format
msgid "GCC supports only %d input file changes"
msgstr ""

#: toplev.c:1140
#, gcc-internal-format
msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
msgstr "ukendt GCC-fejlfindingstilvalg: %c"

#: toplev.c:1293
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t open %s for writing: %m"
msgstr "kan ikke åbne %s til skrivning: %m"

#: toplev.c:1577
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "this target does not support %qs"
msgstr "denne målarkitektur understøtter ikke tilvalget -mabi"

#: toplev.c:1648
#, gcc-internal-format
msgid "instruction scheduling not supported on this target machine"
msgstr "instruktionsplanlægning understøttes ikke på målarkitekturen"

#: toplev.c:1652
#, gcc-internal-format
msgid "this target machine does not have delayed branches"
msgstr "målarkitekturen har ikke forsinkede forgreninger"

#: toplev.c:1666
#, gcc-internal-format
msgid "-f%sleading-underscore not supported on this target machine"
msgstr "-f%sleading-underscore understøttes ikke på målarkitekturen"

#: toplev.c:1739
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "target system does not support the \"%s\" debug format"
msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"

#: toplev.c:1751
#, gcc-internal-format
msgid "variable tracking requested, but useless unless producing debug info"
msgstr ""

#: toplev.c:1754
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable tracking requested, but not supported by this debug format"
msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"

#: toplev.c:1774
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t open %s: %m"
msgstr "kan ikke åbne %s: %m"

#: toplev.c:1781
#, gcc-internal-format
msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
msgstr "-ffunction-sections understøttes ikke på målarkitekturen"

#: toplev.c:1786
#, gcc-internal-format
msgid "-fdata-sections not supported for this target"
msgstr "-fdata-sections understøttes ikke på målarkitekturen"

#: toplev.c:1793
#, gcc-internal-format
msgid "-ffunction-sections disabled; it makes profiling impossible"
msgstr "-ffunction-sections deaktiveret; dette gør profilering umulig"

#: toplev.c:1800
#, gcc-internal-format
msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
msgstr "-fprefetch-loop-arrays understøttes ikke på målarkitekturen"

#: toplev.c:1806
#, gcc-internal-format
msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target (try -march switches)"
msgstr "-fprefetch-loop-arrays understøttes ikke på målarkitekturen (prøv '-march'-tilvalgene)"

#: toplev.c:1815
#, gcc-internal-format
msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
msgstr "-fprefetch-loop-arrays understøttes ikke med -Os"

#: toplev.c:1822
#, gcc-internal-format
msgid "-ffunction-sections may affect debugging on some targets"
msgstr "-ffunction-sections kan have indflydelse på fejlfinding på nogle målarkitekturer"

#: toplev.c:1838
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-fstack-protector not supported for this target"
msgstr "-fdata-sections understøttes ikke på målarkitekturen"

#: toplev.c:1851
#, gcc-internal-format
msgid "unwind tables currently requires a frame pointer for correctness"
msgstr ""

#: toplev.c:1955
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "error writing to %s: %m"
msgstr "fejl ved skrivning til %s"

#: toplev.c:1957 java/jcf-parse.c:1102 java/jcf-write.c:3541
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "error closing %s: %m"
msgstr "fejl ved lukning af %s"

#: tree-cfg.c:1452 tree-cfg.c:2091 tree-cfg.c:2094
#, gcc-internal-format
msgid "%Hwill never be executed"
msgstr "%Hvil aldrig blive udført"

#: tree-cfg.c:3249
#, gcc-internal-format
msgid "SSA name in freelist but still referenced"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3258
#, gcc-internal-format
msgid "ASSERT_EXPR with an always-false condition"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3268
#, gcc-internal-format
msgid "GIMPLE register modified with BIT_FIELD_REF"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3303
#, gcc-internal-format
msgid "invariant not recomputed when ADDR_EXPR changed"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3309
#, gcc-internal-format
msgid "constant not recomputed when ADDR_EXPR changed"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3314
#, gcc-internal-format
msgid "side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3330
#, gcc-internal-format
msgid "address taken, but ADDRESSABLE bit not set"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3340
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-boolean used in condition"
msgstr "definition af enum '%T' i betingelse"

#: tree-cfg.c:3345
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid conditional operand"
msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"

#: tree-cfg.c:3400
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid reference prefix"
msgstr "Ugyldig referencetype"

#: tree-cfg.c:3481
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "is not a valid GIMPLE statement"
msgstr "'%E' er ikke en gyldig skabelonsparameter"

#: tree-cfg.c:3501
#, gcc-internal-format
msgid "statement marked for throw, but doesn%'t"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3506
#, gcc-internal-format
msgid "statement marked for throw in middle of block"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3596
#, gcc-internal-format
msgid "bb_for_stmt (phi) is set to a wrong basic block"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3611
#, gcc-internal-format
msgid "PHI def is not a GIMPLE value"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3627 tree-cfg.c:3650
#, gcc-internal-format
msgid "incorrect sharing of tree nodes"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3641
#, gcc-internal-format
msgid "bb_for_stmt (stmt) is set to a wrong basic block"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3659
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_stmts failed"
msgstr "verify_flow_info mislykkedes"

#: tree-cfg.c:3680
#, gcc-internal-format
msgid "ENTRY_BLOCK has a statement list associated with it"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3686
#, gcc-internal-format
msgid "EXIT_BLOCK has a statement list associated with it"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3693
#, gcc-internal-format
msgid "fallthru to exit from bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3715
#, gcc-internal-format
msgid "nonlocal label "
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3724 tree-cfg.c:3734 tree-cfg.c:3759
#, gcc-internal-format
msgid "label "
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3749
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "control flow in the middle of basic block %d"
msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"

#: tree-cfg.c:3779
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "fallthru edge after a control statement in bb %d"
msgstr "Fald gennem-kant efter ubetinget spring %i"

#: tree-cfg.c:3792
#, gcc-internal-format
msgid "true/false edge after a non-COND_EXPR in bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3807
#, gcc-internal-format
msgid "structured COND_EXPR at the end of bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3820 tree-cfg.c:3858 tree-cfg.c:3871 tree-cfg.c:3942
#, gcc-internal-format
msgid "wrong outgoing edge flags at end of bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3828
#, gcc-internal-format
msgid "%<then%> label does not match edge at end of bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3836
#, gcc-internal-format
msgid "%<else%> label does not match edge at end of bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3846
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit goto at end of bb %d"
msgstr "eksplicit instantiering af '%#D'"

#: tree-cfg.c:3876
#, gcc-internal-format
msgid "return edge does not point to exit in bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3909
#, gcc-internal-format
msgid "found default case not at end of case vector"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3915
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "case labels not sorted: "
msgstr "trampoliner understøttes ikke"

#: tree-cfg.c:3926
#, gcc-internal-format
msgid "no default case found at end of case vector"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3934
#, gcc-internal-format
msgid "extra outgoing edge %d->%d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3956
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing edge %i->%i"
msgstr "manglende felt '%s' i '%s'"

#: tree-cfg.c:5770 tree-cfg.c:5774
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%<noreturn%> function does return"
msgstr "funktion med egenskaben 'noreturn' returnerer"

# RETMIG: dette må kunne gøres bedre
#: tree-cfg.c:5796 tree-cfg.c:5801
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hcontrol reaches end of non-void function"
msgstr "kontrol når til slutningen af ikke-void funktion"

#: tree-cfg.c:5862
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jfunction might be possible candidate for attribute %<noreturn%>"
msgstr "funktion er muligvis en kandidat til egenskaben 'noreturn'"

#: tree-dump.c:892
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "could not open dump file %qs: %s"
msgstr "kunne ikke åbne dumpningsfilen '%s'"

#: tree-dump.c:1024
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ignoring unknown option %q.*s in %<-fdump-%s%>"
msgstr "ignorerer ukendt tilvalg '%.*s' i '-f%s'"

#: tree-eh.c:1774
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "EH edge %i->%i is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-%s'"

#: tree-eh.c:1779
#, gcc-internal-format
msgid "EH edge %i->%i miss EH flag"
msgstr ""

#. ??? might not be mistake.
#: tree-eh.c:1785
#, gcc-internal-format
msgid "EH edge %i->%i has duplicated regions"
msgstr ""

#: tree-eh.c:1819
#, gcc-internal-format
msgid "BB %i can not throw but has EH edges"
msgstr ""

#: tree-eh.c:1826
#, gcc-internal-format
msgid "BB %i last statement has incorrectly set region"
msgstr ""

#: tree-eh.c:1837
#, gcc-internal-format
msgid "unnecessary EH edge %i->%i"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1333
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses alloca (override using the always_inline attribute)"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1345
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses setjmp"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1359
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses variable argument lists"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1370
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses setjmp-longjmp exception handling"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1377
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses non-local goto"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1388
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses __builtin_return or __builtin_apply_args"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1407
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it contains a computed goto"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1421
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it receives a non-local goto"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1446
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses variable sized variables"
msgstr ""

#: tree-inline.c:2005 tree-inline.c:2015
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inlining failed in call to %q+F: %s"
msgstr "%Jindlejring mislykkedes i kald til '%F': %s"

#: tree-inline.c:2006 tree-inline.c:2017
#, gcc-internal-format
msgid "called from here"
msgstr "kaldt herfra"

#: tree-mudflap.c:856
#, gcc-internal-format
msgid "mudflap checking not yet implemented for ARRAY_RANGE_REF"
msgstr ""

#: tree-mudflap.c:1048
#, gcc-internal-format
msgid "mudflap cannot track %qs in stub function"
msgstr ""

#: tree-mudflap.c:1279
#, gcc-internal-format
msgid "mudflap cannot track unknown size extern %qs"
msgstr ""

#: tree-nomudflap.c:51
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "mudflap: this language is not supported"
msgstr "-pipe understøttes ikke"

#: tree-optimize.c:489
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of return value of %q+D is %u bytes"
msgstr "%Jstørrelsen af returtypen til '%D' er %u byte"

#: tree-optimize.c:492
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of return value of %q+D is larger than %wd bytes"
msgstr "%Jstørrelsen af returtypen til '%D' er større end %wd byte"

#: tree-outof-ssa.c:612 tree-outof-ssa.c:627 tree-outof-ssa.c:641
#: tree-outof-ssa.c:663 tree-outof-ssa.c:1118 tree-outof-ssa.c:1897
#: tree-ssa-live.c:500 tree-ssa-live.c:1905
#, gcc-internal-format
msgid "SSA corruption"
msgstr ""

#: tree-outof-ssa.c:2310
#, gcc-internal-format
msgid " Pending stmts not issued on PRED edge (%d, %d)\n"
msgstr ""

#: tree-outof-ssa.c:2316
#, gcc-internal-format
msgid " Pending stmts not issued on SUCC edge (%d, %d)\n"
msgstr ""

#: tree-outof-ssa.c:2323
#, gcc-internal-format
msgid " Pending stmts not issued on ENTRY edge (%d, %d)\n"
msgstr ""

#: tree-outof-ssa.c:2329
#, gcc-internal-format
msgid " Pending stmts not issued on EXIT edge (%d, %d)\n"
msgstr ""

#: tree-profile.c:216
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unimplemented functionality"
msgstr "I sætningsfunktion"

#: tree-ssa.c:111
#, gcc-internal-format
msgid "expected an SSA_NAME object"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:117
#, gcc-internal-format
msgid "type mismatch between an SSA_NAME and its symbol"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:123
#, gcc-internal-format
msgid "found an SSA_NAME that had been released into the free pool"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:129
#, gcc-internal-format
msgid "found a virtual definition for a GIMPLE register"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:135
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "found a real definition for a non-register"
msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: tree-ssa.c:142
#, gcc-internal-format
msgid "found real variable when subvariables should have appeared"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:171
#, gcc-internal-format
msgid "SSA_NAME created in two different blocks %i and %i"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:180
#, gcc-internal-format
msgid "SSA_NAME_DEF_STMT is wrong"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:238
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing definition"
msgstr "manglende startværdi"

#: tree-ssa.c:244
#, gcc-internal-format
msgid "definition in block %i does not dominate use in block %i"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:252
#, gcc-internal-format
msgid "definition in block %i follows the use"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:259
#, gcc-internal-format
msgid "SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI should be set"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:267
#, gcc-internal-format
msgid "no immediate_use list"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:279
#, gcc-internal-format
msgid "wrong immediate use list"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:312
#, gcc-internal-format
msgid "incoming edge count does not match number of PHI arguments"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:327
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "PHI argument is missing for edge %d->%d"
msgstr "en parameter mangler efter %s"

#: tree-ssa.c:336
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "PHI argument is not SSA_NAME, or invariant"
msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"

#: tree-ssa.c:348
#, gcc-internal-format
msgid "wrong edge %d->%d for PHI argument"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:396
#, gcc-internal-format
msgid "non-addressable variable inside an alias set"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:412
#, gcc-internal-format
msgid "addressable variable that is aliased but is not in any alias set"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:422
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_insensitive_alias_info failed"
msgstr "verify_flow_info mislykkedes"

#: tree-ssa.c:464
#, gcc-internal-format
msgid "dereferenced pointers should have a name or a symbol tag"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:471
#, gcc-internal-format
msgid "pointers with a memory tag, should have points-to sets"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:479
#, gcc-internal-format
msgid "pointer escapes but its name tag is not call-clobbered"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:488
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_sensitive_alias_info failed"
msgstr "verify_flow_info mislykkedes"

#: tree-ssa.c:564
#, gcc-internal-format
msgid "alias set of a pointer's symbol tag should be a superset of the corresponding name tag"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:580
#, gcc-internal-format
msgid "two different pointers with identical points-to sets but different name tags"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:612
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_name_tags failed"
msgstr "verify_flow_info mislykkedes"

#: tree-ssa.c:635
#, gcc-internal-format
msgid "variable in call_clobbered_vars but not marked DECL_CALL_CLOBBERED"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:645
#, gcc-internal-format
msgid "variable marked DECL_CALL_CLOBBERED but not in call_clobbered_vars bitmap."
msgstr ""

#: tree-ssa.c:653
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_call_clobbering failed"
msgstr "verify_flow_info mislykkedes"

#: tree-ssa.c:724
#, gcc-internal-format
msgid "AUX pointer initialized for edge %d->%d"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:747
#, gcc-internal-format
msgid "stmt (%p) marked modified after optimization pass : "
msgstr ""

#: tree-ssa.c:765
#, gcc-internal-format
msgid "statement makes a memory store, but has no V_MAY_DEFS nor V_MUST_DEFS"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:806
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_ssa failed"
msgstr "verify_flow_info mislykkedes"

#: tree-ssa.c:1185
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J%qD was declared here"
msgstr "'%#D' tidligere erklæret her"

#. We only do data flow with SSA_NAMEs, so that's all we
#. can warn about.
#: tree-ssa.c:1203
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%qD is used uninitialized in this function"
msgstr "'%s' bliver måske brugt uden at have en startværdi i denne funktion"

#: tree-ssa.c:1241
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%qD may be used uninitialized in this function"
msgstr "'%s' bliver måske brugt uden at have en startværdi i denne funktion"

#: tree-vect-transform.c:562
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no support for induction"
msgstr "Ignorér dllimport til funktioner"

#: tree-vrp.c:4328
#, gcc-internal-format
msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying conditional to constant"
msgstr ""

#: tree-vrp.c:4334
#, gcc-internal-format
msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying conditional"
msgstr ""

#: tree.c:3646
#, gcc-internal-format
msgid "%q+D already declared with dllexport attribute: dllimport ignored"
msgstr ""

#: tree.c:3658
#, gcc-internal-format
msgid "%q+D redeclared without dllimport attribute after being referenced with dll linkage"
msgstr ""

#: tree.c:3674 config/i386/winnt-cxx.c:70
#, gcc-internal-format
msgid "%q+D redeclared without dllimport attribute: previous dllimport ignored"
msgstr ""

#: tree.c:3726 tree.c:3738 config/darwin.c:1359 config/arm/arm.c:2906
#: config/arm/arm.c:2934 config/avr/avr.c:4693 config/h8300/h8300.c:5282
#: config/h8300/h8300.c:5306 config/i386/i386.c:2382 config/i386/i386.c:17541
#: config/ia64/ia64.c:565 config/m68hc11/m68hc11.c:1118
#: config/rs6000/rs6000.c:17704 config/sh/symbian.c:409
#: config/sh/symbian.c:416
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute ignored"
msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"

#: tree.c:3754
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %q+D declared as dllimport: attribute ignored"
msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"

#: tree.c:3762
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %q+D definition is marked dllimport"
msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: tree.c:3770 config/sh/symbian.c:431
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %q+D definition is marked dllimport"
msgstr "statisk variabel '%s' er markeret dllimport"

#: tree.c:3793 config/sh/symbian.c:506
#, gcc-internal-format
msgid "external linkage required for symbol %q+D because of %qs attribute"
msgstr ""

#: tree.c:5194
#, gcc-internal-format
msgid "arrays of functions are not meaningful"
msgstr "en tabel af funktioner giver ikke mening"

#: tree.c:5250
#, gcc-internal-format
msgid "function return type cannot be function"
msgstr "en funktions returtype kan ikke være en funktion"

#: tree.c:6167 tree.c:6252 tree.c:6313
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d"
msgstr "træ-kontrol: forventede %s, har %s i %s, ved %s:%d"

#: tree.c:6204
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d"
msgstr "træ-kontrol: forventede %s, har %s i %s, ved %s:%d"

#: tree.c:6217
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d"
msgstr "træ-kontrol: forventede klasse '%c', har '%c' (%s) i %s, ved %s:%d"

#: tree.c:6266
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d"
msgstr "træ-kontrol: forventede klasse '%c', har '%c' (%s) i %s, ved %s:%d"

#: tree.c:6279
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d"
msgstr "træ-kontrol: forventede %s, har %s i %s, ved %s:%d"

#: tree.c:6339
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d"
msgstr "træ-kontrol: forventede %s, har %s i %s, ved %s:%d"

#: tree.c:6353
#, gcc-internal-format
msgid "tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d"
msgstr "trækontrol: tilgik udtrykstræ %d af tree_vec med %d udtrykstræer i %s, ved %s:%d"

#: tree.c:6365
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: accessed elt %d of phi_node with %d elts in %s, at %s:%d"
msgstr "trækontrol: tilgik udtrykstræ %d af tree_vec med %d udtrykstræer i %s, ved %s:%d"

#: tree.c:6377
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d"
msgstr "trækontrol: tilgik operand %d af %s med %d operander i %s, ved %s:%d"

#: tree.c:6390
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands in %s, at %s:%d"
msgstr "trækontrol: tilgik operand %d af %s med %d operander i %s, ved %s:%d"

#: value-prof.c:95
#, gcc-internal-format
msgid "%HCorrupted value profile: %s profiler overall count (%d) does not match BB count (%d)"
msgstr ""

#: varasm.c:311
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%+D causes a section type conflict"
msgstr "%J%D forårsager en sektionstypekonflikt"

#: varasm.c:853
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "alignment of %q+D is greater than maximum object file alignment. Using %d"
msgstr "%Jjustering af '%D' er større end den maksimale objektfilsjustering - bruger %d"

#: varasm.c:1063 varasm.c:1071
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "register name not specified for %q+D"
msgstr "%Jregisternavn ikke angivet for '%D'"

#: varasm.c:1073
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid register name for %q+D"
msgstr "%Jugyldigt registernavn for '%D'"

#: varasm.c:1075
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "data type of %q+D isn%'t suitable for a register"
msgstr "%Jdatatypen for '%D' passer ikke med et register"

#: varasm.c:1078
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "register specified for %q+D isn%'t suitable for data type"
msgstr "%Jregisteret som er angivet for '%D' passer ikke med datatypen"

#: varasm.c:1088
#, gcc-internal-format
msgid "global register variable has initial value"
msgstr "global registervariabel har en startværdi"

#: varasm.c:1092
#, gcc-internal-format
msgid "optimization may eliminate reads and/or writes to register variables"
msgstr ""

#: varasm.c:1130
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "register name given for non-register variable %q+D"
msgstr "%Jregisternavn givet for ikke-registervariablen '%D'"

#: varasm.c:1199
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "global destructors not supported on this target"
msgstr "stakgrænser understøttes ikke på målarkitekturen"

#: varasm.c:1249
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "global constructors not supported on this target"
msgstr "stakgrænser understøttes ikke på målarkitekturen"

#: varasm.c:1646
#, gcc-internal-format
msgid "thread-local COMMON data not implemented"
msgstr "tråd-lokal COMMON-data er ikke implementeret"

#: varasm.c:1675
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "requested alignment for %q+D is greater than implemented alignment of %wu"
msgstr "%Jforespurgt justering for '%D' er større end den implementerede justering på %d"

#: varasm.c:4081
#, gcc-internal-format
msgid "initializer for integer value is too complicated"
msgstr "startværdien for heltallet er for kompliceret"

#: varasm.c:4086
#, gcc-internal-format
msgid "initializer for floating value is not a floating constant"
msgstr "startværdien for kommatal er ikke en kommatalskonstant"

#: varasm.c:4359
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid initial value for member %qs"
msgstr "ugyldig startværdi for medlemmet '%s'"

#: varasm.c:4559 varasm.c:4603
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "weak declaration of %q+D must precede definition"
msgstr "%Jsvag erklæring af '%D' skal komme før definitionen"

#: varasm.c:4567
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "weak declaration of %q+D after first use results in unspecified behavior"
msgstr "%Jsvag erklæring af '%D' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"

#: varasm.c:4601
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "weak declaration of %q+D must be public"
msgstr "%Jsvag erklæring af '%D' skal være public"

#: varasm.c:4610
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "weak declaration of %q+D not supported"
msgstr "%Jsvag erklæring af '%D' ikke understøttet"

#: varasm.c:4636
#, gcc-internal-format
msgid "only weak aliases are supported in this configuration"
msgstr "kun svage aliaser understøttes i denne konfiguration"

#: varasm.c:4866
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jweakref is not supported in this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: varasm.c:4939
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D aliased to undefined symbol %qs"
msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"

#: varasm.c:4944
#, gcc-internal-format
msgid "%q+D aliased to external symbol %qs"
msgstr ""

#: varasm.c:4983
#, gcc-internal-format
msgid "weakref %q+D ultimately targets itself"
msgstr ""

#: varasm.c:4992
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "weakref %q+D must have static linkage"
msgstr "kan ikke erklære medlemsfunktion '%D' til at have statisk kædning"

#: varasm.c:4998
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jalias definitions not supported in this configuration"
msgstr "aliasdefinitioner er ikke understøttet i denne konfiguration; ignoreret"

#: varasm.c:5003
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jonly weak aliases are supported in this configuration"
msgstr "kun svage aliaser understøttes i denne konfiguration"

#: varasm.c:5060
#, gcc-internal-format
msgid "visibility attribute not supported in this configuration; ignored"
msgstr "synlighedsegenskab er ikke understøttet i denne konfiguration; ignoreret"

#: varray.c:196
#, gcc-internal-format
msgid "virtual array %s[%lu]: element %lu out of bounds in %s, at %s:%d"
msgstr "virtuel tabel %s[%lu]: element %lu ude over grænserne i %s, ved %s:%d"

#: varray.c:206
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "underflowed virtual array %s in %s, at %s:%d"
msgstr "Intern oversætterfejl i %s ved %s:%d."

#: vec.c:235
#, gcc-internal-format
msgid "vector %s %s domain error, in %s at %s:%u"
msgstr ""

#. Print an error message for unrecognized stab codes.
#: xcoffout.c:187
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no sclass for %s stab (0x%x)"
msgstr "ingen sclass for %s stab (0x%x)\n"

#: config/darwin-c.c:87
#, gcc-internal-format
msgid "too many #pragma options align=reset"
msgstr "for mange '#pragma options align=reset'"

#: config/darwin-c.c:107 config/darwin-c.c:110 config/darwin-c.c:112
#: config/darwin-c.c:114
#, gcc-internal-format
msgid "malformed '#pragma options', ignoring"
msgstr "forkert udformet '#pragma options', ignorerer"

#: config/darwin-c.c:117
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of '#pragma options'"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma options'"

#: config/darwin-c.c:127
#, gcc-internal-format
msgid "malformed '#pragma options align={mac68k|power|reset}', ignoring"
msgstr "forkert udformet '#pragma options align={mac68k|power|reset}', ignorerer"

#: config/darwin-c.c:139
#, gcc-internal-format
msgid "missing '(' after '#pragma unused', ignoring"
msgstr "manglende '(' efter '#pragma unused', ignorerer"

#: config/darwin-c.c:157
#, gcc-internal-format
msgid "missing ')' after '#pragma unused', ignoring"
msgstr "manglende ')' efter '#pragma unused', ignorerer"

#: config/darwin-c.c:160
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of '#pragma unused'"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma unused'"

#: config/darwin-c.c:171
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed '#pragma ms_struct', ignoring"
msgstr "forkert udformet '#pragma options', ignorerer"

#: config/darwin-c.c:179
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed '#pragma ms_struct {on|off|reset}', ignoring"
msgstr "forkert udformet '#pragma options', ignorerer"

#: config/darwin-c.c:182
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of '#pragma ms_struct'"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma %s'"

#: config/darwin-c.c:408
#, gcc-internal-format
msgid "subframework include %s conflicts with framework include"
msgstr ""

#: config/darwin-c.c:600
#, gcc-internal-format
msgid "Unknown value %qs of -mmacosx-version-min"
msgstr ""

#: config/darwin.c:1332
#, gcc-internal-format
msgid "%<%s%> 2.95 vtable-compatability attribute applies only when compiling a kext"
msgstr ""

#: config/darwin.c:1339
#, gcc-internal-format
msgid "%<%s%> 2.95 vtable-compatability attribute applies only to C++ classes"
msgstr ""

#: config/darwin.c:1472
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "internal and protected visibility attributes not supported in this configuration; ignored"
msgstr "synlighedsegenskab er ikke understøttet i denne konfiguration; ignoreret"

#: config/darwin.c:1626
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "command line option %<-fapple-kext%> is only valid for C++"
msgstr "'-%s' er gyldigt for %s, men ikke for %s"

#: config/host-darwin.c:63
#, gcc-internal-format
msgid "couldn't unmap pch_address_space: %m"
msgstr ""

#: config/sol2-c.c:94 config/sol2-c.c:110
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma align%>, ignoring"
msgstr "forkert udformet '#pragma align' - ignoreret"

#: config/sol2-c.c:103
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid alignment for %<#pragma align%>, ignoring"
msgstr "forkert udformet '#pragma align' - ignoreret"

#: config/sol2-c.c:118
#, gcc-internal-format
msgid "%<#pragma align%> must appear before the declaration of %D, ignoring"
msgstr ""

#: config/sol2-c.c:130 config/sol2-c.c:142
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma align%>"
msgstr "forkert udformet '#pragma builtin'"

#: config/sol2-c.c:137
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma align%>"
msgstr "ragelse i slutningen 'af #pragma %s'"

#: config/sol2-c.c:158 config/sol2-c.c:165
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma init%>, ignoring"
msgstr "forkert udformet '#pragma options', ignorerer"

#: config/sol2-c.c:188 config/sol2-c.c:200
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma init%>"
msgstr "forkert udformet '#pragma builtin'"

#: config/sol2-c.c:195
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma init%>"
msgstr "ragelse i slutningen 'af #pragma %s'"

#: config/sol2-c.c:216 config/sol2-c.c:223
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma fini%>, ignoring"
msgstr "forkert udformet '#pragma options', ignorerer"

#: config/sol2-c.c:246 config/sol2-c.c:258
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma fini%>"
msgstr "forkert udformet '#pragma builtin'"

#: config/sol2-c.c:253
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma fini%>"
msgstr "ragelse i slutningen 'af #pragma %s'"

#: config/sol2.c:54
#, gcc-internal-format
msgid "ignoring %<#pragma align%> for explicitly aligned %q+D"
msgstr ""

#. Mach-O supports 'weak imports', and 'weak definitions' in coalesced
#. sections. machopic_select_section ensures that weak variables go in
#. coalesced sections. Weak aliases (or any other kind of aliases) are
#. not supported. Weak symbols that aren't visible outside the .s file
#. are not supported.
#: config/darwin.h:431
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "alias definitions not supported in Mach-O; ignored"
msgstr "aliasdefinitioner er ikke understøttet i denne konfiguration; ignoreret"

#. No profiling.
#: config/vx-common.h:83
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "profiler support for VxWorks"
msgstr "function_profiler-understøttelse for MMIX"

#: config/windiss.h:37
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "profiler support for WindISS"
msgstr "function_profiler-understøttelse for MMIX"

#: config/alpha/alpha.c:231 config/rs6000/rs6000.c:1619
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %qs for -mtls-size switch"
msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mtls-size"

#: config/alpha/alpha.c:285
#, gcc-internal-format
msgid "-f%s ignored for Unicos/Mk (not supported)"
msgstr "-f%s ignoreret for Unicos/Mk (ikke understøttet)"

#: config/alpha/alpha.c:309
#, gcc-internal-format
msgid "-mieee not supported on Unicos/Mk"
msgstr "-mieee understøttes ikke på Unicos/Mk"

#: config/alpha/alpha.c:320
#, gcc-internal-format
msgid "-mieee-with-inexact not supported on Unicos/Mk"
msgstr "-mieee-with-inexact understøttes ikke på Unicos/Mk"

#: config/alpha/alpha.c:337
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %qs for -mtrap-precision switch"
msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mtrap-precision"

#: config/alpha/alpha.c:351
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %qs for -mfp-rounding-mode switch"
msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mfp-rounding-mode"

#: config/alpha/alpha.c:366
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %qs for -mfp-trap-mode switch"
msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mfp-trap-mode"

#: config/alpha/alpha.c:380 config/alpha/alpha.c:392
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %qs for -mcpu switch"
msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mcpu"

#: config/alpha/alpha.c:399
#, gcc-internal-format
msgid "trap mode not supported on Unicos/Mk"
msgstr "fældetilstand understøttes ikke på Unicos/Mk"

#: config/alpha/alpha.c:406
#, gcc-internal-format
msgid "fp software completion requires -mtrap-precision=i"
msgstr "kommatalssoftwarefuldførelse kræver -mtrap-precision=i"

#: config/alpha/alpha.c:422
#, gcc-internal-format
msgid "rounding mode not supported for VAX floats"
msgstr "afrundingstilstand er ikke understøttet for VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.c:427
#, gcc-internal-format
msgid "trap mode not supported for VAX floats"
msgstr "fældetilstand er ikke understøttet for VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.c:431
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "128-bit long double not supported for VAX floats"
msgstr "fældetilstand er ikke understøttet for VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.c:459
#, gcc-internal-format
msgid "L%d cache latency unknown for %s"
msgstr "L%d-mellemlagersventetid ukendt for %s"

#: config/alpha/alpha.c:474
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %qs for -mmemory-latency"
msgstr "ugyldig værdi '%s' for -mmemory-latency"

#: config/alpha/alpha.c:6603 config/alpha/alpha.c:6606 config/s390/s390.c:8224
#: config/s390/s390.c:8227
#, gcc-internal-format
msgid "bad builtin fcode"
msgstr "ugyldig indbygget fcode"

#: config/arc/arc.c:390
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of %qs attribute is not a string constant"
msgstr "parameteren til egenskaben '%s er ikke en strengkonstant"

#: config/arc/arc.c:398
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of %qs attribute is not \"ilink1\" or \"ilink2\""
msgstr "parameteren til egenskaben '%s er ikke \"ilink1\" eller \"ilink2\""

#: config/arm/arm.c:921
#, gcc-internal-format
msgid "switch -mcpu=%s conflicts with -march= switch"
msgstr "tilvalget -mcpu=%s er i konflikt med tilvalget -march="

#: config/arm/arm.c:931 config/rs6000/rs6000.c:1269 config/sparc/sparc.c:734
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for %s switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget %s"

#: config/arm/arm.c:1041
#, gcc-internal-format
msgid "target CPU does not support interworking"
msgstr "målprocessoren understøtter ikke interarbejde"

#: config/arm/arm.c:1047
#, gcc-internal-format
msgid "target CPU does not support THUMB instructions"
msgstr "målprocessoren understøtter ikke THUMB-instruktioner"

#: config/arm/arm.c:1065
#, gcc-internal-format
msgid "enabling backtrace support is only meaningful when compiling for the Thumb"
msgstr "aktivering af tilbagesporingsunderstøttelse giver kun mening ved oversættelse for en Thumb"

#: config/arm/arm.c:1068
#, gcc-internal-format
msgid "enabling callee interworking support is only meaningful when compiling for the Thumb"
msgstr "aktivering af interarbejdeunderstøttelse for kaldte objekter giver kun mening ved oversættelse for en Thumb"

#: config/arm/arm.c:1071
#, gcc-internal-format
msgid "enabling caller interworking support is only meaningful when compiling for the Thumb"
msgstr "aktivering af interarbejdeunderstøttelse for kaldere giver kun mening ved oversættelse for en Thumb"

#: config/arm/arm.c:1075
#, gcc-internal-format
msgid "-mapcs-stack-check incompatible with -mno-apcs-frame"
msgstr "-mapcs-stack-check og -mno-apcs-frame er indbyrdes uforenelige"

#: config/arm/arm.c:1083
#, gcc-internal-format
msgid "-fpic and -mapcs-reent are incompatible"
msgstr "-fpic og -mapcs-reent er indbyrdes uforenelige"

#: config/arm/arm.c:1086
#, gcc-internal-format
msgid "APCS reentrant code not supported. Ignored"
msgstr "APCS-genindtrædelig kode er ikke understøttet - ignoreret"

#: config/arm/arm.c:1094
#, gcc-internal-format
msgid "-g with -mno-apcs-frame may not give sensible debugging"
msgstr "-g med -mno-apcs-frame giver måske ikke fornuftig fejlanalysering"

#: config/arm/arm.c:1102
#, gcc-internal-format
msgid "passing floating point arguments in fp regs not yet supported"
msgstr "overbringelse af kommatalsparametre i kommatalsregistre er ikke understøttet endnu"

#: config/arm/arm.c:1144
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid ABI option: -mabi=%s"
msgstr "ugyldigt tilvalg %s"

#: config/arm/arm.c:1150
#, gcc-internal-format
msgid "iwmmxt requires an AAPCS compatible ABI for proper operation"
msgstr ""

#: config/arm/arm.c:1153
#, gcc-internal-format
msgid "iwmmxt abi requires an iwmmxt capable cpu"
msgstr ""

#: config/arm/arm.c:1163
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid floating point emulation option: -mfpe=%s"
msgstr "ugyldigt tilvalg til kommatalsemulering: -mfpe-%s"

#: config/arm/arm.c:1180
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid floating point option: -mfpu=%s"
msgstr "ugyldigt tilvalg til kommatalsemulering: -mfpe-%s"

#: config/arm/arm.c:1220
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid floating point abi: -mfloat-abi=%s"
msgstr "ugyldigt tilvalg til kommatalsemulering: -mfpe-%s"

#: config/arm/arm.c:1227
#, gcc-internal-format
msgid "-mfloat-abi=hard and VFP"
msgstr ""

#: config/arm/arm.c:1233
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "iWMMXt and hardware floating point"
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/arm/arm.c:1256
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid thread pointer option: -mtp=%s"
msgstr "ugyldigt tilvalg til kommatalsemulering: -mfpe-%s"

#: config/arm/arm.c:1269
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can not use -mtp=cp15 with -mthumb"
msgstr "kan ikke bruge typeid med -fno-rtti"

#: config/arm/arm.c:1283
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "structure size boundary can only be set to %s"
msgstr "strukturstørrelsesgrænse kan kun sættes til 8 eller 32"

#: config/arm/arm.c:1292
#, gcc-internal-format
msgid "-mpic-register= is useless without -fpic"
msgstr "-mpic-register= er ubrugelig uden -fpic"

#: config/arm/arm.c:1299
#, gcc-internal-format
msgid "unable to use '%s' for PIC register"
msgstr "kan ikke bruge '%s' til PIC-register"

#: config/arm/arm.c:2874 config/arm/arm.c:2892 config/avr/avr.c:4713
#: config/bfin/bfin.c:3666 config/c4x/c4x.c:4076 config/h8300/h8300.c:5258
#: config/i386/i386.c:2337 config/m68hc11/m68hc11.c:1155
#: config/m68k/m68k.c:381 config/mcore/mcore.c:3032 config/mt/mt.c:1276
#: config/rs6000/rs6000.c:17630 config/sh/sh.c:7709 config/sh/sh.c:7730
#: config/sh/sh.c:7753 config/stormy16/stormy16.c:2255 config/v850/v850.c:2123
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute only applies to functions"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktioner"

#: config/arm/arm.c:12104
#, gcc-internal-format
msgid "unable to compute real location of stacked parameter"
msgstr "kan ikke beregne virkelig placering af stakkede parametre"

#. @@@ better error message
#: config/arm/arm.c:12749 config/arm/arm.c:12786
#, gcc-internal-format
msgid "selector must be an immediate"
msgstr "vælger skal være en umiddelbar værdi"

#. @@@ better error message
#: config/arm/arm.c:12829 config/i386/i386.c:16158 config/i386/i386.c:16192
#, gcc-internal-format
msgid "mask must be an immediate"
msgstr "maske skal være en umiddelbar værdi"

#: config/arm/arm.c:13488
#, gcc-internal-format
msgid "no low registers available for popping high registers"
msgstr "ingen lave registre er tilgængelige til at modtage værdier fra høje registre"

#: config/arm/arm.c:13712
#, gcc-internal-format
msgid "interrupt Service Routines cannot be coded in Thumb mode"
msgstr "afbrydelsesservicerutiner kan ikke kodes i Thumb-tilstand"

#: config/arm/pe.c:165 config/mcore/mcore.c:2898
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialized variable %q+D is marked dllimport"
msgstr "%Jvariablen '%D' med startværdi er markeret dllimport"

#: config/arm/pe.c:174
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static variable %q+D is marked dllimport"
msgstr "%Jstatisk variabel '%D' er markeret dllimport"

#: config/avr/avr.c:568
#, gcc-internal-format
msgid "large frame pointer change (%d) with -mtiny-stack"
msgstr "stor rammehenvisningsændring (%d) med -mtiny-stack"

#: config/avr/avr.c:4686
#, gcc-internal-format
msgid "only initialized variables can be placed into program memory area"
msgstr "kun variabler med startværdi kan placeres i programhukommelsesområdet"

#: config/avr/avr.c:4730
#, gcc-internal-format
msgid "%qs appears to be a misspelled interrupt handler"
msgstr ""

#: config/avr/avr.c:4738
#, gcc-internal-format
msgid "%qs appears to be a misspelled signal handler"
msgstr ""

#: config/avr/avr.c:4830
#, gcc-internal-format
msgid "only uninitialized variables can be placed in the .noinit section"
msgstr "kun variabler uden startværdi kan placeres i .noinit-sektionen"

#: config/avr/avr.c:4844
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "MCU %qs supported for assembler only"
msgstr "MCU '%s' understøttes kun for maskinkode"

#: config/avr/avr.h:691
#, gcc-internal-format
msgid "trampolines not supported"
msgstr "trampoliner understøttes ikke"

#: config/bfin/bfin.c:1958 config/m68k/m68k.c:299
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-mshared-library-id=%s is not between 0 and %d"
msgstr "-mregparm=%d er ikke mellem 0 og %d"

#: config/bfin/bfin.c:1988
#, gcc-internal-format
msgid "-mshared-library-id= specified without -mid-shared-library"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.c:1994
#, gcc-internal-format
msgid "ID shared libraries and FD-PIC mode can't be used together."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.c:3671
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple function type attributes specified"
msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"

#: config/bfin/bfin.c:3727
#, gcc-internal-format
msgid "`%s' attribute only applies to functions"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktioner"

#: config/bfin/bfin.c:3738
#, gcc-internal-format
msgid "can't apply both longcall and shortcall attributes to the same function"
msgstr ""

#: config/c4x/c4x-c.c:72
#, gcc-internal-format
msgid "missing '(' after '#pragma %s' - ignored"
msgstr "manglende '(' efter '#pragma %s' - ignoreret"

#: config/c4x/c4x-c.c:75
#, gcc-internal-format
msgid "missing function name in '#pragma %s' - ignored"
msgstr "manglende funktionsnavn i '#pragma %s' - ignoreret"

#: config/c4x/c4x-c.c:80
#, gcc-internal-format
msgid "malformed '#pragma %s' - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma %s' - ignoreret"

#: config/c4x/c4x-c.c:82
#, gcc-internal-format
msgid "missing section name in '#pragma %s' - ignored"
msgstr "manglende sektionsnavn i '#pragma %s' - ignoreret"

#: config/c4x/c4x-c.c:87
#, gcc-internal-format
msgid "missing ')' for '#pragma %s' - ignored"
msgstr "manglende '(' for '#pragma %s' - ignoreret"

#: config/c4x/c4x-c.c:90
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of '#pragma %s'"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma %s'"

#: config/c4x/c4x.c:860
#, gcc-internal-format
msgid "ISR %s requires %d words of local vars, max is 32767"
msgstr "ISR %s kræver %d ord af lokale variable, maks. er 32767"

#. This function is for retrieving a part of an instruction name for
#. an operator, for immediate output. If that ever happens for
#. MULT, we need to apply TARGET_MUL_BUG in the caller. Make sure
#. we notice.
#: config/cris/cris.c:435
#, gcc-internal-format
msgid "MULT case in cris_op_str"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:813
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of ':' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#: config/cris/cris.c:986
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: bad register: %d"
msgstr "intern fejl: ugyldigt register: %d"

#: config/cris/cris.c:1528
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: sideeffect-insn affecting main effect"
msgstr "intern fejl: bivirkningsinstruktion påvirker hovedvirkning"

#: config/cris/cris.c:1552
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown cc_attr value"
msgstr "ukendt relokaliserings-unspec"

#. If we get here, the caller got its initial tests wrong.
#: config/cris/cris.c:1903
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: cris_side_effect_mode_ok with bad operands"
msgstr "intern fejl: cris_side_effect_mode_ok med ugyldige operander"

#: config/cris/cris.c:2106
#, gcc-internal-format
msgid "-max-stackframe=%d is not usable, not between 0 and %d"
msgstr "-max-stackframe=%d er ikke brugbar mellem 0 og %d"

#: config/cris/cris.c:2134
#, gcc-internal-format
msgid "unknown CRIS version specification in -march= or -mcpu= : %s"
msgstr "ukendt CRIS-versionsspecifikation i -march= eller -mcpu=: %s"

#: config/cris/cris.c:2170
#, gcc-internal-format
msgid "unknown CRIS cpu version specification in -mtune= : %s"
msgstr "ukendt CRIS-versionsspecifikation i -mtune=: %s"

#: config/cris/cris.c:2188
#, gcc-internal-format
msgid "-fPIC and -fpic are not supported in this configuration"
msgstr "-fPIC og -fpic understøttes ikke af denne konfiguration"

#: config/cris/cris.c:2203
#, gcc-internal-format
msgid "that particular -g option is invalid with -maout and -melinux"
msgstr "det bestemte '-g'-tilvalg er ugyldigt med -maout og -melinux"

#: config/cris/cris.c:2416
#, gcc-internal-format
msgid "Unknown src"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:2477
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Unknown dest"
msgstr "ukendt instruktionstilstand"

#: config/cris/cris.c:2762
#, gcc-internal-format
msgid "stackframe too big: %d bytes"
msgstr "stakramme for stor: %d byte"

#: config/cris/cris.c:3214 config/cris/cris.c:3241
#, gcc-internal-format
msgid "expand_binop failed in movsi got"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:3322
#, gcc-internal-format
msgid "emitting PIC operand, but PIC register isn't set up"
msgstr "udsender PIC-operand, men PIC-register er ikke sat op"

#. Definitions for GCC. Part of the machine description for CRIS.
#. Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
#. Free Software Foundation, Inc.
#. Contributed by Axis Communications. Written by Hans-Peter Nilsson.
#.
#. This file is part of GCC.
#.
#. GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
#. it under the terms of the GNU General Public License as published by
#. the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
#. any later version.
#.
#. GCC is distributed in the hope that it will be useful,
#. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
#. GNU General Public License for more details.
#.
#. You should have received a copy of the GNU General Public License
#. along with GCC; see the file COPYING. If not, write to
#. the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
#. Boston, MA 02110-1301, USA.
#. After the first "Node:" comment comes all preprocessor directives and
#. attached declarations described in the info files, the "Using and
#. Porting GCC" manual (uapgcc), in the same order as found in the "Target
#. macros" section in the gcc-2.9x CVS edition of 2000-03-17. FIXME: Not
#. really, but needs an update anyway.
#.
#. There is no generic copy-of-uapgcc comment, you'll have to see uapgcc
#. for that. If applicable, there is a CRIS-specific comment. The order
#. of macro definitions follow the order in the manual. Every section in
#. the manual (node in the info pages) has an introductory `Node:
#. <subchapter>' comment. If no macros are defined for a section, only
#. the section-comment is present.
#. Note that other header files (e.g. config/elfos.h, config/linux.h,
#. config/cris/linux.h and config/cris/aout.h) are responsible for lots of
#. settings not repeated below. This file contains general CRIS
#. definitions and definitions for the cris-*-elf subtarget.
#. We don't want to use gcc_assert for everything, as that can be
#. compiled out.
#: config/cris/cris.h:44
#, gcc-internal-format
msgid "CRIS-port assertion failed: "
msgstr ""

#. Node: Caller Saves
#. (no definitions)
#. Node: Function entry
#. See cris.c for TARGET_ASM_FUNCTION_PROLOGUE and
#. TARGET_ASM_FUNCTION_EPILOGUE.
#. Node: Profiling
#: config/cris/cris.h:867
#, gcc-internal-format
msgid "no FUNCTION_PROFILER for CRIS"
msgstr "ingen FUNCTION_PROFILER for CRIS"

#: config/crx/crx.h:355
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Profiler support for CRX"
msgstr "function_profiler-understøttelse for MMIX"

#: config/crx/crx.h:366
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Trampoline support for CRX"
msgstr "trampoliner understøttes ikke"

#: config/frv/frv.c:8623
#, gcc-internal-format
msgid "accumulator is not a constant integer"
msgstr "akkumulator er ikke et konstant heltal"

#: config/frv/frv.c:8628
#, gcc-internal-format
msgid "accumulator number is out of bounds"
msgstr "akkumulatortal er uden for det gyldig interval"

#: config/frv/frv.c:8639
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inappropriate accumulator for %qs"
msgstr "forkert akkumulator for '%s'"

#: config/frv/frv.c:8717
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid IACC argument"
msgstr "ugyldig typeparameter"

#: config/frv/frv.c:8740
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs expects a constant argument"
msgstr "'%s' forventer en konstant parameter"

#: config/frv/frv.c:8745
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "constant argument out of range for %qs"
msgstr "konstant parameter uden for det gyldige interval for '%s'"

#: config/frv/frv.c:9227
#, gcc-internal-format
msgid "media functions are not available unless -mmedia is used"
msgstr "mediafunktioner er ikke tilgængelige medmindre -mmedia benyttes"

#: config/frv/frv.c:9239
#, gcc-internal-format
msgid "this media function is only available on the fr500"
msgstr "denne mediafunktion er kun tilgængelig på fr500"

#: config/frv/frv.c:9267
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "this media function is only available on the fr400 and fr550"
msgstr "denne mediafunktion er kun tilgængelig på fr400"

#: config/frv/frv.c:9286
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "this builtin function is only available on the fr405 and fr450"
msgstr "denne mediafunktion er kun tilgængelig på fr400"

#: config/frv/frv.c:9295
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "this builtin function is only available on the fr500 and fr550"
msgstr "denne mediafunktion er kun tilgængelig på fr500"

#: config/frv/frv.c:9307
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "this builtin function is only available on the fr450"
msgstr "denne mediafunktion er kun tilgængelig på fr400"

#: config/h8300/h8300.c:331
#, gcc-internal-format
msgid "-ms2600 is used without -ms"
msgstr "-ms2600 benyttet uden -ms"

#: config/h8300/h8300.c:337
#, gcc-internal-format
msgid "-mn is used without -mh or -ms"
msgstr "-mn benyttet uden -mh eller -ms"

#: config/i386/host-cygwin.c:65
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't extend PCH file: %m"
msgstr "kan ikke læse fra midlertidig fil"

#: config/i386/host-cygwin.c:76
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't set position in PCH file: %m"
msgstr "kan ikke oprette informationsfilen '%s' til opbevaringssted"

#: config/i386/i386.c:1586 config/i386/i386.c:1727
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for -mtune= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mcpu="

#: config/i386/i386.c:1611
#, gcc-internal-format
msgid "-mtune=x86-64 is deprecated. Use -mtune=k8 or -mtune=generic instead as appropriate."
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:1617
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "generic CPU can be used only for -mtune= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mcpu="

#: config/i386/i386.c:1619 config/i386/i386.c:1696 config/mt/mt.c:805
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for -march= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -march="

#: config/i386/i386.c:1628
#, gcc-internal-format
msgid "code model %s not supported in PIC mode"
msgstr "kodemodellen %s er ikke understøttet i PIC-tilstand"

#: config/i386/i386.c:1636 config/sparc/sparc.c:698
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for -mcmodel= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mcmodel="

#: config/i386/i386.c:1652
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for -masm= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -masm="

#: config/i386/i386.c:1655
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "code model %qs not supported in the %s bit mode"
msgstr "kodemodellen %s er ikke understøttet i %s bit-tilstand"

#: config/i386/i386.c:1658
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "code model %<large%> not supported yet"
msgstr "kodemodellen 'large' er ikke understøttet endnu"

#: config/i386/i386.c:1660
#, gcc-internal-format
msgid "%i-bit mode not compiled in"
msgstr "%i bit-tilstand er ikke oversat med ind"

#: config/i386/i386.c:1690 config/i386/i386.c:1714
#, gcc-internal-format
msgid "CPU you selected does not support x86-64 instruction set"
msgstr "den valgte processor understøtter ikke x86-64-instruktionssættet"

#: config/i386/i386.c:1744
#, gcc-internal-format
msgid "-mregparm=%d is not between 0 and %d"
msgstr "-mregparm=%d er ikke mellem 0 og %d"

#: config/i386/i386.c:1757
#, gcc-internal-format
msgid "-malign-loops is obsolete, use -falign-loops"
msgstr "-malign-loops er forældet, benyt -falign-loops"

#: config/i386/i386.c:1762 config/i386/i386.c:1775 config/i386/i386.c:1788
#, gcc-internal-format
msgid "-malign-loops=%d is not between 0 and %d"
msgstr "-malign-loops=%d er ikke mellem 0 og %d"

#: config/i386/i386.c:1770
#, gcc-internal-format
msgid "-malign-jumps is obsolete, use -falign-jumps"
msgstr "-malign-jumps er forældet, benyt -falign-jumps"

#: config/i386/i386.c:1783
#, gcc-internal-format
msgid "-malign-functions is obsolete, use -falign-functions"
msgstr "-malign-functions er forældet, benyt -falign-functions"

#: config/i386/i386.c:1816
#, gcc-internal-format
msgid "-mbranch-cost=%d is not between 0 and 5"
msgstr "-mbranch-cost=%d er ikke mellem 0 og 5"

#: config/i386/i386.c:1824
#, gcc-internal-format
msgid "-mlarge-data-threshold=%d is negative"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:1838
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for -mtls-dialect= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mtls-dialect"

#: config/i386/i386.c:1885
#, gcc-internal-format
msgid "-malign-double makes no sense in the 64bit mode"
msgstr "-malign-double giver ikke mening i 64 bit-tilstand"

#: config/i386/i386.c:1887
#, gcc-internal-format
msgid "-mrtd calling convention not supported in the 64bit mode"
msgstr "kaldekonventionen -mrtd er ikke understøttet i 64 bit-tilstand"

#: config/i386/i386.c:1913
#, gcc-internal-format
msgid "-mpreferred-stack-boundary=%d is not between %d and 12"
msgstr "-mpreferred-stack-boundary=%d er ikke mellem %d og 12"

#: config/i386/i386.c:1922
#, gcc-internal-format
msgid "-msseregparm used without SSE enabled"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:1934 config/i386/i386.c:1945
#, gcc-internal-format
msgid "SSE instruction set disabled, using 387 arithmetics"
msgstr "SSE-instruktionssæt deaktiveret, bruger 387-beregninger"

#: config/i386/i386.c:1950
#, gcc-internal-format
msgid "387 instruction set disabled, using SSE arithmetics"
msgstr "387-instruktionssæt deaktiveret, bruger SSE-beregninger"

#: config/i386/i386.c:1957
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for -mfpmath= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mfpmath="

#: config/i386/i386.c:1979
#, gcc-internal-format
msgid "unwind tables currently require either a frame pointer or -maccumulate-outgoing-args for correctness"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:2350 config/i386/i386.c:2401
#, gcc-internal-format
msgid "fastcall and regparm attributes are not compatible"
msgstr "fastcall og regparm er indbyrdes uforenelige"

#: config/i386/i386.c:2357
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute requires an integer constant argument"
msgstr "egenskaben '%s' kræver en heltalskonstant som parameter"

#: config/i386/i386.c:2363
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument to %qs attribute larger than %d"
msgstr "parameter til egenskaben '%s' er større end %d"

#: config/i386/i386.c:2373
#, gcc-internal-format
msgid "%s functions limited to %d register parameters"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:2393 config/i386/i386.c:2428
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "fastcall and cdecl attributes are not compatible"
msgstr "fastcall og stdcall er indbyrdes uforenelige"

#: config/i386/i386.c:2397
#, gcc-internal-format
msgid "fastcall and stdcall attributes are not compatible"
msgstr "fastcall og stdcall er indbyrdes uforenelige"

#: config/i386/i386.c:2411 config/i386/i386.c:2424
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stdcall and cdecl attributes are not compatible"
msgstr "fastcall og stdcall er indbyrdes uforenelige"

#: config/i386/i386.c:2415
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stdcall and fastcall attributes are not compatible"
msgstr "fastcall og stdcall er indbyrdes uforenelige"

#: config/i386/i386.c:2562
#, gcc-internal-format
msgid "Calling %qD with attribute sseregparm without SSE/SSE2 enabled"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:2565
#, gcc-internal-format
msgid "Calling %qT with attribute sseregparm without SSE/SSE2 enabled"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3323
#, gcc-internal-format
msgid "SSE register return with SSE disabled"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3329
#, gcc-internal-format
msgid "SSE register argument with SSE disabled"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3345
#, gcc-internal-format
msgid "x87 register return with x87 disabled"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3661
#, gcc-internal-format
msgid "SSE vector argument without SSE enabled changes the ABI"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3678
#, gcc-internal-format
msgid "MMX vector argument without MMX enabled changes the ABI"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3962
#, gcc-internal-format
msgid "SSE vector return without SSE enabled changes the ABI"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3972
#, gcc-internal-format
msgid "MMX vector return without MMX enabled changes the ABI"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:5327
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-mstackrealign ignored for nested functions"
msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"

#: config/i386/i386.c:5329
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s not supported for nested functions"
msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-funktioner"

#: config/i386/i386.c:7552
#, gcc-internal-format
msgid "extended registers have no high halves"
msgstr "udvidede registre har ikke høje halvdele"

#: config/i386/i386.c:7567
#, gcc-internal-format
msgid "unsupported operand size for extended register"
msgstr "ikke-understøttet operandstørrelse for udvidede registre"

#: config/i386/i386.c:15882 config/rs6000/rs6000.c:7318
#, gcc-internal-format
msgid "selector must be an integer constant in the range 0..%wi"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:16237 config/i386/i386.c:16321
#, gcc-internal-format
msgid "shift must be an immediate"
msgstr "skifteværdi skal være en umiddelbar værdi"

#: config/i386/i386.c:17551 config/rs6000/rs6000.c:17713
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs incompatible attribute ignored"
msgstr "uforenelig egenskab '%s' ignoreret"

#: config/i386/winnt-cxx.c:74
#, gcc-internal-format
msgid "key method %q+D of dllimport'd class defined"
msgstr ""

#: config/i386/winnt-cxx.c:95 config/sh/symbian.c:173
#, gcc-internal-format
msgid "definition of static data member %q+D of dllimport'd class"
msgstr ""

#: config/i386/winnt.c:74
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute only applies to variables"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes på variabler"

#: config/i386/winnt.c:96
#, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute applies only to initialized variables with external linkage"
msgstr ""

#: config/i386/winnt.c:153
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D: definition is marked as dllimport"
msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: config/i386/winnt.c:217
#, gcc-internal-format
msgid "inconsistent dll linkage for %q+D, dllexport assumed"
msgstr ""

#: config/i386/winnt.c:257 config/sh/symbian.c:273
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs declared as both exported to and imported from a DLL"
msgstr "'%s' erklæret som både eksporteret til og importeret fra en DLL"

#: config/i386/winnt.c:380
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D:'selectany' attribute applies only to initialized objects"
msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"

#: config/i386/winnt.c:568
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D causes a section type conflict"
msgstr "%J%D forårsager en sektionstypekonflikt"

#: config/i386/cygming.h:127
#, gcc-internal-format
msgid "-f%s ignored for target (all code is position independent)"
msgstr "-f%s ignoreret for målarkitekturen (all kode er positionsuafhængigt)"

#: config/i386/djgpp.h:181
#, gcc-internal-format
msgid "-mbnu210 is ignored (option is obsolete)"
msgstr "-mbnu210 ignoreres (tilvalget er forældet)"

#: config/i386/i386-interix.h:257
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ms-bitfields not supported for objc"
msgstr "-f%s er ikke understøttet: ignoreret"

#: config/ia64/ia64-c.c:52
#, gcc-internal-format
msgid "malformed #pragma builtin"
msgstr "forkert udformet '#pragma builtin'"

#: config/ia64/ia64.c:533 config/m32r/m32r.c:373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid argument of %qs attribute"
msgstr "ugyldig parameter til egenskaben '%s'"

#: config/ia64/ia64.c:545
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jan address area attribute cannot be specified for local variables"
msgstr "en dataområdeegenskab kan ikke angives for lokale variable"

#: config/ia64/ia64.c:552
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address area of %q+D conflicts with previous declaration"
msgstr "dataområdet '%s' er i modstrid med tidligere erklæring"

#: config/ia64/ia64.c:559
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jaddress area attribute cannot be specified for functions"
msgstr "en dataområdeegenskab kan ikke angives for lokale variable"

#: config/ia64/ia64.c:5084 config/pa/pa.c:339
#, gcc-internal-format
msgid "value of -mfixed-range must have form REG1-REG2"
msgstr "værdien af -mfixed-range skal være på formen REG1-REG2"

#: config/ia64/ia64.c:5111 config/pa/pa.c:366
#, gcc-internal-format
msgid "%s-%s is an empty range"
msgstr "%s-%s er et tomt interval"

#: config/ia64/ia64.c:5139
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %<%s%> for -mtls-size= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) for tilvalget -mtls-size="

#: config/ia64/ia64.c:5167
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %<%s%> for -mtune= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mcpu="

#: config/ia64/ia64.c:5186
#, gcc-internal-format
msgid "not yet implemented: latency-optimized inline square root"
msgstr ""

#: config/iq2000/iq2000.c:1814
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "gp_offset (%ld) or end_offset (%ld) is less than zero"
msgstr "gp_offset (%ld) eller end_offset (%ld) er mindre end nul"

#: config/iq2000/iq2000.c:2593
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %qd is not a constant"
msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"

#: config/iq2000/iq2000.c:2896 config/mt/mt.c:350 config/xtensa/xtensa.c:1789
#, gcc-internal-format
msgid "PRINT_OPERAND_ADDRESS, null pointer"
msgstr "PRINT_OPERAND_ADDRESS, nul-henvisning"

#: config/iq2000/iq2000.c:3051
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "PRINT_OPERAND: Unknown punctuation '%c'"
msgstr "PRINT_OPERAND: ukendt tegnsætning '%c'"

#: config/iq2000/iq2000.c:3060 config/mips/mips.c:5501
#: config/xtensa/xtensa.c:1643
#, gcc-internal-format
msgid "PRINT_OPERAND null pointer"
msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"

#: config/m32c/m32c-pragma.c:64
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma GCC memregs [0..16]"
msgstr "ragelse i slutningen 'af #pragma %s'"

#: config/m32c/m32c-pragma.c:71
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma GCC memregs must precede any function decls"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c-pragma.c:82 config/m32c/m32c-pragma.c:89
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma GCC memregs takes a number [0..16]"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.c:412
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid target memregs value '%d'"
msgstr "ugyldig '--param'-værdi '%s'"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:279
#, gcc-internal-format
msgid "-f%s ignored for 68HC11/68HC12 (not supported)"
msgstr "-f%s ignoreret for 68HC11/68HC12 (ikke understøttet)"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:1240
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<trap%> and %<far%> attributes are not compatible, ignoring %<far%>"
msgstr "egenskaberne 'trap' og 'far' kan ikke bruges på samme tid, ignorerer 'far'"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:1247
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<trap%> attribute is already used"
msgstr "egenskaben 'trap' er allerede benyttet"

#: config/m68k/m68k.c:326
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot specify both -msep-data and -mid-shared-library"
msgstr "-C og -o er indbyrdes uforenelige"

#: config/m68k/m68k.c:338
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-fPIC is not currently supported on the 68000 or 68010"
msgstr "-fPIC understøttes ikke på nuværende tidspunkt på 68000 og 68010\n"

#: config/m68k/m68k.c:680 config/rs6000/rs6000.c:13921
#, gcc-internal-format
msgid "stack limit expression is not supported"
msgstr "stakgrænseudtryk understøttes ikke"

#: config/mips/mips.c:4708
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-%s conflicts with the other architecture options, which specify a %s processor"
msgstr "-mips%d er i konflikt med de andre arkitekturtilvalg som angiver en MIPS%d-processor"

#: config/mips/mips.c:4724
#, gcc-internal-format
msgid "-march=%s is not compatible with the selected ABI"
msgstr "-march=%s er ikke forenelig med den valgte ABI"

#: config/mips/mips.c:4742
#, gcc-internal-format
msgid "-mgp64 used with a 32-bit processor"
msgstr "-mgp64 benyttet med en 32 bit-processor"

#: config/mips/mips.c:4744
#, gcc-internal-format
msgid "-mgp32 used with a 64-bit ABI"
msgstr "-mgp32 benyttet med et 64 bit-ABI"

#: config/mips/mips.c:4746
#, gcc-internal-format
msgid "-mgp64 used with a 32-bit ABI"
msgstr "-mgp64 benyttet med et 32 bit-ABI"

#: config/mips/mips.c:4764 config/mips/mips.c:4766 config/mips/mips.c:4768
#: config/mips/mips.c:4844
#, gcc-internal-format
msgid "unsupported combination: %s"
msgstr "ikke-understøttet kombination: %s"

#: config/mips/mips.c:4839
#, gcc-internal-format
msgid "generation of Branch Likely instructions enabled, but not supported by architecture"
msgstr "generering af Branch Likely-instruktioner er aktiveret, men ikke understøttet af arkitekturen"

#: config/mips/mips.c:4859
#, gcc-internal-format
msgid "%<-G%> is incompatible with %<-mabicalls%>"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:4926
#, gcc-internal-format
msgid "-mips3d requires -mpaired-single"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:4935
#, gcc-internal-format
msgid "-mips3d/-mpaired-single must be used with -mfp64 -mhard-float"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:4940
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-mips3d/-mpaired-single must be used with -mips64"
msgstr "-frepo skal bruges med -c"

#: config/mips/mips.c:4943
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-mips16 and -mdsp cannot be used together"
msgstr "-mapcs-26 og -mapcs-32 kan ikke bruges på samme tid"

#: config/mips/mips.c:5438
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: %%) found without a %%( in assembler pattern"
msgstr "intern fejl: %%) fundet uden en %%) i maskinkodeoversættermønster"

#: config/mips/mips.c:5452
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: %%] found without a %%[ in assembler pattern"
msgstr "intern fejl: %%] fundet uden en %%[ i maskinkodeoversættermønster"

#: config/mips/mips.c:5465
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: %%> found without a %%< in assembler pattern"
msgstr "intern fejl: %%> fundet uden en %%< i maskinkodeoversættermønster"

#: config/mips/mips.c:5478
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: %%} found without a %%{ in assembler pattern"
msgstr "intern fejl: %%} fundet uden en %%{ i maskinkodeoversættermønster"

#: config/mips/mips.c:5492
#, gcc-internal-format
msgid "PRINT_OPERAND: unknown punctuation '%c'"
msgstr "PRINT_OPERAND: ukendt tegnsætning '%c'"

#: config/mips/mips.c:8307
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot handle inconsistent calls to %qs"
msgstr "kan ikke håndtere inkonsistente kald af '%s'"

#: config/mips/mips.c:9615
#, gcc-internal-format
msgid "the cpu name must be lower case"
msgstr "processornavnet skal staves med små bogstaver"

#: config/mips/mips.c:10293
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid argument to builtin function"
msgstr "ingen parametre til specifikationsfunktion"

#. Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
#. for profiling a function entry.
#: config/mips/mips.h:1989
#, gcc-internal-format
msgid "mips16 function profiling"
msgstr "MIPS16-funktionsprofilering"

#: config/mmix/mmix.c:227
#, gcc-internal-format
msgid "-f%s not supported: ignored"
msgstr "-f%s er ikke understøttet: ignoreret"

#: config/mmix/mmix.c:655
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "support for mode %qs"
msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"

#: config/mmix/mmix.c:669
#, gcc-internal-format
msgid "too large function value type, needs %d registers, have only %d registers for this"
msgstr "for stor funktionsværditype, behøver %d registre, har kun %d registre til dette"

#: config/mmix/mmix.c:839
#, gcc-internal-format
msgid "function_profiler support for MMIX"
msgstr "function_profiler-understøttelse for MMIX"

#: config/mmix/mmix.c:861
#, gcc-internal-format
msgid "MMIX Internal: Last named vararg would not fit in a register"
msgstr "MMIX-intern: Sidst navngivne variabel parameter kan ikke passes i et register"

#: config/mmix/mmix.c:1476 config/mmix/mmix.c:1500 config/mmix/mmix.c:1616
#, gcc-internal-format
msgid "MMIX Internal: Bad register: %d"
msgstr "MMIX-intern: Ugyldigt register: %d"

#. Presumably there's a missing case above if we get here.
#: config/mmix/mmix.c:1608
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "MMIX Internal: Missing %qc case in mmix_print_operand"
msgstr "MMIX-intern: Mangler '%c'-case i mmix_print_operand"

#: config/mmix/mmix.c:1894
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stack frame not a multiple of 8 bytes: %wd"
msgstr "stakramme ikke et produkt af 8 byte: %d"

#: config/mmix/mmix.c:2130
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stack frame not a multiple of octabyte: %wd"
msgstr "stakramme ikke et produkt af 8 byte: %d"

#: config/mmix/mmix.c:2470 config/mmix/mmix.c:2534
#, gcc-internal-format
msgid "MMIX Internal: %s is not a shiftable int"
msgstr "MMIX-intern: %s er ikke en int der kan skiftes"

#: config/mt/mt.c:313
#, gcc-internal-format
msgid "info pointer NULL"
msgstr ""

#: config/pa/pa.c:471
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "PIC code generation is not supported in the portable runtime model"
msgstr "PIC-kodegenerering er ikke understøttet i den portable kørselsmodel\n"

#: config/pa/pa.c:476
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "PIC code generation is not compatible with fast indirect calls"
msgstr "PIC-kodegenerering er ikke kompatibel med hurtige indirekte kald\n"

#: config/pa/pa.c:481
#, gcc-internal-format
msgid "-g is only supported when using GAS on this processor,"
msgstr "-g er kun understøttet ved brug af GAS på denne processor,"

#: config/pa/pa.c:482
#, gcc-internal-format
msgid "-g option disabled"
msgstr "tilvalget -g deaktiveret"

#: config/pa/pa.c:8225
#, gcc-internal-format
msgid "alignment (%u) for %s exceeds maximum alignment for global common data. Using %u"
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux11.h:85
#, gcc-internal-format
msgid "-munix=98 option required for C89 Amendment 1 features.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:62
#, gcc-internal-format
msgid "Segmentation Fault (code)"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:132
#, gcc-internal-format
msgid "Segmentation Fault"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:146
#, gcc-internal-format
msgid "While setting up signal stack: %m"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:152
#, gcc-internal-format
msgid "While setting up signal handler: %m"
msgstr ""

#. Handle the machine specific pragma longcall. Its syntax is
#.
#. # pragma longcall ( TOGGLE )
#.
#. where TOGGLE is either 0 or 1.
#.
#. rs6000_default_long_calls is set to the value of TOGGLE, changing
#. whether or not new function declarations receive a longcall
#. attribute by default.
#: config/rs6000/rs6000-c.c:53
#, gcc-internal-format
msgid "ignoring malformed #pragma longcall"
msgstr "ignorerer forkert udformet #pragma longcall"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:66
#, gcc-internal-format
msgid "missing open paren"
msgstr "manglende startparantes"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:68
#, gcc-internal-format
msgid "missing number"
msgstr "manglende tal"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:70
#, gcc-internal-format
msgid "missing close paren"
msgstr "manglende slutparantes"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:73
#, gcc-internal-format
msgid "number must be 0 or 1"
msgstr "tal skal enten være 0 eller 1"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:76
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma longcall"
msgstr "ragelse i slutningen af #pragma longcall"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:2533
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing arg %d of %qE discards qualifiers frompointer target type"
msgstr "typeomtvingning fra '%T' til '%T' kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:2576
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid parameter combination for AltiVec intrinsic"
msgstr "ugyldigt register i instruktionen"

#: config/rs6000/rs6000.c:1293
#, gcc-internal-format
msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
msgstr "-mmultiple er ikke understøttet på lilleendede systemer"

#: config/rs6000/rs6000.c:1300
#, gcc-internal-format
msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
msgstr "-mstring er ikke understøttet på lilleendede systemer"

#: config/rs6000/rs6000.c:1314
#, gcc-internal-format
msgid "unknown -mdebug-%s switch"
msgstr "ukendt tilvalg -mdebug-%s"

#: config/rs6000/rs6000.c:1326
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown -mtraceback arg %qs; expecting %<full%>, %<partial%> or %<none%>"
msgstr "ukendt parameter '%s' til -mtraceback; forventer 'full', 'partial' eller 'none'"

#: config/rs6000/rs6000.c:1377
#, gcc-internal-format
msgid "AltiVec and E500 instructions cannot coexist"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1602
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown -m%s= option specified: '%s'"
msgstr "ukendt tilvalg til -misel= angivet: '%s'"

#: config/rs6000/rs6000.c:1818
#, gcc-internal-format
msgid "not configured for ABI: '%s'"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1831
#, gcc-internal-format
msgid "Using darwin64 ABI"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1836
#, gcc-internal-format
msgid "Using old darwin ABI"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1843
#, gcc-internal-format
msgid "Using IBM extended precision long double"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1849
#, gcc-internal-format
msgid "Using IEEE extended precision long double"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1854
#, gcc-internal-format
msgid "unknown ABI specified: '%s'"
msgstr "ukendt ABI angivet: '%s'"

#: config/rs6000/rs6000.c:1881
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid option for -mfloat-gprs: '%s'"
msgstr "ugyldigt tilvalg '-mshort-data-%s'"

#: config/rs6000/rs6000.c:1891
#, gcc-internal-format
msgid "Unknown switch -mlong-double-%s"
msgstr "Ukendt tilvalg -mlong-double-%s"

#: config/rs6000/rs6000.c:1912
#, gcc-internal-format
msgid "-malign-power is not supported for 64-bit Darwin; it is incompatible with the installed C and C++ libraries"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1920
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown -malign-XXXXX option specified: '%s'"
msgstr "ukendt tilvalg til -misel= angivet: '%s'"

#: config/rs6000/rs6000.c:4352
#, gcc-internal-format
msgid "GCC vector returned by reference: non-standard ABI extension with no compatibility guarantee"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:4425
#, gcc-internal-format
msgid "cannot return value in vector register because altivec instructions are disabled, use -maltivec to enable them"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:4683
#, gcc-internal-format
msgid "cannot pass argument in vector register because altivec instructions are disabled, use -maltivec to enable them"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:5540
#, gcc-internal-format
msgid "GCC vector passed by reference: non-standard ABI extension with no compatibility guarantee"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:6732
#, gcc-internal-format
msgid "argument 1 must be a 5-bit signed literal"
msgstr "1. parameter skal være en 5 bit-konstant med fortegn"

#: config/rs6000/rs6000.c:6835 config/rs6000/rs6000.c:7629
#, gcc-internal-format
msgid "argument 2 must be a 5-bit unsigned literal"
msgstr "2. parameter skal være en 5 bit-konstant uden fortegn"

#: config/rs6000/rs6000.c:6875
#, gcc-internal-format
msgid "argument 1 of __builtin_altivec_predicate must be a constant"
msgstr "1. parameter til __builtin_altivec_predicate skal være en konstant"

#: config/rs6000/rs6000.c:6928
#, gcc-internal-format
msgid "argument 1 of __builtin_altivec_predicate is out of range"
msgstr "1. parameter til __builtin_altivec_predicate er uden for det gyldige interval"

#: config/rs6000/rs6000.c:7090
#, gcc-internal-format
msgid "argument 3 must be a 4-bit unsigned literal"
msgstr "3. parameter skal være en 4 bit-konstant uden fortegn"

#: config/rs6000/rs6000.c:7262
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument to %qs must be a 2-bit unsigned literal"
msgstr "parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant uden fortegn"

#: config/rs6000/rs6000.c:7406
#, gcc-internal-format
msgid "unresolved overload for Altivec builtin %qF"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:7488
#, gcc-internal-format
msgid "argument to dss must be a 2-bit unsigned literal"
msgstr "parameter til dss skal være en 2 bit-konstant uden fortegn"

#: config/rs6000/rs6000.c:7749
#, gcc-internal-format
msgid "argument 1 of __builtin_spe_predicate must be a constant"
msgstr "1. parameter til __builtin_spe_predicate skal være en konstant"

#: config/rs6000/rs6000.c:7821
#, gcc-internal-format
msgid "argument 1 of __builtin_spe_predicate is out of range"
msgstr "1. parameter til __builtin_spe_predicate er uden for det gyldige interval"

#: config/rs6000/rs6000.c:13884
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stack frame too large"
msgstr "stakramme for stor"

#: config/rs6000/rs6000.c:16413
#, gcc-internal-format
msgid "no profiling of 64-bit code for this ABI"
msgstr "ingen profilering af 64 bit-kode for denne ABI"

#: config/rs6000/rs6000.c:17523
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<long%> in AltiVec types is invalid for 64-bit code"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17525
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<long%> in AltiVec types is deprecated; use %<int%>"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17529
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<long long%> in AltiVec types is invalid"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17531
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<double%> in AltiVec types is invalid"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17533
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<long double%> in AltiVec types is invalid"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17535
#, gcc-internal-format
msgid "use of boolean types in AltiVec types is invalid"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17537
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<complex%> in AltiVec types is invalid"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17539
#, gcc-internal-format
msgid "use of decimal floating point types in AltiVec types is invalid"
msgstr ""

#: config/rs6000/aix43.h:39 config/rs6000/aix51.h:38 config/rs6000/aix52.h:38
#, gcc-internal-format
msgid "-maix64 and POWER architecture are incompatible"
msgstr "-maix64 og POWER-arkitekturen er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/aix43.h:44 config/rs6000/aix51.h:43 config/rs6000/aix52.h:43
#, gcc-internal-format
msgid "-maix64 requires PowerPC64 architecture remain enabled"
msgstr "-maix64 kræver at PowerPC64-arkitekturen forbliver aktiveret"

#: config/rs6000/aix43.h:50 config/rs6000/aix52.h:49
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "soft-float and long-double-128 are incompatible"
msgstr "-mrelocatable og -mcall-%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/aix43.h:54 config/rs6000/aix51.h:47 config/rs6000/aix52.h:53
#, gcc-internal-format
msgid "-maix64 required: 64-bit computation with 32-bit addressing not yet supported"
msgstr "-maix64 påkrævet: 64 bit-beregninger med 32 bit-adressering understøttes endnu ikke"

#. The Darwin ABI always includes AltiVec, can't be (validly) turned	   off.
#: config/rs6000/darwin.h:81
#, gcc-internal-format
msgid "-mdynamic-no-pic overrides -fpic or -fPIC"
msgstr ""

#: config/rs6000/darwin.h:92
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-m64 requires PowerPC64 architecture, enabling"
msgstr "-maix64 kræver at PowerPC64-arkitekturen forbliver aktiveret"

#. See note below.
#. if (!rs6000_explicit_options.long_double)
#. rs6000_long_double_type_size = 128;
#: config/rs6000/eabispe.h:46 config/rs6000/linuxspe.h:62
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-m64 not supported in this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: config/rs6000/linux64.h:109
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-m64 requires a PowerPC64 cpu"
msgstr "-maix64 kræver at PowerPC64-arkitekturen forbliver aktiveret"

#. Definitions for __builtin_return_address and __builtin_frame_address.
#. __builtin_return_address (0) should give link register (65), enable
#. this.
#. This should be uncommented, so that the link register is used, but
#. currently this would result in unmatched insns and spilling fixed
#. registers so we'll leave it for another day. When these problems are
#. taken care of one additional fetch will be necessary in RETURN_ADDR_RTX.
#. (mrs)
#. #define RETURN_ADDR_IN_PREVIOUS_FRAME
#. Number of bytes into the frame return addresses can be found. See
#. rs6000_stack_info in rs6000.c for more information on how the different
#. abi's store the return address.
#: config/rs6000/rs6000.h:1509
#, gcc-internal-format
msgid "RETURN_ADDRESS_OFFSET not supported"
msgstr "RETURN_ADDRESS_OFFSET er ikke understøttet"

#. Sometimes certain combinations of command options do not make sense
#. on a particular target machine. You can define a macro
#. `OVERRIDE_OPTIONS' to take account of this. This macro, if
#. defined, is executed once just after all the command options have
#. been parsed.
#.
#. The macro SUBTARGET_OVERRIDE_OPTIONS is provided for subtargets, to
#. get control.
#: config/rs6000/sysv4.h:130
#, gcc-internal-format
msgid "bad value for -mcall-%s"
msgstr "ugyldig værdi til -mcall-%s"

#: config/rs6000/sysv4.h:146
#, gcc-internal-format
msgid "bad value for -msdata=%s"
msgstr "ugyldig værdi til -msdata=%s"

#: config/rs6000/sysv4.h:163
#, gcc-internal-format
msgid "-mrelocatable and -msdata=%s are incompatible"
msgstr "-mrelocatable og -msdata=%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/sysv4.h:172
#, gcc-internal-format
msgid "-f%s and -msdata=%s are incompatible"
msgstr "-f%s og -msdata=%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/sysv4.h:181
#, gcc-internal-format
msgid "-msdata=%s and -mcall-%s are incompatible"
msgstr "-msdata=%s og -mcall-%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/sysv4.h:190
#, gcc-internal-format
msgid "-mrelocatable and -mno-minimal-toc are incompatible"
msgstr "-mrelocatable og -mno-minimal-toc er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/sysv4.h:196
#, gcc-internal-format
msgid "-mrelocatable and -mcall-%s are incompatible"
msgstr "-mrelocatable og -mcall-%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/sysv4.h:203
#, gcc-internal-format
msgid "-fPIC and -mcall-%s are incompatible"
msgstr "-fPIC og -mcall-%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/sysv4.h:210
#, gcc-internal-format
msgid "-mcall-aixdesc must be big endian"
msgstr "-mcall-aixdesc skal være stor-endet"

#: config/rs6000/sysv4.h:215
#, gcc-internal-format
msgid "-msecure-plt not supported by your assembler"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.h:233
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-m%s not supported in this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: config/s390/s390.c:1370
#, gcc-internal-format
msgid "stack guard value must be an exact power of 2"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:1377
#, gcc-internal-format
msgid "stack size must be an exact power of 2"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:1422
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "z/Architecture mode not supported on %s"
msgstr "fældetilstand understøttes ikke på Unicos/Mk"

#: config/s390/s390.c:1424
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "64-bit ABI not supported in ESA/390 mode"
msgstr "kodemodellen %s er ikke understøttet i PIC-tilstand"

#: config/s390/s390.c:1435
#, gcc-internal-format
msgid "-mbackchain -mpacked-stack -mhard-float are not supported in combination"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:1441
#, gcc-internal-format
msgid "-mstack-size implies use of -mstack-guard"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:1443
#, gcc-internal-format
msgid "stack size must be greater than the stack guard value"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:1445
#, gcc-internal-format
msgid "stack size must not be greater than 64k"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:1448
#, gcc-internal-format
msgid "-mstack-guard implies use of -mstack-size"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:6613
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "total size of local variables exceeds architecture limit"
msgstr "Total størrelse af lokale variable overstiger arkitekturgrænsen."

#: config/s390/s390.c:7269
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "frame size of %qs is "
msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke kendt"

#: config/s390/s390.c:7269
#, gcc-internal-format
msgid " bytes"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:7273
#, gcc-internal-format
msgid "%qs uses dynamic stack allocation"
msgstr ""

#: config/score/score.c:514
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-fPIC and -G are incompatible"
msgstr "-fPIC og -mcall-%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/sh/sh.c:6624
#, gcc-internal-format
msgid "__builtin_saveregs not supported by this subtarget"
msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne undermålarkitektur"

#: config/sh/sh.c:7629
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute only applies to interrupt functions"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med afbrydelsesfunktioner"

#: config/sh/sh.c:7715
#, gcc-internal-format
msgid "attribute interrupt_handler is not compatible with -m5-compact"
msgstr "egenskaben interrupt_handler er ikke forenelig med -m5-compact"

#. The argument must be a constant string.
#: config/sh/sh.c:7737
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute argument not a string constant"
msgstr "parameteren til egenskaben '%s' er ikke en strengkonstant"

#. The argument must be a constant integer.
#: config/sh/sh.c:7762
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute argument not an integer constant"
msgstr "parameteren til egenskaben '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: config/sh/sh.c:9814
#, gcc-internal-format
msgid "r0 needs to be available as a call-clobbered register"
msgstr ""

#: config/sh/sh.c:9835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Need a second call-clobbered general purpose register"
msgstr "Benyt BK-registeret som et alment register"

#: config/sh/sh.c:9843
#, gcc-internal-format
msgid "Need a call-clobbered target register"
msgstr ""

#: config/sh/symbian.c:147
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %q+D is defined after prior declaration as dllimport: attribute ignored"
msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"

#: config/sh/symbian.c:159
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %q+D is declared as dllimport: attribute ignored"
msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"

#: config/sh/symbian.c:280
#, gcc-internal-format
msgid "failure in redeclaration of %q+D: dllimport'd symbol lacks external linkage"
msgstr ""

#: config/sh/symbian.c:326
#, gcc-internal-format
msgid "%s %q+D %s after being referenced with dllimport linkage"
msgstr ""

#: config/sh/symbian.c:892 cp/tree.c:2411
#, gcc-internal-format
msgid "lang_* check: failed in %s, at %s:%d"
msgstr "lang_*-kontrol: mislykkedes i %s, ved %s:%d"

#. FIXME
#: config/sh/netbsd-elf.h:95
#, gcc-internal-format
msgid "unimplemented-shmedia profiling"
msgstr ""

#. There are no delay slots on SHmedia.
#. Relaxation isn't yet supported for SHmedia
#. After reload, if conversion does little good but can cause 	   ICEs:								   - find_if_block doesn't do anything for SH because we don't	    have conditional execution patterns. (We use conditional	    move patterns, which are handled differently, and only		    before reload).							   - find_cond_trap doesn't do anything for the SH because we #. don't have conditional traps.					   - find_if_case_1 uses redirect_edge_and_branch_force in		    the only path that does an optimization, and this causes		    an ICE when branch targets are in registers.			   - find_if_case_2 doesn't do anything for the SHmedia after		    reload except when it can redirect a tablejump - and		    that's rather rare.
#. -fprofile-arcs needs a working libgcov . In unified tree		 configurations with newlib, this requires to configure with		 --with-newlib --with-headers. But there is no way to check		 here we have a working libgcov, so just assume that we have.
#: config/sh/sh.h:617
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "profiling is still experimental for this target"
msgstr "Profilering er ikke understøttet på målarkitekturen."

#. Only the sh64-elf assembler fully supports .quad properly.
#. Pick one that makes most sense for the target in general.		  It is not much good to use different functions depending		  on -Os, since then we'll end up with two different functions		  when some of the code is compiled for size, and some for		  speed.
#. SH4 tends to emphasize speed.
#. These have their own way of doing things.
#. ??? Should we use the integer SHmedia function instead?
#. SH1 .. SH3 cores often go into small-footprint systems, so		  default to the smallest implementation available.
#. ??? EXPERIMENTAL
#. User supplied - leave it alone.
#. The debugging information is sufficient,			    but gdb doesn't implement this yet
#. Never run scheduling before reload, since that can			 break global alloc, and generates slower code anyway due		 to the pressure on R0.
#. Enable sched1 for SH4; ready queue will be reordered by		 the target hooks when pressure is high. We can not do this for 	 SH3 and lower as they give spill failures for R0.
#. ??? Current exception handling places basic block boundaries		 after call_insns. It causes the high pressure on R0 and gives		 spill failures for R0 in reload. See PR 22553 and the thread		 on gcc-patches							     <http://gcc.gnu.org/ml/gcc-patches/2005-10/msg00816.html>.
#: config/sh/sh.h:715
#, gcc-internal-format
msgid "ignoring -fschedule-insns because of exception handling bug"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.c:671
#, gcc-internal-format
msgid "%s is not supported by this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: config/sparc/sparc.c:678
#, gcc-internal-format
msgid "-mlong-double-64 not allowed with -m64"
msgstr "-mlong-double-64 er ikke tilladt med -m64"

#: config/sparc/sparc.c:703
#, gcc-internal-format
msgid "-mcmodel= is not supported on 32 bit systems"
msgstr "-mcmodel= understøttes ikke på 32 bit-systemer"

#: config/stormy16/stormy16.c:500
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "constant halfword load operand out of range"
msgstr "konstant parameter uden for det gyldige interval for '%s'"

#: config/stormy16/stormy16.c:510
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "constant arithmetic operand out of range"
msgstr "konstant parameter uden for det gyldige interval for '%s'"

#: config/stormy16/stormy16.c:1111
#, gcc-internal-format
msgid "local variable memory requirements exceed capacity"
msgstr ""

#: config/stormy16/stormy16.c:1277
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function_profiler support"
msgstr "function_profiler-understøttelse for MMIX"

#: config/stormy16/stormy16.c:1366
#, gcc-internal-format
msgid "cannot use va_start in interrupt function"
msgstr "kan ikke bruge va_start i afbrydelsesfunktion"

#: config/stormy16/stormy16.c:1909
#, gcc-internal-format
msgid "switch statement of size %lu entries too large"
msgstr "switch-sætning med %lu elementer er for stor"

#: config/stormy16/stormy16.c:2277
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__BELOW100__%> attribute only applies to variables"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes på variabler"

#: config/stormy16/stormy16.c:2284
#, gcc-internal-format
msgid "__BELOW100__ attribute not allowed with auto storage class"
msgstr ""

#: config/v850/v850-c.c:67
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma GHS endXXXX found without previous startXXX"
msgstr "'#pragma GHS endXXXX' fundet uden forudgående 'startXXX'"

#: config/v850/v850-c.c:70
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma GHS endXXX does not match previous startXXX"
msgstr "'#pragma GHS endXXXX' passer ikke med forudgående 'startXXX'"

#: config/v850/v850-c.c:96
#, gcc-internal-format
msgid "cannot set interrupt attribute: no current function"
msgstr "kan ikke sætte afbrydelsesegenskaben: ingen aktuel funktion"

#: config/v850/v850-c.c:104
#, gcc-internal-format
msgid "cannot set interrupt attribute: no such identifier"
msgstr "kan ikke sætte afbrydelsesegenskaben: intet sådant kaldenavn"

#: config/v850/v850-c.c:149
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs section"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs section'"

#: config/v850/v850-c.c:166
#, gcc-internal-format
msgid "unrecognized section name \"%s\""
msgstr "ukendt sektionsnavn \"%s\""

#: config/v850/v850-c.c:181
#, gcc-internal-format
msgid "malformed #pragma ghs section"
msgstr "forkert udformet '#pragma ghs section'"

#: config/v850/v850-c.c:200
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs interrupt"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs interrupt'"

#: config/v850/v850-c.c:211
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs starttda"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs starttda'"

#: config/v850/v850-c.c:222
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs startsda"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs startsda'"

#: config/v850/v850-c.c:233
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs startzda"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs startzda'"

#: config/v850/v850-c.c:244
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs endtda"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs endtda'"

#: config/v850/v850-c.c:255
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs endsda"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs endsda'"

#: config/v850/v850-c.c:266
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs endzda"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs endzda'"

#: config/v850/v850.c:184
#, gcc-internal-format
msgid "value passed to %<-m%s%> is too large"
msgstr ""

#: config/v850/v850.c:2159
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jdata area attributes cannot be specified for local variables"
msgstr "en dataområdeegenskab kan ikke angives for lokale variable"

#: config/v850/v850.c:2170
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "data area of %q+D conflicts with previous declaration"
msgstr "dataområdet '%s' er i modstrid med tidligere erklæring"

#: config/v850/v850.c:2300
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bogus JR construction: %d"
msgstr "falsk JR-konstruktion: %d\n"

#: config/v850/v850.c:2318 config/v850/v850.c:2427
#, gcc-internal-format
msgid "bad amount of stack space removal: %d"
msgstr "ugyldig størrelse af stakpladsfjernelse: %d"

#: config/v850/v850.c:2407
#, gcc-internal-format
msgid "bogus JARL construction: %d\n"
msgstr "falsk JARL-konstruktion: %d\n"

#: config/v850/v850.c:2706
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bogus DISPOSE construction: %d"
msgstr "Falsk DISPOSE-konstruktion: %d\n"

#: config/v850/v850.c:2725
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too much stack space to dispose of: %d"
msgstr "For meget stakplads at tage sig af: %d"

#: config/v850/v850.c:2827
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bogus PREPEARE construction: %d"
msgstr "Falsk PREPARE-konstruktion: %d\n"

#: config/v850/v850.c:2846
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too much stack space to prepare: %d"
msgstr "For meget stakplads at forberede: %d"

#: config/xtensa/xtensa.c:1521
#, gcc-internal-format
msgid "boolean registers required for the floating-point option"
msgstr "booleske registre er påkrævet til kommatalsindstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.c:1567
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-f%s is not supported with CONST16 instructions"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: config/xtensa/xtensa.c:1572
#, gcc-internal-format
msgid "PIC is required but not supported with CONST16 instructions"
msgstr ""

#: config/xtensa/xtensa.c:2430
#, gcc-internal-format
msgid "only uninitialized variables can be placed in a .bss section"
msgstr "kun variabler uden startværdi kan placeres i .bss-sektionen"

#: ada/misc.c:267
#, gcc-internal-format
msgid "missing argument to \"-%s\""
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '-%s'"

#: ada/misc.c:318
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<-gnat%> misspelled as %<-gant%>"
msgstr "'-gnat' stavet forkert som '-gant'"

#: cp/call.c:2420
#, gcc-internal-format
msgid "%s %D(%T, %T, %T) <built-in>"
msgstr "%s %D(%T, %T, %T) <indbygget>"

#: cp/call.c:2425
#, gcc-internal-format
msgid "%s %D(%T, %T) <built-in>"
msgstr "%s %D(%T, %T) <indbygget>"

#: cp/call.c:2429
#, gcc-internal-format
msgid "%s %D(%T) <built-in>"
msgstr "%s %D(%T) <indbygget>"

#: cp/call.c:2433
#, gcc-internal-format
msgid "%s %T <conversion>"
msgstr "%s %T <konvertering>"

#: cp/call.c:2435
#, gcc-internal-format
msgid "%s %+#D <near match>"
msgstr ""

#: cp/call.c:2437 cp/pt.c:1344
#, gcc-internal-format
msgid "%s %+#D"
msgstr "%s %+#D"

#: cp/call.c:2659
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conversion from %qT to %qT is ambiguous"
msgstr "konvertering fra '%T' til '%T' er tvetydigt"

#: cp/call.c:2812 cp/call.c:2830 cp/call.c:2893
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no matching function for call to %<%D(%A)%>"
msgstr "ingen passende funktion for kald til '%D(%A)'"

#: cp/call.c:2833 cp/call.c:2896
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call of overloaded %<%D(%A)%> is ambiguous"
msgstr "kald af flertydig '%D(%A)' er tvetydigt"

#. It's no good looking for an overloaded operator() on a
#. pointer-to-member-function.
#: cp/call.c:2968
#, gcc-internal-format
msgid "pointer-to-member function %E cannot be called without an object; consider using .* or ->*"
msgstr "henvisning til medlemsfunktionen %E kan ikke kaldes uden et objekt; overvej at benytte .* eller ->*"

#: cp/call.c:3042
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no match for call to %<(%T) (%A)%>"
msgstr "ingen passende fundet for kald til '(%T) (%A)'"

#: cp/call.c:3051
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call of %<(%T) (%A)%> is ambiguous"
msgstr "kald af '(%T) (%A)' er tvetydigt"

#: cp/call.c:3089
#, gcc-internal-format
msgid "%s for ternary %<operator?:%> in %<%E ? %E : %E%>"
msgstr ""

#: cp/call.c:3095
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s for %<operator%s%> in %<%E%s%>"
msgstr "%s for operatoren '%T %s' "

#: cp/call.c:3099
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s for %<operator[]%> in %<%E[%E]%>"
msgstr "%s for operatoren '%T %s' "

#: cp/call.c:3104
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s for %qs in %<%s %E%>"
msgstr "manglende felt '%s' i '%s'"

#: cp/call.c:3109
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s for %<operator%s%> in %<%E %s %E%>"
msgstr "%s for operatoren '%T %s' "

#: cp/call.c:3112
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s for %<operator%s%> in %<%s%E%>"
msgstr "%s for operatoren '%T %s' "

#: cp/call.c:3204
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids omitting the middle term of a ?: expression"
msgstr "ISO C++ forbyder udeladelse af den mellemste del af et ?:-udtryk"

#: cp/call.c:3281
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE has type %<void%> and is not a throw-expression"
msgstr "'%E' har typen 'void' og er ikke et throw-udtryk"

#: cp/call.c:3320 cp/call.c:3540
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "operands to ?: have different types %qT and %qT"
msgstr "operander til ?: har forskellige typer"

#: cp/call.c:3494
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "enumeral mismatch in conditional expression: %qT vs %qT"
msgstr "enum-typer passer ikke sammen i betinget udtryk: '%T' og '%T'"

#: cp/call.c:3501
#, gcc-internal-format
msgid "enumeral and non-enumeral type in conditional expression"
msgstr "enum- og ikke enum-type i betinget udtryk"

#: cp/call.c:3798
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no %<%D(int)%> declared for postfix %qs, trying prefix operator instead"
msgstr "ingen '%D(int)' erklæret for suffiks '%s', prøver præfiksoperatoren i stedet"

#: cp/call.c:3871
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "comparison between %q#T and %q#T"
msgstr "sammenligning mellem '%#T' og '%#T'"

#: cp/call.c:4127
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no suitable %<operator %s%> for %qT"
msgstr "ingen passende 'operator delete' for '%T'"

#: cp/call.c:4145
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D is private"
msgstr "'%+#D' er privat"

#: cp/call.c:4147
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D is protected"
msgstr "'%+#D' er beskyttet"

#: cp/call.c:4149
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D is inaccessible"
msgstr "'%+#D' er ikke tilgængelig"

#: cp/call.c:4150
#, gcc-internal-format
msgid "within this context"
msgstr "i denne kontekst"

#: cp/call.c:4239 cp/cvt.c:265
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid conversion from %qT to %qT"
msgstr "ugyldig konvertering fra '%T' til '%T'"

#: cp/call.c:4241
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " initializing argument %P of %qD"
msgstr " ved klargøring af parameteren %P til '%D'"

# %s bliver til returnering eller tildeling eller noget i den retning
#: cp/call.c:4253
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing NULL to non-pointer argument %P of %qD"
msgstr "overbringelse af NULL benyttet for ikke-henvisnings%s %P af '%D'"

#: cp/call.c:4256
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "converting to non-pointer type %qT from NULL"
msgstr "%s til ikke-henvisningstypen '%T' fra NULL"

#: cp/call.c:4264
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing %qT for argument %P to %qD"
msgstr "i overbringelse af parameter %P af '%+D'"

#: cp/call.c:4267
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "converting to %qT from %qT"
msgstr "konvertering fra '%T' til '%T'"

#: cp/call.c:4407
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot bind bitfield %qE to %qT"
msgstr "kan ikke klargøre '%T' fra %T'"

#: cp/call.c:4410 cp/call.c:4426
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot bind packed field %qE to %qT"
msgstr "kan ikke erklære feltet '%D' til at være af typen '%T'"

#: cp/call.c:4413
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot bind rvalue %qE to %qT"
msgstr "kan ikke klargøre '%T' fra %T'"

#: cp/call.c:4527
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot pass objects of non-POD type %q#T through %<...%>; call will abort at runtime"
msgstr "kan ikke videregive objekter af en ikke-POD type '%#T' gennem '...'; kald vil afbryde på kørselstidspunktet"

#. Undefined behavior [expr.call] 5.2.2/7.
#: cp/call.c:4555
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot receive objects of non-POD type %q#T through %<...%>; call will abort at runtime"
msgstr "kan ikke videregive objekter af en ikke-POD type '%#T' gennem '...'; kald vil afbryde på kørselstidspunktet"

#: cp/call.c:4598
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the default argument for parameter %d of %qD has not yet been parsed"
msgstr "standardparameter for parameter af typen '%T' har typen '%T'"

#: cp/call.c:4682
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of function call might be a candidate for a format attribute"
msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til formateringsegenskaber"

#: cp/call.c:4819
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing %qT as %<this%> argument of %q#D discards qualifiers"
msgstr "videregivelse af '%T' som 'this'-parameteren til '%#D' forkaster modifikationer"

#: cp/call.c:4838
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not an accessible base of %qT"
msgstr "'%T' er en utilgængelig stamklasse til '%T'"

#: cp/call.c:5094
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "could not find class$ field in java interface type %qT"
msgstr "kunne ikke finde et class$-felt i Java-grænsefladetypen '%T'"

#: cp/call.c:5337
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call to non-function %qD"
msgstr "kald af ikke-funktion '%D'"

#: cp/call.c:5459
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no matching function for call to %<%T::%s(%A)%#V%>"
msgstr "ingen passende funktion for kald til '%T::%D(%A)%#V'"

#: cp/call.c:5477
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call of overloaded %<%s(%A)%> is ambiguous"
msgstr "kald af flertydig '%D(%A)' er tvetydigt"

#: cp/call.c:5503
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot call member function %qD without object"
msgstr "kan ikke kalde medlemsfunktionen '%D' uden et objekt"

#: cp/call.c:6123
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing %qT chooses %qT over %qT"
msgstr "videregivelse af '%T' vælger '%T' frem for '%T'"

#: cp/call.c:6125 cp/name-lookup.c:4259 cp/name-lookup.c:4680
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " in call to %qD"
msgstr " i kald af '%D'"

#: cp/call.c:6182
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "choosing %qD over %qD"
msgstr "vælger '%D' frem for '%D'"

#: cp/call.c:6183
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " for conversion from %qT to %qT"
msgstr " for konvertering fra '%T' til '%T'"

#: cp/call.c:6185
#, gcc-internal-format
msgid " because conversion sequence for the argument is better"
msgstr " fordi konverteringssekvensen for parameteren er bedre"

#: cp/call.c:6299
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ says that these are ambiguous, even though the worst conversion for the first is better than the worst conversion for the second:"
msgstr "ifølge ISO C++ er '%D' og '%D' tvetydigt selvom den værste konvertering for førstnævnte er bedre end den værste konvertering for den sidstnævnte"

#: cp/call.c:6443
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "could not convert %qE to %qT"
msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"

#: cp/call.c:6577
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid initialization of non-const reference of type %qT from a temporary of type %qT"
msgstr "ugyldig const_cast af en højreværdi fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/call.c:6581
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid initialization of reference of type %qT from expression of type %qT"
msgstr "ugyldig omdannelse til typen '%T' fra typen '%T'"

#: cp/class.c:280
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot convert from base %qT to derived type %qT via virtual base %qT"
msgstr "kan ikke konvertere fra stamklassen '%T' til den nedarvede type '%T' via den virtuelle stamklasse '%T'"

#: cp/class.c:949
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Java class %qT cannot have a destructor"
msgstr "stamklassen '%#T' har en ikke-virtuel destruktionsfunktion"

#: cp/class.c:951
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Java class %qT cannot have an implicit non-trivial destructor"
msgstr "stamklassen '%#T' har en ikke-virtuel destruktionsfunktion"

#: cp/class.c:1058
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "repeated using declaration %q+D"
msgstr "til skabelonserklæring '%D'"

#: cp/class.c:1060
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "using declaration %q+D conflicts with a previous using declaration"
msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"

#: cp/class.c:1065
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D cannot be overloaded"
msgstr "'%#D' og '%#D' kan ikke flertydiggøres"

#: cp/class.c:1066
#, gcc-internal-format
msgid "with %q+#D"
msgstr ""

#: cp/class.c:1134
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting access specifications for method %q+D, ignored"
msgstr "modstridende tilgangsanvisninger til metoden '%D', ignoreret"

#: cp/class.c:1137
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting access specifications for field %qE, ignored"
msgstr "modstridende tilgangsanvisninger til feltet '%s', ignoreret"

#: cp/class.c:1198 cp/class.c:1206
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D invalid in %q#T"
msgstr "'%D' ugyldig i '%#T'"

#: cp/class.c:1199
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " because of local method %q+#D with same name"
msgstr " på grund af den lokale metode '%#D' med det samme navn"

#: cp/class.c:1207
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " because of local member %q+#D with same name"
msgstr " på grund af det lokale medlem '%#D' med det samme navn"

#: cp/class.c:1250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base class %q#T has a non-virtual destructor"
msgstr "stamklassen '%#T' har en ikke-virtuel destruktionsfunktion"

#: cp/class.c:1563
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "all member functions in class %qT are private"
msgstr "alle medlemsfunktioner i klassen '%T' er private"

#: cp/class.c:1575
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T only defines a private destructor and has no friends"
msgstr "'%#T' definerer kun en privat destruktionsfunktion og har ingen venner"

#: cp/class.c:1619
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T only defines private constructors and has no friends"
msgstr "'%#T' definerer kun private konstruktionsfunktioner og har ingen venner"

# %D er en funktion
#: cp/class.c:2012
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no unique final overrider for %qD in %qT"
msgstr "ingen unik endelig overskrivning af '%D' i '%T'"

#. Here we know it is a hider, and no overrider exists.
#: cp/class.c:2441
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D was hidden"
msgstr "'%D' var skjult"

#: cp/class.c:2442
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " by %q+D"
msgstr " af '%D'"

#: cp/class.c:2483 cp/decl2.c:1037
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D invalid; an anonymous union can only have non-static data members"
msgstr "'%#D' er ugyldig; en anonym union kan kun have ikke-statiske datamedlemmer"

#: cp/class.c:2489 cp/decl2.c:1043
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "private member %q+#D in anonymous union"
msgstr "privat medlem '%#D' i en anonym union"

#: cp/class.c:2491 cp/decl2.c:1045
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "protected member %q+#D in anonymous union"
msgstr "beskyttet medlem '%#D' i en anonym union"

#: cp/class.c:2664
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %q+#D with non-integral type"
msgstr "bitfelt '%#D' med en ikke-heltalstype"

#: cp/class.c:2678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %q+D width not an integer constant"
msgstr "bredden af bitfeltet '%D' er ikke en heltalskonstant"

#: cp/class.c:2683
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "negative width in bit-field %q+D"
msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%D'"

#: cp/class.c:2688
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "zero width for bit-field %q+D"
msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%D'"

#: cp/class.c:2694
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "width of %q+D exceeds its type"
msgstr "bredden af '%D' overstiger typen"

#: cp/class.c:2703
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D is too small to hold all values of %q#T"
msgstr "'%D' er for lille til at indeholde alle værdierne af '%#T'"

#: cp/class.c:2758
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %q+#D with constructor not allowed in union"
msgstr "medlemmet '%#D' med en konstruktionsfunktion er ikke tilladt i en union"

#: cp/class.c:2761
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %q+#D with destructor not allowed in union"
msgstr "medlemmet '%#D' med en destruktionsfunktion er ikke tilladt i en union"

#: cp/class.c:2763
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %q+#D with copy assignment operator not allowed in union"
msgstr "medlemmet '%#D' med en kopitildelingsoperator er ikke tilladt i en union"

#: cp/class.c:2786
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple fields in union %qT initialized"
msgstr "flere felter i union '%T' tildeles startværdi"

#: cp/class.c:2875
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D may not be static because it is a member of a union"
msgstr "'%D' skal være en ikke-statisk medlemsfunktion"

#: cp/class.c:2880
#, gcc-internal-format
msgid "%q+D may not have reference type %qT because it is a member of a union"
msgstr ""

#: cp/class.c:2891
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %q+D invalidly declared function type"
msgstr "feltet '%D' er på ugyldig vis erklæret som en funktionstype"

#: cp/class.c:2897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %q+D invalidly declared method type"
msgstr "feltet '%D' er på ugyldig vis erklæret som en medlemsfunktionstype"

#: cp/class.c:2929
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static reference %q+#D in class without a constructor"
msgstr "ikke-statisk reference '%#D' i klasse uden en konstruktionsfunktion"

#: cp/class.c:2940
#, gcc-internal-format
msgid "ignoring packed attribute because of unpacked non-POD field %q+#D"
msgstr ""

#: cp/class.c:3007
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static const member %q+#D in class without a constructor"
msgstr "ikke-statisk konstant medlem '%#D' i klasse uden en konstruktionsfunktion"

#: cp/class.c:3022
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %q+#D with same name as class"
msgstr "felt '%#D' med samme navn som klassen"

#: cp/class.c:3055
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T has pointer data members"
msgstr "'%#T' har henvisningsdatamedlemmer"

#: cp/class.c:3060
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " but does not override %<%T(const %T&)%>"
msgstr " men overskriver ikke '%T(const %T&)'"

#: cp/class.c:3062
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " or %<operator=(const %T&)%>"
msgstr " eller 'operator=(const %T&)'"

#: cp/class.c:3066
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " but does not override %<operator=(const %T&)%>"
msgstr " men overskriver ikke 'operator=(const %T&)'"

#: cp/class.c:3526
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "offset of empty base %qT may not be ABI-compliant and maychange in a future version of GCC"
msgstr "afsættet for tom stamklasse '%T' følger ikke nødvendigvis ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#: cp/class.c:3639
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "class %qT will be considered nearly empty in a future version of GCC"
msgstr "klassen '%T' vil blive betragtet som næsten tom i en fremtidig version af GCC"

#: cp/class.c:3721
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer specified for non-virtual method %q+D"
msgstr "startværdi angivet for ikke-virtuel medlemsfunktion '%D'"

#: cp/class.c:4384
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "offset of virtual base %qT is not ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
msgstr "afsættet for virtuel stamklasse '%T' følger ikke ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#: cp/class.c:4483
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "direct base %qT inaccessible in %qT due to ambiguity"
msgstr "direkte stamklasse '%T' er ikke tilgængelig i '%T' på grund af tvetydighed"

#: cp/class.c:4495
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "virtual base %qT inaccessible in %qT due to ambiguity"
msgstr "virtuel stamklasse '%T' er ikke tilgængelig i '%T' på grund af tvetydighed"

#: cp/class.c:4674
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size assigned to %qT may not be ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
msgstr "størrelsen der bliver tildelt '%T' følger ikke nødvendigvis ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#: cp/class.c:4714
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the offset of %qD may not be ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
msgstr "afsættet for '%D' følger ikke ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#: cp/class.c:4742
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "offset of %q+D is not ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
msgstr "afsættet for '%D' følger ikke ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#: cp/class.c:4751
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D contains empty classes which may cause base classes to be placed at different locations in a future version of GCC"
msgstr "'%D' indeholder tomme klasser hvad der kan få stamklasser til at blive placeret andre steder i en fremtidig version af GCC"

#: cp/class.c:4834
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "layout of classes derived from empty class %qT may change in a future version of GCC"
msgstr "layoutet af klasser der nedarver fra den tomme klasse '%T' kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#: cp/class.c:4980 cp/parser.c:13573
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of %q#T"
msgstr "omdefinering af '%#T'"

#: cp/class.c:5134
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T has virtual functions but non-virtual destructor"
msgstr "'%#T' har virtuelle funktioner, men ikke-virtuel destruktionsfunktion"

#: cp/class.c:5236
#, gcc-internal-format
msgid "trying to finish struct, but kicked out due to previous parse errors"
msgstr "forsøgte at afslutte struct, men blev stoppet af tidligere fortolkningsfejl"

#: cp/class.c:5690
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "language string %<\"%E\"%> not recognized"
msgstr "sprogstrengen '\"%s\"' ikke genkendt"

#: cp/class.c:5779
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot resolve overloaded function %qD based on conversion to type %qT"
msgstr "kan ikke benytte den flertydiggjorte funktion '%D' baseret på konvertering til typen '%T'"

#: cp/class.c:5908
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no matches converting function %qD to type %q#T"
msgstr "ingen passende ved konvertering af funktionen '%D' til typen '%#T'"

#: cp/class.c:5931
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "converting overloaded function %qD to type %q#T is ambiguous"
msgstr "konvertering af den flertydiggjorte funktion '%D' til typen '%T' er tvetydig"

#: cp/class.c:5957
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assuming pointer to member %qD"
msgstr "antager henvisning til medlemmet '%D'"

#: cp/class.c:5960
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "(a pointer to member can only be formed with %<&%E%>)"
msgstr "(en henvisning til medlem kan kun dannes med '&%E')"

#: cp/class.c:6016 cp/class.c:6050
#, gcc-internal-format
msgid "not enough type information"
msgstr "ikke tilstrækkelig information om typen"

#: cp/class.c:6033
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of type %qT does not match %qT"
msgstr "parameter af typen '%T' passer ikke til '%T'"

#. [basic.scope.class]
#.
#. A name N used in a class S shall refer to the same declaration
#. in its context and when re-evaluated in the completed scope of
#. S.
#: cp/class.c:6320 cp/decl.c:1192 cp/name-lookup.c:509
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q#D"
msgstr "omerklæring af '%#D'"

#: cp/class.c:6321
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "changes meaning of %qD from %q+#D"
msgstr "skifter betydningen af '%D' fra '%+#D'"

#: cp/cp-gimplify.c:99
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "continue statement not within loop or switch"
msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"

#: cp/cp-gimplify.c:373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "statement with no effect"
msgstr "%Hsætning uden nogen virkning"

#: cp/cvt.c:92
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't convert from incomplete type %qT to %qT"
msgstr "kan ikke konvertere fra ufuldstændig type '%T' til '%T'"

#: cp/cvt.c:101
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conversion of %qE from %qT to %qT is ambiguous"
msgstr "konvertering af '%E' fra '%T' til '%T' er tvetydigt"

#: cp/cvt.c:170 cp/cvt.c:239 cp/cvt.c:286
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot convert %qE from type %qT to type %qT"
msgstr "kan ikke konvertere '%E' fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/cvt.c:199 cp/cvt.c:203
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer to member cast from %qT to %qT is via virtual base"
msgstr "typekonvertering af henvisning til medlem fra '%T' til '%T' er via virtuel stamklasse"

#: cp/cvt.c:500
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conversion from %qT to %qT discards qualifiers"
msgstr "konvertering fra '%T' til '%T' forkaster modifikationer"

#: cp/cvt.c:518 cp/typeck.c:5160
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "casting %qT to %qT does not dereference pointer"
msgstr "typeomtvingning af '%T' til '%T' følger ikke henvisning"

#: cp/cvt.c:545
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot convert type %qT to type %qT"
msgstr "kan ikke konvertere typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/cvt.c:681
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conversion from %q#T to %q#T"
msgstr "konvertering fra '%#T' til '%#T'"

#: cp/cvt.c:693 cp/cvt.c:713
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T used where a %qT was expected"
msgstr "'%#T' benyttet hvor '%T' var forventet"

#: cp/cvt.c:728
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T used where a floating point value was expected"
msgstr "'%#T' benyttet hvor der forventedes en kommatalsværdi"

#: cp/cvt.c:775
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conversion from %qT to non-scalar type %qT requested"
msgstr "konvertering fra '%T' til en ikke-skalartype '%T' udbedt"

#: cp/cvt.c:809
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pseudo-destructor is not called"
msgstr "parameter til egenskaben '%s' er større end %d"

#: cp/cvt.c:869
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "object of incomplete type %qT will not be accessed in %s"
msgstr "objekt af den ufuldstændige type '%T' vil ikke blive tilgået i %s"

#: cp/cvt.c:874
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "object of type %qT will not be accessed in %s"
msgstr "objekt af typen '%T' vil ikke blive tilgået i %s"

#: cp/cvt.c:890
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "object %qE of incomplete type %qT will not be accessed in %s"
msgstr "objektet '%E' af den ufuldstændige type '%T' vil ikke blive tilgået i %s"

#. [over.over] enumerates the places where we can take the address
#. of an overloaded function, and this is not one of them.
#: cp/cvt.c:925
#, gcc-internal-format
msgid "%s cannot resolve address of overloaded function"
msgstr "%s kan ikke finde adressen af flertydiggjort funktion"

#. Only warn when there is no &.
#: cp/cvt.c:932
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s is a reference, not call, to function %qE"
msgstr "%s er en reference til og ikke et kald af funktionen '%E'"

#: cp/cvt.c:949
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s has no effect"
msgstr "%s har ingen %s"

#: cp/cvt.c:981
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "value computed is not used"
msgstr "%Hberegnet værdi benyttes ikke"

#: cp/cvt.c:1091
#, gcc-internal-format
msgid "converting NULL to non-pointer type"
msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"

#: cp/cvt.c:1197
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ambiguous default type conversion from %qT"
msgstr "tvetydig standardtypekonvertering fra '%T'"

#: cp/cvt.c:1199
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " candidate conversions include %qD and %qD"
msgstr " kandidater til konverteringen inkluderer '%D' og '%D'"

#: cp/decl.c:1059
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD was declared %<extern%> and later %<static%>"
msgstr "'%s' blev erklæret 'extern' og derefter 'static'"

#: cp/decl.c:1060 cp/decl.c:1593 objc/objc-act.c:2921 objc/objc-act.c:7489
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+D"
msgstr "'%D' er tidligere erklæret"

#: cp/decl.c:1093
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qF throws different exceptions"
msgstr "erklæring af '%F' kaster forskellige undtagelser"

#: cp/decl.c:1094
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "from previous declaration %q+F"
msgstr "end tidligere erklæring '%F'"

#: cp/decl.c:1146
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %q+D redeclared as inline"
msgstr "funktionen '%s' omerklæret som inline"

#: cp/decl.c:1148
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+D with attribute noinline"
msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"

#: cp/decl.c:1155
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %q+D redeclared with attribute noinline"
msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"

#: cp/decl.c:1157
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+D was inline"
msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' var inline"

#: cp/decl.c:1179 cp/decl.c:1252
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "shadowing %s function %q#D"
msgstr "skygger for en %s-funktion '%#D'"

#: cp/decl.c:1188
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "library function %q#D redeclared as non-function %q#D"
msgstr "biblioteksfunktionen '%#D' er omerklæret som '%#D' der ikke er en funktion"

#: cp/decl.c:1193
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicts with built-in declaration %q#D"
msgstr "strider mod indbygget erklæring '%#D'"

# følges af næste tekst
#: cp/decl.c:1247 cp/decl.c:1356 cp/decl.c:1372
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "new declaration %q#D"
msgstr "ny erklæring af '%#D'"

#: cp/decl.c:1248
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ambiguates built-in declaration %q#D"
msgstr "tvetydiggør indbygget erklæring '%#D'"

#: cp/decl.c:1320
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D redeclared as different kind of symbol"
msgstr "'%#D' omerklæret som en anden form for symbol"

#: cp/decl.c:1323
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+#D"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D'"

#: cp/decl.c:1342
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of template %q#D"
msgstr "erklæring af skabelon '%#D'"

#: cp/decl.c:1343 cp/name-lookup.c:510
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicts with previous declaration %q+#D"
msgstr "strider mod tidligere erklæring '%#D'"

#: cp/decl.c:1357 cp/decl.c:1373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ambiguates old declaration %q+#D"
msgstr "tvetydiggør tidligere erklæring '%#D'"

#: cp/decl.c:1365
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of C function %q#D conflicts with"
msgstr "erklæring af C-funktionen '%#D' strider mod"

#: cp/decl.c:1367
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration %q+#D here"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D' her"

#: cp/decl.c:1381
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting declaration %q#D"
msgstr "modstridende erklæringer af '%s'"

#: cp/decl.c:1382
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D has a previous declaration as %q#D"
msgstr "tidligere erklæring som '%#D'"

#. [namespace.alias]
#.
#. A namespace-name or namespace-alias shall not be declared as
#. the name of any other entity in the same declarative region.
#. A namespace-name defined at global scope shall not be
#. declared as the name of any other entity in any global scope
#. of the program.
#: cp/decl.c:1434
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of namespace %qD conflicts with"
msgstr "erklæring af C-funktionen '%#D' strider mod"

#: cp/decl.c:1435
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of namespace %q+D here"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D' her"

#: cp/decl.c:1446
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D previously defined here"
msgstr "'%#D' tidligere defineret her"

#: cp/decl.c:1447
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D previously declared here"
msgstr "'%#D' tidligere erklæret her"

#. Prototype decl follows defn w/o prototype.
#: cp/decl.c:1456
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+#D"
msgstr "prototypen for '%#D'"

#: cp/decl.c:1457
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jfollows non-prototype definition here"
msgstr "følger definition uden prototype her"

#: cp/decl.c:1497
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+#D with %qL linkage"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D' med %L-kædning"

#: cp/decl.c:1499
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicts with new declaration with %qL linkage"
msgstr "strider mod ny erklæring af med %L-kædning"

#: cp/decl.c:1522 cp/decl.c:1528
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default argument given for parameter %d of %q#D"
msgstr "standardparameter givet til %d. parameter for '%#D'"

#: cp/decl.c:1524 cp/decl.c:1530
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "after previous specification in %q+#D"
msgstr "efter tidligere specifikation i '%#D'"

#: cp/decl.c:1539
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D was used before it was declared inline"
msgstr "'%#D' blev brugt før erklæring som inline"

#: cp/decl.c:1540
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jprevious non-inline declaration here"
msgstr "tidligere ikke-inline erklæring her"

#: cp/decl.c:1592
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redundant redeclaration of %qD in same scope"
msgstr "overflødig omerklæring af '%D' i samme virkefelt"

#. From [temp.expl.spec]:
#.
#. If a template, a member template or the member of a class
#. template is explicitly specialized then that
#. specialization shall be declared before the first use of
#. that specialization that would cause an implicit
#. instantiation to take place, in every translation unit in
#. which such a use occurs.
#: cp/decl.c:1859
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit specialization of %qD after first use"
msgstr "eksplicit specialisering af %D efter første brug"

#: cp/decl.c:1943
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D: visibility attribute ignored because it"
msgstr "uforenelig egenskab '%s' ignoreret"

#: cp/decl.c:1945
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jconflicts with previous declaration here"
msgstr "strider mod tidligere erklæring '%#D'"

#: cp/decl.c:2312
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump to label %qD"
msgstr "spring til etiketten '%D' "

#: cp/decl.c:2314
#, gcc-internal-format
msgid "jump to case label"
msgstr "spring til case-etiket"

#: cp/decl.c:2316
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H from here"
msgstr " herfra"

#: cp/decl.c:2335 cp/decl.c:2498
#, gcc-internal-format
msgid " exits OpenMP structured block"
msgstr ""

#: cp/decl.c:2356
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " crosses initialization of %q+#D"
msgstr " krydser klargøring af '%#D'"

#: cp/decl.c:2358 cp/decl.c:2473
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " enters scope of non-POD %q+#D"
msgstr " går ind i virkefelt af ikke-POD '%#D'"

#: cp/decl.c:2371 cp/decl.c:2477
#, gcc-internal-format
msgid " enters try block"
msgstr " går ind i try-blok"

#: cp/decl.c:2373 cp/decl.c:2479
#, gcc-internal-format
msgid " enters catch block"
msgstr " går ind i catch-blok"

#: cp/decl.c:2383 cp/decl.c:2482
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " enters OpenMP structured block"
msgstr " går ind i try-blok"

#: cp/decl.c:2454 cp/decl.c:2494
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump to label %q+D"
msgstr "spring til etiketten '%D' "

#: cp/decl.c:2455 cp/decl.c:2495
#, gcc-internal-format
msgid " from here"
msgstr " herfra"

#. Can't skip init of __exception_info.
#: cp/decl.c:2467
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J enters catch block"
msgstr " går ind i catch-blok"

#: cp/decl.c:2471
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " skips initialization of %q+#D"
msgstr " springer over klargøring af '%#D'"

#: cp/decl.c:2547
#, gcc-internal-format
msgid "label named wchar_t"
msgstr "etiket med navnet wchar_t"

#: cp/decl.c:2551
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate label %qD"
msgstr "etiketten '%D' optræder mere end én gang"

#: cp/decl.c:2814
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a type"
msgstr "'%T' er ikke en skabelon"

#: cp/decl.c:2820 cp/parser.c:3841
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD used without template parameters"
msgstr "'%D' benyttet uden skabelonsparametre"

#: cp/decl.c:2835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T is not a class"
msgstr "'%#T' er ikke en skabelon"

#: cp/decl.c:2847 cp/decl.c:2915
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no class template named %q#T in %q#T"
msgstr "ingen klasseskabelon ved navn '%#T' i '%#T'"

#: cp/decl.c:2848
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no type named %q#T in %q#T"
msgstr "ingen type ved navn '%#T' i '%#T'"

#: cp/decl.c:2855
#, gcc-internal-format
msgid "%<typename %T::%D%> names %q#T, which is not a class template"
msgstr ""

#: cp/decl.c:2862
#, gcc-internal-format
msgid "%<typename %T::%D%> names %q#T, which is not a type"
msgstr ""

#: cp/decl.c:2924
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template parameters do not match template"
msgstr "skabelonsparametre kan ikke være venner"

#: cp/decl.c:2925 cp/friend.c:322 cp/friend.c:330
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D declared here"
msgstr " '%#D' erklæret her"

#: cp/decl.c:3596
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jan anonymous union cannot have function members"
msgstr "en anonym union kan ikke have funktionsmedlemmer"

#: cp/decl.c:3614
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %q+#D with constructor not allowed in anonymous aggregate"
msgstr "medlemmet '%#D' med konstruktionsfunktion er ikke tilladt i anonym sammensat type"

#: cp/decl.c:3617
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %q+#D with destructor not allowed in anonymous aggregate"
msgstr "medlemmet '%#D' med destruktionsfunktion er ikke tilladt i anonym sammensat type"

#: cp/decl.c:3620
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %q+#D with copy assignment operator not allowed in anonymous aggregate"
msgstr "medlemmet '%#D' med kopitildelingsoperator er ikke tilladt i anonym sammensat type"

#: cp/decl.c:3645
#, gcc-internal-format
msgid "multiple types in one declaration"
msgstr "flere typer i én erklæring"

#: cp/decl.c:3649
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of C++ built-in type %qT"
msgstr "omerklæring af indbygget type i C++ '%T'"

#: cp/decl.c:3686
#, gcc-internal-format
msgid "missing type-name in typedef-declaration"
msgstr "manglende typenavn i typedef-erklæring"

#: cp/decl.c:3694
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ prohibits anonymous structs"
msgstr "ISO C++ forbyder anonyme strukturer"

#: cp/decl.c:3701
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs can only be specified for functions"
msgstr "'%D' kan kun angives for funktioner"

#: cp/decl.c:3707
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<friend%> can only be specified inside a class"
msgstr "'%D' kan kun angives inden i en klasse"

#: cp/decl.c:3709
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<explicit%> can only be specified for constructors"
msgstr "'%D' kan kun angives for konstruktionsfunktioner"

#: cp/decl.c:3711
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "a storage class can only be specified for objects and functions"
msgstr "'%D' kan kun angives for objekter og funktioner"

#: cp/decl.c:3717
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "qualifiers can only be specified for objects and functions"
msgstr "'%D' kan kun angives for objekter og funktioner"

#: cp/decl.c:3747
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attribute ignored in declaration of %q+#T"
msgstr "forhåndserklæring af '%#T'"

#: cp/decl.c:3748
#, gcc-internal-format
msgid "attribute for %q+#T must follow the %qs keyword"
msgstr ""

#: cp/decl.c:3862
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %q#D is initialized like a variable"
msgstr "funktionen '%#D' bliver tildelt en startværdi som en variabel"

#: cp/decl.c:3873
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q#D has %<extern%> and is initialized"
msgstr "erklæringen af '%#D' indeholder 'extern' og variablen bliver tildelt en startværdi"

#: cp/decl.c:3889
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "definition of %q#D is marked %<dllimport%>"
msgstr "statisk variabel '%s' er markeret dllimport"

#: cp/decl.c:3908
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D is not a static member of %q#T"
msgstr "'%#D' er ikke et statisk medlem af '%#T'"

#: cp/decl.c:3914
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ does not permit %<%T::%D%> to be defined as %<%T::%D%>"
msgstr "ISO C++ tillader ikke '%T::%D' at blive defineret som '%T::%D'"

#: cp/decl.c:3923
#, gcc-internal-format
msgid "template header not allowed in member definition of explicitly specialized class"
msgstr ""

#: cp/decl.c:3931
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate initialization of %qD"
msgstr "%D tildelt startværdi mere end én gang"

#: cp/decl.c:3969
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q#D outside of class is not definition"
msgstr "erklæring af '%#D' uden for en klasse er ikke en definition"

#: cp/decl.c:4036
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %q#D has initializer but incomplete type"
msgstr "variablen '%#D' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"

#: cp/decl.c:4043 cp/decl.c:4770
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "elements of array %q#D have incomplete type"
msgstr "elementer i tabellen '%#D' er af en ufuldstændig type"

#: cp/decl.c:4053
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "aggregate %q#D has incomplete type and cannot be defined"
msgstr "den sammensatte type '%#D' er af en ufuldstændig type og kan ikke defineres"

#: cp/decl.c:4100
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD declared as reference but not initialized"
msgstr "'%D' erklæret som en reference, men bliver ikke tildelt en startværdi"

#: cp/decl.c:4106
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids use of initializer list to initialize reference %qD"
msgstr "ISO C++ forbyder brug af en startværdiliste til at klargøre referencen '%D'"

#: cp/decl.c:4132
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot initialize %qT from %qT"
msgstr "kan ikke klargøre '%T' fra %T'"

#: cp/decl.c:4160
#, gcc-internal-format
msgid "name %qD used in a GNU-style designated initializer for an array"
msgstr ""

#: cp/decl.c:4209
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer fails to determine size of %qD"
msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%D'"

#: cp/decl.c:4216
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array size missing in %qD"
msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%D'"

#: cp/decl.c:4228
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "zero-size array %qD"
msgstr "nulstørrelsestabel '%D'"

#. An automatic variable with an incomplete type: that is an error.
#. Don't talk about array types here, since we took care of that
#. message in grokdeclarator.
#: cp/decl.c:4271
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage size of %qD isn't known"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"

#: cp/decl.c:4293
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage size of %qD isn't constant"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke konstant"

#: cp/decl.c:4342
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "sorry: semantics of inline function static data %q+#D are wrong (you'll wind up with multiple copies)"
msgstr "semantikken for indlejret funktionsstatisk data '%#D' er forkert (du ender med flere kopier)"

#: cp/decl.c:4345
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J you can work around this by removing the initializer"
msgstr " du kan arbejde dig rundt om dette ved at fjerne startværdien"

#: cp/decl.c:4372
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "uninitialized const %qD"
msgstr "konstant '%D' uden startværdi"

#: cp/decl.c:4484
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid type %qT as initializer for a vector of type %qT"
msgstr "ugyldig startværdi til virtuel medlemsfunktion '%D'"

#: cp/decl.c:4526
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer for %qT must be brace-enclosed"
msgstr "startværdi for '%T' skal være indesluttet i krøllede paranteser"

#: cp/decl.c:4544
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT has no non-static data member named %qD"
msgstr "'%T' har intet ikke-statisk medlem ved navn '%D'"

#: cp/decl.c:4595
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "braces around scalar initializer for type %qT"
msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi for '%T'"

#: cp/decl.c:4678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing braces around initializer for %qT"
msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"

#: cp/decl.c:4735
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many initializers for %qT"
msgstr "for mange startværdier for '%T'"

#: cp/decl.c:4778
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable-sized object %qD may not be initialized"
msgstr "objektet '%D' af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"

#: cp/decl.c:4784
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD has incomplete type"
msgstr "'%D' er af en ufuldstændig type"

#: cp/decl.c:4796
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "scalar object %qD requires one element in initializer"
msgstr "for mange elementer i union-startværdi"

#: cp/decl.c:4844
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must be initialized by constructor, not by %<{...}%>"
msgstr "'%D' skal klargøres af en konstruktionsfunktion, ikke af '{...}'"

#: cp/decl.c:4880
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array %qD initialized by parenthesized string literal %qE"
msgstr "_Pragma tager en strengkonstant med paranteser omkring"

#: cp/decl.c:4895
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "structure %qD with uninitialized const members"
msgstr "struktur '%D' med konstante medlemmer uden startværdi"

#: cp/decl.c:4897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "structure %qD with uninitialized reference members"
msgstr "struktur '%D' med referencemedlemmer uden startværdi"

#: cp/decl.c:5106
#, gcc-internal-format
msgid "assignment (not initialization) in declaration"
msgstr "tildeling (ikke klargøring) i erklæring"

#: cp/decl.c:5184
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "shadowing previous type declaration of %q#D"
msgstr "skygger for tidligere typeerklæring af '%#D'"

#: cp/decl.c:5214
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD cannot be thread-local because it has non-POD type %qT"
msgstr "'%D' kan ikke være trådlokal eftersom den er af en ikke-POD type '%T'"

#: cp/decl.c:5250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is thread-local and so cannot be dynamically initialized"
msgstr "'%D' er trådlokal og kan derfor ikke blive tildelt en startværdi dynamisk"

#: cp/decl.c:5268
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD cannot be initialized by a non-constant expression when being declared"
msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"

#: cp/decl.c:5857
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "destructor for alien class %qT cannot be a member"
msgstr "destruktionsfunktionen for den fremmede klasse '%T' kan ikke være et medlem"

#: cp/decl.c:5859
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "constructor for alien class %qT cannot be a member"
msgstr "konstruktionsfunktionen for den fremmede klasse '%T' kan ikke være et medlem"

#: cp/decl.c:5880
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD declared as a %<virtual%> %s"
msgstr "'%D' erklæret som 'virtual' %s"

#: cp/decl.c:5882
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD declared as an %<inline%> %s"
msgstr "'%D' erklæret som 'inline' %s"

# %s bliver omsat til typen
#: cp/decl.c:5884
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<const%> and %<volatile%> function specifiers on %qD invalid in %s declaration"
msgstr "'const'- og 'volatile'-funktionsangivelser til '%D' er ugyldigt i erklæring af %s"

#: cp/decl.c:5888
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D declared as a friend"
msgstr "'%D' er erklæret som en ven"

#: cp/decl.c:5894
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D declared with an exception specification"
msgstr "'%D' erklæret med en undtagelsesspecifikation"

#: cp/decl.c:5928
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "definition of %qD is not in namespace enclosing %qT"
msgstr "erklæring af '%D' er ikke i et navnerum der omgiver '%D'"

#: cp/decl.c:6017
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "defining explicit specialization %qD in friend declaration"
msgstr "definering af eksplicit specialisering '%D' i friend-erklæring"

#. Something like `template <class T> friend void f<T>()'.
#: cp/decl.c:6027
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of template-id %qD in declaration of primary template"
msgstr "ugyldig brug af skabelons-id '%D' i erklæring af primær skabelon"

#: cp/decl.c:6057
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default arguments are not allowed in declaration of friend template specialization %qD"
msgstr "standardparametre er ikke tilladt i erklæring af venneskabelonsspecialisering '%D'"

#: cp/decl.c:6065
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<inline%> is not allowed in declaration of friend template specialization %qD"
msgstr "'inline' er ikke tilladt i erklæring venneskabelonsspecialisering '%D'"

#: cp/decl.c:6108
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare %<::main%> to be a template"
msgstr "kan ikke erklære '::main' som en skabelon"

#: cp/decl.c:6110
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare %<::main%> to be inline"
msgstr "kan ikke erklære '::main' som indlejret"

#: cp/decl.c:6112
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare %<::main%> to be static"
msgstr "kan ikke erklære '::main' som statisk"

#: cp/decl.c:6140
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-local function %q#D uses anonymous type"
msgstr "ikke-lokal funktion '%#D' bruger anonym type"

#: cp/decl.c:6143 cp/decl.c:6425
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D does not refer to the unqualified type, so it is not used for linkage"
msgstr "'%#D' refererer ikke til den ikkemodificerede type, so den bruges ikke til sammenkædning"

#: cp/decl.c:6149
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-local function %q#D uses local type %qT"
msgstr "ikke-lokal funktion '%#D' bruger lokal type '%T'"

#: cp/decl.c:6172
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%smember function %qD cannot have cv-qualifier"
msgstr "%smedlemsfunktion '%D' kan ikke have metodemodifikationen '%T'"

#: cp/decl.c:6224
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<::main%> must return %<int%>"
msgstr "'main' skal returnere typen 'int'"

#: cp/decl.c:6258
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "definition of implicitly-declared %qD"
msgstr "definition af underforstået-erklæret '%D'"

#: cp/decl.c:6273 cp/decl2.c:677
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no %q#D member function declared in class %qT"
msgstr "ingen medlemsfunktion '%#D' erklæret i klassen '%T'"

#. DRs 132, 319 and 389 seem to indicate types with
#. no linkage can only be used to declare extern "C"
#. entities. Since it's not always an error in the
#. ISO C++ 90 Standard, we only issue a warning.
#: cp/decl.c:6422
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-local variable %q#D uses anonymous type"
msgstr "ikke-lokal funktion '%#D' bruger anonym type"

#: cp/decl.c:6431
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-local variable %q#D uses local type %qT"
msgstr "ikke-lokal variabel '%#D' bruger lokal type '%T'"

#: cp/decl.c:6548
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid in-class initialization of static data member of non-integral type %qT"
msgstr "ugyldig tildeling af startværdi i klasse til statisk datamedlem af en ikke-heltalstype '%T'"

#: cp/decl.c:6558
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids in-class initialization of non-const static member %qD"
msgstr "ISO C++ forbyder tildeling af startværdi i klasse til ikke-konstant statisk medlem '%D'"

#: cp/decl.c:6562
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids initialization of member constant %qD of non-integral type %qT"
msgstr "ISO C++ forbyder tildeling af startværdi til medlemskonstant '%D' af en ikke-heltallig type"

#: cp/decl.c:6586
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qD has non-integral type %qT"
msgstr "størrelsen af tabellen '%D' er ikke af en heltalstype"

#: cp/decl.c:6588
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array has non-integral type %qT"
msgstr "størrelsen af tabel er ikke af en heltalstype"

#: cp/decl.c:6624
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qD is negative"
msgstr "størrelsen af tabellen '%D' er negativ"

#: cp/decl.c:6626
#, gcc-internal-format
msgid "size of array is negative"
msgstr "størrelsen af tabel er negativ"

#: cp/decl.c:6634
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids zero-size array %qD"
msgstr "ISO C++ forbyder tabellen '%D' med størrelsen nul"

#: cp/decl.c:6636
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids zero-size array"
msgstr "ISO C++ forbyder tabel med størrelsen nul"

#: cp/decl.c:6643
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qD is not an integral constant-expression"
msgstr "størrelsen af tabellen '%D' er ikke af et heltalligt konstantudtryk"

#: cp/decl.c:6646
#, gcc-internal-format
msgid "size of array is not an integral constant-expression"
msgstr "størrelsen af tabel er ikke af et heltalligt konstantudtryk"

#: cp/decl.c:6652
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids variable-size array %qD"
msgstr "ISO C++ forbyder tabellen '%D' med variabel størrelse"

#: cp/decl.c:6654
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids variable-size array"
msgstr "ISO C++ forbyder tabel med variabel størrelse"

#: cp/decl.c:6685
#, gcc-internal-format
msgid "overflow in array dimension"
msgstr "tabeldimension for stor"

#: cp/decl.c:6759
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD as %s"
msgstr "erklæring af '%D' som %s"

#: cp/decl.c:6761
#, gcc-internal-format
msgid "creating %s"
msgstr "opretter %s"

#: cp/decl.c:6773
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD as multidimensional array must have bounds for all dimensions except the first"
msgstr "erklæring af '%D' som flerdimensional tabel skal have grænser for alle dimensioner pånær den første"

#: cp/decl.c:6777
#, gcc-internal-format
msgid "multidimensional array must have bounds for all dimensions except the first"
msgstr "flerdimensional tabel skal have grænser for alle dimensioner pånær den første"

#: cp/decl.c:6812
#, gcc-internal-format
msgid "return type specification for constructor invalid"
msgstr "angivelse af returneringstypen til konstruktionsfunktion er ugyldigt"

#: cp/decl.c:6822
#, gcc-internal-format
msgid "return type specification for destructor invalid"
msgstr "angivelse af returneringstypen til destruktionsfunktion er ugyldigt"

#: cp/decl.c:6835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "operator %qT declared to return %qT"
msgstr "operator '%T' erklæret til at returnere '%T'"

#: cp/decl.c:6837
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return type specified for %<operator %T%>"
msgstr "returtype angivet for 'operator %T'"

#: cp/decl.c:6859
#, gcc-internal-format
msgid "unnamed variable or field declared void"
msgstr "unavngiven variabel eller felt erklæret void"

#: cp/decl.c:6863
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable or field %qE declared void"
msgstr "variabel eller felt erklæret void"

#: cp/decl.c:6866
#, gcc-internal-format
msgid "variable or field declared void"
msgstr "variabel eller felt erklæret void"

#: cp/decl.c:7031
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of qualified-name %<::%D%>"
msgstr "ugyldig brug af medlemmet '%D'"

#: cp/decl.c:7034
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of qualified-name %<%T::%D%>"
msgstr "ugyldig definition af modificeret type '%T'"

#: cp/decl.c:7037
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of qualified-name %<%D::%D%>"
msgstr "ugyldig brug af medlemmet '%D'"

#: cp/decl.c:7049
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT is not derived from type %qT"
msgstr "typen '%T' er ikke nedarvet fra typen '%T'"

#: cp/decl.c:7065 cp/decl.c:7155 cp/decl.c:8228
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD as non-function"
msgstr "erklæring af '%D' som ikke-funktion"

#: cp/decl.c:7071
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD as non-member"
msgstr "erklæring af '%D' som ikke-funktion"

#: cp/decl.c:7100
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declarator-id missing; using reserved word %qD"
msgstr "erklærer-id mangler; bruger reserveret ord '%D'"

#: cp/decl.c:7147
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition does not declare parameters"
msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: cp/decl.c:7189
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "two or more data types in declaration of %qs"
msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"

#: cp/decl.c:7256 cp/decl.c:7258
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids declaration of %qs with no type"
msgstr "ISO C++ forbyder erklæring af '%s' uden en type"

#: cp/decl.c:7283
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<signed%> or %<unsigned%> invalid for %qs"
msgstr "short, signed eller unsigned er ugyldig for '%s'"

#: cp/decl.c:7285
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<signed%> and %<unsigned%> specified together for %qs"
msgstr "signed og unsigned er begge angivet for '%s'"

#: cp/decl.c:7287
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long long%> invalid for %qs"
msgstr "complex ugyldig for '%s'"

#: cp/decl.c:7289
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long%> invalid for %qs"
msgstr "complex ugyldig for '%s'"

#: cp/decl.c:7291
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<short%> invalid for %qs"
msgstr "complex ugyldig for '%s'"

#: cp/decl.c:7293
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long%> or %<short%> invalid for %qs"
msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"

#: cp/decl.c:7295
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long%> or %<short%> specified with char for %qs"
msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"

#: cp/decl.c:7297
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long%> and %<short%> specified together for %qs"
msgstr "long og short er begge angivet for '%s'"

#: cp/decl.c:7303
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for %qs"
msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"

#: cp/decl.c:7367
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "complex invalid for %qs"
msgstr "complex ugyldig for '%s'"

#: cp/decl.c:7396
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "qualifiers are not allowed on declaration of %<operator %T%>"
msgstr "modifikationer er ikke tilladt i erklæring af 'operator %T'"

#: cp/decl.c:7408 cp/typeck.c:6842
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ignoring %qV qualifiers added to function type %qT"
msgstr "ignorerer modifikationerne '%V' til '%T'"

#: cp/decl.c:7431
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %qD cannot be declared both virtual and static"
msgstr "medlemmet '%D' kan ikke afklæres både virtual og static"

#: cp/decl.c:7439
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%T::%D%> is not a valid declarator"
msgstr "'%T::%D' er ikke en gyldig erklærer"

#: cp/decl.c:7448
#, gcc-internal-format
msgid "typedef declaration invalid in parameter declaration"
msgstr "typedef-erklæringer er ugyldig i parametererklæringer"

#: cp/decl.c:7454
#, gcc-internal-format
msgid "storage class specifiers invalid in parameter declarations"
msgstr "lagringsklasseanvisninger er ugyldige i parametererklæringer"

#: cp/decl.c:7461
#, gcc-internal-format
msgid "virtual outside class declaration"
msgstr "virtual angivet uden for klasseerklæring"

#: cp/decl.c:7479
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple storage classes in declaration of %qs"
msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"

#: cp/decl.c:7484
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting specifiers in declaration of %qs"
msgstr "modstridende erklæringer af '%s'"

#: cp/decl.c:7507
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for %qs"
msgstr "lagringsklasse angivet for %s '%s'"

#: cp/decl.c:7541
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "top-level declaration of %qs specifies %<auto%>"
msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"

#: cp/decl.c:7553
#, gcc-internal-format
msgid "storage class specifiers invalid in friend function declarations"
msgstr "lagringsklasseanvisninger er ugyldige i vennefunktionserklæringer"

#: cp/decl.c:7673
#, gcc-internal-format
msgid "destructor cannot be static member function"
msgstr "destruktionsfunktionen kan ikke være en statisk medlemsfunktion"

#: cp/decl.c:7674
#, gcc-internal-format
msgid "constructor cannot be static member function"
msgstr "konstruktionsfunktionen kan ikke være en statisk medlemsfunktion"

#: cp/decl.c:7678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "destructors may not be cv-qualified"
msgstr "destruktionsfunktioner må ikke være '%s'"

#: cp/decl.c:7679
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "constructors may not be cv-qualified"
msgstr "konstruktionsfunktioner må ikke være '%s'"

#: cp/decl.c:7696
#, gcc-internal-format
msgid "constructors cannot be declared virtual"
msgstr "konstruktionsfunktioner kan ikke erklæres virtual"

#: cp/decl.c:7709
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't initialize friend function %qs"
msgstr "kan ikke tildele en startværdi til vennefunktionen '%s'"

#. Cannot be both friend and virtual.
#: cp/decl.c:7713
#, gcc-internal-format
msgid "virtual functions cannot be friends"
msgstr "en virtuel funktion kan ikke erklæres som friend"

#: cp/decl.c:7717
#, gcc-internal-format
msgid "friend declaration not in class definition"
msgstr "friend-erklæringen er ikke i klassedefinitionen"

#: cp/decl.c:7719
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't define friend function %qs in a local class definition"
msgstr "kan ikke definere vennefunktion '%s' i en lokal klassedefinition"

#: cp/decl.c:7732
#, gcc-internal-format
msgid "destructors may not have parameters"
msgstr "destruktionsfunktioner må ikke have parametre"

#: cp/decl.c:7750 cp/decl.c:7757
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare reference to %q#T"
msgstr "kan ikke erklære reference til '%#T'"

#: cp/decl.c:7751
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare pointer to %q#T"
msgstr "kan ikke erklære henvisning til '%#T'"

#: cp/decl.c:7759
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare pointer to %q#T member"
msgstr "kan ikke erklære henvisning til medlemmet '%#T'"

#: cp/decl.c:7822
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template-id %qD used as a declarator"
msgstr "skabelons-id '%D' benyttet som erklærer"

#: cp/decl.c:7872
#, gcc-internal-format
msgid "member functions are implicitly friends of their class"
msgstr "medlemsfunktioner er underforstået venner af deres klasse"

#: cp/decl.c:7874
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extra qualification %<%T::%> on member %qs"
msgstr "ekstra modifikation '%T::' af medlemmet '%s' ignoreret"

#: cp/decl.c:7906
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot define member function %<%T::%s%> within %<%T%>"
msgstr "kan ikke erklære medlemsfunktion '%T::%s' inde i '%T'"

#: cp/decl.c:7907
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare member function %<%T::%s%> within %<%T%>"
msgstr "kan ikke erklære medlemsfunktion '%T::%s' inde i '%T'"

#: cp/decl.c:7923
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare member %<%T::%s%> within %qT"
msgstr "kan ikke erklære medlem '%T::%s' inde i '%T'"

#: cp/decl.c:7957
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "data member may not have variably modified type %qT"
msgstr "datamedlem må ikke have variabelt ændret type '%T'"

#: cp/decl.c:7959
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter may not have variably modified type %qT"
msgstr "parameter må ikke have variabelt ændret type '%T'"

#. [dcl.fct.spec] The explicit specifier shall only be used in
#. declarations of constructors within a class definition.
#: cp/decl.c:7967
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "only declarations of constructors can be %<explicit%>"
msgstr "kun erklæringer af konstruktionsfunktioner kan være 'explicit'"

#: cp/decl.c:7975
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-member %qs cannot be declared %<mutable%>"
msgstr "'%s' som ikke er medlem, kan ikke erklæres 'mutable'"

#: cp/decl.c:7980
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-object member %qs cannot be declared %<mutable%>"
msgstr "'%s' som ikke er objektmedlem, kan ikke erklæres 'mutable'"

#: cp/decl.c:7986
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %qs cannot be declared %<mutable%>"
msgstr "funktionen '%s' kan ikke erklæres 'mutable'"

#: cp/decl.c:7991
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static %qs cannot be declared %<mutable%>"
msgstr "static '%s' kan ikke erklæres 'mutable'"

#: cp/decl.c:7996
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "const %qs cannot be declared %<mutable%>"
msgstr "const '%s' kan ikke erklæres 'mutable'"

#: cp/decl.c:8028
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jtypedef name may not be a nested-name-specifier"
msgstr "typedef-navn kan ikke klassemodificeres"

#: cp/decl.c:8044
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids nested type %qD with same name as enclosing class"
msgstr "ISO C++ forbyder indlejret type '%D' med samme navn som den omgivende klasse"

#: cp/decl.c:8134
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "qualified function types cannot be used to declare %s functions"
msgstr "en funktions returtype kan ikke være en funktion"

#: cp/decl.c:8160
#, gcc-internal-format
msgid "type qualifiers specified for friend class declaration"
msgstr "typemodifikationer angivet for friend class-erklæring"

#: cp/decl.c:8165
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<inline%> specified for friend class declaration"
msgstr "'inline' angivet for friend class-erklæring"

#: cp/decl.c:8173
#, gcc-internal-format
msgid "template parameters cannot be friends"
msgstr "skabelonsparametre kan ikke være venner"

#: cp/decl.c:8175
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "friend declaration requires class-key, i.e. %<friend class %T::%D%>"
msgstr "friend-erklæring kræver klasseangivelse, dvs. 'friend class %T::%D'"

#: cp/decl.c:8179
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "friend declaration requires class-key, i.e. %<friend %#T%>"
msgstr "friend-erklæring kræver klasseangivelse, dvs. 'friend %#T'"

#: cp/decl.c:8192
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "trying to make class %qT a friend of global scope"
msgstr "forsøg på at gøre klassen '%T' til ven af det globale virkningsfelt"

#: cp/decl.c:8203
#, gcc-internal-format
msgid "invalid qualifiers on non-member function type"
msgstr "ugyldige modifikationer for ikke-medlemsfunktionstype"

#: cp/decl.c:8218
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "abstract declarator %qT used as declaration"
msgstr "abstrakt erklærer '%T' benyttet som erklæring"

#: cp/decl.c:8247
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot use %<::%> in parameter declaration"
msgstr "kan ikke bruge '::' i parametererklæring"

#. Something like struct S { int N::j; };
#: cp/decl.c:8293
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %<::%>"
msgstr "ugyldig brug af '::'"

#: cp/decl.c:8308
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't make %qD into a method -- not in a class"
msgstr "kan ikke gøre '%D' til en metode - er ikke i en klasse"

#: cp/decl.c:8317
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %qD declared virtual inside a union"
msgstr "funktionen '%D' erklæret virtual inden i en union"

#: cp/decl.c:8326
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD cannot be declared virtual, since it is always static"
msgstr "'%D' kan ikke erklæres virtual eftersom den altid er statisk"

#: cp/decl.c:8342
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected qualified name in friend declaration for destructor %qD"
msgstr "modifikationer er ikke tilladt i erklæring af 'operator %T'"

#: cp/decl.c:8352
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD as member of %qT"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for et medlem af 'this'"

#: cp/decl.c:8428
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %qD has incomplete type"
msgstr "feltet '%D' er af en ufuldstændig type"

#: cp/decl.c:8430
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "name %qT has incomplete type"
msgstr "navnet '%T' er af en ufuldstændig type"

#: cp/decl.c:8439
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " in instantiation of template %qT"
msgstr " i instantiering af skabelonen '%T'"

#: cp/decl.c:8448
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is neither function nor member function; cannot be declared friend"
msgstr "'%s' er hverken en almindelig funktion eller en medlemsfunktion; kan ikke erklæres som friend"

#. An attempt is being made to initialize a non-static
#. member. But, from [class.mem]:
#.
#. 4 A member-declarator can contain a
#. constant-initializer only if it declares a static
#. member (_class.static_) of integral or enumeration
#. type, see _class.static.data_.
#.
#. This used to be relatively common practice, but
#. the rest of the compiler does not correctly
#. handle the initialization unless the member is
#. static so we make it static below.
#: cp/decl.c:8500
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids initialization of member %qD"
msgstr "ISO C++ forbyder tildeling af startværdi til medlemmet '%D'"

#: cp/decl.c:8502
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "making %qD static"
msgstr "gør '%D' statisk"

#: cp/decl.c:8572
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class %<auto%> invalid for function %qs"
msgstr "lagringsklassen 'auto' er ugyldig for funktionen '%s'"

#: cp/decl.c:8574
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class %<register%> invalid for function %qs"
msgstr "lagringsklassen 'register' er ugyldig for funktionen '%s'"

#: cp/decl.c:8576
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class %<__thread%> invalid for function %qs"
msgstr "lagringsklassen '__thread' er ugyldig for funktionen '%s'"

#: cp/decl.c:8587
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<static%> specified invalid for function %qs declared out of global scope"
msgstr "lagringsklassen 'inline' er ugyldig for funktionen '%s' erklæret uden for det globale virkefelt"

#: cp/decl.c:8590
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<inline%> specifier invalid for function %qs declared out of global scope"
msgstr "lagringsklassen 'inline' er ugyldig for funktionen '%s' erklæret uden for det globale virkefelt"

#: cp/decl.c:8598
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "virtual non-class function %qs"
msgstr "virtuel funktion '%s' tilhører ikke en klasse"

#: cp/decl.c:8629
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare member function %qD to have static linkage"
msgstr "kan ikke erklære medlemsfunktion '%D' til at have statisk kædning"

#. FIXME need arm citation
#: cp/decl.c:8636
#, gcc-internal-format
msgid "cannot declare static function inside another function"
msgstr "kan ikke erklære en funktion for static inden i en anden funktion"

#: cp/decl.c:8666
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<static%> may not be used when defining (as opposed to declaring) a static data member"
msgstr "'static' må ikke bruges ved definering (i modsætning til erklæring) af et statisk datamedlem"

#: cp/decl.c:8673
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static member %qD declared %<register%>"
msgstr "statisk medlem '%D' erklæret 'register'"

#: cp/decl.c:8678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot explicitly declare member %q#D to have extern linkage"
msgstr "kan ikke eksplicit erklære medlemmet '%#D' til at have extern-kædning"

#: cp/decl.c:8816
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default argument for %q#D has type %qT"
msgstr "standardparameter for '%#D' har typen '%T'"

#: cp/decl.c:8819
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default argument for parameter of type %qT has type %qT"
msgstr "standardparameter for parameter af typen '%T' har typen '%T'"

#: cp/decl.c:8836
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default argument %qE uses local variable %qD"
msgstr "standardparameter '%E' bruger lokal variabel '%D'"

#: cp/decl.c:8905
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD invalidly declared method type"
msgstr "parameteren '%D' er på ugyldig vis erklæret som af en medlemsfunktionstype"

#: cp/decl.c:8929
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD includes %s to array of unknown bound %qT"
msgstr "parameteren '%D' inkluderer %s til tabel med ukendt grænse '%T'"

#. [class.copy]
#.
#. A declaration of a constructor for a class X is ill-formed if
#. its first parameter is of type (optionally cv-qualified) X
#. and either there are no other parameters or else all other
#. parameters have default arguments.
#.
#. We *don't* complain about member template instantiations that
#. have this form, though; they can occur as we try to decide
#. what constructor to use during overload resolution. Since
#. overload resolution will never prefer such a constructor to
#. the non-template copy constructor (which is either explicitly
#. or implicitly defined), there's no need to worry about their
#. existence. Theoretically, they should never even be
#. instantiated, but that's hard to forestall.
#: cp/decl.c:9097
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid constructor; you probably meant %<%T (const %T&)%>"
msgstr "ugyldig konstruktionsfunktion; du mente sandsynligvis '%T (const %T&)'"

#: cp/decl.c:9219
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD may not be declared within a namespace"
msgstr "'%D' blev ikke erklæret i dette virkefelt"

#: cp/decl.c:9224
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD may not be declared as static"
msgstr "'%#D' kan ikke erklæres"

#: cp/decl.c:9247
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must be a nonstatic member function"
msgstr "'%D' skal være en ikke-statisk medlemsfunktion"

#: cp/decl.c:9256
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must be either a non-static member function or a non-member function"
msgstr "'%D' skal enten være en ikke-statisk medlemsfunktion eller ikke en medlemsfunktion"

#: cp/decl.c:9277
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must have an argument of class or enumerated type"
msgstr "'%D' skal have en parameter af en klasse- eller enum-type"

#: cp/decl.c:9318
#, gcc-internal-format
msgid "conversion to %s%s will never use a type conversion operator"
msgstr "konvertering til %s%s vil aldrig bruge en typekonverteringsoperator"

#. 13.4.0.3
#: cp/decl.c:9326
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ prohibits overloading operator ?:"
msgstr "ISO C++ forbyder flertydiggørelse af operatoren ?:"

#: cp/decl.c:9331
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must not have variable number of arguments"
msgstr "'%D' skal tage mod én eller to parametre"

#: cp/decl.c:9382
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "postfix %qD must take %<int%> as its argument"
msgstr "postfiks '%D' skal tage mod 'int' som parameter"

#: cp/decl.c:9385
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "postfix %qD must take %<int%> as its second argument"
msgstr "postfiks '%D' skal tage mod 'int' som den anden parameter"

#: cp/decl.c:9393
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must take either zero or one argument"
msgstr "'%D' skal tage mod nul eller én parameter"

#: cp/decl.c:9395
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must take either one or two arguments"
msgstr "'%D' skal tage mod én eller to parametre"

#: cp/decl.c:9417
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prefix %qD should return %qT"
msgstr "præfiks '%D' skal returnere '%T'"

#: cp/decl.c:9423
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "postfix %qD should return %qT"
msgstr "postfiks '%D' skal returnere '%T'"

#: cp/decl.c:9432
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must take %<void%>"
msgstr "'%D' skal tage mod 'void'"

#: cp/decl.c:9434 cp/decl.c:9443
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must take exactly one argument"
msgstr "'%s' skal tage mod én parameter"

#: cp/decl.c:9445
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must take exactly two arguments"
msgstr "'%s' skal tage mod to parametre"

#: cp/decl.c:9454
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "user-defined %qD always evaluates both arguments"
msgstr "brugerdefineret '%D' evaluerer altid begge parametre"

#: cp/decl.c:9468
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD should return by value"
msgstr "'%D' skal returnere pr. værdi (ikke reference)"

#: cp/decl.c:9480 cp/decl.c:9484
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD cannot have default arguments"
msgstr "'%D' kan ikke have standardparametre"

#: cp/decl.c:9542
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "using template type parameter %qT after %qs"
msgstr "bruger skabelonstypeparameter '%D' efter '%s'"

#: cp/decl.c:9557
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "using typedef-name %qD after %qs"
msgstr "bruger typedef-navn '%D' efter '%s'"

#: cp/decl.c:9558
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D has a previous declaration here"
msgstr "tidligere erklæring som '%#D'"

#: cp/decl.c:9566
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT referred to as %qs"
msgstr "'%#D' omerklæret som %C"

#: cp/decl.c:9567 cp/decl.c:9574
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+T has a previous declaration here"
msgstr "dette er en tidligere erklæring"

#: cp/decl.c:9573
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT referred to as enum"
msgstr "'%#D' omerklæret som %C"

#. If a class template appears as elaborated type specifier
#. without a template header such as:
#.
#. template <class T> class C {};
#. void f(class C);		// No template header here
#.
#. then the required template argument is missing.
#: cp/decl.c:9588
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template argument required for %<%s %T%>"
msgstr "skabelonsparameter er påkrævet for '%T'"

#: cp/decl.c:9636 cp/name-lookup.c:2658
#, gcc-internal-format
msgid "%qD has the same name as the class in which it is declared"
msgstr ""

#: cp/decl.c:9774
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of enum %q#D without previous declaration"
msgstr "brug af enum '%#D' uden tidligere erklæring"

#: cp/decl.c:9795
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %qT as a non-template"
msgstr "friend-erklæring '%#D' erklærer en ikke-skabelonsfunktion"

# hænger sammen med næste tekst
#: cp/decl.c:9796 cp/pt.c:3373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration %q+D"
msgstr "tidligere erklæring '%D'"

#: cp/decl.c:9907
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "derived union %qT invalid"
msgstr "nedarvet union '%T' ugyldig"

#: cp/decl.c:9916
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Java class %qT cannot have multiple bases"
msgstr "stamklassen '%#T' har en ikke-virtuel destruktionsfunktion"

#: cp/decl.c:9927
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Java class %qT cannot have virtual bases"
msgstr "stamklassen '%#T' har en ikke-virtuel destruktionsfunktion"

#: cp/decl.c:9948
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base type %qT fails to be a struct or class type"
msgstr "stamklassetype '%T' er hverken en struct- eller class-type"

#: cp/decl.c:9981
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "recursive type %qT undefined"
msgstr "rekursiv type '%T' ikke defineret"

#: cp/decl.c:9983
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate base type %qT invalid"
msgstr "stamklassetype '%T' optræder mere end én gang"

#: cp/decl.c:10055
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple definition of %q#T"
msgstr "flere definitioner af '%#T'"

#: cp/decl.c:10056
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jprevious definition here"
msgstr "tidligere definition her"

#. DR 377
#.
#. IF no integral type can represent all the enumerator values, the
#. enumeration is ill-formed.
#: cp/decl.c:10195
#, gcc-internal-format
msgid "no integral type can represent all of the enumerator values for %qT"
msgstr ""

#: cp/decl.c:10306
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "enumerator value for %qD not integer constant"
msgstr "enum-værdi for '%D' er ikke en heltalskonstant"

#: cp/decl.c:10334
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "overflow in enumeration values at %qD"
msgstr "enum-værdier for store ved '%D'"

#: cp/decl.c:10409
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return type %q#T is incomplete"
msgstr "returtype '%#T' er ufuldstændig"

#: cp/decl.c:10519 cp/typeck.c:6579
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<operator=%> should return a reference to %<*this%>"
msgstr "'operator=' bør returnere en reference til '*this'"

#: cp/decl.c:10877
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD declared void"
msgstr "parameteren '%D' erklæret void"

#: cp/decl.c:11358
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid member function declaration"
msgstr "ugyldig medlemsskabelonerklæring '%D'"

#: cp/decl.c:11373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is already defined in class %qT"
msgstr "'%D' er allerede defineret i klassen '%T'"

#: cp/decl.c:11582
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static member function %q#D declared with type qualifiers"
msgstr "statisk medlemsfunktion '%#D' erklæret med typemodifikationer"

#: cp/decl2.c:268
#, gcc-internal-format
msgid "name missing for member function"
msgstr "navn mangler for medlemsfunktion"

#: cp/decl2.c:339 cp/decl2.c:353
#, gcc-internal-format
msgid "ambiguous conversion for array subscript"
msgstr "tvetydig konvertering af tabelindeks"

#: cp/decl2.c:347
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid types %<%T[%T]%> for array subscript"
msgstr "ugyldige typer '%T[%T]' for tabelopslag"

#: cp/decl2.c:390
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "deleting array %q#D"
msgstr "benyttelse af delete på tabellen '%#D'"

#: cp/decl2.c:396
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %q#T argument given to %<delete%>, expected pointer"
msgstr "parameter af typen '%#T' givet til 'delete', forventede henvisning"

#: cp/decl2.c:408
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot delete a function. Only pointer-to-objects are valid arguments to %<delete%>"
msgstr "kan ikke udføre delete på en funktion; kun henvisninger til objekter er gyldige som parameter til 'delete'"

#: cp/decl2.c:416
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "deleting %qT is undefined"
msgstr "benyttelse af delete på '%T' er ikke defineret"

#: cp/decl2.c:459 cp/pt.c:3116
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template declaration of %q#D"
msgstr "skabelonserklæring af '%#D'"

#: cp/decl2.c:511
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Java method %qD has non-Java return type %qT"
msgstr "Java-metoden '%D' har har en returtype '%T' som ikke er fra Java"

#: cp/decl2.c:528
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Java method %qD has non-Java parameter type %qT"
msgstr "Java-metoden '%D' har har en parametertype '%T' som ikke er fra Java"

#: cp/decl2.c:639
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q#D does not match any in class %qT"
msgstr "prototypen for '%#D' passer ikke nogen i klassen '%T'"

#: cp/decl2.c:726
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "local class %q#T shall not have static data member %q#D"
msgstr "lokal klasse '%#T' må ikke have det statiske datamedlem '%#D'"

#: cp/decl2.c:734
#, gcc-internal-format
msgid "initializer invalid for static member with constructor"
msgstr "tildeling af startværdi er ugyldig for statisk medlem med konstruktionsfunktion"

#: cp/decl2.c:737
#, gcc-internal-format
msgid "(an out of class initialization is required)"
msgstr "(en klargøring uden for klassens erklæring er nødvendig)"

#: cp/decl2.c:797
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %qD conflicts with virtual function table field name"
msgstr "medlemmet '%D' er i konflikt med feltnavn fra den virtuelle funktionstabel"

#: cp/decl2.c:816
#, gcc-internal-format
msgid "applying attributes to template parameters is not implemented"
msgstr ""

#: cp/decl2.c:826
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is already defined in %qT"
msgstr "'%D' er allerede defineret i '%T'"

#: cp/decl2.c:847
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer specified for static member function %qD"
msgstr "startværdi angivet for ikke-medlemsfunktion '%D'"

#: cp/decl2.c:870
#, gcc-internal-format
msgid "field initializer is not constant"
msgstr "feltets startværdi er ikke en konstant"

#: cp/decl2.c:897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<asm%> specifiers are not permitted on non-static data members"
msgstr "'asm'-angivelser er ikke tilladt på ikke-statiske datamedlemmer"

#: cp/decl2.c:948
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %qD with non-integral type"
msgstr "bitfelt '%#D' med en ikke-heltalstype"

#: cp/decl2.c:954
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare %qD to be a bit-field type"
msgstr "kan ikke erklære '%D' til at være en bitfeltstype"

#: cp/decl2.c:964
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare bit-field %qD with function type"
msgstr "kan ikke erklære bitfelt '%D' med funktionstype"

#: cp/decl2.c:971
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is already defined in the class %qT"
msgstr "'%D' er allerede defineret i klassen '%T'"

#: cp/decl2.c:978
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static member %qD cannot be a bit-field"
msgstr "statisk medlem '%D' kan ikke være et bitfelt"

#: cp/decl2.c:1024
#, gcc-internal-format
msgid "anonymous struct not inside named type"
msgstr "anonym struct er ikke inden i en navngiven type"

#: cp/decl2.c:1107
#, gcc-internal-format
msgid "namespace-scope anonymous aggregates must be static"
msgstr "anonyme variabler af sammensatte typer i navnerumsvirkefelt skal erklæres static"

#: cp/decl2.c:1116
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "anonymous union with no members"
msgstr "anonym sammensat type uden medlemmer"

#: cp/decl2.c:1152
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<operator new%> must return type %qT"
msgstr "'operator new' skal returnere typen '%T'"

#: cp/decl2.c:1161
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<operator new%> takes type %<size_t%> (%qT) as first parameter"
msgstr "den første parameter til 'operator new' skal være af typen 'size_t' ('%T')"

#: cp/decl2.c:1190
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<operator delete%> must return type %qT"
msgstr "'operator delete' skal returnere typen '%T'"

#: cp/decl2.c:1199
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<operator delete%> takes type %qT as first parameter"
msgstr "den første parameter til 'operator delete' skal være af typen '%T'"

#: cp/decl2.c:1862
#, gcc-internal-format
msgid "%qT has a field %qD whose type uses the anonymous namespace"
msgstr ""

#: cp/decl2.c:1868
#, gcc-internal-format
msgid "%qT declared with greater visibility than the type of its field %qD"
msgstr ""

#: cp/decl2.c:1879
#, gcc-internal-format
msgid "%qT has a base %qT whose type uses the anonymous namespace"
msgstr ""

#: cp/decl2.c:1884
#, gcc-internal-format
msgid "%qT declared with greater visibility than its base %qT"
msgstr ""

#: cp/decl2.c:3308
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %q+D used but never defined"
msgstr "indbygget funktion '%D' benyttet, men aldrig defineret"

#: cp/decl2.c:3462
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default argument missing for parameter %P of %q+#D"
msgstr "standardparameter mangler for parameter %P i '%+#D'"

#. Can't throw a reference.
#: cp/except.c:267
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT is disallowed in Java %<throw%> or %<catch%>"
msgstr "typen '%T' er ikke tilladt i Java 'throw' eller 'catch'"

#: cp/except.c:278
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call to Java %<catch%> or %<throw%> with %<jthrowable%> undefined"
msgstr "kald til Java 'catch' eller 'throw' mens 'jthrowable' ikke er defineret"

#. Thrown object must be a Throwable.
#: cp/except.c:285
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT is not derived from %<java::lang::Throwable%>"
msgstr "typen '%T' nedarver ikke fra 'java::lang::Throwable'"

#: cp/except.c:348
#, gcc-internal-format
msgid "mixing C++ and Java catches in a single translation unit"
msgstr "blander C++ og Java 'catch' i én oversættelsesenhed"

#: cp/except.c:614
#, gcc-internal-format
msgid "throwing NULL, which has integral, not pointer type"
msgstr "kaster NULL som har en heltals-, ikke en henvisningstype"

#: cp/except.c:637 cp/init.c:1723
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD should never be overloaded"
msgstr "'%D' skal returnere pr. værdi (ikke reference)"

#: cp/except.c:720
#, gcc-internal-format
msgid " in thrown expression"
msgstr " i kastet udtryk"

#: cp/except.c:876
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expression %qE of abstract class type %qT cannot be used in throw-expression"
msgstr "udtrykket '%E' med den abstrakte klassetype '%T' kan ikke bruges i throw-udtryk"

#: cp/except.c:961
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hexception of type %qT will be caught"
msgstr "undtagelse af typen '%T' vil blive fanget"

#: cp/except.c:963
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H  by earlier handler for %qT"
msgstr " af tidligere håndtering af '%T'"

#: cp/except.c:993
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%<...%> handler must be the last handler for its try block"
msgstr "håndteringen '...' skal være den sidste håndtering i try-blokken"

#: cp/friend.c:157
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is already a friend of class %qT"
msgstr "'%D' er allerede en ven af klassen '%T'"

#: cp/friend.c:233
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid type %qT declared %<friend%>"
msgstr "ugyldig type '%T' erklæret 'friend'"

#. [temp.friend]
#. Friend declarations shall not declare partial
#. specializations.
#. template <class U> friend class T::X<U>;
#. [temp.friend]
#. Friend declarations shall not declare partial
#. specializations.
#: cp/friend.c:249 cp/friend.c:279
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "partial specialization %qT declared %<friend%>"
msgstr "partiel specialisering '%T' erklæret 'friend'"

#: cp/friend.c:257
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "class %qT is implicitly friends with itself"
msgstr "klassen '%T' er underforstået ven med sig selv"

#: cp/friend.c:315
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a member of %qT"
msgstr "'%D' er ikke et medlem af '%T'"

#: cp/friend.c:320
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a member class template of %qT"
msgstr "'%D' er ikke en medlemsskabelonfunktion"

#: cp/friend.c:328
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a nested class of %qT"
msgstr "'%D' er ikke et medlem af '%T'"

#. template <class T> friend class T;
#: cp/friend.c:341
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template parameter type %qT declared %<friend%>"
msgstr "skabelonsparametertypen '%T' erklæret 'friend'"

#. template <class T> friend class A; where A is not a template
#: cp/friend.c:347
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T is not a template"
msgstr "'%#T' er ikke en skabelon"

#: cp/friend.c:369
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is already a friend of %qT"
msgstr "'%T' er allerede en ven af '%T'"

#: cp/friend.c:378
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is already a friend of %qT"
msgstr "'%T' er allerede en ven af '%T'"

#: cp/friend.c:495
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %qD declared as friend before type %qT defined"
msgstr "medlemmet '%D' erklæret som friend før typen '%T' er defineret"

#: cp/friend.c:551
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "friend declaration %q#D declares a non-template function"
msgstr "friend-erklæring '%#D' erklærer en ikke-skabelonsfunktion"

#: cp/friend.c:555
#, gcc-internal-format
msgid "(if this is not what you intended, make sure the function template has already been declared and add <> after the function name here) -Wno-non-template-friend disables this warning"
msgstr "(hvis dette er hvad du ønsker, så sikr dig at funktionsskabelonen allerede er blevet erklæret og tilføj <> efter funktionsnavnet her) -Wno-non-template-friend deaktiverer denne advarsel"

#: cp/init.c:334
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J%qD should be initialized in the member initialization list"
msgstr "'%D' bør blive klargjort i medlemsklargøringslisten"

#: cp/init.c:382
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jdefault-initialization of %q#D, which has reference type"
msgstr "standardklargøring af '%#D' som er af en referencetype"

#: cp/init.c:388
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Juninitialized reference member %qD"
msgstr "referencemedlem '%D' uden startværdi"

#: cp/init.c:391
#, gcc-internal-format
msgid "%Juninitialized member %qD with %<const%> type %qT"
msgstr ""

#: cp/init.c:534
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D will be initialized after"
msgstr "'%D' vil blive klargjort efter"

#: cp/init.c:537
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base %qT will be initialized after"
msgstr "stamklasse '%T' vil blive klargjort efter"

#: cp/init.c:540
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " %q+#D"
msgstr " '%#D'"

#: cp/init.c:542
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " base %qT"
msgstr " stamklasse '%T'"

#: cp/init.c:543
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J when initialized here"
msgstr "'%D' vil blive klargjort efter"

#: cp/init.c:559
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jmultiple initializations given for %qD"
msgstr "flere startværdier angivet for '%D'"

#: cp/init.c:562
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jmultiple initializations given for base %qT"
msgstr "flere startværdier angivet for stamklassen '%T'"

#: cp/init.c:629
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jinitializations for multiple members of %qT"
msgstr "startværdier for flere medlemmer af '%T'"

#: cp/init.c:691
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jbase class %q#T should be explicitly initialized in the copy constructor"
msgstr "stamklassen '%#T' bør eksplicit blive klargjort i kopikonstruktionsfunktionen"

#: cp/init.c:915 cp/init.c:934
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "class %qT does not have any field named %qD"
msgstr "klassen '%T' har ikke et felt ved navn '%D'"

#: cp/init.c:921
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D is a static data member; it can only be initialized at its definition"
msgstr "feltet '%#D' er statisk; det eneste sted det kan klargøres er ved dets definition"

#: cp/init.c:928
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D is not a non-static data member of %qT"
msgstr "'%#D' er ikke et statisk medlem af '%#T'"

#: cp/init.c:967
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unnamed initializer for %qT, which has no base classes"
msgstr "unavngiven klargøring af '%T' som ikke har nogen stamklasser"

#: cp/init.c:975
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unnamed initializer for %qT, which uses multiple inheritance"
msgstr "unavngiven klargøring af '%T' som benytter multipel nedarvning"

#: cp/init.c:1021
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is both a direct base and an indirect virtual base"
msgstr "typen '%D' er ikke en direkte eller en virtuel stamklasse til '%T'"

#: cp/init.c:1029
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT is not a direct or virtual base of %qT"
msgstr "typen '%D' er ikke en direkte eller en virtuel stamklasse til '%T'"

#: cp/init.c:1032
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT is not a direct base of %qT"
msgstr "typen '%D' er ikke en direkte stamklasse til '%T'"

#: cp/init.c:1112
#, gcc-internal-format
msgid "bad array initializer"
msgstr "ugyldig tildeling af startværdi til tabel"

#: cp/init.c:1291
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not an aggregate type"
msgstr "'%T' er ikke en sammensat type"

#: cp/init.c:1345
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incomplete type %qT does not have member %qD"
msgstr "ufuldstændig type '%T' har ikke medlemmet '%D'"

#: cp/init.c:1358
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid pointer to bit-field %qD"
msgstr "ugyldig henvisning til bitfeltet '%D'"

#: cp/init.c:1435
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of non-static member function %qD"
msgstr "ugyldig brug af ikke-statisk felt '%D'"

#: cp/init.c:1441
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of non-static data member %qD"
msgstr "ugyldig brug af ikke-statisk felt '%D'"

#: cp/init.c:1670
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid type %<void%> for new"
msgstr "ugyldig type 'void' til new"

#: cp/init.c:1680
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "uninitialized const in %<new%> of %q#T"
msgstr "konstant uden startværdi i 'new' af '%#T'"

#: cp/init.c:1718
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call to Java constructor with %qs undefined"
msgstr "kald af Java-konstruktionsfunktion mens '%s' ikke er defineret"

#: cp/init.c:1758
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no suitable %qD found in class %qT"
msgstr "feltet '%s' blev ikke fundet i klassen"

#: cp/init.c:1763
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "request for member %qD is ambiguous"
msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%D' er tvetydigt"

#: cp/init.c:1905
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids initialization in array new"
msgstr "ISO C++ forbyder startværdier i tabel-new"

#: cp/init.c:2105
#, gcc-internal-format
msgid "size in array new must have integral type"
msgstr "størrelse i tabel-new skal være en heltalstype"

#: cp/init.c:2121
#, gcc-internal-format
msgid "allocating zero-element array"
msgstr ""

#: cp/init.c:2129
#, gcc-internal-format
msgid "new cannot be applied to a reference type"
msgstr "new kan ikke bruges på en referencetype"

#: cp/init.c:2135
#, gcc-internal-format
msgid "new cannot be applied to a function type"
msgstr "new kan ikke bruges på en funktionstype"

#: cp/init.c:2168
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call to Java constructor, while %<jclass%> undefined"
msgstr "kald af Java-konstruktionsfunktion mens 'jclass' ikke er defineret"

#: cp/init.c:2186
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't find %<class$%> in %qT"
msgstr "kan ikke finde class$"

#: cp/init.c:2545
#, gcc-internal-format
msgid "initializer ends prematurely"
msgstr "startværdien slutter for tidligt"

#: cp/init.c:2600
#, gcc-internal-format
msgid "cannot initialize multi-dimensional array with initializer"
msgstr "kan ikke klargøre multidimensional tabel med startværdi"

#: cp/init.c:2737
#, gcc-internal-format
msgid "possible problem detected in invocation of delete operator:"
msgstr ""

#: cp/init.c:2740
#, gcc-internal-format
msgid "neither the destructor nor the class-specific operator delete will be called, even if they are declared when the class is defined."
msgstr ""

#: cp/init.c:2761
#, gcc-internal-format
msgid "unknown array size in delete"
msgstr "ukendt tabelstørrelse i delete"

#: cp/init.c:3001
#, gcc-internal-format
msgid "type to vector delete is neither pointer or array type"
msgstr "variablen til tabel-delete er hverken af en henvisnings- eller en tabeltype"

#: cp/lex.c:467
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma %s"
msgstr "ragelse i slutningen 'af #pragma %s'"

#: cp/lex.c:474
#, gcc-internal-format
msgid "invalid #pragma %s"
msgstr "ugyldig #pragma %s"

#: cp/lex.c:482
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma vtable no longer supported"
msgstr "'#pragma vtable' understøttes ikke længere"

#: cp/lex.c:561
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma implementation for %qs appears after file is included"
msgstr "'#pragma implementation' til %s optræder efter filen er inkluderet"

#: cp/lex.c:586
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma GCC java_exceptions"
msgstr "ragelse i slutningen af #pragma GCC java_exceptions"

#: cp/lex.c:600
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD not defined"
msgstr "'%D' er ikke defineret"

#: cp/lex.c:604
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD was not declared in this scope"
msgstr "'%D' blev ikke erklæret i dette virkefelt"

#. In a template, it is invalid to write "f()" or "f(3)" if no
#. declaration of "f" is available. Historically, G++ and most
#. other compilers accepted that usage since they deferred all name
#. lookup until instantiation time rather than doing unqualified
#. name lookup at template definition time; explain to the user what
#. is going wrong.
#.
#. Note that we have the exact wording of the following message in
#. the manual (trouble.texi, node "Name lookup"), so they need to
#. be kept in synch.
#: cp/lex.c:641
#, gcc-internal-format
msgid "there are no arguments to %qD that depend on a template parameter, so a declaration of %qD must be available"
msgstr ""

#: cp/lex.c:650
#, gcc-internal-format
msgid "(if you use %<-fpermissive%>, G++ will accept your code, but allowing the use of an undeclared name is deprecated)"
msgstr ""

#: cp/mangle.c:2165
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call_expr cannot be mangled due to a defect in the C++ ABI"
msgstr "new kan ikke bruges på en funktionstype"

#: cp/mangle.c:2173
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "zero-operand casts cannot be mangled due to a defect in the C++ ABI"
msgstr "new kan ikke bruges på en funktionstype"

#: cp/mangle.c:2223
#, gcc-internal-format
msgid "omitted middle operand to %<?:%> operand cannot be mangled"
msgstr ""

#: cp/mangle.c:2533
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the mangled name of %qD will change in a future version of GCC"
msgstr "det ABI-navnet for '%D' vil ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#: cp/method.c:459
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "generic thunk code fails for method %q#D which uses %<...%>"
msgstr "generel thunk-kode mislykkes for metoden '%#D' som bruger '...'"

#: cp/method.c:695
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static const member %q#D, can't use default assignment operator"
msgstr "ikke-statisk konstant medlem '%#D' kan ikke bruge standardtildelingsoperatoren"

#: cp/method.c:701
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static reference member %q#D, can't use default assignment operator"
msgstr "ikke-statisk referencemedlem '%#D' kan ikke bruge standardtildelingsoperatoren"

#: cp/method.c:813
#, gcc-internal-format
msgid "%Hsynthesized method %qD first required here "
msgstr ""

#: cp/method.c:1148
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "vtable layout for class %qT may not be ABI-compliantand may change in a future version of GCC due to implicit virtual destructor"
msgstr "vtable-layout for klassen '%T' følger ikke nødvendigvis ABI'et og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC pga. underforstået virtuel destruktionsfunktion"

#: cp/name-lookup.c:712
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %<wchar_t%> as %qT"
msgstr "omerklæring af 'wchar_t' som '%T'"

#. A redeclaration of main, but not a duplicate of the
#. previous one.
#.
#. [basic.start.main]
#.
#. This function shall not be overloaded.
#: cp/name-lookup.c:742
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid redeclaration of %q+D"
msgstr "ugyldig omerklæring af '%D'"

#: cp/name-lookup.c:743
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "as %qD"
msgstr "som '%D'"

#: cp/name-lookup.c:834
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type mismatch with previous external decl of %q#D"
msgstr "typen passer ikke med tidligere ekstern erklæring"

#: cp/name-lookup.c:835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous external decl of %q+#D"
msgstr "tidligere ekstern erklæring af '%#D'"

#: cp/name-lookup.c:926
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extern declaration of %q#D doesn't match"
msgstr "extern-erklæring af '%#D' passer ikke med"

#: cp/name-lookup.c:927
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "global declaration %q+#D"
msgstr "global erklæring '%#D'"

#: cp/name-lookup.c:964 cp/name-lookup.c:971
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q#D shadows a parameter"
msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"

#. Location of previous decl is not useful in this case.
#: cp/name-lookup.c:996
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD shadows a member of 'this'"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for et medlem af 'this'"

#: cp/name-lookup.c:1002
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD shadows a previous local"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en tidligere lokal variabel"

#: cp/name-lookup.c:1009
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD shadows a global declaration"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en global erklæring"

#: cp/name-lookup.c:1132
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "name lookup of %qD changed"
msgstr "navneopslag for '%D' ændret"

#: cp/name-lookup.c:1133
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " matches this %q+D under ISO standard rules"
msgstr " passer med '%D' under ISO-standardreglerne"

#: cp/name-lookup.c:1135
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " matches this %q+D under old rules"
msgstr " passer med '%D' under tidligere regler"

#: cp/name-lookup.c:1153 cp/name-lookup.c:1161
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "name lookup of %qD changed for new ISO %<for%> scoping"
msgstr "navneopslaget af '%D' er ændret til ISO 'for'-virkefelt"

#: cp/name-lookup.c:1155
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " cannot use obsolete binding at %q+D because it has a destructor"
msgstr " kan ikke bruge forældet binding til '%D' fordi den har en destruktionsfunktion"

#: cp/name-lookup.c:1163
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " using obsolete binding at %q+D"
msgstr " bruger forældet binding til '%D'"

#: cp/name-lookup.c:1216
#, gcc-internal-format
msgid "%s %s(%E) %p %d\n"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:1219
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s %s %p %d\n"
msgstr "%s: %s: "

#: cp/name-lookup.c:1346
#, gcc-internal-format
msgid "XXX is_class_level != (current_scope == class_scope)\n"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:1909
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D hides constructor for %q#T"
msgstr "'%#D' skjuler konstruktionsfunktion for '%#T'"

#: cp/name-lookup.c:1926
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D conflicts with previous using declaration %q#D"
msgstr "'%#D' strider mod tidligere using-erklæring '%#D'"

#: cp/name-lookup.c:1949
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous non-function declaration %q+#D"
msgstr "tidligere ikke-funktionserklæring '%#D'"

#: cp/name-lookup.c:1950
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicts with function declaration %q#D"
msgstr "strider mod funktionserklæring '%#D'"

#. It's a nested name with template parameter dependent scope.
#. This can only be using-declaration for class member.
#: cp/name-lookup.c:2028 cp/name-lookup.c:2053
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a namespace"
msgstr "'%T' er ikke et navnerum"

#. 7.3.3/5
#. A using-declaration shall not name a template-id.
#: cp/name-lookup.c:2038
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "a using-declaration cannot specify a template-id. Try %<using %D%>"
msgstr "en using-erklæring kan ikke angive en skabelons-id; prøv 'using %D'"

#: cp/name-lookup.c:2045
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "namespace %qD not allowed in using-declaration"
msgstr "navnerum '%D' ikke tilladt i using-erklæring"

#: cp/name-lookup.c:2081
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD not declared"
msgstr "'%D' ikke erklæret"

#: cp/name-lookup.c:2102 cp/name-lookup.c:2139 cp/name-lookup.c:2173
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is already declared in this scope"
msgstr "'%D' er allerede erklæret i dette navnerum"

#: cp/name-lookup.c:2179
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "using declaration %qD introduced ambiguous type %qT"
msgstr "using-erklæring '%D' introducerede tvetydig type '%T'"

#: cp/name-lookup.c:2777
#, gcc-internal-format
msgid "using-declaration for non-member at class scope"
msgstr "using-erklæring for ikke-medlem ved klassevirkefelt"

#: cp/name-lookup.c:2784
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%T::%D%> names destructor"
msgstr "'%D' navngiver en konstruktionsfunktion"

#: cp/name-lookup.c:2789
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%T::%D%> names constructor"
msgstr "'%D' navngiver en konstruktionsfunktion"

#: cp/name-lookup.c:2794
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%T::%D%> names constructor in %qT"
msgstr "'%D' navngiver en konstruktionsfunktion"

#: cp/name-lookup.c:2844
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no members matching %<%T::%D%> in %q#T"
msgstr "ingen medlemmer passer til '%D' i '%#T'"

#: cp/name-lookup.c:2912
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD not in a namespace surrounding %qD"
msgstr "erklæring af '%D' er ikke i et navnerum der omgiver '%D'"

#: cp/name-lookup.c:2920
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit qualification in declaration of %qD"
msgstr "dobbelte typemodifikationer i %s-erklæring"

#: cp/name-lookup.c:2963
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD should have been declared inside %qD"
msgstr "'%D' skulle have været erklæret inden i '%D'"

#: cp/name-lookup.c:3034
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "namespace alias %qD not allowed here, assuming %qD"
msgstr "navnerumsalias '%D' er ikke tilladt her, antager '%D'"

#: cp/name-lookup.c:3089
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute requires a single NTBS argument"
msgstr "egenskaben '%s' kræver en heltalskonstant som parameter"

#: cp/name-lookup.c:3378
#, gcc-internal-format
msgid "strong using only meaningful at namespace scope"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:3382
#, gcc-internal-format
msgid "current namespace %qD does not enclose strongly used namespace %qD"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:3390
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD attribute directive ignored"
msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"

#: cp/name-lookup.c:3540
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD denotes an ambiguous type"
msgstr "'%D' angiver en tvetydig type"

#: cp/name-lookup.c:3541
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J first type here"
msgstr " første type her"

#: cp/name-lookup.c:3542
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J other type here"
msgstr " anden type her"

#: cp/name-lookup.c:4257
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D is not a function,"
msgstr "'%s' er ikke en funktion,"

#: cp/name-lookup.c:4258
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " conflict with %q+D"
msgstr " konflikt med '%D'"

#: cp/name-lookup.c:4679
#, gcc-internal-format
msgid "argument dependent lookup finds %q+D"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:5111
#, gcc-internal-format
msgid "XXX entering pop_everything ()\n"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:5120
#, gcc-internal-format
msgid "XXX leaving pop_everything ()\n"
msgstr ""

#: cp/parser.c:1965
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<#pragma%> is not allowed here"
msgstr "#pragma %s er allerede registreret"

#: cp/parser.c:1995
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%D::%D%> has not been declared"
msgstr "'%#D' kan ikke erklæres"

#: cp/parser.c:1998 cp/semantics.c:2410
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<::%D%> has not been declared"
msgstr "'%#D' kan ikke erklæres"

#: cp/parser.c:2001
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "request for member %qD in non-class type %qT"
msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%D' i '%E' som er af en ikke-klassetype '%T'"

#: cp/parser.c:2004
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%T::%D%> has not been declared"
msgstr "'%#D' kan ikke erklæres"

#: cp/parser.c:2007
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD has not been declared"
msgstr "'%#D' kan ikke erklæres"

#: cp/parser.c:2010
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%D::%D%> %s"
msgstr "'%D'-tilgang"

#: cp/parser.c:2012
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<::%D%> %s"
msgstr "'%D'-tilgang"

#: cp/parser.c:2014
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD %s"
msgstr "'%D'-tilgang"

#: cp/parser.c:2050
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ does not support %<long long%>"
msgstr "ISO C++ understøtter ikke 'long long'"

#: cp/parser.c:2070
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %qs"
msgstr "'%s' optræder mere end én gang"

#: cp/parser.c:2113
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "new types may not be defined in a return type"
msgstr "new kan ikke bruges på en referencetype"

#: cp/parser.c:2114
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "(perhaps a semicolon is missing after the definition of %qT)"
msgstr "semikolon mangler efter erklæring af '%T'"

#: cp/parser.c:2133 cp/parser.c:3885 cp/pt.c:4557
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a template"
msgstr "'%T' er ikke en skabelon"

#: cp/parser.c:2135
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a template"
msgstr "'%T' er ikke en skabelon"

#: cp/parser.c:2137
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid template-id"
msgstr "ugyldig roteringsinstruktion"

#: cp/parser.c:2166
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s cannot appear in a constant-expression"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: cp/parser.c:2191
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of template-name %qE without an argument list"
msgstr "ugyldig brug af skabelonsnavn '%E' i erklæring"

#: cp/parser.c:2193
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of destructor %qD as a type"
msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"

#. Something like 'unsigned A a;'
#: cp/parser.c:2196
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid combination of multiple type-specifiers"
msgstr "ugyldig definition af modificeret type '%T'"

#. Issue an error message.
#: cp/parser.c:2200
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE does not name a type"
msgstr "'%D' erklærer ikke en skabelonstype"

#: cp/parser.c:2232
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "(perhaps %<typename %T::%E%> was intended)"
msgstr " (benyt 'typename %T::%D' hvis det er hvad du mener)"

#: cp/parser.c:2247
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE in namespace %qE does not name a type"
msgstr "'%D' erklærer ikke en skabelonstype"

#: cp/parser.c:2250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE in class %qT does not name a type"
msgstr "'%D' erklærer ikke en skabelonstype"

#: cp/parser.c:3010
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids braced-groups within expressions"
msgstr "ISO C++ forbyder krøllet parantes-grupper inden i udtryk"

#: cp/parser.c:3019
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "statement-expressions are allowed only inside functions"
msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"

#: cp/parser.c:3070
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<this%> may not be used in this context"
msgstr "'%D' blev ikke erklæret i dette virkefelt"

#: cp/parser.c:3222
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "local variable %qD may not appear in this context"
msgstr "'%D' blev ikke erklæret i dette virkefelt"

#: cp/parser.c:3519
#, gcc-internal-format
msgid "scope %qT before %<~%> is not a class-name"
msgstr ""

#: cp/parser.c:3620
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %<~%T%> as member of %qT"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for et medlem af 'this'"

#: cp/parser.c:3634
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "typedef-name %qD used as destructor declarator"
msgstr "skabelons-id '%D' benyttet som erklærer"

#: cp/parser.c:3844 cp/parser.c:13003 cp/parser.c:15155
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "reference to %qD is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: cp/parser.c:3886 cp/typeck.c:2050 cp/typeck.c:2070
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a template"
msgstr "'%T' er ikke en skabelon"

#: cp/parser.c:4275
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids compound-literals"
msgstr "ISO C++ forbyder sammensatte konstanter"

#: cp/parser.c:4623
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE does not have class type"
msgstr "'%D' erklærer ikke en skabelonstype"

#: cp/parser.c:4699 cp/typeck.c:1979
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %qD"
msgstr "ugyldig brug af '%D"

#: cp/parser.c:5223
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array bound forbidden after parenthesized type-id"
msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"

#: cp/parser.c:5224
#, gcc-internal-format
msgid "try removing the parentheses around the type-id"
msgstr ""

#: cp/parser.c:5426
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expression in new-declarator must have integral or enumeration type"
msgstr "størrelse i tabel-new skal være en heltalstype"

#: cp/parser.c:5615
#, gcc-internal-format
msgid "use of old-style cast"
msgstr "brug af ældre type typeomtvingning"

#: cp/parser.c:6404
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "case label %qE not within a switch statement"
msgstr "case-etiket '%E' befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#: cp/parser.c:6970
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids computed gotos"
msgstr "ISO C++ forbyder beregnede goto'er"

#: cp/parser.c:7102
#, gcc-internal-format
msgid "extra %<;%>"
msgstr ""

#: cp/parser.c:7441
#, gcc-internal-format
msgid "mixing declarations and function-definitions is forbidden"
msgstr ""

#: cp/parser.c:7573
#, gcc-internal-format
msgid "%<friend%> used outside of class"
msgstr ""

#: cp/parser.c:7727
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "class definition may not be declared a friend"
msgstr "funktionen '%D' kan ikke erklæres friend"

#: cp/parser.c:7791 cp/parser.c:14109
#, gcc-internal-format
msgid "templates may not be %<virtual%>"
msgstr ""

#: cp/parser.c:8044
#, gcc-internal-format
msgid "only constructors take base initializers"
msgstr "kun konstruktionsfunktioner har stamklasseklargøringer"

#: cp/parser.c:8096
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "anachronistic old-style base class initializer"
msgstr "forældet stamklasseklargøring"

#: cp/parser.c:8140
#, gcc-internal-format
msgid "keyword %<typename%> not allowed in this context (a qualified member initializer is implicitly a type)"
msgstr ""

#. Warn that we do not support `export'.
#: cp/parser.c:8485
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "keyword %<export%> not implemented, and will be ignored"
msgstr "det reserverede ord 'export' er ikke implementeret og vil blive ignoreret"

#. Otherwise, emit an error about the invalid digraph, but continue
#. parsing because we got our argument list.
#: cp/parser.c:8878
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<<::%> cannot begin a template-argument list"
msgstr "objektet '%E' kan ikke bruges som skabelonsparameter"

#: cp/parser.c:8879
#, gcc-internal-format
msgid "%<<:%> is an alternate spelling for %<[%>. Insert whitespace between %<<%> and %<::%>"
msgstr ""

#: cp/parser.c:8886
#, gcc-internal-format
msgid "(if you use -fpermissive G++ will accept your code)"
msgstr ""

#: cp/parser.c:8959
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parse error in template argument list"
msgstr "objektet '%E' kan ikke bruges som skabelonsparameter"

#. Explain what went wrong.
#: cp/parser.c:9072
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-template %qD used as template"
msgstr "ikke-skabelon benyttet som skabelon"

#: cp/parser.c:9073
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use %<%T::template %D%> to indicate that it is a template"
msgstr "skabelons-id '%D' i erklæring af primær skabelon"

#: cp/parser.c:9583
#, gcc-internal-format
msgid "template specialization with C linkage"
msgstr "skabelonsspecialisering med C-kædning"

#: cp/parser.c:10158
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "using %<typename%> outside of template"
msgstr "bruger 'typename' uden for en skabelon"

#: cp/parser.c:10378
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attributes ignored on uninstantiated type"
msgstr "ugyldig operation på uudskiftet type"

#: cp/parser.c:10382
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attributes ignored on template instantiation"
msgstr "lagringsklasse '%D' anvendt på skabelonsinstantiering"

#: cp/parser.c:10387
#, gcc-internal-format
msgid "attributes ignored on elaborated-type-specifier that is not a forward declaration"
msgstr ""

#: cp/parser.c:10601
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a namespace-name"
msgstr "'%D' er ikke et navnerum"

#. [namespace.udecl]
#.
#. A using declaration shall not name a template-id.
#: cp/parser.c:10821
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "a template-id may not appear in a using-declaration"
msgstr "navnerum '%D' ikke tilladt i using-erklæring"

#: cp/parser.c:11166
#, gcc-internal-format
msgid "an asm-specification is not allowed on a function-definition"
msgstr ""

#: cp/parser.c:11168
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attributes are not allowed on a function-definition"
msgstr "en global registervariabel følger en funktionsdefinition"

#: cp/parser.c:11301
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer provided for function"
msgstr "startværdi angivet for ikke-medlemsfunktion '%D'"

#: cp/parser.c:11321
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attributes after parenthesized initializer ignored"
msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"

#: cp/parser.c:11701 cp/pt.c:7312
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array bound is not an integer constant"
msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"

#: cp/parser.c:11778
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%T::%D%> is not a type"
msgstr "'%D::%D' er ikke en skabelon"

#: cp/parser.c:11803
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of constructor as a template"
msgstr "ugyldig brug af ikke-statisk felt '%D'"

#: cp/parser.c:11804
#, gcc-internal-format
msgid "use %<%T::%D%> instead of %<%T::%D%> to name the constructor in a qualified name"
msgstr ""

#: cp/parser.c:11963
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is a namespace"
msgstr "'%D' er et navnerum"

#: cp/parser.c:12038
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate cv-qualifier"
msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"

#: cp/parser.c:12586
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "file ends in default argument"
msgstr "%Hslutningen af filen læst inden i standardparameter"

#: cp/parser.c:12659
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "deprecated use of default argument for parameter of non-function"
msgstr "standardparameter givet til %d. parameter for '%#D'"

#: cp/parser.c:12662
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default arguments are only permitted for function parameters"
msgstr "standardparameter givet til %d. parameter for '%#D'"

#: cp/parser.c:12862
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ does not allow designated initializers"
msgstr "ISO C++ tillader ikke udpegede startværdier"

#: cp/parser.c:13446
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid class name in declaration of %qD"
msgstr "ugyldig omerklæring af '%D'"

#: cp/parser.c:13457
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD in %qD which does not enclose %qD"
msgstr "erklæring af '%D' i '%D' som ikke omgiver '%D'"

#: cp/parser.c:13470
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extra qualification ignored"
msgstr "ekstra modifikation '%T::' af medlemmet '%D' ignoreret"

#: cp/parser.c:13481
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "an explicit specialization must be preceded by %<template <>%>"
msgstr "eksplicit specialisering følger ikke efter 'template <>'"

#: cp/parser.c:13574
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous definition of %q+#T"
msgstr "tidligere definition af '%#T'"

#: cp/parser.c:13809
#, gcc-internal-format
msgid "%Hextra %<;%>"
msgstr ""

#: cp/parser.c:13827
#, gcc-internal-format
msgid "a class-key must be used when declaring a friend"
msgstr ""

#: cp/parser.c:13841
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "friend declaration does not name a class or function"
msgstr "friend-erklæringen er ikke i klassedefinitionen"

#: cp/parser.c:14018
#, gcc-internal-format
msgid "pure-specifier on function-definition"
msgstr ""

#: cp/parser.c:14294
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "keyword %<typename%> not allowed outside of templates"
msgstr "bruger 'typename' uden for en skabelon"

#: cp/parser.c:14296
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "keyword %<typename%> not allowed in this context (the base class is implicitly a type)"
msgstr "bruger 'typename' uden for en skabelon"

#: cp/parser.c:15328
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few template-parameter-lists"
msgstr "for få skabelonsparameterlister angivet i erklæring af '%D'"

#. Otherwise, there are too many template parameter lists. We have
#. something like:
#.
#. template <class T> template <class U> void S::f();
#: cp/parser.c:15343
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many template-parameter-lists"
msgstr "for mange skabelonsparameterlister angivet i erklæring af '%D'"

#. Issue an error message.
#: cp/parser.c:15605
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "named return values are no longer supported"
msgstr "--driver understøttes ikke længere"

#. 14.5.2.2 [temp.mem]
#.
#. A local class shall not have member templates.
#: cp/parser.c:15677
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid declaration of member template in local class"
msgstr "ugyldig erklæring af medlemsskabelon '%#D' i lokal klasse"

#: cp/parser.c:15686
#, gcc-internal-format
msgid "template with C linkage"
msgstr "skabelon med C-kædning"

#: cp/parser.c:15828
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template declaration of %qs"
msgstr "skabelonserklæring af '%#D'"

#: cp/parser.c:16043
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%<>>%> should be %<> >%> within a nested template argument list"
msgstr "'>>' skulle have været '> >' i skabelonsklassenavn"

#: cp/parser.c:16058
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "spurious %<>>%>, use %<>%> to terminate a template argument list"
msgstr "'>>' skulle have været '> >' i skabelonsklassenavn"

#: cp/parser.c:16374
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %qD in linkage specification"
msgstr "ugyldig stamklasseangivelse"

#: cp/parser.c:16387
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> before %qD"
msgstr "'__thread' før 'static'"

#: cp/parser.c:16682
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs tag used in naming %q#T"
msgstr "'%s'-mærke benyttet i navngivning af '%#T'"

#: cp/parser.c:16703
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD redeclared with different access"
msgstr "'%#D' omerklæret som en anden form for symbol"

#: cp/parser.c:16720
#, gcc-internal-format
msgid "%<template%> (as a disambiguator) is only allowed within templates"
msgstr ""

#: cp/parser.c:16973 cp/parser.c:17896 cp/parser.c:18027
#, gcc-internal-format
msgid "misplaced %<@%D%> Objective-C++ construct"
msgstr ""

#: cp/parser.c:17114
#, gcc-internal-format
msgid "%<@encode%> must specify a type as an argument"
msgstr ""

#: cp/parser.c:17429
#, gcc-internal-format
msgid "invalid Objective-C++ selector name"
msgstr ""

#: cp/parser.c:17760
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "identifier expected after %<@protocol%>"
msgstr "Kaldenavn forventet"

#: cp/parser.c:19247
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma GCC pch_preprocess%>"
msgstr "ragelse i slutningen af #pragma GCC java_exceptions"

#: cp/parser.c:19392
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inter-module optimizations not implemented for C++"
msgstr "profilering understøttes ikke endnu"

#: cp/pt.c:238
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "data member %qD cannot be a member template"
msgstr "datamedlem '%D' kan ikke være en medlemsskabelon"

#: cp/pt.c:250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid member template declaration %qD"
msgstr "ugyldig medlemsskabelonerklæring '%D'"

#: cp/pt.c:557
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit specialization in non-namespace scope %qD"
msgstr "eksplicit specialisering i virkefeltet '%D' der ikke er et navnerum"

#: cp/pt.c:571
#, gcc-internal-format
msgid "enclosing class templates are not explicitly specialized"
msgstr "omgivende klasseskabeloner er ikke eksplicit specialiserede"

#: cp/pt.c:659
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "specialization of %qD in different namespace"
msgstr "specialiserer '%#T' i andet navnerum"

# hænger sammen med foregående tekst, derfor ikke 'fra'
#: cp/pt.c:660 cp/pt.c:757
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " from definition of %q+#D"
msgstr " i forhold til definition af '%#D'"

#: cp/pt.c:677
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit instantiation of %qD in namespace %qD (which does not enclose namespace %qD)"
msgstr "erklæring af '%D' i '%D' som ikke omgiver '%D'"

#: cp/pt.c:695
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "name of class shadows template template parameter %qD"
msgstr "ugyldig brug af skabelonstypeparameter"

#: cp/pt.c:724
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "specialization of %qT after instantiation"
msgstr "specialisering af '%T' efter instantiering"

#: cp/pt.c:756
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "specializing %q#T in different namespace"
msgstr "specialiserer '%#T' i andet navnerum"

#: cp/pt.c:771
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "specialization %qT after instantiation %qT"
msgstr "specialisering af '%T' efter instantiering '%T'"

#: cp/pt.c:784
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit specialization of non-template %qT"
msgstr "eksplicit specialisering af '%T' der ikke er en skabelon"

#: cp/pt.c:1185
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "specialization of %qD after instantiation"
msgstr "specialisering af '%D' efter instantiering"

#: cp/pt.c:1411
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a function template"
msgstr "'%D' er ikke en funktionsskabelon"

#: cp/pt.c:1620
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template-id %qD for %q+D does not match any template declaration"
msgstr "skabelons-id '%D' for '%+D' passer ikke til nogen skabelonserklæring"

#: cp/pt.c:1628
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ambiguous template specialization %qD for %q+D"
msgstr "tvetydig skabelonsspecialisering '%D' for '%+D'"

#. This case handles bogus declarations like template <>
#. template <class T> void f<int>();
#: cp/pt.c:1863 cp/pt.c:1917
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template-id %qD in declaration of primary template"
msgstr "skabelons-id '%D' i erklæring af primær skabelon"

#: cp/pt.c:1876
#, gcc-internal-format
msgid "template parameter list used in explicit instantiation"
msgstr "skabelonsparameterliste benyttet i eksplicit instantiering"

#: cp/pt.c:1882
#, gcc-internal-format
msgid "definition provided for explicit instantiation"
msgstr "definition angivet for eksplicit instantiering"

#: cp/pt.c:1890
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many template parameter lists in declaration of %qD"
msgstr "for mange skabelonsparameterlister angivet i erklæring af '%D'"

#: cp/pt.c:1893
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few template parameter lists in declaration of %qD"
msgstr "for få skabelonsparameterlister angivet i erklæring af '%D'"

#: cp/pt.c:1895
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit specialization of %qD must be introduced by %<template <>%>"
msgstr "eksplicit specialisering følger ikke efter 'template <>'"

#: cp/pt.c:1914
#, gcc-internal-format
msgid "function template partial specialization %qD is not allowed"
msgstr ""

#: cp/pt.c:1946
#, gcc-internal-format
msgid "default argument specified in explicit specialization"
msgstr "standardparameter angivet i eksplicit specialisering"

#: cp/pt.c:1976
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a template function"
msgstr "'%D' er ikke en medlemsskabelonfunktion"

#: cp/pt.c:1984
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not declared in %qD"
msgstr "'%D' ikke erklæret"

#. From [temp.expl.spec]:
#.
#. If such an explicit specialization for the member
#. of a class template names an implicitly-declared
#. special member function (clause _special_), the
#. program is ill-formed.
#.
#. Similar language is found in [temp.explicit].
#: cp/pt.c:2046
#, gcc-internal-format
msgid "specialization of implicitly-declared special member function"
msgstr "specialisering af underforstået erklæret speciel medlemsfunktion"

#: cp/pt.c:2090
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no member function %qD declared in %qT"
msgstr "ingen medlemsfunktion '%D' erklæret i '%T'"

#: cp/pt.c:2314
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+#D"
msgstr "omerklæring af '%#D'"

#: cp/pt.c:2315
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " shadows template parm %q+#D"
msgstr " skygger for skabelonsparameter '%#D'"

#: cp/pt.c:2739
#, gcc-internal-format
msgid "template parameters not used in partial specialization:"
msgstr "skabelonsparametre der ikke bruges i partiel specialisering:"

#: cp/pt.c:2743
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "    %qD"
msgstr "    '%D'"

#: cp/pt.c:2754
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "partial specialization %qT does not specialize any template arguments"
msgstr "den partielle specialisering '%T' specialiserer ikke nogen skabelonsparametre"

# flertalsform unødvendig
#: cp/pt.c:2779
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template argument %qE involves template parameter(s)"
msgstr "skabelonsparameter '%E' involverer skabelonsparameter"

# flertalsform unødvendig
#: cp/pt.c:2823
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT of template argument %qE depends on template parameter(s)"
msgstr "typen '%T' af skabelonsparameteren '%E' afhænger af skabelonsparameter"

#: cp/pt.c:2914
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no default argument for %qD"
msgstr "ingen standardparameter til '%D'"

#: cp/pt.c:3084
#, gcc-internal-format
msgid "template class without a name"
msgstr "skabelonsklasse uden et navn"

#. [temp.mem]
#.
#. A destructor shall not be a member template.
#: cp/pt.c:3092
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "destructor %qD declared as member template"
msgstr "datamedlem '%D' kan ikke være en medlemsskabelon"

#. [basic.stc.dynamic.allocation]
#.
#. An allocation function can be a function
#. template. ... Template allocation functions shall
#. have two or more parameters.
#: cp/pt.c:3107
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid template declaration of %qD"
msgstr "ugyldig medlemsskabelonerklæring '%D'"

#: cp/pt.c:3187
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD does not declare a template type"
msgstr "'%D' erklærer ikke en skabelonstype"

#: cp/pt.c:3193
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template definition of non-template %q#D"
msgstr "skabelonsdefinition af ikke-skabelon '%#D'"

#: cp/pt.c:3236
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %d levels of template parms for %q#D, got %d"
msgstr "forvented %d niveauer af skabelonsparametre for '%#D', modtog %d"

#: cp/pt.c:3248
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "got %d template parameters for %q#D"
msgstr "modtog %d skabelonsparametre for '%#D'"

#: cp/pt.c:3251
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "got %d template parameters for %q#T"
msgstr "modtog %d skabelonsparametre for '%#T'"

#: cp/pt.c:3253
#, gcc-internal-format
msgid " but %d required"
msgstr " men %d påkrævet"

#: cp/pt.c:3350
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a template type"
msgstr "'%T' er ikke en skabelonstype"

#: cp/pt.c:3363
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template specifiers not specified in declaration of %qD"
msgstr "for få skabelonsparameterlister angivet i erklæring af '%D'"

#: cp/pt.c:3374
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "used %d template parameter(s) instead of %d"
msgstr "benyttede %d skabelonsparameter%s i stedet for %d"

#: cp/pt.c:3403
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template parameter %q+#D"
msgstr "skabelonsparameter '%#D'"

#: cp/pt.c:3404
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclared here as %q#D"
msgstr "omerklæret her som '%#D'"

#. We have in [temp.param]:
#.
#. A template-parameter may not be given default arguments
#. by two different declarations in the same scope.
#: cp/pt.c:3414
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of default argument for %q#D"
msgstr "omdefinering af standardparameter for '%#D'"

#: cp/pt.c:3415
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J original definition appeared here"
msgstr " oprindelig definition er her"

#: cp/pt.c:3519
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because function %qD has not external linkage"
msgstr "strengkonstanten %E er ikke en gyldig skabelonsparameter fordi den er adressen af et objekt med statisk kædning"

#: cp/pt.c:3560
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because string literals can never be used in this context"
msgstr "strengkonstanten %E er ikke en gyldig skabelonsparameter fordi den er adressen af et objekt med statisk kædning"

#: cp/pt.c:3637
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because it is a non-constant expression"
msgstr "strengkonstanten %E er ikke en gyldig skabelonsparameter fordi den er adressen af et objekt med statisk kædning"

#: cp/pt.c:3681
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a valid template argument because %qD is a variable, not the address of a variable"
msgstr "strengkonstanten %E er ikke en gyldig skabelonsparameter fordi den er adressen af et objekt med statisk kædning"

#: cp/pt.c:3699
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument of type %qT because %qE is not a variable"
msgstr "strengkonstanten %E er ikke en gyldig skabelonsparameter fordi den er adressen af et objekt med statisk kædning"

#: cp/pt.c:3706
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument of type %qT because %qD does not have external linkage"
msgstr "strengkonstanten %E er ikke en gyldig skabelonsparameter fordi den er adressen af et objekt med statisk kædning"

#: cp/pt.c:3736
#, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because of conflicts in cv-qualification"
msgstr ""

#: cp/pt.c:3743
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because it is not an lvalue"
msgstr "strengkonstanten %E er ikke en gyldig skabelonsparameter fordi den er adressen af et objekt med statisk kædning"

#: cp/pt.c:3756
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because object %qD has not external linkage"
msgstr "strengkonstanten %E er ikke en gyldig skabelonsparameter fordi den er adressen af et objekt med statisk kædning"

#: cp/pt.c:3796
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because it is a pointer"
msgstr "'%E' er ikke en gyldig skabelonsparameter"

#: cp/pt.c:3798
#, gcc-internal-format
msgid "try using %qE instead"
msgstr ""

#: cp/pt.c:3833
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because it is of type %qT"
msgstr "'%E' er ikke en gyldig skabelonsparameter"

#: cp/pt.c:3836
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "standard conversions are not allowed in this context"
msgstr "'%D' blev ikke erklæret i dette virkefelt"

#: cp/pt.c:3998
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "to refer to a type member of a template parameter, use %<typename %E%>"
msgstr "benyt 'typename %E' for at referere til et typemedlem af en skabelonsparameter"

#: cp/pt.c:4013 cp/pt.c:4032 cp/pt.c:4072
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type/value mismatch at argument %d in template parameter list for %qD"
msgstr "type/værdi-konflikt ved %d. parameter i skabelonsparameterliste for '%D'"

#: cp/pt.c:4017
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " expected a constant of type %qT, got %qT"
msgstr " forventede en konstant af typen '%T', modtog '%T'"

#: cp/pt.c:4021
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " expected a class template, got %qE"
msgstr " forventede en klasseskabelon, modtog '%T'"

#: cp/pt.c:4023
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " expected a type, got %qE"
msgstr " forventede en type, modtog '%E'"

#: cp/pt.c:4036
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " expected a type, got %qT"
msgstr " forventede en type, modtog '%T'"

#: cp/pt.c:4038
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " expected a class template, got %qT"
msgstr " forventede en klasseskabelon, modtog '%T'"

#: cp/pt.c:4075
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " expected a template of type %qD, got %qD"
msgstr " forventede en skabelon af typen '%D', modtog '%D'"

#: cp/pt.c:4118
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "could not convert template argument %qE to %qT"
msgstr "kunne ikke konvertere skabelonsparameteren '%E' til '%T'"

#: cp/pt.c:4163
#, gcc-internal-format
msgid "wrong number of template arguments (%d, should be %d)"
msgstr "forkert antal skabelonsparametre (%d, skulle være %d)"

#: cp/pt.c:4167
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "provided for %q+D"
msgstr "angivet for '%D'"

#: cp/pt.c:4207
#, gcc-internal-format
msgid "template argument %d is invalid"
msgstr "skabelonsparameter %d er ugyldig"

#: cp/pt.c:4569
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-template type %qT used as a template"
msgstr "ikke-skabelonstype '%T' benyttet som skabelon"

#: cp/pt.c:4571
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "for template declaration %q+D"
msgstr "til skabelonserklæring '%D'"

#: cp/pt.c:5231
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template instantiation depth exceeds maximum of %d (use -ftemplate-depth-NN to increase the maximum) instantiating %qD"
msgstr "skabelonsinstantieringsdybden overskrider maksimum på %d (benyt -ftemplate-depth-NN for at forøge maksimum) ved instantiering af '%D'"

#: cp/pt.c:6836
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "instantiation of %q+D as type %qT"
msgstr "instantiering af '%D' som typen '%T'"

#. It may seem that this case cannot occur, since:
#.
#. typedef void f();
#. void g() { f x; }
#.
#. declares a function, not a variable. However:
#.
#. typedef void f();
#. template <typename T> void g() { T t; }
#. template void g<f>();
#.
#. is an attempt to declare a variable with function
#. type.
#: cp/pt.c:6968
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %qD has function type"
msgstr "sizeof benyttet på en funktionstype"

#: cp/pt.c:7073
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid parameter type %qT"
msgstr "ugyldig parametertype '%T'"

#: cp/pt.c:7075
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "in declaration %q+D"
msgstr "i erklæringen '%D'"

#: cp/pt.c:7148
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function returning an array"
msgstr "funktion returnerer en værdi af en sammensat type"

#: cp/pt.c:7150
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function returning a function"
msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"

#: cp/pt.c:7177
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating pointer to member function of non-class type %qT"
msgstr "opretter henvisning til medlemsfunktion af typen '%T' der ikke er en klasse"

#: cp/pt.c:7332
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating array with negative size (%qE)"
msgstr "opretter tabel med størrelsen nul ('%E')"

#: cp/pt.c:7559
#, gcc-internal-format
msgid "forming reference to void"
msgstr "danner reference til void"

#: cp/pt.c:7561
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "forming %s to reference type %qT"
msgstr "danner %s til referencetypen '%T'"

#: cp/pt.c:7598
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating pointer to member of non-class type %qT"
msgstr "opretter henvisning til medlem af typen '%T' der ikke er en klasse"

#: cp/pt.c:7604
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating pointer to member reference type %qT"
msgstr "opretter henvisning til medlemsreference af typen '%T'"

#: cp/pt.c:7610
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating pointer to member of type void"
msgstr "opretter henvisning til medlemsreference af typen '%T'"

#: cp/pt.c:7677
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating array of %qT"
msgstr "opretter tabel af '%T'"

#: cp/pt.c:7683
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating array of %qT, which is an abstract class type"
msgstr "unavngiven klargøring af '%T' som ikke har nogen stamklasser"

#: cp/pt.c:7727
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a class, struct, or union type"
msgstr "'%T' er ikke en class-, struct- eller union-type"

#: cp/pt.c:7762
#, gcc-internal-format
msgid "%qT resolves to %qT, which is not an enumeration type"
msgstr ""

#: cp/pt.c:7765
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT resolves to %qT, which is is not a class type"
msgstr "unavngiven klargøring af '%T' som ikke har nogen stamklasser"

#: cp/pt.c:7830
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of %qs in template"
msgstr "brug af '%s' i skabelon"

#: cp/pt.c:7967
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "dependent-name %qE is parsed as a non-type, but instantiation yields a type"
msgstr "'%D' benyttes som en type, men er ikke defineret som en type"

#: cp/pt.c:7969
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "say %<typename %E%> if a type is meant"
msgstr " (benyt 'typename %T::%D' hvis det er hvad du mener)"

#: cp/pt.c:8096
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "using invalid field %qD"
msgstr "manglende statisk felt '%s'"

#: cp/pt.c:8985
#, gcc-internal-format
msgid "a cast to a type other than an integral or enumeration type cannot appear in a constant-expression"
msgstr ""

#: cp/pt.c:9342
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a class or namespace"
msgstr "'%T' er ikke en klasse eller et navnerum"

#: cp/pt.c:9345
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a class or namespace"
msgstr "'%T' er ikke en klasse eller et navnerum"

#: cp/pt.c:9498
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is/uses anonymous type"
msgstr "skabelonsparameter '%T' benytter anonym type"

#: cp/pt.c:9500
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template argument for %qD uses local type %qT"
msgstr "standardparameter for '%#D' har typen '%T'"

#: cp/pt.c:9510
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is a variably modified type"
msgstr "skabelonsparameter '%T' er en variabelt ændret type"

#: cp/pt.c:9521
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "integral expression %qE is not constant"
msgstr "størrelsen af medlemmet '%D' er ikke konstant"

#: cp/pt.c:9526
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " trying to instantiate %qD"
msgstr " ved forsøg på at instantiere '%D'"

#: cp/pt.c:11571
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ambiguous class template instantiation for %q#T"
msgstr "tvetydig klasseskabelonsinstantiering for '%#T'"

#: cp/pt.c:11574
#, gcc-internal-format
msgid "%s %+#T"
msgstr "%s %+#T"

#: cp/pt.c:11597 cp/pt.c:11668
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit instantiation of non-template %q#D"
msgstr "eksplicit instantiering af ikke-skabelon '%#D'"

#: cp/pt.c:11613 cp/pt.c:11663
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no matching template for %qD found"
msgstr "ingen passende skabelon for '%D' fundet"

#: cp/pt.c:11619
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit instantiation of %q#D"
msgstr "eksplicit instantiering af '%#D'"

#: cp/pt.c:11655
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate explicit instantiation of %q#D"
msgstr "'%#D' er blevet eksplicit instantieret mere end én gang"

#: cp/pt.c:11677
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids the use of %<extern%> on explicit instantiations"
msgstr "ISO C++ forbyder brugen af 'extern' ved eksplicitte instantieringer"

#: cp/pt.c:11682 cp/pt.c:11775
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class %qD applied to template instantiation"
msgstr "lagringsklasse '%D' anvendt på skabelonsinstantiering"

#: cp/pt.c:11747
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit instantiation of non-template type %qT"
msgstr "eksplicit instantiering af '%T' der ikke er en skabelonstype"

#: cp/pt.c:11756
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit instantiation of %q#T before definition of template"
msgstr "eksplicit instantiering af '%T' før definering af skabelonen"

#: cp/pt.c:11764
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids the use of %qE on explicit instantiations"
msgstr "ISO C++ forbyder brugen af '%s ved eksplicitte instantieringer"

#: cp/pt.c:11809
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate explicit instantiation of %q#T"
msgstr "'%#T' er blevet eksplicit instantieret mere end én gang"

#: cp/pt.c:12225
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit instantiation of %qD but no definition available"
msgstr "eksplicit instantiering af '%D', men ingen definition tilgængelig"

#: cp/pt.c:12383
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template instantiation depth exceeds maximum of %d instantiating %q+D, possibly from virtual table generation (use -ftemplate-depth-NN to increase the maximum)"
msgstr "skabelonsinstantieringsdybden overskrider maksimum på %d (benyt -ftemplate-depth-NN for at forøge maksimum) ved instantiering af '%D'"

#: cp/pt.c:12657
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T is not a valid type for a template constant parameter"
msgstr "'%#T' er ikke en gyldig type for en skabelonsparameterkonstant "

#: cp/repo.c:112
#, gcc-internal-format
msgid "-frepo must be used with -c"
msgstr "-frepo skal bruges med -c"

#: cp/repo.c:201
#, gcc-internal-format
msgid "mysterious repository information in %s"
msgstr "mystisk info om opbevaringssted i '%s'"

#: cp/repo.c:215
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't create repository information file %qs"
msgstr "kan ikke oprette informationsfilen '%s' til opbevaringssted"

#: cp/rtti.c:270
#, gcc-internal-format
msgid "cannot use typeid with -fno-rtti"
msgstr "kan ikke bruge typeid med -fno-rtti"

#: cp/rtti.c:276
#, gcc-internal-format
msgid "must #include <typeinfo> before using typeid"
msgstr "'#include <typeinfo>' er nødvendig før typeid kan benyttes"

#: cp/rtti.c:347
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot create type information for type %qT because it involves types of variable size"
msgstr "kan ikke oprette typeinformation for typen '%T' fordi dens størrelse er variabel"

#: cp/rtti.c:600 cp/rtti.c:614
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "dynamic_cast of %q#D to %q#T can never succeed"
msgstr "dynamic_cast af '%#D' til '%#T' kan aldrig lykkes"

#: cp/rtti.c:624
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<dynamic_cast%> not permitted with -fno-rtti"
msgstr "kan ikke bruge typeid med -fno-rtti"

#: cp/rtti.c:702
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot dynamic_cast %qE (of type %q#T) to type %q#T (%s)"
msgstr "kan ikke anvende dynamic_cast på '%E' (af typen '%#T') til typen '%#T' (%s)"

#: cp/search.c:257
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is an ambiguous base of %qT"
msgstr "'%T' er en tvetydig stamklasse til '%T'"

#: cp/search.c:275
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is an inaccessible base of %qT"
msgstr "'%T' er en utilgængelig stamklasse til '%T'"

#: cp/search.c:1865
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "deprecated covariant return type for %q+#D"
msgstr "ugyldig kovariant returneringstype for '%#D'"

#: cp/search.c:1867 cp/search.c:1882 cp/search.c:1887
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " overriding %q+#D"
msgstr " overskriver '%#D'"

#: cp/search.c:1881
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid covariant return type for %q+#D"
msgstr "ugyldig kovariant returneringstype for '%#D'"

#: cp/search.c:1886
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting return type specified for %q+#D"
msgstr "modstridende returtyper angivet for '%#D'"

#: cp/search.c:1896
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "looser throw specifier for %q+#F"
msgstr "løsere throw-angivelse for '%#F'"

#: cp/search.c:1897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " overriding %q+#F"
msgstr " overskriver '%#F'"

#. A static member function cannot match an inherited
#. virtual member function.
#: cp/search.c:1990
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D cannot be declared"
msgstr "'%#D' kan ikke erklæres"

#: cp/search.c:1991
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " since %q+#D declared in base class"
msgstr " eftersom '%#D' er erklæret i stamklassen"

#: cp/semantics.c:1269
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type of asm operand %qE could not be determined"
msgstr "typen af asm-operanden '%E' kunne ikke afgøres"

#: cp/semantics.c:1392
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of member %q+D in static member function"
msgstr "ugyldig brug af medlemmet '%D' i statisk medlemsfunktion"

#: cp/semantics.c:1394
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of non-static data member %q+D"
msgstr "ugyldig brug af ikke-statisk felt '%D'"

#: cp/semantics.c:1395 cp/semantics.c:1434
#, gcc-internal-format
msgid "from this location"
msgstr ""

#: cp/semantics.c:1433
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "object missing in reference to %q+D"
msgstr "objekt mangler i brug af '%E'"

#: cp/semantics.c:1863
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "arguments to destructor are not allowed"
msgstr "parameter til egenskaben '%s' er større end %d"

#: cp/semantics.c:1914
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<this%> is unavailable for static member functions"
msgstr "'this' er ikke tilgængelig for statiske medlemsfunktioner"

#: cp/semantics.c:1920
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %<this%> in non-member function"
msgstr "ugyldig brug af 'this' i ikke-medlemsfunktion"

#: cp/semantics.c:1922
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %<this%> at top level"
msgstr "ugyldig brug af 'this' ved øverste niveau"

#: cp/semantics.c:1946
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid qualifying scope in pseudo-destructor name"
msgstr "ugyldige modifikationer for ikke-medlemsfunktionstype"

#: cp/semantics.c:1951 cp/typeck.c:2005
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "qualified type %qT does not match destructor name ~%qT"
msgstr "den modificerede type '%T' passer ikke til destruktionsfunktionsnavnet '~%T'"

#: cp/semantics.c:1973
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not of type %qT"
msgstr "'%E' er ikke af typen '%T'"

#: cp/semantics.c:2015
#, gcc-internal-format
msgid "compound literal of non-object type %qT"
msgstr ""

#: cp/semantics.c:2092
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template type parameters must use the keyword %<class%> or %<typename%>"
msgstr "skabelonstypeparametre skal begynde med 'class' eller 'typename'"

#: cp/semantics.c:2129
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of type %qT as a default value for a template template-parameter"
msgstr "ugyldig brug af skabelonstypeparameter"

#: cp/semantics.c:2132
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid default argument for a template template parameter"
msgstr "ugyldig brug af skabelonstypeparameter"

#: cp/semantics.c:2149
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "definition of %q#T inside template parameter list"
msgstr "definition af '%#T' inden i skabelonsparameterliste"

#: cp/semantics.c:2160
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid definition of qualified type %qT"
msgstr "ugyldig definition af modificeret type '%T'"

#: cp/semantics.c:2367
#, gcc-internal-format
msgid "invalid base-class specification"
msgstr "ugyldig stamklasseangivelse"

#: cp/semantics.c:2376
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base class %qT has cv qualifiers"
msgstr "stamklassen '%T' har const/volatile-modifikationer"

#: cp/semantics.c:2398
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incomplete type %qT used in nested name specifier"
msgstr "ufuldstændig type '%T' kan ikke bruges til at navngive et virkefelt"

#: cp/semantics.c:2401
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "reference to %<%T::%D%> is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: cp/semantics.c:2405 cp/typeck.c:1814
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a member of %qT"
msgstr "'%D' er ikke et medlem af '%T'"

#: cp/semantics.c:2408
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a member of %qD"
msgstr "'%D' er ikke et medlem af '%T'"

#: cp/semantics.c:2551
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of %<auto%> variable from containing function"
msgstr "brug af %s fra indeholdende funktion"

#: cp/semantics.c:2552
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of parameter from containing function"
msgstr "brug af %s fra indeholdende funktion"

#: cp/semantics.c:2553
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " %q+#D declared here"
msgstr " '%#D' erklæret her"

#: cp/semantics.c:2591
#, gcc-internal-format
msgid "template parameter %qD of type %qT is not allowed in an integral constant expression because it is not of integral or enumeration type"
msgstr ""

#: cp/semantics.c:2760
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD cannot appear in a constant-expression"
msgstr "størrelsen af tabellen '%D' er ikke af et heltalligt konstantudtryk"

#: cp/semantics.c:2768
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of namespace %qD as expression"
msgstr "brug af navnerummet '%D' som udtryk"

#: cp/semantics.c:2773
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of class template %qT as expression"
msgstr "brug af klasseskabelonen '%T' som udtryk"

#. Ambiguous reference to base members.
#: cp/semantics.c:2779
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "request for member %qD is ambiguous in multiple inheritance lattice"
msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%D' er tvetydigt i det multiple nedarvningsnet"

#: cp/semantics.c:2897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type of %qE is unknown"
msgstr "typen af '%E' er ukendt"

#: cp/semantics.c:2912
#, gcc-internal-format
msgid "cannot apply %<offsetof%> to destructor %<~%T%>"
msgstr ""

#: cp/semantics.c:2923
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot apply %<offsetof%> to member function %qD"
msgstr "ugyldig brug af ikke-statisk felt '%D'"

#: cp/semantics.c:3414
#, gcc-internal-format
msgid "num_threads expression must be integral"
msgstr ""

#: cp/semantics.c:3428
#, gcc-internal-format
msgid "schedule chunk size expression must be integral"
msgstr ""

#: cp/semantics.c:3558
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE has reference type for %qs"
msgstr "Ugyldig referencetype"

#: cp/semantics.c:3698
#, gcc-internal-format
msgid "%<threadprivate%> %qE is not file, namespace or block scope variable"
msgstr ""

#: cp/tree.c:580
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qV qualifiers cannot be applied to %qT"
msgstr "modifikationerne '%V' kan ikke anvendes på '%T'"

#: cp/tree.c:1811
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute can only be applied to Java class definitions"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes med Java-klassedefinitioner"

#: cp/tree.c:1840
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute can only be applied to class definitions"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes med klassedefinitioner"

#: cp/tree.c:1846
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is obsolete; g++ vtables are now COM-compatible by default"
msgstr "'%s' er forældet; virtuelle tabeller i g++ er nu COM-kompatible som standard"

#: cp/tree.c:1870
#, gcc-internal-format
msgid "requested init_priority is not an integer constant"
msgstr "den udbedte init_priority er ikke en heltalskonstant"

#: cp/tree.c:1891
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can only use %qE attribute on file-scope definitions of objects of class type"
msgstr "kan kun bruge egenskaben '%s' på filvirkefeltsdefinitioner af objekter af klassetype"

#: cp/tree.c:1899
#, gcc-internal-format
msgid "requested init_priority is out of range"
msgstr "den udbedte init_priority er uden for det gyldige interval"

#: cp/tree.c:1909
#, gcc-internal-format
msgid "requested init_priority is reserved for internal use"
msgstr "den udbedte init_priority er reserveret til intern brug"

#: cp/tree.c:1920
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute is not supported on this platform"
msgstr "egenskaben '%s' er ikke understøttet på denne platform"

#: cp/typeck.c:438 cp/typeck.c:452 cp/typeck.c:552
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s between distinct pointer types %qT and %qT lacks a cast"
msgstr "%s mellem forskellige henvisningstyper '%T' og '%T' mangler en typeomtvingelse"

#: cp/typeck.c:514
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids %s between pointer of type %<void *%> and pointer-to-function"
msgstr "ISO C++ forbyder %s mellem henvisning af typen 'void *' og henvisning til funktion"

#: cp/typeck.c:572
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s between distinct pointer-to-member types %qT and %qT lacks a cast"
msgstr "%s mellem forskellige henvisningstyper '%T' og '%T' mangler en typeomtvingelse"

#: cp/typeck.c:1255
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid application of %qs to a member function"
msgstr "ugyldig brug af '%s' på en medlemsfunktion"

#: cp/typeck.c:1305
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid application of %<sizeof%> to a bit-field"
msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"

#: cp/typeck.c:1310
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids applying %<sizeof%> to an expression of function type"
msgstr "ISO C++ forbyder anvendelse af 'sizeof' på et udtryk af en funktionstype"

#: cp/typeck.c:1353
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid application of %<__alignof%> to a bit-field"
msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"

#: cp/typeck.c:1361
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids applying %<__alignof%> to an expression of function type"
msgstr "ISO C++ forbyder anvendelse af 'sizeof' på et udtryk af en funktionstype"

#: cp/typeck.c:1409
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of non-static member function"
msgstr "ugyldig brug af medlemmet '%D' i statisk medlemsfunktion"

#: cp/typeck.c:1673
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "deprecated conversion from string constant to %qT"
msgstr "forældet konvertering fra strengkonstant til '%T'"

#: cp/typeck.c:1785 cp/typeck.c:2133
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "request for member %qD in %qE, which is of non-class type %qT"
msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%D' i '%E' som er af en ikke-klassetype '%T'"

#: cp/typeck.c:1812
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of nonstatic data member %qE"
msgstr "ugyldig brug af ikke-statisk felt '%D'"

#: cp/typeck.c:1864 cp/typeck.c:1892
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid access to non-static data member %qD of NULL object"
msgstr "ugyldig tilgang til ikke-statisk datamedlem '%D' af NULL-objekt"

#: cp/typeck.c:1867 cp/typeck.c:1894
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "(perhaps the %<offsetof%> macro was used incorrectly)"
msgstr "(måske blev 'offsetof'-makroen benyttet forkert)"

#: cp/typeck.c:2011
#, gcc-internal-format
msgid "the type being destroyed is %qT, but the destructor refers to %qT"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:2171
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%D::%D%> is not a member of %qT"
msgstr "'%D::%D' er ikke et medlem af '%T'"

#: cp/typeck.c:2186
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a base of %qT"
msgstr "'%D' er ikke et medlem af '%T'"

#: cp/typeck.c:2205
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD has no member named %qE"
msgstr "'%D' har intet medlem ved navn '%E'"

#: cp/typeck.c:2220
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a member template function"
msgstr "'%D' er ikke en medlemsskabelonfunktion"

#. A pointer to incomplete type (other than cv void) can be
#. dereferenced [expr.unary.op]/1
#: cp/typeck.c:2340
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a pointer-to-object type"
msgstr "'%T' er ikke af en henvisning til objekt-type"

#: cp/typeck.c:2365
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %qs on pointer to member"
msgstr "ugyldig brug af '%s' på henvisning til medlem"

#: cp/typeck.c:2371
#, gcc-internal-format
msgid "invalid type argument"
msgstr "ugyldig typeparameter"

#: cp/typeck.c:2394
#, gcc-internal-format
msgid "subscript missing in array reference"
msgstr "indeks mangler i tabelopslag"

#: cp/typeck.c:2468
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids subscripting non-lvalue array"
msgstr "ISO C++ forbyder indeksering af en ikke-venstreværdis tabel"

#: cp/typeck.c:2479
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "subscripting array declared %<register%>"
msgstr "indeksering af tabel som er erklæret 'register'"

#: cp/typeck.c:2562
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "object missing in use of %qE"
msgstr "objekt mangler i brug af '%E'"

#: cp/typeck.c:2676
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids calling %<::main%> from within program"
msgstr "ISO C++ forbyder kald af '::main' inde fra programmet"

#: cp/typeck.c:2701
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "must use %<.*%> or %<->*%> to call pointer-to-member function in %<%E (...)%>"
msgstr "brug .* eller ->* i kald af henvisning til medlemsfunktion i '%E (...)'"

#: cp/typeck.c:2715
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE cannot be used as a function"
msgstr "'%E' kan ikke bruges som en funktion"

#: cp/typeck.c:2795
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many arguments to %s %q+#D"
msgstr "for mange parametre til %s '%+#D'"

#: cp/typeck.c:2796 cp/typeck.c:2898
#, gcc-internal-format
msgid "at this point in file"
msgstr "ved dette sted i filen"

#: cp/typeck.c:2799
#, gcc-internal-format
msgid "too many arguments to function"
msgstr "for mange parametre til funktionen"

#: cp/typeck.c:2833
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %P of %qD has incomplete type %qT"
msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"

#: cp/typeck.c:2836
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %P has incomplete type %qT"
msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"

#: cp/typeck.c:2897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few arguments to %s %q+#D"
msgstr "for få parametre til %s '%+#D'"

#: cp/typeck.c:2901
#, gcc-internal-format
msgid "too few arguments to function"
msgstr "for få parametre til funktionen"

#: cp/typeck.c:3049 cp/typeck.c:3059
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assuming cast to type %qT from overloaded function"
msgstr "antager typeomtvingning til typen '%T' fra flertydig funktion"

#: cp/typeck.c:3141
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "division by zero in %<%E / 0%>"
msgstr "division med nul i '%E / 0'"

#: cp/typeck.c:3143
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "division by zero in %<%E / 0.%>"
msgstr "division med nul i '%E / 0.'"

#: cp/typeck.c:3178
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "division by zero in %<%E %% 0%>"
msgstr "division med nul i '%E %% 0'"

#: cp/typeck.c:3180
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "division by zero in %<%E %% 0.%>"
msgstr "division med nul i '%E %% 0.'"

#: cp/typeck.c:3260
#, gcc-internal-format
msgid "%s rotate count is negative"
msgstr "%s-roteringsantal er negativt"

#: cp/typeck.c:3263
#, gcc-internal-format
msgid "%s rotate count >= width of type"
msgstr "%s-roteringsantal >= bredden af typen"

#: cp/typeck.c:3302 cp/typeck.c:3307 cp/typeck.c:3408 cp/typeck.c:3413
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids comparison between pointer and integer"
msgstr "ISO C++ forbyder sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"

#: cp/typeck.c:3427
#, gcc-internal-format
msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"

#: cp/typeck.c:3465
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid operands of types %qT and %qT to binary %qO"
msgstr "ugyldige operander af typerne '%T' og '%T' til binær '%O'"

#: cp/typeck.c:3629
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "comparison between types %q#T and %q#T"
msgstr "sammenligning mellem typerne '%#T' og '%#T'"

#: cp/typeck.c:3665
#, gcc-internal-format
msgid "comparison between signed and unsigned integer expressions"
msgstr "sammenlign mellem signed og unsigned heltalsudtryk"

#. Some sort of arithmetic operation involving NULL was
#. performed. Note that pointer-difference and pointer-addition
#. have already been handled above, and so we don't end up here in
#. that case.
#: cp/typeck.c:3744
#, gcc-internal-format
msgid "NULL used in arithmetic"
msgstr "NULL benyttet i udregning"

#: cp/typeck.c:3802
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids using pointer of type %<void *%> in subtraction"
msgstr "ISO C++ forbyder brug af henvisning af typen 'void *' i fratrækning"

#: cp/typeck.c:3804
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids using pointer to a function in subtraction"
msgstr "ISO C++ forbyder brug af henvisning til funktion i fratrækning"

#: cp/typeck.c:3806
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids using pointer to a method in subtraction"
msgstr "ISO C++ forbyder brug af henvisning til medlemsfunktion i fratrækning"

#: cp/typeck.c:3818
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of a pointer to an incomplete type in pointer arithmetic"
msgstr "ugyldig brug af en henvisning til en ufuldstændig type i henvisningsberegning"

#: cp/typeck.c:3878
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %qE to form a pointer-to-member-function"
msgstr "ugyldig brug af '%E' til at danne en henvisning til medlemsfunktion; benyt et kaldenavn med klassepræfiks"

#: cp/typeck.c:3881
#, gcc-internal-format
msgid " a qualified-id is required"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:3886
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parentheses around %qE cannot be used to form a pointer-to-member-function"
msgstr "paranteser omkring '%E' kan ikke bruges til at danne en henvisning til medlemsfunktion"

#: cp/typeck.c:3909
#, gcc-internal-format
msgid "taking address of temporary"
msgstr "tager adressen på midlertidig variabel"

#: cp/typeck.c:4157
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids %sing an enum"
msgstr "ISO C++ forbyder %s af en enum"

#: cp/typeck.c:4168
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot %s a pointer to incomplete type %qT"
msgstr "kan ikke %s en henvisning til en ufuldstændig type '%T'"

#: cp/typeck.c:4174
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids %sing a pointer of type %qT"
msgstr "ISO C++ forbyder %s af en henvisning af typen '%T'"

#: cp/typeck.c:4199
#, gcc-internal-format
msgid "cast to non-reference type used as lvalue"
msgstr "typeomtvingning til ikke-reference-type benyttet som venstreværdi"

#: cp/typeck.c:4234
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %<--%> on bool variable %qD"
msgstr "ugyldig brug af '--' på den booleske variabel '%D'"

#. ARM $3.4
#: cp/typeck.c:4263
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids taking address of function %<::main%>"
msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen på funktionen '::main'"

#. An expression like &memfn.
#: cp/typeck.c:4319
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids taking the address of an unqualified or parenthesized non-static member function to form a pointer to member function. Say %<&%T::%D%>"
msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen på en ikke-modificeret, ikke-statisk medlemsfunktion for at danne en henvisning til medlemsfunktion; brug '&%T::%D'"

#: cp/typeck.c:4324
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids taking the address of a bound member function to form a pointer to member function. Say %<&%T::%D%>"
msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen på en bundet medlemsfunktion for at danne en henvisning til medlemsfunktion; brug '&%T::%D'"

#: cp/typeck.c:4352
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids taking the address of a cast to a non-lvalue expression"
msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen på en typeomtvingning til et udtryk der ikke er en venstreværdi"

#: cp/typeck.c:4376
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot create pointer to reference member %qD"
msgstr "kan ikke oprette henvisning til reference medlemmet '%D'"

#: cp/typeck.c:4587
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot take the address of %<this%>, which is an rvalue expression"
msgstr "kan ikke tage adressen af 'this' som er et højreværdiudtryk"

#: cp/typeck.c:4610
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address of explicit register variable %qD requested"
msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"

#: cp/typeck.c:4615
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address requested for %qD, which is declared %<register%>"
msgstr "adresse forespurgt for '%D' som er erklæret 'register'"

#: cp/typeck.c:4681
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s expression list treated as compound expression"
msgstr "klargøringsliste behandlet som et sammensat udtryk"

#: cp/typeck.c:5078
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid static_cast from type %qT to type %qT"
msgstr "ugyldig static_cast fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/typeck.c:5100
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "converting from %qT to %qT"
msgstr "konvertering fra '%T' til '%T'"

#: cp/typeck.c:5148
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid cast of an rvalue expression of type %qT to type %qT"
msgstr "ugyldig reinterpret_cast af et højreværdiudtryk fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/typeck.c:5207
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cast from %qT to %qT loses precision"
msgstr "reinterpret_cast fra '%T' til '%T' mister præcision"

#: cp/typeck.c:5234
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cast from %qT to %qT increases required alignment of target type"
msgstr "typeomtvingning fra '%T' til '%T' forøger den påkrævede justering af målets type"

#. Only issue a warning, as we have always supported this
#. where possible, and it is necessary in some cases. DR 195
#. addresses this issue, but as of 2004/10/26 is still in
#. drafting.
#: cp/typeck.c:5253
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids casting between pointer-to-function and pointer-to-object"
msgstr "ISO C++ forbyder sammenligninger mellem henvisning til funktion og henvisning til objekt"

#: cp/typeck.c:5264
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid cast from type %qT to type %qT"
msgstr "ugyldig const_cast fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/typeck.c:5320
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of const_cast with type %qT, which is not a pointer, reference, nor a pointer-to-data-member type"
msgstr "ugyldig brug af const_cast med typen '%T' som ikke er en henvisnings-, reference- eller en henvisning til datamedlem-type"

#: cp/typeck.c:5329
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of const_cast with type %qT, which is a pointer or reference to a function type"
msgstr "ugyldig brug af const_cast med typen '%T' som er en henvisning eller reference til funktion"

#: cp/typeck.c:5354
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid const_cast of an rvalue of type %qT to type %qT"
msgstr "ugyldig const_cast af en højreværdi fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/typeck.c:5405
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid const_cast from type %qT to type %qT"
msgstr "ugyldig const_cast fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/typeck.c:5473 cp/typeck.c:5478
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids casting to an array type %qT"
msgstr "ISO C++ forbyder omtvingelse af typen til en tabeltype '%T'"

#: cp/typeck.c:5486
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid cast to function type %qT"
msgstr "ugyldig omtvingelse til funktionstypen '%T'"

#: cp/typeck.c:5706
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " in evaluation of %<%Q(%#T, %#T)%>"
msgstr " i evaluering af '%Q(%#T, %#T)'"

#: cp/typeck.c:5775
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible types in assignment of %qT to %qT"
msgstr "uforenelige typer i tildeling af '%T' til '%T'"

#: cp/typeck.c:5786
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array used as initializer"
msgstr "ugyldig tildeling af startværdi til tabel"

#: cp/typeck.c:5788
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid array assignment"
msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"

#: cp/typeck.c:5910
#, gcc-internal-format
msgid "  in pointer to member function conversion"
msgstr "  i henvisning til medlemsfunktion-omdannelse"

#: cp/typeck.c:5921 cp/typeck.c:5947
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer to member cast via virtual base %qT"
msgstr "henvisning til medlem-typeomtvingning via den virtuelle stamklasse '%T' af '%T'"

#: cp/typeck.c:5924
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer to member conversion via virtual base %qT"
msgstr "henvisning til medlem-omdannelse via den virtuelle stamklasse '%T' af '%T'"

#: cp/typeck.c:5933
#, gcc-internal-format
msgid "  in pointer to member conversion"
msgstr "  i henvisning til medlem-omdannelse"

#: cp/typeck.c:6023
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid conversion to type %qT from type %qT"
msgstr "ugyldig omdannelse til typen '%T' fra typen '%T'"

#: cp/typeck.c:6267
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot convert %qT to %qT for argument %qP to %qD"
msgstr "kan ikke konvertere '%T' til '%T' for parameter '%P' til '%D'"

#: cp/typeck.c:6270
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot convert %qT to %qT in %s"
msgstr "kan ikke konvertere '%T' til '%T' i %s"

#: cp/typeck.c:6281
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s might be a candidate for a format attribute"
msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"

#: cp/typeck.c:6355 cp/typeck.c:6357
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "in passing argument %P of %q+D"
msgstr "i overbringelse af parameter %P af '%+D'"

#: cp/typeck.c:6407
#, gcc-internal-format
msgid "returning reference to temporary"
msgstr "returnerer reference til midlertidig variabel"

#: cp/typeck.c:6414
#, gcc-internal-format
msgid "reference to non-lvalue returned"
msgstr "reference til ikke-venstreværdi returneret"

#: cp/typeck.c:6430
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "reference to local variable %q+D returned"
msgstr "reference til den lokale variabel '%D' returneret"

#: cp/typeck.c:6433
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address of local variable %q+D returned"
msgstr "adresse af den lokale variabel '%D' returneret"

#: cp/typeck.c:6467
#, gcc-internal-format
msgid "returning a value from a destructor"
msgstr "returnerer en værdi fra en destruktionsfunktion"

#. If a return statement appears in a handler of the
#. function-try-block of a constructor, the program is ill-formed.
#: cp/typeck.c:6475
#, gcc-internal-format
msgid "cannot return from a handler of a function-try-block of a constructor"
msgstr "kan ikke returnere fra en håndtering af en funktions-try-blok i en konstruktionsfunktion"

#. You can't return a value from a constructor.
#: cp/typeck.c:6478
#, gcc-internal-format
msgid "returning a value from a constructor"
msgstr "returnerer en værdi fra en konstruktionsfunktion"

#: cp/typeck.c:6501
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return-statement with no value, in function returning %qT"
msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"

#: cp/typeck.c:6522
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return-statement with a value, in function returning 'void'"
msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"

#: cp/typeck.c:6553
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<operator new%> must not return NULL unless it is declared %<throw()%> (or -fcheck-new is in effect)"
msgstr "'operator new' må ikke returnere NULL medmindre den er erklæret 'throw()' (eller -fcheck-new er benyttet)"

#: cp/typeck2.c:54
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT is not a base type for type %qT"
msgstr "typen '%T' er ikke en grundtype for typen '%T'"

#: cp/typeck2.c:296
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare variable %q+D to be of abstract type %qT"
msgstr "kan ikke erklære variablen '%D' til at være af typen '%T'"

#: cp/typeck2.c:299
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare parameter %q+D to be of abstract type %qT"
msgstr "kan ikke erklære parameteren '%D' til at være af typen '%T'"

#: cp/typeck2.c:302
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare field %q+D to be of abstract type %qT"
msgstr "kan ikke erklære feltet '%D' til at være af typen '%T'"

#: cp/typeck2.c:306
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid abstract return type for member function %q+#D"
msgstr "ugyldig returtype for medlemsfunktionen '%#D'"

#: cp/typeck2.c:308
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid abstract return type for function %q+#D"
msgstr "ugyldig returtype for funktionen '%#D'"

#. Here we do not have location information.
#: cp/typeck2.c:311
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid abstract type %qT for %qE"
msgstr "ugyldig parametertype '%T'"

#: cp/typeck2.c:313
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid abstract type for %q+D"
msgstr "ugyldig kovariant returneringstype for '%#D'"

#: cp/typeck2.c:316
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot allocate an object of abstract type %qT"
msgstr "kan ikke allokere et objekt af typen '%T'"

#: cp/typeck2.c:324
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J because the following virtual functions are pure within %qT:"
msgstr " eftersom de følgende virtuelle funktioner er abstrakte:"

#: cp/typeck2.c:328
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "\t%+#D"
msgstr "\t%#D"

#: cp/typeck2.c:335
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J since type %qT has pure virtual functions"
msgstr " eftersom typen '%T' har abstrakte virtuelle funktioner"

#: cp/typeck2.c:602
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "constructor syntax used, but no constructor declared for type %qT"
msgstr "konstruktionsfunktionsyntaks benyttet, men ingen konstruktionsfunktion er erklæret for typen '%T'"

#: cp/typeck2.c:616
#, gcc-internal-format
msgid "cannot initialize arrays using this syntax"
msgstr "kan ikke tildele tabeller startværdier med denne syntaks"

#: cp/typeck2.c:692
#, gcc-internal-format
msgid "int-array initialized from non-wide string"
msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"

#: cp/typeck2.c:731
#, gcc-internal-format
msgid "cannot initialize aggregate of type %qT with a compound literal"
msgstr ""

#: cp/typeck2.c:740
#, gcc-internal-format
msgid "array must be initialized with a brace-enclosed initializer"
msgstr ""

#: cp/typeck2.c:816 cp/typeck2.c:917
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-trivial designated initializers not supported"
msgstr "ikke-trivielle navngivne startværdier"

#: cp/typeck2.c:940 cp/typeck2.c:954
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing initializer for member %qD"
msgstr "manglende startværdi for medlemmet '%D'"

#: cp/typeck2.c:945
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "uninitialized const member %qD"
msgstr "konstant medlem '%D' uden startværdi"

#: cp/typeck2.c:947
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %qD with uninitialized const fields"
msgstr "medlem '%D' med konstante felter uden startværdi"

#: cp/typeck2.c:949
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %qD is uninitialized reference"
msgstr "medlemmet '%D' er en reference uden startværdi"

#: cp/typeck2.c:1004
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no field %qD found in union being initialized"
msgstr "intet felt '%D' i union der tildeles startværdi"

#: cp/typeck2.c:1013
#, gcc-internal-format
msgid "index value instead of field name in union initializer"
msgstr "indeksværdi i stedet for feltnavn i union-startværdi"

#: cp/typeck2.c:1168
#, gcc-internal-format
msgid "circular pointer delegation detected"
msgstr "fundet en henvisningsefterfølgelse der går i ring"

#: cp/typeck2.c:1181
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base operand of %<->%> has non-pointer type %qT"
msgstr "grundoperanden til '->' har en ikke-henvisningstype '%T'"

#: cp/typeck2.c:1205
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "result of %<operator->()%> yields non-pointer result"
msgstr "resultatet af 'operator->()' er ikke en henvisning"

#: cp/typeck2.c:1207
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base operand of %<->%> is not a pointer"
msgstr "grundoperanden til '->' er ikke en henvisning"

#: cp/typeck2.c:1229
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE cannot be used as a member pointer, since it is of type %qT"
msgstr "'%E' kan ikke bruges som en medlemshenvisning eftersom udtrykkets type er '%T'"

#: cp/typeck2.c:1238
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot apply member pointer %qE to %qE, which is of non-class type %qT"
msgstr "kan ikke anvende medlemshenvisning '%E' på '%E' som er af den ikke-sammensatte type '%T'"

#: cp/typeck2.c:1260
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer to member type %qT incompatible with object type %qT"
msgstr "medlemstypen '%T::' uforenelige med objekttypen '%T'"

#: cp/typeck2.c:1482
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call to function %qD which throws incomplete type %q#T"
msgstr "kald af en funktion '%D' som kaster en ufuldstændig type '%#T'"

#: cp/typeck2.c:1485
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call to function which throws incomplete type %q#T"
msgstr "kald af en funktion som kaster en ufuldstændig type '%#T'"

#: fortran/f95-lang.c:280
#, gcc-internal-format
msgid "Unexpected type in truthvalue_conversion"
msgstr ""

#: fortran/f95-lang.c:333
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't open input file: %s"
msgstr "kan ikke åbne uddatafilen '%s'"

#: fortran/f95-lang.c:660
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "global register variable %qs used in nested function"
msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"

#: fortran/f95-lang.c:664
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "register variable %qs used in nested function"
msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"

#: fortran/f95-lang.c:671
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address of global register variable %qs requested"
msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"

#: fortran/f95-lang.c:689
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address of register variable %qs requested"
msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"

#: fortran/trans-array.c:3458
#, gcc-internal-format
msgid "Possible frontend bug: array constructor not expanded"
msgstr ""

#: fortran/trans-array.c:4997
#, gcc-internal-format
msgid "Possible frontend bug: Deferred array size without pointer, allocatable attribute or derived type without allocatable components."
msgstr ""

#: fortran/trans-array.c:5470
#, gcc-internal-format
msgid "bad expression type during walk (%d)"
msgstr ""

#: fortran/trans-const.c:336
#, gcc-internal-format
msgid "gfc_conv_constant_to_tree(): invalid type: %s"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:939
#, gcc-internal-format
msgid "intrinsic variable which isn't a procedure"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:2567
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Function does not return a value"
msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"

#. I don't think this should ever happen.
#: fortran/trans-decl.c:2718
#, gcc-internal-format
msgid "module symbol %s in wrong namespace"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:2737
#, gcc-internal-format
msgid "backend decl for module variable %s already exists"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:3213
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Function return value not set"
msgstr "funktion returnerer en værdi af en sammensat type"

#: fortran/trans-expr.c:1073
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Unknown intrinsic op"
msgstr "ukendt instruktionstilstand"

#: fortran/trans-intrinsic.c:660
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Intrinsic function %s(%d) not recognized"
msgstr "sproget %s ikke genkendt"

#: fortran/trans-io.c:1775
#, gcc-internal-format
msgid "Bad IO basetype (%d)"
msgstr ""

#: fortran/trans-types.c:229
#, gcc-internal-format
msgid "integer kind=8 not available for -fdefault-integer-8 option"
msgstr ""

#: fortran/trans-types.c:241
#, gcc-internal-format
msgid "real kind=8 not available for -fdefault-real-8 option"
msgstr ""

#: fortran/trans-types.c:254
#, gcc-internal-format
msgid "Use of -fdefault-double-8 requires -fdefault-real-8"
msgstr ""

#: fortran/trans-types.c:966
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Array element size too big"
msgstr "Tabelelementværdi ved %0 er uden for det definerede interval"

#: fortran/trans.c:626
#, gcc-internal-format
msgid "gfc_trans_code(): Bad statement code"
msgstr ""

#. I changed this from sorry(...) because it should not return.
#. TODO: Remove gfc_todo_error before releasing version 1.0.
#: fortran/trans.h:605
#, gcc-internal-format
msgid "gfc_todo: Not Implemented: "
msgstr ""

#: java/check-init.c:248
#, gcc-internal-format
msgid "Can't reassign a value to the final variable %qs"
msgstr ""

#: java/check-init.c:518 java/check-init.c:531
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %qD may not have been initialized"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: java/check-init.c:948
#, gcc-internal-format
msgid "internal error in check-init: tree code not implemented: %s"
msgstr "intern fejl i check-init: trækode ikke implementeret: %s"

#: java/check-init.c:1021
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jfinal field %qD may not have been initialized"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: java/class.c:766
#, gcc-internal-format
msgid "bad method signature"
msgstr "ugyldig metodesignatur"

#: java/class.c:815
#, gcc-internal-format
msgid "misplaced ConstantValue attribute (not in any field)"
msgstr "forkert placeret ConstantValue-egenskab (ikke i noget felt)"

#: java/class.c:818
#, gcc-internal-format
msgid "duplicate ConstantValue attribute for field '%s'"
msgstr "mere end én ConstantValue-egenskab for feltet '%s'"

#: java/class.c:829
#, gcc-internal-format
msgid "ConstantValue attribute of field '%s' has wrong type"
msgstr "ConstantValue-egenskaben for feltet '%s' har forkert type"

#: java/class.c:1511
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jabstract method in non-abstract class"
msgstr "abstrakt metode i ikke-abstrakt klasse"

#: java/class.c:2499
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static method %q+D overrides static method"
msgstr "ikke-statisk metode '%s' overskriver statisk metode"

#: java/decl.c:1248
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D used prior to declaration"
msgstr "'%#D' benyttet før erklæring"

#: java/decl.c:1289
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qs shadows a parameter"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en parameter"

#: java/decl.c:1292
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qs shadows a symbol from the parameter list"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for et symbol fra parameterlisten"

#: java/decl.c:1762
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "In %+D: overlapped variable and exception ranges at %d"
msgstr "I %s: overlappende variabel- og undtagelsesintervaller ved %d"

#: java/decl.c:1825
#, gcc-internal-format
msgid "bad type in parameter debug info"
msgstr "ugyldig type i parameterfejlanalyseringsinfo"

#: java/decl.c:1834
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad PC range for debug info for local %q+D"
msgstr "ugyldig PC-interval for fejlanalyseringsinfo for lokal '%s'"

#: java/expr.c:380
#, gcc-internal-format
msgid "need to insert runtime check for %s"
msgstr ""

#: java/expr.c:509 java/expr.c:556
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assert: %s is assign compatible with %s"
msgstr "-march=%s er ikke forenelig med den valgte ABI"

#: java/expr.c:675
#, gcc-internal-format
msgid "stack underflow - dup* operation"
msgstr "stakunderløb - dup*-operation"

#: java/expr.c:1654
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "reference %qs is ambiguous: appears in interface %qs and interface %qs"
msgstr "reference '%s' er tvetydig: den optræder i grænsefladen '%s' og grænsefladen '%s'"

#: java/expr.c:1682
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %qs not found"
msgstr "feltet '%s' ikke fundet"

#: java/expr.c:2178
#, gcc-internal-format
msgid "method '%s' not found in class"
msgstr "metoden '%s' ikke fundet i klassen"

#: java/expr.c:2385
#, gcc-internal-format
msgid "failed to find class '%s'"
msgstr "kunne ikke finde klassen '%s'"

#: java/expr.c:2426
#, gcc-internal-format
msgid "class '%s' has no method named '%s' matching signature '%s'"
msgstr "klassen '%s' har ingen metode ved navn '%s' der passer med signaturen '%s'"

#: java/expr.c:2457
#, gcc-internal-format
msgid "invokestatic on non static method"
msgstr "invokestatic på en ikke-statisk metode"

#: java/expr.c:2462
#, gcc-internal-format
msgid "invokestatic on abstract method"
msgstr "invokestatic på en abstrakt metode"

#: java/expr.c:2470
#, gcc-internal-format
msgid "invoke[non-static] on static method"
msgstr "invoke[non-static] på en statisk metode"

#: java/expr.c:2824
#, gcc-internal-format
msgid "missing field '%s' in '%s'"
msgstr "manglende felt '%s' i '%s'"

#: java/expr.c:2831
#, gcc-internal-format
msgid "mismatching signature for field '%s' in '%s'"
msgstr "signatur passer ikke med feltet '%s' i '%s'"

#: java/expr.c:2859
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment to final field %q+D not in field's class"
msgstr "tildeling til endeligt felt '%s' er ikke i feltets klasse"

#: java/expr.c:3085
#, gcc-internal-format
msgid "invalid PC in line number table"
msgstr "ugyldig PC i linjetalstabel"

#: java/expr.c:3133
#, gcc-internal-format
msgid "unreachable bytecode from %d to before %d"
msgstr "kan ikke nå bytekode fra %d til før %d"

#: java/expr.c:3175
#, gcc-internal-format
msgid "unreachable bytecode from %d to the end of the method"
msgstr "kan ikke nå bytekode fra %d til slutningen af metoden"

#. duplicate code from LOAD macro
#: java/expr.c:3480
#, gcc-internal-format
msgid "unrecogized wide sub-instruction"
msgstr "ukendt bred underinstruktion"

#: java/gjavah.c:718
#, gcc-internal-format
msgid "static field has same name as method"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:1266
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "couldn't find class %s"
msgstr "kan ikke finde klassen '%s'"

#: java/gjavah.c:1273
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parse error while reading %s"
msgstr "fejl ved tolkning af felter"

#: java/gjavah.c:1499 java/gjavah.c:1601 java/gjavah.c:1676
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unparseable signature: '%s'"
msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"

#: java/gjavah.c:2066
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Not a valid Java .class file."
msgstr "ikke en gyldig Java .class-fil"

#: java/gjavah.c:2074 java/jcf-parse.c:753
#, gcc-internal-format
msgid "error while parsing constant pool"
msgstr "fejl ved tolkning af konstant område"

#: java/gjavah.c:2080
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "error in constant pool entry #%d"
msgstr "fejl i konstantområdelement nr. %d\n"

#: java/gjavah.c:2223
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "class is of array type\n"
msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"

#: java/gjavah.c:2231
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base class is of array type"
msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"

#: java/gjavah.c:2429 java/gjavah.c:2556
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no classes specified"
msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"

#: java/gjavah.c:2522
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "'-MG' option is unimplemented"
msgstr "ret-instruktion ikke implementeret"

#: java/gjavah.c:2564
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't specify both -o and -MD"
msgstr "-C og -o er indbyrdes uforenelige"

#: java/gjavah.c:2587
#, gcc-internal-format
msgid "%s: no such class"
msgstr ""

#: java/jcf-io.c:549
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "source file for class %qs is newer than its matching class file. Source file %qs used instead"
msgstr "kildekodefilen for klassen '%s' er nyere end dens tilsvarende klassefil; kildekodefilen '%s' benyttet i stedet"

#: java/jcf-parse.c:372
#, gcc-internal-format
msgid "bad string constant"
msgstr "ugyldig strengkonstant"

#: java/jcf-parse.c:390
#, gcc-internal-format
msgid "bad value constant type %d, index %d"
msgstr "ugyldig værdikonstanttype %d, indeks %d"

#: java/jcf-parse.c:579
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't reopen %s: %m"
msgstr "kan ikke genåbne %s"

#: java/jcf-parse.c:586
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't close %s: %m"
msgstr "kan ikke lukke %s"

#: java/jcf-parse.c:721 java/jcf-parse.c:727
#, gcc-internal-format
msgid "cannot find file for class %s"
msgstr "kan ikke finde filen for klassen %s"

#: java/jcf-parse.c:750
#, gcc-internal-format
msgid "not a valid Java .class file"
msgstr "ikke en gyldig Java .class-fil"

#. FIXME - where was first time
#: java/jcf-parse.c:768
#, gcc-internal-format
msgid "reading class %s for the second time from %s"
msgstr "læser klassen %s for anden gang fra %s"

#: java/jcf-parse.c:786
#, gcc-internal-format
msgid "error while parsing fields"
msgstr "fejl ved tolkning af felter"

#: java/jcf-parse.c:789
#, gcc-internal-format
msgid "error while parsing methods"
msgstr "fejl ved tolkning af metoder"

#: java/jcf-parse.c:792
#, gcc-internal-format
msgid "error while parsing final attributes"
msgstr "fejl ved tolkning af endelige egenskaber"

#: java/jcf-parse.c:809
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the %<java.lang.Object%> that was found in %qs didn't have the special zero-length %<gnu.gcj.gcj-compiled%> attribute. This generally means that your classpath is incorrectly set. Use %<info gcj \"Input Options\"%> to see the info page describing how to set the classpath"
msgstr "det 'java.lang.Object' som blev fundet i '%s' havde ikke den specielle nullængdes egenskab 'gnu.gcj.gcj-compiled'. Dette betyder som regel at din klassesti er angivet forkert. Prøv 'info gcj \"Input Options\"' for at se en infoside der beskriver hvordan man angiver klassestien"

#: java/jcf-parse.c:843
#, gcc-internal-format
msgid "%Hduplicate class will only be compiled once"
msgstr ""

#: java/jcf-parse.c:897
#, gcc-internal-format
msgid "missing Code attribute"
msgstr "manglende Code-egenskab"

#: java/jcf-parse.c:1179
#, gcc-internal-format
msgid "no input file specified"
msgstr "ingen inddatafiler angivet"

#: java/jcf-parse.c:1214
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't close input file %s: %m"
msgstr "kan ikke lukke inddatafilen %s"

#: java/jcf-parse.c:1261
#, gcc-internal-format
msgid "bad zip/jar file %s"
msgstr "ødelagt zip/jar-fil %s"

#: java/jcf-parse.c:1479
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "error while reading %s from zip file"
msgstr "fejl ved tolkning af felter"

#: java/jcf-write.c:2668
#, gcc-internal-format
msgid "internal error in generate_bytecode_insn - tree code not implemented: %s"
msgstr "intern fejl i generate_bytecode_insn - trækode er ikke implementeret: %s"

#: java/jcf-write.c:3041
#, gcc-internal-format
msgid "field initializer type mismatch"
msgstr "typen af startværdien for feltet passer ikke"

#: java/jcf-write.c:3497
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't create directory %s: %m"
msgstr "kan ikke oprette kataloget %s"

#: java/jcf-write.c:3534
#, gcc-internal-format
msgid "can't open %s for writing: %m"
msgstr "kan ikke åbne %s til skrivning: %m"

#: java/jcf-write.c:3556
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't create %s: %m"
msgstr "kan ikke oprette %s"

#: java/jv-scan.c:194
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "only one of '--print-main', '--list-class', and '--complexity' allowed"
msgstr "kun én af '--print-main', '--list-class' og '--complexity' tilladt"

#: java/jv-scan.c:197
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't open output file '%s'"
msgstr "kan ikke åbne uddatafilen '%s'"

#: java/jv-scan.c:233
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "file not found '%s'"
msgstr "filen '%s' blev ikke fundet"

#: java/jvspec.c:443
#, gcc-internal-format
msgid "warning: already-compiled .class files ignored with -C"
msgstr "advarsel: allerede oversatte .class-filer ignoreret med -C"

#: java/lang.c:628
#, gcc-internal-format
msgid "-findirect-dispatch is incompatible with -freduced-reflection"
msgstr ""

#: java/lang.c:631
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-fjni is incompatible with -freduced-reflection"
msgstr "-G er uforenelig med PIC-kode som genereres som standard"

#: java/lang.c:642
#, gcc-internal-format
msgid "can't do dependency tracking with input from stdin"
msgstr "kan ikke udføre afhængighedsfølgning med inddata fra standard-ind"

#: java/lang.c:658
#, gcc-internal-format
msgid "couldn't determine target name for dependency tracking"
msgstr "kunne ikke bestemme målnavn for afhængighedsfølgning"

#: java/lex.c:260
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid ""
"unknown encoding: %qs\n"
"This might mean that your locale's encoding is not supported\n"
"by your system's iconv(3) implementation. If you aren't trying\n"
"to use a particular encoding for your input file, try the\n"
"%<--encoding=UTF-8%> option"
msgstr ""
"ukendt kodning: '%s'\n"
"Dette betyder muligvis at kodningen fra dine regionaldata ikke\n"
"understøttes af dit systems iconv(3)-implementering. Hvis du \n"
"ikke ønske at bruge en bestemt kodning for dine inddatafiler, \n"
"så prøv tilvalget '--encoding=UTF-8'"

#: java/lex.c:631
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "internal error - bad unget"
msgstr "intern fejl - ugyldigt UTF-8-navn"

#: java/mangle_name.c:140 java/mangle_name.c:210
#, gcc-internal-format
msgid "internal error - invalid Utf8 name"
msgstr "intern fejl - ugyldigt UTF-8-navn"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:767
#, gcc-internal-format
msgid "Ambiguous class: %qs and %qs"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:833
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Modifier %qs declared twice"
msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1081
#, gcc-internal-format
msgid "Discouraged form of returned type specification"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1176
#, gcc-internal-format
msgid "Can't define static initializer in class %qs. Static initializer can only be defined in top-level classes"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1472
#, gcc-internal-format
msgid "An empty declaration is a deprecated feature that should not be used"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3035
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid ": %qs JDK1.1(TM) feature"
msgstr ": '%s' JDK1.1(TM)-facilitet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3115
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3117
#, gcc-internal-format
msgid ""
"%s.\n"
"%s"
msgstr ""
"%s.\n"
"%s"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3277
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Missing return statement"
msgstr "Manglende navn"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3299
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12046
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:12050
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Unreachable statement"
msgstr "Ugyldig klargøringssætning"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3309
#, gcc-internal-format
msgid "Can't access %s field %<%s.%s%> from %qs"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3378
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s %qs already defined in %s:%d"
msgstr "'%D' er allerede defineret i '%T'"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3396
#, gcc-internal-format
msgid "Variable %qs is already defined in this method and was declared %<%s %s%> at line %d"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3507
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Interface %qs repeated"
msgstr "type er forældet"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3537
#, gcc-internal-format
msgid "%s name %qs clashes with imported type %qs"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3569
#, gcc-internal-format
msgid "Public %s %qs must be defined in a file called %<%s.java%>"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3584
#, gcc-internal-format
msgid "Inner class %qs can't be static. Static classes can only occur in interfaces and top-level classes"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3665
#, gcc-internal-format
msgid "The class name %qs is already defined in this scope. An inner class may not have the same simple name as any of its enclosing classes"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3713
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Qualifier must be a reference"
msgstr "Benyt ikke-justerede hukommelsesreferencer"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3734
#, gcc-internal-format
msgid "Cyclic inheritance involving %s"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4002
#, gcc-internal-format
msgid "Redundant use of %<abstract%> modifier. Interface %qs is implicitly abstract"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4157
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Class %qs can't be declared both abstract and final"
msgstr "medlemmet '%D' kan ikke afklæres både virtual og static"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4169
#, gcc-internal-format
msgid "%<java.lang.Object%> can't extend anything"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4406
#, gcc-internal-format
msgid "Duplicate variable declaration: %<%s %s%> was %<%s %s%> (%s:%d)"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4470
#, gcc-internal-format
msgid "Field %qs can't be static in inner class %qs unless it is final"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4713
#, gcc-internal-format
msgid "Class %qs must be declared abstract to define abstract method %qs"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4720
#, gcc-internal-format
msgid "native method %qs can't be strictfp"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4724
#, gcc-internal-format
msgid "method %qs can't be transient"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4727
#, gcc-internal-format
msgid "method %qs can't be volatile"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4777
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:6508
#, gcc-internal-format
msgid "Method %qs can't be static in inner class %qs. Only members of interfaces and top-level classes can be static"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4932
#, gcc-internal-format
msgid "%s method %qs can't have a body defined"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4943
#, gcc-internal-format
msgid "Non native and non abstract method %qs must have a body defined"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:5013
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s: recursive invocation of constructor %qs"
msgstr "omdefinering af 'struct %s'"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:5043
#, gcc-internal-format
msgid "Inconsistent member declaration. At most one of %<public%>, %<private%>, or %<protected%> ma