tr.po   [plain text]


# Turkish translation for fetchmail messages
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Engin Gündüz <engin@ripe.net>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.2.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.berlios.de\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-06 01:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-17 17:27+0200\n"
"Last-Translator: Engin Gündüz <engin@ripe.net>\n"
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: checkalias.c:179
#, c-format
msgid "Checking if %s is really the same node as %s\n"
msgstr "`%s' düğümünün gerçekten `%s' ile aynı olup olmadığına bakılıyor\n"

#: checkalias.c:183
msgid "Yes, their IP addresses match\n"
msgstr "Evet, IP adresleri birbirine uyuyor\n"

#: checkalias.c:187
msgid "No, their IP addresses don't match\n"
msgstr "Hayır, IP adresleri birbirine uymuyor\n"

#: checkalias.c:203
#, fuzzy, c-format
msgid "nameserver failure while looking for '%s' during poll of %s: %s\n"
msgstr ""
"%2$s yoklanırken `%1$s'in aranması sırasında DNS sorgusu başarısız oldu.\n"

#: checkalias.c:228
#, c-format
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr ""
"%2$s yoklanırken `%1$s'in aranması sırasında DNS sorgusu başarısız oldu.\n"

#: cram.c:95
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "BASE64 challenge'ının kodunu çözemedim\n"

#: cram.c:103
#, c-format
msgid "decoded as %s\n"
msgstr "%s olarak kodu çözüldü\n"

#: driver.c:191
#, c-format
msgid "kerberos error %s\n"
msgstr "kerberos hatası %s\n"

#: driver.c:249 driver.c:254
#, c-format
msgid "krb5_sendauth: %s [server says '%*s'] \n"
msgstr "krb5_sendauth: %s [sunucu '%*s' diyor] \n"

#: driver.c:335
msgid "Subject: Fetchmail oversized-messages warning"
msgstr ""

#: driver.c:339
#, fuzzy, c-format
msgid "The following oversized messages were deleted on server %s account %s:"
msgstr ""
"`fetchlimit' %d ulaşıldı; %d ileti %s sunucusunda %s hesabında bırakıldı\n"

#: driver.c:343
#, fuzzy, c-format
msgid "The following oversized messages remain on server %s account %s:"
msgstr ""
"`fetchlimit' %d ulaşıldı; %d ileti %s sunucusunda %s hesabında bırakıldı\n"

#: driver.c:362
#, fuzzy, c-format
msgid " %d message %d octets long deleted by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long deleted by fetchmail."
msgstr[0] "\tfetchmail %2$d sekizlik büyüklüğündeki %1$d. iletiyi atlıyor.\n"
msgstr[1] "\tfetchmail %2$d sekizlik büyüklüğündeki %1$d. iletiyi atlıyor.\n"

#: driver.c:367
#, fuzzy, c-format
msgid " %d message %d octets long skipped by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long skipped by fetchmail."
msgstr[0] "\tfetchmail %2$d sekizlik büyüklüğündeki %1$d. iletiyi atlıyor.\n"
msgstr[1] "\tfetchmail %2$d sekizlik büyüklüğündeki %1$d. iletiyi atlıyor.\n"

#: driver.c:511
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d"
msgstr "ileti %s@%s:%d atlanıyor"

#: driver.c:565
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d (%d octets)"
msgstr "ileti %s@%s:%d atlanıyor (%d sekizlik)"

#: driver.c:581
msgid " (length -1)"
msgstr " (büyüklük -1)"

#: driver.c:584
msgid " (oversized)"
msgstr " (çok büyük)"

#: driver.c:602
#, c-format
msgid "couldn't fetch headers, message %s@%s:%d (%d octets)\n"
msgstr "başlıklar getirilemedi, ileti %s@%s:%d (%d sekizlik)\n"

#: driver.c:619
#, c-format
msgid "reading message %s@%s:%d of %d"
msgstr "ileti %s@%s:%d okunuyor (%d taneden)"

#: driver.c:624
#, fuzzy, c-format
msgid " (%d octets)"
msgstr " (%d %ssekizlik)"

#: driver.c:625
#, fuzzy, c-format
msgid " (%d header octets)"
msgstr " (ileti gövdesi %d sekizlik) "

#: driver.c:692
#, fuzzy, c-format
msgid " (%d body octets)"
msgstr " (ileti gövdesi %d sekizlik) "

#: driver.c:751
#, c-format
msgid ""
"message %s@%s:%d was not the expected length (%d actual != %d expected)\n"
msgstr ""
"%s@%s:%d iletisinin uzunluğu beklendiği kadar değil (gerçekte %d != beklenen "
"%d)\n"

#: driver.c:783
msgid " retained\n"
msgstr " bırakıldı\n"

#: driver.c:793
msgid " flushed\n"
msgstr " boşaltıldı\n"

#: driver.c:810
msgid " not flushed\n"
msgstr " boşaltılmadı\n"

#: driver.c:828
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchlimit %d reached; %d message left on server %s account %s\n"
msgid_plural ""
"fetchlimit %d reached; %d messages left on server %s account %s\n"
msgstr[0] ""
"`fetchlimit' %d ulaşıldı; %d ileti %s sunucusunda %s hesabında bırakıldı\n"
msgstr[1] ""
"`fetchlimit' %d ulaşıldı; %d ileti %s sunucusunda %s hesabında bırakıldı\n"

#: driver.c:885
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting to connect to server %s.\n"
msgstr ""
"%d saniye %s sunucusuna bağlanmak beklendi ve zamanaşımı süresi doldu.\n"

#: driver.c:889
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for server %s.\n"
msgstr "sunucu %2$s %1$d saniye beklendi ve zamanaşımı süresi doldu.\n"

#: driver.c:893
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for %s.\n"
msgstr "%2$s %1$d saniye beklendi ve zamanaşımı süresi doldu.\n"

#: driver.c:898
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for listener to respond.\n"
msgstr "dinleyici %d saniye beklendikten sonra zamanaşımına uğrandı.\n"

#: driver.c:901
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds.\n"
msgstr "%d saniye beklendi ve zamanaşımı süresi doldu.\n"

#: driver.c:913
#, fuzzy
msgid "Subject: fetchmail sees repeated timeouts"
msgstr "Subject: fetchmail çok sayıda zamanaşımı ile karşılaşıyor\n"

#: driver.c:916
#, c-format
msgid ""
"Fetchmail saw more than %d timeouts while attempting to get mail from %s@%"
"s.\n"
msgstr ""
"Fetchmail %2$s@%3$s'den posta almaya çalışırken %1$d'den çok zamanaşımı ile "
"karşılaştı.\n"

#: driver.c:920
msgid ""
"This could mean that your mailserver is stuck, or that your SMTP\n"
"server is wedged, or that your mailbox file on the server has been\n"
"corrupted by a server error. You can run `fetchmail -v -v' to\n"
"diagnose the problem.\n"
"\n"
"Fetchmail won't poll this mailbox again until you restart it.\n"
msgstr ""
"Bunun nedeni posta sunucunuzun takılmış olması, SMTP sunucunuzun\n"
"sıkışmış olması ya da sunucu üzerindeki mektup kutusu dosyanızın\n"
"bir sunucu hatasıyla bozulmuş olması olabilir. Sorunu tanılamak için\n"
"`fetchmail -v -v' çalıştırabilirsiniz.\n"
"\n"
"Fetchmail yeniden çalıştırılana dek bir daha bu posta kutusuna\n"
"bakmayacak.\n"

#: driver.c:946
#, fuzzy, c-format
msgid "pre-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "bağlantı sonrası komut başarısız oldu, durum kodu %d\n"

#: driver.c:949
#, c-format
msgid "pre-connection command failed with status %d\n"
msgstr "bağlantı sonrası komut başarısız oldu, durum kodu %d\n"

#: driver.c:973
#, c-format
msgid "couldn't find HESIOD pobox for %s\n"
msgstr "%s için HESIOD pobox bulunamadı\n"

#: driver.c:994
msgid "Lead server has no name.\n"
msgstr "Lead sunucunun adı yok.\n"

# canonical'in Türkçesi ne ola? kanonik hiç hoş değil.
#: driver.c:1021
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't find canonical DNS name of %s (%s): %s\n"
msgstr "%s (%s)'in kanonik DNS adını bulamadım\n"

#: driver.c:1068
#, c-format
msgid "%s connection to %s failed"
msgstr "%2$s'ye %1$s bağlantısı başarısız oldu"

#: driver.c:1084
#, fuzzy
msgid "Subject: Fetchmail unreachable-server warning."
msgstr ""
"Subject: Fetcmail ulaşılamayan sunucu uyarısı.\n"
"\n"
"Fetchmail posta sunucusuna (%s) ulaşamadı:"

#: driver.c:1086
#, fuzzy, c-format
msgid "Fetchmail could not reach the mail server %s:"
msgstr "Fetchmail %s@%s'den posta alamadı.\n"

#: driver.c:1114
msgid "SSL connection failed.\n"
msgstr "SSL bağlantısı başarısız oldu.\n"

#: driver.c:1167
#, c-format
msgid "Lock-busy error on %s@%s\n"
msgstr "Meşgul kilit hatası (%s@%s)\n"

#: driver.c:1171
#, c-format
msgid "Server busy error on %s@%s\n"
msgstr "Sunucu meşgul hatası (%s@%s)\n"

#: driver.c:1176
#, c-format
msgid "Authorization failure on %s@%s%s\n"
msgstr "%s@%s%s'te yetkilendirme hatası\n"

#: driver.c:1179
msgid " (previously authorized)"
msgstr " (önceden yetkilendirilmiş)"

#: driver.c:1200
#, fuzzy, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication failed on %s@%s"
msgstr "Subject: %s@%s'te fetchmail kimlik denetlemesi başarısız oldu\n"

#: driver.c:1204
#, c-format
msgid "Fetchmail could not get mail from %s@%s.\n"
msgstr "Fetchmail %s@%s'den posta alamadı.\n"

#: driver.c:1208
#, fuzzy
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"Since we have already succeeded in getting authorization for this\n"
"connection, this is probably another failure mode (such as busy server)\n"
"that fetchmail cannot distinguish because the server didn't send a useful\n"
"error message."
msgstr ""
"Yetki alma denemesi başarısız oldu.\n"
"Bu bağlantı için daha önce yetki almış olduğumuza göre, bu bir olasılıkla\n"
"başka bir hata (örneğin sunucunun meşgul olması) nedeniyle olabilir, fakat\n"
"fetchmail sunucudan işe yarar bir hata iletisi almadığından bunu "
"anlayamamış\n"
"olabilir.\n"
"\n"
"Fakat eğer hesabınızın bilgilerini fetchmail daemon'ı başlatıldığından\n"
"beri değiştirilmişse, şimdi daemon'ı durdurup, fetchmail yapılandırmasını\n"
"değiştirip, daemon'ı yeniden başlatmanız gerekiyor.\n"
"\n"
"Fetchmail daemon'ı çalışmaya devam edecek ve sırası geldikçe bağlanmaya\n"
"çalışacak. Hizmet yeniden sağlanana dek başka bir bildirim gönderilmeyecek."

#: driver.c:1214
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"However, if you HAVE changed your account details since starting the\n"
"fetchmail daemon, you need to stop the daemon, change your configuration\n"
"of fetchmail, and then restart the daemon.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"Yetki alma denemesi başarısız oldu.\n"
"Bu bağlantı için daha önce yetki almış olduğumuza göre, bu bir olasılıkla\n"
"başka bir hata (örneğin sunucunun meşgul olması) nedeniyle olabilir, fakat\n"
"fetchmail sunucudan işe yarar bir hata iletisi almadığından bunu "
"anlayamamış\n"
"olabilir.\n"
"\n"
"Fakat eğer hesabınızın bilgilerini fetchmail daemon'ı başlatıldığından\n"
"beri değiştirilmişse, şimdi daemon'ı durdurup, fetchmail yapılandırmasını\n"
"değiştirip, daemon'ı yeniden başlatmanız gerekiyor.\n"
"\n"
"Fetchmail daemon'ı çalışmaya devam edecek ve sırası geldikçe bağlanmaya\n"
"çalışacak. Hizmet yeniden sağlanana dek başka bir bildirim gönderilmeyecek."

#: driver.c:1224
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"This probably means your password is invalid, but some servers have\n"
"other failure modes that fetchmail cannot distinguish from this\n"
"because they don't send useful error messages on login failure.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"Yetki alma denemesi başarısız oldu.\n"
"Bu, parolanızın geçersiz olmasından kaynaklanıyor olabilir, ancak\n"
"bazı sunucuların giriş sırasında işe yarar hata iletisi göndermemelerinden\n"
"dolayı fetchmail'in anlayamadığı başka hata modları da vardır.\n"
"\n"
"Fetchmail daemon'ı çalışmaya devam edecek ve sırası geldikçe bağlanmaya\n"
"çalışacak. Hizmet yeniden sağlanana dek başka bir bildirim gönderilmeyecek."

#: driver.c:1240
#, c-format
msgid "Repoll immediately on %s@%s\n"
msgstr "%s@%s'de hemen yeniden kontrol\n"

#: driver.c:1245
#, c-format
msgid "Unknown login or authentication error on %s@%s\n"
msgstr "%s@%s'te bilinmeyen giriş ya da kimlik denetleme hatası\n"

#: driver.c:1269
#, c-format
msgid "Authorization OK on %s@%s\n"
msgstr "%s@%s'te yetki denetleme tamam\n"

#: driver.c:1275
#, fuzzy, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication OK on %s@%s"
msgstr "Subject: %s@%s'te fetchmail kimlik denetleme tamam\n"

#: driver.c:1279
#, c-format
msgid "Fetchmail was able to log into %s@%s.\n"
msgstr "Fetchmail %s@%s'e girmeyi başardı.\n"

#: driver.c:1283
msgid "Service has been restored.\n"
msgstr "Hizmet yeniden sağlanıyor.\n"

# Bunu kaynak kodunda kontrol et.
#: driver.c:1315
#, c-format
msgid "selecting or re-polling folder %s\n"
msgstr "%s klasörünü seçiyor ya da yeniden kontrol ediyorum\n"

#: driver.c:1317
msgid "selecting or re-polling default folder\n"
msgstr "öntanımlı klasörü seçiyor ya da yeniden kotrol ediyorum\n"

# kaynak koduna bakılacak
#: driver.c:1329
#, c-format
msgid "%s at %s (folder %s)"
msgstr "%2$s'de %1$s (klasör %3$s)"

# kaynak koduna bakılacak
#: driver.c:1332 rcfile_y.y:384
#, c-format
msgid "%s at %s"
msgstr "%2$s'de %1$s"

#: driver.c:1337
#, c-format
msgid "Polling %s\n"
msgstr "%s yoklanıyor\n"

# sonraki iki ileti ile ilgili
#: driver.c:1341
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message (%d %s) for %s"
msgid_plural "%d messages (%d %s) for %s"
msgstr[0] "%5$s için (%3$d adedi %4$s) %1$d %2$s"
msgstr[1] "%5$s için (%3$d adedi %4$s) %1$d %2$s"

#: driver.c:1344
#, fuzzy
msgid "seen"
msgid_plural "seen"
msgstr[0] "görülmüş"
msgstr[1] "görülmüş"

# önceki iki ileti ile ilgili.
#: driver.c:1347
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message for %s"
msgid_plural "%d messages for %s"
msgstr[0] "%3$s için %1$d %2$s"
msgstr[1] "%3$s için %1$d %2$s"

#: driver.c:1354
#, c-format
msgid " (%d octets).\n"
msgstr " (%d sekizli).\n"

#: driver.c:1360
#, c-format
msgid "No mail for %s\n"
msgstr "%s için mektup yok\n"

#: driver.c:1393 imap.c:90
msgid "bogus message count!"
msgstr "sahte ileti sayısı!"

#: driver.c:1537
msgid "socket"
msgstr "soket"

#: driver.c:1540
msgid "missing or bad RFC822 header"
msgstr "RFC822 başlığı ya hiç yok ya da formatı kötü"

#: driver.c:1543
msgid "MDA"
msgstr "MDA"

#: driver.c:1546
msgid "client/server synchronization"
msgstr "istemci/sunucu senkronizasyonu"

#: driver.c:1549
msgid "client/server protocol"
msgstr "istemci/sunucu protokolü"

#: driver.c:1552
msgid "lock busy on server"
msgstr "sunucuda kilit meşgul"

# transaction'ı işlem diye çevirdim. Doğru mu?
#: driver.c:1555
msgid "SMTP transaction"
msgstr "SMTP işlemi"

#: driver.c:1558
msgid "DNS lookup"
msgstr "DNS sorgusu"

#: driver.c:1561
#, fuzzy
msgid "undefined"
msgstr "tanımlanmamış hata\n"

#: driver.c:1567
#, fuzzy, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s and delivering to SMTP host %s\n"
msgstr "SMTP makinası %2$s'e dağıtılırken %1$s hatası\n"

#: driver.c:1569
#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "makina bilinmiyor."

#: driver.c:1571
#, fuzzy, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s\n"
msgstr "%2$s'den getirilirken %1$s hatası\n"

#: driver.c:1583
#, fuzzy, c-format
msgid "post-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "bağlantı sonrası komut %d durum kodu ile başarısız oldu\n"

#: driver.c:1585
#, c-format
msgid "post-connection command failed with status %d\n"
msgstr "bağlantı sonrası komut %d durum kodu ile başarısız oldu\n"

#: driver.c:1604
msgid "Kerberos V4 support not linked.\n"
msgstr "Kerberos V4 desteği yok.\n"

#: driver.c:1612
msgid "Kerberos V5 support not linked.\n"
msgstr "Kerberos V5 desteği yok.\n"

#: driver.c:1623
#, c-format
msgid "Option --flush is not supported with %s\n"
msgstr "--flush seçeneği %s ile desteklenmiyor\n"

#: driver.c:1629
#, c-format
msgid "Option --all is not supported with %s\n"
msgstr "--all seçeneği %s ile desteklenmiyor\n"

#: driver.c:1638
#, c-format
msgid "Option --limit is not supported with %s\n"
msgstr "--limit seçeneği %s ile desteklenmiyor\n"

#: env.c:59
#, c-format
msgid ""
"%s: The QMAILINJECT environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make qmail-inject or qmail's sendmail wrapper\n"
"tamper with your From: or Message-ID: headers.\n"
"Try \"env QMAILINJECT= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: QMAILINJECT çevre değişkeni var.\n"
"Bu tehlikelidir çünkü qmail-inject ya da qmail'in sendmail\n"
"wrapper'ının From: ve Message-ID: başlıklarını değiştirmesine\n"
"neden olabilir.\n"
"Şunu deneyin: \"env QMAILINJECT= %s KULLANDIĞINIZ DİĞER ARGÜMANLAR\"\n"
"%s: Çıkıyorum.\n"

#: env.c:71
#, c-format
msgid ""
"%s: The NULLMAILER_FLAGS environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make nullmailer-inject or nullmailer's\n"
"sendmail wrapper tamper with your From:, Message-ID: or Return-Path: "
"headers.\n"
"Try \"env NULLMAILER_FLAGS= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: QMAILINJECT çevre değişkeni var.\n"
"Bu tehlikelidir çünkü qmail-inject ya da qmail'in sendmail\n"
"wrapper'ının From: ve Message-ID: başlıklarını değiştirmesine\n"
"neden olabilir.\n"
"Şunu deneyin: \"env QMAILINJECT= %s KULLANDIĞINIZ DİĞER ARGÜMANLAR\"\n"
"%s: Çıkıyorum.\n"

#: env.c:83
#, c-format
msgid "%s: You don't exist. Go away.\n"
msgstr "%s: Burada yoksunuz. Uzak durun.\n"

#: env.c:145
#, c-format
msgid "%s: can't determine your host!"
msgstr "%s: makinanızı belirleyemiyorum!"

#: env.c:168
#, c-format
msgid "gethostbyname failed for %s\n"
msgstr "`gethostbyname' %s için başarısız oldu\n"

#: env.c:170
msgid "Cannot find my own host in hosts database to qualify it!\n"
msgstr ""

#: env.c:174
msgid ""
"Trying to continue with unqualified hostname.\n"
"DO NOT report broken Received: headers, HELO/EHLO lines or similar "
"problems!\n"
"DO repair your /etc/hosts, DNS, NIS or LDAP instead.\n"
msgstr ""

#: etrn.c:49 odmr.c:60
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ESMTP\n"
msgstr "%s'nin SMTP dinleyicisi ESMTP'yi desteklemiyor\n"

#: etrn.c:55
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ETRN\n"
msgstr "%s'nin SMTP dinleyicisi ETRN'yi desteklemiyor\n"

#: etrn.c:79
#, c-format
msgid "Queuing for %s started\n"
msgstr "%s için kuyruğa koyma başladı\n"

#: etrn.c:84
#, c-format
msgid "No messages waiting for %s\n"
msgstr "%s için bekleyen ileti yok\n"

#: etrn.c:90
#, c-format
msgid "Pending messages for %s started\n"
msgstr "%s için bekleyen iletiler başladı\n"

#: etrn.c:94
#, c-format
msgid "Unable to queue messages for node %s\n"
msgstr "%s düğümü için iletiler kuyruğa konamıyor\n"

#: etrn.c:98
#, c-format
msgid "Node %s not allowed: %s\n"
msgstr "Düğüm %s'in izni yok: %s\n"

#: etrn.c:102
msgid "ETRN syntax error\n"
msgstr "ETRN sözdizim hatası\n"

#: etrn.c:106
msgid "ETRN syntax error in parameters\n"
msgstr "Parametrelerde ETRN sözdizim hatası\n"

#: etrn.c:110
#, c-format
msgid "Unknown ETRN error %d\n"
msgstr "Bilinmeyen ETRN hatası %d\n"

#: etrn.c:154
msgid "Option --keep is not supported with ETRN\n"
msgstr "--keep seçeneği ETRN ile desteklenmiyor\n"

#: etrn.c:158
msgid "Option --flush is not supported with ETRN\n"
msgstr "--flush seçeneği ETRN ile desteklenmiyor\n"

#: etrn.c:162
#, fuzzy
msgid "Option --folder is not supported with ETRN\n"
msgstr "--flush seçeneği ETRN ile desteklenmiyor\n"

#: etrn.c:166
msgid "Option --check is not supported with ETRN\n"
msgstr "--check seçeneği ETRN ile desteklenmiyor\n"

#: fetchmail.c:137
msgid ""
"Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond, Robert M. Funk, Graham "
"Wilson\n"
"Copyright (C) 2005 - 2006 Sunil Shetye\n"
"Copyright (C) 2005 - 2009 Matthias Andree\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:142
msgid ""
"Fetchmail comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you\n"
"are welcome to redistribute it under certain conditions. For details,\n"
"please see the file COPYING in the source or documentation directory.\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:176
msgid "WARNING: Running as root is discouraged.\n"
msgstr ""

# bu Türkçe'nin sözdizimine uymuyor??? Ne biçim 'i18n'!! :((
#: fetchmail.c:188
msgid "fetchmail: invoked with"
msgstr "fetchmail: bunlarla başlatıldı"

#: fetchmail.c:212
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "çalışma dizini bulunamadı\n"

#: fetchmail.c:283
#, c-format
msgid "This is fetchmail release %s"
msgstr "fetchmail sürüm %s"

#: fetchmail.c:403
#, c-format
msgid "Taking options from command line%s%s\n"
msgstr "Seçenekler komut satırından alınıyor%s%s\n"

#: fetchmail.c:404
msgid " and "
msgstr " ve "

#: fetchmail.c:409
#, c-format
msgid "No mailservers set up -- perhaps %s is missing?\n"
msgstr "Hiçbir posta sunucusu yok; belki %s eksik?\n"

#: fetchmail.c:430
msgid "fetchmail: no mailservers have been specified.\n"
msgstr "fetchmail: hiçbir posta sunucusu belirtilmedi.\n"

#: fetchmail.c:442
msgid "fetchmail: no other fetchmail is running\n"
msgstr "fetchmail: başka bir fetchmail çalışmıyor\n"

#: fetchmail.c:448
#, c-format
msgid "fetchmail: error killing %s fetchmail at %d; bailing out.\n"
msgstr ""
"fetchmail: %2$d'de %1$sda çalışan fetchmail'i öldürürken hata; çıkıyorum.\n"

#: fetchmail.c:449 fetchmail.c:458
msgid "background"
msgstr "arkaplan"

#: fetchmail.c:449 fetchmail.c:458
msgid "foreground"
msgstr "önplan"

#: fetchmail.c:457
#, c-format
msgid "fetchmail: %s fetchmail at %d killed.\n"
msgstr "fetchmail: %2$d'de %1$sde çalışan fetchmail öldürüldü.\n"

#: fetchmail.c:480
msgid ""
"fetchmail: can't check mail while another fetchmail to same host is "
"running.\n"
msgstr ""
"fetchmail: aynı makinaya başka bir fetchmail çalışırken iletilere bakamam.\n"

#: fetchmail.c:486
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: can't poll specified hosts with another fetchmail running at %d.\n"
msgstr ""
"fetchmail: %d'de çalışan başka bir fetchmail ile belirtilen makinaları "
"yoklayamam.\n"

#: fetchmail.c:493
#, c-format
msgid "fetchmail: another foreground fetchmail is running at %d.\n"
msgstr "fetchmail: %d'de başka bir fetchmail önplanda çalışıyor.\n"

#: fetchmail.c:503
msgid ""
"fetchmail: can't accept options while a background fetchmail is running.\n"
msgstr ""
"fetchmail: arkaplanda bir fetchmail çalışırken seçenekleri kabul edemem.\n"

#: fetchmail.c:509
#, c-format
msgid "fetchmail: background fetchmail at %d awakened.\n"
msgstr "fetchmail: %d'de arkaplanda çalışan fetchmail uyandırıldı.\n"

#: fetchmail.c:521
#, c-format
msgid "fetchmail: elder sibling at %d died mysteriously.\n"
msgstr "fetchmail: %d büyük kardeş süreç gizemli bir biçimde öldü.\n"

#: fetchmail.c:536
#, c-format
msgid "fetchmail: can't find a password for %s@%s.\n"
msgstr "fetchmail: %s@%s'in parolasını bulamıyorum.\n"

#: fetchmail.c:540
#, c-format
msgid "Enter password for %s@%s: "
msgstr "%s@%s'in parolasını yazınız: "

#: fetchmail.c:582
#, fuzzy
msgid "fetchmail: Cannot detach into background. Aborting.\n"
msgstr "fetchmail: başka bir fetchmail çalışmıyor\n"

#: fetchmail.c:586
#, c-format
msgid "starting fetchmail %s daemon \n"
msgstr "fetchmail %s daemon başlatılıyor \n"

#: fetchmail.c:602 fetchmail.c:604
#, c-format
msgid "could not open %s to append logs to \n"
msgstr "kayıt eklemek için %s açılamadı \n"

# multidrop'u çeviremedim.
#: fetchmail.c:606
#, fuzzy
msgid "fetchmail: Warning: syslog and logfile are set. Check both for logs!\n"
msgstr ""
"fetchmail: uyarı: %s'den multidrop iletileri kontrol etmek için DNS yok\n"

#: fetchmail.c:625
msgid "--check mode enabled, not fetching mail\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:647
#, c-format
msgid "couldn't time-check %s (error %d)\n"
msgstr "dosya zamanı kontrol edilemedi %s (hata kodu %d)\n"

#: fetchmail.c:652
#, c-format
msgid "restarting fetchmail (%s changed)\n"
msgstr "fetchmail yeniden başlatılıyor (%s değişti)\n"

#: fetchmail.c:657
msgid "attempt to re-exec may fail as directory has not been restored\n"
msgstr ""
"yeniden başlatma denemesi, dizin eski haline döndürülmediğinden başarısız "
"olabilir\n"

#: fetchmail.c:684
msgid "attempt to re-exec fetchmail failed\n"
msgstr "fetchmail'i yeniden başlatma denemesi başarısız oldu\n"

#: fetchmail.c:714
#, c-format
msgid "poll of %s skipped (failed authentication or too many timeouts)\n"
msgstr ""
"%s'e bakmadan atlıyorum (ya kimlik denetlemesi başarısız ya da çok fazla "
"zamamaşımı)\n"

# interval ne? time interval mi?? kaynak koduna bak
#: fetchmail.c:726
#, c-format
msgid "interval not reached, not querying %s\n"
msgstr "aralık ulaşılmadı, %s'i sorgulamıyorum\n"

#: fetchmail.c:764
msgid "Query status=0 (SUCCESS)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=0 (SUCCESS)\n"

#: fetchmail.c:766
msgid "Query status=1 (NOMAIL)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=1 (NOMAIL)\n"

#: fetchmail.c:768
msgid "Query status=2 (SOCKET)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=2 (SOCKET)\n"

#: fetchmail.c:770
msgid "Query status=3 (AUTHFAIL)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=3 (AUTHFAIL)\n"

#: fetchmail.c:772
msgid "Query status=4 (PROTOCOL)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=4 (PROTOCOL)\n"

#: fetchmail.c:774
msgid "Query status=5 (SYNTAX)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=5 (SYNTAX)\n"

#: fetchmail.c:776
msgid "Query status=6 (IOERR)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=6 (IOERR)\n"

#: fetchmail.c:778
msgid "Query status=7 (ERROR)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=7 (ERROR)\n"

#: fetchmail.c:780
msgid "Query status=8 (EXCLUDE)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=8 (EXCLUDE)\n"

#: fetchmail.c:782
msgid "Query status=9 (LOCKBUSY)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=9 (LOCKBUSY)\n"

#: fetchmail.c:784
msgid "Query status=10 (SMTP)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=10 (SMTP)\n"

#: fetchmail.c:786
msgid "Query status=11 (DNS)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=11 (DNS)\n"

#: fetchmail.c:788
msgid "Query status=12 (BSMTP)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=12 (BSMTP)\n"

#: fetchmail.c:790
msgid "Query status=13 (MAXFETCH)\n"
msgstr "Sorgulama durumu=13 (MAXFETCH)\n"

#: fetchmail.c:792
#, c-format
msgid "Query status=%d\n"
msgstr "Sorgulama durumu=%d\n"

# wedge'yi sıkışmak diye çevirdim. Uygun mu?
#: fetchmail.c:834
msgid "All connections are wedged. Exiting.\n"
msgstr "Tüm bağlantılar sıkıştı. Çıkıyorum.\n"

#: fetchmail.c:842
#, fuzzy, c-format
msgid "sleeping at %s for %d seconds\n"
msgstr "fetchmail: %s'de uyuyorum\n"

#: fetchmail.c:866
#, c-format
msgid "awakened by %s\n"
msgstr "%s tarafından uyandırıldım\n"

#: fetchmail.c:869
#, c-format
msgid "awakened by signal %d\n"
msgstr "%d sinyali ile tarafından uyandırıldım\n"

#: fetchmail.c:877
#, c-format
msgid "awakened at %s\n"
msgstr "%s'de uyandırıldım\n"

#: fetchmail.c:882
#, c-format
msgid "normal termination, status %d\n"
msgstr "normal bitiş, durum kodu %d\n"

#: fetchmail.c:1036
msgid "couldn't time-check the run-control file\n"
msgstr "çalışma denetimi (run-control) dosyasının zamanı kontrol edilemedi\n"

#: fetchmail.c:1069
#, c-format
msgid "Warning: multiple mentions of host %s in config file\n"
msgstr ""
"Uyarı: yapılandırma dosyasında %s makinasının adı birden çok kez geçiyor\n"

#: fetchmail.c:1102
#, fuzzy
msgid "fetchmail: Error: multiple \"defaults\" records in config file.\n"
msgstr ""
"Uyarı: yapılandırma dosyasında %s makinasının adı birden çok kez geçiyor\n"

#: fetchmail.c:1224
msgid "SSL support is not compiled in.\n"
msgstr "SSL desteği derlenirken eklenmemiş.\n"

#: fetchmail.c:1231
#, fuzzy
msgid "KERBEROS v4 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "SSL desteği derlenirken eklenmemiş.\n"

#: fetchmail.c:1237
#, fuzzy
msgid "KERBEROS v5 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "SSL desteği derlenirken eklenmemiş.\n"

#: fetchmail.c:1243
#, fuzzy
msgid "GSSAPI support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "SSL desteği derlenirken eklenmemiş.\n"

# multidrop'u çeviremedim.
#: fetchmail.c:1273
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: warning: no DNS available to check multidrop fetches from %s\n"
msgstr ""
"fetchmail: uyarı: %s'den multidrop iletileri kontrol etmek için DNS yok\n"

#: fetchmail.c:1284
#, c-format
msgid "warning: multidrop for %s requires envelope option!\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1285
msgid "warning: Do not ask for support if all mail goes to postmaster!\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1302
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"fetchmail: %s configuration invalid, specify positive port number for "
"service or port\n"
msgstr "%s yapılandırma geçersiz, port sıfırdan küçük bir sayı olamaz\n"

# priviledged port = ayrıcalıklı port???
#: fetchmail.c:1309
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: %s configuration invalid, RPOP requires a privileged port\n"
msgstr "%s yapılandırma geçersiz, RPOP ayrıcalıklı bir port gerektirir\n"

#: fetchmail.c:1327
#, c-format
msgid "%s configuration invalid, LMTP can't use default SMTP port\n"
msgstr ""
"%s yapılandırma geçersiz, LMTP, SMTP'nin öntanımlı portunu kullanamaz\n"

#: fetchmail.c:1341
#, fuzzy
msgid "Both fetchall and keep on in daemon or idle mode is a mistake!\n"
msgstr "`fetchall' ve daemon kipinde çalışma birlikte olmaz!\n"

#: fetchmail.c:1366
#, c-format
msgid "terminated with signal %d\n"
msgstr "%d sinyali ile sona erdirildi\n"

#: fetchmail.c:1439
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll started\n"
msgstr "%4$s'de %1$s %2$s'i sorguluyor (protokol %3$s): yoklama başlatıldı\n"

#: fetchmail.c:1464
msgid "POP2 support is not configured.\n"
msgstr "POP2 desteği yapılandırılmamış.\n"

#: fetchmail.c:1476
msgid "POP3 support is not configured.\n"
msgstr "POP3 desteği yapılandırılmamış.\n"

#: fetchmail.c:1486
msgid "IMAP support is not configured.\n"
msgstr "IMAP desteği yapılandırılmamış.\n"

#: fetchmail.c:1492
msgid "ETRN support is not configured.\n"
msgstr "ETRN desteği yapılandırılmamış.\n"

#: fetchmail.c:1500
msgid "ODMR support is not configured.\n"
msgstr "ODMR desteği yapılandırılmamış.\n"

#: fetchmail.c:1507
msgid "unsupported protocol selected.\n"
msgstr "desteklenmeyen protokol seçilmiş.\n"

# bunu kontrol et kaynak kodunda.
#: fetchmail.c:1517
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll completed\n"
msgstr ""
"%4$s'de %1$s %2$s'i sorguluyor (protokol %3$s): yoklama tamamlandı\n"
"\n"

# poll = yoklama
#: fetchmail.c:1534
#, c-format
msgid "Poll interval is %d seconds\n"
msgstr "Nabız yoklama aralığı %d saniye\n"

# logfile = kayıt dosyası ?
#: fetchmail.c:1536
#, c-format
msgid "Logfile is %s\n"
msgstr "Kayıt dosyası = %s\n"

# Idfile'i Türkçe'ye çevirebilir miyim burada (kimlik dosyası?) Kaynak koduna bak
#: fetchmail.c:1538
#, c-format
msgid "Idfile is %s\n"
msgstr "Kimlik dosyası %s\n"

#: fetchmail.c:1541
msgid "Progress messages will be logged via syslog\n"
msgstr "İlerleme durumu iletileri syslog ile kaydedilecek.\n"

#: fetchmail.c:1544
msgid "Fetchmail will masquerade and will not generate Received\n"
msgstr "Fetchmail kılık değiştirecek ve Received satırı oluşturmayacak\n"

#: fetchmail.c:1546
msgid "Fetchmail will show progress dots even in logfiles.\n"
msgstr ""
"Fetchmail ilerleme durumunu gösteren noktaları kayıt dosyalarında bile "
"gösterecek.\n"

# multidrop message ne demek?
#: fetchmail.c:1548
#, c-format
msgid "Fetchmail will forward misaddressed multidrop messages to %s.\n"
msgstr ""
"Fetchmail yanlış adrese gönderilmiş multidrop iletileri %s'e iletecek.\n"

# postmaster = postmaster ??
#: fetchmail.c:1552
msgid "Fetchmail will direct error mail to the postmaster.\n"
msgstr "Fetchmail hata iletisini postmaster'a iletecek.\n"

#: fetchmail.c:1554
msgid "Fetchmail will direct error mail to the sender.\n"
msgstr "Fetchmail hata iletisini göndericiye iletecek.\n"

# multidrop message ne demek?
#: fetchmail.c:1557
#, fuzzy
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as permanent (drop messsages).\n"
msgstr ""
"Fetchmail yanlış adrese gönderilmiş multidrop iletileri %s'e iletecek.\n"

#: fetchmail.c:1559
#, fuzzy
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as temporary (keep messages).\n"
msgstr "Fetchmail hata iletisini göndericiye iletecek.\n"

#: fetchmail.c:1566
#, c-format
msgid "Options for retrieving from %s@%s:\n"
msgstr "%s@%s'den getirmek için seçenekler:\n"

#: fetchmail.c:1570
#, c-format
msgid " Mail will be retrieved via %s\n"
msgstr " Mektuplar %s yoluyla getirilecek\n"

# poll = yoklama
#: fetchmail.c:1573
#, fuzzy, c-format
msgid " Poll of this server will occur every %d interval.\n"
msgid_plural " Poll of this server will occur every %d intervals.\n"
msgstr[0] " Bu sunucunun yoklaması her %d zaman aralığında yapılacak.\n"
msgstr[1] " Bu sunucunun yoklaması her %d zaman aralığında yapılacak.\n"

#: fetchmail.c:1577
#, c-format
msgid " True name of server is %s.\n"
msgstr " Sunucunun gerçek adı %s.\n"

# Bu çeviriyi kontrol et.
#: fetchmail.c:1580
#, fuzzy
msgid " This host will not be queried when no host is specified.\n"
msgstr " Hiçbir makina belirtilmediğinde %s sorgulanacak.\n"

# Bu çeviriyi kontrol et.
#: fetchmail.c:1581
#, fuzzy
msgid " This host will be queried when no host is specified.\n"
msgstr " Hiçbir makina belirtilmediğinde %s sorgulanacak.\n"

#: fetchmail.c:1585
msgid " Password will be prompted for.\n"
msgstr " Parola sorulacak.\n"

#: fetchmail.c:1589
#, c-format
msgid " APOP secret = \"%s\".\n"
msgstr " APOP secret'i = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1592
#, c-format
msgid " RPOP id = \"%s\".\n"
msgstr " RPOP kullanıcı adı = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1595
#, c-format
msgid " Password = \"%s\".\n"
msgstr " Parola = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1604
#, c-format
msgid " Protocol is KPOP with Kerberos %s authentication"
msgstr "Protokol olarak Kerberos %s kimlik denetlemesi ile KPOP kullanılıyor"

#: fetchmail.c:1607
#, c-format
msgid " Protocol is %s"
msgstr " Protokol %s"

#: fetchmail.c:1609
#, c-format
msgid " (using service %s)"
msgstr " (%s hizmetini kullanıyorum)"

#: fetchmail.c:1611
msgid " (using default port)"
msgstr " (öntanımlı port kullanılıyor)"

# 'to force' nasıl çevrilebilir?
#: fetchmail.c:1613
msgid " (forcing UIDL use)"
msgstr " (UIDL kullanımı istenecek)"

#: fetchmail.c:1619
msgid " All available authentication methods will be tried.\n"
msgstr " Tüm kimlik denetleme yöntemleri denenecek.\n"

#: fetchmail.c:1622
msgid " Password authentication will be forced.\n"
msgstr " Parola ile kimlik kanıtlaması istenecek.\n"

#: fetchmail.c:1625
#, fuzzy
msgid " MSN authentication will be forced.\n"
msgstr " NTLM kimlik kanıtlaması istenecek.\n"

#: fetchmail.c:1628
msgid " NTLM authentication will be forced.\n"
msgstr " NTLM kimlik kanıtlaması istenecek.\n"

#: fetchmail.c:1631
msgid " OTP authentication will be forced.\n"
msgstr " OTP kimlik kanıtlaması istenecek.\n"

#: fetchmail.c:1634
msgid " CRAM-Md5 authentication will be forced.\n"
msgstr " CRAM-Md5 kimlik kanıtlaması istenecek.\n"

#: fetchmail.c:1637
msgid " GSSAPI authentication will be forced.\n"
msgstr " GSSAPI kimlik kanıtlaması istenecek.\n"

#: fetchmail.c:1640
msgid " Kerberos V4 authentication will be forced.\n"
msgstr " Kerberos V4 kimlik kanıtlaması istenecek.\n"

#: fetchmail.c:1643
msgid " Kerberos V5 authentication will be forced.\n"
msgstr " Kerberos V5 kimlik kanıtlaması istenecek.\n"

#: fetchmail.c:1646
msgid " End-to-end encryption assumed.\n"
msgstr " Uçtan uca şifreleme varsayılıyor.\n"

# mail service principal ne demek?
#: fetchmail.c:1650
#, c-format
msgid " Mail service principal is: %s\n"
msgstr " Posta hizmeti 'pricipal'i: %s\n"

#: fetchmail.c:1653
msgid " SSL encrypted sessions enabled.\n"
msgstr " SSL ile şifrelenmiş oturumlar etkinleştirildi.\n"

#: fetchmail.c:1655
#, c-format
msgid " SSL protocol: %s.\n"
msgstr " SSL protokolü: %s.\n"

#: fetchmail.c:1657
msgid " SSL server certificate checking enabled.\n"
msgstr " SSL sunucu sertifikası kontrolü etkinleştirildi.\n"

#: fetchmail.c:1659
#, c-format
msgid " SSL trusted certificate directory: %s\n"
msgstr " SSL güvenilir sertifika dizini: %s\n"

#: fetchmail.c:1662
#, fuzzy, c-format
msgid " SSL server CommonName: %s\n"
msgstr "Sunucu `CommonName'i: %s\n"

#: fetchmail.c:1664
#, c-format
msgid " SSL key fingerprint (checked against the server key): %s\n"
msgstr " SSL anahtar parmakizi (sunucu anahtarı ile denetlendi): %s\n"

#: fetchmail.c:1667
#, c-format
msgid " Server nonresponse timeout is %d seconds"
msgstr " Sunucu zamanaşımı %d saniye"

#: fetchmail.c:1669
msgid " (default).\n"
msgstr " (öntanımlı).\n"

#: fetchmail.c:1676
msgid " Default mailbox selected.\n"
msgstr " Öntanımlı posta kutusu seçildi.\n"

#: fetchmail.c:1681
msgid " Selected mailboxes are:"
msgstr " Seçilen posta kutuları:"

# bu çeviriyi kontrol et
#: fetchmail.c:1687
#, fuzzy
msgid " All messages will be retrieved (--all on).\n"
msgstr " %s ileti getirilecek (--all %s).\n"

# bu çeviriyi kontrol et
#: fetchmail.c:1688
#, fuzzy
msgid " Only new messages will be retrieved (--all off).\n"
msgstr " %s ileti getirilecek (--all %s).\n"

#: fetchmail.c:1690
#, fuzzy
msgid " Fetched messages will be kept on the server (--keep on).\n"
msgstr " Getirilen iletiler %s sunucuda tutulacak (--keep %s).\n"

#: fetchmail.c:1691
#, fuzzy
msgid " Fetched messages will not be kept on the server (--keep off).\n"
msgstr " Getirilen iletiler %s sunucuda tutulacak (--keep %s).\n"

#: fetchmail.c:1693
#, fuzzy
msgid " Old messages will be flushed before message retrieval (--flush on).\n"
msgstr " Eski iletiler %s ileti alımından önce boşaltılacak (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1694
#, fuzzy
msgid ""
" Old messages will not be flushed before message retrieval (--flush off).\n"
msgstr " Eski iletiler %s ileti alımından önce boşaltılacak (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1696
#, fuzzy
msgid ""
" Oversized messages will be flushed before message retrieval (--limitflush "
"on).\n"
msgstr " Eski iletiler %s ileti alımından önce boşaltılacak (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1697
#, fuzzy
msgid ""
" Oversized messages will not be flushed before message retrieval (--"
"limitflush off).\n"
msgstr " Eski iletiler %s ileti alımından önce boşaltılacak (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1699
#, fuzzy
msgid " Rewrite of server-local addresses is enabled (--norewrite off).\n"
msgstr " server-local adreslerin yeniden yazılması %s (--norewrite %s).\n"

#: fetchmail.c:1700
#, fuzzy
msgid " Rewrite of server-local addresses is disabled (--norewrite on).\n"
msgstr " server-local adreslerin yeniden yazılması %s (--norewrite %s).\n"

# carriage-return?? Başkalarına sor
#: fetchmail.c:1702
#, fuzzy
msgid " Carriage-return stripping is enabled (stripcr on).\n"
msgstr " Carriage-return'lerin silinmesi %s (stripcr %s).\n"

# carriage-return?? Başkalarına sor
#: fetchmail.c:1703
#, fuzzy
msgid " Carriage-return stripping is disabled (stripcr off).\n"
msgstr " Carriage-return'lerin silinmesi %s (stripcr %s).\n"

# carriage-return?? Başkalarına sor
#: fetchmail.c:1705
#, fuzzy
msgid " Carriage-return forcing is enabled (forcecr on).\n"
msgstr " Carriage-return'lerin zorunlu kullanımı %s (orcecr %s).\n"

# carriage-return?? Başkalarına sor
#: fetchmail.c:1706
#, fuzzy
msgid " Carriage-return forcing is disabled (forcecr off).\n"
msgstr " Carriage-return'lerin zorunlu kullanımı %s (orcecr %s).\n"

#: fetchmail.c:1708
#, fuzzy
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is disabled (pass8bits on).\n"
msgstr " Content-Transfer-Encoding'in yorumu %s (pass8bits %s).\n"

#: fetchmail.c:1709
#, fuzzy
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is enabled (pass8bits off).\n"
msgstr " Content-Transfer-Encoding'in yorumu %s (pass8bits %s).\n"

#: fetchmail.c:1711
#, fuzzy
msgid " MIME decoding is enabled (mimedecode on).\n"
msgstr " MIME kod çözümü %s (mimedecode %s).\n"

#: fetchmail.c:1712
#, fuzzy
msgid " MIME decoding is disabled (mimedecode off).\n"
msgstr " MIME kod çözümü %s (mimedecode %s).\n"

# idle = ?? Başkalarına sor
#: fetchmail.c:1714
#, fuzzy
msgid " Idle after poll is enabled (idle on).\n"
msgstr " Yoklamadan sonra 'idle' kalma %s (idle %s).\n"

# idle = ?? Başkalarına sor
#: fetchmail.c:1715
#, fuzzy
msgid " Idle after poll is disabled (idle off).\n"
msgstr " Yoklamadan sonra 'idle' kalma %s (idle %s).\n"

# Bunun aşağıdaki 'discarded' ve 'kept' ile ilişkisi var, birlikte
# düşünülmeliler.
#: fetchmail.c:1717
#, fuzzy
msgid " Nonempty Status lines will be discarded (dropstatus on)\n"
msgstr " Boş olmayan Status satırları %s (dropstatus %s)\n"

# Bunun aşağıdaki 'discarded' ve 'kept' ile ilişkisi var, birlikte
# düşünülmeliler.
#: fetchmail.c:1718
#, fuzzy
msgid " Nonempty Status lines will be kept (dropstatus off)\n"
msgstr " Boş olmayan Status satırları %s (dropstatus %s)\n"

# Bunun yukarıdaki 'discarded' ve 'kept' ile ilişkisi var, birlikte
# düşünülmeliler.
#: fetchmail.c:1720
#, fuzzy
msgid " Delivered-To lines will be discarded (dropdelivered on)\n"
msgstr " Delivered-To satırları %s (dropdelivered %s)\n"

# Bunun yukarıdaki 'discarded' ve 'kept' ile ilişkisi var, birlikte
# düşünülmeliler.
#: fetchmail.c:1721
#, fuzzy
msgid " Delivered-To lines will be kept (dropdelivered off)\n"
msgstr " Delivered-To satırları %s (dropdelivered %s)\n"

#: fetchmail.c:1725
#, c-format
msgid " Message size limit is %d octets (--limit %d).\n"
msgstr " İleti boyut sınırı %d sekizlik (--limit %d).\n"

#: fetchmail.c:1728
msgid " No message size limit (--limit 0).\n"
msgstr " İleti boyut sınırı yok (--limit 0).\n"

#: fetchmail.c:1730
#, c-format
msgid " Message size warning interval is %d seconds (--warnings %d).\n"
msgstr " İleti boyut uyarısı aralığı %d saniye (--warnings %d).\n"

# poll = yoklama
#: fetchmail.c:1733
msgid " Size warnings on every poll (--warnings 0).\n"
msgstr " Her yoklamada büyüklük uyarısı (--warnings 0).\n"

#: fetchmail.c:1736
#, c-format
msgid " Received-message limit is %d (--fetchlimit %d).\n"
msgstr " Alınan ileti sınırı %d (--fetchlimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1739
msgid " No received-message limit (--fetchlimit 0).\n"
msgstr " Alınan ileti sınırı yok (--fetchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1741
#, c-format
msgid " Fetch message size limit is %d (--fetchsizelimit %d).\n"
msgstr " Getirilen ileti boyut sınırı %d (--fetchsizelimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1744
msgid " No fetch message size limit (--fetchsizelimit 0).\n"
msgstr " Getirilen ileti boyut sınırı yok (--fetchsizelimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1748
msgid " Do binary search of UIDs during each poll (--fastuidl 1).\n"
msgstr ""
" Her yoklama sırasında UID'lerin 'binary' aramasını yap (--fastuidl %d).\n"

#: fetchmail.c:1750
#, c-format
msgid " Do binary search of UIDs during %d out of %d polls (--fastuidl %d).\n"
msgstr ""
" Her %2$d yoklamanın %1$d tanesinde UID'lerin 'binary' aramasını yap (--"
"fastuidl %3$d).\n"

#: fetchmail.c:1753
msgid "  Do linear search of UIDs during each poll (--fastuidl 0).\n"
msgstr ""
"  Her yoklama sırasında UID'ler için doğrusal arama yap (--fastuidl 0).\n"

# batch = ?
#: fetchmail.c:1755
#, c-format
msgid " SMTP message batch limit is %d.\n"
msgstr " SMTP ileti 'batch' limiti %d.\n"

# batch = ??
#: fetchmail.c:1757
msgid " No SMTP message batch limit (--batchlimit 0).\n"
msgstr " SMTP iletisi 'batch' limiti yok (--batchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1761
#, c-format
msgid " Deletion interval between expunges forced to %d (--expunge %d).\n"
msgstr ""
" Silmeler arasındaki zaman aralığı olarak %d kullanılacak (--expunge %d).\n"

#: fetchmail.c:1763
msgid " No forced expunges (--expunge 0).\n"
msgstr " Silmeler zorlanmayacak (--expunge 0).\n"

# bu çeviriye bir bak. domain=alan deyince 'alanlar' sanki 'recipients' gibi anlaşılabilir??
#: fetchmail.c:1770
msgid " Domains for which mail will be fetched are:"
msgstr " Şu alanlar (domains) için posta getirilecek:"

#: fetchmail.c:1775 fetchmail.c:1795
msgid " (default)"
msgstr " (öntanımlı)"

#: fetchmail.c:1780
#, c-format
msgid " Messages will be appended to %s as BSMTP\n"
msgstr " İletiler %s'e BSMTP olarak eklenecek\n"

#: fetchmail.c:1782
#, c-format
msgid " Messages will be delivered with \"%s\".\n"
msgstr " İletiler \"%s\" ile ulaştırılacak.\n"

#: fetchmail.c:1789
#, c-format
msgid " Messages will be %cMTP-forwarded to:"
msgstr " İletiler %cMTP ile aşağıdakilere iletilecek:"

#: fetchmail.c:1800
#, c-format
msgid " Host part of MAIL FROM line will be %s\n"
msgstr " MAIL FROM satırının bilgisayar bölümü %s olacak\n"

#: fetchmail.c:1803
#, c-format
msgid " Address to be put in RCPT TO lines shipped to SMTP will be %s\n"
msgstr " SMTP'ye gönderilecek RCPT TO satırlarına konacak adres %s olacak\n"

#: fetchmail.c:1812
msgid " Recognized listener spam block responses are:"
msgstr " Bilinen dinleyici spam engelleme yanıtları şöyle:"

#: fetchmail.c:1818
msgid " Spam-blocking disabled\n"
msgstr " Spam engelleme etkin değil\n"

#: fetchmail.c:1821
#, c-format
msgid " Server connection will be brought up with \"%s\".\n"
msgstr " Sunucu bağlantısı \"%s\" ile açılacak.\n"

#: fetchmail.c:1824
msgid " No pre-connection command.\n"
msgstr " Hiçbir bağlantı öncesi komutu yok.\n"

#: fetchmail.c:1826
#, c-format
msgid " Server connection will be taken down with \"%s\".\n"
msgstr " Sunucu bağlantısı \"%s\" ile kopatılacak.\n"

#: fetchmail.c:1829
msgid " No post-connection command.\n"
msgstr " Hiçbir bağlantı öncesi komutu yok.\n"

#: fetchmail.c:1832
msgid " No localnames declared for this host.\n"
msgstr " Bu makina için hiçbir yerel ad tanımlanmamış.\n"

#: fetchmail.c:1842
msgid " Multi-drop mode: "
msgstr " Multi-drop kipi: "

#: fetchmail.c:1844
msgid " Single-drop mode: "
msgstr " Single-drop kipi: "

#: fetchmail.c:1846
#, fuzzy, c-format
msgid "%d local name recognized.\n"
msgid_plural "%d local names recognized.\n"
msgstr[0] "%d yerel ad tanındı.\n"
msgstr[1] "%d yerel ad tanındı.\n"

# buradaki %s 'enabled' ve 'disabled' oluyor :(
#: fetchmail.c:1861
#, fuzzy
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is enabled.\n"
msgstr " Multidrop adresler için DNS sorgulaması %s.\n"

# buradaki %s 'enabled' ve 'disabled' oluyor :(
#: fetchmail.c:1862
#, fuzzy
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is disabled.\n"
msgstr " Multidrop adresler için DNS sorgulaması %s.\n"

# Bu string'den hemen sonra aşağıdaki iki string geliyor ("IP address."
# ve "name.". Dilbilgisi yapısı Türkçeye tümüyle ters olduğundan
# bunları aşağıdaki iki iletide çevirmeyi uygun buldum. Kaynak koduna
# bakmak gerek niye böyle olduğunu anlamak için.
#: fetchmail.c:1866
#, fuzzy
msgid ""
" Server aliases will be compared with multidrop addresses by IP address.\n"
msgstr " "

# Bu string'den hemen sonra aşağıdaki iki string geliyor ("IP address."
# ve "name.". Dilbilgisi yapısı Türkçeye tümüyle ters olduğundan
# bunları aşağıdaki iki iletide çevirmeyi uygun buldum. Kaynak koduna
# bakmak gerek niye böyle olduğunu anlamak için.
#: fetchmail.c:1868
#, fuzzy
msgid " Server aliases will be compared with multidrop addresses by name.\n"
msgstr " "

#: fetchmail.c:1871
msgid " Envelope-address routing is disabled\n"
msgstr " Envelope-address routing etkin değil\n"

#: fetchmail.c:1874
#, c-format
msgid " Envelope header is assumed to be: %s\n"
msgstr " Envelope başlığı şöyle varsayılıyor: %s\n"

#: fetchmail.c:1877
#, fuzzy, c-format
msgid " Number of envelope headers to be skipped over: %d\n"
msgstr " Parse edilecek envelope başlığı sayısı: %d\n"

#: fetchmail.c:1880
#, c-format
msgid " Prefix %s will be removed from user id\n"
msgstr " %s öneki kullanıcı kimliğinden silinecek\n"

#: fetchmail.c:1883
msgid " No prefix stripping\n"
msgstr " Sonekler silinmeyecek\n"

#: fetchmail.c:1890
msgid " Predeclared mailserver aliases:"
msgstr " Önceden tanımlanmış posta sunucusu takma adları:"

#: fetchmail.c:1899
msgid " Local domains:"
msgstr " Yerel alanlar:"

#: fetchmail.c:1909
#, c-format
msgid " Connection must be through interface %s.\n"
msgstr " Bağlatı %s arayüzünden olmalı.\n"

#: fetchmail.c:1911
msgid " No interface requirement specified.\n"
msgstr " Belirli bir arayüzün kullanılması zorunlu koşulmamış.\n"

#: fetchmail.c:1913
#, c-format
msgid " Polling loop will monitor %s.\n"
msgstr " Yoklama döngüsü %s'i gözleyecek.\n"

#: fetchmail.c:1915
msgid " No monitor interface specified.\n"
msgstr " Gözleme arayüzü belirtilmemiş.\n"

# plugin == ?
#: fetchmail.c:1919
#, c-format
msgid " Server connections will be made via plugin %s (--plugin %s).\n"
msgstr " Sunucu bağlantıları %s plugin'i ile yapılacak (--plugin %s).\n"

#: fetchmail.c:1921
msgid " No plugin command specified.\n"
msgstr " Plugin komutu belirtilmemiş.\n"

# plugout da ne demek?
#: fetchmail.c:1923
#, c-format
msgid " Listener connections will be made via plugout %s (--plugout %s).\n"
msgstr " Dinleyici bağlantıları %s plugout'u ile yapılacak (--plugput %s).\n"

#: fetchmail.c:1925
msgid " No plugout command specified.\n"
msgstr " Plugout komutu belirtilmemiş.\n"

#: fetchmail.c:1930
msgid " No UIDs saved from this host.\n"
msgstr " Bu makineden hiçbir UID saklanmadı.\n"

#: fetchmail.c:1939
#, c-format
msgid " %d UIDs saved.\n"
msgstr " %d UID saklandı.\n"

#: fetchmail.c:1947
msgid " Poll trace information will be added to the Received header.\n"
msgstr " Received başlığına yoklama izleme bilgisi eklenecek.\n"

#: fetchmail.c:1949
msgid ""
" No poll trace information will be added to the Received header.\n"
".\n"
msgstr ""
" Received başlığına yoklama izleme bilgisi eklenmeyecek.\n"
".\n"

#: fetchmail.c:1952
#, c-format
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Özellikler geçiriliyor \"%s\".\n"

#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "HATA: getpassword() desteklenmiyor\n"

#: getpass.c:193
msgid ""
"\n"
"Caught SIGINT... bailing out.\n"
msgstr ""
"\n"
"SIGINT yakalandı... çıkıyorum.\n"

#: gssapi.c:66
#, c-format
msgid "Couldn't get service name for [%s]\n"
msgstr "[%s] için hizmet adı alınamadı\n"

#: gssapi.c:72
#, c-format
msgid "Using service name [%s]\n"
msgstr "Hizmet adı olarak [%s] kullanılıyor\n"

#: gssapi.c:89
msgid "Sending credentials\n"
msgstr "Credential'lar gönderiliyor\n"

#: gssapi.c:107
msgid "Error exchanging credentials\n"
msgstr "Credential takasında hata\n"

#: gssapi.c:152
msgid "Couldn't unwrap security level data\n"
msgstr "Güvenlik düzeyi verisi elde edilemedi\n"

#: gssapi.c:157
msgid "Credential exchange complete\n"
msgstr "Crendential takası tamamlandı\n"

#: gssapi.c:161
msgid "Server requires integrity and/or privacy\n"
msgstr "Sunucu iç tutarlılık ve/ya da mahremiyet gerektiriyor\n"

#: gssapi.c:170
#, c-format
msgid "Unwrapped security level flags: %s%s%s\n"
msgstr "Güvenlik düzeyi bayrakları: %s%s%s\n"

#: gssapi.c:174
#, c-format
msgid "Maximum GSS token size is %ld\n"
msgstr "En büyük GSS token boyutu %ld\n"

#: gssapi.c:187
msgid "Error creating security level request\n"
msgstr "Güvenlik düzeyi isteğini oluştururken hata\n"

#: gssapi.c:198
msgid "Releasing GSS credentials\n"
msgstr "GSS credential'ları bırakılıyor\n"

#: gssapi.c:201
msgid "Error releasing credentials\n"
msgstr "Credential'lar bırakılırken hata\n"

#: idle.c:61
#, c-format
msgid "fetchmail: thread sleeping for %d sec.\n"
msgstr "fetchmail: thread %d saniye uyuyor.\n"

#: imap.c:326
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 1\n"
msgstr "Protokol IMAP4 rev 1 olarak belirlendi\n"

#: imap.c:332
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 0\n"
msgstr "Protokol IMAP rev 0 olarak belirlendi.\n"

#: imap.c:339
msgid "Protocol identified as IMAP2 or IMAP2BIS\n"
msgstr "Protokol IMAP2 ya da IMAP2BIS olarak belirlendi\n"

#: imap.c:354
msgid "will idle after poll\n"
msgstr "yoklamadan sonra idle kalınacak\n"

#: imap.c:446 pop3.c:518
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS succeeded.\n"
msgstr ""

#: imap.c:455 pop3.c:527
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS failed.\n"
msgstr ""

#: imap.c:459
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue\n"
msgstr ""

#: imap.c:579
msgid "Required OTP capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "fetchmail gerekli OTP desteği ile derlenmemiş\n"

#: imap.c:601 pop3.c:385
msgid "Required NTLM capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "fetchmail gerekli NTLM desteği ile derlenmemiş\n"

#: imap.c:610
msgid "Required LOGIN capability not supported by server\n"
msgstr "Sunucu gerekli LOGIN yeteneğini desteklemiyor\n"

#: imap.c:676
#, fuzzy, c-format
msgid "mail expunge mismatch (%d actual != %d expected)\n"
msgstr ""
"%s@%s:%d iletisinin uzunluğu beklendiği kadar değil (gerçekte %d != beklenen "
"%d)\n"

#: imap.c:782 imap.c:841
msgid "re-poll failed\n"
msgstr "yeniden yoklama başarısız oldu\n"

#: imap.c:790 imap.c:846
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message waiting after re-poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after re-poll\n"
msgstr[0] "yeniden yokladıktan sonra %d ileti bekliyor\n"
msgstr[1] "yeniden yokladıktan sonra %d ileti bekliyor\n"

#: imap.c:807
msgid "mailbox selection failed\n"
msgstr "posta kutusu seçimi başarısız oldu\n"

#: imap.c:811
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message waiting after first poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after first poll\n"
msgstr[0] "ilk yoklamadan sonra %d ileti bekliyor\n"
msgstr[1] "ilk yoklamadan sonra %d ileti bekliyor\n"

#: imap.c:825
msgid "expunge failed\n"
msgstr "silme başarısız oldu\n"

#: imap.c:829
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message waiting after expunge\n"
msgid_plural "%d messages waiting after expunge\n"
msgstr[0] "silinmeden sonra %d ileti bekliyor\n"
msgstr[1] "silinmeden sonra %d ileti bekliyor\n"

#: imap.c:871
msgid "search for unseen messages failed\n"
msgstr "görülmemiş iletileri arama işlemi başarısız oldu\n"

#: imap.c:899
#, fuzzy, c-format
msgid "%lu is unseen\n"
msgstr "%u görülmemiş\n"

#: imap.c:911 pop3.c:889
#, c-format
msgid "%u is first unseen\n"
msgstr "%u ilk görülmemiş\n"

#: imap.c:1002
msgid ""
"Warning: ignoring bogus data for message sizes returned by the server.\n"
msgstr ""

#: interface.c:256
msgid "Unable to open kvm interface. Make sure fetchmail is SGID kmem."
msgstr "kvm arayüzü açılamadı. fetchmail'in SGID kmem olduğundan emin olunuz."

#: interface.c:396
#, c-format
msgid "Unable to parse interface name from %s"
msgstr "%s'den arayüz adını çıkaramadım"

#: interface.c:418
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist estimate) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist kestirme) başarısız oldu"

#: interface.c:424
msgid "get_ifinfo: malloc failed"
msgstr "get_ifinfo: malloc başarısız oldu"

#: interface.c:430
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist) başarısız oldu"

#: interface.c:448
#, c-format
msgid "Routing message version %d not understood."
msgstr "Routing iletisi sürüm %d anlaşılamadı."

#: interface.c:480
#, c-format
msgid "No interface found with name %s"
msgstr "Adı %s olan bir arayüz bulunamadı"

#: interface.c:538
#, c-format
msgid "No IP address found for %s"
msgstr "%s için bir IP adresi bulunamadı"

#: interface.c:589
msgid "missing IP interface address\n"
msgstr "IP arayüzü adresi yok\n"

#: interface.c:605
msgid "invalid IP interface address\n"
msgstr "geçersiz IP arayüzü adresi\n"

#: interface.c:611
msgid "invalid IP interface mask\n"
msgstr "geçersiz IP arayüzü maskesi\n"

#: interface.c:650
#, c-format
msgid "activity on %s -noted- as %d\n"
msgstr "activity on %s -noted- as %d\n"

#: interface.c:665
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s down\n"
msgstr "%s'in yoklanmasını atlıyorum, %s çalışmıyor\n"

#: interface.c:684
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s IP address excluded\n"
msgstr "%s'in yoklaması atlanıyor, %s IP adresi dışarıda tutuluyor\n"

#: interface.c:696
#, c-format
msgid "activity on %s checked as %d\n"
msgstr "activity on %s checked as %d\n"

#: interface.c:722
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s inactive\n"
msgstr "%s'in yoklaması atlanıyor, %s etkin değil\n"

#: interface.c:729
#, c-format
msgid "activity on %s was %d, is %d\n"
msgstr "%s'de etkinlik %d idi, şimdi %d\n"

#: kerberos.c:74
msgid "could not decode initial BASE64 challenge\n"
msgstr "İlk BASE64 challenge'ının kodu çözülemedi\n"

#: kerberos.c:139
#, c-format
msgid "principal %s in ticket does not match -u %s\n"
msgstr "Ticket'teki %s principal'ı -u %s'e uymuyor\n"

#: kerberos.c:147
#, c-format
msgid "non-null instance (%s) might cause strange behavior\n"
msgstr "null olmayan (%s) garip davranışa neden olabilir\n"

#: kerberos.c:213
msgid "could not decode BASE64 ready response\n"
msgstr "BASE64 hazır yanıtının kodu çözülemedi\n"

#: kerberos.c:220
msgid "challenge mismatch\n"
msgstr "challenge'lar uymuyor\n"

#: lock.c:86
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: error reading lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: eski kilit dosyasını siliyorum \n"

#: lock.c:97
msgid "fetchmail: removing stale lockfile\n"
msgstr "fetchmail: eski kilit dosyasını siliyorum \n"

#: lock.c:121
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: error opening lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: eski kilit dosyasını siliyorum \n"

#: lock.c:168
msgid "fetchmail: lock creation failed.\n"
msgstr "fetchmail: kilit oluşturulamadı.\n"

#: netrc.c:219
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: found \"%s\" before any host names\n"
msgstr "%s:%d: uyarı: herhangi bir makina adından önce \"%s\" bulundu\n"

#: netrc.c:257
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: uyarı: bilinmeyen token \"%s\"\n"

#: odmr.c:66
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
msgstr "%s'in SMTP dinleyicisi ATRN'yi desteklemiyor\n"

#: odmr.c:104
msgid "Turnaround now...\n"
msgstr "Roller değişiliyor...\n"

#: odmr.c:109
msgid "ATRN request refused.\n"
msgstr "ATRN isteği reddedildi.\n"

#: odmr.c:113
msgid "Unable to process ATRN request now\n"
msgstr "ATRN isteğini şimdi işleyemiyorum\n"

#: odmr.c:118
msgid "You have no mail.\n"
msgstr "Mektubunuz yok.\n"

#: odmr.c:122
msgid "Command not implemented\n"
msgstr "Bu komut gerçeklenmemiş\n"

#: odmr.c:126
msgid "Authentication required.\n"
msgstr "Kimlik kanıtlaması gerekiyor.\n"

#: odmr.c:130
#, c-format
msgid "Unknown ODMR error %d\n"
msgstr "Bilinmeyen ODMR hatası %d\n"

#: odmr.c:189
#, fuzzy
msgid "receiving message data\n"
msgstr "ileti metni yazılıyor\n"

#: odmr.c:242
msgid "Option --keep is not supported with ODMR\n"
msgstr "--keep seçeneği ODMR ile desteklenmiyor\n"

#: odmr.c:246
msgid "Option --flush is not supported with ODMR\n"
msgstr "--flush seçeneği ODMR ile desteklenmiyor\n"

#: odmr.c:250
#, fuzzy
msgid "Option --folder is not supported with ODMR\n"
msgstr "--flush seçeneği ODMR ile desteklenmiyor\n"

#: odmr.c:254
msgid "Option --check is not supported with ODMR\n"
msgstr "--check seçeneği ODMR ile desteklenmiyor\n"

#: opie.c:42
msgid "server recv fatal\n"
msgstr "sunucu recv ölümcül\n"

#: opie.c:56
msgid "Could not decode OTP challenge\n"
msgstr "OPT challenge'ının kodu çözülemedi\n"

#: opie.c:64 pop3.c:610
msgid "Secret pass phrase: "
msgstr "Parola: "

#: options.c:172 options.c:216
#, c-format
msgid "String '%s' is not a valid number string.\n"
msgstr "'%s' katarı geçerli bir sayı katarı değil.\n"

#: options.c:181
#, c-format
msgid "Value of string '%s' is %s than %d.\n"
msgstr "'%1$s'in değeri %3$d'den %2$s.\n"

#: options.c:182
msgid "smaller"
msgstr "küçük"

#: options.c:182
msgid "larger"
msgstr "büyük"

#: options.c:349
#, c-format
msgid "Invalid protocol `%s' specified.\n"
msgstr "Geçersiz protokol `%s' belirtilmiş.\n"

#: options.c:396
#, c-format
msgid "Invalid authentication `%s' specified.\n"
msgstr "Geçersiz kimlik denetlemesi yöntemi `%s' belirtilmiş.\n"

#: options.c:601
msgid "usage: fetchmail [options] [server ...]\n"
msgstr "kullanım: fetchmail [seçenekler] [sunucu ...]\n"

#: options.c:602
msgid " Options are as follows:\n"
msgstr " Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:\n"

#: options.c:603
msgid " -?, --help    display this option help\n"
msgstr " -?, --help    bu yardım iletisini göster\n"

#: options.c:604
msgid " -V, --version   display version info\n"
msgstr " -V, --version   sürüm bilgisini göster\n"

#: options.c:606
msgid " -c, --check    check for messages without fetching\n"
msgstr " -c, --check    iletileri kontrol et ama getirme\n"

#: options.c:607
msgid " -s, --silent   work silently\n"
msgstr " -s, --silent   sessizce çalış\n"

#: options.c:608
msgid " -v, --verbose   work noisily (diagnostic output)\n"
msgstr " -v, --verbose   çok ayrıntılı bilgi ver (tanılama çıktısı)\n"

#: options.c:609
msgid " -d, --daemon   run as a daemon once per n seconds\n"
msgstr " -d, --daemon   n saniye için bir kez daemon olarak çalış\n"

#: options.c:610
msgid " -N, --nodetach  don't detach daemon process\n"
msgstr " -N, --nodetach  deamon sürecini 'detach' etme\n"

#: options.c:611
msgid " -q, --quit    kill daemon process\n"
msgstr " -q, --quit    daemon sürecini öldür\n"

#: options.c:612
msgid " -L, --logfile   specify logfile name\n"
msgstr " -L, --logfile   kayıt dosyası adını belirle\n"

#: options.c:613
msgid ""
"   --syslog   use syslog(3) for most messages when running as a "
"daemon\n"
msgstr ""
"   --syslog   daemon olarak çalışırken çoğu ileti için syslog(3) "
"kullan\n"

#: options.c:614
msgid "   --invisible  don't write Received & enable host spoofing\n"
msgstr ""
"   --invisible  'Received' satırlarını yazma ve 'spoof' etmeye izin ver\n"

#: options.c:615
msgid " -f, --fetchmailrc specify alternate run control file\n"
msgstr " -f, --fetchmailrc başka bir yapılandırma dosyası kullan\n"

#: options.c:616
msgid " -i, --idfile   specify alternate UIDs file\n"
msgstr " -i, --idfile   başka bir UID dosyası kullan\n"

#: options.c:617
#, fuzzy
msgid "   --pidfile   specify alternate PID (lock) file\n"
msgstr " -i, --idfile   başka bir UID dosyası kullan\n"

#: options.c:618
msgid "   --postmaster specify recipient of last resort\n"
msgstr "   --postmaster başka bir \"son çare\" alıcısı belirle\n"

#: options.c:619
msgid "   --nobounce  redirect bounces from user to postmaster.\n"
msgstr ""
"   --nobounce  bounce eden iletileri kullanıcıdan postmaster'a gönder.\n"

#: options.c:620
msgid ""
"   --nosoftbounce fetchmail deletes permanently undeliverable messages.\n"
msgstr ""

#: options.c:621
msgid ""
"   --softbounce keep permanently undeliverable messages on server "
"(default).\n"
msgstr ""

#: options.c:623
msgid " -I, --interface  interface required specification\n"
msgstr " -I, --interface  interface required specification\n"

#: options.c:624
msgid " -M, --monitor   monitor interface for activity\n"
msgstr " -M, --monitor   arayüzün etkinliğini gözle\n"

#: options.c:627
msgid "   --ssl     enable ssl encrypted session\n"
msgstr "   --ssl     ssl ile şifrelenmiş oturumu etkinleştir\n"

#: options.c:628
msgid "   --sslkey   ssl private key file\n"
msgstr "   --sslkey   ssl özel anahtar dosyası\n"

#: options.c:629
msgid "   --sslcert   ssl client certificate\n"
msgstr "   --sslcert   ssl istemci sertifikası\n"

#: options.c:630
#, fuzzy
msgid "   --sslcertck  do strict server certificate check (recommended)\n"
msgstr "   --sslcert   ssl istemci sertifikası\n"

#: options.c:631
#, fuzzy
msgid "   --sslcertpath path to ssl certificates\n"
msgstr "   --sslcert   ssl istemci sertifikası\n"

#: options.c:632
msgid ""
"   --sslcommonname expect this CommonName from server (discouraged)\n"
msgstr ""

#: options.c:633
msgid ""
"   --sslfingerprint fingerprint that must match that of the server's "
"cert.\n"
msgstr ""

#: options.c:634
#, fuzzy
msgid "   --sslproto  force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
msgstr "   --sslproto  ssl protokolünü seç (ssl2/ssl3/tls1)\n"

#: options.c:636
msgid "   --plugin   specify external command to open connection\n"
msgstr ""
"   --plugin   bağlatıları açmak için dışarıdan bir program belirle\n"

#: options.c:637
msgid "   --plugout   specify external command to open smtp connection\n"
msgstr ""
"   --plugout   SMTP bağlantılarını yapmak için dışarıdan bir program "
"belirle\n"

#: options.c:639
msgid " -p, --protocol  specify retrieval protocol (see man page)\n"
msgstr ""
" -p, --protocol  belirtilen protokolü kullan (man sayfasına bakınız)\n"

#: options.c:640
msgid " -U, --uidl    force the use of UIDLs (pop3 only)\n"
msgstr ""
" -U, --uidl    UIDL kullanımını zorunlu kıl (yalnızca pop3 için)\n"

#: options.c:641
#, fuzzy
msgid "   --port    TCP port to connect to (obsolete, use --service)\n"
msgstr " -P, --port    bağlanılacak TCP/IP portu\n"

#: options.c:642
#, fuzzy
msgid ""
" -P, --service   TCP service to connect to (can be numeric TCP port)\n"
msgstr " -P, --port    bağlanılacak TCP/IP portu\n"

#: options.c:643
msgid "   --auth    authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
msgstr "   --auth    kimlik kanıtama türü (parola/kerberos/ssh/otp)\n"

#: options.c:644
msgid " -t, --timeout   server nonresponse timeout\n"
msgstr " -t, --timeout   sunucu zamanaşımı süresi\n"

#: options.c:645
msgid " -E, --envelope  envelope address header\n"
msgstr " -E, --envelope  envelope adresi başlığı\n"

#: options.c:646
msgid " -Q, --qvirtual  prefix to remove from local user id\n"
msgstr " -Q, --qvirtual  yerel kullanıcı kimliğinden silinecek önek\n"

# 'principal' ne demek?
#: options.c:647
msgid "   --principal  mail service principal\n"
msgstr "   --principal  posta hizmeti pricipal'ı\n"

#: options.c:648
msgid "   --tracepolls add poll-tracing information to Received header\n"
msgstr "   --tracepolls Received başlıklarına yoklama bilgisi ekle\n"

#: options.c:650
msgid " -u, --username  specify users's login on server\n"
msgstr " -u, --username  kullanıcının sunucudakı kullanıcı adı\n"

#: options.c:651
#, fuzzy
msgid " -a, --[fetch]all retrieve old and new messages\n"
msgstr " -a, --all     eski ve yeni iletileri getir\n"

#: options.c:652
msgid " -K, --nokeep   delete new messages after retrieval\n"
msgstr " -K, --nokeep   getirdikten sonra yeni iletileri sil\n"

#: options.c:653
msgid " -k, --keep    save new messages after retrieval\n"
msgstr " -k, --keep    getirdikten sonra yeni iletileri sakla\n"

#: options.c:654
msgid " -F, --flush    delete old messages from server\n"
msgstr " -F, --flush    eski iletileri sunucudan sil\n"

#: options.c:655
#, fuzzy
msgid "   --limitflush delete oversized messages\n"
msgstr " -F, --flush    eski iletileri sunucudan sil\n"

#: options.c:656
msgid " -n, --norewrite  don't rewrite header addresses\n"
msgstr " -n, --norewrite  başlık adreslerini yeniden yazma\n"

#: options.c:657
msgid " -l, --limit    don't fetch messages over given size\n"
msgstr " -w, --limit    belirtilenden daha büyük iletileri getirme\n"

#: options.c:658
msgid " -w, --warnings  interval between warning mail notification\n"
msgstr " -w, --warnings  posta bildirimleri arasındaki zaman aralığı\n"

#: options.c:660
msgid " -S, --smtphost  set SMTP forwarding host\n"
msgstr " -S, --smtphost  bu SMTP sunucusunu kullan\n"

#: options.c:661
msgid "   --fetchdomains fetch mail for specified domains\n"
msgstr ""
"   --fetchdomains belirtilen alan adları için gelen postaları getir\n"

#: options.c:662
msgid " -D, --smtpaddress set SMTP delivery domain to use\n"
msgstr " -D, --smtpaddress kullanılacak SMTP dağıtım alanı (domain) belirle\n"

#: options.c:663
msgid "   --smtpname  set SMTP full name username@domain\n"
msgstr "   --smtpname  bu SMTP kullanıcı@alanadı adresini kullan\n"

#: options.c:664
msgid " -Z, --antispam,  set antispam response values\n"
msgstr " -Z, --antispam  antispam yanıt değerlerini kullan\n"

#: options.c:665
msgid " -b, --batchlimit set batch limit for SMTP connections\n"
msgstr " -b, --batchlimit SMTP bağlantıları için batch limiti belirle\n"

#: options.c:666
msgid " -B, --fetchlimit set fetch limit for server connections\n"
msgstr " -B, --fetchlimit sunucu bağlantıları için getirme sınırı\n"

#: options.c:667
msgid "   --fetchsizelimit set fetch message size limit\n"
msgstr "   --fetchsizelimit getirilen iletilerin boyut sınırını ayarla\n"

#: options.c:668
msgid "   --fastuidl  do a binary search for UIDLs\n"
msgstr "   --fastuidl  UIDL'ler için 'binary' arama yap\n"

#: options.c:669
msgid " -e, --expunge   set max deletions between expunges\n"
msgstr " -e, --expunge   set max deletions between expunges\n"

#: options.c:670
msgid " -m, --mda     set MDA to use for forwarding\n"
msgstr " -m, --mda     iletim için kullanılacak MDA'yı belirle\n"

#: options.c:671
msgid "   --bsmtp    set output BSMTP file\n"
msgstr "   --bsmtp    BSMTP çıktısını bu dosyaya al\n"

#: options.c:672
msgid "   --lmtp    use LMTP (RFC2033) for delivery\n"
msgstr "   --lmtp    dağıtım için LMTP (RFC2033) kullan\n"

#: options.c:673
msgid " -r, --folder   specify remote folder name\n"
msgstr " -r, --folder  uzaktaki klasör adı olarak bunu kullan\n"

#: options.c:674
msgid "   --showdots  show progress dots even in logfiles\n"
msgstr ""
"   --showdots  ilerlemeyi gösteren noktaları kayıt dosyalarında bile "
"göster\n"

#: pop3.c:355
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3/PROXY server\" found, using RETR command instead "
"of TOP.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:454
msgid "TLS is mandatory for this session, but server refused CAPA command.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:455
msgid "The CAPA command is however necessary for TLS.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:538
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:646
msgid "We've run out of allowed authenticators and cannot continue.\n"
msgstr ""

# timestamp = zaman damgası (zaman belirteci daha doğal olurdu bence ama böyle kullanılmış
# başka yerlerde)
#: pop3.c:660
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
msgstr "Gerekli olan APOP zaman damgası selamlama içerisinde bulunamadı\n"

#: pop3.c:669
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
msgstr "Selamlama içindeki zaman damgasında sözdizim yanlışı var\n"

#: pop3.c:685
msgid "Invalid APOP timestamp.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:709
msgid "Undefined protocol request in POP3_auth\n"
msgstr "POP3_auth'ta tanımlanmamış protokol isteği\n"

#: pop3.c:730
msgid "lock busy! Is another session active?\n"
msgstr "kilit meşgul! Başka bir oturum açık olabilir\n"

#: pop3.c:809
msgid "Cannot handle UIDL response from upstream server.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:832
msgid "Server responded with UID for wrong message.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:859 pop3.c:1105
#, c-format
msgid "id=%s (num=%d) was deleted, but is still present!\n"
msgstr "id=%s (num=%d) silinmişti, fakat hala burada!\n"

#: pop3.c:868 pop3.c:880 pop3.c:1114 pop3.c:1121
#, c-format
msgid "%u is unseen\n"
msgstr "%u görülmemiş\n"

#: pop3.c:965
msgid "Messages inserted into list on server. Cannot handle this.\n"
msgstr "Sunucuda listeye iletiler araya sokulmuş. Bu durumu idare edemem.\n"

#: pop3.c:1057
msgid "protocol error\n"
msgstr "protokol hatası\n"

#: pop3.c:1073
msgid "protocol error while fetching UIDLs\n"
msgstr "UIDL'leri getirirken protokol hatası\n"

#: pop3.c:1443
#, fuzzy
msgid "Option --folder is not supported with POP3\n"
msgstr "--remote seçeneği POP3 ile desteklenmiyor\n"

#: rcfile_y.y:126
msgid "server option after user options"
msgstr "kullanıcı seçeneklerinden sonra sunucu seçeneği verilmiş"

#: rcfile_y.y:169
msgid "SDPS not enabled."
msgstr "SDPS etkin değil."

#: rcfile_y.y:215
msgid ""
"fetchmail: interface option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""
"fetchmail: 'interface' seçeneği yalnızca Linux'ta (IPv6'sız) ve FreeBSD'de "
"destekleniyor\n"

#: rcfile_y.y:222
msgid ""
"fetchmail: monitor option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""
"fetchmail: 'monitor' seçeneği yalnızca Linux'ta (IPv6'sız) ve FreeBSD'de "
"destekleniyor\n"

#: rcfile_y.y:335
msgid "SSL is not enabled"
msgstr "SSL etkin değil."

#: rcfile_y.y:385
msgid "end of input"
msgstr "girdi sonu"

# symbolic link?
#: rcfile_y.y:423
#, c-format
msgid "File %s must be a regular file.\n"
msgstr "%s dosyası normal bir dosya olmalı.\n"

#: rcfile_y.y:433
#, fuzzy, c-format
msgid "File %s must have no more than -rwx------ (0700) permissions.\n"
msgstr "Dosyanın (%s) izinleri -rwx--x--- (0710)'den çok olmamalı.\n"

#: rcfile_y.y:445
#, c-format
msgid "File %s must be owned by you.\n"
msgstr "Dosyanin (%s) sahibi siz olmalısınız.\n"

#: report.c:67
msgid "Unknown system error"
msgstr "Bilinmeyen sistem hatası"

#: report.c:92
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (log message incomplete)\n"
msgstr "%s (kayıt iletisi tam değil)"

#: rfc822.c:76
#, c-format
msgid "About to rewrite %s"
msgstr "%s'i yeniden yazmak üzereyim"

#: rfc822.c:212
#, c-format
msgid "Rewritten version is %s\n"
msgstr "Yeniden yazılan %s\n"

#: rpa.c:117
msgid "Success"
msgstr "Başarılı"

#: rpa.c:118
msgid "Restricted user (something wrong with account)"
msgstr ""
"Sınırlı kullanıcı (kullanıcı hesabı ile ilgili yanlış birşeyler olabilir)"

#: rpa.c:119
msgid "Invalid userid or passphrase"
msgstr "Kullanıcı adı ya da parolası geçersiz"

# deity error???
#: rpa.c:120
msgid "Deity error"
msgstr "`Deity' hatası"

#: rpa.c:173
msgid "RPA token 2: Base64 decode error\n"
msgstr "RPA token 2: Base64 kod çözme hatası\n"

#: rpa.c:184
#, c-format
msgid "Service chose RPA version %d.%d\n"
msgstr "Hizmet RPA sürüm %d.%d'i seçti\n"

#: rpa.c:190
#, c-format
msgid "Service challenge (l=%d):\n"
msgstr "Hizmet challenge'i (l=%d):\n"

#: rpa.c:199
#, c-format
msgid "Service timestamp %s\n"
msgstr "Hizmet zaman damgası %s\n"

#: rpa.c:204
msgid "RPA token 2 length error\n"
msgstr "RPA token 2'de uzunluk hatası var\n"

# realm = alem
#: rpa.c:208
#, c-format
msgid "Realm list: %s\n"
msgstr "Alem listesi: %s\n"

#: rpa.c:212
msgid "RPA error in service@realm string\n"
msgstr "hizmet@alem katarında RPA hatası\n"

#: rpa.c:249
msgid "RPA token 4: Base64 decode error\n"
msgstr "RPA token 4: Base64 kod çözme hatası\n"

#: rpa.c:260
#, c-format
msgid "User authentication (l=%d):\n"
msgstr "Kullanıcı kimlik kanıtlama (l=%d):\n"

#: rpa.c:274
#, c-format
msgid "RPA status: %02X\n"
msgstr "RPA durumu: %02X\n"

#: rpa.c:280
msgid "RPA token 4 length error\n"
msgstr "RPA token 4: uzunluk hatası\n"

#: rpa.c:287
#, c-format
msgid "RPA rejects you: %s\n"
msgstr "RPA sizi reddediyor: %s\n"

#: rpa.c:289
msgid "RPA rejects you, reason unknown\n"
msgstr "RPA sizi reddediyor, nedeni bilinmiyor\n"

#: rpa.c:297
#, c-format
msgid "RPA User Authentication length error: %d\n"
msgstr "RPA Kullanıcı Kimlik Kanıtlama uzunluk hatası: %d\n"

#: rpa.c:302
#, c-format
msgid "RPA Session key length error: %d\n"
msgstr "RPA Oturumu anahtar uzunluğu hatası: %d\n"

#: rpa.c:308
msgid "RPA _service_ auth fail. Spoof server?\n"
msgstr "RPA _hizmet_ kimlik kanıtlaması başarısız oldu.\n"

#: rpa.c:313
msgid "Session key established:\n"
msgstr "Oturum anahtarı kuruldu:\n"

#: rpa.c:344
msgid "RPA authorisation complete\n"
msgstr "RPA yetkilendirme tamamlandı\n"

#: rpa.c:371
msgid "Get response\n"
msgstr "Yanıt al\n"

#: rpa.c:401
#, c-format
msgid "Get response return %d [%s]\n"
msgstr "Yanıt alma %d döndü [%s]\n"

#: rpa.c:462
msgid "Hdr not 60\n"
msgstr "Başlık 60 değil\n"

#: rpa.c:483
msgid "Token length error\n"
msgstr "Token uzunluk hatası\n"

#: rpa.c:488
#, c-format
msgid "Token Length %d disagrees with rxlen %d\n"
msgstr "Token uzunluğu %d rxlen (%d) ile uyuşmuyor\n"

#: rpa.c:494
msgid "Mechanism field incorrect\n"
msgstr "Mekanizma alanı doğru değil\n"

#: rpa.c:530
#, c-format
msgid "dec64 error at char %d: %x\n"
msgstr "karakter %d'de dec64 hatası: %x\n"

#: rpa.c:545
msgid "Inbound binary data:\n"
msgstr "Gelen ikilik veri:\n"

#: rpa.c:581
msgid "Outbound data:\n"
msgstr "Giden veri:\n"

#: rpa.c:644
msgid "RPA String too long\n"
msgstr "RPA katarı çok uzun\n"

#: rpa.c:649
msgid "Unicode:\n"
msgstr "Unicode:\n"

#: rpa.c:708
msgid "RPA Failed open of /dev/urandom. This shouldn't\n"
msgstr "RPA /dev/urandom açılamadı. Bu durum sisteme\n"

#: rpa.c:709
msgid "  prevent you logging in, but means you\n"
msgstr "  girmenize engel değildir, ancak konuştuğunuzu\n"

#: rpa.c:710
msgid "  cannot be sure you are talking to the\n"
msgstr "  düşündüğünüz sistem ile konuşmuyor\n"

#: rpa.c:711
msgid "  service that you think you are (replay\n"
msgstr "  olabilirsiniz (kötü niyetli sistemler\n"

#: rpa.c:712
msgid "  attacks by a dishonest service are possible.)\n"
msgstr "  `replay' saldırısı yapabilir).\n"

#: rpa.c:723
msgid "User challenge:\n"
msgstr "Kullanıcı challenge'ı:\n"

#: rpa.c:873
msgid "MD5 being applied to data block:\n"
msgstr "Veri bloğuna MD5 uygulanıyor:\n"

#: rpa.c:886
msgid "MD5 result is: \n"
msgstr "MD5 sonucu:\n"

#: servport.c:53
#, c-format
msgid "getaddrinfo(NULL, \"%s\") error: %s\n"
msgstr ""

#: servport.c:80
#, c-format
msgid "Cannot resolve service %s to port number.\n"
msgstr ""

#: servport.c:81
msgid "Please specify the service as decimal port number.\n"
msgstr ""

#: sink.c:220
#, c-format
msgid "forwarding to %s\n"
msgstr "%s'e iletiliyor\n"

#: sink.c:306
msgid "SMTP: (bounce-message body)\n"
msgstr "SMTP: ('bounce' iletisi gövdesi)\n"

#: sink.c:309
#, c-format
msgid "mail from %s bounced to %s\n"
msgstr "%s'den gelen ileti %s'e `bounce' edildi\n"

#: sink.c:446
#, c-format
msgid "Saved error is still %d\n"
msgstr "Kaydedilen hata hala %d\n"

#: sink.c:506 sink.c:605
#, c-format
msgid "%cMTP error: %s\n"
msgstr "%cMTP hatası: %s\n"

#: sink.c:550
msgid "SMTP server requires STARTTLS, keeping message.\n"
msgstr ""

#: sink.c:730
#, fuzzy, c-format
msgid "BSMTP file open failed: %s\n"
msgstr "BSMTP dosya açılamadı ya da önsöz yazılamadı\n"

#: sink.c:776
#, fuzzy
msgid "BSMTP preamble write failed.\n"
msgstr "BSMTP dosya açılamadı ya da önsöz yazılamadı\n"

#: sink.c:990
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't like recipient address `%s'\n"
msgstr "%cMTP dinleyicisi alıcı adresi olarak `%s'i sevmedi\n"

#: sink.c:997
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't really like recipient address `%s'\n"
msgstr "%cMTP dinleyicisi alıcı adresi olarak `%s'i sevmedi\n"

#: sink.c:1043
msgid "no address matches; no postmaster set.\n"
msgstr "hiçbir adres uyuşmadı; postmaster yok.\n"

#: sink.c:1055
#, c-format
msgid "can't even send to %s!\n"
msgstr ""
"%s'e bile gönderilemedi!\n"
"\n"

#: sink.c:1061
#, c-format
msgid "no address matches; forwarding to %s.\n"
msgstr "hiçbir adres uymuyor; %s'e iletiyorum.\n"

#: sink.c:1217
#, c-format
msgid "about to deliver with: %s\n"
msgstr "iletmek üzereyim: %s\n"

#: sink.c:1241
msgid "MDA open failed\n"
msgstr "MDA açma başarısız oldu\n"

#: sink.c:1278
#, c-format
msgid "%cMTP connect to %s failed\n"
msgstr "%2$s'e %1$cMTP bağlantısı başarısız oldu\n"

#: sink.c:1302
#, c-format
msgid "can't raise the listener; falling back to %s"
msgstr "dinleyici çalıştırılamadı; %s denenecek"

#: sink.c:1364
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to MDA: %s\n"
msgstr "%s'e iletiliyor\n"

#: sink.c:1367
#, c-format
msgid "MDA died of signal %d\n"
msgstr "MDA %d sinyali ile öldürüldü\n"

#: sink.c:1370
#, c-format
msgid "MDA returned nonzero status %d\n"
msgstr "MDA sıfırdan başka bir durum kodu döndürdü (%d)\n"

#: sink.c:1373
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Strange: MDA pclose returned %d and errno %d/%s, cannot handle at %s:%d\n"
msgstr "Garip: MDA pclose durum kodu olarak %d döndürdü, %s:%d'de sorun\n"

#: sink.c:1395
msgid "Message termination or close of BSMTP file failed\n"
msgstr ""
"İletiyi bitirme ya da BSMTP dosyasını kapatma işlemi başarısızlıkla "
"sonuçlandı\n"

#: sink.c:1417
msgid "SMTP listener refused delivery\n"
msgstr "SMTP dinleyicisi dağıtımı reddetti\n"

#: sink.c:1447
msgid "LMTP delivery error on EOM\n"
msgstr "İleti sonunda LMTP dağıtım hatası\n"

#: sink.c:1450
#, c-format
msgid "Unexpected non-503 response to LMTP EOM: %s\n"
msgstr "LMTP EOM'a beklenmeyen, 503 olmayan yanıt: %s\n"

#: sink.c:1605
#, fuzzy
msgid ""
"-- \n"
"The Fetchmail Daemon"
msgstr ""
"--\n"
"\t\t\t\tFetchmail Daemon'u\n"

#: smtp.c:80
msgid "ESMTP CRAM-MD5 Authentication...\n"
msgstr "ESMTP CRAM-Md5 Kimlik kanıtlaması...\n"

#: smtp.c:87 smtp.c:138
msgid "Server rejected the AUTH command.\n"
msgstr "Sunucu AUTH komutunu reddetti.\n"

#: smtp.c:95 smtp.c:145 smtp.c:155 smtp.c:161
msgid "Bad base64 reply from server.\n"
msgstr "Sunucudan geçersiz base64 yanıtı.\n"

#: smtp.c:99
#, c-format
msgid "Challenge decoded: %s\n"
msgstr "'Challenge'ın kodu çözüldü: %s\n"

#: smtp.c:116
msgid "ESMTP PLAIN Authentication...\n"
msgstr "ESMTP PLAIN Kimlik kanıtlaması...\n"

#: smtp.c:131
msgid "ESMTP LOGIN Authentication...\n"
msgstr "ESMTP LOGIN Kimlik kanıtlaması...\n"

#: smtp.c:339 smtp.c:362
msgid "smtp listener protocol error\n"
msgstr "smtp dinleyicisi protokol hatası\n"

#: socket.c:115 socket.c:141
msgid "fetchmail: malloc failed\n"
msgstr "fetchmail: malloc başarısız oldu\n"

#: socket.c:173
msgid "fetchmail: socketpair failed\n"
msgstr "fetchmail: socketpair başarısız oldu\n"

#: socket.c:179
msgid "fetchmail: fork failed\n"
msgstr "fetchmail: fork başarısız oldu\n"

#: socket.c:186
msgid "dup2 failed\n"
msgstr "dup2 başarısız oldu\n"

#: socket.c:192
#, c-format
msgid "running %s (host %s service %s)\n"
msgstr "%s çalıştırılıyor (makina %s hizmet %s)\n"

#: socket.c:195
#, c-format
msgid "execvp(%s) failed\n"
msgstr "execvp(%s) başarısız oldu\n"

#: socket.c:286
#, c-format
msgid "getaddrinfo(\"%s\",\"%s\") error: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:289
msgid "Try adding the --service option (see also FAQ item R12).\n"
msgstr ""

#: socket.c:300 socket.c:303
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown (%s)"
msgstr "bilinmeyen"

#: socket.c:306
#, c-format
msgid "Trying to connect to %s/%s..."
msgstr ""

#: socket.c:314
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create socket: %s\n"
msgstr ""
"%s'e bile gönderilemedi!\n"
"\n"

#: socket.c:330
#, fuzzy
msgid "connection failed.\n"
msgstr "SSL bağlantısı başarısız oldu.\n"

#: socket.c:332
#, fuzzy, c-format
msgid "connection to %s:%s [%s/%s] failed: %s.\n"
msgstr "%2$s'ye %1$s bağlantısı başarısız oldu"

#: socket.c:338
#, fuzzy
msgid "connected.\n"
msgstr "SSL bağlantısı başarısız oldu.\n"

#: socket.c:616
#, c-format
msgid "Issuer Organization: %s\n"
msgstr "Çıkaran Kurum: %s\n"

#: socket.c:619
msgid "Warning: Issuer Organization Name too long (possibly truncated).\n"
msgstr "Uyarı: Çıkaran Kurum Adı çok uzun (sonundan kesilmiş olabilir).\n"

#: socket.c:621
msgid "Unknown Organization\n"
msgstr "Bilinmeyen Kurum\n"

#: socket.c:623
#, c-format
msgid "Issuer CommonName: %s\n"
msgstr "Çıkaran `CommonName'i: %s\n"

#: socket.c:626
msgid "Warning: Issuer CommonName too long (possibly truncated).\n"
msgstr "Uyarı: Çıkaran `CommonName'i çok uzun (sonundan kesilmiş olabilir).\n"

#: socket.c:628
msgid "Unknown Issuer CommonName\n"
msgstr "Bilinmeyen Çıkaran `CommonName'i\n"

#: socket.c:632
#, c-format
msgid "Server CommonName: %s\n"
msgstr "Sunucu `CommonName'i: %s\n"

#: socket.c:637
msgid "Bad certificate: Subject CommonName too long!\n"
msgstr "Kötü sertifika: `Subject CommonName' çok uzun!\n"

#: socket.c:643
#, fuzzy
msgid "Bad certificate: Subject CommonName contains NUL, aborting!\n"
msgstr "Kötü sertifika: `Subject CommonName' çok uzun!\n"

#: socket.c:664
#, c-format
msgid "Subject Alternative Name: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:670
#, fuzzy
msgid "Bad certificate: Subject Alternative Name contains NUL, aborting!\n"
msgstr "Kötü sertifika: `Subject CommonName' çok uzun!\n"

#: socket.c:698
#, c-format
msgid "Server CommonName mismatch: %s != %s\n"
msgstr "Sunucu CommonName'i uyuşmazlığı: %s != %s\n"

#: socket.c:705
msgid "Server name not set, could not verify certificate!\n"
msgstr "Sunucu adı ayarlanmamış, sertifikayı doğrulayamıyorum!\n"

#: socket.c:710
msgid "Unknown Server CommonName\n"
msgstr "Bilinmeyen Sunucu `CommonName'i\n"

#: socket.c:712
msgid "Server name not specified in certificate!\n"
msgstr "Sunucu adı sertifikada belirtilmemiş!\n"

#: socket.c:724
msgid "EVP_md5() failed!\n"
msgstr "EVP_md5() başarısız oldu!\n"

#: socket.c:728
msgid "Out of memory!\n"
msgstr "Bellek yetmedi!\n"

#: socket.c:736
msgid "Digest text buffer too small!\n"
msgstr "`Digest' metni tamponu çok küçük!\n"

#: socket.c:742
#, c-format
msgid "%s key fingerprint: %s\n"
msgstr "%s anahtarı parmak izi: %s\n"

#: socket.c:746
#, c-format
msgid "%s fingerprints match.\n"
msgstr "%s parmak izleri uyuşuyor.\n"

#: socket.c:748
#, c-format
msgid "%s fingerprints do not match!\n"
msgstr "%s parmak izleri uyuşmuyor!\n"

#: socket.c:757
#, fuzzy, c-format
msgid "Server certificate verification error: %s\n"
msgstr "Uyarı: sunucu sertifikası doğrulaması: %s\n"

#: socket.c:763
#, c-format
msgid "unknown issuer (first %d characters): %s\n"
msgstr "bilinmeyen çıkaran firma adı (ilk %d karakter): %s\n"

#: socket.c:850
msgid "File descriptor out of range for SSL"
msgstr "Dosya belirteci SSL için sınırlar dışında"

#: socket.c:866
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid SSL protocol '%s' specified, using default (SSLv23).\n"
msgstr ""
"Geçersiz SSL protokolü '%s' belirtildi, öntanımlı olan kullanılıyor "
"(SSLv23).\n"

#: socket.c:942
msgid "Certificate/fingerprint verification was somehow skipped!\n"
msgstr "Sertifika/parmak izi doğrulaması bir biçimde atlandı!\n"

#: socket.c:1020
msgid "Cygwin socket read retry\n"
msgstr "Cygwin soketinden okuma yeniden deneniyor\n"

#: socket.c:1023
msgid "Cygwin socket read retry failed!\n"
msgstr "Cygwin soketinden okuma başarısız oldu!\n"

#: transact.c:65
#, fuzzy, c-format
msgid "mapped address %s to local %s\n"
msgstr "%s yerel %s'e eşlendi\n"

#: transact.c:87
#, c-format
msgid "mapped %s to local %s\n"
msgstr "%s yerel %s'e eşlendi\n"

# kaynak koduna bakılacak
#: transact.c:154
#, c-format
msgid "passed through %s matching %s\n"
msgstr "%2$s ile uyuşan %1$s geçirildi\n"

#: transact.c:224
#, c-format
msgid ""
"analyzing Received line:\n"
"%s"
msgstr ""
"'Received' satırı çözümleniyor:\n"
"%s"

#: transact.c:263
#, c-format
msgid "line accepted, %s is an alias of the mailserver\n"
msgstr "satır kabul edildi, %s posta sunucusu için bir takma ad\n"

#: transact.c:269
#, c-format
msgid "line rejected, %s is not an alias of the mailserver\n"
msgstr "satır kabul edilmedi, %s posta sunucusu için bir takma ad değil\n"

#: transact.c:343
msgid "no Received address found\n"
msgstr "hiçbir Received adresi bulunamadı\n"

#: transact.c:352
#, c-format
msgid "found Received address `%s'\n"
msgstr "`%s' Received adresi bulundu\n"

# delimiter = sınır belirteci (Sankur'un sözlüğünden)
#: transact.c:592
msgid "incorrect header line found while scanning headers\n"
msgstr "başlıklar taranırken geçersiz başlık satırı bulundu\n"

#: transact.c:594
#, c-format
msgid "line: %s"
msgstr "satır: %s"

#: transact.c:1133
#, c-format
msgid "no local matches, forwarding to %s\n"
msgstr "yerelde uyan bulunamadı, %s'e iletiliyor\n"

#: transact.c:1148
msgid "forwarding and deletion suppressed due to DNS errors\n"
msgstr "iletme ve silme DNS hataları nedeniyle yapılmıyor\n"

#: transact.c:1258
msgid "writing RFC822 msgblk.headers\n"
msgstr "RFC822 msgblk.headers yazılıyor\n"

#: transact.c:1277
msgid "no recipient addresses matched declared local names"
msgstr ""
"alıcı adreslerinden hiçbiri bildirilen yerel adlardan hiçbirine uymuyor"

#: transact.c:1284
#, c-format
msgid "recipient address %s didn't match any local name"
msgstr "alıcı adresi %s yerel adlardan hiçbirine uymuyor"

#: transact.c:1293
msgid "message has embedded NULs"
msgstr "iletinin içinde NUL karakterleri var"

# listener = dinleyici
#: transact.c:1301
msgid "SMTP listener rejected local recipient addresses: "
msgstr "SMTP dinleyicisi yerel alıcı adreslerini reddetti: "

#: transact.c:1440
#, fuzzy
msgid "error writing message text\n"
msgstr "ileti metni yazılıyor\n"

#: uid.c:250
#, c-format
msgid "Old UID list from %s:"
msgstr "%s'den eski UID listesi:"

# kaynak koduna bakılacak
#: uid.c:255 uid.c:266 uid.c:523 uid.c:573
msgid " <empty>"
msgstr " <boş>"

#: uid.c:262
msgid "Scratch list of UIDs:"
msgstr "Müsvedde UID listesi:"

#: uid.c:517 uid.c:569
#, c-format
msgid "Merged UID list from %s:"
msgstr "%s'den UID listesi birleştirildi:"

#: uid.c:519
#, c-format
msgid "New UID list from %s:"
msgstr "%s'den yeni UID listesi:"

#: uid.c:548
msgid "swapping UID lists\n"
msgstr "UID listeleri takas ediliyor\n"

#: uid.c:556
msgid "not swapping UID lists, no UIDs seen this query\n"
msgstr "UID listeleri takas edilmiyor, hiçbir UID bu sorguyu görmedi\n"

#: uid.c:581
msgid "discarding new UID list\n"
msgstr "yeni UID listeleri siliniyor\n"

#: uid.c:617
msgid "Deleting fetchids file.\n"
msgstr "fetchids dosyası siliniyor.\n"

#: uid.c:620
#, fuzzy, c-format
msgid "Error deleting %s: %s\n"
msgstr "Credential'lar bırakılırken hata\n"

#: uid.c:626
msgid "Writing fetchids file.\n"
msgstr "fetchids dosyası yazılıyor.\n"

#: uid.c:645
#, c-format
msgid "Error writing to fetchids file %s, old file left in place.\n"
msgstr ""

#: uid.c:649
#, c-format
msgid "Cannot rename fetchids file %s to %s: %s\n"
msgstr ""

#: uid.c:653
#, c-format
msgid "Cannot open fetchids file %s for writing: %s\n"
msgstr ""

#: xmalloc.c:33
msgid "malloc failed\n"
msgstr "malloc başarısız oldu\n"

#: xmalloc.c:47
msgid "realloc failed\n"
msgstr "realloc başarısız oldu\n"

# delimiter = sınır belirteci (Sankur'un sözlüğünden)
#~ msgid "message delimiter found while scanning headers\n"
#~ msgstr "başlıklar taranırken ileti sınır belirteci bulundu\n"

#~ msgid ""
#~ "Subject: Fetchmail oversized-messages warning.\n"
#~ "\n"
#~ "The following oversized messages remain on the mail server %s:"
#~ msgstr ""
#~ "Subject: Fetchmail çok büyük ileti uyarısı.\n"
#~ "\n"
#~ "Aşağıda yazılı çok büyük iletiler sunucu %s üzerinde bırakıldı:"

#~ msgid "header "
#~ msgstr "başlık "

#~ msgid "SIGPIPE thrown from an MDA or a stream socket error\n"
#~ msgstr "bir MDA'dan SIGPIPE fırlatıldı ya da stream soket hatası\n"

#~ msgid "internal inconsistency\n"
#~ msgstr "iç tutarsızlık\n"

#~ msgid "name is valid but has no IP address."
#~ msgstr "ad geçerli ama IP adresi yok."

# unrecoverable = düzeltilemez (Sankur'un sözlüğü 'kurtarılamaz' diyor ama buraya pek
# uymuyor bence...
#~ msgid "unrecoverable name server error."
#~ msgstr "düzeltilemeyen ad sunucusu hatası."

#~ msgid "temporary name server error."
#~ msgstr "geçici ad sunucusu hatası."

#~ msgid "unknown DNS error %d."
#~ msgstr "bilinmeyen DNS hatası %d."

# bir önceki ve bir sonraki iletilerle ilgili.
# Bunun Türkçede tekil çerilmesi gerek, çünkü hemen önünde bir sayı olacak.
#~ msgid "messages"
#~ msgstr "ileti"

# önceki iki ileti ile ilgili.
#~ msgid "message"
#~ msgstr "ileti"

#~ msgid "Option --remote is not supported with ETRN\n"
#~ msgstr "--remote seçeneği ETRN ile desteklenmiyor\n"

#~ msgid "Cannot support ETRN without gethostbyname(2).\n"
#~ msgstr "`gethostbyname(2)' olmadan ETRN'yi destekleyemem.\n"

#~ msgid "Cannot support ODMR without gethostbyname(2).\n"
#~ msgstr "`gethostbyname(2)' olmadan ODMR'yi destekleyemem.\n"

#~ msgid " (using network security options %s)"
#~ msgstr " (şu ağ güvenliği seçeneklerini kullanıyorum: %s)"

#~ msgid " (using port %d)"
#~ msgstr " (port %d kullanılıyor)"

#~ msgid "All"
#~ msgstr "Hepsi"

#~ msgid "Only new"
#~ msgstr "Yalnızca yeniler"

#~ msgid "enabled"
#~ msgstr "etkin"

#~ msgid "disabled"
#~ msgstr "etkin değil"

# 	  printf(GT_(" Nonempty Status lines will be %s (dropstatus %s)\n"),
# 		  ctl->dropstatus ? GT_("discarded") : GT_("kept"),
# 		  ctl->dropstatus ? "on" : "off");
# 	  printf(GT_(" Delivered-To lines will be %s (dropdelivered %s)\n"),
# 		  ctl->dropdelivered ? GT_("discarded") : GT_("kept"),
# 		  ctl->dropdelivered ? "on" : "off");
#
# DIKKAT: 'discarded' ve 'kept'in durumlari özel; atılacak ve tutulacak
# olarak çevrilmeleri gerekiyor.
#~ msgid "discarded"
#~ msgstr "atılacak"

#~ msgid "kept"
#~ msgstr "tutulacak"

# Niçin böyle çevrildiğini anlamak için yukarıdaki iletiye
# bakınız.
#~ msgid "IP address.\n"
#~ msgstr "Sunucu takma adları IP adresleri kullanılarak karşılaştırılacak.\n"

# Niçin böyle çevrildiğini anlamak için yukarıdaki iletiye
# bakınız.
#~ msgid "name.\n"
#~ msgstr "Sunucu takma adları, adları kullanılarak karşılaştırılacak.\n"

# Bu ileti yukarıdaki "Envelope header is assumed to be: %" iletisine
# bağlı.
#~ msgid "Received"
#~ msgstr "Received"

#~ msgid "alloca failed"
#~ msgstr "alloca başarısız oldu"

#~ msgid "warning: found \"%s\" before any host names"
#~ msgstr "uyarı: herhangi bir makina adından önce \"%s\" bulundu"

#~ msgid "Option --remote is not supported with ODMR\n"
#~ msgstr "--remote seçeneği ODMR ile desteklenmiyor\n"

#~ msgid "fetchmail: network security support is disabled\n"
#~ msgstr "fetchmail: ağ güvenliği desteği etkin değil\n"

#~ msgid " -T, --netsec   set IP security request\n"
#~ msgstr " -T, --netsec   IP güvenliği iste\n"

#~ msgid "invalid security request"
#~ msgstr "geçersiz güvenlik isteği"

#~ msgid "network-security support disabled"
#~ msgstr "ağ güvenliği desteğini etkisizleştirildi"

#~ msgid "partial error message buffer overflow"
#~ msgstr "hata ileti tamponu taşması"

#~ msgid "fetchmail: getaddrinfo(%s.%s)\n"
#~ msgstr "fetchmail: getaddrinfo(%s.%s)\n"

#~ msgid "fetchmail: illegal address length received for host %s\n"
#~ msgstr "fetchmail: %s makinesi için geçersiz adres uzunluğu alındı\n"

#~ msgid "lstat: %s: %s\n"
#~ msgstr "lstat: %s: %s\n"

#~ msgid "Skipping message %d, length -1\n"
#~ msgstr "İleti %d atlanıyor, uzunluk -1\n"

#~ msgid "Server Certificate expired"
#~ msgstr "Sunucu Seritifikası'nın kullanım süresi doldu"