sk.po   [plain text]


# Slovak Messages for fetchmail.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the fetchmail package.
# Lubos Vitek <lubos_vitek@yahoo.com>, 2002, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.2.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.berlios.de\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-06 01:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-12 15:02+00\n"
"Last-Translator: Lubos Vitek <lubos_vitek@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: checkalias.c:179
#, c-format
msgid "Checking if %s is really the same node as %s\n"
msgstr "Kontrolujem, či %s je naozaj ten istý uzol ako %s\n"

#: checkalias.c:183
msgid "Yes, their IP addresses match\n"
msgstr "Áno, ich IP adresy súhlasia\n"

#: checkalias.c:187
msgid "No, their IP addresses don't match\n"
msgstr "Nie, ich IP adresy nesúhlasia\n"

#: checkalias.c:203
#, fuzzy, c-format
msgid "nameserver failure while looking for '%s' during poll of %s: %s\n"
msgstr "Nameserver-zlyhanie pri hľadaní `%s' počas komunikácie s %s.\n"

#: checkalias.c:228
#, fuzzy, c-format
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "Nameserver-zlyhanie pri hľadaní `%s' počas komunikácie s %s.\n"

#: cram.c:95
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "nemôžem dekódovať BASE64 výzvu\n"

#: cram.c:103
#, c-format
msgid "decoded as %s\n"
msgstr "dekódované ako %s\n"

#: driver.c:191
#, c-format
msgid "kerberos error %s\n"
msgstr "Kerberos-chyba %s\n"

#: driver.c:249 driver.c:254
#, c-format
msgid "krb5_sendauth: %s [server says '%*s'] \n"
msgstr "krb5_sendauth: %s [server odpovedal '%*s'] \n"

#: driver.c:335
msgid "Subject: Fetchmail oversized-messages warning"
msgstr ""

#: driver.c:339
#, fuzzy, c-format
msgid "The following oversized messages were deleted on server %s account %s:"
msgstr "fetchlimit %d dosiahnutý; %d správ ponecháných na serveri %s účet %s\n"

#: driver.c:343
#, fuzzy, c-format
msgid "The following oversized messages remain on server %s account %s:"
msgstr "fetchlimit %d dosiahnutý; %d správ ponecháných na serveri %s účet %s\n"

#: driver.c:362
#, fuzzy, c-format
msgid " %d message %d octets long deleted by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long deleted by fetchmail."
msgstr[0] "\t%d msg %d oktetov dlhé vynechané fetchmailom.\n"
msgstr[1] "\t%d msg %d oktetov dlhé vynechané fetchmailom.\n"

#: driver.c:367
#, fuzzy, c-format
msgid " %d message %d octets long skipped by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long skipped by fetchmail."
msgstr[0] "\t%d msg %d oktetov dlhé vynechané fetchmailom.\n"
msgstr[1] "\t%d msg %d oktetov dlhé vynechané fetchmailom.\n"

#: driver.c:511
#, fuzzy, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d"
msgstr "vynechávam správu %s@%s:%d (%d oktetov)"

#: driver.c:565
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d (%d octets)"
msgstr "vynechávam správu %s@%s:%d (%d oktetov)"

#: driver.c:581
msgid " (length -1)"
msgstr "(dĺžka -1)"

#: driver.c:584
msgid " (oversized)"
msgstr "(nadrozmerné)"

#: driver.c:602
#, c-format
msgid "couldn't fetch headers, message %s@%s:%d (%d octets)\n"
msgstr "nemôžem získať záhlavie, správa %s@%s:%d (%d oktetov)\n"

#: driver.c:619
#, c-format
msgid "reading message %s@%s:%d of %d"
msgstr "čítam správu %s@%s:%d z %d"

#: driver.c:624
#, fuzzy, c-format
msgid " (%d octets)"
msgstr " (%d %s oktetov)"

#: driver.c:625
#, fuzzy, c-format
msgid " (%d header octets)"
msgstr " (%d oktetov v tele správy)"

#: driver.c:692
#, fuzzy, c-format
msgid " (%d body octets)"
msgstr " (%d oktetov v tele správy)"

#: driver.c:751
#, c-format
msgid ""
"message %s@%s:%d was not the expected length (%d actual != %d expected)\n"
msgstr "správa %s@%s:%d nemala očakávanú dĺžku (%d aktuálne != %d očakávané)\n"

#: driver.c:783
msgid " retained\n"
msgstr " ponechané\n"

#: driver.c:793
msgid " flushed\n"
msgstr " vyprázdnené\n"

#: driver.c:810
msgid " not flushed\n"
msgstr " nevyprázdnené\n"

#: driver.c:828
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchlimit %d reached; %d message left on server %s account %s\n"
msgid_plural ""
"fetchlimit %d reached; %d messages left on server %s account %s\n"
msgstr[0] ""
"fetchlimit %d dosiahnutý; %d správ ponecháných na serveri %s účet %s\n"
msgstr[1] ""
"fetchlimit %d dosiahnutý; %d správ ponecháných na serveri %s účet %s\n"

#: driver.c:885
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting to connect to server %s.\n"
msgstr ""
"vypršanie časového limitu po %d sekundách pri čakaní na pripojenie na server "
"%s.\n"

#: driver.c:889
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for server %s.\n"
msgstr ""
"vypršanie časového limitu po %d sekundách pri čakaní na odpoveď zo servera %"
"s.\n"

#: driver.c:893
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for %s.\n"
msgstr "vypršanie časového limitu po %d sekundách pri čakaní na %s.\n"

#: driver.c:898
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for listener to respond.\n"
msgstr ""
"vypršanie časového limitu po %d sekundách pri čakaní na odpoveď z "
"prijímača.\n"

#: driver.c:901
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds.\n"
msgstr "vypršanie časového limitu po %d sekundách.\n"

#: driver.c:913
#, fuzzy
msgid "Subject: fetchmail sees repeated timeouts"
msgstr "Predmet: fetchmail spozoroval opakované vypršanie časových limitov\n"

#: driver.c:916
#, c-format
msgid ""
"Fetchmail saw more than %d timeouts while attempting to get mail from %s@%"
"s.\n"
msgstr ""
"Fetchmail zistil viac ako %d vypršaní časových limitov pri pokusoch\n"
"získať poštu z %s@%s.\n"

#: driver.c:920
msgid ""
"This could mean that your mailserver is stuck, or that your SMTP\n"
"server is wedged, or that your mailbox file on the server has been\n"
"corrupted by a server error. You can run `fetchmail -v -v' to\n"
"diagnose the problem.\n"
"\n"
"Fetchmail won't poll this mailbox again until you restart it.\n"
msgstr ""
"To môže znamenať, že váš poštový server zlyhal, alebo váš SMTP\n"
"server nefunguje správne, alebo váš poštový priečinok na serveri bol\n"
"poškodený chybou servera. Môžete spustiť `fetchmail -v -v'\n"
"pre diagnostiku problému.\n"
"\n"
"Fetchmail nebude pracovať s týmto priečinkom, pokiaľ ho nespustíte znova.\n"

#: driver.c:946
#, fuzzy, c-format
msgid "pre-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "príkaz spúšťaný pred spojením nebol úspešný, návratový stav: %d\n"

#: driver.c:949
#, c-format
msgid "pre-connection command failed with status %d\n"
msgstr "príkaz spúšťaný pred spojením nebol úspešný, návratový stav: %d\n"

#: driver.c:973
#, c-format
msgid "couldn't find HESIOD pobox for %s\n"
msgstr "nemôžem nájsť HESIOD poštovú schránku pre %s\n"

#: driver.c:994
msgid "Lead server has no name.\n"
msgstr "Vedúci server nemá meno.\n"

#: driver.c:1021
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't find canonical DNS name of %s (%s): %s\n"
msgstr "nemôžem nájsť kanonické DNS meno pre %s\n"

#: driver.c:1068
#, c-format
msgid "%s connection to %s failed"
msgstr "%s spojení s %s bolo neúspešných"

#: driver.c:1084
#, fuzzy
msgid "Subject: Fetchmail unreachable-server warning."
msgstr ""
"Predmet: Fetchmail varovanie - nedosiahnuteľný server.\n"
"\n"
"Fetchmail sa nemohol spojiť s poštovým serverom %s:"

#: driver.c:1086
#, fuzzy, c-format
msgid "Fetchmail could not reach the mail server %s:"
msgstr "Fetchmail nemohol získať poštu z %s@%s.\n"

#: driver.c:1114
msgid "SSL connection failed.\n"
msgstr "SSL spojenie neúspešné.\n"

#: driver.c:1167
#, c-format
msgid "Lock-busy error on %s@%s\n"
msgstr "Zámka-chyba zaneprázdnenia pri %s@%s\n"

#: driver.c:1171
#, c-format
msgid "Server busy error on %s@%s\n"
msgstr "Chyba zaneprázdnenia servra pri %s@%s\n"

#: driver.c:1176
#, c-format
msgid "Authorization failure on %s@%s%s\n"
msgstr "Chyba autorizácie pri %s@%s%s\n"

#: driver.c:1179
msgid " (previously authorized)"
msgstr " (predtým autorizovaný)"

#: driver.c:1200
#, fuzzy, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication failed on %s@%s"
msgstr "Predmet: autentifikácia fetchmailu neúspešná pri %s@%s\n"

#: driver.c:1204
#, c-format
msgid "Fetchmail could not get mail from %s@%s.\n"
msgstr "Fetchmail nemohol získať poštu z %s@%s.\n"

#: driver.c:1208
#, fuzzy
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"Since we have already succeeded in getting authorization for this\n"
"connection, this is probably another failure mode (such as busy server)\n"
"that fetchmail cannot distinguish because the server didn't send a useful\n"
"error message."
msgstr ""
"Pokus o autorizáciu bol neúspešný.\n"
"Pretože predchádzajúce pokusy o autorizáciu tohoto spojenia boli úspešné,\n"
"asi existuje iná príčina chyby spojenia (zaneprázdnený server a pod.)\n"
"ktorú fetchmail nevie rozpoznať, pretože server neposlal potrebné\n"
"chybové hlásenie.\n"
"\n"
"Napriek tomu ak ste skutočne zmenili údaje o vašom konte po štarte\n"
"fetchmail démona, potrebujete tento démon zastaviť, zmeniť konfiguráciu\n"
"fetchmail-u a potom démon znovu spustiť.\n"
"\n"
"Fetchmail démon bude naďalej pokračovať v práci a bude sa pokúšať\n"
"o spojenie. Ďalšie upozornenia nebudú zasielané, pokiaľ služba\n"
"nebude obnovená."

#: driver.c:1214
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"However, if you HAVE changed your account details since starting the\n"
"fetchmail daemon, you need to stop the daemon, change your configuration\n"
"of fetchmail, and then restart the daemon.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"Pokus o autorizáciu bol neúspešný.\n"
"Pretože predchádzajúce pokusy o autorizáciu tohoto spojenia boli úspešné,\n"
"asi existuje iná príčina chyby spojenia (zaneprázdnený server a pod.)\n"
"ktorú fetchmail nevie rozpoznať, pretože server neposlal potrebné\n"
"chybové hlásenie.\n"
"\n"
"Napriek tomu ak ste skutočne zmenili údaje o vašom konte po štarte\n"
"fetchmail démona, potrebujete tento démon zastaviť, zmeniť konfiguráciu\n"
"fetchmail-u a potom démon znovu spustiť.\n"
"\n"
"Fetchmail démon bude naďalej pokračovať v práci a bude sa pokúšať\n"
"o spojenie. Ďalšie upozornenia nebudú zasielané, pokiaľ služba\n"
"nebude obnovená."

#: driver.c:1224
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"This probably means your password is invalid, but some servers have\n"
"other failure modes that fetchmail cannot distinguish from this\n"
"because they don't send useful error messages on login failure.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"Pokus o autorizáciu bol neúspešný.\n"
"Znamená to pravdepodobne, že vaše heslo je neplatné, avšak niektoré\n"
"servre majú iné chybové módy, ktoré fetchmail nevie rozpoznať,\n"
"pretože servre neposlali potrebné chybové hlásenia ohľadom prihlásenia.\n"
"\n"
"Fetchmail démon bude naďalej pokračovať v práci a bude sa pokúšať\n"
"o spojenie. Ďalšie upozornenia nebudú zasielané, pokiaľ služba\n"
"nebude obnovená."

#: driver.c:1240
#, c-format
msgid "Repoll immediately on %s@%s\n"
msgstr "Okamžité stiahnutie z %s@%s\n"

#: driver.c:1245
#, c-format
msgid "Unknown login or authentication error on %s@%s\n"
msgstr "Neznáma chyba pri prihlásení alebo autentifikácii na %s@%s\n"

#: driver.c:1269
#, c-format
msgid "Authorization OK on %s@%s\n"
msgstr "Autentifikácia OK na %s@%s\n"

#: driver.c:1275
#, fuzzy, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication OK on %s@%s"
msgstr "Predmet: fetchmail autentifikácia OK na %s@%s\n"

#: driver.c:1279
#, c-format
msgid "Fetchmail was able to log into %s@%s.\n"
msgstr "Fetchmail bol úspešný pri prihlásení na %s@%s.\n"

#: driver.c:1283
msgid "Service has been restored.\n"
msgstr "Služba bola obnovená.\n"

#: driver.c:1315
#, c-format
msgid "selecting or re-polling folder %s\n"
msgstr "výber alebo stiahnutie priečinka %s\n"

#: driver.c:1317
msgid "selecting or re-polling default folder\n"
msgstr "výber alebo stiahnutie štandardného priečinka\n"

#: driver.c:1329
#, c-format
msgid "%s at %s (folder %s)"
msgstr "%s pri %s (priečinok %s)"

#: driver.c:1332 rcfile_y.y:384
#, c-format
msgid "%s at %s"
msgstr "%s pri %s"

#: driver.c:1337
#, c-format
msgid "Polling %s\n"
msgstr "Obnovujem %s\n"

#: driver.c:1341
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message (%d %s) for %s"
msgid_plural "%d messages (%d %s) for %s"
msgstr[0] "%d %s (%d videné) pre %s"
msgstr[1] "%d %s (%d videné) pre %s"

#: driver.c:1344
msgid "seen"
msgid_plural "seen"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: driver.c:1347
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message for %s"
msgid_plural "%d messages for %s"
msgstr[0] "%d %s pre %s"
msgstr[1] "%d %s pre %s"

#: driver.c:1354
#, c-format
msgid " (%d octets).\n"
msgstr " (%d oktetov).\n"

#: driver.c:1360
#, c-format
msgid "No mail for %s\n"
msgstr "Žiadna pošta pre %s\n"

#: driver.c:1393 imap.c:90
msgid "bogus message count!"
msgstr "neplatný počet správ!"

#: driver.c:1537
msgid "socket"
msgstr "Socket"

#: driver.c:1540
msgid "missing or bad RFC822 header"
msgstr "chýbajúce alebo neplatné záhlavie RFC822"

#: driver.c:1543
msgid "MDA"
msgstr "MDA"

#: driver.c:1546
msgid "client/server synchronization"
msgstr "klient/server synchronizácia"

#: driver.c:1549
msgid "client/server protocol"
msgstr "klient/server protokol"

#: driver.c:1552
msgid "lock busy on server"
msgstr "zámka na servri zaneprázdnená"

#: driver.c:1555
msgid "SMTP transaction"
msgstr "SMTP transakcia"

#: driver.c:1558
msgid "DNS lookup"
msgstr "DNS vyhľadávanie"

#: driver.c:1561
#, fuzzy
msgid "undefined"
msgstr "neznáma chyba\n"

#: driver.c:1567
#, fuzzy, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s and delivering to SMTP host %s\n"
msgstr "%s-chyba pri doručovaní na SMTP server %s\n"

#: driver.c:1569
#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "hostiteľ je neznámy."

#: driver.c:1571
#, fuzzy, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s\n"
msgstr "%s-chyba pri sťahovaní pošty z %s\n"

#: driver.c:1583
#, fuzzy, c-format
msgid "post-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "príkaz spúšťaný po spojení nebol úspešný, návratový stav: %d\n"

#: driver.c:1585
#, c-format
msgid "post-connection command failed with status %d\n"
msgstr "príkaz spúšťaný po spojení nebol úspešný, návratový stav: %d\n"

#: driver.c:1604
msgid "Kerberos V4 support not linked.\n"
msgstr "Podpora Kerberos V4 nebola pripojená.\n"

#: driver.c:1612
msgid "Kerberos V5 support not linked.\n"
msgstr "Podpora Kerberos V5 nebola pripojená.\n"

#: driver.c:1623
#, c-format
msgid "Option --flush is not supported with %s\n"
msgstr "Voľba --flush nie je podporovaná s %s\n"

#: driver.c:1629
#, c-format
msgid "Option --all is not supported with %s\n"
msgstr "Voľba --all nie je podporovaná s %s\n"

#: driver.c:1638
#, c-format
msgid "Option --limit is not supported with %s\n"
msgstr "Voľba --limit nie je podporovaná s %s\n"

#: env.c:59
#, c-format
msgid ""
"%s: The QMAILINJECT environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make qmail-inject or qmail's sendmail wrapper\n"
"tamper with your From: or Message-ID: headers.\n"
"Try \"env QMAILINJECT= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: QMAILINJECT-premenná prostredia je nastavená.\n"
"To je nebezpečné, pretože to umožňuje pomocou qmail-inject alebo pomocou\n"
"qmail-sendmail wrappera sfalšovanie vašich Od: alebo Správa-ID: záhlaví.\n"
"Skúste \"env QMAILINJECT= %s PARAMETRE\"\n"
"%s: Ukončené.\n"

#: env.c:71
#, c-format
msgid ""
"%s: The NULLMAILER_FLAGS environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make nullmailer-inject or nullmailer's\n"
"sendmail wrapper tamper with your From:, Message-ID: or Return-Path: "
"headers.\n"
"Try \"env NULLMAILER_FLAGS= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: NULLMAILER_FLAGS-premenná prostredia je nastavená.\n"
"To je nebezpečné, pretože to umožňuje pomocou nullmailer-inject a pomocou\n"
"nullmailer-sendmail wrappera sfalšovanie vašich Od:, Správa-ID: alebo "
"Návratová-cesta: záhlaví. Skúste \"env NULLMAILER_FLAGS= %s PARAMETRE\"\n"
"%s: Ukončené.\n"

#: env.c:83
#, c-format
msgid "%s: You don't exist. Go away.\n"
msgstr "%s: Neexistujete. Choďte preč.\n"

#: env.c:145
#, c-format
msgid "%s: can't determine your host!"
msgstr "%s: nemôžem rozoznať vášho hostiteľa!"

#: env.c:168
#, c-format
msgid "gethostbyname failed for %s\n"
msgstr "gethostbyname zlyhalo pre %s\n"

#: env.c:170
msgid "Cannot find my own host in hosts database to qualify it!\n"
msgstr ""

#: env.c:174
msgid ""
"Trying to continue with unqualified hostname.\n"
"DO NOT report broken Received: headers, HELO/EHLO lines or similar "
"problems!\n"
"DO repair your /etc/hosts, DNS, NIS or LDAP instead.\n"
msgstr ""

#: etrn.c:49 odmr.c:60
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ESMTP\n"
msgstr "SMTP prijímač %s nepodporuje ESMTP\n"

#: etrn.c:55
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ETRN\n"
msgstr "SMTP prijímač %s nepodporuje ETRN\n"

#: etrn.c:79
#, c-format
msgid "Queuing for %s started\n"
msgstr "Spracovanie fronty pre %s bolo spustené\n"

#: etrn.c:84
#, c-format
msgid "No messages waiting for %s\n"
msgstr "Žiadna správa pre %s\n"

#: etrn.c:90
#, c-format
msgid "Pending messages for %s started\n"
msgstr "Spracovanie nedoručených správ pre %s bolo spustené\n"

#: etrn.c:94
#, c-format
msgid "Unable to queue messages for node %s\n"
msgstr "Nemôžem spracovať frontu správ pre uzol %s\n"

#: etrn.c:98
#, c-format
msgid "Node %s not allowed: %s\n"
msgstr "Uzol %s nie je prípustný: %s\n"

#: etrn.c:102
msgid "ETRN syntax error\n"
msgstr "ETRN-syntaktická chyba\n"

#: etrn.c:106
msgid "ETRN syntax error in parameters\n"
msgstr "ETRN-syntaktická chyba v parametroch\n"

#: etrn.c:110
#, c-format
msgid "Unknown ETRN error %d\n"
msgstr "ETRN-neznáma syntaktická chyba %d\n"

#: etrn.c:154
msgid "Option --keep is not supported with ETRN\n"
msgstr "Voľba --keep nie je podporovaná s ETRN\n"

#: etrn.c:158
msgid "Option --flush is not supported with ETRN\n"
msgstr "Voľba --flush nie je podporovaná s ETRN\n"

#: etrn.c:162
#, fuzzy
msgid "Option --folder is not supported with ETRN\n"
msgstr "Voľba --flush nie je podporovaná s ETRN\n"

#: etrn.c:166
msgid "Option --check is not supported with ETRN\n"
msgstr "Voľba --check nie je podporovaná s ETRN\n"

#: fetchmail.c:137
msgid ""
"Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond, Robert M. Funk, Graham "
"Wilson\n"
"Copyright (C) 2005 - 2006 Sunil Shetye\n"
"Copyright (C) 2005 - 2009 Matthias Andree\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:142
msgid ""
"Fetchmail comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you\n"
"are welcome to redistribute it under certain conditions. For details,\n"
"please see the file COPYING in the source or documentation directory.\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:176
msgid "WARNING: Running as root is discouraged.\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:188
msgid "fetchmail: invoked with"
msgstr "fetchmail: vyvolaný s"

#: fetchmail.c:212
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "nemôžem nájsť aktuálny pracovný adresár\n"

#: fetchmail.c:283
#, c-format
msgid "This is fetchmail release %s"
msgstr "Toto je fetchmail verzia %s"

#: fetchmail.c:403
#, c-format
msgid "Taking options from command line%s%s\n"
msgstr "Preberám voľby z príkazového riadku%s%s\n"

#: fetchmail.c:404
msgid " and "
msgstr " a "

#: fetchmail.c:409
#, c-format
msgid "No mailservers set up -- perhaps %s is missing?\n"
msgstr "Nie sú nakongifurované poštové sevre -- možno chýba %s?\n"

#: fetchmail.c:430
msgid "fetchmail: no mailservers have been specified.\n"
msgstr "fetchmail: neboli špecifikované poštové servre.\n"

#: fetchmail.c:442
msgid "fetchmail: no other fetchmail is running\n"
msgstr "fetchmail: nie je spustený žiadny ďalší fetchmail\n"

#: fetchmail.c:448
#, c-format
msgid "fetchmail: error killing %s fetchmail at %d; bailing out.\n"
msgstr "fetchmail: chyba pri stopovaní %s-fetchmailu pri %d; zastavené.\n"

#: fetchmail.c:449 fetchmail.c:458
msgid "background"
msgstr "pozadie"

#: fetchmail.c:449 fetchmail.c:458
msgid "foreground"
msgstr "popredie"

#: fetchmail.c:457
#, c-format
msgid "fetchmail: %s fetchmail at %d killed.\n"
msgstr "fetchmail: %s-fetchmail pri %d ukončený.\n"

#: fetchmail.c:480
msgid ""
"fetchmail: can't check mail while another fetchmail to same host is "
"running.\n"
msgstr ""
"nemôžem skontrolovať poštu pokiaľ je spustený iný fetchmail pre rovnakého "
"hostiteľa.\n"

#: fetchmail.c:486
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: can't poll specified hosts with another fetchmail running at %d.\n"
msgstr ""
"fetchmail: nemôžem ťahať z uvedených hostiteľov pokiaľ beží iný fetchmail na "
"%d.\n"

#: fetchmail.c:493
#, c-format
msgid "fetchmail: another foreground fetchmail is running at %d.\n"
msgstr "fetchmail: je spustený iný fetchmail v popredí na %d.\n"

#: fetchmail.c:503
msgid ""
"fetchmail: can't accept options while a background fetchmail is running.\n"
msgstr ""
"fetchmail: nemôžem akceptovať voľby pokiaľ beží iný fetchmail v pozadí.\n"

#: fetchmail.c:509
#, c-format
msgid "fetchmail: background fetchmail at %d awakened.\n"
msgstr "fetchmail: fetchmail bežiaci v pozadí na %d bol prebudený.\n"

#: fetchmail.c:521
#, c-format
msgid "fetchmail: elder sibling at %d died mysteriously.\n"
msgstr "fetchmail: starší súrodenec na %d záhadne zomrel.\n"

#: fetchmail.c:536
#, c-format
msgid "fetchmail: can't find a password for %s@%s.\n"
msgstr "fetchmail: nemôžem nájsť heslo pre %s@%s.\n"

#: fetchmail.c:540
#, c-format
msgid "Enter password for %s@%s: "
msgstr "Zadaj heslo pre %s@%s: "

#: fetchmail.c:582
#, fuzzy
msgid "fetchmail: Cannot detach into background. Aborting.\n"
msgstr "fetchmail: nie je spustený žiadny ďalší fetchmail\n"

#: fetchmail.c:586
#, c-format
msgid "starting fetchmail %s daemon \n"
msgstr "štartujem fetchmail %s démona \n"

#: fetchmail.c:602 fetchmail.c:604
#, c-format
msgid "could not open %s to append logs to \n"
msgstr "nemôžem otvoriť %s pre pripojenie logov k \n"

#: fetchmail.c:606
#, fuzzy
msgid "fetchmail: Warning: syslog and logfile are set. Check both for logs!\n"
msgstr ""
"fetchmail: varovanie: nie je dostupný DNS pre kontrolu Multidrop-spracovaní "
"z %s\n"

#: fetchmail.c:625
msgid "--check mode enabled, not fetching mail\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:647
#, c-format
msgid "couldn't time-check %s (error %d)\n"
msgstr "nemôžem vykonať časovú kontrolu %s (chyba %d)\n"

#: fetchmail.c:652
#, c-format
msgid "restarting fetchmail (%s changed)\n"
msgstr "fetchmail reštartovaný (%s zmenených)\n"

#: fetchmail.c:657
msgid "attempt to re-exec may fail as directory has not been restored\n"
msgstr "pokus o nové spustenie môže zlyhať, pretože priečinok nebol obnovený\n"

#: fetchmail.c:684
msgid "attempt to re-exec fetchmail failed\n"
msgstr "pokus o nové spustenie fetchmail zlyhal\n"

#: fetchmail.c:714
#, c-format
msgid "poll of %s skipped (failed authentication or too many timeouts)\n"
msgstr ""
"obnovenie %s vynechané (zlyhala autentifikácia alebo vypršal čas spojenia)\n"

#: fetchmail.c:726
#, c-format
msgid "interval not reached, not querying %s\n"
msgstr "interval nebol dosiahnutý, nebudem posielať dotaz na %s\n"

#: fetchmail.c:764
msgid "Query status=0 (SUCCESS)\n"
msgstr "Stav dotazu=0 (SUCCESS)\n"

#: fetchmail.c:766
msgid "Query status=1 (NOMAIL)\n"
msgstr "Stav dotazu=1 (NOMAIL)\n"

#: fetchmail.c:768
msgid "Query status=2 (SOCKET)\n"
msgstr "Stav dotazu=2 (SOCKET)\n"

#: fetchmail.c:770
msgid "Query status=3 (AUTHFAIL)\n"
msgstr "Stav dotazu=3 (AUTHFAIL)\n"

#: fetchmail.c:772
msgid "Query status=4 (PROTOCOL)\n"
msgstr "Stav dotazu=4 (PROTOCOL)\n"

#: fetchmail.c:774
msgid "Query status=5 (SYNTAX)\n"
msgstr "Stav dotazu=5 (SYNTAX)\n"

#: fetchmail.c:776
msgid "Query status=6 (IOERR)\n"
msgstr "Stav dotazu=6 (IOERR)\n"

#: fetchmail.c:778
msgid "Query status=7 (ERROR)\n"
msgstr "Stav dotazu=7 (ERROR)\n"

#: fetchmail.c:780
msgid "Query status=8 (EXCLUDE)\n"
msgstr "Stav dotazu=8 (EXCLUDE)\n"

#: fetchmail.c:782
msgid "Query status=9 (LOCKBUSY)\n"
msgstr "Stav dotazu=9 (LOCKBUSY)\n"

#: fetchmail.c:784
msgid "Query status=10 (SMTP)\n"
msgstr "Stav dotazu=10 (SMTP)\n"

#: fetchmail.c:786
msgid "Query status=11 (DNS)\n"
msgstr "Stav dotazu=11 (DNS)\n"

#: fetchmail.c:788
msgid "Query status=12 (BSMTP)\n"
msgstr "Stav dotazu=12 (BSMTP)\n"

#: fetchmail.c:790
msgid "Query status=13 (MAXFETCH)\n"
msgstr "Stav dotazu=13 (MAXFETCH)\n"

#: fetchmail.c:792
#, c-format
msgid "Query status=%d\n"
msgstr "Stav dotazu=%d\n"

#: fetchmail.c:834
msgid "All connections are wedged. Exiting.\n"
msgstr "Žiadne spojenie nefunguje. Končím.\n"

#: fetchmail.c:842
#, fuzzy, c-format
msgid "sleeping at %s for %d seconds\n"
msgstr "spím o %s\n"

#: fetchmail.c:866
#, c-format
msgid "awakened by %s\n"
msgstr "zobudený od %s\n"

#: fetchmail.c:869
#, c-format
msgid "awakened by signal %d\n"
msgstr "zobudený signálom %d\n"

#: fetchmail.c:877
#, c-format
msgid "awakened at %s\n"
msgstr "zobudený o %s\n"

#: fetchmail.c:882
#, c-format
msgid "normal termination, status %d\n"
msgstr "normálne ukončenie, stav %d\n"

#: fetchmail.c:1036
msgid "couldn't time-check the run-control file\n"
msgstr "nemôžem vykonať časovú kontrolu run-control súboru\n"

#: fetchmail.c:1069
#, c-format
msgid "Warning: multiple mentions of host %s in config file\n"
msgstr "Upozornenie: viaceré zmienky o hostiteli %s v konfiguračnom súbore\n"

#: fetchmail.c:1102
#, fuzzy
msgid "fetchmail: Error: multiple \"defaults\" records in config file.\n"
msgstr "Upozornenie: viaceré zmienky o hostiteli %s v konfiguračnom súbore\n"

#: fetchmail.c:1224
msgid "SSL support is not compiled in.\n"
msgstr "SSL podpora nebola preložená.\n"

#: fetchmail.c:1231
#, fuzzy
msgid "KERBEROS v4 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "SSL podpora nebola preložená.\n"

#: fetchmail.c:1237
#, fuzzy
msgid "KERBEROS v5 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "SSL podpora nebola preložená.\n"

#: fetchmail.c:1243
#, fuzzy
msgid "GSSAPI support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "SSL podpora nebola preložená.\n"

#: fetchmail.c:1273
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: warning: no DNS available to check multidrop fetches from %s\n"
msgstr ""
"fetchmail: varovanie: nie je dostupný DNS pre kontrolu Multidrop-spracovaní "
"z %s\n"

#: fetchmail.c:1284
#, c-format
msgid "warning: multidrop for %s requires envelope option!\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1285
msgid "warning: Do not ask for support if all mail goes to postmaster!\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1302
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"fetchmail: %s configuration invalid, specify positive port number for "
"service or port\n"
msgstr "nesprávna konfigurácia %s, číslo portu nemôže byť záporné\n"

#: fetchmail.c:1309
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: %s configuration invalid, RPOP requires a privileged port\n"
msgstr "nesprávna konfigurácia %s, RPOP vyžaduje privilegovaný port\n"

#: fetchmail.c:1327
#, c-format
msgid "%s configuration invalid, LMTP can't use default SMTP port\n"
msgstr "nesprávna konfigurácia %s, LMTP nemôže použiť štandardný SMTP port\n"

#: fetchmail.c:1341
#, fuzzy
msgid "Both fetchall and keep on in daemon or idle mode is a mistake!\n"
msgstr "Použitie fetchall ako aj keep on v režime démona je chybné!\n"

#: fetchmail.c:1366
#, c-format
msgid "terminated with signal %d\n"
msgstr "ukončené signálom %d\n"

#: fetchmail.c:1439
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll started\n"
msgstr "%s dotazuje %s (protokol %s) na %s: ťahanie spustené\n"

#: fetchmail.c:1464
msgid "POP2 support is not configured.\n"
msgstr "POP2 podpora nebola nakonfigurovaná.\n"

#: fetchmail.c:1476
msgid "POP3 support is not configured.\n"
msgstr "POP3 podpora nebola nakonfigurovaná.\n"

#: fetchmail.c:1486
msgid "IMAP support is not configured.\n"
msgstr "IMAP podpora nebola nakonfigurovaná.\n"

#: fetchmail.c:1492
msgid "ETRN support is not configured.\n"
msgstr "ETRN podpora nebola nakonfigurovaná.\n"

#: fetchmail.c:1500
msgid "ODMR support is not configured.\n"
msgstr "ODMR podpora nebola nakonfigurovaná.\n"

#: fetchmail.c:1507
msgid "unsupported protocol selected.\n"
msgstr "vybraný nepodporovaný protokol.\n"

#: fetchmail.c:1517
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll completed\n"
msgstr "%s dotazuje %s (protokol %s) na %s: ťahanie dokončené\n"

#: fetchmail.c:1534
#, c-format
msgid "Poll interval is %d seconds\n"
msgstr "Dotazovací interval je %d sekúnd\n"

#: fetchmail.c:1536
#, c-format
msgid "Logfile is %s\n"
msgstr "Log-súbor je %s\n"

#: fetchmail.c:1538
#, c-format
msgid "Idfile is %s\n"
msgstr "Idfile je %s\n"

#: fetchmail.c:1541
msgid "Progress messages will be logged via syslog\n"
msgstr "Protokol o správach bude zaznamenaný syslog-om\n"

#: fetchmail.c:1544
msgid "Fetchmail will masquerade and will not generate Received\n"
msgstr "Fetchmail sa bude maskovať a nebude generovať Received\n"

#: fetchmail.c:1546
msgid "Fetchmail will show progress dots even in logfiles.\n"
msgstr "Fetchmail bude zobrazovať priebeh pomocou bodiek aj v log-súbore.\n"

#: fetchmail.c:1548
#, c-format
msgid "Fetchmail will forward misaddressed multidrop messages to %s.\n"
msgstr "Fetchmail bude nesprávne adresované správy posielať ďalej na %s.\n"

#: fetchmail.c:1552
msgid "Fetchmail will direct error mail to the postmaster.\n"
msgstr "Fetchmail bude smerovať chybové správy správcovi pošty.\n"

#: fetchmail.c:1554
msgid "Fetchmail will direct error mail to the sender.\n"
msgstr "Fetchmail bude smerovať chybové správy odosielateľovi.\n"

#: fetchmail.c:1557
#, fuzzy
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as permanent (drop messsages).\n"
msgstr "Fetchmail bude nesprávne adresované správy posielať ďalej na %s.\n"

#: fetchmail.c:1559
#, fuzzy
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as temporary (keep messages).\n"
msgstr "Fetchmail bude smerovať chybové správy odosielateľovi.\n"

#: fetchmail.c:1566
#, c-format
msgid "Options for retrieving from %s@%s:\n"
msgstr "Voľby pre príjem z %s@%s:\n"

#: fetchmail.c:1570
#, c-format
msgid " Mail will be retrieved via %s\n"
msgstr " Pošta bude prijatá cez %s\n"

#: fetchmail.c:1573
#, fuzzy, c-format
msgid " Poll of this server will occur every %d interval.\n"
msgid_plural " Poll of this server will occur every %d intervals.\n"
msgstr[0] " Dotazovanie tohoto servra bude vykonané každé %d intervaly.\n"
msgstr[1] " Dotazovanie tohoto servra bude vykonané každé %d intervaly.\n"

#: fetchmail.c:1577
#, c-format
msgid " True name of server is %s.\n"
msgstr " Skutočný názov servera je %s.\n"

#: fetchmail.c:1580
#, fuzzy
msgid " This host will not be queried when no host is specified.\n"
msgstr " Tento hostiteľ %s dotazovaný, keď nebude špecifikovaný žiadny iný.\n"

#: fetchmail.c:1581
#, fuzzy
msgid " This host will be queried when no host is specified.\n"
msgstr " Tento hostiteľ %s dotazovaný, keď nebude špecifikovaný žiadny iný.\n"

#: fetchmail.c:1585
msgid " Password will be prompted for.\n"
msgstr " Heslo bude požadované.\n"

#: fetchmail.c:1589
#, c-format
msgid " APOP secret = \"%s\".\n"
msgstr " APOP tajomstvo = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1592
#, c-format
msgid " RPOP id = \"%s\".\n"
msgstr " RPOP id = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1595
#, c-format
msgid " Password = \"%s\".\n"
msgstr " Heslo = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1604
#, c-format
msgid " Protocol is KPOP with Kerberos %s authentication"
msgstr " Protokol je KPOP s Kerberos %s autentifikáciou"

#: fetchmail.c:1607
#, c-format
msgid " Protocol is %s"
msgstr " Protokol je %s"

#: fetchmail.c:1609
#, c-format
msgid " (using service %s)"
msgstr " (používam službu %s)"

#: fetchmail.c:1611
msgid " (using default port)"
msgstr " (používam štandardný port)"

#: fetchmail.c:1613
msgid " (forcing UIDL use)"
msgstr " (povinné použitie UIDL)"

#: fetchmail.c:1619
msgid " All available authentication methods will be tried.\n"
msgstr " Všetky dostupné metódy autentifikácie budú vyskúšané.\n"

#: fetchmail.c:1622
msgid " Password authentication will be forced.\n"
msgstr " Autentifikácia heslom bude povinná.\n"

#: fetchmail.c:1625
#, fuzzy
msgid " MSN authentication will be forced.\n"
msgstr " NTLM autentifikácia bude povinná.\n"

#: fetchmail.c:1628
msgid " NTLM authentication will be forced.\n"
msgstr " NTLM autentifikácia bude povinná.\n"

#: fetchmail.c:1631
msgid " OTP authentication will be forced.\n"
msgstr " OTP autentifikácia bude povinná.\n"

#: fetchmail.c:1634
msgid " CRAM-Md5 authentication will be forced.\n"
msgstr " CRAM-Md5 autentifikácia bude povinná.\n"

#: fetchmail.c:1637
msgid " GSSAPI authentication will be forced.\n"
msgstr " GSSAPI autentifikácia bude povinná.\n"

#: fetchmail.c:1640
msgid " Kerberos V4 authentication will be forced.\n"
msgstr " Kerberos V4 autentifikácia bude povinná.\n"

#: fetchmail.c:1643
msgid " Kerberos V5 authentication will be forced.\n"
msgstr " Kerberos V5 autentifikácia bude povinná.\n"

#: fetchmail.c:1646
msgid " End-to-end encryption assumed.\n"
msgstr " Predpokladané šifrovanie na úrovni koncového zariadenia.\n"

#: fetchmail.c:1650
#, c-format
msgid " Mail service principal is: %s\n"
msgstr " Vedúci poštovej služby je: %s\n"

#: fetchmail.c:1653
msgid " SSL encrypted sessions enabled.\n"
msgstr " SSL šifrované spojenia povolené.\n"

#: fetchmail.c:1655
#, c-format
msgid " SSL protocol: %s.\n"
msgstr " SSL Protokol je %s.\n"

#: fetchmail.c:1657
msgid " SSL server certificate checking enabled.\n"
msgstr " Kontrola certifikátu SSL servra povolená.\n"

#: fetchmail.c:1659
#, c-format
msgid " SSL trusted certificate directory: %s\n"
msgstr " SSL priečinok pre dôverné certifikáty: %s\n"

#: fetchmail.c:1662
#, c-format
msgid " SSL server CommonName: %s\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1664
#, c-format
msgid " SSL key fingerprint (checked against the server key): %s\n"
msgstr " Odtlačok SSL kľúča (kontrolovaný proti kľúču servra): %s\n"

#: fetchmail.c:1667
#, c-format
msgid " Server nonresponse timeout is %d seconds"
msgstr " Časový limit pre ne-odpovedanie servra je %d sekúnd"

#: fetchmail.c:1669
msgid " (default).\n"
msgstr " (implicitná hodnota).\n"

#: fetchmail.c:1676
msgid " Default mailbox selected.\n"
msgstr " Vybraný štandardný poštový priečinok.\n"

#: fetchmail.c:1681
msgid " Selected mailboxes are:"
msgstr " Vybrané poštové priečinky sú:"

#: fetchmail.c:1687
#, fuzzy
msgid " All messages will be retrieved (--all on).\n"
msgstr " %s správy budu prijaté (--all %s).\n"

#: fetchmail.c:1688
#, fuzzy
msgid " Only new messages will be retrieved (--all off).\n"
msgstr " %s správy budu prijaté (--all %s).\n"

#: fetchmail.c:1690
#, fuzzy
msgid " Fetched messages will be kept on the server (--keep on).\n"
msgstr " Stiahnuté správy %s ponechané na servri (--keep %s).\n"

#: fetchmail.c:1691
#, fuzzy
msgid " Fetched messages will not be kept on the server (--keep off).\n"
msgstr " Stiahnuté správy %s ponechané na servri (--keep %s).\n"

#: fetchmail.c:1693
#, fuzzy
msgid " Old messages will be flushed before message retrieval (--flush on).\n"
msgstr ""
" Staré správy %s budú zmazané pred príjmom nových správ (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1694
#, fuzzy
msgid ""
" Old messages will not be flushed before message retrieval (--flush off).\n"
msgstr ""
" Staré správy %s budú zmazané pred príjmom nových správ (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1696
#, fuzzy
msgid ""
" Oversized messages will be flushed before message retrieval (--limitflush "
"on).\n"
msgstr ""
" Staré správy %s budú zmazané pred príjmom nových správ (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1697
#, fuzzy
msgid ""
" Oversized messages will not be flushed before message retrieval (--"
"limitflush off).\n"
msgstr ""
" Staré správy %s budú zmazané pred príjmom nových správ (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1699
#, fuzzy
msgid " Rewrite of server-local addresses is enabled (--norewrite off).\n"
msgstr " Prepis lokálnej adresy servra je %s (--norewrite %s).\n"

#: fetchmail.c:1700
#, fuzzy
msgid " Rewrite of server-local addresses is disabled (--norewrite on).\n"
msgstr " Prepis lokálnej adresy servra je %s (--norewrite %s).\n"

#: fetchmail.c:1702
#, fuzzy
msgid " Carriage-return stripping is enabled (stripcr on).\n"
msgstr " Vynechanie znaku \"návrat vozíka\"-CR je %s (stripcr %s).\n"

#: fetchmail.c:1703
#, fuzzy
msgid " Carriage-return stripping is disabled (stripcr off).\n"
msgstr " Vynechanie znaku \"návrat vozíka\"-CR je %s (stripcr %s).\n"

#: fetchmail.c:1705
#, fuzzy
msgid " Carriage-return forcing is enabled (forcecr on).\n"
msgstr " Vynútenie znaku \"návrat vozíka\"-CR je %s (forcecr %s).\n"

#: fetchmail.c:1706
#, fuzzy
msgid " Carriage-return forcing is disabled (forcecr off).\n"
msgstr " Vynútenie znaku \"návrat vozíka\"-CR je %s (forcecr %s).\n"

#: fetchmail.c:1708
#, fuzzy
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is disabled (pass8bits on).\n"
msgstr " Interpretácia šifrovania obsahu pri prenose je %s (pass8bits %s).\n"

#: fetchmail.c:1709
#, fuzzy
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is enabled (pass8bits off).\n"
msgstr " Interpretácia šifrovania obsahu pri prenose je %s (pass8bits %s).\n"

#: fetchmail.c:1711
#, fuzzy
msgid " MIME decoding is enabled (mimedecode on).\n"
msgstr " Dekódovanie MIME je %s (mimedecode %s).\n"

#: fetchmail.c:1712
#, fuzzy
msgid " MIME decoding is disabled (mimedecode off).\n"
msgstr " Dekódovanie MIME je %s (mimedecode %s).\n"

#: fetchmail.c:1714
#, fuzzy
msgid " Idle after poll is enabled (idle on).\n"
msgstr " Nečinnosť po stiahnutí je %s (idle %s).\n"

#: fetchmail.c:1715
#, fuzzy
msgid " Idle after poll is disabled (idle off).\n"
msgstr " Nečinnosť po stiahnutí je %s (idle %s).\n"

#: fetchmail.c:1717
#, fuzzy
msgid " Nonempty Status lines will be discarded (dropstatus on)\n"
msgstr " Neprázdne stavové riadky budú %s (dropstatus %s)\n"

#: fetchmail.c:1718
#, fuzzy
msgid " Nonempty Status lines will be kept (dropstatus off)\n"
msgstr " Neprázdne stavové riadky budú %s (dropstatus %s)\n"

#: fetchmail.c:1720
#, fuzzy
msgid " Delivered-To lines will be discarded (dropdelivered on)\n"
msgstr " Delivered-To riadky budú %s (dropdelivered %s)\n"

#: fetchmail.c:1721
#, fuzzy
msgid " Delivered-To lines will be kept (dropdelivered off)\n"
msgstr " Delivered-To riadky budú %s (dropdelivered %s)\n"

#: fetchmail.c:1725
#, c-format
msgid " Message size limit is %d octets (--limit %d).\n"
msgstr " Limit pre veľkosť správy je %d oktetov (--limit %d).\n"

#: fetchmail.c:1728
msgid " No message size limit (--limit 0).\n"
msgstr " Správy nemajú limitovanú veľkosť (--limit 0).\n"

#: fetchmail.c:1730
#, c-format
msgid " Message size warning interval is %d seconds (--warnings %d).\n"
msgstr ""
" Interval pre varovanie ohľadom veľkosti správy je %d sekúnd (--warnings %"
"d).\n"

#: fetchmail.c:1733
msgid " Size warnings on every poll (--warnings 0).\n"
msgstr " Varovanie o veľkosti správ pri každom sťahovaní (--warnings 0).\n"

#: fetchmail.c:1736
#, c-format
msgid " Received-message limit is %d (--fetchlimit %d).\n"
msgstr " Limit pre prijaté správy je %d (--fetchlimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1739
msgid " No received-message limit (--fetchlimit 0).\n"
msgstr " Príjem správ nie je limitovaný (--fetchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1741
#, fuzzy, c-format
msgid " Fetch message size limit is %d (--fetchsizelimit %d).\n"
msgstr " Limit pre prijaté správy je %d (--fetchlimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1744
#, fuzzy
msgid " No fetch message size limit (--fetchsizelimit 0).\n"
msgstr " Správy nemajú limitovanú veľkosť (--limit 0).\n"

#: fetchmail.c:1748
msgid " Do binary search of UIDs during each poll (--fastuidl 1).\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1750
#, c-format
msgid " Do binary search of UIDs during %d out of %d polls (--fastuidl %d).\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1753
msgid "  Do linear search of UIDs during each poll (--fastuidl 0).\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1755
#, c-format
msgid " SMTP message batch limit is %d.\n"
msgstr " Limit dávky SMTP správ je %d.\n"

#: fetchmail.c:1757
msgid " No SMTP message batch limit (--batchlimit 0).\n"
msgstr " Dávka SMTP správ nie je limitovaná (--batchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1761
#, c-format
msgid " Deletion interval between expunges forced to %d (--expunge %d).\n"
msgstr ""
" Interval medzi skutočnými vymazaniami nastavený na %d (--expunge %d).\n"

#: fetchmail.c:1763
msgid " No forced expunges (--expunge 0).\n"
msgstr " Nevynútené vymazania (--expunge 0).\n"

#: fetchmail.c:1770
msgid " Domains for which mail will be fetched are:"
msgstr " Domény pre ktoré bude doručená pošta sú:"

#: fetchmail.c:1775 fetchmail.c:1795
msgid " (default)"
msgstr "(implicitná hodnota)"

#: fetchmail.c:1780
#, c-format
msgid " Messages will be appended to %s as BSMTP\n"
msgstr " Správy budú pripojené k %s ako BSMTP\n"

#: fetchmail.c:1782
#, c-format
msgid " Messages will be delivered with \"%s\".\n"
msgstr " Správy budú doručené s \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1789
#, c-format
msgid " Messages will be %cMTP-forwarded to:"
msgstr " Správy budú %cMTP-dopravené na:"

#: fetchmail.c:1800
#, c-format
msgid " Host part of MAIL FROM line will be %s\n"
msgstr " Hosťová časť z MAIL FROM riadku bude %s\n"

#: fetchmail.c:1803
#, c-format
msgid " Address to be put in RCPT TO lines shipped to SMTP will be %s\n"
msgstr " Adresa, ktorá sa použije v RCPT TO a bude doručená v SMTP bude %s\n"

#: fetchmail.c:1812
msgid " Recognized listener spam block responses are:"
msgstr " Rozpoznané SPAM-blokované odpovede prijímača sú:"

#: fetchmail.c:1818
msgid " Spam-blocking disabled\n"
msgstr " SPAM-blokovanie vypnuté\n"

#: fetchmail.c:1821
#, c-format
msgid " Server connection will be brought up with \"%s\".\n"
msgstr " Spojenie so servrom bude aktivované s \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1824
msgid " No pre-connection command.\n"
msgstr " Príkaz spúšťaný pred spojením neexistuje.\n"

#: fetchmail.c:1826
#, c-format
msgid " Server connection will be taken down with \"%s\".\n"
msgstr " Spojenie so servrom bude ukončené s \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1829
msgid " No post-connection command.\n"
msgstr " Príkaz spúšťaný po spojení neexistuje.\n"

#: fetchmail.c:1832
msgid " No localnames declared for this host.\n"
msgstr " Nie sú definované žiadne lokálne názvy pre tohto hostiteľa.\n"

#: fetchmail.c:1842
msgid " Multi-drop mode: "
msgstr " Multi-drop mód: "

#: fetchmail.c:1844
msgid " Single-drop mode: "
msgstr " Single-drop mód: "

#: fetchmail.c:1846
#, fuzzy, c-format
msgid "%d local name recognized.\n"
msgid_plural "%d local names recognized.\n"
msgstr[0] "%d rozpoznaných lokálnych názvov.\n"
msgstr[1] "%d rozpoznaných lokálnych názvov.\n"

#: fetchmail.c:1861
#, fuzzy
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is enabled.\n"
msgstr " DNS vyhľadávanie pre multi-drop adresy je %s.\n"

#: fetchmail.c:1862
#, fuzzy
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is disabled.\n"
msgstr " DNS vyhľadávanie pre multi-drop adresy je %s.\n"

#: fetchmail.c:1866
#, fuzzy
msgid ""
" Server aliases will be compared with multidrop addresses by IP address.\n"
msgstr " Prezývky servra budú porovnávané s multi-drop adresami pomocou "

#: fetchmail.c:1868
#, fuzzy
msgid " Server aliases will be compared with multidrop addresses by name.\n"
msgstr " Prezývky servra budú porovnávané s multi-drop adresami pomocou "

#: fetchmail.c:1871
msgid " Envelope-address routing is disabled\n"
msgstr " Smerovanie adries obálok nie je aktivované\n"

#: fetchmail.c:1874
#, c-format
msgid " Envelope header is assumed to be: %s\n"
msgstr " Predpokladá sa záhlavie obálky: %s\n"

#: fetchmail.c:1877
#, fuzzy, c-format
msgid " Number of envelope headers to be skipped over: %d\n"
msgstr " Počet záhlaví obálok na analýzu: %d\n"

#: fetchmail.c:1880
#, c-format
msgid " Prefix %s will be removed from user id\n"
msgstr " Prefix %s bude odstránený z používateľovho id\n"

#: fetchmail.c:1883
msgid " No prefix stripping\n"
msgstr " Žiadne odstránenie prefixu\n"

#: fetchmail.c:1890
msgid " Predeclared mailserver aliases:"
msgstr " Preddeklarované prezývky poštového servra:"

#: fetchmail.c:1899
msgid " Local domains:"
msgstr " Lokálne domény:"

#: fetchmail.c:1909
#, c-format
msgid " Connection must be through interface %s.\n"
msgstr " Spojenie musí byť realizované pomocou rozhrania %s.\n"

#: fetchmail.c:1911
msgid " No interface requirement specified.\n"
msgstr " Neboli špecifikované žiadne požiadavky na rozhranie.\n"

#: fetchmail.c:1913
#, c-format
msgid " Polling loop will monitor %s.\n"
msgstr " Dotazovací cyklus s monitorom %s.\n"

#: fetchmail.c:1915
msgid " No monitor interface specified.\n"
msgstr " Nebolo špecifikované žiadne monitorovacie rozhranie.\n"

#: fetchmail.c:1919
#, c-format
msgid " Server connections will be made via plugin %s (--plugin %s).\n"
msgstr ""
" Spojenie so servrom bude realizované pomocou plugin-u %s (--plugin %s).\n"

#: fetchmail.c:1921
msgid " No plugin command specified.\n"
msgstr " Nebol špecifikovaný žiadny príkaz pre plugin.\n"

#: fetchmail.c:1923
#, c-format
msgid " Listener connections will be made via plugout %s (--plugout %s).\n"
msgstr ""
" Spojenia s prijímačom budú realizované pomocou plugout-u %s (--plugout %"
"s).\n"

#: fetchmail.c:1925
msgid " No plugout command specified.\n"
msgstr " Nebol špecifikovaný žiadny príkaz pre plugout.\n"

#: fetchmail.c:1930
msgid " No UIDs saved from this host.\n"
msgstr " Neboli uložené žiadne UID-y z tohoto hostiteľa.\n"

#: fetchmail.c:1939
#, c-format
msgid " %d UIDs saved.\n"
msgstr " %d UID-ov uložených.\n"

#: fetchmail.c:1947
msgid " Poll trace information will be added to the Received header.\n"
msgstr " Informácia o trase dotazu bude pridaná do záhlavia Received.\n"

#: fetchmail.c:1949
msgid ""
" No poll trace information will be added to the Received header.\n"
".\n"
msgstr ""
" Do záhlavia Received nebude pridaná žiadna informácia o trase sťahovania.\n"
".\n"

#: fetchmail.c:1952
#, c-format
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Vlastnosti prechodu \"%s\".\n"

#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "CHYBA: žiadna podpora pre rutinu getpassword()\n"

#: getpass.c:193
msgid ""
"\n"
"Caught SIGINT... bailing out.\n"
msgstr ""
"\n"
"SIGINT obdržané... končím.\n"

#: gssapi.c:66
#, c-format
msgid "Couldn't get service name for [%s]\n"
msgstr "Nemôžem získať názov služby pre [%s]\n"

#: gssapi.c:72
#, c-format
msgid "Using service name [%s]\n"
msgstr "Používam názov služby [%s]\n"

#: gssapi.c:89
msgid "Sending credentials\n"
msgstr "Posielam osobné údaje\n"

#: gssapi.c:107
msgid "Error exchanging credentials\n"
msgstr "Chyba pri výmene osobných údajov\n"

#: gssapi.c:152
msgid "Couldn't unwrap security level data\n"
msgstr "Nemôžem rozbaliť dáta bezpečnostnej úrovne\n"

#: gssapi.c:157
msgid "Credential exchange complete\n"
msgstr "Výmena osobných údajov kompletná\n"

#: gssapi.c:161
msgid "Server requires integrity and/or privacy\n"
msgstr "Server požaduje integritu a/alebo súkromie\n"

#: gssapi.c:170
#, c-format
msgid "Unwrapped security level flags: %s%s%s\n"
msgstr "Rozbalené príznaky bezpečnostnej úrovne: %s%s%s\n"

#: gssapi.c:174
#, c-format
msgid "Maximum GSS token size is %ld\n"
msgstr "Maximálna veľkosť GSS symbolu je %ld\n"

#: gssapi.c:187
msgid "Error creating security level request\n"
msgstr "Chyba pri vytváraní žiadosti bezpečnostnej úrovne\n"

#: gssapi.c:198
msgid "Releasing GSS credentials\n"
msgstr "Uvoľňujem osobné údaje GSS\n"

#: gssapi.c:201
msgid "Error releasing credentials\n"
msgstr "Chyba pri uvoľňovaní osobných údajov\n"

#: idle.c:61
#, c-format
msgid "fetchmail: thread sleeping for %d sec.\n"
msgstr "fetchmail: vlákno uspaté na %d sekúnd.\n"

#: imap.c:326
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 1\n"
msgstr "Protokol identifikovaný ako IMAP4 rev 1\n"

#: imap.c:332
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 0\n"
msgstr "Protokol identifikovaný ako IMAP4 rev 0\n"

#: imap.c:339
msgid "Protocol identified as IMAP2 or IMAP2BIS\n"
msgstr "Protokol identifikovaný ako IMAP2 alebo IMAP2BIS\n"

#: imap.c:354
msgid "will idle after poll\n"
msgstr "bude nečinný po stiahnutí\n"

#: imap.c:446 pop3.c:518
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS succeeded.\n"
msgstr ""

#: imap.c:455 pop3.c:527
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS failed.\n"
msgstr ""

#: imap.c:459
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue\n"
msgstr ""

#: imap.c:579
msgid "Required OTP capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Požadovaná funkcia OTP nebola preložená do fetchmail-u\n"

#: imap.c:601 pop3.c:385
msgid "Required NTLM capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Požadovaná funkcia NTLM nebola preložená do fetchmail-u\n"

#: imap.c:610
msgid "Required LOGIN capability not supported by server\n"
msgstr "Požadovaná funkcia LOGIN nie je podporovaná servrom\n"

#: imap.c:676
#, fuzzy, c-format
msgid "mail expunge mismatch (%d actual != %d expected)\n"
msgstr "správa %s@%s:%d nemala očakávanú dĺžku (%d aktuálne != %d očakávané)\n"

#: imap.c:782 imap.c:841
msgid "re-poll failed\n"
msgstr "stiahnutie zlyhalo\n"

#: imap.c:790 imap.c:846
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message waiting after re-poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after re-poll\n"
msgstr[0] "%d správ čaká po stiahnutí\n"
msgstr[1] "%d správ čaká po stiahnutí\n"

#: imap.c:807
msgid "mailbox selection failed\n"
msgstr "výber poštového priečinka zlyhal\n"

#: imap.c:811
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message waiting after first poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after first poll\n"
msgstr[0] "%d správ čaká po prvom stiahnutí\n"
msgstr[1] "%d správ čaká po prvom stiahnutí\n"

#: imap.c:825
msgid "expunge failed\n"
msgstr "vymazanie zlyhalo\n"

#: imap.c:829
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message waiting after expunge\n"
msgid_plural "%d messages waiting after expunge\n"
msgstr[0] "%d správ čaká po prvom vymazaní\n"
msgstr[1] "%d správ čaká po prvom vymazaní\n"

#: imap.c:871
msgid "search for unseen messages failed\n"
msgstr "vyhľadávanie neprečítaných správ zlyhalo\n"

#: imap.c:899
#, fuzzy, c-format
msgid "%lu is unseen\n"
msgstr "%u je neprečítaných\n"

#: imap.c:911 pop3.c:889
#, fuzzy, c-format
msgid "%u is first unseen\n"
msgstr "%u je prvá neprečítaná\n"

#: imap.c:1002
msgid ""
"Warning: ignoring bogus data for message sizes returned by the server.\n"
msgstr ""

#: interface.c:256
msgid "Unable to open kvm interface. Make sure fetchmail is SGID kmem."
msgstr ""
"Nemôžem otvoriť rozhranie kvm, uistite sa že fetchmail má nastavené SGID kmem"

#: interface.c:396
#, c-format
msgid "Unable to parse interface name from %s"
msgstr "Nemôžem analyzovať názov rozhrania z %s"

#: interface.c:418
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist estimate) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist odhad) zlyhal"

#: interface.c:424
msgid "get_ifinfo: malloc failed"
msgstr "get_ifinfo: malloc zlyhal"

#: interface.c:430
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist) zlyhal"

#: interface.c:448
#, c-format
msgid "Routing message version %d not understood."
msgstr "Verzia smerovania správy %d nerozpoznaná."

#: interface.c:480
#, c-format
msgid "No interface found with name %s"
msgstr "Nebolo nájdené žiadne rozhranie s názvom %s"

#: interface.c:538
#, c-format
msgid "No IP address found for %s"
msgstr "Nebola nájdená žiadna IP adresa pre %s"

#: interface.c:589
msgid "missing IP interface address\n"
msgstr "chýbajúca IP adresa rozhrania\n"

#: interface.c:605
msgid "invalid IP interface address\n"
msgstr "neplatná IP adresa rozhrania\n"

#: interface.c:611
msgid "invalid IP interface mask\n"
msgstr "neplatná IP maska rozhrania\n"

#: interface.c:650
#, c-format
msgid "activity on %s -noted- as %d\n"
msgstr "aktivita na %s -zaznamenaná- ako %d\n"

#: interface.c:665
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s down\n"
msgstr "sťahovanie z %s vynechané, %s je nedostupný\n"

#: interface.c:684
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s IP address excluded\n"
msgstr "sťahovanie z %s vynechané, IP adresa %s je vylúčená\n"

#: interface.c:696
#, c-format
msgid "activity on %s checked as %d\n"
msgstr "aktivita na %s skontrolovaná ako %d\n"

#: interface.c:722
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s inactive\n"
msgstr "sťahovanie z %s vynechané, %s neaktívny\n"

#: interface.c:729
#, fuzzy, c-format
msgid "activity on %s was %d, is %d\n"
msgstr "aktivita na %s bola %d, je %d\n"

#: kerberos.c:74
msgid "could not decode initial BASE64 challenge\n"
msgstr "nemôžem dekódovať počiatočnú BASE64 výzvu\n"

#: kerberos.c:139
#, fuzzy, c-format
msgid "principal %s in ticket does not match -u %s\n"
msgstr "principál %s v tikete sa nezhoduje s -u %s\n"

#: kerberos.c:147
#, c-format
msgid "non-null instance (%s) might cause strange behavior\n"
msgstr "nenulová inštancia (%s) môže spôsobiť zvláštne správanie\n"

#: kerberos.c:213
msgid "could not decode BASE64 ready response\n"
msgstr "nemôžem dekódovať BASE64 odpoveď o pripravenosti\n"

#: kerberos.c:220
#, fuzzy
msgid "challenge mismatch\n"
msgstr "nezhoda výzvy\n"

#: lock.c:86
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: error reading lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: odstraňujem starý zamykací súbor\n"

#: lock.c:97
msgid "fetchmail: removing stale lockfile\n"
msgstr "fetchmail: odstraňujem starý zamykací súbor\n"

#: lock.c:121
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: error opening lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: odstraňujem starý zamykací súbor\n"

#: lock.c:168
msgid "fetchmail: lock creation failed.\n"
msgstr "fetchmail: vytvorenie zámky zlyhalo.\n"

#: netrc.c:219
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: found \"%s\" before any host names\n"
msgstr "%s:%d: varovanie: nájdené \"%s\" pred niektorými názvami hostiteľa\n"

#: netrc.c:257
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: varovanie: neznámy symbol \"%s\"\n"

#: odmr.c:66
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
msgstr "SMTP prijímač %s nepodporuje ATRN\n"

#: odmr.c:104
#, fuzzy
msgid "Turnaround now...\n"
msgstr "Otočené teraz...\n"

#: odmr.c:109
msgid "ATRN request refused.\n"
msgstr "ATRN žiadosť zamietnutá.\n"

#: odmr.c:113
msgid "Unable to process ATRN request now\n"
msgstr "Nie je možné teraz spracovať ATRN žiadosť\n"

#: odmr.c:118
msgid "You have no mail.\n"
msgstr "Nemáte poštu.\n"

#: odmr.c:122
msgid "Command not implemented\n"
msgstr "Príkaz nie je implementovaný\n"

#: odmr.c:126
msgid "Authentication required.\n"
msgstr "Autentifikácia požadovaná.\n"

#: odmr.c:130
#, c-format
msgid "Unknown ODMR error %d\n"
msgstr "Neznáma ODMR chyba %d\n"

#: odmr.c:189
#, fuzzy
msgid "receiving message data\n"
msgstr "zápis textu správy\n"

#: odmr.c:242
msgid "Option --keep is not supported with ODMR\n"
msgstr "Voľba --keep nie je podporovaná s ODMR\n"

#: odmr.c:246
msgid "Option --flush is not supported with ODMR\n"
msgstr "Voľba --flush nie je podporovaná s ODMR\n"

#: odmr.c:250
#, fuzzy
msgid "Option --folder is not supported with ODMR\n"
msgstr "Voľba --flush nie je podporovaná s ODMR\n"

#: odmr.c:254
msgid "Option --check is not supported with ODMR\n"
msgstr "Voľba --check nie je podporovaná s ODMR\n"

#: opie.c:42
#, fuzzy
msgid "server recv fatal\n"
msgstr "server recv fatal\n"

#: opie.c:56
msgid "Could not decode OTP challenge\n"
msgstr "Nie je možné dekódovať OTP výzvu\n"

#: opie.c:64 pop3.c:610
#, fuzzy
msgid "Secret pass phrase: "
msgstr "Heslo: "

#: options.c:172 options.c:216
#, c-format
msgid "String '%s' is not a valid number string.\n"
msgstr "Reťazec '%s' nie je platný číselny reťazec.\n"

#: options.c:181
#, c-format
msgid "Value of string '%s' is %s than %d.\n"
msgstr "Hodnota reťazca '%s' je %s ako %d.\n"

#: options.c:182
msgid "smaller"
msgstr "menšia"

#: options.c:182
msgid "larger"
msgstr "väčšia"

#: options.c:349
#, c-format
msgid "Invalid protocol `%s' specified.\n"
msgstr "Špecifikovaný neplatný protokol `%s'.\n"

#: options.c:396
#, c-format
msgid "Invalid authentication `%s' specified.\n"
msgstr "Špecifikovaná neplatná autentifikácia `%s'.\n"

#: options.c:601
msgid "usage: fetchmail [options] [server ...]\n"
msgstr "použitie: fetchmail [prepínače] [server ...]\n"

#: options.c:602
msgid " Options are as follows:\n"
msgstr " Prepínače sú nasledovné:\n"

#: options.c:603
msgid " -?, --help    display this option help\n"
msgstr " -?, --help    zobraz tohto pomocníka\n"

#: options.c:604
msgid " -V, --version   display version info\n"
msgstr " -V, --version   zobraz informáciu o verzii\n"

#: options.c:606
msgid " -c, --check    check for messages without fetching\n"
msgstr " -c, --check    skontroluj správy bez stiahnutia\n"

#: options.c:607
msgid " -s, --silent   work silently\n"
msgstr " -s, --silent   pracuj potichu\n"

#: options.c:608
msgid " -v, --verbose   work noisily (diagnostic output)\n"
msgstr " -v, --verbose   pracuj hlučne (diagnostický výstup)\n"

#: options.c:609
msgid " -d, --daemon   run as a daemon once per n seconds\n"
msgstr " -d, --daemon   spusti ako démon raz za n sekúnd\n"

#: options.c:610
msgid " -N, --nodetach  don't detach daemon process\n"
msgstr " -N, --nodetach  neodpájaj proces démona\n"

#: options.c:611
msgid " -q, --quit    kill daemon process\n"
msgstr " -q, --quit    zabi proces démona\n"

#: options.c:612
msgid " -L, --logfile   specify logfile name\n"
msgstr " -L, --logfile   špecifikuj názov log-súboru\n"

#: options.c:613
msgid ""
"   --syslog   use syslog(3) for most messages when running as a "
"daemon\n"
msgstr ""
"   --syslog   použi syslog(3) pre väčšinu správ keď beží ako démon\n"

#: options.c:614
#, fuzzy
msgid "   --invisible  don't write Received & enable host spoofing\n"
msgstr "   --invisible  nezapisuj Received & povoľ podvrhnutie hostiteľa\n"

#: options.c:615
msgid " -f, --fetchmailrc specify alternate run control file\n"
msgstr " -f, --fetchmailrc špecifikuj náhradný spúšťací riadiaci súbor\n"

#: options.c:616
msgid " -i, --idfile   specify alternate UIDs file\n"
msgstr " -i, --idfile   špecifikuj náhradný súbor UID-ov\n"

#: options.c:617
#, fuzzy
msgid "   --pidfile   specify alternate PID (lock) file\n"
msgstr " -i, --idfile   špecifikuj náhradný súbor UID-ov\n"

#: options.c:618
msgid "   --postmaster specify recipient of last resort\n"
msgstr ""

#: options.c:619
msgid "   --nobounce  redirect bounces from user to postmaster.\n"
msgstr ""

#: options.c:620
msgid ""
"   --nosoftbounce fetchmail deletes permanently undeliverable messages.\n"
msgstr ""

#: options.c:621
msgid ""
"   --softbounce keep permanently undeliverable messages on server "
"(default).\n"
msgstr ""

#: options.c:623
msgid " -I, --interface  interface required specification\n"
msgstr ""

#: options.c:624
msgid " -M, --monitor   monitor interface for activity\n"
msgstr ""

#: options.c:627
msgid "   --ssl     enable ssl encrypted session\n"
msgstr ""

#: options.c:628
msgid "   --sslkey   ssl private key file\n"
msgstr ""

#: options.c:629
msgid "   --sslcert   ssl client certificate\n"
msgstr ""

#: options.c:630
msgid "   --sslcertck  do strict server certificate check (recommended)\n"
msgstr ""

#: options.c:631
msgid "   --sslcertpath path to ssl certificates\n"
msgstr ""

#: options.c:632
msgid ""
"   --sslcommonname expect this CommonName from server (discouraged)\n"
msgstr ""

#: options.c:633
msgid ""
"   --sslfingerprint fingerprint that must match that of the server's "
"cert.\n"
msgstr ""

#: options.c:634
msgid "   --sslproto  force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
msgstr ""

#: options.c:636
msgid "   --plugin   specify external command to open connection\n"
msgstr ""

#: options.c:637
msgid "   --plugout   specify external command to open smtp connection\n"
msgstr ""

#: options.c:639
msgid " -p, --protocol  specify retrieval protocol (see man page)\n"
msgstr ""

#: options.c:640
msgid " -U, --uidl    force the use of UIDLs (pop3 only)\n"
msgstr ""

#: options.c:641
msgid "   --port    TCP port to connect to (obsolete, use --service)\n"
msgstr ""

#: options.c:642
msgid ""
" -P, --service   TCP service to connect to (can be numeric TCP port)\n"
msgstr ""

#: options.c:643
msgid "   --auth    authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
msgstr ""

#: options.c:644
msgid " -t, --timeout   server nonresponse timeout\n"
msgstr ""

#: options.c:645
msgid " -E, --envelope  envelope address header\n"
msgstr ""

#: options.c:646
msgid " -Q, --qvirtual  prefix to remove from local user id\n"
msgstr ""

#: options.c:647
msgid "   --principal  mail service principal\n"
msgstr ""

#: options.c:648
msgid "   --tracepolls add poll-tracing information to Received header\n"
msgstr ""

#: options.c:650
msgid " -u, --username  specify users's login on server\n"
msgstr ""

#: options.c:651
msgid " -a, --[fetch]all retrieve old and new messages\n"
msgstr ""

#: options.c:652
msgid " -K, --nokeep   delete new messages after retrieval\n"
msgstr ""

#: options.c:653
msgid " -k, --keep    save new messages after retrieval\n"
msgstr ""

#: options.c:654
msgid " -F, --flush    delete old messages from server\n"
msgstr ""

#: options.c:655
msgid "   --limitflush delete oversized messages\n"
msgstr ""

#: options.c:656
msgid " -n, --norewrite  don't rewrite header addresses\n"
msgstr ""

#: options.c:657
msgid " -l, --limit    don't fetch messages over given size\n"
msgstr ""

#: options.c:658
msgid " -w, --warnings  interval between warning mail notification\n"
msgstr ""

#: options.c:660
msgid " -S, --smtphost  set SMTP forwarding host\n"
msgstr ""

#: options.c:661
msgid "   --fetchdomains fetch mail for specified domains\n"
msgstr ""

#: options.c:662
msgid " -D, --smtpaddress set SMTP delivery domain to use\n"
msgstr ""

#: options.c:663
msgid "   --smtpname  set SMTP full name username@domain\n"
msgstr ""

#: options.c:664
msgid " -Z, --antispam,  set antispam response values\n"
msgstr ""

#: options.c:665
msgid " -b, --batchlimit set batch limit for SMTP connections\n"
msgstr ""

#: options.c:666
msgid " -B, --fetchlimit set fetch limit for server connections\n"
msgstr ""

#: options.c:667
msgid "   --fetchsizelimit set fetch message size limit\n"
msgstr ""

#: options.c:668
msgid "   --fastuidl  do a binary search for UIDLs\n"
msgstr ""

#: options.c:669
msgid " -e, --expunge   set max deletions between expunges\n"
msgstr ""

#: options.c:670
msgid " -m, --mda     set MDA to use for forwarding\n"
msgstr ""

#: options.c:671
msgid "   --bsmtp    set output BSMTP file\n"
msgstr ""

#: options.c:672
msgid "   --lmtp    use LMTP (RFC2033) for delivery\n"
msgstr ""

#: options.c:673
msgid " -r, --folder   specify remote folder name\n"
msgstr ""

#: options.c:674
msgid "   --showdots  show progress dots even in logfiles\n"
msgstr ""

#: pop3.c:355
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3/PROXY server\" found, using RETR command instead "
"of TOP.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:454
msgid "TLS is mandatory for this session, but server refused CAPA command.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:455
msgid "The CAPA command is however necessary for TLS.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:538
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:646
msgid "We've run out of allowed authenticators and cannot continue.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:660
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
msgstr ""

#: pop3.c:669
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
msgstr ""

#: pop3.c:685
msgid "Invalid APOP timestamp.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:709
msgid "Undefined protocol request in POP3_auth\n"
msgstr ""

#: pop3.c:730
msgid "lock busy! Is another session active?\n"
msgstr ""

#: pop3.c:809
msgid "Cannot handle UIDL response from upstream server.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:832
msgid "Server responded with UID for wrong message.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:859 pop3.c:1105
#, c-format
msgid "id=%s (num=%d) was deleted, but is still present!\n"
msgstr ""

#: pop3.c:868 pop3.c:880 pop3.c:1114 pop3.c:1121
#, c-format
msgid "%u is unseen\n"
msgstr "%u je neprečítaných\n"

#: pop3.c:965
msgid "Messages inserted into list on server. Cannot handle this.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:1057
msgid "protocol error\n"
msgstr ""

#: pop3.c:1073
msgid "protocol error while fetching UIDLs\n"
msgstr ""

#: pop3.c:1443
#, fuzzy
msgid "Option --folder is not supported with POP3\n"
msgstr "Voľba --flush nie je podporovaná s ODMR\n"

#: rcfile_y.y:126
msgid "server option after user options"
msgstr ""

#: rcfile_y.y:169
msgid "SDPS not enabled."
msgstr ""

#: rcfile_y.y:215
msgid ""
"fetchmail: interface option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""

#: rcfile_y.y:222
msgid ""
"fetchmail: monitor option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""

#: rcfile_y.y:335
msgid "SSL is not enabled"
msgstr ""

#: rcfile_y.y:385
msgid "end of input"
msgstr ""

#: rcfile_y.y:423
#, c-format
msgid "File %s must be a regular file.\n"
msgstr ""

#: rcfile_y.y:433
#, c-format
msgid "File %s must have no more than -rwx------ (0700) permissions.\n"
msgstr ""

#: rcfile_y.y:445
#, c-format
msgid "File %s must be owned by you.\n"
msgstr ""

#: report.c:67
msgid "Unknown system error"
msgstr ""

#: report.c:92
#, c-format
msgid "%s (log message incomplete)\n"
msgstr ""

#: rfc822.c:76
#, c-format
msgid "About to rewrite %s"
msgstr ""

#: rfc822.c:212
#, c-format
msgid "Rewritten version is %s\n"
msgstr ""

#: rpa.c:117
msgid "Success"
msgstr ""

#: rpa.c:118
msgid "Restricted user (something wrong with account)"
msgstr ""

#: rpa.c:119
msgid "Invalid userid or passphrase"
msgstr ""

#: rpa.c:120
msgid "Deity error"
msgstr ""

#: rpa.c:173
msgid "RPA token 2: Base64 decode error\n"
msgstr ""

#: rpa.c:184
#, c-format
msgid "Service chose RPA version %d.%d\n"
msgstr ""

#: rpa.c:190
#, c-format
msgid "Service challenge (l=%d):\n"
msgstr ""

#: rpa.c:199
#, c-format
msgid "Service timestamp %s\n"
msgstr ""

#: rpa.c:204
msgid "RPA token 2 length error\n"
msgstr ""

#: rpa.c:208
#, c-format
msgid "Realm list: %s\n"
msgstr ""

#: rpa.c:212
msgid "RPA error in service@realm string\n"
msgstr ""

#: rpa.c:249
msgid "RPA token 4: Base64 decode error\n"
msgstr ""

#: rpa.c:260
#, c-format
msgid "User authentication (l=%d):\n"
msgstr ""

#: rpa.c:274
#, c-format
msgid "RPA status: %02X\n"
msgstr ""

#: rpa.c:280
msgid "RPA token 4 length error\n"
msgstr ""

#: rpa.c:287
#, c-format
msgid "RPA rejects you: %s\n"
msgstr ""

#: rpa.c:289
msgid "RPA rejects you, reason unknown\n"
msgstr ""

#: rpa.c:297
#, c-format
msgid "RPA User Authentication length error: %d\n"
msgstr ""

#: rpa.c:302
#, c-format
msgid "RPA Session key length error: %d\n"
msgstr ""

#: rpa.c:308
msgid "RPA _service_ auth fail. Spoof server?\n"
msgstr ""

#: rpa.c:313
msgid "Session key established:\n"
msgstr ""

#: rpa.c:344
msgid "RPA authorisation complete\n"
msgstr ""

#: rpa.c:371
msgid "Get response\n"
msgstr ""

#: rpa.c:401
#, c-format
msgid "Get response return %d [%s]\n"
msgstr ""

#: rpa.c:462
msgid "Hdr not 60\n"
msgstr ""

#: rpa.c:483
msgid "Token length error\n"
msgstr ""

#: rpa.c:488
#, c-format
msgid "Token Length %d disagrees with rxlen %d\n"
msgstr ""

#: rpa.c:494
msgid "Mechanism field incorrect\n"
msgstr ""

#: rpa.c:530
#, c-format
msgid "dec64 error at char %d: %x\n"
msgstr ""

#: rpa.c:545
msgid "Inbound binary data:\n"
msgstr ""

#: rpa.c:581
msgid "Outbound data:\n"
msgstr ""

#: rpa.c:644
msgid "RPA String too long\n"
msgstr ""

#: rpa.c:649
msgid "Unicode:\n"
msgstr ""

#: rpa.c:708
msgid "RPA Failed open of /dev/urandom. This shouldn't\n"
msgstr ""

#: rpa.c:709
msgid "  prevent you logging in, but means you\n"
msgstr ""

#: rpa.c:710
msgid "  cannot be sure you are talking to the\n"
msgstr ""

#: rpa.c:711
msgid "  service that you think you are (replay\n"
msgstr ""

#: rpa.c:712
msgid "  attacks by a dishonest service are possible.)\n"
msgstr ""

#: rpa.c:723
msgid "User challenge:\n"
msgstr ""

#: rpa.c:873
msgid "MD5 being applied to data block:\n"
msgstr ""

#: rpa.c:886
msgid "MD5 result is: \n"
msgstr ""

#: servport.c:53
#, c-format
msgid "getaddrinfo(NULL, \"%s\") error: %s\n"
msgstr ""

#: servport.c:80
#, c-format
msgid "Cannot resolve service %s to port number.\n"
msgstr ""

#: servport.c:81
msgid "Please specify the service as decimal port number.\n"
msgstr ""

#: sink.c:220
#, c-format
msgid "forwarding to %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:306
msgid "SMTP: (bounce-message body)\n"
msgstr ""

#: sink.c:309
#, c-format
msgid "mail from %s bounced to %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:446
#, c-format
msgid "Saved error is still %d\n"
msgstr ""

#: sink.c:506 sink.c:605
#, c-format
msgid "%cMTP error: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:550
msgid "SMTP server requires STARTTLS, keeping message.\n"
msgstr ""

#: sink.c:730
#, c-format
msgid "BSMTP file open failed: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:776
msgid "BSMTP preamble write failed.\n"
msgstr ""

#: sink.c:990
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't like recipient address `%s'\n"
msgstr ""

#: sink.c:997
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't really like recipient address `%s'\n"
msgstr ""

#: sink.c:1043
msgid "no address matches; no postmaster set.\n"
msgstr ""

#: sink.c:1055
#, c-format
msgid "can't even send to %s!\n"
msgstr ""

#: sink.c:1061
#, c-format
msgid "no address matches; forwarding to %s.\n"
msgstr ""

#: sink.c:1217
#, c-format
msgid "about to deliver with: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:1241
msgid "MDA open failed\n"
msgstr ""

#: sink.c:1278
#, c-format
msgid "%cMTP connect to %s failed\n"
msgstr ""

#: sink.c:1302
#, c-format
msgid "can't raise the listener; falling back to %s"
msgstr ""

#: sink.c:1364
#, c-format
msgid "Error writing to MDA: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:1367
#, c-format
msgid "MDA died of signal %d\n"
msgstr ""

#: sink.c:1370
#, c-format
msgid "MDA returned nonzero status %d\n"
msgstr ""

#: sink.c:1373
#, c-format
msgid ""
"Strange: MDA pclose returned %d and errno %d/%s, cannot handle at %s:%d\n"
msgstr ""

#: sink.c:1395
msgid "Message termination or close of BSMTP file failed\n"
msgstr ""

#: sink.c:1417
msgid "SMTP listener refused delivery\n"
msgstr ""

#: sink.c:1447
msgid "LMTP delivery error on EOM\n"
msgstr ""

#: sink.c:1450
#, c-format
msgid "Unexpected non-503 response to LMTP EOM: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:1605
msgid ""
"-- \n"
"The Fetchmail Daemon"
msgstr ""

#: smtp.c:80
msgid "ESMTP CRAM-MD5 Authentication...\n"
msgstr ""

#: smtp.c:87 smtp.c:138
msgid "Server rejected the AUTH command.\n"
msgstr ""

#: smtp.c:95 smtp.c:145 smtp.c:155 smtp.c:161
msgid "Bad base64 reply from server.\n"
msgstr ""

#: smtp.c:99
#, c-format
msgid "Challenge decoded: %s\n"
msgstr ""

#: smtp.c:116
msgid "ESMTP PLAIN Authentication...\n"
msgstr ""

#: smtp.c:131
msgid "ESMTP LOGIN Authentication...\n"
msgstr ""

#: smtp.c:339 smtp.c:362
msgid "smtp listener protocol error\n"
msgstr ""

#: socket.c:115 socket.c:141
msgid "fetchmail: malloc failed\n"
msgstr ""

#: socket.c:173
msgid "fetchmail: socketpair failed\n"
msgstr ""

#: socket.c:179
msgid "fetchmail: fork failed\n"
msgstr ""

#: socket.c:186
msgid "dup2 failed\n"
msgstr ""

#: socket.c:192
#, c-format
msgid "running %s (host %s service %s)\n"
msgstr ""

#: socket.c:195
#, c-format
msgid "execvp(%s) failed\n"
msgstr ""

#: socket.c:286
#, c-format
msgid "getaddrinfo(\"%s\",\"%s\") error: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:289
msgid "Try adding the --service option (see also FAQ item R12).\n"
msgstr ""

#: socket.c:300 socket.c:303
#, c-format
msgid "unknown (%s)"
msgstr ""

#: socket.c:306
#, c-format
msgid "Trying to connect to %s/%s..."
msgstr ""

#: socket.c:314
#, c-format
msgid "cannot create socket: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:330
#, fuzzy
msgid "connection failed.\n"
msgstr "SSL spojenie neúspešné.\n"

#: socket.c:332
#, fuzzy, c-format
msgid "connection to %s:%s [%s/%s] failed: %s.\n"
msgstr "%s spojení s %s bolo neúspešných"

#: socket.c:338
#, fuzzy
msgid "connected.\n"
msgstr "SSL spojenie neúspešné.\n"

#: socket.c:616
#, c-format
msgid "Issuer Organization: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:619
msgid "Warning: Issuer Organization Name too long (possibly truncated).\n"
msgstr ""

#: socket.c:621
msgid "Unknown Organization\n"
msgstr ""

#: socket.c:623
#, c-format
msgid "Issuer CommonName: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:626
msgid "Warning: Issuer CommonName too long (possibly truncated).\n"
msgstr ""

#: socket.c:628
msgid "Unknown Issuer CommonName\n"
msgstr ""

#: socket.c:632
#, c-format
msgid "Server CommonName: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:637
msgid "Bad certificate: Subject CommonName too long!\n"
msgstr ""

#: socket.c:643
msgid "Bad certificate: Subject CommonName contains NUL, aborting!\n"
msgstr ""

#: socket.c:664
#, c-format
msgid "Subject Alternative Name: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:670
msgid "Bad certificate: Subject Alternative Name contains NUL, aborting!\n"
msgstr ""

#: socket.c:698
#, c-format
msgid "Server CommonName mismatch: %s != %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:705
msgid "Server name not set, could not verify certificate!\n"
msgstr ""

#: socket.c:710
msgid "Unknown Server CommonName\n"
msgstr ""

#: socket.c:712
msgid "Server name not specified in certificate!\n"
msgstr ""

#: socket.c:724
msgid "EVP_md5() failed!\n"
msgstr ""

#: socket.c:728
msgid "Out of memory!\n"
msgstr ""

#: socket.c:736
msgid "Digest text buffer too small!\n"
msgstr ""

#: socket.c:742
#, c-format
msgid "%s key fingerprint: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:746
#, c-format
msgid "%s fingerprints match.\n"
msgstr ""

#: socket.c:748
#, c-format
msgid "%s fingerprints do not match!\n"
msgstr ""

#: socket.c:757
#, fuzzy, c-format
msgid "Server certificate verification error: %s\n"
msgstr " SSL priečinok pre dôverné certifikáty: %s\n"

#: socket.c:763
#, c-format
msgid "unknown issuer (first %d characters): %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:850
msgid "File descriptor out of range for SSL"
msgstr ""

#: socket.c:866
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid SSL protocol '%s' specified, using default (SSLv23).\n"
msgstr "Špecifikovaný neplatný protokol `%s'.\n"

#: socket.c:942
msgid "Certificate/fingerprint verification was somehow skipped!\n"
msgstr ""

#: socket.c:1020
msgid "Cygwin socket read retry\n"
msgstr ""

#: socket.c:1023
msgid "Cygwin socket read retry failed!\n"
msgstr ""

#: transact.c:65
#, c-format
msgid "mapped address %s to local %s\n"
msgstr ""

#: transact.c:87
#, c-format
msgid "mapped %s to local %s\n"
msgstr ""

#: transact.c:154
#, c-format
msgid "passed through %s matching %s\n"
msgstr ""

#: transact.c:224
#, c-format
msgid ""
"analyzing Received line:\n"
"%s"
msgstr ""
"analýza riadku Received:\n"
"%s"

#: transact.c:263
#, c-format
msgid "line accepted, %s is an alias of the mailserver\n"
msgstr "riadok akceptovaný, %s je alias poštového servra\n"

#: transact.c:269
#, c-format
msgid "line rejected, %s is not an alias of the mailserver\n"
msgstr "riadok zamietnutý, %s nie je alias poštového servra\n"

#: transact.c:343
msgid "no Received address found\n"
msgstr "nenájdená adresa Received\n"

#: transact.c:352
#, c-format
msgid "found Received address `%s'\n"
msgstr "nájdená adresa Received `%s'\n"

#: transact.c:592
msgid "incorrect header line found while scanning headers\n"
msgstr "nesprávny riadok záhlavia nájdený pri prezeraní záhlaví\n"

#: transact.c:594
#, fuzzy, c-format
msgid "line: %s"
msgstr "Obnovujem %s\n"

#: transact.c:1133
#, c-format
msgid "no local matches, forwarding to %s\n"
msgstr "žiadne lokálne zhody, posielam na %s\n"

#: transact.c:1148
msgid "forwarding and deletion suppressed due to DNS errors\n"
msgstr "odoslanie a zmazanie odložené kvôli DNS chybám\n"

#: transact.c:1258
#, fuzzy
msgid "writing RFC822 msgblk.headers\n"
msgstr "zápis msgblk.hlavičiek RFC822\n"

#: transact.c:1277
msgid "no recipient addresses matched declared local names"
msgstr "žiadna adresa príjemcu nezodpovedá zadaným lokálnym menám"

#: transact.c:1284
#, c-format
msgid "recipient address %s didn't match any local name"
msgstr "adresa príjemcu %s nezodpovedá žiadnemu lokálnemu menu"

#: transact.c:1293
msgid "message has embedded NULs"
msgstr "správa obsahuje NUL-y"

#: transact.c:1301
msgid "SMTP listener rejected local recipient addresses: "
msgstr "SMTP prijímač zamietol lokálne adresy príjemcu: "

#: transact.c:1440
#, fuzzy
msgid "error writing message text\n"
msgstr "zápis textu správy\n"

#: uid.c:250
#, c-format
msgid "Old UID list from %s:"
msgstr "Starý zoznam UID z %s:"

#: uid.c:255 uid.c:266 uid.c:523 uid.c:573
msgid " <empty>"
msgstr " <prázdny>"

#: uid.c:262
msgid "Scratch list of UIDs:"
msgstr "Dočasný zoznam UID-ov:"

#: uid.c:517 uid.c:569
#, fuzzy, c-format
msgid "Merged UID list from %s:"
msgstr "Nový zoznam UID z %s:"

#: uid.c:519
#, c-format
msgid "New UID list from %s:"
msgstr "Nový zoznam UID z %s:"

#: uid.c:548
msgid "swapping UID lists\n"
msgstr "vymieňam zoznamy UID\n"

#: uid.c:556
msgid "not swapping UID lists, no UIDs seen this query\n"
msgstr "nevymieňam zoznamy UID, žiadne UID-y nevideli túto požiadavku\n"

#: uid.c:581
#, fuzzy
msgid "discarding new UID list\n"
msgstr "vymieňam zoznamy UID\n"

#: uid.c:617
msgid "Deleting fetchids file.\n"
msgstr "Mažem súbor fetchids.\n"

#: uid.c:620
#, fuzzy, c-format
msgid "Error deleting %s: %s\n"
msgstr "Chyba pri uvoľňovaní osobných údajov\n"

#: uid.c:626
msgid "Writing fetchids file.\n"
msgstr "Zapisujem súbor fetchids.\n"

#: uid.c:645
#, c-format
msgid "Error writing to fetchids file %s, old file left in place.\n"
msgstr ""

#: uid.c:649
#, c-format
msgid "Cannot rename fetchids file %s to %s: %s\n"
msgstr ""

#: uid.c:653
#, c-format
msgid "Cannot open fetchids file %s for writing: %s\n"
msgstr ""

#: xmalloc.c:33
msgid "malloc failed\n"
msgstr "malloc zlyhal\n"

#: xmalloc.c:47
msgid "realloc failed\n"
msgstr "realloc zlyhal\n"

#~ msgid "message delimiter found while scanning headers\n"
#~ msgstr "oddeľovač správy nájdený pri prezeraní záhlaví\n"

#~ msgid ""
#~ "Subject: Fetchmail oversized-messages warning.\n"
#~ "\n"
#~ "The following oversized messages remain on the mail server %s:"
#~ msgstr ""
#~ "Predmet: Fetchmail-varovanie: nadrozmerná správa.\n"
#~ "\n"
#~ "Nasledujúca nadrozmerná správa zostáva na poštovom serveri %s:"

#~ msgid "header "
#~ msgstr "záhlavie "

#~ msgid "SIGPIPE thrown from an MDA or a stream socket error\n"
#~ msgstr "SIGPIPE obdržané z MDA alebo chyba v prúde dát zo socketu\n"

#~ msgid "internal inconsistency\n"
#~ msgstr "vnútorná nezrovnalosť\n"

#~ msgid "name is valid but has no IP address."
#~ msgstr "meno je platné ale nemá IP adresu."

#~ msgid "unrecoverable name server error."
#~ msgstr "neodstrániteľná chyba servera mien."

#~ msgid "temporary name server error."
#~ msgstr "dočasná chyba servera mien."

#~ msgid "unknown DNS error %d."
#~ msgstr "neznáma DNS chyba %d."

#~ msgid "messages"
#~ msgstr "správ"

#~ msgid "message"
#~ msgstr "správa"

#~ msgid "Option --remote is not supported with ETRN\n"
#~ msgstr "Voľba --remote nie je podporovaná s ETRN\n"

#~ msgid "Cannot support ETRN without gethostbyname(2).\n"
#~ msgstr "ETRN nie je podporované bez gethostbyname(2).\n"

#~ msgid "Cannot support ODMR without gethostbyname(2).\n"
#~ msgstr "ODMR nie je podporované bez gethostbyname(2).\n"

#~ msgid "will not"
#~ msgstr "nebude"

#~ msgid "will"
#~ msgstr "bude"

#~ msgid " (using network security options %s)"
#~ msgstr " (používam bezpečnostné nastavenia siete %s)"

#~ msgid " (using port %d)"
#~ msgstr " (používam port %d)"

#~ msgid "All"
#~ msgstr "Všetky"

#~ msgid "Only new"
#~ msgstr "Len nové"

#~ msgid "enabled"
#~ msgstr "povolené"

#~ msgid "disabled"
#~ msgstr "zakázané"

#~ msgid "discarded"
#~ msgstr "zahodené"

#~ msgid "kept"
#~ msgstr "ponechané"

#~ msgid "IP address.\n"
#~ msgstr "IP adries.\n"

#~ msgid "name.\n"
#~ msgstr "mien.\n"

#~ msgid "Received"
#~ msgstr "Prijaté"

#~ msgid "alloca failed"
#~ msgstr "alloca neúspešné"

#~ msgid "warning: found \"%s\" before any host names"
#~ msgstr "varovanie: nájdené \"%s\" pred niektorými názvami hostiteľa"

#~ msgid "Option --remote is not supported with ODMR\n"
#~ msgstr "Voľba --remote nie je podporovaná s ODMR\n"

#~ msgid "fetchmail: network security support is disabled\n"
#~ msgstr "fetchmail: podpora sieťovej bezpečnosti je zakázaná\n"

#~ msgid "lstat: %s: %s\n"
#~ msgstr "lstat: %s: %s\n"