pl.po   [plain text]


# Polish translation for fetchmail.
# Copyright (C) 1998, 2002, 2003, 2005 Eric S. Raymond (msgids)
# This file is distributed under the same license as the fetchmail package.
# Paweł Krawczyk <kravietz@ceti.pl>, 1998-1999.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2002-2009.
# Thanks for few updates to Adam Gołębiowski, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.3.10-pre1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.berlios.de\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-06 01:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-31 23:43+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: checkalias.c:179
#, c-format
msgid "Checking if %s is really the same node as %s\n"
msgstr "Sprawdzam, czy %s jest tym samym hostem co %s\n"

#: checkalias.c:183
msgid "Yes, their IP addresses match\n"
msgstr "Tak, ich adresy IP są takie same\n"

#: checkalias.c:187
msgid "No, their IP addresses don't match\n"
msgstr "Nie, ich adresy IP różnią się\n"

#: checkalias.c:203
#, c-format
msgid "nameserver failure while looking for '%s' during poll of %s: %s\n"
msgstr "błąd serwera nazw przy szukaniu `%s' podczas łączenia z %s: %s\n"

#: checkalias.c:228
#, c-format
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "błąd serwera nazw przy szukaniu `%s' podczas łączenia z %s.\n"

#: cram.c:95
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "rozkodowanie początkującego wyzwania BASE64 było niemożliwe\n"

#: cram.c:103
#, c-format
msgid "decoded as %s\n"
msgstr "rozkodowany jako %s\n"

#: driver.c:191
#, c-format
msgid "kerberos error %s\n"
msgstr "błąd Kerberosa: %s\n"

#: driver.c:249 driver.c:254
#, c-format
msgid "krb5_sendauth: %s [server says '%*s'] \n"
msgstr "krb5_sendauth: %s [serwer odpowiedział '%*s'] \n"

#: driver.c:335
msgid "Subject: Fetchmail oversized-messages warning"
msgstr "Subject: Ostrzeżenie fetchmaila o zbyt dużych listach"

#: driver.c:339
#, c-format
msgid "The following oversized messages were deleted on server %s account %s:"
msgstr ""
"Następujące zbyt duże listy zostały usunięte z konta %2$s na serwerze poczty "
"%1$s:"

#: driver.c:343
#, c-format
msgid "The following oversized messages remain on server %s account %s:"
msgstr ""
"Następujące zbyt duże listy pozostały na koncie %2$s na serwerze poczty %1$s:"

#: driver.c:362
#, c-format
msgid " %d message %d octets long deleted by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long deleted by fetchmail."
msgstr[0] " %d list o długości %d został usunięty przez fetchmaila."
msgstr[1] " %d listy o długości %d zostały usunięte przez fetchmaila."
msgstr[2] " %d listów o długości %d zostało usuniętych przez fetchmaila."

#: driver.c:367
#, c-format
msgid " %d message %d octets long skipped by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long skipped by fetchmail."
msgstr[0] " %d list o długości %d został pominięty przez fetchmaila."
msgstr[1] " %d listy o długości %d zostały pominięte przez fetchmaila."
msgstr[2] " %d listów o długości %d zostało pominiętych przez fetchmaila."

#: driver.c:511
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d"
msgstr "pomijam list %s@%s:%d"

#: driver.c:565
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d (%d octets)"
msgstr "pomijam list %s@%s:%d (%d bajtów)"

#: driver.c:581
msgid " (length -1)"
msgstr " (długość -1)"

#: driver.c:584
msgid " (oversized)"
msgstr " (za duży)"

#: driver.c:602
#, c-format
msgid "couldn't fetch headers, message %s@%s:%d (%d octets)\n"
msgstr "nie można ściągnąć nagłówków, list %s@%s:%d (%d bajtów)\n"

#: driver.c:619
#, c-format
msgid "reading message %s@%s:%d of %d"
msgstr "pobieram list %s@%s:%d z %d"

#: driver.c:624
#, c-format
msgid " (%d octets)"
msgstr " (%d bajtów)"

#: driver.c:625
#, c-format
msgid " (%d header octets)"
msgstr " (%d bajtów nagłówka)"

#: driver.c:692
#, c-format
msgid " (%d body octets)"
msgstr " (%d bajtów treści)"

#: driver.c:751
#, c-format
msgid ""
"message %s@%s:%d was not the expected length (%d actual != %d expected)\n"
msgstr ""
"długość listu %s@%s:%d nie odpowiada długości zgłoszonej przez serwer (%d != "
"%d)\n"

#: driver.c:783
msgid " retained\n"
msgstr " zachowany\n"

#: driver.c:793
msgid " flushed\n"
msgstr " skasowany\n"

#: driver.c:810
msgid " not flushed\n"
msgstr " nie został skasowany\n"

#: driver.c:828
#, c-format
msgid "fetchlimit %d reached; %d message left on server %s account %s\n"
msgid_plural ""
"fetchlimit %d reached; %d messages left on server %s account %s\n"
msgstr[0] ""
"limit pobranych listów %d osiągnięty: %d pozostał na serwerze %s na koncie %"
"s\n"
msgstr[1] ""
"limit pobranych listów %d osiągnięty: %d pozostały na serwerze %s na koncie %"
"s\n"
msgstr[2] ""
"limit pobranych listów %d osiągnięty: %d pozostało na serwerze %s na koncie %"
"s\n"

#: driver.c:885
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting to connect to server %s.\n"
msgstr ""
"limit czasu %d sekund przekroczony podczas oczekiwania na połączenie z %s.\n"

#: driver.c:889
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for server %s.\n"
msgstr "limit czasu %d sekund przekroczony podczas oczekiwania na serwer %s.\n"

#: driver.c:893
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for %s.\n"
msgstr "limit czasu %d sekund przekroczony podczas oczekiwania na %s.\n"

#: driver.c:898
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for listener to respond.\n"
msgstr "przekroczony czas oczekiwania na odpowiedź po %d sekundach.\n"

#: driver.c:901
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds.\n"
msgstr "przekroczony czas oczekiwania po %d sekundach.\n"

#: driver.c:913
msgid "Subject: fetchmail sees repeated timeouts"
msgstr "Subject: fetchmail zgłasza wielokrotne przekroczenie czasu oczekiwania"

#: driver.c:916
#, c-format
msgid ""
"Fetchmail saw more than %d timeouts while attempting to get mail from %s@%"
"s.\n"
msgstr "Po %d timeoutach fetchmail nie mógł pobrać poczty z %s@%s.\n"

#: driver.c:920
msgid ""
"This could mean that your mailserver is stuck, or that your SMTP\n"
"server is wedged, or that your mailbox file on the server has been\n"
"corrupted by a server error. You can run `fetchmail -v -v' to\n"
"diagnose the problem.\n"
"\n"
"Fetchmail won't poll this mailbox again until you restart it.\n"
msgstr ""
"To może oznaczać, że serwer pocztowy jest zablokowany, albo serwer\n"
"SMTP jest zakleszczony, albo skrzynka na serwerze jest uszkodzona\n"
"z powodu błędu serwera. Uruchomienie `fetchmail -v -v' pozwoli\n"
"zdiagnozować problem.\n"
"\n"
"Fetchmail nie będzie sprawdzał tej skrzynki do czasu restartu.\n"

#: driver.c:946
#, c-format
msgid "pre-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "polecenie do uruchomienia przed połączeniem zakończone sygnałem %d\n"

#: driver.c:949
#, c-format
msgid "pre-connection command failed with status %d\n"
msgstr "polecenie do uruchomienia przed połączeniem wyszło z błędem %d\n"

#: driver.c:973
#, c-format
msgid "couldn't find HESIOD pobox for %s\n"
msgstr "nie mogę znaleźć skrzynki HESIOD dla %s\n"

#: driver.c:994
msgid "Lead server has no name.\n"
msgstr "Serwer prowadzący nie ma nazwy.\n"

#: driver.c:1021
#, c-format
msgid "couldn't find canonical DNS name of %s (%s): %s\n"
msgstr "nie mogę znaleźć kanonicznej nazwy DNS %s (%s): %s\n"

#: driver.c:1068
#, c-format
msgid "%s connection to %s failed"
msgstr "połączenie %s z %s nie powiodło się"

#: driver.c:1084
msgid "Subject: Fetchmail unreachable-server warning."
msgstr "Subject: Ostrzeżenie fetchmaila o nieosiągalnym serwerze."

#: driver.c:1086
#, c-format
msgid "Fetchmail could not reach the mail server %s:"
msgstr "Fetchmail nie mógł połączyć się z serwerem poczty %s:"

#: driver.c:1114
msgid "SSL connection failed.\n"
msgstr "połączenie SSL nie powiodło się.\n"

#: driver.c:1167
#, c-format
msgid "Lock-busy error on %s@%s\n"
msgstr "Błąd blokady pliku dla %s@%s\n"

#: driver.c:1171
#, c-format
msgid "Server busy error on %s@%s\n"
msgstr "Serwer zajęty dla %s@%s\n"

#: driver.c:1176
#, c-format
msgid "Authorization failure on %s@%s%s\n"
msgstr "Błąd autoryzacji dla %s@%s%s\n"

#: driver.c:1179
msgid " (previously authorized)"
msgstr " (poprzednio zautoryzowano)"

#: driver.c:1200
#, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication failed on %s@%s"
msgstr "Subject: błąd uwierzytelnienia fetchmaila dla %s@%s"

#: driver.c:1204
#, c-format
msgid "Fetchmail could not get mail from %s@%s.\n"
msgstr "Fetchmail nie mógł pobrać poczty z %s@%s.\n"

#: driver.c:1208
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"Since we have already succeeded in getting authorization for this\n"
"connection, this is probably another failure mode (such as busy server)\n"
"that fetchmail cannot distinguish because the server didn't send a useful\n"
"error message."
msgstr ""
"Próba uzyskania autoryzacji nie powiodła się.\n"
"Ponieważ wcześniej autoryzacja dla tego połączenia udała się,\n"
"prawdopodobnie jest to inny rodzaj awarii (typu przeciążony serwer),\n"
"którego fetchmail nie może rozróżnić, ponieważ serwer nie wysłał\n"
"przydatnego komunikatu o błędzie."

#: driver.c:1214
msgid ""
"\n"
"However, if you HAVE changed your account details since starting the\n"
"fetchmail daemon, you need to stop the daemon, change your configuration\n"
"of fetchmail, and then restart the daemon.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"\n"
"Jednak jeśli dane o koncie ZOSTAŁY zmienione od uruchomienia demona\n"
"fetchmaila, trzeba zatrzymać demona, zmienić konfigurację fetchmaila\n"
"i zrestartować demona.\n"
"\n"
"Demon fetchmaila będzie nadal próbował się połączyć w każdym cyklu.\n"
"Dalsze powiadomienia do czasu odzyskania usługi nie będą wysyłane."

#: driver.c:1224
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"This probably means your password is invalid, but some servers have\n"
"other failure modes that fetchmail cannot distinguish from this\n"
"because they don't send useful error messages on login failure.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"Próba uzyskania autoryzacji nie powiodła się.\n"
"Oznacza to prawdopodobnie, że hasło jest niewłaściwe, ale niektóre\n"
"serwery mają inne rodzaje błędów, których fetchmail nie może odróżnić\n"
"od tego, ponieważ nie zwracają użytecznych komunikatów o błędzie.\n"
"\n"
"Demon fetchmaila będzie nadal próbował się połączyć w każdym cyklu.\n"
"Dalsze powiadomienia do czasu wznowienia usługi nie będą wysyłane."

#: driver.c:1240
#, c-format
msgid "Repoll immediately on %s@%s\n"
msgstr "Natychmiastowe ponowne ściąganie z %s@%s\n"

#: driver.c:1245
#, c-format
msgid "Unknown login or authentication error on %s@%s\n"
msgstr "Nieznany login lub błąd uwierzytelniania dla %s@%s\n"

#: driver.c:1269
#, c-format
msgid "Authorization OK on %s@%s\n"
msgstr "Autoryzacja powiodła się dla %s@%s\n"

#: driver.c:1275
#, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication OK on %s@%s"
msgstr "Subject: uwierzytelnienie fetchmaila powiodło się dla %s@%s"

#: driver.c:1279
#, c-format
msgid "Fetchmail was able to log into %s@%s.\n"
msgstr "Fetchmail mógł zalogować się na %s@%s.\n"

#: driver.c:1283
msgid "Service has been restored.\n"
msgstr "Usługa została wznowiona.\n"

#: driver.c:1315
#, c-format
msgid "selecting or re-polling folder %s\n"
msgstr "ponowna próba połączenia z folderem %s\n"

#: driver.c:1317
msgid "selecting or re-polling default folder\n"
msgstr "ponowna próba połączenia z domyślnym folderem\n"

#: driver.c:1329
#, c-format
msgid "%s at %s (folder %s)"
msgstr "%s na %s (folder %s)"

#: driver.c:1332 rcfile_y.y:384
#, c-format
msgid "%s at %s"
msgstr "%s na %s"

#: driver.c:1337
#, c-format
msgid "Polling %s\n"
msgstr "Próba połączenia z %s\n"

#: driver.c:1341
#, c-format
msgid "%d message (%d %s) for %s"
msgid_plural "%d messages (%d %s) for %s"
msgstr[0] "%d list (%d %s) dla %s"
msgstr[1] "%d listy (%d %s) dla %s"
msgstr[2] "%d listów (%d %s) dla %s"

#: driver.c:1344
msgid "seen"
msgid_plural "seen"
msgstr[0] "widziany"
msgstr[1] "widziane"
msgstr[2] "widzianych"

#: driver.c:1347
#, c-format
msgid "%d message for %s"
msgid_plural "%d messages for %s"
msgstr[0] "%d list dla %s"
msgstr[1] "%d listy dla %s"
msgstr[2] "%d listów dla %s"

#: driver.c:1354
#, c-format
msgid " (%d octets).\n"
msgstr "(%d bajtów).\n"

#: driver.c:1360
#, c-format
msgid "No mail for %s\n"
msgstr "Nie ma poczty dla %s\n"

#: driver.c:1393 imap.c:90
msgid "bogus message count!"
msgstr "błędna liczba listów!"

#: driver.c:1537
msgid "socket"
msgstr "gniazda"

#: driver.c:1540
msgid "missing or bad RFC822 header"
msgstr "w nagłówkach RFC822 (brak lub błędne)"

#: driver.c:1543
msgid "MDA"
msgstr "MDA"

#: driver.c:1546
msgid "client/server synchronization"
msgstr "synchronizacji między serwerem i klientem"

#: driver.c:1549
msgid "client/server protocol"
msgstr "protokołu między serwerem i klientem"

#: driver.c:1552
msgid "lock busy on server"
msgstr "plik zablokowany na serwerze"

#: driver.c:1555
msgid "SMTP transaction"
msgstr "transakcji SMTP"

#: driver.c:1558
msgid "DNS lookup"
msgstr "DNS-u"

#: driver.c:1561
msgid "undefined"
msgstr "nieokreślony"

#: driver.c:1567
#, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s and delivering to SMTP host %s\n"
msgstr "błąd %s podczas pobierania z %s@%s i dostarczania po SMTP do %s\n"

#: driver.c:1569
msgid "unknown"
msgstr "nieznany"

#: driver.c:1571
#, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s\n"
msgstr "błąd %s podczas pobierania listów z %s@%s\n"

#: driver.c:1583
#, c-format
msgid "post-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "polecenie wykonane po pobraniu poczty zakończone sygnałem %d\n"

#: driver.c:1585
#, c-format
msgid "post-connection command failed with status %d\n"
msgstr "polecenie wykonane po pobraniu poczty zwróciło błąd %d\n"

#: driver.c:1604
msgid "Kerberos V4 support not linked.\n"
msgstr "Obsługa Kerberosa V4 nie została dołączona do programu.\n"

#: driver.c:1612
msgid "Kerberos V5 support not linked.\n"
msgstr "Obsługa Kerberosa V5 nie została dołączona do programu.\n"

#: driver.c:1623
#, c-format
msgid "Option --flush is not supported with %s\n"
msgstr "Opcja --flush nie działa z %s\n"

#: driver.c:1629
#, c-format
msgid "Option --all is not supported with %s\n"
msgstr "Opcja --all nie działa za %s\n"

#: driver.c:1638
#, c-format
msgid "Option --limit is not supported with %s\n"
msgstr "Opcja --limit nie działa z %s\n"

#: env.c:59
#, c-format
msgid ""
"%s: The QMAILINJECT environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make qmail-inject or qmail's sendmail wrapper\n"
"tamper with your From: or Message-ID: headers.\n"
"Try \"env QMAILINJECT= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: Zmienna środowiskowa QMAILINJECT jest ustawiona.\n"
"Jest to niebezpieczne, ponieważ może spowodować, że qmail-inject lub "
"qmailowy\n"
"zastępnik sendmaila namiesza z nagłówkami From: lub Message-ID:.\n"
"Proszę spróbować \"env QMAILINJECT= %s WŁASNE PARAMETRY\"\n"
"%s: Przerwano.\n"

#: env.c:71
#, c-format
msgid ""
"%s: The NULLMAILER_FLAGS environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make nullmailer-inject or nullmailer's\n"
"sendmail wrapper tamper with your From:, Message-ID: or Return-Path: "
"headers.\n"
"Try \"env NULLMAILER_FLAGS= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: Zmienna środowiskowa NULLMAILER_FLAGS jest ustawiona.\n"
"Jest to niebezpieczne, ponieważ może spowodować, że nullmailer-inject lub\n"
"nullmailerowy zastępnik sendmaila namiesza z nagłówkami From:, Message-ID:\n"
"lub Return-Path:.\n"
"Proszę spróbować \"env NULLMAILER_FLAGS= %s WŁASNE PARAMETRY\"\n"
"%s: Przerwano.\n"

#: env.c:83
#, c-format
msgid "%s: You don't exist. Go away.\n"
msgstr "%s: Nie istniejesz. Odejdź.\n"

#: env.c:145
#, c-format
msgid "%s: can't determine your host!"
msgstr "%s: nie mogę znaleźć nazwy twojego hosta!"

#: env.c:168
#, c-format
msgid "gethostbyname failed for %s\n"
msgstr "gethostbyname zwróciło błąd dla %s\n"

#: env.c:170
msgid "Cannot find my own host in hosts database to qualify it!\n"
msgstr "Nie można odnaleźć własnej nazwy hosta w bazie danych hosts!\n"

#: env.c:174
msgid ""
"Trying to continue with unqualified hostname.\n"
"DO NOT report broken Received: headers, HELO/EHLO lines or similar "
"problems!\n"
"DO repair your /etc/hosts, DNS, NIS or LDAP instead.\n"
msgstr ""
"Próba kontynuacji z nierozwiązaną nazwą hosta.\n"
"Proszę NIE zgłaszać uszkodzonych nagłówków Receiverd:, linii HELO/EHLO\n"
"i podobnych problemów!\n"
"Zamiast tego proszę naprawić /etc/hosts, NIS lub LDAP.\n"

#: etrn.c:49 odmr.c:60
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ESMTP\n"
msgstr "serwer SMTP na %s nie obsługuje protokołu ESMTP\n"

#: etrn.c:55
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ETRN\n"
msgstr "serwer SMTP na %s nie obsługuje polecenia ETRN\n"

#: etrn.c:79
#, c-format
msgid "Queuing for %s started\n"
msgstr "Kolejkowanie dla %s rozpoczęte\n"

#: etrn.c:84
#, c-format
msgid "No messages waiting for %s\n"
msgstr "Brak listów dla %s oczekujących w kolejce\n"

#: etrn.c:90
#, c-format
msgid "Pending messages for %s started\n"
msgstr "Wysyłanie oczekujących listów dla %s rozpoczęte\n"

#: etrn.c:94
#, c-format
msgid "Unable to queue messages for node %s\n"
msgstr "Kolejkowanie listów dla %s nie jest możliwe\n"

#: etrn.c:98
#, c-format
msgid "Node %s not allowed: %s\n"
msgstr "Brak dostępu dla hosta %s: %s\n"

#: etrn.c:102
msgid "ETRN syntax error\n"
msgstr "Błąd składniowy ETRN\n"

#: etrn.c:106
msgid "ETRN syntax error in parameters\n"
msgstr "Błąd składniowy ETRN w parametrach\n"

#: etrn.c:110
#, c-format
msgid "Unknown ETRN error %d\n"
msgstr "Nieznany błąd ETRN %d\n"

#: etrn.c:154
msgid "Option --keep is not supported with ETRN\n"
msgstr "Opcja --keep nie działa z ETRN\n"

#: etrn.c:158
msgid "Option --flush is not supported with ETRN\n"
msgstr "Opcja --flush nie działa z ETRN\n"

#: etrn.c:162
msgid "Option --folder is not supported with ETRN\n"
msgstr "Opcja --folder nie działa z ETRN\n"

#: etrn.c:166
msgid "Option --check is not supported with ETRN\n"
msgstr "Opcja --check nie działa z ETRN\n"

#: fetchmail.c:137
msgid ""
"Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond, Robert M. Funk, Graham "
"Wilson\n"
"Copyright (C) 2005 - 2006 Sunil Shetye\n"
"Copyright (C) 2005 - 2009 Matthias Andree\n"
msgstr ""
"Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond, Robert M. Funk, Graham "
"Wilson\n"
"Copyright (C) 2005 - 2006 Sunil Shetye\n"
"Copyright (C) 2005 - 2009 Matthias Andree\n"

#: fetchmail.c:142
msgid ""
"Fetchmail comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you\n"
"are welcome to redistribute it under certain conditions. For details,\n"
"please see the file COPYING in the source or documentation directory.\n"
msgstr ""
"Fetchmail jest dostarczany BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. Jest to "
"oprogramowanie\n"
"darmowe i można je rozpowszechniać pod pewnymi warunkami. Szczegóły można\n"
"znaleźć w pliku COPYING w źródłach lub katalogu z dokumentacją.\n"

#: fetchmail.c:176
msgid "WARNING: Running as root is discouraged.\n"
msgstr "UWAGA: Uruchamianie jako root jest niezalecane.\n"

#: fetchmail.c:188
msgid "fetchmail: invoked with"
msgstr "fetchmail: uruchomiony z"

#: fetchmail.c:212
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "nie można uzyskać bieżącego katalogu\n"

#: fetchmail.c:283
#, c-format
msgid "This is fetchmail release %s"
msgstr "Tu fetchmail, wersja %s"

#: fetchmail.c:403
#, c-format
msgid "Taking options from command line%s%s\n"
msgstr "Pobieram opcje z linii poleceń%s%s\n"

#: fetchmail.c:404
msgid " and "
msgstr " i "

#: fetchmail.c:409
#, c-format
msgid "No mailservers set up -- perhaps %s is missing?\n"
msgstr "Brak skonfigurowany serwerów pocztowych -- może brakuje %s?\n"

#: fetchmail.c:430
msgid "fetchmail: no mailservers have been specified.\n"
msgstr "fetchmail: nie podano żadnych serwerów pocztowych.\n"

#: fetchmail.c:442
msgid "fetchmail: no other fetchmail is running\n"
msgstr "fetchmail: nie działa żaden inny proces fetchmaila\n"

#: fetchmail.c:448
#, c-format
msgid "fetchmail: error killing %s fetchmail at %d; bailing out.\n"
msgstr ""
"fetchmail: wystąpił błąd podczas próby zabicia %s fetchmaila, PID %d.\n"

#: fetchmail.c:449 fetchmail.c:458
msgid "background"
msgstr "działającego w tle"

#: fetchmail.c:449 fetchmail.c:458
msgid "foreground"
msgstr "działającego na terminalu"

#: fetchmail.c:457
#, c-format
msgid "fetchmail: %s fetchmail at %d killed.\n"
msgstr "fetchmail: zabito %s fetchmaila o numerze procesu %d.\n"

#: fetchmail.c:480
msgid ""
"fetchmail: can't check mail while another fetchmail to same host is "
"running.\n"
msgstr ""
"fetchmail: nie mogę sprawdzić poczty, bo działa inny fetchmail do tego "
"serwera\n"

#: fetchmail.c:486
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: can't poll specified hosts with another fetchmail running at %d.\n"
msgstr ""
"fetchmail: nie mogę połączyć się z podanym hostem, bo działa inny fetchmail "
"(proces %d).\n"

#: fetchmail.c:493
#, c-format
msgid "fetchmail: another foreground fetchmail is running at %d.\n"
msgstr "fetchmail: działa inny chodzący z konsoli fetchmail (proces %d).\n"

#: fetchmail.c:503
msgid ""
"fetchmail: can't accept options while a background fetchmail is running.\n"
msgstr ""
"fetchmail: nie mogę przyjmować opcji, ponieważ inny fetchmail działa już w "
"tle.\n"

#: fetchmail.c:509
#, c-format
msgid "fetchmail: background fetchmail at %d awakened.\n"
msgstr "fetchmail: chodzący w tle fetchmail (proces %d) został uaktywniony.\n"

#: fetchmail.c:521
#, c-format
msgid "fetchmail: elder sibling at %d died mysteriously.\n"
msgstr ""
"fetchmail: starszy proces %d zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.\n"

#: fetchmail.c:536
#, c-format
msgid "fetchmail: can't find a password for %s@%s.\n"
msgstr "fetchmail: nie można znaleźć hasła dla %s@%s.\n"

#: fetchmail.c:540
#, c-format
msgid "Enter password for %s@%s: "
msgstr "Podaj hasło dla %s@%s: "

#: fetchmail.c:582
msgid "fetchmail: Cannot detach into background. Aborting.\n"
msgstr "fetchmail: Nie można przejść w tło. Zakończenie.\n"

#: fetchmail.c:586
#, c-format
msgid "starting fetchmail %s daemon \n"
msgstr "startuje fetchmail %s w trybie demona\n"

#: fetchmail.c:602 fetchmail.c:604
#, c-format
msgid "could not open %s to append logs to \n"
msgstr "nie można otworzyć %s w celu dołączania logów \n"

#: fetchmail.c:606
msgid "fetchmail: Warning: syslog and logfile are set. Check both for logs!\n"
msgstr ""
"fetchmail: Uwaga: ustawiono sysloga i plik loga. Logów należy szukać w obu!\n"

#: fetchmail.c:625
msgid "--check mode enabled, not fetching mail\n"
msgstr "tryb --check włączony, nie pobieranie poczty\n"

#: fetchmail.c:647
#, c-format
msgid "couldn't time-check %s (error %d)\n"
msgstr "nie można sprawdzić czasu %s (błąd %d)\n"

#: fetchmail.c:652
#, c-format
msgid "restarting fetchmail (%s changed)\n"
msgstr "restart fetchmaila (zmieniono %s)\n"

#: fetchmail.c:657
msgid "attempt to re-exec may fail as directory has not been restored\n"
msgstr ""
"próba restartu może się nie udać, ponieważ katalog nie został odtworzony\n"

#: fetchmail.c:684
msgid "attempt to re-exec fetchmail failed\n"
msgstr "próba ponownego uruchomienia fetchmaila nie powiodła się\n"

#: fetchmail.c:714
#, c-format
msgid "poll of %s skipped (failed authentication or too many timeouts)\n"
msgstr "połączenie z %s pominięte (błędy autoryzacji lub timeouty)\n"

#: fetchmail.c:726
#, c-format
msgid "interval not reached, not querying %s\n"
msgstr "fetchmail: nie nadszedł jeszcze czas na połączenie z %s\n"

#: fetchmail.c:764
msgid "Query status=0 (SUCCESS)\n"
msgstr "Wynik zapytania=0 (SUKCES)\n"

#: fetchmail.c:766
msgid "Query status=1 (NOMAIL)\n"
msgstr "Wynik zapytania=1 (BRAK POCZTY)\n"

#: fetchmail.c:768
msgid "Query status=2 (SOCKET)\n"
msgstr "Wynik zapytania=2 (GNIAZDO)\n"

#: fetchmail.c:770
msgid "Query status=3 (AUTHFAIL)\n"
msgstr "Wynik zapytania=3 (BŁĄD AUTORYZACJI)\n"

#: fetchmail.c:772
msgid "Query status=4 (PROTOCOL)\n"
msgstr "Wynik zapytania=4 (PROTOKÓŁ)\n"

#: fetchmail.c:774
msgid "Query status=5 (SYNTAX)\n"
msgstr "Wynik zapytania=5 (SKŁADNIA)\n"

#: fetchmail.c:776
msgid "Query status=6 (IOERR)\n"
msgstr "Wynik zapytania=6 (BŁĄD IO)\n"

#: fetchmail.c:778
msgid "Query status=7 (ERROR)\n"
msgstr "Wynik zapytania=7 (BŁĄD)\n"

#: fetchmail.c:780
msgid "Query status=8 (EXCLUDE)\n"
msgstr "Wynik zapytania=8 (WYŁĄCZENIE)\n"

#: fetchmail.c:782
msgid "Query status=9 (LOCKBUSY)\n"
msgstr "Wynik zapytania=9 (BLOKADA)\n"

#: fetchmail.c:784
msgid "Query status=10 (SMTP)\n"
msgstr "Wynik zapytania=10 (SMTP)\n"

#: fetchmail.c:786
msgid "Query status=11 (DNS)\n"
msgstr "Wynik zapytania=11 (DNS)\n"

#: fetchmail.c:788
msgid "Query status=12 (BSMTP)\n"
msgstr "Wynik zapytania=12 (BSMTP)\n"

#: fetchmail.c:790
msgid "Query status=13 (MAXFETCH)\n"
msgstr "Wynik zapytania=13 (MAKSIMUM POBRANO)\n"

#: fetchmail.c:792
#, c-format
msgid "Query status=%d\n"
msgstr "Wynik zapytania=%d\n"

#: fetchmail.c:834
msgid "All connections are wedged. Exiting.\n"
msgstr "Nie mogę pobrać poczty z żadnego serwera. Kończę pracę.\n"

#: fetchmail.c:842
#, c-format
msgid "sleeping at %s for %d seconds\n"
msgstr "usypiam o godzinie %s na %d sekund\n"

#: fetchmail.c:866
#, c-format
msgid "awakened by %s\n"
msgstr "uaktywniony przez %s\n"

#: fetchmail.c:869
#, c-format
msgid "awakened by signal %d\n"
msgstr "uaktywniony przez sygnał %d\n"

#: fetchmail.c:877
#, c-format
msgid "awakened at %s\n"
msgstr "uaktywniony o %s\n"

#: fetchmail.c:882
#, c-format
msgid "normal termination, status %d\n"
msgstr "praca zakończona poprawnie, kod wyjścia %d\n"

#: fetchmail.c:1036
msgid "couldn't time-check the run-control file\n"
msgstr "nie można sprawdzić czasu pliku kontroli uruchomienia\n"

#: fetchmail.c:1069
#, c-format
msgid "Warning: multiple mentions of host %s in config file\n"
msgstr "Uwaga: host %s występuje wielokrotnie w pliku konfiguracyjnym\n"

#: fetchmail.c:1102
msgid "fetchmail: Error: multiple \"defaults\" records in config file.\n"
msgstr ""
"fetchmail: Błąd: wiele rekordów \"defaults\" w pliku konfiguracyjnym.\n"

#: fetchmail.c:1224
msgid "SSL support is not compiled in.\n"
msgstr "obsługa SSL nie została wkompilowana.\n"

#: fetchmail.c:1231
msgid "KERBEROS v4 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr ""
"obsługa KERBEROSA v4 jest skonfigurowana, ale nie została wkompilowana.\n"

#: fetchmail.c:1237
msgid "KERBEROS v5 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr ""
"obsługa KERBEROSA v5 jest skonfigurowana, ale nie została wkompilowana.\n"

#: fetchmail.c:1243
msgid "GSSAPI support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "obsługa GSSAPI jest skonfigurowana, ale nie została wkompilowana.\n"

#: fetchmail.c:1273
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: warning: no DNS available to check multidrop fetches from %s\n"
msgstr "fetchmail: uwaga: brak serwera DNS potrzebnego do sprawdzenia %s\n"

#: fetchmail.c:1284
#, c-format
msgid "warning: multidrop for %s requires envelope option!\n"
msgstr "uwaga: multidrop dla %s wymaga opcji envelope!\n"

#: fetchmail.c:1285
msgid "warning: Do not ask for support if all mail goes to postmaster!\n"
msgstr "uwaga: Nie proś o pomoc jeśli cała poczta pójdzie do postmastera!\n"

#: fetchmail.c:1302
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: %s configuration invalid, specify positive port number for "
"service or port\n"
msgstr ""
"fetchmail: konfiguracja dla %s jest błędna - należy podać dodatni numer "
"portu\n"

#: fetchmail.c:1309
#, c-format
msgid "fetchmail: %s configuration invalid, RPOP requires a privileged port\n"
msgstr ""
"fetchmail: konfiguracja dla %s jest błędna - RPOP wymaga uprzywilejowanego "
"portu\n"

#: fetchmail.c:1327
#, c-format
msgid "%s configuration invalid, LMTP can't use default SMTP port\n"
msgstr ""
"konfiguracja dla %s jest błędna - LMTP nie używa domyślnego portu SMTP\n"

#: fetchmail.c:1341
msgid "Both fetchall and keep on in daemon or idle mode is a mistake!\n"
msgstr ""
"Jednoczesne fetchall i keep w trybie demona lub bezczynności to błąd!\n"

#: fetchmail.c:1366
#, c-format
msgid "terminated with signal %d\n"
msgstr "przerwany sygnałem %d\n"

#: fetchmail.c:1439
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll started\n"
msgstr ""
"%s łączy się z %s (protokół %s) o godzinie %s: odpytywanie rozpoczęte\n"

#: fetchmail.c:1464
msgid "POP2 support is not configured.\n"
msgstr "obsługa protokołu POP2 nie została wkompilowana.\n"

#: fetchmail.c:1476
msgid "POP3 support is not configured.\n"
msgstr "obsługa protokołu POP3 nie została wkompilowana.\n"

#: fetchmail.c:1486
msgid "IMAP support is not configured.\n"
msgstr "obsługa protokołu IMAP nie została wkompilowana.\n"

#: fetchmail.c:1492
msgid "ETRN support is not configured.\n"
msgstr "obsługa polecenia ETRN nie została wkompilowana.\n"

#: fetchmail.c:1500
msgid "ODMR support is not configured.\n"
msgstr "obsługa protokołu ODMR nie została wkompilowana.\n"

#: fetchmail.c:1507
msgid "unsupported protocol selected.\n"
msgstr "Wybrany protokół nie jest obsługiwany przez fetchmaila.\n"

#: fetchmail.c:1517
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll completed\n"
msgstr ""
"%s łączy się z %s (protokół %s) o godzinie %s: odpytywanie zakończone\n"

#: fetchmail.c:1534
#, c-format
msgid "Poll interval is %d seconds\n"
msgstr "Czas między sprawdzaniem skrzynek wynosi %d sekund\n"

#: fetchmail.c:1536
#, c-format
msgid "Logfile is %s\n"
msgstr "Plik diagnostyczny to %s\n"

#: fetchmail.c:1538
#, c-format
msgid "Idfile is %s\n"
msgstr "Plik identyfikacyjny to %s\n"

#: fetchmail.c:1541
msgid "Progress messages will be logged via syslog\n"
msgstr "Komunikaty o postępach połączenia będą zgłaszane przez sysloga\n"

#: fetchmail.c:1544
msgid "Fetchmail will masquerade and will not generate Received\n"
msgstr "Fetchmail będzie się ukrywał i nie wygeneruje nagłówka Received\n"

#: fetchmail.c:1546
msgid "Fetchmail will show progress dots even in logfiles.\n"
msgstr "Fetchmail będzie pokazywał znaki postępu nawet w plikach logów.\n"

#: fetchmail.c:1548
#, c-format
msgid "Fetchmail will forward misaddressed multidrop messages to %s.\n"
msgstr "Fetchmail wyśle źle zaadresowane listy do %s.\n"

#: fetchmail.c:1552
msgid "Fetchmail will direct error mail to the postmaster.\n"
msgstr "Fetchmail przekieruje pocztę z błędami do postmastera.\n"

#: fetchmail.c:1554
msgid "Fetchmail will direct error mail to the sender.\n"
msgstr "Fetchmail przekieruje pocztę z błędami do nadawcy.\n"

#: fetchmail.c:1557
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as permanent (drop messsages).\n"
msgstr "Fetchmail będzie traktował trwałe błędy jako trwałe (usunie listy).\n"

#: fetchmail.c:1559
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as temporary (keep messages).\n"
msgstr ""
"Fetchmail będzie traktował trwałe błędy jako tymczasowe (zachowa listy).\n"

#: fetchmail.c:1566
#, c-format
msgid "Options for retrieving from %s@%s:\n"
msgstr "Parametry pobierania poczty ze skrzynki %s@%s:\n"

#: fetchmail.c:1570
#, c-format
msgid " Mail will be retrieved via %s\n"
msgstr " Poczta będzie pobierana przez %s\n"

#: fetchmail.c:1573
#, c-format
msgid " Poll of this server will occur every %d interval.\n"
msgid_plural " Poll of this server will occur every %d intervals.\n"
msgstr[0] " Połączenie z tym serwerem odbędzie się co %d okres.\n"
msgstr[1] " Połączenie z tym serwerem odbędzie się co %d okresy.\n"
msgstr[2] " Połączenie z tym serwerem odbędzie się co %d okresów.\n"

#: fetchmail.c:1577
#, c-format
msgid " True name of server is %s.\n"
msgstr " Prawdziwa nazwa serwera to %s.\n"

#: fetchmail.c:1580
msgid " This host will not be queried when no host is specified.\n"
msgstr ""
" Z tym serwerem nie będę się łączył jeśli nie zostanie podany żaden inny "
"serwer.\n"

#: fetchmail.c:1581
msgid " This host will be queried when no host is specified.\n"
msgstr ""
" Z tym serwerem będę się łączył jeśli nie zostanie podany żaden inny "
"serwer.\n"

#: fetchmail.c:1585
msgid " Password will be prompted for.\n"
msgstr " Będę pytał o hasło.\n"

#: fetchmail.c:1589
#, c-format
msgid " APOP secret = \"%s\".\n"
msgstr " Hasło APOP = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1592
#, c-format
msgid " RPOP id = \"%s\".\n"
msgstr " Użytkownik RPOP = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1595
#, c-format
msgid " Password = \"%s\".\n"
msgstr " Hasło = \"%s\".\n"

# %s zawiera numer wersji protokołu -PK
#: fetchmail.c:1604
#, c-format
msgid " Protocol is KPOP with Kerberos %s authentication"
msgstr " Używam protokołu KPOP z uwierzytelnieniem przez Kerberos %s"

#: fetchmail.c:1607
#, c-format
msgid " Protocol is %s"
msgstr " Używam protokołu %s"

#: fetchmail.c:1609
#, c-format
msgid " (using service %s)"
msgstr " (usługa %s)"

#: fetchmail.c:1611
msgid " (using default port)"
msgstr " (połączenie na domyślny port)"

#: fetchmail.c:1613
msgid " (forcing UIDL use)"
msgstr " (będą stosowane UIDL)"

#: fetchmail.c:1619
msgid " All available authentication methods will be tried.\n"
msgstr " Będą próbowane wszystkie dostępne metody uwierzytelnienia.\n"

#: fetchmail.c:1622
msgid " Password authentication will be forced.\n"
msgstr " Zostanie wymuszone uwierzytelnienie przy pomocy hasła.\n"

#: fetchmail.c:1625
msgid " MSN authentication will be forced.\n"
msgstr " Zostanie wymuszone uwierzytelnienie MSN.\n"

#: fetchmail.c:1628
msgid " NTLM authentication will be forced.\n"
msgstr " Zostanie wymuszone uwierzytelnienie NTLM.\n"

#: fetchmail.c:1631
msgid " OTP authentication will be forced.\n"
msgstr " Zostanie wymuszone uwierzytelnienie OTP.\n"

#: fetchmail.c:1634
msgid " CRAM-Md5 authentication will be forced.\n"
msgstr " Zostanie wymuszone uwierzytelnienie CRAM-Md5.\n"

#: fetchmail.c:1637
msgid " GSSAPI authentication will be forced.\n"
msgstr " Zostanie wymuszone uwierzytelnienie GSSAPI.\n"

#: fetchmail.c:1640
msgid " Kerberos V4 authentication will be forced.\n"
msgstr " Zostanie wymuszone uwierzytelnienie Kerberos V4.\n"

#: fetchmail.c:1643
msgid " Kerberos V5 authentication will be forced.\n"
msgstr " Zostanie wymuszone uwierzytelnienie Kerberos V5.\n"

#: fetchmail.c:1646
msgid " End-to-end encryption assumed.\n"
msgstr " Zakładam szyfrowanie end-to-end.\n"

#: fetchmail.c:1650
#, c-format
msgid " Mail service principal is: %s\n"
msgstr " Zarządcą usługi pocztowej jest: %s\n"

#: fetchmail.c:1653
msgid " SSL encrypted sessions enabled.\n"
msgstr " Sesje kodowane SSL włączone.\n"

#: fetchmail.c:1655
#, c-format
msgid " SSL protocol: %s.\n"
msgstr " Protokół SSL: %s.\n"

#: fetchmail.c:1657
msgid " SSL server certificate checking enabled.\n"
msgstr " Sprawdzanie certyfikatu SSL serwera włączone.\n"

#: fetchmail.c:1659
#, c-format
msgid " SSL trusted certificate directory: %s\n"
msgstr " Katalog zaufanego certyfikatu SSL: %s\n"

#: fetchmail.c:1662
#, c-format
msgid " SSL server CommonName: %s\n"
msgstr " CommonName serwera SSL: %s\n"

#: fetchmail.c:1664
#, c-format
msgid " SSL key fingerprint (checked against the server key): %s\n"
msgstr " Odcisk klucza SSL (sprawdzony z kluczem serwera): %s\n"

#: fetchmail.c:1667
#, c-format
msgid " Server nonresponse timeout is %d seconds"
msgstr " Limit czasu na odpowiedź serwera wynosi %d sekund"

#: fetchmail.c:1669
msgid " (default).\n"
msgstr " (domyślne).\n"

#: fetchmail.c:1676
msgid " Default mailbox selected.\n"
msgstr " Wybrana jest domyślna skrzynka odbiorcza.\n"

#: fetchmail.c:1681
msgid " Selected mailboxes are:"
msgstr " Wybrano następujące skrzynki:"

#: fetchmail.c:1687
msgid " All messages will be retrieved (--all on).\n"
msgstr " Zostaną pobrane wszystkie listy (--all włączone).\n"

#: fetchmail.c:1688
msgid " Only new messages will be retrieved (--all off).\n"
msgstr " Zostaną pobrane tylko nowe listy (--all wyłączone).\n"

#: fetchmail.c:1690
msgid " Fetched messages will be kept on the server (--keep on).\n"
msgstr " Pobrane listy będą pozostawione na serwerze (--keep włączone).\n"

#: fetchmail.c:1691
msgid " Fetched messages will not be kept on the server (--keep off).\n"
msgstr ""
" Pobrane listy nie będą pozostawione na serwerze (--keep wyłączone).\n"

#: fetchmail.c:1693
msgid " Old messages will be flushed before message retrieval (--flush on).\n"
msgstr ""
" Stare listy będą kasowane przed pobraniem poczty (--flush włączone).\n"

#: fetchmail.c:1694
msgid ""
" Old messages will not be flushed before message retrieval (--flush off).\n"
msgstr ""
" Stare listy nie będą kasowane przed pobraniem poczty (--flush wyłączone).\n"

#: fetchmail.c:1696
msgid ""
" Oversized messages will be flushed before message retrieval (--limitflush "
"on).\n"
msgstr ""
" Zbyt duże listy będą kasowane przed pobraniem poczty (--limitflush "
"włączone).\n"

#: fetchmail.c:1697
msgid ""
" Oversized messages will not be flushed before message retrieval (--"
"limitflush off).\n"
msgstr ""
" Zbyt duże listy nie będą kasowane przed pobraniem poczty (--limitflush "
"wyłączone).\n"

#: fetchmail.c:1699
msgid " Rewrite of server-local addresses is enabled (--norewrite off).\n"
msgstr ""
" Przepisywanie adresów na postać lokalną jest włączone (--norewrite "
"wyłączone).\n"

#: fetchmail.c:1700
msgid " Rewrite of server-local addresses is disabled (--norewrite on).\n"
msgstr ""
" Przepisywanie adresów na postać lokalną jest wyłączone (--norewrite "
"włączone).\n"

#: fetchmail.c:1702
msgid " Carriage-return stripping is enabled (stripcr on).\n"
msgstr ""
" Usuwanie znaków CR z końców linii jest włączone (stripcr włączone).\n"

#: fetchmail.c:1703
msgid " Carriage-return stripping is disabled (stripcr off).\n"
msgstr ""
" Usuwanie znaków CR z końców linii jest wyłączone (stripcr wyłączone).\n"

#: fetchmail.c:1705
msgid " Carriage-return forcing is enabled (forcecr on).\n"
msgstr ""
" Dodawanie znaków CR na końcach linii jest włączone (forcecr włączone).\n"

#: fetchmail.c:1706
msgid " Carriage-return forcing is disabled (forcecr off).\n"
msgstr ""
" Dodawanie znaków CR na końcach linii jest wyłączone (forcecr wyłączone).\n"

#: fetchmail.c:1708
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is disabled (pass8bits on).\n"
msgstr ""
" Interpretowanie nagłówka Content-Transfer-Encoding jest wyłączone "
"(pass8bits włączone).\n"

#: fetchmail.c:1709
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is enabled (pass8bits off).\n"
msgstr ""
" Interpretowanie nagłówka Content-Transfer-Encoding jest włączone "
"(pass8bits wyłączone).\n"

#: fetchmail.c:1711
msgid " MIME decoding is enabled (mimedecode on).\n"
msgstr " Dekodowanie MIME jest włączone (mimedecode włączone).\n"

#: fetchmail.c:1712
msgid " MIME decoding is disabled (mimedecode off).\n"
msgstr " Dekodowanie MIME jest wyłączone (mimedecode wyłączone).\n"

#: fetchmail.c:1714
msgid " Idle after poll is enabled (idle on).\n"
msgstr " Zwłoka po odpytaniu jest włączona (idle włączone).\n"

#: fetchmail.c:1715
msgid " Idle after poll is disabled (idle off).\n"
msgstr " Zwłoka po odpytaniu jest wyłączona (idle wyłączone).\n"

#: fetchmail.c:1717
msgid " Nonempty Status lines will be discarded (dropstatus on)\n"
msgstr " Niepuste nagłówki Status będą usuwane (dropstatus włączone).\n"

#: fetchmail.c:1718
msgid " Nonempty Status lines will be kept (dropstatus off)\n"
msgstr " Niepuste nagłówki Status będą zachowane (dropstatus wyłączone).\n"

#: fetchmail.c:1720
msgid " Delivered-To lines will be discarded (dropdelivered on)\n"
msgstr " Linie Delivered-To będą usuwane (dropdelivered włączone).\n"

#: fetchmail.c:1721
msgid " Delivered-To lines will be kept (dropdelivered off)\n"
msgstr " Linie Delivered-To będą zachowane (dropdelivered wyłączone).\n"

#: fetchmail.c:1725
#, c-format
msgid " Message size limit is %d octets (--limit %d).\n"
msgstr " Limit wielkości listu wynosi %d bajtów (--limit %d).\n"

#: fetchmail.c:1728
msgid " No message size limit (--limit 0).\n"
msgstr " Limit wielkości listu nie jest ustawiony (--limit 0).\n"

#: fetchmail.c:1730
#, c-format
msgid " Message size warning interval is %d seconds (--warnings %d).\n"
msgstr ""
" Ostrzeżenia o wielkości listu będą wyświetlane co %d sekund (--warnings %"
"d).\n"

#: fetchmail.c:1733
msgid " Size warnings on every poll (--warnings 0).\n"
msgstr ""
" Ostrzeżenia o wielkości będą wyświetlane przy każdym łączeniu (--warnings "
"0).\n"

#: fetchmail.c:1736
#, c-format
msgid " Received-message limit is %d (--fetchlimit %d).\n"
msgstr " Limit ilości otrzymanych listów wynosi %d (--fetchlimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1739
msgid " No received-message limit (--fetchlimit 0).\n"
msgstr ""
" Limit ilości otrzymanych listów nie jest ustawiony (--fetchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1741
#, c-format
msgid " Fetch message size limit is %d (--fetchsizelimit %d).\n"
msgstr " Limit wielkości listu wynosi %d (--fetchsizelimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1744
msgid " No fetch message size limit (--fetchsizelimit 0).\n"
msgstr " Limit wielkości listu nie jest ustawiony (--fetchsizelimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1748
msgid " Do binary search of UIDs during each poll (--fastuidl 1).\n"
msgstr ""
" Binarne przeszukiwanie UID-ów przy każdym ściąganiu (--fastuidl 1).\n"

#: fetchmail.c:1750
#, c-format
msgid " Do binary search of UIDs during %d out of %d polls (--fastuidl %d).\n"
msgstr ""
" Binarne przeszukiwanie UID-ów przy %d z %d ściągań (--fastuidl %d).\n"

#: fetchmail.c:1753
msgid "  Do linear search of UIDs during each poll (--fastuidl 0).\n"
msgstr ""
"  Liniowe przeszukiwanie UID-ów przy każdym ściąganiu (--fastuidl 0).\n"

#: fetchmail.c:1755
#, c-format
msgid " SMTP message batch limit is %d.\n"
msgstr " Listy będą wysyłane przez SMTP w grupach po %d.\n"

#: fetchmail.c:1757
msgid " No SMTP message batch limit (--batchlimit 0).\n"
msgstr ""
" Limit ilości listów wysyłanych przez SMTP nie ustawiony (--batchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1761
#, c-format
msgid " Deletion interval between expunges forced to %d (--expunge %d).\n"
msgstr " Odstęp między kasowaniem listów wymuszony na %d (--expunge %d).\n"

#: fetchmail.c:1763
msgid " No forced expunges (--expunge 0).\n"
msgstr " Listy nie będą kasowane (--expunge 0).\n"

#: fetchmail.c:1770
msgid " Domains for which mail will be fetched are:"
msgstr " Domeny dla których poczta będzie ściągana to:"

#: fetchmail.c:1775 fetchmail.c:1795
msgid " (default)"
msgstr " (domyśny)"

#: fetchmail.c:1780
#, c-format
msgid " Messages will be appended to %s as BSMTP\n"
msgstr " Listy będą dopisywane do %s jako BSMTP\n"

#: fetchmail.c:1782
#, c-format
msgid " Messages will be delivered with \"%s\".\n"
msgstr " Listy będą lokalne doręczane przy użyciu \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1789
#, c-format
msgid " Messages will be %cMTP-forwarded to:"
msgstr " Listy będą przesłane przy pomocy %cMTP do:"

#: fetchmail.c:1800
#, c-format
msgid " Host part of MAIL FROM line will be %s\n"
msgstr " Nazwa hosta w MAIL FROM jest ustawiona na %s\n"

#: fetchmail.c:1803
#, c-format
msgid " Address to be put in RCPT TO lines shipped to SMTP will be %s\n"
msgstr ""
" Adresem do umieszczenia w liniach RCPT TO przekazanych SMTP będzie %s\n"

#: fetchmail.c:1812
msgid " Recognized listener spam block responses are:"
msgstr " Rozpoznawane odpowiedzi blokad antyspamowych to:"

#: fetchmail.c:1818
msgid " Spam-blocking disabled\n"
msgstr " Blokowanie spamu wyłączone\n"

#: fetchmail.c:1821
#, c-format
msgid " Server connection will be brought up with \"%s\".\n"
msgstr " Połączenie do serwera zostanie nawiązane przy pomocy \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1824
msgid " No pre-connection command.\n"
msgstr " Przed połączeniem nie będzie wykonywane żadne dodatkowe polecenie.\n"

#: fetchmail.c:1826
#, c-format
msgid " Server connection will be taken down with \"%s\".\n"
msgstr " Połączenie z serwerem zostanie zamknięte przy pomocy \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1829
msgid " No post-connection command.\n"
msgstr ""
" Po zamknięciu połączenia nie będzie wykonywane żadne dodatkowe polecenie.\n"

#: fetchmail.c:1832
msgid " No localnames declared for this host.\n"
msgstr " Brak nazw lokalnych ustawionych dla tego hosta.\n"

#: fetchmail.c:1842
msgid " Multi-drop mode: "
msgstr " Tryb wielu skrzynek: "

#: fetchmail.c:1844
msgid " Single-drop mode: "
msgstr " Tryb jednej skrzynki: "

#: fetchmail.c:1846
#, c-format
msgid "%d local name recognized.\n"
msgid_plural "%d local names recognized.\n"
msgstr[0] "%d znana nazwa lokalna.\n"
msgstr[1] "%d znane nazwy lokalne.\n"
msgstr[2] "%d znanych nazw lokalnych.\n"

#: fetchmail.c:1861
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is enabled.\n"
msgstr " Odpytywanie DNS dla adresów wieloskrzynkowych jest włączone.\n"

#: fetchmail.c:1862
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is disabled.\n"
msgstr " Odpytywanie DNS dla adresów wieloskrzynkowych jest wyłączone.\n"

#: fetchmail.c:1866
msgid ""
" Server aliases will be compared with multidrop addresses by IP address.\n"
msgstr " Aliasy serwera będą porównywane z adresami skrzynek po adresie IP.\n"

#: fetchmail.c:1868
msgid " Server aliases will be compared with multidrop addresses by name.\n"
msgstr " Aliasy serwera będą porównywane z adresami skrzynek po nazwie.\n"

#: fetchmail.c:1871
msgid " Envelope-address routing is disabled\n"
msgstr " Obsługa poczty według adresów w kopercie jest wyłączone\n"

#: fetchmail.c:1874
#, c-format
msgid " Envelope header is assumed to be: %s\n"
msgstr " Nagłówek koperty został ustawiony na: %s\n"

#: fetchmail.c:1877
#, c-format
msgid " Number of envelope headers to be skipped over: %d\n"
msgstr " Liczba nagłówków koperty do pominięcia: %d\n"

#: fetchmail.c:1880
#, c-format
msgid " Prefix %s will be removed from user id\n"
msgstr " Przedrostek %s będzie usuwany z nazwy użytkownika\n"

#: fetchmail.c:1883
msgid " No prefix stripping\n"
msgstr " Żadne przedrostki nie będą usuwane\n"

#: fetchmail.c:1890
msgid " Predeclared mailserver aliases:"
msgstr " Zadeklarowane aliasy serwera pocztowego:"

#: fetchmail.c:1899
msgid " Local domains:"
msgstr " Domeny lokalne:"

#: fetchmail.c:1909
#, c-format
msgid " Connection must be through interface %s.\n"
msgstr " Połączenia będą nawiązywane tylko przez interfejs %s.\n"

#: fetchmail.c:1911
msgid " No interface requirement specified.\n"
msgstr " Nie jest określony żaden obowiązkowy interfejs.\n"

#: fetchmail.c:1913
#, c-format
msgid " Polling loop will monitor %s.\n"
msgstr " Podczas prób połączenia w pętli będzie monitorowany %s.\n"

#: fetchmail.c:1915
msgid " No monitor interface specified.\n"
msgstr " Żaden interfejs nie będzie monitorowany.\n"

#: fetchmail.c:1919
#, c-format
msgid " Server connections will be made via plugin %s (--plugin %s).\n"
msgstr ""
" Połączenia z serwerem będą nawiązywane przez wtyczkę %s (--plugin %s).\n"

#: fetchmail.c:1921
msgid " No plugin command specified.\n"
msgstr " Nie jest skonfigurowane żadne polecenie nawiązujące połączenie\n"

#: fetchmail.c:1923
#, c-format
msgid " Listener connections will be made via plugout %s (--plugout %s).\n"
msgstr ""
" Połączenie z serwerem odbiorcy zostanie nawiązane programem %s (--plugout %"
"s).\n"

#: fetchmail.c:1925
msgid " No plugout command specified.\n"
msgstr " Nie jest skonfigurowane żadne polecenie zamykające połączenie.\n"

#: fetchmail.c:1930
msgid " No UIDs saved from this host.\n"
msgstr " Żadne UID-y nie zostały zachowane z sesji z tym hostem.\n"

#: fetchmail.c:1939
#, c-format
msgid " %d UIDs saved.\n"
msgstr " Zachowano %d UID-ów.\n"

#: fetchmail.c:1947
msgid " Poll trace information will be added to the Received header.\n"
msgstr ""
" Informacje o śledzeniu połączenia będą dodane do nagłówka Received.\n"

#: fetchmail.c:1949
msgid ""
" No poll trace information will be added to the Received header.\n"
".\n"
msgstr ""
" Informacje o śledzeniu połączenia nie będą dodane do nagłówka Received.\n"
".\n"

# XXX -PK
#: fetchmail.c:1952
#, c-format
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Własności przepuszczania \"%s\".\n"

#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "BŁĄD; brak obsługi funkcji getpassword()\n"

#: getpass.c:193
msgid ""
"\n"
"Caught SIGINT... bailing out.\n"
msgstr ""
"\n"
"Dostałem sygnał SIGINT... kończę pracę.\n"

#: gssapi.c:66
#, c-format
msgid "Couldn't get service name for [%s]\n"
msgstr "Uzyskanie nazwy usługi dla [%s] jest niemożliwe\n"

#: gssapi.c:72
#, c-format
msgid "Using service name [%s]\n"
msgstr "Używam nazwy usługi [%s]\n"

#: gssapi.c:89
msgid "Sending credentials\n"
msgstr "Wysyłam uwierzytelnienie\n"

#: gssapi.c:107
msgid "Error exchanging credentials\n"
msgstr "Wystąpił błąd podczas wymiany uprawnień\n"

#: gssapi.c:152
msgid "Couldn't unwrap security level data\n"
msgstr "Nie mogę rozwinąć danych poziomu bezpieczeństwa\n"

#: gssapi.c:157
msgid "Credential exchange complete\n"
msgstr "Wymiana uprawnień została zakończona\n"

#: gssapi.c:161
msgid "Server requires integrity and/or privacy\n"
msgstr "Serwer wymaga zapewnionej integralności i/lub prywatności\n"

#: gssapi.c:170
#, c-format
msgid "Unwrapped security level flags: %s%s%s\n"
msgstr "Rozwinięte flagi poziomu bezpieczeństwa: %s%s%s\n"

#: gssapi.c:174
#, c-format
msgid "Maximum GSS token size is %ld\n"
msgstr "Maksymalny rozmiar symbolu GSS to %ld\n"

#: gssapi.c:187
msgid "Error creating security level request\n"
msgstr "Wystąpił błąd podczas budowania zapytania o poziom bezpieczeństwa\n"

# XXX tak samo, wierzytelnosci -PK
#: gssapi.c:198
msgid "Releasing GSS credentials\n"
msgstr "Zwalniam uprawnienia GSS\n"

# XXX
#: gssapi.c:201
msgid "Error releasing credentials\n"
msgstr "Wystąpił błąd podczas zwalniania uprawnień\n"

#: idle.c:61
#, c-format
msgid "fetchmail: thread sleeping for %d sec.\n"
msgstr "fetchmail: usypiam na %d sekund.\n"

#: imap.c:326
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 1\n"
msgstr "Protokół rozpoznany jako IMAP4 rev 1\n"

#: imap.c:332
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 0\n"
msgstr "Protokół rozpoznany jako IMAP4 rev 0\n"

#: imap.c:339
msgid "Protocol identified as IMAP2 or IMAP2BIS\n"
msgstr "Protokół rozpoznany jako IMAP2 lub IMAP2BIS\n"

#: imap.c:354
msgid "will idle after poll\n"
msgstr "przejdzie w stan bezczynności po odpytaniu\n"

#: imap.c:446 pop3.c:518
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS succeeded.\n"
msgstr "%s: przejście na TLS powiodło się.\n"

#: imap.c:455 pop3.c:527
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS failed.\n"
msgstr "%s: przejście na TLS nie powiodło się.\n"

#: imap.c:459
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue\n"
msgstr "%s: zgodne przejście na TLS nie powiodło się, próba kontynuacji\n"

#: imap.c:579
msgid "Required OTP capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Wymagana metoda uwierzytelnienia OTP nie wkompilowana w fetchmaila\n"

#: imap.c:601 pop3.c:385
msgid "Required NTLM capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Wymagana metoda uwierzytelnienia NTLM nie wkompilowana w fetchmaila\n"

#: imap.c:610
msgid "Required LOGIN capability not supported by server\n"
msgstr "Serwer nie obsługuje wymaganej metody uwierzytelnienia LOGIN\n"

#: imap.c:676
#, c-format
msgid "mail expunge mismatch (%d actual != %d expected)\n"
msgstr "niezgodność przy usuwaniu poczty (faktyczna %d != oczekiwana %d)\n"

#: imap.c:782 imap.c:841
msgid "re-poll failed\n"
msgstr "ponowne połączenie nie powiodło się\n"

#: imap.c:790 imap.c:846
#, c-format
msgid "%d message waiting after re-poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after re-poll\n"
msgstr[0] "%d list oczekujący po ponownym pobraniu\n"
msgstr[1] "%d listy oczekujące po ponownym pobraniu\n"
msgstr[2] "%d listów oczekujących po ponownym pobraniu\n"

#: imap.c:807
msgid "mailbox selection failed\n"
msgstr "wybór skrzynki zakończył się niepowodzeniem\n"

#: imap.c:811
#, c-format
msgid "%d message waiting after first poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after first poll\n"
msgstr[0] "%d list oczekujący po pierwszym pobraniu\n"
msgstr[1] "%d listy oczekujące po pierwszym pobraniu\n"
msgstr[2] "%d listów oczekujących po pierwszym pobraniu\n"

#: imap.c:825
msgid "expunge failed\n"
msgstr "usuwanie nie powiodło się\n"

#: imap.c:829
#, c-format
msgid "%d message waiting after expunge\n"
msgid_plural "%d messages waiting after expunge\n"
msgstr[0] "%d list oczekujący po usuwaniu\n"
msgstr[1] "%d listy oczekujące po usuwaniu\n"
msgstr[2] "%d listów oczekujących po usuwaniu\n"

#: imap.c:871
msgid "search for unseen messages failed\n"
msgstr "poszukiwanie nieprzeczytanych listów nie powiodło się\n"

#: imap.c:899
#, c-format
msgid "%lu is unseen\n"
msgstr "%lu jest nieprzeczytany\n"

#: imap.c:911 pop3.c:889
#, c-format
msgid "%u is first unseen\n"
msgstr "%u jest pierwszym nieprzeczytanym\n"

#: imap.c:1002
msgid ""
"Warning: ignoring bogus data for message sizes returned by the server.\n"
msgstr ""
"Uwaga: zignorowano nieprawdziwe dane o rozmiarze wiadomości zwrócone przez "
"serwer.\n"

#: interface.c:256
msgid "Unable to open kvm interface. Make sure fetchmail is SGID kmem."
msgstr ""
"Nie można otworzyć interfejsu kvm. Być może fetchmail nie jest SGID kmem."

#: interface.c:396
#, c-format
msgid "Unable to parse interface name from %s"
msgstr "Nie można odczytać nazwy interfejsu z %s"

#: interface.c:418
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist estimate) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist estimate) nie powiódł się"

#: interface.c:424
msgid "get_ifinfo: malloc failed"
msgstr "get_ifinfo: błąd malloc"

#: interface.c:430
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist) nie powiódł się"

#: interface.c:448
#, c-format
msgid "Routing message version %d not understood."
msgstr "Wiadomość przekierowująca w wersji %d nie zrozumiana."

#: interface.c:480
#, c-format
msgid "No interface found with name %s"
msgstr "Nie znaleziono interfejsu o nazwie %s"

#: interface.c:538
#, c-format
msgid "No IP address found for %s"
msgstr "Nie znaleziono adresu IP dla %s"

#: interface.c:589
msgid "missing IP interface address\n"
msgstr "interfejs nie ma ustawionego adresu IP\n"

#: interface.c:605
msgid "invalid IP interface address\n"
msgstr "interfejs ma ustawiony błędny adres IP\n"

#: interface.c:611
msgid "invalid IP interface mask\n"
msgstr "interfejs ma ustawioną błędną maskę sieci\n"

# XXX -PK
#: interface.c:650
#, c-format
msgid "activity on %s -noted- as %d\n"
msgstr "ruch na %s zauważony jako %d\n"

#: interface.c:665
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s down\n"
msgstr "pomijam połączenie z %s, %s nie jest podniesiony\n"

#: interface.c:684
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s IP address excluded\n"
msgstr "pomijam połączenie z %s, adres IP %s nie jest na liście\n"

#: interface.c:696
#, c-format
msgid "activity on %s checked as %d\n"
msgstr "ruch na %s sprawdzany jako %d\n"

#: interface.c:722
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s inactive\n"
msgstr "pomijam połączenie z %s, %s nie jest aktywny\n"

# XXX -PK
#: interface.c:729
#, c-format
msgid "activity on %s was %d, is %d\n"
msgstr "ruch na %s był %d, jest %d\n"

#: kerberos.c:74
msgid "could not decode initial BASE64 challenge\n"
msgstr "rozkodowanie początkującego wyzwania BASE64 było niemożliwe\n"

#: kerberos.c:139
#, c-format
msgid "principal %s in ticket does not match -u %s\n"
msgstr "użytkownik %s w bilecie nie pasuje do -u %s\n"

#: kerberos.c:147
#, c-format
msgid "non-null instance (%s) might cause strange behavior\n"
msgstr "niezerowy obiekt (%s) może mieć nieprzewidywalne efekty\n"

#: kerberos.c:213
msgid "could not decode BASE64 ready response\n"
msgstr "odkodowanie odpowiedzi BASE64 jest niemożliwe\n"

#: kerberos.c:220
msgid "challenge mismatch\n"
msgstr "niezgodność wyzwania\n"

#: lock.c:86
#, c-format
msgid "fetchmail: error reading lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: błąd podczas odczytu pliku blokady \"%s\": %s\n"

#: lock.c:97
msgid "fetchmail: removing stale lockfile\n"
msgstr "fetchmail: usuwam nieważny plik blokady\n"

#: lock.c:121
#, c-format
msgid "fetchmail: error opening lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: błąd podczas otwierania pliku blokady \"%s\": %s\n"

#: lock.c:168
msgid "fetchmail: lock creation failed.\n"
msgstr "fetchmail: tworzenie blokady nie powiodło się.\n"

#: netrc.c:219
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: found \"%s\" before any host names\n"
msgstr "%s:%d: uwaga: przed każdą nazwą hosta występuje \"%s\"\n"

#: netrc.c:257
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: uwaga: nieznany symbol \"%s\"\n"

#: odmr.c:66
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
msgstr "serwer SMTP na %s nie obsługuje polecenia ATRN\n"

#: odmr.c:104
msgid "Turnaround now...\n"
msgstr "Przełączanie...\n"

#: odmr.c:109
msgid "ATRN request refused.\n"
msgstr "Żądanie ATRN odrzucone.\n"

#: odmr.c:113
msgid "Unable to process ATRN request now\n"
msgstr "Nie można teraz obsłużyć żądania ATRN\n"

#: odmr.c:118
msgid "You have no mail.\n"
msgstr "Nie ma poczty.\n"

#: odmr.c:122
msgid "Command not implemented\n"
msgstr "Polecenie nie zaimplementowane\n"

#: odmr.c:126
msgid "Authentication required.\n"
msgstr "Wymagane uwierzytelnienie.\n"

#: odmr.c:130
#, c-format
msgid "Unknown ODMR error %d\n"
msgstr "Nieznany błąd ODMR %d\n"

#: odmr.c:189
msgid "receiving message data\n"
msgstr "odbieranie danych listu\n"

#: odmr.c:242
msgid "Option --keep is not supported with ODMR\n"
msgstr "Opcja --keep nie działa z ODMR\n"

#: odmr.c:246
msgid "Option --flush is not supported with ODMR\n"
msgstr "Opcja --flush nie działa z ODMR\n"

#: odmr.c:250
msgid "Option --folder is not supported with ODMR\n"
msgstr "Opcja --folder nie działa z ODMR\n"

#: odmr.c:254
msgid "Option --check is not supported with ODMR\n"
msgstr "Opcja --check nie działa z ODMR\n"

#: opie.c:42
msgid "server recv fatal\n"
msgstr "recv z serwera nie powiodło się\n"

#: opie.c:56
msgid "Could not decode OTP challenge\n"
msgstr "Rozkodowanie wyzwania OTP było niemożliwe\n"

#: opie.c:64 pop3.c:610
msgid "Secret pass phrase: "
msgstr "Tajne hasło: "

#: options.c:172 options.c:216
#, c-format
msgid "String '%s' is not a valid number string.\n"
msgstr "Napis '%s' nie reprezentuje poprawnie zapisanej liczby.\n"

#: options.c:181
#, c-format
msgid "Value of string '%s' is %s than %d.\n"
msgstr "Wartość napisu '%s' jest %s niż %d.\n"

#: options.c:182
msgid "smaller"
msgstr "mniejsza"

#: options.c:182
msgid "larger"
msgstr "większa"

#: options.c:349
#, c-format
msgid "Invalid protocol `%s' specified.\n"
msgstr "Podano błędny protokół `%s'.\n"

#: options.c:396
#, c-format
msgid "Invalid authentication `%s' specified.\n"
msgstr "Podano błędną metodę uwierzytelnienia `%s'.\n"

#: options.c:601
msgid "usage: fetchmail [options] [server ...]\n"
msgstr "składnia: fetchmail [opcje] [serwer ...]\n"

#: options.c:602
msgid " Options are as follows:\n"
msgstr " Można podać następujące opcje:\n"

#: options.c:603
msgid " -?, --help    display this option help\n"
msgstr " -?, --help    wyświetla ten opis opcji\n"

#: options.c:604
msgid " -V, --version   display version info\n"
msgstr " -V, --version   wyświetla informacje o wersji\n"

#: options.c:606
msgid " -c, --check    check for messages without fetching\n"
msgstr " -c, --check    sprawdza czy są nowe listy bez ich pobierania\n"

#: options.c:607
msgid " -s, --silent   work silently\n"
msgstr " -s, --silent   wyłącza komunikaty\n"

#: options.c:608
msgid " -v, --verbose   work noisily (diagnostic output)\n"
msgstr " -v, --verbose   włącza wyświetlanie szczegółowych komunikatów\n"

#: options.c:609
msgid " -d, --daemon   run as a daemon once per n seconds\n"
msgstr " -d, --daemon   włącza uruchamianie w trybie demona co n sekund\n"

#: options.c:610
msgid " -N, --nodetach  don't detach daemon process\n"
msgstr " -N, --nodetach  wyłącza pracę w tle w trybie demona\n"

#: options.c:611
msgid " -q, --quit    kill daemon process\n"
msgstr " -q, --quit    kończy pracę demona\n"

#: options.c:612
msgid " -L, --logfile   specify logfile name\n"
msgstr " -L, --logfile   podaje nazwę pliku kroniki\n"

#: options.c:613
msgid ""
"   --syslog   use syslog(3) for most messages when running as a "
"daemon\n"
msgstr ""
"   --syslog   włącza wyświetlanie większości komunikatów przez syslog"
"(3)\n"

#: options.c:614
msgid "   --invisible  don't write Received & enable host spoofing\n"
msgstr ""
"   --invisible  włącza udawanie hosta i nie dodaje nagłówków Received\n"

#: options.c:615
msgid " -f, --fetchmailrc specify alternate run control file\n"
msgstr " -f, --fetchmailrc określa alternatywny plik konfiguracyjny\n"

#: options.c:616
msgid " -i, --idfile   specify alternate UIDs file\n"
msgstr " -i, --idfile   określa alternatywny plik z UID-ami\n"

#: options.c:617
msgid "   --pidfile   specify alternate PID (lock) file\n"
msgstr "   --pidfile   określa alternatywny plik PID (blokady)\n"

#: options.c:618
msgid "   --postmaster specify recipient of last resort\n"
msgstr "   --postmaster adres na który będą wysyłane błędne listy\n"

#: options.c:619
msgid "   --nobounce  redirect bounces from user to postmaster.\n"
msgstr "   --nobounce  przekierowuje odbitą pocztę do postmastera.\n"

#: options.c:620
msgid ""
"   --nosoftbounce fetchmail deletes permanently undeliverable messages.\n"
msgstr ""
"   --nosoftbounce fetchmail usunie listy trwale niemożliwe do "
"dostarczenia.\n"

#: options.c:621
msgid ""
"   --softbounce keep permanently undeliverable messages on server "
"(default).\n"
msgstr ""
"   --softbounce zachowa listy trwale niemożliwe do dostarczenia "
"(domyślne).\n"

#: options.c:623
msgid " -I, --interface  interface required specification\n"
msgstr " -I, --interface  wymagana nazwa interfejsu\n"

#: options.c:624
msgid " -M, --monitor   monitor interface for activity\n"
msgstr " -M, --monitor   monitoruje dany interfejs czekając na ruch\n"

#: options.c:627
msgid "   --ssl     enable ssl encrypted session\n"
msgstr "   --ssl     włącza sesje kodowane ssl\n"

#: options.c:628
msgid "   --sslkey   ssl private key file\n"
msgstr "   --sslkey   plik klucza prywatnego ssl\n"

#: options.c:629
msgid "   --sslcert   ssl client certificate\n"
msgstr "   --sslcert   certyfikat klienta ssl\n"

#: options.c:630
msgid "   --sslcertck  do strict server certificate check (recommended)\n"
msgstr ""
"   --sslcertck  dokładne sprawdzanie certyfikatu serwera (zalecane)\n"

#: options.c:631
msgid "   --sslcertpath path to ssl certificates\n"
msgstr "   --sslcertpath ścieżka do certyfikatów ssl\n"

#: options.c:632
msgid ""
"   --sslcommonname expect this CommonName from server (discouraged)\n"
msgstr ""
"   --sslcommonname oczekiwanie od serwera tego CommonName (niezalecane)\n"

#: options.c:633
msgid ""
"   --sslfingerprint fingerprint that must match that of the server's "
"cert.\n"
msgstr ""
"   --sslfingerprint odcisk, który musi pasować do odcisku certyfikatu "
"serwera.\n"

#: options.c:634
msgid "   --sslproto  force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
msgstr "   --sslproto  wymusza protokół ssl (SSL2/SSL3/TLS1)\n"

#: options.c:636
msgid "   --plugin   specify external command to open connection\n"
msgstr ""
"   --plugin   ścieżka do zewnętrznego polecenia otwierającego "
"połączenie\n"

#: options.c:637
msgid "   --plugout   specify external command to open smtp connection\n"
msgstr ""
"   --plugout   ścieżka do zewn. polecenia otwierającego połączenie "
"smtp\n"

#: options.c:639
msgid " -p, --protocol  specify retrieval protocol (see man page)\n"
msgstr ""
" -p, --protocol  określa protokół którym będą pobierane listy (patrz "
"manual)\n"

#: options.c:640
msgid " -U, --uidl    force the use of UIDLs (pop3 only)\n"
msgstr " -U, --uidl    wymusza używanie UIDL (tylko POP3)\n"

#: options.c:641
msgid "   --port    TCP port to connect to (obsolete, use --service)\n"
msgstr ""
"   --port    łączenie z portem TCP (przestarzałe, należy używać --"
"service)\n"

#: options.c:642
msgid ""
" -P, --service   TCP service to connect to (can be numeric TCP port)\n"
msgstr ""
" -P, --service   łączenie z podaną usługą TCP (może być numerem portu "
"TCP)\n"

#: options.c:643
msgid "   --auth    authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
msgstr ""
"   --auth    określa metodę uwierzytelnienia (hasło/Kerberos/ssh/"
"otp)\n"

#: options.c:644
msgid " -t, --timeout   server nonresponse timeout\n"
msgstr " -t, --timeout   limit czasu oczekiwania na odpowiedź serwera\n"

#: options.c:645
msgid " -E, --envelope  envelope address header\n"
msgstr ""
" -E, --envelope  określa nazwę nagłówka zawierającego adres z koperty\n"

#: options.c:646
msgid " -Q, --qvirtual  prefix to remove from local user id\n"
msgstr ""
" -Q, --qvirtual  przedrostek, który będzie usuwany z nazwy użytkownika\n"

#: options.c:647
msgid "   --principal  mail service principal\n"
msgstr "   --principal  zarządca usługi pocztowej\n"

#: options.c:648
msgid "   --tracepolls add poll-tracing information to Received header\n"
msgstr ""
"   --tracepolls dodaje informacje o śledzeniu połączenia do Received\n"

#: options.c:650
msgid " -u, --username  specify users's login on server\n"
msgstr " -u, --username  określa login użytkownika na serwerze\n"

#: options.c:651
msgid " -a, --[fetch]all retrieve old and new messages\n"
msgstr " -a, --[fetch]all pobiera wszystkie listy, stare i nowe\n"

#: options.c:652
msgid " -K, --nokeep   delete new messages after retrieval\n"
msgstr " -K, --nokeep   kasuje nowe listy po pobraniu\n"

#: options.c:653
msgid " -k, --keep    save new messages after retrieval\n"
msgstr " -k, --keep    po pobraniu pozostawia nowe listy na serwerze\n"

#: options.c:654
msgid " -F, --flush    delete old messages from server\n"
msgstr " -F, --flush    kasuje stare listy z serwera\n"

#: options.c:655
msgid "   --limitflush delete oversized messages\n"
msgstr "   --limitflush kasuje zbyt duże listy z serwera\n"

#: options.c:656
msgid " -n, --norewrite  don't rewrite header addresses\n"
msgstr " -n, --norewrite  nie przepisuje adresów w nagłówkach\n"

#: options.c:657
msgid " -l, --limit    don't fetch messages over given size\n"
msgstr " -l, --limit    nie pobiera listów większych niż podany rozmiar\n"

#: options.c:658
msgid " -w, --warnings  interval between warning mail notification\n"
msgstr " -w, --warnings  czas między powiadomieniami o poczcie\n"

#: options.c:660
msgid " -S, --smtphost  set SMTP forwarding host\n"
msgstr ""
" -S, --smtphost  określa nazwę hosta SMTP przesyłającego nasze listy\n"

#: options.c:661
msgid "   --fetchdomains fetch mail for specified domains\n"
msgstr "   --fetchdomains pobiera pocztę dla podanych domen\n"

#: options.c:662
msgid " -D, --smtpaddress set SMTP delivery domain to use\n"
msgstr ""
" -D, --smtpaddress określa nazwę domeny SMTP używaną przy doręczaniu "
"poczty\n"

#: options.c:663
msgid "   --smtpname  set SMTP full name username@domain\n"
msgstr "   --smtpname  ustawia pełną nazwę SMTP username@domain\n"

#: options.c:664
msgid " -Z, --antispam,  set antispam response values\n"
msgstr " -Z, --antispam  określa odpowiedzi blokad antyspamowych\n"

#: options.c:665
msgid " -b, --batchlimit set batch limit for SMTP connections\n"
msgstr ""
" -b, --batchlimit określa limit listów wysłanych w jednym połączeniu SMTP\n"

#: options.c:666
msgid " -B, --fetchlimit set fetch limit for server connections\n"
msgstr ""
" -B, --fetchlimit określa limit listów pobieranych w jednym połączeniu\n"

#: options.c:667
msgid "   --fetchsizelimit set fetch message size limit\n"
msgstr "   --fetchsizelimit ustawia limit wielkości ściąganego listu\n"

#: options.c:668
msgid "   --fastuidl  do a binary search for UIDLs\n"
msgstr "   --fastuidl  wykonuje binarne poszukiwanie UIDL-i\n"

#: options.c:669
msgid " -e, --expunge   set max deletions between expunges\n"
msgstr ""
" -e, --expunge   liczba skasowanych listów między czyszczeniem skrzynki\n"

#: options.c:670
msgid " -m, --mda     set MDA to use for forwarding\n"
msgstr ""
" -m, --mda     określa ścieżkę do MDA doręczającego pobrane listy\n"

#: options.c:671
msgid "   --bsmtp    set output BSMTP file\n"
msgstr "   --bsmtp    określa nazwę wynikowego pliku BSMTP\n"

#: options.c:672
msgid "   --lmtp    use LMTP (RFC2033) for delivery\n"
msgstr "   --lmtp    używa LMTP (RFC2033) do doręczania poczty\n"

#: options.c:673
msgid " -r, --folder   specify remote folder name\n"
msgstr " -r, --folder   określa nazwę skrzynki na serwerze\n"

#: options.c:674
msgid "   --showdots  show progress dots even in logfiles\n"
msgstr ""
"   --showdots  pokazuje kropki oznaczające postęp także w logach\n"

#: pop3.c:355
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3/PROXY server\" found, using RETR command instead "
"of TOP.\n"
msgstr ""
"Uwaga: Odkryto serwer \"POP3/PROXY Maillennium\", użycie polecenia RETR "
"zamiast TOP.\n"

#: pop3.c:454
msgid "TLS is mandatory for this session, but server refused CAPA command.\n"
msgstr "TLS jest wymagany dla tej sesji, ale serwer odrzucił polecenie CAPA.\n"

#: pop3.c:455
msgid "The CAPA command is however necessary for TLS.\n"
msgstr "Polecenie CAPA jest jednak niezbędne dla TLS.\n"

#: pop3.c:538
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue.\n"
msgstr "%s: zgodne przejście na TLS nie powiodło się, próba kontynuacji.\n"

#: pop3.c:646
msgid "We've run out of allowed authenticators and cannot continue.\n"
msgstr ""
"Wyczerpano dozwolone sposoby uwierzytelnienia, nie można kontynuować.\n"

#: pop3.c:660
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
msgstr "W powitaniu serwera brakuje wymaganego znacznika czasu APOP\n"

#: pop3.c:669
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
msgstr "Błąd składni znacznika czasu w powitaniu\n"

#: pop3.c:685
msgid "Invalid APOP timestamp.\n"
msgstr "Błędny znacznik czasu APOP.\n"

#: pop3.c:709
msgid "Undefined protocol request in POP3_auth\n"
msgstr "Prośba o nieznany protokół w POP3_auth\n"

#: pop3.c:730
msgid "lock busy! Is another session active?\n"
msgstr "plik zablokowany! Czy inna sesja nie jest aktywna?\n"

#: pop3.c:809
msgid "Cannot handle UIDL response from upstream server.\n"
msgstr "Nie można obsłużyć odpowiedzi UIDL od serwera.\n"

#: pop3.c:832
msgid "Server responded with UID for wrong message.\n"
msgstr "Serwer odpowiedział z UID-em dla niewłaściwego listu.\n"

#: pop3.c:859 pop3.c:1105
#, c-format
msgid "id=%s (num=%d) was deleted, but is still present!\n"
msgstr "id=%s (num=%d) został skasowany, ale nadal istnieje!\n"

#: pop3.c:868 pop3.c:880 pop3.c:1114 pop3.c:1121
#, c-format
msgid "%u is unseen\n"
msgstr "%u jest nieprzeczytany\n"

#: pop3.c:965
msgid "Messages inserted into list on server. Cannot handle this.\n"
msgstr ""
"Przesyłki zostały dodane do listy na serwerze. Nie mogę tego obsłużyć.\n"

#: pop3.c:1057
msgid "protocol error\n"
msgstr "błąd protokołu\n"

#: pop3.c:1073
msgid "protocol error while fetching UIDLs\n"
msgstr "błąd protokołu podczas pobierania UIDL\n"

#: pop3.c:1443
msgid "Option --folder is not supported with POP3\n"
msgstr "Opcja --folder nie działa z POP3\n"

#: rcfile_y.y:126
msgid "server option after user options"
msgstr "opcja serwera po opcjach użytkownika"

#: rcfile_y.y:169
msgid "SDPS not enabled."
msgstr "SDPS nie włączone."

#: rcfile_y.y:215
msgid ""
"fetchmail: interface option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""
"fetchmail: opcja interface jest obsługiwana tylko pod Linuksem (bez IPv6) i "
"FreeBSD\n"

#: rcfile_y.y:222
msgid ""
"fetchmail: monitor option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""
"fetchmail: opcja monitor jest obsługiwana tylko pod Linuksem (bez IPv6) i "
"FreeBSD\n"

#: rcfile_y.y:335
msgid "SSL is not enabled"
msgstr "SSL nie jest włączone."

#: rcfile_y.y:385
msgid "end of input"
msgstr "koniec wejścia"

#: rcfile_y.y:423
#, c-format
msgid "File %s must be a regular file.\n"
msgstr "Plik %s musi być zwykłym plikiem.\n"

#: rcfile_y.y:433
#, c-format
msgid "File %s must have no more than -rwx------ (0700) permissions.\n"
msgstr "Plik %s nie może mieć uprawnień większych niż -rwx------ (0700).\n"

#: rcfile_y.y:445
#, c-format
msgid "File %s must be owned by you.\n"
msgstr "Plik %s musi być własnością użytkownika.\n"

#: report.c:67
msgid "Unknown system error"
msgstr "Nieznany błąd systemu"

#: report.c:92
#, c-format
msgid "%s (log message incomplete)\n"
msgstr "%s (komunikat logu niekompletny)\n"

#: rfc822.c:76
#, c-format
msgid "About to rewrite %s"
msgstr "Rozpoczęcie przepisywania %s"

#: rfc822.c:212
#, c-format
msgid "Rewritten version is %s\n"
msgstr "Przepisana wersja to %s\n"

#: rpa.c:117
msgid "Success"
msgstr "Sukces"

#: rpa.c:118
msgid "Restricted user (something wrong with account)"
msgstr "Zablokowany użytkownik (coś nie tak z kontem)"

#: rpa.c:119
msgid "Invalid userid or passphrase"
msgstr "Błędny identyfikator użytkownika lub hasło"

#: rpa.c:120
msgid "Deity error"
msgstr "Błąd boskości"

#: rpa.c:173
msgid "RPA token 2: Base64 decode error\n"
msgstr "Token 2 RPA: błąd dekodowania Base64\n"

#: rpa.c:184
#, c-format
msgid "Service chose RPA version %d.%d\n"
msgstr "Wersja RPA %d.%d\n"

#: rpa.c:190
#, c-format
msgid "Service challenge (l=%d):\n"
msgstr "Hasło do usługi (l=%d):\n"

#: rpa.c:199
#, c-format
msgid "Service timestamp %s\n"
msgstr "Datownik usługi %s\n"

#: rpa.c:204
msgid "RPA token 2 length error\n"
msgstr "Token 2 RPA błąd długości\n"

#: rpa.c:208
#, c-format
msgid "Realm list: %s\n"
msgstr "Lista dziedzin: %s\n"

#: rpa.c:212
msgid "RPA error in service@realm string\n"
msgstr "RPA: błąd w napisie usługa@dziedzina\n"

#: rpa.c:249
msgid "RPA token 4: Base64 decode error\n"
msgstr "RPA symbol 4: błąd podczas dekodowania Base64\n"

#: rpa.c:260
#, c-format
msgid "User authentication (l=%d):\n"
msgstr "Uwierzytelnienie użytkownika (l=%d):\n"

#: rpa.c:274
#, c-format
msgid "RPA status: %02X\n"
msgstr "Stan RPA: %02X\n"

#: rpa.c:280
msgid "RPA token 4 length error\n"
msgstr "RPA: błąd długości symbolu 4\n"

#: rpa.c:287
#, c-format
msgid "RPA rejects you: %s\n"
msgstr "RPA odrzuciło użytkownika: %s\n"

#: rpa.c:289
msgid "RPA rejects you, reason unknown\n"
msgstr "RPA odrzuciło użytkownika bez podania przyczyny\n"

#: rpa.c:297
#, c-format
msgid "RPA User Authentication length error: %d\n"
msgstr "RPA: błąd długości uwierzytelnienia użytkownika: %d\n"

#: rpa.c:302
#, c-format
msgid "RPA Session key length error: %d\n"
msgstr "RPA: błąd długości klucza sesyjnego: %d\n"

#: rpa.c:308
msgid "RPA _service_ auth fail. Spoof server?\n"
msgstr "RPA: błąd uwierzytelnienia _usługi_. Ktoś podszywa się pod serwer?\n"

#: rpa.c:313
msgid "Session key established:\n"
msgstr "Uzgodniony klucz sesyjny:\n"

#: rpa.c:344
msgid "RPA authorisation complete\n"
msgstr "Autoryzacja RPA zakończona\n"

#: rpa.c:371
msgid "Get response\n"
msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź\n"

#: rpa.c:401
#, c-format
msgid "Get response return %d [%s]\n"
msgstr "Oczekiwanie na odpowiedź zakończone z wynikiem %d [%s]\n"

#: rpa.c:462
msgid "Hdr not 60\n"
msgstr "Długość nagłówka nie wynosi 60\n"

#: rpa.c:483
msgid "Token length error\n"
msgstr "Błąd długości symbolu\n"

#: rpa.c:488
#, c-format
msgid "Token Length %d disagrees with rxlen %d\n"
msgstr "Długość symbolu %d nie pasuje do rxlen %d\n"

#: rpa.c:494
msgid "Mechanism field incorrect\n"
msgstr "Błędne pole mechanizmu\n"

#: rpa.c:530
#, c-format
msgid "dec64 error at char %d: %x\n"
msgstr "błąd dec64 na znaku %d: %x\n"

#: rpa.c:545
msgid "Inbound binary data:\n"
msgstr "Przychodzące dane binarne:\n"

#: rpa.c:581
msgid "Outbound data:\n"
msgstr "Wychodzące dane binarne:\n"

#: rpa.c:644
msgid "RPA String too long\n"
msgstr "RPA: za długi napis\n"

#: rpa.c:649
msgid "Unicode:\n"
msgstr "Unicode:\n"

#: rpa.c:708
msgid "RPA Failed open of /dev/urandom. This shouldn't\n"
msgstr "RPA: otwarcie /dev/urandom jest niemożliwe. Nie uniemożliwia\n"

#: rpa.c:709
msgid "  prevent you logging in, but means you\n"
msgstr "  to zalogowania się, ale oznacza że nie możesz\n"

#: rpa.c:710
msgid "  cannot be sure you are talking to the\n"
msgstr "  być pewien, że połączyłeś się z właściwą usługą\n"

#: rpa.c:711
msgid "  service that you think you are (replay\n"
msgstr "  (możliwy jest atak przez odtwarzanie\n"

#: rpa.c:712
msgid "  attacks by a dishonest service are possible.)\n"
msgstr "   nieuczciwej usługi.)\n"

#: rpa.c:723
msgid "User challenge:\n"
msgstr "Wyzwanie użytkownika:\n"

#: rpa.c:873
msgid "MD5 being applied to data block:\n"
msgstr "MD5 zastosowany do bloku danych:\n"

#: rpa.c:886
msgid "MD5 result is: \n"
msgstr "Wynik MD5: \n"

#: servport.c:53
#, c-format
msgid "getaddrinfo(NULL, \"%s\") error: %s\n"
msgstr "błąd getaddrinfo(NULL, \"%s\"): %s\n"

#: servport.c:80
#, c-format
msgid "Cannot resolve service %s to port number.\n"
msgstr "Nie można rozwiązać usługi %s na numer portu.\n"

#: servport.c:81
msgid "Please specify the service as decimal port number.\n"
msgstr "Proszę podać usługę jako dziesiętny numer portu.\n"

#: sink.c:220
#, c-format
msgid "forwarding to %s\n"
msgstr "przesyłanie do %s\n"

#: sink.c:306
msgid "SMTP: (bounce-message body)\n"
msgstr "SMTP: (ciało odbitego listu)\n"

#: sink.c:309
#, c-format
msgid "mail from %s bounced to %s\n"
msgstr "poczta od %s odbita do %s\n"

#: sink.c:446
#, c-format
msgid "Saved error is still %d\n"
msgstr "Zachowany błąd to nadal %d\n"

#: sink.c:506 sink.c:605
#, c-format
msgid "%cMTP error: %s\n"
msgstr "błąd %cMTP: %s\n"

#: sink.c:550
msgid "SMTP server requires STARTTLS, keeping message.\n"
msgstr "Serwer SMTP wymaga STARTTLS, list zachowany.\n"

#: sink.c:730
#, c-format
msgid "BSMTP file open failed: %s\n"
msgstr "BSMTP: otwarcie pliku nie powiodło się: %s\n"

#: sink.c:776
msgid "BSMTP preamble write failed.\n"
msgstr "BSMTP: zapis nagłówka nie powiódł się.\n"

#: sink.c:990
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't like recipient address `%s'\n"
msgstr "demon %cMTP nie lubi adresu odbiorcy `%s'\n"

#: sink.c:997
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't really like recipient address `%s'\n"
msgstr "demon %cMTP naprawdę nie lubi adresu odbiorcy `%s'\n"

#: sink.c:1043
msgid "no address matches; no postmaster set.\n"
msgstr "brak pasujących adresów; postmaster nie ustawiony.\n"

#: sink.c:1055
#, c-format
msgid "can't even send to %s!\n"
msgstr "nie mogę wysłać poczty nawet do %s!\n"

#: sink.c:1061
#, c-format
msgid "no address matches; forwarding to %s.\n"
msgstr "brak pasujących lokalnych adresów, przesyłam do %s\n"

#: sink.c:1217
#, c-format
msgid "about to deliver with: %s\n"
msgstr "list zostanie doręczony przy pomocy: %s\n"

#: sink.c:1241
msgid "MDA open failed\n"
msgstr "błąd podczas uruchamiania MDA (programu doręczającego pocztę)\n"

#: sink.c:1278
#, c-format
msgid "%cMTP connect to %s failed\n"
msgstr "połączenie %cMTP z %s nie powiodło się\n"

#: sink.c:1302
#, c-format
msgid "can't raise the listener; falling back to %s"
msgstr "nie można podnieść procesu słuchającego; powrót do %s"

# XXX
#: sink.c:1364
#, c-format
msgid "Error writing to MDA: %s\n"
msgstr "Błąd podczas pisania do MDA: %s\n"

#: sink.c:1367
#, c-format
msgid "MDA died of signal %d\n"
msgstr "MDA zabity przez sygnał %d\n"

#: sink.c:1370
#, c-format
msgid "MDA returned nonzero status %d\n"
msgstr "MDA zwrócił niezerowy kod błędu %d\n"

#: sink.c:1373
#, c-format
msgid ""
"Strange: MDA pclose returned %d and errno %d/%s, cannot handle at %s:%d\n"
msgstr ""
"Dziwne: MDA pclose zwróciło %d a errno %d/%s, nie można obsłużyć w %s:%d\n"

#: sink.c:1395
msgid "Message termination or close of BSMTP file failed\n"
msgstr "Zakończenie listu lub zamknięcie pliku BSMTP nie powiodło się\n"

#: sink.c:1417
msgid "SMTP listener refused delivery\n"
msgstr "serwer SMTP odmówił dostarczenia listu\n"

#: sink.c:1447
msgid "LMTP delivery error on EOM\n"
msgstr "Błąd podczas doręczania LMTP w momencie wykonywania komendy EOM\n"

#: sink.c:1450
#, c-format
msgid "Unexpected non-503 response to LMTP EOM: %s\n"
msgstr "Niespodziewana odpowiedź inna niż 503 na LSTMP EOM: %s\n"

#: sink.c:1605
msgid ""
"-- \n"
"The Fetchmail Daemon"
msgstr ""
"-- \n"
"Demon Fetchmaila"

#: smtp.c:80
msgid "ESMTP CRAM-MD5 Authentication...\n"
msgstr "Uwierzytelnienie ESMTP CRAM-MD5...\n"

#: smtp.c:87 smtp.c:138
msgid "Server rejected the AUTH command.\n"
msgstr "Serwer odrzucił polecenie AUTH.\n"

#: smtp.c:95 smtp.c:145 smtp.c:155 smtp.c:161
msgid "Bad base64 reply from server.\n"
msgstr "Błędna odpowiedź base64 z serwera.\n"

#: smtp.c:99
#, c-format
msgid "Challenge decoded: %s\n"
msgstr "Wywołanie rozkodowane: %s\n"

#: smtp.c:116
msgid "ESMTP PLAIN Authentication...\n"
msgstr "Uwierzytelnienie ESMTP PLAIN...\n"

#: smtp.c:131
msgid "ESMTP LOGIN Authentication...\n"
msgstr "Uwierzytelnienie ESMTP LOGIN...\n"

#: smtp.c:339 smtp.c:362
msgid "smtp listener protocol error\n"
msgstr "błąd protokołu serwera smtp\n"

#: socket.c:115 socket.c:141
msgid "fetchmail: malloc failed\n"
msgstr "fetchmail: błąd malloc\n"

#: socket.c:173
msgid "fetchmail: socketpair failed\n"
msgstr "fetchmail: błąd socketpair\n"

#: socket.c:179
msgid "fetchmail: fork failed\n"
msgstr "fetchmail: błąd fork\n"

#: socket.c:186
msgid "dup2 failed\n"
msgstr "błąd dup2\n"

#: socket.c:192
#, c-format
msgid "running %s (host %s service %s)\n"
msgstr "uruchamiam %s (host %s usługa %s)\n"

#: socket.c:195
#, c-format
msgid "execvp(%s) failed\n"
msgstr "błąd execvp(%s)\n"

#: socket.c:286
#, c-format
msgid "getaddrinfo(\"%s\",\"%s\") error: %s\n"
msgstr "błąd getaddrinfo(\"%s\",\"%s\"): %s\n"

#: socket.c:289
msgid "Try adding the --service option (see also FAQ item R12).\n"
msgstr "Proszę spróbować dodać opcję --service (p. także punkt R12 FAQ).\n"

#: socket.c:300 socket.c:303
#, c-format
msgid "unknown (%s)"
msgstr "nieznany (%s)"

#: socket.c:306
#, c-format
msgid "Trying to connect to %s/%s..."
msgstr "Próba połączenia z %s/%s..."

#: socket.c:314
#, c-format
msgid "cannot create socket: %s\n"
msgstr "nie można utworzyć gniazda: %s\n"

#: socket.c:330
msgid "connection failed.\n"
msgstr "połączenie nie powiodło się.\n"

#: socket.c:332
#, c-format
msgid "connection to %s:%s [%s/%s] failed: %s.\n"
msgstr "połączenie z %s:%s [%s/%s] nie powiodło się: %s.\n"

#: socket.c:338
msgid "connected.\n"
msgstr "połączono.\n"

#: socket.c:616
#, c-format
msgid "Issuer Organization: %s\n"
msgstr "Organizacja wystawcy: %s\n"

#: socket.c:619
msgid "Warning: Issuer Organization Name too long (possibly truncated).\n"
msgstr "Uwaga: nazwa Organizacji wystawcy za długa (prawdopodobnie ucięta).\n"

#: socket.c:621
msgid "Unknown Organization\n"
msgstr "Nieznana organizacja\n"

#: socket.c:623
#, c-format
msgid "Issuer CommonName: %s\n"
msgstr "CommonName wystawcy: %s\n"

#: socket.c:626
msgid "Warning: Issuer CommonName too long (possibly truncated).\n"
msgstr "Uwaga: CommonName wystawcy za długie (prawdopodobnie ucięte).\n"

#: socket.c:628
msgid "Unknown Issuer CommonName\n"
msgstr "Nieznane CommonName wystawcy\n"

#: socket.c:632
#, c-format
msgid "Server CommonName: %s\n"
msgstr "CommonName serwera: %s\n"

#: socket.c:637
msgid "Bad certificate: Subject CommonName too long!\n"
msgstr "Błędny certyfikat: za długie CommonName podmiotu!\n"

#: socket.c:643
#, fuzzy
msgid "Bad certificate: Subject CommonName contains NUL, aborting!\n"
msgstr "Błędny certyfikat: za długie CommonName podmiotu!\n"

#: socket.c:664
#, c-format
msgid "Subject Alternative Name: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:670
#, fuzzy
msgid "Bad certificate: Subject Alternative Name contains NUL, aborting!\n"
msgstr "Błędny certyfikat: za długie CommonName podmiotu!\n"

#: socket.c:698
#, c-format
msgid "Server CommonName mismatch: %s != %s\n"
msgstr "Niezgodność CommonName serwera: %s != %s\n"

#: socket.c:705
msgid "Server name not set, could not verify certificate!\n"
msgstr "Nazwa serwera nie ustawiona, nie można sprawdzić certyfikatu!\n"

#: socket.c:710
msgid "Unknown Server CommonName\n"
msgstr "Nieznane CommonName serwera\n"

#: socket.c:712
msgid "Server name not specified in certificate!\n"
msgstr "Nazwa serwera nie podana w certyfikacie!\n"

#: socket.c:724
msgid "EVP_md5() failed!\n"
msgstr "błąd EVP_md5()!\n"

#: socket.c:728
msgid "Out of memory!\n"
msgstr "Brak pamięci!\n"

#: socket.c:736
msgid "Digest text buffer too small!\n"
msgstr "Bufor skrótu tekstu za mały!\n"

#: socket.c:742
#, c-format
msgid "%s key fingerprint: %s\n"
msgstr "Odcisk klucza %s: %s\n"

#: socket.c:746
#, c-format
msgid "%s fingerprints match.\n"
msgstr "%s odcisków się zgadza.\n"

#: socket.c:748
#, c-format
msgid "%s fingerprints do not match!\n"
msgstr "%s odcisków się nie zgadza!\n"

#: socket.c:757
#, c-format
msgid "Server certificate verification error: %s\n"
msgstr "Błąd weryfikacji certyfikatu serwera: %s\n"

#: socket.c:763
#, c-format
msgid "unknown issuer (first %d characters): %s\n"
msgstr "nieznany wystawca (pierwsze %d znaków): %s\n"

#: socket.c:850
msgid "File descriptor out of range for SSL"
msgstr "Deskryptor pliku poza zakresem dla SSL"

#: socket.c:866
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid SSL protocol '%s' specified, using default (SSLv23).\n"
msgstr "Podano błędny protokół SSL `%s', używam domyślnego (SSLv23).\n"

#: socket.c:942
msgid "Certificate/fingerprint verification was somehow skipped!\n"
msgstr "Weryfikacja certyfikatu/odcisku klucza z jakiegoś powodu pominięta!\n"

#: socket.c:1020
msgid "Cygwin socket read retry\n"
msgstr "Powtórzenie odczytu z gniazda cygwinowego\n"

#: socket.c:1023
msgid "Cygwin socket read retry failed!\n"
msgstr "Powtórzenie odczytu z gniazda cygwinowego nie powiodło się!\n"

#: transact.c:65
#, c-format
msgid "mapped address %s to local %s\n"
msgstr "adres %s zamieniony na lokalny %s\n"

#: transact.c:87
#, c-format
msgid "mapped %s to local %s\n"
msgstr "%s zamieniony na lokalny %s\n"

#: transact.c:154
#, c-format
msgid "passed through %s matching %s\n"
msgstr "przepuszczony przez %s pasuje do %s\n"

#: transact.c:224
#, c-format
msgid ""
"analyzing Received line:\n"
"%s"
msgstr ""
"analizuję nagłówek Received:\n"
"%s"

#: transact.c:263
#, c-format
msgid "line accepted, %s is an alias of the mailserver\n"
msgstr "nagłówek został przyjęty, %s jest aliasem serwera pocztowego\n"

#: transact.c:269
#, c-format
msgid "line rejected, %s is not an alias of the mailserver\n"
msgstr "nagłówek został odrzucony, %s nie jest aliasem serwera pocztowego\n"

#: transact.c:343
msgid "no Received address found\n"
msgstr "nie znalazłem adresu Received\n"

#: transact.c:352
#, c-format
msgid "found Received address `%s'\n"
msgstr "znalazłem adres Received `%s'\n"

#: transact.c:592
msgid "incorrect header line found while scanning headers\n"
msgstr "podczas skanowania nagłówków znaleziono błędną linię nagłówka\n"

#: transact.c:594
#, c-format
msgid "line: %s"
msgstr "linia: %s"

#: transact.c:1133
#, c-format
msgid "no local matches, forwarding to %s\n"
msgstr "brak pasujących lokalnych adresów, przesyłam do %s\n"

#: transact.c:1148
msgid "forwarding and deletion suppressed due to DNS errors\n"
msgstr "listy nie zostaną przesłane i skasowane z powodu błędów DNS-u\n"

#: transact.c:1258
msgid "writing RFC822 msgblk.headers\n"
msgstr "zapisuję RFC822 msgblk.headers\n"

#: transact.c:1277
msgid "no recipient addresses matched declared local names"
msgstr "żaden z adresatów nie pasował do nazw lokalnych użytkowników"

#: transact.c:1284
#, c-format
msgid "recipient address %s didn't match any local name"
msgstr "adresat %s nie pasował do żadnej nazwy lokalnego użytkownika"

#: transact.c:1293
msgid "message has embedded NULs"
msgstr "list zawierał znaki NULL"

#: transact.c:1301
msgid "SMTP listener rejected local recipient addresses: "
msgstr "demon SMTP odrzucił adresy lokalnych odbiorców: '"

#: transact.c:1440
msgid "error writing message text\n"
msgstr "błąd podczas zapisu treści listu\n"

#: uid.c:250
#, c-format
msgid "Old UID list from %s:"
msgstr "Stara lista UID-ów z %s:"

#: uid.c:255 uid.c:266 uid.c:523 uid.c:573
msgid " <empty>"
msgstr " <pusty>"

#: uid.c:262
msgid "Scratch list of UIDs:"
msgstr "Początkowa lista UID-ów:"

#: uid.c:517 uid.c:569
#, c-format
msgid "Merged UID list from %s:"
msgstr "Połączona lista UID-ów z %s:"

#: uid.c:519
#, c-format
msgid "New UID list from %s:"
msgstr "Nowa lista UID-ów z %s:"

#: uid.c:548
msgid "swapping UID lists\n"
msgstr "przełączanie list UID-ów\n"

#: uid.c:556
msgid "not swapping UID lists, no UIDs seen this query\n"
msgstr "brak przełączania list UID-ów, w zapytaniu nie wystąpiły UID-y\n"

#: uid.c:581
msgid "discarding new UID list\n"
msgstr "odrzucam nową listę UID-ów\n"

#: uid.c:617
msgid "Deleting fetchids file.\n"
msgstr "Kasuję plik fetchids.\n"

# XXX
#: uid.c:620
#, c-format
msgid "Error deleting %s: %s\n"
msgstr "Błąd podczas usuwania %s: %s\n"

#: uid.c:626
msgid "Writing fetchids file.\n"
msgstr "Zapisuję plik fetchids.\n"

#: uid.c:645
#, c-format
msgid "Error writing to fetchids file %s, old file left in place.\n"
msgstr ""
"Błąd podczas zapisu pliku fetchids %s, stary plik pozostawiono na miejscu.\n"

#: uid.c:649
#, c-format
msgid "Cannot rename fetchids file %s to %s: %s\n"
msgstr "Nie można zmienić nazwy pliku fetchids %s na %s: %s\n"

#: uid.c:653
#, c-format
msgid "Cannot open fetchids file %s for writing: %s\n"
msgstr "Nie można otworzyć pliku fetchids %s do zapisu: %s\n"

#: xmalloc.c:33
msgid "malloc failed\n"
msgstr "błąd malloc\n"

#: xmalloc.c:47
msgid "realloc failed\n"
msgstr "błąd realloc\n"

#~ msgid "message delimiter found while scanning headers\n"
#~ msgstr "podczas skanowania nagłówków znaleziono separator listów\n"