da.po   [plain text]


# Danish messages for fetchmail
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Byrial Ole Jensen <byrial@image.dk>, 2000-2003
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.2.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.berlios.de\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-06 01:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-02 20:21+0200\n"
"Last-Translator: Byrial Ole Jensen <byrial@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: checkalias.c:179
#, c-format
msgid "Checking if %s is really the same node as %s\n"
msgstr "Tjekker om %s virkelig er samme maskine som %s\n"

#: checkalias.c:183
msgid "Yes, their IP addresses match\n"
msgstr "Ja, deres IP-adresser stemmer overens\n"

#: checkalias.c:187
msgid "No, their IP addresses don't match\n"
msgstr "Nej, deres IP-adresser stemmer ikke overens\n"

#: checkalias.c:203
#, fuzzy, c-format
msgid "nameserver failure while looking for '%s' during poll of %s: %s\n"
msgstr "navneserverfejl ved opslag på \"%s\" ved prøvning af %s.\n"

#: checkalias.c:228
#, c-format
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "navneserverfejl ved opslag på \"%s\" ved prøvning af %s.\n"

#: cram.c:95
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "kunne ikke afkode BASE64-anråb\n"

#: cram.c:103
#, c-format
msgid "decoded as %s\n"
msgstr "afkodet som %s\n"

#: driver.c:191
#, c-format
msgid "kerberos error %s\n"
msgstr "kerberosfejl %s\n"

#: driver.c:249 driver.c:254
#, c-format
msgid "krb5_sendauth: %s [server says '%*s'] \n"
msgstr "krb5_sendauth: %s [server siger '%*s']\n"

#: driver.c:335
msgid "Subject: Fetchmail oversized-messages warning"
msgstr ""

#: driver.c:339
#, fuzzy, c-format
msgid "The following oversized messages were deleted on server %s account %s:"
msgstr "afhentningsgrænse %d nået; %d breve tilbage på server %s konto %s\n"

#: driver.c:343
#, fuzzy, c-format
msgid "The following oversized messages remain on server %s account %s:"
msgstr "afhentningsgrænse %d nået; %d breve tilbage på server %s konto %s\n"

#: driver.c:362
#, fuzzy, c-format
msgid " %d message %d octets long deleted by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long deleted by fetchmail."
msgstr[0] "\t%d. brev, %d oktetter lang, sprunget over af fetchmail.\n"
msgstr[1] "\t%d. brev, %d oktetter lang, sprunget over af fetchmail.\n"

#: driver.c:367
#, fuzzy, c-format
msgid " %d message %d octets long skipped by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long skipped by fetchmail."
msgstr[0] "\t%d. brev, %d oktetter lang, sprunget over af fetchmail.\n"
msgstr[1] "\t%d. brev, %d oktetter lang, sprunget over af fetchmail.\n"

#: driver.c:511
#, fuzzy, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d"
msgstr "Springer brev %s@%s:%d over (%d oktetter)"

#: driver.c:565
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d (%d octets)"
msgstr "Springer brev %s@%s:%d over (%d oktetter)"

#: driver.c:581
msgid " (length -1)"
msgstr " (længde -1)"

#: driver.c:584
msgid " (oversized)"
msgstr " (for langt)"

#: driver.c:602
#, c-format
msgid "couldn't fetch headers, message %s@%s:%d (%d octets)\n"
msgstr "kunne ikke hente brevhoveder, brev %s@%s:%d (%d oktetter)\n"

#: driver.c:619
#, c-format
msgid "reading message %s@%s:%d of %d"
msgstr "læser brev %s@%s:%d af %d"

#: driver.c:624
#, fuzzy, c-format
msgid " (%d octets)"
msgstr " (%d %soktetter)"

#: driver.c:625
#, fuzzy, c-format
msgid " (%d header octets)"
msgstr " (%d oktetter i brevkrop)"

#: driver.c:692
#, fuzzy, c-format
msgid " (%d body octets)"
msgstr " (%d oktetter i brevkrop)"

#: driver.c:751
#, c-format
msgid ""
"message %s@%s:%d was not the expected length (%d actual != %d expected)\n"
msgstr "brev %s@%s:%d havde ikke den forventede længde (%d != %d forventet)\n"

#: driver.c:783
msgid " retained\n"
msgstr " bevaret\n"

#: driver.c:793
msgid " flushed\n"
msgstr " slettet\n"

#: driver.c:810
msgid " not flushed\n"
msgstr " ikke slettet\n"

#: driver.c:828
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchlimit %d reached; %d message left on server %s account %s\n"
msgid_plural ""
"fetchlimit %d reached; %d messages left on server %s account %s\n"
msgstr[0] "afhentningsgrænse %d nået; %d breve tilbage på server %s konto %s\n"
msgstr[1] "afhentningsgrænse %d nået; %d breve tilbage på server %s konto %s\n"

#: driver.c:885
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting to connect to server %s.\n"
msgstr "tidsafbrud efter %d sekunders venten på forbindelse til server %s.\n"

#: driver.c:889
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for server %s.\n"
msgstr "tidsafbrud efter %d sekunders venten på server %s.\n"

#: driver.c:893
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for %s.\n"
msgstr "tidsafbrud efter %d sekunders venten på %s.\n"

#: driver.c:898
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for listener to respond.\n"
msgstr "tidsafbrud efter %d sekunders venten på svar fra modtager.\n"

#: driver.c:901
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds.\n"
msgstr "tidsafbrud efter %d sekunder.\n"

#: driver.c:913
#, fuzzy
msgid "Subject: fetchmail sees repeated timeouts"
msgstr "Subject: fetchmail har gentagne tidsafbrud\n"

#: driver.c:916
#, c-format
msgid ""
"Fetchmail saw more than %d timeouts while attempting to get mail from %s@%"
"s.\n"
msgstr ""
"Fetchmail fik mere end %d tidsafbrud ved forsoeg paa at hente post fra %s@%"
"s.\n"

#: driver.c:920
msgid ""
"This could mean that your mailserver is stuck, or that your SMTP\n"
"server is wedged, or that your mailbox file on the server has been\n"
"corrupted by a server error. You can run `fetchmail -v -v' to\n"
"diagnose the problem.\n"
"\n"
"Fetchmail won't poll this mailbox again until you restart it.\n"
msgstr ""
"Det kan betyde at din postserver eller din SMTP-server er ude af drift,\n"
"eller at din brevbakke-fil paa serveren er blevet oedelagt ved en server-\n"
"fejl. Du kan koere \"fetchmail -v -v\" for at diagnosticere problemet.\n"
"\n"
"Fetchmail vil ikke proeve den brevbakke igen foer du genstarter den.\n"

#: driver.c:946
#, fuzzy, c-format
msgid "pre-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "forbindelseskommando mislykkedes med status %d\n"

#: driver.c:949
#, c-format
msgid "pre-connection command failed with status %d\n"
msgstr "forbindelseskommando mislykkedes med status %d\n"

#: driver.c:973
#, c-format
msgid "couldn't find HESIOD pobox for %s\n"
msgstr "kunne ikke finde HESIOD-postboks for %s\n"

#: driver.c:994
msgid "Lead server has no name.\n"
msgstr "Fører-server har ikke noget navn.\n"

#: driver.c:1021
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't find canonical DNS name of %s (%s): %s\n"
msgstr "kunne ikke finde kanonisk DNS-navn for %s (%s)\n"

#: driver.c:1068
#, c-format
msgid "%s connection to %s failed"
msgstr "%s-forbindelse til %s mislykkedes"

#: driver.c:1084
#, fuzzy
msgid "Subject: Fetchmail unreachable-server warning."
msgstr ""
"Subject: Fetchmail-advarsel om utilgaengelig server.\n"
"\n"
"Fetchmail kunne ikke naa postserveren %s:"

#: driver.c:1086
#, fuzzy, c-format
msgid "Fetchmail could not reach the mail server %s:"
msgstr "Fetchmail kunne ikke hente post fra %s@%s.\n"

#: driver.c:1114
msgid "SSL connection failed.\n"
msgstr "SSL-forbindelse mislykkedes.\n"

#: driver.c:1167
#, c-format
msgid "Lock-busy error on %s@%s\n"
msgstr "Lås optaget-fejl på %s@%s\n"

#: driver.c:1171
#, c-format
msgid "Server busy error on %s@%s\n"
msgstr "Server optaget-fejl på %s@%s\n"

#: driver.c:1176
#, c-format
msgid "Authorization failure on %s@%s%s\n"
msgstr "Godkendelsesfejl på %s@%s%s\n"

#: driver.c:1179
msgid " (previously authorized)"
msgstr " (tidligere godkendt)"

#: driver.c:1200
#, fuzzy, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication failed on %s@%s"
msgstr "Subject: fetchmail - godkendelse mislykkedes paa %s@%s\n"

#: driver.c:1204
#, c-format
msgid "Fetchmail could not get mail from %s@%s.\n"
msgstr "Fetchmail kunne ikke hente post fra %s@%s.\n"

#: driver.c:1208
#, fuzzy
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"Since we have already succeeded in getting authorization for this\n"
"connection, this is probably another failure mode (such as busy server)\n"
"that fetchmail cannot distinguish because the server didn't send a useful\n"
"error message."
msgstr ""
"Forsoeget paa at opnaa adgangstilladelse mislykkedes.\n"
"Da der tidligere er opnaaet adgangstilladelelse for denne forbindelse,\n"
"skyldes dette sandsynligvis en anden fejl (saasom optaget server) som\n"
"fetchmail ikke kan se fordi serveren ikke sendte en ordentlig fejl-\n"
"meddelelse.\n"
"\n"
"Hvis du imidlertid HAR aendret din kontoopsaetning efter at fetchmail-\n"
"daemonen blev startet, er det noedvendigt at stoppe daemonen, aendre din\n"
"opsaetning og så genstarte daemonen.\n"
"\n"
"Fetchmail-daemonen vil fortsat koere og forsoege at lave forbindelse.\n"
"Der vil ikke blive flere meddelelser foer servicen er genetableret."

#: driver.c:1214
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"However, if you HAVE changed your account details since starting the\n"
"fetchmail daemon, you need to stop the daemon, change your configuration\n"
"of fetchmail, and then restart the daemon.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"Forsoeget paa at opnaa adgangstilladelse mislykkedes.\n"
"Da der tidligere er opnaaet adgangstilladelelse for denne forbindelse,\n"
"skyldes dette sandsynligvis en anden fejl (saasom optaget server) som\n"
"fetchmail ikke kan se fordi serveren ikke sendte en ordentlig fejl-\n"
"meddelelse.\n"
"\n"
"Hvis du imidlertid HAR aendret din kontoopsaetning efter at fetchmail-\n"
"daemonen blev startet, er det noedvendigt at stoppe daemonen, aendre din\n"
"opsaetning og så genstarte daemonen.\n"
"\n"
"Fetchmail-daemonen vil fortsat koere og forsoege at lave forbindelse.\n"
"Der vil ikke blive flere meddelelser foer servicen er genetableret."

#: driver.c:1224
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"This probably means your password is invalid, but some servers have\n"
"other failure modes that fetchmail cannot distinguish from this\n"
"because they don't send useful error messages on login failure.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"Forsoeget paa at opnaa adgangstilladelse mislykkedes.\n"
"Det betyder sandsynligvis at dit kodeord er ugyldigt, men nogle servere\n"
"har ogsaa andre fejltilstande som fetchmail ikke kan skelne fra dette,\n"
"fordi de ikke sender brugbare fejlmeddelelser ved indlogningsfejl.\n"
"\n"
"Fetchmail-daemonen vil fortsat koere og forsoege at lave forbindelse.\n"
"Der vil ikke blive flere meddelelser foer servicen er genetableret."

#: driver.c:1240
#, c-format
msgid "Repoll immediately on %s@%s\n"
msgstr "Prøver straks igen %s@%s\n"

#: driver.c:1245
#, c-format
msgid "Unknown login or authentication error on %s@%s\n"
msgstr "Ukendt indlognings- eller godkendelsesfejl på %s@%s\n"

#: driver.c:1269
#, c-format
msgid "Authorization OK on %s@%s\n"
msgstr "Godkendelse i orden på %s@%s\n"

#: driver.c:1275
#, fuzzy, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication OK on %s@%s"
msgstr "Subject: fetchmail - godkendelse i orden paa %s@%s\n"

#: driver.c:1279
#, c-format
msgid "Fetchmail was able to log into %s@%s.\n"
msgstr "Fetchmail var i stand til at logge ind på %s@%s.\n"

#: driver.c:1283
msgid "Service has been restored.\n"
msgstr "Servicen er blevet reetableret.\n"

#: driver.c:1315
#, c-format
msgid "selecting or re-polling folder %s\n"
msgstr "vælger eller prøver igen brevbakke %s\n"

#: driver.c:1317
msgid "selecting or re-polling default folder\n"
msgstr "vælger eller prøver igen indbakken\n"

#: driver.c:1329
#, c-format
msgid "%s at %s (folder %s)"
msgstr "%s ved %s (brevbakke %s)"

#: driver.c:1332 rcfile_y.y:384
#, c-format
msgid "%s at %s"
msgstr "%s ved %s"

#: driver.c:1337
#, c-format
msgid "Polling %s\n"
msgstr "Prøver %s\n"

#: driver.c:1341
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message (%d %s) for %s"
msgid_plural "%d messages (%d %s) for %s"
msgstr[0] "%d %s (%d %s) til %s"
msgstr[1] "%d %s (%d %s) til %s"

#: driver.c:1344
#, fuzzy
msgid "seen"
msgid_plural "seen"
msgstr[0] "gamle"
msgstr[1] "gamle"

#: driver.c:1347
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message for %s"
msgid_plural "%d messages for %s"
msgstr[0] "%d %s til %s"
msgstr[1] "%d %s til %s"

#: driver.c:1354
#, c-format
msgid " (%d octets).\n"
msgstr " (%d oktetter).\n"

#: driver.c:1360
#, c-format
msgid "No mail for %s\n"
msgstr "Ingen post til %s\n"

#: driver.c:1393 imap.c:90
msgid "bogus message count!"
msgstr "falsk brev-tal!"

#: driver.c:1537
msgid "socket"
msgstr "sokkel"

#: driver.c:1540
msgid "missing or bad RFC822 header"
msgstr "manglende eller forkert RFC 822-brevhoved-"

#: driver.c:1543
msgid "MDA"
msgstr "MDA-"

#: driver.c:1546
msgid "client/server synchronization"
msgstr "klient/server-synkroniserings"

#: driver.c:1549
msgid "client/server protocol"
msgstr "klient/server-protokol"

#: driver.c:1552
msgid "lock busy on server"
msgstr "server låst-"

#: driver.c:1555
msgid "SMTP transaction"
msgstr "SMTP-transaktions"

#: driver.c:1558
msgid "DNS lookup"
msgstr "DNS-opslags"

#: driver.c:1561
#, fuzzy
msgid "undefined"
msgstr "udefineret fejl\n"

#: driver.c:1567
#, fuzzy, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s and delivering to SMTP host %s\n"
msgstr "%sfejl ved levering til SMTP-vært fra %s\n"

#: driver.c:1569
#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "værten er ukendt."

#: driver.c:1571
#, fuzzy, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s\n"
msgstr "%sfejl ved hentning fra %s\n"

#: driver.c:1583
#, fuzzy, c-format
msgid "post-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "afslutningskommando fejlede med kode %d\n"

#: driver.c:1585
#, c-format
msgid "post-connection command failed with status %d\n"
msgstr "afslutningskommando fejlede med kode %d\n"

#: driver.c:1604
msgid "Kerberos V4 support not linked.\n"
msgstr "ikke oversat med Kerberos V4-støtte.\n"

#: driver.c:1612
msgid "Kerberos V5 support not linked.\n"
msgstr "ikke oversat med Kerberos V5-støtte.\n"

#: driver.c:1623
#, c-format
msgid "Option --flush is not supported with %s\n"
msgstr "Tilvalg --flush er ikke understøttet med %s\n"

#: driver.c:1629
#, c-format
msgid "Option --all is not supported with %s\n"
msgstr "Tilvalg --all er ikke understøttet med %s\n"

#: driver.c:1638
#, c-format
msgid "Option --limit is not supported with %s\n"
msgstr "Tilvalg --limit er ikke understøttet med %s\n"

#: env.c:59
#, c-format
msgid ""
"%s: The QMAILINJECT environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make qmail-inject or qmail's sendmail wrapper\n"
"tamper with your From: or Message-ID: headers.\n"
"Try \"env QMAILINJECT= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: QMAILINJECT-miljøvariablen er sat.\n"
"Det er farligt da det kan få qmail-inject eller qmails sendmail-omslag\n"
"til at rette i dine From:- eller Message-ID:-brevhoveder.\n"
"Prøv \"env QMAILINJECT= %s DINE ARGUMENTER HER\"\n"
"%s: afbryder.\n"

#: env.c:71
#, c-format
msgid ""
"%s: The NULLMAILER_FLAGS environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make nullmailer-inject or nullmailer's\n"
"sendmail wrapper tamper with your From:, Message-ID: or Return-Path: "
"headers.\n"
"Try \"env NULLMAILER_FLAGS= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: NULLMAILER_FLAGS-miljøvariablen er sat.\n"
"Det er farligt da det kan få mullmailer-inject eller nullmailers\n"
"sendmail-omslag til at rette i dine From:-, Message-ID: eller\n"
"Return-Path:-brevhoveder.\n"
"Prøv \"env NULLMAILER_FLAGS= %s DINE ARGUMENTER HER\"\n"
"%s: afbryder.\n"

#: env.c:83
#, c-format
msgid "%s: You don't exist. Go away.\n"
msgstr "%s: Du findes ikke. Fjern dig.\n"

#: env.c:145
#, c-format
msgid "%s: can't determine your host!"
msgstr "%s: kan ikke bestemme din værtsmaskine!"

#: env.c:168
#, c-format
msgid "gethostbyname failed for %s\n"
msgstr "gethostbyname fejlede for %s\n"

#: env.c:170
msgid "Cannot find my own host in hosts database to qualify it!\n"
msgstr ""

#: env.c:174
msgid ""
"Trying to continue with unqualified hostname.\n"
"DO NOT report broken Received: headers, HELO/EHLO lines or similar "
"problems!\n"
"DO repair your /etc/hosts, DNS, NIS or LDAP instead.\n"
msgstr ""

#: etrn.c:49 odmr.c:60
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ESMTP\n"
msgstr "%s's SMTP-modtager understøtter ikke ESMTP\n"

#: etrn.c:55
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ETRN\n"
msgstr "%s's SMTP-modtager understøtter ikke ETRN\n"

#: etrn.c:79
#, c-format
msgid "Queuing for %s started\n"
msgstr "Kø for %s startet\n"

#: etrn.c:84
#, c-format
msgid "No messages waiting for %s\n"
msgstr "Ingen breve venter på %s\n"

#: etrn.c:90
#, c-format
msgid "Pending messages for %s started\n"
msgstr "Ikke-leverede breve til %s gjort klar\n"

#: etrn.c:94
#, c-format
msgid "Unable to queue messages for node %s\n"
msgstr "Kan ikke stille breve i kø til maskine %s\n"

#: etrn.c:98
#, c-format
msgid "Node %s not allowed: %s\n"
msgstr "Maskine %s ikke tilladt: %s\n"

#: etrn.c:102
msgid "ETRN syntax error\n"
msgstr "ETRN-syntaksfejl\n"

#: etrn.c:106
msgid "ETRN syntax error in parameters\n"
msgstr "ETRN-syntaksfejl i parametre\n"

#: etrn.c:110
#, c-format
msgid "Unknown ETRN error %d\n"
msgstr "Ukendt ETRN-fejl %d\n"

#: etrn.c:154
msgid "Option --keep is not supported with ETRN\n"
msgstr "Tilvalg --keep er ikke understøttet med ETRN\n"

#: etrn.c:158
msgid "Option --flush is not supported with ETRN\n"
msgstr "Tilvalg --flush er ikke understøttet med ETRN\n"

#: etrn.c:162
#, fuzzy
msgid "Option --folder is not supported with ETRN\n"
msgstr "Tilvalg --flush er ikke understøttet med ETRN\n"

#: etrn.c:166
msgid "Option --check is not supported with ETRN\n"
msgstr "Tilvalg --check er ikke understøttet med ETRN\n"

#: fetchmail.c:137
msgid ""
"Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond, Robert M. Funk, Graham "
"Wilson\n"
"Copyright (C) 2005 - 2006 Sunil Shetye\n"
"Copyright (C) 2005 - 2009 Matthias Andree\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:142
msgid ""
"Fetchmail comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you\n"
"are welcome to redistribute it under certain conditions. For details,\n"
"please see the file COPYING in the source or documentation directory.\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:176
msgid "WARNING: Running as root is discouraged.\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:188
msgid "fetchmail: invoked with"
msgstr "fetchmail: kaldt med"

#: fetchmail.c:212
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "kunne ikke få det nuværende arbejdskatalog\n"

#: fetchmail.c:283
#, c-format
msgid "This is fetchmail release %s"
msgstr "Dette er fetchmail udgave %s"

#: fetchmail.c:403
#, c-format
msgid "Taking options from command line%s%s\n"
msgstr "Bruger tilvalg fra kommandolinje%s%s\n"

#: fetchmail.c:404
msgid " and "
msgstr " og "

#: fetchmail.c:409
#, c-format
msgid "No mailservers set up -- perhaps %s is missing?\n"
msgstr "Ingen postservere sat op - måske mangler %s?\n"

#: fetchmail.c:430
msgid "fetchmail: no mailservers have been specified.\n"
msgstr "fetchmail: ingen postservere er blevet specificeret.\n"

#: fetchmail.c:442
msgid "fetchmail: no other fetchmail is running\n"
msgstr "fetchmail: ingen anden fetchmail kører\n"

#: fetchmail.c:448
#, c-format
msgid "fetchmail: error killing %s fetchmail at %d; bailing out.\n"
msgstr "fetchmail: fejl ved drab af %sfetchmail på %d; jeg trækker mig.\n"

#: fetchmail.c:449 fetchmail.c:458
msgid "background"
msgstr "baggrunds"

#: fetchmail.c:449 fetchmail.c:458
msgid "foreground"
msgstr "forgrunds"

#: fetchmail.c:457
#, c-format
msgid "fetchmail: %s fetchmail at %d killed.\n"
msgstr "fetchmail: %sfetchmail på %d dræbt.\n"

#: fetchmail.c:480
msgid ""
"fetchmail: can't check mail while another fetchmail to same host is "
"running.\n"
msgstr ""
"fetchmail: kan ikke tjekke post mens en anden fetchmail til samme vært "
"kører.\n"

#: fetchmail.c:486
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: can't poll specified hosts with another fetchmail running at %d.\n"
msgstr ""
"fetchmail: kan ikke prøve de specificerede værter mens en anden fetchmail "
"kører på %d.\n"

#: fetchmail.c:493
#, c-format
msgid "fetchmail: another foreground fetchmail is running at %d.\n"
msgstr "fetchmail: en anden forgrundsfetchmail kører på %d.\n"

#: fetchmail.c:503
msgid ""
"fetchmail: can't accept options while a background fetchmail is running.\n"
msgstr "fetchmail: kan ikke tage tilvalg mens en baggrundsfetchmail kører.\n"

#: fetchmail.c:509
#, c-format
msgid "fetchmail: background fetchmail at %d awakened.\n"
msgstr "fetchmail: baggrunds fetchmail på %d vækket.\n"

#: fetchmail.c:521
#, c-format
msgid "fetchmail: elder sibling at %d died mysteriously.\n"
msgstr "fetchmail: ældre søskende på %d døde på mystisk vis.\n"

#: fetchmail.c:536
#, c-format
msgid "fetchmail: can't find a password for %s@%s.\n"
msgstr "fetchmail: kan ikke finde et kodeord for %s@%s.\n"

#: fetchmail.c:540
#, c-format
msgid "Enter password for %s@%s: "
msgstr "Angiv kodeord for %s@%s: "

#: fetchmail.c:582
#, fuzzy
msgid "fetchmail: Cannot detach into background. Aborting.\n"
msgstr "fetchmail: ingen anden fetchmail kører\n"

#: fetchmail.c:586
#, c-format
msgid "starting fetchmail %s daemon \n"
msgstr "starter fetchmail %s-dæmon\n"

#: fetchmail.c:602 fetchmail.c:604
#, c-format
msgid "could not open %s to append logs to \n"
msgstr "kunne ikke åbne %s for at tilføje logs til \n"

#: fetchmail.c:606
#, fuzzy
msgid "fetchmail: Warning: syslog and logfile are set. Check both for logs!\n"
msgstr ""
"fetchmail: advarsel: DNS er ikke tilgængelig til at tjekke flermodtager-"
"afhentninger fra %s\n"

#: fetchmail.c:625
msgid "--check mode enabled, not fetching mail\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:647
#, c-format
msgid "couldn't time-check %s (error %d)\n"
msgstr "kunne ikke tidsfæste %s (fejl %d)\n"

#: fetchmail.c:652
#, c-format
msgid "restarting fetchmail (%s changed)\n"
msgstr "genstarter fetchmail (%s ændret)\n"

#: fetchmail.c:657
msgid "attempt to re-exec may fail as directory has not been restored\n"
msgstr ""
"forsøg på at genstarte kan mislykkes da kataloget ikke er genoprettet\n"

#: fetchmail.c:684
msgid "attempt to re-exec fetchmail failed\n"
msgstr "forsøg på at genstarte fetchmail fejlede\n"

#: fetchmail.c:714
#, c-format
msgid "poll of %s skipped (failed authentication or too many timeouts)\n"
msgstr ""
"prøve af %s droppet (mislykket godkendelse eller for mange tidsafbrud)\n"

#: fetchmail.c:726
#, c-format
msgid "interval not reached, not querying %s\n"
msgstr "interval ikke nået, spørger ikke %s\n"

#: fetchmail.c:764
msgid "Query status=0 (SUCCESS)\n"
msgstr "Spørgestatus=0 (succes)\n"

#: fetchmail.c:766
msgid "Query status=1 (NOMAIL)\n"
msgstr "Spørgestatus=1 (ingen post)\n"

#: fetchmail.c:768
msgid "Query status=2 (SOCKET)\n"
msgstr "Spørgestatus=2 (sokkelfejl)\n"

#: fetchmail.c:770
msgid "Query status=3 (AUTHFAIL)\n"
msgstr "Spørgestatus=3 (godkendelsesfejl)\n"

#: fetchmail.c:772
msgid "Query status=4 (PROTOCOL)\n"
msgstr "Spørgestatus=4 (protokolfejl)\n"

#: fetchmail.c:774
msgid "Query status=5 (SYNTAX)\n"
msgstr "Spørgestatus=5 (syntaksfejl)\n"

#: fetchmail.c:776
msgid "Query status=6 (IOERR)\n"
msgstr "Spørgestatus=6 (I/O-fejl)\n"

#: fetchmail.c:778
msgid "Query status=7 (ERROR)\n"
msgstr "Spørgestatus=7 (serverfejl)\n"

#: fetchmail.c:780
msgid "Query status=8 (EXCLUDE)\n"
msgstr "Spørgestatus=8 (eksklusionsfejl)\n"

#: fetchmail.c:782
msgid "Query status=9 (LOCKBUSY)\n"
msgstr "Spørgestatus=9 (lås optaget)\n"

#: fetchmail.c:784
msgid "Query status=10 (SMTP)\n"
msgstr "Spørgestatus=10 (SMTP-fejl)\n"

#: fetchmail.c:786
msgid "Query status=11 (DNS)\n"
msgstr "Spørgestatus=11 (DNS-fejl)\n"

#: fetchmail.c:788
msgid "Query status=12 (BSMTP)\n"
msgstr "Spørgestatus=12 (BSMTP-fejl)\n"

#: fetchmail.c:790
msgid "Query status=13 (MAXFETCH)\n"
msgstr "Spørgestatus=13 (afhentningsgrænse nået)\n"

#: fetchmail.c:792
#, c-format
msgid "Query status=%d\n"
msgstr "Spørgestatus=%d\n"

#: fetchmail.c:834
msgid "All connections are wedged. Exiting.\n"
msgstr "Alle forbindelser er afbrudte. Afbryder.\n"

#: fetchmail.c:842
#, fuzzy, c-format
msgid "sleeping at %s for %d seconds\n"
msgstr "sover %s\n"

#: fetchmail.c:866
#, c-format
msgid "awakened by %s\n"
msgstr "vækket af %s\n"

#: fetchmail.c:869
#, c-format
msgid "awakened by signal %d\n"
msgstr "vækket af signal %d\n"

#: fetchmail.c:877
#, c-format
msgid "awakened at %s\n"
msgstr "vækket %s\n"

#: fetchmail.c:882
#, c-format
msgid "normal termination, status %d\n"
msgstr "normal afslutning, status %d\n"

#: fetchmail.c:1036
msgid "couldn't time-check the run-control file\n"
msgstr "kunne ikke tidsfæste kørselskontrolfilen\n"

#: fetchmail.c:1069
#, c-format
msgid "Warning: multiple mentions of host %s in config file\n"
msgstr "Advarsel: flere forekomster af vært %s i konfigurationsfil\n"

#: fetchmail.c:1102
#, fuzzy
msgid "fetchmail: Error: multiple \"defaults\" records in config file.\n"
msgstr "Advarsel: flere forekomster af vært %s i konfigurationsfil\n"

#: fetchmail.c:1224
msgid "SSL support is not compiled in.\n"
msgstr "ikke konfigureret med SSL-understøttelse.\n"

#: fetchmail.c:1231
#, fuzzy
msgid "KERBEROS v4 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "ikke konfigureret med SSL-understøttelse.\n"

#: fetchmail.c:1237
#, fuzzy
msgid "KERBEROS v5 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "ikke konfigureret med SSL-understøttelse.\n"

#: fetchmail.c:1243
#, fuzzy
msgid "GSSAPI support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "ikke konfigureret med SSL-understøttelse.\n"

#: fetchmail.c:1273
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: warning: no DNS available to check multidrop fetches from %s\n"
msgstr ""
"fetchmail: advarsel: DNS er ikke tilgængelig til at tjekke flermodtager-"
"afhentninger fra %s\n"

#: fetchmail.c:1284
#, c-format
msgid "warning: multidrop for %s requires envelope option!\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1285
msgid "warning: Do not ask for support if all mail goes to postmaster!\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1302
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"fetchmail: %s configuration invalid, specify positive port number for "
"service or port\n"
msgstr "konfiguration af %s forkert, portnummer kan ikke være negativt\n"

#: fetchmail.c:1309
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: %s configuration invalid, RPOP requires a privileged port\n"
msgstr "konfiguration af %s forkert, RPOP kræver en privilegeret port\n"

#: fetchmail.c:1327
#, c-format
msgid "%s configuration invalid, LMTP can't use default SMTP port\n"
msgstr "konfiguration af %s forkert, LMTP kan ikke bruge standard SMTP-port\n"

#: fetchmail.c:1341
#, fuzzy
msgid "Both fetchall and keep on in daemon or idle mode is a mistake!\n"
msgstr "Brug af både fetchall og keep som dæmon er en fejl!\n"

#: fetchmail.c:1366
#, c-format
msgid "terminated with signal %d\n"
msgstr "afsluttet med signal %d\n"

#: fetchmail.c:1439
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll started\n"
msgstr "%s-forespørgsel til %s (protokol %s) begyndt %s\n"

#: fetchmail.c:1464
msgid "POP2 support is not configured.\n"
msgstr "ikke konfigureret med POP2-understøttelse.\n"

#: fetchmail.c:1476
msgid "POP3 support is not configured.\n"
msgstr "ikke konfigureret med POP3-understøttelse.\n"

#: fetchmail.c:1486
msgid "IMAP support is not configured.\n"
msgstr "ikke konfigureret med IMAP-understøttelse.\n"

#: fetchmail.c:1492
msgid "ETRN support is not configured.\n"
msgstr "ikke konfigureret med ETRN-understøttelse.\n"

#: fetchmail.c:1500
msgid "ODMR support is not configured.\n"
msgstr "ikke konfigureret med ODMR-understøttelse.\n"

#: fetchmail.c:1507
msgid "unsupported protocol selected.\n"
msgstr "ikke-understøttet protokol valgt.\n"

#: fetchmail.c:1517
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll completed\n"
msgstr "%s-forespørgsel til %s (protokol %s) afsluttet %s\n"

#: fetchmail.c:1534
#, c-format
msgid "Poll interval is %d seconds\n"
msgstr "Prøvemellemrum er %d sekunder\n"

#: fetchmail.c:1536
#, c-format
msgid "Logfile is %s\n"
msgstr "Logfil er %s\n"

#: fetchmail.c:1538
#, c-format
msgid "Idfile is %s\n"
msgstr "Id-fil er %s\n"

#: fetchmail.c:1541
msgid "Progress messages will be logged via syslog\n"
msgstr "Forløbsbeskeder vil blive logget vha. syslog\n"

#: fetchmail.c:1544
msgid "Fetchmail will masquerade and will not generate Received\n"
msgstr "Fetchmail vil forstille sig og ikke generere Received\n"

#: fetchmail.c:1546
msgid "Fetchmail will show progress dots even in logfiles.\n"
msgstr "Fetchmail vil vise forløbsprikker selv i logfiler.\n"

#: fetchmail.c:1548
#, c-format
msgid "Fetchmail will forward misaddressed multidrop messages to %s.\n"
msgstr ""
"Fetchmail vil i flermodtager-tilstand levere fejladresserede breve til %s.\n"

#: fetchmail.c:1552
msgid "Fetchmail will direct error mail to the postmaster.\n"
msgstr "Fetchmail vil rette fejlbreve til postmesteren.\n"

#: fetchmail.c:1554
msgid "Fetchmail will direct error mail to the sender.\n"
msgstr "Fetchmail vil rette fejlbreve til afsenderen.\n"

#: fetchmail.c:1557
#, fuzzy
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as permanent (drop messsages).\n"
msgstr ""
"Fetchmail vil i flermodtager-tilstand levere fejladresserede breve til %s.\n"

#: fetchmail.c:1559
#, fuzzy
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as temporary (keep messages).\n"
msgstr "Fetchmail vil rette fejlbreve til afsenderen.\n"

#: fetchmail.c:1566
#, c-format
msgid "Options for retrieving from %s@%s:\n"
msgstr "Tilvalg for modtagelse fra %s@%s:\n"

#: fetchmail.c:1570
#, c-format
msgid " Mail will be retrieved via %s\n"
msgstr " Post vil blive modtaget via %s\n"

#: fetchmail.c:1573
#, fuzzy, c-format
msgid " Poll of this server will occur every %d interval.\n"
msgid_plural " Poll of this server will occur every %d intervals.\n"
msgstr[0] " Prøvning af denne server vil ske hvert %d. sekund.\n"
msgstr[1] " Prøvning af denne server vil ske hvert %d. sekund.\n"

#: fetchmail.c:1577
#, c-format
msgid " True name of server is %s.\n"
msgstr " Serverens sande navn er %s.\n"

#: fetchmail.c:1580
#, fuzzy
msgid " This host will not be queried when no host is specified.\n"
msgstr " Denne vært %s blive forespurgt når ingen vært er specificeret.\n"

#: fetchmail.c:1581
#, fuzzy
msgid " This host will be queried when no host is specified.\n"
msgstr " Denne vært %s blive forespurgt når ingen vært er specificeret.\n"

#: fetchmail.c:1585
msgid " Password will be prompted for.\n"
msgstr " Der vil blive spurgt efter kodeord.\n"

#: fetchmail.c:1589
#, c-format
msgid " APOP secret = \"%s\".\n"
msgstr " APOP-hemmlighed = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1592
#, c-format
msgid " RPOP id = \"%s\".\n"
msgstr " RPOP-id = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1595
#, c-format
msgid " Password = \"%s\".\n"
msgstr " Kodeord = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1604
#, c-format
msgid " Protocol is KPOP with Kerberos %s authentication"
msgstr " Protokol er KPOP med Kerberos %s-godkendelse"

#: fetchmail.c:1607
#, c-format
msgid " Protocol is %s"
msgstr " Protokol er %s"

#: fetchmail.c:1609
#, c-format
msgid " (using service %s)"
msgstr " (bruger service %s)"

#: fetchmail.c:1611
msgid " (using default port)"
msgstr " (bruger standardport)"

#: fetchmail.c:1613
msgid " (forcing UIDL use)"
msgstr " (fremtvinger UIDL-brug)"

#: fetchmail.c:1619
msgid " All available authentication methods will be tried.\n"
msgstr " Alle tilgængelige godkendelsesmetoder vil blive forsøgt.\n"

#: fetchmail.c:1622
msgid " Password authentication will be forced.\n"
msgstr " Kodeordsgodkendelse er påkrævet.\n"

#: fetchmail.c:1625
#, fuzzy
msgid " MSN authentication will be forced.\n"
msgstr " NTLM-godkendelse er påkrævet.\n"

#: fetchmail.c:1628
msgid " NTLM authentication will be forced.\n"
msgstr " NTLM-godkendelse er påkrævet.\n"

#: fetchmail.c:1631
msgid " OTP authentication will be forced.\n"
msgstr " OTP-godkendelse er påkrævet.\n"

#: fetchmail.c:1634
msgid " CRAM-Md5 authentication will be forced.\n"
msgstr " CRAM-Md5-godkendelse er påkrævet.\n"

#: fetchmail.c:1637
msgid " GSSAPI authentication will be forced.\n"
msgstr " GSSAPI-godkendelse er påkrævet.\n"

#: fetchmail.c:1640
msgid " Kerberos V4 authentication will be forced.\n"
msgstr " Kerberos V4-godkendelse er påkrævet.\n"

#: fetchmail.c:1643
msgid " Kerberos V5 authentication will be forced.\n"
msgstr " Kerberos V5-godkendelse er påkrævet.\n"

#: fetchmail.c:1646
msgid " End-to-end encryption assumed.\n"
msgstr " Antager brug af krypteret forbindelse.\n"

#: fetchmail.c:1650
#, c-format
msgid " Mail service principal is: %s\n"
msgstr " Fuldmagtsgiver for postservice er: %s\n"

#: fetchmail.c:1653
msgid " SSL encrypted sessions enabled.\n"
msgstr " Vil bruge SSL-kryptering.\n"

#: fetchmail.c:1655
#, c-format
msgid " SSL protocol: %s.\n"
msgstr " SSL-protokol: %s\n"

#: fetchmail.c:1657
msgid " SSL server certificate checking enabled.\n"
msgstr " SSL-servercertifikat tjekkes.\n"

#: fetchmail.c:1659
#, c-format
msgid " SSL trusted certificate directory: %s\n"
msgstr " Katalog for SSL-certifikater: %s\n"

#: fetchmail.c:1662
#, fuzzy, c-format
msgid " SSL server CommonName: %s\n"
msgstr "Servers almennavn %s\n"

#: fetchmail.c:1664
#, c-format
msgid " SSL key fingerprint (checked against the server key): %s\n"
msgstr " SSL-nøgle-fingeraftryk (tjekket mod servernøglen): %s\n"

#: fetchmail.c:1667
#, c-format
msgid " Server nonresponse timeout is %d seconds"
msgstr " Venter på svar fra server i højst %d sekunder"

#: fetchmail.c:1669
msgid " (default).\n"
msgstr " (standard).\n"

#: fetchmail.c:1676
msgid " Default mailbox selected.\n"
msgstr " Indbakken valgt.\n"

#: fetchmail.c:1681
msgid " Selected mailboxes are:"
msgstr " Udvalgte brevbakker er:"

#: fetchmail.c:1687
#, fuzzy
msgid " All messages will be retrieved (--all on).\n"
msgstr " %s breve vil blive hentet (--all %s).\n"

#: fetchmail.c:1688
#, fuzzy
msgid " Only new messages will be retrieved (--all off).\n"
msgstr " %s breve vil blive hentet (--all %s).\n"

#: fetchmail.c:1690
#, fuzzy
msgid " Fetched messages will be kept on the server (--keep on).\n"
msgstr " Hentede breve %s blive gemt på serveren (--keep %s).\n"

#: fetchmail.c:1691
#, fuzzy
msgid " Fetched messages will not be kept on the server (--keep off).\n"
msgstr " Hentede breve %s blive gemt på serveren (--keep %s).\n"

#: fetchmail.c:1693
#, fuzzy
msgid " Old messages will be flushed before message retrieval (--flush on).\n"
msgstr " Gamle breve %s blive slettede før afhentning (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1694
#, fuzzy
msgid ""
" Old messages will not be flushed before message retrieval (--flush off).\n"
msgstr " Gamle breve %s blive slettede før afhentning (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1696
#, fuzzy
msgid ""
" Oversized messages will be flushed before message retrieval (--limitflush "
"on).\n"
msgstr " Gamle breve %s blive slettede før afhentning (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1697
#, fuzzy
msgid ""
" Oversized messages will not be flushed before message retrieval (--"
"limitflush off).\n"
msgstr " Gamle breve %s blive slettede før afhentning (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1699
#, fuzzy
msgid " Rewrite of server-local addresses is enabled (--norewrite off).\n"
msgstr " Omskrivning af serverlokale adresser er %s (--norewrite %s).\n"

#: fetchmail.c:1700
#, fuzzy
msgid " Rewrite of server-local addresses is disabled (--norewrite on).\n"
msgstr " Omskrivning af serverlokale adresser er %s (--norewrite %s).\n"

#: fetchmail.c:1702
#, fuzzy
msgid " Carriage-return stripping is enabled (stripcr on).\n"
msgstr " Fjernelse af vognreturtegn er %s (stripcr %s).\n"

#: fetchmail.c:1703
#, fuzzy
msgid " Carriage-return stripping is disabled (stripcr off).\n"
msgstr " Fjernelse af vognreturtegn er %s (stripcr %s).\n"

#: fetchmail.c:1705
#, fuzzy
msgid " Carriage-return forcing is enabled (forcecr on).\n"
msgstr " Indsættelse af vognreturtegn er %s (forcecr %s).\n"

#: fetchmail.c:1706
#, fuzzy
msgid " Carriage-return forcing is disabled (forcecr off).\n"
msgstr " Indsættelse af vognreturtegn er %s (forcecr %s).\n"

#: fetchmail.c:1708
#, fuzzy
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is disabled (pass8bits on).\n"
msgstr " Fortolkning af Content-Transfer-Encoding er %s (pass8bit %s).\n"

#: fetchmail.c:1709
#, fuzzy
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is enabled (pass8bits off).\n"
msgstr " Fortolkning af Content-Transfer-Encoding er %s (pass8bit %s).\n"

#: fetchmail.c:1711
#, fuzzy
msgid " MIME decoding is enabled (mimedecode on).\n"
msgstr " MIME-afkodning er %s (mimedecode %s).\n"

#: fetchmail.c:1712
#, fuzzy
msgid " MIME decoding is disabled (mimedecode off).\n"
msgstr " MIME-afkodning er %s (mimedecode %s).\n"

#: fetchmail.c:1714
#, fuzzy
msgid " Idle after poll is enabled (idle on).\n"
msgstr " Tomgang efter prøvning er %s (idle %s).\n"

#: fetchmail.c:1715
#, fuzzy
msgid " Idle after poll is disabled (idle off).\n"
msgstr " Tomgang efter prøvning er %s (idle %s).\n"

#: fetchmail.c:1717
#, fuzzy
msgid " Nonempty Status lines will be discarded (dropstatus on)\n"
msgstr " Ikke-tomme statuslinjer vil blive %s (dropstatus %s)\n"

#: fetchmail.c:1718
#, fuzzy
msgid " Nonempty Status lines will be kept (dropstatus off)\n"
msgstr " Ikke-tomme statuslinjer vil blive %s (dropstatus %s)\n"

#: fetchmail.c:1720
#, fuzzy
msgid " Delivered-To lines will be discarded (dropdelivered on)\n"
msgstr " \"Delivered-To\"-linjer vil blive %s (dropdelivered %s)\n"

#: fetchmail.c:1721
#, fuzzy
msgid " Delivered-To lines will be kept (dropdelivered off)\n"
msgstr " \"Delivered-To\"-linjer vil blive %s (dropdelivered %s)\n"

#: fetchmail.c:1725
#, c-format
msgid " Message size limit is %d octets (--limit %d).\n"
msgstr " Maksimal størrelse på breve er %d oktetter (--limit %d).\n"

#: fetchmail.c:1728
msgid " No message size limit (--limit 0).\n"
msgstr " Ingen maksimal størrelse på breve (--limit 0).\n"

#: fetchmail.c:1730
#, c-format
msgid " Message size warning interval is %d seconds (--warnings %d).\n"
msgstr " Interval for størrelsesadvarsler er %d sekunder (--warnings %d).\n"

#: fetchmail.c:1733
msgid " Size warnings on every poll (--warnings 0).\n"
msgstr " Størrelsesadvarsler ved hver prøvning (--warnings 0).\n"

#: fetchmail.c:1736
#, c-format
msgid " Received-message limit is %d (--fetchlimit %d).\n"
msgstr " Maksimalt antal hentede breve er %d (--fetchlimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1739
msgid " No received-message limit (--fetchlimit 0).\n"
msgstr " Intet maksimalt antal hentede breve (--fetchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1741
#, fuzzy, c-format
msgid " Fetch message size limit is %d (--fetchsizelimit %d).\n"
msgstr " Maksimalt antal hentede breve er %d (--fetchlimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1744
#, fuzzy
msgid " No fetch message size limit (--fetchsizelimit 0).\n"
msgstr " Ingen maksimal størrelse på breve (--limit 0).\n"

#: fetchmail.c:1748
msgid " Do binary search of UIDs during each poll (--fastuidl 1).\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1750
#, c-format
msgid " Do binary search of UIDs during %d out of %d polls (--fastuidl %d).\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1753
msgid "  Do linear search of UIDs during each poll (--fastuidl 0).\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1755
#, c-format
msgid " SMTP message batch limit is %d.\n"
msgstr " SMTP-brevantalsgrænse er %d.\n"

#: fetchmail.c:1757
msgid " No SMTP message batch limit (--batchlimit 0).\n"
msgstr " Ingen SMTP-brevantalsgrænse (--batchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1761
#, c-format
msgid " Deletion interval between expunges forced to %d (--expunge %d).\n"
msgstr " Sletninger udføres ved hver %d. brev (--expunge %d).\n"

#: fetchmail.c:1763
msgid " No forced expunges (--expunge 0).\n"
msgstr " Ingen forcerede sletninger (--expunge 0).\n"

#: fetchmail.c:1770
msgid " Domains for which mail will be fetched are:"
msgstr " Domæner som der vil blive hentet post til:"

#: fetchmail.c:1775 fetchmail.c:1795
msgid " (default)"
msgstr " (standard)"

#: fetchmail.c:1780
#, c-format
msgid " Messages will be appended to %s as BSMTP\n"
msgstr " Breve vil blive tilføjet %s som BSMTP\n"

#: fetchmail.c:1782
#, c-format
msgid " Messages will be delivered with \"%s\".\n"
msgstr " Breve vil blive leveret med \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1789
#, c-format
msgid " Messages will be %cMTP-forwarded to:"
msgstr " Breve vil blive %cMTP-leveret til:"

#: fetchmail.c:1800
#, c-format
msgid " Host part of MAIL FROM line will be %s\n"
msgstr " Værtsdelen af MAIL FROM-linjen vil blive %s\n"

#: fetchmail.c:1803
#, c-format
msgid " Address to be put in RCPT TO lines shipped to SMTP will be %s\n"
msgstr " Adressen i RCPT TO-linjer til SMTP bliver %s\n"

#: fetchmail.c:1812
msgid " Recognized listener spam block responses are:"
msgstr " Genkendte spamblokeringssvar fra modtager er:"

#: fetchmail.c:1818
msgid " Spam-blocking disabled\n"
msgstr " Spamblokering er slået fra\n"

#: fetchmail.c:1821
#, c-format
msgid " Server connection will be brought up with \"%s\".\n"
msgstr " Serverforbindelsen vil blive etableret med \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1824
msgid " No pre-connection command.\n"
msgstr " Ingen etableringskommando.\n"

#: fetchmail.c:1826
#, c-format
msgid " Server connection will be taken down with \"%s\".\n"
msgstr " Serverforbindelse vil blive lukket med \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1829
msgid " No post-connection command.\n"
msgstr " Ingen lukningskommando.\n"

#: fetchmail.c:1832
msgid " No localnames declared for this host.\n"
msgstr " Ingen lokale navne er angivet for denne vært.\n"

#: fetchmail.c:1842
msgid " Multi-drop mode: "
msgstr " Flermodtager-tilstand: "

#: fetchmail.c:1844
msgid " Single-drop mode: "
msgstr " Enkeltmodtager-tilstand: "

#: fetchmail.c:1846
#, fuzzy, c-format
msgid "%d local name recognized.\n"
msgid_plural "%d local names recognized.\n"
msgstr[0] "%d lokale navne genkendt\n"
msgstr[1] "%d lokale navne genkendt\n"

#: fetchmail.c:1861
#, fuzzy
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is enabled.\n"
msgstr " DNS-opslag for flermodtager-adresser er %s.\n"

#: fetchmail.c:1862
#, fuzzy
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is disabled.\n"
msgstr " DNS-opslag for flermodtager-adresser er %s.\n"

#: fetchmail.c:1866
#, fuzzy
msgid ""
" Server aliases will be compared with multidrop addresses by IP address.\n"
msgstr " Serveraliaser vil blive sammenholdt med flermodtager-adresser efter "

#: fetchmail.c:1868
#, fuzzy
msgid " Server aliases will be compared with multidrop addresses by name.\n"
msgstr " Serveraliaser vil blive sammenholdt med flermodtager-adresser efter "

#: fetchmail.c:1871
msgid " Envelope-address routing is disabled\n"
msgstr "Adressering efter konvolutadressen er slået fra\n"

#: fetchmail.c:1874
#, c-format
msgid " Envelope header is assumed to be: %s\n"
msgstr " Konvolutadressen antages at være i %s-feltet i brevhovedet\n"

#: fetchmail.c:1877
#, fuzzy, c-format
msgid " Number of envelope headers to be skipped over: %d\n"
msgstr " Nr. konvolutadresse som vil blive analyseret: %d\n"

#: fetchmail.c:1880
#, c-format
msgid " Prefix %s will be removed from user id\n"
msgstr " Præfiks %s vil blive slettet fra bruger-id\n"

#: fetchmail.c:1883
msgid " No prefix stripping\n"
msgstr " Ingen præfikssletning\n"

#: fetchmail.c:1890
msgid " Predeclared mailserver aliases:"
msgstr " Foruderklærede postserveraliaser:"

#: fetchmail.c:1899
msgid " Local domains:"
msgstr " Lokale domæner:"

#: fetchmail.c:1909
#, c-format
msgid " Connection must be through interface %s.\n"
msgstr " Forbindelse skal ske gennem grænseflade %s.\n"

#: fetchmail.c:1911
msgid " No interface requirement specified.\n"
msgstr " Ingen grænsefladekrav specificeret.\n"

#: fetchmail.c:1913
#, c-format
msgid " Polling loop will monitor %s.\n"
msgstr " Prøveløkke vil overvåge %s.\n"

#: fetchmail.c:1915
msgid " No monitor interface specified.\n"
msgstr " Ingen overvågning af grænseflade specificeret.\n"

#: fetchmail.c:1919
#, c-format
msgid " Server connections will be made via plugin %s (--plugin %s).\n"
msgstr ""
" Serverforbindelser vil blive lavet vha. hjælpeprogrammet %s (--plugin %"
"s).\n"

#: fetchmail.c:1921
msgid " No plugin command specified.\n"
msgstr " Intet hjælpeprogram til kald af server specificeret.\n"

#: fetchmail.c:1923
#, c-format
msgid " Listener connections will be made via plugout %s (--plugout %s).\n"
msgstr ""
" Modtagerforbindelser vil blive lavet vha. hjælpeprogrammet %s (--plugout %"
"s).\n"

#: fetchmail.c:1925
msgid " No plugout command specified.\n"
msgstr " Intet hjælpeprogram til kald af modtager specificeret.\n"

#: fetchmail.c:1930
msgid " No UIDs saved from this host.\n"
msgstr " Ingen IUD'er gemt fra denne vært.\n"

#: fetchmail.c:1939
#, c-format
msgid " %d UIDs saved.\n"
msgstr " %d UID'er gemt.\n"

#: fetchmail.c:1947
msgid " Poll trace information will be added to the Received header.\n"
msgstr " Sporingsinformation vil blive tilføjet \"Received\"-brevhovedet.\n"

#: fetchmail.c:1949
msgid ""
" No poll trace information will be added to the Received header.\n"
".\n"
msgstr ""
" Sporingsinformation vil ikke blive tilføjet \"Received\"-brevhovedet.\n"

#: fetchmail.c:1952
#, c-format
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Egenskaber som ignoreres af fetchmail: \"%s\".\n"

#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "FEJL: ingen understøttelse til getpassword()-funktion\n"

#: getpass.c:193
msgid ""
"\n"
"Caught SIGINT... bailing out.\n"
msgstr ""
"\n"
"Fangede SIGINT... Jeg trækker mig.\n"

#: gssapi.c:66
#, c-format
msgid "Couldn't get service name for [%s]\n"
msgstr "Kunne ikke få servicenavn for [%s]\n"

#: gssapi.c:72
#, c-format
msgid "Using service name [%s]\n"
msgstr "Bruger servicenavn [%s]\n"

#: gssapi.c:89
msgid "Sending credentials\n"
msgstr "Sender akkreditiver\n"

#: gssapi.c:107
msgid "Error exchanging credentials\n"
msgstr "Fejl ved udveksling af akkreditiver\n"

#: gssapi.c:152
msgid "Couldn't unwrap security level data\n"
msgstr "Kunne ikke udpakke sikkerhedsniveaudata\n"

#: gssapi.c:157
msgid "Credential exchange complete\n"
msgstr "Akkreditiver udvekslet\n"

#: gssapi.c:161
msgid "Server requires integrity and/or privacy\n"
msgstr "Server kræver integritet og/eller hemmeligholdelse\n"

#: gssapi.c:170
#, c-format
msgid "Unwrapped security level flags: %s%s%s\n"
msgstr "Udpakkede sikkerhedsniveauflag: %s%s%s\n"

#: gssapi.c:174
#, c-format
msgid "Maximum GSS token size is %ld\n"
msgstr "Maksimal GSS-symbolstørrelse er %ld\n"

#: gssapi.c:187
msgid "Error creating security level request\n"
msgstr "Fejl ved anmodning af sikkerhedsniveau\n"

#: gssapi.c:198
msgid "Releasing GSS credentials\n"
msgstr "Frigiver GSS-akkreditiver\n"

#: gssapi.c:201
msgid "Error releasing credentials\n"
msgstr "Fejl ved frigivelse af akkreditiver\n"

#: idle.c:61
#, c-format
msgid "fetchmail: thread sleeping for %d sec.\n"
msgstr "fetchmail: tråd sover i %d sekunder.\n"

#: imap.c:326
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 1\n"
msgstr "Protokol identificeret som IMAP4 rev 1\n"

#: imap.c:332
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 0\n"
msgstr "Protokol identificeret som IMAP4 rev 0\n"

#: imap.c:339
msgid "Protocol identified as IMAP2 or IMAP2BIS\n"
msgstr "Protokol identificeret som IMAP2 eller IMAP2BIS\n"

#: imap.c:354
msgid "will idle after poll\n"
msgstr "går i tomgang efter prøvning\n"

#: imap.c:446 pop3.c:518
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS succeeded.\n"
msgstr ""

#: imap.c:455 pop3.c:527
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS failed.\n"
msgstr ""

#: imap.c:459
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue\n"
msgstr ""

#: imap.c:579
msgid "Required OTP capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Fetchmail er ikke oversat med OTP-evne som påkrævet\n"

#: imap.c:601 pop3.c:385
msgid "Required NTLM capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Fetchmail er ikke oversat med NTLM-evne som påkrævet\n"

#: imap.c:610
msgid "Required LOGIN capability not supported by server\n"
msgstr "Server understøtter ikke den krævede indlogningsmåde\n"

#: imap.c:676
#, fuzzy, c-format
msgid "mail expunge mismatch (%d actual != %d expected)\n"
msgstr "brev %s@%s:%d havde ikke den forventede længde (%d != %d forventet)\n"

#: imap.c:782 imap.c:841
msgid "re-poll failed\n"
msgstr "genprøvning mislykkedes\n"

#: imap.c:790 imap.c:846
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message waiting after re-poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after re-poll\n"
msgstr[0] "%d breve venter efter genprøvning\n"
msgstr[1] "%d breve venter efter genprøvning\n"

#: imap.c:807
msgid "mailbox selection failed\n"
msgstr "valg af brevbakke mislykkedes\n"

#: imap.c:811
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message waiting after first poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after first poll\n"
msgstr[0] "%d breve venter efter første prøvning\n"
msgstr[1] "%d breve venter efter første prøvning\n"

#: imap.c:825
msgid "expunge failed\n"
msgstr "sletning (EXPUNGE) mislykkedes\n"

#: imap.c:829
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message waiting after expunge\n"
msgid_plural "%d messages waiting after expunge\n"
msgstr[0] "%d breve venter efter sletning\n"
msgstr[1] "%d breve venter efter sletning\n"

#: imap.c:871
msgid "search for unseen messages failed\n"
msgstr "søgning efter usete breve mislykkedes\n"

#: imap.c:899
#, fuzzy, c-format
msgid "%lu is unseen\n"
msgstr "%u er usete\n"

#: imap.c:911 pop3.c:889
#, c-format
msgid "%u is first unseen\n"
msgstr "%u er første usete\n"

#: imap.c:1002
msgid ""
"Warning: ignoring bogus data for message sizes returned by the server.\n"
msgstr ""

#: interface.c:256
msgid "Unable to open kvm interface. Make sure fetchmail is SGID kmem."
msgstr "Kan ikke åbne kvm-grænseflade. Sørg for at fetchmail er SGID kmem."

#: interface.c:396
#, c-format
msgid "Unable to parse interface name from %s"
msgstr "Kan ikke udlede grænsefladenavn fra %s"

#: interface.c:418
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist estimate) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (få iflist-størrelse) mislykkedes"

#: interface.c:424
msgid "get_ifinfo: malloc failed"
msgstr "get_ifinfo: malloc mislykkedes"

#: interface.c:430
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (få iflist) mislykkedes"

#: interface.c:448
#, c-format
msgid "Routing message version %d not understood."
msgstr "Forstår ikke version %d af dirigeringsbeskeder."

#: interface.c:480
#, c-format
msgid "No interface found with name %s"
msgstr "Ingen grænseflade med navnet %s fundet"

#: interface.c:538
#, c-format
msgid "No IP address found for %s"
msgstr "ingen IP-adresse fundet for %s"

#: interface.c:589
msgid "missing IP interface address\n"
msgstr "manglende IP-grænsefladeadresse\n"

#: interface.c:605
msgid "invalid IP interface address\n"
msgstr "Ugyldig IP-grænsefladeadresse\n"

#: interface.c:611
msgid "invalid IP interface mask\n"
msgstr "Ugyldig IP-grænseflademaske\n"

#: interface.c:650
#, c-format
msgid "activity on %s -noted- as %d\n"
msgstr "aktivitet på %s opfattet som %d\n"

#: interface.c:665
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s down\n"
msgstr "springer prøvning af %s over, %s er nede\n"

#: interface.c:684
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s IP address excluded\n"
msgstr "springer prøvning af %s over, %s's IP-adresse er fravalgt\n"

#: interface.c:696
#, c-format
msgid "activity on %s checked as %d\n"
msgstr "aktivitet på %s tjekket som %d\n"

#: interface.c:722
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s inactive\n"
msgstr "springer prøvning af %s over, %s er inaktiv\n"

#: interface.c:729
#, c-format
msgid "activity on %s was %d, is %d\n"
msgstr "aktivitet på %s var %d, er %d\n"

#: kerberos.c:74
msgid "could not decode initial BASE64 challenge\n"
msgstr "kunne ikke afkode det indledende BASE64-anråb\n"

#: kerberos.c:139
#, c-format
msgid "principal %s in ticket does not match -u %s\n"
msgstr "fuldmagtsgiver %s i billet stemmer ikke overens med bruger %s\n"

#: kerberos.c:147
#, c-format
msgid "non-null instance (%s) might cause strange behavior\n"
msgstr "ikke-tom foranledning (%s) kan medføre underlig adfærd\n"

#: kerberos.c:213
msgid "could not decode BASE64 ready response\n"
msgstr "kunne ikke afkode BASE64 klar-svar\n"

#: kerberos.c:220
msgid "challenge mismatch\n"
msgstr "uoverensstemmelse i anråb\n"

#: lock.c:86
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: error reading lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: fjerner efterladt låsefil\n"

#: lock.c:97
msgid "fetchmail: removing stale lockfile\n"
msgstr "fetchmail: fjerner efterladt låsefil\n"

#: lock.c:121
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: error opening lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: fjerner efterladt låsefil\n"

#: lock.c:168
msgid "fetchmail: lock creation failed.\n"
msgstr "fetchmail: oprettelse af låsefil mislykkedes\n"

#: netrc.c:219
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: found \"%s\" before any host names\n"
msgstr "%s:%d: advarsel: fandt \"%s\" før noget værtsnavn\n"

#: netrc.c:257
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: advarsel: ukendt symbol \"%s\"\n"

#: odmr.c:66
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
msgstr "%s's SMTP-modtager understøtter ikke ATRN\n"

#: odmr.c:104
msgid "Turnaround now...\n"
msgstr "Vender nu...\n"

#: odmr.c:109
msgid "ATRN request refused.\n"
msgstr "ATRN-anmodning afvist.\n"

#: odmr.c:113
msgid "Unable to process ATRN request now\n"
msgstr "Kan ikke behandle ATRN-anmodning nu.\n"

#: odmr.c:118
msgid "You have no mail.\n"
msgstr "Du har ingen post.\n"

#: odmr.c:122
msgid "Command not implemented\n"
msgstr "Kommando ikke implementeret.\n"

#: odmr.c:126
msgid "Authentication required.\n"
msgstr "Godkendelse påkrævet.\n"

#: odmr.c:130
#, c-format
msgid "Unknown ODMR error %d\n"
msgstr "Ukendt ODMR-fejl %d.\n"

#: odmr.c:189
#, fuzzy
msgid "receiving message data\n"
msgstr "skriver brevtekst\n"

#: odmr.c:242
msgid "Option --keep is not supported with ODMR\n"
msgstr "Tilvalg --keep er ikke understøttet med ODMR\n"

#: odmr.c:246
msgid "Option --flush is not supported with ODMR\n"
msgstr "Tilvalg --flush er ikke understøttet med ODMR\n"

#: odmr.c:250
#, fuzzy
msgid "Option --folder is not supported with ODMR\n"
msgstr "Tilvalg --flush er ikke understøttet med ODMR\n"

#: odmr.c:254
msgid "Option --check is not supported with ODMR\n"
msgstr "Tilvalg --check er ikke understøttet med ODMR\n"

#: opie.c:42
msgid "server recv fatal\n"
msgstr "fatal fejl ved læsning fra server\n"

#: opie.c:56
msgid "Could not decode OTP challenge\n"
msgstr "Kunne ikke afkode OTP-anråb\n"

#: opie.c:64 pop3.c:610
msgid "Secret pass phrase: "
msgstr "Hemmeligt løsen: "

#: options.c:172 options.c:216
#, c-format
msgid "String '%s' is not a valid number string.\n"
msgstr "strengen '%s' er ikke en gyldig talstreng.\n"

#: options.c:181
#, c-format
msgid "Value of string '%s' is %s than %d.\n"
msgstr "Værdien af strengen '%s' er %s end %d.\n"

#: options.c:182
msgid "smaller"
msgstr "mindre"

#: options.c:182
msgid "larger"
msgstr "større"

#: options.c:349
#, c-format
msgid "Invalid protocol `%s' specified.\n"
msgstr "Ugyldig protokol '%s' specificeret.\n"

#: options.c:396
#, c-format
msgid "Invalid authentication `%s' specified.\n"
msgstr "Ugyldig godkendelse '%s' specificeret.\n"

#: options.c:601
msgid "usage: fetchmail [options] [server ...]\n"
msgstr "brug: fetchmail [tilvalg] [server ...]\n"

#: options.c:602
msgid " Options are as follows:\n"
msgstr " Mulige tilvalg er:\n"

#: options.c:603
msgid " -?, --help    display this option help\n"
msgstr " -?, --help    vis denne hjælp\n"

#: options.c:604
msgid " -V, --version   display version info\n"
msgstr " -V, --version   vis versionsinformation\n"

#: options.c:606
msgid " -c, --check    check for messages without fetching\n"
msgstr " -c, --check    tjek om der er breve uden at hente dem\n"

#: options.c:607
msgid " -s, --silent   work silently\n"
msgstr " -s, --silent   vær stille\n"

#: options.c:608
msgid " -v, --verbose   work noisily (diagnostic output)\n"
msgstr " -v, --verbose   vær larmende (diagnostisk uddata)\n"

#: options.c:609
msgid " -d, --daemon   run as a daemon once per n seconds\n"
msgstr " -d, --daemon   kør som dæmon en gang pr. n sekunder\n"

#: options.c:610
msgid " -N, --nodetach  don't detach daemon process\n"
msgstr " -N, --nodetach  sæt ikke ikke dæmonprocessen i baggrunden\n"

#: options.c:611
msgid " -q, --quit    kill daemon process\n"
msgstr " -q, --quit    dræb dæmonproces\n"

#: options.c:612
msgid " -L, --logfile   specify logfile name\n"
msgstr " -L, --logfile   angiv navn på logfil\n"

#: options.c:613
msgid ""
"   --syslog   use syslog(3) for most messages when running as a "
"daemon\n"
msgstr "   --syslog   brug syslog(3) som dæmon til de fleste beskeder\n"

#: options.c:614
msgid "   --invisible  don't write Received & enable host spoofing\n"
msgstr "   --invisible  skriv ikke Received-linjer & lav værtssløring\n"

#: options.c:615
msgid " -f, --fetchmailrc specify alternate run control file\n"
msgstr " -f, --fetchmailrc specificer en alternativ kørselskontrolfil\n"

#: options.c:616
msgid " -i, --idfile   specify alternate UIDs file\n"
msgstr " -i, --idfile   specificer en alternativ UID-fil\n"

#: options.c:617
#, fuzzy
msgid "   --pidfile   specify alternate PID (lock) file\n"
msgstr " -i, --idfile   specificer en alternativ UID-fil\n"

#: options.c:618
msgid "   --postmaster specify recipient of last resort\n"
msgstr "   --postmaster specificer modtager som sidste udvej\n"

#: options.c:619
msgid "   --nobounce  redirect bounces from user to postmaster.\n"
msgstr ""
"   --nobounce  omdiriger afviste breve fra bruger til postmester.\n"

#: options.c:620
msgid ""
"   --nosoftbounce fetchmail deletes permanently undeliverable messages.\n"
msgstr ""

#: options.c:621
msgid ""
"   --softbounce keep permanently undeliverable messages on server "
"(default).\n"
msgstr ""

#: options.c:623
msgid " -I, --interface  interface required specification\n"
msgstr " -I, --interface  specifikation af krævet grænseflade\n"

#: options.c:624
msgid " -M, --monitor   monitor interface for activity\n"
msgstr " -M, --monitor   overvåg grænseflade for aktivitet\n"

#: options.c:627
msgid "   --ssl     enable ssl encrypted session\n"
msgstr "   --ssl     brug ssl-kryptering\n"

#: options.c:628
msgid "   --sslkey   ssl private key file\n"
msgstr "   --sslkey   privat ssl-nøglefil\n"

#: options.c:629
msgid "   --sslcert   ssl client certificate\n"
msgstr "   --sslcert   ssl-klientcertifikat\n"

#: options.c:630
#, fuzzy
msgid "   --sslcertck  do strict server certificate check (recommended)\n"
msgstr "   --sslcert   ssl-klientcertifikat\n"

#: options.c:631
#, fuzzy
msgid "   --sslcertpath path to ssl certificates\n"
msgstr "   --sslcert   ssl-klientcertifikat\n"

#: options.c:632
msgid ""
"   --sslcommonname expect this CommonName from server (discouraged)\n"
msgstr ""

#: options.c:633
msgid ""
"   --sslfingerprint fingerprint that must match that of the server's "
"cert.\n"
msgstr ""

#: options.c:634
#, fuzzy
msgid "   --sslproto  force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
msgstr "   -ssl     brug bestemt af ssl-protokol (ssl2/ss3/tls1)\n"

#: options.c:636
msgid "   --plugin   specify external command to open connection\n"
msgstr "   --plugin   specificer hjælpeprogram til at åbne forbindelse\n"

#: options.c:637
msgid "   --plugout   specify external command to open smtp connection\n"
msgstr ""
"   --plugout   specificer hjælpeprogram til at åbne smtp-forbindelse\n"

#: options.c:639
msgid " -p, --protocol  specify retrieval protocol (see man page)\n"
msgstr " -p, --protocol  specificer posthentingsprotokol (se man-siden)\n"

#: options.c:640
msgid " -U, --uidl    force the use of UIDLs (pop3 only)\n"
msgstr " -U, --uidl    fremtving brug af UID'er (kun pop3)\n"

#: options.c:641
#, fuzzy
msgid "   --port    TCP port to connect to (obsolete, use --service)\n"
msgstr " -P, --port    TCP/IP-serviceport at bruge\n"

#: options.c:642
#, fuzzy
msgid ""
" -P, --service   TCP service to connect to (can be numeric TCP port)\n"
msgstr " -P, --port    TCP/IP-serviceport at bruge\n"

#: options.c:643
msgid "   --auth    authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
msgstr "   --auth    type godkendelse (password/kerberos/ssh/otp)\n"

#: options.c:644
msgid " -t, --timeout   server nonresponse timeout\n"
msgstr " -t, --timeout   tidsafbrud ved manglende serversvar\n"

#: options.c:645
msgid " -E, --envelope  envelope address header\n"
msgstr " -E, --envelope  adressering efter konvolutadresse\n"

#: options.c:646
msgid " -Q, --qvirtual  prefix to remove from local user id\n"
msgstr " -Q, --qvirtual  præfiks som skal slettes fra lokale bruger-id'er\n"

#: options.c:647
msgid "   --principal  mail service principal\n"
msgstr "   --principal  Fuldmagtsgiver for postservice\n"

#: options.c:648
msgid "   --tracepolls add poll-tracing information to Received header\n"
msgstr ""
"   --tracepolls tilføj sporingsinformation i \"Received\"-brevhovedet\n"

#: options.c:650
msgid " -u, --username  specify users's login on server\n"
msgstr " -u, --username  specificer brugernavn på server\n"

#: options.c:651
#, fuzzy
msgid " -a, --[fetch]all retrieve old and new messages\n"
msgstr " -a, --all     hent gamle og nye breve\n"

#: options.c:652
msgid " -K, --nokeep   delete new messages after retrieval\n"
msgstr " -K, --nokeep   slet nye breve efter hentning\n"

#: options.c:653
msgid " -k, --keep    save new messages after retrieval\n"
msgstr " -k, --keep    gem nye breve efter hentning\n"

#: options.c:654
msgid " -F, --flush    delete old messages from server\n"
msgstr " -F, --flush    slet gamle breve på server\n"

#: options.c:655
#, fuzzy
msgid "   --limitflush delete oversized messages\n"
msgstr " -F, --flush    slet gamle breve på server\n"

#: options.c:656
msgid " -n, --norewrite  don't rewrite header addresses\n"
msgstr " -n, --norewrite  omskriv ikke adresser i brevhovedet\n"

#: options.c:657
msgid " -l, --limit    don't fetch messages over given size\n"
msgstr " -l, --limit    hent ikke breve over den anførte størrelse\n"

#: options.c:658
msgid " -w, --warnings  interval between warning mail notification\n"
msgstr " -w, --warnings  periode mellem afsendelse af advarsler pr. post\n"

#: options.c:660
msgid " -S, --smtphost  set SMTP forwarding host\n"
msgstr " -S, --smtphost  anfør vært til SMTP-levering\n"

#: options.c:661
msgid "   --fetchdomains fetch mail for specified domains\n"
msgstr "   --fetchdomains hent post til anførte domæner\n"

#: options.c:662
msgid " -D, --smtpaddress set SMTP delivery domain to use\n"
msgstr " -D, --smtpaddress anfør SMTP-afleveringsdomæne at bruge\n"

#: options.c:663
msgid "   --smtpname  set SMTP full name username@domain\n"
msgstr "   --smtpname  anfør fuldt SMTP-navn - brugernavn@domæne\n"

#: options.c:664
msgid " -Z, --antispam,  set antispam response values\n"
msgstr " -Z, --antispam,  anfør antispam-svarværdier\n"

#: options.c:665
msgid " -b, --batchlimit set batch limit for SMTP connections\n"
msgstr ""
" -b, --batchlimit anfør maks. antal afleveringer pr. SMTP-forbindelse\n"

#: options.c:666
msgid " -B, --fetchlimit set fetch limit for server connections\n"
msgstr ""
" -B, --fetchlimit anfør maks. antal hentninger pr. serverforbindelse\n"

#: options.c:667
#, fuzzy
msgid "   --fetchsizelimit set fetch message size limit\n"
msgstr "   --fetchdomains hent post til anførte domæner\n"

#: options.c:668
msgid "   --fastuidl  do a binary search for UIDLs\n"
msgstr ""

#: options.c:669
msgid " -e, --expunge   set max deletions between expunges\n"
msgstr ""
" -e, --expunge   anfør maks. antal sletninger mellem effektueringer\n"

#: options.c:670
msgid " -m, --mda     set MDA to use for forwarding\n"
msgstr " -m, --mda     anfør MDA til brug for levering\n"

#: options.c:671
msgid "   --bsmtp    set output BSMTP file\n"
msgstr "   --bsmtp    anfør BSMTP-uddatafil\n"

#: options.c:672
msgid "   --lmtp    use LMTP (RFC2033) for delivery\n"
msgstr "   --lmtp    brug LMTP (RFC 2033) til levering\n"

#: options.c:673
msgid " -r, --folder   specify remote folder name\n"
msgstr " -r, --folder   specificer navn på brevbakke på server\n"

#: options.c:674
msgid "   --showdots  show progress dots even in logfiles\n"
msgstr "   --showdots  vis forløbsprikker selv i logfiler\n"

#: pop3.c:355
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3/PROXY server\" found, using RETR command instead "
"of TOP.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:454
msgid "TLS is mandatory for this session, but server refused CAPA command.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:455
msgid "The CAPA command is however necessary for TLS.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:538
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:646
msgid "We've run out of allowed authenticators and cannot continue.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:660
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
msgstr "Påkrævet APOP-tidsstempel ikke fundet i hilsen\n"

#: pop3.c:669
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
msgstr "Syntaksfejl i tidsstempel i hilsen\n"

#: pop3.c:685
msgid "Invalid APOP timestamp.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:709
msgid "Undefined protocol request in POP3_auth\n"
msgstr "Udefineret protokolønske i POP3_auth\n"

#: pop3.c:730
msgid "lock busy! Is another session active?\n"
msgstr "lås optaget! Er et andet opkald aktivt?\n"

#: pop3.c:809
msgid "Cannot handle UIDL response from upstream server.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:832
msgid "Server responded with UID for wrong message.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:859 pop3.c:1105
#, c-format
msgid "id=%s (num=%d) was deleted, but is still present!\n"
msgstr ""

#: pop3.c:868 pop3.c:880 pop3.c:1114 pop3.c:1121
#, c-format
msgid "%u is unseen\n"
msgstr "%u er usete\n"

#: pop3.c:965
msgid "Messages inserted into list on server. Cannot handle this.\n"
msgstr "Breve indsat på serverens liste. Kan ikke håndtere dette.\n"

#: pop3.c:1057
msgid "protocol error\n"
msgstr "protokolfejl\n"

#: pop3.c:1073
msgid "protocol error while fetching UIDLs\n"
msgstr "protokolfejl ved hentning af UID'er\n"

#: pop3.c:1443
#, fuzzy
msgid "Option --folder is not supported with POP3\n"
msgstr "Tilvalg --remote er ikke understøttet med POP3\n"

#: rcfile_y.y:126
msgid "server option after user options"
msgstr "tilvalg vedr. server efter brugertilvalgene"

#: rcfile_y.y:169
msgid "SDPS not enabled."
msgstr "SDPS er ikke slået til."

#: rcfile_y.y:215
msgid ""
"fetchmail: interface option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""
"fetchmail: grænsefladetilvalg (interface) er kun understøttet under Linux "
"(uden IPv6) og FreeBSD\n"

#: rcfile_y.y:222
msgid ""
"fetchmail: monitor option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""
"fetchmail: overvågningstilvalg (monitor) er kun understøttet under Linux "
"(uden IPv6) og FreeBSD\n"

#: rcfile_y.y:335
msgid "SSL is not enabled"
msgstr "SSL er ikke slået til"

#: rcfile_y.y:385
msgid "end of input"
msgstr "slut på inddata"

#: rcfile_y.y:423
#, c-format
msgid "File %s must be a regular file.\n"
msgstr "Filen %s skal være en regulær fil.\n"

#: rcfile_y.y:433
#, fuzzy, c-format
msgid "File %s must have no more than -rwx------ (0700) permissions.\n"
msgstr "Filen %s må ikke flere tilladelser end -rwx--x--- (0710).\n"

#: rcfile_y.y:445
#, c-format
msgid "File %s must be owned by you.\n"
msgstr "Filen %s skal være ejet af dig.\n"

#: report.c:67
msgid "Unknown system error"
msgstr "Ukendt systemfejl"

#: report.c:92
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (log message incomplete)\n"
msgstr "%s (logbesked ikke komplet)"

#: rfc822.c:76
#, c-format
msgid "About to rewrite %s"
msgstr "Skal til at omskrive %s"

#: rfc822.c:212
#, c-format
msgid "Rewritten version is %s\n"
msgstr "Omskreven version er %s\n"

#: rpa.c:117
msgid "Success"
msgstr "Succes"

#: rpa.c:118
msgid "Restricted user (something wrong with account)"
msgstr "Begrænset bruger (noget er galt med kontoen)"

#: rpa.c:119
msgid "Invalid userid or passphrase"
msgstr "Ugyldigt brugernavn eller løsen"

# Hvad i alverden er deity error?
#: rpa.c:120
msgid "Deity error"
msgstr "Gudefejl"

#: rpa.c:173
msgid "RPA token 2: Base64 decode error\n"
msgstr "RPA symbol 2: Base64-afkodningsfejl\n"

#: rpa.c:184
#, c-format
msgid "Service chose RPA version %d.%d\n"
msgstr "Service valgte RPA-version %d.%d\n"

#: rpa.c:190
#, c-format
msgid "Service challenge (l=%d):\n"
msgstr "Service anråb (l=%d):\n"

#: rpa.c:199
#, c-format
msgid "Service timestamp %s\n"
msgstr "Service tidsstempel %s\n"

#: rpa.c:204
msgid "RPA token 2 length error\n"
msgstr "RPA symbol 2 længdefejl\n"

#: rpa.c:208
#, c-format
msgid "Realm list: %s\n"
msgstr "Områdeliste: %s\n"

#: rpa.c:212
msgid "RPA error in service@realm string\n"
msgstr "RPA-fejl i service@område-streng\n"

#: rpa.c:249
msgid "RPA token 4: Base64 decode error\n"
msgstr "RPA symbol 4: Base64-afkodningsfejl\n"

#: rpa.c:260
#, c-format
msgid "User authentication (l=%d):\n"
msgstr "Brugergodkendelse (l=%d):\n"

#: rpa.c:274
#, c-format
msgid "RPA status: %02X\n"
msgstr "RPA-status: %02X\n"

#: rpa.c:280
msgid "RPA token 4 length error\n"
msgstr "RPA symbol 4 længdefejl\n"

#: rpa.c:287
#, c-format
msgid "RPA rejects you: %s\n"
msgstr "RPA afviser dig: %s\n"

#: rpa.c:289
msgid "RPA rejects you, reason unknown\n"
msgstr "RPA afviser dig, årsag ukendt\n"

#: rpa.c:297
#, c-format
msgid "RPA User Authentication length error: %d\n"
msgstr "RPA-brugergodkendelses-længdefejl: %d\n"

#: rpa.c:302
#, c-format
msgid "RPA Session key length error: %d\n"
msgstr "RPA-sessionsnøgle-længdefejl: %d\n"

#: rpa.c:308
msgid "RPA _service_ auth fail. Spoof server?\n"
msgstr "RPA _service_ auth-fejl. Narreserver?\n"

#: rpa.c:313
msgid "Session key established:\n"
msgstr "Sessionsnøgle etableret:\n"

#: rpa.c:344
msgid "RPA authorisation complete\n"
msgstr "RPA-godkendelse komplet\n"

#: rpa.c:371
msgid "Get response\n"
msgstr "Får svar\n"

#: rpa.c:401
#, c-format
msgid "Get response return %d [%s]\n"
msgstr "Får svar %d [%s]\n"

#: rpa.c:462
msgid "Hdr not 60\n"
msgstr "Hdr ikke 60\n"

#: rpa.c:483
msgid "Token length error\n"
msgstr "Symbollængdefejl\n"

#: rpa.c:488
#, c-format
msgid "Token Length %d disagrees with rxlen %d\n"
msgstr "Symbollængde %d stemmer ikke overens med rxlen %d\n"

#: rpa.c:494
msgid "Mechanism field incorrect\n"
msgstr "Mekanismefelt ukorrekt\n"

#: rpa.c:530
#, c-format
msgid "dec64 error at char %d: %x\n"
msgstr "dec64-fejl ved tegn %d: %x\n"

#: rpa.c:545
msgid "Inbound binary data:\n"
msgstr "Indgående binære data:\n"

#: rpa.c:581
msgid "Outbound data:\n"
msgstr "Udgående data:\n"

#: rpa.c:644
msgid "RPA String too long\n"
msgstr "RPA-streng for lang\n"

#: rpa.c:649
msgid "Unicode:\n"
msgstr "Unicode:\n"

#: rpa.c:708
msgid "RPA Failed open of /dev/urandom. This shouldn't\n"
msgstr "RPA Åbning af /dev/urandom mislykkedes. Det skulle ikke\n"

#: rpa.c:709
msgid "  prevent you logging in, but means you\n"
msgstr "  forhindre dig i at logge ind, men betyder at du\n"

#: rpa.c:710
msgid "  cannot be sure you are talking to the\n"
msgstr "  ikke kan være sikker på at du taler med den\n"

#: rpa.c:711
msgid "  service that you think you are (replay\n"
msgstr "  service som du tror (gentagelses-\n"

#: rpa.c:712
msgid "  attacks by a dishonest service are possible.)\n"
msgstr "  angreb af en uærlig service er mulig).\n"

#: rpa.c:723
msgid "User challenge:\n"
msgstr "Brugeranråb:\n"

#: rpa.c:873
msgid "MD5 being applied to data block:\n"
msgstr "MD5 bliver anvendt på datablok:\n"

#: rpa.c:886
msgid "MD5 result is: \n"
msgstr "MD5-resultatet er:\n"

#: servport.c:53
#, c-format
msgid "getaddrinfo(NULL, \"%s\") error: %s\n"
msgstr ""

#: servport.c:80
#, c-format
msgid "Cannot resolve service %s to port number.\n"
msgstr ""

#: servport.c:81
msgid "Please specify the service as decimal port number.\n"
msgstr ""

#: sink.c:220
#, c-format
msgid "forwarding to %s\n"
msgstr "leverer til %s\n"

#: sink.c:306
msgid "SMTP: (bounce-message body)\n"
msgstr "SMTP: (tekst til afvisningsbrev)\n"

#: sink.c:309
#, c-format
msgid "mail from %s bounced to %s\n"
msgstr "afvisning af brev fra %s sendt til %s\n"

#: sink.c:446
#, c-format
msgid "Saved error is still %d\n"
msgstr "Gemt fejlkode er stadig %d\n"

#: sink.c:506 sink.c:605
#, c-format
msgid "%cMTP error: %s\n"
msgstr "%cMTP-fejl: %s\n"

#: sink.c:550
msgid "SMTP server requires STARTTLS, keeping message.\n"
msgstr ""

#: sink.c:730
#, fuzzy, c-format
msgid "BSMTP file open failed: %s\n"
msgstr "BSMTP-fil åben eller skrivning af indledning mislykkedes\n"

#: sink.c:776
#, fuzzy
msgid "BSMTP preamble write failed.\n"
msgstr "BSMTP-fil åben eller skrivning af indledning mislykkedes\n"

#: sink.c:990
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't like recipient address `%s'\n"
msgstr "%cMTP-modtager kan ikke lide modtageradresse '%s'\n"

#: sink.c:997
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't really like recipient address `%s'\n"
msgstr "%cMTP-modtager kan virkelig ikke lide modtageradresse '%s'\n"

#: sink.c:1043
msgid "no address matches; no postmaster set.\n"
msgstr "ingen adresser passer; postmester ikke sat.\n"

#: sink.c:1055
#, c-format
msgid "can't even send to %s!\n"
msgstr "kan ikke engang sende til %s!\n"

#: sink.c:1061
#, c-format
msgid "no address matches; forwarding to %s.\n"
msgstr "ingen adresse-overensstemmelse; leverer til %s.\n"

#: sink.c:1217
#, c-format
msgid "about to deliver with: %s\n"
msgstr "klar til at levere med: %s\n"

#: sink.c:1241
msgid "MDA open failed\n"
msgstr "MDA-åbning mislykkedes\n"

#: sink.c:1278
#, c-format
msgid "%cMTP connect to %s failed\n"
msgstr "%cMTP-forbindelse til %s mislykkedes\n"

#: sink.c:1302
#, c-format
msgid "can't raise the listener; falling back to %s"
msgstr "kan ikke få kontakt til modtager, bruger i stedet %s"

#: sink.c:1364
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to MDA: %s\n"
msgstr "leverer til %s\n"

#: sink.c:1367
#, c-format
msgid "MDA died of signal %d\n"
msgstr "MDA døde af signal %d\n"

#: sink.c:1370
#, c-format
msgid "MDA returned nonzero status %d\n"
msgstr "MDA returnerede en ikke-nul status %d\n"

#: sink.c:1373
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Strange: MDA pclose returned %d and errno %d/%s, cannot handle at %s:%d\n"
msgstr "Underligt: MDA pclose returnede %d, kan ikke håndtere det i %s:%d\n"

#: sink.c:1395
msgid "Message termination or close of BSMTP file failed\n"
msgstr "Afslutning af brev eller lukning af BSTMP-fil mislykkedes\n"

#: sink.c:1417
msgid "SMTP listener refused delivery\n"
msgstr "SMTP-modtager afviste levering\n"

#: sink.c:1447
msgid "LMTP delivery error on EOM\n"
msgstr "LMTP-leveringsfejl på EOM\n"

#: sink.c:1450
#, c-format
msgid "Unexpected non-503 response to LMTP EOM: %s\n"
msgstr "Uventet ikke-503-svar til LMTP EOM: %s\n"

#: sink.c:1605
#, fuzzy
msgid ""
"-- \n"
"The Fetchmail Daemon"
msgstr ""
"--\n"
"\t\t\t\tFetchmail Daemonen\n"

#: smtp.c:80
msgid "ESMTP CRAM-MD5 Authentication...\n"
msgstr "ESMTP CRAM-MD5-godkendelse...\n"

#: smtp.c:87 smtp.c:138
msgid "Server rejected the AUTH command.\n"
msgstr "Serveren afviste AUTH-kommandoen til godkendelse.\n"

#: smtp.c:95 smtp.c:145 smtp.c:155 smtp.c:161
msgid "Bad base64 reply from server.\n"
msgstr "Fejl i base64-svar fra server.\n"

#: smtp.c:99
#, c-format
msgid "Challenge decoded: %s\n"
msgstr "Anråb afkodet: %s\n"

#: smtp.c:116
msgid "ESMTP PLAIN Authentication...\n"
msgstr "ESMTP PLAIN-godkendelse...\n"

#: smtp.c:131
msgid "ESMTP LOGIN Authentication...\n"
msgstr "ESMTP LOGIN Authentication...\n"

#: smtp.c:339 smtp.c:362
msgid "smtp listener protocol error\n"
msgstr "protokolfejl hos SMTP-modtager\n"

#: socket.c:115 socket.c:141
msgid "fetchmail: malloc failed\n"
msgstr "fetchmail: malloc mislykkedes\n"

#: socket.c:173
msgid "fetchmail: socketpair failed\n"
msgstr "fetchmail: socketpair mislykkedes\n"

#: socket.c:179
msgid "fetchmail: fork failed\n"
msgstr "fetchmail: fork mislykkedes\n"

#: socket.c:186
msgid "dup2 failed\n"
msgstr "dup2 mislykkedes\n"

#: socket.c:192
#, c-format
msgid "running %s (host %s service %s)\n"
msgstr "udfører %s (server %s service %s)\n"

#: socket.c:195
#, c-format
msgid "execvp(%s) failed\n"
msgstr "execvp(%s) mislykkedes\n"

#: socket.c:286
#, c-format
msgid "getaddrinfo(\"%s\",\"%s\") error: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:289
msgid "Try adding the --service option (see also FAQ item R12).\n"
msgstr ""

#: socket.c:300 socket.c:303
#, c-format
msgid "unknown (%s)"
msgstr ""

#: socket.c:306
#, c-format
msgid "Trying to connect to %s/%s..."
msgstr ""

#: socket.c:314
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create socket: %s\n"
msgstr "kan ikke engang sende til %s!\n"

#: socket.c:330
#, fuzzy
msgid "connection failed.\n"
msgstr "SSL-forbindelse mislykkedes.\n"

#: socket.c:332
#, fuzzy, c-format
msgid "connection to %s:%s [%s/%s] failed: %s.\n"
msgstr "%s-forbindelse til %s mislykkedes"

#: socket.c:338
#, fuzzy
msgid "connected.\n"
msgstr "SSL-forbindelse mislykkedes.\n"

#: socket.c:616
#, c-format
msgid "Issuer Organization: %s\n"
msgstr "Udsteders organisation: %s\n"

#: socket.c:619
msgid "Warning: Issuer Organization Name too long (possibly truncated).\n"
msgstr "Advarsel: Udsteders organisationsnavn for langt (måske afskåret).\n"

#: socket.c:621
msgid "Unknown Organization\n"
msgstr "Ukendt organisation\n"

#: socket.c:623
#, c-format
msgid "Issuer CommonName: %s\n"
msgstr "Udsteders almennavn: %s\n"

#: socket.c:626
msgid "Warning: Issuer CommonName too long (possibly truncated).\n"
msgstr "Advarsel: Udsteders almennavn for langt (måske afskåret).\n"

#: socket.c:628
msgid "Unknown Issuer CommonName\n"
msgstr "Udsteders almennavn ukendt\n"

#: socket.c:632
#, c-format
msgid "Server CommonName: %s\n"
msgstr "Servers almennavn %s\n"

#: socket.c:637
msgid "Bad certificate: Subject CommonName too long!\n"
msgstr "Dårligt certifikat: Almennavn for langt!\n"

#: socket.c:643
#, fuzzy
msgid "Bad certificate: Subject CommonName contains NUL, aborting!\n"
msgstr "Dårligt certifikat: Almennavn for langt!\n"

#: socket.c:664
#, c-format
msgid "Subject Alternative Name: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:670
#, fuzzy
msgid "Bad certificate: Subject Alternative Name contains NUL, aborting!\n"
msgstr "Dårligt certifikat: Almennavn for langt!\n"

#: socket.c:698
#, c-format
msgid "Server CommonName mismatch: %s != %s\n"
msgstr "Uoverensstemmelse i servers almennavn: %s != %s\n"

#: socket.c:705
msgid "Server name not set, could not verify certificate!\n"
msgstr "Servernavn ikke anført, kunne ikke verificere certifikat!\n"

#: socket.c:710
msgid "Unknown Server CommonName\n"
msgstr "Servers almennavn ukendt\n"

#: socket.c:712
msgid "Server name not specified in certificate!\n"
msgstr "Servernavn ikke specificeret i certifikat!\n"

#: socket.c:724
msgid "EVP_md5() failed!\n"
msgstr "EVP_md5() mislykkedes!\n"

#: socket.c:728
msgid "Out of memory!\n"
msgstr "Ingen hukommelse!\n"

#: socket.c:736
msgid "Digest text buffer too small!\n"
msgstr "Oversigtstekstbuffer for lille!\n"

#: socket.c:742
#, c-format
msgid "%s key fingerprint: %s\n"
msgstr "%s nøgle-fingeraftryk: %s\n"

#: socket.c:746
#, c-format
msgid "%s fingerprints match.\n"
msgstr "%s fingeraftryk passer.\n"

#: socket.c:748
#, c-format
msgid "%s fingerprints do not match!\n"
msgstr "%s fingeraftryk passer ikke!\n"

#: socket.c:757
#, fuzzy, c-format
msgid "Server certificate verification error: %s\n"
msgstr "Advarsel: servercertifikat-verificering: %s\n"

#: socket.c:763
#, c-format
msgid "unknown issuer (first %d characters): %s\n"
msgstr "Ukendt udsteder (de første %d tegn): %s\n"

#: socket.c:850
msgid "File descriptor out of range for SSL"
msgstr "Fildeskriptor har forkert værdi til SSL"

#: socket.c:866
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid SSL protocol '%s' specified, using default (SSLv23).\n"
msgstr "Ugyldig SSL-protokol '%s' specificeret, bruger SSLv23.\n"

#: socket.c:942
msgid "Certificate/fingerprint verification was somehow skipped!\n"
msgstr ""
"Certifikat/fingeraftryk-verifikation blev på en eller anden måde sprunget "
"over!\n"

#: socket.c:1020
msgid "Cygwin socket read retry\n"
msgstr "Forsøger igen at læse cygwin-sokkel\n"

#: socket.c:1023
msgid "Cygwin socket read retry failed!\n"
msgstr "Forsøg på at læse cygwin-sokkel mislykkedes!\n"

#: transact.c:65
#, fuzzy, c-format
msgid "mapped address %s to local %s\n"
msgstr "%s svarer til %s lokalt\n"

#: transact.c:87
#, c-format
msgid "mapped %s to local %s\n"
msgstr "%s svarer til %s lokalt\n"

#: transact.c:154
#, c-format
msgid "passed through %s matching %s\n"
msgstr "Undersøgt %s som passer med %s\n"

#: transact.c:224
#, c-format
msgid ""
"analyzing Received line:\n"
"%s"
msgstr ""
"analyserer Received-linje:\n"
"%s"

#: transact.c:263
#, c-format
msgid "line accepted, %s is an alias of the mailserver\n"
msgstr "linjen accepteret, %s er et alias for postserveren\n"

#: transact.c:269
#, c-format
msgid "line rejected, %s is not an alias of the mailserver\n"
msgstr "linjen afvist, %s er ikke et alias for postserveren\n"

#: transact.c:343
msgid "no Received address found\n"
msgstr "ingen \"Received\"-adresse fundet\n"

#: transact.c:352
#, c-format
msgid "found Received address `%s'\n"
msgstr "fandt \"Received\"-adresse `%s'\n"

#: transact.c:592
msgid "incorrect header line found while scanning headers\n"
msgstr "ukorrekt brevhovedlinje fundet under læsningen af brevhovedet\n"

#: transact.c:594
#, c-format
msgid "line: %s"
msgstr "Linje: %s"

#: transact.c:1133
#, c-format
msgid "no local matches, forwarding to %s\n"
msgstr "ingen lokale overensstemmelser, leverer til %s\n"

#: transact.c:1148
msgid "forwarding and deletion suppressed due to DNS errors\n"
msgstr "levering og sletning undladt pga. DNS-fejl\n"

#: transact.c:1258
msgid "writing RFC822 msgblk.headers\n"
msgstr "skriver RFC822 msgblk.headers\n"

#: transact.c:1277
msgid "no recipient addresses matched declared local names"
msgstr "ingen modtageradresser passer med erklærede lokale navne"

#: transact.c:1284
#, c-format
msgid "recipient address %s didn't match any local name"
msgstr "modtageradresse %s passede ikke med noget lokalt navn"

#: transact.c:1293
msgid "message has embedded NULs"
msgstr "brev indeholder NUL-tegn"

#: transact.c:1301
msgid "SMTP listener rejected local recipient addresses: "
msgstr "SMTP-modtager afviste lokal modtageradresse: "

#: transact.c:1440
#, fuzzy
msgid "error writing message text\n"
msgstr "skriver brevtekst\n"

#: uid.c:250
#, c-format
msgid "Old UID list from %s:"
msgstr "Gammel UID-liste fra %s:"

#: uid.c:255 uid.c:266 uid.c:523 uid.c:573
msgid " <empty>"
msgstr " <tom>"

#: uid.c:262
msgid "Scratch list of UIDs:"
msgstr "Liste af øvrige UID'er:"

#: uid.c:517 uid.c:569
#, fuzzy, c-format
msgid "Merged UID list from %s:"
msgstr "Ny UID-liste fra %s:"

#: uid.c:519
#, c-format
msgid "New UID list from %s:"
msgstr "Ny UID-liste fra %s:"

#: uid.c:548
msgid "swapping UID lists\n"
msgstr "Ombytter UID-lister\n"

#: uid.c:556
msgid "not swapping UID lists, no UIDs seen this query\n"
msgstr "Ombytter ikke UID-lister, ingen UID'er set ved denne forespørgsel\n"

#: uid.c:581
#, fuzzy
msgid "discarding new UID list\n"
msgstr "Ombytter UID-lister\n"

#: uid.c:617
msgid "Deleting fetchids file.\n"
msgstr "Sletter fetchids-fil\n"

#: uid.c:620
#, fuzzy, c-format
msgid "Error deleting %s: %s\n"
msgstr "Fejl ved frigivelse af akkreditiver\n"

#: uid.c:626
msgid "Writing fetchids file.\n"
msgstr "Skriver fetchids-fil.\n"

#: uid.c:645
#, c-format
msgid "Error writing to fetchids file %s, old file left in place.\n"
msgstr ""

#: uid.c:649
#, c-format
msgid "Cannot rename fetchids file %s to %s: %s\n"
msgstr ""

#: uid.c:653
#, c-format
msgid "Cannot open fetchids file %s for writing: %s\n"
msgstr ""

#: xmalloc.c:33
msgid "malloc failed\n"
msgstr "malloc mislykkedes\n"

#: xmalloc.c:47
msgid "realloc failed\n"
msgstr "realloc mislykkedes\n"

#~ msgid "message delimiter found while scanning headers\n"
#~ msgstr "brev afsluttet under læsningen af brevhovedet\n"

#~ msgid ""
#~ "Subject: Fetchmail oversized-messages warning.\n"
#~ "\n"
#~ "The following oversized messages remain on the mail server %s:"
#~ msgstr ""
#~ "Subject: Fetchmail-advarsel om for store breve\n"
#~ "\n"
#~ "Disse breve er for store og forbliver paa postserveren %s:"

#~ msgid "header "
#~ msgstr "brevhoved-"

#~ msgid "SIGPIPE thrown from an MDA or a stream socket error\n"
#~ msgstr "SIGPIPE kastet fra en MDA, eller en strømsokkelfejl\n"

#~ msgid "internal inconsistency\n"
#~ msgstr "intern uoverensstemmelse\n"

#~ msgid "name is valid but has no IP address."
#~ msgstr "navnet er gyldigt, men har ingen IP-adresse."

#~ msgid "unrecoverable name server error."
#~ msgstr "uoprettelig navneserverfejl."

#~ msgid "temporary name server error."
#~ msgstr "midlertidig navneserverfejl."

#~ msgid "unknown DNS error %d."
#~ msgstr "ukendt DNS-fejl %d."

#~ msgid "messages"
#~ msgstr "breve"

#~ msgid "message"
#~ msgstr "brev"

#~ msgid "Option --remote is not supported with ETRN\n"
#~ msgstr "Tilvalg --remote er ikke understøttet med ETRN\n"

#~ msgid "Cannot support ETRN without gethostbyname(2).\n"
#~ msgstr "Kan ikke understøtte ETRN uden gethostbyname(2).\n"

#~ msgid "Cannot support ODMR without gethostbyname(2).\n"
#~ msgstr "Kan ikke understøtte ODMR uden gethostbyname(2).\n"

#~ msgid "will not"
#~ msgstr "vil ikke"

#~ msgid "will"
#~ msgstr "vil"

#~ msgid " (using network security options %s)"
#~ msgstr " (bruger netværkssikkerhedstilvalg %s)"

#~ msgid " (using port %d)"
#~ msgstr " (bruger port %d)"

#~ msgid "All"
#~ msgstr "Alle"

#~ msgid "Only new"
#~ msgstr "Kun nye"

#~ msgid "enabled"
#~ msgstr "slået til"

#~ msgid "disabled"
#~ msgstr "slået fra"

#~ msgid "discarded"
#~ msgstr "slettet"

#~ msgid "kept"
#~ msgstr "bevaret"

#~ msgid "IP address.\n"
#~ msgstr "IP-adresse.\n"

#~ msgid "name.\n"
#~ msgstr "navn.\n"

#~ msgid "Received"
#~ msgstr "Received"

#~ msgid "alloca failed"
#~ msgstr "alloca mislykkedes"

#~ msgid "warning: found \"%s\" before any host names"
#~ msgstr "advarsel: fandt \"%s\" før noget værtsnavn"

#~ msgid "Option --remote is not supported with ODMR\n"
#~ msgstr "Tilvalg --remote er ikke understøttet med ODMR\n"

#~ msgid "fetchmail: network security support is disabled\n"
#~ msgstr "fetchmail: understøttelse af netværkssikkerhed er slået fra\n"

#~ msgid " -T, --netsec   set IP security request\n"
#~ msgstr " -T, --netsec   anfør IP-sikkerhedsanmodning\n"

#~ msgid "invalid security request"
#~ msgstr "Ugyldig sikkerhedsanmodning"

#~ msgid "network-security support disabled"
#~ msgstr "understøttelse af netværkssikkerhed er slået fra"

#~ msgid "partial error message buffer overflow"
#~ msgstr "overløb i buffer til del af fejlbesked"

#~ msgid "fetchmail: getaddrinfo(%s.%s)\n"
#~ msgstr "fetchmail: getaddrinfo(%s.%s)\n"

#~ msgid "fetchmail: illegal address length received for host %s\n"
#~ msgstr "fetchmail: ulovlig adresselængde modtaget for vært %s\n"

#~ msgid "lstat: %s: %s\n"
#~ msgstr "lstat: %s: %s\n"