sv.po   [plain text]


# Swedish messages for enscript
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Sjögren <md9ms@mdstud.chalmers.se>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enscript 1.6.3\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-05 09:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-15 22:01+0100\n"
"Last-Translator: Martin Sjögren <md9ms@mdstud.chalmers.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: compat/getopt.c:628
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: compat/getopt.c:652
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inte något argument\n"

#: compat/getopt.c:657
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tillåter inte något argument\n"

#: compat/getopt.c:674 compat/getopt.c:847
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" kräver ett argument\n"

#: compat/getopt.c:703
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#: compat/getopt.c:707
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#: compat/getopt.c:733
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: compat/getopt.c:736
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: compat/getopt.c:766 compat/getopt.c:896
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- %c\n"

#: compat/getopt.c:813
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: compat/getopt.c:831
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tillåter inte något argument\n"

#: compat/xalloc.c:70
#, c-format
msgid "xmalloc(): couldn't allocate %d bytes\n"
msgstr "xmalloc(): kunde inte allokera %d byte\n"

#: compat/xalloc.c:88
#, c-format
msgid "xcalloc(): couldn't allocate %d bytes\n"
msgstr "xcalloc(): kunde inte allokera %d byte\n"

#: compat/xalloc.c:109
#, c-format
msgid "xrealloc(): couldn't reallocate %d bytes\n"
msgstr "xrealloc(): kunde inte omallokera %d byte\n"

#: compat/regex.c:996
msgid "Success"
msgstr "Lyckades"

#: compat/regex.c:997
msgid "No match"
msgstr "Inga träffar"

#: compat/regex.c:998
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Ogiltigt reguljärt uttryck"

#: compat/regex.c:999
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Ogiltigt kollationeringstecken"

#: compat/regex.c:1000
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Ogiltigt teckenklassnamn"

#: compat/regex.c:1001
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Eftersläpande omvänt snedstreck"

#: compat/regex.c:1002
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Ogiltig bakåtreferens"

#: compat/regex.c:1003
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Obalanserad [ eller [^"

#: compat/regex.c:1004
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Obalanserad ( eller \\("

#: compat/regex.c:1005
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Obalanserad \\{"

#: compat/regex.c:1006
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Ogiltigt innehåll i \\{\\}"

#: compat/regex.c:1007
msgid "Invalid range end"
msgstr "Ogiltigt omfångsslut"

#: compat/regex.c:1008
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Minnet slut"

#: compat/regex.c:1009
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Ogiltigt föregående reguljärt uttryck"

#: compat/regex.c:1010
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "För tidigt slut på reguljärt uttryck"

#: compat/regex.c:1011
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Reguljärt uttryck för stort"

#: compat/regex.c:1012
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Obalanserad ) eller \\)"

#: compat/regex.c:5458
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Inget föregående reguljärt uttryck"

#: src/main.c:966
#, no-c-format
msgid "$3v $-40N $3% pages $4L lines $E $C"
msgstr "$3v $-40N $3% sidor $4L rader $E $C"

#: src/main.c:996
#, c-format
msgid "couldn't get passwd entry for uid=%d: %s"
msgstr "kunde inte hämta passwd-post för uid=%d: %s"

#: src/main.c:1088
#, c-format
msgid "couldn't read config file \"%s/%s\": %s"
msgstr "kunde inte läsa konfigurationsfilen \"%s/%s\": %s"

#: src/main.c:1092
msgid "I did also try the following directories:"
msgstr "Jag försökte också med följande kataloger:"

#: src/main.c:1093 src/main.c:1094 src/main.c:1095
#, c-format
msgid "\t%s"
msgstr "\t%s"

#: src/main.c:1096
msgid "\t../lib"
msgstr "\t../lib"

#: src/main.c:1097
msgid "\t../../lib"
msgstr "\t../../lib"

#: src/main.c:1099
msgid "This is probably an installation error. Please, try to rebuild:"
msgstr "Det här är förmodligen ett installationsfel. Försök bygga om:"

#: src/main.c:1100
msgid "\tmake distclean"
msgstr "\tmake distclean"

#: src/main.c:1101
msgid "\t./configure --prefix=PREFIX"
msgstr "\t./configure --prefix=PREFIX"

#: src/main.c:1102
msgid "\tmake"
msgstr "\tmake"

#: src/main.c:1103
msgid "\tmake check"
msgstr "\tmake check"

#: src/main.c:1104
msgid "\tmake install"
msgstr "\tmake install"

#: src/main.c:1106
msgid "or set the environment variable `ENSCRIPT_LIBRARY' to point to your"
msgstr "eller sätt miljövariabeln \"ENSCRIPT_LIBRARY\" att peka till din"

#: src/main.c:1108
msgid "library directory."
msgstr "bibliotekskatalog."

#: src/main.c:1180
#, c-format
msgid "unknown encoding: %s"
msgstr "okänd kodning: %s"

#: src/main.c:1199
#, c-format
msgid "couldn't open AFM library: %s"
msgstr "kunde inte öppna AFM-bibliotek: %s"

#: src/main.c:1228
msgid ""
"known media:\n"
"name       width\theight\tllx\tlly\turx\tury\n"
"------------------------------------------------------------\n"
msgstr ""
"kända media:\n"
"namn       bredd\thöjd\tnvx\tnvy\töhx\töhy\n"
"------------------------------------------------------------\n"

#: src/main.c:1247
#, c-format
msgid "do not know anything about media \"%s\""
msgstr "känner inte till något om formatet \"%s\""

#: src/main.c:1291
#, c-format
msgid ""
"set new marginals for media `%s' (%dx%d): llx=%d, lly=%d, urx=%d, ury=%d\n"
msgstr "sätt nya marginaler för formatet \"%s\" (%d×%d): nvx=%d, nvy=%d, öhx=%d, öhy%d\n"

#: src/main.c:1302
#, c-format
msgid "illegal page label format \"%s\""
msgstr "otillåtet sidetikettsformat \"%s\""

#: src/main.c:1314
#, c-format
msgid "illegal non-printable format \"%s\""
msgstr "otillåtet ej utskrivbart-format \"%s\""

#: src/main.c:1328
#, c-format
msgid "illegal style for wrapped line marker: \"%s\""
msgstr "otillåten stil på radbrytningstecken: \"%s\""

#: src/main.c:1338
#, c-format
msgid "illegal N-up argument: %d"
msgstr "otillåtet N-upp-argument: %d"

#: src/main.c:1343
#, c-format
msgid "N-up argument must be power of 2: %d"
msgstr "N-upp-argument måste vara en potens av 2: %d"

#: src/main.c:1420
#, c-format
msgid "malformed underlay position: %s"
msgstr "felutformad underlagsposition: %s"

#: src/main.c:1443
#, c-format
msgid "illegal underlay style: %s"
msgstr "otillåten underlagsstil: %s"

#: src/main.c:1470
msgid ""
"Highlighting is supported for the following languages and file formats:\n"
"\n"
msgstr ""
"Syntaxmarkering stöds för följande språk och filformat:\n"
"\n"

#: src/main.c:1641
#, c-format
msgid "couldn't create temporary toc file: %s"
msgstr "kunde inte skapa temporär innehållsfil: %s"

#: src/main.c:1688
#, c-format
msgid "couldn't stat input file \"%s\": %s"
msgstr "kunde inte ta status på indatafilen \"%s\": %s"

#: src/main.c:1708
#, c-format
msgid "couldn't rewind toc file: %s"
msgstr "kunde inte spola tillbaks innehållsfilen: %s"

#: src/main.c:1714
msgid "Table of Contents"
msgstr "Innehåll"

#: src/main.c:1743
msgid "no output generated\n"
msgstr "ingen utdata genererad\n"

#: src/main.c:1748
#, c-format
msgid "output sent to %s\n"
msgstr "utdata skickad till %s\n"

#: src/main.c:1749 src/main.c:1773
msgid "printer"
msgstr "skrivare"

#: src/main.c:1751
#, c-format
msgid "output left in %s\n"
msgstr "utdata lämnad i %s\n"

#: src/main.c:1769
#, c-format
msgid "[ %d pages * %d copy ]"
msgstr "[ %d sidor * %d kopia ]"

#: src/main.c:1772
#, c-format
msgid " sent to %s\n"
msgstr " skickad till %s\n"

#: src/main.c:1775
#, c-format
msgid " left in %s\n"
msgstr " lämnad i %s\n"

#: src/main.c:1780
#, c-format
msgid "%d lines were %s\n"
msgstr "%d rader blev %s\n"

#: src/main.c:1782
msgid "truncated"
msgstr "avkortade"

#: src/main.c:1782
msgid "wrapped"
msgstr "radbrutna"

#: src/main.c:1788
#, c-format
msgid "%d characters were missing\n"
msgstr "%d tecken saknades\n"

#: src/main.c:1792
msgid "missing character codes (decimal):\n"
msgstr "saknade teckenkoder (decimalt):\n"

#: src/main.c:1800
#, c-format
msgid "%d non-printable characters\n"
msgstr "%d ej utskrivbara tecken\n"

#: src/main.c:1805
msgid "non-printable character codes (decimal):\n"
msgstr "ej utskrivbara teckenkoder (decimalt):\n"

#: src/main.c:1854
#, c-format
msgid "couldn't open printer `%s': %s"
msgstr "kunde inte öppna skrivaren \"%s\": %s"

#: src/main.c:1863
#, c-format
msgid "couldn't create output file \"%s\": %s"
msgstr "kunde inte skapa utdatafilen \"%s\": %s"

#: src/main.c:1880
#, c-format
msgid "couldn't close output file \"%s\": %s"
msgstr "kunde inte stänga utdatafilen \"%s\": %s"

#: src/main.c:1938
#, c-format
msgid ""
"syntax error in option string %s=\"%s\":\n"
"missing end of quotation: %c"
msgstr ""
"syntaxfel i flaggsträngen %s=\"%s\":\n"
"saknar slut på citering: %c"

#: src/main.c:1970
#, c-format
msgid ""
"warning: didn't process following options from environment variable %s:\n"
msgstr "varning: behandlade inte följande flaggor från miljövariabeln %s:\n"

#: src/main.c:1974
#, c-format
msgid " option %d = \"%s\"\n"
msgstr " flaggan %d = \"%s\"\n"

#: src/main.c:2020
msgid "number of columns must be larger than zero"
msgstr "antalet kolumner måste vara större än noll"

#: src/main.c:2078
msgid "file alignment must be larger than zero"
msgstr "filgrupperingen måste vara större än noll"

#: src/main.c:2133 src/main.c:2139 src/main.c:2350 src/util.c:415
#, c-format
msgid "malformed font spec: %s"
msgstr "felutformad typsnittsspecifikation: %s"

#: src/main.c:2155
#, c-format
msgid "couldn't find header definition file \"%s.hdr\""
msgstr "kunde inte hitta huvuddefinitionsfil \"%s.hdr\""

#: src/main.c:2199
#, c-format
msgid "must print at least one line per each page: %s"
msgstr "måste skriva ut åtminstone en rad per sida: %s"

#: src/main.c:2219
#, c-format
msgid "%s: illegal newline character specifier: '%s': expected 'n' or 'r'\n"
msgstr "%s: otillåtet nyradstecken: \"%s\"': väntade \"n\" eller \"r\"\n"

#: src/main.c:2308
#, c-format
msgid "malformed argument `%s' for option -W, --option: no comma found"
msgstr ""
"felformulerat argument \"%s\" till flaggan -W, --option: inget komma funnet"

#: src/main.c:2313
#, c-format
msgid "helper application specification must be single character: %s"
msgstr "specifikation av hjälpapplikation måste vara ett enda tecken: %s"

#: src/main.c:2409
msgid "slice must be greater than zero"
msgstr "skivnumret måste vara större än noll"

#: src/main.c:2490 states/main.c:320
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Prova \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/main.c:2510
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -#             an alias for option -n, --copies\n"
" -1             same as --columns=1\n"
" -2             same as --columns=2\n"
"   --columns=NUM     specify the number of columns per page\n"
" -a, --pages=PAGES     specify which pages are printed\n"
" -A, --file-align=ALIGN   align separate input files to ALIGN\n"
" -b, --header=HEADER    set page header\n"
" -B, --no-header      no page headers\n"
" -c, --truncate-lines    cut long lines (default is to wrap)\n"
" -C, --line-numbers[=START]\n"
"               precede each line with its line number\n"
" -d             an alias for option --printer\n"
" -D, --setpagedevice=KEY[:VALUE]\n"
"               pass a page device definition to output\n"
" -e, --escapes[=CHAR]    enable special escape interpretation\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
" -#             ett alias för -n, --copies\n"
" -1             samma som --columns=1\n"
" -2             samma som --columns=2\n"
"   --columns=NUM     ange antalet kolumner per sida\n"
" -a, --pages=PAGES     ange vilka sidor som skrivs ut\n"
" -A, --file-align=JUSTERING justera separata indatafiler till JUSTERING\n"
" -b, --header=HUVUD     sätt sidhuvud\n"
" -B, --no-header      inga sidhuvuden\n"
" -c, --truncate-lines    bryt av långa rader (förvalet är att radbryta)\n"
" -C, --line-numbers[=START]\n"
"               skriv radnumret före varje rad\n"
" -d             ett alias för flaggan --printer\n"
" -D, --setpagedevice=NYCKEL[:VÄRDE]\n"
"               ange en sidenhetsdefinition till utdatan\n"
" -e, --escapes[=TECKEN]   tillåt speciell kontrollsekvenstolkning\n"

#: src/main.c:2530
msgid " -E, --highlight[=LANG]   highlight source code\n"
msgstr " -E, --highlight[=SPRÅK]  Syntaxmarkera källkod\n"

#: src/main.c:2533
msgid ""
" -f, --font=NAME      use font NAME for body text\n"
" -F, --header-font=NAME   use font NAME for header texts\n"
" -g, --print-anyway     nothing (compatibility option)\n"
" -G             same as --fancy-header\n"
"   --fancy-header[=NAME] select fancy page header\n"
" -h, --no-job-header    suppress the job header page\n"
" -H, --highlight-bars=NUM  specify how high highlight bars are\n"
" -i, --indent=NUM      set line indent to NUM characters\n"
" -I, --filter=CMD      read input files through input filter CMD\n"
" -j, --borders       print borders around columns\n"
" -J,            an alias for option --title\n"
" -k, --page-prefeed     enable page prefeed\n"
" -K, --no-page-prefeed   disable page prefeed\n"
" -l, --lineprinter     simulate lineprinter, this is an alias for:\n"
"                --lines-per-page=66, --no-header, --"
"portrait,\n"
"                --columns=1\n"
msgstr ""
" -f, --font=NAMN      använd typsnittet NAMN för vanlig text\n"
" -F, --header-font=NAMN   använd typsnittet NAMN för sidhuvudstext\n"
" -g, --print-anyway     inget (kompatibilitetsflagga)\n"
" -G             samma som --fancy-header\n"
"   --fancy-header[=NAMN] välj konstfärdigt sidhuvud\n"
" -h, --no-job-header    välj bort jobbhuvudsidan\n"
" -H, --highlight-bars=NUM  ange hur höga markeringsstrecken ska vara\n"
" -i, --indent=NUM      sätt radindenteringen till NUM tecken\n"
" -I, --filter=KOMMANDO   läs indatafiler genom indatafiltret KOMMANDO\n"
" -j, --borders       skriv ut kanter runt kolumner\n"
" -J,            ett alias för flaggan --title\n"
" -k, --page-prefeed     tillåt förmatning av sidor\n"
" -K, --no-page-prefeed   tillåt inte förmatning av sidor\n"
" -l, --lineprinter     simulera en radskrivare, detta är ett alias för:\n"
"                --lines-per-page=66, --no-header, --"
"portrait,\n"
"                --columns=1\n"

#: src/main.c:2551
msgid ""
" -L, --lines-per-page=NUM  specify how many lines are printed on each "
"page\n"
" -m, --mail         send mail upon completion\n"
" -M, --media=NAME      use output media NAME\n"
" -n, --copies=NUM      print NUM copies of each page\n"
" -N, --newline=NL      select the newline character. Possible\n"
"               values for NL are: n (`\\n') and r (`\\r').\n"
" -o             an alias for option --output\n"
" -O, --missing-characters  list missing characters\n"
" -p, --output=FILE     leave output to file FILE. If FILE is `-',\n"
"               leave output to stdout.\n"
" -P, --printer=NAME     print output to printer NAME\n"
" -q, --quiet, --silent   be really quiet\n"
" -r, --landscape      print in landscape mode\n"
" -R, --portrait       print in portrait mode\n"
msgstr ""
" -L, --lines-per-page=NUM  ange antalet rader som ska skrivas på varje sida\n"
" -m, --mail         skicka ett e-post när det är klart\n"
" -M, --media=NAMN      använd utdataformatet NAMN\n"
" -n, --copies=NUM      skriv ut NUM kopior av varje sida\n"
" -N, --newline=NR      välj nyradstecken. Möjliga värden för NR är:\n"
"               n (\"\\n\") och r (\"\\r\").\n"
" -o             ett alias för flaggan --output\n"
" -O, --missing-characters  lista saknade tecken\n"
" -p, --output=FIL      lämna utdatan i filen FIL. Om FIL är \"-\",\n"
"               lämna utdatan till standard ut.\n"
" -P, --printer=NAMN     skriv ut på skrivaren NAMN\n"
" -q, --quiet, --silent   var väldigt tyst\n"
" -r, --landscape      skriv ut i landskapsläge\n"
" -R, --portrait       skriv ut i porträttläge\n"

#: src/main.c:2567
#, fuzzy
msgid ""
" -s, --baselineskip=NUM   set baselineskip to NUM\n"
" -S, --statusdict=KEY[:VALUE]\n"
"               pass a statusdict definition to the output\n"
" -t, --title=TITLE     set banner page's job title to TITLE. Option\n"
"               sets also the name of the input file stdin.\n"
" -T, --tabsize=NUM     set tabulator size to NUM\n"
" -u, --underlay[=TEXT]   print TEXT under every page\n"
" -U, --nup=NUM       print NUM logical pages on each output page\n"
" -v, --verbose       tell what we are doing\n"
" -V, --version       print version number\n"
" -w, --language=LANG    set output language to LANG\n"
" -W, --options=APP,OPTION  pass option OPTION to helper application APP\n"
" -X, --encoding=NAME    use input encoding NAME\n"
" -z, --no-formfeed     do not interpret form feed characters\n"
" -Z, --pass-through     pass through PostScript and PCL files\n"
"               without any modifications\n"
msgstr ""
" -s, --baselineskip=NUM   sätt radavståndet till NUM\n"
" -S, --statusdict=NYCKEL[:VÄRDE]\n"
"               skicka en statuslexikondefinition till utdatan\n"
" -t, --title=TITEL     sätt banderollsidans jobbtitel till TITEL.\n"
"               Flaggan sätter också namnet på indatafilen\n"
"               standard in.\n"
" -T, --tabsize=NUM     sätt tabulatorstorleken till NUM\n"
" -u, --underlay[=TEXT]   skriv TEXT under varje sida\n"
" -U, --nup=NUM       skriv ut NUM logiska sidor per utdatasida\n"
" -v, --verbose       tala om vad vi gör\n"
" -V, --version       skriv ut versionsnummer\n"
" -w, --language=SPRÅK    sätt utdataspråket till SPRÅK\n"
" -W, --options=APP,FLAGGA  skicka flaggan FLAGGA till hjälpapplikationen\n"
"               APP\n"
" -X, --encoding=NAMN    använd indatakodningen NAMN\n"
" -z, --no-formfeed     tolka inte sidmatningstecken\n"
" -Z, --pass-through     skicka genom PostScript- och PCL-filer utan\n"
"               några ändringar\n"

#: src/main.c:2585
msgid ""
"Long-only options:\n"
" --color[=bool]       create color outputs with states\n"
" --continuous-page-numbers count page numbers across input files. Don't\n"
"               restart numbering at beginning of each file.\n"
" --download-font=NAME    download font NAME\n"
" --extended-return-values  enable extended return values\n"
" --filter-stdin=NAME    specify how stdin is shown to the input filter\n"
" --footer=FOOTER      set page footer\n"
" --h-column-height=HEIGHT  set the horizontal column height to HEIGHT\n"
" --help           print this help and exit\n"
msgstr ""
"Flaggor med enbart långa namn:\n"
" --color[=boolesk]     skapa färgutdata med tillstånd\n"
" --continuous-page-numbers räkna sidnummer över flera indatafiler. Börja\n"
"               inte om numreringen för nya filer.\n"
" --download-font=NAMN    hämta hem typsnittet NAMN\n"
" --extended-return-values  använd utökade returvärden\n"
" --filter-stdin=NAMN    ange hur standard in visas för indatafiltret\n"
" --footer=SIDFOT      sätt sidfoten\n"
" --h-column-height=HÖJD   sätt den horisontella kolumnhöjden till HÖJD\n"
" --help           visa denna hjälptexten och avsluta\n"

#: src/main.c:2596
#, fuzzy
msgid ""
" --help-highlight      describe all supported --highlight languages\n"
"               and file formats\n"
" --highlight-bar-gray=NUM  print highlight bars with gray NUM (0 - 1)\n"
" --list-media        list names of all known media\n"
" --margins=LEFT:RIGHT:TOP:BOTTOM\n"
"               adjust page marginals\n"
" --mark-wrapped-lines[STYLE]\n"
"               mark wrapped lines in the output with STYLE\n"
" --non-printable-format=FMT specify how non-printable chars are printed\n"
msgstr ""
" --help-highlight      beskriv alla språk och filformat med\n"
"               stöd för --highlight\n"
" --highlight-bar-gray=NUM  skriv ut markeringsrader med grå NUM (0 - 1)\n"
" --list-media        lista namnen på alla kända media\n"
" --margins=VÄNSTER:HÖGER:TOPP:BOTTEN\n"
"               justera sidmarginaler\n"
" --mark-wrapped-lines[STIL]\n"
"               markera radbrutna rader i utdatan med STIL\n"
" --non-printable-format=FMT ange hur ej utskrivbara tecken ska skrivas ut\n"

#: src/main.c:2607
msgid ""
" --nup-columnwise      layout pages in the N-up printing columnwise\n"
" --nup-xpad=NUM       set the page x-padding of N-up printing to NUM\n"
" --nup-ypad=NUM       set the page y-padding of N-up printing to NUM\n"
" --page-label-format=FMT  set page label format to FMT\n"
" --ps-level=LEVEL      set the PostScript language level that "
"enscript\n"
"               should use\n"
" --printer-options=OPTIONS pass extra options to the printer command\n"
" --rotate-even-pages    rotate even-numbered pages 180 degrees\n"
msgstr ""
" --nup-columnwise      lägg ut sidor i kolumner i N-upp-utskrift\n"
" --nup-xpad=NUM       sätt sidans x-utfyllning för N-upp-utskrift till\n"
"               NUM\n"
" --nup-ypad=NUM       sätt sidans y-utfyllning för N-upp-utskrift till\n"
"               NUM\n"
" --page-label-format=FMT  sätt sidetikettsformatet till FMT\n"
" --ps-level=NIVÅ      sätt PostScript-språknivån som enscript ska\n"
"               använda\n"
" --printer-options=FLAGGOR skicka med extra flaggor till "
"utskriftskommandot\n"
" --rotate-even-pages    rotera sidor med jämnt nummer 180°\n"

#: src/main.c:2617
msgid ""
" --slice=NUM        print vertical slice NUM\n"
" --style=STYLE       use highlight style STYLE\n"
" --swap-even-page-margins  swap left and right side margins for each even\n"
"               numbered page\n"
" --toc           print table of contents\n"
" --ul-angle=ANGLE      set underlay text's angle to ANGLE\n"
" --ul-font=NAME       print underlays with font NAME\n"
" --ul-gray=NUM       print underlays with gray value NUM\n"
" --ul-position=POS     set underlay's starting position to POS\n"
" --ul-style=STYLE      print underlays with style STYLE\n"
" --word-wrap        wrap long lines from word boundaries\n"
msgstr ""
" --slice=NUM        skriv ut vertikal skiva NUM\n"
" --style=STIL        använd markeringsstilen STIL\n"
" --swap-even-page-margins  Byt ut vänster- och högermarginaler för varje\n"
"               sida med jämnt nummer\n"
" --toc           skriv ut innehållsförteckning\n"
" --ul-angle=VINKEL     sätt underlagans textvinkel till VINKEL\n"
" --ul-font=NAMN       skriv ut underlagor med typsnittet NAMN\n"
" --ul-gray=NUM       skriv ut underlagor med gråvärde NUM\n"
" --ul-position=POS     sätt underlagans startposition till POS\n"
" --ul-style=STIL      skriv ut underlagor med stilen STIL\n"
" --word-wrap        radbryt långa rader vid ordgränser\n"

#: src/main.c:2631
msgid ""
"\n"
"Report bugs to mtr@iki.fi.\n"
msgstr ""
"\n"
"Rapportera fel till mtr@iki.fi.\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org.\n"

#: src/psgen.c:324
#, c-format
msgid "couldn't find prolog \"%s\": %s\n"
msgstr "kunde inte hitta prologen \"%s\": %s\n"

#: src/psgen.c:332
#, c-format
msgid "couldn't find encoding file \"%s.enc\": %s\n"
msgstr "kunde inte hitta kodningsfilen \"%s.enc\": %s\n"

#: src/psgen.c:464
#, c-format
msgid "couldn't find header definition file \"%s.hdr\": %s\n"
msgstr "kunde inte hitta huvuddefinitionsfilen \"%s.hdr\": %s\n"

#: src/psgen.c:608
#, c-format
msgid "processing file \"%s\"...\n"
msgstr "bearbetar filen \"%s\"...\n"

#: src/psgen.c:906
#, c-format
msgid "EPS file \"%s\" is too large for page\n"
msgstr "EPS-filen \"%s\" är för stor för sidan\n"

#: src/psgen.c:979
msgid "user font encoding can be only the system's default or `ps'"
msgstr "användartypsnittskodning kan bara vara systemets standard eller \"ps\""

#: src/psgen.c:1220
#, c-format
msgid "unknown special escape: %s"
msgstr "okänd speciell kontrollsekvens: %s"

#: src/psgen.c:1346
#, c-format
msgid "illegal option %c for ^@epsf escape"
msgstr "otillåten flagga %c för kontrollsekvensen ^@epsf"

#: src/psgen.c:1352
msgid "malformed ^@epsf escape: no ']' after options"
msgstr "felutformad kontrollsekvens ^@epsf: ingen \"]\" efter flaggorna"

#: src/psgen.c:1364
#, c-format
msgid ""
"too long file name for ^@epsf escape:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"för långt filnamn för kontrollsekvensen ^@epsf:\n"
"%.*s"

#: src/psgen.c:1368
msgid "unexpected EOF while scanning ^@epsf escape"
msgstr "oväntat filslut vid bearbetning av kontrollsekvensen ^@epsf"

#: src/psgen.c:1374
msgid "malformed ^@epsf escape: no '{' found"
msgstr "felutformad kontrollsekvens ^@epsf: ingen \"{\" hittad"

#: src/psgen.c:1432
#, c-format
msgid "malformed %s escape: no '{' found"
msgstr "felutformad kontrollsekvens %s: ingen \"{\" hittad"

#: src/psgen.c:1446
#, c-format
msgid ""
"too long argument for %s escape:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"för långt argument till kontrollsekvensen %s:\n"
"%.*s"

#: src/psgen.c:1465
#, c-format
msgid "malformed font spec for ^@font escape: %s"
msgstr "felutformad typsnittsspecifikation för kontrollsekvensen ^@font: %s"

#: src/psgen.c:1501
#, c-format
msgid "malformed color spec for ^@%s escape: %s"
msgstr "felutformad färgspecifikation för kontrollsekvensen ^@%s: %s"

#: src/psgen.c:1525
#, c-format
msgid "invalid value for ^@shade escape: %s"
msgstr "ogiltigt värde för kontrollsekvensen ^@shade: %s"

#: src/psgen.c:1533
#, c-format
msgid "invalid value for ^@bggray escape: %s"
msgstr "ogiltigt värde för kontrollsekvensen ^@bggray: %s"

#: src/psgen.c:2397
#, c-format
msgid "epsf: couldn't open pipe to command \"%s\": %s\n"
msgstr "epsf: kunde inte öppna rör till kommandot \"%s\": %s\n"

#: src/psgen.c:2430
#, c-format
msgid "couldn't open EPS file \"%s\": %s\n"
msgstr "kunde inte öppna EPS-filen \"%s\": %s\n"

#: src/psgen.c:2467
#, c-format
msgid "EPS file \"%s\" does not start with \"%%!\" magic\n"
msgstr "EPS-filen \"%s\" börjar inte med \"%%!\"-magi\n"

#: src/psgen.c:2492
#, c-format
msgid ""
"EPS file \"%s\" contains malformed %%%%BoundingBox row:\n"
"\"%.*s\"\n"
msgstr ""
"EPS-filen \"%s\" innehåller felutformad %%%%BoundingBox-rad:\n"
"\"%.*s\"\n"

#: src/psgen.c:2517
#, c-format
msgid "EPS file \"%s\" is not a valid EPS file\n"
msgstr "EPS-filen \"%s\" är inte en giltig EPS-fil\n"

#: src/psgen.c:2659
#, c-format
msgid "passing through all input files for output language `%s'\n"
msgstr "skickar vidare alla indatafiler för utdataspråket \"%s\"\n"

#: src/psgen.c:2711
#, c-format
msgid "passing through %s file \"%s\"\n"
msgstr "skickar vidare %s-filen \"%s\"\n"

#: src/psgen.c:2814
#, c-format
msgid "couldn't create temporary divert file: %s"
msgstr "kunde inte skapa temporär omdirigeringsfil: %s"

#: src/psgen.c:2831
#, c-format
msgid "couldn't rewind divert file: %s"
msgstr "kunde inte spola tillbaks omdirigeringsfilen: %s"

#: src/util.c:95
#, fuzzy, c-format
msgid "missing argument: %s"
msgstr "otillåtet N-upp-argument: %d"

#: src/util.c:185 src/util.c:213
#, c-format
msgid "illegal value \"%s\" for option %s"
msgstr "otillåtet värde \"%s\" för flaggan %s"

#: src/util.c:201
#, c-format
msgid "invalid value \"%s\" for option %s"
msgstr "ogiltigt värde \"%s\" för flaggan %s"

#: src/util.c:439
#, c-format
msgid "illegal option: %s"
msgstr "otillåten flagga: %s"

#: src/util.c:616
#, c-format
msgid "%s:%d: %%Format: no name"
msgstr "%s:%d: %%Format: inget namn"

#: src/util.c:627
#, c-format
msgid "%s:%d: %%Format: too long name, maxlen=%d"
msgstr "%s:%d: %%Format: för långt namn, maxlängd=%d"

#: src/util.c:650
#, c-format
msgid "%s:%d: %%Format: name \"%s\" is already defined"
msgstr "%s:%d: %%Format: namnet \"%s\" är redan definierat"

#: src/util.c:671
#, c-format
msgid "%s:%d: %%HeaderHeight: no argument"
msgstr "%s:%d: %%HeaderHeight: inga argument"

#: src/util.c:693
#, c-format
msgid "%s:%d: %%FooterHeight: no argument"
msgstr "%s:%d: %%FooterHeight: inga argument"

#: src/util.c:840
#, c-format
msgid "%s: warning: font size is negative\n"
msgstr "%s: varning: typsnittsstorleken är negativ\n"

#: src/util.c:842
#, c-format
msgid "%s: warning: font width is negative\n"
msgstr "%s: varning: typsnittsbredden är negativ\n"

#: src/util.c:844
#, c-format
msgid "%s: warning: font height is negative\n"
msgstr "%s: varning: typsnittshöjden är negativ\n"

#: src/util.c:863
#, c-format
msgid "reading AFM info for font \"%s\"\n"
msgstr "läser AFM-information för typsnittet \"%s\"\n"

#: src/util.c:896
#, c-format
msgid "couldn't open AFM file for font \"%s\", using default\n"
msgstr "kunde inte öppna AFM-fil för typsnittet \"%s\", använder standardalternativet\n"

#: src/util.c:903
#, c-format
msgid "couldn't open AFM file for the default font: %s"
msgstr "kunde inte öppna AFM-fil för standardtypsnittet: %s"

#: src/util.c:1092
#, c-format
msgid "downloading font \"%s\"\n"
msgstr "hämtar hem typsnittet \"%s\"\n"

#: src/util.c:1097
#, c-format
msgid "couldn't open font description file \"%s\": %s\n"
msgstr "kunde inte öppna beskrivningsfilen \"%s\" för typsnittet: %s\n"

#: src/util.c:1387
#, c-format
msgid "%s: too long format for %%D{} escape"
msgstr "%s: för långt format för %%D{}-kontrollsekvens"

#: src/util.c:1472
#, c-format
msgid "%s: unknown `%%' escape `%c' (%d)"
msgstr "%s: okänd \"%%\"-kontrollsekvens \"%c\" (%d)"

#: src/util.c:1510
#, c-format
msgid "%s: no closing ')' for $() escape"
msgstr "%s: ingen avslutande \")\" för $()-kontrollsekvens"

#: src/util.c:1513
#, c-format
msgid "%s: too long variable name for $() escape"
msgstr "%s: för långt variabelnamn för $()-kontrollsekvens"

#: src/util.c:1540
#, c-format
msgid "%s: too long format for $D{} escape"
msgstr "%s: för långt format för $D{}-kontrollsekvens"

#: src/util.c:1628
#, c-format
msgid "%s: unknown `$' escape `%c' (%d)"
msgstr "%s: okänd \"$\"-kontrollsekvens \"%c\" (%d)"

#: src/util.c:1819
#, c-format
msgid "malformed float dimension: \"%s\""
msgstr "felutformad flyttalsdimension: \"%s\""

#: src/util.c:1936
#, c-format
msgid "couldn't open input filter \"%s\" for file \"%s\": %s"
msgstr "kunde inte öppna indatafiltret \"%s\" för filen \"%s\": %s"

#: src/util.c:1953
#, c-format
msgid "couldn't open input file \"%s\": %s"
msgstr "kunde inte öppna indatafilen \"%s\": %s"

#: src/mkafmmap.c:173
#, c-format
msgid "file=%s\n"
msgstr "fil=%s\n"

#: src/mkafmmap.c:173
msgid "stdout"
msgstr "standard ut"

#: src/mkafmmap.c:181
#, c-format
msgid "%s: couldn't open output file \"%s\""
msgstr "%s: kunde inte öppna utdatafilen \"%s\""

#: src/mkafmmap.c:195
msgid "couldn't create AFM library"
msgstr "kunde inte skapa AFM-bibliotek"

#: src/mkafmmap.c:244
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... FILE...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -h, --help       print this help and exit\n"
" -p, --output-file=NAME print output to file NAME (default file is\n"
"             font.map). If FILE is `-', leavy output to\n"
"             stdout.\n"
" -V, --version      print version number\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... FIL...\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
" -h, --help       visa den här hjälptexten och avsluta\n"
" -p, --output-file=NAMN skriv utdatan till filen NAMN (standardvalet är\n"
"             font.map). Om FIL är \"-\" skicka utdatan till\n"
"             stdandard ut.\n"
" -V, --version      visa versionsnummer\n"

#: states/lex.l:169 states/lex.l:175
msgid "error: EOF in comment"
msgstr "fel: filslut inom kommentar"

#: states/lex.l:206
msgid "error: EOF in string constant"
msgstr "fel: filslut inom strängkonstant"

#: states/lex.l:313
msgid "error: EOF in regular expression"
msgstr "fel: filslut inom reguljärt uttryck"

#: states/main.c:199
#, c-format
msgid "states for GNU %s %s"
msgstr "tillstånd för GNU %s %s"

#: states/main.c:254
#, c-format
msgid "%s: malformed variable definition \"%s\"\n"
msgstr "%s: felutformad variabeldefinition \"%s\"\n"

#: states/main.c:282
#, c-format
msgid "%s: couldn't create output file \"%s\": %s\n"
msgstr "%s: kunde inte skapa utdatafilen \"%s\": %s\n"

#: states/main.c:313
#, c-format
msgid "%s: unknown warning level `%s'\n"
msgstr "%s: okänd varningsnivå \"%s\"\n"

#: states/main.c:362 states/main.c:398 states/prims.c:1377 states/utils.c:229
#, c-format
msgid "%s: out of memory\n"
msgstr "%s: minnet slut\n"

#: states/main.c:423
#, c-format
msgid "%s: couldn't open input file `%s': %s\n"
msgstr "%s: kunde inte öppna indatafilen \"%s\": %s\n"

#: states/main.c:447
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"

#: states/main.c:451
msgid ""
" -D, --define=VAR=VAL    define variable VAR to have value VAR\n"
" -f, --file=NAME      read state definitions from file NAME\n"
" -h, --help         print this help and exit\n"
" -o, --output=NAME     save output to file NAME\n"
" -p, --path=PATH      set the load path to PATH\n"
" -s, --state=NAME      start from state NAME\n"
" -v, --verbose       increase the program verbosity\n"
" -V, --version       print version number\n"
" -W, --warning=LEVEL    set the warning level to LEVEL\n"
msgstr ""
" -D, --define=VAR=VÄRDE   definera variabeln VAR till värdet VÄRDE\n"
" -f, --file=NAMN      läs tillståndsdefinition från filen NAMN\n"
" -h, --help         visa den här hjälptexten och avsluta\n"
" -o, --output=NAMN     spara utdatan till filen NAMN\n"
" -p, --path=SÖKVÄG     sätt inläsningssökvägen till SÖKVÄG\n"
" -s, --state=NAMN      börja från tillståndet NAMN\n"
" -v, --verbose       öka programmets pratsamhet\n"
" -V, --version       visa versionsnummer\n"
" -W, --warning=NIVÅ     sätt varningsnivån till NIVÅ\n"

#: states/prims.c:46
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: %s: too few arguments\n"
msgstr "%s:%d: %s: otillåtet argument\n"

#: states/prims.c:56
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: %s: too many arguments\n"
msgstr "%s:%d: %s: otillåtet argument\n"

#: states/prims.c:109 states/prims.c:129 states/prims.c:255 states/prims.c:428
#: states/prims.c:903
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal argument type\n"
msgstr "%s:%d: %s: otillåten argumenttyp\n"

#: states/prims.c:470
#, c-format
msgid "%s: panic: "
msgstr "%s: panik: "

#: states/prims.c:504
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: malformed version string `%s'\n"
msgstr "%s:%d: %s: felutformad versionssträng \"%s\"\n"

#: states/prims.c:519
#, c-format
msgid ""
"%s: FATAL ERROR: States version %s or higher is required for this script\n"
msgstr "%s: ÖDESDIGERT FEL: Tillstånd av version %s eller över krävs för detta skript\n"

#: states/prims.c:610 states/prims.c:1276
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: start offset is bigger than end offset\n"
msgstr "%s:%d: %s: startavstånd är större än slutavstånd\n"

#: states/prims.c:619 states/prims.c:635 states/prims.c:1282
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: offset out of range\n"
msgstr "%s:%d: %s: avstånd utanför intervallet\n"

#: states/prims.c:653
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal argument\n"
msgstr "%s:%d: %s: otillåtet argument\n"

#: states/prims.c:700
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal regexp character syntax: %c\n"
msgstr "%s:%d: %s: otillåten reguljäruttrycksteckensyntax: %c\n"

#: states/prims.c:915
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: couldn't define state `%s'\n"
msgstr "%s:%d: %s: kunde inte definiera tillståndet \"%s\"\n"

#: states/prims.c:1012
#, c-format
msgid "%s: primitive `%s': too few arguments for format\n"
msgstr "%s: primitiv \"%s\": för få argument för formatet\n"

#: states/prims.c:1040
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: argument %d doesn't match format\n"
msgstr "%s:%d: %s: argument %d matchar inte formatet\n"

#: states/prims.c:1080
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: no extra options can be specified for %%s\n"
msgstr "%s:%d: %s: inga extra flaggor kan anges för %%s\n"

#: states/prims.c:1089
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal type specifier `%c'\n"
msgstr "%s:%d: %s: ogiltig typspecifierare \"%c\"\n"

#: states/process.c:117
#, c-format
msgid "%s: undefined state `%s'\n"
msgstr "%s: odefinierat tillstånd \"%s\"\n"

#: states/process.c:198
#, c-format
msgid "%s: error: undefined variable `%s'\n"
msgstr "%s: fel: odefinierad variabel \"%s\"\n"

#: states/process.c:292
#, c-format
msgid "%s: undefined super state `%s'\n"
msgstr "%s: odefinierat supertillstånd \"%s\"\n"

#: states/utils.c:262
#, c-format
msgid "%s:%d: couldn't compile regular expression \"%s\": %s\n"
msgstr "%s:%d kunde inte kompilera det reguljära uttrycket \"%s\": %s\n"

#: states/utils.c:451 states/utils.c:479
#, c-format
msgid "%s: ouf of memory"
msgstr "%s: minnet slut"

#: states/utils.c:456
#, c-format
msgid "warning: redefining state `%s'"
msgstr "varning: definierar om tillståndet \"%s\""

#: states/utils.c:483
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: redefining subroutine `%s'\n"
msgstr "%s:%d: varning: definierar om subrutinen \"%s\"\n"

#: states/utils.c:580
#, c-format
msgid "%s:%d: error: undefined variable `%s'\n"
msgstr "%s:%d: fel: odefinierad variabel \"%s\"\n"

#: states/utils.c:618
#, c-format
msgid "%s:%d: error: couldn't set variable `%s'\n"
msgstr "%s:%d: fel: kunde inte tilldela variabeln \"%s\"\n"

#: states/utils.c:769
#, c-format
msgid "%s:%d: error: expression between illegal types\n"
msgstr "%s:%d: fel: uttryck mellan otillåtna typer\n"

#: states/utils.c:867
#, c-format
msgid "%s:%d: error: too few arguments for subroutine\n"
msgstr "%s:%d: fel: för få argument för subrutinen\n"

#: states/utils.c:874
#, c-format
msgid "%s:%d: error: too many arguments for subroutine\n"
msgstr "%s:%d: fel: för många argument för subrutinen\n"

#: states/utils.c:928
#, c-format
msgid "%s:%d: error: undefined procedure `%s'\n"
msgstr "%s:%d: fel: odefinierad procedur \"%s\"\n"

#: states/utils.c:1020
#, c-format
msgid "%s:%d: error: illegal lvalue for assignment\n"
msgstr "%s:%d: fel: otillåtet vvärde för tilldelning\n"

#: states/utils.c:1028 states/utils.c:1112
#, c-format
msgid "%s:%d: error: array reference index is not integer\n"
msgstr "%s:%d: fel: vektorreferensindex är inte ett heltal\n"

#: states/utils.c:1034
#, c-format
msgid "%s:%d: error: negative array reference index\n"
msgstr "%s:%d: fel: negativ vektorreferensindex\n"

#: states/utils.c:1085
#, c-format
msgid "%s:%d: error: illegal rvalue for string assignment\n"
msgstr "%s:%d: fel: otillåtet hvärde för strängtilldelning\n"

#: states/utils.c:1104
#, c-format
msgid "%s:%d: error: illegal type for array reference\n"
msgstr "%s:%d: fel: otillåten typ för vektorreferens\n"

#: states/utils.c:1121
#, c-format
msgid "%s:%d: error: array reference index out of rance\n"
msgstr "%s:%d: fel: vektorreferensindex utanför intervallet\n"

#: states/utils.c:1347
#, c-format
msgid "%s: couldn't open definition file `%s': %s\n"
msgstr "%s: kunde inte öppna definitionsfilen \"%s\": %s\n"

#: states/utils.c:1403
#, c-format
msgid "%s: autoloading `%s' from `%s'\n"
msgstr "%s: läser in \"%s\" automatiskt från \"%s\"\n"

#~ msgid "couldn't create toc file name: %s"
#~ msgstr "kunde inte skapa innehållsfilnamn: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "couldn't create toc file \"%s\": %s"
#~ msgstr "kunde inte skapa utdatafilen \"%s\": %s"

#, fuzzy
#~ msgid "couldn't create divert file name: %s"
#~ msgstr "kunde inte skapa innehållsfilnamn: %s"

#~ msgid "couldn't create divert file \"%s\": %s"
#~ msgstr "kunde inte skapa omdirigeringsfilen \"%s\": %s"