sl.po   [plain text]


# Slovenian messages for GNU enscript.
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Primoz Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>, 1996.
#
# $Header: /u/mtr/own/CVS/enscript/po/sl.po,v 1.2 2003/03/05 07:57:19 mtr Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enscript 1.4.0\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-05 09:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1996-09-09 22:47 METDST\n"
"Last-Translator: Primoz Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: compat/getopt.c:628
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: izbira ,%s' je dvoumna\n"

#: compat/getopt.c:652
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: izbira ,--%s' ne dovoljuje argumenta\n"

#: compat/getopt.c:657
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: izbira ,%c%s' ne dovoljuje argumenta\n"

#: compat/getopt.c:674 compat/getopt.c:847
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: izbira ,%s' zahteva argument\n"

#: compat/getopt.c:703
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: neprepoznana izbira ,--%s'\n"

#: compat/getopt.c:707
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: neprepoznana izbira ,%c%s'\n"

#: compat/getopt.c:733
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: nedovoljena izbira -- %c\n"

#: compat/getopt.c:736
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: neveljavna izbira -- %c\n"

#: compat/getopt.c:766 compat/getopt.c:896
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: izbira zahteva argument -- %c\n"

#: compat/getopt.c:813
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: izbira ,%s' je dvoumna\n"

#: compat/getopt.c:831
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: izbira ,--%s' ne dovoljuje argumenta\n"

#: compat/xalloc.c:70
#, c-format
msgid "xmalloc(): couldn't allocate %d bytes\n"
msgstr "xmalloc(): ni mogoče rezervirati %d bytov pomnilnika\n"

#: compat/xalloc.c:88
#, c-format
msgid "xcalloc(): couldn't allocate %d bytes\n"
msgstr "xcalloc(): ni mogoče rezervirati %d bytov pomnilnika\n"

#: compat/xalloc.c:109
#, c-format
msgid "xrealloc(): couldn't reallocate %d bytes\n"
msgstr "xrealloc(): ni mogoče ponovno rezervirati %d bytov pomnilnika\n"

#: compat/regex.c:996
msgid "Success"
msgstr ""

#: compat/regex.c:997
msgid "No match"
msgstr ""

#: compat/regex.c:998
msgid "Invalid regular expression"
msgstr ""

#: compat/regex.c:999
msgid "Invalid collation character"
msgstr ""

#: compat/regex.c:1000
msgid "Invalid character class name"
msgstr ""

#: compat/regex.c:1001
msgid "Trailing backslash"
msgstr ""

#: compat/regex.c:1002
msgid "Invalid back reference"
msgstr ""

#: compat/regex.c:1003
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr ""

#: compat/regex.c:1004
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr ""

#: compat/regex.c:1005
msgid "Unmatched \\{"
msgstr ""

#: compat/regex.c:1006
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr ""

#: compat/regex.c:1007
msgid "Invalid range end"
msgstr ""

#: compat/regex.c:1008
msgid "Memory exhausted"
msgstr ""

#: compat/regex.c:1009
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr ""

#: compat/regex.c:1010
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr ""

#: compat/regex.c:1011
msgid "Regular expression too big"
msgstr ""

#: compat/regex.c:1012
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr ""

#: compat/regex.c:5458
msgid "No previous regular expression"
msgstr ""

#: src/main.c:966
#, no-c-format
msgid "$3v $-40N $3% pages $4L lines $E $C"
msgstr ""

#: src/main.c:996
#, c-format
msgid "couldn't get passwd entry for uid=%d: %s"
msgstr "passwd ne vsebuje podatkov za UID=%d: %s"

#: src/main.c:1088
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't read config file \"%s/%s\": %s"
msgstr "konfiguracijske datoteke \"%s/%s\" ni mogoče odpreti: %s"

#: src/main.c:1092
msgid "I did also try the following directories:"
msgstr ""

#: src/main.c:1093 src/main.c:1094 src/main.c:1095
#, c-format
msgid "\t%s"
msgstr ""

#: src/main.c:1096
msgid "\t../lib"
msgstr ""

#: src/main.c:1097
msgid "\t../../lib"
msgstr ""

#: src/main.c:1099
msgid "This is probably an installation error. Please, try to rebuild:"
msgstr ""

#: src/main.c:1100
msgid "\tmake distclean"
msgstr ""

#: src/main.c:1101
msgid "\t./configure --prefix=PREFIX"
msgstr ""

#: src/main.c:1102
msgid "\tmake"
msgstr ""

#: src/main.c:1103
msgid "\tmake check"
msgstr ""

#: src/main.c:1104
msgid "\tmake install"
msgstr ""

#: src/main.c:1106
msgid "or set the environment variable `ENSCRIPT_LIBRARY' to point to your"
msgstr ""

#: src/main.c:1108
msgid "library directory."
msgstr ""

#: src/main.c:1180
#, c-format
msgid "unknown encoding: %s"
msgstr "neznani kodni nabor: %s"

#: src/main.c:1199
#, c-format
msgid "couldn't open AFM library: %s"
msgstr "knjižnice AFM ni mogoče odpreti: %s"

#: src/main.c:1228
msgid ""
"known media:\n"
"name       width\theight\tllx\tlly\turx\tury\n"
"------------------------------------------------------------\n"
msgstr ""
"znani formati papirja:\n"
"ime       širina\tvišina\tLLX\tLLY\tURX\tURY\n"
"------------------------------------------------------------\n"

#: src/main.c:1247
#, c-format
msgid "do not know anything about media \"%s\""
msgstr "format papirja \"%s\" je neznan"

#: src/main.c:1291
#, c-format
msgid ""
"set new marginals for media `%s' (%dx%d): llx=%d, lly=%d, urx=%d, ury=%d\n"
msgstr ""

#: src/main.c:1302
#, c-format
msgid "illegal page label format \"%s\""
msgstr "nedovoljena oznaka strani \"%s\""

# POZOR!!! Tole je zelo grdo...
#: src/main.c:1314
#, c-format
msgid "illegal non-printable format \"%s\""
msgstr "nedovoljen non-printable format \"%s\""

#: src/main.c:1328
#, c-format
msgid "illegal style for wrapped line marker: \"%s\""
msgstr ""

#: src/main.c:1338
#, fuzzy, c-format
msgid "illegal N-up argument: %d"
msgstr "nedovoljena izbira: %s"

#: src/main.c:1343
#, c-format
msgid "N-up argument must be power of 2: %d"
msgstr ""

# POZOR!!!
#: src/main.c:1420
#, c-format
msgid "malformed underlay position: %s"
msgstr "slabo oblikovana pozicija podlage: %s"

# POZOR!!!
#: src/main.c:1443
#, fuzzy, c-format
msgid "illegal underlay style: %s"
msgstr "nedovoljen stil podlage: %s"

#: src/main.c:1470
msgid ""
"Highlighting is supported for the following languages and file formats:\n"
"\n"
msgstr ""

#: src/main.c:1641
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't create temporary toc file: %s"
msgstr "preusmerjene izhodne datoteke ni mogoče zapisati: %s"

#: src/main.c:1688
#, c-format
msgid "couldn't stat input file \"%s\": %s"
msgstr "ni moč priti do podatkov o datoteki \"%s\": %s"

#: src/main.c:1708
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't rewind toc file: %s"
msgstr "preusmerjene datoteke ni moč vrniti na začetek: %s"

#: src/main.c:1714
msgid "Table of Contents"
msgstr ""

#: src/main.c:1743
msgid "no output generated\n"
msgstr ""

#: src/main.c:1748
#, fuzzy, c-format
msgid "output sent to %s\n"
msgstr " poslano na %s\n"

#: src/main.c:1749 src/main.c:1773
msgid "printer"
msgstr "tiskalnik"

#: src/main.c:1751
#, fuzzy, c-format
msgid "output left in %s\n"
msgstr " ostalo na %s\n"

#: src/main.c:1769
#, c-format
msgid "[ %d pages * %d copy ]"
msgstr "[ %d strani * %d kopij ]"

#: src/main.c:1772
#, c-format
msgid " sent to %s\n"
msgstr " poslano na %s\n"

#: src/main.c:1775
#, c-format
msgid " left in %s\n"
msgstr " ostalo na %s\n"

#: src/main.c:1780
#, c-format
msgid "%d lines were %s\n"
msgstr "%d vrstic je bilo %s\n"

#: src/main.c:1782
msgid "truncated"
msgstr "odrezanih"

#: src/main.c:1782
msgid "wrapped"
msgstr "nadaljevanih v naslednji vrstici"

#: src/main.c:1788
#, c-format
msgid "%d characters were missing\n"
msgstr "%d znakov je manjkalo\n"

#: src/main.c:1792
msgid "missing character codes (decimal):\n"
msgstr "kode manjkajočih znakov (decimalno):\n"

#: src/main.c:1800
#, c-format
msgid "%d non-printable characters\n"
msgstr "%d znakov, ki se jih ne da natisniti\n"

#: src/main.c:1805
msgid "non-printable character codes (decimal):\n"
msgstr "kode znakov, ki se jih ne da natisniti (decimalno):\n"

#: src/main.c:1854
#, c-format
msgid "couldn't open printer `%s': %s"
msgstr "tiskalnik ,%s' ni dostopen: %s"

#: src/main.c:1863
#, c-format
msgid "couldn't create output file \"%s\": %s"
msgstr "izhodne datoteke \"%s\" ni mogoče zapisati: %s"

#: src/main.c:1880
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't close output file \"%s\": %s"
msgstr "izhodne datoteke \"%s\" ni mogoče zapisati: %s"

#: src/main.c:1938
#, c-format
msgid ""
"syntax error in option string %s=\"%s\":\n"
"missing end of quotation: %c"
msgstr ""
"sintaktična napaka pri izbiri %s=\"%s\":\n"
"manjka končni narekovaj: %c"

#: src/main.c:1970
#, c-format
msgid ""
"warning: didn't process following options from environment variable %s:\n"
msgstr "pozor: naslednje izbire v spremenljivki %s niso bile obdelane:\n"

#: src/main.c:1974
#, c-format
msgid " option %d = \"%s\"\n"
msgstr " izbira %d = \"%s\"\n"

#: src/main.c:2020
msgid "number of columns must be larger than zero"
msgstr ""

#: src/main.c:2078
msgid "file alignment must be larger than zero"
msgstr ""

#: src/main.c:2133 src/main.c:2139 src/main.c:2350 src/util.c:415
#, c-format
msgid "malformed font spec: %s"
msgstr "slabo naveden font: %s"

#: src/main.c:2155
#, c-format
msgid "couldn't find header definition file \"%s.hdr\""
msgstr "datoteke \"%s.hdr\" z definicijo glave ni mogoče najti"

#: src/main.c:2199
#, c-format
msgid "must print at least one line per each page: %s"
msgstr "na vsaki strani mora biti vsaj ena vrstica: %s"

#: src/main.c:2219
#, c-format
msgid "%s: illegal newline character specifier: '%s': expected 'n' or 'r'\n"
msgstr "%s: ,%s' ni dovoljeni znak za novo vrstico: ,n' ali ,r' sta\n"

#: src/main.c:2308
#, c-format
msgid "malformed argument `%s' for option -W, --option: no comma found"
msgstr ""

#: src/main.c:2313
#, c-format
msgid "helper application specification must be single character: %s"
msgstr ""

#: src/main.c:2409
msgid "slice must be greater than zero"
msgstr ""

#: src/main.c:2490 states/main.c:320
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Poskusite ,%s --help' za obširnejše informacije.\n"

#: src/main.c:2510
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -#             an alias for option -n, --copies\n"
" -1             same as --columns=1\n"
" -2             same as --columns=2\n"
"   --columns=NUM     specify the number of columns per page\n"
" -a, --pages=PAGES     specify which pages are printed\n"
" -A, --file-align=ALIGN   align separate input files to ALIGN\n"
" -b, --header=HEADER    set page header\n"
" -B, --no-header      no page headers\n"
" -c, --truncate-lines    cut long lines (default is to wrap)\n"
" -C, --line-numbers[=START]\n"
"               precede each line with its line number\n"
" -d             an alias for option --printer\n"
" -D, --setpagedevice=KEY[:VALUE]\n"
"               pass a page device definition to output\n"
" -e, --escapes[=CHAR]    enable special escape interpretation\n"
msgstr ""
"Uporaba: %s [izbire] [datoteka] ...\n"
"Argumenti, obvezni za dolge oblike izbir, so obvezni tudi za kratke.\n"
" -1             isto kot --columns=1\n"
" -2             isto kot --columns=2\n"
"   --columns=NUM     število stolpcev na strani\n"
" -a, --pages=STRANI     določimo strani, ki naj se odtisnejo\n"
" -b, --header=GLAVA     naslovna glava na strani\n"
" -B, --no-header      brez naslovne glave\n"
" -c, --truncate-lines    predolge vrstice porezane (privzeta izbira\n"
"               je nadaljevanje v naslednji vrstici)\n"
" -C, --line-numbers     vsaka vrstica označena s številko vrstice\n"
" -d             sinonim za izbiro --printer\n"
" -D, --setpagedevice=KEY[:VALUE]\n"
"               definicijo enote strani posredujemo na izhod\n"
" -e, --escapes[=ZNAK]    omogočenje posebnih ubežnih sekvenc\n"

#: src/main.c:2530
msgid " -E, --highlight[=LANG]   highlight source code\n"
msgstr ""

#: src/main.c:2533
#, fuzzy
msgid ""
" -f, --font=NAME      use font NAME for body text\n"
" -F, --header-font=NAME   use font NAME for header texts\n"
" -g, --print-anyway     nothing (compatibility option)\n"
" -G             same as --fancy-header\n"
"   --fancy-header[=NAME] select fancy page header\n"
" -h, --no-job-header    suppress the job header page\n"
" -H, --highlight-bars=NUM  specify how high highlight bars are\n"
" -i, --indent=NUM      set line indent to NUM characters\n"
" -I, --filter=CMD      read input files through input filter CMD\n"
" -j, --borders       print borders around columns\n"
" -J,            an alias for option --title\n"
" -k, --page-prefeed     enable page prefeed\n"
" -K, --no-page-prefeed   disable page prefeed\n"
" -l, --lineprinter     simulate lineprinter, this is an alias for:\n"
"                --lines-per-page=66, --no-header, --"
"portrait,\n"
"                --columns=1\n"
msgstr ""
" -f, --font=IME       uporabimo font IME za glavno besedilo\n"
" -F, --header-font=IME   uporabimo font IME za naslovno glavo\n"
" -g, --print-anyway     nič (združljivost s prejšnjimi verzijami)\n"
" -G             isto kot --fancy-header\n"
"   --fancy-header[=IME]  izberemo razkošnejšo naslovno glavo\n"
" -h, --no-job-header    brez uvodne strani\n"
" -H, --highlight-bars=NUM  višina označb za poudarjanje\n"
" -i, --indent=NUM      zamik levega roba NUM znakov\n"
" -I, --filter=CMD      pri branju vhodnih datotek uporabimo filter "
"CMD\n"
" -j, --borders       okvirji okoli stolpcev pri odtisu v več stolpcih\n"
" -k, --page-prefeed     omogočimo ,page prefeed'\n"
" -K, --no-page-prefeed   onemogočimo ,page prefeed'\n"
" -l, --lineprinter     imitacija vrstičnega tiskalnika; sinonim za:\n"
"                --lines-per-page=66, --no-header, --"
"portrait,\n"
"                --columns=1\n"

#: src/main.c:2551
#, fuzzy
msgid ""
" -L, --lines-per-page=NUM  specify how many lines are printed on each "
"page\n"
" -m, --mail         send mail upon completion\n"
" -M, --media=NAME      use output media NAME\n"
" -n, --copies=NUM      print NUM copies of each page\n"
" -N, --newline=NL      select the newline character. Possible\n"
"               values for NL are: n (`\\n') and r (`\\r').\n"
" -o             an alias for option --output\n"
" -O, --missing-characters  list missing characters\n"
" -p, --output=FILE     leave output to file FILE. If FILE is `-',\n"
"               leave output to stdout.\n"
" -P, --printer=NAME     print output to printer NAME\n"
" -q, --quiet, --silent   be really quiet\n"
" -r, --landscape      print in landscape mode\n"
" -R, --portrait       print in portrait mode\n"
msgstr ""
" -L, --lines-per-page=NUM  število vrstic besedila na strani\n"
" -m, --mail         sporočilo o opravljenem poslu po pošti\n"
" -M, --media=IME      format papirja IME\n"
" -n, --copies=NUM      število kopij\n"
" -N, --newline=NL      izbira znaka za konec vrstice. Možnosti za NL\n"
"               sta: n (,\\n') in r (,\\r').\n"
" -o             sinonim za izbiro --output\n"
" -O, --missing-characters  seznam kod manjkajočih znakov\n"
" -p, --output=IME      izhod na datoteko z imenom IME.\n"
"               Če je IME ,-', izpis na standardni izhod.\n"
" -P, --printer=IME     odtis na tiskalnik IME\n"
" -q, --quiet, --silent   brez obvestil\n"
" -r, --landscape      podolžni odtis\n"
" -R, --portrait       pokončni odtis (privzeta izbira)\n"

#: src/main.c:2567
#, fuzzy
msgid ""
" -s, --baselineskip=NUM   set baselineskip to NUM\n"
" -S, --statusdict=KEY[:VALUE]\n"
"               pass a statusdict definition to the output\n"
" -t, --title=TITLE     set banner page's job title to TITLE. Option\n"
"               sets also the name of the input file stdin.\n"
" -T, --tabsize=NUM     set tabulator size to NUM\n"
" -u, --underlay[=TEXT]   print TEXT under every page\n"
" -U, --nup=NUM       print NUM logical pages on each output page\n"
" -v, --verbose       tell what we are doing\n"
" -V, --version       print version number\n"
" -w, --language=LANG    set output language to LANG\n"
" -W, --options=APP,OPTION  pass option OPTION to helper application APP\n"
" -X, --encoding=NAME    use input encoding NAME\n"
" -z, --no-formfeed     do not interpret form feed characters\n"
" -Z, --pass-through     pass through PostScript and PCL files\n"
"               without any modifications\n"
msgstr ""
" -s, --baselineskip=NUM   razmik med vrsticami naj bo NUM (v 1/72\")\n"
" -S, --statusdict=KEY[:VALUE]\n"
"               definicije v ,statusdict' posredujemo na izhod\n"
" -t, --title=NASLOV     nadnaslov, izpisan na vsaki strani\n"
" -T, --tabsize=NUM     tabulator na NUM znakov (privzeto 8)\n"
" -u, --underlay[=BESEDILO] besedilo, izpisano kot podloga na vsaki strani\n"
" -v, --verbose       s komentarjem med potekom\n"
" -V, --version       verzija programa\n"
" -X, --encoding=IME     IME kodnega nabora vhodnega besedila\n"
" -z, --no-formfeed     v besedilu ignoriraj znake za skok na novo "
"stran\n"
" -Z, --pass-through     datoteke v formatu PostScript ali PCL\n"
"               odtisni brez sprememb\n"

#: src/main.c:2585
msgid ""
"Long-only options:\n"
" --color[=bool]       create color outputs with states\n"
" --continuous-page-numbers count page numbers across input files. Don't\n"
"               restart numbering at beginning of each file.\n"
" --download-font=NAME    download font NAME\n"
" --extended-return-values  enable extended return values\n"
" --filter-stdin=NAME    specify how stdin is shown to the input filter\n"
" --footer=FOOTER      set page footer\n"
" --h-column-height=HEIGHT  set the horizontal column height to HEIGHT\n"
" --help           print this help and exit\n"
msgstr ""

#: src/main.c:2596
msgid ""
" --help-highlight      describe all supported --highlight languages\n"
"               and file formats\n"
" --highlight-bar-gray=NUM  print highlight bars with gray NUM (0 - 1)\n"
" --list-media        list names of all known media\n"
" --margins=LEFT:RIGHT:TOP:BOTTOM\n"
"               adjust page marginals\n"
" --mark-wrapped-lines[STYLE]\n"
"               mark wrapped lines in the output with STYLE\n"
" --non-printable-format=FMT specify how non-printable chars are printed\n"
msgstr ""

#: src/main.c:2607
msgid ""
" --nup-columnwise      layout pages in the N-up printing columnwise\n"
" --nup-xpad=NUM       set the page x-padding of N-up printing to NUM\n"
" --nup-ypad=NUM       set the page y-padding of N-up printing to NUM\n"
" --page-label-format=FMT  set page label format to FMT\n"
" --ps-level=LEVEL      set the PostScript language level that "
"enscript\n"
"               should use\n"
" --printer-options=OPTIONS pass extra options to the printer command\n"
" --rotate-even-pages    rotate even-numbered pages 180 degrees\n"
msgstr ""

#: src/main.c:2617
msgid ""
" --slice=NUM        print vertical slice NUM\n"
" --style=STYLE       use highlight style STYLE\n"
" --swap-even-page-margins  swap left and right side margins for each even\n"
"               numbered page\n"
" --toc           print table of contents\n"
" --ul-angle=ANGLE      set underlay text's angle to ANGLE\n"
" --ul-font=NAME       print underlays with font NAME\n"
" --ul-gray=NUM       print underlays with gray value NUM\n"
" --ul-position=POS     set underlay's starting position to POS\n"
" --ul-style=STYLE      print underlays with style STYLE\n"
" --word-wrap        wrap long lines from word boundaries\n"
msgstr ""

#: src/main.c:2631
msgid ""
"\n"
"Report bugs to mtr@iki.fi.\n"
msgstr ""

#: src/psgen.c:324
#, c-format
msgid "couldn't find prolog \"%s\": %s\n"
msgstr "uvoda \"%s\" ni moč najti: %s\n"

#: src/psgen.c:332
#, c-format
msgid "couldn't find encoding file \"%s.enc\": %s\n"
msgstr "kodne datoteke \"%s.enc\" ni moč najti: %s\n"

#: src/psgen.c:464
#, c-format
msgid "couldn't find header definition file \"%s.hdr\": %s\n"
msgstr "datoteke z definicijo glave \"%s.hdr\" ni moč najti: %s\n"

#: src/psgen.c:608
#, c-format
msgid "processing file \"%s\"...\n"
msgstr "obdelujemo datoteko \"%s\"...\n"

#: src/psgen.c:906
#, c-format
msgid "EPS file \"%s\" is too large for page\n"
msgstr "EPS datoteka \"%s\" je prevelika za stran\n"

#: src/psgen.c:979
msgid "user font encoding can be only the system's default or `ps'"
msgstr ""

#: src/psgen.c:1220
#, c-format
msgid "unknown special escape: %s"
msgstr "neprepoznana posebna ubežna sekvenca: %s"

#: src/psgen.c:1346
#, c-format
msgid "illegal option %c for ^@epsf escape"
msgstr "nedovoljena izbira %c za ubežno sekvenco ^@epsf"

#: src/psgen.c:1352
msgid "malformed ^@epsf escape: no ']' after options"
msgstr "slabo definirana ubežna sekvenca ^@epsf: manjka ,]' za izbirami"

#: src/psgen.c:1364
#, c-format
msgid ""
"too long file name for ^@epsf escape:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"predolgo ime datoteke za ubežno sekvenco ^@epsf:\n"
"%.*s"

#: src/psgen.c:1368
msgid "unexpected EOF while scanning ^@epsf escape"
msgstr "nepričakovan znak EOF med branjem ubežne sekvence ^@epsf"

#: src/psgen.c:1374
msgid "malformed ^@epsf escape: no '{' found"
msgstr "slabo definirana ubežna sekvenca ^@epsf: manjka ,{'"

#: src/psgen.c:1432
#, fuzzy, c-format
msgid "malformed %s escape: no '{' found"
msgstr "slabo definirana ubežna sekvenca %s: manjka ,{'"

#: src/psgen.c:1446
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"too long argument for %s escape:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"predolg argument za ubežno sekvenco %s:\n"
"%.*s"

#: src/psgen.c:1465
#, c-format
msgid "malformed font spec for ^@font escape: %s"
msgstr "slabo določen font za ubežno sekvenco ^@font: %s"

#: src/psgen.c:1501
#, fuzzy, c-format
msgid "malformed color spec for ^@%s escape: %s"
msgstr "slabo določen font za ubežno sekvenco ^@font: %s"

#: src/psgen.c:1525
#, c-format
msgid "invalid value for ^@shade escape: %s"
msgstr "neveljavna vrednost za ubežno sekvenco ^@shade: %s"

#: src/psgen.c:1533
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid value for ^@bggray escape: %s"
msgstr "neveljavna vrednost za ubežno sekvenco ^@shade: %s"

#: src/psgen.c:2397
#, c-format
msgid "epsf: couldn't open pipe to command \"%s\": %s\n"
msgstr "epsf: cevi ni mogoče speljati do ukaza \"%s\": %s\n"

#: src/psgen.c:2430
#, c-format
msgid "couldn't open EPS file \"%s\": %s\n"
msgstr "datoteke \"%s\" v obliki EPS ni mogoče odpreti: %s\n"

#: src/psgen.c:2467
#, c-format
msgid "EPS file \"%s\" does not start with \"%%!\" magic\n"
msgstr "datoteka \"%s\" v obliki EPS se ne začne z \"%%!\"\n"

#: src/psgen.c:2492
#, c-format
msgid ""
"EPS file \"%s\" contains malformed %%%%BoundingBox row:\n"
"\"%.*s\"\n"
msgstr ""
"Datoteka \"%s\" v obliki EPS vsebuje nepravilno vrstico %%%%BoundingBox:\n"
"\"%.*s\"\n"

#: src/psgen.c:2517
#, c-format
msgid "EPS file \"%s\" is not a valid EPS file\n"
msgstr "Datoteka \"%s\" ni v obliki EPS\n"

#: src/psgen.c:2659
#, c-format
msgid "passing through all input files for output language `%s'\n"
msgstr ""

#: src/psgen.c:2711
#, c-format
msgid "passing through %s file \"%s\"\n"
msgstr "posredujemo %s datoteko \"%s\"\n"

#: src/psgen.c:2814
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't create temporary divert file: %s"
msgstr "preusmerjene izhodne datoteke ni mogoče zapisati: %s"

#: src/psgen.c:2831
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't rewind divert file: %s"
msgstr "preusmerjene datoteke ni moč vrniti na začetek: %s"

#: src/util.c:95
#, fuzzy, c-format
msgid "missing argument: %s"
msgstr "nedovoljena izbira: %s"

#: src/util.c:185 src/util.c:213
#, c-format
msgid "illegal value \"%s\" for option %s"
msgstr "vrednost \"%s\" ni dovoljena za izbiro %s"

#: src/util.c:201
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid value \"%s\" for option %s"
msgstr "vrednost \"%s\" ni dovoljena za izbiro %s"

#: src/util.c:439
#, c-format
msgid "illegal option: %s"
msgstr "nedovoljena izbira: %s"

#: src/util.c:616
#, c-format
msgid "%s:%d: %%Format: no name"
msgstr "%s:%d: %%Format: manjka ime"

#: src/util.c:627
#, c-format
msgid "%s:%d: %%Format: too long name, maxlen=%d"
msgstr "%s:%d: %%Format: ime je predolgo, največja dolžina je lahko %d"

#: src/util.c:650
#, c-format
msgid "%s:%d: %%Format: name \"%s\" is already defined"
msgstr "%s:%d: %%Format: ime \"%s\" je že določeno"

#: src/util.c:671
#, c-format
msgid "%s:%d: %%HeaderHeight: no argument"
msgstr "%s:%d: %%HeaderHeight: manjka argument"

#: src/util.c:693
#, c-format
msgid "%s:%d: %%FooterHeight: no argument"
msgstr "%s:%d: %%FooterHeight: manjka argument"

#: src/util.c:840
#, c-format
msgid "%s: warning: font size is negative\n"
msgstr ""

#: src/util.c:842
#, c-format
msgid "%s: warning: font width is negative\n"
msgstr ""

#: src/util.c:844
#, c-format
msgid "%s: warning: font height is negative\n"
msgstr ""

#: src/util.c:863
#, c-format
msgid "reading AFM info for font \"%s\"\n"
msgstr "beremo metrično datoteko AFM za font \"%s\"\n"

#: src/util.c:896
#, c-format
msgid "couldn't open AFM file for font \"%s\", using default\n"
msgstr "datoteke AFM za font \"%s\" ni moč odpreti, uporabljamo privzeto\n"

#: src/util.c:903
#, c-format
msgid "couldn't open AFM file for the default font: %s"
msgstr "datoteke AFM za privzeti font ni moč odpreti: %s"

#: src/util.c:1092
#, c-format
msgid "downloading font \"%s\"\n"
msgstr "nalagamo font \"%s\"\n"

#: src/util.c:1097
#, c-format
msgid "couldn't open font description file \"%s\": %s\n"
msgstr "datoteke z opisom fonta \"%s\" ni moč odpreti: %s\n"

#: src/util.c:1387
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: too long format for %%D{} escape"
msgstr "%%Format: predolg format za ubežno sekvenco %%D{}"

#: src/util.c:1472
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unknown `%%' escape `%c' (%d)"
msgstr "%%Format: neprepoznana ,%%' ubežna sekvenca `%c' (%d)"

#: src/util.c:1510
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: no closing ')' for $() escape"
msgstr "%%Format: manjka zaklepaj za ubežno sekvenco $()"

#: src/util.c:1513
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: too long variable name for $() escape"
msgstr "%%Format: predolgo ime spremenljivke za ubežno sekvenco $()"

#: src/util.c:1540
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: too long format for $D{} escape"
msgstr "%%Format: predolgo formatno določilo za ubežno sekvenco $D{}"

#: src/util.c:1628
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unknown `$' escape `%c' (%d)"
msgstr "%%Format: neprepoznana ,$' ubežna sekvenca `%c' (%d)"

#: src/util.c:1819
#, c-format
msgid "malformed float dimension: \"%s\""
msgstr "neustrezne dimenzije: \"%s\""

#: src/util.c:1936
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't open input filter \"%s\" for file \"%s\": %s"
msgstr "vhodnega filtra \"%s\" za datoteko \"%s\" ni moč odpreti: %s"

#: src/util.c:1953
#, c-format
msgid "couldn't open input file \"%s\": %s"
msgstr "vhodne datoteke \"%s\" ni mogoče odpreti: %s"

#: src/mkafmmap.c:173
#, c-format
msgid "file=%s\n"
msgstr ""

#: src/mkafmmap.c:173
msgid "stdout"
msgstr ""

#: src/mkafmmap.c:181
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: couldn't open output file \"%s\""
msgstr "vhodne datoteke \"%s\" ni mogoče odpreti: %s"

#: src/mkafmmap.c:195
#, fuzzy
msgid "couldn't create AFM library"
msgstr "knjižnice AFM ni mogoče odpreti: %s"

#: src/mkafmmap.c:244
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... FILE...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -h, --help       print this help and exit\n"
" -p, --output-file=NAME print output to file NAME (default file is\n"
"             font.map). If FILE is `-', leavy output to\n"
"             stdout.\n"
" -V, --version      print version number\n"
msgstr ""

#: states/lex.l:169 states/lex.l:175
msgid "error: EOF in comment"
msgstr ""

#: states/lex.l:206
msgid "error: EOF in string constant"
msgstr ""

#: states/lex.l:313
msgid "error: EOF in regular expression"
msgstr ""

#: states/main.c:199
#, c-format
msgid "states for GNU %s %s"
msgstr ""

#: states/main.c:254
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: malformed variable definition \"%s\"\n"
msgstr "neustrezne dimenzije: \"%s\""

#: states/main.c:282
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: couldn't create output file \"%s\": %s\n"
msgstr "izhodne datoteke \"%s\" ni mogoče zapisati: %s"

#: states/main.c:313
#, c-format
msgid "%s: unknown warning level `%s'\n"
msgstr ""

#: states/main.c:362 states/main.c:398 states/prims.c:1377 states/utils.c:229
#, c-format
msgid "%s: out of memory\n"
msgstr ""

#: states/main.c:423
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: couldn't open input file `%s': %s\n"
msgstr "vhodne datoteke \"%s\" ni mogoče odpreti: %s"

#: states/main.c:447
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
msgstr ""

#: states/main.c:451
msgid ""
" -D, --define=VAR=VAL    define variable VAR to have value VAR\n"
" -f, --file=NAME      read state definitions from file NAME\n"
" -h, --help         print this help and exit\n"
" -o, --output=NAME     save output to file NAME\n"
" -p, --path=PATH      set the load path to PATH\n"
" -s, --state=NAME      start from state NAME\n"
" -v, --verbose       increase the program verbosity\n"
" -V, --version       print version number\n"
" -W, --warning=LEVEL    set the warning level to LEVEL\n"
msgstr ""

#: states/prims.c:46
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: %s: too few arguments\n"
msgstr "%s: izbira ,%s' zahteva argument\n"

#: states/prims.c:56
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: %s: too many arguments\n"
msgstr "%s: izbira ,%s' zahteva argument\n"

#: states/prims.c:109 states/prims.c:129 states/prims.c:255 states/prims.c:428
#: states/prims.c:903
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal argument type\n"
msgstr ""

#: states/prims.c:470
#, c-format
msgid "%s: panic: "
msgstr ""

#: states/prims.c:504
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: malformed version string `%s'\n"
msgstr ""

#: states/prims.c:519
#, c-format
msgid ""
"%s: FATAL ERROR: States version %s or higher is required for this script\n"
msgstr ""

#: states/prims.c:610 states/prims.c:1276
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: start offset is bigger than end offset\n"
msgstr ""

#: states/prims.c:619 states/prims.c:635 states/prims.c:1282
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: offset out of range\n"
msgstr ""

#: states/prims.c:653
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal argument\n"
msgstr "%s: izbira ,%s' zahteva argument\n"

#: states/prims.c:700
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal regexp character syntax: %c\n"
msgstr ""

#: states/prims.c:915
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: couldn't define state `%s'\n"
msgstr ""

#: states/prims.c:1012
#, c-format
msgid "%s: primitive `%s': too few arguments for format\n"
msgstr ""

#: states/prims.c:1040
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: argument %d doesn't match format\n"
msgstr ""

#: states/prims.c:1080
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: no extra options can be specified for %%s\n"
msgstr ""

#: states/prims.c:1089
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal type specifier `%c'\n"
msgstr ""

#: states/process.c:117
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: undefined state `%s'\n"
msgstr "%s: neprepoznana izbira ,--%s'\n"

#: states/process.c:198
#, c-format
msgid "%s: error: undefined variable `%s'\n"
msgstr ""

#: states/process.c:292
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: undefined super state `%s'\n"
msgstr "%s: neprepoznana izbira ,--%s'\n"

#: states/utils.c:262
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: couldn't compile regular expression \"%s\": %s\n"
msgstr "epsf: cevi ni mogoče speljati do ukaza \"%s\": %s\n"

#: states/utils.c:451 states/utils.c:479
#, c-format
msgid "%s: ouf of memory"
msgstr ""

#: states/utils.c:456
#, c-format
msgid "warning: redefining state `%s'"
msgstr ""

#: states/utils.c:483
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: redefining subroutine `%s'\n"
msgstr ""

#: states/utils.c:580
#, c-format
msgid "%s:%d: error: undefined variable `%s'\n"
msgstr ""

#: states/utils.c:618
#, c-format
msgid "%s:%d: error: couldn't set variable `%s'\n"
msgstr ""

#: states/utils.c:769
#, c-format
msgid "%s:%d: error: expression between illegal types\n"
msgstr ""

#: states/utils.c:867
#, c-format
msgid "%s:%d: error: too few arguments for subroutine\n"
msgstr ""

#: states/utils.c:874
#, c-format
msgid "%s:%d: error: too many arguments for subroutine\n"
msgstr ""

#: states/utils.c:928
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: error: undefined procedure `%s'\n"
msgstr "%s: neprepoznana izbira ,--%s'\n"

#: states/utils.c:1020
#, c-format
msgid "%s:%d: error: illegal lvalue for assignment\n"
msgstr ""

#: states/utils.c:1028 states/utils.c:1112
#, c-format
msgid "%s:%d: error: array reference index is not integer\n"
msgstr ""

#: states/utils.c:1034
#, c-format
msgid "%s:%d: error: negative array reference index\n"
msgstr ""

#: states/utils.c:1085
#, c-format
msgid "%s:%d: error: illegal rvalue for string assignment\n"
msgstr ""

#: states/utils.c:1104
#, c-format
msgid "%s:%d: error: illegal type for array reference\n"
msgstr ""

#: states/utils.c:1121
#, c-format
msgid "%s:%d: error: array reference index out of rance\n"
msgstr ""

#: states/utils.c:1347
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: couldn't open definition file `%s': %s\n"
msgstr "datoteke z opisom fonta \"%s\" ni moč odpreti: %s\n"

#: states/utils.c:1403
#, c-format
msgid "%s: autoloading `%s' from `%s'\n"
msgstr ""

#, fuzzy
#~ msgid "couldn't create toc file \"%s\": %s"
#~ msgstr "izhodne datoteke \"%s\" ni mogoče zapisati: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "couldn't create divert file \"%s\": %s"
#~ msgstr "preusmerjene izhodne datoteke \"%s\" ni mogoče zapisati: %s"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Long-only options:\n"
#~ " --download-font=NAME    download font NAME\n"
#~ " --filter-stdin=NAME    specify how stdin is shown to the input "
#~ "filter\n"
#~ " --help           print this help and exit\n"
#~ " --highlight-bar-gray=NUM  print highlight bars with gray NUM (0 - 1)\n"
#~ " --list-media        list names of all known media\n"
#~ " --list-options       list all options and their values\n"
#~ " --non-printable-format=FMT specify how non-printable chars are printed\n"
#~ " --page-label-format=FMT  set page label format to FMT\n"
#~ " --printer-options=OPTIONS pass extra options to the printer command\n"
#~ " --ul-angle=ANGLE      set underlay text's angle to ANGLE\n"
#~ " --ul-font=NAME       print underlays with font NAME\n"
#~ " --ul-gray=NUM       print underlays with gray value NUM\n"
#~ " --ul-position=POS     set underlay's starting position to POS\n"
#~ " --ul-style=STYLE      print underlays with style STYLE\n"
#~ msgstr ""
#~ "Naslednje izbire imajo samo dolgo obliko:\n"
#~ " --download-font=IME    naložimo font IME\n"
#~ " --filter-stdin=IME     kako je stdin predstavljen vhodnemu filtru\n"
#~ " --help           ta navodila\n"
#~ " --highlight-bar-gray=NUM  stopnja sivine črt za poudarke (0 - 1)\n"
#~ " --list-media        izpis vseh znanih formatov papirja\n"
#~ " --list-options       izpis nastavitev programa\n"
#~ " --non-printable-format=FMT kako naj se izpišejo non-printable znaki\n"
#~ " --page-label-format=FMT  določimo, kako se izpiše oznaka strani\n"
#~ " --printer-options=IZBIRE  dodatne izbire, ki jih podamo tiskalniku\n"
#~ " --ul-angle=KOT       KOT, pod katerim naj se izpiše besedilo v podlagi\n"
#~ " --ul-font=IME       font, v katerem se izpiše besedilo v podlagi\n"
#~ " --ul-gray=NUM       stopnja sivine za besedilo v podlagi (0 - "
#~ "1)\n"
#~ " --ul-position=POS     podlaga naj se začne na mestu POS\n"
#~ " --ul-style=STIL      STIL, uporabljen za izpis podlage\n"

#~ msgid ""
#~ " -f NAME, --font=NAME\t\tuse font NAME for body text\n"
#~ " -F NAME, --header-font=NAME\tuse font NAME for header texts\n"
#~ " -g, --print-anyway\t\tnothing (compatibility option)\n"
#~ " -G, --fancy-header[=NAME]\tselect fancy page header\n"
#~ " -h, --help\t\t\tprint this help and exit\n"
#~ " -i NUM, --indent=NUM\t\tset line indent to NUM\n"
#~ " -l, --lineprinter\t\tsimulate lineprinter:\n"
#~ "\t\t\t \t --lines-per-page=65, --no-header,\n"
#~ "\t\t\t\t --portrait, --columns=1\n"
#~ " -L NUM, --lines-per-page=NUM\tspecify how many lines are printed on\n"
#~ "\t\t\t\teach page\n"
#~ " -m, --mail\t\t\tsend mail upon completion\n"
#~ msgstr ""
#~ " -f IME, --font=IME\t\tuporabimo font IME za glavno besedilo\n"
#~ " -F IME, --header-font=IME\tuporabimo font IME za glavo\n"
#~ " -g, --print-anyway\t\tnič (zaradi združljivosti)\n"
#~ " -G, --fancy-header[=IME]\tizbira izumetničene glave\n"
#~ " -h, --help\t\t\tta navodila\n"
#~ " -i NUM, --indent=NUM\t\tNUM znakov zamika na levem robu\n"
#~ " -l, --lineprinter\t\timitacija vrstičnega tiskalnika:\n"
#~ "\t\t\t \t --lines-per-page=65, --no-header,\n"
#~ "\t\t\t\t --portrait, --columns=1\n"
#~ " -L NUM, --lines-per-page=NUM\tkoliko vrstic besedila na stran\n"
#~ " -m, --mail\t\t\tsporočilo o opravljenem poslu po pošti\n"

#~ msgid ""
#~ "too long font name for ^@font escape:\n"
#~ "%.*s"
#~ msgstr ""
#~ "predolgo ime datoteke za ubežno sekvenco ^@font:\n"
#~ "%.*s"

#~ msgid "malformed ^@font escape: no '{' found"
#~ msgstr "slabo definirana ubežna sekvenca ^@font: manjka ,{'"