da.po   [plain text]


# Danish messages for enscript
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enscript 1.6.2\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-05 09:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-09 10:35+0100\n"
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: compat/getopt.c:628
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaget \"%s\" er flertydigt\n"

#: compat/getopt.c:652
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaget \"--%s\" tillader ikke noget argument\n"

#: compat/getopt.c:657
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaget \"%c%s\" tillader ikke noget argument\n"

#: compat/getopt.c:674 compat/getopt.c:847
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaget \"%s\" kræver et argument\n"

#: compat/getopt.c:703
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: ukendt flag \"--%s\"\n"

#: compat/getopt.c:707
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: ukendt flag \"%c%s\"\n"

#: compat/getopt.c:733
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: ikke tilladt flag -- %c\n"

#: compat/getopt.c:736
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ugyldigt flag -- %c\n"

#: compat/getopt.c:766 compat/getopt.c:896
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaget kræver et argument -- %c\n"

#: compat/getopt.c:813
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaget \"-W %s\" er flertydigt\n"

#: compat/getopt.c:831
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaget \"-W %s\" tillader ikke noget argument\n"

#: compat/xalloc.c:70
#, c-format
msgid "xmalloc(): couldn't allocate %d bytes\n"
msgstr "xmalloc(): kunne ikke allokere %d byte\n"

#: compat/xalloc.c:88
#, c-format
msgid "xcalloc(): couldn't allocate %d bytes\n"
msgstr "xcalloc(): kunne ikke allokere %d byte\n"

#: compat/xalloc.c:109
#, c-format
msgid "xrealloc(): couldn't reallocate %d bytes\n"
msgstr "xrealloc(): kunne ikke omallokere %d byte\n"

#: compat/regex.c:996
msgid "Success"
msgstr "Lykkedes"

#: compat/regex.c:997
msgid "No match"
msgstr "Ingen træffere"

#: compat/regex.c:998
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Ugyldigt regulært udtryk"

#: compat/regex.c:999
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Ugyldigt kollationeringstegn"

#: compat/regex.c:1000
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Ugyldigt tegnklassenavn"

#: compat/regex.c:1001
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Efterfølgende omvendt skråstreg"

#: compat/regex.c:1002
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Ugyldig bagudreference"

#: compat/regex.c:1003
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Ubalanceret [ eller [^"

#: compat/regex.c:1004
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Ubalanceret ( eller \\("

#: compat/regex.c:1005
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Ubalanceret \\{"

#: compat/regex.c:1006
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Ugyldigt indhold i \\{\\}"

#: compat/regex.c:1007
msgid "Invalid range end"
msgstr "Ugyldigt intervalslut"

#: compat/regex.c:1008
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Hukommelsen opbrugt"

#: compat/regex.c:1009
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Ugyldigt foregående regulært udtryk"

#: compat/regex.c:1010
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "For tidligt slut på regulært udtryk"

#: compat/regex.c:1011
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Regulært udtryk for stort"

#: compat/regex.c:1012
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Ubalanceret ) eller \\)"

#: compat/regex.c:5458
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Intet foregående regulært udtryk"

#: src/main.c:966
#, no-c-format
msgid "$3v $-40N $3% pages $4L lines $E $C"
msgstr "$3v $-40N $3% sider $4L linjer $E $C"

#: src/main.c:996
#, c-format
msgid "couldn't get passwd entry for uid=%d: %s"
msgstr "kunne ikke hente passwd-post for uid=%d: %s"

#: src/main.c:1088
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't read config file \"%s/%s\": %s"
msgstr "kunne ikke åbne konfigurationsfilen \"%s/%s\": %s"

#: src/main.c:1092
msgid "I did also try the following directories:"
msgstr ""

#: src/main.c:1093 src/main.c:1094 src/main.c:1095
#, c-format
msgid "\t%s"
msgstr ""

#: src/main.c:1096
msgid "\t../lib"
msgstr ""

#: src/main.c:1097
msgid "\t../../lib"
msgstr ""

#: src/main.c:1099
msgid "This is probably an installation error. Please, try to rebuild:"
msgstr ""

#: src/main.c:1100
msgid "\tmake distclean"
msgstr ""

#: src/main.c:1101
msgid "\t./configure --prefix=PREFIX"
msgstr ""

#: src/main.c:1102
msgid "\tmake"
msgstr ""

#: src/main.c:1103
msgid "\tmake check"
msgstr ""

#: src/main.c:1104
msgid "\tmake install"
msgstr ""

#: src/main.c:1106
msgid "or set the environment variable `ENSCRIPT_LIBRARY' to point to your"
msgstr ""

#: src/main.c:1108
msgid "library directory."
msgstr ""

#: src/main.c:1180
#, c-format
msgid "unknown encoding: %s"
msgstr "ukendt kodning: %s"

#: src/main.c:1199
#, c-format
msgid "couldn't open AFM library: %s"
msgstr "kunne ikke åbne AFM-bibliotek: %s"

#: src/main.c:1228
msgid ""
"known media:\n"
"name       width\theight\tllx\tlly\turx\tury\n"
"------------------------------------------------------------\n"
msgstr ""
"kendte media:\n"
"navn       bredde\thøjde\tnvx\tnvy\tøhx\tøhy\n"
"------------------------------------------------------------\n"

#: src/main.c:1247
#, c-format
msgid "do not know anything about media \"%s\""
msgstr "kender ikke til noget om formatet \"%s\""

#: src/main.c:1291
#, c-format
msgid ""
"set new marginals for media `%s' (%dx%d): llx=%d, lly=%d, urx=%d, ury=%d\n"
msgstr "sæt nye marginaler for formatet \"%s\" (%d×%d): nvx=%d, nvy=%d, øhx=%d, øhy%d\n"

#: src/main.c:1302
#, c-format
msgid "illegal page label format \"%s\""
msgstr "ikke tilladt sideetiketsformat \"%s\""

#: src/main.c:1314
#, c-format
msgid "illegal non-printable format \"%s\""
msgstr "ikke tilladt ej-udskrivbart format \"%s\""

#: src/main.c:1328
#, c-format
msgid "illegal style for wrapped line marker: \"%s\""
msgstr "ikke tilladt stíl på linjeombrydningstegn: \"%s\""

#: src/main.c:1338
#, c-format
msgid "illegal N-up argument: %d"
msgstr "ikke tilladt N-op-argument: %d"

#: src/main.c:1343
#, c-format
msgid "N-up argument must be power of 2: %d"
msgstr "N-op-argument skal være en potens af 2: %d"

#: src/main.c:1420
#, c-format
msgid "malformed underlay position: %s"
msgstr "fejludformet underlagsposition: %s"

#: src/main.c:1443
#, c-format
msgid "illegal underlay style: %s"
msgstr "ikke tilladt underlagsstíl: %s"

#: src/main.c:1470
msgid ""
"Highlighting is supported for the following languages and file formats:\n"
"\n"
msgstr ""
"Syntaksfarvning understøttes for følgende sprog og filformater:\n"
"\n"

#: src/main.c:1641
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't create temporary toc file: %s"
msgstr "kunne ikke oprette indholdsfilnavn: %s"

#: src/main.c:1688
#, c-format
msgid "couldn't stat input file \"%s\": %s"
msgstr "kunne ikke tage status på inddatafilen \"%s\": %s"

#: src/main.c:1708
#, c-format
msgid "couldn't rewind toc file: %s"
msgstr "kunne ikke tilbagespole indholdsfilen: %s"

#: src/main.c:1714
msgid "Table of Contents"
msgstr "Indhold"

#: src/main.c:1743
msgid "no output generated\n"
msgstr "ingen uddata genereret\n"

#: src/main.c:1748
#, c-format
msgid "output sent to %s\n"
msgstr "uddata sendt til %s\n"

#: src/main.c:1749 src/main.c:1773
msgid "printer"
msgstr "skriver"

#: src/main.c:1751
#, c-format
msgid "output left in %s\n"
msgstr "uddata beholdt i %s\n"

#: src/main.c:1769
#, c-format
msgid "[ %d pages * %d copy ]"
msgstr "[ %d sider * %d kopi ]"

#: src/main.c:1772
#, c-format
msgid " sent to %s\n"
msgstr " sendt til %s\n"

#: src/main.c:1775
#, c-format
msgid " left in %s\n"
msgstr " beholdt i %s\n"

#: src/main.c:1780
#, c-format
msgid "%d lines were %s\n"
msgstr "%d linjer blev %s\n"

#: src/main.c:1782
msgid "truncated"
msgstr "afkortede"

#: src/main.c:1782
msgid "wrapped"
msgstr "linjeombrudt"

#: src/main.c:1788
#, c-format
msgid "%d characters were missing\n"
msgstr "%d tegn manglede\n"

#: src/main.c:1792
msgid "missing character codes (decimal):\n"
msgstr "manglede tegnkoder (decimalt):\n"

#: src/main.c:1800
#, c-format
msgid "%d non-printable characters\n"
msgstr "%d ej udskrivbare tegn\n"

#: src/main.c:1805
msgid "non-printable character codes (decimal):\n"
msgstr "ej udskrivbare tegnkoder (decimalt):\n"

#: src/main.c:1854
#, c-format
msgid "couldn't open printer `%s': %s"
msgstr "kunne ikke åbne skriveren \"%s\": %s"

#: src/main.c:1863
#, c-format
msgid "couldn't create output file \"%s\": %s"
msgstr "kunne ikke oprette uddatafilen \"%s\": %s"

#: src/main.c:1880
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't close output file \"%s\": %s"
msgstr "kunne ikke oprette uddatafilen \"%s\": %s"

#: src/main.c:1938
#, c-format
msgid ""
"syntax error in option string %s=\"%s\":\n"
"missing end of quotation: %c"
msgstr ""
"syntaksfejl i flagstrengen %s=\"%s\":\n"
"mangler slut på citering: %c"

#: src/main.c:1970
#, c-format
msgid ""
"warning: didn't process following options from environment variable %s:\n"
msgstr "advarsel: behandlede ikke følgende flag fra miljøvariablen %s:\n"

#: src/main.c:1974
#, c-format
msgid " option %d = \"%s\"\n"
msgstr " flaget %d = \"%s\"\n"

#: src/main.c:2020
#, fuzzy
msgid "number of columns must be larger than zero"
msgstr "filgrupperingen skal være større end nul"

#: src/main.c:2078
msgid "file alignment must be larger than zero"
msgstr "filgrupperingen skal være større end nul"

#: src/main.c:2133 src/main.c:2139 src/main.c:2350 src/util.c:415
#, c-format
msgid "malformed font spec: %s"
msgstr "fejludformet skrifttypespecifikation: %s"

#: src/main.c:2155
#, c-format
msgid "couldn't find header definition file \"%s.hdr\""
msgstr "kunne ikke finde hoveddefinitionsfil \"%s.hdr\""

#: src/main.c:2199
#, c-format
msgid "must print at least one line per each page: %s"
msgstr "skal udskrive mindst en linje per side: %s"

#: src/main.c:2219
#, c-format
msgid "%s: illegal newline character specifier: '%s': expected 'n' or 'r'\n"
msgstr "%s: ikke tilladt nylinjetegn: \"%s\"': forventede \"n\" eller \"r\"\n"

#: src/main.c:2308
#, c-format
msgid "malformed argument `%s' for option -W, --option: no comma found"
msgstr ""

#: src/main.c:2313
#, c-format
msgid "helper application specification must be single character: %s"
msgstr ""

#: src/main.c:2409
msgid "slice must be greater than zero"
msgstr "skive skal være større end nul"

#: src/main.c:2490 states/main.c:320
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Prøv \"%s --help\" for mere information.\n"

#: src/main.c:2510
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -#             an alias for option -n, --copies\n"
" -1             same as --columns=1\n"
" -2             same as --columns=2\n"
"   --columns=NUM     specify the number of columns per page\n"
" -a, --pages=PAGES     specify which pages are printed\n"
" -A, --file-align=ALIGN   align separate input files to ALIGN\n"
" -b, --header=HEADER    set page header\n"
" -B, --no-header      no page headers\n"
" -c, --truncate-lines    cut long lines (default is to wrap)\n"
" -C, --line-numbers[=START]\n"
"               precede each line with its line number\n"
" -d             an alias for option --printer\n"
" -D, --setpagedevice=KEY[:VALUE]\n"
"               pass a page device definition to output\n"
" -e, --escapes[=CHAR]    enable special escape interpretation\n"
msgstr ""
"Brug: %s [FLAG]... [FIL]...\n"
"Obligatoriske argumenter til lange flag er obligatoriske også for de korte.\n"
" -#             et alias for -n, --copies\n"
" -1             samme som --columns=1\n"
" -2             samme som --columns=2\n"
"   --columns=NUM     angiv antal kolonner per side\n"
" -a, --pages=SIDER     angiv hvilke sider som skrives ud\n"
" -A, --file-align=JUSTERING justér separate inddatafiler til JUSTERING\n"
" -b, --header=HOVED     sæt sidehoved\n"
" -B, --no-header      ingen sidehoveder\n"
" -c, --truncate-lines    afkort lange linjer (standard er at "
"linjeombryde)\n"
" -C, --line-numbers[=START]\n"
"               skriv linjenumret for hver linje\n"
" -d             et alias for flaget --printer\n"
" -D, --setpagedevice=NØGLE[:VÆRDI]\n"
"               angiv en sideenhedsdefinition til uddata\n"
" -e, --escapes[=TEGN]    tillad speciel kontrolsekvenstolkning\n"

#: src/main.c:2530
#, fuzzy
msgid " -E, --highlight[=LANG]   highlight source code\n"
msgstr " -E, --pretty-print[=SPROG] udskriv kildekode nydeligt\n"

#: src/main.c:2533
msgid ""
" -f, --font=NAME      use font NAME for body text\n"
" -F, --header-font=NAME   use font NAME for header texts\n"
" -g, --print-anyway     nothing (compatibility option)\n"
" -G             same as --fancy-header\n"
"   --fancy-header[=NAME] select fancy page header\n"
" -h, --no-job-header    suppress the job header page\n"
" -H, --highlight-bars=NUM  specify how high highlight bars are\n"
" -i, --indent=NUM      set line indent to NUM characters\n"
" -I, --filter=CMD      read input files through input filter CMD\n"
" -j, --borders       print borders around columns\n"
" -J,            an alias for option --title\n"
" -k, --page-prefeed     enable page prefeed\n"
" -K, --no-page-prefeed   disable page prefeed\n"
" -l, --lineprinter     simulate lineprinter, this is an alias for:\n"
"                --lines-per-page=66, --no-header, --"
"portrait,\n"
"                --columns=1\n"
msgstr ""
" -f, --font=NAVN      brug skrifttypen NAVN for normal tekst\n"
" -F, --header-font=NAVN   brug skrifttypen NAVN for sidehovedstekst\n"
" -g, --print-anyway     intet (kompatibilitetsflag)\n"
" -G             samme som --fancy-header\n"
"   --fancy-header[=NAVN] vælg flot sidehoved\n"
" -h, --no-job-header    fravælg jobforsiden\n"
" -H, --highlight-bars=NUM  angiv hvor høje markeringsstreger skal være\n"
" -i, --indent=NUM      sæt linjeindrykning til NUM tegn\n"
" -I, --filter=KOMMANDO   læs inddatafiler gennem inddatafiltret KOMMANDO\n"
" -j, --borders       udskriv kanter omkring kolonner\n"
" -J,            et alias for flaget --title\n"
" -k, --page-prefeed     tillad fødning af sider\n"
" -K, --no-page-prefeed   tillad ikke fødning af sider\n"
" -l, --lineprinter     simulér en linjeskriver, dette er et alias for:\n"
"                --lines-per-page=66, --no-header, --"
"portrait,\n"
"                --columns=1\n"

#: src/main.c:2551
msgid ""
" -L, --lines-per-page=NUM  specify how many lines are printed on each "
"page\n"
" -m, --mail         send mail upon completion\n"
" -M, --media=NAME      use output media NAME\n"
" -n, --copies=NUM      print NUM copies of each page\n"
" -N, --newline=NL      select the newline character. Possible\n"
"               values for NL are: n (`\\n') and r (`\\r').\n"
" -o             an alias for option --output\n"
" -O, --missing-characters  list missing characters\n"
" -p, --output=FILE     leave output to file FILE. If FILE is `-',\n"
"               leave output to stdout.\n"
" -P, --printer=NAME     print output to printer NAME\n"
" -q, --quiet, --silent   be really quiet\n"
" -r, --landscape      print in landscape mode\n"
" -R, --portrait       print in portrait mode\n"
msgstr ""
" -L, --lines-per-page=NUM  angiv antal linjer som skal skrives på hver side\n"
" -m, --mail         sende en e-post når det er færdigt\n"
" -M, --media=NAVN      brug uddataformatet NAVN\n"
" -n, --copies=NUM      udskriv NUM kopier af hver side\n"
" -N, --newline=NR      vælg nylinjetegn. Mulige værdier for NR er:\n"
"               n (\"\\n\") og r (\"\\r\").\n"
" -o             et alias for flaget --output\n"
" -O, --missing-characters  list manglede tegn\n"
" -p, --output=FIL      behold uddata i filen FIL. Hvis FIL er \"-\",\n"
"               behold uddata i standard ud.\n"
" -P, --printer=NAVN     udskriv på skriveren NAVN\n"
" -q, --quiet, --silent   vær ganske stille\n"
" -r, --landscape      udskriv i landskabstilstand\n"
" -R, --portrait       udskriv i portrættilstand\n"

#: src/main.c:2567
#, fuzzy
msgid ""
" -s, --baselineskip=NUM   set baselineskip to NUM\n"
" -S, --statusdict=KEY[:VALUE]\n"
"               pass a statusdict definition to the output\n"
" -t, --title=TITLE     set banner page's job title to TITLE. Option\n"
"               sets also the name of the input file stdin.\n"
" -T, --tabsize=NUM     set tabulator size to NUM\n"
" -u, --underlay[=TEXT]   print TEXT under every page\n"
" -U, --nup=NUM       print NUM logical pages on each output page\n"
" -v, --verbose       tell what we are doing\n"
" -V, --version       print version number\n"
" -w, --language=LANG    set output language to LANG\n"
" -W, --options=APP,OPTION  pass option OPTION to helper application APP\n"
" -X, --encoding=NAME    use input encoding NAME\n"
" -z, --no-formfeed     do not interpret form feed characters\n"
" -Z, --pass-through     pass through PostScript and PCL files\n"
"               without any modifications\n"
msgstr ""
" -s, --baselineskip=NUM   sæt linjeafstand til NUM\n"
" -S, --statusdict=NØGLE[:VÆRDI]\n"
"               send en statusleksikondefinition til uddata\n"
" -t, --title=TITEL     sæt forsidens jobtitel til TITEL.\n"
"               Flaget sætter også navnet på inddatafilen\n"
"               standard ind.\n"
" -T, --tabsize=NUM     sæt tabulatorstørrelsen til NUM\n"
" -u, --underlay[=TEKST]   skriv TEKST som underlag for hver side\n"
" -U, --nup=NUM       udskriv NUM logiske sider per uddataside\n"
" -v, --verbose       fortæl vi gør\n"
" -V, --version       udskriv versionsnummer\n"
" -W, --language=SPROG    sæt uddatasproget til SPROG\n"
" -X, --encoding=NAVN    brug inddatakodningen NAVN\n"
" -z, --no-formfeed     tolk ikke sideskiftstegn\n"
" -Z, --pass-through     send gennem PostScript- og PCL-filer uden\n"
"               nogen ændringer\n"

#: src/main.c:2585
msgid ""
"Long-only options:\n"
" --color[=bool]       create color outputs with states\n"
" --continuous-page-numbers count page numbers across input files. Don't\n"
"               restart numbering at beginning of each file.\n"
" --download-font=NAME    download font NAME\n"
" --extended-return-values  enable extended return values\n"
" --filter-stdin=NAME    specify how stdin is shown to the input filter\n"
" --footer=FOOTER      set page footer\n"
" --h-column-height=HEIGHT  set the horizontal column height to HEIGHT\n"
" --help           print this help and exit\n"
msgstr ""

#: src/main.c:2596
#, fuzzy
msgid ""
" --help-highlight      describe all supported --highlight languages\n"
"               and file formats\n"
" --highlight-bar-gray=NUM  print highlight bars with gray NUM (0 - 1)\n"
" --list-media        list names of all known media\n"
" --margins=LEFT:RIGHT:TOP:BOTTOM\n"
"               adjust page marginals\n"
" --mark-wrapped-lines[STYLE]\n"
"               mark wrapped lines in the output with STYLE\n"
" --non-printable-format=FMT specify how non-printable chars are printed\n"
msgstr ""
"Kun lange flag:\n"
" --color[=boolesk]     opret farveuddata med tilstande\n"
" --download-font=NAVN    hjemhent skrifttypen NAVN\n"
" --filter-stdin=NAVN    angiv hvordan standard ind vises til "
"inddatafiltret\n"
" --h-column-height=HØJDE  sæt den vandrette kolonnehøjde til HØJDE\n"
" --help           udskriv denne hjælpetekst og afslut\n"
" --help-pretty-print    beskriv alle sprog og filformater med\n"
"               --pretty-print-understøttelse\n"
" --highlight-bar-gray=NUM  udskriv markeringslinjer med gråværdi NUM (0 - 1)\n"
" --list-media        list navnene på alle kendte media\n"
" --list-options       list alle flag og deres værdier\n"
" --margins=VENSTRE:HØJRE:TOP:BUND\n"
"               justér sidemargener\n"
" --mark-wrapped-lines[STIL]\n"
"               markér ombrudte linjer i uddata med STIL\n"
" --non-printable-format=FMT angiv hvordan ej udskrivbare tegn skal "
"udskrives\n"

#: src/main.c:2607
#, fuzzy
msgid ""
" --nup-columnwise      layout pages in the N-up printing columnwise\n"
" --nup-xpad=NUM       set the page x-padding of N-up printing to NUM\n"
" --nup-ypad=NUM       set the page y-padding of N-up printing to NUM\n"
" --page-label-format=FMT  set page label format to FMT\n"
" --ps-level=LEVEL      set the PostScript language level that "
"enscript\n"
"               should use\n"
" --printer-options=OPTIONS pass extra options to the printer command\n"
" --rotate-even-pages    rotate even-numbered pages 180 degrees\n"
msgstr ""
" --nup-xpad=NUM       sæt sidens x-udfyldning for N-op-udskrift til\n"
"               NUM\n"
" --nup-ypad=NUM       sæt sidens y-udfyldning for N-op-udskrift til\n"
"               NUM\n"
" --page-label-format=FMT  sæt sideetiketsformatet til FMT\n"
" --ps-level=NIVÅ      sæt PostScript-sprogniveauet som enscript skal\n"
"               bruge\n"
" --printer-options=FLAG   send med ekstra flag til udskriftskommandoer\n"
" --rotate-even-pages    rotér sider med lige numre 180°\n"

#: src/main.c:2617
#, fuzzy
msgid ""
" --slice=NUM        print vertical slice NUM\n"
" --style=STYLE       use highlight style STYLE\n"
" --swap-even-page-margins  swap left and right side margins for each even\n"
"               numbered page\n"
" --toc           print table of contents\n"
" --ul-angle=ANGLE      set underlay text's angle to ANGLE\n"
" --ul-font=NAME       print underlays with font NAME\n"
" --ul-gray=NUM       print underlays with gray value NUM\n"
" --ul-position=POS     set underlay's starting position to POS\n"
" --ul-style=STYLE      print underlays with style STYLE\n"
" --word-wrap        wrap long lines from word boundaries\n"
msgstr ""
" --slice=NUM        udskriv lodret skive NUM\n"
" --style=STIL        brug markeringsstilen STIL\n"
" --toc           udskriv indholdsfortegnelse\n"
" --ul-angle=VINKEL     sæt underlagets tekstvinkel til VINKEL\n"
" --ul-font=NAVN       udskriv underlag med skrifttypen NAVN\n"
" --ul-gray=NUM       udskriv underlag med gråværdi NUM\n"
" --ul-position=POS     sæt underlagets startposition til POS\n"
" --ul-style=STIL      udskriv underlag med stilen STIL\n"
" --word-wrap        linjeombryd lange linjer ved ordgrænser\n"

#: src/main.c:2631
msgid ""
"\n"
"Report bugs to mtr@iki.fi.\n"
msgstr ""
"\n"
"Rapportere fejl til mtr@iki.fi.\n"
"Send synpunkter på oversættelsen til dansk@klid.dk.\n"

#: src/psgen.c:324
#, c-format
msgid "couldn't find prolog \"%s\": %s\n"
msgstr "kunne ikke finde prologen \"%s\": %s\n"

#: src/psgen.c:332
#, c-format
msgid "couldn't find encoding file \"%s.enc\": %s\n"
msgstr "kunne ikke finde kodningsfilen \"%s.enc\": %s\n"

#: src/psgen.c:464
#, c-format
msgid "couldn't find header definition file \"%s.hdr\": %s\n"
msgstr "kunne ikke finde hoveddefinitionsfilen \"%s.hdr\": %s\n"

#: src/psgen.c:608
#, c-format
msgid "processing file \"%s\"...\n"
msgstr "behandler filen \"%s\"...\n"

#: src/psgen.c:906
#, c-format
msgid "EPS file \"%s\" is too large for page\n"
msgstr "EPS-filen \"%s\" er for stor for siden\n"

#: src/psgen.c:979
msgid "user font encoding can be only the system's default or `ps'"
msgstr "brugerskrifttypeskodning kan kun være systemets standard eller \"ps\""

#: src/psgen.c:1220
#, c-format
msgid "unknown special escape: %s"
msgstr "ukendt speciel kontrolsekvens: %s"

#: src/psgen.c:1346
#, c-format
msgid "illegal option %c for ^@epsf escape"
msgstr "ikke tilladt flag %c for kontrolsekvensen ^@epsf"

#: src/psgen.c:1352
msgid "malformed ^@epsf escape: no ']' after options"
msgstr "fejludformet kontrolsekvens ^@epsf: ingen \"]\" efter flagene"

#: src/psgen.c:1364
#, c-format
msgid ""
"too long file name for ^@epsf escape:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"for langt filnavn for kontrolsekvensen ^@epsf:\n"
"%.*s"

#: src/psgen.c:1368
msgid "unexpected EOF while scanning ^@epsf escape"
msgstr "uventet filslut ved behandling af kontrolsekvensen ^@epsf"

#: src/psgen.c:1374
msgid "malformed ^@epsf escape: no '{' found"
msgstr "fejludformet kontrolsekvens ^@epsf: ingen \"{\" fundet"

#: src/psgen.c:1432
#, c-format
msgid "malformed %s escape: no '{' found"
msgstr "fejludformet kontrolsekvens %s: ingen \"{\" fundet"

#: src/psgen.c:1446
#, c-format
msgid ""
"too long argument for %s escape:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"for langt argument til kontrolsekvensen %s:\n"
"%.*s"

#: src/psgen.c:1465
#, c-format
msgid "malformed font spec for ^@font escape: %s"
msgstr "fejludformet skrifttypespecifikation for kontrolsekvensen ^@font: %s"

#: src/psgen.c:1501
#, c-format
msgid "malformed color spec for ^@%s escape: %s"
msgstr "fejludformet farvespecifikation for kontrolsekvensen ^@%s: %s"

#: src/psgen.c:1525
#, c-format
msgid "invalid value for ^@shade escape: %s"
msgstr "ugyldig værdi for kontrolsekvensen ^@shade: %s"

#: src/psgen.c:1533
#, c-format
msgid "invalid value for ^@bggray escape: %s"
msgstr "ugyldig værdi for kontrolsekvensen ^@bggray: %s"

#: src/psgen.c:2397
#, c-format
msgid "epsf: couldn't open pipe to command \"%s\": %s\n"
msgstr "epsf: kunne ikke åbne datakanal til kommandoen \"%s\": %s\n"

#: src/psgen.c:2430
#, c-format
msgid "couldn't open EPS file \"%s\": %s\n"
msgstr "kunne ikke åbne EPS-filen \"%s\": %s\n"

#: src/psgen.c:2467
#, c-format
msgid "EPS file \"%s\" does not start with \"%%!\" magic\n"
msgstr "EPS-filen \"%s\" begynder ikke med \"%%!\"-magi\n"

#: src/psgen.c:2492
#, c-format
msgid ""
"EPS file \"%s\" contains malformed %%%%BoundingBox row:\n"
"\"%.*s\"\n"
msgstr ""
"EPS-filen \"%s\" indeholder fejludformet %%%%BoundingBox-linje:\n"
"\"%.*s\"\n"

#: src/psgen.c:2517
#, c-format
msgid "EPS file \"%s\" is not a valid EPS file\n"
msgstr "EPS-filen \"%s\" er ikke en gyldig EPS-fil\n"

#: src/psgen.c:2659
#, c-format
msgid "passing through all input files for output language `%s'\n"
msgstr "videresender alle inddatafiler for uddatasproget \"%s\"\n"

#: src/psgen.c:2711
#, c-format
msgid "passing through %s file \"%s\"\n"
msgstr "videresender %s-filen \"%s\"\n"

#: src/psgen.c:2814
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't create temporary divert file: %s"
msgstr "kunne ikke oprette omdirigeringsfilnavn: %s"

#: src/psgen.c:2831
#, c-format
msgid "couldn't rewind divert file: %s"
msgstr "kunne ikke tilbagespole omdirigeringsfilen: %s"

#: src/util.c:95
#, fuzzy, c-format
msgid "missing argument: %s"
msgstr "ikke tilladt N-op-argument: %d"

#: src/util.c:185 src/util.c:213
#, c-format
msgid "illegal value \"%s\" for option %s"
msgstr "ikke tilladt værdi \"%s\" for flaget %s"

#: src/util.c:201
#, c-format
msgid "invalid value \"%s\" for option %s"
msgstr "ugyldig værdi \"%s\" for flaget %s"

#: src/util.c:439
#, c-format
msgid "illegal option: %s"
msgstr "ikke tilladt flag: %s"

#: src/util.c:616
#, c-format
msgid "%s:%d: %%Format: no name"
msgstr "%s:%d: %%Format: intet navn"

#: src/util.c:627
#, c-format
msgid "%s:%d: %%Format: too long name, maxlen=%d"
msgstr "%s:%d: %%Format: for langt navn, maxlængde=%d"

#: src/util.c:650
#, c-format
msgid "%s:%d: %%Format: name \"%s\" is already defined"
msgstr "%s:%d: %%Format: navnet \"%s\" er allerede defineret"

#: src/util.c:671
#, c-format
msgid "%s:%d: %%HeaderHeight: no argument"
msgstr "%s:%d: %%HeaderHeight: intet argument"

#: src/util.c:693
#, c-format
msgid "%s:%d: %%FooterHeight: no argument"
msgstr "%s:%d: %%FooterHeight: intet argument"

#: src/util.c:840
#, c-format
msgid "%s: warning: font size is negative\n"
msgstr "%s: advarsel: skrifttypestørrelsen er negativ\n"

#: src/util.c:842
#, c-format
msgid "%s: warning: font width is negative\n"
msgstr "%s: advarsel: skrifttypebredden er negativ\n"

#: src/util.c:844
#, c-format
msgid "%s: warning: font height is negative\n"
msgstr "%s: advarsel: skrifttypehøjden er negativ\n"

#: src/util.c:863
#, c-format
msgid "reading AFM info for font \"%s\"\n"
msgstr "læser AFM-information for skrifttypen \"%s\"\n"

#: src/util.c:896
#, c-format
msgid "couldn't open AFM file for font \"%s\", using default\n"
msgstr "kunne ikke åbne AFM-fil for skrifttypen \"%s\", bruger standardalternativet\n"

#: src/util.c:903
#, c-format
msgid "couldn't open AFM file for the default font: %s"
msgstr "kunne ikke åbne AFM-fil for standardskrifttypen: %s"

#: src/util.c:1092
#, c-format
msgid "downloading font \"%s\"\n"
msgstr "hjemhenter skrifttypen \"%s\"\n"

#: src/util.c:1097
#, c-format
msgid "couldn't open font description file \"%s\": %s\n"
msgstr "kunne ikke åbne beskrivelsesfilen \"%s\" for skrifttypen: %s\n"

#: src/util.c:1387
#, c-format
msgid "%s: too long format for %%D{} escape"
msgstr "%s: for langt format for %%D{}-kontrolsekvens"

#: src/util.c:1472
#, c-format
msgid "%s: unknown `%%' escape `%c' (%d)"
msgstr "%s: ukendt \"%%\"-kontrolsekvens \"%c\" (%d)"

#: src/util.c:1510
#, c-format
msgid "%s: no closing ')' for $() escape"
msgstr "%s: ingen afsluttende \")\" for $()-kontrolsekvens"

#: src/util.c:1513
#, c-format
msgid "%s: too long variable name for $() escape"
msgstr "%s: for langt variabelnavn for $()-kontrolsekvens"

#: src/util.c:1540
#, c-format
msgid "%s: too long format for $D{} escape"
msgstr "%s: for langt format for $D{}-kontrolsekvens"

#: src/util.c:1628
#, c-format
msgid "%s: unknown `$' escape `%c' (%d)"
msgstr "%s: ukendt \"$\"-kontrolsekvens \"%c\" (%d)"

#: src/util.c:1819
#, c-format
msgid "malformed float dimension: \"%s\""
msgstr "fejludformet flydendetalsdimension: \"%s\""

#: src/util.c:1936
#, c-format
msgid "couldn't open input filter \"%s\" for file \"%s\": %s"
msgstr "kunne ikke åbne inddatafiltret \"%s\" for filen \"%s\": %s"

#: src/util.c:1953
#, c-format
msgid "couldn't open input file \"%s\": %s"
msgstr "kunne ikke åbne inddatafilen \"%s\": %s"

#: src/mkafmmap.c:173
#, c-format
msgid "file=%s\n"
msgstr "fil=%s\n"

#: src/mkafmmap.c:173
msgid "stdout"
msgstr "standard ud"

#: src/mkafmmap.c:181
#, c-format
msgid "%s: couldn't open output file \"%s\""
msgstr "%s: kunne ikke åbne uddatafilen \"%s\""

#: src/mkafmmap.c:195
msgid "couldn't create AFM library"
msgstr "kunne ikke oprette AFM-bibliotek"

#: src/mkafmmap.c:244
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... FILE...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -h, --help       print this help and exit\n"
" -p, --output-file=NAME print output to file NAME (default file is\n"
"             font.map). If FILE is `-', leavy output to\n"
"             stdout.\n"
" -V, --version      print version number\n"
msgstr ""
"Brug: %s [FLAGGA]... FIL...\n"
"Obligatoriske argumenter til lange flag er obligatoriske også for de korte.\n"
" -h, --help       vis denne hjælpetekst og afslut\n"
" -p, --output-file=NAVN udskriv data til filen NAVN (standard er\n"
"             font.map). Hvis FIL er \"-\" sendes uddata til\n"
"             standard ud.\n"
" -V, --version      vis versionsnummer\n"

#: states/lex.l:169 states/lex.l:175
msgid "error: EOF in comment"
msgstr "fejl: filslut inde i kommentar"

#: states/lex.l:206
msgid "error: EOF in string constant"
msgstr "fejl: filslut inde i strengkonstant"

#: states/lex.l:313
msgid "error: EOF in regular expression"
msgstr "fejl: filslut inde i regulært udtryk"

#: states/main.c:199
#, c-format
msgid "states for GNU %s %s"
msgstr "tilstand for GNU %s %s"

#: states/main.c:254
#, c-format
msgid "%s: malformed variable definition \"%s\"\n"
msgstr "%s: fejludformet variabeldefinition \"%s\"\n"

#: states/main.c:282
#, c-format
msgid "%s: couldn't create output file \"%s\": %s\n"
msgstr "%s: kunne ikke oprette uddatafilen \"%s\": %s\n"

#: states/main.c:313
#, c-format
msgid "%s: unknown warning level `%s'\n"
msgstr "%s: ukendt advarselsniveau \"%s\"\n"

#: states/main.c:362 states/main.c:398 states/prims.c:1377 states/utils.c:229
#, c-format
msgid "%s: out of memory\n"
msgstr "%s: hukommelsen opbrugt\n"

#: states/main.c:423
#, c-format
msgid "%s: couldn't open input file `%s': %s\n"
msgstr "%s: kunne ikke åbne inddatafilen \"%s\": %s\n"

#: states/main.c:447
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
msgstr ""
"Brug: %s [FLAG]... [FIL]...\n"
"Obligatoriske argumenter til lange flag er obligatoriske også for de korte.\n"

#: states/main.c:451
msgid ""
" -D, --define=VAR=VAL    define variable VAR to have value VAR\n"
" -f, --file=NAME      read state definitions from file NAME\n"
" -h, --help         print this help and exit\n"
" -o, --output=NAME     save output to file NAME\n"
" -p, --path=PATH      set the load path to PATH\n"
" -s, --state=NAME      start from state NAME\n"
" -v, --verbose       increase the program verbosity\n"
" -V, --version       print version number\n"
" -W, --warning=LEVEL    set the warning level to LEVEL\n"
msgstr ""
" -D, --define=VAR=VÆRDI   definere variablen VAR til værdien VÆRDI\n"
" -f, --file=NAVN      læs tilstandsdefinition fra filen NAVN\n"
" -h, --help         vis denne hjælpetekst og afslut\n"
" -o, --output=NAVN     gem uddata i filen NAVN\n"
" -p, --path=SØGESTI     sæt indlæsningssøgestien til SØGESTI\n"
" -s, --state=NAVN      begynd fra tilstanden NAVN\n"
" -v, --verbose       øg programmets snaksalighed\n"
" -V, --version       vis versionsnummer\n"
" -W, --warning=NIVEAU    sæt advarselsniveauet til NIVEAU\n"

#: states/prims.c:46
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: %s: too few arguments\n"
msgstr "%s:%d: %s: ikke tilladt argument\n"

#: states/prims.c:56
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: %s: too many arguments\n"
msgstr "%s:%d: %s: ikke tilladt argument\n"

#: states/prims.c:109 states/prims.c:129 states/prims.c:255 states/prims.c:428
#: states/prims.c:903
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal argument type\n"
msgstr "%s:%d: %s: ikke tilladt argumenttype\n"

#: states/prims.c:470
#, c-format
msgid "%s: panic: "
msgstr "%s: panik: "

#: states/prims.c:504
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: malformed version string `%s'\n"
msgstr "%s:%d: %s: fejludformet versionsstreng \"%s\"\n"

#: states/prims.c:519
#, c-format
msgid ""
"%s: FATAL ERROR: States version %s or higher is required for this script\n"
msgstr "%s: FATAL FEJL: Tilstand af version %s eller over kræves for dette skript\n"

#: states/prims.c:610 states/prims.c:1276
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: start offset is bigger than end offset\n"
msgstr "%s:%d: %s: startafstand er større end slutafstand\n"

#: states/prims.c:619 states/prims.c:635 states/prims.c:1282
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: offset out of range\n"
msgstr "%s:%d: %s: afstand uden for intervallet\n"

#: states/prims.c:653
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal argument\n"
msgstr "%s:%d: %s: ikke tilladt argument\n"

#: states/prims.c:700
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal regexp character syntax: %c\n"
msgstr "%s:%d: %s: ikke tilladt regulærudtrykstegnsyntaks: %c\n"

#: states/prims.c:915
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: couldn't define state `%s'\n"
msgstr "%s:%d: %s: kunne ikke definere tilstanden \"%s\"\n"

#: states/prims.c:1012
#, c-format
msgid "%s: primitive `%s': too few arguments for format\n"
msgstr "%s: primitiv \"%s\": for få argument for formatet\n"

#: states/prims.c:1040
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: argument %d doesn't match format\n"
msgstr "%s:%d: %s: argument %d matcher ikke formatet\n"

#: states/prims.c:1080
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: no extra options can be specified for %%s\n"
msgstr "%s:%d: %s: ingen ekstra flag kan angives for %%s\n"

#: states/prims.c:1089
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal type specifier `%c'\n"
msgstr "%s:%d: %s: ugyldig typespecificering \"%c\"\n"

#: states/process.c:117
#, c-format
msgid "%s: undefined state `%s'\n"
msgstr "%s: udefineret tilstand \"%s\"\n"

#: states/process.c:198
#, c-format
msgid "%s: error: undefined variable `%s'\n"
msgstr "%s: fejl: udefineret variabel \"%s\"\n"

#: states/process.c:292
#, c-format
msgid "%s: undefined super state `%s'\n"
msgstr "%s: udefineret supertilstand \"%s\"\n"

#: states/utils.c:262
#, c-format
msgid "%s:%d: couldn't compile regular expression \"%s\": %s\n"
msgstr "%s:%d kunne ikke oversætte det regulære udtryk \"%s\": %s\n"

#: states/utils.c:451 states/utils.c:479
#, c-format
msgid "%s: ouf of memory"
msgstr "%s: hukommelsen opbrugt"

#: states/utils.c:456
#, c-format
msgid "warning: redefining state `%s'"
msgstr "advarsel: omdefinerer tilstandet \"%s\""

#: states/utils.c:483
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: redefining subroutine `%s'\n"
msgstr "%s:%d: advarsel: omdefinerer subrutinen \"%s\"\n"

#: states/utils.c:580
#, c-format
msgid "%s:%d: error: undefined variable `%s'\n"
msgstr "%s:%d: fejl: udefineret variabel \"%s\"\n"

#: states/utils.c:618
#, c-format
msgid "%s:%d: error: couldn't set variable `%s'\n"
msgstr "%s:%d: fejl: kunne ikke tildele variablen \"%s\"\n"

#: states/utils.c:769
#, c-format
msgid "%s:%d: error: expression between illegal types\n"
msgstr "%s:%d: fejl: udtryk mellem ikke tilladte typer\n"

#: states/utils.c:867
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: error: too few arguments for subroutine\n"
msgstr "%s: for få argumenter til subrutinen\n"

#: states/utils.c:874
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: error: too many arguments for subroutine\n"
msgstr "%s: for mange argumenter til subrutinen\n"

#: states/utils.c:928
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: error: undefined procedure `%s'\n"
msgstr "%s: udefineret procedure \"%s\"\n"

#: states/utils.c:1020
#, c-format
msgid "%s:%d: error: illegal lvalue for assignment\n"
msgstr "%s:%d: fejl: ikke tilladt v-værdi for tildeling\n"

#: states/utils.c:1028 states/utils.c:1112
#, c-format
msgid "%s:%d: error: array reference index is not integer\n"
msgstr "%s:%d: fejl: vektorreferenceindeks er ikke et heltal\n"

#: states/utils.c:1034
#, c-format
msgid "%s:%d: error: negative array reference index\n"
msgstr "%s:%d: fejl: negativt vektorreferenceindeks\n"

#: states/utils.c:1085
#, c-format
msgid "%s:%d: error: illegal rvalue for string assignment\n"
msgstr "%s:%d: fejl: ikke tilladt h-værdi for strengtildeling\n"

#: states/utils.c:1104
#, c-format
msgid "%s:%d: error: illegal type for array reference\n"
msgstr "%s:%d: fejl: ikke tilladt type for vektorreference\n"

#: states/utils.c:1121
#, c-format
msgid "%s:%d: error: array reference index out of rance\n"
msgstr "%s:%d: fejl: vektorreferenceindeks uden for intervallet\n"

#: states/utils.c:1347
#, c-format
msgid "%s: couldn't open definition file `%s': %s\n"
msgstr "%s: kunne ikke åbne definitionsfilen \"%s\": %s\n"

#: states/utils.c:1403
#, c-format
msgid "%s: autoloading `%s' from `%s'\n"
msgstr "%s: læser in \"%s\" automatisk fra \"%s\"\n"

#~ msgid "couldn't create toc file \"%s\": %s"
#~ msgstr "kunne ikke oprette indholdsfil \"%s\": %s"

#~ msgid "couldn't create divert file \"%s\": %s"
#~ msgstr "kunne ikke oprette omdirigeringsfilen \"%s\": %s"