cups_pl.po   [plain text]


msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CUPS 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://www.cups.org/str.php\n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-18 15:43-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-16 12:00-0800\n"
"Last-Translator: Apple Inc.\n"
"Language-Team: Apple Inc.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "\t\t(all)\n"
msgstr "\t\t(wszystko)\n"

msgid "\t\t(none)\n"
msgstr "\t\t(brak)\n"

#, c-format
msgid "\t%d entries\n"
msgstr "\t%d wpisów\n"

msgid "\tAfter fault: continue\n"
msgstr "\tPo niepowodzeniu: kontynuuj\n"

msgid "\tAlerts:"
msgstr "\tAlarmy:"

msgid "\tBanner required\n"
msgstr "\tBanner jest wymagany\n"

msgid "\tCharset sets:\n"
msgstr "\tZestawy znaków:\n"

msgid "\tConnection: direct\n"
msgstr "\tPołączenie: bezpośrednie\n"

msgid "\tConnection: remote\n"
msgstr "\tPołączenie: zdalne\n"

msgid "\tDefault page size:\n"
msgstr "\tDomyślny rozmiar strony:\n"

msgid "\tDefault pitch:\n"
msgstr "\tDomyślny stopień:\n"

msgid "\tDefault port settings:\n"
msgstr "\tDomyślne ustawienia portu:\n"

#, c-format
msgid "\tDescription: %s\n"
msgstr "\tOpis: %s\n"

msgid ""
"\tForm mounted:\n"
"\tContent types: any\n"
"\tPrinter types: unknown\n"
msgstr ""
"\tFormularz zamontowany od:\n"
"\tRodzaje zawartości: dowolne\n"
"\tRodzaje drukarek: nieznane\n"

msgid "\tForms allowed:\n"
msgstr "\tDozwolone formularze:\n"

#, c-format
msgid "\tInterface: %s.ppd\n"
msgstr "\tInterfejs: %s.ppd\n"

#, c-format
msgid "\tInterface: %s/interfaces/%s\n"
msgstr "\tInterfejs: %s/interfejsy/%s\n"

#, c-format
msgid "\tInterface: %s/ppd/%s.ppd\n"
msgstr "\tInterfejs: %s/ppd/%s.ppd\n"

#, c-format
msgid "\tLocation: %s\n"
msgstr "\tPołożenie: %s\n"

msgid "\tOn fault: no alert\n"
msgstr "\tPrzy niepowodzeniu: brak alarmu\n"

msgid "\tUsers allowed:\n"
msgstr "\tDozwoleni użytkownicy:\n"

msgid "\tUsers denied:\n"
msgstr "\tZabronieni użytkownicy:\n"

msgid "\tdaemon present\n"
msgstr "\tdemon jest obecny\n"

msgid "\tno entries\n"
msgstr "\tbrak wpisów\n"

#, c-format
msgid "\tprinter is on device '%s' speed -1\n"
msgstr "\tdrukarka jest urządzeniem \"%s\" prędkość -1\n"

msgid "\tprinting is disabled\n"
msgstr "\tdrukowanie jest wyłączone"

msgid "\tprinting is enabled\n"
msgstr "\tdrukowanie jest włączone\n"

#, c-format
msgid "\tqueued for %s\n"
msgstr "\tw kolejce dla%s\n"

msgid "\tqueuing is disabled\n"
msgstr "\tkolejka jest wyłączona\n"

msgid "\tqueuing is enabled\n"
msgstr "\tkolejka jest włączona\n"

msgid "\treason unknown\n"
msgstr "\tnieznana przyczyna\n"

msgid ""
"\n"
"  DETAILED CONFORMANCE TEST RESULTS\n"
msgstr ""
"\n"
"  SZCZEGÓŁOWE WYNIKI TESTU ZGODNOŚCI\n"

msgid "        REF: Page 15, section 3.1.\n"
msgstr "        REF: strona 15, sekcja 3.1.\n"

msgid "        REF: Page 15, section 3.2.\n"
msgstr "        REF: strona 15, sekcja 3.2.\n"

msgid "        REF: Page 19, section 3.3.\n"
msgstr "        REF: strona 19, sekcja 3.3.\n"

msgid "        REF: Page 20, section 3.4.\n"
msgstr "        REF: strona 20, sekcja 3.4.\n"

msgid "        REF: Page 27, section 3.5.\n"
msgstr "        REF: strona 27, sekcja 3.5.\n"

msgid "        REF: Page 42, section 5.2.\n"
msgstr "        REF: strona 42, sekcja 5.2.\n"

msgid "        REF: Pages 16-17, section 3.2.\n"
msgstr "        REF: strony 16-17, sekcja 3.2.\n"

msgid "        REF: Pages 42-45, section 5.2.\n"
msgstr "        REF: strony 42-45, sekcja 5.2.\n"

msgid "        REF: Pages 45-46, section 5.2.\n"
msgstr "        REF: strony 45-46, sekcja 5.2.\n"

msgid "        REF: Pages 48-49, section 5.2.\n"
msgstr "        REF: strony 48-49, sekcja 5.2.\n"

msgid "        REF: Pages 52-54, section 5.2.\n"
msgstr "        REF: strony 52-54, sekcja 5.2.\n"

#, c-format
msgid "    %-39.39s %.0f bytes\n"
msgstr "    %-39.39s %.0f bajtów\n"

#, c-format
msgid "    PASS  Default%s\n"
msgstr "    SUKCES  Default%s\n"

msgid "    PASS  DefaultImageableArea\n"
msgstr "    SUKCES  DefaultImageableArea\n"

msgid "    PASS  DefaultPaperDimension\n"
msgstr "    SUKCES  DefaultPaperDimension\n"

msgid "    PASS  FileVersion\n"
msgstr "    SUKCES  FileVersion\n"

msgid "    PASS  FormatVersion\n"
msgstr "    SUKCES  FormatVersion\n"

msgid "    PASS  LanguageEncoding\n"
msgstr "    SUKCES  LanguageEncoding\n"

msgid "    PASS  LanguageVersion\n"
msgstr "    SUKCES  LanguageVersion\n"

msgid "    PASS  Manufacturer\n"
msgstr "    SUKCES  Manufacturer\n"

msgid "    PASS  ModelName\n"
msgstr "    SUKCES  ModelName\n"

msgid "    PASS  NickName\n"
msgstr "    SUKCES  NickName\n"

msgid "    PASS  PCFileName\n"
msgstr "    SUKCES  PCFileName\n"

msgid "    PASS  PSVersion\n"
msgstr "    SUKCES  PSVersion\n"

msgid "    PASS  PageRegion\n"
msgstr "    SUKCES  PageRegion\n"

msgid "    PASS  PageSize\n"
msgstr "    SUKCES  PageSize\n"

msgid "    PASS  Product\n"
msgstr "    SUKCES  Product\n"

msgid "    PASS  ShortNickName\n"
msgstr "    SUKCES  ShortNickName\n"

#, c-format
msgid ""
"    WARN  \"%s %s\" conflicts with \"%s %s\"\n"
"        (constraint=\"%s %s %s %s\")\n"
msgstr ""
"    OSTRZEŻENIE  \"%s %s\" jest w konflikcie z \"%s %s\"\n"
"        (constraint=\"%s %s %s %s\")\n"

#, c-format
msgid "    WARN  %s has no corresponding options!\n"
msgstr "    OSTRZEŻENIE  %s nie posiada odpowiadających opcji!\n"

#, c-format
msgid ""
"    WARN  %s shares a common prefix with %s\n"
"        REF: Page 15, section 3.2.\n"
msgstr ""
"    OSTRZEŻENIE  %s współdzieli wspólny przedrostek z %s\n"
"        REF: strona 15, sekcja 3.2.\n"

msgid "    WARN  Default choices conflicting!\n"
msgstr "    OSTRZEŻENIE  Konflikt domyślnych wyborów!\n"

#, c-format
msgid ""
"    WARN  Duplex option keyword %s may not work as expected and should "
"be named Duplex!\n"
"        REF: Page 122, section 5.17\n"
msgstr ""
"    OSTRZEŻENIE  Podwójna opcja słowo kluczowe %s może nie działać w "
"spodziewany sposób i powinno nosić nazwę Podwójne!\n"
"        REF: strona 122, sekcja 5.17\n"

msgid ""
"    WARN  File contains a mix of CR, LF, and CR LF line endings!\n"
msgstr ""
"    OSTRZEŻENIE  Plik zawiera mieszaninę zakończeń wierszy CR, LF i CR "
"LF!\n"

msgid ""
"    WARN  LanguageEncoding required by PPD 4.3 spec.\n"
"        REF: Pages 56-57, section 5.3.\n"
msgstr ""
"    OSTRZEŻENIE  LanguageEncoding jest wymagane przez specyfikację PPD "
"4.3.\n"
"        REF: strony 56-57, sekcja 5.3.\n"

#, c-format
msgid "    WARN  Line %d only contains whitespace!\n"
msgstr "    OSTRZEŻENIE  Wiersz %d zawiera wyłącznie białe spacje!\n"

msgid ""
"    WARN  Manufacturer required by PPD 4.3 spec.\n"
"        REF: Pages 58-59, section 5.3.\n"
msgstr ""
"    OSTRZEŻENIE  Manufacturer jest wymagane przez specyfikację PPD "
"4.3.\n"
"        REF: strony 58-59, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"    WARN  Non-Windows PPD files should use lines ending with only LF, "
"not CR LF!\n"
msgstr ""
"    OSTRZEŻENIE  Pliki PPD nie przeznaczone dla Windows powinny używać "
"tylko zakończeń wierszy LF, nie CR LF!"

#, c-format
msgid ""
"    WARN  Obsolete PPD version %.1f!\n"
"        REF: Page 42, section 5.2.\n"
msgstr ""
"    OSTRZEŻENIE  Przestarzała wersja PPD %.1f!\n"
"        REF: strona 42, sekcja 5.2.\n"

msgid ""
"    WARN  PCFileName longer than 8.3 in violation of PPD spec.\n"
"        REF: Pages 61-62, section 5.3.\n"
msgstr ""
"    OSTRZEŻENIE  PCFileName dłuższa niż 8.3 narusza specyfikację PPD.\n"
"        REF: strony 61-62, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"    WARN  Protocols contains PJL but JCL attributes are not set.\n"
"        REF: Pages 78-79, section 5.7.\n"
msgstr ""
"    OSTRZEŻENIE  Protokoły zawierają PJL, ale cechy JCL nie są "
"ustawione.\n"
"        REF: strony 78-79, sekcja 5.7.\n"

msgid ""
"    WARN  Protocols contains both PJL and BCP; expected TBCP.\n"
"        REF: Pages 78-79, section 5.7.\n"
msgstr ""
"    OSTRZEŻENIE  Protokoły zawierają zarówno PJL jak i BCP, oczekiwano "
"TBCP.\n"
"        REF: strony 78-79, sekcja 5.7.\n"

msgid ""
"    WARN  ShortNickName required by PPD 4.3 spec.\n"
"        REF: Pages 64-65, section 5.3.\n"
msgstr ""
"    OSTRZEŻENIE  ShortNickName jest wymagana przez specyfikację PPD "
"4.3.\n"
"        REF: strony 64-65, sekcja 5.3.\n"

#, c-format
msgid "   %s %s %s does not exist!\n"
msgstr "   %s %s %s nie istnieje!\n"

#, c-format
msgid "   %s %s file \"%s\" has the wrong capitalization!\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid ""
"   %s Bad %s choice %s!\n"
"        REF: Page 122, section 5.17\n"
msgstr ""
"   %s Zły wybór %s, %s!\n"
"        REF: strona 122, sekcja 5.17\n"

#, c-format
msgid "   %s Bad UTF-8 \"%s\" translation string for option %s!\n"
msgstr ""
"   %s Nieprawidłowy UTF-8 łańcucha tekstowegi tłumaczenia \"%s\" dla "
"opcji %s!\n"

#, c-format
msgid ""
"   %s Bad UTF-8 \"%s\" translation string for option %s, choice %s!\n"
msgstr ""
"   %s Nieprawidłowy UTF-8 łańcucha tekstowego tłumaczenia \"%s\" dla "
"opcji %s, wybór %s!\n"

#, c-format
msgid "   %s Bad cupsFilter value \"%s\"!\n"
msgstr "   %s Błędna wartość cupsFilter \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "   %s Bad cupsICCProfile %s!\n"
msgstr "   %s Nieprawidłowy profil cupsICCProfile %s!\n"

#, c-format
msgid "   %s Bad cupsPreFilter value \"%s\"!\n"
msgstr "   %s Błędna wartość cupsPreFilter \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "   %s Bad cupsUIConstraints %s: \"%s\"!\n"
msgstr "   %s Błędna wartość cupsUIConstraints %s: \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "   %s Bad language \"%s\"!\n"
msgstr "   %s Błędny język \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "   %s Bad spelling of %s - should be %s!\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "   %s Cannot provide both APScanAppPath and APScanAppBundleID!\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "   %s Empty cupsUIConstraints %s!\n"
msgstr "   %s Puste cupsUIConstraints %s!\n"

#, c-format
msgid "   %s Missing \"%s\" translation string for option %s!\n"
msgstr ""
"   %s Brakujący łańcuch tekstowy tłumaczenia \"%s\" dla opcji %s!\n"

#, c-format
msgid "   %s Missing \"%s\" translation string for option %s, choice %s!\n"
msgstr ""
"   %s Brakujący łańcuch tekstowy tłumaczenia \"%s\" dla opcji %s, wybór %"
"s!\n"

#, c-format
msgid "   %s Missing APDialogExtension file \"%s\"\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "   %s Missing APPrinterIconPath file \"%s\"\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "   %s Missing APPrinterLowInkTool file \"%s\"\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "   %s Missing APPrinterUtilityPath file \"%s\"\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "   %s Missing APScanAppPath file \"%s\"\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid ""
"   %s Missing REQUIRED PageRegion option!\n"
"        REF: Page 100, section 5.14.\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid ""
"   %s Missing REQUIRED PageSize option!\n"
"        REF: Page 99, section 5.14.\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "   %s Missing choice *%s %s in UIConstraints \"*%s %s *%s %s\"!\n"
msgstr "   %s Brakujący wybór *%s %s w UIConstraints \"*%s %s *%s %s\"!\n"

#, c-format
msgid "   %s Missing choice *%s %s in cupsUIConstraints %s: \"%s\"!\n"
msgstr "   %s Brakujący wybór *%s %s w cupsUIConstraints %s: \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "   %s Missing cupsFilter file \"%s\"\n"
msgstr "   %s Brakujący plik cupsFilter \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "   %s Missing cupsICCProfile file \"%s\"!\n"
msgstr "   %s Brakujący plik cupsICCProfile \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "   %s Missing cupsPreFilter file \"%s\"\n"
msgstr "   %s Brakujący plik cupsPreFilter \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "   %s Missing cupsUIResolver %s!\n"
msgstr "   %s Brakujący cupsUIResolver %s!\n"

#, c-format
msgid "   %s Missing option %s in UIConstraints \"*%s %s *%s %s\"!\n"
msgstr "   %s Brakująca opcja %s w UIConstraints \"*%s %s *%s %s\"!\n"

#, c-format
msgid "   %s Missing option %s in cupsUIConstraints %s: \"%s\"!\n"
msgstr "   %s Brakująca opcja %s w cupsUIConstraints %s: \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "   %s No base translation \"%s\" is included in file!\n"
msgstr "   %s Brak podstawowego tłumaczenia \"%s\" zawartego w pliku!\n"

#, c-format
msgid ""
"   %s Non-standard size name \"%s\"!\n"
"        REF: Page 187, section B.2.\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid ""
"   %s REQUIRED %s does not define choice None!\n"
"        REF: Page 122, section 5.17\n"
msgstr ""
"   %s WYMAGANE %s nie defuniuje wyboru Brak!\n"
"        REF: strona 122, sekcja 5.17\n"

#, c-format
msgid "   %s Size \"%s\" defined for %s but not for %s!\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "   %s Size \"%s\" has unexpected dimensions (%gx%g)!\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "   %s cupsICCProfile %s hash value collides with %s!\n"
msgstr "   %s cupsICCProfile %s skrót koliduje z %s!\n"

#, c-format
msgid "   %s cupsUIResolver %s causes a loop!\n"
msgstr "   %s cupsUIResolver %s powoduje pętlę!\n"

#, c-format
msgid ""
"   %s cupsUIResolver %s does not list at least two different options!\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "   **FAIL** %s choice names %s and %s differ only by case!\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** %s nazwy wyborów %s i %s różnią się tylko wielkością "
"liter!\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** %s must be 1284DeviceID!\n"
"        REF: Page 72, section 5.5\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** %s musi być 1284DeviceID!\n"
"        REF: strona 72, sekcja 5.5\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** BAD Default%s %s\n"
"        REF: Page 40, section 4.5.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** BŁĘDNA wartość Default%s %s\n"
"        REF: strona 40, sekcja 4.5.\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** BAD DefaultImageableArea %s!\n"
"        REF: Page 102, section 5.15.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** BŁĘDNA wartość DefaultImageableArea %s!\n"
"        REF: strona 102, sekcja 5.15.\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** BAD DefaultPaperDimension %s!\n"
"        REF: Page 103, section 5.15.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** BŁĘDNA wartość DefaultPaperDimension %s!\n"
"        REF: strona 103, sekcja 5.15.\n"

msgid ""
"   **FAIL** BAD JobPatchFile attribute in file\n"
"        REF: Page 24, section 3.4.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** BŁĘDNA wartość właściwości JobPatchFile w pliku\n"
"        REF: strona 24, sekcja 3.4.\n"

msgid ""
"   **FAIL** BAD Manufacturer (should be \"HP\")\n"
"        REF: Page 211, table D.1.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** BŁĘDNA wartość Manufacturer (powinno być \"HP\")\n"
"        REF: strona 211, tablica D.1.\n"

msgid ""
"   **FAIL** BAD Manufacturer (should be \"Oki\")\n"
"        REF: Page 211, table D.1.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** BŁĘDNA wartość Manufacturer (powinno być \"Oki\")\n"
"        REF: strona 211, tablica D.1.\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** BAD ModelName - \"%c\" not allowed in string.\n"
"        REF: Pages 59-60, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** BŁĘDNA wartość ModelName - \"%c\" nie jest zezwolone w "
"ciągu znaków.\n"
"        REF: strony 59-60, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"   **FAIL** BAD PSVersion - not \"(string) int\".\n"
"        REF: Pages 62-64, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** BŁĘDNE PSVersion - nie jest \"(string) int\".\n"
"        REF: strony 62-64, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"   **FAIL** BAD Product - not \"(string)\".\n"
"        REF: Page 62, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** BŁĘDNE Product - nie jest \"(string)\".\n"
"        REF: strona 62, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"   **FAIL** BAD ShortNickName - longer than 31 chars.\n"
"        REF: Pages 64-65, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** BŁĘDNE ShortNickName - dłuższe niż 31 znaków.\n"
"        REF: strony 64-65, sekcja 5.3.\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** Bad %s choice %s!\n"
"        REF: Page 84, section 5.9\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** Błędny %s wybór %s!\n"
"        REF: strona 84, sekcja 5.9\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** Bad FileVersion \"%s\"\n"
"        REF: Page 56, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** Nieprawidłowe FileVersion \"%s\"\n"
"        REF: strona 56, sekcja 5.3.\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** Bad FormatVersion \"%s\"\n"
"        REF: Page 56, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** Nieprawidłowe FormatVersion \"%s\"\n"
"        REF: strona 56, sekcja 5.3.\n"

#, c-format
msgid "   **FAIL** Bad LanguageEncoding %s - must be ISOLatin1!\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** Błędna wartość LanguageEncoding %s - musi być ISOLatin1!\n"

#, c-format
msgid "   **FAIL** Bad LanguageVersion %s - must be English!\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** Błędna wartość LanguageVersion %s - musi być angielski!\n"

#, c-format
msgid "   **FAIL** Default option code cannot be interpreted: %s\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** Nie można zinterpretować domyślnego kodu opcji: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** Default translation string for option %s choice %s contains "
"8-bit characters!\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** Domyślny łańcuch tekstowy tłumaczenia dla opcji %s wyboru "
"%s zawiera 8 bitowe znaki!\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** Default translation string for option %s contains 8-bit "
"characters!\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** Nie można zinterpretować domyślnego kodu opcji: %s\n"

#, c-format
msgid "   **FAIL** Group names %s and %s differ only by case!\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** Nazwy grup %s i %s różnią się tylko wielkością liter!\n"

#, c-format
msgid "   **FAIL** Multiple occurrences of %s choice name %s!\n"
msgstr "   **FAIL** Wielokrotne wystąpienia nazwy wyboru %s, %s!\n"

#, c-format
msgid "   **FAIL** Option names %s and %s differ only by case!\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** Nazwy opcji %s i %s różnią się tylko wielkością liter!\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED Default%s\n"
"        REF: Page 40, section 4.5.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE Default%s\n"
"        REF: strona 40, sekcja 4.5.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED DefaultImageableArea\n"
"        REF: Page 102, section 5.15.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE DefaultImageableArea\n"
"        REF: strona 102, sekcja 5.15.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED DefaultPaperDimension\n"
"        REF: Page 103, section 5.15.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE DefaultPaperDimension\n"
"        REF: strona 103, sekcja 5.15.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED FileVersion\n"
"        REF: Page 56, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE FileVersion\n"
"        REF: strona 56, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED FormatVersion\n"
"        REF: Page 56, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE FormatVersion\n"
"        REF: strona 56, sekcja 5.3.\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED ImageableArea for PageSize %s\n"
"        REF: Page 41, section 5.\n"
"        REF: Page 102, section 5.15.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE ImageableArea for PageSize %s\n"
"        REF: strona 41, sekcja 5.\n"
"        REF: strona 102, sekcja 5.15.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED LanguageEncoding\n"
"        REF: Pages 56-57, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE LanguageEncoding\n"
"        REF: strony 56-57, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED LanguageVersion\n"
"        REF: Pages 57-58, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE LanguageVersion\n"
"        REF: strony 57-58, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED Manufacturer\n"
"        REF: Pages 58-59, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **FAIL** WYMAGANE Manufacturer\n"
"        REF: strony 58-59, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED ModelName\n"
"        REF: Pages 59-60, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **FAIL** WYMAGANE ModelName\n"
"        REF: strony 59-60, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED NickName\n"
"        REF: Page 60, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE NickName\n"
"        REF: strona 60, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED PCFileName\n"
"        REF: Pages 61-62, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE PCFileName\n"
"        REF: strony 61-62, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED PSVersion\n"
"        REF: Pages 62-64, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE PSVersion\n"
"        REF: strony 62-64, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED PageRegion\n"
"        REF: Page 100, section 5.14.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE PageRegion\n"
"        REF: strona 100, sekcja 5.14.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED PageSize\n"
"        REF: Page 41, section 5.\n"
"        REF: Page 99, section 5.14.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE PageSize\n"
"        REF: strona 41, sekcja 5.\n"
"        REF: strona 99, sekcja 5.14.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED PageSize\n"
"        REF: Pages 99-100, section 5.14.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE PageSize\n"
"        REF: strony 99-100, sekcja 5.14.\n"

#, c-format
msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED PaperDimension for PageSize %s\n"
"        REF: Page 41, section 5.\n"
"        REF: Page 103, section 5.15.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE PaperDimension dla PageSize %s\n"
"        REF: strona 41, sekcja 5.\n"
"        REF: strona 103, sekcja 5.15.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED Product\n"
"        REF: Page 62, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE Product\n"
"        REF: strona 62, sekcja 5.3.\n"

msgid ""
"   **FAIL** REQUIRED ShortNickName\n"
"        REF: Page 64-65, section 5.3.\n"
msgstr ""
"   **PROBLEM** WYMAGANE ShortNickName\n"
"        REF: strony 64-65, sekcja 5.3.\n"

#, c-format
msgid "  %d ERRORS FOUND\n"
msgstr "  ZNALEZIONO %d BŁĘDÓW\n"

#, c-format
msgid ""
"  Bad %%%%BoundingBox: on line %d!\n"
"    REF: Page 39, %%%%BoundingBox:\n"
msgstr ""
"  Błędna wartość %%%%BoundingBox: w wierszu %d!\n"
"    REF: strona 39, %%%%BoundingBox:\n"

#, c-format
msgid ""
"  Bad %%%%Page: on line %d!\n"
"    REF: Page 53, %%%%Page:\n"
msgstr ""
"  Błędna wartość %%%%Page: w wierszu %d!\n"
"    REF: strona 53, %%%%Page:\n"

#, c-format
msgid ""
"  Bad %%%%Pages: on line %d!\n"
"    REF: Page 43, %%%%Pages:\n"
msgstr ""
"  Błędna wartość %%%%Pages: w wierszu %d!\n"
"    REF: strona 43, %%%%Pages:\n"

#, c-format
msgid ""
"  Line %d is longer than 255 characters (%d)!\n"
"    REF: Page 25, Line Length\n"
msgstr ""
"  Wiersz %d jest dłuższy niż 255 znaków (%d)!\n"
"    REF: strona 25, Długość wiersza\n"

msgid ""
"  Missing %!PS-Adobe-3.0 on first line!\n"
"    REF: Page 17, 3.1 Conforming Documents\n"
msgstr ""
"  Brakujące %!PS-Adobe-3.0 w pierwszym wierszu!\n"
"    REF: strona 17, 3.1 Podporządkowywanie dokumentów\n"

#, c-format
msgid ""
"  Missing %%EndComments comment!\n"
"    REF: Page 41, %%EndComments\n"
msgstr ""
"  Brakujący komentarz %%EndComments!\n"
"    REF: strona 41, %%EndComments\n"

#, c-format
msgid ""
"  Missing or bad %%BoundingBox: comment!\n"
"    REF: Page 39, %%BoundingBox:\n"
msgstr ""
"  Brakujący lub błędny komentarz %%BoundingBox:!\n"
"    REF: strona 39, %%BoundingBox:\n"

#, c-format
msgid ""
"  Missing or bad %%Page: comments!\n"
"    REF: Page 53, %%Page:\n"
msgstr ""
"  Brakujące lub błędne komentarze %%Page:!\n"
"    REF: strona 53, %%Page:\n"

#, c-format
msgid ""
"  Missing or bad %%Pages: comment!\n"
"    REF: Page 43, %%Pages:\n"
msgstr ""
"  Brakujący lub błędny komentarz %%Pages:!\n"
"    REF: strona 43, %%Pages:\n"

msgid "  NO ERRORS FOUND\n"
msgstr "  NIE ZNALEZIONO BŁĘDÓW\n"

#, c-format
msgid "  Saw %d lines that exceeded 255 characters!\n"
msgstr "  Znaleziono %d wierszy przekraczających 255 znaków!\n"

#, c-format
msgid "  Too many %%BeginDocument comments!\n"
msgstr "  Zbyt wiele komentarzy %%BeginDocument!\n"

#, c-format
msgid "  Too many %%EndDocument comments!\n"
msgstr "  Zbyt wiele komentarzy %%EndDocument!\n"

msgid "  Warning: file contains binary data!\n"
msgstr "  Ostrzeżenie: plik zawiera dane binarne!\n"

#, c-format
msgid "  Warning: no %%EndComments comment in file!\n"
msgstr "  Ostrzeżenie: brak komentarza %%EndComments w pliku!\n"

#, c-format
msgid "  Warning: obsolete DSC version %.1f in file!\n"
msgstr "  Ostrzeżenie: przestarzała wersja DSC %.1f w pliku!\n"

msgid " FAIL\n"
msgstr " FAIL\n"

#, c-format
msgid ""
" FAIL\n"
"   **FAIL** Unable to open PPD file - %s\n"
msgstr ""
" FAIL\n"
"   **PROBLEM** Nie można otworzyć pliku PPD - %s\n"

#, c-format
msgid ""
" FAIL\n"
"   **FAIL** Unable to open PPD file - %s on line %d.\n"
msgstr ""
" PROBLEM\n"
"   **PROBLEM** Nie można otworzyć pliku PPD - %s w wierszu %d.\n"

msgid " PASS\n"
msgstr " SUKCES\n"

msgid "#10 Envelope"
msgstr "Koperta #10"

msgid "#11 Envelope"
msgstr "Koperta #11"

msgid "#12 Envelope"
msgstr "Koperta #12"

msgid "#14 Envelope"
msgstr "Koperta #14"

msgid "#9 Envelope"
msgstr "Koperta #9"

#, c-format
msgid "%-6s %-10.10s %-4d %-10d %-27.27s %.0f bytes\n"
msgstr "%-6s %-10.10s %-4d %-10d %-27.27s %.0f bajtów"

#, c-format
msgid "%-7s %-7.7s %-7d %-31.31s %.0f bytes\n"
msgstr "%-7s %-7.7s %-7d %-31.31s %.0f bajtów\n"

#, c-format
msgid "%.0f x %.0f millimeters"
msgstr "%.0f x %.0f mm"

#, c-format
msgid "%.0f x %.0f to %.0f x %.0f millimeters"
msgstr "%.0f x %.0f do %.0f x %.0f mm"

#, c-format
msgid "%.2f x %.2f inches"
msgstr "%.2f x %.2f cali"

#, c-format
msgid "%.2f x %.2f to %.2f x %.2f inches"
msgstr "%.2f x %.2f do %.2f x %.2f cali"

#, c-format
msgid "%s accepting requests since %s\n"
msgstr "%s akceptuje żądania od %s\n"

#, c-format
msgid "%s cannot be changed."
msgstr "%s nie może zostać zmienione."

#, c-format
msgid "%s is not implemented by the CUPS version of lpc.\n"
msgstr "%s nie jest zaimplementowane przez lpc w wersji CUPS.\n"

#, c-format
msgid "%s is not ready\n"
msgstr "%s nie jest gotowe\n"

#, c-format
msgid "%s is ready\n"
msgstr "%s jest gotowe\n"

#, c-format
msgid "%s is ready and printing\n"
msgstr "%s jest gotowe i drukuje\n"

#, c-format
msgid ""
"%s not accepting requests since %s -\n"
"\t%s\n"
msgstr ""
"%s nie akceptuje żądań od %s -\n"
"\t%s\n"

#, c-format
msgid "%s not supported!"
msgstr "%s jest nieobsługiwane!"

#, c-format
msgid "%s/%s accepting requests since %s\n"
msgstr "%s/%s akceptuje żądania od %s\n"

#, c-format
msgid ""
"%s/%s not accepting requests since %s -\n"
"\t%s\n"
msgstr ""
"%s/%s nie akceptuje żądań od %s -\n"
"\t%s\n"

#, c-format
msgid "%s: %-33.33s [job %d localhost]\n"
msgstr "%s: %-33.33s [zlecenie %d localhost]\n"

#, c-format
msgid "%s: %s failed: %s\n"
msgstr "%s: %s nie powiodło się: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: Don't know what to do!\n"
msgstr "%s: nie wiem co robić!\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: Error - %s environment variable names non-existent destination \"%s\"!\n"
msgstr ""
"%s: błąd - %s nazw zmiennych środowiskowych z nieistniejącym celem \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - bad job ID!\n"
msgstr "%s: błąd - błędny ID zlecenia!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - cannot print files and alter jobs simultaneously!\n"
msgstr ""
"%s: błąd - nie można jednocześnie drukować plików i zmieniać zlecenia!\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: Error - cannot print from stdin if files or a job ID are provided!\n"
msgstr ""
"%s: błąd - nie można drukować ze standardowego wejścia, jeśli dostarczone są "
"pliki lub ID zlecenia!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected character set after '-S' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwany zestaw znaków po opcji \"-S\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected content type after '-T' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwany typ zawartości po opcji \"-T\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected copies after '-n' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwane kopie po opcji \"-n\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected copy count after '-#' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwany licznik kopii po opcji \"-#\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected destination after '-P' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwany cel po opcji \"-P\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected destination after '-b' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwany cel po opcji \"-b\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected destination after '-d' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwany cel po opcji \"-d\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected form after '-f' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwana forma po opcji \"-f\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected hold name after '-H' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwana wstrzymana nazwa po opcji \"-H\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected hostname after '-H' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwana nazwa komputera po opcji \"-H\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected hostname after '-h' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwana nazwa komputera po opcji \"-h\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected mode list after '-y' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwana lista trybów po opcji \"-y\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected name after '-%c' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwana nazwa po opcji \"-%c\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected option string after '-o' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwany łańcuch tekstowy opcji po opcji \"-o\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected page list after '-P' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwana lista stron po opcji \"-P\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected priority after '-%c' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwany priorytet po opcji \"-%c\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected reason text after '-r' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwany tekst przyczyny po opcji \"-r\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected title after '-t' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwany tytuł po opcji \"-t\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected username after '-U' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwana nazwa użytkownika po opcji \"-U\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected username after '-u' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwana nazwa komputera po opcji \"-u\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - expected value after '-%c' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwana wartość po opcji \"-%c\"!\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: Error - need \"completed\", \"not-completed\", or \"all\" after '-W' "
"option!\n"
msgstr ""
"%s: błąd - wymagane jest \"completed\", \"not-completed\" lub \"all\" po -"
"W!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - no default destination available.\n"
msgstr "%s: błąd - brak dostępnego domyślnego celu.\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - priority must be between 1 and 100.\n"
msgstr "%s: błąd - priorytet musi być między 1 a 100.\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - scheduler not responding!\n"
msgstr "%s: błąd - planista nie odpowiada!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - too many files - \"%s\"\n"
msgstr "%s: błąd - za dużo plików - \"%s\"\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - unable to access \"%s\" - %s\n"
msgstr "%s: błąd - nie można uzyskać dostępu do \"%s\" - %s\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - unable to queue from stdin - %s\n"
msgstr "%s: błąd - nie można wykonać kolejki z stdin - %s\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - unknown destination \"%s\"!\n"
msgstr "%s: błąd - nieznany cel \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - unknown destination \"%s/%s\"!\n"
msgstr "%s: błąd - nieznany cel \"%s/%s\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - unknown option '%c'!\n"
msgstr "%s: błąd - nieznana opcja \"%c\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Error - unknown option '%s'!\n"
msgstr "%s: błąd - nieznana opcja '%s'!\n"

#, c-format
msgid "%s: Expected job ID after '-i' option!\n"
msgstr "%s: oczekiwany ID zlecenia po opcji \"-i\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Filter \"%s\" not available: %s\n"
msgstr "%s: filtr \"%s\" jest niedostępny: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: Invalid destination name in list \"%s\"!\n"
msgstr "%s: nieprawidłowa nazwa celu na liście \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Invalid filter string \"%s\"\n"
msgstr "%s: nieprawidłowy łańcuch filtra \"%s\"\n"

#, c-format
msgid "%s: Need job ID ('-i jobid') before '-H restart'!\n"
msgstr "%s: wymagany jest ID zlecenia (\"-i id_zlecenia\") po \"-H restart\"!"

#, c-format
msgid "%s: No filter to convert from %s/%s to %s/%s!\n"
msgstr "%s: brak filtra do konwersji z %s/%s na %s/%s!\n"

#, c-format
msgid "%s: Operation failed: %s\n"
msgstr "%s: operacja nie powiodła się: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: Sorry, no encryption support compiled in!\n"
msgstr "%s: niestety, nie wkompilowano obsługi szyfowania!\n"

#, c-format
msgid "%s: Unable to connect to server\n"
msgstr "%s: nie można połączyć się z serwerem\n"

#, c-format
msgid "%s: Unable to contact server!\n"
msgstr "%s: nie można skontaktować się z serwerem!\n"

#, c-format
msgid "%s: Unable to determine MIME type of \"%s\"!\n"
msgstr "%s: nie można określić typu MIME \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Unable to open %s: %s\n"
msgstr "%s: nie można otworzyć %s: %s\n"

#, c-format
msgid "%s: Unable to open PPD file: %s on line %d\n"
msgstr "%s: nie można otworzyć pliku PPD: %s on line %d\n"

#, c-format
msgid "%s: Unable to open PPD file: %s on line %d.\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "%s: Unable to read MIME database from \"%s\" or \"%s\"!\n"
msgstr "%s: nie można odczytać bazy danych MIME z \"%s\" lub \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Unknown destination \"%s\"!\n"
msgstr "%s: nieznany cel \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Unknown destination MIME type %s/%s!\n"
msgstr "%s: nieznany cel rodzaju MIME %s/%s!\n"

#, c-format
msgid "%s: Unknown option '%c'!\n"
msgstr "%s: nieznana opcja \"%c\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: Unknown source MIME type %s/%s!\n"
msgstr "%s: nieznane źródło rodzaju MIME %s/%s!\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: Warning - '%c' format modifier not supported - output may not be "
"correct!\n"
msgstr ""
"%s: ostrzeżenie - modyfikator formatu \"%c\" jest nieobsługiwany - wyjście "
"może nie być prawidłowe!\n"

#, c-format
msgid "%s: Warning - character set option ignored!\n"
msgstr "%s: ostrzeżenie - opcja zestawu znaków została zignorowana!\n"

#, c-format
msgid "%s: Warning - content type option ignored!\n"
msgstr "%s: ostrzeżenie - opcja rodzaju zawartości została zignorowana!\n"

#, c-format
msgid "%s: Warning - form option ignored!\n"
msgstr "%s: ostrzeżenie - opcja formularza została zignorowana!\n"

#, c-format
msgid "%s: Warning - mode option ignored!\n"
msgstr "%s: ostrzeżenie - opcja trybu została zignorowana!\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: error - %s environment variable names non-existent destination \"%s\"!\n"
msgstr ""
"%s: błąd - %s nazw zmiennych środowiskowych z nieistniejącym celem \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: error - expected option=value after '-o' option!\n"
msgstr "%s: błąd - oczekiwana opcja=wartość po opcji \"-o\"!\n"

#, c-format
msgid "%s: error - no default destination available.\n"
msgstr "%s: błąd - brak dostępnego domyślnego celu.\n"

msgid "-1"
msgstr "-1"

msgid "-10"
msgstr "-10"

msgid "-100"
msgstr "-100"

msgid "-105"
msgstr "-105"

msgid "-11"
msgstr "-11"

msgid "-110"
msgstr "-110"

msgid "-115"
msgstr "-115"

msgid "-12"
msgstr "-12"

msgid "-120"
msgstr "-120"

msgid "-13"
msgstr "-13"

msgid "-14"
msgstr "-14"

msgid "-15"
msgstr "-15"

msgid "-2"
msgstr "-2"

msgid "-20"
msgstr "-20"

msgid "-25"
msgstr "-25"

msgid "-3"
msgstr "-3"

msgid "-30"
msgstr "-30"

msgid "-35"
msgstr "-35"

msgid "-4"
msgstr "-4"

msgid "-40"
msgstr "-40"

msgid "-45"
msgstr "-45"

msgid "-5"
msgstr "-5"

msgid "-50"
msgstr "-50"

msgid "-55"
msgstr "-55"

msgid "-6"
msgstr "-6"

msgid "-60"
msgstr "-60"

msgid "-65"
msgstr "-65"

msgid "-7"
msgstr "-7"

msgid "-70"
msgstr "-70"

msgid "-75"
msgstr "-75"

msgid "-8"
msgstr "-8"

msgid "-80"
msgstr "-80"

msgid "-85"
msgstr "-85"

msgid "-9"
msgstr "-9"

msgid "-90"
msgstr "-90"

msgid "-95"
msgstr "-95"

msgid "0"
msgstr "0"

msgid "1"
msgstr "1"

msgid "1 inch/sec."
msgstr "1 cal/sek."

msgid "1.25x0.25\""
msgstr "1,25x0,25\""

msgid "1.25x2.25\""
msgstr "1,25x2,25\""

msgid "1.5 inch/sec."
msgstr "1,5 cala/sek."

msgid "1.50x0.25\""
msgstr "1,50x0,25\""

msgid "1.50x0.50\""
msgstr "1,50x0,50\""

msgid "1.50x1.00\""
msgstr "1,50x1,00\""

msgid "1.50x2.00\""
msgstr "1,50x2,00\""

msgid "10"
msgstr "10"

msgid "10 inches/sec."
msgstr "10 cali/sek."

msgid "10 x 11\""
msgstr "10 x 11\""

msgid "10 x 13\""
msgstr "10 x 13\""

msgid "10 x 14\""
msgstr "10 x 14\""

msgid "100"
msgstr "100"

msgid "100 mm/sec."
msgstr "100 mm/sek."

msgid "105"
msgstr "105"

msgid "11"
msgstr "11"

msgid "11 inches/sec."
msgstr "11 cali/sek."

msgid "110"
msgstr "110"

msgid "115"
msgstr "115"

msgid "12"
msgstr "12"

msgid "12 inches/sec."
msgstr "12 cali/sek."

msgid "12 x 11\""
msgstr "12 x 11\""

msgid "120"
msgstr "120"

msgid "120 mm/sec."
msgstr "120 mm/sek."

msgid "120x60dpi"
msgstr "120x60dpi"

msgid "120x72dpi"
msgstr "120x72dpi"

msgid "13"
msgstr "13"

msgid "136dpi"
msgstr "136dpi"

msgid "14"
msgstr "14"

msgid "15"
msgstr "15"

msgid "15 mm/sec."
msgstr "15 mm/sek."

msgid "15 x 11\""
msgstr "15 x 11\""

msgid "150 mm/sec."
msgstr "150 mm/sek."

msgid "150dpi"
msgstr "150dpi"

msgid "16"
msgstr "16"

msgid "17"
msgstr "17"

msgid "18"
msgstr "18"

msgid "180dpi"
msgstr "180dpi"

msgid "19"
msgstr "19"

msgid "2"
msgstr "2"

msgid "2 inches/sec."
msgstr "2 cale/sek."

msgid "2-Sided Printing"
msgstr "druk obustronny"

msgid "2.00x0.37\""
msgstr "2,00x0,37\""

msgid "2.00x0.50\""
msgstr "2,00x0,50\""

msgid "2.00x1.00\""
msgstr "2,00x1,00\""

msgid "2.00x1.25\""
msgstr "2,00x1,25\""

msgid "2.00x2.00\""
msgstr "2,00x2,00\""

msgid "2.00x3.00\""
msgstr "2,00x3,00\""

msgid "2.00x4.00\""
msgstr "2,00x4,00\""

msgid "2.00x5.50\""
msgstr "2,00x5,50\""

msgid "2.25x0.50\""
msgstr "2,25x0,50\""

msgid "2.25x1.25\""
msgstr "2,25x1,25\""

msgid "2.25x4.00\""
msgstr "2,25x4,00\""

msgid "2.25x5.50\""
msgstr "2,25x5,50\""

msgid "2.38x5.50\""
msgstr "2,38x5,50\""

msgid "2.5 inches/sec."
msgstr "2,5 cala/sek."

msgid "2.50x1.00\""
msgstr "2,50x1,00\""

msgid "2.50x2.00\""
msgstr "2,50x2,00\""

msgid "2.75x1.25\""
msgstr "2,75x1,25\""

msgid "2.9 x 1\""
msgstr "2,9 x 1\""

msgid "20"
msgstr "20"

msgid "20 mm/sec."
msgstr "20 mm/sek."

msgid "200 mm/sec."
msgstr "200 mm/sek."

msgid "203dpi"
msgstr "203dpi"

msgid "21"
msgstr "21"

msgid "22"
msgstr "22"

msgid "23"
msgstr "23"

msgid "24"
msgstr "24"

msgid "24-Pin Series"
msgstr "24 igłowa"

msgid "240x72dpi"
msgstr "240x72dpi"

msgid "25"
msgstr "25"

msgid "250 mm/sec."
msgstr "250 mm/sek."

msgid "26"
msgstr "26"

msgid "27"
msgstr "27"

msgid "28"
msgstr "28"

msgid "29"
msgstr "29"

msgid "3"
msgstr "3"

msgid "3 inches/sec."
msgstr "3 cale/sek."

msgid "3.00x1.00\""
msgstr "3,00x1,00\""

msgid "3.00x1.25\""
msgstr "3,00x1,25\""

msgid "3.00x2.00\""
msgstr "3,00x2,00\""

msgid "3.00x3.00\""
msgstr "3,00x3,00\""

msgid "3.00x5.00\""
msgstr "3,00x5,00\""

msgid "3.25x2.00\""
msgstr "3,25x2,00\""

msgid "3.25x5.00\""
msgstr "3,25x5,00\""

msgid "3.25x5.50\""
msgstr "3,25x5,50\""

msgid "3.25x5.83\""
msgstr "3,25x5,83\""

msgid "3.25x7.83\""
msgstr "3,25x7,83\""

msgid "3.5\" Disk"
msgstr "dysk 3.5\""

msgid "3.5\" Disk - 2 1/8 x 2 3/4\""
msgstr "dysk 3.5\" - 2 1/8 x 2 3/4\""

msgid "3.50x1.00\""
msgstr "3,50x1,00\""

msgid "30"
msgstr "30"

msgid "30 mm/sec."
msgstr "30 mm/sek."

msgid "300 mm/sec."
msgstr "300 mm/sek."

msgid "300dpi"
msgstr "300dpi"

msgid "35"
msgstr "35"

msgid "360dpi"
msgstr "360dpi"

msgid "360x180dpi"
msgstr "360x180dpi"

msgid "4"
msgstr "4"

msgid "4 inches/sec."
msgstr "4 cale/sek."

msgid "4.00x1.00\""
msgstr "4,00x1,00\""

msgid "4.00x13.00\""
msgstr "4,00x13,00\""

msgid "4.00x2.00\""
msgstr "4,00x2,00\""

msgid "4.00x2.50\""
msgstr "4,00x2,50\""

msgid "4.00x3.00\""
msgstr "4,00x3,00\""

msgid "4.00x4.00\""
msgstr "4,00x4,00\""

msgid "4.00x5.00\""
msgstr "4,00x5,00\""

msgid "4.00x6.00\""
msgstr "4,00x6,00\""

msgid "4.00x6.50\""
msgstr "4,00x6,50\""

msgid "40"
msgstr "40"

msgid "40 mm/sec."
msgstr "40 mm/sek."

msgid "45"
msgstr "45"

msgid "5"
msgstr "5"

msgid "5 inches/sec."
msgstr "5 cali/sek."

msgid "50"
msgstr "50"

msgid "55"
msgstr "55"

msgid "6"
msgstr "6"

msgid "6 inches/sec."
msgstr "6 cali/sek."

msgid "6.00x1.00\""
msgstr "6,00x1,00\""

msgid "6.00x2.00\""
msgstr "6,00x2,00\""

msgid "6.00x3.00\""
msgstr "6,00x3,00\""

msgid "6.00x4.00\""
msgstr "6,00x4,00\""

msgid "6.00x5.00\""
msgstr "6,00x5,00\""

msgid "6.00x6.00\""
msgstr "6,00x6,00\""

msgid "6.00x6.50\""
msgstr "6,00x6,50\""

msgid "60"
msgstr "60"

msgid "60 mm/sec."
msgstr "60 mm/sek."

msgid "600dpi"
msgstr "600dpi"

msgid "60dpi"
msgstr "60dpi"

msgid "60x720dpi"
msgstr "60x720dpi"

msgid "65"
msgstr "65"

msgid "7"
msgstr "7"

msgid "7 inches/sec."
msgstr "7 cali/sek."

msgid "7 x 9\""
msgstr "7 x 9\""

msgid "70"
msgstr "70"

msgid "720dpi"
msgstr "720dpi"

msgid "75"
msgstr "75"

msgid "8"
msgstr "8"

msgid "8 inches/sec."
msgstr "8 cali/sek."

msgid "8 x 10\""
msgstr "8 x 10\""

msgid "8.00x1.00\""
msgstr "8,00x1,00\""

msgid "8.00x2.00\""
msgstr "8,00x2,00\""

msgid "8.00x3.00\""
msgstr "8,00x3,00\""

msgid "8.00x4.00\""
msgstr "8,00x4,00\""

msgid "8.00x5.00\""
msgstr "8,00x5,00\""

msgid "8.00x6.00\""
msgstr "8,00x6,00\""

msgid "8.00x6.50\""
msgstr "8,00x6,50\""

msgid "80"
msgstr "80"

msgid "80 mm/sec."
msgstr "80 mm/sek."

msgid "85"
msgstr "85"

msgid "9"
msgstr "9"

msgid "9 inches/sec."
msgstr "9 cali/sek."

msgid "9 x 11\""
msgstr "9 x 11\""

msgid "9 x 12\""
msgstr "9 x 12\""

msgid "9-Pin Series"
msgstr "9 igłowa"

msgid "90"
msgstr "90"

msgid "95"
msgstr "95"

msgid "?Invalid help command unknown\n"
msgstr "?Nieprawidłowe, nieznane polecenie pomocy\n"

msgid "A Samba password is required to export printer drivers!"
msgstr "Hasło Samby jest wymagany, aby wyeksportować sterowniki drukarek!"

msgid "A Samba username is required to export printer drivers!"
msgstr ""
"Nazwa użytkownika Samby jest wymagana, aby wyeksportować sterowniki drukarek!"

#, c-format
msgid "A class named \"%s\" already exists!"
msgstr "Klasa o nazwie \"%s\" już istnieje!"

#, c-format
msgid "A printer named \"%s\" already exists!"
msgstr "Drukarka o nazwie \"%s\" już istnieje!"

msgid "A0"
msgstr "A0"

msgid "A1"
msgstr "A1"

msgid "A10"
msgstr "A10"

msgid "A2"
msgstr "A2"

msgid "A3"
msgstr "A3"

msgid "A3 (Oversize)"
msgstr "A3 (oversize)"

msgid "A4"
msgstr "A4"

msgid "A4 (Oversize)"
msgstr "A4 (oversize)"

msgid "A4 (Small)"
msgstr "A4 (mały)"

msgid "A5"
msgstr "A5"

msgid "A5 (Oversize)"
msgstr "A5 (oversize)"

msgid "A6"
msgstr "A6"

msgid "A7"
msgstr "A7"

msgid "A8"
msgstr "A8"

msgid "A9"
msgstr "A9"

msgid "ANSI A"
msgstr "ANSI A"

msgid "ANSI B"
msgstr "ANSI B"

msgid "ANSI C"
msgstr "ANSI C"

msgid "ANSI D"
msgstr "ANSI D"

msgid "ANSI E"
msgstr "ANSI E"

msgid "ARCH A"
msgstr "ARCH A"

msgid "ARCH B"
msgstr "ARCH B"

msgid "ARCH C"
msgstr "ARCH C"

msgid "ARCH D"
msgstr "ARCH D"

msgid "ARCH E"
msgstr "ARCH E"

msgid "Accept Jobs"
msgstr "Zaakceptuj zlecenia"

msgid "Accepted"
msgstr "Zaakceptowane"

msgid "Add Class"
msgstr "Dodaj klasę"

msgid "Add Printer"
msgstr "Dodaj drukarkę"

msgid "Add RSS Subscription"
msgstr "Dodaj subskrypcję RSS"

msgid "Address"
msgstr "Adres"

msgid "Address - 1 1/8 x 3 1/2\""
msgstr "Adres - 1 1/8 x 3 1/2\""

msgid "Administration"
msgstr "Administracja"

msgid "Always"
msgstr "Zawsze"

msgid "AppSocket/HP JetDirect"
msgstr "AppSocket/HP JetDirect"

msgid "Applicator"
msgstr "Aplikator"

#, c-format
msgid "Attempt to set %s printer-state to bad value %d!"
msgstr "Próba ustawienia błędnej wartości %2$d printer-state %1$s!"

#, c-format
msgid "Attribute groups are out of order (%x < %x)!"
msgstr "Grupy właściwości są nieuporządkowane (%x < %x)!"

msgid "B0"
msgstr "B0"

msgid "B1"
msgstr "B1"

msgid "B10"
msgstr "B10"

msgid "B2"
msgstr "B2"

msgid "B3"
msgstr "B3"

msgid "B4"
msgstr "B4"

msgid "B5"
msgstr "B5"

msgid "B6"
msgstr "B6"

msgid "B7"
msgstr "B7"

msgid "B8"
msgstr "B8"

msgid "B9"
msgstr "B9"

msgid "Bad NULL dests pointer"
msgstr "Błędny PUSTY wskaźnik dests"

msgid "Bad OpenGroup"
msgstr "Błędne OpenGroup"

msgid "Bad OpenUI/JCLOpenUI"
msgstr "Błędne OpenUI/JCLOpenUI"

msgid "Bad OrderDependency"
msgstr "Błędne OrderDependency"

msgid "Bad Request"
msgstr "Błędne żądanie"

msgid "Bad SNMP version number"
msgstr "Błędny numer wersji SNMP"

msgid "Bad UIConstraints"
msgstr "Błędne OrderDependency"

#, c-format
msgid "Bad copies value %d."
msgstr "Błędna wartość kopii %d."

msgid "Bad custom parameter"
msgstr "Błędny własny parametr"

#, c-format
msgid "Bad device URI \"%s\"!\n"
msgstr "Błędny URI urządzenia \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "Bad device-uri \"%s\"!"
msgstr "Błędne device-uri \"%s\"!"

#, c-format
msgid "Bad device-uri scheme \"%s\"!"
msgstr "Błędny schemat device-uri \"%s\"!"

#, c-format
msgid "Bad document-format \"%s\"!"
msgstr "Błędne document-format \"%s\"!"

msgid "Bad filename buffer!"
msgstr "Błędny bufor nazwy pliku!"

#, c-format
msgid "Bad font attribute: %s\n"
msgstr "Błędny atrybut czcionki: %s\n"

msgid "Bad job-priority value!"
msgstr "Błędna wartość job-priority!"

#, c-format
msgid "Bad job-sheets value \"%s\"!"
msgstr "Błędna wartość job-sheets \"%s\"!"

msgid "Bad job-sheets value type!"
msgstr "Błędny rodzaj wartości job-sheets!"

msgid "Bad job-state value!"
msgstr "Błędna wartość job-state!"

#, c-format
msgid "Bad job-uri attribute \"%s\"!"
msgstr "Błędna właściwość job-uri \"%s\"!"

#, c-format
msgid "Bad notify-pull-method \"%s\"!"
msgstr "Błędne notify-pull-method \"%s\"!"

#, c-format
msgid "Bad notify-recipient-uri URI \"%s\"!"
msgstr "Błędne notify-recipient-uri URI \"%s\"!"

#, c-format
msgid "Bad number-up value %d."
msgstr "Błędna wartość kopii %d."

#, c-format
msgid "Bad option + choice on line %d!"
msgstr "Błędna opcja + wybór w wierszu %d!\n"

#, c-format
msgid "Bad page-ranges values %d-%d."
msgstr "Błędne wartości %d-%d page-ranges."

#, c-format
msgid "Bad port-monitor \"%s\"!"
msgstr "Błędne port-monitor \"%s\"!"

#, c-format
msgid "Bad printer-state value %d!"
msgstr "Błędna wartość printer-state %d!"

#, c-format
msgid "Bad request ID %d!"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Bad request version number %d.%d!"
msgstr "Błędny numer wersji żądania %d.%d!"

msgid "Bad subscription ID!"
msgstr "Błędne ID subskrypcji."

msgid "Banners"
msgstr "Bannery"

msgid "Billing Information: "
msgstr "Fakturowanie: "

msgid "Bond Paper"
msgstr "Papier uszlachetniony"

msgid "C0 Envelope"
msgstr "Koperta C0"

msgid "C1 Envelope"
msgstr "Koperta C1"

msgid "C2 Envelope"
msgstr "Koperta C2"

msgid "C3 Envelope"
msgstr "Koperta C3"

msgid "C4"
msgstr "C4"

msgid "C4 Envelope"
msgstr "Koperta C4"

msgid "C5"
msgstr "C5"

msgid "C5 Envelope"
msgstr "Koperta C5"

msgid "C6"
msgstr "C6"

msgid "C6 Envelope"
msgstr "Koperta C6"

msgid "C65 Envelope"
msgstr "Koperta C65"

msgid "C7 Envelope"
msgstr "Koperta C7"

msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"

msgid "CPCL Label Printer"
msgstr "Drukarka etykiet CPCL"

msgid "Cancel RSS Subscription"
msgstr "Wycofaj subskrypcję RSS"

msgid "Change Settings"
msgstr "Zmień ustawienia"

#, c-format
msgid "Character set \"%s\" not supported!"
msgstr "Zestaw znaków \"%s\" jest nieobsługiwany!"

msgid "Chou3 Envelope"
msgstr "Koperta Chou3"

msgid "Chou4 Envelope"
msgstr "Koperta Chou4"

msgid "Classes"
msgstr "Klasy"

msgid "Clean Print Heads"
msgstr "Czyść głowice drukarki"

msgid "Color"
msgstr "Kolor"

msgid "Color Mode"
msgstr "Tryb koloru"

msgid ""
"Commands may be abbreviated. Commands are:\n"
"\n"
"exit  help  quit  status ?\n"
msgstr ""
"Polecenia mogą być skracane. Poleceniami są:\n"
"\n"
"exit  help  quit  status ?\n"

msgid "Community name uses indefinite length"
msgstr "Community name używa nieograniczonej długości"

msgid "Continue"
msgstr "Dalej"

msgid "Continuous"
msgstr "Ciągły"

#, c-format
msgid "Could not scan type \"%s\"!"
msgstr "Nie można przeskanować rodzaju \"%s\"!"

msgid "Cover open."
msgstr "Pokrywa jest otwarta."

msgid "Created"
msgstr "Utworzono"

msgid "Created On: "
msgstr "Utworzono: "

msgid "Custom"
msgstr "Własne"

msgid "CustominCutInterval"
msgstr "CustominCutInterval"

msgid "CustominTearInterval"
msgstr "CustominTearInterval"

msgid "Cut"
msgstr "Wytnij"

msgid "Cutter"
msgstr "Do cięcia"

msgid "DL"
msgstr "DL"

msgid "DL Envelope"
msgstr "Koperta DL"

msgid "Dark"
msgstr "Ciemne"

msgid "Darkness"
msgstr "Ciemność"

msgid "Delete Class"
msgstr "Usuń klasę"

msgid "Delete Printer"
msgstr "Usuń drukarkę"

msgid "Description: "
msgstr "Opis: "

msgid "DeskJet Series"
msgstr "Seria DeskJet"

#, c-format
msgid "Destination \"%s\" is not accepting jobs."
msgstr "Cel \"%s\" nie akceptuje zadań."

msgid "Developer almost empty."
msgstr "Wywoływacz jest niemal pusty."

msgid "Developer empty!"
msgstr "Wywoływacz jest pusty!"

#, c-format
msgid ""
"Device: uri = %s\n"
"    class = %s\n"
"    info = %s\n"
"    make-and-model = %s\n"
"    device-id = %s\n"
"    location = %s\n"
msgstr ""
"Urządzenie: uri = %s\n"
"    klasa = %s\n"
"    info = %s\n"
"    make-and-model = %s\n"
"    device-id = %s\n"
"    lokalizacja = %s\n"

msgid "Direct Thermal Media"
msgstr "Materiał bezpośredni termiczny"

msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"

#, c-format
msgid "Document %d not found in job %d."
msgstr "Dokument %d nie znaleziony w zleceniu %d."

msgid "Door open."
msgstr "Drzwi otwarte."

msgid "Double Postcard"
msgstr "Podwójna pocztówka"

msgid "Driver Name: "
msgstr "Nazwa sterownika: "

msgid "Driver Version: "
msgstr "Wersja sterownika: "

msgid "Duplexer"
msgstr "Do druku obustronnego"

msgid "Dymo"
msgstr "Dymo"

#, c-format
msgid "EMERG: Unable to allocate memory for page info: %s\n"
msgstr "EMERG: Nie można przydzielić pamięci dla informacji strony: %s\n"

#, c-format
msgid "EMERG: Unable to allocate memory for pages array: %s\n"
msgstr "EMERG: Nie można przydzielić pamięci dla tablicy stron: %s\n"

msgid "EPL1 Label Printer"
msgstr "Drukarka etykiet EPL1"

msgid "EPL2 Label Printer"
msgstr "Drukarka etykiet EPL2"

#, c-format
msgid "ERROR: %s job-id user title copies options [file]\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "ERROR: Bad %%BoundingBox: comment seen!\n"
msgstr "ERROR: znaleziono nieprawidłowy komentarz %%BoundingBox:!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Bad %%IncludeFeature: comment!\n"
msgstr "ERROR: nieprawidłowy komentarz %%IncludeFeature:!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Bad %%Page: comment in file!\n"
msgstr "ERROR: nieprawidłowy komentrza %%Page: w pliku!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Bad %%PageBoundingBox: comment in file!\n"
msgstr "ERROR: nieprawidłowy komentarz %%PageBoundingBox: w pliku!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Bad SCSI device file \"%s\"!\n"
msgstr "ERROR: Błędny plik urządzenia SCSI \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Bad charset file %s\n"
msgstr "ERROR: nieprawidłowy plik zestawu znaków %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Bad charset type %s\n"
msgstr "ERROR: nieprawidłowy rodzaj zestawu znaków %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Bad columns value %d!\n"
msgstr "ERROR: nieprawidłowa wartość kolumn %d!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Bad cpi value %f!\n"
msgstr "ERROR: nieprawidłowa wartość cpi %f!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Bad font description line: %s\n"
msgstr "ERROR: nieprawidłowy wiersz opisu czcionki: %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Bad lpi value %f!\n"
msgstr "ERROR: nieprawidłowa wartość lpi %f!\n"

msgid "ERROR: Bad page setup!\n"
msgstr "ERROR: nieprawidłowe ustawienie strony!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Bad text direction %s\n"
msgstr "ERROR: nieprawidłowy kierunek tekstu %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Bad text width %s\n"
msgstr "ERROR: nieprawidłowa szerokość tekstu %s\n"

msgid "ERROR: Destination printer does not exist!\n"
msgstr "ERROR: docelowa drukarka nie istnieje!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Duplicate %%BoundingBox: comment seen!\n"
msgstr "ERROR: znaleziono wielokrotny komentarz %%BoundingBox:!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Duplicate %%Pages: comment seen!\n"
msgstr "ERROR: znaleziono wielokrotny komentarz %%Pages:!\n"

msgid "ERROR: Empty print file!\n"
msgstr "ERROR: pusty plik druku!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Error %d sending PAPSendData request: %s\n"
msgstr "ERROR: błąd %d podczas wysyłania żądania PAPSendData: %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Expected quoted string on line %d of %s!\n"
msgstr "ERROR: spodziewany cytowany znak w linii %d w %s!\n"

msgid "ERROR: Fatal USB error!\n"
msgstr "ERROR: błąd krytyczny USB!\n"

msgid "ERROR: Invalid HP-GL/2 command seen, unable to print file!\n"
msgstr ""
"ERROR: znaleziono nieprawidłowy komentarz HP-GL/2, nie można wydrukować "
"pliku!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Missing %%EndProlog!\n"
msgstr "ERROR: brakujący %%EndProlog!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Missing %%EndSetup!\n"
msgstr "ERROR: brakujący %%EndSetup!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Missing value on line %d of banner file!\n"
msgstr "ERROR: brakująca wartość w linii %d pliku bannera!\n"

#, c-format
msgid ""
"ERROR: Need a msgid line before any translation strings on line %d of %s!\n"
msgstr ""
"ERROR: potrzebna linia msgid przed ciągami tłumaczeń w linii %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: No %%BoundingBox: comment in header!\n"
msgstr "ERROR: brak komentarza %%BoundingBox: w nagłówku!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: No %%Pages: comment in header!\n"
msgstr "ERROR: brak komentarza %%Pages: w nagłówku!\n"

msgid ""
"ERROR: No device URI found in argv[0] or in DEVICE_URI environment "
"variable!\n"
msgstr ""
"ERROR: nie znaleziono URI urządzenia w argv[0] lub w zmiennej środowiska "
"DEVICE_URI!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: No fonts in charset file %s\n"
msgstr "ERROR: brak czcionek w pliku zestawu znaków %s\n"

msgid "ERROR: No pages found!\n"
msgstr "ERROR: nie znaleziono żadnych stron!\n"

msgid "ERROR: Out of paper!\n"
msgstr "ERROR: brak papieru!\n"

msgid "ERROR: PRINTER environment variable not defined!\n"
msgstr "ERROR: zmienna środowiska PRINTER nie została określona!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Print file was not accepted (%s)!\n"
msgstr "ERROR: plik wydruku nie został zaakceptowany (%s)!\n"

msgid "ERROR: Printer not responding\n"
msgstr "ERROR: drukarka nie odpowiada\n"

msgid "ERROR: Printer not responding!\n"
msgstr "ERROR: drukarka nie odpowiada!\n"

msgid "ERROR: Printer sent unexpected EOF\n"
msgstr "ERROR: drukarka wysłała niespodziewany EOF\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Remote host did not accept control file (%d)\n"
msgstr "ERROR: serwer zdalny nie zaakceptował pliku kontrolnego (%d)\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Remote host did not accept data file (%d)\n"
msgstr "ERROR: serwer zdalny nie zaakceptował pliku danych (%d)\n"

msgid "ERROR: There was a timeout error while sending data to the printer\n"
msgstr ""
"ERROR: wystąpił błąd upływu limitu czasu podczas wysyłania danych do "
"drukarki\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to add file %d to job: %s\n"
msgstr "ERROR: nie można dodać pliku %d do zlecenia: %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to cancel job %d: %s\n"
msgstr "ERROR: nie można anulować zlecenia %d: %s/n"

msgid "ERROR: Unable to copy PDF file"
msgstr "ERROR: nie można skopiować pliku PDF"

msgid "ERROR: Unable to create pipe"
msgstr ""

msgid "ERROR: Unable to create socket"
msgstr "ERROR: nie można utworzyć gniazda"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to create temporary compressed print file: %s\n"
msgstr ""
"ERROR: nie można utworzyć skompresowanego tymczasowego pliku wydruku: %s\n"

msgid "ERROR: Unable to create temporary file"
msgstr "ERROR: nie można utworzyć pliku tymczasowego"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to exec pictwpstops: %s\n"
msgstr "ERROR: nie można wykonać pictwpstops: %s\n"

msgid "ERROR: Unable to execute gs program"
msgstr "ERROR: nie można wykonać programu gs"

msgid "ERROR: Unable to execute pdftops program"
msgstr "ERROR: nie można wykonać programu pdftops"

msgid "ERROR: Unable to execute pstops program"
msgstr ""

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to fork pictwpstops: %s\n"
msgstr "ERROR: nie można rozdzielić pictwpstops: %s\n"

msgid "ERROR: Unable to get PAP request"
msgstr "ERROR: nie można uzyskać żądania PAP"

msgid "ERROR: Unable to get PAP response"
msgstr "ERROR: nie można uzyskać odpowiedzi PAP"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to get PPD file for printer \"%s\" - %s.\n"
msgstr "ERROR: brak pliku PPD dla drukarki \"%s\" - %s\n"

msgid "ERROR: Unable to get default AppleTalk zone"
msgstr "ERROR: nie można uzyskać domyślnej strefy AppleTalk"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to get job %d attributes (%s)!\n"
msgstr "ERROR: nie można uzyskać cech zlecenia %d (%s)!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to get printer status (%s)!\n"
msgstr "ERROR: nie można uzyskać stanu drukarki (%s)!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to locate printer '%s'!\n"
msgstr "ERROR: nie można znaleźć drukarki \"%s\"!\n"

msgid "ERROR: Unable to look for PAP response"
msgstr "ERROR: nie można wyszukać odpowiedzi PAP"

msgid "ERROR: Unable to lookup AppleTalk printers"
msgstr "ERROR: nie można znaleźć drukarek AppleTalk"

msgid "ERROR: Unable to make AppleTalk address"
msgstr "ERROR: nie można utworzyć adresu AppleTalk"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to open \"%s\" - %s\n"
msgstr "ERROR: nie można otworzyć \"%s\" - %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to open %s: %s\n"
msgstr "ERROR: nie można otworzyć %s: %s\n"

msgid "ERROR: Unable to open PPD file!\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to open banner file \"%s\" - %s\n"
msgstr "ERROR: nie można otworzyć pliku bannera \"%s\" - %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to open device file \"%s\": %s\n"
msgstr "ERROR: nie można otworzyć pliku urządzenia \"%s\": %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to open file \"%s\" - %s\n"
msgstr "ERROR: nie można otworzyć pliku \"%s\" - %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to open file \"%s\": %s\n"
msgstr "ERROR: nie można otworzyć pliku \"%s\": %s\n"

msgid "ERROR: Unable to open image file for printing!\n"
msgstr "ERROR: nie można otworzyć do druku pliku obrazka!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to open print file \"%s\": %s\n"
msgstr "ERROR: nie można otworzyć pliku wydruku \"%s\": %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to open print file %s - %s\n"
msgstr "ERROR: nie można otworzyć pliku wydruku %s - %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to open print file %s: %s\n"
msgstr "ERROR: nie można otworzyć pliku wydruku %s: %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to open raster file - %s\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to open temporary compressed print file: %s\n"
msgstr ""
"ERROR: nie można otworzyć tymczasowego skompresowanego pliku wydruku: %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to print %d text columns!\n"
msgstr "ERROR: nie można wydrukować %d łamów tekstu!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to print %dx%d text page!\n"
msgstr "ERROR: nie można wydrukować %dx%d strony tekstu!\n"

msgid "ERROR: Unable to read print data"
msgstr "ERROR: nie można odczytać danych druku"

msgid "ERROR: Unable to read print data!\n"
msgstr "ERROR: nie można odczytać danych druku!\n"

msgid "ERROR: Unable to reserve port"
msgstr "ERROR: nie można zarezerwować portu"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to seek to offset %ld in file - %s\n"
msgstr "ERROR: nie można przejść do wiersza %ld w pliku - %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to seek to offset %lld in file - %s\n"
msgstr "ERROR: nie można przejść do wiersza %lld w pliku - %s\n"

msgid "ERROR: Unable to send LPD command"
msgstr "ERROR: nie można wysłać polecenia LPD"

msgid "ERROR: Unable to send PAP tickle request"
msgstr "ERROR: nie można wysłać żądania PAP tickle"

msgid "ERROR: Unable to send initial PAP send data request"
msgstr "ERROR: nie można wysłać początkowego żądania wysyłania danych PAP"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to send print data (%d)\n"
msgstr "ERROR: nie można wysłać danych drukowania (%d)\n"

msgid "ERROR: Unable to send print data!\n"
msgstr "ERROR: nie można wysłać danych druku!\n"

msgid "ERROR: Unable to send print file to printer"
msgstr "ERROR: nie można wysłać pliku do drukarki"

msgid "ERROR: Unable to send trailing nul to printer"
msgstr "ERROR: nie można wysłać początkowego zera do drukarki"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to wait for pictwpstops: %s\n"
msgstr "ERROR: nie można czekać na pictwpstops: %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to write %d bytes to \"%s\": %s\n"
msgstr "ERROR: nie można zapisać %d bajtów do \"%s\":%s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to write %d bytes to printer!\n"
msgstr "ERROR: nie można zapisać %d bajtów do drukarki!\n"

msgid "ERROR: Unable to write control file"
msgstr "ERROR: nie można zapisać pliku kontrolnego"

msgid "ERROR: Unable to write print data"
msgstr "ERROR: nie można zapisać danych druku"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to write print data: %s\n"
msgstr "ERROR: nie można zapisać danych druku: %s\n"

msgid "ERROR: Unable to write raster data to driver!\n"
msgstr "ERROR: nie można zapisać zrastrowanych danych do sterownika!\n"

msgid "ERROR: Unable to write to temporary file"
msgstr "ERROR: nie można zapisać do pliku tymczasowego"

#, c-format
msgid "ERROR: Unable to write uncompressed document data: %s\n"
msgstr "ERROR: nie można zapisać nieskompresowanych danych dokumentu: %s\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unexpected text on line %d of %s!\n"
msgstr "ERROR: niespodziewany tekst w linii %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unknown encryption option value \"%s\"!\n"
msgstr "ERROR: nieznana wartość opcji szyfrowania \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unknown file order \"%s\"\n"
msgstr "ERROR: nieznany porządek plików \"%s\"\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unknown format character \"%c\"\n"
msgstr "ERROR: nieznany znak formatujący \"%c\"\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unknown message catalog format for \"%s\"!\n"
msgstr "ERROR: nieznany format katalogu wiadomości \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unknown option \"%s\" with value \"%s\"!\n"
msgstr "ERROR: nieznana opcja \"%s\" o wartości \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unknown print mode \"%s\"\n"
msgstr "ERROR: nieznany tryb druku \"%s\"\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unknown version option value \"%s\"!\n"
msgstr "ERROR: nieznana wartość opcji wersji \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unsupported brightness value %s, using brightness=100!\n"
msgstr "ERROR: nieobsługiwana wartość jasności %s, korzystam z jasności=100!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unsupported gamma value %s, using gamma=1000!\n"
msgstr "ERROR: nieobsługiwana wartość gamma %s, korzystam z gamma=1000!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unsupported number-up value %d, using number-up=1!\n"
msgstr ""
"ERROR: nieobsługiwana wartość liczby kopii %d, korzystam z liczby kopii=1!\n"

#, c-format
msgid ""
"ERROR: Unsupported number-up-layout value %s, using number-up-layout=lrtb!\n"
msgstr ""
"ERROR: nieobsługiwana liczba powtórzeń makiety %s, korzystam z liczby "
"powtórzeń makiety=lrtb!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: Unsupported page-border value %s, using page-border=none!\n"
msgstr ""
"ERROR: nieobsługiwana wartość ramki strony %s, korzystam z ramki "
"strony=brak!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: doc_printf overflow (%d bytes) detected, aborting!\n"
msgstr "ERROR: wykryto przepełnienie doc_printf (%d bajtów), przerywam!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: pictwpstops exited on signal %d!\n"
msgstr "ERROR: zakończono pictwpstops po sygnale %d!\n"

#, c-format
msgid "ERROR: pictwpstops exited with status %d!\n"
msgstr "ERROR: zakończono pictwpstops ze stanem %d!\n"

msgid ""
"ERROR: recoverable: Unable to connect to printer; will retry in 30 "
"seconds...\n"
msgstr ""
"ERROR: usuwalny: nie można się połączyć z drukarką; ponowienie próby nastąpi "
"za 30 sekund…\n"

msgid "ERROR: select() failed"
msgstr "ERROR: nieudane select()"

msgid "ERROR: unable to stat print file"
msgstr "ERROR: nie można utworzyć statusu pliku drukowania"

msgid "Edit Configuration File"
msgstr "Edytuj plik konfiguracji"

msgid "Empty PPD file!"
msgstr "Pusty plik PPD!"

msgid "Ending Banner"
msgstr "Baner końcowy"

msgid "Enter old password:"
msgstr "Podaj stare hasło:"

msgid "Enter password again:"
msgstr "Powtórz hasło:"

msgid "Enter password:"
msgstr "Podaj hasło:"

msgid ""
"Enter your username and password or the root username and password to access "
"this page. If you are using Kerberos authentication, make sure you have a "
"valid Kerberos ticket."
msgstr ""
"Wprowadź swoje nazwę użytkownika i hasło lub nazwę i hasło użytkownika root, "
"aby uzyskać dostęp do tej strony. Jeżeli korzystasz z uwierzytelnienia "
"Kerberos, upewnij się, że posiadasz prawidłowy bilet Kerberos."

msgid "Envelope Feed"
msgstr "Podajnik kopert"

msgid "Epson"
msgstr "Epson"

msgid "Error Policy"
msgstr "Zasady obsługi błędów"

msgid "Error: need hostname after '-h' option!\n"
msgstr "Błąd: wymagana jest nazwa serwera po opcji \"-h\"!\n"

msgid "Every 10 Labels"
msgstr "Co 10 etykiet"

msgid "Every 2 Labels"
msgstr "Co 2 etykiety"

msgid "Every 3 Labels"
msgstr "Co 3 etykiety"

msgid "Every 4 Labels"
msgstr "Co 4 etykiety"

msgid "Every 5 Labels"
msgstr "Co 5 etykiet"

msgid "Every 6 Labels"
msgstr "Co 6 etykiet"

msgid "Every 7 Labels"
msgstr "Co 7 etykiet"

msgid "Every 8 Labels"
msgstr "Co 8 etykiet"

msgid "Every 9 Labels"
msgstr "Co 9 etykiet"

msgid "Every Label"
msgstr "Co etykietę"

msgid "Expectation Failed"
msgstr "Oczekiwana wartość nie do zwrócenia"

msgid "Export Printers to Samba"
msgstr "Wyeksportuj drukarki do Samby"

msgid "FAIL\n"
msgstr "PROBLEM\n"

msgid "File Folder"
msgstr "Folder"

msgid "File Folder - 9/16 x 3 7/16\""
msgstr "Folder - 9/16 x 3 7/16\""

#, c-format
msgid ""
"File device URIs have been disabled! To enable, see the FileDevice directive "
"in \"%s/cupsd.conf\"."
msgstr ""
"URI pliku urządzenia zostało wyłączone! Aby włączyć, zobacz dyrektywę "
"FileDevice w \"%s/cupsd.conf\"."

msgid "Folio"
msgstr "Folio"

msgid "Forbidden"
msgstr "Zabronione"

msgid "Fuser temperature high!"
msgstr "Wysoka temperatura wygrzewacza!"

msgid "Fuser temperature low!"
msgstr "Niska temperatura wygrzewacza!"

msgid "General"
msgstr "Ogólne"

msgid "Generic"
msgstr "Ogólne"

msgid "German FanFold"
msgstr "German FanFold"

msgid "German FanFold Legal"
msgstr "German FanFold Legal"

msgid "Get-Response-PDU uses indefinite length"
msgstr "Get-Response-PDU używa nieskończonej długości"

msgid "Glossy Paper"
msgstr "Papier błyszczący"

msgid "Got a printer-uri attribute but no job-id!"
msgstr "Otrzymano właściwość printer-uri, ale bez job-id!"

msgid "Grayscale"
msgstr "Szarości"

msgid "HP"
msgstr "HP"

msgid "Hanging Folder"
msgstr "Wiszący folder"

msgid "Hanging Folder - 9/16 x 2\""
msgstr "Wiszący folder - 9/16 x 2\""

msgid "INFO: AppleTalk disabled in System Preferences\n"
msgstr "INFO: AppleTalk wyłączone w Preferencjach systemowych\n"

msgid "INFO: AppleTalk disabled in System Preferences.\n"
msgstr "INFO: AppleTalk wyłączone w Preferencjach systemowych.\n"

msgid "INFO: Canceling print job...\n"
msgstr "INFO: przerywam zlecenie drukowania…\n"

msgid "INFO: Connected to printer...\n"
msgstr "INFO: połączony z drukarką...\n"

msgid "INFO: Connecting to printer...\n"
msgstr "INFO: łączę z drukarką...\n"

msgid "INFO: Control file sent successfully\n"
msgstr "INFO: udane wysłanie pliku kontrolnego\n"

msgid "INFO: Copying print data...\n"
msgstr ""

msgid "INFO: Data file sent successfully\n"
msgstr "INFO: udane wysłanie pliku danych\n"

#, c-format
msgid "INFO: Finished page %d...\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "INFO: Formatting page %d...\n"
msgstr "INFO: formatuję stronę %d…\n"

msgid "INFO: Loading image file...\n"
msgstr "INFO: wczytuję plik obrazka…\n"

msgid "INFO: Looking for printer...\n"
msgstr "INFO: szukam drukarki...\n"

msgid "INFO: Opening connection\n"
msgstr "INFO: otwieram połączenie\n"

msgid "INFO: Print file sent, waiting for printer to finish...\n"
msgstr "INFO: wysłano plik drukowania, czekam na zakończenie pracy drukarki…\n"

msgid "INFO: Printer busy; will retry in 10 seconds...\n"
msgstr "INFO: drukarka jest zajęta; ponowię próbę za 10 sekund…\n"

msgid "INFO: Printer busy; will retry in 30 seconds...\n"
msgstr "INFO: drukarka jest zajęta; ponowię próbę za 30 sekund…\n"

msgid "INFO: Printer busy; will retry in 5 seconds...\n"
msgstr "INFO: drukarka jest zajęta; ponowę próbę za 5 sekund…\n"

#, c-format
msgid "INFO: Printer does not support IPP/%d.%d, trying IPP/1.0...\n"
msgstr "INFO: drukarka nie obsługuje IPP/%d.%d, próbuję IPP/1.0...\n"

msgid "INFO: Printer is busy; will retry in 5 seconds...\n"
msgstr "INFO: drukarka jest zajęta; ponowię próbę za 5 sekund…\n"

msgid "INFO: Printer is currently off-line.\n"
msgstr "INFO: drukarka jest wyłączona.\n"

msgid "INFO: Printer is currently offline.\n"
msgstr "INFO: drukarka nie jest obecnie w trybie gotowości.\n"

msgid "INFO: Printer is now online.\n"
msgstr "INFO: drukarka jest w trybie gotowości.\n"

msgid "INFO: Printer is offline.\n"
msgstr "INFO: drukarka nie jest w trybie gotowości.\n"

msgid "INFO: Printer not connected; will retry in 30 seconds...\n"
msgstr "INFO: drukarka nie jest podłączona; ponowię próbę za 30 sekund…\n"

#, c-format
msgid "INFO: Printing page %d, %d%% complete...\n"
msgstr "INFO: drukuję stronę %d, %d%% zakończonych…\n"

#, c-format
msgid "INFO: Printing page %d...\n"
msgstr "INFO: drukuję stronę %d…\n"

msgid "INFO: Ready to print.\n"
msgstr "INFO: gotowy do drukowania.\n"

#, c-format
msgid "INFO: Sending control file (%lu bytes)\n"
msgstr "INFO: wysyłam plik kontrolny (%lu bajtów)\n"

#, c-format
msgid "INFO: Sending control file (%u bytes)\n"
msgstr "INFO: wysyłam plik kontrolny (%u bajtów)\n"

msgid "INFO: Sending data\n"
msgstr "INFO: wysyłam dane\n"

#, c-format
msgid "INFO: Sending data file (%ld bytes)\n"
msgstr "INFO: wysyłam plik danych (%ld bajtów)\n"

#, c-format
msgid "INFO: Sending data file (%lld bytes)\n"
msgstr "INFO: wysyłam plik danych (%lld bajtów)\n"

msgid "INFO: Sending print data...\n"
msgstr "INFO: wysyłam dane wydruku...\n"

#, c-format
msgid "INFO: Sent print file, %ld bytes...\n"
msgstr "INFO: wysyłam plik drukowania, %ld bajtów…\n"

#, c-format
msgid "INFO: Sent print file, %lld bytes...\n"
msgstr "INFO: wysyłam plik drukowania, %lld bajtów…\n"

#, c-format
msgid "INFO: Spooling LPR job, %.0f%% complete...\n"
msgstr "INFO: Składuję zlecenie LPR, %.0f%% zakończono…\n"

#, c-format
msgid "INFO: Starting page %d...\n"
msgstr ""

msgid "INFO: Unable to contact printer, queuing on next printer in class...\n"
msgstr ""
"INFO: nie można skontaktować się z drukarką, ustawiam w kolejce następnej "
"drukarki tej klasy…\n"

#, c-format
msgid "INFO: Using default AppleTalk zone \"%s\"\n"
msgstr "INFO: używam domyślnej strefy AppleTalk \"%s\"\n"

msgid "INFO: Waiting for job to complete...\n"
msgstr "INFO: czekam na zakończenie zlecenia…\n"

msgid "INFO: Waiting for printer to become available...\n"
msgstr "INFO: czekam, aż drukarka stanie się dostępna...\n"

msgid "ISO B0"
msgstr "ISO B0"

msgid "ISO B1"
msgstr "ISO B1"

msgid "ISO B10"
msgstr "ISO B10"

msgid "ISO B2"
msgstr "ISO B2"

msgid "ISO B3"
msgstr "ISO B3"

msgid "ISO B4"
msgstr "ISO B4"

msgid "ISO B4 Envelope"
msgstr "Koperta ISO B4"

msgid "ISO B5"
msgstr "ISO B5"

msgid "ISO B5 (Oversize)"
msgstr "ISO B5 (Oversize)"

msgid "ISO B5 Envelope"
msgstr "Koperta ISO B5"

msgid "ISO B6"
msgstr "ISO B6"

msgid "ISO B6 Envelope"
msgstr "Koperta ISO B6"

msgid "ISO B7"
msgstr "ISO B7"

msgid "ISO B8"
msgstr "ISO B8"

msgid "ISO B9"
msgstr "ISO B9"

msgid "Illegal control character"
msgstr "Niedozwolony znak kontrolny"

msgid "Illegal main keyword string"
msgstr "Niedozwolony główny łańcuch słowa kluczowego"

msgid "Illegal option keyword string"
msgstr "Niedozwolony łańcuch słowa kluczowego opcji"

msgid "Illegal translation string"
msgstr "Niedozwolony łańcuch tłumaczenia"

msgid "Illegal whitespace character"
msgstr "Niedozwolony biały znak"

msgid "Ink/toner almost empty."
msgstr "Tusz lub toner jest niemal pusty."

msgid "Ink/toner empty!"
msgstr "Tusz lub toner skończył się!"

msgid "Ink/toner waste bin almost full."
msgstr "Zbiornik zużytego atramentu lub tonera jest niemal pełny."

msgid "Ink/toner waste bin full!"
msgstr "Zbiornik zużytego atramentu lub tonera jest pełny!"

msgid "Installable Options"
msgstr "Opcje instalowane"

msgid "Installed"
msgstr "Zainstalowane"

msgid "IntelliBar Label Printer"
msgstr "Drukarka etykiet IntelliBar"

msgid "Intellitech"
msgstr "Intellitech"

msgid "Interlock open."
msgstr "Rygiel jest otwarty."

msgid "Internal Server Error"
msgstr ""

msgid "Internal error"
msgstr "Błąd wewnętrzny"

msgid "Internet Postage 2-Part"
msgstr "Etykieta Internet Postage, dwuczęściowa"

msgid "Internet Postage 2-Part - 2 1/4 x 7 1/2\""
msgstr "Etykieta Internet Postage, dwuczęściowa - 2 1/4 x 7 1/2\""

msgid "Internet Postage 3-Part"
msgstr "Etykieta Internet Postage, trzyczęściowa"

msgid "Internet Postage 3-Part - 2 1/4 x 7\""
msgstr "Etykieta Internet Postage, trzyczęściowa - 2 1/4 x 7\""

msgid "Internet Printing Protocol"
msgstr "Internetowy protokół druku"

msgid "Invite Envelope"
msgstr "Koperta zaproszenia"

msgid "Italian Envelope"
msgstr "Koperta włoska"

msgid "JCL"
msgstr "JCL"

#, c-format
msgid "Job #%d cannot be restarted - no files!"
msgstr "Zlecenie #%d nie może zostać ponownie uruchomione - brak plików!"

#, c-format
msgid "Job #%d does not exist!"
msgstr "Zlecenie #%d nie istnieje!"

#, c-format
msgid "Job #%d is already aborted - can't cancel."
msgstr "Zlecenie #%d zostało już przerwane - nie można anulować."

#, c-format
msgid "Job #%d is already canceled - can't cancel."
msgstr "Zlecenie #%d zostało już anulowane - nie można anulować."

#, c-format
msgid "Job #%d is already completed - can't cancel."
msgstr "Zlecenie #%d zostało już zakończone - nie można anulować."

#, c-format
msgid "Job #%d is finished and cannot be altered!"
msgstr "Zlecenie #%d zostało zakończone i nie może zostać zmienione!"

#, c-format
msgid "Job #%d is not complete!"
msgstr "Zlecenie #%d nie zostało zakończone!"

#, c-format
msgid "Job #%d is not held for authentication!"
msgstr "Zlecenie #%d nie zostało wstrzymane do uwierzytelnienia!"

#, c-format
msgid "Job #%d is not held!"
msgstr "Zlecenie #%d nie zostało wstrzymane!"

#, c-format
msgid "Job #%s does not exist!"
msgstr "Zlecenie #%s nie istnieje!"

#, c-format
msgid "Job %d not found!"
msgstr "Nie znaleziono zlecenia %d!"

msgid "Job Completed"
msgstr "zlecenie zakończone"

msgid "Job Created"
msgstr "utworzono zlecenie"

msgid "Job ID: "
msgstr "ID zlecenia: "

msgid "Job Options Changed"
msgstr "zmieniono opcje zlecenia"

msgid "Job Stopped"
msgstr "zlecenie zatrzymane"

msgid "Job UUID: "
msgstr "UUID zlecenia: "

msgid "Job is completed and cannot be changed."
msgstr "Zlecenie zostało zakończone i nie może zostać zmienione."

msgid "Job operation failed:"
msgstr "Operacja zlecenia nie powiodła się:"

msgid "Job state cannot be changed."
msgstr "Stan zlecenia nie może zostać zmieniony."

msgid "Job subscriptions cannot be renewed!"
msgstr "Subskrypcje zlecenia nie mogą zostać ponowione!"

msgid "Jobs"
msgstr "Zlecenia"

msgid "Kaku2 Envelope"
msgstr "Koperta Kaku2"

msgid "Kaku3 Envelope"
msgstr "Koperta Kaku3"

msgid "LPD/LPR Host or Printer"
msgstr "Host lub drukarka LPD/LPR"

msgid "Label Printer"
msgstr "Drukarka etykiet"

msgid "Label Top"
msgstr "Wierzch etykiety"

#, c-format
msgid "Language \"%s\" not supported!"
msgstr "Język \"%s\" jest nieobsługiwany!"

msgid "Large Address"
msgstr "Duży adres"

msgid "Large Address - 1 4/10 x 3 1/2\""
msgstr "Duży adres - 1 4/10 x 3 1/2\""

msgid "LaserJet Series PCL 4/5"
msgstr "LaserJet Series PCL 4/5"

msgid "Light"
msgstr "Lekki"

msgid "Line longer than the maximum allowed (255 characters)"
msgstr "Wiersz dłuższy niż maksymalnie dozwolony (255 znaków)"

msgid "List Available Printers"
msgstr "Pokaż dostępne drukarki"

msgid "Location: "
msgstr "Miejsce: "

msgid "Long-Edge (Portrait)"
msgstr "Portretowy"

msgid "Make and Model: "
msgstr "Marka i model: "

msgid "Manual Feed"
msgstr "Ręczne podawanie papieru"

msgid "Media Dimensions: "
msgstr "Wymiary nośnika: "

msgid "Media Limits: "
msgstr "Ograniczenia nośnika: "

msgid "Media Name: "
msgstr "Nazwa nośnika: "

msgid "Media Size"
msgstr "Rozmiar nośnika"

msgid "Media Source"
msgstr "Źródło nośnika"

msgid "Media Tracking"
msgstr "Śledzenie nośnika"

msgid "Media Type"
msgstr "Rodzaj nośnika"

msgid "Media jam!"
msgstr "Zacięcie nośnika!"

msgid "Media tray almost empty."
msgstr "Podajnik nośnika jest niemal pusty."

msgid "Media tray empty!"
msgstr "Podajnik nośnika jest pusty!"

msgid "Media tray missing!"
msgstr "Brak podajnika nośnika!"

msgid "Media tray needs to be filled."
msgstr "Trzeba napełnić podajnik nośnika."

msgid "Medium"
msgstr "Średni"

msgid "Memory allocation error"
msgstr "Błąd przydziału pamięci"

msgid "Missing PPD-Adobe-4.x header"
msgstr "Brakujący nagłówek PPD-Adobe-4.x"

msgid "Missing asterisk in column 1"
msgstr "Brakująca gwiazdka w kolumnie 1"

msgid "Missing document-number attribute!"
msgstr "Brakujący atrybut document-number!"

#, c-format
msgid "Missing double quote on line %d!"
msgstr "Brakujący cudzysłów w wierszu %d!"

msgid "Missing form variable!"
msgstr "Brakująca zmienna formularza!"

msgid "Missing notify-subscription-ids attribute!"
msgstr "Brakująca cecha notify-subscription-ids!"

msgid "Missing requesting-user-name attribute!"
msgstr "Brakuje cecha requesting-user-name!"

msgid "Missing required attributes!"
msgstr "Brakuje wymaganych cech!"

#, c-format
msgid "Missing value on line %d!"
msgstr "Brakująca wartość w wierszu %d!"

msgid "Missing value string"
msgstr "Brakujący łańcuch wartości"

#, c-format
msgid ""
"Model: name = %s\n"
"    natural_language = %s\n"
"    make-and-model = %s\n"
"    device-id = %s\n"
msgstr ""
"Model: name = %s\n"
"    natural_language = %s\n"
"    make-and-model = %s\n"
"    device-id = %s\n"

msgid "Modify Class"
msgstr "Zmień klasę"

msgid "Modify Printer"
msgstr "Zmień drukarkę"

msgid "Monarch"
msgstr "Monarch"

msgid "Monarch Envelope"
msgstr "Koperta Monarch"

msgid "Move All Jobs"
msgstr "Przenieś wszystkie zlecenia"

msgid "Move Job"
msgstr "Przenieś zlecenie"

msgid "Moved Permanently"
msgstr "Trwale przeniesione"

#, c-format
msgid "NOTICE: Print file accepted - job ID %d.\n"
msgstr "NOTICE: zaakceptowano plik druku - ID zlecenia %d.\n"

msgid "NOTICE: Print file accepted - job ID unknown.\n"
msgstr "NOTICE: zaakceptowano plik drukowania - nieznane ID zlecenia.\n"

msgid "NULL PPD file pointer"
msgstr "PUSTY wskaźnik pliku PPD"

msgid "Name OID uses indefinite length"
msgstr "OID nazwy używa nieskończonej długości"

msgid "Nested classes are not allowed!"
msgstr ""

msgid "Never"
msgstr "Nigdy"

msgid "New Stylus Color Series"
msgstr "New Stylus Color Series"

msgid "New Stylus Photo Series"
msgstr "New Stylus Photo Series"

msgid "No"
msgstr "Nie"

msgid "No Content"
msgstr "Brak zawartości"

msgid "No PPD name!"
msgstr "Brak nazwy PPD!"

msgid "No VarBind SEQUENCE"
msgstr "Brak VarBind SEQUENCE"

msgid "No Windows printer drivers are installed!"
msgstr "Brak zainstalowanych sterowników drukarek dla Windows!"

msgid "No active connection"
msgstr "Brak aktywnego połączenia"

#, c-format
msgid "No active jobs on %s!"
msgstr "Brak aktywnych zadań na %s!"

msgid "No attributes in request!"
msgstr "Brak cech w żądaniu!"

msgid "No authentication information provided!"
msgstr "Nie dostarczono informacji o uwierzytelnianiu!"

msgid "No community name"
msgstr "Brak community name"

msgid "No default printer"
msgstr "Brak domyślnej drukarki"

msgid "No destinations added."
msgstr "Nie dodano celów."

msgid "No error-index"
msgstr "Brak error-index"

msgid "No error-status"
msgstr "Brak error-status"

msgid "No file!?!"
msgstr "Brak pliku?!?"

msgid "No modification time!"
msgstr "Brak czasu zmiany!"

msgid "No name OID"
msgstr "Brak OID nazwy"

msgid "No printer name!"
msgstr "Brak nazwy drukarki!"

msgid "No printer-uri found for class!"
msgstr "Nie znaleziono printer-uri dla tej klasy!"

msgid "No printer-uri found!"
msgstr "Nie znaleziono printer-uri!"

msgid "No printer-uri in request!"
msgstr "Żądanie nie zawiera printer-uri!"

msgid "No request-id"
msgstr "Brak request-id"

msgid "No subscription attributes in request!"
msgstr "Brak cech subskrypcji w żądaniu!"

msgid "No subscriptions found."
msgstr "Błędne ID subskrypcji."

msgid "No variable-bindings SEQUENCE"
msgstr "Brak variable-bindings SEQUENCE"

msgid "No version number"
msgstr "Brak nazwy wersji"

msgid "Non-continuous (Mark sensing)"
msgstr "Nieciągły (Mark sensing)"

msgid "Non-continuous (Web sensing)"
msgstr "Nieciągły (Web sensing)"

msgid "Normal"
msgstr "Zwykły"

msgid "Not Found"
msgstr "Nie znaleziono"

msgid "Not Implemented"
msgstr "Niezaimplementowane"

msgid "Not Installed"
msgstr "Niezainstalowane"

msgid "Not Modified"
msgstr "Niezmienione"

msgid "Not Supported"
msgstr "Nieobsługiwane"

msgid "Not allowed to print."
msgstr "Brak zgody na druk."

msgid "Note"
msgstr "Notatka"

msgid "OK"
msgstr "OK"

msgid "OPC almost at end-of-life."
msgstr "OPC jest niemal zużyty."

msgid "OPC at end-of-life!"
msgstr "OPC jest zużyty!"

msgid "Off (1-Sided)"
msgstr "Jednostronny"

msgid "Oki"
msgstr "Oki"

msgid "Online Help"
msgstr "Pomoc internetowa"

#, c-format
msgid "Open of %s failed: %s"
msgstr "Otwarcie %s nie powiodło się: %s"

msgid "OpenGroup without a CloseGroup first"
msgstr "OpenGroup nie poprzedzony przez CloseGroup"

msgid "OpenUI/JCLOpenUI without a CloseUI/JCLCloseUI first"
msgstr "OpenUI/JCLOpenUI nie poprzedzony przez CloseUI/JCLCloseUI"

msgid "Operation Policy"
msgstr "Polityka operacji"

msgid "Options Installed"
msgstr "Zainstalowane opcje"

msgid "Options: "
msgstr "Opcje: "

msgid "Out of toner!"
msgstr "Brak tonera!"

msgid "Output Mode"
msgstr "Tryb wyjścia"

msgid "Output bin almost full."
msgstr "Odbiornik jest niemal pełny."

msgid "Output bin full!"
msgstr "Odbiornik jest pełny!"

#, c-format
msgid "Output for printer %s is sent to %s\n"
msgstr "Wyjście dla drukarki %s zostało wysłane do %s\n"

#, c-format
msgid "Output for printer %s is sent to remote printer %s on %s\n"
msgstr "Wyjście dla drukarki %s zostało wysłane do zdalnej drukarki %s na %s\n"

#, c-format
msgid "Output for printer %s/%s is sent to %s\n"
msgstr "Wyjście dla drukarki %s/%s zostało wysłane do %s\n"

#, c-format
msgid "Output for printer %s/%s is sent to remote printer %s on %s\n"
msgstr ""
"Wyjście dla drukarki %s/%s zostało wysłane do zdalnej drukarki %s na %s\n"

msgid "Output tray missing!"
msgstr "Brak odbiornika!"

msgid "PASS\n"
msgstr "SUKCES\n"

msgid "PCL Laser Printer"
msgstr "Drukarka laserowa PCL"

msgid "PRC1 Envelope"
msgstr "Koperta PRC1"

msgid "PRC10 Envelope"
msgstr "Koperta PRC10"

msgid "PRC16K"
msgstr "PRC16K"

msgid "PRC2 Envelope"
msgstr "Koperta PRC2"

msgid "PRC3 Envelope"
msgstr "Koperta PRC3"

msgid "PRC32K"
msgstr "PRC32K"

msgid "PRC32K (Oversize)"
msgstr "PRC32K (oversize)"

msgid "PRC4 Envelope"
msgstr "Koperta PRC4"

msgid "PRC5 Envelope"
msgstr "Koperta PRC5"

msgid "PRC6 Envelope"
msgstr "Koperta PRC6"

msgid "PRC7 Envelope"
msgstr "Koperta PRC7"

msgid "PRC8 Envelope"
msgstr "Koperta PRC8"

msgid "PRC9 Envelope"
msgstr "Koperta PRC9"

msgid "Packet does not contain a Get-Response-PDU"
msgstr "Pakiet nie zawiera Get-Response-PDU"

msgid "Packet does not start with SEQUENCE"
msgstr "Pakiet nie rozpoczyna się od SEQUENCE"

msgid "ParamCustominCutInterval"
msgstr "ParamCustominCutInterval"

msgid "ParamCustominTearInterval"
msgstr "ParamCustominTearInterval"

#, c-format
msgid "Password for %s on %s? "
msgstr "Hasło dla %s na %s? "

#, c-format
msgid "Password for %s required to access %s via SAMBA: "
msgstr "Wymagane jest hasło dla %s, aby uzyskać dostęp do %s przez Sambę:"

msgid "Pause Class"
msgstr "Wstrzymanie klasy"

msgid "Pause Printer"
msgstr "Wstrzymanie drukarki"

msgid "Peel-Off"
msgstr "Peel-Off"

msgid "Personal Envelope"
msgstr "Koperta osobista"

msgid "Photo"
msgstr "Zdjęcie"

msgid "Photo Labels"
msgstr "Etykiety zdjęć"

msgid "Plain Paper"
msgstr "Zwykły papier"

msgid "Policies"
msgstr "Zasady"

msgid "Port Monitor"
msgstr "Monitor portów"

msgid "PostScript Printer"
msgstr "Drukarka PostScriptowa"

msgid "Postcard"
msgstr "Kartka pocztowa"

msgid "Print Density"
msgstr "Gęstość druku"

msgid "Print Job:"
msgstr "Zlecenie drukowania:"

msgid "Print Mode"
msgstr "Tryb drukowania"

msgid "Print Rate"
msgstr "Prędkość drukowania"

msgid "Print Self-Test Page"
msgstr "Drukuj stronę testową"

msgid "Print Speed"
msgstr "Prędkość druku"

msgid "Print Test Page"
msgstr "Wydrukuj stronę próbną"

msgid "Print and Cut"
msgstr "Drukuj i obetnij"

msgid "Print and Tear"
msgstr "Drukuj i oderwij"

msgid "Printed For: "
msgstr "Druk dla: "

msgid "Printed From: "
msgstr "Druk z: "

msgid "Printed On: "
msgstr "Druk na: "

msgid "Printer Added"
msgstr "Dodano drukarkę"

msgid "Printer Default"
msgstr "Domyślna drukarka"

msgid "Printer Deleted"
msgstr "Usunięto drukarkę"

msgid "Printer Modified"
msgstr "Zmieniono drukarkę"

msgid "Printer Name: "
msgstr "Nazwa drukarki: "

msgid "Printer Paused"
msgstr "Drukarka wstrzymana"

msgid "Printer Settings"
msgstr "Ustawienia drukarki"

msgid "Printer offline."
msgstr "Drukarka nie gotowa."

msgid "Printer:"
msgstr "Drukarka:"

msgid "Printers"
msgstr "Drukarki"

msgid "Purge Jobs"
msgstr "Wyczyść zlecenia"

msgid "Quarto"
msgstr "Quarto"

msgid "Quota limit reached."
msgstr "Przekroczono limit miejsca."

msgid "Rank  Owner  Job   File(s)             Total Size\n"
msgstr ""
"Kolejność  Właściciel  Zlecenie   Pliki             "
"Całkowity rozmiar\n"

msgid ""
"Rank  Owner   Pri Job    Files            Total Size\n"
msgstr ""
"Kolejność  Właściciel   Drukowanie Zlecenie    "
"Pliki            Całkowity rozmiar\n"

msgid "Reject Jobs"
msgstr "Odrzuć zlecenia"

msgid "Reprint After Error"
msgstr "Drukuj ponownie po błędzie"

msgid "Request Entity Too Large"
msgstr "Encja zapytania zbyt długa"

msgid "Resolution"
msgstr "Rozdzielczość"

msgid "Resume Class"
msgstr "Wznowienie klasy"

msgid "Resume Printer"
msgstr "Wznowienie drukarki"

msgid "Return Address"
msgstr "Adres nadawcy"

msgid "Return Address - 3/4 x 2\""
msgstr "Adres nadawcy - 3/4 x 2\""

msgid "Rewind"
msgstr "Przewiń"

#, c-format
msgid "Running command: %s %s -N -A %s -c '%s'\n"
msgstr "Uruchamiam polecenie: %s %s -N -A %s -c \"%s\"\n"

msgid "SCSI Printer"
msgstr "Drukarka SCSI"

msgid "SEQUENCE uses indefinite length"
msgstr "SEQUENCE używa nieskończonej długości"

msgid "See Other"
msgstr "Zobacz inne"

#, c-format
msgid "Serial Port #%d"
msgstr "Port szeregowy #%d"

msgid "Server Restarted"
msgstr "Uruchomiono serwer ponownie"

msgid "Server Security Auditing"
msgstr "Sprawdzenie bezpieczeństwa serwera"

msgid "Server Started"
msgstr "Uruchomiono serwer"

msgid "Server Stopped"
msgstr "Zatrzymano serwer"

msgid "Service Unavailable"
msgstr "Usługa niedostępna"

msgid "Set Allowed Users"
msgstr "Ustaw dozwolonych użytkowników"

msgid "Set As Server Default"
msgstr "Ustaw jako domyślne serwera"

msgid "Set Class Options"
msgstr "Ustaw opcje klasy"

msgid "Set Printer Options"
msgstr "Ustaw opcje drukarki"

msgid "Set Publishing"
msgstr "Ustaw publikowanie"

msgid "Shipping Address"
msgstr "Adres wysyłki"

msgid "Shipping Address - 2 5/16 x 4\""
msgstr "Adres wysyłki - 2 5/16 x 4\""

msgid "Short-Edge (Landscape)"
msgstr "Poziome"

msgid "Special Paper"
msgstr "Papier specjalny"

msgid "Standard"
msgstr "Standardowy"

msgid "Starting Banner"
msgstr "Uruchamiam baner"

msgid "Statement"
msgstr "Stwierdzenie"

msgid "Stylus Color Series"
msgstr "Stylus Color Series"

msgid "Stylus Photo Series"
msgstr "Stylus Photo Series"

msgid "Super A"
msgstr "Super A"

msgid "Super B"
msgstr "Super B"

msgid "Super B/A3"
msgstr "Super B/A3"

msgid "Switching Protocols"
msgstr "Przełączanie protokołów"

msgid "Tabloid"
msgstr "Tabloid"

msgid "Tabloid (Oversize)"
msgstr "Tabloid (oversize)"

msgid "Tear"
msgstr "Tear"

msgid "Tear-Off"
msgstr "Tear-Off"

msgid "Tear-Off Adjust Position"
msgstr "Korekcja pozycji odrywania"

#, c-format
msgid "The PPD file \"%s\" could not be found."
msgstr "Nie można znaleźć pliku PPD \"%s\"."

#, c-format
msgid "The PPD file \"%s\" could not be opened: %s"
msgstr "Nie można otworzyć pliku PPD \"%s\": %s"

msgid ""
"The class name may only contain up to 127 printable characters and may not "
"contain spaces, slashes (/), or the pound sign (#)."
msgstr ""
"Nazwa klasy może zawierać tylko do 127 drukowalnych znaków i nie może "
"zawierać spacji, ukośników (/) lub znaku #."

msgid ""
"The notify-lease-duration attribute cannot be used with job subscriptions."
msgstr ""
"Cecha notify-lease-duration nie może być używana z subskrypcjami zadań."

#, c-format
msgid "The notify-user-data value is too large (%d > 63 octets)!"
msgstr "Wartość notify-user-data jest za duża (%d > 63 oktety)!"

msgid ""
"The printer name may only contain up to 127 printable characters and may not "
"contain spaces, slashes (/), or the pound sign (#)."
msgstr ""
"Nazwa drukarki może zawierać tylko do 127 drukowalnych znaków i nie może "
"zawierać spacji, ukośników (/) lub znaku #."

msgid "The printer or class is not shared!"
msgstr "Drukarka lub klasa nie jest udostępniana!"

msgid "The printer or class was not found."
msgstr "Drukarka lub klasa nie została znaleziona."

#, c-format
msgid "The printer-uri \"%s\" contains invalid characters."
msgstr "printer-uri \"%s\" zawiera nieprawidłowe znaki."

msgid "The printer-uri attribute is required!"
msgstr "Wymagana jest cecha printer-uri!"

msgid ""
"The printer-uri must be of the form \"ipp://HOSTNAME/classes/CLASSNAME\"."
msgstr ""
"printer-uri musi być w formie \"ipp://NAZWA_KOMPUTERA/classes/NAZWA_KLASY\"."

msgid ""
"The printer-uri must be of the form \"ipp://HOSTNAME/printers/PRINTERNAME\"."
msgstr ""
"printer-uri musi być w formie \"ipp://NAZWA_KOMPUTERA/printers/NAZWA_DRUKARKI"
"\"."

msgid ""
"The subscription name may not contain spaces, slashes (/), question marks "
"(?), or the pound sign (#)."
msgstr ""
"Nazwa subskrypcji nie może zawierać spacji, ukośników (/), pytajników (?) "
"lub znaku #."

msgid "There are too many subscriptions."
msgstr "Jest zbyt wiele subskrypcji."

msgid "Thermal Transfer Media"
msgstr "Nośnik druku termicznego"

msgid "Title: "
msgstr "Tytuł: "

msgid "Toner low."
msgstr "Niski poziom tonera."

msgid "Too many active jobs."
msgstr "Za dużo aktywnych zadań."

#, c-format
msgid "Too many job-sheets values (%d > 2)!"
msgstr "Zbyt wiele wartości job-sheets (%d > 2)!"

#, c-format
msgid "Too many printer-state-reasons values (%d > %d)!"
msgstr "Zbyt wiele wartości printer-state-reasons (%d > %d)!"

msgid "Transparency"
msgstr "Przezroczystość"

msgid "Tray"
msgstr "Podajnik"

msgid "Tray 1"
msgstr "Podajnik 1"

msgid "Tray 2"
msgstr "Podajnik 2"

msgid "Tray 3"
msgstr "Podajnik 3"

msgid "Tray 4"
msgstr "Podajnik 4"

msgid "URI Too Long"
msgstr "Zbyt długi URI"

msgid "US Executive"
msgstr "US Executive"

msgid "US Fanfold"
msgstr "US Fanfold"

msgid "US Ledger"
msgstr "US Ledger"

msgid "US Legal"
msgstr "US Legal"

msgid "US Legal (Oversize)"
msgstr "US Legal (Oversize)"

msgid "US Letter"
msgstr "US Letter"

msgid "US Letter (Oversize)"
msgstr "US Letter (Oversize)"

msgid "US Letter (Small)"
msgstr "US Letter (Small)"

#, c-format
msgid "USB Serial Port #%d"
msgstr "Port szeregowy USB #%d"

msgid "Unable to access cupsd.conf file:"
msgstr "Nie można uzyskać dostępu do pliku cupsd.conf:"

msgid "Unable to add RSS subscription:"
msgstr "Nie można dodać subskrypcji RSS:"

msgid "Unable to add class:"
msgstr "Nie można dodać klasy:"

#, c-format
msgid "Unable to add job for destination \"%s\"!"
msgstr "Nie można dodać zlecenia do celu \"%s\"!"

msgid "Unable to add printer:"
msgstr "Nie można dodać drukarki:"

msgid "Unable to allocate memory for file types!"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla rodzaju plików!"

msgid "Unable to cancel RSS subscription:"
msgstr "Nie można wycofać subskrypcji RSS:"

msgid "Unable to change printer-is-shared attribute:"
msgstr "Nie można zmienić cechy printer-is-shared:"

msgid "Unable to change printer:"
msgstr "Nie można zmienić drukarki:"

msgid "Unable to change server settings:"
msgstr "Nie można zmienić ustawień serwera:"

msgid "Unable to connect to host."
msgstr "Nie można połączyć się z hostem."

#, c-format
msgid "Unable to copy 64-bit CUPS printer driver files (%d)!"
msgstr "Nie można skopiować 64 bitowych plików sterowników drukarek CUPS (%d)!"

#, c-format
msgid "Unable to copy 64-bit Windows printer driver files (%d)!"
msgstr ""
"Nie można skopiować 64 bitowych plików sterowników drukarek Windows (%d)!"

#, c-format
msgid "Unable to copy CUPS printer driver files (%d)!"
msgstr "Nie można skopiować plików sterowników drukarek CUPS (%d)!"

#, c-format
msgid "Unable to copy PPD file - %s!"
msgstr "Nie można skopiować pliku PPD - %s!"

msgid "Unable to copy PPD file!"
msgstr "Nie można skopiować pliku PPD!"

#, c-format
msgid "Unable to copy Windows 2000 printer driver files (%d)!"
msgstr "Nie można skopiować plików sterowników drukarek Windows 2000 (%d)!"

#, c-format
msgid "Unable to copy Windows 9x printer driver files (%d)!"
msgstr "Nie można skopiować plików sterowników drukarek Windows 9x (%d)!"

#, c-format
msgid "Unable to copy interface script - %s!"
msgstr "Nie można skopiować skryptu interfejsu - %s!"

msgid "Unable to create printer-uri!"
msgstr "Nie można utworzyć printer-uri!"

msgid "Unable to create temporary file:"
msgstr "Nie można utworzyć pliku tymczasowego:"

msgid "Unable to delete class:"
msgstr "Nie można usunąć klasy:"

msgid "Unable to delete printer:"
msgstr "Nie można usunąć drukarki:"

msgid "Unable to do maintenance command:"
msgstr "Nie można wykonać polecenia konserwacji:"

msgid "Unable to edit cupsd.conf files larger than 1MB!"
msgstr "Nie można zmienić plików cupsd.conf większych niż 1MB!"

msgid "Unable to find destination for job!"
msgstr "Nie można znaleźć celu dla zlecenia!"

msgid "Unable to find printer!\n"
msgstr "Nie można znaleźć drukarki!\n"

msgid "Unable to get class list:"
msgstr "Nie można uzyskać listy klas:"

msgid "Unable to get class status:"
msgstr "Nie można uzyskać statusu klasy:"

msgid "Unable to get list of printer drivers:"
msgstr "Nie można uzyskać listy sterowników drukarek:"

msgid "Unable to get printer attributes:"
msgstr "Nie można uzyskać cech drukarki:"

msgid "Unable to get printer list:"
msgstr "Nie można uzyskać listy drukarek:"

msgid "Unable to get printer status:"
msgstr "Nie można uzyskać statusu drukarki:"

#, c-format
msgid "Unable to install Windows 2000 printer driver files (%d)!"
msgstr "Nie można zainstalować plików sterowników drukarek Windows 2000 (%d)!"

#, c-format
msgid "Unable to install Windows 9x printer driver files (%d)!"
msgstr "Nie można zainstalować plików sterowników drukarek Windows 9x (%d)!"

msgid "Unable to modify class:"
msgstr "Nie można zmienić klasy:"

msgid "Unable to modify printer:"
msgstr "Nie można zmienić drukarki:"

msgid "Unable to move job"
msgstr "Nie można przenieść zlecenia"

msgid "Unable to move jobs"
msgstr "Nie można przenieść zadań"

msgid "Unable to open PPD file"
msgstr "Nie można otworzyć pliku PPD"

msgid "Unable to open PPD file:"
msgstr "Nie można otworzyć pliku PPD:"

msgid "Unable to open cupsd.conf file:"
msgstr "Nie można otworzyć pliku cupsd.conf:"

#, c-format
msgid "Unable to open document %d in job %d!"
msgstr "Nie można otworzyć dokumentu %d w zleceniu %d!"

msgid "Unable to print test page:"
msgstr "Nie można wydrukować strony testowej:"

#, c-format
msgid "Unable to run \"%s\": %s\n"
msgstr "Nie można uruchomić \"%s\": %s\n"

msgid "Unable to send command to printer driver!"
msgstr "Nie można wysłać polecenia do sterownika drukarki!"

#, c-format
msgid "Unable to set Windows printer driver (%d)!"
msgstr "Nie można ustawić sterownika drukarki Windows (%d)!"

msgid "Unable to set options:"
msgstr "Nie można ustawić opcji:"

msgid "Unable to set server default:"
msgstr "Nie można ustalić domyślnych parametrów serwera:"

msgid "Unable to upload cupsd.conf file:"
msgstr "Nie można wysłać pliku cupsd.conf:"

msgid "Unable to use legacy USB class driver!\n"
msgstr "Nie można użyć starszego sterownika USB!\n"

msgid "Unauthorized"
msgstr "Brak uwierzytelnienia"

msgid "Units"
msgstr "Jednostki"

msgid "Unknown"
msgstr "Nieznane"

#, c-format
msgid "Unknown printer-error-policy \"%s\"."
msgstr "Nieznane printer-error-policy \"%s\"!"

#, c-format
msgid "Unknown printer-op-policy \"%s\"."
msgstr "Nieznane printer-op-policy \"%s\"."

#, c-format
msgid "Unsupported character set \"%s\"!"
msgstr "Nieobsługiwany zestaw znaków \"%s\"!"

#, c-format
msgid "Unsupported compression \"%s\"!"
msgstr "Nieobsługiwana kompresja \"%s\"!"

#, c-format
msgid "Unsupported compression attribute %s!"
msgstr "Nieobsługiwana cecha kompresji %s!"

#, c-format
msgid "Unsupported format \"%s\"!"
msgstr "Nieobsługiwany format \"%s\"!"

#, c-format
msgid "Unsupported format '%s'!"
msgstr "Nieobsługiwany format \"%s\"!"

#, c-format
msgid "Unsupported format '%s/%s'!"
msgstr "Nieobsługiwany format \"%s/%s\"!"

msgid "Unsupported value type"
msgstr "Nieobsługiwany rodzaj wartości"

msgid "Upgrade Required"
msgstr "Wymagane uaktualnienie"

msgid ""
"Usage:\n"
"\n"
"  lpadmin [-h server] -d destination\n"
"  lpadmin [-h server] -x destination\n"
"  lpadmin [-h server] -p printer [-c add-class] [-i interface] [-m model]\n"
"            [-r remove-class] [-v device] [-D description]\n"
"            [-P ppd-file] [-o name=value]\n"
"            [-u allow:user,user] [-u deny:user,user]\n"
"\n"
msgstr ""
"Użycie:\n"
"\n"
"  lpadmin [-h serwer] -d cel\n"
"  lpadmin [-h serwer] -x cel\n"
"  lpadmin [-h serwer] -p drukarka [-c dodaj-klasę] [-i interfejs] [-m "
"model]\n"
"            [-r usuń-klasę] [-v urządzenie] [-D opis]\n"
"            [-P plik-ppd] [-o nazwa=wartość]\n"
"            [-u zezwól:użytkownik,użytkownik] [-u zabroń:"
"użytkownik,użytkownik]\n"
"\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s job user title copies options [filename]\n"
msgstr "Użycie: %s zlecenie użytkownik tytuł liczba_kopii opcje [plik]\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s job-id user title copies options [file]\n"
msgstr "Użycie: %s id_zlecenia użytkownik tytuł liczba_kopii opcje [plik]\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s job-id user title copies options file\n"
msgstr "Użycie: %s id_zlecenia użytkownik tytuł liczba_kopii opcje plik\n"

msgid ""
"Usage: convert [ options ]\n"
"\n"
"Options:\n"
"\n"
" -e          Use every filter from the PPD file\n"
" -f filename     Set file to be converted (otherwise stdin)\n"
" -o filename     Set file to be generated (otherwise stdout)\n"
" -i mime/type     Set input MIME type (otherwise auto-typed)\n"
" -j mime/type     Set output MIME type (otherwise application/pdf)\n"
" -P filename.ppd   Set PPD file\n"
" -a 'name=value ...' Set option(s)\n"
" -U username     Set username for job\n"
" -J title       Set title\n"
" -c copies      Set number of copies\n"
" -u          Remove the PPD file when finished\n"
" -D          Remove the input file when finished\n"
msgstr ""

msgid ""
"Usage: cupsaddsmb [options] printer1 ... printerN\n"
"    cupsaddsmb [options] -a\n"
"\n"
"Options:\n"
" -E        Encrypt the connection to the server\n"
" -H samba-server Use the named SAMBA server\n"
" -U samba-user  Authenticate using the named SAMBA user\n"
" -a        Export all printers\n"
" -h cups-server  Use the named CUPS server\n"
" -v        Be verbose (show commands)\n"
msgstr ""
"Użycie: cupsaddsmb [opcje] drukarka1 ... drukarkaN\n"
"    cupsaddsmb [opcje] -a\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" -E        Szyfruj połączenie z serwerem\n"
" -H serwer_samba Użyj nazwy serwera SAMBA\n"
" -U użytkownik_samba  Uwierzytelnienie nazwą użytkownika SAMBA\n"
" -a        Eksportuj wszystkie drukarki\n"
" -h serwer_cups  Użyj nazwy serwera CUPS\n"
" -v        Podgląd (wyświetla polecenia)\n"

msgid ""
"Usage: cupsctl [options] [param=value ... paramN=valueN]\n"
"\n"
"Options:\n"
"\n"
"  -E           Enable encryption\n"
"  -U username       Specify username\n"
"  -h server[:port]    Specify server address\n"
"\n"
"  --[no-]debug-logging  Turn debug logging on/off\n"
"  --[no-]remote-admin   Turn remote administration on/off\n"
"  --[no-]remote-any    Allow/prevent access from the Internet\n"
"  --[no-]remote-printers Show/hide remote printers\n"
"  --[no-]share-printers  Turn printer sharing on/off\n"
"  --[no-]user-cancel-any Allow/prevent users to cancel any job\n"
msgstr ""
"Użycie: cupsctl [opcje] [param=wartość ... paramN=wartośćN]\n"
"\n"
"Opcje:\n"
"\n"
"  -E           Włącz szyfrowanie\n"
"  -U nazwa_użytkownika       Określ nazwę użytkownika\n"
"  -h serwer[:port]    Określ adres serwera\n"
"\n"
"  --[no-]debug-logging  Włącz lub wyłącz dziennik błędów\n"
"  --[no-]remote-admin   Włącz lub wyłącz zdalną administrację\n"
"  --[no-]remote-any    Pozwól lub zabroń dostęp przez Internet\n"
"  --[no-]remote-printers Pokaż lub ukryj zdalne drukarki\n"
"  --[no-]share-printers  Włącz lub wyłącz udostępnianie drukarek\n"
"  --[no-]user-cancel-any Pozwól lub zabroń użytkownikom anulowanie "
"dowolnego zlecenia\n"

msgid ""
"Usage: cupsd [-c config-file] [-f] [-F] [-h] [-l]\n"
"\n"
"-c config-file   Load alternate configuration file\n"
"-f         Run in the foreground\n"
"-F         Run in the foreground but detach\n"
"-h         Show this usage message\n"
"-l         Run cupsd from launchd(8)\n"
msgstr ""
"Użycie: cupsd [-c plik-konfiguracji] [-f] [-F] [-h] [-l]\n"
"\n"
"-c plik-konfiguracji   Wczytuje alternatywny plik konfiguracji\n"
"-f         Uruchamia na pierwszym planie\n"
"-F         Uruchamia na pierwszym planie, ale odłączone\n"
"-h         Wyświetla wiadomości o użyciu\n"
"-l         Uruchamia cupsd z launchd(8)\n"

msgid ""
"Usage: cupsfilter -m mime/type [ options ] filename\n"
"\n"
"Options:\n"
"\n"
" -c cupsd.conf  Set cupsd.conf file to use\n"
" -e        Use every filter from the PPD file\n"
" -j job-id[,N]  Filter file N from the specified job (default is file 1)\n"
" -n copies    Set number of copies\n"
" -o name=value  Set option(s)\n"
" -p filename.ppd Set PPD file\n"
" -t title     Set title\n"
msgstr ""

msgid ""
"Usage: cupstestdsc [options] filename.ps [... filename.ps]\n"
"    cupstestdsc [options] -\n"
"\n"
"Options:\n"
"\n"
"  -h    Show program usage\n"
"\n"
"  Note: this program only validates the DSC comments, not the PostScript "
"itself.\n"
msgstr ""
"Użycie: cupstestdsc [opcje] nazwapliku.ps [... nazwapliku.ps]\n"
"    cupstestdsc [opcje] -\n"
"\n"
"Opcje:\n"
"\n"
"  -h    Wyświetla użycie programu\n"
"\n"
"  Uwaga: ten program sprawdza tylko komentarze DSC, nie PostScriptowe.\n"

msgid ""
"Usage: cupstestppd [options] filename1.ppd[.gz] [... filenameN.ppd[.gz]]\n"
"    program | cupstestppd [options] -\n"
"\n"
"Options:\n"
"\n"
"  -R root-directory  Set alternate root\n"
"  -W {all,none,constraints,defaults,duplex,filters,profiles,sizes,"
"translations}\n"
"             Issue warnings instead of errors\n"
"  -q          Run silently\n"
"  -r          Use 'relaxed' open mode\n"
"  -v          Be slightly verbose\n"
"  -vv         Be very verbose\n"
msgstr ""

msgid "Usage: lpmove job/src dest\n"
msgstr "Użycie: lpmove zlecenie/źródło cel\n"

msgid ""
"Usage: lpoptions [-h server] [-E] -d printer\n"
"    lpoptions [-h server] [-E] [-p printer] -l\n"
"    lpoptions [-h server] [-E] -p printer -o option[=value] ...\n"
"    lpoptions [-h server] [-E] -x printer\n"
msgstr ""
"Użycie: lpoptions [-h serwer] [-E] -d drukarka\n"
"    lpoptions [-h serwer] [-E] [-p drukarka] -l\n"
"    lpoptions [-h serwer] [-E] -p drukarka -o opcja[=wartość] ...\n"
"    lpoptions [-h serwer] [-E] -x drukarka\n"

msgid "Usage: lppasswd [-g groupname]\n"
msgstr "Użycie: lppasswd [-g nazwagrupy]\n"

msgid ""
"Usage: lppasswd [-g groupname] [username]\n"
"    lppasswd [-g groupname] -a [username]\n"
"    lppasswd [-g groupname] -x [username]\n"
msgstr ""
"Użycie: lppasswd [-g nazwagrupy] [nazwaużytkownika]\n"
"    lppasswd [-g nazwagrupy] -a [nazwaużytkownika]\n"
"    lppasswd [-g nazwagrupy] -x [nazwaużytkownika]\n"

msgid ""
"Usage: lpq [-P dest] [-U username] [-h hostname[:port]] [-l] [+interval]\n"
msgstr ""
"Użycie: lpq [-P cel] [-U nazwaużytkownika] [-h nazwakomputera[:port]] [-l] "
"[+przerwanie]\n"

msgid ""
"Usage: ppdc [options] filename.drv [ ... filenameN.drv ]\n"
"Options:\n"
" -D name=value    Set named variable to value.\n"
" -I include-dir    Add include directory to search path.\n"
" -c catalog.po    Load the specified message catalog.\n"
" -d output-dir    Specify the output directory.\n"
" -l lang[,lang,...]  Specify the output language(s) (locale).\n"
" -m          Use the ModelName value as the filename.\n"
" -t          Test PPDs instead of generating them.\n"
" -v          Be verbose (more v's for more verbosity).\n"
" -z          Compress PPD files using GNU zip.\n"
" --cr         End lines with CR (Mac OS 9).\n"
" --crlf        End lines with CR + LF (Windows).\n"
" --lf         End lines with LF (UNIX/Linux/Mac OS X).\n"
msgstr ""
"Użycie: ppdc [opcje] plik.drv [ ... plikN.drv ]\n"
"Opcje:\n"
" -D nazwa=wartość    Przypisuje wartość nazwanej zmiennej.\n"
" -I katalog-dołączeń    Dodaje katalog do ścieżki wyszukiwania.\n"
" -c katalog.po    Wczytuje podany katalog komunikatów.\n"
" -d katalog-wyjściowy    Wybiera katalog wyjściowy.\n"
" -l język[,język,...]  Ustala języki wyjścia (locale).\n"
" -m          Używa nazwy ModelName jako nazwy pliku.\n"
" -t          Testuje pliki PPD zamiast je generować.\n"
" -v          Dodatkowe informacje (im więcej opcji v, tym więcej "
"informacji).\n"
" -z          Kompresuje plik PPD za pomocą GNU zip.\n"
" --cr         Znaki końca wiersza to CR (Mac OS 9).\n"
" --crlf        Znaki końca wiersza to CR+LF (Windows).\n"
" --lf         Znaki końca wiersza to LF (UNIX/Linux/Mac OS X).\n"

msgid ""
"Usage: ppdhtml [options] filename.drv >filename.html\n"
" -D name=value    Set named variable to value.\n"
"Options:\n"
" -I include-dir  Add include directory to search path.\n"
msgstr ""
"Użycie: ppdhtml [opcje] plik.drv >plik.html\n"
" -D nazwa=wartość    Przypisuje wartość nazwanej zmiennej.\n"
"Opcje:\n"
" -I katalog-dołączeń  Dodaje katalog do ścieżki wyszukiwania.\n"

msgid ""
"Usage: ppdi [options] filename.ppd [ ... filenameN.ppd ]\n"
"Options:\n"
" -I include-dir\n"
" -o filename.drv\n"
msgstr ""
"Użycie: ppdi [opcje] plik.ppd [ ... plikN.ppd ]\n"
"Opcje:\n"
" -I katalog-dołączeń\n"
" -o plik.drv\n"

msgid ""
"Usage: ppdmerge [options] filename.ppd [ ... filenameN.ppd ]\n"
"Options:\n"
" -o filename.ppd[.gz]\n"
msgstr ""
"Użycie: ppdmerge [opcje] plik.ppd [ ... plikN.ppd ]\n"
"Opcje:\n"
" -o plik.ppd[.gz]\n"

msgid ""
"Usage: ppdpo [options] -o filename.po filename.drv [ ... filenameN.drv ]\n"
"Options:\n"
" -D name=value    Set named variable to value.\n"
" -I include-dir  Add include directory to search path.\n"
" -v        Be verbose (more v's for more verbosity).\n"
msgstr ""
"Użycie: ppdpo [opcje] -o plik.po plik.drv [ ... plikN.drv ]\n"
"Opcje:\n"
" -D nazwa=wartość    Przypisuje nazwanej zmiennej podaną wartość.\n"
" -I katalog-dołączeń  Dodaje katalog do ścieżki wyszukiwania.\n"
" -v        Dodatkowe informacje (im więcej opcji v, tym więcej "
"informacji).\n"

msgid "Usage: snmp [host-or-ip-address]\n"
msgstr "Użycie: snmp [serwer_lub_adres_ip]\n"

msgid "Value uses indefinite length"
msgstr "Wartość używa nieskończonej długości"

msgid "VarBind uses indefinite length"
msgstr "VarBind używa nieskończonej długości"

msgid "Version uses indefinite length"
msgstr "Version używa nieskończonej długości"

#, c-format
msgid "WARNING: Adding only the first %d printers found"
msgstr "WARNING: dodaję tylko pierwszych %d znalezionych drukarek"

#, c-format
msgid "WARNING: Boolean expected for waiteof option \"%s\"\n"
msgstr "WARNING: dla opcji waiteof oczekiwano wartości logicznej \"%s\"\n"

msgid "WARNING: Failed to read side-channel request!\n"
msgstr "WARNING: nie można odczytać żądania z kanału bocznego!\n"

#, c-format
msgid "WARNING: Option \"%s\" cannot be included via IncludeFeature!\n"
msgstr ""
"WARNING: Opcja \"%s\" nie może zostać dołączona za pomocą IncludeFeature!\n"

msgid "WARNING: Printer not responding\n"
msgstr "WARNING: drukarka nie odpowiada\n"

msgid "WARNING: Printer sent unexpected EOF\n"
msgstr "WARNING: drukarka wysłała niespodziewany EOF\n"

#, c-format
msgid ""
"WARNING: Remote host did not respond with command status byte after %d "
"seconds!\n"
msgstr ""
"WARNING: Serwer zdalny nie odpowiada bajtem statusu polecenia po %d "
"sekundach!\n"

#, c-format
msgid ""
"WARNING: Remote host did not respond with control status byte after %d "
"seconds!\n"
msgstr ""
"WARNING: zdalny serwer nie odpowiada bajtem statusu kontroli po %d "
"sekundach!\n"

#, c-format
msgid ""
"WARNING: Remote host did not respond with data status byte after %d "
"seconds!\n"
msgstr ""
"WARNING: zdalny serwer nie odpowiada bajtem statusu danych po %d sekundach!\n"

#, c-format
msgid "WARNING: SCSI command timed out (%d); retrying...\n"
msgstr "WARNING: Upłynął czas oczekiwania polecenia SCSI (%d); ponawiam…\n"

msgid ""
"WARNING: This document does not conform to the Adobe Document Structuring "
"Conventions and may not print correctly!\n"
msgstr ""
"WARNING: Ten dokument nie jest zgodny z Konwencją struktury dokumentu Adobe "
"i może nie zostać wydrukowany prawidłowo!\n"

#, c-format
msgid "WARNING: Unable to open \"%s:%s\": %s\n"
msgstr "WARNING: nie można otworzyć \"%s:%s\": %s\n"

msgid "WARNING: Unable to send PAP status request"
msgstr "WARNING: nie da się wysłać żądania statusu PAP"

#, c-format
msgid "WARNING: Unexpected PAP packet of type %d\n"
msgstr "WARNING: niespodziewany pakiet PAP typu %d\n"

#, c-format
msgid "WARNING: Unknown PAP packet of type %d\n"
msgstr "WARNING: nieznany pakiet PAP typu %d\n"

#, c-format
msgid "WARNING: Unknown choice \"%s\" for option \"%s\"!\n"
msgstr "WARNING: Nieznany wybór \"%s\" dla opcji \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "WARNING: Unknown option \"%s\"!\n"
msgstr "WARNING: Nieznana opcja \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "WARNING: Unsupported baud rate %s!\n"
msgstr "WARNING: Nieobsługiwana częstotliwość bodów %s!\n"

#, c-format
msgid "WARNING: number expected for status option \"%s\"\n"
msgstr "WARNING: spodziewana liczba dla opcji statusu \"%s\"\n"

#, c-format
msgid ""
"WARNING: recoverable: Network host '%s' is busy; will retry in %d "
"seconds...\n"
msgstr ""
"WARNING: usuwalny: Serwer sieciowy '%s' jest zajęty; ponowię za %d "
"sekund...\n"

msgid "Warning, no Windows 2000 printer drivers are installed!"
msgstr "Ostrzeżenie, brak zainstalowanych sterowników drukarek Windows 2000!"

msgid "Yes"
msgstr "Tak"

#, c-format
msgid ""
"You must access this page using the URL <A HREF=\"https://%s:%d%s\">https://%"
"s:%d%s</A>."
msgstr ""
"Aby uzyskać dostęp do tej strony, użyj URL <A HREF=\"https://%s:%d%s"
"\">https://%s:%d%s</A>."

msgid "You4 Envelope"
msgstr "Koperta You4"

msgid "ZPL Label Printer"
msgstr "Drukarka etykiet ZPL"

msgid "Zebra"
msgstr "Zebra"

msgid "aborted"
msgstr "przerwane"

msgid "canceled"
msgstr "anulowane"

msgid "completed"
msgstr "zakończone"

msgid "convert: Use the -f option to specify a file to convert.\n"
msgstr "convert: użyj opcji -f, aby wskazać plik do konwersji.\n"

msgid "cups-deviced failed to execute."
msgstr "Nie powiodło się wykonanie cups-deviced."

msgid "cups-driverd failed to execute."
msgstr "Nie powiodło się wykonanie cups-driverd."

#, c-format
msgid "cupsaddsmb: No PPD file for printer \"%s\" - %s\n"
msgstr "cupsaddsmb: brak pliku PPD dla drukarki \"%s\" - %s\n"

#, c-format
msgid "cupsctl: Unable to connect to server: %s\n"
msgstr "cupsctl: nie można się połączyć z serwerem: %s\n"

#, c-format
msgid "cupsctl: Unknown option \"%s\"!\n"
msgstr "cupsctl: Nieznana opcja \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "cupsctl: Unknown option \"-%c\"!\n"
msgstr "cupsctl: Nieznana opcja \"-%c\"!\n"

msgid "cupsd: Expected config filename after \"-c\" option!\n"
msgstr "cupsd: oczekiwana nazwa pliku konfiguracji po opcji \"-c\"!\n"

msgid "cupsd: Unable to get current directory!\n"
msgstr "cupsd: nie da się uzyskać bieżącego katalogu!\n"

#, c-format
msgid "cupsd: Unknown argument \"%s\" - aborting!\n"
msgstr "cupsd: nieznany argument \"%s\" - przerywam!\n"

#, c-format
msgid "cupsd: Unknown option \"%c\" - aborting!\n"
msgstr "cupsd: nieznana opcja \"%c\" - przerywam!\n"

msgid "cupsd: launchd(8) support not compiled in, running in normal mode.\n"
msgstr ""
"cupsd: obsługa launchd(8) nie została wkompilowana, uruchamianie w normalnym "
"trybie.\n"

#, c-format
msgid "cupsfilter: Invalid document number %d!\n"
msgstr "cupsfilter: nieprawidłowy numer dokumentu %d!\n"

#, c-format
msgid "cupsfilter: Invalid job ID %d!\n"
msgstr "cupsfilter: nieprawidłowy kod zlecenia %d!\n"

msgid "cupsfilter: Only one filename can be specified!\n"
msgstr "cupsfilter: Może być określona tylko jedna nazwa pliku!\n"

#, c-format
msgid "cupsfilter: Unable to get job file - %s\n"
msgstr "cupsfilter: nie da się uzyskać pliku zlecenia - %s\n"

msgid "cupstestppd: The -q option is incompatible with the -v option.\n"
msgstr "cupstestppd: opcja -q jest niezgodna z opcją -v.\n"

msgid "cupstestppd: The -v option is incompatible with the -q option.\n"
msgstr "cupstestppd: opcja -v jest niezgodna z opcją -q.\n"

#, c-format
msgid "device for %s/%s: %s\n"
msgstr "urządzenie dla %s/%s: %s\n"

#, c-format
msgid "device for %s: %s\n"
msgstr "urządzenie dla %s: %s\n"

msgid "error-index uses indefinite length"
msgstr "error-index używa nieskończonej długości"

msgid "error-status uses indefinite length"
msgstr "error-status używa nieskończonej długości"

msgid "held"
msgstr "wstrzymane"

msgid "help\t\tget help on commands\n"
msgstr "help\t\tpomoc na temat poleceń\n"

msgid "idle"
msgstr "bezczynna"

msgid "job-printer-uri attribute missing!"
msgstr "Brakuje cechy job-printer-uri!"

msgid "lpadmin: Class name can only contain printable characters!\n"
msgstr "lpadmin: nazwa klasy może zawierać tylko drukowalne znaki!\n"

msgid "lpadmin: Expected PPD after '-P' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwany PPD po opcji \"-P\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected allow/deny:userlist after '-u' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwane allow/deny:userlist po opcji \"-u\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected class after '-r' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwana klasa po opcji \"-r\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected class name after '-c' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwana nazwa klasy po opcji \"-c\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected description after '-D' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwany opis po pocji \"-D\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected device URI after '-v' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwane URI urządzenia po opcji \"-v\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected file type(s) after '-I' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwane typy plików po opcji \"-I\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected hostname after '-h' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwana nazwa komputera po opcji \"-h\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected interface after '-i' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwany interfejs po opcji \"-i\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected location after '-L' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwane położenie po opcji \"-L\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected model after '-m' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwany model po opcji \"-m\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected name=value after '-o' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwana nazwa=wartość po opcji \"-o\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected printer after '-p' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwana drukarka po opcji \"-p\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected printer name after '-d' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwana nazw drukarki po opcji \"-d\"!\n"

msgid "lpadmin: Expected printer or class after '-x' option!\n"
msgstr "lpadmin: oczekiwana drukarka lub klasa po opcji \"-x\"!\n"

msgid "lpadmin: No member names were seen!\n"
msgstr "lpadmin: nie zobaczono żadnych nazw elementów!\n"

#, c-format
msgid "lpadmin: Printer %s is already a member of class %s.\n"
msgstr "lpadmin: drukarka %s jest już elementem klasy %s.\n"

#, c-format
msgid "lpadmin: Printer %s is not a member of class %s.\n"
msgstr "lpadmin: drukarka %s nie jest elementem klasy %s.\n"

msgid "lpadmin: Printer name can only contain printable characters!\n"
msgstr "lpadmin: nazwa drukarki może zawierać tylko drukowalne znaki!\n"

msgid ""
"lpadmin: Unable to add a printer to the class:\n"
"     You must specify a printer name first!\n"
msgstr ""
"lpadmin: nie można dodać drukarki do klasy:\n"
"     Najpierw musi zostać określona nazwa drukarki!\n"

#, c-format
msgid "lpadmin: Unable to connect to server: %s\n"
msgstr "lpadmin: nie można połączyć się do serwera: %s\n"

#, c-format
msgid "lpadmin: Unable to open PPD file \"%s\" - %s\n"
msgstr "lpadmin: nie można otworzyć pliku PPD \"%s\" - %s\n"

#, c-format
msgid "lpadmin: Unable to open file \"%s\": %s\n"
msgstr "lpadmin: nie można otworzyć pliku \"%s\": %s\n"

msgid ""
"lpadmin: Unable to remove a printer from the class:\n"
"     You must specify a printer name first!\n"
msgstr ""
"lpadmin: nie można usunąć drukarki z klasy:\n"
"     Najpierw musi zostać określona nazwa drukarki!\n"

msgid ""
"lpadmin: Unable to set the PPD file:\n"
"     You must specify a printer name first!\n"
msgstr ""
"lpadmin: nie można ustawić pliku PPD:\n"
"     Najpierw musi zostać określona nazwa drukarki!\n"

msgid ""
"lpadmin: Unable to set the device URI:\n"
"     You must specify a printer name first!\n"
msgstr ""
"lpadmin: nie można ustawić URI urządzenia:\n"
"     Najpierw musi zostać określona nazwa drukarki!\n"

msgid ""
"lpadmin: Unable to set the interface script or PPD file:\n"
"     You must specify a printer name first!\n"
msgstr ""
"lpadmin: nie można ustawić skryptu interfejsu lub pliku PPD:\n"
"     Najpierw musi zostać określona nazwa drukarki!\n"

msgid ""
"lpadmin: Unable to set the interface script:\n"
"     You must specify a printer name first!\n"
msgstr ""
"lpadmin: nie można ustawić skryptu interfejsu:\n"
"     Najpierw musi zostać określona nazwa drukarki!\n"

msgid ""
"lpadmin: Unable to set the printer description:\n"
"     You must specify a printer name first!\n"
msgstr ""
"lpadmin: Unable to set the printer description:\n"
"     Najpierw musi zostać określona nazwa drukarki!\n"

msgid ""
"lpadmin: Unable to set the printer location:\n"
"     You must specify a printer name first!\n"
msgstr ""
"lpadmin: nie można ustawić położenia drukarki:\n"
"     Najpierw musi zostać określona nazwa drukarki!\n"

msgid ""
"lpadmin: Unable to set the printer options:\n"
"     You must specify a printer name first!\n"
msgstr ""
"lpadmin: nie można ustawić opcji drukarki:\n"
"     Najpierw musi zostać określona nazwa drukarki!\n"

#, c-format
msgid "lpadmin: Unknown allow/deny option \"%s\"!\n"
msgstr "lpadmin: nieznana opcja zezwól/zabroń \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "lpadmin: Unknown argument '%s'!\n"
msgstr "lpadmin: nieznany argument \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "lpadmin: Unknown option '%c'!\n"
msgstr "lpadmin: nieznana opcja \"%c\"!\n"

msgid "lpadmin: Warning - content type list ignored!\n"
msgstr ""
"lpadmin: ostrzeżenie - lista rodzajów zawartości została zignorowana!\n"

msgid "lpc> "
msgstr "lpc> "

msgid "lpinfo: Expected 1284 device ID string after --device-id!\n"
msgstr "lpinfo: po --device-id spodziewany jest ciąg ID urządzenia 1284!\n"

msgid "lpinfo: Expected language after --language!\n"
msgstr "lpinfo: po --language spodziewany jest język!\n"

msgid "lpinfo: Expected make and model after --make-and-model!\n"
msgstr "lpinfo: po --make-and-model spodziewana jest marka i model!\n"

msgid "lpinfo: Expected product string after --product!\n"
msgstr ""
"lpinfo: po --product spodziewany jest ciąg identyfikujący producenta!\n"

msgid "lpinfo: Expected scheme list after --exclude-schemes!\n"
msgstr "lpinfo: po --exclude-schemes spodziewana jest lista schematów!\n"

msgid "lpinfo: Expected scheme list after --include-schemes!\n"
msgstr "lpinfo: po --include-schemes spodziewana jest lista schematów!\n"

msgid "lpinfo: Expected timeout after --timeout!\n"
msgstr "lpinfo: po --timeout spodziewany jest limit czasu!\n"

#, c-format
msgid "lpinfo: Unknown argument '%s'!\n"
msgstr "lpinfo: nieznany argument \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "lpinfo: Unknown option '%c'!\n"
msgstr "lpinfo: nieznana opcja \"%c\"!\n"

#, c-format
msgid "lpinfo: Unknown option '%s'!\n"
msgstr "lpinfo: nieznana opcja '%s'!\n"

#, c-format
msgid "lpmove: Unable to connect to server: %s\n"
msgstr "lpmove: nie można połączyć się z serwerem: %s\n"

#, c-format
msgid "lpmove: Unknown argument '%s'!\n"
msgstr "lpmove: nieznany argument \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "lpmove: Unknown option '%c'!\n"
msgstr "lpmove: nieznana opcja \"%c\"!\n"

msgid "lpoptions: No printers!?!\n"
msgstr "lpoptions: brak drukarek?!?\n"

#, c-format
msgid "lpoptions: Unable to add printer or instance: %s\n"
msgstr "lpoptions: nie można dodać drukarki lub przykładu: %s\n"

#, c-format
msgid "lpoptions: Unable to get PPD file for %s: %s\n"
msgstr "lpoptions: nie można otworzyć pliku PPD dla %s: %s\n"

#, c-format
msgid "lpoptions: Unable to open PPD file for %s!\n"
msgstr "lpoptions: nie można otworzyć pliku PPD dla %s!\n"

msgid "lpoptions: Unknown printer or class!\n"
msgstr "lpoptions: nieznana drukarka lub klasa!\n"

msgid "lppasswd: Only root can add or delete passwords!\n"
msgstr "lppasswd: tylko root może dodać lub usunąć hasła!\n"

msgid "lppasswd: Password file busy!\n"
msgstr "lppasswd: plik hasła jest zajęty!\n"

msgid "lppasswd: Password file not updated!\n"
msgstr "lppasswd: plik hasła nie został zaktualizowany!\n"

msgid "lppasswd: Sorry, password doesn't match!\n"
msgstr "lppasswd: przepraszam, hasła się nie zgadzają!\n"

msgid ""
"lppasswd: Sorry, password rejected.\n"
"Your password must be at least 6 characters long, cannot contain\n"
"your username, and must contain at least one letter and number.\n"
msgstr ""
"lppasswd: przepraszam, hasło zostało odrzucone.\n"
"Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków, nie może zawierać nazwy\n"
"użytkownika i musi zawierać co najmniej jedną literę i liczbę.\n"

msgid "lppasswd: Sorry, passwords don't match!\n"
msgstr "lppasswd: przepraszam, hasła się nie zgadzają!\n"

#, c-format
msgid "lppasswd: Unable to copy password string: %s\n"
msgstr "lppasswd: nie można skopiować łańcucha hasła: %s\n"

#, c-format
msgid "lppasswd: Unable to open password file: %s\n"
msgstr "lppasswd: nie można otworzyć pliku hasła: %s\n"

#, c-format
msgid "lppasswd: Unable to write to password file: %s\n"
msgstr "lppasswd: nie można zapisać do pliku hasła: %s\n"

#, c-format
msgid "lppasswd: failed to backup old password file: %s\n"
msgstr ""
"lppasswd: utworzenie kopii zapasowej starego pliku hasła nie powiodło się: %"
"s\n"

#, c-format
msgid "lppasswd: failed to rename password file: %s\n"
msgstr "lppasswd: zmiana nazwy pliku hasła nie powiodła się: %s\n"

#, c-format
msgid "lppasswd: user \"%s\" and group \"%s\" do not exist.\n"
msgstr "lppasswd: użytkownik \"%s\" i grupa \"%s\" nie istnieją.\n"

#, c-format
msgid ""
"lpstat: error - %s environment variable names non-existent destination \"%s"
"\"!\n"
msgstr ""
"lpstat: błąd - %s nazw zmiennych środowiskowych z nieistniejącym celem \"%s"
"\"!\n"

#, c-format
msgid "members of class %s:\n"
msgstr "elementy klasy %s:\n"

msgid "no entries\n"
msgstr "brak wpisów\n"

msgid "no system default destination\n"
msgstr "brak domyślnego celu systemowego\n"

msgid "notify-events not specified!"
msgstr "notify-even jest nieokreślone!"

#, c-format
msgid "notify-recipient-uri URI \"%s\" is already used!"
msgstr "notify-recipient-uri URI \"%s\" jest już użyte!"

#, c-format
msgid "notify-recipient-uri URI \"%s\" uses unknown scheme!"
msgstr "URI notify-recipient-uri \"%s\" wykorzystuje nieznany schemat!"

#, c-format
msgid "notify-subscription-id %d no good!"
msgstr "%d notify-subscription-id nie dobre!"

msgid "pending"
msgstr "oczekujące"

#, c-format
msgid "ppdc: Adding include directory \"%s\"...\n"
msgstr "ppdc: dodaję katalog dołączeń \"%s\"...\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Adding/updating UI text from %s...\n"
msgstr "ppdc: dodaję/uaktualniam tekst UI z %s...\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Bad boolean value (%s) on line %d of %s.\n"
msgstr "ppdc: nieprawidłowa wartość logiczna (%s), linia %d w %s.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Bad resolution name \"%s\" on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nieprawidłowa nazwa rozdzielczości \"%s\", linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Bad status keyword %s on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nieprawidłowe słowo kluczowe statusu %s, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Bad variable substitution ($%c) on line %d of %s.\n"
msgstr "ppdc: nieprawidłowe zastąpienie zmiennej ($%c), linia %d w %s.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Choice found on line %d of %s with no Option!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s jest wybór bez opcji!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Duplicate #po for locale %s on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: powielone #po dla %s, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected a filter definition on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewana jest definicja filtra!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected a program name on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewana jest nazwa programu!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected boolean value on line %d of %s.\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewana jest wartość logiczna.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected charset after Font on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewany jest zestaw znaków po Font!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected choice code on line %d of %s.\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewany jest kod wyboru.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected choice name/text on line %d of %s.\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewana jest nazwa/tekst wyboru.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected color order for ColorModel on line %d of %s!\n"
msgstr ""
"ppdc: w linii %d %s spodziewana jest kolejność kolorów dla ColorModel!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected colorspace for ColorModel on line %d of %s!\n"
msgstr ""
"ppdc: w linii %d %s spodziewana jest przestrzeń kolorów dla ColorModel!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected compression for ColorModel on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewana jest kompresja dla ColorModel!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected constraints string for UIConstraints on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewany ciąg ograniczenia dla UIConstraints!\n"

#, c-format
msgid ""
"ppdc: Expected driver type keyword following DriverType on line %d of %s!\n"
msgstr ""
"ppdc: w linii %d %s spodziewane słowo kluczowe określające typ sterownika po "
"DriverType!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected duplex type after Duplex on line %d of %s!\n"
msgstr ""
"ppdc: w linii %d %s spodziewany jest typ druku obustronnego po Duplex!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected encoding after Font on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewane jest kodowanie po Font!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected filename after #po %s on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest nazwa pliku po #po dla %s, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected group name/text on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewana jest nazwa grupy/tekst.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected include filename on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewana jest nazwa dołączanego pliku.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected integer on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewana jest liczba całkowita.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected locale after #po on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewane jest locale po #po dla, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected name after %s on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest nazwa po %s, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected name after FileName on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest nazwa po FileName, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected name after Font on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest nazwa po Font, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected name after Manufacturer on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest nazwa po Manufacturer, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected name after MediaSize on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest nazwa po MediaSize, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected name after ModelName on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest nazwa po ModelName, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected name after PCFileName on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest nazwa po PCFileName, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected name/text after %s on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest nazwa/tekst po %s, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected name/text after Installable on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest nazwa/tekst po Installable, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected name/text after Resolution on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest nazwa/tekst po Resolution, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected name/text combination for ColorModel on line %d of %s!\n"
msgstr ""
"ppdc: w linii %d %s spodziewana jest kombinacja nazwa/tekst dla ColorModel!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected option name/text on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewana jest nazwa opcji/tekst.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected option section on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewana jest nazwa opcji/tekst.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected option type on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewany jest typ opcji/tekst.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected override field after Resolution on line %d of %s!\n"
msgstr ""
"ppdc: spodziewane jest pole zastąpienia po Resolution, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected real number on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewana jest liczba rzeczywista.\n"

#, c-format
msgid ""
"ppdc: Expected resolution/mediatype following ColorProfile on line %d of %"
"s!\n"
msgstr ""
"ppdc: w linii %d %s spodziwana jest rozdzielczość/typ nośnika po "
"ColorProfile!\n"

#, c-format
msgid ""
"ppdc: Expected resolution/mediatype following SimpleColorProfile on line %d "
"of %s!\n"
msgstr ""
"ppdc: w linii %d %s spodziwana jest rozdzielczość/typ nośnika po "
"SimpleColorProfile!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected selector after %s on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewany jest wybieracz po %s, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected status after Font on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewany jest status po Font, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected string after Copyright on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewany jest ciąg znaków po Copyright, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected string after Version on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewany jest ciąg znaków po Version, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected two option names on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s spodziewane są dwie nazwy opcji!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected value after %s on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest wartość po %s, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Expected version after Font on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: spodziewana jest wersja po Fon, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Invalid #include/#po filename \"%s\"!\n"
msgstr "ppdc: nieprawidłowa nazwa pliku #include/#po \"%s\"!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Invalid cost for filter on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nieprawidłowy koszt filtru w linii %d %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Invalid empty MIME type for filter on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nieprawidłowy typ MIME dla filtru w linii %d %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Invalid empty program name for filter on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nieprawidłowa pusta nazwa programu dla filtru w linii %d %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Invalid option section \"%s\" on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nieprawidłowy wybór opcji \"%s\", linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Invalid option type \"%s\" on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nieprawidłowy typ opcji \"%s\", linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Loading driver information file \"%s\"...\n"
msgstr "ppdc: wczytuję plik informacyjny sterownika \"%s\"...\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Loading messages for locale \"%s\"...\n"
msgstr "ppdc: wczytuję komunikaty locale \"%s\"...\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Loading messages from \"%s\"...\n"
msgstr "ppdc: wczytuję komunikaty z \"%s\"...\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Missing #endif at end of \"%s\"!\n"
msgstr "ppdc: na końcu \"%s\" brakuje #endif!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Missing #if on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s brakuje #if!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: No message catalog provided for locale %s!\n"
msgstr "ppdc: brak katalogu komunikatów w locale %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Option %s defined in two different groups on line %d of %s!\n"
msgstr ""

#, c-format
msgid "ppdc: Option %s redefined with a different type on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: opcja %s zdefiniowana ponownie jako inny typ, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Option constraint must *name on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: ograniczenie opcji wymaga *name w linii %d %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Too many nested #if's on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: w linii %d %s jest zbyt dużo zagnieżdżonych instrukcji #if!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unable to create PPD file \"%s\" - %s.\n"
msgstr "ppdc: nie można utworzyć pliku PPD \"%s\" - %s.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unable to create output directory %s: %s\n"
msgstr "ppdc: nie można utworzyć katalogu wyjścia %s: %s\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unable to create output pipes: %s\n"
msgstr "ppdc: nie można utworzyć potoku wyjścia: %s\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unable to execute cupstestppd: %s\n"
msgstr "ppdc: nie można wykonać cupstestppd: %s\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unable to find #po file %s on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nie można znaleźć pliku #po %s, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unable to find include file \"%s\" on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nie można znaleźć pliku dołączenia \"%s\", linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unable to find localization for \"%s\" - %s\n"
msgstr "ppdc: nie można znaleźć lokalizacji dla \"%s\" - %s\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unable to load localization file \"%s\" - %s\n"
msgstr "ppdc: nie można wczytać lokalizacji dla \"%s\" - %s\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Undefined variable (%s) on line %d of %s.\n"
msgstr "ppdc: niezdefiniowana zmienna (%s), linia %d w %s.\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unknown driver type %s on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nieznany typ sterownika %s, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unknown duplex type \"%s\" on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nieznany typ obustronny \"%s\", linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unknown media size \"%s\" on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nieznana wielkość nośnika \"%s\", linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unknown token \"%s\" seen on line %d of %s!\n"
msgstr "ppdc: nieznany znacznik \"%s\", linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid ""
"ppdc: Unknown trailing characters in real number \"%s\" on line %d of %s!\n"
msgstr ""
"ppdc: nieznane znaki wiodące w liczbie rzeczywistej \"%s\", linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Unterminated string starting with %c on line %d of %s!\n"
msgstr ""
"ppdc: niezakończony ciąg znaków, rozpoczynający się od %c, linia %d w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Writing %s...\n"
msgstr "ppdc: zapisuję %s...\n"

#, c-format
msgid "ppdc: Writing PPD files to directory \"%s\"...\n"
msgstr "ppdc: zapisuję pliki PPD do katalogu \"%s\"...\n"

#, c-format
msgid "ppdmerge: Bad LanguageVersion \"%s\" in %s!\n"
msgstr "ppdmerge: nieprawidłowa wersja LanguageVersion \"%s\" w %s!\n"

#, c-format
msgid "ppdmerge: Ignoring PPD file %s...\n"
msgstr "ppdmerge: ignoruję plik PPD %s...\n"

#, c-format
msgid "ppdmerge: Unable to backup %s to %s- %s\n"
msgstr "ppdmerge: nie można wykonać kopii zapasowej %s w %s- %s\n"

#, c-format
msgid "printer %s disabled since %s -\n"
msgstr "drukarka %s jest wyłączona od %s -\n"

#, c-format
msgid "printer %s is idle. enabled since %s\n"
msgstr "drukarka %s jest bezczynna. włączona od %s\n"

#, c-format
msgid "printer %s now printing %s-%d. enabled since %s\n"
msgstr "drukarka %s drukuje teraz %s-%d. włączona od %s\n"

#, c-format
msgid "printer %s/%s disabled since %s -\n"
msgstr "drukarka %s/%s jest wyłączona od %s -\n"

#, c-format
msgid "printer %s/%s is idle. enabled since %s\n"
msgstr "drukarka %s/%s jest bezczynna. włączona od %s\n"

#, c-format
msgid "printer %s/%s now printing %s-%d. enabled since %s\n"
msgstr "drukarka %s/%s drukuje teraz %s-%d. włączona od %s\n"

msgid "processing"
msgstr "przetwarzane"

#, c-format
msgid "request id is %s-%d (%d file(s))\n"
msgstr "ID żądania to %s-%d (%d plików)\n"

msgid "request-id uses indefinite length"
msgstr "request-id używa nieskończonej długości"

msgid "scheduler is not running\n"
msgstr "planista nie jest uruchomiony"

msgid "scheduler is running\n"
msgstr "planista jest uruchomiony\n"

#, c-format
msgid "stat of %s failed: %s"
msgstr "użycie stat z %s nie powiodło się: %s"

msgid "status\t\tshow status of daemon and queue\n"
msgstr "status\t\twyświetla stan demonów i kolejki\n"

msgid "stopped"
msgstr "zlecenie zatrzymane"

#, c-format
msgid "system default destination: %s\n"
msgstr "domyślny cel systemowy: %s\n"

#, c-format
msgid "system default destination: %s/%s\n"
msgstr "domyślny cel systemowy: %s/%s\n"

msgid "unknown"
msgstr "nieznane"

msgid "untitled"
msgstr "nienazwane"

msgid "variable-bindings uses indefinite length"
msgstr "variable-bindings używa nieskończonej długości"

#~ msgid "    WARN  Missing APDialogExtension file \"%s\"\n"
#~ msgstr "    OSTRZEŻENIE  Brakujący plik APDialogExtension \"%s\"\n"

#~ msgid "    WARN  Missing APPrinterIconPath file \"%s\"\n"
#~ msgstr "    OSTRZEŻENIE  Brakujący plik APPrinterIconPath \"%s\"\n"

#~ msgid "%s: Unable to open %s - %s\n"
#~ msgstr "%s: nie można otworzyć %s - %s\n"

#~ msgid "%s: Unable to open %s - %s on line %d.\n"
#~ msgstr "%s: nie można otworzyć %s - %s on line %d.\n"

#~ msgid "600 DPI Grayscale"
#~ msgstr "600 DPI (szarości)"

#~ msgid ""
#~ "ERROR: Missing device URI on command-line and no DEVICE_URI environment "
#~ "variable!\n"
#~ msgstr ""
#~ "ERROR: brak URI urządzenia w wierszu poleceń i zmiennej środowiska "
#~ "DEVICE_URI!\n"

#~ msgid "ERROR: Unable to create temporary file - %s.\n"
#~ msgstr "ERROR: nie można utworzyć pliku tymczasowego - %s\n"

#~ msgid "ERROR: Unable to create temporary file: %s\n"
#~ msgstr "ERROR: nie można utworzyć pliku tymczasowego: %s\n"

#~ msgid "ERROR: Unable to open temporary file"
#~ msgstr "ERROR: nie można otworzyć pliku tymczasowego"

#~ msgid "ERROR: pdftops filter crashed on signal %d!\n"
#~ msgstr "ERROR: filtr pdftops przerwał działanie po sygnale %d!\n"

#~ msgid "ERROR: pdftops filter exited with status %d!\n"
#~ msgstr "ERROR: filtr pdftops zakończył działanie ze stanem %d!\n"

#~ msgid "Unknown printer error (%s)!"
#~ msgstr "Nieznany błąd drukarki (%s)!"

#~ msgid ""
#~ "Usage: convert [ options ]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ "\n"
#~ " -f filename     Set file to be converted (otherwise stdin)\n"
#~ " -o filename     Set file to be generated (otherwise stdout)\n"
#~ " -i mime/type     Set input MIME type (otherwise auto-typed)\n"
#~ " -j mime/type     Set output MIME type (otherwise application/pdf)\n"
#~ " -P filename.ppd   Set PPD file\n"
#~ " -a 'name=value ...' Set option(s)\n"
#~ " -U username     Set username for job\n"
#~ " -J title       Set title\n"
#~ " -c copies      Set number of copies\n"
#~ " -u          Remove the PPD file when finished\n"
#~ " -D          Remove the input file when finished\n"
#~ msgstr ""
#~ "Użycie: convert [ opcje ]\n"
#~ "\n"
#~ "Opcje:\n"
#~ "\n"
#~ " -f plik     Wybiera plik do konwersji (gdy pominięte, przyjmuje "
#~ "stdin)\n"
#~ " -o plik     Wybiera plik do wygenerowania (gdy pominięte, "
#~ "przyjmuje stdout)\n"
#~ " -i typ/MIME     Typ MIME na wejściu (gdy pominięte, przyjmowany "
#~ "automatycznie)\n"
#~ " -j typ/MIME     Typ MIME na wyjściu (gdy pominięte, przyjmowany "
#~ "application/pdf)\n"
#~ " -P plik.ppd   Plik PPD\n"
#~ " -a 'nazwa=wartość ...' Wybiera opcje\n"
#~ " -U użytkownik     Wybiera nazwę użytkownika dla zlecenia\n"
#~ " -J tytuł       Ustala tytuł\n"
#~ " -c kopie      Ustala liczbę kopii\n"
#~ " -u          Usuń plik PPD po zakończeniu\n"
#~ " -D          Usuń plik wejściowy po zakończeniu\n"

#~ msgid ""
#~ "Usage: cupsfilter -m mime/type [ options ] filename\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ "\n"
#~ " -c cupsd.conf  Set cupsd.conf file to use\n"
#~ " -j job-id[,N]  Filter file N from the specified job (default is file "
#~ "1)\n"
#~ " -n copies    Set number of copies\n"
#~ " -o name=value  Set option(s)\n"
#~ " -p filename.ppd Set PPD file\n"
#~ " -t title     Set title\n"
#~ msgstr ""
#~ "Użycie: cupsfilter -m typ/mime [ opcje ] plik\n"
#~ "\n"
#~ "Opcje:\n"
#~ "\n"
#~ " -c cupsd.conf  Wybiera plik cupsd.conf do użycia\n"
#~ " -j job-id[,N]  Filtruje plik N z podanego zlecenia (domyślnie plik "
#~ "1)\n"
#~ " -n kopie    Ustala liczbę kopii\n"
#~ " -o nazwa=wartość  Ustala opcje\n"
#~ " -p plik.ppd Wybiera plik PPD\n"
#~ " -t tytuł     Ustala tytuł\n"

#~ msgid ""
#~ "Usage: cupstestppd [options] filename1.ppd[.gz] [... filenameN.ppd[.gz]]\n"
#~ "    program | cupstestppd [options] -\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ "\n"
#~ "  -R root-directory  Set alternate root\n"
#~ "  -W {all,none,constraints,defaults,duplex,filters,translations}\n"
#~ "             Issue warnings instead of errors\n"
#~ "  -q          Run silently\n"
#~ "  -r          Use 'relaxed' open mode\n"
#~ "  -v          Be slightly verbose\n"
#~ "  -vv         Be very verbose\n"
#~ msgstr ""
#~ "Użycie: cupstestppd [options] plik1.ppd[.gz] [... plikN.ppd[.gz]]\n"
#~ "    program | cupstestppd [opcje] -\n"
#~ "\n"
#~ "Opcje:\n"
#~ "\n"
#~ "  -R katalog-główny  Ustala inny katalog główny\n"
#~ "  -W {all,none,constraints,defaults,duplex,filters,translations}\n"
#~ "             Zwraca ostrzeżenia zamiast błędów\n"
#~ "  -q          Działa bez komunikatów\n"
#~ "  -r          Używaj trybu otwarcia relaxed\n"
#~ "  -v          Mniej komunikatów\n"
#~ "  -vv         Dużo komunikatów\n"

#~ msgid "cupsfilter: Unable to create temporary file: %s\n"
#~ msgstr "cupsfilter: nie udało się utworzyć pliku tymczasowego: %s\n"

#~ msgid "lpadmin: Unable to create temporary file - %s\n"
#~ msgstr "lpadmin: nie można utworzyć pliku tymczasowego - %s\n"

#~ msgid "lpadmin: Unable to create temporary file: %s\n"
#~ msgstr "lpadmin: nie można utworzyć pliku tymczasowego: %s\n"