Asia_Karachi.gpx   [plain text]


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.0">
<trk>
	<name>UTC+5 (winter) Pakistan</name>
	<trkseg>
		<trkpt lon="61.435546875" lat="25.0855988971"></trkpt>
		<trkpt lon="61.611328125" lat="26.1159859253"></trkpt>
		<trkpt lon="63.10546875" lat="26.5099045314"></trkpt>
		<trkpt lon="63.28125" lat="27.215556209"></trkpt>
		<trkpt lon="62.9296875" lat="27.1373683598"></trkpt>
		<trkpt lon="62.75390625" lat="28.2269700389"></trkpt>
		<trkpt lon="61.875" lat="28.613459424"></trkpt>
		<trkpt lon="60.99609375" lat="29.9168522331"></trkpt>
		<trkpt lon="62.314453125" lat="29.3821750751"></trkpt>
		<trkpt lon="64.248046875" lat="29.4587311854"></trkpt>
		<trkpt lon="66.26953125" lat="29.8406438998"></trkpt>
		<trkpt lon="66.357421875" lat="30.8267809048"></trkpt>
		<trkpt lon="66.884765625" lat="31.3536369415"></trkpt>
		<trkpt lon="67.67578125" lat="31.2785508589"></trkpt>
		<trkpt lon="67.587890625" lat="31.6533813997"></trkpt>
		<trkpt lon="68.73046875" lat="31.5785354265"></trkpt>
		<trkpt lon="69.2578125" lat="31.952162238"></trkpt>
		<trkpt lon="69.43359375" lat="32.9902355597"></trkpt>
		<trkpt lon="70.224609375" lat="33.2111164724"></trkpt>
		<trkpt lon="69.873046875" lat="34.0162418897"></trkpt>
		<trkpt lon="70.927734375" lat="34.0890613158"></trkpt>
		<trkpt lon="71.015625" lat="34.3797125805"></trkpt>
		<trkpt lon="71.630859375" lat="35.1019340572"></trkpt>
		<trkpt lon="71.19140625" lat="35.9602229693"></trkpt>
		<trkpt lon="71.89453125" lat="36.4566360116"></trkpt>
		<trkpt lon="74.00390625" lat="36.879620605"></trkpt>
		<trkpt lon="74.8828125" lat="36.9498917868"></trkpt>
		<trkpt lon="76.025390625" lat="36.5978891331"></trkpt>
		<trkpt lon="75.9375" lat="35.8890500794"></trkpt>
		<trkpt lon="77.87109375" lat="35.6037187407"></trkpt>
		<trkpt lon="78.310546875" lat="34.5970415161"></trkpt>
		<trkpt lon="79.453125" lat="33.0639241981"></trkpt>
		<trkpt lon="79.189453125" lat="32.4726950221"></trkpt>
		<trkpt lon="78.57421875" lat="32.6948659779"></trkpt>
		<trkpt lon="77.958984375" lat="32.6208701832"></trkpt>
		<trkpt lon="77.87109375" lat="32.842673632"></trkpt>
		<trkpt lon="77.16796875" lat="32.7688004849"></trkpt>
		<trkpt lon="76.81640625" lat="33.2111164724"></trkpt>
		<trkpt lon="76.025390625" lat="32.842673632"></trkpt>
		<trkpt lon="75.76171875" lat="32.3985158025"></trkpt>
		<trkpt lon="75.322265625" lat="32.1011897323"></trkpt>
		<trkpt lon="74.619140625" lat="31.8028925867"></trkpt>
		<trkpt lon="74.53125" lat="31.0529339857"></trkpt>
		<trkpt lon="73.916015625" lat="30.1451271834"></trkpt>
		<trkpt lon="73.388671875" lat="29.9168522331"></trkpt>
		<trkpt lon="72.94921875" lat="28.9985318141"></trkpt>
		<trkpt lon="72.509765625" lat="28.7676591057"></trkpt>
		<trkpt lon="71.806640625" lat="27.8390760948"></trkpt>
		<trkpt lon="70.751953125" lat="27.6835280838"></trkpt>
		<trkpt lon="70.48828125" lat="27.994401411"></trkpt>
		<trkpt lon="69.345703125" lat="26.8240707805"></trkpt>
		<trkpt lon="70.048828125" lat="26.4312280645"></trkpt>
		<trkpt lon="70.224609375" lat="25.7998911821"></trkpt>
		<trkpt lon="71.103515625" lat="24.7667845229"></trkpt>
		<trkpt lon="71.015625" lat="24.32707654"></trkpt>
		<trkpt lon="70.7080078125" lat="24.1668020853"></trkpt>
		<trkpt lon="70.576171875" lat="24.3671135627"></trkpt>
		<trkpt lon="70.1806640625" lat="24.2870268654"></trkpt>
		<trkpt lon="69.9609375" lat="24.1668020853"></trkpt>
		<trkpt lon="69.609375" lat="24.2068896224"></trkpt>
		<trkpt lon="68.73046875" lat="24.2068896224"></trkpt>
		<trkpt lon="68.6865234375" lat="23.9661758713"></trkpt>
		<trkpt lon="68.115234375" lat="23.6847741669"></trkpt>
		<trkpt lon="67.32421875" lat="23.8456498877"></trkpt>
		<trkpt lon="67.236328125" lat="24.3671135627"></trkpt>
		<trkpt lon="67.0166015625" lat="24.8066813539"></trkpt>
		<trkpt lon="66.5771484375" lat="24.7268748705"></trkpt>
		<trkpt lon="66.4453125" lat="25.2446959513"></trkpt>
		<trkpt lon="66.005859375" lat="25.284437747"></trkpt>
		<trkpt lon="61.9189453125" lat="25.0059726562"></trkpt>
		<trkpt lon="61.435546875" lat="25.0855988971"></trkpt>
		<trkpt lon="61.435546875" lat="25.0855988971"></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
</gpx>