D09brace.ztst   [plain text]


# Tests for brace expansion

%prep

 foo=(a b c)
 arr=(foo bar baz)

%test

 print X{1,2,{3..6},7,8}Y
0:Basic brace expansion
>X1Y X2Y X3Y X4Y X5Y X6Y X7Y X8Y

 print ${foo}{one,two,three}$arr
0:Brace expansion with arrays, no RC_EXPAND_PARAM
>a b conefoo ctwofoo cthreefoo bar baz

 print ${^foo}{one,two,three}$arr
0:Brace expansion with arrays, with RC_EXPAND_PARAM (1)
>aonefoo atwofoo athreefoo bonefoo btwofoo bthreefoo conefoo ctwofoo cthreefoo bar baz

 print ${foo}{one,two,three}$^arr
0:Brace expansion with arrays, with RC_EXPAND_PARAM (2)
>a b conefoo ctwofoo cthreefoo conebar ctwobar cthreebar conebaz ctwobaz cthreebaz

 print ${^foo}{one,two,three}$^arr
0:Brace expansion with arrays, with RC_EXPAND_PARAM (3)
>aonefoo atwofoo athreefoo aonebar atwobar athreebar aonebaz atwobaz athreebaz bonefoo btwofoo bthreefoo bonebar btwobar bthreebar bonebaz btwobaz bthreebaz conefoo ctwofoo cthreefoo conebar ctwobar cthreebar conebaz ctwobaz cthreebaz

 print X{01..4}Y
0:Numeric range expansion, padding (1)
>X01Y X02Y X03Y X04Y

 print X{1..04}Y
0:Numeric range expansion, padding (2)
>X01Y X02Y X03Y X04Y

 print X{7..12}Y
0:Numeric range expansion, padding (or not) (3)
>X7Y X8Y X9Y X10Y X11Y X12Y

 print X{07..12}Y
0:Numeric range expansion, padding (4)
>X07Y X08Y X09Y X10Y X11Y X12Y

 print X{7..012}Y
0:Numeric range expansion, padding (5)
>X007Y X008Y X009Y X010Y X011Y X012Y

 print X{4..1}Y
0:Numeric range expansion, decreasing
>X4Y X3Y X2Y X1Y

 print X{1..4}{1..4}Y
0:Numeric range expansion, combined braces
>X11Y X12Y X13Y X14Y X21Y X22Y X23Y X24Y X31Y X32Y X33Y X34Y X41Y X42Y X43Y X44Y

 print X{-4..4}Y
0:Numeric range expansion, negative numbers (1)
>X-4Y X-3Y X-2Y X-1Y X0Y X1Y X2Y X3Y X4Y

 print X{4..-4}Y
0:Numeric range expansion, negative numbers (2)
>X4Y X3Y X2Y X1Y X0Y X-1Y X-2Y X-3Y X-4Y

 print X{004..-4..2}Y
0:Numeric range expansion, stepping and padding (1)
>X004Y X002Y X000Y X-02Y X-04Y

 print X{4..-4..02}Y
0:Numeric range expansion, stepping and padding (1)
>X04Y X02Y X00Y X-2Y X-4Y

 print X{1..32..3}Y
0:Numeric range expansion, step alignment (1)
>X1Y X4Y X7Y X10Y X13Y X16Y X19Y X22Y X25Y X28Y X31Y

 print X{1..32..-3}Y
0:Numeric range expansion, step alignment (2)
>X31Y X28Y X25Y X22Y X19Y X16Y X13Y X10Y X7Y X4Y X1Y

 print X{32..1..3}Y
0:Numeric range expansion, step alignment (3)
>X32Y X29Y X26Y X23Y X20Y X17Y X14Y X11Y X8Y X5Y X2Y

 print X{32..1..-3}Y
0:Numeric range expansion, step alignment (4)
>X2Y X5Y X8Y X11Y X14Y X17Y X20Y X23Y X26Y X29Y X32Y

 setopt brace_ccl
 print X{za-q521}Y
 unsetopt brace_ccl
0:BRACE_CCL on
>X1Y X2Y X5Y XaY XbY XcY XdY XeY XfY XgY XhY XiY XjY XkY XlY XmY XnY XoY XpY XqY XzY

 print X{za-q521}Y
0:BRACE_CCL off
>X{za-q521}Y