test57.ok   [plain text]


t01: alphebetical


 123b
a
a122
a123
a321
ab
abc
b123
b321
b321
b321b
b322b
c123d
c321d
t02: numeric
abc
ab
a


a122
a123
b123
c123d
 123b
a321
b321
c321d
b321
b321b
b322b
t03: hexadecimal


a
ab
abc
 123b
a122
a123
a321
b123
b321
b321
b321b
b322b
c123d
c321d
t04: alpha, unique

 123b
a
a122
a123
a321
ab
abc
b123
b321
b321b
b322b
c123d
c321d
t05: alpha, reverse
c321d
c123d
b322b
b321b
b321
b321
b123
abc
ab
a321
a123
a122
a
 123b


t06: numeric, reverse
b322b
b321b
b321
c321d
b321
a321
 123b
c123d
b123
a123
a122


a
ab
abc
t07: unique, reverse
c321d
c123d
b322b
b321b
b321
b123
abc
ab
a321
a123
a122
a
 123b

t08: octal
abc
ab
a


a122
a123
b123
c123d
 123b
a321
b321
c321d
b321
b321b
b322b
t09: reverse, hexadecimal
c321d
c123d
b322b
b321b
b321
b321
b123
a321
a123
a122
 123b
abc
ab
a


t10: alpha, skip first character
a


a122
a123
b123
 123b
c123d
a321
b321
b321
b321b
c321d
b322b
ab
abc
t11: alpha, skip first 2 characters
ab
a


a321
b321
b321
b321b
c321d
a122
b322b
a123
b123
 123b
c123d
abc
t12: alpha, unique, skip first 2 characters
ab
a

a321
b321
b321b
c321d
a122
b322b
a123
b123
 123b
c123d
abc
t13: numeric, skip first character
abc
ab
a


a122
a123
b123
c123d
 123b
a321
b321
c321d
b321
b321b
b322b
t14: alpha, sort on first character


 123b
abc
ab
a
a321
a123
a122
b321
b123
b322b
b321
b321b
c123d
c321d
t15: alpha, sort on first 2 characters
a


 123b
a123
a122
a321
abc
ab
b123
b321
b322b
b321
b321b
c123d
c321d
t16: numeric, sort on first character
abc
ab
a
a321
a123
a122
b321
b123
c123d
 123b
c321d
b322b
b321
b321b


t17: alpha, skip past first digit
abc
ab
a


a321
b321
b321
b321b
c321d
a122
b322b
a123
b123
 123b
c123d
t18: alpha, sort on first digit
abc
ab
a


a123
a122
b123
c123d
 123b
a321
b321
c321d
b322b
b321
b321b
t19: numeric, skip past first digit
abc
ab
a


a321
b321
c321d
b321
b321b
a122
b322b
a123
b123
c123d
 123b
t20: numeric, sort on first digit
abc
ab
a


a123
a122
b123
c123d
 123b
a321
b321
c321d
b322b
b321
b321b
t21: alpha, skip past first 2 digits
abc
ab
a


a321
b321
b321
b321b
c321d
a122
b322b
a123
b123
 123b
c123d
t22: numeric, skip past first 2 digits
abc
ab
a


a321
b321
c321d
b321
b321b
a122
b322b
a123
b123
c123d
 123b
t23: hexadecimal, skip past first 2 digits
abc
ab
a


a321
b321
b321
a122
a123
b123
b321b
c321d
b322b
 123b
c123d
t24: alpha, sort on first 2 digits
abc
ab
a


a123
a122
b123
c123d
 123b
a321
b321
c321d
b322b
b321
b321b
t25: numeric, sort on first 2 digits
abc
ab
a


a123
a122
b123
c123d
 123b
a321
b321
c321d
b322b
b321
b321b
t26: hexadecimal, sort on first 2 digits
abc
ab
a


a123
a122
b123
c123d
 123b
a321
b321
c321d
b322b
b321
b321b
t27: wrong arguments
abc
ab
a
a321
a123
a122
b321
b123
c123d
 123b
c321d
b322b
b321
b321b


t28: done