nb.po   [plain text]


# Norwegian (Bokmål) translation of Vim.
# Copyright (C) 2003-2007 Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR Øyvind A. Holm <sunny@sunbase.org>, 2003-2007.
# Id: no.po 435 2007-03-21 10:52:22Z sunny256
#
# Comments and error reports appreciated.
#
# Information about the "Vim in Norwegian" project:
#
#  http://www.sunbase.org/src/vim/norwegian/
#
# New versions of the translation files can be downloaded in .tar.gz
# format from
#
#  http://svn.sunbase.org/repos/norwegian_vim/download/
#
# The files are stored in the Subversion version control system and
# users of this software can check out the latest version with
#
#  svn checkout http://svn.sunbase.org/repos/norwegian_vim/trunk/msgs norwegian_vim-msgs
#
# This will place the message files into the "norwegian_vim-msgs"
# directory.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Vim 6.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-19 02:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-21 11:51+0100\n"
"Last-Translator: Øyvind A. Holm <sunny@sunbase.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <vim.in.norwegian@sunbase.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "E82: Cannot allocate any buffer, exiting..."
msgstr "E82: Kan ikke reservere plass til noen buffere, avslutter ..."

msgid "E83: Cannot allocate buffer, using other one..."
msgstr "E83: Kan ikke reservere plass til buffer, bruker en annen ..."

msgid "E515: No buffers were unloaded"
msgstr "E515: Ingen buffere ble lastet ut"

msgid "E516: No buffers were deleted"
msgstr "E516: Ingen buffere ble slettet"

msgid "E517: No buffers were wiped out"
msgstr "E517: Ingen buffere ble visket ut"

msgid "1 buffer unloaded"
msgstr "1 buffer ble lastet ut"

#, c-format
msgid "%d buffers unloaded"
msgstr "%d buffere ble lastet ut"

msgid "1 buffer deleted"
msgstr "1 buffer ble slettet"

#, c-format
msgid "%d buffers deleted"
msgstr "%d buffere ble slettet"

msgid "1 buffer wiped out"
msgstr "1 buffer ble visket ut"

#, c-format
msgid "%d buffers wiped out"
msgstr "%d buffere ble visket ut"

msgid "E84: No modified buffer found"
msgstr "E84: Fant ingen modifisert buffer"

#. back where we started, didn't find anything.
msgid "E85: There is no listed buffer"
msgstr "E85: Det finnes ingen listede buffere"

#, c-format
msgid "E86: Buffer %ld does not exist"
msgstr "E86: Bufferen %ld finnes ikke"

msgid "E87: Cannot go beyond last buffer"
msgstr "E87: Kan ikke gå forbi siste buffer"

msgid "E88: Cannot go before first buffer"
msgstr "E88: Kan ikke gå forbi første buffer"

#, c-format
msgid "E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to override)"
msgstr ""
"E89: Ikke lagret siden forrige forandring av bufferen %ld (legg til ! for å "
"overstyre)"

msgid "E90: Cannot unload last buffer"
msgstr "E90: Kan ikke laste ut siste buffer"

msgid "W14: Warning: List of file names overflow"
msgstr "W14: Advarsel: Listen med filnavn er overfylt"

#, c-format
msgid "E92: Buffer %ld not found"
msgstr "E92: Fant ikke bufferen %ld"

#, c-format
msgid "E93: More than one match for %s"
msgstr "E93: Mer enn ett treff for %s"

#, c-format
msgid "E94: No matching buffer for %s"
msgstr "E94: Ingen samsvarende buffer for %s"

#, c-format
msgid "line %ld"
msgstr "linje %ld"

msgid "E95: Buffer with this name already exists"
msgstr "E95: En buffer med dette navnet finnes allerede"

msgid " [Modified]"
msgstr " [Modifisert]"

msgid "[Not edited]"
msgstr "[Uredigert]"

msgid "[New file]"
msgstr "[Ny fil]"

msgid "[Read errors]"
msgstr "[Lesefeil]"

msgid "[readonly]"
msgstr "[skrivebeskyttet]"

#, c-format
msgid "1 line --%d%%--"
msgstr "1 linje --%d%%--"

#, c-format
msgid "%ld lines --%d%%--"
msgstr "%ld linjer --%d%%--"

#, c-format
msgid "line %ld of %ld --%d%%-- col "
msgstr "linje %ld av %ld --%d%%-- kol "

msgid "[No Name]"
msgstr "[Uten navn]"

#. must be a help buffer
msgid "help"
msgstr "hjelp"

msgid "[Help]"
msgstr "[Hjelp]"

msgid "[Preview]"
msgstr "[Forhåndsvisning]"

msgid "All"
msgstr "Alt"

msgid "Bot"
msgstr "Bunn"

msgid "Top"
msgstr "Topp"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Buffer list:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Bufferliste:\n"

msgid "[Location List]"
msgstr "[Plassliste]"

#~ msgid "[Quickfix List]"
#~ msgstr ""

msgid ""
"\n"
"--- Signs ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Skilt ---"

#, c-format
msgid "Signs for %s:"
msgstr "Skilt for %s:"

#, c-format
msgid "  line=%ld id=%d name=%s"
msgstr "  linje=%ld id=%d navn=%s"

#, c-format
msgid "E96: Can not diff more than %ld buffers"
msgstr "E96: Kan ikke sammenligne flere enn %ld buffere"

msgid "E97: Cannot create diffs"
msgstr "E97: Kan ikke lage differansefiler"

msgid "Patch file"
msgstr "Patch fil"

msgid "E98: Cannot read diff output"
msgstr "E98: Kan ikke lese differanse-utdata"

msgid "E99: Current buffer is not in diff mode"
msgstr "E99: Nåværende buffer er ikke i differansemodus"

msgid "E793: No other buffer in diff mode is modifiable"
msgstr "E793: Ingen annen buffer i differansemodus er redigerbar"

msgid "E100: No other buffer in diff mode"
msgstr "E100: Ingen annen buffer i differansemodus"

msgid "E101: More than two buffers in diff mode, don't know which one to use"
msgstr ""
"E101: Mer enn to buffere i differansemodus, vet ikke hvilken som skal brukes"

#, c-format
msgid "E102: Can't find buffer \"%s\""
msgstr "E102: Kan ikke finne buffer \"%s\""

#, c-format
msgid "E103: Buffer \"%s\" is not in diff mode"
msgstr "E103: Bufferen \"%s\" er ikke i differansemodus"

msgid "E787: Buffer changed unexpectedly"
msgstr "E787: Uventet forandring i buffer"

msgid "E104: Escape not allowed in digraph"
msgstr "E104: Escape er ikke lovlig i spesialtegn"

msgid "E544: Keymap file not found"
msgstr "E544: Fant ikke keymap-fil"

msgid "E105: Using :loadkeymap not in a sourced file"
msgstr "E105: Bruk av :loadkeymap utenfor en kjørt fil"

msgid "E791: Empty keymap entry"
msgstr "E791: Tom tastaturoppsett-oppføring"

msgid " Keyword completion (^N^P)"
msgstr " Nøkkelordfullføring (^N^P)"

#. ctrl_x_mode == 0, ^P/^N compl.
#, fuzzy
#~ msgid " ^X mode (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)"
#~ msgstr " ^X-modus (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^P^S^U^V^Y)"

msgid " Whole line completion (^L^N^P)"
msgstr " Fullføring av hel linje (^L^N^P)"

msgid " File name completion (^F^N^P)"
msgstr " Fullføring av filnavn (^F^N^P)"

msgid " Tag completion (^]^N^P)"
msgstr " Fullføring av tag (^]^N^P)"

msgid " Path pattern completion (^N^P)"
msgstr " Stimønster-fullføring (^N^P)"

msgid " Definition completion (^D^N^P)"
msgstr " Fullføring av defineringer (^D^N^P)"

msgid " Dictionary completion (^K^N^P)"
msgstr " Fullføring fra ordliste (^K^N^P)"

msgid " Thesaurus completion (^T^N^P)"
msgstr " Thesaurus-fullføring (^T^N^P)"

msgid " Command-line completion (^V^N^P)"
msgstr " Kommandolinje-fullføring (^V^N^P)"

msgid " User defined completion (^U^N^P)"
msgstr " Brukerdefinert fullføring (^U^N^P)"

msgid " Omni completion (^O^N^P)"
msgstr " Omni-fullføring (^O^N^P)"

#, fuzzy
#~ msgid " Spelling suggestion (s^N^P)"
#~ msgstr " Staveforslag (^S^N^P)"

msgid " Keyword Local completion (^N^P)"
msgstr " Lokal nøkkelordfullføring (^N^P)"

msgid "Hit end of paragraph"
msgstr "Kom til slutten av avsnittet"

msgid "'dictionary' option is empty"
msgstr "'dictionary'-valget er tomt"

msgid "'thesaurus' option is empty"
msgstr "'thesaurus'-valget er tomt"

#, c-format
msgid "Scanning dictionary: %s"
msgstr "Leter gjennom ordliste: %s"

msgid " (insert) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (sett inn) Rulling (^E/^Y)"

msgid " (replace) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (erstatt) Rulling (^E/^Y)"

#, c-format
msgid "Scanning: %s"
msgstr "Leter: %s"

#, c-format
msgid "Scanning tags."
msgstr "Leter gjennom tagger."

msgid " Adding"
msgstr " Legger til"

#. showmode might reset the internal line pointers, so it must
#. * be called before line = ml_get(), or when this address is no
#. * longer needed. -- Acevedo.
#.
msgid "-- Searching..."
msgstr "-- Søker ..."

msgid "Back at original"
msgstr "Tilbake i originalen"

msgid "Word from other line"
msgstr "Ord fra annen linje"

msgid "The only match"
msgstr "Det eneste treffet"

#, c-format
msgid "match %d of %d"
msgstr "treff %d av %d"

#, c-format
msgid "match %d"
msgstr "treff %d"

msgid "E18: Unexpected characters in :let"
msgstr "E18: Uventede tegn i :let"

#, c-format
msgid "E684: list index out of range: %ld"
msgstr "E684: Listeindeks utenfor område: %ld"

#, c-format
msgid "E121: Undefined variable: %s"
msgstr "E121: Udefinert variabel: %s"

msgid "E111: Missing ']'"
msgstr "E111: Mangler ']'"

#, c-format
msgid "E686: Argument of %s must be a List"
msgstr "E686: Parameter til %s må være en liste"

#, c-format
msgid "E712: Argument of %s must be a List or Dictionary"
msgstr "E712: Parameter til %s må være en liste eller ordliste"

msgid "E713: Cannot use empty key for Dictionary"
msgstr "E713: Kan ikke bruke tom nøkkel med ordliste"

msgid "E714: List required"
msgstr "E714: Liste påkrevet"

msgid "E715: Dictionary required"
msgstr "E715: Ordliste påkrevet"

#, c-format
msgid "E118: Too many arguments for function: %s"
msgstr "E118: For mange parametere til funksjonen: %s"

#, c-format
msgid "E716: Key not present in Dictionary: %s"
msgstr "E716: Nøkkelen finnes ikke i ordliste: %s"

#, c-format
msgid "E122: Function %s already exists, add ! to replace it"
msgstr "E122: Funksjonen %s eksisterer allerede, legg til ! for å erstatte den"

msgid "E717: Dictionary entry already exists"
msgstr "E717: Ordlisteoppføring finnes allerede"

msgid "E718: Funcref required"
msgstr "E718: Funksjonsreferanse nødvendig"

msgid "E719: Cannot use [:] with a Dictionary"
msgstr "E719: Kan ikke bruke [:] sammen med en ordliste"

#, c-format
msgid "E734: Wrong variable type for %s="
msgstr "E734: Feil variabeltype for %s="

#, c-format
msgid "E130: Unknown function: %s"
msgstr "E130: Ukjent funksjon: %s"

#, c-format
msgid "E461: Illegal variable name: %s"
msgstr "E461: Ugyldig variabelnavn: %s"

msgid "E687: Less targets than List items"
msgstr "E687: Færre mål enn listeelementer"

msgid "E688: More targets than List items"
msgstr "E688: Flere mål enn listeelementer"

msgid "Double ; in list of variables"
msgstr "Dobbel ; i variabelliste"

#, c-format
msgid "E738: Can't list variables for %s"
msgstr "E738: Kan ikke liste variabler for %s"

msgid "E689: Can only index a List or Dictionary"
msgstr "E689: Kan bare indeksere en liste eller ordliste"

msgid "E708: [:] must come last"
msgstr "E708: [:] må komme sist"

msgid "E709: [:] requires a List value"
msgstr "E709: [:] krever en listeverdi"

msgid "E710: List value has more items than target"
msgstr "E710: Listeverdien har flere elementer enn mål"

msgid "E711: List value has not enough items"
msgstr "E711: Listeverdien har ikke nok elementer"

msgid "E690: Missing \"in\" after :for"
msgstr "E690: Mangler \"in\" etter :for"

#, c-format
msgid "E107: Missing parentheses: %s"
msgstr "E107: Mangler parenteser: %s"

#, c-format
msgid "E108: No such variable: \"%s\""
msgstr "E108: Variabelen finnes ikke: \"%s\""

msgid "E743: variable nested too deep for (un)lock"
msgstr "E743: Variabel nøstet for dypt for (un)lock"

msgid "E109: Missing ':' after '?'"
msgstr "E109: Mangler ':' etter '?'"

msgid "E691: Can only compare List with List"
msgstr "E691: Kan bare sammenligne liste med liste"

msgid "E692: Invalid operation for Lists"
msgstr "E692: Ugyldig operasjon for lister"

msgid "E735: Can only compare Dictionary with Dictionary"
msgstr "E735: Kan bare sammenligne ordliste med ordliste"

msgid "E736: Invalid operation for Dictionary"
msgstr "E736: Ugyldig operasjon for ordliste"

msgid "E693: Can only compare Funcref with Funcref"
msgstr "E693: Kan bare sammenligne funksjonsreferanse med funksjonsreferanse"

msgid "E694: Invalid operation for Funcrefs"
msgstr "E694: Ugyldig operasjon for funksjonsreferanser"

msgid "E110: Missing ')'"
msgstr "E110: Mangler ')'"

msgid "E695: Cannot index a Funcref"
msgstr "E695: Kan ikke indeksere en funksjonsreferanse"

#, c-format
msgid "E112: Option name missing: %s"
msgstr "E112: Navn på valg mangler: %s"

#, c-format
msgid "E113: Unknown option: %s"
msgstr "E113: Ukjent valg: %s"

#, c-format
msgid "E114: Missing quote: %s"
msgstr "E114: Mangler anførselstegn (\"): %s"

#, c-format
msgid "E115: Missing quote: %s"
msgstr "E115: Mangler apostrof ('): %s"

#, c-format
msgid "E696: Missing comma in List: %s"
msgstr "E696: Mangler komma i liste: %s"

#, c-format
msgid "E697: Missing end of List ']': %s"
msgstr "E697: Mangler slutt på liste ']': %s"

#, c-format
msgid "E720: Missing colon in Dictionary: %s"
msgstr "E720: Mangler kolon i ordliste: %s"

#, c-format
msgid "E721: Duplicate key in Dictionary: \"%s\""
msgstr "E721: Duplisert nøkkel i ordliste: \"%s\""

#, c-format
msgid "E722: Missing comma in Dictionary: %s"
msgstr "E722: Mangler komma i ordliste: %s"

#, c-format
msgid "E723: Missing end of Dictionary '}': %s"
msgstr "E723: Mangler slutt på ordliste '}': %s"

msgid "E724: variable nested too deep for displaying"
msgstr "E724: Variabel nøstet for dypt for visning"

#, c-format
msgid "E117: Unknown function: %s"
msgstr "E117: Ukjent funksjon: %s"

#, c-format
msgid "E119: Not enough arguments for function: %s"
msgstr "E119: Ikke nok parametere til funksjonen: %s"

#, c-format
msgid "E120: Using <SID> not in a script context: %s"
msgstr "E120: Bruk av \"<SID>\" utenfor skript-sammenheng: %s"

#, c-format
msgid "E725: Calling dict function without Dictionary: %s"
msgstr "E725: Kaller ordlistefunksjon uten ordliste: %s"

msgid "E699: Too many arguments"
msgstr "E699: For mange parametere"

msgid "E785: complete() can only be used in Insert mode"
msgstr "E785: complete() kan bare brukes i innsettingsmodus"

#.
#. * Yes this is ugly, I don't particularly like it either. But doing it
#. * this way has the compelling advantage that translations need not to
#. * be touched at all. See below what 'ok' and 'ync' are used for.
#.
msgid "&Ok"
msgstr "&Ok"

#, c-format
msgid "E737: Key already exists: %s"
msgstr "E737: Nøkkelen finnes allerede: %s"

#, c-format
msgid "+-%s%3ld lines: "
msgstr "+-%s%3ld linjer: "

#, c-format
msgid "E700: Unknown function: %s"
msgstr "E700: Ukjent funksjon: %s"

msgid ""
"&OK\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Avbryt"

msgid "called inputrestore() more often than inputsave()"
msgstr "kalte inputrestore() oftere enn inputsave()"

msgid "E786: Range not allowed"
msgstr "E786: Område ikke tillatt"

msgid "E701: Invalid type for len()"
msgstr "E701: Ugyldig type for len()"

msgid "E726: Stride is zero"
msgstr "E726: Økning er null"

msgid "E727: Start past end"
msgstr "E727: Starten er bak slutten"

msgid "<empty>"
msgstr "<tom>"

msgid "E240: No connection to Vim server"
msgstr "E240: Ingen forbindelse med Vim-tjeneren"

#, c-format
msgid "E241: Unable to send to %s"
msgstr "E241: Klarer ikke sende til %s"

msgid "E277: Unable to read a server reply"
msgstr "E277: Klarer ikke lese svar fra tjeneren"

msgid "E655: Too many symbolic links (cycle?)"
msgstr "E655: For mange symbolske linker (runddans?)"

msgid "E258: Unable to send to client"
msgstr "E258: Klarer ikke sende til klienten"

msgid "E702: Sort compare function failed"
msgstr "E702: Funksjon for sorteringssammenligning feilet"

msgid "(Invalid)"
msgstr "(Ugyldig)"

msgid "E677: Error writing temp file"
msgstr "E677: Feil under skriving til midlertidig fil"

msgid "E703: Using a Funcref as a Number"
msgstr "E703: Bruker en funksjonsreferanse som et nummer"

msgid "E745: Using a List as a Number"
msgstr "E745: Bruker en liste som et nummer"

msgid "E728: Using a Dictionary as a Number"
msgstr "E728: Bruker en ordliste som et nummer"

msgid "E729: using Funcref as a String"
msgstr "E729: Bruker en funksjonsreferanse som en streng"

msgid "E730: using List as a String"
msgstr "E730: Bruker en liste som en streng"

msgid "E731: using Dictionary as a String"
msgstr "E731: Bruker en ordliste som en streng"

#, c-format
msgid "E704: Funcref variable name must start with a capital: %s"
msgstr "E704: Variabelnavn for funksjonsreferanse må ha stor forbokstav: %s"

#, c-format
msgid "E705: Variable name conflicts with existing function: %s"
msgstr "E705: Variabelnavn er i konflikt med en eksisterende funksjon: %s"

#, c-format
msgid "E706: Variable type mismatch for: %s"
msgstr "E706: Variabeltype samsvarer ikke med: %s"

#, c-format
msgid "E795: Cannot delete variable %s"
msgstr "E795: Kan ikke slette variabel %s"

#, c-format
msgid "E741: Value is locked: %s"
msgstr "E741: Verdi er låst: %s"

msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"

#, c-format
msgid "E742: Cannot change value of %s"
msgstr "E742: Kan ikke forandre verdi for %s"

msgid "E698: variable nested too deep for making a copy"
msgstr "E698: Variabel nøstet for dypt til å lage en kopi"

#, c-format
msgid "E124: Missing '(': %s"
msgstr "E124: Mangler '(': %s"

#, c-format
msgid "E125: Illegal argument: %s"
msgstr "E125: Ugyldig parameter: %s"

msgid "E126: Missing :endfunction"
msgstr "E126: Mangler :endfunction"

#, c-format
msgid "E746: Function name does not match script file name: %s"
msgstr "E746: Funksjonsnavn samsvarer ikke med skriptfilnavn: %s"

msgid "E129: Function name required"
msgstr "E129: Funksjonsnavn nødvendig"

#, c-format
msgid "E128: Function name must start with a capital or contain a colon: %s"
msgstr "E128: Funksjonsnavn må ha stor forbokstav eller inneholde et kolon: %s"

#, c-format
msgid "E131: Cannot delete function %s: It is in use"
msgstr "E131: Kan ikke slette funksjonen %s: Den er i bruk"

msgid "E132: Function call depth is higher than 'maxfuncdepth'"
msgstr "E132: Funksjonskalldybden er større enn 'maxfuncdepth'"

#, c-format
msgid "calling %s"
msgstr "kaller %s"

#, c-format
msgid "%s aborted"
msgstr "%s avbrutt"

#, c-format
msgid "%s returning #%ld"
msgstr "%s returnerer #%ld"

#, c-format
msgid "%s returning %s"
msgstr "%s returnerer %s"

#, c-format
msgid "continuing in %s"
msgstr "fortsetter i %s"

msgid "E133: :return not inside a function"
msgstr "E133: :return er ikke innenfor en funksjon"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# global variables:\n"
msgstr ""
"\n"
"# globale variabler:\n"

msgid ""
"\n"
"\tLast set from "
msgstr ""
"\n"
"\tSist satt fra "

#, c-format
msgid "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"
msgstr "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Oktal %03o"

#, c-format
msgid "> %d, Hex %04x, Octal %o"
msgstr "> %d, Hex %04x, Oktal %o"

#, c-format
msgid "> %d, Hex %08x, Octal %o"
msgstr "> %d, Hex %08x, Oktal %o"

msgid "E134: Move lines into themselves"
msgstr "E134: Flytting av linjer inn i seg selv"

msgid "1 line moved"
msgstr "1 linje flyttet"

#, c-format
msgid "%ld lines moved"
msgstr "%ld linjer flyttet"

#, c-format
msgid "%ld lines filtered"
msgstr "%ld linjer filtrert"

msgid "E135: *Filter* Autocommands must not change current buffer"
msgstr "E135: *Filter* Autokommandoer må ikke forandre nåværende buffer"

msgid "[No write since last change]\n"
msgstr "[Ikke lagret siden forrige forandring]\n"

#, c-format
msgid "%sviminfo: %s in line: "
msgstr "%sviminfo: %s i linje: "

msgid "E136: viminfo: Too many errors, skipping rest of file"
msgstr "E136: viminfo: For mange feil, hopper over resten av filen"

#, c-format
msgid "Reading viminfo file \"%s\"%s%s%s"
msgstr "Leser viminfo-fil \"%s\"%s%s%s"

msgid " info"
msgstr " info"

msgid " marks"
msgstr " merker"

msgid " FAILED"
msgstr " FEILET"

#. avoid a wait_return for this message, it's annoying
#, c-format
msgid "E137: Viminfo file is not writable: %s"
msgstr "E137: Viminfo-fil er ikke skrivbar: %s"

#, c-format
msgid "E138: Can't write viminfo file %s!"
msgstr "E138: Kan ikke lagre viminfo-fil %s!"

#, c-format
msgid "Writing viminfo file \"%s\""
msgstr "Lagrer viminfo-fil \"%s\""

#. Write the info:
#, c-format
msgid "# This viminfo file was generated by Vim %s.\n"
msgstr "# Denne viminfo-filen ble generert av Vim %s.\n"

#, c-format
msgid ""
"# You may edit it if you're careful!\n"
"\n"
msgstr ""
"# Du kan redigere den hvis du er forsiktig!\n"
"\n"

#, c-format
msgid "# Value of 'encoding' when this file was written\n"
msgstr "# Verdien av 'encoding' når denne filen ble skrevet\n"

msgid "Illegal starting char"
msgstr "Ulovlig starttegn"

msgid "Save As"
msgstr "Lagre som"

msgid "Write partial file?"
msgstr "Skrive delvis fil?"

msgid "E140: Use ! to write partial buffer"
msgstr "E140: Bruk ! for å skrive delvis buffer"

#, c-format
msgid "Overwrite existing file \"%s\"?"
msgstr "Overskrive eksisterende fil \"%s\"?"

#, c-format
msgid "Swap file \"%s\" exists, overwrite anyway?"
msgstr "Swapfilen \"%s\" finnes, overskriv likevel?"

#, c-format
msgid "E768: Swap file exists: %s (:silent! overrides)"
msgstr "E768: Swapfilen finnes: %s (:silent! overstyrer)"

#, c-format
msgid "E141: No file name for buffer %ld"
msgstr "E141: Mangler filnavn for buffer %ld"

msgid "E142: File not written: Writing is disabled by 'write' option"
msgstr "E142: Filen ble ikke lagret: Lagring er deaktivert med 'write'-valget"

#, c-format
msgid ""
"'readonly' option is set for \"%s\".\n"
"Do you wish to write anyway?"
msgstr ""
"'readonly'-valget er satt for \"%s\".\n"
"Vil du lagre likevel?"

msgid "Edit File"
msgstr "Rediger fil"

#, c-format
msgid "E143: Autocommands unexpectedly deleted new buffer %s"
msgstr "E143: Autokommandoer slettet uventet den nye bufferen %s"

msgid "E144: non-numeric argument to :z"
msgstr "E144: Ikke-numerisk parameter til :z"

msgid "E145: Shell commands not allowed in rvim"
msgstr "E145: Skallkommandoer er ikke tillatt i rvim"

msgid "E146: Regular expressions can't be delimited by letters"
msgstr "E146: Regulære uttrykk kan ikke bli adskilt av bokstaver"

#, c-format
msgid "replace with %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgstr "Erstatt med %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"

msgid "(Interrupted) "
msgstr "(Avbrutt) "

msgid "1 match"
msgstr "1 treff"

msgid "1 substitution"
msgstr "1 erstatning"

#, c-format
msgid "%ld matches"
msgstr "%ld treff"

#, c-format
msgid "%ld substitutions"
msgstr "%ld erstatninger"

msgid " on 1 line"
msgstr " i 1 linje"

#, c-format
msgid " on %ld lines"
msgstr " i %ld linjer"

msgid "E147: Cannot do :global recursive"
msgstr "E147: Kan ikke gjøre :global rekursiv"

msgid "E148: Regular expression missing from global"
msgstr "E148: Regulært uttrykk mangler i global kommando"

#, c-format
msgid "Pattern found in every line: %s"
msgstr "Søkestreng funnet i alle linjene: %s"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Last Substitute String:\n"
"$"
msgstr ""
"\n"
"# Siste erstatningstekst:\n"
"$"

msgid "E478: Don't panic!"
msgstr "E478: Ingen panikk!"

#, c-format
msgid "E661: Sorry, no '%s' help for %s"
msgstr "E661: Dessverre ingen '%s' hjelp for %s"

#, c-format
msgid "E149: Sorry, no help for %s"
msgstr "E149: Dessverre ingen hjelp for %s"

#, c-format
msgid "Sorry, help file \"%s\" not found"
msgstr "Fant ikke hjelpefilen \"%s\""

#, c-format
msgid "E150: Not a directory: %s"
msgstr "E150: Er ikke en katalog: %s"

#, c-format
msgid "E152: Cannot open %s for writing"
msgstr "E152: Kan ikke åpne %s for skriving"

#, c-format
msgid "E153: Unable to open %s for reading"
msgstr "E153: Kan ikke åpne %s for lesing"

#, c-format
msgid "E670: Mix of help file encodings within a language: %s"
msgstr "E670: Tegnsettblanding i hjelpefilen innenfor samme språk: %s"

#, c-format
msgid "E154: Duplicate tag \"%s\" in file %s/%s"
msgstr "E154: Duplikat-tag \"%s\" i filen %s/%s"

#, c-format
msgid "E160: Unknown sign command: %s"
msgstr "E160: Ukjent skiltkommando: %s"

msgid "E156: Missing sign name"
msgstr "E156: Mangler skiltnavn"

msgid "E612: Too many signs defined"
msgstr "E612: For mange skilt definert"

#, c-format
msgid "E239: Invalid sign text: %s"
msgstr "E239: Ugyldig skilttekst: %s"

#, c-format
msgid "E155: Unknown sign: %s"
msgstr "E155: Ukjent skilt: %s"

msgid "E159: Missing sign number"
msgstr "E159: Mangler skiltnummer"

#, c-format
msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
msgstr "E158: Ugyldig buffernavn: %s"

#, c-format
msgid "E157: Invalid sign ID: %ld"
msgstr "E157: Ulovlig skilt-ID: %ld"

msgid " (NOT FOUND)"
msgstr " (IKKE FUNNET)"

msgid " (not supported)"
msgstr " (ikke støttet)"

msgid "[Deleted]"
msgstr "[Slettet]"

msgid "Entering Debug mode. Type \"cont\" to continue."
msgstr "Går inn i debuggingsmodus. Skriv \"cont\" for å fortsette."

#, c-format
msgid "line %ld: %s"
msgstr "linje %ld: %s"

#, c-format
msgid "cmd: %s"
msgstr "kommando: %s"

#, c-format
msgid "Breakpoint in \"%s%s\" line %ld"
msgstr "Stoppunkt i \"%s%s\" linje %ld"

#, c-format
msgid "E161: Breakpoint not found: %s"
msgstr "E161: Fant ikke stoppunkt: %s"

msgid "No breakpoints defined"
msgstr "Ingen stoppunkt definert"

#, c-format
msgid "%3d %s %s line %ld"
msgstr "%3d %s %s linje %ld"

msgid "E750: First use :profile start <fname>"
msgstr "E750: Bruk først :profile start <filnavn>"

#, c-format
msgid "Save changes to \"%s\"?"
msgstr "Lagre forandringer til \"%s\"?"

msgid "Untitled"
msgstr "Uten navn"

#, c-format
msgid "E162: No write since last change for buffer \"%s\""
msgstr "E162: Ikke lagret siden siste forandringer i bufferen \"%s\""

msgid "Warning: Entered other buffer unexpectedly (check autocommands)"
msgstr "Advarsel: Gikk uventet inn i en annen buffer (sjekk autokommandoer)"

msgid "E163: There is only one file to edit"
msgstr "E163: Det er bare en fil å redigere"

msgid "E164: Cannot go before first file"
msgstr "E164: Kan ikke gå forbi første fil"

msgid "E165: Cannot go beyond last file"
msgstr "E165: Kan ikke gå forbi siste fil"

#, c-format
msgid "E666: compiler not supported: %s"
msgstr "E666: Kompilatoren er ikke støttet: %s"

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\" in \"%s\""
msgstr "Søker etter \"%s\" i \"%s\""

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Søker etter \"%s\""

#, c-format
msgid "not found in 'runtimepath': \"%s\""
msgstr "ikke funnet i 'runtimepath': \"%s\""

msgid "Source Vim script"
msgstr "Kjør Vim-skript"

#, c-format
msgid "Cannot source a directory: \"%s\""
msgstr "Kan ikke kjøre en katalog: \"%s\""

#, c-format
msgid "could not source \"%s\""
msgstr "kunne ikke kjøre \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: could not source \"%s\""
msgstr "linje %ld: Kunne ikke kjøre \"%s\""

#, c-format
msgid "sourcing \"%s\""
msgstr "kjører \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: sourcing \"%s\""
msgstr "linje %ld: kjører \"%s\""

#, c-format
msgid "finished sourcing %s"
msgstr "ferdig med kjøring av %s"

#, fuzzy
#~ msgid "modeline"
#~ msgstr "1 linje lagt til"

#, fuzzy
#~ msgid "--cmd argument"
#~ msgstr " vim [parametere] "

#, fuzzy
#~ msgid "-c argument"
#~ msgstr " vim [parametere] "

msgid "environment variable"
msgstr "miljøvariabel"

msgid "error handler"
msgstr "feilbehandler"

msgid "W15: Warning: Wrong line separator, ^M may be missing"
msgstr "W15: Advarsel: Feil linjeseparator, det er mulig ^M mangler"

msgid "E167: :scriptencoding used outside of a sourced file"
msgstr "E167: :scriptencoding brukt utenfor en kjørt fil"

msgid "E168: :finish used outside of a sourced file"
msgstr "E168: :finish brukt utenfor en kjørt fil"

#, c-format
msgid "Current %slanguage: \"%s\""
msgstr "Nåværende %sspråk: \"%s\""

#, c-format
msgid "E197: Cannot set language to \"%s\""
msgstr "E197: Kan ikke sette språk til \"%s\""

msgid "Entering Ex mode. Type \"visual\" to go to Normal mode."
msgstr "Går inn i Ex-modus. Skriv \"visual\" for å gå til normalmodus."

msgid "E501: At end-of-file"
msgstr "E501: Ved slutten av filen"

msgid "E169: Command too recursive"
msgstr "E169: Kommando altfor rekursiv"

#, c-format
msgid "E605: Exception not caught: %s"
msgstr "E605: Unntak ikke fanget opp: %s"

msgid "End of sourced file"
msgstr "Slutt på kjørt fil"

msgid "End of function"
msgstr "Slutt på funksjon"

msgid "E464: Ambiguous use of user-defined command"
msgstr "E464: Flertydig bruk av brukerdefinert kommando"

msgid "E492: Not an editor command"
msgstr "E492: Er ikke en editorkommando"

msgid "E493: Backwards range given"
msgstr "E493: Område bakover er angitt"

msgid "Backwards range given, OK to swap"
msgstr "Område bakover er angitt, OK å swappe"

msgid "E494: Use w or w>>"
msgstr "E494: Bruk w eller w>>"

msgid "E319: Sorry, the command is not available in this version"
msgstr "E319: Kommandoen er ikke tilgjengelig i denne versjonen"

msgid "E172: Only one file name allowed"
msgstr "E172: Bare ett filnavn tillatt"

msgid "1 more file to edit. Quit anyway?"
msgstr "1 annen fil å redigere. Avslutt likevel?"

#, c-format
msgid "%d more files to edit. Quit anyway?"
msgstr "%d andre filer å redigere. Avslutt likevel?"

msgid "E173: 1 more file to edit"
msgstr "E173: 1 annen fil å redigere"

#, c-format
msgid "E173: %ld more files to edit"
msgstr "E173: %ld andre filer å redigere"

msgid "E174: Command already exists: add ! to replace it"
msgstr "E174: Kommandoen finnes allerede: Legg til ! for å erstatte den"

msgid ""
"\n"
"  Name    Args Range Complete Definition"
msgstr ""
"\n"
"  Navn    Prm. Områd Fullfør  Definering"

msgid "No user-defined commands found"
msgstr "Ingen brukerdefinerte kommandoer funnet"

msgid "E175: No attribute specified"
msgstr "E175: Ingen attributt spesifisert"

msgid "E176: Invalid number of arguments"
msgstr "E176: Ugyldig antall parametere"

msgid "E177: Count cannot be specified twice"
msgstr "E177: Antall repeteringer kan ikke bli spesifisert to ganger"

msgid "E178: Invalid default value for count"
msgstr "E178: Ugyldig standardverdi for antall repeteringer"

msgid "E179: argument required for -complete"
msgstr "E179: Trenger parameter til -complete"

#, c-format
msgid "E181: Invalid attribute: %s"
msgstr "E181: Ugyldig attributt: %s"

msgid "E182: Invalid command name"
msgstr "E182: Ugyldig kommandonavn"

msgid "E183: User defined commands must start with an uppercase letter"
msgstr "E183: Brukerdefinerte kommandoer må ha stor forbokstav"

#, c-format
msgid "E184: No such user-defined command: %s"
msgstr "E184: Brukerdefinert kommando finnes ikke: %s"

#, c-format
msgid "E180: Invalid complete value: %s"
msgstr "E180: Ugyldig \"complete\"-verdi: %s"

msgid "E468: Completion argument only allowed for custom completion"
msgstr "E468: Fullføringsparameter er bare tillatt for tilpasset fullføring"

msgid "E467: Custom completion requires a function argument"
msgstr "E467: Tilpassede fullføringer trenger et funksjonsparameter"

#, c-format
msgid "E185: Cannot find color scheme %s"
msgstr "E185: Kan ikke finne fargeoppsettet %s"

msgid "Greetings, Vim user!"
msgstr "Vær hilset, Vim-bruker!"

#, fuzzy
#~ msgid "E784: Cannot close last tab page"
#~ msgstr "E444: Kan ikke lukke det siste vinduet"

#, fuzzy
#~ msgid "Already only one tab page"
#~ msgstr "Allerede bare ett vindu"

msgid "Edit File in new window"
msgstr "Rediger fil i nytt vindu"

#, fuzzy, c-format
#~ msgid "Tab page %d"
#~ msgstr "Side %d"

msgid "No swap file"
msgstr "Ingen swapfil"

msgid "Append File"
msgstr "Legg til fil"

msgid "E747: Cannot change directory, buffer is modified (add ! to override)"
msgstr ""
"E747: Kan ikke skifte katalog, bufferen er forandret (legg til ! for å "
"overstyre)"

msgid "E186: No previous directory"
msgstr "E186: Ingen tidligere katalog"

msgid "E187: Unknown"
msgstr "E187: Ukjent"

msgid "E465: :winsize requires two number arguments"
msgstr "E465: :winsize trenger to numeriske parametere"

#, c-format
msgid "Window position: X %d, Y %d"
msgstr "Vindusposisjon: X %d, Y %d"

msgid "E188: Obtaining window position not implemented for this platform"
msgstr ""
"E188: Lesing av vindusposisjon er ikke implementert på denne plattformen"

msgid "E466: :winpos requires two number arguments"
msgstr "E466: :winpos trenger to numeriske parametere"

msgid "Save Redirection"
msgstr "Lagre omdirigering"

msgid "Save View"
msgstr "Lagre utseende"

msgid "Save Session"
msgstr "Lagre økt"

msgid "Save Setup"
msgstr "Lagre oppsett"

#, c-format
msgid "E739: Cannot create directory: %s"
msgstr "E739: Kan ikke lage katalog: %s"

#, c-format
msgid "E189: \"%s\" exists (add ! to override)"
msgstr "E189: \"%s\" finnes (legg til ! for å overstyre)"

#, c-format
msgid "E190: Cannot open \"%s\" for writing"
msgstr "E190: Kan ikke åpne \"%s\" for skriving"

#. set mark
msgid "E191: Argument must be a letter or forward/backward quote"
msgstr "E191: Parameter må være en bokstav eller vanlig/baklengs apostrof"

msgid "E192: Recursive use of :normal too deep"
msgstr "E192: Rekursiv bruk av :normal er for dyp"

msgid "E194: No alternate file name to substitute for '#'"
msgstr "E194: Ingen alternative filnavn tilgjengelig som erstatning for '#'"

msgid "E495: no autocommand file name to substitute for \"<afile>\""
msgstr ""
"E495: Ingen autokommandofilnavn tilgjengelig som erstatning for \"<afile>\""

msgid "E496: no autocommand buffer number to substitute for \"<abuf>\""
msgstr ""
"E496: Ingen buffernummer tilgjengelig som erstatning for \"<abuf>\" i "
"autokommando"

msgid "E497: no autocommand match name to substitute for \"<amatch>\""
msgstr ""
"E497: Ingen autokommandonavn tilgjengelig som erstatning for \"<amatch>\""

msgid "E498: no :source file name to substitute for \"<sfile>\""
msgstr ""
"E498: Ingen ':source'-filnavn tilgjengelig som erstatning for \"<sfile>\""

#, no-c-format
msgid "E499: Empty file name for '%' or '#', only works with \":p:h\""
msgstr "E499: Tomt filnavn for '%' eller '#', virker bare med \":p:h\""

msgid "E500: Evaluates to an empty string"
msgstr "E500: Resulterer i en tom streng"

msgid "E195: Cannot open viminfo file for reading"
msgstr "E195: Kan ikke åpne viminfo-fil for lesing"

msgid "E196: No digraphs in this version"
msgstr "E196: Ingen spesialtegn i denne versjonen"

msgid "E608: Cannot :throw exceptions with 'Vim' prefix"
msgstr "E608: Kan ikke :throw unntak med 'Vim'-forstavelse"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
#~ msgid "Exception thrown: %s"
#~ msgstr ""

#, c-format
msgid "Exception finished: %s"
msgstr "Unntak fullført: %s"

#, c-format
msgid "Exception discarded: %s"
msgstr "Unntak forkastet: %s"

#, c-format
msgid "%s, line %ld"
msgstr "%s, linje %ld"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception caught: %s"
msgstr "Unntak fanget opp: %s"

#, c-format
msgid "%s made pending"
msgstr "%s satt på venting"

#, c-format
msgid "%s resumed"
msgstr "%s gjenopptatt"

#, c-format
msgid "%s discarded"
msgstr "%s forkastet"

msgid "Exception"
msgstr "Unntak"

msgid "Error and interrupt"
msgstr "Feil og avbrudd"

msgid "Error"
msgstr "Feil"

#. if (pending & CSTP_INTERRUPT)
msgid "Interrupt"
msgstr "Avbrudd"

msgid "E579: :if nesting too deep"
msgstr "E579: Nøsting av :if for dyp"

msgid "E580: :endif without :if"
msgstr "E580: :endif uten :if"

msgid "E581: :else without :if"
msgstr "E581: :else uten :if"

msgid "E582: :elseif without :if"
msgstr "E582: :elseif uten :if"

msgid "E583: multiple :else"
msgstr "E583: Flere forekomster av :else"

msgid "E584: :elseif after :else"
msgstr "E584: :elseif etter :else"

msgid "E585: :while/:for nesting too deep"
msgstr "E585: Nøsting av :while/:for er for dyp"

msgid "E586: :continue without :while or :for"
msgstr "E586: :continue uten :while eller :for"

msgid "E587: :break without :while or :for"
msgstr "E587: :break uten :while eller :for"

msgid "E732: Using :endfor with :while"
msgstr "E732: Bruker :endfor sammen med :while"

msgid "E733: Using :endwhile with :for"
msgstr "E733: Bruker :endwhile sammen med :for"

msgid "E601: :try nesting too deep"
msgstr "E601: Nøsting av :try for dyp"

msgid "E603: :catch without :try"
msgstr "E603: :catch uten :try"

#. Give up for a ":catch" after ":finally" and ignore it.
#. * Just parse.
msgid "E604: :catch after :finally"
msgstr "E604: :catch etter :finally"

msgid "E606: :finally without :try"
msgstr "E606: :finally uten :try"

#. Give up for a multiple ":finally" and ignore it.
msgid "E607: multiple :finally"
msgstr "E607: Flere forekomster av :finally"

msgid "E602: :endtry without :try"
msgstr "E602: :endtry uten :try"

msgid "E193: :endfunction not inside a function"
msgstr "E193: :endfunction er ikke innenfor en funksjon"

msgid "E788: Not allowed to edit another buffer now"
msgstr "E788: Ikke tillatt å redigere en annen buffer nå"

msgid "tagname"
msgstr "navn på tag"

#~ msgid " kind file\n"
#~ msgstr ""

msgid "'history' option is zero"
msgstr "'history'-valget er null"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %s History (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# %s-historie (nyeste til eldste):\n"

msgid "Command Line"
msgstr "Kommandolinje"

msgid "Search String"
msgstr "Søkestreng"

msgid "Expression"
msgstr "Uttrykk"

msgid "Input Line"
msgstr "Inndatalinje"

msgid "E198: cmd_pchar beyond the command length"
msgstr "E198: cmd_pchar utenfor kommandolengden"

msgid "E199: Active window or buffer deleted"
msgstr "E199: Aktivt vindu eller buffer slettet"

msgid "Illegal file name"
msgstr "Ulovlig filnavn"

msgid "is a directory"
msgstr "er en katalog"

msgid "is not a file"
msgstr "er ikke en fil"

msgid "is a device (disabled with 'opendevice' option)"
msgstr "er en enhet (frakoblet med 'opendevice'-valg)"

msgid "[New File]"
msgstr "[Ny fil]"

msgid "[New DIRECTORY]"
msgstr "[Ny KATALOG]"

msgid "[File too big]"
msgstr "[Filen er for stor]"

msgid "[Permission Denied]"
msgstr "[Tilgang nektet]"

msgid "E200: *ReadPre autocommands made the file unreadable"
msgstr "E200: \"*ReadPre\"-autokommandoer gjorde filen uleselig"

msgid "E201: *ReadPre autocommands must not change current buffer"
msgstr "E201: \"*ReadPre\"-autokommandoer må ikke forandre nåværende buffer"

msgid "Vim: Reading from stdin...\n"
msgstr "Vim: Leser fra stdin ...\n"

msgid "Reading from stdin..."
msgstr "Leser fra stdin ..."

#. Re-opening the original file failed!
msgid "E202: Conversion made file unreadable!"
msgstr "E202: Konverteringen gjorde filen uleselig!"

msgid "[fifo/socket]"
msgstr "[fifo/socket]"

msgid "[fifo]"
msgstr "[fifo]"

msgid "[socket]"
msgstr "[socket]"

msgid "[RO]"
msgstr "[SB]"

msgid "[CR missing]"
msgstr "[CR mangler]"

msgid "[NL found]"
msgstr "[NL funnet]"

msgid "[long lines split]"
msgstr "[lange linjer splittes]"

msgid "[NOT converted]"
msgstr "[IKKE konvertert]"

msgid "[converted]"
msgstr "[konvertert]"

msgid "[crypted]"
msgstr "[kryptert]"

#, c-format
msgid "[CONVERSION ERROR in line %ld]"
msgstr "[KONVERTERINGSFEIL i linje %ld]"

#, c-format
msgid "[ILLEGAL BYTE in line %ld]"
msgstr "[ULOVLIG BYTE i linje %ld]"

msgid "[READ ERRORS]"
msgstr "[LESEFEIL]"

msgid "Can't find temp file for conversion"
msgstr "Kan ikke finne midlertidig fil for konvertering"

msgid "Conversion with 'charconvert' failed"
msgstr "Konvertering med 'charconvert' feilet"

msgid "can't read output of 'charconvert'"
msgstr "Kan ikke lese utdata fra 'charconvert'"

msgid "E676: No matching autocommands for acwrite buffer"
msgstr "E676: Ingen samsvarende autokommandoer for 'acwrite'-buffer"

msgid "E203: Autocommands deleted or unloaded buffer to be written"
msgstr "E203: Autokommandoer slettet eller lastet ut buffer som skulle lagres"

msgid "E204: Autocommand changed number of lines in unexpected way"
msgstr "E204: Autokommando forandret linjeantall på en uventet måte"

msgid "NetBeans disallows writes of unmodified buffers"
msgstr "NetBeans forbyr lagring av buffere som ikke er forandret"

msgid "Partial writes disallowed for NetBeans buffers"
msgstr "Delvis lagring ikke tillatt for NetBeans-buffere"

msgid "is not a file or writable device"
msgstr "er ikke en fil eller skrivbar enhet"

msgid "writing to device disabled with 'opendevice' option"
msgstr "skriving til enhet er slått av med 'opendevice'-valg"

msgid "is read-only (add ! to override)"
msgstr "er skrivebeskyttet (legg til ! for å overstyre)"

msgid "E506: Can't write to backup file (add ! to override)"
msgstr "E506: Kan ikke skrive til backupfil (legg til ! for å overstyre)"

msgid "E507: Close error for backup file (add ! to override)"
msgstr "E507: Feil under lukking av backupfil (legg til ! for å overstyre)"

msgid "E508: Can't read file for backup (add ! to override)"
msgstr "E508: Kan ikke lese fil for backup (legg til ! for å overstyre)"

msgid "E509: Cannot create backup file (add ! to override)"
msgstr "E509: Kan ikke lese backupfil (legg til ! for å overstyre)"

msgid "E510: Can't make backup file (add ! to override)"
msgstr "E510: Kan ikke lage backupfil (legg til ! for å overstyre)"

msgid "E460: The resource fork would be lost (add ! to override)"
msgstr "E460: Ressursforgreningen ville gått tapt (legg til ! for å overstyre)"

msgid "E214: Can't find temp file for writing"
msgstr "E214: Kan ikke finne midlertidig fil for skriving"

msgid "E213: Cannot convert (add ! to write without conversion)"
msgstr "E213: Kan ikke konvertere (legg til ! for å lagre uten konvertering)"

msgid "E166: Can't open linked file for writing"
msgstr "E166: Kan ikke åpne lenket fil for skriving"

msgid "E212: Can't open file for writing"
msgstr "E212: Kan ikke åpne fil for skriving"

msgid "E667: Fsync failed"
msgstr "E667: Fsync feilet"

msgid "E512: Close failed"
msgstr "E512: Lukking feilet"

msgid "E513: write error, conversion failed (make 'fenc' empty to override)"
msgstr ""
"E513: Feil under skriving, konvertering feilet (gjør 'fenc' tom for å "
"overstyre)"

msgid "E514: write error (file system full?)"
msgstr "E514: Feil under lagring (full disk?)"

msgid " CONVERSION ERROR"
msgstr " KONVERTERINGSFEIL"

msgid "[Device]"
msgstr "[Enhet]"

msgid "[New]"
msgstr "[Ny]"

msgid " [a]"
msgstr " [l]"

msgid " appended"
msgstr " lagt til"

msgid " [w]"
msgstr " [s]"

msgid " written"
msgstr " skrevet"

msgid "E205: Patchmode: can't save original file"
msgstr "E205: Patchmode: Kan ikke lagre originalfil"

msgid "E206: patchmode: can't touch empty original file"
msgstr "E206: patchmode: Kan ikke oppdatere tom originalfil"

msgid "E207: Can't delete backup file"
msgstr "E207: Kan ikke slette backupfil"

msgid ""
"\n"
"WARNING: Original file may be lost or damaged\n"
msgstr ""
"\n"
"ADVARSEL: Originalfilen kan bli tapt eller ødelagt\n"

msgid "don't quit the editor until the file is successfully written!"
msgstr "ikke avslutt editoren før filen er skikkelig lagret!"

msgid "[dos]"
msgstr "[dos]"

msgid "[dos format]"
msgstr "[dos-format]"

msgid "[mac]"
msgstr "[mac]"

msgid "[mac format]"
msgstr "[mac-format]"

msgid "[unix]"
msgstr "[unix]"

msgid "[unix format]"
msgstr "[unix-format]"

msgid "1 line, "
msgstr "1 linje, "

#, c-format
msgid "%ld lines, "
msgstr "%ld linjer, "

msgid "1 character"
msgstr "1 tegn"

#, c-format
msgid "%ld characters"
msgstr "%ld tegn"

msgid "[noeol]"
msgstr "[ingenlinjeslutt]"

msgid "[Incomplete last line]"
msgstr "[Ufullstendig sistelinje]"

#. don't overwrite messages here
#. must give this prompt
#. don't use emsg() here, don't want to flush the buffers
msgid "WARNING: The file has been changed since reading it!!!"
msgstr "ADVARSEL: Filen er blitt forandret siden den ble lest!!!"

msgid "Do you really want to write to it"
msgstr "Vil du virkelig skrive til den"

#, c-format
msgid "E208: Error writing to \"%s\""
msgstr "E208: Feil under skriving til \"%s\""

#, c-format
msgid "E209: Error closing \"%s\""
msgstr "E209: Feil under lukking av \"%s\""

#, c-format
msgid "E210: Error reading \"%s\""
msgstr "E210: Feil under lesing av \"%s\""

msgid "E246: FileChangedShell autocommand deleted buffer"
msgstr "E246: Autokommandoen \"FileChangedShell\" slettet buffer"

#, c-format
msgid "E211: File \"%s\" no longer available"
msgstr "E211: Filen \"%s\" er ikke lenger tilgjengelig"

#, c-format
msgid ""
"W12: Warning: File \"%s\" has changed and the buffer was changed in Vim as "
"well"
msgstr ""
"W12: Advarsel: Filen \"%s\" er forandret og bufferen var også forandret i Vim"

msgid "See \":help W12\" for more info."
msgstr "Se \":help W12\" for mer informasjon."

#, c-format
msgid "W11: Warning: File \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W11: Advarsel: Filen \"%s\" er forandret siden redigeringen startet"

msgid "See \":help W11\" for more info."
msgstr "Se \":help W11\" for mer informasjon."

#, c-format
msgid "W16: Warning: Mode of file \"%s\" has changed since editing started"
msgstr ""
"W16: Advarsel: Rettighetene til filen \"%s\" er forandret siden redigeringen "
"startet"

msgid "See \":help W16\" for more info."
msgstr "Se \":help W16\" for mer informasjon."

#, c-format
msgid "W13: Warning: File \"%s\" has been created after editing started"
msgstr ""
"W13: Advarsel: Filen \"%s\" er blitt opprettet etter at redigeringen startet"

msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"

msgid ""
"&OK\n"
"&Load File"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Åpne fil"

#, c-format
msgid "E462: Could not prepare for reloading \"%s\""
msgstr "E462: Kunne ikke forberede for relasting \"%s\""

#, c-format
msgid "E321: Could not reload \"%s\""
msgstr "E321: Kunne ikke laste \"%s\" på nytt"

msgid "--Deleted--"
msgstr "--Slettet--"

#, c-format
msgid "auto-removing autocommand: %s <buffer=%d>"
msgstr "fjerner autokommando automatisk: %s <buffer=%d>"

#. the group doesn't exist
#, c-format
msgid "E367: No such group: \"%s\""
msgstr "E367: Gruppen finnes ikke: \"%s\""

#, c-format
msgid "E215: Illegal character after *: %s"
msgstr "E215: Ulovlig tegn etter *: %s"

#, c-format
msgid "E216: No such event: %s"
msgstr "E216: Handlingen finnes ikke: %s"

#, c-format
msgid "E216: No such group or event: %s"
msgstr "E216: Gruppen eller handlingen finnes ikke: %s"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Auto-Commands ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Autokommandoer ---"

#, c-format
msgid "E680: <buffer=%d>: invalid buffer number "
msgstr "E680: <buffer=%d>: Ugyldig buffernummer"

msgid "E217: Can't execute autocommands for ALL events"
msgstr "E217: Kan ikke utføre autokommandoer for ALLE hendelser"

msgid "No matching autocommands"
msgstr "Ingen samsvarende autokommandoer"

msgid "E218: autocommand nesting too deep"
msgstr "E218: Nøsting av autokommandoer for dyp"

#, c-format
msgid "%s Auto commands for \"%s\""
msgstr "%s Autokommandoer for \"%s\""

#, c-format
msgid "Executing %s"
msgstr "Utfører %s"

#, c-format
msgid "autocommand %s"
msgstr "autokommando %s"

msgid "E219: Missing {."
msgstr "E219: Mangler {."

msgid "E220: Missing }."
msgstr "E220: Mangler }."

msgid "E490: No fold found"
msgstr "E490: Ingen fold funnet"

msgid "E350: Cannot create fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E350: Kan ikke lage fold med nåværende 'foldmethod'"

msgid "E351: Cannot delete fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E351: Kan ikke slette fold med nåværende 'foldmethod'"

#, c-format
msgid "+--%3ld lines folded "
msgstr "+--%3ld linjer foldet "

msgid "E222: Add to read buffer"
msgstr "E222: Legger til allerede lest buffer"

msgid "E223: recursive mapping"
msgstr "E223: Rekursiv mapping"

#, c-format
msgid "E224: global abbreviation already exists for %s"
msgstr "E224: Global forkortelse finnes allerede for %s"

#, c-format
msgid "E225: global mapping already exists for %s"
msgstr "E225: Global mapping finnes allerede for %s"

#, c-format
msgid "E226: abbreviation already exists for %s"
msgstr "E226: Forkortelse finnes allerede for %s"

#, c-format
msgid "E227: mapping already exists for %s"
msgstr "E227: Mappingen finnes allerede for %s"

msgid "No abbreviation found"
msgstr "Ingen forkortelse funnet"

msgid "No mapping found"
msgstr "Ingen mapping funnet"

msgid "E228: makemap: Illegal mode"
msgstr "E228: makemap: Ulovlig modus"

msgid "E229: Cannot start the GUI"
msgstr "E229: Kan ikke starte grafisk brukergrensesnitt (GUI)"

#, c-format
msgid "E230: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E230: Kan ikke lese fra \"%s\""

msgid "E665: Cannot start GUI, no valid font found"
msgstr ""
"E665: Kan ikke starte grafisk brukergrensesnitt, fant ingen gyldig font"

msgid "E231: 'guifontwide' invalid"
msgstr "E231: 'guifontwide' ugyldig"

msgid "E599: Value of 'imactivatekey' is invalid"
msgstr "E599: Verdien for 'imactivatekey' er ugyldig"

#, c-format
msgid "E254: Cannot allocate color %s"
msgstr "E254: Kan ikke reservere farge %s"

msgid "No match at cursor, finding next"
msgstr "Ingen treff ved markøren, finner neste"

msgid "<cannot open> "
msgstr "<kan ikke åpne> "

#, c-format
msgid "E616: vim_SelFile: can't get font %s"
msgstr "E616: vim_SelFile: Kan ikke bruke skrifttypen %s"

msgid "E614: vim_SelFile: can't return to current directory"
msgstr "E614: vim_SelFile: Kan ikke returnere til nåværende katalog"

msgid "Pathname:"
msgstr "Sti:"

msgid "E615: vim_SelFile: can't get current directory"
msgstr "E615: vim_SelFile: Kan ikke finne nåværende katalog"

msgid "OK"
msgstr "OK"

msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

msgid "Scrollbar Widget: Could not get geometry of thumb pixmap."
msgstr "Rullefeltelement: Klarte ikke hente dimensjoner på \"thumb pixmap\"."

msgid "Vim dialog"
msgstr "Dialogvindu for Vim"

msgid "E232: Cannot create BalloonEval with both message and callback"
msgstr "E232: Kan ikke lage BalloonEval med både melding og tilbakekall"

msgid "Vim dialog..."
msgstr "Vim dialogvindu ..."

msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Ja\n"
"&Nei\n"
"&Avbryt"

msgid "Input _Methods"
msgstr "Inndata-_metoder"

msgid "VIM - Search and Replace..."
msgstr "VIM - Søk og erstatt ..."

msgid "VIM - Search..."
msgstr "VIM - Søk ..."

msgid "Find what:"
msgstr "Finn hva:"

msgid "Replace with:"
msgstr "Erstatt med:"

#. whole word only button
msgid "Match whole word only"
msgstr "Finn kun hele ord"

#. match case button
msgid "Match case"
msgstr "Forskjell på store/små bokstaver"

msgid "Direction"
msgstr "Retning"

#. 'Up' and 'Down' buttons
msgid "Up"
msgstr "Opp"

msgid "Down"
msgstr "Ned"

msgid "Find Next"
msgstr "Finn neste"

msgid "Replace"
msgstr "Erstatt"

msgid "Replace All"
msgstr "Erstatt alle"

msgid "Vim: Received \"die\" request from session manager\n"
msgstr "Vim: Mottok \"dø\"-forespørsel fra øktbehandleren\n"

msgid "Close"
msgstr "Lukk"

#~ msgid "New tab"
#~ msgstr ""

#~ msgid "Open Tab..."
#~ msgstr ""

msgid "Vim: Main window unexpectedly destroyed\n"
msgstr "Vim: Uventet ødeleggelse av hovedvinduet\n"

msgid "Font Selection"
msgstr "Velge skrifttype"

msgid "Used CUT_BUFFER0 instead of empty selection"
msgstr "Brukte CUT_BUFFER0 istedenfor tomt valg"

msgid "&Filter"
msgstr "&Filter"

msgid "&Cancel"
msgstr "&Avbryt"

msgid "Directories"
msgstr "Kataloger"

msgid "Filter"
msgstr "Filter"

msgid "&Help"
msgstr "&Hjelp"

msgid "Files"
msgstr "Filer"

msgid "&OK"
msgstr "&OK"

msgid "Selection"
msgstr "Valg"

msgid "Find &Next"
msgstr "Finn &neste"

msgid "&Replace"
msgstr "E&rstatt"

msgid "Replace &All"
msgstr "Erstatt &alle"

msgid "&Undo"
msgstr "&Angre"

#, c-format
msgid "E610: Can't load Zap font '%s'"
msgstr "E610: Kan ikke laste Zap-skrifttype '%s'"

#, c-format
msgid "E611: Can't use font %s"
msgstr "E611: Kan ikke bruke skrifttype %s"

msgid ""
"\n"
"Sending message to terminate child process.\n"
msgstr ""
"\n"
"Sender beskjed om å avslutte barneprosess.\n"

#, c-format
msgid "E671: Cannot find window title \"%s\""
msgstr "E671: Fant ikke vindutittel \"%s\""

#, c-format
msgid "E243: Argument not supported: \"-%s\"; Use the OLE version."
msgstr "E243: Parameter ikke støttet: \"-%s\"; Bruk OLE-versjonen."

msgid "E672: Unable to open window inside MDI application"
msgstr "E672: Klarer ikke åpne vindu inne i MDI-applikasjon"

#~ msgid "Close tab"
#~ msgstr ""

#~ msgid "Open tab..."
#~ msgstr ""

msgid "Find string (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Finn streng (bruk '\\\\' for å finne en '\\')"

msgid "Find & Replace (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Søk og erstatt (bruk '\\\\' for å finne en '\\')"

#. We fake this: Use a filter that doesn't select anything and a default
#. * file name that won't be used.
msgid "Not Used"
msgstr "Ikke brukt"

msgid "Directory\t*.nothing\n"
msgstr "Katalog\t*.ingenting\n"

msgid "Vim E458: Cannot allocate colormap entry, some colors may be incorrect"
msgstr "Vim E458: Kan ikke reservere fargekart, noen farger kan være feil"

#, c-format
msgid "E250: Fonts for the following charsets are missing in fontset %s:"
msgstr "E250: Skrifttyper for de følgende tegnsett mangler i fontsett %s:"

#, c-format
msgid "E252: Fontset name: %s"
msgstr "E252: Navn på skrifttypesett: %s"

#, c-format
msgid "Font '%s' is not fixed-width"
msgstr "Skrifttypen '%s' har ikke konstant bredde"

#, c-format
msgid "E253: Fontset name: %s\n"
msgstr "E253: Navn på skrifttypesett: %s\n"

#, c-format
msgid "Font0: %s\n"
msgstr "Font0: %s\n"

#, c-format
msgid "Font1: %s\n"
msgstr "Font1: %s\n"

#, c-format
msgid "Font%ld width is not twice that of font0\n"
msgstr "Font%ld-bredde er ikke to ganger bredden av font0\n"

#, c-format
msgid "Font0 width: %ld\n"
msgstr "Font0-bredde: %ld\n"

#, c-format
msgid ""
"Font1 width: %ld\n"
"\n"
msgstr ""
"Font1-bredde: %ld\n"
"\n"

msgid "Invalid font specification"
msgstr "Ugyldig skrifttypespesifisering"

msgid "&Dismiss"
msgstr "&Forkast"

msgid "no specific match"
msgstr "ingen spesifikke treff"

msgid "Vim - Font Selector"
msgstr "Vim - Skrifttypevelger"

msgid "Name:"
msgstr "Navn:"

#. create toggle button
msgid "Show size in Points"
msgstr "Vis størrelse i punkter"

msgid "Encoding:"
msgstr "Koding:"

msgid "Font:"
msgstr "Skrifttype:"

msgid "Style:"
msgstr "Stil:"

msgid "Size:"
msgstr "Størrelse:"

#~ msgid "E256: Hangul automata ERROR"
#~ msgstr ""

msgid "E550: Missing colon"
msgstr "E550: Mangler kolon"

msgid "E551: Illegal component"
msgstr "E551: Ulovlig komponent"

msgid "E552: digit expected"
msgstr "E552: Siffer forventet"

#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Side %d"

msgid "No text to be printed"
msgstr "Ingen tekst for utskrift"

#, c-format
msgid "Printing page %d (%d%%)"
msgstr "Skriver ut side %d (%d%%)"

#, c-format
msgid " Copy %d of %d"
msgstr " Kopi %d av %d"

#, c-format
msgid "Printed: %s"
msgstr "Skrevet ut: %s"

msgid "Printing aborted"
msgstr "Utskrift avbrutt"

msgid "E455: Error writing to PostScript output file"
msgstr "E455: Feil under skriving til Postscript-fil"

#, c-format
msgid "E624: Can't open file \"%s\""
msgstr "E624: Kan ikke åpne filen \"%s\""

#, c-format
msgid "E457: Can't read PostScript resource file \"%s\""
msgstr "E457: Kan ikke lese Postscript-ressursfil \"%s\""

#, c-format
msgid "E618: file \"%s\" is not a PostScript resource file"
msgstr "E618: Filen \"%s\" er ikke en Postscript-ressursfil"

#, c-format
msgid "E619: file \"%s\" is not a supported PostScript resource file"
msgstr "E619: Det er ikke støtte for Postscript-ressursfilen \"%s\""

#, c-format
msgid "E621: \"%s\" resource file has wrong version"
msgstr "E621: Ressursfilen \"%s\" er feil versjon"

msgid "E673: Incompatible multi-byte encoding and character set."
msgstr "E673: Inkompatibel multibytekoding og tegnsett"

msgid "E674: printmbcharset cannot be empty with multi-byte encoding."
msgstr "E674: printmbcharset kan ikke være tom med multibytekoding"

msgid "E675: No default font specified for multi-byte printing."
msgstr "E675: Ingen standardfont spesifisert for multibyteutskrift"

msgid "E324: Can't open PostScript output file"
msgstr "E324: Kan ikke åpne Postscript-fil for skriving"

#, c-format
msgid "E456: Can't open file \"%s\""
msgstr "E456: Kan ikke åpne filen \"%s\""

msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"prolog.ps\""
msgstr "E456: Fant ikke Postscript-ressursfilen \"prolog.ps\""

msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"cidfont.ps\""
msgstr "E456: Fant ikke Postscript-ressursfilen \"cidfont.ps\""

#, c-format
msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"%s.ps\""
msgstr "E456: Fant ikke Postscript-ressursfilen \"%s.ps\""

#, c-format
msgid "E620: Unable to convert to print encoding \"%s\""
msgstr "E620: Klarte ikke å konvertere til utskriftskoding \"%s\""

msgid "Sending to printer..."
msgstr "Sender til skriver ..."

msgid "E365: Failed to print PostScript file"
msgstr "E365: Feil under utskrift av Postscript-fil"

msgid "Print job sent."
msgstr "Skriverjobb sendt."

msgid "Add a new database"
msgstr "Legg til en ny database"

msgid "Query for a pattern"
msgstr "Forespørsel etter søkestreng"

msgid "Show this message"
msgstr "Vis denne meldingen"

msgid "Kill a connection"
msgstr "Drep en forbindelse"

msgid "Reinit all connections"
msgstr "Reinitialiser alle forbindelser"

msgid "Show connections"
msgstr "Vis forbindelser"

#, c-format
msgid "E560: Usage: cs[cope] %s"
msgstr "E560: Bruk: cs[cope] %s"

msgid "This cscope command does not support splitting the window.\n"
msgstr "Denne cscope-kommandoen støtter ikke splitting av vinduet.\n"

msgid "E562: Usage: cstag <ident>"
msgstr "E562: Bruk: cstag <identifikator>"

msgid "E257: cstag: tag not found"
msgstr "E257: cstag: Tag ikke funnet"

#, c-format
msgid "E563: stat(%s) error: %d"
msgstr "E563: stat(%s) feil: %d"

msgid "E563: stat error"
msgstr "E563: \"stat\"-feil"

#, c-format
msgid "E564: %s is not a directory or a valid cscope database"
msgstr "E564: %s er ikke en katalog eller gyldig cscope-database"

#, c-format
msgid "Added cscope database %s"
msgstr "La til cscope-database %s"

#, c-format
msgid "E262: error reading cscope connection %ld"
msgstr "E262: Feil under lesing av cscope-forbindelse %ld"

msgid "E561: unknown cscope search type"
msgstr "E561: Ukjent cscope-søketype"

msgid "E566: Could not create cscope pipes"
msgstr "E566: Kunne ikke lage cscope-rør (\"pipe\")"

msgid "E622: Could not fork for cscope"
msgstr "E622: Klarte ikke lage tvillingprosess for cscope"

msgid "cs_create_connection exec failed"
msgstr "Utføring av cs_create_connection feilet"

msgid "E623: Could not spawn cscope process"
msgstr "E623: Klarte ikke starte cscope-prosess"

msgid "cs_create_connection: fdopen for to_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: fdopen for to_fp feilet"

msgid "cs_create_connection: fdopen for fr_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: fdopen for fr_fp feilet"

msgid "E567: no cscope connections"
msgstr "E567: Ingen cscope-forbindelse"

#, c-format
msgid "E259: no matches found for cscope query %s of %s"
msgstr "E259: Ingen treff funnet for cscope-forespørsel %s av %s"

#, c-format
msgid "E469: invalid cscopequickfix flag %c for %c"
msgstr "E469: Ugyldig \"cscopequickfix\"-flagg %c for %c"

msgid "cscope commands:\n"
msgstr "cscope-kommandoer:\n"

#, c-format
msgid "%-5s: %-30s (Usage: %s)"
msgstr "%-5s: %-30s (Bruk: %s)"

#, c-format
msgid "E625: cannot open cscope database: %s"
msgstr "E625: Kan ikke åpne cscope-database: %s"

msgid "E626: cannot get cscope database information"
msgstr "E626: Kan ikke hente informasjon om cscope-database"

msgid "E568: duplicate cscope database not added"
msgstr "E568: Duplisert cscope-database ikke lagt til"

msgid "E569: maximum number of cscope connections reached"
msgstr "E569: Maksimum antall cscope-forbindelser nådd"

#, c-format
msgid "E261: cscope connection %s not found"
msgstr "E261: cscope-forbindelse %s ikke funnet"

#, c-format
msgid "cscope connection %s closed"
msgstr "cscope-forbindelsen %s stengt"

#. should not reach here
msgid "E570: fatal error in cs_manage_matches"
msgstr "E570: Kritisk feil i cs_manage_matches"

#, c-format
msgid "Cscope tag: %s"
msgstr "Cscope-tag: %s"

msgid ""
"\n"
"  #  line"
msgstr ""
"\n"
"  #  linje"

msgid "filename / context / line\n"
msgstr "filnavn / kontekst / linje\n"

#, c-format
msgid "E609: Cscope error: %s"
msgstr "E609: Cscope-feil: %s"

msgid "All cscope databases reset"
msgstr "Alle cscope-databaser resatt"

msgid "no cscope connections\n"
msgstr "ingen cscope-forbindelser\n"

msgid " # pid  database name            prepend path\n"
msgstr " # pid  databasenavn            legg til sti\n"

msgid ""
"???: Sorry, this command is disabled, the MzScheme library could not be "
"loaded."
msgstr ""
"???: Denne kommandoen er deaktivert, MzScheme-biblioteket kunne ikke lastes."

msgid "invalid expression"
msgstr "ugyldig uttrykk"

msgid "expressions disabled at compile time"
msgstr "uttrykk deaktivert på kompileringsstadiet"

msgid "hidden option"
msgstr "skjult valg"

msgid "unknown option"
msgstr "ukjent valg"

msgid "window index is out of range"
msgstr "indeks for vindu er utenfor område"

msgid "couldn't open buffer"
msgstr "klarte ikke å åpne buffer"

msgid "cannot save undo information"
msgstr "kan ikke lagre angre-informasjon"

msgid "cannot delete line"
msgstr "kan ikke slette linje"

msgid "cannot replace line"
msgstr "kan ikke erstatte linje"

msgid "cannot insert line"
msgstr "kan ikke sette inn linje"

msgid "string cannot contain newlines"
msgstr "streng kan ikke inneholde linjeskift"

msgid "Vim error: ~a"
msgstr "Vim-feil: ~a"

msgid "Vim error"
msgstr "Vim-feil"

msgid "buffer is invalid"
msgstr "buffer er ugyldig"

msgid "window is invalid"
msgstr "vindu er ugyldig"

msgid "linenr out of range"
msgstr "linjenummer utenfor område"

msgid "not allowed in the Vim sandbox"
msgstr "ikke tillatt i Vim-sandkassen"

msgid ""
"E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be "
"loaded."
msgstr ""
"E263: Denne kommandoen er deaktivert, Python-biblioteket kunne ikke lastes."

msgid "E659: Cannot invoke Python recursively"
msgstr "E659: Kan ikke starte Python rekursivt"

msgid "can't delete OutputObject attributes"
msgstr "Kan ikke slette \"OutputObject\"-attributter"

msgid "softspace must be an integer"
msgstr "\"softspace\" må være et heltall"

msgid "invalid attribute"
msgstr "ugyldig attributt"

msgid "writelines() requires list of strings"
msgstr "writelines() krever en liste av strenger"

msgid "E264: Python: Error initialising I/O objects"
msgstr "E264: Python: Feil under initialisering av I/U-objekter"

msgid "attempt to refer to deleted buffer"
msgstr "forsøk på å referere til slettet buffer"

msgid "line number out of range"
msgstr "linjenummer utenfor område"

#, c-format
msgid "<buffer object (deleted) at %8lX>"
msgstr "<bufferobjekt (slettet) ved %8lX>"

msgid "invalid mark name"
msgstr "ugyldig merkenavn"

msgid "no such buffer"
msgstr "bufferen finnes ikke"

msgid "attempt to refer to deleted window"
msgstr "forsøk på å referere til slettet vindu"

msgid "readonly attribute"
msgstr "skrivebeskyttet attributt"

msgid "cursor position outside buffer"
msgstr "markørposisjon utenfor buffer"

#, c-format
msgid "<window object (deleted) at %.8lX>"
msgstr "<vindusobjekt (slettet) ved %.8lX>"

#, c-format
msgid "<window object (unknown) at %.8lX>"
msgstr "<vindusobjekt (ukjent) ved %.8lX>"

#, c-format
msgid "<window %d>"
msgstr "<vindu %d>"

msgid "no such window"
msgstr "vinduet finnes ikke"

#~ msgid "E265: $_ must be an instance of String"
#~ msgstr ""

msgid ""
"E266: Sorry, this command is disabled, the Ruby library could not be loaded."
msgstr ""
"E266: Denne kommandoen er deaktivert, Ruby-biblioteket kunne ikke lastes."

msgid "E267: unexpected return"
msgstr "E267: Uventet return"

msgid "E268: unexpected next"
msgstr "E268: Uvented next"

msgid "E269: unexpected break"
msgstr "E269: Uventet break"

msgid "E270: unexpected redo"
msgstr "E270: Uventet redo"

#~ msgid "E271: retry outside of rescue clause"
#~ msgstr ""

msgid "E272: unhandled exception"
msgstr "E272: Ubehandlet unntak"

#, c-format
msgid "E273: unknown longjmp status %d"
msgstr "E273: Ukjent longjmp-status %d"

msgid "Toggle implementation/definition"
msgstr "Bytt mellom implementasjon/definisjon"

msgid "Show base class of"
msgstr "Vis basisklasse av"

msgid "Show overridden member function"
msgstr "Vis overstyrt medlemsfunksjon"

msgid "Retrieve from file"
msgstr "Hent fra fil"

msgid "Retrieve from project"
msgstr "Hent fra prosjekt"

msgid "Retrieve from all projects"
msgstr "Hent fra alle prosjekter"

msgid "Retrieve"
msgstr "Hent"

msgid "Show source of"
msgstr "Vis kilde til"

msgid "Find symbol"
msgstr "Finn symbol"

msgid "Browse class"
msgstr "Bla gjennom klasse"

msgid "Show class in hierarchy"
msgstr "Vis klasse i hierarki"

msgid "Show class in restricted hierarchy"
msgstr "Vis klasse i begrenset hierarki"

msgid "Xref refers to"
msgstr "Xref refererer til"

msgid "Xref referred by"
msgstr "Xref referert av"

msgid "Xref has a"
msgstr "Xref har en"

msgid "Xref used by"
msgstr "Xref brukt av"

msgid "Show docu of"
msgstr "Vis docu av"

msgid "Generate docu for"
msgstr "Generer docu for"

msgid ""
"Cannot connect to SNiFF+. Check environment (sniffemacs must be found in "
"$PATH).\n"
msgstr ""
"Kan ikke koble til SNiFF+. Sjekk miljøet (\"environment\") (sniffemacs må "
"bli funnet i $PATH).\n"

msgid "E274: Sniff: Error during read. Disconnected"
msgstr "E274: Sniff: Feil under lesing. Frakoblet"

msgid "SNiFF+ is currently "
msgstr "SNiFF+ er for øyeblikket "

msgid "not "
msgstr "ikke "

msgid "connected"
msgstr "oppkoblet"

#, c-format
msgid "E275: Unknown SNiFF+ request: %s"
msgstr "E275: Ukjent SNiFF+-forespørsel: %s"

msgid "E276: Error connecting to SNiFF+"
msgstr "E276: Feil ved oppkobling til SNiFF+"

msgid "E278: SNiFF+ not connected"
msgstr "E278: SNiFF+ ikke tilkoblet"

msgid "E279: Not a SNiFF+ buffer"
msgstr "E279: Ikke en SNiFF+-buffer"

msgid "Sniff: Error during write. Disconnected"
msgstr "Sniff: Feil under skriving. Frakoblet"

msgid "invalid buffer number"
msgstr "ugyldig buffernummer"

msgid "not implemented yet"
msgstr "ikke implementert enda"

#. ???
msgid "cannot set line(s)"
msgstr "kan ikke sette linje(r)"

msgid "mark not set"
msgstr "merke ikke satt"

#, c-format
msgid "row %d column %d"
msgstr "rad %d kolonne %d"

msgid "cannot insert/append line"
msgstr "kan ikke sette inn/legge til linje"

msgid "unknown flag: "
msgstr "ukjent flagg: "

msgid "unknown vimOption"
msgstr "ukjent vimOption"

msgid "keyboard interrupt"
msgstr "tastaturavbrudd"

msgid "vim error"
msgstr "vim-feil"

msgid "cannot create buffer/window command: object is being deleted"
msgstr "kan ikke opprette buffer/vindukommando: Objektet slettes"

msgid ""
"cannot register callback command: buffer/window is already being deleted"
msgstr ""
"kan ikke registrere callback-kommando: Buffer/vindu er allerede slettet"

#. This should never happen. Famous last word?
msgid ""
"E280: TCL FATAL ERROR: reflist corrupt!? Please report this to vim-dev@vim."
"org"
msgstr ""
"E280: TCL KRITISK FEIL: reflist skadet!? Vennligst rapporter dette til vim-"
"dev@vim.org"

msgid "cannot register callback command: buffer/window reference not found"
msgstr ""
"kan ikke registrere callback-kommando: Buffer/vindureferanse ikke funnet"

msgid ""
"E571: Sorry, this command is disabled: the Tcl library could not be loaded."
msgstr ""
"E571: Denne kommandoen er deaktivert, Tcl-biblioteket kunne ikke lastes."

msgid ""
"E281: TCL ERROR: exit code is not int!? Please report this to vim-dev@vim.org"
msgstr ""
"E281: TCL-FEIL: Avslutningskode er ikke int!? Vennligst rapporter dette til "
"vim-dev@vim.org"

#, c-format
msgid "E572: exit code %d"
msgstr "E572: Avslutningskode %d"

msgid "cannot get line"
msgstr "kan ikke hente linje"

msgid "Unable to register a command server name"
msgstr "Klarer ikke registrere kommandotjenernavn"

msgid "E248: Failed to send command to the destination program"
msgstr "E248: Klarte ikke sende kommando til destinasjonsprogrammet"

#, c-format
msgid "E573: Invalid server id used: %s"
msgstr "E573: Ugyldig tjener-id brukt: %s"

msgid "E251: VIM instance registry property is badly formed. Deleted!"
msgstr ""
"E251: Registry-egenskapen for VIM-oppføringen er ikke korrekt. Slettet!"

msgid "Unknown option argument"
msgstr "Ukjent parameter til valg"

msgid "Too many edit arguments"
msgstr "For mange redigeringsparametere"

msgid "Argument missing after"
msgstr "Parameter mangler etter"

msgid "Garbage after option argument"
msgstr "Søppel etter valgparameter"

msgid "Too many \"+command\", \"-c command\" or \"--cmd command\" arguments"
msgstr ""
"For mange \"+command\"-, \"-c command\"- eller \"--cmd kommando\"-parametere"

msgid "Invalid argument for"
msgstr "Ugyldig parameter for"

#, c-format
msgid "%d files to edit\n"
msgstr "%d filer å redigere\n"

msgid "This Vim was not compiled with the diff feature."
msgstr "Denne Vim-versjonen er kompilert uten differansefunksjonen."

msgid "Attempt to open script file again: \""
msgstr "Forsøk på å åpne skriptfilen igjen: \""

msgid "Cannot open for reading: \""
msgstr "Kan ikke åpne for lesing: \""

msgid "Cannot open for script output: \""
msgstr "Kan ikke åpne for skript-utdata: \""

msgid "Vim: Error: Failure to start gvim from NetBeans\n"
msgstr "Vim: Feil: Feil under start av gvim fra NetBeans\n"

msgid "Vim: Warning: Output is not to a terminal\n"
msgstr "Vim: Advarsel: Utdata går ikke til en terminal\n"

msgid "Vim: Warning: Input is not from a terminal\n"
msgstr "Vim: Advarsel: Inndata kommer ikke fra en terminal\n"

#. just in case..
msgid "pre-vimrc command line"
msgstr "pre-vimrc kommandolinje"

#, c-format
msgid "E282: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E282: Kan ikke lese fra \"%s\""

msgid ""
"\n"
"More info with: \"vim -h\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Mer info med: \"vim -h\"\n"

msgid "[file ..]    edit specified file(s)"
msgstr "[file ..]    rediger spesifisert(e) fil(er)"

msgid "-        read text from stdin"
msgstr "-        les tekst fra stdin"

msgid "-t tag     edit file where tag is defined"
msgstr "-t tag     rediger fil hvor en tag er definert"

msgid "-q [errorfile] edit file with first error"
msgstr "-q [feilfil]  rediger fil med første feil"

msgid ""
"\n"
"\n"
"usage:"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"bruk:"

msgid " vim [arguments] "
msgstr " vim [parametere] "

msgid ""
"\n"
"  or:"
msgstr ""
"\n"
"  eller:"

msgid "where case is ignored prepend / to make flag upper case"
msgstr ""
"der bokstavstørrelse ignoreres, legg til / i begynnelsen for\n"
"å gjøre flagget om til stor bokstav"

msgid ""
"\n"
"\n"
"Arguments:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Parametere:\n"

msgid "--\t\t\tOnly file names after this"
msgstr "--\t\t\tBare filnavn etter dette"

msgid "--literal\t\tDon't expand wildcards"
msgstr "--literal\t\tIkke utvid jokertegn"

msgid "-register\t\tRegister this gvim for OLE"
msgstr "-register\t\tRegistrer gvim for OLE"

msgid "-unregister\t\tUnregister gvim for OLE"
msgstr "-unregister\t\tFjern OLE-registrering for gvim"

msgid "-g\t\t\tRun using GUI (like \"gvim\")"
msgstr "-g\t\t\tKjør med GUI (som \"gvim\")"

msgid "-f or --nofork\tForeground: Don't fork when starting GUI"
msgstr "-f eller --nofork\tForgrunn: Ikke fork når GUI-et startes"

msgid "-v\t\t\tVi mode (like \"vi\")"
msgstr "-v\t\t\tVi-modus (som \"vi\")"

msgid "-e\t\t\tEx mode (like \"ex\")"
msgstr "-e\t\t\tEx-modus (som \"ex\")"

msgid "-s\t\t\tSilent (batch) mode (only for \"ex\")"
msgstr "-s\t\t\tStille (batch) modus (bare for \"ex\")"

msgid "-d\t\t\tDiff mode (like \"vimdiff\")"
msgstr "-d\t\t\tDifferanse-modus (som \"vimdiff\")"

msgid "-y\t\t\tEasy mode (like \"evim\", modeless)"
msgstr "-y\t\t\tLett modus (som \"evim\", uten modus)"

msgid "-R\t\t\tReadonly mode (like \"view\")"
msgstr "-R\t\t\tSkrivebeskyttet modus (som \"view\")"

msgid "-Z\t\t\tRestricted mode (like \"rvim\")"
msgstr "-Z\t\t\tBegrenset modus (som \"rvim\")"

msgid "-m\t\t\tModifications (writing files) not allowed"
msgstr "-m\t\t\tModifisering (lagring av filer) ikke tillatt"

msgid "-M\t\t\tModifications in text not allowed"
msgstr "-M\t\t\tModifiseringer i teksten ikke tillatt"

msgid "-b\t\t\tBinary mode"
msgstr "-b\t\t\tBinærmodus"

msgid "-l\t\t\tLisp mode"
msgstr "-l\t\t\tLisp-modus"

msgid "-C\t\t\tCompatible with Vi: 'compatible'"
msgstr "-C\t\t\tKompatibel med Vi: 'compatible'"

msgid "-N\t\t\tNot fully Vi compatible: 'nocompatible'"
msgstr "-N\t\t\tIkke helt Vi-kompatibel: 'nocompatible'"

msgid "-V[N]\t\tVerbose level"
msgstr "-V[N]\t\tInformasjonsnivå (\"Verbose\")"

msgid "-D\t\t\tDebugging mode"
msgstr "-D\t\t\tDebuggingsmodus"

msgid "-n\t\t\tNo swap file, use memory only"
msgstr "-n\t\t\tIngen swapfil, bruk bare hukommelsen"

msgid "-r\t\t\tList swap files and exit"
msgstr "-r\t\t\tList swapfiler og avslutt"

msgid "-r (with file name)\tRecover crashed session"
msgstr "-r (med filnavn)\tGjenopprett kræsjet økt"

msgid "-L\t\t\tSame as -r"
msgstr "-L\t\t\tSamme som -r"

msgid "-f\t\t\tDon't use newcli to open window"
msgstr "-f\t\t\tIkke bruk newcli for å åpne vindu"

msgid "-dev <device>\t\tUse <device> for I/O"
msgstr "-dev <enhet>\t\tBruk <enhet> for I/U"

msgid "-A\t\t\tstart in Arabic mode"
msgstr "-A\t\t\tStart i arabisk modus"

msgid "-H\t\t\tStart in Hebrew mode"
msgstr "-H\t\t\tStart i hebraisk modus"

msgid "-F\t\t\tStart in Farsi mode"
msgstr "-F\t\t\tStart i persisk (Farsi) modus"

msgid "-T <terminal>\tSet terminal type to <terminal>"
msgstr "-T <terminal>\tSett terminaltypen til <terminal>"

msgid "-u <vimrc>\t\tUse <vimrc> instead of any .vimrc"
msgstr "-u <vimrc>\t\tBruk <vimrc> istedenfor eventuell .vimrc"

msgid "-U <gvimrc>\t\tUse <gvimrc> instead of any .gvimrc"
msgstr "-U <gvimrc>\t\tBruk <gvimrc> istedenfor eventuell .gvimrc"

msgid "--noplugin\t\tDon't load plugin scripts"
msgstr "--noplugin\t\tIkke last plugin-skripts"

#, fuzzy
#~ msgid "-p[N]\t\tOpen N tab pages (default: one for each file)"
#~ msgstr "-o[N]\t\tÅpne N vinduer (standard: Ett for hver fil)"

msgid "-o[N]\t\tOpen N windows (default: one for each file)"
msgstr "-o[N]\t\tÅpne N vinduer (standard: Ett for hver fil)"

msgid "-O[N]\t\tLike -o but split vertically"
msgstr "-O[N]\t\tSom -o men splitt loddrett"

msgid "+\t\t\tStart at end of file"
msgstr "+\t\t\tStart på slutten av filen"

msgid "+<lnum>\t\tStart at line <lnum>"
msgstr "+<lnr>\t\tStart på linje <lnr>"

msgid "--cmd <command>\tExecute <command> before loading any vimrc file"
msgstr "--cmd <kommando>\tKjør <kommando> før lasting av vimrc-filer"

msgid "-c <command>\t\tExecute <command> after loading the first file"
msgstr "-c <kommando>\tKjør <kommando> etter lasting av første fil"

msgid "-S <session>\t\tSource file <session> after loading the first file"
msgstr "-S <økt>\t\tKjør filen <økt> etter lasting av første fil"

msgid "-s <scriptin>\tRead Normal mode commands from file <scriptin>"
msgstr "-s <innskript>\tLes normalmodus-kommandoer fra filen <innskript>"

msgid "-w <scriptout>\tAppend all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-w <utskript>\tLegg alle skrevne kommandoer til filen <utskript>"

msgid "-W <scriptout>\tWrite all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-W <utskript>\tSkriv alle skrevne kommandoer til filen <utskript>"

msgid "-x\t\t\tEdit encrypted files"
msgstr "-x\t\t\tRediger krypterte filer"

msgid "-display <display>\tConnect vim to this particular X-server"
msgstr "-display <display>\tKoble vim til denne spesielle X-tjeneren"

msgid "-X\t\t\tDo not connect to X server"
msgstr "-X\t\t\tUnngå oppkobling til X-tjener"

msgid "--remote <files>\tEdit <files> in a Vim server if possible"
msgstr "--remote <filer>\tRediger <filer> på en Vim-tjener hvis mulig"

msgid "--remote-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr "--remote-silent <filer> Samme, ikke klag hvis tjeneren mangler"

msgid ""
"--remote-wait <files> As --remote but wait for files to have been edited"
msgstr ""
"--remote-wait <filer> Som --remote men vent på filer som blir redigert"

msgid ""
"--remote-wait-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr "--remote-wait-silent <files> Samme, ikke klag hvis tjeneren mangler"

#, fuzzy
#~ msgid "--remote-tab <files> As --remote but open tab page for each file"
#~ msgstr ""
#~ "--remote-wait <filer> Som --remote men vent på filer som blir redigert"

msgid "--remote-send <keys>\tSend <keys> to a Vim server and exit"
msgstr "--remote-send <nøkler>\tSend <nøkler> til en Vim-tjener og avslutt"

msgid "--remote-expr <expr>\tEvaluate <expr> in a Vim server and print result"
msgstr ""
"--remote-expr <uttrykk>\tEvaluer <uttrykk> på en Vim-tjener og skriv "
"resultatet"

msgid "--serverlist\t\tList available Vim server names and exit"
msgstr "--serverlist\t\tList navn på tilgjengelige Vim-tjenere og avslutt"

msgid "--servername <name>\tSend to/become the Vim server <name>"
msgstr "--servername <navn>\tSend til/bli Vim-tjeneren <navn>"

msgid "-i <viminfo>\t\tUse <viminfo> instead of .viminfo"
msgstr "-i <viminfo>\t\tBruk <viminfo> istedenfor .viminfo"

msgid "-h or --help\tPrint Help (this message) and exit"
msgstr "-h eller --help\tSkriv hjelpen (denne teksten) og avslutt"

msgid "--version\t\tPrint version information and exit"
msgstr "--version\t\tSkriv versjonsinformasjon og avslutt"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Motif version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Parametere gjenkjent av gvim (Motif-versjon):\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (neXtaw version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Parametere gjenkjent av gvim (neXtaw-versjon):\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Athena version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Parametere gjenkjent av gvim (Athena-versjon):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display>"
msgstr "-display <display>\tKjør vim på <display>"

msgid "-iconic\t\tStart vim iconified"
msgstr "-iconic\t\tStart vim som ikon"

msgid "-name <name>\t\tUse resource as if vim was <name>"
msgstr "-name <navn>\t\tBruk ressurs som om Vim var <navn>"

msgid "\t\t\t (Unimplemented)\n"
msgstr "\t\t\t (Ikke implementert)\n"

msgid "-background <color>\tUse <color> for the background (also: -bg)"
msgstr "-background <farge>\tBruk <farge> på bakgrunnen (også: -bg)"

msgid "-foreground <color>\tUse <color> for normal text (also: -fg)"
msgstr "-foreground <farge>\tBruk <farge> på normal tekst (også: -fg)"

msgid "-font <font>\t\tUse <font> for normal text (also: -fn)"
msgstr "-font <skrifttype>\t\tBruk <skrifttype> på normal tekst (også: -fn)"

msgid "-boldfont <font>\tUse <font> for bold text"
msgstr "-boldfont <skrifttype>\tBruk <skrifttype> på fet skrift"

msgid "-italicfont <font>\tUse <font> for italic text"
msgstr "-italicfont <skrifttype>\tBruk <skrifttype> på skrå tekst"

msgid "-geometry <geom>\tUse <geom> for initial geometry (also: -geom)"
msgstr ""
"-geometry <geom>\tBruk <geom> for innledende vindusplassering (også: -geom)"

msgid "-borderwidth <width>\tUse a border width of <width> (also: -bw)"
msgstr ""
"-borderwidth <bredde>\tBruk en rammebredde tilsvarende <bredde> (også: -bw)"

msgid "-scrollbarwidth <width> Use a scrollbar width of <width> (also: -sw)"
msgstr ""
"-scrollbarwidth <bredde> Bruk en rullefeltbredde tilsvarende <bredde> "
"(også: -sw)"

msgid "-menuheight <height>\tUse a menu bar height of <height> (also: -mh)"
msgstr ""
"-menuheight <høyde>\tBruk en menyblokkhøyde tilsvarende <høyde> (også: -mh)"

msgid "-reverse\t\tUse reverse video (also: -rv)"
msgstr "-reverse\t\tBruk invers video (også: -rv)"

msgid "+reverse\t\tDon't use reverse video (also: +rv)"
msgstr "+reverse\t\tIkke bruk invers video (også: +rv)"

msgid "-xrm <resource>\tSet the specified resource"
msgstr "-xrm <ressurs>\tSett den spesifiserte ressursen"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (RISC OS version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Parametere gjenkjent av gvim (RISC OS-versjon):\n"

msgid "--columns <number>\tInitial width of window in columns"
msgstr "--columns <antall>\tInnledende bredde på vindu i kolonner"

msgid "--rows <number>\tInitial height of window in rows"
msgstr "--rows <antall>\tInnledende høyde på vindu i rader"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (GTK+ version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Parametere gjenkjent av gvim (GTK+-versjon):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display> (also: --display)"
msgstr "-display <display>\tKjør vim på <display> (også: --display)"

msgid "--role <role>\tSet a unique role to identify the main window"
msgstr "--role <role>\tSett en unik \"role\" for å identifisere hovedvinduet"

msgid "--socketid <xid>\tOpen Vim inside another GTK widget"
msgstr "--socketid <xid>\tÅpne Vim innenfor et annet GTK-skjermelement"

msgid "-P <parent title>\tOpen Vim inside parent application"
msgstr "-P <foreldretittel>\tStart Vim innenfor et foreldreprogram"

msgid "No display"
msgstr "Ingen display"

#. Failed to send, abort.
msgid ": Send failed.\n"
msgstr ": Send feilet.\n"

#. Let vim start normally.
msgid ": Send failed. Trying to execute locally\n"
msgstr ": Send feilet. Prøver å utføre lokalt\n"

#, c-format
msgid "%d of %d edited"
msgstr "%d av %d redigert"

msgid "No display: Send expression failed.\n"
msgstr "Ingen display: Sending av uttrykk feilet.\n"

msgid ": Send expression failed.\n"
msgstr ": Sending av uttrykk feilet.\n"

msgid "No marks set"
msgstr "Ingen merker satt"

#, c-format
msgid "E283: No marks matching \"%s\""
msgstr "E283: Ingen merker samsvarer med \"%s\""

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"mark line col file/text"
msgstr ""
"\n"
"merk linje kol fil/tekst"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" jump line col file/text"
msgstr ""
"\n"
" hopp linje kol fil/tekst"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"change line col text"
msgstr ""
"\n"
"forand linje kol tekst"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# File marks:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Filmerker:\n"

#. Write the jumplist with -'
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Jumplist (newest first):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Hoppliste (nyeste først):\n"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# History of marks within files (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Historie for merker inne i filer (yngst til eldst):\n"

msgid "Missing '>'"
msgstr "Mangler '>'"

msgid "E543: Not a valid codepage"
msgstr "E543: Er ikke en gyldig codepage"

msgid "E284: Cannot set IC values"
msgstr "E284: Kan ikke sette IC-verdier (\"Input Context\")"

msgid "E285: Failed to create input context"
msgstr "E285: Klarte ikke opprette inndatakontekst"

msgid "E286: Failed to open input method"
msgstr "E286: Klarte ikke åpne inndatametode"

msgid "E287: Warning: Could not set destroy callback to IM"
msgstr ""
"E287: Advarsel: Klarte ikke sette \"destroy callback\" til inndatametode"

msgid "E288: input method doesn't support any style"
msgstr "E288: Inndatametode støtter ikke enhver stil"

msgid "E289: input method doesn't support my preedit type"
msgstr "E289: Inndatametode støtter ikke min \"preedit\" type"

msgid "E290: over-the-spot style requires fontset"
msgstr "E290: \"over-the-spot\"-stil trenger et skrifttypesett"

msgid "E291: Your GTK+ is older than 1.2.3. Status area disabled"
msgstr "E291: Din GTK+ er eldre enn 1.2.3. Statusområde deaktivert"

msgid "E292: Input Method Server is not running"
msgstr "E292: Inndatametodetjener kjører ikke"

msgid "E293: block was not locked"
msgstr "E293: Blokken var ikke låst"

msgid "E294: Seek error in swap file read"
msgstr "E294: Søkefeil i lesing av swapfil"

msgid "E295: Read error in swap file"
msgstr "E295: Lesefeil i swapfil"

msgid "E296: Seek error in swap file write"
msgstr "E296: Søkefeil i skriving til swapfil"

msgid "E297: Write error in swap file"
msgstr "E297: Skrivefeil i swapfil"

msgid "E300: Swap file already exists (symlink attack?)"
msgstr "E300: Swapfilen finnes allerede (symlenke-angrep?)"

msgid "E298: Didn't get block nr 0?"
msgstr "E298: Hentet ikke blokk nummer 0?"

msgid "E298: Didn't get block nr 1?"
msgstr "E298: Hentet ikke blokk nummer 1?"

msgid "E298: Didn't get block nr 2?"
msgstr "E298: Hentet ikke blokk nummer 2?"

#. could not (re)open the swap file, what can we do????
msgid "E301: Oops, lost the swap file!!!"
msgstr "E301: Opps, mistet swapfilen!!!"

msgid "E302: Could not rename swap file"
msgstr "E302: Klarte ikke skifte navn på swapfil"

#, c-format
msgid "E303: Unable to open swap file for \"%s\", recovery impossible"
msgstr "E303: Klarte ikke åpne swapfil for \"%s\", gjenoppretting umulig"

msgid "E304: ml_upd_block0(): Didn't get block 0??"
msgstr "E304: ml_upd_block0(): Hentet ikke blokk 0??"

#, c-format
msgid "E305: No swap file found for %s"
msgstr "E305: Ingen swapfil funnet for %s"

msgid "Enter number of swap file to use (0 to quit): "
msgstr "Skriv nummeret på swapfil som skal brukes (0 for å avslutte): "

#, c-format
msgid "E306: Cannot open %s"
msgstr "E306: Kan ikke åpne %s"

msgid "Unable to read block 0 from "
msgstr "Klarte ikke lese blokk 0 fra "

msgid ""
"\n"
"Maybe no changes were made or Vim did not update the swap file."
msgstr ""
"\n"
"Det er mulig ingen forandringer ble gjort, eller Vim oppdaterte ikke "
"swapfilen."

msgid " cannot be used with this version of Vim.\n"
msgstr " kan ikke brukes med denne Vim-versjonen.\n"

msgid "Use Vim version 3.0.\n"
msgstr "Bruk Vim versjon 3.0.\n"

#, c-format
msgid "E307: %s does not look like a Vim swap file"
msgstr "E307: %s ser ikke ut som en Vim-swapfil"

msgid " cannot be used on this computer.\n"
msgstr " kan ikke brukes på denne maskinen.\n"

msgid "The file was created on "
msgstr "Filen ble laget på "

msgid ""
",\n"
"or the file has been damaged."
msgstr ""
",\n"
"eller filen er blitt ødelagt."

#, c-format
msgid "Using swap file \"%s\""
msgstr "Bruker swapfilen \"%s\""

#, c-format
msgid "Original file \"%s\""
msgstr "Originalfil \"%s\""

msgid "E308: Warning: Original file may have been changed"
msgstr "E308: Advarsel: Originalfilen kan ha blitt forandret"

#, c-format
msgid "E309: Unable to read block 1 from %s"
msgstr "E309: Klarte ikke lese blokk 1 fra %s"

msgid "???MANY LINES MISSING"
msgstr "???MANGE LINJER MANGLER"

msgid "???LINE COUNT WRONG"
msgstr "???FEIL LINJEANTALL"

msgid "???EMPTY BLOCK"
msgstr "???TOM BLOKK"

msgid "???LINES MISSING"
msgstr "???LINJER MANGLER"

#, c-format
msgid "E310: Block 1 ID wrong (%s not a .swp file?)"
msgstr "E310: ID til blokk 1 er feil (%s ikke en \".swp\"-fil?)"

msgid "???BLOCK MISSING"
msgstr "???BLOKK MANGLER"

msgid "??? from here until ???END lines may be messed up"
msgstr "??? Herfra til ???SLUTT kan linjer være rotet til"

msgid "??? from here until ???END lines may have been inserted/deleted"
msgstr "??? Herfra til ???SLUTT kan linjer ha blitt lagt til eller slettet"

msgid "???END"
msgstr "???SLUTT"

msgid "E311: Recovery Interrupted"
msgstr "E311: Gjenoppretting avbrutt"

msgid ""
"E312: Errors detected while recovering; look for lines starting with ???"
msgstr ""
"E312: Feil oppdaget under gjenoppretting; se etter linjer som starter med ???"

msgid "See \":help E312\" for more information."
msgstr "Se \":help E312\" for mer informasjon."

msgid "Recovery completed. You should check if everything is OK."
msgstr "Gjenoppretting komplett. Du bør sjekke at alt er i orden."

msgid ""
"\n"
"(You might want to write out this file under another name\n"
msgstr ""
"\n"
"(Du vil kanskje lagre denne filen under et annet navn\n"

msgid "and run diff with the original file to check for changes)\n"
msgstr "og sammenligne den mot den originale filen for å finne forandringer)\n"

msgid ""
"Delete the .swp file afterwards.\n"
"\n"
msgstr ""
"Slett \".swp\"-filen etterpå.\n"
"\n"

#. use msg() to start the scrolling properly
msgid "Swap files found:"
msgstr "Swapfiler funnet:"

msgid "  In current directory:\n"
msgstr "  I nåværende katalog:\n"

msgid "  Using specified name:\n"
msgstr "  Bruker spesifisert navn:\n"

msgid "  In directory "
msgstr "  I katalog "

msgid "   -- none --\n"
msgstr "   -- ingen --\n"

msgid "     owned by: "
msgstr "     eies av: "

msgid "  dated: "
msgstr "  datert: "

msgid "       dated: "
msgstr "       datert: "

msgid "     [from Vim version 3.0]"
msgstr "     [fra Vim versjon 3.0]"

msgid "     [does not look like a Vim swap file]"
msgstr "     [ser ikke ut som en Vim-swapfil]"

msgid "     file name: "
msgstr "     filnavn: "

msgid ""
"\n"
"     modified: "
msgstr ""
"\n"
"     modifisert: "

msgid "YES"
msgstr "JA"

msgid "no"
msgstr "nei"

msgid ""
"\n"
"     user name: "
msgstr ""
"\n"
"     brukernavn: "

msgid "  host name: "
msgstr "  vertsnavn: "

msgid ""
"\n"
"     host name: "
msgstr ""
"\n"
"     vertsnavn: "

msgid ""
"\n"
"    process ID: "
msgstr ""
"\n"
"    prosess-ID: "

msgid " (still running)"
msgstr " (kjører fortsatt)"

msgid ""
"\n"
"     [not usable with this version of Vim]"
msgstr ""
"\n"
"     [ikke brukbar med denne Vim-versjonen]"

msgid ""
"\n"
"     [not usable on this computer]"
msgstr ""
"\n"
"     [ikke brukbar på denne maskinen]"

msgid "     [cannot be read]"
msgstr "     [kan ikke leses]"

msgid "     [cannot be opened]"
msgstr "     [kan ikke åpnes]"

msgid "E313: Cannot preserve, there is no swap file"
msgstr "E313: Kan ikke bevare, swapfil mangler"

msgid "File preserved"
msgstr "Fil bevart"

msgid "E314: Preserve failed"
msgstr "E314: Bevaring feilet"

#, c-format
msgid "E315: ml_get: invalid lnum: %ld"
msgstr "E315: ml_get: Ugyldig lnum: %ld"

#, c-format
msgid "E316: ml_get: cannot find line %ld"
msgstr "E316: ml_get: Kan ikke finne linje %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong 3"
msgstr "E317: Pekerblokk-id feil 3"

msgid "stack_idx should be 0"
msgstr "stack_idx skulle være 0"

msgid "E318: Updated too many blocks?"
msgstr "E318: Oppdaterte for mange blokker?"

msgid "E317: pointer block id wrong 4"
msgstr "E317: Pekerblokk-id feil 4"

msgid "deleted block 1?"
msgstr "slettet blokk 1?"

#, c-format
msgid "E320: Cannot find line %ld"
msgstr "E320: Kan ikke finne linje %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong"
msgstr "E317: Pekerblokk-id feil"

msgid "pe_line_count is zero"
msgstr "pe_line_count er null"

#, c-format
msgid "E322: line number out of range: %ld past the end"
msgstr "E322: Linjenummer utenfor område: %ld forbi slutten"

#, c-format
msgid "E323: line count wrong in block %ld"
msgstr "E323: Linjeantall feil i blokk %ld"

msgid "Stack size increases"
msgstr "Stackstørrelse øker"

msgid "E317: pointer block id wrong 2"
msgstr "E317: Pekerblokk-id feil 2"

#, c-format
msgid "E773: Symlink loop for \"%s\""
msgstr "E773: Symlenkesløyfe for \"%s\""

msgid "E325: ATTENTION"
msgstr "E325: VIKTIG"

msgid ""
"\n"
"Found a swap file by the name \""
msgstr ""
"\n"
"Fant en swapfil ved navn \""

msgid "While opening file \""
msgstr "Under åpning av filen \""

msgid "   NEWER than swap file!\n"
msgstr "   NYERE enn swapfil!\n"

#. Some of these messages are long to allow translation to
#. * other languages.
msgid ""
"\n"
"(1) Another program may be editing the same file.\n"
"  If this is the case, be careful not to end up with two\n"
"  different instances of the same file when making changes.\n"
msgstr ""
"\n"
"(1) Det er mulig et annet program redigerer den samme filen.\n"
"  Hvis det er tilfelle, vær forsiktig så du ikke ender opp med to\n"
"  forskjellige utgaver av den samme filen når du gjør forandringer.\n"

msgid "  Quit, or continue with caution.\n"
msgstr "  Avslutt, eller fortsett med varsomhet.\n"

msgid ""
"\n"
"(2) An edit session for this file crashed.\n"
msgstr ""
"\n"
"(2) En økt for denne filen kræsjet.\n"

msgid "  If this is the case, use \":recover\" or \"vim -r "
msgstr "  Hvis det er tilfelle, bruk \":recover\" eller \"vim -r "

msgid ""
"\"\n"
"  to recover the changes (see \":help recovery\").\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  for å gjenopprette forandringene (se \":help recovery\").\n"

msgid "  If you did this already, delete the swap file \""
msgstr "  Hvis du har gjort dette allerede, slett swapfilen \""

msgid ""
"\"\n"
"  to avoid this message.\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  for å unngå denne meldingen.\n"

msgid "Swap file \""
msgstr "Swapfilen \""

msgid "\" already exists!"
msgstr "\" finnes allerede!"

msgid "VIM - ATTENTION"
msgstr "VIM - VIKTIG"

msgid "Swap file already exists!"
msgstr "Swapfilen eksisterer allerede!"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&Åpne skrivebeskyttet\n"
"&Rediger likevel\n"
"&Gjenopprett\n"
"&Avslutt\n"
"Av&bryt"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Delete it\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&Åpne skrivebeskyttet\n"
"&Rediger likevel\n"
"&Gjenopprett\n"
"&Slett den\n"
"&Avslutt\n"
"Av&bryt"

msgid "E326: Too many swap files found"
msgstr "E326: For mange swapfiler funnet"

msgid "E327: Part of menu-item path is not sub-menu"
msgstr "E327: Del av menyelement er ikke undermeny"

msgid "E328: Menu only exists in another mode"
msgstr "E328: Menyen eksisterer bare i en annen modus"

#, c-format
msgid "E329: No menu \"%s\""
msgstr "E329: Ingen \"%s\"-meny"

#. Only a mnemonic or accelerator is not valid.
msgid "E792: Empty menu name"
msgstr "E792: Tomt menynavn"

msgid "E330: Menu path must not lead to a sub-menu"
msgstr "E330: Menysti kan ikke lede til en undermeny"

msgid "E331: Must not add menu items directly to menu bar"
msgstr "E331: Kan ikke legge til menyelementer direkte på menylinjen"

msgid "E332: Separator cannot be part of a menu path"
msgstr "E332: Skilletegn kan ikke være del av en menysti"

#. Now we have found the matching menu, and we list the mappings
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Menus ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Menyer ---"

msgid "Tear off this menu"
msgstr "Riv av denne menyen"

msgid "E333: Menu path must lead to a menu item"
msgstr "E333: Menystien må lede til et menyvalg"

#, c-format
msgid "E334: Menu not found: %s"
msgstr "E334: Fant ikke menyen: %s"

#, c-format
msgid "E335: Menu not defined for %s mode"
msgstr "E335: Menyen er ikke definert for %s-modus"

msgid "E336: Menu path must lead to a sub-menu"
msgstr "E336: Menystien må lede til en undermeny"

msgid "E337: Menu not found - check menu names"
msgstr "E337: Fant ikke menyen - sjekk menynavnet"

#, c-format
msgid "Error detected while processing %s:"
msgstr "Feil oppdaget under prosessering av %s:"

#, c-format
msgid "line %4ld:"
msgstr "linje %4ld:"

#, c-format
msgid "E354: Invalid register name: '%s'"
msgstr "E354: Ugyldig registernavn: '%s'"

msgid "Messages maintainer: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"
msgstr ""
"Vedlikeholder for norsk oversettelse: Øyvind A. Holm <sunny@sunbase.org>"

msgid "Interrupt: "
msgstr "Avbryt: "

msgid "Press ENTER or type command to continue"
msgstr "Trykk ENTER eller skriv kommando for å fortsette"

#, c-format
msgid "%s line %ld"
msgstr "%s linje %ld"

msgid "-- More --"
msgstr "-- Mer --"

msgid " SPACE/d/j: screen/page/line down, b/u/k: up, q: quit "
msgstr " MELLOMROM/d/j: Skjerm/side/linje ned, b/u/k: Opp, q: Avslutt "

msgid "Question"
msgstr "Spørsmål"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No"
msgstr ""
"&Ja\n"
"&Nei"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"Save &All\n"
"&Discard All\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Ja\n"
"&Nei\n"
"&Lagre alle\n"
"&Forkast alle\n"
"&Avbryt"

msgid "Select Directory dialog"
msgstr "\"Velge katalog\"-dialogvindu"

msgid "Save File dialog"
msgstr "\"Lagre fil\"-dialogvindu"

msgid "Open File dialog"
msgstr "\"Åpne fil\"-dialogvindu"

#. TODO: non-GUI file selector here
msgid "E338: Sorry, no file browser in console mode"
msgstr "E338: Dessverre ingen filbehandler i konsollmodus"

msgid "E766: Insufficient arguments for printf()"
msgstr "E766: Ikke nok parametre for printf()"

msgid "E767: Too many arguments to printf()"
msgstr "E767: For mange parametere for printf()"

msgid "W10: Warning: Changing a readonly file"
msgstr "W10: Advarsel: Forandrer en skrivebeskyttet fil"

msgid "Type number or click with mouse (<Enter> cancels): "
msgstr "Skriv nummer eller velg med musen (<Enter> avbryter)"

msgid "Choice number (<Enter> cancels): "
msgstr "Valgnummer (<Enter> avbryter)"

msgid "1 more line"
msgstr "1 linje lagt til"

msgid "1 line less"
msgstr "1 linje fjernet"

#, c-format
msgid "%ld more lines"
msgstr "%ld linjer lagt til"

#, c-format
msgid "%ld fewer lines"
msgstr "%ld linjer fjernet"

msgid " (Interrupted)"
msgstr " (Avbrutt)"

msgid "Beep!"
msgstr "Pip!"

msgid "Vim: preserving files...\n"
msgstr "Vim: Bevarer filer ...\n"

#. close all memfiles, without deleting
msgid "Vim: Finished.\n"
msgstr "Vim: Ferdig.\n"

#, c-format
msgid "ERROR: "
msgstr "FEIL: "

#, c-format
msgid ""
"\n"
"[bytes] total alloc-freed %lu-%lu, in use %lu, peak use %lu\n"
msgstr ""
"\n"
"[bytes] totalt alloc-frigjort %lu-%lu, i bruk %lu, topp-bruk %lu\n"

#, c-format
msgid ""
"[calls] total re/malloc()'s %lu, total free()'s %lu\n"
"\n"
msgstr ""
"[kall] totale \"re/malloc()\"-er %lu, totale \"free()\"-er %lu\n"
"\n"

msgid "E340: Line is becoming too long"
msgstr "E340: Linjen blir for lang"

#, c-format
msgid "E341: Internal error: lalloc(%ld, )"
msgstr "E341: Intern feil: lalloc(%ld, )"

#, c-format
msgid "E342: Out of memory! (allocating %lu bytes)"
msgstr "E342: Ikke mer ledig hukommelse! (Reserverer %lu bytes)"

#, c-format
msgid "Calling shell to execute: \"%s\""
msgstr "Kaller skall for å utføre \"%s\""

msgid "E545: Missing colon"
msgstr "E545: Mangler kolon"

msgid "E546: Illegal mode"
msgstr "E546: Ulovlig modus"

msgid "E547: Illegal mouseshape"
msgstr "E547: Ulovlig utseende på musepekeren"

msgid "E548: digit expected"
msgstr "E548: Siffer forventet"

msgid "E549: Illegal percentage"
msgstr "E549: Ulovlig prosent"

msgid "Enter encryption key: "
msgstr "Skriv krypteringsnøkkel: "

msgid "Enter same key again: "
msgstr "Gjenta krypteringsnøkkelen: "

msgid "Keys don't match!"
msgstr "Krypteringsnøklene stemmer ikke overens!"

#, c-format
msgid ""
"E343: Invalid path: '**[number]' must be at the end of the path or be "
"followed by '%s'."
msgstr ""
"E343: Ugyldig sti: '**[nummer]' må være på slutten av stien eller bli "
"etterfulgt av '%s'."

#, c-format
msgid "E344: Can't find directory \"%s\" in cdpath"
msgstr "E344: Kan ikke finne katalogen \"%s\" i \"cdpath\""

#, c-format
msgid "E345: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E345: Kan ikke finne filen \"%s\" i stien"

#, c-format
msgid "E346: No more directory \"%s\" found in cdpath"
msgstr "E346: Ingen flere katalog-\"%s\" funnet i \"cdpath\""

#, c-format
msgid "E347: No more file \"%s\" found in path"
msgstr "E347: Ingen flere fil-\"%s\" funnet i stien"

#. Get here when the server can't be found.
msgid "Cannot connect to Netbeans #2"
msgstr "Kan ikke koble til Netbeans #2"

msgid "Cannot connect to Netbeans"
msgstr "Kan ikke koble til Netbeans"

#, c-format
msgid "E668: Wrong access mode for NetBeans connection info file: \"%s\""
msgstr ""
"E668: Feil tilgangsmodus for infofilen til NetBeans-forbindelse: \"%s\""

msgid "read from Netbeans socket"
msgstr "les fra Netbeans-socket"

#, c-format
msgid "E658: NetBeans connection lost for buffer %ld"
msgstr "E658: Mistet NetBeans-forbindelse for buffer %ld"

msgid "E505: "
msgstr "E505: "

msgid "E774: 'operatorfunc' is empty"
msgstr "E774: 'operatorfunc' er tomt"

msgid "E775: Eval feature not available"
msgstr "E775: Eval-funksjonaliteten er ikke tilgjengelig"

msgid "Warning: terminal cannot highlight"
msgstr "Advarsel: Terminalen kan ikke utheve"

msgid "E348: No string under cursor"
msgstr "E348: Ingen streng under markør"

msgid "E349: No identifier under cursor"
msgstr "E349: Ingen identifikator under markør"

msgid "E352: Cannot erase folds with current 'foldmethod'"
msgstr "E352: Kan ikke slette folder med nåværende 'foldmethod'"

msgid "E664: changelist is empty"
msgstr "E664: Forandringslisten er tom"

msgid "E662: At start of changelist"
msgstr "E662: Ved starten av forandringsliste"

msgid "E663: At end of changelist"
msgstr "E663: Ved slutten av forandringsliste"

msgid "Type :quit<Enter> to exit Vim"
msgstr "Skriv :quit<Enter> for å avslutte Vim"

#, c-format
msgid "1 line %sed 1 time"
msgstr "1 linje \"%s\"-et 1 gang"

#, c-format
msgid "1 line %sed %d times"
msgstr "1 linje \"%s\"-et %d ganger"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed 1 time"
msgstr "%ld linjer \"%s\"-et 1 gang"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed %d times"
msgstr "%ld linjer \"%s\"-et %d ganger"

#, c-format
msgid "%ld lines to indent... "
msgstr "%ld linjer å rykke inn ... "

msgid "1 line indented "
msgstr "1 linje rykket inn "

#, c-format
msgid "%ld lines indented "
msgstr "%ld linjer rykket inn "

msgid "E748: No previously used register"
msgstr "E748: Register ikke tidligere brukt"

#. must display the prompt
msgid "cannot yank; delete anyway"
msgstr "kan ikke kopiere til utklippstavle; slett likevel"

msgid "1 line changed"
msgstr "1 linje forandret"

#, c-format
msgid "%ld lines changed"
msgstr "%ld linjer forandret"

#, c-format
msgid "freeing %ld lines"
msgstr "frigjør %ld linjer"

msgid "block of 1 line yanked"
msgstr "blokk med 1 linje kopiert til utklippstavlen"

msgid "1 line yanked"
msgstr "1 linje kopiert til utklippstavlen"

#, c-format
msgid "block of %ld lines yanked"
msgstr "blokk med %ld linjer kopiert til utklippstavlen"

#, c-format
msgid "%ld lines yanked"
msgstr "%ld linjer kopiert til utklippstavlen"

#, c-format
msgid "E353: Nothing in register %s"
msgstr "E353: Ingenting i register %s"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Registers ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Registere ---"

msgid "Illegal register name"
msgstr "Ulovlig registernavn"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Registers:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Registere:\n"

#, c-format
msgid "E574: Unknown register type %d"
msgstr "E574: Ukjent registertype %d"

#, c-format
msgid "%ld Cols; "
msgstr "%ld Kol; "

#, c-format
msgid "Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Bytes"
msgstr "Valgte %s%ld av %ld linjer; %ld av %ld ord; %ld av %ld bytes"

#, c-format
msgid ""
"Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Chars; %ld of %ld "
"Bytes"
msgstr ""
"Valgte %s%ld av %ld linjer; %ld av %ld ord; %ld av %ld tegn; %ld av %ld bytes"

#, c-format
msgid "Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Byte %ld of %ld"
msgstr "Kol %s av %s; Linje %ld av %ld; Ord %ld av %ld; Byte %ld av %ld"

#, c-format
msgid ""
"Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Char %ld of %ld; Byte %ld of "
"%ld"
msgstr ""
"Kol %s av %s; linje %ld av %ld; ord %ld av %ld; tegn %ld av %ld; byte %ld av "
"%ld"

#, c-format
msgid "(+%ld for BOM)"
msgstr "(+%ld for BOM)"

msgid "%<%f%h%m%=Page %N"
msgstr "%<%f%h%m%=Side %N"

msgid "Thanks for flying Vim"
msgstr "Takk for at du fløy Vim"

msgid "E518: Unknown option"
msgstr "E518: Ukjent valg"

msgid "E519: Option not supported"
msgstr "E519: Valget er ikke støttet"

msgid "E520: Not allowed in a modeline"
msgstr "E520: Ikke tillatt i moduslinje"

msgid "E521: Number required after ="
msgstr "E521: Nummer nødvendig etter ="

msgid "E522: Not found in termcap"
msgstr "E522: Ikke funnet i termcap"

#, c-format
msgid "E539: Illegal character <%s>"
msgstr "E539: Ulovlig tegn <%s>"

msgid "E529: Cannot set 'term' to empty string"
msgstr "E529: Kan ikke sette 'term' til tom streng"

msgid "E530: Cannot change term in GUI"
msgstr "E530: Kan ikke forandre \"term\" i grafisk brukergrensesnitt"

msgid "E531: Use \":gui\" to start the GUI"
msgstr "E531: Bruk \":gui\" for å starte med grafisk brukergrensesnitt"

msgid "E589: 'backupext' and 'patchmode' are equal"
msgstr "E589: 'backupext' og 'patchmode' er like"

msgid "E617: Cannot be changed in the GTK+ 2 GUI"
msgstr "E617: Kan ikke forandres i GTK+ 2 GUI"

msgid "E524: Missing colon"
msgstr "E524: Mangler kolon"

msgid "E525: Zero length string"
msgstr "E525: Tom streng"

#, c-format
msgid "E526: Missing number after <%s>"
msgstr "E526: Mangler nummer etter <%s>"

msgid "E527: Missing comma"
msgstr "E527: Mangler komma"

msgid "E528: Must specify a ' value"
msgstr "E528: Må spesifisere en \"'\"-verdi"

msgid "E595: contains unprintable or wide character"
msgstr "E595: Inneholder uskrivelige eller brede tegn"

msgid "E596: Invalid font(s)"
msgstr "E596: Ugyldig(e) skrifttype(r)"

msgid "E597: can't select fontset"
msgstr "E597: Kan ikke velge skrifttypesett"

msgid "E598: Invalid fontset"
msgstr "E598: Ugyldig skrifttypesett"

msgid "E533: can't select wide font"
msgstr "E533: Kan ikke velge bred skrifttype"

msgid "E534: Invalid wide font"
msgstr "E534: Ugyldig bred skrifttype"

#, c-format
msgid "E535: Illegal character after <%c>"
msgstr "E535: Ulovlig tegn etter <%c>"

msgid "E536: comma required"
msgstr "E536: Komma nødvendig"

#, c-format
msgid "E537: 'commentstring' must be empty or contain %s"
msgstr "E537: 'commentstring' må være tom eller inneholde %s"

msgid "E538: No mouse support"
msgstr "E538: Ingen støtte for mus"

msgid "E540: Unclosed expression sequence"
msgstr "E540: Uttrykkssekvens som ikke er lukket"

msgid "E541: too many items"
msgstr "E541: For mange elementer"

msgid "E542: unbalanced groups"
msgstr "E542: Ubalanserte grupper"

msgid "E590: A preview window already exists"
msgstr "E590: Det finnes allerede et forhåndsvisningsvindu"

msgid "W17: Arabic requires UTF-8, do ':set encoding=utf-8'"
msgstr "W17: Arabisk trenger UTF-8, utfør ':set encoding=utf-8'"

#, c-format
msgid "E593: Need at least %d lines"
msgstr "E593: Trenger minst %d linjer"

#, c-format
msgid "E594: Need at least %d columns"
msgstr "E594: Trenger minst %d kolonner"

#, c-format
msgid "E355: Unknown option: %s"
msgstr "E355: Ukjent valg: %s"

msgid ""
"\n"
"--- Terminal codes ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Terminalkoder ---"

msgid ""
"\n"
"--- Global option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Globale valgverdier ---"

msgid ""
"\n"
"--- Local option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Lokale valgverdier ---"

msgid ""
"\n"
"--- Options ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Valg ---"

msgid "E356: get_varp ERROR"
msgstr "E356: \"get_varp\"-FEIL"

#, c-format
msgid "E357: 'langmap': Matching character missing for %s"
msgstr "E357: 'langmap': Samsvarende tegn mangler for %s"

#, c-format
msgid "E358: 'langmap': Extra characters after semicolon: %s"
msgstr "E358: 'langmap': Ekstra tegn etter semikolon: %s"

msgid "cannot open "
msgstr "kan ikke åpne "

msgid "VIM: Can't open window!\n"
msgstr "VIM: Kan ikke åpne vindu!\n"

msgid "Need Amigados version 2.04 or later\n"
msgstr "Trenger Amigados versjon 2.04 eller nyere\n"

#, c-format
msgid "Need %s version %ld\n"
msgstr "Trenger %s versjon %ld\n"

msgid "Cannot open NIL:\n"
msgstr "Kan ikke åpne NIL:\n"

msgid "Cannot create "
msgstr "Kan ikke opprette "

#, c-format
msgid "Vim exiting with %d\n"
msgstr "Vim avslutter med %d\n"

msgid "cannot change console mode ?!\n"
msgstr "kan ikke forandre konsollmodus ?!\n"

msgid "mch_get_shellsize: not a console??\n"
msgstr "mch_get_shellsize: Ikke et konsoll??\n"

#. if Vim opened a window: Executing a shell may cause crashes
msgid "E360: Cannot execute shell with -f option"
msgstr "E360: Kan ikke kjøre skall med \"-f\"-valg"

msgid "Cannot execute "
msgstr "Kan ikke utføre "

msgid "shell "
msgstr "skall "

msgid " returned\n"
msgstr " returnerte\n"

msgid "ANCHOR_BUF_SIZE too small."
msgstr "ANCHOR_BUF_SIZE for liten."

msgid "I/O ERROR"
msgstr "I/U-FEIL"

msgid "Message"
msgstr "Melding"

msgid "'columns' is not 80, cannot execute external commands"
msgstr "'columns' er ikke 80, kan ikke utføre eksterne kommandoer"

msgid "E237: Printer selection failed"
msgstr "E237: Valg av skriver feilet"

#, c-format
msgid "to %s on %s"
msgstr "til %s på %s"

#, c-format
msgid "E613: Unknown printer font: %s"
msgstr "E613: Ukjent skrifttype for skriver: %s"

#, c-format
msgid "E238: Print error: %s"
msgstr "E238: Feil under utskrift: %s"

#, c-format
msgid "Printing '%s'"
msgstr "Skriver ut '%s'"

#, c-format
msgid "E244: Illegal charset name \"%s\" in font name \"%s\""
msgstr "E244: Ulovlig navn på tegnsett \"%s\" i skrifttypenavn \"%s\""

#, c-format
msgid "E245: Illegal char '%c' in font name \"%s\""
msgstr "E245: Ulovlig tegn '%c' i skrifttypenavn \"%s\""

msgid "E366: Invalid 'osfiletype' option - using Text"
msgstr "E366: Ugyldig 'osfiletype'-valg - bruker Text"

msgid "Vim: Double signal, exiting\n"
msgstr "Vim: Dobbelt signal, avslutter\n"

#, c-format
msgid "Vim: Caught deadly signal %s\n"
msgstr "Vim: Mottok dødelig signal %s\n"

#, c-format
msgid "Vim: Caught deadly signal\n"
msgstr "Vim: Mottok dødelig signal\n"

#, c-format
msgid "Opening the X display took %ld msec"
msgstr "Åpning av X-display tok %ld millisekunder"

msgid ""
"\n"
"Vim: Got X error\n"
msgstr ""
"\n"
"Vim: Mottok X-feil\n"

msgid "Testing the X display failed"
msgstr "Test av X-display feilet"

msgid "Opening the X display timed out"
msgstr "Tidsavbrudd for åpning av X-display"

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell "
msgstr ""
"\n"
"Kan ikke kjøre skall "

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell sh\n"
msgstr ""
"\n"
"Kan ikke kjøre skallet sh\n"

msgid ""
"\n"
"shell returned "
msgstr ""
"\n"
"skallet returnerte "

msgid ""
"\n"
"Cannot create pipes\n"
msgstr ""
"\n"
"Kan ikke opprette rør (\"pipe\")\n"

msgid ""
"\n"
"Cannot fork\n"
msgstr ""
"\n"
"Kan ikke opprette tvillingprosess (\"fork\")\n"

msgid ""
"\n"
"Command terminated\n"
msgstr ""
"\n"
"Kommando avsluttet\n"

msgid "XSMP lost ICE connection"
msgstr "XSMP mistet ICE-forbindelsen"

#, c-format
msgid "dlerror = \"%s\""
msgstr "dlerror = \"%s\""

msgid "Opening the X display failed"
msgstr "Åpning av X-display feilet"

msgid "XSMP handling save-yourself request"
msgstr "XSMP håndterer \"redd-deg-selv\"-forespørsel"

msgid "XSMP opening connection"
msgstr "XSMP åpner forbindelse"

msgid "XSMP ICE connection watch failed"
msgstr "Overvåkning av XSMP ICE-forbindelse feilet"

#, c-format
msgid "XSMP SmcOpenConnection failed: %s"
msgstr "XSMP SmcOpenConnection feilet: %s"

msgid "At line"
msgstr "På linje"

msgid "Could not load vim32.dll!"
msgstr "Klarte ikke laste vim32.dll!"

msgid "VIM Error"
msgstr "VIM-feil"

msgid "Could not fix up function pointers to the DLL!"
msgstr "Klarte ikke ordne opp i funksjonspekere til DLL-en!"

#, c-format
msgid "shell returned %d"
msgstr "skallet returnerte %d"

#, c-format
msgid "Vim: Caught %s event\n"
msgstr "Vim: Mottok \"%s\"-hendelse\n"

msgid "close"
msgstr "lukk"

msgid "logoff"
msgstr "logg av"

msgid "shutdown"
msgstr "kjør ned"

msgid "E371: Command not found"
msgstr "E371: Kommando ikke funnet"

msgid ""
"VIMRUN.EXE not found in your $PATH.\n"
"External commands will not pause after completion.\n"
"See :help win32-vimrun for more information."
msgstr ""
"VIMRUN.EXE ikke funnet i $PATH.\n"
"Eksterne kommandoer kommer ikke til å vente etter fullføring.\n"
"Se \":help win32-vimrun\" for mer informasjon."

msgid "Vim Warning"
msgstr "Vim-advarsel"

#, c-format
msgid "E372: Too many %%%c in format string"
msgstr "E372: For mange %%%c i formatstreng"

#, c-format
msgid "E373: Unexpected %%%c in format string"
msgstr "E373: Uventet %%%c i formatstreng"

msgid "E374: Missing ] in format string"
msgstr "E374: Mangler ] i formatstreng"

#, c-format
msgid "E375: Unsupported %%%c in format string"
msgstr "E375: %%%c ikke støttet i formatstreng"

#, c-format
msgid "E376: Invalid %%%c in format string prefix"
msgstr "E376: Ugyldig %%%c i formatstreng-prefiks"

#, c-format
msgid "E377: Invalid %%%c in format string"
msgstr "E377: Ugyldig %%%c i formatstreng"

msgid "E378: 'errorformat' contains no pattern"
msgstr "E378: 'errorformat' inneholder ikke søkestreng"

msgid "E379: Missing or empty directory name"
msgstr "E379: Manglende eller tomt katalognavn"

msgid "E553: No more items"
msgstr "E553: Ingen flere elementer"

#, c-format
msgid "(%d of %d)%s%s: "
msgstr "(%d av %d)%s%s: "

msgid " (line deleted)"
msgstr " (linjen slettet)"

msgid "E380: At bottom of quickfix stack"
msgstr "E380: På bunnen av quickfix-stack"

msgid "E381: At top of quickfix stack"
msgstr "E381: På toppen av quickfix-stack"

#, c-format
msgid "error list %d of %d; %d errors"
msgstr "feilliste %d av %d; %d feil"

msgid "E382: Cannot write, 'buftype' option is set"
msgstr "E382: Kan ikke lagre, 'buftype'-valget er satt"

msgid "E683: File name missing or invalid pattern"
msgstr "E683: Filnavn mangler eller ugyldig søkestreng"

#, c-format
msgid "Cannot open file \"%s\""
msgstr "Kan ikke åpne filen \"%s\""

msgid "E681: Buffer is not loaded"
msgstr "E681: Bufferen er ikke lastet"

msgid "E777: String or List expected"
msgstr "E777: Streng eller liste forventet"

#, c-format
msgid "E369: invalid item in %s%%[]"
msgstr "E369: Ugyldig element i %s%%[]"

msgid "E339: Pattern too long"
msgstr "E339: Søkestrengen er for lang"

msgid "E50: Too many \\z("
msgstr "E50: For mange \\z("

#, c-format
msgid "E51: Too many %s("
msgstr "E51: For mange %s("

msgid "E52: Unmatched \\z("
msgstr "E52: Usamsvarende \\z("

#, c-format
msgid "E53: Unmatched %s%%("
msgstr "E53: Usamsvarende %s%%("

#, c-format
msgid "E54: Unmatched %s("
msgstr "E54: Usamsvarende %s("

#, c-format
msgid "E55: Unmatched %s)"
msgstr "E55: Usamsvarende %s)"

#, c-format
msgid "E59: invalid character after %s@"
msgstr "E59: Ugyldig tegn etter %s@"

#, c-format
msgid "E60: Too many complex %s{...}s"
msgstr "E60: For mange komplekse %s{...}s"

#, c-format
msgid "E61: Nested %s*"
msgstr "E61: Nøstede %s*"

#, c-format
msgid "E62: Nested %s%c"
msgstr "E62: Nøstede %s%c"

msgid "E63: invalid use of \\_"
msgstr "E63: Ugyldig bruk av \\_"

#, c-format
msgid "E64: %s%c follows nothing"
msgstr "E64: %s%c etterfølger ingenting"

msgid "E65: Illegal back reference"
msgstr "E65: Ulovlig tilbakereferanse"

msgid "E66: \\z( not allowed here"
msgstr "E66: \\z( ikke tillatt her"

msgid "E67: \\z1 et al. not allowed here"
msgstr "E67: \\z1 med venner er ikke tillatt her"

msgid "E68: Invalid character after \\z"
msgstr "E68: Ugyldig tegn etter \\z"

#, c-format
msgid "E69: Missing ] after %s%%["
msgstr "E69: Mangler ] etter %s%%["

#, c-format
msgid "E70: Empty %s%%[]"
msgstr "E70: Tom %s%%[]"

#, c-format
msgid "E678: Invalid character after %s%%[dxouU]"
msgstr "E678: Ugyldig tegn etter %s%%[dxouU]"

#, c-format
msgid "E71: Invalid character after %s%%"
msgstr "E71: Ugyldig tegn etter %s%%"

#, c-format
msgid "E769: Missing ] after %s["
msgstr "E769: Mangler ] etter %s["

#, c-format
msgid "E554: Syntax error in %s{...}"
msgstr "E554: Syntaksfeil i %s{...}"

msgid "External submatches:\n"
msgstr "Eksterne deltreff:\n"

msgid " VREPLACE"
msgstr " V-ERSTATT"

msgid " REPLACE"
msgstr " ERSTATT"

msgid " REVERSE"
msgstr " OMVENDT"

msgid " INSERT"
msgstr " SETT INN"

msgid " (insert)"
msgstr " (sett inn)"

msgid " (replace)"
msgstr " (erstatt)"

msgid " (vreplace)"
msgstr " (v-erstatt)"

msgid " Hebrew"
msgstr " hebraisk"

msgid " Arabic"
msgstr " arabisk"

msgid " (lang)"
msgstr " (lang)"

msgid " (paste)"
msgstr " (lim inn)"

msgid " VISUAL"
msgstr " VISUELL"

msgid " VISUAL LINE"
msgstr " VISUELL LINJE"

msgid " VISUAL BLOCK"
msgstr " VISUELL BLOKK"

msgid " SELECT"
msgstr " VELG"

msgid " SELECT LINE"
msgstr " VELG LINJE"

msgid " SELECT BLOCK"
msgstr " VELG BLOKK"

msgid "recording"
msgstr "spiller inn"

#, c-format
msgid "E383: Invalid search string: %s"
msgstr "E383: Ugyldig søkestreng: %s"

#, c-format
msgid "E384: search hit TOP without match for: %s"
msgstr "E384: Søket kom til TOPPEN uten treff på: %s"

#, c-format
msgid "E385: search hit BOTTOM without match for: %s"
msgstr "E385: Søket kom til BUNNEN uten treff på: %s"

msgid "E386: Expected '?' or '/' after ';'"
msgstr "E386: Forventet '?' eller '/' etter ';'"

msgid " (includes previously listed match)"
msgstr " (inkluderer tidligere utlistede treff)"

#. cursor at status line
msgid "--- Included files "
msgstr "--- Inkluderte filer "

msgid "not found "
msgstr "ikke funnet "

msgid "in path ---\n"
msgstr "i sti ---\n"

msgid " (Already listed)"
msgstr " (Allerede listet)"

msgid " NOT FOUND"
msgstr " IKKE FUNNET"

#, c-format
msgid "Scanning included file: %s"
msgstr "Leter gjennom inkludert fil: %s"

#, c-format
msgid "Searching included file %s"
msgstr "Leter gjennom inkludert fil %s"

msgid "E387: Match is on current line"
msgstr "E387: Treffet er på nåværende linje"

msgid "All included files were found"
msgstr "Alle inkluderte filer ble funnet"

msgid "No included files"
msgstr "Ingen inkluderte filer"

msgid "E388: Couldn't find definition"
msgstr "E388: Fant ikke definisjonen"

msgid "E389: Couldn't find pattern"
msgstr "E389: Fant ikke søketeksten"

#, c-format
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "# Last %sSearch Pattern:\n"
#~ "~"
#~ msgstr ""

msgid "E759: Format error in spell file"
msgstr "E759: Formateringsfeil i stavefil"

msgid "E758: Truncated spell file"
msgstr "E758: Valg av skriver feilet"

#, c-format
msgid "Trailing text in %s line %d: %s"
msgstr "Etterfølgende tekst i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Affix name too long in %s line %d: %s"
msgstr "Affiksnavn for langt i %s linje %d: %s"

msgid "E761: Format error in affix file FOL, LOW or UPP"
msgstr "E761: Formatfeil i affiksfil FOL, LOW eller UPP"

msgid "E762: Character in FOL, LOW or UPP is out of range"
msgstr "E762: Tegn i FOL, LOW eller UPP er utenfor område"

msgid "Compressing word tree..."
msgstr "Pakker ordtre ..."

msgid "E756: Spell checking is not enabled"
msgstr "E756: Stavekontroll er ikke aktivisert"

#, c-format
msgid "Warning: Cannot find word list \"%s.%s.spl\" or \"%s.ascii.spl\""
msgstr "Advarsel: Kan ikke finne ordliste \"%s.%s.spl\" eller \"%s.ascii.spl\""

#, c-format
msgid "Reading spell file \"%s\""
msgstr "Leser stavefil \"%s\""

msgid "E757: This does not look like a spell file"
msgstr "E757: Dette ser ikke ut som en stavefil"

msgid "E771: Old spell file, needs to be updated"
msgstr "E771: Gammel stavefil, trenger oppdatering"

msgid "E772: Spell file is for newer version of Vim"
msgstr "E772: Stavefilen er for en nyere versjon av Vim"

msgid "E770: Unsupported section in spell file"
msgstr "E770: Ustøttet seksjon i stavefil"

#, c-format
msgid "Warning: region %s not supported"
msgstr "Advarsel: Region %s ikke støttet"

#, c-format
msgid "Reading affix file %s ..."
msgstr "Leser affiksfil %s ..."

#, c-format
msgid "Conversion failure for word in %s line %d: %s"
msgstr "Konverteringsfeil for ord i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Conversion in %s not supported: from %s to %s"
msgstr "Konvertering i %s ikke støttet: Fra %s til %s"

#, c-format
msgid "Conversion in %s not supported"
msgstr "Konvertering i %s ikke støttet"

#, c-format
msgid "Invalid value for FLAG in %s line %d: %s"
msgstr "Ugyldig verdi for FLAG i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "FLAG after using flags in %s line %d: %s"
msgstr "FLAG etter bruk av flagg i %s linje %d: %s"

#, c-format
#~ msgid ""
#~ "Defining COMPOUNDFORBIDFLAG after PFX item may give wrong results in %s line "
#~ "%d"
#~ msgstr ""

#, c-format
#~ msgid ""
#~ "Defining COMPOUNDPERMITFLAG after PFX item may give wrong results in %s line "
#~ "%d"
#~ msgstr ""

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDWORDMAX value in %s line %d: %s"
msgstr "Feil COMPOUNDWORDMAX-verdi i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDMIN value in %s line %d: %s"
msgstr "Feil COMPOUNDMIN-verdi i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDSYLMAX value in %s line %d: %s"
msgstr "Feil COMPOUNDSYLMAX-verdi i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong CHECKCOMPOUNDPATTERN value in %s line %d: %s"
msgstr "Feil CHECKCOMPOUNDPATTERN-verdi i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Different combining flag in continued affix block in %s line %d: %s"
msgstr ""
"Forskjellig kombinasjonsflagg i affiksblokk som fortsetter i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Duplicate affix in %s line %d: %s"
msgstr "Duplisert affiks i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid ""
"Affix also used for BAD/RARE/KEEPCASE/NEEDAFFIX/NEEDCOMPOUND/NOSUGGEST in %s "
"line %d: %s"
msgstr ""
"Affiks også brukt for BAD/RARE/KEEPCASE/NEEDAFFIX/NEEDCOMPOUND/NOSUGGEST i %"
"s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Expected Y or N in %s line %d: %s"
msgstr "Forventet Y eller N i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Broken condition in %s line %d: %s"
msgstr "Brutt betingelse i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Expected REP(SAL) count in %s line %d"
msgstr "Forventet REP(SAL)-antall i %s linje %d"

#, c-format
msgid "Expected MAP count in %s line %d"
msgstr "Forventet MAP-antall i %s linje %d"

#, c-format
msgid "Duplicate character in MAP in %s line %d"
msgstr "Duplisert tegn i MAP i %s linje %d"

#, c-format
msgid "Unrecognized or duplicate item in %s line %d: %s"
msgstr "Ukjent eller duplisert element i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Missing FOL/LOW/UPP line in %s"
msgstr "Mangler FOL/LOW/UPP-linje i %s"

msgid "COMPOUNDSYLMAX used without SYLLABLE"
msgstr "COMPOUNDSYLMAX brukt uten SYLLABLE"

msgid "Too many postponed prefixes"
msgstr "For mange utsatte forstavelser"

msgid "Too many compound flags"
msgstr "For mange sammensatte flagg"

msgid "Too many postponed prefixes and/or compound flags"
msgstr "For mange utsatte forstavelser og/eller sammensatte flagg"

#, c-format
msgid "Missing SOFO%s line in %s"
msgstr "Mangler SOFO%s-linje i %s"

#, c-format
msgid "Both SAL and SOFO lines in %s"
msgstr "Både SAL- og SOFO-linjer i %s"

#, c-format
msgid "Flag is not a number in %s line %d: %s"
msgstr "Flagg er ikke et tall i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Illegal flag in %s line %d: %s"
msgstr "Ulovlig flagg i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "%s value differs from what is used in another .aff file"
msgstr "%s-verdi er forskjellig fra det som er bruk i en annen .aff-fil"

#, c-format
msgid "Reading dictionary file %s ..."
msgstr "Leser ordlistefil %s ..."

#, c-format
msgid "E760: No word count in %s"
msgstr "E760: Ingen ord-antall i %s"

#, c-format
msgid "line %6d, word %6d - %s"
msgstr "linje %6d, ord %6d - %s"

#, c-format
msgid "Duplicate word in %s line %d: %s"
msgstr "Duplisert ord i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "First duplicate word in %s line %d: %s"
msgstr "Første dupliserte ord i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "%d duplicate word(s) in %s"
msgstr "%d duplisert(e) ord i %s"

#, c-format
msgid "Ignored %d word(s) with non-ASCII characters in %s"
msgstr "Ignorerte %d ord med ikke-ASCII-tegn i %s"

#, c-format
msgid "Reading word file %s ..."
msgstr "Leser ordfil %s ..."

#, c-format
msgid "Duplicate /encoding= line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Duplisert '/encoding='-linje ignorert i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "/encoding= line after word ignored in %s line %d: %s"
msgstr "'/encoding='-linje etter ord ignorert i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Duplicate /regions= line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Duplisert '/regions='-linje ignorert i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Too many regions in %s line %d: %s"
msgstr "For mange regioner i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "/ line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "'/'-linje ignorert i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Invalid region nr in %s line %d: %s"
msgstr "Ugyldig regionnummer i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Unrecognized flags in %s line %d: %s"
msgstr "Ukjent flagg i %s linje %d: %s"

#, c-format
msgid "Ignored %d words with non-ASCII characters"
msgstr "Ignorerte %d ord med ikke-ASCII-tegn"

#, c-format
msgid "Compressed %d of %d nodes; %d (%d%%) remaining"
msgstr "Pakket %d av %d noder; %d (%d%%) igjen"

#, fuzzy
#~ msgid "Reading back spell file..."
#~ msgstr "Leser stavefil \"%s\""

#.
#. * Go through the trie of good words, soundfold each word and add it to
#. * the soundfold trie.
#.
#~ msgid "Performing soundfolding..."
#~ msgstr ""

#, c-format
#~ msgid "Number of words after soundfolding: %ld"
#~ msgstr ""

#, c-format
msgid "Total number of words: %d"
msgstr "Totalt antall ord: %d"

#, c-format
msgid "Writing suggestion file %s ..."
msgstr "Skriver forslagsfil %s ..."

#, c-format
msgid "Estimated runtime memory use: %d bytes"
msgstr "Anslått hukommelsesbruk under kjøring: %d bytes"

msgid "E751: Output file name must not have region name"
msgstr "E751: Utdatafilnavn må ikke ha regionnavn"

msgid "E754: Only up to 8 regions supported"
msgstr "E754: Kun opp til 8 regioner er støttet"

#, c-format
msgid "E755: Invalid region in %s"
msgstr "E755: Ugyldig region i %s"

#~ msgid "Warning: both compounding and NOBREAK specified"
#~ msgstr ""

#, c-format
msgid "Writing spell file %s ..."
msgstr "Lagrer stavefil %s ..."

msgid "Done!"
msgstr "Ferdig!"

#, c-format
msgid "E765: 'spellfile' does not have %ld entries"
msgstr "E765: 'spellfile' har ikke %ld poster"

#, c-format
msgid "Word removed from %s"
msgstr "Ord fjernet fra %s"

#, c-format
msgid "Word added to %s"
msgstr "Ord lagt til %s"

msgid "E763: Word characters differ between spell files"
msgstr "E763: Tegn i ord varierer mellom stavefiler"

msgid "Sorry, no suggestions"
msgstr "Dessverre, ingen forslag"

#, c-format
msgid "Sorry, only %ld suggestions"
msgstr "Dessverre bare %ld forslag"

#. for when 'cmdheight' > 1
#. avoid more prompt
#, c-format
msgid "Change \"%.*s\" to:"
msgstr "Forandre \"%.*s\" til:"

#, c-format
msgid " < \"%.*s\""
msgstr " < \"%.*s\""

msgid "E752: No previous spell replacement"
msgstr "E752: Ingen tidligere staveerstatninger"

#, c-format
msgid "E753: Not found: %s"
msgstr "E753: Ikke funnet: %s"

#, c-format
msgid "E778: This does not look like a .sug file: %s"
msgstr "E778: Dette ser ikke ut som en .sug-fil: %s"

#, c-format
msgid "E779: Old .sug file, needs to be updated: %s"
msgstr "E779: Gammel .sug-fil, trenger oppdatering: %s"

#, c-format
msgid "E780: .sug file is for newer version of Vim: %s"
msgstr "E780: .sug-fila er for en nyere versjon av Vim: %s"

#, c-format
msgid "E781: .sug file doesn't match .spl file: %s"
msgstr "E781: .sug-fil samsvarer ikke med .spl-fil: %s"

#, c-format
msgid "E782: error while reading .sug file: %s"
msgstr "E782: Feil under lesing av .sug-fil: %s"

#. This should have been checked when generating the .spl
#. * file.
msgid "E783: duplicate char in MAP entry"
msgstr "E783: Duplisert tegn i MAP-oppføring"

#, c-format
msgid "E390: Illegal argument: %s"
msgstr "E390: Ulovlig parameter: %s"

#, c-format
msgid "E391: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E391: Syntaksklyngen finnes ikke: %s"

msgid "No Syntax items defined for this buffer"
msgstr "Ingen syntakselementer er definert for denne bufferen"

msgid "syncing on C-style comments"
msgstr "synkroniserer C-lignende kommentarer"

msgid "no syncing"
msgstr "ingen synkronisering"

msgid "syncing starts "
msgstr "synkronisering starter "

msgid " lines before top line"
msgstr " linjer før topplinje"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax sync items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- \"Syntax sync\"-elementer ---"

msgid ""
"\n"
"syncing on items"
msgstr ""
"\n"
"synkroniserer på elementer"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Syntakselementer ---"

#, c-format
msgid "E392: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E392: Syntaksklyngen finnes ikke: %s"

msgid "minimal "
msgstr "minimal "

msgid "maximal "
msgstr "maksimal "

msgid "; match "
msgstr "; samsvarer med "

msgid " line breaks"
msgstr " linjeskift"

msgid "E395: contains argument not accepted here"
msgstr "E395: \"contains\"-parameter aksepteres ikke her"

msgid "E396: containedin argument not accepted here"
msgstr "E396: \"containedin\"-parameter aksepteres ikke her"

msgid "E393: group[t]here not accepted here"
msgstr "E393: \"group[t]here\" aksepteres ikke her"

#, c-format
msgid "E394: Didn't find region item for %s"
msgstr "E394: Fant ikke regionelement for %s"

msgid "E397: Filename required"
msgstr "E397: Trenger filnavn"

#, c-format
msgid "E789: Missing ']': %s"
msgstr "E789: Mangler ']': %s"

#, c-format
msgid "E398: Missing '=': %s"
msgstr "E398: Mangler '=': %s"

#, c-format
msgid "E399: Not enough arguments: syntax region %s"
msgstr "E399: Ikke nok parametere: syntax region %s"

msgid "E400: No cluster specified"
msgstr "E400: Ingen klynge er spesifisert"

#, c-format
msgid "E401: Pattern delimiter not found: %s"
msgstr "E401: Skilletegn for søketekst ble ikke funnet: %s"

#, c-format
msgid "E402: Garbage after pattern: %s"
msgstr "E402: Søppel etter søketekst: %s"

msgid "E403: syntax sync: line continuations pattern specified twice"
msgstr ""
"E403: syntax sync: Søkestreng for linjefortsettelser er spesifisert to ganger"

#, c-format
msgid "E404: Illegal arguments: %s"
msgstr "E404: Ulovlige parametere: %s"

#, c-format
msgid "E405: Missing equal sign: %s"
msgstr "E405: Mangler \"er lik\"-tegn: %s"

#, c-format
msgid "E406: Empty argument: %s"
msgstr "E406: Tomt parameter: %s"

#, c-format
msgid "E407: %s not allowed here"
msgstr "E407: %s er ikke tillatt her"

#, c-format
msgid "E408: %s must be first in contains list"
msgstr "E408: %s må være først i \"contains\"-liste"

#, c-format
msgid "E409: Unknown group name: %s"
msgstr "E409: Ukjent gruppenavn: %s"

#, c-format
msgid "E410: Invalid :syntax subcommand: %s"
msgstr "E410: Ugyldig \":syntax\"-delkommando: %s"

msgid "E679: recursive loop loading syncolor.vim"
msgstr "E679: Rekursiv løkke laster syncolor.vim"

#, c-format
msgid "E411: highlight group not found: %s"
msgstr "E411: Fant ikke uthevingsgruppe: %s"

#, c-format
msgid "E412: Not enough arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E412: Ikke nok parametere: \":highlight link %s\""

#, c-format
msgid "E413: Too many arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E413: For mange parametere: \":highlight link %s\""

msgid "E414: group has settings, highlight link ignored"
msgstr "E414: Syntaxgruppen har oppsett, uthevingslenke ignoreres"

#, c-format
msgid "E415: unexpected equal sign: %s"
msgstr "E415: Uventet \"er lik\"-tegn: %s"

#, c-format
msgid "E416: missing equal sign: %s"
msgstr "E416: Mangler \"er lik\"-tegn: %s"

#, c-format
msgid "E417: missing argument: %s"
msgstr "E417: Mangler parameter: %s"

#, c-format
msgid "E418: Illegal value: %s"
msgstr "E418: Ulovlig verdi: %s"

msgid "E419: FG color unknown"
msgstr "E419: Ukjent forgrunnsfarge"

msgid "E420: BG color unknown"
msgstr "E420: Ukjent bakgrunnsfarge"

#, c-format
msgid "E421: Color name or number not recognized: %s"
msgstr "E421: Kjenner ikke til fargenavnet eller -nummeret: %s"

#, c-format
msgid "E422: terminal code too long: %s"
msgstr "E422: Terminalkoden er for lang: %s"

#, c-format
msgid "E423: Illegal argument: %s"
msgstr "E423: Ulovlig parameter: %s"

msgid "E424: Too many different highlighting attributes in use"
msgstr "E424: For mange forskjellige uthevingsattributter i bruk"

msgid "E669: Unprintable character in group name"
msgstr "E669: Ikke-skrivbart tegn i gruppenavn"

msgid "W18: Invalid character in group name"
msgstr "W18: Ugyldig tegn i gruppenavn"

msgid "E555: at bottom of tag stack"
msgstr "E555: På bunnen av tag-stack"

msgid "E556: at top of tag stack"
msgstr "E556: På toppen av tag-stack"

msgid "E425: Cannot go before first matching tag"
msgstr "E425: Kan ikke gå før første samsvarende tag"

#, c-format
msgid "E426: tag not found: %s"
msgstr "E426: Fant ikke tag: %s"

#~ msgid " # pri kind tag"
#~ msgstr ""

msgid "file\n"
msgstr "fil\n"

msgid "E427: There is only one matching tag"
msgstr "E427: Det finnes bare en samsvarende tag"

msgid "E428: Cannot go beyond last matching tag"
msgstr "E428: Kan ikke gå forbi siste samsvarende tag"

#, c-format
msgid "File \"%s\" does not exist"
msgstr "Filen \"%s\" finnes ikke"

#. Give an indication of the number of matching tags
#, c-format
msgid "tag %d of %d%s"
msgstr "tag %d av %d%s"

msgid " or more"
msgstr " eller mer"

msgid " Using tag with different case!"
msgstr " Bruker tag med forskjellig bokstavstørrelse!"

#, c-format
msgid "E429: File \"%s\" does not exist"
msgstr "E429: Filen \"%s\" finnes ikke"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" # TO tag     FROM line in file/text"
msgstr ""
"\n"
" # TIL tag    FRA linje i fil/tekst"

#, c-format
msgid "Searching tags file %s"
msgstr "Leter i tagfil %s"

#, c-format
msgid "E430: Tag file path truncated for %s\n"
msgstr "E430: Sti til tagfil kuttet for %s\n"

#, c-format
msgid "E431: Format error in tags file \"%s\""
msgstr "E431: Formatfeil i tagfil \"%s\""

#, c-format
msgid "Before byte %ld"
msgstr "Før byte %ld"

#, c-format
msgid "E432: Tags file not sorted: %s"
msgstr "E432: Tagfil ikke sortert: %s"

#. never opened any tags file
msgid "E433: No tags file"
msgstr "E433: Ingen tagfil"

msgid "E434: Can't find tag pattern"
msgstr "E434: Kan ikke finne tagsøkestreng"

msgid "E435: Couldn't find tag, just guessing!"
msgstr "E435: Kunne ikke finne tag, bare gjetter!"

msgid "' not known. Available builtin terminals are:"
msgstr "' ikke kjent. Tilgjengelige innebygde terminaler er:"

msgid "defaulting to '"
msgstr "faller tilbake på '"

msgid "E557: Cannot open termcap file"
msgstr "E557: Kan ikke åpne termcap-fil"

msgid "E558: Terminal entry not found in terminfo"
msgstr "E558: Fant ikke terminaloppføring i terminfo"

msgid "E559: Terminal entry not found in termcap"
msgstr "E559: Fant ikke terminaloppføring i termcap"

#, c-format
msgid "E436: No \"%s\" entry in termcap"
msgstr "E436: Ingen \"%s\"-oppføring i termcap"

msgid "E437: terminal capability \"cm\" required"
msgstr "E437: Terminalfunksjonen \"cm\" nødvendig"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Terminal keys ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Terminaltaster ---"

msgid "new shell started\n"
msgstr "nytt skall startet\n"

msgid "Vim: Error reading input, exiting...\n"
msgstr "Vim: Feil under lesing av inndata, avslutter ...\n"

#. must display the prompt
msgid "No undo possible; continue anyway"
msgstr "Ingen angremuligheter; fortsett likevel"

msgid "Already at oldest change"
msgstr "Allerede ved eldste forandring"

msgid "Already at newest change"
msgstr "Allerede ved nyeste forandring"

#, c-format
msgid "Undo number %ld not found"
msgstr "Angrenummer %ld ikke funnet"

msgid "E438: u_undo: line numbers wrong"
msgstr "E438: u_undo: Gale linjenummer"

msgid "more line"
msgstr "linje lagt til"

msgid "more lines"
msgstr "linjer lagt til"

msgid "line less"
msgstr "linje fjernet"

msgid "fewer lines"
msgstr "linjer fjernet"

msgid "change"
msgstr "forandring"

msgid "changes"
msgstr "forandringer"

#, c-format
msgid "%ld %s; %s #%ld %s"
msgstr "%ld %s; %s #%ld %s"

msgid "before"
msgstr "før"

msgid "after"
msgstr "etter"

msgid "Nothing to undo"
msgstr "Ingenting å angre"

msgid "number changes time"
msgstr "nummer forandringer tidspunkt"

#, c-format
msgid "%ld seconds ago"
msgstr "%ld sekunder siden"

msgid "E790: undojoin is not allowed after undo"
msgstr "E790: undojoin er ikke tillatt etter undo"

msgid "E439: undo list corrupt"
msgstr "E439: Angrelisten er skadet"

msgid "E440: undo line missing"
msgstr "E440: Angrelisten mangler"

#. Only MS VC 4.1 and earlier can do Win32s
msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16/32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"MS Windows 16/32-bits grafisk versjon"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 64-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"MS Windows 64-bits grafisk versjon"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"MS-Windows 32-bits GUI-versjon"

msgid " in Win32s mode"
msgstr " i Win32s-modus"

msgid " with OLE support"
msgstr " med OLE-støtte"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit console version"
msgstr ""
"\n"
"MS-Windows 32-bits konsollversjon"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16-bit version"
msgstr ""
"\n"
"MS-Windows 16-bits versjon"

msgid ""
"\n"
"32-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"32-bits MS-DOS-versjon"

msgid ""
"\n"
"16-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"16-bits MS-DOS-versjon"

msgid ""
"\n"
"MacOS X (unix) version"
msgstr ""
"\n"
"MacOS X (unix)-versjon"

msgid ""
"\n"
"MacOS X version"
msgstr ""
"\n"
"MacOS X-versjon"

msgid ""
"\n"
"MacOS version"
msgstr ""
"\n"
"MacOS-versjon"

msgid ""
"\n"
"RISC OS version"
msgstr ""
"\n"
"RISC OS-versjon"

msgid ""
"\n"
"Included patches: "
msgstr ""
"\n"
"Inkluderte patcher: "

msgid "Modified by "
msgstr "Modifisert av "

msgid ""
"\n"
"Compiled "
msgstr ""
"\n"
"Kompilert "

msgid "by "
msgstr "av "

msgid ""
"\n"
"Huge version "
msgstr ""
"\n"
"Diger (\"huge\") versjon "

msgid ""
"\n"
"Big version "
msgstr ""
"\n"
"Stor (\"big\") versjon "

msgid ""
"\n"
"Normal version "
msgstr ""
"\n"
"Normal versjon "

msgid ""
"\n"
"Small version "
msgstr ""
"\n"
"Liten (\"small\") versjon "

msgid ""
"\n"
"Tiny version "
msgstr ""
"\n"
"Spinkel (\"tiny\") versjon "

msgid "without GUI."
msgstr "uten GUI."

msgid "with GTK2-GNOME GUI."
msgstr "med GTK2-GNOME GUI."

msgid "with GTK-GNOME GUI."
msgstr "med GTK-GNOME GUI."

msgid "with GTK2 GUI."
msgstr "med GTK2 GUI."

msgid "with GTK GUI."
msgstr "med GTK GUI."

msgid "with X11-Motif GUI."
msgstr "med X11-Motif GUI."

msgid "with X11-neXtaw GUI."
msgstr "med X11-neXtaw GUI."

msgid "with X11-Athena GUI."
msgstr "med X11-Athena GUI."

msgid "with Photon GUI."
msgstr "med Photon GUI."

msgid "with GUI."
msgstr "med GUI."

msgid "with Carbon GUI."
msgstr "med Carbon GUI."

msgid "with Cocoa GUI."
msgstr "med Cocoa GUI."

msgid "with (classic) GUI."
msgstr "med (klassisk) GUI."

msgid " Features included (+) or not (-):\n"
msgstr " Funksjoner inkludert (+) eller ikke (-):\n"

msgid "  system vimrc file: \""
msgstr "    vimrc-fil på systemet: \""

msgid "   user vimrc file: \""
msgstr "    vimrc-fil for brukere: \""

msgid " 2nd user vimrc file: \""
msgstr " vimrc-fil nr. 2 for brukere: \""

msgid " 3rd user vimrc file: \""
msgstr " vimrc-fil nr. 3 for brukere: \""

msgid "   user exrc file: \""
msgstr "     exrc-fil for brukere: \""

msgid " 2nd user exrc file: \""
msgstr "  exrc-fil nr. 2 for brukere: \""

msgid " system gvimrc file: \""
msgstr "    gvimrc-fil på systemet: \""

msgid "  user gvimrc file: \""
msgstr "    gvimrc-fil for brukere: \""

msgid "2nd user gvimrc file: \""
msgstr " gvimrc-fil nr. 2 for brukere: \""

msgid "3rd user gvimrc file: \""
msgstr " gvimrc-fil nr. 3 for brukere: \""

msgid "  system menu file: \""
msgstr "     menyfil på systemet: \""

msgid " fall-back for $VIM: \""
msgstr "    $VIM faller tilbake på: \""

msgid " f-b for $VIMRUNTIME: \""
msgstr "$VIMRUNTIME faller tilbake på: \""

msgid "Compilation: "
msgstr "Kompilering: "

msgid "Compiler: "
msgstr "Kompilator: "

msgid "Linking: "
msgstr "Linking: "

msgid " DEBUG BUILD"
msgstr " DEBUGGINGSVERSJON"

msgid "VIM - Vi IMproved"
msgstr "VIM - Vi IMproved - Forbedret Vi"

msgid "version "
msgstr "versjon "

msgid "by Bram Moolenaar et al."
msgstr "av Bram Moolenaar med flere"

msgid "Vim is open source and freely distributable"
msgstr "Vim er åpen kildekode og kan fritt distribueres"

msgid "Help poor children in Uganda!"
msgstr "Hjelp fattige barn i Uganda!"

msgid "type :help iccf<Enter>    for information "
msgstr "skriv :help iccf<Enter>     for informasjon "

msgid "type :q<Enter>        to exit     "
msgstr "skriv :q<Enter>         for å avslutte  "

msgid "type :help<Enter> or <F1> for on-line help"
msgstr "skriv :help<Enter> eller <F1> for on-line hjelp"

msgid "type :help version7<Enter>  for version info"
msgstr "skriv :help version7<Enter>   for versjonsinfo "

msgid "Running in Vi compatible mode"
msgstr "Kjører i Vi-kompatibel modus"

msgid "type :set nocp<Enter>    for Vim defaults"
msgstr "skriv :set nocp<Enter>      for standard Vim "

msgid "type :help cp-default<Enter> for info on this"
msgstr "skriv :help cp-default<Enter>  for informasjon "

msgid "menu Help->Orphans      for information  "
msgstr "meny: Hjelp->Foreldreløse    for informasjon "

msgid "Running modeless, typed text is inserted"
msgstr "Kjører uten modus, tastetrykk blir lagt inn i teksten"

msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Insert Mode "
msgstr "meny: Rediger->Globale innstillinger->Innsettingsmodus av/på"

msgid "               for two modes   "
msgstr "                 for to moduser  "

msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Vi Compatible"
msgstr "meny: Rediger->Globale innstillinger->Vi-kompatibilitet av/på"

msgid "               for Vim defaults  "
msgstr "                 for standard Vim "

msgid "Sponsor Vim development!"
msgstr "Støtt utviklingen av Vim!"

msgid "Become a registered Vim user!"
msgstr "Bli registrert bruker av Vim!"

msgid "type :help sponsor<Enter>  for information "
msgstr "skriv :help sponsor<Enter>    for informasjon "

msgid "type :help register<Enter>  for information "
msgstr "skriv :help register<Enter>   for informasjon "

msgid "menu Help->Sponsor/Register for information  "
msgstr "meny: Hjelp->Støtte/Registrering for informasjon "

msgid "WARNING: Windows 95/98/ME detected"
msgstr "ADVARSEL: Windows 95/98/ME oppdaget"

msgid "type :help windows95<Enter> for info on this"
msgstr "skriv :help windows95<Enter>   for informasjon "

msgid "Already only one window"
msgstr "Allerede bare ett vindu"

msgid "E441: There is no preview window"
msgstr "E441: Vindu for forhåndsvisning finnes ikke"

msgid "E442: Can't split topleft and botright at the same time"
msgstr "E442: Kan ikke splitte \"topleft\" og \"botright\" på en gang"

msgid "E443: Cannot rotate when another window is split"
msgstr "E443: Kan ikke rotere når et annet vindu er splittet"

msgid "E444: Cannot close last window"
msgstr "E444: Kan ikke lukke det siste vinduet"

msgid "E445: Other window contains changes"
msgstr "E445: Annet vindu inneholder forandringer"

msgid "E446: No file name under cursor"
msgstr "E446: Ingen filnavn under markøren"

#, c-format
msgid "E447: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E447: Kan ikke finne filen \"%s\" i stien"

#, c-format
msgid "E370: Could not load library %s"
msgstr "E370: Klarte ikke laste bibliotek %s"

msgid "Sorry, this command is disabled: the Perl library could not be loaded."
msgstr "Denne kommandoen er deaktivert, Perl-biblioteket kunne ikke lastes."

msgid "E299: Perl evaluation forbidden in sandbox without the Safe module"
msgstr ""
"E299: Evaluering av Perl er ikke tillatt i sandkassen uten \"Safe\"-modulen"

msgid "Edit with &multiple Vims"
msgstr "Rediger med &flere Vim-er"

msgid "Edit with single &Vim"
msgstr "Rediger med enkel &Vim"

msgid "Diff with Vim"
msgstr "Differanse med Vim"

msgid "Edit with &Vim"
msgstr "Rediger med &Vim"

#. Now concatenate
msgid "Edit with existing Vim - "
msgstr "Rediger med eksisterende Vim - "

msgid "Edits the selected file(s) with Vim"
msgstr "Redigerer de(n) valgte filen(e) med Vim"

msgid "Error creating process: Check if gvim is in your path!"
msgstr "Klarte ikke lage prosess: Sjekk at gvim er i stien!"

msgid "gvimext.dll error"
msgstr "Feil i gvimext.dll"

msgid "Path length too long!"
msgstr "Lengden på stien er for lang!"

msgid "--No lines in buffer--"
msgstr "--Ingen linjer i bufferen--"

#.
#. * The error messages that can be shared are included here.
#. * Excluded are errors that are only used once and debugging messages.
#.
msgid "E470: Command aborted"
msgstr "E470: Kommandoen avbrutt"

msgid "E471: Argument required"
msgstr "E471: Parameter nødvendig"

msgid "E10: \\ should be followed by /, ? or &"
msgstr "E10: \\ skulle ha vært fulgt av /, ? eller &"

msgid "E11: Invalid in command-line window; <CR> executes, CTRL-C quits"
msgstr "E11: Ugyldig i kommandolinjevindu; <ENTER> utfører, CTRL-C avslutter"

msgid "E12: Command not allowed from exrc/vimrc in current dir or tag search"
msgstr ""
"E12: Kommandoen er ikke tillatt fra exrc/vimrc i nåværende katalog eller "
"tagsøk"

msgid "E171: Missing :endif"
msgstr "E171: Mangler :endif"

msgid "E600: Missing :endtry"
msgstr "E600: Mangler :endtry"

msgid "E170: Missing :endwhile"
msgstr "E170: Mangler :endwhile"

msgid "E170: Missing :endfor"
msgstr "E170: Mangler :endfor"

msgid "E588: :endwhile without :while"
msgstr "E588: :endwhile uten :while"

msgid "E588: :endfor without :for"
msgstr "E588: :endfor uten :for"

msgid "E13: File exists (add ! to override)"
msgstr "E13: Filen finnes (legg til ! for å overstyre)"

msgid "E472: Command failed"
msgstr "E472: Kommandoen feilet"

#, c-format
msgid "E234: Unknown fontset: %s"
msgstr "E234: Ukjent skrifttypesett: %s"

#, c-format
msgid "E235: Unknown font: %s"
msgstr "E235: Ukjent skrifttype: %s"

#, c-format
msgid "E236: Font \"%s\" is not fixed-width"
msgstr "E236: Skrifttypen \"%s\" har ikke fast bredde"

msgid "E473: Internal error"
msgstr "E473: Intern feil"

msgid "Interrupted"
msgstr "Avbrutt"

msgid "E14: Invalid address"
msgstr "E14: Ugyldig adresse"

msgid "E474: Invalid argument"
msgstr "E474: Ugyldig parameter"

#, c-format
msgid "E475: Invalid argument: %s"
msgstr "E475: Ugyldig paramter: %s"

#, c-format
msgid "E15: Invalid expression: %s"
msgstr "E15: Ugyldig uttrykk: %s"

msgid "E16: Invalid range"
msgstr "E16: Ugyldig område"

msgid "E476: Invalid command"
msgstr "E476: Ugyldig kommando"

#, c-format
msgid "E17: \"%s\" is a directory"
msgstr "E17: \"%s\" er en katalog"

#, c-format
msgid "E364: Library call failed for \"%s()\""
msgstr "E364: Bibliotek-kall feilet for \"%s()\""

#, c-format
msgid "E448: Could not load library function %s"
msgstr "E448: Klarte ikke laste biblioteksfunksjon %s"

msgid "E19: Mark has invalid line number"
msgstr "E19: Merket har et ugyldig linjenummer"

msgid "E20: Mark not set"
msgstr "E20: Merket ble ikke satt"

msgid "E21: Cannot make changes, 'modifiable' is off"
msgstr "E21: Kan ikke gjøre forandringer, 'modifiable' er av"

msgid "E22: Scripts nested too deep"
msgstr "E22: Skripts nøstet for dypt"

msgid "E23: No alternate file"
msgstr "E23: Ingen alternativ fil"

msgid "E24: No such abbreviation"
msgstr "E24: Forkortelsen finnes ikke"

msgid "E477: No ! allowed"
msgstr "E477: Ingen ! tillatt"

msgid "E25: GUI cannot be used: Not enabled at compile time"
msgstr "E25: GUI kan ikke brukes: Ikke slått på under kompilering"

msgid "E26: Hebrew cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E26: Hebraisk kan ikke brukes: Ikke slått på under kompilering\n"

msgid "E27: Farsi cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr ""
"E27: Persisk (Farsi) kan ikke brukes: Ikke slått på under kompilering\n"

msgid "E800: Arabic cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E800: Arabisk kan ikke brukes: Ikke slått på under kompilering\n"

#, c-format
msgid "E28: No such highlight group name: %s"
msgstr "E28: Uthevingsgruppe finnes ikke: %s"

msgid "E29: No inserted text yet"
msgstr "E29: Ingen innlagt tekst enda"

msgid "E30: No previous command line"
msgstr "E30: Ingen tidligere kommandolinje"

msgid "E31: No such mapping"
msgstr "E31: Mappingen finnes ikke"

msgid "E479: No match"
msgstr "E479: Ingen treff"

#, c-format
msgid "E480: No match: %s"
msgstr "E480: Ingen treff: %s"

msgid "E32: No file name"
msgstr "E32: Mangler filnavn"

msgid "E33: No previous substitute regular expression"
msgstr "E33: Ingen tidligere erstatninger med regulære uttrykk"

msgid "E34: No previous command"
msgstr "E34: Ingen tidligere kommando"

msgid "E35: No previous regular expression"
msgstr "E35: Ingen tidligere regulære uttrykk"

msgid "E481: No range allowed"
msgstr "E481: Område er ikke tillatt"

msgid "E36: Not enough room"
msgstr "E36: Ikke nok plass"

#, c-format
msgid "E247: no registered server named \"%s\""
msgstr "E247: Ingen registrert tjener kalt \"%s\""

#, c-format
msgid "E482: Can't create file %s"
msgstr "E482: Kan ikke opprette filen %s"

msgid "E483: Can't get temp file name"
msgstr "E483: Kan ikke hente navn på midlertidig fil"

#, c-format
msgid "E484: Can't open file %s"
msgstr "E484: Kan ikke åpne filen %s"

#, c-format
msgid "E485: Can't read file %s"
msgstr "E485: Kan ikke lese filen %s"

msgid "E37: No write since last change (add ! to override)"
msgstr "E37: Ikke lagret siden forrige forandring (legg til ! for å overstyre)"

msgid "E38: Null argument"
msgstr "E38: Nullparameter"

msgid "E39: Number expected"
msgstr "E39: Nummer forventet"

#, c-format
msgid "E40: Can't open errorfile %s"
msgstr "E40: Kan ikke åpne feilfilen %s"

msgid "E233: cannot open display"
msgstr "E233: Kan ikke åpne display"

msgid "E41: Out of memory!"
msgstr "E41: Ikke mer ledig hukommelse!"

msgid "Pattern not found"
msgstr "Fant ikke søketeksten"

#, c-format
msgid "E486: Pattern not found: %s"
msgstr "E486: Fant ikke søketeksten: %s"

msgid "E487: Argument must be positive"
msgstr "E487: Parameteret må være positivt"

msgid "E459: Cannot go back to previous directory"
msgstr "E459: Kan ikke gå tilbake til tidligere katalog"

msgid "E42: No Errors"
msgstr "E42: Ingen feil"

msgid "E776: No location list"
msgstr "E776: Ingen plassliste"

msgid "E43: Damaged match string"
msgstr "E43: Ødelagt søkestreng"

msgid "E44: Corrupted regexp program"
msgstr "E44: Skadet program med regulært uttrykk"

msgid "E45: 'readonly' option is set (add ! to override)"
msgstr "E45: 'readonly'-valget er satt (legg til ! for å overstyre)"

#, c-format
msgid "E46: Cannot change read-only variable \"%s\""
msgstr "E46: Kan ikke forandre skrivebeskyttet variabel \"%s\""

#, c-format
msgid "E794: Cannot set variable in the sandbox: \"%s\""
msgstr "E794: Kan ikke sette variabel i sandkassen: \"%s\""

msgid "E47: Error while reading errorfile"
msgstr "E47: Feil under lesing av feilfilen"

msgid "E48: Not allowed in sandbox"
msgstr "E48: Ikke tillatt i sandkassen"

msgid "E523: Not allowed here"
msgstr "E523: Ikke tillatt her"

msgid "E359: Screen mode setting not supported"
msgstr "E359: Forandring av skjermmodus er ikke støttet"

msgid "E49: Invalid scroll size"
msgstr "E49: Ugyldig \"scroll\"-verdi"

msgid "E91: 'shell' option is empty"
msgstr "E91: 'shell'-valget er tomt"

msgid "E255: Couldn't read in sign data!"
msgstr "E255: Kunne ikke lese inn skiltdata!"

msgid "E72: Close error on swap file"
msgstr "E72: Feil under lukking av swapfil"

msgid "E73: tag stack empty"
msgstr "E73: Tag-stack tom"

msgid "E74: Command too complex"
msgstr "E74: Kommandoen er for kompleks"

msgid "E75: Name too long"
msgstr "E75: Navnet er for langt"

msgid "E76: Too many ["
msgstr "E76: For mange ["

msgid "E77: Too many file names"
msgstr "E77: For mange filnavn"

msgid "E488: Trailing characters"
msgstr "E488: Etterfølgende tegn"

msgid "E78: Unknown mark"
msgstr "E78: Ukjent merke"

msgid "E79: Cannot expand wildcards"
msgstr "E79: Klarte ikke utvide jokertegn"

msgid "E591: 'winheight' cannot be smaller than 'winminheight'"
msgstr "E591: 'winheight' kan ikke være mindre enn 'winminheight'"

msgid "E592: 'winwidth' cannot be smaller than 'winminwidth'"
msgstr "E592: 'winwidth' kan ikke være mindre enn 'winminwidth'"

msgid "E80: Error while writing"
msgstr "E80: Feil under skriving"

msgid "Zero count"
msgstr "Antall repeteringer er null"

msgid "E81: Using <SID> not in a script context"
msgstr "E81: Bruker <SID> utenom skript-kontekst"

msgid "E449: Invalid expression received"
msgstr "E449: Ugyldig uttrykk mottatt"

msgid "E463: Region is guarded, cannot modify"
msgstr "E463: Regionen er beskyttet og kan ikke modifiseres"

msgid "E744: NetBeans does not allow changes in read-only files"
msgstr "E744: NetBeans tillater ikke forandringer i skrivebeskyttede filer"

#, c-format
msgid "E685: Internal error: %s"
msgstr "E685: Intern feil: %s"

msgid "E363: pattern uses more memory than 'maxmempattern'"
msgstr "E363: Søkestrengen bruker mer hukommelse enn 'maxmempattern'"

msgid "E749: empty buffer"
msgstr "E749: Tom buffer"

msgid "E682: Invalid search pattern or delimiter"
msgstr "E682: Ugyldig søkestreng eller skilletegn"

msgid "E139: File is loaded in another buffer"
msgstr "E139: Filen er lastet i en annen buffer"

#, c-format
msgid "E764: Option '%s' is not set"
msgstr "E764: Valget '%s' er ikke satt"

msgid "search hit TOP, continuing at BOTTOM"
msgstr "Søket traff TOPPEN, fortsetter fra BUNNEN"

msgid "search hit BOTTOM, continuing at TOP"
msgstr "Søket traff BUNNEN, fortsetter fra TOPPEN"