cs.po   [plain text]


# Czech translation of vim
# Jiří Pavlovský <jpavlovsky@mbox.vol.cz>, 2000 - 2002.
# Some completion for vim6.0 added by Jiří Březina <brz@centrum.cz>
# Some bugfixes by Tomáš Zellerin <zellerin@volny.cz>
#
# Original translations.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vim-6.0\n"
"POT-Creation-Date: 2001-10-08 08:27-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-06 22:29+0100\n"
"Last-Translator: Jiří Pavlovský <jpavlovsky@mbox.vol.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "E82: Cannot allocate any buffer, exiting..."
msgstr "E82: Nelze alokovat žádný buffer, končím..."

msgid "E83: Cannot allocate buffer, using other one..."
msgstr "E83: Nelze alokovat buffer, použiji jiný..."

msgid "No buffers were unloaded"
msgstr "Žádný buffer nebyl deaktivován"

msgid "No buffers were deleted"
msgstr "Žádný buffer nebyl smazán"

msgid "No buffers were wiped out"
msgstr "Žádný buffer nebyl zahozen"

msgid "1 buffer unloaded"
msgstr "Počet deaktivovaných bufferů: 1"

#, c-format
msgid "%d buffers unloaded"
msgstr "Počet deaktivovaných bufferů: %d"

msgid "1 buffer deleted"
msgstr "Počet smazaných bufferů: 1"

#, c-format
msgid "%d buffers deleted"
msgstr "Počet smazaných bufferů: %d"

msgid "1 buffer wiped out"
msgstr "Počet zahozených bufferů: 1"

#, c-format
msgid "%d buffers wiped out"
msgstr "Počet zahozených bufferů: %d"

msgid "E84: No modified buffer found"
msgstr "E84: Nebyl nalezen žádný změněný buffer"

#. back where we started, didn't find anything.
msgid "E85: There is no listed buffer"
msgstr "E85: Seznam bufferů je prázdný"

#, c-format
msgid "E86: Cannot go to buffer %ld"
msgstr "E86: Nelze přeskočit na buffer %ld"

msgid "E87: Cannot go beyond last buffer"
msgstr "E87: Za poslední buffer nelze přeskočit"

msgid "E88: Cannot go before first buffer"
msgstr "E88: Před první buffer nelze přeskočit"

#, c-format
msgid "E89: No write since last change for buffer %ld (use ! to override)"
msgstr "E89: Změny v bufferu %ld nebyly uloženy (! pro vynucení)"

msgid "E90: Cannot unload last buffer"
msgstr "E90: Poslední buffer nelze deaktivovat"

msgid "W14: Warning: List of file names overflow"
msgstr "W14: Varování: přetečení seznamu s názvy souborů"

#, c-format
msgid "E92: Buffer %ld not found"
msgstr "E92: Buffer %ld nenalezen"

#, c-format
msgid "E93: More than one match for %s"
msgstr "E93: Vzoru %s vyhovuje více bufferů"

#, c-format
msgid "E94: No matching buffer for %s"
msgstr "E94: Vzoru %s nevyhovuje žádný buffer"

#, c-format
msgid "line %ld"
msgstr "řádek %ld"

msgid "E95: Buffer with this name already exists"
msgstr "E95: Buffer tohoto jména již existuje"

msgid " [Modified]"
msgstr " [Změněný]"

msgid "[Not edited]"
msgstr "[Needitovaný]"

msgid "[New file]"
msgstr "[Nový soubor]"

msgid "[Read errors]"
msgstr "[Chyby při čtení]"

msgid "[readonly]"
msgstr "[Pouze pro čtení]"

msgid "1 line --%d%%--"
msgstr "řádků: --%d%%--"

msgid "%ld lines --%d%%--"
msgstr "řádků: %ld --%d%%--"

msgid "line %ld of %ld --%d%%-- col "
msgstr "řádek %ld/%ld --%d%%-- sloupec"

msgid "[No file]"
msgstr "[Žádný soubor]"

#. must be a help buffer
msgid "help"
msgstr "nápověda"

msgid "[help]"
msgstr "[nápověda]"

msgid "[Preview]"
msgstr "[náhled]"

msgid "All"
msgstr "Vše"

msgid "Bot"
msgstr "Konec"

msgid "Top"
msgstr "Začátek"

msgid ""
"\n"
"# Buffer list:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Seznam bufferů:\n"

msgid "[Error List]"
msgstr "[seznam chyb]"

msgid "[No File]"
msgstr "[žádný soubor]"

msgid ""
"\n"
"--- Signs ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Znaky ---"

#, c-format
msgid "Signs for %s:"
msgstr "Znaky pro %s:"

#, c-format
msgid "  line=%ld id=%d name=%s"
msgstr "  řádek=%ld id=%d jméno=%s"

#, c-format
msgid "E96: Can not diff more than %ld buffers"
msgstr "E96: Nelze překročit maximální počet %ld diff bufferů"

msgid "E97: Cannot create diffs"
msgstr "E97: Nelze vytvořit diffy"

msgid "Patch file"
msgstr "Soubor se záplatou"

msgid "E98: Cannot read diff output"
msgstr "E98: Nelze číst výstup programu diff"

msgid "E99: Current buffer is not in diff mode"
msgstr "E99: Aktuální buffer není v diff režimu"

msgid "E100: No other buffer in diff mode"
msgstr "E100: To byl poslední buffer v diff režimu"

msgid "E101: More than two buffers in diff mode, don't know which one to use"
msgstr "E101: V diff režimu jsou více než dva buffery. Nevím, který mám použít."

#, c-format
msgid "E102: Can't find buffer \"%s\""
msgstr "E102: Nelze nalézt buffer \"%s\""

#, c-format
msgid "E103: Buffer \"%s\" is not in diff mode"
msgstr "E103: Buffer \"%s\" není v diff režimu"

msgid "E104: Escape not allowed in digraph"
msgstr "E104: digraph nesmí obsahovat Escape"

msgid "Keymap file not found"
msgstr "Soubor s mapou klávesnice nebyl nalezen"

msgid "E105: Using :loadkeymap not in a sourced file"
msgstr "E105: :loadkeymap mimo interpretovaný soubor"

msgid " Keyword completion (^N/^P)"
msgstr " Doplňování klíčových slov (^N/^P)"

#. ctrl_x_mode == 0, ^P/^N compl.
msgid " ^X mode (^E/^Y/^L/^]/^F/^I/^K/^D/^V/^N/^P)"
msgstr " ^X režim (^E/^Y/^L/^]/^F/^I/^K/^D/^V/^N/^P)"

#. Scroll has it's own msgs, in it's place there is the msg for local
#. * ctrl_x_mode = 0 (eg continue_status & CONT_LOCAL) -- Acevedo
msgid " Keyword Local completion (^N/^P)"
msgstr " Lokální doplňování klíčových slov (^N/^P)"

msgid " Whole line completion (^L/^N/^P)"
msgstr " Doplňování celých řádků (^L/^N/^P)"

msgid " File name completion (^F/^N/^P)"
msgstr " Doplňování názvů souborů (^F/^N/^P)"

msgid " Tag completion (^]/^N/^P)"
msgstr " Doplňování tagů (^I/^N/^P)"

msgid " Path pattern completion (^N/^P)"
msgstr " Doplňování vzoru cest (^N/^P)"

msgid " Definition completion (^D/^N/^P)"
msgstr " Doplňování definic (^D/^N/^P)"

msgid " Dictionary completion (^K/^N/^P)"
msgstr " Doplňování podle slovníku (^K/^N/^P)"

msgid " Thesaurus completion (^T/^N/^P)"
msgstr " Doplňování podle tezauru (^T/^N/^P)"

msgid " Command-line completion (^V/^N/^P)"
msgstr " Doplňování příkazové řádky (^I/^N/^P)"

msgid "Hit end of paragraph"
msgstr "Konec odstavce"

msgid "'thesaurus' option is empty"
msgstr "volba 'thesaurus' je prázdná"

msgid "'dictionary' option is empty"
msgstr "volba 'dictionary' je prázdná"

#, c-format
msgid "Scanning dictionary: %s"
msgstr "Prohledávám slovník %s"

msgid " (insert) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (insert) Rolování (^E/^Y)"

msgid " (replace) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (replace) Rolování (^E/^Y)"

#, c-format
msgid "Scanning: %s"
msgstr "Prohledávám %s"

msgid "Scanning tags."
msgstr "Prohledávám tagy"

msgid " Adding"
msgstr "Přidávám"

#. showmode might reset the internal line pointers, so it must
#. * be called before line = ml_get(), or when this address is no
#. * longer needed. -- Acevedo.
#.
msgid "-- Searching..."
msgstr "-- Hledám..."

msgid "Back at original"
msgstr "Výchozí podoba"

msgid "Word from other line"
msgstr "Slovo z jiného řádku"

msgid "The only match"
msgstr "Jediná shoda"

#, c-format
msgid "match %d of %d"
msgstr "shoda %d/%d"

#, c-format
msgid "match %d"
msgstr "shoda %d"

#, c-format
msgid "E106: Unknown variable: \"%s\""
msgstr "E106: Neznámá proměnná: \"%s\""

#, c-format
msgid "E107: Missing parentheses: %s"
msgstr "E107: Chybí závorky: %s"

#, c-format
msgid "E108: No such variable: \"%s\""
msgstr "E108: Proměnná \"%s\" neexistuje"

msgid "E109: Missing ':' after '?'"
msgstr "E109: Po '?' chybí ':'"

msgid "E110: Missing ')'"
msgstr "E110: Chybějící ')'"

msgid "E111: Missing ']'"
msgstr "E111: Chybějící ']'"

#, c-format
msgid "E112: Option name missing: %s"
msgstr "E112: Chybí jméno volby: %s"

#, c-format
msgid "E113: Unknown option: %s"
msgstr "E113: Neznámá volba: %s"

#, c-format
msgid "E114: Missing quote: %s"
msgstr "E114: Chybí uvozovky: %s"

#, c-format
msgid "E115: Missing quote: %s"
msgstr "E115: Chybí uvozovky: %s"

#, c-format
msgid "E116: Invalid arguments for function %s"
msgstr "E116: Chybné argumenty pro funkci %s"

#, c-format
msgid "E117: Unknown function: %s"
msgstr "E117: Neznámá funkce: %s"

#, c-format
msgid "E118: Too many arguments for function: %s"
msgstr "E118: Příliš mnoho argumentů pro funkci %s"

#, c-format
msgid "E119: Not enough arguments for function: %s"
msgstr "E119: Příliš málo argumentů pro funkci %s"

#, c-format
msgid "E120: Using <SID> not in a script context: %s"
msgstr "E120: Použití <SID> mimo kontext skriptu: %s"

#, c-format
msgid "+-%s%3ld lines: "
msgstr "+-%s%3ld řádků:"

msgid ""
"&OK\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Zrušit"

msgid "E240: No connection to Vim server"
msgstr "E240: Neexistuje připojení k Vim serveru"

msgid "E277: Unable to read a server reply"
msgstr "E277: Nelze číst odpověď serveru"

msgid "E258: Unable to send to client"
msgstr "E258: Nelze předat klientovi"

#, c-format
msgid "E241: Unable to send to %s"
msgstr "E241: Nelze předat do %s"

msgid "(Invalid)"
msgstr "(Chybný)"

#, c-format
msgid "E121: Undefined variable: %s"
msgstr "E121: Nedefinovaná proměnná: %s"

#, c-format
msgid "E122: Function %s already exists, use ! to replace"
msgstr "E122: Funkce %s již existuje. Použijte ! pro její nahrazení."

#, c-format
msgid "E123: Undefined function: %s"
msgstr "E123: Nedefinovaná funkce: %s"

#, c-format
msgid "E124: Missing '(': %s"
msgstr "E124: Chybí '(': %s"

#, c-format
msgid "E125: Illegal argument: %s"
msgstr "E125: Nepřípustný argument: %s"

msgid "E126: Missing :endfunction"
msgstr "E126: Chybí :endfunction"

#, c-format
msgid "E127: Cannot redefine function %s: It is in use"
msgstr "E127: Nelze předefinovat funkci %s: je používána"

#, c-format
msgid "E128: Function name must start with a capital: %s"
msgstr "E128: Název funkce musí začínat velkým písmenem: %s"

msgid "E129: Function name required"
msgstr "E129: Je vyžadováno jméno funkce"

msgid "function "
msgstr "funkce "

#, c-format
msgid "E130: Undefined function: %s"
msgstr "E130: Nedefinovaná funkce: %s"

#, c-format
msgid "E131: Cannot delete function %s: It is in use"
msgstr "E131: Nelze smazat funkci %s: je již používána"

msgid "E132: Function call depth is higher than 'maxfuncdepth'"
msgstr "E132: Zanoření funkce je hlubší než 'maxfuncdepth'"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "calling %s"
msgstr "volám %s"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "continuing in %s"
msgstr "pokračuji v %s"

msgid "E133: :return not inside a function"
msgstr "E133: :return mimo funkci"

#, c-format
msgid "%s returning #%ld"
msgstr "dokončeno provádění %s. Návratová hodnota #%ld"

#, c-format
msgid "%s returning \"%s\""
msgstr "dokončeno provádění %s. Návratová hodnota \"%s\""

msgid ""
"\n"
"# global variables:\n"
msgstr ""
"\n"
"# globální proměnné:\n"

#, c-format
msgid "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"
msgstr "<%s>%s%s %d, šestnáctkově %02x, osmičkově %03o"

msgid "E134: Move lines into themselves"
msgstr "E134: Nelze přesunout řádky na původní místo"

msgid "1 line moved"
msgstr "počet přesunutých řádků: 1"

#, c-format
msgid "%ld lines moved"
msgstr "Počet přesunutých řádků: %ld"

#, c-format
msgid "%ld lines filtered"
msgstr "Počet filtrovaných řádků: %ld"

msgid "E135: *Filter* Autocommands must not change current buffer"
msgstr "E135: Automatické příkazy *Filter* nesmí měnit aktuální buffer"

msgid "[No write since last change]\n"
msgstr "[Neuložené změny]\n"

#, c-format
msgid "viminfo: %s in line: "
msgstr "viminfo: %s na řádku: "

msgid "E136: viminfo: Too many errors, skipping rest of file"
msgstr "E136: viminfo: příliš mnoho chyb, přeskakuji zbytek souboru"

#, c-format
msgid "Reading viminfo file \"%s\"%s%s%s"
msgstr "Čtu viminfo soubor \"%s\"%s%s%s"

msgid " info"
msgstr " informace"

msgid " marks"
msgstr " značky"

msgid " FAILED"
msgstr " se nezdařilo"

#, c-format
msgid "E137: Viminfo file is not writable: %s"
msgstr "E137: do viminfo souboru %s nelze zapisovat"

#, c-format
msgid "E138: Can't write viminfo file %s!"
msgstr "E138: Nelze uložit viminfo soubor %s!"

#, c-format
msgid "Writing viminfo file \"%s\""
msgstr "Ukládám viminfo souboru \"%s\""

#. Write the info:
msgid "# This viminfo file was generated by Vim %s.\n"
msgstr "# Tento viminfo soubor byl vytvořen editorem Vim %s.\n"

msgid ""
"# You may edit it if you're careful!\n"
"\n"
msgstr ""
"# Pokud budete opatrný, můžete jej upravovat.\n"
"\n"

msgid "# Value of 'encoding' when this file was written\n"
msgstr "# Hodnota volby 'encoding' v době uložení tohoto souboru\n"

msgid "Illegal starting char"
msgstr "Nepřípustný počáteční znak"

msgid "Save As"
msgstr "Uložit jako"

#. Overwriting a file that is loaded in another buffer is not a
#. * good idea.
msgid "E139: File is loaded in another buffer"
msgstr "E139: Soubor je nahrán v jiném bufferu"

msgid "Write partial file?"
msgstr "Uložit neúplný soubor?"

msgid "E140: Use ! to write partial buffer"
msgstr "E140: Použijte ! pro uložení neúplného bufferu"

#, c-format
msgid "Overwrite existing file \"%.*s\"?"
msgstr "Přepsat soubor \"%.*s\"?"

#, c-format
msgid "E141: No file name for buffer %ld"
msgstr "E141: Žádný název souboru pro buffer %ld"

msgid "E142: File not written: Writing is disabled by 'write' option"
msgstr "E142: Soubor nebyl uložen: Ukládání je zakázáno volbou 'write'"

#, c-format
msgid ""
"'readonly' option is set for \"%.*s\".\n"
"Do you wish to write anyway?"
msgstr ""
"Pro \"%.*s\" je nastavena volba 'readonly'.\n"
"Přejete si ji potlačit?"

msgid "Edit File"
msgstr "Editovat soubor"

#, c-format
msgid "E143: Autocommands unexpectedly deleted new buffer %s"
msgstr "E143: Automatické příkazy neočekávaně smazaly nový buffer %s"

msgid "E144: non-numeric argument to :z"
msgstr "E144: nečíselný argument pro :z"

msgid "E145: Shell commands not allowed in rvim"
msgstr "E145: rvim nepovoluje použití příkazů shellu"

msgid "E146: Regular expressions can't be delimited by letters"
msgstr "E146: Regulární výrazy nesmí být odděleny písmeny"

#, c-format
msgid "replace with %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgstr "nahradit za %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"

msgid "(Interrupted) "
msgstr "(Přerušeno) "

msgid "1 substitution"
msgstr "1 nahrazení"

#, c-format
msgid "%ld substitutions"
msgstr "%ld nahrazení"

msgid " on 1 line"
msgstr " na jednom řádku"

#, c-format
msgid " on %ld lines"
msgstr " na %ld řádcích"

msgid "E147: Cannot do :global recursive"
msgstr "E147: :global nelze volat rekurzivně"

msgid "E148: Regular expression missing from global"
msgstr "E148: U příkazu 'global' chybí regulární výraz"

#, c-format
msgid "Pattern found in every line: %s"
msgstr "Vzor nalezen na každém řádku: %s"

msgid ""
"\n"
"# Last Substitute String:\n"
"$"
msgstr ""
"\n"
"# Poslední nahrazující řetězec:\n"
"$"

#, c-format
msgid "E149: Sorry, no help for %s"
msgstr "E149: Lituji, pro %s není žádná nápověda"

#, c-format
msgid "Sorry, help file \"%s\" not found"
msgstr "Lituji, soubor \"%s\" s nápovědou nebyl nalezen"

#, c-format
msgid "E150: Not a directory: %s"
msgstr "E150: %s není adresářem"

#, c-format
msgid "E152: Cannot open %s for writing"
msgstr "E152: Nelze otevřít %s pro zápis"

#, c-format
msgid "E153: Unable to open %s for reading"
msgstr "E153: Nelze otevřít %s pro zápis"

#, c-format
msgid "E154: Duplicate tag \"%s\" in file %s"
msgstr "E154: Duplicitní tag \"%s\" v souboru %s"

#, c-format
msgid "E160: Unknown sign command: %s"
msgstr "E160: Neznámá volba příkazu: %s"

msgid "E156: Missing sign name"
msgstr "E156: Chybí jméno volby"

msgid "E255: Too many signs defined"
msgstr "E255: Nastaveno příliš mnoho voleb"

#, c-format
msgid "E239: Invalid sign text: %s"
msgstr "E239: Neplatný text volby: %s"

#, c-format
msgid "E155: Unknown sign: %s"
msgstr "E155: Neznámá volba: %s"

msgid "E159: Missing sign number"
msgstr "E159: Chybí identifikátor volby"

#, c-format
msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
msgstr "E158: chybné jméno bufferu: %s"

#, c-format
msgid "E157: Invalid sign ID: %ld"
msgstr "E157: Chybné ID volby: %ld"

msgid "[Deleted]"
msgstr "[Vymazáno]"

msgid "Entering Debug mode. Type \"cont\" to leave."
msgstr "Spouštím ladící režim. Pro ukončení napište \"cont\"."

#, c-format
msgid "line %ld: %s"
msgstr "řádek %ld: %s"

#, c-format
msgid "cmd: %s"
msgstr "příkaz: %s"

#, c-format
msgid "Breakpoint in \"%s%s\" line %ld"
msgstr "Bod přerušení v \"%s%s\" na řádku %ld"

#, c-format
msgid "E161: Breakpoint not found: %s"
msgstr "E161: Bod přerušení nenalezen: %s"

msgid "No breakpoints defined"
msgstr "Nebyly definovánu žádné body přerušení"

#, c-format
msgid "%3d %s %s line %ld"
msgstr "%3d %s %s řádek %ld"

#, c-format
msgid "Save changes to \"%.*s\"?"
msgstr "Uložit změny do \"%.*s\"?"

msgid "Untitled"
msgstr "Nepojmenováno"

#, c-format
msgid "E162: No write since last change for buffer \"%s\""
msgstr "E162: Buffer \"%s\" obsahuje neuložené změny"

msgid "Warning: Entered other buffer unexpectedly (check autocommands)"
msgstr ""
"Varování: Nečekaný vstup do jiného bufferu (zkontrolujte automatické příkazy)"

msgid "E163: There is only one file to edit"
msgstr "E163: Pro editaci byl zadán pouze jeden soubor"

msgid "E164: Cannot go before first file"
msgstr "E164: Před první soubor nelze přeskočit"

msgid "E165: Cannot go beyond last file"
msgstr "E165: Za poslední soubor nelze přeskočit"

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\" in \"%s\""
msgstr "Hledám \"%s\" v \"%s\""

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Hledám \"%s\""

#, c-format
msgid "not found in 'runtimepath': \"%s\""
msgstr "soubor \"%s\" nebyl nalezen v 'runtimepath'"

msgid "Run Macro"
msgstr "Spustit makro"

#, c-format
msgid "Cannot source a directory: \"%s\""
msgstr "nelze interpretovat adresář: \"%s\""

#, c-format
msgid "could not source \"%s\""
msgstr "nelze interpretovat \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: could not source \"%s\""
msgstr "řádek %ld: nelze interpretovat \"%s\""

#, c-format
msgid "sourcing \"%s\""
msgstr "interpretuji \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: sourcing \"%s\""
msgstr "řádek %ld: interpretuji %s"

#, c-format
msgid "finished sourcing %s"
msgstr "dokončena interpretace %s"

msgid "W15: Warning: Wrong line separator, ^M may be missing"
msgstr "W15: Varování: chybný oddělovač řádků. Možná chybí ^M."

msgid "E167: :scriptencoding used outside of a sourced file"
msgstr "E167: :scriptencoding použito mimo interpretovaný soubor"

msgid "E168: :finish used outside of a sourced file"
msgstr "E168: :finish použito mimo interpretovaný soubor"

msgid "No text to be printed"
msgstr "Žádný text k vytištění"

msgid "Printing page %d (%d%%)"
msgstr "Tisknu stranu %d (%d%%)"

#, c-format
msgid " Copy %d of %d"
msgstr " Kopie %d z %d"

#, c-format
msgid "Printed: %s"
msgstr "Vytištěno: %s"

msgid "Printing aborted"
msgstr "Tisk zrušen"

msgid "E455: Error writing to PostScript output file"
msgstr "E455: Nelze zapisovat do výstupního PostScriptového souboru"

msgid "E324: Can't open PostScript output file"
msgstr "E324: Nelze otevřít výstupní PostScriptový soubor"

msgid "E456: Can't open file \"%s\""
msgstr "E456: Nelze otevřít soubor \"%s\""

msgid "E457: Can't read PostScript resource file \"%s\""
msgstr "E457: Nelze číst zdrojový PostScriptový soubor \"%s\""

msgid "Sending to printer..."
msgstr "Odesílám na tiskárnu..."

msgid "E365: Failed to print PostScript file"
msgstr "E365: Selhal tisk PostScriptového souboru"

msgid "Print job sent."
msgstr "Tisková úloha odeslána."

#, c-format
msgid "Current %slanguage: \"%s\""
msgstr "Aktuální %sjazyk: \"%s\""

#, c-format
msgid "E197: Cannot set language to \"%s\""
msgstr "E197: Nelze nastavit jazyk na \"%s\""

msgid "Entering Ex mode. Type \"visual\" to go to Normal mode."
msgstr "Spouštím Ex mód. Napište \"visual\" pro návrat do normálního módu."

#. must be at EOF
msgid "At end-of-file"
msgstr "Konec souboru"

msgid "E169: Command too recursive"
msgstr "E169: Příkaz je příliš rekurzivní"

msgid "E170: Missing :endwhile"
msgstr "E170: Chybí :endwhile"

msgid "E171: Missing :endif"
msgstr "E171: Chybí :endif"

msgid "End of sourced file"
msgstr "Konec interpretovaného souboru"

msgid "End of function"
msgstr "Konec funkce"

msgid "Ambiguous use of user-defined command"
msgstr "Nejednoznačné použití uživatelsky definovaného příkazu"

msgid "Not an editor command"
msgstr "Není příkazem editoru"

msgid "Don't panic!"
msgstr "Nepanikařte!"

msgid "Backwards range given"
msgstr "Zadán zpětný rozsah"

msgid "Backwards range given, OK to swap"
msgstr "Zadán zpětný rozsah. Prohodit hranice"

msgid "Use w or w>>"
msgstr "Použijte w či w>>"

msgid "E319: Sorry, the command is not available in this version"
msgstr "E319: Příkaz není této verzi bohužel implementován"

msgid "E172: Only one file name allowed"
msgstr "E172: Přípustný je pouze jeden název souboru"

#, c-format
msgid "%d more files to edit. Quit anyway?"
msgstr "Ještě zbývají soubory k editaci (%d). Chcete přesto ukončit editor?"

#, c-format
msgid "E173: %ld more files to edit"
msgstr "E173: Ještě zbývají soubory k editaci (%ld)."

msgid "E174: Command already exists: use ! to redefine"
msgstr "E174: Příkaz již existuje: použijte ! pro předefinování"

msgid ""
"\n"
"  Name    Args Range Complete Definition"
msgstr ""
"\n"
"  Jméno    Args Rozsah Úplnost Definice"

msgid "No user-defined commands found"
msgstr "Nebyly nalezeny žádné uživatelsky definované příkazy"

msgid "E175: No attribute specified"
msgstr "E175: Nebyly zadány žádné atributy"

msgid "E176: Invalid number of arguments"
msgstr "E176: Chybný počet argumentů"

msgid "E177: Count cannot be specified twice"
msgstr "E177: Opakování nemůže být zadáno dvakrát"

msgid "E178: Invalid default value for count"
msgstr "E178: Chybná implicitní hodnota pro počet"

msgid "E179: argument required for complete"
msgstr "E179: chybná implicitní hodnota pro opakování"

#, c-format
msgid "E180: Invalid complete value: %s"
msgstr "E180: Chybná hodnota doplnění: %s"

#, c-format
msgid "E181: Invalid attribute: %s"
msgstr "E181: Chybný atribut: %s"

msgid "E182: Invalid command name"
msgstr "E182: Chybné jméno příkazu"

msgid "E183: User defined commands must start with an uppercase letter"
msgstr "E183: Uživatelsky definované příkazy musí začínat velikým písmenem."

#, c-format
msgid "E184: No such user-defined command: %s"
msgstr "E184: Uživatelsky definovaný příkaz %s neexistuje"

#, c-format
msgid "E185: Cannot find color scheme %s"
msgstr "E185: Nelze nalézt barevné schéma %s"

msgid "Greetings, Vim user!"
msgstr "Blahopřeji, uživateli Vimu!"

msgid "Edit File in new window"
msgstr "Editovat soubor v novém okně"

msgid "No swap file"
msgstr "Žádný odkládací soubor"

msgid "Append File"
msgstr "Uložit soubor"

msgid "E186: No previous directory"
msgstr "E186: Žádný předchozí adresář"

msgid "E187: Unknown"
msgstr "E187: Neznámý"

#, c-format
msgid "Window position: X %d, Y %d"
msgstr "Umístění okna: X %d, Y %d"

msgid "E188: Obtaining window position not implemented for this platform"
msgstr "E188: Na této platformě nelze umístění okna zjistit"

msgid "Save Redirection"
msgstr "Uložit přesměrování"

msgid "Save View"
msgstr "Uložit pohled"

msgid "Save Session"
msgstr "Uložit sezení"

msgid "Save Setup"
msgstr "Uložit nastavení"

#, c-format
msgid "E189: \"%s\" exists (use ! to override)"
msgstr "E189: \"%s\" existuje (použijte ! pro vynucení)"

#, c-format
msgid "E190: Cannot open \"%s\" for writing"
msgstr "E190: Nelze otevřít \"%s\" pro zápis"

#. set mark
msgid "E191: Argument must be a letter or forward/backward quote"
msgstr "E191: Argumentem může být pouze písmeno nebo pravý či levý apostrof"

msgid "E192: Recursive use of :normal too deep"
msgstr "E192: Vnoření :normal je příliš hluboké"

msgid ":if nesting too deep"
msgstr "vnoření :if je příliš hluboké"

msgid ":endif without :if"
msgstr ":endif bez odpovídajícího :if"

msgid ":else without :if"
msgstr ":else bez odpovídajícího :if"

msgid ":elseif without :if"
msgstr ":elseif bez odpovídajícího :if"

msgid ":while nesting too deep"
msgstr "vnoření :while je příliš hluboké"

msgid ":continue without :while"
msgstr ":continue bez odpovídajícího :while"

msgid ":break without :while"
msgstr ":break bez odpovídajícího :while"

msgid ":endwhile without :while"
msgstr ":endwhile bez odpovídajícího :while"

msgid "E193: :endfunction not inside a function"
msgstr "E193: :endfunction mimo funkci"

msgid "E194: No alternate file name to substitute for '#'"
msgstr ""
"E194: Žádný alternativní název souboru, kterým by bylo možné nahradit '#'"

msgid "no autocommand file name to substitute for \"<afile>\""
msgstr "Žádný název souboru, kterým by bylo možné nahradit \"<afile>\""

msgid "no autocommand buffer number to substitute for \"<abuf>\""
msgstr "Žádné číslo bufferu, kterým by bylo možné nahradit \"<abuf>\""

msgid "no autocommand match name to substitute for \"<amatch>\""
msgstr ""
"Žádná shoda automatických příkazů, kterou by bylo možné nahradit \"<amatch>\""

msgid "no :source file name to substitute for \"<sfile>\""
msgstr "Žádný interpretovaný soubor, kterým by bylo možné nahradit \"<sfile>\""

#, no-c-format
msgid "Empty file name for '%' or '#', only works with \":p:h\""
msgstr "Prázdný název souboru pro '%' či '#' funguje pouze s \":p:h\""

msgid "Evaluates to an empty string"
msgstr "Výsledkem vyhodnocení je prázdný řetězec"

msgid "E195: Cannot open viminfo file for reading"
msgstr "E195: Nelze otevřít pro čtení viminfo soubor"

msgid "E196: No digraphs in this version"
msgstr "E196: V této verzi nejsou spřežky podporovány"

msgid "tagname"
msgstr "jméno tagu"

msgid " kind file\n"
msgstr " typ soubor\n"

msgid "'history' option is zero"
msgstr "'volba 'history' je nastavena na nulu"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %s History (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Historie %s (počínaje nejnovější položkou):\n"

msgid "Command Line"
msgstr "příkazové řádky"

msgid "Search String"
msgstr "vyhledávaných řetězců"

msgid "Expression"
msgstr "výrazů"

msgid "Input Line"
msgstr "vstupní řádky"

msgid "E198: cmd_pchar beyond the command length"
msgstr "E198: cmd_pchar překračuje délku příkazu"

msgid "E199: Active window or buffer deleted"
msgstr "E199: Smazáno aktivní okno či buffer"

msgid "Illegal file name"
msgstr "nepřípustný název souboru"

msgid "is a directory"
msgstr "je adresářem"

msgid "is not a file"
msgstr "není souborem"

msgid "[New File]"
msgstr "[nový soubor]"

msgid "[Permission Denied]"
msgstr "[přístup odmítnut]"

msgid "E200: *ReadPre autocommands made the file unreadable"
msgstr "E200: *ReadPre automatické příkazy učinily soubor nečitelným"

msgid "E201: *ReadPre autocommands must not change current buffer"
msgstr "E201: *ReadPre automatické příkazy nesmí měnit aktuální buffer"

msgid "Vim: Reading from stdin...\n"
msgstr "Vim: Čtu ze standardního vstupu...\n"

msgid "Reading from stdin..."
msgstr "Čtu ze standardního vstupu..."

#. Re-opening the original file failed!
msgid "E202: Conversion made file unreadable!"
msgstr "E202: Po konverzi je soubor nečitelný!"

msgid "[fifo/socket]"
msgstr "[pojmenovaná roura/soket]"

msgid "[fifo]"
msgstr "[pojmenovaná roura]"

msgid "[socket]"
msgstr "[soket]"

msgid "[RO]"
msgstr "[RO]"

msgid "[CR missing]"
msgstr "[chybí CR]"

msgid "[NL found]"
msgstr "[nalezeno NL]"

msgid "[long lines split]"
msgstr "[dlouhé řádky zalomeny]"

msgid "[NOT converted]"
msgstr "[nezkonvertován]"

msgid "[converted]"
msgstr "[zkonvertován]"

msgid "[crypted]"
msgstr "[zašifrován]"

msgid "[CONVERSION ERROR]"
msgstr "[CHYBA PŘEVODU]"

msgid "[READ ERRORS]"
msgstr "[CHYBY ČTENÍ]"

msgid "Can't find temp file for conversion"
msgstr "Nelze nalézt dočasný soubor pro konverzi"

msgid "Conversion with 'charconvert' failed"
msgstr "Konverze s 'charconvert' se nezdařila"

msgid "can't read output of 'charconvert'"
msgstr "nelze číst výstup 'charconvert'"

msgid "E203: Autocommands deleted or unloaded buffer to be written"
msgstr ""
"E203: Automatické příkazy smazaly či deaktivovaly buffer, který měl být "
"uložen"

msgid "E204: Autocommand changed number of lines in unexpected way"
msgstr "E204: Automatický příkaz nečekaným způsobem změnil počet řádků"

msgid "is not a file or writable device"
msgstr "není souborem ani zařízením na něž lze zapisovat"

msgid "is read-only (use ! to override)"
msgstr "je pouze pro čtení (použijte ! pro vynucení)"

msgid "Can't write to backup file (use ! to override)"
msgstr "Nelze zapisovat do záložního souboru (použijte ! pro vynucení)"

msgid "Close error for backup file (use ! to override)"
msgstr "Chyba při uzavírání záložního souboru (použijte ! pro vynucení)"

msgid "Can't read file for backup (use ! to override)"
msgstr "Nelze načíst soubor pro zálohu (použijte ! pro vynucení)"

msgid "Cannot create backup file (use ! to override)"
msgstr "Nelze vytvořit záložní soubor (použijte ! pro vynucení)"

msgid "Can't make backup file (use ! to override)"
msgstr "Nelze vytvořit záložní soubor (použijte ! pro vynucení)"

# resource fork ?!
msgid "The resource fork will be lost (use ! to override)"
msgstr "'Resource fork' bude ztracen (použijte ! pro vynucení)"

msgid "E214: Can't find temp file for writing"
msgstr "E214: Nelze najít dočasný temp soubor pro zápis"

msgid "E213: Cannot convert (use ! to write without conversion)"
msgstr "E213: Nelze převést (použijte ! pro zápis bez převodu)"

msgid "E166: Can't open linked file for writing"
msgstr "E166: Nelze otevřít připojený soubor pro zápis"

msgid "E212: Can't open file for writing"
msgstr "E212: Nelze otevřít soubor pro zápis"

msgid "Close failed"
msgstr "Volání close selhalo"

msgid "write error, conversion failed"
msgstr "chyba při zápisu, konverze se nezdařila"

msgid "write error (file system full?)"
msgstr "chyba při ukládání (je volné místo na disku?)"

msgid " CONVERSION ERROR"
msgstr " CHYBA PŘEVODU"

msgid "[Device]"
msgstr "[zařízení]"

msgid "[New]"
msgstr "[Nový]"

msgid " [a]"
msgstr " [p]"

msgid " appended"
msgstr " připojen"

msgid " [w]"
msgstr " [u]"

msgid " written"
msgstr " uložen"

msgid "E205: Patchmode: can't save original file"
msgstr "E205: patchmode: nelze uložit původní soubor"

msgid "E206: patchmode: can't touch empty original file"
msgstr "E206: patchmode: nelze zapisovat do prázdného původního souboru"

msgid "E207: Can't delete backup file"
msgstr "E207: Nelze smazat záložní soubor"

msgid ""
"\n"
"WARNING: Original file may be lost or damaged\n"
msgstr ""
"\n"
"VAROVÁNÍ: Obsah původního souboru může být ztracen či poškozen\n"

msgid "don't quit the editor until the file is successfully written!"
msgstr "neukončujte editor dříve, než bude soubor úspěšně uložen!"

msgid "[dos]"
msgstr "[dos]"

msgid "[dos format]"
msgstr "[dos formát]"

msgid "[mac]"
msgstr "[mac]"

msgid "[mac format]"
msgstr "[mac formát]"

msgid "[unix]"
msgstr "[unix]"

msgid "[unix format]"
msgstr "[unix formát]"

msgid "1 line, "
msgstr "1 řádek, "

#, c-format
msgid "%ld lines, "
msgstr "%ld řádků, "

msgid "1 character"
msgstr "1 znak"

#, c-format
msgid "%ld characters"
msgstr "%ld znaků, "

msgid "[noeol]"
msgstr "[žádný eol]"

msgid "[Incomplete last line]"
msgstr "[neúplný poslední řádek]"

#. don't overwrite messages here
#. must give this prompt
#. don't use emsg() here, don't want to flush the buffers
msgid "WARNING: The file has been changed since reading it!!!"
msgstr "VAROVÁNÍ: od jeho načtení byl obsah souboru změněn!!!!"

msgid "Do you really want to write to it"
msgstr "Chcete jej opravdu uložit"

#, c-format
msgid "E208: Error writing to \"%s\""
msgstr "E208: Chyba při zápisu do \"%s\""

#, c-format
msgid "E209: Error closing \"%s\""
msgstr "E209: Chyb při uzavírání \"%s\""

#, c-format
msgid "E210: Error reading \"%s\""
msgstr "E210: Chyba při čtení \"%s\""

msgid "E246: FileChangedShell autocommand deleted buffer"
msgstr "E246: FileChangedShell autocommand zrušil buffer"

#, c-format
msgid "E211: Warning: File \"%s\" no longer available"
msgstr "E211: wa1: soubor \"%s\" již není dostupný"

#, c-format
msgid ""
"W12: Warning: File \"%s\" has changed and the buffer was changed in Vim as "
"well"
msgstr ""
"W12: Varování: soubor \"%s\" byl po počátku editace změněn a buffer ve Vim "
"také"

#, c-format
msgid "W11: Warning: File \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W11: wc2: soubor \"%s\" byl po počátku editace změněn"

#, c-format
msgid "W16: Warning: Mode of file \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W16: Varování: Mód souboru \"%s\" byl změněn od započnutí editace"

#, c-format
msgid "W13: Warning: File \"%s\" has been created after editing started"
msgstr "W13: wc4: po počátku editace vytvořen soubor \"%s\""

msgid "Warning"
msgstr "Varování"

msgid ""
"&OK\n"
"&Load File"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Nahrát soubor"

#, c-format
msgid "E321: Could not reload \"%s\""
msgstr "E321: Nelze znovuotevřít \"%s\""

msgid "--Deleted--"
msgstr "--Vymazáno--"

#. the group doesn't exist
#, c-format
msgid "E367: No such group: \"%s\""
msgstr "E367: Skupina \"%s\" neexistuje"

#, c-format
msgid "E215: Illegal character after *: %s"
msgstr "E215: Nepřípustný znak po *: %s"

#, c-format
msgid "E216: No such event: %s"
msgstr "E216: Událost %s neexistuje"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Auto-Commands ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Automatické příkazy ---"

msgid "E217: Can't execute autocommands for ALL events"
msgstr "E217: Automatické příkazy nelze spustit pro VŠECHNY události"

msgid "No matching autocommands"
msgstr "Žádné vyhovující automatické příkazy"

msgid "E218: autocommand nesting too deep"
msgstr "E218: vnoření automatického příkazu příliš hluboká"

#, c-format
msgid "%s Auto commands for \"%s\""
msgstr "%s automatické příkazy pro \"%s\""

#, c-format
msgid "Executing %s"
msgstr "spouštím %s"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "autocommand %s"
msgstr "Automatický příkaz %s"

msgid "E219: Missing {."
msgstr "E219: Chybí {."

msgid "E220: Missing }."
msgstr "E220: Chybí }."

msgid "No fold found"
msgstr "Žádný záhyb nebyl nalezen"

msgid "E350: Cannot create fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E350: pomocí aktuální 'foldmethod' nelze vytvořit záhyb"

msgid "E351: Cannot delete fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E351: pomocí aktuální 'foldmethod' nelze vytvořit záhyb"

msgid "E221: 'commentstring' is empty"
msgstr "E221: volba 'commentstring' je prázdná"

msgid "E222: Add to read buffer"
msgstr "E222: Přidat do bufferu pro čtení"

msgid "E223: recursive mapping"
msgstr "E223: rekurzivní mapování"

#, c-format
msgid "E224: global abbreviation already exists for %s"
msgstr "E224: pro %s již globální zkratka již existuje"

#, c-format
msgid "E225: global mapping already exists for %s"
msgstr "E225: pro %s již globální mapování již existuje"

#, c-format
msgid "E226: abbreviation already exists for %s"
msgstr "E226: pro %s již zkratka již existuje"

#, c-format
msgid "E227: mapping already exists for %s"
msgstr "E227: pro %s již mapování již existuje"

msgid "No abbreviation found"
msgstr "Žádná zkratka nebyl nalezena"

msgid "No mapping found"
msgstr "Žádné mapování nebylo nalezeno"

msgid "E228: makemap: Illegal mode"
msgstr "E228: makemap: nepřípustný mód"

msgid "E229: Cannot start the GUI"
msgstr "E229: Nelze spustit GUI"

#, c-format
msgid "E230: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E230: Nelze číst z \"%s\""

msgid "E231: 'guifontwide' invalid"
msgstr "E231: volba 'guifontwide' je chybně nastavena"

msgid "Error"
msgstr "Chyba"

msgid "&Ok"
msgstr "&Ok"

msgid "<cannot open> "
msgstr "<nelze otevřít> "

#, c-format
msgid "vim_SelFile: can't get font %s"
msgstr "vim_SelFile: písmo %s není dostupné"

msgid "vim_SelFile: can't return to current directory"
msgstr "vim_SelFile: nelze se vrátit do aktuálního adresáře"

msgid "Pathname:"
msgstr "Název cesty:"

msgid "vim_SelFile: can't get current directory"
msgstr "vim_SelFile: nelze zjistit aktuální adresář"

msgid "OK"
msgstr "OK"

#. 'Cancel' button
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"

msgid "Scrollbar Widget: Could not get geometry of thumb pixmap."
msgstr "Přípravek posunovací lišty: nelze zjistit geometrii obrázku"

msgid "Vim dialog"
msgstr "Vim dialog"

msgid "E232: Cannot create BalloonEval with both message and callback"
msgstr "E232: BalloonEval nelze vytvořit se zprávou a zároveň zpětným voláním"

msgid "Vim dialog..."
msgstr "Vim dialog.."

msgid "VIM - Search and Replace..."
msgstr "VIM - Nalézt a nahradit..."

msgid "VIM - Search..."
msgstr "VIM - Nalézt..."

msgid "Find what:"
msgstr "Vyhledat:"

msgid "Replace with:"
msgstr "Nový text:"

#. exact match only button
msgid "Match exact word only"
msgstr "hledat pouze celá slova"

msgid "Direction"
msgstr "Směr"

#. 'Up' and 'Down' buttons
msgid "Up"
msgstr "Nahoru"

msgid "Down"
msgstr "Dolů"

#. 'Find Next' button
msgid "Find Next"
msgstr "Najít další"

#. 'Replace' button
msgid "Replace"
msgstr "Nahradit"

#. 'Replace All' button
msgid "Replace All"
msgstr "Nahradit vše"

msgid "E233: cannot open display"
msgstr "E233: nelze otevřít display"

#, c-format
msgid "E234: Unknown fontset: %s"
msgstr "E234: Neznámá sada písem: %s"

msgid "Font Selection"
msgstr "Výběr písma"

#, c-format
msgid "E235: Unknown font: %s"
msgstr "E235: Neznámé písmo: %s"

#, c-format
msgid "E236: Font \"%s\" is not fixed-width"
msgstr "E236: Písmo \"%s\" nemá pevnou šířku"

#, c-format
msgid "E242: Color name not recognized: %s"
msgstr "E242: Neznámé jméno barvy: %s"

msgid "Used CUT_BUFFER0 instead of empty selection"
msgstr "Místo prádné schránky použito CUT_BUFFER0"

msgid "Filter"
msgstr "Filtr"

msgid "Directories"
msgstr "Adresáře"

msgid "Help"
msgstr "Nápověda"

msgid "Files"
msgstr "Soubory"

msgid "Selection"
msgstr "Výběr"

msgid "Undo"
msgstr "Zpět"

#, c-format
msgid "E235: Can't load Zap font '%s'"
msgstr "E235: Nelze načíst Zap font '%s'"

#, c-format
msgid "E235: Can't use font %s"
msgstr "E235: Nelze použít font %s"

#, c-format
msgid "E242: Missing color: %s"
msgstr "E242: Chybí barva: %s"

msgid ""
"\n"
"Sending message to terminate child process.\n"
msgstr ""
"\n"
"Posílám signál k ukončení synovského procesu.\n"

#, c-format
msgid "E243: Argument not supported: \"-%s\"; Use the OLE version."
msgstr "E243: Argument nepodporován: \"-%s\"; Použijte OLE verzi."

msgid "Find string (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Najít řetězec (použijte '\\\\' k nalezení '\\')"

msgid "Find & Replace (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Najít & Nahradit (použijte '\\\\' k nalezení '\\')"

msgid "Vim E458: Cannot allocate colormap entry, some colors may be incorrect"
msgstr ""
"Vim E458: nelze alokovat položku barevné mapy. Některé barvy mohou být "
"nesprávné"

#, c-format
msgid "E250: Fonts for the following charsets are missing in fontset %s:"
msgstr "E250: písma pro následující znakové sady chybí v sadě písem %s:"

#, c-format
msgid "E252: Fontset name: %s"
msgstr "E252: název sady písem: %s"

#, c-format
msgid "Font '%s' is not fixed-width"
msgstr "Písmo '%s' nemá pevnou šířku"

#, c-format
msgid "E253: Fontset name: %s\n"
msgstr "E253: název sady písem: %s\n"

#, c-format
msgid "Font0: %s\n"
msgstr "Písmo0: %s\n"

#, c-format
msgid "Font1: %s\n"
msgstr "Písmo1: %s\n"

#, c-format
msgid "Font%d width is not twice that of font0\n"
msgstr "Šířka písma%d není dvojnásoblem šířky písma0\n"

#, c-format
msgid "Font0 width: %ld\n"
msgstr "Šířka písma0: %ld\n"

#, c-format
msgid ""
"Font1 width: %ld\n"
"\n"
msgstr ""
"Šířka písma1: %ld\n"
"\n"

#, c-format
msgid "E254: Cannot allocate color %s"
msgstr "E254: nelze alokovat barvu %s"

msgid "E255: Couldn't read in sign data!"
msgstr "E255: Chyba -- nelze přečíst sign data!"

msgid "E256: Hangul automata ERROR"
msgstr "E256: CYBA Hangul automatu"

msgid "Add a new database"
msgstr "Přidat novou databázi"

msgid "Query for a pattern"
msgstr "Hledání vzorku"

msgid "Show this message"
msgstr "Zobrazit tuto zprávu"

msgid "Kill a connection"
msgstr "Ukončit spojení"

msgid "Reinit all connections"
msgstr "Znovu inicializovat všechna spojení"

msgid "Show connections"
msgstr "Zobrazit spojení"

msgid "This cscope command does not support splitting the window.\n"
msgstr "Tento cscope příkaz nepodporuje rozdělení okna.\n"

msgid "Usage: cstag <ident>"
msgstr "Použití: cstag <odsazení>"

msgid "E257: cstag: tag not found"
msgstr "E257: cstag: tag nenalezen"

#, c-format
msgid "stat(%s) error: %d"
msgstr "stat(%s) chyba: %d"

#, c-format
msgid "Added cscope database %s"
msgstr "Přidána cscope databáze %s"

#, c-format
msgid "%s is not a directory or a valid cscope database"
msgstr "%s není ani adresářem ani správnou cscope databází"

#, c-format
msgid "error reading cscope connection %d"
msgstr "chyba při čtení cscope spojení %d"

msgid "unknown cscope search type"
msgstr "neznámý typ cscope hledání"

msgid "Could not create cscope pipes"
msgstr "nelze vytvořit cscope roury"

msgid "cs_create_connection exec failed"
msgstr "spuštění cs_create_connection selhalo"

msgid "cs_create_connection: fdopen for to_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: volání fdopen pro to_fp selhalo"

msgid "cs_create_connection: fdopen for fr_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: volání fdopen pro fr_fp selhalo"

msgid "no cscope connections"
msgstr "žádná cscope spojení"

#, c-format
msgid "E259: no matches found for cscope query %s of %s"
msgstr "E259: cscope hledání %s vzorku %s nenašlo žádnou shodu"

msgid "cscope commands:\n"
msgstr "příkazy cscope:\n"

#, c-format
msgid "%-5s: %-30s (Usage: %s)\n"
msgstr "%-5s: %-30s (Použití: %s)\n"

msgid "duplicate cscope database not added"
msgstr "duplicitní cscope databáze nebyla přidána"

msgid "maximum number of cscope connections reached"
msgstr "dosažen maximální počet cscope spojení"

msgid "E260: cscope connection not found"
msgstr "E260: connection spojení nenalezeno"

#, c-format
msgid "E261: cscope connection %s not found"
msgstr "E261: connection spojení %s nenalezeno"

msgid "cscope connection closed"
msgstr "closed spojení uzavřeno"

#, c-format
msgid "cscope connection %s closed\n"
msgstr "cscope spojení %s uzavřeno\n"

#. should not reach here
msgid "fatal error in cs_manage_matches"
msgstr "osudová chyba v cs_manage_matches"

#, c-format
msgid "E262: error reading cscope connection %d"
msgstr "E262: při čtení cscope spojení %d"

msgid "couldn't malloc\n"
msgstr "volání malloc selhalo\n"

#, c-format
msgid "Cscope tag: %s\n"
msgstr "Cscope tag: %s\n"

msgid "  #  line"
msgstr "  #  řádek"

msgid "filename / context / line\n"
msgstr "název souboru/ kontext/ řádek\n"

msgid "All cscope databases reset"
msgstr "Všechny cscope databáze resetovány"

msgid "no cscope connections\n"
msgstr "žádné cscope spojení\n"

msgid " # pid  database name            prepend path\n"
msgstr " # pid  název databáze           předpona cesty\n"

#, c-format
msgid "%2d %-5ld %-34s <none>\n"
msgstr "%2d %-5ld %-34s <žádný>\n"

msgid ""
"E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be "
"loaded."
msgstr ""
"E263: Lituji, tento příkaz je deaktivován; knihovnu jazyka Python nelze "
"nahrát."

msgid "can't delete OutputObject attributes"
msgstr "nelze smazat atributy OutputObject"

msgid "softspace must be an integer"
msgstr "softspace musí být kladné celé číslo"

msgid "invalid attribute"
msgstr "chybný atribut"

msgid "writelines() requires list of strings"
msgstr "writelines() vyžaduje seznam řetězců"

msgid "E264: Python: Error initialising I/O objects"
msgstr "E264: Python: chyba při inicializaci I/O objektů"

msgid "invalid expression"
msgstr "Chybný výraz"

msgid "expressions disabled at compile time"
msgstr "podpora výrazů byla vypnuta při překladu programu"

msgid "attempt to refer to deleted buffer"
msgstr "pokus o odkaz na smazaný buffer"

msgid "line number out of range"
msgstr "číslo řádku mimo rozsah"

#, c-format
msgid "<buffer object (deleted) at %8lX>"
msgstr "<buffer objekt (smazán) na %8lX>"

msgid "invalid mark name"
msgstr "chybné jméno značky"

msgid "no such buffer"
msgstr "žádný takový buffer"

msgid "attempt to refer to deleted window"
msgstr "pokus o odkaz na smazané okno"

msgid "readonly attribute"
msgstr "atribut pouze_pro_čtení"

msgid "cursor position outside buffer"
msgstr "umístění kurzoru mimo buffer"

#, c-format
msgid "<window object (deleted) at %.8lX>"
msgstr "<objekt okna (smazán) na %.8lX>"

#, c-format
msgid "<window object (unknown) at %.8lX>"
msgstr "<objekt okna (neznámý) na %.8lX>"

#, c-format
msgid "<window %d>"
msgstr "<okno %d>"

msgid "no such window"
msgstr "žádné takové okno"

msgid "cannot save undo information"
msgstr "nelze uložit informace pro příkaz undo"

msgid "cannot delete line"
msgstr "nelze smazat řádek"

msgid "cannot replace line"
msgstr "nelze nahradit řádek"

msgid "cannot insert line"
msgstr "nelze vložit řádek"

msgid "string cannot contain newlines"
msgstr "řetězec nesmí obsahovat znaky nového řádku"

msgid ""
"E266: Sorry, this command is disabled, the Ruby library could not be loaded."
msgstr ""
"E266: Lituji, ale tento příkaz je deaktivován; knihovnu jazyka Ruby nelze "
"nahrát."

#, c-format
msgid "E273: unknown longjmp status %d"
msgstr "E273: neznámý longjmp stav %d"

msgid "Toggle implementation/definition"
msgstr "Prohození implementace/definice"

msgid "Show base class of"
msgstr "Zobrazení base class z"

msgid "Show overridden member function"
msgstr "Zobrazení overridden member funkce"

msgid "Retrieve from file"
msgstr "Znovuzískáno ze souboru"

msgid "Retrieve from project"
msgstr "Znovuzískáno z projektu"

msgid "Retrieve from all projects"
msgstr "Znovzískáno ze všech projektů"

msgid "Retrieve"
msgstr "Znovuzískáno"

msgid "Show source of"
msgstr "Zobrazení zdroje"

msgid "Find symbol"
msgstr "Najít symbol"

msgid "Browse class"
msgstr "Prohlížet class"

msgid "Show class in hierarchy"
msgstr "Zobrazení class v hierarchii"

msgid "Show class in restricted hierarchy"
msgstr "Zobrazení class v restricted hierarchii"

msgid "Xref refers to"
msgstr "Xref odkazuje na"

msgid "Xref referred by"
msgstr "Xref odkazoval na"

msgid "Xref has a"
msgstr "Xref má"

msgid "Xref used by"
msgstr "Xref použit"

msgid "Show docu of"
msgstr "Zobrazení documentace"

msgid "Generate docu for"
msgstr "Generována dokumentace pro"

msgid ""
"Cannot connect to SNiFF+. Check environment (sniffemacs must be found in "
"$PATH).\n"
msgstr ""
"Nelze se připojit k SNiFF+. Zkontrolujte proměnné (sniffemacs musí "
"být)uvedena v $PATH.\n"

msgid "E274: Sniff: Error during read. Disconnected"
msgstr "E274: Sniff: Chyba při čtení. Odpojeno"

msgid "SNiFF+ is currently "
msgstr "SNiFF+ je právě "

msgid "not "
msgstr "ne "

msgid "connected"
msgstr "připojen"

#, c-format
msgid "E275: Unknown SNiFF+ request: %s"
msgstr "E275: Neznámý požadavek SNiFF+: %s"

msgid "E276: Error connecting to SNiFF+"
msgstr "E276: Chybné připojení k SNiFF+"

msgid "E278: SNiFF+ not connected"
msgstr "E278: SNiFF+ nepřipojen"

msgid "E279: Not a SNiFF+ buffer"
msgstr "E279: Není SNiFF+ buffer"

msgid "Sniff: Error during write. Disconnected"
msgstr "Sniff: Chyba při zápisu. Odpojeno."

msgid "invalid buffer number"
msgstr "chybný název bufferu"

msgid "not implemented yet"
msgstr "není ještě podporováno"

msgid "unknown option"
msgstr "neznámá volba"

#. ???
msgid "cannot set line(s)"
msgstr "nelze nastavit řádky"

msgid "mark not set"
msgstr "značka není nastavena"

#, c-format
msgid "row %d column %d"
msgstr "řádek %d sloupec %d"

msgid "cannot insert/append line"
msgstr "nelze vložit/připojit řádek"

msgid "unknown flag: "
msgstr "neznámý příznak: "

msgid "unknown vimOption"
msgstr "neznámá vimOption"

msgid "keyboard interrupt"
msgstr "přerušení z klávesnice"

msgid "vim error"
msgstr "chyba vim"

msgid "cannot create buffer/window command: object is being deleted"
msgstr "nelze vytvořit příkaz bufferu/okna: objekt smazán"

msgid ""
"cannot register callback command: buffer/window is already being deleted"
msgstr ""
"nelze zaregistrovat příkaz zpětného volání: buffer/okno již bylo smazáno"

#. This should never happen. Famous last word?
msgid ""
"E280: TCL FATAL ERROR: reflist corrupt!? Please report this to "
"vim-dev@vim.org"
msgstr ""
"E280: TCL FATAL ERROR: reflist poškozen!? Oznamte, prosím, tuto chybu na "
"vim-dev@vim.org"

msgid "cannot register callback command: buffer/window reference not found"
msgstr ""
"nelze zaregistrovat příkaz zpětného volání: odkaz na buffer/okno nenalezen"

msgid "Sorry, this command is disabled: the Tcl library could not be loaded."
msgstr ""
"Lituji, ale tento příkaz je deaktivován; knihovnu jazyka Tcl nelze nahrát."

msgid ""
"E281: TCL ERROR: exit code is not int!? Please report this to vim-dev@vim.org"
msgstr ""
"E281: TCL CHYBA: návratový kód není celé číslo!? Oznamte, prosím, tuto chybu "
"na vim-dev@vim.org"

msgid "cannot get line"
msgstr "nelze přečíst řádek"

msgid "Unable to register a command server name"
msgstr "Není možné zaznamenat jméno command serveru"

#, c-format
msgid "E247: no registered server named \"%s\""
msgstr "E247: Neexistuje registrovaný server jménem \"%s\""

msgid "E248: Failed to send command to the destination program"
msgstr "E248: Selhalo zaslání příkazu určenému programu"

#, c-format
msgid "Invalid server id used: %s"
msgstr "Použit chybný id serveru: %s"

msgid "E249: couldn't read VIM instance registry property"
msgstr "E249: nelze číst VIM instanci registry property"

msgid "E251: VIM instance registry property is badly formed. Deleted!"
msgstr ""
"E251: VIM instance registry property byla špatně vytvořenaa byla smazána!"

msgid "Unknown option"
msgstr "Neznámá volba"

msgid "Too many edit arguments"
msgstr "Příliš mnoho edit argumentů"

msgid "Argument missing after"
msgstr "Chybí argument po"

msgid "Garbage after option"
msgstr "Chyby za volbou"

msgid "Too many \"+command\" or \"-c command\" arguments"
msgstr "Příliš mnoho \"+příkaz\" či \"-c příkaz\" argumentů"

msgid "Invalid argument for"
msgstr "Chybný argument pro"

msgid "This Vim was not compiled with the diff feature."
msgstr "VIM nebyl přeložen s volbou +diff"

msgid "Attempt to open script file again: \""
msgstr "Pokus o opětovné otevření skriptu: \""

msgid "\"\n"
msgstr "\"\n"

msgid "Cannot open for reading: \""
msgstr "Nelze otevřít pro zápis: \""

msgid "Cannot open for script output: \""
msgstr "Nelze otevřít pro výstup skriptu: \""

#, c-format
msgid "%d files to edit\n"
msgstr "počet souborů pro editaci: %d\n"

msgid "Vim: Warning: Output is not to a terminal\n"
msgstr "Vim: Varování: výstup nesměřuje na terminál\n"

msgid "Vim: Warning: Input is not from a terminal\n"
msgstr "Vim: Varování: vstup nepochází z terminálu\n"

#. just in case..
msgid "pre-vimrc command line"
msgstr "pre-vimrc příkazový řádek"

#, c-format
msgid "E282: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E282: Nelze číst z \"%s\""

msgid ""
"\n"
"More info with: \"vim -h\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Podrobnější informace získáte pomocí \"vim -h\"\n"

msgid "[file ..]    edit specified file(s)"
msgstr "[SOUBOR] ..     editovat SOUBOR(y)"

msgid "-        read text from stdin"
msgstr "-          číst text ze standardního vstupu"

msgid "-t tag     edit file where tag is defined"
msgstr "-t TAG     editovat soubor na místě definice TAGU"

msgid "-q [errorfile] edit file with first error"
msgstr "-q [chybový soubor] editovat soubor na místě výskytu první chyby"

msgid ""
"\n"
"\n"
"usage:"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"použití:"

msgid " vim [arguments] "
msgstr "vim [přepínače] "

msgid ""
"\n"
"  or:"
msgstr ""
"\n"
"  nebo"

msgid ""
"\n"
"\n"
"Arguments:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Argumenty:\n"

msgid "--\t\t\tOnly file names after this"
msgstr "--\t\t\tMohou následovat pouze názvy souborů"

msgid "-register\t\tRegister this gvim for OLE"
msgstr "-register\t\tpřihlásit gvim na OLE"

msgid "-unregister\t\tUnregister gvim for OLE"
msgstr "-register\t\todhlásit gvim z OLE"

msgid "-g\t\t\tRun using GUI (like \"gvim\")"
msgstr "-g\t\t\tspustit v GUI režimu (stejné jako \"gvim\")"

msgid "-f\t\t\tForeground: Don't fork when starting GUI"
msgstr "-f\t\t\tPopředí: při startu GUI se neoddělí od shellu"

msgid "-v\t\t\tVi mode (like \"vi\")"
msgstr "-v\t\t\tVi mód (stejné jako \"vi\")"

msgid "-e\t\t\tEx mode (like \"ex\")"
msgstr "-v\t\t\tEx mód (stejné jako \"ex\")"

msgid "-s\t\t\tSilent (batch) mode (only for \"ex\")"
msgstr "-s\t\t\tTichý (dávkový) režim (pouze pro \"ex\")"

msgid "-d\t\t\tDiff mode (like \"vimdiff\")"
msgstr "-d\t\t\tDiff režim (stejné jako \"vimdiff\")"

msgid "-y\t\t\tEasy mode (like \"evim\", modeless)"
msgstr "-v\t\t\tSnadný režim (stejné jako \"evim\", žádné módy )"

msgid "-R\t\t\tReadonly mode (like \"view\")"
msgstr "-R\t\t\tRežim pouze_pro_čtení (jako \"view\")"

msgid "-Z\t\t\tRestricted mode (like \"rvim\")"
msgstr "-Z\t\t\tOmezený režim (stejné jako \"rvim\")"

msgid "-m\t\t\tModifications (writing files) not allowed"
msgstr "-m\t\t\tZměny (ukládání souborů) zakázány"

msgid "-M\t\t\tModifications in text not allowed"
msgstr "-M\t\t\tZměny (ukládání souborů) zakázány"

msgid "-b\t\t\tBinary mode"
msgstr "-b\t\t\tBinární režim"

msgid "-l\t\t\tLisp mode"
msgstr "-l\t\t\tLisp režim"

msgid "-C\t\t\tCompatible with Vi: 'compatible'"
msgstr "-C\t\t\tKompatabilní s Vi: 'compatible'"

msgid "-N\t\t\tNot fully Vi compatible: 'nocompatible'"
msgstr "-N\t\t\tKompatibilita s Vi vypnuta: 'nocompatible'"

msgid "-V[N]\t\tVerbose level"
msgstr "-V[N]\t\tÚroveň výpisu hlášek"

msgid "-D\t\t\tDebugging mode"
msgstr "-D\t\t\tLadící režim"

msgid "-n\t\t\tNo swap file, use memory only"
msgstr "-n\t\t\tNebude vytvářet odkládací soubor, bude používat pouze paměť"

msgid "-r\t\t\tList swap files and exit"
msgstr "-r\t\t\tVypíše seznam odkládacích souborů a skončí"

msgid "-r (with file name)\tRecover crashed session"
msgstr "-r název souboru\tObnoví přerušené sezení"

msgid "-L\t\t\tSame as -r"
msgstr "-L\t\t\tStejné jako -r"

msgid "-f\t\t\tDon't use newcli to open window"
msgstr "-f\t\t\tNebude používat newcli pro otevření okna"

msgid "-dev <device>\t\tUse <device> for I/O"
msgstr "-dev <zařízení>\t\tPoužít <zařízení> pro I/O"

msgid "-H\t\t\tstart in Hebrew mode"
msgstr "-H\t\t\tnastartuje v hebrejském režimu"

msgid "-F\t\t\tstart in Farsi mode"
msgstr "-F\t\t\tnastartuje ve Farsi režimu"

msgid "-T <terminal>\tSet terminal type to <terminal>"
msgstr "-T <terminál>\tNastaví typ terminálu na <terminál>"

msgid "-u <vimrc>\t\tUse <vimrc> instead of any .vimrc"
msgstr "-u <vimrc>\t\tPoužije <vimrc> místo jakéhokoliv .vimrc"

msgid "-U <gvimrc>\t\tUse <gvimrc> instead of any .gvimrc"
msgstr "-U <gvimrc>\t\tPoužije <gvimrc> místo jakéhokoliv .gvimrc"

msgid "--noplugin\t\tDon't load plugin scripts"
msgstr "--noplugin\t\tNenahraje 'plugin' skripty"

msgid "-o[N]\t\tOpen N windows (default: one for each file)"
msgstr "-o[N]\t\tOtevře N oken (implicitně jedno pro každý soubor)"

msgid "-O[N]\t\tlike -o but split vertically"
msgstr "-O[N]\t\tJako -o but split vertically"

msgid "+\t\t\tStart at end of file"
msgstr "+\t\t\tNastaví kurzor na konec souboru"

msgid "+<lnum>\t\tStart at line <lnum>"
msgstr "+<řádek>\t\tNastaví kurzor na <řádek>"

msgid "--cmd <command>\tExecute <command> before loading any vimrc file"
msgstr "--cmd <příkaz>\tPo nahrání prvního souboru vykoná <příkaz>"

msgid "-c <command>\t\tExecute <command> after loading the first file"
msgstr "-c <příkaz>\t\tPo nahrání prvního souboru vykoná <příkaz>"

msgid "-S <session>\t\tSource file <session> after loading the first file"
msgstr ""
"-S <sezení>\t\tPo nahrání prvního souboru vykoná příkazy v souboru <sezení>"

msgid "-s <scriptin>\tRead Normal mode commands from file <scriptin>"
msgstr "-s <skript>\t\tNačte příkazy normálního módu ze <skriptu>"

msgid "-w <scriptout>\tAppend all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-w <skript>\t\tPřipojí všechny napsané příkazy do souboru <skript>"

msgid "-W <scriptout>\tWrite all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-W <skript>\t\tUloží všechny napsané příkazy do souboru <skript>"

msgid "-x\t\t\tEdit encrypted files"
msgstr "-x\t\t\tEditace zašifrovaných souborů"

msgid "-display <display>\tConnect vim to this particular X-server"
msgstr "-display <display>\tSpustí vim na daný X-server"

msgid "-X\t\t\tDo not connect to X server"
msgstr "-X\t\t\tNepřipojí se k X serveru"

msgid "--socketid <xid>\tOpen Vim inside another GTK widget"
msgstr "--socketid <xid>\tOtevře Vim uvnitř jiného GTK widgetu"

msgid "--remote <files>\tEdit <files> in a Vim server and exit"
msgstr "--remote <soubory>\tEdituje <soubory> na Vim serveru a skončí"

msgid ""
"--remote-wait <files> As --remote but wait for files to have been edited"
msgstr ""
"--remote-wait <soubory> Jako --remote, ale čeká na soubory k editaci"

msgid "--remote-send <keys>\tSend <keys> to a Vim server and exit"
msgstr "--remote-send <klávesy>\tPředá <klávesy> Vim serveru a skončí"

msgid "--remote-expr <expr>\tEvaluate <expr> in a Vim server and print result"
msgstr "--remote-expr <výraz>\tProvede <výraz> na serveru a zobrazí výsledek"

msgid "--serverlist\t\tList available Vim server names and exit"
msgstr "--serverlist\t\tVypíše seznam dostupných Vim serverů a skončí"

msgid "--servername <name>\tSend to/become the Vim server <name>"
msgstr ""
"--servername <jméno>\tZašle serveru <jméno>/stane se Vim serverem <jméno>"

msgid "-i <viminfo>\t\tUse <viminfo> instead of .viminfo"
msgstr "-i <viminfo>\t\tPoužije <viminfo> místo jakéhokoliv .viminfo"

msgid "-h\t\t\tprint Help (this message) and exit"
msgstr "-h\t\t\tVypíše tuto nápovědu a skončí"

msgid "--version\t\tprint version information and exit"
msgstr "--version\t\tvypíše informace o verzi a skončí"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Motif version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Přepínače pro gvim (Motif verzi):\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Athena version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Přepínače pro gvim (Athena verzi):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display>"
msgstr "-display <display>\tSpustí vim na <display>"

msgid "-iconic\t\tStart vim iconified"
msgstr "-iconic\t\tSpustí vim minimalizované"

msgid "-name <name>\t\tUse resource as if vim was <name>"
msgstr "-name <název>\t\tPoužije resource jako by vim měl <název>"

msgid "\t\t\t (Unimplemented)\n"
msgstr "\t\t\t (není implementováno)\n"

msgid "-background <color>\tUse <color> for the background (also: -bg)"
msgstr "-background <barva>\tNastaví <barvu> pozadí (také -bg)"

msgid "-foreground <color>\tUse <color> for normal text (also: -fg)"
msgstr "-foreground <barva>\tNastaví <barvu> popředí (také -fg)"

msgid "-font <font>\t\tUse <font> for normal text (also: -fn)"
msgstr "-font <písmo>\t\tNastaví <písmo> normálního textu (také -fn)"

msgid "-boldfont <font>\tUse <font> for bold text"
msgstr "-boldfont <písmo>\tNastaví <písmo> pro zvýrazněný text"

msgid "-italicfont <font>\tUse <font> for italic text"
msgstr "-italicfont <písmo>\tNastaví <písmo> pro kurzívu"

msgid "-geometry <geom>\tUse <geom> for initial geometry (also: -geom)"
msgstr "-geometry <geometrie>\tNastaví <geometrii> (také -geom)"

msgid "-borderwidth <width>\tUse a border width of <width> (also: -bw)"
msgstr "-borderwidth <šířka>\tNastaví <šířku> okrajů (také -bw)"

msgid "-scrollbarwidth <width> Use a scrollbar width of <width> (also: -sw)"
msgstr "-scrollbarwidth <šířku> Nastaví <šířku> posunovací lišty (také: -sw)"

msgid "-menuheight <height>\tUse a menu bar height of <height> (also: -mh)"
msgstr "-menuheight <výška>\tNastaví <výšku> nabídky (také -mh)"

msgid "-reverse\t\tUse reverse video (also: -rv)"
msgstr "-reverse\t\tPoužije reverzní barvy (také -rv)"

msgid "+reverse\t\tDon't use reverse video (also: +rv)"
msgstr "+reverse\t\tNepoužije reverzní barvy (také +rv)"

msgid "-xrm <resource>\tSet the specified resource"
msgstr "-xrm <resource>\tNastaví zadaný <resource>"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (RISC OS version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Přepínače pro gvim (RISC OS verzi):\n"

msgid "--columns <number>\tInitial width of window in columns"
msgstr "--columns <počet>\t<počet> sloupců na okno"

msgid "--rows <number>\tInitial height of window in rows"
msgstr "--rows <počet>\t<počet> řádků na okno"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (GTK+ version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Přepínače pro gvim (GTK+ verzi):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display> (also: --display)"
msgstr "-display <display>\tSpustí vim na <display> (také --display)"

msgid "--help\t\tShow Gnome arguments"
msgstr "--help\t\tVypíše Gnome přepínače"

#. Failed to send, abort.
msgid ""
"\n"
"Send failed.\n"
msgstr ""
"\n"
"Předání výrazu selhalo.\n"

#. Let vim start normally.
msgid ""
"\n"
"Send failed. Trying to execute locally\n"
msgstr ""
"\n"
"Předání selhalo. Zkouším provést lokálně\n"

#, c-format
msgid "%d of %d edited"
msgstr "%d z %d editováno"

msgid "Send expression failed.\n"
msgstr "Předání výrazu selhalo.\n"

msgid "No marks set"
msgstr "Nejsou nastaveny žádné značky"

#, c-format
msgid "E283: No marks matching \"%s\""
msgstr "E283: \"%s\" nevyhovují žádné značky"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"mark line col file/text"
msgstr ""
"\n"
"značka řádek sloupec soubor/text"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" jump line col file/text"
msgstr ""
"\n"
" skok řádek sloupec soubor/text"

msgid ""
"\n"
"# File marks:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Souborové značky:\n"

#. Write the jumplist with -'
msgid ""
"\n"
"# Jumplist (newest first):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Seznam skoků (počínaje nejnovější položkou):\n"

msgid ""
"\n"
"# History of marks within files (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Historie značek v souborech (počínaje nejnovější položkou):\n"

msgid "Missing '>'"
msgstr "Chybí '>'"

msgid "Not a valid codepage"
msgstr "Chybná kódová stránka"

msgid "E284: Cannot set IC values"
msgstr "E284: Nelze nastavit IC hodnoty"

msgid "E285: Failed to create input context"
msgstr "E285: Nepodařilo se vytvořit vstupní kontext"

msgid "E286: Failed to open input method"
msgstr "E286: Nepodařilo se otevřít vstupní metodu"

msgid "E287: Warning: Could not set destroy callback to IM"
msgstr "E287: Varování: likvidační zpětné volání nelze nastavit na IM"

msgid "E288: input method doesn't support any style"
msgstr "E288: vstupní metoda nepodporuje žádný styl"

msgid "E289: input method doesn't support my preedit type"
msgstr "E289: vstupní metoda nepodporuje můj 'preedit' typ"

msgid "E290: over-the-spot style requires fontset"
msgstr "E290: Nadbodový styl vyžaduje fontset"

msgid "E291: Your GTK+ is older than 1.2.3. Status area disabled"
msgstr "E291: Máte GTK+ verze starší než 1.2.3. Stavová plocha vypnuta."

msgid "E292: Input Method Server is not running"
msgstr "E292: Server vstupních metod neběží"

msgid "E293: block was not locked"
msgstr "E293: blok nebyl zamknut"

msgid "E294: Seek error in swap file read"
msgstr "E294: Chyba posunu ukazovátka při čtení odkládacího souboru"

msgid "E295: Read error in swap file"
msgstr "E295: Chyba při čtení odkládacího souboru"

msgid "E296: Seek error in swap file write"
msgstr "E296: Chyba posunu ukazovátka při ukládání do odkládacího souboru"

msgid "E297: Write error in swap file"
msgstr "E297: Chyba při ukládání do odkládacího souboru"

msgid "E300: Swap file already exists (symlink attack?)"
msgstr ""
"E300: Odkládací soubor již existuje! (Někdo hackujepřes nastražený symlink?)"

msgid "E298: Didn't get block nr 0?"
msgstr "E298: Nelze získat blok 0?"

msgid "E298: Didn't get block nr 1?"
msgstr "E298: Nelze získat blok 1?"

msgid "E298: Didn't get block nr 2?"
msgstr "E298: nelze získat blok 2?"

#. could not (re)open the swap file, what can we do????
msgid "E301: Oops, lost the swap file!!!"
msgstr "E301: Jéje, odkládací soubor byl ztracen!!!"

msgid "E302: Could not rename swap file"
msgstr "E302: Nelze přejmenovat odkládací soubor"

#, c-format
msgid "E303: Unable to open swap file for \"%s\", recovery impossible"
msgstr "E303: Nelze otevřít odkládací soubor pro \"%s\""

msgid "E304: ml_timestamp: Didn't get block 0??"
msgstr "E304: ml_timestamp: nelze získat blok 0??"

#, c-format
msgid "E305: No swap file found for %s"
msgstr "E305: Odkládací soubor pro %s nebyl nalezen"

msgid "Enter number of swap file to use (0 to quit): "
msgstr ""
"Zadejte číslo odkládacího souboru, který se má použít (0 pro ukončení): "

#, c-format
msgid "E306: Cannot open %s"
msgstr "E306: Nelze otevřít %s"

msgid "Unable to read block 0 from "
msgstr "Nelze číst blok 0 z "

msgid ""
"\n"
"Maybe no changes were made or Vim did not update the swap file."
msgstr ""
"\n"
"Možná nedošlo k žádným změnám, nebo Vim neaktualizoval odkládací soubor."

msgid " cannot be used with this version of Vim.\n"
msgstr " nelze použít s touto verzí Vim.\n"

msgid "Use Vim version 3.0.\n"
msgstr "Použijte Vim verze 3.0.\n"

#, c-format
msgid "E307: %s does not look like a Vim swap file"
msgstr "E307: %s se nezdá být odkládacím souborem Vim"

msgid " cannot be used on this computer.\n"
msgstr " nelze použít na tomto počítači.\n"

msgid "The file was created on "
msgstr "Soubor byl vytvořen "

msgid ""
",\n"
"or the file has been damaged."
msgstr ""
",\n"
"nebo byl soubor poškozen."

#, c-format
msgid "Using swap file \"%s\""
msgstr "Používám odkládací soubor \"%s\""

#, c-format
msgid "Original file \"%s\""
msgstr "Původní soubor \"%s\""

msgid "E308: Warning: Original file may have been changed"
msgstr "E308: Varování: Původní soubor mohl být změněn"

#, c-format
msgid "E309: Unable to read block 1 from %s"
msgstr "E309: Nelze číst blok 1 z %s"

msgid "???MANY LINES MISSING"
msgstr "???CHYBÍ MNOHO ŘÁDKŮ"

msgid "???LINE COUNT WRONG"
msgstr "???CHYBNÝ POČET ŘÁDKŮ"

msgid "???EMPTY BLOCK"
msgstr "???PRÁZDNÝ BLOK"

msgid "???LINES MISSING"
msgstr "???CHYBĚJÍCÍ ŘÁDKY"

#, c-format
msgid "E310: Block 1 ID wrong (%s not a .swp file?)"
msgstr "E310: ID bloku 1 je chybné (je %s odkládacím souborem?)"

msgid "???BLOCK MISSING"
msgstr "???CHYBÍ BLOK"

msgid "??? from here until ???END lines may be messed up"
msgstr "od ??? po ???END mohou být řádky pomíchané"

msgid "??? from here until ???END lines may have been inserted/deleted"
msgstr "od ??? po ???END mohou být vložené/smazané řádky"

msgid "???END"
msgstr "???KONEC"

msgid "E311: Recovery Interrupted"
msgstr "E311: Obnova přerušena"

msgid ""
"E312: Errors detected while recovering; look for lines starting with ???"
msgstr ""
"E312: V průběhu obnovy došlo k chybám; zkontrolujte řádky začínající na ???"

msgid "Recovery completed. You should check if everything is OK."
msgstr "Obnova dokončena. Zkontrolujte, zda je vše v pořádku."

msgid ""
"\n"
"(You might want to write out this file under another name\n"
msgstr ""
"\n"
"(Zvažte uložení tohoto souboru pod jiným názvem\n"

msgid "and run diff with the original file to check for changes)\n"
msgstr "a kontrolu změn pomocí programu diff.)\n"

msgid ""
"Delete the .swp file afterwards.\n"
"\n"
msgstr "Poté smažte odkládací soubor.\n"

#. use msg() to start the scrolling properly
msgid "Swap files found:"
msgstr "Nalezené odkládací soubory:"

msgid "  In current directory:\n"
msgstr "  V aktuálním adresáři:\n"

msgid "  Using specified name:\n"
msgstr "  Se zadaným názvem:\n"

msgid "  In directory "
msgstr "  V adresáři "

msgid "   -- none --\n"
msgstr "   -- žádné --\n"

msgid "     owned by: "
msgstr "     vlastník: "

msgid "  dated: "
msgstr "  datum vytvoření: "

msgid "       dated: "
msgstr "       datum vytvoření: "

msgid "     [from Vim version 3.0]"
msgstr "     [od Vim verze 3.0]"

msgid "     [does not look like a Vim swap file]"
msgstr "     [nevypadá jako odkládací soubor Vim]"

msgid "     file name: "
msgstr "     název souboru: "

msgid ""
"\n"
"     modified: "
msgstr ""
"\n"
"     datum změny: "

msgid "YES"
msgstr "ANO"

msgid "no"
msgstr "ne"

msgid ""
"\n"
"     user name: "
msgstr ""
"\n"
"     uživatelské jméno: "

msgid "  host name: "
msgstr "  název počítače: "

msgid ""
"\n"
"     host name: "
msgstr ""
"\n"
"     název počítače: "

msgid ""
"\n"
"    process ID: "
msgstr ""
"\n"
"    ID procesu : "

msgid " (still running)"
msgstr " (stále aktivní)"

msgid ""
"\n"
"     [not usable with this version of Vim]"
msgstr ""
"\n"
"     [nepoužitelné s touto verzí Vim]"

msgid ""
"\n"
"     [not usable on this computer]"
msgstr ""
"\n"
"     [nepoužitelné na tomto počítači]"

msgid "     [cannot be read]"
msgstr "     [nelze přečíst]"

msgid "     [cannot be opened]"
msgstr "     [nelze otevřít]"

msgid "E313: Cannot preserve, there is no swap file"
msgstr "E313: Nelze zachovat - odkládací soubor neexistuje."

msgid "File preserved"
msgstr "Soubor zachován"

msgid "E314: Preserve failed"
msgstr "E314: Uchování se nezdařilo"

#, c-format
msgid "E315: ml_get: invalid lnum: %ld"
msgstr "E315: ml_get: chybné číslo řádku: %ld"

#, c-format
msgid "E316: ml_get: cannot find line %ld"
msgstr "E316: ml_get: nelze nalézt řádek %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong 3"
msgstr "E317: chybné id ukazatele na blok 3"

msgid "stack_idx should be 0"
msgstr "stack_idx by mělo mít hodnotu 3"

msgid "E318: Updated too many blocks?"
msgstr "E318: Aktualizováno příliš mnoho bloků?"

msgid "E317: pointer block id wrong 4"
msgstr "E317: chybné id ukazatele na blok 4"

msgid "deleted block 1?"
msgstr "smazán blok 1?"

#, c-format
msgid "E320: Cannot find line %ld"
msgstr "E320: Nelze nalézt řádek %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong"
msgstr "E317: chybné id ukazatele na blok"

msgid "pe_line_count is zero"
msgstr "pe_line_count má nulovou hodnotu"

#, c-format
msgid "E322: line number out of range: %ld past the end"
msgstr "E322: počet řádků mimo rozsah: %ld > celkový počet řádků"

#, c-format
msgid "E323: line count wrong in block %ld"
msgstr "E323: chybný počet řádků v bloku %ld"

msgid "Stack size increases"
msgstr "Nárůst velikosti zásobníku"

msgid "E317: pointer block id wrong 2"
msgstr "E317: chybné id ukazatele na blok 2"

msgid "E325: ATTENTION"
msgstr "E325: POZOR"

msgid ""
"\n"
"Found a swap file by the name \""
msgstr ""
"\n"
"Nalezen odkládací soubor se jménem \""

msgid "While opening file \""
msgstr "Při otevírání souboru\""

msgid "   NEWER than swap file!\n"
msgstr "   NOVĚJŠÍ než odkládací soubor!\n"

#. Some of these messages are long to allow translation to
#. * other languages.
msgid ""
"\n"
"(1) Another program may be editing the same file.\n"
"  If this is the case, be careful not to end up with two\n"
"  different instances of the same file when making changes.\n"
msgstr ""
"\n"
"(1) Soubor může být editován jiným programem.\n"
"  Je-li tomu tak, pak si dejte pozor, aby jste po uložení změn\n"
"  neměli dvě různé verze téhož souboru.\n"

msgid "  Quit, or continue with caution.\n"
msgstr "  Ukončete program, nebo opatrně pokračujte v editaci.\n"

msgid ""
"\n"
"(2) An edit session for this file crashed.\n"
msgstr ""
"\n"
"(2) Editace tohoto souboru byla přerušena nečekaným ukončením programu.\n"

msgid "  If this is the case, use \":recover\" or \"vim -r "
msgstr "  Je-li tomu tak, pak použijte \":recover\" či \"vim -r "

msgid ""
"\"\n"
"  to recover the changes (see \":help recovery\").\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  pro odstranění změn (viz \":help recovery)\".\n"

msgid "  If you did this already, delete the swap file \""
msgstr "  Pokud jste tak již učinil, tak smažte odkládací soubor \""

msgid ""
"\"\n"
"  to avoid this message.\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  a tato zpráva se již nebude objevovat.\n"

msgid "Swap file \""
msgstr "Odkládací soubor \""

msgid "\" already exists!"
msgstr "\" již existuje!"

msgid "VIM - ATTENTION"
msgstr "VIM - POZOR"

msgid "Swap file already exists!"
msgstr "Odkládací soubor již existuje!"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit"
msgstr ""
"&Otevřít pouze pro čtení\n"
"&Pokračovat v editaci\n"
"O&bnovit soubor\n"
"&Konec"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit\n"
"&Delete it"
msgstr ""
"&Otevřít pouze pro čtení\n"
"&Pokračovat v editaci\n"
"O&bnovit soubor\n"
"&Konec\n"
"&Smazat"

msgid "E326: Too many swap files found"
msgstr "E326: Příliš mnoho odkládacích souborů"

msgid "E327: Part of menu-item path is not sub-menu"
msgstr "E327: Části cesty k předmětu nabídky není podnabídkou"

msgid "E328: Menu only exists in another mode"
msgstr "E328: Nabídka existuje pouze v jiném módu"

msgid "E329: No menu of that name"
msgstr "E329: Nabídka tohoto jména neexistuje"

msgid "E330: Menu path must not lead to a sub-menu"
msgstr "E330: Cesta nabídkou nesmí vést do podnabídky"

msgid "E331: Must not add menu items directly to menu bar"
msgstr "E331: Položky nabídky nelze přidávat přímo na lištu"

msgid "E332: Separator cannot be part of a menu path"
msgstr "E332: Oddělovač nesmí být částí cesty nabídkou"

#. Now we have found the matching menu, and we list the mappings
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Menus ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Nabídky ---"

msgid "Tear off this menu"
msgstr "Odtrhnout tuto nabídku"

msgid "E333: Menu path must lead to a menu item"
msgstr "E333: Cesta nabídkou musí vést k položce nabídky"

#, c-format
msgid "E334: Menu not found: %s"
msgstr "E334: Vzor nenalezen: %s"

#, c-format
msgid "E335: Menu not defined for %s mode"
msgstr "E335: V %s módu není nabídka definována"

msgid "E336: Menu path must lead to a sub-menu"
msgstr "E336: Cesta nabídkou musí vést do podnabídky"

msgid "E337: Menu not found - check menu names"
msgstr "E337: Nabídka nenalezena - zkontrolujte názvy nabídek"

#, c-format
msgid "Error detected while processing %s:"
msgstr "Chyba při zpracování %s:"

#, c-format
msgid "line %4ld:"
msgstr "řádek %4ld:"

msgid "[string too long]"
msgstr "[příliš dlouhý řetězec]"

msgid "Messages maintainer: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"
msgstr "Správce zpráv: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"

msgid "Interrupt: "
msgstr "Přerušení: "

msgid "Hit ENTER to continue"
msgstr "pokračování stiskem ENTER"

msgid "Hit ENTER or type command to continue"
msgstr "Pro pokračování stiskněte ENTER nebo zadejte příkaz"

msgid "-- More --"
msgstr "-- Pokračování --"

msgid " (RET/BS: line, SPACE/b: page, d/u: half page, q: quit)"
msgstr " (RET/BS: řádek, MEZERNÍK/b: stránka, d/u: 0.5 stránky, q: konec)"

msgid " (RET: line, SPACE: page, d: half page, q: quit)"
msgstr " (RET: řádek, MEZERNÍK: stránka, d: 0.5 stránky, q: konec)"

msgid "Question"
msgstr "Otázka"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No"
msgstr ""
"&Ano\n"
"&Ne"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Ano\n"
"&Ne\n"
"&Zrušit"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"Save &All\n"
"&Discard All\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Ano\n"
"&Ne\n"
"&Uložit vše\n"
"Zahodit &vše\n"
"&Zrušit"

msgid "Save File dialog"
msgstr "Dialog pro ukládání souborů"

msgid "Open File dialog"
msgstr "Dialog pro otevírání souborů"

#. TODO: non-GUI file selector here
msgid "E338: Sorry, no file browser in console mode"
msgstr "E338: Lituji, ale konzolová verze nepodporuje prohlížeč souborů"

msgid "W10: Warning: Changing a readonly file"
msgstr "W10: wc1: měním soubor pouze_pro_čtení"

msgid "1 more line"
msgstr "počet nových řádků: 1"

msgid "1 line less"
msgstr "počet smazaných řádků: 1"

#, c-format
msgid "%ld more lines"
msgstr "počet nových řádků: %ld"

#, c-format
msgid "%ld fewer lines"
msgstr "počet smazaných řádků: %ld"

msgid " (Interrupted)"
msgstr "(Přerušeno)"

msgid "Vim: preserving files...\n"
msgstr "Vim: zachovávám soubory...\n"

#. close all memfiles, without deleting
msgid "Vim: Finished.\n"
msgstr "Vim: ukončen\n"

msgid "ERROR: "
msgstr "CHYBA: "

#, c-format
msgid ""
"\n"
"[bytes] total alloc-freed %lu-%lu, in use %lu, peak use %lu\n"
msgstr ""
"\n"
"[bajtů] celkem uvolněno-alokováno %lu-%lu, využito %lu, maximální využití "
"%lu\n"

#, c-format
msgid ""
"[calls] total re/malloc()'s %lu, total free()'s %lu\n"
"\n"
msgstr ""
"[volání] celkem re/malloc(): %lu, celkem free() %lu\n"
"\n"

msgid "E340: Line is becoming too long"
msgstr "E340: Řádek se stává příliš dlouhým"

#, c-format
msgid "E341: Internal error: lalloc(%ld, )"
msgstr "E341: Vnitřní chyba: lalloc(%ld, )"

#, c-format
msgid "E342: Out of memory! (allocating %lu bytes)"
msgstr "E342: Nedostatek paměti! (potřebuji alokovat bajtů: %lu)"

#, c-format
msgid "Calling shell to execute: \"%s\""
msgstr "Spouštím příkaz \"%s\" pomocí shellu"

msgid "Missing colon"
msgstr "Chybí dvojtečka"

msgid "Illegal mode"
msgstr "nepřípustný mód"

msgid "Illegal mouseshape"
msgstr "Chybný tvar myši"

msgid "digit expected"
msgstr "očekávána číslice"

msgid "Illegal percentage"
msgstr "nepřípustné procento"

msgid "Enter encryption key: "
msgstr "Zadejte šifrovací klíč: "

msgid "Enter same key again: "
msgstr "Zadejte ještě jednou tentýž klíč:"

msgid "Keys don't match!"
msgstr "Klíče se neshodují"

#, c-format
msgid ""
"E343: Invalid path: '**[number]' must be at the end of the path or be "
"followed by '%s'."
msgstr ""
"E343: Chybná cesta: '**[číslo] musí být buď na konci cesty, nebo musí být\n"
"následováno'%s. Viz :help path."

#, c-format
msgid "E344: Can't find directory \"%s\" in cdpath"
msgstr "E344: Adresář \"%s\" nelze v cdpath nalézt"

#, c-format
msgid "E345: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E345: Soubor \"%s\" nelze v path nalézt"

#, c-format
msgid "E346: No more directory \"%s\" found in cdpath"
msgstr "E346: Žádný další adresář \"%s\" nebyl v cdpath nalezen"

#, c-format
msgid "E347: No more file \"%s\" found in path"
msgstr "E347: Žádný další soubor \"%s\" nebyl v cestě nalezen"

msgid "Illegal component"
msgstr "nepřípustná součást"

msgid "Warning: terminal cannot highlight"
msgstr "Varování: terminál nepodporuje zvýrazňování"

msgid "E348: No string under cursor"
msgstr "E348: pod kurzorem není žádný řetězec"

msgid "E349: No identifier under cursor"
msgstr "E349: pod kurzorem není žádný identifikátor"

msgid "E352: Cannot erase folds with current 'foldmethod'"
msgstr "E352: pomocí aktuální 'foldmethod' nelze mazat záhyby"

#, c-format
msgid "1 line %sed 1 time"
msgstr "počet řádků posunutých jednou pomocí %s : 1"

#, c-format
msgid "1 line %sed %d times"
msgstr "Počet řádků posunutých pomocí %s %d-krát : 1"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed 1 time"
msgstr "Počet řádků: %ld (posunutých jednou pomocí %s)"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed %d times"
msgstr "Počet řádků: %ld (posunutých pomocí %s %d-krát)"

#, c-format
msgid "%ld lines to indent... "
msgstr "počet řádků k odsazení: %ld"

msgid "1 line indented "
msgstr "počet řádků k odsazení: 1"

#, c-format
msgid "%ld lines indented "
msgstr "počet odsazených řádků: %ld"

#. must display the prompt
msgid "cannot yank; delete anyway"
msgstr "nelze kopírovat; přesto smazáno"

msgid "1 line changed"
msgstr "počet řádek se změněnou velikostí písmen: 1"

#, c-format
msgid "%ld lines changed"
msgstr "počet řádek se změněnou velikostí písmen: %ld"

#, c-format
msgid "freeing %ld lines"
msgstr "počet uvolňovaných řádků: %ld"

msgid "1 line yanked"
msgstr "počet zkopírovaných řádků: 1"

#, c-format
msgid "%ld lines yanked"
msgstr "počet zkopírovaných řádků: %ld"

#, c-format
msgid "E353: Nothing in register %s"
msgstr "E353: Registr %s je prázdný"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Registers ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Registry ---"

msgid "Illegal register name"
msgstr "nepřípustný název registru"

msgid ""
"\n"
"# Registers:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Registry:\n"

#, c-format
msgid "Unknown register type %d"
msgstr "%d není známým typem registru"

#, c-format
msgid "E354: Invalid register name: '%s'"
msgstr "E354: '%s' není přípustné jméno registru"

#, c-format
msgid "%ld Cols; "
msgstr "řádků: %ld;"

#, c-format
msgid "Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Bytes"
msgstr "Vybráno %s%ld z %ld řádků; %ld z %ld slov; %ld z %ld Bytů"

#, c-format
msgid "Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Byte %ld of %ld"
msgstr "Sloupec %s z %s; Řádek %ld z %ld; Slovo %ld z %ld; Byte %ld z %ld"

#, c-format
msgid "(+%ld for BOM)"
msgstr "(+%ld pro BOM)"

msgid "Thanks for flying Vim"
msgstr "Děkuji za použití Vim"

msgid "Option not supported"
msgstr "Volba není podporována"

msgid "Not allowed in a modeline"
msgstr "Není v modeline povoleno"

msgid ""
"\n"
"\tLast set from "
msgstr ""
"\n"
"\tNaposledy nastavena z "

msgid "Number required after ="
msgstr "Po = je vyžadováno číslo"

msgid "Not found in termcap"
msgstr "Nenalezen v termcapu"

#, c-format
msgid "Illegal character <%s>"
msgstr "Nepřípustný znak <%s>"

msgid "Not allowed here"
msgstr "Toto zde není povoleno"

msgid "Cannot set 'term' to empty string"
msgstr "volba 'term' nemůže být prázdná"

msgid "Cannot change term in GUI"
msgstr "V GUI nelze měnit term"

msgid "Use \":gui\" to start the GUI"
msgstr "Použijte \"gui\" pro spuštění GUI"

msgid "'backupext' and 'patchmode' are equal"
msgstr "volby 'backupext' a 'patchmode' mají stejnou hodnotu"

msgid "Zero length string"
msgstr "řetězec o nulové délce"

#, c-format
msgid "Missing number after <%s>"
msgstr "Po <%s> chybí číslo"

msgid "Missing comma"
msgstr "Chybí čárka"

msgid "Must specify a ' value"
msgstr "Je nutné zadat hodnotu '"

msgid "contains unprintable character"
msgstr "obsahuje netisknutelné znaky"

msgid "Invalid font(s)"
msgstr "Chybná písma"

msgid "can't select fontset"
msgstr "nelze vybrat sadu písem"

msgid "Invalid fontset"
msgstr "chybná sada písem"

msgid "can't select wide font"
msgstr "nelze vybrat široký font"

msgid "Invalid wide font"
msgstr "Chybné široké písmo"

#, c-format
msgid "Illegal character after <%c>"
msgstr "Nepřípustný znak po <%c>"

msgid "comma required"
msgstr "je nutná čárka"

#, c-format
msgid "'commentstring' must be empty or contain %s"
msgstr "volba `commentstring` musí být buď prázdná nebo nastavená na %s"

msgid "No mouse support"
msgstr "Bez podpory myši"

msgid "Unclosed expression sequence"
msgstr "neuzavřená sekvence výrazů"

msgid "too many items"
msgstr "příliš mnoho položek"

msgid "unbalanced groups"
msgstr "nevyvážené skupiny"

msgid "A preview window already exists"
msgstr "Okno náhledu již existuje"

msgid "'winheight' cannot be smaller than 'winminheight'"
msgstr ""
"hodnota volby 'winheight' nesmí být menší než hodnota volby 'winminheight'"

msgid "'winwidth' cannot be smaller than 'winminwidth'"
msgstr ""
"hodnota volby 'winwidth' nesmí být menší než hodnota volby 'winminwidth'"

#, c-format
msgid "Need at least %d lines"
msgstr "minimální potřebný počet řádků: %d"

#, c-format
msgid "Need at least %d columns"
msgstr "minimální potřebný počet sloupců: %d"

#, c-format
msgid "E355: Unknown option: %s"
msgstr "E355: Neznámá volba: %s"

msgid ""
"\n"
"--- Terminal codes ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Kódy terminálu ---"

msgid ""
"\n"
"--- Global option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Nastavení globálních voleb ---"

msgid ""
"\n"
"--- Local option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Nastavení lokálních voleb ---"

msgid ""
"\n"
"--- Options ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Volby ---"

msgid "E356: get_varp ERROR"
msgstr "E356: get_varp CHYBA"

#, c-format
msgid "E357: 'langmap': Matching character missing for %s"
msgstr "E357: 'langmap': pro %s chybí vyhovující znak"

#, c-format
msgid "E358: 'langmap': Extra characters after semicolon: %s"
msgstr "E358: 'langmap': nadbytečné znaky po středníku: %s"

msgid "cannot open "
msgstr "nelze otevřít "

msgid "VIM: Can't open window!\n"
msgstr "VIM: Nelze otevřít nové okno!\n"

msgid "Need Amigados version 2.04 or later\n"
msgstr "Vyžaduje Amigados verze 2.04 nebo vyšší\n"

#, c-format
msgid "Need %s version %ld\n"
msgstr "Vyžaduje %s verze %ld\n"

msgid "Cannot open NIL:\n"
msgstr "Nelze otevřít NIL:\n"

msgid "Cannot create "
msgstr " Nelze vytvořit "

#, c-format
msgid "Vim exiting with %d\n"
msgstr "Vim bude ukončen %d\n"

msgid "cannot change console mode ?!\n"
msgstr "Nelze změnit mód konzole ?!\n"

msgid "E359: Screen mode setting not supported"
msgstr "E359: Nastavování režimu obrazovky není podporováno"

msgid "mch_get_shellsize: not a console??\n"
msgstr "mch_get_shellsize: neni konzole??\n"

#. if Vim opened a window: Executing a shell may cause crashes
msgid "E360: Cannot execute shell with -f option"
msgstr "E360: Nelze spustit shell s parametrem -f"

msgid "Cannot execute "
msgstr "Nelze spustit "

msgid "shell "
msgstr "shell "

msgid " returned\n"
msgstr " návratová hodnota shellu\n"

msgid "ANCHOR_BUF_SIZE too small."
msgstr "ANCHOR_BUF_SIZE je příliš malá."

msgid "I/O ERROR"
msgstr "I/O CHYBA"

msgid "...(truncated)"
msgstr "...(kráceno)"

msgid "'columns' is not 80, cannot execute external commands"
msgstr "'columns' není 80, nelze spustit externí příkaz"

#, c-format
msgid "E364: Library call failed for \"%s()\""
msgstr "E364: Volání knihovní funkce \"%s()\" selhalo"

msgid "E237: Printer selection failed"
msgstr "E237: Nelze zvolit tiskárnu"

#, c-format
msgid "to %s on %s"
msgstr "do %s v %s"

#, c-format
msgid "E238: Print error: %s"
msgstr "E238: Chyba tisku: %s"

msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"

#, c-format
msgid "Printing '%s'"
msgstr "Vytištěno '%s'"

#, c-format
msgid "E244: Illegal charset name \"%s\" in font name \"%s\""
msgstr "E244: Nepřípustná jméno znakové sady \"%s\" ve fontu \"%s\""

#, c-format
msgid "E245: Illegal char '%c' in font name \"%s\""
msgstr "E245: Nepřípustný znak '%c' ve fontu \"%s\""

msgid "E366: Invalid 'osfiletype' option - using Text"
msgstr "E366: Neplatný 'osfiletype' - použit Text"

msgid "Vim: Double signal, exiting\n"
msgstr "VIm: dvojitý signál, končím\n"

#, c-format
msgid "Vim: Caught deadly signal %s\n"
msgstr "Vim: Zachycen smrtelný signál %s\n"

msgid "Vim: Caught deadly signal\n"
msgstr "Vim: Zachycen smrtelný signál\n"

#, c-format
msgid "Opening the X display took %ld msec"
msgstr "Doba otevírání X displeje (v ms): %ld"

msgid ""
"\n"
"Vim: Got X error\n"
msgstr ""
"\n"
"Vim: chyba X11\n"

msgid "Testing the X display failed"
msgstr "Test X displeje se nezdařil"

msgid "Opening the X display timed out"
msgstr "Vypršel čas při čekání na otevření X displeje"

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell "
msgstr ""
"\n"
"nelze spustit shell "

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell sh\n"
msgstr ""
"\n"
"Nelze spustit sh shell\n"

msgid ""
"\n"
"shell returned "
msgstr ""
"\n"
" návratová hodnota shellu "

msgid ""
"\n"
"Cannot create pipes\n"
msgstr ""
"\n"
"Nelze vytvořit roury\n"

msgid ""
"\n"
"Cannot fork\n"
msgstr ""
"\n"
"Volání fork selhalo\n"

msgid ""
"\n"
"Command terminated\n"
msgstr ""
"\n"
"Příkaz ukončen\n"

msgid "Opening the X display failed"
msgstr "Otevření X displeje se nezdařilo"

msgid "At line"
msgstr "Na řádku"

msgid "Could not load vim32.dll!"
msgstr "Nelze načíst vim32.dll!"

msgid "VIM Error"
msgstr "Chyba VIMu"

msgid "Could not fix up function pointers to the DLL!"
msgstr "Nelze nastavit ukazatele funkcí na DLL"

#, c-format
msgid "shell returned %d"
msgstr "návratová hodnota shellu %d"

#, c-format
msgid "Vim: Caught %s event\n"
msgstr "Vim: Zachycen %s signál\n"

msgid "close"
msgstr "zavřít"

msgid "logoff"
msgstr "logoff"

msgid "shutdown"
msgstr "shutdown"

msgid "E371: Command not found"
msgstr "E371: Příkaz není k dispozici"

msgid ""
"VIMRUN.EXE not found in your $PATH.\n"
"External commands will not pause after completion.\n"
"See :help win32-vimrun for more information."
msgstr ""
"VIMRUN.EXE se nevyskytuje ve Vaší $PATH.\n"
"Externí příkazy nebudou "

msgid "Vim Warning"
msgstr "Varování"

msgid "E372: Too many %%%c in format string"
msgstr "E372: Příliš mnoho %%%c ve formátovacím řetězci"

msgid "E373: Unexpected %%%c in format string"
msgstr "E373: Neočekávaný výskyt %%%c ve formátovacím řetězci"

msgid "E374: Missing ] in format string"
msgstr "E374: Ve formátovacím řetězci chybí ]"

msgid "E375: Unsupported %%%c in format string"
msgstr "E375: %%%c Nepodporovaná formátová specifikace ve formátovacím řetězci"

msgid "E376: Invalid %%%c in format string prefix"
msgstr "E376: Nepřípustné %%%c v prefixu formátovacího řetězce"

msgid "E377: Invalid %%%c in format string"
msgstr "E377: Nepřípustné %%%c ve formátovacím řetězci"

msgid "E378: 'errorformat' contains no pattern"
msgstr "E378: 'errorformat' neobsahuje žádný vzorek"

msgid "E379: Missing or empty directory name"
msgstr "E379: Chybějící nebo prázdný název adresáře"

msgid "No more items"
msgstr "Žádné další položky"

#, c-format
msgid "(%d of %d)%s%s: "
msgstr "(%d/%d)%s%s: "

msgid " (line deleted)"
msgstr " (řádek smazán)"

msgid "E380: At bottom of quickfix stack"
msgstr "E380: Konec quickfix seznamu"

msgid "E381: At top of quickfix stack"
msgstr "E381: Začátek quickfix seznamu"

#, c-format
msgid "error list %d of %d; %d errors"
msgstr "seznam chyb %d z %d; počet chyb: %d"

msgid "E382: Cannot write, 'buftype' option is set"
msgstr "E382: Nelze uložit, je nastavena volba 'buftype'"

msgid "E339: Pattern too long"
msgstr "E339: Vzor je příliš dlouhý"

#, c-format
msgid "E61: Nested %s*"
msgstr "E61: %s*"

#, c-format
msgid "E62: Nested %s%c"
msgstr "E62: %s%c"

#, c-format
msgid "E64: %s%c follows nothing"
msgstr "E64: %s%c nic není"

#, c-format
msgid "Syntax error in %s{...}"
msgstr "Chyba syntaxe v %s{...}"

msgid "E361: Crash intercepted; regexp too complex?"
msgstr "E361: Zachyceno přetečení zásobníku: příliš složitý regulární výraz?"

msgid "E363: pattern caused out-of-stack error"
msgstr "E363: vzorek způsobil přetečení zásobníku"

msgid "External submatches:\n"
msgstr "Vnější podřazené shody:\n"

#, c-format
msgid "+--%3ld lines folded "
msgstr "počet řádků v záhybu: %3ld"

msgid " VREPLACE"
msgstr " VREPLACE"

msgid " REPLACE"
msgstr " REPLACE"

msgid " REVERSE"
msgstr " REVERSE"

msgid " INSERT"
msgstr " INSERT"

msgid " (insert)"
msgstr " (insert)"

msgid " (replace)"
msgstr " (replace)"

msgid " (vreplace)"
msgstr " (vreplace)"

msgid " Hebrew"
msgstr " hebrejský"

msgid " (lang)"
msgstr " (lang)"

msgid " (paste)"
msgstr " (paste)"

msgid " SELECT"
msgstr " SHODY"

msgid " VISUAL"
msgstr " VIZUÁLNÍ"

msgid " BLOCK"
msgstr " BLOK"

msgid " LINE"
msgstr " ŘÁDEK"

msgid "recording"
msgstr "nahrávám"

msgid "search hit TOP, continuing at BOTTOM"
msgstr "hledání dosáhlo začátku, pokračování od konce"

msgid "search hit BOTTOM, continuing at TOP"
msgstr "hledání dosáhlo konce, pokračování od začátku"

#, c-format
msgid "E383: Invalid search string: %s"
msgstr "E383: Nepřípustný hledaný řetězec: %s"

#, c-format
msgid "E384: search hit TOP without match for: %s"
msgstr "E384: hledaný dosáhlo začátku bez nalezení %s"

#, c-format
msgid "E385: search hit BOTTOM without match for: %s"
msgstr "E385: hledaný dosáhlo konce bez nalezení %s"

msgid "E386: Expected '?' or '/' after ';'"
msgstr "E386: Po ';' očekávám '?' nebo '/'"

msgid " (includes previously listed match)"
msgstr " (včetně již vypsaných shod)"

#. cursor at status line
msgid "--- Included files "
msgstr "--- Vložené soubory"

msgid "not found "
msgstr " nenalezeny"

msgid "in path ---\n"
msgstr "v cestě ---\n"

msgid " (Already listed)"
msgstr " (Již vypsáno)"

msgid " NOT FOUND"
msgstr " NENALEZENY"

#, c-format
msgid "Scanning included file: %s"
msgstr "Prohledávám vložené soubory: %s"

msgid "E387: Match is on current line"
msgstr "E387: Shoda je na aktuálním řádku"

msgid "All included files were found"
msgstr "Všechny vložené soubory byly nalezeny"

msgid "No included files"
msgstr "Žádné vložené soubory"

msgid "E388: Couldn't find definition"
msgstr "E388: Nelze nalézt definici"

msgid "E389: Couldn't find pattern"
msgstr "E389: Nelze nalézt vzorek"

#, c-format
msgid "E390: Illegal argument: %s"
msgstr "E390: nepřípustný argument: %s"

#, c-format
msgid "E391: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E391: Syntaktická sestava %s neexistuje"

msgid "No Syntax items defined for this buffer"
msgstr "Pro tento buffer nejsou definovány žádné předměty syntaxe"

msgid "syncing on C-style comments"
msgstr "synchronizuji komentáře v C stylu"

msgid "no syncing"
msgstr "žádná synchronizace"

msgid "syncing starts "
msgstr "synchronizace začíná "

msgid " lines before top line"
msgstr " řádků před začátkem"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax sync items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Položky synchronizace syntaxe ---"

msgid ""
"\n"
"syncing on items"
msgstr ""
"\n"
"synchronizuji předměty"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Předměty syntaxe ---"

#, c-format
msgid "E392: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E392: Syntaktická sestava %s neexistuje"

msgid "minimal "
msgstr "minimální "

msgid "maximal "
msgstr "maximální "

msgid "E393: group[t]here not accepted here"
msgstr "E393: group[t]here nesmí být na tomto místě"

#, c-format
msgid "E394: Didn't find region item for %s"
msgstr "E394: Pro %s chybí položka regionu"

msgid "E395: contains argument not accepted here"
msgstr "E395: obsahuje argumenty, které zde nejsou povoleny"

msgid "E396: containedin argument not accepted here"
msgstr "E396: obsahuje argumenty, které zde nejsou povoleny"

msgid "E397: Filename required"
msgstr "E397: Vyžadován název souboru"

#, c-format
msgid "E398: Missing '=': %s"
msgstr "E398: Chybí '=': %s"

#, c-format
msgid "E399: Not enough arguments: syntax region %s"
msgstr "E399: Příliš málo argumentů: oblast syntaxe %s"

msgid "E400: No cluster specified"
msgstr "E400: Nebyla zadána žádná sestava"

#, c-format
msgid "E401: Pattern delimiter not found: %s"
msgstr "E401: Oddělovač vzorku %s nenalezen"

#, c-format
msgid "E402: Garbage after pattern: %s"
msgstr "E402: Chyba za vzorkem %s"

msgid "E403: syntax sync: line continuations pattern specified twice"
msgstr "E403: synchronizace syntaxe: vzorek pokračování řádků zadán dvakrát"

#, c-format
msgid "E404: Illegal arguments: %s"
msgstr "E404: nepřípustný argument: %s"

#, c-format
msgid "E405: Missing equal sign: %s"
msgstr "E405: Chybí rovnítko: %s"

#, c-format
msgid "E406: Empty argument: %s"
msgstr "E406: Prázdný argument: %s"

#, c-format
msgid "E407: %s not allowed here"
msgstr "E407: %s zde není povoleno"

#, c-format
msgid "E408: %s must be first in contains list"
msgstr "E408: %s musí být první v 'contains' seznamu"

#, c-format
msgid "E409: Unknown group name: %s"
msgstr "E409: Neznámá název skupiny: %s"

#, c-format
msgid "E410: Invalid :syntax subcommand: %s"
msgstr "E410: chybný podřazený příkaz :syntax : %s "

#, c-format
msgid "E411: highlight group not found: %s"
msgstr "E411: skupina zvýraznění %s nebyla nalezena"

#, c-format
msgid "E412: Not enough arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E412: Příliš málo argumentů: \":highlight link %s\""

#, c-format
msgid "E413: Too many arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E413: Příliš mnoho argumentů: \":highlight link %s\""

msgid "E414: group has settings, highlight link ignored"
msgstr "E414: skupina je nastavena, odkaz na zvýrazňovací skupinu ignorován"

#, c-format
msgid "E415: unexpected equal sign: %s"
msgstr "E415: nečekané rovnítko : %s"

#, c-format
msgid "E416: missing equal sign: %s"
msgstr "E416: chybné rovnítko: %s"

#, c-format
msgid "E417: missing argument: %s"
msgstr "E417: chybí argument: %s"

#, c-format
msgid "E418: Illegal value: %s"
msgstr "E418: nepřípustná hodnota: %s"

msgid "E419: FG color unknown"
msgstr "E419: barva popředí není známá"

msgid "E420: BG color unknown"
msgstr "E420: barva popředí není známá"

#, c-format
msgid "E421: Color name or number not recognized: %s"
msgstr "E421: název či číslo barvy %s nebylo rozpoznáno"

#, c-format
msgid "E422: terminal code too long: %s"
msgstr "E422: terminálový kód %s je příliš dlouhý"

#, c-format
msgid "E423: Illegal argument: %s"
msgstr "E423: nepřípustný argument: %s"

msgid "E424: Too many different highlighting attributes in use"
msgstr ""
"E424: Je používáno příliš velké množství odlišných zvýrazňovacích atributů"

msgid "at bottom of tag stack"
msgstr "konec seznamu tagů"

msgid "at top of tag stack"
msgstr "začátek seznamu tagů"

msgid "E425: Cannot go before first matching tag"
msgstr "E425: Před první vyhovující tag nelze přeskočit"

#, c-format
msgid "E426: tag not found: %s"
msgstr "E426: tag %s nenalezen"

msgid " # pri kind tag"
msgstr " # pri typ tag"

msgid "file\n"
msgstr "soubor\n"

#.
#. * Ask to select a tag from the list.
#. * When using ":silent" assume that <CR> was entered.
#.
msgid "Enter nr of choice (<CR> to abort): "
msgstr "Zadejte číslo (<CR> pro ukončení): "

msgid "E427: There is only one matching tag"
msgstr "E427: Vyhovuje pouze jeden tag"

msgid "E428: Cannot go beyond last matching tag"
msgstr "E428: Za poslední vyhovující tag nelze přeskočit"

#, c-format
msgid "File \"%s\" does not exist"
msgstr "Soubor \"%s\" neexistuje"

#. Give an indication of the number of matching tags
#, c-format
msgid "tag %d of %d%s"
msgstr "tag %d z celkového počtu %d%s"

msgid " or more"
msgstr " nebo více"

msgid " Using tag with different case!"
msgstr " Používám tag s písmeny jiné velikosti!"

#, c-format
msgid "E429: File \"%s\" does not exist"
msgstr "E429: \"%s\" neexistuje"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" # TO tag     FROM line in file/text"
msgstr ""
"\n"
" # CÍL tag    START řádek v souboru/textu"

msgid "Linear tag search"
msgstr "Lineární hledání tagu"

msgid "Binary tag search"
msgstr "Binární hledání tagu"

#, c-format
msgid "Searching tags file %s"
msgstr "Prohledávám soubor tagů %s"

#, c-format
msgid "E430: Tag file path truncated for %s\n"
msgstr "E430: Soubor tagů %s byl ořezán\n"

#, c-format
msgid "E431: Format error in tags file \"%s\""
msgstr "E431: Chyba formátu v souboru tagů \"%s\""

#, c-format
msgid "Before byte %ld"
msgstr "Před bajtem %ld"

#, c-format
msgid "E432: Tags file not sorted: %s"
msgstr "E432: Obsah soubor tagů %s není seřazen"

#. never opened any tags file
msgid "E433: No tags file"
msgstr "E433: Žádný soubor tagů"

msgid "E434: Can't find tag pattern"
msgstr "E434: Nelze najít vzorek tagů"

msgid "E435: Couldn't find tag, just guessing!"
msgstr "E435: Tag nelze nalézt, pouze hádám!"

msgid "' not known. Available builtin terminals are:"
msgstr "' není znám. Dostupné vestavěné terminály:"

msgid "defaulting to '"
msgstr "implicitní terminál '"

msgid "Cannot open termcap file"
msgstr "Nelze otevřít termcap"

msgid "Terminal entry not found in terminfo"
msgstr "Terminfo neobsahuje položku pro tento terminál"

msgid "Terminal entry not found in termcap"
msgstr "Termcap neobsahuje položku pro tento terminál"

#, c-format
msgid "E436: No \"%s\" entry in termcap"
msgstr "E436: Termcap neobsahuje položku pro \"%s\""

msgid "E437: terminal capability \"cm\" required"
msgstr "E437: Terminál musí mít schopnost \"cm\""

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Terminal keys ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Klávesy terminálu ---"

msgid "new shell started\n"
msgstr "spuštěn nový shell\n"

msgid "Vim: Error reading input, exiting...\n"
msgstr "Vim: chyba při čtení vstupu, končím...\n"

#. must display the prompt
msgid "No undo possible; continue anyway"
msgstr "odstranění změn není možné; chcete přesto pokračovat"

msgid "E438: u_undo: line numbers wrong"
msgstr "E438: u_undo: čísla řádků jsou chybná"

msgid "1 change"
msgstr "počet změn: 1"

#, c-format
msgid "%ld changes"
msgstr "počet změn: %ld"

msgid "E439: undo list corrupt"
msgstr "E439: záznam o změnách poškozen"

msgid "E440: undo line missing"
msgstr "E440: chybí undo řádek"

#. Only MS VC 4.1 and earlier can do Win32s
msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16/32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"16/32 bitová GUI verze pro MS Windows"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"32 bitová GUI verze pro MS Windows"

msgid " in Win32s mode"
msgstr " ve Win32s režimu"

msgid " with OLE support"
msgstr " s OLE podporou"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit console version"
msgstr ""
"\n"
"32 bitová verze pro MS Windows konzolu"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16-bit version"
msgstr ""
"\n"
"16 bitová verze pro MS Windows"

msgid ""
"\n"
"32-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"32 bitová verze pro MS Windows"

msgid ""
"\n"
"16-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"16 bitová MS-DOS verze"

msgid ""
"\n"
"MacOS X (unix) version"
msgstr ""
"\n"
"MacOS X (unix) verze"

msgid ""
"\n"
"MacOS X version"
msgstr ""
"\n"
"MacOS X verze"

msgid ""
"\n"
"MacOS version"
msgstr ""
"\n"
"MacOS verze"

msgid ""
"\n"
"RISC OS version"
msgstr ""
"\n"
"RISC OS verze"

msgid ""
"\n"
"Included patches: "
msgstr ""
"\n"
"Použité záplaty: "

msgid ""
"\n"
"Compiled "
msgstr ""
"\n"
"přeložil "

msgid "by "
msgstr " "

msgid ""
"\n"
"Huge version "
msgstr ""
"\n"
"maximální verze"

msgid ""
"\n"
"Big version "
msgstr ""
"\n"
"velká verze "

msgid ""
"\n"
"Normal version "
msgstr ""
"\n"
"normální verze"

msgid ""
"\n"
"Small version "
msgstr ""
"\n"
"malá verze "

msgid ""
"\n"
"Tiny version "
msgstr ""
"\n"
"minimální verze"

msgid "without GUI."
msgstr "bez grafického rozhraní"

msgid "with GTK-GNOME GUI."
msgstr "s rozhraním GTK-GNOME"

msgid "with GTK GUI."
msgstr "s rozhraním GTK"

msgid "with X11-Motif GUI."
msgstr "s rozhraním X11-Motif"

msgid "with X11-Athena GUI."
msgstr "S rozhraním X11-Athena"

msgid "with BeOS GUI."
msgstr "s rozhraním BeOS"

msgid "with Photon GUI."
msgstr "s rozhraním Photon"

msgid "with GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním"

msgid "with Carbon GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním Carbon"

msgid "with Cocoa GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním Cocoa"

msgid "with (classic) GUI."
msgstr "s (clasickým) grafickým rozhraním"

msgid " Features included (+) or not (-):\n"
msgstr " Vlastnosti zahrnuté (+) a nezahrnuté (-):\n"

msgid "  system vimrc file: \""
msgstr "  systémový vimrc soubor: \""

msgid "   user vimrc file: \""
msgstr "   uživatelský vimrc soubor: \""

msgid " 2nd user vimrc file: \""
msgstr " druhý uživatelský vimrc soubor: \""

msgid " 3rd user vimrc file: \""
msgstr " třetí uživatelský vimrc soubor: \""

msgid "   user exrc file: \""
msgstr "   uživatelský exrc soubor: \""

msgid " 2nd user exrc file: \""
msgstr " druhý uživatelský exrc soubor: \""

msgid " system gvimrc file: \""
msgstr " systémový gvimrc soubor: \""

msgid "  user gvimrc file: \""
msgstr "  uživatelský gvimrc soubor: \""

msgid "2nd user gvimrc file: \""
msgstr "druhý uživatelský gvimrc soubor: \""

msgid "3rd user gvimrc file: \""
msgstr "třetí uživatelský gvimrc soubor: \""

msgid "  system menu file: \""
msgstr "  systémový soubor s menu: \""

msgid " fall-back for $VIM: \""
msgstr " implicitní hodnota $VIM:\""

msgid " f-b for $VIMRUNTIME: \""
msgstr " implicitní hodnota $VIMRUNTIME: \""

msgid "Compilation: "
msgstr "Překlad: "

msgid "Compiler: "
msgstr "Překladač: "

msgid "Linking: "
msgstr "Linkuji: "

msgid " DEBUG BUILD"
msgstr " PODPORA LADĚNÍ"

msgid "VIM - Vi IMproved"
msgstr "VIM - Vi IMproved"

msgid "version "
msgstr "verze "

msgid "by Bram Moolenaar et al."
msgstr "Autor: Bram Moolenaar a další"

msgid "Vim is open source and freely distributable"
msgstr "Vim je volně šiřitelný program s otevřeným zdrojovým kódem"

msgid "Help poor children in Uganda!"
msgstr "Pomozte chudým dětem v Ugandě!"

msgid "type :help iccf<Enter>    for information "
msgstr "podrobnější informace získáte pomocí :help iccf<Enter>"

msgid "type :q<Enter>        to exit     "
msgstr "zadejte :q<Enter>       pro ukončení programu"

msgid "type :help<Enter> or <F1> for on-line help"
msgstr "zadejte :help<Enter> či <F1> pro nápovědu"

msgid "type :help version7<Enter>  for version info"
msgstr "zadejte :help version7<Enter> pro informace o verzi 6"

msgid "Running in Vi compatible mode"
msgstr "Běžím v režimu kompatibility s Vi"

msgid "type :set nocp<Enter>    for Vim defaults"
msgstr "zadejte :set nocp<Enter>   pro implicitní nastavení Vim"

msgid "type :help cp-default<Enter> for info on this"
msgstr "podrobnější informace získáte pomocí :help cp-default<Enter>"

msgid "WARNING: Windows 95/98/ME detected"
msgstr "VAROVÁNÍ: detekovány Windows 95/98/ME"

msgid "type :help windows95<Enter> for info on this"
msgstr "zadejte :help windows95<Enter> pro podrobnější informace"

msgid "E441: There is no preview window"
msgstr "E441: Není žádné preview okno není"

msgid "E442: Can't split topleft and botright at the same time"
msgstr "E442: Okno nelze rozdělit zároveň topleft a botright"

msgid "E443: Cannot rotate when another window is split"
msgstr "E443: Nelze rotovat, pokud je jiné okno rozděleno"

msgid "E444: Cannot close last window"
msgstr "E444: Poslední okno nelze uzavřít"

msgid "Already only one window"
msgstr "Již existuje pouze jedno okno"

msgid "E445: Other window contains changes"
msgstr "E445: Jiné okno obsahuje změny"

msgid "E446: No file name under cursor"
msgstr "E446: Pod kurzorem se nenachází název souboru"

#, c-format
msgid "E447: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E447: Soubor \"%s\" nelze v path nalézt"

msgid "Edit with &multiple Vims"
msgstr "Editace &multiple Vimy"

msgid "Edit with single &Vim"
msgstr "Editace jedním $Vim -em"

msgid "Edit with &Vim"
msgstr "Editace &Vim -em"

msgid "Edit with existing Vim - &"
msgstr "Editace existujícím Vimem - &"

msgid "Edits the selected file(s) with Vim"
msgstr "Editace vybraných souborů Vimem"

msgid "Error creating process: Check if gvim is in your path!"
msgstr "Chyba při spouštění procesu: Zkontrolujte zdali je gvim v $PATH!"

msgid "gvimext.dll error"
msgstr "chyba gvimext.dll"

msgid "Path length too long!"
msgstr "Název (v path) je příliš dlouhý"

msgid "--No lines in buffer--"
msgstr "--Buffer neobsahuje žádný řádek--"

#.
#. * The error messages that can be shared are included here.
#. * Excluded are errors that are only used once and debugging messages.
#.
msgid "Command aborted"
msgstr "Příkaz přerušen"

msgid "Argument required"
msgstr "Je vyžadován argument"

msgid "E10: \\ should be followed by /, ? or &"
msgstr "E10: po \\ by měl následovat /. ? nebo &"

msgid "E11: Invalid in command-line window; <CR> executes, CTRL-C quits"
msgstr ""
"E11: Chyba v okně příkazové řádky; <CR> pro spuštšní, CTRL-C pro ukončení"

msgid "E12: Command not allowed from exrc/vimrc in current dir or tag search"
msgstr ""
"E12: Příkaz není z exrc/vimrc v aktuálním adresáři či při hledání tagu "
"povolen."

msgid "E13: File exists (add ! to override)"
msgstr "E13: Soubor existuje (použijte ! pro vynucení)"

msgid "Command failed"
msgstr "Příkaz selhal"

msgid "Internal error"
msgstr "Vnitřní chyba"

msgid "Interrupted"
msgstr "Přerušeno"

msgid "E14: Invalid address"
msgstr "E14: Chybná adresa"

msgid "Invalid argument"
msgstr "Chybný argument"

#, c-format
msgid "Invalid argument: %s"
msgstr "Chybný argument: %s"

#, c-format
msgid "E15: Invalid expression: %s"
msgstr "E15: Chybný výraz: %s"

msgid "E16: Invalid range"
msgstr "E16: Chybný rozsah"

msgid "Invalid command"
msgstr "Chybný příkaz"

#, c-format
msgid "E17: \"%s\" is a directory"
msgstr "E17: \"%s\" je adresářem"

msgid "E18: Unexpected characters before '='"
msgstr "E18: Neočekávané znaky před '='"

msgid "E19: Mark has invalid line number"
msgstr "E19: Značka má chybné číslo řádku"

msgid "E20: Mark not set"
msgstr "E20: není nastavena"

msgid "E21: Cannot make changes, 'modifiable' is off"
msgstr "E21: Nelze měnit, je nastavena volba 'modifiable'"

msgid "E22: Scripts nested too deep"
msgstr "E22: Skript vnořen příliš hluboko"

msgid "E23: No alternate file"
msgstr "E23: Žádný alternativní soubor"

msgid "E24: No such abbreviation"
msgstr "E24: Taková zkratka neexistuje"

msgid "No ! allowed"
msgstr "! není povoleno"

msgid "E25: GUI cannot be used: Not enabled at compile time"
msgstr "E25: Nelze použít GUI: nebylo zapnuto při překladu programu"

msgid "E26: Hebrew cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr ""
"E26: nelze použít hebrejský režim: nebyl zapnut při překladu programu\n"

msgid "E27: Farsi cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E27: Nelze použít farsi režim: nebyl zapnut při překladu programu\n"

#, c-format
msgid "E28: No such highlight group name: %s"
msgstr "E28: Skupina zvýraznění %s neexistuje"

msgid "E29: No inserted text yet"
msgstr "E29: Zatím není žádný vložený text"

msgid "E30: No previous command line"
msgstr "E30: Žádná předchozí příkazová řádka"

msgid "E31: No such mapping"
msgstr "E31: Žádné takové mapování"

msgid "No match"
msgstr "Žádná shoda"

#, c-format
msgid "No match: %s"
msgstr "Žádná shoda: %s"

msgid "E32: No file name"
msgstr "E32: Žádný název souboru"

msgid "E33: No previous substitute regular expression"
msgstr "E33: žádný předchozí regulární výraz"

msgid "E34: No previous command"
msgstr "E34: Žádný předchozí příkaz"

msgid "E35: No previous regular expression"
msgstr "E35: žádný předchozí regulární výraz"

msgid "No range allowed"
msgstr "Rozsah není povolen"

msgid "E36: Not enough room"
msgstr "E36: Nedostatek místa"

#, c-format
msgid "Can't create file %s"
msgstr "Nelze vytvořit soubor %s"

msgid "Can't get temp file name"
msgstr "Nelze získat název dočasného souboru"

#, c-format
msgid "Can't open file %s"
msgstr "Nelze otevřít soubor %s"

#, c-format
msgid "Can't read file %s"
msgstr "Nelze číst soubor %s"

msgid "E37: No write since last change (use ! to override)"
msgstr "E37: Neuložené změny (použijte ! pro vynucení)"

msgid "E38: Null argument"
msgstr "E38: Nulový argument"

msgid "E39: Number expected"
msgstr "E39: Očekáváno číslo"

#, c-format
msgid "E40: Can't open errorfile %s"
msgstr "E40: Nelze otevřít chybový soubor %s"

msgid "E41: Out of memory!"
msgstr "E41: Nedostatek paměti!"

msgid "Pattern not found"
msgstr "Vzor nenalezen"

#, c-format
msgid "Pattern not found: %s"
msgstr "Vzor nenalezen: %s"

msgid "Argument must be positive"
msgstr "Argument musí být kladný"

msgid "E42: No Errors"
msgstr "E42: Žádné chyby"

msgid "E43: Damaged match string"
msgstr "E43: Poškozený řetězec pro vyhledávání"

msgid "E44: Corrupted regexp program"
msgstr "E44: poškozený regexp program"

msgid "E45: 'readonly' option is set (use ! to override)"
msgstr "E45: 'nastavena volba 'readonly' (použijte ! pro vynucení)"

#, c-format
msgid "E46: Cannot set read-only variable \"%s\""
msgstr "E46: Nelze nastavit pouze_pro_čtení proměnnou \"%s\""

msgid "E47: Error while reading errorfile"
msgstr "E47: Chyba při čtení chybového souboru"

msgid "E48: Not allowed in sandbox"
msgstr "E48: Není v bezpečnostní schránce povoleno"

msgid "E49: Invalid scroll size"
msgstr "E49: Chybná hodnota volby 'scroll'"

msgid "E91: 'shell' option is empty"
msgstr "E91: volba 'shell' je prázdná"

msgid "E72: Close error on swap file"
msgstr "E72: Chyba při uzavírání odkládacího souboru"

msgid "E73: tag stack empty"
msgstr "E73: seznam tagů je prázdný"

msgid "E74: Command too complex"
msgstr "E74: Příkaz je příliš složitý"

msgid "E75: Name too long"
msgstr "E75: Název je příliš dlouhý"

msgid "E76: Too many ["
msgstr "E76: příliš mnoho ["

msgid "E77: Too many file names"
msgstr "E77: Příliš mnoho názvů souborů"

msgid "Trailing characters"
msgstr "Nadbytečné znaky na konci"

msgid "E78: Unknown mark"
msgstr "E78: Neznámá značka"

msgid "E79: Cannot expand wildcards"
msgstr "E79: Nelze expandovat žolíkové znaky"

msgid "E80: Error while writing"
msgstr "E80: Chyba při ukládání"

msgid "Zero count"
msgstr "Nulový počet"

msgid "E81: Using <SID> not in a script context"
msgstr "E81: Použití <SID> mimo kontext skriptu"