tutor.hu.utf-8   [plain text]


===============================================================================
== Ü d v ö z ö l j ü k  a  V I M - o k t a t ó b a n -  1.5-ös verzió ==
===============================================================================

   A Vim egy nagyon hatékony szerkesztő, amelnyek rengeteg utasítása
   van, túl sok, hogy egy ilyen oktatóban (tutorban), mint az itteni
   mindet elmagyarázzuk. Ez az oktató arra törekszik, hogy annyit
   elmagyarázzon, amennyi elég, hogy könnyedén használjuk a Vim-et, az
   általános célú szövegszerkesztőt.

   A feladatok megoldásához 25-30 perc szükséges attól függően,
   mennyit töltünk a kisérletezéssel.

   A leckében szereplő utasítások módosítani fogják a szövegek.
   Készítsen másolatot erről a fájlról, ha gyakorolni akar.
   (Ha "vimtutor"-ral indította, akkor ez már egy másolat.)

   Fontos megérteni, hogy ez az oktató cselekedve taníttat.
   Ez azt jelenti, hogy Önnek ajánlott végrehajtania az utasításokat,
   hogy megfelelően megtanulja azokat. Ha csak olvassa, elfelejti!

   Most bizonyosodjon, meg, hogy a Caps-Lock gombja NINCS lenyomva, és
   Nyomja meg megfelelő számúszor a  j  gombot, hogy az 1.1-es
   lecke teljesen a képernyőn legyen!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			1.1. lecke: A KURZOR MOZGATÁSA


  ** A kurzor mozgatásához nyomja meg a h,j,k,l gombokat az alábbi szerint. **
	   ^
	   k		  Tipp: A h billentyű van balra, és balra mozgat
    < h	 l >		  A l billentyű van jobbra, és jobbra mozgat
	   j			  A j billentyű olyan, mint egy lefele nyíl
	   v
 1. Mozgassa a kurzort körbe az ablakban, amíg hozzá nem szokik!

 2. Tartsa lenyomva a lefelét (j), akkor ismétlődik!
---> Most tudja, hogyan mehet a következő leckére.

 3. A lefelé gomb használatával menjen a 1.2. leckére!

Megj: Ha nem biztos benne, mit nyomott meg, nyomja meg az <ESC>-et, hogy
   normál módba kerüljön, és ismételje meg a parancsot!

Megj: A kurzor gomboknak is működniük kell, de a hjkl használatával
   sokkal gyorsabban tud, mozogni, ha hozzászokik.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   1.2. lecke: BE ÉS KILÉPÉS A VIMBŐL


 !! MEGJ: Mielőtt végrehajtja az alábbi lépéseket, olvassa végig a leckét !!

 1. Nyomja meg az <ESC> gombot (hogy biztosan normál módban legyen).

 2. Írja:			:q! <ENTER>.

---> Ezzel kilép a szerkesztőből a változások MENTÉSE NÉLKÜL.
   Ha menteni szeretné a változásokat és kilépni, írja:
				:wq <ENTER>

 3. Amikor a shell promptot látja, írja be a parancsot, amely ebbe az
   oktatóba hozza:
   Ez valószínűleg:	vimtutor <ENTER>
   Normális esetben ezt írná:	vim tutor.hu <ENTER>

---> 'vim' jelenti a vimbe belépést, 'tutor.hu' a fájl, amit szerkeszteni kíván.

 4. Ha megjegyezte a lépéseket és biztos magában, hajtsa végre a lépéseket
   1-től 3-ig, hogy kilépjen és visszatérjen a szerkesztőbe. Azután
   menjen az 1.3. leckére.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   1.3. lecke: SZÖVEG SZERKESZTÉSE - TÖRLÉS


** Normál módban nyomjon x-et, hogy a kurzor alatti karaktert törölje. **

 1. Mozgassa a kurzort a ---> kezdetű sorra!

 2. A hibák kijavításához mozgassa a kurzort amíg a törlendő karakter
   fölé nem ér.

 3. Nyomja meg az x gombot, hogy törölje a nemkívánt karaktert.

 4. Ismételje a 2, 3, 4-es lépéseket, hogy kijavítsa a mondatot.

---> ŐŐszi éjjjell izziik aa galaggonya rruuhája.

 5. Ha a sor helyes, ugorjon a 1.4. leckére.

MEGJ: A tanulás során ne memorizálni próbáljon, hanem használat során tanuljon.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   1.4. lecke: SZÖVEG SZERKESZTÉSE - BESZÚRÁS


	 ** Normál módban i megnyomásával lehet beilleszteni. **

 1. Az alábbi első ---> kezdetű sorra menjen.

 2. Ahhoz, hogy az elsőt azonossá tegye a másodikkal, mozgassa a kurzort
   az első karakterre, amely UTÁN szöveget kell beszúrni.

 3. Nyomjon i-t és írja be a megfelelő szöveget.

 4. Amikor mindent beírt, nyomjon <ESC>-et, hogy Normál módba visszatérjen.
   Ismételje a 2 és 4 közötti lépéseket, hogy kijavítsa a mondatot.

---> Az átható soól hizik pár ész.
---> Az itt látható sorból hiányzik pár rész.

 5. Ha már begyakorolta a beszúrást, menjen az alábbi összefoglalóra.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    1. LECKE ÖSSZEFOGLALÓJA


 1. A kurzort vagy a nyilakkal vagy a hjkl gombokkal mozgathatja.
	 h (balra)	j (le)    k (fel)	  l (jobbra)

 2. A Vimbe (a $ prompttól) így léphet be: vim FILENAME <ENTER>

 3. A Vimből így léphet ki: <ESC>  :q! <ENTER> a változtatások eldobásával.
	   vagy így:	   <ESC>  :wq <ENTER> a változások mentésével.

 4. A kurzor alatti karakter törlése normál módban: x

 5. Szöveg beszúrása a kurzor után normál módban:
	 i   gépelje be a szöveget	<ESC>

MEGJ: Az <ESC> megnyomása normál módba viszi, vagy megszakít egy nem befejezett
   részben befejezett parancsot.

Most folytassuk a 2. leckével!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			2.1. lecke: TÖRLŐ UTASÍTÁSOK


	  ** dw töröl a szó végéig. **

 1. Nyomjon <ESC>-et, hogy megbizonyosodjon, hogy normál módban van!

 2. Mozgassa a kurzort a ---> kezdetű sorra!

 3. Mozgassa a kurzort arra annak a szónak az elejére, amit törölni szeretne.
   Törölje az állatokat a mondatból.

 4. A szó törléséhez írja:  dw

 MEGJ: Ha rosszul kezdte az utasítást csak nyomjon <ESC> gombot
    a megszakításához.

---> Pár szó kutya nem uhu illik pingvin a mondatba tehén.

 5. Ismételje a 3 és 4 közötti utasításokat amíg kell és ugorjon a 2.2 leckére!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   2.2. lecke: MÉG TÖBB TÖRLŐ UTASÍTÁS


	  ** d$ beírásával a sor végéig törölhet. **

 1. Nyomjon <ESC>-et, hogy megbizonyosodjon, hogy normál módban van!

 2. Mozgassa a kurzort a ---> kezdetű sorra!

 3. Mozgassa a kurzort a helyes sor végére (az első . UTÁN)!

 4. d$ begépeléséveltörölje a sor végét!

---> Valaki a sor végét kétszer gépelte be. kétszer gépelte be.


 5. Menjen a 2.3. leckére, hogy megértse mi történt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   2.3. lecke: UTASÍTÁSOKRÓL ÉS OBJEKTUMOKRÓL


 A d (delete=törlés) utasítás formája a következő:

	 [szám]  d	objektum	  VAGY	   d	 [szám] objektum
 Ahol:
  szám - hányszor hajtódjon végre a parancs (elhagyható, alapérték=1).
  d - a törlés (delete) utasítás.
  objektum - amin a parancsnak teljesülnie kell (alább listázva).

 Objektumok rövid listája:
  w - a kurzortól a szó végéig, beleértve a szóközt.
  e - a kurzortól a szó végéig, NEM beleértve a szóközt.
  $ - a kurzortól a sor végéig.

MEGJ: Vállalkozóbbak kedvéért, csupán az objektum begépelésével parancs nélkül
    a kurzor oda kerül, amit az objektumlista megad.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		2.4. lecke: EGY KIVÉTEL A 'PARANCSOBJEKTUM' ALÓL


	    ** dd beírásával törölheti az egész sort. **

 A teljes sor törlésének gyakorisága miatt a Vi tervezői elhatározták,
 hogy könnyebb lenne csupán a d-t kétszer megnyomni, hogy egy sort töröljünk.

 1. Mozgassa a kurzort az alábbi kifejezések második sorára!
 2. dd begépelésével törölje a sort!
 3. Menjen a 4. (eredetileg 5.) sorra!
 4. 2dd  (ugyebár szám-utasítás-objektum) begépelésével töröljön két sort!

   1) Alvó szegek a jéghideg homokban,
   2) - kezdi a költő -
   3) Plakátmagányban ázó éjjelek.
   4) Pingvinek ne féljetek,
   5) Távolról egy vaku villant,
   6) Égve hagytad a folyosón a villanyt.
   7) Ma ontják véremet.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  2.5. lecke: A VISSZAVONÁS (UNDO) PARANCS


** u gépelésével visszavonható az utolsó parancs, U az egész sort helyreállítja. **

 1. Menjünk az alábbi ---> kezdetű sor első hibájára!
 2. x lenyomásával törölje az első felesleges karaktert!
 3. u megnyomásával vonja vissza az utolsónak végrehajtott utasítást!
 4. Másodjára javítson ki minden hibát a sorben az x utasítással!
 5. Most nagy U -val állítsa vissza a sor eredeti állapotát!
 6. Nyomja meg az u gombot párszor, hogy az U és sz előző utasításokat
   visszaállítsa!
 7. CTRL-R (CTRL gomb lenyomása mellett üssön R-t) párszor csinálja újra a
   visszavont parancsokat (redo)!

---> Javíítsa a hhibákaat ebbben a sooorban majd állítsa visszaaa az eredetit.

 8. Ezek nagyon hasznos parancsok. Most ugorjon a 2. lecke összefoglalójára.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    2. LECKE ÖSSZEFOGLALÓJA


 1. Törlés a kurzortól a szó végéig:  dw

 2. Törlés a kurzortól a sor végéig:  d$

 3. Egész sor törlése:  dd

 4. Egy utasítás alakja normál módban:

    [szám]  utasítás  objektum  VAGY  utasítás	[szám] objektum
   ahol:
    szám - hányszor ismételjük a parancsot
    utasítás - mit tegyünk, pl. d a törléskor
    objektum - mire hasson az utasítás, például w (szó=word),
		$ (a sor végéig), stb.

 5. Az előző tett visszavonása (undo):	   u	 (kis u)
   A sor összes változásának visszavonása: U	 (nagy U)
   Visszavonások visszavonása:	   CTRL-R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		3.1. lecke: A BEILLESZTÉS (PUT) PARANCS


 ** p leütésével az utolsónak töröltet a kurzor után illeszhetjük. **

 1. Mozgassuk a kurzort az alábbi sorok első sorára.

 2. dd leütésével töröljük a sort és eltérolódik a Vim pufferében.

 3. Mozgassuk a kurzort azelőtt a sor ELŐTTI sorba, ahová mozgatni
   szeretnénk a törölt sort.

 4. Normál módban írjunk p  betűt a törölt sor beillesztéséhez.

 5. Folytassuk a 2-4. utasításokkal hogy a helyes sorrendet kapjuk.

   d) Can you learn too?
   b) Violets are blue,
   c) Intelligence is learned,
   a) Roses are red,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		    3.2. lecke: AZ ÁTÍRÁS (REPLACE) PARANCS


** r és a karakterek leütésével a kurzor alatti karaktert megváltoztatjuk. **

 1. Mozgassuk a kurzort az első ---> kezdetű sorra!

 2. Mozgassuk a kurzort az első hiba fölé!

 3. r	majd a kívánt karakter leütésével változtassuk meg a hibásat!

 4. A 2. és 3. lépésekkel javítsuk az összes hibát!

---> Whan this lime was tuoed in, someone presswd some wrojg keys!
---> When this line was typed in, someone pressed some wrong keys!

 5. Menjünk a 3.2. leckére!

MEGJ: Emlékezzen, hogy nem memorizálással, hanem gyakorlással tanuljon.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			3.3. lecke: A CSERE (CHANGE) PARANCS


	  ** A szó egy részének megváltoztatásához írjuk: cw . **

 1. Mozgassuk a kurzort az első ---> kezdetű sorra!

 2. Vigye a kurzort a Ezen szó z betűje fölé!

 3. cw és a helyes szórész (itt 'bben') beírásával javítsa a szót!

 4. <ESC> lenyomása után a következő hibára ugorjon (az első cserélendő
   karakterre)!

 5. A 3. és 4. lépések ismétlésével az első mondatot tegye a másodikkal
   azonossá!

---> Ezen a sorrrrr pár szóra meg kell változzanak a change utaskíréső.
---> Ebben a sorban pár szót meg kell változtatni a change utasítással.

Vegyük észre, hogy a cw nem csak a szót írja át, hanem beszúró
(insert) módba vált.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		    3.4. lecke: TÖBBFÉLE VÁLTOZTATÁS c-VEL


 ** A c utasítás használható ugyanazokkal az objektumokkal mint a törlés **

 1. A change utasítás a törléssel azonosan viselkedik. A forma:

    [szám]  c  objektum	  OR	  c	[szám]  objektum

 2. Az objektumok is azonosak, pl.  w (szó), $ (sorvég), stb.

 3. Mozgassuk a kurzort az első ---> kezdetű sorra!

 4. Menjünk az első hibára!

 5. c$ begépelésével a sorvégeket tegyük azonossá és nyomjunk <ESC>-et!

---> Ennek a sornak a vége kiigazításra szorul, hogy megegyezzen a másodikkal.
---> Ennek a sornak a vége a c$ paranccsal változtatható meg.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    3. LECKE ÖSSZEFOGLALÓJA


 1. A már törölt sort beillesztéséhez nyomjunk p-t. Ez a törölt szöveget
   a kurzor UTÁN helyezi (ha sor került törlésre, a kurzor allatti sorba).

 2. A kurzor alatti karakter átírásához az r-et és azt a karaktert
   nyomjuk, amellyel az eredetit felül szeretnénk írni.

 3. A változtatás (c) utasítás a karaktertől az objektum végéig
   változtatja meg az objektumot. Például a cw a kurzortól a szó végéig,
   a c$ a sor végéig.

 4. A változtatás formátuma:

	 [szám]  c	objektum	VAGY	c  [szám]  objektum

Ugorjunk a következő leckére!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   4.1. lecke: HELY ÉS FÁJLÁLLAPOT


 ** CTRL-g megnyomásával megnézhetjük a helyünket a fájlban és a fájl állapotát.
   SHIFT-G leütésével a fájl adott sorára ugorhatunk. **

 Megj: Olvassuk el az egész leckét a lépések végrehajtása előtt!!

 1. Tartsuk nyomva a Ctrl gombot és nyomjunk g-t. Az állapotsor
   megjelenik a lap alján a fájlnévvel és az aktuális sor sorszámával.
   Jegyezzük meg a sorszámot a 3. lépéshez!

 2. Nyomjunk Shift-G-t a lap aljára ugráshoz!

 3. Üssük be az eredeti sor számát, majd üssünk shift-G-t! Ezzel
   visszajutunk az eredeti sorra ahol Ctrl-g-t nyomtunk.
   (A beírt szám NEM fog megjelenni a képernyőn.)

 4. Ha megjegyezte a feladatot, hajtsa végre az 1-3. lépéseket!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			4.2. lecke: A KERESÉS (SEARCH) PARANCS


 ** / majd a kívánt kifejezés beírásával kereshetjük meg a kifejezést. **

 1. Normál módban üssünk / karaktert! Ez és a kurzor megjelenik
   a képernyő alján, ahogy a : utasítás is.

 2. Írjuk be: 'hiibaa' <ENTER>! Ez az a szó amit keresünk.

 3. A kifejezés újabb kereséséhez üssük le egyszerűen: n .
   A kifejezés ellenkező irányban történő kereséséhez ezt üssük be: Shift-N .

 4. Ha visszafelé szeretne keresni, akkor ? kell a ! helyett.

---> "hiibaa" nem a helyes módja a hiba leírásának; a hiibaa egy hiba.

Megj: Ha a keresés eléri a fájl végét, akkor az elején kezdi.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  4.3. lecke: ZÁRÓJELEK PÁRJÁNAK KERESÉSE


	  ** % leütésével megtaláljuk a ),], vagy } párját. **

 1. Helyezze a kurzort valamelyik (, [, vagy { zárójelre a ---> kezdetű
   sorban!

 2. Üssön % karaktert!

 3. A kurzor a zárójel párjára fog ugrani.

 4. % leütésével visszaugrik az eredeti zárójelre.

---> Ez ( egy tesztsor (-ekkel, [-ekkel ] és {-ekkel } a sorban. ))

Megj: Ez nagyon hasznos, ha olyan programot debugolunk, amelyben a
   zárójelek nem párosak!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		 4.4. lecke: A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁNAK EGY MÓDJA


  ** :s/új/régi/g begépelésével az 'új'-ra cseréljük a 'régi'-t. **

 1. Menjünk a ---> kezdetű sorra!

 2. Írjuk be: :s/eggy/egy <ENTER> . Ekkor csak az első változik meg a
   sorban.

 3. Most ezt írjuk:	 :s/eggy/egg/g	  amely globálisan helyettesít
   a sorban, azaz minden előfordulást.
   Ez a sorban minden előfordulást helyettesít.

---> eggy heggy meggy, szembe jön eggy másik heggy.

 4. Két sor között a karaktersor minden előfordulásának helyettesítése:
   :#,#s/régi/új/g  ahol #,# a két sor sorszáma.
   :%s/régi/új/g   a fájlbeli összes előfordulás helyettesítése.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    4. LECKE ÖSSZEFOGLALÓJA


 1. Ctrl-g kiírja az kurzor helyét a fájlban és a fájl állapotát.
   Shift-G a fájl végére megy, gg az elejére. Egy szám után
   Shift-G az adott számú sorra ugrik.

 2. /	után egy kifejezés ELŐREFELE keresi a kifejezést.
 2. ?	után egy kifejezés VISSZAFELE keresi a kifejezést.
   Egy keresés után az n a következő előfordulást keresi azonos irányban
   Shift-N az ellenkező irányban keres.

 3. %	begépelésével, ha (,),[,],{, vagy } karakteren vagyunk a zárójel
   párjára ugrik.

 4. az első régi helyettesítése újjal a sorban  :s/régi/új
   az összes régi helyettesítése újjal a sorban :s/régi/új/g
   két sor közötti kifejezésekre		  :#,#s/régi/új/g
   # helyén az aktuális sor (.) és az utolsó ($) is állhat :.,$/régi/új/g
   A fájlbeli összes előfordulás helyettesítése :%s/régi/új/g
   Mindenkori megerősítésre vár 'c' hatására	  :%s/régi/új/gc


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		5.1. lecke: KÜLSŐ PARANCS VÉGREHAJTÁSA


  ** :! után külső parancsot írva végrehajtódik a parancs. **

 1. Írjuk be az ismerős : parancsot, hogy a kurzort a képernyő aljára
   helyezzük. Ez lehetővé teszi egy parancs beírását.

 2. ! (felkiáltójel) beírásával tegyük lehetővé külső héj (shell)-parancs
   végrehajtását.

 3. Írjunk például ls parancsot a ! után majd üssünk <ENTER>-t. Ez ki
   fogja listázni a könyvtárunkat ugyanúgy, mintha a shell promptnál
   lennénk. Vagy írja ezt :!dir ha az ls nem működik.

Megj: Ilymódon bármely külső utasítás végrehajtható.

Megj: Minden : parancs után <ENTER>-t kell ütni.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		 5.2. lecke: BŐVEBBEN A FÁJLOK ÍRÁSÁRÓL


   ** A fájlok változásait így írhatjuk ki :w FÁJLNÉV. **

 1. :!dir vagy :!ls beírásával listázzuk a könyvtárunkat!
   Ön már tudja, hogy <ENTER>-t kell ütnie utána.

 2. Válasszon egy fájlnevet, amely még nem létezik pl. TESZT!

 3. Írja:	:w TESZT  (ahol TESZT a választott fájlnév)!

 4. Ez elmenti a teljes fájlt (a Vim oktatóját) TESZT néven.
   Ellenőrzésképp írjuk ismét  :!dir  hogy lássuk a könyvtárat!
   (Felfelé gombbal : után az előző utasítások visszahozhatóak.)

Megj: Ha Ön kilépne a Vimből és és visszatérne a TESZT fájlnévvel, akkor a
   fájl az oktató mentéskori pontos másolata lenne.

 5. Távolítsa el a fájlt (MS-DOS):	:!del TESZT
			vagy (Unix):	:!rm TESZT


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  5.3. lecke: EGY KIVÁLASZTOTT RÉSZ KIÍRÁSA


	** A fájl egy részének kiírásához írja :#,# w FÁJLNÉV **

 1. :!dir vagy :!ls beírásával listázza a könyvtárat, és válasszon egy
   megfelelő fájlnevet, pl. TESZT.

 2. Mozgassa a kurzort ennek az oldalnak a tetejére, és nyomjon
   Ctrl-g-t, hogy megtudja a sorszámot. JEGYEZZE MEG A SZÁMOT!

 3. Most menjen a lap aljára, és üsse be ismét: Ctrl-g. EZT A SZÁMOT
   IS JEGYEZZE MEG!

 4. Ha csak ezt a részét szeretné menteni a fájlnak, írja  :#,# w TESZT
   ahol #,# a két sorszám, amit megjegyzett, TESZT az Ön fájlneve.

 5. Ismét nézze meg, hogy a fájl ott van (:!dir) de NE törölje.

 6. Vimben létezik egy másik lehetőség: nyomja meg a Shift-V gombpárt
   az első menteni kívánt soron, majd menjen le az utolsóra, ezután
   írja :w TESZT2  Ekkor a TESZT2 fájlba kerül a kijelölt rész.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  5.4. lecke: RETRIEVING AND MERGING FILES


    ** Egy fájl tartalmának beillesztéséhez írja  :r FÁJLNÉV **

 1. :!dir beírásával nézze meg, hogy az Ön TESZT fájlja létezik még.

 2. Helyezze a kurzort ennek az oldalnak a tetejére.

MEGJ: A 3. lépés után az 5.3. leckét fogja látni. Azután LEFELÉ indulva
    keresse meg ismét ezt a leckét.

 3. Most szúrja be a TESZT nevű fájlt a  :r TESZT  paranccsal, ahol
   TESZT az Ön fájljénak a neve.

MEGJ: A fájl, amit beillesztett a kurzora alatt helyezkedik el.

 4. Hogy ellenőrizzük, hogy a fájlt tényleg beillsztettük, menjen
   vissza, és nézze meg, hogy kétszer szerepel az 5.3. lecke! Az eredeti
   mellett a fájlból bemásolt is ott van.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    5. LECKE ÖSSZEFOGLALÓJA


 1. :!parancs végrehajt egy külső utasítást.

   Pár hasznos példa:
	 (MS-DOS)	 (Unix)
	 :!dir		  :!ls		  - könyvtárlista kiírása.
	 :!del FÁJLNÉV  :!rm FÁJLNÉV  - FÁJLNÉV nevű fájl törlése.

 2. :w FÁJLNÉV kiírja a jelenlegi Vim-fájlt a lemezre FÁJNÉV néven.

 3. :#,#w FÁJLNÉV kiírja a két sorszám (#) közötti sorokat FÁJLNÉV-be
   Másik lehetőség, hogy a kezdősornál Ctrl-v-t nyom lemegy az utolsó
   sorra, majd ezt üti be :w FÁJLNÉV

 4. :r FÁJLNÉV beolvassa a FÁJLNÉV fájlt és behelyezi a jelenlegi fájlba
   a kurzorpozició utáni sorba.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  6.1. lecke: A MEGNYITÁS (OPEN) PARANCS


** o beírásával nyithat egy új sort a kurzor alatt és válthat beszúró módba **

 1. Mozgassuk a kurzort a ---> kezdetű sorra.

 2. o (kicsi) beírásával nyisson egy sort a kurzor ALATT! Ekkor
   automatikusan beszúró (insert) módba kerül.

 3. Másolja le a ---> jelű sort és <ESC> megnyomásával lépjen ki
   a beszúró módból.

---> Az o lenyomása után a kurzor a következő sor elején áll beszúró módban.

 4. A kurzor FELETTI for megnyitásához egyzserűen a nagy O betűt írjon
kicsi helyett. Próbálja ki a következő soron!
Nyisson egy új sort efelett Shift-O megnyomásával, mialatt a kurzor
ezen a soron áll.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			6.2. lecke: AZ APPEND PARANCS


	 ** a lenyomásával a kuror UTÁN szúrhatunk szöveget. **

 1. Mozgassuk a kurzort a következő ---> kezdetű sor végére úgy,
   hogy normál módban $ ír be.

 2. a (kicsi) leütésével szöveget szúrhat be AMöGÉ a karakter mögé,
   amelyen a kurzor áll.
   (A nagy A az egész sor végére írja a szöveget.)

Megj: A Vimben a sor legvégére is lehet állni, azonba ez elődjében
   a Vi-ban nem lehetséges, ezért abban az a nélkül elég körülményes
   a sor végéhez szöveget írni.

 3. Egészítse ki az első sort. Vegye észre, hogy az a utasítás (append)
   teljesen egyezik az i-vel (insert) csupán a beszúrt szöveg helye
   különbözik.

---> Ez a sor lehetővé teszi Önnek, hogy gyakorolja
---> Ez a sor lehetővé teszi Önnek, hogy gyakorolja a sor végére beillesztést.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  6.3. lecke: AZ ÁTÍRÁS MÁSIK VÁLTOZATA


   ** Nagy R beírásával írhat felül több mint egy karaktert. **

 1. Mozgassuk a kurzort az első ---> kezdetű sorra!

 2. Helyezze a kurzort az első szó elejére amely eltér a második
   ---> kezdetű sor tartalmától (a 'az utolsóval' résztől).

 3. Nyomjon R karaktert és írja ét a szöveg maradékát az első sorban
   úgy, hogy a két sor egyező legyen.

---> Az első sort tegye azonossá az utolsóval: használja a gombokat.
---> Az első sort tegye azonossá a másodikkal: írjon R-t és az új szöveget.

 4. Jegyezzük meg, ha <ESC>-et nyomok, akkor a változatlanuk hagyott
   szövegek változatlanok maradnak.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			  6.4. lecke: BEÁLLÍTÁSOK

** Állítsuk be, hogy a keresés és a helyettesítés ne függjön kis/NAGYbetűktől **

 1. Keressük meg az 'ignore'-t az beírva:
   /ignore
   Ezt ismételjük többször az n billentyűvel

 2. Állítsuk be az 'ic' (Ignore case) lehetőséget így:
   :set ic

 3. Most keressünk ismét az 'ignore'-ra n-nel
   Ismételjük meg többször a keresést: n

 4. Állítsuk be a 'hlsearch' és 'incsearch' lehetőségeket:
   :set hls is

 5. Most ismét írjuk be a keresőparancsot, és lássuk mi történik:
   /ignore

 6. A kiemelést szüntessük meg alábbi utasítások egyikével:
   :set nohls   vagy	 :nohlsearch
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    6. LECKE ÖSSZEFOGLALÓJA


 1. o	beírásával új sort nyitunk meg a sor ALATT és a kurzor az új
   sorban lesz beszúrás-módban.
   Nagy O a sor FELETT nyit új sort, és oda kerül a kurzor.

 2. a beírásával az aktuális karaktertől UTÁN (jobbra) szúrhatunk be szöveget.
   Nagy A automatikusan a sor legvégéhez adja hozzá a szöveget.

 3. A nagy R beütésével átíró (replace) módba kerülünk <ESC> lenyomásáig.

 4. ":set xxx" beírásával az "xxx" opció állítható be.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   7. lecke: AZ ON-LINE SÚGÓ PARANCSAI


		  ** Az online súgórendszer használata **

 A Vim részletes súgóval rendelkezik. Induláshoz a következők egyikét
 tegye:
	- nyomja meg a <HELP> gombot (ha van ilyen)
	- nyomja meg az <F1> gombot (ha van ilyen)
	- írja be:  :help <ENTER>

 :q <ENTER>  beírásával zárhatja be a súgóablakot.

 Majdnem minden témakörről találhat súgót, argumentum megadásával
 ":help" utasítás . Próbálja az alábbiakat ki (<ENTER>-t ne felejtsük):

	:help w
	:help c_<T
	:help insert-index
	:help user-manual


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		    8. lecke: INDÍTÓSZKRIPT ÍRÁSA

		   ** A Vim lehetőségeinek beállítása **

 A Vim rengeteg lehetőséggel rendelkezik a Vi-hoz képest, de a legtöbb
 alapból elérhetetlen. Ahhoz, hogy alapból több lehetőségünk legyen készítenünk
 kell egy "vimrc" fájlt.

 1. Kezdjük el szerkeszteni a "vimrc" fájlt, ennek módja:
	:edit ~/.vimrc			Unixon, Linuxon
	:edit $VIM/_vimrc		MS-Windowson

 2. Most szúrjuk be a példa "vimrc" fájl szövegét:

	:read $VIMRUNTIME/vimrc_example.vim

 3. Írjuk ki a fájlt:

	:write

 Legközelebb a Vim szintaxiskiemeléssel indul.
 Hozzáadhatja kedvenc beállításait ehhez a "vimrc" fájlhoz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Itt végződik a Vim oktató, melynek a szándéka egy rövid áttekintés a
 Vimről, amely elég ahhoz, hogy elég könnyedén kezeljük a szerkesztőt.
 Távol van a teljességtől, mivel a Vimnek számtalan további utasítása
 van. Ezután a felhasználói kézikönyvet érdemes elolvasni az angolul
 tudóknak: ":help user-manual". (egyelőre nem tud magyarul)

 További magyar olvasnivalók érhetőek el az alábbi oldalról.
 http://wiki.hup.hu/index.php/Vim

 Angol olvasmányok:
 For further reading and studying, this book is recommended:
	Vim - Vi Improved - by Steve Oualline
	Publisher: New Riders
 The first book completely dedicated to Vim. Especially useful for beginners.
 There are many examples and pictures.
 See http://iccf-holland.org/click5.html

 This book is older and more about Vi than Vim, but also recommended:
	Learning the Vi Editor - by Linda Lamb
	Publisher: O'Reilly & Associates Inc.
 It is a good book to get to know almost anything you want to do with Vi.
 The sixth edition also includes information on Vim.

 Ezt az oktatót Michael C. Pierce és Robert K. Ware írta, a Colorado
 School of Mines dolgozói Charles Smith (Colorado State University)
 támogatásával.

 E-mail: bware@mines.colorado.edu.

 A Vimhez idomította Bram Moolenaar.

 Magyarította: Horváth Árpád <horvath.arpad@roik.bmf.hu>, 2006-2008