s1.t   [plain text]


s/\([^ ][^ ]*\)/(\1)/g
2s
/3/s
/\(4\)/sr
/\(.\)/srg
%s/i/&e/