[ICO]NameSize

[DIR]Parent Directory -
[DOC]AUTHORS3.9K
[TXT]Artistic6.0K
[TXT]Changes1.4M
[TXT]Changes5.0007.5K
[TXT]Changes5.001 47K
[TXT]Changes5.002119K
[TXT]Changes5.0034.1K
[TXT]Changes5.004501K
[TXT]Changes5.0051.0M
[TXT]Configure338K
[TXT]Copying 12K
[H]EXTERN.h1.7K
[DOC]INSTALL 74K
[H]INTERN.h1.3K
[TXT]MAINTAIN 16K
[TXT]MANIFEST 76K
[MAKE]Makefile.SH 28K
[TXT]Policy_sh.SH6.3K
[DIR]Porting/ -
[TXT]Todo3.6K
[   ]Todo-5.66.8K
[H]XSUB.h 13K
[DIR]apollo/ -
[C]av.c 17K
[H]av.h2.8K
[DIR]beos/ -
[PL]bytecode.pl 11K
[H]cc_runtime.h1.9K
[TXT]cflags.SH3.1K
[TXT]config_h.SH 95K
[TXT]configpm 12K
[CONFIG]configure.com 80K
[CONFIG]configure.gnu2.6K
[H]cop.h 16K
[H]cv.h4.2K
[DIR]cygwin/ -
[C]deb.c2.9K
[DIR]djgpp/ -
[C]doio.c 45K
[C]doop.c 26K
[H]dosish.h3.5K
[C]dump.c 36K
[C]ebcdic.c1.2K
[DIR]eg/ -
[DIR]emacs/ -
[H]embed.h229K
[PL]embed.pl 71K
[H]embedvar.h 70K
[DIR]epoc/ -
[DIR]ext/ -
[H]fakethr.h1.6K
[H]form.h547
[   ]global.sym8.5K
[C]globals.c1.6K
[   ]globvar.sym896
[C]gv.c 40K
[H]gv.h4.8K
[DIR]h2pl/ -
[H]handy.h 20K
[DIR]hints/ -
[C]hv.c 34K
[H]hv.h6.2K
[TXT]installhtml 18K
[   ]installman8.0K
[TXT]installperl 20K
[H]intrpvar.h 16K
[H]iperlsys.h 47K
[DIR]jpl/ -
[H]keywords.h5.8K
[PL]keywords.pl2.2K
[DIR]lib/ -
[TXT]makeaperl.SH3.8K
[PL]makedef.pl 18K
[TXT]makedepend.SH6.0K
[TXT]makedir.SH1.2K
[C]malloc.c 60K
[C]mg.c 46K
[H]mg.h1.4K
[PL]minimod.pl3.2K
[C]miniperlmain.c1.4K
[DIR]mint/ -
[DIR]mpeix/ -
[   ]mv-if-diff312
[TXT]myconfig.SH2.4K
[H]nostdio.h559
[H]objXSUB.h 68K
[C]op.c159K
[H]op.h 13K
[H]opcode.h 45K
[PL]opcode.pl 21K
[H]opnames.h7.7K
[DIR]os2/ -
[H]patchlevel.h3.0K
[C]perl.c 90K
[H]perl.h 87K
[C]perlapi.c 75K
[H]perlapi.h 30K
[C]perlio.c9.5K
[H]perlio.h 22
[TXT]perlio.sym745
[H]perlsdio.h9.2K
[H]perlsfio.h2.1K
[TXT]perlsh396
[H]perlvars.h1.4K
[C]perly.c 99K
[TXT]perly.fixer6.8K
[H]perly.h1.2K
[TXT]perly.y 17K
[DIFF]perly_c.diff4.6K
[DIR]plan9/ -
[DIR]pod/ -
[C]pp.c104K
[H]pp.h 11K
[   ]pp.sym5.8K
[C]pp_ctl.c112K
[C]pp_hot.c 67K
[H]pp_proto.h 10K
[C]pp_sys.c106K
[H]proto.h 61K
[DIR]qnx/ -
[C]regcomp.c112K
[H]regcomp.h 11K
[PL]regcomp.pl1.7K
[   ]regcomp.sym5.8K
[C]regexec.c 95K
[H]regexp.h3.7K
[H]regnodes.h 13K
[C]run.c2.7K
[C]scope.c 23K
[H]scope.h 12K
[C]sv.c178K
[H]sv.h 33K
[DIR]t/ -
[C]taint.c2.8K
[H]thrdvar.h9.1K
[H]thread.h9.9K
[C]toke.c178K
[C]universal.c6.1K
[H]unixish.h4.3K
[C]utf8.c 19K
[H]utf8.h1.9K
[C]util.c 86K
[H]util.h904
[DIR]utils/ -
[DIR]vmesa/ -
[DIR]vms/ -
[DIR]vos/ -
[H]warnings.h3.5K
[PL]warnings.pl 12K
[DIR]win32/ -
[TXT]writemain.SH2.8K
[DIR]x2p/ -
[C]xsutils.c5.7K