mess.sl   [plain text]


BAD_CONFIG_FILE
	"Napake v nastavitveni datoteki %s\n"
CONFIG_OPEN_ERROR
	"Pozor: nastavitveni datoteke %s ni moč odpreti\n"
PARSE_ERROR_IN_CONFIG
	"Napake pri razčlembi nastavitvene datoteke\n"
INCOMPAT
	"Izbiri %s in %s sta nezdružljivi\n"
NO_ALTERNATE
	"Sorry - Podpora za alternativne sisteme ni vgrajena\n"
NO_COMPRESS
	"Man je bil preveden z izbiro za avtomatično stiskanje oblikovanih\n\
strani priročnika, nastavitvena datoteka pa ne definira\n\
spremenljivke COMPRESS.\n"
NO_NAME_FROM_SECTION
	"Katero stran priročnika iz poglavja %s želite?\n"
NO_NAME_NO_SECTION
	"Katero stran priročnika želite?\n"
NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
	"Strani za %s ni v poglavju %s\n"
NO_SUCH_ENTRY
	"Strani za %s ni\n"
PAGER_IS
	"\nuporabljano %s za prikaz\n"
SYSTEM_FAILED
	"Napaka pri izvajanju ukaza za oblikovanje ali prikaz.\n\
Ukaz %s se je končal s statusom %d.\n"
VERSION
	"%s, verzija %s\n\n"
OUT_OF_MEMORY
	"Zmanjkalo pomnilnika - ni mogoče alocirati %d bytov\n"
ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
	"Napaka pri razčlembi ukazov *roff iz datoteke %s\n"
MANROFFSEQ_ERROR
	"Napaka pri razčlembi MANROFFSEQ. Uporabili bomo privzete vrednosti.\n"
ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
	"Napaka pri razčlembi ukazov *roff iz ukazne vrstice.\n"
UNRECOGNIZED_LINE
	"Neprepoznana vrstica v nastavitveni datoteki (ignorirano)\n%s\n"
GETVAL_ERROR
	"man-config.c: interna napaka: niza %s ni\n"
FOUND_MANDIR
	"najden imenik s priročniki %s\n"
FOUND_MAP
	"najdena pot do imenika s priročniki %s --> %s\n"
FOUND_CATDIR
	"pripadajoči imenik z oblikovanimi dokumenti je %s\n"
LINE_TOO_LONG
	"Predolga vrstica v nastavitveni datoteki\n"
SECTION
	"\npoglavje : %s\n"
UNLINKED
	"unlinked %s\n"
GLOBBING
	"globbing %s\n"
EXPANSION_FAILED
	"Poskus [%s] ekspandiranja strani priročnika ni uspel\n"
OPEN_ERROR
	"Ni možno odpreti strani %s\n"
READ_ERROR
	"Napaka pri branju strani %s\n"
FOUND_EQN
	"Najdena eqn(1) direktiva\n"
FOUND_GRAP
	"Najdena grap(1) direktiva\n"
FOUND_PIC
	"Najdena pic(1) direktiva\n"
FOUND_TBL
	"Najdena tbl(1) direktiva\n"
FOUND_VGRIND
	"Najdena vgrind(1) direktiva\n"
FOUND_REFER
	"Najdena refer(1) direktiva\n"
ROFF_FROM_COMMAND_LINE
	"Razčlenjujemo direktive iz ukazne vrstice\n"
ROFF_FROM_FILE
	"Razčlenjujemo direktive iz datoteke %s\n"
ROFF_FROM_ENV
	"Razčlenjujemo direktive iz okolja\n"
USING_DEFAULT
	"Uporabljamo privzeto zaporedje predprocesiranja\n"
PLEASE_WAIT
	"Oblikujem stran, prosim počakajte...\n"
CHANGED_MODE
	"Zaščita %s spremenjena na %o\n"
CAT_OPEN_ERROR
	"Ni možno odpreti %s za pisanje.\n"
PROPOSED_CATFILE
	"poskusili bomo pisati na %s, če bo potrebno\n"
IS_NEWER_RESULT
	"status iz is_newer() = %d\n"
TRYING_SECTION
	"Poskušamo poglavje %s\n"
SEARCHING
	"\niščemo v %s\n"
ALREADY_IN_MANPATH
	"%s je že v MANPATH\n"
CANNOT_STAT
	"Pozor: stat() na datoteki %s ni možen!\n"
IS_NO_DIR
	"Pozor: %s ni imenik!\n"
ADDING_TO_MANPATH
	"%s dodan v manpath\n"
PATH_DIR
	"\npot(-i) do imenika %s "
IS_IN_CONFIG
	"je v nastavitveni datoteki\n"
IS_NOT_IN_CONFIG
	"ni v nastavitveni datoteki,\n"
MAN_NEARBY
	"pač pa je blizu imenik s priročniki\n"
NO_MAN_NEARBY
	"niti ni blizu imenika s priročniki\n"
ADDING_MANDIRS
	"\ndodamo obvezne imenike s priročniki\n\n"
CATNAME_IS
	"cat_name v convert_to_cat () je: %s\n"
NO_EXEC
	"\nneizvedeni ukaz:\n %s\n"
USAGE1
	"uporaba: %s [-adfhktwW] [poglavje] [-M pot] [-P paginator] [-S seznam_poglavij]\n\t"
USAGE2
	"[-m sistem] "
USAGE3
	"[-p niz] ime ...\n\n"
USAGE4
	" a : strani s tem imenom v vseh poglavjih\n\
 c : ponovno oblikovanje strani\n\
 d : \"debugging\" informacije\n\
 D : kot -d, zraven prikaži še oblikovane strani\n\
 f : isto kot whatis(1)\n\
 h : ta navodila\n\
 k : isto kot apropos(1)\n\
 K : išči niz po vseh straneh\n"
USAGE5
	" t : s troff pripravi stran za tisk\n"
USAGE6
	"\
 w : pot do strani priročnika, ki bi bila prikazana\n\
   (brez podanega imena: imeniki, v katerih se iščejo strani priročnika)\n\
 W : kot -w, a samo izpis imen datotek\n\n\
 C datoteka    : uporabi ,datoteko' kot nastavitveno datoteko\n\
 M pot       : strani priročnika naj se iščejo v ,poti'\n\
 P paginator    : uporabi program ,paginator' za prikaz oblikovanih strani\n\
 S seznam_poglavij : seznam poglavij, kjer se iščejo strani, ločen z dvopičji\n"
USAGE7
	" m sistem     : išči strani priročnika na drugem sistemu\n"
USAGE8
	" p niz       : niz, ki določa predprocesorje\n\
        e - [n]eqn(1)  p - pic(1)  t - tbl(1)\n\
        g - grap(1)   r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
USER_CANNOT_OPEN_CAT
	"in dejanski uporabnik tudi ne more odpreti oblikovane datoteke\n"
USER_CAN_OPEN_CAT
	"toda dejanski uporabnik lahko odpre oblikovano datoteko\n"
CANNOT_FORK
	"neuspela vejitev ukaza _%s_\n"
WAIT_FAILED
	"napaka pri čakanju na proces potomec _%s_\n"
GOT_WRONG_PID
	"zelo nenavadno..., napačen PID med čakanjem na potomca\n"
CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
	"kritična napaka: ukaz _%s_ se ze nenormalno zaključil\n"
IDENTICAL
	"Stran %s je enaka strani %s\n"
MAN_FOUND
	"Najdene stran(i):\n"
NO_TROFF
	"napaka: ukaz TROFF ni določen v %s\n"
NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
	"oblikovana ni shranjena zaradi nestandardne širine vrstice\n"