mess.hr   [plain text]


BAD_CONFIG_FILE
	"datoteka %s nema smisla\n"
CONFIG_OPEN_ERROR
	"Upozorenje: konfiguracijska datoteka %s se ne može otvoriti\n"
PARSE_ERROR_IN_CONFIG
	"Greška pri obradi konfiguracijske datoteke\n"
INCOMPAT
	"opcije %s i %s nekompatibilne\n"
NO_ALTERNATE
	"Nažalost, podrška za druge sustave nije ugrađena\n"
NO_COMPRESS
	"Man je kompajliran za automatsko sažimanje cat stranica,\n\
no konfiguracijska datoteka ne navodi COMPRESS.\n"
NO_NAME_FROM_SECTION
	"Koju man stranicu iz dijela %s želite?\n"
NO_NAME_NO_SECTION
	"Koju man stranicu želite?\n"
NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
	"Stranice %s nema u dijelu %s\n"
NO_SUCH_ENTRY
	"Stranice %s nema\n"
PAGER_IS
	"\nkao preglednik se koristi %s\n"
SYSTEM_FAILED
	"Greška pri izvršavanju naredbe za formatiranje ili prikaz.\n\
Naredba sustava %s završila uz stanje %d.\n"
VERSION
	"%s, verzija %s\n\n"
OUT_OF_MEMORY
	"Bez memorije -- malloc %d bajtova nije moguć\n"
ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
	"Greška pri obradi *roff naredbe iz datoteke %s\n"
MANROFFSEQ_ERROR
	"Greška pri obradi MANROFFSEQ. Koriste se predodređene vrijednosti sustava.\n"
ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
	"Greška pri obradi *roff naredbe s naredbenog reda.\n"
UNRECOGNIZED_LINE
	"Neprepoznat red u konfiguracijskoj datoteci (zanemaren)\n%s\n"
GETVAL_ERROR
	"man-config.c: interna greška: niz %s nije nađen\n"
FOUND_MANDIR
	"nađen man direktorij %s\n"
FOUND_MAP
	"nađeno mapiranje man staze %s u %s\n"
FOUND_CATDIR
	"odgovarajući catdir je %s\n"
LINE_TOO_LONG
	"Red predug u konfiguracijskoj datoteci\n"
SECTION
	"\ndio: %s\n"
UNLINKED
	"%s je obrisan\n"
GLOBBING
	"%s se proširuje\n"
EXPANSION_FAILED
	"Pokušaj [%s] proširivanja man stranice nije uspio\n"
OPEN_ERROR
	"Man stranica %s se ne može otvoriti\n"
READ_ERROR
	"Greška pri čitanju man stranice %s\n"
FOUND_EQN
	"nađena eqn(1) odrednica\n"
FOUND_GRAP
	"nađena grap(1) odrednica\n"
FOUND_PIC
	"nađena pic(1) odrednica\n"
FOUND_TBL
	"nađena tbl(1) odrednica\n"
FOUND_VGRIND
	"nađena vgrind(1) odrednica\n"
FOUND_REFER
	"nađena refer(1) odrednica\n"
ROFF_FROM_COMMAND_LINE
	"obrađuje se odrednica s naredbenog reda\n"
ROFF_FROM_FILE
	"obrađuje se odrednica iz datoteke %s\n"
ROFF_FROM_ENV
	"obrađuje se odrednica iz okružja\n"
USING_DEFAULT
	"koristi se predodređeni niz preprocesora\n"
PLEASE_WAIT
	"Stranica se formatira, molim pričekajte...\n"
CHANGED_MODE
	"dozvole %s promijenjene u %o\n"
CAT_OPEN_ERROR
	"%s se nije mogla otvoriti za pisanje.\n"
PROPOSED_CATFILE
	"ako bude potrebno, pokušat će se pisati u %s\n"
IS_NEWER_RESULT
	"stanje is_newer() = %d\n"
TRYING_SECTION
	"pokušava se u dijelu %s\n"
SEARCHING
	"\npretraga u %s\n"
ALREADY_IN_MANPATH
	"no %s se već nalazi u man stazi\n"
CANNOT_STAT
	"Upozorenje: stat datoteke %s nije moguć!\n"
IS_NO_DIR
	"Upozorenje: %s nije direktorij!\n"
ADDING_TO_MANPATH
	"%s se dodaje man stazi\n"
PATH_DIR
	"\ndirektorij staze %s "
IS_IN_CONFIG
	"je u konfiguracijskoj datoteci\n"
IS_NOT_IN_CONFIG
	"nije u konfiguracijskoj datoteci\n"
MAN_NEARBY
	"ali u blizini postoji man direktorij\n"
NO_MAN_NEARBY
	"a u blizini nije pronađen nijedan man direktorij\n"
ADDING_MANDIRS
	"\ndodaju se obvezni man direktoriji\n\n"
CATNAME_IS
	"cat_name u convert_to_cat () je: %s\n"
NO_EXEC
	"\nnaredba se ne izvršava:\n %s\n"
USAGE1
	"korištenje: %s [-adfhktwW] [dio] [-M staza] [-P preglednik] [-S popis]\n\t"
USAGE2
	"[-m sustav] "
USAGE3
	"[-p niz] ime ...\n\n"
USAGE4
	" a: pronalazi sve odgovarajuće man stranice\n\
 c: ne koristi cat datoteku\n\
 d: ispisuje gomilu informacija za otklanjanje grešaka\n\
 D: kao i za -d, ali također prikazuje stranice\n\
 f: isto što i whatis(1)\n\
 h: ispisuje ovu poruku o korištenju\n\
 k: isto što i apropos(1)\n\
 K: traži niz u svim stranicama\n"
USAGE5
	" t: koristi troff za formatiranje stranica za tiskanje\n"
USAGE6
	"\
 w: ispisuje lokacije man stranica koje bi se prikazale\n\
    (ako ime nije dano, ispisuje direktorije koji bi se pretražili)\n\
 W: kao i za -w, no prikazuje samo imena datoteka\n\n\
 C datoteka:  kao konfiguracijsku datoteku koristi `datoteka'\n\
 M staza:   stazu traženja man stranica postavlja na `staza'\n\
 P preglednik: za prikaz stranica koristi program `preglednik'\n\
 S popis:   popis dvotočkama razdvojenih dijelova\n"
USAGE7
	" m sustav:   pretražuje man stranice drugog sustava\n"
USAGE8
	" p niz:    niz govori koje preprocesore treba pokrenuti\n\
         e - [n]eqn(1)  p - pic(1)  t - tbl(1)\n\
         g - grap(1)   r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
USER_CANNOT_OPEN_CAT
	"a ni pravi korisnik ne može otvoriti cat datoteku\n"
USER_CAN_OPEN_CAT
	"no pravi korisnik može otvoriti cat datoteku\n"
CANNOT_FORK
	"fork naredbom _%s_ nije uspio\n"
WAIT_FAILED
	"greška pri čekanju na dijete _%s_\n"
GOT_WRONG_PID
	"vrlo čudno...; pri čekanju na moje dijete dobijen krivi PID\n"
CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
	"kobna greška: naredba _%s_ završila abnormalno\n"
IDENTICAL
	"Man stranica %s je istovjetna stranici %s\n"
MAN_FOUND
	"Nađene man stranice:\n"
NO_TROFF
	"greška: u %s nema TROFF naredbi\n"
NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
	"zbog nestandardne duljine reda cat stranica nije pohranjena\n"