mess.fi   [plain text]


BAD_CONFIG_FILE
	"en ymmärrä tiedoston %s formaattia\n"
CONFIG_OPEN_ERROR
	"Varoitus: en voi avata konfigurointitiedostoa %s\n"
PARSE_ERROR_IN_CONFIG
	"Virhe tulkittaessa konfigurointitiedostoa\n"
INCOMPAT
	"epäyhteensopivat optiot %s ja %s\n"
NO_ALTERNATE
	"Valitan - vaihtoehtoisille järjestelmille ei ole käännetty tukea\n"
NO_COMPRESS
	"Man on käännetty automaattisella cat-sivujen pakkauksella,\n\
mutta konfigurointitiedostossa ei ole COMPRESS-määrittelyä.\n"
NO_NAME_FROM_SECTION
	"Minkä man-sivun haluat sektiosta %s?\n"
NO_NAME_NO_SECTION
	"Minkä man-sivun haluat?\n"
NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
	"Ei sivua %s sektiossa %s\n"
NO_SUCH_ENTRY
	"Man-sivua %s ei löydy\n"
PAGER_IS
	"\nkäytän ohjelmaa %s selaajana\n"
SYSTEM_FAILED
	"Virhe muotoilu- tai näyttökomentoa suorittaessa.\n\
Järjestelmän komento %s antoi paluuarvon %d.\n"
VERSION
	"%s, versio %s\n\n"
OUT_OF_MEMORY
	"Muisti loppu - malloc %d tavua epäonnistui\n"
ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
	"Virhe tulkitessa *roff-komentoa tiedostossa %s\n"
MANROFFSEQ_ERROR
	"Virhe tulkittaessa MANROFFSEQ:a. Käytän järjestelmän oletuksia.\n"
ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
	"Virhe tulkitessa *roff-komentoa komentoriviltä.\n"
UNRECOGNIZED_LINE
	"Tunetematon rivi konfigurointitiedostossa (ohitan)\n%s\n"
GETVAL_ERROR
	"man-config.c: sisäinen virhe: merkkijonoa %s ei löydy\n"
FOUND_MANDIR
	"löysin man-hakemiston %s\n"
FOUND_MAP
	"löysin manpath linkin %s --> %s\n"
FOUND_CATDIR
	"vastaava catdir on %s\n"
LINE_TOO_LONG
	"Rivi liian pitkä konfigurointitiedostossa\n"
SECTION
	"\nsektio: %s\n"
UNLINKED
	"linkittämätön %s\n"
GLOBBING
	"globbing %s\n"
EXPANSION_FAILED
	"Yritys [%s] purkaa man-sivua epäonnistui\n"
OPEN_ERROR
	"En voi avata man-sivua %s\n"
READ_ERROR
	"Virhe luettaessa man-sivua %s\n"
FOUND_EQN
	"löysin eqn(1) direktiivin\n"
FOUND_GRAP
	"löysin grap(1) direktiivin\n"
FOUND_PIC
	"löysin pic(1) direktiivin\n"
FOUND_TBL
	"löysin tbl(1) direktiivin\n"
FOUND_VGRIND
	"löysin vgrind(1) direktiivin\n"
FOUND_REFER
	"löysin refer(1) direktiivin\n"
ROFF_FROM_COMMAND_LINE
	"tulkitessa direktiiviä komentoriviltä\n"
ROFF_FROM_FILE
	"tulkitessa direktiiviä tiedostosta %s\n"
ROFF_FROM_ENV
	"tulkitessa direktiiviä ympäristömuuttujasta\n"
USING_DEFAULT
	"käytän oletusesikäsittelijän vaihetta\n"
PLEASE_WAIT
	"Muotoilen sivua, odota...\n"
CHANGED_MODE
	"muutin %s:n moodia %o:ksi\n"
CAT_OPEN_ERROR
	"En voinut avata %s:a kirjoitusta varten.\n"
PROPOSED_CATFILE
	"yritän kirjoittaa %s tarvittaessa\n"
IS_NEWER_RESULT
	"tila funktiosta is_newer() = %d\n"
TRYING_SECTION
	"yritän sektiota %s\n"
SEARCHING
	"\nhaen %s:sta\n"
ALREADY_IN_MANPATH
	"mutta %s on jo manpath:ssa\n"
CANNOT_STAT
	"Varoitus: cannot stat file %s!\n"
IS_NO_DIR
	"Varoitus: %s ei ole hakemisto!\n"
ADDING_TO_MANPATH
	"lisään %s:n manpath:iin\n"
PATH_DIR
	"\npolku hakemisto %s "
IS_IN_CONFIG
	"on konfigurointitiedostossa\n"
IS_NOT_IN_CONFIG
	"ei ole konfigurointitiedostossa\n"
MAN_NEARBY
	"mutta man-hakemisto on lähellä\n"
NO_MAN_NEARBY
	"ja man-hakemistoa ei löytynut läheltä\n"
ADDING_MANDIRS
	"\nlisään pakolliset man-hakemistot\n\n"
CATNAME_IS
	"cat_name funktiossa convert_to_cat () on: %s\n"
NO_EXEC
	"\nen suorita komentoa:\n %s\n"
USAGE1
	"käyttö: %s [-adfhktwW] [sektio] [-M polku] [-P selaaja] [-S lista]\n\t"
USAGE2
	"[-m järjestelmä] "
USAGE3
	"[-p merkkijono] nimi ...\n\n"
USAGE4
	" a : etsi kaikki soveltuvat kohdat\n\
 c : älä käytä cat-tiedostoa\n\
 d : tulosta paljon virheenetsintätietoja\n\
 D : sama kuin -d, mutta näytä myös sivut\n\
 f : sama kuin whatis(1)\n\
 h : tulosta tämä ohjeteksti\n\
 k : sama kuin apropos(1)\n\
 K : etsi merkkijonoa kaikilta sivuilta\n"
USAGE5
	" t : käytä troff-ohjelmaa paperitulostuksen muotoiluun\n"
USAGE6
	"\
 w : tulosta man-sivujen sijainto, jotka näytettäisiin\n\
   (jos ei anneta nimeä: tulosta hakemistot, joista etsittäisiin)\n\
 W : sama kuin -w, mutta tulosta vain tiedostonimet\n\n\
 C tiedosto  : käytä `tiedosto' konfigurointitiedostona\n\
 M polku  : käytä man-sivujen hakupolkuna `polku'\n\
 P selaaja : käytä ohjelmaa `selaaja' sivujen näyttöön\n\
 S lista  : puolipistein erotettu sektioiden lista\n"
USAGE7
	" m järjestelmä : etsi vaihtoehtoisen järjestelmän man-sivuja\n"
USAGE8
	" p merkkijono : merkkijono kertoo, mitä esikäsittelijää käytetään\n\
        e - [n]eqn(1)  p - pic(1)  t - tbl(1)\n\
        g - grap(1)   r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
USER_CANNOT_OPEN_CAT
	"ja oikea käyttäjäkään ei voi avata cat-tiedostoa\n"
USER_CAN_OPEN_CAT
	"mutta oikea käyttäjä voi avata cat-tiedoston\n"
CANNOT_FORK
	"komennon _%s_ käynnistys fork-kutsulla epäonnistui\n"
WAIT_FAILED
	"virhe odottaessa lapsiprosessia _%s_\n"
GOT_WRONG_PID
	"hyvin outoa ..., sain väärän pid:n odottaessa lapsiprosessia\n"
CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
	"vakava virhe: komento _%s_ päättyi virheeseen\n"
IDENTICAL
	"man-sivu %s on sama kuin %s\n"
MAN_FOUND
	"Löysin man-sivuja:\n"
NO_TROFF
	"virhe: TROFF-komentoa ei määritelty %s:ssa\n"
NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
	"cat-sivua ei talletettu epätavallisen rivipituuden takia\n"