mess.da   [plain text]


BAD_CONFIG_FILE
	"Konfigurationsfilen er uforståelig\n"
CONFIG_OPEN_ERROR
	"Advarsel: kan ikke åbne konfigurationsfilen %s\n"
PARSE_ERROR_IN_CONFIG
	"Fejl ved analyse af konfigurationsfilen\n"
INCOMPAT
	"Inkompatible parametre %s og %s\n"
NO_ALTERNATE
	"Desværre er der ingen understøttelse af alternative systemer\n"
NO_COMPRESS
	"Man var oversat med automatisk komprimering af preformaterede sider,\n\
men konfigurationsfilen definerer ikke COMPRESS.\n"
NO_NAME_FROM_SECTION
	"Hvilken manualside ønskes fra kapitel %s?\n"
NO_NAME_NO_SECTION
	"Hvilken manualside ønskes?\n"
NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
	"Intet opslag for %s i kapitel %s af manualen\n"
NO_SUCH_ENTRY
	"Intet opslag for %s\n"
PAGER_IS
	"\nbruger %s til visning af sider\n"
SYSTEM_FAILED
	"Fejl ved udførsel af formaterings- eller udskriftskommando.\n\
System kommandoen %s returnerede med status %d.\n"
VERSION
	"%s, version %s\n\n"
OUT_OF_MEMORY
	"Ingen ledig hukommelse - kan ikke allokere %d bytes\n"
ROFF_CMD_FROM_FILE_ERROR
	"Fejl ved analyse af *roff kommando fra filen %s\n"
MANROFFSEQ_ERROR
	"Fejl ved analyse af MANROFFSEQ. Bruger derfor systemets normalværdier.\n"
ROFF_CMD_FROM_COMMANDLINE_ERROR
	"Fejl ved analyse af *roff kommando fra kommandolinien.\n"
UNRECOGNIZED_LINE
	"Uforståelig linie i konfigurationsfilen (ignoreret)\n%s\n"
GETVAL_ERROR
	"man-config.c: intern fejl: strengen %s er ikke fundet\n"
FOUND_MANDIR
	"har fundet manual katalog %s\n"
FOUND_MAP
	"har fundet mansti map %s --> %s\n"
FOUND_CATDIR
	"korresponderende katalog til preformaterede sider er %s\n"
LINE_TOO_LONG
	"Linien i konfigurationsfilen er for lang\n"
SECTION
	"\nkapitel: %s\n"
UNLINKED
	"unlinked %s\n"
GLOBBING
	"globbing %s\n"
EXPANSION_FAILED
	"Forsøg [%s] på at udpakke manualsiden fejlede\n"
OPEN_ERROR
	"Kan ikke åbne manualsiden %s\n"
READ_ERROR
	"Fejl ved læsning af manualsiden %s\n"
FOUND_EQN
	"eqn(1) direktiv fundet\n"
FOUND_GRAP
	"grap(1) direktiv fundet\n"
FOUND_PIC
	"pic(1) direktiv fundet\n"
FOUND_TBL
	"tbl(1) direktiv fundet\n"
FOUND_VGRIND
	"vgrind(1) direktiv fundet\n"
FOUND_REFER
	"refer(1) direktiv fundet\n"
ROFF_FROM_COMMAND_LINE
	"analyserer direktiv fra kommandolinien\n"
ROFF_FROM_FILE
	"analyserer direktiv fra filen %s\n"
ROFF_FROM_ENV
	"analyserer direktiv fra parameterblokken\n"
USING_DEFAULT
	"anvender standard preprocessor sekvens\n"
PLEASE_WAIT
	"et øjeblik, siden formateres...\n"
CHANGED_MODE
	"fil status for %s ændret til %o\n"
CAT_OPEN_ERROR
	"filen %s kan ikke åbnes for skrivning.\n"
PROPOSED_CATFILE
	"vil om nødvendigt skrive filen %s\n"
IS_NEWER_RESULT
	"status fra is_newer() = %d\n"
TRYING_SECTION
	"prøver kapitel %s\n"
SEARCHING
	"\nsøger i %s\n"
ALREADY_IN_MANPATH
	"men %s er allerede i manualstien\n"
CANNOT_STAT
	"Advarsel: stat() af fil %s er slået fejl!\n"
IS_NO_DIR
	"Advarsel: %s er ikke et katalog!\n"
ADDING_TO_MANPATH
	"tilføjer %s til manualstien\n"
PATH_DIR
	"\nsti katalog %s "
IS_IN_CONFIG
	"findes i konfigurationsfilen\n"
IS_NOT_IN_CONFIG
	"findes ikke i konfigurationsfilen\n"
MAN_NEARBY
	"men der findes et manual katalog i nærheden\n"
NO_MAN_NEARBY
	"intet manual katalog fundet i nærheden\n"
ADDING_MANDIRS
	"\ntilføjer obligatoriske manual kataloger\n\n"
CATNAME_IS
	"cat_name i convert_to_cat () er: %s\n"
NO_EXEC
	"\nudfører ikke kommando:\n %s\n"
USAGE1
	"syntaks: %s [-adfhktwW] [kapitel] [-M sti] [-P pager] [-S liste]\n\t"
USAGE2
	"[-m system] "
USAGE3
	"[-p streng] opslagsord ...\n\n"
USAGE4
	" a : find alle matchende opslag\n\
 c : brug ikke preformateret side\n\
 d : udskriver fejlsøgningsinformation\n\
 D : som -d, men udskriver også siden\n\
 f : ækvivalent med whatis(1)\n\
 h : udskriv denne hjælpetekst\n\
 k : ækvivalent med apropos(1)\n\
 K : søg efter en tekststreng i alle siderne\n"
USAGE5
	" t : brug troff til formatering af siderne for printer udskrift\n"
USAGE6
	"\
 w : udskriv lokaliteten på manualsiden eller siderne som ville blive vist\n\
   (hvis intet navn er givet: udskriv katalogerne der ville blive gennemsøgt)\n\
 W : som -w, men kun filnavn vises\n\
 C fil  : anvend `fil' som konfigurationsfil\n\
 M sti  : set søgestien for manualsiderne til `sti'\n\
 P pager : brug programmet `pager' til at vise siderne med\n\
 S liste : kolon separeret kapitel liste\n"
USAGE7
	" m system : gennemsøg et alternativt manualside system\n"
USAGE8
	" p streng : streng angiver hvilken preprocessore som skal udføres\n\
        e - [n]eqn(1)  p - pic(1)  t - tbl(1)\n\
        g - grap(1)   r - refer(1) v - vgrind(1)\n"
USER_CANNOT_OPEN_CAT
	"og den rigtige bruger kan heller ikke åbne den preformaterede side\n"
USER_CAN_OPEN_CAT
	"men den rigtige bruger kan åbne den preformaterede side\n"
CANNOT_FORK
	"Afgrening af kommandoen _%s_ er slået fejl\n"
WAIT_FAILED
	"Fejl mens der afventes afslutning af barneproces _%s_\n"
GOT_WRONG_PID
	"Forkert pid returneret mens der afventes afslutning af barneproces\n"
CHILD_TERMINATED_ABNORMALLY
	"fatal fejl: kommandoen _%s_ er afsluttet unormalt\n"
IDENTICAL
	"Manualside %s er identisk med %s\n"
MAN_FOUND
	"Har fundet manualsiden:\n"
NO_TROFF
	"Fejl: ingen TROFF kommando specificeret i %s\n"
NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
	"ingen preformateret side er gemt på grund af unormal linielængde\n"