verify.txt   [plain text]


Listi %(listname)s tellimuse kinnitus.

Keegi - tõenäoliselt teie ise - soovib teie aadressile 
"%(email)s" tellida listi %(listaddr)s.

%(remote)s

Kui soovite seda
listi tellida, siis vastakse sellele kirjale jättes kirja
teema ja sisu samaks (Re: võib teema alguses olla).

Alternatiivina saab tellimust kinnitada ka veebilehel

    %(confirmurl)s

Kolmas võimalus on saata vastus sellele kirjale aadressile
%(requestaddr)s, sel juhul peaks kirja sisu koosnema ühest
reast:

    confirm %(cookie)s

Kui te ei soovi seda listi tellida, siis pole teil vaja
midagi teha, selle kirja võib kustutada.

Kui teil on põhjust arvata, et keegi üritab teile seda listi
tellida ilma teie nõusolekuta, siis teatage sellest listi
haldurile aadressil %(listadmin)s

Listi halduri poole võib pöörduda ka teiste küsimustega,
mis on seotud selle listiga.