unsub.txt   [plain text]


Listi %(listname)s tellimuse katkestamise kinnitus.

Keegi - tõenäoliselt teie ise - soovib lõpetada teie
(aadress on %(email)s) tellimust listile %(listaddr)s.

%(remote)s

Kui soovite selle listi tellimust lõpetada, siis vastake
sellele kirjale jättes kirja sisu ja teema muutmata
(Re: teema alguses on lubatud).

Alternatiivina saab tellimust katkestada ka veebilehel

	%(confirmurl)s

Kolmas võimalus on saata kiri aadressile %(requestaddr)s,
kirja sisuks järgnev rida:

    confirm %(cookie)s

Kui te ei soovi selle listi tellimust katkestada, pole teil
vaja rohkem midagi teha, võite seda kirja ignoreerida.

Kui teil on põhjust arvata, et keegi soovib teie tellimust
katkestada vastu teie tahtmist siis teatatage sellest listi
haldurile aadressil %(listadmin)s.

Listi halduri poole võib pöörduda ka teiste küsimustega,
mis on seotud selle listiga.