fi.po   [plain text]


# Finnish messages for GNU tar.
# Copyright © 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>, 2002-2004.
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tar 1.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-tar@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-21 17:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-26 15:45+0300\n"
"Last-Translator: Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: lib/argmatch.c:137
#, c-format
msgid "invalid argument %s for %s"
msgstr "argumentti %s on virheellinen %s:lle"

#: lib/argmatch.c:138
#, c-format
msgid "ambiguous argument %s for %s"
msgstr "argumentti %s on moniselitteinen %s:lle"

#: lib/argmatch.c:157
#, c-format
msgid "Valid arguments are:"
msgstr "Kelvolliset argumentit ovat:"

#: lib/error.c:123 rmt/rmt.c:92
msgid "Unknown system error"
msgstr "Tuntematon järjestelmävirhe"

#: lib/getopt.c:551 lib/getopt.c:570
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: valitsin \"%s\" on moniselitteinen\n"

#: lib/getopt.c:603 lib/getopt.c:607
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: valitsin \"--%s\" ei salli argumenttia\n"

#: lib/getopt.c:616 lib/getopt.c:621
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: valitsin \"%c%s\" ei salli argumenttia\n"

#: lib/getopt.c:667 lib/getopt.c:689 lib/getopt.c:1020 lib/getopt.c:1042
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: valitsin \"%s\" vaatii argumentin\n"

#: lib/getopt.c:727 lib/getopt.c:730
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: tunnistamaton valitsin \"--%s\"\n"

#: lib/getopt.c:738 lib/getopt.c:741
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: tunnistamaton valitsin \"%c%s\"\n"

#: lib/getopt.c:796 lib/getopt.c:799
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: virheellinen valitsin -- %c\n"

#: lib/getopt.c:805 lib/getopt.c:808
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: virheellinen valitsin -- %c\n"

#: lib/getopt.c:863 lib/getopt.c:882 lib/getopt.c:1095 lib/getopt.c:1116
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: valitsin vaatii argumentin -- %c\n"

#: lib/getopt.c:935 lib/getopt.c:954
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: valitsin \"-W %s\" on moniselitteinen\n"

#: lib/getopt.c:978 lib/getopt.c:999
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: valitsin \"-W %s\" ei salli argumenttia\n"

#: lib/human.c:484
msgid "block size"
msgstr "lohkokoko"

#: lib/quotearg.c:240
msgid "`"
msgstr "\""

#: lib/quotearg.c:241
msgid "'"
msgstr "\""

#: lib/rtapelib.c:297
msgid "exec/tcp: Service not available"
msgstr "exec/tcp: Palvelu ei ole käytettävissä"

#: lib/rtapelib.c:301
msgid "stdin"
msgstr "vakiosyöte"

#: lib/rtapelib.c:304
msgid "stdout"
msgstr "vakiotuloste"

#: lib/rtapelib.c:512
msgid "Cannot execute remote shell"
msgstr "Etäkuorta ei voi käynnistää"

#: lib/argp-help.c:194
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr ""

#: lib/argp-help.c:203
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr ""

#: lib/argp-help.c:215
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr ""

#: lib/argp-help.c:1188
msgid ""
"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
"optional for any corresponding short options."
msgstr ""

#: lib/argp-help.c:1575
msgid "Usage:"
msgstr ""

#: lib/argp-help.c:1579
msgid " or: "
msgstr ""

#: lib/argp-help.c:1591
#, fuzzy
msgid " [OPTION...]"
msgstr ""
"\n"
"Käyttö: %s [VALITSIN]...\n"

#: lib/argp-help.c:1618
#, fuzzy, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Komento \"%s --help\" antaa lisää tietoa.\n"

#: lib/argp-help.c:1646 src/tar.c:1252
#, fuzzy, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
"\n"
"Ohjelmistovioista voi ilmoittaa (englanniksi) osoitteeseen\n"
"<%s>.\n"

#: rmt/rmt.c:144
msgid "rmtd: Cannot allocate buffer space\n"
msgstr "rmtd: Puskuritilaa ei voi varata\n"

#: rmt/rmt.c:146
msgid "Cannot allocate buffer space"
msgstr "Puskuritilaa ei voi varata"

#: rmt/rmt.c:256
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Komento \"%s --help\" antaa lisää tietoa.\n"

#: rmt/rmt.c:260
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]\n"
"Manipulate a tape drive, accepting commands from a remote process.\n"
"\n"
" --version Output version info.\n"
" --help Output this help.\n"
msgstr ""
"Käyttö: %s [VALITSIN]\n"
"Käsittele nauha-asemaa, hyväksyen komentoja etäprosessilta.\n"
"\n"
" --version Näytä versiotiedot.\n"
" --help   Näytä tämä ohje.\n"

#: rmt/rmt.c:267
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <%s>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Ohjelmistovioista voi ilmoittaa (englanniksi) osoitteeseen\n"
"<%s>.\n"

#: rmt/rmt.c:301
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details."
msgstr ""
"Tällä ohjelmalla EI lain sallimissa rajoissa OLE TAKUUTA.\n"
"Ohjelmaa saa levittää GNU:n General Public Licensen mukaisesti;\n"
"katso lisätietoja tiedostosta COPYING."

#: rmt/rmt.c:400 rmt/rmt.c:520 rmt/rmt.c:530
msgid "Seek offset out of range"
msgstr "Siirtymä sallitun välin ulkopuolella"

#: rmt/rmt.c:413
msgid "Seek direction out of range"
msgstr "Siirtymän suunta sallitun välin ulkopuolella"

#: rmt/rmt.c:452
msgid "rmtd: Premature eof\n"
msgstr "rmtd: Ennenaikainen tiedoston loppu\n"

#: rmt/rmt.c:454
msgid "Premature end of file"
msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu"

#: rmt/rmt.c:562
#, c-format
msgid "rmtd: Garbage command %c\n"
msgstr "rmtd: Roskakomento %c\n"

#: rmt/rmt.c:564
msgid "Garbage command"
msgstr "Roskakomento"

#: src/buffer.c:263
#, c-format
msgid "Total bytes written: %s (%s, %s/s)\n"
msgstr "Kirjoitettuja tavuja yhteensä: %s (%s, %s/s)\n"

#: src/buffer.c:340
msgid "(pipe)"
msgstr "(putki)"

#: src/buffer.c:388
msgid "Invalid value for record_size"
msgstr "Virheellinen arvo kentälle record_size"

#: src/buffer.c:391
msgid "No archive name given"
msgstr "Arkiston nimeä ei ole annettu"

#: src/buffer.c:441
msgid "Cannot verify stdin/stdout archive"
msgstr "Vakiosyötteessä/tulosteessa olevaa arkistoa ei voi varmistaa"

#: src/buffer.c:454
#, c-format
msgid "Archive is compressed. Use %s option"
msgstr ""

#: src/buffer.c:526
#, c-format
msgid "Archive not labeled to match %s"
msgstr "Arkistoa ei ole nimetty vastaamaan nimiötä %s"

#: src/buffer.c:529 src/buffer.c:896
#, c-format
msgid "Volume %s does not match %s"
msgstr "Arkiston osa %s ei vastaa nimiötä %s"

#: src/buffer.c:567
#, c-format
msgid "Write checkpoint %d"
msgstr "Kirjoitetaan tarkistuspiste %d"

#: src/buffer.c:654
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: file name too long to be stored in a GNU multivolume header"
msgstr "%s: tiedostonimi on liian pitkä (ei voida jakaa), ei lisätä"

#: src/buffer.c:733
msgid "At beginning of tape, quitting now"
msgstr "Nauhan alussa, lopetetaan"

#: src/buffer.c:739
msgid "Too many errors, quitting"
msgstr "Liian monta virhettä, lopetetaan"

#: src/buffer.c:765
#, c-format
msgid "Read %s bytes from %s"
msgstr "Luettiin %s tavua arkistosta %s"

#: src/buffer.c:777
#, c-format
msgid "Unaligned block (%lu byte) in archive"
msgid_plural "Unaligned block (%lu bytes) in archive"
msgstr[0] "Kohdistamaton lohko (%lu tavu) arkistossa"
msgstr[1] "Kohdistamaton lohko (%lu tavua) arkistossa"

#: src/buffer.c:797
#, c-format
msgid "Record size = %lu block"
msgid_plural "Record size = %lu blocks"
msgstr[0] "Tietueen koko = %lu lohko"
msgstr[1] "Tietueen koko = %lu lohkoa"

#: src/buffer.c:814
#, c-format
msgid "Read checkpoint %d"
msgstr "Luetaan tarkistuspiste %d"

#: src/buffer.c:905 src/extract.c:1100
#, c-format
msgid "Reading %s\n"
msgstr "Luetaan %s\n"

#: src/buffer.c:909
msgid "WARNING: No volume header"
msgstr "VAROITUS: Arkisto-osan otsake puuttuu"

#: src/buffer.c:917
#, c-format
msgid "%s is not continued on this volume"
msgstr "%s ei jatku tällä arkiston osalla"

#: src/buffer.c:931
#, c-format
msgid "%s is the wrong size (%s != %s + %s)"
msgstr "%s on väärän kokoinen (%s != %s + %s)"

#: src/buffer.c:943
msgid "This volume is out of sequence"
msgstr "Tämä arkiston osa ei ole järjestyksessä"

#: src/buffer.c:1025
msgid "Cannot backspace archive file; it may be unreadable without -i"
msgstr ""
"Arkistossa ei voi siirtyä taaksepäin; sitä ei ehkä voi lukea ilman "
"valitsinta -i"

#: src/buffer.c:1057
msgid "rmtlseek not stopped at a record boundary"
msgstr ""

#: src/buffer.c:1108
#, c-format
msgid "%s: contains invalid volume number"
msgstr "%s: sisältää virheellisen arkiston osan järjestysnumeron"

#: src/buffer.c:1160
msgid "Volume number overflow"
msgstr "Arkisto-osan järjestysnumeron ylivuoto"

#: src/buffer.c:1179
#, c-format
msgid "`%s' command failed"
msgstr "Komento \"%s\" epäonnistui"

#: src/buffer.c:1188
#, c-format
msgid "Prepare volume #%d for %s and hit return: "
msgstr "Valmistele osa #%d arkistolle %s ja paina return: "

#: src/buffer.c:1194
msgid "EOF where user reply was expected"
msgstr "Tiedoston loppu odotetun käyttäjän syötteen sijaan"

#: src/buffer.c:1199 src/buffer.c:1229
msgid "WARNING: Archive is incomplete"
msgstr "VAROITUS: Arkisto on epätäydellinen"

#: src/buffer.c:1213
#, c-format
msgid ""
" n [name]  Give a new file name for the next (and subsequent) volume(s)\n"
" q     Abort tar\n"
" !     Spawn a subshell\n"
" ?     Print this list\n"
msgstr ""
" n [nimi]  Anna uusi tiedostonimi seuraavalle (ja tuleville) arkiston\n"
"      osalle/osille\n"
" q     Keskeytä tar\n"
" !     Käynnistä alikuori\n"
" ?     Näytä tämä lista\n"

#: src/buffer.c:1224
msgid "No new volume; exiting.\n"
msgstr "Ei uutta arkiston osaa, poistutaan.\n"

#: src/compare.c:105
#, c-format
msgid "Could only read %lu of %lu byte"
msgid_plural "Could only read %lu of %lu bytes"
msgstr[0] "Voitiin lukea vain %lu tavua %lu tavusta"
msgstr[1] "Voitiin lukea vain %lu tavua %lu tavusta"

#: src/compare.c:116 src/compare.c:132
msgid "Contents differ"
msgstr "Sisällöt eroavat"

#: src/compare.c:158 src/extract.c:763 src/incremen.c:496 src/list.c:235
#: src/list.c:412 src/list.c:1282
msgid "Unexpected EOF in archive"
msgstr "Odottamaton tiedoston loppu arkistossa"

#: src/compare.c:212
#, c-format
msgid "Verify "
msgstr "Tarkasta "

#: src/compare.c:219
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type '%c', diffed as normal file"
msgstr "%s: Tuntematon tiedostotyyppi \"%c\", vertailtu normaalina tiedostona"

#: src/compare.c:242 src/compare.c:364 src/compare.c:416 src/compare.c:443
msgid "File type differs"
msgstr "Tiedoston tyyppi eroaa"

#: src/compare.c:249 src/compare.c:378 src/compare.c:422
msgid "Mode differs"
msgstr "Tila eroaa"

#: src/compare.c:252
msgid "Uid differs"
msgstr "UID eroaa"

#: src/compare.c:254
msgid "Gid differs"
msgstr "GID eroaa"

#: src/compare.c:257
msgid "Mod time differs"
msgstr "Muutosaika eroaa"

#: src/compare.c:261 src/compare.c:451
msgid "Size differs"
msgstr "Koko eroaa"

#: src/compare.c:319
#, c-format
msgid "Not linked to %s"
msgstr "Ei ole linkitetty tiedostoon %s"

#: src/compare.c:342
msgid "Symlink differs"
msgstr "Symlinkki eroaa"

#: src/compare.c:372
msgid "Device number differs"
msgstr "Laitenumero eroaa"

#: src/compare.c:500
msgid "Archive contains file names with leading prefixes removed."
msgstr ""

#: src/compare.c:502
msgid "Verification may fail to locate original files."
msgstr ""

#: src/compare.c:572
#, c-format
msgid "VERIFY FAILURE: %d invalid header detected"
msgid_plural "VERIFY FAILURE: %d invalid headers detected"
msgstr[0] "TARKASTUSVIRHE: havaittu %d virheellinen otsake"
msgstr[1] "TARKASTUSVIRHE: havaittu %d virheellistä otsaketta"

#: src/create.c:145
msgid "Generating negative octal headers"
msgstr "Luodaan otsakkeet negatiivisilla oktaaleilla"

#: src/create.c:196
#, c-format
msgid "value %s out of %s range %s..%s; substituting %s"
msgstr "arvo %s on sallitun %s-välin %s..%s ulkopuolella, korvataan arvolla %s"

#: src/create.c:202
#, c-format
msgid "value %s out of %s range %s..%s"
msgstr "arvo %s on sallitun %s-välin %s..%s ulkopuolella"

#: src/create.c:481 src/create.c:544
#, c-format
msgid "%s: file name is too long (max %d); not dumped"
msgstr "%s: tiedostonimi on liian pitkä (maksimi %d), ei lisätä"

#: src/create.c:491
#, c-format
msgid "%s: file name is too long (cannot be split); not dumped"
msgstr "%s: tiedostonimi on liian pitkä (ei voida jakaa), ei lisätä"

#: src/create.c:518
#, c-format
msgid "%s: link name is too long; not dumped"
msgstr "%s: linkin nimi on liian pitkä, ei lisätä"

#: src/create.c:884
#, c-format
msgid "%s: File shrank by %s byte; padding with zeros"
msgid_plural "%s: File shrank by %s bytes; padding with zeros"
msgstr[0] "%s: Tiedosto kutistui %s tavun verran, tasataan nollilla"
msgstr[1] "%s: Tiedosto kutistui %s tavun verran, tasataan nollilla"

#: src/create.c:910
#, c-format
msgid "%s: file changed as we read it"
msgstr "%s: tiedosto muuttui lukemisen aikana"

#: src/create.c:1051
#, c-format
msgid "%s: file is on a different filesystem; not dumped"
msgstr "%s: tiedosto ei ole samalla tiedostojärjestelmällä, ei lisätä"

#: src/create.c:1061
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: contains a cache directory tag; not dumped"
msgstr "%s: linkin nimi on liian pitkä, ei lisätä"

#: src/create.c:1221
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type; file ignored"
msgstr "%s: Tuntematon tiedostotyyppi, tiedostoa ei huomioida"

#: src/create.c:1320
#, c-format
msgid "Missing links to '%s'.\n"
msgstr "Puuttuvat linkit tiedostoon \"%s\".\n"

#: src/create.c:1387
#, c-format
msgid "%s: file is unchanged; not dumped"
msgstr "%s: tiedosto on muuttumaton, ei lisätä"

#: src/create.c:1395
#, c-format
msgid "%s: file is the archive; not dumped"
msgstr "%s: tiedosto on arkistossa, ei lisätä"

#: src/create.c:1430
#, c-format
msgid "%s: File removed before we read it"
msgstr "%s: Tiedosto oli poistettu ennen sen lukemista"

#: src/create.c:1523
#, c-format
msgid "%s: socket ignored"
msgstr "%s: pistoketta ei huomioida"

#: src/create.c:1528
#, c-format
msgid "%s: door ignored"
msgstr "%s: ovea ei huomioida"

#: src/delete.c:209 src/list.c:171 src/update.c:163
msgid "This does not look like a tar archive"
msgstr "Tämä ei näytä tar-arkistolta"

#: src/delete.c:215 src/list.c:185 src/update.c:168
msgid "Skipping to next header"
msgstr "Siirrytään seuraavaan otsakkeeseen"

#: src/delete.c:280
msgid "Deleting non-header from archive"
msgstr "Poistetaan epäotsake arkistosta"

#: src/extract.c:208
#, c-format
msgid "%s: implausibly old time stamp %s"
msgstr "%s: epätodennäköisen vanha aikaleima %s"

#: src/extract.c:211
#, c-format
msgid "%s: time stamp %s is %lu s in the future"
msgstr "%s: aikaleima %s on %lu sekuntia tulevaisuudessa"

#: src/extract.c:359
#, c-format
msgid "%s: Unexpected inconsistency when making directory"
msgstr "%s: Odottamaton ristiriita luotaessa hakemistoa"

#: src/extract.c:478
#, c-format
msgid "Current `%s' is newer"
msgstr "Nykyinen \"%s\" on uudempi"

#: src/extract.c:590
#, c-format
msgid "%s: Directory renamed before its status could be extracted"
msgstr "%s: Hakemisto nimettiin uudelleen ennen kuin sen tilaa voitiin purkaa"

#: src/extract.c:655
#, c-format
msgid "%s: Was unable to backup this file"
msgstr "%s: Tätä tiedostoa ei voitu varmuuskopioida"

#: src/extract.c:722
msgid "Extracting contiguous files as regular files"
msgstr "Puretaan jatkuvat tiedostot normaaleiksi tiedostoiksi"

#: src/extract.c:908
msgid "Attempting extraction of symbolic links as hard links"
msgstr "Yritetään purkaa symboliset linkit koviksi linkeiksi"

#: src/extract.c:1109
#, c-format
msgid "%s: Cannot extract -- file is continued from another volume"
msgstr "%s: Ei voi purkaa -- tiedosto on jatkoa toisesta arkiston osasta"

#: src/extract.c:1118
msgid "Visible long name error"
msgstr "Näkyvän pitkän nimen virhe"

#: src/extract.c:1126
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type '%c', extracted as normal file"
msgstr ""
"%s: Tuntematon tiedostotyyppi \"%c\", purettiin normaaliksi tiedostoksi."

#: src/extract.c:1211
msgid "Error is not recoverable: exiting now"
msgstr "Virhe ei ole korjattavissa, poistutaan nyt"

#: src/extract.c:1218
msgid "memory exhausted"
msgstr "muisti lopussa"

#: src/incremen.c:193
#, c-format
msgid "%s: Directory has been renamed"
msgstr "%s: Hakemisto on nimetty uudelleen"

#: src/incremen.c:205
#, c-format
msgid "%s: Directory is new"
msgstr "%s: Hakemisto on uusi"

#: src/incremen.c:354
msgid "Invalid time stamp"
msgstr "Virheellinen aikaleima"

#: src/incremen.c:357
msgid "Time stamp out of range"
msgstr "Aikaleima ei ole sallitulla välillä"

#: src/incremen.c:381
msgid "Invalid device number"
msgstr "Virheellinen laitenumero"

#: src/incremen.c:385
msgid "Device number out of range"
msgstr "Laitenumero ei ole sallitulla välillä"

#: src/incremen.c:393
msgid "Invalid inode number"
msgstr "Virheellinen i-solmun numero"

#: src/incremen.c:397
msgid "Inode number out of range"
msgstr "I-solmun numero ei ole sallitulla välillä"

#: src/incremen.c:524
#, c-format
msgid "%s: Not purging directory: unable to stat"
msgstr ""

#: src/incremen.c:531
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: directory is on a different device: not purging"
msgstr "%s: tiedosto ei ole samalla tiedostojärjestelmällä, ei lisätä"

#: src/incremen.c:539
#, c-format
msgid "%s: Deleting %s\n"
msgstr "%s: Poistetaan %s\n"

#: src/incremen.c:544
#, c-format
msgid "%s: Cannot remove"
msgstr "%s: Ei voi poistaa"

#: src/list.c:117
#, c-format
msgid "%s: Omitting"
msgstr "%s: Jätetään pois"

#: src/list.c:135
#, c-format
msgid "block %s: ** Block of NULs **\n"
msgstr "lohko %s: ** NUL-lohko **\n"

#: src/list.c:148
#, c-format
msgid "A lone zero block at %s"
msgstr "Yksinäinen nollalohko kohdassa %s"

#: src/list.c:159
#, c-format
msgid "block %s: ** End of File **\n"
msgstr "lohko %s: ** Tiedoston loppu **\n"

#: src/list.c:182 src/list.c:1017 src/list.c:1244
#, c-format
msgid "block %s: "
msgstr "lohko %s: "

#: src/list.c:644
#, c-format
msgid "Blanks in header where numeric %s value expected"
msgstr "Tyhjiä merkkejä otsakkeessa, odotettiin numeerista %s-arvoa"

#: src/list.c:698
#, c-format
msgid "Archive octal value %.*s is out of %s range; assuming two's complement"
msgstr ""
"Arkiston oktaaliarvo %.*s on sallitun %s-välin ulkopuolella, oletetaan "
"kahden komplementiksi"

#: src/list.c:708
#, c-format
msgid "Archive octal value %.*s is out of %s range"
msgstr "Arkiston oktaaliarvo %.*s on sallitun %s-välin ulkopuolella"

#: src/list.c:725
msgid "Archive contains obsolescent base-64 headers"
msgstr "Arkisto sisältää käytöstä poistuvia base-64-otsakkeita"

#: src/list.c:738
#, c-format
msgid "Archive signed base-64 string %s is out of %s range"
msgstr ""
"Arkiston etumerkillinen base-64-merkkijono %s on sallitun %s-välin "
"ulkopuolella"

#: src/list.c:769
#, c-format
msgid "Archive base-256 value is out of %s range"
msgstr "Arkiston base-256-arvo on sallitun %s-välin ulkopuolella"

#: src/list.c:797
#, c-format
msgid "Archive contains %.*s where numeric %s value expected"
msgstr "Arkisto sisältää merkkijonon %.*s, odotettiin numeerista %s-arvoa"

#: src/list.c:818
#, c-format
msgid "Archive value %s is out of %s range %s.%s"
msgstr "Arkiston arvo %s on sallitun %s-välin %s.%s ulkopuolella"

#: src/list.c:1048
msgid "Visible longname error"
msgstr "Näkyvän pitkän nimen virhe"

#: src/list.c:1175
#, c-format
msgid " link to %s\n"
msgstr " linkki tiedostoon %s\n"

#: src/list.c:1183
#, c-format
msgid " unknown file type %s\n"
msgstr " tuntematon tiedostotyyppi %s\n"

#: src/list.c:1201
#, c-format
msgid "--Long Link--\n"
msgstr "--Pitkä linkki--\n"

#: src/list.c:1205
#, c-format
msgid "--Long Name--\n"
msgstr "--Pitkä nimi--\n"

#: src/list.c:1209
#, c-format
msgid "--Volume Header--\n"
msgstr "--Arkiston osan otsake--\n"

#: src/list.c:1217
#, c-format
msgid "--Continued at byte %s--\n"
msgstr "--Jatkuu tavusta %s--\n"

#: src/list.c:1221
#, c-format
msgid "--Mangled file names--\n"
msgstr "--Sovitetut tiedostonimet--\n"

#: src/list.c:1249
msgid "Creating directory:"
msgstr "Luodaan hakemisto:"

#: src/mangle.c:54
msgid "Unexpected EOF in mangled names"
msgstr "Odottamaton tiedoston loppu sovitetuissa nimissä"

#: src/mangle.c:90 src/misc.c:399 src/misc.c:417
#, c-format
msgid "%s: Cannot rename to %s"
msgstr "%s: Uudelleennimeäminen nimelle %s ei onnistu"

#: src/mangle.c:93
#, c-format
msgid "Renamed %s to %s"
msgstr "Nimettiin uudelleen %s -> %s"

#: src/mangle.c:110
#, c-format
msgid "%s: Cannot symlink to %s"
msgstr "%s: Symlinkittäminen tiedostoksi %s ei onnistu"

#: src/mangle.c:113
#, c-format
msgid "Symlinked %s to %s"
msgstr "Symlinkitettiin %s -> %s"

#: src/mangle.c:117
#, c-format
msgid "Unknown demangling command %s"
msgstr "Tuntematon takaisinsovituskomento %s"

#: src/misc.c:390
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Nimetään uudelleen %s -> %s\n"

#: src/misc.c:422
#, c-format
msgid "Renaming %s back to %s\n"
msgstr "Nimetään %s takaisin nimelle %s\n"

#: src/misc.c:502
msgid "Cannot save working directory"
msgstr "Työhakemistoa ei voi tallentaa"

#: src/misc.c:508
msgid "Cannot change working directory"
msgstr "Työhakemistoa ei voi vaihtaa"

# Onpa taas NIIN hyvin lokalisoitavissa tämä.
# Käytännössä saattaa esiintyä esim. muodossa 
# "tar: Cannot mkfifo: File exists"
#: src/misc.c:552 src/misc.c:561
#, c-format
msgid "%s: Cannot %s"
msgstr "%s: Toimintoa %s ei voi suorittaa"

#: src/misc.c:570
#, c-format
msgid "%s: Warning: Cannot %s"
msgstr "%s: Varoitus: Toimintoa %s ei voi suorittaa"

#: src/misc.c:585
#, c-format
msgid "%s: Cannot change mode to %s"
msgstr "%s: Oikeuksien muuttaminen tilaan %s ei onnistu"

#: src/misc.c:593
#, c-format
msgid "%s: Cannot change ownership to uid %lu, gid %lu"
msgstr "%s: Tiedoston omistusta ei voi muuttaa arvoon uid=%lu, gid=%lu"

#: src/misc.c:628
#, c-format
msgid "%s: Cannot hard link to %s"
msgstr "%s: Kovaa linkkiä tiedostoon %s ei voi luoda"

#: src/misc.c:689 src/misc.c:730
#, c-format
msgid "%s: Read error at byte %s, reading %lu byte"
msgid_plural "%s: Read error at byte %s, reading %lu bytes"
msgstr[0] "%s: Lukuvirhe tavun %s kohdalla, luetaan %lu tavu"
msgstr[1] "%s: Lukuvirhe tavun %s kohdalla, luetaan %lu tavua"

#: src/misc.c:702
#, c-format
msgid "%s: Warning: Read error at byte %s, reading %lu byte"
msgid_plural "%s: Warning: Read error at byte %s, reading %lu bytes"
msgstr[0] "%s: Varoitus: Lukuvirhe tavun %s kohdalla, luetaan %lu tavu"
msgstr[1] "%s: Varoitus: Lukuvirhe tavun %s kohdalla, luetaan %lu tavua"

#: src/misc.c:790
#, c-format
msgid "%s: Cannot seek to %s"
msgstr "%s: Siirtyminen kohtaan %s ei onnistu"

#: src/misc.c:806
#, c-format
msgid "%s: Warning: Cannot seek to %s"
msgstr "%s: Varoitus: Siirtyminen kohtaan %s ei onnistu"

#: src/misc.c:824
#, c-format
msgid "%s: Cannot create symlink to %s"
msgstr "%s: Tiedostoon %s ei voida luoda symlinkkiä"

#: src/misc.c:892
#, c-format
msgid "%s: Wrote only %lu of %lu byte"
msgid_plural "%s: Wrote only %lu of %lu bytes"
msgstr[0] "%s: Kirjoitettiin vain %lu tavua %lu tavusta"
msgstr[1] "%s: Kirjoitettiin vain %lu tavua %lu tavusta"

#: src/misc.c:918
msgid "child process"
msgstr "lapsiprosessi"

#: src/misc.c:927
msgid "interprocess channel"
msgstr "prosessienvälinen kanava"

#: src/names.c:372 src/names.c:421 src/names.c:465
msgid "Missing file name after -C"
msgstr "Puuttuva tiedostonimi valitsimen -C jälkeen"

#: src/names.c:642 src/names.c:658
#, c-format
msgid "%s: Not found in archive"
msgstr "%s: Ei löytynyt arkistosta"

#: src/names.c:645
#, c-format
msgid "%s: Required occurrence not found in archive"
msgstr "%s: Vaadittua esiintymää ei löytynyt arkistosta"

#: src/names.c:1093
#, c-format
msgid "Removing leading `%s' from member names"
msgstr "Poistetaan \"%s\" tiedostonimien alusta"

#: src/names.c:1094
#, c-format
msgid "Removing leading `%s' from hard link targets"
msgstr "Poistetaan \"%s\" kovien linkkien kohdenimien alusta"

#: src/names.c:1107
msgid "Substituting `.' for empty member name"
msgstr "Korvataan \".\" tyhjällä tiedostonimellä"

#: src/names.c:1108
msgid "Substituting `.' for empty hard link target"
msgstr "Korvataan \".\" tyhjällä kovan linkin kohteella"

#: src/tar.c:71
#, c-format
msgid "Options `-%s' and `-%s' both want standard input"
msgstr "Kumpikin valitsimista \"-%s\" ja \"-%s\" käyttää vakiosyötettä"

#: src/tar.c:143
#, c-format
msgid "%s: Invalid archive format"
msgstr "%s: Virheellinen arkistomuoto"

#: src/tar.c:167
msgid "GNU features wanted on incompatible archive format"
msgstr ""
"Haluttiin käyttää GNU-ominaisuuksia yhteensopimattoman arkistomuodon kanssa"

#: src/tar.c:241
#, fuzzy
msgid ""
"GNU `tar' saves many files together into a single tape or disk archive, and "
"can restore individual files from the archive.\n"
"\n"
"Examples:\n"
" tar -cf archive.tar foo bar # Create archive.tar from files foo and bar.\n"
" tar -tvf archive.tar     # List all files in archive.tar verbosely.\n"
" tar -xf archive.tar     # Extract all files from archive.tar.\n"
"The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"The version control may be set with --backup or VERSION_CONTROL, values "
"are:\n"
"\n"
" t, numbered   make numbered backups\n"
" nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" never, simple  always make simple backups\n"
msgstr ""
"\n"
"Varmuuskopion jälkiliite on \"~\", ellei --suffix tai SIMPLE_BACKUP_SUFFIX "
"ole\n"
"asetettu. Versionhallintaa voidaan säätää asettamalla --backup tai "
"VERSION_CONTROL,\n"
"arvot ovat:\n"
" t, numbered   tee numeroituja varmuuskopioita\n"
" nil, existing  numeroituja, jos numeroituja varmuuskopioita on olemassa,\n"
"         muuten yksinkertaisia\n"
" never, simple  tee aina yksinkertaisia varmuuskopioita\n"

#: src/tar.c:270
msgid "Main operation mode:"
msgstr ""

#: src/tar.c:273
msgid "list the contents of an archive"
msgstr ""

#: src/tar.c:275
msgid "extract files from an archive"
msgstr ""

#: src/tar.c:278
#, fuzzy
msgid "create a new archive"
msgstr "Odottamaton tiedoston loppu arkistossa"

#: src/tar.c:280
msgid "find differences between archive and file system"
msgstr ""

#: src/tar.c:283
msgid "append files to the end of an archive"
msgstr ""

#: src/tar.c:285
msgid "only append files newer than copy in archive"
msgstr ""

#: src/tar.c:287
msgid "append tar files to an archive"
msgstr ""

#: src/tar.c:290
msgid "delete from the archive (not on mag tapes!)"
msgstr ""

#: src/tar.c:293
msgid "Operation modifiers:"
msgstr ""

#: src/tar.c:296
msgid "attempt to verify the archive after writing it"
msgstr ""

#: src/tar.c:298
msgid "remove files after adding them to the archive"
msgstr ""

#: src/tar.c:300
msgid "don't replace existing files when extracting"
msgstr ""

#: src/tar.c:302
msgid "don't replace existing files that are newer than their archive copies"
msgstr ""

#: src/tar.c:304
msgid "preserve metadata of existing directories"
msgstr ""

#: src/tar.c:306
msgid "overwrite existing files when extracting"
msgstr ""

#: src/tar.c:308
msgid "remove each file prior to extracting over it"
msgstr ""

#: src/tar.c:310
msgid "empty hierarchies prior to extracting directory"
msgstr ""

#: src/tar.c:312
msgid "handle sparse files efficiently"
msgstr ""

#: src/tar.c:314
#, fuzzy
msgid "extract files to standard output"
msgstr "Virhe kirjoitettaessa vakiotulosteeseen"

#: src/tar.c:316
msgid "handle old GNU-format incremental backup"
msgstr ""

#: src/tar.c:317 src/tar.c:390 src/tar.c:455 src/tar.c:514
msgid "FILE"
msgstr ""

#: src/tar.c:318
msgid "handle new GNU-format incremental backup"
msgstr ""

#: src/tar.c:320
msgid "do not exit with nonzero on unreadable files"
msgstr ""

#: src/tar.c:321 src/tar.c:385 src/tar.c:398 src/tar.c:484
msgid "NUMBER"
msgstr ""

#: src/tar.c:322
msgid ""
"process only the NUMth occurrence of each file in the archive. This option "
"is valid only in conjunction with one of the subcommands --delete, --diff, --"
"extract or --list and when a list of files is given either on the command "
"line or via -T option. NUMBER defaults to 1."
msgstr ""

#: src/tar.c:324
msgid "Archive is seekable"
msgstr ""

#: src/tar.c:327
msgid "Handling of file attributes:"
msgstr ""

#: src/tar.c:329 src/tar.c:331 src/tar.c:387
msgid "NAME"
msgstr ""

#: src/tar.c:330
msgid "force NAME as owner for added files"
msgstr ""

#: src/tar.c:332
msgid "force NAME as group for added files"
msgstr ""

#: src/tar.c:333
msgid "CHANGES"
msgstr ""

#: src/tar.c:334
msgid "force (symbolic) mode CHANGES for added files"
msgstr ""

#: src/tar.c:336
msgid "don't change access times on dumped files"
msgstr ""

#: src/tar.c:338
msgid "don't extract file modified time"
msgstr ""

#: src/tar.c:340
msgid "try extracting files with the same ownership"
msgstr ""

#: src/tar.c:342
msgid "extract files as yourself"
msgstr ""

#: src/tar.c:344
msgid "always use numbers for user/group names"
msgstr ""

#: src/tar.c:346
msgid "extract permissions information"
msgstr ""

#: src/tar.c:349
msgid "do not extract permissions information"
msgstr ""

#: src/tar.c:351
msgid "sort names to extract to match archive"
msgstr ""

#: src/tar.c:354
msgid "same as both -p and -s"
msgstr ""

#: src/tar.c:357
msgid "Device selection and switching:"
msgstr ""

#: src/tar.c:359
msgid "ARCHIVE"
msgstr ""

#: src/tar.c:360
msgid "use archive file or device ARCHIVE"
msgstr ""

#: src/tar.c:362
msgid "archive file is local even if has a colon"
msgstr ""

#: src/tar.c:363 src/tar.c:365
msgid "COMMAND"
msgstr ""

#: src/tar.c:364
msgid "use given rmt COMMAND instead of rmt"
msgstr ""

#: src/tar.c:366
msgid "use remote COMMAND instead of rsh"
msgstr ""

#: src/tar.c:370
msgid "specify drive and density"
msgstr ""

#: src/tar.c:384
#, fuzzy
msgid "create/list/extract multi-volume archive"
msgstr "Moniosaisia arkistoja ei voi tarkastaa"

#: src/tar.c:386
msgid "change tape after writing NUMBER x 1024 bytes"
msgstr ""

#: src/tar.c:388
msgid "run script at end of each tape (implies -M)"
msgstr ""

#: src/tar.c:391
msgid "use/update the volume number in FILE"
msgstr ""

#: src/tar.c:394
msgid "Device blocking:"
msgstr ""

#: src/tar.c:396
msgid "BLOCKS"
msgstr ""

#: src/tar.c:397
msgid "BLOCKS x 512 bytes per record"
msgstr ""

#: src/tar.c:399
msgid "SIZE bytes per record, multiple of 512"
msgstr ""

#: src/tar.c:401
msgid "ignore zeroed blocks in archive (means EOF)"
msgstr ""

#: src/tar.c:403
msgid "reblock as we read (for 4.2BSD pipes)"
msgstr ""

#: src/tar.c:406
#, fuzzy
msgid "Archive format selection:"
msgstr "Ristiriitaiset arkiston muotovalitsimet"

#: src/tar.c:408
msgid "FORMAT"
msgstr ""

#: src/tar.c:409
msgid "create archive of the given format."
msgstr ""

#: src/tar.c:411
msgid "FORMAT is one of the following:"
msgstr ""

#: src/tar.c:412
msgid "old V7 tar format"
msgstr ""

#: src/tar.c:414
msgid "GNU format as per tar <= 1.12"
msgstr ""

#: src/tar.c:416
msgid "GNU tar 1.13.x format"
msgstr ""

#: src/tar.c:418
msgid "POSIX 1003.1-1988 (ustar) format"
msgstr ""

#: src/tar.c:420
msgid "POSIX 1003.1-2001 (pax) format"
msgstr ""

#: src/tar.c:421
msgid "Same as pax"
msgstr ""

#: src/tar.c:424
msgid "same as --format=v7"
msgstr ""

#: src/tar.c:427
msgid "same as --format=posix"
msgstr ""

#: src/tar.c:428
msgid "keyword[[:]=value][,keyword[[:]=value], ...]"
msgstr ""

#: src/tar.c:429
msgid "control pax keywords"
msgstr ""

#: src/tar.c:430
msgid "TEXT"
msgstr ""

#: src/tar.c:431
msgid ""
"create archive with volume name NAME. At list/extract time, use TEXT as a "
"globbing pattern"
msgstr ""

#: src/tar.c:433
msgid "filter the archive through bzip2"
msgstr ""

#: src/tar.c:435
#, fuzzy
msgid "filter the archive through gzip"
msgstr "%s: tiedosto on arkistossa, ei lisätä"

#: src/tar.c:439
#, fuzzy
msgid "filter the archive through compress"
msgstr "%s: tiedosto on arkistossa, ei lisätä"

#: src/tar.c:441
msgid "PROG"
msgstr ""

#: src/tar.c:442
msgid "filter through PROG (must accept -d)"
msgstr ""

#: src/tar.c:445
msgid "Local file selection:"
msgstr ""

#: src/tar.c:447
msgid "DIR"
msgstr ""

#: src/tar.c:448
#, fuzzy
msgid "change to directory DIR"
msgstr "Työhakemistoa ei voi vaihtaa"

#: src/tar.c:449
msgid "FILE-OF-NAMES"
msgstr ""

#: src/tar.c:450
msgid "get names to extract or create from file NAME"
msgstr ""

#: src/tar.c:452
msgid "-T reads null-terminated names, disable -C"
msgstr ""

#: src/tar.c:453
msgid "PATTERN"
msgstr ""

#: src/tar.c:454
msgid "exclude files, given as a PATTERN"
msgstr ""

#: src/tar.c:456
msgid "exclude patterns listed in FILE"
msgstr ""

#: src/tar.c:458
msgid "exclude directories containing a cache tag"
msgstr ""

#: src/tar.c:460
msgid "exclusion ignores case"
msgstr ""

#: src/tar.c:462
msgid "exclude patterns match file name start"
msgstr ""

#: src/tar.c:464
msgid "exclude patterns match after any / (default)"
msgstr ""

#: src/tar.c:466
msgid "exclusion is case sensitive (default)"
msgstr ""

#: src/tar.c:468
msgid "exclude patterns are plain strings"
msgstr ""

#: src/tar.c:470
msgid "exclude pattern wildcards do not match '/'"
msgstr ""

#: src/tar.c:472
msgid "avoid descending automatically in directories"
msgstr ""

#: src/tar.c:474
msgid "stay in local file system when creating archive"
msgstr ""

#: src/tar.c:477
msgid "recurse into directories (default)"
msgstr ""

#: src/tar.c:479
#, fuzzy
msgid "don't strip leading `/'s from file names"
msgstr "Poistetaan \"%s\" tiedostonimien alusta"

#: src/tar.c:481
msgid "dump instead the files symlinks point to"
msgstr ""

#: src/tar.c:482
msgid "MEMBER-NAME"
msgstr ""

#: src/tar.c:483
msgid "begin at member MEMBER-NAME in the archive"
msgstr ""

#: src/tar.c:485
msgid "strip NUMBER leading components from file names"
msgstr ""

#: src/tar.c:486
msgid "DATE-OR-FILE"
msgstr ""

#: src/tar.c:487
msgid "only store files newer than DATE-OR-FILE"
msgstr ""

#: src/tar.c:488 src/tar.c:490
msgid "DATE"
msgstr ""

#: src/tar.c:489
msgid "compare date and time when data changed only"
msgstr ""

#: src/tar.c:491
msgid "same as -N"
msgstr ""

#: src/tar.c:492
msgid "CONTROL"
msgstr ""

#: src/tar.c:493
msgid "backup before removal, choose version CONTROL"
msgstr ""

#: src/tar.c:494
msgid "STRING"
msgstr ""

#: src/tar.c:495
msgid ""
"backup before removal, override usual suffix ('~' unless overridden by "
"environment variable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX"
msgstr ""

#: src/tar.c:497
msgid "exclude patterns use wildcards (default)"
msgstr ""

#: src/tar.c:499
msgid "exclude pattern wildcards match '/' (default)"
msgstr ""

#: src/tar.c:502
msgid "Informative output:"
msgstr ""

#: src/tar.c:505
msgid "verbosely list files processed"
msgstr ""

#: src/tar.c:507
msgid "display progress messages every 10th record"
msgstr ""

#: src/tar.c:509
msgid "print a message if not all links are dumped"
msgstr ""

#: src/tar.c:511
msgid "print total bytes written while creating archive"
msgstr ""

#: src/tar.c:513
msgid "print file modification dates in UTC"
msgstr ""

#: src/tar.c:515
msgid "send verbose output to FILE"
msgstr ""

#: src/tar.c:517
msgid "show block number within archive with each message"
msgstr ""

#: src/tar.c:519
msgid "ask for confirmation for every action"
msgstr ""

#: src/tar.c:522
msgid "Show tar defaults"
msgstr ""

#: src/tar.c:524
msgid ""
"When listing or extracting, list each directory that does not match search "
"criteria"
msgstr ""

#: src/tar.c:527
msgid "Compatibility options:"
msgstr ""

#: src/tar.c:530
msgid ""
"when creating, same as --old-archive. When extracting, same as --no-same-"
"owner"
msgstr ""

#: src/tar.c:533
msgid "Other options:"
msgstr ""

#: src/tar.c:535
msgid "Give this help list"
msgstr ""

#: src/tar.c:536
msgid "Give a short usage message"
msgstr ""

#: src/tar.c:537
msgid "Print license and exit"
msgstr ""

#: src/tar.c:538
msgid "Print program version"
msgstr ""

#: src/tar.c:575
msgid "You may not specify more than one `-Acdtrux' option"
msgstr "Vain yhtä valitsimista \"-Acdtrux\" voi käyttää kerrallaan"

#: src/tar.c:585
msgid "Conflicting compression options"
msgstr "Ristiriitaiset pakkausvalitsimet"

#: src/tar.c:595
msgid ""
"Based on the work of John Gilmore and Jay Fenlason. See AUTHORS\n"
"for complete list of authors.\n"
msgstr ""

#: src/tar.c:597
#, c-format
msgid ""
"  GNU tar is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"  it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
"  (at your option) any later version.\n"
"\n"
"  GNU tar is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"  GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"  You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"  along with GNU tar; if not, write to the Free Software\n"
"  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
"\n"
msgstr ""

#: src/tar.c:638
msgid "Invalid blocking factor"
msgstr "Virheellinen lohkomiskerroin"

#: src/tar.c:713
msgid "Warning: the -I option is not supported; perhaps you meant -j or -T?"
msgstr "Varoitus: valitsin -I ei ole tuettu, ehkä tarkoitit -j tai -T?"

#: src/tar.c:738
msgid "Semantics of -l option will change in the future releases."
msgstr ""

#: src/tar.c:740
msgid "Please use --one-file-system option instead."
msgstr ""

#: src/tar.c:753
msgid "Invalid tape length"
msgstr "Virheellinen nauhan pituus"

#: src/tar.c:781
msgid "More than one threshold date"
msgstr "Annettu useampi kuin yksi kynnyspäiväys"

#: src/tar.c:791
msgid "Date file not found"
msgstr "Päiväystiedostoa ei löytynyt"

#: src/tar.c:800
#, c-format
msgid "Substituting %s for unknown date format %s"
msgstr "Korvataan tuntematon päiväysmuoto %2$s arvolla %1$s"

#: src/tar.c:905
msgid "Warning: the -y option is not supported; perhaps you meant -j?"
msgstr "Varoitus: valitsin -y ei ole tuettu, ehkä tarkoitit -j?"

#: src/tar.c:981
#, c-format
msgid "%s: Invalid group"
msgstr "%s: Virheellinen ryhmä"

#: src/tar.c:990
msgid "Invalid mode given on option"
msgstr "Valitsimelle annettiin virheellinen tila"

#: src/tar.c:1033
msgid "Invalid number"
msgstr "Virheellinen määrä"

#: src/tar.c:1051
msgid "Invalid owner"
msgstr "Virheellinen omistaja"

#: src/tar.c:1075
msgid "Invalid record size"
msgstr "Virheellinen tietueen koko"

#: src/tar.c:1078
#, c-format
msgid "Record size must be a multiple of %d."
msgstr "Tietueen koon on oltava %d:n monikerta."

#: src/tar.c:1110
msgid "Invalid number of elements"
msgstr "Virheellinen osien määrä"

#: src/tar.c:1185
#, c-format
msgid "Malformed density argument: '%s'"
msgstr ""

#: src/tar.c:1221
#, c-format
msgid "Unknown density: '%c'"
msgstr ""

#: src/tar.c:1241
msgid "Options `-[0-7][lmh]' not supported by *this* tar"
msgstr "*Tämä* tar ei tue valitsimia \"-[0-7][lmh]\""

#: src/tar.c:1249
#, c-format
msgid ""
"\n"
"*This* tar defaults to:\n"
msgstr ""

#: src/tar.c:1278
msgid "[FILE]..."
msgstr ""

#: src/tar.c:1375
#, c-format
msgid "Old option `%c' requires an argument."
msgstr "Vanha valitsin \"%c\" vaatii argumentin."

#: src/tar.c:1458
msgid "--occurrence is meaningless without a file list"
msgstr "valitsin --occurence on merkityksetön ilman tiedostoluetteloa"

#: src/tar.c:1464
msgid "--occurrence cannot be used in the requested operation mode"
msgstr "valitsinta --occurence ei voi käyttää pyydetyssä toimintatilassa"

#: src/tar.c:1494
msgid "Multiple archive files require `-M' option"
msgstr "Usean arkistotiedoston käyttäminen vaatii valitsimen \"-M\""

#: src/tar.c:1499
msgid "Cannot combine --listed-incremental with --newer"
msgstr "Valitsimia --listed-incremental ja --newer ei voi käyttää yhdessä"

#: src/tar.c:1514
#, c-format
msgid "%s: Volume label is too long (limit is %lu byte)"
msgid_plural "%s: Volume label is too long (limit is %lu bytes)"
msgstr[0] "%s: Arkiston osan nimiö on liian pitkä (raja on %lu tavu)"
msgstr[1] "%s: Arkiston osan nimiö on liian pitkä (raja on %lu tavua)"

#: src/tar.c:1524
msgid "Cannot verify multi-volume archives"
msgstr "Moniosaisia arkistoja ei voi tarkastaa"

#: src/tar.c:1526
msgid "Cannot verify compressed archives"
msgstr "Pakattuja arkistoja ei voi varmistaa"

#: src/tar.c:1532
msgid "Cannot use multi-volume compressed archives"
msgstr "Pakattuja moniosaisia arkistoja ei voi käyttää"

#: src/tar.c:1534
msgid "Cannot update compressed archives"
msgstr "Pakattuja arkistoja ei voi päivittää"

#: src/tar.c:1546
msgid "--pax-option can be used only on POSIX archives"
msgstr "Valitsinta --pax-option voi käyttää vain POSIX-arkistoille"

#: src/tar.c:1563
msgid "Cowardly refusing to create an empty archive"
msgstr "Kieltäydytään pelkurimaisesti luomasta tyhjää arkistoa"

#: src/tar.c:1584
msgid "Options `-Aru' are incompatible with `-f -'"
msgstr ""
"Valitsimet \"-Aru\" eivät ole yhteensopivia valitsinten \"-f -\" kanssa"

#: src/tar.c:1607
#, fuzzy, c-format
msgid "Treating date `%s' as %s + %ld nanosecond"
msgid_plural "Treating date `%s' as %s + %ld nanoseconds"
msgstr[0] "Käsittellään päiväys \"%s\" arvona %s + %ld nanosekuntia"
msgstr[1] "Käsittellään päiväys \"%s\" arvona %s + %ld nanosekuntia"

#: src/tar.c:1663
msgid "You must specify one of the `-Acdtrux' options"
msgstr "Vähintään yhtä valitsimista \"-Acdtrux\" on käytettävä"

#: src/tar.c:1715
msgid "Error in writing to standard output"
msgstr "Virhe kirjoitettaessa vakiotulosteeseen"

#: src/tar.c:1717
msgid "Error exit delayed from previous errors"
msgstr "Viivästetty virhepoistuminen johtuu aikaisemmista virheistä"

#: src/update.c:86
#, c-format
msgid "%s: File shrank by %s byte"
msgid_plural "%s: File shrank by %s bytes"
msgstr[0] "%s: Tiedosto kutistui %s tavun verran"
msgstr[1] "%s: Tiedosto kutistui %s tavun verran"

#: src/xheader.c:140
#, c-format
msgid "Keyword %s is unknown or not yet imlemented"
msgstr "Avainsana %s on tuntematon tai sillä ei vielä ole toteutusta"

#: src/xheader.c:166
#, c-format
msgid "Pattern %s cannot be used"
msgstr "Hahmoa %s ei voi käyttää"

#: src/xheader.c:176
#, c-format
msgid "Keyword %s cannot be overridden"
msgstr "Avainsanaa %s ei voi ohittaa"

#: src/xheader.c:490
msgid "Malformed extended header: missing whitespace after the length"
msgstr "Väärän muotoinen laajennettu otsake: tyhje puuttuu pituuden jälkeen"

#: src/xheader.c:501
msgid "Malformed extended header: missing equal sign"
msgstr "Väärän muotoinen laajennettu otsake: yhtäsuuruusmerkki puuttuu"

#~ msgid "Cannot allocate memory for blocking factor %d"
#~ msgstr "Muistin varaaminen lohkomiskertoimelle %d ei onnistu"

#~ msgid ""
#~ "GNU `tar' saves many files together into a single tape or disk archive, "
#~ "and\n"
#~ "can restore individual files from the archive.\n"
#~ msgstr ""
#~ "GNU \"tar\" tallentaa useita tiedostoja yhteen nauha- tai levyarkistoon, "
#~ "sekä\n"
#~ "palauttaa yksittäisiä tiedostoja arkistosta.\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
#~ "\n"
#~ "Examples:\n"
#~ " %s -cf archive.tar foo bar # Create archive.tar from files foo and "
#~ "bar.\n"
#~ " %s -tvf archive.tar     # List all files in archive.tar verbosely.\n"
#~ " %s -xf archive.tar     # Extract all files from archive.tar.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Käyttö: %s [VALITSIN]... [TIEDOSTO]...\n"
#~ "\n"
#~ "Esimerkkejä:\n"
#~ " %s -cf arkisto.tar foo bar # Luo arkisto.tar tiedostoista foo ja bar.\n"
#~ " %s -tvf arkisto.tar     # Listaa kaikki arkisto.tar:in tiedostot.\n"
#~ " %s -xf arkisto.tar     # Pura kaikki tiedostot arkisto.tar:ista.\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
#~ "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Jos argumentti on pakollinen pitkän valitsimen kanssa, se on pakollinen\n"
#~ "myös vastaavan lyhyen valitsimen kanssa. Sama koskee valinnaisia "
#~ "argumentteja.\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Main operation mode:\n"
#~ " -t, --list       list the contents of an archive\n"
#~ " -x, --extract, --get  extract files from an archive\n"
#~ " -c, --create      create a new archive\n"
#~ " -d, --diff, --compare  find differences between archive and file "
#~ "system\n"
#~ " -r, --append      append files to the end of an archive\n"
#~ " -u, --update      only append files newer than copy in archive\n"
#~ " -A, --catenate     append tar files to an archive\n"
#~ "   --concatenate    same as -A\n"
#~ "   --delete      delete from the archive (not on mag tapes!)\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Päätoimintatila:\n"
#~ " -t, --list       listaa arkiston sisältö\n"
#~ " -x, --extract, --get  pura tiedostoja arkistosta\n"
#~ " -c, --create      luo uusi arkisto\n"
#~ " -d, --diff, --compare  etsi erot arkiston ja tied.järjestelmän "
#~ "välillä\n"
#~ " -r, --append      lisää tiedostoja arkiston loppuun\n"
#~ " -u, --update      lisää vain arkistossa olevia uudemmat "
#~ "tiedostot\n"
#~ " -A, --catenate     lisää tar-tiedostoja arkistoon\n"
#~ "   --concatenate    sama kuin -A\n"
#~ "   --delete      poista arkistosta (ei toimi nauhoilla!)\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Operation modifiers:\n"
#~ " -W, --verify        attempt to verify the archive after writing "
#~ "it\n"
#~ "   --remove-files     remove files after adding them to the "
#~ "archive\n"
#~ " -k, --keep-old-files    don't replace existing files when "
#~ "extracting\n"
#~ "   --keep-newer-files   don't replace existing files that are newer\n"
#~ "               than their archive copies\n"
#~ "   --overwrite      overwrite existing files when extracting\n"
#~ "   --no-overwrite-dir   preserve metadata of existing directories\n"
#~ " -U, --unlink-first     remove each file prior to extracting over "
#~ "it\n"
#~ "   --recursive-unlink   empty hierarchies prior to extracting "
#~ "directory\n"
#~ " -S, --sparse        handle sparse files efficiently\n"
#~ " -O, --to-stdout      extract files to standard output\n"
#~ " -G, --incremental     handle old GNU-format incremental backup\n"
#~ " -g, --listed-incremental=FILE\n"
#~ "               handle new GNU-format incremental backup\n"
#~ "   --ignore-failed-read  do not exit with nonzero on unreadable "
#~ "files\n"
#~ "   --occurrence[=NUM]   process only the NUMth occurrence of each "
#~ "file in\n"
#~ "               the archive. This option is valid only in\n"
#~ "               conjunction with one of the subcommands --"
#~ "delete,\n"
#~ "               --diff, --extract or --list and when a list "
#~ "of\n"
#~ "               files is given either on the command line "
#~ "or\n"
#~ "               via -T option.\n"
#~ "               NUM defaults to 1.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Toimintovalinnat:\n"
#~ " -W, --verify        yritä varmistaa arkisto kirjoittamisen "
#~ "jälkeen\n"
#~ "   --remove-files     poista tiedostot arkistoon lisäämisen "
#~ "jälkeen\n"
#~ " -k, --keep-old-files    älä korvaa olemassaolevia tiedostoja "
#~ "purettaessa\n"
#~ "   --keep-newer-files   älä korvaa olemassaolevia tiedostoja, jotka "
#~ "ovat\n"
#~ "               arkistokopioitaan uudempia\n"
#~ "   --overwrite      ylikirjoita olemassaolevat tiedostot "
#~ "purettaessa\n"
#~ "   --overwrite-dir    ylikirjoita hakemiston metadata purettaessa\n"
#~ " -U, --unlink-first     poista jokainen tiedosto ennen sen päälle\n"
#~ "               purkamista\n"
#~ "   --recursive-unlink   tyhjennä rakenne ennen hakemiston "
#~ "purkamista\n"
#~ " -S, --sparse        käsittele harvat tiedostot tehokkaasti\n"
#~ " -O, --to-stdout      pura tiedostot vakiotulosteeseen\n"
#~ " -G, --incremental     käsittele vanha GNU-muotoinen lisääntyvä\n"
#~ "               varmuuskopio\n"
#~ " -g, --listed-incremental=TIEDOSTO\n"
#~ "               käsittele uusi GNU-muotoinen lisääntyvä\n"
#~ "               varmuuskopio\n"
#~ "   --ignore-failed-read  jatka lukukelvottomista tiedostoista "
#~ "huolimatta\n"
#~ "   --occurrence[=N]    käsittele vain kunkin tiedoston N:s "
#~ "esiintymä\n"
#~ "               arkistossa. Tämä valitsin on kelvollinen "
#~ "vain\n"
#~ "               yhdessä alikomennon --delete, --diff, --"
#~ "extract\n"
#~ "               tai --list, kun tiedostoluettelo on annettu\n"
#~ "               komentoriviltä tai valitsimella -T.\n"
#~ "               N on oletuksena 1.\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Handling of file attributes:\n"
#~ "   --owner=NAME       force NAME as owner for added files\n"
#~ "   --group=NAME       force NAME as group for added files\n"
#~ "   --mode=CHANGES      force (symbolic) mode CHANGES for added "
#~ "files\n"
#~ "   --atime-preserve     don't change access times on dumped files\n"
#~ " -m, --modification-time   don't extract file modified time\n"
#~ "   --same-owner       try extracting files with the same "
#~ "ownership\n"
#~ "   --no-same-owner     extract files as yourself\n"
#~ "   --numeric-owner     always use numbers for user/group names\n"
#~ " -p, --same-permissions    extract permissions information\n"
#~ "   --no-same-permissions  do not extract permissions information\n"
#~ "   --preserve-permissions  same as -p\n"
#~ " -s, --same-order       sort names to extract to match archive\n"
#~ "   --preserve-order     same as -s\n"
#~ "   --preserve        same as both -p and -s\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Tiedostojen ominaisuuksien käsittely:\n"
#~ "   --owner=NIMI       pakota NIMI lisättyjen tiedostojen "
#~ "omistajaksi\n"
#~ "   --group=NIMI       pakota NIMI lisättyjen tiedostojen "
#~ "ryhmäksi\n"
#~ "   --mode=MUUTOS      pakota (symbolinen) tila MUUTOS "
#~ "lisätyille\n"
#~ "                tiedostoille\n"
#~ "   --atime-preserve     älä muuta lisättyjen tiedostojen "
#~ "käyttöaikoja\n"
#~ " -m, --modification-time   älä pura tiedoston muutosaikaa\n"
#~ "   --same-owner       yritä purkaa tiedostot samalla "
#~ "omistajuudella\n"
#~ "   --no-same-owner     pura tiedostot itsenäsi\n"
#~ "   --numeric-owner     käytä aina numeroita käyttäjän/ryhmän "
#~ "nimissä\n"
#~ " -p, --same-permissions    pura tiedostojen oikeudet\n"
#~ "   --no-same-permissions  älä pura tiedostojen oikeuksia\n"
#~ "   --preserve-permissions  sama kuin -p\n"
#~ " -s, --same-order       lajittele purettavat tiedostonimet "
#~ "vastaamaan\n"
#~ "                arkistoa\n"
#~ "   --preserve-order     sama kuin -s\n"
#~ "   --preserve        sama kuin -p ja -s yhdessä\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Device selection and switching:\n"
#~ " -f, --file=ARCHIVE       use archive file or device ARCHIVE\n"
#~ "   --force-local       archive file is local even if has a "
#~ "colon\n"
#~ "   --rmt-command=COMMAND   use given rmt COMMAND instead of /etc/"
#~ "rmt\n"
#~ "   --rsh-command=COMMAND   use remote COMMAND instead of rsh\n"
#~ " -[0-7][lmh]          specify drive and density\n"
#~ " -M, --multi-volume       create/list/extract multi-volume "
#~ "archive\n"
#~ " -L, --tape-length=NUM     change tape after writing NUM x 1024 "
#~ "bytes\n"
#~ " -F, --info-script=FILE     run script at end of each tape (implies -"
#~ "M)\n"
#~ "   --new-volume-script=FILE  same as -F FILE\n"
#~ "   --volno-file=FILE     use/update the volume number in FILE\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Laitteen valinta ja vaihtaminen:\n"
#~ " -f, --file=ARKISTO       käytä arkistotiedostoa tai -laitetta "
#~ "ARKISTO\n"
#~ "   --force-local       arkisto on paikallinen vaikka nimessä "
#~ "olisi\n"
#~ "                 kaksoispiste\n"
#~ "   --rmt-command=KOMENTO   käytä KOMENTOA /etc/rmt:n sijaan\n"
#~ "   --rsh-command=KOMENTO   käytä KOMENTOa rsh:n sijaan\n"
#~ " -[0-7][lmh]          anna asema ja tiheys\n"
#~ " -M, --multi-volume       luo/listaa/pura moniosainen arkisto\n"
#~ " -L, --tape-length=MÄÄRÄ    vaihda nauhaa MÄÄRÄ × 1024 kirjoitetun "
#~ "tavun\n"
#~ "                 jälkeen\n"
#~ " -F, --info-script=TIED     aja skripti joka nauhan lopussa "
#~ "(valitsin -M\n"
#~ "                 tulee käyttöön)\n"
#~ "   --new-volume-script=TIED  sama kuin -F TIED\n"
#~ "   --volno-file=TIED     käytä/päivitä arkiston osan numero "
#~ "TIEDostossa\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Device blocking:\n"
#~ " -b, --blocking-factor=BLOCKS  BLOCKS x 512 bytes per record\n"
#~ "   --record-size=SIZE     SIZE bytes per record, multiple of 512\n"
#~ " -i, --ignore-zeros       ignore zeroed blocks in archive (means "
#~ "EOF)\n"
#~ " -B, --read-full-records    reblock as we read (for 4.2BSD pipes)\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Laitteen lohkot:\n"
#~ " -b, --blocking-factor=LOHKOT  LOHKOT × 512 tavua tietuetta kohti\n"
#~ "   --record-size=MÄÄRÄ    MÄÄRÄ tavua tietuetta kohti, 512:n "
#~ "monikerta\n"
#~ " -i, --ignore-zeros       älä huomioi nollattuja lohkoja "
#~ "arkistossa\n"
#~ "                 (merkitsee tiedoston loppua)\n"
#~ " -B, --read-full-records    suorita lohkominen uudelleen luettaessa\n"
#~ "                 (4.2BSD-putkia varten)\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Archive format selection:\n"
#~ "   --format=FMTNAME        create archive of the given format.\n"
#~ "                   FMTNAME is one of the following:\n"
#~ "                   v7    old V7 tar format\n"
#~ "                   oldgnu  GNU format as per tar <= "
#~ "1.12\n"
#~ "                   gnu    GNU tar 1.13 format\n"
#~ "                   ustar   POSIX 1003.1-1988 (ustar) "
#~ "format\n"
#~ "                   posix   POSIX 1003.1-2001 (pax) "
#~ "format\n"
#~ "   --old-archive, --portability  same as --format=v7\n"
#~ "   --posix            same as --format=posix\n"
#~ " --pax-option keyword[[:]=value][,keyword[[:]=value], ...]\n"
#~ "                   control pax keywords\n"
#~ " -V, --label=NAME          create archive with volume name "
#~ "NAME\n"
#~ "       PATTERN        at list/extract time, a globbing "
#~ "PATTERN\n"
#~ " -j, --bzip2            filter the archive through bzip2\n"
#~ " -z, --gzip, --ungzip        filter the archive through gzip\n"
#~ " -Z, --compress, --uncompress    filter the archive through compress\n"
#~ "   --use-compress-program=PROG  filter through PROG (must accept -"
#~ "d)\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Arkistomuodon valinta:\n"
#~ "   --format=MUOTO         luo annetun muotoinen arkisto.\n"
#~ "                   MUOTO on jokin seuraavista:\n"
#~ "                   v7    vanha V7-tar-muoto\n"
#~ "                   oldgnu  GNU-muoto tar-versioilla "
#~ "<= 1.12\n"
#~ "                   gnu    GNU tar 1.13 -muoto\n"
#~ "                   ustar   POSIX 1003.1-1988 (ustar) -"
#~ "muoto\n"
#~ "                   posix   POSIX 1003.1-2001 (pax) -"
#~ "muoto\n"
#~ "   --old-archive, --portability  sama kuin --format=v7\n"
#~ "   --posix            sama kuin --format=posix\n"
#~ " -pax-option avainsana[[:]=arvo][,avainsana[[:]=arvo], ...]\n"
#~ "                   määrittele pax-avainsanoja\n"
#~ " -V, --label=NIMI          luo arkisto nimiöllä NIMI\n"
#~ "       HAHMO         listattaessa/purettaessa jokeri-"
#~ "HAHMO\n"
#~ " -j, --bzip2            ohjaa arkisto bzip2-ohjelman läpi\n"
#~ " -z, --gzip, --ungzip        ohjaa arkisto gzip-ohjelman läpi\n"
#~ " -Z, --compress, --uncompress    ohjaa arkisto compress-ohjelman "
#~ "läpi\n"
#~ "   --use-compress-program=OHJ   ohjaa OHJelman läpi (on hyväksyttävä "
#~ "-d)\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Local file selection:\n"
#~ " -C, --directory=DIR     change to directory DIR\n"
#~ " -T, --files-from=NAME    get names to extract or create from file "
#~ "NAME\n"
#~ "   --null          -T reads null-terminated names, disable -"
#~ "C\n"
#~ "   --exclude=PATTERN    exclude files, given as a PATTERN\n"
#~ " -X, --exclude-from=FILE   exclude patterns listed in FILE\n"
#~ "   --anchored        exclude patterns match file name start "
#~ "(default)\n"
#~ "   --no-anchored      exclude patterns match after any /\n"
#~ "   --ignore-case      exclusion ignores case\n"
#~ "   --no-ignore-case     exclusion is case sensitive (default)\n"
#~ "   --wildcards       exclude patterns use wildcards (default)\n"
#~ "   --no-wildcards      exclude patterns are plain strings\n"
#~ "   --wildcards-match-slash exclude pattern wildcards match "
#~ "'/' (default)\n"
#~ "   --no-wildcards-match-slash exclude pattern wildcards do not match "
#~ "'/'\n"
#~ " -P, --absolute-names     don't strip leading `/'s from file names\n"
#~ " -h, --dereference      dump instead the files symlinks point to\n"
#~ "   --no-recursion      avoid descending automatically in "
#~ "directories\n"
#~ " -l, --one-file-system    stay in local file system when creating "
#~ "archive\n"
#~ " -K, --starting-file=NAME   begin at file NAME in the archive\n"
#~ "   --strip-path=NUM     strip NUM leading components from file "
#~ "names\n"
#~ "                before extraction\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Paikallisten tiedostojen valinta:\n"
#~ " -C, --directory=HAK     siirry hakemistoon HAK\n"
#~ " -T, --files-from=TIEDOSTO  hae purettavat/lisättävät nimet "
#~ "TIEDOSTOsta\n"
#~ "   --null          -T reads null-terminated names, disable -"
#~ "C\n"
#~ "   --exclude=HAHMO     jätä pois HAHMOn mukaiset tiedostot\n"
#~ " -X, --exclude-from=TIEDOSTO jätä pois TIEDOSTOssa listatut hahmot\n"
#~ "   --anchored        poisjättöhahmoja verrataan nimen alkuun "
#~ "(oletus)\n"
#~ "   --no-anchored      poisjättöhahmoja verrataan jokaisen \"/\" "
#~ "jälkeen\n"
#~ "   --ignore-case      poisjättäminen ei huomioi kirjainkokoa\n"
#~ "   --no-ignore-case     poisjättäminen huomioi kirjainkoon "
#~ "(oletus)\n"
#~ "   --wildcards       poisjättöhahmot käyttävät jokerimerkkejä "
#~ "(oletus)\n"
#~ "   --no-wildcards      poisjättöhahmot ovat tavallisia "
#~ "merkkijonoja\n"
#~ "   --wildcards-match-slash poisjättöhahmon jokerimerkit vastaavat "
#~ "merkkiä \"/\"\n"
#~ "   --no-wildcards-match-slash poisjättöhahmon jokerimerkit eivät "
#~ "vastaa\n"
#~ "                merkkiä \"/\"\n"
#~ " -P, --absolute-names     älä poista merkkiä \"/\" tiedostonimien "
#~ "alusta\n"
#~ " -h, --dereference      lisää symlinkin kohdetiedostot, ei "
#~ "linkkejä\n"
#~ "   --no-recursion      estä automaattinen eteneminen "
#~ "alihakemistoihin\n"
#~ " -l, --one-file-system    pysy nykyisessä tied.järjestelmässä "
#~ "arkistoa\n"
#~ "                luotaessa\n"
#~ " -K, --starting-file=NIMI   aloita arkiston tiedostosta NIMI\n"
#~ "   --strip-path=MÄÄRÄ    poista MÄÄRÄn verran osia tiedostonimien "
#~ "alusta\n"
#~ "                ennen purkamista\n"

#~ msgid ""
#~ " -N, --newer=DATE-OR-FILE   only store files newer than DATE-OR-FILE\n"
#~ "   --newer-mtime=DATE    compare date and time when data changed "
#~ "only\n"
#~ "   --after-date=DATE    same as -N\n"
#~ msgstr ""
#~ " -N, --newer=PÄIVÄYS-TAI-TIED tallenna vain PÄIVÄYS-TAI-TIEDostoa "
#~ "uudemmat tiedostot\n"
#~ "   --newer-mtime=PÄIVÄYS  vertaa vain tiedoston muutosaikaa\n"
#~ "   --after-date=PÄIVÄYS   sama kuin -N\n"

#~ msgid ""
#~ "   --backup[=CONTROL]    backup before removal, choose version "
#~ "control\n"
#~ "   --suffix=SUFFIX     backup before removal, override usual "
#~ "suffix\n"
#~ msgstr ""
#~ "   --backup[=HALLINTA]   varmuuskopiointi ennen poistoa, valitse\n"
#~ "                versionhallinta\n"
#~ "   --suffix=JÄLKILIITE   varmuuskopiointi ennen poistoa, älä käytä\n"
#~ "                tavanomaista jälkiliitettä\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Informative output:\n"
#~ "   --help      print this help, then exit\n"
#~ "   --version     print tar program version number, then exit\n"
#~ " -v, --verbose     verbosely list files processed\n"
#~ "   --checkpoint   print directory names while reading the archive\n"
#~ "   --check-links   print a message if not all links are dumped\n"
#~ "   --totals     print total bytes written while creating archive\n"
#~ "   --index-file=FILE send verbose output to FILE\n"
#~ "   --utc       print file modification dates in UTC\n"
#~ " -R, --block-number  show block number within archive with each "
#~ "message\n"
#~ " -w, --interactive   ask for confirmation for every action\n"
#~ "   --confirmation  same as -w\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Tietoja antava tuloste:\n"
#~ "   --help      näytä tämä ohje ja poistu\n"
#~ "   --version     näytä tar-ohjelman versionumero ja poistu\n"
#~ " -v, --verbose     listaa käsiteltävät tiedostot\n"
#~ "   --checkpoint   näytä hakemistojen nimet luettaessa arkistoa\n"
#~ "   --check-links   näytä viesti, ellei kaikkia linkkejä lisätty\n"
#~ "   --totals     näytä kirj. tavujen yhteismäärä luotaessa "
#~ "arkistoa\n"
#~ "   --index-file=TIED ohjaa monisanainen tuloste TIEDostoon\n"
#~ "   --utc       näytä tiedostojen muutosajat UTC-aikoina\n"
#~ " -R, --block-number  näytä lohkonumero arkistossa viestien yhteydessä\n"
#~ " -w, --interactive   kysy varmistusta jokaiselle toiminnolle\n"
#~ "   --confirmation  sama kuin -w\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Compatibility options:\n"
#~ " -o                 when creating, same as --old-"
#~ "archive\n"
#~ "                   when extracting, same as --no-same-"
#~ "owner\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Yhteensopivuusvalitsimet:\n"
#~ " -o                 luotaessa sama kuin --old-archive\n"
#~ "                   purettaessa sama kuin --no-same-"
#~ "owner\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "ARCHIVE may be FILE, HOST:FILE or USER@HOST:FILE; DATE may be a textual "
#~ "date\n"
#~ "or a file name starting with `/' or `.', in which case the file's date is "
#~ "used.\n"
#~ "*This* `tar' defaults to `--format=%s -f%s -b%d'.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "ARKISTO voi olla TIEDOSTO, ISÄNTÄ:TIEDOSTO tai KÄYTTÄJÄ@ISÄNTÄ:TIEDOSTO;\n"
#~ "PÄIVÄYS voi olla tekstimuotoinen, tai merkillä \"/\" tai \".\" alkava\n"
#~ "tiedoston nimi, jolloin käytetään tiedoston päiväystä.\n"
#~ "*Tämä* \"tar\" käyttää oletuksena \"--format=%s -f %s -b%d\".\n"

#~ msgid "Written by John Gilmore and Jay Fenlason."
#~ msgstr "Kirjoittaneet John Gilmore ja Jay Fenlason."

#~ msgid "Cannot close"
#~ msgstr "Ei voi sulkea"

#~ msgid "Cannot dup"
#~ msgstr "Tiedostokahvaa ei voi kopioida"

#~ msgid "Cannot use compressed or remote archives"
#~ msgstr "Pakattuja tai etäarkistoja ei voi käyttää"

#~ msgid "tar (child)"
#~ msgstr "tar (lapsiprosessi)"

#~ msgid "tar (grandchild)"
#~ msgstr "tar (lapsenlapsiprosessi)"

#~ msgid "Child died with signal %d"
#~ msgstr "Lapsiprosessi kuoli signaalilla %d"

#~ msgid "Child returned status %d"
#~ msgstr "Lapsiprosessi palautti tilan %d"

#~ msgid "Member names contain `..'"
#~ msgstr "Tiedostonimet sisältävät \"..\""

#~ msgid "%s: Member name contains `..'"
#~ msgstr "%s: Tiedostonimi sisältää \"..\""

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Archive format selection:\n"
#~ " -V, --label=NAME          create archive with volume name "
#~ "NAME\n"
#~ "       PATTERN        at list/extract time, a globbing "
#~ "PATTERN\n"
#~ " -o, --old-archive, --portability  write a V7 format archive\n"
#~ "   --posix            write a POSIX format archive\n"
#~ " -j, --bzip2            filter the archive through bzip2\n"
#~ " -z, --gzip, --ungzip        filter the archive through gzip\n"
#~ " -Z, --compress, --uncompress    filter the archive through compress\n"
#~ "   --use-compress-program=PROG  filter through PROG (must accept -"
#~ "d)\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Arkiston muodon valinta:\n"
#~ " -V, --label=NIMI          luo arkisto nimiöllä NIMI\n"
#~ "       HAHMO         listattaessa/purettaessa jokeri-"
#~ "HAHMO\n"
#~ " -o, --old-archive, --portability  kirjoita V7-muodon arkisto\n"
#~ "   --posix            kirjoita POSIX-muotoinen arkisto\n"
#~ " -j, --bzip2            ohjaa arkisto bzip2-ohjelman läpi\n"
#~ " -z, --gzip, --ungzip        ohjaa arkisto gzip-ohjelman läpi\n"
#~ " -Z, --compress, --uncompress    ohjaa arkisto compress-ohjelman "
#~ "läpi\n"
#~ "   --use-compress-program=OHJ   ohjaa OHJelman läpi (on hyväksyttävä "
#~ "-d)\n"

#~ msgid "Obsolete option, now implied by --blocking-factor"
#~ msgstr "Vanhentunut valitsin, seuraa nyt valitsimesta --blocking-factor"

#~ msgid "Obsolete option name replaced by --blocking-factor"
#~ msgstr "Vanhentunut valitsimen nimi, uusi on --blocking-factor"

#~ msgid "Obsolete option name replaced by --read-full-records"
#~ msgstr "Vanhentunut valitsimen nimi, uusi on --read-full-records"

#~ msgid "Obsolete option name replaced by --touch"
#~ msgstr "Vanhentunut valitsimen nimi, uusi on --touch"

#~ msgid "Obsolete option name replaced by --absolute-names"
#~ msgstr "Vanhentunut valitsimen nimi, uusi on --absolute-names"

#~ msgid "Obsolete option name replaced by --block-number"
#~ msgstr "Vanhentunut valitsimen nimi, uusi on --block-number"

#~ msgid "Obsolete option name replaced by --backup"
#~ msgstr "Vanhentunut valitsimen nimi, uusi on --backup"

#~ msgid "Generate data files for GNU tar test suite.\n"
#~ msgstr "Luo datatiedostot GNU tar:in testausta varten.\n"

#~ msgid ""
#~ "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
#~ "for the equivalent short option also.\n"
#~ "\n"
#~ " -l, --file-length=LENGTH  LENGTH of generated file\n"
#~ " -p, --pattern=PATTERN   PATTERN is `default' or `zeros'\n"
#~ "   --help         display this help and exit\n"
#~ "   --version       output version information and exit\n"
#~ msgstr ""
#~ "Jos argumentti on pakollinen pitkän valitsimen kanssa, se on pakollinen\n"
#~ "myös vastaavan lyhyen valitsimen kanssa.\n"
#~ "\n"
#~ " -l, --file-length=PITUUS  luotavan tiedoston PITUUS\n"
#~ " -p, --pattern=HAHMO    HAHMO on \"default\" tai \"zeros\"\n"
#~ "   --help         näytä tämä ohje ja poistu\n"
#~ "   --version       näytä versiotiedot ja poistu\n"

#~ msgid "Written by F. Pinard."
#~ msgstr "Kirjoittanut François Pinard."