ga.po   [plain text]


# Irish translations for make.
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the make package.
# Kevin Patrick Scannell <scannell@SLU.EDU>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: make 3.81-b3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-make@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-01 01:40-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-28 10:16-0500\n"
"Last-Translator: Kevin Patrick Scannell <scannell@SLU.EDU>\n"
"Language-Team: Irish <ga@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ar.c:53
#, c-format
msgid "attempt to use unsupported feature: `%s'"
msgstr "rinneadh iarracht ar ghné gan tacaíocht a úsáid: `%s'"

#: ar.c:137
msgid "touch archive member is not available on VMS"
msgstr "ní féidir ball cartlainne a `touch'áil ar VMS"

#: ar.c:168
#, c-format
msgid "touch: Archive `%s' does not exist"
msgstr "touch: Níl an chartlann `%s' ann"

#: ar.c:171
#, c-format
msgid "touch: `%s' is not a valid archive"
msgstr "touch: Níl `%s' ina cartlann bhailí"

#: ar.c:178
#, c-format
msgid "touch: Member `%s' does not exist in `%s'"
msgstr "touch: Níl a leithéid de bhall `%s' i `%s'"

#: ar.c:185
#, c-format
msgid "touch: Bad return code from ar_member_touch on `%s'"
msgstr "touch: Droch-chód aisfhillidh ó ar_member_touch ar `%s'"

#: arscan.c:69
#, c-format
msgid "lbr$set_module failed to extract module info, status = %d"
msgstr ""
"níorbh fhéidir le lbr$set_module an t-eolas modúil a bhaint amach, stádas = %"
"d"

#: arscan.c:154
#, c-format
msgid "lbr$ini_control failed with status = %d"
msgstr "theip ar lbr$ini_control le stádas = %d"

#: arscan.c:165
#, c-format
msgid "unable to open library `%s' to lookup member `%s'"
msgstr ""
"ní féidir leabharlann `%s' a oscailt chun cuardach a dhéanamh ar an mball `%"
"s'"

#: arscan.c:825
#, c-format
msgid "Member `%s'%s: %ld bytes at %ld (%ld).\n"
msgstr "Ball `%s'%s: %ld beart ag %ld (%ld).\n"

#: arscan.c:826
msgid " (name might be truncated)"
msgstr " (is féidir go bhfuil an t-ainm teasctha)"

#: arscan.c:828
#, c-format
msgid " Date %s"
msgstr " Dáta %s"

#: arscan.c:829
#, c-format
msgid " uid = %d, gid = %d, mode = 0%o.\n"
msgstr " uid = %d, gid = %d, mód = 0%o.\n"

#: commands.c:422
msgid "*** Break.\n"
msgstr "*** Briseadh.\n"

#: commands.c:545
#, c-format
msgid "*** [%s] Archive member `%s' may be bogus; not deleted"
msgstr "*** [%s] Is féidir gur ball bréige é `%s'; ní scriosadh"

#: commands.c:548
#, c-format
msgid "*** Archive member `%s' may be bogus; not deleted"
msgstr "*** Is féidir gur ball bréige é `%s'; ní scriosadh"

#: commands.c:561
#, c-format
msgid "*** [%s] Deleting file `%s'"
msgstr "*** [%s] Comhad `%s' á scriosadh"

#: commands.c:563
#, c-format
msgid "*** Deleting file `%s'"
msgstr "*** Comhad `%s' á scriosadh"

#: commands.c:599
msgid "# commands to execute"
msgstr "# orduithe le rith"

#: commands.c:602
msgid " (built-in):"
msgstr " (insuite):"

#: commands.c:604
#, c-format
msgid " (from `%s', line %lu):\n"
msgstr " (ó `%s', líne %lu):\n"

#: dir.c:983
msgid ""
"\n"
"# Directories\n"
msgstr ""
"\n"
"# Comhadlanna\n"

#: dir.c:995
#, c-format
msgid "# %s: could not be stat'd.\n"
msgstr "# %s: níorbh fhéidir é a stat.\n"

#: dir.c:999
#, c-format
msgid "# %s (key %s, mtime %d): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (eochair %s, am-m %d): ní féidir é a oscailt.\n"

#: dir.c:1003
#, c-format
msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (gléas %d, i-nód [%d,%d,%d]): ní féidir é a oscailt.\n"

#: dir.c:1008
#, c-format
msgid "# %s (device %ld, inode %ld): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (gléas %ld, i-nód %ld): níorbh fhéidir é a oscailt.\n"

#: dir.c:1035
#, c-format
msgid "# %s (key %s, mtime %d): "
msgstr "# %s (eochair %s, am-m %d): "

#: dir.c:1039
#, c-format
msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): "
msgstr "# %s (gléas %d, i-nód [%d,%d,%d]): "

#: dir.c:1044
#, c-format
msgid "# %s (device %ld, inode %ld): "
msgstr "# %s (gléas %ld, i-nód %ld): "

#: dir.c:1050 dir.c:1071
msgid "No"
msgstr "Níl"

#: dir.c:1053 dir.c:1074
msgid " files, "
msgstr " comhad, "

#: dir.c:1055 dir.c:1076
msgid "no"
msgstr "níl"

#: dir.c:1058
msgid " impossibilities"
msgstr " rudaí neamhfhéideartha"

#: dir.c:1062
msgid " so far."
msgstr " go dtí seo."

#: dir.c:1079
#, c-format
msgid " impossibilities in %lu directories.\n"
msgstr " rudaí neamhfhéideartha i %lu comhadlann.\n"

#: expand.c:128
#, c-format
msgid "Recursive variable `%s' references itself (eventually)"
msgstr "Déanann an athróg athchúrsach `%s' tagairt dó féin (sa deireadh)"

#: expand.c:266
msgid "unterminated variable reference"
msgstr "tagairt athróige gan chríochnú"

#: file.c:270
#, c-format
msgid "Commands were specified for file `%s' at %s:%lu,"
msgstr "Sonraíodh orduithe le haghaidh comhaid `%s' ag %s:%lu,"

#: file.c:275
#, c-format
msgid "Commands for file `%s' were found by implicit rule search,"
msgstr ""
"Aimsíodh orduithe le haghaidh `%s' trí chuardach ar rialacha intuigthe,"

#: file.c:278
#, c-format
msgid "but `%s' is now considered the same file as `%s'."
msgstr "ach anois is ionann iad na comhaid `%s' agus `%s'."

#: file.c:281
#, c-format
msgid "Commands for `%s' will be ignored in favor of those for `%s'."
msgstr ""
"Déanfar neamhshuim ar orduithe le haghaidh `%s'; úsáidfear na cinn le "
"haghaidh `%s' ina n-ionad."

#: file.c:301
#, c-format
msgid "can't rename single-colon `%s' to double-colon `%s'"
msgstr ""
"ní féidir idirstad aonair `%s' a athainmnigh le hidirstad dúbailte `%s'"

#: file.c:306
#, c-format
msgid "can't rename double-colon `%s' to single-colon `%s'"
msgstr "ní féidir idirstad dúbailte `%s' a athainmniú le hidirstad aonair `%s'"

#: file.c:381
#, c-format
msgid "*** Deleting intermediate file `%s'"
msgstr "*** Comhad idirmheánach `%s' á scriosadh"

#: file.c:385
msgid "Removing intermediate files...\n"
msgstr "Comhaid idirmheánacha á mbaint...\n"

#: file.c:781
#, c-format
msgid "%s: Timestamp out of range; substituting %s"
msgstr "%s: Stampa ama as raon; %s á úsáid ina ionad"

#: file.c:782
msgid "Current time"
msgstr "An t-am anois"

#: file.c:881
msgid "# Not a target:"
msgstr "# Ní sprioc é:"

#: file.c:903
msgid "# Precious file (prerequisite of .PRECIOUS)."
msgstr "# Comhad luachmhar (réamhriachtanas de .PRECIOUS)."

#: file.c:905
msgid "# Phony target (prerequisite of .PHONY)."
msgstr "# Sprioc bhréige (réamhriachtanas de .PHONY)."

#: file.c:907
msgid "# Command-line target."
msgstr "# Sprioc líne na n-orduithe."

#: file.c:909
msgid "# A default, MAKEFILES, or -include/sinclude makefile."
msgstr "# Makefile réamhshocraithe, nó ó MAKEFILES, nó -include/sinclude."

#: file.c:911
msgid "# Implicit rule search has been done."
msgstr "# Rinneadh cuardach ar rialacha intuigthe."

#: file.c:912
msgid "# Implicit rule search has not been done."
msgstr "# Ní dhearna cuardach ar rialacha intuigthe."

#: file.c:914
#, c-format
msgid "# Implicit/static pattern stem: `%s'\n"
msgstr "# Stoc patrúin intuigthe/statach: `%s'\n"

#: file.c:916
msgid "# File is an intermediate prerequisite."
msgstr "# Tá an comhad ina réamhriachtanas idirmheánach."

#: file.c:919
msgid "# Also makes:"
msgstr "# Déantar fosta:"

#: file.c:925
msgid "# Modification time never checked."
msgstr "# Níor seiceáladh an t-am mionathraithe riamh."

#: file.c:927
msgid "# File does not exist."
msgstr "# Níl a leithéid de chomhad ann."

#: file.c:929
msgid "# File is very old."
msgstr "# Is cianaosta an comhad seo."

#: file.c:934
#, c-format
msgid "# Last modified %s\n"
msgstr "# Athraithe %s\n"

#: file.c:937
msgid "# File has been updated."
msgstr "# Nuashonraíodh an comhad."

#: file.c:937
msgid "# File has not been updated."
msgstr "# Níor nuashonraíodh an comhad."

#: file.c:941
msgid "# Commands currently running (THIS IS A BUG)."
msgstr "# Tá orduithe ann atá ag rith faoi láthair (IS FABHT É SEO)."

#: file.c:944
msgid "# Dependencies commands running (THIS IS A BUG)."
msgstr "# Tá orduithe spleáchais ag rith (IS FABHT É SEO)."

#: file.c:953
msgid "# Successfully updated."
msgstr "# D'éirigh leis an nuashonrú."

#: file.c:957
msgid "# Needs to be updated (-q is set)."
msgstr "# Tá gá le nuashonrú (-q ceaptha)."

#: file.c:960
msgid "# Failed to be updated."
msgstr "# Theip ar nuashonrú."

#: file.c:963
msgid "# Invalid value in `update_status' member!"
msgstr "# Luach neamhbhailí sa bhall `update_status'!"

#: file.c:970
msgid "# Invalid value in `command_state' member!"
msgstr "# Luach neamhbhailí sa bhall `command_state'!"

#: file.c:989
msgid ""
"\n"
"# Files"
msgstr ""
"\n"
"# Comhaid"

#: file.c:993
msgid ""
"\n"
"# files hash-table stats:\n"
"# "
msgstr ""
"\n"
"# comhaid hais-tábla stait:\n"
"# "

#: function.c:759
msgid "non-numeric first argument to `word' function"
msgstr "tá an chéad argóint neamhuimhriúil leis an fheidhm `word'"

#: function.c:764
msgid "first argument to `word' function must be greater than 0"
msgstr "caithfidh an chéad argóint leis an fheidhm `word' a bheith deimhneach"

#: function.c:785
msgid "non-numeric first argument to `wordlist' function"
msgstr "is neamhuimhriúil í an chéad argóint leis an fheidhm `wordlist'"

#: function.c:787
msgid "non-numeric second argument to `wordlist' function"
msgstr "is neamhuimhriúil í an dara hargóint leis an fheidhm `wordlist'"

#: function.c:1453
#, fuzzy, c-format
msgid "create_child_process: DuplicateHandle(In) failed (e=%ld)\n"
msgstr "create_child_process: theip ar DuplicateHandle(In) (e=%d)\n"

#: function.c:1464
#, fuzzy, c-format
msgid "create_child_process: DuplicateHandle(Err) failed (e=%ld)\n"
msgstr "create_child_process: theip ar DuplicateHandle(Err) (e=%d)\n"

#: function.c:1469
#, fuzzy, c-format
msgid "CreatePipe() failed (e=%ld)\n"
msgstr "Theip ar CreatePipe() (e=%d)\n"

#: function.c:1474
msgid "windows32_openpipe (): process_init_fd() failed\n"
msgstr "windows32_openpipe (): theip ar process_init_fd()\n"

#: function.c:1725
#, c-format
msgid "Cleaning up temporary batch file %s\n"
msgstr "Baisc-chomhad sealadach %s á ghlanadh\n"

#: function.c:2101
#, fuzzy, c-format
msgid "insufficient number of arguments (%d) to function `%s'"
msgstr "Easpa argóintí (%d) d'fheidhm `%s'"

#: function.c:2113
#, fuzzy, c-format
msgid "unimplemented on this platform: function `%s'"
msgstr "Níl an fheidhm `%s' ar fáil ar an chóras seo"

#: function.c:2163
#, c-format
msgid "unterminated call to function `%s': missing `%c'"
msgstr "glao ar fheidhm `%s' gan chríochnú: `%c' ar iarraidh"

#: getopt.c:663
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: Tá an rogha `%s' débhríoch\n"

#: getopt.c:687
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: ní cheadaítear argóint i ndiaidh na rogha `--%s'\n"

#: getopt.c:692
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: ní cheadaítear argóint i ndiaidh na rogha `%c%s'\n"

#: getopt.c:709 getopt.c:882
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: ní foláir argóint don rogha `%s'\n"

#: getopt.c:738
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: rogha anaithnid `--%s'\n"

#: getopt.c:742
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: rogha anaithnid `%c%s'\n"

#: getopt.c:768
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: rogha neamhcheadaithe -- %c\n"

#: getopt.c:771
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: rogha neamhbhailí -- %c\n"

#: getopt.c:801 getopt.c:931
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: ní foláir argóint don rogha -- %c\n"

#: getopt.c:848
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: Tá an rogha `-W %s' débhríoch\n"

#: getopt.c:866
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: ní cheadaítear argóint i ndiaidh na rogha `-W %s'\n"

#: hash.c:51
#, c-format
msgid "can't allocate %ld bytes for hash table: memory exhausted"
msgstr "ní féidir %ld beart a dháileadh le haghaidh hais-tábla: cuimhne ídithe"

#: hash.c:282
#, c-format
msgid "Load=%ld/%ld=%.0f%%, "
msgstr "Lód=%ld/%ld=%.0f%%, "

#: hash.c:284
#, c-format
msgid "Rehash=%d, "
msgstr "Ath-haiseáil=%d, "

#: hash.c:285
#, c-format
msgid "Collisions=%ld/%ld=%.0f%%"
msgstr "Tuairteanna haiseála=%ld/%ld=%.0f%%"

#: implicit.c:41
#, c-format
msgid "Looking for an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Ag déanamh cuardach ar riail intuigthe le haghaidh `%s'.\n"

#: implicit.c:57
#, c-format
msgid "Looking for archive-member implicit rule for `%s'.\n"
msgstr ""
"Ag déanamh cuardach ar riail intuigthe le haghaidh bhall cartlainne `%s'.\n"

#: implicit.c:319
msgid "Avoiding implicit rule recursion.\n"
msgstr "Athchúrsáil de bharr rialacha intuigthe á seachaint.\n"

#: implicit.c:476
#, c-format
msgid "Trying pattern rule with stem `%.*s'.\n"
msgstr "Ag baint triail as riail phatrúin le stoc `%.*s'.\n"

#: implicit.c:667
#, c-format
msgid "Rejecting impossible implicit prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Réamhriachtanas intuigthe neamhfhéideartha `%s' á dhiúltú.\n"

#: implicit.c:668
#, c-format
msgid "Rejecting impossible rule prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Réamhriachtanas neamhfhéideartha rialach `%s' á dhiúltú.\n"

#: implicit.c:678
#, c-format
msgid "Trying implicit prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Ag baint triail as an réamhriachtanas intuigthe `%s'.\n"

#: implicit.c:679
#, c-format
msgid "Trying rule prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Ag baint triail as an réamhriachtanas rialach `%s'.\n"

#: implicit.c:710
#, c-format
msgid "Found prerequisite `%s' as VPATH `%s'\n"
msgstr "Aimsíodh réamhriachtanas `%s' mar VPATH `%s'\n"

#: implicit.c:730
#, c-format
msgid "Looking for a rule with intermediate file `%s'.\n"
msgstr "Ag déanamh cuardach ar riail le comhad idirmheánach `%s'.\n"

#: job.c:321
msgid "Cannot create a temporary file\n"
msgstr "Ní féidir comhad sealadach a chruthú\n"

#: job.c:388
#, c-format
msgid "*** [%s] Error 0x%x (ignored)"
msgstr "*** [%s] Earráid 0x%x (rinneadh neamhshuim air)"

#: job.c:389
#, c-format
msgid "*** [%s] Error 0x%x"
msgstr "*** [%s] Earráid 0x%x"

#: job.c:393
#, c-format
msgid "[%s] Error %d (ignored)"
msgstr "[%s] Earráid %d (rinneadh neamhshuim)"

#: job.c:394
#, c-format
msgid "*** [%s] Error %d"
msgstr "*** [%s] Earráid %d"

#: job.c:399
msgid " (core dumped)"
msgstr " (córdhumpa)"

#: job.c:488
msgid "*** Waiting for unfinished jobs...."
msgstr "*** Ag fanacht le jabanna neamhchríochnaithe..."

#: job.c:518
#, c-format
msgid "Live child 0x%08lx (%s) PID %ld %s\n"
msgstr "Mac beo 0x%08lx (%s) PID %ld %s\n"

#: job.c:520 job.c:701 job.c:804 job.c:1457
msgid " (remote)"
msgstr " (cianda)"

#: job.c:698
#, c-format
msgid "Reaping losing child 0x%08lx PID %ld %s\n"
msgstr "Mac caillteach á bhaint: 0x%08lx PID %ld %s\n"

#: job.c:699
#, c-format
msgid "Reaping winning child 0x%08lx PID %ld %s\n"
msgstr "Mac buaiteach á bhaint: 0x%08lx PID %ld %s\n"

#: job.c:704
#, c-format
msgid "Cleaning up temp batch file %s\n"
msgstr "Baisc-chomhad sealadach %s á ghlanadh\n"

#: job.c:802
#, c-format
msgid "Removing child 0x%08lx PID %ld%s from chain.\n"
msgstr "Mac 0x%08lx PID %ld%s á dhealú ón slabhra.\n"

#: job.c:862
msgid "write jobserver"
msgstr "scríobh jabfhreastalaí"

#: job.c:864
#, c-format
msgid "Released token for child 0x%08lx (%s).\n"
msgstr "Saoradh ceadchomhartha le haghaidh mac 0x%08lx (%s).\n"

#: job.c:1383
#, fuzzy, c-format
msgid "process_easy() failed to launch process (e=%ld)\n"
msgstr "theip ar process_easy(); níor tosaíodh próiseas (e=%d)\n"

#: job.c:1387 job.c:2020
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Counted %d args in failed launch\n"
msgstr ""
"\n"
"%d argóint sa tosú theipthe\n"

#: job.c:1455
#, c-format
msgid "Putting child 0x%08lx (%s) PID %ld%s on the chain.\n"
msgstr "Ag cur mac 0x%08lx (%s) PID %ld%s ar an slabhra.\n"

#: job.c:1709
#, c-format
msgid "Obtained token for child 0x%08lx (%s).\n"
msgstr "Fuarthas ceadchomhartha le haghaidh mac 0x%08lx (%s).\n"

#: job.c:1718
msgid "read jobs pipe"
msgstr "léadh píopa na jabanna"

#: job.c:1832
msgid "cannot enforce load limits on this operating system"
msgstr "ní féidir srianta lóid a chur i bhfeidhm ar an chóras oibriúcháin seo"

#: job.c:1834
msgid "cannot enforce load limit: "
msgstr "ní féidir srian lóid a chur i bhfeidhm: "

#: job.c:1907
msgid "no more file handles: could not duplicate stdin\n"
msgstr "níl aon hanla comhaid le fáil: níorbh fhéidir stdin a chóipeáil\n"

#: job.c:1909
msgid "no more file handles: could not duplicate stdout\n"
msgstr "níl aon hanla comhaid le fáil: níorbh fhéidir stdout a chóipeáil\n"

#: job.c:1937
msgid "Could not restore stdin\n"
msgstr "Níorbh fhéidir stdin a athchóiriú\n"

#: job.c:1945
msgid "Could not restore stdout\n"
msgstr "Níorbh fhéidir stdout a athchóiriú\n"

#: job.c:2016
#, fuzzy, c-format
msgid "process_easy() failed failed to launch process (e=%ld)\n"
msgstr "theip ar process_easy(); níor tosaíodh próiseas (e=%d)\n"

#: job.c:2046
#, fuzzy, c-format
msgid "make reaped child pid %ld, still waiting for pid %ld\n"
msgstr "ghin make mac le pid %d, ag fanacht le pid %d fós\n"

#: job.c:2085
#, c-format
msgid "%s: Command not found"
msgstr "%s: Ní bhfuarthas an t-ordú"

#: job.c:2145
#, c-format
msgid "%s: Shell program not found"
msgstr "%s: Ní bhfuarthas an clár blaoisce"

#: job.c:2154
msgid "spawnvpe: environment space might be exhausted"
msgstr "spawnvpe: is féidir gur ídithe í cuimhne na timpeallachta"

#: job.c:2363
#, c-format
msgid "$SHELL changed (was `%s', now `%s')\n"
msgstr "Athraíodh $SHELL (ba `%s' é, agus is `%s' é anois)\n"

#: job.c:2789
#, c-format
msgid "Creating temporary batch file %s\n"
msgstr "Baisc-chomhad sealadach %s á chruthú\n"

#: job.c:2902
#, c-format
msgid "%s (line %d) Bad shell context (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
msgstr ""
"%s (líne %d) Droch-chomhthéacs blaoisce (!unixy && !batch_mode_shell)\n"

#: main.c:291
msgid "Options:\n"
msgstr "Roghanna:\n"

#: main.c:292
msgid " -b, -m           Ignored for compatibility.\n"
msgstr " -b, -m           Déan neamhshuim (comhoiriúnacht)\n"

#: main.c:294
msgid " -B, --always-make      Unconditionally make all targets.\n"
msgstr " -B, --always-make      Déan gach sprioc, gan choinníollacha.\n"

#: main.c:296
msgid ""
" -C DIRECTORY, --directory=DIRECTORY\n"
"               Change to DIRECTORY before doing anything.\n"
msgstr ""
" -C COMHADLANN, --directory=COMHADLANN\n"
"               Téigh go COMHADLANN roimh dhéanamh aon rud.\n"

#: main.c:299
msgid " -d             Print lots of debugging information.\n"
msgstr " -d             Taispeáin go leor eolas dífhabhtaithe.\n"

#: main.c:301
msgid ""
" --debug[=FLAGS]       Print various types of debugging information.\n"
msgstr ""
" --debug[=BRATACHA]     Taispeáin eolas fabhtaithe de chineálacha "
"éagsúla.\n"

#: main.c:303
msgid ""
" -e, --environment-overrides\n"
"               Environment variables override makefiles.\n"
msgstr ""
" -e, --environment-overrides\n"
"               Sáraíonn athróga timpeallachta makefileanna.\n"

#: main.c:306
msgid ""
" -f FILE, --file=FILE, --makefile=FILE\n"
"               Read FILE as a makefile.\n"
msgstr ""
" -f COMHAD, --file=COMHAD, --makefile=COMHAD\n"
"               Léigh COMHAD mar makefile.\n"

#: main.c:309
msgid " -h, --help         Print this message and exit.\n"
msgstr " -h, --help         Taispeáin an chabhair seo agus scoir.\n"

#: main.c:311
msgid " -i, --ignore-errors     Ignore errors from commands.\n"
msgstr ""
" -i, --ignore-errors     Déan neamhshuim ar earráidí ó orduithe.\n"

#: main.c:313
msgid ""
" -I DIRECTORY, --include-dir=DIRECTORY\n"
"               Search DIRECTORY for included makefiles.\n"
msgstr ""
" -I COMHADLANN, --include-dir=COMHADLANN\n"
"               Cuardaigh i gCOMHADLANN ar makefileanna "
"breise.\n"

#: main.c:316
msgid ""
" -j [N], --jobs[=N]     Allow N jobs at once; infinite jobs with no "
"arg.\n"
msgstr ""
" -j [N], --jobs[=N]     Ceadaigh N jab le chéile; éigríoch mura "
"gceaptar arg.\n"

#: main.c:318
msgid ""
" -k, --keep-going      Keep going when some targets can't be made.\n"
msgstr ""
" -k, --keep-going      Lean ar aghaidh fiú nach féidir sprioc a "
"dhéanamh.\n"

#: main.c:320
msgid ""
" -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]\n"
"               Don't start multiple jobs unless load is below "
"N.\n"
msgstr ""
" -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]\n"
"               Ná tosaigh jabanna iomadúla mura bhfuil an lód "
"níos lú ná N.\n"

#: main.c:323
msgid ""
" -L, --check-symlink-times  Use the latest mtime between symlinks and "
"target.\n"
msgstr ""
" -L, --check-symlink-times  Úsáid an t-am modhnaithe is déanaí, ar an "
"nasc\n"
"                 siombalach nó ar an sprioc.\n"

#: main.c:325
msgid ""
" -n, --just-print, --dry-run, --recon\n"
"               Don't actually run any commands; just print "
"them.\n"
msgstr ""
" -n, --just-print, --dry-run, --recon\n"
"               Ná rith aon ordú; taispeáin torthaí mar dhea "
"amháin.\n"

#: main.c:328
msgid ""
" -o FILE, --old-file=FILE, --assume-old=FILE\n"
"               Consider FILE to be very old and don't remake "
"it.\n"
msgstr ""
" -o COMHAD, --old-file=COMHAD, --assume-old=COMHAD\n"
"               Caith le COMHAD mar cheann cianaosta; ná "
"hathdhéan é.\n"

#: main.c:331
msgid " -p, --print-data-base    Print make's internal database.\n"
msgstr ""
" -p, --print-data-base    Taispeáin an bunachar sonraí inmheánach.\n"

#: main.c:333
msgid ""
" -q, --question       Run no commands; exit status says if up to "
"date.\n"
msgstr ""
" -q, --question       Ná rith aon ordú; stádas scortha = 0 mura gá "
"le nuashonrú.\n"

#: main.c:335
msgid " -r, --no-builtin-rules   Disable the built-in implicit rules.\n"
msgstr ""
" -r, --no-builtin-rules   Díchumasaigh na rialacha intuigthe insuite.\n"

#: main.c:337
msgid " -R, --no-builtin-variables Disable the built-in variable settings.\n"
msgstr " -R, --no-builtin-variables Díchumasaigh na hathróga insuite.\n"

#: main.c:339
msgid " -s, --silent, --quiet    Don't echo commands.\n"
msgstr " -s, --silent, --quiet    Ná déan macalla ar orduithe.\n"

#: main.c:341
msgid ""
" -S, --no-keep-going, --stop\n"
"               Turns off -k.\n"
msgstr ""
" -S, --no-keep-going, --stop\n"
"               Múch -k.\n"

#: main.c:344
msgid " -t, --touch         Touch targets instead of remaking them.\n"
msgstr ""
" -t, --touch         Teagmhaigh spriocanna in ionad iad a "
"athdhéanamh.\n"

#: main.c:346
msgid ""
" -v, --version        Print the version number of make and exit.\n"
msgstr ""
" -v, --version        Taispeáin eolas faoin leagan agus scoir.\n"

#: main.c:348
msgid " -w, --print-directory    Print the current directory.\n"
msgstr " -w, --print-directory    Taispeáin an chomhadlann reatha.\n"

#: main.c:350
msgid ""
" --no-print-directory    Turn off -w, even if it was turned on "
"implicitly.\n"
msgstr ""
" --no-print-directory    Múch -w, fiú má tá sé i bhfeidhm go "
"hintuigthe.\n"

#: main.c:352
msgid ""
" -W FILE, --what-if=FILE, --new-file=FILE, --assume-new=FILE\n"
"               Consider FILE to be infinitely new.\n"
msgstr ""
" -W COMHAD, --what-if=COMHAD, --new-file=COMHAD, --assume-new=COMHAD\n"
"               Caith le COMHAD mar cheann úrnua (go "
"héigríoch).\n"

#: main.c:355
msgid ""
" --warn-undefined-variables Warn when an undefined variable is "
"referenced.\n"
msgstr ""
" --warn-undefined-variables Tabhair rabhadh má dhéantar tagairt d'athróg "
"gan sainmhíniú.\n"

#: main.c:549
msgid "empty string invalid as file name"
msgstr "ní féidir teaghrán folamh a úsáid mar ainm comhaid"

#: main.c:630
#, c-format
msgid "unknown debug level specification `%s'"
msgstr "sonrú anaithnid `%s' ar an leibhéal dífhabhtaithe"

#: main.c:670
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Interrupt/Exception caught (code = 0x%lx, addr = 0x%lx)\n"
msgstr "%s: Fuarthas idirbhriseadh/eisceacht (cód = 0x%x, seoladh = 0x%x)\n"

#: main.c:677
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Unhandled exception filter called from program %s\n"
"ExceptionCode = %lx\n"
"ExceptionFlags = %lx\n"
"ExceptionAddress = %lx\n"
msgstr ""
"\n"
"Glaodh scagaire eisceachta gan láimhseáil ón chlár %s\n"
"CódEisceachta = %x\n"
"BratachaEisceachta = %x\n"
"SeoladhEisceachta = %x\n"

#: main.c:685
#, fuzzy, c-format
msgid "Access violation: write operation at address %lx\n"
msgstr "Sárú rochtana: oibríocht scríofa ag seoladh %x\n"

#: main.c:686
#, fuzzy, c-format
msgid "Access violation: read operation at address %lx\n"
msgstr "Sárú rochtana: oibríocht léimh ag seoladh %x\n"

#: main.c:762 main.c:773
#, c-format
msgid "find_and_set_shell setting default_shell = %s\n"
msgstr "tá find_and_set_shell ag socrú default_shell = %s\n"

#: main.c:814
#, c-format
msgid "find_and_set_shell path search set default_shell = %s\n"
msgstr "shocraigh find_and_set_shell conair chuardaigh default_shell = %s\n"

#: main.c:1236
#, c-format
msgid "%s is suspending for 30 seconds..."
msgstr "cuirfear %s ar fionraí ar feadh tréimhse 30 soicind..."

#: main.c:1238
#, c-format
msgid "done sleep(30). Continuing.\n"
msgstr "sleep(30) críochnaithe. Ag gabháil ar aghaidh.\n"

#: main.c:1466
msgid "Makefile from standard input specified twice."
msgstr "Sonraíodh Makefile ón ionchur caighdeánach faoi dhó."

#: main.c:1505 vmsjobs.c:486
msgid "fopen (temporary file)"
msgstr "fopen (comhad sealadach)"

#: main.c:1511
msgid "fwrite (temporary file)"
msgstr "fwrite (comhad sealadach)"

#: main.c:1640
msgid "Parallel jobs (-j) are not supported on this platform."
msgstr "Níl jabanna parailéalacha (-j) ar fáil ar an gcóras seo."

#: main.c:1641
msgid "Resetting to single job (-j1) mode."
msgstr "Á athshocrú le haghaidh jabanna aonair (-j1)."

#: main.c:1656
msgid "internal error: multiple --jobserver-fds options"
msgstr "earráid inmheánach: roghanna --jobserver-fds iomadúla"

#: main.c:1664
#, c-format
msgid "internal error: invalid --jobserver-fds string `%s'"
msgstr "earráid inmheánach: teaghrán neamhbhailí --jobserver-fds `%s'"

#: main.c:1674
msgid "warning: -jN forced in submake: disabling jobserver mode."
msgstr "rabhadh: -jN fórsáilte i bhfo-make: mód jabfhreastalaí á dhíchumasú."

#: main.c:1684
msgid "dup jobserver"
msgstr "jabfhreastalaí dup"

#: main.c:1687
msgid ""
"warning: jobserver unavailable: using -j1. Add `+' to parent make rule."
msgstr ""
"rabhadh: níl jabfhreastalaí ar fáil: ag baint úsáid as -j1. Cuir `+' leis "
"an máthair-riail."

#: main.c:1710
msgid "creating jobs pipe"
msgstr "píopa na jabanna á chruthú"

#: main.c:1725
msgid "init jobserver pipe"
msgstr "píopa an jabfhreastalaí á thúsú"

#: main.c:1744
msgid "Symbolic links not supported: disabling -L."
msgstr "ní thacaítear le naisc shiombalacha: -L á dhíchumasú."

#: main.c:1820
msgid "Updating makefiles....\n"
msgstr "Makefileanna á nuashonrú....\n"

#: main.c:1845
#, c-format
msgid "Makefile `%s' might loop; not remaking it.\n"
msgstr "is féidir go lúbfar an Makefile `%s'; ní athdhéanfar é.\n"

#: main.c:1924
#, c-format
msgid "Failed to remake makefile `%s'."
msgstr "Theip ar athdhéanamh an makefile `%s'."

#: main.c:1941
#, c-format
msgid "Included makefile `%s' was not found."
msgstr "Níor aimsíodh an makefile `%s' san áireamh."

#: main.c:1946
#, c-format
msgid "Makefile `%s' was not found"
msgstr "Níor aimsíodh an makefile `%s'"

#: main.c:2016
msgid "Couldn't change back to original directory."
msgstr "Níorbh fhéidir an chomhadlann oibre a athrú ar ais."

#: main.c:2024
#, c-format
msgid "Re-executing[%u]:"
msgstr "Á rith arís[%u]:"

#: main.c:2140
msgid "unlink (temporary file): "
msgstr "unlink (comhad sealadach): "

#: main.c:2169
msgid ".DEFAULT_GOAL contains more than one target"
msgstr "tá níos mó ná aon sprioc amháin i .DEFAULT_GOAL"

#: main.c:2189
msgid "No targets specified and no makefile found"
msgstr "Níor sonraíodh aon sprioc agus níor aimsíodh aon makefile"

#: main.c:2191
msgid "No targets"
msgstr "Níl aon sprioc ann"

#: main.c:2196
msgid "Updating goal targets....\n"
msgstr "Cinn sprice á nuashonrú....\n"

#: main.c:2222
msgid "warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete."
msgstr "rabhadh: Clog ar sceabha. Is féidir go bhfuil an tógáil neamhiomlán."

#: main.c:2383
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] [target] ...\n"
msgstr "Úsáid: %s [roghanna] [sprioc] ...\n"

#: main.c:2389
#, c-format
msgid ""
"\n"
"This program built for %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Tógadh an clár seo le haghaidh %s\n"

#: main.c:2391
#, c-format
msgid ""
"\n"
"This program built for %s (%s)\n"
msgstr ""
"\n"
"Tógadh an clár seo le haghaidh %s (%s)\n"

#: main.c:2394
#, c-format
msgid "Report bugs to <bug-make@gnu.org>\n"
msgstr "Seol tuairiscí fabhtanna chuig <bug-make@gnu.org>\n"

#: main.c:2466
#, c-format
msgid "the `-%c' option requires a non-empty string argument"
msgstr "caithfidh tú teaghrán nach folamh a thabhairt mar argóint le `-%c'"

#: main.c:2518
#, c-format
msgid "the `-%c' option requires a positive integral argument"
msgstr "caithfidh tú slánuimhir dheimhneach a thabhairt mar argóint le `-%c'"

#: main.c:2942
#, c-format
msgid ""
"%sThis is free software; see the source for copying conditions.\n"
"%sThere is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A\n"
"%sPARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"%sIs saorbhogearra an ríomhchlár seo; féach ar an bhunchód le haghaidh\n"
"%scoinníollacha cóipeála. Níl baránta ar bith ann; go fiú níl baránta ann\n"
"%sd'INDÍOLTACHT nó FEILIÚNACHT DO FHEIDHM AR LEITH.\n"

#: main.c:2948
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%sThis program built for %s\n"
msgstr ""
"\n"
"%sTógadh an clár seo le haghaidh %s\n"

#: main.c:2950
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%sThis program built for %s (%s)\n"
msgstr ""
"\n"
"%sTógadh an clár seo le haghaidh %s (%s)\n"

#: main.c:2968
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Make data base, printed on %s"
msgstr ""
"\n"
"# Bunachar sonraí Make, priontáilte ar %s"

#: main.c:2978
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Finished Make data base on %s\n"
msgstr ""
"\n"
"# Críochnaíodh an bunachar sonraí Make seo ar %s\n"

#: main.c:3101
#, c-format
msgid "%s: Entering an unknown directory\n"
msgstr "%s: Ag dul isteach i gcomhadlann anaithnid\n"

#: main.c:3103
#, c-format
msgid "%s: Leaving an unknown directory\n"
msgstr "%s: Ag dul amach as comhadlann anaithnid\n"

#: main.c:3106
#, c-format
msgid "%s: Entering directory `%s'\n"
msgstr "%s: Ag dul isteach sa chomhadlann `%s'\n"

#: main.c:3109
#, c-format
msgid "%s: Leaving directory `%s'\n"
msgstr "%s: Ag dul amach as an gcomhadlann `%s'\n"

#: main.c:3114
#, c-format
msgid "%s[%u]: Entering an unknown directory\n"
msgstr "%s[%u]: Ag dul isteach i gcomhadlann anaithnid\n"

#: main.c:3117
#, c-format
msgid "%s[%u]: Leaving an unknown directory\n"
msgstr "%s[%u]: Ag dul amach as comhadlann anaithnid\n"

#: main.c:3121
#, c-format
msgid "%s[%u]: Entering directory `%s'\n"
msgstr "%s[%u]: Ag dul isteach sa chomhadlann `%s'\n"

#: main.c:3124
#, c-format
msgid "%s[%u]: Leaving directory `%s'\n"
msgstr "%s[%u]: Ag dul amach as an gcomhadlann `%s'\n"

#: misc.c:285
msgid ". Stop.\n"
msgstr ". Stop.\n"

#: misc.c:306
#, c-format
msgid "Unknown error %d"
msgstr "Earráid anaithnid %d"

#: misc.c:316
#, c-format
msgid "%s%s: %s"
msgstr "%s%s: %s"

#: misc.c:324
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: misc.c:344 misc.c:359 misc.c:376 read.c:3127
msgid "virtual memory exhausted"
msgstr "cuimhne fhíorúil ídithe"

#: misc.c:646
#, c-format
msgid "%s: user %lu (real %lu), group %lu (real %lu)\n"
msgstr "%s: úsáideoir %lu (fíor %lu), grúpa %lu (fíor %lu)\n"

#: misc.c:667
msgid "Initialized access"
msgstr "Rochtain túsaithe"

#: misc.c:746
msgid "User access"
msgstr "Rochtain úsáideora"

#: misc.c:794
msgid "Make access"
msgstr "Rochtain make"

#: misc.c:828
msgid "Child access"
msgstr "Rochtain mic"

#: misc.c:892
#, c-format
msgid "write error: %s"
msgstr "earráid sa scríobh: %s"

#: misc.c:894
msgid "write error"
msgstr "earráid sa scríobh"

#: read.c:160
msgid "Reading makefiles...\n"
msgstr "Makefileanna á léamh...\n"

#: read.c:315
#, c-format
msgid "Reading makefile `%s'"
msgstr "Makefile `%s' á léamh"

#: read.c:317
#, c-format
msgid " (no default goal)"
msgstr " (gan ceann sprice réamhshocraithe)"

#: read.c:319
#, c-format
msgid " (search path)"
msgstr " (conair chuardaigh)"

#: read.c:321
#, c-format
msgid " (don't care)"
msgstr " (is cuma)"

#: read.c:323
#, c-format
msgid " (no ~ expansion)"
msgstr " (ná fairsing ~)"

#: read.c:623
msgid "invalid syntax in conditional"
msgstr "comhréir neamhbhailí i gcoinníollach"

#: read.c:633
msgid "extraneous `endef'"
msgstr "`endef' breise"

#: read.c:645 read.c:673 variable.c:1316
msgid "empty variable name"
msgstr "ainm folamh athróige"

#: read.c:662
msgid "empty `override' directive"
msgstr "treoir `override' folamh"

#: read.c:687
msgid "invalid `override' directive"
msgstr "treoir neamhbhailí `override'"

#: read.c:854
msgid "commands commence before first target"
msgstr "tá orduithe ann roimh an chéad sprioc"

#: read.c:905
msgid "missing rule before commands"
msgstr "riail ar iarraidh roimh orduithe"

#: read.c:992
#, c-format
msgid "missing separator%s"
msgstr "deighilteoir%s ar iarraidh"

#: read.c:994
msgid " (did you mean TAB instead of 8 spaces?)"
msgstr " (Ar mhian leat TÁB in ionad ocht spás?)"

#: read.c:1152
msgid "missing target pattern"
msgstr "patrún sprice ar iarraidh"

#: read.c:1154
msgid "multiple target patterns"
msgstr "patrúin iomadúla sprice"

#: read.c:1158
#, c-format
msgid "target pattern contains no `%%'"
msgstr "níl aon `%%' sa phatrún sprice"

#: read.c:1286
msgid "missing `endif'"
msgstr "`endif' ar iarraidh"

#: read.c:1377
msgid "Extraneous text after `endef' directive"
msgstr "Téacs gan mhaith i ndiaidh treorach `endef'"

#: read.c:1411
msgid "missing `endef', unterminated `define'"
msgstr "`endef' ar iarraidh, `define' gan chríochnú"

#: read.c:1454
#, c-format
msgid "Extraneous text after `%s' directive"
msgstr "Téacs gan mhaith i ndiaidh treorach `%s'"

#: read.c:1463 read.c:1477
#, c-format
msgid "extraneous `%s'"
msgstr "`%s' breise"

#: read.c:1482
msgid "only one `else' per conditional"
msgstr "ní cheadaítear ach aon `else' amháin le gach coinníollach"

#: read.c:1824
msgid "Malformed target-specific variable definition"
msgstr "Is míchumtha é an sainmhíniú athróige (le haghaidh aon sprioc amháin)"

#: read.c:1886
msgid "prerequisites cannot be defined in command scripts"
msgstr "ní féidir réamhriachtanais a shonrú i scripteanna ordaithe"

#: read.c:1921
msgid "mixed implicit and static pattern rules"
msgstr "rialacha intuigthe agus rialacha statacha measctha le chéile"

#: read.c:1924
msgid "mixed implicit and normal rules"
msgstr "rialacha intuigthe agus gnáthrialacha measctha le chéile"

#: read.c:1954
#, c-format
msgid "target `%s' doesn't match the target pattern"
msgstr "níl an sprioc `%s' comhoiriúnach leis an phatrún sprice"

#: read.c:1973 read.c:2074
#, c-format
msgid "target file `%s' has both : and :: entries"
msgstr "tá iontrálacha : agus :: araon ann don chomhad sprice `%s'"

#: read.c:1979
#, c-format
msgid "target `%s' given more than once in the same rule."
msgstr "tá an sprioc `%s' i riail amháin níos mó ná uair amháin."

#: read.c:1988
#, c-format
msgid "warning: overriding commands for target `%s'"
msgstr "rabhadh: ag sárú na n-orduithe le haghaidh na sprice `%s'"

#: read.c:1991
#, c-format
msgid "warning: ignoring old commands for target `%s'"
msgstr ""
"rabhadh: ag déanamh neamhshuim ar sheanorduithe le haghaidh sprice `%s'"

#: read.c:2575
msgid "warning: NUL character seen; rest of line ignored"
msgstr ""
"rabhadh: chonacthas carachtar NUL; ag déanamh neamhshuim ar an chuid eile "
"den líne"

#: remake.c:229
#, c-format
msgid "Nothing to be done for `%s'."
msgstr "Níl faic le déanamh i gcomhair `%s'."

#: remake.c:230
#, c-format
msgid "`%s' is up to date."
msgstr "Ní gá le `%s' a nuashonrú."

#: remake.c:297
#, c-format
msgid "Pruning file `%s'.\n"
msgstr "Comhad `%s' á bhearradh.\n"

#: remake.c:349
#, c-format
msgid "%sNo rule to make target `%s'%s"
msgstr "%sNíl aon riail chun an sprioc `%s' a dhéanamh%s"

#: remake.c:351
#, c-format
msgid "%sNo rule to make target `%s', needed by `%s'%s"
msgstr ""
"%sNíl aon riail chun an sprioc `%s' a dhéanamh, riachtanach le haghaidh `%s'%"
"s"

#: remake.c:378
#, c-format
msgid "Considering target file `%s'.\n"
msgstr "Comhad sprice `%s' idir lámha.\n"

#: remake.c:385
#, c-format
msgid "Recently tried and failed to update file `%s'.\n"
msgstr ""
"Rinneadh iarracht ar an chomhad `%s' a nuashonrú le déanaí, agus theip air.\n"

#: remake.c:400
#, c-format
msgid "File `%s' was considered already.\n"
msgstr "Rinneadh scrúdú ar an chomhad `%s' cheana.\n"

#: remake.c:410
#, c-format
msgid "Still updating file `%s'.\n"
msgstr "Comhad `%s' á nuashonrú fós.\n"

#: remake.c:413
#, c-format
msgid "Finished updating file `%s'.\n"
msgstr "Nuashonraíodh an comhad `%s'.\n"

#: remake.c:434
#, c-format
msgid "File `%s' does not exist.\n"
msgstr "Níl a leithéid de chomhad `%s' ann.\n"

#: remake.c:441
#, c-format
msgid ""
"*** Warning: .LOW_RESOLUTION_TIME file `%s' has a high resolution time stamp"
msgstr ""
"*** Warning: comhad .LOW_RESOLUTION_TIME `%s' le stampa ama ardtaifeach"

#: remake.c:454 remake.c:962
#, c-format
msgid "Found an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Aimsíodh riail intuigthe le haghaidh `%s'.\n"

#: remake.c:456 remake.c:964
#, c-format
msgid "No implicit rule found for `%s'.\n"
msgstr "Níor aimsíodh aon riail intuigthe le haghaidh `%s'.\n"

#: remake.c:462 remake.c:970
#, c-format
msgid "Using default commands for `%s'.\n"
msgstr "Ag baint úsáid as orduithe réamhshocraithe le haghaidh `%s'.\n"

#: remake.c:484 remake.c:996
#, c-format
msgid "Circular %s <- %s dependency dropped."
msgstr "Tréigeadh an spleáchas ciorclach %s <- %s."

#: remake.c:601
#, c-format
msgid "Finished prerequisites of target file `%s'.\n"
msgstr "Críochnaíodh na réamhriachtanais den chomhad sprice `%s'.\n"

#: remake.c:607
#, c-format
msgid "The prerequisites of `%s' are being made.\n"
msgstr "Réamhriachtanais de `%s' á ndéanamh anois.\n"

#: remake.c:620
#, c-format
msgid "Giving up on target file `%s'.\n"
msgstr "Ag tréigean an chomhaid sprice `%s'.\n"

#: remake.c:625
#, c-format
msgid "Target `%s' not remade because of errors."
msgstr "Ní dhearna an sprioc `%s' arís ós rud é go bhfuil earráidí ann."

#: remake.c:677
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' is order-only for target `%s'.\n"
msgstr ""
"Sonraíonn an réamhriachtanas `%s' ord rite amháin le haghaidh sprice `%s'.\n"

#: remake.c:682
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' of target `%s' does not exist.\n"
msgstr "Níl an réamhriachtanas `%s' den sprioc `%s' ann.\n"

#: remake.c:687
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' is newer than target `%s'.\n"
msgstr "Tá an réamhriachtanas `%s' níos nuaí ná an sprioc `%s'.\n"

#: remake.c:690
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' is older than target `%s'.\n"
msgstr "Tá an réamhriachtanas `%s' níos sine ná an sprioc `%s'.\n"

#: remake.c:708
#, c-format
msgid "Target `%s' is double-colon and has no prerequisites.\n"
msgstr "Tá dhá idirstad ag an sprioc `%s' agus níl aon réamhriachtanas aice.\n"

#: remake.c:715
#, c-format
msgid "No commands for `%s' and no prerequisites actually changed.\n"
msgstr ""
"Níl aon ordú le haghaidh `%s' agus níor athraigh aon réamhriachtanas.\n"

#: remake.c:720
#, c-format
msgid "Making `%s' due to always-make flag.\n"
msgstr "`%s' á dhéanamh de bharr bratach --always-make.\n"

#: remake.c:728
#, c-format
msgid "No need to remake target `%s'"
msgstr "Ní gá leis an sprioc `%s' a athdhéanamh"

#: remake.c:730
#, c-format
msgid "; using VPATH name `%s'"
msgstr "; ag baint úsáid as ainm VPATH `%s'"

#: remake.c:750
#, c-format
msgid "Must remake target `%s'.\n"
msgstr "Caithfidh an sprioc `%s' a athdhéanamh.\n"

#: remake.c:756
#, c-format
msgid " Ignoring VPATH name `%s'.\n"
msgstr " Ag déanamh neamhshuim ar ainm VPATH `%s'.\n"

#: remake.c:765
#, c-format
msgid "Commands of `%s' are being run.\n"
msgstr "Orduithe de `%s' á rith.\n"

#: remake.c:772
#, c-format
msgid "Failed to remake target file `%s'.\n"
msgstr "Theip ar athdhéanamh an sprioc-chomhaid `%s'.\n"

#: remake.c:775
#, c-format
msgid "Successfully remade target file `%s'.\n"
msgstr "D'éirigh le hathdhéanamh an sprioc-chomhaid `%s'.\n"

#: remake.c:778
#, c-format
msgid "Target file `%s' needs remade under -q.\n"
msgstr "Tá gá leis an chomhad sprice `%s' a athdhéanamh leis an rogha -q.\n"

#: remake.c:1306
#, c-format
msgid "Warning: File `%s' has modification time in the future"
msgstr "Rabhadh: Tá an t-am mionathraithe den chomhad `%s' sa todhchaí"

#: remake.c:1313
#, c-format
msgid "Warning: File `%s' has modification time %.2g s in the future"
msgstr ""
"Rabhadh: Tá an t-am mionathraithe den chomhad `%s' %.2g soicind sa todhchaí"

#: remake.c:1511
#, c-format
msgid ".LIBPATTERNS element `%s' is not a pattern"
msgstr "Níl eilimint .LIBPATTERNS `%s' ina patrún"

#: remote-cstms.c:125
#, c-format
msgid "Customs won't export: %s\n"
msgstr "Ní easpórtálfar Customs: %s\n"

#: rule.c:548
msgid ""
"\n"
"# Implicit Rules"
msgstr ""
"\n"
"# Rialacha Intuigthe"

#: rule.c:563
msgid ""
"\n"
"# No implicit rules."
msgstr ""
"\n"
"# Níl aon riail intuigthe."

#: rule.c:566
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u implicit rules, %u"
msgstr ""
"\n"
"# %u riail intuigthe, %u"

#: rule.c:575
msgid " terminal."
msgstr " teirminéal."

#: rule.c:583
#, c-format
msgid "BUG: num_pattern_rules wrong! %u != %u"
msgstr "FABHT: num_pattern_rules mícheart! %u != %u"

#: signame.c:85
msgid "unknown signal"
msgstr "comhartha anaithnid"

#: signame.c:93
msgid "Hangup"
msgstr "Croch suas"

#: signame.c:96
msgid "Interrupt"
msgstr "Idirbhriseadh"

#: signame.c:99
msgid "Quit"
msgstr "Scoir"

#: signame.c:102
msgid "Illegal Instruction"
msgstr "Treoir Neamhcheadaithe"

#: signame.c:105
msgid "Trace/breakpoint trap"
msgstr "Rianaigh/brisphointe"

#: signame.c:110
msgid "Aborted"
msgstr "Tobscortha"

#: signame.c:113
msgid "IOT trap"
msgstr "Gaiste IOT"

#: signame.c:116
msgid "EMT trap"
msgstr "Gaiste EMT"

#: signame.c:119
msgid "Floating point exception"
msgstr "Eisceacht snámhphointe"

#: signame.c:122
msgid "Killed"
msgstr "Maraithe"

#: signame.c:125
msgid "Bus error"
msgstr "Busearráid"

#: signame.c:128
msgid "Segmentation fault"
msgstr "Fabht deighilte"

#: signame.c:131
msgid "Bad system call"
msgstr "Drochghlao ar an gcóras"

#: signame.c:134
msgid "Broken pipe"
msgstr "Píopa briste"

#: signame.c:137
msgid "Alarm clock"
msgstr "Clog aláraim"

#: signame.c:140
msgid "Terminated"
msgstr "Scortha"

#: signame.c:143
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Comhartha saincheaptha 1"

#: signame.c:146
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Comhartha saincheaptha 2"

#: signame.c:151 signame.c:154
msgid "Child exited"
msgstr "Scoir an mhacphróiseas"

#: signame.c:157
msgid "Power failure"
msgstr "Cliseadh cumhachta"

#: signame.c:160
msgid "Stopped"
msgstr "Stoptha"

#: signame.c:163
msgid "Stopped (tty input)"
msgstr "Stoptha (ionchur tty)"

#: signame.c:166
msgid "Stopped (tty output)"
msgstr "Stoptha (aschur tty)"

#: signame.c:169
msgid "Stopped (signal)"
msgstr "Stoptha (comhartha)"

#: signame.c:172
msgid "CPU time limit exceeded"
msgstr "Teorainn ama LAP sáraithe"

#: signame.c:175
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Uasmhéid na gcomhad sáraithe"

#: signame.c:178
msgid "Virtual timer expired"
msgstr "Am fíorúil caite"

#: signame.c:181
msgid "Profiling timer expired"
msgstr "Am próifíle caite"

#: signame.c:187
msgid "Window changed"
msgstr "Athraíodh an fhuinneog"

#: signame.c:190
msgid "Continued"
msgstr "Leanta"

#: signame.c:193
msgid "Urgent I/O condition"
msgstr "Staid phráinneach A/I"

#: signame.c:200 signame.c:209
msgid "I/O possible"
msgstr "A/I indéanta"

#: signame.c:203
msgid "SIGWIND"
msgstr "SIGWIND"

#: signame.c:206
msgid "SIGPHONE"
msgstr "SIGPHONE"

#: signame.c:212
msgid "Resource lost"
msgstr "Acmhainn caillte"

#: signame.c:215
msgid "Danger signal"
msgstr "Comhartha guaise"

#: signame.c:218
msgid "Information request"
msgstr "Iarratas ar eolas"

#: signame.c:221
msgid "Floating point co-processor not available"
msgstr "Níl comhphróiseálaí snámhphointe ar fáil"

#: strcache.c:210
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s # of strings in strcache: %d\n"
msgstr ""

#: strcache.c:211
#, c-format
msgid "%s # of strcache buffers: %d\n"
msgstr ""

#: strcache.c:212
#, c-format
msgid "%s strcache size: total = %d / max = %d / min = %d / avg = %d\n"
msgstr ""

#: strcache.c:214
#, c-format
msgid "%s strcache free: total = %d / max = %d / min = %d / avg = %d\n"
msgstr ""

#: variable.c:1369
msgid "default"
msgstr "réamhshocraithe"

#: variable.c:1372
msgid "environment"
msgstr "timpeallacht"

#: variable.c:1375
msgid "makefile"
msgstr "makefile"

#: variable.c:1378
msgid "environment under -e"
msgstr "timpeallacht le -e"

#: variable.c:1381
msgid "command line"
msgstr "líne na n-orduithe"

#: variable.c:1384
msgid "`override' directive"
msgstr "treoir `override'"

#: variable.c:1387
msgid "automatic"
msgstr "uathoibríoch"

#: variable.c:1396
#, c-format
msgid " (from `%s', line %lu)"
msgstr " (ó `%s', líne %lu)"

#: variable.c:1438
msgid "# variable set hash-table stats:\n"
msgstr "# athróg tacar hais-tábla stait:\n"

#: variable.c:1449
msgid ""
"\n"
"# Variables\n"
msgstr ""
"\n"
"# Athróga\n"

#: variable.c:1453
msgid ""
"\n"
"# Pattern-specific Variable Values"
msgstr ""
"\n"
"# Luachanna Athróige sainiúil don phatrún"

#: variable.c:1467
msgid ""
"\n"
"# No pattern-specific variable values."
msgstr ""
"\n"
"# Níl aon luach athróige atá sainiúil don phatrún."

#: variable.c:1469
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u pattern-specific variable values"
msgstr ""
"\n"
"# %u luach athróige atá sainiúil don phatrún"

#: variable.h:189
#, c-format
msgid "warning: undefined variable `%.*s'"
msgstr "rabhadh: athróg gan sainmhíniú: `%.*s'"

#: vmsfunctions.c:94
#, c-format
msgid "sys$search failed with %d\n"
msgstr "Theip ar sys$cuardach le %d\n"

#: vmsjobs.c:71
#, c-format
msgid "Warning: Empty redirection\n"
msgstr "Rabhadh: Atreorú folamh\n"

#: vmsjobs.c:175
#, c-format
msgid "internal error: `%s' command_state"
msgstr "earráid inmheánach: `%s' command_state"

#: vmsjobs.c:268
#, c-format
msgid "-warning, CTRL-Y will leave sub-process(es) around.\n"
msgstr "-rabhadh, fágfaidh CTRL-Y fo-phróisis gan ghlanadh.\n"

#: vmsjobs.c:284
#, c-format
msgid "-warning, you may have to re-enable CTRL-Y handling from DCL.\n"
msgstr ""
"-rabhadh, is féidir gur gá duit ionramháil CTRL-Y a athchumasú ó DCL.\n"

#: vmsjobs.c:407
#, c-format
msgid "BUILTIN [%s][%s]\n"
msgstr "INSUITE [%s][%s]\n"

#: vmsjobs.c:418
#, c-format
msgid "BUILTIN CD %s\n"
msgstr "CD INSUITE %s\n"

#: vmsjobs.c:436
#, c-format
msgid "BUILTIN RM %s\n"
msgstr "RM INSUITE %s\n"

#: vmsjobs.c:457
#, c-format
msgid "Unknown builtin command '%s'\n"
msgstr "Ordú anaithnid insuite '%s'\n"

#: vmsjobs.c:479
#, c-format
msgid "Error, empty command\n"
msgstr "Earráid, ordú folamh\n"

#: vmsjobs.c:491
#, c-format
msgid "Redirected input from %s\n"
msgstr "Atreoraíodh ionchur ó %s\n"

#: vmsjobs.c:498
#, c-format
msgid "Redirected error to %s\n"
msgstr "Atreoraíodh earráidí go %s\n"

#: vmsjobs.c:505
#, c-format
msgid "Redirected output to %s\n"
msgstr "Atreoraíodh aschur go %s\n"

#: vmsjobs.c:568
#, c-format
msgid "Executing %s instead\n"
msgstr "%s á rith ina áit\n"

#: vmsjobs.c:668
#, c-format
msgid "Error spawning, %d\n"
msgstr "Earráid le linn sceitheadh, %d\n"

#: vpath.c:571
msgid ""
"\n"
"# VPATH Search Paths\n"
msgstr ""
"\n"
"# VPATH Conairí Cuardaigh\n"

#: vpath.c:588
msgid "# No `vpath' search paths."
msgstr "# Níl aon chonair chuardaigh `vpath'."

#: vpath.c:590
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u `vpath' search paths.\n"
msgstr ""
"\n"
"# %u conair chuardaigh `vpath'.\n"

#: vpath.c:593
msgid ""
"\n"
"# No general (`VPATH' variable) search path."
msgstr ""
"\n"
"# Níl aon chonair ghinearálta cuardaigh (athróg `VPATH')."

#: vpath.c:599
msgid ""
"\n"
"# General (`VPATH' variable) search path:\n"
"# "
msgstr ""
"\n"
"# Conair ghinearálta cuardaigh (athróg `VPATH'):\n"
"# "

#~ msgid "Do not specify -j or --jobs if sh.exe is not available."
#~ msgstr "Ná sonraigh -j ná --jobs mura bhfuil sh.exe le fáil."

#~ msgid "Resetting make for single job mode."
#~ msgstr "make á athshocrú le haghaidh jabanna aonair."

#~ msgid "Syntax error, still inside '\"'\n"
#~ msgstr "Earráid chomhréire, isteach i '\"' fós\n"

#~ msgid "Got a SIGCHLD; %u unreaped children.\n"
#~ msgstr "Fuarthas SIGCHLD; %u mac gan bhaint.\n"

#~ msgid "no file name for `%sinclude'"
#~ msgstr "níl aon ainm comhaid do `%sinclude'"

#~ msgid "target `%s' leaves prerequisite pattern empty"
#~ msgstr "fágann an sprioc `%s' an patrún réamhriachtanais folamh"