makefile.vms-in   [plain text]


#
# Makefile for binutils under openVMS (Alpha and Vax)
#
# For use with gnu-make for vms
#
# Created by Klaus K"ampf, kkaempf@rmi.de
#
#

# Distribution version, filled in by configure.com
VERSION=@VERSION@

ifeq ($(ARCH),ALPHA)
TARGET=""vms-alpha""
else
TARGET=""vms-vax""
endif

ifeq ($(CC),gcc)
CFLAGS=/include=([],[-.include],[-.bfd])$(DEFS)
DEFS=/define=("TARGET=$(TARGET)")
LIBS=,gnu_cc_library:libgcc/lib,sys$$library:vaxcrtl.olb/lib,gnu_cc_library:crt0.obj
else
CFLAGS=/noopt/debug/include=([],[-.include],[-.bfd])$(DEFS)\
/warnings=disable=(missingreturn,implicitfunc,longextern)
DEFS=/define=("TARGET=$(TARGET)","const=","unlink=remove")
LIBS=,sys$$library:vaxcrtl.olb/lib
endif

BFDLIB = [-.bfd]libbfd.olb/lib
BFDLIB_DEP = [-.bfd]libbfd.olb
LIBIBERTY_DEP = [-.libiberty]libiberty.olb
LIBIBERTY = [-.libiberty]libiberty.olb/lib
OPCODES_DEP = [-.opcodes]libopcodes.olb
OPCODES = [-.opcodes]libopcodes.olb/lib

DEBUG_OBJS = rddbg.obj,debug.obj,stabs.obj,ieee.obj,rdcoff.obj

WRITE_DEBUG_OBJS = $(DEBUG_OBJS),wrstabs.obj

BULIBS = []bucomm.obj,version.obj,filemode.obj

ADDL_DEPS = $(BULIBS),$(BFDLIB_DEP),$(LIBIBERTY_DEP)
ADDL_LIBS = $(BULIBS),$(BFDLIB),$(LIBIBERTY)

SIZEOBJS = $(ADDL_DEPS),size.obj

STRINGSOBJS = $(ADDL_DEPS),strings.obj

NMOBJS = $(ADDL_DEPS),nm.obj

OBJDUMPOBJS = $(ADDL_DEPS),objdump.obj,prdbg.obj,$(DEBUG_OBJS),$(OPCODES_DEP)

all: config.h size.exe strings.exe objdump.exe nm.exe

size.exe: $(SIZEOBJS)
	link/exe=$@ size.obj,$(ADDL_LIBS)$(LIBS)

strings.exe: $(STRINGSOBJS)
	link/exe=$@ strings.obj,$(ADDL_LIBS)$(LIBS)

nm.exe: $(NMOBJS)
	link/exe=$@ nm.obj,$(ADDL_LIBS)$(LIBS)

objdump.exe: $(OBJDUMPOBJS)
	link/exe=$@ objdump.obj,prdbg.obj,$(DEBUG_OBJS),$(BFDLIB),$(OPCODES),$(ADDL_LIBS)$(LIBS)


version.obj: version.c
	$(CC) $(CFLAGS)/define=(VERSION="""$(VERSION)""") $<

config.h:
	$$ @configure
	$(MAKE) -f makefile.vms "CC=$(CC)"

[-.bfd]libbfd.olb:
	$(CD) [-.bfd]
	$(MAKE) -f makefile.vms "CC=$(CC)"
	$(CD) [-.binutils]

[-.libiberty]libiberty.olb:
	$(CD) [-.libiberty]
	$(MAKE) -f makefile.vms "CC=$(CC)"
	$(CD) [-.binutils]

[-.opcodes]libopcodes.olb:
	$(CD) [-.opcodes]
	$(MAKE) -f makefile.vms "CC=$(CC)"
	$(CD) [-.binutils]

clean:
	$$ purge
	$(RM) *.obj;
	$(RM) *.exe;

distclean: clean
	$(RM) config.h;
	$(RM) makefile.vms;