ca.po   [plain text]


# translation of gcc-3.4.3-ca.po to Catalan
# Catalan translation of gcc.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gcc package.
# Gilles MATEU <mateu.gilles@wanadoo.fr>, 2002.
# Gilles MATEU <mateu.gilles@wanadoo.fr>, 2003.
# Gilles MATEU <mateu.gilles@wanadoo.fr>, 2004.
# Jordi Mas i Hernandez <jmas@softcatala.org>, 2004
# Antoni Bella Pérez <BELLA5@teleline.es>, 2004
# Gilles MATEU <gilles@mateu.org>, 2004
# David Poblador <david@nirvanis.org>, 2004
#
#
#    Aquest fitxer té errades ortogràfiques, sintàtiques, i de traducció greus.
#    A 31/10/2004 vaig aplicar correccions importants, però s'hauria de revisar
#    el fitxer completament.
#
#    - Proposo a més no traduir les ordres de llenguatge C. Per exemple, no traduir
#    'case' per 'cas' ni cap altre ordre del llenguatge C.
#
#    - Proposo escriure els mots que sigui ordre del llenguatge entre de la següent manera:
#    «case» (per indicar que es textual)
#
#    Cal molta feina en aquest fitxer. Jordi 05/11/2004
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.4.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-13 19:50-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-10 00:42+0000\n"
"Last-Translator: Mateu Gilles <gilles@mateu.org>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: c-decl.c:3783
msgid "<anonymous>"
msgstr "<anònim>"

#: c-format.c:347 c-format.c:371
#, fuzzy
msgid "' ' flag"
msgstr "opció \" \""

#: c-format.c:347 c-format.c:371
#, fuzzy
msgid "the ' ' printf flag"
msgstr "l'opció \"'\" de printf"

#: c-format.c:348 c-format.c:372 c-format.c:406 c-format.c:418 c-format.c:475
#, fuzzy
msgid "'+' flag"
msgstr "opció \"+\""

#: c-format.c:348 c-format.c:372 c-format.c:406 c-format.c:418
#, fuzzy
msgid "the '+' printf flag"
msgstr "l'opció \"'\" de printf"

#: c-format.c:349 c-format.c:373 c-format.c:419 c-format.c:451
#, fuzzy
msgid "'#' flag"
msgstr "opció \"#\""

#: c-format.c:349 c-format.c:373 c-format.c:419
#, fuzzy
msgid "the '#' printf flag"
msgstr "l'opció \"'\" de printf"

#: c-format.c:350 c-format.c:374 c-format.c:449
#, fuzzy
msgid "'0' flag"
msgstr "opció \"0\""

#: c-format.c:350 c-format.c:374
#, fuzzy
msgid "the '0' printf flag"
msgstr "l'opció \"'\" de printf"

#: c-format.c:351 c-format.c:375 c-format.c:448 c-format.c:478
#, fuzzy
msgid "'-' flag"
msgstr "opció \"-\""

#: c-format.c:351 c-format.c:375
#, fuzzy
msgid "the '-' printf flag"
msgstr "l'opció \"'\" de printf"

#: c-format.c:352 c-format.c:432
#, fuzzy
msgid "''' flag"
msgstr "opció \"'\""

#: c-format.c:352
#, fuzzy
msgid "the ''' printf flag"
msgstr "l'opció \"'\" de printf"

#: c-format.c:353 c-format.c:433
#, fuzzy
msgid "'I' flag"
msgstr "opció \"'\""

#: c-format.c:353
#, fuzzy
msgid "the 'I' printf flag"
msgstr "l'opció \"I\" de printf"

#: c-format.c:354 c-format.c:376 c-format.c:430 c-format.c:452 c-format.c:479
#: c-format.c:1606 config/sol2-c.c:46
msgid "field width"
msgstr "amplària de camp"

#: c-format.c:354 c-format.c:376 config/sol2-c.c:46
msgid "field width in printf format"
msgstr "amplària de camp en format printf"

#: c-format.c:355 c-format.c:377 c-format.c:408 c-format.c:421
msgid "precision"
msgstr "precisió"

#: c-format.c:355 c-format.c:377 c-format.c:408 c-format.c:421
msgid "precision in printf format"
msgstr "precisió en format printf"

#: c-format.c:356 c-format.c:378 c-format.c:409 c-format.c:422 c-format.c:431
#: c-format.c:482 config/sol2-c.c:47
msgid "length modifier"
msgstr "modificador de longitud"

#: c-format.c:356 c-format.c:378 c-format.c:409 c-format.c:422
#: config/sol2-c.c:47
msgid "length modifier in printf format"
msgstr "modificador de longitud en format printf"

#: c-format.c:407 c-format.c:420
#, fuzzy
msgid "'q' flag"
msgstr "opció \"'\""

#: c-format.c:407 c-format.c:420
#, fuzzy
msgid "the 'q' diagnostic flag"
msgstr "l'opció \"'\" de printf"

#: c-format.c:428
msgid "assignment suppression"
msgstr "supressió de l'assignació"

#: c-format.c:428
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr "la supressió de l'assignació és una característica de scanf"

#: c-format.c:429
#, fuzzy
msgid "'a' flag"
msgstr "opció \"'\""

#: c-format.c:429
#, fuzzy
msgid "the 'a' scanf flag"
msgstr "l'opció \"'\" de scanf"

#: c-format.c:430
msgid "field width in scanf format"
msgstr "amplària de camp en format scanf"

#: c-format.c:431
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr "modificador de longitud en format scanf"

#: c-format.c:432
#, fuzzy
msgid "the ''' scanf flag"
msgstr "l'opció \"'\" de scanf"

#: c-format.c:433
#, fuzzy
msgid "the 'I' scanf flag"
msgstr "l'opció \"I\" de scanf"

#: c-format.c:447
#, fuzzy
msgid "'_' flag"
msgstr "opció \"'\""

#: c-format.c:447
#, fuzzy
msgid "the '_' strftime flag"
msgstr "l'opció \"_\" de strftime"

#: c-format.c:448
#, fuzzy
msgid "the '-' strftime flag"
msgstr "l'opció \"-\" de strftime"

#: c-format.c:449
#, fuzzy
msgid "the '0' strftime flag"
msgstr "l'opció \"0\" de strftime"

#: c-format.c:450 c-format.c:474
#, fuzzy
msgid "'^' flag"
msgstr "opció \"'\""

#: c-format.c:450
#, fuzzy
msgid "the '^' strftime flag"
msgstr "l'opció \"^\" de strftime"

#: c-format.c:451
#, fuzzy
msgid "the '#' strftime flag"
msgstr "l'opció \"#\" de strftime"

#: c-format.c:452
msgid "field width in strftime format"
msgstr "amplària de camp en format strftime"

#: c-format.c:453
#, fuzzy
msgid "'E' modifier"
msgstr "modificador \"E\""

#: c-format.c:453
#, fuzzy
msgid "the 'E' strftime modifier"
msgstr "el modificador \"E\" de strftime"

#: c-format.c:454
#, fuzzy
msgid "'O' modifier"
msgstr "modificador \"O\""

#: c-format.c:454
#, fuzzy
msgid "the 'O' strftime modifier"
msgstr "el modificador \"O\" de strftime"

#: c-format.c:455
#, fuzzy
msgid "the 'O' modifier"
msgstr "el modificador \"O\""

#: c-format.c:473
msgid "fill character"
msgstr "caràcter de farciment"

#: c-format.c:473
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr "caràcter de farciment en format strfmon"

#: c-format.c:474
#, fuzzy
msgid "the '^' strfmon flag"
msgstr "l'opció \"^\" de strfmon"

#: c-format.c:475
#, fuzzy
msgid "the '+' strfmon flag"
msgstr "l'opció \"+\" de strfmon"

#: c-format.c:476
#, fuzzy
msgid "'(' flag"
msgstr "opció \"'\""

#: c-format.c:476
#, fuzzy
msgid "the '(' strfmon flag"
msgstr "l'opció \"(\" de strfmon"

#: c-format.c:477
#, fuzzy
msgid "'!' flag"
msgstr "opció \"'\""

#: c-format.c:477
#, fuzzy
msgid "the '!' strfmon flag"
msgstr "l'opció \"!\" de strfmon"

#: c-format.c:478
#, fuzzy
msgid "the '-' strfmon flag"
msgstr "l'opció \"-\" de strfmon"

#: c-format.c:479
msgid "field width in strfmon format"
msgstr "amplària de camp en format strfmon"

#: c-format.c:480
msgid "left precision"
msgstr "precisió esquerra"

#: c-format.c:480
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr "precisió esquerra en format strfmon"

#: c-format.c:481
msgid "right precision"
msgstr "precisió de dreta"

#: c-format.c:481
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr "precisió de dreta en format strfmon"

#: c-format.c:482
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr "modificador de longitud en format strfmon"

#: c-format.c:1708
msgid "field precision"
msgstr "precisió del camp"

#: c-incpath.c:73
#, c-format
msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorant el directori duplicat \"%s\"\n"

#: c-incpath.c:76
#, c-format
msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
msgstr " com és un directori que no és del sistema que duplica un directori del sistema\n"

#: c-incpath.c:80
#, c-format
msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorant el directori inexistent \"%s\"\n"

#: c-incpath.c:295
#, c-format
msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
msgstr "la recerca de #include \"...\" s'inicia aquí:\n"

#: c-incpath.c:299
#, c-format
msgid "#include <...> search starts here:\n"
msgstr "la recerca de #include <...> s'inicia aquí:\n"

#: c-incpath.c:304
#, c-format
msgid "End of search list.\n"
msgstr "Fi de la llista de recerca.\n"

#: c-opts.c:1378
msgid "<built-in>"
msgstr "<built-in>"

#: c-opts.c:1396
#, fuzzy
msgid "<command-line>"
msgstr "<command line>"

#: c-typeck.c:2328 c-typeck.c:4764 c-typeck.c:4766 c-typeck.c:4774
#: c-typeck.c:4804 c-typeck.c:6180
msgid "initializer element is not constant"
msgstr "l'element de valor inicial no és constant"

#: c-typeck.c:4567
#, fuzzy
msgid "array initialized from parenthesized string constant"
msgstr "matriu de caràcters amb valors inicials assignats d'una cadena ampla"

#: c-typeck.c:4628 cp/typeck2.c:686
#, gcc-internal-format
msgid "char-array initialized from wide string"
msgstr "matriu de caràcters amb valors inicials assignats d'una cadena ampla"

#: c-typeck.c:4633
#, fuzzy
msgid "wchar_t-array initialized from non-wide string"
msgstr "matriu de caràcters amb valors inicials assignats d'una cadena ampla"

#: c-typeck.c:4651 cp/typeck2.c:706
#, gcc-internal-format
msgid "initializer-string for array of chars is too long"
msgstr "la cadena de valors inicials per a la matriu de caràcters és massa llarga"

#: c-typeck.c:4657
#, fuzzy
msgid "array of inappropriate type initialized from string constant"
msgstr "matriu de caràcters amb valors inicials assignats d'una cadena ampla"

#. ??? This should not be an error when inlining calls to
#. unprototyped functions.
#: c-typeck.c:4721 c-typeck.c:4216 cp/typeck.c:1532
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of non-lvalue array"
msgstr "ús no vàlid de matriu no evaluada"

#: c-typeck.c:4747
msgid "array initialized from non-constant array expression"
msgstr "matriu amb valors inicials assignats d'una expressió matricial que no és constant"

#: c-typeck.c:4811 c-typeck.c:6184
#, gcc-internal-format
msgid "initializer element is not computable at load time"
msgstr "l'element de valor inicial no és calculable al moment de la càrrega"

#. Although C99 is unclear about whether incomplete arrays
#. of VLAs themselves count as VLAs, it does not make
#. sense to permit them to be initialized given that
#. ordinary VLAs may not be initialized.
#: c-typeck.c:4822 c-decl.c:3217 c-decl.c:3232
#, gcc-internal-format
msgid "variable-sized object may not be initialized"
msgstr "un objecte de grandària variable no pot tenir valor inicial"

#: c-typeck.c:4826
msgid "invalid initializer"
msgstr "valor inicial no vàlid"

#: c-typeck.c:5300
msgid "extra brace group at end of initializer"
msgstr "grup extra de claus al final dels valors inicials"

#: c-typeck.c:5320
msgid "missing braces around initializer"
msgstr "falten claus al voltant dels valors inicials"

#: c-typeck.c:5381
msgid "braces around scalar initializer"
msgstr "claus al voltant del valor inicial escalar"

#: c-typeck.c:5438
msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
msgstr "iniciació d'un membre de matriu flexible en un context niat"

#: c-typeck.c:5440
msgid "initialization of a flexible array member"
msgstr "iniciació d'un membre de matriu flexible"

#: c-typeck.c:5467
msgid "missing initializer"
msgstr "falta valor inicial"

#: c-typeck.c:5489
msgid "empty scalar initializer"
msgstr "valor inicial escalar buidor"

#: c-typeck.c:5494
msgid "extra elements in scalar initializer"
msgstr "elements extres en valor inicial escalar"

#: c-typeck.c:5591 c-typeck.c:5651
msgid "array index in non-array initializer"
msgstr "índex de matriu en valor inicial que no és de matriu"

#: c-typeck.c:5596 c-typeck.c:5704
msgid "field name not in record or union initializer"
msgstr "el nom del camp no està en e l'inicialitzador de record o union"

#: c-typeck.c:5642
#, fuzzy
msgid "array index in initializer not of integer type"
msgstr "l'índex de matriu en el valor inicial excedeix els límits de la matriu"

#: c-typeck.c:5647 c-typeck.c:5649
msgid "nonconstant array index in initializer"
msgstr "índex de matriu no constant en valor inicial"

#: c-typeck.c:5653 c-typeck.c:5656
msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
msgstr "l'índex de matriu en el valor inicial excedeix els límits de la matriu"

#: c-typeck.c:5667
msgid "empty index range in initializer"
msgstr "límits d'índexs buits en valor inicial"

#: c-typeck.c:5676
msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
msgstr "els límits d'índexs de la matriu en el valor inicial excedeixen els límits de la matriu"

#: c-typeck.c:5751 c-typeck.c:5774 c-typeck.c:6248
msgid "initialized field with side-effects overwritten"
msgstr "camp iniciat amb efectes laterals sobreescrits"

#: c-typeck.c:5753 c-typeck.c:5776 c-typeck.c:6250
#, fuzzy
msgid "initialized field overwritten"
msgstr "camp iniciat amb efectes laterals sobreescrits"

#: c-typeck.c:6458
msgid "excess elements in char array initializer"
msgstr "excés d'elements en valors inicials de matriu de caràcters"

#: c-typeck.c:6465 c-typeck.c:6511
msgid "excess elements in struct initializer"
msgstr "excés d'elements en valors inicials de struct"

#: c-typeck.c:6526
msgid "non-static initialization of a flexible array member"
msgstr "iniciació no estàtica d'un membre de matriu flexible"

#: c-typeck.c:6594
msgid "excess elements in union initializer"
msgstr "excés d'elements en valors inicials d'union"

#: c-typeck.c:6681
msgid "excess elements in array initializer"
msgstr "excés d'elements en valors inicials de matriu"

#: c-typeck.c:6711
msgid "excess elements in vector initializer"
msgstr "excés d'elements en valor inicial vectorial"

#: c-typeck.c:6735
msgid "excess elements in scalar initializer"
msgstr "excés d'elements en valor inicial escalar"

#: cfgrtl.c:1970
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr "control de fluix insn dintre el bloc bàsic"

#: cfgrtl.c:2048
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr "insn erroni en la vora del respatller"

#: cfgrtl.c:2090
msgid "insn outside basic block"
msgstr "insn fora del bloc bàsic"

#: cfgrtl.c:2097
msgid "return not followed by barrier"
msgstr "return no és seguit per una barrera"

#: cgraph.c:391 ipa-inline.c:313
msgid "function body not available"
msgstr "la funció cso no és disponible"

#: cgraph.c:393 cgraphunit.c:633
msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
msgstr ""

#: cgraph.c:396 cgraphunit.c:638
msgid "function not considered for inlining"
msgstr ""

#: cgraph.c:398 cgraphunit.c:636 ipa-inline.c:306
msgid "function not inlinable"
msgstr "la funció no pot ser «inline»"

#: collect2.c:373 gcc.c:6833
#, fuzzy, c-format
msgid "internal gcc abort in %s, at %s:%d"
msgstr "abandó en %s, en %s:%d"

#: collect2.c:872
#, c-format
msgid "no arguments"
msgstr "sense arguments"

#: collect2.c:1246 collect2.c:1394 collect2.c:1429
#, c-format
msgid "fopen %s"
msgstr "fopen %s"

#: collect2.c:1249 collect2.c:1399 collect2.c:1432
#, c-format
msgid "fclose %s"
msgstr "fclose %s"

#: collect2.c:1258
#, c-format
msgid "collect2 version %s"
msgstr "collect2 versió %s"

#: collect2.c:1348
#, c-format
msgid "%d constructor(s) found\n"
msgstr "es troba(en) %d constructor(s)\n"

#: collect2.c:1349
#, c-format
msgid "%d destructor(s) found\n"
msgstr "es troba(en) %d destructor(s)\n"

#: collect2.c:1350
#, c-format
msgid "%d frame table(s) found\n"
msgstr "es troba(en) %d marcs de matriu(es)\n"

#: collect2.c:1487
#, fuzzy, c-format
msgid "can't get program status"
msgstr "%s: %s: no es pot obtenir l'estat: %s\n"

#: collect2.c:1537
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[no es pot trobar %s]"

#: collect2.c:1552
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot find '%s'"
msgstr "no es pot trobar \"%s\""

#: collect2.c:1556 collect2.c:2045 collect2.c:2200 gcc.c:2928
#, c-format
msgid "pex_init failed"
msgstr ""

#: collect2.c:1591
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[Deixant %s]\n"

#: collect2.c:1811
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
"\n"
"write_c_file - el nom de sortida és %s, el prefix és %s\n"

#: collect2.c:2019
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot find 'nm'"
msgstr "no es pot trobar \"nm\""

#: collect2.c:2066
#, fuzzy, c-format
msgid "can't open nm output"
msgstr "no es pot obrir %s"

#: collect2.c:2110
#, c-format
msgid "init function found in object %s"
msgstr "es va trobar la funció init en l'objecte %s"

#: collect2.c:2118
#, c-format
msgid "fini function found in object %s"
msgstr "es va trobar la funció fini en l'objecte %s"

#: collect2.c:2221
#, fuzzy, c-format
msgid "can't open ldd output"
msgstr "no es pot obrir %s"

#: collect2.c:2224
#, c-format
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
"\n"
"sortida de ldd amb constructors/destructors.\n"

#: collect2.c:2239
#, c-format
msgid "dynamic dependency %s not found"
msgstr "no es troba la dependència dinàmica %s"

#: collect2.c:2251
#, c-format
msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
msgstr "no es pot obrir la dependència dinàmica \"%s\""

#: collect2.c:2407
#, c-format
msgid "%s: not a COFF file"
msgstr "%s: no és un fitxer COFF"

#: collect2.c:2527
#, c-format
msgid "%s: cannot open as COFF file"
msgstr "%s: no es pot obrir com un fitxer COFF"

#: collect2.c:2585
#, c-format
msgid "library lib%s not found"
msgstr "no es troba la biblioteca lib%s"

#: cppspec.c:106
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
msgstr "\"%s\" no es una opció vàlida per el preprocessador"

#: cppspec.c:128
#, c-format
msgid "too many input files"
msgstr "massa fitxers d'entrada"

#: diagnostic.c:189
#, c-format
msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
msgstr "%s:%d: confusió per errors precedentes, abandó\n"

#: diagnostic.c:254
#, fuzzy, c-format
msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
msgstr "compilació acabada.\n"

#: diagnostic.c:263
#, c-format
msgid ""
"Please submit a full bug report,\n"
"with preprocessed source if appropriate.\n"
"See %s for instructions.\n"
msgstr ""
"Si us plau, envieu un informe d'error complet,\n"
"amb la font preprocessada si és oportú.\n"
"Consulta %s per a les instruccions.\n"

#: diagnostic.c:272
#, c-format
msgid "compilation terminated.\n"
msgstr "compilació acabada.\n"

#: diagnostic.c:623
#, c-format
msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
msgstr "Error intern del compilador: Error al reportar rutines reentrades.\n"

#: final.c:1104
msgid "negative insn length"
msgstr "longitud insn negativa"

#: final.c:2449
msgid "could not split insn"
msgstr "no es pot separar insn"

#: final.c:2798
#, fuzzy
msgid "invalid 'asm': "
msgstr "\"asm\" no vàlid: "

#: final.c:2981
#, c-format
msgid "nested assembly dialect alternatives"
msgstr "alternatives de dialecte d'ensamblador imbricades"

#: final.c:2998 final.c:3010
#, c-format
msgid "unterminated assembly dialect alternative"
msgstr "alternativa de dialecte d'ensamblador no terminada"

#: final.c:3057
#, c-format
msgid "operand number missing after %%-letter"
msgstr "falta nombre operand després de %%-letter"

#: final.c:3060 final.c:3101
#, c-format
msgid "operand number out of range"
msgstr "nombre operador fora de límits"

#: final.c:3120
#, c-format
msgid "invalid %%-code"
msgstr "%%-codi no vàlid"

#: final.c:3150
#, fuzzy, c-format
msgid "'%%l' operand isn't a label"
msgstr "l'operand \"%%l\" no és una etiqueta"

#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants; PRINT_OPERAND must
#. handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#: final.c:3251 vmsdbgout.c:487 config/i386/i386.c:7222
#: config/pdp11/pdp11.c:1700
#, c-format
msgid "floating constant misused"
msgstr "constant de coma flotant mal usada"

#: final.c:3307 vmsdbgout.c:544 config/i386/i386.c:7298
#: config/pdp11/pdp11.c:1747
#, c-format
msgid "invalid expression as operand"
msgstr "expressió no vàlida com a operand"

#: flow.c:1735
msgid "Attempt to delete prologue/epilogue insn:"
msgstr "Intent d'esborrar insn pròleg/epíleg:"

#: gcc.c:1665
#, c-format
msgid "Using built-in specs.\n"
msgstr "Usant especificacions internes.\n"

#: gcc.c:1848
#, c-format
msgid ""
"Setting spec %s to '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"Canviant l'especificació de %s a \"%s\"\n"
"\n"

#: gcc.c:1963
#, c-format
msgid "Reading specs from %s\n"
msgstr "Llegint especificacions de %s\n"

#: gcc.c:2059 gcc.c:2078
#, c-format
msgid "specs %%include syntax malformed after %ld characters"
msgstr "specs sintaxi mal formada de %%include després de %ld caràcters"

#: gcc.c:2086
#, c-format
msgid "could not find specs file %s\n"
msgstr "No es pot trobar el fitxer d'especificacions %s\n"

#: gcc.c:2103 gcc.c:2111 gcc.c:2120 gcc.c:2129
#, c-format
msgid "specs %%rename syntax malformed after %ld characters"
msgstr "specs sintaxi mal formada de %%rename després de %ld caràcters"

#: gcc.c:2138
#, c-format
msgid "specs %s spec was not found to be renamed"
msgstr "specs l'especificació %s no es va trobar per a ser re-nomenada"

#: gcc.c:2145
#, c-format
msgid "%s: attempt to rename spec '%s' to already defined spec '%s'"
msgstr ""

#: gcc.c:2150
#, c-format
msgid "rename spec %s to %s\n"
msgstr "re-nomenada especificació %s a %s\n"

#: gcc.c:2152
#, c-format
msgid ""
"spec is '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"la especificació és \"%s\"\n"
"\n"

#: gcc.c:2165
#, c-format
msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
msgstr "specs ordre %% desconegut després de %ld caràcters"

#: gcc.c:2176 gcc.c:2189
#, c-format
msgid "specs file malformed after %ld characters"
msgstr "specs fitxer mal format després de %ld caràcters"

#: gcc.c:2242
#, c-format
msgid "spec file has no spec for linking"
msgstr "el fitxer d'especificacions no té especificacions per a enllaçar"

#: gcc.c:2759
#, fuzzy, c-format
msgid "system path '%s' is not absolute"
msgstr "la reservació \"%s\" no s'utilitza"

#: gcc.c:2822
#, c-format
msgid "-pipe not supported"
msgstr "-pipe no té suport"

#: gcc.c:2884
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Go ahead? (y or n) "
msgstr ""
"\n"
"Continuar? (s o n) "

#: gcc.c:2967
#, fuzzy
msgid "failed to get exit status"
msgstr "ld va retornar l'estat de sortida %d"

#: gcc.c:2973
msgid "failed to get process times"
msgstr ""

#: gcc.c:2999
#, c-format
msgid ""
"Internal error: %s (program %s)\n"
"Please submit a full bug report.\n"
"See %s for instructions."
msgstr ""
"Error intern: %s (programa %s)\n"
"Per favor envieu un informe complet d'error.\n"
"Consulta %s per a més instruccions."

#: gcc.c:3025
#, c-format
msgid "# %s %.2f %.2f\n"
msgstr "# %s %.2f %.2f\n"

#: gcc.c:3161
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] file...\n"
msgstr "Utilització: %s [opcions] fitxer...\n"

#: gcc.c:3162
msgid "Options:\n"
msgstr "Opcions:\n"

#: gcc.c:3164
msgid " -pass-exit-codes     Exit with highest error code from a phase\n"
msgstr " -pass-exit-codes     Sortir amb el codi d'error més alt d'una fase\n"

#: gcc.c:3165
msgid " --help          Display this information\n"
msgstr " --help          Mostra aquesta informació\n"

#: gcc.c:3166
msgid " --target-help      Display target specific command line options\n"
msgstr ""
" --target-help      Mostra opcions de línia d'ordres específiques de\n"
"              l'objectiu\n"

#: gcc.c:3168
msgid " (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
msgstr " (Usi \"-v --help\" per a mostrar les opcions de línia d'ordres dels subprocès)\n"

#: gcc.c:3169
msgid " -dumpspecs        Display all of the built in spec strings\n"
msgstr " -dumpspecs        Mostra totes les cadenes internes d'especificació\n"

#: gcc.c:3170
msgid " -dumpversion       Display the version of the compiler\n"
msgstr " -dumpversion       Mostra la versió del compilador\n"

#: gcc.c:3171
msgid " -dumpmachine       Display the compiler's target processor\n"
msgstr " -dumpmachine       Mostra el processador objectiu del compilador\n"

#: gcc.c:3172
msgid " -print-search-dirs    Display the directories in the compiler's search path\n"
msgstr ""
" -print-search-dirs    Mostra els directoris en la ruta de recerca del\n"
"              compilador\n"

#: gcc.c:3173
msgid " -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion library\n"
msgstr ""
" -print-libgcc-file-name Mostra el nom de la biblioteca que acompanya el\n"
"              compilador\n"

#: gcc.c:3174
msgid " -print-file-name=<lib>  Display the full path to library <lib>\n"
msgstr " -print-file-name=<lib>  Mostra la ruta completa a la biblioteca <lib>\n"

#: gcc.c:3175
msgid " -print-prog-name=<prog> Display the full path to compiler component <prog>\n"
msgstr ""
" -print-prog-name=<prog> Mostra la ruta completa del programa component del\n"
"              compilador <prog>\n"

#: gcc.c:3176
msgid " -print-multi-directory  Display the root directory for versions of libgcc\n"
msgstr " -print-multi-directory  Mostra el directori arrel per a versoins de libgcc\n"

#: gcc.c:3177
msgid ""
" -print-multi-lib     Display the mapping between command line options and\n"
"              multiple library search directories\n"
msgstr ""
" -print-multi-lib     Mostra el mapatge entre les opcions de línia\n"
"              d'ordres i els múltiples directoris de la recerca\n"
"              de biblioteques\n"

#: gcc.c:3180
msgid " -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
msgstr " -print-multi-os-directory  Mostra la ruta relativa per a les biblioteques del SO\n"

#: gcc.c:3181
msgid " -Wa,<options>      Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
msgstr " -Wa,<options>      Passa <opcions> separades per coma al ensamblador\n"

#: gcc.c:3182
msgid " -Wp,<options>      Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Wp,<opcions>      Passa <opcions> separades per coma al preprocesador\n"

#: gcc.c:3183
msgid " -Wl,<options>      Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
msgstr " -Wl,<opcions>      Passa <opcions> separades per coma al enllaçador\n"

#: gcc.c:3184
msgid " -Xassembler <arg>    Pass <arg> on to the assembler\n"
msgstr " -Xassembler <arg>    Passa <arg> al ensamblador\n"

#: gcc.c:3185
msgid " -Xpreprocessor <arg>   Pass <arg> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Xpreprocessor <arg>      Passa el <arg> al preprocesador\n"

#: gcc.c:3186
msgid " -Xlinker <arg>      Pass <arg> on to the linker\n"
msgstr " -Xlinker <arg>      Passa el <arg> al enllaçador\n"

#: gcc.c:3187
#, fuzzy
msgid " -combine         Pass multiple source files to compiler at once\n"
msgstr " -o <fitxer>       Col·loca la sortida en el <fitxer>\n"

#: gcc.c:3188
msgid " -save-temps       Do not delete intermediate files\n"
msgstr " -save-temps       No esborra els fitxers intermedis\n"

#: gcc.c:3189
msgid " -pipe          Use pipes rather than intermediate files\n"
msgstr " -pipe          Usa canonades en lloc de fitxers intermedis\n"

#: gcc.c:3190
msgid " -time          Time the execution of each subprocess\n"
msgstr " -time          Obté el temps d'execució de cada subprocès\n"

#: gcc.c:3191
msgid " -specs=<file>      Override built-in specs with the contents of <file>\n"
msgstr ""
" -specs=<file>      Sobreposa les especificacions internes amb el\n"
"              contingut de <fitxer>\n"

#: gcc.c:3192
msgid " -std=<standard>     Assume that the input sources are for <standard>\n"
msgstr ""
" -std=<estàndard>     Assumeix qu'els fitxers d'entrada són per a el\n"
"              <estàndard>\n"

#: gcc.c:3193
msgid ""
" --sysroot=<directory>  Use <directory> as the root directory for headers\n"
"              and libraries\n"
msgstr ""

#: gcc.c:3196
msgid " -B <directory>      Add <directory> to the compiler's search paths\n"
msgstr ""
" -B <directori>      Agrega el <directori> a les rutes de recerca del\n"
"             compilador\n"

#: gcc.c:3197
msgid " -b <machine>       Run gcc for target <machine>, if installed\n"
msgstr ""
" -b <màquina>       Executa gcc per a l'objectiu <màquina>,\n"
"              si va ser instal·lat\n"

#: gcc.c:3198
msgid " -V <version>       Run gcc version number <version>, if installed\n"
msgstr ""
" -V <versió>       Executa el gcc amb nombre de versió <versió>,\n"
"              si va ser instal·lat\n"

#: gcc.c:3199
msgid " -v            Display the programs invoked by the compiler\n"
msgstr " -v            Mostra els programes invocats pel compilador\n"

#: gcc.c:3200
msgid " -###           Like -v but options quoted and commands not executed\n"
msgstr ""
" -###           Com -v però les opcions i ordres entr \"\" no estan\n"
"              executades\n"

#: gcc.c:3201
msgid " -E            Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
msgstr " -E            Solament preprocessa; no compila, ensambla o enllaça\n"

#: gcc.c:3202
msgid " -S            Compile only; do not assemble or link\n"
msgstr " -S            Solament compila; no ensambla o enllaça\n"

#: gcc.c:3203
msgid " -c            Compile and assemble, but do not link\n"
msgstr " -c            Compila i ensambla, però no enllaça\n"

#: gcc.c:3204
msgid " -o <file>        Place the output into <file>\n"
msgstr " -o <fitxer>       Col·loca la sortida en el <fitxer>\n"

#: gcc.c:3205
msgid ""
" -x <language>      Specify the language of the following input files\n"
"              Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
"              'none' means revert to the default behavior of\n"
"              guessing the language based on the file's extension\n"
msgstr ""
" -x <llenguatge>     Especifica el llenguatge dels següents fitxers d''\n"
"              entrada. Els llenguatges permesos inclouen: c c++\n"
"              assembler none. \"none\" significa revertir a la\n"
"              conducta habitual de endevinar el llenguatge basat\n"
"              en l'extensió del fitxer\n"

#: gcc.c:3212
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
" passed on to the various sub-processes invoked by %s. In order to pass\n"
" other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
msgstr ""
"\n"
"Les opcions que comencen amb -g, -f, -m, -O, -W, o --param es passen\n"
" automàticament als varis subprocesos invocats per %s. Per passar altres\n"
" opcions a aquests processos es deuen usar les opcions -W<lletra>\n"

#: gcc.c:3335
#, fuzzy, c-format
msgid "'-%c' option must have argument"
msgstr "l'opció \"-%c\" ha de tenir arguments"

#: gcc.c:3357
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't run '%s': %s"
msgstr "no és pot obrir %s"

#. translate_options () has turned --version into -fversion.
#: gcc.c:3550
#, c-format
msgid "%s (GCC) %s\n"
msgstr "%s (GCC) %s\n"

#: gcc.c:3552 gcov.c:419 fortran/gfortranspec.c:349 java/gjavah.c:2406
#: java/jcf-dump.c:936 java/jv-scan.c:129
msgid "(C)"
msgstr ""

#: gcc.c:3553 java/gjavah.c:2407 java/jcf-dump.c:937 java/jv-scan.c:130
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Això és programari lliure; vegi el codi font per a les condicions de còpia.\n"
"No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o\n"
"ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"

#: gcc.c:3654
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-Xlinker' is missing"
msgstr "falta l'argument per a \"-Xlinker\""

#: gcc.c:3662
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-Xpreprocessor' is missing"
msgstr "falta l'argument per a \"-Xpreprocessor\""

#: gcc.c:3669
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-Xassembler' is missing"
msgstr "falta l'argument per a \"-Xassembler\""

#: gcc.c:3676
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-l' is missing"
msgstr "falta l'argument per a \"-I\""

#: gcc.c:3697
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-specs' is missing"
msgstr "falta l'argument per a \"-specs\""

#: gcc.c:3711
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-specs=' is missing"
msgstr "falta l'argument per a \"-specs=\""

#: gcc.c:3752
#, c-format
msgid "'-%c' must come at the start of the command line"
msgstr ""

#: gcc.c:3761
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-B' is missing"
msgstr "falta l'argument per a \"-B\""

#: gcc.c:4147
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-x' is missing"
msgstr "falta l'argument per a \"-x\""

#: gcc.c:4175
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '-%s' is missing"
msgstr "falta l'argument per a \"-%s\""

#: gcc.c:4513
#, c-format
msgid "switch '%s' does not start with '-'"
msgstr ""

#: gcc.c:4690
#, c-format
msgid "spec '%s' invalid"
msgstr ""

#: gcc.c:4756
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"

#: gcc.c:4829
#, fuzzy, c-format
msgid "spec '%s' has invalid '%%0%c'"
msgstr "el camp de bits \"%s\" té un tipus no vàlid"

#: gcc.c:5040
#, fuzzy, c-format
msgid "spec '%s' has invalid '%%W%c"
msgstr "el camp de bits \"%s\" té un tipus no vàlid"

#: gcc.c:5071
#, fuzzy, c-format
msgid "spec '%s' has invalid '%%x%c'"
msgstr "el camp de bits \"%s\" té un tipus no vàlid"

#: gcc.c:5293
#, c-format
msgid "Processing spec %c%s%c, which is '%s'\n"
msgstr "Processant l'especificació %c%s%c, el qual és \"%s\"\n"

#: gcc.c:5426
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown spec function '%s'"
msgstr "funció d'especificació \"%s\" desconeguda"

#: gcc.c:5445
#, fuzzy, c-format
msgid "error in args to spec function '%s'"
msgstr "error en els arguments per a la funció d'especificació \"%s\""

#: gcc.c:5493
#, c-format
msgid "malformed spec function name"
msgstr "nom de la funció d'especificació malformat"

#. )
#: gcc.c:5496
#, c-format
msgid "no arguments for spec function"
msgstr "molt pocs arguments per a la funció spec"

#: gcc.c:5515
#, c-format
msgid "malformed spec function arguments"
msgstr ""

#: gcc.c:5754
#, c-format
msgid "braced spec '%s' is invalid at '%c'"
msgstr ""

#: gcc.c:5842
#, c-format
msgid "braced spec body '%s' is invalid"
msgstr ""

#: gcc.c:6372
#, c-format
msgid "install: %s%s\n"
msgstr "instal·lar: %s%s\n"

#: gcc.c:6373
#, c-format
msgid "programs: %s\n"
msgstr "programes: %s\n"

#: gcc.c:6375
#, c-format
msgid "libraries: %s\n"
msgstr "biblioteques: %s\n"

#: gcc.c:6433
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
msgstr ""
"\n"
"Per a instruccions de report de bug, si us plau per favor vegi:\n"

#: gcc.c:6449
#, fuzzy, c-format
msgid "Target: %s\n"
msgstr "biblioteques: %s\n"

#: gcc.c:6450
#, c-format
msgid "Configured with: %s\n"
msgstr "Configurat amb: %s\n"

#: gcc.c:6464
#, c-format
msgid "Thread model: %s\n"
msgstr "Model de fils: %s\n"

#: gcc.c:6475
#, c-format
msgid "gcc version %s\n"
msgstr "gcc versió %s\n"

#: gcc.c:6477
#, c-format
msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
msgstr "controlador gcc versió %s executant gcc versió %s\n"

#: gcc.c:6485
#, c-format
msgid "no input files"
msgstr "no hi ha fitxers d'entrada"

#: gcc.c:6534
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot specify -o with -c or -S with multiple files"
msgstr "no es pot especificar -o amb -c o -S i múltiples llenguatges"

#: gcc.c:6568
#, fuzzy, c-format
msgid "spec '%s' is invalid"
msgstr "el paràmetre \"%s\" té valor inicial"

#: gcc.c:7048
#, fuzzy, c-format
msgid "multilib spec '%s' is invalid"
msgstr "l'argument de patró %d no és vàlid"

#: gcc.c:7239
#, fuzzy, c-format
msgid "multilib exclusions '%s' is invalid"
msgstr "múltiples camps inicialitzats en la unió \"%#T\""

#: gcc.c:7297 gcc.c:7438
#, fuzzy, c-format
msgid "multilib select '%s' is invalid"
msgstr "l'argument de patró %d no és vàlid"

#: gcc.c:7476
#, fuzzy, c-format
msgid "multilib exclusion '%s' is invalid"
msgstr "múltiples camps inicialitzats en la unió \"%#T\""

#: gcc.c:7735 gcc.c:7740
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid version number `%s'"
msgstr "opció \"%s\" no vàlida"

#: gcc.c:7783
#, fuzzy, c-format
msgid "too few arguments to %%:version-compare"
msgstr "molt pocs arguments per a la funció"

#: gcc.c:7789
#, fuzzy, c-format
msgid "too many arguments to %%:version-compare"
msgstr "massa arguments per a la funció"

#: gcc.c:7830
#, c-format
msgid "unknown operator '%s' in %%:version-compare"
msgstr ""

#: gcov.c:392
#, c-format
msgid ""
"Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
"\n"
msgstr ""
"Us: gcov [OPCIO]... FITXERFONT\n"
"\n"

#: gcov.c:393
#, c-format
msgid ""
"Print code coverage information.\n"
"\n"
msgstr ""
"Escriure les informacions de la covertura del codi.\n"
"\n"

#: gcov.c:394
#, c-format
msgid " -h, --help           Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help           Mostra aquesta informació, i surt\n"

#: gcov.c:395
#, c-format
msgid " -v, --version          Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version          Mostra el numero de versió, i surt\n"

#: gcov.c:396
#, c-format
msgid " -a, --all-blocks        Show information for every basic block\n"
msgstr ""

#: gcov.c:397
#, c-format
msgid " -b, --branch-probabilities   Include branch probabilities in output\n"
msgstr " -b, --branch-probabilities   Incloure les probabilitats de brancament en la sortida\n"

#: gcov.c:398
#, c-format
msgid ""
" -c, --branch-counts       Given counts of branches taken\n"
"                  rather than percentages\n"
msgstr ""
" -c, --branch-counts       Dóna el compte de branques preses\n"
"                  enlloc de percentatges\n"

#: gcov.c:400
#, c-format
msgid " -n, --no-output         Do not create an output file\n"
msgstr " -n, --no-output         No crea un fitxer de sortida\n"

#: gcov.c:401
#, c-format
msgid ""
" -l, --long-file-names      Use long output file names for included\n"
"                  source files\n"
msgstr ""
" -l, --long-file-names      Usar nom de fitxers de sortida llargs pels\n"
"                  fitxers font inclòs\n"

#: gcov.c:403
#, c-format
msgid " -f, --function-summaries    Output summaries for each function\n"
msgstr " -f, --function-summaries    Fer un resum per a cada funció\n"

#: gcov.c:404
#, c-format
msgid " -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
msgstr " -o, --object-directory DIR|FIT  Cerca els fitxers objectes en DIR o el FITxer\n"

#: gcov.c:405
#, c-format
msgid " -p, --preserve-paths      Preserve all pathname components\n"
msgstr ""

#: gcov.c:406
#, c-format
msgid " -u, --unconditional-branches  Show unconditional branch counts too\n"
msgstr ""

#: gcov.c:407
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"Per a instrucions d'informe de bug, si us plau consulta:\n"
"%s.\n"

#: gcov.c:417
#, c-format
msgid "gcov (GCC) %s\n"
msgstr "gcov (GCC) %s\n"

#: gcov.c:421
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Això és programari lliure; vegi el codi font per a les condicions de còpia.\n"
"No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o\n"
"ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"

#: gcov.c:511
#, c-format
msgid "%s:no functions found\n"
msgstr "%s:no es troben funcions\n"

#: gcov.c:532 gcov.c:560 fortran/dump-parse-tree.c:63
#, c-format
msgid "\n"
msgstr "\n"

#: gcov.c:547
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:creating '%s'\n"
msgstr "%s:creant \"%s\"\n"

#: gcov.c:551
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:error writing output file '%s'\n"
msgstr "%s:error escrivint al fitxer de sortida \"%s\"\n"

#: gcov.c:556
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:could not open output file '%s'\n"
msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer de sortida \"%s\"\n"

#: gcov.c:708
#, c-format
msgid "%s:cannot open graph file\n"
msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer de graf\n"

#: gcov.c:714
#, c-format
msgid "%s:not a gcov graph file\n"
msgstr "%s:no és un fitxer de graf gcov\n"

#: gcov.c:727
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
msgstr "%s:versió \"%.4s\", prefereix \"%.4s\"\n"

#: gcov.c:779
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
msgstr "%s:no línies per a \"%s\"\n"

#: gcov.c:897 gcov.c:1055
#, c-format
msgid "%s:corrupted\n"
msgstr "%s:corromput\n"

#: gcov.c:971
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:cannot open data file, assuming not executed\n"
msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer de dades\n"

#: gcov.c:978
#, c-format
msgid "%s:not a gcov data file\n"
msgstr "%s:no és un fitxer de dades gcov\n"

#: gcov.c:991
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
msgstr "%s:versió \"%.4s\", prefereix \"%.4s\"\n"

#: gcov.c:997
#, c-format
msgid "%s:stamp mismatch with graph file\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1023
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:unknown function '%u'\n"
msgstr "%s:funció \"%u\" desconeguda\n"

#: gcov.c:1036
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
msgstr "%s:no línies per a \"%s\"\n"

#: gcov.c:1055
#, c-format
msgid "%s:overflowed\n"
msgstr "%s:sobreeixit\n"

#: gcov.c:1079
#, c-format
msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1084
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1092
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1300
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
msgstr "%s:no línies per a \"%s\"\n"

#: gcov.c:1380
#, fuzzy, c-format
msgid "%s '%s'\n"
msgstr "%s \"%s\"\n"

#: gcov.c:1383
#, c-format
msgid "Lines executed:%s of %d\n"
msgstr "Es van executar %s de %d línies\n"

#: gcov.c:1387
#, fuzzy, c-format
msgid "No executable lines\n"
msgstr "No hi ha línies de codi font executable"

#: gcov.c:1393
#, c-format
msgid "Branches executed:%s of %d\n"
msgstr "%s de %d ramificacions executades\n"

#: gcov.c:1397
#, c-format
msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
msgstr "%s de %d ramificacions visitades almenys una vegada\n"

#: gcov.c:1403
#, c-format
msgid "No branches\n"
msgstr "No hi ha ramificacions\n"

#: gcov.c:1405
#, c-format
msgid "Calls executed:%s of %d\n"
msgstr "%s de %d crides executades\n"

#: gcov.c:1409
#, c-format
msgid "No calls\n"
msgstr "No hi ha crides\n"

#: gcov.c:1550
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:no lines for '%s'\n"
msgstr "%s:no línies per a \"%s\"\n"

#: gcov.c:1745
#, c-format
msgid "call  %2d returned %s\n"
msgstr "la crida  %2d retorna %s\n"

#: gcov.c:1750
#, c-format
msgid "call  %2d never executed\n"
msgstr "la crida  %2d mai s'executa\n"

#: gcov.c:1755
#, c-format
msgid "branch %2d taken %s%s\n"
msgstr "ramificació %2d presa %s%s\n"

#: gcov.c:1759
#, c-format
msgid "branch %2d never executed\n"
msgstr "la ramificació %2d mai s'executa\n"

#: gcov.c:1764
#, c-format
msgid "unconditional %2d taken %s\n"
msgstr "incondicional %2d va prendre %s\n"

#: gcov.c:1767
#, c-format
msgid "unconditional %2d never executed\n"
msgstr "l'incondicional %2d mai s'executa\n"

#: gcov.c:1800
#, c-format
msgid "%s:cannot open source file\n"
msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer font\n"

#: gcov.c:1810
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:source file is newer than graph file '%s'\n"
msgstr "%s:el fitxer font és més nou qu'el fitxer graf \"%s\"\n"

#: gcse.c:681
msgid "GCSE disabled"
msgstr "GCSE desactivat"

#: gcse.c:6531
msgid "jump bypassing disabled"
msgstr "evitació de salts desactivada"

#: gengtype-yacc.c:560
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.c:2939
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16547
msgid "syntax error: cannot back up"
msgstr "error sintàctic: no es pot regressar"

#: gengtype-yacc.c:1596
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.c:6207
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16545
#, fuzzy
msgid "syntax error; also virtual memory exhausted"
msgstr "error d'analitza; també es va excedir la memòria virtual"

#. Depending on the version of Bison used to compile this grammar,
#. it may issue generic diagnostics spelled "syntax error" or
#. "parse error". To prevent this from changing the translation
#. template randomly, we list all the variants of this particular
#. diagnostic here. Translators: there is no fine distinction
#. between diagnostics with "syntax error" in them, and diagnostics
#. with "parse error" in them. It's okay to give them both the same
#. translation.
#: gengtype-yacc.c:1600
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.c:6211
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16543
msgid "syntax error"
msgstr "error sintàctic"

#: gengtype-yacc.c:1721
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.c:6332
msgid "parser stack overflow"
msgstr "s'ha desbordat la pila de l'analitzador"

#. Opening quotation mark.
#: intl.c:58
msgid "`"
msgstr ""

#. Closing quotation mark.
#: intl.c:61
msgid "'"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:288
msgid "--param large-function-growth limit reached"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:322
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:331
msgid "--param max-inline-insns-auto limit reached"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:357 ipa-inline.c:803
msgid "recursive inlining"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:816
msgid "call is unlikely"
msgstr ""

#: ipa-inline.c:887
msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
msgstr ""

#: langhooks.c:517
msgid "At top level:"
msgstr "En el nivell principal:"

#: langhooks.c:522
#, fuzzy, c-format
msgid "In member function %qs:"
msgstr "en la funció membre \"%s\":"

#: langhooks.c:526
#, fuzzy, c-format
msgid "In function %qs:"
msgstr "En la funció \"%s\":"

#: loop-iv.c:2700 tree-ssa-loop-niter.c:1154
msgid "assuming that the loop is not infinite"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2701 tree-ssa-loop-niter.c:1155
msgid "cannot optimize possibly infinite loops"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2709 tree-ssa-loop-niter.c:1159
msgid "assuming that the loop counter does not overflow"
msgstr ""

#: loop-iv.c:2710 tree-ssa-loop-niter.c:1160
msgid "cannot optimize loop, the loop counter may overflow"
msgstr ""

#. What to print when a switch has no documentation.
#: opts.c:100
msgid "This switch lacks documentation"
msgstr ""

#: opts.c:1188
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Target specific options:\n"
msgstr ""
"\n"
"Opcions específiques de l'objectiu:\n"

#: opts.c:1209
msgid "The following options are language-independent:\n"
msgstr ""

#: opts.c:1216
#, c-format
msgid ""
"The %s front end recognizes the following options:\n"
"\n"
msgstr ""

#: opts.c:1229
msgid "The --param option recognizes the following as parameters:\n"
msgstr ""

#: protoize.c:583
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error writing file '%s': %s\n"
msgstr "%s: error escrivint el fitxer \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:627
#, c-format
msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
msgstr "%s: ùs \"%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ nom_fitxer ... ]\"\n"

#: protoize.c:630
#, c-format
msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
msgstr "%s: ùs \"%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <nom_directori> ] [ nom_fitxer ... ]\"\n"

#: protoize.c:731
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: no read access for file '%s'\n"
msgstr "%s: avís: no hi ha accés de lectura pel fitxer \"%s\"\n"

#: protoize.c:739
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: no write access for file '%s'\n"
msgstr "%s: avís: no hi ha accés d'escriptura pel fitxer \"%s\"\n"

#: protoize.c:747
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: no write access for dir containing '%s'\n"
msgstr "%s: avís: no hi ha accés d'escriptura pel directori que conté \"%s\"\n"

#. Catch cases like /.. where we try to backup to a
#. point above the absolute root of the logical file
#. system.
#: protoize.c:1134
#, c-format
msgid "%s: invalid file name: %s\n"
msgstr "%s: nom de fitxer no vàlid: %s\n"

#: protoize.c:1282
#, c-format
msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
msgstr "%s: %s: no es pot obtenir l'estat: %s\n"

#: protoize.c:1303
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: fatal error: aux info file corrupted at line %d\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: error fatal: fitxer d'informació auxiliar corrupte a la línia %d\n"

#: protoize.c:1632
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: declaration of function '%s' takes different forms\n"
msgstr "%s:%d: la declaració de la funció `%s' pren formes diferents\n"

#: protoize.c:1887
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: compiling '%s'\n"
msgstr "%s: compilant `%s'\n"

#: protoize.c:1910
#, c-format
msgid "%s: wait: %s\n"
msgstr "%s: esperar: %s\n"

#: protoize.c:1915
#, c-format
msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
msgstr "%s: el subproces va rebre el senyal fatal %d\n"

#: protoize.c:1923
#, c-format
msgid "%s: %s exited with status %d\n"
msgstr "%s: %s va acabar amb estat %d\n"

#: protoize.c:1972
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file '%s'\n"
msgstr "%s: avís: falta el fitxer SYSCALLS \"%s\"\n"

#: protoize.c:1981 protoize.c:2010
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't read aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: no es pot llegir el fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:2026 protoize.c:2054
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't get status of aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir l'estat del fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:2082
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't open aux info file '%s' for reading: %s\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer d'informació auxiliar \"%s\" per a lectura: %s\n"

#: protoize.c:2100
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error reading aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: error llegint el fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:2113
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error closing aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: error tancant el fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:2129
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't delete aux info file '%s': %s\n"
msgstr "%s: no es pot esborrar el fitxer d'informació auxiliar \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:2211 protoize.c:4181
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't delete file '%s': %s\n"
msgstr "%s: no es pot esborrar el fitxer \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:2289
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: can't rename file '%s' to '%s': %s\n"
msgstr "%s: avís: no es pot renomenar el fitxer \"%s\" a \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:2411
#, c-format
msgid "%s: conflicting extern definitions of '%s'\n"
msgstr "%s: definicions externes de \"%s\" en conflicte\n"

#: protoize.c:2415
#, c-format
msgid "%s: declarations of '%s' will not be converted\n"
msgstr "%s: les declaracions de \"%s\" no es convertiran\n"

#: protoize.c:2417
#, c-format
msgid "%s: conflict list for '%s' follows:\n"
msgstr "%s: llistes de conflictes per a \"%s\" a continuació:\n"

#: protoize.c:2450
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: using formals list from %s(%d) for function '%s'\n"
msgstr "%s: avís: usant llistes formals de %s(%d) per a la funció \"%s\"\n"

#: protoize.c:2490
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d: '%s' used but missing from SYSCALLS\n"
msgstr "%s: %d: s'usa \"%s\" però falta en SYSCALLS\n"

#: protoize.c:2496
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d: warning: no extern definition for '%s'\n"
msgstr "%s: %d: avís: no hi ha definició extern per a \"%s\"\n"

#: protoize.c:2526
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: no static definition for '%s' in file '%s'\n"
msgstr "%s: avís: no hi ha definició static per a \"%s\" en el fitxer \"%s\"\n"

#: protoize.c:2532
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: multiple static defs of '%s' in file '%s'\n"
msgstr "%s: definicions static múltiples de \"%s\" en el fitxer \"%s\"\n"

#: protoize.c:2702 protoize.c:2705
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: source too confusing\n"
msgstr "%s: %d: avís: codi font massa confús\n"

#: protoize.c:2900
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: varargs function declaration not converted\n"
msgstr "%s: %d: avís: no es va convertir la declaració de la funció varargs\n"

#: protoize.c:2915
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: declaration of function '%s' not converted\n"
msgstr "%s: no es va convertir la declaració de la funció \"%s\"\n"

#: protoize.c:3038
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: too many parameter lists in declaration of '%s'\n"
msgstr "%s: avís: massa llistes de paràmetres en la declaració de \"%s\"\n"

#: protoize.c:3059
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: warning: too few parameter lists in declaration of '%s'\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: avís: molt poques llistes de paràmetres en la declaració de \"%s\"\n"

#: protoize.c:3155
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d: warning: found '%s' but expected '%s'\n"
msgstr "%s: %d: avís: es va trobar \"%s\" però s'esperava \"%s\"\n"

#: protoize.c:3330
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: local declaration for function '%s' not inserted\n"
msgstr "%s: no es va inserir la declaració local per a la funció \"%s\"\n"

#: protoize.c:3357
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: %d: warning: can't add declaration of '%s' into macro call\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: %d: avís: no es pot afegir la declaració per a\"%s\" en la crida de macro\n"

#: protoize.c:3429
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: global declarations for file '%s' not inserted\n"
msgstr "%s: no es van inserir les declaracions globals pel fitxer \"%s\"\n"

#: protoize.c:3519 protoize.c:3549
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: definition of function '%s' not converted\n"
msgstr "%s: no es va convertir la definició de la funció \"%s\"\n"

#: protoize.c:3538
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: definition of %s not converted\n"
msgstr "%s: %d: avís: no es va convertir la definició de %s\n"

#: protoize.c:3864
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: found definition of '%s' at %s(%d)\n"
msgstr "%s: es va trobar la definició de \"%s\" en %s(%d)\n"

#. If we make it here, then we did not know about this
#. function definition.
#: protoize.c:3880
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %d: warning: '%s' excluded by preprocessing\n"
msgstr "%s: %d: avís: \"%s\" va ser exclòs pel preprocessament\n"

#: protoize.c:3883
#, c-format
msgid "%s: function definition not converted\n"
msgstr "%s: no es va convertir la definició de la funció\n"

#: protoize.c:3941
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: '%s' not converted\n"
msgstr "%s: no es va convertir \"%s\"\n"

#: protoize.c:3949
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: would convert file '%s'\n"
msgstr "%s: es podria convertir el fitxer \"%s\"\n"

#: protoize.c:3952
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: converting file '%s'\n"
msgstr "%s: convertint el fitxer \"%s\"\n"

#: protoize.c:3962
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't get status for file '%s': %s\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir l'estat del fitxer \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:4004
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't open file '%s' for reading: %s\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer \"%s\" per a lectura: %s\n"

#: protoize.c:4019
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: error reading input file '%s': %s\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: error al llegint el fitxer d'entrada \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:4053
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't create/open clean file '%s': %s\n"
msgstr "%s: no es pot crear/obrir el fitxer net \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:4158
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: file '%s' already saved in '%s'\n"
msgstr "%s: avís: el fitxer \"%s\" ja havia estat guardat en \"%s\"\n"

#: protoize.c:4166
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't link file '%s' to '%s': %s\n"
msgstr "%s: no es pot enllaçar el fitxer \"%s\" a \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:4196
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't create/open output file '%s': %s\n"
msgstr "%s: no es pot crear/obrir el fitxer de sortida \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:4229
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't change mode of file '%s': %s\n"
msgstr "%s: no es pot canviar el mode del fitxer \"%s\": %s\n"

#: protoize.c:4405
#, c-format
msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir el directori de treball: %s\n"

#: protoize.c:4503
#, c-format
msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
msgstr "%s: els noms de fitxer d'entrada deuen tenir sufixos .c: %s\n"

#: reload.c:3742
msgid "unable to generate reloads for:"
msgstr "no es poden generar recarregues per a:"

#: reload1.c:1938
msgid "this is the insn:"
msgstr "això és el insn:"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:5179
msgid "could not find a spill register"
msgstr "no es pot trobar un registre de buidat "

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:6835
msgid "VOIDmode on an output"
msgstr "VOIDmode en una sortida"

#: reload1.c:7828
msgid "Failure trying to reload:"
msgstr ""

#: rtl-error.c:128
msgid "unrecognizable insn:"
msgstr "insn no recognoscible:"

#: rtl-error.c:130
msgid "insn does not satisfy its constraints:"
msgstr "insn no satisfà les seves restriccions:"

#: timevar.c:412
msgid ""
"\n"
"Execution times (seconds)\n"
msgstr ""
"\n"
"Temps d'execució (segons)\n"

#. Print total time.
#: timevar.c:470
msgid " TOTAL         :"
msgstr " TOTAL         :"

#: timevar.c:499
#, c-format
msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
msgstr "temps en %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"

#: tlink.c:384
#, c-format
msgid "collect: reading %s\n"
msgstr "collect: llegint %s\n"

#: tlink.c:478
#, c-format
msgid "removing .rpo file"
msgstr ""

#: tlink.c:480
#, c-format
msgid "renaming .rpo file"
msgstr ""

#: tlink.c:534
#, c-format
msgid "collect: recompiling %s\n"
msgstr "collect: recompilant %s\n"

#: tlink.c:738
#, c-format
msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
msgstr "collect: alterant %s en %s\n"

#: tlink.c:788
#, c-format
msgid "collect: relinking\n"
msgstr "collect: reenllaçant\n"

#: toplev.c:601
#, fuzzy, c-format
msgid "unrecoverable error"
msgstr "error intern"

#: toplev.c:1160
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s%s%s version %s (%s)\n"
"%s\tcompiled by GNU C version %s.\n"
msgstr ""
"%s%s%s versió %s (%s)\n"
"%s\tcompilat amb GNU C versió %s.\n"
"%s%s%s versió %s (%s) compilada per a CC.\n"

#: toplev.c:1162
#, c-format
msgid "%s%s%s version %s (%s) compiled by CC.\n"
msgstr ""

#: toplev.c:1166
#, c-format
msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
msgstr ""

#: toplev.c:1228
msgid "options passed: "
msgstr "opcions passades: "

#: toplev.c:1257
msgid "options enabled: "
msgstr "opcions activades: "

#: toplev.c:1376
#, c-format
msgid "created and used with differing settings of '%s'"
msgstr ""

#: toplev.c:1378
msgid "out of memory"
msgstr ""

#: toplev.c:1393
msgid "created and used with different settings of -fpic"
msgstr ""

#: toplev.c:1395
msgid "created and used with different settings of -fpie"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1993
msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
msgstr ""

#. The remainder are real diagnostic types.
#: diagnostic.def:15
#, fuzzy
msgid "fatal error: "
msgstr "error intern: "

#: diagnostic.def:16
#, fuzzy
msgid "internal compiler error: "
msgstr "error intern: "

#: diagnostic.def:17
#, fuzzy
msgid "error: "
msgstr "error intern: "

#: diagnostic.def:18
#, fuzzy
msgid "sorry, unimplemented: "
msgstr "disculpi, no s'ha implementat: #pragma noalign NAME"

#: diagnostic.def:19
msgid "warning: "
msgstr "avís: "

#: diagnostic.def:20
msgid "anachronism: "
msgstr ""

#: diagnostic.def:21
#, fuzzy
msgid "note: "
msgstr "nota:"

#: diagnostic.def:22
msgid "debug: "
msgstr ""

#: params.def:48
msgid "The maximum number of fields in a structure variable without direct structure accesses that GCC will attempt to track separately"
msgstr ""

#: params.def:55
#, fuzzy
msgid "The maximum number of elements in an array for wich we track its elements separately"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"

#: params.def:64
msgid "The maximum structure size (in bytes) for which GCC will use by-element copies"
msgstr ""

#: params.def:73
#, fuzzy
msgid "The maximum number of structure fields for which GCC will use by-element copies"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions pel inliner RTL"

#: params.def:85
msgid "The threshold ratio between instantiated fields and the total structure size"
msgstr ""

#: params.def:102
msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"

#: params.def:114
msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions quan es fa inlining automàticament"

#: params.def:119
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"

#: params.def:124
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"

#: params.def:129
msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions"
msgstr ""

#: params.def:134
msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions"
msgstr ""

#: params.def:139
msgid "Inline recursively only when the probability of call being executed exceeds the parameter"
msgstr ""

#: params.def:146
msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of times that an individual variable will be expanded during loop unrolling"
msgstr ""

#: params.def:157
msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar l'omplert d'una ranura de retard"

#: params.def:168
msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar la recerca d'informació de registres en viu exacta"

#: params.def:178
msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
msgstr "La longitud màxima de la llista d'operacions pendents del planificador de tasques"

#: params.def:183
msgid "The size of function body to be considered large"
msgstr ""

#: params.def:187
msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)"
msgstr ""

#: params.def:191
msgid "The size of translation unit to be considered large"
msgstr ""

#: params.def:195
msgid "how much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)"
msgstr ""

#: params.def:199
msgid "expense of call operation relative to ordinary arithmetic operations"
msgstr ""

#: params.def:206
msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
msgstr "La quantitat màxima de memòria a ser assignada per GCSE"

#: params.def:211
msgid "The maximum number of passes to make when doing GCSE"
msgstr "El nombre màxim de passos a realitzar quan es fa GCSE"

#: params.def:221
msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload"
msgstr ""

#: params.def:228
msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload"
msgstr ""

#: params.def:239
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"

#: params.def:245
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"

#: params.def:250
msgid "The maximum number of unrollings of a single loop"
msgstr ""

#: params.def:255
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar l'omplert d'una ranura de retard"

#: params.def:260
#, fuzzy
msgid "The maximum number of peelings of a single loop"
msgstr "El nombre màxim de passos a realitzar quan es fa GCSE"

#: params.def:265
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"

#: params.def:270
#, fuzzy
msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a inlining"

#: params.def:275
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per al inliner de RTL"

#: params.def:281
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"

#: params.def:286
#, fuzzy
msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions en una sola funció elegible per a un sol cicle"

#: params.def:293
msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates"
msgstr ""

#: params.def:299
msgid "Bound on the cost of an expression to compute the number of iterations"
msgstr ""

#: params.def:304
msgid "Maximum number of loops to perform swing modulo scheduling on (mainly for debugging)"
msgstr ""

#: params.def:310
msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop"
msgstr ""

#: params.def:314
msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when checking conflicts using DFA"
msgstr ""

#: params.def:318
msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler"
msgstr ""

#: params.def:323
msgid "Select fraction of the maximal count of repetitions of basic block in program given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr ""

#: params.def:327
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr ""

#: params.def:343
#, fuzzy
msgid "The maximum number of loop iterations we predict statically"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions quan es fa inlining automàticament"

#: params.def:347
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
msgstr ""

#: params.def:351
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
msgstr ""

#: params.def:355
msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)"
msgstr ""

#: params.def:359
msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)"
msgstr ""

#: params.def:363
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available"
msgstr ""

#: params.def:367
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available"
msgstr ""

#: params.def:373
msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"

#: params.def:379
#, fuzzy
msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping"
msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"

#: params.def:385
msgid "The maximum expansion factor when copying basic blocks"
msgstr ""

#: params.def:391
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"

#: params.def:397
#, fuzzy
msgid "The maximum length of path considered in cse"
msgstr "La longitud màxima de la llista d'operacions pendents del planificador de tasques"

#: params.def:401
#, fuzzy
msgid "The maximum instructions CSE process before flushing"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions pel inliner RTL"

#: params.def:408
msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion"
msgstr ""

#: params.def:417
msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations"
msgstr ""

#: params.def:425
#, fuzzy
msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations"
msgstr "Realitzar un nombre menor d'optimitzacions costoses"

#: params.def:433
msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization"
msgstr ""

#: params.def:438
msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer"
msgstr ""

#: params.def:443
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning"
msgstr ""

#: params.def:450
msgid "Given N calls and V call-clobbered vars in a function. Use .GLOBAL_VAR if NxV is larger than this limit"
msgstr ""

#: params.def:455
#, fuzzy
msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per al inliner de RTL"

#: params.def:459
#, fuzzy
msgid "The maximum memory locations recorded by flow"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per al inliner de RTL"

#: params.def:472
msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap"
msgstr ""

#: params.def:477
msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes"
msgstr ""

#: params.def:485
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"

#: params.def:490
msgid "The maximum number of virtual operands allowed to represent aliases before triggering alias grouping"
msgstr ""

#: params.def:495
#, fuzzy
msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"

#: params.def:500
#, fuzzy
msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"

#: params.def:505
msgid "The minimum probability of reaching a source block for interblock speculative scheduling"
msgstr ""

#: params.def:510
#, fuzzy
msgid "The maximum number of iterations through CFG to extend regions"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"

#: params.def:515
#, fuzzy
msgid "The maximum conflict delay for an insn to be considered for speculative motion"
msgstr "El nombre màxim de vores d'entrada per a considerar el salt creuat"

#: params.def:520
msgid "The minimal probability of speculation success (in percents), so that speculative insn will be scheduled."
msgstr ""

#: params.def:525
msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value"
msgstr ""

#: params.def:533
#, fuzzy
msgid "The upper bound for sharing integer constants"
msgstr "el valor de enumerator per a \"%s\" no és una constant entera"

#: params.def:552
#, fuzzy
msgid "Minimum number of virtual mappings to consider switching to full virtual renames"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar l'omplert d'una ranura de retard"

#: params.def:557
msgid "Ratio between virtual mappings and virtual symbols to do full virtual renames"
msgstr ""

#: params.def:562
msgid "The lower bound for a buffer to be considered for stack smashing protection"
msgstr ""

#: params.def:580
msgid "Maximum number of statements allowed in a block that needs to be duplicated when threading jumps"
msgstr ""

#: params.def:589
msgid "Maximum number of fields in a structure before pointer analysis treats the structure as a single variable"
msgstr ""

#: params.def:594
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions ready to be issued to be considered by the scheduler during the first scheduling pass"
msgstr "El nombre màxim d'instruccions per a considerar el desenrotllo en un cicle"

#: config/alpha/alpha.c:5121
#, c-format
msgid "invalid %%H value"
msgstr "valor %%H no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5142 config/bfin/bfin.c:1237
#, c-format
msgid "invalid %%J value"
msgstr "valor %%J no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5172 config/ia64/ia64.c:4656
#, c-format
msgid "invalid %%r value"
msgstr "valor %%r no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5182 config/rs6000/rs6000.c:10600
#: config/xtensa/xtensa.c:1707
#, c-format
msgid "invalid %%R value"
msgstr "valor %%R no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5188 config/rs6000/rs6000.c:10519
#: config/xtensa/xtensa.c:1674
#, c-format
msgid "invalid %%N value"
msgstr "valor %%N no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5196 config/rs6000/rs6000.c:10547
#, c-format
msgid "invalid %%P value"
msgstr "valor %%P no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5204
#, c-format
msgid "invalid %%h value"
msgstr "valor %%h no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5212 config/xtensa/xtensa.c:1700
#, c-format
msgid "invalid %%L value"
msgstr "valor %%L no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5251 config/rs6000/rs6000.c:10501
#, c-format
msgid "invalid %%m value"
msgstr "valor %%m no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5259 config/rs6000/rs6000.c:10509
#, c-format
msgid "invalid %%M value"
msgstr "valor %%M no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5303
#, c-format
msgid "invalid %%U value"
msgstr "valor %%U no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5315 config/alpha/alpha.c:5329
#: config/rs6000/rs6000.c:10608
#, c-format
msgid "invalid %%s value"
msgstr "valor %%s no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5352
#, c-format
msgid "invalid %%C value"
msgstr "valor %%C no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5389 config/rs6000/rs6000.c:10339
#: config/rs6000/rs6000.c:10358
#, c-format
msgid "invalid %%E value"
msgstr "valor %%E no vàlid"

#: config/alpha/alpha.c:5414 config/alpha/alpha.c:5462
#, c-format
msgid "unknown relocation unspec"
msgstr "reubicació unspec desconeguda"

#: config/alpha/alpha.c:5423 config/crx/crx.c:1082
#: config/rs6000/rs6000.c:10923
#, c-format
msgid "invalid %%xn code"
msgstr "codi %%xn no vàlid"

#: config/arc/arc.c:1726 config/m32r/m32r.c:1805
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R code"
msgstr "operand no vàlid per al codi %%R"

#: config/arc/arc.c:1758 config/m32r/m32r.c:1828
#, c-format
msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
msgstr "operand no vàlid per al codi %%H/%%L"

#: config/arc/arc.c:1780 config/m32r/m32r.c:1899
#, c-format
msgid "invalid operand to %%U code"
msgstr "operand no vàlid per al codi %%U"

#: config/arc/arc.c:1791
#, c-format
msgid "invalid operand to %%V code"
msgstr "operand no vàlid per al codi %%V"

#. Unknown flag.
#. Undocumented flag.
#: config/arc/arc.c:1798 config/m32r/m32r.c:1926 config/sparc/sparc.c:6907
#, c-format
msgid "invalid operand output code"
msgstr "operand no vàlid per al codi de sortida"

#: config/arm/arm.c:11005 config/arm/arm.c:11023
#, fuzzy, c-format
msgid "predicated Thumb instruction"
msgstr "Generar instruccions char"

#: config/arm/arm.c:11011
#, fuzzy, c-format
msgid "predicated instruction in conditional sequence"
msgstr "els tipus de dades no coincideixen en l'expressió condicional"

#: config/arm/arm.c:11080
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid shift operand"
msgstr "operand %%s no vàlid"

#: config/arm/arm.c:11127 config/arm/arm.c:11137 config/arm/arm.c:11147
#: config/arm/arm.c:11173 config/arm/arm.c:11191 config/arm/arm.c:11226
#: config/arm/arm.c:11245 config/arm/arm.c:11260 config/arm/arm.c:11286
#: config/arm/arm.c:11293 config/arm/arm.c:11300
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand for code '%c'"
msgstr "codi d'operand \"%c\" no vàlid"

#: config/arm/arm.c:11186
#, fuzzy, c-format
msgid "instruction never exectued"
msgstr "l'incondicional %2d mai s'executa\n"

#: config/arm/arm.c:11311
#, fuzzy, c-format
msgid "missing operand"
msgstr "\"(\" faltant"

#: config/avr/avr.c:1046
#, c-format
msgid "address operand requires constraint for X, Y, or Z register"
msgstr ""

#: config/avr/avr.c:1153
msgid "bad address, not (reg+disp):"
msgstr "adreça errònia, no (reg+disp)"

#: config/avr/avr.c:1160
#, fuzzy
msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
msgstr "adreça errònia, no (reg+disp)"

#: config/avr/avr.c:1171
msgid "internal compiler error. Bad address:"
msgstr "error intern del compilador. Direcció errònia:"

#: config/avr/avr.c:1184
msgid "internal compiler error. Unknown mode:"
msgstr "error intern del compilador. Mode desconegut:"

#: config/avr/avr.c:1807 config/avr/avr.c:2490
msgid "invalid insn:"
msgstr "insn no vàlid:"

#: config/avr/avr.c:1841 config/avr/avr.c:1927 config/avr/avr.c:1976
#: config/avr/avr.c:2004 config/avr/avr.c:2099 config/avr/avr.c:2268
#: config/avr/avr.c:2524 config/avr/avr.c:2636
msgid "incorrect insn:"
msgstr "insn incorrecte:"

#: config/avr/avr.c:2023 config/avr/avr.c:2184 config/avr/avr.c:2339
#: config/avr/avr.c:2702
msgid "unknown move insn:"
msgstr "desplaçament insn desconegut:"

#: config/avr/avr.c:2932
msgid "bad shift insn:"
msgstr "desplaçament insn erròni:"

#: config/avr/avr.c:3048 config/avr/avr.c:3496 config/avr/avr.c:3882
msgid "internal compiler error. Incorrect shift:"
msgstr "error intern del compilador. Direcció errònia:"

#: config/bfin/bfin.c:1199
#, c-format
msgid "invalid %%j value"
msgstr "valor %%j no vàlid"

#: config/bfin/bfin.c:1367
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid const_double operand"
msgstr "restriccions no vàlides per a l'operand"

#: config/c4x/c4x.c:1584
msgid "using CONST_DOUBLE for address"
msgstr "ùs de CONST_DOUBLE per a l'adreça"

#: config/c4x/c4x.c:1722
msgid "c4x_address_cost: Invalid addressing mode"
msgstr "c4x_address_cost: Moda d'adreçament no vàlid"

#: config/c4x/c4x.c:1857
#, c-format
msgid "c4x_print_operand: %%L inconsistency"
msgstr "c4x_print_operand: inconsistència %%L"

#: config/c4x/c4x.c:1863
#, c-format
msgid "c4x_print_operand: %%N inconsistency"
msgstr "c4x_print_operand: inconsistència %%N"

#: config/c4x/c4x.c:1904
#, c-format
msgid "c4x_print_operand: %%O inconsistency"
msgstr "c4x_print_operand: inconsistència %%O"

#: config/c4x/c4x.c:1999
msgid "c4x_print_operand: Bad operand case"
msgstr "c4x_print_operand: Operand «case» erroni"

#: config/c4x/c4x.c:2040
msgid "c4x_print_operand_address: Bad post_modify"
msgstr "c4x_print_operand_address: post_modify erroni"

#: config/c4x/c4x.c:2062
msgid "c4x_print_operand_address: Bad pre_modify"
msgstr "c4x_print_operand_address: pre_modify erroni"

#: config/c4x/c4x.c:2110 config/c4x/c4x.c:2122 config/c4x/c4x.c:2137
msgid "c4x_print_operand_address: Bad operand case"
msgstr "c4x_print_operand_address: Operand «case» erroni"

#: config/c4x/c4x.c:2388
msgid "c4x_rptb_insert: Cannot find start label"
msgstr "c4x_rptb_insert: No es pot trobar l'etiqueta d'inici"

#: config/c4x/c4x.c:2990
msgid "invalid indirect memory address"
msgstr "adreça indirecta de memòria no vàlida"

#: config/c4x/c4x.c:3079
msgid "invalid indirect (S) memory address"
msgstr "adreça indirecta de memòria (S) no vàlida"

#: config/c4x/c4x.c:3414
msgid "c4x_valid_operands: Internal error"
msgstr "c4x_valid_operands: error intern"

#: config/c4x/c4x.c:3853
msgid "c4x_operand_subword: invalid mode"
msgstr "c4x_operand_subword: mode no vàlid"

#: config/c4x/c4x.c:3856
msgid "c4x_operand_subword: invalid operand"
msgstr "c4x_operand_subword: operand no vàlid"

#. We could handle these with some difficulty.
#. e.g., *p-- => *(p-=2); *(p+1).
#: config/c4x/c4x.c:3882
msgid "c4x_operand_subword: invalid autoincrement"
msgstr "c4x_operand_subword: autoincrement no vàlid"

#: config/c4x/c4x.c:3888
msgid "c4x_operand_subword: invalid address"
msgstr "c4x_operand_subword: adreça no vàlid"

#: config/c4x/c4x.c:3899
msgid "c4x_operand_subword: address not offsettable"
msgstr "c4x_operand_subword: adreça no desplaçada"

#: config/c4x/c4x.c:4101
#, fuzzy
msgid "c4x_rptb_rpts_p: Repeat block top label moved"
msgstr "c4x_rptb_rpts_p: etiqueta superior de bloc de repetició desplaçada\n"

#. Use `%s' to print the string in case there are any escape
#. characters in the message.
#: config/cris/cris.c:492 fortran/dump-parse-tree.c:79
#: fortran/dump-parse-tree.c:421 fortran/dump-parse-tree.c:754
#: fortran/dump-parse-tree.c:801 c-typeck.c:4520 c-typeck.c:4535
#: c-typeck.c:4550 final.c:2803 final.c:2805 gcc.c:4742 loop-iv.c:2702
#: loop-iv.c:2711 rtl-error.c:113 toplev.c:605 tree-ssa-loop-niter.c:1165
#: cp/parser.c:2087 cp/typeck.c:4468 java/expr.c:413
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:5005
#, gcc-internal-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: config/cris/cris.c:544
msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
msgstr "index-type inesperat en cris_print_index"

#: config/cris/cris.c:558
msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
msgstr "base-type inesperat en cris_print_base"

#: config/cris/cris.c:674
msgid "invalid operand for 'b' modifier"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"b\""

#: config/cris/cris.c:691
#, fuzzy
msgid "invalid operand for 'o' modifier"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"b\""

#: config/cris/cris.c:710
#, fuzzy
msgid "invalid operand for 'O' modifier"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"b\""

#: config/cris/cris.c:743
msgid "invalid operand for 'p' modifier"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"p\""

#: config/cris/cris.c:782
msgid "invalid operand for 'z' modifier"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"z\""

#: config/cris/cris.c:836 config/cris/cris.c:866
msgid "invalid operand for 'H' modifier"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"H\""

#: config/cris/cris.c:842
msgid "bad register"
msgstr "registre erroni"

#: config/cris/cris.c:887
msgid "invalid operand for 'e' modifier"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"e\""

#: config/cris/cris.c:904
msgid "invalid operand for 'm' modifier"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"m\""

#: config/cris/cris.c:929
msgid "invalid operand for 'A' modifier"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"A\""

#: config/cris/cris.c:952
msgid "invalid operand for 'D' modifier"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"D\""

#: config/cris/cris.c:966
msgid "invalid operand for 'T' modifier"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"T\""

#: config/cris/cris.c:975
msgid "invalid operand modifier letter"
msgstr "lletra de modificador d'operand no vàlid"

#: config/cris/cris.c:1032
msgid "unexpected multiplicative operand"
msgstr "operand multiplicatiu inesperat"

#: config/cris/cris.c:1052
msgid "unexpected operand"
msgstr "operand inesperat"

#: config/cris/cris.c:1085 config/cris/cris.c:1095
msgid "unrecognized address"
msgstr "adreça no reconeguda"

#: config/cris/cris.c:2021
msgid "unrecognized supposed constant"
msgstr "suposada constant no reconeguda"

#: config/cris/cris.c:2396 config/cris/cris.c:2460
msgid "unexpected side-effects in address"
msgstr "effecte de vora inesperat en l'adreça"

#. Can't possibly get a GOT-needing-fixup for a function-call,
#. right?
#: config/cris/cris.c:3254
msgid "Unidentifiable call op"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:3305
#, c-format
msgid "PIC register isn't set up"
msgstr "el registre PIC no està preparat"

#: config/fr30/fr30.c:464
#, c-format
msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
msgstr "fr30_print_operand_address: adreça sense manejar"

#: config/fr30/fr30.c:488
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
msgstr "fr30_print_operand_address: no es reconeix el codi %%p"

#: config/fr30/fr30.c:508
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
msgstr "fr30_print_operand_address: no es reconeix el codi %%b"

#: config/fr30/fr30.c:529
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
msgstr "fr30_print_operand_address: no es reconeix el codi %%B"

#: config/fr30/fr30.c:537
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
msgstr "fr30_print_operand: operand no vàlid per al codi %%A"

#: config/fr30/fr30.c:554
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
msgstr "fr30_print_operand: codi %%x no vàlid"

#: config/fr30/fr30.c:561
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
msgstr "fr30_print_operand: codi %%F no vàlid"

#: config/fr30/fr30.c:578
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unknown code"
msgstr "fr30_print_operand: codi desconegut"

#: config/fr30/fr30.c:606 config/fr30/fr30.c:615 config/fr30/fr30.c:626
#: config/fr30/fr30.c:639
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
msgstr "fr30_print_operand: MEM sense manejar"

#: config/frv/frv.c:2541
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand_address:"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand_address:"

#: config/frv/frv.c:2552
#, fuzzy
msgid "bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand_memory_reference_reg:"

#: config/frv/frv.c:2591 config/frv/frv.c:2601 config/frv/frv.c:2610
#: config/frv/frv.c:2631 config/frv/frv.c:2636
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand_memory_reference:"

#: config/frv/frv.c:2722
#, fuzzy, c-format
msgid "bad condition code"
msgstr "codi d'extensió de registre erroni"

#: config/frv/frv.c:2797
#, fuzzy
msgid "bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand,·bad·const_double"

#: config/frv/frv.c:2858
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"e\":"

#: config/frv/frv.c:2866
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"F\":"

#: config/frv/frv.c:2882
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"f\":"

#: config/frv/frv.c:2896
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"C\":"

#: config/frv/frv.c:2944
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"L\":"

#: config/frv/frv.c:2957
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"M/N\":"

#: config/frv/frv.c:2978
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"O\":"

#: config/frv/frv.c:2996
#, fuzzy
msgid "bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, modificador \"P\":"

#: config/frv/frv.c:3016
#, fuzzy
msgid "bad insn in frv_print_operand, z case"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, «case» z"

#: config/frv/frv.c:3047
#, fuzzy
msgid "bad insn in frv_print_operand, 0 case"
msgstr "insn erroni per a frv_print_operand, «case» 0"

#: config/frv/frv.c:3052
msgid "frv_print_operand: unknown code"
msgstr "frv_print_operand: codi desconegut"

#: config/frv/frv.c:4421
#, fuzzy
msgid "bad output_move_single operand"
msgstr "Operand output_move_single erroni"

#: config/frv/frv.c:4548
#, fuzzy
msgid "bad output_move_double operand"
msgstr "Operand output_move_single erroni"

#: config/frv/frv.c:4690
#, fuzzy
msgid "bad output_condmove_single operand"
msgstr "Operand output_condmove_single erroni"

#. This macro is a C statement to print on `stderr' a string describing the
#. particular machine description choice. Every machine description should
#. define `TARGET_VERSION'. For example:
#.
#. #ifdef MOTOROLA
#. #define TARGET_VERSION      fprintf (stderr, " (68k, Motorola syntax)");
#. #else
#. #define TARGET_VERSION      fprintf (stderr, " (68k, MIT syntax)");
#. #endif
#: config/frv/frv.h:329
#, c-format
msgid " (frv)"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:7292
#, c-format
msgid "invalid UNSPEC as operand"
msgstr "UNSPEC no vàlid com a operand"

#: config/i386/i386.c:7887
#, c-format
msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'c'"
msgstr "l'operand no és una constant ni un codi de condició, codi d'operand \"c\" no vàlid"

#: config/i386/i386.c:7940
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand code '%c'"
msgstr "codi d'operand \"%c\" no vàlid"

#: config/i386/i386.c:7983
#, c-format
msgid "invalid constraints for operand"
msgstr "restriccions no vàlides per a l'operand"

#: config/i386/i386.c:13641
msgid "unknown insn mode"
msgstr "mode insn desconegut"

#. If the environment variable DJDIR is not defined, then DJGPP is not    installed correctly and GCC will quickly become confused with the    default prefix settings. Report the problem now so the user doesn't    receive deceptive "file not found" error messages later.
#. DJDIR is automatically defined by the DJGPP environment config      file pointed to by the environment variable DJGPP. Examine DJGPP      to try and figure out what's wrong.
#: config/i386/xm-djgpp.h:62
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP not defined"
msgstr "no es va definir la variable d'ambient DJGPP"

#: config/i386/xm-djgpp.h:64
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
msgstr "la variable d'ambient DJGPP punta al fitxer faltant\"%s\""

#: config/i386/xm-djgpp.h:67
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
msgstr "la variable d'ambient DJGPP punta al fitxer corrupte \"%s\""

#: config/ia64/ia64.c:4708
#, c-format
msgid "ia64_print_operand: unknown code"
msgstr "ia64_print_operand: codi desconegut"

#: config/ia64/ia64.c:9799
#, fuzzy
msgid "invalid conversion from %<__fpreg%>"
msgstr "conversió no vàlida de \"%T\" a \"%T\""

#: config/ia64/ia64.c:9802
#, fuzzy
msgid "invalid conversion to %<__fpreg%>"
msgstr "conversió no vàlida del tipus \"%T\" a partir del tipus \"%T\""

#: config/ia64/ia64.c:9815 config/ia64/ia64.c:9826
#, fuzzy
msgid "invalid operation on %<__fpreg%>"
msgstr "no vàlid operand per al codi %%p"

#: config/iq2000/iq2000.c:3129
#, c-format
msgid "invalid %%P operand"
msgstr "operand no vàlid per a %%P"

#: config/iq2000/iq2000.c:3137 config/rs6000/rs6000.c:10537
#, c-format
msgid "invalid %%p value"
msgstr "valor no vàlid per a %%p"

#: config/iq2000/iq2000.c:3193 config/mips/mips.c:5643
#, c-format
msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
msgstr "ùs no vàlid de %%d, %%x, o %%X"

#: config/m32r/m32r.c:1775
#, c-format
msgid "invalid operand to %%s code"
msgstr "no vàlid operand per al codi %%s"

#: config/m32r/m32r.c:1782
#, c-format
msgid "invalid operand to %%p code"
msgstr "no vàlid operand per al codi %%p"

#: config/m32r/m32r.c:1837
msgid "bad insn for 'A'"
msgstr "insn erroni per a \"A\""

#: config/m32r/m32r.c:1884
#, c-format
msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
msgstr "no vàlid operand per al codi %%T/%%B"

#: config/m32r/m32r.c:1907
#, c-format
msgid "invalid operand to %%N code"
msgstr "no vàlid operand per al codi %%N"

#: config/m32r/m32r.c:1940
msgid "pre-increment address is not a register"
msgstr "l'adreça de pre-increment no és un registre"

#: config/m32r/m32r.c:1947
msgid "pre-decrement address is not a register"
msgstr "l'adreça de pre-decrement no és un registre"

#: config/m32r/m32r.c:1954
msgid "post-increment address is not a register"
msgstr "l'adreça de post-increment no és un registre"

#: config/m32r/m32r.c:2030 config/m32r/m32r.c:2044
#: config/rs6000/rs6000.c:17905
msgid "bad address"
msgstr "adreça erroni"

#: config/m32r/m32r.c:2049
msgid "lo_sum not of register"
msgstr "lo_sum no és un registre"

#. !!!! SCz wrong here.
#: config/m68hc11/m68hc11.c:3189 config/m68hc11/m68hc11.c:3567
msgid "move insn not handled"
msgstr "no es maneja move insn"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3413 config/m68hc11/m68hc11.c:3497
#: config/m68hc11/m68hc11.c:3770
msgid "invalid register in the move instruction"
msgstr "registre no vàlid en la instrucció move"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3447
msgid "invalid operand in the instruction"
msgstr "operand no vàlid en la instrucció"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3744
msgid "invalid register in the instruction"
msgstr "registre no vàlid en la instrucció"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3777
msgid "operand 1 must be a hard register"
msgstr "l'operand 1 ha de ser un registre fix"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3791
msgid "invalid rotate insn"
msgstr "rotació de insn no vàlida"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4215
msgid "registers IX, IY and Z used in the same INSN"
msgstr "es van usar els registres IX, IY i Z en el mateix INSN"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4552 config/m68hc11/m68hc11.c:4852
msgid "cannot do z-register replacement"
msgstr "no es pot reemplaçar el registre-z"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4915
msgid "invalid Z register replacement for insn"
msgstr "reemplaçament de registre Z no vàlid per al insn"

#: config/mips/mips.c:5311
msgid "mips_debugger_offset called with non stack/frame/arg pointer"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:5521
#, fuzzy, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%C"
msgstr "PRINT_OPERAND punter nul"

#: config/mips/mips.c:5538
#, fuzzy, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%N"
msgstr "PRINT_OPERAND punter nul"

#: config/mips/mips.c:5547
#, fuzzy, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%F"
msgstr "PRINT_OPERAND punter nul"

#: config/mips/mips.c:5556
#, fuzzy, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%W"
msgstr "PRINT_OPERAND punter nul"

#: config/mips/mips.c:5577
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%Y value"
msgstr "valor %%j no vàlid"

#: config/mips/mips.c:5594 config/mips/mips.c:5602
#, fuzzy, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%q"
msgstr "PRINT_OPERAND punter nul"

#: config/mips/mips.c:5671
msgid "PRINT_OPERAND, invalid operand for relocation"
msgstr ""

#: config/mmix/mmix.c:1468 config/mmix/mmix.c:1598
msgid "MMIX Internal: Expected a CONST_INT, not this"
msgstr "MMIX intern: Esperant un CONS_INT, no això"

#: config/mmix/mmix.c:1547
msgid "MMIX Internal: Bad value for 'm', not a CONST_INT"
msgstr "MMIX intern: valor erroni per a \"m\", no és un CONST_INT"

#: config/mmix/mmix.c:1566
msgid "MMIX Internal: Expected a register, not this"
msgstr "MMIX intern: Esperant un registre, no això"

#: config/mmix/mmix.c:1576
msgid "MMIX Internal: Expected a constant, not this"
msgstr "MMIX intern: Esperant una constant, no això"

#. We need the original here.
#: config/mmix/mmix.c:1660
msgid "MMIX Internal: Cannot decode this operand"
msgstr "MMIX intern: aquest operand no es pot dexifrar"

#: config/mmix/mmix.c:1717
msgid "MMIX Internal: This is not a recognized address"
msgstr "MMIX intern: adreça no reconeguda"

#: config/mmix/mmix.c:2650
msgid "MMIX Internal: Trying to output invalidly reversed condition:"
msgstr "MMIX intern: Intentant de mostrar una condició invertida de forma no vàlida:"

#: config/mmix/mmix.c:2657
msgid "MMIX Internal: What's the CC of this?"
msgstr "MMIX Internal: Quin és el CC per això"

#: config/mmix/mmix.c:2661
msgid "MMIX Internal: What is the CC of this?"
msgstr "MMIX Internal: Quin és el CC per això"

#: config/mmix/mmix.c:2725
msgid "MMIX Internal: This is not a constant:"
msgstr "MMIX Internal: Això no és una constant:"

#: config/mt/mt.c:300
msgid "mt_final_prescan_insn, invalid insn #1"
msgstr ""

#: config/mt/mt.c:371
#, fuzzy
msgid "PRINT_OPERAND_ADDRESS, 2 regs"
msgstr "PRINT_OPERAND_ADDRESS, punter nul"

#: config/mt/mt.c:395
#, fuzzy
msgid "PRINT_OPERAND_ADDRESS, invalid insn #1"
msgstr "PRINT_OPERAND punter nul"

#: config/rs6000/host-darwin.c:97
#, c-format
msgid "Out of stack space.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:118
#, c-format
msgid "Try running '%s' in the shell to raise its limit.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:10367
#, c-format
msgid "invalid %%f value"
msgstr "valor %%f no vàlid"

#: config/rs6000/rs6000.c:10376
#, c-format
msgid "invalid %%F value"
msgstr "valor %%F no vàlid"

#: config/rs6000/rs6000.c:10385
#, c-format
msgid "invalid %%G value"
msgstr "valor %%G no vàlid"

#: config/rs6000/rs6000.c:10420
#, c-format
msgid "invalid %%j code"
msgstr "valor %%j no vàlid"

#: config/rs6000/rs6000.c:10430
#, c-format
msgid "invalid %%J code"
msgstr "valor %%J no vàlid"

#: config/rs6000/rs6000.c:10440
#, c-format
msgid "invalid %%k value"
msgstr "valor %%k no vàlid"

#: config/rs6000/rs6000.c:10460 config/xtensa/xtensa.c:1693
#, c-format
msgid "invalid %%K value"
msgstr "valor %%K no vàlid"

#: config/rs6000/rs6000.c:10527
#, c-format
msgid "invalid %%O value"
msgstr "valor %%O no vàlid"

#: config/rs6000/rs6000.c:10574
#, c-format
msgid "invalid %%q value"
msgstr "valor no vàlid per a %%q"

#: config/rs6000/rs6000.c:10618
#, c-format
msgid "invalid %%S value"
msgstr "valor %%S no vàlid"

#: config/rs6000/rs6000.c:10658
#, c-format
msgid "invalid %%T value"
msgstr "valor %%T no vàlid"

#: config/rs6000/rs6000.c:10668
#, c-format
msgid "invalid %%u value"
msgstr "valor %%u no vàlid"

#: config/rs6000/rs6000.c:10677 config/xtensa/xtensa.c:1663
#, c-format
msgid "invalid %%v value"
msgstr "valor %%v no vàlid"

#: config/rs6000/rs6000.c:19522
#, fuzzy
msgid "AltiVec argument passed to unprototyped function"
msgstr "molt pocs arguments per a la funció"

#: config/s390/s390.c:4534
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot decompose address"
msgstr "No es pot descompondre l'adreça."

#: config/s390/s390.c:4744
msgid "UNKNOWN in print_operand !?"
msgstr "UNKNOWN en print_operand !?"

#: config/score/score.c:1212
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand for code: '%c'"
msgstr "codi d'operand \"%c\" no vàlid"

#: config/sh/sh.c:759
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand to %%R"
msgstr "operand no vàlid per al codi %%R"

#: config/sh/sh.c:786
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid operand to %%S"
msgstr "no vàlid operand per al codi %%N"

#: config/sh/sh.c:7820
#, fuzzy
msgid "created and used with different architectures / ABIs"
msgstr "\"%#D\" redeclarat com un tipus diferent de símbol"

#: config/sh/sh.c:7822
#, fuzzy
msgid "created and used with different ABIs"
msgstr "\"%#D\" redeclarat com un tipus diferent de símbol"

#: config/sh/sh.c:7824
#, fuzzy
msgid "created and used with different endianness"
msgstr "inicialitzador de dades en l'ordinador amb \"endianness\" diferent"

#: config/sparc/sparc.c:6715 config/sparc/sparc.c:6721
#, c-format
msgid "invalid %%Y operand"
msgstr "operand %%Y no vàlid"

#: config/sparc/sparc.c:6791
#, c-format
msgid "invalid %%A operand"
msgstr "operand %%A no vàlid"

#: config/sparc/sparc.c:6801
#, c-format
msgid "invalid %%B operand"
msgstr "operand %%B no vàlid"

#: config/sparc/sparc.c:6840
#, c-format
msgid "invalid %%c operand"
msgstr "operand %%c no vàlid"

#: config/sparc/sparc.c:6841
#, c-format
msgid "invalid %%C operand"
msgstr "operand %%C no vàlid"

#: config/sparc/sparc.c:6862
#, c-format
msgid "invalid %%d operand"
msgstr "operand %%d no vàlid"

#: config/sparc/sparc.c:6863
#, c-format
msgid "invalid %%D operand"
msgstr "operand %%D no vàlid"

#: config/sparc/sparc.c:6879
#, c-format
msgid "invalid %%f operand"
msgstr "operand %%f no vàlid"

#: config/sparc/sparc.c:6893
#, c-format
msgid "invalid %%s operand"
msgstr "operand %%s no vàlid"

#: config/sparc/sparc.c:6947
#, c-format
msgid "long long constant not a valid immediate operand"
msgstr "la constant long long no és un operand immediat vàlid"

#: config/sparc/sparc.c:6950
#, c-format
msgid "floating point constant not a valid immediate operand"
msgstr "la constant de coma flotant no és un operand immediat vàlid"

#: config/stormy16/stormy16.c:1778 config/stormy16/stormy16.c:1849
#, fuzzy, c-format
msgid "'B' operand is not constant"
msgstr "l'operand \"B\" no és una constant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1805
#, fuzzy, c-format
msgid "'B' operand has multiple bits set"
msgstr "l'operand \"B\" té establerts múltiples bits"

#: config/stormy16/stormy16.c:1831
#, fuzzy, c-format
msgid "'o' operand is not constant"
msgstr "l'operand \"o\" no és una constant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1863
#, c-format
msgid "xstormy16_print_operand: unknown code"
msgstr "xstormy16_print_operand: codi desconegut"

#: config/v850/v850.c:372
msgid "const_double_split got a bad insn:"
msgstr "const_double_split va rebre un insn erroni:"

#: config/v850/v850.c:936
msgid "output_move_single:"
msgstr "output_move_single:"

#: config/xtensa/xtensa.c:750 config/xtensa/xtensa.c:782
#: config/xtensa/xtensa.c:791
msgid "bad test"
msgstr "prova errònia"

#: config/xtensa/xtensa.c:1651
#, c-format
msgid "invalid %%D value"
msgstr "valor no vàlid per a %%D"

#: config/xtensa/xtensa.c:1688
msgid "invalid mask"
msgstr "màscara no vàlida"

#: config/xtensa/xtensa.c:1714
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%x value"
msgstr "valor no vàlid per a %%x/X"

#: config/xtensa/xtensa.c:1721
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%d value"
msgstr "valor %%v no vàlid"

#: config/xtensa/xtensa.c:1742 config/xtensa/xtensa.c:1752
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%t/%%b value"
msgstr "valor %%b no vàlid"

#: config/xtensa/xtensa.c:1794
msgid "invalid address"
msgstr "adreça no vàlida"

#: config/xtensa/xtensa.c:1819
msgid "no register in address"
msgstr "no hi ha registre en l'adreça"

#: config/xtensa/xtensa.c:1827
msgid "address offset not a constant"
msgstr "el desplaçament d'adreça no és una constant"

#: cp/call.c:2472
msgid "candidates are:"
msgstr ""

#: cp/call.c:6303
msgid "candidate 1:"
msgstr ""

#: cp/call.c:6304
msgid "candidate 2:"
msgstr ""

#: cp/decl2.c:668
msgid "candidates are: %+#D"
msgstr ""

#: cp/decl2.c:670
#, fuzzy
msgid "candidate is: %+#D"
msgstr "no es pot escriure %s: %m"

#: cp/g++spec.c:238 java/jvspec.c:424
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '%s' missing\n"
msgstr "falta l'argument per a `%s'\n"

#: fortran/arith.c:141
msgid "Arithmetic OK at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:144
msgid "Arithmetic overflow at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:147
msgid "Arithmetic underflow at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:150
msgid "Arithmetic NaN at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:153
#, fuzzy
msgid "Division by zero at %L"
msgstr "divisió per zero"

#: fortran/arith.c:156
msgid "Array operands are incommensurate at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:160
msgid "Integer outside symmetric range implied by Standard Fortran at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:1424
#, fuzzy
msgid "Elemental binary operation"
msgstr "Activar les optimitzacions del enllaçador"

#: fortran/arith.c:1982
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Arithmetic OK converting %s to %s at %L"
msgstr "la conversion de %s a %s ha fallat"

#: fortran/arith.c:1986
#, no-c-format
msgid "Arithmetic overflow converting %s to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:1990
#, no-c-format
msgid "Arithmetic underflow converting %s to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:1994
#, no-c-format
msgid "Arithmetic NaN converting %s to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:1998
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Division by zero converting %s to %s at %L"
msgstr "divisió per zero en \"%E %% 0\""

#: fortran/arith.c:2002
#, no-c-format
msgid "Array operands are incommensurate converting %s to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:2006
#, no-c-format
msgid "Integer outside symmetric range implied by Standard Fortran converting %s to %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:2347 fortran/arith.c:2383 fortran/arith.c:2421
#: fortran/arith.c:2473
#, fuzzy, no-c-format
msgid "The Hollerith constant at %L is too long to convert to %s"
msgstr "La constant de caràcter en %0 no té l'apòstrofe que tanca en %1"

#: fortran/arith.c:2520
#, no-c-format
msgid "Enumerator exceeds the C integer type at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:97
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected array subscript at %C"
msgstr "el subindici de matriu té un tipus \"char\""

#: fortran/array.c:124
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected array subscript stride at %C"
msgstr "el subindici de matriu té un tipus \"char\""

#: fortran/array.c:167
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid form of array reference at %C"
msgstr "Element null en %0 per a la referència de matriu en %1"

#: fortran/array.c:172
#, no-c-format
msgid "Array reference at %C cannot have more than %d dimensions"
msgstr ""

#: fortran/array.c:224
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L in this context must be constant"
msgstr ""

#: fortran/array.c:300
#, no-c-format
msgid "Expected expression in array specification at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:388
#, no-c-format
msgid "Bad array specification for an explicitly shaped array at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:399
#, no-c-format
msgid "Bad array specification for assumed shape array at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:412
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad specification for deferred shape array at %C"
msgstr "No hi ha especificació per al iterador del DO implícit `%A' en %0"

#: fortran/array.c:416
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad specification for assumed size array at %C"
msgstr "No hi ha especificació per al iterador del DO implícit `%A' en %0"

#: fortran/array.c:425
#, no-c-format
msgid "Expected another dimension in array declaration at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:431
#, no-c-format
msgid "Array specification at %C has more than %d dimensions"
msgstr ""

#: fortran/array.c:636
#, fuzzy, no-c-format
msgid "duplicated initializer"
msgstr "valor inicial no vàlid"

#: fortran/array.c:729
#, no-c-format
msgid "DO-iterator '%s' at %L is inside iterator of the same name"
msgstr ""

#: fortran/array.c:831 fortran/array.c:940
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in array constructor at %C"
msgstr "errore sintàctic en la llista de paràmetre de macro"

#: fortran/array.c:886
#, no-c-format
msgid "New in Fortran 2003: [...] style array constructors at %C"
msgstr ""

#: fortran/array.c:900
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Empty array constructor at %C is not allowed"
msgstr "l'argument per a l'atribut \"%s\" és més gran que %d"

#: fortran/array.c:985
#, no-c-format
msgid "Element in %s array constructor at %L is %s"
msgstr ""

#: fortran/array.c:1314
#, no-c-format
msgid "Iterator step at %L cannot be zero"
msgstr ""

#: fortran/check.c:44
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be %s"
msgstr ""

#: fortran/check.c:60
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a numeric type"
msgstr ""

#: fortran/check.c:75 fortran/check.c:767 fortran/check.c:777
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be INTEGER or REAL"
msgstr ""

#: fortran/check.c:92
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be REAL or COMPLEX"
msgstr ""

#: fortran/check.c:118
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a constant"
msgstr "l'argument 1 de __builtin__spe_predicate ha de ser una constant"

#: fortran/check.c:126
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid kind for %s at %L"
msgstr "constant de cadena no vàlida \"%E\""

#: fortran/check.c:146
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be double precision"
msgstr ""

#: fortran/check.c:163
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a logical array"
msgstr ""

#: fortran/check.c:180
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be an array"
msgstr "l'argument 1 de __builtin__spe_predicate ha de ser una constant"

#: fortran/check.c:195
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a scalar"
msgstr "l'argument 1 de __builtin__spe_predicate ha de ser una constant"

#: fortran/check.c:210
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be the same type and kind as '%s'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:225
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of rank %d"
msgstr ""

#: fortran/check.c:239
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must not be OPTIONAL"
msgstr ""

#: fortran/check.c:259
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of kind %d"
msgstr ""

#: fortran/check.c:280
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/check.c:286
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a variable"
msgstr ""

#: fortran/check.c:303
#, no-c-format
msgid "Missing DIM parameter in intrinsic '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/check.c:343
#, no-c-format
msgid "'dim' argument of '%s' intrinsic at %L is not a valid dimension index"
msgstr ""

#: fortran/check.c:387
#, no-c-format
msgid "transformational intrinsic '%s' at %L is not permitted in an initialization expression"
msgstr ""

#: fortran/check.c:491 fortran/check.c:1840 fortran/check.c:1855
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be ALLOCATABLE"
msgstr ""

#: fortran/check.c:512 fortran/check.c:3484
#, no-c-format
msgid "'%s' and '%s' arguments of '%s' intrinsic at %L must have the same type"
msgstr ""

#: fortran/check.c:521 fortran/check.c:1069 fortran/check.c:1204
#: fortran/check.c:1277 fortran/check.c:1508
#, no-c-format
msgid "Extension: Different type kinds at %L"
msgstr ""

#: fortran/check.c:551 fortran/check.c:1921
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a POINTER"
msgstr ""

#: fortran/check.c:571
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a pointer or target VARIABLE or FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/check.c:579
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a POINTER or a TARGET"
msgstr ""

#: fortran/check.c:595
#, no-c-format
msgid "Array section with a vector subscript at %L shall not be the target of a pointer"
msgstr ""

#: fortran/check.c:606
#, no-c-format
msgid "NULL pointer at %L is not permitted as actual argument of '%s' intrinsic function"
msgstr ""

#: fortran/check.c:747 fortran/check.c:855
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must not be present if 'x' is COMPLEX"
msgstr ""

#: fortran/check.c:904 fortran/check.c:1588 fortran/check.c:1596
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be numeric or LOGICAL"
msgstr ""

#: fortran/check.c:918
#, no-c-format
msgid "different shape for arguments '%s' and '%s' at %L for intrinsic 'dot_product'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1174
#, no-c-format
msgid "Argument of %s at %L must be of length one"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1226
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be the same kind as '%s'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1357
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be a non-derived type"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1480
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Intrinsic '%s' at %L must have at least two arguments"
msgstr "\"%D\" ha de prendre dos arguments exactament"

#: fortran/check.c:1514
#, no-c-format
msgid "'a%d' argument of '%s' intrinsic at %L must be %s(%d)"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1539
#, no-c-format
msgid "'a1' argument of '%s' intrinsic at %L must be INTEGER or REAL"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1610
#, no-c-format
msgid "different shape on dimension 1 for arguments '%s' and '%s' at %L for intrinsic matmul"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1630
#, no-c-format
msgid "different shape on dimension 2 for argument '%s' and dimension 1 for argument '%s' at %L for intrinsic matmul"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1639
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of rank 1 or 2"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1866
#, no-c-format
msgid "the '%s' and '%s' arguments of '%s' intrinsic at %L must have the same rank %d/%d"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1875
#, no-c-format
msgid "the '%s' and '%s' arguments of '%s' intrinsic at %L must be of the same kind %d/%d"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1971
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of type REAL or COMPLEX"
msgstr ""

#: fortran/check.c:1992
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of a dummy variable"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2000
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be of an OPTIONAL dummy variable"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2016
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must not be a sub-object of '%s'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2133
#, no-c-format
msgid "'shape' argument of 'reshape' intrinsic at %L must be an array of constant size"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2143
#, no-c-format
msgid "'shape' argument of 'reshape' intrinsic at %L has more than %d elements"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2183
#, no-c-format
msgid "Without padding, there are not enough elements in the intrinsic RESHAPE source at %L to match the shape"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2263
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing arguments to %s intrinsic at %L"
msgstr "Falten arguments per a l'opció \"%s\""

#: fortran/check.c:2304
#, no-c-format
msgid "'source' argument of 'shape' intrinsic at %L must not be an assumed size array"
msgstr ""

#: fortran/check.c:2366
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be less than rank %d"
msgstr "l'argument per a l'atribut \"%s\" és més gran que %d"

#: fortran/check.c:2832 fortran/check.c:2852
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Too many arguments to %s at %L"
msgstr "massa arguments per a %s \"%+#D\""

#: fortran/check.c:2980 fortran/check.c:3398 fortran/check.c:3422
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be INTEGER or PROCEDURE"
msgstr ""

#: fortran/check.c:3469 fortran/check.c:3477
#, no-c-format
msgid "'%s' argument of '%s' intrinsic at %L must be INTEGER or LOGICAL"
msgstr ""

#: fortran/data.c:63
#, fuzzy, no-c-format
msgid "non-constant array in DATA statement %L."
msgstr "índex de matriu no constant en valor inicial"

#: fortran/data.c:183
#, no-c-format
msgid "failure to simplify substring reference in DATAstatement at %L"
msgstr ""

#: fortran/data.c:204
#, fuzzy, no-c-format
msgid "initialization string truncated to match variable at %L"
msgstr "no es poden niuar els designadors d'iniciació"

#: fortran/data.c:355
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: re-initialization of '%s' at %L"
msgstr " salta la inicialización de \"%#D\""

#: fortran/decl.c:223
#, no-c-format
msgid "Host associated variable '%s' may not be in the DATA statement at %C."
msgstr ""

#: fortran/decl.c:230
#, no-c-format
msgid "Extension: initialization of common block variable '%s' in DATA statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:316
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' must be a PARAMETER in DATA statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:426
#, no-c-format
msgid "Initialization at %C is not allowed in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:484
#, no-c-format
msgid "DATA statement at %C is not allowed in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:513
#, no-c-format
msgid "Bad INTENT specification at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:577
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in character length specification at %C"
msgstr "error de decodificació en l'especificació del mètode"

#: fortran/decl.c:660
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Procedure '%s' at %C is already defined at %L"
msgstr "\"%D\" ja està definit en \"%T\""

#: fortran/decl.c:672
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' at %C has an explicit interface and must not have attributes declared at %L"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:765
#, no-c-format
msgid "CHARACTER expression at %L is being truncated (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:771
#, no-c-format
msgid "The CHARACTER elements of the array constructor at %L must have the same length (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:862
#, no-c-format
msgid "Initializer not allowed for PARAMETER '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:871
#, no-c-format
msgid "Initializer not allowed for COMMON variable '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:881
#, fuzzy, no-c-format
msgid "PARAMETER at %L is missing an initializer"
msgstr "falta valor inicial"

#: fortran/decl.c:892
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %C with an initializer already appears in a DATA statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:969
#, no-c-format
msgid "Component at %C must have the POINTER attribute"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:978
#, no-c-format
msgid "Array component of structure at %C must have explicit or deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1004
#, no-c-format
msgid "Allocatable component at %C must be an array"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1015
#, no-c-format
msgid "Pointer array component of structure at %C must have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1024
#, no-c-format
msgid "Allocatable component of structure at %C must have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1034
#, no-c-format
msgid "Array component of structure at %C must have an explicit shape"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1060
#, no-c-format
msgid "NULL() initialization at %C is ambiguous"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1180 fortran/decl.c:3449
#, no-c-format
msgid "Duplicate array spec for Cray pointee at %C."
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1233
#, no-c-format
msgid "the type of '%s' at %C has not been declared within the interface"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1248
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function name '%s' not allowed at %C"
msgstr "%Jno es permet un atribut de secció per a \"%D\""

#: fortran/decl.c:1264
#, no-c-format
msgid "Extension: Old-style initialization at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1280
#, no-c-format
msgid "Initialization at %C isn't for a pointer variable"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1288
#, no-c-format
msgid "Pointer initialization requires a NULL() at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1295
#, no-c-format
msgid "Initialization of pointer at %C is not allowed in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1309
#, no-c-format
msgid "Pointer initialization at %C requires '=>', not '='"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1317 fortran/decl.c:4165
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected an initialization expression at %C"
msgstr "inicialització de l'expressió new amb \"=\""

#: fortran/decl.c:1324
#, no-c-format
msgid "Initialization of variable at %C is not allowed in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1337
#, no-c-format
msgid "Initialization of allocatable component at %C is not allowed"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1391 fortran/decl.c:1400
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Old-style type declaration %s*%d not supported at %C"
msgstr "no es dóna suport a la declaració feble de \"%s\""

#: fortran/decl.c:1405
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Nonstandard type declaration %s*%d at %C"
msgstr "declaració extern niada de \"%s\""

#: fortran/decl.c:1439
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected initialization expression at %C"
msgstr "inicialització de l'expressió new amb \"=\""

#: fortran/decl.c:1445
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected scalar initialization expression at %C"
msgstr "inicialització de l'expressió new amb \"=\""

#: fortran/decl.c:1463
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Kind %d not supported for type %s at %C"
msgstr "el mode d'arrodoniment no té suport per a floats de VAX"

#: fortran/decl.c:1472
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing right paren at %C"
msgstr "falten arguments per a \"%s\""

#: fortran/decl.c:1561 fortran/decl.c:1604
#, no-c-format
msgid "Kind %d is not a CHARACTER kind at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1598
#, no-c-format
msgid "Syntax error in CHARACTER declaration at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1659
#, no-c-format
msgid "Extension: BYTE type at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1665
#, no-c-format
msgid "BYTE type used at %C is not available on the target machine"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1714
#, no-c-format
msgid "DOUBLE COMPLEX at %C does not conform to the Fortran 95 standard"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1737
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Type name '%s' at %C is ambiguous"
msgstr "l'ús de \"%D\" és ambigu"

#: fortran/decl.c:1803
#, no-c-format
msgid "Missing character range in IMPLICIT at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1849
#, no-c-format
msgid "Letters must be in alphabetic order in IMPLICIT statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:1903
#, no-c-format
msgid "Empty IMPLICIT statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2074
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing dimension specification at %C"
msgstr "Falta l'especificador %A en la declaració en %0"

#: fortran/decl.c:2144
#, no-c-format
msgid "Duplicate %s attribute at %L"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2163
#, no-c-format
msgid "In the selected standard, the ALLOCATABLE attribute at %C is not allowed in a TYPE definition"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2173
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Attribute at %L is not allowed in a TYPE definition"
msgstr "la variable de registre global segueix a una definició de funció"

#: fortran/decl.c:2188
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s attribute at %L is not allowed outside of a MODULE"
msgstr "%Jno es permet un atribut de secció per a \"%D\""

#. Now we have an error, which we signal, and then fix up
#. because the knock-on is plain and simple confusing.
#: fortran/decl.c:2326
#, no-c-format
msgid "Derived type at %C has not been previously defined and so cannot appear in a derived type definition."
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2357
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in data declaration at %C"
msgstr "errore sintàctic en la llista de paràmetre de macro"

#: fortran/decl.c:2503
#, no-c-format
msgid "Name '%s' at %C is the name of the procedure"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2515
#, no-c-format
msgid "Unexpected junk in formal argument list at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2533
#, no-c-format
msgid "Duplicate symbol '%s' in formal argument list at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2576
#, no-c-format
msgid "Unexpected junk following RESULT variable at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2583
#, no-c-format
msgid "RESULT variable at %C must be different than function name"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2639
#, no-c-format
msgid "Expected formal argument list in function definition at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2654
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected junk after function declaration at %C"
msgstr "causa conflicte amb la declaració de la funció \"%#D\""

#: fortran/decl.c:2677
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function '%s' at %C already has a type of %s"
msgstr "Els inicis de les funcions són alineats a aquesta potència de 2"

#: fortran/decl.c:2749
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a PROGRAM"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2752
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2756
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a BLOCK DATA"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2760
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within an INTERFACE"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2764
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a DERIVED TYPE block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2769
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within an IF-THEN block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2773
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a DO block"
msgstr "La declaració RETURN en %0 no és vàlida dintre d'una unitat de programa principal"

#: fortran/decl.c:2777
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a SELECT block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2781
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a FORALL block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2785
#, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a WHERE block"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:2789
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear within a contained subprogram"
msgstr "La declaració RETURN en %0 no és vàlida dintre d'una unitat de programa principal"

#: fortran/decl.c:2806
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ENTRY statement at %C cannot appear in a contained procedure"
msgstr "desbordament en la constant implícita"

#: fortran/decl.c:3128
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected END statement at %C"
msgstr "Falta l'especificador %A en la declaració en %0"

#. We would have required END [something]
#: fortran/decl.c:3137
#, no-c-format
msgid "%s statement expected at %L"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3148
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expecting %s statement at %C"
msgstr "Coma sobrant en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/decl.c:3162
#, no-c-format
msgid "Expected block name of '%s' in %s statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3178
#, no-c-format
msgid "Expected terminating name at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3187
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected label '%s' for %s statement at %C"
msgstr "No hi ha definició d'etiqueta per a la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/decl.c:3242
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing array specification at %L in DIMENSION statement"
msgstr "Falta l'especificador %A en la declaració en %0"

#: fortran/decl.c:3251
#, no-c-format
msgid "Array specification must be deferred at %L"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3328
#, no-c-format
msgid "Unexpected character in variable list at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3365
#, no-c-format
msgid "Expected '(' at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3379 fortran/decl.c:3420
#, no-c-format
msgid "Expected variable name at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3395
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Cray pointer at %C must be an integer."
msgstr "el predicat ha de ser un identificador"

#: fortran/decl.c:3399
#, no-c-format
msgid "Cray pointer at %C has %d bytes of precision; memory addresses require %d bytes."
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3406
#, no-c-format
msgid "Expected \",\" at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3469
#, no-c-format
msgid "Expected \")\" at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3481
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected \",\" or end of statement at %C"
msgstr "Coma sobrant en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/decl.c:3546
#, no-c-format
msgid "Cray pointer declaration at %C requires -fcray-pointer flag."
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3644
#, no-c-format
msgid "Access specification of the %s operator at %C has already been specified"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3662
#, no-c-format
msgid "Access specification of the .%s. operator at %C has already been specified"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3749
#, no-c-format
msgid "Expected variable name at %C in PARAMETER statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3756
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected = sign in PARAMETER statement at %C"
msgstr "Signe espuri en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/decl.c:3762
#, no-c-format
msgid "Expected expression at %C in PARAMETER statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3820
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected characters in PARAMETER statement at %C"
msgstr "Coma sobrant en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/decl.c:3845
#, no-c-format
msgid "Blanket SAVE statement at %C follows previous SAVE statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3858
#, no-c-format
msgid "SAVE statement at %C follows blanket SAVE statement"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3904
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in SAVE statement at %C"
msgstr "Nombre espuri en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/decl.c:3925
#, no-c-format
msgid "MODULE PROCEDURE at %C must be in a generic module interface"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:3987
#, no-c-format
msgid "Derived type at %C can only be PRIVATE within a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4000
#, no-c-format
msgid "Derived type at %C can only be PUBLIC within a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4011
#, no-c-format
msgid "Expected :: in TYPE definition at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4028
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Type name '%s' at %C cannot be the same as an intrinsic type"
msgstr "El nom de tipus en %0 no és el mateix que el nom en %1"

#: fortran/decl.c:4038
#, no-c-format
msgid "Derived type name '%s' at %C already has a basic type of %s"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4055
#, no-c-format
msgid "Derived type definition of '%s' at %C has already been defined"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4089
#, no-c-format
msgid "Cray Pointee at %C cannot be assumed shape array"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4110
#, no-c-format
msgid "New in Fortran 2003: ENUM and ENUMERATOR at %C"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4182
#, no-c-format
msgid "ENUMERATOR %L not initialized with integer expression"
msgstr ""

#: fortran/decl.c:4231
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ENUM definition statement expected before %C"
msgstr "s'esperava nom de tipus abans de \"&\""

#: fortran/decl.c:4264
#, no-c-format
msgid "Syntax error in ENUMERATOR definition at %C"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:48
#, c-format
msgid "%-5d "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:50
#, fuzzy, c-format
msgid "   "
msgstr "    \"%D\""

#: fortran/dump-parse-tree.c:74 fortran/dump-parse-tree.c:604
#, fuzzy, c-format
msgid "(%s "
msgstr "%s "

#: fortran/dump-parse-tree.c:87 fortran/dump-parse-tree.c:1048
#: fortran/dump-parse-tree.c:1091 fortran/dump-parse-tree.c:1101
#, c-format
msgid "%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:91 fortran/dump-parse-tree.c:118
#: fortran/dump-parse-tree.c:161 fortran/dump-parse-tree.c:408
#: fortran/dump-parse-tree.c:503 fortran/dump-parse-tree.c:591
#: fortran/dump-parse-tree.c:612
#, c-format
msgid ")"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:101 fortran/dump-parse-tree.c:426
#, c-format
msgid "("
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid "%s = "
msgstr "%s "

#: fortran/dump-parse-tree.c:111
#, c-format
msgid "(arg not-present)"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:115 fortran/dump-parse-tree.c:402
#: fortran/dump-parse-tree.c:499
#, c-format
msgid " "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:132 fortran/dump-parse-tree.c:307
#, c-format
msgid "()"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:136
#, c-format
msgid "(%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:150
#, fuzzy, c-format
msgid " %s "
msgstr " %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:177
#, c-format
msgid "FULL"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:208 fortran/dump-parse-tree.c:217
#: fortran/dump-parse-tree.c:292
#, c-format
msgid " , "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:222
#, c-format
msgid "UNKNOWN"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:247
#, fuzzy, c-format
msgid " %% %s"
msgstr "En %s \"%s\":"

#: fortran/dump-parse-tree.c:319 fortran/dump-parse-tree.c:386
#, c-format
msgid "''"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:321
#, c-format
msgid "%c"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:328
#, fuzzy, c-format
msgid "%s("
msgstr "%s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:334
#, c-format
msgid "(/ "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:336
#, c-format
msgid " /)"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:342
#, c-format
msgid "NULL()"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:348
#, c-format
msgid "%dH"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:362 fortran/dump-parse-tree.c:375
#: fortran/dump-parse-tree.c:400 fortran/dump-parse-tree.c:406
#, c-format
msgid "_%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:367
#, c-format
msgid ".true."
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:369
#, fuzzy, c-format
msgid ".false."
msgstr "fclose"

#: fortran/dump-parse-tree.c:396
#, c-format
msgid "(complex "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:412
#, c-format
msgid "???"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:420 fortran/dump-parse-tree.c:708
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:"
msgstr "%s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:430
#, c-format
msgid "U+ "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:433
#, c-format
msgid "U- "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:436
#, c-format
msgid "+ "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:439
#, c-format
msgid "- "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:442
#, c-format
msgid "* "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:445
#, c-format
msgid "/ "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:448
#, c-format
msgid "** "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:451
#, c-format
msgid "// "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:454
#, c-format
msgid "AND "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:457
#, c-format
msgid "OR "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:460
#, c-format
msgid "EQV "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:463
#, c-format
msgid "NEQV "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:466
#, c-format
msgid "= "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:469
#, c-format
msgid "<> "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:472
#, c-format
msgid "> "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:475
#, c-format
msgid ">= "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:478
#, c-format
msgid "< "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:481
#, c-format
msgid "<= "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:484
#, c-format
msgid "NOT "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:487
#, fuzzy, c-format
msgid "parens"
msgstr "obrir %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:509
#, fuzzy, c-format
msgid "%s["
msgstr "%s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:515
#, fuzzy, c-format
msgid "%s[["
msgstr "%s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:536
#, fuzzy, c-format
msgid "(%s %s %s %s"
msgstr "%s: %s: "

#: fortran/dump-parse-tree.c:542
#, c-format
msgid " ALLOCATABLE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:544 fortran/dump-parse-tree.c:609
#, c-format
msgid " DIMENSION"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:546
#, c-format
msgid " EXTERNAL"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:548
#, c-format
msgid " INTRINSIC"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:550
#, c-format
msgid " OPTIONAL"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:552 fortran/dump-parse-tree.c:607
#, c-format
msgid " POINTER"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:554
#, c-format
msgid " SAVE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:556
#, c-format
msgid " THREADPRIVATE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:558
#, c-format
msgid " TARGET"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:560
#, c-format
msgid " DUMMY"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:562
#, c-format
msgid " RESULT"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:564
#, c-format
msgid " ENTRY"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:567
#, c-format
msgid " DATA"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:569
#, c-format
msgid " USE-ASSOC"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:571
#, c-format
msgid " IN-NAMELIST"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:573
#, c-format
msgid " IN-COMMON"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:576
#, c-format
msgid " FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:578
#, c-format
msgid " SUBROUTINE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:580
#, c-format
msgid " IMPLICIT-TYPE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:583
#, c-format
msgid " SEQUENCE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:585
#, c-format
msgid " ELEMENTAL"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:587
#, c-format
msgid " PURE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:589
#, c-format
msgid " RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:635
#, c-format
msgid "symbol %s "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:642
#, c-format
msgid "value: "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:649
#, c-format
msgid "Array spec:"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:656
#, fuzzy, c-format
msgid "Generic interfaces:"
msgstr "Usar la interfície Cygwin"

#: fortran/dump-parse-tree.c:658 fortran/dump-parse-tree.c:682
#: fortran/dump-parse-tree.c:711 fortran/dump-parse-tree.c:1254
#: fortran/dump-parse-tree.c:1260 fortran/dump-parse-tree.c:1762
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:664
#, fuzzy, c-format
msgid "result: %s"
msgstr "%s: %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:670
#, c-format
msgid "components: "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:677
#, c-format
msgid "Formal arglist:"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:684
#, c-format
msgid " [Alt Return]"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:691
#, fuzzy, c-format
msgid "Formal namespace"
msgstr "\"%D\" és un nom d'espai"

#: fortran/dump-parse-tree.c:749
#, c-format
msgid "common: /%s/ "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:757 fortran/dump-parse-tree.c:1698
#, c-format
msgid ", "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:770
#, c-format
msgid "symtree: %s Ambig %d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:773
#, fuzzy, c-format
msgid " from namespace %s"
msgstr "espai de noms \"%D\" desconegut"

#: fortran/dump-parse-tree.c:800
#, fuzzy, c-format
msgid "%s,"
msgstr "%s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:832
#, c-format
msgid "!$OMP %s"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:847 fortran/dump-parse-tree.c:990
#, fuzzy, c-format
msgid " (%s)"
msgstr " %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:852
#, c-format
msgid " ("
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:868
#, c-format
msgid " IF("
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:874
#, c-format
msgid " NUM_THREADS("
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:890
#, c-format
msgid " SCHEDULE (%s"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:910
#, c-format
msgid " DEFAULT(%s)"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:913
#, c-format
msgid " ORDERED"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:938
#, c-format
msgid " REDUCTION(%s:"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:952
#, fuzzy, c-format
msgid " %s("
msgstr " %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:968
#, c-format
msgid "!$OMP SECTION\n"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:977
#, c-format
msgid "!$OMP END %s"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:982
#, c-format
msgid " COPYPRIVATE("
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:987
#, c-format
msgid " NOWAIT"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1013
#, c-format
msgid "NOP"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1017
#, c-format
msgid "CONTINUE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1021
#, c-format
msgid "ENTRY %s"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1026
#, c-format
msgid "ASSIGN "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1033
#, c-format
msgid "LABEL ASSIGN "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1035
#, fuzzy, c-format
msgid " %d"
msgstr " %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:1039
#, c-format
msgid "POINTER ASSIGN "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1046
#, c-format
msgid "GOTO "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1055
#, c-format
msgid ", ("
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1070 fortran/dump-parse-tree.c:1072
#, c-format
msgid "CALL %s "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1074
#, c-format
msgid "CALL ?? "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1080
#, c-format
msgid "RETURN "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1086
#, c-format
msgid "PAUSE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1096
#, c-format
msgid "STOP "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1106 fortran/dump-parse-tree.c:1114
#, c-format
msgid "IF "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1108
#, fuzzy, c-format
msgid " %d, %d, %d"
msgstr "%s: %s: "

#: fortran/dump-parse-tree.c:1125
#, c-format
msgid "ELSE\n"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1128
#, c-format
msgid "ELSE IF "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1138
#, c-format
msgid "ENDIF"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1143
#, c-format
msgid "SELECT CASE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1151
#, c-format
msgid "CASE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1167
#, c-format
msgid "END SELECT"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1171
#, c-format
msgid "WHERE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1182
#, c-format
msgid "ELSE WHERE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1189
#, c-format
msgid "END WHERE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1194
#, c-format
msgid "FORALL "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1219
#, c-format
msgid "END FORALL"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1223
#, c-format
msgid "DO "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1237 fortran/dump-parse-tree.c:1248
#, c-format
msgid "END DO"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1241
#, c-format
msgid "DO WHILE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1252
#, c-format
msgid "CYCLE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1258
#, c-format
msgid "EXIT"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1264
#, c-format
msgid "ALLOCATE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1267 fortran/dump-parse-tree.c:1283
#, c-format
msgid " STAT="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1280
#, c-format
msgid "DEALLOCATE "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1296
#, c-format
msgid "OPEN"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1301 fortran/dump-parse-tree.c:1380
#: fortran/dump-parse-tree.c:1422 fortran/dump-parse-tree.c:1445
#: fortran/dump-parse-tree.c:1597
#, c-format
msgid " UNIT="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1306 fortran/dump-parse-tree.c:1385
#: fortran/dump-parse-tree.c:1427 fortran/dump-parse-tree.c:1456
#: fortran/dump-parse-tree.c:1614
#, c-format
msgid " IOMSG="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1311 fortran/dump-parse-tree.c:1390
#: fortran/dump-parse-tree.c:1432 fortran/dump-parse-tree.c:1461
#: fortran/dump-parse-tree.c:1619
#, c-format
msgid " IOSTAT="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1316 fortran/dump-parse-tree.c:1450
#, c-format
msgid " FILE="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1321 fortran/dump-parse-tree.c:1395
#, c-format
msgid " STATUS="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1326 fortran/dump-parse-tree.c:1491
#, c-format
msgid " ACCESS="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1331 fortran/dump-parse-tree.c:1507
#, c-format
msgid " FORM="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1336 fortran/dump-parse-tree.c:1522
#, c-format
msgid " RECL="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1341 fortran/dump-parse-tree.c:1532
#, c-format
msgid " BLANK="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1346 fortran/dump-parse-tree.c:1537
#, c-format
msgid " POSITION="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1351 fortran/dump-parse-tree.c:1542
#, c-format
msgid " ACTION="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1356 fortran/dump-parse-tree.c:1562
#, c-format
msgid " DELIM="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1361 fortran/dump-parse-tree.c:1567
#, c-format
msgid " PAD="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1366 fortran/dump-parse-tree.c:1572
#, c-format
msgid " CONVERT="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1370 fortran/dump-parse-tree.c:1399
#: fortran/dump-parse-tree.c:1436 fortran/dump-parse-tree.c:1577
#: fortran/dump-parse-tree.c:1654
#, c-format
msgid " ERR=%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1375
#, c-format
msgid "CLOSE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1403
#, c-format
msgid "BACKSPACE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1407
#, c-format
msgid "ENDFILE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1411
#, c-format
msgid "REWIND"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1415
#, c-format
msgid "FLUSH"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1440
#, c-format
msgid "INQUIRE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1466
#, c-format
msgid " EXIST="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1471
#, c-format
msgid " OPENED="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1476
#, c-format
msgid " NUMBER="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1481
#, c-format
msgid " NAMED="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1486
#, c-format
msgid " NAME="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1496
#, c-format
msgid " SEQUENTIAL="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1502
#, c-format
msgid " DIRECT="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1512
#, c-format
msgid " FORMATTED"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1517
#, c-format
msgid " UNFORMATTED="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1527
#, c-format
msgid " NEXTREC="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1547
#, c-format
msgid " READ="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1552
#, c-format
msgid " WRITE="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1557
#, c-format
msgid " READWRITE="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1581
#, c-format
msgid "IOLENGTH "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1587
#, c-format
msgid "READ"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1591
#, c-format
msgid "WRITE"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1603
#, c-format
msgid " FMT="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1608
#, c-format
msgid " FMT=%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1610
#, fuzzy, c-format
msgid " NML=%s"
msgstr " %s"

#: fortran/dump-parse-tree.c:1624
#, c-format
msgid " SIZE="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1629
#, c-format
msgid " REC="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1634
#, c-format
msgid " ADVANCE="
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1645
#, c-format
msgid "TRANSFER "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1650
#, c-format
msgid "DT_END"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1656
#, c-format
msgid " END=%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1658
#, c-format
msgid " EOR=%d"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1692
#, c-format
msgid "Equivalence: "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1718
#, c-format
msgid "Namespace:"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1732
#, c-format
msgid " %c-%c: "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1734
#, c-format
msgid " %c: "
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1743
#, c-format
msgid "procedure name = %s"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1759
#, fuzzy, c-format
msgid "Operator interfaces for %s:"
msgstr ""
"\n"
" Opcions per a %s:\n"

#: fortran/dump-parse-tree.c:1768
#, c-format
msgid "User operators:\n"
msgstr ""

#: fortran/dump-parse-tree.c:1784
#, c-format
msgid "CONTAINS\n"
msgstr ""

#: fortran/error.c:206
#, fuzzy, no-c-format
msgid "  Included at %s:%d:"
msgstr "En el fitxer inclòs de %s:%d"

#: fortran/error.c:317
#, fuzzy, no-c-format
msgid "<During initialization>\n"
msgstr "assignació de valors inicials"

#: fortran/error.c:606
#, no-c-format
msgid "Error count reached limit of %d."
msgstr ""

#: fortran/error.c:625 fortran/error.c:677 fortran/error.c:712
#, fuzzy
msgid "Warning:"
msgstr "avís:"

#: fortran/error.c:679 fortran/error.c:760 fortran/error.c:786
#, fuzzy
msgid "Error:"
msgstr "error intern: "

#: fortran/error.c:810
#, fuzzy
msgid "Fatal Error:"
msgstr "error intern: "

#: fortran/error.c:829
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Internal Error at (1):"
msgstr "error intern: "

#: fortran/expr.c:258
#, c-format
msgid "Constant expression required at %C"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:261
#, c-format
msgid "Integer expression required at %C"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:266
#, fuzzy, c-format
msgid "Integer value too large in expression at %C"
msgstr "desbordament enter en l'expressió"

#: fortran/expr.c:937 fortran/expr.c:1094 fortran/expr.c:1145
#, no-c-format
msgid "index in dimension %d is out of bounds at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1605
#, no-c-format
msgid "Numeric or CHARACTER operands are required in expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1625
#, no-c-format
msgid "Exponent at %L must be INTEGER for an initialization expression"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1638
#, no-c-format
msgid "Concatenation operator in expression at %L must have two CHARACTER operands"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1645
#, no-c-format
msgid "Concat operator at %L must concatenate strings of the same kind"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1655
#, no-c-format
msgid ".NOT. operator in expression at %L must have a LOGICAL operand"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1671
#, no-c-format
msgid "LOGICAL operands are required in expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1682
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Only intrinsic operators can be used in expression at %L"
msgstr "Falta un operand per a l'operador en %1 al final de l'expressió en %0"

#: fortran/expr.c:1690
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Numeric operands are required in expression at %L"
msgstr "Falta un operand per a l'operador en %1 al final de l'expressió en %0"

#: fortran/expr.c:1754
#, no-c-format
msgid "assumed character length variable '%s' in constant expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1807
#, no-c-format
msgid "Function '%s' in initialization expression at %L must be an intrinsic function"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1832
#, no-c-format
msgid "Parameter '%s' at %L has not been declared or is a variable, which does not reduce to a constant expression"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1918
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Initialization expression didn't reduce %C"
msgstr "inicialització de l'expressió new amb \"=\""

#: fortran/expr.c:1962
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Specification function '%s' at %L cannot be a statement function"
msgstr "el constructor no pot ser una funció membre de tipus static"

#: fortran/expr.c:1969
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Specification function '%s' at %L cannot be an internal function"
msgstr "%Jla funció interna \"%D\" no és declarada com funció"

#: fortran/expr.c:1976
#, no-c-format
msgid "Specification function '%s' at %L must be PURE"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:1983
#, no-c-format
msgid "Specification function '%s' at %L cannot be RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2040
#, no-c-format
msgid "Dummy argument '%s' at %L cannot be OPTIONAL"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2047
#, no-c-format
msgid "Dummy argument '%s' at %L cannot be INTENT(OUT)"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2068
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Variable '%s' cannot appear in the expression at %L"
msgstr "desbordament en la constant implícita"

#: fortran/expr.c:2116
#, no-c-format
msgid "Expression at %L must be of INTEGER type"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2122
#, no-c-format
msgid "Expression at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2150
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Incompatible ranks in %s at %L"
msgstr "tipus incompatibles en %s"

#: fortran/expr.c:2164
#, no-c-format
msgid "different shape for %s at %L on dimension %d (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2197
#, no-c-format
msgid "Can't assign to INTENT(IN) variable '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2241
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L is not a VALUE"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2248
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Incompatible ranks %d and %d in assignment at %L"
msgstr "tipus incompatible en l'assignació de \"%T\" a \"%T\""

#: fortran/expr.c:2255
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Variable type is UNKNOWN in assignment at %L"
msgstr "tipus incompatible en l'assignació de \"%T\" a \"%T\""

#: fortran/expr.c:2262
#, no-c-format
msgid "NULL appears on right-hand side in assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2272
#, no-c-format
msgid "Vector assignment to assumed-size Cray Pointee at %L is illegal."
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2281
#, no-c-format
msgid "POINTER valued function appears on right-hand side of assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2286
#, fuzzy
msgid "Array assignment"
msgstr "assignació"

#: fortran/expr.c:2303
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Incompatible types in assignment at %L, %s to %s"
msgstr "tipus incompatible en l'assignació de \"%T\" a \"%T\""

#: fortran/expr.c:2326
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment target is not a POINTER at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2334
#, no-c-format
msgid "'%s' in the pointer assignment at %L cannot be an l-value since it is a procedure"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2343
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment to non-POINTER at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2351
#, no-c-format
msgid "Bad pointer object in PURE procedure at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2364
#, no-c-format
msgid "Different types in pointer assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2371
#, no-c-format
msgid "Different kind type parameters in pointer assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2378
#, no-c-format
msgid "Different ranks in pointer assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2392
#, no-c-format
msgid "Different character lengths in pointer assignment at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2400
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment target is neither TARGET nor POINTER at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2407
#, no-c-format
msgid "Bad target in pointer assignment in PURE procedure at %L"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:2413
#, no-c-format
msgid "Pointer assignment with vector subscript on rhs at %L"
msgstr ""

#: fortran/gfortranspec.c:230
#, fuzzy, c-format
msgid "overflowed output arg list for '%s'"
msgstr "llista d'arguments de sortida desbordada per a \"%s\""

#: fortran/gfortranspec.c:350
#, c-format
msgid ""
"GNU Fortran comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute copies of GNU Fortran\n"
"under the terms of the GNU General Public License.\n"
"For more information about these matters, see the file named COPYING\n"
"\n"
msgstr ""

#: fortran/gfortranspec.c:372
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to '%s' missing"
msgstr "falta l'argument per a \"%s\""

#: fortran/gfortranspec.c:376
#, c-format
msgid "no input files; unwilling to write output files"
msgstr "no hi ha fitxers d'entrada; incapaç d'escriure fitxers de sortida"

#: fortran/gfortranspec.c:528
#, fuzzy, c-format
msgid "Driving:"
msgstr "avís:"

#: fortran/interface.c:175
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in generic specification at %C"
msgstr "error de decodificació en l'especificació del mètode"

#: fortran/interface.c:204
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error: Trailing garbage in INTERFACE statement at %C"
msgstr "Text espuri addicional al nombre en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/interface.c:222
#, no-c-format
msgid "Dummy procedure '%s' at %C cannot have a generic interface"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:269
#, no-c-format
msgid "Syntax error: Trailing garbage in END INTERFACE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:280
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected a nameless interface at %C"
msgstr " s'esperava un patró de classe, es va obtenir \"%T\""

#: fortran/interface.c:291
#, no-c-format
msgid "Expected 'END INTERFACE ASSIGNMENT (=)' at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:293
#, no-c-format
msgid "Expecting 'END INTERFACE OPERATOR (%s)' at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:307
#, no-c-format
msgid "Expecting 'END INTERFACE OPERATOR (.%s.)' at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:318
#, no-c-format
msgid "Expecting 'END INTERFACE %s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:513
#, no-c-format
msgid "Alternate return cannot appear in operator interface at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:540
#, no-c-format
msgid "Assignment operator interface at %L must be a SUBROUTINE"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:547
#, no-c-format
msgid "Assignment operator interface at %L must have two arguments"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:558
#, no-c-format
msgid "Assignment operator interface at %L must not redefine an INTRINSIC type assignment"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:567
#, no-c-format
msgid "Intrinsic operator interface at %L must be a FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:654
#, no-c-format
msgid "First argument of defined assignment at %L must be INTENT(IN) or INTENT(INOUT)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:658
#, no-c-format
msgid "Second argument of defined assignment at %L must be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:664 fortran/resolve.c:7191
#, no-c-format
msgid "First argument of operator interface at %L must be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:668 fortran/resolve.c:7203
#, no-c-format
msgid "Second argument of operator interface at %L must be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:675
#, no-c-format
msgid "Operator interface at %L conflicts with intrinsic interface"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:680
#, no-c-format
msgid "Operator interface at %L has the wrong number of arguments"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:929
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' in %s at %L is neither function nor subroutine"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:986 fortran/interface.c:992
#, no-c-format
msgid "Ambiguous interfaces '%s' and '%s' in %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1028
#, no-c-format
msgid "MODULE PROCEDURE '%s' at %L does not come from a module"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1274
#, no-c-format
msgid "Keyword argument '%s' at %L is not in the procedure"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1283
#, no-c-format
msgid "Keyword argument '%s' at %L is already associated with another actual argument"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1293
#, no-c-format
msgid "More actual than formal arguments in procedure call at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1306 fortran/interface.c:1418
#, no-c-format
msgid "Missing alternate return spec in subroutine call at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1315
#, no-c-format
msgid "Unexpected alternate return spec in subroutine call at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1330
#, no-c-format
msgid "Type/rank mismatch in argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1342
#, no-c-format
msgid "Expected a procedure for argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1353
#, no-c-format
msgid "Expected a PURE procedure for argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1368
#, no-c-format
msgid "Actual argument for '%s' cannot be an assumed-size array at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1377
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Actual argument for '%s' must be a pointer at %L"
msgstr "l'argument per a \"%s\" ha de ser una literal sense signe de 2-bit"

#: fortran/interface.c:1386
#, no-c-format
msgid "Actual argument for '%s' must be ALLOCATABLE at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1397
#, no-c-format
msgid "Actual argument at %L must be definable to match dummy INTENT = OUT/INOUT"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1425
#, no-c-format
msgid "Missing actual argument for argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1610
#, no-c-format
msgid "Same actual argument associated with INTENT(%s) argument '%s' and INTENT(%s) argument '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1651
#, no-c-format
msgid "Procedure argument at %L is INTENT(IN) while interface specifies INTENT(%s)"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1662
#, no-c-format
msgid "Procedure argument at %L is local to a PURE procedure and is passed to an INTENT(%s) argument"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1671
#, no-c-format
msgid "Procedure argument at %L is local to a PURE procedure and has the POINTER attribute"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1693
#, no-c-format
msgid "Procedure '%s' called with an implicit interface at %L"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1860
#, no-c-format
msgid "Function '%s' called in lieu of an operator at %L must be PURE"
msgstr ""

#: fortran/interface.c:1940
#, no-c-format
msgid "Entity '%s' at %C is already present in the interface"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:2853
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Too many arguments in call to '%s' at %L"
msgstr "massa arguments per a %s \"%+#D\""

#: fortran/intrinsic.c:2868
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument list function at %L is not allowed in this context"
msgstr "La declaració en %0 no és vàlida en aquest context"

#: fortran/intrinsic.c:2871
#, no-c-format
msgid "Can't find keyword named '%s' in call to '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:2878
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' is appears twice in call to '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:2892
#, no-c-format
msgid "Missing actual argument '%s' in call to '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:2907
#, no-c-format
msgid "ALTERNATE RETURN not permitted at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:2957
#, no-c-format
msgid "Type of argument '%s' in call to '%s' at %L should be %s, not %s"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3261
#, no-c-format
msgid "Ranks of arguments to elemental intrinsic '%s' differ at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3307
#, no-c-format
msgid "Intrinsic '%s' at %L is not included in the selected standard"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3409
#, no-c-format
msgid "Extension: Evaluation of nonstandard initialization expression at %L"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3469
#, no-c-format
msgid "Subroutine call to intrinsic '%s' at %L is not PURE"
msgstr ""

#: fortran/intrinsic.c:3544
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: Conversion from %s to %s at %L"
msgstr "conversió no vàlida de \"%T\" a \"%T\""

#: fortran/intrinsic.c:3547
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Conversion from %s to %s at %L"
msgstr "conversió de \"%#T\" a \"%#T\""

#: fortran/intrinsic.c:3595
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't convert %s to %s at %L"
msgstr "la conversion de %s a %s ha fallat"

#: fortran/io.c:180 fortran/primary.c:771
#, no-c-format
msgid "Extension: backslash character at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:458
#, fuzzy
msgid "Positive width required"
msgstr " però es requereixen %d"

#: fortran/io.c:459
#, fuzzy
msgid "Nonnegative width required"
msgstr "amplària negativa en el camp de bit \"%s\""

#: fortran/io.c:460
#, fuzzy
msgid "Unexpected element"
msgstr "operand inesperat"

#: fortran/io.c:461
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of format string"
msgstr "constant de format sense acabar"

#: fortran/io.c:478
#, fuzzy
msgid "Missing leading left parenthesis"
msgstr "\"(\" faltant"

#: fortran/io.c:516
msgid "Expected P edit descriptor"
msgstr ""

#. P requires a prior number.
#: fortran/io.c:524
msgid "P descriptor requires leading scale factor"
msgstr ""

#. X requires a prior number if we're being pedantic.
#: fortran/io.c:529
#, no-c-format
msgid "Extension: X descriptor requires leading space count at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:549
#, no-c-format
msgid "Extension: $ descriptor at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:554
#, no-c-format
msgid "$ should be the last specifier in format at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:599
msgid "Repeat count cannot follow P descriptor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:618
#, no-c-format
msgid "Extension: Missing positive width after L descriptor at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:657 fortran/io.c:659 fortran/io.c:705 fortran/io.c:707
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Period required in format specifier at %C"
msgstr "no es reconeix l'especificador de format"

#: fortran/io.c:685
msgid "Positive exponent width required"
msgstr ""

#: fortran/io.c:791 fortran/io.c:844
#, no-c-format
msgid "Extension: Missing comma at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:859 fortran/io.c:862
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s in format string at %C"
msgstr "format %s, argument %s (argument %d)"

#: fortran/io.c:903
#, no-c-format
msgid "Format statement in module main block at %C."
msgstr ""

#: fortran/io.c:909
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing format label at %C"
msgstr "nom de fitxer faltant deprés de \"%s\""

#: fortran/io.c:967 fortran/io.c:991
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate %s specification at %C"
msgstr "després de l'especificació prèvia en \"%#D\""

#: fortran/io.c:998
#, no-c-format
msgid "Variable tag cannot be INTENT(IN) at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1005
#, no-c-format
msgid "Variable tag cannot be assigned in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1042
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate %s label specification at %C"
msgstr "declaració de l'etiqueta \"%s\" duplicada"

#: fortran/io.c:1068
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s tag at %L must be of type %s"
msgstr "\"%D\" no és un membre de tipus \"%T\""

#: fortran/io.c:1079
#, no-c-format
msgid "Constant expression in FORMAT tag at %L must be of type default CHARACTER"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1092
#, no-c-format
msgid "%s tag at %L must be of type %s or %s"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1100
#, no-c-format
msgid "Obsolete: ASSIGNED variable in FORMAT tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1105
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %L has not been assigned a format label"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1112
#, no-c-format
msgid "scalar '%s' FORMAT tag at %L is not an ASSIGNED variable"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1127
#, no-c-format
msgid "Extension: Character array in FORMAT tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1134
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: Non-character in FORMAT tag at %L"
msgstr "Coma sobrant en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/io.c:1145
#, no-c-format
msgid "%s tag at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1151
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: IOMSG tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1158
#, no-c-format
msgid "Fortran 95 requires default INTEGER in IOSTAT tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1166
#, no-c-format
msgid "Fortran 95 requires default INTEGER in SIZE tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1174
#, no-c-format
msgid "Extension: CONVERT tag at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1333 fortran/io.c:1341
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Fortran 2003: %s specifier in %s statement at %C has value '%s'"
msgstr "Falta l'especificador %A en la declaració en %0"

#: fortran/io.c:1359 fortran/io.c:1367
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: %s specifier in %s statement at %C has value '%s'"
msgstr "Falta l'especificador %A en la declaració en %0"

#: fortran/io.c:1379 fortran/io.c:1385
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s specifier in %s statement at %C has invalid value '%s'"
msgstr "Falta l'especificador %A en la declaració en %0"

#: fortran/io.c:1438
#, no-c-format
msgid "OPEN statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1781
#, no-c-format
msgid "CLOSE statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1920 fortran/match.c:1493
#, no-c-format
msgid "%s statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1980
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: FLUSH statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2040
#, no-c-format
msgid "Duplicate UNIT specification at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2096
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate format specification at %C"
msgstr "error de decodificació en l'especificació del mètode"

#: fortran/io.c:2113
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' in namelist '%s' is INTENT(IN) at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2149
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate NML specification at %C"
msgstr "inicialització duplicada de %D"

#: fortran/io.c:2158
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C must be a NAMELIST group name"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2199
#, no-c-format
msgid "END tag at %C not allowed in output statement"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2260
#, no-c-format
msgid "UNIT specification at %L must be an INTEGER expression or a CHARACTER variable"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2269
#, no-c-format
msgid "Internal unit with vector subscript at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2277
#, no-c-format
msgid "External IO UNIT cannot be an array at %L"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2287
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ERR tag label %d at %L not defined"
msgstr "s'usa l'etiqueta \"%D\" però no està definida"

#: fortran/io.c:2299
#, fuzzy, no-c-format
msgid "END tag label %d at %L not defined"
msgstr "s'usa l'etiqueta \"%D\" però no està definida"

#: fortran/io.c:2311
#, fuzzy, no-c-format
msgid "EOR tag label %d at %L not defined"
msgstr "s'usa l'etiqueta \"%D\" però no està definida"

#: fortran/io.c:2321
#, fuzzy, no-c-format
msgid "FORMAT label %d at %L not defined"
msgstr "s'usa l'etiqueta \"%D\" però no està definida"

#: fortran/io.c:2442
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in I/O iterator at %C"
msgstr "errore sintàctic en la llista de paràmetre de macro"

#: fortran/io.c:2473
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected variable in READ statement at %C"
msgstr "Coma sobrant en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/io.c:2479
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected expression in %s statement at %C"
msgstr "Coma sobrant en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/io.c:2490
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' in input list at %C cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2499
#, no-c-format
msgid "Cannot read to variable '%s' in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2516
#, no-c-format
msgid "Cannot write to internal file unit '%s' at %C inside a PURE procedure"
msgstr ""

#. A general purpose syntax error.
#: fortran/io.c:2576 fortran/io.c:2977 fortran/gfortran.h:1809
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in %s statement at %C"
msgstr "error sintàctic en l'element \"%s\""

#: fortran/io.c:2804
#, no-c-format
msgid "PRINT namelist at %C is an extension"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2938
#, no-c-format
msgid "Extension: Comma before output item list at %C is an extension"
msgstr ""

#: fortran/io.c:2947
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected comma in I/O list at %C"
msgstr "Coma sobrant en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/io.c:3009
#, fuzzy, no-c-format
msgid "PRINT statement at %C not allowed within PURE procedure"
msgstr "La declaració RETURN en %0 no és vàlida dintre d'una unitat de programa principal"

#: fortran/io.c:3150 fortran/io.c:3201
#, no-c-format
msgid "INQUIRE statement not allowed in PURE procedure at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3177
#, no-c-format
msgid "IOLENGTH tag invalid in INQUIRE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3187
#, no-c-format
msgid "INQUIRE statement at %L cannot contain both FILE and UNIT specifiers"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3194
#, no-c-format
msgid "INQUIRE statement at %L requires either FILE or UNIT specifier"
msgstr ""

#: fortran/match.c:181
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Integer too large at %C"
msgstr "Enter en %0 massa gran"

#: fortran/match.c:242 fortran/parse.c:431
#, no-c-format
msgid "Too many digits in statement label at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:248
#, no-c-format
msgid "Statement label at %C is zero"
msgstr ""

#: fortran/match.c:281
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label name '%s' at %C is ambiguous"
msgstr "l'ús de \"%D\" és ambigu"

#: fortran/match.c:287
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate construct label '%s' at %C"
msgstr "etiqueta duplicada \"%D\""

#: fortran/match.c:413
#, no-c-format
msgid "Name at %C is too long"
msgstr ""

#: fortran/match.c:530
#, no-c-format
msgid "Loop variable at %C cannot be a sub-component"
msgstr ""

#: fortran/match.c:536
#, no-c-format
msgid "Loop variable '%s' at %C cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/match.c:567
#, no-c-format
msgid "Expected a step value in iterator at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:579
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in iterator at %C"
msgstr "errore sintàctic en la llista de paràmetre de macro"

#: fortran/match.c:815
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid form of PROGRAM statement at %C"
msgstr "Coma faltant en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/match.c:935 fortran/match.c:1011
#, no-c-format
msgid "Obsolescent: arithmetic IF statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:982
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in IF-expression at %C"
msgstr "desbordament enter en l'expressió"

#: fortran/match.c:994
#, no-c-format
msgid "Block label not appropriate for arithmetic IF statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1036
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Block label is not appropriate IF statement at %C"
msgstr "No hi ha definició d'etiqueta per a la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/match.c:1116 fortran/primary.c:2412
#, no-c-format
msgid "Cannot assign to a named constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1126
#, no-c-format
msgid "Unclassifiable statement in IF-clause at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1133
#, no-c-format
msgid "Syntax error in IF-clause at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1177
#, no-c-format
msgid "Unexpected junk after ELSE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1183 fortran/match.c:1218
#, no-c-format
msgid "Label '%s' at %C doesn't match IF label '%s'"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1212
#, no-c-format
msgid "Unexpected junk after ELSE IF statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1375
#, no-c-format
msgid "Name '%s' in %s statement at %C is not a loop name"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1392
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s statement at %C is not within a loop"
msgstr "la declaració continue no està dintre dintre d'un cicle"

#: fortran/match.c:1395
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s statement at %C is not within loop '%s'"
msgstr "la declaració break no està dintre d'un cicle o «switch»"

#: fortran/match.c:1403
#, no-c-format
msgid "%s statement at %C leaving OpenMP structured block"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1416
#, no-c-format
msgid "EXIT statement at %C terminating !$OMP DO loop"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1471
#, no-c-format
msgid "Too many digits in STOP code at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1524
#, no-c-format
msgid "Obsolete: PAUSE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1573
#, no-c-format
msgid "Obsolete: ASSIGN statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1619
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Obsolete: Assigned GOTO statement at %C"
msgstr "Signe espuri en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/match.c:1666 fortran/match.c:1718
#, no-c-format
msgid "Statement label list in GOTO at %C cannot be empty"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1802
#, no-c-format
msgid "Bad allocate-object in ALLOCATE statement at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1825
#, no-c-format
msgid "STAT variable '%s' of ALLOCATE statement at %C cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1833
#, no-c-format
msgid "Illegal STAT variable in ALLOCATE statement at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1840 fortran/match.c:2006
#, no-c-format
msgid "STAT expression at %C must be a variable"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1895
#, no-c-format
msgid "Illegal variable in NULLIFY at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1973
#, no-c-format
msgid "Illegal deallocate-expression in DEALLOCATE at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1992
#, no-c-format
msgid "STAT variable '%s' of DEALLOCATE statement at %C cannot be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/match.c:1999
#, no-c-format
msgid "Illegal STAT variable in DEALLOCATE statement at %C for a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2048
#, no-c-format
msgid "Alternate RETURN statement at %C is only allowed within a SUBROUTINE"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2079
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: RETURN statement in main program at %C"
msgstr "La declaració RETURN en %0 no és vàlida dintre d'una unitat de programa principal"

#: fortran/match.c:2274
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in common block name at %C"
msgstr "errore sintàctic en la llista de paràmetre de macro"

#: fortran/match.c:2310
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C is already an external symbol that is not COMMON"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2357
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C is already in a COMMON block"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2369
#, no-c-format
msgid "Previously initialized symbol '%s' in blank COMMON block at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2372
#, no-c-format
msgid "Previously initialized symbol '%s' in COMMON block '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2384
#, no-c-format
msgid "Derived type variable in COMMON at %C does not have the SEQUENCE attribute"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2407
#, no-c-format
msgid "Array specification for symbol '%s' in COMMON at %C must be explicit"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2418
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' in COMMON at %C cannot be a POINTER array"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2450
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s', in COMMON block '%s' at %C is being indirectly equivalenced to another COMMON block '%s'"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2560
#, no-c-format
msgid "Namelist group name '%s' at %C already has a basic type of %s"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2567
#, no-c-format
msgid "Namelist group name '%s' at %C already is USE associated and cannot be respecified."
msgstr ""

#: fortran/match.c:2594
#, no-c-format
msgid "Assumed size array '%s' in namelist '%s'at %C is not allowed."
msgstr ""

#: fortran/match.c:2601
#, no-c-format
msgid "Assumed character length '%s' in namelist '%s' at %C is not allowed"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2607
#, no-c-format
msgid "Assumed shape array '%s' in namelist '%s' at %C is an extension."
msgstr ""

#: fortran/match.c:2736
#, no-c-format
msgid "Derived type component %C is not a permitted EQUIVALENCE member"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2745
#, no-c-format
msgid "Array reference in EQUIVALENCE at %C cannot be an array section"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2774
#, no-c-format
msgid "EQUIVALENCE at %C requires two or more objects"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2788
#, no-c-format
msgid "Attempt to indirectly overlap COMMON blocks %s and %s by EQUIVALENCE at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:2950
#, no-c-format
msgid "Statement function at %L is recursive"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3040
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected initialization expression in CASE at %C"
msgstr "inicialització de l'expressió new amb \"=\""

#: fortran/match.c:3063
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected the name of the select case construct at %C"
msgstr "El nom de construcció en %0 no és el mateix que el nom de construcció en %1"

#: fortran/match.c:3075
#, no-c-format
msgid "Expected case name of '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3119
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected CASE statement at %C"
msgstr "Falta l'especificador %A en la declaració en %0"

#: fortran/match.c:3171
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in CASE-specification at %C"
msgstr "error de decodificació en l'especificació del mètode"

#: fortran/match.c:3291
#, no-c-format
msgid "ELSEWHERE statement at %C not enclosed in WHERE block"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3322
#, no-c-format
msgid "Label '%s' at %C doesn't match WHERE label '%s'"
msgstr ""

#: fortran/match.c:3424
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in FORALL iterator at %C"
msgstr "errore sintàctic en la llista de paràmetre de macro"

#: fortran/matchexp.c:30
#, fuzzy, c-format
msgid "Syntax error in expression at %C"
msgstr "desbordament enter en l'expressió"

#: fortran/matchexp.c:74
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad character '%c' in OPERATOR name at %C"
msgstr "caracter no vàlid \"%c\" en #if"

#: fortran/matchexp.c:82
#, fuzzy, no-c-format
msgid "The name '%s' cannot be used as a defined operator at %C"
msgstr "no es pot usar \"%s\" com un nom de macro perquè és un operador en C++"

#: fortran/matchexp.c:181
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected a right parenthesis in expression at %C"
msgstr "S'esperava un operador binari entre les expressions en %0 i en %1"

#: fortran/matchexp.c:312
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expected exponent in expression at %C"
msgstr "S'esperava un operador binari entre les expressions en %0 i en %1"

#: fortran/matchexp.c:348 fortran/matchexp.c:452
#, no-c-format
msgid "Extension: Unary operator following arithmetic operator (use parentheses) at %C"
msgstr ""

#: fortran/misc.c:42
#, no-c-format
msgid "Out of memory-- malloc() failed"
msgstr ""

#: fortran/module.c:532
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing generic specification in USE statement at %C"
msgstr "Falta l'especificador %A en la declaració en %0"

#: fortran/module.c:840
#, no-c-format
msgid "Reading module %s at line %d column %d: %s"
msgstr ""

#: fortran/module.c:844
#, no-c-format
msgid "Writing module %s at line %d column %d: %s"
msgstr ""

#: fortran/module.c:848
#, no-c-format
msgid "Module %s at line %d column %d: %s"
msgstr ""

#: fortran/module.c:890
#, fuzzy
msgid "Unexpected EOF"
msgstr "operand inesperat"

#: fortran/module.c:922
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of module in string constant"
msgstr "conversió obsoleta d'una constant de cadena a \"%T\""

#: fortran/module.c:976
#, fuzzy
msgid "Integer overflow"
msgstr "desbordament enter en l'expressió"

#: fortran/module.c:1007
msgid "Name too long"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1114
msgid "Bad name"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1158
#, fuzzy
msgid "Expected name"
msgstr "operand inesperat"

#: fortran/module.c:1161
#, fuzzy
msgid "Expected left parenthesis"
msgstr "operand inesperat"

#: fortran/module.c:1164
msgid "Expected right parenthesis"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1167
#, fuzzy
msgid "Expected integer"
msgstr "operand inesperat"

#: fortran/module.c:1170
#, fuzzy
msgid "Expected string"
msgstr "operand inesperat"

#: fortran/module.c:1194
msgid "find_enum(): Enum not found"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1209
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Error writing modules file: %s"
msgstr "%s:error escrivint al fitxer de sortida \"%s\"\n"

#: fortran/module.c:1574
#, fuzzy
msgid "Expected attribute bit name"
msgstr "no és necessari l'atribut packed"

#: fortran/module.c:2332
#, fuzzy
msgid "Expected integer string"
msgstr "falta la secció de punters"

#: fortran/module.c:2336
msgid "Error converting integer"
msgstr ""

#: fortran/module.c:2359
#, fuzzy
msgid "Expected real string"
msgstr "constant de format sense acabar"

#: fortran/module.c:2548
#, fuzzy
msgid "Expected expression type"
msgstr "expressió d'adreça inesperada"

#: fortran/module.c:2596
#, fuzzy
msgid "Bad operator"
msgstr "operand no vàlid"

#: fortran/module.c:2682
#, fuzzy
msgid "Bad type in constant expression"
msgstr "desbordament en la constant implícita"

#: fortran/module.c:2719
#, no-c-format
msgid "Namelist %s cannot be renamed by USE association to %s."
msgstr ""

#: fortran/module.c:3496
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' referenced at %L not found in module '%s'"
msgstr ""

#: fortran/module.c:3504
#, no-c-format
msgid "User operator '%s' referenced at %L not found in module '%s'"
msgstr ""

#: fortran/module.c:3510
#, no-c-format
msgid "Intrinsic operator '%s' referenced at %L not found in module '%s'"
msgstr ""

#: fortran/module.c:3871
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't open module file '%s' for writing at %C: %s"
msgstr "no es pot obrir %s per a escriptura"

#: fortran/module.c:3896
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Error writing module file '%s' for writing: %s"
msgstr "%s: error escrivint el fitxer \"%s\": %s\n"

#: fortran/module.c:3917
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't open module file '%s' for reading at %C: %s"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer \"%s\" per a lectura: %s\n"

#: fortran/module.c:3932
#, fuzzy
msgid "Unexpected end of module"
msgstr "símbol PIC inesperat"

#: fortran/module.c:3937
#, no-c-format
msgid "File '%s' opened at %C is not a GFORTRAN module file"
msgstr ""

#: fortran/module.c:3947
#, no-c-format
msgid "Can't USE the same module we're building!"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:135 fortran/openmp.c:502
#, no-c-format
msgid "COMMON block /%s/ not found at %C"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:166
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in OpenMP variable list at %C"
msgstr "errore sintàctic en la llista de paràmetre de macro"

#: fortran/openmp.c:292
#, no-c-format
msgid "%s is not INTRINSIC procedure name at %C"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:481
#, no-c-format
msgid "Threadprivate variable at %C is an element of a COMMON block"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:521
#, no-c-format
msgid "Syntax error in !$OMP THREADPRIVATE list at %C"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:686 fortran/resolve.c:4928 fortran/resolve.c:5189
#, no-c-format
msgid "IF clause at %L requires a scalar LOGICAL expression"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:694
#, no-c-format
msgid "NUM_THREADS clause at %L requires a scalar INTEGER expression"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:702
#, no-c-format
msgid "SCHEDULE clause's chunk_size at %L requires a scalar INTEGER expression"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:716 fortran/openmp.c:726 fortran/openmp.c:733
#: fortran/openmp.c:743
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' present on multiple clauses at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:766
#, no-c-format
msgid "Non-THREADPRIVATE object '%s' in COPYIN clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:769
#, no-c-format
msgid "COPYIN clause object '%s' is ALLOCATABLE at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:777
#, no-c-format
msgid "Assumed size array '%s' in COPYPRIVATE clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:780
#, no-c-format
msgid "COPYPRIVATE clause object '%s' is ALLOCATABLE at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:788
#, no-c-format
msgid "THREADPRIVATE object '%s' in SHARED clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:791
#, no-c-format
msgid "Cray pointee '%s' in SHARED clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:799
#, no-c-format
msgid "THREADPRIVATE object '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:802
#, no-c-format
msgid "Cray pointee '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:807
#, no-c-format
msgid "POINTER object '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:810
#, no-c-format
msgid "%s clause object '%s' is ALLOCATABLE at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:813
#, no-c-format
msgid "Cray pointer '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:817
#, no-c-format
msgid "Assumed size array '%s' in %s clause at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:822
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' in %s clause is used in NAMELIST statement at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:831
#, no-c-format
msgid "%c REDUCTION variable '%s' is %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:842
#, no-c-format
msgid "%s REDUCTION variable '%s' must be LOGICAL at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:853
#, no-c-format
msgid "%s REDUCTION variable '%s' must be INTEGER or REAL at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:862
#, no-c-format
msgid "%s REDUCTION variable '%s' must be INTEGER at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:971
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC statement must set a scalar variable of intrinsic type at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1011
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment operator must be +, *, -, /, .AND., .OR., .EQV. or .NEQV. at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1059
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment must be var = var op expr or var = expr op var at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1073
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC var = var op expr not mathematically equivalent to var = var op (expr) at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1105
#, no-c-format
msgid "expr in !$OMP ATOMIC assignment var = var op expr must be scalar and cannot reference var at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1129
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment intrinsic IAND, IORor IEOR must have two arguments at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1136
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment intrinsic must be MIN, MAX, IAND, IOR or IEOR at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1152
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC intrinsic arguments except one must not reference '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1155
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC intrinsic arguments must be scalar at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1161
#, no-c-format
msgid "First or last !$OMP ATOMIC intrinsic argument must be '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1179
#, no-c-format
msgid "!$OMP ATOMIC assignment must have an operator or intrinsic on right hand side at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1276
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO cannot be a DO WHILE or DO without loop control at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1282
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO iteration variable must be of type integer at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1286
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO iteration variable must not be THREADPRIVATE at %L"
msgstr ""

#: fortran/openmp.c:1294
#, no-c-format
msgid "!$OMP DO iteration variable present on clause other than PRIVATE or LASTPRIVATE at %L"
msgstr ""

#: fortran/options.c:253
#, no-c-format
msgid "Reading file '%s' as free form."
msgstr ""

#: fortran/options.c:263
#, no-c-format
msgid "'-fd-lines-as-comments' has no effect in free form."
msgstr ""

#: fortran/options.c:266
#, no-c-format
msgid "'-fd-lines-as-code' has no effect in free form."
msgstr ""

#: fortran/options.c:342
#, c-format
msgid "gfortran: Only one -M option allowed\n"
msgstr ""

#: fortran/options.c:348
#, c-format
msgid "gfortran: Directory required after -M\n"
msgstr ""

#: fortran/options.c:390
#, no-c-format
msgid "Argument to -ffpe-trap is not valid: %s"
msgstr ""

#: fortran/options.c:498
#, no-c-format
msgid "Fixed line length must be at least seven."
msgstr ""

#: fortran/options.c:560
#, no-c-format
msgid "Maximum supported identifier length is %d"
msgstr ""

#: fortran/options.c:652
#, no-c-format
msgid "Maximum subrecord length cannot exceed %d"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:294
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unclassifiable statement at %C"
msgstr "Falta l'especificador %A en la declaració en %0"

#: fortran/parse.c:318
#, no-c-format
msgid "OpenMP directives at %C may not appear in PURE or ELEMENTAL procedures"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:395
#, no-c-format
msgid "Unclassifiable OpenMP directive at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:434 fortran/parse.c:575
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Zero is not a valid statement label at %C"
msgstr "\"%E\" no és un argument de patró vàlid"

#: fortran/parse.c:441 fortran/parse.c:567
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Non-numeric character in statement label at %C"
msgstr "Caràcter no numèric en %0 en el camp d'etiqueta [info -f g77 M LEX]"

#: fortran/parse.c:454 fortran/parse.c:489 fortran/parse.c:615
#, no-c-format
msgid "Semicolon at %C needs to be preceded by statement"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:462 fortran/parse.c:627
#, no-c-format
msgid "Ignoring statement label in empty statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:554 fortran/parse.c:594
#, no-c-format
msgid "Bad continuation line at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:653
#, no-c-format
msgid "Line truncated at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:831
#, no-c-format
msgid "FORMAT statement at %L does not have a statement label"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:903
msgid "arithmetic IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:909
#, fuzzy
msgid "attribute declaration"
msgstr "declaració buida"

#: fortran/parse.c:939
#, fuzzy
msgid "data declaration"
msgstr "declaració buida"

#: fortran/parse.c:948
#, fuzzy
msgid "derived type declaration"
msgstr "declaració buida"

#: fortran/parse.c:1027
msgid "block IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1036
msgid "implied END DO"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1103
msgid "assignment"
msgstr "assignació"

#: fortran/parse.c:1106
#, fuzzy
msgid "pointer assignment"
msgstr "assignació"

#: fortran/parse.c:1115
msgid "simple IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1333
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement at %C"
msgstr "Falta l'especificador %A en la declaració en %0"

#: fortran/parse.c:1465
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s statement at %C cannot follow %s statement at %L"
msgstr "La declaració en %0 no és vàlida en el context establert per la declaració en %1"

#: fortran/parse.c:1482
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unexpected end of file in '%s'"
msgstr "EOF inesperat mentre es llegia el fitxer de codi font %s.\n"

#: fortran/parse.c:1536
#, no-c-format
msgid "Derived type definition at %C has no components"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1547
#, no-c-format
msgid "PRIVATE statement in TYPE at %C must be inside a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1554
#, no-c-format
msgid "PRIVATE statement at %C must precede structure components"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1562
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Duplicate PRIVATE statement at %C"
msgstr "Coma faltant en la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/parse.c:1574
#, no-c-format
msgid "SEQUENCE statement at %C must precede structure components"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1581
#, no-c-format
msgid "SEQUENCE attribute at %C already specified in TYPE statement"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1586
#, no-c-format
msgid "Duplicate SEQUENCE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1653
#, no-c-format
msgid "ENUM declaration at %C has no ENUMERATORS"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1728
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in INTERFACE block at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1755
#, no-c-format
msgid "SUBROUTINE at %C does not belong in a generic function interface"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1760
#, no-c-format
msgid "FUNCTION at %C does not belong in a generic subroutine interface"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1778
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement at %C in INTERFACE body"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1792
#, no-c-format
msgid "INTERFACE procedure '%s' at %L has the same name as the enclosing procedure"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1857
#, no-c-format
msgid "%s statement must appear in a MODULE"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1864
#, no-c-format
msgid "%s statement at %C follows another accessibility specification"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1941
#, no-c-format
msgid "ELSEWHERE statement at %C follows previous unmasked ELSEWHERE"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1962
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in WHERE block at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2022
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in FORALL block at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2074
#, fuzzy, no-c-format
msgid "ELSE IF statement at %C cannot follow ELSE statement at %L"
msgstr "La declaració PUBLIC o PRIVATE en %1 no es pot especificar juntament amb la declaració PUBLIC o PRIVATE en %0"

#: fortran/parse.c:2092
#, no-c-format
msgid "Duplicate ELSE statements at %L and %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2154
#, no-c-format
msgid "Expected a CASE or END SELECT statement following SELECT CASE at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2212
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' at %C cannot be redefined inside loop beginning at %L"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2247
#, no-c-format
msgid "End of nonblock DO statement at %C is within another block"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2256
#, no-c-format
msgid "End of nonblock DO statement at %C is interwoven with another DO loop"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2306
#, no-c-format
msgid "Statement label in ENDDO at %C doesn't match DO label"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2322
#, no-c-format
msgid "named block DO at %L requires matching ENDDO name"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2578
#, no-c-format
msgid "Name after !$omp critical and !$omp end critical does not match at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2635
#, no-c-format
msgid "%s statement at %C cannot terminate a non-block DO loop"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2799
#, no-c-format
msgid "Contained procedure '%s' at %C is already ambiguous"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2850
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in CONTAINS section at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2935
#, fuzzy, no-c-format
msgid "CONTAINS statement at %C is already in a contained program unit"
msgstr "La declaració RETURN en %0 no és vàlida dintre d'una unitat de programa principal"

#: fortran/parse.c:2984
#, no-c-format
msgid "Global name '%s' at %L is already being used as a %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3005
#, no-c-format
msgid "Blank BLOCK DATA at %C conflicts with prior BLOCK DATA at %L"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3030
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in BLOCK DATA at %C"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:3073
#, no-c-format
msgid "Unexpected %s statement in MODULE at %C"
msgstr ""

#. If we see a duplicate main program, shut down. If the second
#. instance is an implied main program, ie data decls or executable
#. statements, we're in for lots of errors.
#: fortran/parse.c:3252
#, no-c-format
msgid "Two main PROGRAMs at %L and %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:89
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing kind-parameter at %C"
msgstr "falta parèntesi dret en la llista de paràmetres de macro"

#: fortran/primary.c:212
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Integer kind %d at %C not available"
msgstr "la funció cso no és disponible"

#: fortran/primary.c:220
#, no-c-format
msgid "Integer too big for its kind at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:250
#, no-c-format
msgid "Extension: Hollerith constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:262
#, no-c-format
msgid "Invalid Hollerith constant: %L must contain at least one character"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:268
#, no-c-format
msgid "Invalid Hollerith constant: Integer kind at %L should be default"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:356
#, no-c-format
msgid "Extension: Hexadecimal constant at %C uses non-standard syntax."
msgstr ""

#: fortran/primary.c:366
#, no-c-format
msgid "Empty set of digits in BOZ constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:372
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Illegal character in BOZ constant at %C"
msgstr "Constant de caràcter de longitud zero en %0"

#: fortran/primary.c:394
#, no-c-format
msgid "Extension: BOZ constant at %C uses non-standard postfix syntax."
msgstr ""

#: fortran/primary.c:420
#, no-c-format
msgid "Integer too big for integer kind %i at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:520
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing exponent in real number at %C"
msgstr "Falta un valor en %1 per a l'exponent de nombre real en %0"

#: fortran/primary.c:577
#, no-c-format
msgid "Real number at %C has a 'd' exponent and an explicit kind"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:589
#, no-c-format
msgid "Invalid real kind %d at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:603
#, no-c-format
msgid "Real constant overflows its kind at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:608
#, no-c-format
msgid "Real constant underflows its kind at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:700
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in SUBSTRING specification at %C"
msgstr "error de decodificació en l'especificació del mètode"

#: fortran/primary.c:935
#, no-c-format
msgid "Invalid kind %d for CHARACTER constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:956
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unterminated character constant beginning at %C"
msgstr "Constant de caràcter de longitud zero en %0"

#: fortran/primary.c:1037
#, no-c-format
msgid "Bad kind for logical constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1074
#, no-c-format
msgid "Expected PARAMETER symbol in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1080
#, no-c-format
msgid "Numeric PARAMETER required in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1086
#, no-c-format
msgid "Scalar PARAMETER required in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1090
#, no-c-format
msgid "Fortran 2003: PARAMETER symbol in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1120
#, no-c-format
msgid "Error converting PARAMETER constant in complex constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1247
#, no-c-format
msgid "Syntax error in COMPLEX constant at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1429
#, no-c-format
msgid "Keyword '%s' at %C has already appeared in the current argument list"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1493
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Extension: argument list function at %C"
msgstr "massa arguments per a la funció \"%s\""

#: fortran/primary.c:1560
#, no-c-format
msgid "Expected alternate return label at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1579
#, no-c-format
msgid "Missing keyword name in actual argument list at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1624
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Syntax error in argument list at %C"
msgstr "errore sintàctic en la llista de paràmetre de macro"

#: fortran/primary.c:1711
#, no-c-format
msgid "Expected structure component name at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1952
#, no-c-format
msgid "Too many components in structure constructor at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1967
#, no-c-format
msgid "Too few components in structure constructor at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:1985
#, no-c-format
msgid "Syntax error in structure constructor at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2040
#, no-c-format
msgid "'%s' is array valued and directly recursive at %C , so the keyword RESULT must be specified in the FUNCTION statement"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2115
#, no-c-format
msgid "Unexpected use of subroutine name '%s' at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2146
#, no-c-format
msgid "Statement function '%s' requires argument list at %C"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2149
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function '%s' requires an argument list at %C"
msgstr "\"union %s\" declarat dintre d'una llista de paràmetres"

#: fortran/primary.c:2315
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing argument list in function '%s' at %C"
msgstr "Falten arguments per a l'opció \"%s\""

#: fortran/primary.c:2343
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Symbol at %C is not appropriate for an expression"
msgstr "desbordament de coma flotant en l'expressió"

#: fortran/primary.c:2410
#, no-c-format
msgid "Named constant at %C in an EQUIVALENCE"
msgstr ""

#: fortran/primary.c:2432
#, no-c-format
msgid "Expected VARIABLE at %C"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:112
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Alternate return specifier in elemental subroutine '%s' at %L is not allowed"
msgstr "L'especificador de retorn alternatiu en %0 no és vàlid dintre d'una funció"

#: fortran/resolve.c:116
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Alternate return specifier in function '%s' at %L is not allowed"
msgstr "L'especificador de retorn alternatiu en %0 no és vàlid dintre d'una funció"

#: fortran/resolve.c:130
#, no-c-format
msgid "Dummy procedure '%s' of PURE procedure at %L must also be PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:138
#, no-c-format
msgid "Dummy procedure at %L not allowed in ELEMENTAL procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:151 fortran/resolve.c:964
#, no-c-format
msgid "Unable to find a specific INTRINSIC procedure for the reference '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:195
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of pure function '%s' at %L must be INTENT(IN)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:200
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of pure subroutine '%s' at %L must have its INTENT specified"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:210
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of elemental procedure at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:218
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of elemental procedure at %L cannot have the POINTER attribute"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:230
#, no-c-format
msgid "Argument '%s' of statement function at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:241
#, no-c-format
msgid "Character-valued argument '%s' of statement function at %L must have constant length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:302
#, no-c-format
msgid "Contained function '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:317
#, no-c-format
msgid "Character-valued internal function '%s' at %L must not be assumed length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:480
#, no-c-format
msgid "Procedure %s at %L has entries with mismatched array specifications"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:507
#, no-c-format
msgid "FUNCTION result %s can't be an array in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:511
#, no-c-format
msgid "ENTRY result %s can't be an array in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:518
#, no-c-format
msgid "FUNCTION result %s can't be a POINTER in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:522
#, no-c-format
msgid "ENTRY result %s can't be a POINTER in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:560
#, no-c-format
msgid "FUNCTION result %s can't be of type %s in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:565
#, no-c-format
msgid "ENTRY result %s can't be of type %s in FUNCTION %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:662
#, no-c-format
msgid "The rank of the element in the derived type constructor at %L does not match that of the component (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:675
#, no-c-format
msgid "The element in the derived type constructor at %L, for pointer component '%s', is %s but should be %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:692
#, no-c-format
msgid "The element in the derived type constructor at %L, for pointer component '%s' should be a POINTER or a TARGET"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:814
#, no-c-format
msgid "The upper bound in the last dimension must appear in the reference to the assumed size array '%s' at %L."
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:878 fortran/resolve.c:4406 fortran/resolve.c:5154
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label %d referenced at %L is never defined"
msgstr "L'etiqueta %A ja es va definir en %1 quan es va redefinir en %0"

#: fortran/resolve.c:914
#, no-c-format
msgid "Statement function '%s' at %L is not allowed as an actual argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:921
#, no-c-format
msgid "Intrinsic '%s' at %L is not allowed as an actual argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:928
#, no-c-format
msgid "Internal procedure '%s' is not allowed as an actual argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:934
#, no-c-format
msgid "ELEMENTAL non-INTRINSIC procedure '%s' is not allowed as an actual argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:941
#, no-c-format
msgid "GENERIC non-INTRINSIC procedure '%s' is not allowed as an actual argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:980
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L is ambiguous"
msgstr "l'ús de \"%D\" és ambigu"

#: fortran/resolve.c:1018
#, no-c-format
msgid "By-value argument at %L is not of numeric type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1025
#, no-c-format
msgid "By-value argument at %L cannot be an array or an array section"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1036
#, fuzzy, no-c-format
msgid "By-value argument at %L is not allowed in this context"
msgstr "La declaració en %0 no és vàlida en aquest context"

#: fortran/resolve.c:1045
#, no-c-format
msgid "Kind of by-value argument at %L is larger than default kind"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1058
#, no-c-format
msgid "Passing internal procedure at %L by location not allowed"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1175
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L is an array and OPTIONAL; IF IT IS MISSING, it cannot be the actual argument of an ELEMENTAL procedure unless there is a non-optionalargument with the same rank (12.4.1.5)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1200
msgid "elemental subroutine"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1333
#, no-c-format
msgid "There is no specific function for the generic '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1343
#, no-c-format
msgid "Generic function '%s' at %L is not consistent with a specific intrinsic interface"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1381
#, no-c-format
msgid "Function '%s' at %L is INTRINSIC but is not compatible with an intrinsic"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1427
#, no-c-format
msgid "Unable to resolve the specific function '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1483 fortran/resolve.c:7110
#, no-c-format
msgid "Function '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1557
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' at %L is not a function"
msgstr "\"%D\" no és una funció,"

#. Internal procedures are taken care of in resolve_contained_fntype.
#: fortran/resolve.c:1590
#, no-c-format
msgid "Function '%s' is declared CHARACTER(*) and cannot be used at %L since it is not a dummy argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1643
#, no-c-format
msgid "User defined non-ELEMENTAL function '%s' at %L not allowed in WORKSHARE construct"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1693
#, no-c-format
msgid "reference to non-PURE function '%s' at %L inside a FORALL %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1700
#, no-c-format
msgid "Function reference to '%s' at %L is to a non-PURE procedure within a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1715
#, no-c-format
msgid "Function '%s' at %L cannot call itself, as it is not RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1723
#, no-c-format
msgid "Call to ENTRY '%s' at %L is recursive, but function '%s' is not declared as RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1768
#, no-c-format
msgid "Subroutine call to '%s' in FORALL block at %L is not PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1771
#, no-c-format
msgid "Subroutine call to '%s' at %L is not PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1835
#, no-c-format
msgid "There is no specific subroutine for the generic '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1844
#, no-c-format
msgid "Generic subroutine '%s' at %L is not consistent with an intrinsic subroutine interface"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1879
#, no-c-format
msgid "Subroutine '%s' at %L is INTRINSIC but is not compatible with an intrinsic"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1923
#, no-c-format
msgid "Unable to resolve the specific subroutine '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:1980
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L has a type, which is not consistent with the CALL at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2003
#, no-c-format
msgid "SUBROUTINE '%s' at %L cannot call itself, as it is not RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2011
#, no-c-format
msgid "Call to ENTRY '%s' at %L is recursive, but subroutine '%s' is not declared as RECURSIVE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2081
#, no-c-format
msgid "Shapes for operands at %L and %L are not conformable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2138
#, c-format
msgid "Operand of unary numeric operator '%s' at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2154
#, c-format
msgid "Operands of binary numeric operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2168
#, c-format
msgid "Operands of string concatenation operator at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2187
#, c-format
msgid "Operands of logical operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2201
#, c-format
msgid "Operand of .NOT. operator at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2211
#, fuzzy
msgid "COMPLEX quantities cannot be compared at %L"
msgstr "els qualificadors \"%V\" no es poden aplicar a \"%T\""

#: fortran/resolve.c:2237
#, c-format
msgid "Logicals at %%L must be compared with %s instead of %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2242
#, c-format
msgid "Operands of comparison operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2250
#, c-format
msgid "Operand of user operator '%s' at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2253
#, c-format
msgid "Operands of user operator '%s' at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2324
#, no-c-format
msgid "Inconsistent ranks for operator at %L and %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2528
#, no-c-format
msgid "Illegal stride of zero at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2577
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Array reference at %L is out of bounds"
msgstr "Valor de l'element de la matriu en %0 està fora del rang definit"

#: fortran/resolve.c:2598
#, no-c-format
msgid "Rightmost upper bound of assumed size array section not specified at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2608
#, no-c-format
msgid "Rank mismatch in array reference at %L (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2636
#, no-c-format
msgid "Array index at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2642
#, no-c-format
msgid "Array index at %L must be of INTEGER type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2648
#, no-c-format
msgid "Extension: REAL array index at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2678
#, no-c-format
msgid "Argument dim at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2684
#, no-c-format
msgid "Argument dim at %L must be of INTEGER type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2804
#, no-c-format
msgid "Array index at %L is an array of rank %d"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2842
#, no-c-format
msgid "Substring start index at %L must be of type INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2849
#, no-c-format
msgid "Substring start index at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2858
#, no-c-format
msgid "Substring start index at %L is less than one"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2871
#, no-c-format
msgid "Substring end index at %L must be of type INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2878
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Substring end index at %L must be scalar"
msgstr "El punt d'inici/fi de la subcadena en %0 està fora del rang definit"

#: fortran/resolve.c:2888
#, no-c-format
msgid "Substring end index at %L exceeds the string length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2963
#, no-c-format
msgid "Component to the right of a part reference with nonzero rank must not have the POINTER attribute at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2971
#, no-c-format
msgid "Component to the right of a part reference with nonzero rank must not have the ALLOCATABLE attribute at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2991
#, no-c-format
msgid "Two or more part references with nonzero rank must not be specified at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3166
#, no-c-format
msgid "Variable '%s',used in a specification expression, is referenced at %L before the ENTRY statement in which it is a parameter"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3171
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' is used at %L before the ENTRY statement in which it is a parameter"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3294
#, no-c-format
msgid "%s at %L must be a scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3302
#, no-c-format
msgid "%s at %L must be INTEGER or REAL"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3305
#, no-c-format
msgid "%s at %L must be INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3321
#, no-c-format
msgid "Obsolete: REAL DO loop iterator at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3330
#, no-c-format
msgid "Cannot assign to loop variable in PURE procedure at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3354
#, no-c-format
msgid "Step expression in DO loop at %L cannot be zero"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3389
#, no-c-format
msgid "FORALL index-name at %L must be a scalar INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3394
#, no-c-format
msgid "FORALL start expression at %L must be a scalar INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3401
#, no-c-format
msgid "FORALL end expression at %L must be a scalar INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3409
#, no-c-format
msgid "FORALL stride expression at %L must be a scalar %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3414
#, no-c-format
msgid "FORALL stride expression at %L cannot be zero"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3512
#, no-c-format
msgid "Expression in DEALLOCATE statement at %L must be ALLOCATABLE or a POINTER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3518
#, no-c-format
msgid "Can't deallocate INTENT(IN) variable '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3679
#, no-c-format
msgid "The STAT variable '%s' in an ALLOCATE statement must not be allocated in the same statement at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3710
#, no-c-format
msgid "Expression in ALLOCATE statement at %L must be ALLOCATABLE or a POINTER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3717
#, no-c-format
msgid "Can't allocate INTENT(IN) variable '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3741
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Array specification required in ALLOCATE statement at %L"
msgstr "Falta l'especificador %A en la declaració en %0"

#: fortran/resolve.c:3771
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad array specification in ALLOCATE statement at %L"
msgstr "No hi ha definició d'etiqueta per a la declaració FORMAT en %0"

#: fortran/resolve.c:3789
#, no-c-format
msgid "'%s' must not appear an the array specification at %L in the same ALLOCATE statement where it is itself allocated"
msgstr ""

#. The cases overlap, or they are the same
#. element in the list. Either way, we must
#. issue an error and get the next case from P.
#. FIXME: Sort P and Q by line number.
#: fortran/resolve.c:3948
#, no-c-format
msgid "CASE label at %L overlaps with CASE label at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3999
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Expression in CASE statement at %L must be of type %s"
msgstr "la declaració de l'expressió té tipus de dada incompleta"

#: fortran/resolve.c:4010
#, no-c-format
msgid "Expression in CASE statement at %L must be kind %d"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4022
#, no-c-format
msgid "Expression in CASE statement at %L must be scalar"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4069
#, no-c-format
msgid "Selection expression in computed GOTO statement at %L must be a scalar integer expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4087
#, no-c-format
msgid "Argument of SELECT statement at %L cannot be %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4096
#, no-c-format
msgid "Argument of SELECT statement at %L must be a scalar expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4161
#, no-c-format
msgid "The DEFAULT CASE at %L cannot be followed by a second DEFAULT CASE at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4188
#, no-c-format
msgid "Logical range in CASE statement at %L is not allowed"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4200
#, no-c-format
msgid "constant logical value in CASE statement is repeated at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4214
#, no-c-format
msgid "Range specification at %L can never be matched"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4317
#, no-c-format
msgid "Logical SELECT CASE block at %L has more that two cases"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4356
#, no-c-format
msgid "Data transfer element at %L cannot have POINTER components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4363
#, no-c-format
msgid "Data transfer element at %L cannot have ALLOCATABLE components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4370
#, no-c-format
msgid "Data transfer element at %L cannot have PRIVATE components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4379
#, no-c-format
msgid "Data transfer element at %L cannot be a full reference to an assumed-size array"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4413
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Statement at %L is not a valid branch target statement for the branch statement at %L"
msgstr "La declaració en %0 no és vàlida en el context establert per la declaració en %1"

#: fortran/resolve.c:4422
#, no-c-format
msgid "Branch at %L causes an infinite loop"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4455
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label at %L is not in the same block as the GOTO statement at %L"
msgstr "La declaració en %0 no és vàlida en el context establert per la declaració en %1"

#: fortran/resolve.c:4471
#, no-c-format
msgid "Obsolete: GOTO at %L jumps to END of construct at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4545
#, no-c-format
msgid "WHERE mask at %L has inconsistent shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4561
#, no-c-format
msgid "WHERE assignment target at %L has inconsistent shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4575 fortran/resolve.c:4774
#, no-c-format
msgid "Unsupported statement inside WHERE at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4651
#, fuzzy, no-c-format
msgid "expression reference type error at %L"
msgstr "retornant la referència al temporal"

#: fortran/resolve.c:4683
#, no-c-format
msgid "Unsupported statement while finding forall index in expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4730
#, no-c-format
msgid "Assignment to a FORALL index variable at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4738
#, no-c-format
msgid "The FORALL with index '%s' cause more than one assignment to this object at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4867
#, no-c-format
msgid "An outer FORALL construct already has an index with this name %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4879 fortran/resolve.c:4882 fortran/resolve.c:4885
#, no-c-format
msgid "A FORALL index must not appear in a limit or stride expression in the same FORALL at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:4938
#, no-c-format
msgid "WHERE/ELSEWHERE clause at %L requires a LOGICAL array"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5068
#, no-c-format
msgid "ASSIGNED GOTO statement at %L requires an INTEGER variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5071
#, no-c-format
msgid "Variable '%s' has not been assigned a target label at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5082
#, no-c-format
msgid "Alternate RETURN statement at %L requires a SCALAR-INTEGER return specifier"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5097
#, no-c-format
msgid "Subroutine '%s' called instead of assignment at %L must be PURE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5124
#, no-c-format
msgid "rhs of CHARACTER assignment at %L will be truncated (%d/%d)"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5133
#, no-c-format
msgid "Cannot assign to variable '%s' in PURE procedure at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5142
#, no-c-format
msgid "Right side of assignment at %L is a derived type containing a POINTER in a PURE procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5162
#, no-c-format
msgid "ASSIGN statement at %L requires a scalar default INTEGER variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5177
#, no-c-format
msgid "Arithmetic IF statement at %L requires a numeric expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5219
#, no-c-format
msgid "Exit condition of DO WHILE loop at %L must be a scalar LOGICAL expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5226
#, no-c-format
msgid "STAT tag in ALLOCATE statement at %L must be of type INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5238
#, no-c-format
msgid "STAT tag in DEALLOCATE statement at %L must be of type INTEGER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5304
#, no-c-format
msgid "FORALL mask clause at %L requires a LOGICAL expression"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5507
#, no-c-format
msgid "Allocatable array '%s' at %L must have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5510
#, no-c-format
msgid "Scalar object '%s' at %L may not be ALLOCATABLE"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5517
#, no-c-format
msgid "Array pointer '%s' at %L must have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5528
#, no-c-format
msgid "Array '%s' at %L cannot have a deferred shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5584
#, no-c-format
msgid "The module or main program array '%s' at %L must have constant shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5598
#, no-c-format
msgid "Entity with assumed character length at %L must be a dummy argument or a PARAMETER"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5617
#, no-c-format
msgid "'%s' at %L must have constant character length in this context"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5655
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Allocatable '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "no existeix el camp \"%D\" en el union que s'està inicialitzant"

#: fortran/resolve.c:5658
#, fuzzy, no-c-format
msgid "External '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "no existeix el camp \"%D\" en el union que s'està inicialitzant"

#: fortran/resolve.c:5661
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Dummy '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "\"%s\" té \"extern\" i assignador de valor inicial al mateix temps"

#: fortran/resolve.c:5664
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Intrinsic '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "no existeix el camp \"%D\" en el union que s'està inicialitzant"

#: fortran/resolve.c:5667
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Function result '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr "no existeix el camp \"%D\" en el union que s'està inicialitzant"

#: fortran/resolve.c:5670
#, no-c-format
msgid "Automatic array '%s' at %L cannot have an initializer"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5685
#, no-c-format
msgid "The type %s cannot be host associated at %L because it is blocked by an incompatible object of the same name at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5709
#, no-c-format
msgid "Object '%s' at %L must have the SAVE attribute %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5735
#, no-c-format
msgid "Although not referenced, '%s' at %L has ambiguous interfaces"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5749
#, no-c-format
msgid "Character-valued statement function '%s' at %L must have constant length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5757
#, no-c-format
msgid "Automatic character length function '%s' at %L must have an explicit interface"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5780
#, no-c-format
msgid "'%s' is of a PRIVATE type and cannot be a dummy argument of '%s', which is PUBLIC at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5795
#, fuzzy, no-c-format
msgid "External object '%s' at %L may not have an initializer"
msgstr "no existeix el camp \"%D\" en el union que s'està inicialitzant"

#: fortran/resolve.c:5803
#, no-c-format
msgid "ELEMENTAL function '%s' at %L must have a scalar result"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5824
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L cannot be array-valued"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5828
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L cannot be pointer-valued"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5832
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L cannot be pure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5836
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L cannot be recursive"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5845
#, no-c-format
msgid "CHARACTER(*) function '%s' at %L is obsolescent in fortran 95"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5870
#, no-c-format
msgid "Character length of component '%s' needs to be a constant specification expression at %L."
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5885
#, no-c-format
msgid "The component '%s' is a PRIVATE type and cannot be a component of '%s', which is PUBLIC at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5895
#, no-c-format
msgid "Component %s of SEQUENCE type declared at %L does not have the SEQUENCE attribute"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5905
#, no-c-format
msgid "The pointer component '%s' of '%s' at %L is a type that has not been declared"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5923
#, no-c-format
msgid "Component '%s' of '%s' at %L must have constant array bounds."
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5964
#, no-c-format
msgid "PRIVATE symbol '%s' cannot be member of PUBLIC namelist at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5977
#, no-c-format
msgid "The array '%s' must have constant shape to be a NAMELIST object at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:5990
#, no-c-format
msgid "NAMELIST object '%s' at %L cannot have ALLOCATABLE components"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6009
#, no-c-format
msgid "PROCEDURE attribute conflicts with NAMELIST attribute in '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6026
#, no-c-format
msgid "Parameter array '%s' at %L cannot be automatic or assumed shape"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6038
#, no-c-format
msgid "Implicitly typed PARAMETER '%s' at %L doesn't match a later IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6049
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Incompatible derived type in PARAMETER at %L"
msgstr "tipus incompatibles en %s"

#: fortran/resolve.c:6151
#, no-c-format
msgid "Assumed size array at %L must be a dummy argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6154
#, no-c-format
msgid "Assumed shape array at %L must be a dummy argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6167
#, no-c-format
msgid "Symbol at %L is not a DUMMY variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6182
#, no-c-format
msgid "The derived type '%s' at %L is of type '%s', which has not been defined."
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6201
#, no-c-format
msgid "The INTENT(OUT) dummy argument '%s' at %L is ASSUMED SIZE and so cannot have a default initializer"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6239
#, no-c-format
msgid "Intrinsic at %L does not exist"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6272
#, no-c-format
msgid "Threadprivate at %L isn't SAVEd"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6351
#, no-c-format
msgid "BLOCK DATA element '%s' at %L must be in COMMON"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6395
#, no-c-format
msgid "Nonconstant array section at %L in DATA statement"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6408
#, no-c-format
msgid "DATA statement at %L has more variables than values"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6500
#, no-c-format
msgid "iterator start at %L does not simplify"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6508
#, no-c-format
msgid "iterator end at %L does not simplify"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6516
#, no-c-format
msgid "iterator step at %L does not simplify"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6639
#, no-c-format
msgid "DATA statement at %L has more values than variables"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6715
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label %d at %L defined but not used"
msgstr "s'usa l'etiqueta \"%D\" però no està definida"

#: fortran/resolve.c:6720
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Label %d at %L defined but cannot be used"
msgstr "s'usa l'etiqueta \"%D\" però no està definida"

#: fortran/resolve.c:6805
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' at %L must have SEQUENCE attribute to be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6813
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' at %L cannot have ALLOCATABLE components to be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6828
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' at %L with pointer component(s) cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6835
#, no-c-format
msgid "Derived type variable '%s' at %L with default initializer cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6936
#, no-c-format
msgid "Syntax error in EQUIVALENCE statement at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6953
#, no-c-format
msgid "Initialized objects '%s' and '%s' cannot both be in the EQUIVALENCE statement at %L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6967
#, no-c-format
msgid "Common block member '%s' at %L cannot be an EQUIVALENCE object in the pure procedure '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6976
#, no-c-format
msgid "Named constant '%s' at %L cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7055
#, no-c-format
msgid "Array '%s' at %L with non-constant bounds cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7066
#, no-c-format
msgid "Structure component '%s' at %L cannot be an EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7077
#, no-c-format
msgid "Substring at %L has length zero"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7120
#, no-c-format
msgid "PUBLIC function '%s' at %L cannot be of PRIVATE type '%s'"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7147
#, no-c-format
msgid "ENTRY '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7173
#, no-c-format
msgid "User operator procedure '%s' at %L must be a FUNCTION"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7179
#, no-c-format
msgid "User operator procedure '%s' at %L cannot be assumed character length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7185
#, no-c-format
msgid "User operator procedure '%s' at %L must have at least one argument"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7195
#, no-c-format
msgid "First argument of operator interface at %L cannot be optional"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7207
#, no-c-format
msgid "Second argument of operator interface at %L cannot be optional"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7211
#, no-c-format
msgid "Operator interface at %L must have, at most, two arguments"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7244
#, no-c-format
msgid "Contained procedure '%s' at %L of a PURE procedure must also be PURE"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:676 fortran/scanner.c:797
#, no-c-format
msgid "Limit of %d continuations exceeded in statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:721
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Missing '&' in continued character constant at %C"
msgstr "Constant de caràcter de longitud zero en %0"

#: fortran/scanner.c:930
#, no-c-format
msgid "Nonconforming tab character at %C"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1021 fortran/scanner.c:1024
#, no-c-format
msgid "'&' not allowed by itself in line %d"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1046 fortran/scanner.c:1049
#, no-c-format
msgid "'&' not allowed by itself with comment in line %d"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1065
#, no-c-format
msgid "Nonconforming tab character in column 1 of line %d"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1262
#, no-c-format
msgid "%s:%d: file %s left but not entered"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1289
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s:%d: Illegal preprocessor directive"
msgstr "%s en directiva de preprocessament"

#: fortran/scanner.c:1382
#, no-c-format
msgid "File '%s' is being included recursively"
msgstr ""

#: fortran/scanner.c:1397
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't open file '%s'"
msgstr "no es pot obrir el fitxer \"%s\""

#: fortran/scanner.c:1406
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Can't open included file '%s'"
msgstr "no es pot tancar el fitxer temporal"

#: fortran/scanner.c:1508
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%3d %s\n"
msgstr "%s: %s"

#: fortran/simplify.c:80
#, no-c-format
msgid "Result of %s overflows its kind at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:84
#, no-c-format
msgid "Result of %s underflows its kind at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:88
#, no-c-format
msgid "Result of %s is NaN at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:92
#, no-c-format
msgid "Result of %s gives range error for its kind at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:114
#, no-c-format
msgid "KIND parameter of %s at %L must be an initialization expression"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:124
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid KIND parameter of %s at %L"
msgstr "el paràmetre \"%s\" no és vàlid"

#: fortran/simplify.c:262
#, no-c-format
msgid "Argument of ACHAR function at %L outside of range [0,127]"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:287
#, no-c-format
msgid "Argument of ACOS at %L must be between -1 and 1"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:309
#, no-c-format
msgid "Argument of ACOSH at %L must not be less than 1"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:536
#, no-c-format
msgid "Argument of ASIN at %L must be between -1 and 1"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:592
#, no-c-format
msgid "Argument of ATANH at %L must be inside the range -1 to 1"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:618
#, no-c-format
msgid "If first argument of ATAN2 %L is zero, then the second argument must not be zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:709
#, no-c-format
msgid "Argument of CHAR function at %L outside of range [0,255]"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1248
#, no-c-format
msgid "Argument of IACHAR at %L must be of length one"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1255
#, no-c-format
msgid "Argument of IACHAR function at %L outside of range 0..127"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1292
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of IBCLR at %L"
msgstr "argument de tipus no vàlid de \"%s\""

#: fortran/simplify.c:1300
#, no-c-format
msgid "Second argument of IBCLR exceeds bit size at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1334
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of IBITS at %L"
msgstr "argument de tipus no vàlid de \"%s\""

#: fortran/simplify.c:1340
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid third argument of IBITS at %L"
msgstr "argument de tipus no vàlid de \"%s\""

#: fortran/simplify.c:1350
#, no-c-format
msgid "Sum of second and third arguments of IBITS exceeds bit size at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1398
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of IBSET at %L"
msgstr "argument de tipus no vàlid de \"%s\""

#: fortran/simplify.c:1406
#, no-c-format
msgid "Second argument of IBSET exceeds bit size at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1436
#, no-c-format
msgid "Argument of ICHAR at %L must be of length one"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1648
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument of INT at %L is not a valid type"
msgstr "l'argument de \"asm\" no és una cadena constant"

#: fortran/simplify.c:1690
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument of %s at %L is not a valid type"
msgstr "l'argument de l'atribut \"%s\" no es una cadena constant"

#: fortran/simplify.c:1785
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of ISHFT at %L"
msgstr "argument de tipus no vàlid de \"%s\""

#: fortran/simplify.c:1801
#, no-c-format
msgid "Magnitude of second argument of ISHFT exceeds bit size at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1865
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of ISHFTC at %L"
msgstr "argument de tipus no vàlid de \"%s\""

#: fortran/simplify.c:1879
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid third argument of ISHFTC at %L"
msgstr "argument de tipus no vàlid de \"%s\""

#: fortran/simplify.c:1885
#, no-c-format
msgid "Magnitude of third argument of ISHFTC exceeds BIT_SIZE of first argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1901
#, no-c-format
msgid "Magnitude of second argument of ISHFTC exceeds third argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1904
#, no-c-format
msgid "Magnitude of second argument of ISHFTC exceeds BIT_SIZE of first argument at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:1975
#, no-c-format
msgid "Argument of KIND at %L is a DERIVED type"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2046
#, fuzzy, no-c-format
msgid "DIM argument at %L is out of bounds"
msgstr "l'argument \"%d\" no és una constant"

#: fortran/simplify.c:2214
#, no-c-format
msgid "Argument of LOG at %L cannot be less than or equal to zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2227
#, no-c-format
msgid "Complex argument of LOG at %L cannot be zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2276
#, no-c-format
msgid "Argument of LOG10 at %L cannot be less than or equal to zero"
msgstr ""

#. Result is processor-dependent.
#: fortran/simplify.c:2453
#, no-c-format
msgid "Second argument MOD at %L is zero"
msgstr ""

#. Result is processor-dependent.
#: fortran/simplify.c:2464
#, no-c-format
msgid "Second argument of MOD at %L is zero"
msgstr ""

#. Result is processor-dependent. This processor just opts
#. to not handle it at all.
#. Result is processor-dependent.
#: fortran/simplify.c:2512 fortran/simplify.c:2524
#, no-c-format
msgid "Second argument of MODULO at %L is zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2579
#, no-c-format
msgid "Second argument of NEAREST at %L shall not be zero"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2903
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Invalid second argument of REPEAT at %L"
msgstr "argument de tipus no vàlid de \"%s\""

#: fortran/simplify.c:2977
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Integer too large in shape specification at %L"
msgstr "després de l'especificació prèvia en \"%#D\""

#: fortran/simplify.c:2987
#, no-c-format
msgid "Too many dimensions in shape specification for RESHAPE at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:2995
#, no-c-format
msgid "Shape specification at %L cannot be negative"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3005
#, no-c-format
msgid "Shape specification at %L cannot be the null array"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3029
#, no-c-format
msgid "ORDER parameter of RESHAPE at %L is not the same size as SHAPE parameter"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3036
#, no-c-format
msgid "Error in ORDER parameter of RESHAPE at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3046
#, no-c-format
msgid "ORDER parameter of RESHAPE at %L is out of range"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3055
#, no-c-format
msgid "Invalid permutation in ORDER parameter at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3112
#, no-c-format
msgid "PAD parameter required for short SOURCE parameter at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3282
#, no-c-format
msgid "Result of SCALE overflows its kind at %L"
msgstr ""

#: fortran/simplify.c:3900
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Argument of SQRT at %L has a negative value"
msgstr "la crida a la funció té valor agregat"

#: fortran/simplify.c:3962
#, no-c-format
msgid "TRANSFER intrinsic not implemented for initialization at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:112
#, no-c-format
msgid "Duplicate IMPLICIT NONE statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:152
#, no-c-format
msgid "Letter '%c' already set in IMPLICIT statement at %C"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:174
#, no-c-format
msgid "Cannot specify IMPLICIT at %C after IMPLICIT NONE"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:185
#, no-c-format
msgid "Letter %c already has an IMPLICIT type at %C"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:233
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L has no IMPLICIT type"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:314
#, no-c-format
msgid "%s attribute not allowed in BLOCK DATA program unit at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:522 fortran/symbol.c:1021
#, fuzzy, no-c-format
msgid "%s attribute conflicts with %s attribute at %L"
msgstr "l'atribut \"%s\" solament aplica a variables"

#: fortran/symbol.c:525
#, no-c-format
msgid "%s attribute conflicts with %s attribute in '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:533
#, no-c-format
msgid "In the selected standard, %s attribute conflicts with %s attribute at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:539
#, no-c-format
msgid "In the selected standard, %s attribute conflicts with %s attribute in '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:582
#, no-c-format
msgid "Cannot change attributes of USE-associated symbol at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:585
#, no-c-format
msgid "Cannot change attributes of USE-associated symbol %s at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:601
#, no-c-format
msgid "Duplicate %s attribute specified at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:740
#, no-c-format
msgid "Cray Pointee at %L appears in multiple pointer() statements."
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:772
#, fuzzy, no-c-format
msgid "SAVE attribute at %L cannot be specified in a PURE procedure"
msgstr "La declaració o atribut SAVE en %1 no es pot especificar juntament amb la declaració o atribut SAVE en %0"

#: fortran/symbol.c:780
#, no-c-format
msgid "Duplicate SAVE attribute specified at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1051
#, no-c-format
msgid "%s procedure at %L is already declared as %s procedure"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1086
#, no-c-format
msgid "INTENT (%s) conflicts with INTENT(%s) at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1109
#, no-c-format
msgid "ACCESS specification at %L was already specified"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1129
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L already has an explicit interface"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1174
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %L cannot have a type"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1314
#, no-c-format
msgid "Component '%s' at %C already declared at %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1392
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C is ambiguous"
msgstr "l'ús de \"%D\" és ambigu"

#: fortran/symbol.c:1424
#, no-c-format
msgid "Derived type '%s' at %C is being used before it is defined"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1452
#, fuzzy, no-c-format
msgid "'%s' at %C is not a member of the '%s' structure"
msgstr "\"%D\" no és un membre de tipus \"%T\""

#: fortran/symbol.c:1458
#, no-c-format
msgid "Component '%s' at %C is a PRIVATE component of '%s'"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1611
#, no-c-format
msgid "Duplicate statement label %d at %L and %L"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1621
#, no-c-format
msgid "Label %d at %C already referenced as branch target"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1630
#, no-c-format
msgid "Label %d at %C already referenced as a format label"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1672
#, no-c-format
msgid "Label %d at %C previously used as a FORMAT label"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1680
#, no-c-format
msgid "Label %d at %C previously used as branch target"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1934
#, no-c-format
msgid "Name '%s' at %C is an ambiguous reference to '%s' from module '%s'"
msgstr ""

#: fortran/symbol.c:1937
#, no-c-format
msgid "Name '%s' at %C is an ambiguous reference to '%s' from current program unit"
msgstr ""

#. Symbol is from another namespace.
#: fortran/symbol.c:2078
#, no-c-format
msgid "Symbol '%s' at %C has already been host associated"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:366
#, no-c-format
msgid "Named COMMON block '%s' at %L shall be of the same size"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:669
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Bad array reference at %L"
msgstr "Element null en %0 per a la referència de matriu en %1"

#: fortran/trans-common.c:677
#, no-c-format
msgid "Illegal reference type at %L as EQUIVALENCE object"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:717
#, no-c-format
msgid "Inconsistent equivalence rules involving '%s' at %L and '%s' at %L"
msgstr ""

#. Aligning this field would misalign a previous field.
#: fortran/trans-common.c:850
#, no-c-format
msgid "The equivalence set for variable '%s' declared at %L violates alignment requirements"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:915
#, no-c-format
msgid "Equivalence for '%s' does not match ordering of COMMON '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:930
#, no-c-format
msgid "The equivalence set for '%s' cause an invalid extension to COMMON '%s' at %L"
msgstr ""

#. The required offset conflicts with previous alignment
#. requirements. Insert padding immediately before this
#. segment.
#: fortran/trans-common.c:941
#, no-c-format
msgid "Padding of %d bytes required before '%s' in COMMON '%s' at %L"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:967
#, no-c-format
msgid "COMMON '%s' at %L does not exist"
msgstr ""

#: fortran/trans-common.c:974
#, no-c-format
msgid "COMMON '%s' at %L requires %d bytes of padding at start"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:446
#, fuzzy, no-c-format
msgid "storage size not known"
msgstr "no es coneix la grandària d'emmagatzematge de \"%D\""

#: fortran/trans-decl.c:453
#, fuzzy, no-c-format
msgid "storage size not constant"
msgstr "la grandària d'emmagatzematge de \"%D\" no és constant"

#: fortran/trans-decl.c:2933
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unused parameter %s declared at %L"
msgstr "el paràmetre \"%s\" es va declarar void"

#: fortran/trans-decl.c:2939
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unused variable %s declared at %L"
msgstr "variable sense nom o camp declarat void"

#: fortran/trans-expr.c:1954
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Unknown argument list function at %L"
msgstr "massa pocs arguments per a la funció \"%s\""

#: fortran/trans-intrinsic.c:767
#, no-c-format
msgid "'dim' argument of %s intrinsic at %L is not a valid dimension index"
msgstr ""

#: fortran/trans-intrinsic.c:3339
msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is negative"
msgstr ""

#: fortran/trans-io.c:1010
#, no-c-format
msgid "INQUIRE statement at %L cannot contain both FILE and UNIT specifiers."
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:157
msgid "Assigned label is not a target label"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:184
msgid "Assigned label is not in the list"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:439
#, fuzzy, no-c-format
msgid "An alternate return at %L without a * dummy argument"
msgstr "L'especificador de retorn alternatiu en %0 no és vàlid dintre d'una unitat de programa principal"

#: fortran/trans.c:49
msgid "Array bound mismatch"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:50
#, fuzzy
msgid "Array reference out of bounds"
msgstr "formant la referència a void"

#: fortran/trans.c:51
#, fuzzy
msgid "Incorrect function return value"
msgstr "la funció \"no return\" retorna un valor que no és \"void\""

#. FIXME: i18n bug here. Order of prints should not be
#. fixed.
#: java/gjavah.c:916
#, fuzzy, c-format
msgid "ignored method '"
msgstr "no hi ha un mètode \"%T::%D\""

#: java/gjavah.c:918
#, c-format
msgid "' marked virtual\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2356
#, c-format
msgid "Try '"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2356
#, fuzzy, c-format
msgid " --help' for more information.\n"
msgstr ""
"Escriure les informacions de la covertura del codi.\n"
"\n"

#: java/gjavah.c:2363
#, c-format
msgid "Usage: "
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2363
#, c-format
msgid ""
" [OPTION]... CLASS...\n"
"\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2364
#, c-format
msgid ""
"Generate C or C++ header files from .class files\n"
"\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2365
#, fuzzy, c-format
msgid " -stubs         Generate an implementation stub file\n"
msgstr " -pipe          Usa canonades en lloc de fitxers intermedis\n"

#: java/gjavah.c:2366
#, fuzzy, c-format
msgid " -jni          Generate a JNI header or stub\n"
msgstr " -W           Activar avisos extra\n"

#: java/gjavah.c:2367
#, fuzzy, c-format
msgid " -force         Always overwrite output files\n"
msgstr " -o <fitxer>       Col·loca la sortida en el <fitxer>\n"

#: java/gjavah.c:2368
#, fuzzy, c-format
msgid " -old          Unused compatibility option\n"
msgstr " --help          Mostra aquesta informació\n"

#: java/gjavah.c:2369
#, fuzzy, c-format
msgid " -trace         Unused compatibility option\n"
msgstr " --help          Mostra aquesta informació\n"

#: java/gjavah.c:2370
#, c-format
msgid " -J OPTION        Unused compatibility option\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2372
#, c-format
msgid " -add TEXT        Insert TEXT into class body\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2373
#, c-format
msgid " -append TEXT      Insert TEXT after class declaration\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2374
#, c-format
msgid " -friend TEXT      Insert TEXT as 'friend' declaration\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2375
#, c-format
msgid " -prepend TEXT      Insert TEXT before start of class\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2377 java/jcf-dump.c:917
#, c-format
msgid " --classpath PATH    Set path to find .class files\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2378 java/jcf-dump.c:918
#, fuzzy, c-format
msgid " -IDIR          Append directory to class path\n"
msgstr ""
" -B <directori>      Agrega el <directori> a les rutes de recerca del\n"
"             compilador\n"

#: java/gjavah.c:2379 java/jcf-dump.c:919
#, c-format
msgid " --bootclasspath PATH  Override built-in class path\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2380 java/jcf-dump.c:920
#, c-format
msgid " --extdirs PATH     Set extensions directory path\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2381
#, c-format
msgid " -d DIRECTORY      Set output directory name\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2382 java/jcf-dump.c:921 java/jv-scan.c:115
#, fuzzy, c-format
msgid " -o FILE         Set output file name\n"
msgstr " -o <fitxer>       Col·loca la sortida en el <fitxer>\n"

#: java/gjavah.c:2383
#, c-format
msgid " -td DIRECTORY      Set temporary directory name\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2385 java/jcf-dump.c:923 java/jv-scan.c:117
#, fuzzy, c-format
msgid " --help         Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help           Mostra aquesta informació, i surt\n"

#: java/gjavah.c:2386 java/jcf-dump.c:924 java/jv-scan.c:118
#, fuzzy, c-format
msgid " --version        Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version          Mostra el numero de versió, i surt\n"

#: java/gjavah.c:2387 java/jcf-dump.c:925
#, fuzzy, c-format
msgid " -v, --verbose      Print extra information while running\n"
msgstr " -v, --version          Mostra el numero de versió, i surt\n"

#: java/gjavah.c:2389
#, c-format
msgid ""
" -M           Print all dependencies to stdout;\n"
"               suppress ordinary output\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2391
#, c-format
msgid ""
" -MM           Print non-system dependencies to stdout;\n"
"               suppress ordinary output\n"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:2393
#, fuzzy, c-format
msgid " -MD           Print all dependencies to stdout\n"
msgstr " -h, --help           Mostra aquesta informació, i surt\n"

#: java/gjavah.c:2394
#, fuzzy, c-format
msgid " -MMD          Print non-system dependencies to stdout\n"
msgstr " -h, --help           Mostra aquesta informació, i surt\n"

#: java/gjavah.c:2397 java/jcf-dump.c:927 java/jv-scan.c:120
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"Per a instrucions d'informe de bug, si us plau consulta:\n"
"%s.\n"

#: java/gjavah.c:2581
#, fuzzy, c-format
msgid "Processing %s\n"
msgstr "Creant %s.\n"

#: java/gjavah.c:2591
#, c-format
msgid "Found in %s\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:834
#, c-format
msgid "Not a valid Java .class file.\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:840
#, fuzzy, c-format
msgid "error while parsing constant pool\n"
msgstr "%s abans d'una constant de cadena"

#: java/jcf-dump.c:846 java/jcf-parse.c:756
#, gcc-internal-format
msgid "error in constant pool entry #%d\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:856
#, c-format
msgid "error while parsing fields\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:862
#, c-format
msgid "error while parsing methods\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:868
#, c-format
msgid "error while parsing final attributes\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:905
#, c-format
msgid "Try 'jcf-dump --help' for more information.\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:912
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: jcf-dump [OPTION]... CLASS...\n"
"\n"
msgstr ""
"Us: gcov [OPCIO]... FITXERFONT\n"
"\n"

#: java/jcf-dump.c:913
#, c-format
msgid ""
"Display contents of a class file in readable form.\n"
"\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:914
#, fuzzy, c-format
msgid " -c           Disassemble method bodies\n"
msgstr " -W           Activar avisos extra\n"

#: java/jcf-dump.c:915
#, fuzzy, c-format
msgid " --javap         Generate output in 'javap' format\n"
msgstr " --help          Mostra aquesta informació\n"

#: java/jcf-dump.c:955 java/jcf-dump.c:1023
#, c-format
msgid "jcf-dump: no classes specified\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1043
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open '%s' for output.\n"
msgstr "no es pot obrir %s"

#: java/jcf-dump.c:1089
#, c-format
msgid "bad format of .zip/.jar archive\n"
msgstr ""

#: java/jcf-dump.c:1207
#, c-format
msgid "Bad byte codes.\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:100
#, c-format
msgid "Try 'jv-scan --help' for more information.\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: jv-scan [OPTION]... FILE...\n"
"\n"
msgstr ""
"Us: gcov [OPCIO]... FITXERFONT\n"
"\n"

#: java/jv-scan.c:108
#, c-format
msgid ""
"Print useful information read from Java source files.\n"
"\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:109
#, c-format
msgid " --no-assert       Don't recognize the assert keyword\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:110
#, c-format
msgid " --complexity      Print cyclomatic complexity of input file\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:111
#, c-format
msgid " --encoding NAME     Specify encoding of input file\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:112
#, c-format
msgid " --print-main      Print name of class containing 'main'\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:113
#, c-format
msgid " --list-class      List all classes defined in file\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:114
#, c-format
msgid " --list-filename     Print input filename when listing class names\n"
msgstr ""

#: java/jv-scan.c:257
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error: "
msgstr "error intern: "

#: java/jv-scan.c:269 java/jv-scan.c:280
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: warning: "
msgstr "avís: "

#: java/jvgenmain.c:48
#, fuzzy, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS]... CLASSNAMEmain [OUTFILE]\n"
msgstr ""
"Us: gcov [OPCIO]... FITXERFONT\n"
"\n"

#: java/jvgenmain.c:101
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Cannot open output file: %s\n"
msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer de sortida \"%s\"\n"

#: java/jvgenmain.c:138
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Failed to close output file %s\n"
msgstr "%s:no es pot obrir el fitxer de sortida \"%s\"\n"

#: java/jvspec.c:427
#, c-format
msgid "can't specify '-D' without '--main'\n"
msgstr ""

#: java/jvspec.c:430
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' is not a valid class name"
msgstr "\"%s\" no és un nom de fitxer vàlid"

#: java/jvspec.c:436
#, c-format
msgid "--resource requires -o"
msgstr ""

#: java/jvspec.c:450
#, c-format
msgid "cannot specify both -C and -o"
msgstr ""

#: java/jvspec.c:462
#, c-format
msgid "cannot create temporary file"
msgstr ""

#: java/jvspec.c:490
#, c-format
msgid "using both @FILE with multiple files not implemented"
msgstr ""

#: java/jvspec.c:555
#, c-format
msgid "cannot specify 'main' class when not linking"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:739
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:777
msgid "Missing name"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:741
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:779
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:804
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:982
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1343
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1553
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1555
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1785
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1811
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1822
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1833
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1845
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1860
msgid "';' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:802
msgid "'*' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:816
msgid "Class or interface declaration expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:853
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:855
msgid "Missing class name"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:858
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:862
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:870
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1022
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1288
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1290
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1620
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1871
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1903
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1965
msgid "'{' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:872
msgid "Missing super class name"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:882
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:898
msgid "Missing interface name"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:961
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1307
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1369
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1577
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1800
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1809
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1820
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1831
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1843
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1858
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1875
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1877
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1958
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2135
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2204
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2368
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2381
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2388
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2395
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2406
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2408
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2446
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2448
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2450
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2471
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2473
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2475
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2491
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2493
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2514
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2516
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2518
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2546
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2548
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2550
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2552
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2570
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2572
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2583
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2594
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2605
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2616
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2627
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2640
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2644
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2646
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2659
msgid "Missing term"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:976
msgid "Missing variable initializer"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:993
msgid "Invalid declaration"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:996
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1086
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2150
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2179
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2201
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2205
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2240
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2319
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2329
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2339
msgid "']' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1000
msgid "Unbalanced ']'"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1036
msgid "Invalid method declaration, method name required"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1042
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1048
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1054
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2053
msgid "Identifier expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1060
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:4738
#, gcc-internal-format
msgid "Invalid method declaration, return type required"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1084
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1533
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1540
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1549
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1551
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1579
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1688
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1995
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2048
msgid "')' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1100
msgid "Missing formal parameter term"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1115
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1120
msgid "Missing identifier"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1140
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1149
msgid "Missing class type term"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1305
msgid "Invalid interface type"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1493
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1667
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1669
msgid "':' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1519
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1524
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1529
msgid "Invalid expression statement"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1547
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1575
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1616
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1684
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1752
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1873
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1951
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2042
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2044
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2057
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2300
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2302
msgid "'(' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1618
msgid "Missing term or ')'"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1665
msgid "Missing or invalid constant expression"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1686
msgid "Missing term and ')' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1725
msgid "Invalid control expression"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1727
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1729
msgid "Invalid update expression"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1754
msgid "Invalid init statement"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1954
msgid "Missing term or ')' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1997
msgid "'class' or 'this' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:1999
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2001
msgid "'class' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2046
msgid "')' or term expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2148
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2177
msgid "'[' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2255
msgid "Field expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2314
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2324
#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2334
msgid "Missing term and ']' expected"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2439
msgid "']' expected, invalid type expression"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2442
msgid "Invalid type expression"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:2554
msgid "Invalid reference type"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3025
msgid "Constructor invocation must be first thing in a constructor"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:3027
msgid "Only constructors can invoke constructors"
msgstr ""

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16544
msgid "parse error"
msgstr "error d'analitza"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16546
msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
msgstr "error d'analitza; també es va excedir la memòria virtual"

#: /scratch/mitchell/gcc-releases/gcc-4.2.0-20070316/gcc-4.2.0-20070316/gcc/java/parse.y:16548
#, fuzzy
msgid "parse error: cannot back up"
msgstr "error sintàctic: no es pot regressar"

#: gcc.c:773
msgid "GCC does not support -C or -CC without -E"
msgstr "GCC no dóna suport a -C o -CC sense usar -E"

#: gcc.c:800 java/jvspec.c:80 ada/lang-specs.h:34
msgid "-pg and -fomit-frame-pointer are incompatible"
msgstr ""

#: gcc.c:975
msgid "-E or -x required when input is from standard input"
msgstr ""

#: config/mips/mips.h:871 config/arc/arc.h:62
msgid "may not use both -EB and -EL"
msgstr ""

#: config/mips/r3900.h:35
msgid "-mhard-float not supported"
msgstr ""

#: config/mips/r3900.h:37
msgid "-msingle-float and -msoft-float cannot both be specified"
msgstr ""

#: config/darwin.h:265
msgid "-current_version only allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:267
msgid "-install_name only allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:272
msgid "-bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "no es permet -bundle amb -dynamiclib"

#: config/darwin.h:273
msgid "-bundle_loader not allowed with -dynamiclib"
msgstr "no es permet -bundle_loader amb -dynamiclib"

#: config/darwin.h:274
msgid "-client_name not allowed with -dynamiclib"
msgstr "no es permet -client_name amb -dynamiclib"

#: config/darwin.h:279
msgid "-force_flat_namespace not allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:281
msgid "-keep_private_externs not allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:282
msgid "-private_bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "no es permet -private_bundle amb -dynamiclib"

#: config/vax/netbsd-elf.h:42
#, fuzzy
msgid "the -shared option is not currently supported for VAX ELF"
msgstr "L'opció -shared no se suporta actualment per a ELF de VAX."

#: config/vax/vax.h:50 config/vax/vax.h:51
msgid "profiling not supported with -mg\n"
msgstr ""

#: config/sparc/linux.h:127 config/sparc/linux.h:129
#: config/sparc/linux64.h:152 config/sparc/linux64.h:154
#: config/rs6000/linux64.h:344 config/rs6000/linux64.h:346
#: config/rs6000/sysv4.h:898 config/rs6000/sysv4.h:900
#: config/alpha/linux-elf.h:34 config/alpha/linux-elf.h:36 config/linux.h:106
#: config/linux.h:108
msgid "-mglibc and -muclibc used together"
msgstr ""

#: config/sparc/linux64.h:211 config/sparc/linux64.h:222
#: config/sparc/netbsd-elf.h:126 config/sparc/netbsd-elf.h:145
#: config/sparc/sol2-bi.h:207 config/sparc/sol2-bi.h:217
msgid "may not use both -m32 and -m64"
msgstr ""

#: config/vxworks.h:66
#, fuzzy
msgid "-Xbind-now and -Xbind-lazy are incompatible"
msgstr "-membedded-pic i -mabicalls són incompatibles"

#: config/i386/mingw32.h:58 config/i386/cygwin.h:70
msgid "shared and mdll are not compatible"
msgstr ""

#: config/i386/nwld.h:35
#, fuzzy
msgid "Static linking is not supported.\n"
msgstr "no es dóna suport a l'expressió del límit de la pila"

#: config/sparc/sol2-bi.h:179 config/sparc/sol2-bi.h:184
#: config/sparc/sol2-gld-bi.h:17 config/sparc/sol2-gld-bi.h:22
msgid "does not support multilib"
msgstr "no es dóna suport a multilib"

#: config/i386/cygwin.h:29
msgid "mno-cygwin and mno-win32 are not compatible"
msgstr ""

#: config/arm/arm.h:141
msgid "-msoft-float and -mhard_float may not be used together"
msgstr ""

#: config/arm/arm.h:143
msgid "-mbig-endian and -mlittle-endian may not be used together"
msgstr ""

#: config/i386/sco5.h:189
msgid "-pg not supported on this platform"
msgstr "-pg no té suport en aquesta plataforma"

#: config/i386/sco5.h:190
msgid "-p and -pp specified - pick one"
msgstr "-p i -pp especificats - tria un"

#: config/i386/sco5.h:259
msgid "-G and -static are mutually exclusive"
msgstr "-G·i·-static són mútuament exclusius"

#: config/sh/sh.h:458
#, fuzzy
msgid "SH2a does not support little-endian"
msgstr "no es dóna suport a multilib"

#: java/lang-specs.h:34
msgid "-fjni and -femit-class-files are incompatible"
msgstr ""

#: java/lang-specs.h:35
msgid "-fjni and -femit-class-file are incompatible"
msgstr ""

#: java/lang-specs.h:36 java/lang-specs.h:37
msgid "-femit-class-file should used along with -fsyntax-only"
msgstr ""

#: config/rs6000/darwin.h:146
msgid " conflicting code gen style switches are used"
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.h:57
msgid "the m210 does not have little endian support"
msgstr ""

#: ada/lang-specs.h:35
msgid "-c or -S required for Ada"
msgstr ""

#: config/lynx.h:71
msgid "cannot use mthreads and mlegacy-threads together"
msgstr ""

#: config/lynx.h:96
msgid "cannot use mshared and static together"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.h:120
#, fuzzy
msgid "static is not supported on TPF-OS"
msgstr "no es dóna suport a límits de pila en aquest objectiu"

#: config/mmix/mmix.opt:25
msgid "For intrinsics library: pass all parameters in registers"
msgstr "Per a biblioteques intrínsiques: passar els paràmetres en registres"

#: config/mmix/mmix.opt:29
msgid "Use register stack for parameters and return value"
msgstr "Usar registres de pila per a paràmetres i valors de retorn"

#: config/mmix/mmix.opt:33
msgid "Use call-clobbered registers for parameters and return value"
msgstr "Usar registres maltractats per a paràmetres i valors de retorn"

#: config/mmix/mmix.opt:38
msgid "Use epsilon-respecting floating point compare instructions"
msgstr "Usar instuccions de comparança en coma flotant que respectent epsilon"

#: config/mmix/mmix.opt:42
msgid "Use zero-extending memory loads, not sign-extending ones"
msgstr "Usar càrregues de memòria d'extensió zero, no les d'extensió amb signe"

#: config/mmix/mmix.opt:46
msgid "Generate divide results with reminder having the same sign as the divisor (not the dividend)"
msgstr "Generar resultats de divisió amb residu que tingui el mateix signe que el divisor (no el del dividend)"

#: config/mmix/mmix.opt:50
msgid "Prepend global symbols with \":\" (for use with PREFIX)"
msgstr "Precedir als símbols globals amb \":\" (per a usar-se amb PREFIX)"

#: config/mmix/mmix.opt:54
msgid "Do not provide a default start-address 0x100 of the program"
msgstr "No proveir una adreça d'inici per omissió 0x100 del programa"

#: config/mmix/mmix.opt:58
msgid "Link to emit program in ELF format (rather than mmo)"
msgstr "Enllaçar per a emetre el programa en format ELF (en lloc de mmo)"

#: config/mmix/mmix.opt:62
msgid "Use P-mnemonics for branches statically predicted as taken"
msgstr "Usar Mnemónicos-P per a ramificacions predites estàticament com preses"

#: config/mmix/mmix.opt:66
msgid "Don't use P-mnemonics for branches"
msgstr "No usar Mnemónicos-P per a ramificacions"

#: config/mmix/mmix.opt:80
msgid "Use addresses that allocate global registers"
msgstr "Usar adreces que reservin registres globals"

#: config/mmix/mmix.opt:84
msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
msgstr "No usar adreces que reservin registres globals"

#: config/mmix/mmix.opt:88
msgid "Generate a single exit point for each function"
msgstr "Generar només un punt de sortida per a cada funció"

#: config/mmix/mmix.opt:92
msgid "Do not generate a single exit point for each function"
msgstr "No generar només un punt de sortida per a cada funció"

#: config/mmix/mmix.opt:96
msgid "Set start-address of the program"
msgstr "Definir l'adreça d'inici del programa"

#: config/mmix/mmix.opt:100
msgid "Set start-address of data"
msgstr "Definir l'adreça d'inici de les dades"

#: config/alpha/alpha.opt:24 config/i386/i386.opt:186
msgid "Do not use hardware fp"
msgstr "No usar fp de maquinari"

#: config/alpha/alpha.opt:28
msgid "Use fp registers"
msgstr "Usar registres fp"

#: config/alpha/alpha.opt:32
msgid "Assume GAS"
msgstr "Assumir GAS"

#: config/alpha/alpha.opt:36
msgid "Do not assume GAS"
msgstr "No assumir GAS"

#: config/alpha/alpha.opt:40
msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
msgstr "Requerir rutines de biblioteca matemàtica que compleixin amb IEEE (OSF/1)"

#: config/alpha/alpha.opt:44
msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
msgstr "Emetre codi que compleixi amb IEEE, sense excepcions inexactes"

#: config/alpha/alpha.opt:51
msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
msgstr "No emetre constants enteres complexes a memòria de només lectura"

#: config/alpha/alpha.opt:55
msgid "Use VAX fp"
msgstr "Usar fp VAX"

#: config/alpha/alpha.opt:59
msgid "Do not use VAX fp"
msgstr "No usar fp VAX"

#: config/alpha/alpha.opt:63
msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
msgstr "Emetre codi per a l'extensió ISA octet/word"

#: config/alpha/alpha.opt:67
msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
msgstr "Emetre codi per a l'extensió ISA de vídeo en moviment"

#: config/alpha/alpha.opt:71
msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
msgstr "Emetre codi per a l'extensió ISA de move i sqrt de fp"

#: config/alpha/alpha.opt:75
msgid "Emit code for the counting ISA extension"
msgstr "Emetre codi per a l'extensió ISA de compte"

#: config/alpha/alpha.opt:79
msgid "Emit code using explicit relocation directives"
msgstr "Emetre codi utilitzant directives explícites de reassignació"

#: config/alpha/alpha.opt:83
msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
msgstr "Emetre reassignació de 16 bits per a les àrees de dades petites"

#: config/alpha/alpha.opt:87
msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
msgstr "Emetre reassignació de 32 bits per a les àrees de dades petites"

#: config/alpha/alpha.opt:91
#, fuzzy
msgid "Emit direct branches to local functions"
msgstr "Ometre el marc de referència per a les funcions fulles"

#: config/alpha/alpha.opt:95
#, fuzzy
msgid "Emit indirect branches to local functions"
msgstr "Ometre el marc de referència per a les funcions fulles"

#: config/alpha/alpha.opt:99
msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:103 config/sparc/long-double-switch.opt:24
#: config/s390/s390.opt:56
#, fuzzy
msgid "Use 128-bit long double"
msgstr "Usar long doubles de 128 bits"

#: config/alpha/alpha.opt:107 config/sparc/long-double-switch.opt:28
#: config/s390/s390.opt:60
#, fuzzy
msgid "Use 64-bit long double"
msgstr "Usar long doubles de 64 bit"

#: config/alpha/alpha.opt:111
msgid "Use features of and schedule given CPU"
msgstr "Usar les característiques d'el i el planificador del CPU donat"

#: config/alpha/alpha.opt:115
msgid "Schedule given CPU"
msgstr "planificat per al CPU donat"

#: config/alpha/alpha.opt:119
msgid "Control the generated fp rounding mode"
msgstr "Controlar el mode d'arrodoniment generat de fp"

#: config/alpha/alpha.opt:123
msgid "Control the IEEE trap mode"
msgstr "Controlar el mode de captura IEEE"

#: config/alpha/alpha.opt:127
msgid "Control the precision given to fp exceptions"
msgstr "Controlar la precisió donada a les excepcions de fp"

#: config/alpha/alpha.opt:131
msgid "Tune expected memory latency"
msgstr "Ajustar la latència esperada de memòria"

#: config/alpha/alpha.opt:135 config/rs6000/sysv4.opt:33
#: config/ia64/ia64.opt:93
msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
msgstr ""

#: config/mt/mt.opt:24
msgid "Use byte loads and stores when generating code."
msgstr ""

#: config/mt/mt.opt:28 config/m32c/m32c.opt:25
msgid "Use simulator runtime"
msgstr ""

#: config/mt/mt.opt:32
msgid "Do not include crt0.o in the startup files"
msgstr ""

#: config/mt/mt.opt:36 config/mt/mt.opt:40 config/mt/mt.opt:44
#: config/mt/mt.opt:48 config/mt/mt.opt:52
#, fuzzy
msgid "Internal debug switch"
msgstr "interruptor -mdebug-%s desconegut"

#: config/mt/mt.opt:56 config/iq2000/iq2000.opt:24
msgid "Specify CPU for code generation purposes"
msgstr "Especificar el CPU per a propòsits de generació de codi"

#: config/rs6000/aix64.opt:25
msgid "Compile for 64-bit pointers"
msgstr "Compilar per a punters de 64-bit"

#: config/rs6000/aix64.opt:29
msgid "Compile for 32-bit pointers"
msgstr "Compilar per a punters de 32-bit"

#: config/rs6000/aix64.opt:33 config/rs6000/aix41.opt:25
msgid "Support message passing with the Parallel Environment"
msgstr "Suport per al pas de missatges amb l'Ambient Paral·lel"

#: config/rs6000/sysv4.opt:25
msgid "Select ABI calling convention"
msgstr "Seleccionar la convenció de cridada ABI"

#: config/rs6000/sysv4.opt:29
msgid "Select method for sdata handling"
msgstr "Seleccionar el mètode per al maneig de sdata"

#: config/rs6000/sysv4.opt:37 config/rs6000/sysv4.opt:41
msgid "Align to the base type of the bit-field"
msgstr "Alinear al tipus base del camp de bit"

#: config/rs6000/sysv4.opt:46 config/rs6000/sysv4.opt:50
msgid "Produce code relocatable at runtime"
msgstr "Produir codi re-ubicable en el moment d'execució"

#: config/rs6000/sysv4.opt:54 config/rs6000/sysv4.opt:58
msgid "Produce little endian code"
msgstr "Produir codi little endian"

#: config/rs6000/sysv4.opt:62 config/rs6000/sysv4.opt:66
msgid "Produce big endian code"
msgstr "Produir codi big endian"

#: config/rs6000/sysv4.opt:71 config/rs6000/sysv4.opt:75
#: config/rs6000/sysv4.opt:84 config/rs6000/sysv4.opt:101
#: config/rs6000/sysv4.opt:129 config/rs6000/sysv4.opt:141
msgid "no description yet"
msgstr "sense descripció encara"

#: config/rs6000/sysv4.opt:79
msgid "Assume all variable arg functions are prototyped"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:88
msgid "Use EABI"
msgstr "Usar EABI"

#: config/rs6000/sysv4.opt:92
#, fuzzy
msgid "Allow bit-fields to cross word boundaries"
msgstr "No permetre que els camps de bits creuin els límits de word"

#: config/rs6000/sysv4.opt:96
msgid "Use alternate register names"
msgstr "Usar noms de registre alternats"

#: config/rs6000/sysv4.opt:105
msgid "Link with libsim.a, libc.a and sim-crt0.o"
msgstr "Enllaçar amb libsim.a, libc.a i sim-crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:109
msgid "Link with libads.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Enllaçar amb libads.a, libc.a i crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:113
msgid "Link with libyk.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Enllaçar amb libyk.a, libc.a i crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:117
msgid "Link with libmvme.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Enllaçar amb libmvme.a, libc.a i crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:121
msgid "Set the PPC_EMB bit in the ELF flags header"
msgstr "Activar el bit PPC_EMB en els interruptors de l'encapçalat ELF"

#: config/rs6000/sysv4.opt:125
msgid "Use the WindISS simulator"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:133 config/rs6000/darwin.opt:25
#, fuzzy
msgid "Generate 64-bit code"
msgstr "Generar codi 64 bit per a x86-64"

#: config/rs6000/sysv4.opt:137 config/rs6000/darwin.opt:29
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit code"
msgstr "Generar codi 32 bit per a i386"

#: config/rs6000/sysv4.opt:145
#, fuzzy
msgid "Generate code to use a non-exec PLT and GOT"
msgstr "Generar codi per a un Sun Sky board"

#: config/rs6000/sysv4.opt:149
#, fuzzy
msgid "Generate code for old exec BSS PLT"
msgstr "Generar codi per a un Sun FPA"

#: config/rs6000/aix.opt:25 config/rs6000/rs6000.opt:136
msgid "Conform more closely to IBM XLC semantics"
msgstr ""

#: config/rs6000/linux64.opt:25
#, fuzzy
msgid "Call mcount for profiling before a function prologue"
msgstr "No moure les instruccions al pròleg d'una funció"

#: config/rs6000/darwin.opt:33
msgid "Generate code suitable for executables (NOT shared libs)"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:25
msgid "Use POWER instruction set"
msgstr "Usar el conjunt d'instruccions POWER"

#: config/rs6000/rs6000.opt:29
msgid "Do not use POWER instruction set"
msgstr "No usar el conjunt d'instruccions POWER"

#: config/rs6000/rs6000.opt:33
msgid "Use POWER2 instruction set"
msgstr "Usar el conjunt d'instruccions POWER2"

#: config/rs6000/rs6000.opt:37
msgid "Use PowerPC instruction set"
msgstr "Usar el conjunt d'instruccions PowerPC"

#: config/rs6000/rs6000.opt:41
msgid "Do not use PowerPC instruction set"
msgstr "No usar el conjunt d'instruccions PowerPC"

#: config/rs6000/rs6000.opt:45
msgid "Use PowerPC-64 instruction set"
msgstr "Usar el conjunt d'instruccions PowerPC-64"

#: config/rs6000/rs6000.opt:49
msgid "Use PowerPC General Purpose group optional instructions"
msgstr "Usar el grup opcional d'instruccions PowerPC de Propòsit General"

#: config/rs6000/rs6000.opt:53
msgid "Use PowerPC Graphics group optional instructions"
msgstr "Usar el grup opcional d'instruccions PowerPC de Gràfiques"

#: config/rs6000/rs6000.opt:57
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.01 single field mfcr instruction"
msgstr "Generar instruccions char"

#: config/rs6000/rs6000.opt:61
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.02 popcntb instruction"
msgstr "Usar el conjunt d'instruccions PowerPC"

#: config/rs6000/rs6000.opt:65
#, fuzzy
msgid "Use PowerPC V2.02 floating point rounding instructions"
msgstr "Usar instruccions de maquinari per a coma flotant"

#: config/rs6000/rs6000.opt:69
msgid "Use AltiVec instructions"
msgstr "Usar instruccions AltiVec"

#: config/rs6000/rs6000.opt:73
#, fuzzy
msgid "Use 4xx half-word multiply instructions"
msgstr "Generar instruccions multiply/add de curt circuit"

#: config/rs6000/rs6000.opt:77
#, fuzzy
msgid "Use 4xx string-search dlmzb instruction"
msgstr "Usar instruccions AltiVec"

#: config/rs6000/rs6000.opt:81
msgid "Generate load/store multiple instructions"
msgstr "Generar múltiples instruccions load/store"

#: config/rs6000/rs6000.opt:85
msgid "Generate string instructions for block moves"
msgstr "Generar instruccions de cadena per a moviment de blocs"

#: config/rs6000/rs6000.opt:89
msgid "Use new mnemonics for PowerPC architecture"
msgstr "Usar els mnemònics nous per a l'arquitectura PowerPC"

#: config/rs6000/rs6000.opt:93
msgid "Use old mnemonics for PowerPC architecture"
msgstr "Usar els mnemònics vells per a l'arquitectura PowerPC"

#: config/rs6000/rs6000.opt:97 config/pdp11/pdp11.opt:84
msgid "Do not use hardware floating point"
msgstr "No usa coma flotant de maquinari"

#: config/rs6000/rs6000.opt:101 config/pdp11/pdp11.opt:72
#: config/frv/frv.opt:121
msgid "Use hardware floating point"
msgstr "Usar coma flotant de maquinari"

#: config/rs6000/rs6000.opt:105
msgid "Do not generate load/store with update instructions"
msgstr "No generar load/store amb instruccions d'actualització"

#: config/rs6000/rs6000.opt:109
msgid "Generate load/store with update instructions"
msgstr "Generar load/store amb instruccions d'actualització"

#: config/rs6000/rs6000.opt:113
#, fuzzy
msgid "Do not generate fused multiply/add instructions"
msgstr "No generar instruccions multiply/add de curt circuit"

#: config/rs6000/rs6000.opt:117
msgid "Generate fused multiply/add instructions"
msgstr "Generar instruccions multiply/add de curt circuit"

#: config/rs6000/rs6000.opt:121
#, fuzzy
msgid "Schedule the start and end of the procedure"
msgstr "No calendaritzar l'inici i el final del procediment"

#: config/rs6000/rs6000.opt:128
msgid "Return all structures in memory (AIX default)"
msgstr "Regressar totes les estructures en memòria (per omissió en AIX)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:132
msgid "Return small structures in registers (SVR4 default)"
msgstr "Regressar les petites estructures en registres (per omissió en SVR4)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:140
#, fuzzy
msgid "Generate software floating point divide for better throughput"
msgstr "Generar divisió de coma flotant «inline», optimitzar per a sortida"

#: config/rs6000/rs6000.opt:144
#, fuzzy
msgid "Do not place floating point constants in TOC"
msgstr "No col·locar les constants de coma flotant en TOC"

#: config/rs6000/rs6000.opt:148
msgid "Place floating point constants in TOC"
msgstr "Col·locar les constants de coma flotant en TOC"

#: config/rs6000/rs6000.opt:152
#, fuzzy
msgid "Do not place symbol+offset constants in TOC"
msgstr "No col·locar les constants símbol+desplaçament en TOC"

#: config/rs6000/rs6000.opt:156
msgid "Place symbol+offset constants in TOC"
msgstr "Col·locar les constants símbol+desplaçament en TOC"

#: config/rs6000/rs6000.opt:167
msgid "Use only one TOC entry per procedure"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:171
msgid "Put everything in the regular TOC"
msgstr "Col·locar tot en el TOC normal"

#: config/rs6000/rs6000.opt:175
msgid "Generate VRSAVE instructions when generating AltiVec code"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:179
msgid "Deprecated option. Use -mvrsave/-mno-vrsave instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:183
#, fuzzy
msgid "Generate isel instructions"
msgstr "Generar instruccions char"

#: config/rs6000/rs6000.opt:187
msgid "Deprecated option. Use -misel/-mno-isel instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:191
#, fuzzy
msgid "Generate SPE SIMD instructions on E500"
msgstr "Generar instruccions char"

#: config/rs6000/rs6000.opt:195
msgid "Deprecated option. Use -mspe/-mno-spe instead"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:199
msgid "Enable debug output"
msgstr "Activar la sortida de depuració"

#: config/rs6000/rs6000.opt:203
msgid "Specify ABI to use"
msgstr "Especificar el ABI a utilitzar"

#: config/rs6000/rs6000.opt:207 config/sparc/sparc.opt:92
msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
msgstr "Usar característiques i calendaritzar el codi per al CPU donat"

#: config/rs6000/rs6000.opt:211 config/i386/i386.opt:226
#: config/sparc/sparc.opt:96 config/ia64/ia64.opt:97 config/s390/s390.opt:84
msgid "Schedule code for given CPU"
msgstr "Codi de planificador per al CPU donat"

#: config/rs6000/rs6000.opt:215
msgid "Select full, part, or no traceback table"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:219
#, fuzzy
msgid "Avoid all range limits on call instructions"
msgstr "Evitar tots els límits de rang en les instruccions de crides"

#: config/rs6000/rs6000.opt:223
msgid "Warn about deprecated 'vector long ...' AltiVec type usage"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:227
msgid "Select GPR floating point method"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:231
msgid "Specify size of long double (64 or 128 bits)"
msgstr "Especificar la grandària de long double (64 o 128 bits)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:235
msgid "Determine which dependences between insns are considered costly"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:239
msgid "Specify which post scheduling nop insertion scheme to apply"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:243
#, fuzzy
msgid "Specify alignment of structure fields default/natural"
msgstr "Especificar l'alineació mínima de bit de les estructures"

#: config/rs6000/rs6000.opt:247
msgid "Specify scheduling priority for dispatch slot restricted insns"
msgstr ""

#: config/i386/djgpp.opt:26
msgid "Ignored (obsolete)"
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:24
msgid "Create console application"
msgstr "Crear una aplicació de consola"

#: config/i386/cygming.opt:28
msgid "Use the Cygwin interface"
msgstr "Usar la interfície Cygwin"

#: config/i386/cygming.opt:32
msgid "Generate code for a DLL"
msgstr "Generar codi per a una DLL"

#: config/i386/cygming.opt:36
msgid "Ignore dllimport for functions"
msgstr "Ignorar dllimport per a funcions"

#: config/i386/cygming.opt:40
msgid "Use Mingw-specific thread support"
msgstr "Usar suport de fils específic de Mingw"

#: config/i386/cygming.opt:44
msgid "Set Windows defines"
msgstr "Establir les definicions de Windows"

#: config/i386/cygming.opt:48
msgid "Create GUI application"
msgstr "Crear una aplicació amb interfície gràfica d'usuari (GUI)"

#: config/i386/i386.opt:24
msgid "sizeof(long double) is 16"
msgstr "sizeof(long double) és 16."

#: config/i386/i386.opt:28
msgid "Generate 32bit i386 code"
msgstr "Generar codi 32 bit per a i386"

#: config/i386/i386.opt:36
msgid "Support 3DNow! built-in functions"
msgstr "Donar suport per a funcions internes 3DNow!"

#: config/i386/i386.opt:44
msgid "Generate 64bit x86-64 code"
msgstr "Generar codi 64 bit per a x86-64"

#: config/i386/i386.opt:48 config/i386/i386.opt:118 config/s390/s390.opt:52
msgid "Use hardware fp"
msgstr "Usar fp de maquinari"

#: config/i386/i386.opt:52
msgid "sizeof(long double) is 12"
msgstr "sizeof(long double) és 12."

#: config/i386/i386.opt:56
msgid "Reserve space for outgoing arguments in the function prologue"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:60
msgid "Align some doubles on dword boundary"
msgstr "Alinear alguns dobles en límits de dword"

#: config/i386/i386.opt:64
msgid "Function starts are aligned to this power of 2"
msgstr "Els inicis de les funcions són alineats a aquesta potència de 2"

#: config/i386/i386.opt:68
msgid "Jump targets are aligned to this power of 2"
msgstr "Els objectius de salt són alineats a aquesta potència de 2"

#: config/i386/i386.opt:72
msgid "Loop code aligned to this power of 2"
msgstr "El codi de cicle és alineat a aquesta potència de 2"

#: config/i386/i386.opt:76
msgid "Align destination of the string operations"
msgstr "Alinear destinació de les operacions de cadenes"

#: config/i386/i386.opt:80 config/s390/s390.opt:32
msgid "Generate code for given CPU"
msgstr "Generar codi per al CPU donat"

#: config/i386/i386.opt:84
msgid "Use given assembler dialect"
msgstr "Usar el dialecte de l'ensamblador donat"

#: config/i386/i386.opt:88
msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
msgstr "Les ramificacions són així de cares (1-5, unitats arbitràries)"

#: config/i386/i386.opt:92
msgid "Data greater than given threshold will go into .ldata section in x86-64 medium model"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:96
msgid "Use given x86-64 code model"
msgstr "Usar el mpdel de codi x86-64 donat"

#: config/i386/i386.opt:106
msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
msgstr "Generar sin, cos, sqrt per a FPU"

#: config/i386/i386.opt:110
msgid "Return values of functions in FPU registers"
msgstr "Retornar valors de funcions en registres FPU"

#: config/i386/i386.opt:114
msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set"
msgstr "Generar matemàtiques de coma flotant usant el conjunt d'instruccions donat"

#: config/i386/i386.opt:122 config/m68k/ieee.opt:25
msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
msgstr "Usar matemàtica IEEE per a comparances fp"

#: config/i386/i386.opt:126
msgid "Inline all known string operations"
msgstr "Convertir a «inline» totes les operacions de cadenes conegudes"

#: config/i386/i386.opt:134
msgid "Support MMX built-in functions"
msgstr "Donar suport per a funcions internes MMX"

#: config/i386/i386.opt:138
msgid "Use native (MS) bitfield layout"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:154
msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
msgstr "Ometre el marc de referència per a les funcions fulles"

#: config/i386/i386.opt:166
msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2"
msgstr "Es tracta de mantenir la pila alineada a aquesta potència de 2"

#: config/i386/i386.opt:170
msgid "Use push instructions to save outgoing arguments"
msgstr "Usar instruccions push per a guardar els arguments de sortida"

#: config/i386/i386.opt:174
msgid "Use red-zone in the x86-64 code"
msgstr "Usar red-zone en el codi x86-64"

#: config/i386/i386.opt:178
msgid "Number of registers used to pass integer arguments"
msgstr "Nombre de registres usats per a passar arguments enters"

#: config/i386/i386.opt:182
msgid "Alternate calling convention"
msgstr "Convenció de cridada alternativa"

#: config/i386/i386.opt:190
msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgstr "Donar suport per a funcions internes MMX i SSE i generació de codi"

#: config/i386/i386.opt:194
msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
msgstr "Donar suport per a funcions internes MMX, SSE i SSE2 i generació de codi"

#: config/i386/i386.opt:198
msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
msgstr "Donar suport per a funcions internes MMX, SSE, SSE2 i SSE3 i generació de codi"

#: config/i386/i386.opt:202
msgid "Use SSE register passing conventions for SF and DF mode"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:206
msgid "Realign stack in prologue"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:210
msgid "Uninitialized locals in .bss"
msgstr "Locals sense valors inicials en .bss"

#: config/i386/i386.opt:214
msgid "Enable stack probing"
msgstr "Habilitar la prova de la pila"

#: config/i386/i386.opt:218
msgid "Use given thread-local storage dialect"
msgstr "Usar el dialecte d'emmagatzematge thread-local donat"

#: config/i386/i386.opt:222
#, c-format
msgid "Use direct references against %gs when accessing tls data"
msgstr ""

#: config/i386/sco5.opt:25
msgid "Generate ELF output"
msgstr "Generar sortida ELF"

#: config/m32r/m32r.opt:24
#, fuzzy
msgid "Compile for the m32rx"
msgstr "Compilar per a un 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:28
#, fuzzy
msgid "Compile for the m32r2"
msgstr "Compilar per a un 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:32
#, fuzzy
msgid "Compile for the m32r"
msgstr "Compilar per a un 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:36
msgid "Align all loops to 32 byte boundary"
msgstr "Alinear tots els cicles al límit de 32 octet"

#: config/m32r/m32r.opt:40
msgid "Prefer branches over conditional execution"
msgstr "Preferir les branques sobre l'execució condicional"

#: config/m32r/m32r.opt:44
msgid "Give branches their default cost"
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:48
msgid "Display compile time statistics"
msgstr "Mostrar estadístiques de tepms de compilació"

#: config/m32r/m32r.opt:52
msgid "Specify cache flush function"
msgstr "Especificar una funció de neteja de memòria cau"

#: config/m32r/m32r.opt:56
#, fuzzy
msgid "Specify cache flush trap number"
msgstr "Especificar una funció de neteja de memòria cau"

#: config/m32r/m32r.opt:60
msgid "Only issue one instruction per cycle"
msgstr "Només executar una instrucció per cicle"

#: config/m32r/m32r.opt:64
#, fuzzy
msgid "Allow two instructions to be issued per cycle"
msgstr "Només executar una instrucció per cicle"

#: config/m32r/m32r.opt:68
msgid "Code size: small, medium or large"
msgstr "Grandària del codi: small, medium o large"

#: config/m32r/m32r.opt:72
msgid "Don't call any cache flush functions"
msgstr "No cridar cap funció de neteja de memòria cau"

#: config/m32r/m32r.opt:76
#, fuzzy
msgid "Don't call any cache flush trap"
msgstr "No cridar cap funció de neteja de memòria cau"

#: config/m32r/m32r.opt:83
msgid "Small data area: none, sdata, use"
msgstr " Àrea de dades small: none, sdata, use"

#: config/pa/pa.opt:24 config/pa/pa.opt:77 config/pa/pa.opt:85
msgid "Generate PA1.0 code"
msgstr "Generar codi PA1.0"

#: config/pa/pa.opt:28 config/pa/pa.opt:89 config/pa/pa.opt:109
msgid "Generate PA1.1 code"
msgstr "Generar codi PA1.1"

#: config/pa/pa.opt:32 config/pa/pa.opt:93
msgid "Generate PA2.0 code (requires binutils 2.10 or later)"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:36
msgid "Generate code for huge switch statements"
msgstr "Generar codi per a declaracions «switch» llargues"

#: config/pa/pa.opt:40
msgid "Disable FP regs"
msgstr "Desactivar els registres FP"

#: config/pa/pa.opt:44
msgid "Disable indexed addressing"
msgstr "Desactivar adreçament d'index"

#: config/pa/pa.opt:48
msgid "Generate fast indirect calls"
msgstr "Generar crides indirectes ràpides"

#: config/pa/pa.opt:52 config/ia64/ia64.opt:89
msgid "Specify range of registers to make fixed"
msgstr "Especifica el rang de registres a convertir en fixos"

#: config/pa/pa.opt:56
msgid "Assume code will be assembled by GAS"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:60
msgid "Put jumps in call delay slots"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:65
msgid "Enable linker optimizations"
msgstr "Activar les optimitzacions del enllaçador"

#: config/pa/pa.opt:69
msgid "Always generate long calls"
msgstr "Generar sempre crides llargues"

#: config/pa/pa.opt:73
msgid "Emit long load/store sequences"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:81
msgid "Disable space regs"
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:97
msgid "Use portable calling conventions"
msgstr "Usar convencions de cridada portable"

#: config/pa/pa.opt:101
#, fuzzy
msgid "Specify CPU for scheduling purposes. Valid arguments are 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300, and 8000"
msgstr ""
"opció -mschedule= desconeguda (%s).\n"
"Les opcions vàlides són 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300, i 8000\n"

#: config/pa/pa.opt:105 config/frv/frv.opt:178
msgid "Use software floating point"
msgstr "Usar coma flotant de programari"

#: config/pa/pa.opt:113
msgid "Do not disable space regs"
msgstr "No desactivar registres d'espai"

#: config/pa/pa-hpux1111.opt:24 config/pa/pa-hpux1010.opt:24
#: config/pa/pa-hpux.opt:28
msgid "Specify UNIX standard for predefines and linking"
msgstr ""

#: config/pa/pa64-hpux.opt:24
msgid "Assume code will be linked by GNU ld"
msgstr ""

#: config/pa/pa64-hpux.opt:28
msgid "Assume code will be linked by HP ld"
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux.opt:24
msgid "Generate cpp defines for server IO"
msgstr "Generar definicions cpp per a IO de servidor"

#: config/pa/pa-hpux.opt:32
msgid "Generate cpp defines for workstation IO"
msgstr "Generar definicions cpp per a IO d'estació de treball"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:24 config/m68hc11/m68hc11.opt:32
msgid "Compile for a 68HC11"
msgstr "Compilar per a un 68HC11"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:28 config/m68hc11/m68hc11.opt:36
msgid "Compile for a 68HC12"
msgstr "Compilar per a un 68HC12"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:42 config/m68hc11/m68hc11.opt:46
msgid "Compile for a 68HCS12"
msgstr "Compilar per a un 68HCS12"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:50
msgid "Auto pre/post decrement increment allowed"
msgstr "Es permet el pre/post decrement increment automàtic"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:54
msgid "Min/max instructions allowed"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:58
msgid "Use call and rtc for function calls and returns"
msgstr "Usar call i rtc per a crides i retorns de funció"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:62
msgid "Auto pre/post decrement increment not allowed"
msgstr "No es permet el pre/post decrement increment automàtic"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:66
msgid "Use jsr and rts for function calls and returns"
msgstr "Usar jsr i rts per a crides i retorns de funció"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:70
msgid "Min/max instructions not allowed"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:74
msgid "Use direct addressing mode for soft registers"
msgstr "Usar el mode d'adreçament direct per a registres soft"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:78
msgid "Compile with 32-bit integer mode"
msgstr "Compilar amb el mode enter de 32-bit"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:83
msgid "Specify the register allocation order"
msgstr "Especificar l'ordre d'assignació de registres"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:87
msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
msgstr "No usar el mode d'adreçament direct per a registres soft"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:91
msgid "Compile with 16-bit integer mode"
msgstr "Compilar amb el mode enter de 16-bit"

#: config/m68hc11/m68hc11.opt:95
msgid "Indicate the number of soft registers available"
msgstr "Indicar el nombre de registres suaus disponibles"

#: config/arm/arm.opt:24
msgid "Specify an ABI"
msgstr "Especificar un ABI"

#: config/arm/arm.opt:28
msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns"
msgstr "Generar una cridada a avortar si una funció \"noreturn\" retorna"

#: config/arm/arm.opt:35
msgid "Pass FP arguments in FP registers"
msgstr "Passar els arguments FP en els registres FP"

#: config/arm/arm.opt:39
msgid "Generate APCS conformant stack frames"
msgstr "Generar marcs de pila que compleixin amb APCS"

#: config/arm/arm.opt:43
msgid "Generate re-entrant, PIC code"
msgstr "Generar codi PIC que es torna a introduir"

#: config/arm/arm.opt:50
msgid "Specify the name of the target architecture"
msgstr "Especificar el nom de l'arquitectura destinació"

#: config/arm/arm.opt:57
msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
msgstr "Assumir que el CPU destinació està configurat com big endian"

#: config/arm/arm.opt:61
msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
msgstr "Thumb: Assumir que les funcions no static poden ser crides des de codi ARM"

#: config/arm/arm.opt:65
msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code"
msgstr "Thumb: Assumir que els punters de funció poden anar a codi no informat sobre Thumb"

#: config/arm/arm.opt:69
msgid "Cirrus: Place NOPs to avoid invalid instruction combinations"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:73
msgid "Specify the name of the target CPU"
msgstr "Especificar el nom del CPU destinació"

#: config/arm/arm.opt:77
#, fuzzy
msgid "Specify if floating point hardware should be used"
msgstr "Especifica la versió de l'emulador de nombre de coma flotant"

#: config/arm/arm.opt:91
#, fuzzy
msgid "Specify the name of the target floating point hardware/format"
msgstr "Especifica la versió de l'emulador de nombre de coma flotant"

#: config/arm/arm.opt:95
msgid "Alias for -mfloat-abi=hard"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:99
msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
msgstr "Assumir que el CPU destinació està configurat com little endian"

#: config/arm/arm.opt:103
msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
msgstr "Generar les crides insns com crides indirectes, si és necessari"

#: config/arm/arm.opt:107
msgid "Specify the register to be used for PIC addressing"
msgstr "Especificar el registre a usar per l'adreçament PIC"

#: config/arm/arm.opt:111
msgid "Store function names in object code"
msgstr "Emmagatzemar noms de funció en el codi objecte"

#: config/arm/arm.opt:115
#, fuzzy
msgid "Permit scheduling of a function's prologue sequence"
msgstr "Usar caps per als pròlegs de funció"

#: config/arm/arm.opt:119
msgid "Do not load the PIC register in function prologues"
msgstr "No carregar el registre PIC en els pròlegs de funció"

#: config/arm/arm.opt:123
msgid "Alias for -mfloat-abi=soft"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:127
msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
msgstr "Especificar l'alineació mínima de bit de les estructures"

#: config/arm/arm.opt:131
msgid "Compile for the Thumb not the ARM"
msgstr "Compilar per al Thumb on per al ARM"

#: config/arm/arm.opt:135
msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
msgstr "Suport a crides entre els conjunts d'instruccions Thumb i ARM"

#: config/arm/arm.opt:139
#, fuzzy
msgid "Specify how to access the thread pointer"
msgstr "Especificar el nom de l'arquitectura destinació"

#: config/arm/arm.opt:143
msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed"
msgstr "Thumb: Generar marcs de pila (no-fulles) encara si no és necessari"

#: config/arm/arm.opt:147
msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed"
msgstr "Thumb: Generar marcs de pila (fulles) encara si no és necessari"

#: config/arm/arm.opt:151
#, fuzzy
msgid "Tune code for the given processor"
msgstr "Compilar per al processador v850"

#: config/arm/arm.opt:155
msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
msgstr "Assumir octets big endian ,mots little endian"

#: config/arm/pe.opt:24
msgid "Ignore dllimport attribute for functions"
msgstr "Ignorar l'atribut dllimport per a les funcions"

#: config/lynx.opt:24
msgid "Support legacy multi-threading"
msgstr ""

#: config/lynx.opt:28
#, fuzzy
msgid "Use shared libraries"
msgstr "Usar fp de maquinari"

#: config/lynx.opt:32
msgid "Support multi-threading"
msgstr ""

#: config/c4x/c4x.opt:24
msgid "Generate code for C30 CPU"
msgstr "Generar codi per al CPU C30"

#: config/c4x/c4x.opt:28
msgid "Generate code for C31 CPU"
msgstr "Generar codi per al CPU C31"

#: config/c4x/c4x.opt:32
msgid "Generate code for C32 CPU"
msgstr "Generar codi per al CPU C32"

#: config/c4x/c4x.opt:36
msgid "Generate code for C33 CPU"
msgstr "Generar codi per al CPU C33"

#: config/c4x/c4x.opt:40
msgid "Generate code for C40 CPU"
msgstr "Generar codi per al CPU C40"

#: config/c4x/c4x.opt:44
msgid "Generate code for C44 CPU"
msgstr "Generar codi per al CPU C44"

#: config/c4x/c4x.opt:48
msgid "Assume that pointers may be aliased"
msgstr "Assumir que es poden fer alies dels punters"

#: config/c4x/c4x.opt:52
msgid "Big memory model"
msgstr "Model de memòria big"

#: config/c4x/c4x.opt:56
msgid "Use the BK register as a general purpose register"
msgstr "Usar el registre BK com un registre de propòsit general"

#: config/c4x/c4x.opt:60
#, fuzzy
msgid "Generate code for CPU"
msgstr "Generar codi per al CPU C44"

#: config/c4x/c4x.opt:64
msgid "Enable use of DB instruction"
msgstr "Activar l'ús de la instrucció DB"

#: config/c4x/c4x.opt:68
msgid "Enable debugging"
msgstr "Activar la depuració"

#: config/c4x/c4x.opt:72
msgid "Enable new features under development"
msgstr "Activar noves característiques en desenvolupament"

#: config/c4x/c4x.opt:76
msgid "Use fast but approximate float to integer conversion"
msgstr "Usar conversió de coma flotant a enter ràpida però aproximada"

#: config/c4x/c4x.opt:80
msgid "Force RTL generation to emit valid 3 operand insns"
msgstr "Forçar que la generació de RTL emeti 3 operandes insns vàlids"

#: config/c4x/c4x.opt:84
msgid "Force constants into registers to improve hoisting"
msgstr "Forçar les constants dintre de registres per a millorar l'aixecament"

#: config/c4x/c4x.opt:88 config/c4x/c4x.opt:112
msgid "Save DP across ISR in small memory model"
msgstr "Guardar DP entre ISR en el model de memòria small"

#: config/c4x/c4x.opt:92
msgid "Allow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
msgstr "Permetre comptes d'iteracions unsigned per a RPTB/DB"

#: config/c4x/c4x.opt:96
msgid "Pass arguments on the stack"
msgstr "Passar els arguments en la pila"

#: config/c4x/c4x.opt:100
msgid "Use MPYI instruction for C3x"
msgstr "Usar instrucció MPYI per a C3x"

#: config/c4x/c4x.opt:104
msgid "Enable parallel instructions"
msgstr "Activar les funcions paral·leles"

#: config/c4x/c4x.opt:108
msgid "Enable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
msgstr "Activar les instruccions MPY||ADD i MPY||SUB"

#: config/c4x/c4x.opt:116
msgid "Preserve all 40 bits of FP reg across call"
msgstr "Preservar els 40 bits del registre FP entre crides"

#: config/c4x/c4x.opt:120
msgid "Pass arguments in registers"
msgstr "Passar els arguments en els registres"

#: config/c4x/c4x.opt:124
msgid "Enable use of RTPB instruction"
msgstr "Activar l'ús de la instrucció RTPB"

#: config/c4x/c4x.opt:128
msgid "Enable use of RTPS instruction"
msgstr "Activar l'ús de la instrucció RTPS"

#: config/c4x/c4x.opt:132
#, fuzzy
msgid "Set the maximum number of iterations for RPTS to N"
msgstr "Especificar el nombre màxim d'iteracions per a RPTS"

#: config/c4x/c4x.opt:136
msgid "Small memory model"
msgstr "Model de memòria small"

#: config/c4x/c4x.opt:140
msgid "Emit code compatible with TI tools"
msgstr "Emetre codi compatible amb les eines TI"

#: config/h8300/h8300.opt:24
msgid "Generate H8S code"
msgstr "Generar codi H8S"

#: config/h8300/h8300.opt:28
#, fuzzy
msgid "Generate H8SX code"
msgstr "Generar codi H8S"

#: config/h8300/h8300.opt:32
msgid "Generate H8S/2600 code"
msgstr "Generar codi H8S/2600"

#: config/h8300/h8300.opt:36
msgid "Make integers 32 bits wide"
msgstr "Fer enters de 32 bits d'amplària"

#: config/h8300/h8300.opt:43
msgid "Use registers for argument passing"
msgstr "Usar registres per a pas de paràmetres"

#: config/h8300/h8300.opt:47
msgid "Consider access to byte sized memory slow"
msgstr "Considerar lent l'accés a la memòria de grandària octet"

#: config/h8300/h8300.opt:51
msgid "Enable linker relaxing"
msgstr "Activar la relaxació del enllaçador"

#: config/h8300/h8300.opt:55
msgid "Generate H8/300H code"
msgstr "Generar codi H8/300H"

#: config/h8300/h8300.opt:59
msgid "Enable the normal mode"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.opt:63
msgid "Use H8/300 alignment rules"
msgstr "Usar regles d'alineació H8/300"

#: config/xtensa/xtensa.opt:24
#, fuzzy
msgid "Use CONST16 instruction to load constants"
msgstr "Usar instruccions push per a guardar els arguments de sortida"

#: config/xtensa/xtensa.opt:28
msgid "Enable fused multiply/add and multiply/subtract FP instructions"
msgstr "Activar les instruccions FP multiply/add i multiply/substract de curt circuit"

#: config/xtensa/xtensa.opt:32
msgid "Use indirect CALLXn instructions for large programs"
msgstr "Usar instruccions CALLXn indirectes per a programes grans"

#: config/xtensa/xtensa.opt:36
msgid "Automatically align branch targets to reduce branch penalties"
msgstr "Alinear automàticament els objectius de les ramificacions per a reduir les faltes de ramificació"

#: config/xtensa/xtensa.opt:40
msgid "Intersperse literal pools with code in the text section"
msgstr "Entremesclar els conjunts de literals amb codi en la secció de text"

#: config/mcore/mcore.opt:24
#, fuzzy
msgid "Generate code for the M*Core M210"
msgstr "Generar codi per a M*Core M340"

#: config/mcore/mcore.opt:28
msgid "Generate code for the M*Core M340"
msgstr "Generar codi per a M*Core M340"

#: config/mcore/mcore.opt:32
msgid "Set maximum alignment to 4"
msgstr "Establir l'alineació màxima a 4"

#: config/mcore/mcore.opt:36
msgid "Force functions to be aligned to a 4 byte boundary"
msgstr "Forçar que les funcions s'alineïn a un límit de 4 octet"

#: config/mcore/mcore.opt:40
msgid "Set maximum alignment to 8"
msgstr "Establir l'alineació màxima a 8"

#: config/mcore/mcore.opt:44 config/score/score.opt:24
#, fuzzy
msgid "Generate big-endian code"
msgstr "Generar codi big endian"

#: config/mcore/mcore.opt:48
msgid "Emit call graph information"
msgstr "Emetre informació de graf de crides"

#: config/mcore/mcore.opt:52
#, fuzzy
msgid "Use the divide instruction"
msgstr "No usar la instrucció divideix"

#: config/mcore/mcore.opt:56
msgid "Inline constants if it can be done in 2 insns or less"
msgstr "«inline» constants si pot ser fet en 2 insns o menys"

#: config/mcore/mcore.opt:60 config/score/score.opt:28
#, fuzzy
msgid "Generate little-endian code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/mcore/mcore.opt:68
#, fuzzy
msgid "Use arbitrary sized immediates in bit operations"
msgstr "No intervenir en immediats de grandàries arbitràries en operacions de bit"

#: config/mcore/mcore.opt:72
msgid "Prefer word accesses over byte accesses"
msgstr "Preferir accessos word sobre accés octet"

#: config/mcore/mcore.opt:76
#, fuzzy
msgid "Set the maximum amount for a single stack increment operation"
msgstr "Quantitat màxima per a una sola operació d'increment de pila"

#: config/mcore/mcore.opt:80
#, fuzzy
msgid "Always treat bitfields as int-sized"
msgstr "Tractar sempre als camps de bit com de grandària int"

#: config/cris/cris.opt:46
#, fuzzy
msgid "Work around bug in multiplication instruction"
msgstr "No usar instruccions de fp per a multiplicar-acumular"

#: config/cris/cris.opt:52
msgid "Compile for ETRAX 4 (CRIS v3)"
msgstr "Compilar per a ETRAX 4 (CRIS v3)"

#: config/cris/cris.opt:57
msgid "Compile for ETRAX 100 (CRIS v8)"
msgstr "Compilar per a ETRAX 100 (CRIS v8)"

#: config/cris/cris.opt:65
msgid "Emit verbose debug information in assembly code"
msgstr "Emetre informació de depuració detallada en el codi ensamblador"

#: config/cris/cris.opt:72
msgid "Do not use condition codes from normal instructions"
msgstr "No usar codis de condició per a les instruccions normals"

#: config/cris/cris.opt:81
msgid "Do not emit addressing modes with side-effect assignment"
msgstr "No emetre modes d'adreçament amb assignacions col·laterals"

#: config/cris/cris.opt:90
msgid "Do not tune stack alignment"
msgstr "No ajustar l'alineació de la pila"

#: config/cris/cris.opt:99
msgid "Do not tune writable data alignment"
msgstr "No ajustar l'alineació de les dades modificables"

#: config/cris/cris.opt:108
msgid "Do not tune code and read-only data alignment"
msgstr "No ajustar l'alineació del codi i de dades només de lectura"

#: config/cris/cris.opt:117
msgid "Align code and data to 32 bits"
msgstr "Alinear codi i dades a 32 bits"

#: config/cris/cris.opt:134
msgid "Don't align items in code or data"
msgstr "No alinear elements en el codi o les dades"

#: config/cris/cris.opt:143
msgid "Do not emit function prologue or epilogue"
msgstr "No emetre pròleg o epíleg de funcions"

#: config/cris/cris.opt:150
msgid "Use the most feature-enabling options allowed by other options"
msgstr "Usar la major quantitat de característiques permeses per altres opcions"

#: config/cris/cris.opt:159
msgid "Override -mbest-lib-options"
msgstr "Anular -mbest-lib-options"

#: config/cris/cris.opt:166
msgid "Generate code for the specified chip or CPU version"
msgstr "Generar codi per al xip especificat o la versió de CPU"

#: config/cris/cris.opt:170
msgid "Tune alignment for the specified chip or CPU version"
msgstr "Ajustar alineació per al xip especificat o la versió de CPU"

#: config/cris/cris.opt:174
msgid "Warn when a stackframe is larger than the specified size"
msgstr "Avisar quan un marc de pila sigui més gran que la grandària especificada"

#: config/cris/aout.opt:28
msgid "Compile for the MMU-less Etrax 100-based elinux system"
msgstr "Compilar per al sistema elinux Etrax basat en 100 sense MMU"

#: config/cris/aout.opt:34
msgid "For elinux, request a specified stack-size for this program"
msgstr "Per a elinux, sol·licitar una grandària de pila especificada per a aquest programa"

#: config/cris/linux.opt:28
msgid "Together with -fpic and -fPIC, do not use GOTPLT references"
msgstr "Juntament amb -fpic i -fPIC, no utilitzar referències GOTPLT"

#: config/sparc/sparc.opt:24 config/sparc/sparc.opt:28
#, fuzzy
msgid "Use hardware FP"
msgstr "Usar fp de maquinari"

#: config/sparc/sparc.opt:32
#, fuzzy
msgid "Do not use hardware FP"
msgstr "No usar fp de maquinari"

#: config/sparc/sparc.opt:36
msgid "Assume possible double misalignment"
msgstr "Assumir desalineació de double possible"

#: config/sparc/sparc.opt:40
msgid "Pass -assert pure-text to linker"
msgstr "Passar el text pur de -assert al enllaçador"

#: config/sparc/sparc.opt:44
msgid "Use ABI reserved registers"
msgstr "Usar els registres ABI reservats"

#: config/sparc/sparc.opt:48
#, fuzzy
msgid "Use hardware quad FP instructions"
msgstr "Usar instruccions de fp quad de maquinari"

#: config/sparc/sparc.opt:52
msgid "Do not use hardware quad fp instructions"
msgstr "No usar instruccions de fp quad de maquinari"

#: config/sparc/sparc.opt:56
#, fuzzy
msgid "Compile for V8+ ABI"
msgstr "Compilar per a el ABI de v8plus"

#: config/sparc/sparc.opt:60
#, fuzzy
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set extensions"
msgstr "Utilitzar el Conjunt d'Instruccions Visuals"

#: config/sparc/sparc.opt:64
msgid "Pointers are 64-bit"
msgstr "El punters són de 64 bits"

#: config/sparc/sparc.opt:68
msgid "Pointers are 32-bit"
msgstr "El punters són de 32 bits"

#: config/sparc/sparc.opt:72
msgid "Use 64-bit ABI"
msgstr "Usar el ABI 64 bits"

#: config/sparc/sparc.opt:76
msgid "Use 32-bit ABI"
msgstr "Usar el ABI 32 bits"

#: config/sparc/sparc.opt:80
msgid "Use stack bias"
msgstr "Usar tendència de la pila"

#: config/sparc/sparc.opt:84
msgid "Use structs on stronger alignment for double-word copies"
msgstr "Usar structs en alineació més forta per a còpies double-word"

#: config/sparc/sparc.opt:88
msgid "Optimize tail call instructions in assembler and linker"
msgstr "Optimitzar les instruccions de la crida extrem en l'ensamblador i l'enllaçador"

#: config/sparc/sparc.opt:100
#, fuzzy
msgid "Use given SPARC-V9 code model"
msgstr "Usar el model de codi del SPARC donat"

#: config/sparc/sparc.opt:104
msgid "Enable strict 32-bit psABI struct return checking."
msgstr ""

#: config/sparc/little-endian.opt:24
#, fuzzy
msgid "Generate code for little-endian"
msgstr "Generar codi per a little endian"

#: config/sparc/little-endian.opt:28
#, fuzzy
msgid "Generate code for big-endian"
msgstr "Generar codi per a big endian"

#: config/arc/arc.opt:33
msgid "Prepend the name of the cpu to all public symbol names"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:43
#, fuzzy
msgid "Compile code for ARC variant CPU"
msgstr "Codi de planificador per al CPU donat"

#: config/arc/arc.opt:47
msgid "Put functions in SECTION"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:51
msgid "Put data in SECTION"
msgstr ""

#: config/arc/arc.opt:55
msgid "Put read-only data in SECTION"
msgstr ""

#: config/sh/superh.opt:6
msgid "Board name [and memory region]."
msgstr ""

#: config/sh/superh.opt:10
#, fuzzy
msgid "Runtime name."
msgstr "No hi ha fitxers d'entrada"

#: config/sh/sh.opt:45
#, fuzzy
msgid "Generate SH1 code"
msgstr "Generar codi SB"

#: config/sh/sh.opt:49
#, fuzzy
msgid "Generate SH2 code"
msgstr "Generar codi SB"

#: config/sh/sh.opt:53
#, fuzzy
msgid "Generate SH2a code"
msgstr "Generar codi SB"

#: config/sh/sh.opt:57
#, fuzzy
msgid "Generate SH2a FPU-less code"
msgstr "Generar codi SA"

#: config/sh/sh.opt:61
#, fuzzy
msgid "Generate default single-precision SH2a code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/sh/sh.opt:65
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH2a code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/sh/sh.opt:69
#, fuzzy
msgid "Generate SH2e code"
msgstr "Generar codi SB"

#: config/sh/sh.opt:73
#, fuzzy
msgid "Generate SH3 code"
msgstr "Generar codi SB"

#: config/sh/sh.opt:77
#, fuzzy
msgid "Generate SH3e code"
msgstr "Generar codi SB"

#: config/sh/sh.opt:81
#, fuzzy
msgid "Generate SH4 code"
msgstr "Generar codi SB"

#: config/sh/sh.opt:85
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-100 code"
msgstr "Generar codi SA"

#: config/sh/sh.opt:89
#, fuzzy
msgid "Generate SH4-200 code"
msgstr "Generar codi H8S/2600"

#: config/sh/sh.opt:93
#, fuzzy
msgid "Generate SH4 FPU-less code"
msgstr "Generar codi SA"

#: config/sh/sh.opt:97
#, fuzzy
msgid "Generate code for SH4 400 series (MMU/FPU-less)"
msgstr "Generar codi per al CPU C44"

#: config/sh/sh.opt:102
#, fuzzy
msgid "Generate code for SH4 500 series (FPU-less)."
msgstr "Generar codi per al CPU C40"

#: config/sh/sh.opt:107
#, fuzzy
msgid "Generate default single-precision SH4 code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/sh/sh.opt:111
msgid "Generate default single-precision SH4-100 code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:115
msgid "Generate default single-precision SH4-200 code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:119
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4 code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/sh/sh.opt:123
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4-100 code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/sh/sh.opt:127
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4-200 code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/sh/sh.opt:131
#, fuzzy
msgid "Generate SH4a code"
msgstr "Generar codi SB"

#: config/sh/sh.opt:135
#, fuzzy
msgid "Generate SH4a FPU-less code"
msgstr "Generar codi SA"

#: config/sh/sh.opt:139
#, fuzzy
msgid "Generate default single-precision SH4a code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/sh/sh.opt:143
#, fuzzy
msgid "Generate only single-precision SH4a code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/sh/sh.opt:147
#, fuzzy
msgid "Generate SH4al-dsp code"
msgstr "Generar codi SA"

#: config/sh/sh.opt:151
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit SHmedia code"
msgstr "Generar codi 32 bit per a i386"

#: config/sh/sh.opt:155
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit FPU-less SHmedia code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/sh/sh.opt:159
#, fuzzy
msgid "Generate 64-bit SHmedia code"
msgstr "Generar codi 64 bit per a x86-64"

#: config/sh/sh.opt:163
#, fuzzy
msgid "Generate 64-bit FPU-less SHmedia code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/sh/sh.opt:167
#, fuzzy
msgid "Generate SHcompact code"
msgstr "Generar codi SA"

#: config/sh/sh.opt:171
#, fuzzy
msgid "Generate FPU-less SHcompact code"
msgstr "Generar codi relatiu al pc"

#: config/sh/sh.opt:175
msgid "Throttle unrolling to avoid thrashing target registers unless the unroll benefit outweighs this"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:179
#, fuzzy
msgid "Generate code in big endian mode"
msgstr "Generar codi per a big endian"

#: config/sh/sh.opt:183
#, fuzzy
msgid "Generate 32-bit offsets in switch tables"
msgstr "Usar entrades de 4 octet en les matrius de «switch»"

#: config/sh/sh.opt:187
msgid "Enable SH5 cut2 workaround"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:191
#, fuzzy
msgid "Align doubles at 64-bit boundaries"
msgstr "Alinear les variables en un límit de 16-bit"

#: config/sh/sh.opt:195
msgid "Division strategy, one of: call, call2, fp, inv, inv:minlat, inv20u, inv20l, inv:call, inv:call2, inv:fp call-div1 call-fp call-table"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:199
#, fuzzy
msgid "Specify name for 32 bit signed division function"
msgstr "Especificar un nom alternatiu per a la secció bss"

#: config/sh/sh.opt:206
msgid "Cost to assume for gettr insn"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:210 config/sh/sh.opt:256
msgid "Follow Renesas (formerly Hitachi) / SuperH calling conventions"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:214
msgid "Increase the IEEE compliance for floating-point code"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:218
msgid "Enable the use of the indexed addressing mode for SHmedia32/SHcompact"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:222
msgid "Assume symbols might be invalid"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:226
msgid "Annotate assembler instructions with estimated addresses"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:230
#, fuzzy
msgid "Generate code in little endian mode"
msgstr "Generar codi per a little endian"

#: config/sh/sh.opt:234
#, fuzzy
msgid "Mark MAC register as call-clobbered"
msgstr "nom de registre desconegut \"%s\" en \"asm\""

#: config/sh/sh.opt:240
msgid "Make structs a multiple of 4 bytes (warning: ABI altered)"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:244
msgid "Emit function-calls using global offset table when generating PIC"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:248
#, fuzzy
msgid "Assume pt* instructions won't trap"
msgstr "Les operacions de coma flotant poden capturar"

#: config/sh/sh.opt:252
msgid "Shorten address references during linking"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:260
msgid "Deprecated. Use -Os instead"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:264
msgid "Cost to assume for a multiply insn"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:268
msgid "Generate library function call to invalidate instruction cache entries after fixing trampoline"
msgstr ""

#: config/sh/sh.opt:274
msgid "Pretend a branch-around-a-move is a conditional move."
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:24
msgid "Generate code for an 11/10"
msgstr "Generar codi per a un 11/10"

#: config/pdp11/pdp11.opt:28
msgid "Generate code for an 11/40"
msgstr "Generar codi per a un 11/40"

#: config/pdp11/pdp11.opt:32
msgid "Generate code for an 11/45"
msgstr "5Generar codi per a un 11/45"

#: config/pdp11/pdp11.opt:36
#, fuzzy
msgid "Use 16-bit abs patterns"
msgstr "Usar registres FP de 64 bits"

#: config/pdp11/pdp11.opt:40
#, fuzzy
msgid "Return floating-point results in ac0 (fr0 in Unix assembler syntax)"
msgstr "Retorna els resultats en coma flotant en ac0"

#: config/pdp11/pdp11.opt:44
msgid "Do not use inline patterns for copying memory"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:48
msgid "Use inline patterns for copying memory"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:52
msgid "Do not pretend that branches are expensive"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:56
msgid "Pretend that branches are expensive"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:60
#, fuzzy
msgid "Use the DEC assembler syntax"
msgstr "Usar sintaxi de l'ensamblador DEC"

#: config/pdp11/pdp11.opt:64
msgid "Use 32 bit float"
msgstr "Usar float de 32 bits"

#: config/pdp11/pdp11.opt:68
msgid "Use 64 bit float"
msgstr "Usar float de 64 bits"

#: config/pdp11/pdp11.opt:76
msgid "Use 16 bit int"
msgstr "Usar int de 16 bits"

#: config/pdp11/pdp11.opt:80
msgid "Use 32 bit int"
msgstr "Usar int de 32 bits"

#: config/pdp11/pdp11.opt:88
msgid "Target has split I&D"
msgstr "L'objectiu té un I&D dividit"

#: config/pdp11/pdp11.opt:92
msgid "Use UNIX assembler syntax"
msgstr "Usar sintaxi de l'ensamblador UNIX"

#: config/stormy16/stormy16.opt:25
msgid "Provide libraries for the simulator"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:3
msgid "Generate big endian code"
msgstr "Generar codi big endian"

#: config/ia64/ia64.opt:7
msgid "Generate little endian code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/ia64/ia64.opt:11
msgid "Generate code for GNU as"
msgstr "Generar codi per a GNU as"

#: config/ia64/ia64.opt:15
msgid "Generate code for GNU ld"
msgstr "Generar codi per a GNU ld"

#: config/ia64/ia64.opt:19
msgid "Emit stop bits before and after volatile extended asms"
msgstr "Emetre bits de desocupada abans i després de asms estesos amb volatile"

#: config/ia64/ia64.opt:23
msgid "Use in/loc/out register names"
msgstr "Usar noms de registre in/loc/out"

#: config/ia64/ia64.opt:30
msgid "Enable use of sdata/scommon/sbss"
msgstr "Activar l'ús de sdata/scommon/sbss"

#: config/ia64/ia64.opt:34
msgid "Generate code without GP reg"
msgstr "Generar codi sense registre GP"

#: config/ia64/ia64.opt:38
msgid "gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)"
msgstr "gp és constant (però hi ha save/restore de gp en crides indirectes)"

#: config/ia64/ia64.opt:42
msgid "Generate self-relocatable code"
msgstr "Generar codi self-relocatable"

#: config/ia64/ia64.opt:46
msgid "Generate inline floating point division, optimize for latency"
msgstr "Generar divisió de coma flotant «inline», optimitzar per a latència"

#: config/ia64/ia64.opt:50
msgid "Generate inline floating point division, optimize for throughput"
msgstr "Generar divisió de coma flotant «inline», optimitzar per a sortida"

#: config/ia64/ia64.opt:57
msgid "Generate inline integer division, optimize for latency"
msgstr "Generar divisió entera «inline», optimitzar per a latència"

#: config/ia64/ia64.opt:61
msgid "Generate inline integer division, optimize for throughput"
msgstr "Generar divisió entera «inline», optimitzar per a sortida"

#: config/ia64/ia64.opt:65
#, fuzzy
msgid "Do not inline integer division"
msgstr "No avisar sobre la divisió entera per zero en temps de compilació"

#: config/ia64/ia64.opt:69
msgid "Generate inline square root, optimize for latency"
msgstr "Generar arrel quadrada «inline», optimitzar per a latència"

#: config/ia64/ia64.opt:73
msgid "Generate inline square root, optimize for throughput"
msgstr "Generar arrel quadrada «inline», optimitzar per a sortida"

#: config/ia64/ia64.opt:77
#, fuzzy
msgid "Do not inline square root"
msgstr "No desactivar registres d'espai"

#: config/ia64/ia64.opt:81
msgid "Enable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
msgstr "Activar la informació de la línia de depuració Dwarf2 a través com de GNU"

#: config/ia64/ia64.opt:85
msgid "Enable earlier placing stop bits for better scheduling"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:101
#, fuzzy
msgid "Use data speculation before reload"
msgstr "Permetre el moviment especulatiu de més càrregues"

#: config/ia64/ia64.opt:105
msgid "Use data speculation after reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:109
#, fuzzy
msgid "Use control speculation"
msgstr "Crear una aplicació de consola"

#: config/ia64/ia64.opt:113
msgid "Use in block data speculation before reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:117
msgid "Use in block data speculation after reload"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:121
msgid "Use in block control speculation"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:125
msgid "Use simple data speculation check"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:129
msgid "Use simple data speculation check for control speculation"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:133
msgid "Print information about speculative motions."
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:137
msgid "If set, data speculative instructions will be chosen for schedule only if there are no other choices at the moment "
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:141
msgid "If set, control speculative instructions will be chosen for schedule only if there are no other choices at the moment "
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:145
msgid "Count speculative dependencies while calculating priority of instructions"
msgstr ""

#: config/ia64/ilp32.opt:3
#, fuzzy
msgid "Generate ILP32 code"
msgstr "Generar codi 32 bit per a i386"

#: config/ia64/ilp32.opt:7
#, fuzzy
msgid "Generate LP64 code"
msgstr "Generar codi 64 bit per a x86-64"

#: config/darwin.opt:24
#, fuzzy
msgid "Generate code suitable for fast turn around debugging"
msgstr "Generar codi per a un Sun Sky board"

#: config/darwin.opt:28
msgid "The earliest MacOS X version on which this program will run"
msgstr ""

#: config/darwin.opt:32
#, fuzzy
msgid "Set sizeof(bool) to 1"
msgstr "sizeof(long double) és 16."

#: config/darwin.opt:36
#, fuzzy
msgid "Generate code for darwin loadable kernel extentions"
msgstr "Generar codi per a little endian"

#: config/darwin.opt:40
#, fuzzy
msgid "Generate code for the kernel or loadable kernel extentions"
msgstr "Generar codi per al xip especificat o la versió de CPU"

#: config/fr30/fr30.opt:24
msgid "Assume small address space"
msgstr "Assumint espai d'adreces petit"

#: config/mips/mips.opt:24
#, fuzzy
msgid "Generate code that conforms to the given ABI"
msgstr "Generar codi per al CPU donat"

#: config/mips/mips.opt:28
msgid "Generate code that can be used in SVR4-style dynamic objects"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:32
#, fuzzy
msgid "Use PMC-style 'mad' instructions"
msgstr "Usar instruccions de camps de bit"

#: config/mips/mips.opt:36
#, fuzzy
msgid "Generate code for the given ISA"
msgstr "Generar codi per al CPU donat"

#: config/mips/mips.opt:40
msgid "Use Branch Likely instructions, overriding the architecture default"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:44
msgid "Trap on integer divide by zero"
msgstr "Atrapar la divisió entera per zero"

#: config/mips/mips.opt:48
msgid "Use branch-and-break sequences to check for integer divide by zero"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:52
#, fuzzy
msgid "Use trap instructions to check for integer divide by zero"
msgstr "No atrapar la divisió entera per zero"

#: config/mips/mips.opt:56
msgid "Allow hardware floating-point instructions to cover both 32-bit and 64-bit operations"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:60
#, fuzzy
msgid "Use MIPS-DSP instructions"
msgstr "No usar instruccions MIPS16"

#: config/mips/mips.opt:70
msgid "Use big-endian byte order"
msgstr "Usar ordre de bit big-endian"

#: config/mips/mips.opt:74
msgid "Use little-endian byte order"
msgstr "Usar ordre de bit little-endian"

#: config/mips/mips.opt:78 config/iq2000/iq2000.opt:32
msgid "Use ROM instead of RAM"
msgstr "Usar ROM enlloc de RAM"

#: config/mips/mips.opt:82
msgid "Use NewABI-style %reloc() assembly operators"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:86
#, fuzzy
msgid "Work around certain R4000 errata"
msgstr "Evitar el bug del primer maquinari 4300"

#: config/mips/mips.opt:90
#, fuzzy
msgid "Work around certain R4400 errata"
msgstr "Evitar el bug del primer maquinari 4300"

#: config/mips/mips.opt:94
msgid "Work around errata for early SB-1 revision 2 cores"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:98
msgid "Work around certain VR4120 errata"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:102
msgid "Work around VR4130 mflo/mfhi errata"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:106
#, fuzzy
msgid "Work around an early 4300 hardware bug"
msgstr "Evitar el bug del primer maquinari 4300"

#: config/mips/mips.opt:110
#, fuzzy
msgid "FP exceptions are enabled"
msgstr "opcions activades: "

#: config/mips/mips.opt:114
#, fuzzy
msgid "Use 32-bit floating-point registers"
msgstr "Usar registres generals de 32 bits"

#: config/mips/mips.opt:118
#, fuzzy
msgid "Use 64-bit floating-point registers"
msgstr "Usar registres generals de 64 bits"

#: config/mips/mips.opt:122
msgid "Use FUNC to flush the cache before calling stack trampolines"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:126
#, fuzzy
msgid "Generate floating-point multiply-add instructions"
msgstr "Generar instruccions multiply/add de curt circuit"

#: config/mips/mips.opt:130
msgid "Use 32-bit general registers"
msgstr "Usar registres generals de 32 bits"

#: config/mips/mips.opt:134
msgid "Use 64-bit general registers"
msgstr "Usar registres generals de 64 bits"

#: config/mips/mips.opt:138
#, fuzzy
msgid "Allow the use of hardware floating-point instructions"
msgstr "Usar instruccions de maquinari per a coma flotant"

#: config/mips/mips.opt:142
#, fuzzy
msgid "Generate code for ISA level N"
msgstr "Generar codi per a Intel as"

#: config/mips/mips.opt:146
#, fuzzy
msgid "Generate mips16 code"
msgstr "Generar codi SA"

#: config/mips/mips.opt:150
#, fuzzy
msgid "Use MIPS-3D instructions"
msgstr "No usar instruccions MIPS16"

#: config/mips/mips.opt:154
msgid "Use indirect calls"
msgstr "Usar crides indirectes"

#: config/mips/mips.opt:158
#, fuzzy
msgid "Use a 32-bit long type"
msgstr "Usar tipus long de 32 bits"

#: config/mips/mips.opt:162
#, fuzzy
msgid "Use a 64-bit long type"
msgstr "Usar tipus long de 64 bits"

#: config/mips/mips.opt:166
msgid "Don't optimize block moves"
msgstr "No optimitzar els moviments de blocs"

#: config/mips/mips.opt:170
#, fuzzy
msgid "Use the mips-tfile postpass"
msgstr "Usar mips-tfile asm postpass"

#: config/mips/mips.opt:174
msgid "Do not use a cache-flushing function before calling stack trampolines"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:178
#, fuzzy
msgid "Generate normal-mode code"
msgstr "Generar codi SA"

#: config/mips/mips.opt:182
#, fuzzy
msgid "Do not use MIPS-3D instructions"
msgstr "No usar instruccions MIPS16"

#: config/mips/mips.opt:186
#, fuzzy
msgid "Use paired-single floating-point instructions"
msgstr "Usar instruccions de maquinari per a coma flotant"

#: config/mips/mips.opt:190
msgid "When generating -mabicalls code, make the code suitable for use in shared libraries"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:194
#, fuzzy
msgid "Restrict the use of hardware floating-point instructions to 32-bit operations"
msgstr "Usar instruccions de maquinari per a coma flotant"

#: config/mips/mips.opt:198
#, fuzzy
msgid "Prevent the use of all hardware floating-point instructions"
msgstr "Usar instruccions de maquinari per a coma flotant"

#: config/mips/mips.opt:202
msgid "Optimize lui/addiu address loads"
msgstr "Optimitzar les càrregues de les adreces lui/addiu"

#: config/mips/mips.opt:206
#, fuzzy
msgid "Assume all symbols have 32-bit values"
msgstr "Assumir que tots els doubles estan alineats"

#: config/mips/mips.opt:210
msgid "Optimize the output for PROCESSOR"
msgstr ""

#: config/mips/mips.opt:214 config/iq2000/iq2000.opt:45
msgid "Put uninitialized constants in ROM (needs -membedded-data)"
msgstr "Posar les constants sense inicialitzar en ROM (necessita -membedded-data)"

#: config/mips/mips.opt:218
#, fuzzy
msgid "Perform VR4130-specific alignment optimizations"
msgstr "Realitzar optimitzacions de filat de salts"

#: config/mips/mips.opt:222
msgid "Lift restrictions on GOT size"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:24
msgid "Generate code for a 520X"
msgstr "Generar codi per a un 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:28
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5206e"
msgstr "Generar codi per a un 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:32
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 528x"
msgstr "Generar codi per a un 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:36
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5307"
msgstr "Generar codi per a un 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:40
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5407"
msgstr "Generar codi per a un 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:44
#, fuzzy
msgid "Generate code for a ColdFire v4e"
msgstr "Generar codi per a M*Core M340"

#: config/m68k/m68k.opt:48 config/m68k/m68k.opt:101
msgid "Generate code for a 68000"
msgstr "Generar codi per a un 68000"

#: config/m68k/m68k.opt:52 config/m68k/m68k.opt:105
msgid "Generate code for a 68020"
msgstr "Generar codi per a un 68020"

#: config/m68k/m68k.opt:56
msgid "Generate code for a 68040, without any new instructions"
msgstr "Generar codi per a un 68040, sense cap instrucció nova"

#: config/m68k/m68k.opt:60
msgid "Generate code for a 68060, without any new instructions"
msgstr "Generar codi per a un 68060, sense cap instrucció nova"

#: config/m68k/m68k.opt:64
msgid "Generate code for a 68030"
msgstr "Generar codi per a un 68030"

#: config/m68k/m68k.opt:68
msgid "Generate code for a 68040"
msgstr "Generar codi per a un 68040"

#: config/m68k/m68k.opt:72
msgid "Generate code for a 68060"
msgstr "Generar codi per a un 68060"

#: config/m68k/m68k.opt:76
msgid "Generate code for a 68302"
msgstr "Generar codi per a un 68302"

#: config/m68k/m68k.opt:80
msgid "Generate code for a 68332"
msgstr "Generar codi per a un 68332"

#: config/m68k/m68k.opt:85
msgid "Generate code for a 68851"
msgstr "Generar codi per a un 68851"

#: config/m68k/m68k.opt:89
#, fuzzy
msgid "Generate code that uses 68881 floating-point instructions"
msgstr "Usar instruccions de maquinari per a coma flotant"

#: config/m68k/m68k.opt:93
msgid "Align variables on a 32-bit boundary"
msgstr "Alinear les variables en un límit de 32-bit"

#: config/m68k/m68k.opt:97
msgid "Use the bit-field instructions"
msgstr "Usar instruccions de camps de bit"

#: config/m68k/m68k.opt:109
msgid "Generate code for a cpu32"
msgstr "Generar codi per a un cpu32"

#: config/m68k/m68k.opt:113
msgid "Enable ID based shared library"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:117
msgid "Do not use the bit-field instructions"
msgstr "No usar instruccions de camps de bit"

#: config/m68k/m68k.opt:121
msgid "Use normal calling convention"
msgstr "Usar convenció de cridada normal"

#: config/m68k/m68k.opt:125
#, fuzzy
msgid "Consider type 'int' to be 32 bits wide"
msgstr "Considerar que el tipus \"int\" és de 32 bits d'amplària"

#: config/m68k/m68k.opt:129
msgid "Generate pc-relative code"
msgstr "Generar codi relatiu al pc"

#: config/m68k/m68k.opt:133
msgid "Use different calling convention using 'rtd'"
msgstr "Usar la convenció de cridada diferent usant 'rtd'"

#: config/m68k/m68k.opt:137
msgid "Enable separate data segment"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:141 config/bfin/bfin.opt:45
msgid "ID of shared library to build"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:145
#, fuzzy
msgid "Consider type 'int' to be 16 bits wide"
msgstr "Considerar que el tipus \"int\" és de 16 bits d'amplària"

#: config/m68k/m68k.opt:149
msgid "Generate code with library calls for floating point"
msgstr "Generar codi amb crides a biblioteques per a coma flotant"

#: config/m68k/m68k.opt:153
msgid "Do not use unaligned memory references"
msgstr "No permetre referències a memòria sense alinear"

#: config/score/score.opt:32
#, fuzzy
msgid "Disable bcnz instruction"
msgstr "Desactivar l'ús de la instrucció DB"

#: config/score/score.opt:36
#, fuzzy
msgid "Enable unaligned load/store instruction"
msgstr "Activar les funcions paral·leles"

#: config/score/score.opt:40
#, fuzzy
msgid "Enable mac instruction"
msgstr "Activar les funcions paral·leles"

#: config/score/score.opt:44
msgid "Support SCORE 5 ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:48
msgid "Support SCORE 5U ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:52
msgid "Support SCORE 7 ISA"
msgstr ""

#: config/score/score.opt:56
msgid "Support SCORE 7D ISA"
msgstr ""

#: config/vxworks.opt:25
#, fuzzy
msgid "Assume the VxWorks RTP environment"
msgstr "Assumir l'ambient normal d'execució C"

#: config/vxworks.opt:32
#, fuzzy
msgid "Assume the VxWorks vThreads environment"
msgstr "Assumir l'ambient normal d'execució C"

#: config/vax/vax.opt:24 config/vax/vax.opt:28
msgid "Target DFLOAT double precision code"
msgstr ""

#: config/vax/vax.opt:32 config/vax/vax.opt:36
#, fuzzy
msgid "Generate GFLOAT double precision code"
msgstr "Generar codi little endian"

#: config/vax/vax.opt:40
#, fuzzy
msgid "Generate code for GNU assembler (gas)"
msgstr "Generar codi per a GNU as"

#: config/vax/vax.opt:44
#, fuzzy
msgid "Generate code for UNIX assembler"
msgstr "Generar codi per a GNU as"

#: config/vax/vax.opt:48
#, fuzzy
msgid "Use VAXC structure conventions"
msgstr "Usar convencions de cridada portable"

#: config/crx/crx.opt:24
#, fuzzy
msgid "Support multiply accumulate instructions"
msgstr "Usar instruccions de fp per a multiplicar-acumular"

#: config/crx/crx.opt:28
#, fuzzy
msgid "Do not use push to store function arguments"
msgstr "No usar instruccions push per a guardar els arguments de sortida"

#: config/crx/crx.opt:32
msgid "Restrict doloop to the given nesting level"
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:24
#, fuzzy
msgid "Use registers r2 and r5"
msgstr "No usar els registres r2 i r5"

#: config/v850/v850.opt:28
msgid "Use 4 byte entries in switch tables"
msgstr "Usar entrades de 4 octet en les matrius de «switch»"

#: config/v850/v850.opt:32
msgid "Enable backend debugging"
msgstr "Habilitar la depuració per la fi"

#: config/v850/v850.opt:36
msgid "Do not use the callt instruction"
msgstr "No usar la instrucció callt"

#: config/v850/v850.opt:40
msgid "Reuse r30 on a per function basis"
msgstr "Reusar r30 basat per funció"

#: config/v850/v850.opt:44
msgid "Support Green Hills ABI"
msgstr "Dóna suport a l'ABI Green Hills"

#: config/v850/v850.opt:48
msgid "Prohibit PC relative function calls"
msgstr "Prohibir la crida a funcions relatives al PC"

#: config/v850/v850.opt:52
msgid "Use stubs for function prologues"
msgstr "Usar caps per als pròlegs de funció"

#: config/v850/v850.opt:56
msgid "Set the max size of data eligible for the SDA area"
msgstr "Establir la grandària màxima de dades elegibles per a l'àrea SDA"

#: config/v850/v850.opt:60
msgid "Enable the use of the short load instructions"
msgstr "Activar l'ús de les instruccions short load"

#: config/v850/v850.opt:64
msgid "Same as: -mep -mprolog-function"
msgstr "Igual que: -mep -mprolog-function"

#: config/v850/v850.opt:68
msgid "Set the max size of data eligible for the TDA area"
msgstr "Establir la grandària màxima de dades elegibles per a l'àrea TDA"

#: config/v850/v850.opt:72
msgid "Enforce strict alignment"
msgstr "Reforçar l'alineació estricta"

#: config/v850/v850.opt:79
msgid "Compile for the v850 processor"
msgstr "Compilar per al processador v850"

#: config/v850/v850.opt:83
#, fuzzy
msgid "Compile for the v850e processor"
msgstr "Compilar per al processador v850"

#: config/v850/v850.opt:87
#, fuzzy
msgid "Compile for the v850e1 processor"
msgstr "Compilar per al processador v850"

#: config/v850/v850.opt:91
msgid "Set the max size of data eligible for the ZDA area"
msgstr "Establir la grandària màxima de dades elegibles per a l'àrea ZDA"

#: config/linux.opt:25
#, fuzzy
msgid "Use uClibc instead of GNU libc"
msgstr "Usar ROM enlloc de RAM"

#: config/linux.opt:29
#, fuzzy
msgid "Use GNU libc instead of uClibc"
msgstr "Usar ROM enlloc de RAM"

#: config/frv/frv.opt:24
#, fuzzy
msgid "Use 4 media accumulators"
msgstr "Usar el acumulador de multiplicació"

#: config/frv/frv.opt:28
#, fuzzy
msgid "Use 8 media accumulators"
msgstr "Usar el acumulador de multiplicació"

#: config/frv/frv.opt:32
#, fuzzy
msgid "Enable label alignment optimizations"
msgstr "Activar les optimitzacions del enllaçador"

#: config/frv/frv.opt:36
#, fuzzy
msgid "Dynamically allocate cc registers"
msgstr "No assignar el registre BK"

#: config/frv/frv.opt:43
msgid "Set the cost of branches"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:47
msgid "Enable conditional execution other than moves/scc"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:51
#, fuzzy
msgid "Change the maximum length of conditionally-executed sequences"
msgstr "La longitud màxima de la llista d'operacions pendents del planificador de tasques"

#: config/frv/frv.opt:55
msgid "Change the number of temporary registers that are available to conditionally-executed sequences"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:59
#, fuzzy
msgid "Enable conditional moves"
msgstr "Activar l'ús de les instruccions condicionals move"

#: config/frv/frv.opt:63
#, fuzzy
msgid "Set the target CPU type"
msgstr "Especificar el nom del CPU destinació"

#: config/frv/frv.opt:85
#, fuzzy
msgid "Use fp double instructions"
msgstr "Usar instruccions AltiVec"

#: config/frv/frv.opt:89
msgid "Change the ABI to allow double word insns"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:93 config/bfin/bfin.opt:53
#, fuzzy
msgid "Enable Function Descriptor PIC mode"
msgstr "Habilitar l'anàlisi de perfil de les funcions"

#: config/frv/frv.opt:97
msgid "Just use icc0/fcc0"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:101
msgid "Only use 32 FPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:105
msgid "Use 64 FPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:109
msgid "Only use 32 GPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:113
msgid "Use 64 GPRs"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:117
msgid "Enable use of GPREL for read-only data in FDPIC"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:125
#, fuzzy
msgid "Enable inlining of PLT in function calls"
msgstr "Activar l'ús de la instrucció RTPB"

#: config/frv/frv.opt:129
#, fuzzy
msgid "Enable PIC support for building libraries"
msgstr "Activar el suport per a objectes enormes"

#: config/frv/frv.opt:133
msgid "Follow the EABI linkage requirements"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:137
#, fuzzy
msgid "Disallow direct calls to global functions"
msgstr "Ometre el marc de referència per a les funcions fulles"

#: config/frv/frv.opt:141
#, fuzzy
msgid "Use media instructions"
msgstr "Usar instruccions de camps de bit"

#: config/frv/frv.opt:145
#, fuzzy
msgid "Use multiply add/subtract instructions"
msgstr "Usar instruccions de fp per a multiplicar-acumular"

#: config/frv/frv.opt:149
msgid "Enable optimizing &&/|| in conditional execution"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:153
#, fuzzy
msgid "Enable nested conditional execution optimizations"
msgstr "Activar la propagació de les constants condicionals SSA"

#: config/frv/frv.opt:158
msgid "Do not mark ABI switches in e_flags"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:162
msgid "Remove redundant membars"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:166
#, fuzzy
msgid "Pack VLIW instructions"
msgstr "Usar instruccions AltiVec"

#: config/frv/frv.opt:170
msgid "Enable setting GPRs to the result of comparisons"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:174
msgid "Change the amount of scheduler lookahead"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:182
msgid "Assume a large TLS segment"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:186
#, fuzzy
msgid "Do not assume a large TLS segment"
msgstr "No ajustar l'alineació de la pila"

#: config/frv/frv.opt:191
msgid "Cause gas to print tomcat statistics"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:196
msgid "Link with the library-pic libraries"
msgstr ""

#: config/frv/frv.opt:200
msgid "Allow branches to be packed with other instructions"
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:24
#, fuzzy
msgid "Use subroutines for function prologues and epilogues"
msgstr "Usar subrutines per al pròleg/epíleg de funció"

#: config/avr/avr.opt:28
#, fuzzy
msgid "Select the target MCU"
msgstr "Especificar el nom del CPU destinació"

#: config/avr/avr.opt:35
#, fuzzy
msgid "Use STACK as the initial value of the stack pointer"
msgstr "Canviar només els 8 bits baixos del punter de pila"

#: config/avr/avr.opt:39
#, fuzzy
msgid "Use an 8-bit 'int' type"
msgstr "Usar tipus int de 64 bits"

#: config/avr/avr.opt:43
msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts"
msgstr "Canviar el punter de la pila sense desactivar les interrupcions"

#: config/avr/avr.opt:47
msgid "Do not generate tablejump insns"
msgstr "No generar insns de salt de matriu"

#: config/avr/avr.opt:57
msgid "Use rjmp/rcall (limited range) on >8K devices"
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:61
msgid "Output instruction sizes to the asm file"
msgstr "Grandàries d'instrucció de sortida al fitxer asm"

#: config/avr/avr.opt:65
msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer"
msgstr "Canviar només els 8 bits baixos del punter de pila"

#: config/bfin/bfin.opt:24
#, fuzzy
msgid "Omit frame pointer for leaf functions"
msgstr "Ometre el marc de referència per a les funcions fulles"

#: config/bfin/bfin.opt:28
msgid "Program is entirely located in low 64k of memory"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:32
msgid "Work around a hardware anomaly by adding a number of NOPs before a"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:37
msgid "Avoid speculative loads to work around a hardware anomaly."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:41
msgid "Enabled ID based shared library"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:49
msgid "Avoid generating pc-relative calls; use indirection"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:29
#, fuzzy
msgid "Compile code for R8C variants"
msgstr "Compilar per a punters de 32-bit"

#: config/m32c/m32c.opt:33
#, fuzzy
msgid "Compile code for M16C variants"
msgstr "Compilar per a punters de 64-bit"

#: config/m32c/m32c.opt:37
#, fuzzy
msgid "Compile code for M32CM variants"
msgstr "Compilar per a punters de 32-bit"

#: config/m32c/m32c.opt:41
#, fuzzy
msgid "Compile code for M32C variants"
msgstr "Compilar per a punters de 32-bit"

#: config/m32c/m32c.opt:45
msgid "Number of memreg bytes (default: 16, range: 0..16)"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.opt:24
msgid "Enable TPF-OS tracing code"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.opt:28
#, fuzzy
msgid "Specify main object for TPF-OS"
msgstr "Especificar el nombre màxim d'iteracions per a RPTS"

#: config/s390/s390.opt:24
#, fuzzy
msgid "31 bit ABI"
msgstr "Usar el ABI 64 bits"

#: config/s390/s390.opt:28
#, fuzzy
msgid "64 bit ABI"
msgstr "Usar el ABI 64 bits"

#: config/s390/s390.opt:36
msgid "Maintain backchain pointer"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:40
msgid "Additional debug prints"
msgstr "Impressions addicionals de depuració"

#: config/s390/s390.opt:44
msgid "ESA/390 architecture"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:48
#, fuzzy
msgid "Enable fused multiply/add instructions"
msgstr "Generar instruccions multiply/add de curt circuit"

#: config/s390/s390.opt:64
msgid "Use packed stack layout"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:68
msgid "Use bras for executable < 64k"
msgstr "Usar bras per a executable < 64k"

#: config/s390/s390.opt:72
msgid "Don't use hardware fp"
msgstr "No usar el fp de maquinari"

#: config/s390/s390.opt:76
msgid "Set the max. number of bytes which has to be left to stack size before a trap instruction is triggered"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:80
msgid "Emit extra code in the function prologue in order to trap if the stack size exceeds the given limit"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:88
msgid "mvcle use"
msgstr "ùs de mvcle"

#: config/s390/s390.opt:92
msgid "Warn if a function uses alloca or creates an array with dynamic size"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:96
msgid "Warn if a single function's framesize exceeds the given framesize"
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:100
msgid "z/Architecture"
msgstr ""

#: config/mn10300/mn10300.opt:24
msgid "Target the AM33 processor"
msgstr "Apuntar al processador AM33"

#: config/mn10300/mn10300.opt:28
#, fuzzy
msgid "Target the AM33/2.0 processor"
msgstr "Apuntar al processador AM33"

#: config/mn10300/mn10300.opt:32
msgid "Work around hardware multiply bug"
msgstr "Evitar el error de multiplicació de maquinari"

#: config/mn10300/mn10300.opt:37
msgid "Enable linker relaxations"
msgstr "Activar la relaxació del enllaçador"

#: config/mn10300/mn10300.opt:41
msgid "Return pointers in both a0 and d0"
msgstr ""

#: config/iq2000/iq2000.opt:28
msgid "Specify CPU for scheduling purposes"
msgstr "Especificar el CPU per a propòsits de calendarització"

#: config/iq2000/iq2000.opt:36
msgid "Use GP relative sdata/sbss sections"
msgstr "Usar seccions sdata/sbss relatives a GP"

#: config/iq2000/iq2000.opt:41
msgid "No default crt0.o"
msgstr "No està el crt0.o per omissió"

#: c.opt:42
msgid "Assert the <answer> to <question>. Putting '-' before <question> disables the <answer> to <question>"
msgstr ""

#: c.opt:46
#, fuzzy
msgid "Do not discard comments"
msgstr "No desactivar registres d'espai"

#: c.opt:50
msgid "Do not discard comments in macro expansions"
msgstr ""

#: c.opt:54
msgid "Define a <macro> with <val> as its value. If just <macro> is given, <val> is taken to be 1"
msgstr ""

#: c.opt:61
msgid "Add <dir> to the end of the main framework include path"
msgstr ""

#: c.opt:65
#, fuzzy
msgid "Print the name of header files as they are used"
msgstr "Mostrar els noms de les unitats de programa mentre són compilades"

#: c.opt:69 c.opt:797
msgid "Add <dir> to the end of the main include path"
msgstr ""

#: c.opt:73
#, fuzzy
msgid "Generate make dependencies"
msgstr "Generar codi little endian"

#: c.opt:77
#, fuzzy
msgid "Generate make dependencies and compile"
msgstr "Generar codi little endian"

#: c.opt:81
msgid "Write dependency output to the given file"
msgstr ""

#: c.opt:85
msgid "Treat missing header files as generated files"
msgstr ""

#: c.opt:89
msgid "Like -M but ignore system header files"
msgstr ""

#: c.opt:93
msgid "Like -MD but ignore system header files"
msgstr ""

#: c.opt:97
#, fuzzy
msgid "Generate phony targets for all headers"
msgstr "Generar codi com de Intel"

#: c.opt:101
msgid "Add a MAKE-quoted target"
msgstr ""

#: c.opt:105
msgid "Add an unquoted target"
msgstr ""

#: c.opt:109
#, fuzzy
msgid "Do not generate #line directives"
msgstr "No generar directives .size"

#: c.opt:113
msgid "Undefine <macro>"
msgstr ""

#: c.opt:117
msgid "Warn about things that will change when compiling with an ABI-compliant compiler"
msgstr ""

#: c.opt:121
#, fuzzy
msgid "Warn about suspicious uses of memory addresses"
msgstr "Avisar sobre declaracions sospitoses de main"

#: c.opt:125
msgid "Enable most warning messages"
msgstr "Activar gairebé tots els missatges d'avís"

#: c.opt:129
msgid "Warn whenever an Objective-C assignment is being intercepted by the garbage collector"
msgstr ""

#: c.opt:133
msgid "Warn about casting functions to incompatible types"
msgstr "Avisar per funcions de conversió a tipus incompatibles"

#: c.opt:137
msgid "Warn about C constructs that are not in the common subset of C and C++"
msgstr ""

#: c.opt:142
msgid "Warn about casts which discard qualifiers"
msgstr "Avisar sobre conversions que descarten calificators"

#: c.opt:146
#, fuzzy
msgid "Warn about subscripts whose type is \"char\""
msgstr "Avisar sobre subindicis el tipus del qual és \"char\""

#: c.opt:150
msgid "Warn about possibly nested block comments, and C++ comments spanning more than one physical line"
msgstr ""

#: c.opt:154
msgid "Synonym for -Wcomment"
msgstr ""

#: c.opt:158
msgid "Warn about possibly confusing type conversions"
msgstr "Avisar sobre la possibilitat de conversió de tipus confuses"

#: c.opt:162
#, fuzzy
msgid "Warn when all constructors and destructors are private"
msgstr "No avisar quan tots els ctors/dtors són privats"

#: c.opt:166
#, fuzzy
msgid "Warn when a declaration is found after a statement"
msgstr "Avisar quan una declaració no especifiqui un tipus"

#: c.opt:170
#, fuzzy
msgid "Warn about deprecated compiler features"
msgstr "No anunciar característiques obsoletes del compilador"

#: c.opt:174
#, fuzzy
msgid "Warn about compile-time integer division by zero"
msgstr "No avisar sobre la divisió entera per zero en temps de compilació"

#: c.opt:178
msgid "Warn about violations of Effective C++ style rules"
msgstr "Avisar violacions de regles d'estil de Effective C++"

#: c.opt:182
msgid "Warn about stray tokens after #elif and #endif"
msgstr ""

#: c.opt:190
#, fuzzy
msgid "Make implicit function declarations an error"
msgstr "Avisar sobre la declaració implícita de funcions"

#: c.opt:194
#, fuzzy
msgid "Warn if testing floating point numbers for equality"
msgstr "Avisar sobre l'equitat de proves de nombres de coma flotant"

#: c.opt:198
#, fuzzy
msgid "Warn about printf/scanf/strftime/strfmon format string anomalies"
msgstr "Avisar sobre anomalies amb format de printf/scanf/strftime/strfmon"

#: c.opt:202
#, fuzzy
msgid "Warn if passing too many arguments to a function for its format string"
msgstr "massa arguments per a la funció \"va_start\""

#: c.opt:206
#, fuzzy
msgid "Warn about format strings that are not literals"
msgstr "Avisar sobre l'ús de literals multicaràcters"

#: c.opt:210
msgid "Warn about possible security problems with format functions"
msgstr "Avisar sobre possibles problemes de seguretat amb funcions de format"

#: c.opt:214
#, fuzzy
msgid "Warn about strftime formats yielding 2-digit years"
msgstr "No avisar sobre formats de strftime que produeixen dos dígits per a l'any"

#: c.opt:218
#, fuzzy
msgid "Warn about zero-length formats"
msgstr "cadena de format %s de longitud zero"

#: c.opt:225
msgid "Warn about variables which are initialized to themselves"
msgstr ""

#: c.opt:232
msgid "Warn about implicit function declarations"
msgstr "Avisar sobre la declaració implícita de funcions"

#: c.opt:236
msgid "Warn when a declaration does not specify a type"
msgstr "Avisar quan una declaració no especifiqui un tipus"

#: c.opt:240
msgid "Deprecated. This switch has no effect"
msgstr ""

#: c.opt:244
#, fuzzy
msgid "Warn when there is a cast to a pointer from an integer of a different size"
msgstr "conversió a punter des d'un enter de grandària diferent"

#: c.opt:248
#, fuzzy
msgid "Warn about invalid uses of the \"offsetof\" macro"
msgstr "Avisar sobre l'ús de la directiva #import"

#: c.opt:252
msgid "Warn about PCH files that are found but not used"
msgstr ""

#: c.opt:256
#, fuzzy
msgid "Do not warn about using \"long long\" when -pedantic"
msgstr "No avisar sobre l'ús de \"long long\" quan s'usi -pedantic"

#: c.opt:260
#, fuzzy
msgid "Warn about suspicious declarations of \"main\""
msgstr "Avisar sobre declaracions sospitoses de main"

#: c.opt:264
msgid "Warn about possibly missing braces around initializers"
msgstr "Avisar sobre possibles claus faltantes al voltant d'assignadorsº"

#: c.opt:268
#, fuzzy
msgid "Warn about global functions without previous declarations"
msgstr "Avisar sobre funcions globals sense declaracions prèvies"

#: c.opt:272
#, fuzzy
msgid "Warn about missing fields in struct initializers"
msgstr "Avisar sobre possibles claus faltantes al voltant d'assignadorsº"

#: c.opt:276
msgid "Warn about functions which might be candidates for format attributes"
msgstr "Avisar per funcions que podrien ser candidates per a atributs de format"

#: c.opt:280
msgid "Warn about user-specified include directories that do not exist"
msgstr ""

#: c.opt:284
#, fuzzy
msgid "Warn about global functions without prototypes"
msgstr "Avisar sobre funcions globals sense prototips"

#: c.opt:288
#, fuzzy
msgid "Warn about use of multi-character character constants"
msgstr "Avisar sobre l'ús de literals multicaràcters"

#: c.opt:292
#, fuzzy
msgid "Warn about \"extern\" declarations not at file scope"
msgstr "Avisar sobre externs que no estan en el nivell de l'abast del fitxer"

#: c.opt:296
#, fuzzy
msgid "Warn when non-templatized friend functions are declared within a template"
msgstr "No avisar quan les funcions friend sense patró són declarades dintre d'un patró"

#: c.opt:300
#, fuzzy
msgid "Warn about non-virtual destructors"
msgstr "Avisar sobre destructors no virtuals"

#: c.opt:304
msgid "Warn about NULL being passed to argument slots marked as requiring non-NULL"
msgstr ""

#: c.opt:308
#, fuzzy
msgid "Warn about non-normalised Unicode strings"
msgstr "Avisar sobre cadenes de format que no són cadenes literals"

#: c.opt:312
#, fuzzy
msgid "Warn if a C-style cast is used in a program"
msgstr "Avisar quan s'usi una conversió d'estil C en un programa"

#: c.opt:316
#, fuzzy
msgid "Warn if an old-style parameter definition is used"
msgstr "Avisar quan no s'usi un paràmetre d'una funció"

#: c.opt:320
msgid "Warn if a string is longer than the maximum portable length specified by the standard"
msgstr ""

#: c.opt:324
msgid "Warn about overloaded virtual function names"
msgstr "Avisar sobre noms de funcions virtual sobrecarregades"

#: c.opt:328
#, fuzzy
msgid "Warn about overriding initializers without side effects"
msgstr "Avisar sobre variables automàtiques sense iniciar"

#: c.opt:332
#, fuzzy
msgid "Warn about possibly missing parentheses"
msgstr "Avisar sobre possibles parèntesis faltantes"

#: c.opt:336
#, fuzzy
msgid "Warn when converting the type of pointers to member functions"
msgstr "avisar quan el tipus converteix punters a funcions membre"

#: c.opt:340
msgid "Warn about function pointer arithmetic"
msgstr "Avisar sobre l'aritmètica de punters de funcions"

#: c.opt:344
#, fuzzy
msgid "Warn when a pointer is cast to an integer of a different size"
msgstr "conversió de punter a enter de grandària diferent"

#: c.opt:348
#, fuzzy
msgid "Warn about misuses of pragmas"
msgstr "Avisar sobre pragmas no reconeguts"

#: c.opt:352
#, fuzzy
msgid "Warn if inherited methods are unimplemented"
msgstr "Avisar si es detecten comentaris niats"

#: c.opt:356
msgid "Warn about multiple declarations of the same object"
msgstr "Avisar sobre declaracions múltiples del mateix objecte"

#: c.opt:360
msgid "Warn when the compiler reorders code"
msgstr "Avisar quan el compilador reordeni codi"

#: c.opt:364
#, fuzzy
msgid "Warn whenever a function's return type defaults to \"int\" (C), or about inconsistent return types (C++)"
msgstr "Avisar quan el tipus de retorn per defecte d'una funció canvia a int"

#: c.opt:368
msgid "Warn if a selector has multiple methods"
msgstr ""

#: c.opt:372
msgid "Warn about possible violations of sequence point rules"
msgstr "Avisar sobre possibles violacions a les regles de seqüència de punt"

#: c.opt:376
#, fuzzy
msgid "Warn about signed-unsigned comparisons"
msgstr "Avisar sobre comparances signed/unsigned"

#: c.opt:380
msgid "Warn when overload promotes from unsigned to signed"
msgstr "Avisar quan la sobrecàrrega promogui de unsigned a signed"

#: c.opt:384
msgid "Warn about uncasted NULL used as sentinel"
msgstr ""

#: c.opt:388
#, fuzzy
msgid "Warn about unprototyped function declarations"
msgstr "Avisar sobre declaracions de funció sense prototip"

#: c.opt:392
msgid "Warn if type signatures of candidate methods do not match exactly"
msgstr ""

#: c.opt:396
msgid "Warn when synthesis behavior differs from Cfront"
msgstr "Avisar quan el comportament de síntesi difereixi de Cfront"

#: c.opt:400 common.opt:158
msgid "Do not suppress warnings from system headers"
msgstr "No suprimir els avisos dels encapçalats del sistema"

#: c.opt:404
#, fuzzy
msgid "Warn about features not present in traditional C"
msgstr "es suggereix no usar #elif en C tradicional"

#: c.opt:408
msgid "Warn if trigraphs are encountered that might affect the meaning of the program"
msgstr ""

#: c.opt:412
#, fuzzy
msgid "Warn about @selector()s without previously declared methods"
msgstr "Avisar sobre funcions globals sense declaracions prèvies"

#: c.opt:416
#, fuzzy
msgid "Warn if an undefined macro is used in an #if directive"
msgstr "directiva # no definida o no vàlida"

#: c.opt:420
msgid "Warn about unrecognized pragmas"
msgstr "Avisar sobre pragmas no reconeguts"

#: c.opt:424
msgid "Warn about macros defined in the main file that are not used"
msgstr ""

#: c.opt:428
#, fuzzy
msgid "Do not warn about using variadic macros when -pedantic"
msgstr "No avisar sobre l'ús de \"long long\" quan s'usi -pedantic"

#: c.opt:432
msgid "In C++, nonzero means warn about deprecated conversion from string literals to `char *'. In C, similar warning, except that the conversion is of course not deprecated by the ISO C standard."
msgstr ""

#: c.opt:436
#, fuzzy
msgid "Warn when a pointer differs in signedness in an assignment"
msgstr "Avisar quan la sobrecàrrega promogui de unsigned a signed"

#: c.opt:440
msgid "A synonym for -std=c89 (for C) or -std=c++98 (for C++)"
msgstr ""

#: c.opt:448
#, fuzzy
msgid "Enforce class member access control semantics"
msgstr "No obeir les semàntiques de control d'accés"

#: c.opt:455
msgid "Change when template instances are emitted"
msgstr "Canviar quan s'emetin les instàncies del patró"

#: c.opt:459
#, fuzzy
msgid "Recognize the \"asm\" keyword"
msgstr "No reconèixer la paraula clau \"asm\""

#: c.opt:463
#, fuzzy
msgid "Recognize built-in functions"
msgstr "No reconèixer cap funció interna"

#: c.opt:470
msgid "Check the return value of new"
msgstr "Revisar el valor de retorn de new"

#: c.opt:474
#, fuzzy
msgid "Allow the arguments of the '?' operator to have different types"
msgstr "els operands de ?: tenen tipus diferents"

#: c.opt:478
#, fuzzy
msgid "Reduce the size of object files"
msgstr "Reduir la grandària dels fitxers objecte"

#: c.opt:482
#, fuzzy
msgid "Use class <name> for constant strings"
msgstr "Especificar un nom alternatiu per a la secció constant"

#: c.opt:486
msgid "Inline member functions by default"
msgstr "Fer que les funcions membre siguin «inline» per omissió"

#: c.opt:490
#, fuzzy
msgid "Permit '$' as an identifier character"
msgstr "el format és una cadena de caràcter ampla"

#: c.opt:497
#, fuzzy
msgid "Generate code to check exception specifications"
msgstr "No generar codi per a revisar excepcions d'especificacions"

#: c.opt:504
msgid "Convert all strings and character constants to character set <cset>"
msgstr ""

#: c.opt:508
#, fuzzy
msgid "Permit universal character names (\\u and \\U) in identifiers"
msgstr "universal-character-name \"\\u%04x\" no és vàlid en l'identificador"

#: c.opt:512
msgid "Specify the default character set for source files"
msgstr ""

#: c.opt:520
#, fuzzy
msgid "Scope of for-init-statement variables is local to the loop"
msgstr "L'àmbit de les variables de la declaració d'inici de for s'estén cap a fora"

#: c.opt:524
#, fuzzy
msgid "Do not assume that standard C libraries and \"main\" exist"
msgstr "Assumir que podrien no existir les biblioteques estàndard i main"

#: c.opt:528
#, fuzzy
msgid "Recognize GNU-defined keywords"
msgstr "No reconèixer les paraules claus definides per GNU"

#: c.opt:532
msgid "Generate code for GNU runtime environment"
msgstr ""

#: c.opt:536
#, fuzzy
msgid "Use traditional GNU semantics for inline functions"
msgstr "C tradicional rebutja els valors inicials d'unions"

#: c.opt:549
msgid "Assume normal C execution environment"
msgstr "Assumir l'ambient normal d'execució C"

#: c.opt:553
msgid "Enable support for huge objects"
msgstr "Activar el suport per a objectes enormes"

#: c.opt:557
msgid "Export functions even if they can be inlined"
msgstr "Exportar funcions encara si poden ser «inline»"

#: c.opt:561
#, fuzzy
msgid "Emit implicit instantiations of inline templates"
msgstr "Emetre solament instanciacions explícites de patrons «inline»"

#: c.opt:565
#, fuzzy
msgid "Emit implicit instantiations of templates"
msgstr "Emetre solament instanciacions explícites de patrons «inline»"

#: c.opt:569
#, fuzzy
msgid "Inject friend functions into enclosing namespace"
msgstr "Integrar les funcions simples en els seus invocators"

#: c.opt:576
#, fuzzy
msgid "Don't warn about uses of Microsoft extensions"
msgstr "No avisar pedantment sobre els usos d'extensions Microsoft"

#: c.opt:586
msgid "Generate code for NeXT (Apple Mac OS X) runtime environment"
msgstr ""

#: c.opt:590
msgid "Assume that receivers of Objective-C messages may be nil"
msgstr ""

#: c.opt:602
msgid "Generate special Objective-C methods to initialize/destroy non-POD C++ ivars, if needed"
msgstr ""

#: c.opt:606
msgid "Allow fast jumps to the message dispatcher"
msgstr ""

#: c.opt:612
msgid "Enable Objective-C exception and synchronization syntax"
msgstr ""

#: c.opt:616
msgid "Enable garbage collection (GC) in Objective-C/Objective-C++ programs"
msgstr ""

#: c.opt:621
#, fuzzy
msgid "Enable Objective-C setjmp exception handling runtime"
msgstr "Activar el maneig d'excepcions"

#: c.opt:625 fortran/lang.opt:134
#, fuzzy
msgid "Enable OpenMP"
msgstr "Activar la depuració"

#: c.opt:629
msgid "Recognize C++ kewords like \"compl\" and \"xor\""
msgstr ""

#: c.opt:633
#, fuzzy
msgid "Enable optional diagnostics"
msgstr "Desactivar els diagnòstics opcionals"

#: c.opt:640
msgid "Look for and use PCH files even when preprocessing"
msgstr ""

#: c.opt:644
msgid "Downgrade conformance errors to warnings"
msgstr "Degradar els errors de concordança a advertiments"

#: c.opt:648
msgid "Treat the input file as already preprocessed"
msgstr ""

#: c.opt:652
msgid "Used in Fix-and-Continue mode to indicate that object files may be swapped in at runtime"
msgstr ""

#: c.opt:656
msgid "Enable automatic template instantiation"
msgstr "Activar l'instanciació automàtica de patrons"

#: c.opt:660
#, fuzzy
msgid "Generate run time type descriptor information"
msgstr "No generar informació del tipus de descriptor en temps d'execució"

#: c.opt:664
msgid "Use the same size for double as for float"
msgstr "Usar la mateixa grandària per a double que per a float"

#: c.opt:668 fortran/lang.opt:226
msgid "Use the narrowest integer type possible for enumeration types"
msgstr ""

#: c.opt:672
#, fuzzy
msgid "Force the underlying type for \"wchar_t\" to be \"unsigned short\""
msgstr "Fer de costat el tipus sota wchar_t per \"unsigned short\""

#: c.opt:676
msgid "When \"signed\" or \"unsigned\" is not given make the bitfield signed"
msgstr ""

#: c.opt:680
#, fuzzy
msgid "Make \"char\" signed by default"
msgstr "Fer que \"char\" sigui signed per omissió"

#: c.opt:687
msgid "Display statistics accumulated during compilation"
msgstr "Mostrar les estadístiques acumulades durant la compilació"

#: c.opt:694
msgid "Distance between tab stops for column reporting"
msgstr ""

#: c.opt:698
#, fuzzy
msgid "Specify maximum template instantiation depth"
msgstr "Especificar la profunditat màxima d'instanciació de patrons"

#: c.opt:705
#, fuzzy
msgid "Do not generate thread-safe code for initializing local statics"
msgstr "No generis codi per a crides near"

#: c.opt:709
msgid "When \"signed\" or \"unsigned\" is not given make the bitfield unsigned"
msgstr ""

#: c.opt:713
msgid "Make \"char\" unsigned by default"
msgstr "Fer que \"char\" sigui unsigned per omissió"

#: c.opt:717
msgid "Use __cxa_atexit to register destructors"
msgstr "Usar __cxa_atexit per a registrar destructors"

#: c.opt:721
msgid "Use __cxa_get_exception_ptr in exception handling"
msgstr ""

#: c.opt:725
msgid "Marks all inlined methods as having hidden visibility"
msgstr ""

#: c.opt:729
msgid "Discard unused virtual functions"
msgstr "Descartar funcions virtual sense usar"

#: c.opt:733
msgid "Implement vtables using thunks"
msgstr "Implementar vtables usant thunks"

#: c.opt:737
msgid "Emit common-like symbols as weak symbols"
msgstr "Emetre símbols comuns com símbols febles"

#: c.opt:741
msgid "Convert all wide strings and character constants to character set <cset>"
msgstr ""

#: c.opt:745
msgid "Generate a #line directive pointing at the current working directory"
msgstr ""

#: c.opt:749
msgid "Emit cross referencing information"
msgstr "Emetre informació de referència creuada"

#: c.opt:753
msgid "Generate lazy class lookup (via objc_getClass()) for use in Zero-Link mode"
msgstr ""

#: c.opt:757
msgid "Dump declarations to a .decl file"
msgstr ""

#: c.opt:761 c.opt:793
msgid "Add <dir> to the end of the system include path"
msgstr ""

#: c.opt:765
#, fuzzy
msgid "Accept definition of macros in <file>"
msgstr "cicle en la definició de la reservació \"%s\""

#: c.opt:769
msgid "-imultilib <dir> Set <dir> to be the multilib include subdirectory"
msgstr ""

#: c.opt:773
msgid "Include the contents of <file> before other files"
msgstr ""

#: c.opt:777
#, fuzzy
msgid "Specify <path> as a prefix for next two options"
msgstr "Especificar un nom alternatiu per a la secció de text"

#: c.opt:781
msgid "Set <dir> to be the system root directory"
msgstr ""

#: c.opt:785
msgid "Add <dir> to the start of the system include path"
msgstr ""

#: c.opt:789
msgid "Add <dir> to the end of the quote include path"
msgstr ""

#: c.opt:810
msgid "Do not search standard system include directories (those specified with -isystem will still be used)"
msgstr ""

#: c.opt:814
msgid "Do not search standard system include directories for C++"
msgstr ""

#: c.opt:830
msgid "Generate C header of platform-specific features"
msgstr ""

#: c.opt:834
msgid "Print a checksum of the executable for PCH validity checking, and stop"
msgstr ""

#: c.opt:838
msgid "Remap file names when including files"
msgstr ""

#: c.opt:842
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard"
msgstr ""

#: c.opt:846 c.opt:874
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard"
msgstr ""

#: c.opt:850 c.opt:882
msgid "Conform to the ISO 1999 C standard"
msgstr ""

#: c.opt:854
msgid "Deprecated in favor of -std=c99"
msgstr ""

#: c.opt:858
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard with GNU extensions"
msgstr ""

#: c.opt:862
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard with GNU extensions"
msgstr ""

#: c.opt:866
msgid "Conform to the ISO 1999 C standard with GNU extensions"
msgstr ""

#: c.opt:870
msgid "Deprecated in favor of -std=gnu99"
msgstr ""

#: c.opt:878
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard as amended in 1994"
msgstr ""

#: c.opt:886
msgid "Deprecated in favor of -std=iso9899:1999"
msgstr ""

#: c.opt:890
msgid "Enable traditional preprocessing"
msgstr ""

#: c.opt:894
msgid "Support ISO C trigraphs"
msgstr ""

#: c.opt:898
msgid "Do not predefine system-specific and GCC-specific macros"
msgstr ""

#: c.opt:902
msgid "Enable verbose output"
msgstr "Activar la sortida de depuració verbosa"

#: java/lang.opt:66
#, fuzzy
msgid "Warn if a deprecated compiler feature, class, method, or field is used"
msgstr "No anunciar característiques obsoletes del compilador"

#: java/lang.opt:70
msgid "Warn if deprecated empty statements are found"
msgstr ""

#: java/lang.opt:74
msgid "Warn if .class files are out of date"
msgstr ""

#: java/lang.opt:78
msgid "Warn if modifiers are specified when not necessary"
msgstr ""

#: java/lang.opt:82
msgid "Deprecated; use --classpath instead"
msgstr ""

#: java/lang.opt:86
msgid "Permit the use of the assert keyword"
msgstr ""

#: java/lang.opt:108
msgid "Replace system path"
msgstr ""

#: java/lang.opt:112
#, fuzzy
msgid "Generate checks for references to NULL"
msgstr "Generar codi per a una DLL"

#: java/lang.opt:116
msgid "Set class path"
msgstr ""

#: java/lang.opt:123
msgid "Output a class file"
msgstr ""

#: java/lang.opt:127
msgid "Alias for -femit-class-file"
msgstr ""

#: java/lang.opt:131
msgid "Choose input encoding (defaults from your locale)"
msgstr ""

#: java/lang.opt:135
msgid "Set the extension directory path"
msgstr ""

#: java/lang.opt:139
msgid "Input file is a file with a list of filenames to compile"
msgstr ""

#: java/lang.opt:143
msgid "Always check for non gcj generated classes archives"
msgstr ""

#: java/lang.opt:147
msgid "Assume the runtime uses a hash table to map an object to its synchronization structure"
msgstr ""

#: java/lang.opt:151
msgid "Generate instances of Class at runtime"
msgstr ""

#: java/lang.opt:155
msgid "Use offset tables for virtual method calls"
msgstr ""

#: java/lang.opt:162
msgid "Assume native functions are implemented using JNI"
msgstr ""

#: java/lang.opt:166
#, fuzzy
msgid "Enable optimization of static class initialization code"
msgstr "(es requereix una inicialització fora de la classe)"

#: java/lang.opt:173
msgid "Reduce the amount of reflection meta-data generated"
msgstr ""

#: java/lang.opt:177
msgid "Enable assignability checks for stores into object arrays"
msgstr ""

#: java/lang.opt:181
#, fuzzy
msgid "Generate code for the Boehm GC"
msgstr "Generar codi per a M*Core M340"

#: java/lang.opt:185
msgid "Call a library routine to do integer divisions"
msgstr ""

#: java/lang.opt:189
msgid "Generated should be loaded by bootstrap loader"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:30
#, fuzzy
msgid "Add a directory for INCLUDE and MODULE searching"
msgstr "Agregar un directori per a la recerca de INCLUDE"

#: fortran/lang.opt:34
msgid "Put MODULE files in 'directory'"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:42
#, fuzzy
msgid "Warn about possible aliasing of dummy arguments"
msgstr "Avisar sobre possibles parèntesis faltantes"

#: fortran/lang.opt:46
#, fuzzy
msgid "Warn about missing ampersand in continued character constants"
msgstr "Avisar sobre l'ús de literals multicaràcters"

#: fortran/lang.opt:50
#, fuzzy
msgid "Warn about truncated character expressions"
msgstr "No anunciar característiques obsoletes del compilador"

#: fortran/lang.opt:54
#, fuzzy
msgid "Warn about implicit conversion"
msgstr "Avisar sobre la declaració implícita de funcions"

#: fortran/lang.opt:58
#, fuzzy
msgid "Warn about calls with implicit interface"
msgstr "Avisar sobre la declaració implícita de funcions"

#: fortran/lang.opt:62
#, fuzzy
msgid "Warn about truncated source lines"
msgstr "No anunciar característiques obsoletes del compilador"

#: fortran/lang.opt:66
#, fuzzy
msgid "Warn about usage of non-standard intrinsics"
msgstr "Avisar sobre l'ús d' (només algunes per ara) extensions Fortran"

#: fortran/lang.opt:70
#, fuzzy
msgid "Warn about \"suspicious\" constructs"
msgstr "Avisar sobre declaracions sospitoses de main"

#: fortran/lang.opt:74
msgid "Permit nonconforming uses of the tab character"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:78
#, fuzzy
msgid "Warn about underflow of numerical constant expressions"
msgstr "desbordament en la constant implícita"

#: fortran/lang.opt:82
msgid "All intrinsics procedures are available regardless of selected standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:86
#, fuzzy
msgid "Do not treat local variables and COMMON blocks as if they were named in SAVE statements"
msgstr "Tractar les variables locals i els blocs COMMON com si fossin nomenats en declaracions SAVE"

#: fortran/lang.opt:90
msgid "Specify that backslash in string introduces an escape character"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:94
msgid "Set the default double precision kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:98
msgid "Set the default integer kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:102
msgid "Set the default real kind to an 8 byte wide type"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:106
msgid "Ignore 'D' in column one in fixed form"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:110
msgid "Treat lines with 'D' in column one as comments"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:114
msgid "Allow dollar signs in entity names"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:118
#, fuzzy
msgid "Display the code tree after parsing"
msgstr "Mostra la versió del compilador"

#: fortran/lang.opt:122
#, fuzzy
msgid "Use f2c calling convention"
msgstr "Usar convenció de cridada normal"

#: fortran/lang.opt:126
#, fuzzy
msgid "Assume that the source file is fixed form"
msgstr "Assumir que els punters no tenen alies"

#: fortran/lang.opt:130
msgid "Assume that the source file is free form"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:138
#, fuzzy
msgid "Append underscores to externally visible names"
msgstr "Mai agregar un segon subratllat als externs"

#: fortran/lang.opt:142
#, fuzzy
msgid "Use the Cray Pointer extension"
msgstr "Usar la interfície Cygwin"

#: fortran/lang.opt:146
msgid "Append a second underscore if the name already contains an underscore"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:150
msgid "Specify that no implicit typing is allowed, unless overridden by explicit IMPLICIT statements"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:154
msgid "Allow arbitrary character line width in fixed mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:158
msgid "Use n as character line width in fixed mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:162
msgid "Allow arbitrary character line width in free mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:166
msgid "Use n as character line width in free mode"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:170
#, fuzzy
msgid "Maximum number of errors to report"
msgstr "Especificar el nombre màxim d'iteracions per a RPTS"

#: fortran/lang.opt:174
#, fuzzy
msgid "Maximum identifier length"
msgstr "Establir la longitud màxima de línia"

#: fortran/lang.opt:178
msgid "Maximum length for subrecords"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:182
msgid "Size in bytes of the largest array that will be put on the stack"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:186
msgid "Don't generate code, just do syntax and semantics checking"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:190
msgid "Enable range checking during compilation"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:194
msgid "Try to layout derived types as compact as possible"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:198
msgid "Copy array sections into a contiguous block on procedure entry"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:202
msgid "Treat the input file as preprocessed"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:206
#, fuzzy
msgid "Stop on following floating point exceptions"
msgstr "Especifica la versió de l'emulador de nombre de coma flotant"

#: fortran/lang.opt:210
msgid "Conform to the ISO Fortran 95 standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:214
msgid "Conform to the ISO Fortran 2003 standard"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:218
msgid "Conform nothing in particular"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:222
msgid "Accept extensions to support legacy code"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:230
#, fuzzy
msgid "Use little-endian format for unformatted files"
msgstr "Usar l'ordre d'octet little-endian per a les dades"

#: fortran/lang.opt:234
#, fuzzy
msgid "Use big-endian format for unformatted files"
msgstr "Usar ordre de bit big-endian"

#: fortran/lang.opt:238
msgid "Use native format for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:242
msgid "Swap endianness for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:246
msgid "Use a 4-byte record marker for unformatted files"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:250
msgid "Use an 8-byte record marker for unformatted files"
msgstr ""

#: ada/lang.opt:91
msgid "Specify options to GNAT"
msgstr ""

#: treelang/lang.opt:30
msgid "Trace lexical analysis"
msgstr ""

#: treelang/lang.opt:34
#, fuzzy
msgid "Trace the parsing process"
msgstr "Apuntar al processador AM33"

#: common.opt:28
#, fuzzy
msgid "Display this information"
msgstr " --help         Mostra aquesta informació\n"

#: common.opt:32
msgid "Set parameter <param> to value. See below for a complete list of parameters"
msgstr ""

#: common.opt:42
#, fuzzy
msgid "Put global and static data smaller than <number> bytes into a special section (on some targets)"
msgstr ""
" -G <nombre>       Col·locar les dades globals i estàtics més petits que <nombre>\n"
"             octets en una secció especial (en alguns objectius)\n"

#: common.opt:46
#, fuzzy
msgid "Set optimization level to <number>"
msgstr " -O[nombre]       Establir el nivell d'optimització a [nombre]\n"

#: common.opt:50
#, fuzzy
msgid "Optimize for space rather than speed"
msgstr " -Os           Optimitzar per a espai en lloc de velocitat\n"

#: common.opt:54
msgid "This switch is deprecated; use -Wextra instead"
msgstr ""

#: common.opt:58
msgid "Warn about returning structures, unions or arrays"
msgstr "Avisar sobre la retorn d'estructures, unions o matrius"

#: common.opt:62
#, fuzzy
msgid "Warn about inappropriate attribute usage"
msgstr "Avisar sobre l'aritmètica de punters de funcions"

#: common.opt:66
msgid "Warn about pointer casts which increase alignment"
msgstr "Avisar sobre conversió de punters que incrementi l'alineació"

#: common.opt:70
msgid "Warn about uses of __attribute__((deprecated)) declarations"
msgstr "Avisar sobre el ùs de declaracions __attribute__((deprecated))"

#: common.opt:74
msgid "Warn when an optimization pass is disabled"
msgstr "Avisar quan es va desactivar un pas d'optimització"

#: common.opt:78
msgid "Treat all warnings as errors"
msgstr "Tractar tots els avisos com errors"

#: common.opt:82
#, fuzzy
msgid "Treat specified warning as error"
msgstr "Tractar tots els avisos com errors"

#: common.opt:86
msgid "Print extra (possibly unwanted) warnings"
msgstr ""

#: common.opt:90
msgid "Exit on the first error occurred"
msgstr ""

#: common.opt:94
msgid "Warn when an inlined function cannot be inlined"
msgstr "Avisar quan una funció «inline» no pot ser «inline»"

#: common.opt:98
#, fuzzy
msgid "Warn if an object is larger than <number> bytes"
msgstr " -Wlarger-than-<nombre> Avisar si un objecte és més gran que <nombre> octets\n"

#: common.opt:102
msgid "Warn if the loop cannot be optimized due to nontrivial assumptions."
msgstr ""

#: common.opt:106
#, fuzzy
msgid "Warn about functions which might be candidates for __attribute__((noreturn))"
msgstr "Avisar sobre funcions que podrien ser candidates per a l'atribut noreturn"

#: common.opt:110
#, fuzzy
msgid "Warn about overflow in arithmetic expressions"
msgstr "desbordament de coma flotant en l'expressió"

#: common.opt:114
msgid "Warn when the packed attribute has no effect on struct layout"
msgstr "Avisar quan l'atribut packed no té efecte en la disposició d'un struct"

#: common.opt:118
#, fuzzy
msgid "Warn when padding is required to align structure members"
msgstr "Avisar quan es requereix farcit per a alinear als membres d'un struct"

#: common.opt:122
msgid "Warn when one local variable shadows another"
msgstr "Avisar quan una variable local enfosque una altra"

#: common.opt:126
msgid "Warn when not issuing stack smashing protection for some reason"
msgstr ""

#: common.opt:130 common.opt:134
#, fuzzy
msgid "Warn about code which might break strict aliasing rules"
msgstr "Avisar sobre codi que pugui trencar les regles estrictes d'aliessis"

#: common.opt:138 common.opt:142
msgid "Warn about optimizations that assume that signed overflow is undefined"
msgstr ""

#: common.opt:146
msgid "Warn about enumerated switches, with no default, missing a case"
msgstr "Avisar sobre «switch» enumerats, sense valor per defecte, que manquin d'un «case»"

#: common.opt:150
#, fuzzy
msgid "Warn about enumerated switches missing a \"default:\" statement"
msgstr "Avisar sobre «switch» enumerats que manquin d'un \"default:\""

#: common.opt:154
msgid "Warn about all enumerated switches missing a specific case"
msgstr "Avisar sobre tots els «switch» enumerats que manquin d'un «case» específic"

#: common.opt:162
msgid "Warn about uninitialized automatic variables"
msgstr "Avisar sobre variables automàtiques sense iniciar"

#: common.opt:166
msgid "Warn about code that will never be executed"
msgstr "Avisar sobre codi que mai s'executarà"

#: common.opt:170
msgid "Enable all -Wunused- warnings"
msgstr ""

#: common.opt:174
msgid "Warn when a function is unused"
msgstr "Avisar quan no s'usi una funció"

#: common.opt:178
msgid "Warn when a label is unused"
msgstr "Avisar quan no s'usi una etiqueta"

#: common.opt:182
msgid "Warn when a function parameter is unused"
msgstr "Avisar quan no s'usi un paràmetre d'una funció"

#: common.opt:186
msgid "Warn when an expression value is unused"
msgstr "Avisar quan no s'usi un valor d'una expressió"

#: common.opt:190
msgid "Warn when a variable is unused"
msgstr "Avisar quan no s'usi una variable"

#: common.opt:194
#, fuzzy
msgid "Warn when a register variable is declared volatile"
msgstr "Avisar quan no s'usi una variable"

#: common.opt:198
#, fuzzy
msgid "Emit declaration information into <file>"
msgstr " -aux-info <fitxer>   Emetre la informació de declaracions en el <fitxer>\n"

#: common.opt:211
#, fuzzy
msgid "Enable dumps from specific passes of the compiler"
msgstr " -d[lletres]       Activa els bolcats des de passos específics del compilador\n"

#: common.opt:215
#, fuzzy
msgid "Set the file basename to be used for dumps"
msgstr " -dumpbase <fitxer>   Nom base a usar per als bolcats des de passos específics\n"

#: common.opt:233
msgid "Align the start of functions"
msgstr "Alinear l'inici de les funcions"

#: common.opt:240
msgid "Align labels which are only reached by jumping"
msgstr "Alinear les etiquetes que solament s'arriben a saltant"

#: common.opt:247
msgid "Align all labels"
msgstr "Alinear totes les etiquetes"

#: common.opt:254
msgid "Align the start of loops"
msgstr "Alinear l'inici dels cicles"

#: common.opt:269
#, fuzzy
msgid "Specify that arguments may alias each other and globals"
msgstr "Especifica que els arguments poden ser alies de cada altre i dels globals"

#: common.opt:273
msgid "Assume arguments may alias globals but not each other"
msgstr "Assumir que els arguments poden ser alies de globals però no de cada altre"

#: common.opt:277
#, fuzzy
msgid "Assume arguments alias neither each other nor globals"
msgstr "Assumir que els arguments no poden ser alies de globals o de cada altre"

#: common.opt:281
#, fuzzy
msgid "Assume arguments alias no other storage"
msgstr "Assumir que els arguments no poden ser alies de globals o de cada altre"

#: common.opt:285
#, fuzzy
msgid "Generate unwind tables that are exact at each instruction boundary"
msgstr "Generar matrius de desembolico exactament en cada límit d'instrucció"

#: common.opt:293
msgid "Generate code to check bounds before indexing arrays"
msgstr "Generar codi per a revisar els límits abans de matrius"

#: common.opt:297
#, fuzzy
msgid "Replace add, compare, branch with branch on count register"
msgstr "Reemplaçar add,compare,branch per branch en el compte de registres"

#: common.opt:301
msgid "Use profiling information for branch probabilities"
msgstr "Usar la informació d'anàlisi de perfil per a les probabilitats de ramificació"

#: common.opt:305
msgid "Perform branch target load optimization before prologue / epilogue threading"
msgstr ""

#: common.opt:309
msgid "Perform branch target load optimization after prologue / epilogue threading"
msgstr ""

#: common.opt:313
msgid "Restrict target load migration not to re-use registers in any basic block"
msgstr ""

#: common.opt:317
#, fuzzy
msgid "Mark <register> as being preserved across functions"
msgstr " -fcall-saved-<registre> Marca el <registre> com preservat entre funcions\n"

#: common.opt:321
#, fuzzy
msgid "Mark <register> as being corrupted by function calls"
msgstr " -fcall-used-<registre> Marca el <registre> com corrupte per a crides de funció\n"

#: common.opt:328
#, fuzzy
msgid "Save registers around function calls"
msgstr "Permetre guardar registres al voltant de crides de funció"

#: common.opt:332
msgid "Do not put uninitialized globals in the common section"
msgstr "No posar globals sense iniciar en la secció comuna"

#: common.opt:336
#, fuzzy
msgid "Perform a register copy-propagation optimization pass"
msgstr "Fer el pas d'optimització de còpia-propagació de registres"

#: common.opt:340
msgid "Perform cross-jumping optimization"
msgstr "Realitzar optimitzacions de salts creuats"

#: common.opt:344
msgid "When running CSE, follow jumps to their targets"
msgstr "Quan s'estigui executant CSE, seguir als salts als seus objectius"

#: common.opt:348
msgid "When running CSE, follow conditional jumps"
msgstr "Quan s'estigui executant CSE, seguir als salts condicionals"

#: common.opt:352
msgid "Omit range reduction step when performing complex division"
msgstr ""

#: common.opt:356
#, fuzzy
msgid "Place data items into their own section"
msgstr "col·locar els elements de dades en la seva pròpia secció"

#: common.opt:362
msgid "Defer popping functions args from stack until later"
msgstr "Diferir l'extracció d'arguments de funcions de la pila fins més tard"

#: common.opt:366
msgid "Attempt to fill delay slots of branch instructions"
msgstr "Intentar emplenar les ranures de retard de les instruccions de ramificació"

#: common.opt:370
msgid "Delete useless null pointer checks"
msgstr "Esborrar les revisions de punters nuls sense ús"

#: common.opt:374
#, fuzzy
msgid "How often to emit source location at the beginning of line-wrapped diagnostics"
msgstr " -fdiagnostics-show-location=[once | every-line] Indica que tan seguit es ha d'emetre la informació d'ubicació del codi, com prefix, a l'inici dels diagnòstics quan està activat el cort de línia\n"

#: common.opt:378
msgid "Amend appropriate diagnostic messages with the command line option that controls them"
msgstr ""

#: common.opt:382
msgid "Dump various compiler internals to a file"
msgstr ""

#: common.opt:386
#, fuzzy
msgid "Suppress output of addresses in debugging dumps"
msgstr "Suprimir la sortida de notes de nombres d'instrucció i nombres de línia en els bolcats de depuració"

#: common.opt:390
#, fuzzy
msgid "Suppress output of instruction numbers, line number notes and addresses in debugging dumps"
msgstr "Suprimir la sortida de notes de nombres d'instrucció i nombres de línia en els bolcats de depuració"

#: common.opt:394
#, fuzzy
msgid "Perform early inlining"
msgstr "Realitzar les optimitzacions de cicle"

#: common.opt:398
msgid "Perform DWARF2 duplicate elimination"
msgstr "Realitzar l'eliminació de DWARF2 duplicats"

#: common.opt:402 common.opt:406
msgid "Perform unused type elimination in debug info"
msgstr ""

#: common.opt:410
msgid "Do not suppress C++ class debug information."
msgstr ""

#: common.opt:414
msgid "Enable exception handling"
msgstr "Activar el maneig d'excepcions"

#: common.opt:418
msgid "Perform a number of minor, expensive optimizations"
msgstr "Realitzar un nombre menor d'optimitzacions costoses"

#: common.opt:425
msgid "Assume no NaNs or infinities are generated"
msgstr ""

#: common.opt:429
#, fuzzy
msgid "Mark <register> as being unavailable to the compiler"
msgstr " -ffixed-<registre>   Marca el <registre> com no disponible per al compilador\n"

#: common.opt:433
msgid "Don't allocate floats and doubles in extended-precision registers"
msgstr ""

#: common.opt:439
#, fuzzy
msgid "Copy memory address constants into registers before use"
msgstr "Copiar les constants d'adreces de memòria en registres abans d'usar-los"

#: common.opt:445
#, fuzzy
msgid "Copy memory operands into registers before use"
msgstr "Copiar els operands de memòria en registres abans d'usar-los"

#: common.opt:452
msgid "Allow function addresses to be held in registers"
msgstr "Permetre que les adreces de les funcions es conserven en registres"

#: common.opt:456
#, fuzzy
msgid "Place each function into its own section"
msgstr "col·locar cada funció en la seva pròpia secció"

#: common.opt:460
#, fuzzy
msgid "Perform global common subexpression elimination"
msgstr "Realitzar l'eliminació de subexpressions comuns globals"

#: common.opt:464
#, fuzzy
msgid "Perform enhanced load motion during global common subexpression elimination"
msgstr "Realitzar el moviment de càrrega millorada durant l'eliminació de subexpressions globals"

#: common.opt:468
#, fuzzy
msgid "Perform store motion after global common subexpression elimination"
msgstr "Realitzar el moviment de guardat després de l'eliminació de subexpressions globals"

#: common.opt:472
#, fuzzy
msgid "Perform redundant load after store elimination in global common subexpression"
msgstr "Realitzar el moviment de càrrega millorada durant l'eliminació de subexpressions globals"

#: common.opt:477
#, fuzzy
msgid "Perform global common subexpression elimination after register allocation"
msgstr "Realitzar l'eliminació de subexpressions comuns globals"

#: common.opt:482
#, fuzzy
msgid "Enable guessing of branch probabilities"
msgstr "Activar la predicció de probabilitats de ramificació"

#: common.opt:490
msgid "Process #ident directives"
msgstr "Processar directives #ident"

#: common.opt:494
msgid "Perform conversion of conditional jumps to branchless equivalents"
msgstr ""

#: common.opt:498
msgid "Perform conversion of conditional jumps to conditional execution"
msgstr "Realitzar la conversió de salts condicionals a execució condicional"

#: common.opt:506
msgid "Do not generate .size directives"
msgstr "No generar directives .size"

#: common.opt:515
#, fuzzy
msgid "Pay attention to the \"inline\" keyword"
msgstr "Fer atenció a la paraula clau \"inline\""

#: common.opt:519
msgid "Integrate simple functions into their callers"
msgstr "Integrar les funcions simples en els seus invocators"

#: common.opt:523
#, fuzzy
msgid "Integrate functions called once into their callers"
msgstr "Integrar les funcions simples en els seus invocators"

#: common.opt:530
#, fuzzy
msgid "Limit the size of inlined functions to <number>"
msgstr "-finline-limit=<nombre>\tLimita la grandària de funcions «inline» a <nombre>\n"

#: common.opt:534
#, fuzzy
msgid "Instrument function entry and exit with profiling calls"
msgstr "Instrumentar funcions entrada/sortida amb crides d'anàlisi de perfil"

#: common.opt:538
#, fuzzy
msgid "Perform Interprocedural constant propagation"
msgstr "Activar la propagació de les constants condicionals SSA"

#: common.opt:542
#, fuzzy
msgid "Discover pure and const functions"
msgstr "Descartar funcions virtual sense usar"

#: common.opt:546
msgid "Perform interprocedural points-to analysis"
msgstr ""

#: common.opt:550
msgid "Discover readonly and non addressable static variables"
msgstr ""

#: common.opt:554
msgid "Type based escape and alias analysis"
msgstr ""

#: common.opt:558
msgid "Optimize induction variables on trees"
msgstr ""

#: common.opt:562
#, fuzzy
msgid "Use jump tables for sufficiently large switch statements"
msgstr "l'etiqueta «case» no es troba dintre d'una declaració «switch»"

#: common.opt:566
#, fuzzy
msgid "Generate code for functions even if they are fully inlined"
msgstr "Generar codi per a les funcions encara si estan completament «inline»"

#: common.opt:570
msgid "Emit static const variables even if they are not used"
msgstr "Emetre variables static const encara si no s'usen"

#: common.opt:574
#, fuzzy
msgid "Give external symbols a leading underscore"
msgstr "Els símbols externs tenen un subratllat inicial"

#: common.opt:578 common.opt:744 common.opt:867
msgid "Does nothing. Preserved for backward compatibility."
msgstr ""

#: common.opt:582
msgid "Set errno after built-in math functions"
msgstr "Establir errno després de les funcions matemàtiques internes"

#: common.opt:586
#, fuzzy
msgid "Report on permanent memory allocation"
msgstr "Reportar l'allotjament en memòria permanent al final de l'execució"

#: common.opt:593
msgid "Attempt to merge identical constants and constant variables"
msgstr "Intentar barrejar constants idèntiques i variables constants"

#: common.opt:597
msgid "Attempt to merge identical constants across compilation units"
msgstr "Intentar barrejar constants idèntiques a través de les unitats de compilació"

#: common.opt:601
#, fuzzy
msgid "Limit diagnostics to <number> characters per line. 0 suppresses line-wrapping"
msgstr " -fmessage-length=<nombre> Limita la longitud dels missatges de diagnòstic a <nombre> caràcters per línia. 0 suprimeix el cort de línia\n"

#: common.opt:605
msgid "Perform SMS based modulo scheduling before the first scheduling pass"
msgstr ""

#: common.opt:609
#, fuzzy
msgid "Move loop invariant computations out of loops"
msgstr "Forçar que totes les computacions invariantes del cicle siguin fora del cicle"

#: common.opt:613
msgid "Add mudflap bounds-checking instrumentation for single-threaded program"
msgstr ""

#: common.opt:617
msgid "Add mudflap bounds-checking instrumentation for multi-threaded program"
msgstr ""

#: common.opt:621
msgid "Ignore read operations when inserting mudflap instrumentation"
msgstr ""

#: common.opt:625
msgid "Enable/Disable the traditional scheduling in loops that already passed modulo scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:629
msgid "Support synchronous non-call exceptions"
msgstr "Suport per a excepcions síncrones no de crides"

#: common.opt:633
msgid "When possible do not generate stack frames"
msgstr "Quan sigui possible no generar marcs de pila"

#: common.opt:637
#, fuzzy
msgid "Do the full register move optimization pass"
msgstr "Fa el pas complet d'optimització de moviment de registres"

#: common.opt:641
msgid "Optimize sibling and tail recursive calls"
msgstr "Optimitzar les crides recursives germanades i d'extrem"

#: common.opt:645
msgid "Pack structure members together without holes"
msgstr "Empaqueta junts als membres de l'estructura sense forats"

#: common.opt:649
msgid "Set initial maximum structure member alignment"
msgstr ""

#: common.opt:653
#, fuzzy
msgid "Return small aggregates in memory, not registers"
msgstr "Retornar els agregats \"short\" en memòria, no en registres"

#: common.opt:657
#, fuzzy
msgid "Perform loop peeling"
msgstr "Realitzar les optimitzacions de cicle"

#: common.opt:661
msgid "Enable machine specific peephole optimizations"
msgstr "Activar les optimitzacions de forats específiques de la màquina"

#: common.opt:665
#, fuzzy
msgid "Enable an RTL peephole pass before sched2"
msgstr "Activa una execució de passada de forats rtl abans de sched2"

#: common.opt:669
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code if possible (large mode)"
msgstr "Generar codi independent de posició, si és possible"

#: common.opt:673
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code for executables if possible (large mode)"
msgstr "Generar codi independent de posició, si és possible"

#: common.opt:677
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code if possible (small mode)"
msgstr "Generar codi independent de posició, si és possible"

#: common.opt:681
#, fuzzy
msgid "Generate position-independent code for executables if possible (small mode)"
msgstr "Generar codi independent de posició, si és possible"

#: common.opt:685
msgid "Generate prefetch instructions, if available, for arrays in loops"
msgstr "Generar instruccions de precarregament, si estan disponibles, per a matrius en cicles"

#: common.opt:689
msgid "Enable basic program profiling code"
msgstr "Activar el codi bàsic d'anàlisi de perfil del programa"

#: common.opt:693
#, fuzzy
msgid "Insert arc-based program profiling code"
msgstr "Inserir codi d'anàlisi de perfil basat en el programa arc"

#: common.opt:697
msgid "Enable common options for generating profile info for profile feedback directed optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:701
msgid "Enable common options for performing profile feedback directed optimizations"
msgstr ""

#: common.opt:705
msgid "Insert code to profile values of expressions"
msgstr ""

#: common.opt:712
msgid "Make compile reproducible using <string>"
msgstr ""

#: common.opt:716
#, fuzzy
msgid "Return small aggregates in registers"
msgstr "Retornar els agregats \"short\" en registres"

#: common.opt:720
msgid "Enables a register move optimization"
msgstr "Permet una optimització de moviment de registres"

#: common.opt:724
#, fuzzy
msgid "Perform a register renaming optimization pass"
msgstr "Fer el pas d'optimització de renomenació de registres"

#: common.opt:728
msgid "Reorder basic blocks to improve code placement"
msgstr "Reordenar els blocs bàsics per a millorar la ubicació del codi"

#: common.opt:732
#, fuzzy
msgid "Reorder basic blocks and partition into hot and cold sections"
msgstr "Reordenar els blocs bàsics per a millorar la ubicació del codi"

#: common.opt:736
msgid "Reorder functions to improve code placement"
msgstr "Reordenar les funcions per a millorar la ubicació del codi"

#: common.opt:740
#, fuzzy
msgid "Add a common subexpression elimination pass after loop optimizations"
msgstr "Executar un pas CSE abans de les optimitzacions de cicles"

#: common.opt:748
msgid "Disable optimizations that assume default FP rounding behavior"
msgstr ""

#: common.opt:752
msgid "Enable scheduling across basic blocks"
msgstr "Activar la calendarització entre blocs bàsics"

#: common.opt:756
msgid "Allow speculative motion of non-loads"
msgstr "Permetre el moviment especulatiu de cap càrrega"

#: common.opt:760
msgid "Allow speculative motion of some loads"
msgstr "Permetre el moviment especulatiu d'unes càrregues"

#: common.opt:764
msgid "Allow speculative motion of more loads"
msgstr "Permetre el moviment especulatiu de més càrregues"

#: common.opt:768
#, fuzzy
msgid "Set the verbosity level of the scheduler"
msgstr " -fsched-verbose=<nombre> Estableix el nivell de detall del calendaritzador\n"

#: common.opt:772
msgid "If scheduling post reload, do superblock scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:776
msgid "If scheduling post reload, do trace scheduling"
msgstr ""

#: common.opt:780
msgid "Reschedule instructions before register allocation"
msgstr "Recalendaritzar les instruccions abans de l'allotjament de registres"

#: common.opt:784
msgid "Reschedule instructions after register allocation"
msgstr "Recalendaritzar les instruccions després de l'allotjament de registres"

#: common.opt:790
msgid "Allow premature scheduling of queued insns"
msgstr ""

#: common.opt:794
msgid "Set number of queued insns that can be prematurely scheduled"
msgstr ""

#: common.opt:802 common.opt:806
msgid "Set dependence distance checking in premature scheduling of queued insns"
msgstr ""

#: common.opt:810
msgid "Access data in the same section from shared anchor points"
msgstr ""

#: common.opt:814
#, fuzzy
msgid "Perform sequence abstraction optimization on RTL"
msgstr "Realitzar optimitzacions de reducció de força"

#: common.opt:818
msgid "Eliminate redundant sign extensions using LCM."
msgstr ""

#: common.opt:822
msgid "Show column numbers in diagnostics, when available. Default on"
msgstr ""

#: common.opt:826
msgid "Disable optimizations observable by IEEE signaling NaNs"
msgstr ""

#: common.opt:830
#, fuzzy
msgid "Convert floating point constants to single precision constants"
msgstr "Convertir constants de coma flotant a constants de precisió simple"

#: common.opt:834
msgid "Split lifetimes of induction variables when loops are unrolled"
msgstr ""

#: common.opt:838
msgid "Apply variable expansion when loops are unrolled"
msgstr ""

#: common.opt:844
msgid "Insert stack checking code into the program"
msgstr "Insereix codi de revisió de la pila en el programa"

#: common.opt:851
msgid "Trap if the stack goes past <register>"
msgstr ""

#: common.opt:855
msgid "Trap if the stack goes past symbol <name>"
msgstr ""

#: common.opt:859
msgid "Use propolice as a stack protection method"
msgstr ""

#: common.opt:863
msgid "Use a stack protection method for every function"
msgstr ""

#: common.opt:875
msgid "Assume strict aliasing rules apply"
msgstr "Assumir que s'apliquen les regles estrictes d'alies"

#: common.opt:879
#, fuzzy
msgid "Treat signed overflow as undefined"
msgstr "Establir les definicions de Windows"

#: common.opt:883
msgid "Check for syntax errors, then stop"
msgstr "Buscar errors de sintaxi, i aleshores detenir-se"

#: common.opt:887
#, fuzzy
msgid "Create data files needed by \"gcov\""
msgstr "Crear fitxers de dades necessàries per a gcov"

#: common.opt:891
msgid "Perform jump threading optimizations"
msgstr "Realitzar optimitzacions de filat de salts"

#: common.opt:895
#, fuzzy
msgid "Report the time taken by each compiler pass"
msgstr "Reportar el temps pres per cada pas del compilador al final de l'execució"

#: common.opt:899
msgid "Set the default thread-local storage code generation model"
msgstr ""

#: common.opt:903
msgid "Reorder top level functions, variables, and asms"
msgstr ""

#: common.opt:907
msgid "Perform superblock formation via tail duplication"
msgstr ""

#: common.opt:914
#, fuzzy
msgid "Assume floating-point operations can trap"
msgstr "Les operacions de coma flotant poden capturar"

#: common.opt:918
#, fuzzy
msgid "Trap for signed overflow in addition, subtraction and multiplication"
msgstr "Atrapar desbordaments signed en addició / substracció / multiplicació"

#: common.opt:922
#, fuzzy
msgid "Enable SSA-CCP optimization on trees"
msgstr "Activar les optimitzacions SSA"

#: common.opt:926
#, fuzzy
msgid "Enable SSA-CCP optimization for stores and loads"
msgstr "Activar les optimitzacions SSA"

#: common.opt:930
msgid "Enable loop header copying on trees"
msgstr ""

#: common.opt:934
msgid "Coalesce memory temporaries in the SSA->normal pass"
msgstr ""

#: common.opt:938
msgid "Replace SSA temporaries with better names in copies"
msgstr ""

#: common.opt:942
msgid "Enable copy propagation on trees"
msgstr ""

#: common.opt:946
msgid "Enable copy propagation for stores and loads"
msgstr ""

#: common.opt:950
#, fuzzy
msgid "Enable SSA dead code elimination optimization on trees"
msgstr "Activar l'eliminació agressiva de codi mort SSA"

#: common.opt:954
#, fuzzy
msgid "Enable dominator optimizations"
msgstr "Activar les optimitzacions del enllaçador"

#: common.opt:958
#, fuzzy
msgid "Enable dead store elimination"
msgstr "Activar l'eliminació agressiva de codi mort SSA"

#: common.opt:962
msgid "Enable Full Redundancy Elimination (FRE) on trees"
msgstr ""

#: common.opt:966
#, fuzzy
msgid "Enable loop invariant motion on trees"
msgstr "Forçar que totes les computacions invariantes del cicle siguin fora del cicle"

#: common.opt:970
#, fuzzy
msgid "Enable linear loop transforms on trees"
msgstr "Activar les optimitzacions del enllaçador"

#: common.opt:974
#, fuzzy
msgid "Create canonical induction variables in loops"
msgstr "Enfortir la reducció de totes les variables generals d'inducció de cicle"

#: common.opt:978
#, fuzzy
msgid "Enable loop optimizations on tree level"
msgstr "Activar les optimitzacions SSA"

#: common.opt:982
#, fuzzy
msgid "Enable SSA-PRE optimization on trees"
msgstr "Activar les optimitzacions SSA"

#: common.opt:986
msgid "Perform structural alias analysis"
msgstr ""

#: common.opt:990
#, fuzzy
msgid "Enable SSA code sinking on trees"
msgstr "Activar les optimitzacions SSA"

#: common.opt:994
msgid "Perform scalar replacement of aggregates"
msgstr ""

#: common.opt:998
msgid "Replace temporary expressions in the SSA->normal pass"
msgstr ""

#: common.opt:1002
msgid "Perform live range splitting during the SSA->normal pass"
msgstr ""

#: common.opt:1006
#, fuzzy
msgid "Perform Value Range Propagation on trees"
msgstr "Fer el pas d'optimització de còpia-propagació de registres"

#: common.opt:1010
#, fuzzy
msgid "Compile whole compilation unit at a time"
msgstr "Buidar la unitat de traducció completa a un fitxer"

#: common.opt:1014
msgid "Perform loop unrolling when iteration count is known"
msgstr "Realitzar el desenrollament del cicle quan es coneix el compte d'iteració"

#: common.opt:1018
msgid "Perform loop unrolling for all loops"
msgstr "Realitzar el desenrollament del cicle per a tots els cicles"

#: common.opt:1025
msgid "Allow loop optimizations to assume that the loops behave in normal way"
msgstr ""

#: common.opt:1033
#, fuzzy
msgid "Allow math optimizations that may violate IEEE or ISO standards"
msgstr "Permetre optimitzacions matemàtiques que poden violar els estàndards IEEE o ANSI"

#: common.opt:1037
#, fuzzy
msgid "Perform loop unswitching"
msgstr "Realitzar les optimitzacions de cicle"

#: common.opt:1041
msgid "Just generate unwind tables for exception handling"
msgstr "Només generar matrius de desembolico per a maneig d'excepcions"

#: common.opt:1045
#, fuzzy
msgid "Perform variable tracking"
msgstr "Realitzar optimització de la crida de l'extrem"

#: common.opt:1049
#, fuzzy
msgid "Enable loop vectorization on trees"
msgstr "Activar les optimitzacions del enllaçador"

#: common.opt:1053
msgid "Enable loop versioning when doing loop vectorization on trees"
msgstr ""

#: common.opt:1057
#, fuzzy
msgid "Set the verbosity level of the vectorizer"
msgstr " -fsched-verbose=<nombre> Estableix el nivell de detall del calendaritzador\n"

#: common.opt:1067
msgid "Add extra commentary to assembler output"
msgstr "Agregar comentaris extra a la sortida de l'ensamblador"

#: common.opt:1071
msgid "Set the default symbol visibility"
msgstr ""

#: common.opt:1076
#, fuzzy
msgid "Use expression value profiles in optimizations"
msgstr "Activar les optimitzacions del enllaçador"

#: common.opt:1080
msgid "Construct webs and split unrelated uses of single variable"
msgstr ""

#: common.opt:1084
#, fuzzy
msgid "Perform whole program optimizations"
msgstr "Realitzar les optimitzacions de cicle"

#: common.opt:1088
msgid "Assume signed arithmetic overflow wraps around"
msgstr ""

#: common.opt:1092
msgid "Put zero initialized data in the bss section"
msgstr "Posar dades inicialitzades a zero en la secció bss"

#: common.opt:1096
msgid "Generate debug information in default format"
msgstr "Generar informació de depuració en el format per omissió"

#: common.opt:1100
msgid "Generate debug information in COFF format"
msgstr "Generar informació de depuració en el format COFF"

#: common.opt:1104
msgid "Generate debug information in DWARF v2 format"
msgstr "Generar informació de depuració en el format DWARF v2"

#: common.opt:1108
msgid "Generate debug information in default extended format"
msgstr "Generar informació de depuració en el format estès per omissió"

#: common.opt:1112
msgid "Generate debug information in STABS format"
msgstr "Generar informació de depuració en el format STABS"

#: common.opt:1116
msgid "Generate debug information in extended STABS format"
msgstr "Generar informació de depuració en el format STABS estès"

#: common.opt:1120
msgid "Generate debug information in VMS format"
msgstr "Generar informació de depuració en el format VMS"

#: common.opt:1124
msgid "Generate debug information in XCOFF format"
msgstr "Generar informació de depuració en el format XCOFF"

#: common.opt:1128
msgid "Generate debug information in extended XCOFF format"
msgstr "Generar informació de depuració en el format XCOFF estès"

#: common.opt:1132
#, fuzzy
msgid "Place output into <file>"
msgstr "-o <fitxer>\tSituar la sortida en el <fitxer>"

#: common.opt:1136
msgid "Enable function profiling"
msgstr "Habilitar l'anàlisi de perfil de les funcions"

#: common.opt:1140
msgid "Issue warnings needed for strict compliance to the standard"
msgstr "Activar els avisos necessaris per a complir strictament amb ISO C"

#: common.opt:1144
msgid "Like -pedantic but issue them as errors"
msgstr ""

#: common.opt:1148
msgid "Do not display functions compiled or elapsed time"
msgstr "No mostrar les funcions compilades o el temps transcorregut"

#: common.opt:1152
msgid "Display the compiler's version"
msgstr "Mostra la versió del compilador"

#: common.opt:1156
msgid "Suppress warnings"
msgstr ""

#: attribs.c:175 cp/name-lookup.c:3081
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute directive ignored"
msgstr "s'ignora la directiva d'atribut \"%s\""

#: attribs.c:183
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wrong number of arguments specified for %qs attribute"
msgstr "es va especificar un nombre equivocat d'arguments per a l'atribut \"%s\""

#: attribs.c:200
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute does not apply to types"
msgstr "l'atribut \"%s\" no s'aplica a tipus"

#: attribs.c:247
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute only applies to function types"
msgstr "l'atribut \"%s\" només s'aplica a tipus de funcions"

#: attribs.c:257
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type attributes ignored after type is already defined"
msgstr "l'atribut \"%s\" sol es pot aplicar a definicions de classe"

#: bb-reorder.c:1872
#, gcc-internal-format
msgid "multiple hot/cold transitions found (bb %i)"
msgstr ""

#: bt-load.c:1515
#, gcc-internal-format
msgid "branch target register load optimization is not intended to be run twice"
msgstr ""

#: builtins.c:420
#, gcc-internal-format
msgid "offset outside bounds of constant string"
msgstr "desplaçament fora dels límits de la constant de cadena"

#: builtins.c:976
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "second argument to %<__builtin_prefetch%> must be a constant"
msgstr "el segon argument de \"__builtin_prefetch\" ha de ser una constant"

#: builtins.c:983
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid second argument to %<__builtin_prefetch%>; using zero"
msgstr "el segon argument de __builtin_prefetch no és vàlid; s'utilitzarà zero"

#: builtins.c:991
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "third argument to %<__builtin_prefetch%> must be a constant"
msgstr "el tercer argument de \"__builtin_prefetch\" ha de ser una constant"

#: builtins.c:998
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid third argument to %<__builtin_prefetch%>; using zero"
msgstr "el tercer argument de __builtin_prefetch no és vàlid; s'utilitzarà zero"

#: builtins.c:4115
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of %<__builtin_args_info%> must be constant"
msgstr "l'argument de \"__builtin_args_info\" ha de ser constant"

#: builtins.c:4121
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of %<__builtin_args_info%> out of range"
msgstr "l'argument de \"__builtin_args_info\" està fora de límits"

#: builtins.c:4127
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing argument in %<__builtin_args_info%>"
msgstr "falta un argument en \"__builtin_args_info\""

#: builtins.c:4223 gimplify.c:2067
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few arguments to function %<va_start%>"
msgstr "massa arguments per a la funció \"va_start\""

#: builtins.c:4387
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "first argument to %<va_arg%> not of type %<va_list%>"
msgstr "el primer argument per a \"va_arg\" no és del tipus \"va_list\""

#. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
#. violation, so we cannot make this an error. If this call is never
#. executed, the program is still strictly conforming.
#: builtins.c:4401
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is promoted to %qT when passed through %<...%>"
msgstr "\"%s\" es promou a \"%s\" quan passa a través de \"...\""

#: builtins.c:4406
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "(so you should pass %qT not %qT to %<va_arg%>)"
msgstr "(així que ha de passar \"%s\" i no \"%s\" a \"va_arg\")"

#. We can, however, treat "undefined" any way we please.
#. Call abort to encourage the user to fix the program.
#: builtins.c:4412 c-typeck.c:2288
#, gcc-internal-format
msgid "if this code is reached, the program will abort"
msgstr "si s'arriba a aquest codi, el programa avortarà"

#: builtins.c:4531
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid argument to %<__builtin_frame_address%>"
msgstr "argument no vàlid per a \"__builtin_frame_address\""

#: builtins.c:4533
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid argument to %<__builtin_return_address%>"
msgstr "argument no vàlid per a \"__builtin_return_address\""

#: builtins.c:4546
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unsupported argument to %<__builtin_frame_address%>"
msgstr "argument sense suport per a \"__builtin_frame_address\""

#: builtins.c:4548
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unsupported argument to %<__builtin_return_address%>"
msgstr "argument sense suport per a \"__builtin_return_address\""

#: builtins.c:4651
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "second argument to %<__builtin_expect%> must be a constant"
msgstr "el segon argument de \"__builtin_expect\" ha de ser una constant"

#: builtins.c:6115
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__builtin_longjmp%> second argument must be 1"
msgstr "el segon argument de _builtin_longjump ha de ser 1"

#: builtins.c:6695
#, gcc-internal-format
msgid "target format does not support infinity"
msgstr "el format objectiu no té suport per a infinit"

#: builtins.c:8701 builtins.c:8795
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few arguments to function %qs"
msgstr "massa pocs arguments per a la funció \"%s\""

#: builtins.c:8707 builtins.c:8801
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many arguments to function %qs"
msgstr "massa arguments per a la funció \"%s\""

#: builtins.c:8713 builtins.c:8826
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-floating-point argument to function %qs"
msgstr "arguments que no són de coma flotant per a la funció \"%s\""

#: builtins.c:9854
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<va_start%> used in function with fixed args"
msgstr "es va usar \"va_start\" en una funció amb arguments fixos"

#. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
#. va_start's second argument, but can still work as intended.
#: builtins.c:9861
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__builtin_next_arg%> called without an argument"
msgstr "es va cridar a \"__builtin_next_arg\" sense argument"

#: builtins.c:9876
#, gcc-internal-format
msgid "%<va_start%> used with too many arguments"
msgstr ""

#. FIXME: Sometimes with the tree optimizers we can get the
#. not the last argument even though the user used the last
#. argument. We just warn and set the arg to be the last
#. argument so that we will get wrong-code because of
#. it.
#: builtins.c:9896
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "second parameter of %<va_start%> not last named argument"
msgstr "el segon paràmetre de \"va_start\" no és l'últim argument nomenat"

#: builtins.c:10017
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hfirst argument of %D must be a pointer, second integer constant"
msgstr "l'argument de l'atribut \"%s\" no és una cadena entera"

#: builtins.c:10030
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hlast argument of %D is not integer constant between 0 and 3"
msgstr "l'argument de \"asm\" no és una cadena constant"

#: builtins.c:10076 builtins.c:10229 builtins.c:10297
#, gcc-internal-format
msgid "%Hcall to %D will always overflow destination buffer"
msgstr ""

#: c-common.c:835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not defined outside of function scope"
msgstr "%Jno es defineix \"%D\" fora de l'àmbit de la funció"

#. Translators: The %d after 'ISO C' will be 90 or 99. Do not
#. separate the %d from the 'C'. 'ISO' should not be
#. translated, but it may be moved after 'C%d' in languages
#. where modifiers follow nouns.
#: c-common.c:867
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "string length %qd is greater than the length %qd ISO C%d compilers are required to support"
msgstr "la longitud de la cadena \"%d\" és major que la longitud `%d\" que es requereix que els compiladors ISO C %d donin suport"

#: c-common.c:916
#, gcc-internal-format
msgid "overflow in constant expression"
msgstr "desbordament en la constant implícita"

#: c-common.c:936
#, gcc-internal-format
msgid "integer overflow in expression"
msgstr "desbordament enter en l'expressió"

#: c-common.c:945
#, gcc-internal-format
msgid "floating point overflow in expression"
msgstr "desbordament de coma flotant en l'expressió"

#: c-common.c:951
#, gcc-internal-format
msgid "vector overflow in expression"
msgstr "desbordament de vector flotant en l'expressió"

#: c-common.c:974
#, gcc-internal-format
msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
msgstr "enter gran truncat implícitament al tipus unsigned"

#: c-common.c:977
#, gcc-internal-format
msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
msgstr "enter negatiu truncat implícitament al tipus unsigned"

#: c-common.c:999
#, gcc-internal-format
msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
msgstr "el càstig de tipus a tipus incomplet pot trencar les regles d'alies estricte"

#: c-common.c:1007
#, gcc-internal-format
msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
msgstr "el retorn de punters de tipus castigat trencarà les regles d'alies estricte"

#: c-common.c:1011
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "dereferencing type-punned pointer might break strict-aliasing rules"
msgstr "el retorn de punters de tipus castigat trencarà les regles d'alies estricte"

#: c-common.c:1037
#, gcc-internal-format
msgid "%Hempty body in an if-statement"
msgstr "%Hcos buit en una declaració «if»"

#: c-common.c:1041
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hempty body in an else-statement"
msgstr "cos buit en una declaració else"

#: c-common.c:1105
#, gcc-internal-format
msgid "overflow in implicit constant conversion"
msgstr "desbordament en la conversió implícita de constant"

#: c-common.c:1241
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "operation on %qE may be undefined"
msgstr "l'operació sobre \"%s\" pot estar indefinida"

#: c-common.c:1527
#, gcc-internal-format
msgid "case label does not reduce to an integer constant"
msgstr "l'etiqueta d'un «case» no es redueix a una constant entera"

#: c-common.c:1567
#, gcc-internal-format
msgid "case label value is less than minimum value for type"
msgstr ""

#: c-common.c:1575
#, gcc-internal-format
msgid "case label value exceeds maximum value for type"
msgstr ""

#: c-common.c:1583
#, gcc-internal-format
msgid "lower value in case label range less than minimum value for type"
msgstr ""

#: c-common.c:1592
#, gcc-internal-format
msgid "upper value in case label range exceeds maximum value for type"
msgstr ""

#: c-common.c:2007
#, gcc-internal-format
msgid "invalid operands to binary %s"
msgstr "operadors no vàlids per al binari %s"

#: c-common.c:2242
#, gcc-internal-format
msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
msgstr "la comparança sempre és falsa a causa dels límits limitats del tipus de dades"

#: c-common.c:2244
#, gcc-internal-format
msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
msgstr "la comparança sempre és certa a causa dels límits limitat del tipus de dades"

#: c-common.c:2322
#, gcc-internal-format
msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
msgstr "la comparança d'una expressió unsigned >= 0 sempre és certa"

#: c-common.c:2331
#, gcc-internal-format
msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
msgstr "la comparança d'una expressió unsigned < 0 sempre és falsa"

#: c-common.c:2373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer of type %<void *%> used in arithmetic"
msgstr "es va usar un punter de tipus \"void *\" en l'aritmètica"

#: c-common.c:2379
#, gcc-internal-format
msgid "pointer to a function used in arithmetic"
msgstr "es va usar un punter a una funció en l'aritmètica"

#: c-common.c:2385
#, gcc-internal-format
msgid "pointer to member function used in arithmetic"
msgstr "es va usar un punter a una funció membre en l'aritmètica"

#: c-common.c:2525
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the address of %qD will always evaluate as %<true%>"
msgstr "l'adreça de \"%D\", sempre serà \"true\""

#: c-common.c:2590
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
msgstr "es suggereixen parèntesi al voltant de l'assignació usada com valor veritable"

#: c-common.c:2658 c-common.c:2698
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %<restrict%>"
msgstr "ús no vàlid de \"restrict\""

#: c-common.c:2914
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid application of %<sizeof%> to a function type"
msgstr "aplicació invalida de \"sizeof\" a una expressió de tipus de funció"

#: c-common.c:2924
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid application of %qs to a void type"
msgstr "applicació no vàlida de \"%s\" a un tipus void"

#: c-common.c:2930
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid application of %qs to incomplete type %qT "
msgstr "aplicació no vàlida de \"%s\" a un tipus incomplet \"T\" "

#: c-common.c:2971
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__alignof%> applied to a bit-field"
msgstr "\"__alignof\" aplicat a un camp de bits"

#: c-common.c:3462
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot disable built-in function %qs"
msgstr "no es pot desactivar la funció interna \"%s\""

#: c-common.c:3656
#, gcc-internal-format
msgid "pointers are not permitted as case values"
msgstr "els punters no són permesos com valors d'un «case»"

#: c-common.c:3662
#, gcc-internal-format
msgid "range expressions in switch statements are non-standard"
msgstr "les expressions de límits en les declaracions «switch» no són estàndard"

#: c-common.c:3688
#, gcc-internal-format
msgid "empty range specified"
msgstr "es va especificar uns límits buides"

#: c-common.c:3748
#, gcc-internal-format
msgid "duplicate (or overlapping) case value"
msgstr "valor d'un «case» duplicat (o sobreposat)"

#
#: c-common.c:3749
#, gcc-internal-format
msgid "%Jthis is the first entry overlapping that value"
msgstr "%Jaquesta és la primera entrada que sobreposa aquest valor"

#: c-common.c:3753
#, gcc-internal-format
msgid "duplicate case value"
msgstr "valor d'un «case» duplicat"

#: c-common.c:3754
#, gcc-internal-format
msgid "%Jpreviously used here"
msgstr "%Jes va usar prèviament aquí"

#: c-common.c:3758
#, gcc-internal-format
msgid "multiple default labels in one switch"
msgstr "múltiples etiquetes per omissió en un sol «switch»"

#: c-common.c:3759
#, gcc-internal-format
msgid "%Jthis is the first default label"
msgstr "%Jaquesta és la primera etiqueta per omissió"

#: c-common.c:3808
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jcase value %qs not in enumerated type"
msgstr "el valor de «case» \"%ld\" no és un tipus enumerat"

#: c-common.c:3811
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jcase value %qs not in enumerated type %qT"
msgstr "el valor de «case» \"%ld\" no és un tipus enumerat"

#: c-common.c:3869
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hswitch missing default case"
msgstr "manca el «case» per defecte per a un «switch»"

#: c-common.c:3932
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Henumeration value %qE not handled in switch"
msgstr "el valor d'enumeració \"%s\" no es gestiona en un «switch»"

#: c-common.c:3956
#, gcc-internal-format
msgid "taking the address of a label is non-standard"
msgstr "prendre l'adreça d'una etiqueta no és estàndard"

#: c-common.c:4106
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute ignored for field of type %qT"
msgstr "atribut \"%s\" ignorat per a \"%s\""

#: c-common.c:4117 c-common.c:4136 c-common.c:4154 c-common.c:4181
#: c-common.c:4200 c-common.c:4223 c-common.c:4246 c-common.c:4267
#: c-common.c:4292 c-common.c:4318 c-common.c:4355 c-common.c:4382
#: c-common.c:4433 c-common.c:4458 c-common.c:4486 c-common.c:4505
#: c-common.c:4788 c-common.c:4848 c-common.c:4869 c-common.c:4933
#: c-common.c:5046 c-common.c:5112 c-common.c:5130 c-common.c:5176
#: c-common.c:5246 c-common.c:5270 c-common.c:5571 c-common.c:5594
#: c-common.c:5633
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute ignored"
msgstr "s'ignora l'atribut \"%s\""

#: c-common.c:4349
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute have effect only on public objects"
msgstr "%Jl'atribut \"%E\" s'aplica solament a funcions"

#: c-common.c:4543
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown machine mode %qs"
msgstr "es desconeix el mode de màquina \"%s\""

#: c-common.c:4564
#, gcc-internal-format
msgid "specifying vector types with __attribute__ ((mode)) is deprecated"
msgstr ""

#: c-common.c:4567
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use __attribute__ ((vector_size)) instead"
msgstr "s'ignora la directiva d'atribut \"%s\""

#: c-common.c:4576
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unable to emulate %qs"
msgstr "no es pot emular \"%s\""

#: c-common.c:4586
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid pointer mode %qs"
msgstr "mode de punter \"%s\" no vàlid"

#: c-common.c:4601
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no data type for mode %qs"
msgstr "no hi ha tipus de dades pel mode \"%s\""

#: c-common.c:4611
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot use mode %qs for enumeral types"
msgstr "no es pot convertir a un tipus punter"

#: c-common.c:4638
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "mode %qs applied to inappropriate type"
msgstr "mode \"%s\" aplicat a un tipus no inadequat"

#: c-common.c:4669
#, gcc-internal-format
msgid "%Jsection attribute cannot be specified for local variables"
msgstr "%Jl'atribut de secció no pot ser especificat per a les variables locals"

#: c-common.c:4680
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "section of %q+D conflicts with previous declaration"
msgstr "%Jla secció de \"%D\" causa conflictes amb la declaració prèvia"

#: c-common.c:4689
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "section attribute not allowed for %q+D"
msgstr "%Jno es permet un atribut de secció per a \"%D\""

#: c-common.c:4695
#, gcc-internal-format
msgid "%Jsection attributes are not supported for this target"
msgstr "%Jatributs de secció no suportats per aquest objectiu"

#: c-common.c:4727
#, gcc-internal-format
msgid "requested alignment is not a constant"
msgstr "l'alineació sol·licitada no és una constant"

#: c-common.c:4732
#, gcc-internal-format
msgid "requested alignment is not a power of 2"
msgstr "l'alineació sol·licitada no és una potència de 2"

#: c-common.c:4737
#, gcc-internal-format
msgid "requested alignment is too large"
msgstr "l'alineació sol·licitada és massa gran"

#: c-common.c:4763
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "alignment may not be specified for %q+D"
msgstr "%Jl'alineació no pot ser especificada per a \"%D\""

#: c-common.c:4811
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D defined both normally and as an alias"
msgstr "%J\"%D\" definit normalment i com un alies"

#: c-common.c:4827
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "alias argument not a string"
msgstr "l'argument d'alies no és una cadena"

#: c-common.c:4890
#, gcc-internal-format
msgid "%Jweakref attribute must appear before alias attribute"
msgstr ""

#: c-common.c:4920
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute ignored on non-class types"
msgstr "atribut \"%s\" ignorat per a \"%s\""

#: c-common.c:4926
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute ignored because %qT is already defined"
msgstr "el mateix bypass \"%s - %s\" ja està definit"

#: c-common.c:4939
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "visibility argument not a string"
msgstr "l'argument de visibilitat no és una cadena"

#: c-common.c:4951
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute ignored on types"
msgstr "atribut \"%s\" ignorat per a \"%s\""

#: c-common.c:4967
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "visibility argument must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
msgstr "l'argument de visibilitat ha de ser \"default\", \"hidden\", \"protected\" o \"internal\""

#: c-common.c:4976
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD redeclared with different visibility"
msgstr "\"%#D\" redeclarat com un tipus diferent de símbol"

#: c-common.c:5054
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tls_model argument not a string"
msgstr "l'argument tls_model no és una cadena"

#: c-common.c:5067
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tls_model argument must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
msgstr "l'argument de tls_model ha de ser \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""

#: c-common.c:5086 c-common.c:5150
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J%qE attribute applies only to functions"
msgstr "%Jl'atribut \"%E\" s'aplica solament a funcions"

#: c-common.c:5091 c-common.c:5155
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jcan%'t set %qE attribute after definition"
msgstr "%Jno es pot establir l'atribut \"%E\" després de la definició"

#: c-common.c:5244
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute ignored for %qE"
msgstr "atribut \"%s\" ignorat per a \"%s\""

#: c-common.c:5301
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid vector type for attribute %qE"
msgstr "tipus de vector no vàlid per a l'atribut \"%s\""

#: c-common.c:5307
#, gcc-internal-format
msgid "vector size not an integral multiple of component size"
msgstr ""

#: c-common.c:5313
#, gcc-internal-format
msgid "zero vector size"
msgstr ""

#: c-common.c:5321
#, gcc-internal-format
msgid "number of components of the vector not a power of two"
msgstr ""

#: c-common.c:5349
#, gcc-internal-format
msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
msgstr "un atribut nonnull sense arguments en un que no és prototip"

#: c-common.c:5364
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nonnull argument has invalid operand number (argument %lu)"
msgstr "un argument no null té un nombre d'operadors no vàlid (arg %lu)"

#: c-common.c:5383
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (argument %lu, operand %lu)"
msgstr "argument no \"null\" amb un nombre d'operadors fora de límits (arg %lu, operand %lu)"

#: c-common.c:5391
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nonnull argument references non-pointer operand (argument %lu, operand %lu)"
msgstr "un argument no null fa referència a un operand que no és un punter (arg %lu, operand %lu)"

#: c-common.c:5454 c-common.c:5477
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "not enough variable arguments to fit a sentinel"
msgstr "molt pocs arguments per a la funció"

#: c-common.c:5498
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing sentinel in function call"
msgstr "Prohibir la crida a funcions relatives al PC"

#: c-common.c:5540
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "null argument where non-null required (argument %lu)"
msgstr "argument null on es requereix un que no sigui null (arg %lu)"

#: c-common.c:5605
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cleanup argument not an identifier"
msgstr "l'objecte cridat no és un identificador"

#: c-common.c:5612
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cleanup argument not a function"
msgstr "l'objecte cridat no és una funció"

#: c-common.c:5651
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute requires prototypes with named arguments"
msgstr "l'atribut \"%s\" requereix una constant entera com argument"

#: c-common.c:5662
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute only applies to variadic functions"
msgstr "l'atribut \"%s\" nomès s'aplica a funcions"

#: c-common.c:5673
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "requested position is not an integer constant"
msgstr "la init_priority sol·licitada no és una constant entera"

#: c-common.c:5680
#, gcc-internal-format
msgid "requested position is less than zero"
msgstr ""

#: c-common.c:5988
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hignoring return value of %qD, declared with attribute warn_unused_result"
msgstr "%Hignorant el valor de retorn de \"%D\", declarat amb atributs \"warn_unused_result\""

#: c-common.c:5992
#, gcc-internal-format
msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
msgstr ""

#: c-common.c:6045
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot apply %<offsetof%> to static data member %qD"
msgstr "ús no vàlid del camp no static \"%D\""

#: c-common.c:6049
#, gcc-internal-format
msgid "cannot apply %<offsetof%> when %<operator[]%> is overloaded"
msgstr ""

#: c-common.c:6070 cp/typeck.c:4434
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attempt to take address of bit-field structure member %qD"
msgstr "es va intentar prendre l'adreça del membre de l'estructura de camps de bits \"%s\""

#: c-common.c:6123
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "lvalue required as left operand of assignment"
msgstr "l-value no vàlid en l'assignació"

#: c-common.c:6126
#, gcc-internal-format
msgid "lvalue required as increment operand"
msgstr ""

#: c-common.c:6129
#, gcc-internal-format
msgid "lvalue required as decrement operand"
msgstr ""

#: c-common.c:6132
#, gcc-internal-format
msgid "lvalue required as unary %<&%> operand"
msgstr ""

#: c-common.c:6135
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "lvalue required in asm statement"
msgstr "lvalue no vàlid en declaració asm"

#: c-common.c:6263 c-common.c:6312 c-typeck.c:2574
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few arguments to function %qE"
msgstr "molt pocs arguments per a la funció"

#. ??? This should not be an error when inlining calls to
#. unprototyped functions.
#: c-common.c:6280 c-typeck.c:4257
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible type for argument %d of %qE"
msgstr "tipus incompatible per a l'argument %d de \"%s\""

#: c-common.c:6471
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array subscript has type %<char%>"
msgstr "el subindici de matriu té un tipus \"char\""

#. Except for passing an argument to an unprototyped function,
#. this is a constraint violation. When passing an argument to
#. an unprototyped function, it is compile-time undefined;
#. making it a constraint in that case was rejected in
#. DR#252.
#: c-convert.c:96 c-typeck.c:1691 c-typeck.c:3901 cp/typeck.c:1506
#: cp/typeck.c:5619 cp/typeck.c:6208 fortran/convert.c:89
#: treelang/tree-convert.c:79
#, gcc-internal-format
msgid "void value not ignored as it ought to be"
msgstr "valor void no ignorat com deuria ser"

#: c-convert.c:117 fortran/convert.c:122 java/typeck.c:155
#: treelang/tree-convert.c:105
#, gcc-internal-format
msgid "conversion to non-scalar type requested"
msgstr "es va sol·licitar conversió a tipus no escalar"

#: c-decl.c:568
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array %q+D assumed to have one element"
msgstr "%Js'assumeix que la matriu \"%D\" té un element"

#: c-decl.c:673
#, gcc-internal-format
msgid "GCC supports only %u nested scopes"
msgstr ""

#: c-decl.c:759 cp/decl.c:360 java/decl.c:1620
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %q+D used but not defined"
msgstr "s'usa l'etiqueta \"%D\" però no està definida"

#: c-decl.c:765 cp/decl.c:371 java/decl.c:1625
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %q+D defined but not used"
msgstr "s'usa l'etiqueta \"%D\" però no està definida"

#: c-decl.c:767
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %q+D declared but not defined"
msgstr "%Jl'etiqueta \"%D\" està declarada però no està definida"

#: c-decl.c:802
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested function %q+D declared but never defined"
msgstr "s'usa la funció «inline» \"%D\" però mai es va definir"

#: c-decl.c:816 cp/decl.c:610
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unused variable %q+D"
msgstr "variable \"%s\" sense ús"

#: c-decl.c:820
#, gcc-internal-format
msgid "type of array %q+D completed incompatibly with implicit initialization"
msgstr ""

#: c-decl.c:1054
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "a parameter list with an ellipsis can%'t match an empty parameter name list declaration"
msgstr "una llista de paràmetres amb una el·lipse no pot coincidir amb una declaració de nom de llista de paràmetres buida."

#: c-decl.c:1061
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "an argument type that has a default promotion can%'t match an empty parameter name list declaration"
msgstr "Un tipus d'argument que té una promoció per omissió no pot coincidir amb una declaració de nom de llista de paràmetres buida."

#: c-decl.c:1102
#, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D declares more arguments than previous old-style definition"
msgstr ""

#: c-decl.c:1108
#, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D declares fewer arguments than previous old-style definition"
msgstr ""

#: c-decl.c:1117
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D declares argument %d with incompatible type"
msgstr "el prototip per a \"%s\" a continuació i l'argument %d no coincideixen"

#. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
#. for this poor-style construct.
#: c-decl.c:1130
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+D follows non-prototype definition"
msgstr "a continuació la definició del no prototip aquí"

#: c-decl.c:1145
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous definition of %q+D was here"
msgstr "%Jdefinició prèvia de \"%D\" aquí"

#: c-decl.c:1147
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous implicit declaration of %q+D was here"
msgstr "%Jdeclaració implícita prèvia de \"%D\" aquí"

#: c-decl.c:1149
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+D was here"
msgstr "%Jdeclaració prèvia de \"%D\" aquí"

#: c-decl.c:1189
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D redeclared as different kind of symbol"
msgstr "\"%#D\" redeclarat com un tipus diferent de símbol"

#: c-decl.c:1193
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "built-in function %q+D declared as non-function"
msgstr "%Jla funció interna \"%D\" no és declarada com funció"

#: c-decl.c:1196 c-decl.c:1312 c-decl.c:1946
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a built-in function"
msgstr "la declaració de \"%#D\" enfosqueix un paràmetre"

#: c-decl.c:1205
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of enumerator %q+D"
msgstr "redeclaració de \"enum %s\""

#. If types don't match for a built-in, throw away the
#. built-in. No point in calling locate_old_decl here, it
#. won't print anything.
#: c-decl.c:1226
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting types for built-in function %q+D"
msgstr "%Jtipus en conflicte per a la funció interna \"%D\""

#: c-decl.c:1250 c-decl.c:1263 c-decl.c:1273
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting types for %q+D"
msgstr "%Jtipus en conflicte per a \"%D\""

#: c-decl.c:1271
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting type qualifiers for %q+D"
msgstr "%Jtipus en conflicte per a \"%D\""

#. Allow OLDDECL to continue in use.
#: c-decl.c:1288
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of typedef %q+D"
msgstr "%Jredefinició de typedef \"%D\""

#: c-decl.c:1336 c-decl.c:1421
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of %q+D"
msgstr "%Jredefinició de \"%D\""

#: c-decl.c:1371 c-decl.c:1459
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static declaration of %q+D follows non-static declaration"
msgstr "%Jdeclaració \"static\" de \"%D\" a continuació d'una declaració \"non-static\""

#: c-decl.c:1381 c-decl.c:1388 c-decl.c:1448 c-decl.c:1456
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static declaration of %q+D follows static declaration"
msgstr "%Jdeclaració \"non-static\" de \"%D\" a continuació d'una declaració \"static\""

#: c-decl.c:1408
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "thread-local declaration of %q+D follows non-thread-local declaration"
msgstr "%Jdeclaració \"thread-local\" de \"%D\" a continuació d'una declaració \"non-thread-local\""

#: c-decl.c:1411
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-thread-local declaration of %q+D follows thread-local declaration"
msgstr "%Jdeclaració \"non-thread-local\" de \"%D\" a continuació d'una declaració \"thread-local\""

#: c-decl.c:1441
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extern declaration of %q+D follows declaration with no linkage"
msgstr "%Jla declaració externa de \"%D\" no coincideix amb la declaració sense \"linkage\""

#: c-decl.c:1477
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D with no linkage follows extern declaration"
msgstr "%Jla declaració de \"%D\" sense \"linkage\" segueix una declaració \"extern\""

#: c-decl.c:1483
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %q+D with no linkage"
msgstr "%Jredeclaració de \"%D\" sense \"linkage\""

#: c-decl.c:1497
#, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %q+D with different visibility (old visibility preserved)"
msgstr ""

#: c-decl.c:1508
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline declaration of %qD follows declaration with attribute noinline"
msgstr "%Jla declaració externa de \"%D\" no coincideix amb la declaració sense \"linkage\""

#: c-decl.c:1515
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D with attribute noinline follows inline declaration "
msgstr "%Jla declaració de \"%D\" sense \"linkage\" segueix una declaració \"extern\""

#: c-decl.c:1530
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D declared inline after being called"
msgstr "%J\"%D\" declarat «inline» abans de ser cridat"

#: c-decl.c:1535
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D declared inline after its definition"
msgstr "%J\"%D\" declarat «inline» després de la seva definició"

#: c-decl.c:1554
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of parameter %q+D"
msgstr "%Jredefinició de typedef \"%D\""

#: c-decl.c:1581
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redundant redeclaration of %q+D"
msgstr "%Jdeclaració redundant de \"%D\""

#: c-decl.c:1933
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows previous non-variable"
msgstr "la declaració de \"%#D\" enfosqueix un paràmetre"

#: c-decl.c:1938
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a parameter"
msgstr "la declaració de \"%#D\" enfosqueix un paràmetre"

#: c-decl.c:1941
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a global declaration"
msgstr "la declaració de \"%#D\" enfosqueix un paràmetre"

#: c-decl.c:1951
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+D shadows a previous local"
msgstr "la declaració de \"%#D\" enfosqueix un paràmetre"

#: c-decl.c:1954 cp/name-lookup.c:972 cp/name-lookup.c:1003
#: cp/name-lookup.c:1011
#, gcc-internal-format
msgid "%Jshadowed declaration is here"
msgstr "%Jla declaració enfosquit és aquí"

#: c-decl.c:2154
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested extern declaration of %qD"
msgstr "declaració extern niada de \"%s\""

#: c-decl.c:2323
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "implicit declaration of function %qE"
msgstr "declaració implícita de la funció \"%s\""

#: c-decl.c:2384
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible implicit declaration of built-in function %qD"
msgstr "declaració implícita de la funció \"%#D\""

#: c-decl.c:2393
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible implicit declaration of function %qD"
msgstr "declaració implícita de la funció \"%#D\""

#: c-decl.c:2446
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%qE undeclared here (not in a function)"
msgstr "\"%s\" no ha estat declarat aquí (no en una funció)"

#: c-decl.c:2451
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%qE undeclared (first use in this function)"
msgstr "\"%s\" no ha estat declarat aquí (primer us en aquesta funció)"

#: c-decl.c:2455
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H(Each undeclared identifier is reported only once"
msgstr "(Cada identificador no declarat solament es reporta una vegada"

#: c-decl.c:2456
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hfor each function it appears in.)"
msgstr "per a cada funció en la qual apareix.)"

#: c-decl.c:2494 cp/decl.c:2252
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "label %qE referenced outside of any function"
msgstr "l'etiqueta %s es referenciada fora de qualsevol funció"

#: c-decl.c:2536
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate label declaration %qE"
msgstr "declaració de l'etiqueta \"%s\" duplicada"

#: c-decl.c:2572
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hduplicate label %qD"
msgstr "%Hetiqueta duplicada \"%D\""

#: c-decl.c:2582
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jjump into statement expression"
msgstr "desbordament en la constant implícita"

#: c-decl.c:2584
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jjump into scope of identifier with variably modified type"
msgstr "l'argument de patró \"%T\" és un tipus modificat variablement"

#: c-decl.c:2599
#, gcc-internal-format
msgid "%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, identifier %qE conflicts"
msgstr ""

#: c-decl.c:2674
#, gcc-internal-format
msgid "%H%qE defined as wrong kind of tag"
msgstr ""

#: c-decl.c:2898
#, gcc-internal-format
msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
msgstr "struct/union sense nom que no defineix cap instància"

#: c-decl.c:2906
#, gcc-internal-format
msgid "empty declaration with storage class specifier does not redeclare tag"
msgstr ""

#: c-decl.c:2917
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "empty declaration with type qualifier does not redeclare tag"
msgstr "la declaració no declara res"

#: c-decl.c:2938 c-decl.c:2945
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "useless type name in empty declaration"
msgstr "paraules claus inútils o noms de tipus en una declaració buida"

#: c-decl.c:2953
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<inline%> in empty declaration"
msgstr "declaració buida"

#: c-decl.c:2959
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<auto%> in file-scope empty declaration"
msgstr "es van especificar dos tipus en una declaració buida"

#: c-decl.c:2965
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<register%> in file-scope empty declaration"
msgstr "es van especificar dos tipus en una declaració buida"

#: c-decl.c:2971
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "useless storage class specifier in empty declaration"
msgstr "especificadors de classe d'emmagatzematge no vàlids en les declaracions de paràmetres"

#: c-decl.c:2977
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "useless %<__thread%> in empty declaration"
msgstr "paraules claus inútils o noms de tipus en una declaració buida"

#: c-decl.c:2985
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "useless type qualifier in empty declaration"
msgstr "qualificadors de tipus duplicats en la declaració %s"

#: c-decl.c:2992 c-parser.c:1285
#, gcc-internal-format
msgid "empty declaration"
msgstr "declaració buida"

#: c-decl.c:3058
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support %<static%> or type qualifiers in parameter array declarators"
msgstr "ISO C90 no dóna suport a \"static\" o qualificadors de tipus dins matrius de declaradors de paràmetres"

#: c-decl.c:3061
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support %<[*]%> array declarators"
msgstr "ISO C90 no dóna suport a declaradors de paràmetres \"[*]\""

#. C99 6.7.5.2p4
#. A function definition isn't function prototype scope C99 6.2.1p4.
#. C99 6.7.5.2p4
#: c-decl.c:3068 c-decl.c:4936
#, gcc-internal-format
msgid "%<[*]%> not allowed in other than function prototype scope"
msgstr ""

#: c-decl.c:3092
#, gcc-internal-format
msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
msgstr "static o qualificador de tipus en un declarador abstracte"

#: c-decl.c:3178
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D is usually a function"
msgstr "%J\"%D\" és generalment una funció"

#: c-decl.c:3187 cp/decl.c:3858 cp/decl2.c:780
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "typedef %qD is initialized (use __typeof__ instead)"
msgstr "typedef \"%D\" està inicialitzat (utilitzi __typeof__ en el seu lloc)"

#: c-decl.c:3192
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %qD is initialized like a variable"
msgstr "la funció \"%#D\" està inicialitzada com una variable"

#. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
#: c-decl.c:3198
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD is initialized"
msgstr "el paràmetre \"%s\" té valor inicial"

#: c-decl.c:3223
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %qD has initializer but incomplete type"
msgstr "la variable \"%#D\" té inicializador però de tipus de dada incompleta"

#: c-decl.c:3299 c-decl.c:6023 cp/decl.c:3900 cp/decl.c:10482
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %q+D given attribute noinline"
msgstr "%Jha donat un atribut «noinline» a la funció «inline» \"%D\""

#: c-decl.c:3390
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer fails to determine size of %q+D"
msgstr "l'inicializador no pot determinar la grandària de \"%D\""

#: c-decl.c:3395
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array size missing in %q+D"
msgstr "falta la grandària de la matriu en \"%D\""

#: c-decl.c:3407
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "zero or negative size array %q+D"
msgstr "%Jmatriu \"%D\" de grandària zero o negatiu"

#: c-decl.c:3462 varasm.c:1765
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage size of %q+D isn%'t known"
msgstr "no es coneix la grandària d'emmagatzematge de \"%D\""

#: c-decl.c:3472
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage size of %q+D isn%'t constant"
msgstr "la grandària d'emmagatzematge de \"%D\" no és constant"

#: c-decl.c:3517
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable %q+D"
msgstr "%Js'ignora l'especificador \"asm\" per a la variable local \"non-static\" \"%D\""

#: c-decl.c:3545 fortran/f95-lang.c:684
#, gcc-internal-format
msgid "cannot put object with volatile field into register"
msgstr "no es pot posar objecte amb camp volatile en register"

#: c-decl.c:3671
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
msgstr "ISO C prohibeix declaracions avançades de paràmetres"

#: c-decl.c:3790
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %qs width not an integer constant"
msgstr "l'amplària del camp de bits \"%s\" no és una constant entera"

#: c-decl.c:3798
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "negative width in bit-field %qs"
msgstr "amplària negativa en el camp de bit \"%s\""

#: c-decl.c:3803
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "zero width for bit-field %qs"
msgstr "amplària zero per al camp de bits \"%s\""

#: c-decl.c:3813
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %qs has invalid type"
msgstr "el camp de bits \"%s\" té un tipus no vàlid"

#: c-decl.c:3823
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type of bit-field %qs is a GCC extension"
msgstr "el tipus de camp de bits \"%s\" és una extensió del GCC"

#: c-decl.c:3832
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "width of %qs exceeds its type"
msgstr "l'amplària de \"%s\" excedeix el seu tipus"

#: c-decl.c:3845
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is narrower than values of its type"
msgstr "\"%s\" és més estret que els valors del seu tipus"

#: c-decl.c:3962 c-decl.c:4239
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variably modified %qs at file scope"
msgstr "l'argument de patró \"%T\" és un tipus modificat variablement"

#: c-decl.c:3980
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type defaults to %<int%> in declaration of %qs"
msgstr "el tipus de dada per omissió és \"int\" en la declaració de \"%s\""

#: c-decl.c:4008
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %<const%>"
msgstr "\"const\" duplicat"

#: c-decl.c:4010
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %<restrict%>"
msgstr "\"restrict\" duplicat"

#: c-decl.c:4012
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %<volatile%>"
msgstr "\"volatile\" duplicat"

#: c-decl.c:4031
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<auto%>"
msgstr "la definició de la funció ho va declarar com \"auto\""

#: c-decl.c:4033
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<register%>"
msgstr "la definició de la funció ho va declarar com \"register\""

#: c-decl.c:4035
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<typedef%>"
msgstr "la definició de la funció ho va declarar com \"typedef\""

#: c-decl.c:4037
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition declared %<__thread%>"
msgstr "la definició de la funció ho va declarar com \"__thread\""

#: c-decl.c:4053
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for structure field %qs"
msgstr "es va especificar una classe d'emmagatzematge per al camp de l'estructura \"%s\""

#: c-decl.c:4057 cp/decl.c:7511
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for parameter %qs"
msgstr "es va especificar una classe d'emmagatzematge per al paràmetre \"%s\""

#: c-decl.c:4060 cp/decl.c:7513
#, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for typename"
msgstr "es va especificar una classe d'emmagatzematge per al nom de tipus"

#: c-decl.c:4077 cp/decl.c:7530
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs initialized and declared %<extern%>"
msgstr "\"%s\" iniciat i declarat com \"extern\""

#: c-decl.c:4080 cp/decl.c:7533
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs has both %<extern%> and initializer"
msgstr "\"%s\" té \"extern\" i assignador de valor inicial al mateix temps"

#: c-decl.c:4085
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "file-scope declaration of %qs specifies %<auto%>"
msgstr "la declaració al nivell del fitxer de \"%s\" especifica \"auto\""

#: c-decl.c:4087
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "file-scope declaration of %qs specifies %<register%>"
msgstr "la declaració al nivell del fitxer de \"%s\" especifica \"auto\""

#: c-decl.c:4092 cp/decl.c:7537
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested function %qs declared %<extern%>"
msgstr "la funció niada \"%s\" es va declarar \"extern\""

#: c-decl.c:4095 cp/decl.c:7547
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function-scope %qs implicitly auto and declared %<__thread%>"
msgstr "l'àmbit de la funció \"%s\" és implícitament acte i declarada \"__thread\""

#. Only the innermost declarator (making a parameter be of
#. array type which is converted to pointer type)
#. may have static or type qualifiers.
#: c-decl.c:4142 c-decl.c:4393
#, gcc-internal-format
msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
msgstr "static o qualificador de tipus en un declarador de matriu que no és paràmetre"

#: c-decl.c:4189
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qs as array of voids"
msgstr "declaració de \"%s\" com una matriu de voids"

#: c-decl.c:4195
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qs as array of functions"
msgstr "declaració de \"%s\" com una matriu de funcions"

#: c-decl.c:4200
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of structure with flexible array member"
msgstr "ús no vàlid d'estructura amb membres de matriu flexible"

#: c-decl.c:4220
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qs has non-integer type"
msgstr "la grandària de la matriu \"%s\" té un tipus no enter"

#: c-decl.c:4225
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids zero-size array %qs"
msgstr "ISO C prohibeix la matriu \"%s\" de grandària zero"

#: c-decl.c:4232
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qs is negative"
msgstr "la grandària de la matriu \"%s\" és negatiu"

#: c-decl.c:4252
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids array %qs whose size can%'t be evaluated"
msgstr "ISO C90 prohibeix matriu \"%s\" que la seua grandària no pot ser avaluada"

#: c-decl.c:4256
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids variable-size array %qs"
msgstr "ISO C90 prohibeix la matriu \"%s\" de grandària variable"

#: c-decl.c:4296 c-decl.c:4551 cp/decl.c:7946
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qs is too large"
msgstr "la grandària de la matriu \"%s\" és massa gran"

#: c-decl.c:4307
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
msgstr "ISO C90 no té suport per a membres de matrius flexibles"

#. C99 6.7.5.2p4
#: c-decl.c:4320 c-parser.c:4911
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<[*]%> not allowed in other than a declaration"
msgstr "no es permet l'espai de noms \"%D\" en la declaració d'ús"

#: c-decl.c:4343
#, gcc-internal-format
msgid "array type has incomplete element type"
msgstr "el tipus array té tipus d'element incomplet"

#: c-decl.c:4425 cp/decl.c:7631
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs declared as function returning a function"
msgstr "\"%s\" que és declarat com funció retorna una funció"

#: c-decl.c:4430 cp/decl.c:7636
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs declared as function returning an array"
msgstr "\"%s\" que és declarat com funció retorna una matriu"

#: c-decl.c:4452
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition has qualified void return type"
msgstr "definició no vàlida del tipus qualificat \"%T\""

#: c-decl.c:4455
#, gcc-internal-format
msgid "type qualifiers ignored on function return type"
msgstr "s'ignoren els qualificadors de tipus en el tipus de retorn de la funció"

#: c-decl.c:4484 c-decl.c:4564 c-decl.c:4651 c-decl.c:4741
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids qualified function types"
msgstr "ISO C prohibeix els tipus de funció qualificats"

#: c-decl.c:4572
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "typedef %q+D declared %<inline%>"
msgstr "%Jla variable \"%D\" és declarada com \"inline\""

#: c-decl.c:4587
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
msgstr "ISO C prohibeix els tipus de funció const o volatile"

#. C99 6.7.2.1p8
#: c-decl.c:4598
#, gcc-internal-format
msgid "a member of a structure or union cannot have a variably modified type"
msgstr ""

#: c-decl.c:4614
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable or field %qs declared void"
msgstr "variable o camp \"%s\" declarat void"

#: c-decl.c:4644
#, gcc-internal-format
msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
msgstr "atributs en el declarador de paràmetres de matriu ignorats"

#: c-decl.c:4678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %q+D declared %<inline%>"
msgstr "el paràmetre \"%D\" es va declarar void"

#: c-decl.c:4691
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %qs declared as a function"
msgstr "el camp \"%s\" es declara com una funció"

#: c-decl.c:4697
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %qs has incomplete type"
msgstr "el camp \"%s\" té tipus de dada incompleta"

#: c-decl.c:4711 c-decl.c:4723 c-decl.c:4727
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid storage class for function %qs"
msgstr "classe d'emmagatzematge no vàlida per a la funció \"%s\""

#: c-decl.c:4747
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<noreturn%> function returns non-void value"
msgstr "la funció \"no return\" retorna un valor que no és \"void\""

#: c-decl.c:4775
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot inline function %<main%>"
msgstr "no es pot fer «inline» la funció \"main\""

#: c-decl.c:4822
#, gcc-internal-format
msgid "variable previously declared %<static%> redeclared %<extern%>"
msgstr ""

#: c-decl.c:4832
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %q+D declared %<inline%>"
msgstr "%Jla variable \"%D\" és declarada com \"inline\""

#. A mere warning is sure to result in improper semantics
#. at runtime. Don't bother to allow this to compile.
#. A mere warning is sure to result in improper
#. semantics at runtime. Don't bother to allow this to
#. compile.
#: c-decl.c:4862 cp/decl.c:6398 cp/decl.c:8538
#, gcc-internal-format
msgid "thread-local storage not supported for this target"
msgstr "no es dóna suport a -thread local strorage en aquest objectiu"

#. C99 6.7.5.2p2
#: c-decl.c:4870
#, gcc-internal-format
msgid "object with variably modified type must have no linkage"
msgstr ""

#: c-decl.c:4941 c-decl.c:6104
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function declaration isn%'t a prototype"
msgstr "la declaració de la funció no és un prototip"

#: c-decl.c:4949
#, gcc-internal-format
msgid "parameter names (without types) in function declaration"
msgstr "noms de paràmetres (sense tipus) en la declaració de la funció"

#: c-decl.c:4982
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %u (%q+D) has incomplete type"
msgstr "%Jel paràmetre \"%D\" té un tipus incomplet"

#: c-decl.c:4985
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jparameter %u has incomplete type"
msgstr "%Jel paràmetre \"%D\" té un tipus incomplet"

#: c-decl.c:4994
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %u (%q+D) has void type"
msgstr "%Jel paràmetre \"%D\" té un tipus incomplet"

#: c-decl.c:4997
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jparameter %u has void type"
msgstr "%Jel paràmetre \"%D\" té un tipus incomplet"

#: c-decl.c:5059
#, gcc-internal-format
msgid "%<void%> as only parameter may not be qualified"
msgstr ""

#: c-decl.c:5063 c-decl.c:5097
#, gcc-internal-format
msgid "%<void%> must be the only parameter"
msgstr ""

#: c-decl.c:5091
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %q+D has just a forward declaration"
msgstr "%Jel paràmetre \"%D\" només té una declaració posterior"

#. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
#: c-decl.c:5136
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%s %E%> declared inside parameter list"
msgstr "\"%s %s\" declarat dintre d'una llista de paràmetres"

#. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
#: c-decl.c:5140
#, gcc-internal-format
msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
msgstr "%s anònim declarat dintre d'una llista de paràmetres"

#: c-decl.c:5145
#, gcc-internal-format
msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
msgstr "el seu àmbit és solament aquesta definició o declaració, la qual cosa probablement no sigui el que desitja."

#: c-decl.c:5279
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of %<union %E%>"
msgstr "redefinició de \"union %s\""

#: c-decl.c:5281
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of %<struct %E%>"
msgstr "redefinició de \"struct %s\""

#: c-decl.c:5286
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested redefinition of %<union %E%>"
msgstr "redefinició niada de \"%s\""

#: c-decl.c:5288
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested redefinition of %<struct %E%>"
msgstr "redefinició niada de \"%s\""

#: c-decl.c:5359 cp/decl.c:3663
#, gcc-internal-format
msgid "declaration does not declare anything"
msgstr "la declaració no declara res"

#: c-decl.c:5363
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C doesn%'t support unnamed structs/unions"
msgstr "ISO C no té suport per a structs/unions sense nom"

#: c-decl.c:5406 c-decl.c:5422
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate member %q+D"
msgstr "%Jmembre duplicat \"%D\""

#: c-decl.c:5461
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "union has no named members"
msgstr "membres nomenats"

#: c-decl.c:5463
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "union has no members"
msgstr "agregat anònim sense membres"

#: c-decl.c:5468
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "struct has no named members"
msgstr "membres nomenats"

#: c-decl.c:5470
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "struct has no members"
msgstr "els destructors no prenen paràmetres"

#: c-decl.c:5532
#, gcc-internal-format
msgid "%Jflexible array member in union"
msgstr "%Jmembre de matriu flexible en el union"

#: c-decl.c:5537
#, gcc-internal-format
msgid "%Jflexible array member not at end of struct"
msgstr "%Jel membre de matriu flexible no està al final del struct"

#: c-decl.c:5542
#, gcc-internal-format
msgid "%Jflexible array member in otherwise empty struct"
msgstr "%Jel membre de matriu flexible seria d'altra manera un struct buit"

#
#: c-decl.c:5549
#, gcc-internal-format
msgid "%Jinvalid use of structure with flexible array member"
msgstr "%Jús no vàlid d'estructura amb membres de matriu flexible"

#: c-decl.c:5658
#, gcc-internal-format
msgid "union cannot be made transparent"
msgstr "union no es pot fer transparent"

#: c-decl.c:5729
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "nested redefinition of %<enum %E%>"
msgstr "redefinició niada de \"%s\""

#. This enum is a named one that has been declared already.
#: c-decl.c:5736
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %<enum %E%>"
msgstr "redeclaració de \"enum %s\""

#: c-decl.c:5799
#, gcc-internal-format
msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
msgstr "els valors d'enumeració excedeixen els límits de l'enter més gran"

#: c-decl.c:5816
#, gcc-internal-format
msgid "specified mode too small for enumeral values"
msgstr ""

#: c-decl.c:5912
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "enumerator value for %qE is not an integer constant"
msgstr "el valor de enumerator per a \"%s\" no és una constant entera"

#: c-decl.c:5929
#, gcc-internal-format
msgid "overflow in enumeration values"
msgstr "desbordament en valors d'enumeració"

#: c-decl.c:5934
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C restricts enumerator values to range of %<int%>"
msgstr "ISO C restringeix els valors d'enumeració als límits de \"int\""

#: c-decl.c:6030
#, gcc-internal-format
msgid "return type is an incomplete type"
msgstr "el tipus de retorn és un tipus incomplet"

#: c-decl.c:6038
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return type defaults to %<int%>"
msgstr "el tipus de retorn per omissió és \"int\""

#: c-decl.c:6111
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no previous prototype for %q+D"
msgstr "%Jno hi ha un prototip previ per a \"%D\""

#: c-decl.c:6120
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D was used with no prototype before its definition"
msgstr "%Jes va usar \"%D\" sense prototip abans de la seva definició"

#: c-decl.c:6126
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no previous declaration for %q+D"
msgstr "no hi ha declaració prèvia per a \"%D\""

#: c-decl.c:6136
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D was used with no declaration before its definition"
msgstr "%Jes va usar \"%D\" sense declaració abans de la seva definició"

#: c-decl.c:6158
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "C99 inline functions are not supported; using GNU89"
msgstr "no es dóna suport a funcions «inline» per a aquest tipus de valor de retorn"

#: c-decl.c:6162
#, gcc-internal-format
msgid "to disable this warning use -fgnu89-inline or the gnu_inline function attribute"
msgstr ""

#: c-decl.c:6192 c-decl.c:6713
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return type of %q+D is not %<int%>"
msgstr "el tipus de retorn de \"%D\" no és \"int\""

#: c-decl.c:6207
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "first argument of %q+D should be %<int%>"
msgstr "%Jel primer argument de \"%D\" ha de ser \"int\""

#: c-decl.c:6215
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "second argument of %q+D should be %<char **%>"
msgstr "%Jel segon argument de \"%D\" ha de ser \"char **\""

#: c-decl.c:6224
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "third argument of %q+D should probably be %<char **%>"
msgstr "%Jel tercer argument de \"%D\" ha de ser \"char **\""

#: c-decl.c:6234
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D takes only zero or two arguments"
msgstr "%J\"%D\" només pren zero o dos arguments"

#: c-decl.c:6237
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D is normally a non-static function"
msgstr "%J\"%D\" generalment és una funció «non-static»"

#: c-decl.c:6283
#, gcc-internal-format
msgid "%Jold-style parameter declarations in prototyped function definition"
msgstr ""

#: c-decl.c:6297
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jtraditional C rejects ISO C style function definitions"
msgstr "C tradicional rebutja la definició de funcions d'estil ISO·C"

#: c-decl.c:6313
#, gcc-internal-format
msgid "%Jparameter name omitted"
msgstr "%Jes va ometre el nom del paràmetre"

#: c-decl.c:6347
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jold-style function definition"
msgstr "%s: no es va convertir la definició de la funció\n"

#: c-decl.c:6356
#, gcc-internal-format
msgid "%Jparameter name missing from parameter list"
msgstr "%Jfalta el nom del paràmetre de la llista de paràmetres"

#: c-decl.c:6367
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D declared as a non-parameter"
msgstr "%J\"%D\" declarat com «non-parameter»"

#: c-decl.c:6372
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple parameters named %q+D"
msgstr "%Jmúltiples paràmetres nomenats \"%D\""

#: c-decl.c:6380
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %q+D declared with void type"
msgstr "el paràmetre \"%D\" es va declarar void"

#: c-decl.c:6397 c-decl.c:6399
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type of %q+D defaults to %<int%>"
msgstr "%Jel tipus de \"%D\" és \"int\" per omissió"

#: c-decl.c:6418
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %q+D has incomplete type"
msgstr "el paràmetre té tipus incomplet"

#: c-decl.c:6424
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration for parameter %q+D but no such parameter"
msgstr "%Jexisteix la declaració per al paràmetre \"%D\" però no hi ha tal paràmetre"

#: c-decl.c:6474
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "number of arguments doesn%'t match built-in prototype"
msgstr "el nombre d'arguments no coincideixen amb el prototip"

#: c-decl.c:6478
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "number of arguments doesn%'t match prototype"
msgstr "el nombre d'arguments no coincideixen amb el prototip"

#: c-decl.c:6479 c-decl.c:6519 c-decl.c:6532
#, gcc-internal-format
msgid "%Hprototype declaration"
msgstr "%Hdeclaració de prototip"

#: c-decl.c:6513
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "promoted argument %qD doesn%'t match built-in prototype"
msgstr "l'argument promogut \"%D\" no coincideix amb el prototip"

#: c-decl.c:6517
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "promoted argument %qD doesn%'t match prototype"
msgstr "l'argument promogut \"%D\" no coincideix amb el prototip"

#: c-decl.c:6527
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %qD doesn%'t match built-in prototype"
msgstr "l'argument \"%D\" no coincideix amb el prototip"

#: c-decl.c:6531
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %qD doesn%'t match prototype"
msgstr "l'argument \"%D\" no coincideix amb el prototip"

#: c-decl.c:6758 cp/decl.c:11270
#, gcc-internal-format
msgid "no return statement in function returning non-void"
msgstr "no hi ha una declaració de retorn en una funció que retorna \"non-void\""

#: c-decl.c:6767
#, gcc-internal-format
msgid "this function may return with or without a value"
msgstr "aquesta funció pot retornar amb o sense un valor"

#. If we get here, declarations have been used in a for loop without
#. the C99 for loop scope. This doesn't make much sense, so don't
#. allow it.
#: c-decl.c:6864
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<for%> loop initial declaration used outside C99 mode"
msgstr "es va usar la declaració inicial del cicle \"for\" fora del mode C99"

#: c-decl.c:6893
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of static variable %q+D in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "%Jdeclaració de la variable \"static\" \"%D\" en la declaració inicial del cicle \"for\""

#: c-decl.c:6896
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %<extern%> variable %q+D in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "%Jdeclaració de la variable \"extern\" \"%D\" en la declaració inicial del cicle \"for\""

#: c-decl.c:6901
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<struct %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "\"struct %s\" declarat en la declaració inicial del cicle \"for\""

#: c-decl.c:6905
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<union %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "\"union %s\" declarat en la declaració inicial del cicle \"for\""

#: c-decl.c:6909
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<enum %E%> declared in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "\"enum %s\" declarat en la declaració inicial del cicle \"for\""

#: c-decl.c:6913
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of non-variable %q+D in %<for%> loop initial declaration"
msgstr "%Jdeclaració de \"%D\" que és \"non-variable\" en la declaració inicial del cicle \"for\""

#: c-decl.c:7202 c-decl.c:7398 c-decl.c:7649
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %qE"
msgstr "\"%s\" duplicat"

#: c-decl.c:7225 c-decl.c:7407 c-decl.c:7551
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "two or more data types in declaration specifiers"
msgstr "dos o més tipus de dades en la declaració de \"%s\""

#: c-decl.c:7237 cp/parser.c:2048
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long long long%> is too long for GCC"
msgstr "\"long long long\" és massa llarg per a GCC"

#: c-decl.c:7244 c-decl.c:7481
#, gcc-internal-format
msgid "both %<long long%> and %<double%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support %<long long%>"
msgstr "ISO C90 no dóna suport a \"long long\""

#: c-decl.c:7255 c-decl.c:7284
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<short%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica long i short al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7258 c-decl.c:7414
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<void%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica long i short al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7261 c-decl.c:7433
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica long i short al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7264 c-decl.c:7452
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<char%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica long i short al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7267 c-decl.c:7465
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<float%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica long i short al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7270
#, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7273
#, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7276
#, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7287 c-decl.c:7417
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<void%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7290 c-decl.c:7436
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7293 c-decl.c:7455
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<char%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7296 c-decl.c:7468
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<float%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7299 c-decl.c:7484
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<double%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7302
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7305
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7308
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7316 c-decl.c:7345
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<unsigned%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica signed i unsigned al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7319 c-decl.c:7420
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<void%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica signed i unsigned al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7322 c-decl.c:7439
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica signed i unsigned al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7325 c-decl.c:7471
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<float%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica signed i unsigned al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7328 c-decl.c:7487
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<double%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica signed i unsigned al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7331
#, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7334
#, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7337
#, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7348 c-decl.c:7423
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<void%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica signed i unsigned al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7351 c-decl.c:7442
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica signed i unsigned al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7354 c-decl.c:7474
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<float%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica signed i unsigned al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7357 c-decl.c:7490
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<double%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica signed i unsigned al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7360
#, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7363
#, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7366
#, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7374
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 does not support complex types"
msgstr "ISO C90 no té suport per a tipus complexos"

#: c-decl.c:7376 c-decl.c:7426
#, gcc-internal-format
msgid "both %<complex%> and %<void%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7379 c-decl.c:7445
#, gcc-internal-format
msgid "both %<complex%> and %<_Bool%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7382
#, gcc-internal-format
msgid "both %<complex%> and %<_Decimal32%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7385
#, gcc-internal-format
msgid "both %<complex%> and %<_Decimal64%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7388
#, gcc-internal-format
msgid "both %<complex%> and %<_Decimal128%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7507
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long long%> and %<%s%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica long i short al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7510
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<long%> and %<%s%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica long i short al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7513
#, gcc-internal-format
msgid "both %<short%> and %<%s%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7516
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<signed%> and %<%s%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica signed i unsigned al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7519
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "both %<unsigned%> and %<%s%> in declaration specifiers"
msgstr "s'especifica signed i unsigned al mateix temps per a \"%s\""

#: c-decl.c:7522
#, gcc-internal-format
msgid "both %<complex%> and %<%s%> in declaration specifiers"
msgstr ""

#: c-decl.c:7532
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "decimal floating point not supported for this target"
msgstr "no es dóna suport a -fdata-sections en aquest objectiu"

#: c-decl.c:7534
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support decimal floating point"
msgstr "ISO C++ no dóna suport a \"long long\""

#: c-decl.c:7568
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE fails to be a typedef or built in type"
msgstr "\"%s\" falla al ser un typedef o un tipus intern del compilador"

#: c-decl.c:7600
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not at beginning of declaration"
msgstr "\"%s\" no està en l'inici de la declaració"

#: c-decl.c:7614
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> used with %<auto%>"
msgstr ""

#: c-decl.c:7616
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> used with %<register%>"
msgstr ""

#: c-decl.c:7618
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> used with %<typedef%>"
msgstr ""

#: c-decl.c:7629
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> before %<extern%>"
msgstr "\"__thread\" abans \"extern\""

#: c-decl.c:7638
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> before %<static%>"
msgstr "\"__thread\" abans \"static\""

#: c-decl.c:7654
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple storage classes in declaration specifiers"
msgstr "múltiples classes d'emmagatzematge en la declaració de \"%s\""

#: c-decl.c:7661
#, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> used with %qE"
msgstr ""

#: c-decl.c:7715
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support plain %<complex%> meaning %<double complex%>"
msgstr "ISO C no té suport per a \"complex\" simples que signifiquen \"double complex\""

#: c-decl.c:7760 c-decl.c:7786
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support complex integer types"
msgstr "ISO C no dóna suport a tipus enters complexos"

#: c-decl.c:7872 toplev.c:840
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+F used but never defined"
msgstr "\"%s\" utilitzat però mai definit"

#: c-format.c:97 c-format.c:206
#, gcc-internal-format
msgid "format string has invalid operand number"
msgstr "la cadena de format té un nombre d'operadors no vàlid"

#: c-format.c:114
#, gcc-internal-format
msgid "function does not return string type"
msgstr "la funció no retorna un tipus string"

#: c-format.c:143
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "format string argument not a string type"
msgstr "l'argument de la cadena de format no és del tipus cadena de text"

#: c-format.c:186
#, gcc-internal-format
msgid "unrecognized format specifier"
msgstr "no es reconeix l'especificador de format"

#: c-format.c:198
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is an unrecognized format function type"
msgstr "\"%s\" és un format de tipus de funció no reconegut"

#: c-format.c:212
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<...%> has invalid operand number"
msgstr "\"...\" té un nombre d'operadors no vàlid"

#: c-format.c:219
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "format string argument follows the args to be formatted"
msgstr "l'argument de la cadena de format segueix els arguments que rebran format"

#: c-format.c:904
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function might be possible candidate for %qs format attribute"
msgstr "la funció pot ser un candidat possible per a l'atribut de format \"%s\""

#: c-format.c:996 c-format.c:1017 c-format.c:2031
#, gcc-internal-format
msgid "missing $ operand number in format"
msgstr "falta l'operand numèric $ en el format"

#: c-format.c:1026
#, gcc-internal-format
msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
msgstr "%s no té suport per a l'operand amb format de nombre %%n$"

#: c-format.c:1033
#, gcc-internal-format
msgid "operand number out of range in format"
msgstr "operand numèric fora de límits en el format"

#: c-format.c:1056
#, gcc-internal-format
msgid "format argument %d used more than once in %s format"
msgstr "s'usa més d'una vegada l'argument de format %d en el format %s"

#: c-format.c:1088
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "$ operand number used after format without operand number"
msgstr "el nombre de operades especificats per al format no pren arguments"

#: c-format.c:1119
#, gcc-internal-format
msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
msgstr "no s'usa l'argument de format %d abans d'usar l'argument %d en el format $-style"

#: c-format.c:1214
#, gcc-internal-format
msgid "format not a string literal, format string not checked"
msgstr "el format no és una cadena literal, no es va revisar la cadena de format"

#: c-format.c:1229 c-format.c:1232
#, gcc-internal-format
msgid "format not a string literal and no format arguments"
msgstr "el format no és una cadena literal i no té arguments de format"

#: c-format.c:1235
#, gcc-internal-format
msgid "format not a string literal, argument types not checked"
msgstr "el format no és una cadena literal, no es van revisar els tipus d'argument"

#: c-format.c:1248
#, gcc-internal-format
msgid "too many arguments for format"
msgstr "massa arguments per al format"

#: c-format.c:1251
#, gcc-internal-format
msgid "unused arguments in $-style format"
msgstr "no es van usar arguments en el format d'estil-$"

#: c-format.c:1254
#, gcc-internal-format
msgid "zero-length %s format string"
msgstr "cadena de format %s de longitud zero"

#: c-format.c:1258
#, gcc-internal-format
msgid "format is a wide character string"
msgstr "el format és una cadena de caràcter ampla"

#: c-format.c:1261
#, gcc-internal-format
msgid "unterminated format string"
msgstr "constant de format sense acabar"

#: c-format.c:1475
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "embedded %<\\0%> in format"
msgstr "\"\\0\" incrustat en el format"

#: c-format.c:1490
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "spurious trailing %<%%%> in format"
msgstr "\"%%\" final espuri en el format"

#: c-format.c:1534 c-format.c:1779
#, gcc-internal-format
msgid "repeated %s in format"
msgstr "es va repetir %s en el format"

#: c-format.c:1547
#, gcc-internal-format
msgid "missing fill character at end of strfmon format"
msgstr "falta el caràcter de farciment al final del format strfmon"

#: c-format.c:1591 c-format.c:1693 c-format.c:1978 c-format.c:2043
#, gcc-internal-format
msgid "too few arguments for format"
msgstr "molt pocs arguments per al format"

#: c-format.c:1632
#, gcc-internal-format
msgid "zero width in %s format"
msgstr "amplària zero en el format %s"

#: c-format.c:1650
#, gcc-internal-format
msgid "empty left precision in %s format"
msgstr "precisió esquerra buida en el format %s"

#: c-format.c:1723
#, gcc-internal-format
msgid "empty precision in %s format"
msgstr "precisió buida en el format %s"

#: c-format.c:1763
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support the %qs %s length modifier"
msgstr "%s no té suport per al modificador de longitud %s \"%s\""

#: c-format.c:1813
#, gcc-internal-format
msgid "conversion lacks type at end of format"
msgstr "la conversió manca de tipus al final del format"

#: c-format.c:1824
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown conversion type character %qc in format"
msgstr "es desconeix el caràcter de tipus de conversió \"%c\" en el format"

#: c-format.c:1827
#, gcc-internal-format
msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
msgstr "es desconeix el caràcter de tipus de conversió 0x%x en el format"

#: c-format.c:1834
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support the %<%%%c%> %s format"
msgstr "%s no té suport per al format \"%%%s%c\" %s"

#: c-format.c:1850
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s used with %<%%%c%> %s format"
msgstr "es va usar %s amb el format \"%%%c\" %s"

#: c-format.c:1859
#, gcc-internal-format
msgid "%s does not support %s"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: c-format.c:1869
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support %s with the %<%%%c%> %s format"
msgstr "%s no té suport per a %s amb el format \"%%%c\" %s"

#: c-format.c:1903
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s ignored with %s and %<%%%c%> %s format"
msgstr "s'ignora %s amb %s i el format \"%%%c\" %s"

#: c-format.c:1907
#, gcc-internal-format
msgid "%s ignored with %s in %s format"
msgstr "s'ignora %s amb %s en el format %s"

#: c-format.c:1914
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of %s and %s together with %<%%%c%> %s format"
msgstr "ús de %s i %s juntament amb el format \"%%%c\" %s"

#: c-format.c:1918
#, gcc-internal-format
msgid "use of %s and %s together in %s format"
msgstr "ús de %s i %s junts en el format %s"

#: c-format.c:1937
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%%%c%> yields only last 2 digits of year in some locales"
msgstr "\"%%%c\" només produeix els dos últims dígits de l'any en alguns llocs"

#: c-format.c:1940
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%%%c%> yields only last 2 digits of year"
msgstr "\"%%%c\" només produeix els dos últims dígits de l'any"

#. The end of the format string was reached.
#: c-format.c:1957
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no closing %<]%> for %<%%[%> format"
msgstr "no hi ha un \"]\" que tancament per al format \"%%[\""

#: c-format.c:1971
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of %qs length modifier with %qc type character"
msgstr "ús del modificador de longitud \"%s\" amb el caràcter de tipus \"%c\""

#: c-format.c:1993
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support the %<%%%s%c%> %s format"
msgstr "%s no té suport per al format \"%%%s%c\" %s"

#: c-format.c:2010
#, gcc-internal-format
msgid "operand number specified with suppressed assignment"
msgstr "nombre d'operadors especificat amb assignació suprimida"

#: c-format.c:2013
#, gcc-internal-format
msgid "operand number specified for format taking no argument"
msgstr "el nombre de operades especificats per al format no pren arguments"

#: c-format.c:2156
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "writing through null pointer (argument %d)"
msgstr "escrivint a través d'un punter nul (argument %d)"

#: c-format.c:2164
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "reading through null pointer (argument %d)"
msgstr "llegint a través d'un punter nul (argument %d)"

#: c-format.c:2184
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "writing into constant object (argument %d)"
msgstr "escrivint en un objecte constant (argument %d)"

#: c-format.c:2195
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extra type qualifiers in format argument (argument %d)"
msgstr "qualificadores de tipus extra en l'argument de format (argument %d)"

#: c-format.c:2306
#, gcc-internal-format
msgid "%s should have type %<%s%s%>, but argument %d has type %qT"
msgstr ""

#: c-format.c:2310
#, gcc-internal-format
msgid "format %q.*s expects type %<%s%s%>, but argument %d has type %qT"
msgstr ""

#: c-format.c:2318
#, gcc-internal-format
msgid "%s should have type %<%T%s%>, but argument %d has type %qT"
msgstr ""

#: c-format.c:2322
#, gcc-internal-format
msgid "format %q.*s expects type %<%T%s%>, but argument %d has type %qT"
msgstr ""

#: c-format.c:2381 c-format.c:2387 c-format.c:2537
#, gcc-internal-format
msgid "%<__gcc_host_wide_int__%> is not defined as a type"
msgstr ""

#: c-format.c:2394 c-format.c:2547
#, gcc-internal-format
msgid "%<__gcc_host_wide_int__%> is not defined as %<long%> or %<long long%>"
msgstr ""

#: c-format.c:2443
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<locus%> is not defined as a type"
msgstr "\"%s\" no és definit"

#: c-format.c:2496
#, gcc-internal-format
msgid "%<location_t%> is not defined as a type"
msgstr ""

#: c-format.c:2513
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<tree%> is not defined as a type"
msgstr "\"%s\" no és definit"

#: c-format.c:2518
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<tree%> is not defined as a pointer type"
msgstr "new no pot ser aplicat a un tipus de referència"

#: c-format.c:2729
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "args to be formatted is not %<...%>"
msgstr "els arguments que rebran format no són \"...\""

#: c-format.c:2738
#, gcc-internal-format
msgid "strftime formats cannot format arguments"
msgstr "els formats de strftime no poden donar format als arguments"

#: c-lex.c:254
#, gcc-internal-format
msgid "badly nested C headers from preprocessor"
msgstr "encapçalats C mal niats del preprocessador"

#: c-lex.c:302
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hignoring #pragma %s %s"
msgstr "ignorant el #pragma %s %s"

#. ... or not.
#: c-lex.c:418
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hstray %<@%> in program"
msgstr "%H\"@\" paràsit en el programa"

#: c-lex.c:432
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stray %qs in program"
msgstr "\"%c\" paràsit en el programa"

#: c-lex.c:442
#, gcc-internal-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "falta caràcter acabant %c"

#: c-lex.c:444
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stray %qc in program"
msgstr "\"%c\" paràsit en el programa"

#: c-lex.c:446
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stray %<\\%o%> in program"
msgstr "\"\\%o\" paràsit en el programa"

#: c-lex.c:600
#, gcc-internal-format
msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
msgstr "aquesta constant decimal només és unsigned en ISO C90"

#: c-lex.c:604
#, gcc-internal-format
msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
msgstr "aquesta constant decimal serà unsigned en ISO C90 "

#: c-lex.c:620
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "integer constant is too large for %qs type"
msgstr "la constant entera és massa gran pel tipus \"%s\""

#: c-lex.c:688
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "floating constant exceeds range of %qT"
msgstr "la constant de coma flotant excedeix els límits de \"%s\""

#: c-lex.c:771
#, gcc-internal-format
msgid "traditional C rejects string constant concatenation"
msgstr "C tradicional rebutja la concatenació de cadenes constantes"

#: c-objc-common.c:81
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it is suppressed using -fno-inline"
msgstr ""

#: c-objc-common.c:91
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it might not be bound within this unit of translation"
msgstr ""

#: c-objc-common.c:99
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses attributes conflicting with inlining"
msgstr ""

#: c-omp.c:107
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid expression type for %<#pragma omp atomic%>"
msgstr "expressió no vàlida com a operand"

#: c-omp.c:219
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hinvalid type for iteration variable %qE"
msgstr "tipus de vector no vàlid per a l'atribut \"%s\""

#: c-omp.c:223
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hiteration variable %qE is unsigned"
msgstr "la variable estàtica \"%s\" està marcada com dllimport"

#: c-omp.c:234
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%qE is not initialized"
msgstr "falta valor inicial"

#: c-omp.c:247 cp/semantics.c:3812
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hmissing controlling predicate"
msgstr "falta \"(\" abans del predicat"

#: c-omp.c:305
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hinvalid controlling predicate"
msgstr "restriccions no vàlides per a l'operand"

#: c-omp.c:312 cp/semantics.c:3818
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hmissing increment expression"
msgstr "\")\" faltant en l'expressió"

#: c-omp.c:362
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hinvalid increment expression"
msgstr "expressió de valor veritable no vàlida"

#: c-opts.c:151
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no class name specified with %qs"
msgstr "no nom de «class» especificat amb \"%s\""

#: c-opts.c:155
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assertion missing after %qs"
msgstr "asserció faltant deprés de \"%s\""

#: c-opts.c:160
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "macro name missing after %qs"
msgstr "nom de macro faltant deprés de \"%s\""

#: c-opts.c:169
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing path after %qs"
msgstr "falta el camí després de \"%s\""

#: c-opts.c:178
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing filename after %qs"
msgstr "nom de fitxer faltant deprés de \"%s\""

#: c-opts.c:183
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing makefile target after %qs"
msgstr "falta l'objectiu del «makefile» després de \"%s\""

#: c-opts.c:327
#, gcc-internal-format
msgid "-I- specified twice"
msgstr "-I- especificat dues vegades"

#: c-opts.c:330
#, gcc-internal-format
msgid "obsolete option -I- used, please use -iquote instead"
msgstr ""

#: c-opts.c:497
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %qs to %<-Wnormalized%> not recognized"
msgstr "no es reconeix el llenguatge %s"

#: c-opts.c:584
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "switch %qs is no longer supported"
msgstr "el «switch» \"%s\" ja no té suport"

#: c-opts.c:690
#, gcc-internal-format
msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
msgstr "es va re-nomenar \"-fhandle-exceptions\" a \"-fexceptions\" (i ara està activat per defecte)"

#: c-opts.c:880
#, gcc-internal-format
msgid "output filename specified twice"
msgstr "nom de fitxer de sortida especificat dues vegades"

#: c-opts.c:1013
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-fno-gnu89-inline is not supported"
msgstr "els trampolins no tenen suport"

#: c-opts.c:1051
#, gcc-internal-format
msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
msgstr "s'ignora -Wformat-y2k sense -Wformat"

#: c-opts.c:1053
#, gcc-internal-format
msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
msgstr "s'ignora -Wformat-extra-args sense -Wformat"

#: c-opts.c:1055
#, gcc-internal-format
msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
msgstr "s'ignora -Wformat-zero-length sense -Wformat"

#: c-opts.c:1057
#, gcc-internal-format
msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
msgstr "s'ignora -Wformat-nonliteral sense -Wformat"

#: c-opts.c:1059
#, gcc-internal-format
msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
msgstr "s'ignora -Wformat-security sense -Wformat"

#: c-opts.c:1079
#, gcc-internal-format
msgid "opening output file %s: %m"
msgstr "obrint el fitxer de sortida %s: %m"

#: c-opts.c:1084
#, gcc-internal-format
msgid "too many filenames given. Type %s --help for usage"
msgstr "massa noms de fitxers. Teclegi %s --help per a informació d'ùs"

#: c-opts.c:1170
#, gcc-internal-format
msgid "YYDEBUG was not defined at build time, -dy ignored"
msgstr ""

#: c-opts.c:1216
#, gcc-internal-format
msgid "opening dependency file %s: %m"
msgstr "obrint el fitxer de dependències %s: %m"

#: c-opts.c:1226
#, gcc-internal-format
msgid "closing dependency file %s: %m"
msgstr "tancant el fitxer de dependències %s: %m"

#: c-opts.c:1229
#, gcc-internal-format
msgid "when writing output to %s: %m"
msgstr "escrivint la sortida a %s: %m"

#: c-opts.c:1309
#, gcc-internal-format
msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
msgstr "per a generar dependències s'ha d'especificar -M o -MM"

#: c-opts.c:1480
#, gcc-internal-format
msgid "too late for # directive to set debug directory"
msgstr ""

#: c-parser.c:1087
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids an empty source file"
msgstr "ISO C prohibeix un fitxer font buit"

#: c-parser.c:1172 c-parser.c:6018
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not allow extra %<;%> outside of a function"
msgstr "ISO C no permet \";\" extra fora d'una funció"

#: c-parser.c:1273 c-parser.c:6564
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected declaration specifiers"
msgstr "declaració repetida de la unitat \"%s\""

#: c-parser.c:1321
#, gcc-internal-format
msgid "data definition has no type or storage class"
msgstr "la definició de dades no té tipus o classe d'emmagatzematge"

#: c-parser.c:1375
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%> or %<;%>"
msgstr ""

#. This can appear in many cases looking nothing like a
#. function definition, so we don't give a more specific
#. error suggesting there was one.
#: c-parser.c:1382 c-parser.c:1399
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<=%>, %<,%>, %<;%>, %<asm%> or %<__attribute__%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:1391
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids nested functions"
msgstr "ISO C prohibeix les funcions niades"

#: c-parser.c:1739 c-parser.c:2529 c-parser.c:3151 c-parser.c:3401
#: c-parser.c:4249 c-parser.c:4834 c-parser.c:5230 c-parser.c:5250
#: c-parser.c:5365 c-parser.c:5511 c-parser.c:5528 c-parser.c:5660
#: c-parser.c:5672 c-parser.c:5697 c-parser.c:5831 c-parser.c:5860
#: c-parser.c:5868 c-parser.c:5896 c-parser.c:5910 c-parser.c:6126
#: c-parser.c:6225 c-parser.c:6727 c-parser.c:7346
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected identifier"
msgstr "operand inesperat"

#: c-parser.c:1765 cp/parser.c:10509
#, gcc-internal-format
msgid "comma at end of enumerator list"
msgstr "coma al final de la llista de numeradors"

#: c-parser.c:1771
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%> or %<}%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:1785 c-parser.c:1961 c-parser.c:5985
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<{%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:1794
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids forward references to %<enum%> types"
msgstr "ISO C prohibeix les declaracions posteriors per a tipus \"enum\""

#: c-parser.c:1897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected class name"
msgstr "operand inesperat"

#: c-parser.c:1916 c-parser.c:5764
#, gcc-internal-format
msgid "extra semicolon in struct or union specified"
msgstr "es va especificar un punt i coma extra en un struct o union"

#: c-parser.c:1944
#, gcc-internal-format
msgid "no semicolon at end of struct or union"
msgstr "no hi ha punt i coma al final del struct o union"

#: c-parser.c:1947
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<;%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:2024 c-parser.c:2985
#, gcc-internal-format
msgid "expected specifier-qualifier-list"
msgstr ""

#: c-parser.c:2034
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
msgstr "ISO C prohibeix declaracions de membres sense membres"

#: c-parser.c:2103
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%>, %<;%> or %<}%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:2110
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<:%>, %<,%>, %<;%>, %<}%> or %<__attribute__%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:2160
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<typeof%> applied to a bit-field"
msgstr "\"typeof\" aplicat a un camp de bits"

#: c-parser.c:2397
#, gcc-internal-format
msgid "expected identifier or %<(%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:2598
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C requires a named argument before %<...%>"
msgstr "ISO C requereix un argument amb nom abans de \"...\""

#: c-parser.c:2704
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected declaration specifiers or %<...%>"
msgstr "la declaració del nivell superior de \"%s\" especifica \"auto\""

#: c-parser.c:2754
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wide string literal in %<asm%>"
msgstr "cadena literal no vàlida, s'ignora el \"\\\" finals"

#: c-parser.c:2760 c-parser.c:6619 cp/parser.c:19250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected string literal"
msgstr "_Pragma duu una cadena literal entre parèntesis"

#: c-parser.c:3077
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
msgstr "ISO C prohibeix les claus de iniciador buides"

#: c-parser.c:3122
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "obsolete use of designated initializer with %<:%>"
msgstr "ús obsolet de l'iniciador designat amb \":\""

#: c-parser.c:3245
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
msgstr "ISO C prohibeix l'especificació de límits d'elements a iniciar"

#: c-parser.c:3258
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids specifying subobject to initialize"
msgstr "ISO C90 prohibeix l'especificació de «subobject» a iniciar"

#: c-parser.c:3266
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "obsolete use of designated initializer without %<=%>"
msgstr "ús obsolet de l'iniciador designat sense \"=\""

#: c-parser.c:3274
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<=%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:3420
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids label declarations"
msgstr "ISO C prohibeix les declaracions etiquetades"

#: c-parser.c:3425 c-parser.c:3496
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected declaration or statement"
msgstr "declaració repetida de l'autòmat \"%s\""

#: c-parser.c:3449 c-parser.c:3477
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%HISO C90 forbids mixed declarations and code"
msgstr "ISO C90 prohibeix les declaracions barrejades amb codi"

#: c-parser.c:3510
#, gcc-internal-format
msgid "label at end of compound statement"
msgstr "etiqueta al final de la declaració composta"

#: c-parser.c:3553
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<:%> or %<...%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:3735
#, gcc-internal-format
msgid "expected identifier or %<*%>"
msgstr ""

#. Avoid infinite loop in error recovery:
#. c_parser_skip_until_found stops at a closing nesting
#. delimiter without consuming it, but here we need to consume
#. it to proceed further.
#: c-parser.c:3797
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected statement"
msgstr "operand inesperat"

#: c-parser.c:4134
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%E qualifier ignored on asm"
msgstr "qualificador %s ignorat en asm"

#: c-parser.c:4414
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
msgstr "ISO C prohibeix l'omissió del terme mig d'una expressió ?:"

#: c-parser.c:4804
#, gcc-internal-format
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "C tradicional rebutja l'operador unari mes"

#: c-parser.c:4923
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<sizeof%> applied to a bit-field"
msgstr "sizeof aplicat a un camp de bits"

#: c-parser.c:5066 c-parser.c:5407 c-parser.c:5429
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected expression"
msgstr "expressió d'adreça inesperada"

#: c-parser.c:5092
#, gcc-internal-format
msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
msgstr "un grup de claus dintre d'una expressió només es permet dintre d'una funció"

#: c-parser.c:5106
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
msgstr "ISO C prohibeix «braced-groups» dintre d'expressions"

#: c-parser.c:5289
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "first argument to %<__builtin_choose_expr%> not a constant"
msgstr "el primer argument per a __builtin_choose_expr no és una constant"

#: c-parser.c:5456
#, gcc-internal-format
msgid "compound literal has variable size"
msgstr ""

#: c-parser.c:5464
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids compound literals"
msgstr "ISO C90 prohibeix els «compound literals»"

#: c-parser.c:5981
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extra semicolon in method definition specified"
msgstr "es va especificar un punt i coma extra en un struct o union"

#: c-parser.c:6525 cp/parser.c:19293
#, gcc-internal-format
msgid "%<#pragma omp barrier%> may only be used in compound statements"
msgstr ""

#: c-parser.c:6536 cp/parser.c:19308
#, gcc-internal-format
msgid "%<#pragma omp flush%> may only be used in compound statements"
msgstr ""

#: c-parser.c:6548 cp/parser.c:19334
#, gcc-internal-format
msgid "%<#pragma omp section%> may only be used in %<#pragma omp sections%> construct"
msgstr ""

#: c-parser.c:6554 cp/parser.c:19283
#, gcc-internal-format
msgid "%<#pragma GCC pch_preprocess%> must be first"
msgstr ""

#: c-parser.c:6705 cp/parser.c:18131
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many %qs clauses"
msgstr "massa fitxers d'entrada"

#: c-parser.c:6830
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<none%> or %<shared%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:6873
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<(%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:6916 c-parser.c:7091
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected integer expression"
msgstr "expressió d'adreça inesperada"

#: c-parser.c:6925
#, gcc-internal-format
msgid "%<num_threads%> value must be positive"
msgstr ""

#: c-parser.c:7005
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<+%>, %<*%>, %<-%>, %<&%>, %<^%>, %<|%>, %<&&%>, or %<||%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:7086 cp/parser.c:18480
#, gcc-internal-format
msgid "schedule %<runtime%> does not take a %<chunk_size%> parameter"
msgstr ""

#: c-parser.c:7104
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid schedule kind"
msgstr "rotació de insn no vàlida"

#: c-parser.c:7189
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<#pragma omp%> clause"
msgstr ""

#: c-parser.c:7198 cp/parser.c:18589
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is not valid for %qs"
msgstr "%s: no per a %s"

#: c-parser.c:7298
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid operator for %<#pragma omp atomic%>"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"m\""

#: c-parser.c:7349 c-parser.c:7369
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<(%> or end of line"
msgstr ""

#: c-parser.c:7387
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "for statement expected"
msgstr "%s és més curt de l'esperat"

#: c-parser.c:7460 cp/semantics.c:3798 cp/semantics.c:3842
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected iteration declaration or initialization"
msgstr "declaració repetida de l'autòmat \"%s\""

#: c-parser.c:7586
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<#pragma omp section%> or %<}%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:7811 cp/parser.c:19171 fortran/openmp.c:470
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "threadprivate variables not supported in this target"
msgstr "no es dóna suport a -thread local strorage en aquest objectiu"

#: c-parser.c:7821 cp/semantics.c:3692
#, gcc-internal-format
msgid "%qE declared %<threadprivate%> after first use"
msgstr ""

#: c-parser.c:7823 cp/semantics.c:3694
#, gcc-internal-format
msgid "automatic variable %qE cannot be %<threadprivate%>"
msgstr ""

#: c-parser.c:7825 cp/semantics.c:3696
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<threadprivate%> %qE has incomplete type"
msgstr "%Jel paràmetre \"%D\" té un tipus incomplet"

#: c-pch.c:132
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t create precompiled header %s: %m"
msgstr "no es pot obtenir el directori actual"

#: c-pch.c:153
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t write to %s: %m"
msgstr "no es pot escriure a %s: %m"

#: c-pch.c:159
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is not a valid output file"
msgstr "\"%s\" no és un nom de fitxer de sortida vàlid"

#: c-pch.c:188 c-pch.c:203 c-pch.c:217
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t write %s: %m"
msgstr "no es pot escriure %s: %m"

#: c-pch.c:193 c-pch.c:210
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t seek in %s: %m"
msgstr "no es pot cercar dintre %s: %m"

#: c-pch.c:201 c-pch.c:243 c-pch.c:283 c-pch.c:334
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t read %s: %m"
msgstr "no es pot llegir %s: %m"

#: c-pch.c:450
#, gcc-internal-format
msgid "pch_preprocess pragma should only be used with -fpreprocessed"
msgstr ""

#: c-pch.c:451
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use #include instead"
msgstr "#include niat amb massa profunditat"

#: c-pch.c:457
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s: couldn%'t open PCH file: %m"
msgstr "no es pot llegir el fitxer PCH: %m"

#: c-pch.c:462
#, gcc-internal-format
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr ""

#: c-pch.c:463
#, gcc-internal-format
msgid "%s: PCH file was invalid"
msgstr ""

#: c-pragma.c:103
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push)"
msgstr "es va trobar un #pragma pack (pop) sense un #pragma pack (push, <n>) coincident"

#: c-pragma.c:116
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s)"
msgstr "es va trobar un #pragma pack (pop, %s) sense un #pragma pack (push, %s, <n>) coincident"

#: c-pragma.c:130
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "no es dóna suport a #pragma pack(push[, id], <n>) en aquest objectiu"

#: c-pragma.c:132
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "no es dóna suport a #pragma pack(pop[, id], <n>) en aquest objectiu"

#: c-pragma.c:153
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing %<(%> after %<#pragma pack%> - ignored"
msgstr "\"(\" faltant desprès de \"#pragma pack\" - ignorat"

#: c-pragma.c:164 c-pragma.c:196
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid constant in %<#pragma pack%> - ignored"
msgstr "acció \"%s\" desconeguda per a \"#pragma pack\" - ignorat"

#: c-pragma.c:168 c-pragma.c:210
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma pack%> - ignored"
msgstr "\"#pragma pack\" malformat - ignorat"

#: c-pragma.c:173
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma pack(push[, id][, <n>])%> - ignored"
msgstr "\"#pragma pack(push[, id], <n>)\" malformat - ignorat"

#: c-pragma.c:175
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma pack(pop[, id])%> - ignored"
msgstr "\"#pragma pack(pop[, id])\" malformat - ignorat"

#: c-pragma.c:184
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown action %qs for %<#pragma pack%> - ignored"
msgstr "acció \"%s\" desconeguda per a \"#pragma pack\" - ignorat"

#: c-pragma.c:213
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma pack%>"
msgstr "escombraries al final de \"#pragma pack\""

#: c-pragma.c:216
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma pack has no effect with -fpack-struct - ignored"
msgstr ""

#: c-pragma.c:236
#, gcc-internal-format
msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
msgstr "l'alineació ha de ser una potència petita de dos, no %d"

#: c-pragma.c:269
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "applying #pragma weak %q+D after first use results in unspecified behavior"
msgstr "%Jl'aplicació del #pragma weak \"%s\" després del primer ús resulta en conducta no especificada"

#: c-pragma.c:343 c-pragma.c:348
#, gcc-internal-format
msgid "malformed #pragma weak, ignored"
msgstr "#pragma weak malformat, ignorat"

#: c-pragma.c:352
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma weak%>"
msgstr "escombraries al final de \"#pragma weak\""

#: c-pragma.c:420 c-pragma.c:422
#, gcc-internal-format
msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
msgstr "#pragma redefine_extname malformat, ignorat"

#: c-pragma.c:425
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma redefine_extname%>"
msgstr "escombraries al final de #pragma redefine_extname"

#: c-pragma.c:431
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma redefine_extname not supported on this target"
msgstr "no es dóna suport a  _builtin_eh_return en aquest objectiu"

#: c-pragma.c:448 c-pragma.c:535
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma redefine_extname ignored due to conflict with previous rename"
msgstr "#pragma redefine_extname té conflictes amb la declaració"

#: c-pragma.c:471
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma redefine_extname ignored due to conflict with previous #pragma redefine_extname"
msgstr "#pragma redefine_extname té conflictes amb la declaració"

#: c-pragma.c:490
#, gcc-internal-format
msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
msgstr "#pragma extern_prefix malformat, ignorat"

#: c-pragma.c:493
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma extern_prefix%>"
msgstr "escombraries al final de #pragma extern_prefix"

#: c-pragma.c:500
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma extern_prefix not supported on this target"
msgstr "No es dóna suport a anàlisi de perfil en aquest objectiu."

#: c-pragma.c:526
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "asm declaration ignored due to conflict with previous rename"
msgstr "la declaració asm causa conflictes amb el rename previ"

#: c-pragma.c:557
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma redefine_extname ignored due to conflict with __asm__ declaration"
msgstr "#pragma redefine_extname té conflictes amb la declaració"

#: c-pragma.c:619
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma GCC visibility push() must specify default, internal, hidden or protected"
msgstr ""

#: c-pragma.c:654
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma GCC visibility must be followed by push or pop"
msgstr ""

#: c-pragma.c:660
#, gcc-internal-format
msgid "no matching push for %<#pragma GCC visibility pop%>"
msgstr ""

#: c-pragma.c:667 c-pragma.c:674
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing %<(%> after %<#pragma GCC visibility push%> - ignored"
msgstr "\"(\" faltant desprès de \"#pragma %s\" - ignorat"

#: c-pragma.c:670
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed #pragma GCC visibility push"
msgstr "secció #pragma builtin malformada"

#: c-pragma.c:678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma GCC visibility%>"
msgstr "escombraries al final de #pragma %s"

#: c-pragma.c:694
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma GCC diagnostic not allowed inside functions"
msgstr "ISO C no permet \";\" extra fora d'una funció"

#: c-pragma.c:700
#, gcc-internal-format
msgid "missing [error|warning|ignored] after %<#pragma GCC diagnostic%>"
msgstr ""

#: c-pragma.c:709
#, gcc-internal-format
msgid "expected [error|warning|ignored] after %<#pragma GCC diagnostic%>"
msgstr ""

#: c-pragma.c:713
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing option after %<#pragma GCC diagnostic%> kind"
msgstr "\"(\" faltant desprès de \"#pragma %s\" - ignorat"

#: c-pragma.c:727
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown option after %<#pragma GCC diagnostic%> kind"
msgstr "acció \"%s\" desconeguda per a \"#pragma pack\" - ignorat"

#: c-typeck.c:175
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD has an incomplete type"
msgstr "\"%s\" té un tipus incompleta"

#: c-typeck.c:196 cp/call.c:2724
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of void expression"
msgstr "ús no vàlid de l'expressió void"

#: c-typeck.c:204
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of flexible array member"
msgstr "ús no vàlid de membres de matriu flexible"

#: c-typeck.c:210
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
msgstr "ús no vàlid de matrius amb límits sense especificar"

#: c-typeck.c:218
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of undefined type %<%s %E%>"
msgstr "ús no vàlid del tipus indefinit \"%s %s\""

#. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
#: c-typeck.c:222
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of incomplete typedef %qD"
msgstr "ús no vàlid del typedef incomplet \"%s\""

#: c-typeck.c:475 c-typeck.c:500
#, gcc-internal-format
msgid "function types not truly compatible in ISO C"
msgstr "els tipus de funció no són totalment compatibles en ISO C"

#: c-typeck.c:620
#, gcc-internal-format
msgid "can%'t mix operands of decimal float and vector types"
msgstr ""

#: c-typeck.c:625
#, gcc-internal-format
msgid "can%'t mix operands of decimal float and complex types"
msgstr ""

#: c-typeck.c:630
#, gcc-internal-format
msgid "can%'t mix operands of decimal float and other float types"
msgstr ""

#: c-typeck.c:951
#, gcc-internal-format
msgid "types are not quite compatible"
msgstr "els tipus no són totalment compatibles"

#: c-typeck.c:1269
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function return types not compatible due to %<volatile%>"
msgstr "el tipus de retorn d'una funció no pot ser una funció"

#: c-typeck.c:1428 c-typeck.c:2781
#, gcc-internal-format
msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
msgstr "aritmètica en punter a un tipus incomplet"

#: c-typeck.c:1820
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT has no member named %qE"
msgstr "\"%D\" no té un membre cridat \"%E\""

#: c-typeck.c:1861
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "request for member %qE in something not a structure or union"
msgstr "petició del membre \"%s\" en alguna cosa que no és estructura o unió"

#: c-typeck.c:1892
#, gcc-internal-format
msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
msgstr "punter dereferènciat a tipus de dada incompleta"

#: c-typeck.c:1896
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "dereferencing %<void *%> pointer"
msgstr "dereferènciant el punter \"void *\""

#: c-typeck.c:1913 cp/typeck.c:2369
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid type argument of %qs"
msgstr "argument de tipus no vàlid de \"%s\""

#: c-typeck.c:1941 cp/typeck.c:2512
#, gcc-internal-format
msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
msgstr "el valor indicat pel subindici no és ni matriu ni punter"

#: c-typeck.c:1952 cp/typeck.c:2431 cp/typeck.c:2517
#, gcc-internal-format
msgid "array subscript is not an integer"
msgstr "el subindici de la matriu no és un enter"

#: c-typeck.c:1958
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "subscripted value is pointer to function"
msgstr "passant l'argument del punter a la funció"

#: c-typeck.c:2005
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids subscripting %<register%> array"
msgstr "ISO C prohibeix el subindici d'una matriu \"register\""

#: c-typeck.c:2007
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
msgstr "ISO C90 prohibeix el subindici d'una matriu non-lvalue"

#: c-typeck.c:2256
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "called object %qE is not a function"
msgstr "l'objecte cridat no és una funció"

#. This situation leads to run-time undefined behavior. We can't,
#. therefore, simply error unless we can prove that all possible
#. executions of the program must execute the code.
#: c-typeck.c:2284
#, gcc-internal-format
msgid "function called through a non-compatible type"
msgstr ""

#: c-typeck.c:2391
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many arguments to function %qE"
msgstr "massa arguments per a la funció"

#: c-typeck.c:2412
#, gcc-internal-format
msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
msgstr "el tipus de dada del paràmetre formal %d està incomplet"

#: c-typeck.c:2425
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as integer rather than floating due to prototype"
msgstr "%s com enter en lloc de coma flotant a causa del prototip"

#: c-typeck.c:2430
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as integer rather than complex due to prototype"
msgstr "%s com enter en lloc de complex a causa del prototip"

#: c-typeck.c:2435
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as complex rather than floating due to prototype"
msgstr "%s com complex en lloc de coma flotant a causa del prototip"

#: c-typeck.c:2440
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as floating rather than integer due to prototype"
msgstr "%s com coma flotant en lloc d'enter a causa del prototip"

#: c-typeck.c:2445
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as complex rather than integer due to prototype"
msgstr "%s com complex en lloc d'enter a causa del prototip"

#: c-typeck.c:2450
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as floating rather than complex due to prototype"
msgstr "%s com coma flotant en lloc de complex a causa del prototip"

#: c-typeck.c:2463
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as %<float%> rather than %<double%> due to prototype"
msgstr "%s com \"float\" en lloc de \"double\" a causa del prototip"

#: c-typeck.c:2488
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as %qT rather than %qT due to prototype"
msgstr "%s com enter en lloc de complex a causa del prototip"

#: c-typeck.c:2509
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE with different width due to prototype"
msgstr "%s amb amplària diferent a causa del prototip"

#: c-typeck.c:2532
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as unsigned due to prototype"
msgstr "%s com unsigned a causa del prototip"

#: c-typeck.c:2536
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE as signed due to prototype"
msgstr "%s com signed a causa del prototip"

#: c-typeck.c:2627
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
msgstr "es suggereixen parèntesi al voltant de + o - dintre d'un desplaçament"

#: c-typeck.c:2635
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around && within ||"
msgstr "es suggereixen parèntesi al voltant de && dintre de ||"

#: c-typeck.c:2645
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
msgstr "es suggereixen parèntesi al voltant de l'aritmètica per a operada de |"

#: c-typeck.c:2650
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
msgstr "es suggereixen parèntesi al voltant de les comparances per a operada de |"

#: c-typeck.c:2660
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
msgstr "es suggereixen parèntesi al voltant de l'aritmètica per a operada de ^"

#: c-typeck.c:2665
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
msgstr "es suggereixen parèntesi al voltant de les comparances per a operada de ^"

#: c-typeck.c:2673
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
msgstr "es suggereixen parèntesi al voltant de + o - per a operada de &"

#: c-typeck.c:2678
#, gcc-internal-format
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
msgstr "es suggereixen parèntesi al voltant de les comparances per a operada de &"

#: c-typeck.c:2684
#, gcc-internal-format
msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
msgstr "les comparances com X<=Y<=Z no tenen el seu significat matemàtic"

#: c-typeck.c:2696 c-typeck.c:2701 cp/typeck.c:3281 cp/typeck.c:3390
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "comparison with string literal results in unspecified behaviour"
msgstr "la declaració feble de \"%s\" després del primer ús resulta en una conducta no especificada"

#: c-typeck.c:2723
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer of type %<void *%> used in subtraction"
msgstr "es va usar un punter de tipus \"void *\" en la substracció"

#: c-typeck.c:2725
#, gcc-internal-format
msgid "pointer to a function used in subtraction"
msgstr "es va usar un punter a una funció en la substracció"

#: c-typeck.c:2832
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr "argument de tipus erroni per a l'increment unari"

#: c-typeck.c:2845
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr "argument de tipus erroni per al decrement unari"

#: c-typeck.c:2862
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support %<~%> for complex conjugation"
msgstr "ISO C no té suport de \"~\" per a conjugacions complexes"

#: c-typeck.c:2868
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr "argument de tipus erroni per a complement de bits"

#: c-typeck.c:2876
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "argument de tipus erroni per a abs"

#: c-typeck.c:2888
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr "argument de tipus erroni per a la conjugació"

#: c-typeck.c:2900
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
msgstr "argument de tipus erroni per al signe d'exclamació unari"

#: c-typeck.c:2934
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C does not support %<++%> and %<--%> on complex types"
msgstr "ISO C no té suport per a \"++\" i \"--\" en tipus complexos"

#: c-typeck.c:2950 c-typeck.c:2982
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to increment"
msgstr "argument de tipus erroni per a l'increment"

#: c-typeck.c:2952 c-typeck.c:2984
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to decrement"
msgstr "argument de tipus erroni pel decrement"

#: c-typeck.c:2973
#, gcc-internal-format
msgid "increment of pointer to unknown structure"
msgstr "increment de punter a estructura desconeguda"

#: c-typeck.c:2975
#, gcc-internal-format
msgid "decrement of pointer to unknown structure"
msgstr "decrement de punter a estructura desconeguda"

#: c-typeck.c:3155
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment of read-only member %qD"
msgstr "%s del membre de només lectura \"%s\""

#: c-typeck.c:3156
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "increment of read-only member %qD"
msgstr "%s del membre de només lectura \"%s\""

#: c-typeck.c:3157
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "decrement of read-only member %qD"
msgstr "%s del membre de només lectura \"%s\""

#: c-typeck.c:3158
#, gcc-internal-format
msgid "read-only member %qD used as %<asm%> output"
msgstr ""

#: c-typeck.c:3162
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment of read-only variable %qD"
msgstr "%s de la variable de només lectura \"%s\""

#: c-typeck.c:3163
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "increment of read-only variable %qD"
msgstr "%s de la variable de només lectura \"%s\""

#: c-typeck.c:3164
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "decrement of read-only variable %qD"
msgstr "%s de la variable de només lectura \"%s\""

#: c-typeck.c:3165
#, gcc-internal-format
msgid "read-only variable %qD used as %<asm%> output"
msgstr ""

#: c-typeck.c:3168
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment of read-only location"
msgstr "%s de la ubicació de només lectura"

#: c-typeck.c:3169
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "increment of read-only location"
msgstr "%s de la ubicació de només lectura"

#: c-typeck.c:3170
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "decrement of read-only location"
msgstr "%s de la ubicació de només lectura"

#: c-typeck.c:3171
#, gcc-internal-format
msgid "read-only location used as %<asm%> output"
msgstr ""

#: c-typeck.c:3206
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot take address of bit-field %qD"
msgstr "no es pot adquirir l'adreça del camp de bits \"%s\""

#: c-typeck.c:3234
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "global register variable %qD used in nested function"
msgstr "es va usar la variable de registre global \"%s\" en funcions niades"

#: c-typeck.c:3237
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "register variable %qD used in nested function"
msgstr "es va usar la va variable \"%s\" en funcions niades"

#: c-typeck.c:3242
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address of global register variable %qD requested"
msgstr "es va sol·licitar l'adreça de la variable de registre global \"%s\""

#: c-typeck.c:3244
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address of register variable %qD requested"
msgstr "es va sol·licitar l'adreça de la variable register \"%s\""

#: c-typeck.c:3290
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-lvalue array in conditional expression"
msgstr "els tipus de dades no coincideixen en l'expressió condicional"

#: c-typeck.c:3338
#, gcc-internal-format
msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
msgstr "tipus signed i unsigned en l'expressió condicional"

#: c-typeck.c:3345
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
msgstr "ISO C prohibeix una expressió condicional amb només un costat void"

#: c-typeck.c:3359 c-typeck.c:3367
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids conditional expr between %<void *%> and function pointer"
msgstr "ISO C prohibeix expressions condicionals entre \"void *\" i punters de funcions"

#: c-typeck.c:3374
#, gcc-internal-format
msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
msgstr "els tipus de dades punters no coincideixen en l'expressió condicional"

#: c-typeck.c:3381 c-typeck.c:3391
#, gcc-internal-format
msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
msgstr "els tipus de dades punters/enters no coincideixen en l'expressió condicional"

#: c-typeck.c:3405
#, gcc-internal-format
msgid "type mismatch in conditional expression"
msgstr "els tipus de dades no coincideixen en l'expressió condicional"

#: c-typeck.c:3447
#, gcc-internal-format
msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
msgstr "l'operador del costat esquerre de l'expressió coma no té efecte"

#: c-typeck.c:3484
#, gcc-internal-format
msgid "cast specifies array type"
msgstr "la conversió especifica el tipus matriu"

#: c-typeck.c:3490
#, gcc-internal-format
msgid "cast specifies function type"
msgstr "la conversió especifica el tipus funció"

#: c-typeck.c:3500
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
msgstr "ISO C prohibeix la conversió d'un no escalar al mateix tipus"

#: c-typeck.c:3517
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids casts to union type"
msgstr "ISO C prohibeix la conversió al tipus union"

#: c-typeck.c:3525
#, gcc-internal-format
msgid "cast to union type from type not present in union"
msgstr "conversió a tipus union des d'un tipus no presenti en union"

#: c-typeck.c:3571
#, gcc-internal-format
msgid "cast adds new qualifiers to function type"
msgstr "la conversió afegeix nous qualificadors del tipus de la funció"

#. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
#. present in IN_TYPE.
#: c-typeck.c:3576
#, gcc-internal-format
msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "la conversió descarta els qualificadors del tipus de la destinació del punter"

#: c-typeck.c:3592
#, gcc-internal-format
msgid "cast increases required alignment of target type"
msgstr "la conversió incrementa l'alineació requerida del tipus de la destinació"

#: c-typeck.c:3603
#, gcc-internal-format
msgid "cast from pointer to integer of different size"
msgstr "conversió de punter a enter de grandària diferent"

#: c-typeck.c:3607
#, gcc-internal-format
msgid "cast from function call of type %qT to non-matching type %qT"
msgstr ""

#: c-typeck.c:3615
#, gcc-internal-format
msgid "cast to pointer from integer of different size"
msgstr "conversió a punter des d'un enter de grandària diferent"

#: c-typeck.c:3628
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type"
msgstr "ISO C prohibeix la conversió d'un punter de funció a un tipus punter d'objecte"

#: c-typeck.c:3636
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type"
msgstr "ISO C prohibeix la conversió d'un punter d'objecte a un tipus punter de funció"

#: c-typeck.c:3912
#, gcc-internal-format
msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
msgstr "no es pot passar un valor-r a un paràmetre de referència"

#: c-typeck.c:4023 c-typeck.c:4189
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr "%s fa un punter de funció qualificat des d'un no qualificat"

#: c-typeck.c:4026 c-typeck.c:4192
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr "%s fa un punter de funció qualificat des d'un no qualificat"

#: c-typeck.c:4029 c-typeck.c:4194
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialization makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr "%s fa un punter de funció qualificat des d'un no qualificat"

#: c-typeck.c:4032 c-typeck.c:4196
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr "%s fa un punter de funció qualificat des d'un no qualificat"

#: c-typeck.c:4036 c-typeck.c:4156
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "la conversió de \"%T\" a \"%T\" descarta els qualificadors del tipus de la destinació del punter"

#: c-typeck.c:4038 c-typeck.c:4158
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "la conversió descarta els qualificadors del tipus de la destinació del punter"

#: c-typeck.c:4040 c-typeck.c:4160
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialization discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "la conversió descarta els qualificadors del tipus de la destinació del punter"

#: c-typeck.c:4042 c-typeck.c:4162
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "la conversió descarta els qualificadors del tipus de la destinació del punter"

#: c-typeck.c:4049
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
msgstr "ISO C prohibeix la conversió d'arguments a tipus union"

#: c-typeck.c:4084
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "request for implicit conversion from %qT to %qT not permitted in C++"
msgstr "iconv no dóna suport a la conversió de \"%s\" a \"%s\""

#: c-typeck.c:4097
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %d of %qE might be a candidate for a format attribute"
msgstr "la funció pot ser un candidat possible per a l'atribut de format \"%s\""

#: c-typeck.c:4103
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment left-hand side might be a candidate for a format attribute"
msgstr "Avisar per funcions que podrien ser candidates per a atributs de format"

#: c-typeck.c:4108
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialization left-hand side might be a candidate for a format attribute"
msgstr "la funció pot ser un candidat possible per a l'atribut de format \"%s\""

#: c-typeck.c:4113
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return type might be a candidate for a format attribute"
msgstr "la funció pot ser un candidat possible per a l'atribut de format \"%s\""

#: c-typeck.c:4136
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids passing argument %d of %qE between function pointer and %<void *%>"
msgstr "ISO C prohibeix %s entre punters a funció i \"void *\""

#: c-typeck.c:4139
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids assignment between function pointer and %<void *%>"
msgstr "ISO C prohibeix %s entre punters a funció i \"void *\""

#: c-typeck.c:4141
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids initialization between function pointer and %<void *%>"
msgstr "ISO C prohibeix %s entre punters a funció i \"void *\""

#: c-typeck.c:4143
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids return between function pointer and %<void *%>"
msgstr "ISO C prohibeix %s entre punters a funció i \"void *\""

#: c-typeck.c:4172
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer targets in passing argument %d of %qE differ in signedness"
msgstr "el punter que punta a %s difereix en signe"

#: c-typeck.c:4174
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer targets in assignment differ in signedness"
msgstr "el punter que punta a %s difereix en signe"

#: c-typeck.c:4176
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer targets in initialization differ in signedness"
msgstr "el punter que punta a %s difereix en signe"

#: c-typeck.c:4178
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer targets in return differ in signedness"
msgstr "el punter que punta a %s difereix en signe"

#: c-typeck.c:4203
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE from incompatible pointer type"
msgstr "%s de tipus de punter incompatible"

#: c-typeck.c:4205
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment from incompatible pointer type"
msgstr "%s de tipus de punter incompatible"

#: c-typeck.c:4206
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialization from incompatible pointer type"
msgstr "%s de tipus de punter incompatible"

#: c-typeck.c:4208
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return from incompatible pointer type"
msgstr "%s de tipus de punter incompatible"

#: c-typeck.c:4225
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s crea un punter des d'un enter sense una conversió"

#: c-typeck.c:4227
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s crea un punter des d'un enter sense una conversió"

#: c-typeck.c:4229
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialization makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s crea un punter des d'un enter sense una conversió"

#: c-typeck.c:4231
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s crea un punter des d'un enter sense una conversió"

#: c-typeck.c:4238
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing argument %d of %qE makes integer from pointer without a cast"
msgstr "%s crea un enter des d'un punter sense una conversió"

#: c-typeck.c:4240
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assignment makes integer from pointer without a cast"
msgstr "%s crea un enter des d'un punter sense una conversió"

#: c-typeck.c:4242
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialization makes integer from pointer without a cast"
msgstr "%s crea un enter des d'un punter sense una conversió"

#: c-typeck.c:4244
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return makes integer from pointer without a cast"
msgstr "%s crea un enter des d'un punter sense una conversió"

#: c-typeck.c:4260
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible types in assignment"
msgstr "tipus incompatibles en %s"

#: c-typeck.c:4263
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible types in initialization"
msgstr "tipus incompatibles en %s"

#: c-typeck.c:4266
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible types in return"
msgstr "tipus incompatibles en %s"

#: c-typeck.c:4353
#, gcc-internal-format
msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
msgstr "C tradicional rebutja la iniciació automàtica d'agregats"

#: c-typeck.c:4523 c-typeck.c:4538 c-typeck.c:4553
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "(near initialization for %qs)"
msgstr "(prop de l'assignació de valors inicials per a \"%s\")"

#: c-typeck.c:5093 cp/decl.c:4824
#, gcc-internal-format
msgid "opaque vector types cannot be initialized"
msgstr ""

#: c-typeck.c:5716
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown field %qE specified in initializer"
msgstr "camp \"%s\" desconegut especificat en el valor inicial"

#: c-typeck.c:6616
#, gcc-internal-format
msgid "traditional C rejects initialization of unions"
msgstr "C tradicional rebutja els valors inicials d'unions"

#: c-typeck.c:6924
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump into statement expression"
msgstr "desbordament en la constant implícita"

#: c-typeck.c:6930
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump into scope of identifier with variably modified type"
msgstr "l'argument de patró \"%T\" és un tipus modificat variablement"

#: c-typeck.c:6967
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids %<goto *expr;%>"
msgstr "ISO C prohibeix \"goto *expr;\""

#: c-typeck.c:6982 cp/typeck.c:6461
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function declared %<noreturn%> has a %<return%> statement"
msgstr "la funció declarada \"noreturn\" té una declaració \"return\""

#: c-typeck.c:6990
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<return%> with no value, in function returning non-void"
msgstr "\"return\" sense valors, en una funció que retorna \"non-void\""

#: c-typeck.c:6999
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<return%> with a value, in function returning void"
msgstr "\"return\" amb valor, en una funció que retorna \"void\""

#: c-typeck.c:7056
#, gcc-internal-format
msgid "function returns address of local variable"
msgstr "la funció retorna l'adreça d'una variable local"

#: c-typeck.c:7128 cp/semantics.c:929
#, gcc-internal-format
msgid "switch quantity not an integer"
msgstr "la quantitat del «switch» no és un enter"

#: c-typeck.c:7140
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long%> switch expression not converted to %<int%> in ISO C"
msgstr "no es converteix l'expressió de «switch» \"long\" a \"int\" en ISO C"

#: c-typeck.c:7180
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "case label in statement expression not containing enclosing switch statement"
msgstr "l'etiqueta «case» no es troba dintre d'una declaració «switch»"

#: c-typeck.c:7183
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<default%> label in statement expression not containing enclosing switch statement"
msgstr "l'etiqueta \"default\" no està dintre d'una declaració «switch»"

#: c-typeck.c:7189
#, gcc-internal-format
msgid "case label in scope of identifier with variably modified type not containing enclosing switch statement"
msgstr ""

#: c-typeck.c:7192
#, gcc-internal-format
msgid "%<default%> label in scope of identifier with variably modified type not containing enclosing switch statement"
msgstr ""

#: c-typeck.c:7196 cp/parser.c:6415
#, gcc-internal-format
msgid "case label not within a switch statement"
msgstr "l'etiqueta «case» no es troba dintre d'una declaració «switch»"

#: c-typeck.c:7198
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<default%> label not within a switch statement"
msgstr "l'etiqueta \"default\" no està dintre d'una declaració «switch»"

#: c-typeck.c:7275
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous %<else%>"
msgstr "%Hsuggereix parèntesis explícits per evitar \"else\" ambigu"

#: c-typeck.c:7386 cp/cp-gimplify.c:97 cp/parser.c:6911
#, gcc-internal-format
msgid "break statement not within loop or switch"
msgstr "la declaració break no està dintre d'un cicle o «switch»"

#: c-typeck.c:7388 cp/parser.c:6932
#, gcc-internal-format
msgid "continue statement not within a loop"
msgstr "la declaració continue no està dintre dintre d'un cicle"

#: c-typeck.c:7393 cp/parser.c:6922
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "break statement used with OpenMP for loop"
msgstr "la declaració break no està dintre d'un cicle o «switch»"

#: c-typeck.c:7416
#, gcc-internal-format
msgid "%Hstatement with no effect"
msgstr ""

#: c-typeck.c:7438
#, gcc-internal-format
msgid "expression statement has incomplete type"
msgstr "la declaració de l'expressió té tipus de dada incompleta"

#: c-typeck.c:7901 c-typeck.c:7942
#, gcc-internal-format
msgid "division by zero"
msgstr "divisió per zero"

#: c-typeck.c:7987 cp/typeck.c:3214
#, gcc-internal-format
msgid "right shift count is negative"
msgstr "el valor de desplaçament a la dreta és negatiu"

#: c-typeck.c:7994 cp/typeck.c:3220
#, gcc-internal-format
msgid "right shift count >= width of type"
msgstr "valor de desplaçament a la dreta >= amplària del tipus"

#: c-typeck.c:8015 cp/typeck.c:3239
#, gcc-internal-format
msgid "left shift count is negative"
msgstr "el valor de desplaçament a l'esquerra és negatiu"

#: c-typeck.c:8018 cp/typeck.c:3241
#, gcc-internal-format
msgid "left shift count >= width of type"
msgstr "valor de desplaçament a l'esquerra >= amplària del tipus"

#: c-typeck.c:8036 cp/typeck.c:3277
#, gcc-internal-format
msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
msgstr "no és segura la comparança de coma flotant amb == o !="

#: c-typeck.c:8060 c-typeck.c:8067
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids comparison of %<void *%> with function pointer"
msgstr "ISO C prohibeix la comparança de \"void *\" amb un punter de funció"

#: c-typeck.c:8073 c-typeck.c:8135
#, gcc-internal-format
msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
msgstr "la comparança de diferents tipus de punter manca d'una conversió"

#: c-typeck.c:8085 c-typeck.c:8096
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the address of %qD will never be NULL"
msgstr "l'adreça de \"%D\", sempre serà \"true\""

#: c-typeck.c:8103 c-typeck.c:8108 c-typeck.c:8153 c-typeck.c:8158
#, gcc-internal-format
msgid "comparison between pointer and integer"
msgstr "comparança entre punter i enter"

#: c-typeck.c:8127
#, gcc-internal-format
msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
msgstr "comparança de punters complets i incomplets"

#: c-typeck.c:8130
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
msgstr "ISO C prohibeix la comparança entre punters a funcions"

#: c-typeck.c:8142 c-typeck.c:8148
#, gcc-internal-format
msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
msgstr "comparança ordenada de punter amb l'enter zero"

#: c-typeck.c:8402
#, gcc-internal-format
msgid "comparison between signed and unsigned"
msgstr "comparança entre signed i unsigned"

#: c-typeck.c:8448 cp/typeck.c:3709
#, gcc-internal-format
msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
msgstr "comparança d'un ~unsigned promogut amb una constant"

#: c-typeck.c:8456 cp/typeck.c:3717
#, gcc-internal-format
msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
msgstr "comparança d'un ~unsigned promogut amb unsigned"

#: c-typeck.c:8514
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "used array that cannot be converted to pointer where scalar is required"
msgstr "s'usa un valor de tipus matriu quan es requereix un escalar"

#: c-typeck.c:8518
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "used struct type value where scalar is required"
msgstr "s'usa un valor de tipus struct quan es requereix un escalar"

#: c-typeck.c:8522
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "used union type value where scalar is required"
msgstr "s'usa un valor de tipus union quan es requereix un escalar"

#: c-typeck.c:8627 cp/semantics.c:3519
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE has invalid type for %<reduction%>"
msgstr "tipus de retorn no vàlid per a la funció \"%#D\""

#: c-typeck.c:8661 cp/semantics.c:3532
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE has invalid type for %<reduction(%s)%>"
msgstr "tipus de retorn no vàlid per a la funció \"%#D\""

#: c-typeck.c:8677 cp/semantics.c:3542
#, gcc-internal-format
msgid "%qE must be %<threadprivate%> for %<copyin%>"
msgstr ""

#: c-typeck.c:8686 cp/semantics.c:3347
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a variable in clause %qs"
msgstr "\"%s\" no és un nom de fitxer vàlid"

#: c-typeck.c:8693 c-typeck.c:8713 c-typeck.c:8733 cp/semantics.c:3354
#: cp/semantics.c:3373 cp/semantics.c:3392
#, gcc-internal-format
msgid "%qE appears more than once in data clauses"
msgstr ""

#: c-typeck.c:8707 cp/semantics.c:3367
#, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a variable in clause %<firstprivate%>"
msgstr ""

#: c-typeck.c:8727 cp/semantics.c:3386
#, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a variable in clause %<lastprivate%>"
msgstr ""

#: c-typeck.c:8785 cp/semantics.c:3583
#, gcc-internal-format
msgid "%qE is predetermined %qs for %qs"
msgstr ""

#: calls.c:1961
#, gcc-internal-format
msgid "function call has aggregate value"
msgstr "la crida a la funció té valor agregat"

#: cfgexpand.c:1617
#, gcc-internal-format
msgid "not protecting local variables: variable length buffer"
msgstr ""

#: cfgexpand.c:1619
#, gcc-internal-format
msgid "not protecting function: no buffer at least %d bytes long"
msgstr ""

#: cfghooks.c:90
#, gcc-internal-format
msgid "bb %d on wrong place"
msgstr "bb %d en un lloc equivocat"

#: cfghooks.c:96
#, gcc-internal-format
msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
msgstr "el prev_bb de %d ha de ser %d, no %d"

#: cfghooks.c:113
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
msgstr "verify_flow_info: Compte erroni del bloc %i %i"

#: cfghooks.c:119
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
msgstr "verify_flow_info: Freqüència errònia del bloc %i %i"

#: cfghooks.c:127
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Vora duplicada %i->%i"

#: cfghooks.c:133
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
msgstr "verify_flow_info: Probabilitat errònia de la vora %i->%i %i"

#: cfghooks.c:139
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
msgstr "verify_flow_info: Compte erroni de la vora %i->%i %i"

#: cfghooks.c:151
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
msgstr "verify_flow_info: El bloc bàsic %d succ edge està corrupte"

#: cfghooks.c:165 cfgrtl.c:1885
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
msgstr "Quantitat errònia de vores de ramificació després del salt incondicional %i"

#: cfghooks.c:173 cfghooks.c:184
#, gcc-internal-format
msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
msgstr "el bloc bàsic %d pred edge està corrupte"

#: cfghooks.c:185
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "its dest_idx should be %d, not %d"
msgstr "el prev_bb de %d ha de ser %d, no %d"

#: cfghooks.c:214
#, gcc-internal-format
msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
msgstr "les llistes de vora del bloc bàsic %i estan corruptes"

#: cfghooks.c:227
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info failed"
msgstr "verify_flow_info fallat"

#: cfghooks.c:288
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support redirect_edge_and_branch"
msgstr "%s no té suport per a l'operand amb format de nombre %%n$"

#: cfghooks.c:306
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support redirect_edge_and_branch_force"
msgstr "%s no té suport per a l'operand amb format de nombre %%n$"

#: cfghooks.c:324
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support split_block"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:360
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support move_block_after"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support delete_basic_block"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:405
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support split_edge"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:466
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support create_basic_block"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:494
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support can_merge_blocks_p"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:505
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support predict_edge"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:514
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support predicted_by_p"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:528
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support merge_blocks"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:573
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support make_forwarder_block"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support can_duplicate_block_p"
msgstr "no es dóna suport a multilib"

#: cfghooks.c:706
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support duplicate_block"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:774
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support block_ends_with_call_p"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:785
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support block_ends_with_condjump_p"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfghooks.c:803
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s does not support flow_call_edges_add"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: cfgloop.c:1079
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of loop %d should be %d, not %d"
msgstr "La grandària del cicle %d ha de ser %d, no %d."

#: cfgloop.c:1096
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bb %d do not belong to loop %d"
msgstr "Bb %d no pertany al cicle %d."

#: cfgloop.c:1113
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "loop %d's header does not have exactly 2 entries"
msgstr "L'encapçalat del cicle %d no té exactament 2 entrades."

#: cfgloop.c:1120
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "loop %d's latch does not have exactly 1 successor"
msgstr "El forrellat del cicle %d no té exactament 1 successor."

#: cfgloop.c:1125
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "loop %d's latch does not have header as successor"
msgstr "El forrellat del cicle %d no té un encapçalat com successor."

#: cfgloop.c:1130
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "loop %d's latch does not belong directly to it"
msgstr "El forrellat del cicle %d no pertany directament a ell."

#: cfgloop.c:1136
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "loop %d's header does not belong directly to it"
msgstr "L'encapçalat del cicle %d no pertany directament a ell."

#: cfgloop.c:1142
#, gcc-internal-format
msgid "loop %d's latch is marked as part of irreducible region"
msgstr ""

#: cfgloop.c:1175
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "basic block %d should be marked irreducible"
msgstr "el bloc bàsic %d pred edge està corrupte"

#: cfgloop.c:1181
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "basic block %d should not be marked irreducible"
msgstr "les llistes de vora del bloc bàsic %i estan corruptes"

#: cfgloop.c:1189
#, gcc-internal-format
msgid "edge from %d to %d should be marked irreducible"
msgstr ""

#: cfgloop.c:1196
#, gcc-internal-format
msgid "edge from %d to %d should not be marked irreducible"
msgstr ""

#: cfgloop.c:1231
#, gcc-internal-format
msgid "wrong single exit %d->%d recorded for loop %d"
msgstr ""

#: cfgloop.c:1235
#, gcc-internal-format
msgid "right exit is %d->%d"
msgstr ""

#: cfgloop.c:1252
#, gcc-internal-format
msgid "single exit not recorded for loop %d"
msgstr ""

#: cfgloop.c:1259
#, gcc-internal-format
msgid "loop %d should not have single exit (%d -> %d)"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1771
#, gcc-internal-format
msgid "BB_RTL flag not set for block %d"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1777
#, gcc-internal-format
msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr "el insn final %d per al bloc %d no es troba en el fluix insn"

#: cfgrtl.c:1791
#, gcc-internal-format
msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
msgstr "insn %d està en múltiples blocs bàsics (%d i %d)"

#: cfgrtl.c:1803
#, gcc-internal-format
msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr "el cap insn %d per al bloc %d no es troba en el fluix insn"

#: cfgrtl.c:1827
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i"
msgstr "verify_flow_info: REG_BR_PROB no coincideix amb la configuració %wi %i"

#: cfgrtl.c:1842
#, gcc-internal-format
msgid "fallthru edge crosses section boundary (bb %i)"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1867
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
msgstr "Manca la nota REG_EH_REGION al final de bb %i"

#: cfgrtl.c:1875
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many outgoing branch edges from bb %i"
msgstr "Massa vores de ramificació de sortida de bb %i"

#: cfgrtl.c:1880
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "fallthru edge after unconditional jump %i"
msgstr "Vora de caiguda després del salt incondicional %i"

#: cfgrtl.c:1891
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
msgstr "Quantitat errònia de vores de ramificació després del salt condicional %i"

#: cfgrtl.c:1897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call edges for non-call insn in bb %i"
msgstr "Bords de cridada per a una insn que no és cridada en bb %i"

#: cfgrtl.c:1906
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "abnormal edges for no purpose in bb %i"
msgstr "Vores anormals sense cap propòsit en bb %i"

#: cfgrtl.c:1918
#, gcc-internal-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
msgstr "insn %d està dintre del bloc bàsic %d però block_for_insn és NULL"

#: cfgrtl.c:1922
#, gcc-internal-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
msgstr "insn %d està dintre del bloc bàsic %d però block_for_insn és %i"

#: cfgrtl.c:1936 cfgrtl.c:1946
#, gcc-internal-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mancada per al bloc %d"

#: cfgrtl.c:1959
#, gcc-internal-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d en el mitjà del bloc bàsic %d"

#: cfgrtl.c:1969
#, gcc-internal-format
msgid "in basic block %d:"
msgstr "en el bloc bàsic %d:"

#: cfgrtl.c:2006
#, gcc-internal-format
msgid "bb prediction set for block %i, but it is not used in RTL land"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:2024
#, gcc-internal-format
msgid "missing barrier after block %i"
msgstr "falta una barrera després del bloc %i"

#: cfgrtl.c:2037
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Blocs incorrectes per al respatller %i->%i"

#: cfgrtl.c:2046
#, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Respatller incorrecte %i->%i"

#: cfgrtl.c:2065
#, gcc-internal-format
msgid "basic blocks not laid down consecutively"
msgstr "els blocs bàsics no estan col·locats consecutivament"

#: cfgrtl.c:2104
#, gcc-internal-format
msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
msgstr "el nombre de notes bb en la cadena insn (%d) != n_basic_blocks (%d)"

#: cgraph.c:892
#, gcc-internal-format
msgid "%D renamed after being referenced in assembly"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:707
#, gcc-internal-format
msgid "aux field set for edge %s->%s"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:713
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Execution count is negative"
msgstr "el valor de desplaçament a l'esquerra és negatiu"

#: cgraphunit.c:720
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "caller edge count is negative"
msgstr "el valor de desplaçament a l'esquerra és negatiu"

#: cgraphunit.c:729
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inlined_to pointer is wrong"
msgstr "falta la secció de punters"

#: cgraphunit.c:734
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple inline callers"
msgstr "specificadors \"virtual\" múltiples"

#: cgraphunit.c:741
#, gcc-internal-format
msgid "inlined_to pointer set for noninline callers"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:747
#, gcc-internal-format
msgid "inlined_to pointer is set but no predecessors found"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:752
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inlined_to pointer refers to itself"
msgstr "punter no vàlid al camp de bit \"%D\""

#: cgraphunit.c:762
#, gcc-internal-format
msgid "node not found in cgraph_hash"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:790
#, gcc-internal-format
msgid "shared call_stmt:"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:797
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "edge points to wrong declaration:"
msgstr "s'usa \"%s\" previ a la declaració"

#: cgraphunit.c:806
#, gcc-internal-format
msgid "missing callgraph edge for call stmt:"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:823
#, gcc-internal-format
msgid "edge %s->%s has no corresponding call_stmt"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_cgraph_node failed"
msgstr "verify_flow_info fallat"

#: cgraphunit.c:1017 cgraphunit.c:1040
#, gcc-internal-format
msgid "%J%<externally_visible%> attribute have effect only on public objects"
msgstr ""

#: cgraphunit.c:1217
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "failed to reclaim unneeded function"
msgstr "el camp \"%s\" es declara com una funció"

#: cgraphunit.c:1619
#, gcc-internal-format
msgid "nodes with no released memory found"
msgstr ""

#: collect2.c:1172
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown demangling style '%s'"
msgstr "es desconeix el mode de màquina \"%s\""

#: collect2.c:1495
#, gcc-internal-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
msgstr "%s acabat amb el senyal %d [%s]%s"

#: collect2.c:1513
#, gcc-internal-format
msgid "%s returned %d exit status"
msgstr "%s va retornar l'estat de sortida %d"

#: collect2.c:2175
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot find 'ldd'"
msgstr "no es troba \"ldd\""

#: convert.c:73
#, gcc-internal-format
msgid "cannot convert to a pointer type"
msgstr "no es pot convertir a un tipus punter"

#: convert.c:339
#, gcc-internal-format
msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
msgstr "es va usar un valor de punter on s'esperava un valor de coma flotant"

#: convert.c:343
#, gcc-internal-format
msgid "aggregate value used where a float was expected"
msgstr "es va usar un valor agregat on s'esperava un float"

#: convert.c:368
#, gcc-internal-format
msgid "conversion to incomplete type"
msgstr "conversió a tipus de dada incompleta"

#: convert.c:738 convert.c:813
#, gcc-internal-format
msgid "can't convert between vector values of different size"
msgstr "no es pot convertir entre valors vectorials de grandàries diferents"

#: convert.c:744
#, gcc-internal-format
msgid "aggregate value used where an integer was expected"
msgstr "es va usar un valor agregat on s'esperava un enter"

#: convert.c:793
#, gcc-internal-format
msgid "pointer value used where a complex was expected"
msgstr "es va usar un valor de punter on s'esperava un complex"

#: convert.c:797
#, gcc-internal-format
msgid "aggregate value used where a complex was expected"
msgstr "es va usar un valor agregat on s'esperava un complex"

#: convert.c:819
#, gcc-internal-format
msgid "can't convert value to a vector"
msgstr "no es pot convertir el valor a un vector"

#: coverage.c:183
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is not a gcov data file"
msgstr "\"%s\" no és fitxer de dades gcov"

#: coverage.c:194
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is version %q.*s, expected version %q.*s"
msgstr "\"%s\" en versió \"%.4s\", s'espera la versió \"%.4s\""

#: coverage.c:274 coverage.c:282
#, gcc-internal-format
msgid "coverage mismatch for function %u while reading execution counters"
msgstr ""

#: coverage.c:276 coverage.c:359
#, gcc-internal-format
msgid "checksum is %x instead of %x"
msgstr ""

#: coverage.c:284 coverage.c:367
#, gcc-internal-format
msgid "number of counters is %d instead of %d"
msgstr ""

#: coverage.c:290
#, gcc-internal-format
msgid "cannot merge separate %s counters for function %u"
msgstr ""

#: coverage.c:311
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs has overflowed"
msgstr "desbordament de la pila per a \"%s\""

#: coverage.c:311
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is corrupted"
msgstr "\"%s\" és corromput"

#: coverage.c:348
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no coverage for function %qs found"
msgstr "%s:no es troben funcions\n"

#: coverage.c:356 coverage.c:364
#, gcc-internal-format
msgid "coverage mismatch for function %qs while reading counter %qs"
msgstr ""

#: coverage.c:523
#, gcc-internal-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "no es pot obrir %s"

#: coverage.c:558
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "error writing %qs"
msgstr "error a l'escriure a \"%s\""

#: diagnostic.c:642
#, gcc-internal-format
msgid "in %s, at %s:%d"
msgstr "en %s, en %s:%d"

#: dominance.c:953
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "dominator of %d status unknown"
msgstr "el tipus de \"%E\" és desconegut"

#: dominance.c:955
#, gcc-internal-format
msgid "dominator of %d should be %d, not %d"
msgstr ""

#: dominance.c:967
#, gcc-internal-format
msgid "ENTRY does not dominate bb %d"
msgstr ""

#: dwarf2out.c:3598
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "DW_LOC_OP %s not implemented"
msgstr "DW_LOC_OP %s no està implementat\n"

#: emit-rtl.c:2235
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid rtl sharing found in the insn"
msgstr "operand no vàlid en la instrucció"

#: emit-rtl.c:2237
#, gcc-internal-format
msgid "shared rtx"
msgstr ""

#: emit-rtl.c:2239 flow.c:493 flow.c:518 flow.c:540
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "internal consistency failure"
msgstr "avortament intern de gcc"

#: emit-rtl.c:3299
#, gcc-internal-format
msgid "ICE: emit_insn used where emit_jump_insn needed:\n"
msgstr "ICE:s'usa emit_insn on es necessita emit_jump_insn:\n"

#: errors.c:133 java/jv-scan.c:289
#, gcc-internal-format
msgid "abort in %s, at %s:%d"
msgstr "abandó en %s, en %s:%d"

#: except.c:337
#, gcc-internal-format
msgid "exception handling disabled, use -fexceptions to enable"
msgstr "maneig d'excepcions desactivat, usi -fexceptions per a activar"

#: except.c:2879
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of %<__builtin_eh_return_regno%> must be constant"
msgstr "l'argument de \"__builtin_eh_return_regno\" ha de ser constant"

#: except.c:3010
#, gcc-internal-format
msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
msgstr "no es dóna suport a  _builtin_eh_return en aquest objectiu"

#: except.c:3871 except.c:3880
#, gcc-internal-format
msgid "region_array is corrupted for region %i"
msgstr ""

#: except.c:3885
#, gcc-internal-format
msgid "outer block of region %i is wrong"
msgstr ""

#: except.c:3890
#, gcc-internal-format
msgid "region %i may contain throw and is contained in region that may not"
msgstr ""

#: except.c:3896
#, gcc-internal-format
msgid "negative nesting depth of region %i"
msgstr ""

#: except.c:3916
#, gcc-internal-format
msgid "tree list ends on depth %i"
msgstr ""

#: except.c:3921
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array does not match the region tree"
msgstr "la conversió no coincideix amb el tipus de la funció"

#: except.c:3927
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_eh_tree failed"
msgstr "verify_flow_info fallat"

#: explow.c:1272
#, gcc-internal-format
msgid "stack limits not supported on this target"
msgstr "no es dóna suport a límits de pila en aquest objectiu"

#: fold-const.c:958 tree-ssa-loop-niter.c:1163 tree-vrp.c:4346
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%s"
msgstr "%s"

#: fold-const.c:1280
#, gcc-internal-format
msgid "assuming signed overflow does not occur when negating a division"
msgstr ""

#: fold-const.c:3583 fold-const.c:3594
#, gcc-internal-format
msgid "comparison is always %d due to width of bit-field"
msgstr "la comparança sempre és %d a causa de l'amplària del camp de bit"

#: fold-const.c:4868
#, gcc-internal-format
msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying range test"
msgstr ""

#: fold-const.c:5247 fold-const.c:5262
#, gcc-internal-format
msgid "comparison is always %d"
msgstr "la comparança sempre és %d"

#: fold-const.c:5391
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<or%> of unmatched not-equal tests is always 1"
msgstr "un \"or\" de proves no equivalents sense coincidència sempre és 1"

#: fold-const.c:5396
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<and%> of mutually exclusive equal-tests is always 0"
msgstr "un \"and\" de proves equivalents mútuament exclusives sempre és 0"

#: fold-const.c:11859
#, gcc-internal-format
msgid "fold check: original tree changed by fold"
msgstr ""

#: function.c:376
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jtotal size of local objects too large"
msgstr "%Jla grandària de la variable \"%D\" és massa gran"

#: function.c:843 varasm.c:1793
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of variable %q+D is too large"
msgstr "%Jla grandària de la variable \"%D\" és massa gran"

#: function.c:1560
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "impossible constraint in %<asm%>"
msgstr "restricció impossible en \"asm\""

#: function.c:3539
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %q+D might be clobbered by %<longjmp%> or %<vfork%>"
msgstr "%Jla variable \"%D\" podria ser apallissada per \"longjmp\" o \"vfork\""

#: function.c:3560
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %q+D might be clobbered by %<longjmp%> or %<vfork%>"
msgstr "%Jl'argument \"%D\" podria ser apallissat per \"longjmp\" o \"vfork\""

#: function.c:3901
#, gcc-internal-format
msgid "function returns an aggregate"
msgstr "la funció retorna un agregat"

#: function.c:4294
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unused parameter %q+D"
msgstr "%Jparàmetre \"%D\" sense ús"

#: gcc.c:1257
#, gcc-internal-format
msgid "ambiguous abbreviation %s"
msgstr "abreujament ambigu %s"

#: gcc.c:1284
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incomplete '%s' option"
msgstr "Opció \"%s\" incompleta"

#: gcc.c:1295
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing argument to '%s' option"
msgstr "Falten arguments per a l'opció \"%s\""

#: gcc.c:1308
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extraneous argument to '%s' option"
msgstr "argument estrany per a l'opció \"%s\""

#: gcc.c:3935
#, gcc-internal-format
msgid "warning: -pipe ignored because -save-temps specified"
msgstr "Avís: s'ignora -pipe perquè es va especificar -save-temps"

#: gcc.c:4236
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "warning: '-x %s' after last input file has no effect"
msgstr "avís: \"-x %s\" després de l'últim fitxer d'entrada no té efecte"

#. Catch the case where a spec string contains something like
#. '%{foo:%*}'. i.e. there is no * in the pattern on the left
#. hand side of the :.
#: gcc.c:5266
#, gcc-internal-format
msgid "spec failure: '%%*' has not been initialized by pattern match"
msgstr "Falla en spec: \"%%*\" no ha estat iniciat per coincidència de patró"

#: gcc.c:5275
#, gcc-internal-format
msgid "warning: use of obsolete %%[ operator in specs"
msgstr "Avís: ús de l'operador obsolet %%[ en specs"

#: gcc.c:5356
#, gcc-internal-format
msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
msgstr "Falla en spec: Opció d'especificació \"%c\" no reconeguda"

#: gcc.c:6254
#, gcc-internal-format
msgid "spec failure: more than one arg to SYSROOT_SUFFIX_SPEC"
msgstr ""

#: gcc.c:6277
#, gcc-internal-format
msgid "spec failure: more than one arg to SYSROOT_HEADERS_SUFFIX_SPEC"
msgstr ""

#: gcc.c:6366
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unrecognized option '-%s'"
msgstr "opció \"-%s\" no reconeguda"

#: gcc.c:6559 gcc.c:6622
#, gcc-internal-format
msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
msgstr "%s: el compilador %s no està instal·lat en aquest sistema"

#: gcc.c:6714
#, gcc-internal-format
msgid "%s: linker input file unused because linking not done"
msgstr "%s: fitxer d'entrada de l'enllaçador sense ùs perquè no es va fer enllaç"

#: gcc.c:6754
#, gcc-internal-format
msgid "language %s not recognized"
msgstr "no es reconeix el llenguatge %s"

#: gcc.c:6825
#, gcc-internal-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: gcse.c:6592
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s: %d basic blocks and %d edges/basic block"
msgstr "GCSE desactivat: %d > 1000 blocs bàsics i %d >= 20 blocs bord/bàsics"

#: gcse.c:6605
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s: %d basic blocks and %d registers"
msgstr "GCSE desactivat: %d blocs bàsics i %d registres"

#: ggc-common.c:404 ggc-common.c:412 ggc-common.c:480 ggc-common.c:499
#: ggc-page.c:2136 ggc-page.c:2167 ggc-page.c:2174 ggc-zone.c:2291
#: ggc-zone.c:2306
#, gcc-internal-format
msgid "can't write PCH file: %m"
msgstr "no es pot escriure el fitxer PCH: %m"

#: ggc-common.c:492 config/i386/host-cygwin.c:58
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't get position in PCH file: %m"
msgstr "no es pot crear el fitxer d'informació de \"repository\" \"%s\""

#: ggc-common.c:502
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't write padding to PCH file: %m"
msgstr "no es pot escriure al fitxer de sortida"

#: ggc-common.c:557 ggc-common.c:565 ggc-common.c:572 ggc-common.c:575
#: ggc-common.c:585 ggc-common.c:588 ggc-page.c:2261 ggc-zone.c:2325
#, gcc-internal-format
msgid "can't read PCH file: %m"
msgstr "no es pot llegir el fitxer PCH: %m"

#: ggc-common.c:580
#, gcc-internal-format
msgid "had to relocate PCH"
msgstr ""

#: ggc-page.c:1471
#, gcc-internal-format
msgid "open /dev/zero: %m"
msgstr "open /dev/zero: %m"

#: ggc-page.c:2152 ggc-page.c:2158
#, gcc-internal-format
msgid "can't write PCH file"
msgstr "no es pot escriure el fitxer PCH"

#: ggc-zone.c:2288 ggc-zone.c:2299
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't seek PCH file: %m"
msgstr "no es pot llegir el fitxer PCH: %m"

#: ggc-zone.c:2302
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't write PCH fle: %m"
msgstr "no es pot escriure el fitxer PCH: %m"

#: gimplify.c:3952
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid lvalue in asm output %d"
msgstr "lvalue no vàlid en declaració asm"

#: gimplify.c:4064
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "memory input %d is not directly addressable"
msgstr "el nombre de sortida %d no és directament adreçable"

#: gimplify.c:4537
#, gcc-internal-format
msgid "%qs not specified in enclosing parallel"
msgstr ""

#: gimplify.c:4539
#, gcc-internal-format
msgid "%Henclosing parallel"
msgstr ""

#: gimplify.c:4593
#, gcc-internal-format
msgid "iteration variable %qs should be private"
msgstr ""

#: gimplify.c:4607
#, gcc-internal-format
msgid "iteration variable %qs should not be firstprivate"
msgstr ""

#: gimplify.c:4610
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "iteration variable %qs should not be reduction"
msgstr "es va usar la va variable \"%s\" en funcions niades"

#: gimplify.c:4734
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s variable %qs is private in outer context"
msgstr "\"%D\" no es va declarar en aquest àmbit"

#: gimplify.c:6025
#, gcc-internal-format
msgid "gimplification failed"
msgstr ""

#: global.c:375 global.c:388 global.c:402
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s cannot be used in asm here"
msgstr "no es pot usar %s en ensamblador aquí"

#: graph.c:403 java/jcf-parse.c:1083 java/jcf-parse.c:1218 java/lex.c:1855
#: objc/objc-act.c:500
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't open %s: %m"
msgstr "no es pot obrir %s"

#: haifa-sched.c:184
#, gcc-internal-format
msgid "fix_sched_param: unknown param: %s"
msgstr "fix_sched_param: paràmetre desconegut: %s"

#: omp-low.c:1266
#, gcc-internal-format
msgid "work-sharing region may not be closely nested inside of work-sharing, critical, ordered or master region"
msgstr ""

#: omp-low.c:1282
#, gcc-internal-format
msgid "master region may not be closely nested inside of work-sharing region"
msgstr ""

#: omp-low.c:1296
#, gcc-internal-format
msgid "ordered region may not be closely nested inside of critical region"
msgstr ""

#: omp-low.c:1302
#, gcc-internal-format
msgid "ordered region must be closely nested inside a loop region with an ordered clause"
msgstr ""

#: omp-low.c:1316
#, gcc-internal-format
msgid "critical region may not be nested inside a critical region with the same name"
msgstr ""

#: omp-low.c:4459 cp/decl.c:2515 cp/parser.c:6919 cp/parser.c:6939
#, gcc-internal-format
msgid "invalid exit from OpenMP structured block"
msgstr ""

#: omp-low.c:4461
#, gcc-internal-format
msgid "invalid entry to OpenMP structured block"
msgstr ""

#. Eventually this should become a hard error IMO.
#: opts.c:186
#, gcc-internal-format
msgid "command line option \"%s\" is valid for %s but not for %s"
msgstr "l'opció de línia d'ordres \"%s\" és vàlida per a %s però no per a %s"

#: opts.c:240
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "command line option %qs is not supported by this configuration"
msgstr "%s no té suport en aquesta configuració"

#: opts.c:284
#, gcc-internal-format
msgid "missing argument to \"%s\""
msgstr "falten arguments per a \"%s\""

#: opts.c:294
#, gcc-internal-format
msgid "argument to \"%s\" should be a non-negative integer"
msgstr "l'argument per a \"%s\" ha de ser un enter non negatiu"

#: opts.c:382
#, gcc-internal-format
msgid "unrecognized command line option \"%s\""
msgstr "opció de línia d'ordres \"%s\" desconeguda"

#: opts.c:594
#, gcc-internal-format
msgid "-Wuninitialized is not supported without -O"
msgstr "no es dóna suport a -Wuninitialized sense -O"

#: opts.c:609
#, gcc-internal-format
msgid "-freorder-blocks-and-partition does not work with exceptions"
msgstr ""

#: opts.c:620
#, gcc-internal-format
msgid "-freorder-blocks-and-partition does not support unwind info"
msgstr ""

#: opts.c:634
#, gcc-internal-format
msgid "-freorder-blocks-and-partition does not work on this architecture"
msgstr ""

#: opts.c:697
#, gcc-internal-format
msgid "-Werror=%s: No option -%s"
msgstr ""

#: opts.c:836
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "structure alignment must be a small power of two, not %d"
msgstr "l'alineació ha de ser una potència petita de dos, no %d"

#: opts.c:891
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unrecognized visibility value \"%s\""
msgstr "no es reconeix el nom de registre \"%s\""

#: opts.c:939
#, gcc-internal-format
msgid "unrecognized register name \"%s\""
msgstr "no es reconeix el nom de registre \"%s\""

#: opts.c:963
#, gcc-internal-format
msgid "unknown tls-model \"%s\""
msgstr "tls-model \"%s\" desconegut"

#: opts.c:1013
#, gcc-internal-format
msgid "-f[no-]force-mem is nop and option will be removed in 4.3"
msgstr ""

#: opts.c:1042
#, gcc-internal-format
msgid "%s: --param arguments should be of the form NAME=VALUE"
msgstr ""

#: opts.c:1047
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid --param value %qs"
msgstr "valor de --param \"%s\" no vàlid"

#: opts.c:1144
#, gcc-internal-format
msgid "target system does not support debug output"
msgstr "el sistema objectiu no té suport per a sortides de depuració"

#: opts.c:1151
#, gcc-internal-format
msgid "debug format \"%s\" conflicts with prior selection"
msgstr "format de depuració \"%s\" en conflicte amb una selecció prèvia"

#: opts.c:1167
#, gcc-internal-format
msgid "unrecognised debug output level \"%s\""
msgstr "no es reconeix el nivell de sortida de depuració \"%s\""

#: opts.c:1169
#, gcc-internal-format
msgid "debug output level %s is too high"
msgstr "el nivell de sortida de depuració %s és massa alt"

#: params.c:71
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "minimum value of parameter %qs is %u"
msgstr "el paràmetre \"%s\" no és vàlid"

#: params.c:76
#, gcc-internal-format
msgid "maximum value of parameter %qs is %u"
msgstr ""

#. If we didn't find this parameter, issue an error message.
#: params.c:85
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid parameter %qs"
msgstr "el paràmetre \"%s\" no és vàlid"

#: profile.c:280
#, gcc-internal-format
msgid "corrupted profile info: run_max * runs < sum_max"
msgstr ""

#: profile.c:286
#, gcc-internal-format
msgid "corrupted profile info: sum_all is smaller than sum_max"
msgstr ""

#: profile.c:331
#, gcc-internal-format
msgid "corrupted profile info: edge from %i to %i exceeds maximal count"
msgstr "informació de perfil corrupta: el tall des de %i fins a %i excedeix el compte màxim"

#: profile.c:495
#, gcc-internal-format
msgid "corrupted profile info: number of iterations for basic block %d thought to be %i"
msgstr "informació de perfil corrupta: el nombre d'iteracions pel bloc bàsica %d hauria de ser %i"

#: profile.c:516
#, gcc-internal-format
msgid "corrupted profile info: number of executions for edge %d-%d thought to be %i"
msgstr "informació de perfil corrupta: el nombre d'execicions pel tall %d-%d hauria de ser %i"

#: reg-stack.c:535
#, gcc-internal-format
msgid "output constraint %d must specify a single register"
msgstr "la restricció de sortida %d s'ha d'especificar un sol registre"

#: reg-stack.c:545
#, gcc-internal-format
msgid "output constraint %d cannot be specified together with \"%s\" clobber"
msgstr "la restricció de sortida %d no es pot especificar amb el clobber \"%s\""

#: reg-stack.c:568
#, gcc-internal-format
msgid "output regs must be grouped at top of stack"
msgstr "els registres de sortida deuen ser agrupats en la part superior de la pila"

#: reg-stack.c:605
#, gcc-internal-format
msgid "implicitly popped regs must be grouped at top of stack"
msgstr "els registres extrets implícitament deuen ser agrupats en la part superior de la pila"

#: reg-stack.c:624
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "output operand %d must use %<&%> constraint"
msgstr "l'operand de sortida %d ha d'usar la restricció \"&\""

#: regclass.c:740
#, gcc-internal-format
msgid "can't use '%s' as a %s register"
msgstr "no es pot usar \"%s\" com un registre %s"

#: regclass.c:755 config/ia64/ia64.c:5096 config/ia64/ia64.c:5103
#: config/pa/pa.c:351 config/pa/pa.c:358
#, gcc-internal-format
msgid "unknown register name: %s"
msgstr "nom de registre desconegut: %s"

#: regclass.c:765
#, gcc-internal-format
msgid "global register variable follows a function definition"
msgstr "la variable de registre global segueix a una definició de funció"

#: regclass.c:769
#, gcc-internal-format
msgid "register used for two global register variables"
msgstr "nom de registre usat per dues variables de registre globals"

#: regclass.c:774
#, gcc-internal-format
msgid "call-clobbered register used for global register variable"
msgstr "registre de cridada alterada usat per a una variable de registre global"

#: regrename.c:1937
#, gcc-internal-format
msgid "validate_value_data: [%u] Bad next_regno for empty chain (%u)"
msgstr "validate_value_data: [%u] next_regno erroni per a la cadena buida (%u)"

#: regrename.c:1949
#, gcc-internal-format
msgid "validate_value_data: Loop in regno chain (%u)"
msgstr "validate_value_data: Cicle en la cadena regno (%u)"

#: regrename.c:1952
#, gcc-internal-format
msgid "validate_value_data: [%u] Bad oldest_regno (%u)"
msgstr "validate_value_data: [%u] oldest_regno erroni (%u)"

#: regrename.c:1964
#, gcc-internal-format
msgid "validate_value_data: [%u] Non-empty reg in chain (%s %u %i)"
msgstr "validate_value_data: [%u] Registre no buit en la cadena (%s %u %i)"

#: reload.c:1249
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot reload integer constant operand in %<asm%>"
msgstr "no es pot recarregar un operador constant enter en \"asm\""

#: reload.c:1272
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "impossible register constraint in %<asm%>"
msgstr "restricció de registres impossible en \"asm\""

#: reload.c:3572
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<&%> constraint used with no register class"
msgstr "es va usar la restricció \"&\" sense classe de registre"

#: reload.c:3743 reload.c:3983
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inconsistent operand constraints in an %<asm%>"
msgstr "restriccions d'operand inconsistents en un \"asm\""

#: reload1.c:1239
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<asm%> operand has impossible constraints"
msgstr "l'operand asm %d probablement no coincideix amb les restriccions"

#: reload1.c:1259
#, gcc-internal-format
msgid "frame size too large for reliable stack checking"
msgstr "la grandària del marc és massa gran per a una revisió fiable de la pila"

#: reload1.c:1262
#, gcc-internal-format
msgid "try reducing the number of local variables"
msgstr "intenti reduir el nombre de variables locals"

#: reload1.c:1925
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't find a register in class %qs while reloading %<asm%>"
msgstr "no es pot trobar un registre en la classe \"%s\" mentre es recarrega \"asm\"."

#: reload1.c:1930
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unable to find a register to spill in class %qs"
msgstr "no es pot trobar un registre per a buidar la classe \"%s\"."

#: reload1.c:4021
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<asm%> operand requires impossible reload"
msgstr "l'operand \"asm\" requereix una recarrega impossible"

#: reload1.c:5184
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<asm%> operand constraint incompatible with operand size"
msgstr "la restricció de l'operand \"asm\" és incompatible amb la grandària de l'operand"

#: reload1.c:6836
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "output operand is constant in %<asm%>"
msgstr "l'operand de sortida és constant en \"asm\""

#: rtl.c:481
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "RTL check: access of elt %d of '%s' with last elt %d in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió RTL: accés de elt %d de \"%s\" amb l'últim elt %d en %s, en %s:%d"

#: rtl.c:491
#, gcc-internal-format
msgid "RTL check: expected elt %d type '%c', have '%c' (rtx %s) in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió RTL: s'esperava el tipus elt %d \"%c\", es té \"%c\" (rtx %s) en %s, en %s:%d"

#: rtl.c:501
#, gcc-internal-format
msgid "RTL check: expected elt %d type '%c' or '%c', have '%c' (rtx %s) in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió RTL: s'esperava el tipus elt %d \"%c\" o \"%c\", es té \"%c\" (rtx %s) en %s, en %s:%d"

#: rtl.c:510
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "RTL check: expected code '%s', have '%s' in %s, at %s:%d"
msgstr "Revisió RTL: s'esperava el codi \"%s\", es té \"%s\" en %s, en %s:%d"

#: rtl.c:520
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "RTL check: expected code '%s' or '%s', have '%s' in %s, at %s:%d"
msgstr "Revisió RTL: s'esperava el codi \"%s\" o \"%s\", es té \"%s\" en %s, en %s:%d"

#: rtl.c:547
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "RTL check: attempt to treat non-block symbol as a block symbol in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió RTL: accés de elt %d de \"%s\" amb l'últim elt %d en %s, en %s:%d"

#: rtl.c:557
#, gcc-internal-format
msgid "RTL check: access of elt %d of vector with last elt %d in %s, at %s:%d"
msgstr "Revisió RTL: accés de elt %d de vector amb l'últim elt %d en %s, en %s:%d"

#: rtl.c:568
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "RTL flag check: %s used with unexpected rtx code '%s' in %s, at %s:%d"
msgstr "Revisió RTL: es va usar %s amb el codi rtx inesperat \"%s\" en %s, en %s:%d"

#: stmt.c:316
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "output operand constraint lacks %<=%>"
msgstr "la restricció d'operand de sortida manca de \"=\""

#: stmt.c:331
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "output constraint %qc for operand %d is not at the beginning"
msgstr "la restricció de sortida \"%c\" per a l'operand %d no està al principi"

#: stmt.c:354
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "operand constraint contains incorrectly positioned %<+%> or %<=%>"
msgstr "la restricció d'operand conté \"+\" o \"=\" mal posicionat"

#: stmt.c:361 stmt.c:460
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%%%> constraint used with last operand"
msgstr "restricció \"%%\" utilitzada amb l'últim operand"

#: stmt.c:380
#, gcc-internal-format
msgid "matching constraint not valid in output operand"
msgstr "la restricció coincident no és vàlida en l'operand de sortida"

#: stmt.c:451
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "input operand constraint contains %qc"
msgstr "la restricció d'operand d'entrada conté \"%c\""

#: stmt.c:493
#, gcc-internal-format
msgid "matching constraint references invalid operand number"
msgstr "la restricció de coincidència fa referència a un nombre d'operand no vàlid"

#: stmt.c:531
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid punctuation %qc in constraint"
msgstr "puntuació no vàlida \"%c\" en la restricció"

#: stmt.c:555
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "matching constraint does not allow a register"
msgstr "la restricció coincident no és vàlida en l'operand de sortida"

#: stmt.c:614
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "asm-specifier for variable %qs conflicts with asm clobber list"
msgstr "els qualificadors asm per a la variable \"%s\" generen conflicte amb la lista d'agrupació asm"

#: stmt.c:706
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown register name %qs in %<asm%>"
msgstr "nom de registre \"%s\" desconegut en \"asm\""

#: stmt.c:714
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "PIC register %qs clobbered in %<asm%>"
msgstr "nom de registre desconegut \"%s\" en \"asm\""

#: stmt.c:761
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "more than %d operands in %<asm%>"
msgstr "no més de %d operands en \"asm\""

#: stmt.c:824
#, gcc-internal-format
msgid "output number %d not directly addressable"
msgstr "el nombre de sortida %d no és directament adreçable"

#: stmt.c:907
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "asm operand %d probably doesn%'t match constraints"
msgstr "l'operand asm %d probablement no coincideix amb les restriccions"

#: stmt.c:917
#, gcc-internal-format
msgid "use of memory input without lvalue in asm operand %d is deprecated"
msgstr ""

#: stmt.c:1064
#, gcc-internal-format
msgid "asm clobber conflict with output operand"
msgstr "l'agrupació asm causa conflictes amb l'operand de sortida"

#: stmt.c:1069
#, gcc-internal-format
msgid "asm clobber conflict with input operand"
msgstr "l'agrupació asm causa conflictes amb l'operand d'entrada"

#: stmt.c:1146
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many alternatives in %<asm%>"
msgstr "massa alternatives en \"asm\""

#: stmt.c:1158
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "operand constraints for %<asm%> differ in number of alternatives"
msgstr "les restriccions d'operands per a \"asm\" difereixen en el nombre d'alternatives"

#: stmt.c:1211
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate asm operand name %qs"
msgstr "nom d'operand asm \"%s\" duplicat"

#: stmt.c:1309
#, gcc-internal-format
msgid "missing close brace for named operand"
msgstr "falta la clau final per a l'operand nomenat"

#: stmt.c:1337
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "undefined named operand %qs"
msgstr "operand nomenat no definit \"%s\""

#: stmt.c:1481
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hvalue computed is not used"
msgstr "l'autòmat \"%s\" no s'utilitza"

#: stor-layout.c:150
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type size can%'t be explicitly evaluated"
msgstr "la grandària del tipus no pot ser avaluat explícitament"

#: stor-layout.c:152
#, gcc-internal-format
msgid "variable-size type declared outside of any function"
msgstr "tipus de grandària variable declarat fora de qualsevol funció"

#: stor-layout.c:467
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of %q+D is %d bytes"
msgstr "la grandària de \"%s\" és de %d octets"

#: stor-layout.c:469
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of %q+D is larger than %wd bytes"
msgstr "la grandària de \"%s\" és major que %d octets"

#: stor-layout.c:891
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "packed attribute causes inefficient alignment for %q+D"
msgstr "l'atribut packed causa una alineació ineficient per a \"%s\""

#: stor-layout.c:894
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "packed attribute is unnecessary for %q+D"
msgstr "no és necessari l'atribut packed per a \"%s\""

#. No, we need to skip space before this field.
#. Bump the cumulative size to multiple of field alignment.
#: stor-layout.c:911
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "padding struct to align %q+D"
msgstr "estructura de farcit per a alinear \"%s\""

#: stor-layout.c:1262
#, gcc-internal-format
msgid "padding struct size to alignment boundary"
msgstr "grandària de l'estructura de farcit pels límits d'alineació"

#: stor-layout.c:1292
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "packed attribute causes inefficient alignment for %qs"
msgstr "l'atribut packed causa una alineació ineficient per a \"%s\""

#: stor-layout.c:1296
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "packed attribute is unnecessary for %qs"
msgstr "no és necessari l'atribut packed per a \"%s\""

#: stor-layout.c:1302
#, gcc-internal-format
msgid "packed attribute causes inefficient alignment"
msgstr "l'atribut packed causa una alineació ineficient"

#: stor-layout.c:1304
#, gcc-internal-format
msgid "packed attribute is unnecessary"
msgstr "no és necessari l'atribut packed"

#: stor-layout.c:1816
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "alignment of array elements is greater than element size"
msgstr "l'alineació de \"%s\" és massa granda que l'alineació màxima del fitxer objecte. S'usa %d."

#: targhooks.c:101
#, gcc-internal-format
msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
msgstr "no es dóna suport a _builtin_saveregs en aquest objectiu"

#: tlink.c:484
#, gcc-internal-format
msgid "repository file '%s' does not contain command-line arguments"
msgstr ""

#: tlink.c:729
#, gcc-internal-format
msgid "'%s' was assigned to '%s', but was not defined during recompilation, or vice versa"
msgstr ""

#: tlink.c:799
#, gcc-internal-format
msgid "ld returned %d exit status"
msgstr "ld va retornar l'estat de sortida %d"

#: toplev.c:523
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid option argument %qs"
msgstr "opció \"%s\" no vàlida"

#: toplev.c:621
#, gcc-internal-format
msgid "getting core file size maximum limit: %m"
msgstr ""

#: toplev.c:624
#, gcc-internal-format
msgid "setting core file size limit to maximum: %m"
msgstr ""

#: toplev.c:842
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+F declared %<static%> but never defined"
msgstr "\"%s\" declarat \"static\" però mai definit"

#: toplev.c:867
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D defined but not used"
msgstr "\"%s\" definit però no utilitzat"

#: toplev.c:910 toplev.c:934
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is deprecated (declared at %s:%d)"
msgstr "\"%s\" és depreciat (declarat a %s:%d)"

#: toplev.c:938
#, gcc-internal-format
msgid "type is deprecated (declared at %s:%d)"
msgstr "type és depreciat (declarat a %s:%d)"

#: toplev.c:944
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs is deprecated"
msgstr "\"%s\" és depreciat"

#: toplev.c:946
#, gcc-internal-format
msgid "type is deprecated"
msgstr "type és depreciat"

#: toplev.c:966 toplev.c:993
#, gcc-internal-format
msgid "GCC supports only %d input file changes"
msgstr ""

#: toplev.c:1140
#, gcc-internal-format
msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
msgstr "opció de depuració de gcc no reconeguda: %c"

#: toplev.c:1293
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t open %s for writing: %m"
msgstr "no es pot obrir %s per a escriptura"

#: toplev.c:1577
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "this target does not support %qs"
msgstr "%s no té suport per a %s"

#: toplev.c:1648
#, gcc-internal-format
msgid "instruction scheduling not supported on this target machine"
msgstr "no es dóna suport a la planificació d'instruccions en aquest objectiu"

#: toplev.c:1652
#, gcc-internal-format
msgid "this target machine does not have delayed branches"
msgstr "aquesta màquina objectiu no té ramificacions alentides"

#: toplev.c:1666
#, gcc-internal-format
msgid "-f%sleading-underscore not supported on this target machine"
msgstr "no es dóna suport a -f%sleading-underscore en aquest objectiu"

#: toplev.c:1739
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "target system does not support the \"%s\" debug format"
msgstr "%s no té suport per al format \"%%%s%c\" %s"

#: toplev.c:1751
#, gcc-internal-format
msgid "variable tracking requested, but useless unless producing debug info"
msgstr ""

#: toplev.c:1754
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable tracking requested, but not supported by this debug format"
msgstr "%s no té suport per al format \"%%%s%c\" %s"

#: toplev.c:1774
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can%'t open %s: %m"
msgstr "no es pot obrir %s"

#: toplev.c:1781
#, gcc-internal-format
msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
msgstr "no es dóna suport a -ffunction-sections en aquest objectiu"

#: toplev.c:1786
#, gcc-internal-format
msgid "-fdata-sections not supported for this target"
msgstr "no es dóna suport a -fdata-sections en aquest objectiu"

#: toplev.c:1793
#, gcc-internal-format
msgid "-ffunction-sections disabled; it makes profiling impossible"
msgstr "-ffunction-sections desactivat; fa impossible l'anàlisi de perfil"

#: toplev.c:1800
#, gcc-internal-format
msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
msgstr "no es dóna suport a -fprefetch-loop-arrays en aquest objectiu"

#: toplev.c:1806
#, gcc-internal-format
msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target (try -march switches)"
msgstr "no es dóna suport a -fprefetch-loop-arrays en aquest objectiu (prova opcions -march)"

#: toplev.c:1815
#, gcc-internal-format
msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
msgstr "no es dóna suport a -fprefetch-loop-arrays amb -Os"

#: toplev.c:1822
#, gcc-internal-format
msgid "-ffunction-sections may affect debugging on some targets"
msgstr "-ffunction-sections podria afectar la depuració en alguns objectius"

#: toplev.c:1838
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-fstack-protector not supported for this target"
msgstr "no es dóna suport a -fdata-sections en aquest objectiu"

#: toplev.c:1851
#, gcc-internal-format
msgid "unwind tables currently requires a frame pointer for correctness"
msgstr ""

#: toplev.c:1955
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "error writing to %s: %m"
msgstr "error a l'escriure a %s"

#: toplev.c:1957 java/jcf-parse.c:1102 java/jcf-write.c:3541
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "error closing %s: %m"
msgstr "error al tancar %s"

#: tree-cfg.c:1452 tree-cfg.c:2091 tree-cfg.c:2094
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hwill never be executed"
msgstr "la cridada %2d mai s'executa\n"

#: tree-cfg.c:3249
#, gcc-internal-format
msgid "SSA name in freelist but still referenced"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3258
#, gcc-internal-format
msgid "ASSERT_EXPR with an always-false condition"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3268
#, gcc-internal-format
msgid "GIMPLE register modified with BIT_FIELD_REF"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3303
#, gcc-internal-format
msgid "invariant not recomputed when ADDR_EXPR changed"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3309
#, gcc-internal-format
msgid "constant not recomputed when ADDR_EXPR changed"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3314
#, gcc-internal-format
msgid "side effects not recomputed when ADDR_EXPR changed"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3330
#, gcc-internal-format
msgid "address taken, but ADDRESSABLE bit not set"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3340
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-boolean used in condition"
msgstr "definició del enum \"%T\" en una condició"

#: tree-cfg.c:3345
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid conditional operand"
msgstr "restriccions no vàlides per a l'operand"

#: tree-cfg.c:3400
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid reference prefix"
msgstr "membre referència \"%D\" sense inicialitzar"

#: tree-cfg.c:3481
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "is not a valid GIMPLE statement"
msgstr "\"%E\" no és un argument de patró vàlid"

#: tree-cfg.c:3501
#, gcc-internal-format
msgid "statement marked for throw, but doesn%'t"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3506
#, gcc-internal-format
msgid "statement marked for throw in middle of block"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3596
#, gcc-internal-format
msgid "bb_for_stmt (phi) is set to a wrong basic block"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3611
#, gcc-internal-format
msgid "PHI def is not a GIMPLE value"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3627 tree-cfg.c:3650
#, gcc-internal-format
msgid "incorrect sharing of tree nodes"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3641
#, gcc-internal-format
msgid "bb_for_stmt (stmt) is set to a wrong basic block"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3659
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_stmts failed"
msgstr "verify_flow_info fallat"

#: tree-cfg.c:3680
#, gcc-internal-format
msgid "ENTRY_BLOCK has a statement list associated with it"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3686
#, gcc-internal-format
msgid "EXIT_BLOCK has a statement list associated with it"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3693
#, gcc-internal-format
msgid "fallthru to exit from bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3715
#, gcc-internal-format
msgid "nonlocal label "
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3724 tree-cfg.c:3734 tree-cfg.c:3759
#, gcc-internal-format
msgid "label "
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3749
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "control flow in the middle of basic block %d"
msgstr "control de fluix insn dintre el bloc bàsic"

#: tree-cfg.c:3779
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "fallthru edge after a control statement in bb %d"
msgstr "Vora de caiguda després del salt incondicional %i"

#: tree-cfg.c:3792
#, gcc-internal-format
msgid "true/false edge after a non-COND_EXPR in bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3807
#, gcc-internal-format
msgid "structured COND_EXPR at the end of bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3820 tree-cfg.c:3858 tree-cfg.c:3871 tree-cfg.c:3942
#, gcc-internal-format
msgid "wrong outgoing edge flags at end of bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3828
#, gcc-internal-format
msgid "%<then%> label does not match edge at end of bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3836
#, gcc-internal-format
msgid "%<else%> label does not match edge at end of bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3846
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit goto at end of bb %d"
msgstr "instanciació explícita de \"%#D\""

#: tree-cfg.c:3876
#, gcc-internal-format
msgid "return edge does not point to exit in bb %d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3909
#, gcc-internal-format
msgid "found default case not at end of case vector"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3915
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "case labels not sorted: "
msgstr "els trampolins no tenen suport"

#: tree-cfg.c:3926
#, gcc-internal-format
msgid "no default case found at end of case vector"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3934
#, gcc-internal-format
msgid "extra outgoing edge %d->%d"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:3956
#, gcc-internal-format
msgid "missing edge %i->%i"
msgstr ""

#: tree-cfg.c:5770 tree-cfg.c:5774
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%<noreturn%> function does return"
msgstr "la funció \"noreturn\" retorna"

#: tree-cfg.c:5796 tree-cfg.c:5801
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hcontrol reaches end of non-void function"
msgstr "el control arriba a el final d'una funció que no és void"

#: tree-cfg.c:5862
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jfunction might be possible candidate for attribute %<noreturn%>"
msgstr "la funció pot ser un candidat possible per a l'atribut \"noreturn\""

#: tree-dump.c:892
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "could not open dump file %qs: %s"
msgstr "no es pot obrir el fitxer de dump \"%s\""

#: tree-dump.c:1024
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ignoring unknown option %q.*s in %<-fdump-%s%>"
msgstr "ignorant l'opció desconeguda \"%.*s\" dintre \"-f%s\""

#: tree-eh.c:1774
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "EH edge %i->%i is missing"
msgstr "falta l'argument per a \"-%s\""

#: tree-eh.c:1779
#, gcc-internal-format
msgid "EH edge %i->%i miss EH flag"
msgstr ""

#. ??? might not be mistake.
#: tree-eh.c:1785
#, gcc-internal-format
msgid "EH edge %i->%i has duplicated regions"
msgstr ""

#: tree-eh.c:1819
#, gcc-internal-format
msgid "BB %i can not throw but has EH edges"
msgstr ""

#: tree-eh.c:1826
#, gcc-internal-format
msgid "BB %i last statement has incorrectly set region"
msgstr ""

#: tree-eh.c:1837
#, gcc-internal-format
msgid "unnecessary EH edge %i->%i"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1333
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses alloca (override using the always_inline attribute)"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1345
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses setjmp"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1359
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses variable argument lists"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1370
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses setjmp-longjmp exception handling"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1377
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses non-local goto"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1388
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses __builtin_return or __builtin_apply_args"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1407
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it contains a computed goto"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1421
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it receives a non-local goto"
msgstr ""

#: tree-inline.c:1446
#, gcc-internal-format
msgid "function %q+F can never be inlined because it uses variable sized variables"
msgstr ""

#: tree-inline.c:2005 tree-inline.c:2015
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inlining failed in call to %q+F: %s"
msgstr "el \"inlining\" ha fallat en la cridada a \"%s\""

#: tree-inline.c:2006 tree-inline.c:2017
#, gcc-internal-format
msgid "called from here"
msgstr "cridat des d'aquí"

#: tree-mudflap.c:856
#, gcc-internal-format
msgid "mudflap checking not yet implemented for ARRAY_RANGE_REF"
msgstr ""

#: tree-mudflap.c:1048
#, gcc-internal-format
msgid "mudflap cannot track %qs in stub function"
msgstr ""

#: tree-mudflap.c:1279
#, gcc-internal-format
msgid "mudflap cannot track unknown size extern %qs"
msgstr ""

#: tree-nomudflap.c:51
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "mudflap: this language is not supported"
msgstr "els trampolins no tenen suport"

#: tree-optimize.c:489
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of return value of %q+D is %u bytes"
msgstr "la grandària del valor de retorn de \"%s\" és de %u octets"

#: tree-optimize.c:492
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of return value of %q+D is larger than %wd bytes"
msgstr "la grandària del valor de retorn de \"%s\" és més gran que %d octets"

#: tree-outof-ssa.c:612 tree-outof-ssa.c:627 tree-outof-ssa.c:641
#: tree-outof-ssa.c:663 tree-outof-ssa.c:1118 tree-outof-ssa.c:1897
#: tree-ssa-live.c:500 tree-ssa-live.c:1905
#, gcc-internal-format
msgid "SSA corruption"
msgstr ""

#: tree-outof-ssa.c:2310
#, gcc-internal-format
msgid " Pending stmts not issued on PRED edge (%d, %d)\n"
msgstr ""

#: tree-outof-ssa.c:2316
#, gcc-internal-format
msgid " Pending stmts not issued on SUCC edge (%d, %d)\n"
msgstr ""

#: tree-outof-ssa.c:2323
#, gcc-internal-format
msgid " Pending stmts not issued on ENTRY edge (%d, %d)\n"
msgstr ""

#: tree-outof-ssa.c:2329
#, gcc-internal-format
msgid " Pending stmts not issued on EXIT edge (%d, %d)\n"
msgstr ""

#: tree-profile.c:216
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unimplemented functionality"
msgstr "En la declaració de la funció"

#: tree-ssa.c:111
#, gcc-internal-format
msgid "expected an SSA_NAME object"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:117
#, gcc-internal-format
msgid "type mismatch between an SSA_NAME and its symbol"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:123
#, gcc-internal-format
msgid "found an SSA_NAME that had been released into the free pool"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:129
#, gcc-internal-format
msgid "found a virtual definition for a GIMPLE register"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:135
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "found a real definition for a non-register"
msgstr "la definició de la funció ho va declarar com \"register\""

#: tree-ssa.c:142
#, gcc-internal-format
msgid "found real variable when subvariables should have appeared"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:171
#, gcc-internal-format
msgid "SSA_NAME created in two different blocks %i and %i"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:180
#, gcc-internal-format
msgid "SSA_NAME_DEF_STMT is wrong"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:238
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing definition"
msgstr "falta valor inicial"

#: tree-ssa.c:244
#, gcc-internal-format
msgid "definition in block %i does not dominate use in block %i"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:252
#, gcc-internal-format
msgid "definition in block %i follows the use"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:259
#, gcc-internal-format
msgid "SSA_NAME_OCCURS_IN_ABNORMAL_PHI should be set"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:267
#, gcc-internal-format
msgid "no immediate_use list"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:279
#, gcc-internal-format
msgid "wrong immediate use list"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:312
#, gcc-internal-format
msgid "incoming edge count does not match number of PHI arguments"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:327
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "PHI argument is missing for edge %d->%d"
msgstr "falta l'argument per omissió per al paràmetre %P de \"%+#D\""

#: tree-ssa.c:336
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "PHI argument is not SSA_NAME, or invariant"
msgstr "l'argument \"%d\" no és una constant"

#: tree-ssa.c:348
#, gcc-internal-format
msgid "wrong edge %d->%d for PHI argument"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:396
#, gcc-internal-format
msgid "non-addressable variable inside an alias set"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:412
#, gcc-internal-format
msgid "addressable variable that is aliased but is not in any alias set"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:422
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_insensitive_alias_info failed"
msgstr "verify_flow_info fallat"

#: tree-ssa.c:464
#, gcc-internal-format
msgid "dereferenced pointers should have a name or a symbol tag"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:471
#, gcc-internal-format
msgid "pointers with a memory tag, should have points-to sets"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:479
#, gcc-internal-format
msgid "pointer escapes but its name tag is not call-clobbered"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:488
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_flow_sensitive_alias_info failed"
msgstr "verify_flow_info fallat"

#: tree-ssa.c:564
#, gcc-internal-format
msgid "alias set of a pointer's symbol tag should be a superset of the corresponding name tag"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:580
#, gcc-internal-format
msgid "two different pointers with identical points-to sets but different name tags"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:612
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_name_tags failed"
msgstr "verify_flow_info fallat"

#: tree-ssa.c:635
#, gcc-internal-format
msgid "variable in call_clobbered_vars but not marked DECL_CALL_CLOBBERED"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:645
#, gcc-internal-format
msgid "variable marked DECL_CALL_CLOBBERED but not in call_clobbered_vars bitmap."
msgstr ""

#: tree-ssa.c:653
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_call_clobbering failed"
msgstr "verify_flow_info fallat"

#: tree-ssa.c:724
#, gcc-internal-format
msgid "AUX pointer initialized for edge %d->%d"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:747
#, gcc-internal-format
msgid "stmt (%p) marked modified after optimization pass : "
msgstr ""

#: tree-ssa.c:765
#, gcc-internal-format
msgid "statement makes a memory store, but has no V_MAY_DEFS nor V_MUST_DEFS"
msgstr ""

#: tree-ssa.c:806
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "verify_ssa failed"
msgstr "verify_flow_info fallat"

#: tree-ssa.c:1185
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J%qD was declared here"
msgstr "%Jes va declarar \"%D\" prèviament aquí"

#. We only do data flow with SSA_NAMEs, so that's all we
#. can warn about.
#: tree-ssa.c:1203
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%qD is used uninitialized in this function"
msgstr "%J\"%D\" podria ser usat sense iniciar en aquesta funció"

#: tree-ssa.c:1241
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%qD may be used uninitialized in this function"
msgstr "%J\"%D\" podria ser usat sense iniciar en aquesta funció"

#: tree-vect-transform.c:562
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no support for induction"
msgstr "Ignorar dllimport per a funcions"

#: tree-vrp.c:4328
#, gcc-internal-format
msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying conditional to constant"
msgstr ""

#: tree-vrp.c:4334
#, gcc-internal-format
msgid "assuming signed overflow does not occur when simplifying conditional"
msgstr ""

#: tree.c:3646
#, gcc-internal-format
msgid "%q+D already declared with dllexport attribute: dllimport ignored"
msgstr ""

#: tree.c:3658
#, gcc-internal-format
msgid "%q+D redeclared without dllimport attribute after being referenced with dll linkage"
msgstr ""

#: tree.c:3674 config/i386/winnt-cxx.c:70
#, gcc-internal-format
msgid "%q+D redeclared without dllimport attribute: previous dllimport ignored"
msgstr ""

#: tree.c:3726 tree.c:3738 config/darwin.c:1359 config/arm/arm.c:2906
#: config/arm/arm.c:2934 config/avr/avr.c:4693 config/h8300/h8300.c:5282
#: config/h8300/h8300.c:5306 config/i386/i386.c:2382 config/i386/i386.c:17541
#: config/ia64/ia64.c:565 config/m68hc11/m68hc11.c:1118
#: config/rs6000/rs6000.c:17704 config/sh/symbian.c:409
#: config/sh/symbian.c:416
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute ignored"
msgstr "s'ignora l'atribut \"%s\""

#: tree.c:3754
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %q+D declared as dllimport: attribute ignored"
msgstr "la funció «inline» \"%s\" està declarada com dllimport: s'ignora l'atribut."

#: tree.c:3762
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %q+D definition is marked dllimport"
msgstr "la definició de la funció \"%s\" està marcada com dllimport"

#: tree.c:3770 config/sh/symbian.c:431
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %q+D definition is marked dllimport"
msgstr "la variable \"%s\" està marcada com dllimport"

#: tree.c:3793 config/sh/symbian.c:506
#, gcc-internal-format
msgid "external linkage required for symbol %q+D because of %qs attribute"
msgstr ""

#: tree.c:5194
#, gcc-internal-format
msgid "arrays of functions are not meaningful"
msgstr "les matrius de funcions no tenen significat"

#: tree.c:5250
#, gcc-internal-format
msgid "function return type cannot be function"
msgstr "el tipus de retorn d'una funció no pot ser una funció"

#: tree.c:6167 tree.c:6252 tree.c:6313
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: %s, have %s in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió d'arbre: s'esperava %s, es té %s en %s, en %s:%d"

#: tree.c:6204
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: expected none of %s, have %s in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió d'arbre: s'esperava %s, es té %s en %s, en %s:%d"

#: tree.c:6217
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: expected class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió d'arbre: s'esperava classe \"%c\", es té \"%c\" (%s) en %s, en %s:%d"

#: tree.c:6266
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: did not expect class %qs, have %qs (%s) in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió d'arbre: s'esperava classe \"%c\", es té \"%c\" (%s) en %s, en %s:%d"

#: tree.c:6279
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: expected omp_clause %s, have %s in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió d'arbre: s'esperava %s, es té %s en %s, en %s:%d"

#: tree.c:6339
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: expected tree that contains %qs structure, have %qs in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió d'arbre: s'esperava %s, es té %s en %s, en %s:%d"

#: tree.c:6353
#, gcc-internal-format
msgid "tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió d'arbre: accés de *elt %d de tree_vec amb %d elts en %s, en %s:%d"

#: tree.c:6365
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: accessed elt %d of phi_node with %d elts in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió d'arbre: accés de *elt %d de tree_vec amb %d elts en %s, en %s:%d"

#: tree.c:6377
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: accessed operand %d of %s with %d operands in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió d'arbre: accés de *elt %d de tree_vec amb %d elts en %s, en %s:%d"

#: tree.c:6390
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "tree check: accessed operand %d of omp_clause %s with %d operands in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió d'arbre: accés de *elt %d de tree_vec amb %d elts en %s, en %s:%d"

#: value-prof.c:95
#, gcc-internal-format
msgid "%HCorrupted value profile: %s profiler overall count (%d) does not match BB count (%d)"
msgstr ""

#: varasm.c:311
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%+D causes a section type conflict"
msgstr "%s causa un conflicte de tipus de secció"

#: varasm.c:853
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "alignment of %q+D is greater than maximum object file alignment. Using %d"
msgstr "l'alineació de \"%s\" és massa granda que l'alineació màxima del fitxer objecte. S'usa %d."

#: varasm.c:1063 varasm.c:1071
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "register name not specified for %q+D"
msgstr "no s'especifica nom de registre per a \"%s\""

#: varasm.c:1073
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid register name for %q+D"
msgstr "nom de registre no vàlid per a \"%s\""

#: varasm.c:1075
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "data type of %q+D isn%'t suitable for a register"
msgstr "el tipus de dades de \"%s\" no és adequat per a un registre"

#: varasm.c:1078
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "register specified for %q+D isn%'t suitable for data type"
msgstr "el registre especificat per \"%s\" no és adequat per al tipus de dades"

#: varasm.c:1088
#, gcc-internal-format
msgid "global register variable has initial value"
msgstr "la variable de registre global té valor inicial"

#: varasm.c:1092
#, gcc-internal-format
msgid "optimization may eliminate reads and/or writes to register variables"
msgstr ""

#: varasm.c:1130
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "register name given for non-register variable %q+D"
msgstr "nom de registre donat per a una variable \"%s\" que no és registre"

#: varasm.c:1199
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "global destructors not supported on this target"
msgstr "no es dóna suport a límits de pila en aquest objectiu"

#: varasm.c:1249
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "global constructors not supported on this target"
msgstr "no es dóna suport a límits de pila en aquest objectiu"

#: varasm.c:1646
#, gcc-internal-format
msgid "thread-local COMMON data not implemented"
msgstr ""

#: varasm.c:1675
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "requested alignment for %q+D is greater than implemented alignment of %wu"
msgstr "l'alineació sol·licitada per a %s és massa granda que l'alineació implementada de %d"

#: varasm.c:4081
#, gcc-internal-format
msgid "initializer for integer value is too complicated"
msgstr "el assignador per a un valor enter és massa complicat"

#: varasm.c:4086
#, gcc-internal-format
msgid "initializer for floating value is not a floating constant"
msgstr "el assignador per a un valor de coma flotant no és una constant de coma flotant"

#: varasm.c:4359
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid initial value for member %qs"
msgstr "valor inicial no vàlid per al membre \"%s\""

#: varasm.c:4559 varasm.c:4603
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "weak declaration of %q+D must precede definition"
msgstr "la declaració feble de \"%s\" ha de precedir la definició"

#: varasm.c:4567
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "weak declaration of %q+D after first use results in unspecified behavior"
msgstr "la declaració feble de \"%s\" després del primer ús resulta en una conducta no especificada"

#: varasm.c:4601
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "weak declaration of %q+D must be public"
msgstr "la declaració feble de \"%s\" ha de ser pública"

#: varasm.c:4610
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "weak declaration of %q+D not supported"
msgstr "no es dóna suport a la declaració feble de \"%s\""

#: varasm.c:4636
#, gcc-internal-format
msgid "only weak aliases are supported in this configuration"
msgstr "només els aliessis febles tenen suport en aquesta configuració"

#: varasm.c:4866
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jweakref is not supported in this configuration"
msgstr "%s no té suport en aquesta configuració"

#: varasm.c:4939
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D aliased to undefined symbol %qs"
msgstr "ús no vàlid del tipus indefinit \"%s %s\""

#: varasm.c:4944
#, gcc-internal-format
msgid "%q+D aliased to external symbol %qs"
msgstr ""

#: varasm.c:4983
#, gcc-internal-format
msgid "weakref %q+D ultimately targets itself"
msgstr ""

#: varasm.c:4992
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "weakref %q+D must have static linkage"
msgstr "no es pot declarar que la funció membre \"%D\" tingui enllaçat estàtic"

#: varasm.c:4998
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jalias definitions not supported in this configuration"
msgstr "les definicions d'alies no tenen suport en aquesta configuració; ignorades"

#: varasm.c:5003
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jonly weak aliases are supported in this configuration"
msgstr "només els aliessis febles tenen suport en aquesta configuració"

#: varasm.c:5060
#, gcc-internal-format
msgid "visibility attribute not supported in this configuration; ignored"
msgstr "els atributs de visibilitat no tenen suport en aquesta configuració; ignorats"

#: varray.c:196
#, gcc-internal-format
msgid "virtual array %s[%lu]: element %lu out of bounds in %s, at %s:%d"
msgstr "matriu virtual %s[%lu]: l'element %lu està fora dels límits en %s, en %s:%d"

#: varray.c:206
#, gcc-internal-format
msgid "underflowed virtual array %s in %s, at %s:%d"
msgstr ""

#: vec.c:235
#, gcc-internal-format
msgid "vector %s %s domain error, in %s at %s:%u"
msgstr ""

#. Print an error message for unrecognized stab codes.
#: xcoffout.c:187
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no sclass for %s stab (0x%x)"
msgstr "no hi ha sclass per al stab %s (0x%x)\n"

#: config/darwin-c.c:87
#, gcc-internal-format
msgid "too many #pragma options align=reset"
msgstr "massa opcions #pragma align=reset"

#: config/darwin-c.c:107 config/darwin-c.c:110 config/darwin-c.c:112
#: config/darwin-c.c:114
#, gcc-internal-format
msgid "malformed '#pragma options', ignoring"
msgstr "\"#pragma opcions\" malformat, ignorant"

#: config/darwin-c.c:117
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of '#pragma options'"
msgstr "escombraries al final de \"#pragma opcions\""

#: config/darwin-c.c:127
#, gcc-internal-format
msgid "malformed '#pragma options align={mac68k|power|reset}', ignoring"
msgstr "\"#pragma opcions align={mac68k|power|reset}\" malformat, ignorant"

#: config/darwin-c.c:139
#, gcc-internal-format
msgid "missing '(' after '#pragma unused', ignoring"
msgstr "\"(\" faltant després de '#pragma unused', ignorant"

#: config/darwin-c.c:157
#, gcc-internal-format
msgid "missing ')' after '#pragma unused', ignoring"
msgstr "\")\" faltant després de '#pragma unused', ignorant"

#: config/darwin-c.c:160
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of '#pragma unused'"
msgstr "escombraries al final de \"#pragma unused\""

#: config/darwin-c.c:171
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed '#pragma ms_struct', ignoring"
msgstr "\"#pragma opcions\" malformat, ignorant"

#: config/darwin-c.c:179
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed '#pragma ms_struct {on|off|reset}', ignoring"
msgstr "\"#pragma opcions\" malformat, ignorant"

#: config/darwin-c.c:182
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of '#pragma ms_struct'"
msgstr "escombraries al final de \"#pragma %s\""

#: config/darwin-c.c:408
#, gcc-internal-format
msgid "subframework include %s conflicts with framework include"
msgstr ""

#: config/darwin-c.c:600
#, gcc-internal-format
msgid "Unknown value %qs of -mmacosx-version-min"
msgstr ""

#: config/darwin.c:1332
#, gcc-internal-format
msgid "%<%s%> 2.95 vtable-compatability attribute applies only when compiling a kext"
msgstr ""

#: config/darwin.c:1339
#, gcc-internal-format
msgid "%<%s%> 2.95 vtable-compatability attribute applies only to C++ classes"
msgstr ""

#: config/darwin.c:1472
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "internal and protected visibility attributes not supported in this configuration; ignored"
msgstr "els atributs de visibilitat no tenen suport en aquesta configuració; ignorats"

#: config/darwin.c:1626
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "command line option %<-fapple-kext%> is only valid for C++"
msgstr "l'opció de línia d'ordres \"%s\" és vàlida per a %s però no per a %s"

#: config/host-darwin.c:63
#, gcc-internal-format
msgid "couldn't unmap pch_address_space: %m"
msgstr ""

#: config/sol2-c.c:94 config/sol2-c.c:110
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma align%>, ignoring"
msgstr "#pragma align mal format - ignorat"

#: config/sol2-c.c:103
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid alignment for %<#pragma align%>, ignoring"
msgstr "#pragma align mal format - ignorat"

#: config/sol2-c.c:118
#, gcc-internal-format
msgid "%<#pragma align%> must appear before the declaration of %D, ignoring"
msgstr ""

#: config/sol2-c.c:130 config/sol2-c.c:142
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma align%>"
msgstr "secció #pragma builtin malformada"

#: config/sol2-c.c:137
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma align%>"
msgstr "escombraries al final de #pragma %s"

#: config/sol2-c.c:158 config/sol2-c.c:165
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma init%>, ignoring"
msgstr "\"#pragma opcions\" malformat, ignorant"

#: config/sol2-c.c:188 config/sol2-c.c:200
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma init%>"
msgstr "secció #pragma builtin malformada"

#: config/sol2-c.c:195
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma init%>"
msgstr "escombraries al final de #pragma %s"

#: config/sol2-c.c:216 config/sol2-c.c:223
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma fini%>, ignoring"
msgstr "\"#pragma opcions\" malformat, ignorant"

#: config/sol2-c.c:246 config/sol2-c.c:258
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "malformed %<#pragma fini%>"
msgstr "secció #pragma builtin malformada"

#: config/sol2-c.c:253
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma fini%>"
msgstr "escombraries al final de #pragma %s"

#: config/sol2.c:54
#, gcc-internal-format
msgid "ignoring %<#pragma align%> for explicitly aligned %q+D"
msgstr ""

#. Mach-O supports 'weak imports', and 'weak definitions' in coalesced
#. sections. machopic_select_section ensures that weak variables go in
#. coalesced sections. Weak aliases (or any other kind of aliases) are
#. not supported. Weak symbols that aren't visible outside the .s file
#. are not supported.
#: config/darwin.h:431
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "alias definitions not supported in Mach-O; ignored"
msgstr "les definicions d'alies no tenen suport en aquesta configuració; ignorades"

#. No profiling.
#: config/vx-common.h:83
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "profiler support for VxWorks"
msgstr "suport per a function_profiler per a MMIX"

#: config/windiss.h:37
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "profiler support for WindISS"
msgstr "suport per a function_profiler per a MMIX"

#: config/alpha/alpha.c:231 config/rs6000/rs6000.c:1619
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %qs for -mtls-size switch"
msgstr "valor erroni \"%s\" per a l'opció -mtls-size"

#: config/alpha/alpha.c:285
#, gcc-internal-format
msgid "-f%s ignored for Unicos/Mk (not supported)"
msgstr "s'ignora -f%s per a Unicos/Mk (no es dóna suport)"

#: config/alpha/alpha.c:309
#, gcc-internal-format
msgid "-mieee not supported on Unicos/Mk"
msgstr "no es dóna suport a -mieee en Unicos/Mk"

#: config/alpha/alpha.c:320
#, gcc-internal-format
msgid "-mieee-with-inexact not supported on Unicos/Mk"
msgstr "no es dóna suport a -mieee-with-inexact en Unicos/Mk"

#: config/alpha/alpha.c:337
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %qs for -mtrap-precision switch"
msgstr "valor erroni \"%s\" per a l'opció -mtrap-precision"

#: config/alpha/alpha.c:351
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %qs for -mfp-rounding-mode switch"
msgstr "valor erroni \"%s\" per a l'opció -mfp-rounding-mode"

#: config/alpha/alpha.c:366
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %qs for -mfp-trap-mode switch"
msgstr "valor erroni \"%s\" per a l'opció -mfp-trap-mode"

#: config/alpha/alpha.c:380 config/alpha/alpha.c:392
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %qs for -mcpu switch"
msgstr "valor erroni (%s) per a l'opció -mcpu"

#: config/alpha/alpha.c:399
#, gcc-internal-format
msgid "trap mode not supported on Unicos/Mk"
msgstr "no es dóna suport al mode trap en Unicos/Mk"

#: config/alpha/alpha.c:406
#, gcc-internal-format
msgid "fp software completion requires -mtrap-precision=i"
msgstr "el completat per programari de fp requereix una opció -mtrap-precision=i"

#: config/alpha/alpha.c:422
#, gcc-internal-format
msgid "rounding mode not supported for VAX floats"
msgstr "el mode d'arrodoniment no té suport per a floats de VAX"

#: config/alpha/alpha.c:427
#, gcc-internal-format
msgid "trap mode not supported for VAX floats"
msgstr "el mode de captura no té suport per a valors de coma flotant VAX"

#: config/alpha/alpha.c:431
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "128-bit long double not supported for VAX floats"
msgstr "el mode de captura no té suport per a valors de coma flotant VAX"

#: config/alpha/alpha.c:459
#, gcc-internal-format
msgid "L%d cache latency unknown for %s"
msgstr "latència de cau L%d desconeguda per a %s"

#: config/alpha/alpha.c:474
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %qs for -mmemory-latency"
msgstr "valor erroni \"%s\" per a -mmemory-latency"

#: config/alpha/alpha.c:6603 config/alpha/alpha.c:6606 config/s390/s390.c:8224
#: config/s390/s390.c:8227
#, gcc-internal-format
msgid "bad builtin fcode"
msgstr ""

#: config/arc/arc.c:390
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of %qs attribute is not a string constant"
msgstr "l'argument de l'atribut \"%s\" no es una cadena constant"

#: config/arc/arc.c:398
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of %qs attribute is not \"ilink1\" or \"ilink2\""
msgstr "l'argument de l'atribut \"%s\" no es \"ilink1\" o \"ilink2\""

#: config/arm/arm.c:921
#, gcc-internal-format
msgid "switch -mcpu=%s conflicts with -march= switch"
msgstr "l'opció -mcpu=%s genera conflictes amb l'opció -march="

#: config/arm/arm.c:931 config/rs6000/rs6000.c:1269 config/sparc/sparc.c:734
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for %s switch"
msgstr "valor erroni (%s) per a l'opció %s"

#: config/arm/arm.c:1041
#, gcc-internal-format
msgid "target CPU does not support interworking"
msgstr "el CPU objectiu no té suport per a treball intern"

#: config/arm/arm.c:1047
#, gcc-internal-format
msgid "target CPU does not support THUMB instructions"
msgstr "el CPU objectiu no té suport les instruccions THUMB"

#: config/arm/arm.c:1065
#, gcc-internal-format
msgid "enabling backtrace support is only meaningful when compiling for the Thumb"
msgstr "habilitar el suport de rastrejat cap a endarrere només té significat quan es compila per al Thumb"

#: config/arm/arm.c:1068
#, gcc-internal-format
msgid "enabling callee interworking support is only meaningful when compiling for the Thumb"
msgstr "habilitar el suport de treball intern de crides només té significat quan es compila per al Thumb"

#: config/arm/arm.c:1071
#, gcc-internal-format
msgid "enabling caller interworking support is only meaningful when compiling for the Thumb"
msgstr "habilitar el suport de treball intern de cridat només té significat quan es compila per al Thumb"

#: config/arm/arm.c:1075
#, gcc-internal-format
msgid "-mapcs-stack-check incompatible with -mno-apcs-frame"
msgstr "-mapcs-stack-check és incompatible amb -mno-apcs-frame"

#: config/arm/arm.c:1083
#, gcc-internal-format
msgid "-fpic and -mapcs-reent are incompatible"
msgstr "-fpic i -mapcs-reent són incompatibles"

#: config/arm/arm.c:1086
#, gcc-internal-format
msgid "APCS reentrant code not supported. Ignored"
msgstr "no se suporta el codi APCS que es torna a introduir.Ignorat"

#: config/arm/arm.c:1094
#, gcc-internal-format
msgid "-g with -mno-apcs-frame may not give sensible debugging"
msgstr "-g amb -mno-apcs-frame no permet una depuració sensible"

#: config/arm/arm.c:1102
#, gcc-internal-format
msgid "passing floating point arguments in fp regs not yet supported"
msgstr "encara no se suporta passar arguments de nombre de coma flotant en registres fp"

#: config/arm/arm.c:1144
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid ABI option: -mabi=%s"
msgstr "opció \"%s\" no vàlida"

#: config/arm/arm.c:1150
#, gcc-internal-format
msgid "iwmmxt requires an AAPCS compatible ABI for proper operation"
msgstr ""

#: config/arm/arm.c:1153
#, gcc-internal-format
msgid "iwmmxt abi requires an iwmmxt capable cpu"
msgstr ""

#: config/arm/arm.c:1163
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid floating point emulation option: -mfpe=%s"
msgstr "opció d'emulació de coma flotant no vàlida: -mfpe-%s"

#: config/arm/arm.c:1180
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid floating point option: -mfpu=%s"
msgstr "opció d'emulació de coma flotant no vàlida: -mfpe-%s"

#: config/arm/arm.c:1220
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid floating point abi: -mfloat-abi=%s"
msgstr "opció d'emulació de coma flotant no vàlida: -mfpe-%s"

#: config/arm/arm.c:1227
#, gcc-internal-format
msgid "-mfloat-abi=hard and VFP"
msgstr ""

#: config/arm/arm.c:1233
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "iWMMXt and hardware floating point"
msgstr "Usar coma flotant de maquinari"

#: config/arm/arm.c:1256
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid thread pointer option: -mtp=%s"
msgstr "opció d'emulació de coma flotant no vàlida: -mfpe-%s"

#: config/arm/arm.c:1269
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can not use -mtp=cp15 with -mthumb"
msgstr "no es pot usar typeid sense -fno-rtti"

#: config/arm/arm.c:1283
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "structure size boundary can only be set to %s"
msgstr "El límit de la grandària de l'estructura només pot establir-se a 8 o 32"

#: config/arm/arm.c:1292
#, gcc-internal-format
msgid "-mpic-register= is useless without -fpic"
msgstr "-mpic-register= és inútil sense -fpic"

#: config/arm/arm.c:1299
#, gcc-internal-format
msgid "unable to use '%s' for PIC register"
msgstr "no es pot usar \"%s\" per a registre PIC"

#: config/arm/arm.c:2874 config/arm/arm.c:2892 config/avr/avr.c:4713
#: config/bfin/bfin.c:3666 config/c4x/c4x.c:4076 config/h8300/h8300.c:5258
#: config/i386/i386.c:2337 config/m68hc11/m68hc11.c:1155
#: config/m68k/m68k.c:381 config/mcore/mcore.c:3032 config/mt/mt.c:1276
#: config/rs6000/rs6000.c:17630 config/sh/sh.c:7709 config/sh/sh.c:7730
#: config/sh/sh.c:7753 config/stormy16/stormy16.c:2255 config/v850/v850.c:2123
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute only applies to functions"
msgstr "l'atribut \"%s\" nomès s'aplica a funcions"

#: config/arm/arm.c:12104
#, gcc-internal-format
msgid "unable to compute real location of stacked parameter"
msgstr "no es pot calcular la ubicació real del paràmetre apilat"

#. @@@ better error message
#: config/arm/arm.c:12749 config/arm/arm.c:12786
#, gcc-internal-format
msgid "selector must be an immediate"
msgstr "el selector ha de ser immediat"

#. @@@ better error message
#: config/arm/arm.c:12829 config/i386/i386.c:16158 config/i386/i386.c:16192
#, gcc-internal-format
msgid "mask must be an immediate"
msgstr "la màscara ha de ser immediat"

#: config/arm/arm.c:13488
#, gcc-internal-format
msgid "no low registers available for popping high registers"
msgstr "no hi ha registres inferiors disponibles per a emmagatzemar registres superiors"

#: config/arm/arm.c:13712
#, gcc-internal-format
msgid "interrupt Service Routines cannot be coded in Thumb mode"
msgstr "no es poden codificar les Rutines de Serveis d'Interrupció en el mode Thumb"

#: config/arm/pe.c:165 config/mcore/mcore.c:2898
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initialized variable %q+D is marked dllimport"
msgstr "la variable iniciada \"%s\" està marcada com dllimport"

#: config/arm/pe.c:174
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static variable %q+D is marked dllimport"
msgstr "la variable estàtica \"%s\" està marcada com dllimport"

#: config/avr/avr.c:568
#, gcc-internal-format
msgid "large frame pointer change (%d) with -mtiny-stack"
msgstr "canvi de punter gran de marc (%d) amb -mtiny-stack"

#: config/avr/avr.c:4686
#, gcc-internal-format
msgid "only initialized variables can be placed into program memory area"
msgstr "Només les variables iniciades es poden ubicar en l'àrea de memòria del programa."

#: config/avr/avr.c:4730
#, gcc-internal-format
msgid "%qs appears to be a misspelled interrupt handler"
msgstr ""

#: config/avr/avr.c:4738
#, gcc-internal-format
msgid "%qs appears to be a misspelled signal handler"
msgstr ""

#: config/avr/avr.c:4830
#, gcc-internal-format
msgid "only uninitialized variables can be placed in the .noinit section"
msgstr "Només les variables sense inicialitzar es poden col·locar en la secció noinit"

#: config/avr/avr.c:4844
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "MCU %qs supported for assembler only"
msgstr "MCU \"%s\" només té suport per a ensamblador"

#: config/avr/avr.h:691
#, gcc-internal-format
msgid "trampolines not supported"
msgstr "els trampolins no tenen suport"

#: config/bfin/bfin.c:1958 config/m68k/m68k.c:299
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-mshared-library-id=%s is not between 0 and %d"
msgstr "-mregparm=%d no està entre 0 i %d"

#: config/bfin/bfin.c:1988
#, gcc-internal-format
msgid "-mshared-library-id= specified without -mid-shared-library"
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.c:1994
#, gcc-internal-format
msgid "ID shared libraries and FD-PIC mode can't be used together."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.c:3671
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple function type attributes specified"
msgstr "%Jha donat un atribut «noinline» a la funció «inline» \"%D\""

#: config/bfin/bfin.c:3727
#, gcc-internal-format
msgid "`%s' attribute only applies to functions"
msgstr "l'atribut \"%s\" nomès s'aplica a funcions"

#: config/bfin/bfin.c:3738
#, gcc-internal-format
msgid "can't apply both longcall and shortcall attributes to the same function"
msgstr ""

#: config/c4x/c4x-c.c:72
#, gcc-internal-format
msgid "missing '(' after '#pragma %s' - ignored"
msgstr "\"(\" faltant desprès de \"#pragma %s\" - ignorat"

#: config/c4x/c4x-c.c:75
#, gcc-internal-format
msgid "missing function name in '#pragma %s' - ignored"
msgstr "nom de funcció faltant en \"#pragma %s\" - ignorat"

#: config/c4x/c4x-c.c:80
#, gcc-internal-format
msgid "malformed '#pragma %s' - ignored"
msgstr "\"#pragma %s\" malformat - ignorat"

#: config/c4x/c4x-c.c:82
#, gcc-internal-format
msgid "missing section name in '#pragma %s' - ignored"
msgstr "nom de secció faltant en \"#pragma %s\" - ignorat"

#: config/c4x/c4x-c.c:87
#, gcc-internal-format
msgid "missing ')' for '#pragma %s' - ignored"
msgstr "\")\" faltant per a \"#pragma %s\" - ignorat"

#: config/c4x/c4x-c.c:90
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of '#pragma %s'"
msgstr "escombraries al final de \"#pragma %s\""

#: config/c4x/c4x.c:860
#, gcc-internal-format
msgid "ISR %s requires %d words of local vars, max is 32767"
msgstr "El ISR %s requereix de %d words de variables locals,el màxim és 32767."

#. This function is for retrieving a part of an instruction name for
#. an operator, for immediate output. If that ever happens for
#. MULT, we need to apply TARGET_MUL_BUG in the caller. Make sure
#. we notice.
#: config/cris/cris.c:435
#, gcc-internal-format
msgid "MULT case in cris_op_str"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:813
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of ':' modifier"
msgstr "operand no vàlid per al modificador \"b\""

#: config/cris/cris.c:986
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: bad register: %d"
msgstr "error intern: registre erroni: %d"

#: config/cris/cris.c:1528
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: sideeffect-insn affecting main effect"
msgstr "error intern: sideeffect-insn afectant el efecte principal"

#: config/cris/cris.c:1552
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown cc_attr value"
msgstr "reubicació unspec desconeguda"

#. If we get here, the caller got its initial tests wrong.
#: config/cris/cris.c:1903
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: cris_side_effect_mode_ok with bad operands"
msgstr "error intern: cris_side_effect_mode_ok amb operands erronis"

#: config/cris/cris.c:2106
#, gcc-internal-format
msgid "-max-stackframe=%d is not usable, not between 0 and %d"
msgstr "no es pot usar -max-stackframe=%d, no està entre 0 i %d"

#: config/cris/cris.c:2134
#, gcc-internal-format
msgid "unknown CRIS version specification in -march= or -mcpu= : %s"
msgstr "especificació de versió CRIS desconeguda en -march= o -mcpu= : %s"

#: config/cris/cris.c:2170
#, gcc-internal-format
msgid "unknown CRIS cpu version specification in -mtune= : %s"
msgstr "especificació de versió de cpu de CRIS desconeguda en -mtune= : %s"

#: config/cris/cris.c:2188
#, gcc-internal-format
msgid "-fPIC and -fpic are not supported in this configuration"
msgstr "no es dóna suport a -fPIC i -fpic en aquesta configuració"

#: config/cris/cris.c:2203
#, gcc-internal-format
msgid "that particular -g option is invalid with -maout and -melinux"
msgstr "aquesta opció particular -g no és vàlid amb -maout i -melinux"

#: config/cris/cris.c:2416
#, gcc-internal-format
msgid "Unknown src"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:2477
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Unknown dest"
msgstr "mode insn desconegut"

#: config/cris/cris.c:2762
#, gcc-internal-format
msgid "stackframe too big: %d bytes"
msgstr "marc de pila massa grand: %d bytes"

#: config/cris/cris.c:3214 config/cris/cris.c:3241
#, gcc-internal-format
msgid "expand_binop failed in movsi got"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:3322
#, gcc-internal-format
msgid "emitting PIC operand, but PIC register isn't set up"
msgstr "emetent un operand PIC, però el registre PIC no està preparat"

#. Definitions for GCC. Part of the machine description for CRIS.
#. Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
#. Free Software Foundation, Inc.
#. Contributed by Axis Communications. Written by Hans-Peter Nilsson.
#.
#. This file is part of GCC.
#.
#. GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
#. it under the terms of the GNU General Public License as published by
#. the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
#. any later version.
#.
#. GCC is distributed in the hope that it will be useful,
#. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
#. GNU General Public License for more details.
#.
#. You should have received a copy of the GNU General Public License
#. along with GCC; see the file COPYING. If not, write to
#. the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
#. Boston, MA 02110-1301, USA.
#. After the first "Node:" comment comes all preprocessor directives and
#. attached declarations described in the info files, the "Using and
#. Porting GCC" manual (uapgcc), in the same order as found in the "Target
#. macros" section in the gcc-2.9x CVS edition of 2000-03-17. FIXME: Not
#. really, but needs an update anyway.
#.
#. There is no generic copy-of-uapgcc comment, you'll have to see uapgcc
#. for that. If applicable, there is a CRIS-specific comment. The order
#. of macro definitions follow the order in the manual. Every section in
#. the manual (node in the info pages) has an introductory `Node:
#. <subchapter>' comment. If no macros are defined for a section, only
#. the section-comment is present.
#. Note that other header files (e.g. config/elfos.h, config/linux.h,
#. config/cris/linux.h and config/cris/aout.h) are responsible for lots of
#. settings not repeated below. This file contains general CRIS
#. definitions and definitions for the cris-*-elf subtarget.
#. We don't want to use gcc_assert for everything, as that can be
#. compiled out.
#: config/cris/cris.h:44
#, gcc-internal-format
msgid "CRIS-port assertion failed: "
msgstr ""

#. Node: Caller Saves
#. (no definitions)
#. Node: Function entry
#. See cris.c for TARGET_ASM_FUNCTION_PROLOGUE and
#. TARGET_ASM_FUNCTION_EPILOGUE.
#. Node: Profiling
#: config/cris/cris.h:867
#, gcc-internal-format
msgid "no FUNCTION_PROFILER for CRIS"
msgstr "no FUNCTION_PROFILER per a CRIS"

#: config/crx/crx.h:355
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Profiler support for CRX"
msgstr "suport per a function_profiler per a MMIX"

#: config/crx/crx.h:366
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Trampoline support for CRX"
msgstr "els trampolins no tenen suport"

#: config/frv/frv.c:8623
#, gcc-internal-format
msgid "accumulator is not a constant integer"
msgstr "el acumulador no és una constant entera"

#: config/frv/frv.c:8628
#, gcc-internal-format
msgid "accumulator number is out of bounds"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:8639
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inappropriate accumulator for %qs"
msgstr "acumulador inadequat per a \"%s\""

#: config/frv/frv.c:8717
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid IACC argument"
msgstr "argument de tipus no vàlid"

#: config/frv/frv.c:8740
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs expects a constant argument"
msgstr "l'atribut \"%s\" espera una constant com argument"

#: config/frv/frv.c:8745
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "constant argument out of range for %qs"
msgstr "l'argument constant està fora de límits per a \"%s\""

#: config/frv/frv.c:9227
#, gcc-internal-format
msgid "media functions are not available unless -mmedia is used"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:9239
#, gcc-internal-format
msgid "this media function is only available on the fr500"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:9267
#, gcc-internal-format
msgid "this media function is only available on the fr400 and fr550"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:9286
#, gcc-internal-format
msgid "this builtin function is only available on the fr405 and fr450"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:9295
#, gcc-internal-format
msgid "this builtin function is only available on the fr500 and fr550"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:9307
#, gcc-internal-format
msgid "this builtin function is only available on the fr450"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.c:331
#, gcc-internal-format
msgid "-ms2600 is used without -ms"
msgstr "es va usar -ms2600 sense -ms"

#: config/h8300/h8300.c:337
#, gcc-internal-format
msgid "-mn is used without -mh or -ms"
msgstr "es va usar -mn sense -mh o -ms"

#: config/i386/host-cygwin.c:65
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't extend PCH file: %m"
msgstr "no es pot llegir el fitxer PCH: %m"

#: config/i386/host-cygwin.c:76
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't set position in PCH file: %m"
msgstr "no es pot crear el fitxer d'informació de \"repository\" \"%s\""

#: config/i386/i386.c:1586 config/i386/i386.c:1727
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for -mtune= switch"
msgstr "valor erroni (%s) per a l'opció -mcpu="

#: config/i386/i386.c:1611
#, gcc-internal-format
msgid "-mtune=x86-64 is deprecated. Use -mtune=k8 or -mtune=generic instead as appropriate."
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:1617
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "generic CPU can be used only for -mtune= switch"
msgstr "valor erroni (%s) per a l'opció -mcpu="

#: config/i386/i386.c:1619 config/i386/i386.c:1696 config/mt/mt.c:805
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for -march= switch"
msgstr "valor erroni (%s) per a l'opció -march="

#: config/i386/i386.c:1628
#, gcc-internal-format
msgid "code model %s not supported in PIC mode"
msgstr "el model de codi %s no té suport en el mode PIC"

#: config/i386/i386.c:1636 config/sparc/sparc.c:698
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for -mcmodel= switch"
msgstr "valor erroni (%s) per a l'opció -mcmodel="

#: config/i386/i386.c:1652
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for -masm= switch"
msgstr "valor erroni (%s) per a l'opció -masm="

#: config/i386/i386.c:1655
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "code model %qs not supported in the %s bit mode"
msgstr "el model de codi %s no té suport en el mode %s bit"

#: config/i386/i386.c:1658
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "code model %<large%> not supported yet"
msgstr "el model de codi \"large\" not té suport"

#: config/i386/i386.c:1660
#, gcc-internal-format
msgid "%i-bit mode not compiled in"
msgstr "no està compilat el mode %i-bit"

#: config/i386/i386.c:1690 config/i386/i386.c:1714
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "CPU you selected does not support x86-64 instruction set"
msgstr "el CPU objectiu no té suport les instruccions THUMB"

#: config/i386/i386.c:1744
#, gcc-internal-format
msgid "-mregparm=%d is not between 0 and %d"
msgstr "-mregparm=%d no està entre 0 i %d"

#: config/i386/i386.c:1757
#, gcc-internal-format
msgid "-malign-loops is obsolete, use -falign-loops"
msgstr "-malign-loops és obsolet, usi -falign-loops"

#: config/i386/i386.c:1762 config/i386/i386.c:1775 config/i386/i386.c:1788
#, gcc-internal-format
msgid "-malign-loops=%d is not between 0 and %d"
msgstr "-malign-loops=%d no està entre 0 i %d"

#: config/i386/i386.c:1770
#, gcc-internal-format
msgid "-malign-jumps is obsolete, use -falign-jumps"
msgstr "-malign-jumps és obsolet, usi -falign-jumps"

#: config/i386/i386.c:1783
#, gcc-internal-format
msgid "-malign-functions is obsolete, use -falign-functions"
msgstr "-malign-functions és obsolet, usi -falign-functions"

#: config/i386/i386.c:1816
#, gcc-internal-format
msgid "-mbranch-cost=%d is not between 0 and 5"
msgstr "-mbranch-cost=%d no està entre 0 i 5"

#: config/i386/i386.c:1824
#, gcc-internal-format
msgid "-mlarge-data-threshold=%d is negative"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:1838
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for -mtls-dialect= switch"
msgstr "valor erroni (%s) per a l'opció -mtls-dialect="

#: config/i386/i386.c:1885
#, gcc-internal-format
msgid "-malign-double makes no sense in the 64bit mode"
msgstr "-malign-double no té sentit en el mode 64 bit"

#: config/i386/i386.c:1887
#, gcc-internal-format
msgid "-mrtd calling convention not supported in the 64bit mode"
msgstr "la convenció de crides -mrtd no té suport en el mode 64 bit"

#: config/i386/i386.c:1913
#, gcc-internal-format
msgid "-mpreferred-stack-boundary=%d is not between %d and 12"
msgstr "-mpreferred-stack-boundary=%d no està entre %d i 12"

#: config/i386/i386.c:1922
#, gcc-internal-format
msgid "-msseregparm used without SSE enabled"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:1934 config/i386/i386.c:1945
#, gcc-internal-format
msgid "SSE instruction set disabled, using 387 arithmetics"
msgstr "el conjunt d'instruccions SSE està desactivat, usant l'aritmètica 387"

#: config/i386/i386.c:1950
#, gcc-internal-format
msgid "387 instruction set disabled, using SSE arithmetics"
msgstr "el conjunt d'instruccions 387 està desactivat, usant l'aritmètica SSE"

#: config/i386/i386.c:1957
#, gcc-internal-format
msgid "bad value (%s) for -mfpmath= switch"
msgstr "valor erroni (%s) per a l'opció -mfpmath="

#: config/i386/i386.c:1979
#, gcc-internal-format
msgid "unwind tables currently require either a frame pointer or -maccumulate-outgoing-args for correctness"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:2350 config/i386/i386.c:2401
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "fastcall and regparm attributes are not compatible"
msgstr "-f%s i -msdata=%s són incompatibles"

#: config/i386/i386.c:2357
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute requires an integer constant argument"
msgstr "l'atribut \"%s\" requereix una constant entera com argument"

#: config/i386/i386.c:2363
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument to %qs attribute larger than %d"
msgstr "l'argument per a l'atribut \"%s\" és més gran que %d"

#: config/i386/i386.c:2373
#, gcc-internal-format
msgid "%s functions limited to %d register parameters"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:2393 config/i386/i386.c:2428
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "fastcall and cdecl attributes are not compatible"
msgstr "-f%s i -msdata=%s són incompatibles"

#: config/i386/i386.c:2397
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "fastcall and stdcall attributes are not compatible"
msgstr "-f%s i -msdata=%s són incompatibles"

#: config/i386/i386.c:2411 config/i386/i386.c:2424
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stdcall and cdecl attributes are not compatible"
msgstr "-f%s i -msdata=%s són incompatibles"

#: config/i386/i386.c:2415
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stdcall and fastcall attributes are not compatible"
msgstr "-f%s i -msdata=%s són incompatibles"

#: config/i386/i386.c:2562
#, gcc-internal-format
msgid "Calling %qD with attribute sseregparm without SSE/SSE2 enabled"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:2565
#, gcc-internal-format
msgid "Calling %qT with attribute sseregparm without SSE/SSE2 enabled"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3323
#, gcc-internal-format
msgid "SSE register return with SSE disabled"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3329
#, gcc-internal-format
msgid "SSE register argument with SSE disabled"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3345
#, gcc-internal-format
msgid "x87 register return with x87 disabled"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3661
#, gcc-internal-format
msgid "SSE vector argument without SSE enabled changes the ABI"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3678
#, gcc-internal-format
msgid "MMX vector argument without MMX enabled changes the ABI"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3962
#, gcc-internal-format
msgid "SSE vector return without SSE enabled changes the ABI"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:3972
#, gcc-internal-format
msgid "MMX vector return without MMX enabled changes the ABI"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:5327
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-mstackrealign ignored for nested functions"
msgstr "ISO C prohibeix les funcions niades"

#: config/i386/i386.c:5329
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s not supported for nested functions"
msgstr "No donar suport per a funcions internes MMX"

#: config/i386/i386.c:7552
#, gcc-internal-format
msgid "extended registers have no high halves"
msgstr "els registres estesos no tenen meitats superiors"

#: config/i386/i386.c:7567
#, gcc-internal-format
msgid "unsupported operand size for extended register"
msgstr "mida d'operand sense suport per al registre estès"

#: config/i386/i386.c:15882 config/rs6000/rs6000.c:7318
#, gcc-internal-format
msgid "selector must be an integer constant in the range 0..%wi"
msgstr ""

#: config/i386/i386.c:16237 config/i386/i386.c:16321
#, gcc-internal-format
msgid "shift must be an immediate"
msgstr "el desplaçament ha de ser immediat"

#: config/i386/i386.c:17551 config/rs6000/rs6000.c:17713
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs incompatible attribute ignored"
msgstr "s'ignora l'atribut \"%s\""

#: config/i386/winnt-cxx.c:74
#, gcc-internal-format
msgid "key method %q+D of dllimport'd class defined"
msgstr ""

#: config/i386/winnt-cxx.c:95 config/sh/symbian.c:173
#, gcc-internal-format
msgid "definition of static data member %q+D of dllimport'd class"
msgstr ""

#: config/i386/winnt.c:74
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute only applies to variables"
msgstr "l'atribut \"%s\" solament aplica a variables"

#: config/i386/winnt.c:96
#, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute applies only to initialized variables with external linkage"
msgstr ""

#: config/i386/winnt.c:153
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D: definition is marked as dllimport"
msgstr "la definició de la funció \"%s\" està marcada com dllimport"

#: config/i386/winnt.c:217
#, gcc-internal-format
msgid "inconsistent dll linkage for %q+D, dllexport assumed"
msgstr ""

#: config/i386/winnt.c:257 config/sh/symbian.c:273
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs declared as both exported to and imported from a DLL"
msgstr "\"%s\" és declarat com exportat a i importat d'una DLL al mateix temps"

#: config/i386/winnt.c:380
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D:'selectany' attribute applies only to initialized objects"
msgstr "%Jl'atribut \"%E\" s'aplica solament a funcions"

#: config/i386/winnt.c:568
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D causes a section type conflict"
msgstr "%s causa un conflicte de tipus de secció"

#: config/i386/cygming.h:127
#, gcc-internal-format
msgid "-f%s ignored for target (all code is position independent)"
msgstr "s'ignora -f%s per a l'objectiu (tot el codi és independent de posició)"

#: config/i386/djgpp.h:181
#, gcc-internal-format
msgid "-mbnu210 is ignored (option is obsolete)"
msgstr "s'ignora -mbnu210 (l'opció és obsoleta)."

#: config/i386/i386-interix.h:257
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ms-bitfields not supported for objc"
msgstr "-f%s no té suport: ignorat"

#: config/ia64/ia64-c.c:52
#, gcc-internal-format
msgid "malformed #pragma builtin"
msgstr "secció #pragma builtin malformada"

#: config/ia64/ia64.c:533 config/m32r/m32r.c:373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid argument of %qs attribute"
msgstr "no vàlid argument per a l'atribut \"%s\""

#: config/ia64/ia64.c:545
#, gcc-internal-format
msgid "%Jan address area attribute cannot be specified for local variables"
msgstr "%Jno es pot especificar un atribut d'àrea de dades per a variables locals"

#: config/ia64/ia64.c:552
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address area of %q+D conflicts with previous declaration"
msgstr "%Jl'àrea d'adreça de \"%s\" és en conflicte amb una declaració prèvia"

#: config/ia64/ia64.c:559
#, gcc-internal-format
msgid "%Jaddress area attribute cannot be specified for functions"
msgstr "%Jno es pot especificar un atribut d'àrea d'adreça per a funcions"

#: config/ia64/ia64.c:5084 config/pa/pa.c:339
#, gcc-internal-format
msgid "value of -mfixed-range must have form REG1-REG2"
msgstr "el valor de -mfixed-range ha de ser de la forma REG1-REG2"

#: config/ia64/ia64.c:5111 config/pa/pa.c:366
#, gcc-internal-format
msgid "%s-%s is an empty range"
msgstr "%s-%s és un rang buit"

#: config/ia64/ia64.c:5139
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %<%s%> for -mtls-size= switch"
msgstr "valor erroni (%s) per a l'opció -mtls-size="

#: config/ia64/ia64.c:5167
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bad value %<%s%> for -mtune= switch"
msgstr "valor erroni (%s) per a l'opció -mcpu="

#: config/ia64/ia64.c:5186
#, gcc-internal-format
msgid "not yet implemented: latency-optimized inline square root"
msgstr ""

#: config/iq2000/iq2000.c:1814
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "gp_offset (%ld) or end_offset (%ld) is less than zero"
msgstr "gp_offset (%ld) o end_offset (%ld) és menys de zero"

#: config/iq2000/iq2000.c:2593
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument %qd is not a constant"
msgstr "l'argument \"%d\" no és una constant"

#: config/iq2000/iq2000.c:2896 config/mt/mt.c:350 config/xtensa/xtensa.c:1789
#, gcc-internal-format
msgid "PRINT_OPERAND_ADDRESS, null pointer"
msgstr "PRINT_OPERAND_ADDRESS, punter nul"

#: config/iq2000/iq2000.c:3051
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "PRINT_OPERAND: Unknown punctuation '%c'"
msgstr "PRINT_OPERAND: puntuació desconeguda \"%c\""

#: config/iq2000/iq2000.c:3060 config/mips/mips.c:5501
#: config/xtensa/xtensa.c:1643
#, gcc-internal-format
msgid "PRINT_OPERAND null pointer"
msgstr "PRINT_OPERAND punter nul"

#: config/m32c/m32c-pragma.c:64
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma GCC memregs [0..16]"
msgstr "escombraries al final de #pragma %s"

#: config/m32c/m32c-pragma.c:71
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma GCC memregs must precede any function decls"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c-pragma.c:82 config/m32c/m32c-pragma.c:89
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma GCC memregs takes a number [0..16]"
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.c:412
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid target memregs value '%d'"
msgstr "valor de --param \"%s\" no vàlid"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:279
#, gcc-internal-format
msgid "-f%s ignored for 68HC11/68HC12 (not supported)"
msgstr "s'ignora -f%s per a 68HC11/68HC12 (sense suport)"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:1240
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<trap%> and %<far%> attributes are not compatible, ignoring %<far%>"
msgstr "-f%s i -msdata=%s són incompatibles"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:1247
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<trap%> attribute is already used"
msgstr "l'atribut \"trap\" ja està en ús"

#: config/m68k/m68k.c:326
#, gcc-internal-format
msgid "cannot specify both -msep-data and -mid-shared-library"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.c:338
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-fPIC is not currently supported on the 68000 or 68010"
msgstr " -fPIC actualment no té suport en el 68000 o 68010\n"

#: config/m68k/m68k.c:680 config/rs6000/rs6000.c:13921
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stack limit expression is not supported"
msgstr "no es dóna suport a l'expressió del límit de la pila"

#: config/mips/mips.c:4708
#, gcc-internal-format
msgid "-%s conflicts with the other architecture options, which specify a %s processor"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:4724
#, gcc-internal-format
msgid "-march=%s is not compatible with the selected ABI"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:4742
#, gcc-internal-format
msgid "-mgp64 used with a 32-bit processor"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:4744
#, gcc-internal-format
msgid "-mgp32 used with a 64-bit ABI"
msgstr "s'utilitza -mgp32 amb una ABI de 64-bit"

#: config/mips/mips.c:4746
#, gcc-internal-format
msgid "-mgp64 used with a 32-bit ABI"
msgstr "s'utilitza -mgp64 amb una ABI de 32-bit"

#: config/mips/mips.c:4764 config/mips/mips.c:4766 config/mips/mips.c:4768
#: config/mips/mips.c:4844
#, gcc-internal-format
msgid "unsupported combination: %s"
msgstr "combinació sense suport: %s"

#: config/mips/mips.c:4839
#, gcc-internal-format
msgid "generation of Branch Likely instructions enabled, but not supported by architecture"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:4859
#, gcc-internal-format
msgid "%<-G%> is incompatible with %<-mabicalls%>"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:4926
#, gcc-internal-format
msgid "-mips3d requires -mpaired-single"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:4935
#, gcc-internal-format
msgid "-mips3d/-mpaired-single must be used with -mfp64 -mhard-float"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:4940
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-mips3d/-mpaired-single must be used with -mips64"
msgstr "-frepo ha de ser usat amb -c"

#: config/mips/mips.c:4943
#, gcc-internal-format
msgid "-mips16 and -mdsp cannot be used together"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:5438
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: %%) found without a %%( in assembler pattern"
msgstr "error intern: es va trobar %%) sense un %%( en el patró de l'ensamblador"

#: config/mips/mips.c:5452
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: %%] found without a %%[ in assembler pattern"
msgstr "error intern: es va trobar %%] sense un %%[ en el patró de l'ensamblador"

#: config/mips/mips.c:5465
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: %%> found without a %%< in assembler pattern"
msgstr "error intern: es va trobar %%> sense un %%< en el patró de l'ensamblador"

#: config/mips/mips.c:5478
#, gcc-internal-format
msgid "internal error: %%} found without a %%{ in assembler pattern"
msgstr "error intern: es va trobar %%} sense un %%{ en el patró de l'ensamblador"

#: config/mips/mips.c:5492
#, gcc-internal-format
msgid "PRINT_OPERAND: unknown punctuation '%c'"
msgstr "PRINT_OPERAND: puntuació desconeguda \"%c\""

#: config/mips/mips.c:8307
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot handle inconsistent calls to %qs"
msgstr "no es poden manejar les crides inconsistents a \"%s\""

#: config/mips/mips.c:9615
#, gcc-internal-format
msgid "the cpu name must be lower case"
msgstr "el nom de cpu ha de estar en minúscules"

#: config/mips/mips.c:10293
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid argument to builtin function"
msgstr "molt pocs arguments per a la funció spec"

#. Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
#. for profiling a function entry.
#: config/mips/mips.h:1989
#, gcc-internal-format
msgid "mips16 function profiling"
msgstr "anàlisi de perfil de les funcions mips16"

#: config/mmix/mmix.c:227
#, gcc-internal-format
msgid "-f%s not supported: ignored"
msgstr "-f%s no té suport: ignorat"

#: config/mmix/mmix.c:655
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "support for mode %qs"
msgstr "no hi ha tipus de dades pel mode \"%s\""

#: config/mmix/mmix.c:669
#, gcc-internal-format
msgid "too large function value type, needs %d registers, have only %d registers for this"
msgstr "el valor del tipus de la funció és massa gran, necessita %d registres, només es tenen %d registres per a això"

#: config/mmix/mmix.c:839
#, gcc-internal-format
msgid "function_profiler support for MMIX"
msgstr "suport per a function_profiler per a MMIX"

#: config/mmix/mmix.c:861
#, gcc-internal-format
msgid "MMIX Internal: Last named vararg would not fit in a register"
msgstr "MMIX intern: L'últim vararg nomenat no conté en un registre"

#: config/mmix/mmix.c:1476 config/mmix/mmix.c:1500 config/mmix/mmix.c:1616
#, gcc-internal-format
msgid "MMIX Internal: Bad register: %d"
msgstr "MMIX intern: registre erroni: %d"

#. Presumably there's a missing case above if we get here.
#: config/mmix/mmix.c:1608
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "MMIX Internal: Missing %qc case in mmix_print_operand"
msgstr "MMIX intern: «case» \"%c\" faltant en mmix_print_operand"

#: config/mmix/mmix.c:1894
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stack frame not a multiple of 8 bytes: %wd"
msgstr "el marc de pila no és un múltiple de 8 octets: %d"

#: config/mmix/mmix.c:2130
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stack frame not a multiple of octabyte: %wd"
msgstr "el marc de pila no és un múltiple de octabyte: %d"

#: config/mmix/mmix.c:2470 config/mmix/mmix.c:2534
#, gcc-internal-format
msgid "MMIX Internal: %s is not a shiftable int"
msgstr "MMIX intern: %s no és un enter desplaçable"

#: config/mt/mt.c:313
#, gcc-internal-format
msgid "info pointer NULL"
msgstr ""

#: config/pa/pa.c:471
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "PIC code generation is not supported in the portable runtime model"
msgstr "La generació de codi PIC no té suport en el model portable de temps d'execució\n"

#: config/pa/pa.c:476
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "PIC code generation is not compatible with fast indirect calls"
msgstr "La generació de codi PIC no és compatible amb les crides ràpides indirectes\n"

#: config/pa/pa.c:481
#, gcc-internal-format
msgid "-g is only supported when using GAS on this processor,"
msgstr "-g només té suport quan s'usa GAS en aquest processador,"

#: config/pa/pa.c:482
#, gcc-internal-format
msgid "-g option disabled"
msgstr "opció -g desactivada"

#: config/pa/pa.c:8225
#, gcc-internal-format
msgid "alignment (%u) for %s exceeds maximum alignment for global common data. Using %u"
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux11.h:85
#, gcc-internal-format
msgid "-munix=98 option required for C89 Amendment 1 features.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:62
#, gcc-internal-format
msgid "Segmentation Fault (code)"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:132
#, gcc-internal-format
msgid "Segmentation Fault"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:146
#, gcc-internal-format
msgid "While setting up signal stack: %m"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:152
#, gcc-internal-format
msgid "While setting up signal handler: %m"
msgstr ""

#. Handle the machine specific pragma longcall. Its syntax is
#.
#. # pragma longcall ( TOGGLE )
#.
#. where TOGGLE is either 0 or 1.
#.
#. rs6000_default_long_calls is set to the value of TOGGLE, changing
#. whether or not new function declarations receive a longcall
#. attribute by default.
#: config/rs6000/rs6000-c.c:53
#, gcc-internal-format
msgid "ignoring malformed #pragma longcall"
msgstr "ignorant el #pragma longcall malformats"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:66
#, gcc-internal-format
msgid "missing open paren"
msgstr "\"(\" faltant"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:68
#, gcc-internal-format
msgid "missing number"
msgstr "falta valor"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:70
#, gcc-internal-format
msgid "missing close paren"
msgstr "\")\" faltant"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:73
#, gcc-internal-format
msgid "number must be 0 or 1"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000-c.c:76
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma longcall"
msgstr "escombraries al final de #pragma longcall"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:2533
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing arg %d of %qE discards qualifiers frompointer target type"
msgstr "la conversió de \"%T\" a \"%T\" descarta els qualificadors del tipus de la destinació del punter"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:2576
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid parameter combination for AltiVec intrinsic"
msgstr "registre no vàlid en la instrucció"

#: config/rs6000/rs6000.c:1293
#, gcc-internal-format
msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
msgstr "-mmultiple no té suport en sistemes little endian"

#: config/rs6000/rs6000.c:1300
#, gcc-internal-format
msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
msgstr "-mstringe no té suport en sistemes little endian"

#: config/rs6000/rs6000.c:1314
#, gcc-internal-format
msgid "unknown -mdebug-%s switch"
msgstr "interruptor -mdebug-%s desconegut"

#: config/rs6000/rs6000.c:1326
#, gcc-internal-format
msgid "unknown -mtraceback arg %qs; expecting %<full%>, %<partial%> or %<none%>"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1377
#, gcc-internal-format
msgid "AltiVec and E500 instructions cannot coexist"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1602
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown -m%s= option specified: '%s'"
msgstr "opció -misel= especificada desconeguda: \"%s\""

#: config/rs6000/rs6000.c:1818
#, gcc-internal-format
msgid "not configured for ABI: '%s'"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1831
#, gcc-internal-format
msgid "Using darwin64 ABI"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1836
#, gcc-internal-format
msgid "Using old darwin ABI"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1843
#, gcc-internal-format
msgid "Using IBM extended precision long double"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1849
#, gcc-internal-format
msgid "Using IEEE extended precision long double"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1854
#, gcc-internal-format
msgid "unknown ABI specified: '%s'"
msgstr "ABI especificada desconeguda: \"%s\""

#: config/rs6000/rs6000.c:1881
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid option for -mfloat-gprs: '%s'"
msgstr "opció no vàlida \"-mshort-data-%s\""

#: config/rs6000/rs6000.c:1891
#, gcc-internal-format
msgid "Unknown switch -mlong-double-%s"
msgstr "Opció -mlong-double-%s desconegut"

#: config/rs6000/rs6000.c:1912
#, gcc-internal-format
msgid "-malign-power is not supported for 64-bit Darwin; it is incompatible with the installed C and C++ libraries"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:1920
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unknown -malign-XXXXX option specified: '%s'"
msgstr "opció -misel= especificada desconeguda: \"%s\""

#: config/rs6000/rs6000.c:4352
#, gcc-internal-format
msgid "GCC vector returned by reference: non-standard ABI extension with no compatibility guarantee"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:4425
#, gcc-internal-format
msgid "cannot return value in vector register because altivec instructions are disabled, use -maltivec to enable them"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:4683
#, gcc-internal-format
msgid "cannot pass argument in vector register because altivec instructions are disabled, use -maltivec to enable them"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:5540
#, gcc-internal-format
msgid "GCC vector passed by reference: non-standard ABI extension with no compatibility guarantee"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:6732
#, gcc-internal-format
msgid "argument 1 must be a 5-bit signed literal"
msgstr "l'argument 1 ha de ser una literal amb signe de 5-bit"

#: config/rs6000/rs6000.c:6835 config/rs6000/rs6000.c:7629
#, gcc-internal-format
msgid "argument 2 must be a 5-bit unsigned literal"
msgstr "l'argument 2 ha de ser una literal sense signe de 5-bit"

#: config/rs6000/rs6000.c:6875
#, gcc-internal-format
msgid "argument 1 of __builtin_altivec_predicate must be a constant"
msgstr "l'argument 1 de _builtin_altivec_predicate ha de ser una constant"

#: config/rs6000/rs6000.c:6928
#, gcc-internal-format
msgid "argument 1 of __builtin_altivec_predicate is out of range"
msgstr "l'argument 1 de _builtin_altivec_predicate es fora de límits"

#: config/rs6000/rs6000.c:7090
#, gcc-internal-format
msgid "argument 3 must be a 4-bit unsigned literal"
msgstr "l'argument 3 ha de ser una literal sense signe de 4-bit"

#: config/rs6000/rs6000.c:7262
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument to %qs must be a 2-bit unsigned literal"
msgstr "l'argument per a \"%s\" ha de ser una literal sense signe de 2-bit"

#: config/rs6000/rs6000.c:7406
#, gcc-internal-format
msgid "unresolved overload for Altivec builtin %qF"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:7488
#, gcc-internal-format
msgid "argument to dss must be a 2-bit unsigned literal"
msgstr "l'argument per a dss ha de ser una literal sense signe de 2-bit"

#: config/rs6000/rs6000.c:7749
#, gcc-internal-format
msgid "argument 1 of __builtin_spe_predicate must be a constant"
msgstr "l'argument 1 de __builtin__spe_predicate ha de ser una constant"

#: config/rs6000/rs6000.c:7821
#, gcc-internal-format
msgid "argument 1 of __builtin_spe_predicate is out of range"
msgstr "l'argument 1 de __builtin_spe_predicate està fora de límits"

#: config/rs6000/rs6000.c:13884
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "stack frame too large"
msgstr "marc de pila massa grand: %d bytes"

#: config/rs6000/rs6000.c:16413
#, gcc-internal-format
msgid "no profiling of 64-bit code for this ABI"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17523
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<long%> in AltiVec types is invalid for 64-bit code"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17525
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<long%> in AltiVec types is deprecated; use %<int%>"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17529
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<long long%> in AltiVec types is invalid"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17531
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<double%> in AltiVec types is invalid"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17533
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<long double%> in AltiVec types is invalid"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17535
#, gcc-internal-format
msgid "use of boolean types in AltiVec types is invalid"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17537
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<complex%> in AltiVec types is invalid"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:17539
#, gcc-internal-format
msgid "use of decimal floating point types in AltiVec types is invalid"
msgstr ""

#: config/rs6000/aix43.h:39 config/rs6000/aix51.h:38 config/rs6000/aix52.h:38
#, gcc-internal-format
msgid "-maix64 and POWER architecture are incompatible"
msgstr "-maix64 i l'arquitectura POWER són incompatibles"

#: config/rs6000/aix43.h:44 config/rs6000/aix51.h:43 config/rs6000/aix52.h:43
#, gcc-internal-format
msgid "-maix64 requires PowerPC64 architecture remain enabled"
msgstr "-maix64 requereix que l'arquitectura PowerPC64 romangui activada"

#: config/rs6000/aix43.h:50 config/rs6000/aix52.h:49
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "soft-float and long-double-128 are incompatible"
msgstr "-mrelocatable i -mcall-%s són incompatibles"

#: config/rs6000/aix43.h:54 config/rs6000/aix51.h:47 config/rs6000/aix52.h:53
#, gcc-internal-format
msgid "-maix64 required: 64-bit computation with 32-bit addressing not yet supported"
msgstr "es requereix -maix64: càlcul de 64 bits amb adreçament de 32 bits no té suport encara"

#. The Darwin ABI always includes AltiVec, can't be (validly) turned	   off.
#: config/rs6000/darwin.h:81
#, gcc-internal-format
msgid "-mdynamic-no-pic overrides -fpic or -fPIC"
msgstr ""

#: config/rs6000/darwin.h:92
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-m64 requires PowerPC64 architecture, enabling"
msgstr "-maix64 requereix que l'arquitectura PowerPC64 romangui activada"

#. See note below.
#. if (!rs6000_explicit_options.long_double)
#. rs6000_long_double_type_size = 128;
#: config/rs6000/eabispe.h:46 config/rs6000/linuxspe.h:62
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-m64 not supported in this configuration"
msgstr "%s no té suport en aquesta configuració"

#: config/rs6000/linux64.h:109
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-m64 requires a PowerPC64 cpu"
msgstr "-maix64 requereix que l'arquitectura PowerPC64 romangui activada"

#. Definitions for __builtin_return_address and __builtin_frame_address.
#. __builtin_return_address (0) should give link register (65), enable
#. this.
#. This should be uncommented, so that the link register is used, but
#. currently this would result in unmatched insns and spilling fixed
#. registers so we'll leave it for another day. When these problems are
#. taken care of one additional fetch will be necessary in RETURN_ADDR_RTX.
#. (mrs)
#. #define RETURN_ADDR_IN_PREVIOUS_FRAME
#. Number of bytes into the frame return addresses can be found. See
#. rs6000_stack_info in rs6000.c for more information on how the different
#. abi's store the return address.
#: config/rs6000/rs6000.h:1509
#, gcc-internal-format
msgid "RETURN_ADDRESS_OFFSET not supported"
msgstr "No es dóna suport a RETURN_ADDRESS_OFFSET"

#. Sometimes certain combinations of command options do not make sense
#. on a particular target machine. You can define a macro
#. `OVERRIDE_OPTIONS' to take account of this. This macro, if
#. defined, is executed once just after all the command options have
#. been parsed.
#.
#. The macro SUBTARGET_OVERRIDE_OPTIONS is provided for subtargets, to
#. get control.
#: config/rs6000/sysv4.h:130
#, gcc-internal-format
msgid "bad value for -mcall-%s"
msgstr "valor erroni per a -mcall-%s"

#: config/rs6000/sysv4.h:146
#, gcc-internal-format
msgid "bad value for -msdata=%s"
msgstr "valor erroni per a -msdata=%s"

#: config/rs6000/sysv4.h:163
#, gcc-internal-format
msgid "-mrelocatable and -msdata=%s are incompatible"
msgstr "-mrelocatable and i -msdata=%s són incompatibles"

#: config/rs6000/sysv4.h:172
#, gcc-internal-format
msgid "-f%s and -msdata=%s are incompatible"
msgstr "-f%s i -msdata=%s són incompatibles"

#: config/rs6000/sysv4.h:181
#, gcc-internal-format
msgid "-msdata=%s and -mcall-%s are incompatible"
msgstr "-msdata=%s i -mcall-%s són incompatibles"

#: config/rs6000/sysv4.h:190
#, gcc-internal-format
msgid "-mrelocatable and -mno-minimal-toc are incompatible"
msgstr "-mrelocatable i -mno-minimal-toc són incompatibles"

#: config/rs6000/sysv4.h:196
#, gcc-internal-format
msgid "-mrelocatable and -mcall-%s are incompatible"
msgstr "-mrelocatable i -mcall-%s són incompatibles"

#: config/rs6000/sysv4.h:203
#, gcc-internal-format
msgid "-fPIC and -mcall-%s are incompatible"
msgstr "-fPIC i -mcall-%s són incompatibles"

#: config/rs6000/sysv4.h:210
#, gcc-internal-format
msgid "-mcall-aixdesc must be big endian"
msgstr "-mcall-aixdesc ha de ser big endian"

#: config/rs6000/sysv4.h:215
#, gcc-internal-format
msgid "-msecure-plt not supported by your assembler"
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.h:233
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-m%s not supported in this configuration"
msgstr "%s no té suport en aquesta configuració"

#: config/s390/s390.c:1370
#, gcc-internal-format
msgid "stack guard value must be an exact power of 2"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:1377
#, gcc-internal-format
msgid "stack size must be an exact power of 2"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:1422
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "z/Architecture mode not supported on %s"
msgstr "no es dóna suport al mode trap en Unicos/Mk"

#: config/s390/s390.c:1424
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "64-bit ABI not supported in ESA/390 mode"
msgstr "el model de codi %s no té suport en el mode PIC"

#: config/s390/s390.c:1435
#, gcc-internal-format
msgid "-mbackchain -mpacked-stack -mhard-float are not supported in combination"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:1441
#, gcc-internal-format
msgid "-mstack-size implies use of -mstack-guard"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:1443
#, gcc-internal-format
msgid "stack size must be greater than the stack guard value"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:1445
#, gcc-internal-format
msgid "stack size must not be greater than 64k"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:1448
#, gcc-internal-format
msgid "-mstack-guard implies use of -mstack-size"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:6613
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "total size of local variables exceeds architecture limit"
msgstr "La grandària total de les variables locals excedeix els límits de l'arquitectura."

#: config/s390/s390.c:7269
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "frame size of %qs is "
msgstr "no es coneix la grandària d'emmagatzematge de \"%s\""

#: config/s390/s390.c:7269
#, gcc-internal-format
msgid " bytes"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:7273
#, gcc-internal-format
msgid "%qs uses dynamic stack allocation"
msgstr ""

#: config/score/score.c:514
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-fPIC and -G are incompatible"
msgstr "-fPIC i -mcall-%s són incompatibles"

#: config/sh/sh.c:6624
#, gcc-internal-format
msgid "__builtin_saveregs not supported by this subtarget"
msgstr "no es dóna suport a _builtin_saveregs en aquest subobjectiu"

#: config/sh/sh.c:7629
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute only applies to interrupt functions"
msgstr "l'atribut \"%s\" aplica solament a funcions d'interrupció"

#: config/sh/sh.c:7715
#, gcc-internal-format
msgid "attribute interrupt_handler is not compatible with -m5-compact"
msgstr ""

#. The argument must be a constant string.
#: config/sh/sh.c:7737
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute argument not a string constant"
msgstr "l'argument de l'atribut \"%s\" no és una cadena constant"

#. The argument must be a constant integer.
#: config/sh/sh.c:7762
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute argument not an integer constant"
msgstr "l'argument de l'atribut \"%s\" no és una cadena entera"

#: config/sh/sh.c:9814
#, gcc-internal-format
msgid "r0 needs to be available as a call-clobbered register"
msgstr ""

#: config/sh/sh.c:9835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Need a second call-clobbered general purpose register"
msgstr "Usar el registre BK com un registre de propòsit general"

#: config/sh/sh.c:9843
#, gcc-internal-format
msgid "Need a call-clobbered target register"
msgstr ""

#: config/sh/symbian.c:147
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %q+D is defined after prior declaration as dllimport: attribute ignored"
msgstr "la funció inline \"%s\" està declarada com dllimport: s'ignora l'atribut."

#: config/sh/symbian.c:159
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %q+D is declared as dllimport: attribute ignored"
msgstr "la funció «inline» \"%s\" està declarada com dllimport: s'ignora l'atribut."

#: config/sh/symbian.c:280
#, gcc-internal-format
msgid "failure in redeclaration of %q+D: dllimport'd symbol lacks external linkage"
msgstr ""

#: config/sh/symbian.c:326
#, gcc-internal-format
msgid "%s %q+D %s after being referenced with dllimport linkage"
msgstr ""

#: config/sh/symbian.c:892 cp/tree.c:2411
#, gcc-internal-format
msgid "lang_* check: failed in %s, at %s:%d"
msgstr "revisió lang_*: ha fallat en %s, en %s:%d"

#. FIXME
#: config/sh/netbsd-elf.h:95
#, gcc-internal-format
msgid "unimplemented-shmedia profiling"
msgstr ""

#. There are no delay slots on SHmedia.
#. Relaxation isn't yet supported for SHmedia
#. After reload, if conversion does little good but can cause 	   ICEs:								   - find_if_block doesn't do anything for SH because we don't	    have conditional execution patterns. (We use conditional	    move patterns, which are handled differently, and only		    before reload).							   - find_cond_trap doesn't do anything for the SH because we #. don't have conditional traps.					   - find_if_case_1 uses redirect_edge_and_branch_force in		    the only path that does an optimization, and this causes		    an ICE when branch targets are in registers.			   - find_if_case_2 doesn't do anything for the SHmedia after		    reload except when it can redirect a tablejump - and		    that's rather rare.
#. -fprofile-arcs needs a working libgcov . In unified tree		 configurations with newlib, this requires to configure with		 --with-newlib --with-headers. But there is no way to check		 here we have a working libgcov, so just assume that we have.
#: config/sh/sh.h:617
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "profiling is still experimental for this target"
msgstr "No es dóna suport a anàlisi de perfil en aquest objectiu."

#. Only the sh64-elf assembler fully supports .quad properly.
#. Pick one that makes most sense for the target in general.		  It is not much good to use different functions depending		  on -Os, since then we'll end up with two different functions		  when some of the code is compiled for size, and some for		  speed.
#. SH4 tends to emphasize speed.
#. These have their own way of doing things.
#. ??? Should we use the integer SHmedia function instead?
#. SH1 .. SH3 cores often go into small-footprint systems, so		  default to the smallest implementation available.
#. ??? EXPERIMENTAL
#. User supplied - leave it alone.
#. The debugging information is sufficient,			    but gdb doesn't implement this yet
#. Never run scheduling before reload, since that can			 break global alloc, and generates slower code anyway due		 to the pressure on R0.
#. Enable sched1 for SH4; ready queue will be reordered by		 the target hooks when pressure is high. We can not do this for 	 SH3 and lower as they give spill failures for R0.
#. ??? Current exception handling places basic block boundaries		 after call_insns. It causes the high pressure on R0 and gives		 spill failures for R0 in reload. See PR 22553 and the thread		 on gcc-patches							     <http://gcc.gnu.org/ml/gcc-patches/2005-10/msg00816.html>.
#: config/sh/sh.h:715
#, gcc-internal-format
msgid "ignoring -fschedule-insns because of exception handling bug"
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.c:671
#, gcc-internal-format
msgid "%s is not supported by this configuration"
msgstr "%s no té suport en aquesta configuració"

#: config/sparc/sparc.c:678
#, gcc-internal-format
msgid "-mlong-double-64 not allowed with -m64"
msgstr "no es permet -mlong-double-64 amb -m64"

#: config/sparc/sparc.c:703
#, gcc-internal-format
msgid "-mcmodel= is not supported on 32 bit systems"
msgstr "-mcmodel= no té suport en sistemes de 32 bit"

#: config/stormy16/stormy16.c:500
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "constant halfword load operand out of range"
msgstr "l'argument constant està fora de límits per a \"%s\""

#: config/stormy16/stormy16.c:510
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "constant arithmetic operand out of range"
msgstr "l'argument constant està fora de límits per a \"%s\""

#: config/stormy16/stormy16.c:1111
#, gcc-internal-format
msgid "local variable memory requirements exceed capacity"
msgstr ""

#: config/stormy16/stormy16.c:1277
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function_profiler support"
msgstr "suport per a function_profiler per a MMIX"

#: config/stormy16/stormy16.c:1366
#, gcc-internal-format
msgid "cannot use va_start in interrupt function"
msgstr "no es pot usar va_start en una funció d'interrupció"

#: config/stormy16/stormy16.c:1909
#, gcc-internal-format
msgid "switch statement of size %lu entries too large"
msgstr "la declaració «switch» de grandària %lu entrades és massa gran"

#: config/stormy16/stormy16.c:2277
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__BELOW100__%> attribute only applies to variables"
msgstr "l'atribut \"%s\" solament aplica a variables"

#: config/stormy16/stormy16.c:2284
#, gcc-internal-format
msgid "__BELOW100__ attribute not allowed with auto storage class"
msgstr ""

#: config/v850/v850-c.c:67
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma GHS endXXXX found without previous startXXX"
msgstr "es va trobar un #pragma GHS endXXXX sense un startXXX previ"

#: config/v850/v850-c.c:70
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma GHS endXXX does not match previous startXXX"
msgstr "el #pragma GHS endXXXX no coincideix amb el startXXX previ"

#: config/v850/v850-c.c:96
#, gcc-internal-format
msgid "cannot set interrupt attribute: no current function"
msgstr "no es pot establir l'atribut d'interrupció: no hi ha funció actual"

#: config/v850/v850-c.c:104
#, gcc-internal-format
msgid "cannot set interrupt attribute: no such identifier"
msgstr "no es pot establir l'atribut d'interrupció: no hi ha tal identificador"

#: config/v850/v850-c.c:149
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs section"
msgstr "escombraries al final de la secció #pragma ghs"

#: config/v850/v850-c.c:166
#, gcc-internal-format
msgid "unrecognized section name \"%s\""
msgstr "no es reconeix el nom de secció \"%s\""

#: config/v850/v850-c.c:181
#, gcc-internal-format
msgid "malformed #pragma ghs section"
msgstr "secció #pragma ghs malformada"

#: config/v850/v850-c.c:200
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs interrupt"
msgstr "escombraries al final del #pragma ghs interrupt"

#: config/v850/v850-c.c:211
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs starttda"
msgstr "escombraries al final del #pragma ghs starttda"

#: config/v850/v850-c.c:222
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs startsda"
msgstr "escombraries al final del #pragma ghs startsda"

#: config/v850/v850-c.c:233
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs startzda"
msgstr "escombraries al final del #pragma ghs startzda"

#: config/v850/v850-c.c:244
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs endtda"
msgstr "escombraries al final del #pragma ghs endtda"

#: config/v850/v850-c.c:255
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs endsda"
msgstr "escombraries al final del #pragma ghs endsda"

#: config/v850/v850-c.c:266
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma ghs endzda"
msgstr "escombraries al final del #pragma ghs endzda"

#: config/v850/v850.c:184
#, gcc-internal-format
msgid "value passed to %<-m%s%> is too large"
msgstr ""

#: config/v850/v850.c:2159
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jdata area attributes cannot be specified for local variables"
msgstr "no es pot especificar un atribut d'àrea de dades per a variables locals"

#: config/v850/v850.c:2170
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "data area of %q+D conflicts with previous declaration"
msgstr "l'àrea de dades de \"%s\" en conflicte amb una declaració prèvia"

#: config/v850/v850.c:2300
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bogus JR construction: %d"
msgstr "construcció JR ambigua: %d\n"

#: config/v850/v850.c:2318 config/v850/v850.c:2427
#, gcc-internal-format
msgid "bad amount of stack space removal: %d"
msgstr "quantitat errònia d'eliminació d'espai de pila: %d"

#: config/v850/v850.c:2407
#, gcc-internal-format
msgid "bogus JARL construction: %d\n"
msgstr "construcció JARL ambigua: %d\n"

#: config/v850/v850.c:2706
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bogus DISPOSE construction: %d"
msgstr "construcció DISPOSE ambigua: %d\n"

#: config/v850/v850.c:2725
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too much stack space to dispose of: %d"
msgstr "Massa espai de pila per a preparar: %d"

#: config/v850/v850.c:2827
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bogus PREPEARE construction: %d"
msgstr "construcció PREPEARE ambigua: %d\n"

#: config/v850/v850.c:2846
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too much stack space to prepare: %d"
msgstr "Massa espai de pila per a preparar: %d"

#: config/xtensa/xtensa.c:1521
#, gcc-internal-format
msgid "boolean registers required for the floating-point option"
msgstr "es requereixen registres booleans per a l'opció de coma flotant"

#: config/xtensa/xtensa.c:1567
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "-f%s is not supported with CONST16 instructions"
msgstr "%s no té suport en aquesta configuració"

#: config/xtensa/xtensa.c:1572
#, gcc-internal-format
msgid "PIC is required but not supported with CONST16 instructions"
msgstr ""

#: config/xtensa/xtensa.c:2430
#, gcc-internal-format
msgid "only uninitialized variables can be placed in a .bss section"
msgstr "només les variables sense inicialitzar es poden col·locar en una secció .bss"

#: ada/misc.c:267
#, gcc-internal-format
msgid "missing argument to \"-%s\""
msgstr "Falten arguments per a \"-%s\""

#: ada/misc.c:318
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<-gnat%> misspelled as %<-gant%>"
msgstr "\"-gnat\" mal lletrejat com \"-gant\""

#: cp/call.c:2420
#, gcc-internal-format
msgid "%s %D(%T, %T, %T) <built-in>"
msgstr "%s %D(%T, %T, %T) <intern>"

#: cp/call.c:2425
#, gcc-internal-format
msgid "%s %D(%T, %T) <built-in>"
msgstr "%s %D(%T, %T) <intern>"

#: cp/call.c:2429
#, gcc-internal-format
msgid "%s %D(%T) <built-in>"
msgstr "%s %D(%T) <intern>"

#: cp/call.c:2433
#, gcc-internal-format
msgid "%s %T <conversion>"
msgstr "%s %T <conversió>"

#: cp/call.c:2435
#, gcc-internal-format
msgid "%s %+#D <near match>"
msgstr ""

#: cp/call.c:2437 cp/pt.c:1344
#, gcc-internal-format
msgid "%s %+#D"
msgstr "%s %+#D"

#: cp/call.c:2659
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conversion from %qT to %qT is ambiguous"
msgstr "la conversió de \"%T\" a \"%T\" és ambigua"

#: cp/call.c:2812 cp/call.c:2830 cp/call.c:2893
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no matching function for call to %<%D(%A)%>"
msgstr "no hi ha una funció coincident per a la crida a \"%D(%A)\""

#: cp/call.c:2833 cp/call.c:2896
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call of overloaded %<%D(%A)%> is ambiguous"
msgstr "la crida del \"%D(%A)\" sobrecarregat és ambigua"

#. It's no good looking for an overloaded operator() on a
#. pointer-to-member-function.
#: cp/call.c:2968
#, gcc-internal-format
msgid "pointer-to-member function %E cannot be called without an object; consider using .* or ->*"
msgstr "la funció punter-a-membre %E no es pot cridar dintre d'un objecte; consideri utilitzar .* o ->*"

#: cp/call.c:3042
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no match for call to %<(%T) (%A)%>"
msgstr "no hi ha coincidència per a la crida a \"(%T) (%A)\""

#: cp/call.c:3051
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call of %<(%T) (%A)%> is ambiguous"
msgstr "la crida de \"(%T) (%A)\" és ambigua"

#: cp/call.c:3089
#, gcc-internal-format
msgid "%s for ternary %<operator?:%> in %<%E ? %E : %E%>"
msgstr ""

#: cp/call.c:3095
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s for %<operator%s%> in %<%E%s%>"
msgstr "%s per a \"operator%s\" en \"%E%s\""

#: cp/call.c:3099
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s for %<operator[]%> in %<%E[%E]%>"
msgstr "%s per a \"operator%s\" en \"%E%s\""

#: cp/call.c:3104
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s for %qs in %<%s %E%>"
msgstr "%s per a \"operador%s\" en \"%s%E\""

#: cp/call.c:3109
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s for %<operator%s%> in %<%E %s %E%>"
msgstr "%s per a \"operador%s\" en \"%s%E\""

#: cp/call.c:3112
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s for %<operator%s%> in %<%s%E%>"
msgstr "%s per a \"operador%s\" en \"%s%E\""

#: cp/call.c:3204
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids omitting the middle term of a ?: expression"
msgstr "ISO C++ prohibeix l'omissió del terme mig d'una expressió ?:"

#: cp/call.c:3281
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE has type %<void%> and is not a throw-expression"
msgstr "\"%E\" té tipus \"void\" i no és una expressió throw"

#: cp/call.c:3320 cp/call.c:3540
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "operands to ?: have different types %qT and %qT"
msgstr "els operands de ?: tenen tipus diferents"

#: cp/call.c:3494
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "enumeral mismatch in conditional expression: %qT vs %qT"
msgstr "no coincideix el enumeral en l'expressió condicional: \"%T\" vs \"%T\""

#: cp/call.c:3501
#, gcc-internal-format
msgid "enumeral and non-enumeral type in conditional expression"
msgstr "tipus enumeral i no enumeral en l'expressió condicional"

#: cp/call.c:3798
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no %<%D(int)%> declared for postfix %qs, trying prefix operator instead"
msgstr "no es va declarar \"%D(int)\" per al \"%s\" postfix, intentant en el seu lloc l'operador prefix"

#: cp/call.c:3871
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "comparison between %q#T and %q#T"
msgstr "comparança entre \"%#T\" i \"%#T\""

#: cp/call.c:4127
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no suitable %<operator %s%> for %qT"
msgstr "no hi ha un operador \"operator delete\" adequat per a \"%T\""

#: cp/call.c:4145
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D is private"
msgstr "\"%+#D\" és privat"

#: cp/call.c:4147
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D is protected"
msgstr "\"%+#D\" està protegit"

#: cp/call.c:4149
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D is inaccessible"
msgstr "\"%+#D\" és inaccessible"

#: cp/call.c:4150
#, gcc-internal-format
msgid "within this context"
msgstr "des d'aquest context"

#: cp/call.c:4239 cp/cvt.c:265
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid conversion from %qT to %qT"
msgstr "conversió no vàlida de \"%T\" a \"%T\""

#: cp/call.c:4241
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " initializing argument %P of %qD"
msgstr " inicialitzant l'argument %P de \"%D\""

#: cp/call.c:4253
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing NULL to non-pointer argument %P of %qD"
msgstr "passant NULL usat per al no punter %s %P de \"%D\""

#: cp/call.c:4256
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "converting to non-pointer type %qT from NULL"
msgstr "%s al tipus \"%T\" que no és un punter des de NULL"

#: cp/call.c:4264
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing %qT for argument %P to %qD"
msgstr "en el pas de l'argument %P de \"%+D\""

#: cp/call.c:4267
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "converting to %qT from %qT"
msgstr "convertint de \"%T\" a \"%T\""

#: cp/call.c:4407
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot bind bitfield %qE to %qT"
msgstr "no es pot inicialitzar \"%T\" des de \"%T\""

#: cp/call.c:4410 cp/call.c:4426
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot bind packed field %qE to %qT"
msgstr "no es pot declarar que el camp \"%D\" sigui de tipus \"%T\""

#: cp/call.c:4413
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot bind rvalue %qE to %qT"
msgstr "no es pot inicialitzar \"%T\" des de \"%T\""

#: cp/call.c:4527
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot pass objects of non-POD type %q#T through %<...%>; call will abort at runtime"
msgstr "no es pot passar objectes de tipus \"%#T\" que no és POD a través de \"...\"; la cridada avortarà en temps d'execució"

#. Undefined behavior [expr.call] 5.2.2/7.
#: cp/call.c:4555
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot receive objects of non-POD type %q#T through %<...%>; call will abort at runtime"
msgstr "no es pot passar objectes de tipus \"%#T\" que no és POD a través de \"...\"; la cridada avortarà en temps d'execució"

#: cp/call.c:4598
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "the default argument for parameter %d of %qD has not yet been parsed"
msgstr "l'argument per omissió per al paràmetre del tipus \"%T\" té el tipus \"%T\""

#: cp/call.c:4682
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of function call might be a candidate for a format attribute"
msgstr "Avisar per funcions que podrien ser candidates per a atributs de format"

#: cp/call.c:4819
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing %qT as %<this%> argument of %q#D discards qualifiers"
msgstr "passar \"%T\" com l'argument \"this\" de \"%#D\" descarta als qualificadors"

#: cp/call.c:4838
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not an accessible base of %qT"
msgstr "\"%T\" no és una base inaccessible de \"%T\""

#: cp/call.c:5094
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "could not find class$ field in java interface type %qT"
msgstr "no es va poder trobar un camp class$ en el tipus d'interfície java \"%T\""

#: cp/call.c:5337
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call to non-function %qD"
msgstr "cridada a \"%D\" que no és funció"

#: cp/call.c:5459
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no matching function for call to %<%T::%s(%A)%#V%>"
msgstr "no es troba una funció coincident per a la cridada a \"%T::%D(%A)%#V\""

#: cp/call.c:5477
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call of overloaded %<%s(%A)%> is ambiguous"
msgstr "la cridada del \"%D(%A)\" sobrecarregat és ambigua"

#: cp/call.c:5503
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot call member function %qD without object"
msgstr "no es pot cridar a la funció membre \"%D\" sense un objecte"

#: cp/call.c:6123
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "passing %qT chooses %qT over %qT"
msgstr "passar \"%T\" escull \"%T\" sobre \"%T\""

#: cp/call.c:6125 cp/name-lookup.c:4259 cp/name-lookup.c:4680
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " in call to %qD"
msgstr " en la crida a \"%D\""

#: cp/call.c:6182
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "choosing %qD over %qD"
msgstr "escollint \"%D\" sobre \"%D\""

#: cp/call.c:6183
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " for conversion from %qT to %qT"
msgstr " per a la conversió de \"%T\" a \"%T\""

#: cp/call.c:6185
#, gcc-internal-format
msgid " because conversion sequence for the argument is better"
msgstr " perquè la seqüència de conversió per a l'argument és millor"

#: cp/call.c:6299
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ says that these are ambiguous, even though the worst conversion for the first is better than the worst conversion for the second:"
msgstr ""

#: cp/call.c:6443
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "could not convert %qE to %qT"
msgstr "no es pot convertir \"%E\" a \"%T\""

#: cp/call.c:6577
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid initialization of non-const reference of type %qT from a temporary of type %qT"
msgstr "const_cast no vàlid d'un rvalue de tipus \"%T\" al tipus \"%T\""

#: cp/call.c:6581
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid initialization of reference of type %qT from expression of type %qT"
msgstr "initialització no vàlida de reference de tipus \"%T\" a partir d'una expressió de tipus \"%T\""

#: cp/class.c:280
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot convert from base %qT to derived type %qT via virtual base %qT"
msgstr "no es pot convertir de la base \"%T\" al tipus derivat \"%T\" a través de la base virtual \"%T\""

#: cp/class.c:949
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Java class %qT cannot have a destructor"
msgstr "la classe base \"%#T\" té un destructor no virtual"

#: cp/class.c:951
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Java class %qT cannot have an implicit non-trivial destructor"
msgstr "la classe base \"%#T\" té un destructor no virtual"

#: cp/class.c:1058
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "repeated using declaration %q+D"
msgstr "per a la declaració de patró \"%D\""

#: cp/class.c:1060
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "using declaration %q+D conflicts with a previous using declaration"
msgstr "%Jla secció de \"%D\" causa conflictes amb la declaració prèvia"

#: cp/class.c:1065
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D cannot be overloaded"
msgstr "no es poden sobrecarregar \"%#D\" i \"%#D\""

#: cp/class.c:1066
#, gcc-internal-format
msgid "with %q+#D"
msgstr ""

#: cp/class.c:1134
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting access specifications for method %q+D, ignored"
msgstr "especificacions d'accés en conflicte per al mètode \"%D\", ignorat"

#: cp/class.c:1137
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting access specifications for field %qE, ignored"
msgstr "especificacions d'accés en conflicte per al camp \"%s\", ignorat"

#: cp/class.c:1198 cp/class.c:1206
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D invalid in %q#T"
msgstr "\"%D\" no vàlid en \"%#T\""

#: cp/class.c:1199
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " because of local method %q+#D with same name"
msgstr " a causa del mètode local \"%D\" amb el mateix nom"

#: cp/class.c:1207
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " because of local member %q+#D with same name"
msgstr " a causa del membre local \"%D\" amb el mateix nom"

#: cp/class.c:1250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base class %q#T has a non-virtual destructor"
msgstr "la classe base \"%#T\" té un destructor no virtual"

#: cp/class.c:1563
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "all member functions in class %qT are private"
msgstr "tots les funcions membres en la classe \"%#T\" són privades"

#: cp/class.c:1575
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T only defines a private destructor and has no friends"
msgstr "\"%#T\" solament defineix un destructor privat i no té friends"

#: cp/class.c:1619
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T only defines private constructors and has no friends"
msgstr "\"%#T\" solament defineix constructors privats i no té friends"

#: cp/class.c:2012
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no unique final overrider for %qD in %qT"
msgstr "no hi ha un eixafador únic final per a \"%D\" en \"%#T\""

#. Here we know it is a hider, and no overrider exists.
#: cp/class.c:2441
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D was hidden"
msgstr "\"%D\" estava amagat"

#: cp/class.c:2442
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " by %q+D"
msgstr " per \"%D\""

#: cp/class.c:2483 cp/decl2.c:1037
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D invalid; an anonymous union can only have non-static data members"
msgstr "\"%D\" no vàlid; un union anònim només pot tenir membres amb dades no estàtiques"

#: cp/class.c:2489 cp/decl2.c:1043
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "private member %q+#D in anonymous union"
msgstr "membre privat \"%D\" en union anònima"

#: cp/class.c:2491 cp/decl2.c:1045
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "protected member %q+#D in anonymous union"
msgstr "membre protegit \"%D\" en union anònima"

#: cp/class.c:2664
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %q+#D with non-integral type"
msgstr "camp de bits \"%D\" amb tipus no enter"

#: cp/class.c:2678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %q+D width not an integer constant"
msgstr "l'amplària del camp de bits \"%D\" no és una constant entera"

#: cp/class.c:2683
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "negative width in bit-field %q+D"
msgstr "amplària negativa en el camp de bit \"%D\""

#: cp/class.c:2688
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "zero width for bit-field %q+D"
msgstr "amplària zero per al camp de bits \"%D\""

#: cp/class.c:2694
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "width of %q+D exceeds its type"
msgstr "l'amplària de \"%D\" excedeix el seu tipus"

#: cp/class.c:2703
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D is too small to hold all values of %q#T"
msgstr "\"%D\" és massa petit per a guardar tots els valors de \"%#T\""

#: cp/class.c:2758
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %q+#D with constructor not allowed in union"
msgstr "no es permet el membre \"%D\" amb constructor en la union"

#: cp/class.c:2761
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %q+#D with destructor not allowed in union"
msgstr "no es permet el membre \"%D\" amb destructor en la union"

#: cp/class.c:2763
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %q+#D with copy assignment operator not allowed in union"
msgstr "no es permet el membre \"%D\" amb operador d'assignació de còpia en la union"

#: cp/class.c:2786
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple fields in union %qT initialized"
msgstr "múltiples camps inicialitzats en la unió \"%#T\""

#: cp/class.c:2875
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D may not be static because it is a member of a union"
msgstr "\"%D\" ha de ser una funció membre que no sigui static"

#: cp/class.c:2880
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D may not have reference type %qT because it is a member of a union"
msgstr "\"%D\" ha de ser una funció membre que no sigui static"

#: cp/class.c:2891
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %q+D invalidly declared function type"
msgstr "el camp \"%D\" és declarat no vàlidament com un tipus de funció"

#: cp/class.c:2897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %q+D invalidly declared method type"
msgstr "el camp \"%D\" és declarat no vàlidament com un tipus de mètode"

#: cp/class.c:2929
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static reference %q+#D in class without a constructor"
msgstr "referència \"%D\" que no és static en una classe sense un constructor"

#: cp/class.c:2940
#, gcc-internal-format
msgid "ignoring packed attribute because of unpacked non-POD field %q+#D"
msgstr ""

#: cp/class.c:3007
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static const member %q+#D in class without a constructor"
msgstr "membre const \"%D\" que no és static en una classe sense un constructor"

#: cp/class.c:3022
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %q+#D with same name as class"
msgstr "camp \"%D\" amb el mateix nom que la classe"

#: cp/class.c:3055
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T has pointer data members"
msgstr "\"%#T\" té membres punters a dades"

#: cp/class.c:3060
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " but does not override %<%T(const %T&)%>"
msgstr " però no s'imposa a \"%T(const %T&)\""

#: cp/class.c:3062
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " or %<operator=(const %T&)%>"
msgstr " o a \"operator=(cont %T&)\""

#: cp/class.c:3066
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " but does not override %<operator=(const %T&)%>"
msgstr " però no s'imposa a \"operator=(const %T&)\""

#: cp/class.c:3526
#, gcc-internal-format
msgid "offset of empty base %qT may not be ABI-compliant and maychange in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:3639
#, gcc-internal-format
msgid "class %qT will be considered nearly empty in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:3721
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer specified for non-virtual method %q+D"
msgstr "es va especificar un inicialitzador per al mètode no virtual \"%D\""

#: cp/class.c:4384
#, gcc-internal-format
msgid "offset of virtual base %qT is not ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:4483
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "direct base %qT inaccessible in %qT due to ambiguity"
msgstr "base directa \"%T\" inaccessible en \"%T\" a causa d'ambigüitat"

#: cp/class.c:4495
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "virtual base %qT inaccessible in %qT due to ambiguity"
msgstr "base virtual \"%T\" inaccessible en \"%T\" a causa d'ambigüitat"

#: cp/class.c:4674
#, gcc-internal-format
msgid "size assigned to %qT may not be ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:4714
#, gcc-internal-format
msgid "the offset of %qD may not be ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:4742
#, gcc-internal-format
msgid "offset of %q+D is not ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:4751
#, gcc-internal-format
msgid "%q+D contains empty classes which may cause base classes to be placed at different locations in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:4834
#, gcc-internal-format
msgid "layout of classes derived from empty class %qT may change in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:4980 cp/parser.c:13573
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of %q#T"
msgstr "redefinició de \"%#T\""

#: cp/class.c:5134
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T has virtual functions but non-virtual destructor"
msgstr "\"%#T\" té funcions virtuals però destructors no virtuals"

#: cp/class.c:5236
#, gcc-internal-format
msgid "trying to finish struct, but kicked out due to previous parse errors"
msgstr "es va tractar d'acabar struct, però va ser tret a causa d'errors previs de decodificació"

#: cp/class.c:5690
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "language string %<\"%E\"%> not recognized"
msgstr "cadena de llenguatge \"\"%s\"\" no reconeguda"

#: cp/class.c:5779
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot resolve overloaded function %qD based on conversion to type %qT"
msgstr "no es pot resoldre la funció sobrecarregada \"%D\" basant-se en la conversió al tipus \"%T\""

#: cp/class.c:5908
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no matches converting function %qD to type %q#T"
msgstr "no hi ha coincidències al convertir la funció \"%D\" al tipus \"%#T\""

#: cp/class.c:5931
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "converting overloaded function %qD to type %q#T is ambiguous"
msgstr "la conversió de la funció sobrecarregada \"%D\" al tipus \"%#T\" és ambigua"

#: cp/class.c:5957
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assuming pointer to member %qD"
msgstr "assumint el punter a membre \"%D\""

#: cp/class.c:5960
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "(a pointer to member can only be formed with %<&%E%>)"
msgstr "(un punter a membre solament es pot formar amb \"&%E\")"

#: cp/class.c:6016 cp/class.c:6050
#, gcc-internal-format
msgid "not enough type information"
msgstr "no hi ha suficient informació de tipus"

#: cp/class.c:6033
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "argument of type %qT does not match %qT"
msgstr "l'argument de tipus \"%T\" no coincideix amb \"%T\""

#. [basic.scope.class]
#.
#. A name N used in a class S shall refer to the same declaration
#. in its context and when re-evaluated in the completed scope of
#. S.
#: cp/class.c:6320 cp/decl.c:1192 cp/name-lookup.c:509
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q#D"
msgstr "la declaració de \"%#D\""

#: cp/class.c:6321
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "changes meaning of %qD from %q+#D"
msgstr "canvia el significat de \"%D\" a partir de \"%+#D\""

#: cp/cp-gimplify.c:99
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "continue statement not within loop or switch"
msgstr "la declaració break no està dintre d'un cicle o «switch»"

#: cp/cp-gimplify.c:373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "statement with no effect"
msgstr "%s no té %s"

#: cp/cvt.c:92
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't convert from incomplete type %qT to %qT"
msgstr "no es pot convertir des del tipus de dada incompleta \"%T\" a \"%T\""

#: cp/cvt.c:101
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conversion of %qE from %qT to %qT is ambiguous"
msgstr "la conversió de \"%E\" des de \"%T\" a \"%T\" és ambigua"

#: cp/cvt.c:170 cp/cvt.c:239 cp/cvt.c:286
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot convert %qE from type %qT to type %qT"
msgstr "no es pot convertir \"%E\" des del tipus \"%T\" al tipus \"%T\""

#: cp/cvt.c:199 cp/cvt.c:203
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer to member cast from %qT to %qT is via virtual base"
msgstr "el punter a la conversió de membre de \"%T\" a \"%T\" és a través d'una base virtual"

#: cp/cvt.c:500
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conversion from %qT to %qT discards qualifiers"
msgstr "la conversió de \"%T\" a \"%T\" descarta els qualificadors"

#: cp/cvt.c:518 cp/typeck.c:5160
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "casting %qT to %qT does not dereference pointer"
msgstr "la conversió de \"%T\" a \"%T\" no dereferencia els punters"

#: cp/cvt.c:545
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot convert type %qT to type %qT"
msgstr "no es pot convertir del tipus \"%T\" al tipus \"%T\""

#: cp/cvt.c:681
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conversion from %q#T to %q#T"
msgstr "conversió de \"%#T\" a \"%#T\""

#: cp/cvt.c:693 cp/cvt.c:713
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T used where a %qT was expected"
msgstr "es va usar un \"%#T\" on s'esperava un \"%T\""

#: cp/cvt.c:728
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T used where a floating point value was expected"
msgstr "es va usar un \"%#T\" on s'esperava un valor de coma flotant"

#: cp/cvt.c:775
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conversion from %qT to non-scalar type %qT requested"
msgstr "es va sol·licitar la conversió des de \"%T\" al tipus no escalar \"%T\""

#: cp/cvt.c:809
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pseudo-destructor is not called"
msgstr "l'argument per a l'atribut \"%s\" és més gran que %d"

#: cp/cvt.c:869
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "object of incomplete type %qT will not be accessed in %s"
msgstr "l'objecte de tipus incomplet \"%T\" no es accesará en %s"

#: cp/cvt.c:874
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "object of type %qT will not be accessed in %s"
msgstr "l'objecte de tipus \"%T\" no es accesará en %s"

#: cp/cvt.c:890
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "object %qE of incomplete type %qT will not be accessed in %s"
msgstr "l'objecte \"%E\" de tipus incomplet \"%T\" no es accesará en %s"

#. [over.over] enumerates the places where we can take the address
#. of an overloaded function, and this is not one of them.
#: cp/cvt.c:925
#, gcc-internal-format
msgid "%s cannot resolve address of overloaded function"
msgstr "%s no es pot resoldre l'adreça de la funció sobrecarregada"

#. Only warn when there is no &.
#: cp/cvt.c:932
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s is a reference, not call, to function %qE"
msgstr "%s és una referència, no una cridada, a la funció \"%E\""

#: cp/cvt.c:949
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s has no effect"
msgstr "%s no té %s"

#: cp/cvt.c:981
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "value computed is not used"
msgstr "l'autòmat \"%s\" no s'utilitza"

#: cp/cvt.c:1091
#, gcc-internal-format
msgid "converting NULL to non-pointer type"
msgstr "convertint NULL a un tipus que no és punter"

#: cp/cvt.c:1197
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ambiguous default type conversion from %qT"
msgstr "conversió de tipus per omissió ambigua des de \"%T\""

#: cp/cvt.c:1199
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " candidate conversions include %qD and %qD"
msgstr " les conversions candidates inclouen \"%D\" i \"%D\""

#: cp/decl.c:1059
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD was declared %<extern%> and later %<static%>"
msgstr "\"%s\" va ser declarat \"extern\" i després \"static\""

#: cp/decl.c:1060 cp/decl.c:1593 objc/objc-act.c:2921 objc/objc-act.c:7489
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+D"
msgstr "declaració prèvia de \"%D\""

#: cp/decl.c:1093
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qF throws different exceptions"
msgstr "la declaració de \"%F\" llança excepcions diferents"

#: cp/decl.c:1094
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "from previous declaration %q+F"
msgstr "que la declaració prèvia \"%F\""

#: cp/decl.c:1146
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %q+D redeclared as inline"
msgstr "funció \"%s\" re declarada com «inline»"

#: cp/decl.c:1148
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+D with attribute noinline"
msgstr "declaració prèvia de la funció \"%s\" amb l'atribut «noinline»"

#: cp/decl.c:1155
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %q+D redeclared with attribute noinline"
msgstr "funció \"%s\" re-declarada amb l'atribut «noinline»"

#: cp/decl.c:1157
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+D was inline"
msgstr "la declaració prèvia de la funció \"%s\" va ser «inline»"

#: cp/decl.c:1179 cp/decl.c:1252
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "shadowing %s function %q#D"
msgstr "enfosquint la funció de biblioteca \"%#D\""

#: cp/decl.c:1188
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "library function %q#D redeclared as non-function %q#D"
msgstr "la funció de biblioteca \"%#D\" és redeclarada com \"%#D\" que no és funció"

#: cp/decl.c:1193
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicts with built-in declaration %q#D"
msgstr "causa conflicte amb la declaració interna \"%#D\""

#: cp/decl.c:1247 cp/decl.c:1356 cp/decl.c:1372
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "new declaration %q#D"
msgstr "declaració nova \"%#D\""

#: cp/decl.c:1248
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ambiguates built-in declaration %q#D"
msgstr "fa ambigua la declaració interna \"%#D\""

#: cp/decl.c:1320
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D redeclared as different kind of symbol"
msgstr "\"%#D\" redeclarat com un tipus diferent de símbol"

#: cp/decl.c:1323
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+#D"
msgstr "declaració prèvia de \"%#D\""

#: cp/decl.c:1342
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of template %q#D"
msgstr "declaració del patró \"%#D\""

#: cp/decl.c:1343 cp/name-lookup.c:510
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicts with previous declaration %q+#D"
msgstr "causa conflictes amb la declaració prèvia \"%#D\""

#: cp/decl.c:1357 cp/decl.c:1373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ambiguates old declaration %q+#D"
msgstr "fa ambigua la declaració antiga \"%#D\""

#: cp/decl.c:1365
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of C function %q#D conflicts with"
msgstr "la declaració de la funció C \"%#D\" té conflictes amb"

#: cp/decl.c:1367
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration %q+#D here"
msgstr "declaració prèvia de \"%#D\" aquí"

#: cp/decl.c:1381
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting declaration %q#D"
msgstr "declaracions de \"%s\" en conflicte"

#: cp/decl.c:1382
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D has a previous declaration as %q#D"
msgstr "declaració prèvia com \"%#D\""

#. [namespace.alias]
#.
#. A namespace-name or namespace-alias shall not be declared as
#. the name of any other entity in the same declarative region.
#. A namespace-name defined at global scope shall not be
#. declared as the name of any other entity in any global scope
#. of the program.
#: cp/decl.c:1434
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of namespace %qD conflicts with"
msgstr "la declaració de la funció C \"%#D\" té conflictes amb"

#: cp/decl.c:1435
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of namespace %q+D here"
msgstr "declaració prèvia de \"%#D\" aquí"

#: cp/decl.c:1446
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D previously defined here"
msgstr "es va definir \"%#D\" prèviament aquí"

#: cp/decl.c:1447
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D previously declared here"
msgstr "es va declarar \"%#D\" prèviament aquí"

#. Prototype decl follows defn w/o prototype.
#: cp/decl.c:1456
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q+#D"
msgstr "el prototip per a \"%#D\""

#: cp/decl.c:1457
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jfollows non-prototype definition here"
msgstr "a continuació la definició del no prototip aquí"

#: cp/decl.c:1497
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration of %q+#D with %qL linkage"
msgstr "declaració prèvia de \"%#D\" amb l'enllaç %L"

#: cp/decl.c:1499
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicts with new declaration with %qL linkage"
msgstr "té conflictes amb la declaració nova amb l'enllaç %L"

#: cp/decl.c:1522 cp/decl.c:1528
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default argument given for parameter %d of %q#D"
msgstr "argument per omissió donat per al paràmetre %d de \"%#D\""

#: cp/decl.c:1524 cp/decl.c:1530
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "after previous specification in %q+#D"
msgstr "després de l'especificació prèvia en \"%#D\""

#: cp/decl.c:1539
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D was used before it was declared inline"
msgstr "es va usar \"%#D\" abans que sigui declarat «inline»"

#: cp/decl.c:1540
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jprevious non-inline declaration here"
msgstr "declaració prèvia no «inline» aquí"

#: cp/decl.c:1592
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redundant redeclaration of %qD in same scope"
msgstr "declaració redundant de \"%D\" en el mateix àmbit"

#. From [temp.expl.spec]:
#.
#. If a template, a member template or the member of a class
#. template is explicitly specialized then that
#. specialization shall be declared before the first use of
#. that specialization that would cause an implicit
#. instantiation to take place, in every translation unit in
#. which such a use occurs.
#: cp/decl.c:1859
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit specialization of %qD after first use"
msgstr "especialització explícita de %D després del primer ús"

#: cp/decl.c:1943
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D: visibility attribute ignored because it"
msgstr "s'ignora l'atribut \"%s\""

#: cp/decl.c:1945
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jconflicts with previous declaration here"
msgstr "causa conflictes amb la declaració prèvia \"%#D\""

#: cp/decl.c:2312
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump to label %qD"
msgstr "salt a l'etiqueta \"%D\""

#: cp/decl.c:2314
#, gcc-internal-format
msgid "jump to case label"
msgstr "salt a l'etiqueta «case»"

#: cp/decl.c:2316
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H from here"
msgstr " des d'aquí"

#: cp/decl.c:2335 cp/decl.c:2498
#, gcc-internal-format
msgid " exits OpenMP structured block"
msgstr ""

#: cp/decl.c:2356
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " crosses initialization of %q+#D"
msgstr " creua la inicialització de \"%#D\""

#: cp/decl.c:2358 cp/decl.c:2473
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " enters scope of non-POD %q+#D"
msgstr " entra en l'àmbit de \"%#D\" que no és POD"

#: cp/decl.c:2371 cp/decl.c:2477
#, gcc-internal-format
msgid " enters try block"
msgstr " entra intent de bloc"

#: cp/decl.c:2373 cp/decl.c:2479
#, gcc-internal-format
msgid " enters catch block"
msgstr " entra captura de bloc"

#: cp/decl.c:2383 cp/decl.c:2482
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " enters OpenMP structured block"
msgstr " entra intent de bloc"

#: cp/decl.c:2454 cp/decl.c:2494
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "jump to label %q+D"
msgstr "salt a l'etiqueta \"%D\""

#: cp/decl.c:2455 cp/decl.c:2495
#, gcc-internal-format
msgid " from here"
msgstr " des d'aquí"

#. Can't skip init of __exception_info.
#: cp/decl.c:2467
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J enters catch block"
msgstr " entra captura de bloc"

#: cp/decl.c:2471
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " skips initialization of %q+#D"
msgstr " salta la inicialización de \"%#D\""

#: cp/decl.c:2547
#, gcc-internal-format
msgid "label named wchar_t"
msgstr "etiqueta nomenada wchar_t"

#: cp/decl.c:2551
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate label %qD"
msgstr "etiqueta duplicada \"%D\""

#: cp/decl.c:2814
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a type"
msgstr "\"%D::%D\" no és un patró"

#: cp/decl.c:2820 cp/parser.c:3841
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD used without template parameters"
msgstr "s'usa \"%D\" sense paràmetres de patró"

#: cp/decl.c:2835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T is not a class"
msgstr "\"%#T\" no és un patró"

#: cp/decl.c:2847 cp/decl.c:2915
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no class template named %q#T in %q#T"
msgstr "no hi ha una patró de classe cridada \"%#T\" en \"%#T\""

#: cp/decl.c:2848
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no type named %q#T in %q#T"
msgstr "no hi ha un tipus cridat \"%#T\" en \"%#T\""

#: cp/decl.c:2855
#, gcc-internal-format
msgid "%<typename %T::%D%> names %q#T, which is not a class template"
msgstr ""

#: cp/decl.c:2862
#, gcc-internal-format
msgid "%<typename %T::%D%> names %q#T, which is not a type"
msgstr ""

#: cp/decl.c:2924
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template parameters do not match template"
msgstr "els paràmetres del patró no poden ser friends"

#: cp/decl.c:2925 cp/friend.c:322 cp/friend.c:330
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D declared here"
msgstr "  \"%#D\" declarat aquí"

#: cp/decl.c:3596
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jan anonymous union cannot have function members"
msgstr "un union anònim no pot tenir funcions membre"

#: cp/decl.c:3614
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %q+#D with constructor not allowed in anonymous aggregate"
msgstr "no es permet el membre \"%#D\" amb constructor en un agregat anònim"

#: cp/decl.c:3617
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %q+#D with destructor not allowed in anonymous aggregate"
msgstr "no es permet el membre \"%#D\" amb destructor en un agregat anònim"

#: cp/decl.c:3620
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %q+#D with copy assignment operator not allowed in anonymous aggregate"
msgstr "no es permet el membre \"%#D\" amb operador d'assignació de còpia en un agregat anònim"

#: cp/decl.c:3645
#, gcc-internal-format
msgid "multiple types in one declaration"
msgstr "tipus múltiples en una declaració"

#: cp/decl.c:3649
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of C++ built-in type %qT"
msgstr "redeclaració del tipus intern de C++ \"%T\""

#: cp/decl.c:3686
#, gcc-internal-format
msgid "missing type-name in typedef-declaration"
msgstr "falta el nom del tipus en la declaració typedef"

#: cp/decl.c:3694
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ prohibits anonymous structs"
msgstr "ISO C++ prohibeix structs anònims"

#: cp/decl.c:3701
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs can only be specified for functions"
msgstr "\"%D\" només pot ser especificat per a funcions"

#: cp/decl.c:3707
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<friend%> can only be specified inside a class"
msgstr "\"%D\" només pot ser especificat dintre d'una classe"

#: cp/decl.c:3709
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<explicit%> can only be specified for constructors"
msgstr "\"%D\" només pot ser especificat per a constructors"

#: cp/decl.c:3711
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "a storage class can only be specified for objects and functions"
msgstr "\"%D\" només pot ser especificat per a objectes i funcions"

#: cp/decl.c:3717
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "qualifiers can only be specified for objects and functions"
msgstr "\"%D\" només pot ser especificat per a objectes i funcions"

#: cp/decl.c:3747
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attribute ignored in declaration of %q+#T"
msgstr "declaració friend prèvia de \"%D\""

#: cp/decl.c:3748
#, gcc-internal-format
msgid "attribute for %q+#T must follow the %qs keyword"
msgstr ""

#: cp/decl.c:3862
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %q#D is initialized like a variable"
msgstr "la funció \"%#D\" està inicialitzada com una variable"

#: cp/decl.c:3873
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q#D has %<extern%> and is initialized"
msgstr "la declaració de \"%#D\" té \"extern\" i està inicialitzada"

#: cp/decl.c:3889
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "definition of %q#D is marked %<dllimport%>"
msgstr "la variable \"%s\" està marcada com dllimport"

#: cp/decl.c:3908
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D is not a static member of %q#T"
msgstr "\"%#D\" no és un membre static de \"%#T\""

#: cp/decl.c:3914
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ does not permit %<%T::%D%> to be defined as %<%T::%D%>"
msgstr "ISO C++ no permet que \"%T::%D\" es defineixi com \"%T::%D\""

#: cp/decl.c:3923
#, gcc-internal-format
msgid "template header not allowed in member definition of explicitly specialized class"
msgstr ""

#: cp/decl.c:3931
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate initialization of %qD"
msgstr "inicialització duplicada de %D"

#: cp/decl.c:3969
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q#D outside of class is not definition"
msgstr "la declaració de \"%#D\" fora de la classe no és una definició"

#: cp/decl.c:4036
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %q#D has initializer but incomplete type"
msgstr "la variable \"%#D\" té inicializador però de tipus de dada incompleta"

#: cp/decl.c:4043 cp/decl.c:4770
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "elements of array %q#D have incomplete type"
msgstr "alguns elements de la matriu \"%#D\" tenen tipus de dada incompleta"

#: cp/decl.c:4053
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "aggregate %q#D has incomplete type and cannot be defined"
msgstr "l'agregat \"%#D\" té un tipus incomplet i no es pot definir"

#: cp/decl.c:4100
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD declared as reference but not initialized"
msgstr "\"%D\" declarat com referència però no està inicialitzat"

#: cp/decl.c:4106
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids use of initializer list to initialize reference %qD"
msgstr "ISO C++ prohibeix l'ús d'una llista de inicialitzadors per a inicialitzar la referència \"%D\""

#: cp/decl.c:4132
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot initialize %qT from %qT"
msgstr "no es pot inicialitzar \"%T\" des de \"%T\""

#: cp/decl.c:4160
#, gcc-internal-format
msgid "name %qD used in a GNU-style designated initializer for an array"
msgstr ""

#: cp/decl.c:4209
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer fails to determine size of %qD"
msgstr "l'inicializador no pot determinar la grandària de \"%D\""

#: cp/decl.c:4216
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array size missing in %qD"
msgstr "falta la grandària de la matriu en \"%D\""

#: cp/decl.c:4228
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "zero-size array %qD"
msgstr "matriu \"%D\" de grandària zero"

#. An automatic variable with an incomplete type: that is an error.
#. Don't talk about array types here, since we took care of that
#. message in grokdeclarator.
#: cp/decl.c:4271
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage size of %qD isn't known"
msgstr "no es coneix la grandària d'emmagatzematge de \"%D\""

#: cp/decl.c:4293
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage size of %qD isn't constant"
msgstr "la grandària d'emmagatzematge de \"%D\" no és constant"

#: cp/decl.c:4342
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "sorry: semantics of inline function static data %q+#D are wrong (you'll wind up with multiple copies)"
msgstr "perdó: la semàntica de les dades static de la funció «inline» \"%#D\" és errònia (acabarà amb múltiples còpies)"

#: cp/decl.c:4345
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J you can work around this by removing the initializer"
msgstr " pot evitar això eliminant l'inicializador"

#: cp/decl.c:4372
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "uninitialized const %qD"
msgstr "const \"%D\" sense inicialitzar"

#: cp/decl.c:4484
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid type %qT as initializer for a vector of type %qT"
msgstr "inicialitzador no vàlid per al mètode virtual \"%D\""

#: cp/decl.c:4526
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer for %qT must be brace-enclosed"
msgstr "l'inicialitzador per a \"%T\" ha d'estar tancat entre parèntesis"

#: cp/decl.c:4544
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT has no non-static data member named %qD"
msgstr "\"%T\" té una dada membre que no és non-static cridada \"%D\""

#: cp/decl.c:4595
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "braces around scalar initializer for type %qT"
msgstr "parèntesis al voltant de l'inicialitzador per a \"%T\""

#: cp/decl.c:4678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing braces around initializer for %qT"
msgstr "falten claus al voltant dels valors inicials"

#: cp/decl.c:4735
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many initializers for %qT"
msgstr "massa inicialitzadors per a \"%T\""

#: cp/decl.c:4778
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable-sized object %qD may not be initialized"
msgstr "l'objecte de grandària variable \"%D\" no pot ser inicialitzat"

#: cp/decl.c:4784
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD has incomplete type"
msgstr "\"%D\" té un tipus de dada incompleta"

#: cp/decl.c:4796
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "scalar object %qD requires one element in initializer"
msgstr "excés d'elements en valors inicials d'union"

#: cp/decl.c:4844
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must be initialized by constructor, not by %<{...}%>"
msgstr "\"%D\" ha de ser inicialitzat per un constructor, no per \"{...}\""

#: cp/decl.c:4880
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array %qD initialized by parenthesized string literal %qE"
msgstr "_Pragma duu una cadena literal entre parèntesis"

#: cp/decl.c:4895
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "structure %qD with uninitialized const members"
msgstr "estructura \"%D\" amb membres const sense inicialitzar"

#: cp/decl.c:4897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "structure %qD with uninitialized reference members"
msgstr "estructura \"%D\" amb membres de referència sense inicialitzar"

#: cp/decl.c:5106
#, gcc-internal-format
msgid "assignment (not initialization) in declaration"
msgstr "assignació (no inicialització) en la declaració"

#: cp/decl.c:5184
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "shadowing previous type declaration of %q#D"
msgstr "enfosquint la declaració de tipus prèvia de \"%#D\""

#: cp/decl.c:5214
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD cannot be thread-local because it has non-POD type %qT"
msgstr "\"%D\" no pot ser thread-local perquè és de tipus \"%T\" que no és POD"

#: cp/decl.c:5250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is thread-local and so cannot be dynamically initialized"
msgstr "\"%D\" és thread-local i per tant no es pot inicialitzar dinàmicament"

#: cp/decl.c:5268
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD cannot be initialized by a non-constant expression when being declared"
msgstr "matriu amb valors inicials assignats d'una expressió matricial que no és constant"

#: cp/decl.c:5857
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "destructor for alien class %qT cannot be a member"
msgstr "el destructor per a la classe estrangera \"%T\" no pot ser un membre"

#: cp/decl.c:5859
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "constructor for alien class %qT cannot be a member"
msgstr "el constructor per a la classe estrangera \"%T\" no pot ser un membre"

#: cp/decl.c:5880
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD declared as a %<virtual%> %s"
msgstr "\"%D\" va ser declarat com un %s \"virtual\""

#: cp/decl.c:5882
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD declared as an %<inline%> %s"
msgstr "\"%D\" va ser declarat com un %s \"inline\""

#: cp/decl.c:5884
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<const%> and %<volatile%> function specifiers on %qD invalid in %s declaration"
msgstr "especificadors de funció \"const\" i \"volatile\" en \"%D\" no vàlids en la declaració %s"

#: cp/decl.c:5888
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D declared as a friend"
msgstr "\"%D\" declarat com un friend"

#: cp/decl.c:5894
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D declared with an exception specification"
msgstr "\"%D\" declarat amb una excepció d'especificació"

#: cp/decl.c:5928
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "definition of %qD is not in namespace enclosing %qT"
msgstr "la declaració de \"%D\" no està en un espai de noms al voltant de \"%D\""

#: cp/decl.c:6017
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "defining explicit specialization %qD in friend declaration"
msgstr "definint l'especialització explícita \"%D\" en la declaració friend"

#. Something like `template <class T> friend void f<T>()'.
#: cp/decl.c:6027
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of template-id %qD in declaration of primary template"
msgstr "ús no vàlid de l'aneu de patró \"%D\" en la declaració del patró primàri"

#: cp/decl.c:6057
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default arguments are not allowed in declaration of friend template specialization %qD"
msgstr "no es permeten els argument per omissió en la declaració de l'especialització friend del patró \"%D\""

#: cp/decl.c:6065
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<inline%> is not allowed in declaration of friend template specialization %qD"
msgstr "no es permet \"inline\" en la declaració de l'especialització friend del patró \"%D\""

#: cp/decl.c:6108
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare %<::main%> to be a template"
msgstr "no es pot declarar \"::main\" com template"

#: cp/decl.c:6110
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare %<::main%> to be inline"
msgstr "no es pot declarar \"::main\" com «inline»"

#: cp/decl.c:6112
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare %<::main%> to be static"
msgstr "no es pot declarar \"::main\" com static"

#: cp/decl.c:6140
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-local function %q#D uses anonymous type"
msgstr "la funció \"%#D\" que no és local usa un tipus anònim"

#: cp/decl.c:6143 cp/decl.c:6425
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D does not refer to the unqualified type, so it is not used for linkage"
msgstr "\"%#D\" no es refereix al tipus sense qualificar, així que no s'usa per a l'enllaçat"

#: cp/decl.c:6149
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-local function %q#D uses local type %qT"
msgstr "la funció \"%#D\" que no és local utilitza el tipus local \"%T\""

#: cp/decl.c:6172
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%smember function %qD cannot have cv-qualifier"
msgstr "%sfunció membre \"%D\" no pot tenir el qualificador de mètode \"%T\""

#: cp/decl.c:6224
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<::main%> must return %<int%>"
msgstr "\"main\" ha de retornar \"int\""

#: cp/decl.c:6258
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "definition of implicitly-declared %qD"
msgstr "la definició de \"%D\" declarat implícitament"

#: cp/decl.c:6273 cp/decl2.c:677
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no %q#D member function declared in class %qT"
msgstr "no hi ha una funció membre \"%#D\" declarada en la classe \"%T\""

#. DRs 132, 319 and 389 seem to indicate types with
#. no linkage can only be used to declare extern "C"
#. entities. Since it's not always an error in the
#. ISO C++ 90 Standard, we only issue a warning.
#: cp/decl.c:6422
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-local variable %q#D uses anonymous type"
msgstr "la funció \"%#D\" que no és local usa un tipus anònim"

#: cp/decl.c:6431
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-local variable %q#D uses local type %qT"
msgstr "la funció \"%#D\" que no és local utilitza el tipus local \"%T\""

#: cp/decl.c:6548
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid in-class initialization of static data member of non-integral type %qT"
msgstr "ISO C++ prohibeix la inicialització del membre constant \"%D\" del tipus \"%T\" que no és enter"

#: cp/decl.c:6558
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids in-class initialization of non-const static member %qD"
msgstr "ISO C++ prohibeix la inicialización en la classe del membre static \"%D\" que no és constant"

#: cp/decl.c:6562
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids initialization of member constant %qD of non-integral type %qT"
msgstr "ISO C++ prohibeix la inicialització del membre constant \"%D\" del tipus \"%T\" que no és enter"

#: cp/decl.c:6586
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qD has non-integral type %qT"
msgstr "la grandària de la matriu \"%D\" té un tipus no enter"

#: cp/decl.c:6588
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array has non-integral type %qT"
msgstr "la grandària de la matriu té un tipus no enter"

#: cp/decl.c:6624
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qD is negative"
msgstr "la grandària de la matriu \"%D\" és negatiu"

#: cp/decl.c:6626
#, gcc-internal-format
msgid "size of array is negative"
msgstr "la grandària de la matriu és negatiu"

#: cp/decl.c:6634
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids zero-size array %qD"
msgstr "ISO C++ prohibeix la matriu \"%D\" de grandària zero"

#: cp/decl.c:6636
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids zero-size array"
msgstr "ISO C++ prohibeix la matriu de grandària zero"

#: cp/decl.c:6643
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "size of array %qD is not an integral constant-expression"
msgstr "la grandària de la matriu \"%D\" no és una expressió constant integral"

#: cp/decl.c:6646
#, gcc-internal-format
msgid "size of array is not an integral constant-expression"
msgstr "la grandària de la matriu no és una expressió constant integral"

#: cp/decl.c:6652
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids variable-size array %qD"
msgstr "ISO C++ prohibeix la matriu \"%D\" de grandària variable"

#: cp/decl.c:6654
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids variable-size array"
msgstr "ISO C++ prohibeix la matriu de grandària variable"

#: cp/decl.c:6685
#, gcc-internal-format
msgid "overflow in array dimension"
msgstr "desbordament en la dimensió de la matriu"

#: cp/decl.c:6759
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD as %s"
msgstr "declaración de \"%D\" com %s"

#: cp/decl.c:6761
#, gcc-internal-format
msgid "creating %s"
msgstr "creant %s"

#: cp/decl.c:6773
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD as multidimensional array must have bounds for all dimensions except the first"
msgstr "la declaració de \"%D\" com una matriu multidimensional ha de tenir límits per a totes les dimensions excepte la primera"

#: cp/decl.c:6777
#, gcc-internal-format
msgid "multidimensional array must have bounds for all dimensions except the first"
msgstr "una matriu multidimensional ha de tenir límits per a totes les dimensions excepte per a la primera"

#: cp/decl.c:6812
#, gcc-internal-format
msgid "return type specification for constructor invalid"
msgstr "l'especificació del tipus de retorn per al constructor no és vàlid"

#: cp/decl.c:6822
#, gcc-internal-format
msgid "return type specification for destructor invalid"
msgstr "l'especificació del tipus de retorn per al destructor no és vàlid"

#: cp/decl.c:6835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "operator %qT declared to return %qT"
msgstr "l'operador \"%T\" es va declarar per a retornar \"%T\""

#: cp/decl.c:6837
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return type specified for %<operator %T%>"
msgstr "es va especificar un tipus de retorn per a \"operator %T\""

#: cp/decl.c:6859
#, gcc-internal-format
msgid "unnamed variable or field declared void"
msgstr "variable sense nom o camp declarat void"

#: cp/decl.c:6863
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable or field %qE declared void"
msgstr "variable o camp \"%s\" declarat void"

#: cp/decl.c:6866
#, gcc-internal-format
msgid "variable or field declared void"
msgstr "variable o camp declarat void"

#: cp/decl.c:7031
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of qualified-name %<::%D%>"
msgstr "ús no vàlid del membre \"%D\""

#: cp/decl.c:7034
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of qualified-name %<%T::%D%>"
msgstr "definició no vàlida del tipus qualificat \"%T\""

#: cp/decl.c:7037
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of qualified-name %<%D::%D%>"
msgstr "ús no vàlid del membre \"%D\""

#: cp/decl.c:7049
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT is not derived from type %qT"
msgstr "el tipus \"%T\" no és derivat del tipus \"%T\""

#: cp/decl.c:7065 cp/decl.c:7155 cp/decl.c:8228
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD as non-function"
msgstr "la declaració de \"%D\" com una no funció"

#: cp/decl.c:7071
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD as non-member"
msgstr "la declaració de \"%D\" com una no funció"

#: cp/decl.c:7100
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declarator-id missing; using reserved word %qD"
msgstr "falta l'identificador del declarador; utilitzant la paraula reservada \"%D\""

#: cp/decl.c:7147
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function definition does not declare parameters"
msgstr "la definició de la funció ho va declarar com \"register\""

#: cp/decl.c:7189
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "two or more data types in declaration of %qs"
msgstr "dos o més tipus de dades en la declaració de \"%s\""

#: cp/decl.c:7256 cp/decl.c:7258
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids declaration of %qs with no type"
msgstr "ISO C++ prohibeix la declaració de \"%s\" sense tipus"

#: cp/decl.c:7283
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<signed%> or %<unsigned%> invalid for %qs"
msgstr "short, signed o unsigned no vàlid per a \"%s\""

#: cp/decl.c:7285
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<signed%> and %<unsigned%> specified together for %qs"
msgstr "es van donar junts signed i unsigned per a \"%s\""

#: cp/decl.c:7287
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long long%> invalid for %qs"
msgstr "complex no vàlid per a \"%s\""

#: cp/decl.c:7289
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long%> invalid for %qs"
msgstr "complex no vàlid per a \"%s\""

#: cp/decl.c:7291
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<short%> invalid for %qs"
msgstr "complex no vàlid per a \"%s\""

#: cp/decl.c:7293
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long%> or %<short%> invalid for %qs"
msgstr "long, short, signed o unsigned no vàlids per a \"%s\""

#: cp/decl.c:7295
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long%> or %<short%> specified with char for %qs"
msgstr "s'especifica long o short amb char per a \"%s\""

#: cp/decl.c:7297
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<long%> and %<short%> specified together for %qs"
msgstr "long i short especificats junts per a \"%s\""

#: cp/decl.c:7303
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for %qs"
msgstr "ús no vàlid de long, short, signed o unsigned per a \"%s\""

#: cp/decl.c:7367
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "complex invalid for %qs"
msgstr "complex no vàlid per a \"%s\""

#: cp/decl.c:7396
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "qualifiers are not allowed on declaration of %<operator %T%>"
msgstr "no es permeten qualificadors en la declaració de \"operator %T\""

#: cp/decl.c:7408 cp/typeck.c:6842
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ignoring %qV qualifiers added to function type %qT"
msgstr "qualificadors no vàlids en el tipus de funció no membre"

#: cp/decl.c:7431
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %qD cannot be declared both virtual and static"
msgstr "\"%D\" no es pot declarar virtual, ja que sempre és static"

#: cp/decl.c:7439
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%T::%D%> is not a valid declarator"
msgstr "\"%T::%D\" no és una declaració vàlida"

#: cp/decl.c:7448
#, gcc-internal-format
msgid "typedef declaration invalid in parameter declaration"
msgstr "declaració typedef no vàlida en la declaració de paràmetres"

#: cp/decl.c:7454
#, gcc-internal-format
msgid "storage class specifiers invalid in parameter declarations"
msgstr "especificadors de classe d'emmagatzematge no vàlids en les declaracions de paràmetres"

#: cp/decl.c:7461
#, gcc-internal-format
msgid "virtual outside class declaration"
msgstr "declaració de virtual fora de class"

#: cp/decl.c:7479
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple storage classes in declaration of %qs"
msgstr "múltiples classes d'emmagatzematge en la declaració de \"%s\""

#: cp/decl.c:7484
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting specifiers in declaration of %qs"
msgstr "declaracions de \"%s\" en conflicte"

#: cp/decl.c:7507
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class specified for %qs"
msgstr "classe d'emmagatzematge especificada per %s \"%s\""

#: cp/decl.c:7541
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "top-level declaration of %qs specifies %<auto%>"
msgstr "la declaració del nivell superior de \"%s\" especifica \"auto\""

#: cp/decl.c:7553
#, gcc-internal-format
msgid "storage class specifiers invalid in friend function declarations"
msgstr "especificadors de classe d'emmagatzematge no vàlids en les declaracions de funcions friend"

#: cp/decl.c:7673
#, gcc-internal-format
msgid "destructor cannot be static member function"
msgstr "el destructor no pot ser una funció membre de tipus static"

#: cp/decl.c:7674
#, gcc-internal-format
msgid "constructor cannot be static member function"
msgstr "el constructor no pot ser una funció membre de tipus static"

#: cp/decl.c:7678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "destructors may not be cv-qualified"
msgstr "els destructors no poden ser \"%s\""

#: cp/decl.c:7679
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "constructors may not be cv-qualified"
msgstr "els constructors no poden ser \"%s\""

#: cp/decl.c:7696
#, gcc-internal-format
msgid "constructors cannot be declared virtual"
msgstr "els constructors no poden ser declarats virtual"

#: cp/decl.c:7709
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't initialize friend function %qs"
msgstr "no es pot inicialitzar la funció friend \"%s\""

#. Cannot be both friend and virtual.
#: cp/decl.c:7713
#, gcc-internal-format
msgid "virtual functions cannot be friends"
msgstr "les funcions virtuals no poden ser friend"

#: cp/decl.c:7717
#, gcc-internal-format
msgid "friend declaration not in class definition"
msgstr "la declaració friend no està en una definició de classe"

#: cp/decl.c:7719
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't define friend function %qs in a local class definition"
msgstr "no es pot definir la funció friend \"%s\" en una definició de classe local"

#: cp/decl.c:7732
#, gcc-internal-format
msgid "destructors may not have parameters"
msgstr "els destructors no poden tenir paràmetres"

#: cp/decl.c:7750 cp/decl.c:7757
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare reference to %q#T"
msgstr "no es poden declarar referències a \"%#T\""

#: cp/decl.c:7751
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare pointer to %q#T"
msgstr "no es pot declarar un punter a \"%#T\""

#: cp/decl.c:7759
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare pointer to %q#T member"
msgstr "no es pot declarar un punter al membre \"%#T\""

#: cp/decl.c:7822
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template-id %qD used as a declarator"
msgstr "l'identificador de patró \"%D\" s'usa com un declarador"

#: cp/decl.c:7872
#, gcc-internal-format
msgid "member functions are implicitly friends of their class"
msgstr "les funcions membres són implícitament friends de la seva classe"

#: cp/decl.c:7874
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extra qualification %<%T::%> on member %qs"
msgstr "s'ignora la qualificació extra `%T::' en el membre \"%s\""

#: cp/decl.c:7906
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot define member function %<%T::%s%> within %<%T%>"
msgstr "no es pot declarar la funció membre \"%T::%s\" dintre de \"%T\""

#: cp/decl.c:7907
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare member function %<%T::%s%> within %<%T%>"
msgstr "no es pot declarar la funció membre \"%T::%s\" dintre de \"%T\""

#: cp/decl.c:7923
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare member %<%T::%s%> within %qT"
msgstr "no es pot declarar el membre \"%T::%s\" dintre de \"%T\""

#: cp/decl.c:7957
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "data member may not have variably modified type %qT"
msgstr "l'argument de patró \"%T\" és un tipus modificat variablement"

#: cp/decl.c:7959
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter may not have variably modified type %qT"
msgstr "l'argument de patró \"%T\" és un tipus modificat variablement"

#. [dcl.fct.spec] The explicit specifier shall only be used in
#. declarations of constructors within a class definition.
#: cp/decl.c:7967
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "only declarations of constructors can be %<explicit%>"
msgstr "solament les declaracions de constructors poden ser \"explicit\""

#: cp/decl.c:7975
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-member %qs cannot be declared %<mutable%>"
msgstr "el no-membre \"%s\" no pot ser declarat \"mutable\""

#: cp/decl.c:7980
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-object member %qs cannot be declared %<mutable%>"
msgstr "el membre non-objecte \"%s\" no pot ser declarat \"mutable\""

#: cp/decl.c:7986
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %qs cannot be declared %<mutable%>"
msgstr "la funció \"%s\" no pot ser declarada \"mutable\""

#: cp/decl.c:7991
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static %qs cannot be declared %<mutable%>"
msgstr "static \"%s\" no pot ser declarat \"mutable\""

#: cp/decl.c:7996
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "const %qs cannot be declared %<mutable%>"
msgstr "const \"%s\" no pot ser declarat \"mutable\""

#: cp/decl.c:8028
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jtypedef name may not be a nested-name-specifier"
msgstr "el nom de la definició de tipus pot no ser qualificada per a la classe"

#: cp/decl.c:8044
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids nested type %qD with same name as enclosing class"
msgstr "ISO C++ prohibeix el tipus niat \"%D\" amb el mateix nom que la classe que ho conté"

#: cp/decl.c:8134
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "qualified function types cannot be used to declare %s functions"
msgstr "el tipus de retorn d'una funció no pot ser una funció"

#: cp/decl.c:8160
#, gcc-internal-format
msgid "type qualifiers specified for friend class declaration"
msgstr "es van especificar qualificadors de tipus en una declaració de classe friend"

#: cp/decl.c:8165
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<inline%> specified for friend class declaration"
msgstr "es va especificar \"inline\" per a la declaració de classe friend"

#: cp/decl.c:8173
#, gcc-internal-format
msgid "template parameters cannot be friends"
msgstr "els paràmetres del patró no poden ser friends"

#: cp/decl.c:8175
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "friend declaration requires class-key, i.e. %<friend class %T::%D%>"
msgstr "la declaració friend requereix una clau de classe, ex. \"friend class %T::%D\""

#: cp/decl.c:8179
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "friend declaration requires class-key, i.e. %<friend %#T%>"
msgstr "la declaració friend requereix una clau de classe, ex. \"friend %#T\""

#: cp/decl.c:8192
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "trying to make class %qT a friend of global scope"
msgstr "tractant fer que la classe \"%T\" sigui un friend d'àmbit global"

#: cp/decl.c:8203
#, gcc-internal-format
msgid "invalid qualifiers on non-member function type"
msgstr "qualificadors no vàlids en el tipus de funció no membre"

#: cp/decl.c:8218
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "abstract declarator %qT used as declaration"
msgstr "el declarador abstracte \"%T\" es va utilitzar com una declaració"

#: cp/decl.c:8247
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot use %<::%> in parameter declaration"
msgstr "no es pot usar \"::\" en la declaració de paràmetres"

#. Something like struct S { int N::j; };
#: cp/decl.c:8293
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %<::%>"
msgstr "ús no vàlid de \"::\""

#: cp/decl.c:8308
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't make %qD into a method -- not in a class"
msgstr "no es pot fer \"%D\" en un mètode -- no està en una classe"

#: cp/decl.c:8317
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function %qD declared virtual inside a union"
msgstr "la funció \"%s\" es va declarar virtual dintre d'un union"

#: cp/decl.c:8326
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD cannot be declared virtual, since it is always static"
msgstr "\"%D\" no es pot declarar virtual, ja que sempre és static"

#: cp/decl.c:8342
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected qualified name in friend declaration for destructor %qD"
msgstr "no es permeten qualificadors en la declaració de \"operator %T\""

#: cp/decl.c:8352
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD as member of %qT"
msgstr "la declaració de \"%s\" obscurece a un membre de \"this\""

#: cp/decl.c:8428
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %qD has incomplete type"
msgstr "el camp \"%D\" té tipus de dada incompleta"

#: cp/decl.c:8430
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "name %qT has incomplete type"
msgstr "el nom \"%T\" té tipus de dada incompleta"

#: cp/decl.c:8439
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " in instantiation of template %qT"
msgstr " en la instanciació det patró \"%T\""

#: cp/decl.c:8448
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is neither function nor member function; cannot be declared friend"
msgstr "\"%s\" no és ni funció ni funció membre; no pot ser declarat friend"

#. An attempt is being made to initialize a non-static
#. member. But, from [class.mem]:
#.
#. 4 A member-declarator can contain a
#. constant-initializer only if it declares a static
#. member (_class.static_) of integral or enumeration
#. type, see _class.static.data_.
#.
#. This used to be relatively common practice, but
#. the rest of the compiler does not correctly
#. handle the initialization unless the member is
#. static so we make it static below.
#: cp/decl.c:8500
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids initialization of member %qD"
msgstr "ISO C++ prohibeix la inicialización del membre \"%D\""

#: cp/decl.c:8502
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "making %qD static"
msgstr "fent a \"%D\" static"

#: cp/decl.c:8572
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class %<auto%> invalid for function %qs"
msgstr "la classe d'emmagatzematge \"auto\" no és vàlida per a la funció \"%s\""

#: cp/decl.c:8574
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class %<register%> invalid for function %qs"
msgstr "la classe d'emmagatzematge \"register\" no és vàlida per a la funció \"%s\""

#: cp/decl.c:8576
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class %<__thread%> invalid for function %qs"
msgstr "la classe d'emmagatzematge \"__thread\" no és vàlida per a la funció \"%s\""

#: cp/decl.c:8587
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<static%> specified invalid for function %qs declared out of global scope"
msgstr "la classe d'emmagatzematge \"inline\" no és vàlida per a la funció \"%s\" declarada fora de l'àmbit global"

#: cp/decl.c:8590
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<inline%> specifier invalid for function %qs declared out of global scope"
msgstr "la classe d'emmagatzematge \"inline\" no és vàlida per a la funció \"%s\" declarada fora de l'àmbit global"

#: cp/decl.c:8598
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "virtual non-class function %qs"
msgstr "la funció virtual \"%s\" no és classe"

#: cp/decl.c:8629
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare member function %qD to have static linkage"
msgstr "no es pot declarar que la funció membre \"%D\" tingui enllaçat estàtic"

#. FIXME need arm citation
#: cp/decl.c:8636
#, gcc-internal-format
msgid "cannot declare static function inside another function"
msgstr "no es pot declarar una funció static dintre d'altra funció"

#: cp/decl.c:8666
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<static%> may not be used when defining (as opposed to declaring) a static data member"
msgstr "\"static\" pot no ser utilitzat quan es defineix (oposat a la declaració) una dada membre static"

#: cp/decl.c:8673
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static member %qD declared %<register%>"
msgstr "es va declarar el membre static \"%D\" com \"register\""

#: cp/decl.c:8678
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot explicitly declare member %q#D to have extern linkage"
msgstr "no es pot declarar explícitament que el membre \"%#D\" tingui un enllaçat extern"

#: cp/decl.c:8816
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default argument for %q#D has type %qT"
msgstr "l'argument per omissió de \"%#D\" té tipus \"%T\""

#: cp/decl.c:8819
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default argument for parameter of type %qT has type %qT"
msgstr "l'argument per omissió per al paràmetre del tipus \"%T\" té el tipus \"%T\""

#: cp/decl.c:8836
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default argument %qE uses local variable %qD"
msgstr "l'argument per omissió \"%E\" usa la variable local \"%D\""

#: cp/decl.c:8905
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD invalidly declared method type"
msgstr "el paràmetre \"%D\" es va declarar no vàlidament com tipus de mètode"

#: cp/decl.c:8929
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD includes %s to array of unknown bound %qT"
msgstr "el paràmetre \"%D\" inclou %s per a la matriu \"%T\" de límit desconegut"

#. [class.copy]
#.
#. A declaration of a constructor for a class X is ill-formed if
#. its first parameter is of type (optionally cv-qualified) X
#. and either there are no other parameters or else all other
#. parameters have default arguments.
#.
#. We *don't* complain about member template instantiations that
#. have this form, though; they can occur as we try to decide
#. what constructor to use during overload resolution. Since
#. overload resolution will never prefer such a constructor to
#. the non-template copy constructor (which is either explicitly
#. or implicitly defined), there's no need to worry about their
#. existence. Theoretically, they should never even be
#. instantiated, but that's hard to forestall.
#: cp/decl.c:9097
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid constructor; you probably meant %<%T (const %T&)%>"
msgstr "constructor no vàlid; tal vegada va voler dir \"%T (const %T&)\""

#: cp/decl.c:9219
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD may not be declared within a namespace"
msgstr "\"%D\" no es va declarar en aquest àmbit"

#: cp/decl.c:9224
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD may not be declared as static"
msgstr "\"%#D\" no pot ser declarat"

#: cp/decl.c:9247
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must be a nonstatic member function"
msgstr "\"%D\" ha de ser una funció membre que no sigui static"

#: cp/decl.c:9256
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must be either a non-static member function or a non-member function"
msgstr "\"%D\" ha de ser una funció membre no estàtic o una funció no membre"

#: cp/decl.c:9277
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must have an argument of class or enumerated type"
msgstr "\"%D\" ha de tenir un argument de tipus classe o enumerat"

#: cp/decl.c:9318
#, gcc-internal-format
msgid "conversion to %s%s will never use a type conversion operator"
msgstr "la conversió a %s%s mai usarà un operador de conversió de tipus"

#. 13.4.0.3
#: cp/decl.c:9326
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ prohibits overloading operator ?:"
msgstr "ISO C++ prohibeix la sobrecàrrega de l'operador ?:"

#: cp/decl.c:9331
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must not have variable number of arguments"
msgstr "\"%D\" ha de prendre un o dos arguments"

#: cp/decl.c:9382
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "postfix %qD must take %<int%> as its argument"
msgstr "el postfix \"%D\" ha de prendre \"int\" com el seu argument"

#: cp/decl.c:9385
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "postfix %qD must take %<int%> as its second argument"
msgstr "el postfix \"%D\" ha de prendre \"int\" com el seu segon argument"

#: cp/decl.c:9393
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must take either zero or one argument"
msgstr "\"%D\" ha de prendre zero o un argument"

#: cp/decl.c:9395
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must take either one or two arguments"
msgstr "\"%D\" ha de prendre un o dos arguments"

#: cp/decl.c:9417
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prefix %qD should return %qT"
msgstr "el prefix \"%D\" ha de regressar \"%T\""

#: cp/decl.c:9423
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "postfix %qD should return %qT"
msgstr "el postfix \"%D\" ha de regressar \"%T\""

#: cp/decl.c:9432
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must take %<void%>"
msgstr "\"%D\" ha de prendre \"void\""

#: cp/decl.c:9434 cp/decl.c:9443
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must take exactly one argument"
msgstr "\"%D\" ha de prendre un argument exactament"

#: cp/decl.c:9445
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD must take exactly two arguments"
msgstr "\"%D\" ha de prendre dos arguments exactament"

#: cp/decl.c:9454
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "user-defined %qD always evaluates both arguments"
msgstr "el \"%D\" definit per l'usuari sempre avalua ambdós arguments"

#: cp/decl.c:9468
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD should return by value"
msgstr "\"%D\" ha de regressar per valor"

#: cp/decl.c:9480 cp/decl.c:9484
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD cannot have default arguments"
msgstr "\"%D\" no pot tenir arguments per omissió"

#: cp/decl.c:9542
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "using template type parameter %qT after %qs"
msgstr "usant el paràmetre de tipus patró \"%T\" després de \"%s\""

#: cp/decl.c:9557
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "using typedef-name %qD after %qs"
msgstr "usant el nom de definició de tipus \"%D\" després de \"%s\""

#: cp/decl.c:9558
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D has a previous declaration here"
msgstr "declaració prèvia com \"%#D\""

#: cp/decl.c:9566
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT referred to as %qs"
msgstr "\"%#D\" redeclarat com %C"

#: cp/decl.c:9567 cp/decl.c:9574
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+T has a previous declaration here"
msgstr "%Jaixò és una declaració prèvia"

#: cp/decl.c:9573
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT referred to as enum"
msgstr "\"%#D\" redeclarat com %C"

#. If a class template appears as elaborated type specifier
#. without a template header such as:
#.
#. template <class T> class C {};
#. void f(class C);		// No template header here
#.
#. then the required template argument is missing.
#: cp/decl.c:9588
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template argument required for %<%s %T%>"
msgstr "es requereix un argument de patró per a \"%T\""

#: cp/decl.c:9636 cp/name-lookup.c:2658
#, gcc-internal-format
msgid "%qD has the same name as the class in which it is declared"
msgstr ""

#: cp/decl.c:9774
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of enum %q#D without previous declaration"
msgstr "ús del enum \"%#D\" sense declaració prèvia"

#: cp/decl.c:9795
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %qT as a non-template"
msgstr "la declaració de \"%D\" com una no funció"

#: cp/decl.c:9796 cp/pt.c:3373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous declaration %q+D"
msgstr "declaració prèvia de \"%D\""

#: cp/decl.c:9907
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "derived union %qT invalid"
msgstr "union derivada \"%T\" no vàlida"

#: cp/decl.c:9916
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Java class %qT cannot have multiple bases"
msgstr "la classe base \"%#T\" té un destructor no virtual"

#: cp/decl.c:9927
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Java class %qT cannot have virtual bases"
msgstr "la classe base \"%#T\" té un destructor no virtual"

#: cp/decl.c:9948
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base type %qT fails to be a struct or class type"
msgstr "el tipus base \"%T\" falla a ser un tipus struct o classe"

#: cp/decl.c:9981
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "recursive type %qT undefined"
msgstr "tipus recursivo \"%T\" sense definir"

#: cp/decl.c:9983
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate base type %qT invalid"
msgstr "tipus base duplicat \"%T\" no vàlid"

#: cp/decl.c:10055
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "multiple definition of %q#T"
msgstr "definició múltiple de \"%#T\""

#: cp/decl.c:10056
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jprevious definition here"
msgstr "definició prèvia aquí"

#. DR 377
#.
#. IF no integral type can represent all the enumerator values, the
#. enumeration is ill-formed.
#: cp/decl.c:10195
#, gcc-internal-format
msgid "no integral type can represent all of the enumerator values for %qT"
msgstr ""

#: cp/decl.c:10306
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "enumerator value for %qD not integer constant"
msgstr "el valor de enumerador per a \"%D\" no és una constant entera"

#: cp/decl.c:10334
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "overflow in enumeration values at %qD"
msgstr "desbordament en valors d'enumeració en \"%D\""

#: cp/decl.c:10409
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return type %q#T is incomplete"
msgstr "el tipus de retorn \"%#T\" és un tipus de dada incompleta"

#: cp/decl.c:10519 cp/typeck.c:6579
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<operator=%> should return a reference to %<*this%>"
msgstr "\"operator=\" ha de retornar una referència a \"*this\""

#: cp/decl.c:10877
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %qD declared void"
msgstr "el paràmetre \"%D\" es va declarar void"

#: cp/decl.c:11358
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid member function declaration"
msgstr "declaració del patró membre \"%D\" no vàlida"

#: cp/decl.c:11373
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is already defined in class %qT"
msgstr "\"%D\" ja es va definir en la classe \"%T\""

#: cp/decl.c:11582
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static member function %q#D declared with type qualifiers"
msgstr "la funció membre static \"%#D\" és declarada amb qualificadors de tipus"

#: cp/decl2.c:268
#, gcc-internal-format
msgid "name missing for member function"
msgstr "falta el nom per a la funció membre"

#: cp/decl2.c:339 cp/decl2.c:353
#, gcc-internal-format
msgid "ambiguous conversion for array subscript"
msgstr "conversió ambigua per a índex de matriu"

#: cp/decl2.c:347
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid types %<%T[%T]%> for array subscript"
msgstr "tipus no vàlids \"%T[%T]\" per a índex de matriu"

#: cp/decl2.c:390
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "deleting array %q#D"
msgstr "esborrant la matriu \"%#D\""

#: cp/decl2.c:396
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %q#T argument given to %<delete%>, expected pointer"
msgstr "es va donar un argument de tipus \"%#T\" a \"delete\", s'esperava un punter"

#: cp/decl2.c:408
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot delete a function. Only pointer-to-objects are valid arguments to %<delete%>"
msgstr "no es pot esborrar una funció. Solament els punters a objectes són arguments vàlids per a \"delete\""

#: cp/decl2.c:416
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "deleting %qT is undefined"
msgstr "esborrar \"%T\" està indefinit"

#: cp/decl2.c:459 cp/pt.c:3116
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template declaration of %q#D"
msgstr "declaració en patró de \"%#D\""

#: cp/decl2.c:511
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Java method %qD has non-Java return type %qT"
msgstr "el mètode Java \"%D\" té un tipus de retorn \"%T\" que no és de Java"

#: cp/decl2.c:528
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Java method %qD has non-Java parameter type %qT"
msgstr "el mètode Java \"%D\" té un tipus de paràmetre \"%T\" que no és de Java"

#: cp/decl2.c:639
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "prototype for %q#D does not match any in class %qT"
msgstr "el prototip per a \"%#D\" no coincideix amb cap altre en la classe \"%T\""

#: cp/decl2.c:726
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "local class %q#T shall not have static data member %q#D"
msgstr "la classe local \"%#T\" no ha de tenir el membre static \"%#D\""

#: cp/decl2.c:734
#, gcc-internal-format
msgid "initializer invalid for static member with constructor"
msgstr "inicializador no vàlid per al membre static amb constructor"

#: cp/decl2.c:737
#, gcc-internal-format
msgid "(an out of class initialization is required)"
msgstr "(es requereix una inicialització fora de la classe)"

#: cp/decl2.c:797
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %qD conflicts with virtual function table field name"
msgstr "el membre \"%D\" té conflictes amb el nom de camp de la matriu de funcions virtuals"

#: cp/decl2.c:816
#, gcc-internal-format
msgid "applying attributes to template parameters is not implemented"
msgstr ""

#: cp/decl2.c:826
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is already defined in %qT"
msgstr "\"%D\" ja està definit en \"%T\""

#: cp/decl2.c:847
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer specified for static member function %qD"
msgstr "es va especificar un inicialitzador per a la funció no-membre \"%D\""

#: cp/decl2.c:870
#, gcc-internal-format
msgid "field initializer is not constant"
msgstr "l'inicializador del camp no és constant"

#: cp/decl2.c:897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<asm%> specifiers are not permitted on non-static data members"
msgstr "no es permeten els especificadores \"asm\" en membres de dades no estàtiques"

#: cp/decl2.c:948
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "bit-field %qD with non-integral type"
msgstr "camp de bits \"%D\" amb tipus no enter"

#: cp/decl2.c:954
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare %qD to be a bit-field type"
msgstr "no es pot declarar \"%D\" que sigui un tipus de camp de bits"

#: cp/decl2.c:964
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare bit-field %qD with function type"
msgstr "no es pot declarar el camp de bits \"%D\" amb un tipus de funció"

#: cp/decl2.c:971
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is already defined in the class %qT"
msgstr "\"%D\" ja està definit en la classe %T"

#: cp/decl2.c:978
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "static member %qD cannot be a bit-field"
msgstr "el membre static \"%D\" no pot ser un camp de bits"

#: cp/decl2.c:1024
#, gcc-internal-format
msgid "anonymous struct not inside named type"
msgstr "struct anònim no es troba dintre d'un tipus nomenat"

#: cp/decl2.c:1107
#, gcc-internal-format
msgid "namespace-scope anonymous aggregates must be static"
msgstr "els agregats anònims d'abast de nom d'espai deuen ser static"

#: cp/decl2.c:1116
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "anonymous union with no members"
msgstr "agregat anònim sense membres"

#: cp/decl2.c:1152
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<operator new%> must return type %qT"
msgstr "\"operator new\" ha de retornar el tipus \"%T\""

#: cp/decl2.c:1161
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<operator new%> takes type %<size_t%> (%qT) as first parameter"
msgstr "\"operator new\" pren el tipus \"size_t\" (\"%T\") com primer argument"

#: cp/decl2.c:1190
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<operator delete%> must return type %qT"
msgstr "\"operator delete\" ha de retornar el tipus \"%T\""

#: cp/decl2.c:1199
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<operator delete%> takes type %qT as first parameter"
msgstr "\"operator delete\" pren el tipus \"%T\" com primer argument"

#: cp/decl2.c:1862
#, gcc-internal-format
msgid "%qT has a field %qD whose type uses the anonymous namespace"
msgstr ""

#: cp/decl2.c:1868
#, gcc-internal-format
msgid "%qT declared with greater visibility than the type of its field %qD"
msgstr ""

#: cp/decl2.c:1879
#, gcc-internal-format
msgid "%qT has a base %qT whose type uses the anonymous namespace"
msgstr ""

#: cp/decl2.c:1884
#, gcc-internal-format
msgid "%qT declared with greater visibility than its base %qT"
msgstr ""

#: cp/decl2.c:3308
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inline function %q+D used but never defined"
msgstr "s'usa la funció «inline» \"%D\" però mai es va definir"

#: cp/decl2.c:3462
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default argument missing for parameter %P of %q+#D"
msgstr "falta l'argument per omissió per al paràmetre %P de \"%+#D\""

#. Can't throw a reference.
#: cp/except.c:267
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT is disallowed in Java %<throw%> or %<catch%>"
msgstr "el tipus \"%T\" no està permès en \"throw\" o \"catch\" de Java"

#: cp/except.c:278
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call to Java %<catch%> or %<throw%> with %<jthrowable%> undefined"
msgstr "cridada a \"catch\" o \"throw\" de Java amb \"jthrowable\" sense definir"

#. Thrown object must be a Throwable.
#: cp/except.c:285
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT is not derived from %<java::lang::Throwable%>"
msgstr "el tipus \"%T\" no és derivat de \"java::lang::Throwable\""

#: cp/except.c:348
#, gcc-internal-format
msgid "mixing C++ and Java catches in a single translation unit"
msgstr "barrejant \"catches\" de C++ i Java en una sola unitat de traducció"

#: cp/except.c:614
#, gcc-internal-format
msgid "throwing NULL, which has integral, not pointer type"
msgstr "llançant NULL, que té un tipus integral, no un tipus punter"

#: cp/except.c:637 cp/init.c:1723
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD should never be overloaded"
msgstr "\"%D\" ha de regressar per valor"

#: cp/except.c:720
#, gcc-internal-format
msgid " in thrown expression"
msgstr " en expressió thrown"

#: cp/except.c:876
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expression %qE of abstract class type %qT cannot be used in throw-expression"
msgstr "no es pot usar l'expressió \"%E\" del tipus de classe abstracta \"%T\" en les expressions thrown"

#: cp/except.c:961
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Hexception of type %qT will be caught"
msgstr "l'excepció del tipus \"%T\" serà atrapada"

#: cp/except.c:963
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H  by earlier handler for %qT"
msgstr "  per un gestor anterior per a \"%T\""

#: cp/except.c:993
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%<...%> handler must be the last handler for its try block"
msgstr "el gestor \"...\" ha de ser l'últim gestor per al seu bloc try"

#: cp/friend.c:157
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is already a friend of class %qT"
msgstr "\"%D\" ja és un friend de la classe \"%T\""

#: cp/friend.c:233
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid type %qT declared %<friend%>"
msgstr "el tipus no vàlid \"%T\" va ser declarat \"friend\""

#. [temp.friend]
#. Friend declarations shall not declare partial
#. specializations.
#. template <class U> friend class T::X<U>;
#. [temp.friend]
#. Friend declarations shall not declare partial
#. specializations.
#: cp/friend.c:249 cp/friend.c:279
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "partial specialization %qT declared %<friend%>"
msgstr "l'especialització parcial \"%T\" es va declarar \"friend\""

#: cp/friend.c:257
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "class %qT is implicitly friends with itself"
msgstr "la classe \"%T\" és implícitament friend amb si mateixa"

#: cp/friend.c:315
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a member of %qT"
msgstr "\"%D\" no és un membre de \"%T\""

#: cp/friend.c:320
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a member class template of %qT"
msgstr "\"%D\" no és una funció patró membre"

#: cp/friend.c:328
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a nested class of %qT"
msgstr "\"%T\" no és una base de \"%T\""

#. template <class T> friend class T;
#: cp/friend.c:341
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template parameter type %qT declared %<friend%>"
msgstr "el tipus de paràmetre de patró \"%T\" es va declarar \"friend\""

#. template <class T> friend class A; where A is not a template
#: cp/friend.c:347
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T is not a template"
msgstr "\"%#T\" no és un patró"

#: cp/friend.c:369
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is already a friend of %qT"
msgstr "\"%T\" ja és un friend de \"%T\""

#: cp/friend.c:378
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is already a friend of %qT"
msgstr "\"%T\" ja és un friend de \"%T\""

#: cp/friend.c:495
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %qD declared as friend before type %qT defined"
msgstr "el membre \"%D\" és declarat friend abans que es defineixi el tipus \"%T\""

#: cp/friend.c:551
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "friend declaration %q#D declares a non-template function"
msgstr "la declaració friend \"%#D\" declara una funció que no és patró"

#: cp/friend.c:555
#, gcc-internal-format
msgid "(if this is not what you intended, make sure the function template has already been declared and add <> after the function name here) -Wno-non-template-friend disables this warning"
msgstr "(si aquesta no és la seva intenció, asseguri's qu'el patró de la funció ja ha estat declarada i agregui <> aquí després del nom de la funció) -Wno-non-template-friend desactiva aquest avís"

#: cp/init.c:334
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J%qD should be initialized in the member initialization list"
msgstr "inicialització de la dada membre no vàlida"

#: cp/init.c:382
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jdefault-initialization of %q#D, which has reference type"
msgstr "l'inicialització per omissió de \"%#D\", el qual té el tipus de referència"

#: cp/init.c:388
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Juninitialized reference member %qD"
msgstr "membre referència \"%D\" sense inicialitzar"

#: cp/init.c:391
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Juninitialized member %qD with %<const%> type %qT"
msgstr "const \"%D\" sense inicialitzar"

#: cp/init.c:534
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D will be initialized after"
msgstr "\"%D\" s'inicialitzarà després"

#: cp/init.c:537
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base %qT will be initialized after"
msgstr "la base \"%T\" s'inicialitzarà després"

#: cp/init.c:540
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " %q+#D"
msgstr " \"#%D\""

#: cp/init.c:542
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " base %qT"
msgstr " base \"%T\""

#: cp/init.c:543
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J when initialized here"
msgstr "\"%D\" s'inicialitzarà després"

#: cp/init.c:559
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jmultiple initializations given for %qD"
msgstr "es van donar inicialitzacions múltiples per a \"%D\""

#: cp/init.c:562
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jmultiple initializations given for base %qT"
msgstr "es van donar inicialitzacions múltiples per a la base \"%T\""

#: cp/init.c:629
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jinitializations for multiple members of %qT"
msgstr "inicialitzacions per a múltiples membres de \"%T\""

#: cp/init.c:691
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jbase class %q#T should be explicitly initialized in the copy constructor"
msgstr "la classe base \"%#T\" ha de ser inicialitzada explícitament en la còpia del constructor"

#: cp/init.c:915 cp/init.c:934
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "class %qT does not have any field named %qD"
msgstr "la classe \"%T\" no té cap camp cridat \"%D\""

#: cp/init.c:921
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D is a static data member; it can only be initialized at its definition"
msgstr "el camp \"%#D\" és static; l'únic punt d'inicialització és la seva definició"

#: cp/init.c:928
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D is not a non-static data member of %qT"
msgstr "\"%#D\" no és un membre static de \"%#T\""

#: cp/init.c:967
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unnamed initializer for %qT, which has no base classes"
msgstr "inicialitzador sense nom per a \"%T\", el qual no té una classe base"

#: cp/init.c:975
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "unnamed initializer for %qT, which uses multiple inheritance"
msgstr "inicialitzador sense nom per a \"%T\", el qual usa herència múltiple"

#: cp/init.c:1021
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is both a direct base and an indirect virtual base"
msgstr "el tipus \"%D\" no és una base directa o virtual de \"%T\""

#: cp/init.c:1029
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT is not a direct or virtual base of %qT"
msgstr "el tipus \"%D\" no és una base directa o virtual de \"%T\""

#: cp/init.c:1032
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT is not a direct base of %qT"
msgstr "el tipus \"%D\" no és una base directa de \"%T\""

#: cp/init.c:1112
#, gcc-internal-format
msgid "bad array initializer"
msgstr "inicialitzador de matriu erroni"

#: cp/init.c:1291
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not an aggregate type"
msgstr "\"%T\" no és un tipus agregat"

#: cp/init.c:1345
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incomplete type %qT does not have member %qD"
msgstr "el tipus incomplet \"%T\" no té al membre \"%D\""

#: cp/init.c:1358
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid pointer to bit-field %qD"
msgstr "punter no vàlid al camp de bit \"%D\""

#: cp/init.c:1435
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of non-static member function %qD"
msgstr "ús no vàlid del camp no static \"%D\""

#: cp/init.c:1441
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of non-static data member %qD"
msgstr "ús no vàlid del camp no static \"%D\""

#: cp/init.c:1670
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid type %<void%> for new"
msgstr "tipus \"void\" no vàlid per a new"

#: cp/init.c:1680
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "uninitialized const in %<new%> of %q#T"
msgstr "const sense inicialitzar en \"new\" de \"%#T\""

#: cp/init.c:1718
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call to Java constructor with %qs undefined"
msgstr "cridada a constructor Java amb \"%s\" sense definir"

#: cp/init.c:1758
#, gcc-internal-format
msgid "no suitable %qD found in class %qT"
msgstr ""

#: cp/init.c:1763
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "request for member %qD is ambiguous"
msgstr "a petició per al membre \"%D\" és ambigua"

#: cp/init.c:1905
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids initialization in array new"
msgstr "ISO C++ prohibeix la inicialització en la matriu new"

#: cp/init.c:2105
#, gcc-internal-format
msgid "size in array new must have integral type"
msgstr "la grandària de la matriu nova ha de tenir un tipus integral"

#: cp/init.c:2121
#, gcc-internal-format
msgid "allocating zero-element array"
msgstr ""

#: cp/init.c:2129
#, gcc-internal-format
msgid "new cannot be applied to a reference type"
msgstr "new no pot ser aplicat a un tipus de referència"

#: cp/init.c:2135
#, gcc-internal-format
msgid "new cannot be applied to a function type"
msgstr "new no pot ser aplicat a una funcció de referència"

#: cp/init.c:2168
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call to Java constructor, while %<jclass%> undefined"
msgstr "cridada a constructor Java, mentre \"jclass\" està indefinit"

#: cp/init.c:2186
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't find %<class$%> in %qT"
msgstr "no es pot trobar class$"

#: cp/init.c:2545
#, gcc-internal-format
msgid "initializer ends prematurely"
msgstr "l'inicialitzador acaba prematurament"

#: cp/init.c:2600
#, gcc-internal-format
msgid "cannot initialize multi-dimensional array with initializer"
msgstr "no es poden inicialitzar matrius multidimensionals amb l'inicialitzador"

#: cp/init.c:2737
#, gcc-internal-format
msgid "possible problem detected in invocation of delete operator:"
msgstr ""

#: cp/init.c:2740
#, gcc-internal-format
msgid "neither the destructor nor the class-specific operator delete will be called, even if they are declared when the class is defined."
msgstr ""

#: cp/init.c:2761
#, gcc-internal-format
msgid "unknown array size in delete"
msgstr "grandària de matriu desconeguda en delete"

#: cp/init.c:3001
#, gcc-internal-format
msgid "type to vector delete is neither pointer or array type"
msgstr "el tipus de vector delete no és del tipus punter ni matriu"

#: cp/lex.c:467
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma %s"
msgstr "escombraries al final de #pragma %s"

#: cp/lex.c:474
#, gcc-internal-format
msgid "invalid #pragma %s"
msgstr "#pragma %s no vàlid"

#: cp/lex.c:482
#, gcc-internal-format
msgid "#pragma vtable no longer supported"
msgstr "#pragma vtable ja no té suport"

#: cp/lex.c:561
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "#pragma implementation for %qs appears after file is included"
msgstr "implementació de #pragma per a %s apareix després que el fitxer és inclòs"

#: cp/lex.c:586
#, gcc-internal-format
msgid "junk at end of #pragma GCC java_exceptions"
msgstr "escombraries al final del #pragma GCC java_exceptions"

#: cp/lex.c:600
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD not defined"
msgstr "\"%D\" no està definit"

#: cp/lex.c:604
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD was not declared in this scope"
msgstr "\"%D\" no es va declarar en aquest àmbit"

#. In a template, it is invalid to write "f()" or "f(3)" if no
#. declaration of "f" is available. Historically, G++ and most
#. other compilers accepted that usage since they deferred all name
#. lookup until instantiation time rather than doing unqualified
#. name lookup at template definition time; explain to the user what
#. is going wrong.
#.
#. Note that we have the exact wording of the following message in
#. the manual (trouble.texi, node "Name lookup"), so they need to
#. be kept in synch.
#: cp/lex.c:641
#, gcc-internal-format
msgid "there are no arguments to %qD that depend on a template parameter, so a declaration of %qD must be available"
msgstr ""

#: cp/lex.c:650
#, gcc-internal-format
msgid "(if you use %<-fpermissive%>, G++ will accept your code, but allowing the use of an undeclared name is deprecated)"
msgstr ""

#: cp/mangle.c:2165
#, gcc-internal-format
msgid "call_expr cannot be mangled due to a defect in the C++ ABI"
msgstr ""

#: cp/mangle.c:2173
#, gcc-internal-format
msgid "zero-operand casts cannot be mangled due to a defect in the C++ ABI"
msgstr ""

#: cp/mangle.c:2223
#, gcc-internal-format
msgid "omitted middle operand to %<?:%> operand cannot be mangled"
msgstr ""

#: cp/mangle.c:2533
#, gcc-internal-format
msgid "the mangled name of %qD will change in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/method.c:459
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "generic thunk code fails for method %q#D which uses %<...%>"
msgstr "el codi de thunk genèric ha fallat per al mètode \"%#D\" que utilitza \"...\""

#: cp/method.c:695
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static const member %q#D, can't use default assignment operator"
msgstr "el membre const \"%#D\" que no és static, no pot usar l'operador d'assignació per omissió"

#: cp/method.c:701
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-static reference member %q#D, can't use default assignment operator"
msgstr "el membre de referència \"%#D\" que no és static, no pot usar l'operador d'assignació per omissió"

#: cp/method.c:813
#, gcc-internal-format
msgid "%Hsynthesized method %qD first required here "
msgstr ""

#: cp/method.c:1148
#, gcc-internal-format
msgid "vtable layout for class %qT may not be ABI-compliantand may change in a future version of GCC due to implicit virtual destructor"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:712
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclaration of %<wchar_t%> as %qT"
msgstr "redeclaración de \"wchar_t\" com \"%T\""

#. A redeclaration of main, but not a duplicate of the
#. previous one.
#.
#. [basic.start.main]
#.
#. This function shall not be overloaded.
#: cp/name-lookup.c:742
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid redeclaration of %q+D"
msgstr "redeclaración no vàlida de \"%D\""

#: cp/name-lookup.c:743
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "as %qD"
msgstr "com \"%D\""

#: cp/name-lookup.c:834
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type mismatch with previous external decl of %q#D"
msgstr "no coincideixen els tipus amb la declaració externa prèvia"

#: cp/name-lookup.c:835
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous external decl of %q+#D"
msgstr "declaració externa prèvia de \"%#D\""

#: cp/name-lookup.c:926
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extern declaration of %q#D doesn't match"
msgstr "la declaració externa de \"%#D\" no coincideix"

#: cp/name-lookup.c:927
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "global declaration %q+#D"
msgstr "amb la declaració global \"%#D\""

#: cp/name-lookup.c:964 cp/name-lookup.c:971
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q#D shadows a parameter"
msgstr "la declaració de \"%#D\" enfosqueix un paràmetre"

#. Location of previous decl is not useful in this case.
#: cp/name-lookup.c:996
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD shadows a member of 'this'"
msgstr "la declaració de \"%s\" obscurece a un membre de \"this\""

#: cp/name-lookup.c:1002
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD shadows a previous local"
msgstr "la declaració de \"%#D\" enfosqueix un paràmetre"

#: cp/name-lookup.c:1009
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD shadows a global declaration"
msgstr "la declaració de \"%#D\" enfosqueix un paràmetre"

#: cp/name-lookup.c:1132
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "name lookup of %qD changed"
msgstr "la recerca de nom de \"%D\" va canviar"

#: cp/name-lookup.c:1133
#, gcc-internal-format
msgid " matches this %q+D under ISO standard rules"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:1135
#, gcc-internal-format
msgid " matches this %q+D under old rules"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:1153 cp/name-lookup.c:1161
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "name lookup of %qD changed for new ISO %<for%> scoping"
msgstr "la recerca de nom de \"%D\" va canviar"

#: cp/name-lookup.c:1155
#, gcc-internal-format
msgid " cannot use obsolete binding at %q+D because it has a destructor"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:1163
#, gcc-internal-format
msgid " using obsolete binding at %q+D"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:1216
#, gcc-internal-format
msgid "%s %s(%E) %p %d\n"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:1219
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s %s %p %d\n"
msgstr "%s: %s: "

#: cp/name-lookup.c:1346
#, gcc-internal-format
msgid "XXX is_class_level != (current_scope == class_scope)\n"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:1909
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D hides constructor for %q#T"
msgstr "\"%#D\" amaga el destructor per a \"%#T\""

#: cp/name-lookup.c:1926
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#D conflicts with previous using declaration %q#D"
msgstr "\"%#D\" causa conflicte amb la declaració prèvia en ús \"%#D\""

#: cp/name-lookup.c:1949
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous non-function declaration %q+#D"
msgstr "la declaració prèvia \"%#D\" que no és funció"

#: cp/name-lookup.c:1950
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicts with function declaration %q#D"
msgstr "causa conflicte amb la declaració de la funció \"%#D\""

#. It's a nested name with template parameter dependent scope.
#. This can only be using-declaration for class member.
#: cp/name-lookup.c:2028 cp/name-lookup.c:2053
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a namespace"
msgstr "\"%T\" no és un nom d'espai"

#. 7.3.3/5
#. A using-declaration shall not name a template-id.
#: cp/name-lookup.c:2038
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "a using-declaration cannot specify a template-id. Try %<using %D%>"
msgstr "una declaració d'ús no pot especificar un identificador de patró. Intenti \"using %D\""

#: cp/name-lookup.c:2045
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "namespace %qD not allowed in using-declaration"
msgstr "no es permet l'espai de noms \"%D\" en la declaració d'ús"

#: cp/name-lookup.c:2081
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD not declared"
msgstr "no es va declarar \"%D\""

#: cp/name-lookup.c:2102 cp/name-lookup.c:2139 cp/name-lookup.c:2173
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is already declared in this scope"
msgstr "\"%D\" ja es va declarar en aquest àmbit"

#: cp/name-lookup.c:2179
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "using declaration %qD introduced ambiguous type %qT"
msgstr "l'ús de la declaració \"%D\" va introduir el tipus ambigu \"%T\""

#: cp/name-lookup.c:2777
#, gcc-internal-format
msgid "using-declaration for non-member at class scope"
msgstr "declaració d'ús per a un no membre en l'àmbit de la classe"

#: cp/name-lookup.c:2784
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%T::%D%> names destructor"
msgstr "\"%D\" nomena al constructor"

#: cp/name-lookup.c:2789
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%T::%D%> names constructor"
msgstr "\"%D\" nomena al constructor"

#: cp/name-lookup.c:2794
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%T::%D%> names constructor in %qT"
msgstr "\"%D\" nomena al constructor"

#: cp/name-lookup.c:2844
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no members matching %<%T::%D%> in %q#T"
msgstr "no hi ha membres que coincideixin amb \"%D\" en \"%#T\""

#: cp/name-lookup.c:2912
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD not in a namespace surrounding %qD"
msgstr "la declaració de \"%D\" no està en un espai de noms al voltant de \"%D\""

#: cp/name-lookup.c:2920
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit qualification in declaration of %qD"
msgstr "qualificadors de tipus duplicats en la declaració %s"

#: cp/name-lookup.c:2963
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD should have been declared inside %qD"
msgstr "\"%D\" deuria ser declarat dintre de \"%D\""

#: cp/name-lookup.c:3034
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "namespace alias %qD not allowed here, assuming %qD"
msgstr "no es permet aquí l'alies de l'espai de noms \"%D\", assumint que és \"%D\""

#: cp/name-lookup.c:3089
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs attribute requires a single NTBS argument"
msgstr "l'atribut \"%s\" requereix una constant entera com argument"

#: cp/name-lookup.c:3378
#, gcc-internal-format
msgid "strong using only meaningful at namespace scope"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:3382
#, gcc-internal-format
msgid "current namespace %qD does not enclose strongly used namespace %qD"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:3390
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD attribute directive ignored"
msgstr "s'ignora la directiva d'atribut \"%s\""

#: cp/name-lookup.c:3540
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD denotes an ambiguous type"
msgstr "\"%D\" denota un tipus ambigu"

#: cp/name-lookup.c:3541
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J first type here"
msgstr " primer tipus aquí"

#: cp/name-lookup.c:3542
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J other type here"
msgstr " altre tipus aquí"

#: cp/name-lookup.c:4257
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D is not a function,"
msgstr "\"%D\" no és una funció,"

#: cp/name-lookup.c:4258
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " conflict with %q+D"
msgstr " té conflicte amb \"%D\""

#: cp/name-lookup.c:4679
#, gcc-internal-format
msgid "argument dependent lookup finds %q+D"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:5111
#, gcc-internal-format
msgid "XXX entering pop_everything ()\n"
msgstr ""

#: cp/name-lookup.c:5120
#, gcc-internal-format
msgid "XXX leaving pop_everything ()\n"
msgstr ""

#: cp/parser.c:1965
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<#pragma%> is not allowed here"
msgstr "ja s'ha desat #pragma %s"

#: cp/parser.c:1995
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%D::%D%> has not been declared"
msgstr "\"%#D\" no pot ser declarat"

#: cp/parser.c:1998 cp/semantics.c:2410
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<::%D%> has not been declared"
msgstr "\"%#D\" no pot ser declarat"

#: cp/parser.c:2001
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "request for member %qD in non-class type %qT"
msgstr "sol·licitud pel membre \"%D\" en \"%E\", el qual és del tipus no agregat \"%T\""

#: cp/parser.c:2004
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%T::%D%> has not been declared"
msgstr "\"%#D\" no pot ser declarat"

#: cp/parser.c:2007
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD has not been declared"
msgstr "\"%#D\" no pot ser declarat"

#: cp/parser.c:2010
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%D::%D%> %s"
msgstr "accés \"%D\""

#: cp/parser.c:2012
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<::%D%> %s"
msgstr "accés \"%D\""

#: cp/parser.c:2014
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD %s"
msgstr "accés \"%D\""

#: cp/parser.c:2050
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ does not support %<long long%>"
msgstr "ISO C++ no dóna suport a \"long long\""

#: cp/parser.c:2070
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate %qs"
msgstr "\"%s\" duplicat"

#: cp/parser.c:2113
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "new types may not be defined in a return type"
msgstr "new no pot ser aplicat a un tipus de referència"

#: cp/parser.c:2114
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "(perhaps a semicolon is missing after the definition of %qT)"
msgstr "manca punt i coma després de la declaració de \"%T\""

#: cp/parser.c:2133 cp/parser.c:3885 cp/pt.c:4557
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a template"
msgstr "\"%T\" no és un patró"

#: cp/parser.c:2135
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a template"
msgstr "\"%T\" no és un patró"

#: cp/parser.c:2137
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid template-id"
msgstr "rotació de insn no vàlida"

#: cp/parser.c:2166
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s cannot appear in a constant-expression"
msgstr "desbordament en la constant implícita"

#: cp/parser.c:2191
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of template-name %qE without an argument list"
msgstr "ús no vàlid del nom de patró \"%E\" en un declarador"

#: cp/parser.c:2193
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of destructor %qD as a type"
msgstr "ús no vàlid de \"restrict\""

#. Something like 'unsigned A a;'
#: cp/parser.c:2196
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid combination of multiple type-specifiers"
msgstr "definició no vàlida del tipus qualificat \"%T\""

#. Issue an error message.
#: cp/parser.c:2200
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE does not name a type"
msgstr "\"%T\" no és un tipus de classe"

#: cp/parser.c:2232
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "(perhaps %<typename %T::%E%> was intended)"
msgstr " (usi \"typename %T::%D\" si això és el que volia)"

#: cp/parser.c:2247
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE in namespace %qE does not name a type"
msgstr "\"%T\" no és un tipus de classe"

#: cp/parser.c:2250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE in class %qT does not name a type"
msgstr "\"%T\" no és un tipus de classe"

#: cp/parser.c:3010
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids braced-groups within expressions"
msgstr "ISO C++ prohibeix grups de parèntesis dintre de les expressions"

#: cp/parser.c:3019
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "statement-expressions are allowed only inside functions"
msgstr "un grup de claus dintre d'una expressió només es permet dintre d'una funció"

#: cp/parser.c:3070
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<this%> may not be used in this context"
msgstr "\"%D\" no es va declarar en aquest àmbit"

#: cp/parser.c:3222
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "local variable %qD may not appear in this context"
msgstr "\"%D\" no es va declarar en aquest àmbit"

#: cp/parser.c:3519
#, gcc-internal-format
msgid "scope %qT before %<~%> is not a class-name"
msgstr ""

#: cp/parser.c:3620
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %<~%T%> as member of %qT"
msgstr "la declaració de \"%s\" obscurece a un membre de \"this\""

#: cp/parser.c:3634
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "typedef-name %qD used as destructor declarator"
msgstr "l'identificador de patró \"%D\" s'usa com un declarador"

#: cp/parser.c:3844 cp/parser.c:13003 cp/parser.c:15155
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "reference to %qD is ambiguous"
msgstr "l'ús de \"%D\" és ambigu"

#: cp/parser.c:3886 cp/typeck.c:2050 cp/typeck.c:2070
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a template"
msgstr "\"%T\" no és un patró"

#: cp/parser.c:4275
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids compound-literals"
msgstr "ISO C++ prohibeix literals composats"

#: cp/parser.c:4623
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE does not have class type"
msgstr "\"%T\" no és un tipus de classe"

#: cp/parser.c:4699 cp/typeck.c:1979
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %qD"
msgstr "ús no vàlid de \"%D\""

#: cp/parser.c:5223
#, gcc-internal-format
msgid "array bound forbidden after parenthesized type-id"
msgstr ""

#: cp/parser.c:5224
#, gcc-internal-format
msgid "try removing the parentheses around the type-id"
msgstr ""

#: cp/parser.c:5426
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expression in new-declarator must have integral or enumeration type"
msgstr "la grandària de la matriu nova ha de tenir un tipus integral"

#: cp/parser.c:5615
#, gcc-internal-format
msgid "use of old-style cast"
msgstr "ús de la conversió d'estil antic"

#: cp/parser.c:6404
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "case label %qE not within a switch statement"
msgstr "l'etiqueta «case» \"%E\" no es troba dintre d'una declaració «switch»"

#: cp/parser.c:6970
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids computed gotos"
msgstr "ISO C++ prohibeix gotos calculats"

#: cp/parser.c:7102
#, gcc-internal-format
msgid "extra %<;%>"
msgstr ""

#: cp/parser.c:7441
#, gcc-internal-format
msgid "mixing declarations and function-definitions is forbidden"
msgstr ""

#: cp/parser.c:7573
#, gcc-internal-format
msgid "%<friend%> used outside of class"
msgstr ""

#: cp/parser.c:7727
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "class definition may not be declared a friend"
msgstr "la funció \"%D\" no pot ser declarada friend"

#: cp/parser.c:7791 cp/parser.c:14109
#, gcc-internal-format
msgid "templates may not be %<virtual%>"
msgstr ""

#: cp/parser.c:8044
#, gcc-internal-format
msgid "only constructors take base initializers"
msgstr ""

#: cp/parser.c:8096
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "anachronistic old-style base class initializer"
msgstr "inicialitzador de classe base d'estil antic anacrònic"

#: cp/parser.c:8140
#, gcc-internal-format
msgid "keyword %<typename%> not allowed in this context (a qualified member initializer is implicitly a type)"
msgstr ""

#. Warn that we do not support `export'.
#: cp/parser.c:8485
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "keyword %<export%> not implemented, and will be ignored"
msgstr "la paraula clau \"export\" no està implementada, i serà ignorada"

#. Otherwise, emit an error about the invalid digraph, but continue
#. parsing because we got our argument list.
#: cp/parser.c:8878
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<<::%> cannot begin a template-argument list"
msgstr "l'objecte \"%E\" no es pot usar com un argument de patró"

#: cp/parser.c:8879
#, gcc-internal-format
msgid "%<<:%> is an alternate spelling for %<[%>. Insert whitespace between %<<%> and %<::%>"
msgstr ""

#: cp/parser.c:8886
#, gcc-internal-format
msgid "(if you use -fpermissive G++ will accept your code)"
msgstr ""

#: cp/parser.c:8959
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parse error in template argument list"
msgstr "l'objecte \"%E\" no es pot usar com un argument de patró"

#. Explain what went wrong.
#: cp/parser.c:9072
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-template %qD used as template"
msgstr "s'usa un no-patró com patró"

#: cp/parser.c:9073
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use %<%T::template %D%> to indicate that it is a template"
msgstr "identificador de patró \"%D\" en la declaració del patró primari"

#: cp/parser.c:9583
#, gcc-internal-format
msgid "template specialization with C linkage"
msgstr "especialització de patró amb enllaç C"

#: cp/parser.c:10158
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "using %<typename%> outside of template"
msgstr "usant \"typename\" fora de la plantilla"

#: cp/parser.c:10378
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attributes ignored on uninstantiated type"
msgstr "operació no vàlida en tipus no instanciat"

#: cp/parser.c:10382
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attributes ignored on template instantiation"
msgstr "classe d'emmagatzematge \"%D\" aplicada a la instanciació d'un patró"

#: cp/parser.c:10387
#, gcc-internal-format
msgid "attributes ignored on elaborated-type-specifier that is not a forward declaration"
msgstr ""

#: cp/parser.c:10601
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a namespace-name"
msgstr "\"%D\" no és un nom d'espai"

#. [namespace.udecl]
#.
#. A using declaration shall not name a template-id.
#: cp/parser.c:10821
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "a template-id may not appear in a using-declaration"
msgstr "no es permet l'espai de noms \"%D\" en la declaració d'ús"

#: cp/parser.c:11166
#, gcc-internal-format
msgid "an asm-specification is not allowed on a function-definition"
msgstr ""

#: cp/parser.c:11168
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attributes are not allowed on a function-definition"
msgstr "la variable de registre global segueix a una definició de funció"

#: cp/parser.c:11301
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "initializer provided for function"
msgstr "es va especificar un inicialitzador per a la funció no-membre \"%D\""

#: cp/parser.c:11321
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "attributes after parenthesized initializer ignored"
msgstr "atributs en el declarador de paràmetres de matriu ignorats"

#: cp/parser.c:11701 cp/pt.c:7312
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array bound is not an integer constant"
msgstr "el subindici de la matriu no és un enter"

#: cp/parser.c:11778
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%T::%D%> is not a type"
msgstr "\"%D::%D\" no és un patró"

#: cp/parser.c:11803
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of constructor as a template"
msgstr "ús no vàlid del patró \"%D\""

#: cp/parser.c:11804
#, gcc-internal-format
msgid "use %<%T::%D%> instead of %<%T::%D%> to name the constructor in a qualified name"
msgstr ""

#: cp/parser.c:11963
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is a namespace"
msgstr "\"%D\" és un nom d'espai"

#: cp/parser.c:12038
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate cv-qualifier"
msgstr "valor d'un «case» duplicat"

#: cp/parser.c:12586
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "file ends in default argument"
msgstr "%Hlectura de final de fitxer dintre de l'argument per defecte"

#: cp/parser.c:12659
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "deprecated use of default argument for parameter of non-function"
msgstr "argument per omissió donat per al paràmetre %d de \"%#D\""

#: cp/parser.c:12662
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "default arguments are only permitted for function parameters"
msgstr "argument per omissió donat per al paràmetre %d de \"%#D\""

#: cp/parser.c:12862
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ does not allow designated initializers"
msgstr "ISO C++ no permet inicialitzadors designats"

#: cp/parser.c:13446
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid class name in declaration of %qD"
msgstr "declaració del patró membre \"%D\" no vàlida"

#: cp/parser.c:13457
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qD in %qD which does not enclose %qD"
msgstr "declaració de \"%D\" en \"%D\" la qual no inclou a \"%D\""

#: cp/parser.c:13470
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "extra qualification ignored"
msgstr "s'ignora la qualificació extra \"%T::\" en el membre \"%D\""

#: cp/parser.c:13481
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "an explicit specialization must be preceded by %<template <>%>"
msgstr "especialització explícita no precedida per \"template <>\""

#: cp/parser.c:13574
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "previous definition of %q+#T"
msgstr "definició prèvia de \"%#T\""

#: cp/parser.c:13809
#, gcc-internal-format
msgid "%Hextra %<;%>"
msgstr ""

#: cp/parser.c:13827
#, gcc-internal-format
msgid "a class-key must be used when declaring a friend"
msgstr ""

#: cp/parser.c:13841
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "friend declaration does not name a class or function"
msgstr "la declaració friend no està en una definició de classe"

#: cp/parser.c:14018
#, gcc-internal-format
msgid "pure-specifier on function-definition"
msgstr ""

#: cp/parser.c:14294
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "keyword %<typename%> not allowed outside of templates"
msgstr "usant \"typename\" fora de la plantilla"

#: cp/parser.c:14296
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "keyword %<typename%> not allowed in this context (the base class is implicitly a type)"
msgstr "usant \"typename\" fora de la plantilla"

#: cp/parser.c:15328
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few template-parameter-lists"
msgstr "molt poques llistes de paràmetres de patró en la declaració de \"%D\""

#. Otherwise, there are too many template parameter lists. We have
#. something like:
#.
#. template <class T> template <class U> void S::f();
#: cp/parser.c:15343
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many template-parameter-lists"
msgstr "massa llistes de paràmetres de patró en la declaració de \"%D\""

#. Issue an error message.
#: cp/parser.c:15605
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "named return values are no longer supported"
msgstr "--driver ja no té suport"

#. 14.5.2.2 [temp.mem]
#.
#. A local class shall not have member templates.
#: cp/parser.c:15677
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid declaration of member template in local class"
msgstr "declaració no vàlida del patró membre \"%#D\" en la classe local"

#: cp/parser.c:15686
#, gcc-internal-format
msgid "template with C linkage"
msgstr "patró amb enllaç C"

#: cp/parser.c:15828
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template declaration of %qs"
msgstr "declaració en patró de \"%#D\""

#: cp/parser.c:16043
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%H%<>>%> should be %<> >%> within a nested template argument list"
msgstr "\">>\" ha de ser \"> >\" en el nom de classe del patró"

#: cp/parser.c:16058
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "spurious %<>>%>, use %<>%> to terminate a template argument list"
msgstr "falta parèntesi dret en la llista de paràmetres de macro"

#: cp/parser.c:16374
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %qD in linkage specification"
msgstr "especificació de classe base no vàlida"

#: cp/parser.c:16387
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<__thread%> before %qD"
msgstr "\"__thread\" abans \"static\""

#: cp/parser.c:16682
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qs tag used in naming %q#T"
msgstr "es va usar la marca \"%s\" al nomenar a\"%#T\""

#: cp/parser.c:16703
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD redeclared with different access"
msgstr "\"%#D\" redeclarat com un tipus diferent de símbol"

#: cp/parser.c:16720
#, gcc-internal-format
msgid "%<template%> (as a disambiguator) is only allowed within templates"
msgstr ""

#: cp/parser.c:16973 cp/parser.c:17896 cp/parser.c:18027
#, gcc-internal-format
msgid "misplaced %<@%D%> Objective-C++ construct"
msgstr ""

#: cp/parser.c:17114
#, gcc-internal-format
msgid "%<@encode%> must specify a type as an argument"
msgstr ""

#: cp/parser.c:17429
#, gcc-internal-format
msgid "invalid Objective-C++ selector name"
msgstr ""

#: cp/parser.c:17760
#, gcc-internal-format
msgid "identifier expected after %<@protocol%>"
msgstr ""

#: cp/parser.c:19247
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "junk at end of %<#pragma GCC pch_preprocess%>"
msgstr "escombraries al final del #pragma GCC java_exceptions"

#: cp/parser.c:19392
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "inter-module optimizations not implemented for C++"
msgstr "no s'ha implementat encara profiling"

#: cp/pt.c:238
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "data member %qD cannot be a member template"
msgstr "les dades membres \"%D\" no poden ser un patró membre"

#: cp/pt.c:250
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid member template declaration %qD"
msgstr "declaració del patró membre \"%D\" no vàlida"

#: cp/pt.c:557
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit specialization in non-namespace scope %qD"
msgstr "especialització explícita en l'àmbit \"%D\" que no és espai de noms"

#: cp/pt.c:571
#, gcc-internal-format
msgid "enclosing class templates are not explicitly specialized"
msgstr "les patrons de classe contingudes no són especialitzades explícitament"

#: cp/pt.c:659
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "specialization of %qD in different namespace"
msgstr "especialitzant \"%#T\" en diferents espais de noms"

#: cp/pt.c:660 cp/pt.c:757
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " from definition of %q+#D"
msgstr " de la definició de \"%#D\""

#: cp/pt.c:677
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit instantiation of %qD in namespace %qD (which does not enclose namespace %qD)"
msgstr "declaració de \"%D\" en \"%D\" la qual no inclou a \"%D\""

#: cp/pt.c:695
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "name of class shadows template template parameter %qD"
msgstr "\"%#T\" no és un tipus vàlid per a un paràmetre constant de patró"

#: cp/pt.c:724
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "specialization of %qT after instantiation"
msgstr "especialització de \"%T\" després de la instanciació"

#: cp/pt.c:756
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "specializing %q#T in different namespace"
msgstr "especialitzant \"%#T\" en diferents espais de noms"

#: cp/pt.c:771
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "specialization %qT after instantiation %qT"
msgstr "especialització de \"%T\" després de la instanciació \"%T\""

#: cp/pt.c:784
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit specialization of non-template %qT"
msgstr "especialització explícita de \"%T\" que no és patró"

#: cp/pt.c:1185
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "specialization of %qD after instantiation"
msgstr "especialització de %D després de la instanciació"

#: cp/pt.c:1411
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a function template"
msgstr "\"%D\" no és un patró de funció"

#: cp/pt.c:1620
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template-id %qD for %q+D does not match any template declaration"
msgstr "l'idenfificador de patró \"%D\" per a \"%+D\" no coincideix amb cap declaració de patró"

#: cp/pt.c:1628
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ambiguous template specialization %qD for %q+D"
msgstr "especialització de patró ambigua \"%D\" per a \"%+D\""

#. This case handles bogus declarations like template <>
#. template <class T> void f<int>();
#: cp/pt.c:1863 cp/pt.c:1917
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template-id %qD in declaration of primary template"
msgstr "identificador de patró \"%D\" en la declaració del patró primari"

#: cp/pt.c:1876
#, gcc-internal-format
msgid "template parameter list used in explicit instantiation"
msgstr "es va usar una llista de paràmetres de patró en una instanciació explícita"

#: cp/pt.c:1882
#, gcc-internal-format
msgid "definition provided for explicit instantiation"
msgstr "es proveeix una definició per a instanciació explícita"

#: cp/pt.c:1890
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many template parameter lists in declaration of %qD"
msgstr "massa llistes de paràmetres de patró en la declaració de \"%D\""

#: cp/pt.c:1893
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few template parameter lists in declaration of %qD"
msgstr "molt poques llistes de paràmetres de patró en la declaració de \"%D\""

#: cp/pt.c:1895
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit specialization of %qD must be introduced by %<template <>%>"
msgstr "especialització explícita no precedida per \"template <>\""

#: cp/pt.c:1914
#, gcc-internal-format
msgid "function template partial specialization %qD is not allowed"
msgstr ""

#: cp/pt.c:1946
#, gcc-internal-format
msgid "default argument specified in explicit specialization"
msgstr "es va especificar un argument per omissió en l'especialització explícita"

#: cp/pt.c:1976
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a template function"
msgstr "\"%D\" no és una funció patró membre"

#: cp/pt.c:1984
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not declared in %qD"
msgstr "no es va declarar \"%D\""

#. From [temp.expl.spec]:
#.
#. If such an explicit specialization for the member
#. of a class template names an implicitly-declared
#. special member function (clause _special_), the
#. program is ill-formed.
#.
#. Similar language is found in [temp.explicit].
#: cp/pt.c:2046
#, gcc-internal-format
msgid "specialization of implicitly-declared special member function"
msgstr "especialització de la funció membre especial declarada implícitament"

#: cp/pt.c:2090
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no member function %qD declared in %qT"
msgstr "la funció no membre \"%D\" es va declarar en \"%T\""

#: cp/pt.c:2314
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %q+#D"
msgstr "la declaració de \"%#D\""

#: cp/pt.c:2315
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " shadows template parm %q+#D"
msgstr " enfosquen el paràmetre de patró \"%#D\""

#: cp/pt.c:2739
#, gcc-internal-format
msgid "template parameters not used in partial specialization:"
msgstr "no s'usen els paràmetres de patró en l'especialització parcial:"

#: cp/pt.c:2743
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "    %qD"
msgstr "    \"%D\""

#: cp/pt.c:2754
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "partial specialization %qT does not specialize any template arguments"
msgstr "l'especialització parcial \"%T\" no especialitza cap argument de patró"

#: cp/pt.c:2779
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template argument %qE involves template parameter(s)"
msgstr "l'argument de patró \"%E\" involucra el(s) paràmetre(s) de patró"

#: cp/pt.c:2823
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT of template argument %qE depends on template parameter(s)"
msgstr "el tipus \"%T\" de l'argument de patró \"%E\" depèn del(s) paràmetre(s) de patró"

#: cp/pt.c:2914
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no default argument for %qD"
msgstr "no hi ha un argument per omissió per a \"%D\""

#: cp/pt.c:3084
#, gcc-internal-format
msgid "template class without a name"
msgstr "classe de patró sense nom"

#. [temp.mem]
#.
#. A destructor shall not be a member template.
#: cp/pt.c:3092
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "destructor %qD declared as member template"
msgstr "les dades membres \"%D\" no poden ser un patró membre"

#. [basic.stc.dynamic.allocation]
#.
#. An allocation function can be a function
#. template. ... Template allocation functions shall
#. have two or more parameters.
#: cp/pt.c:3107
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid template declaration of %qD"
msgstr "declaració del patró membre \"%D\" no vàlida"

#: cp/pt.c:3187
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD does not declare a template type"
msgstr "\"%D\" no declara un tipus de patró"

#: cp/pt.c:3193
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template definition of non-template %q#D"
msgstr "definició de patró de \"%#D\" que no és patró"

#: cp/pt.c:3236
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "expected %d levels of template parms for %q#D, got %d"
msgstr "s'esperaven %d nivells de paràmetres de patró per a \"%#D\", es van obtenir %d"

#: cp/pt.c:3248
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "got %d template parameters for %q#D"
msgstr "es van obtenir %d paràmetres de patró per a \"%#D\""

#: cp/pt.c:3251
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "got %d template parameters for %q#T"
msgstr "es van obtenir %d paràmetres de patró per a \"%#T\""

#: cp/pt.c:3253
#, gcc-internal-format
msgid " but %d required"
msgstr " però es requereixen %d"

#: cp/pt.c:3350
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a template type"
msgstr "\"%T\" no és un tipus patró"

#: cp/pt.c:3363
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template specifiers not specified in declaration of %qD"
msgstr "molt poques llistes de paràmetres de patró en la declaració de \"%D\""

#: cp/pt.c:3374
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "used %d template parameter(s) instead of %d"
msgstr "es van usar %d paràmetre%s de patró en lloc de %d"

#: cp/pt.c:3403
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template parameter %q+#D"
msgstr "paràmetre de patró \"%#D\""

#: cp/pt.c:3404
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redeclared here as %q#D"
msgstr "redeclarat aquí com \"%#D\""

#. We have in [temp.param]:
#.
#. A template-parameter may not be given default arguments
#. by two different declarations in the same scope.
#: cp/pt.c:3414
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "redefinition of default argument for %q#D"
msgstr "redefinició de l'argument per omissió per a \"%#D\""

#: cp/pt.c:3415
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J original definition appeared here"
msgstr " la definició original apareix aquí"

#: cp/pt.c:3519
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because function %qD has not external linkage"
msgstr "la cadena literal %E no és un argument vàlid de patró perquè és l'adreça d'un objecte amb enllaç estàtic"

#: cp/pt.c:3560
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because string literals can never be used in this context"
msgstr "la cadena literal %E no és un argument vàlid de patró perquè és l'adreça d'un objecte amb enllaç estàtic"

#: cp/pt.c:3637
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because it is a non-constant expression"
msgstr "la cadena literal %E no és un argument vàlid de patró perquè és l'adreça d'un objecte amb enllaç estàtic"

#: cp/pt.c:3681
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a valid template argument because %qD is a variable, not the address of a variable"
msgstr "la cadena literal %E no és un argument vàlid de patró perquè és l'adreça d'un objecte amb enllaç estàtic"

#: cp/pt.c:3699
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument of type %qT because %qE is not a variable"
msgstr "la cadena literal %E no és un argument vàlid de patró perquè és l'adreça d'un objecte amb enllaç estàtic"

#: cp/pt.c:3706
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument of type %qT because %qD does not have external linkage"
msgstr "la cadena literal %E no és un argument vàlid de patró perquè és l'adreça d'un objecte amb enllaç estàtic"

#: cp/pt.c:3736
#, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because of conflicts in cv-qualification"
msgstr ""

#: cp/pt.c:3743
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because it is not an lvalue"
msgstr "la cadena literal %E no és un argument vàlid de patró perquè és l'adreça d'un objecte amb enllaç estàtic"

#: cp/pt.c:3756
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because object %qD has not external linkage"
msgstr "la cadena literal %E no és un argument vàlid de patró perquè és l'adreça d'un objecte amb enllaç estàtic"

#: cp/pt.c:3796
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because it is a pointer"
msgstr "\"%E\" no és un argument de patró vàlid"

#: cp/pt.c:3798
#, gcc-internal-format
msgid "try using %qE instead"
msgstr ""

#: cp/pt.c:3833
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not a valid template argument for type %qT because it is of type %qT"
msgstr "\"%E\" no és un argument de patró vàlid"

#: cp/pt.c:3836
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "standard conversions are not allowed in this context"
msgstr "\"%D\" no es va declarar en aquest àmbit"

#: cp/pt.c:3998
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "to refer to a type member of a template parameter, use %<typename %E%>"
msgstr "per a fer referència a un tipus membre d'un paràmetre de patró, usi \"typename %E\""

#: cp/pt.c:4013 cp/pt.c:4032 cp/pt.c:4072
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type/value mismatch at argument %d in template parameter list for %qD"
msgstr "no coincideix el tipus/valor en l'argument %d en la llista de paràmetres de patró per a \"%D\""

#: cp/pt.c:4017
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " expected a constant of type %qT, got %qT"
msgstr " s'esperava una constant de tipus \"%T\", es va obtenir \"%T\""

#: cp/pt.c:4021
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " expected a class template, got %qE"
msgstr " s'esperava un patró de classe, es va obtenir \"%T\""

#: cp/pt.c:4023
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " expected a type, got %qE"
msgstr " s'esperava un tipus, es va obtenir \"%E\""

#: cp/pt.c:4036
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " expected a type, got %qT"
msgstr " s'esperava un tipus, es va obtenir \"%T\""

#: cp/pt.c:4038
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " expected a class template, got %qT"
msgstr " s'esperava un patró de classe, es va obtenir \"%T\""

#: cp/pt.c:4075
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " expected a template of type %qD, got %qD"
msgstr " s'esperava un patró de tipus \"%D\", es va obtenir \"%D\""

#: cp/pt.c:4118
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "could not convert template argument %qE to %qT"
msgstr "no es pot convertir l'argument de patró \"%E\" a \"%T\""

#: cp/pt.c:4163
#, gcc-internal-format
msgid "wrong number of template arguments (%d, should be %d)"
msgstr "nombre erroni d'arguments de patró (%d, deuria ser %d)"

#: cp/pt.c:4167
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "provided for %q+D"
msgstr "proveït per \"%D\""

#: cp/pt.c:4207
#, gcc-internal-format
msgid "template argument %d is invalid"
msgstr "l'argument de patró %d no és vàlid"

#: cp/pt.c:4569
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-template type %qT used as a template"
msgstr "s'usa el tipus \"%T\" que és no-patró com patró"

#: cp/pt.c:4571
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "for template declaration %q+D"
msgstr "per a la declaració de patró \"%D\""

#: cp/pt.c:5231
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template instantiation depth exceeds maximum of %d (use -ftemplate-depth-NN to increase the maximum) instantiating %qD"
msgstr "la profunditat d'instanciació del patró excedeix el màxim de %d (usi -ftemplate-depth-NN per a incrementar el màxim) al instanciar \"%D\""

#: cp/pt.c:6836
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "instantiation of %q+D as type %qT"
msgstr "instanciació de \"%D\" com tipus \"%T\""

#. It may seem that this case cannot occur, since:
#.
#. typedef void f();
#. void g() { f x; }
#.
#. declares a function, not a variable. However:
#.
#. typedef void f();
#. template <typename T> void g() { T t; }
#. template void g<f>();
#.
#. is an attempt to declare a variable with function
#. type.
#: cp/pt.c:6968
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %qD has function type"
msgstr "la variable \"%#D\" té inicializador però de tipus de dada incompleta"

#: cp/pt.c:7073
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid parameter type %qT"
msgstr "tipus de paràmetre \"%T\" no vàlid"

#: cp/pt.c:7075
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "in declaration %q+D"
msgstr "en la declaració \"%D\""

#: cp/pt.c:7148
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function returning an array"
msgstr "la funció retorna un agregat"

#: cp/pt.c:7150
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "function returning a function"
msgstr "\"%s\" que és declarat com funció retorna una funció"

#: cp/pt.c:7177
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating pointer to member function of non-class type %qT"
msgstr "creant un punter a funció membre del tipus \"%T\" que no és classe"

#: cp/pt.c:7332
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating array with negative size (%qE)"
msgstr "creant la matriu amb grandària zero (\"%E\")"

#: cp/pt.c:7559
#, gcc-internal-format
msgid "forming reference to void"
msgstr "formant la referència a void"

#: cp/pt.c:7561
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "forming %s to reference type %qT"
msgstr "formant %s per a referenciar al tipus \"%T\""

#: cp/pt.c:7598
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating pointer to member of non-class type %qT"
msgstr "creant un punter al membre del tipus \"%T\" que no és classe"

#: cp/pt.c:7604
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating pointer to member reference type %qT"
msgstr "creant un punter al membre de referència de tipus \"%T\""

#: cp/pt.c:7610
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating pointer to member of type void"
msgstr "creant un punter al membre de referència de tipus \"%T\""

#: cp/pt.c:7677
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating array of %qT"
msgstr "creant la matriu de \"%T\""

#: cp/pt.c:7683
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "creating array of %qT, which is an abstract class type"
msgstr "inicialitzador sense nom per a \"%T\", el qual no té una classe base"

#: cp/pt.c:7727
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a class, struct, or union type"
msgstr "\"%T\" no és de tipus classe, struct o union"

#: cp/pt.c:7762
#, gcc-internal-format
msgid "%qT resolves to %qT, which is not an enumeration type"
msgstr ""

#: cp/pt.c:7765
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT resolves to %qT, which is is not a class type"
msgstr "inicialitzador sense nom per a \"%T\", el qual no té una classe base"

#: cp/pt.c:7830
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of %qs in template"
msgstr "ús de \"%s\" en el patró"

#: cp/pt.c:7967
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "dependent-name %qE is parsed as a non-type, but instantiation yields a type"
msgstr "s'usa \"%D\" com un tipus, però no està definit com un tipus."

#: cp/pt.c:7969
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "say %<typename %E%> if a type is meant"
msgstr " (usi \"typename %T::%D\" si això és el que volia)"

#: cp/pt.c:8096
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "using invalid field %qD"
msgstr "%s: nom de fitxer no vàlid: %s\n"

#: cp/pt.c:8985
#, gcc-internal-format
msgid "a cast to a type other than an integral or enumeration type cannot appear in a constant-expression"
msgstr ""

#: cp/pt.c:9342
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a class or namespace"
msgstr "\"%T\" no és un nom d'espai"

#: cp/pt.c:9345
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a class or namespace"
msgstr "\"%D\" no és un nom d'espai"

#: cp/pt.c:9498
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is/uses anonymous type"
msgstr "l'argument de patró \"%T\" usa un tipus anònim"

#: cp/pt.c:9500
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template argument for %qD uses local type %qT"
msgstr "l'argument per omissió de \"%#D\" té tipus \"%T\""

#: cp/pt.c:9510
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is a variably modified type"
msgstr "l'argument de patró \"%T\" és un tipus modificat variablement"

#: cp/pt.c:9521
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "integral expression %qE is not constant"
msgstr "la grandària d'emmagatzematge de \"%D\" no és constant"

#: cp/pt.c:9526
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " trying to instantiate %qD"
msgstr " tractant d'instanciar \"%D\""

#: cp/pt.c:11571
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ambiguous class template instantiation for %q#T"
msgstr "instanciació de patró classe ambigua per a \"%#T\""

#: cp/pt.c:11574
#, gcc-internal-format
msgid "%s %+#T"
msgstr "%s %+#T"

#: cp/pt.c:11597 cp/pt.c:11668
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit instantiation of non-template %q#D"
msgstr "instanciació explícita de \"%#D\" que no és patró"

#: cp/pt.c:11613 cp/pt.c:11663
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no matching template for %qD found"
msgstr "no es troba una patró coincident per a \"%D\""

#: cp/pt.c:11619
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit instantiation of %q#D"
msgstr "instanciació explícita de \"%#D\""

#: cp/pt.c:11655
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate explicit instantiation of %q#D"
msgstr "instanciació explícita duplicada de \"%#D\""

#: cp/pt.c:11677
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids the use of %<extern%> on explicit instantiations"
msgstr "ISO C++ prohibeix l'ús de \"extern\" en instanciacions explícites"

#: cp/pt.c:11682 cp/pt.c:11775
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "storage class %qD applied to template instantiation"
msgstr "classe d'emmagatzematge \"%D\" aplicada a la instanciació d'un patró"

#: cp/pt.c:11747
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit instantiation of non-template type %qT"
msgstr "instanciació explícita del tipus \"%T\" del tipus no-patró"

#: cp/pt.c:11756
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit instantiation of %q#T before definition of template"
msgstr "instanciació explícita de \"%#T\" abans de la definició del patró"

#: cp/pt.c:11764
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids the use of %qE on explicit instantiations"
msgstr "ISO C++ prohibeix l'ús de \"%s\" en les instanciacions explícites"

#: cp/pt.c:11809
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "duplicate explicit instantiation of %q#T"
msgstr "instanciació explícita duplicada de \"%#T\""

#: cp/pt.c:12225
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "explicit instantiation of %qD but no definition available"
msgstr "instanciació explícita de \"%D\" però no hi ha una definició disponible"

#: cp/pt.c:12383
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template instantiation depth exceeds maximum of %d instantiating %q+D, possibly from virtual table generation (use -ftemplate-depth-NN to increase the maximum)"
msgstr "la profunditat d'instanciació del patró excedeix el màxim de %d (usi -ftemplate-depth-NN per a incrementar el màxim) al instanciar \"%D\""

#: cp/pt.c:12657
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q#T is not a valid type for a template constant parameter"
msgstr "\"%#T\" no és un tipus vàlid per a un paràmetre constant de patró"

#: cp/repo.c:112
#, gcc-internal-format
msgid "-frepo must be used with -c"
msgstr "-frepo ha de ser usat amb -c"

#: cp/repo.c:201
#, gcc-internal-format
msgid "mysterious repository information in %s"
msgstr "informació de \"repository\" misteriosa en %s"

#: cp/repo.c:215
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't create repository information file %qs"
msgstr "no es pot crear el fitxer d'informació de \"repository\" \"%s\""

#: cp/rtti.c:270
#, gcc-internal-format
msgid "cannot use typeid with -fno-rtti"
msgstr "no es pot usar typeid sense -fno-rtti"

#: cp/rtti.c:276
#, gcc-internal-format
msgid "must #include <typeinfo> before using typeid"
msgstr "ha de fer #include <typeinfo> abans d'usar typeid"

#: cp/rtti.c:347
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot create type information for type %qT because it involves types of variable size"
msgstr "no es pot crear la informació de tipus per al tipus \"%T\" perquè la seva grandària és variable"

#: cp/rtti.c:600 cp/rtti.c:614
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "dynamic_cast of %q#D to %q#T can never succeed"
msgstr "dynamic_cast de \"%#D\" a \"%#T\" mai podrà tenir èxit"

#: cp/rtti.c:624
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<dynamic_cast%> not permitted with -fno-rtti"
msgstr "no es pot usar typeid sense -fno-rtti"

#: cp/rtti.c:702
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot dynamic_cast %qE (of type %q#T) to type %q#T (%s)"
msgstr "no es pot fer dynamic_cast \"%E\" (de tipus \"%#T\") al tipus \"%#T\" (%s)"

#: cp/search.c:257
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is an ambiguous base of %qT"
msgstr "\"%T\" és una base ambigua de \"%T\""

#: cp/search.c:275
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is an inaccessible base of %qT"
msgstr "\"%T\" és una base inaccessible de \"%T\""

#: cp/search.c:1865
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "deprecated covariant return type for %q+#D"
msgstr "tipus de retorn covariant no vàlid per a \"%#D\""

#: cp/search.c:1867 cp/search.c:1882 cp/search.c:1887
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " overriding %q+#D"
msgstr " substituint \"%#D\""

#: cp/search.c:1881
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid covariant return type for %q+#D"
msgstr "tipus de retorn covariant no vàlid per a \"%#D\""

#: cp/search.c:1886
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "conflicting return type specified for %q+#D"
msgstr "tipus de retorn en conflicte especificats per a \"%#D\""

#: cp/search.c:1896
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "looser throw specifier for %q+#F"
msgstr "especificador thrown més flexible per a \"%#F\""

#: cp/search.c:1897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " overriding %q+#F"
msgstr " substituint \"%#F\""

#. A static member function cannot match an inherited
#. virtual member function.
#: cp/search.c:1990
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+#D cannot be declared"
msgstr "\"%#D\" no pot ser declarat"

#: cp/search.c:1991
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " since %q+#D declared in base class"
msgstr " ja que es va declarar \"%#D\" en la classe base"

#: cp/semantics.c:1269
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type of asm operand %qE could not be determined"
msgstr "no es pot determinar el tipus de l'operand asm \"%E\""

#: cp/semantics.c:1392
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of member %q+D in static member function"
msgstr "ús no vàlid del membre \"%D\" en la funció membre static"

#: cp/semantics.c:1394
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of non-static data member %q+D"
msgstr "ús no vàlid del camp no static \"%D\""

#: cp/semantics.c:1395 cp/semantics.c:1434
#, gcc-internal-format
msgid "from this location"
msgstr ""

#: cp/semantics.c:1433
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "object missing in reference to %q+D"
msgstr "falta un objecte en \"%E\""

#: cp/semantics.c:1863
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "arguments to destructor are not allowed"
msgstr "l'argument per a l'atribut \"%s\" és més gran que %d"

#: cp/semantics.c:1914
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<this%> is unavailable for static member functions"
msgstr "\"this\" no està disponible per a funcions membre static"

#: cp/semantics.c:1920
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %<this%> in non-member function"
msgstr "ús no vàlid de \"this\" en la funció no membre"

#: cp/semantics.c:1922
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %<this%> at top level"
msgstr "ús no vàlid de \"this\" en el nivell principal"

#: cp/semantics.c:1946
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid qualifying scope in pseudo-destructor name"
msgstr "qualificadors no vàlids en el tipus de funció no membre"

#: cp/semantics.c:1951 cp/typeck.c:2005
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "qualified type %qT does not match destructor name ~%qT"
msgstr "el tipus qualificat \"%T\" no coincideix amb el nom del destructor \"~%T\""

#: cp/semantics.c:1973
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is not of type %qT"
msgstr "\"%E\" no és de tipus \"%T\""

#: cp/semantics.c:2015
#, gcc-internal-format
msgid "compound literal of non-object type %qT"
msgstr ""

#: cp/semantics.c:2092
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "template type parameters must use the keyword %<class%> or %<typename%>"
msgstr "els paràmetres de tipus patró ha d'usar la paraula clau \"class\" o \"typename\""

#: cp/semantics.c:2129
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of type %qT as a default value for a template template-parameter"
msgstr "\"%#T\" no és un tipus vàlid per a un paràmetre constant de patró"

#: cp/semantics.c:2132
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid default argument for a template template parameter"
msgstr "\"%#T\" no és un tipus vàlid per a un paràmetre constant de patró"

#: cp/semantics.c:2149
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "definition of %q#T inside template parameter list"
msgstr "definició de \"%#T\" dintre d'una llista de paràmetres de patró"

#: cp/semantics.c:2160
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid definition of qualified type %qT"
msgstr "definició no vàlida del tipus qualificat \"%T\""

#: cp/semantics.c:2367
#, gcc-internal-format
msgid "invalid base-class specification"
msgstr "especificació de classe base no vàlida"

#: cp/semantics.c:2376
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base class %qT has cv qualifiers"
msgstr "la classe base \"%T\" té qualificadors cv"

#: cp/semantics.c:2398
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incomplete type %qT used in nested name specifier"
msgstr "el tipus incomplet \"%T\" no es pot utilitzar per a nomenar un àmbit"

#: cp/semantics.c:2401
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "reference to %<%T::%D%> is ambiguous"
msgstr "l'ús de \"%D\" és ambigu"

#: cp/semantics.c:2405 cp/typeck.c:1814
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a member of %qT"
msgstr "\"%D\" no és un membre de \"%T\""

#: cp/semantics.c:2408
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a member of %qD"
msgstr "\"%D\" no és un membre de \"%T\""

#: cp/semantics.c:2551
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of %<auto%> variable from containing function"
msgstr "ús de %s des d'una funció contenidora"

#: cp/semantics.c:2552
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of parameter from containing function"
msgstr "ús de %s des d'una funció contenidora"

#: cp/semantics.c:2553
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " %q+#D declared here"
msgstr "  \"%#D\" declarat aquí"

#: cp/semantics.c:2591
#, gcc-internal-format
msgid "template parameter %qD of type %qT is not allowed in an integral constant expression because it is not of integral or enumeration type"
msgstr ""

#: cp/semantics.c:2760
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD cannot appear in a constant-expression"
msgstr "la grandària de la matriu \"%D\" no és una expressió constant integral"

#: cp/semantics.c:2768
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of namespace %qD as expression"
msgstr "ús de l'espai de noms \"%D\" com una expressió"

#: cp/semantics.c:2773
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "use of class template %qT as expression"
msgstr "ús de la plantilla de classe \"%T\" com una expressió"

#. Ambiguous reference to base members.
#: cp/semantics.c:2779
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "request for member %qD is ambiguous in multiple inheritance lattice"
msgstr "la petició pel membre \"%D\" és ambigua en la xarxa d'herència múltiple"

#: cp/semantics.c:2897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type of %qE is unknown"
msgstr "el tipus de \"%E\" és desconegut"

#: cp/semantics.c:2912
#, gcc-internal-format
msgid "cannot apply %<offsetof%> to destructor %<~%T%>"
msgstr ""

#: cp/semantics.c:2923
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot apply %<offsetof%> to member function %qD"
msgstr "ús no vàlid del camp no static \"%D\""

#: cp/semantics.c:3414
#, gcc-internal-format
msgid "num_threads expression must be integral"
msgstr ""

#: cp/semantics.c:3428
#, gcc-internal-format
msgid "schedule chunk size expression must be integral"
msgstr ""

#: cp/semantics.c:3558
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE has reference type for %qs"
msgstr "formant %s per a referenciar al tipus \"%T\""

#: cp/semantics.c:3698
#, gcc-internal-format
msgid "%<threadprivate%> %qE is not file, namespace or block scope variable"
msgstr ""

#: cp/tree.c:580
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qV qualifiers cannot be applied to %qT"
msgstr "els qualificadors \"%V\" no es poden aplicar a \"%T\""

#: cp/tree.c:1811
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute can only be applied to Java class definitions"
msgstr "l'atribut \"%s\" només es pot aplicar a definicions de classes Java"

#: cp/tree.c:1840
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute can only be applied to class definitions"
msgstr "l'atribut \"%s\" sol es pot aplicar a definicions de classe"

#: cp/tree.c:1846
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE is obsolete; g++ vtables are now COM-compatible by default"
msgstr "\"%s\" és obsolet; les vtables de g++ ara són compatibles amb COM per omissió"

#: cp/tree.c:1870
#, gcc-internal-format
msgid "requested init_priority is not an integer constant"
msgstr "la init_priority sol·licitada no és una constant entera"

#: cp/tree.c:1891
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can only use %qE attribute on file-scope definitions of objects of class type"
msgstr "sol es pot usar l'atribut \"%s\" en definicions de rang de fitxer d'objectes de tipus class"

#: cp/tree.c:1899
#, gcc-internal-format
msgid "requested init_priority is out of range"
msgstr "la init_priority sol·licitada està fora de límits"

#: cp/tree.c:1909
#, gcc-internal-format
msgid "requested init_priority is reserved for internal use"
msgstr "la init_priority sol·licitada està reservada per a ús intern"

#: cp/tree.c:1920
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE attribute is not supported on this platform"
msgstr "l'atribut \"%s\" no té suport en aquesta plataforma"

#: cp/typeck.c:438 cp/typeck.c:452 cp/typeck.c:552
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s between distinct pointer types %qT and %qT lacks a cast"
msgstr "%s entre diferents tipus de punter \"%T\" i \"%T\" manca d'una conversió"

#: cp/typeck.c:514
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids %s between pointer of type %<void *%> and pointer-to-function"
msgstr "ISO C++ prohibeix %s entre punters de tipus \"void *\" i punters a funcions"

#: cp/typeck.c:572
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s between distinct pointer-to-member types %qT and %qT lacks a cast"
msgstr "%s entre diferents tipus de punter \"%T\" i \"%T\" manca d'una conversió"

#: cp/typeck.c:1255
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid application of %qs to a member function"
msgstr "aplicació no vàlida de \"%s\" a una funció membre"

#: cp/typeck.c:1305
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid application of %<sizeof%> to a bit-field"
msgstr "applicació no vàlida de \"%s\" a un tipus void"

#: cp/typeck.c:1310
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids applying %<sizeof%> to an expression of function type"
msgstr "ISO C++ prohibeix l'aplicació de \"sizeof\" a una expressió de tipus de funció"

#: cp/typeck.c:1353
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid application of %<__alignof%> to a bit-field"
msgstr "applicació no vàlida de \"%s\" a un tipus void"

#: cp/typeck.c:1361
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids applying %<__alignof%> to an expression of function type"
msgstr "ISO C++ prohibeix l'aplicació de \"sizeof\" a una expressió de tipus de funció"

#: cp/typeck.c:1409
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of non-static member function"
msgstr "ús no vàlid del membre \"%D\" en la funció membre static"

#: cp/typeck.c:1673
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "deprecated conversion from string constant to %qT"
msgstr "conversió obsoleta d'una constant de cadena a \"%T\""

#: cp/typeck.c:1785 cp/typeck.c:2133
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "request for member %qD in %qE, which is of non-class type %qT"
msgstr "sol·licitud pel membre \"%D\" en \"%E\", el qual és del tipus no agregat \"%T\""

#: cp/typeck.c:1812
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of nonstatic data member %qE"
msgstr "ús no vàlid del camp no static \"%D\""

#: cp/typeck.c:1864 cp/typeck.c:1892
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid access to non-static data member %qD of NULL object"
msgstr "accés no vàlid a dades del membre que no és static \"%D\" de l'objecte NULL"

#: cp/typeck.c:1867 cp/typeck.c:1894
#, gcc-internal-format
msgid "(perhaps the %<offsetof%> macro was used incorrectly)"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:2011
#, gcc-internal-format
msgid "the type being destroyed is %qT, but the destructor refers to %qT"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:2171
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<%D::%D%> is not a member of %qT"
msgstr "\"%D::%D\" no és un membre de \"%T\""

#: cp/typeck.c:2186
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a base of %qT"
msgstr "\"%T\" no és una base de \"%T\""

#: cp/typeck.c:2205
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD has no member named %qE"
msgstr "\"%D\" no té un membre cridat \"%E\""

#: cp/typeck.c:2220
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qD is not a member template function"
msgstr "\"%D\" no és una funció patró membre"

#. A pointer to incomplete type (other than cv void) can be
#. dereferenced [expr.unary.op]/1
#: cp/typeck.c:2340
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qT is not a pointer-to-object type"
msgstr "\"%T\" no és de tipus punter-a-objecte"

#: cp/typeck.c:2365
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %qs on pointer to member"
msgstr "ús no vàlid de \"%s\" en punter a membre"

#: cp/typeck.c:2371
#, gcc-internal-format
msgid "invalid type argument"
msgstr "argument de tipus no vàlid"

#: cp/typeck.c:2394
#, gcc-internal-format
msgid "subscript missing in array reference"
msgstr "falta subindici en la referència de la matriu"

#: cp/typeck.c:2468
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids subscripting non-lvalue array"
msgstr "ISO C++ prohibeix el subindici d'una matriu de l-valors"

#: cp/typeck.c:2479
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "subscripting array declared %<register%>"
msgstr "es va declarar el subindici de la matriu com \"register\""

#: cp/typeck.c:2562
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "object missing in use of %qE"
msgstr "falta un objecte en \"%E\""

#: cp/typeck.c:2676
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids calling %<::main%> from within program"
msgstr "ISO C++ prohibeix la crida \"::main\" dintre del mateix programa"

#: cp/typeck.c:2701
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "must use %<.*%> or %<->*%> to call pointer-to-member function in %<%E (...)%>"
msgstr "es ha d'usar .* o ->* en la crida a la funció punter-a-membre en \"%E (...)\""

#: cp/typeck.c:2715
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE cannot be used as a function"
msgstr "no es pot usar \"%E\" com una funció"

#: cp/typeck.c:2795
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too many arguments to %s %q+#D"
msgstr "massa arguments per a %s \"%+#D\""

#: cp/typeck.c:2796 cp/typeck.c:2898
#, gcc-internal-format
msgid "at this point in file"
msgstr "en aquest punt en el fitxer"

#: cp/typeck.c:2799
#, gcc-internal-format
msgid "too many arguments to function"
msgstr "massa arguments per a la funció"

#: cp/typeck.c:2833
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %P of %qD has incomplete type %qT"
msgstr "el paràmetre \"%s\" té tipus de dada incompleta"

#: cp/typeck.c:2836
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parameter %P has incomplete type %qT"
msgstr "el paràmetre té tipus incomplet"

#: cp/typeck.c:2897
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "too few arguments to %s %q+#D"
msgstr "molt pocs arguments per a %s \"%+#D\""

#: cp/typeck.c:2901
#, gcc-internal-format
msgid "too few arguments to function"
msgstr "molt pocs arguments per a la funció"

#: cp/typeck.c:3049 cp/typeck.c:3059
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "assuming cast to type %qT from overloaded function"
msgstr "assumint la conversió al tipus \"%T\" des de la funció sobrecarregada"

#: cp/typeck.c:3141
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "division by zero in %<%E / 0%>"
msgstr "divisió per zero en \"%E / 0\""

#: cp/typeck.c:3143
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "division by zero in %<%E / 0.%>"
msgstr "divisió per zero en \"%E / 0.\""

#: cp/typeck.c:3178
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "division by zero in %<%E %% 0%>"
msgstr "divisió per zero en \"%E %% 0\""

#: cp/typeck.c:3180
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "division by zero in %<%E %% 0.%>"
msgstr "divisió per zero en \"%E %% 0.\""

#: cp/typeck.c:3260
#, gcc-internal-format
msgid "%s rotate count is negative"
msgstr "el compte de rotació %s és negatiu"

#: cp/typeck.c:3263
#, gcc-internal-format
msgid "%s rotate count >= width of type"
msgstr "el compte de rotació %s >= amplària del tipus"

#: cp/typeck.c:3302 cp/typeck.c:3307 cp/typeck.c:3408 cp/typeck.c:3413
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids comparison between pointer and integer"
msgstr "ISO C++ prohibeix la comparança entre punters i enters"

#: cp/typeck.c:3427
#, gcc-internal-format
msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
msgstr "comparança sense ordre en argument de coma no flotant"

#: cp/typeck.c:3465
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid operands of types %qT and %qT to binary %qO"
msgstr "operadors no vàlids de tipus \"%T\" i \"%T\" per al binari \"%O\""

#: cp/typeck.c:3629
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "comparison between types %q#T and %q#T"
msgstr "comparança entre els tipus \"%#T\" i \"%#T\""

#: cp/typeck.c:3665
#, gcc-internal-format
msgid "comparison between signed and unsigned integer expressions"
msgstr "comparança entre expressions enteres signed i unsigned"

#. Some sort of arithmetic operation involving NULL was
#. performed. Note that pointer-difference and pointer-addition
#. have already been handled above, and so we don't end up here in
#. that case.
#: cp/typeck.c:3744
#, gcc-internal-format
msgid "NULL used in arithmetic"
msgstr "es va usar NULL en l'aritmètica"

#: cp/typeck.c:3802
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids using pointer of type %<void *%> in subtraction"
msgstr "ISO C++ prohibeix l'ús d'un punter de tipus \"void *\" en la substracció"

#: cp/typeck.c:3804
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids using pointer to a function in subtraction"
msgstr "ISO C++ prohibeix l'ús d'un punter a una funció en la substracció"

#: cp/typeck.c:3806
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids using pointer to a method in subtraction"
msgstr "ISO C++ prohibeix l'ús d'un punter a un mètode en la substracció"

#: cp/typeck.c:3818
#, gcc-internal-format
msgid "invalid use of a pointer to an incomplete type in pointer arithmetic"
msgstr "ús no vàlid d'un punter a un tipus incomplet en aritmètica de punters"

#: cp/typeck.c:3878
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %qE to form a pointer-to-member-function"
msgstr "ús no vàlid de \"%s\" en punter a membre"

#: cp/typeck.c:3881
#, gcc-internal-format
msgid " a qualified-id is required"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:3886
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parentheses around %qE cannot be used to form a pointer-to-member-function"
msgstr "avisar quan el tipus converteix punters a funcions membre"

#: cp/typeck.c:3909
#, gcc-internal-format
msgid "taking address of temporary"
msgstr "prenent l'adreça del temporal"

#: cp/typeck.c:4157
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids %sing an enum"
msgstr "ISO C++ prohibeix %sing un enum"

#: cp/typeck.c:4168
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot %s a pointer to incomplete type %qT"
msgstr "no es pot %s un punter a un tipus incomplet \"%T\""

#: cp/typeck.c:4174
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids %sing a pointer of type %qT"
msgstr "ISO C++ prohibeix %sing un punter de tipus \"%T\""

#: cp/typeck.c:4199
#, gcc-internal-format
msgid "cast to non-reference type used as lvalue"
msgstr "s'usa la conversió a un tipus no referenciat com un lvalue"

#: cp/typeck.c:4234
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of %<--%> on bool variable %qD"
msgstr "ús no vàlid de \"--\" en la variable booleana \"%D\""

#. ARM $3.4
#: cp/typeck.c:4263
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids taking address of function %<::main%>"
msgstr "ISO C++ prohibeix prendre l'adreça de la funció \"::main\""

#. An expression like &memfn.
#: cp/typeck.c:4319
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids taking the address of an unqualified or parenthesized non-static member function to form a pointer to member function. Say %<&%T::%D%>"
msgstr "ISO C++ prohibeix prendre l'adreça d'una funció membre no estàtica sense qualificar per a formar un punter a la funció membre. Com \"&%T::%D\""

#: cp/typeck.c:4324
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids taking the address of a bound member function to form a pointer to member function. Say %<&%T::%D%>"
msgstr "ISO C++ prohibeix prendre l'adreça d'una funció membre límitada per a formar un punter a la funció membre. Com \"&%T::%D\""

#: cp/typeck.c:4352
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids taking the address of a cast to a non-lvalue expression"
msgstr "ISO C++ prohibeix prendre l'adreça d'una conversió a una expressió no lvalue"

#: cp/typeck.c:4376
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot create pointer to reference member %qD"
msgstr "no es pot crear un punter al membre referència \"%D\""

#: cp/typeck.c:4587
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot take the address of %<this%>, which is an rvalue expression"
msgstr "no es pot prendre l'adreça de \"this\" que és una expressió rvalue"

#: cp/typeck.c:4610
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address of explicit register variable %qD requested"
msgstr "es va sol·licitar l'adreça de la variable register \"%s\""

#: cp/typeck.c:4615
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address requested for %qD, which is declared %<register%>"
msgstr "es va sol·licitar l'adreça de \"%D\", el qual es va declarar com \"register\""

#: cp/typeck.c:4681
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s expression list treated as compound expression"
msgstr "la llista d'inicialitzadors es tracta com una expressió compostada"

#: cp/typeck.c:5078
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid static_cast from type %qT to type %qT"
msgstr "static_cast no vàlid del tipus \"%T\" al tipus \"%T\""

#: cp/typeck.c:5100
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "converting from %qT to %qT"
msgstr "convertint de \"%T\" a \"%T\""

#: cp/typeck.c:5148
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid cast of an rvalue expression of type %qT to type %qT"
msgstr "reinterpret_cast no vàlid d'una expressió rvalue del tipus \"%T\" al tipus \"%T\""

#: cp/typeck.c:5207
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cast from %qT to %qT loses precision"
msgstr "reinterpret_cast de \"%T\" a \"%T\" perd precisió"

#: cp/typeck.c:5234
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cast from %qT to %qT increases required alignment of target type"
msgstr "la conversió de \"%T\" a \"%T\" incrementa l'alineació requerida del tipus de la destinació"

#. Only issue a warning, as we have always supported this
#. where possible, and it is necessary in some cases. DR 195
#. addresses this issue, but as of 2004/10/26 is still in
#. drafting.
#: cp/typeck.c:5253
#, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids casting between pointer-to-function and pointer-to-object"
msgstr "ISO C++ prohibeix la conversió entre punter a funció i punter a objecte"

#: cp/typeck.c:5264
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid cast from type %qT to type %qT"
msgstr "const_cast no vàlid del tipus \"%T\" al tipus \"%T\""

#: cp/typeck.c:5320
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of const_cast with type %qT, which is not a pointer, reference, nor a pointer-to-data-member type"
msgstr "ús no vàlid de const_cast amb tipus \"%T\", que no és un punter, referència, ni un tipus punter-a-dades-membres"

#: cp/typeck.c:5329
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid use of const_cast with type %qT, which is a pointer or reference to a function type"
msgstr "ús no vàlid de const_cast amb tipus \"%T\", el qual és un punter o referència a un tipus de funció"

#: cp/typeck.c:5354
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid const_cast of an rvalue of type %qT to type %qT"
msgstr "const_cast no vàlid d'un rvalue de tipus \"%T\" al tipus \"%T\""

#: cp/typeck.c:5405
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid const_cast from type %qT to type %qT"
msgstr "const_cast no vàlid del tipus \"%T\" al tipus \"%T\""

#: cp/typeck.c:5473 cp/typeck.c:5478
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "ISO C++ forbids casting to an array type %qT"
msgstr "ISO C++ prohibeix la conversió a un tipus de matriu \"%T\""

#: cp/typeck.c:5486
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid cast to function type %qT"
msgstr "conversió no vàlida al tipus de funció \"%T\""

#: cp/typeck.c:5706
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid " in evaluation of %<%Q(%#T, %#T)%>"
msgstr " en l'avaluació de \"%Q(%#T, %#T)\""

#: cp/typeck.c:5775
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "incompatible types in assignment of %qT to %qT"
msgstr "tipus incompatible en l'assignació de \"%T\" a \"%T\""

#: cp/typeck.c:5786
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "array used as initializer"
msgstr "inicialitzador de matriu erroni"

#: cp/typeck.c:5788
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid array assignment"
msgstr "l-value no vàlid en l'assignació"

#: cp/typeck.c:5910
#, gcc-internal-format
msgid "  in pointer to member function conversion"
msgstr "  en la conversió del punter a funció membre"

#: cp/typeck.c:5921 cp/typeck.c:5947
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer to member cast via virtual base %qT"
msgstr "punter a la conversió membre a través de la base virtual \"%T\" de \"%T\""

#: cp/typeck.c:5924
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer to member conversion via virtual base %qT"
msgstr "punter a la conversió membre a través de la base virtual \"%T\" de \"%T\""

#: cp/typeck.c:5933
#, gcc-internal-format
msgid "  in pointer to member conversion"
msgstr "  en la conversió del punter a membre"

#: cp/typeck.c:6023
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid conversion to type %qT from type %qT"
msgstr "conversió no vàlida del tipus \"%T\" a partir del tipus \"%T\""

#: cp/typeck.c:6267
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot convert %qT to %qT for argument %qP to %qD"
msgstr "no es pot convertir \"%T\" a \"%T\" per a l'argument `%P' per a \"%D\""

#: cp/typeck.c:6270
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot convert %qT to %qT in %s"
msgstr "no es pot convertir \"%T\" a \"%T\" en %s"

#: cp/typeck.c:6281
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%s might be a candidate for a format attribute"
msgstr "la funció pot ser un candidat possible per a l'atribut de format \"%s\""

#: cp/typeck.c:6355 cp/typeck.c:6357
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "in passing argument %P of %q+D"
msgstr "en el pas de l'argument %P de \"%+D\""

#: cp/typeck.c:6407
#, gcc-internal-format
msgid "returning reference to temporary"
msgstr "retornant la referència al temporal"

#: cp/typeck.c:6414
#, gcc-internal-format
msgid "reference to non-lvalue returned"
msgstr "es va retornar una referència a un non-lvalue"

#: cp/typeck.c:6430
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "reference to local variable %q+D returned"
msgstr "es va retornar una referència a la variable local \"%D\""

#: cp/typeck.c:6433
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address of local variable %q+D returned"
msgstr "es va retornar l'adreça de la variable local \"%D\""

#: cp/typeck.c:6467
#, gcc-internal-format
msgid "returning a value from a destructor"
msgstr "retornant un valor d'un destructor"

#. If a return statement appears in a handler of the
#. function-try-block of a constructor, the program is ill-formed.
#: cp/typeck.c:6475
#, gcc-internal-format
msgid "cannot return from a handler of a function-try-block of a constructor"
msgstr "no es pot retornar d'un gestor d'una function-try-block d'un constructor"

#. You can't return a value from a constructor.
#: cp/typeck.c:6478
#, gcc-internal-format
msgid "returning a value from a constructor"
msgstr "retornant un valor d'un constructor"

#: cp/typeck.c:6501
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return-statement with no value, in function returning %qT"
msgstr "\"return\" sense valors, en una funció que retorna non-void"

#: cp/typeck.c:6522
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "return-statement with a value, in function returning 'void'"
msgstr "\"return\" amb valor, en una funció que retorna void"

#: cp/typeck.c:6553
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%<operator new%> must not return NULL unless it is declared %<throw()%> (or -fcheck-new is in effect)"
msgstr "\"operator new\" no ha de regressar NULL a menys que es declari \"throw()\" (o -fcheck-new estigui en efecte)"

#: cp/typeck2.c:54
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "type %qT is not a base type for type %qT"
msgstr "el tipus \"%T\" no és un tipus base per al tipus \"%T\""

#: cp/typeck2.c:296
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare variable %q+D to be of abstract type %qT"
msgstr "no es pot declarar que la variable \"%D\" sigui de tipus \"%T\""

#: cp/typeck2.c:299
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare parameter %q+D to be of abstract type %qT"
msgstr "no es pot declarar que el paràmetre \"%D\" sigui de tipus \"%T\""

#: cp/typeck2.c:302
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot declare field %q+D to be of abstract type %qT"
msgstr "no es pot declarar que el camp \"%D\" sigui de tipus \"%T\""

#: cp/typeck2.c:306
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid abstract return type for member function %q+#D"
msgstr "tipus de retorn no vàlid per a la funció membre \"%#D\""

#: cp/typeck2.c:308
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid abstract return type for function %q+#D"
msgstr "tipus de retorn no vàlid per a la funció \"%#D\""

#. Here we do not have location information.
#: cp/typeck2.c:311
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid abstract type %qT for %qE"
msgstr "tipus de paràmetre \"%T\" no vàlid"

#: cp/typeck2.c:313
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "invalid abstract type for %q+D"
msgstr "tipus de retorn covariant no vàlid per a \"%#D\""

#: cp/typeck2.c:316
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot allocate an object of abstract type %qT"
msgstr "no es pot assignar un objecte de tipus \"%T\""

#: cp/typeck2.c:324
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J because the following virtual functions are pure within %qT:"
msgstr " perquè les següents funcions virtuals són abstractes:"

#: cp/typeck2.c:328
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "\t%+#D"
msgstr "\t%#D"

#: cp/typeck2.c:335
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%J since type %qT has pure virtual functions"
msgstr " ja que el tipus \"%T\" té funcions virtuals abstractes"

#: cp/typeck2.c:602
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "constructor syntax used, but no constructor declared for type %qT"
msgstr "es va usar la sintaxi de constructor, però no es va declarar un constructor per al tipus \"%T\""

#: cp/typeck2.c:616
#, gcc-internal-format
msgid "cannot initialize arrays using this syntax"
msgstr "no es poden inicialitzar matrius usant aquesta sintaxi"

#: cp/typeck2.c:692
#, gcc-internal-format
msgid "int-array initialized from non-wide string"
msgstr "matriu d'enters amb valors inicials assignats d'una cadena no ampla"

#: cp/typeck2.c:731
#, gcc-internal-format
msgid "cannot initialize aggregate of type %qT with a compound literal"
msgstr ""

#: cp/typeck2.c:740
#, gcc-internal-format
msgid "array must be initialized with a brace-enclosed initializer"
msgstr ""

#: cp/typeck2.c:816 cp/typeck2.c:917
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "non-trivial designated initializers not supported"
msgstr "inicialitzadors etiquetats com no trivials"

#: cp/typeck2.c:940 cp/typeck2.c:954
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "missing initializer for member %qD"
msgstr "falta e l'inicialitzador pel membre \"%D\""

#: cp/typeck2.c:945
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "uninitialized const member %qD"
msgstr "membre const \"%D\" sense inicialitzar"

#: cp/typeck2.c:947
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %qD with uninitialized const fields"
msgstr "membre \"%D\" amb camps const sense inicialitzar"

#: cp/typeck2.c:949
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "member %qD is uninitialized reference"
msgstr "el membre \"%D\" és una referència sense inicialitzar"

#: cp/typeck2.c:1004
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "no field %qD found in union being initialized"
msgstr "no existeix el camp \"%D\" en el union que s'està inicialitzant"

#: cp/typeck2.c:1013
#, gcc-internal-format
msgid "index value instead of field name in union initializer"
msgstr "valor d'índex en lloc del nom del camp en l'inicialitzador d'union"

#: cp/typeck2.c:1168
#, gcc-internal-format
msgid "circular pointer delegation detected"
msgstr "es va detectar una delegació de punter circular"

#: cp/typeck2.c:1181
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base operand of %<->%> has non-pointer type %qT"
msgstr "l'operand base de \"->\" té el tipus \"%T\" que no és punter"

#: cp/typeck2.c:1205
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "result of %<operator->()%> yields non-pointer result"
msgstr "el resultat de \"operator->()\" produeix un resultat que no és un punter"

#: cp/typeck2.c:1207
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "base operand of %<->%> is not a pointer"
msgstr "l'operand base de \"->\" no és un punter"

#: cp/typeck2.c:1229
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%qE cannot be used as a member pointer, since it is of type %qT"
msgstr "no es pot usar \"%E\" com un punter membre, perquè és de tipus \"%T\""

#: cp/typeck2.c:1238
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "cannot apply member pointer %qE to %qE, which is of non-class type %qT"
msgstr "no es pot aplicar el punter a membre \"%E\" a \"%E\", el qual és del tipus no agregat \"%T\""

#: cp/typeck2.c:1260
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "pointer to member type %qT incompatible with object type %qT"
msgstr "el tipus de membre \"%T::\" és incompatible amb el tipus objecte \"%T\""

#: cp/typeck2.c:1482
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call to function %qD which throws incomplete type %q#T"
msgstr "cridada a la funció \"%D\" la qual llança el tipus incomplet \"%#T\""

#: cp/typeck2.c:1485
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "call to function which throws incomplete type %q#T"
msgstr "cridada a una funció la qual llança el tipus incomplet \"%#T\""

#: fortran/f95-lang.c:280
#, gcc-internal-format
msgid "Unexpected type in truthvalue_conversion"
msgstr ""

#: fortran/f95-lang.c:333
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "can't open input file: %s"
msgstr "no es pot tancar el fitxer temporal"

#: fortran/f95-lang.c:660
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "global register variable %qs used in nested function"
msgstr "es va usar la variable de registre global \"%s\" en funcions niades"

#: fortran/f95-lang.c:664
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "register variable %qs used in nested function"
msgstr "es va usar la va variable \"%s\" en funcions niades"

#: fortran/f95-lang.c:671
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address of global register variable %qs requested"
msgstr "es va sol·licitar l'adreça de la variable de registre global \"%s\""

#: fortran/f95-lang.c:689
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "address of register variable %qs requested"
msgstr "es va sol·licitar l'adreça de la variable register \"%s\""

#: fortran/trans-array.c:3458
#, gcc-internal-format
msgid "Possible frontend bug: array constructor not expanded"
msgstr ""

#: fortran/trans-array.c:4997
#, gcc-internal-format
msgid "Possible frontend bug: Deferred array size without pointer, allocatable attribute or derived type without allocatable components."
msgstr ""

#: fortran/trans-array.c:5470
#, gcc-internal-format
msgid "bad expression type during walk (%d)"
msgstr ""

#: fortran/trans-const.c:336
#, gcc-internal-format
msgid "gfc_conv_constant_to_tree(): invalid type: %s"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:939
#, gcc-internal-format
msgid "intrinsic variable which isn't a procedure"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:2567
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Function does not return a value"
msgstr "la funció no retorna un tipus string"

#. I don't think this should ever happen.
#: fortran/trans-decl.c:2718
#, gcc-internal-format
msgid "module symbol %s in wrong namespace"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:2737
#, gcc-internal-format
msgid "backend decl for module variable %s already exists"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:3213
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Function return value not set"
msgstr "la funció retorna un agregat"

#: fortran/trans-expr.c:1073
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Unknown intrinsic op"
msgstr "mode insn desconegut"

#: fortran/trans-intrinsic.c:660
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Intrinsic function %s(%d) not recognized"
msgstr "no es reconeix el llenguatge %s"

#: fortran/trans-io.c:1775
#, gcc-internal-format
msgid "Bad IO basetype (%d)"
msgstr ""

#: fortran/trans-types.c:229
#, gcc-internal-format
msgid "integer kind=8 not available for -fdefault-integer-8 option"
msgstr ""

#: fortran/trans-types.c:241
#, gcc-internal-format
msgid "real kind=8 not available for -fdefault-real-8 option"
msgstr ""

#: fortran/trans-types.c:254
#, gcc-internal-format
msgid "Use of -fdefault-double-8 requires -fdefault-real-8"
msgstr ""

#: fortran/trans-types.c:966
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "Array element size too big"
msgstr "Valor de l'element de la matriu en %0 està fora del rang definit"

#: fortran/trans.c:626
#, gcc-internal-format
msgid "gfc_trans_code(): Bad statement code"
msgstr ""

#. I changed this from sorry(...) because it should not return.
#. TODO: Remove gfc_todo_error before releasing version 1.0.
#: fortran/trans.h:605
#, gcc-internal-format
msgid "gfc_todo: Not Implemented: "
msgstr ""

#: java/check-init.c:248
#, gcc-internal-format
msgid "Can't reassign a value to the final variable %qs"
msgstr ""

#: java/check-init.c:518 java/check-init.c:531
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "variable %qD may not have been initialized"
msgstr "no existeix el camp \"%D\" en el union que s'està inicialitzant"

#: java/check-init.c:948
#, gcc-internal-format
msgid "internal error in check-init: tree code not implemented: %s"
msgstr ""

#: java/check-init.c:1021
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%Jfinal field %qD may not have been initialized"
msgstr "no existeix el camp \"%D\" en el union que s'està inicialitzant"

#: java/class.c:766
#, gcc-internal-format
msgid "bad method signature"
msgstr ""

#: java/class.c:815
#, gcc-internal-format
msgid "misplaced ConstantValue attribute (not in any field)"
msgstr ""

#: java/class.c:818
#, gcc-internal-format
msgid "duplicate ConstantValue attribute for field '%s'"
msgstr ""

#: java/class.c:829
#, gcc-internal-format
msgid "ConstantValue attribute of field '%s' has wrong type"
msgstr ""

#: java/class.c:1511
#, gcc-internal-format
msgid "%Jabstract method in non-abstract class"
msgstr ""

#: java/class.c:2499
#, gcc-internal-format
msgid "non-static method %q+D overrides static method"
msgstr ""

#: java/decl.c:1248
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "%q+D used prior to declaration"
msgstr "s'usa \"%#D\" previ a la declaració"

#: java/decl.c:1289
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qs shadows a parameter"
msgstr "la declaració de \"%s\" enfosquí un paràmetre"

#: java/decl.c:1292
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "declaration of %qs shadows a symbol from the parameter list"
msgstr "la declaració de \"%s\" enfosquí un símbol de la llista de paràmetres"

#: java/decl.c:1762
#, gcc-internal-format
msgid "In %+D: overlapped variable and exception ranges at %d"
msgstr ""

#: java/decl.c:1825
#, gcc-internal-format
msgid "bad type in parameter debug info"
msgstr ""

#: java/decl.c:1834
#, gcc-internal-format
msgid "bad PC range for debug info for local %q+D"
msgstr ""

#: java/expr.c:380
#, gcc-internal-format
msgid "need to insert runtime check for %s"
msgstr ""

#: java/expr.c:509 java/expr.c:556
#, gcc-internal-format
msgid "assert: %s is assign compatible with %s"
msgstr ""

#: java/expr.c:675
#, gcc-internal-format
msgid "stack underflow - dup* operation"
msgstr ""

#: java/expr.c:1654
#, gcc-internal-format
msgid "reference %qs is ambiguous: appears in interface %qs and interface %qs"
msgstr ""

#: java/expr.c:1682
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "field %qs not found"
msgstr "no es troba la biblioteca lib%s"

#: java/expr.c:2178
#, gcc-internal-format
msgid "method '%s' not found in class"
msgstr ""

#: java/expr.c:2385
#, gcc-internal-format
msgid "failed to find class '%s'"
msgstr ""

#: java/expr.c:2426
#, gcc-internal-format
msgid "class '%s' has no method named '%s' matching signature '%s'"
msgstr ""

#: java/expr.c:2457
#, gcc-internal-format
msgid "invokestatic on non static method"
msgstr ""

#: java/expr.c:2462
#, gcc-internal-format
msgid "invokestatic on abstract method"
msgstr ""

#: java/expr.c:2470
#, gcc-internal-format
msgid "invoke[non-static] on static method"
msgstr ""

#: java/expr.c:2824
#, gcc-internal-format
msgid "missing field '%s' in '%s'"
msgstr ""

#: java/expr.c:2831
#, gcc-internal-format
msgid "mismatching signature for field '%s' in '%s'"
msgstr ""

#: java/expr.c:2859
#, gcc-internal-format
msgid "assignment to final field %q+D not in field's class"
msgstr ""

#: java/expr.c:3085
#, gcc-internal-format
msgid "invalid PC in line number table"
msgstr ""

#: java/expr.c:3133
#, gcc-internal-format
msgid "unreachable bytecode from %d to before %d"
msgstr ""

#: java/expr.c:3175
#, gcc-internal-format
msgid "unreachable bytecode from %d to the end of the method"
msgstr ""

#. duplicate code from LOAD macro
#: java/expr.c:3480
#, gcc-internal-format
msgid "unrecogized wide sub-instruction"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:718
#, gcc-internal-format
msgid "static field has same name as method"
msgstr ""

#: java/gjavah.c:1266
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "couldn't find class %s"
msgstr "no es pot trobar class$"

#: java/gjavah.c:1273
#, fuzzy, gcc-internal-format
msgid "parse error whil