sk.po   [plain text]


# Slovak Messages for fetchmail.
# Copyright (C) 2010 Eric S. Raymond (msgids)
# This file is distributed under the same license as the fetchmail package.
# Lubos Vitek <lubos_vitek@yahoo.com>, 2002, 2003.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.3.18-pre2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.berlios.de\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-09 13:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-26 18:23+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"

#: checkalias.c:179
#, c-format
msgid "Checking if %s is really the same node as %s\n"
msgstr "Kontrola, či %s je naozaj ten istý uzol ako %s\n"

#: checkalias.c:183
msgid "Yes, their IP addresses match\n"
msgstr "Áno, ich IP adresy súhlasia\n"

#: checkalias.c:187
msgid "No, their IP addresses don't match\n"
msgstr "Nie, ich IP adresy nesúhlasia\n"

#: checkalias.c:203
#, fuzzy, c-format
msgid "nameserver failure while looking for '%s' during poll of %s: %s\n"
msgstr "Nameserver-zlyhanie pri hľadaní `%s' počas komunikácie s %s.\n"

#: checkalias.c:228
#, fuzzy, c-format
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "Nameserver-zlyhanie pri hľadaní `%s' počas komunikácie s %s.\n"

#: cram.c:95
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "nepodarilo sa dekódovať BASE64 výzvu\n"

#: cram.c:103
#, c-format
msgid "decoded as %s\n"
msgstr "dekódované ako %s\n"

#: driver.c:193
#, c-format
msgid "kerberos error %s\n"
msgstr "chyba kerbera %s\n"

#: driver.c:253 driver.c:259
#, c-format
msgid "krb5_sendauth: %s [server says '%s']\n"
msgstr "krb5_sendauth: %s [server hovorí '%s']\n"

#: driver.c:339
msgid "Subject: Fetchmail oversized-messages warning"
msgstr ""

#: driver.c:343
#, c-format
msgid "The following oversized messages were deleted on server %s account %s:"
msgstr "Nasledujúce nadrozmerné správy boli odstránené zo servera %s, účet %s:"

#: driver.c:347
#, c-format
msgid "The following oversized messages remain on server %s account %s:"
msgstr "Nasledujúce nadrozmerné správy ostávajú na serveri %s, účet %s:"

#: driver.c:366
#, c-format
msgid " %d message %d octets long deleted by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long deleted by fetchmail."
msgstr[0] " %d správ s veľkosťou %d oktetov odstránených fetchmailom."
msgstr[1] " %d správa s veľkosťou %d oktetov odstránená fetchmailom."
msgstr[2] " %d správy s veľkosťou %d oktetov odstránené fetchmailom."

#: driver.c:371
#, c-format
msgid " %d message %d octets long skipped by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long skipped by fetchmail."
msgstr[0] " %d správ s veľkosťou %d oktetov vynechaných fetchmailom."
msgstr[1] " %d správa s veľkosťou %d oktetov vynechaná fetchmailom."
msgstr[2] " %d správy s veľkosťou %d oktetov vynechané fetchmailom."

#: driver.c:518
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d"
msgstr "vynechávanie správy %s@%s:%d"

#: driver.c:572
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d (%d octets)"
msgstr "vynechávanie správy %s@%s:%d (%d oktetov)"

#: driver.c:588
msgid " (length -1)"
msgstr " (dĺžka -1)"

#: driver.c:591
msgid " (oversized)"
msgstr " (nadrozmerné)"

#: driver.c:609
#, c-format
msgid "couldn't fetch headers, message %s@%s:%d (%d octets)\n"
msgstr "nepodarilo sa získať hlavičky, správa %s@%s:%d (%d oktetov)\n"

#: driver.c:626
#, c-format
msgid "reading message %s@%s:%d of %d"
msgstr "čítanie správy %s@%s:%d z %d"

#: driver.c:631
#, c-format
msgid " (%d octets)"
msgstr " (%d oktetov)"

#: driver.c:632
#, c-format
msgid " (%d header octets)"
msgstr " (%d oktetov hlavičky)"

#: driver.c:699
#, c-format
msgid " (%d body octets)"
msgstr " (%d oktetov tela)"

#: driver.c:758
#, c-format
msgid ""
"message %s@%s:%d was not the expected length (%d actual != %d expected)\n"
msgstr "správa %s@%s:%d nemala očakávanú dĺžku (%d aktuálne != %d očakávané)\n"

#: driver.c:790
msgid " retained\n"
msgstr " ponechané\n"

#: driver.c:800
msgid " flushed\n"
msgstr " vyprázdnené\n"

#: driver.c:817
msgid " not flushed\n"
msgstr " nevyprázdnené\n"

#: driver.c:835
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchlimit %d reached; %d message left on server %s account %s\n"
msgid_plural ""
"fetchlimit %d reached; %d messages left on server %s account %s\n"
msgstr[0] ""
"fetchlimit %d dosiahnutý; %d správ ponecháných na serveri %s účet %s\n"
msgstr[1] ""
"fetchlimit %d dosiahnutý; %d správ ponecháných na serveri %s účet %s\n"

#: driver.c:892
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting to connect to server %s.\n"
msgstr ""
"vypršanie časového limitu po %d sekundách pri čakaní na pripojenie na server "
"%s.\n"

#: driver.c:896
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for server %s.\n"
msgstr "vypršanie časového limitu po %d sekundách pri čakaní na server %s.\n"

#: driver.c:900
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for %s.\n"
msgstr "vypršanie časového limitu po %d sekundách pri čakaní na %s.\n"

#: driver.c:905
#, fuzzy, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for listener to respond.\n"
msgstr ""
"vypršanie časového limitu po %d sekundách pri čakaní na odpoveď z "
"prijímača.\n"

#: driver.c:908
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds.\n"
msgstr "vypršanie časového limitu po %d sekundách.\n"

#: driver.c:920
msgid "Subject: fetchmail sees repeated timeouts"
msgstr "Predmet: fetchmail zisťuje opakované vypršanie časových limitov"

#: driver.c:923
#, c-format
msgid ""
"Fetchmail saw more than %d timeouts while attempting to get mail from %s@%"
"s.\n"
msgstr ""
"Fetchmail zistil viac ako %d vypršaní časových limitov pri pokusoch získať "
"poštu z %s@%s.\n"

#: driver.c:927
#, fuzzy
msgid ""
"This could mean that your mailserver is stuck, or that your SMTP\n"
"server is wedged, or that your mailbox file on the server has been\n"
"corrupted by a server error. You can run `fetchmail -v -v' to\n"
"diagnose the problem.\n"
"\n"
"Fetchmail won't poll this mailbox again until you restart it.\n"
msgstr ""
"Toto môže znamenať, že váš poštový server zlyhal, alebo váš SMTP\n"
"server nefunguje správne, alebo váš poštový priečinok na serveri bol\n"
"poškodený chybou servera. Môžete spustiť `fetchmail -v -v'\n"
"pre diagnostiku problému.\n"
"\n"
"Fetchmail nebude pracovať s týmto priečinkom, pokiaľ ho nespustíte znova.\n"

#: driver.c:953
#, fuzzy, c-format
msgid "pre-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "príkaz spúšťaný pred spojením nebol úspešný, návratový stav: %d\n"

#: driver.c:956
#, c-format
msgid "pre-connection command failed with status %d\n"
msgstr "príkaz spúšťaný pred spojením zlyhal so stavom: %d\n"

#: driver.c:980
#, c-format
msgid "couldn't find HESIOD pobox for %s\n"
msgstr "nepodarilo sa nájsť poštovú schránku HESIOD pre %s\n"

#: driver.c:1001
#, fuzzy
msgid "Lead server has no name.\n"
msgstr "Vedúci server nemá meno.\n"

#: driver.c:1028
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't find canonical DNS name of %s (%s): %s\n"
msgstr "nemôžem nájsť kanonické DNS meno pre %s\n"

#: driver.c:1075
#, c-format
msgid "%s connection to %s failed"
msgstr "%s spojenie s %s zlyhalo"

#: driver.c:1091
#, fuzzy
msgid "Subject: Fetchmail unreachable-server warning."
msgstr ""
"Predmet: Fetchmail varovanie - nedosiahnuteľný server.\n"
"\n"
"Fetchmail sa nemohol spojiť s poštovým serverom %s:"

#: driver.c:1093
#, fuzzy, c-format
msgid "Fetchmail could not reach the mail server %s:"
msgstr "Fetchmail nemohol získať poštu z %s@%s.\n"

#: driver.c:1122
msgid "SSL connection failed.\n"
msgstr "SSL pripojenie zlyhalo.\n"

#: driver.c:1177
#, fuzzy, c-format
msgid "Lock-busy error on %s@%s\n"
msgstr "Zámok-chyba zaneprázdnenia pri %s@%s\n"

#: driver.c:1181
#, c-format
msgid "Server busy error on %s@%s\n"
msgstr "Chyba zaneprázdnenia servera na %s@%s\n"

#: driver.c:1186
#, fuzzy, c-format
msgid "Authorization failure on %s@%s%s\n"
msgstr "Zlyhanie overenia totožnosti na %s@%s%s\n"

#: driver.c:1189
#, fuzzy
msgid " (previously authorized)"
msgstr " (predtým autorizovaný)"

#: driver.c:1192
msgid "For help, see http://www.fetchmail.info/fetchmail-FAQ.html#R15\n"
msgstr ""

#: driver.c:1213
#, fuzzy, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication failed on %s@%s"
msgstr "Predmet: autentifikácia fetchmailu neúspešná pri %s@%s\n"

#: driver.c:1217
#, c-format
msgid "Fetchmail could not get mail from %s@%s.\n"
msgstr "Fetchmail nemohol získať poštu z %s@%s.\n"

#: driver.c:1221
#, fuzzy
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"Since we have already succeeded in getting authorization for this\n"
"connection, this is probably another failure mode (such as busy server)\n"
"that fetchmail cannot distinguish because the server didn't send a useful\n"
"error message."
msgstr ""
"Pokus o autorizáciu bol neúspešný.\n"
"Pretože predchádzajúce pokusy o autorizáciu tohoto spojenia boli úspešné,\n"
"asi existuje iná príčina chyby spojenia (zaneprázdnený server a pod.)\n"
"ktorú fetchmail nevie rozpoznať, pretože server neposlal potrebné\n"
"chybové hlásenie.\n"
"\n"
"Napriek tomu ak ste skutočne zmenili údaje o vašom konte po štarte\n"
"fetchmail démona, potrebujete tento démon zastaviť, zmeniť konfiguráciu\n"
"fetchmail-u a potom démon znovu spustiť.\n"
"\n"
"Fetchmail démon bude naďalej pokračovať v práci a bude sa pokúšať\n"
"o spojenie. Ďalšie upozornenia nebudú zasielané, pokiaľ služba\n"
"nebude obnovená."

#: driver.c:1227
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"However, if you HAVE changed your account details since starting the\n"
"fetchmail daemon, you need to stop the daemon, change your configuration\n"
"of fetchmail, and then restart the daemon.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"Pokus o autorizáciu bol neúspešný.\n"
"Pretože predchádzajúce pokusy o autorizáciu tohoto spojenia boli úspešné,\n"
"asi existuje iná príčina chyby spojenia (zaneprázdnený server a pod.)\n"
"ktorú fetchmail nevie rozpoznať, pretože server neposlal potrebné\n"
"chybové hlásenie.\n"
"\n"
"Napriek tomu ak ste skutočne zmenili údaje o vašom konte po štarte\n"
"fetchmail démona, potrebujete tento démon zastaviť, zmeniť konfiguráciu\n"
"fetchmail-u a potom démon znovu spustiť.\n"
"\n"
"Fetchmail démon bude naďalej pokračovať v práci a bude sa pokúšať\n"
"o spojenie. Ďalšie upozornenia nebudú zasielané, pokiaľ služba\n"
"nebude obnovená."

#: driver.c:1237
#, fuzzy
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"This probably means your password is invalid, but some servers have\n"
"other failure modes that fetchmail cannot distinguish from this\n"
"because they don't send useful error messages on login failure.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"Pokus o autorizáciu bol neúspešný.\n"
"Znamená to pravdepodobne, že vaše heslo je neplatné, avšak niektoré\n"
"servre majú iné chybové módy, ktoré fetchmail nevie rozpoznať,\n"
"pretože servre neposlali potrebné chybové hlásenia ohľadom prihlásenia.\n"
"\n"
"Fetchmail démon bude naďalej pokračovať v práci a bude sa pokúšať\n"
"o spojenie. Ďalšie upozornenia nebudú zasielané, pokiaľ služba\n"
"nebude obnovená."

#: driver.c:1253
#, fuzzy, c-format
msgid "Repoll immediately on %s@%s\n"
msgstr "Okamžité stiahnutie z %s@%s\n"

#: driver.c:1258
#, c-format
msgid "Unknown login or authentication error on %s@%s\n"
msgstr "Neznáma chyba pri prihlásení alebo overení totožnosti na %s@%s\n"

#: driver.c:1282
#, fuzzy, c-format
msgid "Authorization OK on %s@%s\n"
msgstr "Overenie totožnosti na %s@%s v poriadku\n"

#: driver.c:1288
#, fuzzy, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication OK on %s@%s"
msgstr "Predmet: fetchmail autentifikácia OK na %s@%s\n"

#: driver.c:1292
#, c-format
msgid "Fetchmail was able to log into %s@%s.\n"
msgstr "Fetchmail bol úspešný pri prihlásení na %s@%s.\n"

#: driver.c:1296
msgid "Service has been restored.\n"
msgstr "Služba bola obnovená.\n"

#: driver.c:1328
#, fuzzy, c-format
msgid "selecting or re-polling folder %s\n"
msgstr "výber alebo stiahnutie priečinka %s\n"

#: driver.c:1330
#, fuzzy
msgid "selecting or re-polling default folder\n"
msgstr "výber alebo stiahnutie štandardného priečinka\n"

#: driver.c:1342
#, c-format
msgid "%s at %s (folder %s)"
msgstr "%s na %s (priečinok %s)"

#: driver.c:1345 rcfile_y.y:390
#, c-format
msgid "%s at %s"
msgstr "%s na %s"

#: driver.c:1350
#, fuzzy, c-format
msgid "Polling %s\n"
msgstr "Obnovujem %s\n"

#: driver.c:1354
#, c-format
msgid "%d message (%d %s) for %s"
msgid_plural "%d messages (%d %s) for %s"
msgstr[0] "%d správ (%d %s) pre %s"
msgstr[1] "%d správa (%d %s) pre %s"
msgstr[2] "%d správy (%d %s) pre %s"

#: driver.c:1357
msgid "seen"
msgid_plural "seen"
msgstr[0] "videných"
msgstr[1] "videná"
msgstr[2] "videné"

#: driver.c:1360
#, c-format
msgid "%d message for %s"
msgid_plural "%d messages for %s"
msgstr[0] "%d správ pre %s"
msgstr[1] "%d správa pre %s"
msgstr[2] "%d správy pre %s"

#: driver.c:1367
#, c-format
msgid " (%d octets).\n"
msgstr " (%d oktetov).\n"

#: driver.c:1373
#, c-format
msgid "No mail for %s\n"
msgstr "Žiadna pošta pre %s\n"

#: driver.c:1406
#, fuzzy
msgid "bogus message count!"
msgstr "neplatný počet správ!"

#: driver.c:1549
msgid "socket"
msgstr ""

#: driver.c:1552
msgid "missing or bad RFC822 header"
msgstr "chýbajúca alebo zlá hlavička RFC822"

#: driver.c:1555
msgid "MDA"
msgstr "MDA"

#: driver.c:1558
msgid "client/server synchronization"
msgstr "synchronizácia klient/server"

#: driver.c:1561
msgid "client/server protocol"
msgstr "protokol klient/server"

#: driver.c:1564
msgid "lock busy on server"
msgstr "zámok na servri zaneprázdnený"

#: driver.c:1567
msgid "SMTP transaction"
msgstr "SMTP transakcia"

#: driver.c:1570
#, fuzzy
msgid "DNS lookup"
msgstr "DNS vyhľadávanie"

#: driver.c:1573
msgid "undefined"
msgstr "nedefinované"

#: driver.c:1579
#, fuzzy, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s and delivering to SMTP host %s\n"
msgstr "%s-chyba pri doručovaní na SMTP server %s\n"

#: driver.c:1581
msgid "unknown"
msgstr "neznáme"

#: driver.c:1583
#, fuzzy, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s\n"
msgstr "%s-chyba pri sťahovaní pošty z %s\n"

#: driver.c:1595
#, fuzzy, c-format
msgid "post-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "príkaz spúšťaný po spojení nebol úspešný, návratový stav: %d\n"

#: driver.c:1597
#, c-format
msgid "post-connection command failed with status %d\n"
msgstr "príkaz spúšťaný po spojení zlyhal so stavom %d\n"

#: driver.c:1616
msgid "Kerberos V4 support not linked.\n"
msgstr "Podpora pre Kerberos V4 nebola pripojená.\n"

#: driver.c:1624
msgid "Kerberos V5 support not linked.\n"
msgstr "Podpora pre Kerberos V5 nebola pripojená.\n"

#: driver.c:1635
#, c-format
msgid "Option --flush is not supported with %s\n"
msgstr "Voľba --flush nie je podporovaná s %s\n"

#: driver.c:1641
#, c-format
msgid "Option --all is not supported with %s\n"
msgstr "Voľba --all nie je podporovaná s %s\n"

#: driver.c:1650
#, c-format
msgid "Option --limit is not supported with %s\n"
msgstr "Voľba --limit nie je podporovaná s %s\n"

#: env.c:61
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: The QMAILINJECT environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make qmail-inject or qmail's sendmail wrapper\n"
"tamper with your From: or Message-ID: headers.\n"
"Try \"env QMAILINJECT= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: Premenná prostredia QMAILINJECT je nastavená.\n"
"To je nebezpečné, pretože to umožňuje pomocou qmail-inject alebo pomocou\n"
"qmail-sendmail wrappera sfalšovanie vašich Od: alebo Správa-ID: záhlaví.\n"
"Skúste \"env QMAILINJECT= %s PARAMETRE\"\n"
"%s: Ukončené.\n"

#: env.c:73
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: The NULLMAILER_FLAGS environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make nullmailer-inject or nullmailer's\n"
"sendmail wrapper tamper with your From:, Message-ID: or Return-Path: "
"headers.\n"
"Try \"env NULLMAILER_FLAGS= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: NULLMAILER_FLAGS-premenná prostredia je nastavená.\n"
"To je nebezpečné, pretože to umožňuje pomocou nullmailer-inject a pomocou\n"
"nullmailer-sendmail wrappera sfalšovanie vašich Od:, Správa-ID: alebo "
"Návratová-cesta: záhlaví. Skúste \"env NULLMAILER_FLAGS= %s PARAMETRE\"\n"
"%s: Ukončené.\n"

#: env.c:85
#, c-format
msgid "%s: You don't exist. Go away.\n"
msgstr "%s: Neexistujete. Choďte preč.\n"

#: env.c:149
#, c-format
msgid "%s: can't determine your host!"
msgstr "%s: nepodarilo sa určiť vášho hostiteľa!"

#: env.c:172
#, c-format
msgid "gethostbyname failed for %s\n"
msgstr "gethostbyname zlyhalo pre %s\n"

#: env.c:174
msgid "Cannot find my own host in hosts database to qualify it!\n"
msgstr ""

#: env.c:178
msgid ""
"Trying to continue with unqualified hostname.\n"
"DO NOT report broken Received: headers, HELO/EHLO lines or similar "
"problems!\n"
"DO repair your /etc/hosts, DNS, NIS or LDAP instead.\n"
msgstr ""

#: etrn.c:49 odmr.c:61
#, fuzzy, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ESMTP\n"
msgstr "SMTP prijímač %s nepodporuje ESMTP\n"

#: etrn.c:55
#, fuzzy, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ETRN\n"
msgstr "SMTP prijímač %s nepodporuje ETRN\n"

#: etrn.c:79
#, fuzzy, c-format
msgid "Queuing for %s started\n"
msgstr "Spracovanie fronty pre %s bolo spustené\n"

#: etrn.c:84
#, fuzzy, c-format
msgid "No messages waiting for %s\n"
msgstr "Žiadna správa pre %s\n"

#: etrn.c:90
#, fuzzy, c-format
msgid "Pending messages for %s started\n"
msgstr "Spracovanie nedoručených správ pre %s bolo spustené\n"

#: etrn.c:94
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to queue messages for node %s\n"
msgstr "Nemôžem spracovať frontu správ pre uzol %s\n"

#: etrn.c:98
#, c-format
msgid "Node %s not allowed: %s\n"
msgstr "Uzol %s nie je prípustný: %s\n"

#: etrn.c:102
msgid "ETRN syntax error\n"
msgstr "Chyba syntaxe ETRN\n"

#: etrn.c:106
msgid "ETRN syntax error in parameters\n"
msgstr "Chyba syntaxe ETRN v parametroch\n"

#: etrn.c:110
#, c-format
msgid "Unknown ETRN error %d\n"
msgstr "Neznáma chyba ETRN %d\n"

#: etrn.c:154
msgid "Option --keep is not supported with ETRN\n"
msgstr "Voľba --keep nie je podporovaná s ETRN\n"

#: etrn.c:158
msgid "Option --flush is not supported with ETRN\n"
msgstr "Voľba --flush nie je podporovaná s ETRN\n"

#: etrn.c:162
msgid "Option --folder is not supported with ETRN\n"
msgstr "Voľba --folder nie je podporovaná s ETRN\n"

#: etrn.c:166
msgid "Option --check is not supported with ETRN\n"
msgstr "Voľba --check nie je podporovaná s ETRN\n"

#: fetchmail.c:137
msgid ""
"Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond,\n"
"          Robert M. Funk, Graham Wilson\n"
"Copyright (C) 2005 - 2006, 2010 Sunil Shetye\n"
"Copyright (C) 2005 - 2010 Matthias Andree\n"
msgstr ""
"Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond,\n"
"          Robert M. Funk, Graham Wilson\n"
"Copyright (C) 2005 - 2006, 2010 Sunil Shetye\n"
"Copyright (C) 2005 - 2010 Matthias Andree\n"

#: fetchmail.c:143
msgid ""
"Fetchmail comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you\n"
"are welcome to redistribute it under certain conditions. For details,\n"
"please see the file COPYING in the source or documentation directory.\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:181
msgid "WARNING: Running as root is discouraged.\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:193
msgid "fetchmail: invoked with"
msgstr "fetchmail: vyvolaný s"

#: fetchmail.c:217
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "nepodarilo sa získať aktuálny pracovný adresár\n"

#: fetchmail.c:288
#, c-format
msgid "This is fetchmail release %s"
msgstr "Toto je fetchmail, vydanie %s"

#: fetchmail.c:408
#, fuzzy, c-format
msgid "Taking options from command line%s%s\n"
msgstr "Preberám voľby z príkazového riadku%s%s\n"

#: fetchmail.c:409
msgid " and "
msgstr " a "

#: fetchmail.c:414
#, c-format
msgid "No mailservers set up -- perhaps %s is missing?\n"
msgstr "Nie sú nastavené poštové severy -- možno chýba %s?\n"

#: fetchmail.c:435
msgid "fetchmail: no mailservers have been specified.\n"
msgstr "fetchmail: neboli špecifikované poštové servery.\n"

#: fetchmail.c:447
msgid "fetchmail: no other fetchmail is running\n"
msgstr "fetchmail: nebeží žiaden ďalší fetchmail\n"

#: fetchmail.c:453
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: error killing %s fetchmail at %ld; bailing out.\n"
msgstr "fetchmail: chyba pri stopovaní %s-fetchmailu pri %d; zastavené.\n"

#: fetchmail.c:454 fetchmail.c:463
msgid "background"
msgstr "pozadie"

#: fetchmail.c:454 fetchmail.c:463
msgid "foreground"
msgstr "popredie"

#: fetchmail.c:462
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: %s fetchmail at %ld killed.\n"
msgstr "fetchmail: %s-fetchmail pri %d ukončený.\n"

#: fetchmail.c:485
#, fuzzy
msgid ""
"fetchmail: can't check mail while another fetchmail to same host is "
"running.\n"
msgstr ""
"nemôžem skontrolovať poštu pokiaľ je spustený iný fetchmail pre rovnakého "
"hostiteľa.\n"

#: fetchmail.c:491
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"fetchmail: can't poll specified hosts with another fetchmail running at %"
"ld.\n"
msgstr ""
"fetchmail: nemôžem ťahať z uvedených hostiteľov pokiaľ beží iný fetchmail na "
"%d.\n"

#: fetchmail.c:498
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: another foreground fetchmail is running at %ld.\n"
msgstr "fetchmail: v popredí beží iný fetchmail na %d.\n"

#: fetchmail.c:508
#, fuzzy
msgid ""
"fetchmail: can't accept options while a background fetchmail is running.\n"
msgstr ""
"fetchmail: nemôžem akceptovať voľby pokiaľ beží iný fetchmail v pozadí.\n"

#: fetchmail.c:514
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: background fetchmail at %ld awakened.\n"
msgstr "fetchmail: fetchmail v pozadí na %d bol prebudený.\n"

#: fetchmail.c:526
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: elder sibling at %ld died mysteriously.\n"
msgstr "fetchmail: starší súrodenec na %d záhadne zomrel.\n"

#: fetchmail.c:541
#, c-format
msgid "fetchmail: can't find a password for %s@%s.\n"
msgstr "fetchmail: nepodarilo sa nájsť heslo pre %s@%s.\n"

#: fetchmail.c:545
#, c-format
msgid "Enter password for %s@%s: "
msgstr "Zadajte heslo pre %s@%s: "

#: fetchmail.c:587
#, fuzzy
msgid "fetchmail: Cannot detach into background. Aborting.\n"
msgstr "fetchmail: nie je spustený žiadny ďalší fetchmail\n"

#: fetchmail.c:591
#, fuzzy, c-format
msgid "starting fetchmail %s daemon\n"
msgstr "štartujem fetchmail %s démona\n"

#: fetchmail.c:607 fetchmail.c:609
#, fuzzy, c-format
msgid "could not open %s to append logs to\n"
msgstr "nemôžem otvoriť %s pre pripojenie logov k \n"

#: fetchmail.c:611
#, fuzzy
msgid "fetchmail: Warning: syslog and logfile are set. Check both for logs!\n"
msgstr ""
"fetchmail: varovanie: nie je dostupný DNS pre kontrolu Multidrop-spracovaní "
"z %s\n"

#: fetchmail.c:630
msgid "--check mode enabled, not fetching mail\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:652
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't time-check %s (error %d)\n"
msgstr "nemôžem vykonať časovú kontrolu %s (chyba %d)\n"

#: fetchmail.c:657
#, c-format
msgid "restarting fetchmail (%s changed)\n"
msgstr "reštartovanie programu fetchmail (%s zmenených)\n"

#: fetchmail.c:662
msgid "attempt to re-exec may fail as directory has not been restored\n"
msgstr "pokus o nové spustenie môže zlyhať, pretože adresár nebol obnovený\n"

#: fetchmail.c:689
msgid "attempt to re-exec fetchmail failed\n"
msgstr "pokus o nové spustenie programu fetchmail zlyhal\n"

#: fetchmail.c:719
#, fuzzy, c-format
msgid "poll of %s skipped (failed authentication or too many timeouts)\n"
msgstr ""
"obnovenie %s vynechané (zlyhala autentifikácia alebo vypršal čas spojenia)\n"

#: fetchmail.c:731
#, fuzzy, c-format
msgid "interval not reached, not querying %s\n"
msgstr "interval nebol dosiahnutý, nebudem posielať dotaz na %s\n"

#: fetchmail.c:769
msgid "Query status=0 (SUCCESS)\n"
msgstr "Stav dopytu=0 (SUCCESS)\n"

#: fetchmail.c:771
msgid "Query status=1 (NOMAIL)\n"
msgstr "Stav dopytu=1 (NOMAIL)\n"

#: fetchmail.c:773
msgid "Query status=2 (SOCKET)\n"
msgstr "Stav dopytu=2 (SOCKET)\n"

#: fetchmail.c:775
msgid "Query status=3 (AUTHFAIL)\n"
msgstr "Stav dopytu=3 (AUTHFAIL)\n"

#: fetchmail.c:777
msgid "Query status=4 (PROTOCOL)\n"
msgstr "Stav dopytu=4 (PROTOCOL)\n"

#: fetchmail.c:779
msgid "Query status=5 (SYNTAX)\n"
msgstr "Stav dopytu=5 (SYNTAX)\n"

#: fetchmail.c:781
msgid "Query status=6 (IOERR)\n"
msgstr "Stav dopytu=6 (IOERR)\n"

#: fetchmail.c:783
msgid "Query status=7 (ERROR)\n"
msgstr "Stav dopytu=7 (ERROR)\n"

#: fetchmail.c:785
msgid "Query status=8 (EXCLUDE)\n"
msgstr "Stav dopytu=8 (EXCLUDE)\n"

#: fetchmail.c:787
msgid "Query status=9 (LOCKBUSY)\n"
msgstr "Stav dopytu=9 (LOCKBUSY)\n"

#: fetchmail.c:789
msgid "Query status=10 (SMTP)\n"
msgstr "Stav dopytu=10 (SMTP)\n"

#: fetchmail.c:791
msgid "Query status=11 (DNS)\n"
msgstr "Stav dopytu=11 (DNS)\n"

#: fetchmail.c:793
msgid "Query status=12 (BSMTP)\n"
msgstr "Stav dopytu=12 (BSMTP)\n"

#: fetchmail.c:795
msgid "Query status=13 (MAXFETCH)\n"
msgstr "Stav dopytu=13 (MAXFETCH)\n"

#: fetchmail.c:797
#, c-format
msgid "Query status=%d\n"
msgstr "Stav dopytu=%d\n"

#: fetchmail.c:839
#, fuzzy
msgid "All connections are wedged. Exiting.\n"
msgstr "Žiadne spojenie nefunguje. Končím.\n"

#: fetchmail.c:847
#, fuzzy, c-format
msgid "sleeping at %s for %d seconds\n"
msgstr "spím o %s\n"

#: fetchmail.c:871
#, c-format
msgid "awakened by %s\n"
msgstr "zobudený od %s\n"

#: fetchmail.c:874
#, c-format
msgid "awakened by signal %d\n"
msgstr "zobudený signálom %d\n"

#: fetchmail.c:882
#, c-format
msgid "awakened at %s\n"
msgstr "zobudený o %s\n"

#: fetchmail.c:887
#, c-format
msgid "normal termination, status %d\n"
msgstr "normálne ukončenie, stav %d\n"

#: fetchmail.c:1046
#, fuzzy
msgid "couldn't time-check the run-control file\n"
msgstr "nemôžem vykonať časovú kontrolu run-control súboru\n"

#: fetchmail.c:1080
#, c-format
msgid "Warning: multiple mentions of host %s in config file\n"
msgstr "Upozornenie: viaceré zmienky o hostiteľovi %s v konfiguračnom súbore\n"

#: fetchmail.c:1119
#, fuzzy
msgid "fetchmail: Error: multiple \"defaults\" records in config file.\n"
msgstr ""
"fetchmail: Chyba: viaceré zmienky o hostiteľovi %s v konfiguračnom súbore.\n"

#: fetchmail.c:1241
#, fuzzy
msgid "SSL support is not compiled in.\n"
msgstr "SSL podpora nebola preložená.\n"

#: fetchmail.c:1248
#, fuzzy
msgid "KERBEROS v4 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "SSL podpora nebola preložená.\n"

#: fetchmail.c:1254
#, fuzzy
msgid "KERBEROS v5 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "SSL podpora nebola preložená.\n"

#: fetchmail.c:1260
#, fuzzy
msgid "GSSAPI support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "SSL podpora nebola preložená.\n"

#: fetchmail.c:1290
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"fetchmail: warning: no DNS available to check multidrop fetches from %s\n"
msgstr ""
"fetchmail: upozornenie: nie je dostupný DNS pre kontrolu Multidrop-"
"spracovaní z %s\n"

#: fetchmail.c:1301
#, c-format
msgid "warning: multidrop for %s requires envelope option!\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1302
msgid "warning: Do not ask for support if all mail goes to postmaster!\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1319
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"fetchmail: %s configuration invalid, specify positive port number for "
"service or port\n"
msgstr "nesprávna konfigurácia %s, číslo portu nemôže byť záporné\n"

#: fetchmail.c:1326
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: %s configuration invalid, RPOP requires a privileged port\n"
msgstr "nesprávna konfigurácia %s, RPOP vyžaduje privilegovaný port\n"

#: fetchmail.c:1344
#, c-format
msgid "%s configuration invalid, LMTP can't use default SMTP port\n"
msgstr "nesprávna konfigurácia %s, LMTP nemôže použiť štandardný SMTP port\n"

#: fetchmail.c:1358
#, fuzzy
msgid "Both fetchall and keep on in daemon or idle mode is a mistake!\n"
msgstr "Použitie fetchall ako aj keep on v režime démona je chybné!\n"

#: fetchmail.c:1383
#, c-format
msgid "terminated with signal %d\n"
msgstr "ukončené signálom %d\n"

#: fetchmail.c:1456
#, fuzzy, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll started\n"
msgstr "%s dotazuje %s (protokol %s) na %s: ťahanie spustené\n"

#: fetchmail.c:1481
msgid "POP2 support is not configured.\n"
msgstr "POP2 podpora nie je nakonfigurovaná.\n"

#: fetchmail.c:1493
msgid "POP3 support is not configured.\n"
msgstr "POP3 podpora nie je nakonfigurovaná.\n"

#: fetchmail.c:1503
msgid "IMAP support is not configured.\n"
msgstr "IMAP podpora nie je nakonfigurovaná.\n"

#: fetchmail.c:1509
msgid "ETRN support is not configured.\n"
msgstr "ETRN podpora nie je nakonfigurovaná.\n"

#: fetchmail.c:1517
msgid "ODMR support is not configured.\n"
msgstr "ODMR podpora nie je nakonfigurovaná.\n"

#: fetchmail.c:1524
msgid "unsupported protocol selected.\n"
msgstr "vybraný protokol nie je podporovaný.\n"

#: fetchmail.c:1534
#, fuzzy, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll completed\n"
msgstr "%s dotazuje %s (protokol %s) na %s: ťahanie dokončené\n"

#: fetchmail.c:1551
#, fuzzy, c-format
msgid "Poll interval is %d seconds\n"
msgstr "Dotazovací interval je %d sekúnd\n"

#: fetchmail.c:1553
#, fuzzy, c-format
msgid "Logfile is %s\n"
msgstr "Log-súbor je %s\n"

#: fetchmail.c:1555
#, c-format
msgid "Idfile is %s\n"
msgstr "Idfile je %s\n"

#: fetchmail.c:1558
#, fuzzy
msgid "Progress messages will be logged via syslog\n"
msgstr "Protokol o správach bude zaznamenaný syslog-om\n"

#: fetchmail.c:1561
msgid "Fetchmail will masquerade and will not generate Received\n"
msgstr "Fetchmail sa bude maskovať a nebude generovať Received\n"

#: fetchmail.c:1563
#, fuzzy
msgid "Fetchmail will show progress dots even in logfiles.\n"
msgstr "Fetchmail bude ukazovať priebeh pomocou bodiek aj v log-súbore.\n"

#: fetchmail.c:1565
#, fuzzy, c-format
msgid "Fetchmail will forward misaddressed multidrop messages to %s.\n"
msgstr "Fetchmail bude nesprávne adresované správy posielať ďalej na %s.\n"

#: fetchmail.c:1569
msgid "Fetchmail will direct error mail to the postmaster.\n"
msgstr "Fetchmail bude smerovať chybové správy správcovi pošty.\n"

#: fetchmail.c:1571
msgid "Fetchmail will direct error mail to the sender.\n"
msgstr "Fetchmail bude smerovať chybové správy odosielateľovi.\n"

#: fetchmail.c:1574
#, fuzzy
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as permanent (drop messages).\n"
msgstr "Fetchmail bude nesprávne adresované správy posielať ďalej na %s.\n"

#: fetchmail.c:1576
#, fuzzy
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as temporary (keep messages).\n"
msgstr "Fetchmail bude smerovať chybové správy odosielateľovi.\n"

#: fetchmail.c:1583
#, c-format
msgid "Options for retrieving from %s@%s:\n"
msgstr "Voľby pre získavanie z %s@%s:\n"

#: fetchmail.c:1587
#, c-format
msgid " Mail will be retrieved via %s\n"
msgstr " Pošta bude získaná cez %s\n"

#: fetchmail.c:1590
#, fuzzy, c-format
msgid " Poll of this server will occur every %d interval.\n"
msgid_plural " Poll of this server will occur every %d intervals.\n"
msgstr[0] " Dotazovanie tohoto servra bude vykonané každé %d intervaly.\n"
msgstr[1] " Dotazovanie tohoto servra bude vykonané každé %d intervaly.\n"

#: fetchmail.c:1594
#, c-format
msgid " True name of server is %s.\n"
msgstr " Skutočný názov servera je %s.\n"

#: fetchmail.c:1597
#, fuzzy
msgid " This host will not be queried when no host is specified.\n"
msgstr " Tento hostiteľ %s dotazovaný, keď nebude špecifikovaný žiadny iný.\n"

#: fetchmail.c:1598
#, fuzzy
msgid " This host will be queried when no host is specified.\n"
msgstr " Tento hostiteľ %s dotazovaný, keď nebude špecifikovaný žiadny iný.\n"

#: fetchmail.c:1602
msgid " Password will be prompted for.\n"
msgstr " Heslo bude požadované.\n"

#: fetchmail.c:1606
#, c-format
msgid " APOP secret = \"%s\".\n"
msgstr " APOP tajomstvo = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1609
#, c-format
msgid " RPOP id = \"%s\".\n"
msgstr " RPOP identifikátor = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1612
#, c-format
msgid " Password = \"%s\".\n"
msgstr " Heslo = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1621
#, c-format
msgid " Protocol is KPOP with Kerberos %s authentication"
msgstr " Protokol je KPOP s overením totožnosti Kerberos %s"

#: fetchmail.c:1624
#, c-format
msgid " Protocol is %s"
msgstr " Protokol je %s"

#: fetchmail.c:1626
#, c-format
msgid " (using service %s)"
msgstr " (s použitím služby %s)"

#: fetchmail.c:1628
msgid " (using default port)"
msgstr " (s použitím štandardného portu)"

#: fetchmail.c:1630
#, fuzzy
msgid " (forcing UIDL use)"
msgstr " (povinné použitie UIDL)"

#: fetchmail.c:1636
msgid " All available authentication methods will be tried.\n"
msgstr " Budú skúsené všetky dostupné metódy overenia totožnosti.\n"

#: fetchmail.c:1639
msgid " Password authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynútené overenie totožnosti heslom.\n"

#: fetchmail.c:1642
msgid " MSN authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynútené overenie totožnosti MSN.\n"

#: fetchmail.c:1645
msgid " NTLM authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynútené overenie totožnosti NTLM.\n"

#: fetchmail.c:1648
msgid " OTP authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynútené overenie totožnosti OTP.\n"

#: fetchmail.c:1651
#, fuzzy
msgid " CRAM-MD5 authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynútené overenie totožnosti CRAM-Md5.\n"

#: fetchmail.c:1654
msgid " GSSAPI authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynútené overenie totožnosti GSSAPI.\n"

#: fetchmail.c:1657
msgid " Kerberos V4 authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynútené overenie totožnosti Kerberos V4.\n"

#: fetchmail.c:1660
msgid " Kerberos V5 authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynútené overenie totožnosti Kerberos V5.\n"

#: fetchmail.c:1663
#, fuzzy
msgid " End-to-end encryption assumed.\n"
msgstr " Predpokladané šifrovanie na úrovni koncového zariadenia.\n"

#: fetchmail.c:1667
#, c-format
msgid " Mail service principal is: %s\n"
msgstr " Vedúci poštovej služby je: %s\n"

#: fetchmail.c:1670
msgid " SSL encrypted sessions enabled.\n"
msgstr " Povolené relácie šifrované SSL.\n"

#: fetchmail.c:1672
#, c-format
msgid " SSL protocol: %s.\n"
msgstr " SSL protokol: %s.\n"

#: fetchmail.c:1674
msgid " SSL server certificate checking enabled.\n"
msgstr " Kontrola SSL certifikátu servera povolená.\n"

#: fetchmail.c:1677
#, c-format
msgid " SSL trusted certificate file: %s\n"
msgstr " Súbor na dôveryhodné certifikáty SSL: %s\n"

#: fetchmail.c:1679
#, c-format
msgid " SSL trusted certificate directory: %s\n"
msgstr " Adresár na dôveryhodné certifikáty SSL: %s\n"

#: fetchmail.c:1681
#, c-format
msgid " SSL server CommonName: %s\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1683
#, c-format
msgid " SSL key fingerprint (checked against the server key): %s\n"
msgstr " Odtlačok SSL kľúča (kontrolovaný oproti kľúču servera): %s\n"

#: fetchmail.c:1686
#, fuzzy, c-format
msgid " Server nonresponse timeout is %d seconds"
msgstr " Časový limit pre ne-odpovedanie servra je %d sekúnd"

#: fetchmail.c:1688
#, fuzzy
msgid " (default).\n"
msgstr " (implicitná hodnota).\n"

#: fetchmail.c:1695
#, fuzzy
msgid " Default mailbox selected.\n"
msgstr " Vybraný štandardný poštový priečinok.\n"

#: fetchmail.c:1700
msgid " Selected mailboxes are:"
msgstr " Vybrané poštové priečinky sú:"

#: fetchmail.c:1706
msgid " All messages will be retrieved (--all on).\n"
msgstr " Všetky správy budu získané (--all on).\n"

#: fetchmail.c:1707
msgid " Only new messages will be retrieved (--all off).\n"
msgstr " Len nové správy budu izískané (--all off).\n"

#: fetchmail.c:1709
msgid " Fetched messages will be kept on the server (--keep on).\n"
msgstr " Stiahnuté správy budú ponechané na serveri (--keep on).\n"

#: fetchmail.c:1710
msgid " Fetched messages will not be kept on the server (--keep off).\n"
msgstr " Stiahnuté správy nebudú ponechané na serveri (--keep off).\n"

#: fetchmail.c:1712
msgid " Old messages will be flushed before message retrieval (--flush on).\n"
msgstr " Staré správy budú zmazané pred získavaním správ (--flush on).\n"

#: fetchmail.c:1713
msgid ""
" Old messages will not be flushed before message retrieval (--flush off).\n"
msgstr " Staré správy nebudú zmazané pred získavaním správ (--flush off).\n"

#: fetchmail.c:1715
#, fuzzy
msgid ""
" Oversized messages will be flushed before message retrieval (--limitflush "
"on).\n"
msgstr ""
" Staré správy %s budú zmazané pred príjmom nových správ (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1716
#, fuzzy
msgid ""
" Oversized messages will not be flushed before message retrieval (--"
"limitflush off).\n"
msgstr ""
" Staré správy %s budú zmazané pred príjmom nových správ (--flush %s).\n"

#: fetchmail.c:1718
#, fuzzy
msgid " Rewrite of server-local addresses is enabled (--norewrite off).\n"
msgstr " Prepis lokálnej adresy servra je %s (--norewrite %s).\n"

#: fetchmail.c:1719
#, fuzzy
msgid " Rewrite of server-local addresses is disabled (--norewrite on).\n"
msgstr " Prepis lokálnej adresy servra je %s (--norewrite %s).\n"

#: fetchmail.c:1721
#, fuzzy
msgid " Carriage-return stripping is enabled (stripcr on).\n"
msgstr " Vynechanie znaku \"návrat vozíka\"-CR je %s (stripcr %s).\n"

#: fetchmail.c:1722
#, fuzzy
msgid " Carriage-return stripping is disabled (stripcr off).\n"
msgstr " Vynechanie znaku \"návrat vozíka\"-CR je %s (stripcr %s).\n"

#: fetchmail.c:1724
#, fuzzy
msgid " Carriage-return forcing is enabled (forcecr on).\n"
msgstr " Vynútenie znaku \"návrat vozíka\"-CR je %s (forcecr %s).\n"

#: fetchmail.c:1725
#, fuzzy
msgid " Carriage-return forcing is disabled (forcecr off).\n"
msgstr " Vynútenie znaku \"návrat vozíka\"-CR je %s (forcecr %s).\n"

#: fetchmail.c:1727
#, fuzzy
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is disabled (pass8bits on).\n"
msgstr " Interpretácia šifrovania obsahu pri prenose je %s (pass8bits %s).\n"

#: fetchmail.c:1728
#, fuzzy
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is enabled (pass8bits off).\n"
msgstr " Interpretácia šifrovania obsahu pri prenose je %s (pass8bits %s).\n"

#: fetchmail.c:1730
msgid " MIME decoding is enabled (mimedecode on).\n"
msgstr " Dekódovanie MIME je povolené (mimedecode on).\n"

#: fetchmail.c:1731
msgid " MIME decoding is disabled (mimedecode off).\n"
msgstr " Dekódovanie MIME je zakázané (mimedecode off).\n"

#: fetchmail.c:1733
#, fuzzy
msgid " Idle after poll is enabled (idle on).\n"
msgstr " Nečinnosť po stiahnutí je %s (idle %s).\n"

#: fetchmail.c:1734
#, fuzzy
msgid " Idle after poll is disabled (idle off).\n"
msgstr " Nečinnosť po stiahnutí je %s (idle %s).\n"

#: fetchmail.c:1736
#, fuzzy
msgid " Nonempty Status lines will be discarded (dropstatus on)\n"
msgstr " Neprázdne stavové riadky budú %s (dropstatus %s)\n"

#: fetchmail.c:1737
#, fuzzy
msgid " Nonempty Status lines will be kept (dropstatus off)\n"
msgstr " Neprázdne stavové riadky budú %s (dropstatus %s)\n"

#: fetchmail.c:1739
msgid " Delivered-To lines will be discarded (dropdelivered on)\n"
msgstr " Riadky Delivered-To budú zahodené (dropdelivered on)\n"

#: fetchmail.c:1740
msgid " Delivered-To lines will be kept (dropdelivered off)\n"
msgstr " Riadky Delivered-To budú ponechané (dropdelivered off)\n"

#: fetchmail.c:1744
#, c-format
msgid " Message size limit is %d octets (--limit %d).\n"
msgstr " Limit pre veľkosť správy je %d oktetov (--limit %d).\n"

#: fetchmail.c:1747
msgid " No message size limit (--limit 0).\n"
msgstr " Správy nemajú limitovanú veľkosť (--limit 0).\n"

#: fetchmail.c:1749
#, fuzzy, c-format
msgid " Message size warning interval is %d seconds (--warnings %d).\n"
msgstr ""
" Interval pre upozornenie ohľadom veľkosti správy je %d sekúnd (--warnings %"
"d).\n"

#: fetchmail.c:1752
#, fuzzy
msgid " Size warnings on every poll (--warnings 0).\n"
msgstr " Varovanie o veľkosti správ pri každom sťahovaní (--warnings 0).\n"

#: fetchmail.c:1755
#, fuzzy, c-format
msgid " Received-message limit is %d (--fetchlimit %d).\n"
msgstr " Limit pre prijaté správy je %d (--fetchlimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1758
#, fuzzy
msgid " No received-message limit (--fetchlimit 0).\n"
msgstr " Príjem správ nie je limitovaný (--fetchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1760
#, fuzzy, c-format
msgid " Fetch message size limit is %d (--fetchsizelimit %d).\n"
msgstr " Limit pre prijaté správy je %d (--fetchlimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1763
#, fuzzy
msgid " No fetch message size limit (--fetchsizelimit 0).\n"
msgstr " Správy nemajú limitovanú veľkosť (--limit 0).\n"

#: fetchmail.c:1767
msgid " Do binary search of UIDs during each poll (--fastuidl 1).\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1769
#, c-format
msgid " Do binary search of UIDs during %d out of %d polls (--fastuidl %d).\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1772
msgid "  Do linear search of UIDs during each poll (--fastuidl 0).\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1774
#, c-format
msgid " SMTP message batch limit is %d.\n"
msgstr " Limit dávky SMTP správ je %d.\n"

#: fetchmail.c:1776
msgid " No SMTP message batch limit (--batchlimit 0).\n"
msgstr " Dávka SMTP správ nie je limitovaná (--batchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1780
#, fuzzy, c-format
msgid " Deletion interval between expunges forced to %d (--expunge %d).\n"
msgstr " Interval medzi vymazaniami nastavený na %d (--expunge %d).\n"

#: fetchmail.c:1782
#, fuzzy
msgid " No forced expunges (--expunge 0).\n"
msgstr " Nevynútené vymazania (--expunge 0).\n"

#: fetchmail.c:1789
#, fuzzy
msgid " Domains for which mail will be fetched are:"
msgstr " Domény pre ktoré bude doručená pošta sú:"

#: fetchmail.c:1794 fetchmail.c:1814
#, fuzzy
msgid " (default)"
msgstr " (implicitná hodnota)"

#: fetchmail.c:1799
#, c-format
msgid " Messages will be appended to %s as BSMTP\n"
msgstr " Správy budú pridané k %s ako BSMTP\n"

#: fetchmail.c:1801
#, c-format
msgid " Messages will be delivered with \"%s\".\n"
msgstr " Správy budú doručené s \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1808
#, fuzzy, c-format
msgid " Messages will be %cMTP-forwarded to:"
msgstr " Správy budú %cMTP-dopravené na:"

#: fetchmail.c:1819
#, fuzzy, c-format
msgid " Host part of MAIL FROM line will be %s\n"
msgstr " Hosťová časť z MAIL FROM riadku bude %s\n"

#: fetchmail.c:1822
#, fuzzy, c-format
msgid " Address to be put in RCPT TO lines shipped to SMTP will be %s\n"
msgstr ""
" Adresa, ktorá sa použije v riadkoch RCPT TO a bude doručená v SMTP bude %"
"s\n"

#: fetchmail.c:1831
#, fuzzy
msgid " Recognized listener spam block responses are:"
msgstr " Rozpoznané SPAM-blokované odpovede prijímača sú:"

#: fetchmail.c:1837
#, fuzzy
msgid " Spam-blocking disabled\n"
msgstr " SPAM-blokovanie vypnuté\n"

#: fetchmail.c:1840
#, fuzzy, c-format
msgid " Server connection will be brought up with \"%s\".\n"
msgstr " Spojenie so servrom bude aktivované s \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1843
msgid " No pre-connection command.\n"
msgstr " Príkaz spúšťaný pred pripojením neexistuje.\n"

#: fetchmail.c:1845
#, c-format
msgid " Server connection will be taken down with \"%s\".\n"
msgstr " Prippojenie k serveru bude ukončené s \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1848
msgid " No post-connection command.\n"
msgstr " Príkaz spúšťaný po pripojení neexistuje.\n"

#: fetchmail.c:1851
#, fuzzy
msgid " No localnames declared for this host.\n"
msgstr " Nie sú definované žiadne lokálne názvy pre tohto hostiteľa.\n"

#: fetchmail.c:1861
#, fuzzy
msgid " Multi-drop mode: "
msgstr " Režim Multi-drop: "

#: fetchmail.c:1863
#, fuzzy
msgid " Single-drop mode: "
msgstr " Režim Single-drop: "

#: fetchmail.c:1865
#, fuzzy, c-format
msgid "%d local name recognized.\n"
msgid_plural "%d local names recognized.\n"
msgstr[0] "%d rozpoznaných lokálnych názvov.\n"
msgstr[1] "%d rozpoznaných lokálnych názvov.\n"

#: fetchmail.c:1880
#, fuzzy
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is enabled.\n"
msgstr " DNS vyhľadávanie pre multi-drop adresy je %s.\n"

#: fetchmail.c:1881
#, fuzzy
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is disabled.\n"
msgstr " DNS vyhľadávanie pre multi-drop adresy je %s.\n"

#: fetchmail.c:1885
#, fuzzy
msgid ""
" Server aliases will be compared with multidrop addresses by IP address.\n"
msgstr " Prezývky servra budú porovnávané s multi-drop adresami pomocou "

#: fetchmail.c:1887
#, fuzzy
msgid " Server aliases will be compared with multidrop addresses by name.\n"
msgstr " Prezývky servra budú porovnávané s multi-drop adresami pomocou "

#: fetchmail.c:1890
#, fuzzy
msgid " Envelope-address routing is disabled\n"
msgstr " Smerovanie adries obálok nie je aktivované\n"

#: fetchmail.c:1893
#, c-format
msgid " Envelope header is assumed to be: %s\n"
msgstr " Predpokladá sa, že hlavička obálky je: %s\n"

#: fetchmail.c:1896
#, fuzzy, c-format
msgid " Number of envelope headers to be skipped over: %d\n"
msgstr " Počet záhlaví obálok na analýzu: %d\n"

#: fetchmail.c:1899
#, fuzzy, c-format
msgid " Prefix %s will be removed from user id\n"
msgstr " Prefix %s bude odstránený z používateľovho id\n"

#: fetchmail.c:1902
#, fuzzy
msgid " No prefix stripping\n"
msgstr " Žiadne odstránenie prefixu\n"

#: fetchmail.c:1907
#, fuzzy
msgid " Predeclared mailserver aliases:"
msgstr " Preddeklarované prezývky poštového servra:"

#: fetchmail.c:1915
#, fuzzy
msgid " Local domains:"
msgstr " Lokálne domény:"

#: fetchmail.c:1925
#, c-format
msgid " Connection must be through interface %s.\n"
msgstr " Pripojenie musí byť cez rozhranie %s.\n"

#: fetchmail.c:1927
#, fuzzy
msgid " No interface requirement specified.\n"
msgstr " Neboli špecifikované žiadne požiadavky na rozhranie.\n"

#: fetchmail.c:1929
#, fuzzy, c-format
msgid " Polling loop will monitor %s.\n"
msgstr " Dotazovací cyklus s monitorom %s.\n"

#: fetchmail.c:1931
msgid " No monitor interface specified.\n"
msgstr " Nebolo špecifikované žiadne monitorovacie rozhranie.\n"

#: fetchmail.c:1935
#, c-format
msgid " Server connections will be made via plugin %s (--plugin %s).\n"
msgstr ""
" Pripojenie k serveru bude realizované pomocou zásuvného modulu %s (--"
"plugin %s).\n"

#: fetchmail.c:1937
msgid " No plugin command specified.\n"
msgstr " Nebol zadaný žiaden príkaz zásuvného modulu.\n"

#: fetchmail.c:1939
#, fuzzy, c-format
msgid " Listener connections will be made via plugout %s (--plugout %s).\n"
msgstr ""
" Spojenia s prijímačom budú realizované pomocou plugout-u %s (--plugout %"
"s).\n"

#: fetchmail.c:1941
#, fuzzy
msgid " No plugout command specified.\n"
msgstr " Nebol špecifikovaný žiadny príkaz pre plugout.\n"

#: fetchmail.c:1946
#, fuzzy
msgid " No UIDs saved from this host.\n"
msgstr " Neboli uložené žiadne UID-y z tohoto hostiteľa.\n"

#: fetchmail.c:1955
#, fuzzy, c-format
msgid " %d UIDs saved.\n"
msgstr " %d UID-ov uložených.\n"

#: fetchmail.c:1963
#, fuzzy
msgid " Poll trace information will be added to the Received header.\n"
msgstr " Informácia o trase dotazu bude pridaná do záhlavia Received.\n"

#: fetchmail.c:1965
#, fuzzy
msgid " No poll trace information will be added to the Received header.\n"
msgstr ""
" Do záhlavia Received nebude pridaná žiadna informácia o trase sťahovania.\n"
".\n"

#: fetchmail.c:1970
msgid " Messages with bad headers will be rejected.\n"
msgstr " Správy so zlými hlavičkami budú odmietnuté.\n"

#: fetchmail.c:1973
msgid " Messages with bad headers will be passed on.\n"
msgstr " Správy so zlými hlavičkami budú pustené ďalej.\n"

#: fetchmail.c:1978
#, fuzzy, c-format
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Vlastnosti prechodu \"%s\".\n"

#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "CHYBA: bez podpory pre rutinu getpassword()\n"

#: getpass.c:193
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Caught SIGINT... bailing out.\n"
msgstr ""
"\n"
"SIGINT obdržané... končím.\n"

#: gssapi.c:52
#, c-format
msgid "GSSAPI error in gss_display_status called from <%s>\n"
msgstr ""

#: gssapi.c:55
#, c-format
msgid "GSSAPI error %s: %.*s\n"
msgstr ""

#: gssapi.c:89
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't get service name for [%s]\n"
msgstr "Nemôžem získať názov služby pre [%s]\n"

#: gssapi.c:94
#, c-format
msgid "Using service name [%s]\n"
msgstr "Používa sa názov služby [%s]\n"

#: gssapi.c:121
msgid "No suitable GSSAPI credentials found. Skipping GSSAPI authentication.\n"
msgstr ""

#: gssapi.c:122
msgid ""
"If you want to use GSSAPI, you need credentials first, possibly from kinit.\n"
msgstr ""

#: gssapi.c:158
#, c-format
msgid "Received malformed challenge to \"%s GSSAPI\"!\n"
msgstr ""

#: gssapi.c:168
#, fuzzy
msgid "Sending credentials\n"
msgstr "Posielam osobné údaje\n"

#: gssapi.c:199
#, fuzzy
msgid "Error exchanging credentials\n"
msgstr "Chyba pri výmene osobných údajov\n"

#: gssapi.c:241
#, fuzzy
msgid "Couldn't unwrap security level data\n"
msgstr "Nemôžem rozbaliť dáta bezpečnostnej úrovne\n"

#: gssapi.c:246
#, fuzzy
msgid "Credential exchange complete\n"
msgstr "Výmena osobných údajov kompletná\n"

#: gssapi.c:250
msgid "Server requires integrity and/or privacy\n"
msgstr "Server vyžaduje integritu a/alebo súkromie\n"

#: gssapi.c:259
#, fuzzy, c-format
msgid "Unwrapped security level flags: %s%s%s\n"
msgstr "Rozbalené príznaky bezpečnostnej úrovne: %s%s%s\n"

#: gssapi.c:263
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum GSS token size is %ld\n"
msgstr "Maximálna veľkosť GSS symbolu je %ld\n"

#: gssapi.c:276
msgid "Error creating security level request\n"
msgstr "Chyba pri vytváraní žiadosti bezpečnostnej úrovne\n"

#: gssapi.c:287
#, fuzzy
msgid "Releasing GSS credentials\n"
msgstr "Uvoľňujem osobné údaje GSS\n"

#: gssapi.c:291
#, fuzzy
msgid "Error releasing credentials\n"
msgstr "Chyba pri uvoľňovaní osobných údajov\n"

#: idle.c:61
#, c-format
msgid "fetchmail: thread sleeping for %d sec.\n"
msgstr "fetchmail: vlákno uspaté na %d sekúnd.\n"

#: imap.c:74
#, c-format
msgid "Received BYE response from IMAP server: %s"
msgstr "Prijatá odpoveď BYE z IMAP servera: %s"

#: imap.c:92
#, fuzzy, c-format
msgid "bogus message count in \"%s\"!"
msgstr "neplatný počet správ!"

#: imap.c:139
#, c-format
msgid "bogus EXPUNGE count in \"%s\"!"
msgstr ""

#: imap.c:344
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 1\n"
msgstr "Protokol identifikovaný ako IMAP4 rev 1\n"

#: imap.c:350
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 0\n"
msgstr "Protokol identifikovaný ako IMAP4 rev 0\n"

#: imap.c:357
msgid "Protocol identified as IMAP2 or IMAP2BIS\n"
msgstr "Protokol identifikovaný ako IMAP2 alebo IMAP2BIS\n"

#: imap.c:372
#, fuzzy
msgid "will idle after poll\n"
msgstr "bude nečinný po stiahnutí\n"

#: imap.c:464 pop3.c:476
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS succeeded.\n"
msgstr ""

#: imap.c:473 pop3.c:485
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS failed.\n"
msgstr ""

#: imap.c:477
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue\n"
msgstr ""

#: imap.c:593
#, fuzzy
msgid "Required OTP capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Požadovaná funkcia OTP nebola preložená do fetchmail-u\n"

#: imap.c:613 pop3.c:560
#, fuzzy
msgid "Required NTLM capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Požadovaná funkcia NTLM nebola preložená do fetchmail-u\n"

#: imap.c:622
#, fuzzy
msgid "Required LOGIN capability not supported by server\n"
msgstr "Požadovaná funkcia LOGIN nie je podporovaná servrom\n"

#: imap.c:686
#, fuzzy, c-format
msgid "mail expunge mismatch (%d actual != %d expected)\n"
msgstr "správa %s@%s:%d nemala očakávanú dĺžku (%d aktuálne != %d očakávané)\n"

#: imap.c:825
#, fuzzy, c-format
msgid "%lu is unseen\n"
msgstr "%u je neprečítaných\n"

#: imap.c:889 pop3.c:845 pop3.c:857 pop3.c:1095 pop3.c:1102
#, fuzzy, c-format
msgid "%u is unseen\n"
msgstr "%u je neprečítaných\n"

#: imap.c:924 imap.c:983
#, fuzzy
msgid "re-poll failed\n"
msgstr "stiahnutie zlyhalo\n"

#: imap.c:932 imap.c:988
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message waiting after re-poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after re-poll\n"
msgstr[0] "%d správ čaká po stiahnutí\n"
msgstr[1] "%d správ čaká po stiahnutí\n"

#: imap.c:949
msgid "mailbox selection failed\n"
msgstr "výber poštového priečinka zlyhal\n"

#: imap.c:953
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message waiting after first poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after first poll\n"
msgstr[0] "%d správ čaká po prvom stiahnutí\n"
msgstr[1] "%d správ čaká po prvom stiahnutí\n"

#: imap.c:967
#, fuzzy
msgid "expunge failed\n"
msgstr "vymazanie zlyhalo\n"

#: imap.c:971
#, fuzzy, c-format
msgid "%d message waiting after expunge\n"
msgid_plural "%d messages waiting after expunge\n"
msgstr[0] "%d správ čaká po prvom vymazaní\n"
msgstr[1] "%d správ čaká po prvom vymazaní\n"

#: imap.c:1010
#, fuzzy
msgid "search for unseen messages failed\n"
msgstr "vyhľadávanie neprečítaných správ zlyhalo\n"

#: imap.c:1015 pop3.c:866
#, fuzzy, c-format
msgid "%u is first unseen\n"
msgstr "%u je prvá neprečítaná\n"

#: imap.c:1099
msgid ""
"Warning: ignoring bogus data for message sizes returned by the server.\n"
msgstr ""

#: imap.c:1197 imap.c:1204
#, c-format
msgid "Incorrect FETCH response: %s.\n"
msgstr ""

#: interface.c:256
msgid "Unable to open kvm interface. Make sure fetchmail is SGID kmem."
msgstr ""
"Nepodarilo sa otvoriť rozhranie kvm. Uistite sa, že fetchmail je SGID kmem."

#: interface.c:396
#, c-format
msgid "Unable to parse interface name from %s"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať názov rozhrania z %s"

#: interface.c:418
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist estimate) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist odhad) zlyhal"

#: interface.c:424
msgid "get_ifinfo: malloc failed"
msgstr "get_ifinfo: malloc zlyhal"

#: interface.c:430
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist) zlyhal"

#: interface.c:448
#, fuzzy, c-format
msgid "Routing message version %d not understood."
msgstr "Verzia smerovania správy %d nerozpoznaná."

#: interface.c:480
#, c-format
msgid "No interface found with name %s"
msgstr "Nebolo nájdené žiadne rozhranie s názvom %s"

#: interface.c:538
#, c-format
msgid "No IP address found for %s"
msgstr "Nebola nájdená žiadna IP adresa pre %s"

#: interface.c:590
msgid "missing IP interface address\n"
msgstr "chýbajúca IP adresa rozhrania\n"

#: interface.c:606
msgid "invalid IP interface address\n"
msgstr "neplatná IP adresa rozhrania\n"

#: interface.c:612
msgid "invalid IP interface mask\n"
msgstr "neplatná IP maska rozhrania\n"

#: interface.c:651
#, c-format
msgid "activity on %s -noted- as %d\n"
msgstr "aktivita na %s -zaznamenaná- ako %d\n"

#: interface.c:666
#, fuzzy, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s down\n"
msgstr "sťahovanie z %s vynechané, %s je nedostupný\n"

#: interface.c:685
#, fuzzy, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s IP address excluded\n"
msgstr "sťahovanie z %s vynechané, IP adresa %s je vylúčená\n"

#: interface.c:697
#, c-format
msgid "activity on %s checked as %d\n"
msgstr "aktivita na %s skontrolovaná ako %d\n"

#: interface.c:723
#, fuzzy, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s inactive\n"
msgstr "sťahovanie z %s vynechané, %s neaktívny\n"

#: interface.c:730
#, c-format
msgid "activity on %s was %d, is %d\n"
msgstr "aktivita na %s bola %d, je %d\n"

#: kerberos.c:74
msgid "could not decode initial BASE64 challenge\n"
msgstr "nepodarilo sa dekódovať počiatočnú BASE64 výzvu\n"

#: kerberos.c:139
#, fuzzy, c-format
msgid "principal %s in ticket does not match -u %s\n"
msgstr "principál %s v tikete sa nezhoduje s -u %s\n"

#: kerberos.c:147
#, c-format
msgid "non-null instance (%s) might cause strange behavior\n"
msgstr "nenulová inštancia (%s) môže spôsobiť zvláštne správanie\n"

#: kerberos.c:213
#, fuzzy
msgid "could not decode BASE64 ready response\n"
msgstr "nemôžem dekódovať BASE64 odpoveď o pripravenosti\n"

#: kerberos.c:220
#, fuzzy
msgid "challenge mismatch\n"
msgstr "nezhoda výzvy\n"

#: lock.c:87
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: error reading lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: odstraňujem starý zamykací súbor\n"

#: lock.c:98
#, fuzzy
msgid "fetchmail: removing stale lockfile\n"
msgstr "fetchmail: odstraňujem starý zamykací súbor\n"

#: lock.c:122
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: error opening lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: odstraňujem starý zamykací súbor\n"

#: lock.c:169
#, fuzzy
msgid "fetchmail: lock creation failed.\n"
msgstr "fetchmail: vytvorenie zámky zlyhalo.\n"

#: netrc.c:220
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: warning: found \"%s\" before any host names\n"
msgstr "%s:%d: varovanie: nájdené \"%s\" pred niektorými názvami hostiteľa\n"

#: netrc.c:258
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: varovanie: neznámy symbol \"%s\"\n"

#: odmr.c:67
#, fuzzy, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
msgstr "SMTP prijímač %s nepodporuje ATRN\n"

#: odmr.c:105
#, fuzzy
msgid "Turnaround now...\n"
msgstr "Otočené teraz...\n"

#: odmr.c:110
msgid "ATRN request refused.\n"
msgstr "ATRN žiadosť zamietnutá.\n"

#: odmr.c:114
msgid "Unable to process ATRN request now\n"
msgstr "Nie je možné teraz spracovať ATRN žiadosť\n"

#: odmr.c:119
msgid "You have no mail.\n"
msgstr "Nemáte poštu.\n"

#: odmr.c:123
msgid "Command not implemented\n"
msgstr "Príkaz nie je implementovaný\n"

#: odmr.c:127
msgid "Authentication required.\n"
msgstr "Vyžadované overenie totožnosti.\n"

#: odmr.c:132
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown ODMR error \"%s\"\n"
msgstr "Neznáma chyba ODMR %d\n"

#: odmr.c:192
msgid "receiving message data\n"
msgstr "prijímanie údajov správy\n"

#: odmr.c:245
msgid "Option --keep is not supported with ODMR\n"
msgstr "Voľba --keep nie je podporovaná s ODMR\n"

#: odmr.c:249
msgid "Option --flush is not supported with ODMR\n"
msgstr "Voľba --flush nie je podporovaná s ODMR\n"

#: odmr.c:253
msgid "Option --folder is not supported with ODMR\n"
msgstr "Voľba --folder nie je podporovaná s ODMR\n"

#: odmr.c:257
msgid "Option --check is not supported with ODMR\n"
msgstr "Voľba --check nie je podporovaná s ODMR\n"

#: opie.c:42
msgid "server recv fatal\n"
msgstr ""

#: opie.c:56
msgid "Could not decode OTP challenge\n"
msgstr "Nepodarilo sa dekódovať OTP výzvu\n"

#: opie.c:64 pop3.c:587
msgid "Secret pass phrase: "
msgstr "Tajné heslo: "

#: options.c:176 options.c:220
#, c-format
msgid "String '%s' is not a valid number string.\n"
msgstr "Reťazec '%s' nie je platný číselny reťazec.\n"

#: options.c:185
#, c-format
msgid "Value of string '%s' is %s than %d.\n"
msgstr "Hodnota reťazca '%s' je %s ako %d.\n"

#: options.c:186
msgid "smaller"
msgstr "menšia"

#: options.c:186
msgid "larger"
msgstr "väčšia"

#: options.c:323
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid bad-header policy `%s' specified.\n"
msgstr "Špecifikovaný neplatný protokol `%s'.\n"

#: options.c:364
#, c-format
msgid "Invalid protocol `%s' specified.\n"
msgstr "Zadaný neplatný protokol `%s'.\n"

#: options.c:411
#, c-format
msgid "Invalid authentication `%s' specified.\n"
msgstr "Zadané neplatné overenie totožnosti `%s'.\n"

#: options.c:620
msgid "usage: fetchmail [options] [server ...]\n"
msgstr "použitie: fetchmail [prepínače] [server ...]\n"

#: options.c:621
msgid " Options are as follows:\n"
msgstr " Prepínače sú nasledovné:\n"

#: options.c:622
msgid " -?, --help    display this option help\n"
msgstr " -?, --help    zobraziť tohoto pomocníka pre voľby\n"

#: options.c:623
msgid " -V, --version   display version info\n"
msgstr " -V, --version   zobraziť informáciu o verzii\n"

#: options.c:625
msgid " -c, --check    check for messages without fetching\n"
msgstr " -c, --check    skontrolovať správy bez stiahnutia\n"

#: options.c:626
msgid " -s, --silent   work silently\n"
msgstr " -s, --silent   pracovať potichu\n"

#: options.c:627
msgid " -v, --verbose   work noisily (diagnostic output)\n"
msgstr " -v, --verbose   pracovať hlučne (diagnostický výstup)\n"

#: options.c:628
msgid " -d, --daemon   run as a daemon once per n seconds\n"
msgstr " -d, --daemon   spustiť ako démona raz za n sekúnd\n"

#: options.c:629
msgid " -N, --nodetach  don't detach daemon process\n"
msgstr " -N, --nodetach  neodpájať proces démona\n"

#: options.c:630
msgid " -q, --quit    kill daemon process\n"
msgstr " -q, --quit    zabiť proces démona\n"

#: options.c:631
#, fuzzy
msgid " -L, --logfile   specify logfile name\n"
msgstr " -L, --logfile   špecifikuj názov log-súboru\n"

#: options.c:632
msgid ""
"   --syslog   use syslog(3) for most messages when running as a "
"daemon\n"
msgstr ""
"   --syslog   použiť syslog(3) pre väčšinu správ pri behu ako démon\n"

#: options.c:633
#, fuzzy
msgid "   --invisible  don't write Received & enable host spoofing\n"
msgstr ""
"   --invisible  nezapisovať Received & povoliť podvrhnutie hostiteľa\n"

#: options.c:634
#, fuzzy
msgid " -f, --fetchmailrc specify alternate run control file\n"
msgstr " -f, --fetchmailrc špecifikuj náhradný spúšťací riadiaci súbor\n"

#: options.c:635
#, fuzzy
msgid " -i, --idfile   specify alternate UIDs file\n"
msgstr " -i, --idfile   špecifikuj náhradný súbor UID-ov\n"

#: options.c:636
#, fuzzy
msgid "   --pidfile   specify alternate PID (lock) file\n"
msgstr " -i, --idfile   špecifikuj náhradný súbor UID-ov\n"

#: options.c:637
msgid "   --postmaster specify recipient of last resort\n"
msgstr ""

#: options.c:638
msgid "   --nobounce  redirect bounces from user to postmaster.\n"
msgstr ""

#: options.c:639
msgid ""
"   --nosoftbounce fetchmail deletes permanently undeliverable messages.\n"
msgstr ""

#: options.c:640
msgid ""
"   --softbounce keep permanently undeliverable messages on server "
"(default).\n"
msgstr ""

#: options.c:642
msgid " -I, --interface  interface required specification\n"
msgstr ""

#: options.c:643
msgid " -M, --monitor   monitor interface for activity\n"
msgstr ""

#: options.c:646
msgid "   --ssl     enable ssl encrypted session\n"
msgstr ""

#: options.c:647
msgid "   --sslkey   ssl private key file\n"
msgstr ""

#: options.c:648
msgid "   --sslcert   ssl client certificate\n"
msgstr "   --sslcert   ssl certifikát klienta\n"

#: options.c:649
msgid "   --sslcertck  do strict server certificate check (recommended)\n"
msgstr ""

#: options.c:650
#, fuzzy
msgid "   --sslcertfile path to trusted-CA ssl certificate file\n"
msgstr "   --sslcertpath cesta k ssl certifikátom\n"

#: options.c:651
#, fuzzy
msgid "   --sslcertpath path to trusted-CA ssl certificate directory\n"
msgstr "   --sslcertpath cesta k ssl certifikátom\n"

#: options.c:652
msgid ""
"   --sslcommonname expect this CommonName from server (discouraged)\n"
msgstr ""

#: options.c:653
msgid ""
"   --sslfingerprint fingerprint that must match that of the server's "
"cert.\n"
msgstr ""

#: options.c:654
msgid "   --sslproto  force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
msgstr "   --sslproto  vynútiť ssl protokol (SL2/SSL3/TLS1)\n"

#: options.c:656
msgid "   --plugin   specify external command to open connection\n"
msgstr ""

#: options.c:657
msgid "   --plugout   specify external command to open smtp connection\n"
msgstr ""

#: options.c:658
msgid ""
"   --bad-header {reject|accept}\n"
"          specify policy for handling messages with bad headers\n"
msgstr ""

#: options.c:661
msgid " -p, --protocol  specify retrieval protocol (see man page)\n"
msgstr ""

#: options.c:662
msgid " -U, --uidl    force the use of UIDLs (pop3 only)\n"
msgstr ""

#: options.c:663
msgid "   --port    TCP port to connect to (obsolete, use --service)\n"
msgstr ""

#: options.c:664
msgid ""
" -P, --service   TCP service to connect to (can be numeric TCP port)\n"
msgstr ""

#: options.c:665
msgid "   --auth    authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
msgstr "   --auth    typ overenia totožnosti (heslo/kerberos/ssh/otp)\n"

#: options.c:666
msgid " -t, --timeout   server nonresponse timeout\n"
msgstr ""

#: options.c:667
msgid " -E, --envelope  envelope address header\n"
msgstr ""

#: options.c:668
msgid " -Q, --qvirtual  prefix to remove from local user id\n"
msgstr ""

#: options.c:669
msgid "   --principal  mail service principal\n"
msgstr ""

#: options.c:670
msgid "   --tracepolls add poll-tracing information to Received header\n"
msgstr ""

#: options.c:672
msgid " -u, --username  specify users's login on server\n"
msgstr ""

#: options.c:673
msgid " -a, --[fetch]all retrieve old and new messages\n"
msgstr ""

#: options.c:674
msgid " -K, --nokeep   delete new messages after retrieval\n"
msgstr ""

#: options.c:675
msgid " -k, --keep    save new messages after retrieval\n"
msgstr ""

#: options.c:676
msgid " -F, --flush    delete old messages from server\n"
msgstr ""

#: options.c:677
msgid "   --limitflush delete oversized messages\n"
msgstr ""

#: options.c:678
msgid " -n, --norewrite  don't rewrite header addresses\n"
msgstr ""

#: options.c:679
msgid " -l, --limit    don't fetch messages over given size\n"
msgstr ""

#: options.c:680
msgid " -w, --warnings  interval between warning mail notification\n"
msgstr ""

#: options.c:682
msgid " -S, --smtphost  set SMTP forwarding host\n"
msgstr ""

#: options.c:683
msgid "   --fetchdomains fetch mail for specified domains\n"
msgstr ""

#: options.c:684
msgid " -D, --smtpaddress set SMTP delivery domain to use\n"
msgstr ""

#: options.c:685
msgid "   --smtpname  set SMTP full name username@domain\n"
msgstr ""

#: options.c:686
msgid " -Z, --antispam,  set antispam response values\n"
msgstr ""

#: options.c:687
msgid " -b, --batchlimit set batch limit for SMTP connections\n"
msgstr ""

#: options.c:688
msgid " -B, --fetchlimit set fetch limit for server connections\n"
msgstr ""

#: options.c:689
msgid "   --fetchsizelimit set fetch message size limit\n"
msgstr ""

#: options.c:690
msgid "   --fastuidl  do a binary search for UIDLs\n"
msgstr ""

#: options.c:691
msgid " -e, --expunge   set max deletions between expunges\n"
msgstr ""

#: options.c:692
msgid " -m, --mda     set MDA to use for forwarding\n"
msgstr ""

#: options.c:693
msgid "   --bsmtp    set output BSMTP file\n"
msgstr ""

#: options.c:694
msgid "   --lmtp    use LMTP (RFC2033) for delivery\n"
msgstr ""

#: options.c:695
msgid " -r, --folder   specify remote folder name\n"
msgstr ""

#: options.c:696
msgid "   --showdots  show progress dots even in logfiles\n"
msgstr ""

#: pop3.c:328
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3/PROXY server\" found, using RETR command instead "
"of TOP.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:412
msgid "TLS is mandatory for this session, but server refused CAPA command.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:413
msgid "The CAPA command is however necessary for TLS.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:496
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:623
msgid "We've run out of allowed authenticators and cannot continue.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:637
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
msgstr ""

#: pop3.c:646
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
msgstr ""

#: pop3.c:662
msgid "Invalid APOP timestamp.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:686
msgid "Undefined protocol request in POP3_auth\n"
msgstr ""

#: pop3.c:707
msgid "lock busy! Is another session active?\n"
msgstr ""

#: pop3.c:786
msgid "Cannot handle UIDL response from upstream server.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:809
msgid "Server responded with UID for wrong message.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:836
#, c-format
msgid "id=%s (num=%u) was deleted, but is still present!\n"
msgstr ""

#: pop3.c:942
msgid "Messages inserted into list on server. Cannot handle this.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:1038
msgid "protocol error\n"
msgstr "chyba protokolu\n"

#: pop3.c:1054
msgid "protocol error while fetching UIDLs\n"
msgstr ""

#: pop3.c:1086
#, c-format
msgid "id=%s (num=%d) was deleted, but is still present!\n"
msgstr ""

#: pop3.c:1424
msgid "Option --folder is not supported with POP3\n"
msgstr "Voľba --folder nie je podporovaná s POP3\n"

#: rcfile_y.y:131
msgid "server option after user options"
msgstr ""

#: rcfile_y.y:174
msgid "SDPS not enabled."
msgstr "SDPS nie je povolené."

#: rcfile_y.y:218
msgid ""
"fetchmail: interface option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""

#: rcfile_y.y:226
msgid ""
"fetchmail: monitor option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""

#: rcfile_y.y:340
msgid "SSL is not enabled"
msgstr "SSL nie je povolené"

#: rcfile_y.y:391
msgid "end of input"
msgstr "koniec vstupu"

#: rcfile_y.y:429
#, c-format
msgid "File %s must be a regular file.\n"
msgstr "Súbor %s musí byť obyčajný súbor.\n"

#: rcfile_y.y:439
#, c-format
msgid "File %s must have no more than -rwx------ (0700) permissions.\n"
msgstr ""

#: rcfile_y.y:451
#, c-format
msgid "File %s must be owned by you.\n"
msgstr "Súbor %s musí byť vlastnený vami.\n"

#: report.c:67
msgid "Unknown system error"
msgstr "Neznáma systémová chyba"

#: report.c:92
#, c-format
msgid "%s (log message incomplete)\n"
msgstr ""

#: rfc822.c:83
#, c-format
msgid "About to rewrite %s...\n"
msgstr ""

#: rfc822.c:221
#, c-format
msgid "...rewritten version is %s.\n"
msgstr ""

#: rpa.c:118
msgid "Success"
msgstr "Úspech"

#: rpa.c:119
msgid "Restricted user (something wrong with account)"
msgstr ""

#: rpa.c:120
msgid "Invalid userid or passphrase"
msgstr ""

#: rpa.c:121
msgid "Deity error"
msgstr ""

#: rpa.c:174
msgid "RPA token 2: Base64 decode error\n"
msgstr ""

#: rpa.c:185
#, c-format
msgid "Service chose RPA version %d.%d\n"
msgstr ""

#: rpa.c:191
#, c-format
msgid "Service challenge (l=%d):\n"
msgstr ""

#: rpa.c:200
#, c-format
msgid "Service timestamp %s\n"
msgstr ""

#: rpa.c:205
msgid "RPA token 2 length error\n"
msgstr ""

#: rpa.c:209
#, c-format
msgid "Realm list: %s\n"
msgstr ""

#: rpa.c:213
msgid "RPA error in service@realm string\n"
msgstr ""

#: rpa.c:250
msgid "RPA token 4: Base64 decode error\n"
msgstr ""

#: rpa.c:261
#, c-format
msgid "User authentication (l=%d):\n"
msgstr "Overenie totožnosti používateľa (l=%d):\n"

#: rpa.c:275
#, c-format
msgid "RPA status: %02X\n"
msgstr "Stav RPA: %02X\n"

#: rpa.c:281
msgid "RPA token 4 length error\n"
msgstr ""

#: rpa.c:288
#, c-format
msgid "RPA rejects you: %s\n"
msgstr ""

#: rpa.c:290
msgid "RPA rejects you, reason unknown\n"
msgstr ""

#: rpa.c:298
#, c-format
msgid "RPA User Authentication length error: %d\n"
msgstr ""

#: rpa.c:303
#, c-format
msgid "RPA Session key length error: %d\n"
msgstr ""

#: rpa.c:309
msgid "RPA _service_ auth fail. Spoof server?\n"
msgstr ""

#: rpa.c:314
msgid "Session key established:\n"
msgstr ""

#: rpa.c:345
msgid "RPA authorisation complete\n"
msgstr ""

#: rpa.c:372
msgid "Get response\n"
msgstr ""

#: rpa.c:402
#, c-format
msgid "Get response return %d [%s]\n"
msgstr ""

#: rpa.c:463
msgid "Hdr not 60\n"
msgstr ""

#: rpa.c:484
msgid "Token length error\n"
msgstr ""

#: rpa.c:489
#, c-format
msgid "Token Length %d disagrees with rxlen %d\n"
msgstr ""

#: rpa.c:495
msgid "Mechanism field incorrect\n"
msgstr ""

#: rpa.c:531
#, c-format
msgid "dec64 error at char %d: %x\n"
msgstr ""

#: rpa.c:546
msgid "Inbound binary data:\n"
msgstr "Vstupné binárne údaje:\n"

#: rpa.c:582
msgid "Outbound data:\n"
msgstr "Výstupné údaje:\n"

#: rpa.c:645
msgid "RPA String too long\n"
msgstr ""

#: rpa.c:650
msgid "Unicode:\n"
msgstr ""

#: rpa.c:709
msgid "RPA Failed open of /dev/urandom. This shouldn't\n"
msgstr ""

#: rpa.c:710
msgid "  prevent you logging in, but means you\n"
msgstr ""

#: rpa.c:711
msgid "  cannot be sure you are talking to the\n"
msgstr ""

#: rpa.c:712
msgid "  service that you think you are (replay\n"
msgstr ""

#: rpa.c:713
msgid "  attacks by a dishonest service are possible.)\n"
msgstr ""

#: rpa.c:724
msgid "User challenge:\n"
msgstr ""

#: rpa.c:874
msgid "MD5 being applied to data block:\n"
msgstr ""

#: rpa.c:887
msgid "MD5 result is:\n"
msgstr ""

#: servport.c:53
#, c-format
msgid "getaddrinfo(NULL, \"%s\") error: %s\n"
msgstr ""

#: servport.c:80
#, c-format
msgid "Cannot resolve service %s to port number.\n"
msgstr ""

#: servport.c:81
msgid "Please specify the service as decimal port number.\n"
msgstr ""

#: sink.c:231
#, c-format
msgid "forwarding to %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:318
msgid "SMTP: (bounce-message body)\n"
msgstr ""

#: sink.c:321
#, c-format
msgid "mail from %s bounced to %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:458
#, c-format
msgid "Saved error is still %d\n"
msgstr ""

#: sink.c:518 sink.c:617
#, c-format
msgid "%cMTP error: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:562
msgid "SMTP server requires STARTTLS, keeping message.\n"
msgstr ""

#: sink.c:745
#, c-format
msgid "BSMTP file open failed: %s\n"
msgstr "Otvorenie súboru BSMTP zlyhalo: %s\n"

#: sink.c:791
#, c-format
msgid "BSMTP preamble write failed: %s.\n"
msgstr ""

#: sink.c:1005
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't like recipient address `%s'\n"
msgstr ""

#: sink.c:1012
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't really like recipient address `%s'\n"
msgstr ""

#: sink.c:1058
msgid "no address matches; no postmaster set.\n"
msgstr ""

#: sink.c:1070
#, c-format
msgid "can't even send to %s!\n"
msgstr ""

#: sink.c:1076
#, c-format
msgid "no address matches; forwarding to %s.\n"
msgstr ""

#: sink.c:1232
#, c-format
msgid "about to deliver with: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:1243
#, c-format
msgid "Cannot switch effective user id to %ld: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:1255
#, c-format
msgid "Cannot switch effective user id back to original %ld: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:1262
msgid "MDA open failed\n"
msgstr ""

#: sink.c:1301
#, c-format
msgid "%cMTP connect to %s failed\n"
msgstr ""

#: sink.c:1325
#, c-format
msgid "can't raise the listener; falling back to %s"
msgstr ""

#: sink.c:1383
#, c-format
msgid "Message termination or close of BSMTP file failed: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:1408
#, c-format
msgid "Error writing to MDA: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:1411
#, c-format
msgid "MDA died of signal %d\n"
msgstr ""

#: sink.c:1414
#, c-format
msgid "MDA returned nonzero status %d\n"
msgstr ""

#: sink.c:1417
#, c-format
msgid ""
"Strange: MDA pclose returned %d and errno %d/%s, cannot handle at %s:%d\n"
msgstr ""

#: sink.c:1442
msgid "SMTP listener refused delivery\n"
msgstr ""

#: sink.c:1472
msgid "LMTP delivery error on EOM\n"
msgstr ""

#: sink.c:1475
#, c-format
msgid "Unexpected non-503 response to LMTP EOM: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:1630
msgid ""
"-- \n"
"The Fetchmail Daemon"
msgstr ""

#: smtp.c:81
msgid "ESMTP CRAM-MD5 Authentication...\n"
msgstr "Overovanie totožnosti ESMTP CRAM-MD5...\n"

#: smtp.c:87 smtp.c:137
msgid "Server rejected the AUTH command.\n"
msgstr "Server odmietol príkaz AUTH.\n"

#: smtp.c:95 smtp.c:144 smtp.c:153 smtp.c:159
msgid "Bad base64 reply from server.\n"
msgstr ""

#: smtp.c:99
#, c-format
msgid "Challenge decoded: %s\n"
msgstr ""

#: smtp.c:116
msgid "ESMTP PLAIN Authentication...\n"
msgstr "Overovanie totožnosti ESMTP PLAIN...\n"

#: smtp.c:131
msgid "ESMTP LOGIN Authentication...\n"
msgstr "Overovanie totožnosti ESMTP LOGIN...\n"

#: smtp.c:349 smtp.c:377
msgid "smtp listener protocol error\n"
msgstr ""

#: socket.c:110 socket.c:136
msgid "fetchmail: malloc failed\n"
msgstr "fetchmail: malloc zlyhal\n"

#: socket.c:168
msgid "fetchmail: socketpair failed\n"
msgstr "fetchmail: socketpair zlyhal\n"

#: socket.c:174
msgid "fetchmail: fork failed\n"
msgstr ""

#: socket.c:181
msgid "dup2 failed\n"
msgstr ""

#: socket.c:187
#, c-format
msgid "running %s (host %s service %s)\n"
msgstr ""

#: socket.c:190
#, c-format
msgid "execvp(%s) failed\n"
msgstr "execvp(%s) zlyhal\n"

#: socket.c:283
#, c-format
msgid "getaddrinfo(\"%s\",\"%s\") error: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:286
msgid "Try adding the --service option (see also FAQ item R12).\n"
msgstr ""

#: socket.c:300 socket.c:303
#, c-format
msgid "unknown (%s)"
msgstr "neznáme (%s)"

#: socket.c:306
#, c-format
msgid "Trying to connect to %s/%s..."
msgstr ""

#: socket.c:315
#, c-format
msgid "cannot create socket: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:317
#, c-format
msgid "name %d: cannot create socket family %d type %d: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:333
msgid "connection failed.\n"
msgstr "pripojenie zlyhalo.\n"

#: socket.c:335
#, fuzzy, c-format
msgid "connection to %s:%s [%s/%s] failed: %s.\n"
msgstr "%s spojení s %s bolo neúspešných"

#: socket.c:336
#, fuzzy, c-format
msgid "name %d: connection to %s:%s [%s/%s] failed: %s.\n"
msgstr "%s spojení s %s bolo neúspešných"

#: socket.c:342
#, fuzzy
msgid "connected.\n"
msgstr "SSL spojenie neúspešné.\n"

#: socket.c:355
#, c-format
msgid ""
"Connection errors for this poll:\n"
"%s"
msgstr ""

#: socket.c:621
#, fuzzy
msgid "Server certificate:\n"
msgstr "Chyba overenia certifikátu servera: %s\n"

#: socket.c:626
#, c-format
msgid "Certificate chain, from root to peer, starting at depth %d:\n"
msgstr ""

#: socket.c:629
#, c-format
msgid "Certificate at depth %d:\n"
msgstr ""

#: socket.c:635
#, fuzzy, c-format
msgid "Issuer Organization: %s\n"
msgstr "Organizácia vydavateľa: %s\n"

#: socket.c:638
msgid "Warning: Issuer Organization Name too long (possibly truncated).\n"
msgstr ""

#: socket.c:640
#, fuzzy
msgid "Unknown Organization\n"
msgstr "Neznáma organizácia\n"

#: socket.c:642
#, c-format
msgid "Issuer CommonName: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:645
msgid "Warning: Issuer CommonName too long (possibly truncated).\n"
msgstr ""

#: socket.c:647
msgid "Unknown Issuer CommonName\n"
msgstr ""

#: socket.c:653
#, c-format
msgid "Subject CommonName: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:659
msgid "Bad certificate: Subject CommonName too long!\n"
msgstr ""

#: socket.c:665
msgid "Bad certificate: Subject CommonName contains NUL, aborting!\n"
msgstr ""

#: socket.c:693
#, c-format
msgid "Subject Alternative Name: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:699
msgid "Bad certificate: Subject Alternative Name contains NUL, aborting!\n"
msgstr ""

#: socket.c:716
#, c-format
msgid "Server CommonName mismatch: %s != %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:723
msgid "Server name not set, could not verify certificate!\n"
msgstr ""

#: socket.c:728
msgid "Unknown Server CommonName\n"
msgstr ""

#: socket.c:730
msgid "Server name not specified in certificate!\n"
msgstr ""

#: socket.c:742
msgid "EVP_md5() failed!\n"
msgstr ""

#: socket.c:746
msgid "Out of memory!\n"
msgstr ""

#: socket.c:754
msgid "Digest text buffer too small!\n"
msgstr ""

#: socket.c:760
#, c-format
msgid "%s key fingerprint: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:764
#, c-format
msgid "%s fingerprints match.\n"
msgstr ""

#: socket.c:766
#, c-format
msgid "%s fingerprints do not match!\n"
msgstr ""

#: socket.c:776
#, c-format
msgid "Server certificate verification error: %s\n"
msgstr "Chyba overenia certifikátu servera: %s\n"

#: socket.c:783
#, c-format
msgid "unknown issuer (first %d characters): %s\n"
msgstr "neznámy vydavateľ (prvých %d znakov): %s\n"

#: socket.c:784
msgid ""
"This error usually happens when the server provides an incomplete "
"certificate chain, which is nothing fetchmail could do anything about. For "
"details, please see the README.SSL-SERVER document that comes with "
"fetchmail.\n"
msgstr ""

#: socket.c:793
#, c-format
msgid ""
"This means that the root signing certificate (issued for %s) is not in the "
"trusted CA certificate locations, or that c_rehash needs to be run on the "
"certificate directory. For details, please see the documentation of --"
"sslcertpath and --sslcertfile in the manual page.\n"
msgstr ""

#: socket.c:885
msgid "File descriptor out of range for SSL"
msgstr ""

#: socket.c:901
#, c-format
msgid "Invalid SSL protocol '%s' specified, using default (SSLv23).\n"
msgstr ""

#: socket.c:994
msgid "Certificate/fingerprint verification was somehow skipped!\n"
msgstr ""

#: socket.c:1011
msgid ""
"Warning: the connection is insecure, continuing anyways. (Better use --"
"sslcertck!)\n"
msgstr ""

#: socket.c:1077
msgid "Cygwin socket read retry\n"
msgstr ""

#: socket.c:1080
msgid "Cygwin socket read retry failed!\n"
msgstr ""

#: transact.c:65
#, c-format
msgid "mapped address %s to local %s\n"
msgstr ""

#: transact.c:87
#, c-format
msgid "mapped %s to local %s\n"
msgstr ""

#: transact.c:154
#, c-format
msgid "passed through %s matching %s\n"
msgstr ""

#: transact.c:224
#, c-format
msgid ""
"analyzing Received line:\n"
"%s"
msgstr ""
"analýza riadka Received:\n"
"%s"

#: transact.c:263
#, fuzzy, c-format
msgid "line accepted, %s is an alias of the mailserver\n"
msgstr "riadok akceptovaný, %s je alias poštového servra\n"

#: transact.c:269
#, fuzzy, c-format
msgid "line rejected, %s is not an alias of the mailserver\n"
msgstr "riadok zamietnutý, %s nie je alias poštového servra\n"

#: transact.c:343
msgid "no Received address found\n"
msgstr "nenájdená adresa Received\n"

#: transact.c:352
#, c-format
msgid "found Received address `%s'\n"
msgstr "nájdená adresa Received `%s'\n"

#: transact.c:595
#, fuzzy
msgid "incorrect header line found - see manpage for bad-header option\n"
msgstr "nesprávny riadok hlavičky nájdený pri prezeraní hlavičiek\n"

#: transact.c:597
#, c-format
msgid "line: %s"
msgstr "riadok: %s"

#: transact.c:1137
#, fuzzy, c-format
msgid "no local matches, forwarding to %s\n"
msgstr "žiadne lokálne zhody, posielam na %s\n"

#: transact.c:1152
#, fuzzy
msgid "forwarding and deletion suppressed due to DNS errors\n"
msgstr "odoslanie a zmazanie odložené kvôli DNS chybám\n"

#: transact.c:1263
#, fuzzy
msgid "writing RFC822 msgblk.headers\n"
msgstr "zápis msgblk.hlavičiek RFC822\n"

#: transact.c:1282
#, fuzzy
msgid "no recipient addresses matched declared local names"
msgstr "žiadna adresa príjemcu nezodpovedá zadaným lokálnym menám"

#: transact.c:1289
#, fuzzy, c-format
msgid "recipient address %s didn't match any local name"
msgstr "adresa príjemcu %s nezodpovedá žiadnemu lokálnemu menu"

#: transact.c:1298
#, fuzzy
msgid "message has embedded NULs"
msgstr "správa obsahuje NUL-y"

#: transact.c:1306
#, fuzzy
msgid "SMTP listener rejected local recipient addresses: "
msgstr "SMTP prijímač zamietol lokálne adresy príjemcu: "

#: transact.c:1445
#, fuzzy
msgid "error writing message text\n"
msgstr "zápis textu správy\n"

#: uid.c:249
#, fuzzy, c-format
msgid "Old UID list from %s:"
msgstr "Starý zoznam UID z %s:"

#: uid.c:253 uid.c:264 uid.c:309
msgid " <empty>"
msgstr " <prázdne>"

#: uid.c:262
#, fuzzy
msgid "Scratch list of UIDs:"
msgstr "Dočasný zoznam UID-ov:"

#: uid.c:325 uid.c:374
#, fuzzy, c-format
msgid "Merged UID list from %s:"
msgstr "Starý zoznam UID z %s:"

#: uid.c:328
#, fuzzy, c-format
msgid "New UID list from %s:"
msgstr "Nový zoznam UID z %s:"

#: uid.c:355
#, fuzzy
msgid "swapping UID lists\n"
msgstr "vymieňam zoznamy UID\n"

#: uid.c:363
#, fuzzy
msgid "not swapping UID lists, no UIDs seen this query\n"
msgstr "nevymieňam zoznamy UID, žiadne UID-y nevideli túto požiadavku\n"

#: uid.c:383
#, fuzzy
msgid "discarding new UID list\n"
msgstr "vymieňam zoznamy UID\n"

#: uid.c:419
#, fuzzy
msgid "Deleting fetchids file.\n"
msgstr "Mažem súbor fetchids.\n"

#: uid.c:422
#, fuzzy, c-format
msgid "Error deleting %s: %s\n"
msgstr "Chyba pri uvoľňovaní osobných údajov\n"

#: uid.c:428
#, fuzzy
msgid "Writing fetchids file.\n"
msgstr "Zapisujem súbor fetchids.\n"

#: uid.c:439 uid.c:447
#, fuzzy, c-format
msgid "Write error on fetchids file %s: %s\n"
msgstr "Zapisujem súbor fetchids.\n"

#: uid.c:459
#, c-format
msgid "Error writing to fetchids file %s, old file left in place.\n"
msgstr ""

#: uid.c:463
#, c-format
msgid "Cannot rename fetchids file %s to %s: %s\n"
msgstr ""

#: uid.c:467
#, c-format
msgid "Cannot open fetchids file %s for writing: %s\n"
msgstr ""

#: xmalloc.c:33
msgid "malloc failed\n"
msgstr "malloc zlyhal\n"

#: xmalloc.c:47
msgid "realloc failed\n"
msgstr "realloc zlyhal\n"