cs.po   [plain text]


# Czech translation of fetchmail.
# Copyright (C) 2008 Eric S. Raymond (msgids)
# This file is distributed under the same license as the fetchmail package.
#
# Jiří Pavlovský <pavlovsk@ff.cuni.cz>, 1999 - 2001.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2005.
# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2008, 2009, 2010.
#
# Subject Common Name → obecné jméno (CN) subjektu
# Subject Alternative Name → alternatvivní jméno subjektu (× otherName)
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.3.18-pre2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.berlios.de\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-09 13:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-26 19:52+0200\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: checkalias.c:179
#, c-format
msgid "Checking if %s is really the same node as %s\n"
msgstr "Ověřuji, zda je %s opravdu stejný uzel jako %s\n"

#: checkalias.c:183
msgid "Yes, their IP addresses match\n"
msgstr "Ano, jejich IP adresy se shodují\n"

#: checkalias.c:187
msgid "No, their IP addresses don't match\n"
msgstr "Ne, jejich IP adresy se liší\n"

#: checkalias.c:203
#, c-format
msgid "nameserver failure while looking for '%s' during poll of %s: %s\n"
msgstr "chyba DNS serveru při hledání „%s“ v průběhu stahování z %s: %s\n"

#: checkalias.c:228
#, c-format
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "chyba DNS serveru při hledání „%s“ v průběhu stahování z %s.\n"

#: cram.c:95
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "nemohu dekódovat BASE64 výzvu\n"

#: cram.c:103
#, c-format
msgid "decoded as %s\n"
msgstr "dekódována jako %s\n"

#: driver.c:193
#, c-format
msgid "kerberos error %s\n"
msgstr "chyba kerbera %s\n"

#: driver.c:253 driver.c:259
#, c-format
msgid "krb5_sendauth: %s [server says '%s']\n"
msgstr "krb5_sendauth: %s [server říká „%s“]\n"

# XXX: This is e-mail header as literal. Dont't touch "Subject: " header name.
#: driver.c:339
msgid "Subject: Fetchmail oversized-messages warning"
msgstr "Subject: Varování fetchmail o příliš velkých zprávách"

#: driver.c:343
#, c-format
msgid "The following oversized messages were deleted on server %s account %s:"
msgstr "Následující příliš velké zprávy byly smazány ze serveru %s účtu %s:"

#: driver.c:347
#, c-format
msgid "The following oversized messages remain on server %s account %s:"
msgstr "Následující příliš velké zprávy zůstávají na serveru %s účtu %s:"

#: driver.c:366
#, c-format
msgid " %d message %d octets long deleted by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long deleted by fetchmail."
msgstr[0] " %d zpráva %d oktetů dlouhá smazána fetchmailem."
msgstr[1] " %d zprávy %d oktetů dlouhé smazány fetchmailem."
msgstr[2] " %d zpráv %d oktetů dlouhých smazáno fetchmailem."

#: driver.c:371
#, c-format
msgid " %d message %d octets long skipped by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long skipped by fetchmail."
msgstr[0] " %d zpráva %d oktetů dlouhá přeskočena fetchmailem."
msgstr[1] " %d zprávy %d oktetů dlouhé přeskočeny fetchmailem."
msgstr[2] " %d zpráv %d oktetů dlouhých přeskočeno fetchmailem."

#: driver.c:518
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d"
msgstr "přeskakuji zprávu %s@%s:%d"

#: driver.c:572
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d (%d octets)"
msgstr "přeskakuji zprávu %s@%s:%d (%d oktetů)"

#: driver.c:588
msgid " (length -1)"
msgstr " (délka -1)"

#: driver.c:591
msgid " (oversized)"
msgstr " (příliš velká)"

#: driver.c:609
#, c-format
msgid "couldn't fetch headers, message %s@%s:%d (%d octets)\n"
msgstr "nemohu stáhnout hlavičky, zpráva %s@%s:%d (%d oktetů)\n"

#: driver.c:626
#, c-format
msgid "reading message %s@%s:%d of %d"
msgstr "čtu zprávu %s@%s:%d z %d"

#: driver.c:631
#, c-format
msgid " (%d octets)"
msgstr " (%d oktetů)"

#: driver.c:632
#, c-format
msgid " (%d header octets)"
msgstr " (%d oktetů v hlavičce)"

#: driver.c:699
#, c-format
msgid " (%d body octets)"
msgstr " (%d oktetů v těle)"

#: driver.c:758
#, c-format
msgid ""
"message %s@%s:%d was not the expected length (%d actual != %d expected)\n"
msgstr ""
"zpráva %s@%s:%d nemá očekávanou velikost (%d ve skutečnosti != %d "
"očekáváno)\n"

#: driver.c:790
msgid " retained\n"
msgstr " zachována\n"

#: driver.c:800
msgid " flushed\n"
msgstr " smazána\n"

#: driver.c:817
msgid " not flushed\n"
msgstr " nesmazána\n"

#: driver.c:835
#, c-format
msgid "fetchlimit %d reached; %d message left on server %s account %s\n"
msgid_plural ""
"fetchlimit %d reached; %d messages left on server %s account %s\n"
msgstr[0] ""
"limit stahování %d dosažen; %d zpráva ponechána na serveru %s účet %s\n"
msgstr[1] ""
"limit stahování %d dosažen; %d zprávy ponechány na serveru %s účet %s\n"
msgstr[2] ""
"limit stahování %d dosažen; %d zpráv ponecháno na serveru %s účet %s\n"

#: driver.c:892
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting to connect to server %s.\n"
msgstr "po %d sekundách vypršel čas při připojování k serveru %s.\n"

#: driver.c:896
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for server %s.\n"
msgstr "po %d sekundách vypršel čas při čekání na server %s.\n"

#: driver.c:900
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for %s.\n"
msgstr "po %d sekundách vypršel čas při čekání na %s.\n"

#: driver.c:905
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for listener to respond.\n"
msgstr "po %d sekundách vypršel čas při čekání odpověď posluchače.\n"

#: driver.c:908
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds.\n"
msgstr "po %d sekundách vypršel čas.\n"

#: driver.c:920
msgid "Subject: fetchmail sees repeated timeouts"
msgstr "Subject: fetchmailu opakovaně vypršel čas"

#: driver.c:923
#, c-format
msgid ""
"Fetchmail saw more than %d timeouts while attempting to get mail from %s@%"
"s.\n"
msgstr ""
"Fetchmailu vypršel čas více než %d-krát při pokusu stáhnout poštu z %s@%s.\n"

#: driver.c:927
msgid ""
"This could mean that your mailserver is stuck, or that your SMTP\n"
"server is wedged, or that your mailbox file on the server has been\n"
"corrupted by a server error. You can run `fetchmail -v -v' to\n"
"diagnose the problem.\n"
"\n"
"Fetchmail won't poll this mailbox again until you restart it.\n"
msgstr ""
"To může znamenat, že váš poštovní server je mimo provoz, nebo SMTP démon\n"
"není dostupný, nebo že byl soubor vaší schránka na serveru poškozen\n"
"chybou serveru. Problém můžete identifikovat spuštěním „fetchmail -v -v“.\n"
"\n"
"Fetchmail již nebude vybírat z této schránky, dokud jej znovu nespustíte.\n"

#: driver.c:953
#, c-format
msgid "pre-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "příkaz před spojením ukončen signálem %d\n"

#: driver.c:956
#, c-format
msgid "pre-connection command failed with status %d\n"
msgstr "příkaz před spojením selhal s návratovým kódem %d\n"

#: driver.c:980
#, c-format
msgid "couldn't find HESIOD pobox for %s\n"
msgstr "nemohu najít schránku HESIOD %s\n"

#: driver.c:1001
msgid "Lead server has no name.\n"
msgstr "Vedoucí server nemá jméno.\n"

#: driver.c:1028
#, c-format
msgid "couldn't find canonical DNS name of %s (%s): %s\n"
msgstr "nemohu nalézt kanonické doménové jméno pro %s (%s): %s\n"

#: driver.c:1075
#, c-format
msgid "%s connection to %s failed"
msgstr "spojení %s k %s selhalo"

# XXX: This is e-mail header as literal. Dont't touch "Subject: " header name.
#: driver.c:1091
msgid "Subject: Fetchmail unreachable-server warning."
msgstr "Subject: Varování fetchmailu o nedostupnosti serveru."

#: driver.c:1093
#, c-format
msgid "Fetchmail could not reach the mail server %s:"
msgstr "Fetchmail nemohl kontaktovat poštovní server %s:"

#: driver.c:1122
msgid "SSL connection failed.\n"
msgstr "Spojení SSL selhalo.\n"

#: driver.c:1177
#, c-format
msgid "Lock-busy error on %s@%s\n"
msgstr "Chyba \"zámek se používá\" na %s@%s\n"

#: driver.c:1181
#, c-format
msgid "Server busy error on %s@%s\n"
msgstr "Chyba \"server zaneprázdněn\" na %s@%s\n"

#: driver.c:1186
#, c-format
msgid "Authorization failure on %s@%s%s\n"
msgstr "Chyba autorizace na %s@%s%s\n"

#: driver.c:1189
msgid " (previously authorized)"
msgstr " (dříve autorizován)"

#: driver.c:1192
msgid "For help, see http://www.fetchmail.info/fetchmail-FAQ.html#R15\n"
msgstr "Rady naleznete na http://www.fetchmail.info/fetchmail-FAQ.html#R15\n"

# XXX: This is e-mail header as literal. Dont't touch "Subject: " header name.
#: driver.c:1213
#, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication failed on %s@%s"
msgstr "Subject: autentizace fetchmailu selhala na %s@%s"

#: driver.c:1217
#, c-format
msgid "Fetchmail could not get mail from %s@%s.\n"
msgstr "Fetchmail nemohl stáhnout poštu z %s@%s.\n"

#: driver.c:1221
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"Since we have already succeeded in getting authorization for this\n"
"connection, this is probably another failure mode (such as busy server)\n"
"that fetchmail cannot distinguish because the server didn't send a useful\n"
"error message."
msgstr ""
"Pokus získat autorizaci selhal.\n"
"Protože jsme již jednou byli na tomto spojení autorizováni, je toto\n"
"pravděpodobně jiný druh selhání (na příklad přetížený server), který\n"
"fetchmail není schopen odlišit, protože server neposlal rozumnou chybovou\n"
"hlášku."

#: driver.c:1227
msgid ""
"\n"
"However, if you HAVE changed your account details since starting the\n"
"fetchmail daemon, you need to stop the daemon, change your configuration\n"
"of fetchmail, and then restart the daemon.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"\n"
"Avšak pokud jste ZMĚNILI svoje přihlašovací údaje od té doby, co jste\n"
"spustili démona fetchmail, potřebujete démona zastavit, upravit nastavení\n"
"fetchmailu a pak démona znovu spustit.\n"
"\n"
"Démon fetchmail bude pokračovat v činnosti a při každém cyklu se pokusí\n"
"připojit. Žádná další upozornění nebudou do obnovení služby zasílána."

#: driver.c:1237
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"This probably means your password is invalid, but some servers have\n"
"other failure modes that fetchmail cannot distinguish from this\n"
"because they don't send useful error messages on login failure.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"Pokus získat autorizaci selhal.\n"
"To pravděpodobně znamená, že vaše heslo není platné, ale některé servery\n"
"mají jiné případy chyb, které fetchmail neumí odlišit, protože servery\n"
"neposílají užitečné zprávy o chybě při selhání přihlášení.\n"
"\n"
"Démon fetchmail bude pokračovat v činnosti a při každém cyklu se pokusí\n"
"připojit. Žádná další upozornění nebudou do obnovení služby zasílána."

#: driver.c:1253
#, c-format
msgid "Repoll immediately on %s@%s\n"
msgstr "Okamžitě znovu kontroluji %s@%s\n"

#: driver.c:1258
#, c-format
msgid "Unknown login or authentication error on %s@%s\n"
msgstr "Neznámá chyba při přihlášení nebo autentizaci na %s@%s\n"

#: driver.c:1282
#, c-format
msgid "Authorization OK on %s@%s\n"
msgstr "Úspěšná autorizace na %s@%s\n"

# XXX: This is e-mail header as literal. Dont't touch "Subject: " header name.
#: driver.c:1288
#, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication OK on %s@%s"
msgstr "Subject: Autentizace fetchmailu úspěšná na %s@%s"

#: driver.c:1292
#, c-format
msgid "Fetchmail was able to log into %s@%s.\n"
msgstr "Fetchmail se úspěšně přihlásil k %s@%s.\n"

#: driver.c:1296
msgid "Service has been restored.\n"
msgstr "Služba byla obnovena.\n"

#: driver.c:1328
#, c-format
msgid "selecting or re-polling folder %s\n"
msgstr "vybírám nebo znovu kontroluji složku %s\n"

#: driver.c:1330
msgid "selecting or re-polling default folder\n"
msgstr "vybírám nebo znovu kontroluji implicitní složku\n"

#: driver.c:1342
#, c-format
msgid "%s at %s (folder %s)"
msgstr "%s na %s (složka %s)"

#: driver.c:1345 rcfile_y.y:390
#, c-format
msgid "%s at %s"
msgstr "%s na %s"

#: driver.c:1350
#, c-format
msgid "Polling %s\n"
msgstr "Stahuji z %s\n"

#: driver.c:1354
#, c-format
msgid "%d message (%d %s) for %s"
msgid_plural "%d messages (%d %s) for %s"
msgstr[0] "%d zpráva (%d %s) pro %s"
msgstr[1] "%d zprávy (%d %s) pro %s"
msgstr[2] "%d zpráv (%d %s) pro %s"

#: driver.c:1357
msgid "seen"
msgid_plural "seen"
msgstr[0] "přečtena"
msgstr[1] "přečteny"
msgstr[2] "přečteno"

#: driver.c:1360
#, c-format
msgid "%d message for %s"
msgid_plural "%d messages for %s"
msgstr[0] "%d zpráva pro %s"
msgstr[1] "%d zprávy pro %s"
msgstr[2] "%d zpráv pro %s"

#: driver.c:1367
#, c-format
msgid " (%d octets).\n"
msgstr " (%d oktetů).\n"

#: driver.c:1373
#, c-format
msgid "No mail for %s\n"
msgstr "Žádná pošta pro %s\n"

#: driver.c:1406
msgid "bogus message count!"
msgstr "nesmyslný počet zpráv!"

#: driver.c:1549
msgid "socket"
msgstr "socketu"

#: driver.c:1552
msgid "missing or bad RFC822 header"
msgstr "hlavičky RFC822"

#: driver.c:1555
msgid "MDA"
msgstr "MDA"

#: driver.c:1558
msgid "client/server synchronization"
msgstr "synchronizace mezi klientem a serverem"

#: driver.c:1561
msgid "client/server protocol"
msgstr "protokolu klient/server"

#: driver.c:1564
msgid "lock busy on server"
msgstr "zámku na serveru"

#: driver.c:1567
msgid "SMTP transaction"
msgstr "transakce SMTP"

#: driver.c:1570
msgid "DNS lookup"
msgstr "hledání v DNS"

#: driver.c:1573
msgid "undefined"
msgstr "nedefinovaná"

#: driver.c:1579
#, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s and delivering to SMTP host %s\n"
msgstr "Chyba %s při stahování z %s@%s a doručování na SMTP stroj %s\n"

#: driver.c:1581
msgid "unknown"
msgstr "neznámý"

#: driver.c:1583
#, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s\n"
msgstr "Chyba %s při stahování z %s@%s\n"

#: driver.c:1595
#, c-format
msgid "post-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "příkaz po spojení ukončen signálem %d\n"

#: driver.c:1597
#, c-format
msgid "post-connection command failed with status %d\n"
msgstr "příkaz po spojení selhal s návratovým kódem %d\n"

#: driver.c:1616
msgid "Kerberos V4 support not linked.\n"
msgstr "Kerberos V4 není podporován.\n"

#: driver.c:1624
msgid "Kerberos V5 support not linked.\n"
msgstr "Kerberos V5 není podporován.\n"

#: driver.c:1635
#, c-format
msgid "Option --flush is not supported with %s\n"
msgstr "Přepínač --flush není s %s podporován\n"

#: driver.c:1641
#, c-format
msgid "Option --all is not supported with %s\n"
msgstr "Přepínač --all není s %s podporován\n"

#: driver.c:1650
#, c-format
msgid "Option --limit is not supported with %s\n"
msgstr "Přepínač --limit nepodporuje argument %s\n"

#: env.c:61
#, c-format
msgid ""
"%s: The QMAILINJECT environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make qmail-inject or qmail's sendmail wrapper\n"
"tamper with your From: or Message-ID: headers.\n"
"Try \"env QMAILINJECT= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: Je nastavena proměnná prostředí QMAILINJECT.\n"
"To je nebezpečné, protože to může způsobit, že qmail-inject \n"
"nebo obal sendmail qmailu bude měnit vaše hlavičky\n"
"From: nebo Message-ID:.\n"
"Zkuste \"env QMAILINJECT= %s TADY JSOU VAŠE PARAMETRY\"\n"
"%s: Končím.\n"

#: env.c:73
#, c-format
msgid ""
"%s: The NULLMAILER_FLAGS environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make nullmailer-inject or nullmailer's\n"
"sendmail wrapper tamper with your From:, Message-ID: or Return-Path: "
"headers.\n"
"Try \"env NULLMAILER_FLAGS= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: Je nastavena proměnná prostředí NULLMAILER_FLAGS.\n"
"To je nebezpečné, protože to může způsobit, že nullmailer-inject \n"
"nebo obal sendmail nullmaileru bude měnit vaše hlavičky\n"
"From:, Message-ID: nebo Return-Path:.\n"
"Zkuste \"env NULLMAILER_FLAGS= %s TADY JSOU VAŠE PARAMETRY\"\n"
"%s: Končím.\n"

#: env.c:85
#, c-format
msgid "%s: You don't exist. Go away.\n"
msgstr "%s: Neexistujete. Běžte pryč.\n"

#: env.c:149
#, c-format
msgid "%s: can't determine your host!"
msgstr "%s: nemohu zjistit váš počítač!"

#: env.c:172
#, c-format
msgid "gethostbyname failed for %s\n"
msgstr "gethostbyname pro %s selhalo\n"

#: env.c:174
msgid "Cannot find my own host in hosts database to qualify it!\n"
msgstr ""
"Nemohu nalézt své vlastní jméno v databázi jmen strojů, abych jej mohl "
"doplnit na celé jméno!\n"

#: env.c:178
msgid ""
"Trying to continue with unqualified hostname.\n"
"DO NOT report broken Received: headers, HELO/EHLO lines or similar "
"problems!\n"
"DO repair your /etc/hosts, DNS, NIS or LDAP instead.\n"
msgstr ""
"Zkusím pokračovat s nekvalifikovaným jménem stroje.\n"
"NEHLASTE rozbité hlavičky Received:, řádky HELO/EHLO nebo podobné problémy!\n"
"OPRAVTE si svůj /etc/hosts, respektive DNS, NIS nebo LDAP.\n"

#: etrn.c:49 odmr.c:61
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ESMTP\n"
msgstr "SMTP démon na %s nepodporuje ESMTP\n"

#: etrn.c:55
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ETRN\n"
msgstr "SMTP démon na %s nepodporuje ETRN\n"

#: etrn.c:79
#, c-format
msgid "Queuing for %s started\n"
msgstr "Řazení do fronty pro %s začalo\n"

#: etrn.c:84
#, c-format
msgid "No messages waiting for %s\n"
msgstr "Pro %s nečekají žádné zprávy\n"

#: etrn.c:90
#, c-format
msgid "Pending messages for %s started\n"
msgstr "Posílání zpráv pro %s začalo\n"

#: etrn.c:94
#, c-format
msgid "Unable to queue messages for node %s\n"
msgstr "Nemohu zařadit zprávy pro uzel %s do fronty\n"

#: etrn.c:98
#, c-format
msgid "Node %s not allowed: %s\n"
msgstr "Uzel %s nepovolen: %s\n"

#: etrn.c:102
msgid "ETRN syntax error\n"
msgstr "Chyba syntaxe ETRN\n"

#: etrn.c:106
msgid "ETRN syntax error in parameters\n"
msgstr "Chyba syntaxe v parametrech ETRN\n"

#: etrn.c:110
#, c-format
msgid "Unknown ETRN error %d\n"
msgstr "Neznámá chyba ETRN %d\n"

#: etrn.c:154
msgid "Option --keep is not supported with ETRN\n"
msgstr "Přepínač --keep není s ETRN podporován.\n"

#: etrn.c:158
msgid "Option --flush is not supported with ETRN\n"
msgstr "Přepínač --flush není s ETRN podporován.\n"

#: etrn.c:162
msgid "Option --folder is not supported with ETRN\n"
msgstr "Přepínač --folder není s ETRN podporován.\n"

#: etrn.c:166
msgid "Option --check is not supported with ETRN\n"
msgstr "Přepínač --check není s ETRN podporován.\n"

#: fetchmail.c:137
msgid ""
"Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond,\n"
"          Robert M. Funk, Graham Wilson\n"
"Copyright (C) 2005 - 2006, 2010 Sunil Shetye\n"
"Copyright (C) 2005 - 2010 Matthias Andree\n"
msgstr ""
"Copyright © 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright © 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond, Robert M. Funk, Graham "
"Wilson\n"
"Copyright © 2005–2006, 2010 Sunil Shetye\n"
"Copyright © 2005–2010 Matthias Andree\n"

#: fetchmail.c:143
msgid ""
"Fetchmail comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you\n"
"are welcome to redistribute it under certain conditions. For details,\n"
"please see the file COPYING in the source or documentation directory.\n"
msgstr ""
"Fetchmail nedává ABSOLUTNĚ ŽÁDNÉ ZÁRUKY. Toto je svobodné programové "
"vybavení\n"
"a budeme rádi, když jej budete za jistých podmínek dále šířit. Podrobnosti\n"
"naleznete v souboru COPYING v adresáři se zdrojovými kódy nebo dokumentací.\n"

#: fetchmail.c:181
msgid "WARNING: Running as root is discouraged.\n"
msgstr "VAROVÁNÍ: Provozování pod rootem není doporučeno.\n"

#: fetchmail.c:193
msgid "fetchmail: invoked with"
msgstr "fetchmail: spuštěn s"

#: fetchmail.c:217
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "nemohu získat aktuální pracovní adresář\n"

#: fetchmail.c:288
#, c-format
msgid "This is fetchmail release %s"
msgstr "Toto je fetchmail verze %s"

#: fetchmail.c:408
#, c-format
msgid "Taking options from command line%s%s\n"
msgstr "Zpracovávám přepínače z příkazového řádku%s%s\n"

#: fetchmail.c:409
msgid " and "
msgstr " a "

#: fetchmail.c:414
#, c-format
msgid "No mailservers set up -- perhaps %s is missing?\n"
msgstr "Nenastaven žádný poštovní server - možná chybí %s?\n"

#: fetchmail.c:435
msgid "fetchmail: no mailservers have been specified.\n"
msgstr "fetchmail: nebyl specifikován žádný poštovní server.\n"

#: fetchmail.c:447
msgid "fetchmail: no other fetchmail is running\n"
msgstr "fetchmail: žádný jiný fetchmail neběží\n"

# First %s is "background" or "foreground" attribute
#: fetchmail.c:453
#, c-format
msgid "fetchmail: error killing %s fetchmail at %ld; bailing out.\n"
msgstr "fetchmail: chyba při zabíjení fetchmailu %s s PID %ld; končím.\n"

#: fetchmail.c:454 fetchmail.c:463
msgid "background"
msgstr "na pozadí"

#: fetchmail.c:454 fetchmail.c:463
msgid "foreground"
msgstr "v popředí"

# First %s is "background" or "foreground" attribute
#: fetchmail.c:462
#, c-format
msgid "fetchmail: %s fetchmail at %ld killed.\n"
msgstr "fetchmail: fetchmail %s s PID %ld byl zabit.\n"

#: fetchmail.c:485
msgid ""
"fetchmail: can't check mail while another fetchmail to same host is "
"running.\n"
msgstr ""
"fetchmail: nemohu kontrolovat poštu, když běží jiný fetchmail ke stejnému "
"počítači.\n"

#: fetchmail.c:491
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: can't poll specified hosts with another fetchmail running at %"
"ld.\n"
msgstr ""
"fetchmail: nelze se dotazovat zadaných serverů, běží-li jiný fetchmail s PID "
"%ld.\n"

#: fetchmail.c:498
#, c-format
msgid "fetchmail: another foreground fetchmail is running at %ld.\n"
msgstr "fetchmail: v popředí běží jiný fetchmail s PID %ld.\n"

#: fetchmail.c:508
msgid ""
"fetchmail: can't accept options while a background fetchmail is running.\n"
msgstr "fetchmail: neakceptuji přepínače, když na fetchmail běží na pozadí.\n"

#: fetchmail.c:514
#, c-format
msgid "fetchmail: background fetchmail at %ld awakened.\n"
msgstr "fetchmail: fetchmail na pozadí s PID %ld byl probuzen.\n"

#: fetchmail.c:526
#, c-format
msgid "fetchmail: elder sibling at %ld died mysteriously.\n"
msgstr "fetchmail: starší proces s PID %ld záhadně zemřel.\n"

#: fetchmail.c:541
#, c-format
msgid "fetchmail: can't find a password for %s@%s.\n"
msgstr "fetchmail: nemohu najít heslo pro %s@%s.\n"

#: fetchmail.c:545
#, c-format
msgid "Enter password for %s@%s: "
msgstr "Zadejte heslo pro %s@%s: "

#: fetchmail.c:587
msgid "fetchmail: Cannot detach into background. Aborting.\n"
msgstr "fetchmail: Nelze se odpojit na pozadí. Končím.\n"

#: fetchmail.c:591
#, c-format
msgid "starting fetchmail %s daemon\n"
msgstr "spouštím démona fetchmail %s\n"

#: fetchmail.c:607 fetchmail.c:609
#, c-format
msgid "could not open %s to append logs to\n"
msgstr "%s, kam se mají připojovat záznamy, nebylo možné otevřít\n"

#: fetchmail.c:611
msgid "fetchmail: Warning: syslog and logfile are set. Check both for logs!\n"
msgstr ""
"fetchmail: Varování: syslog i soubor s protokolem jsou nastaveny. Záznamy "
"hledejte v obou!\n"

#: fetchmail.c:630
msgid "--check mode enabled, not fetching mail\n"
msgstr "režim --check zapnut, poštu nestahuji\n"

#: fetchmail.c:652
#, c-format
msgid "couldn't time-check %s (error %d)\n"
msgstr "nemohu zkontrolovat čas %s (chyba %d)\n"

#: fetchmail.c:657
#, c-format
msgid "restarting fetchmail (%s changed)\n"
msgstr "znovu spouštím fetchmail (%s změněn)\n"

#: fetchmail.c:662
msgid "attempt to re-exec may fail as directory has not been restored\n"
msgstr "pokus znovu se spustit může selhat, protože adresář nebyl obnoven\n"

#: fetchmail.c:689
msgid "attempt to re-exec fetchmail failed\n"
msgstr "pokus znovu spustit fetchmail selhal\n"

#: fetchmail.c:719
#, c-format
msgid "poll of %s skipped (failed authentication or too many timeouts)\n"
msgstr ""
"stahování z %s přeskočeno (chyba autentizace nebo mnohokrát vypršel čas)\n"

#: fetchmail.c:731
#, c-format
msgid "interval not reached, not querying %s\n"
msgstr "ještě nenastal čas, neptám se %s\n"

#: fetchmail.c:769
msgid "Query status=0 (SUCCESS)\n"
msgstr "Stav spojení=0 (SUCCESS)\n"

#: fetchmail.c:771
msgid "Query status=1 (NOMAIL)\n"
msgstr "Stav spojení=1 (NOMAIL)\n"

#: fetchmail.c:773
msgid "Query status=2 (SOCKET)\n"
msgstr "Stav spojení=2 (SOCKET)\n"

#: fetchmail.c:775
msgid "Query status=3 (AUTHFAIL)\n"
msgstr "Stav spojení=3 (AUTHFAIL)\n"

#: fetchmail.c:777
msgid "Query status=4 (PROTOCOL)\n"
msgstr "Stav spojení=4 (PROTOCOL)\n"

#: fetchmail.c:779
msgid "Query status=5 (SYNTAX)\n"
msgstr "Stav spojení=5 (SYNTAX)\n"

#: fetchmail.c:781
msgid "Query status=6 (IOERR)\n"
msgstr "Stav spojení=6 (IOERR)\n"

#: fetchmail.c:783
msgid "Query status=7 (ERROR)\n"
msgstr "Stav spojení=7 (ERROR)\n"

#: fetchmail.c:785
msgid "Query status=8 (EXCLUDE)\n"
msgstr "Stav spojení=8 (EXCLUDE)\n"

#: fetchmail.c:787
msgid "Query status=9 (LOCKBUSY)\n"
msgstr "Stav spojení=9 (LOCKBUSY)\n"

#: fetchmail.c:789
msgid "Query status=10 (SMTP)\n"
msgstr "Stav spojení=10 (SMTP)\n"

#: fetchmail.c:791
msgid "Query status=11 (DNS)\n"
msgstr "Stav spojení=11 (DNS)\n"

#: fetchmail.c:793
msgid "Query status=12 (BSMTP)\n"
msgstr "Stav spojení=12 (BSMTP)\n"

#: fetchmail.c:795
msgid "Query status=13 (MAXFETCH)\n"
msgstr "Stav spojení=13 (MAXFETCH)\n"

#: fetchmail.c:797
#, c-format
msgid "Query status=%d\n"
msgstr "Stav spojení=%d\n"

#: fetchmail.c:839
msgid "All connections are wedged. Exiting.\n"
msgstr "Žádné ze spojení není aktivní. Končím.\n"

#: fetchmail.c:847
#, c-format
msgid "sleeping at %s for %d seconds\n"
msgstr "v %s spím na %d sekund\n"

#: fetchmail.c:871
#, c-format
msgid "awakened by %s\n"
msgstr "probuzen %s\n"

#: fetchmail.c:874
#, c-format
msgid "awakened by signal %d\n"
msgstr "probuzen signálem %d\n"

#: fetchmail.c:882
#, c-format
msgid "awakened at %s\n"
msgstr "probuzen v %s\n"

#: fetchmail.c:887
#, c-format
msgid "normal termination, status %d\n"
msgstr "normální ukončení, stav %d\n"

#: fetchmail.c:1046
msgid "couldn't time-check the run-control file\n"
msgstr "nemohu zkontrolovat čas konfiguračního souboru\n"

#: fetchmail.c:1080
#, c-format
msgid "Warning: multiple mentions of host %s in config file\n"
msgstr "Varování: počítač %s je v konfiguračním souboru zmíněn vícekrát\n"

#: fetchmail.c:1119
msgid "fetchmail: Error: multiple \"defaults\" records in config file.\n"
msgstr ""
"fetchmail: Chyba: záznam „defaults“ je v konfiguračním souboru zmíněn "
"vícekrát.\n"

#: fetchmail.c:1241
msgid "SSL support is not compiled in.\n"
msgstr "SSL není podporováno.\n"

#: fetchmail.c:1248
msgid "KERBEROS v4 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "Podpora pro KERBEROS v4 je nastavena, ale není zakompilována.\n"

#: fetchmail.c:1254
msgid "KERBEROS v5 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "Podpora pro KERBEROS v5 je nastavena, ale není zakompilována.\n"

#: fetchmail.c:1260
msgid "GSSAPI support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "Podpora pro GSSAPI je nastavena, ale není zakompilována.\n"

#: fetchmail.c:1290
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: warning: no DNS available to check multidrop fetches from %s\n"
msgstr ""
"fetchmail: varování: není dostupné DNS pro kontrolu výběru společných "
"schránek z %s\n"

#: fetchmail.c:1301
#, c-format
msgid "warning: multidrop for %s requires envelope option!\n"
msgstr "varování: společné schránky pro %s vyžadují přepínač envelope!\n"

#: fetchmail.c:1302
msgid "warning: Do not ask for support if all mail goes to postmaster!\n"
msgstr ""
"varování: Nežádejte podporu, pokud všechna pošta půjde k postmasterovi!\n"

#: fetchmail.c:1319
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: %s configuration invalid, specify positive port number for "
"service or port\n"
msgstr ""
"fetchmail: chybná konfigurace %s, zadejte kladné číslo portu pro službu nebo "
"port\n"

#: fetchmail.c:1326
#, c-format
msgid "fetchmail: %s configuration invalid, RPOP requires a privileged port\n"
msgstr ""
"fetchmail: Nastavení %s není platné, PROP vyžaduje privilegovaný port\n"

#: fetchmail.c:1344
#, c-format
msgid "%s configuration invalid, LMTP can't use default SMTP port\n"
msgstr "Nastavení %s není platné, LMTP nesmí používat implicitní port SMTP\n"

#: fetchmail.c:1358
msgid "Both fetchall and keep on in daemon or idle mode is a mistake!\n"
msgstr ""
"Jak fetchall, tak i keep jsou v démonu zapnuty nebo režim idle je chyba!\n"

#: fetchmail.c:1383
#, c-format
msgid "terminated with signal %d\n"
msgstr "ukončen signálem %d\n"

#: fetchmail.c:1456
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll started\n"
msgstr "%s se ptá %s (protokol %s) v %s: stahování začato\n"

#: fetchmail.c:1481
msgid "POP2 support is not configured.\n"
msgstr "Podpora POP2 není nastavena.\n"

#: fetchmail.c:1493
msgid "POP3 support is not configured.\n"
msgstr "Podpora POP3 není nastavena.\n"

#: fetchmail.c:1503
msgid "IMAP support is not configured.\n"
msgstr "Podpora IMAPu není nastavena.\n"

#: fetchmail.c:1509
msgid "ETRN support is not configured.\n"
msgstr "Podpora ETRN není nastavena.\n"

#: fetchmail.c:1517
msgid "ODMR support is not configured.\n"
msgstr "Podpora ODMR není nastavena.\n"

#: fetchmail.c:1524
msgid "unsupported protocol selected.\n"
msgstr "zvolen nepodporovaný protokol.\n"

#: fetchmail.c:1534
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll completed\n"
msgstr "%s se ptá %s (protokol %s) v %s: stahování dokončeno\n"

#: fetchmail.c:1551
#, c-format
msgid "Poll interval is %d seconds\n"
msgstr "Interval stahování je %d sekund\n"

#: fetchmail.c:1553
#, c-format
msgid "Logfile is %s\n"
msgstr "Soubor záznamů je %s\n"

#: fetchmail.c:1555
#, c-format
msgid "Idfile is %s\n"
msgstr "Soubor ID je %s\n"

#: fetchmail.c:1558
msgid "Progress messages will be logged via syslog\n"
msgstr "Zprávy o průběhu budou zaznamenávány pomocí syslogu\n"

#: fetchmail.c:1561
msgid "Fetchmail will masquerade and will not generate Received\n"
msgstr "Fetchmail se bude skrývat a nebude generovat Received\n"

#: fetchmail.c:1563
msgid "Fetchmail will show progress dots even in logfiles.\n"
msgstr "Fetchmail bude zobrazovat tečky průběhu i v souborech záznamů.\n"

#: fetchmail.c:1565
#, c-format
msgid "Fetchmail will forward misaddressed multidrop messages to %s.\n"
msgstr ""
"Fetchmail bude přeposílat špatně adresované zprávy ze společných schránek na "
"%s.\n"

#: fetchmail.c:1569
msgid "Fetchmail will direct error mail to the postmaster.\n"
msgstr "Fetchmail bude chybové zprávy posílat postmasterovi.\n"

#: fetchmail.c:1571
msgid "Fetchmail will direct error mail to the sender.\n"
msgstr "Fetchmail bude chybové zprávy posílat odesílateli.\n"

#: fetchmail.c:1574
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as permanent (drop messages).\n"
msgstr ""
"Fetchmail bude považovat trvalé chyby za trvalé (zprávy bude zahazovat).\n"

#: fetchmail.c:1576
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as temporary (keep messages).\n"
msgstr ""
"Fetchmail bude považovat trvalé chyby za dočasné (zprávy bude uchovávat).\n"

#: fetchmail.c:1583
#, c-format
msgid "Options for retrieving from %s@%s:\n"
msgstr "Možnosti pro stahování z %s@%s:\n"

#: fetchmail.c:1587
#, c-format
msgid " Mail will be retrieved via %s\n"
msgstr " Pošta bude stahována z %s\n"

#: fetchmail.c:1590
#, c-format
msgid " Poll of this server will occur every %d interval.\n"
msgid_plural " Poll of this server will occur every %d intervals.\n"
msgstr[0] " K stahování z tohoto serveru dojde každý %d interval.\n"
msgstr[1] " K stahování z tohoto serveru dojde každé %d intervaly.\n"
msgstr[2] " K stahování z tohoto serveru dojde každých %d intervalů.\n"

#: fetchmail.c:1594
#, c-format
msgid " True name of server is %s.\n"
msgstr " Skutečné jméno serveru je %s.\n"

#: fetchmail.c:1597
msgid " This host will not be queried when no host is specified.\n"
msgstr ""
" Pokud není zadán žádný počítač, nebude se stahovat z tohoto počítače.\n"

#: fetchmail.c:1598
msgid " This host will be queried when no host is specified.\n"
msgstr ""
" Pokud není zadán žádný počítač, bude se stahovat z tohoto počítače.\n"

#: fetchmail.c:1602
msgid " Password will be prompted for.\n"
msgstr " Bude požadováno heslo.\n"

#: fetchmail.c:1606
#, c-format
msgid " APOP secret = \"%s\".\n"
msgstr " Tajemství APOP = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1609
#, c-format
msgid " RPOP id = \"%s\".\n"
msgstr " RPOP id = \"%s\"\n"

#: fetchmail.c:1612
#, c-format
msgid " Password = \"%s\".\n"
msgstr " Heslo = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1621
#, c-format
msgid " Protocol is KPOP with Kerberos %s authentication"
msgstr " Protokol je KPOP s autentizací Kerberos %s"

#: fetchmail.c:1624
#, c-format
msgid " Protocol is %s"
msgstr " Protokol je %s"

#: fetchmail.c:1626
#, c-format
msgid " (using service %s)"
msgstr " (pomocí služby %s)"

#: fetchmail.c:1628
msgid " (using default port)"
msgstr " (pomocí implicitního portu)"

#: fetchmail.c:1630
msgid " (forcing UIDL use)"
msgstr " (vynuceně používám UIDL)"

#: fetchmail.c:1636
msgid " All available authentication methods will be tried.\n"
msgstr " Budou vyzkoušeny všechny dostupné metody autentizace.\n"

#: fetchmail.c:1639
msgid " Password authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynucena autentizace heslem.\n"

#: fetchmail.c:1642
msgid " MSN authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynucena autentizace MSN.\n"

#: fetchmail.c:1645
msgid " NTLM authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynucena autentizace NTLM.\n"

#: fetchmail.c:1648
msgid " OTP authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynucena autentizace OTP.\n"

#: fetchmail.c:1651
#, fuzzy
msgid " CRAM-MD5 authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynucena autentizace CRAM-Md5.\n"

#: fetchmail.c:1654
msgid " GSSAPI authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynucena autentizace GSSAPI.\n"

#: fetchmail.c:1657
msgid " Kerberos V4 authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynucena autentizace Kerberos V4.\n"

#: fetchmail.c:1660
msgid " Kerberos V5 authentication will be forced.\n"
msgstr " Bude vynucena autentizace Kerberos V5.\n"

#: fetchmail.c:1663
msgid " End-to-end encryption assumed.\n"
msgstr " Předpokládám šifrované spojení.\n"

#: fetchmail.c:1667
#, c-format
msgid " Mail service principal is: %s\n"
msgstr " Principal poštovní služby je: %s\n"

#: fetchmail.c:1670
msgid " SSL encrypted sessions enabled.\n"
msgstr " Sezení šifrovaná s SSL povolena.\n"

#: fetchmail.c:1672
#, c-format
msgid " SSL protocol: %s.\n"
msgstr " Protokol SSL: %s.\n"

#: fetchmail.c:1674
msgid " SSL server certificate checking enabled.\n"
msgstr " Kontrola certifikátu SSL povolena.\n"

#: fetchmail.c:1677
#, c-format
msgid " SSL trusted certificate file: %s\n"
msgstr " Soubor důvěryhodných certifikátů SSL: %s\n"

#: fetchmail.c:1679
#, c-format
msgid " SSL trusted certificate directory: %s\n"
msgstr " Adresář důvěryhodných certifikátů SSL: %s\n"

#: fetchmail.c:1681
#, c-format
msgid " SSL server CommonName: %s\n"
msgstr " Obecné jméno (CN) SSL serveru: %s\n"

#: fetchmail.c:1683
#, c-format
msgid " SSL key fingerprint (checked against the server key): %s\n"
msgstr " Otisk klíče SSL (porovnáván s klíčem serveru): %s\n"

#: fetchmail.c:1686
#, c-format
msgid " Server nonresponse timeout is %d seconds"
msgstr " Čas čekání na odpověď serveru je %d sekund"

#: fetchmail.c:1688
msgid " (default).\n"
msgstr " (implicitní).\n"

#: fetchmail.c:1695
msgid " Default mailbox selected.\n"
msgstr " Zvolena implicitní poštovní schránka.\n"

#: fetchmail.c:1700
msgid " Selected mailboxes are:"
msgstr " Zvolené poštovní schránky jsou:"

#: fetchmail.c:1706
msgid " All messages will be retrieved (--all on).\n"
msgstr " Budou staženy všechny zprávy (--all zapnuto).\n"

#: fetchmail.c:1707
msgid " Only new messages will be retrieved (--all off).\n"
msgstr " Budou staženy jen nové zprávy (--all vypnuto).\n"

#: fetchmail.c:1709
msgid " Fetched messages will be kept on the server (--keep on).\n"
msgstr " Stažené zprávy budou ponechány na serveru (--keep zapnuto).\n"

#: fetchmail.c:1710
msgid " Fetched messages will not be kept on the server (--keep off).\n"
msgstr " Stažené zprávy nebudou ponechány na serveru (--keep vypnuto).\n"

#: fetchmail.c:1712
msgid " Old messages will be flushed before message retrieval (--flush on).\n"
msgstr ""
" Před začátkem stahování budou staré zprávy smazány (--flush zapnuto).\n"

#: fetchmail.c:1713
msgid ""
" Old messages will not be flushed before message retrieval (--flush off).\n"
msgstr ""
" Před začátkem stahování nebudou staré zprávy smazány (--flush vypnuto).\n"

#: fetchmail.c:1715
msgid ""
" Oversized messages will be flushed before message retrieval (--limitflush "
"on).\n"
msgstr ""
" Před začátkem stahování budou příliš velké zprávy smazány (--limitflush "
"zapnuto).\n"

#: fetchmail.c:1716
msgid ""
" Oversized messages will not be flushed before message retrieval (--"
"limitflush off).\n"
msgstr ""
" Před začátkem stahování nebudou příliš velké zprávy smazány (--limitflush "
"vypnuto).\n"

#: fetchmail.c:1718
msgid " Rewrite of server-local addresses is enabled (--norewrite off).\n"
msgstr ""
" Přepisování adres místních na serveru je povoleno (--norewrite vypnuto).\n"

#: fetchmail.c:1719
msgid " Rewrite of server-local addresses is disabled (--norewrite on).\n"
msgstr ""
" Přepisování adres místních na serveru je zakázáno (--norewrite zapnuto).\n"

#: fetchmail.c:1721
msgid " Carriage-return stripping is enabled (stripcr on).\n"
msgstr " Mazání CR je povoleno (stripcr zapnuto).\n"

#: fetchmail.c:1722
msgid " Carriage-return stripping is disabled (stripcr off).\n"
msgstr " Mazání CR je zakázáno (stripcr vypnuto).\n"

#: fetchmail.c:1724
msgid " Carriage-return forcing is enabled (forcecr on).\n"
msgstr " Vynucení CR je povoleno (forcecr zapnuto).\n"

#: fetchmail.c:1725
msgid " Carriage-return forcing is disabled (forcecr off).\n"
msgstr " Vynucení CR je zakázáno (forcecr vypnuto).\n"

#: fetchmail.c:1727
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is disabled (pass8bits on).\n"
msgstr ""
" Interpretace Content-Transfer-Encoding je zakázána (pass8bits zapnuto).\n"

#: fetchmail.c:1728
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is enabled (pass8bits off).\n"
msgstr ""
" Interpretace Content-Transfer-Encoding je povolena (pass8bits vypnuto).\n"

#: fetchmail.c:1730
msgid " MIME decoding is enabled (mimedecode on).\n"
msgstr " Dekódování MIME je povoleno (mimedecode zapnuto).\n"

#: fetchmail.c:1731
msgid " MIME decoding is disabled (mimedecode off).\n"
msgstr " Dekódování MIME je zakázáno (mimedecode vypnuto).\n"

#: fetchmail.c:1733
msgid " Idle after poll is enabled (idle on).\n"
msgstr " Nečinnost po stahování je povolena (idle zapnuto).\n"

#: fetchmail.c:1734
msgid " Idle after poll is disabled (idle off).\n"
msgstr " Nečinnost po stahování je zakázána (idle vypnuto).\n"

#: fetchmail.c:1736
msgid " Nonempty Status lines will be discarded (dropstatus on)\n"
msgstr " Neprázdné řádky Status budou zahozeny (dropstatus zapnuto)\n"

#: fetchmail.c:1737
msgid " Nonempty Status lines will be kept (dropstatus off)\n"
msgstr " Neprázdné řádky Status budou ponechány (dropstatus vypnuto)\n"

#: fetchmail.c:1739
msgid " Delivered-To lines will be discarded (dropdelivered on)\n"
msgstr " Řádky Delivered-To budou zahozeny (dropdelivered zapnuto)\n"

#: fetchmail.c:1740
msgid " Delivered-To lines will be kept (dropdelivered off)\n"
msgstr " Řádky Delivered-To budou ponechány (dropdelivered vypnuto)\n"

#: fetchmail.c:1744
#, c-format
msgid " Message size limit is %d octets (--limit %d).\n"
msgstr " Limit velikosti zprávy je %d oktetů (--limit %d).\n"

#: fetchmail.c:1747
msgid " No message size limit (--limit 0).\n"
msgstr " Žádný limit velikosti zprávy (--limit 0).\n"

#: fetchmail.c:1749
#, c-format
msgid " Message size warning interval is %d seconds (--warnings %d).\n"
msgstr " Interval varování o velikosti zpráv je %d vteřin (--warnings %d).\n"

#: fetchmail.c:1752
msgid " Size warnings on every poll (--warnings 0).\n"
msgstr " Varování o velikosti při každém stahování (--warnings 0).\n"

#: fetchmail.c:1755
#, c-format
msgid " Received-message limit is %d (--fetchlimit %d).\n"
msgstr " Limit přijatých zpráv je %d (--fetchlimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1758
msgid " No received-message limit (--fetchlimit 0).\n"
msgstr " Žádný Limit přijatých (--fetchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1760
#, c-format
msgid " Fetch message size limit is %d (--fetchsizelimit %d).\n"
msgstr " Limit velikosti stahovaných zpráv je %d (--fetchsizelimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1763
msgid " No fetch message size limit (--fetchsizelimit 0).\n"
msgstr " Žádný limit velikosti stahovaných (--fetchsizelimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1767
msgid " Do binary search of UIDs during each poll (--fastuidl 1).\n"
msgstr " Hledat UID při každém stahování binárně (--fastuidl 1).\n"

#: fetchmail.c:1769
#, c-format
msgid " Do binary search of UIDs during %d out of %d polls (--fastuidl %d).\n"
msgstr " Hledat UID při binárně při %d z %d stahování (--fastuidl %d).\n"

#: fetchmail.c:1772
msgid "  Do linear search of UIDs during each poll (--fastuidl 0).\n"
msgstr " Hledat UID při každém stahování lineárně (--fastuidl 0).\n"

#: fetchmail.c:1774
#, c-format
msgid " SMTP message batch limit is %d.\n"
msgstr " Limit dávky zpráv SMTP je %d.\n"

#: fetchmail.c:1776
msgid " No SMTP message batch limit (--batchlimit 0).\n"
msgstr " Žádný limit dávky zpráv SMTP (--batchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1780
#, c-format
msgid " Deletion interval between expunges forced to %d (--expunge %d).\n"
msgstr " Interval odstraňování mezi čištěním vynucen na %d (--expunge %d).\n"

#: fetchmail.c:1782
msgid " No forced expunges (--expunge 0).\n"
msgstr " Žádná vynucená čištění (--expunge 0).\n"

#: fetchmail.c:1789
msgid " Domains for which mail will be fetched are:"
msgstr " Domény, pro které se bude stahovat pošta, jsou:"

#: fetchmail.c:1794 fetchmail.c:1814
msgid " (default)"
msgstr " (implicitní)"

#: fetchmail.c:1799
#, c-format
msgid " Messages will be appended to %s as BSMTP\n"
msgstr " Zprávy budou připojeny k %s jako BSMTP\n"

#: fetchmail.c:1801
#, c-format
msgid " Messages will be delivered with \"%s\".\n"
msgstr " Zprávy budou doručeny pomocí \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1808
#, c-format
msgid " Messages will be %cMTP-forwarded to:"
msgstr " Zprávy budou přeposlány pomocí %cMTP na:"

#: fetchmail.c:1819
#, c-format
msgid " Host part of MAIL FROM line will be %s\n"
msgstr " Název počítače v řádku MAIL FROM bude %s\n"

#: fetchmail.c:1822
#, c-format
msgid " Address to be put in RCPT TO lines shipped to SMTP will be %s\n"
msgstr ""
" Adresa, kterou vkládat v řádcích RCPT TO posílaných v SMTP, bude %s\n"

#: fetchmail.c:1831
msgid " Recognized listener spam block responses are:"
msgstr " Rozpoznávané odpovědi serveru blokující spam jsou:"

#: fetchmail.c:1837
msgid " Spam-blocking disabled\n"
msgstr " Blokování spamu zakázáno\n"

#: fetchmail.c:1840
#, c-format
msgid " Server connection will be brought up with \"%s\".\n"
msgstr " Připojení k serveru bude navázáno pomocí \"%s\"\n"

#: fetchmail.c:1843
msgid " No pre-connection command.\n"
msgstr " Žádný příkaz před spojením.\n"

#: fetchmail.c:1845
#, c-format
msgid " Server connection will be taken down with \"%s\".\n"
msgstr " Připojení k serveru bude ukončeno pomocí \"%s\"\n"

#: fetchmail.c:1848
msgid " No post-connection command.\n"
msgstr " Žádný příkaz po spojení.\n"

#: fetchmail.c:1851
msgid " No localnames declared for this host.\n"
msgstr " Nedeklarována žádná místní jména tohoto počítače.\n"

#: fetchmail.c:1861
msgid " Multi-drop mode: "
msgstr " Režim společných schránek: "

#: fetchmail.c:1863
msgid " Single-drop mode: "
msgstr " Režim soukromých schránek: "

#: fetchmail.c:1865
#, c-format
msgid "%d local name recognized.\n"
msgid_plural "%d local names recognized.\n"
msgstr[0] "Rozpoznáváno %d místní jméno.\n"
msgstr[1] "Rozpoznávána %d místní jména.\n"
msgstr[2] "Rozpoznáváno %d místních jmen.\n"

#: fetchmail.c:1880
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is enabled.\n"
msgstr " Vyhledávání DNS jmen pro adresy společných schránek je povoleno.s\n"

#: fetchmail.c:1881
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is disabled.\n"
msgstr " Vyhledávání DNS jmen pro adresy společných schránek je zakázáno.\n"

#: fetchmail.c:1885
msgid ""
" Server aliases will be compared with multidrop addresses by IP address.\n"
msgstr ""
" Přezdívky serveru budou porovnávány s adresami společných schránek podle "
"IP adres.\n"

#: fetchmail.c:1887
msgid " Server aliases will be compared with multidrop addresses by name.\n"
msgstr ""
" Přezdívky serveru budou porovnávány s adresami společných schránek podle "
"názvu.\n"

#: fetchmail.c:1890
msgid " Envelope-address routing is disabled\n"
msgstr " Směrování dle adresy v obálce je zakázáno\n"

#: fetchmail.c:1893
#, c-format
msgid " Envelope header is assumed to be: %s\n"
msgstr " Předpokládá se, že hlavička obálky je: %s\n"

#: fetchmail.c:1896
#, c-format
msgid " Number of envelope headers to be skipped over: %d\n"
msgstr " Počet hlaviček obálky, které budou přeskočeny: %d\n"

#: fetchmail.c:1899
#, c-format
msgid " Prefix %s will be removed from user id\n"
msgstr " Předpona %s bude odtržena od id uživatele\n"

#: fetchmail.c:1902
msgid " No prefix stripping\n"
msgstr " Žádné odtrhávání předpony\n"

#: fetchmail.c:1907
msgid " Predeclared mailserver aliases:"
msgstr " Deklarované přezdívky poštovního serveru:"

#: fetchmail.c:1915
msgid " Local domains:"
msgstr " Místní domény:"

#: fetchmail.c:1925
#, c-format
msgid " Connection must be through interface %s.\n"
msgstr " Spojení musí procházet přes %s.\n"

#: fetchmail.c:1927
msgid " No interface requirement specified.\n"
msgstr " Nezadán žádný požadavek na rozhraní.\n"

#: fetchmail.c:1929
#, c-format
msgid " Polling loop will monitor %s.\n"
msgstr " Stahovací smyčka bude sledovat %s.\n"

#: fetchmail.c:1931
msgid " No monitor interface specified.\n"
msgstr " Nezadáno žádné sledované rozhraní.\n"

#: fetchmail.c:1935
#, c-format
msgid " Server connections will be made via plugin %s (--plugin %s).\n"
msgstr ""
" Připojení k serveru budou navazovány zásuvným modulem %s (--plugin %s).\n"

#: fetchmail.c:1937
msgid " No plugin command specified.\n"
msgstr " Nezadán žádný příkaz zásuvného modulu.\n"

#: fetchmail.c:1939
#, c-format
msgid " Listener connections will be made via plugout %s (--plugout %s).\n"
msgstr ""
" Připojení k posluchači budou navazovány zásuvným modulem %s (--plugout %"
"s).\n"

#: fetchmail.c:1941
msgid " No plugout command specified.\n"
msgstr " Nezadán žádný příkaz výstupního zásuvného modulu.\n"

#: fetchmail.c:1946
msgid " No UIDs saved from this host.\n"
msgstr " Z tohoto počítače neukládána žádná UID.\n"

#: fetchmail.c:1955
#, c-format
msgid " %d UIDs saved.\n"
msgstr " Ukládáno %d UID.\n"

#: fetchmail.c:1963
msgid " Poll trace information will be added to the Received header.\n"
msgstr ""
" Informace pro sledování stahování budou přidány do hlavičky Received.\n"

#: fetchmail.c:1965
msgid " No poll trace information will be added to the Received header.\n"
msgstr ""
" Informace pro sledování stahování nebudou přidány do hlavičky Received.\n"

#: fetchmail.c:1970
msgid " Messages with bad headers will be rejected.\n"
msgstr " Zprávy s chybnými hlavičkami budou odmítnuty.\n"

#: fetchmail.c:1973
msgid " Messages with bad headers will be passed on.\n"
msgstr " Zprávy s chybnými hlavičkami budou vpuštěny.\n"

#: fetchmail.c:1978
#, c-format
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Předávané vlastnosti \"%s\".\n"

#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "CHYBA: rutina getpassword() není podporována\n"

#: getpass.c:193
msgid ""
"\n"
"Caught SIGINT... bailing out.\n"
msgstr ""
"\n"
"Zachycen SIGINT... končím.\n"

#: gssapi.c:52
#, c-format
msgid "GSSAPI error in gss_display_status called from <%s>\n"
msgstr "Chyba GSSAPI v gss_display_status volané z <%s>\n"

#: gssapi.c:55
#, c-format
msgid "GSSAPI error %s: %.*s\n"
msgstr "Chyba GSSAPI: %s: %.*s\n"

#: gssapi.c:89
#, c-format
msgid "Couldn't get service name for [%s]\n"
msgstr "Nemohu získat název služby pro [%s]\n"

#: gssapi.c:94
#, c-format
msgid "Using service name [%s]\n"
msgstr "Používám název služby [%s]\n"

#: gssapi.c:121
msgid "No suitable GSSAPI credentials found. Skipping GSSAPI authentication.\n"
msgstr ""
"Nenalezeny žádné vhodné autentizační údaje GSSAPI. Autentizace GSSAPI bude "
"vynechána.\n"

#: gssapi.c:122
msgid ""
"If you want to use GSSAPI, you need credentials first, possibly from kinit.\n"
msgstr ""
"Chcete-li používat GSSAPI, potřebujete nejprve autentizační údaje, obvykle "
"z kinitu.\n"

#: gssapi.c:158
#, c-format
msgid "Received malformed challenge to \"%s GSSAPI\"!\n"
msgstr ""

#: gssapi.c:168
msgid "Sending credentials\n"
msgstr "Odesílám ověření\n"

#: gssapi.c:199
msgid "Error exchanging credentials\n"
msgstr "Chyba při výměně ověření\n"

#: gssapi.c:241
msgid "Couldn't unwrap security level data\n"
msgstr "Nemohu rozbalit zabezpečovací data\n"

#: gssapi.c:246
msgid "Credential exchange complete\n"
msgstr "Výměna ověření dokončena\n"

#: gssapi.c:250
msgid "Server requires integrity and/or privacy\n"
msgstr "Server vyžaduje integritu a/nebo soukromí\n"

#: gssapi.c:259
#, c-format
msgid "Unwrapped security level flags: %s%s%s\n"
msgstr "Rozbalené příznaky úrovně zabezpečení: %s%s%s\n"

#: gssapi.c:263
#, c-format
msgid "Maximum GSS token size is %ld\n"
msgstr "Maximální velikost tokenu GSS je %ld\n"

#: gssapi.c:276
msgid "Error creating security level request\n"
msgstr "Chyba při vytváření požadavku na úroveň zabezpečení\n"

#: gssapi.c:287
msgid "Releasing GSS credentials\n"
msgstr "Uvolňuji ověření GSS\n"

#: gssapi.c:291
msgid "Error releasing credentials\n"
msgstr "Chyba při uvolňování ověření\n"

#: idle.c:61
#, c-format
msgid "fetchmail: thread sleeping for %d sec.\n"
msgstr "fetchmail: vlákno spí na %d s.\n"

#: imap.c:74
#, c-format
msgid "Received BYE response from IMAP server: %s"
msgstr "Z IMAP serveru obdržena odpověď BYE: %s"

#: imap.c:92
#, c-format
msgid "bogus message count in \"%s\"!"
msgstr "nesmyslný počet zpráv v „%s“!"

#: imap.c:139
#, c-format
msgid "bogus EXPUNGE count in \"%s\"!"
msgstr "nesmyslný počet u EXPUNGE v „%s“!"

#: imap.c:344
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 1\n"
msgstr "Protokol rozpoznán jako IMAP4 rev 1\n"

#: imap.c:350
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 0\n"
msgstr "Protokol rozpoznán jako IMAP4 rev 0\n"

#: imap.c:357
msgid "Protocol identified as IMAP2 or IMAP2BIS\n"
msgstr "Protokol rozpoznán jako IMAP2 nebo IMAP2BIS\n"

#: imap.c:372
msgid "will idle after poll\n"
msgstr "po stahování budu nečinný\n"

#: imap.c:464 pop3.c:476
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS succeeded.\n"
msgstr "%s: přechod do TLS uspěl.\n"

#: imap.c:473 pop3.c:485
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS failed.\n"
msgstr "%s: přechod do TLS se nezdařil.\n"

#: imap.c:477
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue\n"
msgstr "%s: dobrovolný přechod do TLS se nezdařil, zkouším pokračovat\n"

#: imap.c:593
msgid "Required OTP capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Fetchmail byl přeložen bez podpory pro požadovanou schopnost OTP\n"

#: imap.c:613 pop3.c:560
msgid "Required NTLM capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Fetchmail byl přeložen bez podpory pro požadovanou schopnost NTLM\n"

#: imap.c:622
msgid "Required LOGIN capability not supported by server\n"
msgstr "Server nepodporuje požadovanou schopnost LOGIN\n"

#: imap.c:686
#, c-format
msgid "mail expunge mismatch (%d actual != %d expected)\n"
msgstr "mazání zpráv se neshoduje (%d ve skutečnosti != %d očekáváno)\n"

#: imap.c:825
#, c-format
msgid "%lu is unseen\n"
msgstr "%lu nebyla přečtena\n"

#: imap.c:889 pop3.c:845 pop3.c:857 pop3.c:1095 pop3.c:1102
#, c-format
msgid "%u is unseen\n"
msgstr "%u nebyla přečtena\n"

#: imap.c:924 imap.c:983
msgid "re-poll failed\n"
msgstr "opakované stahování selhalo\n"

#: imap.c:932 imap.c:988
#, c-format
msgid "%d message waiting after re-poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after re-poll\n"
msgstr[0] "%d zpráva čeká po opětovném stahování\n"
msgstr[1] "%d zprávy čekají po opětovném stahování\n"
msgstr[2] "%d zpráv čeká po opětovném stahování\n"

#: imap.c:949
msgid "mailbox selection failed\n"
msgstr "výběr poštovní schránky selhal\n"

#: imap.c:953
#, c-format
msgid "%d message waiting after first poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after first poll\n"
msgstr[0] "%d zpráva čeká po prvním stahování\n"
msgstr[1] "%d zprávy čekají po prvním stahování\n"
msgstr[2] "%d zpráv čeká po prvním stahování\n"

#: imap.c:967
msgid "expunge failed\n"
msgstr "čištění selhalo\n"

#: imap.c:971
#, c-format
msgid "%d message waiting after expunge\n"
msgid_plural "%d messages waiting after expunge\n"
msgstr[0] "%d zpráva čeká po vyčištění\n"
msgstr[1] "%d zprávy čekají po vyčištění\n"
msgstr[2] "%d zpráv čeká po vyčištění\n"

#: imap.c:1010
msgid "search for unseen messages failed\n"
msgstr "hledání nepřečtených zpráv selhalo\n"

#: imap.c:1015 pop3.c:866
#, c-format
msgid "%u is first unseen\n"
msgstr "%u je první nepřečtená\n"

#: imap.c:1099
msgid ""
"Warning: ignoring bogus data for message sizes returned by the server.\n"
msgstr ""
"Varování: ignoruji chybné informace o velikostech zpráv vrácené serverem.\n"

#: imap.c:1197 imap.c:1204
#, c-format
msgid "Incorrect FETCH response: %s.\n"
msgstr "Chybná odpověď FETCH: %s.\n"

#: interface.c:256
msgid "Unable to open kvm interface. Make sure fetchmail is SGID kmem."
msgstr "Nemohu otevřít rozhraní kvm. Přesvědčte se, že fetchmail je SGID kmem."

#: interface.c:396
#, c-format
msgid "Unable to parse interface name from %s"
msgstr "Nemohu zpracovat název rozhraní v %s"

#: interface.c:418
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist estimate) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (odhad iflist) selhalo"

#: interface.c:424
msgid "get_ifinfo: malloc failed"
msgstr "get_ifinfo: malloc selhalo"

#: interface.c:430
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist) selhalo"

#: interface.c:448
#, c-format
msgid "Routing message version %d not understood."
msgstr "Verze %d směrovací zprávy není známa."

#: interface.c:480
#, c-format
msgid "No interface found with name %s"
msgstr "Nenalezeno rozhraní s názvem %s"

#: interface.c:538
#, c-format
msgid "No IP address found for %s"
msgstr "Nenalezena IP adresa pro %s"

#: interface.c:590
msgid "missing IP interface address\n"
msgstr "chybí adresa rozhraní IP\n"

#: interface.c:606
msgid "invalid IP interface address\n"
msgstr "nesprávná adresa rozhraní IP\n"

#: interface.c:612
msgid "invalid IP interface mask\n"
msgstr "nesprávná maska rozhraní IP\n"

#: interface.c:651
#, c-format
msgid "activity on %s -noted- as %d\n"
msgstr "aktivita na %s zaznamenána jako %d\n"

#: interface.c:666
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s down\n"
msgstr "přeskakuji stahování z %s, %s je vypnuto\n"

#: interface.c:685
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s IP address excluded\n"
msgstr "přeskakuji stahování z %s, IP adresa %s vyloučena\n"

#: interface.c:697
#, c-format
msgid "activity on %s checked as %d\n"
msgstr "aktivita na %s zkontrolována jako %d\n"

#: interface.c:723
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s inactive\n"
msgstr "přeskakuji stahování z %s, %s není aktivní\n"

#: interface.c:730
#, c-format
msgid "activity on %s was %d, is %d\n"
msgstr "aktivita na %s byla %d, je %d\n"

#: kerberos.c:74
msgid "could not decode initial BASE64 challenge\n"
msgstr "nemohu dekódovat BASE64 počáteční výzvy\n"

#: kerberos.c:139
#, c-format
msgid "principal %s in ticket does not match -u %s\n"
msgstr "principal %s na lístku neodpovídá -u %s\n"

#: kerberos.c:147
#, c-format
msgid "non-null instance (%s) might cause strange behavior\n"
msgstr "nenulová instance (%s) může způsobit podivné chování\n"

#: kerberos.c:213
msgid "could not decode BASE64 ready response\n"
msgstr "nemohu dekódovat BASE64 odpovědi o připravenosti\n"

#: kerberos.c:220
msgid "challenge mismatch\n"
msgstr "výzvy nesouhlasí\n"

#: lock.c:87
#, c-format
msgid "fetchmail: error reading lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: chyba při čtení souboru zámku „%s“: %s\n"

#: lock.c:98
msgid "fetchmail: removing stale lockfile\n"
msgstr "fetchmail: odstraňuji starý soubor zámku\n"

#: lock.c:122
#, c-format
msgid "fetchmail: error opening lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: chyba při otevírání souboru zámku „%s“: %s\n"

#: lock.c:169
msgid "fetchmail: lock creation failed.\n"
msgstr "fetchmail: tvorba zámku selhala.\n"

#: netrc.c:220
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: found \"%s\" before any host names\n"
msgstr "%s:%d: varování: nalezeno \"%s\" dříve než jméno počítače\n"

#: netrc.c:258
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: varování: neznámý token \"%s\"\n"

#: odmr.c:67
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
msgstr "SMTP démon na %s nepodporuje ATRN\n"

#: odmr.c:105
msgid "Turnaround now...\n"
msgstr "Otočení teď...\n"

#: odmr.c:110
msgid "ATRN request refused.\n"
msgstr "Požadavek ATRN odmítnut.\n"

#: odmr.c:114
msgid "Unable to process ATRN request now\n"
msgstr "Nemohu nyní zpracovat požadavek ATRN\n"

#: odmr.c:119
msgid "You have no mail.\n"
msgstr "Nemáte žádnou poštu.\n"

#: odmr.c:123
msgid "Command not implemented\n"
msgstr "Příkaz neimplementován\n"

#: odmr.c:127
msgid "Authentication required.\n"
msgstr "Je vyžadována autentizace.\n"

#: odmr.c:132
#, c-format
msgid "Unknown ODMR error \"%s\"\n"
msgstr "Neznámá chyba ODMR „%s“\n"

#: odmr.c:192
msgid "receiving message data\n"
msgstr "přijímám obsah zprávy\n"

#: odmr.c:245
msgid "Option --keep is not supported with ODMR\n"
msgstr "Přepínač --keep není s ODMR podporován\n"

#: odmr.c:249
msgid "Option --flush is not supported with ODMR\n"
msgstr "Přepínač --flush není s ODMR podporován\n"

#: odmr.c:253
msgid "Option --folder is not supported with ODMR\n"
msgstr "Přepínač --folder není s ODMR podporován\n"

#: odmr.c:257
msgid "Option --check is not supported with ODMR\n"
msgstr "Přepínač --check není s ODMR podporován\n"

#: opie.c:42
msgid "server recv fatal\n"
msgstr "od serveru přijato fatální\n"

#: opie.c:56
msgid "Could not decode OTP challenge\n"
msgstr "Nemohu dekódovat výzvu OTP\n"

#: opie.c:64 pop3.c:587
msgid "Secret pass phrase: "
msgstr "Tajné heslo: "

#: options.c:176 options.c:220
#, c-format
msgid "String '%s' is not a valid number string.\n"
msgstr "Řetězec '%s' není platné číslo.\n"

#: options.c:185
#, c-format
msgid "Value of string '%s' is %s than %d.\n"
msgstr "Hodnota řetězce '%s' je %s než %d.\n"

#: options.c:186
msgid "smaller"
msgstr "menší"

#: options.c:186
msgid "larger"
msgstr "větší"

#: options.c:323
#, c-format
msgid "Invalid bad-header policy `%s' specified.\n"
msgstr "Zadána neplatná politika pro chybné hlavičky „%s“.\n"

#: options.c:364
#, c-format
msgid "Invalid protocol `%s' specified.\n"
msgstr "Zadán neplatný protokol „%s“.\n"

#: options.c:411
#, c-format
msgid "Invalid authentication `%s' specified.\n"
msgstr "Zadána neplatná autentizace „%s“.\n"

#: options.c:620
msgid "usage: fetchmail [options] [server ...]\n"
msgstr "použití: fetchmail [přepínače] [server…]\n"

#: options.c:621
msgid " Options are as follows:\n"
msgstr " Přepínače jsou následující:\n"

#: options.c:622
msgid " -?, --help    display this option help\n"
msgstr " -?, --help    zobrazit tuto nápovědu k přepínačům\n"

#: options.c:623
msgid " -V, --version   display version info\n"
msgstr " -V, --version   zobrazit informace o verzi\n"

#: options.c:625
msgid " -c, --check    check for messages without fetching\n"
msgstr " -c, --check    zkontrolovat zprávy bez stahování\n"

#: options.c:626
msgid " -s, --silent   work silently\n"
msgstr " -s, --silent   pracovat potichu\n"

#: options.c:627
msgid " -v, --verbose   work noisily (diagnostic output)\n"
msgstr " -v, --verbose   pracovat hlasitě (diagnostický výstup)\n"

#: options.c:628
msgid " -d, --daemon   run as a daemon once per n seconds\n"
msgstr " -d, --daemon   spustit jako démona jednou za n sekund\n"

#: options.c:629
msgid " -N, --nodetach  don't detach daemon process\n"
msgstr " -N, --nodetach  neodpojovat proces démona\n"

#: options.c:630
msgid " -q, --quit    kill daemon process\n"
msgstr " -q, --quit    zabít proces démona\n"

#: options.c:631
msgid " -L, --logfile   specify logfile name\n"
msgstr " -L, --logfile   název souboru se záznamem\n"

#: options.c:632
msgid ""
"   --syslog   use syslog(3) for most messages when running as a "
"daemon\n"
msgstr ""
"   --syslog   používat syslog(3) pro většinu zpráv při běhu jako "
"démon\n"

#: options.c:633
msgid "   --invisible  don't write Received & enable host spoofing\n"
msgstr ""
"   --invisible  nezapisovat Received a povolit podvržení počítače\n"

#: options.c:634
msgid " -f, --fetchmailrc specify alternate run control file\n"
msgstr " -f, --fetchmailrc alternativní konfigurační soubor\n"

#: options.c:635
msgid " -i, --idfile   specify alternate UIDs file\n"
msgstr " -i, --idfile   alternativní soubor UID\n"

#: options.c:636
msgid "   --pidfile   specify alternate PID (lock) file\n"
msgstr "   --pidfile   alternativní soubor PID (zámek)\n"

#: options.c:637
msgid "   --postmaster specify recipient of last resort\n"
msgstr "   --postmaster nouzový příjemce pošty\n"

#: options.c:638
msgid "   --nobounce  redirect bounces from user to postmaster.\n"
msgstr ""
"   --nobounce  přesměrovat vracené zprávy od uživatele postmasterovi.\n"

#: options.c:639
msgid ""
"   --nosoftbounce fetchmail deletes permanently undeliverable messages.\n"
msgstr ""
"   --nosoftbounce fetchmail bude mazat trvale nedoručitelné zprávy.\n"

#: options.c:640
msgid ""
"   --softbounce keep permanently undeliverable messages on server "
"(default).\n"
msgstr ""
"   --softbounce ponechat trvale nedoručitelné zprávy na serveru "
"(implicitní).\n"

#: options.c:642
msgid " -I, --interface  interface required specification\n"
msgstr " -I, --interface  vyžadované rozhraní\n"

#: options.c:643
msgid " -M, --monitor   monitor interface for activity\n"
msgstr " -M, --monitor   sledovat aktivitu rozhraní\n"

#: options.c:646
msgid "   --ssl     enable ssl encrypted session\n"
msgstr "   --ssl     povolit sezení šifrované ssl\n"

#: options.c:647
msgid "   --sslkey   ssl private key file\n"
msgstr "   --sslkey   soubor se soukromým klíčem ssl\n"

#: options.c:648
msgid "   --sslcert   ssl client certificate\n"
msgstr "   --sslcert   certifikát ssl klienta\n"

#: options.c:649
msgid "   --sslcertck  do strict server certificate check (recommended)\n"
msgstr "   --sslcertck  přísně ověřovat certifikát serveru (doporučeno)\n"

#: options.c:650
msgid "   --sslcertfile path to trusted-CA ssl certificate file\n"
msgstr ""
"   --sslcertfile cesta k souboru s SSL certifikáty důvěryhodných CA\n"

#: options.c:651
msgid "   --sslcertpath path to trusted-CA ssl certificate directory\n"
msgstr ""
"   --sslcertpath cesta k adresáři s SSL certifikáty důvěryhodných CA\n"

#: options.c:652
msgid ""
"   --sslcommonname expect this CommonName from server (discouraged)\n"
msgstr ""
"   --sslcommonname od serveru očekávat teto obecné jméno (CN) "
"(nedoporučeno)\n"

#: options.c:653
msgid ""
"   --sslfingerprint fingerprint that must match that of the server's "
"cert.\n"
msgstr ""
"   --sslfingerprint otisk, který musí odpovídat certifikátu serveru.\n"

#: options.c:654
msgid "   --sslproto  force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
msgstr "   --sslproto  vynutí protokol SSL (SSL2/SSL3/TLS1)\n"

#: options.c:656
msgid "   --plugin   specify external command to open connection\n"
msgstr "   --plugin   externí příkaz pro otevření spojení\n"

#: options.c:657
msgid "   --plugout   specify external command to open smtp connection\n"
msgstr "   --plugout   externí příkaz pro otevření spojení smtp\n"

#: options.c:658
msgid ""
"   --bad-header {reject|accept}\n"
"          specify policy for handling messages with bad headers\n"
msgstr ""
"   --bad-header {reject|accept}\n"
"          určuje, jak zacházet se zprávami obsahujícími chybné\n"
"          hlavičky: reject (odmítnout), accept (přijmout)\n"

#: options.c:661
msgid " -p, --protocol  specify retrieval protocol (see man page)\n"
msgstr ""
" -p, --protocol  protokol pro stahování (vizte manuálovou stránku)\n"

#: options.c:662
msgid " -U, --uidl    force the use of UIDLs (pop3 only)\n"
msgstr " -U, --uidl    vnutit používání UIDL (jen pop3)\n"

#: options.c:663
msgid "   --port    TCP port to connect to (obsolete, use --service)\n"
msgstr ""
"   --port    TCP port, kam se připojovat (zastaralé, použijte --"
"service)\n"

#: options.c:664
msgid ""
" -P, --service   TCP service to connect to (can be numeric TCP port)\n"
msgstr ""
" -P, --service   TCP služba, kam se připojit (smí být číselný TCP port)\n"

#: options.c:665
msgid "   --auth    authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
msgstr "   --auth    typ autentizace (password/kerberos/ssh/otp)\n"

#: options.c:666
msgid " -t, --timeout   server nonresponse timeout\n"
msgstr " -t, --timeout   čas čekání na odpověď serveru\n"

#: options.c:667
msgid " -E, --envelope  envelope address header\n"
msgstr " -E, --envelope  hlavička adresy z obálky\n"

#: options.c:668
msgid " -Q, --qvirtual  prefix to remove from local user id\n"
msgstr ""
" -Q, --qvirtual  předpona, kterou odstranit z místního id uživatelů\n"

#: options.c:669
msgid "   --principal  mail service principal\n"
msgstr "   --principal  principal poštovní služby\n"

#: options.c:670
msgid "   --tracepolls add poll-tracing information to Received header\n"
msgstr ""
"   --tracepolls přidat informace pro sledování stahování do hlavičky "
"Received\n"

#: options.c:672
msgid " -u, --username  specify users's login on server\n"
msgstr " -u, --username  jméno uživatele na serveru\n"

#: options.c:673
msgid " -a, --[fetch]all retrieve old and new messages\n"
msgstr " -a, --[fetch]all stáhnout staré i nové zprávy\n"

#: options.c:674
msgid " -K, --nokeep   delete new messages after retrieval\n"
msgstr " -K, --nokeep   odstranit nové zprávy po stažení\n"

#: options.c:675
msgid " -k, --keep    save new messages after retrieval\n"
msgstr " -k, --keep    ponechat nové zprávy po stažení\n"

#: options.c:676
msgid " -F, --flush    delete old messages from server\n"
msgstr " -F, --flush    odstranit staré zprávy ze serveru\n"

#: options.c:677
msgid "   --limitflush delete oversized messages\n"
msgstr "   --limitflush odstranit příliš velké zprávy\n"

#: options.c:678
msgid " -n, --norewrite  don't rewrite header addresses\n"
msgstr " -n, --norewrite  nepřepisovat adresy v hlavičkách\n"

#: options.c:679
msgid " -l, --limit    don't fetch messages over given size\n"
msgstr " -l, --limit    nestahovat zprávy překračující zadanou velikost\n"

#: options.c:680
msgid " -w, --warnings  interval between warning mail notification\n"
msgstr " -w, --warnings  interval zasílání varovných zpráv\n"

#: options.c:682
msgid " -S, --smtphost  set SMTP forwarding host\n"
msgstr " -S, --smtphost  počítač pro přeposílání SMTP\n"

#: options.c:683
msgid "   --fetchdomains fetch mail for specified domains\n"
msgstr "   --fetchdomains stahovat poštu pro zadané domény\n"

#: options.c:684
msgid " -D, --smtpaddress set SMTP delivery domain to use\n"
msgstr " -D, --smtpadress používaná doména SMTP při doručování\n"

#: options.c:685
msgid "   --smtpname  set SMTP full name username@domain\n"
msgstr "   --smtpname  nastavit plné jméno SMTP jméno@doména\n"

#: options.c:686
msgid " -Z, --antispam,  set antispam response values\n"
msgstr " -Z, --antispam  nastavit hodnoty antispamových odpovědí\n"

#: options.c:687
msgid " -b, --batchlimit set batch limit for SMTP connections\n"
msgstr " -b, --batchlimit nastavit limit dávkování pro spojení SMTP\n"

#: options.c:688
msgid " -B, --fetchlimit set fetch limit for server connections\n"
msgstr " -B, --fetchlimit nastavit limit stahování pro připojení k serveru\n"

#: options.c:689
msgid "   --fetchsizelimit set fetch message size limit\n"
msgstr "   --fetchsizelimit nastavit limit velikosti stahovaných zpráv\n"

#: options.c:690
msgid "   --fastuidl  do a binary search for UIDLs\n"
msgstr "   --fastuidl  hledat UIDL binárně\n"

#: options.c:691
msgid " -e, --expunge   set max deletions between expunges\n"
msgstr ""
" -e, --expunge   nastavit maximální počet odstraňování mezi čištěními\n"

#: options.c:692
msgid " -m, --mda     set MDA to use for forwarding\n"
msgstr " -m, --mda     nastavit MDA, který používat pro přeposílání\n"

#: options.c:693
msgid "   --bsmtp    set output BSMTP file\n"
msgstr "   --bsmtp    nastavit výstupní soubor BSMTP\n"

#: options.c:694
msgid "   --lmtp    use LMTP (RFC2033) for delivery\n"
msgstr "   --lmtp    pro doručení používat LMTP (RFC2033)\n"

#: options.c:695
msgid " -r, --folder   specify remote folder name\n"
msgstr " -r, --folder   název vzdálené složky\n"

#: options.c:696
msgid "   --showdots  show progress dots even in logfiles\n"
msgstr ""
"   --showdots  zobrazovat tečky průběhu i v souborech se záznamy\n"

#: pop3.c:328
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3/PROXY server\" found, using RETR command instead "
"of TOP.\n"
msgstr ""
"VAROVÁNÍ: Nalezen „Maillennium POP3/PROXY server“, použiji příkaz RETR "
"namísto TOP.\n"

#: pop3.c:412
msgid "TLS is mandatory for this session, but server refused CAPA command.\n"
msgstr "Pro tuto relaci je TLS povinné, ale server odmítl příkaz CAPA.\n"

#: pop3.c:413
msgid "The CAPA command is however necessary for TLS.\n"
msgstr "Avšak příkaz CAPA je pro TLS nutný.\n"

#: pop3.c:496
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue.\n"
msgstr "%s: dobrovolný přechod do TLS se nezdařil, zkouším pokračovat.\n"

#: pop3.c:623
msgid "We've run out of allowed authenticators and cannot continue.\n"
msgstr ""
"Vyčerpali jsme všechny povolené autentikátory, a tak nemůžeme pokračovat.\n"

#: pop3.c:637
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
msgstr "Požadovaný časový údaj APOP nebyl v pozdravu nalezen\n"

#: pop3.c:646
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
msgstr "Syntaktická chyba v časovém údaji z pozdravu\n"

#: pop3.c:662
msgid "Invalid APOP timestamp.\n"
msgstr "Neplatné časové razítko APOPu.\n"

#: pop3.c:686
msgid "Undefined protocol request in POP3_auth\n"
msgstr "Žádost o nedefinovaný protokol v POP3_auth\n"

#: pop3.c:707
msgid "lock busy! Is another session active?\n"
msgstr "zamčeno! Je aktivní jiné sezení?\n"

#: pop3.c:786
msgid "Cannot handle UIDL response from upstream server.\n"
msgstr "Odpověď UIDL ze nadřazeného serveru nelze obsloužit.\n"

#: pop3.c:809
msgid "Server responded with UID for wrong message.\n"
msgstr "Server odpověděl s UID chybné zprávy.\n"

#: pop3.c:836
#, c-format
msgid "id=%s (num=%u) was deleted, but is still present!\n"
msgstr "id=%s (num=%u) bylo odstraněno, ale je stále přítomno!\n"

#: pop3.c:942
msgid "Messages inserted into list on server. Cannot handle this.\n"
msgstr "Zprávy vloženy do seznamu na serveru. To neumím zpracovat.\n"

#: pop3.c:1038
msgid "protocol error\n"
msgstr "chyba protokolu\n"

#: pop3.c:1054
msgid "protocol error while fetching UIDLs\n"
msgstr "chyba protokolu při stahování UIDL\n"

#: pop3.c:1086
#, c-format
msgid "id=%s (num=%d) was deleted, but is still present!\n"
msgstr "id=%s (num=%d) bylo odstraněno, ale je stále přítomno!\n"

#: pop3.c:1424
msgid "Option --folder is not supported with POP3\n"
msgstr "Přepínač --folder není s POP3 podporován\n"

#: rcfile_y.y:131
msgid "server option after user options"
msgstr "přepínač serveru po přepínačích uživatele"

#: rcfile_y.y:174
msgid "SDPS not enabled."
msgstr "SDPS není povoleno."

#: rcfile_y.y:218
msgid ""
"fetchmail: interface option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""
"fetchmail: přepínač interface je podporován jen v Linuxu (bez IPv6) a "
"FreeBSD\n"

#: rcfile_y.y:226
msgid ""
"fetchmail: monitor option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""
"fetchmail: přepínač monitor je podporován jen v Linuxu (bez IPv6) a FreeBSD\n"

#: rcfile_y.y:340
msgid "SSL is not enabled"
msgstr "SSL není povoleno"

#: rcfile_y.y:391
msgid "end of input"
msgstr "konec vstupu"

#: rcfile_y.y:429
#, c-format
msgid "File %s must be a regular file.\n"
msgstr "Soubor %s musí být obyčejný soubor.\n"

#: rcfile_y.y:439
#, c-format
msgid "File %s must have no more than -rwx------ (0700) permissions.\n"
msgstr "Soubor %s nesmí mít více oprávnění než -rwx------ (0700).\n"

#: rcfile_y.y:451
#, c-format
msgid "File %s must be owned by you.\n"
msgstr "Musíte vlastnit soubor %s.\n"

#: report.c:67
msgid "Unknown system error"
msgstr "Neznámá chyba systému"

#: report.c:92
#, c-format
msgid "%s (log message incomplete)\n"
msgstr "%s (zpráva protokolu nedokončena)\n"

#: rfc822.c:83
#, c-format
msgid "About to rewrite %s...\n"
msgstr "Bude se přepisovat %s…\n"

#: rfc822.c:221
#, c-format
msgid "...rewritten version is %s.\n"
msgstr "…přepsaná verze je %s.\n"

#: rpa.c:118
msgid "Success"
msgstr "Úspěch"

#: rpa.c:119
msgid "Restricted user (something wrong with account)"
msgstr "Omezený uživatel (něco špatného s účtem)"

#: rpa.c:120
msgid "Invalid userid or passphrase"
msgstr "Neplatné ID uživatele nebo heslo"

#: rpa.c:121
msgid "Deity error"
msgstr "Chyba způsobená vyšší mocí"

#: rpa.c:174
msgid "RPA token 2: Base64 decode error\n"
msgstr "RPA token 2: Chyba při dekódováni Base64\n"

#: rpa.c:185
#, c-format
msgid "Service chose RPA version %d.%d\n"
msgstr "Služba zvolila RPA verze %d.%d\n"

#: rpa.c:191
#, c-format
msgid "Service challenge (l=%d):\n"
msgstr "Výzva služby (l=%d)\n"

#: rpa.c:200
#, c-format
msgid "Service timestamp %s\n"
msgstr "Časový údaj služby %s\n"

#: rpa.c:205
msgid "RPA token 2 length error\n"
msgstr "Chybná dálka RPA tokenu 2\n"

#: rpa.c:209
#, c-format
msgid "Realm list: %s\n"
msgstr "Seznam oblastí: %s\n"

#: rpa.c:213
msgid "RPA error in service@realm string\n"
msgstr "Chyba RPA v řetězci služba@oblast\n"

#: rpa.c:250
msgid "RPA token 4: Base64 decode error\n"
msgstr "RPA token 4: Chyba při dekódováni Base64\n"

#: rpa.c:261
#, c-format
msgid "User authentication (l=%d):\n"
msgstr "Autentizace uživatele (l=%d):\n"

#: rpa.c:275
#, c-format
msgid "RPA status: %02X\n"
msgstr "Stav RPA: %02X\n"

#: rpa.c:281
msgid "RPA token 4 length error\n"
msgstr "Chybná délka RPA tokenu 4\n"

#: rpa.c:288
#, c-format
msgid "RPA rejects you: %s\n"
msgstr "RPA vás odmítá: %s\n"

#: rpa.c:290
msgid "RPA rejects you, reason unknown\n"
msgstr "RPA vás odmítá, důvod není znám\n"

#: rpa.c:298
#, c-format
msgid "RPA User Authentication length error: %d\n"
msgstr "Chybná délka autentizace uživatele RPA: %d\n"

#: rpa.c:303
#, c-format
msgid "RPA Session key length error: %d\n"
msgstr "Chybná délka klíče sezení RPA: %d\n"

#: rpa.c:309
msgid "RPA _service_ auth fail. Spoof server?\n"
msgstr "Autentizace _služby_ RPA selhala. Falešný server?\n"

#: rpa.c:314
msgid "Session key established:\n"
msgstr "Klíč sezení vytvořen:\n"

#: rpa.c:345
msgid "RPA authorisation complete\n"
msgstr "Autentizace RPA dokončena\n"

#: rpa.c:372
msgid "Get response\n"
msgstr "Získat odpověď\n"

#: rpa.c:402
#, c-format
msgid "Get response return %d [%s]\n"
msgstr "Získání odpovědi vrací %d [%s]\n"

#: rpa.c:463
msgid "Hdr not 60\n"
msgstr "Délka hlavičky není 60\n"

#: rpa.c:484
msgid "Token length error\n"
msgstr "Chybná délka tokenu\n"

#: rpa.c:489
#, c-format
msgid "Token Length %d disagrees with rxlen %d\n"
msgstr "Délka tokenu %d neodpovídá rxlen %d\n"

#: rpa.c:495
msgid "Mechanism field incorrect\n"
msgstr "Nesprávné pole mechanismu\n"

#: rpa.c:531
#, c-format
msgid "dec64 error at char %d: %x\n"
msgstr "chyba dec64 na znaku %d: %x\n"

#: rpa.c:546
msgid "Inbound binary data:\n"
msgstr "Vstupní binární data:\n"

#: rpa.c:582
msgid "Outbound data:\n"
msgstr "Výstupní data:\n"

#: rpa.c:645
msgid "RPA String too long\n"
msgstr "Řetězec RPA je příliš dlouhý\n"

#: rpa.c:650
msgid "Unicode:\n"
msgstr "Unicode:\n"

#: rpa.c:709
msgid "RPA Failed open of /dev/urandom. This shouldn't\n"
msgstr "RPA nemohlo otevřít /dev/urandom. To by vám\n"

#: rpa.c:710
msgid "  prevent you logging in, but means you\n"
msgstr "  nemělo zabránit v přihlášení, nicméně\n"

#: rpa.c:711
msgid "  cannot be sure you are talking to the\n"
msgstr "  si nemůžete být jisti, že komunikujete\n"

#: rpa.c:712
msgid "  service that you think you are (replay\n"
msgstr "  s tou službou, co se domníváte (jsou\n"

#: rpa.c:713
msgid "  attacks by a dishonest service are possible.)\n"
msgstr "  možné přehrávací útoky nečestnou službou.)\n"

#: rpa.c:724
msgid "User challenge:\n"
msgstr "Výzva uživatele:\n"

#: rpa.c:874
msgid "MD5 being applied to data block:\n"
msgstr "MD5 se používá na blok dat:\n"

#: rpa.c:887
msgid "MD5 result is:\n"
msgstr "Výsledek MD5 je:\n"

#: servport.c:53
#, c-format
msgid "getaddrinfo(NULL, \"%s\") error: %s\n"
msgstr "chyba getaddrinfo(NULL, „%s“): %s\n"

#: servport.c:80
#, c-format
msgid "Cannot resolve service %s to port number.\n"
msgstr "Jméno služby %s nelze přeložit na číslo portu.\n"

#: servport.c:81
msgid "Please specify the service as decimal port number.\n"
msgstr "Prosím, určete službu pomocí desítkového čísla portu.\n"

#: sink.c:231
#, c-format
msgid "forwarding to %s\n"
msgstr "přeposílám na %s\n"

#: sink.c:318
msgid "SMTP: (bounce-message body)\n"
msgstr "SMTP: (tělo hlášení o chybě)\n"

#: sink.c:321
#, c-format
msgid "mail from %s bounced to %s\n"
msgstr "o zprávě od %s posláno hlášení o chybě %s\n"

#: sink.c:458
#, c-format
msgid "Saved error is still %d\n"
msgstr "Uložená chyba je stále %d\n"

#: sink.c:518 sink.c:617
#, c-format
msgid "%cMTP error: %s\n"
msgstr "Chyba %cMTP: %s\n"

#: sink.c:562
msgid "SMTP server requires STARTTLS, keeping message.\n"
msgstr "SMTP server vyžaduje STARTTLS, zpráva zadržena.\n"

#: sink.c:745
#, c-format
msgid "BSMTP file open failed: %s\n"
msgstr "Otevírání BSMTP souboru selhalo: %s\n"

#: sink.c:791
#, c-format
msgid "BSMTP preamble write failed: %s.\n"
msgstr "Zápis BSMTP preambule selhal: %s.\n"

#: sink.c:1005
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't like recipient address `%s'\n"
msgstr "démonovi %cMTP se nelíbí adresa příjemce „%s“\n"

#: sink.c:1012
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't really like recipient address `%s'\n"
msgstr "démonovi %cMTP se opravdu nelíbí adresa příjemce „%s“\n"

#: sink.c:1058
msgid "no address matches; no postmaster set.\n"
msgstr "neodpovídá žádná adresa; nenastaven postmaster.\n"

#: sink.c:1070
#, c-format
msgid "can't even send to %s!\n"
msgstr "nelze odeslat ani na %s!\n"

#: sink.c:1076
#, c-format
msgid "no address matches; forwarding to %s.\n"
msgstr "neodpovídá žádná adresa; přeposílám na %s.\n"

#: sink.c:1232
#, c-format
msgid "about to deliver with: %s\n"
msgstr "chystám se doručit pomocí: %s\n"

#: sink.c:1243
#, c-format
msgid "Cannot switch effective user id to %ld: %s\n"
msgstr "Nelze změnit efektivní ID uživatele na %ld: %s\n"

#: sink.c:1255
#, c-format
msgid "Cannot switch effective user id back to original %ld: %s\n"
msgstr "Efektivní ID uživatele nelze vrátit na původní hodnotu %ld: %s\n"

#: sink.c:1262
msgid "MDA open failed\n"
msgstr "otevírání MDA selhalo\n"

#: sink.c:1301
#, c-format
msgid "%cMTP connect to %s failed\n"
msgstr "připojení%cMTP k %s selhalo\n"

#: sink.c:1325
#, c-format
msgid "can't raise the listener; falling back to %s"
msgstr "nemohu se spustit démona; nahrazuji jej %s"

#: sink.c:1383
#, c-format
msgid "Message termination or close of BSMTP file failed: %s\n"
msgstr "Ukončení zprávy nebo zavření souboru BSMTP selhalo: %s\n"

#: sink.c:1408
#, c-format
msgid "Error writing to MDA: %s\n"
msgstr "Chyba při zapisování do MDA: %s\n"

#: sink.c:1411
#, c-format
msgid "MDA died of signal %d\n"
msgstr "MDA umřel na signál %d\n"

#: sink.c:1414
#, c-format
msgid "MDA returned nonzero status %d\n"
msgstr "MDA vrátil nenulový stav %d\n"

#: sink.c:1417
#, c-format
msgid ""
"Strange: MDA pclose returned %d and errno %d/%s, cannot handle at %s:%d\n"
msgstr "Záhada: MDA pclose vrátil %d a errno %d/%s, nezle zpracovat v %s:%d\n"

#: sink.c:1442
msgid "SMTP listener refused delivery\n"
msgstr "Démon SMTP odmítl doručení\n"

#: sink.c:1472
msgid "LMTP delivery error on EOM\n"
msgstr "Chyba doručování LMTP při EOM\n"

#: sink.c:1475
#, c-format
msgid "Unexpected non-503 response to LMTP EOM: %s\n"
msgstr "Neočekávaná odpověď na LMTP EOM jiná než 503: %s\n"

#: sink.c:1630
msgid ""
"-- \n"
"The Fetchmail Daemon"
msgstr ""
"-- \n"
"Démon Fetchmail"

#: smtp.c:81
msgid "ESMTP CRAM-MD5 Authentication...\n"
msgstr "Autentizace ESMTP CRAM-MD5...\n"

#: smtp.c:87 smtp.c:137
msgid "Server rejected the AUTH command.\n"
msgstr "Server odmítl příkaz AUTH.\n"

#: smtp.c:95 smtp.c:144 smtp.c:153 smtp.c:159
msgid "Bad base64 reply from server.\n"
msgstr "Špatné base64 odpovědi od serveru.\n"

#: smtp.c:99
#, c-format
msgid "Challenge decoded: %s\n"
msgstr "Výzva dekódována: %s\n"

#: smtp.c:116
msgid "ESMTP PLAIN Authentication...\n"
msgstr "Autentizace ESMTP PLAIN...\n"

#: smtp.c:131
msgid "ESMTP LOGIN Authentication...\n"
msgstr "Autentizace ESMTP LOGIN...\n"

#: smtp.c:349 smtp.c:377
msgid "smtp listener protocol error\n"
msgstr "chyba protokolu démona smtp\n"

#: socket.c:110 socket.c:136
msgid "fetchmail: malloc failed\n"
msgstr "fetchmail: malloc selhalo\n"

#: socket.c:168
msgid "fetchmail: socketpair failed\n"
msgstr "fetchmail: socketpair selhalo\n"

#: socket.c:174
msgid "fetchmail: fork failed\n"
msgstr "fetchmail: fork selhalo\n"

#: socket.c:181
msgid "dup2 failed\n"
msgstr "dup2 selhalo\n"

#: socket.c:187
#, c-format
msgid "running %s (host %s service %s)\n"
msgstr "spouštím %s (počítač %s služba %s)\n"

#: socket.c:190
#, c-format
msgid "execvp(%s) failed\n"
msgstr "execvp(%s) selhalo\n"

#: socket.c:283
#, c-format
msgid "getaddrinfo(\"%s\",\"%s\") error: %s\n"
msgstr "Chyba getaddrinfo(„%s“,„%s“): %s\n"

#: socket.c:286
msgid "Try adding the --service option (see also FAQ item R12).\n"
msgstr "Zkuste přidat přepínač --service (vizte též položku R12 ve FAQ).\n"

#: socket.c:300 socket.c:303
#, c-format
msgid "unknown (%s)"
msgstr "neznámý (%s)"

#: socket.c:306
#, c-format
msgid "Trying to connect to %s/%s..."
msgstr "Pokouším se připojit na %s/%s…"

#: socket.c:315
#, c-format
msgid "cannot create socket: %s\n"
msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"

#: socket.c:317
#, c-format
msgid "name %d: cannot create socket family %d type %d: %s\n"
msgstr "název %d: socket rodiny %d druhu %d nelze vytvořit: %s\n"

#: socket.c:333
msgid "connection failed.\n"
msgstr "spojení selhalo.\n"

#: socket.c:335
#, c-format
msgid "connection to %s:%s [%s/%s] failed: %s.\n"
msgstr "spojení k %s:%s [%s/%s] selhalo: %s.\n"

#: socket.c:336
#, c-format
msgid "name %d: connection to %s:%s [%s/%s] failed: %s.\n"
msgstr "název %d: spojení k %s:%s [%s/%s] selhalo: %s.\n"

#: socket.c:342
msgid "connected.\n"
msgstr "spojeno.\n"

#: socket.c:355
#, c-format
msgid ""
"Connection errors for this poll:\n"
"%s"
msgstr ""
"Chyby připojení z tohoto dotazu:\n"
"%s"

#: socket.c:621
msgid "Server certificate:\n"
msgstr "Certifikát serveru:\n"

#: socket.c:626
#, c-format
msgid "Certificate chain, from root to peer, starting at depth %d:\n"
msgstr "Řetěz certifikátů od kořene k protějšku počínaje hloubkou %d:\n"

#: socket.c:629
#, c-format
msgid "Certificate at depth %d:\n"
msgstr "Certifikát v hloubce %d:\n"

#: socket.c:635
#, c-format
msgid "Issuer Organization: %s\n"
msgstr "Organizace vydavatele: %s\n"

#: socket.c:638
msgid "Warning: Issuer Organization Name too long (possibly truncated).\n"
msgstr "Varování: Název organizace vydavatele příliš dlouhý (možná zkrácen).\n"

#: socket.c:640
msgid "Unknown Organization\n"
msgstr "Neznámá organizace\n"

#: socket.c:642
#, c-format
msgid "Issuer CommonName: %s\n"
msgstr "Obecné jméno (CN) vydavatele: %s\n"

#: socket.c:645
msgid "Warning: Issuer CommonName too long (possibly truncated).\n"
msgstr ""
"Varování: Obecné jméno (CN) vydavatele je příliš dlouhé (možná zkráceno).\n"

#: socket.c:647
msgid "Unknown Issuer CommonName\n"
msgstr "Neznámé obecné jméno (CN) vydavatele\n"

#: socket.c:653
#, c-format
msgid "Subject CommonName: %s\n"
msgstr "Obecné jméno (CN) subjektu: %s\n"

#: socket.c:659
msgid "Bad certificate: Subject CommonName too long!\n"
msgstr "Špatný certifikát: Obecné jméno (CN) subjektu je příliš dlouhé!\n"

#: socket.c:665
msgid "Bad certificate: Subject CommonName contains NUL, aborting!\n"
msgstr "Špatný certifikát: Obecné jméno subjektu obsahuje NUL, zrušuje se!\n"

#: socket.c:693
#, c-format
msgid "Subject Alternative Name: %s\n"
msgstr "Alternativní jméno subjektu: %s\n"

#: socket.c:699
msgid "Bad certificate: Subject Alternative Name contains NUL, aborting!\n"
msgstr ""
"Špatný certifikát: Alternativní jméno subjektu obsahuje NUL, zrušuje se!\n"

#: socket.c:716
#, c-format
msgid "Server CommonName mismatch: %s != %s\n"
msgstr "Obecné jméno (CN) serveru neodpovídá: %s != %s\n"

#: socket.c:723
msgid "Server name not set, could not verify certificate!\n"
msgstr "Jméno serveru nenastaveno, nemohu ověřit certifikát!\n"

#: socket.c:728
msgid "Unknown Server CommonName\n"
msgstr "Neznámé obecné jméno (CN) serveru\n"

#: socket.c:730
msgid "Server name not specified in certificate!\n"
msgstr "Jméno serveru není v certifikátu zadáno!\n"

#: socket.c:742
msgid "EVP_md5() failed!\n"
msgstr "EVP_md5() selhalo!\n"

#: socket.c:746
msgid "Out of memory!\n"
msgstr "Nedostatek paměti!\n"

#: socket.c:754
msgid "Digest text buffer too small!\n"
msgstr "Vyrovnávací paměť pro otisk je příliš malá!\n"

#: socket.c:760
#, c-format
msgid "%s key fingerprint: %s\n"
msgstr "otisk klíče %s: %s\n"

#: socket.c:764
#, c-format
msgid "%s fingerprints match.\n"
msgstr "otisky %s odpovídají.\n"

#: socket.c:766
#, c-format
msgid "%s fingerprints do not match!\n"
msgstr "otisky %s neodpovídají.\n"

#: socket.c:776
#, c-format
msgid "Server certificate verification error: %s\n"
msgstr "Chyba ověřování certifikátu serveru: %s\n"

#: socket.c:783
#, c-format
msgid "unknown issuer (first %d characters): %s\n"
msgstr "neznámý vydavatel (prvních %d znaků): %s\n"

#: socket.c:784
msgid ""
"This error usually happens when the server provides an incomplete "
"certificate chain, which is nothing fetchmail could do anything about. For "
"details, please see the README.SSL-SERVER document that comes with "
"fetchmail.\n"
msgstr ""
"K této chybě obvykle dojde, když server nabídne neúplný řetěz certifikátů, "
"s čímž fetchmail nemůže nic udělat. Podrobnější vysvětlení lze nalézt "
"v dokumentu README.SSL-SERVER, který je s fetchmailem dodáván.\n"

#: socket.c:793
#, c-format
msgid ""
"This means that the root signing certificate (issued for %s) is not in the "
"trusted CA certificate locations, or that c_rehash needs to be run on the "
"certificate directory. For details, please see the documentation of --"
"sslcertpath and --sslcertfile in the manual page.\n"
msgstr ""
"To znamená, že kořenový podpisový certifikát (vydaný pro %s) není uveden "
"v seznamu certifikátů důvěryhodných autorit nebo že je třeba v adresáři "
"s certifikáty spustit c_rehash. Podrobnější vysvětlení lze nalézt "
"v dokumentaci --sslcertpath a --sslcertfile v manuálové stránce.\n"

#: socket.c:885
msgid "File descriptor out of range for SSL"
msgstr "Deskriptor souboru mimo rozsah pro SSL"

#: socket.c:901
#, c-format
msgid "Invalid SSL protocol '%s' specified, using default (SSLv23).\n"
msgstr "Zadán neplatný protokol SSL „%s“, používám implicitní (SSLv23).\n"

#: socket.c:994
msgid "Certificate/fingerprint verification was somehow skipped!\n"
msgstr "Ověření certifikátu/otisku bylo nějak přeskočeno!\n"

#: socket.c:1011
msgid ""
"Warning: the connection is insecure, continuing anyways. (Better use --"
"sslcertck!)\n"
msgstr ""
"Pozor: spojení není zabezpečeno, přesto se bude pokračovat. (Raději použijte "
"--sslcertck!)\n"

#: socket.c:1077
msgid "Cygwin socket read retry\n"
msgstr "Další pokus čtení ze socketu Cygwin\n"

#: socket.c:1080
msgid "Cygwin socket read retry failed!\n"
msgstr "Další pokus čtení ze socketu Cygwin selhal!\n"

#: transact.c:65
#, c-format
msgid "mapped address %s to local %s\n"
msgstr "adresa %s mapována na místní %s\n"

#: transact.c:87
#, c-format
msgid "mapped %s to local %s\n"
msgstr "%s mapováno na místní %s\n"

#: transact.c:154
#, c-format
msgid "passed through %s matching %s\n"
msgstr "předáno %s, odpovídá %s\n"

#: transact.c:224
#, c-format
msgid ""
"analyzing Received line:\n"
"%s"
msgstr ""
"analyzuji řádek Received:\n"
"%s"

#: transact.c:263
#, c-format
msgid "line accepted, %s is an alias of the mailserver\n"
msgstr "řádek přijat, %s je přezdívka poštovního serveru\n"

#: transact.c:269
#, c-format
msgid "line rejected, %s is not an alias of the mailserver\n"
msgstr "řádek odmítnut, %s není přezdívka poštovního serveru\n"

#: transact.c:343
msgid "no Received address found\n"
msgstr "nenalezena adresa Received\n"

#: transact.c:352
#, c-format
msgid "found Received address `%s'\n"
msgstr "nalezena adresa Received „%s“\n"

#: transact.c:595
msgid "incorrect header line found - see manpage for bad-header option\n"
msgstr ""
"nalezen neplatný řádek hlavičky – vizte volbu bad-header v manuálové "
"stránce\n"

#: transact.c:597
#, c-format
msgid "line: %s"
msgstr "řádek: %s"

#: transact.c:1137
#, c-format
msgid "no local matches, forwarding to %s\n"
msgstr "nevyhovuje žádná místní adresa, přeposílám na %s\n"

#: transact.c:1152
msgid "forwarding and deletion suppressed due to DNS errors\n"
msgstr "přeposílání a odstraňování bylo zrušeno kvůli chybám DNS\n"

#: transact.c:1263
msgid "writing RFC822 msgblk.headers\n"
msgstr "zapisuji RFC822 msgblk.headers\n"

#: transact.c:1282
msgid "no recipient addresses matched declared local names"
msgstr "žádné adresy příjemců neodpovídaly deklarovaným místním jménům"

#: transact.c:1289
#, c-format
msgid "recipient address %s didn't match any local name"
msgstr "adresa příjemce %s neodpovídala žádnému místnímu jménu"

#: transact.c:1298
msgid "message has embedded NULs"
msgstr "zpráva obsahuje vložené NUL"

#: transact.c:1306
msgid "SMTP listener rejected local recipient addresses: "
msgstr "démon SMTP odmítl adresy místních příjemců: "

#: transact.c:1445
msgid "error writing message text\n"
msgstr "chyba při zápisu textu zprávy\n"

#: uid.c:249
#, c-format
msgid "Old UID list from %s:"
msgstr "Starý seznam UID z %s:"

#: uid.c:253 uid.c:264 uid.c:309
msgid " <empty>"
msgstr " <prázdný>"

#: uid.c:262
msgid "Scratch list of UIDs:"
msgstr "Pracovní seznam UID:"

#: uid.c:325 uid.c:374
#, c-format
msgid "Merged UID list from %s:"
msgstr "Sloučený seznam UID z %s:"

#: uid.c:328
#, c-format
msgid "New UID list from %s:"
msgstr "Nový seznam UID z %s:"

#: uid.c:355
msgid "swapping UID lists\n"
msgstr "prohazuji seznamy UID\n"

#: uid.c:363
msgid "not swapping UID lists, no UIDs seen this query\n"
msgstr "neprohazuji seznamy UID, při tomto dotazu nebyla vidět žádná UID\n"

#: uid.c:383
msgid "discarding new UID list\n"
msgstr "zahazuji nový seznam UID\n"

#: uid.c:419
msgid "Deleting fetchids file.\n"
msgstr "Odstraňuji soubor fetchids.\n"

#: uid.c:422
#, c-format
msgid "Error deleting %s: %s\n"
msgstr "Chyba při odstraňování %s. %s\n"

#: uid.c:428
msgid "Writing fetchids file.\n"
msgstr "Zapisuji soubor fetchids.\n"

#: uid.c:439 uid.c:447
#, c-format
msgid "Write error on fetchids file %s: %s\n"
msgstr "Chyba zápisu do souboru fetchids %s: %s\n"

#: uid.c:459
#, c-format
msgid "Error writing to fetchids file %s, old file left in place.\n"
msgstr ""
"Chyba při zápisu do souboru fetchids %s, starý soubor ponechán na místě.\n"

#: uid.c:463
#, c-format
msgid "Cannot rename fetchids file %s to %s: %s\n"
msgstr "Nemohu přejmenovat soubor fetchids %s na %s: %s\n"

#: uid.c:467
#, c-format
msgid "Cannot open fetchids file %s for writing: %s\n"
msgstr "Nemohu otevřít soubor fetchids %s pro zápis: %s\n"

#: xmalloc.c:33
msgid "malloc failed\n"
msgstr "malloc selhalo\n"

#: xmalloc.c:47
msgid "realloc failed\n"
msgstr "realloc selhalo\n"

#~ msgid "(null)"
#~ msgstr "(null)"

#~ msgid "krb5_sendauth: %s [server says '%*s']\n"
#~ msgstr "krb5_sendauth: %s [server říká „%*s“]\n"

#~ msgid "Server CommonName: %s\n"
#~ msgstr "Obecné jméno (CN) serveru: %s\n"

#~ msgid "message delimiter found while scanning headers\n"
#~ msgstr "při prohledávání hlaviček byl nalezen oddělovač zprávy\n"