nl.po   [plain text]


# Dutch translation of webkit-gtk
# Released under the same license as webkit-gtk
# Reinout van Schouwen <reinouts@gnome.org>, 2009, 2010
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webkit 1.1.10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.webkit.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-08 03:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-19 17:01+0100\n"
"Last-Translator: Reinout van Schouwen <reinouts@gnome.org>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../WebCoreSupport/ChromeClientGtk.cpp:569
msgid "Upload File"
msgstr "Bestand uploaden"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:61
#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:143
msgid "Input _Methods"
msgstr "Invoer_methoden"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:78
msgid "LRM _Left-to-right mark"
msgstr "LRM _Links-naar-rechts markering"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:79
msgid "RLM _Right-to-left mark"
msgstr "RLM _Rechts-naar-links markering"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:80
msgid "LRE Left-to-right _embedding"
msgstr "LRE Links-naar-rechts _inbedding"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:81
msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
msgstr "RLE Rechts-naar-links i_nbedding"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:82
msgid "LRO Left-to-right _override"
msgstr "LRO Links-naar-rechts _tenietdoen"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:83
msgid "RLO Right-to-left o_verride"
msgstr "RLO Rechts-naar-links t_enietdoen"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:84
msgid "PDF _Pop directional formatting"
msgstr "PDF _Pop richtingsformattering"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:85
msgid "ZWS _Zero width space"
msgstr "ZWS Spatie _zonder breedte"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:86
msgid "ZWJ Zero width _joiner"
msgstr "ZWJ _koppelaar zonder breedte"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:87
msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
msgstr "ZWNJ Niet-k_oppelaar zonder breedte"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:109
#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:138
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Unicode controleteken invoegen "

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1038
msgid "Load request cancelled"
msgstr "Laadaanvraag geannuleerd"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1044
msgid "Not allowed to use restricted network port"
msgstr "Gebruik van beperkte netwerkpoort niet toegestaan"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1050
msgid "URL cannot be shown"
msgstr "Kan URL niet tonen"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1056
msgid "Frame load was interrupted"
msgstr "Laden van het frame onderbroken"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1062
msgid "Content with the specified MIME type cannot be shown"
msgstr "Kan inhoud met het aangegeven MIME-type niet tonen"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1068
msgid "File does not exist"
msgstr "Bestand bestaat niet"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1074
msgid "Plugin will handle load"
msgstr "Plug-in handelt het laden af"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:385
#| msgid "play"
msgid "Play"
msgstr "Afspelen"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:387
#| msgid "pause"
msgid "Pause"
msgstr "Pauzeren"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:533
msgid "Play / Pause"
msgstr "Afspelen / pauzeren"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:533
msgid "Play or pause the media"
msgstr "De media afspelen of pauzeren"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:541
msgid "Time:"
msgstr "Tijd:"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:565
msgid "Exit Fullscreen"
msgstr "Volledig scherm verlaten"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:565
msgid "Exit from fullscreen mode"
msgstr "Volledig scherm verlaten"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:272
msgid "Network Request"
msgstr "Netwerkaanvraag"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:273
msgid "The network request for the URI that should be downloaded"
msgstr "De netwerkaanvraag voor de te downloaden URI"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:287
msgid "Network Response"
msgstr "Netwerkantwoord"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:288
msgid "The network response for the URI that should be downloaded"
msgstr "Het netwerkantwoord voor de te downloaden URI"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:302
msgid "Destination URI"
msgstr "Bestemmings-URI"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:303
msgid "The destination URI where to save the file"
msgstr "De bestemmings-URI waar dit bestand opgeslagen moet worden"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:317
msgid "Suggested Filename"
msgstr "Gesuggereerde bestandsnaam"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:318
msgid "The filename suggested as default when saving"
msgstr "De standaard gesuggereerde bestandsnaam bij het opslaan"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:335
msgid "Progress"
msgstr "Voortgang"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:336
msgid "Determines the current progress of the download"
msgstr "Bepaalt de huidige voortgang van de download"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:349
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:350
msgid "Determines the current status of the download"
msgstr "Bepaalt de huidige status van de download"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:365
msgid "Current Size"
msgstr "Huidige grootte"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:366
msgid "The length of the data already downloaded"
msgstr "De hoeveelheid reeds gedownloade data"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:380
msgid "Total Size"
msgstr "Totale grootte"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:381
msgid "The total size of the file"
msgstr "De totale grootte van het bestand"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:532
msgid "User cancelled the download"
msgstr "Downloaden door gebruiker gestopt"

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:148
msgid "Context"
msgstr "Context"

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:149
msgid "Flags indicating the kind of target that received the event."
msgstr "Markeringen die het soort doel beschrijven voor ontvangst van de gebeurtenis."

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:163
msgid "Link URI"
msgstr "Verwijzings-URI"

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:164
msgid "The URI to which the target that received the event points, if any."
msgstr "De URI waarnaar het doel wijst dat de gebeurtenispunten ontvangen heeft, indien aanwezig."

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:177
msgid "Image URI"
msgstr "Afbeeldings-URI"

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:178
msgid ""
"The URI of the image that is part of the target that received the event, if "
"any."
msgstr ""
"De URI van de afbeelding die onderdeel is van het doel voor gebeurtenisontvangst, indien aanwezig."

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:191
msgid "Media URI"
msgstr "Media-URI"

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:192
msgid ""
"The URI of the media that is part of the target that received the event, if "
"any."
msgstr ""
"De URI van de media die onderdeel zijn van het doel voor gebeurtenisontvangst, indien aanwezig."

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:213
msgid "Inner node"
msgstr "Ingesloten node"

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:214
msgid "The inner DOM node associated with the hit test result."
msgstr "De ingesloten DOM-node die geassocieerd is met het hittestresultaat."

#: ../webkit/webkitnetworkrequest.cpp:136
#: ../webkit/webkitnetworkresponse.cpp:134 ../webkit/webkitwebframe.cpp:315
#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:178 ../webkit/webkitwebresource.cpp:126
#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2653
msgid "URI"
msgstr "URI"

#: ../webkit/webkitnetworkrequest.cpp:137
msgid "The URI to which the request will be made."
msgstr "De URI waarnaar de aanvraag gestuurd wordt."

#: ../webkit/webkitnetworkrequest.cpp:150
#: ../webkit/webkitnetworkresponse.cpp:148
msgid "Message"
msgstr "Bericht"

#: ../webkit/webkitnetworkrequest.cpp:151
msgid "The SoupMessage that backs the request."
msgstr "De SoupMessage die achter de aanvraag zit."

#: ../webkit/webkitnetworkresponse.cpp:135
msgid "The URI to which the response will be made."
msgstr "De URI waarnaar het antwoord verstuurd wordt."

#: ../webkit/webkitnetworkresponse.cpp:149
msgid "The SoupMessage that backs the response."
msgstr "De SoupMessage die achter het antwoord zit."

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:151
msgid "Protocol"
msgstr "Protocol"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:152
msgid "The protocol of the security origin"
msgstr "Het protocol van de beveiligingsbron"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:165
msgid "Host"
msgstr "Hostcomputer"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:166
msgid "The host of the security origin"
msgstr "De hostcomputer van de beveiligingsbron"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:179
msgid "Port"
msgstr "Poort"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:180
msgid "The port of the security origin"
msgstr "De poort van de beveiligingsbron"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:193
msgid "Web Database Usage"
msgstr "Web-databasegebruik"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:194
msgid "The cumulative size of all web databases in the security origin"
msgstr "De opgetelde grootte van alle webdatabases in de beveiligingsbron"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:206
msgid "Web Database Quota"
msgstr "Webdatabase-quota"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:207
msgid "The web database quota of the security origin in bytes"
msgstr "De webdatabase-quota voor de beveiligingsbron in bytes"

#: ../webkit/webkitsoupauthdialog.c:251
#, c-format
msgid "A username and password are being requested by the site %s"
msgstr "De site %s vraagt een gebruikersnaam en wachtwoord"

#: ../webkit/webkitsoupauthdialog.c:281
msgid "Server message:"
msgstr "Serverbericht:"

#: ../webkit/webkitsoupauthdialog.c:294
msgid "Username:"
msgstr "Gebruikersnaam:"

#: ../webkit/webkitsoupauthdialog.c:296
msgid "Password:"
msgstr "Wachtwoord:"

#: ../webkit/webkitsoupauthdialog.c:305
msgid "_Remember password"
msgstr "_Wachtwoord onthouden"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:176
msgid "Security Origin"
msgstr "Beveiligingsbron"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:177
msgid "The security origin of the database"
msgstr "De beveiligingsbron van de database"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:190 ../webkit/webkitwebframe.cpp:301
msgid "Name"
msgstr "Naam"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:191
msgid "The name of the Web Database database"
msgstr "De naam van de Web Database-database"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:204
msgid "Display Name"
msgstr "Weergavenaam"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:205
msgid "The display name of the Web Storage database"
msgstr "De weergavenaam van de Web Storage-database"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:218
msgid "Expected Size"
msgstr "Verwachte grootte"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:219
msgid "The expected size of the Web Database database"
msgstr "De verwachte grootte van de Web Database-database"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:231
msgid "Size"
msgstr "Grootte"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:232
msgid "The current size of the Web Database database"
msgstr "De huidige grootte van de Web Database-database"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:244
msgid "Filename"
msgstr "Bestandsnaam"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:245
msgid "The absolute filename of the Web Storage database"
msgstr "De absolute bestandsnaam van de Web Storage-database"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:302
msgid "The name of the frame"
msgstr "Naam van het frame"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:308 ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:146
#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2639
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:309
msgid "The document title of the frame"
msgstr "De titel van het huidige frame"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:316
msgid "The current URI of the contents displayed by the frame"
msgstr "De huidige URI van de in het frame weergegeven inhoud"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:347
msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
msgstr "Beleid voor horizontale schuifbalk"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:348
msgid ""
"Determines the current policy for the horizontal scrollbar of the frame."
msgstr "Bepaalt het beleid voor de horizontale schuifbalk van het frame"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:365
msgid "Vertical Scrollbar Policy"
msgstr "Beleid voor verticale schuifbalk"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:366
msgid "Determines the current policy for the vertical scrollbar of the frame."
msgstr "Bepaalt het huidige beleid voor de verticale schuifbalk van het frame."

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:147
msgid "The title of the history item"
msgstr "De titel van het geschiedenis-item"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:162
msgid "Alternate Title"
msgstr "Alternatieve titel"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:163
msgid "The alternate title of the history item"
msgstr "De alternatieve titel van het geschiedenis-item"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:179
msgid "The URI of the history item"
msgstr "De URI van het geschiedenis-item"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:194
#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:173
msgid "Original URI"
msgstr "Originele URI"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:195
msgid "The original URI of the history item"
msgstr "De originele URI van het geschiedenis-item"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:210
msgid "Last visited Time"
msgstr "Laatst bezocht op"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:211
msgid "The time at which the history item was last visited"
msgstr "De tijd waarop het geschiedenis-item het laatst is bezocht"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:269
msgid "Web View"
msgstr "Webweergave"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:270
msgid "The Web View that renders the Web Inspector itself"
msgstr "De webweergave die die Webinspector zelf weergeeft"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:283
msgid "Inspected URI"
msgstr "Geïnspecteerde URI"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:284
msgid "The URI that is currently being inspected"
msgstr "De URI die momenteel geïnspecteerd wordt"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:300
msgid "Enable JavaScript profiling"
msgstr "JavaScript-profilering inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:301
msgid "Profile the executed JavaScript."
msgstr "De uitgevoerde JavaScript profileren."

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:316
msgid "Enable Timeline profiling"
msgstr "Tijdslijn-profilering inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:317
msgid "Profile the WebCore instrumentation."
msgstr "De instrumentering van WebCore profileren."

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:158
msgid "Reason"
msgstr "Reden"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:159
msgid "The reason why this navigation is occurring"
msgstr "De reden waarom deze navigatie optreedt"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:174
msgid "The URI that was requested as the target for the navigation"
msgstr "De URI die werd aangevraagd als bestemming voor de navigatie"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:188
msgid "Button"
msgstr "Knop"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:189
msgid "The button used to click"
msgstr "De knop voor het klikken"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:204
msgid "Modifier state"
msgstr "Staat van de optietoets"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:205
msgid "A bitmask representing the state of the modifier keys"
msgstr "Een bitmask dat de staat van de optietoets representeert"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:220
msgid "Target frame"
msgstr "Doelframe"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:221
msgid "The target frame for the navigation"
msgstr "Het doelframe voor de navigatie"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:127
msgid "The uri of the resource"
msgstr "De URI van de bron"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:141
msgid "MIME Type"
msgstr "MIME-type"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:142
msgid "The MIME type of the resource"
msgstr "De MIME-type van de bron"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:156 ../webkit/webkitwebview.cpp:2774
msgid "Encoding"
msgstr "Codering"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:157
msgid "The text encoding name of the resource"
msgstr "De tekstcoderingsnaam van de bron"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:172
msgid "Frame Name"
msgstr "Framenaam"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:173
msgid "The frame name of the resource"
msgstr "Naam van het frame van de bron"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:241
msgid "Default Encoding"
msgstr "Standaardcodering"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:242
msgid "The default encoding used to display text."
msgstr "De standaardcodering om tekst weer te geven."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:250
msgid "Cursive Font Family"
msgstr "Cursive-lettertypefamilie"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:251
msgid "The default Cursive font family used to display text."
msgstr "De standaard Cursive-lettertypefamilie om tekst weer te geven."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:259
msgid "Default Font Family"
msgstr "Standaard lettertypefamilie"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:260
msgid "The default font family used to display text."
msgstr "De standaard lettertypefamilie om tekst weer te geven."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:268
msgid "Fantasy Font Family"
msgstr "Fantasy-lettertypefamilie"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:269
msgid "The default Fantasy font family used to display text."
msgstr "De standaard Fantasy-lettertypefamilie om tekst weer te geven."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:277
msgid "Monospace Font Family"
msgstr "Monospace-lettertypefamilie"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:278
msgid "The default font family used to display monospace text."
msgstr "De standaard lettertypefamilie om vaste-breedte-tekst weer te geven."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:286
msgid "Sans Serif Font Family"
msgstr "Sans Serif-lettertypefamilie"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:287
msgid "The default Sans Serif font family used to display text."
msgstr "De standaard Sans Serif-lettertypefamilie om tekst weer te geven."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:295
msgid "Serif Font Family"
msgstr "Serif-lettertypefamilie"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:296
msgid "The default Serif font family used to display text."
msgstr "De standaard Serif-lettertypefamilie om tekst weer te geven."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:304
msgid "Default Font Size"
msgstr "Standaard korpsgrootte"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:305
msgid "The default font size used to display text."
msgstr "De standaard korpsgrootte om tekst weer te geven."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:313
msgid "Default Monospace Font Size"
msgstr "Standaard Monospace-lettergrootte"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:314
msgid "The default font size used to display monospace text."
msgstr "De standaard lettergrootte om vaste-breedte-tekst weer te geven."

# Korpsgrootte/lettergrootte?
#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:322
msgid "Minimum Font Size"
msgstr "Minimum korpsgrootte"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:323
msgid "The minimum font size used to display text."
msgstr "De minimum lettergrootte om tekst weer te geven."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:331
msgid "Minimum Logical Font Size"
msgstr "Minimum logische korpsgrootte"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:332
msgid "The minimum logical font size used to display text."
msgstr "De minimum logische korpsgrootte om tekst weer te geven."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:351
msgid "Enforce 96 DPI"
msgstr "96 DPI afdwingen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:352
msgid "Enforce a resolution of 96 DPI"
msgstr "Een resolutie van 96 DPI afdwingen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:360
msgid "Auto Load Images"
msgstr "Afbeeldingen automatisch laden"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:361
msgid "Load images automatically."
msgstr "Automatisch afbeeldingen laden."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:369
msgid "Auto Shrink Images"
msgstr "Afbeeldingen automatisch verkleinen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:370
msgid "Automatically shrink standalone images to fit."
msgstr "Automatisch losstaande afbeeldingen passend maken."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:378
msgid "Print Backgrounds"
msgstr "Achtergronden afdrukken"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:379
msgid "Whether background images should be printed."
msgstr "Of achtergrondafbeeldingen afgedrukt moeten worden."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:387
msgid "Enable Scripts"
msgstr "Scripts inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:388
msgid "Enable embedded scripting languages."
msgstr "Ingebedde scripttalen inschakelen."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:396
msgid "Enable Plugins"
msgstr "Plugins inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:397
msgid "Enable embedded plugin objects."
msgstr "Ingebedde plugin-objecten inschakelen."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:405
msgid "Resizable Text Areas"
msgstr "Tekstgebieden van grootte veranderbaar"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:406
msgid "Whether text areas are resizable."
msgstr "Of de grootte van tekstgebieden gewijzigd kan worden."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:413
msgid "User Stylesheet URI"
msgstr "URI van gebruikersstijlblad"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:414
msgid "The URI of a stylesheet that is applied to every page."
msgstr "De URI van een stijlblad dat wordt toegepast op elke pagina."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:429
msgid "Zoom Stepping Value"
msgstr "Stapgrootte voor in- en uitzoomen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:430
msgid "The value by which the zoom level is changed when zooming in or out."
msgstr ""
"De hoeveelheid waarmee het zoomniveau verandert bij het in- en uitzoomen."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:448
msgid "Enable Developer Extras"
msgstr "Extraatjes voor ontwikkelaars"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:449
msgid "Enables special extensions that help developers"
msgstr "Schakelt speciale uitbreidingen in die ontwikkelaars helpen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:469
msgid "Enable Private Browsing"
msgstr "Privé-browsen inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:470
msgid "Enables private browsing mode"
msgstr "Schakelt de stand voor privé-browsen in"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:485
msgid "Enable Spell Checking"
msgstr "Spellingcontrole inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:486
msgid "Enables spell checking while typing"
msgstr "Schakelt spellingcontrole tijdens het typen in"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:509
msgid "Languages to use for spell checking"
msgstr "Te gebruiken talen bij spellingcontrole"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:510
msgid "Comma separated list of languages to use for spell checking"
msgstr "Kommagescheiden lijst van talen voor spellingcontrole"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:524
msgid "Enable Caret Browsing"
msgstr "Cursor-browsen inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:525
msgid "Whether to enable accessibility enhanced keyboard navigation"
msgstr ""
"Of toegankelijkheidsgeoptimaliseerde toetsenbordnavigatie is ingeschakeld"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:540
msgid "Enable HTML5 Database"
msgstr "HTML5-database inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:541
msgid "Whether to enable HTML5 database support"
msgstr "Of HTML5-databaseondersteuning is ingeschakeld"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:556
msgid "Enable HTML5 Local Storage"
msgstr "HTML5-lokale opslag inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:557
msgid "Whether to enable HTML5 Local Storage support"
msgstr "Of HTML5-lokale opslag ingeschakeld moet zijn"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:571
msgid "Enable XSS Auditor"
msgstr "XSS-auditor inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:572
msgid "Whether to enable the XSS auditor"
msgstr "Of de XSS-auditor is ingeschakeld"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:590
msgid "Enable Spatial Navigation"
msgstr "Ruimtelijke navigatie inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:591
msgid "Whether to enable Spatial Navigation"
msgstr "Of ruimtelijke navigatie is ingeschakeld"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:608
msgid "User Agent"
msgstr "User-agent"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:609
msgid "The User-Agent string used by WebKitGtk"
msgstr "De User-Agent-tekenreeks die WebKitGtk gebruikt"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:624
msgid "JavaScript can open windows automatically"
msgstr "JavaScript kan automatisch vensters openen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:625
msgid "Whether JavaScript can open windows automatically"
msgstr "Of JavaScript automatisch vensters kan openen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:639
msgid "JavaScript can access Clipboard"
msgstr "JavaScript heeft toegang tot klembord"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:640
msgid "Whether JavaScript can access Clipboard"
msgstr "Of JavaScript het klembord kan benaderen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:656
msgid "Enable offline web application cache"
msgstr "Offline webapplicatiebuffer inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:657
msgid "Whether to enable offline web application cache"
msgstr "Of de offline webapplicatiebuffer is ingeschakeld"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:684
msgid "Editing behavior"
msgstr "Gedrag bij bewerken"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:685
msgid "The behavior mode to use in editing mode"
msgstr "De gedragsmodus in de bewerkingsstand"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:701
msgid "Enable universal access from file URIs"
msgstr "Universele toegang vanaf bestands-URI's inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:702
msgid "Whether to allow universal access from file URIs"
msgstr "Of universele toegang vanaf bestands-URI's is ingeschakeld"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:717
msgid "Enable DOM paste"
msgstr "DOM-plakken inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:718
msgid "Whether to enable DOM paste"
msgstr "Of plakken vanuit het DOM is ingeschakeld"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:736
msgid "Tab key cycles through elements"
msgstr "Tab-toets wandelt door elementen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:737
msgid "Whether the tab key cycles through elements on the page."
msgstr "Of de tab-toets door de elementen op de pagina wandelt."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:757
msgid "Enable Default Context Menu"
msgstr "Standaard-contextmenu inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:758
msgid ""
"Enables the handling of right-clicks for the creation of the default context "
"menu"
msgstr ""
"Schakelt het afhandelen van klikken met de tweede muisknop in voor het "
"creëren van het standaard contextmenu"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:778
msgid "Enable Site Specific Quirks"
msgstr "Site-specifieke eigenaardigheden inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:779
msgid "Enables the site-specific compatibility workarounds"
msgstr "Schakelt omzeilingen in voor compatibiliteit met specifieke websites"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:801
msgid "Enable page cache"
msgstr "Paginabuffer inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:802
msgid "Whether the page cache should be used"
msgstr "Of de paginabuffer gebruikt moet worden"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:822
msgid "Auto Resize Window"
msgstr "Venstergrootte automatisch aanpassen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:823
msgid "Automatically resize the toplevel window when a page requests it"
msgstr ""
"Grootte van topniveauvenster automatisch aanpassen wanneer pagina hierom "
"vraagt"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:855
msgid "Enable Java Applet"
msgstr "Java-applet inschakelen"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:856
msgid "Whether Java Applet support through <applet> should be enabled"
msgstr "Of ondersteuning voor Java-applets via <applet> ingeschakeld is"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2640
msgid "Returns the @web_view's document title"
msgstr "Geeft de documenttitel van de @web_view terug"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2654
msgid "Returns the current URI of the contents displayed by the @web_view"
msgstr "Geeft de huidige URI terug van de inhoud die de @web_view weergeeft"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2667
msgid "Copy target list"
msgstr "Kopieerdoellijst"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2668
msgid "The list of targets this web view supports for clipboard copying"
msgstr ""
"De lijst met targets die deze webweergave ondersteunt voor het kopiëren van "
"het klembord"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2681
msgid "Paste target list"
msgstr "Plakdoellijst"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2682
msgid "The list of targets this web view supports for clipboard pasting"
msgstr ""
"De lijst met targets die deze webview ondersteunt voor het plakken van het "
"klembord"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2688
msgid "Settings"
msgstr "Instellingen"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2689
msgid "An associated WebKitWebSettings instance"
msgstr "Een geassocieerde instantie van WebKitWebSettings"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2702
msgid "Web Inspector"
msgstr "Web-inspector"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2703
msgid "The associated WebKitWebInspector instance"
msgstr "De geassocieerde instantie van WebKitWebInspector"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2723
msgid "Editable"
msgstr "Bewerkbaar"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2724
msgid "Whether content can be modified by the user"
msgstr "Of de tekst gewijzigd kan worden door de gebruiker"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2730
msgid "Transparent"
msgstr "Transparant"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2731
msgid "Whether content has a transparent background"
msgstr "Of de inhoud een transparante achtergrond heeft"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2744
msgid "Zoom level"
msgstr "Zoomniveau"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2745
msgid "The level of zoom of the content"
msgstr "Zoomfactor van de inhoud"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2760
msgid "Full content zoom"
msgstr "Zoomen op volledige inhoud"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2761
msgid "Whether the full content is scaled when zooming"
msgstr "Of de volledige inhoud op schaal wordt gebracht bij het zoomen"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2775
msgid "The default encoding of the web view"
msgstr "Standaard codering van de webweergave"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2788
msgid "Custom Encoding"
msgstr "Aangepaste codering"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2789
msgid "The custom encoding of the web view"
msgstr "De aangepaste codering van de webweergave"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2841
msgid "Icon URI"
msgstr "Pictogram-URI"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2842
msgid "The URI for the favicon for the #WebKitWebView."
msgstr "De URI voor het favicon van de #WebKitWebView."

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:55
#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:60
msgid "Submit"
msgstr "Indienen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:65
msgid "Reset"
msgstr "Herinitialiseren"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:70
msgid "This is a searchable index. Enter search keywords: "
msgstr "Dit is een doorzoekbare index. Voer zoekwoorden in: "

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:75
msgid "Choose File"
msgstr "Kies een bestand"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:80
msgid "(None)"
msgstr "(Geen)"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:85
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Verwijzing openen in _nieuw venster"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:90
msgid "_Download Linked File"
msgstr "Bestand _downloaden"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:95
msgid "Copy Link Loc_ation"
msgstr "Verwijzings_adres kopiëren"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:100
msgid "Open _Image in New Window"
msgstr "Af_beelding openen in nieuw venster"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:105
msgid "Sa_ve Image As"
msgstr "Afbeelding opslaan _als…"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:110
msgid "Cop_y Image"
msgstr "Afbeelding _kopiëren"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:115
msgid "Open _Frame in New Window"
msgstr "_Deelvenster openen in nieuw venster"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:166
msgid "_Reload"
msgstr "Ve_rversen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:183
msgid "No Guesses Found"
msgstr "Geen suggesties gevonden"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:188
msgid "_Ignore Spelling"
msgstr "Spelling _negeren"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:193
msgid "_Learn Spelling"
msgstr "_Spelling leren"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:198
msgid "_Search the Web"
msgstr "Het web door_zoeken"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:203
msgid "_Look Up in Dictionary"
msgstr "O_pzoeken in woordenboek"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:208
msgid "_Open Link"
msgstr "Koppeling _openen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:213
msgid "Ignore _Grammar"
msgstr "_Grammatica negeren"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:218
msgid "Spelling and _Grammar"
msgstr "Spelling en _grammatica"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:223
msgid "_Show Spelling and Grammar"
msgstr "Spelling en grammatica _tonen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:223
msgid "_Hide Spelling and Grammar"
msgstr "Spelling en grammatica ver_bergen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:228
msgid "_Check Document Now"
msgstr "Het document nu _controleren"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:233
msgid "Check Spelling While _Typing"
msgstr "_Spelling controleren tijdens het typen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:238
msgid "Check _Grammar With Spelling"
msgstr "_Grammatica controleren naast spelling"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:243
msgid "_Font"
msgstr "_Lettertype"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:266
msgid "_Outline"
msgstr "_Omtrek"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:271
msgid "Inspect _Element"
msgstr "_Element inspecteren"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:276
msgid "No recent searches"
msgstr "Geen recente zoekopdrachten"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:281
msgid "Recent searches"
msgstr "Recente zoekopdrachten"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:286
msgid "_Clear recent searches"
msgstr "Recente zoekopdrachten _wissen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:291
msgid "term"
msgstr "term"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:296
msgid "definition"
msgstr "definitie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:301
msgid "press"
msgstr "druk"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:306
msgid "select"
msgstr "selecteren"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:311
msgid "activate"
msgstr "activeren"

# check / uncheck is aankruisen / deselecteren?
#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:316
msgid "uncheck"
msgstr "deselecteren"

# check / uncheck is aankruisen / deselecteren?
#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:321
msgid "check"
msgstr "aankruisen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:326
msgid "jump"
msgstr "springen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:341
msgid "Missing Plug-in"
msgstr "Ontbrekende plug-in"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:347
msgid "Plug-in Failure"
msgstr "Fout in plug-in"

#. FIXME: If this file gets localized, this should really be localized as one string with a wildcard for the number.
#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:353
msgid " files"
msgstr " bestanden"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:358
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:363
#, c-format
msgctxt "Title string for images"
msgid "%s  (%dx%d pixels)"
msgstr "%s (%d×%d pixels)"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:375
msgid "Loading..."
msgstr "Laden…"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:380
msgid "Live Broadcast"
msgstr "Live-uitzending"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:386
msgid "audio element controller"
msgstr "besturing audio-element"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:388
msgid "video element controller"
msgstr "besturing video-element"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:390
msgid "mute"
msgstr "dempen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:392
msgid "unmute"
msgstr "geluid aan"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:394
msgid "play"
msgstr "afspelen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:396
msgid "pause"
msgstr "pauze"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:398
msgid "movie time"
msgstr "afspeelduur"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:400
msgid "timeline slider thumb"
msgstr "tijdschuifbalk-miniatuur"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:402
msgid "back 30 seconds"
msgstr "30 seconden terug"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:404
msgid "return to realtime"
msgstr "terug naar realtime"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:406
msgid "elapsed time"
msgstr "verstreken tijd"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:408
msgid "remaining time"
msgstr "tijd te gaan"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:410
msgid "status"
msgstr "status"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:412
msgid "fullscreen"
msgstr "volledig scherm"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:414
msgid "fast forward"
msgstr "snel vooruit"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:416
msgid "fast reverse"
msgstr "snel achteruit"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:418
msgid "show closed captions"
msgstr "ondertiteling tonen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:420
msgid "hide closed captions"
msgstr "ondertiteling verbergen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:429
msgid "audio element playback controls and status display"
msgstr "afspeelbesturing en statusweergave audio-element"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:431
msgid "video element playback controls and status display"
msgstr "afspeelbesturing en statusweergave video-element"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:433
msgid "mute audio tracks"
msgstr "audiosporen dempen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:435
msgid "unmute audio tracks"
msgstr "audiosporen laten horen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:437
msgid "begin playback"
msgstr "afspelen beginnen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:439
msgid "pause playback"
msgstr "afspelen pauzeren"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:441
msgid "movie time scrubber"
msgstr "filmtijdscrubber"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:443
msgid "movie time scrubber thumb"
msgstr "filmtijdscrubber-miniatuur"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:445
msgid "seek movie back 30 seconds"
msgstr "30 seconden terugzoeken in film"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:447
msgid "return streaming movie to real time"
msgstr "terugkeren naar realtime in streamende film"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:449
msgid "current movie time in seconds"
msgstr "huidige filmtijd in seconden"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:451
msgid "number of seconds of movie remaining"
msgstr "aantal seconden film te gaan"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:453
msgid "current movie status"
msgstr "huidige filmstatus"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:455
msgid "seek quickly back"
msgstr "snel achteruit zoeken"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:457
msgid "seek quickly forward"
msgstr "snel vooruit zoeken"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:459
msgid "Play movie in fullscreen mode"
msgstr "Film afspelen in volledig scherm"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:461
msgid "start displaying closed captions"
msgstr "beginnen met tonen van ondertiteling"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:463
msgid "stop displaying closed captions"
msgstr "stoppen met tonen van ondertiteling"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:472
msgid "indefinite time"
msgstr "onbepaalde tijd"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:502
msgid "value missing"
msgstr "waarde ontbreekt"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:508
msgid "type mismatch"
msgstr "type komt niet overeen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:513
msgid "pattern mismatch"
msgstr "patroon komt niet overeen"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:518
msgid "too long"
msgstr "te lang"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:523
msgid "range underflow"
msgstr "onder bereik"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:528
msgid "range overflow"
msgstr "over bereik"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:533
msgid "step mismatch"
msgstr "stap komt niet overeen"

#~ msgid "_Searchable Index"
#~ msgstr "Door_zoekbare index"