nb.po   [plain text]


# Norwegian bokmål translation of Epiphany
# Copyright (C) 2000-2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Ola Sverre Bauge <osb@plover.net>, 2000.
# Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>, 2000-2011.
# Roy-Magne Mo <rmo@sunnmore.net>, 2001.
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
# Øivind Hoel <ohoel@cvs.gnome.org>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webkitgtk 1.7.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.webkit.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-24 22:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-06 08:21+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ChromeClientGtk.cpp:766
msgid "Upload File"
msgstr "Last opp fil"

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:62
#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:214
msgid "Input _Methods"
msgstr "Inndata_metoder"

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:79
msgid "LRM _Left-to-right mark"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:80
msgid "RLM _Right-to-left mark"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:81
msgid "LRE Left-to-right _embedding"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:82
msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:83
msgid "LRO Left-to-right _override"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:84
msgid "RLO Right-to-left o_verride"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:85
msgid "PDF _Pop directional formatting"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:86
msgid "ZWS _Zero width space"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:87
msgid "ZWJ Zero width _joiner"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:88
msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:110
#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:209
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:389
msgid "Play"
msgstr "spill av"

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:391
msgid "Pause"
msgstr "pause"

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:541
msgid "Play / Pause"
msgstr "Spill av / pause"

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:541
msgid "Play or pause the media"
msgstr "Spill av eller sett medie på pause"

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:549
msgid "Time:"
msgstr "Tid:"

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:576
msgid "Exit Fullscreen"
msgstr "Avslutt fullskjerm"

#: Source/WebKit/gtk/WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:576
msgid "Exit from fullscreen mode"
msgstr "Forlat fullskjermmodus"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:275
msgid "Network Request"
msgstr "Nettverksforespørsel"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:276
msgid "The network request for the URI that should be downloaded"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:290
msgid "Network Response"
msgstr "Nettverkssvar"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:291
msgid "The network response for the URI that should be downloaded"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:305
msgid "Destination URI"
msgstr "Mål-URI"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:306
msgid "The destination URI where to save the file"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:320
msgid "Suggested Filename"
msgstr "Foreslått filnavn"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:321
msgid "The filename suggested as default when saving"
msgstr "Filnavn som foreslås som forvalg ved lagring"

# (ugh)
#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:338
msgid "Progress"
msgstr "Fremdrift"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:339
msgid "Determines the current progress of the download"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:352
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:353
msgid "Determines the current status of the download"
msgstr "Bestemmer aktiv status for nedlastingen"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:368
msgid "Current Size"
msgstr "Nåværende størrelse"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:369
msgid "The length of the data already downloaded"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:383
msgid "Total Size"
msgstr "Total størrelse"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:384
msgid "The total size of the file"
msgstr "Total størrelse på filen"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:316
msgid "Name"
msgstr "Navn"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:317
msgid "The name of the frame"
msgstr "Navn på rammen"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:323
#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:144
#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2765
msgid "Title"
msgstr "Tittel"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:324
msgid "The document title of the frame"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:330
#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:176
#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2779
msgid "URI"
msgstr "URI"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:331
msgid "The current URI of the contents displayed by the frame"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:362
msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:363
msgid ""
"Determines the current policy for the horizontal scrollbar of the frame."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:380
msgid "Vertical Scrollbar Policy"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:381
msgid "Determines the current policy for the vertical scrollbar of the frame."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:145
#, fuzzy
msgid "The title of the history item"
msgstr "Sideinformasjon som vises i historikkvisning"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:160
msgid "Alternate Title"
msgstr "Alternativ tittel"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:161
#, fuzzy
msgid "The alternate title of the history item"
msgstr "Sideinformasjon som vises i historikkvisning"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:177
#, fuzzy
msgid "The URI of the history item"
msgstr "Åpne historikkvinduet"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:192
#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:162
msgid "Original URI"
msgstr "Opprinnelig URI"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:193
#, fuzzy
msgid "The original URI of the history item"
msgstr "Sideinformasjon som vises i historikkvisning"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:208
#, fuzzy
msgid "Last visited Time"
msgstr "Oftest besøkt"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:209
msgid "The time at which the history item was last visited"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:273
msgid "Web View"
msgstr "Nettvisning"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:274
msgid "The Web View that renders the Web Inspector itself"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:287
msgid "Inspected URI"
msgstr "Inspisert URI"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:288
msgid "The URI that is currently being inspected"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:304
msgid "Enable JavaScript profiling"
msgstr "Aktiver profilering av JavaScript"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:305
msgid "Profile the executed JavaScript."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:320
#, fuzzy
msgid "Enable Timeline profiling"
msgstr "Aktiver myk rulling"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:321
msgid "Profile the WebCore instrumentation."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:147
msgid "Reason"
msgstr "Årsak"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:148
msgid "The reason why this navigation is occurring"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:163
msgid "The URI that was requested as the target for the navigation"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:177
msgid "Button"
msgstr "Knapp"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:178
msgid "The button used to click"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:193
msgid "Modifier state"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:194
msgid "A bitmask representing the state of the modifier keys"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:209
msgid "Target frame"
msgstr "Målramme"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:210
msgid "The target frame for the navigation"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:220
msgid "Default Encoding"
msgstr "Forvalgt koding"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:221
msgid "The default encoding used to display text."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:229
msgid "Cursive Font Family"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:230
msgid "The default Cursive font family used to display text."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:238
msgid "Default Font Family"
msgstr "Forvalgt skriftfamilie"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:239
msgid "The default font family used to display text."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:247
msgid "Fantasy Font Family"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:248
msgid "The default Fantasy font family used to display text."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:256
msgid "Monospace Font Family"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:257
msgid "The default font family used to display monospace text."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:265
msgid "Sans Serif Font Family"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:266
msgid "The default Sans Serif font family used to display text."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:274
msgid "Serif Font Family"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:275
msgid "The default Serif font family used to display text."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:283
msgid "Default Font Size"
msgstr "Forvalgt skriftstørrelse"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:284
msgid "The default font size used to display text."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:292
msgid "Default Monospace Font Size"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:293
msgid "The default font size used to display monospace text."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:301
msgid "Minimum Font Size"
msgstr "Minste skriftstørrelse"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:302
msgid "The minimum font size used to display text."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:310
#, fuzzy
msgid "Minimum Logical Font Size"
msgstr "Minste skriftstørrelse"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:311
msgid "The minimum logical font size used to display text."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:330
msgid "Enforce 96 DPI"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:331
msgid "Enforce a resolution of 96 DPI"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:339
msgid "Auto Load Images"
msgstr "Last bilder automatisk"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:340
msgid "Load images automatically."
msgstr "Last bilder automatisk."

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:348
msgid "Auto Shrink Images"
msgstr "Krymp bilder automatisk"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:349
msgid "Automatically shrink standalone images to fit."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:357
msgid "Print Backgrounds"
msgstr "Skriv ut bakgrunn"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:358
#, fuzzy
msgid "Whether background images should be printed."
msgstr "Om bakgrunnsbilder skal skrives ut"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:366
msgid "Enable Scripts"
msgstr "Slå på JavaScript"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:367
msgid "Enable embedded scripting languages."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:375
msgid "Enable Plugins"
msgstr "Aktiver tillegg"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:376
msgid "Enable embedded plugin objects."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:384
msgid "Resizable Text Areas"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:385
msgid "Whether text areas are resizable."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:392
#, fuzzy
msgid "User Stylesheet URI"
msgstr "Bruk egendefinert _stilark"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:393
msgid "The URI of a stylesheet that is applied to every page."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:408
msgid "Zoom Stepping Value"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:409
msgid "The value by which the zoom level is changed when zooming in or out."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:427
msgid "Enable Developer Extras"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:428
msgid "Enables special extensions that help developers"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:448
msgid "Enable Private Browsing"
msgstr "Slå på privat nettlesing"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:449
msgid "Enables private browsing mode"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:464
msgid "Enable Spell Checking"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:465
msgid "Enables spell checking while typing"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:488
msgid "Languages to use for spell checking"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:489
msgid "Comma separated list of languages to use for spell checking"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:503
#, fuzzy
msgid "Enable Caret Browsing"
msgstr "Aktiver myk rulling"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:504
#, fuzzy
msgid "Whether to enable accessibility enhanced keyboard navigation"
msgstr "Om bakgrunnen skal skrives ut"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:519
msgid "Enable HTML5 Database"
msgstr "Slå på HTML5-database"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:520
msgid "Whether to enable HTML5 database support"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:535
msgid "Enable HTML5 Local Storage"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:536
msgid "Whether to enable HTML5 Local Storage support"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:551
msgid "Local Storage Database Path"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:552
msgid "The path to where HTML5 Local Storage databases are stored."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:566
msgid "Enable XSS Auditor"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:567
#, fuzzy
msgid "Whether to enable the XSS auditor"
msgstr "Om bakgrunnen skal skrives ut"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:585
msgid "Enable Spatial Navigation"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:586
#, fuzzy
msgid "Whether to enable Spatial Navigation"
msgstr "Om bakgrunnen skal skrives ut"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:604
msgid "Enable Frame Flattening"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:605
#, fuzzy
msgid "Whether to enable Frame Flattening"
msgstr "Om bakgrunnen skal skrives ut"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:622
msgid "User Agent"
msgstr "Brukeragent"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:623
msgid "The User-Agent string used by WebKitGtk"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:638
msgid "JavaScript can open windows automatically"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:639
msgid "Whether JavaScript can open windows automatically"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:653
msgid "JavaScript can access Clipboard"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:654
msgid "Whether JavaScript can access Clipboard"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:670
msgid "Enable offline web application cache"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:671
msgid "Whether to enable offline web application cache"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:696
msgid "Editing behavior"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:697
msgid "The behavior mode to use in editing mode"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:713
msgid "Enable universal access from file URIs"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:714
msgid "Whether to allow universal access from file URIs"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:729
msgid "Enable DOM paste"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:730
msgid "Whether to enable DOM paste"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:748
msgid "Tab key cycles through elements"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:749
msgid "Whether the tab key cycles through elements on the page."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:769
msgid "Enable Default Context Menu"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:770
msgid ""
"Enables the handling of right-clicks for the creation of the default context "
"menu"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:790
msgid "Enable Site Specific Quirks"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:791
msgid "Enables the site-specific compatibility workarounds"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:813
msgid "Enable page cache"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:814
msgid "Whether the page cache should be used"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:834
msgid "Auto Resize Window"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:835
msgid "Automatically resize the toplevel window when a page requests it"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:867
msgid "Enable Java Applet"
msgstr "Slå på Java-applet"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:868
msgid "Whether Java Applet support through <applet> should be enabled"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:882
#, fuzzy
msgid "Enable Hyperlink Auditing"
msgstr "Aktiver myk rulling"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:883
msgid "Whether <a ping> should be able to send pings"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:891
msgid "Enable Fullscreen"
msgstr "Slå på fullskjerm"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:892
msgid "Whether the Mozilla style API should be enabled."
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:907
msgid "Enable WebGL"
msgstr "Slå på WebGL"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:908
#, fuzzy
msgid "Whether WebGL content should be rendered"
msgstr "Om bakgrunnsbilder skal skrives ut"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:923
msgid "WebKit prefetches domain names"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:924
msgid "Whether WebKit prefetches domain names"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2766
msgid "Returns the @web_view's document title"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2780
msgid "Returns the current URI of the contents displayed by the @web_view"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2793
msgid "Copy target list"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2794
msgid "The list of targets this web view supports for clipboard copying"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2807
msgid "Paste target list"
msgstr "Lim inn mållisten"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2808
msgid "The list of targets this web view supports for clipboard pasting"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2814
msgid "Settings"
msgstr "Innstillinger"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2815
msgid "An associated WebKitWebSettings instance"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2828
msgid "Web Inspector"
msgstr "Inspeksjon av nettsider"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2829
msgid "The associated WebKitWebInspector instance"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2842
msgid "Viewport Attributes"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2843
msgid "The associated WebKitViewportAttributes instance"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2863
msgid "Editable"
msgstr "Redigerbar"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2864
#, fuzzy
msgid "Whether content can be modified by the user"
msgstr "Bruk koding som spesifisert av dokumentet"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2870
msgid "Transparent"
msgstr "Gjennomsiktig"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2871
#, fuzzy
msgid "Whether content has a transparent background"
msgstr "Om bakgrunnen skal skrives ut"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2884
msgid "Zoom level"
msgstr "Zoom-nivå"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2885
msgid "The level of zoom of the content"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2900
msgid "Full content zoom"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2901
msgid "Whether the full content is scaled when zooming"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2914
msgid "Encoding"
msgstr "Koding"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2915
msgid "The default encoding of the web view"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2928
msgid "Custom Encoding"
msgstr "Egendefinert koding"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2929
msgid "The custom encoding of the web view"
msgstr ""

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2981
msgid "Icon URI"
msgstr "URI til ikon"

#: Source/WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2982
msgid "The URI for the favicon for the #WebKitWebView."
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:33
msgid "Load request cancelled"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:39
msgid "Not allowed to use restricted network port"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:45
msgid "URL cannot be shown"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:51
msgid "Frame load was interrupted"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:57
msgid "Content with the specified MIME type cannot be shown"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:63
msgid "File does not exist"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:69
msgid "Plugin will handle load"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/ErrorsGtk.cpp:81
msgid "User cancelled the download"
msgstr "Bruker avbrøt nedlastingen"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:56
#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:61
msgid "Submit"
msgstr "Send inn"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:66
msgid "Reset"
msgstr "Nullstill"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:71
msgid "Details"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:76
msgid "This is a searchable index. Enter search keywords: "
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:81
msgid "Choose File"
msgstr "Velg fil"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:86
#, fuzzy
msgid "Choose Files"
msgstr "Velg fil"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:91
#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:96
msgid "(None)"
msgstr "(Ingen)"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:101
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Åpne lenke i nytt _vindu"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:106
#, fuzzy
msgid "_Download Linked File"
msgstr "Last ne_d lenke"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:111
msgid "Copy Link Loc_ation"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:116
msgid "Open _Image in New Window"
msgstr "Åpne b_ilde i nytt vindu"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:121
msgid "Sa_ve Image As"
msgstr "La_gre bilde som"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:126
msgid "Cop_y Image"
msgstr "Kop_ier bilde"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:131
#, fuzzy
msgid "Copy Image _Address"
msgstr "Kop_ier bilde"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:136
msgid "Open _Video in New Window"
msgstr "Åpne _video i nytt vindu"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:141
msgid "Open _Audio in New Window"
msgstr "Åpne _lyd i nytt vindu"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:146
msgid "Cop_y Video Link Location"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:151
msgid "Cop_y Audio Link Location"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:156
msgid "_Toggle Media Controls"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:161
msgid "Toggle Media _Loop Playback"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:166
msgid "Switch Video to _Fullscreen"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:171
msgid "_Play"
msgstr "S_pill av"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:176
msgid "_Pause"
msgstr "_Pause"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:181
msgid "_Mute"
msgstr "De_mp"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:186
msgid "Open _Frame in New Window"
msgstr "Åpne _ramme i nytt vindu"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:237
msgid "_Reload"
msgstr "_Last om"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:254
msgid "No Guesses Found"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:259
msgid "_Ignore Spelling"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:264
msgid "_Learn Spelling"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:269
msgid "_Search the Web"
msgstr "_Søk på nettet"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:274
msgid "_Look Up in Dictionary"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:279
msgid "_Open Link"
msgstr "_Åpne lenke"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:284
msgid "Ignore _Grammar"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:289
msgid "Spelling and _Grammar"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:294
msgid "_Show Spelling and Grammar"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:294
msgid "_Hide Spelling and Grammar"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:299
msgid "_Check Document Now"
msgstr "_Sjekk dokumentet nå"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:304
msgid "Check Spelling While _Typing"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:309
msgid "Check _Grammar With Spelling"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:314
msgid "_Font"
msgstr "Skri_ft"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:337
msgid "_Outline"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:342
msgid "Inspect _Element"
msgstr "Inspiser _element"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:347
msgid "No recent searches"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:352
msgid "Recent searches"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:357
msgid "_Clear recent searches"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:362
#, fuzzy
msgid "term"
msgstr "Andre"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:367
msgid "definition"
msgstr "definisjon"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:372
msgid "press"
msgstr "trykk"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:377
msgid "select"
msgstr "velg"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:382
msgid "activate"
msgstr "slå på"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:387
msgid "uncheck"
msgstr "fjern avkryssing"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:392
msgid "check"
msgstr "sjekk"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:397
msgid "jump"
msgstr "hopp"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:412
msgid "Missing Plug-in"
msgstr "Mangler tillegg"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:418
msgid "Plug-in Failure"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:424
msgid " files"
msgstr " filer"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:429
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:446
msgid "Loading..."
msgstr "Laster..."

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:451
msgid "Live Broadcast"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:457
msgid "audio element controller"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:459
msgid "video element controller"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:461
msgid "mute"
msgstr "demp"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:463
msgid "unmute"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:465
msgid "play"
msgstr "spill av"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:467
msgid "pause"
msgstr "pause"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:469
msgid "movie time"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:471
msgid "timeline slider thumb"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:473
msgid "back 30 seconds"
msgstr "tilbake 30 sekunder"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:475
msgid "return to realtime"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:477
msgid "elapsed time"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:479
msgid "remaining time"
msgstr "gjenstående tid"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:481
msgid "status"
msgstr "status"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:483
msgid "fullscreen"
msgstr "fullskjerm"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:485
msgid "fast forward"
msgstr "spol fremover"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:487
msgid "fast reverse"
msgstr "spol tilbake"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:489
msgid "show closed captions"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:491
msgid "hide closed captions"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:500
msgid "audio element playback controls and status display"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:502
msgid "video element playback controls and status display"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:504
msgid "mute audio tracks"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:506
msgid "unmute audio tracks"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:508
msgid "begin playback"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:510
msgid "pause playback"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:512
msgid "movie time scrubber"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:514
msgid "movie time scrubber thumb"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:516
msgid "seek movie back 30 seconds"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:518
msgid "return streaming movie to real time"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:520
msgid "current movie time in seconds"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:522
msgid "number of seconds of movie remaining"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:524
msgid "current movie status"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:526
msgid "seek quickly back"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:528
msgid "seek quickly forward"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:530
msgid "Play movie in fullscreen mode"
msgstr "Spill av film i fullskjermmodus"

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:532
msgid "start displaying closed captions"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:534
msgid "stop displaying closed captions"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:543
msgid "indefinite time"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:573
msgid "value missing"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:609
msgid "type mismatch"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:632
msgid "pattern mismatch"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:637
msgid "too long"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:642
msgid "range underflow"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:647
msgid "range overflow"
msgstr ""

#: Source/WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:652
msgid "step mismatch"
msgstr ""