sl.po   [plain text]


# Slovenian translation of webkit.
# Copyright (C) 2002-2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the webkit package.
#
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webkit HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.webkit.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-25 15:53-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-14 21:30+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ChromeClientGtk.cpp:535
msgid "Upload File"
msgstr "Naloži datoteko"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:61
#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:143
msgid "Input _Methods"
msgstr "_Načini vnosa"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:78
msgid "LRM _Left-to-right mark"
msgstr "LRM oznaka _Leva-proti-desni"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:79
msgid "RLM _Right-to-left mark"
msgstr "RLM oznaka _Desna-proti-levi"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:80
msgid "LRE Left-to-right _embedding"
msgstr "LRE _Leva-proti-desni _vgradnja"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:81
msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
msgstr "RLE Desna-proti-levi v_gradnja"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:82
msgid "LRO Left-to-right _override"
msgstr "LRO Leva-proti-desni _prepis"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:83
msgid "RLO Right-to-left o_verride"
msgstr "RLO Desna-proti-levi p_repis"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:84
msgid "PDF _Pop directional formatting"
msgstr "PDF _Odprto usmerjeno oblikovanje"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:85
msgid "ZWS _Zero width space"
msgstr "ZWS Presledek _nične dolžine"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:86
msgid "ZWJ Zero width _joiner"
msgstr "ZWJ _združevalnik nične širine"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:87
msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
msgstr "ZWNJ _razdruževalnik nične širine"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:109
#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:138
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Vstavi nadzorni znak Unicode"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:266
msgid "Network Request"
msgstr "Omrežna zahteva"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:267
msgid "The network request for the URI that should be downloaded"
msgstr "Zahteva omrežja za naslov URI, ki naj bo prejet"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:281
msgid "Network Response"
msgstr "Omrežni odziv"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:282
msgid "The network response for the URI that should be downloaded"
msgstr "Odgovor omrežja za naslov URI, ki naj bo prejet"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:296
msgid "Destination URI"
msgstr "Ciljni URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:297
msgid "The destination URI where to save the file"
msgstr "Ciljni naslov URI kamor bo shranjena datoteka"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:311
msgid "Suggested Filename"
msgstr "Predlog imena datoteke"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:312
msgid "The filename suggested as default when saving"
msgstr "Privzeto uporabljeno ime datoteke med shranjevanjem"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:329
msgid "Progress"
msgstr "Napredek"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:330
msgid "Determines the current progress of the download"
msgstr "Zazna trenutni napredek prejemanja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:343
msgid "Status"
msgstr "Stanje"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:344
msgid "Determines the current status of the download"
msgstr "Zazna trenutno stanje prejemanja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:359
msgid "Current Size"
msgstr "Trenutna velikost"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:360
msgid "The length of the data already downloaded"
msgstr "Količina že prejetih podatkov"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:374
msgid "Total Size"
msgstr "Skupna velikost"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:375
msgid "The total size of the file"
msgstr "Velikost datoteke"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:526
msgid "User cancelled the download"
msgstr "Uporabnik je preklical prejemanje"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:248
#, c-format
msgid "A username and password are being requested by the site %s"
msgstr "Za obisk strani %s sta zahtevana uporabniško ime in geslo."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:278
msgid "Server message:"
msgstr "Sporočilo strežnika:"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:291
msgid "Username:"
msgstr "Uporabniško ime:"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:293
msgid "Password:"
msgstr "Geslo:"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:302
msgid "_Remember password"
msgstr "Za_pomni si geslo"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:298
msgid "Name"
msgstr "Ime"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:299
msgid "The name of the frame"
msgstr "Ime okvirja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:305
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:146
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2318
msgid "Title"
msgstr "Naslov"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:306
msgid "The document title of the frame"
msgstr "Naslov dokumenta okvirja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:312
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:178
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2332
msgid "URI"
msgstr "URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:313
msgid "The current URI of the contents displayed by the frame"
msgstr ""

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:344
msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
msgstr "Obnašanje vodoravnega drsnika"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:345
msgid "Determines the current policy for the horizontal scrollbar of the frame."
msgstr "Določa trenutno obnašanje vodoravnega drsnika okvirja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:362
msgid "Vertical Scrollbar Policy"
msgstr "Obnašanje navpičnega drsnika"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:363
msgid "Determines the current policy for the vertical scrollbar of the frame."
msgstr "Določa trenutno obnašanje navpičnega drsnika okvirja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:147
msgid "The title of the history item"
msgstr "Naslov predmeta zgodovine"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:162
msgid "Alternate Title"
msgstr "Drugotni naslov"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:163
msgid "The alternate title of the history item"
msgstr "Drugotni naslov predmeta zgodovine"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:179
msgid "The URI of the history item"
msgstr "Naslov URI predmeta zgodovine"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:194
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:173
msgid "Original URI"
msgstr "Osnovni URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:195
msgid "The original URI of the history item"
msgstr "Osnovni naslov URI predmeta zgodovine"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:210
msgid "Last visited Time"
msgstr "Čas zadnjega obiska"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:211
msgid "The time at which the history item was last visited"
msgstr "Čas ob katerem je bil predmet zgodovine zadnjič obiskan"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:268
msgid "Web View"
msgstr "Spletni pogled"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:269
msgid "The Web View that renders the Web Inspector itself"
msgstr ""

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:282
#, fuzzy
msgid "Inspected URI"
msgstr "Osnovni URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:283
msgid "The URI that is currently being inspected"
msgstr ""

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:299
msgid "Enable JavaScript profiling"
msgstr "Omogoči profiliranje JavaScript"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:300
msgid "Profile the executed JavaScript."
msgstr "Profiliraj izveden JavaScript"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:315
msgid "Enable Timeline profiling"
msgstr "Omogoči profiliranje časovnice"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:316
#, fuzzy
msgid "Profile the WebCore instrumentation."
msgstr "Ime profila vstavkov"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:158
msgid "Reason"
msgstr "Vzrok"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:159
msgid "The reason why this navigation is occurring"
msgstr "Vzrok, zakaj se krmarjenje pojavlja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:174
#, fuzzy
msgid "The URI that was requested as the target for the navigation"
msgstr "Naslov URI zahtevan za ciljno mesto"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:188
msgid "Button"
msgstr "Gumb"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:189
msgid "The button used to click"
msgstr "Gumb uporabljen za klik"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:204
msgid "Modifier state"
msgstr "Stanje spremenilnika"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:205
msgid "A bitmask representing the state of the modifier keys"
msgstr ""

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:220
msgid "Target frame"
msgstr "Ciljni okvir"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:221
#, fuzzy
msgid "The target frame for the navigation"
msgstr "Osnovni URL ciljnega okvirja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:237
msgid "Default Encoding"
msgstr "Privzet nabor znakov"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:238
msgid "The default encoding used to display text."
msgstr "Pisava nabor znakov za prikazovanje besedila."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:246
msgid "Cursive Font Family"
msgstr "Družina pisave Cursive"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:247
msgid "The default Cursive font family used to display text."
msgstr "Privzeta družina pisave Cursive za prikaz besedila."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:255
msgid "Default Font Family"
msgstr "Privzeta družina pisave"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:256
msgid "The default font family used to display text."
msgstr "Privzeta družina pisave za prikaz besedila"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:264
msgid "Fantasy Font Family"
msgstr "Družina pisave Fantasy"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:265
msgid "The default Fantasy font family used to display text."
msgstr "Privzeta družina pisave Fantasy za prikaz besedila."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:273
msgid "Monospace Font Family"
msgstr "Družina pisave Monospace"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:274
msgid "The default font family used to display monospace text."
msgstr "Privzeta družina pisave za prikaz monospace besedila."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:282
msgid "Sans Serif Font Family"
msgstr "Družina pisave Sans Serif"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:283
msgid "The default Sans Serif font family used to display text."
msgstr "Privzeta družina pisave San Serif za prikaz besedila."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:291
msgid "Serif Font Family"
msgstr "Družina pisave Serif"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:292
msgid "The default Serif font family used to display text."
msgstr "Privzeta družina pisave Serif za prikaz besedila."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:300
msgid "Default Font Size"
msgstr "Privzeta velikost pisave"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:301
msgid "The default font size used to display text."
msgstr "Privzeta velikost pisave za prikaz besedila."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:309
msgid "Default Monospace Font Size"
msgstr "Privzeta velikost pisave Monospace"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:310
msgid "The default font size used to display monospace text."
msgstr "Privzeta velikost pisave za prikaz monospace besedila."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:318
msgid "Minimum Font Size"
msgstr "Najmanjša velikost pisave"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:319
msgid "The minimum font size used to display text."
msgstr "Najmanjša velikost pisave uporabljena za prikazovanje besedila."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:327
msgid "Minimum Logical Font Size"
msgstr "Najmanjša logična velikost pisave"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:328
msgid "The minimum logical font size used to display text."
msgstr "Najmanjša logična velikost pisave za prikazovanje besedila."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:347
msgid "Enforce 96 DPI"
msgstr "Vsili 96 DPI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:348
msgid "Enforce a resolution of 96 DPI"
msgstr "Vsili ločljivost 96 DPI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:356
msgid "Auto Load Images"
msgstr "Samodejno naloži slike"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:357
msgid "Load images automatically."
msgstr "Samodejno nalaganje slik."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:365
msgid "Auto Shrink Images"
msgstr "Samodejno skrči velikost okna"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:366
msgid "Automatically shrink standalone images to fit."
msgstr "Samodejno skrči samostojne slike na širino okna."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:374
msgid "Print Backgrounds"
msgstr "Natisni _ozadja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:375
msgid "Whether background images should be printed."
msgstr "Ali naj bo mogoče slike ozadja natisniti"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:383
msgid "Enable Scripts"
msgstr "Omogoči skripte"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:384
msgid "Enable embedded scripting languages."
msgstr "Omogoči izvajanje skript skriptnih jezikov"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:392
msgid "Enable Plugins"
msgstr "Omogoči vstavke"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:393
msgid "Enable embedded plugin objects."
msgstr "Omogoči predmete vstavkov"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:401
msgid "Resizable Text Areas"
msgstr "Prilagodljiva besedilna območja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:402
msgid "Whether text areas are resizable."
msgstr "Ali je mogoče besedilna polja prilagajati po velikosti."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:409
msgid "User Stylesheet URI"
msgstr "Naslov URI uporabniške slogovne predloge"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:410
msgid "The URI of a stylesheet that is applied to every page."
msgstr ""

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:425
msgid "Zoom Stepping Value"
msgstr "Vrednost koraka približevanja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:426
msgid "The value by which the zoom level is changed when zooming in or out."
msgstr "Vrednost, ki določa raven približevanja med približevanjem ali oddaljevanjem slike."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:444
msgid "Enable Developer Extras"
msgstr "Omogoči dodatna razvojna orodja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:445
msgid "Enables special extensions that help developers"
msgstr ""

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:465
msgid "Enable Private Browsing"
msgstr "Omogoči zasebno brskanje"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:466
msgid "Enables private browsing mode"
msgstr "Omogoči način varnega zasebnega brskanja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:481
msgid "Enable Spell Checking"
msgstr "Omogoči črkovanje"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:482
msgid "Enables spell checking while typing"
msgstr "Omogoči preverjanje črkovanja med tipkanjem"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:505
msgid "Languages to use for spell checking"
msgstr "Izbor jezika za preverjanje črkovanja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:506
msgid "Comma separated list of languages to use for spell checking"
msgstr "Z vejico ločen seznam jezikov za črkovanje"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:520
msgid "Enable Caret Browsing"
msgstr "Omogoči brskanje s kazalko"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:521
msgid "Whether to enable accesibility enhanced keyboard navigation"
msgstr ""

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:536
msgid "Enable HTML5 Database"
msgstr "Omogoči HTML5 podatkovno zbirko"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:537
msgid "Whether to enable HTML5 database support"
msgstr "Ali naj se omogoči podpora HTML podatkovne zbirke"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:552
msgid "Enable HTML5 Local Storage"
msgstr "Omogoči hTML5 krajevno shranjevanje"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:553
msgid "Whether to enable HTML5 Local Storage support"
msgstr "Ali naj se omogoči podpora HTML krajevnega shranjevanja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:567
msgid "Enable XSS Auditor"
msgstr "Omogoči XSS Auditor"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:568
msgid "Whether to enable teh XSS auditor"
msgstr "Ali naj se omogoči XSS auditor"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:586
msgid "User Agent"
msgstr "Uporabniški agent"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:587
msgid "The User-Agent string used by WebKitGtk"
msgstr "Niz uporabniškega agenta, ki ga uporablja WebKitGtk"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:602
msgid "JavaScript can open windows automatically"
msgstr "JavaScript program lahko samodejno odpre okno"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:603
msgid "Whether JavaScript can open windows automatically"
msgstr "Ali je mogoče z JavaScript programom samodejno odpreti okno"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:618
msgid "Enable offline web application cache"
msgstr "Omogoči predpomnilnik za brskanje vsebine brez povezave"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:619
msgid "Whether to enable offline web application cache"
msgstr "Ali naj bo omogočen predpomnilnik programa za brskanje brez povezave"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:646
msgid "Editing behavior"
msgstr "Obnašanje urejanja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:647
msgid "The behavior mode to use in editing mode"
msgstr "Način obnašanja uporabljen v načinu urejanja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:663
msgid "Enable universal access from file URIs"
msgstr ""

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:664
msgid "Whether to allow universal access from file URIs"
msgstr "Ali je dovoljen splošen dostop preko naslova URI datoteke"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:679
msgid "Enable DOM paste"
msgstr "Omogoči DOM prilepljenje"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:680
msgid "Whether to enable DOM paste"
msgstr "Ali naj bo omogočeno DOM prilepljenje"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:698
msgid "Tab key cycles through elements"
msgstr "Tipka tab kroži med predmeti"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:699
msgid "Whether the tab key cycles through elements on the page."
msgstr "Ali tipka tab kroži med predmeti na strani."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:719
msgid "Enable Default Context Menu"
msgstr "Omogoči privzeti vsebinski meni"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:720
msgid "Enables the handling of right-clicks for the creation of the default context menu"
msgstr ""

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:740
#, fuzzy
msgid "Enable Site Specific Quirks"
msgstr "Poganjanje posebnega ukaza za spletišče"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:741
msgid "Enables the site-specific compatibility workarounds"
msgstr ""

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:763
msgid "Enable page cache"
msgstr "Omogoči predpomnilnik strani"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:764
msgid "Whether the page cache should be used"
msgstr "Ali naj bo uporabljen predpomnilnik strani"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:784
msgid "Auto Resize Window"
msgstr "Samodejno prilagodi velikost okna"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:785
msgid "Automatically resize the toplevel window when a page requests it"
msgstr "Samodejno prilagodi velikost vrhnjega okna, kadar to zahteva stran"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:817
msgid "Enable Java Applet"
msgstr "Omogoči Java aplet"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:818
msgid "Whether Java Applet support through <applet> should be enabled"
msgstr "Ali je omogočena podpora za Java aplete preko oznake <applet>"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2319
msgid "Returns the @web_view's document title"
msgstr "Vrne @web_pogled naslov dokumenta"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2333
msgid "Returns the current URI of the contents displayed by the @web_view"
msgstr "Vrne trenutni naslov URI vsebine prikazane preko @web_pogleda"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2346
msgid "Copy target list"
msgstr "Kopiraj seznam ciljev"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2347
#, fuzzy
msgid "The list of targets this web view supports for clipboard copying"
msgstr "Seznam ciljev katerih medpomnilnik podpira možnost kopiraj v odložišče in DND vire."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2360
msgid "Paste target list"
msgstr "Prilepi seznam ciljev"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2361
#, fuzzy
msgid "The list of targets this web view supports for clipboard pasting"
msgstr "Seznam ciljev katerih medpomnilnik podpira možnost prilepi v odložišče in DND cilje."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2367
msgid "Settings"
msgstr "Nastavitve"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2368
msgid "An associated WebKitWebSettings instance"
msgstr "Povezan primerek WebKitWebSettings"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2381
msgid "Web Inspector"
msgstr "Spletni nadzornik"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2382
msgid "The associated WebKitWebInspector instance"
msgstr "Povezan primerek WebKitWebInspector"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2402
msgid "Editable"
msgstr "Uredljivo"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2403
msgid "Whether content can be modified by the user"
msgstr "Ali lahko uporabnik spremeni vsebino"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2409
msgid "Transparent"
msgstr "Prozorno"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2410
msgid "Whether content has a transparent background"
msgstr "Ali ima vsebina prozorno ozadje"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2423
msgid "Zoom level"
msgstr "Raven približanja"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2424
msgid "The level of zoom of the content"
msgstr "Raven približanja vsebine"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2439
msgid "Full content zoom"
msgstr "Polno približanje vsebine"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2440
msgid "Whether the full content is scaled when zooming"
msgstr "Ali naj bo celotna vsebina prilagojena velikosti ob približevanju"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2453
msgid "Encoding"
msgstr "Nabor znakov"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2454
msgid "The default encoding of the web view"
msgstr "Privzeti nabor znakov spletnega pogleda"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2467
msgid "Custom Encoding"
msgstr "Nabor znakov po meri"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2468
msgid "The custom encoding of the web view"
msgstr "Nabor znakov spletnega pogleda po meri"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2520
msgid "Icon URI"
msgstr "Ikona URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2521
#, fuzzy
msgid "The URI for the favicon for the #WebKitWebView."
msgstr "Zaznamek za URI '%s' že obstaja"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:55
#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:60
msgid "Submit"
msgstr "Pošlji"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:65
msgid "Reset"
msgstr "Ponovno nastavi"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:70
msgid "This is a searchable index. Enter search keywords: "
msgstr "Po kazalu je mogoče iskati. Vnesite ključne besede:"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:75
msgid "Choose File"
msgstr "Izbor datoteke"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:80
msgid "(None)"
msgstr "(Brez)"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:85
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Odpri povezavo v _novem oknu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:90
msgid "_Download Linked File"
msgstr "_Prejmi povezano datoteko"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:95
msgid "Copy Link Loc_ation"
msgstr "Kopiraj mesto _povezave"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:100
msgid "Open _Image in New Window"
msgstr "Odpri _sliko v novem oknu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:105
msgid "Sa_ve Image As"
msgstr "S_hrani sliko kot"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:110
msgid "Cop_y Image"
msgstr "_Kopiraj sliko"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:115
msgid "Open _Frame in New Window"
msgstr "Odpri okvir v _novem oknu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:166
msgid "_Reload"
msgstr "_Ponovno naloži"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:183
#, fuzzy
msgid "No Guesses Found"
msgstr "Ni najdenih predmetov"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:188
msgid "_Ignore Spelling"
msgstr "_Prezri črkovanje"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:193
msgid "_Learn Spelling"
msgstr "_Zapomni si črkovanje"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:198
msgid "_Search the Web"
msgstr "_Preišči splet"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:203
msgid "_Look Up in Dictionary"
msgstr "_Poišči besede v slovarju"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:208
msgid "_Open Link"
msgstr "_Odpri povezavo"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:213
msgid "Ignore _Grammar"
msgstr "Prezri _slovnico"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:218
msgid "Spelling and _Grammar"
msgstr "Črkovanje in _slovnica"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:223
msgid "_Show Spelling and Grammar"
msgstr "_Pokaži črkovanje in slovnico"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:223
msgid "_Hide Spelling and Grammar"
msgstr "_Skrij črkovanje in slovnico"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:228
msgid "_Check Document Now"
msgstr "_Takoj preveri dokument"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:233
msgid "Check Spelling While _Typing"
msgstr "Preveri _črkovanja med tipkanjem"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:238
msgid "Check _Grammar With Spelling"
msgstr "Preveri _slovnico med tipkanjem"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:243
msgid "_Font"
msgstr "_Pisava"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:266
msgid "_Outline"
msgstr "_Oris"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:271
#, fuzzy
msgid "Inspect _Element"
msgstr "Preuči _predmet"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:276
msgid "No recent searches"
msgstr "Ni nedavnih nizov iskanja"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:281
msgid "Recent searches"
msgstr "_Nedavno iskanje"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:286
msgid "_Clear recent searches"
msgstr "_Počisti nedavno iskanje"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:291
msgid "term"
msgstr "pojem"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:296
msgid "definition"
msgstr "določilo"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:301
msgid "press"
msgstr "pritisni"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:306
msgid "select"
msgstr "izberi"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:311
msgid "activate"
msgstr "omogoči"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:316
msgid "uncheck"
msgstr "odstrani izbor"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:321
msgid "check"
msgstr "preveri"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:326
msgid "jump"
msgstr "skoči"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:342
msgid " files"
msgstr "datoteke"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:347
msgid "Unknown"
msgstr "Neznano"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:364
msgid "Loading..."
msgstr "Nalaganje ..."

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:369
msgid "Live Broadcast"
msgstr "Oddajanje v živo"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:375
msgid "audio element controller"
msgstr "nadzornik zvočnega predmeta"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:377
msgid "video element controller"
msgstr "nadzornik slikovnega predmeta"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:379
msgid "mute"
msgstr "nemo"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:381
msgid "unmute"
msgstr "povrni glasnost"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:383
msgid "play"
msgstr "predvajaj"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:385
msgid "pause"
msgstr "premor"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:387
msgid "movie time"
msgstr "čas filma"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:389
msgid "timeline slider thumb"
msgstr "sličica časovnega drsnika"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:391
msgid "back 30 seconds"
msgstr "nazaj 30 sekund"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:393
msgid "return to realtime"
msgstr "vrni se na pravi čas"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:395
msgid "elapsed time"
msgstr "pretečeni čas"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:397
msgid "remaining time"
msgstr "preostali čas"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:399
msgid "status"
msgstr "stanje"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:401
msgid "fullscreen"
msgstr "celozaslonski način"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:403
msgid "fast forward"
msgstr "hitro naprej"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:405
msgid "fast reverse"
msgstr "hitro nazaj"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:407
msgid "show closed captions"
msgstr "pokaži zaprte naslove"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:409
msgid "hide closed captions"
msgstr "skrij zaprte naslove"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:418
msgid "audio element playback controls and status display"
msgstr "prikaz stanja in nadzora predvajanja zvočnih predmetov"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:420
msgid "video element playback controls and status display"
msgstr "prikaz stanja in nadzora predvajanja slikovnih predmetov"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:422
msgid "mute audio tracks"
msgstr "neme zvočne sledi"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:424
msgid "unmute audio tracks"
msgstr "povrnjena glasnost zvočnih sledi"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:426
msgid "begin playback"
msgstr "začetek predvajanja"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:428
msgid "pause playback"
msgstr "premor predvajanja"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:430
msgid "movie time scrubber"
msgstr "časovni drsnik posnetka"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:432
msgid "movie time scrubber thumb"
msgstr "sličica časovnega drsnika posnetka"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:434
msgid "seek movie back 30 seconds"
msgstr "preskoči posnetek 30 sekund nazaj"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:436
msgid "return streaming movie to real time"
msgstr "vrni pretok predvajanja na pravi čas"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:438
msgid "current movie time in seconds"
msgstr "trenuten čas predvajanja v sekundah"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:440
msgid "number of seconds of movie remaining"
msgstr "preostali čas filmaštevilo sekund preden se časomer ustavi"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:442
msgid "current movie status"
msgstr "trenutno stanje filma"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:444
msgid "seek quickly back"
msgstr "hitro išči nazaj"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:446
msgid "seek quickly forward"
msgstr "hitro išči naprej"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:448
msgid "Play movie in fullscreen mode"
msgstr "Predvajanje filma v celozaslonskem načinu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:450
msgid "start displaying closed captions"
msgstr "začni prikazovanje zaprtih naslovov"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:452
msgid "stop displaying closed captions"
msgstr "zaustavi prikazovanje zaprtih naslovov"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:461
msgid "indefinite time"
msgstr "nedoločen čas"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:491
msgid "value missing"
msgstr "manjka vrednost"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:497
msgid "type mismatch"
msgstr "vrsta ne ustreza"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:502
msgid "pattern mismatch"
msgstr "vzorec ne ustreza"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:507
msgid "too long"
msgstr "predolgo"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:512
msgid "range underflow"
msgstr "pod območjem omejitve"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:517
msgid "range overflow"
msgstr "prekoračitev območja"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:522
msgid "step mismatch"
msgstr "korak ne ustreza"

#, fuzzy
#~ msgid "_Searchable Index"
#~ msgstr "Povrni določila"