lv.po   [plain text]


# This file is put in the public domain.
#
# Peteris Krisjanis <pecisk@gmail.com>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webkit 1.1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.webkit.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-09 19:09-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-07 19:37+0200\n"
"Last-Translator: Peteris Krisjanis <pecisk@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latviešu <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ChromeClientGtk.cpp:425
msgid "Upload File"
msgstr "Augšupielādēt failu"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:61
#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:139
msgid "Input _Methods"
msgstr "Ievades _metodes"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:78
msgid "LRM _Left-to-right mark"
msgstr "LRM _No kreisās uz labo atzīme"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:79
msgid "RLM _Right-to-left mark"
msgstr "RLM No _labās uz kreiso atzīme"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:80
msgid "LRE Left-to-right _embedding"
msgstr "LRE No kreisās uz labo _iegultīšana"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:81
msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
msgstr "RLE No labās uz kreiso ie_gultīšana"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:82
msgid "LRO Left-to-right _override"
msgstr "LRO No kreisās uz labo _pārrakstīšana"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:83
msgid "RLO Right-to-left o_verride"
msgstr "RLO No labās uz kreiso pār_rakstīšana"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:84
msgid "PDF _Pop directional formatting"
msgstr "PDF _izlēcošā virziena formatēšana"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:85
msgid "ZWS _Zero width space"
msgstr "ZWS _Nulle ar tukšumu"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:86
msgid "ZWJ Zero width _joiner"
msgstr "ZWJ Nulle ar _savienojumu"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:87
msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
msgstr "ZWNJ Nulle ar _nesavienojumu"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:109
#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:134
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Ievietot Unicode kontroles rakstzīmi"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:250
msgid "Network Request"
msgstr "Tīkla pieprasījums"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:251
msgid "The network request for the URI that should be downloaded"
msgstr "URI, kuru vajadzētu lejupielādēt, tīkla pieprasījums"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:265
msgid "Destination URI"
msgstr "Mērķa URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:266
msgid "The destination URI where to save the file"
msgstr "Mērķa URI, kur saglabāt failu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:280
msgid "Suggested Filename"
msgstr "Ieteiktais faila nosaukums"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:281
msgid "The filename suggested as default when saving"
msgstr "Noklusēti ieteiktais faila nosaukums saglabājot"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:294
msgid "Progress"
msgstr "Progress"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:295
msgid "Determines the current progress of the download"
msgstr "Nosaka lejupielādes pašreizējo progresu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:308
msgid "Status"
msgstr "Statuss"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:309
msgid "Determines the current status of the download"
msgstr "Nosaka lejupielādes pašreizējo statusu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:324
msgid "Current Size"
msgstr "Pašreizējais izmērs"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:325
msgid "The length of the data already downloaded"
msgstr "Jau lejupielādēto datu apjoms"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:339
msgid "Total Size"
msgstr "Galīgais izmērs"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:340
msgid "The total size of the file"
msgstr "Galīgais faila izmērs"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:469
msgid "User cancelled the download"
msgstr "Lietotājs atcēla lejupielādi"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:244
#, c-format
msgid "A username and password are being requested by the site %s"
msgstr "Lietotājvārds un parole, ko pieprasa vietne %s"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:269
msgid "Username:"
msgstr "Lietotājvārds:"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:271
msgid "Password:"
msgstr "Parole:"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:281
msgid "Remember password"
msgstr "Atcerēties paroli"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:211
msgid "Name"
msgstr "Nosaukums"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:212
msgid "The name of the frame"
msgstr "Rāmja nosaukums"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:218
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:154
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1715
msgid "Title"
msgstr "Virsraksts"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:219
msgid "The document title of the frame"
msgstr "Rāmja dokumenta virsraksts"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:225
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:186
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1729
msgid "URI"
msgstr "URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:226
msgid "The current URI of the contents displayed by the frame"
msgstr "Pašreizējais rāmī attēlotā satura URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:155
msgid "The title of the history item"
msgstr "Vēstures ieraksta virsraksts"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:170
msgid "Alternate Title"
msgstr "Alternatīvais virsraksts"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:171
msgid "The alternate title of the history item"
msgstr "Vēstures ieraksta alternatīvais virsraksts"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:187
msgid "The URI of the history item"
msgstr "Vēstures ieraksta URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:202
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:167
msgid "Original URI"
msgstr "Oriģinālais URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:203
msgid "The original URI of the history item"
msgstr "Vēstures ieraksta oriģinālais URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:218
msgid "Last visited Time"
msgstr "Pēdējā apmeklējuma laiks"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:219
msgid "The time at which the history item was last visited"
msgstr "Laiks, kad pēdējo reizi vēstures ieraksts tika apmeklēts"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:260
msgid "Web View"
msgstr "Tīmekļa skats"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:261
msgid "The Web View that renders the Web Inspector itself"
msgstr "Tīmekļa skats, kas renderē pašu tīmekļa inspektoru"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:274
msgid "Inspected URI"
msgstr "Inspektētais URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:275
msgid "The URI that is currently being inspected"
msgstr "URI, kuru pašreiz inspektē"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:291
msgid "Enable JavaScript profiling"
msgstr "Ieslēgt JavaScript profilēšanu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:292
msgid "Profile the executed JavaScript."
msgstr "Profilēt izpildīto JavaScript kodu."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:152
msgid "Reason"
msgstr "Iemesls"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:153
msgid "The reason why this navigation is occurring"
msgstr "Iemesls, kāpēc šī navigācija notiek"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:168
msgid "The URI that was requested as the target for the navigation"
msgstr "URI, kas tika pieprasīta kā navigācijas mērķis"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:180
msgid "Button"
msgstr "Poga"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:181
msgid "The button used to click"
msgstr "Poga, ko noklikšķināt"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:196
msgid "Modifier state"
msgstr "Modifīcētāja stāvoklis"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:197
msgid "A bitmask representing the state of the modifier keys"
msgstr ""
"Lubiņš stāsta, ka nodokļu slogs Latvijā ir pārāk liels, turklāt valsts no "
"uzņēmuma prasa, lai tas būtu konkurētspējīgs. Viņš uzskata, ka, samazinot "
"nodokļus, uzņēmēju aktivitāte palielinātos un augtu arī konkurētspēja."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:129
msgid "Default Encoding"
msgstr "Noklusētais kodējums"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:130
msgid "The default encoding used to display text."
msgstr "Noklusētais kodējums, ko izmanto teksta attēlošanai."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:138
msgid "Cursive Font Family"
msgstr "Cursive fontu ģimene"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:139
msgid "The default Cursive font family used to display text."
msgstr "Noklusētā Cursive fontu ģimene, ko izmanto teksta attēlošanai."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:147
msgid "Default Font Family"
msgstr "Noklusētā fontu ģimene"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:148
msgid "The default font family used to display text."
msgstr "Noklusētā fontu ģimene, ko izmanto teksta attēlošanai."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:156
msgid "Fantasy Font Family"
msgstr "Fantasy fontu ģimene"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:157
msgid "The default Fantasy font family used to display text."
msgstr "Noklusētā Fantasy fontu ģimene, ko izmanto teksta attēlošanai."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:165
msgid "Monospace Font Family"
msgstr "Monospace fontu ģimene"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:166
msgid "The default font family used to display monospace text."
msgstr "Noklusētā fontu ģimene, ko izmanto monospace teksta attēlošanai."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:174
msgid "Sans Serif Font Family"
msgstr "Sans Serif fontu ģimene"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:175
msgid "The default Sans Serif font family used to display text."
msgstr "Noklusētā Sans Serif fontu ģimene, ko izmanto teksta attēlošanai."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:183
msgid "Serif Font Family"
msgstr "Serif fontu ģimene"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:184
msgid "The default Serif font family used to display text."
msgstr "Noklusētā Serif fontu ģimene, ko izmanto teksta attēlošanai."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:192
msgid "Default Font Size"
msgstr "Noklusētais fontu izmērs"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:193
msgid "The default font size used to display text."
msgstr "Noklusētais fontu izmērs, kuru izmantot teksta attēlošanā."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:201
msgid "Default Monospace Font Size"
msgstr "Noklusētais Monospace fontu izmērs"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:202
msgid "The default font size used to display monospace text."
msgstr "Noklusētais fonta izmērs monospace teksta attēlošanai."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:210
msgid "Minimum Font Size"
msgstr "Minimālais fontu izmērs"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:211
msgid "The minimum font size used to display text."
msgstr "Minimālais fonta izmērs teksta attēlošanai."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:219
msgid "Minimum Logical Font Size"
msgstr "Minimālais loģiskais fontu izmērs"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:220
msgid "The minimum logical font size used to display text."
msgstr "Minimālais loģiskais fontu izmērs teksta attēlošanai."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:239
msgid "Enforce 96 DPI"
msgstr "Forsēt 96 DPI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:240
msgid "Enforce a resolution of 96 DPI"
msgstr "Forsēt 96 DPI izšķirtspēju"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:248
msgid "Auto Load Images"
msgstr "Automātiska attēlu ielāde"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:249
msgid "Load images automatically."
msgstr "Ielādēt attēlus automātiski."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:257
msgid "Auto Shrink Images"
msgstr "Automātiski samazināt attēlus"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:258
msgid "Automatically shrink standalone images to fit."
msgstr ""
"Automātiski samazināt atsevišķi parādītus attēlus, lai tie ietilptu logā."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:266
msgid "Print Backgrounds"
msgstr "Drukāt fonus"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:267
msgid "Whether background images should be printed."
msgstr "Vai fona attēlus vajadzētu drukāt."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:275
msgid "Enable Scripts"
msgstr "Aktivizēt skriptus"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:276
msgid "Enable embedded scripting languages."
msgstr "Aktivizēt iegultās skriptēšanas valodas."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:284
msgid "Enable Plugins"
msgstr "Aktivizēt spraudņus"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:285
msgid "Enable embedded plugin objects."
msgstr "Aktivizēt iegultos spraudņu objektus."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:293
msgid "Resizable Text Areas"
msgstr "Teksta lauki ar maināmu izmēru"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:294
msgid "Whether text areas are resizable."
msgstr "Vai teksta lauki ir ar maināmu izmēru"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:301
msgid "User Stylesheet URI"
msgstr "Lietotāja stila lapas URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:302
msgid "The URI of a stylesheet that is applied to every page."
msgstr "Stila lapas URI, kuru pielietot katrai lapai."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:317
msgid "Zoom Stepping Value"
msgstr "Mērogošanas pakāpes vērtība"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:318
msgid "The value by which the zoom level is changed when zooming in or out."
msgstr ""
"Vērtība, par kuru mēroga līmenis tiek izmainīts palielinot vai samazinot "
"to."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:336
msgid "Enable Developer Extras"
msgstr "Aktivizēt izstrādātāja ekstras"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:337
msgid "Enables special extensions that help developers"
msgstr "Aktivizē speciālus paplašinājumus, kas palīdz izstrādātājiem"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:357
msgid "Enable Private Browsing"
msgstr "Aktivizēt privāto pārlūkošanu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:358
msgid "Enables private browsing mode"
msgstr "Aktivizē privātās pārlūkošanas režīmu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1716
msgid "Returns the @web_view's document title"
msgstr "Atgriež @web_view dokumenta virsrakstu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1730
msgid "Returns the current URI of the contents displayed by the @web_view"
msgstr "Atgriež pašreizējo satura, kas attēlos @web_view, URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1743
msgid "Copy target list"
msgstr "Kopēt mērķu sarakstu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1744
msgid "The list of targets this web view supports for clipboard copying"
msgstr ""
"Mērķu saraksts, ko šis tīmekļa skats atbalsta starpliktuves kopēšanai"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1757
msgid "Paste target list"
msgstr "Ielikt mērķu sarakstu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1758
msgid "The list of targets this web view supports for clipboard pasting"
msgstr ""
"Mērķu saraksts, ko šis tīmekļa skats atbalsta starpliktuves kopēšanai"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1764
msgid "Settings"
msgstr "Iestatījumi"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1765
msgid "An associated WebKitWebSettings instance"
msgstr "Saistītā WebKitWebSettings instance"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1778
msgid "Web Inspector"
msgstr "Tīmekļa inspektors"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1779
msgid "The associated WebKitWebInspector instance"
msgstr "Saistītā WebKitInspector instance"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1799
msgid "Editable"
msgstr "Rediģējams"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1800
msgid "Whether content can be modified by the user"
msgstr "Vai lietotājs var mainīt saturu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1806
msgid "Transparent"
msgstr "Caurspīdīgs"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1807
msgid "Whether content has a transparent background"
msgstr "Vai saturam ir caurspīdīgs fons"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1820
msgid "Zoom level"
msgstr "Mērogojuma līmenis"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1821
msgid "The level of zoom of the content"
msgstr "Satura mērogojuma līmenis"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1836
msgid "Full content zoom"
msgstr "Visa satura mērogojums"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1837
msgid "Whether the full content is scaled when zooming"
msgstr "Vai viss saturs tiek mērogots"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1850
msgid "Encoding"
msgstr "Kodējums"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1851
msgid "The default encoding of the web view"
msgstr "Tīmekļa skata noklusētais kodējums"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1864
msgid "Custom Encoding"
msgstr "Izvēlēts kodējums"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:1865
msgid "The custom encoding of the web view"
msgstr "Tīmekļa skata izvēlētais kodējums"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:51
#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:56
msgid "Submit"
msgstr "Pieteikt"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:61
msgid "Reset"
msgstr "Pārstatīt"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:66
msgid "_Searchable Index"
msgstr "_Meklējumu indekss"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:71
msgid "Choose File"
msgstr "Izvēlieties failu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:76
msgid "(None)"
msgstr "(Nekas)"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:81
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Atvērt saiti jau_nā logā"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:86
msgid "_Download Linked File"
msgstr "_Lejupielādēt saitēto failu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:91
msgid "Copy Link Loc_ation"
msgstr "Kopēt saites lokā_ciju"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:96
msgid "Open _Image in New Window"
msgstr "Atvērt _attēlu jaunā logā"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:101
msgid "Sa_ve Image As"
msgstr "Sa_glabāt attēlu kā"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:106
msgid "Cop_y Image"
msgstr "Kopē_t attēlu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:111
msgid "Open _Frame in New Window"
msgstr "Atvērt _rāmi jaunā logā"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:162
msgid "_Reload"
msgstr "_Pārlādēt"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:179
msgid "No Guesses Found"
msgstr "Nav neviena minējuma"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:184
msgid "_Ignore Spelling"
msgstr "_Ignorēt pareizrakstību"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:189
msgid "_Learn Spelling"
msgstr "_Iemācīties pareizrakstību"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:194
msgid "_Search the Web"
msgstr "_Meklēt tīmeklī"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:199
msgid "_Look Up in Dictionary"
msgstr "_Uzmeklēt vārdnīcā"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:204
msgid "_Open Link"
msgstr "_Atvērt saiti"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:209
msgid "Ignore _Grammar"
msgstr "Ignorēt _gramatiku"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:214
msgid "Spelling and _Grammar"
msgstr "Pareizrakstība un _gramatika"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:219
msgid "_Show Spelling and Grammar"
msgstr "_Rādīt pareizrakstību un gramatiku"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:219
msgid "_Hide Spelling and Grammar"
msgstr "_Slēpt pareizrakstību un gramatiku"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:224
msgid "_Check Document Now"
msgstr "_Pārbaudīt dokumentu tagad"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:229
msgid "Check Spelling While _Typing"
msgstr "Pārbaudīt pareizrakstību _rakstot"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:234
msgid "Check _Grammar With Spelling"
msgstr "Pārbaudīt _gramatiku kopā ar pareizrakstību"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:239
msgid "_Font"
msgstr "_Fonts"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:262
msgid "_Outline"
msgstr "_Kopskats"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:267
msgid "Inspect _Element"
msgstr "Inspektēt _elementu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:272
msgid "No recent searches"
msgstr "Nav nesen veiktu meklēšanu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:277
msgid "Recent searches"
msgstr "Nesen veiktās meklēšanas"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:282
msgid "_Clear recent searches"
msgstr "_Attīrīt nesen veiktās meklēšanas"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:287
msgid "term"
msgstr "termins"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:292
msgid "definition"
msgstr "definīcija"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:297
msgid "press"
msgstr "spiest"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:302
msgid "select"
msgstr "izvēlēties"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:307
msgid "activate"
msgstr "aktivizēt"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:312
msgid "uncheck"
msgstr "neatzīmēt"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:317
msgid "check"
msgstr "atzīmēt"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:322
msgid "jump"
msgstr "lekt"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:328
msgid " files"
msgstr " faili"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:333
msgid "Unknown"
msgstr "Nezināms"